You are on page 1of 8

DANSK

Kode
2200772340 06
Udg. 03/2011

INSTRUKTIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESHNDBOG

TRRERE
A0 - A1 - A2 - A3 - A4

LS DENNE HNDBOG OMHYGGELIGT, FR DER UDFRES NOGEN FORM FOR BETJENING AF TRREREN.

INDHOLD

DEL A: INFORMATION TIL BRUGEREN 11.0 UDPAKNING


1.0 GENERELT 12.0 INSTALLATION
2.0 TILSIGTET ANVENDELSE 13.0 DIMENSIONER OG TEKNISKE DATA
3.0 DRIFT 14.0 BILLEDE AF MASKINEN
4.0 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER 15.0 DELVIS REGELMSSSIG VEDLIGEHOLDELSE
5.0 BESKRIVELSE AF FARESIGNALER 16.0 SKROTNING AF ENHEDEN
6.0 FAREZONER 17.0 FEJLFINDING OG NDAFHJLPNING
7.0 SIKKERHEDSINDRETNINGER DEL B: INFORMATION TIL TEKNIKERE
8.0 PLACERING AF SKILTE 18.0 START
9.0 TRRERRUM
10.0 TRANSPORT OG HNDTERING

BEMRK! DER ER EN KOPI AF LEDNINGSDIAGRAMMET I ELPANELET

ADRESSER - ASSISTANCECENTRE

I tilflde af driftsafbrydelse eller funktionssvigt p trreren skal den slukkes, og der m ikke pilles ved den. Hvis reparation er pkrvet,
skal der altid rettes henvendelse til et teknisk assistancecenter, som er godkendt af producenten, og der skal gres opmrksom p, at der
skal bruges originale reservedele. Hvis ovenstende ikke overholdes, kan dette forringe maskinsikkerheden.

INDLEDNING
Opbevar denne hndbog til senere brug. Hndbogen for betjening og vedligeholdelse er en integreret del af maskinen.
Ls hndbogen omhyggeligt fr nogen form for betjening, vedligeholdelse osv. af trreren.
Installation af trreren og al anvendelse, hvori denne indgr, skal ske i overensstemmelse med de gldende regler for elektriske
anlg og personsikkerhed.

Kode 2200772340 06 - Udgave 03/2011 - 1


DANSK
KARAKTERISTIKA OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL: FR AFMONTERING AF BESKYTTELSESAFSKRMNINGERNE FOR AT FORETAGE VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN


SKAL DER SLUKKES FOR STRMMEN, OG RESTTRYKKET I ENHEDEN SKAL UDLSES.
ALT ARBEJDE (UANSET OMFANG) P DET ELEKTRISKE ANLG SKAL UDFRES AF FAGUDDANNET PERSONALE.

Producenten ptager sig ikke ansvar for skader, der skyldes uagtsomhed eller manglende overholdelse af instruktionerne ovenfor.
DENNE MASKINE ER IKKE BEREGNET TIL UDENDRS INSTALLATION

DENNE MASKINE OVERHOLDER DE GRUNDLGGENDE SIKKERHEDSKRAV, DER ER FASTLAGT I EU-DIREKTIV 2006/42.

DE FLYDENDE SMREMIDLER OG ANDRE VSKER M IKKE UDLEDES I MILJET. DET ER LOVPLIGTIGT AT BORTSKAFFE
DISSE FORURENENDE OG FARLIGE PRODUKTER HOS AUTORISEREDE OG SPECIALISEREDE FIRMAER
I OVERENSSTEMMELSE MED PRODUKTTYPEN.

SORTER KOMPRESSORKOMPONENTERNE EFTER DE FORSKELLIGE KONSTRUKTIONSMATERIALER (PLASTIK, KOBBER,


JERN, OLIEFILTER, LUFTFILTER, ETC.).

