You are on page 1of 31

FORMAT APA Disediakan oleh

En. Chuah Kee Man


PANDUAN ASAS & MUDAH Universiti Malaysia Sarawak
chuahkeeman@gmail.com
APA ITU FORMAT APA?
APA (American Psychological Association)
Referencing Style ialah gaya rasmi dalam
menyenaraikan sumber rujukan (references)
dan citasi (citations).
Terdapat banyak lagi gaya rujukan di dunia
termasuk Harvard Style, MLA Style dan
Chicago style. Namun, APA style paling
banyak digunakan.
Versi terkini yang digunakan ialah APA
Style 6th Edition (edisi ke-6).

chuahkeeman.com
PARAFRASA - PARAPHRASING
Anda tidak boleh menyalin sebarang kenyataan
daripada sumber rujukan tanpa mengubahnya
melainkan menggunakan direct quotation atau
petikan terus.
Perlu diubah dengan mempelajari paraphrasing.
Parafrasa atau paraphrasing = menukar ayat
dengan mengekalkan maksud.

chuahkeeman.com
PARAFRASA - PARAPHRASING
Contoh
Ayat asal dalam buku yang ditulis Adams (2010)
Many UNIMAS students like to sleep in class because they do not
understand the subject.

Ayat yang ditukar dengan mengekalkan maksud:


According to Adams (2010), a lot of UNIMAS undergraduates could not
comprehend the topic taught by the lecturer, so they prefer to sleep in class.

(Penukaran perkataan: many a lot of,


students-> undergraduates, understand comprehend,
subjecttopic, likeprefer)
chuahkeeman.com
DIRECT QUOTATION PETIKAN TERUS
Quotation pengambilan terus sesuatu pernyataan
tanpa mengubahnya.
Mesti gunakan tanda pembuka dan penutup kata dan tidak
melebihi 40 perkataan. Muka surat pernyataan tersebut juga
perlu diberi (contoh petikan dibawah daripada artikel Einstein,
muka surat 15). p. boleh digantikan dengan ms. untuk penulisan
dalam Bahasa Melayu.
Einstein (1945) stated that a person who can drive
safely while kissing a pretty girl is simply not giving the
kiss the attention it deserves (p. 15).
APA ITU CITATIONS?
Citations digunakan dalam sebarang penulisan ilmiah atau
akademik. Citations digunakan untuk memberitahu pembaca
tentang rujukan asal pernyataan yang ditulis (khususnya fakta
daripada sumber rujukan).

Contoh:
According to Adams (2010), many students prefer group
work assignment as it reduces their study burden.

chuahkeeman.com
APA ITU CITATIONS?
Citations boleh digunakan dalam dua cara:
Author-focus (Nama penulis diutamakan)
According to Adams (2010), many students prefer group work
assignment as it reduces their study burden.

Info-focus (Info/fakta diutamakan)


Many students prefer group work assignments as it reduces
their study burden (Adams, 2010).

chuahkeeman.com
APA ITU RUJUKAN ATAU REFERENCES ?
References/Rujukan ialah senarai rujukan yang diberikan di
akhir sesuatu penulisan atau karangan ilmiah.
Senarai ini hanya menyenaraikan rujukan yang telah
digunakan dalam bentuk citations. Sebagai contoh, jika
Adams (2010) digunakan dalam karangan anda, ia perlu
disenaraikan dalam References atau Rujukan (untuk penulisan
dalam Bahasa Melayu).

chuahkeeman.com
CONTOH

chuahkeeman.com
NAMA DALAM CITATIONS
Citations hanya menggunakan nama akhir atau
nama keluarga (lastname/surname)
Contoh
Nama Penuh Nama dalam APA Style
Chuah Kee Man (2009) Chuah (2009)
David Beckham (2010) Beckham (2010)
Jimmy Choo Kim Beng (2011) Choo (2011)
William B. Gates (2012) Gates (2012)

chuahkeeman.com
NAMA DALAM CITATIONS
Untuk nama penulis Melayu atau Muslim pula, nama penuh boleh
digunakan memandangkan nama akhir ialah nama bapa. Tetapi
Bin atau Binti (dan pangkat/darjat) tidak perlu disertakan.
Namun begitu, penggunaan nama akhir juga boleh diterima (iaitu
penggunaan nama bapa sahaja)
Contoh
Nama Penuh Nama dalam APA Style
Asmah Binti Hj. Omar (2009) Asmah Omar (2009)
Umar Bin Al-Kattab (2011) Umar Al-Kattab (2011)
Hj Daud Bin Saudi (2011) Daud Saudi (2011)
Dato Ali bin Rustam (2012) Ali Rustam (2012)

chuahkeeman.com
CITATIONS
1 Penulis
Adams (2012) atau (Adams, 2012)

