You are on page 1of 9

Europisches Magazin SOWA 13.

April 2017

Spka Srebrnych Dzwonw Krypta Srebrna ZOO. Kryptorasizm syjonistyczny, Jarosaw na prezydenta

Napisa sowa () 30. 1. 2013 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 811

radio: https://gloria.tv/audio/KD69unwNg3us2WahkgeRTJgCj BANDA CZWORGA Prolegomena do


Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego 467 Schykowy Kaczynski Fascynacja Obdem von Stefan
Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zarys Estetyki Chazarw
Spka Srebrnych Dzwonw Krypta Srebrna ZOO 20170413
Magazyn Europejski SOWA Apps Mariusz Kamiski, publicznie
szef tajnych sub tzw. Polski po Magdalence, 7 lat po katastrofie
powietrznej w okolicach Smoleska, ktrej ofiar pado 96
beneficjentw i celebrytw szataskiej zmowy zwykej sitwy
ydokomunistycznych zoczycw nikczemnych Kiszczaka i
Geremka ze ydok sowa.blog.quicksn...
https://de.pinterest.com/pin/452752568777785239
Apr
12

Schykowy Kaczyski FO von


Stefan
Kosiewski
Studia Slavica
et Khazarica
ZECh Spka
Srebrnych
Dzwonw
Krypta
Srebrna ZOO
PDF: https://pl.scribd.com/document/345057863/
Stefan Kosiewski 7 godz.

jeszcze 3 dni dostpna dokumentacja telewizyjna 3sat 88:52 min o


dziaalnoci
ydokomunistycznych agentw (Turowski m.in.) w otoczeniu papiea Wojtyy i ks.
Dziwisza we Watykanie http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=65862
Geheimauftrag Pontifex ARD/RBB
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/VrftXqPYeyU

Du hast Pins gesammelt auf SZCZURY, Apps


Mariusz Kamiski,
publicznie szef tajnych sub tzw. Polski po Magdalence, 7 lat po katastrofie powietrznej w okolicach
Smoleska, ktrej ofiar pado 96 beneficjentw i celebrytw szataskiej zmowy zwykej sitwy
ydokomunistycznych zoczycw nikczemnych Kiszczaka i Geremka ze ydok sowa.blog.quicksn...

https://de.pinterest.com/pin/452752568777785239

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 13. April 2017

Emocjonalnym jzykiem podwjnej prawdy rozdwojonego jzyka plemienia mijowego wypowiedzia si


wczoraj prywatnie dla onetu uaskawiony nie tak dawno bezskutecznie, albowiem odwoaniem si nie do litery
prawa, ale do faszywej solidarnoci plemiennej beduiskiego typu homo viator, bezprawnie wyjtego spod
dziaania z mocy prawa przez kumpla Andrzeja Dud, prezydenta ydoskiej Rzeczypospolitej Przyjaci, nie
osdzony i nie skazany prawomocnie za popenione przestpstwa kryminalne Mariusz Kamiski, publicznie szef
tajnych sub tzw. Polski po Magdalence, 7 lat po katastrofie powietrznej w okolicach Smoleska, ktrej ofiar
pado 96 beneficjentw i celebrytw szataskiej zmowy zwykej sitwy ydokomunistycznych zoczycw
nikczemnych Kiszczaka i Geremka ze ydokatolickimi emisariuszami przedwczenie ogoszonego przez Bergoglio
witym jp2 (vide: jeszcze przez 4 dni we wideotece 3sat: ubowiec Turowski, tzw. przyjaciel rodziny, Wojtyy
wieloletni oficer prowadzcy papiea) tudzie kardynaa Glempa (ktrego rodzony brat nawczas ubowiec na
placwce w Moskwie, o zmienionej o jedn liter pisowni nazwiska ydoskiego), szataskiej zmowy ze
ydomasonami z warszawskiej loy Kopernik Adama Michnika i J.J. Lipskiego z KOR-u, z ktrym biurko w biurko
dzielia pokj subowy Jadwiga z Jasiewiczw, Pani Matka bliniakw, .:braci Kaczyskich, wykreowanych m.in.
przez wuja i masona Tomaszewskiego do roli napisanej dla obu na wyrost i na dugo przed Magdalenk w 1989
r., nie zawsze zadiustowanej dla przyzwoitoci przed wystpem. Przed oczyszczajcej si sposobem mafinym ze
zalegoci Misiewiczowo-Singierowskich sitw gotow zawsze zoy rytualn Ofiar Zaoeniow, jak Trocki
(Bronsztajn) z Leninem (Uljanow) zoyli anarchistycznie czysty i uczciwy Kronsztad uczciwych onierzy i
samostijn Ukrain na otarzu zamachowej, ydomasoskiej rewolucji bolszewickiej, komunizmu wojennego. Z
pochowanym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie Andrzejem Kremerem, do przyjani z ktrym przyzna si
wczoraj ostatni Radek
Sikorski z
Bilderbergw, co
przyjmuje si
niniejszym ze
skutecznoci
dobroczynn
konsekwencji
inwentarza prawdy
mdroci ludowej na
Wgrodzie w Czeladzi
goszcej, e
przyjaciele naszych
przyjaci nie musz
wcale, chocia mog
by uznani za naszych
przyjaci, czy chc
tego, czy nie wpadli
jeszcze sami na taki
pomys, eby dla
swojego w kocu i
tylko swojego dobra
skorzysta z okolicznoci agodzcej wyroczni boskiej sprawiedliwoci.

