You are on page 1of 19

Europisches Magazin SOWA 30.

Mrz 2017

DOCTOR DIABOLICUS PDO464


FO von Stefan Kosiewski ZECh Studia
Slavica et Khazarica ZR Szamanka
konwentowa CANTO DXVII abp JZEF
KUPNY staropolskim obyczajem

Napsal sowa () vera v kategorii ARCIBISKUP


OLOMOUCK, peteno: 37

Generosus equus non curat canem latrantem

radio: https://gloria.tv/audio/Vk6Ja62cJrks2EjnSKnMJjotC

ABP JZEF KUPNY METROPOLITA WROCAWSKI

Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziau Teologicznego we


Wrocawiu, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii i
socjologii, mgr lic. teologii, Komandor z Gwiazd Zakonu
Rycerskiego Grobu Boego w Jerozolimie, w Dbrwce
Wielkiej za Brynic ur. a non generosus po ssiedzku z
Czeladzi, rzymskokatolicki ksidz wywicony na biskupa w
Katowicach niespena dwa lata po nieosdzonym i nie
zadouczynionym do dzisiaj grzechu zabicia strzaami
grnikw strajkujcych na terenie kop. Wujek, mczeska
mier na krzyu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Tob,
Ojcze duchowny a krew Igora Stachowiaka na doniach
rzdzcych Polsk kryptosyjonistw
https://twitter.com/sowa/status/847298481295245314

Polski Komitet Narodowy Rzecznik Interesu Spoecznego 34


Zniweczona Rzeczywisto SONETY CHAZARSKIE z Ogrodu
Fraszek von Stefan Kosiewski Sonet V Szamanka konwentowa
CANTO DXVII DOCTOR DIABOLICUS Prolegomena do
Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego 464 Fascynacja
Obdem Zarys Estetyki Chazarw + Szcz Boe, Pastwu!
https://de.pinterest.com/pin/452752568776794794/

Ekscelencjo,

dziesi razy ksiyc odmieni si zoty


od skatowania przez mundurow choot
w archidiecezji wrocawskich kapelanw
zamordowanego czowieka i obywatela rp

w Katechezie na temat V przykazania Dekalogu: Nie bdziesz zabija! Przewodniczcy Episkopatu


Polski przypomnia niedawno wite sowa papiea z Polski, zawarte w Homilii wygoszonej na
lotnisku wojskowym w Radomiu 4 czerwca 1991: "...przykazanie nie zabijaj zakaz stanowczy i
absolutny, ktry rwnoczenie afirmuje prawo kadego czowieka do ycia: od pierwszej chwili
poczcia a do naturalnej mierci. Prawo to w sposb szczeglny bierze w obron ludzi niewinnych i
bezbronnych...; zatrzymanego przez czterech policjantw modego czowieka, ktremu aden
Prokurator nie udowodni winy, bezprawnie i bezzasadnie pozbawionego przez Policjantw

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

wolnoci, skutego kajdankami bito ze skutkiem miertelnym, zamordowano samowolnie, jeeli nie
wykonano wyroku nakazowego (zaocznego) apartheidowego, kryptosyjonistycznego sdu
kapturowego.

Dla szlachetnego konia nie jest wane szczekanie psa przydronego, zatem na aplikantw
narodowego wniosku o Moralitet Skutkujcy Pasterza w Diecezji Wrocawskiej powoa moemy
niniejszym do stou, dosadnie, dostawczo (quod libet) po jednym asesorze znajomym Osb, naszych z
Dbrwki Wielkiej i z Czeladzi: poeta i tumacz Andrzej Pata vel Andreas Johannes Painta oraz Janusz
Margasiski, w stanie wojennym pracownik Urzdu Miejskiego w Bdzinie, potem penomocnik
rodzin zamordowanych grnikw, czonek Porozumienia Centrum, w latach 20052011 sdzia
fasadowego od samego pocztku Trybunau Stanu, z pomazania Jarosawa Kaczyskiego, herszta
partii Prawo i Sprawiedliwo, Jawny Wsppracownik prof. Andrzeja Rzepliskiego, ojca wsplniczki
crki Komorowskiego w ciganiu dotacji na bezpatne blogi, strony internetowe.

W pierwszym roku swojego Pontyfikatu papie Jan Pawe II zoy autograf 4 marca 1979 r. pod
tekstem encykliki REDEMPTOR HOMINIS, ktra w Rozdz. 17. "Prawa czowieka: >>litera<< czy
>>duch<<" po wspomnieniu z gbokim uznaniem nadziei na przyszo zwizanych z utworzeniem
Organizacji Narodw Zjednoczonych, w aspekcie caoci udokumentowanych wysikw Kocioa w.
po Soborze Watykaskim II, jednoznacznie wskazujc: "...jeli prawa czowieka s gwacone w
warunkach pokojowych, to staje si to szczeglnie dotkliwym z punktu widzenia postpu
niezrozumiaym przejawem walki z czowiekiem, czego nie sposb pogodzi z adnym programem
okrelajcym siebie jako "humanistyczny". A jaki program spoeczny, ekonomiczny, polityczny,
cywilizacyjny, mgby zrezygnowa z takiego okrelenia?" - pyta Autor Encykliki zauwaajc, e skoro
mimo wszystko jestemy wiadkami "...gwatw, tortur, terroryzmu a take rnorodnych
dyskryminacji, to musi to by konsekwencj innych przesanek, ktre podkopuj a czsto niejako
unicestwiaj skuteczno humanistycznych zaoe owych wspczesnych programw i systemw".
Przytaczam za wydaniem Orodka Dokumentacji i Studiw Spoecznych z 1979 r., t ksieczk
podarowan mi jako staemu wsppracownikowi Rozgoni Polskiej amerykaskiego Radia Liberty/
Wolna Europa w Monachium, pord wielu innych wydawnictw przez Jerzego Skwar, szefa tego
orodka katolikw reimowych, Jawnych
Wsppracownikw Zabockiego ze ydoubecj
Jaruzelskiego i Kiszczaka, naczelnego redaktora
"Chrzecijanina w Swiecie" i Katolickiego Tygodnika
Spoecznego "ad", ktrego stopka redakcyjna
uwiarygodniana bya spoecznie m.in. nazwiskiem
niej podpisanego, ktrego korespondencjami z
Frankfurtu nad Menem uwiarygodniany bywa wtedy
take Tygodnik Solidarno, kierowany przez
Jarosawa Kaczyskiego.

