Sie sind auf Seite 1von 38

STRUKTURA PARAZITIZMA

STRUKTURA
PARAZITIZMA
Zbirka tekstova na temu parazitizma

1
STRUKTURA PARAZITIZMA

1.UVOD
2.O HIJERARHIJI ENERGETSKIH PARAZITA
3.O SUTINAMA PLANETARNOG NIVOA
4.KAO PRVO
5."NAUNICI SU VIDELI STANOVNIKE NA ASTRALNOM NIVOU"
6.SUTINE IZUMRLIH IVOTINJA I GDE SE NASTANJUJU
7.PODVOJENE LINOSTI...
8.MALO O MESEARENJU ...
9.TA UTIE NA SLABLJENJE PSI POLJA
10.A KAKO DELUJE ALKOHOL?
11.ALKOHOL SE KORISTI I KAO ORUJE
12.EMOTIVNA STANJA
13.JEDAN OD NAINA UZIMANJA ENERGIJE PREKO SLIKA
14.INTERNET VAMPIRI - ENERGETSKE KRVOPIJE
15.DELOVANJE OZBILJNO DESTRUKTIVNIH PARAZITA
16.KAKO SE PONAATI PREMA AROGANTNIM I SEBINIM
LjUDIMA
17.GOVOR - GLAVNI IZVOR GUBITKA ENERGIJE

Sastavio i obradio: Duan Mitrovi

2
STRUKTURA PARAZITIZMA

1. UVOD

Nai mozgovi su "zatvoreni" u nekoj niskoj realnosti, u kojoj ivot


izgleda beznadeno, monotono i beznadeno nepopravljiv ... Stvarno znan-
je daje radost i smisao ivotu. Jer, ako znamo istinu, poinjemo da uz-
imamo u obzir nivoe i stvari za koje smo mislili da su nepostojee, ali kojih,
bez sumnje ima, i koje utiu na na ivot, utiu na fizike i mentalne
poremeaje. Uimo onda da itamo izmeu redova, i mnoge sakrivene
stvari prelaze u kategoriju vrlo razumljivljivih i objanjivih.
Poznato je da je materija ne nestaje, ve samo prelazi u drugo
fiziko stanje. Na Zemlji postoji nekoliko nivoa izvan fizikog. Svi ovi
nivoi su stvarni i opipljivi, iako u konvencionalnom smislu organima ula ni-
su uoljivi. Od toga, to ih ne uoavamo, oni nee nita izgubiti, ve obrnu-
to, gubimo mi, jer pogreno doivljavamo realnost.

Ali ima onih, koji znaju kako da iskoriste na nedostatak znanja i neznanje.

Zato, umesto da shvati neto za sebe novo, vano, ovek samo tako
zduno brani svoje neznanje?

Reeno nam je da ne postoji magija, da ne postoji nita takvo, ve samo


ispoljavanje naih potencijala i svojstva gomile. Najupeatljiviji primer te
gomile je raspee Isusa, kada su ljudi plakali posle izvrenja, upali kose i
pitali se kako se to dogodilo da su oni zahtevali raspee.

U modernoj psihologiji primenjuju se metode leenja zasnovane na gu-


ranje u traumatine situacije sa ciljem spoznaje i prihvatanja problema.
Ali tu postoji velika opasnost, jer ljudi tako uronjeni, ulaze u harmoniju sa
nieastralnim emocijama, koje poinju da se kreu nieastralnim tokovima
koji omoguavaju nieastralnim entitetima da se poveu sa ovekom, do te
mere da oni mogu da upravljaju njegovim ponaanjem, mogu da usade od-
reene misli i da dre oveka pod kontrolom. Takav ovek uranja u
depresiju na due vreme, ponekad se podvrgava leenju, a ni lekovi ni
uranjanje (meditacija) nee mu pomoi. Realno, moe da pomogne samo
neko ko razume ta se zaista deava i ko ima potrebne kapacitete.

3
STRUKTURA PARAZITIZMA

Na Balkanu, posebno u Srbiji, period izmedju 1985 i 1991 je opte poznat


svim ezoteristima To je bilo vreme Rajnes Oshoa, ivorada Mihailovia
Slavinskog, Hare Krsishna i Shri Prabhupade, B.D Benedikta - Prie o
Karmi, Trege Oka, Logsang Rampe i mnoge druge razne mrane
literature koja nije nikome donela dobro. Ljudi su svata itali u to vreme,
a ni danas nije bolje.
To je na prvi pogled bio jako napredan period, knjiare pune ezoterije i
sve ono to je bilo nepoznato odjednom je postlalo svima dostupno. I ljudi
su poeli da eksperimentiu sa tim to je bilo izloeno u tim knjigama.
Razne meditacije, mantre, tantre itd. Bio je jedan domai Jogij zvali su ga
Kundalini, jo u to vreme on je bukvalno odlepio kad je probudio kundalini
energiju na silu nepripremljen. Pomerao je predmete po kui pogledom,
dizao ih itd. Posle toga je proveo u Lazi Lazarevic 5 godina.
Nekontrolisana energija je bila pokrenuta, a organizam nije bio
pripremljen za proputanje te sile, organi su bili slabi.

ini nam se da svi ljudi treba da tee da se razvijaju, da ne zavise strogo


od svog nepromenljivog miljenja, drei se za zrno istine. Ali postepeno
shvatamo da je ljudima, koji su slomljeni, koji su izgubili veru u ivotu,
mnogo jednostavnije i lake da uvuku druge u svoje "ivo blato". Mnogo je
lake, pljuvati, osuivati, sve to im oteava da sauvaju svoju iluziju, to
unitava njihovo "ivo blato" (na kraju krajeva, u njemu je bar toplo, i ko
zna ta ih jo eka).

Raditi na sebi, priznati svoje greke, priznati da ste marioneta, nije tako
lako, za to je potrebno mnogo hrabrosti i inteligencije.
Iznenaujue, ljudima ni ne pada na pamet, da su u neznanju.

Ranije smo bilipo malo ljubomorni na one koji su postigli slavu, poloaj,
priznanja. Ali kada smo shvatili koju cenu plaaju, izdajui sebe, postajui
lutke na koncu, sve je dolo na svoje mesto ...

Nau sposobnost da mislimo skoro potpuno kontrolie hijerarhija


demonskih sutina, a znanje o njima je paljivo izbrisano iz naih umova.
Nemojte se iznenaditi da sluajui o energetskim parazitima, moete
imati misli tipa "ovo je potpuna besmislica. A nekima pri takvoj temi
navaljuje strah.
4
STRUKTURA PARAZITIZMA

Oni nas "obrauju", profesionalno. Oni imaju iskustvo miliona godina, a


nama je seanje zatvoreno, a znanje o svetu postavljeno nam je naopake.
U raznim naauno fantastinim filmovima i slinom tivu, slika larve
stalno treperi ispred naih oiju, u vidu vaanplanetarnog crva koji se
razmnoava u organizmu oveka.
Ljudi imaju strahopotovanje prema ovoj ideji, tako da onda
preuveliavaju ovu temu. Ali parazitima to i ide na ruku. Metod je
jednostavan i finkcionie pokazuju nam stvari kakve jesu, a mi to
nazivamo otvoreno budalatinom i fantazijom. I niko posle ozbiljno u
trezvenom umu o ovoj temi nee ni raz,iljati.
to se tie te ideje, odakle su se pojavili energetski paraziti. U
globalnoj katastrofi na Zemlji u prolosti uniteno je mnotvo ivih bia,
zaustavljajui ih u njihovom evolutivnom mentalnom razvoju, posle ega su
nezrele due ostale vezane za zemlju. I sada su one zaglavljene na
evolucionoj etapi, pokuavaju da evoluiraju i zato putaju korene u
najpogodnije za to stvorenje - u oveka. Energetski paraziti uglavnom
imaju polu-ivotinjsku svest, bar sudei prema manifestacijama.
Prema informacijama iz Veda: dolo je do velikog sukoba civilizacije
Rase sa nekom demonskom rasom. Dolo je do velikog unitavanja i u
rezultatu masovnog napada na Zemlju desio se proboj iz njihovog sveta.
I tada se desio susret demonske mentalne i fizike civilizaciju. Iz istog
razloga, bili su zatvoreni portali sa drugim zemljama, a ovde je bio
objavljen karantin. Po nekim nama nepoznatim pravilima, naim kuratorima
je sada zabranjeno javno defilovanje i sada traje podzemna borba, jednih
za apokalipsu, a drugih - za duhovnu evoluciju i koji na kraju treba da
dobiju mo stvaranja, i preu na sledeu fazu evolucije.

Svetlana Levaov kae u 29. poglavlju svoje knjige "Otkrovenje":


"... Ljudi ne vole da znaju da" tamo "- posle smrti - ima neto drugo. Jer,
ako to priznaju, to znai da e za sve svoje postupke morati da odgova-
raju. Ali to je upravo ono to niko i ne eli ... ljudi, kao deca, oni nekako
veruju da ako zatvore oi i ne vide, nita loe se sa njima nee desiti ... Ili
sve e svaliti na jaka ramena svom Bogu, koji e sve njihove grehe za njih
"otkupiti", a zatim e sve biti u redu ... Ali da li su u pravu? ..

I ko to ima koristi od toga?


5
STRUKTURA PARAZITIZMA

2. HIJERARHIJI ENERGETSKIH PARAZITA

Ona je veoma slina stvarnom politikom sistemu i kao ogledalo odraava


dananji energetski svetski poredak.
Svetom danas upravlja demokratija.
U tom demokratskom svetskom poretku sve se gradi na korupciji,
prevari i ropstvu. U energetskom je - potpuno isto. Svi odnosi su
postavljeni tako, kako bi se osiguralo da se ljudi fiksiraju na patnju,
bolove, strah, strasti, razvrat, smrt, mistiku. Larve se zauzvrat hrane
ivotnom snagom svojih nosioca, emituju veliki deo uzete energije vilje po
hijerarhiji u egregore religija, medicine, politike, dravnosti, nauke i tako
dalje kroz hijerarhiju tih demonskih svetova, i na kraju, do samog vrha.
Zato je one emituju? To je princip korupcije. Taj na vrhu te hijerarhije
je bog larvi, on stvara uslove koji su neophodni za njihovo stvaranje i dalji
ivot.