Po informacji, ktra wpyna dzisiaj:


-----Ursprngliche Nachricht-----
Von: Sd Okrgowy w Gliwicach [mailto: so.gliwice@ sogliwice.nazwa.pl]
Gesendet: Mittwoch, 12. April 2017 07:50
An: sowa-frankfurt@freenet.de
Betreff: Potwierdzenie wpywu
Sd Okrgowy w Gliwicach potwierdza wpyw Pani/Pana e-maila.
E-mail zostanie skierowany do waciwej komrki Sdu celem kwalifikacji i stosownego nadania mu biegu.
Z powaaniem,
Redaktor BIP - strony internetowej
Sdu Okrgowego w Gliwicach
Zatrzymajmy si.:Bracia i Siostry myl bystro biegncy i podzielmy Prawd refleksji przed jutrzejszym umyciem
ng kobietom szamaskim sposobem kuglarza przez antypapiea Bergoglio, islamskim kryminalistkom we
wizieniu Rzymskim; zastanwmy si nad zoonoci rzeczy wiata tego i motywacj niezwykle prost (kasa,
wadza, moc) prostaczkw Boych ocierajcych sobie mierdzce jawnym grzechem piekielnych ekskrementw,

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 13. April 2017

zafajdane, tuste od grzechu miertelnego obarstwa dziedzicznego palce doni w Krakowie przez
antykatolickiego Arcybiskupa Emerytusa, ydoskiego pochodzenia etnicznego ks. pomocniczego Suby
Bezpieczestwa w Kurii Krakowskiej jako i we Watykanie, z gwiazd ydosk magen david wyniesion beztrosko
ponad krzy na Giewoncie w signum biskupim Stanisawa Dziwisza (Don Stanislao), ktry zda si patronowa
nie tylko paramasoskiej placwce prof. Zolla (od ubeckiego podstoliczka bezprawia w Magdalence), herszta
placwki parawolnomularskiej "Nie Lkajcie Si" ale i z powodu braku obaw ze
strony jawnie jakby niezbyt pozbieranej, jako tako zaledwie zorganizowanej
bandy zoczycw, ukrytej nieskutecznie w strukturze Prokuratury w Krakowie,
ktra dla przykrycia faszywych zezna po wypadku limuzynowym w Owicimiu
premier Beaty Szydo i jawnym mataczeniu kryptopremiera Jarosawa
Kaczyskiego, kryjcego infantylnie odpowiedzialno prawn amerykaskiej
stypendystki; bez jzykw obcych znajomoci jedno i drugie. Faszywy doktor
prawa, ktrego nie przypadkiem Wikipedia ujawnia jako krta, ktry mia od
1971 r. w Instytucie, ktry premier Piotr Jaroszewicz powoa dopiero 1973 r.,
dwa lata pniej, jako placwk naukowo-ubeck, przykrywk wpisywan
dugopisem do faszywych dowodw osobistych w rubryce "miejsce pracy"
tajnego oficera.

mysowa
przedwczoraj 1,5k
Pomniki Instytutu i Motorwki na Krakowskim Przedmiesciu
PDO466 FO von Stefan Kosiewski ZECh Studia
39:14
PDF: pl.scribd.com//Pomniki-Instytu zapytuje si Prokuratur
Krajow, jak dr Jarosaw Kaczyski mg w latach 1971-1973 by
zatrudniony w Instytucie, ktry decyzj premiera Piotra
Jaroszewicza powsta dopiero 13 lipca 1973 r.? sowa.blog.quicksna [Wicej]