Powysze sowa w. Jana Pawa II mwi otwarcie o


dziaaniu ukrytych si ZA satanistycznego w yciu
ludzi, narodw i spoeczestw pastw grupujcych si
oraz integrujcych w przernych, szlachetnych
oficjalnie organizacjach, jak np. Narody Zjednoczone,
Midzynarodowy Fundusz Walutowy, Unia
Europejska, czy Eurokorpus. Encyklika "Redemptor
hominis" w przytoczonym fragmencie mwi zreszt o
tym samym co i caa Polska gono rozprawia od 1989
r.: o "podkopywaniu" po kadych, wygranych
wyborach do Parlamentu i Samorzdw zaoe
poszczeglnych kandydatw na urzdy publiczne
tudzie programw partyjnych. Oraz o "unicestwianiu"

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

przedwyboczych hase i obietnic, obecnie przez parti Jarosawa Kaczyskiego "Prawo i


Sprawiedliwo", eby nie mwi niepotrzebnie o nieobecnych aktualnie przy obie w HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski multiverse theater Dramacie Narodowym, czy rzdzeniu 40-
milionowym pastwem obywateli rnych wyzna, obediencji, opcji, nacji, in pliribus unum,
dolarowo unifikowanego, nowoczesnego Narodu Polskiego po Myli Romana Dmowskiego.

Skoro za mamy ju do czynienia z Instrumentarium Antychrysta, nazwanym a permanentnie i


powszechnie dziaajcym sprawczo w tzw. Polsce po Magdalence, zaoonej na podstawie bandyckiej
zmowy nikczemnych zoczycw, agentw KGB (Wolski): Kiszczaka i Jaruzelskiego, przy udziale trzech
ksiy katolickich posanych wnet za to w biskupy, za wzicie na swe barki osobowe fatalnego
wspudziau kapanw Jezusa Chrystusa w zdradzieckim "podkopywaniu" i "unicestwianiu" boskich
zaoe Kocioa w., we wielkim grzechu dooenia rki do koa przez kard. Glempa przy (przyjmijmy,
e niemej?) akceptacji jp2 dla zamoczenia Watykanu w Cloaca Maxima, upokorzenia Episkopatu
Ojczyzny Naszej, Polski przez szambo Ojca Dyrektora a potem dra Rydzyka, skpanie caej hierarchii
Kocioa Chrystusowego w marksistowsko-leninowsko-michnikowskim przechrzczeniu
socjalistycznego PRL-u w grzechu pierwotnej akumulacji kapitau przez mafi szurkw i szubrawcw;
pogreniem pastwa po 1989 r. w ciemni zaduenia banksterskiego, w ktrej wywoywana jest
przez szataskich alchemikw w kwasie odczynnikw piekielnych niewola egipska Narodu Polskiego,
ktra bya i jest i nadchodzi na przysze pokolenia w obarstwie przepastnym przernych ogniw sieci
postydoubeckich band powstaych po przekabaceniu KGB w FSB i po wytworzonym z powojskowych
tajnych sub podziemia kryminalnego z kontami na Wyspach Podatkowych Unii Europejskiej byego
premiera Luksemburga, spowijajcych szar stref pomrocznej pazernoci totalistycznej jak i
globalistycznej ludzi i narody wiata nowoytnego matni miertelnej zarazy grzybicznej faszywej
ydomasonerii, obsadzone przez ciemniakw i pederastw tudzie osoby duchowne pokroju Paetza,
Wesoowskiego, czy Ganowskiego, robice cielesnym babom dzieci i opacanym za to przez Kurie,
Seminaria Duchowne, Wydawnictwa Diecezjalne, Redakcje mediw katolickich, Szkoy
niepastwowe, Fundacje dobroczynne ze zaoenia i z pobonej nazwy, poradnie przedmaeskie
bez rodkw pomocowych dla biednych, opuszczonych i bezradnych, antyalkoholowe okna ycia
donoszonego, a nie wyskrobanego przez Ministra Zdrowia w rzdzie Jarosawa Kaczyskiego, dra
Piech z Rybnika, anticoole i hospicja paliatywne palcem na wodzie miosierdzia wolnomularskiego
pisane. Zmiuj si, Dobry Panie Boe! Stella Maris!

Albowiem Pan Bg w Trjcy Przenajwitszej Jedyny tak chcia, e sowa w. papiea z Wadowic
opublikowano za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (nr. 3481/K/79) wydanym 15 maja
1979 r. I znowu nie przez przypadek, ale wyranie jednak na Znak dla augura: akurat w tym samym
dniu, 15 maja zeszego roku mia odda swoje
krtkie ycie - wpisane w Plan Boy w
piastowskim Wrocawiu umczon przez
drzemice w blinich Polakowi i Katolikowi
samarytaninach majcych sumienia pojemne
na ks. Popieuszk, ks. Zycha, ks. Suchowolca
ssiadw tego samego jzyka, a przecie jednak
urodzonych z obcym dla Polaka i Katolika
obcieniem genetycznym psychopaty, sadysty,
a wrcz mordercy po ojcu resortowym a moe i
po matce partyjnej, nie naprawionej
osobowoci - w celu osignicia
podanej spoecznie homogenicznoci przez
wychowanie kompatybilne z chrzecijaskim;
obcieniem DNA patologicznym, skrzywieniem
zoczycy z powierzchown wiadomoci
troglodyty dziedzicznie bezkarnego.

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

Prosto do Pieka czwrkami szli... moemy sobie zapiewa, jeeli miaoby to skrzywdzonych
pocieszy. Przed blisko rokiem, nie znajcy do dzisiaj nauczania spoecznego Karola Wojtyy,
funkcjonariusze Policji Polskiej, ktrzy maj przecie obligatoryjnie w komisariatach po caej Polsce
opacanego przez pastwo polskie kapelana kocielnego. Ciemni, jak baca w rogu na szkoleniu
kolektywizacyjnym. Nie idcy za nic na krok z postpem, ktremu nie bez kozery tak wiele sw
Mdrego powici w przejrzanej na pewno przed oddaniem do podpisu przez jp2, przez ks. prof.
Wacawa wierzawskiego, kierownika Katedry Teologii Liturgii i kuratora Katedry Homiletyki
Papieskiego Wydziau Teologicznego w Krakowie, tekcie przytaczanej tu encykliki, ktra wyranie
czynic ukon w stron wiatej ydomasonerii stwierdzeniem: "S to zatem sprawy istotne z punktu
widzenia samego czowieka i wszechstronnego rozwoju czowieczestwa" (s.51) przypomina
zarazem: "Koci zawsze uczy obowizku dziaania dla dobra wsplnego, przez to samo stara si
wychowywa dobrych obywateli w kadym pastwie. Koci take uczy, e podstawowym
obowizkiem wadzy jest troska o dobro wsplne; std wynikaj jej zasadnicze uprawnienia. Ale
wanie w imi tych zaoe obiektywnego porzdku etycznego, uprawnienia wadzy nie mog by
rozumiane inaczej, jak tylko na zasadzie
poszanowania obiektywnych i nienaruszalnych
praw czowieka", ibidem.