Svaki Egregor se odrava u ivotu na energiji mase mase ljudi koji ga


brane. U tom smislu, svi vidovi zemaljskih nauka, finansijske i politike
institucije irom sveta, kao i materijalni i tehniki ureaji za masovno
skupljanje energije, utiu na umove ljudi na zemlji. To znai da je zemlja
jednostavno omalterisana i posuta svim vrstama ureaja na tehnolokom
nivou, nama nedostupnih. Nivoom nauke, zauzvrat, omogueno je da se
stanovnitvo planete odrava na istom nivou razvoja, bez obzira koliko to
isto stanovnitvo veruje da i samo napreduje.

Svi Egregori i sve njihove pristalica skladite i alju energiju u tom


svetu, koji je oformljen i odrava se uz podrku kosmikih parazita i
njihovih agenata slugu na Zemlji koji su na vrhu ove civilizacije demonskog
tipa. Svi agenti- sluge su korumpirani, imaju mali procenat uzetog, a
najvei deo ivotne energije emituju negde u sam izvor tog sveta. Odatle,
zauzvrat, to nazovi boanstvo podrava sve te demonske svetove,
demonske strukturne ideje, znanje, uslove za roenje i sve to je
potrebno za funkcionisanje demonske sorte.
A planetarni agenti sluge su - duhovni velikodostojnici, veliki bankari,
politiari, tj, svi koji imaju materijalno ispoljavanje.
A jerarsi i energetski agenti visokorazvijenih demonskih civilizacija su
takoe bestelesni bogovi i aneli, koji su po svojim sposobnostima i
6
STRUKTURA PARAZITIZMA

strukturi manje dostupni za interakciju, s obzirom na razlike u


dimenzionalnosti.
I na kraju, iskon paklenog sveta, tvorac svedritelj, neko to mora biti je
nazovimo ga - Inferno. U principu, kako ga nazvati i kako ga je mogue
predstaviti?

Nema sumnje da verski koncepti stoje upravo na toj liniji


"boanstvenosti". U tom lancu, stvorena ovekom larva preuzima njegov
um funkcije i deluje kao motivaciona sila koja pokree i motivie ga na
neku akciju. Biblijski bog Jahve obeleen je u rangu agenta vanzemaljske
materijalne rase. avo, Lucifer, Omen - to su sve jerarsi nematerijalnog
sveta, i uvek im je potrebno da se inkarniraju u ovom svetu. Da bi dobili
vii rang potrebnog borbenog iskustva, svojom zlobom pale zemlju i
ubijaju milione. Moda im nedostaje emitovanje energije i tada su spremni
da organizuju etvu u svoju korist.

Treba pretpostaviti da je hijerarhija svetlog puta razvoja isto tako


strukturirana, ali sa promenom znaka minus na plus. Larvi dua konkurie
snagom razuma. Ropstvo, bol, patnja su zamenjeni ljubavlju, slobodom i
sreom, svetlom, veom dimenzionalnou. Svetli jerarsi nastoje da se
inkarniraju u naoj dimenziji, da bi spasili milione, a na samom delu nama
je nemogue zamisliti Tvorca, prvobitnih svih kontrolnih struktura
univerzuma.

7
STRUKTURA PARAZITIZMA

3. O SUTINAMA PLANETARNOG NIVOA

Poto smo naelno objasnili strukturu vanplanetarnih parazita, recimo


neto i o naoj svakodnevnici i planetarnim parazitima iz astralnog nivoa
planete...

Dua oveka (u stvari, to i jeste sam ovek, u punom smislu te rei) se


sastoji od kombinacije nekoliko "tankomaterijalnih" tela, koji se danas
zovu eterino, astralno i mentalna tela.

Dua, duh, sutina, "Vie Ja" i drugi neobjanjivi termini, obilno


raspostranjeni od strane ezoterika - to je sam ovek, koji se periodino
inkarnira u fiziko telo na Zemlji.
Tokom naredne inkarnacije fiziko telo postaje deo sutine, odnosno
oveka. Nakon smrti fizikog tela, sutina nastavlja da ivi na drugim ma-
terijalnim nivoima bez fizikog tela ...

Nas dre dugo vremena u njihovoj monstruoznoj lai! Tako da smo zbun-
jeni u svojim percepcijama, razumevanju, patimo i stradamo zbog ne-
razumevanja onoga to se deava. Kakav sofisticirani um je stvorio sve ove
zamke i lavirinte, da ne moemo nikako da poverujemo da smo toliko
strano prevareni i doemo sebi?!.

Mi uporno urimo mislei da moemo da preskoimo neke na prvom mestu


bitne stvari i na silu elimo da vladamo sobom, situcajama ili nekim viim
energijama, a da se predhodno ne posavetujemo sa strunajkom ili
zdravom pameu zbog nae line gordosti koja polazi iz pomisli - meni to
ne treba - mogu ja i sam Ali to je najvei problem jer sve u naem linom
ivotu je vezano za emocije i oseanja.

A pria o larvama, astralnim ivotinjama i parazitima nije ni jednostavna


ali nije ni sloena. Lako se moe razumeti ako se isprati realnost onakva
kakva jeste.
Govoriemo o tim svetovima koji su sastavni deo nae planete, a i o
stanovnicima nekog drugog sveta koji se slui ovim prvim i preko koga
upravlja oveanstvom
Re je veeras o domaim planetarnim i onim drugim kosmikim
8
STRUKTURA PARAZITIZMA

parazitima..
Prvo emo pokuati da pojasnimo ko su i ta su ta bia, zatim kako
prepoznati njihov uticaj i delovanje ka nama i na kraju kako se od toga
zatitiNeemo uriti kako bismo obuhvatili to vie podataka

4. KAO PRVO
Naa planeta - nije samo komad kamena koji se mota oko Zvezde u
kosmikoj magli. Zemlja poseduje 6 sfera ugneenih jedna u drugu. U
astralnoj sferi planete (to je astralni nivo), ive posle smrti fizikog tela
sutine gotovo svih ivotinja i sutine veine ljudi. Takoe, tamo ive
sutine izumrlih ivotinja, koje su prestale da se inkarniraju na fizikom
planu. A nemogunost inkarnacije oznaava nemogunost intenzivne
ishrane "suptilnih tela" i njihove evolucije. Zato su neke od sutina tih
ivotinja primorane da se postepeno prilagoavaju da ive kao paraziti na
ljudima i svim drugim "ivim" organizmima fizikog sveta, hranei se
njihovom ivotnom silom, koja se obilno oslobaa u svemir dok ljudi
doivljavaju sve vrste emocija - i pozitivne i negativne. Velika veina ovih
sutina nisu racionalna bia i ive voene jednostavnim nagonima i hrane
se naom energijom samo da bi preivele.
Nauni sadraj o "onom svetu" je prvi put predstavio ruski naunik,
akademik Nikolaj Levaov. Pre vie od 20 godina, napisao je izuzetnu
knjigu "Poslednji apel oveanstvu", u kojoj je opisao strukturu nae
planete, koja se sastoji od velikog broja materijalnih sfera, ugnjedenih
jedna u drugu; On je objasnio iz ega se sastoji svaka sfera (svaki deo
planete), i kako je nastala i opisao stanovnike tih sfera, kao i tano ko i iz
kojih razloga boravi na pojedinim materijalnim nivoima nae planete.
Ispostavilo se da sve zavisi od stepena duhovnog razvoja (nivoa razvoja
Due - Sutine), odnosno od broja i stepena razvoja tzv "suptilnih tela"
ivih bia, koja su zajedno u stvari jedno bie, njegova Sutina. U vreme
inkarnacije na fizikom nivou planete sutina dobija i fiziko telo, koje
umire posle funkcionisanja u toku odreenog broja godina. Iz toga sledi
9
STRUKTURA PARAZITIZMA

da na eterinom nivou planete ive sutine prostih organizama i virusa. Na


astralnom nivou planete ive posle smrti fizikog tela Sutine skoro svih
biljaka i ivotinja i Sutine veine ljudi. Na prvom mentalnom nivou
planete ive Sutine slonova i delfina, i sutine ljudi sa viim stepenom
duhovnog razvoja. Na drugom mentalnom nivou planete ive Sutine ljudi
sa viim nivoom evolutivnog razvoja, i tako dalje.

Kao potvrdu ove teorije imamo istraivanja naunika koji su videli


stanovnike na astralnom nivou" ...