Pasaerk rozwalonej przez kierowc rzdowego limuzyny, zaliczon przesdem przez prezesa Kaczyskiego,
stronniczo do istot niewinnych a ulatniajcych si w istocie z miejsca wypadku, jak nie helikopterem, to drugim
autem z kolumny Macierewicza, tak samo bezprawnie doszlusowanej do aniow, nieskutecznie spoecznie jak i
siebie przedstawi zoczyca jako dobrodzieja, ktry wsplnie i w porozumieniu z innymi zaoy Fundacj
Prasow Solidarnoci a potem jeszcze i Spk Srebrna, eby ju jako urzdnik pastwowy w Kancelarii
Prezydenta RP Lecha Wasy wieloma nielegalnymi sposobami doj bezprawnie do majtku zakumulowanego
po latach obracania do wartoci szacowanej obecnie na ponad miliard zotych, z ktrego to majtku nota bene
zdolny do rnych rzeczy Jarosaw Kaczyski nie wytumaczy si nawet dla tzw. przyzwoitoci starszej pani Gos,
rzekomej fundatorce kaprysw i zachcianek finansowych homoseksualisty, wdzicznej nie wiadomo za co
imienniczce pana Gosa z Czeladzi, ktry zadzwoni do mnie pewnego razu po przyzwoitoci do Frankfurtu nad
Menem, jak ja do Frau Kramer dzisiaj, i wyrazi zamiar zoenia stosownych wyjanienie przed wybraniem pani
Teresy na stanowisko burmistrza, przeciwko czemu nie zaprotestowaem, zgodnie i z pogod ducha, na dobr
wiar ubogacony zapewnieniami o czystych intencjach, z ktrymi rozmwca naby po Magdalence w naszej
Czeladzi gmach po kinie Uciecha, w ktrym za Gierka zainicjowany zostaem w laickiej obrzdowoci (otwarto
mi oczy na plenarnym zgromadzeniu Spdzielcw, w antrakcie Dni Filmu Radzieckiego), wprowadzony
zostaem w tajemn wiedz o prawdziwych stosunkach wasnociowych w sieci handlu detalicznego PRL-u i z
tego chociaby powodu gotw byem i jestem dooy stara, aby w przyszoci budynek ten, wpisany w
krajobraz naszej modoci nad nie zrewitalizowan jeszcze rzek Brynic, otoczony zosta nalen i skutkujc
spoecznie pozytywn ochron pastwa demokratycznego, a nie uleg zagadzie, jak diabli wzili w caoci
poydowsk architektur drewnian w miasteczku miym, chazarsko-polskim, najstarszym w Maopolsce
Zachodniej, sigajcym swoj przeszoci do XIII-wiecznego osadnictwa aszkenazi, ydw nazistami zwanymi w
skrcie sowa do wojny, na jzykowym pograniczu niemiecko-polskim, od Bytomia do Bdzina, niemdrze
jeszcze nazywanym Zagbiem Dbrowskim, w ktrym w gb ziemi nie zagbia si ju wicej dla dobra
ydostwa aden Grnik Polski (Glckauf!), nie ma zatem prawa nazywa osadnik przybyy na te tereny, dawnej
Guberni Kieleckiej inaczej, ni chyba tylko "byym Zagbiem" dlatego take, i geograficznie mowa cigle jest o
terenie usytuowanym przed milionami lat po wschodniej stronie dziau wd Odry i Wisy, na Wyynie, nie za w
Zagbieniu faszywie goego w golusie, niepociumanego Naczelnika Pastwa, ktrego nie ma, jak stwierdzi
wspomniany w pierwszym akapicie Radek Sikorski, uczestnik historycznych dialogw i podpuszcza nagranych
przez czarne skrzynki tajnych sub Kamiskiego w restauracji rzdowej "Sowa i Przyjaciele", prowadzonej
przez ubowcw na supa, nie na ks. Sow, ktrego wolnomularze prawdziwi a godni (s tacy! W jednoci z