1.0 GENERELT
Trreren er en klemaskine med direkte ekspansion og tr fordamper.
Luften, der skal trres, ledes til varmeveksleren, hvor den indeholdte vanddamp kondenseres: kondensatet samles i udskilleren og ledes
udendrs gennem en dampudskiller.
2.0 TILSIGTET ANVENDELSE
Trreren er konstrueret til at trre trykluft til industriel brug. Trreren kan ikke bruges i lokaler, hvor der er risiko for brand eller eksplosion,
eller hvor der udfres arbejde, der frigiver stoffer til omgivelserne, som er sikkerhedsmssigt farlige (f.eks. oplsningsmidler, brandbare
dampe, sprit osv.).
Vr srligt opmrksom p, at maskinen ikke kan anvendes til produktion af luft, der skal indndes af mennesker, eller anvendes i direkte
kontakt med fdevarer. Maskinen kan dog anvendes hertil, hvis den producerede trykluft filtreres ved hjlp af et egnet filtreringssystem
(Kontakt producenten ang. disse specialanvendelser.)
Denne maskine m kun bruges til det forml, som den er konstrueret specifikt til. Al anden anvendelse skal betragtes som vrende ikke
korrekt og dermed urimelig. Producenten ptager sig intet ansvar for skader, der skyldes upassende, forkert eller urimelig brug.
3.0 DRIFT
Det luftformige klemiddel, der kommer fra fordamperen (4), suges ind af klekompressoren (1), hvorefter det pumpes ind i kondensatoren (2).
Denne srger for, at klemidlet kondenseres i kombination med ventilatoren (3). Det kondenserede klemiddel passerer gennem
afvandingsfiltret (8), hvorefter det udvider sig gennem kapillrrret (7) og strmmer tilbage til fordamperen, hvor det frembringer
klevirkningen. P grund af varmeudvekslingen med trykluften, som strmmer gennem fordamperen mod strmmen, fordamper klemidlet og
strmmer tilbage til kompressoren til en ny cyklus.
Kredsen er forsynet med et bypasssystem til klemidlet. Dette griber ind for at justere den tilgngelige klekapacitet til den aktuelle
klebelastning. Dette opns ved at indblse varm luft via regulering af ventilen (9). Denne ventil holder klemiddeltrykket i fordamperen
konstant, og derfor falder dugpunktet heller aldrig under 0C, s det undgs, at kondensatet fryser til is inde i fordamperen. Trreren krer
fuldstndig automatisk.

LUFT UD
TRRER - FLOWDIAGRAM LUFT IND

KONDENSATDRN

1) KLEMIDDELKOMPRESSOR 8) KLEMIDDELFILTER
2) KONDENSATOR 9) BYPASSVENTIL TIL VARMLUFT
3) MOTORVENTILATOR 10) LUFT-TIL-LUFT-VEKSLER
4) FORDAMPER 11) DUGPUNKTTERMOMETER
5) DUGFJERNER, KONDENSATUDSKILLER 12) TRYKAFBRYDER TIL VENTILATOR
6) SMUDSUDSKILLER 13) KONDENSATDRN
7) EKSPANSIONSKAPILLRRR

2 - Udgave 03/2011 kode. 2200772340 06 -


DANSK
4.0 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Maskinen m kun anvendes af specialuddannet og godkendt personale.


Al anvendelse eller ndringer af maskinen, som ikke er godkendt af producenten, fritager denne for ansvar for eventuel beskadigelse,
der skyldes ovennvnte handlinger.
Fjernelse eller ndring af sikkerhedsindretningerne medfrer, at de europiske sikkerhedsnormer ikke er opfyldt.

ALT ARBEJDE (UANSET OMFANG) P DET ELEKTRISKE ANLG SKAL UDFRES AF FAGUDDANNET PERSONALE.