5. "NAUNICI SU VIDELI STANOVNIKE NA ASTRALNOM NIVOU"


Dolo je vreme kada su ak i neki eminentni naunici poeli da se ozbiljno
interesuju za suptilne svetove, njihove astralne stanovnike i kako oni
komuniciraju sa nama, zemaljskim oveanstvom. Grupa naunika sa
Univerziteta u Kejp Taunu je napravila senzacionalno otkrie. Dobili su
potvrdu da nae umove kontroliu astralna bia! Vrednost ovog otkria je
toliko velika da su sve studije koje se odnose na prouavanje tog uticaja,
ne samo klasifikovane kao tajne, ve je pokuano da se uklone svi raniji
objavljeni lanci sa informacijama o tim istraivanjima.
Javnosti je odavno poznata metoda Kirlianove fotografije, kojom je po
prvi put omogueno da se slikaju polja oko biolokih objekata. Istraivai
koji su ukljueni u prouavanje paranormalnih pojava, ova polja su povezali
sa aurom objekata. Nauni tim Univerziteta u Kejp Taunu, u Junoj Africi,
u sastavu poznatih naunika sa viegodinjim iskustvom u istraivanju
paranormalnih pojava, ukljuujui metode fiksacije aure, na elu sa
doktorom filozofije Ngunga Tobago, poznatog u svetu nauke po svojim
istraivanjama, napravio je revoluciju u svesti o vanosti ovih oblasti u
ivotu oveka.
Razvijen je bio od strane naunika i istraivakih metoda, ureaj kojije
10
STRUKTURA PARAZITIZMA

patentiran (US Patent, US 5,253,984 B1). On je omoguio je da se


zabelei ne samo dinamika aure biolokih objekata, ve i na osnovu
sprovedenih eksperimenata da napravi otkrie, koje e verovatno proi
nezapaeno od strane ire svetske javnosti. Istraivanja se nastavljaju,
ali veina njih je tajna, zbog injenice da mogu da naprave senzacionalne
zakljuke u proceni karakteristika i ponaanja ljudi. Meutim, neki
rezultati istraivanja ove grupe naunika su postali dostupni javnosti zbog
injenice da se oni ne mogu sakriti. injenica je da je u metodama
razvijenim od strane naunika, bila ukljuena u ranim fazama istraivanja
velika grupa ljudi, od kojih je bilo nemogue sakriti informacije o
rezultatima eksperimenata.
Rezultati pokazuju da postoji direktna veza izmeu takozvanih astralnih
entiteta sa ovekom. Detaljnija prouavanja dinamike ovih objekata i
njihovog meudejstva su otkrila odreene obrasce ponaanja i
komunikacije sa ljudima. Ovi naunici tvrde da su bili u stanju da fiksiraju
etapu "prodiranja" astralnih entiteta u auru objekta. Iz rezultata ovih
studija sledi, da u prvoj fazi "prodiranja" sutine sa astrala, ona
sinhronizuje svoje unutranje ritmove sa ritmovima "rtve" i na taj nain
dobija ili ne dobija pristup u auru "rtve". U sluaju prodiranja u "rtvu",
menjaju se unutranji ritmovi "rtve" pod uticajem astralnih entiteta.
Na osnovu sprovedenih eksperimenata je postalo oigledno da su mnogi
ljudi pod stalnim i neposrednim uticajem tih niskih sutina.
Zarad prihvatanja ili odbacivanja ovih nalaza, statistike studije su
sprovedene na velikim grupama ljudi. U ovim studijama, uestvovale su
razliite kategorije ljudi - od zatvorenika iz zatvora, do politiara i
biznismena, okupljenih u diskusiji o pojedinim pitanjima. Postavljena
pitanja, davana ispitivanim grupama ljudi, su specijalno odabrale grupe
psihologa radi dobijanja adekvatnog ponaanja i reakcija. Konkretno,
takve studije su sprovedene na samitu o odrivom razvoju, odranom
2002. godine u Johanesburgu. Rezultati ovih istraivanja su dali zakljuak:
skoro svi politiari i biznismeni okupljeni na samitu u Johanesburgu, su
"zaraeni"!
Ovi nalazi su okirali naunike! Utvreno je da je najvei broj entiteta
delimino ili potpuno prodrlo u aure politiara i biznismena! Broj
"inficiranih" tim" entitetima meu politiarima i privrednicima se pokazao
11
STRUKTURA PARAZITIZMA

mnogo puta veim nego to je broj "zaraenih" meu zatvorenicima! Pored


toga, studije su sprovedene na temu "Infekcije" niskim astralom mnogih
politiara najvieg ranga iz celog sveta. I rezultati su bili razoaravajui.
Ispostavilo se da statistike studije potvruju zakljuke naunika da je
veliki broj ljudi, posebno politiara i biznismena, pod stalnim uticajem
"crnih" astralnih parazita (niskih duhova), koji kontroliu njihove umove i
ponaanje!

Dakle, ovo je poznato ve due vreme. Kao i injenica da su naunici


konano dobili ureaj sa kojim moe da se zaviri na astralni plan! Ovo je
direktan udarac vetaki odravanom neznanjau i pokuaju da nam se
nametne verski opskurantizam, koji glupo ponavlja, da tamo nema niega!
Na alost, "afriki naunici knjige akademika Levaova nisu proitali, tako
da su doneli potpuno pogrene zakljuke iz onoga to su videli "svojim
oima!"
Skoro svi ljudi su podloni periodinom "jedenju" njihovih "suptilna tela,"
od strane razliitih astralnih ivotinja. Ali jo uvek se ne moe zakljuiti
da ove ljude kontroliu astralne ivotinje. Otprilike, ako sedi na konju
muva, mi ne moemo rei da muva upravlja konjem!
To nije tako jednostavno kao to se ini mnogim naunicima na prvi pogled
i koji su "zbunjeni". S jedne strane, tana je pretpostavka naunika da
12
STRUKTURA PARAZITIZMA

to vie emocija ovek oslobaa u prostor, da time vie "ivotne sile"


(energije) on oslobaa u okolinu, i vie se "hrane" pojavljuje za astralne
ivotinje. Ali, sa druge strane, veoma mali broj astralnih bia vlada
razumom i moe efikasno da utie na ljude.
A u veem stepenu ispoljavanja emocionalnosti, u ljude ne dospevaju samo
astralne ivotinje, ve i veoma razvijeni paraziti, olieni u fizikim telima
i deluju uz pomo masovne kulture, mnogih religija, obrazovanja,
vaspitanja, korupcije i drugih "dostignua" dananje parazitske civilizacije.
Ovi zemaljski pomonici rade pod direktnom kontrolom jakih i veoma
inteligentnih parazita, koji su doli na Zemlju iz iz drugih zvezdanih
sistema.

13
STRUKTURA PARAZITIZMA

14
STRUKTURA PARAZITIZMA

15
STRUKTURA PARAZITIZMA

16
STRUKTURA PARAZITIZMA

6. SUTINE IZUMRLIH IVOTINJA I GDE SE NASTANJUJU

ivot na treem materijalnom (astralnom) nivou planete, nije manje


raznovrsan nego ovaj na fizikom nivou, ak je i raznovrsniji. Tamo ivi
ogromna veina sutina izumrlih stvorenja, odnosno onih, koja se vie ni u
koga nee inkarnirati na fizikom nivou. Da bi preivele, sve one zahtevaju
konstantan priliv materija iz bilo kog izvora. Najvei deo "guta" sve to se
vidi. Ali naprednije Sutine prilino se brzo obue za rad sa ivim ljudima
i ivotinjama na taj nain, da oni poinju da pokazuju svoje emocije, u
kojima je velika koliina "energije" (koja je dospela u telo prevarenom i
razgraenom hranom). Deo ove "energije" apsorbovana je od strane
parazita, a ostatak se rasejava u prostoru. Pored toga, paraziti su prisutni
i na mentalnom planu planete, a tamo ve ive prilino "pismene", odnosno
prilino razvijene sutine.

ta se desilo sa tim sutinama miliona vrsta ivih organizama, koji su


nestali sa lica Zemlje tokom evolucije? .. ta se deava sa sutinama
izumrlih ivotinja, koje su u momentu prirodne ili nasilne smrti, kao i
sutine svih ostalih ivih organizama dospeli na odgovarajui nivo
planete? ..
Za njih vie nikada nee biti nove inkarnacije, jer ne postoji niko sa
njihovom genetikom na fizikom nivou ... Ove sutine su izgubile svoju
bioloku osnovu. Bez fizikog tela nijedno stvorenje nije u stanju aktivne
evolucije, jer se u fizikom telu deavaju potrebni procesi koji pruaju
priliku za aktivan ivot i njegov razvoj.
Bez fizikog tela, sutina ostaje bez stalnog aktivnog izvora energije. Ono,
to sutina moe da naui sa svojim telima na drugim nivoima, dovoljno je
samo da se odri celovitost te sutine. Zato, sutine izumrlih vrsta,
uhvaene u takvim uslovima, poinju da se prilagoavaju ivotu na tim
nivoima. tavie, sutine razliitih vrsta stvorile su razliite sposobnosti
prilagoavanja.
Neke od njih su poele da apsorbuju i koriste, kao izvor nove energije za
svoj aktivan ivot, sutine drugih vrsta, uhvaenih u ovo stanje i koje
nemaju energetsku zatitu na tim nivoima, ili je imaju, ali je preslaba.
Sutine, koje su se prilagodile ivotu na drugim nivoima, zovemo astralnim
ivotinjama. Neke astralne ivotinje poele su da jedu ne samo sutine
17
STRUKTURA PARAZITIZMA

izumrlih ivotinja, ve i sutine ivih organizama koje su nastavile da ive i


razvijaju se na fizikom nivou planete. I opet, njihove rtve su one
sutine, koje nemaju dovoljno pouzdanu zatitu u vreme boravka na tim
nivoima.

Drugi deo izumrlih astralnih ivotinja se prilagoava novim uslovima,


koristei takozvani energetski vampirizam ... Koja je sutina tog
fenomena?!
Svaki ivi organizam ima zatitno psi-polje, koje obezbeuje najpovoljnije
uslove za funkcionisanje organizma, titei ga od dejstva drugih psi-polja.
Dakle, energetski vampiri, nalaze ivotinje sa oslabljenom ili unitenom
psi-zastitom, unjedruju se kroz nju u sutinu te ivotinje i uzimaju sebi
komad vitalne sile - energetskog potencijala, stvorenog fizikim telom
rtve.
Rezultat je znaajno bre iscrpljivanje fizikog tela, i takva sutina
mnogo bre umire nasilnom ili prirodnom smru. Takav energetski uticaj
moe biti i periodian i trajan.
Ali, da bi stvorila takav energetski uticaj, astralna ivotinja mora da
"otvori", prevazie kvalitativnu barijeru izmeu fizikog i eterinog plana
planete, a u nekim sluajevima, dve barijere - eterinu i astralnu. To
zahteva odreeni potencijal.
U razliitim vremenima debljina ovih barijera je razliita. Maksimalna
gustina barijera je u toku dana, a minimalna - nou.
Minimalna gustina ovih barijera je izmeu ponoi i etiri sata ujutro. Zbog
toga, veina energetskih vampira su none grabljivice koje idu u lov po
mraku ...
Osim toga, povrina planete ima razliitu energetsku strukturu, to utie
na debljinu barijera. Efekat moe biti kako negativan (pri kojem debljina
barijere postaje manja u zonama sa takvom energijom) ili pozitivan (pri
kojima se gustina barijere poveava). Tako, na povrini planete postoje
negativne zone - negativne geomagnetske zone, u kojima su te barijere
odsutne ili su veoma slabe, ak i po danu.
U tim zonama, svaki organizam je izloen negativnim dejstvima,
ukljuujui i efektima astralnih vampira. To dovodi do brzog slabljenja,
iscrpljenosti, a u budunosti, pri dugoronom prisustvu u tom regionu,
brzog unitavanja tela.
Zbog toga, ako je prostorija, u kojoj spava ovek u toj zoni, telo oveka
18
STRUKTURA PARAZITIZMA

brzo slabi, nema normalan san, a na kraju takav ovek dobija ozbiljne
bolesti, vrlo esto rak ...

