You are on page 1of 3012

1941-

1945. . 1964.
,
1995-1999. , 2002-2008. .

1941-1945. ( 17. 1964.


)
, . 1966. ,
" 1941-1945. ( )",
,
597.323 . , ,
5 6-59% (1.016.000 1.066.000),
50.000 (
) ,
. , .
,
.

1992. , (
),
.
1992. . , ,
, .
1964. .
, 1966.
" 1941-1945. ( )",
.
- , ; ,
. . ,
,
.
, .


-
- .
, , ,
.
, .

1941-1945.
1992. 2008. .


1.
2.
Sadraj rtve rata 1941-1945
BANJA LUKA..... 1 Borovac............................................................................. 69
Agino Selo......... 1 atii................................................................................. 69
Banja Luka........ 1 Grivice............................................................................... 69
Barlovci.............. 20 Lozna................................................................................ 69
Bastasi............... 20 Milii.................................................................................. 70
Bistrica............... 20 Omazii............................................................................. 70
Boac................ 21 Podgorje............................................................................ 70
Borkovii............ 22 Pribitkovii......................................................................... 70
Brda................... 22 Seona................................................................................ 70
Bronzani Majdan 23 Tretenica Donja............................................................... 70
Bukvaluk............ 23 Tretenica Gornja............................................................. 70
Cerici................. 23 Tulovii.............................................................................. 71
esma............... 23 eljeva.............................................................................. 71
ifluk.................. 24 BIHA............................................................................... 71
okori................ 24 Bajrii................................................................................ 71
Debeljaci............ 24 Baljevac............................................................................ 71
Delibaino Selo.. 25 Biha................................................................................. 72
Dervii................ 25 Brekovica.......................................................................... 85
Dobrnja.............. 25 Bugar................................................................................ 86
Dragoaj............ 25 avkii.............................................................................. 90
Drakuli............. 26 ekrlije.............................................................................. 90
Dujakovci........... 37 ukovi............................................................................... 90
Golei................ 37 Dobrenica.......................................................................... 92
Ivanjska............. 37 Doljani............................................................................... 92
Jagare................ 41 Donja Gata........................................................................ 94
Kmeani............ 42 Dubovsko.......................................................................... 97
Kola................... 42 Golubi.............................................................................. 97
Kola Donja......... 42 Gorjevac............................................................................ 98
Krmine............... 43 Grabe.............................................................................. 104
Krupa na Vrbasu 43 Grmua............................................................................. 105
Kuljani................ 44 Hrgar................................................................................. 109
Ljubaevo.......... 44 Izai................................................................................. 115
Lokvari............... 45 Jankovac........................................................................... 116
Lusii................. 45 Jezero............................................................................... 117
Mair.................. 45 Kalati................................................................................. 117
Melina................ 45 Kamenica.......................................................................... 120
Motike................ 45 Klisa.................................................................................. 120
Novakovii......... 53 Klokot................................................................................ 122
Obrovac............. 53 Kralje................................................................................. 122
Pavii................. 54 Kula................................................................................... 122
Pavlovac............ 54 Kulen Vakuf....................................................................... 123
Pervan Donji...... 54 Lipa................................................................................... 129
Pervan Gornji..... 54 Lohovo.............................................................................. 132
Petrievac.......... 54 Lohovska Brda.................................................................. 134
Piskavica........... 54 Mala Pea......................................................................... 134
Ponir.................. 59 Mali Skoaj........................................................................ 135
Prijakovci........... 59 Malo Zaloje...................................................................... 135
Prijeani............. 60 Meudraje....................................................................... 136
Prnjavor Mali...... 60 Mrkonjia Lug.................................................................... 136
Radmanii.......... 60 Muslii............................................................................... 137
Radosavska....... 60 Oraac.............................................................................. 137
Ramii............... 60 Orljani................................................................................ 139
Rebrovac........... 61 Ostrovica........................................................................... 139
Rekavice............ 61 Papari................................................................................ 140
argovac........... 62 Pokoj................................................................................. 140
ibovi................. 63 Praijak........................................................................... 140
imii................. 64 Pritoka............................................................................... 141
Slavika............. 64 Rai................................................................................. 146
ljivno................ 65 Rajinovci........................................................................... 150
Stratinska........... 65 Ripa................................................................................. 152
Striii................ 65 Sokolac............................................................................. 153
Subotica............ 65 Spahii.............................................................................. 154
Verii................. 65 Srbljani.............................................................................. 154
Vilusi.................. 67 Teoak.............................................................................. 154
Vrbanja.............. 68 Turija................................................................................. 156
Vujinovii........... 68 Vedro Polje........................................................................ 157
Zaluani........... 68 Velika Gata....................................................................... 157
Zelenci............... 68 Veliki Skoaj...................................................................... 158
BANOVII......... 68 Veliki Stjenjani................................................................... 158
Banovii............. 68 Veliko Zaloje.................................................................... 159
Banovii Selo..... 69 Vikii................................................................................. 160
Muzej rtava genocida Beograd S1 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Vinica..................... 160 Bogdaii.......................................................................... 220
Vrkai................... 160 Brestice............................................................................. 220
Vrsta...................... 160 epelica............................................................................ 221
Zavalje................... 161 ee.................................................................................. 221
Zlopoljac................ 161 Deleua............................................................................. 222
BIJELJINA............. 164 Divin.................................................................................. 222
Amaljije.................. 164 Dlakoe............................................................................. 222
Balatun................... 164 Dola.................................................................................. 222
Banjica................... 165 Donja Meka Gruda............................................................ 222
Batar...................... 165 Donji Davidovii................................................................. 223
Batkovi................. 166 Fatnica.............................................................................. 223
Bijeljina.................. 167 Golobre........................................................................... 224
Bjeloevac............. 180 Gornja Meka Gruda.......................................................... 224
Brijesnica............... 181 Gornji Davidovii............................................................... 224
Brodac Donji.......... 181 Granica............................................................................. 225
Brodac Gornji......... 182 Hodii.............................................................................. 225
Bukovica Donja...... 183 Kaanj............................................................................... 225
Bukovica Gornja.... 184 Kalac................................................................................. 225
aavica Donja..... 184 Korita................................................................................ 225
aavica Gornja.... 185 Krivaa.............................................................................. 227
aavica Srednja... 186 Krstae.............................................................................. 227
ardaine.............. 186 Kukrije............................................................................. 227
engi.................... 186 Kuti.................................................................................... 228
ipirovine............... 187 Laevii............................................................................. 228
Crnjelovo Donje..... 187 Milavii.............................................................................. 228
Crnjelovo Gornje.... 188 Mirilovii............................................................................ 228
Dazdarevo............. 189 Mirue............................................................................... 228
Dragaljevac Donji... 189 Mreica............................................................................. 228
Dragaljevac Gornji.. 190 Narat................................................................................. 229
Dragaljevac Srednji 190 Njeganovii........................................................................ 229
Dvorovi.................. 191 Oblo Brdo.......................................................................... 229
Glaviice................ 192 Orah.................................................................................. 229
Glaviorak.............. 194 Orahovice.......................................................................... 229
Glogovac............... 194 Paeni............................................................................... 230
Golo Brdo.............. 195 Panik................................................................................. 231
Hase...................... 195 Plana................................................................................. 231
Janja...................... 195 Podgorje............................................................................ 232
Johovac................. 197 Podosoje........................................................................... 232
Kacevac................. 198 Preraca............................................................................. 232
Kojinovac............. 198 Prijevor.............................................................................. 232
Kovanluk................ 199 Prisoje............................................................................... 232
Kriva Bara.............. 199 Rioca................................................................................. 233
Ljeljena................ 199 Selita............................................................................... 233
Ljeskovac............... 200 Simijova............................................................................ 233
Magnojevi Donji.... 201 obadine........................................................................... 233
Magnojevi Gornji... 201 Todorii............................................................................. 233
Magnojevi Srednji. 201 Trnovica............................................................................ 233
Meai................... 201 Vlahinja............................................................................. 233
Modran.................. 202 Vranjska............................................................................ 234
Novo Naselje......... 203 Vrbica................................................................................ 234
Novo Selo.............. 203 Zasada.............................................................................. 234
Obrije................... 203 Zauje............................................................................... 234
Ostojievo.............. 203 udojevii.......................................................................... 234
Patkovaa.............. 204 Zvijerina............................................................................ 234
Piperci.................... 205 BOSANSKA DUBICA....................................................... 235
Popovi.................... 205 Aginci................................................................................ 235
Puile..................... 206 Babinac............................................................................. 238
Ruhotina................ 207 Bavani............................................................................. 240
Suho Polje............. 207 Bijakovac........................................................................... 242
Trijenica............... 209 Bjelajci.............................................................................. 249
Trnjaci.................... 209 Bosanska Dubica............................................................. 251
Velika Obarska...... 210 Boii................................................................................ 263
Velino Selo............ 212 Brekinja............................................................................. 267
Vrani..................... 213 elebinci........................................................................... 273
Zagoni.................... 214 itluk................................................................................. 276
BILEA.................. 216 Demirovac......................................................................... 281
Baljci...................... 216 Dizdarlije........................................................................... 291
Bijela Rudina.......... 217 Donja Jutrogota............................................................... 293
Bijeljani.................. 217 Donja Slabinja................................................................... 294
Bilea..................... 218 Donji Jelovac..................................................................... 300
Bodenik.................. 220 Drakseni.......................................................................... 304
Muzej rtava genocida Beograd S2 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Furde.............................. 318 Greda................................................................................ 559
Gornja Gradina.............. 320 Jablanica........................................................................... 560
Gornjoselci..................... 321 Jazovac............................................................................. 578
Gradina Donja................ 325 Kijevci............................................................................... 579
Gunjevci......................... 332 Koievo........................................................................... 584
Hadibajir....................... 338 Kozara............................................................................... 585
Hajderovci...................... 340 Kozinci.............................................................................. 586
Jasenje........................... 342 Krajinik............................................................................ 586
Johova........................... 345 Krukik.............................................................................. 586
Kadin Jelovac................. 348 Laminci Brezici.................................................................. 587
Klekovci.......................... 351 Laminci Dubrave.............................................................. 589
Komlenac....................... 358 Laminci Jaruani.............................................................. 590
Koua........................... 361 Laminci Sreani............................................................... 590
Koturovi.......................... 364 Liskovac............................................................................ 591
Kriva Rijeka.................... 366 Luani............................................................................... 591
Maglajci.......................... 367 Makovac.......................................................................... 592
Malo Dvorite................. 369 Maii................................................................................ 592
Meea.......................... 372 Miije................................................................................. 595
Meuvoe...................... 384 Miljevii............................................................................. 595
Mirkovac......................... 391 Miloevo Brdo.................................................................... 597
Mljeanica...................... 396 Mokrice............................................................................. 606
Mrazovci......................... 399 Nasip................................................................................. 612
Murati............................. 402 Nova Topola...................................................................... 612
Novoselci....................... 403 Novo Selo.......................................................................... 613
Odinci......................... 405 Orahova............................................................................ 613
Parnice........................... 407 Orubica............................................................................. 620
Pobrani......................... 408 Petrovo Selo...................................................................... 620
Pucari............................. 411 Rogolji............................................................................... 621
Rakovica........................ 416 Romanovci........................................................................ 622
evarlije......................... 420 Rovine............................................................................... 627
Sjeverovci...................... 424 Samardije........................................................................ 628
Skljuani......................... 426 akinovci......................................................................... 628
Sreflije............................ 429 Seferovci........................................................................... 629
Strigova.......................... 435 Sovjak............................................................................... 630
Suvaja............................ 439 Srednja Jurkovica.............................................................. 639
Tukljuani....................... 441 Trebovljani......................................................................... 641
Uivac............................ 444 Trnovac............................................................................. 651
Veliko Dvorite............... 445 Troelji.............................................................................. 652
Verija.............................. 449 Turjak................................................................................ 653
Vlakovci........................ 451 Vakuf................................................................................. 669
Vojskova........................ 453 Vilusi................................................................................. 669
Vrioci.............................. 460 Vrbaka............................................................................. 671
BOSANSKA GRADIKA. 461 eravica............................................................................ 683
Adii............................. 461 BOSANSKA KRUPA........................................................ 686
Batar.............................. 462 Arapua............................................................................. 686
Berek............................. 464 Bag................................................................................... 686
Bistrica........................... 465 Banjani.............................................................................. 686
Bok Jankovac................ 477 Batra................................................................................ 689
Bosanska Gradika........ 478 Benakovac........................................................................ 691
Brestovina.................... 487 Bosanska Krupa............................................................... 694
Bukovac......................... 487 Buim................................................................................ 701
Bukvik............................ 488 Dobro Selo........................................................................ 702
atrnja........................... 488 Donja Suvaja.................................................................... 709
elinovac....................... 490 Donji Dubovik.................................................................... 712
Cerovljani....................... 490 Donji Petrovii.................................................................. 713
ikule............................. 492 Drenova Glavica................................................................ 714
Cimiroti........................... 492 Glavica.............................................................................. 716
Donja Dolina.................. 496 Gorinja.............................................................................. 717
Donja Jurkovica............. 496 Gornja Suvaja.................................................................... 720
Donji Karajzovci............. 498 Gornji Buevi................................................................... 723
Donji Podgradci.............. 500 Gornji Petrovii.................................................................. 725
Dragelji........................... 507 Gudavac............................................................................ 726
Dubrave......................... 511 Haani............................................................................... 727
Elezagii........................ 515 Ivanjska............................................................................. 730
Ganica.......................... 516 Jasenica............................................................................ 733
Gornja Dolina................. 529 Jezersko............................................................................ 739
Gornja Jurkovica............ 529 Konjoder............................................................................ 742
Gornja Lipovaa............. 533 Ljusina............................................................................... 742
Gornji Karajzovci............ 533 Lubarda............................................................................. 745
Gornji Podgradci............ 534 Mahmi Selo.................................................................... 745
Grbavci........................... 553 Mali Badi.......................................................................... 746
Muzej rtava genocida Beograd S3 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Mali Dubovik............ 746 Joava............................................................................... 892
Mali Radi................ 747 Kalenderi........................................................................... 893
Mrazovac................. 749 Krlje................................................................................. 896
Osredak................... 752 Kuljani............................................................................... 898
Ostronica................ 752 Ljeljani............................................................................. 899
Otoka....................... 753 Mala Krupska Rujika........................................................ 901
Perna....................... 754 Mala Novska Rujika........................................................ 902
Pitaline................... 765 Mala uljevica................................................................... 903
Podkalinje................ 786 Maslovare.......................................................................... 904
Puenik.................... 787 Matavazi............................................................................ 906
Srednji Buevi........ 790 Mazi................................................................................. 908
Srednji Dubovik........ 792 Mrakodol........................................................................... 908
Varoka Rijeka......... 795 Mraovo Polje..................................................................... 913
Velika Jasenica........ 796 Petkovac........................................................................... 914
Veliki Badi.............. 797 Petrinja.............................................................................. 916
Veliki Dubovik.......... 798 Pobrani............................................................................ 922
Veliki Radi.............. 799 Podoka............................................................................ 923
Vojevac.................... 801 Poljavnice.......................................................................... 925
Voloder..................... 804 Prusci................................................................................ 929
Vranjska................... 804 Radomirovac..................................................................... 933
Zalin......................... 808 Rakovac............................................................................ 935
BOSANSKI BROD.... 810 Rae................................................................................ 936
Barica....................... 810 Ravnice............................................................................. 937
Bosanski Brod.......... 812 Rudice............................................................................... 942
Brusnica Mala.......... 814 Sokolite........................................................................... 943
Brusnica Velika........ 818 Suhaa.............................................................................. 946
Grk........................... 821 Svodna.............................................................................. 946
Klakar Donji.............. 822 Tavija................................................................................ 951
Klakar Gornji............ 826 Trgovite........................................................................... 953
Kolibe Donje............ 830 Vedovica........................................................................... 955
Kolibe Gornje........... 830 Velika Rujika.................................................................... 956
Kora e...................... 830 Velika uljevica................................................................. 957
Krianovo................. 831 Vitasovci............................................................................ 960
Lijee...................... 831 Zovik................................................................................. 962
Moila Donja............ 832 BOSANSKI PETROVAC.................................................. 964
Moila Gornja........... 832 Bara.................................................................................. 964
Novo Selo................ 832 Bjelaj................................................................................. 966
Poloj......................... 832 Bjelajski Vaganac.............................................................. 967
Sijekovac................. 833 Bosanski Petrovac............................................................. 967
Unka........................ 833 Bravski Vaganac............................................................... 971
Vinska...................... 833 Brestovac.......................................................................... 974
Vrela Donja.............. 838 Bukovaa.......................................................................... 975
Vrela Gornja............. 839 Bunara.............................................................................. 977
Zborite.................... 839 Busije................................................................................ 977
BOSANSKI NOVI..... 840 Cimee.............................................................................. 978
Ahmetovci................ 840 Dobro Selo........................................................................ 979
Blagaj Japra............. 841 Drini................................................................................. 980
Blagaj Rijeka............ 841 Janjila................................................................................ 983
Blatna....................... 843 Jasenovac......................................................................... 984
Bosanska Kostanjica 845 Kapljuh.............................................................................. 987
Bosanski Novi.......... 849 Klenovac........................................................................... 988
aavica Donja........ 855 Koluni.............................................................................. 989
aavica Gornja...... 856 Krnja Jela.......................................................................... 993
aavica Srednja.... 856 Krnjeua............................................................................ 994
ele.......................... 857 Lastve............................................................................... 998
Cerovica................... 857 Mali Stjenjani..................................................................... 998
Crna Rijeka.............. 859 Medeno Polje.................................................................... 999
Devetaci................... 860 Orako Brdo...................................................................... 1000
Dobrljin..................... 861 Otrelj................................................................................ 1002
Donje Vodievo........ 869 Podsrnetica....................................................................... 1002
Donji Agii................ 878 Prkosi................................................................................ 1002
Donji Rakani............. 879 Ranovac.......................................................................... 1006
Gornja Slabinja........ 880 Revenik............................................................................. 1008
Gornje Vodievo...... 883 Risovac............................................................................. 1008
Gornji Agii.............. 888 Skakavac.......................................................................... 1010
Gornji Rakani........... 888 Smoljana........................................................................... 1011
Grabanica............... 889 Suvaja............................................................................... 1013
Grdanovac............... 889 Vedro Polje........................................................................ 1016
Gumljani................... 890 Vodenica........................................................................... 1017
Hozii....................... 892 Vranovina.......................................................................... 1020
Johovica................... 892 Vrtoe................................................................................ 1021
Muzej rtava genocida Beograd S4 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
BOSANSKI AMAC....... 1026 Jaketii.............................................................................. 1054
Batkua.......................... 1026 Jelah................................................................................. 1054
Bazik.............................. 1027 Jeestica........................................................................... 1054
Bosanski amac............ 1027 Joeva............................................................................... 1057
Brvnik............................. 1029 Konjevii............................................................................ 1057
Crkvina........................... 1029 Krasanovii........................................................................ 1058
Domaljevac.................... 1030 Lipenovii.......................................................................... 1058
Donja Slatina.................. 1031 Loznica.............................................................................. 1058
Donji Hasi..................... 1031 Magaii............................................................................ 1058
Gornja Slatina................ 1031 Mihaljevii.......................................................................... 1059
Gornji Hasi.................... 1032 Mleva............................................................................... 1059
Grebnice......................... 1032 Mratinci............................................................................. 1059
Kornica........................... 1032 Oenovii.......................................................................... 1059
Krukovo Polje............... 1032 Opravdii........................................................................... 1060
Novo Selo....................... 1034 Pirii.................................................................................. 1062
Obudovac....................... 1034 Pobre.............................................................................. 1062
Pisari.............................. 1034 Pobue.............................................................................. 1062
Prud................................ 1035 Podau............................................................................ 1062
kari............................. 1035 Polom................................................................................ 1063
Tiina.............................. 1035 Rakovac............................................................................ 1063
Zasavica......................... 1037 Repovac............................................................................ 1063
BOSANSKO GRAHOVO 1037 Sikiri................................................................................ 1064
Bastasi........................... 1037 iljkovii............................................................................ 1064
Bosansko Grahovo......... 1038 Slapanica......................................................................... 1064
Crnac.............................. 1039 Stanatovii......................................................................... 1064
Crni Lug.......................... 1039 Suha................................................................................. 1065
Donje Peulje................... 1039 Tegare............................................................................... 1065
Donji Kazanci................. 1039 Urkovii............................................................................. 1065
Donji Tikovac................ 1040 Vitkovii............................................................................. 1065
Duler............................... 1041 Voljevica............................................................................ 1066
Gornje Peulje................. 1041 Vraneevii........................................................................ 1066
Gornji Kazanci................ 1041 Zagoni............................................................................... 1066
Grkovci........................... 1042 Zaluje.............................................................................. 1066
Isjek................................ 1043 Zapolje.............................................................................. 1067
Jaruga............................ 1043 lijebac.............................................................................. 1067
Kesii.............................. 1043 BRKO............................................................................. 1068
Korita.............................. 1043 Bijela................................................................................. 1068
Luka............................... 1043 Boe.................................................................................. 1069
Maleevci....................... 1043 Boderita........................................................................... 1069
Malo Tievo.................... 1044 Brko................................................................................. 1069
Marinkovci...................... 1045 Brezik................................................................................ 1075
Mraaj............................ 1045 Brezovo Polje.................................................................... 1076
Nuglaica....................... 1045 Brezovo Polje Selo............................................................ 1077
Obljaj.............................. 1045 Brka.................................................................................. 1077
Peenci.......................... 1046 Brod.................................................................................. 1078
Pei................................ 1046 Bukovac............................................................................ 1078
Preodac.......................... 1046 Bukvik Donji...................................................................... 1078
Prine............................. 1047 Bukvik Gornji..................................................................... 1079
Radlovii......................... 1047 Buzekara........................................................................... 1080
Resanovci...................... 1048 aavac............................................................................ 1080
Stoita.......................... 1048 ande............................................................................... 1080
Ugarci............................. 1048 Cerik................................................................................. 1080
Unita............................. 1049 oseta............................................................................... 1080
Veliko Tievo.................. 1049 Dizdarua.......................................................................... 1080
Vidovii........................... 1049 Donji Rahi........................................................................ 1080
Zaseok........................... 1049 Donji Zovik........................................................................ 1080
Zebe............................... 1049 Dubrave............................................................................. 1081
BRATUNAC................... 1050 Dubravice Donje................................................................ 1081
Abdulii........................... 1050 Dubravice Gornje.............................................................. 1081
Banjevii......................... 1050 Gajevi................................................................................ 1081
Biljaa............................. 1051 Gorice............................................................................... 1081
Bljeeva.......................... 1051 Gornji Islamovac............................................................... 1081
Boljevii.......................... 1051 Gornji Rahi...................................................................... 1081
Brana - Bai.................. 1052 Gornji Zovik....................................................................... 1082
Bratunac......................... 1052 Grbavica............................................................................ 1082
Dubravice....................... 1053 Gredice............................................................................. 1082
Fakovii.......................... 1053 Islamovac.......................................................................... 1082
Glogova.......................... 1053 Krbeta............................................................................... 1082
Hrana............................ 1054 Krepi.............................................................................. 1082
Hrnii............................ 1054 Lanita.............................................................................. 1083
Jagodnja......................... 1054 Lukavac............................................................................. 1083
Muzej rtava genocida Beograd S5 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Maoa..................... 1083 Grgii................................................................................. 1097
Markovi Polje........ 1083 Han Luka........................................................................... 1097
Ograenovac.......... 1083 Hapstii............................................................................. 1097
Omerbegovaa....... 1083 Hum.................................................................................. 1098
Palanka................... 1084 Humac.............................................................................. 1098
Popovo Polje........... 1084 Ivica.................................................................................. 1098
Potoari................... 1085 Jagodii............................................................................. 1098
Raljani................... 1086 Kadirovina......................................................................... 1098
Raljevo.................. 1086 Kandija.............................................................................. 1098
Repino Brdo............ 1087 Karade............................................................................. 1098
Sandii.................... 1087 Kopi............................................................................... 1099
atorovii................ 1088 Koprivnica......................................................................... 1099
Skakava Donja........ 1088 Kordii............................................................................... 1099
Skakava Gornja...... 1088 Kotezi................................................................................ 1099
Slijepevii.............. 1088 Kruevica.......................................................................... 1099
Stanovi.................... 1088 Kula................................................................................... 1099
trepci..................... 1088 Kutlii................................................................................ 1099
Trnjaci..................... 1088 Ljubni............................................................................... 1100
Ulice........................ 1089 Maslii............................................................................... 1100
Ulovi...................... 1089 Medine.............................................................................. 1100
Vitanovii Gornji...... 1089 Mraaj............................................................................... 1100
Vuilovac................ 1089 Odak................................................................................ 1101
Vujiii..................... 1089 Okolite............................................................................. 1101
Vuki Donji............ 1089 Pavice............................................................................... 1101
Vuki Gornji........... 1089 Pirii.................................................................................. 1101
Zovik Kalajdije....... 1089 Planica.............................................................................. 1101
BREZA.................... 1090 Porie................................................................................ 1101
Breza....................... 1090 Potoani............................................................................ 1101
Bukovik................... 1090 Prijaci................................................................................ 1101
Gornja Breza........... 1090 Rosulje.............................................................................. 1101
Izbod....................... 1090 Rovna................................................................................ 1101
Kolovaj.................... 1090 Sabljari.............................................................................. 1102
Koritnik.................... 1090 Servani.............................................................................. 1102
Mahala.................... 1090 ii.................................................................................... 1102
Mahmutovia Rijeka 1090 Skrte................................................................................. 1102
Nasii...................... 1090 Stojii................................................................................ 1102
Orahovo.................. 1091 Stolac................................................................................ 1102
Potkraj..................... 1091 uljii............................................................................... 1102
Prhinje..................... 1091 Trge.................................................................................. 1102
Seoce...................... 1091 Udurlije.............................................................................. 1102
Slivno...................... 1091 Vesela............................................................................... 1102
Smailbegovii.......... 1091 Vilei................................................................................. 1103
Smrekovica............. 1091 Vrbanja.............................................................................. 1104
Sutjeica............... 1091 Vrpe................................................................................. 1104
Trtorii..................... 1091 Zanesenovii..................................................................... 1104
Vardite................... 1091 Zlavas............................................................................... 1104
Vjesolii................... 1091 Zlokue............................................................................. 1104
Vlahinje................... 1091 BUSOVAA...................................................................... 1104
Vrbovik.................... 1091 Bare.................................................................................. 1104
Zaloje.................... 1091 Bukovci............................................................................. 1104
upa...................... 1092 Buselji............................................................................... 1104
BUGONJO.............. 1092 Busovaa.......................................................................... 1105
Alibegovii............... 1092 Carica................................................................................ 1105
Barbarii.................. 1092 Dobraljevo......................................................................... 1106
Bevrnjii.................. 1092 Donja Rovna...................................................................... 1106
Bode........................ 1092 Donje Polje........................................................................ 1106
Brda........................ 1092 Gornja Rovna.................................................................... 1106
Briina..................... 1092 Gornje Polje...................................................................... 1106
Bugojno................... 1093 Grablje.............................................................................. 1106
ardaci.................... 1095 Granice............................................................................. 1106
aulije................... 1095 Gusti Grab......................................................................... 1106
avii...................... 1095 Hozanovii......................................................................... 1106
Ceribaii................ 1095 Hrasno.............................................................................. 1106
ipulji.................... 1096 Jazvine.............................................................................. 1106
Drvetine................... 1097 Jelinak............................................................................... 1106
Gariii.................... 1097 Katii................................................................................. 1107
Glavice.................... 1097 Kovaevac........................................................................ 1107
Golo Brdo................ 1097 Krevine............................................................................ 1107
Gorua.................... 1097 Kula................................................................................... 1107
Graanica................ 1097 Kupres............................................................................... 1107
Gredine................... 1097 Lonari.............................................................................. 1107
Muzej rtava genocida Beograd S6 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Mehurii............................................................................ 11 07 Metaljka............................................................................. 1122
Merdani............................................................................. 11 07 Milatkovii.......................................................................... 1122
Mihaljevii.......................................................................... 11 07 Miljeno............................................................................... 1123
Milavice............................................................................. 11 07 Mrkojevii.......................................................................... 1123
Oenii.............................................................................. 11 07 Nekosine........................................................................... 1124
Osolite............................................................................. 11 07 Okruglica........................................................................... 1124
Podbare............................................................................ 11 07 Omeak............................................................................ 1124
Poele............................................................................... 11 07 Paravci.............................................................................. 1124
Prosije............................................................................... 11 07 Podavrelo.......................................................................... 1124
Puti.................................................................................. 11 07 Podrid................................................................................ 1125
Ravan................................................................................ 11 07 Popovii............................................................................ 1125
Sajtovii............................................................................. 11 08 Prvanj................................................................................ 1125
Skradno............................................................................. 11 08 Raice............................................................................... 1125
Solakovii.......................................................................... 11 08 Ranii.............................................................................. 1125
Strane............................................................................... 11 08 Ravne Njive....................................................................... 1125
Stubica.............................................................................. 11 08 amlii.............................................................................. 1125
Turii................................................................................. 11 08 apii................................................................................ 1126
ANJIE........................................................................... 11 08 Skorupani.......................................................................... 1126
Avlija................................................................................. 11 08 Slatina............................................................................... 1126
Batkovii............................................................................ 11 08 Staronii............................................................................ 1126
Batotii.............................................................................. 11 08 Sudii................................................................................ 1126
Batovo............................................................................... 11 08 Suhodanj........................................................................... 1127
Bezunjo............................................................................. 11 09 Todorovii.......................................................................... 1127
Bogaljevii......................................................................... 11 09 Tokovii............................................................................. 1127
Braha................................................................................ 11 09 Trbuhovii.......................................................................... 1127
Branjovii........................................................................... 11 09 Trpinje............................................................................... 1127
Brdo.................................................................................. 11 09 Tubrojevii......................................................................... 1127
Brdo kod anjia............................................................... 11 09 Umari............................................................................... 1127
Brezovice.......................................................................... 11 10 Veliki Banii....................................................................... 1127
Bukovii........................................................................... 11 10 Vidobare............................................................................ 1128
Bukovii na Bezujanci...................................................... 11 10 Vihnii............................................................................... 1128
anjeva............................................................................. 11 10 Vukovine........................................................................... 1128
anjie.............................................................................. 11 10 Zaborak............................................................................. 1128
akovii............................................................................ 11 13 une.................................................................................. 1129
akovii na Batovci........................................................... 11 14 APLJINA......................................................................... 1129
Dardagani.......................................................................... 11 14 Babin Do........................................................................... 1129
Donje Ponikve................................................................... 11 14 Bivolje Brdo....................................................................... 1129
Donji Stopii...................................................................... 11 15 Borut................................................................................. 1129
Dragovii........................................................................... 11 15 Brestica............................................................................. 1129
Dubac................................................................................ 11 15 Broanac........................................................................... 1129
Dupojevii.......................................................................... 11 15 apljina............................................................................. 1129
Duica............................................................................... 11 15 eljevo.............................................................................. 1132
Dvorita............................................................................. 11 15 Cerovica............................................................................ 1132
Glamoevii....................................................................... 11 16 Cerovo.............................................................................. 1132
Gloin................................................................................ 11 16 Crnii................................................................................. 1132
Gluii............................................................................. 11 16 Crnoglav............................................................................ 1132
Gornje Ponikve.................................................................. 11 17 Dobrovo............................................................................. 1132
Gornji Stopii..................................................................... 11 17 Doljani............................................................................... 1132
Gramusovii...................................................................... 11 17 Donji Drijen........................................................................ 1132
Haskovii........................................................................... 11 17 Donji Zelenikovac.............................................................. 1132
Hasovii............................................................................ 11 17 Draevo............................................................................. 1132
Hoevina........................................................................... 11 17 Dretelj................................................................................ 1133
Hovrljice............................................................................ 11 18 Dubravica.......................................................................... 1133
Hunkovii........................................................................... 11 18 Dui................................................................................... 1133
Ifsar................................................................................... 11 18 Gabela.............................................................................. 1133
Jastrebice.......................................................................... 11 18 Glumina............................................................................. 1135
Kamen.............................................................................. 11 18 Gnjilita............................................................................. 1135
Karovii............................................................................. 11 18 Gorica............................................................................... 1135
Karovii na Batovci............................................................ 11 18 Gornje Hrasno................................................................... 1135
Klak................................................................................... 11 19 Grabovina.......................................................................... 1136
Kobilii............................................................................... 11 19 Gradac.............................................................................. 1136
Krstac................................................................................ 11 19 Hotanj................................................................................ 1136
Kukavice........................................................................... 11 20 Hotanj Hutovski................................................................. 1136
Laevci.............................................................................. 11 20 Hutovo............................................................................... 1136
Luke.................................................................................. 11 20 Jasenica............................................................................ 1136
Mahrevii........................................................................... 11 20 Klepci................................................................................ 1137
Makotii............................................................................. 11 21 Lokve................................................................................ 1140
Mali Banii......................................................................... 11 21 Neum................................................................................ 1141
Marenii............................................................................ 11 21 Opliii.............................................................................. 1141
Medoevii........................................................................ 11 21 Poitelj.............................................................................. 1143
Meurjeje......................................................................... 11 21 Prapratnica........................................................................ 1144
Muzej rtava genocida Beograd S7 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Pravci................ 1144 Vrelo................................................................................. 1208
Prebilovci............ 1144 egar................................................................................. 1211
Previ................. 1154 ELINAC.......................................................................... 1211
Rabrani............... 1155 Basii................................................................................ 1211
Reice................ 1155 Batle.................................................................................. 1211
eva Njive........ 1155 Braneci Donji................................................................... 1211
Sjekose............... 1156 Braneci Gornji.................................................................. 1211
Stanojevii.......... 1156 Breziani........................................................................... 1211
Struge................. 1156 elinac Donji..................................................................... 1211
urmanci............ 1156 elinac Gornji.................................................................... 1212
Svitava................ 1156 Dubrava Nova................................................................... 1212
Tasovii............ 1157 Dubrava Stara................................................................... 1213
Trebiat.............. 1159 Gornji Vijaani................................................................... 1213
Vinine................. 1159 Grabovac........................................................................... 1213
Viii................... 1159 Joavka............................................................................. 1213
Zvirovii.............. 1160 Kamenica.......................................................................... 1213
CAZIN................. 1160 Laevci.............................................................................. 1213
Bae................. 1160 Lipovac.............................................................................. 1213
Brezova Kosa..... 1160 Markovac........................................................................... 1214
Bukovica............. 1160 Mehovci............................................................................. 1214
ajii................... 1164 Memii............................................................................... 1214
Cazin.................. 1164 Opsjeko........................................................................... 1214
oralii............... 1169 Popovac............................................................................ 1214
Crnaja................. 1173 ahinovii.......................................................................... 1214
Donja Barska...... 1175 Skatavica.......................................................................... 1214
Donja Koprivna.... 1175 njegotina Donja............................................................... 1215
Donja Luka....... 1176 njegotina Srednja............................................................ 1215
Geeti................. 1176 njegotina Velika............................................................... 1215
Glogovac............ 1176 trbe................................................................................. 1215
Gnjilovac............. 1176 ITLUK............................................................................. 1215
Gornja Barska.... 1176 Bijakovii........................................................................... 1215
Gornja Koprivna.. 1176 Biletii............................................................................... 1215
Gornja Luka...... 1176 Blatnica............................................................................. 1215
Gradina............... 1176 Blizanci.............................................................................. 1215
Hadin Potok...... 1178 erin................................................................................. 1215
Japia Brdo........ 1179 itluk................................................................................. 1215
Kapii.................. 1179 Dobro Selo........................................................................ 1216
Klen.................... 1180 Dragiina........................................................................... 1216
Klisa.................... 1180 Kruevii........................................................................... 1216
Kovaevii.......... 1180 Mali Ograenik.................................................................. 1216
Krakaa.............. 1180 Meugorje......................................................................... 1216
Krivaja................ 1180 Paoa................................................................................ 1216
Krndija................ 1180 Potpolje............................................................................. 1216
Liskovac............. 1182 Sluanj.............................................................................. 1216
Ljubijankii.......... 1182 Tepii............................................................................... 1216
Majetii............... 1182 Veliki Ograenik................................................................ 1216
Miostrah.............. 1182 Vionica.............................................................................. 1216
Mujakii.............. 1187 DERVENTA....................................................................... 1216
Mutnik................. 1187 Agii.................................................................................. 1216
Osredak.............. 1189 Begluci.............................................................................. 1217
Ostroac............. 1194 Bijelo Brdo......................................................................... 1217
Peigrad............. 1195 Bosanski Duboac............................................................. 1217
Pjanii................. 1195 Brezici............................................................................... 1217
Podgredina......... 1195 Bukovac............................................................................ 1217
Polje................... 1198 Bukovica Mala................................................................... 1217
Ponjevii............. 1198 Bukovica Velika................................................................. 1218
Proii................. 1198 Bunar................................................................................ 1218
Pukari............... 1199 Cerani............................................................................... 1218
Roii.................. 1199 Crna................................................................................ 1219
Runjica............... 1199 Danica............................................................................. 1219
Skokovi............... 1205 Derventa............................................................................ 1219
Slatina................ 1205 Donja Binja...................................................................... 1223
Stara Govedarica 1205 Donja Ljupljanica............................................................... 1223
Stijena................ 1205 Donji Detlak....................................................................... 1223
turli................. 1206 Donji Vinjik....................................................................... 1224
turlika Platnica. 1206 Drijen................................................................................. 1224
Toromani............ 1207 Gornja Binja..................................................................... 1224
Trac.................. 1207 Gornja Lupljanica.............................................................. 1224
Traka Platnica.. 1207 Gornji Boinci.................................................................... 1224
Traka Ratela.. 1207 Gornji Detlak..................................................................... 1225
Vilenjaa............. 1208 Gornji Vinjik..................................................................... 1225
Muzej rtava genocida Beograd S8 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Gradac................... 1225 Osjeani Donji................................................................... 1251
Gradina.................. 1225 Osjeani Gornji.................................................................. 1251
Kalenderovci Donji.. 1225 Osredak............................................................................ 1251
Kalenderovci Gornji 1226 Ostrunja Donja................................................................. 1251
Kostre................... 1226 Ostrunja Gornja............................................................... 1252
Kulina..................... 1227 Palenica.......................................................................... 1252
Kuljenovci............... 1227 Plonik.............................................................................. 1252
Lug......................... 1228 Podnovlje.......................................................................... 1252
Luani.................... 1228 Porjeje............................................................................. 1254
Luani Bosanski..... 1228 Potoani............................................................................ 1254
Luani Novi............ 1230 Priel................................................................................. 1254
Mala Soanica....... 1230 Prisade.............................................................................. 1255
Miinci.................... 1231 Prnjavor Mali..................................................................... 1255
Mikovci................. 1231 Prnjavor Veliki................................................................... 1255
Modran................... 1232 Radnja Donja..................................................................... 1256
Osinja..................... 1232 Rakovci........................................................................... 1256
Osojci..................... 1232 Ritei............................................................................... 1256
Pjevalovac............. 1233 evarlije............................................................................ 1256
Pojezna.................. 1233 Sjenina.............................................................................. 1257
Poljari..................... 1233 Stanari............................................................................... 1257
Polje....................... 1233 Stani Rijeka..................................................................... 1257
Rapani.................. 1234 Stanovi.............................................................................. 1257
Stanii.................... 1234 Suho Polje......................................................................... 1258
unjari.................. 1234 Svjetlia............................................................................. 1258
Tetima.................... 1234 Tekuica............................................................................ 1258
Trstenci.................. 1235 Tisovac.............................................................................. 1259
Tunjestola.............. 1235 Trnjani............................................................................... 1259
Velika..................... 1235 Ularice............................................................................... 1260
Velika Soanica..... 1235 Velika Brijesnica................................................................ 1260
Zelenika................. 1236 Velika Bukovica................................................................. 1260
eravac.................. 1236 Vranduk............................................................................. 1261
ivinice................... 1237 Zarii................................................................................. 1261
DOBOJ.................. 1237 DONJI VAKUF.................................................................. 1261
Alibegovci............... 1237 Babin Potok....................................................................... 1261
Boinci Donji.......... 1237 Babino Selo....................................................................... 1261
Brestovo................. 1237 Balii................................................................................. 1261
Bukovac................. 1238 Balihodii......................................................................... 1261
Buleti.................. 1238 Barice................................................................................ 1261
ajre...................... 1238 Blagaj................................................................................ 1261
Cerovina................ 1238 Brda.................................................................................. 1262
ivije Bukovake.. 1239 Brdo.................................................................................. 1262
ivije Osjeanske. 1239 Breziani........................................................................... 1262
Cvrtkovci................ 1239 ehajii............................................................................. 1262
Doboj..................... 1239 emalovii......................................................................... 1262
Dragalovci.............. 1243 Daljan................................................................................ 1262
Foa....................... 1243 Dobro Brdo........................................................................ 1262
Glogovica............... 1243 Doganovci......................................................................... 1262
Grabovica.............. 1244 Dolovi................................................................................ 1262
Grapska Donja....... 1244 Donji Vakuf........................................................................ 1262
Grapska Gornja..... 1245 ulovii............................................................................. 1264
Jelanjska................ 1245 Dihanii........................................................................... 1264
Johovac................. 1245 Fonjge............................................................................... 1264
Kladari.................... 1245 Grabantii.......................................................................... 1264
Klokotnica.............. 1246 Gredina............................................................................. 1264
Komarica................ 1246 Gri................................................................................... 1264
Kostajnica.............. 1246 Guvna............................................................................... 1265
Kotorsko................. 1247 Jablan............................................................................... 1265
Kouhe................... 1247 Jankovii........................................................................... 1265
Lipac...................... 1248 Jemanlii........................................................................... 1265
Ljeb........................ 1248 Karii................................................................................. 1265
Ljeskove Vode....... 1248 Kee.................................................................................. 1265
Lukavica................. 1249 Komar............................................................................... 1265
Majevac................. 1249 Kosa.................................................................................. 1265
Makljenovac........... 1249 Koani............................................................................. 1265
Mala Brijesnica...... 1250 Kovaevii......................................................................... 1265
Mala Bukovica....... 1250 Kutanja.............................................................................. 1265
Matuzii.................. 1250 Laevii............................................................................. 1266
Miljkovac................ 1250 Ljua................................................................................. 1266
Mitrovii.................. 1250 Makitani............................................................................. 1267
Mravii................... 1250 Novo Selo.......................................................................... 1267
Opsine................... 1251 Oborci............................................................................... 1267
Muzej rtava genocida Beograd S9 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Orahovljani......... 1267 Bukova Gora..................................................................... 1310
Petkovii............. 1268 Bukovica........................................................................... 1310
Pobrani............. 1268 avarov Stan..................................................................... 1310
Ponjavii............. 1268 Cebara.............................................................................. 1310
Potkraj................ 1268 Crvenice............................................................................ 1312
Prisika................. 1268 Dobrii............................................................................... 1312
Privraa.............. 1268 Donji Brinik...................................................................... 1312
Prusac................ 1268 Duvno................................................................................ 1312
Rasavci............... 1268 Eminovo Selo.................................................................... 1314
Rae................. 1269 Galei.............................................................................. 1314
Rastievo............ 1269 Grabovica.......................................................................... 1314
Rudina................ 1269 Joanica............................................................................ 1314
ahmani............. 1269 Kazaginac......................................................................... 1314
Sandak.............. 1269 Kolo................................................................................... 1314
atare................. 1269 Kongora............................................................................ 1315
Semin................. 1269 Korita................................................................................ 1315
Silajdevina........ 1270 Kovai............................................................................... 1315
Slatina................. 1270 Kuk.................................................................................... 1315
Sokolina.............. 1270 Letka................................................................................. 1315
Staro Selo........... 1270 Lipa................................................................................... 1315
Suhodol.............. 1270 Liskovaa.......................................................................... 1315
Sultanovii.......... 1270 Lug.................................................................................... 1315
utkovii............. 1270 Mandino Selo.................................................................... 1316
Topola................. 1270 Mesihovina........................................................................ 1317
Torlakovac.......... 1271 Mijakovo Polje................................................................... 1317
Urija.................... 1271 Mokronoge........................................................................ 1317
Vukovo................ 1272 Mrkodol............................................................................. 1317
DRVAR............... 1273 Omerovii.......................................................................... 1317
Ataevac............. 1273 Omolje.............................................................................. 1317
Bastasi................ 1273 Opleani............................................................................ 1317
Boboljuci........... 1274 Pasi................................................................................. 1318
Bosanski Osredci 1275 Prisoje............................................................................... 1318
Brda.................... 1276 Radoi............................................................................... 1318
Bunevac............ 1276 Raani............................................................................. 1318
Drvar................... 1277 Raeljke............................................................................ 1319
Drvar Selo........... 1283 Rako Polje....................................................................... 1319
Gornji Tikovac.... 1284 Renii................................................................................ 1319
Gruborski Naslon. 1284 Ronjae........................................................................... 1319
Kamenica........... 1284 Saraljije............................................................................. 1319
Ljeskovica........... 1286 Selite............................................................................... 1319
Mali Cvijetni...... 1287 Seonica............................................................................. 1319
Malo Oijevo....... 1287 Srani................................................................................ 1319
Martin Brod......... 1288 Stipanjii............................................................................ 1320
Mokronoge.......... 1289 uica................................................................................. 1320
Motike................. 1290 Trebievo.......................................................................... 1320
Mre................... 1291 Vedai............................................................................. 1320
Oigrije............... 1292 Vinica................................................................................ 1320
Paluci................ 1292 Vojkovii............................................................................ 1320
Podi.................. 1293 Vrilo................................................................................... 1320
Podovi................ 1293 FOA................................................................................ 1321
Poljice................. 1295 Anelije............................................................................. 1321
Potoci.................. 1296 Bastasi.............................................................................. 1321
Prekaja............... 1296 Bavii............................................................................... 1322
ajinovac............ 1298 Beleni................................................................................ 1322
ipovljani............ 1298 Belii................................................................................ 1322
Srnetica.............. 1300 Biokovi.............................................................................. 1322
Trnini Brijeg...... 1300 Birotii............................................................................... 1323
Trubar................. 1301 Bogavii............................................................................ 1323
Uvala.................. 1302 Borje................................................................................. 1323
Veliki Cvijetni.... 1303 Borovinii........................................................................... 1323
Veliko Oijevo..... 1304 Brajii................................................................................ 1323
Vidovo Selo........ 1304 Brajkovii........................................................................... 1324
Vrtae................. 1306 Brod.................................................................................. 1324
Zaglavica............ 1308 Brusna............................................................................... 1324
upa................... 1309 Budanj............................................................................... 1326
upica................. 1309 Bujakovina......................................................................... 1326
DUVNO.............. 1309 Bunovi............................................................................... 1326
Baljci................... 1309 elebii............................................................................. 1327
Blauj.................. 1310 elikovo Polje................................................................... 1329
Bogdai............. 1310 Cerova Ravan................................................................... 1329
Borani............... 1310 Crnetii.............................................................................. 1330
Muzej rtava genocida Beograd S10 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
urevo.............................................................................. 1330 Sorlaci............................................................................... 1389
Cvilin................................................................................. 1333 Stojkovii........................................................................... 1390
Daniii............................................................................. 1333 tovi................................................................................ 1390
eevo.............................................................................. 1334 uljci................................................................................. 1391
Derolovi............................................................................. 1334 Susjeno........................................................................... 1393
Donje ee...................................................................... 1334 Teii................................................................................. 1394
Drae................................................................................ 1335 Tjentite............................................................................ 1394
Dragoava......................................................................... 1335 Toevac............................................................................ 1394
Dragojevii........................................................................ 1337 Toholji............................................................................... 1395
Falii................................................................................. 1337 Trbue............................................................................. 1396
Filipovii............................................................................ 1337 Trtoevo............................................................................ 1396
Foa.................................................................................. 1337 Tvrdaci.............................................................................. 1397
Gluca............................................................................... 1352 Ustikolina.......................................................................... 1398
Godijeno............................................................................ 1352 Velenii............................................................................. 1399
Gostiaj............................................................................. 1353 Viko................................................................................. 1400
Govza................................................................................ 1353 Vitine................................................................................. 1402
Gradac.............................................................................. 1354 Vojnovii............................................................................ 1403
Grandii............................................................................. 1355 Vranjevii........................................................................... 1403
Grdijevii........................................................................... 1356 Vrbica................................................................................ 1403
Hum.................................................................................. 1358 Vuevo.............................................................................. 1403
Huseinovii........................................................................ 1359 Vukuii............................................................................. 1404
Igoe................................................................................. 1359 Zabor................................................................................. 1404
Izbino............................................................................... 1360 Zakmur.............................................................................. 1404
Jabuka.............................................................................. 1361 Zavait................................................................................ 1404
Jasenovo........................................................................... 1361 Zebina uma..................................................................... 1405
Jemita............................................................................ 1361 eljevo.............................................................................. 1405
Jele................................................................................. 1362 Zubovii............................................................................. 1405
Joanica............................................................................ 1362 FONJICA........................................................................... 1405
Kolakovii.......................................................................... 1363 Bakovika Citonja............................................................. 1405
Kolun................................................................................. 1363 Banja................................................................................. 1405
Kosman............................................................................. 1363 emernica......................................................................... 1405
Kozarevina........................................................................ 1364 Dusina............................................................................... 1405
Kozja Luka........................................................................ 1365 Fojnica.............................................................................. 1405
Kratine............................................................................... 1367 Gojevii............................................................................. 1406
Krna Jela........................................................................... 1367 Gradina............................................................................. 1406
Kruevo............................................................................. 1367 Klisura............................................................................... 1406
Kunduci............................................................................. 1368 Kozica............................................................................... 1406
Kunovo.............................................................................. 1368 Kujuii.............................................................................. 1406
Kuta.................................................................................. 1371 Luice................................................................................ 1406
Ljubina.............................................................................. 1371 Majdan.............................................................................. 1406
Lokve................................................................................ 1372 Marinii.............................................................................. 1406
Marevo.............................................................................. 1372 Merdanii......................................................................... 1406
Mazlina.............................................................................. 1373 Obojak............................................................................... 1407
Mazoe............................................................................. 1373 Oglavak............................................................................. 1407
Metrovac.......................................................................... 1374 Ostruka Citonja................................................................ 1407
Miljevina............................................................................ 1374 Ploari............................................................................... 1407
Mirjanovii......................................................................... 1375 Podcitonja......................................................................... 1407
Mjeaji............................................................................... 1376 Podgora............................................................................ 1407
Mravljaa........................................................................... 1377 Polje Ostrunica................................................................ 1407
Njuhe................................................................................. 1377 Polje Ploari...................................................................... 1407
Orahovo............................................................................ 1377 Polje itovo..................................................................... 1407
Papratno........................................................................... 1378 Ragale............................................................................... 1407
Patkovina.......................................................................... 1380 Rajetii.............................................................................. 1407
Paunci............................................................................... 1380 Rizvii................................................................................ 1407
Petojevii........................................................................... 1380 avnik............................................................................... 1407
Podgrae........................................................................... 1380 Selite............................................................................... 1407
Poljice............................................................................... 1380 Sitie............................................................................... 1407
Popov Most....................................................................... 1381 Tjeilo................................................................................ 1407
Potpee............................................................................. 1381 Turkovii............................................................................ 1407
Previla............................................................................... 1383 Vladii............................................................................... 1407
Prevra.............................................................................. 1383 ivii................................................................................ 1407
Prijeel.............................................................................. 1384 GACKO............................................................................. 1407
Prisoje............................................................................... 1384 Avtovac............................................................................. 1407
Purii................................................................................. 1385 Bahori................................................................................ 1408
Raii................................................................................ 1385 Baii................................................................................ 1408
Radojevii.......................................................................... 1385 Beruica............................................................................ 1409
Rijeka................................................................................ 1386 Brajievii.......................................................................... 1409
Rodijelj.............................................................................. 1386 Branilovii.......................................................................... 1409
kobalji............................................................................. 1387 emerno........................................................................... 1409
Slatina............................................................................... 1387 Cernica.............................................................................. 1409
Slaviii............................................................................. 1389 Danii................................................................................ 1409
Muzej rtava genocida Beograd S11 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Dobrelji............... 1409 Dubrave............................................................................. 1435
Domrke.............. 1410 uliani............................................................................. 1435
Donja Bodeita.. 1410 Glamo.............................................................................. 1436
Drameina.......... 1410 Glavice.............................................................................. 1440
Draljevo............ 1410 Halapi.............................................................................. 1441
Drugovii............ 1410 Hasanbegovci.................................................................... 1444
Dubljevii............ 1410 Hasii................................................................................ 1445
Fojnica............... 1410 Hotkovci............................................................................ 1445
Gacko................. 1411 Hozii................................................................................ 1446
Gareva............... 1413 Isakovci............................................................................. 1447
Gornja Bodeita 1413 Jakir.................................................................................. 1447
Graanica........... 1414 Kamen.............................................................................. 1448
Gradina.............. 1414 Karajzovci.......................................................................... 1452
Hodinii.............. 1414 Karlovac............................................................................ 1452
Igri...................... 1415 Kopi................................................................................. 1453
Izgori.................. 1415 Korina.............................................................................. 1453
Jabuka............... 1417 Kovaevci.......................................................................... 1453
Jasenik............... 1417 Krasinac............................................................................ 1455
Jugovii.............. 1417 Malkoevci........................................................................ 1455
Kazanci.............. 1418 Malo Selo.......................................................................... 1455
Klju................... 1418 Maslina Strana.................................................................. 1456
Kokorina............. 1418 Mladeovci........................................................................ 1456
Kravarevo........... 1418 Odak................................................................................ 1456
Kula.................... 1418 Opai............................................................................... 1456
Lipnik.................. 1419 Perduhovo Selo................................................................. 1456
Ljeskov Dub....... 1419 Petrovo Vrelo.................................................................... 1456
Lonari............... 1422 Podglavica......................................................................... 1457
Luka................... 1422 Podgradina........................................................................ 1457
Lukovice............. 1423 Podgreda........................................................................... 1459
Medanii............. 1423 Podkraj.............................................................................. 1459
Meuljii............. 1423 Popovii............................................................................ 1460
Mekavci.............. 1423 Pribelja.............................................................................. 1460
Meleii.............. 1423 Prijani................................................................................ 1461
Miholjae............ 1423 Radaslije........................................................................... 1465
Mjedenik............. 1424 Rajike.............................................................................. 1465
Mrenovii.......... 1424 Reljino Selo....................................................................... 1466
Muhovii............. 1424 Rore.................................................................................. 1466
Nadinii.............. 1424 Rudine............................................................................... 1466
Novi Dulii.......... 1424 Skucani............................................................................. 1468
Objeenik........... 1424 Staro Selo......................................................................... 1468
Platice................ 1424 Stekerovci......................................................................... 1469
Poda................... 1425 umnjaci........................................................................... 1470
Pridvorica........... 1425 Vagan................................................................................ 1471
Prine................. 1427 Vidimlije............................................................................. 1471
Ravni.................. 1427 Vrba.................................................................................. 1471
Rudo Polje......... 1428 Zaglavica........................................................................... 1472
Samobor............ 1428 Zajaruga............................................................................ 1472
ipovica............. 1428 GORADE........................................................................ 1473
Slivlja.................. 1428 Ahmovii........................................................................... 1473
Soderi................. 1429 Baci................................................................................. 1473
Srevii.............. 1429 Bahovo.............................................................................. 1473
Stambelii.......... 1430 Bakije................................................................................ 1473
Stari Dulii.......... 1430 Bare.................................................................................. 1473
Stepen................ 1430 Baabulii.......................................................................... 1474
Stolac................. 1430 Batkovii............................................................................ 1474
umii................ 1430 Bezmilje............................................................................ 1474
Ulinje.................. 1431 Biljin.................................................................................. 1474
Vinjevo............. 1431 Blagojevii......................................................................... 1474
Vratkovii........... 1431 Bogdanii.......................................................................... 1474
Vrba................... 1431 Boguii............................................................................ 1475
Zagradci............. 1431 Borak Brdo........................................................................ 1475
anjevica............ 1432 Borova............................................................................... 1475
Zurovii.............. 1432 Borovii............................................................................. 1475
GLAMO........... 1432 Boanje............................................................................. 1475
Babia Brdo....... 1432 Bokovii........................................................................... 1476
Bilii.................. 1432 Braljovii............................................................................ 1476
irii................... 1432 Brati................................................................................. 1476
oslije................ 1433 Brekovi.............................................................................. 1476
Crni Vrh.............. 1433 Brezje................................................................................ 1476
Dolac.................. 1434 Brijeg................................................................................. 1476
Dragnji.............. 1435 Buje................................................................................. 1477
Muzej rtava genocida Beograd S12 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Budii................. 1477 Markovii........................................................................... 1495
Butkovii............ 1477 Maii................................................................................ 1495
Butkovii-ilovaa. 1478 Milanovii.......................................................................... 1496
atovii.............. 1478 Mirvii................................................................................ 1496
ehajii.............. 1478 Mirvii na Podhranjenu...................................................... 1496
itluk................. 1478 Morinac............................................................................. 1496
ovii............... 1478 Mravi................................................................................. 1497
Crvica................ 1479 Mravinjac........................................................................... 1497
urovi................ 1479 Mrkovi............................................................................... 1497
akovii............. 1479 Nekopi............................................................................... 1497
Deeva.............. 1479 Novakovii......................................................................... 1497
Donja Brda........ 1479 Odak................................................................................ 1497
Donja Bukvica.... 1480 Orahovice.......................................................................... 1498
Donje Selo......... 1480 Osanica............................................................................. 1498
Donji Bogovii.... 1480 Osjeani............................................................................ 1498
Dragolji.............. 1480 Ostruno........................................................................... 1498
Dragovii........... 1480 Ozrenovii......................................................................... 1498
Duii................ 1481 Paraun.............................................................................. 1499
Dindii.............. 1481 Perjani............................................................................... 1499
Duha................ 1481 Pijestina............................................................................ 1499
Faoii............... 1481 Plesi.................................................................................. 1499
Gaj..................... 1481 Podhomara........................................................................ 1499
Glamo.............. 1481 Podhranjen........................................................................ 1500
Goela............... 1482 Podkozara Donja............................................................... 1500
Gojevii............ 1482 Podkozara Gornja............................................................ 1500
Gorade............ 1482 Podmeljine........................................................................ 1500
Gornja Brda....... 1487 Poratak.............................................................................. 1500
Gornja Bukvica... 1487 Potrkua............................................................................ 1501
Gornji Bogovii... 1487 Pribjenovii........................................................................ 1501
Grabovik............ 1487 Prisoje............................................................................... 1501
Gradac.............. 1487 Prolaz................................................................................ 1501
Gunjaii........... 1487 Prei................................................................................ 1502
Gunjevii........... 1488 Radii................................................................................ 1502
Gusii................ 1488 Radijevii........................................................................... 1502
Guskovii........... 1488 Radmilovii........................................................................ 1502
Hadii.............. 1488 Radovovii......................................................................... 1502
Hajradinovii...... 1488 Rakovii........................................................................... 1502
Hladila............... 1488 Ratkovii........................................................................... 1502
Hranii............. 1489 Reetnica.......................................................................... 1503
Hrid.................... 1489 Rosijevii........................................................................... 1503
Hruanj.............. 1489 Rusanj............................................................................... 1503
Hubjeri............... 1489 abanci............................................................................. 1503
Ilino.................... 1489 aii................................................................................ 1503
Ilovaa............... 1489 Sedlari............................................................................... 1503
Jabuka............... 1490 ehovii............................................................................ 1503
Jagodii............. 1490 emihova.......................................................................... 1503
Jarovii.............. 1490 Seoca................................................................................ 1503
Kalac................. 1490 Skravnik............................................................................ 1504
Kamen............... 1490 Slatina............................................................................... 1504
Kanlii................ 1491 Sofii................................................................................. 1504
Karauzovii........ 1491 Sopotnica.......................................................................... 1504
Karovii............. 1491 ovii............................................................................... 1505
Kazagii............. 1492 uurii............................................................................. 1505
Knjevii.............. 1492 Surovi................................................................................ 1505
Kodaga Polje.... 1492 Trebeevo......................................................................... 1505
Kola................... 1492 Tupaii............................................................................. 1506
Kolijevke............ 1492 Uhotii............................................................................... 1506
Kolovarice.......... 1492 Uanovii........................................................................... 1506
Konjbaba........... 1493 Ustipraa........................................................................... 1506
Konjevii............ 1493 Utjenjevii........................................................................ 1507
Kopai............... 1493 Vlahovii............................................................................ 1507
Kostenik............ 1493 Vlajii............................................................................... 1507
Kovai............... 1494 Vranei.............................................................................. 1507
Krabori............. 1494 Vranii............................................................................... 1507
Kraii............... 1494 Vranpotok.......................................................................... 1508
Krea................. 1494 Vremci............................................................................... 1508
Kuine............... 1494 Vuetii............................................................................. 1508
Kuei............... 1495 Zabus................................................................................ 1508
Kutjei............... 1495 Zakalje.............................................................................. 1508
Ljeskovik........... 1495 Zapljevac........................................................................... 1508
Lukarice............. 1495 Zavrje.............................................................................. 1509
Muzej rtava genocida Beograd S13 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Zemegresi.................... 1509 Miriina.............................................................................. 1526
Zidine........................... 1509 Orahovica Donja................................................................ 1526
igovi........................... 1509 Orahovica Gornja.............................................................. 1526
ilii.............................. 1510 Piskavica........................................................................... 1526
itovo........................... 1510 Porjeina........................................................................... 1526
ivojevii...................... 1510 Raljeva............................................................................ 1526
Zorlaci.......................... 1510 kahovica......................................................................... 1526
Zorovii........................ 1511 Skipovac Donji.................................................................. 1526
Zubovii....................... 1511 Skipovac Gornji................................................................. 1527
Zubovii u Ogleevi..... 1511 Sokovac.......................................................................... 1527
Zupii......................... 1511 Soko.................................................................................. 1528
uelo.......................... 1512 Stjepan Polje..................................................................... 1528
GORNJI VAKUF.......... 1512 Vranovii........................................................................... 1528
Batua.......................... 1512 GRADAAC...................................................................... 1529
Bistrica......................... 1512 Avramovina....................................................................... 1529
Bojska.......................... 1512 Blaevac........................................................................... 1529
Boljkovac..................... 1512 Donja Meea................................................................... 1529
Borova Ravan.............. 1512 Donja Tramonica............................................................. 1529
Crkvica......................... 1512 Donje Kreane................................................................... 1529
Cvre........................... 1512 Donje Ledenice................................................................. 1529
Dobroin....................... 1512 Donji Lukavac.................................................................... 1529
Donja Riica................. 1512 Donji Skugri..................................................................... 1529
Draev Dol................... 1512 Gornja Meea.................................................................. 1530
Duratbegov Dolac........ 1513 Gornja Tramonica............................................................ 1530
Gornji Mraaj............... 1513 Gornje Kreane................................................................. 1530
Gornji Vakuf................. 1513 Gornje Ledenice................................................................ 1530
Grnica.......................... 1513 Gornji Lukavac.................................................................. 1530
Hrasnica....................... 1513 Gornji abar...................................................................... 1530
Jagnjid......................... 1513 Gradaac.......................................................................... 1531
Jelii............................. 1513 Hrgovi Donji....................................................................... 1533
Kozice.......................... 1514 Jasenica............................................................................ 1533
Krupa........................... 1514 Jelove Selo...................................................................... 1533
Kute............................. 1514 Keper................................................................................ 1533
Luani.......................... 1514 Mionica.............................................................................. 1533
Makovac..................... 1514 Novalii............................................................................. 1534
Moani....................... 1514 Orlovo Polje....................................................................... 1534
Mraaj.......................... 1514 Porebrice........................................................................... 1534
Osredak....................... 1514 Rajska............................................................................... 1534
Palo............................ 1514 Samarevac........................................................................ 1534
Pernice......................... 1514 Sibovac............................................................................. 1535
Pidri............................ 1514 Srednja Slatina.................................................................. 1535
Ploa............................ 1514 Srnice Donje...................................................................... 1535
Podgrae..................... 1514 Srnice Gornje.................................................................... 1535
Pridvorci....................... 1514 Tolisa................................................................................ 1535
Rosulje......................... 1514 Turi.................................................................................. 1536
Sarajvili...................... 1515 Vida................................................................................... 1536
Seferovii..................... 1515 Vukovci............................................................................ 1536
Seoci............................ 1515 Zelinja Donja..................................................................... 1536
Svilii............................ 1515 Zelinja Gornja.................................................................... 1536
Uzrije.......................... 1515 Zelinja Srednja.................................................................. 1537
Vaganjac...................... 1515 GRUDE............................................................................. 1537
Valice........................... 1515 Blaevii............................................................................ 1537
Voljevac....................... 1515 Boranja.............................................................................. 1537
Voljice.......................... 1515 Donji Mamii...................................................................... 1537
Vrse............................. 1515 Dragiina........................................................................... 1537
Zastinje........................ 1516 Drinovci............................................................................. 1537
drimci......................... 1516 Gorica............................................................................... 1537
GRAANICA............... 1516 Grude................................................................................ 1538
Babii........................... 1516 Puteevica......................................................................... 1538
Boljani........................ 1516 Ruii................................................................................ 1538
Bosansko Petrovo Selo 1518 Sovii................................................................................ 1538
Doborovci..................... 1520 Tihaljina............................................................................. 1538
Donja Lohinja............... 1520 HADII............................................................................ 1538
Dakule........................ 1520 Bare.................................................................................. 1538
Gornja Lohinja.............. 1520 Binjeevo........................................................................... 1539
Graanica.................... 1521 Buturovii.......................................................................... 1539
Kakmu........................ 1523 ee................................................................................ 1539
Karanovac.................... 1523 Deovii.............................................................................. 1539
Lendii......................... 1525 Do..................................................................................... 1539
Lukavica....................... 1525 Donja Bioa....................................................................... 1539
Maleii........................ 1525 Donja Ratelica................................................................. 1539
Muzej rtava genocida Beograd S14 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Donji Hadii..... 1539 emernica......................................................................... 1555
Dragovii........... 1539 etojevii........................................................................... 1555
Drozgometva..... 1539 Donja Bioa....................................................................... 1555
Dub................... 1540 Donja Misoa.................................................................... 1555
Dupovci............. 1540 Donje Selo......................................................................... 1555
Duranovii......... 1540 Donji evljanovii............................................................. 1555
Garovci.............. 1540 Dragoradi.......................................................................... 1555
Gornja Bioa..... 1540 Duboki Potok..................................................................... 1555
Gornja Ratelica 1541 Gajevi Gajine..................................................................... 1555
Grab.................. 1541 Gojanovii......................................................................... 1555
Gradac.............. 1541 Gornja Bioa..................................................................... 1555
Grivii................ 1541 Gornja Misoa................................................................... 1556
Hadii.............. 1541 Gornji evljanovii............................................................. 1556
Japalaci............. 1541 Hadii.............................................................................. 1556
Kasatii............. 1541 Han Karaula...................................................................... 1556
Kazina Bara...... 1541 Han ii............................................................................. 1556
Kora................. 1541 Homar............................................................................... 1556
Korjen................ 1542 Ilija................................................................................... 1556
Koan.............. 1542 Ivanii.............................................................................. 1556
Kuice............... 1542 Kadarii............................................................................. 1556
Lihovci............... 1542 Kamenica.......................................................................... 1556
Ljubovii.......... 1542 Karaula.............................................................................. 1556
Lokve................ 1542 Korita................................................................................ 1556
Luke.................. 1542 Koare............................................................................... 1556
Medvjedice........ 1542 Krevine............................................................................ 1556
Mievii............. 1542 Krivajevii.......................................................................... 1557
Mokrine............. 1542 Lipnik................................................................................ 1557
Odak................ 1542 Ljeevo.............................................................................. 1557
Osenik............... 1542 Ljubina.............................................................................. 1557
Pazari.............. 1542 Ljubnii.............................................................................. 1557
Ramii............... 1543 Luka.................................................................................. 1557
Resnik............... 1543 Maleii............................................................................. 1557
Tarin................ 1543 Medojevii......................................................................... 1558
Trnii............... 1543 Moevii............................................................................ 1558
Urduk................ 1543 Mrakovo............................................................................ 1558
Uivak............... 1543 Niii................................................................................. 1559
Vranii............. 1543 Odak................................................................................ 1559
Vukovii............. 1543 Podlipnik........................................................................... 1559
Zovik................. 1543 Podlugovi.......................................................................... 1559
HAN PIJESAK.... 1543 Popovii............................................................................ 1559
Babine Gornje.... 1543 Rakova Noga..................................................................... 1559
Berkovina.......... 1543 Ribarii.............................................................................. 1559
Brlonik............. 1544 Sirovine............................................................................. 1559
Dimrije............. 1544 Solakovii.......................................................................... 1559
Goenje............. 1545 Sovrle................................................................................ 1559
Han Pijesak....... 1545 Srednje.............................................................................. 1559
Japaga.............. 1547 Stubline............................................................................. 1559
Jelovci............... 1547 Sudii................................................................................ 1559
Kram................. 1547 Tarain Do......................................................................... 1559
Krivae.............. 1548 Velika Njiva....................................................................... 1560
Kusae.............. 1548 Vidotina............................................................................. 1560
Malo Polje......... 1549 Vinjica.............................................................................. 1560
Mrkalji................ 1549 Visojevica.......................................................................... 1560
Nerii................. 1551 Vladojevii......................................................................... 1560
Nevaka............ 1551 Vlakovo........................................................................... 1560
Partizan Polje.... 1551 Vrutci................................................................................. 1560
Pjenovac........... 1552 Vukasovii......................................................................... 1560
Plane................. 1552 Zlotege.............................................................................. 1560
Podkozlovaa.... 1552 JABLANICA....................................................................... 1560
Podeplje.......... 1553 Baina............................................................................... 1560
Ravanjsko......... 1553 Bijela................................................................................. 1560
Reice............... 1553 ehari............................................................................... 1560
Rijeke................ 1554 evor................................................................................ 1560
Rubinii............. 1554 Dobrigoe........................................................................ 1560
Stoborani........... 1554 Doljani............................................................................... 1560
eravice............ 1554 Donja Jablanica................................................................. 1562
ILIJA............... 1555 Donje Paprasko................................................................. 1562
Balibegovii....... 1555 Dragan Selo...................................................................... 1562
Banjer................ 1555 Glodnica............................................................................ 1562
Bokii............... 1555 Glogonica........................................................................ 1562
Buljetovina........ 1555 Gornje Paprasko............................................................... 1562
Muzej rtava genocida Beograd S15 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Jablanica....... 1562 Bijele Vode........................................................................ 1587
Jelaii.......... 1563 Biljeevo............................................................................ 1587
Krstac............ 1563 Bitrani.............................................................................. 1587
Lug................ 1563 Bjelavii............................................................................. 1587
Mirci.............. 1563 Breani.............................................................................. 1587
Mrakovo........ 1563 Brnj................................................................................... 1587
Ostroac....... 1564 Brnjic................................................................................. 1587
Ravna........... 1564 Bukovlje............................................................................ 1587
Risovac......... 1564 atii................................................................................. 1587
Rodii............ 1564 Crna................................................................................ 1588
abanii...... 1564 Danci................................................................................. 1588
Slatina........... 1564 Desetnik............................................................................ 1588
Sovii............ 1564 Doboj................................................................................. 1588
Zlate.............. 1565 Donja Papratnica............................................................... 1588
uglii........... 1565 Donji Banjevac.................................................................. 1588
JAJCE........... 1565 Donji Kakanj...................................................................... 1588
Barevo.......... 1565 Donji Luani...................................................................... 1588
Bavar............ 1566 Dubovo Brdo..................................................................... 1588
Biokovina...... 1566 Dumanac........................................................................... 1588
Bistrica.......... 1566 Gora.................................................................................. 1588
Borci.............. 1566 Gora Janjika.................................................................... 1588
Boikovac..... 1567 Gornja Jehovina................................................................ 1589
Bravnice........ 1567 Gornja Papratnica............................................................. 1589
Brvanci.......... 1568 Gornji Luani..................................................................... 1589
Buii............ 1568 Halinovii........................................................................... 1589
Bulii............. 1569 Haljinii.............................................................................. 1589
Carevo Polje.. 1569 Hodii.............................................................................. 1589
erkazovii.... 1569 Hrasno.............................................................................. 1589
usine........... 1570 Hrastovac.......................................................................... 1589
Cvitovi......... 1570 Ivnica................................................................................ 1589
Diviani......... 1570 Javor................................................................................. 1589
Dobribaba..... 1570 Kakanj............................................................................... 1589
Donji Bepelj.. 1571 Kakanj elj.stanica............................................................ 1590
Drenov Do..... 1571 Karaula.............................................................................. 1590
Dubrave........ 1572 Kondilo............................................................................ 1590
umezlije...... 1572 Koprivnica......................................................................... 1590
Gornji Bepelj 1572 Kraljeva Sutjeska............................................................... 1590
Grabatna....... 1572 Krevac............................................................................. 1590
Grdovo.......... 1573 Kuii................................................................................ 1590
Ipota.............. 1573 Kujave............................................................................. 1590
Jajce............. 1573 Lipnica............................................................................... 1590
Jezero........... 1577 Luii................................................................................. 1590
Kamenice...... 1578 Lukovo Brdo...................................................................... 1590
Kasumi.......... 1578 Mioi.................................................................................. 1590
Kokii............ 1579 Modrinje............................................................................ 1591
Kovaevac.... 1579 Obre.................................................................................. 1591
Krezluk.......... 1579 Osredak............................................................................ 1591
Kruica........ 1579 Pezeri................................................................................ 1591
Kupreani...... 1579 Plandite........................................................................... 1591
Lendii.......... 1579 Poljani............................................................................... 1591
Ljoljii............ 1579 Pope................................................................................. 1591
Lupnica......... 1580 Ribnica.............................................................................. 1591
Mile............... 1580 Riica................................................................................ 1591
Peratovci....... 1580 Saranovii......................................................................... 1591
Peruica........ 1580 Sebinje.............................................................................. 1591
Podlipci......... 1582 Semeti............................................................................. 1591
Podmilaje.... 1582 Slagoii.......................................................................... 1591
Prisoje........... 1582 Slapnica............................................................................ 1591
Prudi............. 1585 Slivanj............................................................................... 1591
Penik........... 1585 Sopotnica.......................................................................... 1591
Rika............... 1585 Starposle........................................................................... 1592
Seoci............. 1585 Subotinje........................................................................... 1592
erii............. 1585 Teevo.............................................................................. 1592
ibenica........ 1585 Tiii.................................................................................. 1592
Smionica....... 1585 Tre................................................................................. 1592
Stare Kue.... 1585 Turalii.............................................................................. 1592
Vinac............. 1585 Varalii.............................................................................. 1592
Vrbica............ 1586 Veliki Trnovci..................................................................... 1592
aovine......... 1586 Vidua............................................................................... 1592
KAKANJ........ 1587 Vrtlite............................................................................... 1592
Bier.............. 1587 Zagrade............................................................................. 1592
Muzej rtava genocida Beograd S16 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Zajezda............. 1593 Mirin Do............................................................................. 1612
Zgoa.............. 1593 Mjehovina.......................................................................... 1612
ivalji................. 1593 Mosorovii......................................................................... 1612
Zlokue.............. 1593 Muii................................................................................ 1612
KALESIJA......... 1593 Nedavi............................................................................. 1612
Borogovo........... 1593 Obalj................................................................................. 1612
Brezik................ 1593 Obodi................................................................................ 1612
Bulatovci............ 1594 Obrnja............................................................................... 1612
Caparde............. 1594 Plaikus............................................................................. 1613
Dubnica............. 1594 Plonik.............................................................................. 1613
Gojin................ 1597 Polje.................................................................................. 1613
Hajvazi.............. 1597 Popovii............................................................................ 1613
Hrasno Donje.... 1597 Porija................................................................................. 1613
Hrasno Gornje.... 1598 Presjedovac...................................................................... 1613
Jeginov Lug....... 1598 Rastovac........................................................................... 1613
Jelovo Brdo....... 1599 Rojac................................................................................. 1613
Kalesija.............. 1599 Romani.............................................................................. 1613
Kikai................. 1600 Ruice............................................................................... 1613
Kulina................ 1600 Sela................................................................................... 1614
Kusonje............. 1600 Sijera............................................................................... 1614
Lipovice............. 1601 ivolji................................................................................. 1614
Mahala.............. 1601 Soani............................................................................... 1614
Matkovac........... 1601 Strane............................................................................... 1614
Memii............... 1601 Susjeno........................................................................... 1614
Miljanovci.......... 1601 Tmue............................................................................... 1614
Osmaci.............. 1601 Tomilja............................................................................. 1614
Petrovice Gornje 1602 Trenjevica........................................................................ 1615
Rainci Donji....... 1602 Trnovica............................................................................ 1615
Rainci Gornji...... 1603 Tuhobi............................................................................. 1615
Rakino Brdo...... 1603 Ulog.................................................................................. 1615
Sajtovii............. 1604 Varizi................................................................................. 1616
Sarai................ 1604 Varo................................................................................. 1616
eher................. 1604 Vihovii.............................................................................. 1616
Seljublje............. 1604 Vlahovlje........................................................................... 1616
Tojii................ 1604 Zelomii............................................................................. 1616
Vilevii............. 1604 KISELJAK......................................................................... 1616
Vukovije Donje... 1605 Azapovii........................................................................... 1616
Vukovije Gornje.. 1605 Behrii............................................................................... 1616
Zelina................ 1605 Bilalovac............................................................................ 1617
Zolje.................. 1606 Bliznice.............................................................................. 1617
KALINOVIK....... 1608 Boljkovii........................................................................... 1617
Bak.................... 1608 Borina................................................................................ 1617
Bojii.................. 1608 Bukovica........................................................................... 1617
Borija................. 1608 Buzuci............................................................................... 1617
Boanovii......... 1608 alikovac.......................................................................... 1617
Brda................... 1608 izma................................................................................ 1617
Bukvica.............. 1608 ubren.............................................................................. 1617
Cerova............... 1609 Datii................................................................................. 1617
estaljevo......... 1609 Demii............................................................................... 1617
Daganj............... 1609 Doci................................................................................... 1617
Dobro Polje....... 1609 Draevii........................................................................... 1617
Dubrava............. 1609 Dubrave............................................................................. 1617
Gapii................ 1609 Dugo Polje......................................................................... 1617
Golubii............. 1609 Duke................................................................................. 1617
Gradina............. 1609 Gaj.................................................................................... 1617
Graiseljii........... 1609 Gomionica......................................................................... 1617
Gvozno.............. 1609 Gornji Pale....................................................................... 1617
Hotovlje............. 1609 Grahovci............................................................................ 1617
Jablanii............ 1609 Gromiljak........................................................................... 1617
Jaii................. 1609 Gunjae............................................................................. 1618
Jelaica............. 1610 Han Ploa.......................................................................... 1618
Jezero............... 1610 Hercezi.............................................................................. 1618
Kalinovik............ 1610 Homolj............................................................................... 1618
Klinja................. 1611 Hrastovi............................................................................. 1618
Kovaii............. 1611 Ivica.................................................................................. 1618
Kruica............ 1611 Jehovac............................................................................. 1618
Kutine................ 1611 Kazagii............................................................................ 1618
Ljusii................ 1612 Kiseljak............................................................................. 1618
Ljuta.................. 1612 Kotaala............................................................................ 1618
Luko.................. 1612 Kovai............................................................................... 1618
Mekoa.............. 1612 Krevine............................................................................ 1619
Muzej rtava genocida Beograd S17 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Kriii................ 1619 Busije................................................................................ 1632
Kulije............... 1619 aavica........................................................................... 1633
Lug.................... 1619 Crkveno............................................................................. 1633
Male Sotnice..... 1619 Crljeni................................................................................ 1634
Markovii........... 1619 Donja Previja..................................................................... 1634
Maslinovii........ 1619 Donja Slatina..................................................................... 1634
Medovii............ 1619 Donje Ratkovo................................................................... 1634
Miroevii.......... 1619 Donje Sokolovo................................................................. 1636
Mrakovi............. 1619 Donji Ramii...................................................................... 1637
Paretak............. 1619 Donji Ribnik....................................................................... 1638
Pobre Milodra. 1619 Donji Vojii........................................................................ 1639
Pobre Orahovo 1619 Donji Vrbljani..................................................................... 1639
Podastinje......... 1619 Dragoaj............................................................................ 1640
Polje Vinjica.... 1619 Duboani........................................................................... 1640
Potkraj............... 1619 Gornja Previja.................................................................... 1641
Radanovii........ 1619 Gornja Slatina................................................................... 1641
Radeljevii........ 1619 Gornje Ratkovo................................................................. 1641
Rauevac.......... 1620 Gornje Sokolovo................................................................ 1642
Rotilj.................. 1620 Gornji Ramii..................................................................... 1642
Solakovii......... 1620 Gornji Ribnik...................................................................... 1642
Svinjarevo......... 1620 Gornji Vojii....................................................................... 1643
Toplica.............. 1620 Gornji Vrbljani.................................................................... 1643
Velike Sotnice... 1620 Hadii.............................................................................. 1644
Vinjica............. 1620 Hasii................................................................................ 1644
Zabre.............. 1620 Hripavci............................................................................. 1644
eelovo........... 1620 Humii............................................................................... 1644
KLADANJ.......... 1620 Jarice................................................................................ 1645
Brateljevii........ 1620 Kamiak............................................................................ 1645
Brdijelji.............. 1620 Klju.................................................................................. 1645
Brgule............... 1621 Kopjenica.......................................................................... 1648
Brloci............... 1621 Korjenovo.......................................................................... 1651
Buevo.............. 1621 Krasulje............................................................................. 1652
Crijevii........... 1621 Lanite.............................................................................. 1652
Dole.................. 1621 Ljubine.............................................................................. 1652
Dopasci............. 1622 Majkii............................................................................... 1653
Gojakovii......... 1623 Meee Brdo..................................................................... 1653
Gojsalii............ 1623 Mijaica............................................................................. 1653
Goletii.............. 1623 Pei................................................................................... 1653
Jelaii.............. 1623 Pitanica........................................................................... 1655
Joje................. 1623 Plamenice......................................................................... 1656
Karaula............. 1623 Prhovo............................................................................... 1656
Kladanj.............. 1623 Prisjeka Donja................................................................... 1656
Konjevii........... 1625 Prisjeka Gornja.................................................................. 1658
Kovaii............ 1625 Rastoka............................................................................. 1659
Krivajevii......... 1625 Rejzovii............................................................................ 1659
Lupoglavo......... 1625 Rudenice........................................................................... 1660
Majdan.............. 1626 Sanica............................................................................... 1660
Mala Kula.......... 1626 Sanica Donja..................................................................... 1661
Matijevii........... 1626 Sanica Gornja................................................................... 1662
Mladovo............ 1626 Sitnica............................................................................... 1663
Noajevii......... 1626 Sredice.............................................................................. 1663
Obrevac.......... 1627 Straice............................................................................. 1663
Olovci................ 1627 Treskavac......................................................................... 1663
Pau .................. 1627 Velagii............................................................................. 1664
Plahovii........... 1628 Veleevo........................................................................... 1664
Prijanovii......... 1628 Velijanica......................................................................... 1664
Prijevor.............. 1628 Velije................................................................................. 1664
Ravne............... 1628 Zablee............................................................................. 1664
Rujii................. 1628 Zavolje.............................................................................. 1665
Stari................. 1628 Zgon.................................................................................. 1666
Stupari.............. 1628 KONJIC............................................................................. 1666
Suljii................ 1628 Bale................................................................................... 1666
Tarevo............... 1628 Bare.................................................................................. 1666
Tuholj................ 1629 Barmi............................................................................... 1666
Velika Kula........ 1629 Bijela................................................................................. 1666
Vranovii........... 1629 Bjelovina.......................................................................... 1666
Vuinii............. 1630 Blace................................................................................. 1666
KLJU.............. 1630 Bluii................................................................................ 1667
Biljani Donji....... 1630 Bodarevii........................................................................ 1667
Biljani Gornji...... 1630 Borci.................................................................................. 1667
Budelj Gornji..... 1632 Bradina.............................................................................. 1667
Muzej rtava genocida Beograd S18 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Brani.................... 1668 Poetva............................................................................. 1676
Bukovica................ 1668 Prevlje............................................................................... 1677
Bukovlje................. 1668 Radeine........................................................................... 1677
Buak................... 1668 Razii................................................................................ 1677
elebii.................. 1668 Repovci............................................................................. 1677
elina..................... 1669 Repovica........................................................................... 1677
Cerii...................... 1669 Ribari................................................................................. 1677
esim..................... 1669 Ribii................................................................................. 1677
ievo.................... 1669 Seljani............................................................................... 1677
uhovii................. 1669 Seonica............................................................................. 1677
ajii...................... 1669 Sitnik................................................................................. 1677
Doljani.................... 1669 Solakova Kula................................................................... 1677
Dolovi..................... 1669 Sopot................................................................................ 1678
Donje Selo............. 1669 Spiljani.............................................................................. 1678
Donje Vinjevice.... 1670 Stojkovii........................................................................... 1678
Donji Prijeslop........ 1670 Strgonice........................................................................... 1678
Duboani................ 1670 Studenica........................................................................ 1678
Duani.................... 1670 Sultii................................................................................ 1678
Depi...................... 1670 unji.................................................................................. 1678
Falanovo Brdo....... 1670 Treboje.............................................................................. 1678
Galjevo................... 1670 Trenjevica........................................................................ 1678
Glavatievo............ 1670 Trusina.............................................................................. 1678
Gobelovina............. 1670 Turija................................................................................. 1678
Gorani.................... 1670 Velue............................................................................... 1678
Gorica.................... 1671 Vinite............................................................................... 1679
Gornja Vratna Gora 1671 Vrbljani.............................................................................. 1679
Gornje Vinjevice.... 1671 Vrci.................................................................................... 1679
Gornji aanj......... 1671 Vrdolje............................................................................... 1679
Gornji Gradac........ 1671 Zabrani............................................................................ 1679
Gornji Nivizdraci..... 1671 Zabre............................................................................... 1679
Gostovii................ 1671 Zagorice............................................................................ 1679
Grabovci................ 1671 Zaslivlje............................................................................. 1679
Gradeljina.............. 1671 Zukii................................................................................ 1680
Grua................... 1671 KOTOR VARO................................................................ 1680
Hasanovii............. 1671 Batina.............................................................................. 1680
Homatlije................ 1671 Bilice................................................................................. 1680
Homolje.................. 1671 Boljanii............................................................................. 1680
Hondii................... 1671 Borci.................................................................................. 1680
Idbar....................... 1671 ukovac............................................................................ 1680
Jasenik................... 1672 Dabovci............................................................................. 1680
Javorik................... 1672 Donji Obodnik.................................................................... 1680
Jezero.................... 1672 Garii................................................................................. 1681
Joanica................. 1672 Grabovica.......................................................................... 1681
Kale........................ 1672 Hadrovci............................................................................ 1681
Konjic..................... 1672 Hrvaani............................................................................ 1681
Kostajnica.............. 1674 Imljani............................................................................... 1681
Koto....................... 1674 Jakotina............................................................................. 1682
Kralupi.................... 1674 Javorani............................................................................ 1682
Krtii....................... 1674 Kotor Varo....................................................................... 1683
Krupac................... 1675 Kruevo Brdo.................................................................... 1683
Kruica................. 1675 Liplje................................................................................. 1684
Kula........................ 1675 Maljeva.............................................................................. 1684
Laanica................ 1675 Maslovare.......................................................................... 1684
Lisiii.................... 1675 Obodnik............................................................................. 1685
Lokva..................... 1675 Orahova............................................................................ 1685
Lukomir.................. 1675 Plitska............................................................................... 1685
Lukije.................... 1675 Podbre............................................................................ 1685
Mladekovii.......... 1675 Podosoje........................................................................... 1685
Mokro..................... 1675 Prisoka............................................................................ 1685
Obrenovac............. 1675 Radohova.......................................................................... 1685
Obri........................ 1675 Rastik................................................................................ 1686
Odaci.................... 1675 Ravne................................................................................ 1686
Orahovica.............. 1675 ibovi................................................................................ 1686
Oteleani................ 1676 iprage.............................................................................. 1686
Ovari.................... 1676 Sokoline............................................................................ 1686
Paerani................. 1676 Staza................................................................................. 1686
Parsovii................ 1676 Stopan............................................................................... 1686
Podhum................. 1676 Tovladi............................................................................. 1686
Podoraac.............. 1676 Vagani............................................................................... 1687
Pokojite................ 1676 Varjae.............................................................................. 1687
Polje - Bijela........... 1676 Veii................................................................................ 1687
Muzej rtava genocida Beograd S19 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Vievice............. 1687 Drugovii........................................................................... 1716
Vlatkovii............ 1687 Glamoani......................................................................... 1716
Vrani................. 1687 Jablan............................................................................... 1717
Vrbanjci.............. 1687 Jakupovci.......................................................................... 1717
Zabre............... 1687 Jaruani............................................................................ 1718
Zaselje............... 1687 Kadinjani........................................................................... 1719
KREEVO......... 1687 Kobatovci.......................................................................... 1719
Alagii................ 1687 Koljani............................................................................... 1719
Bjelovii.............. 1687 Kosjerovo.......................................................................... 1719
Botunja............... 1687 Krikovci............................................................................ 1720
Bukva................. 1687 Krnete............................................................................... 1720
Crkvenjak........... 1688 Laktai............................................................................... 1721
Crnii.................. 1688 Ljubatovci.......................................................................... 1728
Crniki Kamenik.. 1688 Maglajani........................................................................... 1728
Deevice............ 1688 Mahovljani......................................................................... 1730
Gunjani.............. 1688 Malo Blako....................................................................... 1731
Kojsina............... 1688 Milosavci........................................................................... 1731
Komari............... 1688 Miloevci........................................................................... 1731
Kreevo.............. 1688 Mrevci.............................................................................. 1732
Mratinii............. 1688 Papaani........................................................................... 1734
Pirin.................... 1688 Petoevci.......................................................................... 1734
Poljani................ 1688 Rajievci............................................................................ 1736
Polje................... 1688 ekovci............................................................................ 1736
Rakova Noga..... 1688 Slatina............................................................................... 1736
Stojii............... 1688 unjari............................................................................. 1737
Vidosovii.......... 1688 Trn.................................................................................... 1737
Volujak............... 1688 Veliko Blako..................................................................... 1737
Vranci................. 1688 LITICA............................................................................ 1738
Zvizd.................. 1689 Biograci............................................................................. 1738
KUPRES............ 1689 Buhovo.............................................................................. 1738
Bajramovci......... 1689 erigaj............................................................................... 1738
Begovo Selo...... 1689 Crne Lokve........................................................................ 1738
Bili Potok............ 1690 Dobri................................................................................ 1738
Blagaj................. 1690 Dobrkovii......................................................................... 1738
Botun................. 1692 Donja Britvica.................................................................... 1738
Brda................... 1692 Donji Crna....................................................................... 1739
Buevaa........... 1692 Donji Gradac..................................................................... 1739
Donje Ravno...... 1693 Duboko Mokro................................................................... 1739
Donje Vukovsko.. 1694 Duice............................................................................... 1739
Donji Malovan.... 1698 Gornja Britvica................................................................... 1739
Goravci.............. 1699 Gornji Crna...................................................................... 1739
Gornje Ravno..... 1699 Gornji Gradac................................................................... 1739
Gornje Vukovsko 1700 Gornji Mamii.................................................................... 1739
Gornji Malovan... 1703 Grabova Draga.................................................................. 1739