5.0 BESKRIVELSE AF FARESIGNALER

1) Farlig elektrisk spnding 2) Luft ikke beregnet 3) Hjtryk 4) Roterende ventilator 5) Varme dele
til indnding

6.0 FAREZONER
6.1 FARERZONER

(1) (2) (3) (4)


Faremomenter over alt p maskinen

FIG. 2
3

1
4

1 2
1

7.0 SIKKERHEDSINDRETNINGER
7.1 SIKKERHEDSINDRETNINGER

1) Kleventilatorskrm 3) Jord
2) Skrm

FIG. 3

1
3

Kode 2200772340 06 - Udgave 03/2011 - 3


DANSK
8.0 PLACERING AF SKILTE
8.1 PLACERING AF SIKKERHEDSSKILTE (Fig. 4)

Skiltene, som er monteret p kompressorenheden, er en del af maskinen. De er monteret af sikkerhedsmssige rsager og m under
ingen omstndigheder afmonteres eller beskadiges.
Ref.1 - reserveskilt, kode 1079 9901 09

FIG. 4 FIG. 5

NETTOVGT
4 MOD. kg
A0 19
1
A1 19
1079 9901 09
A2 20

2 3 A3 25
A4 27

8.2 PLACERING AF DATASKILTE (Fig. 4)

Ref. 2) "IND" Ref. 4) Identifikationsskilt


Ref. 3) "UD"

9.0 TRRERRUM
9.1 GULV
Gulvet skal vre plant og i industrikvalitet. Maskinens totalvgt er angivet i fig. 5.
Vr opmrksom p maskinens totalvgt ved placering af denne.
9.2 VENTILATION
Valg af et passende lokale forlnger trrerens levetid. Lokalet skal vre rummeligt, trt, godt ventileret og stvfrit.
Flgende driftsforhold skal overholdes:

Min. rumtemperatur: + 5C (obligatorisk) Min. temperatur for indstrmmende luft: 10C


Maks. rumtemperatur: + 45C (obligatorisk) Maks. arbejdstryk: 16 bar
Maks. temperatur for indstrmmende luft: 55C

10.0 TRANSPORT OG HNDTERING


Maskinen skal transporteres som vist i fig. 5.
11.0 UDPAKNING

DET ER FARLIGT AT KLIPPE METALBNDENE OVER, EFTERLAD IKKE OVERKLIPPEDE STUMPER P STEDET.
Nr emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at maskinen er intakt, og at der ikke er synligt beskadigede dele.
I tvivlstilflde m maskinen ikke anvendes. Kontakt i stedet producentens tekniske assistanceservice eller forhandleren.
Emballeringsmaterialet (plastposer, polystyrenskum, sm, skruer, tr, metalbnd osv.) m ikke efterlades inden for brns rkkevidde
eller smides i naturen, da de udgr en potentiel fare- og forureningskilde. Bortskaf disse materialer p miljmssig korrekt vis.
12.0 INSTALLATION
12.1 PLACERING
Efter udpakning af udstyret og klargring af trrerrummet skal maskinen sttes p plads. Flgende skal vre overholdt:
z Srg for, at der er tilstrkkelig plads omkring maskinen til at udfre vedligeholdelsesarbejde (se fig. 6).

SRG FOR, AT OPERATREN KAN SE HELE MASKINEN FRA KONTROLPANELET OG HOLDE JE MED, AT DER IKKE KOMMER
UVEDKOMMENDE I NRHEDEN AF MASKINEN.

12.2 ELEKTRISK TILSLUTNING


z Kontroller, at forsyningsspndingen er den samme som den vrdi, der er angivet p maskinens dataskilt.
z Kontroller ledningernes tilstand, og srg for en effektiv jordledning.
z Srg for, at der er en automatisk afbryderenhed opstrms for maskinen mod overstrm, med en differentialanordning
(ref. 1 fig. 6), ledningsdiagram.