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 13. April 2017

Wielkim Budowniczym) wzili na warsztat ofiarny kozioka Bartomieja Misiewicza, penomocnika ostatnio
zarzdu Polskiej Grupie Zbrojeniowej, bez dyplomu ukoczenia studiw wyszych ale i bez faszywego
doktoratu, razem z gen. dywizji BOR-u, Janickim w spce ZOO Omiorniczka Krakchemia, ktra ujawniona
zostaa przez to razem ze wspomnianymi dwoma ofiarami, jako ubecka tak samo, jak Art-B robica za
Kaczyskich w Kancelarii Prezydenta Wasy
pienidze z powietrza, finansujca w
przeszoci nieposkromione kaprysy caej
bandy Porozumienia Centrum braci
Kaczyskich po zoeniu posa Zaleskiego na
otarzu transformacji PC w PiS, SKOK itd.
Obnaajcego cynicznie i zawstydzajco braki
w myleniu doktora prawa i zboczeca
homoseksualnego, ktry jest z .:Gry
przekonany, e niepowoana jeszcze przez
niego Komisja zwalniajc Misiewicza wyjani
wszystkie drczce Nard Polski od miesicy
wtpliwoci, przesdzajcego z .:Gry
bezwstydnie a zarazem jawnie i bezprawnie o
rzekomej winie "modego czowieka",
Sebastiana K., skazanego przez oszczerc
wyrokiem zaocznym, jak mnie banda
osobnikw o ydoskich nazwiskach,
zamelinowana w strukturach MSWiA
Tomaszowa Maz. (taki dla przykadu
miejscowy pose SLD i wiceminister MSW
Sobotka, kryjcy przez telefon szefa Policji
Kowalczyka handlujcego policyjn broni z mafi w Starachowicach, wspomniany wczoraj na onecie po
imieniu jako Zbyszek, przez byego milicjanta i posa lewicy, majcego si za mdrego, mniejsza o nazwiska
takich mdrych) skazaa mnie dziaajc w porozumieniu z tak sam band, zamelinowan w strukturach
Ministerstwa Sprawiedliwoci 1 sierpnia 2008 wyrokiem Sdu Rejonowego w Tomaszowie Maz. za rzekom
kradzie dzieciom starej piki "Firmy Korona" wyrokiem nakazowym, tzn. w postpowaniu zaocznym, bez
udziau skazanego obywatela zagranicznego. To jest tak, jakby sdzia w Chicago zasdzi Zbigniewowi Ziobro
kolegium do spacenia za Kaczyskiego.

Stefan Kosiewski
19 godz.

wnieli wkady, po
rwnowarto
obecnych .... 30
PLN.W maju 1991 z
inicjatywy prezesa
partii (penicego
wtedy funkcj
ministra stanu i szefa
kancelarii
prezydenckiej)
fundacja otrzymuje
od Skarbu Pastwa w
trybie
bezprzetargowym lub
pacc symboliczne
kwoty "Ekspres
Wieczorny"oraz
prawa wieczystego
uytkowania kilku
dziaek wraz z
czterema

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 13. April 2017

nieruchomociami w pobliu cisego centrum Warszawy bdce wasnoci pastwowego koncernu RSW Prasa
Ksika-Ruch:
Nowogrodzka 84/86 (wczesna siedziba zakadw graficznych,obecna siedziba partii
Al. Jerozolimskie 125/127 (wczesna siedziba "Ekspresu Wieczornego");
Srebrna 16 (wczesna siedziba zakadw graficznych);
Ordona 3 (wczesna siedziba zakadw graficznych). Jak ujawniono na konferencji prasowej majtek
zgromadzony w fundacjach i spkach to ponad mld z.
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/Mp3jk632AEB
Kamiski i Kaczyski, Macierewicz i Duda, czterej zalepieni podaniem i nienawici, drewniani kurduple z
resortowego podwrka, rycerze okrgego stou uganiajcy si na konikach apokalipsy, jedcy Obrony
Terytorialnej, ktra zaiste nie symboliczny obraz
przedstawia sob wirujcej karuzeli podcinania
gazi przez mapy na stanowiskach pod mapami
lepymi, guchymi i niemymi na wszelkie witoci,
gejami rncymi si piami na maneu,
importowanymi pono nowatorsko przez Firm
Wodka Maliszewskiego w Czeladzi nie z Chin
Ludowych, ale z wolnorynkowej i demokratycznie
spowijanej cyklicznie terrorem nawrotw zapaci
cywilizacyjnych Europy Zachodniej, ktr wynosz
tu przy okazji (tumaczc ydoskie nebenbei w
jidysz na polskie i nasze zarazem) nad poziomy
dziecistwa sielskiego, anielskiego Wodka
(Sznarbachowskiego, poety i dziennikarza) u boku
ojca, ydowskiego adwokata w Petersburgu dawno,
dawno temu, przed stu laty, jeszcze przed
antyrosyjskim zamachem stanu bolszewickiej
bandy agentw Rathenau, Pruskiego Ministra
Wojny, ydomasona i waciciela fabryki
bombowcw AEG, ktry prowadzi wojn, pierwsz, wiatow, aby mc przekaza sobie z jednej kieszeni
spodni do drugiej, rzdowe pienidze na prywatne konto fabryki swojego ojca i swoje konto tak samo, jak
Jarosaw Kaczyski, zaoyciel paramasoskiej loy o nazwie Grupa Windsor (Jurek, Ujazdowski z innymi) bra
nienaarty, nieposkromiony w apetytach, kryty przez komisarzy typu Macierewicz, Misiewicz z pistoletem
prawdziwym, przystawionym do skroni gen. Papay, ministra sportu, gen. wojska, naczelnego celnika,
wspbiesiadnika z Magdalenki, zamoczonego zarwno w grabieniu majtku pastwowych firm takich, jak RSW
Prasa, Ksika, Ruch, Zakady Graficzne itp., na wygodnym fotelu urzdnika Kancelarii Prezydenta Wasy, ktry
w kocu wywali obu braci "za przekrty" jak i w Kancelarii Premiera, zastawionej wczoraj sporem zastpczym o
trzy nazwiska, zadymionej sztuczn mg rzeczy powszechnie znanych, o wymiarze wielomiliardowym, duo
wikszym od kieszonkowego zasiku socjalnego z Funduszu Operacyjnego SB na kolejn flaszk, czy na
becikowe dla kolejnego dziecka Bolka, faszywego bohatera narodowego - wszystko jedno, w kocu. W kocu,
ktry musia objawi si wszystkim w kocu z moc koca fallusowego, ktrego sama nawet Monica Levinski
nie wemie z pewnoci do ust za Jarosawa Kaczyskiego, ktry permanentnie, po trockistowsku gosi na
zdziecinnia staro z przyzwyczajenia, bo jake by inaczej, z ca moc faszywej prawdy jedno i to samo sowo
na okrgo: pragn.
mysowa
5 miesica temu 983

