Sie sind auf Seite 1von 1

DEPARTAMENTO DE NARIO PASTO HOJA No.

429

7735'0"W 7730'0"W 7725'0"W 7720'0"W 7715'0"W 7710'0"W 775'0"W


640.000 m.N
940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 640.000 m.N
1,00
640, 640,
REPBLICA DE COLOMBIA
940.000 m.E

1.000.000 m.E
! !
! ! !
San Francisc o
!
SAMANIEGO Cerro de
! ! ! !
! ! ! ! !
Morales
Bermejal
! ! ! !
!
San Juan + Casabuy
! ! !
a
! !! ! !

n
! !

di
! !
BOLIVAR
!! !

Qu
!
!
e
! !

e
!

M
120'N ! ! ! !
! ! 120'N
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA
e
! !
a
ag r a nd
! !

r!a!
!
m
!

st arn r
!

A gu al d e Villa Moreno Lo

as
*

Rio B e r mud ez
!

Q. A
! !

b
Cerro
Q .C
!! ! ! !

Q. rqueta
! ! !

IN S T IT U T O G E O GR F I C O A G U S T N C OD A Z Z I
!

Linares

Ri o E
!
Cerro El
Ho
!

da
! ! !
! ! !

Q. S a Cerrote a
! ! !

l B ar ra n Q. l
! !! !

La
! ! ! !

b an d a
nM
! ! ! !
!

co
!

da
! !
!
El S itio
Las Plazuelas
! !

sP
on ig u
!!
! !
SUBDIRECCIN DE GEOGRAFA Y CARTOGRAFA
lm
! ! !
al

as
!

el

Q
loaca
! ! !
VEREDA

a
Q.
!

Q. L
a scu

Q. C
!

.E
!

a
! ! !

La Te
H
! ! ! !

a
! ! !

a!n
!!
VEREDA
!

F eli c i a n
+ Turupn !
! ! ! !
! ! ! !! !
SAN ANTONIO !

lG
J!u
! ! !
! ! ! !

n ad i CARTA GENERAL

ll o
LA CALDERA !

an
+ !
Las P alm as
! ! ! !

A El Cacique
R io P

! !
+San Luis ! !

ril l o

ra
L a V e ga
!

+ El Socorro
El C erro !

Q.
! !! ! ! ! ! !
! ! ! ! !

Escala 1:100.000
!

Q.

Rio I
La
!
R io S

+
Q. L a Palma
!

TA
!

.
s
!

dera
!

or
! ! !
Palma
! ! ! !

Q . C al
!

Sa n
! ! !

ag
VEREDA
!

Ch
AI
! ! ! !
! !! ! !
+P iedra !!! El C iruelo
! !
Sa n
Q.
! + !!

j
S an
!

a
!
SANJUAN
!
! !
El Rode o
Q.

GU

Q. P an anaca s
Ingenio
Bellavista
d e l Ca

ch
da
B lanca
! ! !
Ignac io
! !

Co
n

u
Bernardo
! ! !

Ju

Q.
al
! ! !

a
! !
!
Un centmetro en el mapa equivale a 1000 metros en el terreno
Q. El
!

Sa e
! !

arra nqu ito


Q. B

La
! ! !

Q. Qu

br
! ! !

Mu!e
! !

an
s
!

R IO
!
1.000m.
LA FLORIDA
! 0 10km
C uc

El T
l

ma
Sa a co
nch o Q. E
! ! !

la!d ho a
+ ! !!

Lo
! !

to
ag Alto Moras
! ! !

o
!

rto
! !

r
! !

El
! ! !

bo
! ! !

a
El Partidero
! !

M onteblanco
La Aguada
! ! ! !
! ! !

m
! !

io
! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !
+

Ma
+
de

Guarango Intervalo bsico de curvas de nivel 100 metros


is
! !

R
! ! !
A nda
!

Q. C asa buy
a
!

a
! ! !
P

635, 635,
ca
r ad
!
+lucia

Q.
! ! ! !

. rd e
!! +
eb
La Vega
Ve
El Balcn
!
l

R io
! ! !

Qu Q . Ya n g u e t a

Q
! ! ! ! !

Pa
! S anta ! !
!
Ju

n Q. E Q. L a
!

El
Q. A guas
! ! !

l C uc CONVENCIO NES
Rosa
Santa Rosa

ozo
!
! ! + +

Que br ada La s H h a s
a

n id Pachindo
!

.L

Lom a Del Moh n


H
B onitas
!

o sa d o
!

a s to
ch i
ta R
+Villa Flor
!

a Cu

u
Rosal
!! ! !