4 - Udgave 03/2011 kode. 2200772340 06 -


DANSK

KUN FAGUDDANNET PERSONALE M F ADGANG TIL ELPANELET. SLUK FOR STRMMEN, FR DREN TIL ELPANELET BNES.
DE GLDENDE REGLER FOR ELEKTRISKE ANLG SKAL UNDER ALLE OMSTNDIGHEDER OVERHOLDES AF HENSYN TIL
OPERATRENS SIKKERHED OG BESKYTTELSEN AF MASKINEN.
12.3 TILSLUTNING TIL TRYKLUFTNETTET
Monter en manuel afskringsventil mellem maskinen og trykluftnettet, s trreren kan isoleres under vedligeholdelsesarbejde. Drnet
kondensat ref. 2 fig. 7 (automatisk) ledes ud af maskinen med en slange, der kan kontrolleres. Tmning skal ske i overensstemmelse med
de gldende regler.
BESKADIGELSE, DER SKYLDES MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE PUNKTER, KAN IKKE HENFRES TIL PRODUCENTEN
OG KAN MEDFRE, AT GARANTIEN IKKE DKKER.
12.4 START
Se del B i denne hndbog, Kapitel 18.0

FIG. 6 FIG. 7
1

BEMRK:
DEN AUTOMATISKE
DIFFERENTIALAFBRYDER I
TILFLDE AF ELEKTRISK
OVERBELASTNING REF 1,
LEVERES PT. IKKE
SAMMEN MED MASKINEN.
2

Minimum 1,5 m

13.0 DIMENSIONER OG TEKNISKE DATA


B

(A) LUFTINDSUGNING

H
KONDENSATDRN

(B) LUFTAFGANG
L ELKABEL

TYPE L B H Gas Klemiddel (1) GWP 100 (2) TYPE A B


A0 350 500 450 A0 3/4" GAS 3/4" GAS
A1 350 500 450 R-134A 1300 A1 3/4" GAS 3/4" GAS
A2 350 500 450 A2 3/4" GAS 3/4" GAS
(1) Inflge ISO 817
A3 350 500 450 A3 3/4" GAS 3/4" GAS
A4 350 500 450
(2) Inflge EN-378-1 A4 3/4" GAS 3/4" GAS

V230 bar
Freon R134A Nominel Nominel Nominel MAKS.
effekt effekt
TYPE Vgt kg W W
effekt W
kg
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
A0 19 0,150 0,170 101 128 29 44 130 172 16 bar
A1 19 0,170 0,170 135 125 29 42 164 167 16 bar
A2 20 0,290 0,290 161 173 29 49 190 222 16 bar
A3 25 0,350 0,350 233 252 33 54 266 306 16 bar
A4 27 0,480 0,450 251 310 33 54 284 364 16 bar

Referenceforhold: Begrnsninger:
Omgivende temperatur 25C Maks. omgivende temperatur 45C
Indsugningslufttemperatur 35C Min. omgivende temperatur 5C
Arbejdstryk: 7 bar Maks. indsugningslufttemperatur 55C
Maks. arbejdstryk: 16 bar

Kode 2200772340 06 - Udgave 03/2011 - 5


DANSK
14.0 BILLEDE AF MASKINEN
14.1 GENEREL INDRETNING

6 FIG. 8
4

9
1 Klekompressor
2 Kondensator
3 Motorventilator
4 Fordamper
5 Kondensatdrn
6 Bypassventil til varm gas
7 7 Klemiddelfilter
8 Ekspansionskapillrrr
9 Pressostat
1 8 3
2
5
14.2 KOMMANDO- OG KONTROLPANEL

FR UDFRELSE AF FUNKTIONSAFPRVNINGEN SKAL KOMMANDOFUNKTIONERNE VRE LST OMHYGGELIGT OG FORSTET.