7. PODVOJENE LINOSTI...

Kada smo u odreenom emocionalnom stanju, ili otvoreni, moemo oslabiti


svoju odbranu i lako moemo biti podvrgnuti bilo kakvom uticaju, namerno
ili nenamerno, ili astralnim parazitima. Bivajui u stanju stida, bola,
prevelikih negativnih ili pozitivnih emocija, ni ne primetivi, postajemo
predmet manipulacije tue, spoljne sutine i to onda dijagnostikujemo kao
podvojene linosti. O tome se ne pria, kao da takav problem ne postoji.

Takve sutine stiu status domaina, a naa sopstvena moe biti blokirana
ili ak izbaena iz tela. Na taj nain smanjujemo evolutivni nivo svoje
sutine ili oboljevamo, ne poznavajui prave zakone prirode. Kakvim
lekovima se moe tretirati neto kao to je "podeljena linost", ako je
uzrok u potpunosti na drugom nivou? A mi nikada nismo ni uli da imamo
neku vrstu zatite, koju je mogue izgraditi i upravljati sa njom...

Ako, iz nekog razloga, ovek ima oslabljeno zatitno psi-polje, postoji


mogunost ne samo proboja na bilo kom mestu, ve i prolaz kroz zatitu, i
zahvatanje fizikog tela drugom sutinom. Pri tome,moe da ue kako
ljudska sutina, tako i sutina bilo koje astralne ivotinje.

Razmotrimo ovo detaljnije ...

Kada je pun mesec, kada je negativan uticaj energetskih tokova iz astral-


nog i eterinog plana maksimalan, postoji jo vee ometanje ve
oslabljenog psi-polja. A u nekim sluajevima ono moe nestati potpuno ... U
fiziko telo bez psi-zatite ili sa veoma slabom psi-zatitom moe ui ne
samo sutina oveka, ve i neki drugi entitet sa etreinog ili nieastralnog
plana.

Istovremeno, ta sutina moe zauzeti tue fiziko telo kako privremeno,


tako i trajno. U ovom drugom sluaju, "domaa" sutina je potpuno
19
STRUKTURA PARAZITIZMA

blokirana napadaem ili se iskljuuje potpuno, kao pri smrti.

Dok je u fizikom telu "tua" sutina - okupator , ona ostvaruje svoje


elje i potrebe. Fiziko telo se moe porediti sa odeom koju ovek skida
pre odlaska u krevet i ponovo oblai ujutro posle ustajanja ...

I ako neko, dok vi spavate, obue vau odeu, radi u njoj sve to hoe, a
posle vam je vrati, onda vi, naravno, neete znati ta je radio ovek,
nosei vau odeu u periodu dok ste spavali. I ako neko, videvi tu istu
odeu na vama, kae, da je video oveka u toj odei, koji je uinio ovo-ili-
ono, onda e to za vas biti jednako eksploziji razarujue bombe ...

To je sasvim uobiajena pojava meu psihijatrijskim bolestima kod ljudi.


Veoma zanimljiv je primer jednog fenomena ove vrste ... Jedna devojka je
bila veoma strogog morala, vodila lep ivotni stil i nije dozvoljavala nikakav
seksualni kontakt sa mukarcima. Svake veeri odlazila je na spavanje i
budila se ujutru spokojna.
Ali kada je njena sutina tokom spavanja naputala telo, u naputeno
fiziko telo ulazila je druga enska sutina, ali sa potpuno suprotnim
moralom ... "Nosila"je slobodno telo, izlazila je na ulicu i imala buran sek-
sualni ivot. Ujutro, pre povratka"prirodne" sutine u telo domaina,
vraala se ta sutina na svoje mesto, dok domaa sutina apsolutno nita
nije znala o avanturama svog fizikog tela. Jednog dana, devojka je ot-
krila da je trudna. Moete li da zamislite kako se oseala tada?! ta je
"sveti" duh uradio sa njom?!.

8. MALO O MESEARENJU ...

Fenomen tzv mesearenja je primer nepotpunog zauzimanja fizikog tela


stranom tudjom sutinom, kada uljez ne moe u potpunosti da se ukljui
u tui mozak i kontrolie sve funkcije mozga i fizikog tela. Ona se aktivi-
ra samo na nivou primitivnih modanih struktura, to se manifestuje u
mehanikom (nesvesnom) kretanju u stanju mesearenja.

Ako, u nezatieno fiziko telo ue sutina astralne ivotinje, zahvaeno


20
STRUKTURA PARAZITIZMA

telo e postupati u skladu sa nainom ivota ivotinje-okupatora. I, ako je


ta ivotinja, u svom prethodnom ivotu, u svom fizikom telu ubijala
druge ivotinje i jela ih, "posuujui" telo oveka, ta sutina e delovati
apsolutno isto, koliko to dozvoljava, naravno, mogunost tela oveka.

9. TA UTIE NA SLABLJENJE PSI POLJA

A sada emo razmotriti druge situacije koje dovode do unitenja ili


slabljenja zatitnog psi-polja oveka. Jedna od najzanimljivijih pojava te
vrste je uticaj alkohola na telo oveka i njegovog zatitnog psi-polja. Na-
ravno, tu si ostali uticaji pout narkomanije, sekti, muzike, farmacije,
premena structure prostora klimatskim I geofiziki orujima, kao vrlo
vaan uticaj istie se pomodarstvo koje jako dugo ima upravo tu ulogu.
Teko je sada nabrojati sve, ali bukvalno ne postoji sfera preko koje se ne
utie na slabljenje psi polja oveka.

10. KAKO DELUJE ALKOHOL?

Medicina ve 300 godina dijagnostikuje alkohol kao narkotiki, neu-


rotropiki i protoplazmatiki otrov, to jest otrov, koji deluje na nervni
sistem, i na sve ljudske organe, unitavajui njihovu strukturu na
elijskom i molekularnom nivou.
Kao posledica akoholizma, kiseonik prestaje da stie u modane elije,
poinje hipoksija, odnosno nedostatak kiseonika u tkivu (nedostatak kise-
onika). Tu hipoksiju zapravo i doivljavaju ljudi koji su navodno bezopasni
u alkoholisanom stanju. I to dovodi do "ukoenosti", a potom i odumiranja
delova mozga.
Sve to, oivljavaju oni koji piju alkohol kao "slobodu" od spoljanjeg sveta,
slino euforiji putenog iz zatvora. U stvari, samo deo mozga vetaki
iskljuuje iz percepcije esto "neprijatne" informacije.
Ovo hipoksija je simulator slobode, oseanja koje se javlja u svesti ljudi
pod uticajem alkohola.
Ali taj oseaj slobode - nije sloboda, ve opasna iluzija. Mislei na taj
21
STRUKTURA PARAZITIZMA

nain da se "oslobodio" od okruenja i od problema, pijanac nastavlja da


bude okruen istim ljudima i okolnostma, a prestaje da bude svestan
svojih postupaka i misli.
Imajmo na umu, da "san", koji dolazi kao rezultat snanog opijanja, nije
san u normalnom fiziolokom smislu. To je - gubitak svesti usled neuro-
hemijskih poremeaja izazvanih alkoholnom hipoksijom mozga - alkoholna
koma. Drugim reima, tokom gladi za kiseonikom budan organizam ne moe
da die, i kako bi se olakalo disanje (da ovek ne bi umro), postoji od-
brambena reakcija - "san" kako bi se smanjila brzina metabolizma u njemu.
Na taj nain, alkohol je nevidljivo, ali i veoma mono oruje, u cilju
oduzimanja razuma oveku. A ako pije ceo narod, skoro kao na i biva
doveden u ambis pijanstva, to znai - da se liavaju urazuma i svi ljudi, i
da se od inteligentnih, kreativnih, misleih, sa naprednim ciljevima, stvara
dvonogo robsko stado ...

Alkohol uvek ima vrlo negativan uticaj na ljudsko telo i njegovo zatitno
biopolje. Princip dejstva je vrlo jednostavan i poznat stotinama godina.
Jednostavnost proizvodnje i veoma niska cena ine alkohol osnovnim
orujem za masovno unitenje svetske populacije. Uz to alcohol ima
pecifinu prirodu uticaja na "tanka" tela oveka, odnosno, njegovu duu.

Alkohol, odnosno, etil alkohol sadran u njemu, ima snanu negativnu ener-
giju. Eterina struktura etil alkohola je veoma aktivna i jako utie na
eterino telo oveka. To je jedan od razloga zato je pijan ovek mnogo
slabiji nego trezven ovek.
Alkoholna pia imaju jednu karakteristiku koja je uzrok psiholoke po-
trebe za alkoholom. On sadri jednostavne eere - glukozu i fruktozu,
koji se veoma brzo apsorbuju u krvi i proizvode talas pozitivne energije.
Etil alkohol po svom uticaju na telo, je inertan. Njegova negativna
struktura deluje kroz nekoliko sati, kada organizam, njegova jetra, vie
nije u stanju da neutralie etil alkohol.
Jetra proizvodi enzim koji razara alkohol. injenica je da je etil alkohol
proizvod raspadanja sloenih eera, i stoga jetra proizvodi taj enzim. Ali,
naravno, ne za to, da bi razlagao popijen ovekom etil alkohol.
Na taj nain, nakon nekoliko sati intenzivnog rada, jetra oveka troi sve
svoje rezerve i resurse za razvoj ovog enzima. Ostatak izmeu koliine
etil alkohola koje je ovek popio i one i koju telo moe da razgradi,
22
STRUKTURA PARAZITIZMA

poinje da negativno utie na eterino telo oveka.


