You are on page 1of 1

KERAJAAN MALAYSIA

1043 JANM CAWANGAN PULAU PINANG BULAN 08/2015


Nama : Saidin Bin Hashim
No. Gaji : 01640614 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 580121-07-5177 Pusat Pembayar : 0129 Sek Men Keb Tun Syed Sheh Barakbah
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 4,811.05 Potongan Cukai Bulanan 147.75
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Pinj.Perumahan - Satu 331.02
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Lem. Tabung Haji 100.00
Bantuan Sara Hidup 300.00 Angkasa (Bukan PINJAMAN) 195.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,451.05 Jumlah Potongan 773.77
Gaji Bersih 4,677.28
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 107095202XXXXX (No Siri:7,156 )

SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________