Sie sind auf Seite 1von 55
ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK REZULTATI Osijek, 11.05.2017. organizator: ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO
ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK REZULTATI Osijek, 11.05.2017. organizator: ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

REZULTATI

Osijek, 11.05.2017.

organizator:

ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

www.akslavonija-zito.hr

www.facebook.com/akslavonija

Osijek, 11.05.2017. organizator: ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO www.akslavonija-zito.hr www.facebook.com/akslavonija
Osijek, 11.05.2017. organizator: ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO www.akslavonija-zito.hr www.facebook.com/akslavonija
ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 60m - 3. RAZRED - UČENICE

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

Osijek, 11.05.2017.

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 60m - 3. RAZRED - UČENICE

60m - 3. RAZRED - UČENICE

RANK

ST. BR.

IME

PREZIME

ŠKOLA / KLUB

GRAD

REZULTAT

1 769

Emanuela

Balok

Kukuljevid

Belišde

9,67

2 771

Ena

Strugačevac

Kukuljevid

Belišde

9,68

3 917

Tena

Terzid

Ujevid

Osijek

9,94

4 761

Lorena

Šerement

Tadijanovid

Slavonski Brod

10,00

5 953

Ema

Kneževid

Cesarid

Osijek

10,01

6 959

Marija

Pudar

Truhelka

Osijek

10,08

7 770

Lana

Anid

Kukuljevid

Belišde

10,11

8 906

Lea

Župarid

Leakovid

Bošnjaci

10,32

9 772

Marija

Jakobovid

Kukuljevid

Belišde

10,32

10 905

Vlatka

Čipevski

Leakovid

Bošnjaci

10,33

11 890

Sara

Imeri

Vijenac

Osijek

10,45

12 945

Nevena

Horvat

Mihanovid

Osijek

10,50

13 964

Patricija

Kladarid

Nazor

Čepin

10,53

14 933

Nora

Kim

Gaj

Osijek

10,59

15 974

Antonija

Buljid

Krleža

Čepin

10,66

16 937

Katia

Šegavčid

Krežma

Osijek

10,75

17 960

Sara

Duhovid

Truhelka

Osijek

10,75

18 972

Tea

Klusko

Vitez

Osijek

10,86

19 908

Mila

Leakovid

Leakovid

Bošnjaci

10,95

20 955

Ela

Ajhner

Vitez

Osijek

10,95

21 891

Ema

Viduman

Tenja

Osijek

11,00

22 920

Jana

Janoš

Mihanovid

Osijek

11,00

23 944

Karla

Crljevid

Mladost

Osijek

11,00

24 981

Elena

Dadid

Šenoa

Osijek

11,05

25 778

Lucija

Petrovid

Kukuljevid

Belišde

11,07

26 907

Marija

Naglid

Leakovid

Bošnjaci

11,08

27 949

Barbara

Feldi

Nazor

Čepin

11,09

28 952

Ana Zara

Perid

Retfala

Osijek

11,17

29 956

Katarina

Ilibašid

Truhelka

Osijek

11,27

30 966

Lucija

Žanko

Nazor

Čepin

11,28

31 900

Nina

Jerabi

Tenja

Osijek

11,29

32 929

Antea

Kramarid

Mladost

Osijek

11,30

33 896

Ana

Cikolid

Tenja

Osijek

11,34

34 938

Luna

Krivid

Filipovid

Osijek

11,39

35 919

Nina

Erak

Frankopan

Osijek

11,43

36 901

Iva

Ernješ

Tenja

Osijek

11,54

37 961

Nika

Siler

Bilje

Bilje

11,57

38 894

Anđela

Vidid

Tenja

Osijek

11,59

39 913

Dragana

Lukid

Glavaševid

Vukovar

11,60

40 958

Lucia

Novakovid

Vitez

Osijek

11,69

41 931

Sofija

Jačimovid

Mladost

Osijek

11,74

42 968

Mirna

Majid

Frankopan

Osijek

11,76

43 936

Magdalena

Katalin

Višnjevac

Osijek

11,78

www.akslavonija-zito.hr

organizator:

ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

www.facebook.com/akslavonija

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 44 976 Tina Kleščik Frankopan Osijek 11,81

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

Osijek, 11.05.2017.

