Sie sind auf Seite 1von 90

Slobodan Praljak

Agresija
Bosne i Hercegovine
na
Republiku Hrvatsku

LJUBLJANA

BJELOVAR
ZAGREB VIROVITICA
SOMBOR

KUTINA OSIJEK
KARLOVAC SISAK ZRENJANIN
PETRINJA PAKRAC
RIJEKA VINKOVCI
NOVSKA
SLAV. POŽEGA
VUKOVAR NOVI SAD

SL. BROD
SLUNJ V. KLADUŠA

PRIJEDOR DERVENTA SREMSKA


GRADAČAC MITROVICA
BRČKO BEOGRAD
BIHAĆ BIJELJINA
BANJA LUKA ŠABAC
DOBOJ

TUZLA
GOSPIĆ
KARLOBAG

ZVORNIK
JAJCE VALJEVO
TRAVNIK
OBROVAC ZENICA
G. VAKUF VITEZ
ZADAR SREBRENICA KRAGUJEVAC
BUGOJNO
BENKOVAC KNIN G. VAKUF
VISOKO
KUPRES
MAKLJEN SARAJEVO TITOVO UŽICE
LIVNO PROZOR

ŠIBENIK
JABLANICA GORAŽDE
KONJIC

FOČA
POSUŠJE
SPLIT NIŠ
GRUDE MOSTAR

Činjenice
BLAGAJ

ČAPLJINA

STOLAC

PRIŠTINA

DUBROVNIK

PODGORICA

SKOPJE

http://www.slobodanpraljak.com
Slobodan Praljak

Agresija
Bosne i Hercegovine
na
Republiku Hrvatsku

Činjenice

Zagreb, studeni 2007.


http://www.slobodanpraljak.com
PREDGOVOR

1. Da li ste ikada čuli za neku reakciju iz Sarajeva kada je okupirano selo Uništa ?

2. Da li je selo Uništa BiH teritorij ?

3. Kakva je bila reakcija muslimanskog vodstva na okupaciju Mostara i doline


Neretve 1991. godine?

4. A selo Ravno? Sravnjeno i pobijeno! Reakcija Sarajeva ?

5. A napad na Dubrovnik i jug Hrvatske, ubijanje Slavonskog Broda i šire okolice,....


kakva je reakcija, kakav stav dolazi od Alije Izetbegovića?

6. Da li ste znali za postojanje “Patriotske lige”, kada je osnovana, kakve i čije je


stavove zastupala, kome se i kako zaklinjala, ....?

7. Nije li TO (Teritorijalna obrana) BiH sudjelovala u agresiji na Hrvatsku?

8. Da li su državljani BiH bili regrutirani u jedinice koje su sudjelovale u agresiji na


Hrvatsku?

9. Kada je Alija Izetbegović “konstruirao” vlastitu TO BiH, da li je i jedan Hrvat


postavljen za zapovjednika?

10. Nije li točno da je više od pet stotina zapovjednika A BiH (i to najviših) bilo u JNA
sve do ožujka-travnja-svibnja 1992. godine i na taj način sudjelovali u agresiji i na
Sloveniju i Hrvatsku?

11. Da li Vam je poznato da je poslije sporazuma Alije Izetbegovića i Momčila


Krajišnika (16.09.1993. godine) prestao sukob vojske Republike Srpske i A BiH u
BiH?

12. Pogledajte dokument generala Šibera!

13. Da li ste upoznati s ofenzivom A BiH, poznatom pod nazivom “Neretva 93”?

a) znate li koji su ciljevi trebali biti postignuti ?


- osvajanje prostora do zapadnih granica BiH (Neum, Ploče, pa i šire)
- Široki Brijeg, Ljubuški,...?

b) koliko je bio dugačak front napada te osvajačke akcije ?

c) koliko je trajala ta akcija “savezničke vojske”?

d) kolike snage su bile angažirane u toj operaciji – IV K A BiH, VI K A BiH,


dijelovi I K A BiH (sarajevski), III K A BiH (zenički), koliko Mudžahedina, ...?

14. Koliko je snaga VRS, nakon potpisanog primirja s A BiH, bilo slobodno i
angažirano u akcijama protiv RH i HV?

http://www.slobodanpraljak.com
15. Koje i kakve snage A BiH su nakon potpisanog primirja sa Srbima mogle biti angažirane
na zauzimanju Vareša?

