You are on page 1of 7

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder

Student(e) Isa Schlicher Mentor Marion Gerris

Klas klas A Datum 21-02-17

Stageschool Obs de Uitkijktoren Groep groep 6

Plaats Weert Aantal lln 22

Vak- vormingsgebied:

Speelwerkthema / onderwerp:

Les kunst. Het is een les tekenen met als onderwerp optische illusie.
Persoonlijk leerdoel: Het geven van een duidelijke instructie, zodat ieder kind de opdracht succesvol kan afronden.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:

Kerndoel 54 - Ik evalueer de les met de kinderen. Laat ze zelf vertellen over de les en
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, opdracht.
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren. - Ik bekijk de resultaten

- De kinderen weten aan het einde van de les wat een optische illusie is Ik vraag aan de kinderen hoe het is gegaan en wat ze van de opdracht
vonden
Alle kinderen zijn in staat om na de instructie een optische illusie op
papier te creren.
Beginsituatie:

De klas bestaat uit 22 leerlingen waarvan 11 jongens en 11 meisjes . De kinderen tekenen niet heel veel bij ons op school. Ze volgen
lessen van 50 minuten en de docenten vullen de lessen ook goed op. Ik zie ze dan ook vrijwel nooit tekenen, omdat ze altijd wel iets
te doen hebben. Wel vragen ze vaker of ze mogen tekenen. Met het onderwerp optische illusie zijn ze nog nooit in aanraking
gekomen. Dit zal de eerste keer zijn. De klas kan tijdens zulke 'vrije' les erg druk zijn, maar als ze geconcentreerd bezig zijn kan het
ook erg goed gaan. Het is dus belangrijk voor de kinderen dat ze mijn grenzen kennen.
Lesverloop

Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen /


Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
15 min inleiding wat is een optische illusie? - De kinderen doen actief mee Powerpoint

Optische illusies zijn plaatjes die ons - Brengen zelf informatie in over optische illusies
voor de gek kunnen houden. Beelden
die anders zijn dan dat ze eruit zien. - De kinderen luisteren goed naar mij en naar
elkaar.
Powerpoint met optische illusies
laten zien. Ik laat de verschillende
illusies zien en vraag aan de kinderen
wat ze zien/ervaren.

Ik laat stap voor stap zien met


beeldmateriaal hoe de kinderen aan de
slag moeten gaan.

Kort filmpje laten zien die de stappen


weergeeft.

Ik maak duidelijke afspraken met ze


over het werkruis. Ze mogen
overleggen en met elkaar praten, maar
ik wil ze niet door de hele klas horen.
Ze werken rustig en bij vragen steken
ze hun vinger op. Ze gaan niet lopen
kern 30 min Ik help met het zetten van de juiste De kinderen werken zelfstandig - a4 blaadjes
stappen. Ik zorg dat ik rondloop en
kinderen kan begeleiden. Een werkruis is prima, schreeuwen gebeurt niet. - kleurstiften en
kleurpotloden
Ik blijf oplettend, zodat de kinderen de De kinderen helpen elkaar bij het maken van de
juiste stappen zetten en niet opnieuw tekening - linialen
moeten beginnen. Ze vragen hulp door middel van een vinger op te -potloden
steken en niet door te roepen.

afsluiting 5 min Ik zorg dat de kinderen hun - de kinderen ruimen hun spullen op
werkplekken netjes achterlaten.
- ze vertellen over de les en over hun resultaten
We evalueren de tekenles.
- de kinderen luisteren naar elkaar
Ik bekijk de resultaten

Eventueel: filmpje optische illusies


Persoonlijke reflectie

De les over het tekenen van een optische illusie was erg leuk. De kinderen waren meteen geprikkeld door de Powerpoint die ik had
gemaakt. Ze waren enthousiast en dat was fijn voor de les. Door de Powerpoint was de opdracht ook duidelijk. Elke stap was erin
beschreven en de kinderen konden meteen aan de slag. Helaas was er niet genoeg tijd om de tekening af te krijgen. Althans voor de
meeste kinderen dan. Het was misschien handiger geweest om de tijd voor het tekenen te vermelden of eventueel een kleinere tekening te
maken. Ik merkte dat een groot deel van de klas nog erg onzeker was. Ze kwamen de hele tijd vragen of het goed was. In deze opdracht
kon het bijna niet fout gaan, maar toch wouden ze bevestiging vragen. Alle tekeningen waren goed, dus dat was helemaal niet nodig.
Verder was er een werkruis tijdens het tekenen. Ik heb een keer moeten ingrijpen en de klas weer rustig laten worden. Hier luisterde ze ook
naar. Ik vond de werkruis niet vervelend, maar andere docenten hadden er wel last van. De locatie (hal) was dan ook niet heel geschikt voor
deze les. Ik ben erg tevreden met de resultaten. De kinderen hebben allemaal hun best gedaan en waren erg gemotiveerd. Dat was goed
om te zien.
Feedback mentor (inclusief handtekening)

Feedback mentor (inclusief handtekening)

Isa, om te beginnen heb ik een heel leuke les gezien. Ik zal de pluspunten en aandachtspunten even op een rijtje zetten.

+ De introductie pakte de kinderen meteen, ze waren geboeid.

+ Je vraagt tijdens je uitleg regelmatig of iedereen het kan volgen, of het duidelijk is.

+ De inleiding was qua tijd ook prima.

+ Je bent duidelijk in je uitleg n in je verwachtingen richting kinderen. Als er een paar de uitleg verstoren, spreek je deze kinderen direct en
persoonlijk aan. Top!

+ In je evaluatie geef je al een aantal dingen aan die ik ook had bedacht. Vooral het idee om kleinere tekenvellen te gebruiken vind ik sterk.

De leerlingen zijn tijdens het werken wel gemotiveerd, maar ook met elkaar veel bezig. Ze lopen best veel door de hal. Hoe belangrijk vind je het
dat ze dit niet doen?
Je zou het werklicht kunnen inzetten om duidelijk te maken hoe stil en zelfstandig iedereen moet werken.
Je vraag tussendoor of het duidelijk is. Welke reactie verwacht je? Een luidkeels JAAAAA!!!? Of vingers van degenen die het nog niet snappen?
Je vraagstelling is positief, dat is goed. Maar hoe haal je de informatie die je wilt uit deze vragen?
Het was voor mij niet helemaal duidelijk of de kinderen met stift mochten kleuren of niet. De een deed dit wel en de ander niet en ze probeerden
elkaar ook te corrigeren. Niet heel storend hoor, maar in andere groepen zou dit een dingetje kunnen worden.
Je Powerpoint was goed en duidelijk, maar het linkje werkte niet. Dit loste je snel op, je bent digitaal vaardig. Tip: test je materiaal van tevoren.

Ik hoop dat je met deze tops en tips vooruit kunt.


Datum:7-4-17