Ref. 1) Dugpunktindikator
Ref. 2) Tnd/sluk-knap FIG. 9
1

15.0 DELVIS REGELMSSSIG VEDLIGEHOLDELSE

FR VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE SKAL MASKINEN ALTID STOPPES (OBLIGATORISK), NETSTRMMEN SKAL AFBRYDES,


OG MASKINEN SKAL AFBRYDES FRA FORDELINGSNETTET TIL TRYKLUFT.
15.1 SKEMA FOR VEDLIGEHOLDELSE
Disse intervaller for vedligeholdelse anbefales i driftsomgivelser, som ikke er stvfyldte og er med god ventilation. I srligt stvfyldte
omgivelser skal kontrolhyppigheden fordobles.
Hver uge
Kondensatdrn: rens filtret i dampudskilleren.
Hver mned
Kondensator: rengr kondensatorfinnerne for at fjerne eventuelt stv.
15.2 RENSNING AF DET AUTOMATISKE AFGANGSFILTER TIL KONDENSVAND (Fig. 10)
Rens filtret i dampudskilleren.
Benyt flgende fremgangsmde:
- Luk hanen, ref. 1 p fig. 10
- Tag trykket af trreren ved at trykke p kondensatdrnets "TEST"-trykknap, som er placeret p dampudskilleren, ref. 2 fig. 10
- Sluk maskinen ved at trykke p STOP-knappen, ref. 3, fig. 10
- Tnd for den automatiske differentialafbryder for forsyningen, ref. 4, fig. 10
VARME INTERNE DELE
- Afmonter panelerne, ref. 5
- Afmonter proppen, ref. 6
- Afmonter filteret, ref. 7
- Rens filteret, ref. 5, med trykluft ved at blse indefra og ud
- Monter filtret, og monter proppen, ref. 7 - 6)
- Luk panelerne, ref. 5

6 - Udgave 03/2011 kode. 2200772340 06 -


DANSK

FIG. 10
4
1

6
3
7
5

15.3 RENGRING AF KONDENSATOR (Fig. 10)

Kondensatoren skal rengres hver mned.


Benyt flgende fremgangsmde:
- Sluk maskinen ved at trykke p STOP-knappen, ref. 3, fig. 10
- Tnd for den automatiske differentialafbryder for forsyningen, ref. 4, fig. 10
- Afmonter panelerne, ref. 5 p fig. 10
- Rengr kondensatorfinnerne, ref. 1 med trykluft (fig. 10) BRUG IKKE VAND ELLER OPLSNINGSMIDLER
- Luk panelerne, ref. 5 p fig. 10

16.0 SKROTNING AF ENHEDEN


Hvis maskinen skal skrottes, skal den adskilles i dele af samme materiale og bortskaffes i henhold de gldende regler.

GLDENDE REGLER FOR BORTSKAFFELSE AF SPILDOLIE OG ANDRE FORURENENDE MATERIALER, SSOM LYDISOLERENDE
SKUM, ISOLERINGSSKUM MV., SKAL ALTID OVERHOLDES.

17.0 FEJLFINDING OG NDAFHJLPNING

ALT ARBEJDE SKAL UDFRES AF FAGUDDANNET PERSONALE. FR UDFRELSE AF VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE SKAL


MASKINEN STOPPES (OBLIGATORISK), OG NETSTRMMEN SKAL AFBRYDES.
NB HANDLINGER ANGIVET MED SKAL UDFRES AF FAGUDDANNET PERSONALE, DER ER BEMYNDIGET AF PRODUCENTEN.
FUNDNE FEJL MULIGE RSAGER IAGTTAGELSER
1) Der passerer ingen trykluft gennem trrerens 1A) Rrene er frosne indvendigt - Bypassventilen til varm luft er defekt eller ude
afgang af kalibrering
- Rumtemperaturen er for lav, og fordamperens
rrsystem er tilstoppet af is
2) Der er kondensat i rrsystemet. 2A) Kondensatudskilleren fungerer ikke korrekt - Rens filteret fra kondensatdrnet
- Kontroller kondensatdrnet

2B) Trreren arbejder uden for mrkeomrdet


- Kontroller strmningshastigheden for behandlet
luft
- Kontroller rumtemperaturen
2C) Trreren arbejder under drlige - Kontroller lufttemperaturen ved
kondenseringsforhold trrerindsugningen

- Rengr kondensatoren
- Kontroller trykafbryderens funktion og
kalibrering
- Kontroller, at ventilatoren fungerer korrekt.
3) Kompressorens topstykke er meget varmt Se 2B
(> 55C) Se 2C
3A) Klekredsen arbejder ikke med den rigtige - Kontroller, om der er klemiddelgaslkager
luftladning - Pfyld igen.