16. Kada će netko u RH podići optužnicu protiv BiH koja je aktivno (Srbi+JNA+TO) napadala
Hrvatsku?
- nema li Republika Srpska pravni kontinuitet
- zar nije Republika Srpska dio teritorija države BiH
- nema li država BiH pravni kontinuitet

17. Kada će netko u RH podići optužnicu protiv BiH jer je njeno Predsjedništvo i Predsjednik
Predsjedništva, A. Izetbegović pasivno promatrao kako mu oduzimaju državu i teritorij
(Uništa), kako pale Dubrovnik i širu okolicu, kako ubijaju u Slavonskom Brodu, napadaju
Metković ( a sve to s teritorija države koju on zastupa, vodi i predstavlja) – kako više od
500 oficira Muslimana – Bošnjaka služi u JNA i “izvršava svoje zadatke” (a nije ih pozvao
da napuste tu vojsku) ?

A sve zbog toga jer to “nije bio njegov rat”, još nisu ginuli Muslimani nego samo neki
Hrvati.

Iako nisam siguran da će to tako biti, mogu se barem nadati da će “misleći” dio Hrvata
jednoga dana prije nego što “misli” i “zaključuje” upoznati činjenice na osnovu kojih tako
i toliko misli i toliko toga zaključuje.

I to sve činjenice- i ratne i tvarne i političke i povijesne i sociološke, psihološke,


ekonomske, sociopatološke, .... stavove, mišljenja, prosudbe, strahove, umor, očaj i nadu i
sva međudjelovanja koja su u tom sustavu.

I molim, nanesimo sve to na apscisu vremena, razmotrite diferencijalne jednadžbe višega


reda svih međudjelovanja u tom kaotično-dinamičkom sustavu koji zovemo ratom.

A potom usporedite činjenice s Američkim građanskim ratom, s građanskim ratom u


Španjolskoj, s postupcima vojski i vojnika na kraju drugog svjetskog rata (i posebno
poslije kraja rata) i s ratom u Vijetnamu, s ratovima na bližem i daljnjem Istoku, sa
Sjevernom Irskom,.... (Afriku preskočite).

Poredite rat s ratom.

I molim, za ime Boga, zaboravite linearnost Vašeg zaključivanja.

Slobodan Praljak

http://www.slobodanpraljak.com
Nakladnik ................... Oktavijan d.o.o.
Nikola Babić Praljak
Urednik ...................... Ured obrane Slobodana Praljka

CIP – zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i


sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 649977

http://www.slobodanpraljak.com
3. Prostorni ustroj JNA do 1987/88. – armijski sustav
xxxx
HQ
xxxx
xxx
Ljubljana
HQ RZ i PZO
5. korpus
9. armija RZ i PZO
Zagreb

xxx
RZ i PZO
5. armija Zapovjedništvo
RZ i PZO
xxxx
HQ
Beograd

7. armija
1. armija
xxxx
xxxx HQ
Sarajevo xxxx
HQ
xxxx xxx
Vojnopomorska Niš RZ i PZO
HQ Zapovjedništva armija oblast
1. korpus
2. korpus RZ i PZO
xxxx
Zapovjedništvo JRM i glavna 2. armija
baza JRM xxx
HQ
xxxx
xxx
RZ i PZO
Zapovjedništvo RZ i PZO te HQ
Zapovjedništva korpusa RZ i PZO
Skopje
Baze Ratne mornarice

3. armija
Sidrišta, vezovi i potkopi Ratne mornarice

Aerodromi Ratnog zrakoplovstva i protuzrakoplovne obrane

http://www.slobodanpraljak.com
4. Prostorni ustroj JNA nakon 1988. – vojišni sustav
Maribor S je v
e ro
(Pet zapadno S je v
14. korpus 31. korpus Varaždin a vo
jna vojiš (Prv erno vo
t a vo
jn
jište
Zagr oblast) e
eb Beo a oblast
Ljubljana grad )
32. korpus
Zagreb

Rijeka 12. korpus


10. korpus Zapovjedništvo
Novi Sad RZ i PZO

17. korpus
Pula
13. korpus Banja Luka Beograd

Tuzla
Oper
a
Vojn tivna gru
opom pa 37. korpus 24. korpus
o 5. korpus
vojiš rskog
ta
Kragijevac
Knin
Granice vojnih oblasti/vojišta Užice
9. korpus Sarajevo
Granice korpusa Vo
no j Split
Zapovjedništva korpusa - po Niš
vojnopomorskih sektora ob mo 4. korpus
la rs
st ko
Sp v 2. korpus 21. korpus
Struktura i brojnost OS SFRJ (OS=JNA+TO) lit oji
št
u miru i ratu: e