Kudilji................. 1704 Izbino............................................................................... 1739
Kukavice............ 1706 Jare................................................................................... 1739
Kupres............... 1706 Knepolje.......................................................................... 1739
Kute................... 1707 Koerin.............................................................................. 1739
Mlakva............... 1707 Lise................................................................................... 1740
Mrebare........... 1707 Litica................................................................................ 1740
Mrenovci.......... 1707 Ljubotii............................................................................. 1740
Mui................. 1708 Ljuti Dolac......................................................................... 1740
Novo Selo.......... 1708 Oklaje................................................................................ 1740
Odak................ 1709 Pribinovii.......................................................................... 1740
Olovo................. 1709 Privalj................................................................................ 1741
Osmanlije........... 1709 Rasno................................................................................ 1741
Rastievo........... 1709 Trn.................................................................................... 1741
Rili.................... 1710 Turinovii......................................................................... 1741
emenovci......... 1711 Uzarii............................................................................... 1741
Zanaglina........... 1712 LIVNO............................................................................... 1741
Zlosela............... 1712 Bila.................................................................................... 1741
Zvirnjaa............ 1712 Bilo Polje........................................................................... 1741
LAKTAI............ 1712 Bogdae............................................................................ 1741
Aleksii.............. 1712 Bojmunte........................................................................... 1742
Bakinci............... 1712 aprazlije.......................................................................... 1742
Bokovi i........... 1715 elebi.............................................................................. 1743
Bukovica............ 1715 osanlije........................................................................... 1749
ardaani.......... 1716 ukli................................................................................ 1749
etojevii........... 1716 Dobro................................................................................ 1750
Devetine............ 1716 Donji Rujani....................................................................... 1750
Dovii................. 1716 Drinova Mea.................................................................... 1753
Muzej rtava genocida Beograd S20 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Dranlije...... 1754 Grab.................................................................................. 1785
Golinjevo..... 1754 Grabovnik.......................................................................... 1785
Gornji Rujani 1756 Gradska............................................................................ 1785
Grborezi...... 1758 Greda................................................................................ 1785
Grgurii........ 1759 Grljevii............................................................................. 1785
Gubin........... 1759 Hardomilje......................................................................... 1785
Komorani..... 1760 Hraljani............................................................................ 1785
Kovai........ 1760 Humac.............................................................................. 1785
Lipa............. 1760 Klobuk............................................................................... 1785
Litani.......... 1760 Lipno................................................................................. 1785
Livno............ 1761 Lisice................................................................................. 1786
Ljubuni..... 1768 Ljubuki............................................................................. 1786
Lusni.......... 1768 Miletina.............................................................................. 1787
Mali Guber.... 1768 Mostarska Vrata................................................................ 1787
Odak.......... 1769 Orahovlje........................................................................... 1787
Orguz.......... 1769 Otok.................................................................................. 1787
Podgreda..... 1769 Predgrae......................................................................... 1788
Podhum....... 1769 Proboj................................................................................ 1788
Podkraj........ 1769 Prolog................................................................................ 1788
Potoani...... 1769 Radiii............................................................................. 1788
Potok........... 1770 ipovaa........................................................................... 1788
Priluka......... 1770 Stubica.............................................................................. 1788
Prisap.......... 1770 Studenci............................................................................ 1788
Prolog.......... 1770 Teskera............................................................................. 1788
Provo........... 1771 Vaarovii.......................................................................... 1788
Radanovci.... 1771 Veljaci............................................................................... 1789
Rapovine..... 1772 Vitina................................................................................. 1789
Sajkovi....... 1772 Vojnii............................................................................... 1789
Smriani...... 1773 Zvirii................................................................................. 1789
Srevii....... 1773 LOPARE........................................................................... 1789
Strupni....... 1773 Babetino Brdo................................................................... 1789
Suhaa........ 1774 Brezje................................................................................ 1790
Tribi........... 1774 Brijest................................................................................ 1790
Veliki Guber. 1774 Brnjik................................................................................. 1790
Veliki Kablii. 1775 Brusnica............................................................................ 1790
Vidoi.......... 1776 eli.................................................................................. 1791
Vrbica.......... 1776 Drijena............................................................................. 1792
Vrerala....... 1776 Humci................................................................................ 1792
abljak......... 1776 Jablanica........................................................................... 1792
Zabrie...... 1777 Koraj................................................................................. 1794
Zagoriani... 1777 Koretai............................................................................. 1796
Zastinje....... 1777 Kozjak............................................................................... 1796
irovi......... 1778 Labucka............................................................................ 1797
LJUBINJE.... 1778 Lipovice............................................................................. 1797
Banii......... 1778 Lopare............................................................................... 1797
Duboica..... 1778 Lopare Selo....................................................................... 1798
Glaevci...... 1778 Lukavica............................................................................ 1801
Grablje......... 1778 Makovac.......................................................................... 1802
Gradac........ 1778 Miladii.............................................................................. 1803
Ivica............. 1778 Milino Selo......................................................................... 1803
Kapavica..... 1779 Mirosavci........................................................................... 1804
Krajpolje...... 1779 Mrtvica.............................................................................. 1806
Krtinje.......... 1779 Nahvioci............................................................................ 1806
Kruevica.... 1779 Peljave.............................................................................. 1806
Ljubinje........ 1779 Piperi................................................................................. 1807
Miljen......... 1781 Pirkovci............................................................................. 1808
Obzir............ 1781 Podgora............................................................................ 1808
Pocrnje........ 1781 Priboj................................................................................. 1808
Pustipusi...... 1781 Puki................................................................................. 1809
Rankovci..... 1782 Pukovac.......................................................................... 1810
Ubosko........ 1782 Ratkovii........................................................................... 1811
Vlahovii...... 1783 ibonica.......................................................................... 1811
Voeni......... 1784 Smiljevac........................................................................... 1811
abica......... 1784 Tobut................................................................................. 1812
rvanj.......... 1784 Vakuf................................................................................. 1812
LJUBUKI.... 1784 Velino Selo........................................................................ 1813
Bijaa.......... 1784 Visori................................................................................. 1813
Cerno.......... 1784 Vraii............................................................................... 1814
Crnopod...... 1784 Vukosavci.......................................................................... 1815
Crveni Grm... 1784 LUKAVAC......................................................................... 1815
Dole............. 1784 Babice Donje..................................................................... 1815
Muzej rtava genocida Beograd S21 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Babice Gornje.... 1815 Maglaj............................................................................... 1827
Berkovica........... 1816 Matina............................................................................... 1828
Bikode.............. 1816 Misurii.............................................................................. 1828
Bistarac Donji..... 1816 Mladoevica...................................................................... 1828
Bistarac Gornji.... 1816 Moevac............................................................................ 1829
Bokavii............. 1817 Novi eher........................................................................ 1829
Borice................. 1817 Orue................................................................................ 1829
Brijesnica Donja.. 1817 Osonjica............................................................................ 1829
Brijesnica Gornja 1817 Ove.................................................................................. 1829
Caparde............. 1817 Ponijevo............................................................................ 1830
Cerik.................. 1817 Radojii........................................................................... 1830
Crveno Brdo....... 1817 Ravna................................................................................ 1830
Devetak.............. 1817 Rjeica Donja.................................................................... 1830
Dobonica.......... 1817 Rjeica Gornja................................................................... 1831
Gnojnica............. 1818 Straite.............................................................................. 1831
Huskii............... 1818 Strijeevica........................................................................ 1831
Jaruke Donje.... 1818 Strupina............................................................................. 1831
Jaruke Gornje... 1818 Trbuk................................................................................. 1831
Kalajevo............. 1818 MODRIA......................................................................... 1832
Komar................ 1818 Babenica......................................................................... 1832
Krtova................ 1818 Botajica............................................................................. 1832
Kruevica........... 1819 ardak.............................................................................. 1832
Lukavac............. 1819 Dobra Voda....................................................................... 1832
Lukavac Gornji... 1820 Dobrinja............................................................................. 1832
Miijevii............ 1820 Dugo Polje......................................................................... 1833
Milino Selo......... 1820 Garevac............................................................................ 1834
Modrac............... 1820 Jake................................................................................ 1834
Orahovica.......... 1820 Kladari Donji...................................................................... 1834
Poljice................ 1821 Kladari Gornji.................................................................... 1835
Prline.................. 1821 Koprivna............................................................................ 1835
Prokosovii........ 1821 Kunjaa........................................................................... 1836
Purai............... 1821 Miloevac.......................................................................... 1836
Semii................ 1821 Modria............................................................................. 1838
ikulje................ 1821 Nepoznato......................................................................... 1840
Sije................... 1822 Penik............................................................................... 1840
Smolua Donja... 1822 Rijeani Donji.................................................................... 1841
Smolua Gornja.. 1823 Rijeani Gornji................................................................... 1841
Stupari............... 1823 Skugri Gornji.................................................................... 1841
Tumare.............. 1823 Tarevci.............................................................................. 1842
Turija.................. 1823 Vranjak.............................................................................. 1842
Vasiljevci............ 1823 MOSTAR........................................................................... 1843
Vijenac............... 1824 Baevii............................................................................. 1843
Zagorje............... 1824 Banjdol.............................................................................. 1844
MAGLAJ............ 1824 Blagaj................................................................................ 1844
Ade.................. 1824 Bogodol............................................................................. 1844
Bakoti............... 1824 Buna................................................................................. 1845
Bijela Ploa........ 1824 Cim................................................................................... 1845
Boinja............... 1824 Dobr................................................................................ 1845
Bradii Donji...... 1825 Donja Drenica.................................................................. 1845
Brezici................ 1825 Donji Jasenjani.................................................................. 1845
Brezove Dane.... 1825 Draevice.......................................................................... 1845
Brusnica............. 1825 Gnojnjice........................................................................... 1846
obe.................. 1825 Goranci............................................................................. 1846
usto Brdo......... 1825 Gornja Drenica................................................................ 1846
Domislica........... 1825 Gornje Gnonjice................................................................ 1847
Donja Bukovica... 1826 Gornji Jasenjani................................................................. 1847
Donja Paklenica.. 1826 Gubavica........................................................................... 1847
Donji Rakovac.... 1826 Hodbina............................................................................. 1847
Donji Ulinjak..... 1826 Humiliani......................................................................... 1848
Gornja Paklenica 1826 Ilii..................................................................................... 1848
Gornji Rakovac... 1827 Jasenica............................................................................ 1848
Gornji Ulinjak.... 1827 Kamena............................................................................. 1849
Jablanica........... 1827 Kokorina............................................................................ 1849
Kamenica........... 1827 Kosor................................................................................ 1849
Komi............... 1827 Kremenac.......................................................................... 1849
Kopice................ 1827 Krivodol............................................................................. 1849
Kosova............... 1827 Kruanj.............................................................................. 1849
Krsno Polje........ 1827 Kutiliva............................................................................. 1849
Lijenica............. 1827 Malo Polje......................................................................... 1849
Ljubatovi.......... 1827 Miljkovii............................................................................ 1850
Lugovi................ 1827 Mostar............................................................................... 1850
Muzej rtava genocida Beograd S22 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Nepoznato......................................................................... 1873 Borovii........................................................................... 1923
Ortije................................................................................ 1873 Brata................................................................................ 1923
Pijesci............................................................................... 1874 Budisavlje.......................................................................... 1923
Podgorani.......................................................................... 1874 Donja Bijenja..................................................................... 1923
Podgorje............................................................................ 1875 Donji Dreanj..................................................................... 1924
Podvele........................................................................... 1875 Donji Lukavac.................................................................... 1924
Polog................................................................................. 1875 Dramievo......................................................................... 1925
Potoci................................................................................ 1875 Gaj.................................................................................... 1925
Prigraani.......................................................................... 1875 Gornji Dreanj................................................................... 1925
Raka Gora....................................................................... 1876 Gornji Lukavac.................................................................. 1925
Ratani.............................................................................. 1877 Grabovica.......................................................................... 1925
Ravni................................................................................. 1878 Hruta............................................................................... 1925
Rodo................................................................................ 1878 Humani............................................................................ 1925
Slipii............................................................................... 1878 Jugovii............................................................................. 1926
Sovii................................................................................ 1879 Kifino Selo......................................................................... 1926
Sretnice............................................................................. 1879 Kljen.................................................................................. 1926
Strievo............................................................................. 1879 Kljuna................................................................................ 1926
Vihovii.............................................................................. 1879 Kovaii............................................................................. 1926
Vojno................................................................................. 1880 Krekovi.............................................................................. 1926
Vranjevii........................................................................... 1880 Kruevljani......................................................................... 1927
Vrapii............................................................................. 1880 Lakat................................................................................. 1927
Vrdi................................................................................... 1880 Luka.................................................................................. 1927
eljua.............................................................................. 1880 Miljevac............................................................................. 1927
Zijemlje.............................................................................. 1880 Nevesinje.......................................................................... 1928
itomislii.......................................................................... 1881 Odak................................................................................ 1930
MRKONJI GRAD............................................................ 1882 Pluine.............................................................................. 1930
Baljvine............................................................................. 1882 Podgrae........................................................................... 1930
Bjelajce............................................................................. 1882 Postoljani.......................................................................... 1930
Brdo.................................................................................. 1884 Presjeka............................................................................ 1931
Dabrac.............................................................................. 1885 Pridvorci............................................................................ 1931
Donja Pecka...................................................................... 1886 Prkovii............................................................................. 1931
Donja Podgorja.................................................................. 1886 Rabina............................................................................... 1931
Donji Barai....................................................................... 1887 Rast.................................................................................. 1931
Donji Graci........................................................................ 1889 Rilja................................................................................... 1931
Dubica............................................................................... 1889 Rogae.............................................................................. 1932
Gerzovo............................................................................. 1889 ehovina........................................................................... 1932
Gornja Pecka.................................................................... 1892 Seljani............................................................................... 1932
Gornja Podgorja................................................................ 1892 ipano............................................................................. 1932
Gornji Barai..................................................................... 1893 Slato.................................................................................. 1933
Gornji Graci....................................................................... 1894 Sopilja............................................................................... 1933
Gustovara.......................................................................... 1895 Studenci............................................................................ 1933
Jasenovi Potoci................................................................. 1897 Trusina.............................................................................. 1933
Kopljevii........................................................................... 1897 Udrenje............................................................................ 1933
Kotor................................................................................. 1898 Zaborani............................................................................ 1934
Liskovica........................................................................... 1898 Zalom................................................................................ 1934
Magaljdol........................................................................... 1899 Zaluje.............................................................................. 1935
Majdan.............................................................................. 1899 iljevo................................................................................ 1935
Medna............................................................................... 1900 Zovi Do.............................................................................. 1935
Mlinite.............................................................................. 1901 uberin.............................................................................. 1935
Mrkonji Grad.................................................................... 1901 ulja.................................................................................. 1935
Oune............................................................................... 1903 NOVI TRAVNIK................................................................. 1935
Okandije.......................................................................... 1904 Balii................................................................................. 1935
Orahovljani........................................................................ 1904 Bistro................................................................................. 1936
Podbrdo............................................................................ 1905 Boii................................................................................ 1936
Podorugla.......................................................................... 1906 Buii................................................................................ 1936
Podranica........................................................................ 1906 Bugojii............................................................................ 1936
ehovci............................................................................. 1907 Bukvii............................................................................... 1936
ibovi................................................................................ 1909 akii................................................................................ 1936
Stupari............................................................................... 1909 ehova.............................................................................. 1936
Surjan................................................................................ 1911 akovii............................................................................ 1936
Trijebovo........................................................................... 1912 Has................................................................................... 1936
Trnovo............................................................................... 1913 Isakovii............................................................................ 1937
Ubovia Brdo..................................................................... 1914 Kasapovii......................................................................... 1937
Vlasinje............................................................................. 1914 Kopila................................................................................ 1937
NEPOZNATA.................................................................... 1914 Kovaii............................................................................. 1937
Nepoznato......................................................................... 1914 Krnjia Potok..................................................................... 1937
NEVESINJE...................................................................... 1921 Lisac................................................................................. 1937
Batkovii............................................................................ 1921 Margetii........................................................................... 1937
Bedjee........................................................................... 1921 Monjii............................................................................... 1937
Biograd.............................................................................. 1921 Nevi Polje........................................................................ 1937
Bojita............................................................................... 1922 Novi Travnik...................................................................... 1937
Muzej rtava genocida Beograd S23 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Opara.................. 1937 Rijeka................................................................................ 1968
Oraac................ 1937 aevci............................................................................. 1968
Peuj................... 1937 Slivnje............................................................................... 1968
Petaii............... 1937 Solun................................................................................. 1968
Priani................. 1937 Stojii............................................................................... 1969
Rankovii............ 1937 Vukotii............................................................................. 1969
Rastovci.............. 1937 unova.............................................................................. 1969
Rat...................... 1937 ORAJE............................................................................ 1969
Reput.................. 1938 Bok.................................................................................... 1969
Sebei............... 1938 ovi Polje........................................................................ 1970
enkovii............ 1938 Donja Mahala.................................................................... 1970
Seona.................. 1938 Donji abar........................................................................ 1970
Sinokos............... 1938 Kopanice........................................................................... 1970
Stojkovii............. 1938 Kostr................................................................................ 1971
Torine.................. 1938 Lonari.............................................................................. 1971
Trnovac............... 1938 Matii................................................................................. 1971
Vejzovii.............. 1938 Oraje............................................................................... 1971
Zubii.................. 1938 Otra Luka........................................................................ 1971
ODAK................ 1938 Tolisa................................................................................ 1972
Ada...................... 1938 Ugljara............................................................................... 1972
Donja Dubica...... 1938 Vidovice............................................................................ 1972
Donji Svilaj.......... 1952 PALE................................................................................. 1972
Gnionica.............. 1953 Bare.................................................................................. 1972
Gornja Dubica..... 1954 Bjelogorci.......................................................................... 1972
Gornji Svilaj......... 1954 Bljutevac.......................................................................... 1973
Joavica.............. 1955 Bogovii............................................................................ 1973
Novi Grad............ 1955 Brdarii.............................................................................. 1973
Novo Selo........... 1958 Brdo.................................................................................. 1973
Odak.................. 1958 Brezovice.......................................................................... 1974
Posavska Mahala 1959 Brnjica............................................................................... 1974
Potoani.............. 1959 Bronjii.............................................................................. 1974
Srnava................. 1960 Bu................................................................................... 1974
Vrbovac............... 1960 eljadinii.......................................................................... 1975
OLOVO............... 1960 emanovii....................................................................... 1975
Ajdinovii............. 1960 emernica......................................................................... 1975
Arapovaa........... 1960 Datelji................................................................................ 1976
Bakii.................. 1961 Donja Ljubogota.............................................................. 1976
Berisalii............. 1961 Donja Vina....................................................................... 1976
Brda.................... 1961 Donji Pribanj...................................................................... 1976
Bukov Do............ 1961 Gluhovii........................................................................... 1976
ude................... 1961 Gornja Ljubogota............................................................. 1976
unita................ 1961 Gornja Vina..................................................................... 1977
Dolovi.................. 1961 Gornje Pale....................................................................... 1977
Donje Olovo........ 1962 Gornji Pribanj.................................................................... 1977
Drecelj................. 1962 Gorovii............................................................................. 1978
Dugandii.......... 1963 Gradac.............................................................................. 1978
Glavino.............. 1963 Gute.................................................................................. 1979
Gornje Olovo....... 1963 Hotoina............................................................................ 1979
Gornji Drapnii.... 1963 Jahorina............................................................................ 1979
Grabovica............ 1963 Jasik.................................................................................. 1979
Gurdii................. 1963 Jelovci............................................................................... 1980
Jelake................ 1964 Kadino Selo....................................................................... 1981
Kamensko........... 1964 Kamenica.......................................................................... 1981
Klinii................. 1964 Kasidoli............................................................................. 1981
Kolakovii............ 1964 Komrani............................................................................. 1982
Kovaii.............. 1964 Koran................................................................................ 1982
Krajiii............... 1964 Kosmaj.............................................................................. 1982
Krievii.............. 1964 Kostrea............................................................................ 1982
Kruevo............... 1965 Kraule.............................................................................. 1982
Lici..................... 1965 Luke.................................................................................. 1982
Magulica............. 1965 Mioii............................................................................... 1982
Metilji................... 1965 Modrik............................................................................... 1983
Milankovii.......... 1966 Mokro................................................................................ 1983
Olovske Luke...... 1966 Nehorii............................................................................. 1984
Petrovii.............. 1966 Pale................................................................................... 1984
Ponijerka............. 1966 Pavlovac........................................................................... 1986
Ponor.................. 1967 Petovii............................................................................. 1986
Prgoevo............. 1967 Podgrab............................................................................ 1986
Puino Polje........ 1967 Podloznik.......................................................................... 1987
Radaii.............. 1967 Podmedenik...................................................................... 1987
Rijeica............... 1967 Podvitez............................................................................ 1987
Muzej rtava genocida Beograd S24 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Ponor.................. 1987 Gornji Volar....................................................................... 2045
Praa................... 1987 Gradina............................................................................. 2045
Prutine................. 1988 Hambarine......................................................................... 2045
Pustopolje........... 1988 Hrnii................................................................................. 2046
Radonjii............. 1988 Jaruge............................................................................... 2046
Rakite.................. 1988 Jelika............................................................................... 2048
Rakovac.............. 1988 Jugovci.............................................................................. 2049
Renovica............. 1990 Kalajevo............................................................................ 2050
Rogouii............ 1990 Kamiani........................................................................... 2050
Rosulje................ 1991 Kevljani............................................................................. 2051
Saice................... 1991 Kozarac............................................................................. 2051
ajinovii............. 1992 Kozarua........................................................................... 2053
Sinjevo................ 1992 Krivaja............................................................................... 2053
ip....................... 1992 Lamovita........................................................................... 2054
Sjetlina................ 1992 Ljeskare............................................................................ 2057
Srednje................ 1993 Ljubija................................................................................ 2058
Stamboli.......... 1993 Malo Palanite................................................................. 2061
Stanja.................. 1993 Marika............................................................................. 2063
Strane................. 1993 Marini................................................................................ 2064
Sumbulovac........ 1993 Miljakovci.......................................................................... 2066
Turkovii.............. 1994 Miska Glava...................................................................... 2067
Ude.................... 1994 Nievii.............................................................................. 2069
Vinograd.............. 1994 Nitavci............................................................................. 2071
Vlahovii.............. 1994 Omarska........................................................................... 2071
POSUJE........... 1994 Orlovaa............................................................................ 2075
Batin.................... 1994 Pejii................................................................................. 2076
Broanac............. 1994 Petrov Gaj......................................................................... 2076
itluk................... 1995 Prijedor.............................................................................. 2077
Gradac................ 1995 Rakelii............................................................................. 2088
Osoje................... 1995 Rakovani......................................................................... 2089
Podbila................ 1995 Ralja................................................................................ 2089
Pokleani............ 1995 Rasavci............................................................................. 2090
Posuje............... 1995 Rizvanovii........................................................................ 2091
Rastovaa........... 1995 Saniani............................................................................ 2091
Sutina.................. 1995 urkovac........................................................................... 2092
Vinjani................. 1996 Tisova............................................................................... 2092
Vir........................ 1996 Tomaica.......................................................................... 2092
Vrpolje................. 1996 Trnopolje........................................................................... 2093
Zagorje................ 1996 Veliko Palanite............................................................... 2094
Zavelim............... 1996 Zecovi............................................................................... 2103
PRIJEDOR.......... 1996 une.................................................................................. 2103
Aliii................... 1996 PRNJAVOR....................................................................... 2103
Babii.................. 1996 Babanovci......................................................................... 2103
Biani................ 1998 Brezik................................................................................ 2104
Bistrica................ 1998 ivije............................................................................... 2104
Boii.................. 2002 orle................................................................................. 2104
Brani.................. 2004 Crkvena............................................................................. 2104
Breziani............. 2005 Doline................................................................................ 2104
Brievo................ 2007 Donja Ilova........................................................................ 2104
Busnovi............... 2008 Donja Mravica................................................................... 2105
arakovo............. 2009 Donji Galjipovci.................................................................. 2105
ela..................... 2010 Donji Palakovci................................................................ 2106
erjeci................. 2011 Donji Smrtii...................................................................... 2106
Cikote.................. 2011 Donji trpci........................................................................ 2106
irkin Polje.......... 2012 Donji Vijaani.................................................................... 2107
Crna Dolina......... 2013 Drenova............................................................................. 2108
Dera.................... 2015 Gajevi................................................................................ 2108
Donja Dragotinja.. 2016 Galjipovci.......................................................................... 2108
Donja Ravska...... 2019 Gornja Ilova....................................................................... 2108
Donji Garevci...... 2020 Gornja Mravica.................................................................. 2108
Donji Orlovci........ 2021 Gornji Palakovci............................................................... 2108
Donji Volar.......... 2022 Gornji Smrtii..................................................................... 2109
Gaani................. 2024 Gornji trpci...................................................................... 2109
Gomjenica........... 2025 Gornji Vijaani................................................................... 2110
Gornja Dragotinja. 2025 Grabik Ilova....................................................................... 2110
Gornja Jutrogota 2029 Gusak............................................................................... 2110
Gornja Puharska.. 2032 Hrvaani............................................................................ 2110
Gornja Ravska.... 2032 Husrpovci.......................................................................... 2111
Gornji Garevci..... 2032 Jadovica............................................................................ 2111
Gornji Jelovac..... 2034 Kara................................................................................. 2111
Gornji Orlovci...... 2043 Kokori................................................................................ 2111
Muzej rtava genocida Beograd S25 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Konjuhovci......................................................................... 21 11 Prozor............................................................................... 2128
Kremna............................................................................. 21 11 Ravnica............................................................................. 2129
Kulai................................................................................ 21 12 Ripci.................................................................................. 2129
Linja................................................................................. 21 12 Rumboci............................................................................ 2129
Luani............................................................................... 21 13 ipe................................................................................. 2130
Maino Brdo...................................................................... 21 13 it.................................................................................... 2130
Mraaj............................................................................... 21 13 erovina............................................................................ 2130
Mravica............................................................................. 21 13 Skrobuani........................................................................ 2130
Mujinci............................................................................... 21 13 limac............................................................................... 2131
Naseobina Babanovci....................................................... 21 14 Toanica.......................................................................... 2131
Naseobina Hrvaani.......................................................... 21 14 Triani............................................................................. 2131
Naseobina Linja............................................................... 21 14 Ustirama............................................................................ 2131
Novo Selo.......................................................................... 21 14 Uzdol................................................................................. 2131
Okolica.............................................................................. 21 14 Varvara............................................................................. 2131
Oraje............................................................................... 21 14 Zahum............................................................................... 2131
Otpoivaljka....................................................................... 21 14 ROGATICA....................................................................... 2131
Paramije............................................................................ 21 15 Agarovii........................................................................... 2131
Peeneg Ilova................................................................... 21 15 Babljak.............................................................................. 2132
Popovii............................................................................ 21 15 Bei................................................................................... 2132
Potoani............................................................................ 21 15 Begzadii........................................................................... 2132
Prnjavor............................................................................. 21 15 Behei............................................................................... 2133
Prosjek.............................................................................. 21 18 Berkovii........................................................................... 2133
Purai................................................................................ 21 18 Bjelogorci.......................................................................... 2134
Ratkovac........................................................................... 21 18 Blaijevii.......................................................................... 2134
arinci............................................................................... 21 18 Bora................................................................................. 2134
ereg Ilova........................................................................ 21 19 Borika................................................................................ 2134
ibovska........................................................................... 21 19 Borovac............................................................................. 2135
Skakavci............................................................................ 21 19 Borovsko........................................................................... 2136
tivor................................................................................. 21 19 Boine............................................................................... 2137
Velika Ilova........................................................................ 21 19 Brankovii.......................................................................... 2137
Vrani................................................................................ 21 19 Brigovo............................................................................ 2138
PROZOR........................................................................... 21 19 Brda.................................................................................. 2138
Blace................................................................................. 21 19 Brezje................................................................................ 2139
Borovnica.......................................................................... 21 19 Bulozi................................................................................ 2139
Dobroa............................................................................ 21 20 Burati................................................................................ 2139
Donja Vast........................................................................ 21 20 adovina........................................................................... 2139
Donji Vinjani.................................................................... 21 20 avii.............................................................................. 2139
Druinovii......................................................................... 21 21 ubrii............................................................................... 2139
Duge................................................................................. 21 21 edovii............................................................................ 2139
Gmii................................................................................. 21 21 Dobrae............................................................................ 2140
Gorica............................................................................... 21 21 Dobraina.......................................................................... 2140
Gornji Kranii................................................................... 21 21 Dobromerovii................................................................... 2140
Gornji Vinjani................................................................... 21 21 Dobrouii....................................................................... 2140
Graac.............................................................................. 21 22 Drobnii............................................................................. 2141
Graanica.......................................................................... 21 22 Dub................................................................................... 2141
Grevii............................................................................... 21 22 Dumonjii.......................................................................... 2142
Heljdovi............................................................................. 21 22 Ferizovii........................................................................... 2143
Here.................................................................................. 21 22 Godomilje.......................................................................... 2143
Hudutsko........................................................................... 21 22 Golubovii......................................................................... 2146
Ivanci................................................................................ 21 22 Grivci................................................................................. 2146
Jaklii................................................................................ 21 22 Guevo.............................................................................. 2146
Klek................................................................................... 21 22 Gudelji............................................................................. 2147
Kopii.............................................................................. 21 22 Jarovii.............................................................................. 2147
Kovaevo Polje.................................................................. 21 23 Jasenice............................................................................ 2148
Kuani............................................................................... 21 23 Kamen.............................................................................. 2148
Kute.................................................................................. 21 23 Karaii............................................................................. 2148
Lapsunj............................................................................. 21 23 Kopljevii........................................................................... 2148
Lizoperci............................................................................ 21 24 Kovanj............................................................................... 2149
Ljubunci............................................................................. 21 24 Kozarde............................................................................. 2149
Lug.................................................................................... 21 24 Kozii................................................................................ 2149
Maglice.............................................................................. 21 24 Kramer Selo...................................................................... 2150
Mepotoje........................................................................ 21 25 Krvojevii........................................................................... 2150
Mlua................................................................................ 21 25 Kujundijevii.................................................................... 2150
Ometala............................................................................ 21 25 Kukavice........................................................................... 2150
Oraac.............................................................................. 21 25 Kusuci............................................................................... 2151
Paljike............................................................................... 21 26 Laevine............................................................................ 2151
Parcani.............................................................................. 21 26 Laze.................................................................................. 2151
Paro................................................................................. 21 26 Lepenica........................................................................... 2153
Ploa................................................................................. 21 26 Ljubomilje........................................................................ 2153
Podbor.............................................................................. 21 26 Lubardii........................................................................... 2153
Proslap.............................................................................. 21 27 Mahala.............................................................................. 2153
Muzej rtava genocida Beograd S26 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Maravii............................................................................. 21 53 Boranovii......................................................................... 2186
Medna Luka...................................................................... 21 53 Bovan................................................................................ 2186
Mesii................................................................................ 21 54 Boovii............................................................................. 2186
Mislovo.............................................................................. 21 54 Budalice............................................................................ 2186
Mrgudii............................................................................ 21 55 avdari.............................................................................. 2186
Nahote.............................................................................. 21 55 Cvrkote.............................................................................. 2186
Obrtii................................................................................ 21 55 Danilovii........................................................................... 2186
Okruglo............................................................................. 21 55 Dolovi................................................................................ 2186
Orahovo............................................................................ 21 56 Donja Rijeka...................................................................... 2186
Osovo................................................................................ 21 56 Donja Strmica.................................................................... 2187
Otrievo............................................................................. 21 57 Donje Cikote...................................................................... 2187
Pai Kula......................................................................... 21 58 Dorii................................................................................. 2187
Paviina Kula.................................................................... 21 58 Dubac................................................................................ 2187
Peurii............................................................................. 21 58 Dihanii........................................................................... 2188
Pijevii............................................................................. 21 58 Gaoii.............................................................................. 2188
Planje................................................................................ 21 58 Gojava............................................................................... 2188
Pljeevica.......................................................................... 21 58 Gornja Rijeka.................................................................... 2188
Pljesko.............................................................................. 21 59 Gornja Strmica.................................................................. 2188
Podgaj............................................................................... 21 59 Gornje Cikote.................................................................... 2188
Pokrivenik......................................................................... 21 59 Gornji Ravanci................................................................... 2188
Priboijevii....................................................................... 21 60 Grabovik............................................................................ 2188
Pripeak............................................................................ 21 60 Grivin................................................................................. 2188
Prosjeeno........................................................................ 21 60 Janjii................................................................................ 2189
Purtii................................................................................ 21 60 Knjeginja........................................................................... 2189
Raevii............................................................................ 21 61 Kosovii............................................................................. 2189
Radi................................................................................. 21 61 Kovai............................................................................... 2190
Rakitnica........................................................................... 21 62 Kula................................................................................... 2190
Rogatica............................................................................ 21 62 Ljutava.............................................................................. 2190
Rusanovii......................................................................... 21 68 Meurjeje......................................................................... 2190
atorovii.......................................................................... 21 68 Mikavice............................................................................ 2190
Seljani............................................................................... 21 69 Mioe................................................................................ 2190
ena Krena....................................................................... 21 70 Misaljovina........................................................................ 2191
etii................................................................................. 21 70 Mokronozi.......................................................................... 2191
Sjeme.............................................................................. 21 71 Mrsovo.............................................................................. 2191
Sjeversko.......................................................................... 21 71 Nikolii............................................................................... 2191
Slap................................................................................... 21 71 Obrvena............................................................................ 2191
ljedovii........................................................................... 21 71 Omaina............................................................................ 2192
ljivno............................................................................... 21 72 Omarine............................................................................ 2192
Soice............................................................................... 21 72 Oputnica............................................................................ 2192
Stara Gora......................................................................... 21 72 Orah.................................................................................. 2192
Starii.............................................................................. 21 75 Oskorua........................................................................... 2192
Stari Brod.......................................................................... 21 76 Past................................................................................... 2192
tavanj.............................................................................. 21 76 Pazalje.............................................................................. 2192
Stop.................................................................................. 21 77 Peljevii............................................................................. 2192
Strmac.............................................................................. 21 77 Petaine............................................................................ 2193
Sudii................................................................................ 21 78 Plema................................................................................ 2193
Surovii............................................................................. 21 78 Pohare.............................................................................. 2193
Trnovo............................................................................... 21 78 Polimlje............................................................................. 2193
Varoite........................................................................... 21 79 Popov Do.......................................................................... 2193
Vragolovi........................................................................... 21 79 Prebidoli............................................................................ 2194
Vratar................................................................................ 21 80 Pribiii.............................................................................. 2194
Vraalice........................................................................... 21 81 Radoelje.......................................................................... 2194
Vrelo................................................................................. 21 81 Rakovii............................................................................ 2194
Vrlazje............................................................................... 21 81 Ravne Njive....................................................................... 2194
Zagajevi............................................................................ 21 81 Resii................................................................................ 2194
Zagorice............................................................................ 21 81 Rudo................................................................................. 2194
Zakomo............................................................................. 21 82 Rupavci............................................................................. 2195
epa.................................................................................. 21 82 ahdani............................................................................. 2195
Ziliina............................................................................... 21 82 Setihovo............................................................................ 2196
ivaljevii........................................................................... 21 83 Sokolovii.......................................................................... 2196
ivaljevina......................................................................... 21 84 Staro Rudo........................................................................ 2197
RUDO............................................................................... 21 84 Strgai............................................................................... 2197
Arbanasi............................................................................ 21 84 Strgaina........................................................................... 2197
Arsii................................................................................. 21 84 trpci................................................................................. 2197
Bare.................................................................................. 21 85 Trbosilje............................................................................ 2197
Bijelo Brdo......................................................................... 21 85 Trnavci.............................................................................. 2197
Bievii.............................................................................. 21 85 Trnavci kod Rudog............................................................ 2197
Bjeljevine........................................................................... 21 85 Ustibar............................................................................... 2197
Bjelugovina........................................................................ 21 85 Uvac.................................................................................. 2197
Bjeluine........................................................................... 21 85 Vagan................................................................................ 2197
Blizna................................................................................ 21 86 Viti Grab............................................................................ 2197
Muzej rtava genocida Beograd S27 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Zagrade.................. 2198 Skucani Vakuf................................................................... 2276
Zarbovina................ 2198 Slatina............................................................................... 2277
Zlatari...................... 2199 Stara Rijeka....................................................................... 2277
Zuba...................... 2199 Stari Majdan...................................................................... 2278
Zubanj..................... 2199 Suhaa.............................................................................. 2278
SANSKI MOST....... 2200 Tomina.............................................................................. 2280
Batkovci.................. 2200 Trnova............................................................................... 2281
Bjeline..................... 2200 Usorci................................................................................ 2283
Bojite..................... 2200 Vrhpolje............................................................................. 2284
Bosanski Milanovac. 2201 Zdena................................................................................ 2285
Bonjaci.................. 2203 Zenkovii........................................................................... 2286
Brdari...................... 2204 SARAJEVO CENTAR....................................................... 2286
Budimli Japra........ 2206 Barice................................................................................ 2286
aplje..................... 2207 Blizanci.............................................................................. 2286
edovaa............... 2208 Bulozi................................................................................ 2286
Demievci............... 2209 Donje Biosko..................................................................... 2287
Donja Kozica.......... 2209 Dovlii............................................................................... 2287
Donja Tramonja.... 2210 Faletii............................................................................... 2287
Donji Dabar............. 2210 Gornje Biosko.................................................................... 2287
Donji Kamengrad.... 2215 Gornje Meue.................................................................. 2287
Donji Lipnik............. 2216 Hrea................................................................................ 2287
Duge Njive.............. 2216 Kumane............................................................................. 2287
urii...................... 2216 Moioci.............................................................................. 2287
Devar.................... 2217 Mrkovii............................................................................. 2288
Fajtovci................... 2218 Nahorevo........................................................................... 2288
Garevica................. 2220 Njemanica......................................................................... 2288
Glavice.................... 2220 Poljine............................................................................... 2288
Gorice..................... 2222 Radava.............................................................................. 2288
Gornja Kozica......... 2222 Sarajevo............................................................................ 2288
Gornja Tramonja.... 2223 Vuja Luka........................................................................ 2436
Gornji Dabar........... 2224 SARAJEVO NOVO............................................................ 2436
Gornji Kamengrad... 2226 Ahatovii........................................................................... 2436
Gornji Lipnik............ 2226 Bonjik................................................................................ 2436
Grdanovci............... 2227 Dobrinja............................................................................. 2437
Hadrovci................. 2227 Dobroevii....................................................................... 2437
Halilovci.................. 2228 Dvor.................................................................................. 2437
Hazii...................... 2228 Gornji Dolac...................................................................... 2437
Hrustovo................. 2228 Klek................................................................................... 2437
Husimovci............... 2229 Kozarevii.......................................................................... 2437
Ilida....................... 2230 Lukavica............................................................................ 2437
Jelainovci.............. 2230 Mihaljevii.......................................................................... 2438
Kijevo...................... 2236 Miljevii............................................................................. 2438
Kljevci..................... 2237 Petrovii............................................................................ 2438
Koprivna................. 2243 Raljovac............................................................................ 2438
Kozin...................... 2245 Reica............................................................................... 2439
Krkojevci................. 2245 Reljevo.............................................................................. 2439
Kruhari.................... 2247 Sarajevo............................................................................ 2439
Lukavice................. 2250 Smiljevii........................................................................... 2445
Luci Palanka......... 2251 Toplik................................................................................ 2445
Luani..................... 2252 Tvrdimii............................................................................ 2445
Majki Japra Donja.. 2253 Zabre............................................................................... 2445
Majki Japra Gornja 2256 u.................................................................................... 2445
Marini...................... 2259 SARAJEVO-ILIDA.......................................................... 2445
Miljevci.................... 2260 Blauj................................................................................ 2445
Modra..................... 2261 Buhotina............................................................................ 2446
Mrkalji..................... 2261 Doglodi.............................................................................. 2446
Naprelje.................. 2262 Donje Mladice.................................................................... 2446
Okre...................... 2262 Donji Kotorac..................................................................... 2446
Otra Luka.............. 2262 Gladno Polje...................................................................... 2446
Oti......................... 2264 Gornje Mladice.................................................................. 2447
Ovanjska................ 2265 Gornji Kotorac................................................................... 2447
Pobreje................. 2265 Grlica................................................................................ 2447
Podlug.................... 2265 Hrasnica............................................................................ 2447
Podovi.................... 2267 Jasen................................................................................ 2447
Podvidaa............... 2268 Kakrinje............................................................................. 2448
Poljak...................... 2269 Kamenjaa........................................................................ 2448
Pratali.................... 2269 Kasindo............................................................................. 2448
Sanski Most............ 2271 Kobiljaa........................................................................... 2448
Sasina.................... 2275 Krupac............................................................................... 2448
ehovci................... 2276 Osijek................................................................................ 2449
krljevita................. 2276 Rakovica........................................................................... 2449
Muzej rtava genocida Beograd S28 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Raskre........ 2450 Pribeljci............................................................................. 2493
Rogaii......... 2450 Sarii................................................................................. 2495
Rudnik............ 2450 ipovo............................................................................... 2496
Sarajevo......... 2450 Sokolac............................................................................. 2497
Vela................ 2453 Stupna............................................................................... 2498
Vlakovo.......... 2453 Todorii............................................................................. 2499
Vojkovii......... 2453 Vagan................................................................................ 2499
Zenik.............. 2453 Vodica............................................................................... 2500
EKOVII...... 2454 Volari................................................................................. 2501
Akmaii......... 2454 Vrai................................................................................ 2502
Aerii........... 2454 SKENDER VAKUF............................................................ 2503
Baii.............. 2454 Bastaji............................................................................... 2503
Bobari............. 2454 Bokani............................................................................... 2503
anii............. 2454 Borak................................................................................ 2503
Dobri............. 2455 Bregovi.............................................................................. 2504
urii.............. 2455 Brnjii................................................................................ 2504
Danojevii..... 2455 arii................................................................................. 2504
Javor.............. 2455 Dobratii............................................................................ 2504
Kalabae........ 2456 Golo Brdo.......................................................................... 2504
Katijelj........... 2456 Kobilja............................................................................... 2504
Korijen............ 2456 Kostii............................................................................... 2504
Markovii........ 2456 Kriii................................................................................ 2504
Milovanovii.... 2457 Melina............................................................................... 2504
Papraa.......... 2457 Milaevci........................................................................... 2504
Petrovii......... 2457 Mokri Lug.......................................................................... 2504
Plazae.......... 2458 Paunovii........................................................................... 2505
Pobedarje....... 2458 Prisika............................................................................... 2505
Podpola.......... 2459 Raii................................................................................ 2505
Raevo........... 2459 Skender Vakuf................................................................... 2505
ekovii.......... 2459 Slipevii........................................................................... 2505
Selite............ 2462 olaji................................................................................. 2505
Strmica........... 2462 Vlatkovii........................................................................... 2506
Stupari............ 2462 Vukovii............................................................................. 2506
Suani............ 2463 ivinice.............................................................................. 2506
Tepen............. 2463 Zubovii............................................................................. 2506
Trnovo............ 2463 SOKOLAC......................................................................... 2506
Tupanari......... 2464 Baltii................................................................................ 2506
Udbina............ 2464 Bandin Odak.................................................................... 2506
Vrelo............... 2464 Banja Luica...................................................................... 2507
Zupci.............. 2464 Barnik................................................................................ 2507
IPOVO......... 2464 Beari................................................................................ 2507
Babii............. 2464 Bereg................................................................................ 2508
Babin Dol........ 2466 Bijela Voda........................................................................ 2508
Benjevo........ 2468 Bjelasovii......................................................................... 2508
Brani............. 2468 Bjelosavljevii.................................................................... 2508
Brdo................ 2469 Borovac............................................................................. 2509
ifluk.............. 2469 Brejakovii......................................................................... 2509
Donji Mujdii.. 2471 Bukovik............................................................................. 2511
Dragni........... 2472 avarine............................................................................ 2511
Dragnji.......... 2473 itluci................................................................................ 2511
ukii............. 2473 Cvrii............................................................................... 2512
Duljci.............. 2475 edovci............................................................................. 2512
Gorica............. 2475 Donje Babine..................................................................... 2512
Gornji ukli_ 2476 Donje Gire......................................................................... 2513
Gornji Mujdii 2477 Donji Drapnii.................................................................... 2513
Grbavica......... 2478 Donji Kalimanii................................................................. 2513
Greda............. 2480 Dindii............................................................................. 2513
Jusii.............. 2482 Gazivode........................................................................... 2514
Kneevii........ 2482 Gornji Kalimanii............................................................... 2515
Kozila............. 2484 Gornji Paretak................................................................... 2516
Krevine......... 2484 Grbii................................................................................. 2516
Lipovaa......... 2485 Hrastita............................................................................ 2516
Lubovo........... 2486 Imamovii.......................................................................... 2516
Luine............ 2488 Jabuka.............................................................................. 2516
Majevac.......... 2488 Jasik.................................................................................. 2516
Moioci........... 2489 Kadia Brdo....................................................................... 2517
Natpolje.......... 2490 Kalauzovii........................................................................ 2517
Olii................ 2491 Kaljina............................................................................... 2517
Podobir......... 2491 Kazmerii.......................................................................... 2517
Podosoje........ 2492 Klekovac.......................................................................... 2517
Popue........... 2493 Kneina............................................................................. 2518
Muzej rtava genocida Beograd S29 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Koutica............ 2518 Lili.................................................................................... 2546
Kruevci............ 2521 Nova Ves.......................................................................... 2546
Kula................... 2521 Novi Martinac.................................................................... 2546
Kusae.............. 2523 Noiko............................................................................. 2547
Kuti.................... 2524 Poveli.............................................................................. 2547
Mandra.............. 2524 Prebjezi............................................................................. 2547
Mangurii.......... 2524 Rakovac............................................................................ 2548
Margetii........... 2524 Rasavac............................................................................ 2548
Medojevii......... 2525 Razboj Ljevanski............................................................. 2548
Meljine............... 2525 Razboj upski................................................................... 2549
Miivode............ 2525 Seferovci........................................................................... 2549
Miletci................ 2525 Selite............................................................................... 2549
Miletine.............. 2526 Sitnei............................................................................... 2549
Nehorii............. 2526 Sitnei Mali........................................................................ 2550
Nepravdii......... 2526 Srbac................................................................................ 2550
Novo Selo......... 2526 Srevii............................................................................. 2551
Novoseoci......... 2527 Stari Martinac.................................................................... 2551
Ozerkovii......... 2527 Vlaknica............................................................................ 2551
Parevii........... 2527 SREBRENICA................................................................... 2551
Paviii.............. 2528 Babuljice........................................................................... 2552
Pedie............... 2528 Bajramovii........................................................................ 2552
Pihlice............... 2528 Bastahovine...................................................................... 2552
Pobratci............. 2528 Beirovii........................................................................... 2552
Podkrajeva........ 2529 Blaijevii.......................................................................... 2552
Podromanija...... 2529 Boii................................................................................ 2552
Preljubovii........ 2530 Breani.............................................................................. 2553
Prinii.............. 2530 Brezovice.......................................................................... 2554
Pusto Selo......... 2531 Buinovii.......................................................................... 2554
Ravna Romanija 2531 Buje................................................................................. 2554
Rijea................ 2531 Bujakovii.......................................................................... 2554
Rudine............... 2531 ievci.............................................................................. 2554
ahbegovii...... 2532 Crvica................................................................................ 2554
Selita............... 2532 Dobrak.............................................................................. 2555
enkovii........... 2532 Fojhar................................................................................ 2555
Sijerci................ 2533 Gaj.................................................................................... 2555
irijevii............. 2533 Gladovii........................................................................... 2556
Smrtii............... 2533 Goevii............................................................................ 2556
Sokolac............. 2534 Gostilj................................................................................ 2556
Sokolovii.......... 2535 Kalimanii.......................................................................... 2556
Toionik............. 2535 Karaii............................................................................. 2556
Vidrii................ 2537 Klotjevac........................................................................... 2556
Vranei.............. 2537 Kostolomci........................................................................ 2556
Vrapci................ 2537 Krnjii................................................................................ 2557
Vraii............... 2538 Kruev Dol......................................................................... 2557
Vrhbarje............. 2539 Kutuzero............................................................................ 2557
Vrhovina............ 2539 Lijee............................................................................... 2558
Vrutci................. 2539 Likari................................................................................. 2558
Vukosavljevii.... 2539 Lipovac.............................................................................. 2558
Zagrade............. 2540 Ljeskovik........................................................................... 2558
ljebovi.............. 2540 Luka.................................................................................. 2558
ulj.................... 2540 Mala Daljegota................................................................. 2559
unovi............... 2541 Mee................................................................................. 2559
SRBAC.............. 2541 Miholjevine........................................................................ 2560
Bajinci............... 2541 Milaevii........................................................................... 2560
Bardaa............. 2541 Moevii............................................................................ 2560
Bosanski Koba. 2541 Obadi................................................................................ 2560
Brezovljani........ 2542 Opetci............................................................................... 2562
Brusnik.............. 2542 Orahovica.......................................................................... 2562
Crnaja............... 2542 Osatica.............................................................................. 2562
ukali................ 2542 Osmae............................................................................. 2562
Donja Lepenica.. 2542 Osredak............................................................................ 2562
Dugo Polje........ 2543 Pale................................................................................... 2562
Gaj.................... 2543 Pale................................................................................. 2562
Glamoani......... 2543 Pei................................................................................... 2563
Gornja Lepenica. 2543 Peita.............................................................................. 2563
Iliani................. 2544 Petria............................................................................... 2563
Inaol................ 2544 Podgaj............................................................................... 2563
Kaoci................. 2544 Podosoje........................................................................... 2563
Kladari............... 2544 Podravno........................................................................... 2564
Korovi................ 2545 Postolje............................................................................. 2564
Kukulje.............. 2545 Potoari............................................................................. 2565
Muzej rtava genocida Beograd S30 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Poznanovii........ 2565 Donji Poplat....................................................................... 2584
Pribidoli............... 2565 Dragovilje.......................................................................... 2585
Pribojevii........... 2565 Gleevci............................................................................ 2585
Prohii................. 2565 Gornji Poplat..................................................................... 2585
Pusmulii............ 2565 Hodovo.............................................................................. 2585
Raenovii.......... 2566 Hrgud................................................................................ 2585
Radoevii.......... 2566 Komanje Brdo................................................................... 2586
Radovii............ 2566 Kruevo............................................................................. 2586
Ratkovii............. 2566 Kuba................................................................................ 2586
Sase................... 2566 Ljubljanica......................................................................... 2586
Skelani................ 2567 Ljuti Do.............................................................................. 2587
Slatina................. 2567 Mea................................................................................. 2588
Srebrenica.......... 2567 Oanjii............................................................................. 2588
Staroglavice........ 2570 Pjeevac........................................................................... 2588
Sueska.............. 2570 Pocrnje.............................................................................. 2589
Sulice.................. 2570 Poprati............................................................................... 2589
Tokoljak.............. 2570 Predolje............................................................................. 2589
Toplica................ 2570 Prenj................................................................................. 2589
Urisii.................. 2571 Rotimlja............................................................................. 2590
Velika Daljegota. 2571 Stolac................................................................................ 2591
Viogor................. 2571 Strupii.............................................................................. 2595
abokvica........... 2571 Suzina............................................................................... 2596
edanjsko........... 2572 Trijebanj............................................................................ 2596
SREBRENIK....... 2572 TEANJ............................................................................ 2598
Babunovii.......... 2572 Blaevci............................................................................. 2598
Brezik.................. 2572 Bobare.............................................................................. 2598
Cage................... 2572 Cerovac............................................................................. 2598
ekanii.............. 2572 ifluk................................................................................. 2598
Cerik................... 2572 Dobro Polje....................................................................... 2598
Crveno Brdo....... 2573 Drinii.............................................................................. 2598
Donji Moranjci..... 2573 Demili Planje.................................................................. 2598
Donji Srebrenik.... 2573 Jablanica........................................................................... 2598
Drapnii.............. 2573 Jelah................................................................................. 2598
Faleii............... 2573 Jevadije........................................................................... 2598
Gornji Hrgovi....... 2573 Kaloevii.......................................................................... 2598
Gornji Moranjci... 2573 Karadaglije........................................................................ 2599
Gornji Srebrenik... 2573 Koprivci............................................................................. 2599
Jasenica............. 2574 Kraevo............................................................................. 2599
Kuge................... 2574 Lepenica........................................................................... 2599
Like..................... 2574 Ljetini............................................................................... 2599
Lisovii................ 2574 Logobare........................................................................... 2599
Ljenobud............. 2574 Lonari.............................................................................. 2599
Maoa Tuzlanska 2574 Medakovo.......................................................................... 2599
Podoraje............ 2574 Meki................................................................................. 2599
Podpe ............... 2574 Miljanovci.......................................................................... 2600
Rapatnica............ 2575 Mrkoti.............................................................................. 2600
Seona................. 2576 Novo Selo.......................................................................... 2600
Sladna................ 2576 Omanjska.......................................................................... 2600
pionica Donja.... 2576 Oraje Planje..................................................................... 2600
pionica Gornja... 2576 Piljuii.............................................................................. 2600
pionica Srednja. 2576 Potoani............................................................................ 2600
Straa................. 2576 Putei.............................................................................. 2600
Tinja Donja......... 2576 Radua.............................................................................. 2600
Tinja Gornja........ 2577 Ripna................................................................................. 2601
Tutnjevac............ 2577 Rosulje.............................................................................. 2601
Uroa.................. 2577 ije.................................................................................... 2601
Zahirovii............ 2577 Siva................................................................................. 2601
STOLAC............. 2577 Teanj............................................................................... 2601
Aladinii.............. 2577 Trepe............................................................................... 2603
Barane................ 2577 Tugovii............................................................................. 2603
Basilije................ 2577 Vitkovci............................................................................. 2603
Berkovi i............. 2577 Vrela................................................................................. 2603
Bitunja................. 2581 Vukovo.............................................................................. 2603
Bjelojevii............ 2581 abljak.............................................................................. 2604
Borojevii............ 2581 TESLI............................................................................. 2604
Burmazi.............. 2582 Bardaci.............................................................................. 2604
Crnii.................. 2582 Barii................................................................................. 2604
Dabrica............... 2582 Bijelo Buje....................................................................... 2604
Do....................... 2584 Blatnica............................................................................. 2604
Dolovi.................. 2584 Buleti............................................................................... 2604
Donja Trusina..... 2584 eava.............................................................................. 2605
Muzej rtava genocida Beograd S31 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Donja Vruica...... 2605 Kundii.............................................................................. 2616
Donji Rankovi.... 2605 Lovrii................................................................................ 2616
Donji Ruevi...... 2605 Mala Bukovica................................................................... 2616
Dubrave............... 2606 Maline............................................................................... 2616
ulii................... 2606 Mikia Brdo...................................................................... 2616
Gomjenica........... 2606 Mosor................................................................................ 2616
Gornja Radnja..... 2606 Mudrike............................................................................. 2616
Gornja Vruica.... 2606 Nova Bila........................................................................... 2617
Gornje Liplje........ 2606 Orahovo............................................................................ 2617
Gornji Oau....... 2606 Oraac.............................................................................. 2617
Gornji Rankovi.... 2606 Orlice................................................................................ 2617
Gornji Ruevi..... 2607 Ovarevo........................................................................... 2617
Gornji Tesli........ 2607 Podovi............................................................................... 2617
Jasenova............. 2607 Pokrajii........................................................................... 2617
Jezera................. 2607 Poljanice........................................................................... 2617
Kamenica............ 2607 Polje Slavka Gavrania................................................... 2617
Komuina Gornja. 2607 Potkraj............................................................................... 2617
Mladikovine......... 2607 Prii................................................................................... 2617
Osivica................ 2607 Pulac................................................................................. 2617
Parlozi................. 2607 Putievo............................................................................ 2618
Pribini................ 2607 Radia Brdo...................................................................... 2618
Radeii.............. 2608 Riice................................................................................ 2618
Rajeva............... 2608 Runjii............................................................................... 2618
Rastua............... 2608 Seevo.............................................................................. 2618
Rudo Polje........... 2608 Seferi................................................................................ 2618
Slatina................. 2608 Selii................................................................................. 2618
njegotina Gornja 2608 eii................................................................................ 2618
Stenjak................ 2608 ipovik.............................................................................. 2618
Studenci.............. 2608 iava............................................................................... 2618
Tesli................... 2608 Skomorje........................................................................... 2619
Ugodnovii.......... 2610 Slimena............................................................................. 2619
Ukrinica............... 2610 Suhi Dol............................................................................ 2619
Vlajii................... 2610 Travnik.............................................................................. 2619
arkovina............ 2610 Turbe................................................................................. 2627
TRAVNIK............ 2610 Turii................................................................................. 2628
Bavice............... 2611 Varoluk............................................................................ 2628
Bandol................. 2611 Velika Bukovica................................................................. 2629
Bijelo Buje......... 2611 Vidoevii.......................................................................... 2629
Bilii..................... 2611 Vilenica............................................................................. 2629
Brajii.................. 2611 Vinjevo............................................................................ 2629
Brajkovii............. 2611 Vitovlje.............................................................................. 2629
Brankovac........... 2611 Vlahovii............................................................................ 2630
ifluk................... 2611 Zagrade............................................................................. 2630
osii.................. 2611 Zaselje.............................................................................. 2630
ukle................... 2612 TREBINJE......................................................................... 2630
elilovac.............. 2612 Aranelovo........................................................................ 2630
Dolac................... 2612 Arbanaka......................................................................... 2630
Dolac na Lavi.... 2612 Arslanagia Most............................................................... 2630
Donja Trebeua.... 2612 Baljivac.............................................................................. 2630
Donje Krevine.... 2613 Baonine............................................................................. 2630
Donji Koriani...... 2613 Begovi Kula..................................................................... 2630
Dub..................... 2613 Belenii............................................................................. 2631
Fazlii.................. 2613 Bihovo............................................................................... 2631
Gluha Bukovica.... 2613 Bijograd............................................................................. 2631
Gole................... 2613 Bioci.................................................................................. 2631
Gornja Trebeua.. 2614 Bogojevi Selo................................................................... 2631
Gornje Krevine... 2615 Borilovii............................................................................ 2631
Gornji Koriani..... 2615 Borovita........................................................................... 2631
Gradina............... 2615 Brani Do............................................................................ 2631
Grahovii........... 2615 Brova................................................................................. 2631
Grahovik.............. 2615 Budoi............................................................................... 2631
Gua Gora........... 2615 ava................................................................................ 2631
Hamandii......... 2615 Cerovac............................................................................. 2633
Han Bila............... 2615 Cicina................................................................................ 2633
Jezerci................. 2615 Cicrina............................................................................... 2633
Kljaci................... 2615 opice............................................................................... 2633
Kokoari.............. 2616 valjina............................................................................. 2633
Komar.................. 2616 varii............................................................................... 2633
Kraljevice............ 2616 edii................................................................................ 2633
Krpeljii............... 2616 Desin Selo......................................................................... 2634
Kula..................... 2616 Diklii................................................................................ 2634
Muzej rtava genocida Beograd S32 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Do......................... 2634 Orahov Do......................................................................... 2642
Dobromani............. 2634 Oraje Povr..................................................................... 2642
Dodanovii............ 2634 Oraje Zubci...................................................................... 2643
Domaevo............. 2634 Parojska Njiva.................................................................. 2643
Donja Koela......... 2634 Petrovii............................................................................ 2643
Donje ievo......... 2634 Pijavice.............................................................................. 2643
Donje Granarevo.. 2634 Podglivlje........................................................................... 2643
Donje Vrbno.......... 2634 Podosoje........................................................................... 2643
Donji Orahovac..... 2634 Podtirovnik....................................................................... 2643
Draevo................. 2634 Podvori.............................................................................. 2643
Drain Do.............. 2635 Police................................................................................ 2643
Drijenjani............... 2635 Poljice ievo.................................................................... 2643
Dubljani................. 2636 Poljice Popovo.................................................................. 2643
Duboani............... 2636 Pridvorci............................................................................ 2644
Dui....................... 2636 Prosjek.............................................................................. 2644
Dvrsnica................ 2636 Rapti Bobani...................................................................... 2644
Glavinii................ 2637 Rapti Zupci........................................................................ 2644
Glavska................. 2637 Rasovac............................................................................ 2644
Gojiina................. 2637 Ravno................................................................................ 2644
Gola Glavica......... 2637 Rupni Do........................................................................... 2646
Golubinac.............. 2637 arani................................................................................ 2646
Gomiljani............... 2637 enica Bobani................................................................. 2646
Gorica................... 2637 enica Ljubomir............................................................... 2646
Gornje ievo....... 2637 Sedlari............................................................................... 2646
Gornje Granarevo 2637 Skoigrm........................................................................... 2647
Gornje Vrbno......... 2637 Slivnica Bobani.................................................................. 2647
Gornji Orahovac.... 2637 Slivnica Povr.................................................................... 2647
Gorogae.............. 2638 Sparoii........................................................................... 2647
Grab...................... 2638 Staro Slano....................................................................... 2647
Grbei................... 2638 Strujii............................................................................... 2647
Grebci................... 2638 Talea............................................................................... 2647
Grkavci.................. 2638 Todorii............................................................................. 2648
Grmljani................. 2638 Trebijovi............................................................................ 2648
Hrupjela................. 2639 Trebimlja........................................................................... 2648
Hum...................... 2639 Trebinje............................................................................. 2648
Janja.................... 2639 Trnina.............................................................................. 2652
Jasen.................... 2639 Tuli.................................................................................... 2652
Jasenica - Lug....... 2639 Tulje.................................................................................. 2652
Jazina.................... 2639 Turani................................................................................ 2652
Juii..................... 2639 Turica................................................................................ 2652
Kaluurevii........ 2639 Turmenti............................................................................ 2652
Kijev Do................. 2639 Ukii................................................................................ 2652
Klikovii................. 2640 Uvjea............................................................................... 2652
Klobuk................... 2640 Veliani............................................................................. 2653
Konjsko................. 2640 Velja Gora......................................................................... 2654
Korlati.................... 2640 Velja Mea........................................................................ 2654
Kotezi.................... 2640 Vlaka................................................................................. 2654
Kovaina............... 2640 Vlasae............................................................................. 2655
Kraj........................ 2640 Vlaka............................................................................... 2655
Krajkovii.............. 2640 Volujac.............................................................................. 2655
Krnjevii................ 2640 Vrpolje Ljubomir................................................................ 2655
Kuii.................... 2640 Vrpolje Zagora................................................................... 2655
Kunja Glavica........ 2640 Vuija................................................................................ 2655
Lapja..................... 2640 Vukovii............................................................................. 2655
Lastva................... 2641 Zaula............................................................................... 2655
Ljekova.................. 2641 Zagora............................................................................... 2655
Ljubovo................. 2641 akovo.............................................................................. 2655
Lomai.................. 2641 Zasad................................................................................ 2656
Lug........................ 2641 Zavala............................................................................... 2656
Lunice.................. 2641 drijelovii......................................................................... 2656
Mari Meine........ 2641 eljevo.............................................................................. 2656
Mesari................... 2641 Zgonjevo........................................................................... 2657
Mionii................... 2641 upa.................................................................................. 2657
Mosko................... 2641 TRNOVO........................................................................... 2657
Mostai.................. 2641 Balbaii............................................................................ 2657
Mrkonjii................ 2642 Bistroaj............................................................................ 2657
Necvijee.............. 2642 Brda.................................................................................. 2657
Nevada.................. 2642 eina Strana................................................................... 2657
Nikontovii............. 2642 unii.............................................................................. 2657
Ograde.................. 2642 Dejii............................................................................... 2657
Orah...................... 2642 Delija............................................................................... 2657
Muzej rtava genocida Beograd S33 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Divii.................. 2657 Lipnica Srednja.................................................................. 2667
Donja Presjenica.. 2658 Ljepunice........................................................................... 2667
Dujmovii............. 2658 Ljubae............................................................................. 2667
Godinja................ 2658 Marina Glava..................................................................... 2667
Gornja Presjenica 2658 Marinovii.......................................................................... 2667
Govedovii.......... 2658 Mihatovii.......................................................................... 2667
Grab.................... 2658 Mileii.............................................................................. 2668
Graanica............ 2658 Moranani......................................................................... 2668
Ilovice.................. 2658 Mramor.............................................................................. 2668
Jablanica............. 2658 Obodnica Donja................................................................. 2668
Kijevo.................. 2658 Obodnica Gornja............................................................... 2668
Klanac................. 2658 Oraje............................................................................... 2668
Kramari............... 2658 Osoje................................................................................ 2668
Ledii................... 2658 Par Selo Gornje................................................................. 2668
Lisovii................ 2658 Pasci Donji........................................................................ 2668
Lukavac............... 2658 Pasci Gornji....................................................................... 2668
Maari................. 2659 Petrovice Donje................................................................. 2669
Obla Brda............ 2659 Petrovice Gornje................................................................ 2669
Ostojii................ 2659 Plane................................................................................. 2669
Pendiii.............. 2659 Pogorioci........................................................................... 2669
Podivi................ 2659 Poljana.............................................................................. 2669
Preani................ 2659 Potra................................................................................ 2669
Rakitnica............. 2659 Poarnica.......................................................................... 2669
Rijeka.................. 2659 Rasovac............................................................................ 2670
abanci............... 2659 evar................................................................................. 2670
iii.................... 2659 ii.................................................................................... 2670
Slavljevii............ 2659 Simin Han......................................................................... 2670
Toii................... 2659 Slavinovii......................................................................... 2670
Trebeaj.............. 2659 Solina................................................................................ 2670
Trnovo................. 2659 Svojtina............................................................................. 2670
Turovi.................. 2660 Tetima............................................................................... 2671
Tuila.................. 2660 Tisovac.............................................................................. 2671
Ulobii................. 2660 Tuzla................................................................................. 2671
Umani................ 2660 Vrani................................................................................ 2684
Umoljani.............. 2660 UGLJEVIK......................................................................... 2684
Vrbovnik.............. 2660 Bogutovo Selo................................................................... 2684
Zabojska............. 2660 Donja Krina...................................................................... 2686
Zagor................... 2660 Donja Trnova..................................................................... 2686
TUZLA................. 2660 Glinje................................................................................. 2689
Brani.................. 2660 Gornja Krina.................................................................... 2689
Breke................. 2661 Gornja Trnova................................................................... 2689
Breze................... 2661 Janjari............................................................................... 2690
Brgule.................. 2661 Jasikovac.......................................................................... 2690
Bukinje................ 2661 Korenita............................................................................. 2691
aklovii Donji.... 2661 Krstac................................................................................ 2691
aklovii Gornji... 2661 Maleevci.......................................................................... 2692
anii.................. 2662 Mezgraja........................................................................... 2692
Crno Blato........... 2662 Ravno Polje....................................................................... 2693
Cviljevina............. 2662 Snijenica.......................................................................... 2693
Dobrnja................ 2662 Srednja Trnova.................................................................. 2693
Dokanj................. 2663 Stari Teoak...................................................................... 2694
Dolovi.................. 2663 Tutnjevac.......................................................................... 2694
Dragunja Donja.... 2663 Ugljevika Obrije............................................................. 2696
Dragunja Gornja... 2663 Ugljevik............................................................................. 2696
Gornja Tuzla....... 2663 Zabre............................................................................... 2698
Grabovica Donja.. 2664 VARE.............................................................................. 2701
Grabovica Gornja. 2664 Blaa................................................................................. 2701
Hude.................. 2664 Borovica............................................................................ 2701
Husino................. 2664 Brda.................................................................................. 2702
Kiseljak................ 2665 Brgule................................................................................ 2702
Kolimer................ 2665 Budoelje.......................................................................... 2702
Kolovrat............... 2665 amovine.......................................................................... 2703
Konjikovii........... 2665 ee.................................................................................. 2703
Kosci................... 2666 Dabravine.......................................................................... 2703
Kovaevo Selo.... 2666 Datansko......................................................................... 2703
Kovaica............. 2666 Debela Mea..................................................................... 2703
Kriani................. 2666 Diknii............................................................................... 2703
Kukovina............. 2666 Dragovii........................................................................... 2703
Lipnica................. 2667 Dubotica.......................................................................... 2703
Lipnica Donja...... 2667 Hodii.............................................................................. 2703
Lipnica Gornja..... 2667 Ivanevo............................................................................ 2703
Muzej rtava genocida Beograd S34 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Javornik................. 2703 Oreva Luka...................................................................... 2737
Kadarii................. 2703 Podzvizd............................................................................ 2737
Kokoii............... 2703 Poljana.............................................................................. 2737
Kopjari................... 2703 Polje.................................................................................. 2740
Krevine................ 2703 Ponikve............................................................................. 2741
Kunosii................ 2704 Ranjovac........................................................................... 2742
Letevci................... 2704 abii................................................................................ 2742
Ligatii................... 2704 estenovac....................................................................... 2742
Mijakovii.............. 2704 iljkovaa.......................................................................... 2742
Mir......................... 2704 Slapnica............................................................................ 2746
Minovii............... 2704 mrekovac........................................................................ 2746
Neprivoj................. 2704 Stabanda......................................................................... 2746
Oevlja.................. 2704 Todorovo........................................................................... 2753
Okruglica............... 2704 Todorovska Slapnica......................................................... 2754
Orah...................... 2704 Trnovi................................................................................ 2754
Osoje..................... 2704 Vejinac.............................................................................. 2754
Ostrlja.................... 2704 Velika Kladua.................................................................. 2754
Pajtov Han............ 2704 Vrnogra........................................................................... 2758
Planinica............... 2704 Zagrad............................................................................... 2758
Pogar.................... 2704 Zborite............................................................................. 2759
Poljanice............... 2704 VIEGRAD........................................................................ 2765
Pomenii............... 2705 Babin Potok....................................................................... 2765
Potoci.................... 2705 Ban Polje........................................................................... 2766
Prii..................... 2705 Barimo.............................................................................. 2766
Radonjii............... 2705 Batkovica.......................................................................... 2767
Radoevii............ 2705 Bijela................................................................................. 2767
Ravne.................... 2705 Biljezi................................................................................ 2767
Roko.................... 2705 Bjegovii............................................................................ 2767
ikulje................... 2705 Bjeljajci.............................................................................. 2767
Slavin.................... 2705 Blace................................................................................. 2767
Strica..................... 2705 Bla................................................................................... 2767
Strijeevo.............. 2705 Bodenik........................................................................... 2767
Stupni Do.............. 2705 Bogdaii.......................................................................... 2768
Tisovci................... 2706 Bogilice............................................................................. 2768
Toljenak................ 2706 Bosanska Jagodina........................................................... 2768
Vare..................... 2706 Brezje................................................................................ 2768
Vijaka.................... 2707 Brodar............................................................................... 2769
Vinjii................... 2707 Bursii............................................................................... 2769
alja...................... 2708 aice............................................................................... 2769
ici....................... 2708 engii.............................................................................. 2769
Zubeta................... 2708 ealj................................................................................ 2769
VELIKA KLADUA. 2708 Crijep................................................................................. 2769
Bosanska Bonja.... 2708 Crnii............................................................................... 2769
Brda....................... 2713 Crni Vrh............................................................................. 2769
aglica.................. 2713 ipi.................................................................................... 2770
elinja................... 2714 Dobrun.............................................................................. 2770
Crvarevac.............. 2714 Dobrunska Rijeka.............................................................. 2771
Dolovi.................... 2716 Donja Brtanica................................................................. 2771
Donja Slapnica...... 2716 Donja Crna...................................................................... 2771
Donja Vidovska..... 2717 Donja Lijeska..................................................................... 2772
Donji umatac....... 2717 Donje Dubovo.................................................................... 2772
Drenovac Ponorac. 2718 Donje titarevo.................................................................. 2772
Elezovii................ 2721 Donje Vardite................................................................... 2773
Glavica.................. 2722 Donji Dubovik.................................................................... 2773
Glinica................... 2722 Drinsko.............................................................................. 2773
Golubovii............. 2728 Drokan.............................................................................. 2774
Gornja Slapnica.... 2728 Duboica........................................................................... 2774
Gornja Vidovska.... 2728 urevii............................................................................. 2775
Gornji umatac..... 2728 Due................................................................................ 2775
Grabovac............... 2728 Dankii............................................................................ 2775
Gradina................. 2728 Faljenovii......................................................................... 2775
Grahovo................ 2732 Gornja Brtanica................................................................ 2775
Johovica................ 2732 Gornja Crna..................................................................... 2776
Klupe..................... 2735 Gornja Lijeska................................................................... 2776
Kudii.................... 2735 Gornje Dubovo.................................................................. 2776
Kumarica............... 2735 Gornje titarevo................................................................ 2776
Mala Kladua........ 2735 Gornji Dubovik................................................................... 2777
Marjanovac........... 2736 Granje............................................................................... 2777
Miljkovii................ 2736 Greben.............................................................................. 2777
Mrcelji.................... 2736 Hadrovii........................................................................... 2777
Nepeke.................. 2736 Haluge............................................................................... 2777
Muzej rtava genocida Beograd S35 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Hamzii........ 2777 Tusta Me......................................................................... 2797
Han Brdo..... 2777 Tvrtkovii........................................................................... 2798
Holijaci......... 2777 Ubava................................................................................ 2798
Hranjevac.... 2778 Unita................................................................................ 2798
Hrtar............. 2778 Veletovo............................................................................ 2798
Jablanica..... 2778 Velika Gostilja................................................................... 2798
Jarci............. 2778 Velje Polje......................................................................... 2798
Jelaii......... 2778 Velji Lug............................................................................ 2798
Jelaci.......... 2779 Viegrad............................................................................ 2799
Jezernice..... 2779 Vlahovii............................................................................ 2807
Kabernik...... 2779 Zagrade............................................................................. 2808
Kamenica..... 2780 agre................................................................................. 2808
Kaotice....... 2780 Zakrsnica.......................................................................... 2809
Kapetanovii. 2781 Zanoje............................................................................. 2809
Klanik......... 2781 Zemljice............................................................................. 2809
Klisura.......... 2782 Zlatnik............................................................................... 2809
Koarim....... 2782 ljeb.................................................................................. 2809
Kopito.......... 2783 VISOKO............................................................................ 2810
Koritnik......... 2783 Arnautovii........................................................................ 2810
Kosovo Polje 2783 Bare.................................................................................. 2810
Kragujevac... 2784 Biskupii............................................................................ 2810
Kuka............ 2784 Bradve............................................................................... 2810
Kupusovii... 2784 Buci................................................................................... 2810
Kurtalii........ 2785 Buzi Mahala..................................................................... 2810
Lasci............ 2785 Buzii................................................................................ 2811
Loznica........ 2786 akalovii.......................................................................... 2811
Macute......... 2786 atii................................................................................. 2811
Madarevii.. 2786 ekrii............................................................................. 2811
Mala Gostilja. 2786 ifluk................................................................................. 2811
Masali.......... 2786 indii............................................................................... 2811
Meea........ 2787 Dobrinje............................................................................. 2811
Meuselje.... 2788 Dobro................................................................................ 2811
Menzilovii... 2788 Dol.................................................................................... 2811
Meremilje... 2788 Dolipolje............................................................................ 2811
Miloevii..... 2789 Donja Vratnica................................................................... 2812
Mirlovii....... 2789 Donja Zima...................................................................... 2812
Muii.......... 2789 Donje Motre..................................................................... 2812
Nebogovine.. 2790 Dvor.................................................................................. 2812
Nezuci......... 2790 Ginje................................................................................. 2812
Obravnje...... 2790 Gornja Vratnica................................................................. 2812
Odak.......... 2790 Gornja Zima..................................................................... 2812
Okolita....... 2791 Gornje Motre.................................................................... 2812
Okrugla........ 2791 Grad.................................................................................. 2812
Omeragii.... 2791 Grajani.............................................................................. 2812
Orahovci...... 2791 Hadii.............................................................................. 2812
Pale........... 2792 Hlapevii.......................................................................... 2812
Paoii......... 2792 Jelaje............................................................................... 2812
Pijavice........ 2792 Kalii................................................................................. 2812
Polje............ 2792 Kalotii.............................................................................. 2813
Povjestaa... 2793 Koloii.............................................................................. 2813
Pozderii.... 2793 Kondilo............................................................................ 2813
Prelovo........ 2793 Kopai............................................................................... 2813
Presjeka...... 2793 Kula Banjer........................................................................ 2813
Pretia......... 2794 Lijeevo............................................................................. 2813
Prisoje......... 2794 Lisovo................................................................................ 2813
Repuevii... 2794 Lunica.............................................................................. 2813
Resnik......... 2794 Mali Trnovci....................................................................... 2813
Rijeka.......... 2795 Malo anjo........................................................................ 2813
Rohci........... 2795 Maurovii........................................................................... 2813
Rujita.......... 2796 Mlado.............................................................................. 2813
Rutenovii.... 2796 Muhainovii...................................................................... 2813
Sase............ 2796 Mulii................................................................................. 2813
eganje....... 2796 Oraac.............................................................................. 2813
Sendii......... 2796 Ozrakovii......................................................................... 2813
ip............... 2796 Podvinjci............................................................................ 2813
Smrijeje...... 2797 Pokleii............................................................................ 2813
Stanievac... 2797 Porijeani.......................................................................... 2813
Stolac.......... 2797 Radinovii.......................................................................... 2814
Strabenice.. 2797 Rajii............................................................................... 2814
Trevine....... 2797 Ramadanovci.................................................................... 2814
Turjak........... 2797 Ratkovci............................................................................ 2814
Muzej rtava genocida Beograd S36 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Seoa................ 2814 Dukii................................................................................ 2832
Smrnica........... 2814 Durakovii......................................................................... 2832
Srhinje............... 2814 urevii........................................................................... 2832
Stuparii............ 2814 Durii................................................................................. 2832
Taukii............. 2814 Demat.............................................................................. 2833
Topuzovo Polje.. 2814 Gerovi............................................................................... 2833
Tramonjik......... 2814 Gluac............................................................................... 2833
Tuljii................. 2814 Gobelje.............................................................................. 2834
Tunjii.............. 2814 Golii................................................................................. 2834
Upovac.............. 2814 Gornje Vrsinje................................................................... 2834
Uvorii............... 2814 Grabovica.......................................................................... 2836
Veliko anjo...... 2814 Gradina............................................................................. 2837
Verua............... 2814 Gunjaci.............................................................................. 2837
Vidovii.............. 2814 Jasen................................................................................ 2838
Vilenjak.............. 2814 Jeremii............................................................................. 2838
Visoko............... 2815 Kljetani............................................................................ 2838
Vrela.................. 2819 Kojevina........................................................................... 2838
Zagorice............ 2819 Kokanovii......................................................................... 2839
Zagornica.......... 2819 Koprivno............................................................................ 2839
Zbilje.................. 2819 Kostraa............................................................................ 2840
VITEZ................ 2820 Kozja Ravan...................................................................... 2840
Ahmii............... 2820 Krajinovii........................................................................ 2840
Brdo................... 2820 Kulina................................................................................ 2840
Bukve................ 2820 Kuljanii........................................................................... 2841
Donja Veerska.. 2820 Kuselj................................................................................ 2841
Dubravica.......... 2820 Lukavica............................................................................ 2841
Gaice............... 2820 Lukii................................................................................. 2841
Gornja Veerska 2820 Maesi............................................................................... 2842
Jardol................ 2820 Majstorovii....................................................................... 2842
Kratine............... 2820 Milii.................................................................................. 2842
Krevine............ 2820 Miari................................................................................ 2843
Krtine................. 2821 Miii................................................................................. 2843
Kruica............ 2821 Nazda................................................................................ 2844
Ljubi................. 2821 Neeljita.......................................................................... 2844
Lupac................ 2821 Nova Kasaba..................................................................... 2844
Mali Mounj....... 2821 Nurii................................................................................. 2845
Nadioci.............. 2821 Odak................................................................................ 2846
Pirii.................. 2821 Pavkovii........................................................................... 2846
Poulica............. 2821 Peevina........................................................................... 2847
Preoica............ 2822 Pijuke................................................................................ 2847
Prnjavor............. 2822 Plakalovii......................................................................... 2847
Putkovii............ 2822 Podbira............................................................................ 2847
Rijeka................ 2822 Podcrkvina........................................................................ 2847
Sadovaa.......... 2822 Podgora............................................................................ 2847
antii............... 2822 Pomol................................................................................ 2848
Sivrino Selo...... 2822 Pustoe............................................................................. 2849
Tolovii.............. 2822 Raa.................................................................................. 2849
Veliki Mounj..... 2822 Rajii................................................................................. 2849
Vitez.................. 2823 Raevo.............................................................................. 2850
Vraniska............ 2823 Raia Gaj......................................................................... 2851
Vrhovine............ 2823 Rakovii........................................................................... 2851
Zabilje................ 2823 Raita.............................................................................. 2851
Zaselje............... 2823 Ristijevii........................................................................... 2852
VLASENICA...... 2823 Rogosija............................................................................ 2852
Baii................. 2823 Rovai............................................................................... 2852
Bakii................. 2824 Rupovo Brdo..................................................................... 2853
Beii................. 2825 adii Donji....................................................................... 2853
Bijelo Polje........ 2825 adii Gornji...................................................................... 2854
Biina................ 2825 Sebioina.......................................................................... 2854
Boii................. 2825 Simii................................................................................ 2854
Brda................... 2826 Skugrii............................................................................. 2855
Bukovica Donja.. 2826 tedra............................................................................... 2855
Bukovica Gornja. 2827 Supa................................................................................ 2856
Buljevii............. 2827 Tikvarii............................................................................. 2856
Cerska............... 2827 Toljevii............................................................................. 2856
ile.................... 2828 Tugovo.............................................................................. 2857
Donje Vrsinje..... 2829 Turalii.............................................................................. 2857
Dragaevac....... 2831 Vinjica.............................................................................. 2857
Drum................. 2831 Vitii.................................................................................. 2858
Dubako............ 2831 Vlasenica.......................................................................... 2858
Dubnica............. 2831 Vrli Kraj............................................................................. 2862
Muzej rtava genocida Beograd S37 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Vrtoe............. 2863 Vukmanovii...................................................................... 2897
Vukovii.......... 2864 Vukovine........................................................................... 2897
Vukii............ 2865 Zavidovii.......................................................................... 2898
Zabre............ 2866 ZENICA............................................................................. 2902
Zagrade.......... 2867 Arnauti............................................................................... 2902
Zaklopaa....... 2867 Babii................................................................................ 2902
VOGOA...... 2868 Banloz............................................................................... 2902
Blagovao......... 2868 Bijela Voda........................................................................ 2902
Budiii........... 2868 Bistrica.............................................................................. 2902
Gora................ 2868 Bistrica Gornja................................................................... 2902
Grahovite...... 2868 Briznik............................................................................... 2902
Hotonj............. 2868 Bukovica........................................................................... 2902
Kamenica........ 2868 ekote............................................................................... 2903
Kobilja Glava... 2868 Dobriljeno.......................................................................... 2903
Krivoglavci...... 2868 Dolac................................................................................. 2903
Neboaj........... 2869 Dolipolje............................................................................ 2903
Perca.............. 2869 Donja Graanica................................................................ 2903
Semizovac...... 2869 Donja Vraca...................................................................... 2903
vrake............. 2869 Donji ajdra..................................................................... 2903
Tihovii........... 2869 Drinjani.............................................................................. 2903
Ugljeii.......... 2869 Drivua.............................................................................. 2903
Ugorsko.......... 2869 Drugavci............................................................................ 2903
Vogoa.......... 2869 Dusina............................................................................... 2903
Vrape............ 2870 Dvor.................................................................................. 2904
ZAVIDOVII.... 2870 Gladovii........................................................................... 2904
Alii................. 2870 Gnusi................................................................................ 2904
Bajvati............. 2870 Gojakovac......................................................................... 2904
Borovnica........ 2870 Gorica............................................................................... 2904
Brankovii....... 2871 Gornja Vinjica.................................................................. 2904
ardak............ 2871 Gornja Vraca..................................................................... 2904
inovii........... 2871 Gornji ajda.................................................................... 2904
Crnjevo........... 2871 Gradina............................................................................. 2904
Debelo Brdo.... 2872 Grm................................................................................... 2904
Ditica............. 2872 Gumanci............................................................................ 2905
Dolac.............. 2872 Jagodii............................................................................. 2905
Dolina............. 2872 Janjac............................................................................... 2905
Donja Lovnica.. 2872 Janjii................................................................................ 2905
Donji Luk......... 2872 Janjiki Vrh........................................................................ 2905
Dragovac........ 2872 Jasika................................................................................ 2905
Dubravica....... 2873 Jokovii............................................................................. 2905
Gare................ 2873 Jurjevii............................................................................. 2905
Gornja Lovnica 2873 Kasapovii......................................................................... 2905
Gornje Selo..... 2873 Klopaki Vrh...................................................................... 2906
Gostovii......... 2873 Klope............................................................................... 2906
Hajderovii...... 2873 Kolii................................................................................. 2906
Hrge................ 2874 Konjevii............................................................................ 2906
Junuzovii....... 2876 Kopilo................................................................................ 2906
Kamenica........ 2876 Koprivna............................................................................ 2906
Karai............ 2877 Kovaevii......................................................................... 2906
Krivaja............. 2877 Kovaii............................................................................. 2906
Kuice............. 2877 Kovanii............................................................................ 2906
Lijeva............ 2877 Kozarci.............................................................................. 2906
Mahoje............ 2877 Krivii................................................................................ 2906
Majdan............ 2877 Kula................................................................................... 2906
Miljevii........... 2878 Laice............................................................................... 2906
Mitrovii.......... 2879 Lava................................................................................ 2906
Mustajbaii.... 2879 Lijeske............................................................................... 2906
Osjeani.......... 2879 Lokvine.............................................................................. 2906
Osova............. 2879 Loznik................................................................................ 2907
Perovii........... 2879 Miklii................................................................................ 2907
Podklee......... 2879 Mrgodii............................................................................ 2907
Podvolujak...... 2879 Mulii................................................................................. 2907
Predraii........ 2879 Mutnica............................................................................. 2907
Priluk............... 2883 Nemila............................................................................... 2907
Ribnica............ 2883 Novo Selo.......................................................................... 2907
Runjica............ 2885 Obrenovci.......................................................................... 2907
Suha............... 2885 Orahoviko Polje............................................................... 2907
Svinjanica..... 2885 Osonjica............................................................................ 2907
Vinite............. 2886 Osredak............................................................................ 2908
Vozua............ 2886 Palinovii........................................................................... 2908
Vrbica............. 2896 Peuj................................................................................. 2908
Muzej rtava genocida Beograd S38 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Pepelari............. 2908 Dunojevii.......................................................................... 2925
Perin Han........... 2908 urevik............................................................................ 2925
Peevii............. 2908 Gornja Lukavica................................................................ 2926
Plavii.............. 2908 Gornja Via...................................................................... 2926
Poca.................. 2908 Gornje ivinice.................................................................. 2926
Podbreje.......... 2908 Graanica.......................................................................... 2926
Ponihovo............ 2908 Kovai............................................................................... 2927
Ponirak.............. 2908 Krii................................................................................. 2927
Poratje............... 2908 Kuljan................................................................................ 2927
Pridraii............ 2908 Priluk................................................................................. 2927
Puhovac............. 2909 erii................................................................................. 2927
Putovii.............. 2909 Svojat................................................................................ 2927
Radinovii.......... 2909 Tupkovi Donji................................................................... 2927
Rajevii............ 2909 Tupkovi Gornji................................................................. 2928
Raspotoje......... 2909 Vrnojevii........................................................................... 2928
Rebrovac........... 2909 Zelenika............................................................................ 2928
Riice................. 2909 ivinice.............................................................................. 2929
Rijeka................. 2910 Zukii................................................................................ 2929
erii.................. 2910 ZVORNIK.......................................................................... 2929
iblii................. 2910 Androvii........................................................................... 2929
Sidica................. 2910 Baljkovica.......................................................................... 2929
Smajii............... 2910 Baljkovica Donja................................................................ 2929
Spahii............... 2910 Bokovii........................................................................... 2929
Starina............... 2910 Buloani............................................................................ 2929
Stranjani............ 2910 elopek............................................................................. 2930
uanj............... 2910 evanje............................................................................. 2930
Svie.................. 2910 Divi.................................................................................. 2931
Tiina................. 2910 Donja Pilica....................................................................... 2931
Topi Polje....... 2910 Donji Lokanj...................................................................... 2932
Tuganja.............. 2911 Drinjaa............................................................................. 2932
Urije................... 2911 ulii................................................................................. 2933
Varda................. 2911 Glodi................................................................................. 2933
Visokovci........... 2911 Glumina............................................................................. 2934
Vjetrenice........... 2911 Godu............................................................................... 2934
Vranduk............. 2911 Gornja Pilica...................................................................... 2935
Vranovii............ 2911 Gornji Lokanj..................................................................... 2935
Vraale.............. 2911 Grbavci Donji..................................................................... 2935
Vrpolje............... 2911 Grbavci Gornji................................................................... 2936
Vrselje................ 2911 Guteri.............................................................................. 2936
Vukotii.............. 2911 Jardan............................................................................... 2936
Zahii................. 2911 Jasenica............................................................................ 2937
Zenica................ 2911 Kamenica Donja................................................................ 2937
ivkovii............. 2921 Kamenica Gornja............................................................... 2938
EPE............... 2921 Kiseljak............................................................................. 2938
Begov Han......... 2921 Kitovnice........................................................................... 2939
Bistrica............... 2922 Klisa.................................................................................. 2939
Golubinja........... 2922 Kostjerovo......................................................................... 2939
Gornja Golubinja 2922 Kozluk............................................................................... 2940
Ljeskovica.......... 2922 Krievii............................................................................. 2940
Lupoglav............ 2922 Kui Kula......................................................................... 2940
Mraaj................ 2922 Kula Grad.......................................................................... 2940
Orahovica.......... 2922 Lijeanj.............................................................................. 2941
Ozimica.............. 2922 Malei.............................................................................. 2942
Papratnica......... 2923 Mehmedii......................................................................... 2943
Ravne Donje...... 2923 Nezuk................................................................................ 2943
Ravne Gornje.... 2923 Novo Selo.......................................................................... 2943
Selite................ 2923 Paine............................................................................... 2943
Tatarbudak...... 2923 Paljevii............................................................................. 2943
elee................ 2923 Petkovci............................................................................ 2944
eljezno Polje.... 2923 Rastonica........................................................................ 2944
epe................. 2923 Roevi............................................................................. 2945
IVINICE........... 2924 Roanj............................................................................... 2945
Baigovci........... 2924 Sapna................................................................................ 2946
Brnjica Donja..... 2924 epak Donji....................................................................... 2947
Brnjica Gornja.... 2924 epak Gornji..................................................................... 2947
edina............... 2925 etii................................................................................. 2947
Donja Lukavica... 2925 Skoi............................................................................... 2948
Donja Via....... 2925 Snagovo............................................................................ 2948
Donje ivinice.... 2925 Snagovo Donje.................................................................. 2949
Dubrave Donje... 2925 Snagovo Gornje................................................................ 2949
Dubrave Gornje.. 2925 Sopotnik............................................................................ 2950
Muzej rtava genocida Beograd S39 spisak nije potpun
Sadraj rtve rata 1941-1945
Tabanci............................................................................. 2951
Trnovica............................................................................ 2951
Tri.................................................................................. 2951
Ugljari................................................................................ 2952
Vitinica.............................................................................. 2952
Vrela................................................................................. 2952
Zaseok.............................................................................. 2952
Zelinje............................................................................... 2952
Zvornik.............................................................................. 2953