Pri tome, eterino telo oveka je zasieno negativnom energijom, to
dovodi do naruavanja ravnotee temelja sutine. I kao rezultat,
dramatino se smanjuje gustina zatitnog psi-polja oveka. Vrlo esto,
ujutru, nakon pijenja alkohola, ovek se osea mamurnim, vrlo umorno, sa
vrtoglavicom, muninon, povraajui.
Povraanje je, uzgred, jo jedna odbrambena reakcija organizma; kada
jetra nije u stanju da nastavi da razgrauje alkohol, mozak stimulie
greve u stomaku i crevima kako bi se izbacilo ono to je jo ostalo u
njemu (zahvaljujui tome, deo alkohola se izbacuje iz organizma).
Psiholoki, imajui ujutru takvo stanje, ovek pamti da se nakon to je pio
alkohol, oseao veoma dobro. A prirodna reakcija je da je potrebna jo
jedna doza alkohola ... I to se ponavlja. A ako se to nastavlja aktivno i
due vreme (za razliite ljude - razliiti vremenski periodi), onda ovek
dovodi sebe do akutnog trovanja alkoholom.
Pri tome zatitna koljka oveka postaje sve slabija i slabija, oko njega se
okupljaju astralni vampiri, u oekivanju velikog praznika ... Telo alkohol-
iara poinje da se brzo raspada i stari. A kada telo oveka kao rezultat
dugogodinjeg uzimanja alkohola, nije u stanju da sasvim ragrauje etil
alkohol, njegova koncentracija u modanim neuronim poinje da raste i
dostie kritinu vrednost, na kojoj neuroni poinju da umiru.
U takvoj situaciji, sutina oveka prelazi na ekstremne mere - otvara
strukturu neurona fizikog mozga, pri emu protok materije sa viih men-
talnih planova poinje da probija sva tela oveka i razgrauje etil alkohol.
Ali, poto neuroni mozga evoluciono nisu spremni za to, poinje i unita-
vanje njihovih postojeih struktura - zaetke mentalnih i astralnih tela.
Ovo je - krajnji stadijum, od ijih posledica organizam i sutina jo uvek
mogu da se oporave, ali opet je to mogue najvie dva puta, ne vie. Ako se
to deava esto, poinje vrlo brzo unitavanje temelja mentalnog, a posle i
potpuno unitenje astralnog tela sutine. Iz tog razloga, mozak alkohol-
iara posle smrti izgleda kao kod novoroeneta, a ponekad ak kao kod
fetusa - skoro potpuno gladak ... Ovaj mozak prolazi kroz fazu obratne
evolucije.
Zanimljivo je, da u momentu takvog "otvaranja" mozak oveka moe da
prima informacije sa drugih planova planeta: ovek poinje da vidi "pakao",
i razne druge, nimalo prijatne stvari. Samo u takvom stanju mozak oveka
vidi astralne ivotinje, koje po izgledu zaista nisu prijatne, a esto su jo
23
STRUKTURA PARAZITIZMA

odvratnije od samog avola ...


Uzgred, o "avolima" ... U doba dinosaurusa je bila jedna vrsta (takoe
izumrla) - uspravnohodajua, sa razvijenim prednjim troprstim udovima,
vrlo slinim rukama, takoe troprstim nogama, sa repom, sa oblikom
lobanje slinoj ovekovoj sa velikim oima i ustima nalik kljunu, a kod
nekih sorti su ak bili rogovi ... Zar to nije potpuna slika avola, koji u
paklu grenike kuva u vrelom kotlu?!?
Ovaj izumrli vid dinosaursa, paleontolozi su nazvali dizanopitek. Dakle, u
stanju akutnog alkoholnog trovanja ovek vidi ove astralne ivotinju koje
pokuavaju da potpuno unite ostatke njegovog zatitnog psi-polja i slasno
"pojedu" njegovu energiju ... Kada neko vidi sve ovo, on prirodno pokuava
da se sakrije ili da odbije ove napadae "predatore". I ako oni, koji se ne
nalaze u istom stanju kao oni, posmatraju sve to neko vreme, njihove akci-
je, teak govor, izgleda im sve vie udno ... pogotovo kada ponu da im
pokazuju, da se iza nekog ugla pojavljuju ova ili ona udovita .. .
Lekari nazivaju ovo stanje "delirijum tremens" i uzimaju u obzir sve ove
vizije i halucinacije. Ali sve te "halucinacije" su nekako veoma zanimljive:
svi ljudi koji su u stanju "delirijum tremensa" (a njih je na hiljade ili mil-
ione ljudi, ako govorimo o istoriji oveanstva), bez obzira na starost,
rasu, kulturu, verovanja i obrazovanje, videli su i vide gotovo istu stvar ...
to je previe da svi imaju iste "halucinacije", zar ne? ..
I ako je mogue zamisliti, da je ljudima prolih vekova, posle isprianih im
u detinjstvu bajki i propovedi svetenika o paklu, njihova bolesna mata
dovodila njima te sutine, onda je to uzrok to ljudi danas koji ne veruju u
"strane prie" ( a neki od njih ak ih nisu nu uli), u stanju "delirijum
tremensa" vidi iste "demone", koje su videli njihovi oevi i dedovi?!.
Naravno, ovo nije - halucinacija ... ovek u stanju "delirijum tremensa" vidi
prave sutine eterinog i nieeastralnog nivoa Zemlje. Samo niko, naalost,
ne daje tome pravilno objanjenje."

24
STRUKTURA PARAZITIZMA

11. ALKOHOL SE KORISTI I KAO ORUJE

Vodka se u evropskom delu moderne Rusije prvi put pojavila 1428.g, i ona
je bila brzo zabranjena! Ponovo je votka u ruske zemlje doneta sredinom
16. veka, a prva kafana se pojavila pod Ivanom Groznim u Moskvi, i ona je
bila tada jedinstvena, nazvana je "Careva konoba."
U isto vreme za pojavu u pijanom stanju na javnim mestima ljudi su bili
kanjavani i slati u zatvor da se otrezne.
Tek kod Petra Velikog votka se pojavljuje svuda.( dvojnika pravog Petra).
Da bi popunio brzo praznu riznicu, Petar je uveo mnoge promene. Zapravo
on dovozi iz vedske votku i stvara dravni monopol nad vodkom. Vodka se
prodavala u dravnim kafanama, restoranima i na stanicama gde su se
menjali konji. Do Romanovih pijanstvo se u Rusiji smatralo porokom. Naime
Petar prvi je poeo da iri pijanstvo u Rusiji pokretanjem iroke reklamne
kampanje, nameui pijanstvo na svim nivoima drutva, a i sopstvenim pri-
merom je navodio njude da piju. Monopol nad vodkom donosio je fenom-
enalan profit za trezor. U sovjetsko doba, boljevici su "umnoili" eksper-
iment Petra "Velikog" tako to su od votke napravili tenu valutu,
posredstvom koje su pljakali ljude, oduzimajui od njih i zadnje novce,
koji su im davani u vidu plate, itd. Ali ak i u vreme Petra Velikog, poznata
Petrovskaja votka imala je jainu samo do 14 gradi!

to se tie Srbije pokuao sam da se setim da li sam u pesmama predko-


sovskog, kosovskog ili kasnijih ciklusa, pa i u pesmama koje su starije
naiao nekada na pomen alkohola u nekom obliku. Ispostavilo se da sam za-
pazio pomen alkohola, ali samo u vidu medovine, ini mi se kod Kraljevia
Marka i nigde vie.

Isto kao i o Rusima, mada je kod njih to vie izraeno, i o nama se smatra
da smo podloni alkoholu i opijanju. Meutim, do srednjeg veka nema po-
dataka o upotrebi alkohola kod nas, iako mi smatramo da je rakija oduvek
prisutna, makar onoliko koliko i sami postojimo. Ispostavlja se da je i ona
nekako nametnuta kao vid nevidljivog genocida.

Dakle, implantirana ideja o neobuzdanom ruskom ili srpskom pijanstvu je


oigledna la, da bi se ocrnil celi narodi! Aktivno unitavanje naroda je
poelo tek nakon komunistikih revolucija kada alkohol postaje implanti-
25
STRUKTURA PARAZITIZMA

ran svim moguim sredstvima na svim moguim nivoima! Jedan od glavnih


razloga za alkoholisanje stanovnitva od strane stvaraoca komunizma je
bio taj to se kod stanovnitva koje je pod uticajem alkohola LAKO UP-
RAVLjA PSI DELOVANJEM, JER ALKOHOL RUI JEDINSTVENU
ZATITU OVEKA!

I to nije sve!

Alkohol unitava ne samo zdravlje i psihu oveka koji ga pije, ve


izaziva i genetske promene. Utvreno je da kada se koristi PREKO 8-9
LITARA ETIL ALKOHOLA PO GLAVI STANOVNIKA GODINjE,
NASTAJU NEPOVRATNE GENETSKE PROMENE! U ovom trenutku po-
tronja etil alkohola po glavi stanovnika je via od 18 litara godinje po po-
dacima u Rusiji, a neka je kod nas samo upola manje, sasvim je dovoljno!
Socijalni paraziti PRETVORILI SU ETIL ALKOHOL U GENETSKO
ORUJE! I najuasnije u ovome je injenica da ljudi pod uticajem neuro-
lingvistikog programiranja "dobrovoljno" unitavaju sebe i svoju decu i
naciju u celini!