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 44 976 Tina Kleščik Frankopan Osijek 11,81

44

976

Tina

Kleščik

Frankopan

Osijek

11,81

45

980

Maja

Markovid

Truhelka

Osijek

11,84

46

950

Lena

Ivkovid

Mladost

Osijek

11,85

47

939

Valentina

Španijel

Mihanovid

Osijek

11,89

48

951

Ana

Milas

Mladost

Osijek

11,89

49

902

Laura

Lovrenčid

Tenja

Osijek

12,04

50

940

Lana

Kopid

Frankopan

Osijek

12,05

51

946

Hanna

Nenadovid

Mihanovid

Osijek

12,05

52

947

Lola

Rajčid

Vitez

Osijek

12,10

53

916

Lara

Bosak

Truhelka

Osijek

12,15

54

930

Tena

Lukačevid

Mladost

Osijek

12,20

55

925

Dorotea

Pavkovid

Mladost

Osijek

12,21

56

924

Karla

Grgid

Krleža

Čepin

12,26

57

935

Giancarla

Cebid

Višnjevac

Osijek

12,31

58

915

Ema

Sirovec

Josipovac

Josipovac

12,43

59

893

Anastasija

Sarkid

Tenja

Osijek

12,46

60

895

Katarina

Kereš

Tenja

Osijek

12,48

61

962

Leda

Šokčid

Šenoa

Osijek

12,55

62

904

Karla

Varga

Tenja

Tenja

12,58

63

899

Sara

Romid

Tenja

Osijek

12,69

64

967

Dunja

Sili

Mihanovid

Osijek

14,31

 

903

Tara

Jurid

Tenja

Tenja

dns

www.akslavonija-zito.hr

organizator:

ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

www.facebook.com/akslavonija

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 60m - 3. RAZRED - UČENICI

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

Osijek, 11.05.2017.

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 60m - 3. RAZRED - UČENICI

60m - 3. RAZRED - UČENICI

RANK

ST. BR.

IME

PREZIME

ŠKOLA / KLUB

GRAD

REZULTAT

1

461

Roko

Dimid

Mladost

Osijek

9,75

2

1072

Ante

Grgid

Višnjevac

Višnjevac

9,80

3

462

Dino

Poznid

Mladost

Osijek

9,81

4

496

Mak

Moslavac

Filipovid

Osijek

9,88

5

488

Ivor

Gade

Ujevid

Osijek

9,97

6

464

Vito

Svetina

Mladost

Osijek

10,00

7

463

Gabriel

Bolarid

Ujevid

Osijek

10,01

8

487

Matej

Nikšid

Šenoa

Osijek

10,06

9

268

Toni

Prusina

Galid

Slavonski Brod

10,07

10

483

Filip

Leko

Filipovid

Osijek

10,15

11

1257

Dominik

Damjanovid

Sveta Ana

Osijek

10,16

12

1266

Andrej

Amidžid

Filipovid

Osijek

10,19

13

478

Borna

Bencarid

Ujevid

Osijek

10,21

14

1267

Ivano

Vukovid

Truhelka

Osijek

10,23

15

437

Leon

Gustid

Josipovac

Josipovac

10,24

16

358

Toni

Pešankid

Filipovid

Osijek

10,29

17

420

Karlo

Majhen

Tenja

Tenja

10,34

18

459

Patrik

Jerkovid

Mladost

Osijek

10,34

19

499

David

Ravnjak

Retfala

Osijek

10,42

20

446

David

Popovid

Retfala

Osijek

10,48

21

469

Eugen

Majhen

Josipovac

Josipovac

10,51

22

1255

Gabriel

Šorda

Vitez

Osijek

10,59

23

441

Roko

Rupčid

Nazor

Čepin

10,60

24

485

Mihael

Rudid

Filipovid

Osijek

10,66

25

417

Matej

Buhin

Tenja

Tenja

10,78

26

1259

Luka

Radanovid

Vijenac

Osijek

10,78

27

491

Filip

Sekulid

Bilje

Bilje

10,84

28

494

Patrik

Jakobovid

Truhelka

Osijek

10,86

29

479

Marko

Sanseovid

Višnjevac

Višnjevac

10,89

30

477

Leon

Barišid

Cesarid

Osijek

10,90

31

281

Lovro

Mađarid

Kukuljevid

Belišde

10,91

32

1050

Jakov

Petrovid

Vitez

Osijek

10,91

33

278

Mihael

Stankovid

Kukuljevid

Belišde

10,95

34

280

Lukas

Jelid

Kukuljevid

Belišde

10,95

35

435

Leon

Ajduk

Filipovid

Osijek

11,00

36

1256

Vanja

Madunid

Krežma

Osijek

11,07

37

445

Šimun

Dugački

Filipovid

Osijek

11,11

38

433

Samuel

Vincetid

Leakovid

Bošnjaci

11,13

39

440

Karlo

Topid

Nazor

Čepin

11,17

40

490

Fran

Rupčid

Osijek

11,17

41

1047

Ivor

Matotek

Cesarid

Osijek

11,18

42

421

Digo

Pavid

Tenja

Tenja

11,19

43

414

Mario

Čulid

Vijenac

Osijek

11,20

www.akslavonija-zito.hr

organizator:

ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

www.facebook.com/akslavonija

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 44 493 Maksim Getoš Filipovid Osijek 11,21

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

Osijek, 11.05.2017.

