You are on page 1of 2

JYVSKYLN FYYSIKKOKERHO RY.

PYTKIRJA 2/2004
Opiskelijajaosto IsoBaari
c/o Jyvskyln yliopisto
Fysiikan laitos 16. marraskuuta 2005
1(2)
VUOSIKOKOUS

Aika 15.03.2004 kello 12


Paikka Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone

1. Avaus
Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.10.
2. Lsnolijat
Todettiin kokouksen lsnolijat. (ks. liitteet)
3. Laillisuus ja ptsvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja ptsvaltaiseksi.
4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pytkirjantarkastajien ja
ntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Laukkanen ja sihteeriksi
Timo Koponen. Pytkirjantarkastajiksi ja ntenlaskijoiksi valittiin
Pilvi-Helin Kivel ja Jaakko Tergujeff.
5. Esityslistan hyvksyminen
Hyvksyttiin kokouksen esityslista. (ks. liitteet)
6. Vuoden 2003 toimintakertomuksen, tilien ja tilintarkastajien lausun-
non esittely
Johtokunnan puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja rahas-
tonhoitaja esitteli tilit ja tilintarkastajan lausunnon.
7. Tilinptksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myntminen
tilivelvollisille
Vahvistettiin toimintakertomus, hyvksyttiin tilinpts ja mynnet-
tiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
8. Johtokunta vuodelle 2004
Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Kimmo Krkkinen, varapu-
heenjohtajaksi ja tiedottajaksi Joonas Koskinen, sihteeriksi Pilvi-Helin
Kivel, rahastonhoitajaksi Janne Riittinen, johtokunnan jseneksi An-
ne Petelius ja johtokunnan varajseneksi Lea Teiniranta.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2004 valittiin Merja Laukkanen ja varati-
lintarkastajaksi Timo Koponen.
JYVSKYLN FYYSIKKOKERHO RY. PYTKIRJA 2/2004
Opiskelijajaosto IsoBaari
c/o Jyvskyln yliopisto
Fysiikan laitos 16. marraskuuta 2005
2(2)
9. Vuoden 2004 toimintasuunnitelman esittely ja vahvistaminen
Johtokunnan puheenjohtaja esitteli vuoden 2004 toimintasuunnitel-
man, joka vahvistettiin.

10. Vuoden 2004 tulo- ja menoarvion vahvistaminen


Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2004 tulo- ja menoarvion, joka vah-
vistettiin.

11. Muut asiat


Todettiin, ett seuraava IsoBaarin jrjestm tapahtuma tulee ole-
maan biljardi-ilta maalis-huhtikuussa.

12. Kokouksen pttminen


Puheenjohtaja ptti kokouksen kello 12.45.

Pytkirjan vakuudeksi
Jyvskylss 16. marraskuuta 2005

Merja Laukkanen Timo Koponen


(puheenjohtaja) (sihteeri)

Pilvi-Helin Kivel Jaakko Tergujeff


(pytkirjantarkastaja) (pytkirjantarkastaja)