12. EMOTIVNA STANJA

to se tie raznih emotivnih stanja, ona igraju vanu ulogu u obaranju


stepena jaine naeg psi polja.

esto dolazi do otvaranja mozga pri vrlo monim emotivnim okovima i


stresovima. Emocije budu poput eksplozije mozga iznutra sa astralnog
plana, i nepripremljeni evolutivno mozak se otkriva, i kroz njega poinju
da teku energetske tokovi i informacije. Mozak ni strukturno ni evolu-
ciono nije spreman. On poinje da tone u masi informacija, koje nije u
stanju da "svari".

Takvo preoptereenje naruava funkcije neurona mozga, i mozak oveka


prestaje adekvatno da sagledava informacije koje dolaze u njega. Mozak
jednostavno nije u stanju da stvori sa ovim informacijama potpuno, celo,
harmonino razumevanje. U njemu vlada haos ... i ovo se deava uprkos
26
STRUKTURA PARAZITIZMA

injenici da je svaki element tog mozaika istinit.

Kao rezultat otvaranja mozga, ovek dobija samo ... izofreniju razliitih
stepena teine. Osim toga, takvo preoptereenje mozga dovodi do
unitenja zatitnog psi-polja, a postoji i mogunost napredovanja bolesti,
kako na nivou fizikog tela, tako i na nivou sutine.

S obzirom da veina ljudi ne vlada svojim emocijama, relativno este ljud-


ske aktivnosti tipa tzv. astralnog putovanja, rekreativnog i medicinskog
unoenja narkotika, naizgled bezazlene drustveno prihvaene zabave sa
prizivanjem duhova i sl. u stvarnosti dodatno otvaraju nae energetsko
polje za ove energetske parazite koji se hrane ljudskim emocijama. Jedan
od estih uzroka astralne zaposednutosti su seksualni kontakti. Ovi ener-
getski paraziti se lake prenose bliskim fizikim kontaktom i druenjem
nego to se prenose kondilomi ili seksualne bolesti. Zanimae vas da je to
stvarni uzrok obuzetosti pornografijom ili seksualnim nastranostima koje
se propagiraju kao skoro normalno drutveno ponaanje.

Ecimo, uznemirenost, zabrinutost, optereenost, napeti ivci, makar de-


limino. A tada se, po pravilu pojavljuje neki niz naoko sluajnosti tako da
jo vie zatee strune ivaca. Postajemo sve razdraljiviji.

Postoji mnogo naina da se povea razdraljivost.

Pretpostavimo da negde jako urite i bojite se da ete zakasniti. Od tog


trenutka sve se urotilo protiv vas. Ljudi vam prepreuju put i pristojno
koraaju, a vi ih nikako ne uspevate zaobii. Trebate brzo proi kroz
vrata, a tamo se doslovno postrojava red usporenih ljenivaca koji jedva
podiu noge. Na putu se ista stvar dogaa s automobilima. Kao da su svi u
dogovoru.

Naravno, puno toga moemo pripisati percepciji: kad urimo, ini se kao
da ostatak sveta usporava. Ali prisutni su i oigledni znakovi: lift ili auto-
mobil je u kvaru, autobus kasni, na putu se stvara saobraajni ep i to je
ve nekakva zlonamerna stvarnost.

Evo i drugih primera.


27
STRUKTURA PARAZITIZMA

Ako ste zbog neega zabrinuti i optereeni, ljudi oko vas inie upravo
ono to vas nervira i to upravo u trenutku kad biste eleli da vas ostave na
miru.
Deca poinju da izvode ludorije i ako su do tada bila mirna. Neko pored
vas poinje glasno da vaei i srei.
Razliiti subjekti vas ometaju i dosauju vam svojim problemima. Svuda
vam smetaju nekakve prepreke. Ako nekoga oekujemo sa nestrpljenjem,
on dugo ne dolazi. Ako nekoga ne elimo da vidimo, obvezno e se pojaviti.
I tako dalje.

Uporedo s pojaavanjem razdraljivosti, taj pritisak sa strane postaje


sve intenzivniji. to je vea napetost, okolina vas aktivnije nervira.

ta uzrokuje takvo ponaanje?

U psihologiji nesvesnog uopte ima puno rupa. Ma kako neobino bilo, u


veini sluajeva ljude pokreu nesvesni motivi. Ali zadivljujue je da se
pokretaka snaga koju oblikuju podsvesni motivi ne nalazi unutar ljudske
psihe, ve izvan nje.

Te su snage nevidljive stvarne energetsko-informacijske strukture koje


je stvorila energija misli ivih bia larvi i parazita. Oni se uvek pojavlju-
ju onde gde se moe izvui
korist od energije sukoba.

Paraziti i larve poput pijavica oseaju polarizaciju kao razliitost u ener-


getskom polju i pokuavaju da se prikae. To jo uvek nije tako strano.

Sav uas je u tome da oni, osim to apsorbuju energiju sukoba, na neki


nain navode ljude da svojim ponaanjem stvaraju jo vie takve energije.
Oni ine sve da bi energija snano izbijala. Povlae ljude nevidljivim niti-
ma i ljudi se pokoravaju poput marioneta.

Njima je nedostupna ista ljudska svesnost, a ona im nije ni potrebna -


potpuno je dovoljna i podsvest. Po pravilu svi ljudi u odreenom stepenu
spavaju i dok su budni. Mnoge stvari ovek obavlja automatski, oputeno, a
da toga nije svestan.
28
STRUKTURA PARAZITIZMA

Nivo ovekove svesnosti lino je niska kad je kod kue ili u gomili. U poz-
natim je uslovima potreba za povienom samokontrolom mala i zato se
ovek ponaa oputeno i gotovo spava. Suprotno tome, u vanjskom, ali us-
kom krugu ljudi, svesnost je najaktivnija i pod samokontrolom. Tokom
veeg okupljanja ljudi, ovekove aktivnosti ponovno postaju spontane, ali
pritom dolaze i u snanu korelaciju s optim ushienjem cele mase.

Beskonane bitke rvi i parazita - bez obzira na to radi li se o porodinim


svaama ili oruanim sukobima - vode se upravo u skladu s tim.

Tamo gde deluju paraziti, zdrav razum je nemoan. Ba zato delovanja po-
jedinih osoba, kao i celih drava, vrlo esto ne ulaze u okvire zdravog
razuma. U konfliktnim se situacijama ljudski motivi nalaze pod uticajem
parazita.

Zato se i postie ovakav neobian efekat prema kojem svoje prole radnje
doivljavamo kao san: Gde mi je bio razum? Zato sam doao na zamisao
da tako postupim? Zato to je ovek delovao, a da toga nije bio svestan.
Tek na kraju, kad spoznaja vie nije podvrgnuta vanjskom delovanju, sve
to se dogodilo dobiva odgovarajuu ocenu.

Bliski se ljudi svaaju i rastaju ako su uvereni da karakterno ne odgova-


raju. Ipak, postojali su trenuci sree kad je sve bilo prekrasno. A onda se
ovek bez ikakva razloga menja i poinje se ponaati neprijateljski. To
nikako nije u skladu s njegovim dotadanjim ponaanjem. Sve vam je to
poznato, zar ne?

U stvari ovde nije re o tome da se jedna ili druga osoba promenila. ovek
se prema partneru odnosi savreno neprihvatljivo zato to ga na to
prisiljava parazit.
Parazit upravlja podsvesnim motivima suprotstavljenih ljudi. I takvo je
upravljanje usmereno na poveavanje energije sukoba. ovek nije svestan
to ga tera u sukob. Moe postupati potpuno nelogino i neodgovarajue.

Takav je efekat uoljiv kod neobjanjivo tekih prekraja. Nakon prekra-


ja, kad je ve na okrivljenikoj klupi, prekrilac se prisea svojih prolih
dela s uenjem: Snalo me nekakvo pomraenje. I on ne lae - to se i
29
STRUKTURA PARAZITIZMA

dogodilo. Za samog prekrioca sve je potpuno neoekivano, sve to je


uinio doivljava kao straan san.

San postaje dubokim ako panja upadne u omu. U specifinim kolektivima,


na primer, u vojsci, grupi ili sekti okuplja se drutvo s odreenim stereo-
tipima ponaanja i razmiljanja. To uspavljuje i podsvest se potpuno ot-
vara za zombirajue delovanje parazita. I tada se dogaaju stvari koje se
sa strane ine potpuno neshvatljivim.

Zato ljudi s takvom estinom ubijaju sebi sline jer se klanjaju nekim
svojim bogovima? Kome to smeta? Ljudi zbog ratova ive u bedi i umiru ih
desetine, stotine hiljada, milioni. Gdje je nagon za samoodranjem? Borbu
za bogatstvo i teritorije jo je mogue razumeti, ali kako objasniti borbu
za uverenja?

Odakle to zlo dolazi?


Paraziti su univerzalan izvor zla. Treba neko vreme malo promatrati i sve
postaje savreno jasno: o emu god se radi - sve se usmerava na povean-
je energije sukoba. Ako se borba i smiri, to se dogaa tek nakratko, da bi
se potom razbuktala novom snagom.

Naravno, postoje razliiti paraziti i oni su u razliitoj meri destruktivni.


Mnogi su od njih bezazleni. Ne radi se o tome da se u potpunosti moramo
osloboditi svih parazita. To i nije mogue. Glavno je da ne budemo mari-
onete, ve da delujemo svesno kako bismo te strukture iskoristili za svoj
interes. Ali kako se osloboditi njihovog uticaja?
Probudite se i osvestite na koji nain parazit pokuava vama da manipulie.

Razumeti ta se dogaa ve je pola posla. Snaga uticaja parazita obrnuto


je proporcionalna svesnosti. On vama vlada sve dok spavate na javi.

Buenje iz sna koji sanjamo budni, mora biti apsolutno jasno kao to je
ve bilo reeno: U odreenom trenutku ne spavam i sasvim sam svestan
ta radim i zato ba ovako. Ako ste toga svesni, sve je u redu. Ako ipak
niste, znai da ste u bilo kojoj, ak i beznaajno konfliktnoj situaciji,
marioneta.