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 44 493 Maksim Getoš Filipovid Osijek 11,21

44

493

Maksim

Getoš

Filipovid

Osijek

11,21

45

430

Adrijan

Jankovid

Tenja

Tenja

11,25

46

448

Ivan

Mihaljevid

Truhelka

Osijek

11,27

47

427

Ivano

Pozder

Tenja

Tenja

11,28

48

456

Tomislav

Samardžid

Mladost

Osijek

11,40

49

468

David

Vuka

Krleža

Čepin

11,44

50

424

Ognjen

Čubra

Tenja

Tenja

11,54

51

467

Ivano

Cvelbar

Josipovac

Josipovac

11,55

52

452

Bruno

Bošnjak

Mladost

Osijek

11,57

53

279

Dino

Starčevid

Kukuljevid

Belišde

11,58

54

419

Lukas

Mađarec

Tenja

Tenja

11,59

55

282

Petar

Pocrnid

Kukuljevid

Belišde

11,61

56

416

Niko

Premec

Ujevid

Osijek

11,65

57

480

Mateo

Dokmanac

Cesarid

Osijek

11,67

58

319

Lovro

Perkovid

Retfala

Osijek

11,77

59

432

Fran

Đeneš

DV Jabuka

Osijek

11,87

60

486

Andrija

Tomid

Retfala

Osijek

11,91

61

453

Marko

Budimir

Mladost

Osijek

11,96

62

442

Karlo

Vojtulek

Nazor

Čepin

12,10

63

497

Ivan

Nenadid

Ujevid

Osijek

12,12

64

443

Jan

Filakovid

Šenoa

Osijek

12,42

65

434

Borna

Pratljačid

Filipovid

Osijek

12,52

66

475

Borna

Vukid

Truhelka

Osijek

12,59

67

473

Mihael

Komljen

Šenoa

Osijek

12,60

68

426

Milan

Kneževid

Tenja

Tenja

12,62

69

431

Karlo

Šprem

Tenja

Tenja

12,63

70

418

Antonio

Ilid

Tenja

Tenja

12,74

71

482

Josip

Križanac

Frankopan

Osijek

12,97

72

450

Ivan

Terzid

Ujevid

Osijek

13,12

73

425

Marko

Podunavac

Tenja

Tenja

13,36

74

1261

Petar

Papa

Osijek

14,05

75

1252

Matej

Kuleš

Osijek

16,32

 

412

Andrej

Polimac Nikolid

Mladost

Osijek

dns

 

444

Cristiano

Kuzman

DV Bobita

Laslovo

dns

 

1254

Jakov

Angebrandt

Šenoa

Osijek

dns

 

1253

Filip

Šmit

Šenoa

Osijek

dns

 

1258

Dorian

Mioš

Bilje

Bilje

dns

www.akslavonija-zito.hr

organizator:

ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

www.facebook.com/akslavonija

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 300m - 3. RAZRED - UČENICE

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

Osijek, 11.05.2017.

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 300m - 3. RAZRED - UČENICE

300m - 3. RAZRED - UČENICE

RANK

ST. BR.