Ljudstvo JNA: u miru 180.000 (15%); u ratu + 1.200.000 (85%) Priština Jugoistočno vojište
52. korpus
TO: ljudstvo u miru: oko 1.000 (2%, samo zapovjedništva); ljudstvo u ratu: + oko 1.200.000 (98%) – od toga: (Treća vojna oblast)
TO Slovenije 110.000, TO Hrvatske 230.000, TO Bosne i Hercegovine 270.000, TO Crne Gore 40.000, TO Skopje
Makedonije 60.000, TO Srbije 300.000, TO Vojvodine 60.000, TO Kosova 130.000, s tim što je potonja Podgorica
postojala samo na papiru, jer je nakon demonstracija Albanaca u proljeće 1981. bila razoružana i oružje Boka
odvezeno u Srbiju; kosovskim Srbima i Crnogorcima (oko 12% stanovništva) oružje je bilo ostavljeno ili su Kumanovo
kasnije naoružavani paralelnim, izvaninstitucionalnim kanalima.
OS SFRJ ukupno u ratu (s naprezanjem 8%): 2.400.000, od čega oko 550.000 u proizvodnji i logidtici, a
Skopje
ostatak u borbenim postrojbama.
Kopnena vojska (KoV)
Sastav : 17. korpusa te 1. gardijska divizija (Beograd) i 63. padobranska brigada (Niš) kao samostalne
postrojbe Generalštaba; teško naoružanje: 2.100 tenkova, 1.000 oklopnih transportera, 8.000 topničkih 41. korpus
oruđa i 1.300 protuoklopnih raketnih oruđa. 42. korpus
Jugoslavenska ratna mornarica (JRM)
Sastav i sredstva: 1 brigada torpednih čamaca (14), 1 brigada raketnih čamaca i raketnih topovnjača (16), 1
brigada patrolnih brodova (4), 1 divizion minolovaca (9), 1 brigada podmornica (11), 1 odred pomorskih
diverzanata i 3 brigade mornaričkog pješaštva.
Ratno zrakoplovstvo i protuzrakoplovna obrana (RZ i PZO)
Sastav: 5. korpus RZ i PZO (Zagreb), 1. korpus RZ i PZO (Beograd), 3. korpus RZ i PZO (Skopje); sredstva
512 borbenih zrakoplova, 104 transportna zrakoplova, 152 helikoptera i 118 ostalih zrakoplova, te 5.100

http://www.slobodanpraljak.com
protuzrakoplovnih topova i 2.800 protuzrakoplovnih raketnih oruđa.
5. Zone srpske oružane pobune u Hrvatskoj
MARIBOR

VARAŽDIN

LJUBLJANA

Virovitica
ZAGREB

Sisak Osijek
Petrinja
RIJEKA Voćin
Borovo
Glina
Vojnić
Okučani

Bos.
Novi
Korenica

KNIN

Zapovjedništvo Sjeverozapadnog vojišta


ZAGREB
odakle se upravlja Strategijskim razvojem pobune: 31. (mariborski) i 14. (ljubljanski) korpus imaju zadatak
osiguravati zapadne granice SFRJ, a 32. (riječki), te 9. (kninski) korpus, koji pripada Vojnopomorskom
vojištu, podržavati i opskrbljivati pobunjenike i spriječiti hrvatske snage da suzbiju pobunu.

KNIN Zapovjedništva
korpusa

Središta iz kojih je pobuna usmjeravana i širena

Ukupni zahvat pobune (oko 25% teritorija Hrvatske; u 11 općina sa srpskom većinom živi 144.344 Srba odnosno
24,9% ukupnoga broja Srba u Hrvatskoj, dok ih u 91 preostaloj općini ima 436.418 ili 75,1% njihova ukupnoga
broja)

Smjer djelovanja postrojbi JNA zbog “smirivanja situacije”, a zapravo stvaranjatampon-zona između pobunjenika i
hrvatskih redarstvenih snaga kako bi se stabilizirala vlast u zonama pobune; te zone i u njima ostavljeni dijelovi JNA
imaju zadatak prihvatiti glavne snage agresora kada krenu u osvajanje

Plan zaštite zapadnih granica SFRJ

http://www.slobodanpraljak.com
6. Opća početna zamisao agresije na Hrvatsku i Sloveniju
MARIBOR

31. korpus VARAŽDIN

LJUBLJANA 32. korpus

14. korpus
Zapovjedništvo ZAGREB
ZAGREB 12. korpus
Sjeverozapadnog
10. korpus
vojišta odakle se 13. korpus
upravlja
Strategijskim razvojem RIJEKA

pobune

MARIBOR Zapovjedništva 1. Gardijska divizija


korpusa
17. korpus

Središta iz kojih je 5. korpus

pobuna usmjeravana i
širena

Ukupni zahvat pobune


KNIN

9. korpus

4. korpus
Smjer djelovanja postrojbi JNA zbog
stvaranja tampon-zona i stabilizacije vlasti
u zonama pobune