30
STRUKTURA PARAZITIZMA

Tee je kad vas neto uzrujava. U tom e sluaju ivci biti napeti. To
obino znai da je parazit vau panju uhvatio u omu. Kako biste se oslo-
bodili parazita, potrebno je postati ravnoduan. Ali to je teko postii.

Na primer, komije vas nerviraju svojom muzikom koja vam je uasna. Va


je zadatak da se na bilo koji nain otkaite od parazita. Ali naterati se
da ne reagujete praktino je nemogue. Beskorisno je obuzdavati emocije.
Umesto toga, panju treba preusmeriti na neto drugo.
Pokuajte sluati vlastitu muziku, ali ne glasno, ve toliko da priguite
komijinu. Smislite jo neke naine kako da odvratite misli. Ako vam poe
za rukom okupirati se neim drugim, komije e se postepeno stiati.

Isto je i u svim drugim sluajevima.

Uvukli su vas u igru parazita kome je cilj da povea energiju konflikta. Da


biste se oslobodili ome, morate preusmeriti panju.
Ali, nije sve ni tako loe. Moglo bi se pomisliti da je sve reeno samo
nekakvo udovino lupetanje. Naravno, nije lako prihvatiti misao da
nekakve strukture mogu nama upravljati. Prihvatanje te spoznaje stvar je
linog izbora. I nije nuno da verujete. Prouavajte i sami donosite
zakljuke.

13. JEDAN OD NAINA UZIMANJA ENERGIJE PREKO SLIKA

Godine 1987., u Prvom moskovskom medicinskom institutu, ispitivali su i


primenjivali veoma iroko sesije anti-starenja i zdravlje-obnavljanja za
"elitu". Da bi se to sprovelo, konstruisali su, tzv. astralnu mainu, koja je
bila velika spiralna cev kojom cirkulie slani rastvor (0,9% rastvor natri-
jum hlorida). Pomou kolebanja magnetnog polja dobijali su to, da se
ivotna energija oveka donatora predaje "izabranom", nakon ega taj
drugi oseti nalet snage, i to je bio efekat podmlaivanja, dok je istov-
remeno ovek donator slabio, i imao drugaiju patologiju. I to je vie
ovek donator ukljuen u takvu "transfuziju" ivotne snage, uoavane su

31
STRUKTURA PARAZITIZMA

sve tee i opasnije zdravstvene posledice.


Za oporavak i podmlaivanje "izabrani" je udobno smetan na posebnu
lealjku, koja je zajedno sa njim smetana unutar gigantske spirale. Na-
ravno, samo mentalno poremeena osoba se moe dobrovoljno sloiti da
postane donator. Ali vrlo esto donatore o tome niko nita nije pitao!
"Samo" je uzimana fotografija eljenog donatora i ... koja bi bila smetena
u poseban deo avolske maine. Posredstvom zraenja fotografije oveka
donatora magnetno polje je dobijalo isti efekat kao da je umesto foto-
grafije bio prisutan sam ovek donator! Mislim da nije potrebno objanja-
vati da donatora koji uestvuje u takvom eksperimentu niko nita nije
pitao. I to - nije izum naune fantastike, ve objektivna realnost! Dakle,
nakon to je Olga izbegla zatvor, on je odluio da je kazni na taj nain.
( Eto zato nije dobro ostavljati svoje fotografije i fotografije svoje
porodice na sojim profilima svima na dohvat ruke. Ne mora biti u pitanju
ovakva maina, ve sasvim obino ili moda neobinije delovanje)

14. INTERNET VAMPIRI - ENERGETSKE KRVOPIJE

Mnogi, naravno, znaju da su energetski vampiri - vrlo realni. Oni nemaju


krvave zube. Mirno idu u lov, ne samo u gluvo doba noi, ve i u sred bela
dana. Povezivanjem na svet internet mree, energetski vampiri imaju na
raspolaganju bezgraninu ispau gde ima na milione potencijalnih rtava.
Gde god da ste u potrazi za informacijama ili komunikacijom, oni vrebaju
svuda. Koliko je opasno komunicirati sa vampirima na mrei i kako da se
izbegne sudar sa ovim stvorenjima? Hajde da istraimo.
Vuk u jagnjeoj koi
Vampiri tumaraju na mrei kako bi "naveli" naivnu rtvu na negativne
emocije. "Donator" svaki put odlazi sa bojnog polja u nestabilnom stanju.
njega preplavljuju emocije od ljutnje do krivice, i svi oni se oseaju veoma
bolesno. Ako vampir deluje dugo, smestivi se u krug "moji prijatelji" na
drutvenoj mrei, stanje rtve e se stalno pogoravati iz dana u dan. Na-
kon toga, to moe dovesti do depresije, nastradili uzrok ne nalazi u ener-
getskim vampirima i nje u stanju da to artikulie, do poremeaja spavanja,
virusnih bolesti, hroninih bolesti i drugih nevolja, ak i do sklonosti ka
32
STRUKTURA PARAZITIZMA

samoubistvu. Ali vampir e biti zdrav i srean, on e procvetati muei


rtvu.
Energetski vampiri nisu isti po svojoj sutini. Noni vampiri, deluju, po
pravilu, spontano. Oni nemaju svesnu elju da dovede rtvu u loe
zdravstveno stanje. Glavna stvar je da su zainteresovani da na mrei nau
pacijenta za beskrajne albe i suze i redovno ih ispoljavaju u zavisnosti od
svrhe. Taj prijatelj stalno kuka i plae, on je uvek loe, nikad nije bio
srean, ceo njegov ivot je kontinuirani niz nezgoda i nesrea. Njegov
status na drutvenim mreama je pun tuge. On nikada ne napie, "Vau!",
"Dobro ti ide," ili "Ja sam srean zbog tebe." Njegovi komentari su puni
slobode i istovremeno su u stanju da pokvare raspoloenje ak iljudima
punim ljubavi prema ivotu.
Dnevni vampir je, naprotiv, aktivan, energian i deluje apsolutno svesno.
Na internetu, najee dolazi pod maskom "trola" - anonimnog agresora.
Ovi ljudi putuju od izvora do izvora, uzrokujui svuda skandale. Oni
bukvalno navaljuju na rtvu, grubo vreaju i poniavaju - a zatim nestaju
sa ratita, ostavljajui oseaj nezadovoljstva kod rtve: rtva nije u stan-
ju da adekvatno odgovori, ne nosi se dobro sa napadom. Ovo stanje je na-
jopasnije, jer gura rtvu u nove i nove kontakte sa "trolom". Kad je rtva
uhvaena, pokuavajui da odbrani svoje dostojanstvo, uvek se ispostavi
da je gubitnik. U teim sluajevima, dnevni vampiri se ujedine i organizuju
usaglaeno dejstvo da nekog progone.

Lek od "krvopija"
Glavna stvar je da je vreme da se shvati da podravate destruktivnu vezu.
Ako ste pogodili da se radi o energetskom vampiru, najbolja stvar koju
treba da uradite je da prekinete svu komunikaciju s njim. Idealno je da
odustanete od Interneta nekoliko nedelja. Naravno, potrebna je izuzetna
snaga volje - ali, verujte, ovo je najefikasnije sredstvo.
Ako iz nekog razloga ova opcija ne uspe (na primer, morate da komunici-
rate na mrei slubeno), postoji nekoliko pravila ponaanja, koja pomau
da se minimizuje teta izazvana onlajn-vampirima.
- Komunicirajte na mrei sa onima koje vi lino znate. Manje kontakta sa
virtuelnim strancima;
- Nemojte se uputati u bilo koju internet rasprvu. ak i ako vam se ini
da moete da dokaete svoje miljenje. to vie mislite da je tako, to je
opasnija zamka - ne upadajte u nju;
33
STRUKTURA PARAZITIZMA

- Pre ulaska u rasprave i svae, napravite zatitu


- Ravnoduno se slaite sa bilo kojom od optubi. Ne uzimajte kritiku
ozbiljno, prevedite sve na alu;
- Ako vam dosauju noni vampiri, sami im se alite na svoj ivot. Na
svaku od njihovih tunih pria ispriajte svoju - jo tuniju. Ne ostavlja-
jte bez negativnog komentara nijednu njegovu re;
- Paradoksalno reagujte na albe "nesrenika": vicevim, smajlijima,
iznenaujue odgovarajte na pitanja. To e vam pomoi da unitite
nametnuti scenario komunikacije.
Ako jo uvek ne moete da izbegnete kontakt sa "vampirom" pokuajte da
povratite ravnoteu. Najbolje sredstvo da se vrati izgubljena energija je
voda. Zbog toga, istuirajte se ili se samo operite tekuom vodom, popijte
toplu olju aja. Proetajte po parku ili trgu - ist vazduh e imati blagot-
voran efekat na um i popraviti raspoloenje. Smeite se ljudima, ak i ako
to ne elite - i posle nekog vremena oseaete da vam se to dopada!
I to je najvanije, ee izlazita sa mree u stvarnost - to zdravo ot-
renjuje i omoguava da primite pozitivnu energiju od kontakta sa pri-
rodom, umetnou i dobrim ljudima, kojih je jo uvek daleko vie nego loih
na svetu.

15.DELOVANJE OZBILJNO DESTRUKTIVNIH PARAZITA NA SVE


NAS.