2 Penulis
Ali and Abu (2012) atau (Ali & Abu, 2012)

Penggunaan dan diterima untuk penulisan dalam Bahasa Melayu

chuahkeeman.com
CITATIONS
3 hingga 5 Penulis
Kali pertama digunakan dalam karangan= senaraikan
semua nama
Adams, Ali, and Abu (2010) atau (Adams, Ali, & Abu,
2010)

Kali kedua dan seterusnya dalam karangan = letak nama


penulis pertama dan sertakan et al.
Adams et al. (2010) atau (Adams et al., 2010)
chuahkeeman.com
CITATIONS
3 hingga 5 Penulis
Contoh:
According to Ali, Abu and Atan (2011), UNIMAS
undergraduates are blessed with several state of the art
facilities which are not available in other public
universities. The sports complex for example, is among
the best in Southeast Asia. Ali et al. (2011), however,
suggested that the facilities are maximised for the
grooming of world-class graduates.

(Perhatian: Penggunaan citasi sama untuk kali kedua ditukar kapada et al.)
chuahkeeman.com
CITATIONS
6 penulis dan ke atas
Tidak perlu senaraikan semua nama penulis,
gunakan et al. terus selepas penulis pertama.

Contoh:
Adams, Ali, Abu, Atan, Aming, Amee (2012)
= Adams et al. (2012) atau (Adams et al., 2012)

chuahkeeman.com
CARA MENGGUNAKAN CITATIONS
Pada kebiasaannya, kita boleh gunakan citations
dengan menggunakan frasa-frasa berikut:
According to Adams (2010), .
As stated by Adams (2010), ..
As mentioned by Adams (2010), ..
Adams (2010) mentioned that.
Adams (2010) said that .
Adams (2010) stipulated that .
Adams (2010) found that..
chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN (REFERENCING STYLE )
Terdapat format rujukan (referencing style) yang
berlainan untuk jenis rujukan yang berlainan.
Namun, yang wajib dipelajari ialah rujukan untuk
Buku, Jurnal dan Laman Web.
Sentiasa pastikan anda mendapatkan maklumat yang
cukup untuk senarai rujukan.

chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- BUKU
Untuk buku, maklumat yang diperlukan ialah Nama
penulis, tajuk lengkap, tahun diterbitkan, tempat
diterbitkan dan syarikat penerbitan.
Contoh
Maklumat APA
Penulis : Amy Comfort Comfort, A.
Tahun 1997
Tajuk lengkap A good age
Tempat London, UK
Syarikat penerbitan Mitchell Beazley.
chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- BUKU (1 PENULIS)
Nama akhir, F. (Tahun). Tajuk lengkap (dicondongkan).
Tempat diterbikan: Syarikat penerbitan.
Comfort, A. (1997). A good age. London: Mitchell
Beazley.

Perhatian:
Nama: Amy Comfort = Comfort, A.

chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- BUKU (2 PENULIS)
Nama akhir, F. & Nama akhir2, K. (Tahun). Tajuk lengkap
(dicondongkan). Tempat diterbikan: Syarikat
penerbitan.
Adams, M., & Kelvin, C. (2001). How to be a millionaire.
Mason, OH: Orielly Media.

(Perhatian & digunakan jika lebih daripada 1 penulis).

chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- BUKU (3-7 PENULIS)
Nama akhir, F., Nama akhir2, K., & Nama akhir3, M. (Tahun).
Tajuk lengkap (dicondongkan). Tempat diterbikan: Syarikat
penerbitan.
Adams, M., Henry, T., & Gerrard, S. (2014). Language and
education. London: McGraw-Hill.
Perhatian: Untuk Rujukan, kita gunakan nama akhir sahaja terlebih dahulu:
Michael Adams = Adams, M.
Thomas Henry = Henry, T.
Stan Gerrard = Gerrard, S.
Senarai semua penulis sehingga maksima 7.
chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- BUKU (7 PENULIS & KE ATAS)
Senaraikan 6 penulis pertama, kemudian letak dan nama
penulis terakhir.
Miller, F., Choi, M., Angeli, L., Harland, A., Stamos, J. A.,
Thomas, S., . . . Rubin, L. (2009). The simple way to
heaven. New York, NY: Thomson Learning.

