Sie sind auf Seite 1von 2

South

AfreecaTV Co. Ltd. (067160) XKOS


Korea
South
CJ HelloVision Co. Ltd. (037560) XKRX
Korea
South
Hyundai HCN Co. Ltd. (126560) XKRX
Korea
South
IHQ Inc. (003560) XKRX
Korea
South
iMBC Co. Ltd. (052220) XKOS
Korea
South
Korea Business News Co. Ltd. (039340) XKOS
Korea
South
Korea Cable TV Chung-Buk System Co. Ltd. (066790) XKOS
Korea
South
Korea New Network Corp. (058400) XKOS
Korea
South
KT Skylife Co. Ltd. (053210) XKRX
Korea
S.M. Entertainment Co. Ltd. (041510) South Korea XKOS
SBS Contents Hub Co. Ltd. (046140) South Korea XKOS
SBS Media Holdings Co. Ltd. (101060) South Korea XKRX
South
Seoul Broadcasting System (034120) XKRX
Korea
Taegu Broadcasting Corp. (033830) South Korea XKOS
YG Entertainment
South Korea XKOS
Inc. (122870)
YTN (South Korea) South
XKOS
(040300) Korea

Motion Picture/Sound Recording Companies


Barunson Entertainment & Arts Corp. (035620) South Korea XKOS
Candle Media Co. Ltd. (066410) South Korea XKOS
Chorokbaem Media Co. Ltd. (047820) South Korea XKOS
Cube Entertainment Inc. (182360) South Korea XKOS
Daewon Media Co. Ltd. (048910) South Korea XKOS
Dexter Studios Co. Ltd. (206560) South Korea XKOS
FNC Entertainment Co. Ltd. (173940) South Korea XKOS
JYP Entertainment Corp. (035900) South Korea XKOS
KEYEAST Co. Ltd. (054780) South Korea XKOS
Kiwi Media Group (012170) South Korea XKRX
KT Music Corp. (043610) South Korea XKOS
Loen Entertainment Inc. (016170) South Korea XKOS
Next Entertainment World Co. Ltd. (160550) South Korea XKOS
Pan Entertainment Co. Ltd. (068050) South Korea XKOS
Samhwa Networks Co. Ltd. (046390) South Korea XKOS
Showbox Corp. (086980) South Korea XKOS