IME

PREZIME

ŠKOLA / KLUB

GRAD

REZULTAT

1

760

Petra

Lesar

Mihanovid

Slavonski Brod

55,54

2

917

Tena

Terzid

Ujevid

Osijek

56,99

3

934

Petra

Žulj

Mladost

Osijek

57,20

4

959

Marija

Pudar

Truhelka

Osijek

58,27

5

921

Lara

Krpan

Šenoa

Osijek

58,58

6

941

Dajana

Imširovid

Filipovid

Osijek

59,52

7

960

Sarah

Duhovid

Truhelka

Osijek

1:00,24

8

905

Vlatka

Čipevski

Leakovid

Bošnjaci

1:00,40

9

918

Sarah

Konjid

Mihanovid

Osijek

1:00,82

10

973

Tara

Solar

Filipovid

Osijek

1:01,11

11

761

Lorena

Šerementid

Tadijanovid

Slavonski Brod

1:01,19

12

922

Iva

Latas

Mihanovid

Osijek

1:01,78

13

944

Karla

Crljenid

Mladost

Osijek

1:02,75

14

933

Nora

Kim

Gaj

Osijek

1:03,47

15

914

Chijara

Majid

Josipovac

Josipovac

1:04,39

16

983

Nina

Pejčid

Filipovid

Osijek

1:04,52

17

948

Patricija

Nenadid

Nazor

Čepin

1:05,22

18

945

Nevena

Horvat

Mihanovid

Osijek

1:05,61

19

952

Ana Zara

Perid

Retfala

Osijek

1:06,69

20

913

Dragana

Lukid

Glavaševid

Vukovar

1:06,98

21

909

Franka

Radoš

Frankopan

Osijek

1:07,12

22

938

Luna

Krivid

Filipovid

Osijek

1:07,49

23

965

Ana Zara

Crndid

Nazor

Čepin

1:07,71

24

985

Lara

Jahn

Krleža

Čepin

1:07,89

25

982

Laura

Kocijan

Filipovid

Osijek

1:09,65

26

961

Nika

Siler

Bilje

Bilje

1:10,60

27

898

Paola

Kujundžija

Tenja

Tenja

1:11,24

28

984

Lorena

Kocijan

Filipovid

Osijek

1:11,30

29

979

Leonarda

Vrhovac

Frankopan

Osijek

1:11,95

30

935

Giancarla

Cerdid

Višnjevac

Višnjevac

1:14,10

31

936

Magdalena

Katalin

Višnjevac

Višnjevac

1:14,17

 

886

Lucija

Pavoševid

Antunovac

Antunovac

dns

 

887

Lana

Modrid

Antunovac

Antunovac

dns

www.akslavonija-zito.hr

organizator:

ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

www.facebook.com/akslavonija

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 300m - 3. RAZRED - UČENICI

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

Osijek, 11.05.2017.

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. 300m - 3. RAZRED - UČENICI

300m - 3. RAZRED - UČENICI

RANK

ST. BR.

IME

PREZIME

ŠKOLA / KLUB

GRAD

REZULTAT

1

462

Dino

Poznid

Mladost

Osijek

54,27

2

1072

Ante

Grgid

Višnjevac

Višnjevac

54,86

3

486

Andrija

Tomid

Retfala

Osijek

55,74

4

488

Ivor

Gade

Ujevid

Osijek

55,75

5

478

Borna

Bencarid

Ujevid

Osijek

56,11

6

438

Karlo

Kundid

Josipovac

Josipovac

57,76

7

267

Filip

Orkid

Mihanovid

Slavonski Brod

57,89

8

483

Filip

Leko

Filipovid

Osijek

58,61

9

268

Toni

Prusina

Badalid

Slavonski Brod

59,21

10

476

Davor

Bertid

Mladost

Osijek

59,73

11

495

Matej

Borzan

Filipovid

Osijek

1:00,18

12

422

Lovro

Piplica

Tenja

Tenja

1:00,48

13

496

Mak

Moslavac

Filipovid

Osijek

1:02,19

14

280

Lukas

Jelid

Kukuljevid

Belišde

1:02,25

15

469

Eugen

Majhen

Josipovac

Josipovac

1:02,95

16

415

Marijano

Šubid

Vijenac

Osijek

1:03,56

17

479

Marko

Sanseovid

Višnjevac

Višnjevac

1:03,64

18

445

Šimun

Dugački

Filipovid

Osijek

1:03,93

19

499

David

Ravnjak

Retfala

Osijek

1:04,50

20

1266

Andrej

Amidžid

Filipovid

Osijek

1:07,20

21

500

Matija

Taslidžid

Krleža

Osijek

1:09,06

22

460

Toni

Matkovid

Mladost

Osijek

1:11,06

23

1260

Matej Manuel

Milas

Ujevid

Osijek

1:11,10

24

1258

Dorian

Miloš

Bilje

Bilje

1:13,49

25

489

Roko

Grgid

Truhelka

Osijek

1:14,71

26

482

Josip

Križanac

Frankopan

Osijek

1:20,44

 

1267

Ivano

Vukovid

Truhelka

Osijek

dns

www.akslavonija-zito.hr

organizator:

ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

www.facebook.com/akslavonija

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. Skok u dalj - 3. RAZRED -

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

Osijek, 11.05.2017.