Muzej rtava genocida Beograd S40 spisak nije potpun


SOCIJALISTIKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
SAVEZNO IZVRNO VEE R -l
SAVEZNA POPISNA KOMISIJA

POPIS RTAVA RATA 19411945


(POGINULE, UBIJENE, UMRLE I NESTALE R T V ^ ^ p ^ T

Socijalistika republika ^P & Redni broj popisnog kruga_______ '


Optina Redni broj domainstva u Kontrolniku
Mesto (naselje) popisa >CM* Redni broj popisnice _______________ <15-
i

1. Prezime, oevo ime i ime rtve (^ C iS t/to /L O t k 'fP tt/rtU C A C r

2. P o l_________ 5. Narodnost Qb<Jc


6. Zanimanje neposredno pre 6. aprila 1941. godine
3. Godina roenja L 3J J I
U 'J~7b r j j c / f p /l 1_______________
4. Mesto roenja: 7. Mesto stalnog stanovanja neposredno pre 6. aprila 1941. godine

Mesto (naselje) J ]d ako icb(f Mesto (naselje)

Optina ' ________ ^ P Optina (o.atu>iccu

Socijalistia republika CpJo Socijalistika republika <rP J c i / a

A B C F , G H |.
Godina Narod Mesto stanovanja pre
' Mesto (naselje) Popisni krug Redni broj Pol Zanimanje
roenja nost 6. aprila 194l| godine

P opun java atatUstilka


'opunjava statistika

^l/ifolG Idolg IDIOMI folijlST Mi IJU U \m ftM Id filb lo fil


-
IM 51 M U Ml U M I mBI
Kate Godina Uzrok Broj
P* Prezime i ime Mesto smrti
gorija smrti smrti mesec i
K L M N O P1 R S
8. Kategorija rtve ubijen,poginuo, umro ili nestao: 9. Datum smrti: dan / / V mesec X godina ? S 4 r,
I
U internaciji 01 10. Nain na koji je rtva izgubila ivot:
U zatvoru _ . 02 ' Ubijep ( l)
U deportaciji 03 Poginuo 2
Na prinrdnom r a d u __ 04 Umro 3
U direktnom teroru - @> Nestao 4
U ratnom zarobljenitvu
a) pripadnik bive Jugoslovenske vojske_ 06 11^ Mesto gde je rtva izgubila ivot:
f f
b) pripadnik NOV i POJ _____________ 07 Naziv logora, zatvora, nazijv vojne jedinice, mesto pri
U borbama od 6. aprila do 7. jula 1941. godine 08 nudnog rada i slino
U NOB-i i saveznikim vojnim formacijama___ 09 tt 'C\CU.cXpM^p,
Prilikom borbi i bombardovanja_____________ 10
Mest _
Ostali_______________________________________ 11
Nepznato 99 Drava
12. Mesto i vreme provedeno u internaciji, zatvoru, deportaciji, u ratnom zarobljenitvu i na prinudnom radu:
I Provedeno vreme
. i Naziv logora, zatvora i slino Mesto Drava d a t u m
broj meseci
od do
1
i j.
1 .
I 1 ' |
i i
!' '
r '
1 j
. I
j
' | ; i * * i

.
Ukupno ir.esed:

i
13: Ak6' postoje .dokumenti o tome da je lice kao rtva rata izgubilo ivot, udisati nazive dokumenata
.'i od;:koga;,;sii; izdati: ; . ,

14; Ukoliko domainstvo poseduje kakav predmet ili' dokumenat istorijske vrednosti, upisati naziv istog

15. Preiveli lanovi ue porodice rtve:


Godine starosti
Prezime i imie Srodstvo sa rtvom
(u vreme., smrti rtve)

Ss~6 , 3 GU<sE~l5 U. } e$~/>cU2~ Z -fry jr

. if. 'o^ S ./tt^ ca a lif u .

U {- AA^-Cl. 3 &&<-

. . . . ...

..
:
' - .

3

16. Lice koje je dalo obavetenje o rtvi:

Prezime, Djevo ime i ime c u r r - p lc ,

Mesto (naselje) stanovanja - _______ _____________

. Ulica i broj kue

Srodstvo (odnos) sa rtvom - G J U t.it

17.

18.

f.
MY3EJ )ICPTABA TEHOUHAA - MUZEJ RTAVA GENOCIDA
MUSEUM OF GENOCIDE VICTIMS
KparyjeBau. .HecaHKitH Benan 6.6. - Kragujevac, Desankin venac b.b.
Eeorpan, Tpe HitKone flaiunha 11/III - Beograd, Trg Nikole Paict / 1/III
Tcji. : ++(381)011/3398-782; 339S-771; Te.n./fpciKC - Tel./fax:3398-883
E-Mail: vutna@bitsvu.net

ynilT H H K 3A >KPTBE PATA 1941-1945


n p e 3HMe: E poj
KapTona:

HMe:
E B tm eH unja
n p u jto ra :
M \ie je n H o r poziirrejba:

M e d o poljeiba (viecTO, o riu rn iH a, 3ew jba): J^arvM poI)eH>a:

HauiionajiHOCT: B epoticnoB ecT :

M edo oopaBKa ripe paTa: M e d o oopaBKa 3a BpeMe p a ia :

3 aHtiMatbe: npunanH O C T BojmiM (jjopM am ijaivia h jih nojiHT. o p ra m i 3.