Herod w rozkroczu PDO408 APOKALIPSA IWANA 4-ech SPIESZONYCH VENI


CREATOR PDO268 ZECh Gotteslob 257

Radio: https://gloria.tv/audio/aFCfRJZwSqEG1w6TnWY1SpXyJ
01:14:01
PDF : pl.scribd.com//Herod-w-rozkroc Herod w rozkroczu PDO408
sowa.quicksnake.ro/HERODY/Herod-w-rozkroc APOKALIPSA IWANA 4-ech SPIESZONYCH sowa-
magazyn.blogspot.de//herod-kaczynski VENI CREATOR PDO268 franciscus.blox.pl//VENI-CREATOR-PD
[Wicej]

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/banda_czworga_pdo467_schylkowy_kacz

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 13. April 2017

Naczelniku Pastwa, czego chcesz jeszcze? Jakiej hucpy strasznej dla wykpionego, w gbi otchani staropolskiej
Zemsty Fredrowej tragigroteski pogrony ze ydami poczynionymi nie penisem, ale atramentem? Czy
chciaby moe ju zej z Misiewiczem, Macierewiczem, Suskim, Czarneckim, hipisem i punem ze sceny w
multiverese theater HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski? Bez enujcych wygupw pod pomnikiem
Romana Dmowskiego? Doktorze praw, uznany poligloto multikulturalny pord kalek jzykowych, kalko
lepego Gomuki bdc ju tylko kalk przywdcy stojcego nad przepaci? Mw do mnie! Jeeli nie
przemawia do takich prawda teraniejszoci Sparty odgrzewanej z przeszoci historycznej przez nieudacznikw
totalistycznych nie uznajca przejciowo homoseksualizmu za chorob zboczeca amoralnego? Czym chciaby
by jeszcze w yciu uszczliwiony poza odurzajcym sodomit smakiem spermy w odorze kwanego moczu?
Poszo won, durak! Tak mia Sowackiemu powiedzie Mickiewicz.

http://mysowa.rajce.idnes.cz/sowa/
mysowaraje.net

Osypuje si z hukiem Kupa Kamieni rzuconych na stos przez


ydostwo, godne skdind szacunku, dziki stosunkowi do tradycji
skadowania kamieni na Znak dla drugich, w miejscu
jednoznacznie do tego przeznaczonym. Powtrzmy zatem za
informacj wysan we wigili Dnia Maryjnego, e potwierdzono
ze Sdu w Gliwicach, w ktrych ur. si po wojnie mj kolega po
pirze, antypolski poeta Krakowski Julek Kornhauser, nieszczsny
te pomazanego narciarza ysego przez szamank syryjsk,
Andrzeja Dudy, ktry znowu niezbyt rozumnie ogosi dzisiaj z
radoci modzianka na twitterze, al bowiem nie przetumaczy
tego aden doradca celebrycie, e podpisa ustaw
kryptopremiera Kaczyskiego o tzw. konfiskacie rozszerzonej, tzn.
przenoszc ciar udowodnienia legalnego pochodzenia majtku
kadej Spki Srebrna na Jarosawa Kaczyskiego i na pani Gos, na
pana Gos w Czeladzi, posiadacza od lat zamknitego kina Uciecha,
ktra to ustawa jak i budynek nie zarabiajcego na siebie od wielu
lat kina nie moe chyba w peni i prawdziwie ucieszy adnego
ekonomisty, ani doktora prawa, ktre nie jest doprawdy
indywidualistycznym prawem anarchisty Kropotkina przejciowo
nie uznajcego homoseksualizmu za chorob zboczeca
amoralnego; czego taki w kocu pragnie kilka lat po stuleciu
stumienia krwawego pierwszej rewolucji XX w.? O ktrej
powszechn niepami retorycznie zamurowa ostatni kandydat
na prezydenta USA, na granicy z Ojczyzn Swiatowej Rewolucji