Papie Jan Pawe II dodaje dla jasnoci zrozumienia,


e bez poszanowania konstytucyjnych praw
czowieka przez wadz (prezydenta
Rzeczypospolitej Przyjaci, Rzeczpospolitej
Samoprzyzwaczej do Polski Zdziecinniaej
Brzozowskiego i Kornhausera, Polski
kryptopremiera, premiera z kacz garsonk schrill
Gelb, yellow submarine i spodniami, ministrw z
policjantami i onierzami z misiewiczami z us-
raelskiej apteki robicymi za komisarzy obcych
sub nad korowcami, prokuratorami, sdziami i
zodziejami robicymi za komornikw): "...Bez tego
(tzn. bez poszanowania praw obywateli) musi
dochodzi do rozbicia spoeczestwa, do
przeciwstawienia si obywateli wadzy, albo te do
sytuacji ucisku, zastraszenia, zniewolenia, terroru,
ktrego dowodw dostarczyy totalizmy naszego
stulecia pod dostatkiem. Tak wic zasada praw
czowieka siga gboko w dziedzin wielorako
rozumianej sprawiedliwoci spoecznej i staje si
podstawowym jej sprawdzianem w yciu
organizmw politycznych", konkluduje na miar
pani premier Szydo encyklika "Redemptor
hominis".

Wielebny Ks. Arcybiskupie, Bracia i Siostry w


Chrystusie Panu, Rodacy w Kraju i na Emigracji wymuszonej przemianami transformacyjnymi,
koncentracj i akumulacj kasy, obserwujemy niestety ze smutkiem zanik aktywnoci klubw
inteligencji prokatolickiej i propolskiej w Polsce, bezradno w stosunku do podliwoci przepastnej
nienaartych ekonomw diecezjalnych okazuj demonstracyjnie rady aspoeczne ustanawiane przez
arcybiskupw podobnych do nieszczsnego ks. Wiktora Skworca (TW "Dbrowski", nakryty przez
milicj z wdk z Baltony w baganiku; afery kryminalne w wydawnictwie diecezjalnym, afery z
gruntami, zaydzone w 100 % redakcje i urzdy na ul./ przy ul. (jak kto woli) Wita Stwosza w
Katowicach, itp., itd., podkopywani w skutecznoci dawania wiadectwa wiary w humanistyczne
zaoenia Kocioa w. przez ydoskiego pochodzenia ks. dra Andrzeja Majewskiego,

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

wydelegowanego z Polski przez tajne siy ZA, na podstawie ydoubeckiego dekretu o obsadzaniu
stanowisk kocielnych poza granicami
PRL, ktry w Limburgu robi dla Sdu
Biskupiego za faszywego psychiatr.
Samozwaniec pod paszczykiem
obrocy rodzin, podkopuje i osabia
wiar chrzecijask w ludziach
prostych, Polakach i Katolikach na
politycznej emigracji w Niemczech.
Jako jawnie opacany Judaszowymi
srebrnikami faryzeuszy, skumany ze
ydoubowcami kret mafijny w Kociele
w., zoczyca, ktremu na miejscu
mgby si np. z jednej strony przyjrze
yczliwie, po godzinach pracy Prof. Dr.
med. Ludger Tebartz van Elst, ktry jest
szefem uniwersyteckiej kliniki
psychiatrii we Freiburgu i bratem
mojego Biskupa, Sekretarza Papieskiej
Rady ds. Nowej Ewangelizacji, ks. Prof.
dra Franz-Peter Tebartz-van Elst,
pomwionego przez takich wanie
kretw i lepcw bezprawnych,
amoralnych kretynw i agentw,
szpiegw obcego pastwa w RFN,
ktrzy robi za domorosych
psychiatrw i psychoanalitykw
ydoskich; O, jacy to li ludzie! Tempora
a Mores! Pomwiycie, tacy i owacy,
na czele z baronem w sutannie, ks. i
drem, Dziekanem Frankfurtu, wujkiem
faszywego doktora, wicekanclerza
Niemiec; obszczekay krgi
ydomasonerii kocielnej mojego
modego Biskupa Limburga o kupienie
sobie z katalogu przez internet wanny i sedesu do azienki w budowanym przeze centrum
diecezjalnym w Limburgu. Chcia ci Bogowi suy, sw
Diecezj mie.

Nie obwiniajcie, aby Was nie obrzucono botem


psubrata w szafie IPN-u, nie urzdzajcie sobie z
udziaem modego dra Piskorskiego, ktrego w Sejmie
poznaem, hucpy tzw. Telewizji Narodowej dra
Sdeckiego na youtube, nazajutrz po znalezieniu ciaa
Leppera powieszonego na miejscu zbrodni, pod oknem
na podwrko otwartym na ocierz, siedziby partii
Samoobrona Leppera RP (Rzeczypospolitej Przyjaci,
Andrzeja Dudy); otwarte okna w szeroki wiat przez
policjantw modych dla wywietrzenia zadeptanych
tras na pododze i ladw zapachowych ew. osb
trzecich, ebycie nie poszli z tym samym drem
Piskorskim siedzie w puszce i robi za szpiega Rosji
Putina, tzn. apami Kamiskiego od tajnych sub,