/J>aTy\t CMpTtt: MecTO CMpTit: OiiroBopHOCT 3a C Tpanatbe:

K aT eropnja cT paaaiba: O kojthocth cTpaziaiba:

H 3Bop:

HanoM eHa:

nonaT K e y n e o ca nynoM M opanuoM ojiroBopHOLuhy (n p e 3 HMe u HMe, a a p e c a ):

flaTyM: rio T n n c :
Stradali Jugoslavije od 06.04.1941. do 15.05.1945. godine prema mestu stanovanja pre rata i
nacionalnoj pripadnosti
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima- Crno- Romi Make- Alban- Maa- Slova- Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci

Jugoslavija 657101 392775 80980 52511 41353 34698 18343 10924 6718 3257 2304 1082 685 11471
Bosna i Hercegovina 210162 156374 7422 11076 204 31911 293 1016 21 10 37 7 5 1786
Banja Luka 4844 3938 269 225 27 326 12 5 2 5 35
Banovii 224 180 1 41 1 1
Biha 6610 5218 190 48 3 1114 3 18 1 2 13
Bijeljina 3794 3195 44 250 1 283 4 1 5 11
Bilea 1266 777 6 3 1 452 17 5 1 4
Bosanska Dubica 16333 16089 92 6 5 109 1 4 1 2 24
Bosanska Gradika 16142 14754 109 34 302 3 850 2 1 87
Bosanska Krupa 8924 8631 12 2 258 3 2 16
Bosanski Brod 2143 1883 172 43 38 2 1 4
Bosanski Novi 8939 8704 30 4 2 179 1 19
Bosanski Petrovac 4487 4310 86 1 2 76 2 10
Bosanski amac 765 625 70 21 43 1 5
Bosansko Grahovo 896 862 23 2 1 8
Bratunac 1316 1067 3 1 243 1 1
Brko 1490 861 103 130 2 362 3 1 1 1 1 25
Breza 146 53 8 8 5 67 5
Bugonjo 863 688 32 18 120 5
Busovaa 234 28 95 12 91 1 1 6
anjie 1480 359 6 1 1012 5 2 95
apljina 2165 1803 208 1 148 5
Cazin 3654 3290 13 345 2 1 3
elinac 284 231 3 36 14
itluk 67 22 36 6 2 1
Derventa 1466 1110 175 57 1 101 22
Doboj 1699 1333 94 45 2 212 2 4 1 6
Donji Vakuf 819 690 12 4 110 3
Drvar 2636 2610 22 3 1
Duvno 828 476 294 57 1
Foa 6001 1032 26 1 9 4528 39 1 1 364
Fonjica 116 18 38 1 58 1
Gacko 1741 1496 2 226 13 1 3
Glamo 2926 2776 25 1 2 117 1 1 3
Gorade 2725 611 19 1 1 1877 1 1 1 213
Gornji Vakuf 251 37 58 154 2
Graanica 907 753 1 1 139 10 3
Gradaac 574 222 75 23 1 248 1 1 3
Grude 105 3 102
Hadi i 328 256 4 64 2 1 1
Han Pijesak 808 626 2 5 1 170 4
Ilija 337 242 30 64 1
Jablanica 374 34 97 1 2 234 1 5
Jajce 1491 1298 51 19 2 116 1 4
Kakanj 406 127 39 15 5 218 1 1
Kalesija 1067 934 2 127 1 3
Kalinovik 571 387 9 172 3
Kiseljak 210 43 71 12 1 80 1 2
Kladanj 704 506 1 28 169
Klju 2550 2346 28 1 1 157 11 6
Konjic 930 391 148 2 358 1 15 15
Kotor Varo 530 339 51 4 134 1 1
Kreevo 67 5 35 1 24 2

1
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima- Crno- Romi Make- Alban- Maa- Slova- Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Kupres 1689 1601 38 8 2 40
Laktai 1849 1766 32 16 2 1 32
Litica 203 7 194 2
Livno 2626 2110 301 1 201 1 12
Ljubinje 429 368 8 51 1 1
Ljubuki 344 61 238 2 39 2 2
Lopare 1868 1483 16 364 1 4
Lukavac 590 345 38 1 205 1
Maglaj 534 397 21 1 103 8 4
Modria 813 447 208 6 150 2
Mostar 2762 1789 305 25 9 608 15 1 1 9
Mrkonji Grad 2338 2194 44 1 99
Nepoznata 484 117 3 360 1 1 2
Nevesinje 1017 911 9 92 4 1
Novi travnik 181 78 27 75 1
Odak 1570 1441 68 1 58 2
Olovo 636 471 13 12 140
Oraje 176 94 57 3 22
Pale 1580 1349 13 5 2 205 3 3
Posuje 118 12 103 2 1
Prijedor 7714 7113 121 24 6 342 9 1 1 1 96
Prnjavor 1118 841 35 5 2 125 1 1 1 107
Prozor 833 13 465 1 353 1
Rogatica 3766 1525 18 13 2192 3 1 1 13
Rudo 1067 234 6 1 771 2 1 52
Sanski Most 6206 5797 104 43 1 245 2 14
Sarajevo Centar 10780 1208 407 8330 17 695 54 2 2 2 3 60
Sarajevo Novo 660 488 80 17 14 34 21 1 5
Sarajevo-Ilida 570 501 17 1 2 47 1 1
ekovii 765 747 1 1 16
ipovo 2766 2740 1 20 1 4
Skender Vakuf 191 145 13 33
Sokolac 2477 1772 4 699 1 1
Srbac 760 656 15 1 27 2 59
Srebrenica 1452 1038 4 5 388 2 3 12
Srebrenik 311 84 17 189 21
Stolac 1477 947 156 370 4
Teanj 415 93 61 10 2 233 11 5
Tesli 465 283 73 3 2 101 1 2
Travnik 1357 548 134 295 2 331 3 37 1 1 5
Trebinje 1838 1610 65 2 137 16 1 1 1 5
Trnovo 227 160 2 1 62 1 1
Tuzla 1650 563 282 173 18 593 8 1 1 11
Ugljevik 1248 1058 4 169 2 15
Vare 443 230 120 1 3 79 1 1 8
Velika Kladua 4111 3675 16 2 2 412 2 2
Viegrad 3158 413 21 18 2639 5 1 1 60
Visoko 640 289 21 162 166 1 1
Vitez 250 55 75 1 101 1 17
Vlasenica 3152 1981 7 38 1099 1 4 1 21
Vogoa 156 127 11 17 1
Zavidovii 2249 1950 34 153 101 6 1 4
Zenica 1351 491 120 236 10 461 5 1 1 26
epe 190 51 38 65 34 1 1
ivinice 313 106 14 3 188 2
Zvornik 1996 1532 6 28 413 1 16

2
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima- Crno- Romi Make- Alban- Maa- Slova- Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Crna Gora 17052 672 227 4 52 796 15110 17 114 1 2 57
Bar 565 14 5 1 1 540 2 2
Bijelo Polje 1536 39 28 1 28 1432 1 1 6
Budva 210 9 6 1 191 3
Cetinje 1088 55 6 1 2 1 1022 1
Danilovgrad 834 16 1 1 812 1 3
Hercegnovi 425 77 35 8 301 4
Ivangrad 1382 38 5 1 4 1311 2 11 10
Kolain 590 20 4 1 2 12 545 2 1 3
Kotor 546 75 64 22 1 378 6
Mojkovac 397 14 381 2
Niki 1721 83 7 2 6 1614 2 7
Plav 848 22 2 811 1 11 1
Pljevlja 2279 83 5 1 1 641 1538 1 9
Pluine 1528 27 4 7 1488 2
Roaj 219 8 79 131 1
avnik 568 15 553
Titograd 1691 52 1 9 1608 6 13 2
Tivat 135 4 56 10 2 63
Ulcinj 154 6 1 73 74
abljak 336 15 1 2 318
Hrvatska 215999 112582 70474 16501 969 78 145 8422 34 1 549 202 1 6041
Beli Manastir 535 238 124 48 3 7 1 84 30
Benkovac 1237 812 420 1 2 1 1
Biograd 533 52 480 1
Bjelovar 2695 1533 683 286 5 2 4 89 17 1 75
Bra 790 6 781 2 1
Buje 306 10 228 3 65
Buzet 553 4 535 6 5 3
abar 1116 3 1058 6 47 2
akovec 1316 25 834 398 19 13 17 10
azma 838 107 438 30 2 2 173 4 82
Crikvenica 792 42 738 4 4 1 1 2
rnomerec 1469 51 820 528 39 5 10 16
Daruvar 3200 2057 282 296 4 284 34 3 240
Delnice 953 56 845 4 21 1 1 12 13
Djakovo 2328 1276 569 129 2 176 19 24 133
Djurdjevac 1126 142 777 31 5 74 2 95
Donja Stubica 412 6 398 4 4
Donji Lapac 2960 2911 43 6
Donji Miholjac 1332 323 254 105 1 402 7 240
Drni 1009 332 672 1 1 1 2
Dubrovnik 1210 161 964 49 7 10 10 1 1 7
Duga Resa 1981 784 628 7 339 2 221
Dugo Selo 476 46 394 2 3 30 1
Dvor 3343 3283 56 1 1 1 1
Garenica 646 288 249 22 5 39 43
Glina 6196 5855 240 9 4 1 47 1 39
Gospi 8389 7559 816 1 2 2 1 1 7
Graac 2947 2713 199 20 2 9 2 2
Grubino Polje 3082 2702 176 15 2 2 75 33 77
Hvar 475 5 466 2 2
Imotski 919 121 798
Ivanec 340 5 329 4 1 1
Ivani Grad 716 66 527 11 4 1 58 49
Jastrebarsko 1048 44 772 20 4 2 79 127

3
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima- Crno- Romi Make- Alban- Maa- Slova- Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Karlovac 4788 3366 504 262 31 3 320 1 301
Klanjec 217 211 2 4
Knin 2317 2147 153 3 4 2 2 6
Koprivnica 1557 543 630 314 20 2 1 26 5 16
Korula 938 27 907 1 3
Kostanjica 4243 4080 141 6 2 7 1 1 5
Krapina 710 7 660 12 5 5 1 20
Krievci 835 296 327 89 5 28 1 89
Krk 494 4 488 1 1
Kutina 841 204 493 25 4 2 7 16 90
Labin 1354 3 1301 23 1 1 25
Lastovo 32 4 28
Ludbreg 520 72 386 50 3 5 1 3
Makarska 559 7 550 1 1
Mali Loinj 152 2 128 7 15
Metkovi 1379 238 1137 2 1 1
Naice 1946 898 519 215 5 160 5 14 130
Nepoznata 711 51 40 540 5 1 72 1 1
Nova Gradika 3369 2685 383 223 6 2 10 1 1 58
Novi Marof 318 7 253 23 1 34
Novigrad 62 35 2 25
Novska 4381 3623 456 24 1 1 47 5 75 149
Obrovac 486 365 116 2 2 1
Ogulin 3435 2808 426 5 5 173 1 17
Omi 1281 12 1268 1
Opatija 813 9 772 5 16 1 10
Orahovica 1090 756 228 39 2 39 8 18
Osijek 4602 1349 693 2093 21 8 286 2 34 3 113
Otoac 2483 1987 486 2 3 1 2 2
Ozalj 634 99 356 8 1 59 1 1 109
Pag 147 147
Pakrac 5037 4411 251 198 3 28 20 6 120
Pazin 1179 2 1156 2 19
Petrinja 4730 4399 283 1 7 18 22
Podravska Slatina 3743 2472 331 208 1 1 2 454 1 5 1 267
Pore 600 2 555 7 1 35
Pula 1168 7 991 4 8 6 152
Rab 189 186 1 2
Rijeka 3350 81 2788 373 53 1 2 1 51
Rovinj 729 4 650 1 1 73
Samobor 545 17 415 1 6 97 1 8
Senj 261 22 236 3
Sesvete 283 6 264 8 1 4
ibenik 4575 474 4055 5 22 6 2 1 10
Sinj 3313 404 2896 3 1 1 2 6
Sisak 5682 4316 1190 52 16 2 2 46 1 2 1 54
Slavonska Poega 3743 2841 646 130 10 6 42 2 2 64
Slavonski Brod 2951 834 1256 529 22 2 225 6 1 76
Slunj 8013 7732 264 2 3 1 11
Split 4842 155 4388 243 28 2 6 1 19
Titova Korenica 6620 6420 157 3 5 4 31
Trogir 1153 10 1140 1 1 1
Umag 81 54 3 24
Valpovo 841 59 257 27 1 388 2 4 103
Varadin 933 35 565 279 14 2 3 2 1 32
Velika Gorica 849 9 770 3 3 1 57 6

4
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima Crno Romi Make Alban Maa Slova Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Vinkovci 4604 1312 543 801 12 1 1 1147 2 21 6 758
Virovitica 2057 878 674 200 9 1 4 138 31 122
Vis 291 2 288 1
Vonji 4787 4725 54 1 5 1 1
Vrbovec 980 175 683 22 2 44 2 52
Vrbovsko 754 519 136 10 1 1 41 46
Vrginmost 8392 7928 120 3 5 3 226 1 106
Vrgorac 841 2 834 1 4
Vukovar 3147 1465 230 714 9 1 2 553 1 27 35 110
Zabok 335 4 323 4 1 1 2
Zadar 2779 276 2309 3 4 187
Zagreb-Centar 6403 579 2249 3245 146 20 22 2 11 39 90
Zagreb-Maksimir 1153 43 619 430 29 2 4 11 4 11
Zagreb-Medveak 3314 34 1024 2180 16 1 27 1 31
Zagreb-Peenica 300 14 184 88 4 1 2 1 6
Zagreb-Remetinec 508 8 344 6 5 95 1 49
Zagreb-Trenjevka 1396 45 676 590 57 5 2 1 5 2 13
Zagreb-Trnje 632 44 395 155 30 1 4 3
Zaprei 431 12 372 2 4 2 39
Zelina 294 11 187 2 1 44 49
Zlatar-bistrica 383 11 354 9 2 1 6
upanja 2846 516 317 32 2 1 3 1600 1 6 368
Makedonija 18462 1080 39 9264 35 48 106 6294 847 1 66 586 96
Berovo 135 4 1 5 111 11 3
Bitola 3874 73 6 3454 3 2 6 295 14 16 5
Brod 240 18 2 1 218 1
Debar 191 13 3 84 65 26
Delevo 108 3 93 1 10 1
Demir Hisar 71 1 1 69
Gevgelija 174 22 1 17 1 2 14 113 3 1
Gostivar 503 11 1 1 1 285 172 1 31
Idadija 479 162 6 62 12 2 17 152 42 2 14 8
Kale 5699 127 1 5034 8 7 322 50 30 98 22
Kavadarci 295 19 2 1 262 7 4
Kievo 426 11 1 1 1 3 4 340 47 16 2
Kisela Voda 498 115 3 87 4 1 12 232 19 3 15 7
Koani 195 12 1 1 167 4 9 1
Kratovo 137 2 134 1
Kriva Palanka 318 6 1 308 2 1
Kruevo 96 17 4 59 6 1 9
Kumanovo 806 181 5 2 1 7 546 46 2 13 3
Negotino 172 10 2 2 1 98 1 55 3
Nepoznata 43 13 28 1 1
Ohrid 344 10 1 1 2 4 302 6 14 4
Prilep 555 37 3 3 2 485 1 2 22
Probitip 58 1 1 53 2 1
Radovi 88 6 5 52 25
Resen 141 2 1 114 4 20
tip 969 52 2 568 2 3 291 1 16 27 7
Struga 347 11 1 192 131 5 7
Strumica 247 41 3 4 1 1 3 171 21 2
Sveti Nikole 78 18 2 53 4 1
Tetovo 546 45 2 1 1 2 2 238 241 11 3
Titov Veles 450 24 3 1 1 365 2 1 53
Valandovo 67 12 2 7 38 7 1
Vinica 112 1 9 52 2 47 1

5
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima- Crno- Romi Make- Alban- Maa- Slova- Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Slovenija 40510 283 377 138 39459 16 34 3 1 60 3 136
Ajdovina 874 2 871 1
Breice 1134 2 11 1114 2 2 3
Celje 756 10 6 737 2 1
Cerknica 1075 7 5 1062 1
rnomelj 774 30 17 727
Domale 888 5 4 878 1
Dravograd 121 1 119 1
Gornja Radgona 156 1 154 1
Grosuplje 866 1 6 859
Hrastnik 372 1 2 369
Idrija 843 3 832 1 5 2
Ilirska Bistrica 622 6 4 609 3
Izola 39 1 36 2
Jesenice 677 6 3 666 2
Kamnik 632 7 3 622
Koevje 870 3 42 822 3
Koper 787 3 8 754 1 21
Kranj 952 18 6 923 1 1 3
Lako 422 1 421
Lenart 92 1 91
Lendava 172 2 10 32 121 6 1
Litija 557 1 4 1 550 1
Ljubljana-Beigrad 398 4 5 382 7
Ljubljana-Center 866 31 24 1 797 4 2 7
Ljubljana-Moste-Polje 788 1 4 782 1
Ljubljana-ika 706 1 6 698 1
Ljubljana-Vi-Rudnik 1666 5 3 1651 2 1 4
Ljutomer 230 3 226 1
Logatec 322 2 320
Maribor-Center 906 50 37 9 798 1 5 1 5
Maribor-Tabor 411 3 4 398 2 1 3
Maribor-Tezno 423 2 11 4 400 2 1 3
Metlika 470 8 16 445 1
Mozirje 677 1 676
Murska Sobota 572 5 14 88 412 1 40 12
Nepoznata 12 2 1 7 2
Nova Gorica 2082 5 8 2054 1 1 13
Novo Mesto 1722 4 7 1705 1 1 2 2
Ormo 281 1 5 1 272 1 1
Piran 69 2 57 3 7
Postonja 499 5 491 3
Ptuj 578 5 8 1 562 1 1
Radlje ob Dravi 188 1 187
Radovljica 939 6 3 929 1
Ravne na Korokem 489 1 488
Ribnica 623 1 12 607 1 2
entjur pri Celju 332 2 2 325 3
Sevnica 618 1 5 611 1
Seana 1308 4 5 1295 1 3
kofja Loka 973 10 6 947 1 4 1 4
Slovenj Gradec 337 2 335
Slovenska Bistrica 352 2 2 1 347
Slovenske Konjice 227 4 223
marje pri Jelah 620 9 606 1 1 3
Tolmin 1135 1 3 1129 1 1

6
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima- Crno- Romi Make- Alban- Maa- Slova- Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Trbovlje 550 3 2 543 1 1
Trebnje 770 6 2 762
Tri 325 3 3 316 1 2
Velenje 590 3 4 582 1
Videm-Krko 944 4 939 1
Vrhnika 261 4 1 255 1
Zagorje ob Savi 621 1 3 617
alec 949 3 946
Srbija-Centralana 102011 90316 1101 4640 516 1798 958 222 298 158 143 73 54 1734
Aleksandrovac 351 347 1 2 1
Aleksinac 1254 1214 5 3 1 8 2 21
Arandjelovac 1032 1023 2 1 6
Arilje 461 457 1 1 2
Azanja 255 243 1 1 10
Babunica 725 709 1 1 1 13
Bajina Bata 554 547 2 1 1 3
Barajevo 747 602 3 4 136 1 1
Batoina 309 307 1 1
Bela Palanka 393 356 1 3 33
Beograd ukarica 2686 2256 53 87 36 4 101 50 4 28 10 5 52
Beograd Novi Beograd 193 121 13 19 15 5 1 2 7 2 8
Beograd Palilula 697 568 27 45 12 2 10 10 1 1 21
Beograd Savski Venac 860 728 27 30 13 6 13 16 2 25
Beograd Stari Grad 5540 2242 373 2527 112 38 48 1 51 1 11 2 134
Beograd Vodovac 1312 1204 15 16 13 6 14 4 15 1 4 20
Beograd Vraar 1225 1038 32 67 17 2 31 9 3 2 1 23
Beograd Zvezdara 1296 1121 30 67 11 6 15 14 5 10 17
Blace 423 415 1 1 3 1 2
Bogati 1324 1296 4 1 3 2 1 1 16
Bojnik 937 909 5 10 1 12
Boljevac 453 417 1 10 16 2 1 2 4
Bor 555 518 4 2 6 1 5 4 1 14
Bosilegrad 69 19 1 3 46
Brestovac 203 186 1 2 1 13
Brus 435 428 1 1 5
Brza Palanka 180 177 3
Bujanovac 656 564 1 1 2 58 2 2 26
aak 1355 1308 10 4 2 7 2 1 1 20
ajetina 231 229 1 1
ievac 124 122 2
Crna Trava 603 595 1 2 1 4
uprija 363 333 7 7 1 1 2 12
Despotovac 289 279 1 5 1 3
Dimitrovgrad 113 38 1 6 68
Doljevac 209 207 2
Donji Milanovac 181 178 1 1 1
Gadin Han 607 604 1 2
Golubac 315 313 1 1
Gornji Milanovac 1181 1164 1 6 1 1 8
Grdelica 407 400 1 1 1 4
Grocka 492 484 3 1 2 1 1
Ivanjica 430 428 2
Jabukovac 305 302 3
Kalna 258 258
Kamenica 469 461 1 7
Kladovo 272 253 1 2 15 1

7
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima Crno- Romi Make Alban Maa Slova Turci Ostali
ni donci ci ri ci
Kni 537 533 2 2
Knjaevac 435 421 3 2 1 4 1 3
Koceljevo 449 447 2
Kolari 562 554 2 6
Kosjeri 371 368 2 1
Kragujevac 4201 3989 38 37 31 7 32 23 1 3 1 39
Kraljevo 4009 3649 42 5 74 9 104 23 9 2 92
Kremna 222 215 1 6
Krnjaa 93 67 7 1 2 1 1 1 13
Krupanj 563 552 1 4 2 2 2
Kruevac 1578 1515 15 4 6 1 17 2 18
Kuevo 752 742 1 1 1 7
Kurumlija 423 396 1 4 3 16 1 2
Lajkovac 391 387 3 1
Lazarevac 768 756 5 3 2 1 1
Lebane 470 454 1 1 6 8
Leskovac 1514 1120 5 21 2 250 16 6 94
Ljig 414 408 2 4
Ljubovija 319 314 2 3
Loznica 2657 2597 6 4 25 3 3 1 18
Luani 633 629 2 2
Majdanpek 205 197 5 1 1 1
Mala Krsna 331 323 1 1 1 5
Mali Zvornik 133 126 1 1 2 1 2
Malo Crnie 438 435 1 2
Medvedja 428 348 2 2 23 34 19
Meroina 317 311 1 5
Minievo 197 196 1
Mionica 573 566 3 1 3
Mladenovac 841 830 1 1 1 1 7
Mrajevci 1165 1161 1 1 2
Negotin 537 523 4 5 5
Nepoznata 252 73 4 150 5 7 3 1 9
Ni 2773 1994 19 585 17 32 26 14 4 1 81
Nova Varo 523 506 1 13 1 2
Novi Pazar 880 528 1 79 2 220 5 1 1 3 40
Obrenovac 1179 1151 2 10 1 2 1 1 11
Oseina 592 581 1 1 9
Parain 533 506 8 3 1 1 5 2 2 5
Petrovac 998 974 4 6 1 13
Pirot 875 719 132 2 2 20
Poarevac 849 809 4 14 5 3 2 12
Poega 698 691 2 1 2 2
Preevo 289 231 8 2 1 43 4
Priboj 1521 600 785 8 93 17 18
Prijepolje 1068 907 3 84 57 17
Prnjavor 1096 1091 1 1 2 1
Prokuplje 1390 1318 1 2 4 41 2 1 1 3 17
Raa 460 459 1
Raka 300 289 3 2 1 4 1
Raanj 331 325 1 1 4
Rekovac 322 319 1 2
abac 1519 1440 10 29 8 4 6 1 1 4 16
Sala 329 323 1 5
Saraorci 353 352 1
Sjenica 994 767 1 27 158 13 1 1 10 16

8
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima- Crno- Romi Make- Alban- Maa- Slova- Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Smederevo 605 551 8 18 4 3 2 1 18
Smederevska Palanka 466 452 6 3 3 2
Soko Banja 342 331 10 1
Sopot 710 702 1 1 6
Stragari 428 426 2
Surin 857 759 10 27 2 41 18
Surdulica 470 449 2 1 1 1 2 14
Svetozarevo 735 707 8 12 1 4 1 2
Svilanjac 485 482 1 1 1
Svrljig 614 605 1 8
Titovo Uice 1584 1482 9 3 11 1 10 1 1 66
Topola 524 514 1 1 1 1 6
Trgovite 368 364 2 1 1
Trstenik 661 647 7 1 1 1 4
Tutin 295 155 110 3 3 24
Ub 1172 1163 2 1 6
Ue 103 102 1
Valjevo 1325 1289 6 6 5 1 8 4 6
Varvarin 399 395 1 3
Velika Drenova 438 434 1 3
Velika Plana 356 352 1 3
Veliki iljegovac 339 338 1
Veliko Gradite 532 526 1 2 1 2
Vladiin Han 563 555 1 1 1 5
Vladimirci 681 676 1 1 3
Vlase 95 93 2
Vlasina Okruglica 73 47 26
Vlasotince 511 506 1 2 2
Volujac 345 343 2
Vranje 656 626 1 2 1 1 1 24
Vranjska Banja 446 426 20
Vrnjaka Banja 453 446 2 1 2 1 1
Vuje 309 305 4
abari 351 340 3 1 7
agubica 398 393 5
Zajear 734 693 5 13 4 8 1 2 8
Zemun 2347 1341 191 557 36 5 21 86 6 19 5 80
itoradja 262 251 6 1 4
Srbija-Kosovo 8063 4095 52 87 24 38 1476 18 2125 2 8 34 104
Deani 216 7 126 82 1
Djakovica 458 91 2 1 1 1 171 1 188 2
Draga 61 4 2 18 7 30
Glogovac 115 60 4 50 1
Gnjilane 374 256 2 4 94 5 6 7
Istok 536 277 3 1 3 193 58 1
Kaanik 94 14 2 1 77
Klina 195 126 1 39 28 1
Kosovska Kamenica 362 300 2 1 58 1
Kosovska Mitrovica 612 283 9 28 1 2 60 2 209 3 15
Leposavi 196 158 3 16 2 6 1 10
Lipljan 258 163 6 1 36 50 1 1
Malievo 43 20 3 20
Nepoznata 51 10 5 7 14 8 1 6
Novo Brdo 56 49 7
Orahovac 113 55 12 44 2
Orlane 110 10 20 78 2

9
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima Crno Romi Make Alban Maa Slova Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Pe 1059 313 8 1 2 534 1 192 1 7
Podujevo 280 105 1 33 138 2 1
Pritina 557 360 3 46 5 61 2 67 2 6 5
Prizren 223 152 3 2 2 14 1 43 6
Srbica 329 99 1 71 2 155 1
trpce 174 157 16 1
Suva Reka 94 32 1 61
Uroevac 467 314 2 3 3 31 109 2 3
Vitina 300 213 6 1 5 72 3
Vuitrn 385 174 45 1 163 1 1
Zjum 57 8 1 7 41
Zubin Potok 288 285 1 2
Srbija-Vojvodina 44842 27373 1288 10801 94 13 221 1264 33 1 1511 723 3 1517
Ada 540 72 2 415 49 2
Alibunar 317 133 1 2 1 1 1 8 10 160
Apatin 135 22 29 51 25 1 7
Ba 240 142 23 10 1 29 28 7
Baka Palanka 616 326 10 194 2 3 12 57 12
Baka Topola 765 416 15 224 1 16 87 6
Baki Petrovac 287 33 1 116 136 1
Bajmok 206 81 34 46 28 12 5
Beej 586 327 5 191 2 9 1 36 15
Bela Crkva 363 298 2 18 3 5 9 28
Beoin 1319 1172 18 28 2 1 59 6 13 20
oka 205 95 1 80 24 4 1
Indjija 923 784 38 8 1 14 11 1 22 15 29
Irig 1182 1030 20 15 1 77 10 29
Kanjia 493 231 175 9 1 60 17
Kikinda 977 587 1 303 1 7 62 16
Kovaica 322 151 1 53 1 17 92 7
Kovin 350 279 2 11 1 4 13 40
Kula 425 301 6 14 2 36 66
Mavanska Mitrovica 391 387 1 1 2
Mali idjo 70 19 2 7 5 37
Nova Crnja 366 296 1 12 1 12 40 4
Novi Beej 631 448 2 125 1 48 7
Novi Kneevac 231 135 83 2 6 1 4
Novi Sad 5955 2493 164 2931 25 4 15 14 7 97 97 108
Odaci 120 72 1 12 1 11 10 13
Opovo 128 119 7 1 1
Panevo 621 376 27 80 11 8 38 18 63
Peinci 1783 1733 6 2 1 6 4 14 17
Perlez 277 234 39 2 2
Plandite 255 201 3 7 1 23 16 4
Ruma 1999 1560 58 135 3 2 185 2 19 35
Seanj 128 90 10 2 11 15
Senta 1588 160 4 1324 14 1 77 8
id 2941 2129 116 45 1 2 352 1 11 76 208
Sombor 1089 529 123 328 4 8 1 5 78 1 12
Srbobran 350 319 1 3 16 11
Sremska Mitrovica 5149 4126 98 155 2 3 3 550 1 18 13 180
Stara Moravica 361 247 3 35 20 1 55
Stara Pazova 1160 1001 35 11 1 8 1 81 22
Subotica 3595 470 380 2430 5 32 5 221 2 2 48
Temerin 446 359 3 38 3 40 3
Titel 492 458 4 12 8 2 8

10
Ukupno Srbi Hrvati Jevreji Slovenci Muslima Crno Romi Make Alban Maa Slova Turci Ostali
ni gorci donci ci ri ci
Uljma 180 154 1 15 1 9
Vrbas 317 103 5 118 1 1 18 2 69
Vrac 459 220 6 178 8 3 20 1 23
abalj 1787 1662 1 47 1 2 11 1 62
itite 411 315 3 19 8 55 11
Zrenjanin 1311 478 16 683 2 1 4 4 47 31 45

11
naselje Agino Selo rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Agi (Avdo) ida, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u
Optina BANJA LUKA logoru, Stara gradika (1132057042)
Agino Selo Ahmetaevi (Mehmed) Omer, roen 1911. Musliman, ubijen 1945.
Aneli (Nn) ura, roen 9999. Srbin, streljan 1941. u direktnom u logoru, Sisak (1131045020)
teroru, Boac (1126001007) Ajanovi (Ilijas) Ekrem, roen 1921. Musliman, ubijen od ustaa
Brumat (Ivan) Zora, roena 1924. Slovenka, ubijena od ustaa 1942. u logoru, Jasenovac (1392010037)
1945. u logoru, Jasenovac (1910059003) Ajder (Marko) uro, roen 1903. Srbin, ubijen 1945. kod kue,
Budak (Petar) Velimir, roen 1902. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1129024036)
Jajce 5 korpus (1851008002) Alagi (Paa) Husein, roen 1908. Srbin, poginuo od ustaa 1942. u
Daki (Lazar) Vidosava, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa NOBu, Maslovare (1132057027)
1945. u logoru, Jasenovac (1851010010) Alagi (Paa) Mustafa, roen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 2
Kuuk (Dragoja) Radosava, roena 1938. Srpkinja, ubijena od krajika brigada (1132057025)
ustaa 1942. u logoru, Stara gradika (1851010013) Alagi (Paaga) Adil, roen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Kuuk (Dragoje) Jeka, roena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaa Blatno-teanj (2634021017)
1942. u direktnom teroru, Stara gradika (1851010014) Alagi (Paaga) Husein, roen 1909. Srbin, ubijen 1943. u
Kuuk (Jovan) Jovanka, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa direktnom teroru, Moslovar (2634021016)
1942. u direktnom teroru, Stara gradika (1851010012) Alibegovi (Ale) Muharem, roen 1907. Srbin, poginuo 1942. u
Kuuk (Mile) Dragoje, roen 1895. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u NOBu, Cemernica (1132057041)
direktnom teroru, Stara gradika (1851010011) Ali (Muja) Zilha, roena 1919. Muslimanka, ubijena 1943. kod
Laki (uro) Duan, roen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, kue, Zenica (0928026011)
Vrbanja (1126001011) Altarac (Izidor) Jozef, roen 1912. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Maksimovi (Simo) Mlao, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa logoru, Jadovno (M0008255)
1942. u logoru, Jasenovac (1298062088) Altarac (Jozef) Berta, roena 1898. Jevrejka, ubijena od ustaa
Novakovi (ore) Gojko, roen 1909. Srbin, ubijen 1941. u 1943. u logoru, Jasenovac (2822024020)
direktnom teroru, Boac (1126001016) Altarac (Jozef) Regina, roena 1917. Jevrejka, ubijena od ustaa
Novakovi (Luka) ore, roen 1867. Srbin, nestao 1941. 1943. u logoru, Jasenovac (2822024016)
nepoznato, Nestao (1126001017) Altarac (Kalmaia) Salomon, roen 1892. Jevrej, ubijen od ustaa
Paviar (Pavle) Nikola, roen 9999. Srbin, streljan 1943. u 1941. u logoru, Jadovno (M0008118)
direktnom teroru, Boac (1126001006) Altarac (Kalman) Miko, roen 1917. Jevrej, ubijen od ustaa 1943. u
Petkovi (Spasoje) Milo, roen 1913. Srbin, ubijen 1944. u logoru, Jasenovac (2822024015)
direktnom teroru, Boac (1126001014) Altarac (Kalmo) Leon, roen 1898. Jevrej, ubijen od ustaa 1943. u
Popovi (uro) Trivun, roen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom logoru, Jasenovac (2822024019)
teroru, Agino selo (1126001012) Altarac (Leon) Albi, roen 1932. Jevrej, ubijen od ustaa 1943. u
Popovi (Pejo) Mlaen, roen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom logoru, Jasenovac (2822024018)
teroru, Agino selo (1126001013) Altarac (Leon) Florica, roena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaa
Popovi (Pejo) Mladen, roen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 1943. u logoru, Jasenovac (2822024017)
Javorani (0211089001) Altarac (Moo) Miho, roen 1912. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Radoni (ura) Savan, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u logoru, Jadovno (M0008256)
logoru, Jasenovac (0811011005) Altarac (Samuel) Isak, roen 1919. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Radonji (uro) Savan, roen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, logoru, Jadovno (M0008254)
Banja luka (1126001004) Altarac (Zadik) Isak, roen 1909. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Raduki (Tode) Dragutin, roen 1910. Srbin, umro od Nemaca logoru, Jadovno (M0008253)
1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaki logor (1126001018) Amii (Vukain) Velimir, roen 1911. Srbin, ubijen 1942. u
Raduki (Tode) Neeljko, roen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (0942018021)
direktnom teroru, Boac (1126001005) Ani (Simeun) Milan, roen 1905. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Savanovi (ura) Vid, roen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, logoru, Jasenovac (2332034018)
Kotor varo (1126001001) Anciferov (Luka) Tihon, roen 1896. ostalo, ubijen 1943. u
Smajlagi (Asim) Dervi, roen 1908. Musliman, ubijen od ustaa direktnom teroru, Drvar (1130031028)
1943. u logoru, Jasenovac (1129025007) Angelus (Karlo) Rudolf, roen 1899. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u
Todi (Vaso) Mirko, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u logoru, Banja luka (2825052002)
masovnom pokolju, Boac (1126001010) Ani (Cvijo) Mile, roen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara
Todi (Vaso) Tode, roen 1923. Srbin, streljan 1941. u direktnom (1321027048)
teroru, Boac (1126001008) Ani (Cvijo) Todor, roen 1933. Srbin, poginuo od ustaa 1942.
Todi (Vaso) Zagorka, roena 9999. Srpkinja, streljana 1941. u prilikom bombardovanja, Agii (1321027047)
direktnom teroru, Boac (1126001009) Antoni (Nn) Erna, roena 1940. Jevrejka, ubijena od ustaa 1944.
Vukman (Tode) Lazo, roen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom u logoru, Jasenovac (0858018047)
teroru, Boac (1126001015) Antoni (Ostoja) Nataa, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
Vukoman (Milan) Branko, roen 1920. Srbin, ubijen 1941. u 1944. u logoru, Jasenovac (0858018046)
direktnom teroru, Agino selo (1126001002) Antonijevi (Jargo) Radosav, roen 1910. Srbin, poginuo 1944. u
Vukoman (Milan) Simeun, roen 1922. Srbin, streljan 1941. u NOBu, G.reica (0357053011)
direktnom teroru, Baac (1126001003) Apolonjo (Josip) Mario, roen 1902. Hrvat, poginuo 1945. prilikom
Vukovi (ivko) Veljko, roen 1917. Crnogorac, poginuo 1942. u borbi ili bombardovanja, B.luka (2679045047)
NOBu, Nevesinje (2914007019) Arapovi (Asim) Sahib, roen 1921. Musliman, poginuo 1945. u
NOBu, Busovaa (1132052004)
Banja Luka
Arnautovi (Mustafa) Mustafa, roen 1900. Musliman, poginuo
Abdulahovi (Muhamed) Selim, roen 1921. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Banja luka (1132048021)
1945. u NOBu, Zenica (1132052009)
Arnautovi (Ramo) Husein, roen 1927. Musliman, ubijen od
Afgan (Hamid) Salih, roen 1900. Musliman, ubijen od ustaa 1945. Nemaca 1944. u logoru, Nemaki logor (1129030002)
u logoru, Jasenovac (1130033010)
Arnautovi (Smajo) Husein, roen 1921. Musliman, ubijen 1941. u
Afgan (Salih) Asim, roen 1924. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, direktnom teroru, Banja luka (1315068012)
Manjaa (1130033011)
Ai (Hasan) Meho, roen 1912. Musliman, poginuo 1944. u NOBu,
Aganovi (Mehmed) Salko, roen 1926. Musliman, poginuo 1945. u Busovaa travni (1132055009)
NOBu, Karlovac (1541030021)

Muzej rtava genocida Beograd 1 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Atias (David) Albert, roen 1933. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Bakalbai (Omer) Fuad, roen 1926. Musliman, nestao 1943.
logoru, Stara gradika (8000s01136) nepoznato, Nepoznato (1131041054)
Atias (David) Roza, roena 1906. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942. Bakovi (Nikola) Ivan, roen 1892. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
u logoru, Stara gradika (2678041037) Lika (2894007019)
Atias (Nn) mule, roen 1900. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Balaban (Novak) Milan, roen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
logoru, Jasenovac (2678041038) Kod banja luke (1131045010)
Atias (Salamon) Rahela, roena 1894. Jevrejka, ubijena od ustaa Bareti (Ivan) Nikola, roen 1907. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u
1941. u logoru, Jasenovac (1392014053) zatvoru, Lepoglava (1127010119)
Atias (Salamon) Zlata, roena 1898. Jevrejka, ubijena od ustaa Bari (Luka) Brane, roen 1920. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u
1941. u logoru, Jasenovac (1392014051) logoru, Jasenovac (1132060020)
Atias (Samuel) Dunja, roena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaa Bari (Luka) eljo, roen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu,
1942. u logoru, Stara gradika (8000s00585) Joavka (1132060021)
Atijas (Avram) David, roen 1909. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Baruija (Muhamed) Ibrahim, roen 1914. Musliman, ubijen od
logoru, Jadovno (M0008119) ustaa 1942. u logoru, Jasenovac (1132055008)
Atijas (Isak) imun, roen 1914. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Baruija (Omer) Mustafa, roen 1924. Musliman, poginuo 1943. u
logoru, Jadovno (M0008121) NOBu, Cemernica banja (1132055011)
Atijas (Josip) Cevi, roena 1911. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942. Baruh (Doda) Izo, roen 1922. Jevrej, ubijen 1941. u zatvoru,
u logoru, Jasenovac (0890134063) N.gradika (1543044030)
Atijas (Josip) Cipora, roena 1904. Jevrejka, ubijena od ustaa Baruh (Jozef) Salomon, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
1942. u logoru, Stara gradika (0890134065) u logoru, Jadovno (M0008123)
Atijas (Josip) Irena, roena 1923. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942. Baruh (Nn) Isak, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
u logoru, Stara gradika (0890134066) logoru, Jadovno (M0008122)
Atijas (Josip) Natan, roena 1906. Jevrejka, ubijena od ustaa Baruh (Nn) Luna, roena 1888. Jevrejka, ubijena 1942. u zatvoru,
1942. u logoru, Stara gradika (0890134061) N.gradika (1543044029)
Atijas (Josip) Samuel, roen 1900. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Barui (Stanko) Mile, roen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
logoru, Jadovno (0890134064) Kozara (1132050008)
Atijas (Jozef) Samuel, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Barzetovi (uro) Maksim, roen 1894. Srbin, poginuo 1944. pri
logoru, Jadovno (M0008120) deportaciji, Ni (1129026023)
Atijas (Nn) Josif, roen 1880. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Barzetovi (Maksim) Vaso, roen 1927. Srbin, poginuo 1944. pri
logoru, Stara gradika (0890134062) deportaciji, Ni (1129026024)
Babi (Franjo) Antonija, roena 1901. Hrvatica, poginula 1944. u Bates (Jovo) Milan, roen 1942. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Bajna luka (2849014010) logoru, Jasenovac (1132056020)
Babi (Franjo) Boidar, roen 1921. Hrvat, poginuo od ustaa 1944. Bauem (Nn) Flora, roena 9999. Jevrejka, ubijena od ustaa 1941.
u NOBu, Bronzani majdan (1129029004) u logoru, Jasenovac (2765061014)
Babi (Franjo) Boidar, roen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bauem (Nn) Leopold, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Prijedor (1132049002) logoru, Jasenovac (2765061013)
Babi (Marijan) Milan, roen 1921. Hrvat, poginuo 1944. prilikom Bauem (Nn) Zlata, roena 9999. Jevrejka, ubijena od ustaa 1941.
borbi ili bombardovanja, Bajna luka (2849014011) u logoru, Jasenovac (2765061012)
Babi (Mate) Marijan, roen 1900. Hrvat, poginuo 1944. prilikom Baum (Nn) Lavoslav, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
borbi ili bombardovanja, Bajna luka (2849014009) logoru, Jadovno (M0008124)
Babi (Spasoje) Vlado, roen 1892. Srbin, nestao 1941. u NOBu, Begi (Dedo) Rifet, roen 1920. Musliman, ubijen od ustaa 1944. u
Beogradu (1128021024) logoru, Jasenovac (1132054006)
Babi (Trifun) Danilo, roen 1888. Srbin, umro 1942. kao zarobljeni Begovi (Hamzo) Adem, roen 1918. Musliman, nestao 1942.
pripadnik v Kj , Beograd (0878051023) nepoznato, Nepoznato (1548086018)
Babni (Radovan) Nevenka, roena 1927. Hrvatica, poginula 1944. Begovi (Hamzo) Tahir, roen 1922. Musliman, poginuo 1944. u
prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2771011006) NOBu, Tuzla (1548086019)
Babni (Radovan) Radovan, roen 1932. Hrvat, poginuo 1944. Begovi (Mustafa) Alija, roen 1904. Musliman, ubijen 1941. u
prilikom bombardovanja, Banja luka (2771011007) direktnom teroru, Subotica (1132053002)
Babni (Simo) Desanka, roena 1901. Hrvatica, poginula 1944. Begovi (Ramiz) Mithad, roen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2771011005) Vinica d.resa (1129023015)
Bagi (Adim) Salih, roen 1890. Musliman, ubijen 1943. u Beki (Ibrahim) azim, roen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
direktnom teroru, Banja luka (1130034003) Karlovac (1128014006)
Bagi (Salih) Aia, roena 1918. Muslimanka, ubijena od ustaa Beklaevi (Alija) Zijad, roen 1921. Musliman, poginuo 1943. u
1944. u logoru, Jasenovac (1130034004) NOBu, Nolin virovitic (1131047009)
Bahtijarevi (Alija) Ibrahim, roen 1924. Musliman, umro 1945. u Bekri (Ibrahim) azim, roen 1913. Musliman, poginuo 1945. u
NOBu, Voj. bol. hvar (1130033014) NOBu, Karlovac (1662027012)
Bajagilovi (Mujo) Adem, roen 1922. Musliman, poginuo 1942. u Belak (Juraj) Ivan, roen 1908. Slovenac, nestao 1941. nepoznato,
NOBu, Kozara (1132052001) Nepoznato (0594032013)
Bajagilovi (Mujo) Muhamed, roen 1928. Musliman, poginuo 1944. Belak (Juraj) Juraj, roen 1914. Slovenac, nestao 1942. nepoznato,
u NOBu, Banja luka (1132052002) Nepoznato (0594032014)
Baji (Andrija) Mitrana, roena 1906. Crnogorka, ubijena od ustaa Bertoti (Dominik) Ivan, roen 1904. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u
1941. u logoru, Jasenovac (1131045006) logoru, Stara gradika (1128015001)
Baji (Ilija) Milo, roen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srem. Beirevi (Rusten) Nihad, roen 1926. Musliman, poginuo 1942. u
front (1129027034) NOBu, Nepoznato (1131045027)
Baji (Rista) Boo, roen 1905. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Bilbija (Marka) Krsto, roen 1909. Srbin, umro 1943. u zatvoru,
logoru, Jasenovac (1131045005) Kragujevac (1130036052)
Baji (Rista) Boo, roen 1914. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banja Bilbija (Petar) Dejan, roen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
luka (1131041031) Vukovar-otoka (0921092014)
Baji (Timo) Svetozar, roen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. Bilbija (Petar) Ljubomir, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-oflag (1129026002) logoru, Jadovno (0162001051)
Baji (Tomo) Danilo, roen 1892. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Bili (Jovo) Jovan, roen 1914. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom
Deliblata-kovin (1128018006) ratu 1941 god., Banja luka (1238038079)

Muzej rtava genocida Beograd 2 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Bili (Milan) ura, roen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Boi (Simeun) Mitar, roen 1900. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
teroru, Haranovac (1129029007) Banja luka (1126005063)
Biljevi (ura) Buca, roen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Boi (Stanko) Jagoda, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
teroru, Banja luka (0844051049) 1942. u zatvoru, Bosanska gradika (1495050030)
Biljevi (Nn) Puco, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1941. kod Boi (Stanko) Neo, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
kue, Banja luka (5020s00277) zatvoru, Bosanska gradika (1495050029)
Birubaum (Nn) Josip, roen 1865. Jevrej, ubijen 1941. u direktnom Boi (Vaso) Anka, roena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. u
teroru, Jodavina (1130036064) direktnom teroru, Banja luka (1132049014)
Birubaum (Nn) Paula, roena 1873. Jevrejka, ubijena od Nemaca Boovi (Jova) Milutin, roen 1900. Crnogorac, poginuo 1941. u
1942. u logoru, Auschwitz (1130036063) aprilskom ratu 1941 god., Odaci (0918072050)
Bjega (Franje) Ankica, roena 1923. ostalo, poginula 1942. u Bradona (Muho) Avro, roen 1909. Musliman, nestao od Nemaca
NOBu, Kotor varo (1128020001) 1941. nepoznato, Nepoznato (1129030008)
Bjeli (Nn) Hamija, roena 1890. Hrvatica, ubijena od ustaa 1942. Bradona (Muho) Hamdija, roen 1916. Musliman, ubijen od
u logoru, Stara gradika (1128014034) Nemaca 1943. na prinudnom radu, Nemaka (1129030009)
Bjeli (Samojlo) Svetislav, roen 1921. Jevrej, ubijen od ustaa Bradona (Nn) Mina, roena 1915. Muslimanka, poginula 1941.
1942. u logoru, Jasenovac (1128014035) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1129030010)
Bjelobaba (uro) Desanka, roena 1906. Srpkinja, ubijena 1945. Brana (Nn) Lidija, roena 1914. Slovenka, ubijena od ustaa 1943.
kod kue, Doboj (2205010012) u logoru, Lepoglava (2812023002)
Bjelobaba (Nn) Stojan, roen 1902. Srbin, ubijen 1943. u direktnom Brana (Sreko) Mate, roen 1908. Hrvat, ubijen 1945. u logoru,
teroru, Doboj (2205010011) Zagreb (2812023001)
Bjelobaba (Stojan) ivko, roen 1937. Srbin, ubijen 1945. kod kue, Braun (Julija) Erna, roena 1942. Jevrejka, ubijena od ustaa 1945.
Doboj (2205010013) nepoznato, Bosanska gradika (0346057017)
Bjrgi (Franjo) Milena, roena 1924. ostalo, ubijena od ustaa 1945. Braun (Nn) Julko, roen 1912. Jevrej, ubijen 1945. u direktnom
u logoru, Jasenovac (1128020002) teroru, Bos.gradika (0346057016)
Blagojevi (Boo) Boidar, roen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca Braun (Ostoja) Natalija, roena 1923. Srpkinja, ubijena 1945. u
1944. u izbeglivu, Beograd (2761011014) direktnom teroru, Bos.gradika (0346057015)
Blagojevi (Kosta) Boidar, roen 1905. Srbin, ubijen 1944. u Brki (Atif) Munib, roen 1932. Musliman, nestao 1943. nepoznato,
direktnom teroru, Beograd (0868004043) Nepoznato (1129030004)
Blagojevi (N.) Boo, roen 1906. Srbin, poginuo 1944. prilikom Brki (Toma) Marko, roen 1895. Hrvat, ubijen 1944. prilikom borbi
borbi ili bombardovanja, Beograd (2761011015) ili bombardovanja, Banja luka (1133061032)
Blagojevi (Nn) Vaso, roen 1888. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Brki (Trivun) uro, roen 1902. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Svilajac (2843018030) Crna rijeka (0388022036)
Blagojevi (Stjepan) Ljerka, roena 1910. Hrvatica, poginula 1944. Brkovi (Trivun) Stevo, roen 1902. Srbin, poginuo 1943. prilikom
prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2761011016) borbi ili bombardovanja, Sunja (1126007061)
Blagojevi (Teodor) Petko, roen 1897. Srbin, ubijen 1944. u Buki (Avda) Omer, roen 1922. Musliman, poginuo 1943. u NOBu,
direktnom teroru, Kod banja luke (1604037013) Sutjeska (1131046004)
Bocari (Evangel) piro, roen 1878. Srbin, ubijen od ustaa 1941. Buki (Avdo) Osman, roen 1923. Musliman, ubijen od ustaa
u logoru, Jadovno (2811011019) 1943. u logoru, Stara gradika (1131046005)
Bogdan (Joze) Vinko, roen 1922. Hrvat, poginuo 1941. prilikom Buki (Muharem) Asim, roen 1923. Musliman, poginuo 1942. u
borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130036051) NOBu, Podgrme (1131041004)
Bogdanovi (Aleksa) Dragutin, roen 1896. Srbin, nestao 1944. Buki (Muharem) Meho, roen 1921. Musliman, poginuo 1942. u
nepoznato, Beograd (0911035038) NOBu, Travnik (1131041005)
Bogdanovi (uro) Vlado, roen 1928. Srbin, umro 1945. u NOBu, Bukovac (Maltior) Franjo, roen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru,
Kozara (0935071033) Banja luka (2518171006)
Bogdanovi (Stojan) Ilija, roen 1909. Srbin, ubijen od partizana Bukovica (Milan) Milovan, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa
1944. nepoznato, Arilje (5007s00480) 1942. u logoru, Jasenovac (0869006003)
Bogi (Nikola) Luka, roen 1906. Srbin, ubijen 1944. u direktnom Bulaji (Petar) Stevan, roen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
teroru, Nepoznato (2194006099) Kolain (1132049015)
Boji (Dimitrije) Stojko, roen 1893. Srbin, ubijen 1943. u direktnom Bundalo (Petar) Nenad, roen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
teroru, Bajina bata (0907013026) Vuijak (1272014011)
Boroja (uro) Branko, roen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom ajevac (Pavao) Rudi, roen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu,
teroru, Banja luka (2322015081) Banja luka (0915061021)
Borojevi (Trivun) Milan, roen 1915. Srbin, ubijen 1941. u ari (Meho) Avdo, roen 1904. Musliman, ubijen od ustaa
direktnom teroru, Banja luka (2527045099) 1943. u logoru, Jasenovac (1131045023)
Bosani (Ostoja) Ljubomir, roen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca atlaja (Stojan) oro, roen 1917. Srbin, ubijen od ustaa 1943.
1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-stalag (1132059004) nepoznato, Banja luka (5002s00398)
Bokovi (Bogdan) Ivanka, roena 1921. Hrvatica, poginula 1945. atnaja (Stojan) ore, roen 1931. Srbin, nestao 1942.
prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (2557016010) nepoznato, Nepoznato (1130037009)
Boi (Jovo) Mirko, roen 1915. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, atovi (Adem) Buo, roen 1929. Musliman, nestao 1945.
Bosan.gradika (1495050033) nepoznato, Banja luka (1634077023)
Boi (Jovo) Stanko, roen 1910. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, eivan (Muharem) Alfonz, roen 1926. Musliman, poginuo 1944.
Bosan.gradika (1495050031) prilikom borbi ili bombardovanja, B. luka tropist (1130032024)
Boi (Mihajlo) Luka, roen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom ekrlija (Rista) Ljubinka, roena 1920. Srpkinja, ubijena 1944. u
teroru, Kod b.luke (0814030016) direktnom teroru, Banja luka (1131046003)
Boi (Milo) Mirjana, roena 1939. Srpkinja, ubijena od Nemaca Cerimpai (Sejto) Alija, roen 1884. Musliman, ubijen 1944. u
1942. u logoru, Banjica, beograd (0900064027) direktnom teroru, Banja luka (1131044027)
Boi (Nn) Grozda, roena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Cevi (Asim) Ibrahim, roen 1905. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu,
Bosan.gradika (1495050032) Jajce (2475030006)
Boi (Nn) Mira, roena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Cevi (Ibrahim) Ismet, roen 1939. Rom, ubijen od ustaa 1942. u
Bosan.gradika (1495050034) logoru, Jasenovac (2475030007)
Boi (Rade) Mitar, roen 1899. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Cigankov (Dimitrije) Bora, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa
logoru, Jasenovac (0870014025) 1942. kod kue, Blagaj (0927016047)

Muzej rtava genocida Beograd 3 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Cigankov (Nn) Danica, roena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaa Dani (Stevo) Akeksa, roen 1896. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
1941. kod kue, Blagaj (0927016046) logoru, Jasenovac (1132059014)
Ciganovi (uro) Milena, roena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. u Daniluk (Ivan) Dimitrije, roen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu,
logoru, Slavonska Poeg (0859021045) Skender vakuf (1128018003)
Ciganovi (Nn) Milena, roena 1886. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Daniluk (Ivana) Juraj, roen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Nepoznato (0845005078) Pletenica (1128018002)
Cikota (Rasim) Hilmija, roen 1918. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Dari (Neo) Vojin, roen 1907. Crnogorac, umro od Italijana 1944.
logoru, Stara gradika (1131043004) u logoru, Italijanski logor (2911001098)
ikrlija (Simo) Jovanka, roena 1889. Srpkinja, ubijena 1944. u David (Stjepan) Ivica, roen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu,
direktnom teroru, Banja luka (1131046002) Crni vrh (1126005059)
irki (Salih) Sabit, roen 1924. Musliman, poginuo 1942. Davidov (Aleksandar) Petar, roen 1916. ostalo, poginuo 1944. u
nepoznato, Banja luka (1131041017) NOBu, Travnik (1538006015)
osmak (Andrija) Jantek, roen 1926. ostalo, ubijen od ustaa Davidovi (Ilija) Milka, roena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. u
1944. nepoznato, Oterale ustae (0180033019) direktnom teroru, Banja luka jugoslavij (0240004017)
osmak (Martin) Andrija, roen 1900. ostalo, ubijen od ustaa Debi (Atif) Hanza, roen 1912. Musliman, poginuo 1944. u NOBu,
1944. u logoru, Stara gradika (0180033018) Doboj (1776038002)
ovi (Ignatije) Branimir, roen 1910. Srbin, ubijen 1945. u zatvoru, ebi (Mustafa) Sulejman, roen 1906. Musliman, ubijen 1945. u
Banja luka (0860029006) direktnom teroru, Subotica (1132053018)
Crnkovi (Andrija) Kreimir, roen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u Dedi (Duan) Stana, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa
NOBu, Mrkonji grad (1542037029) 1942. u direktnom teroru, Drakuli kod b. (0830018019)
Crnogorac (Rade) Nikola, roen 1913. Srbin, nestao 1944. pri Dedi (Reo) Fajk, roen 1915. Musliman, poginuo 1943. u NOBu,
deportaciji, Aranelovac (1128017016) Zenica (1129028016)
Crnokrak (Dmitar) Dane, roen 1901. Srbin, ubijen 1942. u Dedi (air) Fahret, roen 1920. Musliman, poginuo 1944. u
direktnom teroru, Banja luka (2842007013) NOBu, Banja luka (1571144005)
ubri (ima) ime, roen 1892. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom Dedi (Suljo) Suljo, roen 1885. Musliman, ubijen od etnika 1942.
teroru, Banja luka (1130036047) u direktnom teroru, Rebrovac (1128019012)
uhur (Suljo) Mujo, roen 1924. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Dedi (Trifun) Duan, roen 1905. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
Sanski most (1132053007) Nepoznato (0830018018)
uk (Ilija) Duan, roen 1909. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili Deji (Marko) Stajo, roen 1879. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao
bombardovanja, Uraljske bare (0278054026) zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-oflag (1128015008)
Cukijati (Nn) Stipo, roen 1883. Hrvat, ubijen od ustaa 1943. u Deli (Alija) Omer, roen 1924. Musliman, poginuo 1945. u NOBu,
logoru, Jasenovac (1129027024) Karlovac (1132054007)
ukur (Abaz) Suljo, roen 1895. Hrvat, ubijen od Nemaca 1941. u eli (Himzo) Kasim, roen 1918. Musliman, ubijen od ustaa 1945.
direktnom teroru, Banja luka (1128015005) u logoru, Stara gradika (1129030016)
ukur (Sulje) Mustafa, roen 1928. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, eli (Ibria) elid, roen 1926. Musliman, poginuo 1945. prilikom
Banja luka (1128015006) borbi ili bombardovanja, Zagreb (1130031029)
uli (Bogdan) Branislav, roen 1921. Srbin, poginuo 1941. prilikom Demirovi (Ibrahim) Subha, roena 1905. Muslimanka, poginula
borbi ili bombardovanja, U uice (1129024010) 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1132052008)
urija (Todor) Nikola, roen 1901. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Demirovi (Latif) Asim, roen 1922. Musliman, poginuo 1944.
Banja luka (1572006001) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1132052007)
uri (Mate) Mirko, roen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, eri (Mijo) Luka, roen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Banja luka (1127010054) Dobrnja-banja l (1127008009)
Cveti (Ostoja) Milan, roen 1913. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Dervii (Elhem) Sabahudin, roen 1920. Musliman, poginuo 1944.
kod kue, Drakuli (5003s00759) u NOBu, Jajce (1131046010)
Cvetojevi (Simo) Svetozar, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa Dervii (Muhamed) Kerim, roen 1922. Srbin, poginuo 1944. u
1945. u logoru, Jasenovac (1572003013) NOBu, Tesli (1132050002)
Cvetojevi (Simo) Svetozar, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa Dervii (Muhmed) Kerim, roen 1919. Musliman, poginuo od
1942. u logoru, Jasenovac (1128022043) ustaa 1943. u NOBu, Lepoglava (1132051004)
Cvijeti (Dmitar) Milena, roena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaa Dervii (Smail) Mehmetomer, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Banja luka (2833021005) 1945. u logoru, Jasenovac (1132050013)
Cvijeti (Mijajlo) Spasoje, roen 1891. Srbin, umro 1944. u zatvoru, Despot (Simo) Trivo, roen 1903. Srbin, nestao 1941. nepoznato,
Sisak (1126002013) B. luka (1315067030)
Cvijeti (Ostoja) Milan, roen 1907. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u idara (Ivan) Milan, roen 1921. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
direktnom teroru, Banja luka (2833021007) teroru, Banjaluka (0881072005)
Cvijeti (Ostoja) Milan, roen 1910. Srbin, poginuo od ustaa 1942. Dimitrijevi (irilo) Ksenija, roena 1940. Srpkinja, poginula 1944.
u NOBu, Drakulii (1496051020) prilikom bombardovanja, Banja luka (1131039004)
Cvijeti (Spasoje) Duanka, roena 1925. Srpkinja, umrla 1944. u Dimitrijevi (ore) irilo, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa 1941.
zatvoru, Sisak (1126002014) u logoru, Jadovno (1131039002)
Cvijeti (Spasoje) Milan, roen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dimitrijevi (Jovo) Drako, roen 1923. Srbin, umro 1945. u NOBu,
Komlatinci (1126002012) Beograd (1132057044)
abi (Avdo) Nazim, roen 1914. Musliman, ubijen od ustaa 1944. Dimitrijevi (Xpratalo) Ravka, roena 1910. Srpkinja, ubijena 1944.
u logoru, Jasenovac (1130031032) kod kue, Banja luka (1131039003)
Dabi (Petar) Bojana, roena 1921. Srpkinja, ubijena od Nemaca Dini (Milenko) Nevena, roena 1936. Hrvatica, poginula 1944.
1944. u logoru, Beograd-banjica (0907018012) prilikom bombardovanja, Banja luka (1455038027)
Dabi (Petar) Milenko, roen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dini (Petar) Zorka, roena 1885. Hrvatica, ubijena 1944. u
Foa (0907018009) direktnom teroru, Banja luka (1128021043)
Dabi (Petar) Nevenka, roena 1909. Srpkinja, ubijena od Nemaca Divi (Petar) Zorka, roena 1894. Srpkinja, streljana od Nemaca
1944. u logoru, Beograd-banjica (0907018011) 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1455038026)
Daki (Bogdan) Mara, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa Dizdarevi (Milan) Nn, roen 1926. Makedonac, nestao 1945.
1941. u direktnom teroru, Starevica (1131042013) nepoznato, Nepoznato (0996029039)
Damjanovi (Duan) Tihomir, roen 1925. Srbin, poginuo 1945. u Dizdarevi (Mustafa) Veisin, roen 1907. Musliman, nestao 1943.
NOBu, Cemernici (1132051005) nepoznato, Nepoznato (1130037011)

Muzej rtava genocida Beograd 4 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Dobrijevi (Sran) Petar, roen 1908. Srbin, ubijen 1943. u urica (uro) Neboja, roen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
direktnom teroru, Ubijen u dir.teroru (0795004011) Prijedor (0945040062)
Dobulhovi (Rasim) Nail, roen 1922. Srbin, poginuo 1943. u uri-crljenica (Vasilije) Marija, roena 1868. Srpkinja, ubijena
NOBu, Siprage (1130036017) 1943. kod kue, Banja luka (0887110007)
oi (Arda) Salih, roen 1889. Musliman, poginuo od ustaa 1945. urikovi (Risto) Vukota, roen 1902. Crnogorac, poginuo 1943. u
u logoru, Jasenovac (1130034007) NOBu, Cetinje (1126007013)
Dojinovi (Nn) Petar, roen 1908. Srbin, ubijen 1942. kod kue, Dvizac (Jusufa) Muhamed, roen 1892. Musliman, ubijen 1944. kod
Banjaluka (0272004007) kue, Banja luka (1126007003)
Dojinovi (Nn) Ruica, roena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. kod Daji (ore) Jozo, roen 1903. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u
kue, Banjaluka (0272004008) logoru, Jasenovac (1128021031)
Dojinovi (Petar) Ostoja, roen 1929. Srbin, poginuo 1943. u Dani (Aga) Osman, roen 1923. Musliman, poginuo 1945. u
NORu, Mrkonji grad (0272004009) NOBu, Vinkovci (1130034027)
Domazet (Ivo) Mile, roen 1907. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u Dani (Bego) Munibg, roen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
logoru, Jasenovac (2557021034) Banja luka (1128015004)
orevi (Stanoje) Dobrivoje, roen 1891. Srbin, umro od Nemaca Dani (Musa) Vuka, roena 1900. Muslimanka, ubijena od ustaa
1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-stalag (1577066032) 1944. u logoru, Jasenovac (1130034026)
Dragii (Jovan) Sveto, roen 1924. Srbin, umro 1943. u NOBu, Dani (Muso) Mura, roena 1900. Muslimanka, ubijena od ustaa
Radimirirovac (0394064009) 1944. u logoru, Jasenovac (1326004003)
Dragii (Lazar) Mladen, roen 1885. Srbin, ubijen od ustaa 1945. Dermanovi (Petar) Mara, roena 1924. Srpkinja, ubijena od
u logoru, Jasenovac (1130035002) ustaa 1944. u logoru, Jasenovac (1679003004)
Dragii (Mladen) Milorad, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa Din (Dandel) Ibrahim, roen 1920. Musliman, poginuo 1943. u
1944. u logoru, Stara gradika (1130035001) NOBu, Nepoznato (1131044008)
Dragovi (Stipe) Drago, roen 1904. Hrvat, poginuo 1944. prilikom Din (Dandel) Muhamed, roen 1924. Musliman, poginuo 1942. u
borbi ili bombardovanja, Banja luka (2848009030) NOBu, Mrkonji (1131044009)
Draksler (Mihajlo) Josip, roen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Dolni (Suljejman) Asim, roen 1929. Musliman, ubijen od ustaa
Selo Podravlje (1130035011) 1945. u direktnom teroru, Banja luka (1131039006)
Drakuli (Mirko) Vjekoslav, roen 1909. Hrvat, ubijen 1941. u Eki (Mustafa) Ahmet, roen 1918. Musliman, ubijen od ustaa
NOBu, Veri (1130036036) 1945. u logoru, Jasenovac (1131046001)
Drienko (Mihajlo) Jurij, roen 1914. ostalo, poginuo 1944. u NOBu, Elezovi (Aim) Jovan, roen 1897. Srbin, poginuo 1941. u
Nepoznato (2762023022) aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (0847011028)
Drobac (Pero) Milan, roen 1905. Srbin, ubijen 1941. kod kue, Elias (Abraham) Isidor, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
Zaluani (1131039030) u logoru, Jadovno (M0008126)
Drobac (Petar) Milan, roen 1892. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Elijan (Albert) Irena, roena 1892. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942.
logoru, Jasenovac (0875040045) u logoru, Stara gradika (0398134008)
Drobac (Sava) Radmila, roena 1908. Srpkinja, ubijena 1944. u Elijan (Avram) Josip, roen 1888. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Srbac,gradika (0875040046) logoru, Stara gradika (0398134007)
Drobac (Stanko) Radinka, roena 1907. Srpkinja, ubijena 1944. kod Elijan (Isidor) Avram, roen 1937. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
kue, Bajinci (1131039031) logoru, Stara gradika (8000s00603)
Drozdek (Jozef) Karlo, roen 1924. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom Eminovi (Jusuf) Sinan, roen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1945.
teroru, Laktai (2822027013) u logoru, Nemaki logor (1130038011)
Drozdek (Jozef) Vlado, roen 1920. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u Erceb (Dimitrije) Svetozar, roen 1920. Srbin, poginuo 1944. u
direktnom teroru, Banja luka (2822027007) NOBu, Konjic (0941010006)
Dujmovi (Nn) Alojzija, roena 9999. Hrvatica, ubijena od ustaa Erceg (Dimitrije) Sveta, roen 1926. Srbin, nestao 1942. nepoznato,
1943. u logoru, Jasenovac (2816087013) Jagodina (0846008008)
Dujmovi (Nn) Josip, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1943. u Erceg (Simo) Simeun, roen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
logoru, Jasenovac (2816087012) teroru, Banja luka (1128019026)
Dujso (Mustafa) Kerim, roen 1903. Musliman, umro 1945. u NOBu, Eski (Dimitrije) Simo, roen 1895. Srbin, ubijen od ustaa 1941.
Slav. brod (1132060054) nepoznato, Zagreb (5002s00043)
uki (Cvijo) Maksim, roen 1908. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Fal (Elijas) Gustav, roen 1892. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Jadovno (M0008125) logoru, Jasenovac (1127011016)
uki (Mijo) Stojan, roen 1905. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Fazli (Huso) Smajo, roen 1902. Musliman, poginuo 1942. u
Kosovska mitr. (1573016025) NOBu, Kozara (1132053014)
Durbi (Jozo) Ilija, roen 1895. Hrvat, ubijen od ustaa 1943. u Fazli (Huso) Smajo, roen 1904. Musliman, poginuo 1943. u
logoru, Jasenovac (1131039012) NOBu, Na kozari (1633069010)
urevi (Roko) Zvonimir, roen 1920. Hrvat, streljan 1941. u Feraget (Smajo) Jusuf, roen 1927. Musliman, poginuo 1945. u
direktnom teroru, Banja luka (1132058007) NOBu, Karlovac (1131045007)
uri (uro) Pavle, roen 1901. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom Filipovi (Jusuf) Mahmut, roen 1916. Srbin, umro 1944. u NOBu,
teroru, Banja luka (2451044001) Tesli (1129023047)
uri (Milan) Vladimir, roen 1916. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Filipovi (Nn) Ifet, roen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Nepoznato (1130032018) Cemeri (1132057010)
uri (Nikola) Ljubica, roena 1898. Srpkinja, ubijena 1944. u Filipovi (Stevan) uro, roen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
direktnom teroru, Banja luka (1126005040) teroru, Banja luka (1129023003)
uri (Nn) Katarina, roena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaa 1943. Finci (Jakob) Salamon, roen 1901. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
kod kue, Banja luka (5002s00039) u logoru, Jasenovac (1572009022)
uri (Nn) Tanasije, roen 1878. Srbin, ubijen od ustaa 1943. kod Findrik (Ivan) Luka, roen 1886. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
kue, Banja luka (5002s00038) logoru, Jadovno (0919080023)
uri (Vasa) Tanasije, roen 1866. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Fier (Arnild) Paun, roen 1897. Jevrej, ubijen od Nemaca 1944. u
logoru, Stara gradika (0887110006) logoru, Beograd-banjica (0843049023)
uri (Vlado) Rada, roena 1928. Srpkinja, ubijena 1944. u Fier (Arnold) Paul, roen 1901. Jevrej, ubijen od Nemaca 1944. u
direktnom teroru, Banja luka (1126005041) logoru, Beograd-banjica (0945042018)
urica (uro) Gordana, roena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. u Fier (Franjo) Vjekoslav, roen 1942. Jevrej, poginuo 1944. prilikom
direktnom teroru, Bos.dubica (0945040061) bombardovanja, Banja luka (1130038016)