Kode 2200772340 06 - Udgave 03/2011 - 7


DANSK

4) Motor kobler fra ved overbelastning Se 2B


Se 2C
Se 3A
5) Motoren brummer og starter ikke. Netspndingen er for lav. - Kontakt elselskabet
Du har slukket for maskinen og tndt den igen - Vent nogle minutter, fr maskinen startes igen
uden at give tid nok til udligning af trykket.
Motorens startsystem er defekt - Kontroller krsels- og startrelerne samt
kondensatorerne (hvis monteret)
6) Maskinen er stoppet og genstarter ikke, heller ikke Overbelastningsbeskyttelsen med manuel
efter nogle minutter. nulstilling er udlst: se 2B-2C-3A.

Motoren er brndt af.


7) Kompressoren stjer kraftigt. Problemer med de indvendige mekaniske dele
eller med ventilerne

DEL "B"

DENNE DEL "B" AF INSTRUKTIONSBOGEN ER FORBEHOLDT FAGUDDANNET


PERSONALE, DER ER BEMYNDIGET AF PRODUCENTEN.

18.0 START

FR DER UDFRES ARBEJDE P MASKINEN, SKAL DET SIKRES, AT STRMFORSYNINGEN ER AFBRUDT.

18.1 INDLEDENDE KONTROLLER


Kontroller flgende, fr trreren startes:
- Korrekt tilslutning til trykluftrrsystemet: husk at afmontere eventuelle htter p trrerens til- og afgange.
- Korrekt tilslutning til kondensatdrnsystemet.
- At strmforsyningen er korrekt.

18.2 START OG STOP


Start systemet, fr luftkompressoren begynder at kre, og stop det, efter at luftkompressoren er stoppet. Dette er den eneste mde at fjerne
kondensat i trykluftrrsystemet p. Trreren skal blive ved med at kre konstant, mens luftkompressoren krer. ADVARSEL: Hvis der
slukkes for trreren, vent da mindst 5 minutter, fr den startes igen, s trykket kan blive udlignet.
FR VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE SKAL MASKINEN ALTID STOPPES (OBLIGATORISK), NETSTRMMEN SKAL AFBRYDES,
OG MASKINEN SKAL AFBRYDES FRA FORDELINGSNETTET TIL TRYKLUFT.

PROCEDURE FOR TRYKUDLEDNING (fig. 10)


Benyt flgende fremgangsmde:
- Luk hanerne, ref. 1 p fig. 10
- Tag trykket af trreren ved at trykke p kondensatdrnets "TEST"-trykknap, som er placeret p dampudskilleren, ref 1, fig. 10
- Sluk maskinen ved at trykke p STOP-knappen, ref. 3, fig. 10
- Tnd for den automatiske differentialafbryder for forsyningen, ref. 4, fig. 10

KALIBRERINGER
BYPASSVENTIL TIL VARM LUFT
NB. Disse ventiler er kalibreret i forvejen og krver ingen justering. Hvis dugpunktet varierer fra det nominelle, skyldes dette normalt
rsager, der ikke kan tilskrives ventilernes funktion.
Ref. 1) Lukkedksel
Ref. 2) Justeringsskrue
ARBEJDSTRYK OG TEMPERATURER FOR R134A
1
INDSUGNINGSSIDE P
KLEKOMPRESSOR
Fordampn.-
Fordampn.-
temp.
tryk (bar)
C 2
NOMINELLE R134a
VRDIER 12
(temp. 20C) 2,1 2,3

8 - Udgave 03/2011 kode. 2200772340 06 -