Sie sind auf Seite 1von 5

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
-------------------------------------

HP NG
V vic giao khon nhn cng xy dng nh h gia nh ng Phan Phng in
--------------------------------
Hm nay, ngy 20 thng 09 nm 2016 ti Nh ng Phan Phng in, a ch
s nh: ng Nguyn Cng Tr (ng 10) , phng Ninh Phc, TP Ninh Bnh,
chng ti gm cc bn di y:
1 1. i din bn A: ng Phan Phng in (Ch cng trnh):
a ch:
S chng minh th: 164084350; in thoi: 0942.336969
1 2. i din bn B: ng ... (Ngi nhn thi cng nh).
a ch: ......................................................................., tnh Ninh Bnh.
S chng minh th: .............\........................... in thoi: ....................
thng nht tho thun khon thi cng xy dng nh ca ng Phan
Phng in c l t s: ; T bn s: .................., phng ............., TP
Ninh Bnh cc iu khon nh sau:
iu 1. Ni dung cng vic :
Bn A giao cho bn B thi cng nh 2,5 tng trn din tch t: 176.4m2,
Din tch xy dng khong 78 m2 (Din tch chi tit theo h s thit k bn v thi
cng); vi cc tng c b tr (Tng 1: Phng khch; phng v sinh; cu thang;
bp ); Tng 2: Gm 3 phng ng, 02 nh v sinh v cu Thang; Tng 3 (tng p
mi): 01 sn phi.
V cc cng vic khc c xc nh theo cng nht nh: p cc v cc
cng vic khc pht sinh trc khi thi cng nu c tha thun.
iu 2. Cht lng v cc yu cu k thut:
- Phi thc hin chnh xc quy trnh quy phm k thut v kt cu, cht
lng phi c Bn A ng .
- Bn B thi cng theo ng cc cng vic c giao theo ng h s thit k
c bn A cung cp. Trong qu trnh thi cng c iu bt cp phi bo ngay cho
Bn A.
- Ngang phng, x thng, ng thng.
- Phi m trch nhim php lut v an ton lao ng.
- m bo v sinh mi trung.
iu 3. Thi gian v tin thc hin:
- Ngy khi cng l: ngy 20/09/2016 (tc ngy 20/08/2016 m lch).

1/5
- mi tng 1: Sau 10 ngy k t ngy bt u xy t ging mng);
- mi tng 2: Sau 20 ngy k t ngy mi tng 1;
- Hon thnh ton b cng trnh bn giao cho bn A trc ngy 12/01/2017
(tc ngy 15/12/2016 m lch).
- Cng trnh c xem l hon thnh khi bn B lm theo ng h s
thit k v c bn A chp thun, nghim thu.
iu 4. iu kin nghim thu v bn giao:
- Phi hon thin nh v tt c cc ni dung cng vic nh tho thun ti
iu 1 v p ng tin nh iu 3.
iu 5. n gi.
- n gi cho 1m2 xy dng hon chnh Tng 1, Tng 2, Tng 3, tnh t chn
c tng ln hon chnh ton b kt cu, chi tit bn trong n khi hon thin mi
theo thit k l: 700.000 ng/m2;
(1m2 xy dng hon thin t cos +0,0 tr ln l kch thc ph b ca phm
vi mi xy dng bao gm: Tng, h thng ct, rng, tng, lanh t ca; p chn
tng, nh v sinh, phng n bp, lt gch nn nh, h ca nh; Hon chnh ton
b g, pho, ch; Hp k thut; Hon chnh bc tam cp, cu thang, cht, p ct,
cht mt bc cu thang theo thit k; Lp, t cc loi ca s, ca ra vo, , v
Trt tng, trn phng, p chiu trn (tng nh khng b matit, trn khng lm
thch cao), dng lan can trn tng 02 (sn thng).
- Mt s n gi chi tit phn xy dng mng, b nc, tng ro v cng
nht pht sinh (c bng ph lc n gi km theo hp ng)
- n gi nhn cng nu bn A bng b tng thng phm, bn B hon
tr li bn A theo ca bm b tng thng phm.
- n gi nhn cng cho cc cng vic c s dng cng nht:
+ i vi th chnh, th ph bnh qun: 200.000 ng/cng;
(Th chnh, th Ph c nh gi bng cht lng cng vic nu cng vic
khng t yu cu gi cng trn c iu chnh cho ph hp vi cng vic).
Ghi ch:
- n gi trn l chi ph nhn cng v cc thit b, dng c thi cng (ton b
cp pha a vo thi cng phi bng thp, my ct un, ln tri, chuyn qun, gin
ro, my ti nng h vt t, my m bn, m ri BT, thc ngm, ba, ) m
bn B nhn c sau khi hon thin mt n v hng mc cng trnh theo h s
thit k v c bn A chp thun.
- n gi trn khng bao gm chi ph vt t, vt liu. Vt t, vt liu do bn A
cung cp (k c in, nc, inh, ct hoc bt, dy buc ) n chn cng trnh
trong phm vi 30 mt.
- n gi trn khng thay i trong sut qu trnh thi cng.