Muzej rtava genocida Beograd 5 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Fier (Josip) Franja, roen 1916. Hrvat, poginuo 1944. prilikom Glumac (Miladin) Dragica, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa
borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130038015) 1943. u logoru, Stara gradika (1126007012)
Fier (Josip) Katarina, roena 1899. Hrvatica, poginula 1944. Goji (Milan) Jovo, roen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130038014) logoru, Dachau (1129027028)
Fier (Maks) Blanka, roena 1905. Hrvatica, ubijena od Nemaca Gojkovi (ura) ivana, roena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u
1944. u logoru, Auschwitz (2744141004) NOBu, Bosanska dubica (0889122024)
Fogel (Juda) Rahela, roena 1919. Jevrejka, ubijena od ustaa Golub (Ivan) Juli, roen 1870. Hrvat, ubijen 1944. prilikom
1941. u logoru, Jasenovac (M0005336) bombardovanja, Doboj (1857003014)
Fridman (Bernat) Ela, roena 1891. Muslimanka, ubijena 1942. u Gorjane (Josip) Slavko, roen 1923. Slovenac, ubijen 1943. u
direktnom teroru, Banja luka (1457050017) direktnom teroru, Tuzla (1129029047)
Fridrik (Ivan) Luka, roen 1875. Hrvat, ubijen od ustaa 1941. u Goronja (Milan) Mladen, roen 1923. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
logoru, Jadovno (M0008186) u crkvi, Glina (0180035002)
Friedman (Adolf) Aleksandar, roen 1874. Hrvat, ubijen od ustaa Goronji (Jovo) Ilija, roen 1885. Srbin, umro 1944. pri deportaciji,
1942. u logoru, Jasenovac (2824045001) abac (1128017005)
Friedman (David) Gizela, roena 1887. Hrvatica, ubijena od ustaa Graf (Eduard) Herbert, roen 1900. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944.
1942. u logoru, Jasenovac (2824045002) u logoru, Nemaki logor (1133061054)
Fufekdi (Suljo) Fehim, roen 1914. Musliman, poginuo 1942. u Grba (Dane) Milovan, roen 1881. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
NOBu, Nepoznato (1131043040) logoru, Jadovno (0882076003)
Gabri (Gabro) Petar, roen 1887. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Grbi (Jovan) Petar, roen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
logoru, Jasenovac (0948065019) teroru, Banjaluka (2845047006)
Gao (Hamid) Abdula, roen 1926. Musliman, ubijen 1945. kod Grbi (Nn) Petar, roen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
kue, Banja luka (1316070032) teroru, Banja luka (2847077002)
Gagula (Petar) Dragan, roen 1907. Srbin, poginuo 1941. u Gregovi (Stanko) Nikola, roen 1899. Crnogorac, ubijen od ustaa
aprilskom ratu 1941 god., Rajlovac (1132057038) 1944. u logoru, Jasenovac (2878002021)
Galali (Nurija) Rizo, roen 1916. Musliman, poginuo 1943. u Grmek (Anton) Anton, roen 1885. Slovenac, ubijen 1941. u
NOBu, Travnik (1129028009) direktnom teroru, Banja luka (1771002007)
Gali (Anton) Ivica, roen 1928. Hrvat, ubijen 1945. u zatvoru, Hum Grubar-kajtez (Mile) Gospava, roena 1881. Srpkinja, ubijena 1942.
na sutli (1126002009) u direktnom teroru, Banja luka (1132049027)
Gali (Gavran) Stevan, roen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Gruji (Milo) ivko, roen 1925. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Turbet (0210082030) teroru, Banja luka (1578077008)
Galijaevi (Beir) Ziba, roena 1920. Muslimanka, poginula 1942. Guni (Muharem) Ahmet, roen 1924. Musliman, poginuo 1941. u
u NOBu, Kokari (1544047098) NOBu, Banja luka (1132053012)
Ganza (Petar) Ljubo, roen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Guni (Nurija) Avdo, roen 1920. Musliman, ubijen 1941. u
Prnjavor (2677034025) direktnom teroru, Bukvalek (1132055007)
Gari (Jozo) Zvonko, roen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Guni (Sulejman) Sulejman, roen 1890. Musliman, ubijen od
Zenica (1134085017) ustaa 1942. u direktnom teroru, Piskavica (1129029042)
Gari (Niko) Gina, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa 1945. u Guti (Antun) Katarina, roena 1890. Hrvatica, poginula 1944.
logoru, Jasenovac (1913078005) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2835054012)
Gari (Niko) Vlado, roen 1912. Srbin, ubijen 1943. u direktnom Guti (Jovan) Simo, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1945. u
teroru, Kraljevo (1913078004) logoru, Jasenovac (1131044022)
Gasal (Paa) Jusuf, roen 1902. Srbin, poginuo 1944. u direktnom Gvero (Jovo) Simo, roen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
teroru, Banja luka (1131042014) Banja luka (1132048008)
Gapar (Jure) Stipo, roen 1927. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom Gvoar (Idriz) Irfan, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
teroru, Banja luka (1128015010) logoru, Stara gradika (1577064002)
Gai (Avdo) Suljo, roen 1892. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Habula (Hamid) Zaim, roen 1905. Musliman, ubijen 1944. u
15.kraj. brigada (1131045028) zatvoru, Banja luka (1126005050)
Gazi (amil) Ahmet, roen 1907. Musliman, poginuo 1942. u Haiali (Mustafa) Alija, roen 1888. Musliman, ubijen 1945. kod
NOBu, Cerovnica (1132055012) kue, Banja luka (1131041053)
Gazi (Hivze) Hidojet, roen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Hadialagi (Osman) Muruveta, roena 1921. Muslimanka, ubijena
Crna gora (1130036048) 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1571144045)
Germovi (Alija) Hiba, roena 1935. Muslimanka, poginula 1945. Hadi (Ahmed) evala, roena 1918. Muslimanka, poginula 1942.
prilikom borbi, Banja luka (1132057020) u NOBu, Na kozari (1131045022)
Glamaan (Milan) Drago, roen 1923. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Hadi (Jusuf) Kasim, roen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
u direktnom teroru, Banja luka (2833021009) Banja luka (1131045021)
Glamoak (Milan) Mileva, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Hadidedi (Muhamed) Safija, roena 1880. Muslimanka, ubijena
1942. u masovnom pokolju, Banja luka (2833021008) 1944. u direktnom teroru, Banja luka (1571144044)
Glamoak (Niko) Desa, roena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaa Hadihalilovi (Sulejman) Ahmed, roen 1919. Srbin, poginuo 1942.
1942. u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (1132049022) u NOBu, Krmine kod b.l. (1130031034)
Glamoanin (Gajo) Teodor, roen 1911. Srbin, ubijen 1941. u Hadijusufovi (Adem) Osman, roen 1922. Musliman, ubijen od
direktnom teroru, Valinja (1126005007) ustaa 1944. u logoru, Jasenovac (2620034006)
Glamoanin (Nn) Joka, roena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaa Hadimujagi (Kasim) emludin, roen 1928. Musliman, poginuo
1942. nepoznato, Draguli (5002s00045) 1945. u NOBu, Breice sloveni (1131046035)
Gluha (Omer) Refik, roen 1920. Musliman, poginuo 1945. u Hadiabi (Smail) Nurija, roena 1925. Srpkinja, poginula 1945. u
NOBu, Banja luka (1132049006) NOBu, Kotor varo (1132051001)
Gluha (Smajo) Ibrahim, roen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Hadisahovi (Ahmet) Zajim, roen 1922. Musliman, poginuo 1944.
Odak (1132050011) u NOBu, Beograd (1132052006)
Glumac (Miladin) edo, roen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Hadiselimovi (amil) Sejfudin, roen 1915. Srbin, poginuo 1942.
Ljubaevo (1126007011) u NOBu, Banja luka sfrj (1133061007)
Glumac (Miladin) Danilo, roen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Hafizovi (Muhamed) Adem, roen 1910. Musliman, ubijen 1941. u
Kozara (1126007010) direktnom teroru, Banja luka (1132055005)
Glumac (Miladin) ore, roen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Hahni (Edhem) Abaz, roen 1900. Musliman, ubijen od ustaa
Poarevac (1126007009) 1944. u logoru, Jasenovac (1132048014)

Muzej rtava genocida Beograd 6 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Hajdukovi (Josip) Petar, roen 1879. Srbin, ubijen 1942. u Huski (Alid) Hasan, roen 1916. Musliman, poginuo 1944. prilikom
direktnom teroru, B.luka (0908022048) borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130038008)
Hajdukovi (Petar) Josif, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa 1941. Huski (Avdo) Mustafa, roen 1927. Musliman, poginuo 1942. u
nepoznato, Banja luka (6002s00691) NOBu, Kozarac (1132055004)
Hajdukovi (Petar) Josip, roen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca Ibievi (Ahmed) Zeina, roena 1919. Hrvatica, ubijena od ustaa
1943. kod kue, Banja luka (6002s00690) 1942. u logoru, Jasenovac (2819001012)
Hajon (Jozef) Hanika, roena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaa Ibievi (Zein) Zeina, roena 9999. Hrvatica, ubijena od ustaa
1942. u izbeglivu, Derventa (8000s00627) 1942. u logoru, Jasenovac (2819001014)
Hajon (Jozef) Rikica, roena 1936. Jevrejka, ubijena od ustaa Ibrahimbegovi (Adam) Neil, roen 1927. Musliman, ubijen 1944. u
1942. u izbeglivu, Derventa (8000s00765) direktnom teroru, upa banja luka (1131045019)
Hajon (Jozef) Teodor, roen 1934. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Ibriagi (Ibri) Sulejman, roen 1908. Musliman, nestao 1945. u
izbeglivu, Derventa (8000s01029) NOBu, Nepoznato (1132048013)
Hajrulahovi (Mustafa) Nevzeto, roena 1925. Muslimanka, ubijena Ibribegovi (Ragib) Zijad, roen 1903. Musliman, ubijen 1944. u
1944. u NOBu, Sanski most (1131044002) direktnom teroru, Banja luka (1132050003)
Halalki (Husmija) Sulja, roen 1912. Musliman, poginuo 1942. u Ibrieni (Mato) Alija, roen 1897. Musliman, ubijen 1943. u zatvoru,
NOBu, Drvar (1129028003) Banja luka (2832047024)
Halilovi (Saniha) Kadrija, roen 1932. Musliman, poginuo 1944. Ibrievi (Akmo) Zenja, roena 1923. Muslimanka, ubijena od
prilikom borbi, Banja luka (1130037006) ustaa 1944. u logoru, Jasenovac (2764046007)
Halimi (Omer) Halim, roen 1916. Srbin, ubijen od Maara 1943. u Ibrievi (Bajo) Sulja, roen 1920. Hrvat, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Baka topola (1129029019) logoru, Jasenovac (2819001013)
Hama (Jakob) Rozalija, roena 1914. ostalo, ubijena 1944. kao Ibrievi (Bajro) azim, roen 1939. Musliman, ubijen od ustaa
zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (1131039052) 1944. u logoru, Jasenovac (2764046005)
Hasanovi (Asif) Sakib, roen 1925. Musliman, poginuo 1943. u Ibrievi (Suljo) Bajro, roen 1914. Musliman, ubijen od ustaa
NOBu, Zenica (1127013038) 1944. u logoru, Jasenovac (2764046006)
Hasi (Reda) Alija, roen 1915. ostalo, poginuo 1943. u NOBu, Ili (ore) Darinka, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa 1944.
Nepoznato (0920090029) u logoru, Stara gradika (5020s00283)
Hati (Meho) Mehmed, roen 1914. Musliman, ubijen od etnika Ili (ore) Zorka, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa 1944. u
1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019033) logoru, Stara gradika (5020s00282)
Hati (Meho) Mehmed, roen 1916. Musliman, ubijen od etnika Ili (uro) Danica, roena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaa 1944. u
1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019014) logoru, Stara gradika (5020s00284)
Havlek (Matija) Josip, roen 1896. Hrvat, ubijen od ustaa 1945. u Ili (Josipa) Mirjana, roena 1909. Jevrejka, ubijena od ustaa
logoru, Jasenovac (1128015002) 1942. u logoru, Stara gradika (1128021035)
Heimovi (air) Mujo, roen 1924. Musliman, poginuo 1943. u Ili (Ljubo) Mladen, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u
NOBu, Jajce (1132049001) logoru, Jasenovac (1129028006)
Henrik (Ivan) Holaek, roen 1902. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Ili (Nn) ore, roen 1898. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u logoru,
Banja luka (1128017020) Jadovno (M0008129)
Herceg (Nn) Leopold, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Ilovoa (Mato) Petar, roen 1903. Hrvat, poginuo 1944. prilikom
logoru, Jadovno (M0008187) borbi ili bombardovanja, Biha (1126005008)
Hercegovac (Muharem) Avdo, roen 1911. Musliman, poginuo Islamovi (Hasan) Tenfik, roen 1921. Musliman, poginuo 1945. u
1942. u NOBu, Kozara-prijedor (1129028004) NOBu, Karlovac (1131046038)
Hercegovac (Muharem) emal, roen 1924. Musliman, poginuo Ismailovi (Nn) Ismail, roen 1926. Musliman, ubijen od ustaa
1943. u NOBu, Ledinita (1129028005) 1943. u logoru, Jasenovac (1130035017)
Hercegovac (Salih) Kasim, roen 1922. Musliman, poginuo 1942. u Ivankovi (Stanoje) Petar, roen 1898. Srbin, ubijen 1943. u
NOBu, emernica (1131045031) direktnom teroru, Joavka (0386007010)
Herga (Alojz) Franjo, roen 1885. Slovenac, ubijen 1944. prilikom Ivkov (Nn) Radivoje, roen 1909. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
borbi ili bombardovanja, Banja luka (1129024014) teroru, umg-abolj (1128021046)
Hernik (Ivan) Holaek, roen 1902. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Jajevi (Mile) Jozo, roen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
Banja luka (1128014002) Oovka (1126005042)
Hodi (Alija) Husnija, roen 1910. Musliman, poginuo 1944. Jajevi (Mile) Niko, roen 1927. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u
prilikom borbi ili bombardovanja, Osijek (1129023044) logoru, Stara gradika (1126005043)
Hofman (Nn) Filip, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Jajevi (Niko) Pero, roen 1899. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
logoru, Jadovno (M0008188) teroru, Bosanski novi (1126002004)
Holaus (Artur) Volter, roen 1918. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom Jajti (Petar) uro, roen 1878. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod
teroru, Zagreb (1126007001) jajca (2844035020)
Honi (Demir) Demir, roen 1899. Musliman, ubijen 1941. u Jaki (Jure) Anto, roen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Banja
direktnom teroru, Sjenica (1505011001) luka (1129027032)
Horbo (Sulejman) Enver, roen 1921. Srbin, poginuo 1944. Jakovljevi (Ilija) Duan, roen 1909. Srbin, ubijen 1943. u
prilikom borbi ili bombardovanja, Prnjavor (1130034029) direktnom teroru, Banja luka (1126007054)
Horvat (Nn) Tibor, roen 1918. Maar, ubijen 1944. kod kue, Banja Jaki (Todor) Aleksandar, roen 1921. Srbin, poginuo od ustaa
luka (1129026011) 1944. u NOBu, Jablanica (1573016020)
Horvat-duji (Nn) Sofija, roena 1889. Maarica, ubijena 1944. kod Janek (Franjo) Franjo, roen 1922. Srbin, nestao od ustaa 1943.
kue, Vrbanja (1131039043) u logoru, Lepoglava (1492125024)
Hoti (Ibrahim) Azemina, roena 1906. Muslimanka, ubijena od Jani (Rade) Blagoja, roen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
ustaa 1942. u logoru, Stara gradika (1587077011) Nepoznato (2175081024)
Hoti (Nn) Azemina, roena 1901. Muslimanka, ubijena od ustaa Janjatovi (Lazar) Lazar, roen 1882. Srbin, poginuo 1944. prilikom
1943. u logoru, Jasenovac (1392010029) borbi ili bombardovanja, Banja luka (1132060010)
Hoti (erif) Gijasa, roena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Jankovi (Mladen) Nemanja, roen 1925. Srbin, ubijen 1944. kod
Nepoznato (1587077012) kue, Banja luka (1129024008)
Hupki (Mujo) Duda, roena 1880. Muslimanka, ubijena 1941. u Jankovi (Petar) Duan, roen 1917. Srbin, poginuo 1941. prilikom
direktnom teroru, Banja luka (1129029016) borbi ili bombardovanja, Banja luka (0039004012)
Husejinovi (Asim) Ekren, roen 1924. Musliman, poginuo 1945. u Jari (Milutin) Kosta, roen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
NOBu, Kod drave (1128022041) Karunovac-b.luk (1128020003)

Muzej rtava genocida Beograd 7 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Jaroevac (Jakov) Franjo, roen 1925. Hrvat, nestao 1943. Kapor (Spasoje) Bosa, roena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaa
nepoznato, Nepoznato (1129029051) 1943. u logoru, Stara gradika (1129023084)
Jeflanovi (Pere) Jeka, roena 1880. Srpkinja, ubijena 1943. u Kapor (Spasoje) Mara, roena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Banja luka (1131047004) 1943. u logoru, Stara gradika (1129023085)
Jeflanovi (Vaso) Borka, roena 1918. Srpkinja, ubijena 1943. u Kapor (Spasoje) Vladimir, roen 1922. Srbin, poginuo 1942. u
direktnom teroru, Banja luka (1131047006) NOBu, Kozara (1129023083)
Jeflanovi (Vaso) Predrag, roen 1928. Srbin, ubijen 1943. u Karabegovi (Hasan) Aia, roena 1912. Muslimanka, poginula
direktnom teroru, Banja luka (1131047005) 1942. u NOBu, Bolnica u emer (1131045004)
Jeki (ore) Boko, roen 1924. Srbin, ubijen od etnika 1943. u Karabegovi (Husein) Mahmut, roen 1923. Musliman, ubijen 1945.
direktnom teroru, Banja koviljaa (1127008008) nepoznato, Banja luka (1131041025)
Jelisavi (Vitomir) Radosav, roen 1921. Srbin, ubijen 1941. u Karabegovi (Omer) Muharem, roen 1922. Musliman, poginuo od
NOBu, Trenica (2817093018) ustaa 1944. u NOBu, Jastrebarsko (1131041015)
Jeremi (Glio) Rajko, roen 1916. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Karabegovi (Salih) Edhem-leda, roen 1906. Musliman, poginuo
Kaimdol (1584020005) 1942. u NOBu, emernica (1131041016)
Jevi (Stevan) Zdravko, roen 1888. Srbin, ubijen 1943. u Karahusi (Hasan) Muharem, roen 1907. Musliman, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Krvavci (2830021001) direktnom teroru, Banja luka (1132055003)
Jevi (Zdravko) Mirjana, roena 1928. Srpkinja, umrla 1944. pri Karajli (Dervi) Devad, roen 1921. Musliman, poginuo 1944. u
deportaciji, Uice (2830021002) NOBu, Snjegotina banj (1132054008)
Joki (Petar) Hid, roen 1929. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Karan (Vasa) Simo, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
Karlovac (1128014012) logoru, Jasenovac (0551025010)
Joki (Petar) Vid, roen 1929. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Karasijevi (Ilija) Slavko, roen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Karlovac (1128017012) Pula (0045017010)
Joki (Stanko) Radovan, roen 1925. Srbin, ubijen 1944. u Katana (Ibrahim) Ferid, roen 1903. Musliman, ubijen od ustaa
direktnom teroru, Nepoznato (0052088017) 1943. u logoru, Jasenovac (1130035021)
Jorgi (Milo) Simo, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Katana (Suljo) Smajo, roen 1897. Musliman, ubijen 1944. kod
logoru, Jasenovac (1126007023) kue, Banja luka (1129024035)
Jorgi (Savo) Duanka, roena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaa Kaui (Ivan) Viktor, roen 1906. Slovenac, ubijen od ustaa 1944.
1942. u logoru, Jasenovac (1126007025) u logoru, Stara gradika (1510004015)
Jorgi (Simo) Gojko, roen 1905. Srbin, ubijen 1944. u direktnom Kazaz (Ahmet) Muhamed, roen 1906. Musliman, poginuo od
teroru, Sunja (1126007026) ustaa 1942. u NOBu, Manastir gorjan (1132053009)
Jorgi (Simo) Mladen, roen 1914. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kecmanovi (Ilija) Duan, roen 1877. Srbin, umro 1942. pri
logoru, Jasenovac (1126007024) deportaciji, Nepoznato (1129026020)
Jovanovi (Pana) Vaso, roen 1889. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kemenc (Josip) Ivica, roen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu,
u logoru, Jasenovac (1128020013) Busovaa (1126005049)
Jovanovi (Pane) Vaso, roen 1898. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kijakovi (Mustafa) ehra, roena 1896. Muslimanka, ubijena od
u zatvoru, Glina (1132049004) Nemaca 1943. u direktnom teroru, Banja luka (1128019029)
Jovanovi (Pavle) Mitar, roen 1909. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kizmi (Sulejman) Muho, roen 1924. Musliman, poginuo 1945. u
u logoru, Jasenovac (1128014037) NOBu, Adak (1131042002)
Jovanovi (Platon) Sin, roen 1871. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Kjuki (Jusuf) Husein, roen 1914. Musliman, ubijen od ustaa
teroru, Banja luka (1128016001) 1944. u logoru, Jasenovac (1130034036)
Jovi (Rade) Boo, roen 1887. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Banja Klaser (Celestin) Valentin, roen 1910. Hrvat, ubijen od ustaa
luka (1128015016) 1944. u logoru, Jasenovac (1128016010)
Juji (Muharem) Mustafa, roen 1921. Musliman, ubijen 1942. u Kljaji (Nikola) Pero, roen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Na
direktnom teroru, Cazin (1129030014) drvaru (0045020029)
Juri (Marko) Ladislav, roen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kljuo (Jusuf) Husein, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1945. u
Zlogbin suak (0838011038) logoru, Jasenovac (1131046013)
Jurini (Niko) Drago, roen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klovar (Matija) Fridrik, roen 1928. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u
Sutjeska (1129025023) logoru, Stara gradika (2745152014)
Jusufovi (Meho) Huska, roen 1903. Musliman, ubijen od ustaa Knaus (Nn) Marija, roena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Stara gradika (1131041060) u logoru, Stara gradika (1128021034)
Jusupovi (Halil) Husein, roen 1907. Musliman, ubijen od ustaa Kneevi (Nikola) Momir, roen 1921. Srbin, poginuo 1943. u
1943. u logoru, Jasenovac (1130038001) NOBu, B.gradika (0908022029)
Kabiljo (Aron) Elias, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Kneevi (Trivo) Jela, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa
logoru, Jadovno (M0008130) 1943. nepoznato, Han kola (0211092018)
Kabiljo (Avram) Roza, roena 1877. Jevrejka, ubijena od ustaa Knezovi (Mate) Marijan, roen 1912. Hrvat, umro 1942. u zatvoru,
1942. u logoru, Stara gradika (0886106028) Mostar (2675025002)
Kabiljo (Elijas) Fric, roen 1933. Jevrej, poginuo 1941. prilikom Koar (Pero) Vlado, roen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, id
bombardovanja, Banja luka (8000s01161) (1130038010)
Kajkut (Petar) Filip, roen 1892. Srbin, ubijen 1942. prilikom borbi ili Koda (ura) Dragutin, roen 1911. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
bombardovanja, Karanovac (1131046039) teroru, Banja luka (0854069027)
Kajtez (Mio) Milan, roen 1904. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Koji (Mitar) Ratko, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942. kod
teroru, Banja luka (1132049028) kue, Drakuli (5002s00044)
Kaki (Milan) Borivoje, roen 1937. Srbin, poginuo 1945. prilikom Koji (piro) Ilija, roen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
borbi, Banja luka (1131039055) logoru, Dachau (1127008006)
Kalnok (Georg) Lazar, roen 1907. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Koji (Vaso) Branko, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u
Smederevo (1127010045) logoru, Stara gradika (1127010035)
Kapetanovi (Alija) Hakija, roen 1917. Srbin, poginuo 1942. u Koji (Vaso) Duan, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u
NOBu, Stara gradika (1130036001) logoru, Stara gradika (1127010034)
Kapetanovi (Husein) Sedad, roen 1922. Srbin, poginuo 1944. u Koji (Vaso) Ljuba, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u
NOBu, Mutnik cazin (1129023009) logoru, Stara gradika (1127010036)
Kapetanovi (Muharem) Alija, roen 1880. Musliman, ubijen 1944. u Koji (Vaso) Mitar, roen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
direktnom teroru, Kozara (1130031014) logoru, Auschwitz (1127010037)

Muzej rtava genocida Beograd 8 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Kokanovi (Marko) Simo, roen 1906. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Kovaevi (Lazo) Milivoj, roen 1891. Srbin, poginuo 1944. pri
Banja luka (1129024004) deportaciji, Veliki iljegov (1570136013)
Kokanovi (Marko) Slobodan, roen 1914. Srbin, poginuo 1943. u Kovaevi (Marko) Marko, roen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u
NOBu, Lu.palanka (1129024003) NOBu, Kotor varo (1130034037)
Koljanin (Jovan) Milorad, roen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca Kovaevi (Mehmed) Safet, roen 1916. Musliman, ubijen 1942. u
1941. u logoru, Zemun Sajmite (2424071023) direktnom teroru, Prijedor (1201015002)
Komadina (Vaso) Boro, roen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kovaevi (Milivoj) Mirko, roen 1921. Srbin, ubijen 1941. na
Nepoznato (1126005010) prinudnom radu, Mrkonji grad (1570136011)
Komadina (Vaso) Ivan, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kovaevi (Milivoj) Zora, roena 1924. Srpkinja, poginula 1945. u
Nepoznato (1126005009) NOBu, Bosanska krupa (1570136012)
Komforti (Nn) Jako, roen 1902. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Kovaevi (Muhamed) Ibrahim, roen 1921. Srbin, poginuo 1945. u
logoru, Jasenovac (2331026023) NOBu, Karlovac (1132050010)
Komforti (Nn) Marta, roena 1908. Jevrejka, ubijena od Italijana Kovaevi (Osman) Muharem, roen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u
1943. u logoru, Rab (2331026021) NOBu, Banja luka (1132050009)
Komljenovi (Jovan) Dujko, roen 1910. Srbin, poginuo 1942. u Kozaragi (Paa) Kerim, roen 1914. Musliman, ubijen 1941. u
NOBu, Kozara (1131043035) direktnom teroru, Nepoznato (1130037018)
Konar (Stevo) Tatjana, roena 1925. Hrvatica, umrla 1945. u Kozaragi (Paa) Mesud, roen 1915. Musliman, ubijen 1941. u
NOBu, Banja luka (1130034021) direktnom teroru, Nepoznato (1130037017)
Konforti (Jakob) Vesna, roena 1931. Jevrejka, ubijena od ustaa Kralji (Laze) Nastasija, roena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u logoru, akovo (8000s01466) 1945. u logoru, Jasenovac (1128021011)
Konforti (Jakov) Vesna, roena 1933. Jevrejka, ubijena od Italijana Kraus (Dragutin) Aleksandar, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u logoru, Rab (2331026022) 1941. u logoru, Jadovno (M0008133)
Konjik (ore) Milan, roen 1922. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Kreka (Stanko) Stevo, roen 1902. Srbin, nestao 1943. nepoznato,
Kraljevica (1127013031) Nepoznato (1132057040)
Konjik (ore) Savo, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Kremenovi (Stevo) Slavica, roena 9999. Srpkinja, ubijena od
logoru, Jasenovac (1127013032) ustaa 1945. u logoru, Stara gradika (1128022047)
Kop (tefan) uro, roen 1923. Slovenac, ubijen 1943. u zatvoru, Kresi (Petar) Mihailo, roen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Vaistberg Pri austrija (2039093022) Banja luka (0712080005)
Kopaka (Ilija) Dara, roena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaa 1941. Krivi (Mile) Ilija, roen 1900. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom
u logoru, Jasenovac (1131039054) teroru, Banja luka (1127010055)
Kopaka (Nn) Ilija, roen 1874. Srbin, ubijen 1944. u direktnom Krui (Kasim) Demaludin, roen 1928. Musliman, poginuo 1945.
teroru, Banja luka (1131039053) u NOBu, Breice (1237025001)
Kopanja (Mio) Ilija, roen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom Kuuk (Nedil) Sulejman, roen 1912. Musliman, ubijen od ustaa
teroru, Banja luka (1128022001) 1945. u logoru, Jasenovac (1131044028)
Kopanja (Nn) Savka, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. u Kuukovi (Atif) Suljo, roen 1923. Musliman, ubijen 1943. kod
direktnom teroru, Banja luka (1128022002) kue, Bos.gradika (1205026001)
Kopanja (Vaso) Voja, roen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kuduzovi (Alija) Muharem, roen 1926. Srbin, ubijen 1944. u
Bitka na kozari (0925002016) direktnom teroru, Crh. Petrievac (1130036041)
Koprivica (Nn) Dobrila, roena 1928. Srpkinja, umrla 1944. pri Kukrika (Jovo) Jovanka, roena 1903. Srpkinja, ubijena 1943. u
deportaciji, Beograd (1130033025) logoru, Banja luka (2337085015)
Korda (Mile) Zdravka, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa Kukrika (Stevo) Dara, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u zatvoru, Banja luka (1129026001) 1943. nepoznato, Banja luka (2337085017)
Kordi (Lujo) Mirko, roen 1909. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Kukrika (Stevo) Gospa, roena 1926. Srpkinja, ubijena 1943. u
logoru, Jadovno (M0008131) logoru, Banja luka (2337085016)
Kordi (Mile) Mirko, roen 1909. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Kukrovi (Dafer) Ahmet, roen 1918. Srbin, poginuo 1943. u
logoru, Jadovno (1131046032) NOBu, Bosanska dubica (1132048012)
Kos (Nn) Jovo, roen 1905. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kulenovi (Ahmed) Irfan, roen 1923. Srbin, ubijen 1942. u
Nepoznato (1776037005) direktnom teroru, Klju (1130032023)
Kos (Petar) Ana, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom Kulenovi (Ibrahim) Safet, roen 1914. Musliman, ubijen 1944. u
teroru, Nepoznato (1776037006) direktnom teroru, Banja luka (1547075004)
Kosalica (Jaa) Savan, roen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Kulenovi (Smajil) Rajhana, roena 1926. Muslimanka, ubijena
teroru, Banja luka (0417420013) 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133066008)
Kosalica (Kosta) Savka, roena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. u Kulenovi (Smajil) Umrana, roena 1923. Muslimanka, ubijena
direktnom teroru, Banja luka (0417420014) 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133066009)
Kosalica (Sava) uro, roen 1926. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Kumare (Radovan) Milo, roen 1910. Srbin, poginuo 1942. u
teroru, Banja luka (0417420015) NOBu, Kotor varo (1492125025)
Kosalica (Savo) Jovanka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuna (Pevo) Filip, roen 1904. Hrvat, ubijen od ustaa 1942. u
1941. nepoznato, Banja luka (0417420016) logoru, Jasenovac (2399040004)
Koica (Jovan) Duan, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kurbali (Stevo) Nada, roena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaa
nepoznato, Kotor varo (5020s00447) 1945. u logoru, Stara gradika (1127008010)
Koica (Jovan) Jovo, roen 1908. Srbin, poginuo 1941. u Kuruzovi (Glio) Svetozar, roen 1882. Srbin, ubijen od ustaa
aprilskom ratu 1941 god., Gospi (0951090011) 1941. u logoru, Jadovno (1128022033)
Koica (Nn) Jovo, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Kumi (Muho) Alija, roen 1906. Musliman, ubijen od ustaa 1944.
logoru, Jadovno (M0008132) u logoru, Jasenovac (1132054005)
Kostajnek (Petar) Drago, roen 1902. Hrvat, ubijen od ustaa Kumi-mujaji (Hasan) Bisera, roena 1924. Muslimanka, poginula
1944. u logoru, Stara gradika (1544050034) 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Sanski most (1130036042)
Kova (Franjo) Zlata, roena 1926. Hrvatica, ubijena 1944. prilikom Kuni (Alija) Ervin, roen 1913. Musliman, poginuo 1942. u NOBu,
borbi ili bombardovanja, Banja luka (1127008005) Moskovare (1132053008)
Kovaevi (Ahmet) Ismet, roen 1931. Musliman, ubijen od ustaa Kutil (Franjo) Vinko, roen 1910. ostalo, ubijen 1943. prilikom borbi
1943. nepoznato, Banja luka (1132048007) ili bombardovanja, Banja luka (1133066015)
Kovaevi (Ivo) Marija, roena 1907. Hrvatica, ubijena 1944. u Kuzinkijevi (Gavro) Josip, roen 1916. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Banja luka (1128015003) direktnom teroru, Mitrovii selo (1130031031)

Muzej rtava genocida Beograd 9 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Lackovi (Omanije) Branislav, roen 1913. Srbin, umro od Nemaca Levi (Jakob) Diana, roena 1914. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942.
1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-oflag (2493013003) u logoru, Stara gradika (2846063014)
Lackovii (Andrija) Branislav, roen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca Levi (Jakob) Isak, roen 1910. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-oflag (0235011012) logoru, Jadovno (M0008140)
Ladanji (uro) Josip, roen 1909. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom Levi (Jakob) Isak, roen 1916. Jevrej, ubijen 1943. u logoru,
teroru, Gradika (1129029002) Bosanska dubica (2846063015)
Ladarevi (Alija) Enver, roen 1925. Musliman, ubijen 1943. u Levi (Jakob) Lea, roena 1909. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Banja luka (1541030020) logoru, Stara gradika (2846063010)
Lang (Andrija) Drago, roen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Levi (Jakob) Majer, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Manjovci (2824045024) logoru, Jadovno (M0008142)
Lank (Andrija) Drago, roen 1924. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. Levi (Jakov) Matilda, roena 1897. Jevrejka, ubijena od ustaa
kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemaki logor (1131039050) 1943. u logoru, Jasenovac (2822024008)
Lank (Nn) Leopold, roen 1899. Hrvat, umro 1945. u zatvoru, Levi (Jozef) Emanul, roen 1882. Maar, ubijen od ustaa 1942. u
Nepoznato (1131039051) logoru, Stara gradika (1132056003)
Lasigri (Jakov) Branko, roen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Levi (Jozef) Erna, roena 1902. Jevrejka, ubijena od ustaa 1943. u
L.palanka (1129024006) logoru, Jasenovac (2822024004)
Lasigri (Jakov) Zdravko, roen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u Levi (Leon) Albert, roen 1910. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
NOBu, elinac.jakovka (1129024005) logoru, Jadovno (M0008136)
Laslo (Mavro) Herman, roen 1882. Jevrej, ubijen od Nemaca 1944. Levi (Leon) Izidor, roen 1913. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
u logoru, Bergen-belsen (1128014033) logoru, Jadovno (M0008139)
Laslo (Nn) Ignac, roen 1886. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Levi (Leon) Lela, roena 1905. Jevrejka, ubijena 1941. u zatvoru,
logoru, Jadovno (M0008134) Banja luka (2511094007)
Lazarevi (Lazo) Stevan, roen 1890. Srbin, ubijen 1941. u Levi (Leon) Mica, roena 1895. Jevrejka, ubijena 1941. u zatvoru,
direktnom teroru, Banja luka (1132058017) Banja luka (2511094003)
Lazarevi (Panto) Cvijetan, roen 1898. Srbin, poginuo 1944. u Levi (Leon) Salomon, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
NOBu, Mion.lazarevac (1129023076) logoru, Jadovno (M0008147)
Lazarevi (Petar) Dragomir, roen 1920. Srbin, ubijen 1941. u Levi (Leon) Sarina, roena 1900. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942.
direktnom teroru, Blagaj (1132056007) u logoru, Stara gradika (2511094005)
Lazarevi (Petar) Ljuban, roen 1923. Srbin, ubijen od ustaa 1941. Levi (Majer) Abraham, roen 1881. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
u direktnom teroru, Blagaj (1132056008) logoru, Jadovno (M0008135)
Lazarevi (Petra) Dragomir, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa Levi (Mojsij) Mihael, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
1941. nepoznato, Blagaj japra (5002s01186) logoru, Jadovno (M0008144)
Lazarevi (Stevan) Duan, roen 1919. Srbin, poginuo 1945. u Levi (Moni) Haim, roen 1924. Jevrej, ubijen od ustaa 1943. u
NOBu, Banja luka (1132058018) logoru, Stara gradika (2678041045)
Lazarko (Janko) Ivan, roen 1910. ostalo, ubijen od ustaa 1945. u Levi (Moa) Leon, roen 1916. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Stara gradika (1132056019) logoru, Jadovno (1129023033)
Lazi (Milorad) Milutin, roen 1916. Srbin, nestao 1941. u Levi (Moa) Luna, roena 1905. Makedonka, ubijena od ustaa
aprilskom ratu 1941 god., Banja luka (0424027007) 1942. u logoru, Jasenovac (1129023028)
Lazii (Nikola) Dobrislav, roen 1923. Srbin, poginuo 1944. u Levi (Moa) Zlata, roena 1910. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942. u
NOBu, Sanski most (1129026005) logoru, Jasenovac (1129023032)
Lazii (Nikola) Vitomir, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1944. Levi (Moe) Albert, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
nepoznato, Banja luka (1129026006) logoru, Jadovno (M0008137)
Lazii (Trive) Nikola, roen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Levi (Nelo) Salamon, roen 1897. Jevrej, ubijen od ustaa 1943. u
teroru, Klju (1129026004) logoru, Jasenovac (2822024005)
Lazii (Trivo) Nikola, roen 1898. Srbin, zaklan od ustaa 1941. u Levi (Nn) Hana, roena 1884. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1941. u
masovnom pokolju, Klju (5002s01292) logoru, Auschwitz (2825049017)
Lebenhart (Nn) Kamilo, roen 1881. Jevrej, ubijen 1941. u Levi (Nn) Irena, roena 1887. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Brko (1129023020) logoru, Stara gradika (2846063009)
Lemaji (Savo) Franjo, roen 1904. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom Levi (Nn) Jozef, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
teroru, Banja luka (1126006052) logoru, Jadovno (M0008141)
Levi (Abraham) Salamon, roen 1880. Jevrej, ubijen od ustaa Levi (Nn) Leon, roen 1867. Jevrej, ubijen 1942. u direktnom teroru,
1942. u logoru, Stara gradika (2846063019) B.luka (2511094001)
Levi (Abrahim) Jakob, roen 1867. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Levi (Nn) Majim, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
logoru, Stara gradika (2846063008) logoru, Jadovno (M0008143)
Levi (David) Angela, roena 1894. Jevrejka, ubijena od ustaa Levi (Nn) Mihail, roen 1904. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
1942. u logoru, Stara gradika (1127013010) logoru, Jasenovac (1129023034)
Levi (David) Angelina, roena 1900. Jevrejka, ubijena od ustaa Levi (Nn) Moni, roen 1900. Jevrej, ubijen od ustaa 1944. u logoru,
1942. u logoru, Stara gradika (2678041033) Jasenovac (2678041044)
Levi (David) Julijana, roena 1907. Jevrejka, ubijena od ustaa Levi (Nn) Moric, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
1941. u logoru, Stara gradika (1538002028) logoru, Jadovno (M0008145)
Levi (David) Salomon, roen 1890. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Levi (Nn) Roza-rahel, roena 1902. Jevrejka, ubijena od ustaa
logoru, Jasenovac (1127013012) 1942. u logoru, Jasenovac (1129023027)
Levi (David) Sarina, roena 1896. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942. Levi (Nn) Salamon, roen 1900. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
u logoru, Stara gradika (1127013013) logoru, Jasenovac (2678041034)
Levi (David) Sarina, roena 1902. Jevrejka, nestala od ustaa 1943. Levi (Rafal) Ernestina, roena 9999. Hrvatica, ubijena od ustaa
u logoru, Stara gradika (2678041047) 1943. u logoru, Jasenovac (2812018013)
Levi (Ferenc) Karolina, roena 1885. Maarica, ubijena od ustaa Levi (Ruram) Regina, roena 1873. Jevrejka, ubijena od ustaa
1942. u logoru, Jasenovac (1132056004) 1942. u logoru, Stara gradika (0886106029)
Levi (Haim) Salamon, roen 1889. Jevrej, ubijen od ustaa 1944. u Levi (Salamon) Braco, roen 1922. Jevrej, ubijen od ustaa 1943. u
logoru, Jasenovac (1547074018) logoru, Jasenovac (2678041036)
Levi (Hajm) Salomon, roen 1895. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Levi (Salamon) Estera, roena 1933. Jevrejka, ubijena od ustaa
logoru, Jadovno (1127013016) 1943. u logoru, Jasenovac (2822024007)

Muzej rtava genocida Beograd 10 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Levi (Salamon) Flora, roena 1923. Jevrejka, ubijena od ustaa Maglajli (Ibrahim) Sakib, roen 1926. Musliman, poginuo 1944. u
1942. u logoru, Stara gradika (1127013014) NOBu, id (1132048005)
Levi (Salamon) Flora, roena 1927. Jevrejka, ubijena od ustaa Maglajli (Muhamed) Devad, roen 1912. Musliman, ubijen od
1943. u logoru, Jasenovac (2822024006) ustaa 1945. u logoru, Stara gradika (1540015005)
Levi (Salamon) Hajim, roen 1927. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Maglajli (Muhamed) Munib, roen 1914. Musliman, poginuo 1943.
logoru, Stara gradika (8000s02052) u NOBu, Tesli (1540015006)
Levi (Salamon) Hajm, roen 1925. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Maglajli (Muhamed) Nedib, roen 1924. Musliman, poginuo 1942.
logoru, Stara gradika (1127013015) u NOBu, Nepoznato (1540015007)
Levi (Salomon) Avram, roen 1922. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. Maglajli (Muhamed) Vahida, roena 1907. Muslimanka, ubijena
u logoru, Stara gradika (1127013011) 1943. u direktnom teroru, Bosanski novi (1540015004)
Levi (Salomon) Leja, roena 1919. Jevrejka, ubijena od Nemaca Maglajli (Smoja) Sulejman, roen 1920. Musliman, poginuo 1944.
1944. u logoru, Beograd-banjica (1127013019) u NOBu, Slavonska Poeg (1131044026)
Levi (Salomon) Moo, roen 1894. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Majdani (Marijan) Pavo, roen 1908. Hrvat, ubijen 1941. prilikom
logoru, Jasenovac (1129023026) bombardovanja, Banja luka (1127008013)
Levi (Teodor) Isak, roen 1915. Jevrej, ubijen od ustaa 1943. u Majki (ore) Radojka, roena 1926. Srpkinja, ubijena 1943. u
logoru, Jadovno (2825049020) direktnom teroru, Gornja dragotinja (1129029046)
Levi (Teodor) Sadik, roen 1908. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Majstorovi (Marko) Jura, roen 1921. Hrvat, ubijen 1944. u
logoru, Jasenovac (2825049019) direktnom teroru, Banja luka (1132056013)
Levi (Teodor) Simka, roena 1905. Jevrejka, ubijena od ustaa Makivi (Nn) Jakov, roen 1892. Srbin, ubijen 1943. prilikom borbi ili
1941. u logoru, Jasenovac (2825049018) bombardovanja, Banja luka (1126006006)
Levi (Todoras) Simha, roena 1918. Jevrejka, ubijena od ustaa Malamed (Josip) Ambra, roen 1885. Hrvat, ubijen 1941. u
1941. u logoru, Jadovno (M0008148) direktnom teroru, Prijedor (1129029001)
Levi (Todoras) Zadik, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Malamed (Markus) Jakob, roen 1883. ostalo, ubijen od ustaa
logoru, Jadovno (M0008138) 1944. u logoru, Jasenovac (1129029003)
Levi (Zadik) Rafael, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Male (Nikola) Bogdana, roena 1931. Srpkinja, poginula 1945. u
logoru, Jadovno (M0008146) NORu, Kozara (2756042005)
Levi-papo (Leon) Angelina, roena 1897. Jevrejka, ubijena od Maleevi (Savo) Duanka, roena 1910. Srpkinja, ubijena od
ustaa 1942. u logoru, Stara gradika (2511094004) ustaa 1943. u logoru, Jasenovac (2828004003)
Lichterstein (Franc) Izaha, roen 1887. Jevrej, ubijen od ustaa Malinari (Tomo) Danica, roena 1900. Hrvatica, poginula 1944.
1943. u logoru, Jasenovac (2822024013) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (2476070005)
Lichterstein (Jozef) Vukica, roena 1892. Jevrejka, ubijena od Malinari (Vicko) Ivan, roen 1893. Hrvat, poginuo 1944. prilikom
ustaa 1943. u logoru, Jasenovac (2822024012) borbi ili bombardovanja, Banja luka (2476070004)
Liina (Jovo) Marko, roen 1848. Srbin, ubijen 1943. u direktnom Malini (Ostoja) Mirko, roen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
teroru, T. uice (1130038017) Zagreb (1126005057)
Liina (Marko) Milan, roen 1921. Srbin, poginuo 1941. prilikom Malki (Dervi) Mehmed, roen 1886. Musliman, poginuo 1945.
borbi ili bombardovanja, Uice (1130038018) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131041059)
Lihnitajin (Franjo) Izidor, roen 1896. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. Malki (Hasan) Osman, roen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
u logoru, Jasenovac (2812018012) Prnjavor crni v (1132051017)
Lihnitajin (Izidor) Josip, roen 1922. Hrvat, ubijen od ustaa 1943. Mami (Ilija) Tihomir, roen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
u logoru, Jasenovac (2812018011) Loven (2618010018)
Lihnitajin (Jozef) Bukica, roena 1891. Hrvatica, ubijena od ustaa Mandi (Jovan) Jeka, roena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. u
1943. u logoru, Jasenovac (2812018010) direktnom teroru, Gornji budelj (0039007046)
Lihtentajn (Izakar) Jozef, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa Mandi (Mile) Gospava, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa
1941. u logoru, Jadovno (M0008149) 1942. u direktnom teroru, Gornji budelj (0039007044)
Lihtertajn (Izah) Salamon, roen 1930. Jevrej, ubijen od ustaa Mandi (Mile) Milka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
1943. u logoru, Jasenovac (2822024014) u direktnom teroru, Gornji budelj (0039007045)
Lipovac (Marko) Marko, roen 1921. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Mandi (Nn) Momilo, roen 1905. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
Omarska (1126002010) teroru, Banja luka (1132053019)
Ljubani (Joco) Stevo, roen 1910. Srbin, streljan 1941. u zatvoru, Mandi (Savatije) Stojan, roen 1908. Srbin, umro 1943. u logoru,
Plitvika jezer (0822013031) Beograd (0950082005)
Ljubani (Nn) Stevo, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Mandrovi (Antun) Kata, roena 1920. Hrvatica, poginula 1944.
logoru, Jadovno (M0008150) prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2835054013)
Ljubibrati (Vaso) Ilija, roen 1920. ostalo, poginuo 1943. u NOBu, Mani (Fabijan) Fabijan, roen 1891. Hrvat, ubijen 1945. u
Tjentite (1474154002) direktnom teroru, elinac donji (1128021045)
Ljuboja (Mile) Jovanka, roena 1886. Srpkinja, ubijena 1943. Manojlovi (Boo) Duan, roen 1903. Srbin, ubijen od ustaa 1943.
prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska gradika (1126007016) u logoru, Jasenovac (2830021004)
Ljuboja (Stojan) Gojko, roen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Manojlovi (Mihajlo) Stevo, roen 1897. Srbin, poginuo 1945.
Nepoznato (1126007014) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1132051010)
Lovalija (Hasan) Muharem, roen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca Maraa (Jovo) Branko, roen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
1945. u logoru, Dachau (2516141006) Banja luka (1131046007)
Luka (Jovan) Milan, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Maraa (Jovo) Simo, roen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
logoru, Jadovno (1341015067) emernica (1131046008)
Lukovi (edomir) Miodrag, roen 1909. Srbin, nestao 1943. Marevi (Ilija) Stana, roena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. u
nepoznato, Nepoznato (0240005012) zatvoru, Banja luka (0180034013)
Macakanjna (Petar) Stevo, roen 1926. Srbin, poginuo 1944. u Mari (Anton) Mara, roena 1900. Slovenka, ubijena 1944. prilikom
NOBu, K. varo (1128018011) borbi ili bombardovanja, Banja luka (1913082001)
Makovi (Antonije) Ljubica, roena 1921. Srpkinja, ubijena od Mari (Vukan) Ljubomir, roen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
ustaa 1944. u logoru, Stara gradika (1131039009) Sremski front (1132057015)
Maarac (Aleksandar) Nada, roena 1922. Srpkinja, ubijena od Marii (Juraj) Juraj, roen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu,
ustaa 1942. u logoru, Stara gradika (1250008004) Ljubuko (2219127026)
Maestro (Mojsij) David, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. Marinkovi (Marko) Ilija, roen 1897. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
u logoru, Jadovno (M0008151) 2.lika brigada (2818102002)

Muzej rtava genocida Beograd 11 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Markovi (ore) Branislav, roen 1905. Srbin, umro od Nemaca Milainovi (Duan) Dragan, roen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca
1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-oflag (0845002017) 1944. nepoznato, Banja luka (1128016007)
Markovi (ore) Branislav, roen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca Milainovi (Duan) Duanka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od
1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaki logor (0278055003) Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1128016004)
Markovi (Pero) Savka, roena 1888. Srpkinja, poginula 1944. Milainovi (Duan) Jovo, roen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca
prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (0884088038) 1944. nepoznato, Banja luka (1128016006)
Markovi (Stojan) Mihajlo, roen 1879. Srbin, ubijen od ustaa Milainovi (Duan) Ljuba, roena 1935. Srpkinja, ubijena od
1941. u logoru, Jadovno (M0008152) Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1128016005)
Martinovi (Jovan) Vasa, roen 1877. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Milainovi (Duan) Mila, roena 1941. Srpkinja, ubijena od
u logoru, Stara gradika (0908019002) Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1128016008)
Martinovi (Jovan) Vaso, roen 1896. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Milainovi (Jovo) Dane, roen 1913. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru,
u logoru, Stara gradika (2842012003) Banja luka (1132049024)
Martinovi (Svetozar) Darinka, roena 1888. Srpkinja, ubijena od Milainovi (Nn) Danica, roena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. kod
ustaa 1941. u logoru, Stara gradika (2842012004) kue, Banja luka (1128016003)
Martinovi (Toza) Darinka, roena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaa Mili (Andrija) Vojin, roen 1922. Crnogorac, poginuo 1941. u
1942. u logoru, Stara gradika (0908019001) NOBu, Sutjeska (0442025010)
Maslo (Adem) Idriz, roen 1910. Musliman, poginuo od ustaa Mili (Trivun) Grozda, roena 1883. Srpkinja, poginula 1943.
1942. u NOBu, Maslovare (1132053003) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1129026003)
Maslo (Muharem) Hatia, roena 1909. Muslimanka, ubijena 1943. Milivojac (Vid) Ratko, roen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
u logoru, Bosanska gradi (1132053004) Ljubi Prnjavor (0278056033)
Mastnak (Rajmond) Osakar, roen 1903. Slovenac, nestao 1944. Miljevi (Jovo) Sretko, roen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
nepoznato, Bos.gradika (1128018016) Oko travnika (1131042011)
Matanovi (Andrija) Josip, roen 1898. Hrvat, ubijen od ustaa Miljevi (Jovo) Stoja, roena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaa
1941. u logoru, Jasenovac (1133066013) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1131042012)
Mataruga (Boo) Leposava, roena 1885. Srpkinja, umrla 1944. Miljevi (Lazo) Nikola, roen 1912. Srbin, ubijen 1942. kod kue,
prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (0868004017) Banja luka (1131041032)
Mataruga (Jovan) Jovanka, roena 1909. Srpkinja, poginula 1941. Miljevi (Stojko) Jovo, roen 1885. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
prilikom bombardovanja, Uice (0767008056) direktnom teroru, Drakuli (1131042010)
Mataruga (Nn) Jovan, roen 1904. Srbin, poginuo 1941. u Milki (Nn) Milan, roen 1904. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili
aprilskom ratu 1941 god., Kraljev breg (0767008055) bombardovanja, Zagreb (1132057058)
Matkovi (Miladin) Marko, roen 1904. Crnogorac, poginuo 1942. u Milojevi (Mihajlo) Marinko, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa
NOBu, Crna gora (2067029013) 1942. u logoru, Jasenovac (1131044013)
Maar (Nikola) Boko, roen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Milojkovi (Josif) Borka, roena 1914. Srpkinja, ubijena od Nemaca
Maglaj (1133061038) 1942. u logoru, Beograd-banjica (0137007002)
Maar (Nikola) Ivica, roen 1912. Hrvat, ubijen 1941. u NOBu, Milosavljevi (Radul) Milovan, roen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca
Gospi (1133061040) 1943. u logoru, Ni-crveni krst (2761020024)
Maar (Nikola) Josip-oa, roen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u Miloevi (Luka) Rade, roen 1869. Srbin, umro od bolesti 1941. u
NOBu, Travnik (1133061039) zatvoru, Beograd (1455038017)
Maar (Pavle) Marija, roena 1890. Hrvatica, umrla 1944. u NOBu, Miloevi (Rade) Pero, roen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
Koriani (1133061037) teroru, Banja luka (1132056011)
Maznik (Mihajlo) Petar, roen 1907. ostalo, poginuo 1942. u NOBu, Milovanovi (Ilija) Milorad, roen 1901. Srbin, ubijen 1943. prilikom
Kadinjaa (1126007021) borbi ili bombardovanja, Beograd (0531003002)
Medi (Stanko) Mato, roen 1888. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom Mitrovi (Petar) Branko, roen 1924. Srbin, umro 1942. nepoznato,
teroru, Sibac (1131044012) Beograd (0874036001)
Mehanovi (Muharem) Fikret, roen 1944. Musliman, ubijen od Mlaenovi (Jovan) Veljko, roen 1903. Srbin, poginuo 1942. u
Nemaca 1944. nepoznato, Banja luka (1132050005) NOBu, 18.brigada (1127013005)
Mehmedovi (Islam) Ismail, roen 1921. Musliman, poginuo 1945. u Momtijas (Nn) Sadik, roen 1921. Jevrej, poginuo 1942. u NOBu,
NOBu, Karlovac (1132051002) Svilajac srez r (1132051006)
Memagi (Hamdija) Hamdija, roen 1941. Musliman, poginuo 1941. Montias (Leon) Erna, roena 1928. Jevrejka, ubijena od ustaa
prilikom bombardovanja, Banja luka (1132051012) 1942. u logoru, Stara gradika (8000s01906)
Memi (Ibro) Mehmed, roen 1910. Musliman, ubijen od ustaa Montias (Leon) Mirjam, roena 1930. Jevrejka, ubijena od ustaa
1944. u logoru, Jasenovac (1132054003) 1942. u logoru, Stara gradika (8000s01640)
Memi (Ibro) Mustafa, roen 1904. Musliman, ubijen 1944. u Montijas (Avram) David, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
zatvoru, Banja luka (1132054002) u logoru, Jadovno (M0008153)
Memi (Mustafa) Redep, roen 1922. Musliman, ubijen od ustaa Montijas (Avram) Jozef, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
1944. u logoru, Jasenovac (1132054001) u logoru, Jadovno (M0008157)
Meinovi (erim) Mustafa, roen 1923. Musliman, poginuo 1944. u Montijas (Avram) Salomon, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa
NOBu, Palisad (1130036025) 1941. u logoru, Jadovno (M0008162)
Meinovi (Nn) Mehmed, roen 1922. Musliman, ubijen od ustaa Montijas (Haim) Dudo, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
1945. u zatvoru, Lepoglava (1130036026) logoru, Jadovno (M0008154)
Meinovi (Smajo) Rasim, roen 1916. Musliman, ubijen 1942. u Montijas (Haim) Izidor, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
direktnom teroru, Biha (1130031037) logoru, Jadovno (M0008155)
Miina (Nikola) Rade, roen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Montijas (Haim) Moo, roen 1909. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Kotor varo (1126002002) logoru, Jadovno (M0008160)
Mikainovi (Ljubomir) Boja, roena 1907. Srpkinja, poginula 1943. Montijas (Haim) Samuel, roen 1907. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
u NOBu, Ikrad (2228080002) u logoru, Jadovno (M0008163)
Milakovi (Pejo) Gavro, roen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Montijas (Jozef) Blanka, roena 1924. Jevrejka, ubijena od ustaa
teroru, Ivanjska (1132049016) 1941. u logoru, Jasenovac (1392014054)
Milanovi (Ivan) Branko, roen 1925. Srbin, nestao 1941. u NOBu, Montijas (Leon) Hinko, roen 1927. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
Nepoznato (0932051032) logoru, Stara gradika (8000s02063)
Milanovi (Ivan) Pero, roen 1927. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Montijas (Moo) Salomon, roen 1894. Jevrej, ubijen od ustaa
Nepoznato (0932051033) 1941. u logoru, Jasenovac (1392014052)

Muzej rtava genocida Beograd 12 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Montijas (Nn) Isak, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Nahmijas (David) Jozef, roen 1899. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
logoru, Jadovno (M0008156) u logoru, Jadovno (M0008167)
Montijas (Nn) Jozef, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Nahmijas (Jozef) Haim, roen 1904. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
logoru, Jadovno (M0008158) u logoru, Jadovno (M0008170)
Montijas (Nn) Leon, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Nahmijas (Jozef) Samuel, roen 1918. Jevrej, ubijen od ustaa
logoru, Jadovno (M0008159) 1941. u logoru, Jadovno (M0008169)
Montijas (Nn) Rafael, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Nahmijas (Samuel) Jozef, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa
logoru, Jadovno (M0008161) 1941. u logoru, Jadovno (M0008168)
Moraa (Jovo) Duan, roen 1911. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Najbah (Bernard) Hugo, roen 1881. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
logoru, Jadovno (1128015017) u logoru, Jadovno (M0008166)
Moraa (Jovo) Milan, roen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nanoi (Lajo) Andrija, roen 1915. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u
Loovka (1126005006) logoru, Stara gradika (1126006055)
Moraa (Nn) Duan, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Nanut (Josip) Frano, roen 1921. Slovenac, poginuo 1942. u NOBu,
logoru, Jadovno (M0008164) Prnjavor (1132056002)
Mosko (Abraham) Salomon, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa Nanut (Mihal) Josip, roen 1886. Slovenac, ubijen od ustaa 1945.
1941. u logoru, Jadovno (M0008165) u logoru, Jasenovac (1132056001)
Mravaj (Alija) Idriz, roen 1915. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Nasan (Anton) Kazimir, roen 1908. Slovenac, nestao od Nemaca
Prijedor (1129030011) 1943. na prinudnom radu, Nemaka (1910058007)
Mrki (Atif) Mustafa, roen 1915. Musliman, umro 1945. pri Nast (Gustaf) Ferdo, roen 1911. Srbin, nestao 1944. nepoznato,
deportaciji, Bosanska gradika (1129030003) Banja luka (1126005033)
Mrkovi (Novica) Petar, roen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nemec (Franjo) Josip, roen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu,
Bukulja (1381002004) Mrkonji grad (2764047004)
Mufti (Husein) Husein, roen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Niki (Jerko) Miroslava, roena 1924. Hrvatica, ubijena 1944. kod
Garenica (1132050004) kue, Banja luka (1131041052)
Muhamedagi (Ibrahim) Hasan, roen 1910. Srbin, ubijen 1943. u Nikiforof (Aleksandar) Nikola, roen 1933. Srbin, poginuo 1945.
zatvoru, Nova gradika (1543045076) prilikom borbi, Laktai (2827067022)
Mujiki (Mujo) Ramo, roen 1913. Musliman, ubijen od etnika Nikoli (Marko) Marko, roen 1913. Hrvat, nestao 1942. nepoznato,
1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019032) Sanski most (1126006050)
Mujki (Hamid) Beo, roen 1937. Rom, ubijen od ustaa 1941. u Nikoli (Nn) Danilo, roen 1890. ostalo, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Jasenovac (1577073009) logoru, Jasenovac (0592012027)
Mujki (Hamid) Elfa, roena 1939. Romkinja, ubijena od ustaa Ninkovi (Luka) Ilija, roen 1892. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
1941. u logoru, Jasenovac (1577073010) teroru, Kod b. luke (0912042016)
Mujki (Hamid) Fata, roena 1929. Romkinja, ubijena od ustaa Nievi (Stevo) Dmitar, roen 1901. Srbin, umro od bolesti 1945. u
1941. u logoru, Jasenovac (1577073011) NOBu, Prolom glinski (2771010051)
Mujki (Hamid) Ramiza, roena 1936. Romkinja, ubijena od ustaa Njegovan (Nikola) Borislav, roen 1908. Srbin, poginuo 1943. u
1941. u logoru, Jasenovac (1577073008) NOBu, Sutjeska (1578080015)
Mujki (Mujo) Mehmed, roen 1925. Musliman, ubijen od etnika Njegovan (Nikola) Draginja, roena 1912. Srpkinja, ubijena 1945. u
1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019031) direktnom teroru, Stara Pazova (1578080016)
Mujki (air) Dilfa, roena 1903. Muslimanka, ubijena od ustaa Nori (Franja) Jaroslava, roena 1929. ostalo, poginula 1944.
1943. u logoru, Jasenovac (1128019001) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1130036007)
Mujki (Salka) Mujo, roen 1902. Musliman, ubijen od etnika 1942. Novakovi (Jovo) Milena, roena 1872. Srpkinja, umrla 1944. u
u direktnom teroru, Rebrovac (1128019030) zatvoru, Banja luka (1127008002)
Mujki (Vejsil) Hamid, roen 1894. Musliman, ubijen od ustaa Novakovi (Leon) Irena, roena 1905. Jevrejka, ubijena od ustaa
1941. u logoru, Jasenovac (1577073012) 1943. u logoru, Jasenovac (1129025002)
Mujki (Zajim) Umija, roena 1888. Muslimanka, ubijena od Novakovi (Radovan) Angelina, roena 1911. Srpkinja, umrla 1944.
Nemaca 1943. u direktnom teroru, Veseli brijeg (1128019027) u zatvoru, Banja luka (1127008003)
Mujki osmanovi (Bajro) ehra, roena 1907. Muslimanka, ubijena Numanovi (edo) Osman, roen 1915. Musliman, ubijen od ustaa
od etnika 1944. u direktnom teroru, Veseli brijeg (1128019028) 1944. u logoru, Jasenovac (1132053011)
Mujnovi (Vehbija) Subha, roena 1924. Srpkinja, poginula 1944. Obradovi (Dane) Kazimir, roen 1922. Srbin, ubijen 1945. u
prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1128015015) direktnom teroru, Beograd (1130036019)
Muki (Suljo) Hasan, roen 1922. Musliman, ubijen od etnika Obradovi (Dmitar) Jovo, roen 1894. Srbin, poginuo 1941. u
1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019011) NOBu, Banja luka (0019022030)
Muminovi (Suljo) Muhamed, roen 1916. Musliman, ubijen od Obradovi (Luka) Ljubomir, roen 1915. Srbin, ubijen 1941. u
ustaa 1945. u logoru, Loborgrad (1205021031) direktnom teroru, Bosanski novi (1545056021)
Muratovi (air) Meho, roen 1923. Musliman, ubijen od etnika Obradovi (Simo) Akesandar, roen 1921. Srbin, nestao 1942.
1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019002) nepoznato, Nepoznato (1132057014)
Nahlijas (Josip) Ida, roena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. u Odi (Franjo) Ivica, roen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu,
direktnom teroru, Nepoznato (0896030012) Sutjeska (1327014016)
Nahlijas (Josip) Lara, roena 1914. Srpkinja, ubijena 1941. u Odi (Franjo) Stjepan, roen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
direktnom teroru, Prijedor (0896030013) Skender vakuf (1327014017)
Nahmias (David) Jozef, roen 1902. Jevrej, ubijen od Nemaca Oki (Nn) Nedo, roen 1914. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Na
1944. u logoru, Beograd-banjica (2678041029) majevici (0865077030)
Nahmias (Jozef) Aleksandar, roen 1934. Jevrej, ubijen od Nemaca Omerbai (Mustafa) Huzim, roen 1923. Musliman, poginuo 1944.
1942. u logoru, Banjica, beograd (1127013009) u NOBu, Oko slav broda (1131044017)
Nahmias (Jozef) Bianka, roena 1906. Jevrejka, ubijena od Omhi (Ibrahim) Abaz, roen 1909. Musliman, poginuo 1942. u
Nemaca 1944. u logoru, Beograd-banjica (2678041030) NOBu, Maslovara (1132053013)
Nahmias (Jozef) David, roen 1930. Jevrej, ubijen od Nemaca Opai (Marko) Milo, roen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u
1942. u logoru, Banjica, beograd (2678041031) logoru, Beograd-banjica (0927017021)
Nahmias (Nn) Bianka, roena 1907. Jevrejka, ubijena od Nemaca Orelj (Milan) Petar, roen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
1942. u logoru, Beograd-banjica (1127013007) Vranjska (0795008033)
Nahmias (Nn) Jozef, roen 1899. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u Oreani (Jovo) Ljubomir, roen 1906. Hrvat, ubijen od ustaa
logoru, Beograd-banjica (1127013006) 1942. u logoru, Jasenovac (2096009003)

