Sie sind auf Seite 1von 2

BOUGACI, NASSIM

HOSPITAL,21 5
CP: 12540
VILA-REAL (VILLARREAL) (CASTELLN)

Llistat d'Incidncies
Perode / Periodo : 22/09/2014 - 04/12/2014

Grup / Grupo : 1ESO6


Tutor/s / Tutor/es :
RECATALA ROMERO, TERESA MARIA
Alumne/a / Alumno/a :
BOUGACI, NASSIM
Expedient / Expediente :
10483476

Data / Fecha Hora / Hora Incidncia / Incidencia Assignatura / Asignatura Observacion

Comentaris / Comentarios
03/11/2014 12:15-13:05 Amonestaci Segunda lengua extranjera I (Itaca-AC) Parla, molesta e interromp
Comportament
05/11/2014 13:05-14:00 Falta justificada (Itaca) Segunda lengua extranjera I
24/11/2014 10:00-10:55 Amonestaci Treball Ciencias de la Naturaleza (Itaca-AT) No fa els deures
24/11/2014 10:00-10:55 Amonestaci Treball Ciencias de la Naturaleza
03/12/2014 08:15-09:10 Falta a clase (Itaca) Lengua valenciana y literatura I
03/12/2014 09:10-10:00 Falta a clase (Itaca) Ciencias de la Naturaleza
03/12/2014 10:00-10:55 Falta a clase (Itaca) Tecnologas
03/12/2014 11:20-12:15 Falta a clase (Itaca) Lengua extranjera I
Total d'incidncies / Total de incidencias : 8

05/12/2014
TUTOR/S / TUTOR/ES

Tallar per aqu / Cortar por aqu


A retornar al centre / A devolver al centro 22/09/2014 - 04/12/2014
Alumne/a / BOUGACI, NASSIM Total d'incidncies / Total de incidencias : 8
Alumno/a : Signatura del Pare/Mare / Firma del Padre/Madre
Expedient / 10483476
Expediente :
LLORCA LIMA, DAVID
HOSPITAL,2,1,5
CP: 12540
VILA-REAL (VILLARREAL) (CASTELLN)

Llistat d'Incidncies
Perode / Periodo : 22/09/2014 - 04/12/2014

Grup / Grupo : 1ESO6


Tutor/s / Tutor/es :
RECATALA ROMERO, TERESA MARIA
Alumne/a / Alumno/a :
LLORCA LIMA, DAVID
Expedient / Expediente :
10483494

Data / Fecha Hora / Hora Incidncia / Incidencia Assignatura / Asignatura Observacion

Comentaris / Comentarios
09/10/2014 08:15-09:10 Falta a clase (Itaca) Educacin Plstica y Visual
10/10/2014 10:00-10:55 Falta a clase (Itaca) Lengua valenciana y literatura I
10/10/2014 11:20-12:15 Falta a clase (Itaca) Ciencias Sociales, Geografa e Historia
10/10/2014 12:15-13:05 Falta a clase (Itaca) Tecnologas
10/10/2014 13:05-14:00 Falta a clase (Itaca) Lengua extranjera I
14/10/2014 08:15-09:10 Falta a clase (Itaca) Tutora
03/11/2014 10:00-10:55 Amonestaci Treball Ciencias de la Naturaleza (Itaca-AT) No fa els deures
03/11/2014 10:00-10:55 Amonestaci Treball Ciencias de la Naturaleza
13/11/2014 12:15-13:05 Falta a clase (Itaca) Castellano: lengua y literatura
14/11/2014 08:15-09:10 Falta a clase (Itaca) Educacin Plstica y Visual
14/11/2014 09:10-10:00 Falta a clase (Itaca) Matemticas I
14/11/2014 10:00-10:55 Falta a clase (Itaca) Lengua valenciana y literatura I
14/11/2014 11:20-12:15 Falta a clase (Itaca) Ciencias Sociales, Geografa e Historia
14/11/2014 13:05-14:00 Falta a clase (Itaca) Lengua extranjera I
27/11/2014 08:15-09:10 Falta a clase (Itaca) Educacin Plstica y Visual
01/12/2014 10:00-10:55 Amonestaci Treball Ciencias de la Naturaleza (Itaca-AT) No fa els deures
01/12/2014 10:00-10:55 Amonestaci Treball Ciencias de la Naturaleza
Total d'incidncies / Total de incidencias : 17

05/12/2014
TUTOR/S / TUTOR/ES

Tallar per aqu / Cortar por aqu


A retornar al centre / A devolver al centro 22/09/2014 - 04/12/2014
Alumne/a / LLORCA LIMA, DAVID Total d'incidncies / Total de incidencias : 17
Alumno/a : Signatura del Pare/Mare / Firma del Padre/Madre
Expedient / 10483494
Expediente :

Verwandte Interessen