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

ebycie nie musieli wyprawia purimowych kpiny z pogrzebu politycznego trupa Jarosawa
Kaczyskiego z opatrzon ekip Szydo: Macierewiczem znudzonym Gowinem, Waszczykowskim
rozczarowanym Ziobro, obydliwym Szyszko, ktry zamiast broni drzew przed wyrniciem piami,
jak przed wycink starych kasztanowcw w Parku Jordana w Czeladzi nadstawia wasn pier w
malowniczym gecie Reytana osamotniony na Sesji Rady Miasta Czelad, bezsilny Radny i mgr prawa,
p. Brat Mojej p. Mamy, a mj imiennik i ojciec chrzestny, nie gupi chyba dziaacz Akcji Katolickiej w
Diecezji Sosnowiec, skoro kasy powierzonej Skarbnikowi Diecezjalnemu dopilnowa umia, eby
starczyo na powstajce przy jego udziale szkolnictwo katolickie w Zagbiu Dbrowskim, brat Jana
Kobusa, partyzanta na Kurpiach i winia politycznego Nr.104701 obozu w Stutthof,
Konzentrationslager. A dla siebie nie chcia wiele, poza dwoma, czy trzema udziaami we wygranych
przez siebie teleturniejach, ktre po udzieleniu prawidowych odpowiedzi na zadane pytania i po
zmieszczeniu si w regulaminowam czasie z nimi nale si kademu obywatelowi zgodnie z
przepisami na takie sytuacje spoeczne.
video Sze milionw ydw 1915-1938 SIX MILLION JEWS... von mysowa

Zastanwmy si, Ksie Arcybiskupie, Kochani Suchacze,


Czytelnicy Magazynu Europejskiego SOWA, Polacy i Katolicy,
Dobrzy Ludzie i Jeszcze Lepsi Obywatele RP! Czy nie doszo
aby z pewnoci do upokorzenia urzdu Prezydenta
Warszawy przez Prezydenta RP Andrzeja Dud, ktry wcisn
si znowu z ustami penymi szlachetnych intonacji troch
raczej tak samo, jak z nieustannym paplaniem
permanentnym (tautologicznie) o jakiej "Rzeczypospolitej
Przyjaci", o ktrej przynajmniej do czasu mojego debiutu
prasowego w Katowickich "Pogldach" w czerwcu 1974 r.
aden banik na Zaolziu, ani bajarz pod Czantori nie bajo i
nie bero, bo nie syszo; jak nie przymierzajc pewnego razu
wszed Jeden Facet do literatury piknej na miejsce midzy
pejsakwk, a Bismarckheringa; zapraszajc jednych na
ledzia po ydosku, a odpychajc drugich, Szanownych NIE
MNIEJ Ludzi Inteligentnych i Majtnych, tzn. wbijajc klina
midzy amerykaski komitet ydowski AJC, a Europejski
Zwizek ydw (European Jewish Association)?

Czy to si godzi tak pomazacowi syryjskiej szamanki na


klczkach na mao polskim bruku? Takie wzniecanie sporw i
ktni pomidzy ydami na gocinnej od wiekw ziemi
Wandy? Czy byo akurat wanie teraz potrzebne to komu
moe? Taka bydka prowokacja po zrzuceniu w partii
Kaczyskiego wszystkich kart w zychcyka dla przebicia jednej,
jedynej, podsuchanej z pewnoci w Ameryce przez 16 tajne
suby, rozmowy jednojajowych braci przez telefon
satelitarny? We wydaniu artysty Faberge, zicia Julka
Kornhausera z Gliwic, ktrego znamy z Andrzejem Pat z
niezapomnianej prozy debiutanskiej wydanej 1975 r.
drukiem pod tytuem "Kilka chwil" (o bieganiu przez Polakw
po zrywanym tartanie), ktr Julek napisa w tym samym
1973 r., w ktrym Andrzej zadebiutowa wierszami we
wspomnianych "Pogldach". Czy musia zastawia si w tym
licie zniewoleniem przez obecno wojsk amerykaskich w Polsce? Co wojsko amerykaskie ma do
filantropii takich, jak Soros? Fotografowa si dla pijaru ze zaproszonymi Zaszczytnie Osobami w
Paacu Namiestnikowskim przy wiele mwicej fladze NATO i jednym ledziu po ydosku na talerzu?
De gustibus... nie gestykuluje si przy jedzeniu, dla smaku.

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

prezydent.pl

https://de.pinterest.com/pin/452752568776794794/

A moe podkopujc i unicestwiajc (mwic po imieniu sowami Autora "Redemtor hominis"):


dostrzeon w encyklice "skuteczno humanistycznych zaoe owych wspczesnych programw i
systemw" ydowskich, chcia Prezydent dr Andrzej Duda wskaza w Licie do Organizatorw i
Uczestnikw gali otwarcia biura AJC w Muzeum Historii ydw Polskich na pewien drobny szczeg,
ktry mg uj uwadze pani Prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej, zamoczonej w konflikty
rodzinne na tle zarzdzania si nieswoimi nieruchomociami, jak Donald Tusk wcigany jest
nieudolnie, pokracznie dwoma nogami w jedn nogawk afery nie z wieowcem, ktry chciaaby
bardzo postawi w stolicy na miejscu centralnym Spka Srebrna, wyrosa z Porozumienia Centrum
Margasiskiego i braci Kaczyskich, pani Gos i pana Gos z Czeladzi, ktry zdradzi mi si przed paru
laty w przyjaznej rozmowie przez telefon, ze zamiaru zbudowania osiedla za kapliczk i poparem
gorco z nadziejami ten zamiar sowami: budujcie, budujcie, moe jeszcze przyjdzie na drug staro
skorzysta ze zasugerowanej lokalizacji, przy rewitalizacji np. rzeki Brynicy po ew. powrocie do
Ojczyzny z 35-letniej ju dzisiaj emigracji politycznej, wymuszonej na osobie Poety Polski przez ksiy i
perfidnych ydoubowcw w rodzinie. Ale budujcie z prawdziwymi bursztynami, ktre Batyk wyrzuca
na plae Sopotu za Grand Hotelem i Kurp wydziera bdzie motyk psiaskom jeszcze z pewnoci
przez miliony lat. Albowiem jeli nie wiadomo, dlaczego miasta cae zalewane s powodziami po
gbokich orkach maszynami pl skomasowanych, to o co tak naprawd chodzio Lepperowi w
ostatnim za ycia wystpieniu sejmowym, w ktrym stawia same znaki zapytania po rzuceniu na sal
przez mikrofon konkretnych sum pienidzy, apwek mafii, bez pokrycia jednak dowodami, kwitami,
hakami, a tylko z szeregiem nazwisk poznanych przeze ludzi tzw. polityki, to moe w tekcie
Andrzeja Dudy chodzio tym razem o to, eby zasugerowa si tak samo dyskretnie, jak byy,
szeregowy pracownik PGR-u, przekazanym swoim znakiem (ydomasoskiej ukrytej doni, palcw od
stopy rozstawionej za Bergoglio w ksztacie litery V na przywitanie prezydenta Izraela), albo
kopniciem nog pod stoem zastawionym skromnie ledziem po ydosku, e moe si rozchodzi mu
o ew. naruszenie umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazw Muzeum Historii ydw Polskich
z 25.01.2005 r., ktrej zsygnatariuszami s: Minister Kultury, Miasto Stoeczne oraz Stowarzyszenie
ydowski Instytut Historyczny w Polsce, a nie przewidzieli chyba wyranie w przedmiocie dziaalnoci
Muzeum Historii ydw Polskich, ktre powstaje jako nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i
kultury, niedocelowego odstpowania (w celach zarobkowych, czy nieodpatnie, to nieistotne, wane
e chodzi o Zwecksentfremdung, mwic w jidysz) pomieszcze muzealnych w budynku
zbudowanym przez pastwo na gruntach oddanych w rce prywatno-publiczne (a to ci
nieodpowiedzialna innowacja!) za darmo, bezpatnie zreprywatyzowanych po uznaniu przez
Prezydenta Miasta Warszawa p. Lecha Kaczyskiego, eby - streszczajc si dla jednoci jasnoci