Muzej rtava genocida Beograd 13 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Osmanovi (Alaga) Ibro, roen 1898. Musliman, nestao od etnika Perduv (Rista) Duan, roen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019010) teroru, Banja luka (0905004010)
Osmanovi (Nn) Suljo, roen 1910. Musliman, ubijen od etnika Perduv (Vaso) Pero, roen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
1942. u direktnom teroru, Rebrovac (1128019017) teroru, Nepoznato (1133066016)
Osmanovi (air) Demal, roen 1909. Musliman, ubijen 1945. u Perovi (oko) Danilo, roen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
direktnom teroru, Banja luka (1127010048) Kozara (1131047003)
Pani (Bogdan) Nikola, roen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Perovi (oko) Niko, roen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Klanice b.luka (1247010028) Banja luka (1131047001)
Pape (Ferda) Milorad, roen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pesdur (Jovo) Milorad, roen 1915. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Klaevci naice (1131046018) Doluani (1126004003)
Papi (Isidor) Mihajilo, roen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. Petkovi (Aleksa) Stevan, roen 1898. Srbin, ubijen od ustaa
u logoru, Beograd (5002s00040) 1943. kod kue, Banja luka (5002s01140)
Papo (Aron) Lote, roen 1899. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. Petkovi (uro) Milena, roena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaa
nepoznato, Bosanska gradika (5020s00281) 1943. kod kue, Banja luka (5002s01141)
Papo (Josef) Avram, roen 1927. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Petkovi (Jovo) Stojan, roen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
logoru, Stara gradika (8000s02069) iprage kotor v (1273021151)
Papo (Josip) Albi, roen 1926. Jevrej, ubijen od ustaa 1944. u Petkovi (Stevan) Bogdan, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa
logoru, Jasenovac (0869006040) 1944. nepoznato, Banja luka (7050s00206)
Papo (Jozef) Braco, roen 1931. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Petkovi (Stevan) Milan, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1944.
logoru, Stara gradika (8000s01488) nepoznato, Banja luka (7050s00207)
Papo (Jozef) Leon, roen 1928. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Petkovi (Stevan) ivana, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa
logoru, Stara gradika (8000s01911) 1943. kod kue, Banja luka (5002s01142)
Papo (Jozef) Samuel, roen 1930. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Petkovi (Velimir) Duanka, roena 1921. Srpkinja, ubijena 1941. u
logoru, Stara gradika (8000s01645) logoru, Sisak (1456045019)
Papo (Nn) Jozef, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Petrovi (Nedeljko) Aleksandar, roen 1920. Srbin, poginuo 1943. u
logoru, Jadovno (M0008171) NOBu, Omorska-prijed. (1298062064)
Papo (Nn) Salomon, roen 1906. Jevrej, ubijen 1942. u logoru, Petrovi (Nn) Ostoja, roen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, 6
Zagreb (0897037011) udarna n.o divizij (0848021025)
Papo (Salamon) Cezi, roen 1937. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Plavi (Ilija) Bogdan, roen 1891. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
logoru, Stara gradika (8000s00667) logoru, Jadovno (1126007028)
Papo (Salomon) Cezar, roen 1934. Jevrej, umro 1942. u deijem Plavi (Ilija) Bogdan, roen 1891. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
prihvatilitu, Zagreb (0897037012) logoru, Jadovno (M0008173)
Papo (Santin) Samuel, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Plivac (Bego) Muharem, roen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
logoru, Jadovno (M0008172) Odak (1132050007)
Papo (Simon) Samuel, roen 1899. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Plivac (Bego) Refik, roen 1918. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
logoru, Jasenovac (5020s00280) Krupa na vrbasu (1132050006)
Papo (Zadik) Lina, roena 1908. Jevrejka, ubijena 1942. u logoru, Pobri (abit) Adem, roen 1901. Musliman, poginuo 1944. u
Zagreb (0897037008) NOBu, Doboj (1130031011)
Paagi (Stojan) Obrad, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1943. Podgornik (Dominik) Adolf, roen 1911. Slovenac, poginuo 1942. u
u logoru, Stara gradika (0124010026) NOBu, Kozara (0914050009)
Paali (Nazif) Mehmed, roen 1920. Musliman, ubijen od ustaa Podgornik (Dominik) Marjan, roen 1915. Slovenac, ubijen 1942. u
1945. u logoru, Jasenovac (1130033020) zatvoru, Ljubljana (0914050011)
Paveli (Pavle) Vinko, roen 1900. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Polak (Anika) Mirica, roena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaa
Banja luka (1132058019) 1942. u logoru, Stara gradika (8000s00670)
Pavi (Milko) Boko, roen 1905. Srbin, ubijen 1941. kod kue, Polak (Franjo) Pavao, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Banja luka (1131039027) logoru, Jadovno (M0008174)
Pavkovi (Milan) Mileva, roena 1912. Srpkinja, umrla 1944. u Polak (Jakob) Hana, roen 1911. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Nepoznato (0017007025) logoru, Stara gradika (2846063011)
Pavli (Danijel) Danijel, roen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Polgar (Nn) Franjo, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
elinac (1129025012) logoru, Jadovno (M0008175)
Pavli (Danijel) Nikica, roen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poljak (Ivan) tefan, roen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu,
Drvar (1129025011) Krestinac zagre (1126006039)
Pavli (Danijel) Stjepan, roen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Poljak (Nikole) Josip, roen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
Podgora makar. (1129025010) Vrbanja (1126006038)
Pavli (Nn) Franjo, roen 1914. Slovenac, poginuo 1945. prilikom Poljokan (Avram) Salomon, roen 1878. Jevrej, ubijen od ustaa
borbi ili bombardovanja, Banja luka (1128018009) 1942. u logoru, Jasenovac (0877048024)
Pavliin (David) Vladimir, roen 1917. Srbin, poginuo 1945. u Poljokan (David) Zlata, roena 1886. Jevrejka, ubijena od ustaa
NOBu, Travnik (1128014015) 1942. u logoru, Stara gradika (0877048025)
Pavliin (David) Vladimir, roen 1917. Srbin, poginuo 1945. u Poljokan (Isak) Klara, roena 1886. Jevrejka, ubijena od ustaa
NOBu, Travnik (1128017015) 1942. u logoru, Jasenovac (1128014011)
Pavlovi (Augustin) Franko, roen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u Poljokan (Jakov) Tina, roena 1885. Jevrejka, ubijena od ustaa
NOBu, Bjelovar (1132056012) 1942. u logoru, Jasenovac (1128014009)
Pavlovi (Petar) Pavo, roen 1894. Hrvat, poginuo 1943. prilikom Poljokan (Jovan) Larina, roena 1883. Hrvatica, ubijena 1942. u
borbi ili bombardovanja, Sisak (1132057056) direktnom teroru, Banja luka (2770009019)
Pavlovi (Risto) Adam, roen 1895. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Poljokan (Leo) Aser, roen 1879. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom
Derventa (1570135017) teroru, Banja luka (2770009021)
Pavlovski (Pudrig) Longin, roen 1882. Hrvat, ubijen 1944. u Poljokan (Leo) Avram, roen 1886. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom
direktnom teroru, Banja luka (1130034010) teroru, Banja luka (2770009023)
Pecko (Franjo) Edo, roen 1921. Hrvat, ubijen od etnika 1943. u Poljokan (Leo) Bukus, roen 1881. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom
direktnom teroru, Delnice (1127009129) teroru, Banja luka (2770009017)
Perduv (ore) Branko, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1944. Poljokan (Leo) Marko, roen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom
u logoru, Jasenovac (1130037044) teroru, Banja luka (2770009020)

Muzej rtava genocida Beograd 14 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Poljokan (Leo) Rafael, roen 1882. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom Radi (Ilija) Aleksandar, roen 1910. Musliman, ubijen 1945. u
teroru, Banja luka (2770009018) direktnom teroru, Zagreb (1806070008)
Poljokan (Leon) Masko, roen 1890. Jevrej, poginuo 1943. prilikom Radi (Petar) Stanko, roen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
borbi ili bombardovanja, Split (1128014013) Petoevci (1273021043)
Poljokan (Leon) Rafael, roen 1882. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. Radi (arko) ura, roen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
u logoru, Jasenovac (1128014010) Maglajani (1273021058)
Poljokan (Leona) Solomon, roen 1880. Jevrej, ubijen od ustaa Radoaj (Dane) Bogdan, roen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
1942. u logoru, Jasenovac (1128014008) Foa (1133061042)
Poljokan (Nn) Klara, roena 1884. Hrvatica, ubijena 1942. u Radoaj (Marko) Dane, roen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
direktnom teroru, Banja luka (2770009022) teroru, Bosanska krupa (1133061041)
Poljokan (Rafael) Jakob, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. Radomirovac (Nn) Joja, roen 9999. Srbin, nestao 1945.
u logoru, Jadovno (M0008176) nepoznato, Nepoznato (1131041035)
Popovi (Adam) Dimitrije, roen 1925. Srbin, poginuo 1943. u Radovanovi (Milan) Nada, roena 1934. Srpkinja, ubijena od
NOBu, Gainci (2378056008) ustaa 1943. nepoznato, Banja luka (2776073005)
Popovi (uro) uka, roena 1909. Srpkinja, poginula 1945. Radovi (Danilo) Bogoljub, roen 1921. Srbin, nestao 1944.
prilikom borbi ili bombardovanja, Ni (1275026006) nepoznato, Zajear (0359102007)
Popovi (Duan) Nevenka, roena 1926. Srpkinja, umrla 1943. Radovi (Stevan) Aleksa, roen 1917. Srbin, ubijen 1941. u
nepoznato, Nepoznato (0142010009) direktnom teroru, Kosinje (0576088020)
Popovi (Glia) Anka, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa Rafailovi (Nn) Anelija, roena 1920. Srpkinja, poginula 1943.
1944. u logoru, Jasenovac (0851051033) prilikom borbi ili bombardovanja, U vozu kod sunje (0081053002)
Popovi (Glio) Ankica, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa Rafailovi (Nn) Pero, roen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
1945. u logoru, Jasenovac (5006s00583) Kozara (0081053001)
Popovi (Ilija) Jovo, roen 1883. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi Rajevi (Tomo) Zorka, roena 1910. Srpkinja, poginula 1944.
ili bombardovanja, Banja luka (1130032003) prilikom borbi ili bombardovanja, Kotor (1127009118)
Popovi (Jovan) Momilo, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa Raji (Rudolf) Karlo, roen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu,
1942. u logoru, Jasenovac (0678026008) Pomorski odred (1127009078)
Popovi (Mile) Mara, roena 1905. Srpkinja, poginula 1944. u Rakas (Jovana) Persa, roena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. u
NOBu, Jajce (0815034005) zatvoru, Bos.gradi (1128014020)
Popovi (Mitar) oro, roen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Rakovi (Nikola) Rista, roen 1870. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Rijeka (1126007060) Banja luka (1129029013)
Popovi (piro) Duan, roen 1884. Srbin, poginuo od ustaa 1941. Rakovi (efik) Jusuf, roen 1924. Musliman, poginuo 1945. u
u aprilskom ratu 1941 god., ipovo (0142010008) NOBu, Bosanski novi (1132055001)
Popovi (Stanko) Jelena, roena 1896. Srpkinja, ubijena 1944. u Rami (Haso) Ibrahim, roen 1903. Musliman, poginuo 1945. u
direktnom teroru, Banja luka (1128021040) NOBu, Bosanski novi (1127010043)
Popovi (Stojan) Milica, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa Rami (Meho) Ahmet, roen 1880. Musliman, ubijen od ustaa
1942. u logoru, Stara gradika (0874033044) 1941. u logoru, Jasenovac (1132049007)
Popovi (Voislavao) Milijana, roena 1926. Srpkinja, ubijena 1944. Rami (Meho) Ibro, roen 1930. Musliman, poginuo 1945. u NOBu,
u direktnom teroru, Banja luka (1128021041) Kupres (1132054004)
Popovi (Vojislav) Mirjana, roena 1925. Srpkinja, poginula 1943. Rami (Osman) Ibro, roen 1914. Musliman, ubijen 1943. u zatvoru,
prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131047015) Bos. novi (1206028007)
Portik (Anton) Ivan, roen 1923. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom Rai (Adam) Dragutin, roen 1883. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Houci (1126007018) teroru, Bosanski novi (1129023081)
Potkonjak (Boo) Aleksandar, roen 1920. Srbin, poginuo 1941. u Ratkovi (Nn) Stana, roena 1899. Srpkinja, ubijena 1941. u
NOBu, Banja luka (1131044001) direktnom teroru, Banja luka (2453056006)
Potrebi (Danilo) Ignjat, roen 1882. Srbin, nestao 1941. Ratkovi (Nn) Stevo, roen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
nepoznato, Bosanska graan (0251004011) teroru, Banja luka (2453056005)
Pozder (Mijo) Andrija, roen 1912. Hrvat, poginuo 1941. u Ratkovi (Stevo) Dragoljub, roen 1919. Srbin, ubijen 1941. u
aprilskom ratu 1941 god., Beograd (2097018017) direktnom teroru, Banja luka (2453056007)
Pratalo (ukan) Olga, roena 1885. Srpkinja, umrla 1943. pri Ratkovi (Stevo) Ljiljana, roena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. u
deportaciji, Beograd (0875040061) direktnom teroru, Banja luka (2453056010)
Predi (Krsto) Duan, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Ratkovi (Stevo) Ratko, roen 1922. Srbin, ubijen 1941. u
logoru, Jadovno (M0008177) direktnom teroru, Banja luka (2453056008)
Prosen (Jozef) Stanko, roen 1910. Slovenac, ubijen 1941. u Ratkovi (Stevo) Sneana, roena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, elinac (1132059019) direktnom teroru, Banja luka (2453056009)
Prpa (Trivun) Vlado, roen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ravli (Petar) Franjo, roen 1923. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom
Glamo (0666003011) teroru, Derventa (1130037004)
Pulji (Ilija) Ivan, roen 1915. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u Redepovi (Omer) Mustafa, roen 1924. Musliman, poginuo 1943.
logoru, Jasenovac (1517007005) u NOBu, Han kola (1132055006)
Rai (Petko) Stevan, roen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Redi (Ibro) Huso, roen 1921. Musliman, ubijen od ustaa 1943.
teroru, Kastel (0598052046) u logoru, Jasenovac (1131034033)
Raco (Sima) Rista, roen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Redi (Ibro) Huso, roen 1921. Musliman, ubijen od ustaa 1943.
Sotin vukovar (0876045039) u logoru, Jasenovac (1131043033)
Radakovi (Nikola) Milovan, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u Redi (Ibro) Mahmut, roen 1911. Musliman, poginuo 1943. u
NOBu, Nepoznato (1131043041) NOBu, Kozara (1131043034)
Radakovi (Rade) Persa, roena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. u Reiz (Ibrahim) Murat, roen 1908. ostalo, ubijen od ustaa 1945. u
direktnom teroru, Banja luka (1455038016) logoru, Jasenovac (0939099013)
Radakovi (Rade) Persa, roena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. u Repak (tefan) Ivan, roen 1923. ostalo, nestao 1944. u NOBu,
direktnom teroru, Banja luka (0832038003) Nepoznato (0273020001)
Raenovac (Nn) Petar, roen 1885. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Reak (Nikola) Nikifor, roen 1892. ostalo, ubijen od ustaa 1944. u
Sisak (2825048019) logoru, Stara gradika (1131039005)
Radi (Ilija) Aleksa, roen 1909. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Reek (Ivan) Marija, roena 1912. ostalo, ubijena 1944. u direktnom
Nepoznato (0673007017) teroru, Banja luka (1127010050)

Muzej rtava genocida Beograd 15 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Reznik (Nn) Karlo, roen 1900. ostalo, ubijen od ustaa 1944. kao Salom (Mosko) Hani, roen 1926. Hrvat, ubijen od ustaa 1943. u
zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (1131039057) logoru, Jasenovac (2811002015)
Risimovi (Milenko) Vukain, roen 1907. Srbin, ubijen 1943. u Salom (Mosko) Mira, roena 1930. Jevrejka, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Selo berinovac (0220031004) 1942. u logoru, Stara gradika (8000s01660)
Rizvanovi (Alo) Adem, roen 1922. Musliman, poginuo 1942. u Salom (Mosko) Mirjana, roena 1933. Jevrejka, ubijena od ustaa
NOBu, emernica (1131041051) 1943. u logoru, Jasenovac (2811002016)
Rodian (Petar) Zvonko, roen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Salom (Nn) Mosko, roen 1893. Hrvat, ubijen od ustaa 1943. u
V uljevica (1126003018) logoru, Jasenovac (2811002014)
Romi (Alija) Juso, roen 1901. Musliman, ubijen 1942. u direktnom Salom (Sarin) Sara, roena 1890. Jevrejka, ubijena od ustaa 1942.
teroru, Banja luka (1129030015) u logoru, Stara gradika (0884088035)
Romi (ivko) Spasoje, roen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Samac (Milo) Desanka, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa
teroru, Banja luka (0610067014) 1944. u logoru, Stara gradika (1128022046)
Rosenfeld (Maks) Emil, roen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Samardi (Jovan) Duan, roen 1924. Srbin, poginuo 1944. u
Banja luka (2770002023) NOBu, Prnjavor kod b. (0936081011)
Rosenfeld (Nn) Borka, roena 1905. Hrvatica, ubijena 1943. u Samardi (Rista) Bora, roen 1918. Srbin, ubijen 1941. u
zatvoru, Banja luka (2770002024) direktnom teroru, Kraljevo (0946046019)
Rosenrauh (Adolf) Saa, roen 1939. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. Sapon (Nn) Aron, roen 1885. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
u logoru, Stara gradika (8000s00412) zatvoru, Lepoglava (0884088034)
Rot (Nn) Josip, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u logoru, Sara (Alija) Vasva, roena 1926. Muslimanka, poginula 1944. u
Jadovno (M0008178) NOBu, Drvar (1132053001)
Roar (Johan) Marija, roena 1900. Hrvatica, ubijena 1943. u Saradi (Jovan) uro, roen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
zatvoru, Banja luka (0869140114) Banja luka (1584013013)
Rozenfeld (Emil) Predrag, roen 1932. Jevrej, umro 1942. u logoru, Sarafi (David) Izidor, roen 1878. Jevrej, ubijen 1943. u zatvoru,
Jastrebarsko (2770002022) Bos.gradika (0859020013)
Rozenrauh (David) Sarina, roena 1912. Jevrejka, ubijena od Sarafi (Isidor) Josip, roen 1908. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
ustaa 1943. u logoru, Stara gradika (1573018010) logoru, Jasenovac (0859020011)
Rozenrauh (Nn) Adolf, roen 1910. Jevrej, ubijen od ustaa 1943. u Sarafi (Izidor) Jozef, roen 1908. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
logoru, Jadovno (1573018011) logoru, Jadovno (M0008182)
Rozner (Aron) Regina, roena 1890. Jevrejka, ubijena od ustaa Sarafi (Jakov) Safira, roena 1886. Jevrejka, ubijena 1943. u
1942. kod kue, Banja luka (5020s00278) zatvoru, Bos.gradika (0859020012)
Rozner (Jakob) Isidor, roen 1888. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Sarajli (Muharem) Almas, roen 1917. Srbin, poginuo 1942. u
logoru, Jasenovac (5020s00279) NOBu, Kozara (1132057001)
abanovi (Salko) Bego, roen 1908. Musliman, poginuo 1944. u arf (Franjo) Mirko, roen 1911. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
NOBu, Skender vakuf (1132055002) logoru, Jasenovac (1128014015)
Sabitovi (Paa) Mustafa, roen 1908. Musliman, poginuo 1942. u ari (Ahmet) Salko, roen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru,
NOBu, Kotor varo (1132048011) Banja luka (2829013015)
Sablji (Nehin) Duan, roen 1901. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u ari (Bajro) Dilfa, roena 1892. Muslimanka, ubijena od etnika
logoru, Jasenovac (1130036043) 1942. u direktnom teroru, Piskovci (1128019019)
Sablji (Nikola) Duan, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u ari (Gojko) Nikola, roen 1920. Srbin, umro 1944. na prinudnom
logoru, Jadovno (M0008179) radu, Banja luka (1130037007)
Saitovi (Muharem) Said, roen 1919. Musliman, ubijen 1943. u ari (Mujo) Meka, roena 1928. Muslimanka, poginula 1943. u
direktnom teroru, Banja luka (1130031009) NOBu, Jajce (1128019007)
ajin (Simo) Dragoljub, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u ari (Nn) Salko, roen 1892. Musliman, ubijen od etnika 1942. u
logoru, Jasenovac (0356042021) direktnom teroru, Rebrovac (1128019013)
ajin (Simo) Milo, roen 1904. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Sarii (Sulejman) Midhat, roen 1916. Srbin, ubijen od ustaa
NOBu, Velika kupreka (0356042020) 1942. u logoru, Jasenovac (1543044006)
Salama (Hasan) Muharem, roen 1926. Musliman, poginuo 1942. u Savinovi (Lazo) Nasta, roena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaa
NOBu, Siprage nova va (1129028011) 1943. u logoru, Jasenovac (5022s00889)
Salama (Sulejman) Hazim, roen 1931. Musliman, poginuo 1945. epanjek (Jaek) Ferdinand, roen 1890. ostalo, nestao 1944.
prilikom borbi, Banja luka (1129030007) nepoznato, Nepoznato (1131041050)
aleti (Luka) Jovan, roen 1916. Crnogorac, poginuo 1943. u Sekuli (Lazar) Trivo, roen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
NOBu, Kolain (0888113010) Crna gora (1313058017)
Salihagi (Halil) Sulejman, roen 1883. Srbin, umro od Nemaca Sekuli (Milan) Milo, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. pri deportaciji,
1945. pri deportaciji, Nemaka (1131044029) Mokrin (1131039008)
Salihagi (Halil) Sulejman, roen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca Sekuli (Milan) Milo, roen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
1945. u logoru, Dachau (1577066039) teroru, Kikinda (0204038020)
Salihagi (Sulejman) Ifakat, roena 1906. Hrvatica, ubijena od Semiz (Meho) Hamdija, roen 1922. Musliman, ubijen 1941. u
ustaa 1944. u logoru, Stara gradika (1577066040) direktnom teroru, Banja luka (1132053017)
Salom (Albert) Sida, roena 1898. Hrvatica, ubijena od ustaa Semiz (Mujo) Meho, roen 1905. Musliman, ubijen 1941. u
1943. u logoru, Jasenovac (2811002013) direktnom teroru, Banja luka (1132053016)
Salom (Aron) Albert, roen 1920. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Senek (Mihailo) Josip, roen 1908. ostalo, umro 1942. nepoznato,
logoru, Jadovno (M0008180) Banja luka (1132059001)
Salom (Aron) Avram, roen 1913. Jevrej, ubijen 1942. u direktnom Serti (Toma) Mile, roen 1890. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi
teroru, Banja luka (0886106031) ili bombardovanja, Banja luka (0909027021)
Salom (Aron) Pepika, roena 1914. Jevrejka, ubijena od ustaa eva (Nn) Drago, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
1942. u logoru, Stara gradika (0884088036) logoru, Jadovno (M0008193)
Salom (Avram) Aron, roen 1879. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u evuk (Dimitrije) Mihajlo, roen 1904. ostalo, poginuo 1944. u
logoru, Jadovno (M0008181) NOBu, Doboj (1132060022)
Salom (Avram) Berta, roena 1881. Jevrejka, ubijena od ustaa evo (Ilija) Lazar, roen 1893. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
1942. u logoru, Jadovno (0886106030) logoru, Jadovno (0845003019)
Salom (Jeroham) Ruika, roena 1936. Jevrejka, ubijena od ustaa evo (Lazar) Bosiljka, roena 1920. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu,
1942. u logoru, akovo (8000s00824) Beograd (0845003021)

Muzej rtava genocida Beograd 16 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
evo (Lazar) Dragan, roen 1919. Srbin, ubijen 1941. u logoru, nitzler (Nn) Mia, roen 1881. Jevrej, ubijen 1941. u zatvoru,
Slav.poega (0845003020) Banja luka (0887099021)
ijan (Glia) Petar, roen 1881. Srbin, umro 1942. pri deportaciji, obot (Jovo) Dobrila, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa
Svilajnac (1128017010) 1943. u zbegu, Drvar (1126006037)
ijan (Glio) Petar, roen 1881. Srbin, umro 1942. pri deportaciji, Sojler (Gloze) Klara, roena 1876. Jevrejka, ubijena 1942. u
Svilajnac (1128014010) direktnom teroru, Sarajevo (1130032028)
Silaji (Omer) Izet, roen 1927. Musliman, poginuo 1943. u ola (Mile) Mile, roen 1910. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru,
NOBu, Maglaj (1132052005) Banja luka (1127010056)
Simi (Nn) Milka, roena 1908. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom Sola (Pjero) Boecio, roen 1874. ostalo, poginuo 1944. prilikom
teroru, Banja luka (0830018021) borbi ili bombardovanja, Banja luka (0887112026)
Simi (Nn) Ostoja, roen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom Sola (piro) Sofija, roena 1884. ostalo, poginula 1944. prilikom
teroru, Banja luka (0830018020) borbi ili bombardovanja, Banja luka (0887112027)
Simi (Ostoja) Aleksandar, roen 1927. Srbin, ubijen 1944. u Solom (Aron) Avram, roen 1880. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom
direktnom teroru, Banja luka (0830018022) teroru, Banja luka (2770009025)
Simi (Sava) Stanko, roen 1882. Srbin, ubijen 1941. kod kue, Solom (Aron) Pepi, roena 1904. Hrvatica, ubijena 1942. u
Mujdii (0866086035) direktnom teroru, Banja luka (2770009026)
Simi (Spasoje) Boidar, roen 1911. Srbin, umro 1945. u NOBu, Sotinger (Ignac) Moric, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
Umro od Peg.tifusa (0708046027) logoru, Jadovno (M0008183)
Simi (Spasoje) Dr boidar, roen 1911. Srbin, umro 1945. u NOBu, Sovilj (Jovan) Nikola, roen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Zemun Sajmite (0841034012) Pripadnik nov (0800064005)
imokovi (Ignjat) Josip, roen 1911. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Spahi (Hasib) Aia, roena 1918. Muslimanka, ubijena 1941.
Breica (2767076023) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1269020006)
inikovi (Ilija) Milan, roen 1900. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Spahi-kumi (Nn) Bisera, roena 1923. Muslimanka, ubijena
logoru, Stara gradika (1132049005) 1943. u direktnom teroru, Br. majdan (1130036027)
Sinobad-jankovi (Jovan) Rajko, roen 1913. Srbin, poginuo 1943. u picler (Artur) Miroslav, roen 1938. Jevrej, ubijen od ustaa 1942.
NOBu, Tievo-b.grahov (2634019011) u logoru, Stara gradika (8000s00433)
inti (Ivan) Fanika, roena 1892. Hrvatica, poginula 1944. prilikom Sranji (Stipe) Alojz, roen 1910. Hrvat, poginuo 1944. prilikom
borbi ili bombardovanja, Banja luka (1127011021) borbi ili bombardovanja, Banja luka (1134085033)
ipka (Jovan) Milan, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1945. u Srdi (Milan) Ljubomir, roen 1893. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
logoru, Jasenovac (1129027020) logoru, Jadovno (2763035006)
ipka (Jovan) Ranko, roen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srdi (Milo) Pavle, roen 1923. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi
Stara bila (1129027019) ili bombardovanja, Banja luka (1126007049)
ipka (piro) Vaso, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Srdi (Milo) Petar, roen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
logoru, Jasenovac (1128017003) Ruma (1126007050)
ipka (piro) Zagorka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa Srdi (Vaso) Jovanka, roena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. prilikom
1942. u logoru, Jasenovac (1128017002) borbi ili bombardovanja, Banja luka (1126007048)
Sitnica (Ahmet) Asim, roen 1926. Musliman, poginuo 1945. u Staji (oro) Bogdan, roen 1892. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
NOBu, Doboj (1129028008) logoru, Jadovno (M0008184)
Sitnica (Husein) amil, roen 1906. Musliman, nestao 1944. Staji (Savka) Bogdan, roen 9999. Srbin, spaljen od ustaa 1941.
nepoznato, Nepoznato (1131041061) u crkvi, Glinska crkva (5021s00153)
Skenderija (Simo) Uro, roen 1915. Srbin, ubijen od ustaa 1944. tajner (Samuel) Andro, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
u logoru, Stara gradika (1274022029) u logoru, Jadovno (M0008189)
keva (Ivan) Krunoslav, roen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, tajnlauf (Haim) Izrael, roen 1895. Jevrej, ubijen od ustaa 1941.
Sanski most (2766064016) u logoru, Jadovno (M0008192)
Skopljak (Husa) Ilijas, roen 1912. Musliman, ubijen 1944. kod tajnlauf (Herman) Izidor, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa
kue, Banja luka (1131039032) 1941. u logoru, Jadovno (M0008191)
Skopljak (Huso) Ilijaz, roen 1920. Musliman, umro 1941. pri tajnlauf (Izrael) Fanika, roena 1927. Jevrejka, ubijena od ustaa
deportaciji, Valjevo (1132048004) 1942. u logoru, Stara gradika (8000s01968)
kori (Milo) Slavka, roena 1921. Srpkinja, nestala 1941. tajnlauf (Nn) David, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u
nepoznato, Nepoznato (1275026007) logoru, Jadovno (M0008190)
kulj (Alija) Mustafa, roen 1910. Musliman, nestao 1941. kao Stani (Nn) ivko, roen 1924. Srbin, nestao 1944. nepoznato,
zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (1131039017) Odak (1572009004)
Slijepevi (Sima) Ana, roena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaa Stanimirovi (Ljuboje) Mara, roena 1906. Srpkinja, ubijena 1944. u
1942. u logoru, Stara gradika (0852057022) direktnom teroru, Srem.raa (0441007009)
Smiljani (Jovo) Dmitar, roen 1913. Srbin, poginuo od ustaa Stanimirovi (Vasa) Dimitrije, roen 1902. Srbin, ubijen 1944. u
1943. u NOBu, Piskavica-prij. (1354005008) direktnom teroru, Srem.raa (0441007008)
mit (Drago) Velimir, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Stanimorovi (Ljuboje) Mara, roena 1906. Srpkinja, ubijena 1941.
Klju (1131039047) kod kue, Sremska raa (0796019007)
nicler (Herman) Fani, roena 1879. Jevrejka, ubijena od ustaa Stanimorovi (Vasa) Dimitrije, roen 1896. Srbin, ubijen 1941. kod
1942. u logoru, Stara gradika (0945042010) kue, Sremska raa (0796019006)
nicler (Jano) Juline, roen 1869. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Stanii (Petar) Neda, roena 1925. Srpkinja, poginula 1944. u
logoru, Stara gradika (0945042011) NOBu, Tovarnik (1573016039)
nicler (Lajo) Mihajlo, roen 1879. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Stanii (Petar) Nedeljko, roen 1925. Srbin, poginuo 1945. u
logoru, Stara gradika (0945042008) NOBu, Zagreb (1584015005)
nicler (Maks) Irena, roena 1904. Jevrejka, ubijena od ustaa Stanivukovi (Vasa) Branko, roen 1907. Srbin, poginuo 1943. u
1942. u logoru, Stara gradika (0945042012) NOBu, Kozara (0417420021)
nicler (Sulins) Artur, roen 1903. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u Stankovi (ura) Rista, roena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. u
logoru, Jasenovac (0945042015) direktnom teroru, Banja luka (0913044007)
nicler (Vilhelm) Henrijeta, roena 1889. Jevrejka, ubijena od Stankovi (Luka) Jovanka, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u logoru, Stara gradika (0945042009) 1942. u masovnom pokolju, Banja luka (0913044018)
nitzler (Nn) Jelena, roena 1886. Jevrejka, ubijena 1941. u Stankovi (Luka) Ljubomir, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa
zatvoru, Banja luka (0887099022) 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044012)

Muzej rtava genocida Beograd 17 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Stankovi (Luka) Mara, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa Sumanja (Pavao) Nikola, roen 1913. Srbin, poginuo 1944. prilikom
1942. u masovnom pokolju, Banja luka (0913044016) borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131041034)
Stankovi (Luka) Mileva, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa vraka (Nn) Suljo, roen 1895. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
1942. u masovnom pokolju, Banja luka (0913044017) teroru, Banja luka (1132057012)
Stankovi (Luka) Milka, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa vraka (Suljo) Nail, roen 1922. Musliman, poginuo 1944. u NOBu,
1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044014) Virovitica (1605057002)
Stankovi (Luka) Nedeljka, roena 1924. Srpkinja, ubijena od vraka (Suljo) Nail, roen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
ustaa 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044013) Virovitica (1132057013)
Stankovi (Luka) Radojka, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa Tadi (Mile) Milan, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044011) logoru, Jasenovac (1273021009)
Stankovi (Luka) Rajko, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Tadi (Vasa) Jova, roen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
u direktnom teroru, Banja luka (0913044015) teroru, Banja luka (0410345001)
Stankovi (Luka) Stanka, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa Tahvi (Hurija) Murida, roena 1923. Muslimanka, ubijena 1944. u
1942. u masovnom pokolju, Banja luka (0913044019) direktnom teroru, Banja luka (1130037005)
Stankovi (Nn) Ljubica, roena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaa Tali (Nn) aban, roen 1905. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili
1942. u direktnom teroru, Banja luka (0913044010) bombardovanja, Sunja (1128015014)
Stankovi (Ostoja) Ljeposava, roena 1904. Srpkinja, ubijena od Tankosi (Petar) Ruica, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u direktnom teroru, Banja luka (2833021006) 1942. u logoru, Stara gradika (5021s00640)
Stankovi (Rista) Luka, roen 1897. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Tankosi (Petar) Ruica, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Banja luka (0913044009) 1943. u logoru, Stara gradika (1130037012)
Stankovi (Stanko) Nikola, roen 1922. Srbin, ubijen 1942. u Tavar (Alojz) Eduard, roen 1910. Slovenac, ubijen od ustaa
direktnom teroru, Banja luka (0913044008) 1944. u logoru, Jasenovac (0780020013)
Starovlah (Nikola) Savo, roen 1920. Crnogorac, poginuo 1944. u Tepi (Mile) Mihajlo, roen 1904. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
NOBu, G.brdo adrovii (2931137004) Travnik (2547009170)
Stefanovi (Risto) Mirjana, roena 1928. Srpkinja, umrla 1945. u Terzi (Luka) Dimitrije, roen 1873. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
NOBu, Banja luka (2461021006) teroru, Banja luka (0944038022)
tefanuti (Josip) ovani, roen 1904. Srbin, ubijen 1942. u Terzi (Mustafa) Salko, roen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, I
direktnom teroru, Banja luka (1131039074) Proleterskibataljo (1328019019)
tefanuti (Josip) Viktor, roen 9999. Hrvat, nestao 1945. Terzi (Simo) Mirko, roen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u
nepoznato, Banja luka (1131039065) logoru, Nemaki logor (1127013033)
tefanuti (Nn) Stana, roena 1898. Hrvatica, ubijena 1944. kod Teanovi (Mitar) oro, roen 1888. Srbin, ubijen od ustaa 1941.
kue, Banja luka (1131039066) u logoru, Jadovno (1129029048)
Stipanovi (Marko) Stevo, roen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u Tetrejk (Mustafa) Meho, roen 9999. Musliman, ubijen od ustaa
NOBu, Banja luka (2096008014) 1944. u logoru, Jasenovac (1576049005)
Stojanovi (Ljubomir) Aleksandar, roen 1919. Srbin, ubijen od Tima (Lazar) Milan, roen 1919. Srbin, ubijen 1944. u NOBu,
ustaa 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063039) B.luka (0882083003)
Stojanovi (Ljubomir) Dragica, roena 1931. Srpkinja, ubijena od Todi (Ilija) Duan, roen 1896. Srbin, poginuo 1942. nepoznato,
ustaa 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063042) Bos novi (1126005044)
Stojanovi (Ljubomir) Dragoljub, roen 1929. Srbin, ubijen od Todi (Milan) Milenko, roen 1912. Srbin, poginuo 1944. prilikom
ustaa 1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063041) borbi ili bombardovanja, Prijedor (1127010082)
Stojanovi (Ljubomir) Milivoje, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa Todorovi (ore) Boko, roen 1924. Srbin, nestao 1941.
1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063043) nepoznato, Nepoznato (0499001014)
Stojanovi (Ljubomir) Nikola, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa Todorovi (ore) Boo, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063040) u logoru, Jasenovac (0905001012)
Stojanovi (Marko) Marija, roena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaa Toki (Stjepan) Stjepan, roen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
1941. u direktnom teroru, Banja luka (1577063045) Gospi (2513111021)
Stojanovi (Mile) Tihomir, roen 1907. Srbin, ubijen od ustaa 1941. Topalovi (Vasilije) Evica, roena 1927. Srpkinja, poginula 1944. u
u direktnom teroru, Banja luka (1577063044) NOBu, id (0651007019)
Stojanovi (Para) Dragoljub, roen 1928. Srbin, poginuo 1944. u Toroman (Aleksa) Milan, roen 1931. Srbin, nestao 1945.
NOBu, Drvar (0906012001) nepoznato, Nepoznato (0441014008)
Stojanovi (Sako) Baa, roen 1918. Srbin, poginuo 1941. u Toroman (Nn) Aleksa, roen 1901. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
aprilskom ratu 1941 god., Banja luka (1238038101) Nepoznato (0441014007)
Stojanovi (Svetislav) Borisav, roen 1923. Srbin, ubijen 1941. kod Trebovac (Jovo) Nikola, roen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
kue, Gori (0707022003) Nepoznato (1127009002)
Stojanovi (Svetislav) Mileta, roen 1925. Srbin, ubijen 1941. kod Trebovac (Jovo) Vojislav, roen 1908. Srbin, ubijen 1941. u
kue, Gori (0707022002) direktnom teroru, Sunja (1127009003)
Stupar (Milan) Branko, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Trii (Lazar) Milan, roen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
logoru, Stara gradika (1130032021) Bulovaa (1274022147)
Stupar (Milo) Bosiljka, roena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. u Trivi (uro) Dragica, roena 1872. Srpkinja, poginula 1943.
direktnom teroru, Banja luka (1130032022) prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131047013)
Stupar (Stevo) Bosiljka, roena 1920. Srpkinja, poginula 1943. u Trivi popovi (Stanko) Jelena, roena 1894. Srpkinja, poginula
NOBu, Sanak (1126007042) 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banja luka (1131047014)
Sui (Marko) Ljudmila, roena 1932. Hrvatica, ubijena od Nemaca Trklja (Stevan) Mihajlo, roen 1914. Srbin, poginuo od ustaa 1943.
1942. nepoznato, Banja luka (2816086008) u logoru, Stara gradika (2513111020)
Sui (Nn) Ana, roena 1879. Hrvatica, poginula 1942. prilikom Trkulja (Kosta) uro, roen 1931. Srbin, ubijen od Nemaca 1944.
borbi ili bombardovanja, Banja luka (2816086007) pri deportaciji, Lajpcig (0090007006)
ugi (Mahmut) Smajl, roen 1917. Musliman, poginuo 1942. u Trkulja (Kosta) arko, roen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
NOBu, Banja luka (1132053020) Karlovac hhrvat (0090007005)
ujica (Jovan) Vladimir, roen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Trnini (Branko) Mirjana, roena 1920. Srpkinja, umrla 1943. u
Slavonska Poeg (1128017013) logoru, Beograd (0850040007)
Sumajstori (Mijo) Ivan, roen 1900. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. Trnini (Damjan) Duan, roen 1888. ostalo, ubijen 1943. u zatvoru,
u direktnom teroru, Banja luka (2550025023) Caprag (0863039025)

Muzej rtava genocida Beograd 18 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Trnini (Duan) Ostoja, roen 1921. ostalo, ubijen 1943. u zatvoru, Vojnovi (Vladimir) Vladimir, roen 1921. Srbin, poginuo 1942. u
Caprag (0863039026) NOBu, Nepoznato (2095002021)
Troki (Islama) Sakib, roen 1926. Musliman, poginuo 1945. u Volkov (Nikola) Vasilije, roen 1907. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
NOBu, Karlovac (1132052003) Bosanski novi (1126007022)
Troki (Mehin) Enver, roen 1917. Musliman, ubijen 1943. u Vrani (Duan) Velimir, roen 1941. Srbin, nestao 1945. nepoznato,
direktnom teroru, Kremenovci (1130031030) Banja luka (0869140016)
Trti (ura) Stevo, roen 1915. Srbin, poginuo od ustaa 1942. u Vrani (Jovan) Cecilija, roena 1918. ostalo, nestala 1945.
NOBu, Dabar (0045018035) nepoznato, Nepoznato (0869140017)
Tucek (Ramo) Hasan, roen 1920. Musliman, ubijen 1943. kod Vranje (Lazar) Stoja, roena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. u
kue, Banja luka (1131041002) direktnom teroru, Starevica (1131042008)
Tucek (Ramo) Mustafa, roen 1901. Musliman, umro 1944. u Vranje (Trivun) Vaskrsija, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u
zatvoru, Banja luka (1131041001) direktnom teroru, Starevica (1131042007)
Tufehi (Suljo) Fehim, roen 1918. Musliman, poginuo 1942. u Vrbljanac (Aleksa) Perica, roen 1926. Srbin, poginuo 1943. u
NOBu, emernica (1132053006) NOBu, Zelia brdo bos (1132059023)
Tufehi (Suljo) Mustafa, roen 1924. Musliman, poginuo 1942. u Vrbljanac (uro) Aleksa, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
NOBu, Kozara (1132053005) u logoru, Jasenovac (1132059022)
Tukeli (Milan) Ljubica, roena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaa Vrek (Stjepan) Zvonko, roen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu,
1943. u logoru, Stara gradika (2835048001) Banja luka (1575038019)
Tulek (Idriz) Halid, roen 1925. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Vrebac (Hamid) Hasan, roen 1904. Musliman, nestao 1944.
Beograd (1132055010) nepoznato, Nepoznato (1131041058)
Tupegi (Sulja) Fehim, roen 1914. Musliman, poginuo 1941. u Vruini (Lazo) Tode, roen 1926. Srbin, poginuo od ustaa 1945. u
NOBu, Travnik (1130034038) NOBu, Stari majdan (1316072064)
Turinhaji (efke) Bedruslin, roen 1926. Musliman, poginuo Vrzi (Isa) Vaso, roen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
1943. u NOBu, Travnik (1129028014) teroru, Banja luka (1126006054)
Turudi (Nikola) Ivan, roen 1904. Hrvat, poginuo 1943. prilikom Vrzi (Stojan) Iso, roen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2634024025) teroru, Banja luka (1126006053)
Tuek (August) Marko, roen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vui (Ilija) Gospava, roena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. u
Kod jajca (1130032002) direktnom teroru, Banja luka (0937089032)
Uhitilj (Jozo) Jozo, roen 1913. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom Vukovi (Milivoj) Leposava, roena 1919. Srpkinja, umrla 1942. u
teroru, Nepoznato (2577029010) zatvoru, Banja luka (1129026032)
Urdih (Anton) Bernard, roen 1924. Slovenac, ubijen 1943. prilikom Vujakovi (Petar) Rade, roen 1914. Srbin, ubijen od ustaa 1944.
borbi ili bombardovanja, Banja luka (1772014009) u logoru, Jasenovac (0039004011)
Uzelac (Milan) Milica, roena 1914. Srpkinja, ubijena 1945. u Vujasinovi (Pantelija) Simo, roen 1924. Srbin, poginuo 1944. u
zatvoru, Sisak (1131046030) NOBu, Drava (0835074003)
Uzelac (Nn) Milan, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Vujasinovi (Pantelija) Vojislav, roen 1919. Srbin, poginuo 1944.
logoru, Jadovno (M0008185) prilikom borbi ili bombardovanja, Umka (0835074002)
Uzelac (Stevo) Milan, roen 1908. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Vuji (Nn) Jefta, roen 1868. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru,
logoru, Jadovno (2842001001) Banja luka (1130036065)
Vajs (Josip) Teodor, roen 1901. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Vuji (Nn) Jefto, roen 1884. Srbin, ubijen od ustaa 1941. kod
logoru, Jadovno (0905004012) kue, Banja luka (5002s00730)
Vajs-mucer (Jakov) arlota, roena 1874. Jevrejka, ubijena 1942. Vujii (Jovan) Nikola, roen 1890. Srbin, umro 1941. pri
u direktnom teroru, St.gradika (0905004011) deportaciji, Beograd (0886106001)
Valeni (Jakov) Ivan, roen 1903. Slovenac, ubijen 1941. u Vujini (Milo) Ljubomir, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1943.
direktnom teroru, Banja luka (1133066012) u logoru, Jasenovac (1546071013)
Vasiliin (Ivan) Johan, roen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vujini (Milo) Vidosava, roena 1934. Srpkinja, poginula 1943.
Banja luka (0573039022) prilikom borbi, Banja luka (1546071015)
Veinovi (ore) Ostoja, roen 1912. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Vujini (Nn) Milica, roena 1909. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu,
Kraljevo (0871021054) Banja luka (1546071016)
Vejsilovi (Fato) Dervi, roen 1925. Musliman, ubijen 1942. kod Vujini (Nn) Milo, roen 1907. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
kue, Banja luka (1131039018) Kozara (1546071014)
Vertovek (Aleksandar) Elza, roena 1910. Hrvatica, ubijena od Vujovi (Janko) Sava, roen 1896. Crnogorac, poginuo 1942. u
ustaa 1945. u logoru, Jasenovac (2824045003) NOBu, Bor-bosna (2916026034)
Vicing (Mato) Ludmila, roena 1910. Srpkinja, nestala 1944. Vukalovi (ura) Mitar, roen 1891. Srbin, poginuo od Italijana
nepoznato, Nepoznato (1578098006) 1945. u NOBu, Trst italija (0905001005)
Vidovi (Nn) Stevo, roen 1923. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Vukeli (Dane) Bosiljka, roena 1921. Srpkinja, ubijena 1943. u
abac (2822025001) direktnom teroru, Laktai (1132053010)
Vijtiuk (Maksim) Vladimir, roen 1921. ostalo, poginuo 1942. u Vukmanovi (Stevo) Branko, roen 1901. Srbin, ubijen 1941. u
NOBu, Matajica kod Pr (1128014030) direktnom teroru, Biha (2850020032)
Vinakin (elija) Vasilije, roen 1919. ostalo, nestao 1945. Vukosavljevi (Teodor) Milan, roen 1903. Srbin, poginuo 1941. u
nepoznato, Banja luka (1131039056) aprilskom ratu 1941 god., Graenica (1274025042)
Vircburger (Samoil) Sofija, roena 1876. Hrvatica, ubijena 1942. u Vukosavljevi (Teodor) Veljko, roen 1909. Srbin, ubijen 1944. u
logoru, Kod krievac (1129023079) direktnom teroru, Beograd (1274025043)
Viekruna (Niko) Momilo, roen 1922. Srbin, poginuo 1945. u Vukovi (Simo) Duan, roen 1926. Srbin, nestao od ustaa 1942.
NOBu, Ponir-banja luk (1127008004) nepoznato, Nepoznato (1131046019)
Viekruna (Petar) Vlado, roen 1910. Srbin, ubijen 1942. u Vurdelja (Nikola) Mladen, roen 1924. Srbin, poginuo 1941. u
direktnom teroru, Valjevo (0934067017) NOBu, Petrovac na mla (0411372005)
Vikovi (Danilo) Duan, roen 1907. Srbin, poginuo od Nemaca Wortman (Antun) Herman, roen 1894. Hrvat, ubijen 1944. u
1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-oflag (0948064005) direktnom teroru, Oko aleksandrov (2824040012)
Vladeti (Marko) Ljubica, roena 1885. Srpkinja, poginula 1943. Zagorac (Nn) Branko, roen 1896. Srbin, ubijen od ustaa 1941. pri
prilikom borbi ili bombardovanja, Banjaluka (1129025001) deportaciji, Nepoznato (5026s00280)
Vogrin (Vjekoslav) Mladen, roen 1922. Srbin, ubijen 1941. u Zagorac (Sava) Svetozar, roen 1916. Srbin, streljan od ustaa
direktnom teroru, Blizu smedereva (1127010081) 1941. u logoru, Jasenovac (0866086018)

Muzej rtava genocida Beograd 19 spisak nije potpun


naselje Banja Luka rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Zari (Svetozar) Radinka, roena 1887. Srpkinja, nestala 1944. u Avdi (ulaga) amil, roen 1926. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Banja luka (1128022025) direktnom teroru, Banja luka (1133069003)
Zatezalo (Janko) uro, roen 1880. Srbin, ubijen od ustaa 1945. u Bilanovi (Ibro) Omer, roen 1930. Musliman, ubijen od ustaa
logoru, Jasenovac (1128014026) 1943. nepoznato, Banja luka (1133069007)
Zatezalo (Nn) uro, roen 1865. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Bilanovi (Ragib) Hasib, roen 1928. Musliman, ubijen 1943. u
logoru, Jasenovac (5024s00186) direktnom teroru, Banja luka (1133069005)
Zec (Dima) Ljubica, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. kod Bilanovi (Sulja) Ragib, roen 1896. Musliman, ubijen 1942. u
kue, Jelika-b.luka (0845001029) direktnom teroru, Banja luka (1133069004)
Zec (Glio) Milan, roen 1928. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Brmbojevi (Savo) Dujko, roen 1910. Srbin, ubijen 1942. u
Jelika (0843048020) direktnom teroru, Ponir (1141135015)
Zec (Jovan) Milenko, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Brus (Mihajlo) Milja, roena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. u
Kozara (0845001030) direktnom teroru, Bastasi (1133069001)
Zec (Jovo) Jovan, roen 1886. Srbin, ubijen 1943. kod kue, Jelika ulum (Sinan) Alija, roen 1927. Musliman, poginuo 1944. u NOBu,
(0845001028) Travnik (1133069009)
Zec (Ostoja) Milan, roen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Hairi (Ibria) Munira, roena 1931. Muslimanka, ubijena od ustaa
teroru, Kraljevo (1126006001) 1943. nepoznato, Banja luka (1133069006)
Zec (Todor) Milutin, roen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kokan (uja) Petar, roena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. u
Banja luka (0201004010) direktnom teroru, Banja luka (1133069014)
Zeevi (Stevo) Olga, roena 1923. Hrvatica, poginula 1944. Kokan (Ilija) Lazar, roen 1871. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
prilikom borbi ili bombardovanja, Petrovac na ml (1130034001) teroru, Banja luka (1133069013)
Zei (Ahmet) Adem, roen 1902. Musliman, ubijen 1941. kod kue, Kosti (Bile) Nikola, roen 1902. Srbin, ubijen 1943. nepoznato,
Banja luka (1132058002) Banja luka (1133069016)
Zei (Ahmet) Zlata, roena 1913. Muslimanka, ubijena 1941. kod Kosti (Toda) Mlaen, roen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
kue, Banja luka (1132058003) teroru, Banja luka (1133069008)
Zei (Nn) Ahmet, roen 1880. Musliman, ubijen 1941. kod kue, Ozren (Branko) Ilija, roen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Banja luka (1132058001) Derventa (1133069017)
Zelen (Ilija) Radia, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1941. Popovi (uka) Aleksa, roen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
baen u jamu, Bugojno (5026s00553) teroru, Jagare (1133069002)
Zelen (Ilija) Radoslava, roena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaa Svjetlica (Mihajlo) Ljubica, roena 1923. Srpkinja, ubijena 1943. u
1941. nepoznato, U umi bugojno (5002s01231) direktnom teroru, Blatna (0201003006)
Zelikovi (Nn) Samuel, roen 9999. Jevrej, ubijen od ustaa 1941. u Vesi (uja) Savka, roena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. u
logoru, Jadovno (M0008127) direktnom teroru, Banja luka (1133069012)
Zeljki (Maksim) Vasa, roena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaa Vesi (Filip) Petar, roena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. u
1943. u logoru, Jasenovac (5022s00896) direktnom teroru, Banja luka (1133069010)
Zeljkovi (Raid) Seida, roena 1925. Muslimanka, ubijena 1943. u Vesi (Mihajlo) Jovo, roen 1884. Srbin, ubijen 1943. nepoznato,
direktnom teroru, Osijek (1131044011) Banja luka (1133069015)
Zemba (Hasib) Handija, roen 1920. Musliman, poginuo 1945. u Vesi (Simo) ura, roen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1942.
NOBu, Ostravica (1129028012) nepoznato, Banja luka (1133069011)
igi (Marko) Aleksa, roen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Bistrica
teroru, Banja luka (2536024125)
Blagojevi (Ilija) Boo, roen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
Zornjak (Andrija) Franjo, roen 1908. Hrvat, ubijen 1942. u teroru, Banja luka (1133070007)
direktnom teroru, Jasenovac-put (2862051003)
Blagojevi (Simo) Stevo, roen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca
Zrni (Nikola) Vukain, roen 1894. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u 1942. u logoru, Zemun Sajmite (1146006041)
logoru, Jadovno (M0008128)
Budia (piro) Nikola, roen 1911. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
Zubovi (Sava) Nevenka, roena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaa logoru, Jasenovac (1133071001)
1944. u logoru, Stara gradika (1126007027)
Buzadi (Simeun) Milorad, roen 1930. Srbin, poginuo 1944. u
Zukanovi (Omer) Irsan, roen 1910. Musliman, ubijen 1942. u NORu, akor (1133071023)
direktnom teroru, Banja luka (1130031015)
egor (Marko) Jovo, roen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Zuki (Hamid) Smail, roen 1922. Musliman, poginuo 1945. u Odred (1133071012)
NOBu, Slovenija (1316071002)
Gajlovi (Jovo) Gavro, roen 1905. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
Zuljevi (Grga) Aleksandar, roen 1913. Hrvat, poginuo 1941. kao direktnom teroru, Glina (1133071003)
zarobljeni pripadnik VKJ, Beograd (0570012007)
Gajlovi (Jovo) Mili, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
uni (Jovo) Duan, roen 1879. Srbin, umro 1943. u zatvoru, direktnom teroru, Glina (1133071004)
Banja luka (1130036050)
Gakovi (Teodor) Kosta, roen 1914. Srbin, ubijen od ustaa 1941.
Zvonar (ure) Dragica, roena 1873. Srpkinja, ubijena 1944. u u logoru, Jasenovac (1133071002)
direktnom teroru, Banja luka (1128021042)
Granali (Rista) Milan, roen 1895. Srbin, umro 1944. u zatvoru,
Barlovci Banja luka (1133071077)
Anui (Luka) Pajo, roen 1915. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi Janjetovi (Stevo) Ljubomir, roen 1903. Srbin, poginuo 1941. u
ili bombardovanja, Banja luka (1133067002) aprilskom ratu 1941 god., Klanica (1133070004)
Bumbar (imun) imo, roen 1914. Hrvat, nestao 1944. nepoznato, Jankovi (Risto) Mlaan, roen 1924. Srbin, ubijen 1943. u
Barlovci (1126006051) direktnom teroru, Bistrica (1133071024)
Kozomora (Risto) Nikola, roen 1888. Srbin, poginuo 1941. prilikom Jovani (Mile) Dragan, roen 1919. Srbin, ubijen 1944. u NOBu,
borbi ili bombardovanja, Br.majdan (1129023050) Bistrica (1131039067)
Lopar (Ivo) Luka, roen 1897. Hrvat, ubijen od ustaa 1943. u Jovani (Mile) Nikola, roen 1914. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
logoru, Stara gradika (0045021055) teroru, Bistrica (1133071026)
Rak (Nn) Mihajlo, roen 1914. ostalo, poginuo 1942. kao zarobljenik Jovi (Manojlo) Duan, roen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
prip. NOV i POJ, Bakinci (1034061011) 1 Proleterska (1133071007)
Rak (Puio) Katarina, roena 1914. ostalo, ubijena 1944. prilikom Jovni (Mile) Dragan, roen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
borbi ili bombardovanja, Bakinci (1034061010) Pavlovac (1133071028)
tamberger (Josip) Frane, roen 1902. Slovenac, ubijen od ustaa Kovaevi (uro) Duan, roen 1906. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru,
1944. u logoru, Stara gradika (1133067001) Banja luka (1133071020)
Bastasi Kovaevi (uro) Ostoja, roen 1890. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru,
Banja luka (1133071018)
Muzej rtava genocida Beograd 20 spisak nije potpun
naselje Bistrica rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Kovaevi (Ostoja) Danilo, roen 1916. Srbin, poginuo 1942. u Rapai (Ilija) Mile, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Biha
NOBu, 1 Ptoleterska (1133071019) (0181039060)
Kremenovi (Dragutin) Slavko, roen 1924. Srbin, poginuo 1945. u Ratkovi (Mile) Branko, roen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
NOBu, Zagreb (1133071005) teroru, Banja luka (1133071021)
Kremenovi (Novaka) Milan, roen 1918. Srbin, poginuo 1945. u Savanovi (Tome) Mihajlo, roen 1886. Srbin, ubijen 1942. u
NOBu, Karlovac (1133071006) direktnom teroru, Bistrica (1133071042)
Krsmanovi (Pavle) Stevo, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa Savi (Mija) Ljubomir, roen 1909. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
1942. nepoznato, Banja luka (1133070003) teroru, Banja luka (1133070006)
Lai (Nn) Stoja, roena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u Savi (Nikola) Blagoje, roen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
logoru, Jasenovac (0831031023) teroru, Bistrica (1133071013)
Lai (Petar) Marko, roen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u Savonovi (Jove) Marko, roen 1900. Srbin, ubijen 1942. u
logoru, Nemaki logor (0831031024) direktnom teroru, Bistrica (1133071041)
Lali (Mile) Danilo, roen 1916. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi Stijakovi (Jovo) Pantelija, roen 1901. Srbin, ubijen 1942. u
ili bombardovanja, Graevica (1133070010) direktnom teroru, Banjaluka (1133071031)
Lali (Voskrenije) Milenko, roen 1922. Srbin, poginuo 1944. u Stijakovi (Mile) Ljubica, roena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. u
NOBu, Banja luka (1133070009) direktnom teroru, Banja luka (1133071032)
Loli (Pavao) Novak, roen 1903. Srbin, ubijen 1945. kod kue, Stojanovi (ure) Sava, roen 1895. Srbin, ubijen 1942. u
Bistrica (1131039029) direktnom teroru, Motike (1133071043)
Lovri (Simo) Vaso, roen 1873. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Banja trbac (Jovan) Danilo, roen 1898. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru,
luka (1133070005) Banja luka (1133071015)
Marjanac (Jovo) Nikola, roen 1884. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, trbac (Jovan) Simo, roen 1888. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru,
Saraica (1133071008) Banja luka (1133071016)
Marjanac (Milan) Ratko, roen 1913. Srbin, ubijen od ustaa 1941. trbac (Milo) Ratko, roen 1910. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru,
u direktnom teroru, Glina (1133071011) Nepoznato (1133071014)
Marjanac (Mile) Milan, roen 1888. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u ukalo (Dragan) Rajko, roen 1924. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
direktnom teroru, Glina (1133071010) teroru, Bistrica (1133071025)
Marjanac (Nikola) Dragutin, roen 1905. Srbin, ubijen od ustaa Toli (Jovo) Jovanka, roena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. u
1941. u direktnom teroru, Glina (1133071009) direktnom teroru, Bistrica (1133071027)
Milovanovi (Ostoja) Filip, roen 1907. Srbin, ubijen 1941. u Vasi (ure) orija, roena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. u
zatvoru, Banja luka (1133070008) direktnom teroru, Motike (1133071066)
Mitrovi (ua) oro, roen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Vui (Marko) Vaso, roen 1920. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru,
Banja luka (1133071017) Banja luka (1133071022)
Mitrovi (Savo) Velimir, roen 1920. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Boac
Banja luka (1133071029)
Ajder (Vaso) Jovan, roen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Mitrovi (Todor) Stanoje, roen 1924. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Vrbanja kod b l (1133073008)
Banjaluka (1133071030)
Alimovi (Hasan) Sulejman, roen 1912. Musliman, umro od
Nini (Mirko) Rajka, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-stalag
u logoru, Prijedor (0780015012) (1237023021)
Paravina (Dragi) Mane, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Alimovi (Sulejman) efika, roena 1943. Muslimanka, poginula od
u masovnom pokolju, Sadilovac (0181039043) savezni 1944. prilikom bombardovanja, Bosanski novi (1237023022)
Paravina (Dragi) Milka, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa Antoni (Nikola) Simeun, roen 1880. Srbin, ubijen 1941. u
1942. u masovnom pokolju, Sadilovac (0181039044) direktnom teroru, Boac (1133073030)
Paravina (uro) Savka, roena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. u Antoni (Savan) Lazo, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
logoru, Sadilovac (0181039037) teroru, Boac (1133073013)
Paravina (Jakov) Milka, roena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. u Antoni (Savan) Panto, roen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
logoru, Sadilovac (0181039036) teroru, Boac (1133073015)
Paravina (Mane) Danica, roena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. u Antoni (Stanko) Jovo, roen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
logoru, Sadilovac (0181039035) teroru, Boac (1133073014)
Paravina (Mane) Dragi, roen 1907. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Behari (Dedo) Salih, roen 1891. Musliman, ubijen 1941. u
Sadilovac (0181039034) direktnom teroru, Krupa (1132048034)
Paravina (Mane) Mihailo, roen 1903. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Beri (Ilija) Milenko, roen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Sadilovac (0181039033) Skender vakuf (1133073002)
Paravina (Milanko) Duan, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa ia (Daka) Joka, roena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom
1942. u masovnom pokolju, Sadilovac (0181039041) teroru, Boac (1133073020)
Paravina (Milanko) Gojko, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa ia (Lazo) Duan, roen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
1942. u masovnom pokolju, Sadilovac (0181039042) teroru, Boac (1133073006)
Paravina (Milanko) Jovan, roen 1927. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Dizdar (Nn) Behram, roen 1905. Musliman, ubijen 1942. kod kue,
Sadilovac (0181039040) Boac (1133073032)
Paravina (Milanko) Mileva, roena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. u Dizdar (Nn) Fadil, roen 1935. Musliman, ubijen od etnika 1942.
logoru, Sadilovac (0181039039) nepoznato, Boac (1133073034)
Paravina (Milanko) Milijan, roen 1923. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Dizdar (Nn) Fadila, roena 1935. Muslimanka, ubijena od etnika
Sadilovac (0181039038) 1942. nepoznato, Boac (1133073035)
Paravina (Petar) Mane, roen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Dizdar (Nn) ida, roena 1912. Muslimanka, ubijena 1942. kod
teroru, Biha (0181039032) kue, Boac (1133073033)
Pavli (Petar) Aleksa, roen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dizdar (Nn) Sin, roen 1942. Musliman, ubijen od etnika 1942.
Prijedor (1133070001) nepoznato, Boac (1133073037)
Poli (Stojak) Sretenija, roen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dizdar (Nn) Zekira, roena 1938. Muslimanka, ubijena od etnika
Prijedor (1133070002) 1942. nepoznato, Boac (1133073036)
Radi (Pera) Marko, roen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u Drini (Mitar) Mitra, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. u
logoru, Neuengamme (0260015006) direktnom teroru, Boac (1133072010)
Radi (Stojan) Jovanka, roena 1896. Srpkinja, poginula 1943. urevi (Savo) Joja, roena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. u
prilikom borbi ili bombardovanja, Bistrica (0260015005) direktnom teroru, Boac (1133073005)