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. Skok u dalj - 3. RAZRED - UČENICE

Skok u dalj - 3. RAZRED - UČENICE

RANK

ST. BR.

IME

PREZIME

ŠKOLA / KLUB

GRAD

REZULTAT

1

953

Ema

Kneževid

Cesarid

Osijek

3,35

2

934

Petra

Žulj

Mladost

Osijek

3,15

3

943

Helena

Čed

Filipovid

Osijek

3,04

4

972

Tea

Klusko

Vitez

Osijek

3,00

5

977

Ena

Klešdik

Frankopan

Osijek

2,97

6

908

Mila

Leakovid

Leakovid

Bošnjaci

2,96

7

906

Lea

Župarid

Leakovid

Bošnjaci

2,90

8

923

Sara

Grgid

Krleža

Čepin

2,90

9

978

Tena

Vidakovid

Mihanovid

Osijek

2,86

10

889

Lucija

Koluda

Vijenac

Osijek

2,78

11

981

Elena

Dadid

Šenoa

Osijek

2,72

12

888

Nora

Verner

Vijenac

Osijek

2,70

13

971

Lucija

Osvald

Sveta Ana

Osijek

2,69

14

950

Lena

Ivkovid

Mladost

Osijek

2,68

15

926

Tea

Kosanovid

Mladost

Osijek

2,67

16

907

Marija

Naglid

Leakovid

Bošnjaci

2,66

17

958

Lucia

Novakovid

Vitez

Osijek

2,65

18

983

Nina

Pejčid

Filipovid

Osijek

2,65

19

912

Katarina

Lukid

Glavaševid

Vukovar

2,64

20

947

Lola

Rajčid

Vitez

Osijek

2,62

21

954

Petra

Zelenika

Vitez

Osijek

2,60

22

957

Petra

Kovačevid

Bilje

Bilje

2,60

23

955

Ela

Ajhner

Vitez

Osijek

2,55

24

970

Petra

Krešo

Filipovid

Osijek

2,55

25

932

Irina

Nikšid

Truhelka

Osijek

2,53

26

980

Maja

Markovid

Truhelka

Osijek

2,50

27

975

Nikolina

Hanaftaler

Krleža

Čepin

2,46

28

985

Lara

Jahn

Krleža

Čepin

2,46

29

892

Iris

Delid

Tenja

Tenja

2,40

30

924

Karla

Grgid

Krleža

Čepin

2,39

31

772

Marija

Jakobovid

Kukuljevid

Belišde

2,30

32

939

Valentina

Španijel

Mihanovid

Osijek

2,30

33

968

Mirna

Majid

Frankopan

Osijek

2,30

34

940

Lana

Kopid

Frankopan

Osijek

2,21

35

778

Lucija

Petrovid

Kukuljevid

Belišde

2,15

36

770

Lana

Anid

Kukuljevid

Belišde

2,04

37

984

Lorena

Kocijan

Filipovid

Osijek

2,00

38

956

Katarina

Lubašid

Truhelka

Osijek

1,90

39

967

Dunja

Sili

Mihanovid

Osijek

1,40

 

976

Tina

Klešdik

Frankopan

Osijek

dns

 

982

Laura

Kocijan

Filipovid

Osijek

dns

www.akslavonija-zito.hr

organizator:

ATLETSKI KLUB SLAVONIJA-ŽITO

www.facebook.com/akslavonija

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. Skok u dalj - 3. RAZRED -

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK

Osijek, 11.05.2017.

ERSTE PLAVA LIGA KVALIFIKACIJE - OSIJEK Osijek, 11.05.2017. Skok u dalj - 3. RAZRED - UČENICI

Skok u dalj - 3. RAZRED - UČENICI

RANK

ST. BR.

IME

PREZIME

ŠKOLA / KLUB

GRAD

REZULTAT

1 463

Gabrijel

Bolarid

Ujevid

Osijek

3,90

2 461

Roko

Dimid

Mladost

Osijek

3,45

3 358

Toni

Tešankid

Filipovid

Osijek

3,38

4 451

Mate

Jukid

Krleža

Čepin

3,25

5 465

Bartol

Županid

Mladost

Osijek

3,24

6 472

Petar

Horvat

Mihanovid

Osijek

3,23

7 415

Mariano

Šubid

Vijenac

Osijek

3,18

8 485

Mihael

Rubid

Filipovid

Osijek

3,15

9 433