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 13. April 2017

ludu poderwanego przez ideowych anarchistw do boju ostatniego pod hasami: Wolnoci i Ziemi? Braun,
ktrego na youtube mona obejrze przekomarzajcego si elekwentnie z Weissem, szczliwym pomazacem
Dudy, ktry odznaczy byego szefa Knessetu w Jerozolimie (niejako zaocznie dla obywateli krajowych)
wyrokiem nakazowym Orderu Ora Biaego, przed odznaczeniem w Nowym Yorku Trumpa tym samym, jeli nie
czym znaczniejszym za zamurowanie na wieki (czyby?) w powszechnej niepamici ludzkoci klski
wprowadzenia w praxis Myli Proudhona o likwidacji lichwy i oparciu porzdku pastwowego na zasadzie
pomocy wzajemnej, odbijajcej si wci jeszcze, po ponad stu latach czkawk zasady solidarnoci w
spoecznym nauczaniu Kocioa ydokatolickiego Episkopatu Polski, ktry ustami ydobiskupw sprasza do
Polski z Szydo proamerykask islamskich terrorystw z terenw zbombardowanych przez Izrael i Stany
Zjednoczone w Syrii, bo mao mu pamici o wyniszczajcej biedzie ydoskich muzumanw w hitlerowskich
obozach pracy (porwnaj autobiografi Grzesiuka: Pi lat kacetu).
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/jRsntBs6C7D

Stefan Kosiewski
1 dni
https://de.pinterest.com/pin/452752568777704931/

Braun moe gosi hasa: Pobudka i Strzelnica, Pifpaf i Parafia, jeeli


nie chce by posdzony o prowadzenie lobbingu na rzecz
wiatowych producentw broni palnej i robi za drugiego Heil-
Hitler-Korwina, przez ktrego Wipler rozgoryczony, pobiry przez
Policj odszef z polityki. Ale nie ma prawa nawoywa Narodu
Polskiego do bezmylnego suchania propagandy politycznej
antypolskiej hierarchii Kocioa w Polsce. Tego zboczenia
ydoskiego nie wcinie Polakom susznego pochodzenia etnicznego
Braun. Amen. Jezus Chrystus powiedzia faryzeuszom w twarz: "Wy
macie diaba za ojca i chcecie spenia podania waszego ojca. Od
pocztku by on zabjc i nie wytrwa w prawdzie, bo prawdy w
nim nie ma. Kiedy mwi kamstwo, od siebie mwi, bo jest kamc i
ojcem kamstwa". (Ew. wg w. Jana 8:44)

Wracajc do tego, co jest w realu i w prawdzie: przed tygodniem


karetka pogotowia zabraa mi znajom, z ktr od czasu do czasu
zwyklimy wymienia sobie grzecznociowo spojrzenia pogodne i
pozdrowienia, za wspomnienia po niemiecku kilku statkw,
ktrymi ojciec tej Frau przed wojn spawia towary z portu w
Gliwicach kanaem do Odry; prawd mwic: przykro, e nic nie
przemawia za narzucaniem si Poety Polski w szpitalu ludziom,
ktrzy zasabli po prostu na staro, upadli we wasnym mieszkaniu na podog. Nawet widok ciemnych wczoraj
wieczorem okien i smutnych firanek. U nas, na oliborzu, in exil.

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski z krtkim tekstem jeszcze, datowanym:
Tuesday, Apr 27, 2010 r. tekst zatytuowany: Spka Srebrnych Dzwonow Krypta Srebrna ZOO. Kryptorasizm
syjonistyczny, Jarosaw na prezydenta.

Czy Jarosaw Kaczyski spocznie jeszcze w dynastycznym grobowcu rodzinnym Mackiewiczw i Kaczyskich na
Wawelu, czy te wygra przy wsparciu postkomunistw prezydenckie wybory 2010 roku i zostanie jako primi
unter pares pochowany na warszawskich Powzkach przy Bierucie, Jaruzelskim i kto tam jeszcze robi w Polsce
powrzeniowej za prezydenta, a nie zastrzeg sobie, e nie chwaa mu po mierci w tym miejscu.