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

Polakw i dla zrozumienia idomu przez obcojzycznych tumaczy: czy dr praw Andrzej Duda chcia
przez to, co uczyni 27 i 28 marca 2017 r. powiedzie bez porednika, jak jego te, oryginalnie,
ydoski i antypolski poeta Krakowski, e te muzealne pomieszczenia, ktre Narody Rzeczypospolitej
zbudoway zgodnie po wielu latach wzniecanych sztucznie przez ydokomun niesnasek na tle
uprzedze etnicznych, eby przekazywa prowokacyjnie ktokolwiek (a niech to i jest Najbardziej
Godna Szacunku Osoba!) na wykorzystywanie jako biura midzynarodowych i humanistycznych w
zaoeniach organizacji (nie wtpi, a skd? A jake!), jak amerykaski komitet ydowski AJC, ktrego
dziaalno zainaugurowana przedwczoraj, w poniedzieek, zamierza poza Polsk obj
dobroczynnym zasigiem: Czechy, Estoni, Wgry, Litw, otw i Sowacj. Czy moe jeszcze zechc
przebi rozmow satelitarn braci wikszym rzuceniem Polski na kolana, ni Andrzej Duda by w
stanie wykaza si i ukradn mj pomys, eby zaprosi do tych biurowych pomieszcze muzealnych,
na bal polonijny polonii krajowej w Muzeum Polin, tego skromnego szefa amerykaskiego kongresu
ydw, ktry obieca upokorzy Polsk rzuceniem na kolana, prezydenta in spe? Zanim opaci si
pomazaniec narzucon kontrybucj miliardow za nic. Z Panem Bogiem

https://gloria.tv/audio/Vk6Ja62cJrks2EjnSKnMJjotC
Z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski

AJC zaoony zosta w 1906 roku w celu poprawy statusu ycia ydw na caym wiecie i ze zadaniem
dziaania na rzecz przestrzegania praw czowieka i wartoci demokratycznych. Dziaalno ydostwa
w prasie amerykaskiej koncentrowaa si w latach 1915-1938 na ratowaniu ycia 6 milionw ydw
yjcych w Rosji, gwnie na terenie dzisiejszej Ukrainy i Biaorusi, ktre pominite zostay w planach
dziaania AJC-Central Europe. A przecie Jarosaw Kaczyski i jeden z jednojajowych bliniakw
Kurskich aktywnie wsparli osobicie
faszystowsko-banderowski pucz
kryptosyjonistw Jacyniuka na Majdanie. I trwa
zasiedlanie Polski tzw. ukraicami, jak po puczu
majowym Pisudskiego 600 tys. litwakw
zrobiono za jednym zamachem Polakami i jak
repatriantami od Kukiza do Schetyny zasiedlono
cae Ziemie Odzyskane. Czyby moe Prezydent
Przyjaci Duda odwoujc si do obecnoci
wojsk amerykaskich na Dolnym Slsku dawa
znaki w ramach Grupy Windsor, e chciaby
dogada si z Macierewiczem, eby machn
jednak rk na Eurokorpus i poszed z
amerykaskimi na cao, ponad podziaami
Jarosawa Kaczyskiego, zapadajcego snadnie a nieuchronnie nie tylko na wzrok, jak Gomuka ale i
na such, niczym Beethoven.

Ostatni dzwonek, warto posucha, co Jan Pawe II powiedzia w dziele "Redemptor hominis" jasno i
zrozumiale dla kadego o tym, co ma sens w pastwie narodowym, a co nie ma sensu we wydmuszce
wielkanocnej pastwa: "Sam podstawowy sens istnienia pastwa jako wsplnoty politycznej, e cae
spoeczestwo, ktre je tworzy - w danym wypadku odnony nard - staje si niejako panem i wadc
swoich wasnych losw. Ten sens nie zostaje urzeczywistniony, gdy na miejsce sprawowania wadzy z
moralnym udziaem spoeczestwa, czy narodu, jestemy wiadkami narzucania wadzy przez
okrelon grup wszystkim innym czonkom tego spoeczestwa. Sprawy te s bardzo istotne w
naszej epoce, w ktrej ogromnie wzrosa wiadomo spoeczna ludzi, a wraz z tym potrzeba
prawidowego uczestniczenia obywateli w yciu politycznym wsplnoty" (50).

DOCTOR DIABOLICUS PDO464 FO z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski ZECh Studia Slavica et
Khazarica ZR Opublikowane dnia 28 marca 2017 Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V.

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

8 artykuw

Mar
28

DOCTOR DIABOLICUS PDO464 FO z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski ZECh Studia Slavica et
Khazarica ZR NA WARSZTACIE
Stefan Kosiewski
15 maja 2017 mija rocznica zamordowania Igora
Stachowiaka na komisariacie policji przy ul. Trzemeskiej we
Wrocawiu
Radio: https://gloria.tv/audio/Q1tZV8B6mAhy3rQiDpXiew2Qa

Przed chwil

Stefan Kosiewski

11 s
DOCTOR DIABOLICUS
464 Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa
Konecznego Fascynacja Obdem z Ogrodu Fraszek von
Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarw Studia Slavica
et Khazarica Zniweczona Rzeczywisto
Stefan Kosiewski

18 godz.