Muzej rtava genocida Beograd 21 spisak nije potpun


naselje Boac rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
urevi (Vaso) Ruica, roena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. u Stupar (Nikola) Vlado, roen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
direktnom teroru, Boac (2831034050) teroru, Bosanski novi (2833002034)
uza (uro) ura, roen 1887. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Todi (Vaso) Mirko, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
teroru, Boac (1133073031) masovnom pokolju, Boac (0017008040)
Gai (Simeun) Lazar, roen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Todi (Vaso) Tode, roen 1923. Srbin, spaljen 1941. kod kue,
Kod beca (0920086003) Boac (0017008038)
Glamoak (Marko) Mitra, roena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. u Todi (Vaso) Zagorka, roena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Boac banja luk (0211092051) 1941. u masovnom pokolju, Boac (0017008039)
Glamoika (Mijo) Aleksa, roen 1870. Srbin, ubijen 1941. u Vidakovi (Bogdan) Niko, roen 1848. Srbin, ubijen 1941. kod
direktnom teroru, Agino selo (1133073025) kue, Boac (1133072003)
Hadijali (Osman) Zela, roena 1926. Muslimanka, poginula 1943. Vidakovi (Duan) Duanka, roena 1941. Srpkinja, ubijena od
u NOBu, Biha (1237023023) ustaa 1941. u masovnom pokolju, Boac (1133072004)
Jaki (Alija) Mustafa, roen 1922. Musliman, poginuo 1943. u Vidovi (uro) Pero, roen 1926. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
NOBu, Banja luka (1132053015) Banjaluka (1133072017)
Josipovi (Blagoje) Ilija, roen 1886. Srbin, ubijen 1941. u Vuanovi (Marko) Savan, roen 1896. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Boac (1133073001) direktnom teroru, Mrkonji grad (1133072009)
Josipovi (Lazar) Duan, roen 1925. Srbin, ubijen 1941. u Vuenovi (Blagoje) Stevo, roen 1909. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Boac (1133073022) direktnom teroru, Krupa n/v (1133073027)
Josipovi (Lazo) Jovan, roen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Vuenovi (Mijo) Blagoje, roen 1870. Srbin, ubijen 1941. u
teroru, Boac (1133073023) direktnom teroru, Boac (1133073026)
Josipovi (Lazo) Uro, roen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Vuenovi (Simeon) Dragutin, roen 1907. Srbin, ubijen 1941. u
teroru, Boac (1133073021) direktnom teroru, Boac (1133073018)
Koji (Marko) uka, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa 1941. Vuenovi (Simeon) Toma, roen 1917. Srbin, ubijen 1941. u
u masovnom pokolju, Boac (1133072013) direktnom teroru, Boac (1133073019)
Koji (Marko) Milojko, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u upljanin (Teo) Aleksa, roen 1897. Srbin, ubijen 1941. u
masovnom pokolju, Boac (1133072012) direktnom teroru, Boac (1133073017)
Koji (Milan) Simeona, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa upljanin (Teo) Simo, roen 1887. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
1941. u masovnom pokolju, Boac (1133072015) teroru, Boac (1133073016)
Koji (Ostoja) Uro, roen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Borkovii
teroru, Boac (1133072014)
Bjelica (Markan) Josip, roen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Koji (Stanko) Pero, roen 1872. Srbin, ubijen 1941. kod kue, Bos.brod (0914050020)
Boac (1133072016)
Brki (Stajko) Mirko, roen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
Kupreak (Mihajlo) Luka, roen 1879. Srbin, ubijen 1941. kod kue, teroru, Borkovii (1133075003)
Boac (1133072002)
Bui (ore) Milutin, roen 1912. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Malki (Halil) efko, roen 1892. Musliman, ubijen 1941. u Melina (1133074006)
direktnom teroru, Boac (1275027011)
uri (Mitar) Simo, roen 1893. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Malki (Hamdija) Adem, roen 1926. Musliman, ubijen 1941. u Borija voro kotor (1133075005)
direktnom teroru, Boac (1269009007)
Jovi (Kosta) Radovan, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1943.
Milanovi (Tanasije) Mihajlo, roen 1886. Srbin, ubijen 1941. u kod kue, Borkovii (1133075001)
direktnom teroru, Boac (1133073028)
Jovi (Pavle) Ratko, roen 1916. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
Milanovi (Zorica) Pero, roen 1896. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Glina (1133075002)
direktnom teroru, Boac (1133073029)
Kremenovi (Rista) Vukosav, roen 1906. Srbin, ubijen 1944. u
Milinovi (Luka) Mitar, roen 1919. Srbin, ubijen 1941. u direktnom direktnom teroru, Borkovii (1133075006)
teroru, Boac (1133072011)
Mareta (Jovan) Milo, roen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942.
Milinovi (Milan) arka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-stalag (1133074004)
1944. kod kue, Boac (1133073011)
Marijanac (Ilija) Ostoja, roen 1886. Srbin, ubijen 1943. kod kue,
Milinovi (Panta) Danica, roena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. u Borkovii (1133074003)
direktnom teroru, Boac (1133073012)
Marjanac (ura) Duan, roen 1908. Srbin, ubijen 1942. u
Miljatovi (Mile) Jovo, roen 1889. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, direktnom teroru, Borkovii (1416016058)
Bosanski novi (1128015018)
Mirni (Vasilije) Kosta, roen 1911. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
Peji (Blagoje) Mara, roena 1896. Srpkinja, ubijena 1941. u teroru, Borkovii (1133075004)
direktnom teroru, Boac (1133073010)
Oegovi (Jakov) Mlaan, roen 1920. Srbin, ubijen 1942. kod
Peji (Boo) Mirjana, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa kue, Borkovii (1133074001)
1945. kod kue, Boac (1133073007)
Oegovi (Vid) Duan, roen 1914. Srbin, poginuo 1941. u
Peji (Simo) Nikola, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom aprilskom ratu 1941 god., Kao vojnik (1133074002)
teroru, Boac (1133073024)
trbac (Ostoja) Gospa, roena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. kod
Peji (Simo) Vaso, roen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom kue, Borkovii (1133074005)
teroru, Boac (1133073009)
Popovi (Aleksa) Toma, roen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Brda
Vrbanja (1133073004) Mileti (Gavro) Duan, roen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Popovi (Jovo) Savan, roen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (1133062003)
Krumine (1133073003) Mileti (Gavro) Marko, roen 1920. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
Popovi (Vid) Simeun, roen 1885. Srbin, ubijen 1941. kod kue, teroru, Brda (1133062004)
Banjaluka (1133072001) Mileti (Mile) Mirko, roen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
Smilji (Simeon) Jovan, roen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, teroru, Brda (1133062005)
Agino selo (1133072005) Mileti (Rista) Gavro, roen 1880. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
Smilji (Stevan) uka, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa teroru, Brda (1133062002)
1941. u masovnom pokolju, Boac (1133072007) Mileti (Rista) Mile, roen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
Smilji (Stevan) Milojko, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1941. teroru, Brda (1133062006)
u masovnom pokolju, Boac (1133072008) Mileti (Vaso) Branko, roen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Smilji (Vaso) Boja, roena 1885. Srpkinja, ubijena 1941. u Brda (1133062001)
direktnom teroru, Boac (1133072006) Turhanovi (Huska) Hose, roen 1894. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Br. majdan (1130036049)

Muzej rtava genocida Beograd 22 spisak nije potpun


naselje Bronzani Majdan rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA

Bronzani Majdan Osmanovi (aban) abo, roen 1926. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076011)
Agi (Hasib) Agan, roen 1940. Musliman, ubijen od etnika 1942.
nepoznato, Bronzani majdan (7004s00443) Pralica (Blagoje) Milka, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u logoru, Jasenovac (1153016010)
Bei (Alaga) Smajo, roen 1912. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076021) Radosli (Muja) Mehmed, roen 1891. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Br. majdan (1130036028)
Bei (Ibro) Mustafa, roen 1900. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076017) Rami (Alija) Juso, roen 1902. Musliman, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Bronzani majdan (1129030001)
Bei (Pao) Omer, roen 1934. Musliman, ubijen od etnika 1942.
nepoznato, Bronzani majdan (1133076018) Rami (Rame) Huso, roen 1890. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076003)
Bei (Pao) Rasim, roen 1930. Musliman, ubijen od etnika 1942.
nepoznato, Bronzani majdan (1133076019) Rami (Suljo) Kadira, roena 1924. Muslimanka, ubijena 1942. u
direktnom teroru, Banja luka (1141146005)
Bei (Tahir) Omer, roen 1870. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076020) Samardi (Beo) Husa, roen 1882. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, B. majdan (1315068016)
Blagojevi (Nn) Jovanka, roena 1920. Srpkinja, ubijena od etnika
1945. u direktnom teroru, Bronzani majdan (2830022034) Samardi (Beo) Nezir, roen 1890. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, B. majdan (1315068015)
ati (Dervi) Suljo, roen 1930. Musliman, ubijen od etnika 1942.
nepoznato, Bronzani majdan (1133076006) ari (Began) Suljo, roen 1892. Musliman, ubijen od etnika 1942.
u direktnom teroru, Piskovci (1128019018)
Hasanovi (Rame) Reep, roen 1927. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076004) ari (ula) Hatija, roena 1912. Muslimanka, poginula 1943.
prilikom bombardovanja, Br.majdan (1128019009)
Huskanovi (Ramo) Redep, roen 1927. Musliman, ubijen od
etnika 1942. kod kue, Bronzani majdan (7004s00444) ari (Goe) Osman, roen 1912. Musliman, ubijen od etnika
1943. u direktnom teroru, Br.majedan (1128019008)
Husmanovi (Ale) Hasan, roen 1870. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076007) ari (Suljo) Salko, roen 1890. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076022)
Husmanovi (Ree) Nefa, roena 1875. Muslimanka, ubijena 1942.
u direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076008) ari (Tukan) Pao, roen 1870. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076010)
Husni (Age) air, roen 1880. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076009) Todorovac (Hasan) Salko, roen 1902. Musliman, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Bronzani majdan (1128016033)
Kahrimanovi (Bahte) Ahmet, roen 1885. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076005) Turkanovi (Meho) Ibrahim, roen 1890. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076001)
Klipi (Nn) Zlata, roena 1892. Muslimanka, zaklana od ustaa
1942. u direktnom teroru, Bronzani majdan (2774047030) Turkanovi (Muhe) Salih, roen 1920. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076002)
Kneevi (Cvijo) Veljko, roen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Lijevo Polje (1133076023) Turkanovi (Muho) Ibrahim, roen 1912. Musliman, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Jajce (1126006020)
Kozi (Ante) Filip, roen 1886. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Br. majdan (1130036014) Turkanovi (Rasim) Kasim, roen 1928. Musliman, ubijen od ustaa
1943. u logoru, Jasenovac (7004s00442)
Kozli (Nn) Filip, roen 1896. Hrvat, ubijen od ustaa 1943. u
direktnom teroru, Bronzani majdan (2410063001) Zemanovi (Mehmed) Agan, roen 1927. Musliman, ubijen od
etnika 1942. kod kue, Bronzani majdan (7004s00450)
Krhali (Husein) Ahmet, roen 1938. Musliman, ubijen od etnika
1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00439) Bukvaluk
Krhali (Husein) Hilmija, roen 1935. Musliman, ubijen od etnika Barali (Stevo) Rade, roen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00438) teroru, Bukvaluk (1134077001)
Krhali (Husein) Rukija, roena 1939. Muslimanka, ubijena od Dani (Meho) Mehmed, roen 1870. Musliman, ubijen 1942. u
etnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00440) direktnom teroru, Banja luka (1134077006)
Krhali (Ibrahim) Kadira, roena 1938. Muslimanka, ubijena od Glamoanin (Jovan) Duan, roen 1924. Srbin, ubijen 1942. u
etnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00445) direktnom teroru, Bukvaluk b luka (1134077003)
Krhali (Smajo) Sadeta, roena 1936. Muslimanka, ubijena od Graanin (Mia) Jovan, roen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
etnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00441) Bukvaluk b luka (1134077004)
Mahmutovi (Meho) Asima, roena 1940. Muslimanka, ubijena od Sarai (Jovo) uro, roen 1899. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
etnika 1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00448) teroru, Banja luka (1134077005)
Mujkanovi (Nn) Ale, roen 1896. Musliman, ubijen od ustaa 1944. Saradi (Jovo) uro, roen 1899. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
kod kue, Bronzani majdan (1131039063) teroru, Banja luka (1131039022)
Mujkanovi (Reid) Mustafa, roen 1927. Musliman, ubijen od Udovi (Jovo) Uro, roen 1917. Srbin, nestao 1941. nepoznato,
etnika 1942. kod kue, Bronzani majdan (7004s00446) Bukvaluk (1134077002)
Mujkanovi (Reid) Smajo, roen 1930. Musliman, ubijen od etnika Vidovi (Ante) Ile, roen 1920. Hrvat, ubijen od ustaa 1941. u
1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00447) logoru, Stara gradika (0570003024)
Muratovi (Ibro) erifa, roena 1911. Muslimanka, ubijena od Cerici
ustaa 1941. u logoru, Stara gradika (1128019003)
Dedi (Stijo) Ivo, roen 1923. Hrvat, umro od Nemaca 1943. u
Omanovi (Beo) Ramo, roen 1870. Musliman, ubijen 1942. u logoru, Nemaki logor (1133068001)
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076015)
Todorovac (Alija) Ruid, roen 1918. Musliman, poginuo 1942. u
Omanovi (Ramo) Kada, roena 1922. Muslimanka, ubijena 1942. u NOBu, Boljvine (1129028007)
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076016)
Tomanovi (Jovan) Stevo, roen 1909. Srbin, streljan 1941. u
Omanovi (Ramo) Pajo, roen 1920. Musliman, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ravne (1141147004)
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076014)
Osmanovi (Huso) Bajro, roen 1934. Musliman, ubijen od etnika esma
1942. nepoznato, Bronzani majdan (7004s00449) Agar (Tode) Todor, roen 1888. Srbin, umro 1945. u direktnom
Osmanovi (Nn) aban, roen 1900. Musliman, ubijen od ustaa teroru, Nepoznato (1128021047)
1942. kod kue, Bronzani majdan (1131039028) Brankovi (Gaja) Petar, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
Osmanovi (Nn) aban, roen 1904. Musliman, ubijen od ustaa zatvoru, Banja luka (1134079005)
1942. u direktnom teroru, Bronzani majdan (1416017125) Brankovi (Jovo) Gajo, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Osmanovi (Omer) aban, roen 1868. Musliman, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1134079004)
direktnom teroru, Bromzani majdan (1133076012) Hrni (Meho) Asim, roen 1921. Musliman, ubijen 1944. u
Osmanovi (Ramo) Beo, roen 1928. Musliman, ubijen od etnika direktnom teroru, Banja luka (1128021029)
1942. nepoznato, Bronzani majdan (1133076013)
Muzej rtava genocida Beograd 23 spisak nije potpun
naselje esma rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Kezi (Ante) Marko, roen 1906. Hrvat, nestao 1945. nepoznato, Adamovi (Mihajlo) Radojka, roena 1940. Srpkinja, ubijena od
Nepoznato (1573017023) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci ( 1 134084019)
Milovanovi (Toda) Gojko, roen 1922. Srbin, poginuo 1943. u Adamovi (Mitar) uja, roena 1914. Srpkinja, streljana 1942. u
NOBu, Sutjeska (1134079003) direktnom teroru, Debeljaci (1134084009)
Topoli (Vujo) uro, roen 1901. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Adamovi (Mitar) Marinko, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa
elsko Polje (2300013001) 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084012)
ifluk Adamovi (Nn) Cvijeta, roena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. kod
kue, Debeljaci (1134084020)
Bogdanovi (Jovo) Bosiljka, roena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, itluk (1 134080006) Adamovi (Pavo) Danica, roena 1893. Srpkinja, streljana 1942. u
direktnom teroru, Debeljaci (1134084007)
Bogdanovi (Jovo) Mirko, roen 1908. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, itluk (1134080005) Adamovi (Savo) Mitar, roen 1912. Srbin, streljan 1942. u
direktnom teroru, Debeljaci (1134084008)
eni (Jovo) Jerko, roen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, itlik (1134080001) Adamovi (Savo) Mlaan, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084010)
eni (Stjepan) Aleksa, roen 1923. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Banja luka (1134080002) Adamovi (Savo) Proko, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084011)
Jahi (ore) Drago, roen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Travnik (1134080007) Adamovi (Spaso) Savo, roen 1873. Srbin, streljan 1942. u
direktnom teroru, Debeljaci (1134084006)
Joki (Stevo) Duan, roen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Doboj (1127009128) urli (Lazo) Stevan, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Debeljaci (1134084001)
Najolek (Jakov) Antol, roen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
Busovaa (1134080009) Holamovi (Nn) Vida, roena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. kod
kue, Debeljaci (1134084014)
onja (Ignjat) Antun, roen 1921. Slovenac, poginuo 1943. u
NOBu, Triglav (1134080008) Ili (Savan) Ljuban, roen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Bosanski novi (1158024013)
okori Ili (Savan) Radosava, roena 1921. Srpkinja, ubijena od Nemaca
Dragojevi (Branko) Borislavka, roena 1942. Srpkinja, ubijena od 1943. u logoru, Nemaka (1158024012)
ustaa 1944. kod kue, okori (1134082007) Karlica (Velimir) Branko, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
Dragojevi (Jovo) Duan, roen 1905. Srbin, ubijen 1942. u u logoru, Jasenovac (1158024014)
direktnom teroru, Banja luka (1134082009) Karlica (Velimir) Milinko, roen 1929. Srbin, ubijen 1942. pri
Dragojevi (Laza) Branko, roen 1905. Srbin, ubijen 1942. u deportaciji, Bjelovar (1158024015)
direktnom teroru, Banja luka (1134082008) Kozi (Jozo) Ferdo, roen 1916. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom
Dragojevi (Vaskrsija) Mijoljka, roena 1908. Srpkinja, ubijena teroru, Debeljaci (0626178003)
1944. kod kue, okori (1134082006) Milinkovi (Bao) Gospava, roena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. u
Krsti (Ilija) Jefta, roen 1887. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ni direktnom teroru, Debeljaci (1132049010)
(0492067012) Milinkovi (Cvijo) Duan, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
Krsti (Jevta) Ilija, roen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, S. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084028)
ubura (0492067011) Milinkovi (Cvijo) Kosta, roen 1927. Srbin, streljan 1942. u
Macanovi (Marka) Mile, roen 1877. Srbin, umro 1944. u zatvoru, direktnom teroru, Debeljaci (1134084026)
Banja luka (1134082010) Milinkovi (Cvijo) Koviljka, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa
Macanovi (Mile) Simo, roen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084029)
Banja luka (1134082011) Milinkovi (Cvijo) Ljuban, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
Mihajlovi (Mihajlo) Mihajlo, roen 1872. Srbin, ubijen 1942. kod u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084027)
kue, Mali Prnjavor (1134083002) Milinkovi (ura) Dragica, roena 1938. Srpkinja, ubijena od
Ninkovi (Pero) Mitar, roen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, ustaa 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084033)
Banja luka (1134083004) Milinkovi (ura) Stana, roena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. kod
Paji (Nike) iro, roen 1876. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Banja kue, Debeljaci (1134084032)
luka (1134082012) Milinkovi (Filip) Rade, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Paji (Vid) Danilo, roen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, masovnom pokolju, Debeljaci (1134084021)
Partizani (1134082003) Milinkovi (Jefto) Ana, roena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. u
Paji (Vid) uro, roen 1902. Srbin, ubijen 1945. u NOBu, Rablovac direktnom teroru, Debeljaci (2324021113)
b luka (1134082001) Milinkovi (Jovo) Darinka, roena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. kod
Paji (Vid) Duan, roen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, kue, Debeljaci (1134084023)
Borkovi b luka (1134082002) Milinkovi (Jovo) Darinka, roena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. u
Tuzjan (Stojan) Nada, roena 1925. Srpkinja, poginula 1944. u direktnom teroru, Debeljaci (1132049011)
NOBu, abac, (0612096010) Milinkovi (Jovo) Milica, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa
Vui (Ostoje) Lazar, roen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084024)
teroru, Banja luka (1134082004) Milinkovi (Jovo) Milja, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa
Vui (Vasilije) Sretenija, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1132049013)
direktnom teroru, Banja luka (1134082005) Milinkovi (Maksa) ure, roen 1890. Srbin, ubijen 1942. kod
Vujanovi (Mihajlo) Savka, roena 1939. Srpkinja, ubijena od kue, Debeljaci (1134084030)
ustaa 1942. pri deportaciji, Grubino Polje (1243059144) Milinkovi (Maksim) Nikola, roen 1882. Srbin, ubijen 1942. u
Debeljaci direktnom teroru, Debeljaci (2324021112)
Adamovi (uro) Mihajlo, roen 1890. Srbin, streljan 1942. u Milinkovi (Makso) Miko, roen 1885. Srbin, streljan 1942. u
direktnom teroru, Debeljaci (1134084013) direktnom teroru, Debeljaci (1134084039)
Adamovi (Mihajlo) uro, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Milinkovi (Makso) Savo, roen 1910. Srbin, streljan 1942. u
u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084016) direktnom teroru, Debeljaci (1134084005)
Adamovi (Mihajlo) Krista, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa Milinkovi (Makso) Tode, roen 1880. Srbin, streljan 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084017) direktnom teroru, Debeljaci (1134084004)
Adamovi (Mihajlo) Ljuba, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa Milinkovi (Miko) Branko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084018) u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084041)
Adamovi (Mihajlo) Mitar, roen 1926. Srbin, streljan 1942. u Milinkovi (Miko) Radmila, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Debeljaci (1134084015) 1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084042)

Muzej rtava genocida Beograd 24 spisak nije potpun


naselje Debeljaci rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Milinkovi (Nikola) Blao, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Cvijeti (Jevto) Jelka, roena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. u
u masovnom pokolju, Debeljaci (2324021116) direktnom teroru, Dobrnja (0602068019)
Milinkovi (Nikola) Branko, roen 1926. Srbin, ubijen 1942. kod Diki (Mile) Vida, roena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom
kue, Debeljuci (2324021114) teroru, Dobrnja (0598052011)
Milinkovi (Nikola) Nikola, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa Divljak (Luka) Vaso, roen 1878. Srbin, ubijen 1944. prilikom borbi
1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (2324021115) ili bombardovanja, Dobrnja (1134089001)
Milinkovi (Nikola) Stoja, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa Divljak (Miko) Stoji, roen 1919. Srbin, ubijen 1941. prilikom borbi
1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (2324021117) ili bombardovanja, Dobrnja (1134089002)
Milinkovi (Nikola) Vida, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Divljak (Pavle) Rade, roen 1928. Srbin, poginuo 1943. nepoznato,
1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (2324021118) Dobrnja (1134089003)
Milinkovi (Nn) Anika, roena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. kod Draganovi (Nn) Rajko, roen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
kue, Debeljaci (1134084040) Dobrnja (0598052048)
Milinkovi (Nn) uja, roena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. kod Draganovi (Vid) Spasoja, roen 1910. Srbin, ubijen 1941. u
kue, Debeljaci (1134084031) direktnom teroru, Dobrnja (0598052043)
Milinkovi (Nn) Gospava, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. kod Gvozdenovi (Nikola) Mirko, roen 1923. Srbin, poginuo 1941.
kue, Debeljaci (1134084022) prilikom borbi ili bombardovanja, U ataru (0211087009)
Milinkovi (Nn) Mara, roena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. kod Milakovi (oka) Duan, roen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca
kue, Debeljaci (1134084034) 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaki logor (0598053074)
Milinkovi (Vid) Jeka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa Milakovi (Nikola) Ljedo, roen 1926. Srbin, nestao 1945.
1942. u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084036) nepoznato, Dobrnja (1134089008)
Milinkovi (Vid) Marinko, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Miloevi (Kosta) Rade, roen 1929. Srbin, poginuo 1943. u NORu,
u masovnom pokolju, Debeljaci (1134084037) Topola (1134089006)
Milinkovi (Vid) Radojka, roena 1922. Srpkinja, streljana 1942. u Mirni (Kosta) Vid, roen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
direktnom teroru, Deberljaci (1134084035) teroru, Banja luka (0592012022)
Milinkovi (Vid) Uro, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mirni (Kosta) Vid, roen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
masovnom pokolju, Debeljaci (1134084038) teroru, Dobrnja (0598052044)
Vujasinovi (Niko) Marko, roen 1922. Srbin, streljan 1942. u Petkovi (Jovica) Lazar, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Debeljaci (1134084003) direktnom teroru, Dobrnja (2400001022)
Vujasinovi (Nn) Joka, roena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. kod Petkovi (Lazo) Cvijeta, roena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. u
kue, Debeljaci (1134084002) direktnom teroru, Dobrnja (2400001023)
Delibaino Selo Petkovi (Mileta) Toma, roen 1900. Srbin, nestao 1941.
nepoznato, Rumunija (0599059082)
Grbavac (Jovo) Mile, roen 1870. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
logoru, Zemun Sajmite (1159025003) Petrovi (Nn) Too, roen 1895. Srbin, ubijen 1943. kod kue,
Dobrnja (1134089010)
Grbavac (Nikola) Radovan, roen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca
1945. u logoru, Zemun Sajmite (1159025005) Savanovi (S.) Bjelan, roen 1902. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Manjek (0394062007)
Stipi (Ilija) Slavko, roen 1917. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom
ratu 1941 god., Virovitica (2830021003) ipka (Vojin) ura, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942. kod
kue, Dobrnja (1134089007)
Dervii Stoji (Krstan) Desimir, roen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Graoni (Sima) Gojko, roen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Melina-bih (0599059098)
Leve Polje (0931049001) Stoji (Vasa) Bjelica, roena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. prilikom
Hrnjak (Nikola) Mile, roen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, borbi ili bombardovanja, Dobrnja (0599059099)
Vitlarsko (0039006037) Turudija (Milo) Dragojla, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
Janji (Obrad) Ilija, roen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom 1945. u logoru, Jasenovac (0561002003)
teroru, Dervii (0829014009) Turudija (Nn) orije, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
Jelisavac (Ilija) Duan, roen 1911. Srbin, umro 1944. u NOBu, nepoznato, Bosanski novi (0561002004)
Rekovac (0611086012) Turudija (Stojan) Milo, roen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Kadi (Duro) Jovo, roen 1910. Srbin, streljan od ustaa 1941. u Prusci (0561002001)
direktnom teroru, Blagaj (0039006038) Turudija-banovi (Nn) Zagorka, roena 1914. Srpkinja, ubijena 1942.
Nikoli (ure) Stevan, roen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom u direktnom teroru, Bosanski novi (0561002002)
teroru, Kostajnica (0210086052) Vasiljevi (Nn) Marko, roen 1880. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Nikoli (Stevan) ura, roen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, logoru, Jasenovac (0598053040)
Zidani most (0210086053) Vukmir (Blaa) Gospa, roena 1927. Srpkinja, ubijena 1944. u
Santra (Stojan) Stevo, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, direktnom teroru, Vukmirje-dobrnj (0601065044)
Nepoznato (5002s01377) Vukmir (Blao) Stana, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa
Santra (Stojan) Vaso, roen 1920. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, 1944. nepoznato, Dobrnja (0601065045)
Nepoznato (5002s01378) Vukmir (Mihajlo) Borko, roen 1926. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
evi (Petar) Dragan, roen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, teroru, Dobrnja (0599059005)
Grme (0611085007) Vukmir (Pavle) Luka, roen 1888. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Vojnovi (Milo) Dmitar, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00042)
logoru, Jasenovac (1149008121) Vukmir (Pavle) Luka, roen 1889. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Dobrnja logoru, Jasenovac (0598053076)
Banovi (orija) Milan, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1945. Vukoi (Milo) Veljko, roen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
u logoru, Jasenovac (0561002008) Donji osjeani (0211092004)
Banovi (orija) Rade, roen 1916. Srbin, ubijen 1941. kod kue, Vukoli (Lazar) orija, roen 1872. Srbin, ubijen 1945. kod kue,
Dobrnja (0561002010) Dobrnja (1134089005)
Bojani (uro) Milan, roen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Vukoli (Nikola) Slobodan, roen 1911. Srbin, poginuo 1945. u
Banja luka (1129027018) NOBu, Prijedor (1134089004)
Bojani (Nikola) Nikola, roen 1902. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Vukoli (Spasoje) Dragutin, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa
teroru, Dobrnja (0594030006) 1942. kod kue, Dobrnja (1134089009)
Bojani (Ostoja) Jefta, roen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom Dragoaj
teroru, Dobrnja (0598052045) Boi (Boko) Milovan, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1943. u
logoru, Prijedor (1134091020)
Muzej rtava genocida Beograd 25 spisak nije potpun
naselje Dragoaj rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Boi (Jefto) Boko, roen 1908. Srbin, nestao 1943. u NOBu, Golemovi (Todor) Vida, roena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. u
Zvidovii (1128021007) direktnom teroru, Ivanjska (1134091008)
Boi (Jefto) Boko, roen 1910. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Grahorac (Vaso) Ilija, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
Nepoznato (5004s00021) teroru, Banja luka (1129027014)
Boi (Jefto) Mirko, roen 1915. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Graorac (Milan) Ostoja, roen 1918. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
Banja luka (1128021008) teroru, Dragoaj (1134091031)
Boi (Jefto) Mirko, roen 1915. Srbin, ubijen od ustaa 1941. Graorac (Steve) Triuna, roena 1922. Srpkinja, ubijena 1943. u
baen u jamu, Jadovno (5004s00023) direktnom teroru, Banja luka (1134091030)
Boi (Jefto) Vaskrsija, roena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaa Graorac (Triun) Stevo, roen 1894. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
1942. nepoznato, Ivanjska (5004s00022) teroru, Dragoaj (1134091029)
Boi (Jevta) Boko, roen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Graorac (Vaso) Ilija, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kue,
Piskovica (1134091019) Dragoaj (1134091023)
Boi (Jevta) Mirko, roen 1915. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u Komljenovi (uro) Anto, roen 1908. Hrvat, poginuo 1941. u
logoru, Jasenovac (1134091018) aprilskom ratu 1941 god., Klanice (1134090003)
Boi (Jevta) Vaskrsija, roen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Komljenovi (Ivan) Anto, roen 1880. Hrvat, poginuo 1941. prilikom
teroru, Ivanjska (1134091017) borbi ili bombardovanja, Banja luka (1133065002)
Boi (Jevto) Boko, roen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Majdandi (Mato) Jure, roen 1910. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu,
Kotor varo (0892009065) Kikinda (1134090004)
Boi (Miajlo) Vid, roen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Mari (Marko) Stjepan, roen 1902. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. u
teroru, Prijakovci (1134091002) logoru, Jasenovac (1134090002)
Boi (Risto) Duan, roen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Mirkovi (Cvijo) Borko, roen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Suica (1134091011) Dragoaj (1134091033)
Boi (Steve) Jefto, roen 1881. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Pranji (Luka) Joso, roen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu,
Banja luka (1128021006) Piskovica (1134091021)
Boi (Stevo) Jefto, roen 1882. Srbin, ubijen od ustaa 1942. ei (iro) Mirko, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa 1941. baen
nepoznato, Ivanjska (5004s00024) u jamu, Jadovno (5004s00020)
Boi (Stevo) Jevto, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom ei (Mlaen) Milan, roen 1915. Srbin, ubijen 1941. kod kue,
teroru, Ivanjska (1134091016) Dragoaj (1134091022)
Boi (Stevo) Riste, roen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom ipka (Ilija) Rosa, roena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom
teroru, Dragoaj (1134091010) teroru, Dragoaj (1134091034)
Boi (Stevo) Veljko, roen 1900. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u ipka (Ilija) Stojan, roen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bos.
direktnom teroru, Glina (1134091009) novi (1134091001)
osi (Matija) Ana, roena 1895. Hrvatica, ubijena od ustaa 1945. ipka (Ilija) Vasiljka, roena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaa
u logoru, Jasenovac (1134090001) 1942. nepoznato, Piskavica (5004s00025)
Dojinovi (Jovan) Duan, roen 1890. Srbin, ubijen 1941. u ipka (Toma) Milo, roen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
direktnom teroru, Dragoaj (1134091014) Tesli (1134091024)
Dojinovi (Luka) Stojan, roen 1928. Srbin, poginuo od ustaa Stojevi (Franjo) Ivo, roen 1904. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu,
1944. u NOBu, Rudnik drakuli (1134091025) Donji dragoaj (1134090007)
Dojinovi (Pavle) Vaskrsija, roen 1910. Srbin, umro 1944. u Tati (Toma) Ivo, roen 1928. Hrvat, poginuo od ustaa 1943. u
NOBu, Sarajevo (1134091015) NOBu, Bronzani majdan (1134090006)
Dojinovi (Petar) Milo, roen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Topi (Tomo) Ivo, roen 1928. Hrvat, ubijen od ustaa 1942.
Bos. novi (1134091028) nepoznato, Dragoaj, banja luka (7001s00001)
Dojinovi (Rade) Jevto, roen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drakuli
Buovaa (1134091012)
Amidi (oko) Stoji, roen 1885. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Dojinovi (Rade) Vaso, roen 1924. Srbin, ubijen 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092001)
direktnom teroru, Ivanjska (1134091013)
Amidi (Nikola) Anka, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa
Dojinovi (Simo) Pavle, roen 1867. Srbin, ubijen 1942. u 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092006)
direktnom teroru, Ivanjska (1134091026)
Amidi (Nikola) Branka, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa
Dojinovi (Stanoje) Dragomir, roen 1917. Srbin, poginuo 1945. u 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092011)
NOBu, Bos. novi (1134091027)
Amidi (Nikola) Milan, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Dojinovi (Stojan) Milan, roen 1920. Srbin, ubijen 1945. kod kue, masovnom pokolju, Drakuli (1135092008)
Dragoaj (1134091035)
Amidi (Nikola) Mira, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa
uri (Adam) Kata, roena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. u 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092009)
direktnom teroru, Kuljani,b.novi (1235018097)
Amidi (Nikola) Stanka, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa
uri (Cvijo) Dragica, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092007)
1943. nepoznato, Kuljani (1235018098)
Amidi (Nikola) Stevo, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
uri (Cvijo) Milan, roen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom masovnom pokolju, Drakuli (1135092010)
teroru, Dobrljin (1235018095)
Amidi (Savo) Joka, roena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaa
uri (Ostoja) Mirko, roen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092002)
Petrinja (1236019211)
Amidi (Stanko) Mara, roena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaa
Glamoanin (Persa) Milica, roena 1916. Srpkinja, ubijena od 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092004)
ustaa 1942. kod kue, Draguli (5003s00761)
Amidi (Stoji) Nikola, roen 1911. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Golemovi (Lazo) Lazar, roen 1906. Srbin, ubijen 1941. kod kue, masovnom pokolju, Drakuli (1135092003)
Dragoaj (1134091032)
Amidi (Stoji) Stoja, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
Golemovi (Milan) Borko, roen 1928. Srbin, poginuo od ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092005)
1945. u NOBu, Drakuli rudnik (1134091007)
Blaenovi (Jovan) Cvijo, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
Golemovi (Milan) Novak, roen 1921. Srbin, poginuo 1942. u u masovnom pokolju, Drakuli (1135092019)
NOBu, Kozarac (1134091006)
Blaenovi (Jovan) Milan, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa
Golemovi (Mlaen) Mitar, roen 1919. Srbin, poginuo 1945. u 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092014)
NOBu, Velika gorica (1134091003)
Blaenovi (Jovan) Milena, roena 1933. Srpkinja, ubijena od
Golemovi (Mlaen) Vlado, roen 1929. Srbin, poginuo 1943. u ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092017)
NORu, Glamo (1134091004)
Blaenovi (Jovan) Milja, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092018)
Muzej rtava genocida Beograd 26 spisak nije potpun
naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Blaenovi (Jovan) Svetozar, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa Brkovi (Milan) Jovanka, roena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092016) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092373)
Blaenovi (Jovan) Uro, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Brkovi (Mitar) Duanka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092015) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092374)
Blaenovi (Toma) Jovan, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa Brkovi (Mitar) Gordana, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092012) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092376)
Blaevi (Nn) Vida, roena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Brkovi (Mitar) Marko, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092013) masovnom pokolju, Drakuli (1136092375)
Brki (Luka) Danica, roena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaa Brkovi (Mitar) Stoja, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092023) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092377)
Brki (Luka) Duan, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi (Mlaan) Simo, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092027) masovnom pokolju, Drakulii (1127010005)
Brki (Luka) Joka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u Brkovi (Mlaen) Gospava, roena 1923. Srpkinja, ubijena od
masovnom pokolju, Drakuli (1135092026) ustaa 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1127009050)
Brki (Luka) Milorad, roen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u Brkovi (Mlaen) Simo, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Nemaki logor (1135092022) masovnom pokolju, Drakuli (1136092378)
Brki (Luka) Mitar, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi (Mlaen) Simo, roen 1918. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092024) direktnom teroru, Drakuli (1127009049)
Brki (Luka) Stojan, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi (Nn) Kristina, roena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092025) 1942. u masovnom pokolju, Drakulii (1127010006)
Brki (Nn) Ljposava, roena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaa Brkovi (Nn) Stoja, roena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092021) u masovnom pokolju, Drakulii (1127010004)
Brki (Nn) Mara, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u Brkovi (Savo) Bosa, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092029) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1132057037)
Brki (Simo) Luka, roen 1896. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi (Savo) Brane, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092020) masovnom pokolju, Drakuli (1132057036)
Brki (Simo) Trivun, roen 1895. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi (Savo) uja, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092028) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1132057032)
Brki (Trivun) Bosiljka, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa Brkovi (Savo) Mara, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092032) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1132057031)
Brki (Trivun) Jovanka, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa Brkovi (Savo) Mira, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092034) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1132057034)
Brki (Trivun) Marinko, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi (Savo) Vaso, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092033) masovnom pokolju, Drakuli (1132057035)
Brki (Trivun) Mirko, roen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Brkovi (Simo) Dragica, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa
eljezna glava (1135092031) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010013)
Brki (Trivun) Simo, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi (Simo) Jovo, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092030) masovnom pokolju, Drakuli (1136092381)
Brkovi (ore) Ljubica, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa Brkovi (Simo) Milovan, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127009124) masovnom pokolju, Drakuli (1127010014)
Brkovi (ore) Milovan, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Brkovi (Simo) Mlaen, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1127009125) masovnom pokolju, Drakuli (1136092380)
Brkovi (ore) Petar, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi (Trivun) Ilija, roen 1905. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1127009126) masovnom pokolju, Drakuli (1136092364)
Brkovi (ore) Rada, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa Brkovi (Trivunov) Ilija, roen 1905. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127009127) masovnom pokolju, Drakuli (1127010003)
Brkovi (uka) Mile, roen 1880. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Brkovi-katali. (Cvijo) uja, roena 1902. Srpkinja, ubijena od
direktnom teroru, Drakuli (1132057030) ustaa 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1127009048)
Brkovi (uka) Trivun, roen 1881. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u ui (uro) Drago, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1136092371) direktnom teroru, Drakuli (1136092485)
Brkovi (uka) Trivun, roen 1881. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u ui (uro) Mara, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakulii (1127010002) u direktnom teroru, Drakuli (1136092483)
Brkovi (ura) Stoja, roena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaa ui (uro) Stojanka, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092372) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092484)
Brkovi (ure) Milica, roena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaa ui (uro) Sveto, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1127009123) masovnom pokolju, Drakuli (1136092486)
Brkovi (Ilija) Milojka, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa ui (Filip) uro, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010009) direktnom teroru, Drakuli (1136092481)
Brkovi (Ilija) Pantelija, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u ui (Filip) Ilija, roen 1901. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1136092366) direktnom teroru, Drakuli (1136092487)
Brkovi (Ilija) Radojka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa ui (Ilija) Borislav, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010008) masovnom pokolju, Drakuli (1136092491)
Brkovi (Ilija) Stevka, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa ui (Ilija) Duan, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092370) direktnom teroru, Drakuli (1136092489)
Brkovi (Ilija) Stevo, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u ui (Ilija) Duanka, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092369) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092589)
Brkovi (Jovo) Spasenija, roena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaa ui (Ilija) Nada, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092379) masovnom pokolju, Drakuli (1136092490)
Brkovi (Marko) Krstina, roena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaa ui (Jovo) Danica, roena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092365) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092488)
Brkovi (Mio) Krstina, roena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaa ui (Kosta) Ljubica, roena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1132057033) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00038)

Muzej rtava genocida Beograd 27 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
ui (Kosta) Marinko, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Glamoanin (Milo) Gojko, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (7002s00037) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092092)
ui (Kosta) Milan, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Glamoanin (Milo) Jelena, roena 1935. Srpkinja, ubijena od
masovnom pokolju, Drakuli (7002s00036) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092090)
ui (Stevan) Gospava, roena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaa Glamoanin (Milo) Petar, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092482) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092091)
Cvijeti (Nikola) uja, roena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaa Glamoanin (Milo) Radmila, roena 1933. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092361) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092089)
Cvijeti (Teo) Stanko, roen 1889. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Glamoanin (Milo) Sin, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1136092360) u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018025)
Dobrnja (Pane) Vuka, roena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaa Glamoanin (Milo) Sin2, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092480) u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018026)
urii (Marija) Ostoja, roen 1915. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Glamoanin (Milo) Sin3, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1136092391) u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018027)
urii (Savan) Duan, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Glamoanin (Milo) Sin4, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092038) u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018028)
urii (Ostoja) Jela, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa Glamoanin (Milo) Zorka, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092398) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092093)
Glamaan (Stevan) Stevo, roen 1905. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Mitar) Lenka, roena 1882. Srpkinja, ubijena od
1941. u direktnom teroru, Crni vrh (1135092080) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092094)
Glamoanin (Drago) Dete, roeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaa Glamoanin (Nikola) Desa, roena 1912. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7051s00020) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092510)
Glamoanin (ure) Borislav, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Nn) uja, roena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092049) 1942. u direktnom teroru, Drakuli-banja (0830018023)
Glamoanin (ure) Boko, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Nn) Joka, roena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092045) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092035)
Glamoanin (ure) Darinka, roena 1925. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Nn) Mileva, roena 1892. Srpkinja, ubijena 1942.
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092043) nepoznato, Drakuli (5003s00760)
Glamoanin (ure) Duanka, roena 1923. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Nn) Milo, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092044) direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018024)
Glamoanin (ure) Gordana, roena 1935. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Nn) Stevo, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092051) u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018029)
Glamoanin (ure) Jovanka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Nn) Uro, roen 1916. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092042) direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018036)
Glamoanin (ure) Milan, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Petar) Petra, roena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092047) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092098)
Glamoanin (ure) Radojka, roena 1931. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Petko) Milica, roena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092048) masovnom pokolju, argovac (1135092100)
Glamoanin (ure) Sava, roena 1928. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Rade) Gajo, roen 1870. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092046) kod kue, Drakuli (5003s00754)
Glamoanin (ure) Stanislav, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Rista) uja, roena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092050) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092041)
Glamoanin (ure) Vasilija, roena 1940. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Risto) Mara, roena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092052) 1942. kod kue, Drakuli (5003s00757)
Glamoanin (Gajo) Duan, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Simeun) Milica, roena 1904. Srpkinja, ubijena od
1942. kod kue, Drakuli (5003s00755) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092081)
Glamoanin (Gavrilo) Joko, roena 1881. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Stevan) Milo, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa
ustaa 1942. kod kue, Drakuli (5003s00756) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092088)
Glamoanin (Jovo) Joka, roena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaa Glamoanin (Stevan) Uro, roen 1913. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126002011) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092509)
Glamoanin (Kosta) Ostoja, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Stevo) Aleksa, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092040) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092084)
Glamoanin (Kosta) Slobodan, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Stevo) Anka, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092037) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (0830018032)
Glamoanin (Luka) uja, roena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaa Glamoanin (Stevo) Gospa, roena 1935. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092079) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092087)
Glamoanin (Mihajlo) Persa, roena 1922. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Stevo) Koviljka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092096) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092086)
Glamoanin (Milan) Drago, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Stevo) Mira, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092095) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092082)
Glamoanin (Milan) uja, roena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaa Glamoanin (Stevo) Ostoja, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092587) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (0830018031)
Glamoanin (Milan) Jovanka, roena 1919. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Stevo) Sin, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
ustaa 1942. nepoznato, Motike (5003s00753) u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018033)
Glamoanin (Milan) Mila, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Glamoanin (Stevo) Sin2, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7051s00019) 1942. u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018034)
Glamoanin (Milan) Mileva, roena 1932. Srpkinja, ubijena od Glamoanin (Stevo) Sin3, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092097) 1942. u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018035)
Glamoanin (Milan) Milo, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa Glamoanin (Stevo) Teodora, roena 1927. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092101) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092083)
Glamoanin (Milan) Vid, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Glamoanin (Stevo) Teodorka, roena 1927. Srpkinja, ubijena od
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092099) ustaa 1942. u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018030)

Muzej rtava genocida Beograd 28 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Glamoanin (Stevo) Todor, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa Kamber (Milo) Savo, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00003) masovnom pokolju, Drakuli (1136092467)
Glamoanin (Uro) Petar, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kamber (Milo) Stevanija, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092511) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092466)
Glamoanin (Uro) Sin, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kamber (Milo) Stevka, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018037) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1126006029)
Glamoanin (Uro) Sin2, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kamber (Milo) Stevo, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018038) masovnom pokolju, Drakuli (1126006028)
Glamoanin (Uro) Sin3, roen 9999. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kamber (Milo) Stevo, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u direktnom teroru, Drakuli-b.luka (0830018039) masovnom pokolju, Drakuli (1136092465)
Glamoanin (Uro) Vlado, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa Kamber (Mitar) Darinka, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092512) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092460)
Glamoanin (Vaso) Mara, roena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaa Kamber (Mitar) Ljubica, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092036) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092458)
Glamoanin (Vid) Sin, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kamber (Mitar) Marko, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092103) masovnom pokolju, Drakuli (1136092459)
Glamoanin (Vid) Staka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa Kamber (Mitar) Sinia, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092102) masovnom pokolju, Drakuli (1136092461)
Jajevi (Jovo) Stoja, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa Kamber (Nn) Milica, roena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092039) u direktnom teroru, Drakuli (1126006031)
Kaber (Ilija) Mitar, roen 1900. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kamber (Nn) Vasilija, roena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Drakuli (1136092456) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1126006033)
Kaber (Stevan) Joka, roena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaa Kamber (Savo) Anelija, roena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092457) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1126006021)
Kamber (Boko) Marko, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kamber (Savo) Anelija, roena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092455) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092447)
Kamber (Boko) Ratko, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kamber (Savo) Ljubica, roena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1126006032) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092451)
Kamber (Boko) Savo, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (ura) Milan, roen 1904. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1136092454) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092414)
Kamber (Cvijo) Ankica, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa Karanovi (Jovo) Jeka, roena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092446) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092408)
Kamber (Cvijo) Gojko, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Jovo) Jelena, roena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Drakuli (1136092444) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1134080023)
Kamber (Cvijo) Gojko, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Jovo) Joka, roena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (7002s00004) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092409)
Kamber (Cvijo) Radojka, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa Karanovi (Lazo) Anelija, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092445) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092426)
Kamber (ura) Simeuna, roena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaa Karanovi (Lazo) Ilija, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092462) masovnom pokolju, Drakuli (1136092424)
Kamber (ure) Jovo, roen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Karanovi (Lazo) Ilija, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Nepoznato (1126006034) masovnom pokolju, Drakuli (7002s00006)
Kamber (uro) Boko, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Milan) Boro, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Drakuli (1126006022) masovnom pokolju, Drakuli (1136092420)
Kamber (uro) Boko, roen 1911. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Milan) Duan, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
direktnom teroru, Drakuli (1136092452) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092419)
Kamber (uro) Ilija, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Milan) Milica, roena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Drakuli (1126006023) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092422)
Kamber (uro) Ilija, roen 1916. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Milan) Nada, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Drakuli (1136092450) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092421)
Kamber (uro) Jovo, roen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Karanovi (Milan) Rada, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa
Podgrme (1136092468) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092418)
Kamber (uro) Milica, roena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaa Karanovi (Milan) Rajko, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1126006025) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092417)
Kamber (uro) Simeuna, roena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaa Karanovi (Pejo) Milica, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1126006024) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092415)
Kamber (uro) Stana, roena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaa Karanovi (Spasoje) Mirko, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1126006026) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092416)
Kamber (Ilija) Cvijo, roen 1896. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Stanko) Lazo, roen 1881. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
direktnom teroru, Drakuli (1136092442) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092423)
Kamber (Ilija) uro, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Stevan) Drago, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1126006035) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00005)
Kamber (Lazo) Stana, roena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaa Karanovi (Stevan) Dragoljub, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092443) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092412)
Kamber (Lazo) Vasilija, roena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaa Karanovi (Stevan) Jovo, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092453) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092413)
Kamber (Milo) uro, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karanovi (Stevan) Rajko, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092464) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092411)
Kamber (Milo) Milica, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa Katalina (Cvijo) Duan, roen 1887. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092463) direktnom teroru, Drakuli (1136092469)
Kamber (Milo) Savo, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Katalina (Cvijo) Duan, roen 1894. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1126006030) direktnom teroru, Drakuli (1127009041)

Muzej rtava genocida Beograd 29 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Katalina (Cvijo) Simo, roen 1908. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kuruzovi (Duan) Milan, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
direktnom teroru, Drakuli (1127009045) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092385)
Katalina (ore) Ana, roena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Duan) Radmila, roena 1939. Srpkinja, ubijena od
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092435) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092389)
Katalina (Duan) Dara, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Duan) Rajko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092475) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092387)
Katalina (Duan) Mara, roena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Duan) Simeon, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092473) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092386)
Katalina (Duan) Milan, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kuruzovi (Jovo) Milan, roen 1911. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Drakuli (1136092471) masovnom pokolju, Drakuli (1136092399)
Katalina (Duan) Milan, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kuruzovi (Jovo) Vid, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Drakuli (1127009043) masovnom pokolju, Drakuli (1136092407)
Katalina (Duan) Milosav, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa Kuruzovi (Milan) Aleksandar, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092472) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092404)
Katalina (Duan) Smiljka, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Milan) Jovanka, roena 1928. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092476) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092401)
Katalina (Duan) Stamena, roena 1929. Srpkinja, ubijena od Kuruzovi (Milan) Mlaen, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092474) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092403)
Katalina (Mile) Joka, roena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Milan) Radmila, roena 1930. Srpkinja, ubijena od
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1127009042) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092402)
Katalina (Nn) Ana, roena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Kuruzovi (Mile) Milica, roena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaa
u direktnom teroru, Drakuli (1127009046) 1942. kod kue, Drakuli (1132060025)
Katalina (Simo) Bogoljub, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kuruzovi (Milo) Mioljka, roena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092439) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092384)
Katalina (Simo) Dragoslav, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa Kuruzovi (Nikola) Dragica, roena 1931. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092440) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092397)
Katalina (Simo) Gospava, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Nikola) Jovanka, roena 1929. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127009047) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092396)
Katalina (Simo) Jelena, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Nikola) Momir, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092438) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092395)
Katalina (Simo) Jovo, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kuruzovi (Nikola) Natalija, roena 1924. Srpkinja, ubijena od
masovnom pokolju, Drakuli (1136092441) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092393)
Katalina (Simo) Svetozar, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa Kuruzovi (Nikola) Nevenka, roena 1923. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092437) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092392)
Katalina (Simo) Tihomir, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Kuruzovi (Nikola) Petar, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092436) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092394)
Katalina (Stanko) Joka, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Nn) Jovanka, roena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092470) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092406)
Katarina (Jovo) uja, roena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Nn) Mileva, roena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. kod kue, Drakuli (5002s00036) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092400)
Katarina (Nn) Ana, roena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Kuruzovi (Petar) Danilo, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
kod kue, Drakuli (5002s00037) u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00013)
Koi (uro) Bosiljka, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Petar) Danka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092432) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00012)
Koi (uro) Dragica, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Petar) Jelena, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092429) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00011)
Koi (uro) Duanka, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Petar) Ljubica, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092428) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00009)
Koi (uro) Milica, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Kuruzovi (Petar) Vida, roena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092431) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00010)
Koi (uro) Mitar, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kuruzovi (Rajko) Branko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092430) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00014)
Koi (uro) Savka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Kuruzovi (Rajko) Ljuban, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092433) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1132060023)
Koi (Jovo) Milan, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kuruzovi (Risto) Rajko, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
direktnom teroru, Drakuli (1136092477) kod kue, Drakuli (1132060026)
Koi (Milan) Jovo, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kuruzovi (Simeun) Duan, roen 1908. Srbin, ubijen od ustaa
direktnom teroru, Drakuli (1136092479) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092383)
Koi (Nikola) uja, roena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Kuruzovi (Stojan) Nada, roena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaa
u direktnom teroru, Drakuli (1136092478) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092390)
Koi (Stanko) Mara, roena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Stojko) Dragica, roena 1918. Srpkinja, ubijena od
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092427) ustaa 1942. kod kue, Drakuli (1132060027)
Koji (Jovan) Desanka, roena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaa Kuruzovi (Todor) Risto, roen 1880. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092543) kod kue, Drakuli (1132060024)
Koji (Mirko) Ratko, roen 1916. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kuruzovi (Trivun) Jovo, roen 1885. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1136092542) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092405)
Koji (Ratko) Gordana, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa Levi (Sofija) Dudo, roen 1940. Jevrej, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092544) masovnom pokolju, Drakuli (7051s00021)
Koji (Ratko) Vera, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Makivi (Nn) Cvijeta, roena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092545) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092536)
Kuruzovi (Duan) Branka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od Makivi (Trivun) Savan, roen 1872. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092388) masovnom pokolju, Drakuli (1136092535)

Muzej rtava genocida Beograd 30 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Marini (Luke) Anto, roen 1921. Hrvat, poginuo od ustaa 1943. u Mitrovi (Mitar) Ljubica, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa
NOBu, Sipovo (1126006036) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00015)
Mihajlovi (Mile) Mitar, roen 1900. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Nikola) Cvijo, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1136092503) masovnom pokolju, Drakuli (1135092072)
Mihajlovi (Mitar) Duanka, roena 1931. Srpkinja, ubijena od Mitrovi (Nikola) ore, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092506) masovnom pokolju, Drakuli (1135092076)
Mihajlovi (Mitar) Ljubica, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa Mitrovi (Nikola) Spasoje, roen 1923. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092507) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092077)
Mihajlovi (Mitar) Milan, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Petko) Dragica, roena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092505) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092061)
Mihajlovi (Mitar) Radojka, roena 1922. Srpkinja, ubijena od Mitrovi (Simeun) Jovanka, roena 1910. Srpkinja, ubijena od
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092508) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092568)
Mihajlovi (Stojan) Staka, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa Mitrovi (Simo) uja, roena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092504) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092066)
Mitrovi (Cvijo) Anka, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa Mitrovi (Stanko) Ilinka, roena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092075) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092565)
Mitrovi (Cvijo) Luka, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Stevan) Mlaen, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092078) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092584)
Mitrovi (Cvijo) Nikola, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Stojan) Boja, roena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092074) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092073)
Mitrovi (ura) Savka, roena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. u Mitrovi (Stojko) Ilija, roen 1888. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Dradkuli (1136092575) masovnom pokolju, Drakuli (1136092574)
Mitrovi (uro) Drago, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Tode) Vasilija, roena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092570) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092065)
Mitrovi (uro) Dragutin, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Mitrovi (Todor) Milan, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1134080021) masovnom pokolju, Drakuli (1135092062)
Mitrovi (uro) Jovanka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa Mitrovi (Todor) Mileva, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1134080022) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092064)
Mitrovi (uro) Krstan, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Todor) Savo, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1134080019) masovnom pokolju, Drakuli (1135092063)
Mitrovi (uro) Nenad, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Trifun) Drago, roen 1918. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1134080020) direktnom teroru, Drakuli (1134080013)
Mitrovi (uro) Spasenija, roena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaa Mitrovi (Trifun) Gospava, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092056) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1134080014)
Mitrovi (uro) Spasoja, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Mitrovi (Trifun) Ljibo, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092551) direktnom teroru, Drakuli (1134080012)
Mitrovi (Duan) Nedeljko, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa Mitrovi (Trifun) Mara, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092571) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1134080011)
Mitrovi (Duan) Nevenka, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa Mitrovi (Trivun) Gospava, roena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092567) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00016)
Mitrovi (Duan) Predrag, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Mitrovi (Trivun) Petar, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092573) masovnom pokolju, Drakuli (1134080015)
Mitrovi (Ilija) Branislav, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Mitrovi (Trivun) Radojka, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1127012012) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1134080016)
Mitrovi (Ilija) Jovanka, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa Mitrovi (Trivun) Radomir, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakulii (1127012011) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1134080017)
Mitrovi (Ilija) Jovanka, roena 1927. Srpkinja, ubijena od Nemaca Mitrovi (Vid) Duan, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092577) masovnom pokolju, Drakuli (1135092068)
Mitrovi (Ilija) Milorad, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Vid) Duanka, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092579) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092067)
Mitrovi (Ilija) Nevenka, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa Mitrovi (Vid) Kosta, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092576) masovnom pokolju, Drakuli (1135092071)
Mitrovi (Jovo) uro, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Vid) Petar, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1136092566) masovnom pokolju, Drakuli (1135092070)
Mitrovi (Jovo) uro, roen 1914. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi (Vid) Velimir, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Drakuli (1134080018) masovnom pokolju, Drakuli (1135092069)
Mitrovi (Jovo) Trifun, roen 1905. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Mitrovi/kajtez (ure) Savka, roena 1898. Srpkinja, ubijena od
direktnom teroru, Drakuli (1134080010) ustaa 1942. kod kue, Drakulii (1127012009)
Mitrovi (Kosta) Dara, roena 1912. Srpkinja, ubijena od etnika Peri (Ilija) uro, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1944. u direktnom teroru, Smederevo (1135092055) masovnom pokolju, Drakuli (1136092517)
Mitrovi (Kosta) Gospa, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa Peri (Ilija) uro, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092060) masovnom pokolju, Drakuli (7002s00019)
Mitrovi (Kosta) Jovanka, roena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaa Peri (Ilija) Milica, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092059) masovnom pokolju, Drakuli (7002s00018)
Mitrovi (Kosta) Todor, roen 1908. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Peri (Ilija) Milka, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092058) masovnom pokolju, Drakuli (7002s00021)
Mitrovi (Milan) Mara, roena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaa Peri (Ilija) Stana, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092053) masovnom pokolju, Drakuli (1136092516)
Mitrovi (Mile) Deva, roena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaa Peri (Ilija) Stevanija, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092057) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092518)
Mitrovi (Mitar) Kosta, roen 1878. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Peri (Spasoje) Vasilija, roena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092054) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092514)

Muzej rtava genocida Beograd 31 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Peri (piro) Ilija, roen 1886. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Milo) Duanka, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092513) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092111)
Piljagi (Cvijo) Sava, roena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Milo) Mara, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092160) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092169)
Piljagi (Dragan) Jakov, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Piljagi (Milo) Milan, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092132) masovnom pokolju, Drakuli (1135092109)
Piljagi (Dragan) Mile, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Milo) Milorad, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092144) masovnom pokolju, Drakuli (1135092110)
Piljagi (Dragan) Tomo, roen 1912. Srbin, ubijen 1942. u Piljagi (Milo) Nedeljko, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
direktnom teroru, Rakovica (1135092138) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092107)
Piljagi (ura) Mitar, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Milo) Ostoja, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092116) masovnom pokolju, Drakuli (1135092168)
Piljagi (ura) Mitra, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Milo) Radojka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092119) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092112)
Piljagi (ura) Jelka, roena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Mitar) Dragica, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092126) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092128)
Piljagi (Duan) Dragica, roena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Mitar) Vlado, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092165) masovnom pokolju, Drakuli (1135092118)
Piljagi (Duan) Mileva, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Nn) Duanka, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092127) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092164)
Piljagi (Duan) Milutin, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Nn) Pava, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092129) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092137)
Piljagi (Duan) Mirko, roen 1923. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Novak) Milosava, roena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092588) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092122)
Piljagi (Gajo) Joka, roena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Piljagi (Ostoja) Rua, roena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092115) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092106)
Piljagi (Jakov) Ostoja, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Rista) Staka, roena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092134) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092145)
Piljagi (Jakov) Stevan, roen 1872. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Risto) Staka, roena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092120) 1942. kod kue, Drakuli (1132060028)
Piljagi (Jakov) Stojanka, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Simeun) Vida, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092135) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092117)
Piljagi (Jelka) Dojin, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Stevan) Jovan, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092131) masovnom pokolju, Drakuli (1135092121)
Piljagi (Jelka) Smiljana, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Stevan) Rade, roen 1914. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092130) masovnom pokolju, Drakuli (1135092124)
Piljagi (Jovo) Duan, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Stevan) Savka, roena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092123) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092153)
Piljagi (Marko) Rua, roena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Stojan) Draginja, roena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092139) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092154)
Piljagi (Mile) Branko, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Stojan) Jovica, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092161) masovnom pokolju, Drakuli (1135092157)
Piljagi (Mile) Dragoljub, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Piljagi (Stojan) Marija, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092163) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092155)
Piljagi (Mile) Duan, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Stojan) Milosavka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od
masovnom pokolju, Drakuli (1132060032) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092159)
Piljagi (Mile) Ilinka, roena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Piljagi (Stojan) Nevenka, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa
kod kue, Drakuli (1132060031) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092158)
Piljagi (Mile) Ljubomir, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Stojan) Stevan, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092162) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092152)
Piljagi (Mile) Milica, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Stojan) Uro, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1132060033) masovnom pokolju, Drakuli (1135092156)
Piljagi (Mile) Mira, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Piljagi (Toma) Dragan, roen 1882. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092166) masovnom pokolju, Drakuli (1135092136)
Piljagi (Mile) Rajko, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Toma) Mili, roen 1876. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1132060034) masovnom pokolju, Drakuli (1135092114)
Piljagi (Mile) Slavko, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Piljagi (Tomo) Dragica, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
kod kue, Drakuli (1132060030) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092142)
Piljagi (Mile) Zdravko, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Tomo) Stevo, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1132060029) masovnom pokolju, Drakuli (1135092141)
Piljagi (Mili) Milo, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Tomo) Stoja, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092105) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092143)
Piljagi (Milo) Ilinka, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Piljagi (Tomo) Tihomir, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092147) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092140)
Piljagi (Milo) Slavko, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Piljagi (Vasko) Bosiljka, roena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092146) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092133)
Piljagi (Milo) Vukosava, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Vokrsije) Joka, roena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092125) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092167)
Piljagi (Milo) Bogdan, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Plavi (Petar) Ana, roena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092113) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00020)
Piljagi (Milo) Dragica, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa Popadi (Mile) Simo, roen 1895. Srbin, ubijen od ustaa 1942. kod
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092108) kue, Drakuli (5020s00724)