Perhatian:
Untuk 7 penulis dan ke atas, tiada &. Sebaliknya digunakan.
Selain itu, APA hanya benarkan penyenaraian maksimum 7 nama. Ini
bermaksud, jika sesuatu buku ditulis oleh 10 penulis contohnya, hanya 6
penulis pertama dan penulis ke-10 sahaja yang akan ditulis dalam
rujukan.
chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- BUKU OLEH ORGANISASI
Nama organisasi. (Tahun). Tajuk lengkap (dicondongkan).
Tempat diterbikan: Syarikat penerbitan.

World Health Organisation. (2013). The diabetes statistics


of the World. Brookly, NY:WHO Press.

chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- JURNAL/MAKALAH
Untuk jurnal (artikel penyelidikan), maklumat yang diperlukan
ialah Nama penulis, tajuk lengkap, tahun diterbitkan, nama
journal, volume dan nombor jurnal and muka surat artikel.
Contoh
Maklumat APA
Penulis : Kevin Mickey Mickey, K.
Tahun 2010
Tajuk lengkap Become a good student
Nama Jurnal Journal of Education
Volume dan nombor jurnal 13(2)
Muka surat artikel 29-82
chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- JURNAL/MAKALAH
Nama Akhir, F. (Tahun). Tajuk artikel. Nama Jurnal, Volume(Nombor),
muka surat penuh artikel tersebut.

Mickey, K. (2010). Become a good student. Journal of


Education, 13(2), 29-82.
Zimmer, M., & Kim, B. (2012). Thinking without thinking.
Journal of Psychology, 113(3), 134-182

(Perhatian: Nama jurnal dan volume perlu dicondongkan. Tajuk


artikel tidak perlu).

chuahkeeman.com
Info untuk jurnal atau makalah

Contoh Reference untuk artikel jurnal di atas:


Chuah, K. M., & Chen, C. J. (2011). Designing a desktop virtual
reality-based learning environment with emotional
consideration. Research and Practice in Technology Enhanced
Learning, 6(1), 25-42.
chuahkeeman.com
REFERENCES LAMAN WEB
Untuk laman web, maklumat yang diperlukan ialah Nama
penulis, tajuk lengkap, tarikh diterbitkan, alamat laman
web.
Contoh
Maklumat APA
Penulis : Mike Simon Simon, M.
Tahun June, 2010
Tajuk lengkap The world is flat
Alamat laman web http://www.psychology.com/wo
rldisflat.html.

chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- LAMAN WEB
Nama Akhir, F. (Tarikh jika tidak tahun sahaja). Tajuk artikel laman
web (dicondongkan). Retrieved from http://www.website.com.
Simon, M. (2010, June). The world is flat. Retrieved from
http://www.psychology.com/worldisflat.html.

(Perhatian: Alamat laman web perlu lengkap). Tarikh diberikan dalam format
TAHUN, BULAN HARI = (2010, June 1) jika ada. Jika tidak, memadaai dengan
TAHUN. Tetapi dalam citasi, hanya tahun ditulis. Cth: Simon (2010).
Perkataan Retrieved from boleh digantikan dengan Dimuat turun daripada
untuk penulisan dalam Bahasa Melayu.

chuahkeeman.com
FORMAT RUJUKAN- LAMAN WEB
Nama Akhir, F. (n.d.). Tajuk artikel laman web.
Retrieved from http://www.website.com.
Kevin, K. (n.d.). Visit Malaysia. Retrieved from
http://www.tourism.org.my/m12.

(Perhatian: Jika laman web tiada tarikh penerbitan, n.d. digunakan,


n.d. = no date. Anda tidak galakkan untuk menggunakan sumber
yang tidak ada tarikh penerbitan kerana ia mungkin tidak sahih)

chuahkeeman.com
REFERENCES SENARAI RUJUKAN
References atau Rujukan perlu disenaraikan di hujung penulisan
dari A ke Z dan bukan sesuka hati.

chuahkeeman.com
REFERENCES
Gaya atau format rujukan untuk jenis-jenis rujukan lain boleh
diperolehi daripada:

http://www.usq.edu.au/library/referencing/apa-
referencing-guide

chuahkeeman.com