Wodzimierz Sznarbachowski i Stefan Kosiewski na drodze do Andechs


...zrodzi si cudownie do nowego ycia kuszc mode serca miodow, rajsk
sodycz Fenixa Zagbia Dbrowskiego, zapachem izolacyjnego
bezpieczestwa kalafonii unoszcej si kadego, sonecznego dnia wiosn i
latem, wysoko nad polami, w grze za skowronkiem spadajcej w d
miraami rytmicznie falujcymi za oknem wagonu taczcego ze wiatem w
rozgrzanej atmosferze, bujajcej wzrok podrnego na poczeniach szyn
uoonych symetrycznie, przybitych stalowymi, rzymskimi gwodziami do
dbowych klocw przemienionych w rytualnej kpieli, przebytej w ani penej
smoy piekielnej, ktrej czer wychodzia z nich tustym, duszcym stygmatem
po wielu latach ciekajc w socu z cia podkadw tramwajowych; zanosio
pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

si wszystko, cay mikro- i makrokosmos rozgrzan do wszechpotg intensywnoci dozna


przeywanych podczas wtajemniczania w arkana bezgone, obywajce si bez sw a niewidoczne
take dla niewtajemniczonych w znaczenie dowiadczenia warsztatowego przy pomieszaniu na
palecie bieli konsynstencji z koincydencj zielonej materii licia wieo zerwanego z krzaka poznania
przebyskajcego z rozkosz nieziemsk przemijajcej chwili pod parkanem nad kamionk po
wybranym kalksztajnie, kamieniu wapiennym ociosanym wybuchami, pokruszonym przy uyciu drutu
strzaowego, wywiezionego po wszystkim z dou kopalni Saturn pomidzy wglem, w kieszeniach
spodni, drutu w kolorowych koszulkach plastikowych. Transformatory do mas i dla mas przykryte
mas (Trismegistos), nad dachem wagonu wyszego stopnia daszkiem, ochraniajcym przetwarzajce
prd urzdzenie przed szkodliwymi wpywami deszczu, niegiem, gradem i burzami, rozsieway na
olesion okolic, od Sarnowa przez Przeczyce, mikroczstki atomw, jonizoway ozonem przy
stromym podjedzie od przystanku nad Czarn Przemsz na Gzichowie opodal paacu a na sam
szczyt wzgrza Syberka...

PDF: https://www.scribd.com/document/343014846/CYKLICZNI-WROGOWIE-EUROPY-PDO462-
BECIKOWA-LIRA-KORBOWA-FO-von-Stefan-Kosiewski-PDO168-Po-zamachu-w-Berlinie-Londynie-
ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica

Radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/17697

NA WARSZTACIE
alchemia trockistowskich szarlatanw
jednojajowych spod znaku Faberg-PiS
jedno tylko ab avo ydokomunie we bie
szaber na caego skarby narodowe Polski
on mass maj zadanie komisarze NEP-u
przetransformowania za Wielk Wod

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1348318701891312

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

Aktualnoci Kongres Republikaski

2 godz.
Sprzedali szwajcarskiemu koncernowi
"Expres Wieczorny" 1990 r., eby po
latach "repolonizowa media": bliniacy,
Kaczyski z Czabaskim, sitwa
szubrawcw ze ydomasoskiego
"zakonu Porozumienia Centrum"
przeszabrowaa RSW "Prasa-Ksika-
Ruch", eby ubogaci trockistowskie
ydostwo po stworzeniu, drog cyklicznej
transmutacji, najwikszego koncernu
medialnego w Europie domi bliniakw Kurskich https://www.linkedin.com//doctor-diabolicus-
pdo464-fo-z-og
SZCZURY, Apps
This Pin was discovered by magazyn europejski. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
https://de.pinterest.com/pin/452752568776769591/

Stefan Kosiewski
6 s ...przykazanie nie zabijaj zakaz stanowczy i absolutny, ktry rwnoczenie afirmuje prawo
kadego czowieka do ycia: od pierwszej chwili poczcia a do naturalnej mierci. Prawo to w sposb
szczeglny bierze w obron ludzi niewinnych i bezbronnych (Jan Pawe II, Homilia na lotnisku
wojskowym, Radom 4.6.1991

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

http://episkopat.pl/nie-bedziesz-zabijal-katecheza-na-temat-v-przykazania-dekalogu-katedra-
poznanska/

mysowa.tumblr.com/

SOWA
11 godz.
Austria wycofuje si z przyjtego w
2015 programu rozdzielania 160
000 uchodcw na pastwa Unii
Europejskiej: kard. Nycz ma szans
przekonania premier Szydo do
przyjcia ze zaydzonym w 100 %
Episkopatem Polski wikszej liczby
syryjskich islamistw do posugi
pord homoseksualnych ksiy

http://mysowa.tumblr.com//dem-weitgehend-erfolglosen-eu-pr

sowa, Dem weitgehend erfolglosen EU-Programm zur...


Dem weitgehend erfolglosen EU-Programm zur Umverteilung von Flchtlingen droht ein neuer
Rckschlag. sterreich erwgt einen Ausstieg
mysowa.tumblr.com
https://www.facebook.com/SOWA-237037759697588/
SPUTNIK AP Photo/ Czarek Sokolowski
Prawda i sprawiedliwo: Kiszczak rzdzi Polsk
Precz z eurokomun!
Po latach ponie, pouczania i
strofowania, Polacy mog popatrze na
siebie, porwna z Europ, westchn z
ulg i z pen odpowiedzialnoci
stwierdzi: jak dobrze, e nie jestemy
Zachodem.
pl.sputniknews.com
Strona Komisji Bezstronnej ds.
Ustalenia Przyczyny Zamachw
Wasa obnosi si z Wachowskim,
zamiast skontaktowa z Putinem i FSB

Lech Wasa chciaby zaapa si na


nowe rozdanie okrgego stou, zaprorokowane przez Jarosawa Kaczyskiego i biskupa Gdeckiego