.P

Q
VEREDA
Q
!

! n
Q. Sa
!

SANDONA ria

ho
!

ac
Q. D
!

NARIO DelMonte

na
El CHUPADERO
!

Corregimiento
+Chorillo

R io P
! ! !

Q. S
!

o
o
!
Q.

! !

r rill
!

a n J! o
! ! ! !

Santa
! ! !
Gonajoa ! !

.
!

el
Q.

s !
!
! !
POBLACIONES PUNTOS DE CONTROL
di
!
El

! ! ! !
Q

M
z

q u it o
!

v e Brbara o
!

.C

da
ho
La

! ! ! !

a
! !

e
bu nd Ch
!
R i o E l S al do

ua
Ca

S Punto Geodsico
Q.

Q ac o
!

y
Do

o a ay

Q.
! !

Jenoy

Ag
+
d a
!

BOGOT
!

eb ra

e rr a te
y
Ag

R io
! ! !
a

S anta lucia
! !

a
VEREDA

La
Q . Hu
!
sQ

+ Tosual
!

Qu
! ! !
M

ua

sa
H

Cerro Morazurco Capital de pas

ma
! !
al

gu
!
CHORRILLO

nt a R
!

Q.
Q. L

Ro B u e

ns
Q. La C ho rr e r a

j oy
Q.
ue

!
da

Lo
ra

Q . Cha r
ANCUYA

rg a

la M o
Q

+ ! !
ng u

ha
!
b ra

Lo m
VALLEDUPAR
Q. El So

a
Q.

i lq u e
sa

Q . Ar
co

ic
a C ho r

t Capital de departamento
El

ca

l t a La
rro
!

ga

Ch
!
LMITES

C u c h il
o
!! !

Qu

o
da s

a i co
L os

ay

aR
!

eb rad a
!

gu
Ca

! !
Daza
+ San M iguel
! !

Q.

Q.
! !

Lom
rayanal
Ho
RO DE ORO

Q . Ma r a
La
!

ed
t Lmite internacional

llo
r
nc

n da
V allejos

ha
!

La Aguada

oy
s Municipio
! !

hac

aT
V ue
O re
! !

on d
era

ino

RI
r ri
+
eg
Q. nc
!

ha
Cocha

a c in
Al
!

co
! ! !
Alto Montana!

Q . C ho
a ra Pto. Nuevo

De
!
B lanca po
!

a
!

Olaya Herrera
Torrecilla San

es
PA
! ! !

Qu ebr ad m
Q. S Corregimiento Lmite de departamento
!

Ca

Q.

lic
A ntonio
a

S TO
a
!

ia
La Quinva m
! !

Lo
! !! ! !

Q.

s
115'N + + !

. Inspeccin de polica
! 115'N
La
!

Im b La Osa
! !

Pi e
630,
630.
115'N 630,
630
Q

115'N
ur
! !

dr
!

no
! !!

Si
+ El Guabo Lo Alto El
n ad
!

el M o Casero
!
ma
!

bu
!

G El Cacao TRANSPORTE
do Comn

! !
Morro Q. u an d Morro Bu
! !
!

ye

n
in en or
! !

g at i o
+
Paramillo Culantro
!! ! !!
av


! !

r Ij a Barrio
!

Q. Carretera pavimentada de dos o ms calzadas


!
i st
!

gu
l Pu
!!

a
!
San STA. ROSA
Q. Ca Q. E o

s
Providencia Q.
ba
!

Q.
La Loma r
!
+ Agustn
Quebr ada T an d ay n

El Sa r iza l
El C edral
Ce
s
Sitio
!

Carretera sin pavimentar de dos o ms calzadas

Ri
rr Ma !+
la Ftima
ca
!

oG do
!
Q . Lo s oli n o s

Cu
!

o rdo l

ch
Q. C

Lo Carretera pavimentada angosta

i ll a
Qu
! ! !
Cerro Piedra
!

ma
l sa l
!

eb!

Ru
!

Ba
Redonda
!
Cerro ra
!
Q.

do
m
El
! !

da
ar

! !

i ch
l
!
CONSTRUCCIONES
P a p a ya l

G ordo
Carretera sin pavimentar angosta
M

Ca
!

on
+ Tinajillas
.E
El Divisor
+ ! !

ac
M
r iz
L o m P ie d
El

r ri z !

Q
! !

a
Alfonso ic

oH
!
+ San Francisco
! !
al

h
! al
Centro poblado Tanque, silo, pozo
a L r as