Muzej rtava genocida Beograd 32 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Popadi (Mile) Simo, roen 1898. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u eva (ore) Duanka, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092580) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092531)
Popadi (Simo) Aleksandar, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa eva (ore) Gordana, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. kod kue, Drakuli (5020s00725) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092532)
Popadi (Simo) Aleksandar, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa eva (Nn) ore, roen 1909. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092586) masovnom pokolju, Drakuli (1136092530)
Popovi piljaga (Vid) Savka, roena 1903. Srpkinja, ubijena 1945. u eva (Rade) Anka, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
direktnom teroru, Dvokulii (1275026003) u masovnom pokolju, Drakuli (7051s00017)
Radinovi (Nn) Joka, roena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaa eva (Rade) uja, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (0287017013) u masovnom pokolju, Drakuli (7051s00015)
Radinovi (Petar) uro, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u eva (Rade) Mirjana, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (0287017015) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7051s00016)
Radinovi (Petar) Ilija, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u eva (Stevan) Marija, roena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (0287017014) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092534)
Radinovi (Petar) Mara, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (David) Dragica, roena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (0287017017) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092355)
Radinovi (Teodor) Petar, roen 1882. Srbin, ubijen od ustaa Smiljani (ore) uja, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092537) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010029)
Radinovi (Todor) Ivan, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Smiljani (ore) Mia, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (0287017016) masovnom pokolju, Drakuli (1127010030)
Radinovi (Todor) Petar, roen 1893. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Smiljani (ore) Mio, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (0287017012) masovnom pokolju, Drakuli (1136092350)
Radunovi (Nikola) Jeka, roena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (ore) Nikola, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092538) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092347)
Radunovi (Petar) uro, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Smiljani (uro) Stoja, roena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092541) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092334)
Radunovi (Petar) Ilija, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Smiljani (Jovo) Jelka, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1136092540) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092354)
Radunovi (Petar) Sava, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Jovo) Rua, roena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092539) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092348)
Saradi (uro) Stana, roena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Mia) ore, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092449) masovnom pokolju, Drakuli (1127010025)
Savanovi (Cvijo) Bosa, roena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Mio) oro, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092189) masovnom pokolju, Drakuli (1136092345)
Savanovi (Cvijo) Branko, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa Smiljani (Mile) Lazarka, roena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092187) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092344)
Savanovi (Cvijo) Milan, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Smiljani (Mlaen) Ljubica, roena 1927. Srpkinja, ubijena od
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092188) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010018)
Savanovi (ure) Sava, roena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Mladen) Ljubica, roena 1927. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092180) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00023)
Savanovi (Ilija) Sava, roena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Mlaen) Ljubija, roena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092181) 1942. u direktnom teroru, Drakulii (1130037025)
Savanovi (Jovan) Mara, roena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Mladen) Milan, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092182) u masovnom pokolju, Drakuli (1130037026)
Savanovi (Jovan) Mlaen, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa Smiljani (Mladen) Spasoje, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092179) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010020)
Savanovi (Jovan) Petar, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Smiljani (Mladen) Stojan, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092171) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010021)
Savanovi (Jovan) Rade, roen 1914. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Smiljani (Nikola) Ilija, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092178) masovnom pokolju, Drakuli (1127010031)
Savanovi (Jovan) Smilja, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Nikola) Ljubica, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092184) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092352)
Savanovi (Jovan) Tominko, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa Smiljani (Nn) Darinka, roena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092183) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010022)
Savanovi (Nn) Jovanka, roena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Nn) Darinka, roena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092186) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092341)
Savanovi (Ostoja) Stoja, roena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Nn) Darinka, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092177) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1130037029)
Savanovi (Petar) Jovo, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Smiljani (Nn) orije, roen 1852. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092174) direktnom teroru, Drakulii (1130037032)
Savanovi (Petar) Mio, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Smiljani (Nn) Dragica, roena 1852. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092173) 1942. u direktnom teroru, Drakulii (1130037024)
Savanovi (Petar) Stoja, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Nn) Dragica, roena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092175) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010017)
Savanovi (Simeon) Cvijo, roen 1892. Srbin, ubijen od ustaa Smiljani (Nn) uja, roena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092185) u direktnom teroru, Drakulii (1130037036)
Savanovi (Simeon) Jovan, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa Smiljani (Nn) Ilija, roen 1914. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092176) direktnom teroru, Drakulii (1130037038)
Savanovi (Stojko) Danica, roena 1912. Srpkinja, ubijena od Smiljani (Nn) Jelka, roena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092172) 1942. u direktnom teroru, Drakulii (1130037023)
Savanovi (Vaso) Milja, roena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaa Smiljani (Nn) Mia, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092190) direktnom teroru, Drakulii (1130037037)

Muzej rtava genocida Beograd 33 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Smiljani (Nn) Mlaen, roen 1900. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stankovi (Kosta) Dragica, roena 1934. Srpkinja, ubijena od
direktnom teroru, Banja luka (1130037022) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092247)
Smiljani (Nn) Nada, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Kosta) Drago, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1130037030) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092244)
Smiljani (Nn) Nikola, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stankovi (Kosta) Mara, roena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1130037034) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00029)
Smiljani (Nn) Petra, roena 1852. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Kosta) Milan, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u direktnom teroru, Drakulii (1130037033) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092243)
Smiljani (Nn) Petra, roena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Krstan) Spasoja, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010026) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092250)
Smiljani (Nn) Rada, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Lujza) Zorka, roena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1130037031) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092240)
Smiljani (Nn) Rua, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Luka) Dobrila, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1130037035) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092274)
Smiljani (Ostoja) Nada, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Luka) Jovanka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092342) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092272)
Smiljani (Ostoja) Rada, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Luka) Koviljka, roena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092343) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092269)
Smiljani (Simo) Staka, roena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Luka) Ljubomir, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092335) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092266)
Smiljani (Stanko) Duanka, roena 1928. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Luka) Mara, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092340) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092271)
Smiljani (Stanko) Jovanka, roena 1920. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Luka) Marija, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092336) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092273)
Smiljani (Stanko) Krstina, roena 1926. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Luka) Neeljko, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092339) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092268)
Smiljani (Stanko) Mijaljka, roena 1924. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Luka) Radojka, roena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092338) 1942. u logoru, Drakuli (1135092267)
Smiljani (Stanko) Ruica, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Luka) Vida, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092337) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092270)
Smiljani (Stanoje) Petra, roena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Marko) Vukosava, roena 1907. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092346) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092223)
Smiljani (Stojan) Mlaan, roen 1900. Srbin, ubijen od ustaa Stankovi (Mia) Jovo, roen 1912. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1127010015) masovnom pokolju, Drakuli (1135092233)
Smiljani (Stojan) Mlaen, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa Stankovi (Mia) Tomka, roena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092353) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092249)
Smiljani (Stojan) Stanko, roen 1893. Srbin, ubijen od ustaa Stankovi (Mio) Kosta, roen 1903. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092333) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092241)
Sredi (Vaso) Stojan, roen 1876. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stankovi (Mio) Petar, roen 1914. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1136092363) masovnom pokolju, Drakuli (1135092253)
Stankovi (ore) Grozda, roena 1915. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Milan) Branko, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092254) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092194)
Stankovi (ore) Ljubica, roena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Milan) Dragica, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092265) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092212)
Stankovi (Jovan) Nevenka, roena 1905. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Milan) Jovan, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092242) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092209)
Stankovi (Jovo) Dobrislav, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa Stankovi (Milan) Jovo, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092236) masovnom pokolju, Drakuli (1135092193)
Stankovi (Jovo) Duan, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stankovi (Milan) Ljeposava, roena 1924. Srpkinja, ubijena od
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092237) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092205)
Stankovi (Jovo) Gordana, roena 1940. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Milan) Mara, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092226) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092204)
Stankovi (Jovo) Mara, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa Stankovi (Milan) Milosav, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092238) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092208)
Stankovi (Jovo) Mitar, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stankovi (Milan) Milosava, roena 1928. Srpkinja, ubijena od
masovnom pokolju, Drakuli (1135092235) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092207)
Stankovi (Jovo) Ostoja, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stankovi (Milan) Nedeljka, roena 1933. Srpkinja, ubijena od
u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00025) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092197)
Stankovi (Jovo) Stojan, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stankovi (Milan) Nedeljko, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092224) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00030)
Stankovi (Jovo) Stojanka, roena 1938. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Milan) Petko, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092225) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092210)
Stankovi (Jovo) Vukosava, roena 1941. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Milan) Rajko, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092227) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092206)
Stankovi (Jovo) ivko, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stankovi (Milan) Stanko, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092239) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092211)
Stankovi (Jozo) Zorka, roena 1908. Hrvatica, ubijena od ustaa Stankovi (Milan) Vaskrsije, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092203) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092195)
Stankovi (Kosta) Bosiljka, roena 1940. Srpkinja, ubijena od Stankovi (Nikola) Petra, roena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092248) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092229)
Stankovi (Kosta) Branko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa Stankovi (Nn) Jovanka, roena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092245) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092252)

Muzej rtava genocida Beograd 34 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Stankovi (Nn) Milica, roena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (ura) Duan, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092216) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092332)
Stankovi (Nn) Milica, roena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (ura) Slavko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092234) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092331)
Stankovi (Ostoja) Ljeposava, roena 1905. Srpkinja, ubijena od Stijakovi (ura) Zorka, roena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092192) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092330)
Stankovi (Petar) Bosiljka, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (Mile) Drago, roen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092256) teroru, Joovka (1136092328)
Stankovi (Petar) Joka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (Mile) Ilija, roen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092255) teroru, B.luka (1136092326)
Stankovi (Petar) Jovan, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stijakovi (Mile) Jovanka, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092259) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092585)
Stankovi (Petar) Marinko, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa Stijakovi (Mile) Simo, roen 1919. Srbin, poginuo 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092258) direktnom teroru, Joovka kod b.l (1136092327)
Stankovi (Petar) Mileva, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (Nikola) Jovanka, roena 1892. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092260) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092329)
Stankovi (Petar) Milosavka, roena 1939. Srpkinja, ubijena od Stijakovi (Nn) Jovanka, roena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092257) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092301)
Stankovi (Petko) Mara, roena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (Nn) Milica, roena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092198) 1944. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092307)
Stankovi (Rade) Dete, roeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaa Stijakovi (Nn) Staka, roena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00024) 1944. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092316)
Stankovi (Rade) Ljeposava, roena 1937. Srpkinja, ubijena od Stijakovi (Risto) Ljubica, roena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092220) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092325)
Stankovi (Rade) Mileva, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (Simo) ura, roen 1900. Srbin, ubijen 1944. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092218) direktnom teroru, Laki (1136092300)
Stankovi (Rade) Rajko, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stijakovi (Simo) Mile, roen 1885. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092221) masovnom pokolju, Drakuli (1136092324)
Stankovi (Rade) Stojan, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stijakovi (Simo) Stanko, roen 1887. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092219) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092304)
Stankovi (Ratko) Ki, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (Simo) Stole, roen 1888. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092230) masovnom pokolju, Drakuli (1136092306)
Stankovi (Risto) Jovan, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stijakovi (Stanko) Mirko, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00031) u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00032)
Stankovi (Risto) Luka, roen 1892. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stijakovi (Stanko) Todor, roen 1887. Srbin, ubijen od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092264) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092315)
Stankovi (Risto) Milan, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stijakovi (Stole) Darinka, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092202) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092310)
Stankovi (Savo) uja, roena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaa Stijakovi (Stole) Duanka, roena 1939. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092214) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092314)
Stankovi (Simeon) Jovan, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa Stijakovi (Stole) Jovanka, roena 1938. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092222) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092313)
Stankovi (Simeon) Rade, roen 1903. Srbin, ubijen od ustaa Stijakovi (Stole) Mara, roena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092215) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092308)
Stankovi (Simeon) Ratko, roen 1915. Srbin, ubijen od ustaa Stijakovi (Stole) Mile, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092228) masovnom pokolju, Drakuli (1136092309)
Stankovi (Simeon) Staka, roena 1920. Srpkinja, ubijena od Stijakovi (Stole) Petar, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092217) masovnom pokolju, Drakuli (1136092312)
Stankovi (Stanko) Nikola, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa Stijakovi (Stole) Predrag, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092232) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092311)
Stankovi (Teo) Rista, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stijakovi (Teodor) Branko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092231) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092317)
Stankovi (Teo) Simeon, roen 1881. Srbin, ubijen od ustaa Stijakovi (Teodor) Darinka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092213) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092320)
Stankovi (Too) Mio, roen 1883. Srbin, poginuo od ustaa 1942. Stijakovi (Teodor) Dragica, roena 1928. Srpkinja, ubijena od
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092251) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092318)
Stankovi (Vaskrsije) Milan, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa Stijakovi (Teodor) Duanka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092191) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092322)
Stankovi (Vaso) Drago, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stijakovi (Teodor) Milena, roena 1932. Srpkinja, ubijena od
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092261) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092533)
Stankovi (Vaso) Duan, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stijakovi (Teodor) Petar, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092263) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092321)
Stankovi (Vaso) Duanka, roena 1927. Srpkinja, ubijena od Stijakovi (Teodor) Radislav, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7002s00028) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092319)
Stankovi (Vaso) Ljubomir, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa Stijakovi (Teodor) Radmila, roena 1939. Srpkinja, ubijena od
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092200) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092323)
Stankovi (Vaso) Neboja, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa Stijkovi (ura) Danilo, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092201) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092302)
Stankovi (Vaso) Radomir, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa Stoli (ura) Gordana, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092199) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092299)
Stijakovi (ura) Duan, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Stoli (ura) Mirjana, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092303) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (7051s00018)

Muzej rtava genocida Beograd 35 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Stoli (ura) Mirjana, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa Stoli (Risto) Boica, roena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakulica (0853061020) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092284)
Stoli (ura) Mirko, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stoli (Risto) Desanka, roena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092297) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (0899054059)
Stoli (ura) Ugljea, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Stoli (Risto) Desanka, roena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092298) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092283)
Stoli (Jovo) Ljubica, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa Stoli (Risto) Duan, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092281) masovnom pokolju, Drakuli (1135092285)
Stoli (Jovo) Ljubica, roena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaa Stoli (Risto) Duanka, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (0899054037) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092286)
Stoli (Kosta) Vida, roena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Stoli (Risto) Stoja, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
u direktnom teroru, Drakuli (0899054049) u masovnom pokolju, Drakuli (0899054046)
Stoli (Kosta) Vida, roena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Stoli (Teodor) Joka, roena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Drakuli (1135092289) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (0899054048)
Stoli (Marko) Ljubica, roena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaa Stoli (Too) Joka, roena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092296) u masovnom pokolju, Drakuli (1135092276)
Stoli (Mitar) Ljubica, roena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaa Todorinovi (Mile) Darinka, roena 1934. Srpkinja, ubijena od
1942. u direktnom teroru, Drakuli (0899054042) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092559)
Stoli (Nikola) Dragica, roena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaa Todorinovi (Mile) Vladimir, roen 1929. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (0899054057) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092560)
Stoli (Nikola) ura, roen 1907. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Todorinovi (Mile) Vukosava, roena 1928. Srpkinja, ubijena od
masovnom pokolju, Drakuli (1135092295) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092561)
Stoli (Nikola) ura, roen 1908. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Torbica (Milo) Luka, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Drakuli (0899054035) masovnom pokolju, Drakuli (7002s00035)
Stoli (Nikola) Pane, roen 1900. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Torbica (Milo) Nikola, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Drakuli (0899054056) masovnom pokolju, Drakuli (1136092556)
Stoli (Nikola) Pane, roen 1902. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Tuni (Damjan) Milica, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092288) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092499)
Stoli (Nikola) Petra, roena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaa Tuni (Damjan) Pero, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u direktnom teroru, Drakuli (0899054058) masovnom pokolju, Drakuli (1136092500)
Stoli (Nikola) Petra, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa Tuni (Damjan) Sin, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092277) masovnom pokolju, Drakuli (1136092498)
Stoli (Nikola) Spasoja, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Tuni (Ilija) Damjan, roen 1913. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (7002s00034) masovnom pokolju, Drakuli (1136092495)
Stoli (Nikola) Spasoje, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Tuni (Milo) Stevo, roen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u
masovnom pokolju, Drakuli (1135092278) logoru, Dachau (1136092493)
Stoli (Nikola) Vaso, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Tuski (Nn) Jovana, roena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092279) u direktnom teroru, Drakulii (1131039064)
Stoli (Nikola) Vaso, roen 1924. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Viekruna (Petar) Jovo, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
direktnom teroru, Drakuli (0899054034) direktnom teroru, Banja luka (0934067016)
Stoli (Pane) Anka, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Viekruna (Petar) Vlajko, roen 1910. Srbin, poginuo 1942. u
u masovnom pokolju, Drakuli (0899054038) NOBu, Valjevo (1136092494)
Stoli (Pane) Jovanka, roena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaa Viekruna (Petar) Vukosava, roena 1921. Srpkinja, ubijena od
1942. u direktnom teroru, Drakuli (0899054041) ustaa 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0934067019)
Stoli (Pane) Milan, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Viekruna (Todor) uja, roena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Drakuli (0899054054) 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0934067018)
Stoli (Pane) Milan, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vladui (uro) Milica, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092290) 1942. u direktnom teroru, Drakuli (1136092448)
Stoli (Pane) Milenko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukevi (Damjan) Luka, roen 1892. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092291) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092501)
Stoli (Pane) Mirjana, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa Vukevi (ura) Staka, roen 1906. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (0899054045) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092502)
Stoli (Pane) Nikola, roen 1874. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukobrat (ura) Dane, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092275) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092583)
Stoli (Pane) Nikola, roen 1875. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukobrat (Ilija) Stevanija, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Drakuli (0899054055) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092526)
Stoli (Pane) Risto, roen 1880. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukobrat (Jovan) ura, roen 1886. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
masovnom pokolju, Drakuli (1135092280) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092581)
Stoli (Pane) Risto, roen 1885. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukobrat (Jovan) Marija, roena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Drakuli (0899054052) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092582)
Stoli (Pane) Vico, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukobrat (Jovo) Gordana, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (0899054050) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092528)
Stoli (Pane) Zdravka, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Vukobrat (Jovo) Ljubomir, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092293) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092525)
Stoli (Pane) Zdravko, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukobrat (Jovo) Marija, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092292) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092524)
Stoli (Rista) Boko, roen 1926. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukobrat (Jovo) Milorad, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
direktnom teroru, Drakuli (0899054051) u masovnom pokolju, Drakuli (1136092527)
Stoli (Risto) Boko, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vukobrat (Stevan) Milica, roena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaa
masovnom pokolju, Drakuli (1135092282) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092523)
Stoli (Risto) Boica, roena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaa Vukovi (ura) Jovanka, roena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u direktnom teroru, Drakuli (0899054036) 1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092546)

Muzej rtava genocida Beograd 36 spisak nije potpun


naselje Drakuli rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Vukovi (uro) Boko, roen 1919. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kneevi (Vid) Vaskrsije, roen 1927. Srbin, poginuo 1944. u
masovnom pokolju, Drakuli (1136092547) NOBu, Bukvolek (1137095009)
Vukovi (uro) Boko, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Kudra (Nn) Rajko, roen 1902. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja
direktnom teroru, Banja luka (1126002006) luka (1137095019)
Vukovi (uro) Jovanka, roena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaa Mati (Luka) Jovo, roen 1897. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126002005) logoru, Jasenovac (1137095018)
Vukovi (uro) Nedeljko, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Mati (Luka) Jovo, roen 1900. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
u direktnom teroru, Banja luka (1126002008) logoru, Jasenovac (1131040002)
Vukovi (uro) Nedeljko, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Mati (Vukosav) Milo, roen 1914. Srbin, poginuo od ustaa 1944.
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092550) u NOBu, Topola (1137095014)
Vukovi (uro) Spasoje, roen 1921. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Moconja (Stojko) Dragoljub, roen 1927. Srbin, poginuo 1941. u
u masovnom pokolju, Drakuli (1136092548) NORu, Golei (1137095011)
Vukovi (uro) Spasoje, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Panto (Kosta) Nedeljko, roen 1932. Srbin, poginuo 1945. prilikom
u masovnom pokolju, Drakuli (1126002007) borbi, Golei (1137095002)
Vukovi (uro) Vaso, roen 1925. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Ruevi (ura) Jovan, roen 1914. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
masovnom pokolju, Drakuli (1136092549) teroru, Golei (1137095004)
Zelenika (Boko) Smilja, roena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaa Ruevi (ura) Novak, roen 1921. Srbin, poginuo od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092362) 1944. u NOBu, Dubrava-topola (1137095005)
eljkovi (Koja) Vasilija, roena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaa Ruevi (Mio) Gojko, roen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1135092104) Pavlovac (1137095001)
Zeljkovi (Kojo) ivko, roen 1923. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Ruevi (Mihajlo) Desanka, roena 1914. Srpkinja, ubijena 1945.
masovnom pokolju, Drakuli (1136092562) kod kue, Golei (1137095003)
eljkovi (Kosta) Vasilija, roen 1918. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Ruevi (Mitar) Dobrosav, roen 1919. Srbin, poginuo 1941. u
u direktnom teroru, Drakuli (1132060044) NOBu, Melnik (1137095006)
Zeljkovi (Kosta) Vaskrisija, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa Ruevi (Mitar) Dobroslav, roen 1919. Srbin, poginuo od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Drakuli (1136092563) 1943. u NOBu, Bronzani majdan (1126007007)
eljkovi (Kosta) ivko, roen 1920. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Vui (Ostoja) Dmitar, roen 1902. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
direktnom teroru, Drakuli (1132060045) Banja luka (1137095015)
Dujakovci Vui (Tomo) Stajko, roen 1905. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Lokvari (1137095016)
Deli (ura) Vukosava, roena 1911. Srpkinja, poginula 1942.
prilikom borbi ili bombardovanja, Dujakovci (0535028017) Vui (Tomo) Stojko, roen 1905. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Lokvari (1137095016)
Deli (Janko) ore, roen 1900. Srbin, poginuo 1944. prilikom
borbi ili bombardovanja, Dujakovci (0813024019) Ivanjska
Deli (Petar) Ljubomirka, roena 1927. Srpkinja, poginula 1942. Bijeli (Ivo) Jeka, roena 1914. Hrvatica, ubijena 1944. kod kue,
prilikom borbi ili bombardovanja, Dujakovci (0535028018) Banja luka (1134085007)
Milievi (Vukosav) Milo, roen 1907. Srbin, poginuo 1941. u Bilbija (Nn) Stojan, roen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
aprilskom ratu 1941 god., Dujakovci (0813024017) teroru, Ivanjska (1137097048)
Vranja (ura) Mirko, roen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bjeli (Petar) Anto, roen 1894. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom
Banja luka (0442030001) teroru, Ivanjska (1137096001)
Vulin (Jovan) Stojan, roen 1890. Srbin, umro 1945. u zatvoru, Bonjevi (Mane) Milo, roen 1902. Srbin, poginuo 1942. prilikom
Dujakovci (1137093001) borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2520189001)
Golei Dobra (Aleksa) Milovan, roen 1922. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137098012)
Damjanovi (Vid) Gavro, roen 1907. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, Golei (1129030012) Dobra (Aleksa) Radovan, roen 1926. Srbin, ubijen 1941. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137098013)
Donjak (Mila) Spasoje, roen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Travnik (1128022042) Dobra (iro) Veljko, roen 1912. Srbin, nestao 1945. nepoznato,
Nepoznato (0390044003)
Gali (Stojan) Savo, roen 1925. Srbin, poginuo 1941. u NOBu,
Golei (1137095010) Dobra (ore) Boidar, roen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Odred (1137098050)
Grmina (Mile) Branka, roena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. u
direktnom teroru, Goleta- souan (1130036046) Dobra (ore) Vaskrsija, roen 1904. Srbin, poginuo 1942. u
NOBu, Brigada (1137098034)
Grmua (Mile) Branko, roen 1909. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
teroru, Banja luka (1131040005) Dobra (orko) Petko, roen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Kozara (1137098031)
Grmua (Mile) Branko, roen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Golei (1137095013) Dobra (Jovan) Mile, roen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Brigada (1137098032)
Jovi (Nn) Mirko, roen 1901. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Jasenovac (1131040004) Dobra (Ljuba) Rade, roen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Brigada (1137098027)
Jovi (Ostoja) Mirko, roen 1898. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
logoru, Jasenovac (1137095012) Dobra (Ljuba) Slavko, roen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Brigada (1137098028)
Jovi (Simo) Ostoja, roen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Gornji Pervan (1137095008) Dobra (Luka) oro, roen 1861. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Ivanjska (1137098035)
Jovi (Simo) Stojan, roen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Pavlovac (1137095007) Dobra (Luka) Petar, roen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
11.krajika brigada (1137098049)
Kneevi (Ilija) Petar, roen 1909. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
logoru, Stara gradika (0181039021) Dobra (Marko) Ostoja, roen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Ivanjska (1137098016)
Kneevi (Petar) Jovanka, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u logoru, Stara gradika (0181039018) Dobra (Nikola) oro, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Ivanjska (1137098030)
Kneevi (Petar) Jula, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u logoru, Stara gradika (0181039019) Dobra (Nn) Uro, roen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Ivanjska (1137098057)
Kneevi (Petar) Nada, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u logoru, Stara gradika (0181039020) Dobra (Ostoja) Bogoljub, roen 1922. Srbin, poginuo 1942. u
NOBu, Odred (1137098018)
Kneevi (Vid) Vasilije, roen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Bukvolek (1137095009) Dobra (Ostoja) Boro, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Odred (1137098017)
Muzej rtava genocida Beograd 37 spisak nije potpun
naselje Ivanjska rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Dobra (Ostoja) Rajko, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karali (Ljuban) Dragomir, roen 1924. Srbin, poginuo 1945. u
masovnom pokolju, Ivanjska (1137098019) NOBu, 15 brigada 4bataljon (1137097042)
Dobra (Pajo) Dmitra, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa Karali (Ljuban) Miroslav, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098021) u masovnom pokolju, Ivanjska (1137097043)
Dobra (Pane) Duan, roen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Karali (Manojlo) Milan, roen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Brigada (1137098036) Brigada beograd (1137098052)
Dobra (Rade) Ljubo, roen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Karali (Mijat) Jovan, roen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Ivanjska (1137098026) teroru, Ivanjska (1137097024)
Dobra (Rade) Savo, roen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Karali (Milan) Milosav, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Ivanjska (1137098054) logoru, Prijedor (1137097065)
Dobra (Spasoje) Mileva, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa Karali (Milorad) Branko, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098015) u logoru, Prijedor (1137097044)
Dobra (Spasoje) Milka, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa Karali (Milorad) ivko, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1943. u
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098014) logoru, Prijedor (1137097045)
Dobra (Teodor) Dragoljub, roen 1900. Srbin, ubijen 1942. u Karali (Milo) Gavro, roen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
direktnom teroru, Ivanjska (1137098029) teroru, Ivanjska (1137097040)
Dobra (Trivun) Pajo, roen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Karali (Milo) Nikola, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Ivanjska (1137098020) teroru, Verii (1137097015)
Dobra (Trivun) Stojan, roen 1909. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karali (Mirko) Milovan, roen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
direktnom teroru, Piskavica (1137098022) Vlasenica (1137097074)
Dobra (Vaskrsije) Marko, roen 1925. Srbin, nestao 1942. Karali (Nn) Teodor, roen 1904. Srbin, umro 1942. u NOBu,
nepoznato, Nepoznato (1137097071) Kozara (2829017017)
Dobra (Vaskrsije) arko, roen 1920. Srbin, poginuo od ustaa Karali (Ostoja) Rua, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa
1943. u NOBu, Jablanica (1137099085) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137097057)
Dobra (arko) Milka, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa Karali (Peja) iro, roen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099078) logoru, Zemun Sajmite (1137097058)
Dujlovi (Joso) Pejo, roen 1929. Hrvat, poginuo 1944. prilikom Karali (Peja) Stojan, roen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1137096003) teroru, Ivanjska (1137097059)
Dujlovi (Jozo) Pejo, roen 1929. Hrvat, poginuo 1944. prilikom Karali (Petar) Radovan, roen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1137096003) Travnikc (1137097075)
Dujlovi (Stipe) Kaja, roena 1892. Hrvatica, ubijena 1942. u Karali (Rade) Petra, roena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137096002) direktnom teroru, Ivanjska (1137097063)
uki (Jovo) Jovan, roen 1868. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Karali (Rade) Riste, roen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Ivanjska (1137098023) teroru, Ivanjska (1137097062)
uki (Jovo) Stevo, roen 1870. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Karali (Rista) Mlaan, roen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
teroru, Ivanjska (1137098024) Kozara (1137097064)
uki (Panta) Petra, roena 1876. Srpkinja, ubijena 1942. u Karali (ane) Savka, roena 1915. Srpkinja, umrla 1943. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137098025) zatvoru, Banja luka (1137097004)
Golemovi (Mlaen) Nada, roena 1931. Srpkinja, ubijena od Karali (Simeun) Oste, roen 1929. Srbin, poginuo 1942. u NORu,
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1134091005) Bosanska dubica (1137097073)
Jakovljevi (Ivo) Bato, roen 1919. Hrvat, poginuo 1941. prilikom Karali (Spasoje) Aleksandar, roen 1919. Srbin, poginuo 1944. u
borbi ili bombardovanja, Beograd (1137096005) NOBu, Vlasenica (1137097030)
Jakovljevi (Ivo) Mato, roen 1919. Hrvat, poginuo 1941. prilikom Karali (Spasoje) Dragoje, roen 1926. Srbin, poginuo 1944. u
borbi ili bombardovanja, Beograd (1137096005) NOBu, id-srem.front (1137097032)
Jovanevi (Sava) Blagoje, roen 1914. Srbin, nestao 1945. Karali (Spasoje) Ljubo, roen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
nepoznato, Nepoznato (0612100008) Vecii (1137097006)
Jurii (Mato) Bogoljub, roen 1912. Hrvat, ubijen 1944. u Karali (Spasoje) Mile, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
direktnom teroru, Ivanjska (1137099088) Piskovica (1137097002)
Karali (Aleksa) Pantelija, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u Karali (Spasoje) Radojka, roena 1925. Srpkinja, ubijena od
NOBu, Kozara (1137097069) ustaa 1942. u logoru, Jasenovac (1137097003)
Karali (Aleksa) Rade, roen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Karali (Spasoje) Radovan, roen 1923. Srbin, poginuo 1943. u
Prijedor (1137097068) NOBu, Planina ator (1137097031)
Karali (orija) Duan, roen 1898. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Karali (Stojan) Spasoje, roen 1878. Srbin, nestao 1942.
Prijedor (1137097046) nepoznato, Nepoznato (1137097001)
Karali (orije) Kosta, roen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Karali (Sveto) Stevan, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Kozara (1137097041) Kozara (1127008011)
Karali (Dragoljub) Milica, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa Karali (Teodor) Milorad, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1943.
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137097055) u logoru, Prijedor (2829017019)
Karali (Dragoljub) Mira, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Karali (Teodor) Milosava, roena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaa
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137097054) 1942. u logoru, Prijedor (1137097005)
Karali (uro) Mijat, roen 1870. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Karali (Teodor) Milovan, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1943.
teroru, Ivanjska (1137097016) u logoru, Prijedor (2829017018)
Karali (Duan) Rajko, roen 1922. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Karali (Toma) Stojan, roen 1876. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ii
logoru, Jasenovac (1137097047) krajika (1137097085)
Karali (Glie) Ostoja, roen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Karali (Uro) Nada, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
Ravni gaj (1137097056) 1943. kod kue, Ivanjska (1137097070)
Karali (Jovan) Krsta, roena 1900. Srpkinja, umrla 1943. u zatvoru, Karali (Vid) Novak, roen 1889. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
Ivanjska (1137097025) Ofanziva u c.gori (1137097053)
Karali (Kosta) Momilo, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Karoli (Simeun) Dmitar, roen 1912. Srbin, poginuo 1942. prilikom
u logoru, Jasenovac (1137097072) borbi ili bombardovanja, Kozara (1137097078)
Karali (Lazo) Boro, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Katalina (Aleksa) Boko, roen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
masovnom pokolju, Ivanjska (1137097077) Ivanjska (1137097079)

Muzej rtava genocida Beograd 38 spisak nije potpun


naselje Ivanjska rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Keserovi (Jozo) Luca, roena 1919. Hrvatica, poginula 1944. u Milakovi (Mlaan) Dragica, roena 1931. Srpkinja, ubijena od
NOBu, 15 krajika brigada (1137099089) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099099)
Koljani (ore) Duan, roen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Milakovi (Mlaan) Duanka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od
Brigada han Pjesak (1137098051) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099004)
Koljani (Milo) Jovo, roen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u Milakovi (Mlaan) Ljubica, roena 1935. Srpkinja, ubijena od
logoru, Zemun Sajmite (1137098043) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00042)
Koljani (Sava) Teodor, roen 1886. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Milakovi (Mlaan) Miro, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
teroru, Ivanjska (1137098042) u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099098)
Kovaevi (Jozo) Mato, roen 1905. Hrvat, poginuo 1941. u Milakovi (Mlaan) Ruica, roena 1938. Srpkinja, ubijena od
aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (0401183008) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099100)
Kovrlija (Ilija) Ilinka, roena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Milakovi (Mlaan) Vitomir, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa
Prijedor (1137097034) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099101)
Kovrlija (Jovan) Ilija, roen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Milakovi (Neo) Milovan, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa
Prijedor (1137097033) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099026)
Kuki (Makso) Radivoje, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Milakovi (Neo) Sava, roena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaa
nepoznato, Bistrica, banja luka (1137098056) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099025)
Kuki (Stojan) Makso, roen 1897. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Milakovi (Nikola) Jovanka, roena 1900. Crnogorka, ubijena 1942.
Madarevii (1137098055) u direktnom teroru, Ivanjska (1137099005)
Malini (Milo) Vaskrsija, roen 1907. Srbin, poginuo 1942. u Milakovi (Nikola) Rade, roen 1894. Srbin, ubijen 1942. u
NOBu, 2. kozarski odred (1137097012) direktnom teroru, Ivanjska (1137099091)
Milakovi (edo) Milovan, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa Milakovi (Nilola) Tanasije, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00045) direktnom teroru, Ivanjska (1137099058)
Milakovi (urije) Milica, roena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. u Milakovi (Nn) Milosavka, roena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137099092) direktnom teroru, Ivanjska (1137099013)
Milakovi (uro) Gojko, roen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Milakovi (Novak) Milan, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
teroru, Ivanjska (1137099027) u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099039)
Milakovi (uro) Ljuko, roen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Milakovi (Obrad) Ljubo, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
Bosanska gradi (1137099069) u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00043)
Milakovi (uro) Moma, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u Milakovi (Obrad) Rajko, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
direktnom teroru, Ivanjska (1137099057) u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099008)
Milakovi (uro) Neo, roen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Milakovi (Obrad) Zorka, roena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaa
teroru, Ivanjska (1137099023) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099007)
Milakovi (uro) Vidosava, roena 1938. Srpkinja, ubijena od Milakovi (Pejo) Glio, roen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099009) teroru, Ivanjska (1137099051)
Milakovi (Glia) Vasilija, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u Milakovi (Rade) Branislav, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa
direktnom teroru, Ivanjska (1137099044) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099096)
Milakovi (Gojko) Dragica, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa Milakovi (Rade) Jovanka, roena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099030) direktnom teroru, Ivanjska (1137099020)
Milakovi (Gojko) Mile, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u Milakovi (Rade) Mile, roen 1935. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00047) masovnom pokolju, Ivanjska (1137099093)
Milakovi (Gojko) Novo, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Milakovi (Rade) Mitra, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa
u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00046) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099094)
Milakovi (Gojko) Predrag, roen 1940. Srbin, ubijen od ustaa Milakovi (Rade) Momir, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099029) u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099095)
Milakovi (Jovo) Sava, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u Milakovi (Radomir) Mirko, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa
direktnom teroru, Ivanjska (1137099038) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099048)
Milakovi (Jovo) Simeun, roen 1880. Srbin, ubijen 1942. u Milakovi (Radomir) Rajka, roena 1941. Srpkinja, ubijena od
direktnom teroru, Ivanjska (1137099042) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099049)
Milakovi (Lazar) Branko, roen 1917. Srbin, poginuo 1944. u Milakovi (Rista) Todora, roena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. u
NOBu, 11 krajika brigada (1137099052) direktnom teroru, Ivanjska (1137099021)
Milakovi (Mane) Gospava, roena 1929. Srpkinja, ubijena od Milakovi (Rista) Vukosava, roena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099104) direktnom teroru, Ivanjska (1137099081)
Milakovi (Manojlo) Gospava, roena 1936. Srpkinja, ubijena od Milakovi (Simeun) Savka, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00041) direktnom teroru, Ivanjska (1137099011)
Milakovi (Manojlo) Milka, roena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. u Milakovi (Simeun) Simo, roen 1900. Srbin, ubijen 1942. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137099028) direktnom teroru, Ivanjska (1137099014)
Milakovi (Marko) Staka, roena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. u Milakovi (Simo) Boko, roen 1921. Srbin, ubijen 1942. u NOBu,
direktnom teroru, Ivanjska (1137099043) Kozara (1137099040)
Milakovi (Milan) Staka, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Milakovi (Simo) Boidar, roen 1925. Srbin, ubijen 1942. u
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00040) direktnom teroru, Ivanjska (1137099045)
Milakovi (Milo) Milena, roena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaa Milakovi (Simo) Duan, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099067) u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099046)
Milakovi (Mirko) Ostoja, roen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Milakovi (Simo) Krsta, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
Avala-beograd (1137099032) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099047)
Milakovi (Mitar) Nedeljko, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. u Milakovi (Simo) Petra, roena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. u
direktnom teroru, Ivanjska (1127009106) direktnom teroru, Ivanjska (1137099024)
Milakovi (Mitar) Petar, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u Milakovi (Stevan) Jela, roena 1922. Srpkinja, ubijena 1944. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137099022) direktnom teroru, Ivanjska (1137099076)
Milakovi (Mitar) Slavko, roen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Milakovi (Stevan) Marija, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u
11 krajika brigada (1137099056) direktnom teroru, Ivanjska (1137099103)
Milakovi (Mlaan) Dobrila, roena 1939. Srpkinja, ubijena od Milakovi (Stevan) Petra, roena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. u
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099102) direktnom teroru, Ivanjska (1137099097)

Muzej rtava genocida Beograd 39 spisak nije potpun


naselje Ivanjska rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Milakovi (Stojan) Mara, roena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. u Peri (Mirko) Vlado, roen 1936. Hrvat, ubijen od ustaa 1944. kod
direktnom teroru, Ivanjska (1137099068) kue, Ivanjska (1137099090)
Milakovi (Stojan) Mara, roena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u Petrui (Lazar) Milja, roena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Ivanjska (1137099003) 1943. u logoru, Jasenovac (1137099061)
Milakovi (Stojan) Stevan, roen 1882. Srbin, ubijen 1942. u Petrui (Mile) Uro, roen 1907. Srbin, ubijen od ustaa 1943. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137099050) logoru, Stara gradika (1137099060)
Milakovi (Stojan) Zorka, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa Petrui (Uro) Bogdan, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1943.
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099086) u masovnom pokolju, Dragelji (1137099062)
Milakovi (Toma) Novak, roen 1900. Srbin, ubijen 1942. u Petrui (Uro) Mile, roen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak
direktnom teroru, Ivanjska (1137099037) (1137099063)
Milakovi (Toma) Staka, roena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. u Pilagi (Duan) Rade, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
direktnom teroru, Ivanjska (1137099031) Radulji (0211092042)
Milakovi (Vaskrija) Ostoja, roen 1912. Srbin, ubijen 1942. u Pilipovi (Luka) Milan, roen 1888. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
direktnom teroru, Ivanjska (1137099012) teroru, Kalati (1137099064)
Milakovi (Vaskrsije) Ana, roena 1928. Srpkinja, ubijena od Pilipovi (Milan) Dane, roen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099018) Sutjeska (1137099066)
Milakovi (Vaskrsije) Danica, roena 1931. Srpkinja, ubijena od Pilipovi (Milan) Mara, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099019) 1941. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099065)
Milakovi (Vaskrsije) Milka, roena 1929. Srpkinja, ubijena od Piljagi (Cvija) Riste, roen 1895. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099015) teroru, Ivanjska (1137097066)
Milakovi (Vaskrsije) Savo, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa Piljagi (Cvijo) ure, roen 1884. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099016) teroru, Ivanjska (1137097020)
Milakovi (Vaskrsije) Svetko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa Piljagi (orije) Stevan, roen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099017) Vecii-polje (1137097009)
Milakovi (Vaskrsije) ivko, roen 1924. Srbin, ubijen 1942. u Piljagi (ura) Dobrila, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa
direktnom teroru, Ivanjska (1137099041) 1942. u logoru, Prijedor (1137097022)
Milakovi (Vaso) Stoja, roena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. u Piljagi (ura) Milorad, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
direktnom teroru, Ivanjska (1137099059) u logoru, Prijedor (1137097021)
Milakovi (Vido) Rua, roena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. u Piljagi (Duan) Rade, roen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
direktnom teroru, Ivanjska (1137099006) Kozarski odred (1137097076)
Milakovi (Vido) Vaskrsija, roen 1882. Srbin, ubijen 1942. u Piljagi (Milan) Mikailo, roen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
direktnom teroru, Ivanjska (1137099010) ir.br.kozara (1137097007)
Milakovi (Vlado) Jovan, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Piljagi (Milan) Savo, roen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099075) Kod jasenovca (1137097017)
Milakovi (Vlado) Milan, roen 1943. Srbin, ubijen od ustaa 1944. Piljagi (Rista) Duan, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
kod kue, Ivanjska (1137099079) Cazin (1137097067)
Milakovi (Vlado) Mira, roena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaa Piljagi (Seo) orije, roen 1875. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099077) teroru, Piljag-ivanjska (1137097008)
Milakovi (Vlado) Petar, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa 1942. Piljagi (Stojan) Aleksa, roen 1888. Srbin, ubijen 1942. u
u masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00044) direktnom teroru, Verii (1137097010)
Milakovi (Vlado) Radoslav, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa Piljagi (Teo) Stojan, roen 1860. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099080) teroru, Piljag-ivanjska (1137097011)
Mili (Andrija) Vojin, roen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Piljagi (Vaskrsije) urija, roena 1942. Srpkinja, ubijena od
Sutjeska (1137097039) ustaa 1943. kod kue, Ivanjska (1137097019)
Milokovi (Ostoja) Pantelija, roen 1920. Srbin, poginuo 1944. u Piljagi (Vaskrsije) Milovan, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa
NOBu, 11 krajika brigada (1137099002) 1943. kod kue, Ivanjska (1137097018)
Narani (Boo) Ostoja, roen 1888. Srbin, poginuo 1942. prilikom Piljevi (Nn) Mrza, roena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaa 1944. u
borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1137097035) logoru, Stara gradika (0844051043)
Narani (orije) Mlaan, roen 1902. Srbin, poginuo 1942. u Piljevi (Novak) Svetko, roen 1902. Srbin, umro od ustaa 1943. u
NOBu, Kozara (1137099072) NOBu, Grme (0844051042)
Narani (Dragoljub) Milka, roena 1939. Srpkinja, ubijena od Popovi (Duan) Petar, roen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
ustaa 1942. u logoru, Prijedor (1137097050) Travnik (1137098008)
Narani (Dragoljub) Vidosava, roena 1916. Srpkinja, poginula Popovi (Joa) Dragi, roen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Ivanjska (1137097037) Kneica (1137098001)
Narani (Duan) Makivija, roena 1942. Srpkinja, ubijena od Popovi (Stojan) Nikola, roen 1886. Srbin, ubijen 1941. u
ustaa 1943. kod kue, Ivanjska (1137097038) direktnom teroru, Ivanjska (1137098053)
Narani (Mile) Gospava, roena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaa Popovi (Vid) Dragan, roen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
1942. u logoru, Prijedor (1137097052) Kozara (1137098003)
Narani (Ostoja) Mile, roen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Popovi (Vid) ura, roen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Kozara (1137097051) B.gradika (1137098002)
Nini (Stojka) Duka, roen 1898. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Popovi (Vid) Momilo, roen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Brigada (1137098037) Kozara (1137098004)
Nii (Gavro) Teodor, roen 1914. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Potkozarac (Trivo) Stoja, roena 1924. Srpkinja, poginula 1943. u
Na kozari (0175007074) NOBu, Konjic (0550021256)
Nii (Teodor) Milorad, roen 1934. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Rai (ore) arko, roen 1930. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
masovnom pokolju, Prijedor (0175007078) masovnom pokolju, Ivanjska (7002s00048)
Nii (Teodor) Milovan, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u Rai (orije) Bjelica, roena 1926. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Ivanjska (0175007077) direktnom teroru, Ivanjska (1137099054)
Nii (Teodor) Radovan, roen 1932. Srbin, ubijen od ustaa 1941. Rai (orije) arko, roen 1924. Srbin, ubijen 1943. u direktnom
u direktnom teroru, Ivanjska (0175007076) teroru, Ivanjska (1137099053)
Nii (Trivun) Draginja, roena 1916. Srpkinja, poginula 1941. Rai (Duan) Milorad, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
prilikom borbi ili bombardovanja, Veri (0175007075) masovnom pokolju, Ivanjska (1137099071)

Muzej rtava genocida Beograd 40 spisak nije potpun


naselje Ivanjska rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Rai (Ilija) Simeun, roena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. u ukalo (Simeun) Stanko, roen 1905. Srbin, poginuo 1942. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137099084) NOBu, 2.krajika (1137098048)
Rai (Ljubo) Vid, roen 1924. Srbin, ubijen 1944. u direktnom ukalo (Stevan) ore, roen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
teroru, Motike (1137099055) teroru, Ivanjska (1137098033)
Rai (Pavle) Milosavka, roena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. u ukalo (Stojan) Ratko, roen 1942. Srbin, ubijen od ustaa 1943. u
direktnom teroru, Ivanjska (1137099070) logoru, Prijedor (1137097082)
Rai (Simeun) Stojko, roen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom ukalo (Trivun) Milena, roena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaa
teroru, Ivanjska (1137099082) 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098038)
Rai (Stojan) Duanka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa ukalo (Vaso) Gina, roena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. u
1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137099074) zatvoru, Prijedor (1137097084)
Rai (Stojan) Jovanka, roena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. u Sukolo (Paja) Pantelija, roen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
direktnom teroru, Ivanjska (1137099073) Biha (1137099001)
Rai (Stojko) Novak, roen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, unjar (Navonko) Dragan, roen 1910. Srbin, poginuo 1945. u
Kozara (1137099083) NOBu, Hrvat.karlovac (1137099036)
Savi (iro) Danica, roena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. unjar (Ostoja) Milja, roena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. u
u logoru, Jasenovac (0409336011) direktnom teroru, Ivanjska (1137099035)
Savi (Nn) iro, roen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara unjar (Simeun) Ostoja, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u
(0409336010) direktnom teroru, Ivanjska (1137099034)
mitran (Luka) Manojlo, roen 1890. Srbin, ubijen 1941. u unjar (Stojan) Glia, roen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
direktnom teroru, Ivanjska (1137098005) teroru, Ivanjska (1137099033)
mitran (Manojlo) Rajko, roen 1925. Srbin, poginuo 1942. u Tureka (Ivo) Jeka, roena 1914. Hrvatica, umrla od ustaa 1944. u
NOBu, Kozara (1137098006) logoru, Jasenovac (0274028010)
mitran (Vaso) Ilija, roen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom Vojgi (Dragan) Ilonka, roena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaa
teroru, Ivanjska (1137098007) 1941. u masovnom pokolju, Krupa na vrbasu (2330011013)
Stjepanovi (Franje) Anto, roen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u Vojgi (Dragan) Pero, roen 1937. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
n OBu, Bosanski novi (1137099087) masovnom pokolju, Krupa na vrbasu (2330011014)
Stjepanovi (Franjo) Anto, roen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u Vojgi (Dragan) Stana, roena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaa
NOBu, Drenica (1126005069) 1941. u masovnom pokolju, Krupa na vrbasu (2330011015)
Suboti (Dragan) Mlaan, roen 1938. Srbin, ubijen od ustaa Vojgi (Pero) Dragan, roen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
1942. u logoru, Prijedor (1137097028) Nepoznato (2330011012)
Suboti (Dragan) Rajka, roena 9999. Srpkinja, poginula 1942. u Vrankovi (Rade) Duan, roen 1904. Srbin, poginuo 1944. u
zatvoru, Prijedor (1137097027) NOBu, Gabovac.petrinj (1649020051)
Suboti (Dragan) Stevan, roen 1925. Srbin, poginuo 1942. u Vrhovac (Mlaen) Dragojla, roena 1940. Srpkinja, ubijena od
NOBu, Kozara (1137097026) ustaa 1942. u masovnom pokolju, Ivanjska (1137098011)
Suboti (Jefto) Stojko, roen 1943. Srbin, ubijen od ustaa 1943. u Vrhovac (Novak) Milica, roena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. u
logoru, Prijedor (1137097049) direktnom teroru, Kozara (1137098010)
Suboti (Mlaan) Novak, roen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vrhovac (Sava) Mlaen, roen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca
Kozara (1127010073) 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemaka-stalag (1137098009)
Suboti (Mlaan) Radovan, roen 1927. Srbin, poginuo 1942. u Vrhovac (Savo) Rade, roen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
NOBu, Kozara (1127010076) Banja luka (1137097023)
Suboti (Mlaan) Vladislav, roen 1925. Srbin, poginuo 1942. u Vukovi (iro) Lazo, roen 1900. Srbin, poginuo 1945. u direktnom
NOBu, Kozara (1127010075) teroru, Matike kozara (1206031027)
Suboti (Stojan) Anka, roena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. u Jagare
zatvoru, Prijedor (1137097029)
Banovi (Sava) Ostoja, roen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
Suboti (Stojan) Mlaan, roen 1896. Srbin, nestao 1941. teroru, Jagare (1137100009)
nepoznato, Nepoznato (1127010074)
Banovi (Vaso) Ostoja, roen 1896. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
Suboti (Vaskrsije) Milan, roen 1939. Srbin, ubijen od ustaa 1941. kod kue, Jagare (5004s00113)
u logoru, Jasenovac (1137097060)
Behovi (Ramo) Ramadan, roen 1911. Musliman, poginuo 1943.
Suboti (Vaskrsije) Stanimir, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa nepoznato, Slavonski brod (1131039045)
1941. nepoznato, Kozara (1137097061)
Danilovi (Duan) Stoja, roena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaa
ukalo (Aleksa) Duan, roen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 1942. kod kue, Jagare (1137100018)
Kneica na Prib (1137097083)
Danilovi (Lazar) Joka, roena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. kod
ukalo (Bogoljub) Ratko, roen 1941. Srbin, ubijen od ustaa 1942. kue, Jagare (1137100019)
u logoru, Prijedor (2835051011)
Danilovi (Simo) Joka, roena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaa
ukalo (Cvija) Milan, roen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 1942. kod kue, Jagare (5004s00114)
Joikova voda (1137098041)
Danilovi (Vaso) Stevo, roen 1883. Srbin, ubijen od ustaa 1944. u
ukalo (Cvija) Stojan, roen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, direktnom teroru, Piskavica-b.luk (1137100010)
Grme (1137098045)
Kajkut (Laza) Tomo, roen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
ukalo (Ilija) Bogoljub, roen 1922. Srbin, poginuo od ustaa 1942. teroru, Jagare (1137100008)
u NOBu, Piskavica (1137098039)
Kajkut (Lazar) Jevto, roen 1875. Srbin, ubijen 1942. kod kue,
ukalo (Ilija) Bogoljub, roen 1924. Hrvat, poginuo od ustaa 1942. Jagare (1137100013)
u NOBu, Piskavica (2835051010)
Kajkut (Lazar) Stevo, roen 1886. Srbin, ubijen 1942. kod kue,
ukalo (Jevta) Stanko, roen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jagare (1137100014)
Odred kozara (1137098044)
Kajkut (Petar) Filip, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1942. kod
ukalo (Jovan) Dragoljub, roen 1915. Srbin, poginuo 1942. u kue, Jagare (5004s00111)
NOBu, Kozara (1137098040)
Kajkut (Petar) Vaso, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom
ukalo (Kostadin) Jovanka, roena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. u teroru, Jagare (1137100012)
zatvoru, Prijedor (1137097080)
Kajkut (Stevo) Vida, roena 1920. Maarica, ubijena 1942. kod
ukalo (Ninko) Aleksa, roen 1886. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, kue, Jagare (1137100002)
Prijedor (1137097081)
Kajkutvi (Petar) Aleksa, roen 1884. Srbin, ubijen od ustaa 1942.
ukalo (Ostoja) Novak, roen 1898. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, nepoznato, Banja luka (5004s00110)
Sutjeska (1137098046)
Mileti (Lazar) Simeun, roen 1882. Srbin, ubijen 1942. kod kue,
Jagare (1137100016)
Muzej rtava genocida Beograd 41 spisak nije potpun
naselje Jagare rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Mileti (Lazar) Simo, roen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Gaji (Mile) uja, roena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom
teroru, Jagare (1518014018) teroru, Rekavica (0829012024)
Mileti (Mitar) Simo, roen 1856. Srbin, ubijen 1942. kod kue, Gaji (Mile) uja, roena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom
Jagare (1137100017) teroru, Rekavica (1137102004)
Mileti (Niko) Milja, roena 1898. Srpkinja, umrla 1945. u zatvoru, Gaji (Pavle) Bogdan, roen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Banja luka (1518014019) Krupa na vrbasu (1137102007)
Mileti (Risto) Mile, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1942. kod Gaji (Savo) Branislav, roen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
kue, Jagare (5004s00112) Bistrica (1137102008)
Miljkovi (Mile) Mlaen, roen 1906. Srbin, ubijen 1942. kod kue, Gaji (Simo) Stojan, roen 1906. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Jagare (1137100020) Bosanski novi (1137102010)
Oroz (Gojko) Tode, roen 1889. Srbin, ubijen 1942. kod kue, Gaji (Tomo) Milo, roen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Jagare (1137100011) Bosanski novi (1137102011)
Partalo (Duan) Duko, roen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Gaji (Trivun) Gojko, roen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
Jagare (1137100021) teroru, Rekavica-b.luka (1137102006)
Partalo (Loze) Simo, roen 1894. Srbin, ubijen 1943. u direktnom Jovani (Boo) Duan, roen 1900. Srbin, ubijen 1945. u direktnom
teroru, Ustaniki Put 4 (1131042004) teroru, Dobrnja (1137102012)
Partalo (Nikola) Tomo, roen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Jovani (Duan) Radomir, roen 1923. Srbin, ubijen 1944. u
Sanski most (1137100022) direktnom teroru, Kola gornja (1137102013)
Partalo (Simo) Ilija, roen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na Kneevi (Petko) Jovo, roen 1931. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
sutjesci (1131042005) masovnom pokolju, Krupa na vrbasu (1137102016)
Partalo (Toda) Mlaen, roen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kneevi (Simo) ore, roen 1892. Srbin, ubijen 1941. u
Jagare (1137100003) direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1137102014)
Ratkovi (Veljko) Stana, roena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaa Radulovi (Jovo) Slavko, roen 1911. Srbin, poginuo 1945. u
1942. kod kue, Jagare (1137100007) NOBu, Kozarac b.luka (1138103002)
Savanovi (Jovan) Simo, roen 1911. Srbin, ubijen 1941. kod kue, Vukmir (Branko) Vuja, roena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaa
Jagare (1137100024) 1941. kod kue, Kola (1137102002)
Savanovi (Simo) Petar, roen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vukmir (Mijo) Grujo, roen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Govir-banja luk (1137100015) Ivanska (1137102001)
Vranje (Jovo) Stojko, roen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vukmir (Stoja) Dragomir, roen 1921. Srbin, poginuo 1945. u
Skender vakuf (1137100023) NOBu, Bistrica (1137102003)
Vranje (Nn) Stana, roena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. kod kue, Vukovi (Milan) Ljubomir, roen 1910. Srbin, poginuo 1942. u
Jagare (1137100025) NOBu, Banja luka (1129030006)
Vui (Nn) Tode, roen 1892. Srbin, ubijen 1942. kod kue, Jagare Kola Donja
(1137100004)
Bojeni (Nikola) Milorad, roen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu,
Vui (Petar) Simeun, roen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Motike b. luka (1138105006)
teroru, Jagare (1137100001)
eki (uro) Vidosav, roen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Vui (Petar) Tode, roen 1894. Srbin, ubijen 1944. u direktnom Bosanski novi (1138106012)
teroru, Banja luka (1129027037)
eki (Mile) Novak, roen 1932. Srbin, poginuo 1945. prilikom
Vui (Tode) ura, roen 1921. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, borbi, Kola donja (1138105005)
Banja luka (1129027039)
utkovi (Mihajlo) Vinko, roen 1929. Srbin, poginuo 1945. u
Vui (Tode) ura, roen 1927. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u NOBu, Bosanski novi (1138106013)
logoru, Jasenovac (1137100006)
utkovi (Mile) Mirko, roen 1912. Srbin, poginuo 1941. u
Vui (Tode) Milo, roen 1918. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, aprilskom ratu 1941 god., Osijek (1138106014)
Banja luka (1129027038)
akovi (Stevo) Simo, roen 1928. Srbin, ubijen od ustaa 1942. u
Vui (Tode) Milo, roen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, masovnom pokolju, Demirovac (1169037195)
emernica (1137100005)
Dragii (Nikola) Tihomir, roen 1934. Srbin, poginuo 1945. prilikom
Kmeani borbi, Kola donja (1138105004)
Grgi (Stipe) Luka, roen 1921. Hrvat, nestao 1942. nepoznato, Gatori (Filip) Dragomir, roen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Stara Pazova (1137101001) Kranjska (1138106003)
Gvozdenovi (Nn) Pane, roen 1874. Srbin, ubijen 1944. u Gatori (Spasoje) Jovo, roen 1880. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru,
direktnom teroru, Kmeani-b.luka (1205024012) Banja luka (1138106004)
Kozomara (Duan) Jelena, roena 1933. Srpkinja, ubijena od Goji (Kosta) Milorad, roen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,
ustaa 1941. kod kue, Kmeani (1137101002) Selo motike (1132059002)
Kozomara (Duan) Risto, roen 1936. Srbin, ubijen od ustaa 1941. Goji (Ostoja) Vaskrsija, roen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
kod kue, Kmeani (1137101003) Han kola (1134078003)
Marjanovi (uro) ore, roen 1896. Srbin, poginuo 1941. u Ili (oko) Boro, roen 1904. Srbin, ubijen 1943. pri deportaciji,
NOBu, Mlinita (0394064011) Slavonska Poega (1169037198)
Peri (Ilija) Sava, roena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. u Ili (Uro) Ostoja, roen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u
masovnom pokolju, Drakuli (1136092515) logoru, Zemun Sajmite (1169037199)
Stojakovi (Sava) Uro, roen 1911. Srbin, poginuo 1941. prilikom Jaimovi (Stevo) oro, roen 1897. Srbin, poginuo 1943. u
borbi ili bombardovanja, Kmeani (1137101004) NOBu, Zelengora (1138104003)
Kola Kneevi (Nikola) Milan, roen 1888. Srbin, zaklan 1941. u
direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1134079002)
Daji (Toma) uka, roen 1928. Srbin, poginuo 1943. prilikom
borbi ili bombardovanja, Kaladajii (1138103001) Kopranovi (Jovan) Bogdan, roen 1917. Srbin, umro 1943. na
prinudnom radu, Kolodonje b.luk (1138105008)
Gaji (Doka) Nikola, roen 1904. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
teroru, Kola (1137102005) Krear (Blagoje) Duan, roen 1908. Srbin, ubijen 1944. u
direktnom teroru, D kola b luka (1134078002)
Gaji (ore) Vukosava, roena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Mihin do (0822012035) Krear (Vaskrsija) Uro, roen 1908. Srbin, nestao 1943.
nepoznato, Nepoznato (1134078001)
Gaji (Duan) Maksim, roen 1929. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
aovica (1137102015) Luki (Petar) Branko, roen 1913. Srbin, umro 1945. u NOBu,
Kolodonje b. lu (1138105007)
Gaji (Mihajlo) Mileva, roena 1921. Srpkinja, ubijena 1943. u
direktnom teroru, Gornja kola (1137102009) Milokovi (Ilija) Milja, roena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. u
zatvoru, Banja luka (1138106009)
Muzej rtava genocida Beograd 42 spisak nije potpun
naselje Kola Donja rtve rata 1941-1945 optina BANJA LUKA
Milokovi (Mitar) Krstan, roen 1885. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Prosan (Nikola) Milan, roen 1906. Srbin, umro 1943. kao zarobljeni
Banja luka (1138106007) pripadnik VKJ, Krmine (1138107014)
Milokovi (Teodor) Rosa, roena 1893. Srpkinja, ubijena 1944. u Raevi (Spasoje) Jovan, roen 1928. Srbin, poginuo 1943.
zatvoru, Banja luka (1138106008) prilikom borbi ili bombardovanja, Krmine (1138107007)
Ninkovi (ore) Mihajlo, roen 1890. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Tandalo (Jovo) Mihailo, roen 1890. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u
Banja luka (1138106011) direktnom teroru, Krmine (1138107013)
Palavi (edo) Dragomir, roen 1929. Srbin, poginuo 1944. Topi (Jovan) Gojko, roen 1902. Srbin, ubijen 1942. u NOBu,
prilikom borbi ili bombardovanja, Plavii (1138104001) Krnete, (2828011002)
inik (Gavro) Vida, roena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaa 1942. Vidovi (Krsto) Duan, roen 1928. Srbin, umro od ranjavanja 1945.
u logoru, Jasenovac (1204020339) u NOBu, Banja luka (1138107004)
trbac (Gojko) Bogdan, roen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vidovi (Vaso) Ilija, roen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
Banja luka (1138106010) teroru, Krmine b. luka (1138107005)
uur (Nikola) Doljan, roen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vukovi (Jovan) Milorad, roen 1933. Srbin, ubijen od ustaa 1941.
Bosanski novi (1138106002) kod kue, Krmine (1138108003)
uur (Pero) Momir, roen 1916. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom Krupa na Vrbasu
ratu 1941 god., Vojnik kraljevine ju (1138106001)
Amidi (Blagoje) Mirko, roen 1910. Srbin, ubijen 1944. u
uli (Petar) Krsten, roen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111015)
teroru, Kolodonje b. lu (1138105003)
Amidi (Blagoje) Vid, roen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
uli (Petar) Stojan, roen 1906. Srbin, umro 1944. u NOBu, Banja teroru, Krupa na vrbasu (1138111009)
luka (1138105002)
Amidi (Dmitar) Blagoje, roen 1880. Srbin, ubijen 1941. u
Trti (Vaso) Stanoje, roen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111008)
b.luk (1138104002)
Amidi (Ilija) Branko, roen 1913. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
Tubonji (Niko) Duan, roen 1914. Srbin, ubijen 1944. u NOBu, teroru, Banja luka (1138111006)
Koloplavi (1138104004)
Amidi (Mile) Petko, roen 1902. Srbin, ubijen 1941. kod kue,
Vukovi (iro) Lazo, roen 1907. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Krupa na vrbasu (1138111003)
Banja luka (1138106006)
Amidi (Vujo) Vid, roen 1927. Srbin, ubijen 1944. u direktnom
Vukovi (Mihajlo) Ljubomir, roen 1904. Srbin, ubijen 1944. u teroru, Klanice (1138111007)
zatvoru, Banja luka (1138106005)
Aneli (Ostoja) uro, roen 1904. Srbin, spaljen 1941. kod kue,
Zvonar (Simo) Branko, roen 1915. Srbin, umro 1944. u NOBu, Surjan boac (1138109019)
D.kala b.luka (1138105001)
Antoni (Pavle) Stojan, roen 1901. Srbin, poginuo 1945. u NOBu,
Krmine Bos.gradika (1138110002)
Aleksi (Mlaen) Milo, roen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bili (Milan) ura, roen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu,
Kod teslia (1138107009) Rekavice (1138111001)
Bati (Marko) Cvijo, roen 1885. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Blagojevi (Stanko) Milo, roen 1906. Srbin, ubijen 1941. u
Kastal (1138107015) direktnom teroru, Krupa n v (1138110021)
Blagojevi (Jevto) Nikola, roen 1919. Srbin, ubijen 1944. u Bojani (Ilija) Savka, roena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. u
direktnom teroru, Krmine b. luka (1138107010) direktnom teroru, Krupa na vrbasu (1138111016)
Blagojevi (Obrad) Simeun, roen 1901. Srbin, ubijen 1942. u Brankovi (Marko) Vladimir, roen 1922. Srbin, poginuo 1942. u
zatvoru, Kastel (1138108004) NOBu, Nepoznato (1201012097)
Borojevi (Ostoja) Mile, roen 1870. Srbin, ubijen 1941. kod kue, Brankovi (Petar) Duan, roen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru,
Bosanska kostajnica (1244061050) Banja luka (1201012100)
Boti (Vaskrsija) Milan, roen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom eni (Stevan) Gojko, roen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
teroru, Krmine b. luka (1138107002) teroru, Krupa na vrbasu (1138111005)
Boti (Vaso) Stanko, roen 1910. Srbin, ubijen od ustaa 1941. u eni (Stevan) Stanko, roen 1902. Srbin, ubijen 1941. kod kue,
direktnom teroru, Krupa (1138107001) Krupa na vrbasu (1138111004)
Boi (Maksim) Savan, roen 1893. Srbin, poginuo 1941. prilikom Ducan (Stevan) Jovan, roen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
borbi ili bombardovanja, Krmine (1138108001) teroru, Boac (1141136002)
Boi (Niko) Petar, roen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom Ducanovi (Ilija) Veljko, roen 1911. Srbin, spaljen 1941. kod kue,
teroru, Krmine (0211092041) Surjan baac (1138109001)
Brankovi (Krsta) Gojko, roen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ducanovi (Ilija) Vojislav, roen 1920. Srbin, spaljen 1941. kod
Sarajevo (0798039003) kue, Surjan boac (1138109002)
Brankovi (Milan) Bogdan, roen 1925. Srbin, poginuo 1942. u urevi (Stojan) Ilija, roen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom
NOBu, Kozara (1129029017)