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

na po Switach, dlatego pokaza si na fejsbuku ze sekciarzami ewangelickimi, ktrych w Magdalence


nie reprezentowao trzech ksiy katolickich, aeby wskaza Putinowi na takiego Wachowskiego,
ktry wsiegda gotow, zataczy, jak mu w Moskwie zagraj; Wasie przy tym wszystko jedno, kogo
przy nim za zderzak usadz, moe by kolejna Suchocka z biskupa torb, pardon: koloru biskupiego
Przedchwil
Mieszko Wjcik obok p. Wachowski jego oficer prowadzcy SB. 3 21 marca o 11:33 Aktualnoci Lech
Wasa
Wczoraj o 18:22 Waciwie ukad
wytworzony po wyborach jest bardzo
niekorzystny dla Polski .Narobi takiego
baaganu i przyniesie takie straty e
dugo bdziemy si zbierali ..Naleaoby
ja najszybciej dokona wymiany ,ale jak
tu si licytowa w nierealnych
obiecankach .Wielu rodakw to mao
dzi obchodzi . Trzeba wic budowa
Porozumiewawcz komisje Krajow ze
wszystkich zorganizowanych si .By by
przygotowanym na szybk zmian
Kadrowo programow .Wszystkie
uczestniczce siy w tym porozumieniu
na okres opanowania musz
wspdziaa .LW.
6 godz.
Zagranica, to dla Polski i Wasy Moskwa, kiedy Trump zapowiada, e jako prezydent USA nie bdzie
oy na darmozjadw z NATO w Europie Wschodniej, Obama znowu nie ma czasu dla Jarosawa
Kaczyskiego i moe Dudzie najwyej zorganizowa spotkanie pod pomnikiem z on jakiego
senatora, jak premierowi Kaczyskiemu par lat temu, jeli ydwka Kornhauser nagle przejrzaa na
oczy i nie chce dla jaj, z byle kim by fotografowana http://www.fakt.pl/politycy/prezydent-andrzej-
duda-ze-swieconka-byla-z-nim-kinga-a-gdzie-agata-
,film,621160.html

Komisja Bezstronna ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw


PDO296 Moralia z Ogrodu Fraszek FO von Stefan
Kosiewski ZR ZECh CANTO DCLXXXIX

Napisa sowa () 7. 3. 2016 w kategorii


Lech Walesa, czytaj: 622

radio:
https://gloria.tv/audio/qiJnMmZnb3j

PDO L. dz. 296 po Myli ks. Prof. Franz-


Peter Tebartz-van Elst, Sekretarza Ojca w. Franciszka ds. Nowej Ewangelizacji
Rzecznik Interesu Spoecznego Polnisches Kulturzentrum e.V. zaprasza Polki pracujce przy 2,7 mln
niedonych, starych Niemek i Niemcw na projekcj dokumentu filmowego, ktry nie jest

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

bynajmniej dowodem w Sprawie ze Zawiadomienia Narodu Polskiego o tym okrutnym, totalnym


zniewoleniu, ktre do roku 2030 zwikszy si fenomenalnie, albowiem ju niewidzialna do rynku
liberaw typu Tuska i Petru pisze na cianie tajemne trzy sowa, ktre odczytuje si jako zwikszenie
liczby zniedoniaych, a wygodnych dla siebie niemieckich rencistw do 3,4 mln, co gwarantuje
dobrobyt w Niemczech dla ludzi urzdzonych dobrze. Jak rwnie bandycka zmowa nikczemnych
zoczycw, spisana w Magdalence 1989 r., wyniesiona z willi MSW PRL w tzw. dyplomatkach przez 3
(sownie: trzech) ksiy w. Kocioa Rzymskokatolickiego i Lecha Kaczyskiego. A przypiecztowa
Traktat o przyjani midzy RFN a PRL, ktrego 25-letni rocznic Duda z Kaczyskim pewnie chc
jeszcze obchodzi 17. 06. br. z wolnej stopy i jako ywo na Wawelu, jeeli po dramatycznym zamachu
na A 4, jeden pojecha sobie drugim autem spokojnie na narty, za drugi poszed obwieci
kapelanowi Prezydenta RP, e Andrzej Duda, jeszcze jako Prezydent-Elekt nie po to zrobi go za ks.
Cebul, eby odprawia nie wiadomo komu potrzebne msze dzikczynne, w ktrych i tak nikt nie
partycypuje, bo kijki do nart nawet nie powykrzywiay si przy zapaniu gumy w celu uwiadomienia
sobie przez debili zafascynowanych obdem, e maj tak oto pretekst osignity, wypracowany
przez dzielnego oficera BOR, ktremu kupi si nowe auto subowe do woenia Gowy Pastwa, na
korzystny kredyt. Czuwaj! Maryjo, Krlowo Polski, jestem przy Tobie, pamitam.

Z Panem Bogiem Stefan Kosiewski we Frankfurcie nad Menem 8 marca 2016.

Byy Biskup Limburga, ktremu papie Bergoglio powierzy Urzd Apostolskiego Delegata w
Papieskiej Radzie, tj. dykasterii ds. szerzenia Nowej Ewangelizacji, czyli katechezy w rodowiskach
zapuszczonych, zaniedbanych religijnie, gwnie ydostwa prze chrzchczonego dla picu, korzyci
materialnych i z tzw. potrzeby politycznej (casus: Dorn w Polsce, byy Marszaek Sejmu ale i bracia
Kaczyscy, Lech i Jarosaw, ktrych trzymay do chrztu same przechrzty, dwie siostry ydoskie cudem
ocalae po likwidacji getta Warszawy 1943 r. i po zagadzie 250 tys. polskiej ludnoci cywilnej stolicy,
gwnie z rki tzw. wasowcw, tj. RONA (POHA) yda Borisawa Kaminskiego z Biaorusi, ktrego
zaatwi w kocu strzaem z pistoletu, zwabiwszy podstpnie w puapk na terenie byego getta w
odzi, w ramach dintojry, ktni o upy, majtek zagrabiony Polakom, drugi genera SS ydoskiego
pochodzenia, ktry uywa sztucznie utworzonego przez siebie nazwiska von dem Bach-Zelewski.

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

Krlowo Polski, jestem przy Tobie pamitam, czuwam, bo spdza mi sen z oczu zapowied kolejnego
szargania sacrum przez Dziwisza, ktry powinien chyba rozway odejcie na emerytur przed
przyjazdem Franciszka do Polski, aeby nie narzuca si w agiewnikach z umczaniem Gowy Syna
Twego a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa koron z cierni (Dornw po ydosku, w argonie jidisz
mwic). Bo czy Polakw to nie oburzy np., jeli tzw. Niemcy zechc sobie zakpi w byej NRD z
Chrystusa podniesieniem Go do godnoci barona Bayernu Monachium, a ydy na Sowacji zawiec
zot koronk cygaskiego barona w szczce wyszczerzonej w Spiskiej Wsi? Od zarazy niszczcej
Nard Polski, Koci w. Rzymskoikatolicki, zachowaj nas Panie. Szcz Boe!
radio: https://gloria.tv/audio/qiJnMmZnb3j

conversations/messages/2062 Lech Walesa Heute um 19:29 udowodni prawd tej prowokacji, jeli
nie, odwoam si do przyjaci z zagranicy https://de.pinterest.com/pin/520165825692201693/
czytaj dalej