Mogue je jasno prikazati na sledeem primeru kako paraziti upijaju neg-


ativnu energiju
U dananje vreme:
Zamislite pun stadion, odvija se napeta fudbalska utakmica, strasti su
dole do usijanja, navijai besne.I evo, jedan igra ini neoprostivu
greku koja dovodi do poraza ekipe. Na igraa se spustila bura negodovan-
ja navijaa, spremni su ga rastrgnuti. Zamiljate li kakva se masa nega-
tivne energije obruava na glavu nesretnika? Od takvog bi stranog udara
on naprosto trebao umreti na licu mesta. Ali, to se ne dogadja, on je iv I
zdrav, iako nosi u sebi ogroman oseaj kriviceGde je nestala negativna
energija usmerena na igraa? Pokupili su je paraziti. Kada ne bi bilo tako,
34
STRUKTURA PARAZITIZMA

objekat mrnje gomile bi poginuo, dok bi se idol dizao u neboTakav


nesretnik je simbolina ljudska rtva ritualno prinesena kao hrana
parazita
Imamo prijateljicu u grupi koja je istananijih i prefinjenijih osetila i
koja ivi u blizini jednog velikog stadiona. Ona mi je priala da prilikom
svake utakmice iznad stadiona vidi veliki tamni oblak. Taj je oblak u stvari
energija kojom se hrane paraziti.
Zamislite grupu staricana klupi kako kunu i psuju dravu i vlast. One nisu
sledbenice parazita vlasti, one je mrze iz itavog niza razloga. Ipak, do
ega dolazi? Starice kritikuju vlast kako je nesposobna, korumpirana,
cinina I tupa. Na taj nain one intezivno emituju mentalnu energiju
frekvencijom tog parazita. U stvari je parazitu sve jedno sa koje ga
strane hranite. On e rasti i rasti..Njemu odgovara energija koja dolazi sa
svih strana, vano je da frekvencija emitovanja te energije bude kon-
stantna..
Najvra nit pomoukoje vas paraziti mogu drati je strah. Najstariji I
najjai oseaj. Nije vano ega se bojite, ali, ako je strah povezan sa
nekim parazitom, on e dobiti vau energiju. Uzbuna I nemir ve su slabije,
ali dovoljno vrste niti. Ti oseaji dobro uvruju emisiju mentalne ener-
gije na frekvenciji parazita. Ako vas neto uznemirava, teko je da se
koncentriete na neto drugo. Oseaj krivice je jedan od najirih kanala
preko kojeg paraziti crpe vau energiju.Nameu nam je od samog deti-
njstva. Oseaj dunosti je poseban sluaj oseaja krivice. Duan, znai
neim obavezan, duan ispuniti. Na kraju, krivi kao I pravi, a isto tako I
prinudjeni, hodaju pognutih glava I prinose parazitima svoju glavu u obliku
energije.
Sami mmoete poveati popis niti kojima paraziti privlae sledbenike:
pravednost, ponos, tatina, ast, ljubav, mrnja, pohlepa, dareljivost,
znatielja, interes, glad i slini oseaji i potrebe.
Glavna karakteristika destruktivnih parazita je tenja da privuku na svoju
stranu to vie sledbenika. Zato oni neprestano hukaju svoje sledbenike
jedne na druge: Mi smo ovakvi, a oni su drugaiji! Loi! Ta tenja pokazuje
svu destruktivnost parazita I vodi ka unitenju ivota, kako svojih, tako I
tudjih.
Uzmimo za primer krajnju manifestaciju te tenje rat. Kako bi nagovori-
li svoje sledbenike na ratovanje, paraziti navode argumenta iz konkretne
istorijske epohe. Najprimitivnija metoda koja koja se nekada koristila je
35
STRUKTURA PARAZITIZMA

da se jednostavno naredi da se od drugih uzme ono to je njihovo. Kako je


drutvo postajalo civilizovanije, argumenti su postajali istananiji. Jedan
se narod proglaava superiornim, a drugi tetnim. Dobra je namera podii
nerazvijenije narode na vii nivo, a ako se oni tome suprotstave, primenju-
je se sila.
Posle ratovanja dolaze manje agresivni, ali dovoljno estoki oblici bitaka.
Na primer, borba za trite kapitala, suparnitvo politikih stranaka,
konkurencija u ekonomijama, ideoloka I verska propaganda I tako dalje
A u Egiptu pred navodni egzodus:
Visoko svetenstvo se sastojalo od 22 svetenika, Hijerofanta - proroka
sudbina. 11 Hijerofanta u Gornjem Egiptu, 11 u donjem. Od 11 svetenika,
jedan svetenik je bio glavni (kapiten). Na skupovima su se prikupljala sva
22 Hierofanta, 2 od njih su bila najvia i imali su po svojih 10 pomagaa.
Da bi upravljali celim Egiptom, esto su organizovali rat (utakmicu) iz-
meu donjeg i gornjeg. U tim ratovima,uestvovali su robovi. To je neto
poput naih dananjih spontanih kriza. Sve je kao to je bilo i ostalo je
isto vie od 4000 godina. Pravili su sukobe koji su razvijali visoku dozu
negativnih energija koja se moe uporediti sa tamnim oblakom iznad
dananjih stadiona. Ti Hijerofanti su preci dananjih Levita I rabina koji
potiu direktno iz Avramove nasledne linijeSluili su parazitima, vrlo
destruktivnim kao to to ine I danasa to potie jo iz drevne Indije,
kada su Nagi I Dravidi oboavali boginju Kali I prinosili joj ljudske rtve

16.KAKO SE PONAATI PREMA AROGANTNIM I SEBINIM


LjUDIMA

Nekoliko korisnih saveta o tome kako da se nosite sa arogantnim i


sebinim ljudima.
Oseate se jako i hrabro? To je dobro, ali ako sve vreme preuzimate
ulogu sveznalice, to se moe okrenuti protiv vas, posebno ako ste toliko
arogantni da ne obraate panju na to.
Va arogancija moe dovesti do toga da kolege ne ele da sarauju sa
vama i da prijatelji ne ele da vas sreu.
Arogantnim ljudima poput vazduha je potrebna panja. Njima oajniki
trebaju pohvale i divljenje. Zato budite pametni pa im eljeno dajte
odmah.
36
STRUKTURA PARAZITIZMA

U suprotnom ete morati da provodete dosta vremena na iscrpljujue


rasprave (rasprave su zato to arogantni ljudi ne znaju ta je razgovor ili
dijalog).
Ponekad ta oholost potie zbog velikog i jakog uma. Mnogi arogantni ljudi
su ili veoma pametni (ili misle da su pametni) ili uspeni ... ili i pametni i
uspeni u isto vreme.
Oni koji sebe smatraju pametnim (sa razlogom ili bez), ne shvataju zato
svi ne misle na isti nain kao oni. Oni koji su uspeni, takoe, ne mogu da
shvate zato drugi ne mogu bitu isto tako marljivi kao oni i da dostignu
iste ciljeve.
Sa medicinske take gledita kod arogantnih ljudi postoji miljenje o
svojoj izuzetnosti. To je zatitni mehanizam, U stvari, takvi ljudi nisu
sigurni u sebe.
Ako treba da izgradite poslovni odnos sa takvom osobom, nema nita gore
nego pokuava da igrate igre sa njim ili da ga ugroavate. Da bi ostvarili
uspenu interakciju sa njim, potrebnije je strpljenje da shvatite uzrok
njegovog ponaanja, umesto da se samo ljutite ili smiljate slatku osvetu.
Makimalisti su esto arogantni. To se deava svima, a posebno sa mladim
ljudima koji se oseaju kao da ve znaju sve na svetu, a jo nisu sakupili
osnovna ivotna iskustva (svi smo proli kroz to!)."
Mogu biti bez dubine i razumevanja. Zamislite da stavite na sebe slualice
i veete oi, a vama ba tada pokuavaju da objasne kako da neto uradite.
Oseaj je veoma neprijatan.
Evo tri naina da se nosite arogantnim stavom.
-Sklonite se od galame i dreke, samo se okrenite i idite svojim putem.
Tako im neverbalnim sredstvima kaete da se ne slaete, i da nemate
vremena za takve jednostrane razgovore.
-Samo recite: "Dobro." Nasmeite se i idite. Obino to pomae da se brzo
smiri situacija.
-alite se.
Ponekad arogantan ovek ne moe ni da shvati da svojim reima ili tonom
povreuje druge.
Neukim i arogantnim ljudima je najbolje da se iskreno kae kakve oseaje
uzrokuje njegovo ponaanje, ali veoma diplomatski.
Ako takva osoba nastavi da se ponaa na isti nain, ne povlaite se i
vrsto branite svoje miljenje, ali samo, gde je to mogue, uz podrku
pouzdanih dokaza.
37
STRUKTURA PARAZITIZMA

Meete da imate arogantne efove i da u razgovorima branite svoje


miljenje iako im se ono ne dopada, ali e oni potovati vau taku gledita,
i to e u velikoj meri uticati na njihov odnos prema vama, za razliku od
ostalih zaposlenih koji pred njima klee.
Ako nijedan od navedenih naina ne daje uspeh, onda se koristite
humorom.

17.GOVOR - GLAVNI IZVOR GUBITKA ENERGIJE

U svim istonim filozofijama kae se da gubimo energiju kroz govor. Su-


dimo oveku po onome ta on govori. Govor definie oveka. To je toliko
vano, da treba da to razmemo.
Re ima vrlo monu energiju. Prema statistici, oko 90% nesporazuma se
zapravo desi zbog injenice da ljudi govore loe stvari jedni drugima.
Uvrede i traevi mogu unititi bilo koje prijateljstvo. Samo tri minuta be-
sa mogu ponititi decenije prijateljstve. Govor ima to dejstvo.
On ima veoma jak uticaj na nau karmu. Vrenje unitava naa suptilna tela
ivraa nas unazad. To je ono to zovemo karmom.
Amerikanci su sproveli istraivanje i ustanovili da su vie uspeni oni ljudi
koji imaju mekan i prijatan nain govora i koji dobro usklauju svoje misli.
Oni koji ne mogu da kontroliu svoj govor, zauzimaju poslednja mesta u
svim hijerarhijama.
Mi ne pokazujemo potovanje govoru. Iz toga razloga imamo dosta prob-
lema. Kada kritikujemo druge, mi stiemo lou karmu i uruavamo sve do
tada postignuto na nivou zaraivanja tela sutina. Samo 10 minuta ogo-
varanja, nazovemo li nekoga svinjom ili slino, ni nakon nekog vremena se
neemo oseati bolje. Ve obrnuto. Mi preuzimamo kvalitete i osobine lju-
di koje kritikujemo ili hvalimo. Zbog toga je vano govoriti to vie o
izuzetnim ljudima sa visokim moralom i kvalitetima koje elimo da
dostignemo. ta nas spreava da to radimo? Samo neznanje...

38