2. korpus

Smjer djelovanja postrojbi JNA zbog stvaranja


tampon-zona i stabilizacije vlasti u zonama
pobune

Smjer djelovanja postrojbi JNA zbog stvaranja


tampon-zona i stabilizacije vlasti u zonama
pobune

NAPOMENA:
Osnovica ovoga plana bio je plan S-2, koji je korigiran s ciljem da se u Hrvatskoj i Sloveniji svrgne
novoizabrana vlast i republike uključe u unitarnu jugoslavensku državu. Opća zamisao uključivanja ja razvoj
oružane pobune od Zadra i Šibenika na jugu do Virovitice i Oreahovice na sjeveru, zaštitu te zone od udara
hrvatske policije, te davanje pomoći u oružju, kadrovima i logistici. Na rubovima zona pobune angažiraju se
manji dijelovi 32, 10, 13, 9. i 5. korpusa pod maskom razdvajanja snaga i sprečavanja oružanih sukoba
(tipičan primjer “razdvajanja” je djelovanje JNA na Plitvicama u ožujku i travnju 1991.), dok ostali dijelovi tih
korpusa nastoje održati teritorijalnu kontrolu u ostalim dijelovima Hrvatske kako bi u danom trenutku bili
snage koje će iznutra poslužiti kao svojevrsnui desanti u dubini objekta agresije/vojnog udara; 31. i 14.
korpus u Sloveniji imaju zadatak manjim snagama kontrolirati zapadne granice SFRJ, a glavnim snagama
na cijelom teritoriju Slovenije poslužiti za vojni udar ili pomoć glavnoj agresiji s istoka (14. korpus ujedno vrši

http://www.slobodanpraljak.com
udar na Ljubljanu). Ne budu li snage u Sloveniji i Hrvatskoj dovoljne za te zadatke, pokrenut će se velike
snage iz Srbije i djelomice BiH i Crne Gore
11. Plan napada na Hrvatsku poslije povlačenja JNA iz Slovenije (VII/ 1991.)

Mogući pravci napada


agresorskih snaga,
prema procjenama i
dostupnim podacima.

Pravci i ciljevi napada agresora

Garnizoni JNA koje su blokirale hrvatske snage

Nespecifirane zapreke organizirane na cijelom teritoriju Hrvatske i djelomično


BiH

Crta blokade između Slovenije i Hrvatske

Crta na koju se povlači agresor poslije uništenja HV; ujedno zapadna granica Velike Srbije

NAPOMENA:
Radi se o bitno korigiranom planu S-2;
Postrojbe JNA s područja BiH nisu izvršile nijedan zadatak iz ovog plana.

http://www.slobodanpraljak.com
Povreda suvereniteta SR BiH
BOSNA I sa teritorija RH
HERCEGOVINA

Bosansko Grahovo

UNIŠTA

Strmica

Kijevo

KNIN
HRVATSKA
Smjerovi napada postrojbi Milicije SAO
Krajina na Uništa 10. svibnja 1991. godine
pod zapovjedništvom Milana – Mile Martića !

http://www.slobodanpraljak.com
Srbi napali selo
RAVNO
15.09.1991. - 06.10.1991.

Izjava Alije Izetbegegovića


“To nije naš rat”
http://www.slobodanpraljak.com
Zrakoplov JNA
MIG-21 poletio iz
Zrakoplovne baze
Ćoralići –Bihać.

http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
Zaklinjem se Allahom
Dželešanuhu da ću uvijek, u
svako vrijeme i na svakom
mjestu, braniti sve interese
muslimanskog naroda !

http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
Zapovjednici jedinica TO
prema odluci koju je 27.05.1992. god. potpisao
Predsjednik predsjedništva R BiH Alija Izetbegović

Nacionalnost Broj %
Muslimani 43 97.73 %
Srbi 1 2,27 %
Hrvati 0 0,00 %
UKUPNO 44 100 %

Stanovništvo Bosne i Hercegovine


1991. g.
8% 17%

31%

44%
Hrvati Muslimani Srbi Ostali i nepoznati

http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
* General Ramiz Dreković “U obruču”, Zenica 2004, “Dom štampe” d.d. Zenica

http://www.slobodanpraljak.com
* General Ramiz Dreković “U obruču”, Zenica 2004, “Dom štampe” d.d. Zenica

http://www.slobodanpraljak.com
* General Ramiz Dreković “U obruču”, Zenica 2004, “Dom štampe” d.d. Zenica

http://www.slobodanpraljak.com
* General Ramiz Dreković “U obruču”, Zenica 2004, “Dom štampe” d.d. Zenica

http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
07.07.1991. Donešena
Brijunska deklaracija

http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com
http://www.slobodanpraljak.com