Stefan Kosiewski
292 obserwatorw|691 771 wywietle
Krgi rozszerzone 10.03.2016
radio: https://gloria.tv/audio/TXN7ViG8T1G
Lech Wasa czwartek, 10 marca
2016 15:55 Nie maj adnych szans.
Zostaem sponiewierany na oczach
wiata .Oczerniono mnie poniono
.W jaki sposb zrekompensuj mi i
caej rodzinie obraz , pomwienia i
wszelkie inne straty .W sdzie i
publicznie na oczach caego wiata za
chwil bd udowadnia kady
element .Przykro mi, e wielu
uwierzyo prowokacji komunistycznej
i nieodpowiedzialnemu IPN ,a nie
mnie . Zapominano e niebiosa
zawsze mi pomagay .AMEN
. Prolegomena do Odydzania po
Myli prof. Feliksa Konecznego
Fascynacja Obdem von Stefan
Kosiewski Do Prokuratury Okrgowej
w Warszawie Zniweczona
Rzeczywisto Zarys Estetyki
Chazarw CANTO
DCLXXXXII https://twitter.com/sowa/status/708027052583026688
sowa @sowa4 Min.Vor 4 Minuten
@Prok_Okreg_Wawa @RepLanceNJ7 zarzucaj wydanie w 2009 r. instrukcji niezgodnie z instrukcj
producenta z 2010 r.
18:52 10. Mrz 2016
https://twitter.com/sowa/status/707987500405542912

mysowa
w zeszym roku 944 Git szabes PDO231 Ambasada RP w Paryzu popelnila przestepstwo, a idiota w
MSZ nie zna pojecia
06:52Written by sowa () Poprawno polityczna zablokowaa dziennikarza z Polski w Paryu.
Szukajc schronienia na ulicy w dniu terrorystycznych atakw zatelefonowa do Ambasady RP i
zamiast przedstawi si [Wicej]

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

radio: https://gloria.tv/audio/i1j43JJzGUTW1DSPGzR6dyW3U

Lech Walesa Czwartek 10 Marca 2016 Zamach na aPOLEJuSZA z BOR-


u PDO299 FO von Stefan Kosiewski do PO w Warszawie ZR ZECh
CANTO DCLXXXXII Magazyn Europejski 20160310 SOWA
de.scribd.com

radio: https://gloria.tv/audio/TXN7ViG8T1G Lech Wasa czwartek,


10 marca 2016 15:55 Nie maj adnych szans. Zostaem
sponiewierany na oczach wiata .Oczerniono mnie poniono .W jaki
sposb zrekompensuj mi i caej rodzinie obraz , pomwienia i
wszelkie inne straty .W sdzie i publicznie na oczach caego wiata za
chwil bd udowadnia kady element .Przykro mi, e wielu
uwierzyo prowokacji komunistycznej i nieodpowiedzialnemu IPN ,a
nie mnie . Za
Dodaj komentarz w kategorii Lech Walesa,
Stefan Kosiewski

PDF: https://de.scribd.com//Git-Szabes-PDO307-Moralia
Git Szabes PDO307 Moralia HERODY Herodenspiel von Stefan
pl.scribd.com Przed chwil
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-Przyczyny-
Zamachow-PDO296-Moralia-z-Ogrodu-Fraszek-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-ZECh-CANTO-DCLXXXIX

http://docslide.pl/documents/walesa-z-kijowskim-i-wachowskim-zamiast-z-putinem-niech-zyje-
sputnik-20160330.html

PDF: Walesa obnosi sie z Wachowskim zamiast skontaktowac z Putinem i FSB Precz z eurokomuna
SPUTNIK 20160328 Mag by SOWA magazyn europejski

SZYDLO na STRATY PDO449 KACZYNSKI na PREMIERE FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
ZR O STOSUNKU SSetKh Nieludzki apartheid sitwy trockistowskiej 20170213 ME SOWA sprawca
wypadku jest prok.

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/03/28/walesa-obnosi-sie-z-wachowskim-zamiast-
skontaktowac-z-putinem-i-fsb/

mysowa
w zesz sobot 666 36:02

CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 BECIKOWA LIRA KORBOWA FO


von Stefan Kosiewski PDO168 Po zamachu w

PDF: pl.scribd.com/document/343014846/
CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 sowa.blog.quicksnake.pl//CYKLICZNI-WROGO
BECIKOWA LIRA KORBOWA
kulturalny.blox.pl//BECIKOWA-LIRA-K
FO von Stefan Kosiewski PDO168 Po zamachu w Berlinie Londynie unsinn. [Wicej]

https://www.linkedin.com/pulse/doctor-diabolicus-pdo464-fo-z-ogrodu-fraszek-von-stefan-
kosiewski

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/03/doctor-diabolicus-pdo464-fo-z-ogrodu.html

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

PDF: https://pl.scribd.com/doc/266706212/Sonety-Chazarskie-PKN31-Expozycja-PDO125-ZR-FO-
von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Kodeks-Napoleona-CANTO-DXII-Muttertag-u-Schwiegervaterjahr

radio: https://gloria.tv/audio/1jxWQtoK6HioBMKamupAhDGLW

Giertych i Europejski Zwizek ydw: Zakaz uboju do


Trybunau Znany adwokat, byy wicepremier Roman
Giertych zosta penomocnikiem Europejskiego
Zwizku ydw (European Jewish Association). Ma
rp.pl
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/518188774901434

http://kulturalny.blox.pl/2017/03/BECIKOWA-LIRA-KORBOWA-z-
nawiazka-Polski-Nobel-w.html

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2015/05/25/muttertag-schwiegervaterjahr-sonety-chazarskie-
pdo124-zech-von-stefan-kosiewski-canto-dxi/

protok kulturalny
Polnisches Kulturzentrum e.V. in Frankfurt am Main

http://kulturalny.blox.pl/2017/03/BECIKOWA-LIRA-KORBOWA-z-nawiazka-Polski-Nobel-w.html

http://sowa.quicksnake.cz/ARCIBISKUP-OLOMOUCKY/DOCTOR-DIABOLICUS-PDO464-FO-von-Stefan-
Kosiewski-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZR-Szamanka-konwentowa-CANTO-DXVII-abp-JOZEF-
KUPNY-staropolskim-obyczajem

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 30. Mrz 2017

pl.scribd.com/skosiewski