Jarosaw Kaczyski, syn Rajmunda (dla swoich: Mundka) kandyduje na urzd oprniony po mierci jego brata,
eby jak to uzasadni poblicznie: wypeni testament tych, ktrzy zginli pod Smoleskiem. W katastrofie koo
Smoleska zgin tragicznie m.in. kandydat postkomunistw na prezydenta RP, dla ktrego przed katastrof
koledzy uruchomili stron internetow superszmaja.pl pod prawdziwym, ydowskim nazwiskiem, a po
katastrofie sam kardyna Glemp w serwilimie ekstatycznym rozkodowa Bramy Niebieskie bredzc w kazaniu
na Pradze, e nie wiadomo, czy to przypadek tak chcia, czy te sam Pan Bg otworzy dla zabitych pod
Smoleskiem Niebo.

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 13. April 2017

Obecnie strona internetowa otwarta dla Szmajdziskiego jest zablokowana, a kardyna moe sobie nadal
nieodpowiedzialnie przyjmowa do Nieba Stalina i ydokomunistw oraz powoywa si przy tym na sukcesj
apostolsk, ktra moc wadzy przekazanej Piotrowi przez Pana Jezusa pozwala kardynaowi Dziwiszowi na
grzebanie zwykych urzdnikw pastwowych ydowskiego pochodzenia w kryptach dla zasuonych Polakw
kocioa w. w. P iotra i Pawa, nowym Panteonie Narodu Polskiego w Krakowie.

Jarosaw Kaczyski osobicie zadecydowa o starcie w wyborach prezydenckich p. Lecha Kaczyskiego przed
paru laty a nie wiadomo, czy to nie ten sam Jarosaw Kaczyski zadecydowa te o ldowaniu samolotu w lesie
opodal Smoleska. Nazajutrz bowiem po ujawnieniu nieposkromionych ambicji Jarosawa Kaczyskiego
ujawniono, i na pokadzie samolotu bya jeszcze jedna czarna skrzynka, ktra nie wpada jednak w rce
rosyjskim badaczom katastrofy.

To ju czwarta czarna skrzynka na pokadzie samolotu, z ktrego Lech Kaczyski czy si telefonicznie z bratem
Jarosawem na kilkanacie minut przed mierci.

Nie wiadomo, ile podobnych skrzynek jeszcze si znajdzie, bo od katastrofy mino przecie 17 dni, a aden z
wypowiadajcych si na ten temat powanych pono ekspertw lotniczych nie wiedzia tego, ile tak naprawd
tych urzdze rejestrujcych i podsuchw tam byo.

Wiadomo przy tym, e oprcz specjalistw do wyjaniania przyczyn


katastrofy zatrudnionych byo ze strony Warszawy m.in. Klichw
dwch A jeszcze strona kocielna nie orzeka, czy to tylko
przypadkowa zbieno ydowskich nazwisk, czy ydowska chucpa
zgodna z wol Pana Boga.

Du hast Pins gesammelt auf Mll/ mieci/ rubbish

12.04.2017
Stuczka rzdowych limuzyn przed siedzib PiS Jak
donosi reporterka Polsat News, Ewelina Niemirka,
samochody przyjechay najprawdopodobniej po ministra Antoniego Macierewicza. Na filmie wida, jak auta
stoj przed wjazdem na teren PiS. Nagle pierwsze z nich cofa, by skrci do garau i uderza w kolejne.
sowa.blog.quicksn...
https://de.pinterest.com/pin/452752568777770128/

"Nie bd bezpieczny" przestrzega Czesaw Miosz, pochowany w Krakowie na Skace poeta i bezbonik:
"Spisane bd czyny i rozmowy". Jarosaw Kaczyski moe nie zna treci masoskich traktatw poetyckich
Miosza, ale zna z pewnoci tre wiersza kojarzcego si wszystkim w Polsce z bram Stoczni w Gdasku.
Jarosaw Kaczyski wie, kto podsuchuje i spisuje w Polsce rozmowy, kto zbiera lojalki podpisywane
wielokrotnie przez tych samych, wytypowanych do tego przez ubowcw ludzi.

Jarosaw Kaczyski do ostatniej chwili zwleka ze zgoszeniem swojej osoby na stanowisko oprnione przez
tragicznie zmarego brata. W kocu owiadczy, e kandyduje "zgodnie z wol rodziny". Jarosaw Kaczyski nie
zaoy sobie jeszcze wasnej rodziny, nie ma ony ani dzieci; matka Jarosawa z domu Jasiewicz, po matce z
domu Szydowska doywa w spokoju ostatnich swoich dni, dla spokoju te nie informowano jej o mierci syna.
Naley przyj, e Jarosaw nie zaprzta gowy najbliszej sobie Osoby aktualnymi dziaaniami politycznymi, bo
takich rzeczy si przecie konajcemu czowiekowi nie robi.