2/5
- Nu c hng mc cng vic pht sinh khng c trong n gi trn th hai
bn cng tho thun xc nh n gi i vi tng hng mc .
iu 6. Gi tr, hnh thc thanh ton, tm ng hp ng:
6.1. Gi tr hp ng:
- Gi tr hp ng tm tnh: 150.000.000 ng
( Bng ch: Mt trm nm mi triu ng.)
- Gi tr hp ng chnh thc s c tnh ton c th sau khi c Bn A
chp nhn nghim thu khi lng thc t ti cng trng.
6.2. Hnh thc thanh ton, tm ng:
- Khi thi cng xong phn mng: bn A thanh ton 80% chi ph phn mng
cho bn B. Thanh ton ht 20% gi tr cn li cho bn B khi mi xong tng 1.
- Khi bn B mi xong m bo yu cu mi tng thanh ton 50% chi
ph xy, khi i vo hon thin c 50% khi lng cng vic ng tip 20% gi tr
chi ph xy dng ca mi tng.
- Khi kt hon thnh cng trnh, Bn A ng nghim thu s thanh ton
tip 25% gi tr cng trnh.
- Thi gian bo hnh 06 thng (Gi tr bo hnh tng ng 5% gi tr ton b
cng trnh).
iu 7. Quyn v ngha v ca bn B:
Quyn ca bn B:
- Yu cu bn A bn giao mt bng, cung cp in, nc, bn v thit k thi
cng theo tin thi cng.
- Yu cu bn A cung cp kp thi cc loi vt t, vt liu p ng tin
thi cng.
- Yu cu bn A thanh ton hp ng theo ng tha thun ti iu Thanh
ton hp ng.
Ngha v - trch nhim ca bn B:
- Thi cng bo bo yu cu cht lng (ngang bng, s thng, tng phng),
kch thc, cao theo ng bn v thit k m bn A cung cp cho bn B.
- m bo thi gian hon thnh cng trnh nu ti iu Thi gian v tin
thc hin. Nu chm tin Bn B s c trch nhim phi bi thng cho Bn
A theo quy nh c chm tin 20 ngy phi n b 10% hp ng.
- Phi hp thng xuyn vi th in, th nc hon chnh m2 xy dng
theo thit k.
- C trch nhim bo hnh cng trnh trong thi gian mt nm k t ngy
hon thnh cng trnh.
- V sinh sch s, gn gng,

3/5
- c v hiu chi tit bn v ra bin php thi cng hp l, an ton, tit kim.
- Bn B t chu trch nhim ton b v an ninh, trt t, an ton lao ng, t
m bo an ton giao thng, v sinh mi trng, v.v... trong sut qu trnh thi cng
hon thnh cng trnh. Nu c vn xy ra v an ton lao ng th bn B chu
hon ton trch nhim v bn A khng lin i.
iu 8. Quyn v ngha v ca bn A:
Quyn ca bn A:
- Gim st tt c cc hot ng ca bn B trong phm vi cng trnh.
- Yu cu bn B phi chnh sa li hoc phi n b thit hi vt cho bn A
vi nhng hng mc m bn B khng thi cng theo ng thit k hoc khng m
bo cht lng.
- C quyn chm rt hp ng vi bn B nu bn B khng thi cng ng
cht lng; Tin ; Gy lng ph, mt mt vt t, vt liu cung cp cho cng trnh
v tin hnh pht hp ng i vi thit hi do bn B gy ra i vi bn A.
- Bn A c quyn yu cu Bn B phi n b 10% gi tr hp ng nu Bn
B thi cng chm tin 20 ngy, v yu cu chm dt hp ng.
Ngha v, trch nhim ca bn A:
- B tr mt bng, cung cp cc iu kin thi cng cho bn B (Bn v thi
cng, in, nc, vt t, vt liu).
- Vt liu Bn A s cung cp ti chn cng trnh, phm vi xa nht l 30m.
- C ngi hoc trc tip bn A c trch nhim nghim thu sn phm cng
trnh trong tng giai on thi cng kp thi.
- Thanh ton tin cho bn B nh tha thun ti iu Thanh ton hp
ng.
iu 9. Bo hnh cng trnh: Bn A gi li 5% ton b gi tr hp ng
lm tin bo hnh trong thi gian 06 thng k t ngy bn giao cng trnh vo s
dng. Trong trong thi gian bo hnh bn B c trch nhim sa cha tt c cc li
do bn B gy ra ( bao gm thm dt mi, nh v sinh, l trn,..v.v). Ht thi gian
bo hnh v bn B p ng cc iu kin bo hnh Bn A s thanh ton ht s tin
trn.
iu 10. Tm ngng hp ng:
- iu kin tm ngng hp ng nu mt trong 2 bn khng c p ng
cc quyn ca mnh v bn kia khng thc hin ngha v v trch nhim ca mnh.
- Vic tm ngng hp ng do li ca bn no gy nh hng n tin ,
cht lng ca cng trnh do bn hon ton chu trch nhim.
iu 12. Tranh chp v gii quyt tranh chp:
- Trong trng hp c vng mc trong qu trnh thc hin hp ng, cc
bn n lc ti a ch ng bn bc tho g v thng lng gii quyt.

4/5
- Nu c thay i cc iu khon trong hp ng, bn thay i bo trc cho
bn kia t nht 30 ngy bn bc gii quyt.
- Trng hp khng t c tha thun gia cc bn, vic gii quyt tranh
chp thng qua ha gii, Trng ti hoc ta n gii quyt theo quy nh ca php
lut.
iu 13: iu khon chung.
- Hai bn cam kt thc hin ng nhng iu quy nh trong hp ng ny.
- Hp ng ny bao gm 5 trang c lp thnh 02 bn, c gi tr php l
nh nhau, mi bn gi 01 bn.
- Hp ng ny c hiu lc k t ngy hai bn k tn./.
I DIN BN A I DIN BN B
Ch cng trnh Ngi nhn thi cng nh

ng: Phan Phng in ng: ......

5/5