Sie sind auf Seite 1von 3

1

CALEB

MORAN
MAXIMO
ALUMNOS

ABRANCHI

SEBASTIAN
FACHINETTI

FRANCISCO

ALEJANDRO
MADARIAGA
CONDE CIRO
ARIZA PEREZ

ERICK LEONEL
GIGENA LOPEZ
MATIAS CARLOS

MARCOS TOMAS
FARIAS ROBLEDO

L
L
L
L
L
L
L Vacilante Posee lectura

corrido Vacilante a

EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
L: LOGRADO

EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
Expresiva
EP: EN PROCESO
NL: NO LOGRADO

L
L
L
L
L
L
L Oraciones Lee
ESCALA DE VALORACIN

LECTURA

L
L
L
L
L
L
pgina
L Cuarto de

EP EP EP EP NL L pgina o
EP Media

EP
tipologa textual determinada Reconoce caractersticas de una

NL
NL
NL
NL
NL
Literarios
EP Ficcional Identifca textos

EP
EP
EP
EP
EP

NL
No fccional

EP
EP
EP
EP
EP

NL
TEXTOS

Reconoce prrafo e identifca las

L
L
L
L
L

EP
EP
oraciones que lo componen.
LA LENGUA Y LOS

L
L
L
L
L
L
L

personaje principal Identifca caractersticas del


1

EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

secundarios Reconoce personajes


relevante.Comprende textos a partir de su

L
L

estructura y caractersticas,

EP
EP
EP

NL
NL

focalizando la informacin
ORALIDAD

animales. Produce descripciones de

EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
COMPRENSION-

EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

Respeta estructura narrativa


Describe personajes
EP
EP
EP
EP
EP
EP

NL

Usa recursos literarios


EP
EP
EP

NL
NL
NL
NL
ESCRITURA-

Usa recursos cohesivos


PRODUCCIN

EP
EP
EP

NL
NL
NL
NL

Utiliza signos de puntuacin.


EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

Utiliza mayscula.
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

Reconoce categoras
DIAGNSTICO REA LENGUA DE CUARTO GRADO B-2017

L
L
L

NL
NL
NL
NL

gramaticales

verbales( presente, pretrito y Reconoce los tiempos


NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
USO Y REFLEXIN
PIAZZA JUAN L EP EP L L L EP EP L L 2
EP EP EP EP EP NL EP EP EP EP NL

EP
AXEL FRANCESCO
PIZARRO L L EP L L L L EP L L EP L EP EP EP EP EP L L L NL

L
ALEXANDER
SALVADOR L EP EP L L EP EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL

L
JEREMIAS
ESTEBAN
SORIA BRAIAN L EP EP L L NL EP EP L NL EP NL EP EP EP NL EP EP EP NL NL

EP
AGUSTIN
AGUILAR ZARATE L EP EP L L L EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL

L
AZUL MAGALI
ARGELLO RUBI L EP EP L L NL EP EP L L EP EP EP EP NL NL EP NL NL EP NL

NL
LOURDES
SILVANA
ARGELLO L EP EP L L EP EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL

L
FLORES ALMA
CELESTE
BRITOS L EP EP L L L EP EP L L EP L EP EP EP EP EP EP EP L NL
L
ANTONELLA
ABIGAIL
GIGENA L EP EP L L
NL
NL EP EP EP L EP EP EP EP EP EP EP EP EP NL NL
CEBALLOS MIA
MORENA
GONZALEZ BRISA L EP EP L L NL EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL
L

MILAGRO
GONZALEZ L EP EP L L NL EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL
L

MORENA ABIGAIL
COMETTO CLARA L L EP L L L L EP L L EP L EP EP EP EP EP EP EP L NL
L

JAZMIN
GUZMAN L EP EP L L NL EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL
L

GERMANETTI
MORENA
GUZMAN ZULEICA L EP EP L L NL EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL
L

ANTONELLA
JIMENA
GUZMAN SAMIRA L EP EP L L NL EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL
L

ALEXANDRA
PERALTA MOLINA L L EP L L L L EP L L L L L EP L EP EP L L L NL
L

VALENTINA
PEREZ SASHA L EP EP L L NL NL EP NL L EP NL EP EP EP EP EP EP EP EP NL
EP

ALDANA
PEREZ TIZIANA L EP EP L L NL EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL
L

ARIANNA
RETA MORENA L EP EP L L NL EP EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL
L

MAGALI
ROLDAN L EP EP L L L L EP L L 3
EP L EP EP L EP EP L EP L NL

L
MILAGROS
LISETTE
SOSA VALENTINA L EP EP L L NL NL EP L L EP EP EP EP EP EP EP EP EP L NL

L
CELESTE

Verwandte Interessen