Jarosaw Kaczyski mwic o uzgodnieniach z rodzin mg wic mie na myli jedynie now, drug rodzin
jedynej crki Lecha Kaczyskiego Marty, rodzin Marka Dubienieckiego, syna Mariana z Kwidzyna,
przewodniczcego sdu partyjnego pomorskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ktry w 1999 roku przyzna
si do suby w PRL-owskich organach bezpieczestwa. Marcin jest prawnikiem i pracuje dla ojca. Jarosaw
Kaczyski obieca przed wyborami na premiera, e rozliczy postkomunizm, a nie rozliczy. Obecnie kandyduje z
ramienia tej samej partii PiS, na stanowisko prezydenta RP i w zwizku z tym bdzie musia znowu co przed
wyborami Polakom obieca. Mona wierzy, e postkomunici nie tylko na Pomorzu modl si, eby Kaczyski
nie chcia bro Boe rozliczy spki z ukadu: Krypta Srebrnych Dzwonw Srebrna z ograniczon
odpowiedzialnoci.
radio: https://gloria.tv/audio/KD69unwNg3us2WahkgeRTJgCj

pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 13. April 2017

Z Panem Bogiem http://www.fronda.pl/blogi/sowa/spolka-srebrnych-dzwonow-krypta-srebrna-zoo-


kryptorasizm-syjonistyczny-jaroslaw-na-prezydenta,8803.html

Stan David Ligo z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski


http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/04/banda-czworga-pdo467-schylkowy.html
Opublikowano 17 hours ago, autor: sowa

KONSERWATYSTA
Bg, Nard, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na wiat - od 1999 jako biuletyn Konserwatysta Maopolski ISSN
1773-3946
Blog > Komentarze do wpisu
Pikieta Aborcja zabija 29 stycze o 13:30 ulica ...

stopaborcji.pl witujemy zmartwychwstanie Tego, ktry pokona mier


Chrystus zmartchwychwstajc odnis ostateczne zwycistwo nad mierci. My moemy mie udzia w tym
zwycistwie walczc. Okazji do walki w wiecie zdominowanym przez cywilizacj mierci nie brakuje. Niech
zmartchwychwstay Wdz ycia prowadzi nas do wiecznej ojczyzny.

Niech mio do dzieci zagroonych


aborcj przynagla nas do dziaania a
rado i pewno zwycistwa niech
towarzyszy naszej walce.

Serdecznie Pana pozdrawiam,

zblia si Wielkanoc, witujemy


zmartwychwstanie Tego, ktry pokona
mier. Te chwile s dla nas okazj do
refleksji nad walk, ktr toczymy
kadego dnia. Chciaabym krtko
opowiedzie Panu o ostatnich
wydarzeniach i zoy yczenia
bogosawionych wit.

Jak Pan wie, dziki pomocy dobrych ludzi rozpoczlimy oglnopolsk akcj Szpitale bez aborterw. Wpywamy
na lekarzy aby przestali zabija dzieci, wywieramy presj na wadze szpitali i informujemy Polakw, gdzie
dokadnie morduje si nienarodzonych.

Pocztek naszej akcji jest bardzo obiecujcy, a skala kamstw i nienawici, jak skieroway przeciwko nam
rodowiska proaborcyjne, umacnia nas w susznoci podjtych dziaa.

Nasi wolontariusze cay czas s cigani po sdach. Ostatnio Adam Kulpiski z Krakowa, weteran procesw za
pokazywanie prawy o aborcji, znw zosta uniewinniony. Tym razem Sd uzna, e wieszanie
wielkoformatowych bannerw pokazujcych ofiary aborcji jest zgodne z prawem. W uzasadnieniu wyroku Sd
powoywa si na konstytucyjnie zagwarantowan wolno goszenia pogldw.

Chcemy aborcjonistom na cay gos powiedzie: Nie straszne nam Wasze szykany i pozwy. Prawda zawsze
zwycia. Zwyciy te cywilizacja ycia!

Von: Kinga Maecka-Prybyo [mailto:pomagam@stopaborcji.pl]


Gesendet: Dienstag, 11. April 2017 18:07 czwartek, 13 kwietnia 2017
http://konserwa.blox.pl/2017/04/stopaborcjipl-swietujemy-zmartwychwstanie-Tego.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Spoka-Srebrnych-Dzwonow-Krypta-Srebrna-ZOO-
Kryptorasizm-syjonistyczny-Jarosaw-na-prezydenta

pl.scribd.com/skosiewski