Sie sind auf Seite 1von 98

(19411944)

(19411944)

w w w.slglasnik.com


(19411944)(19411944)


, 2015
www.slglasnik.com

[7]

[22]
[25]
[29]
[32]

I , , : 19161941. [37]
[41]
[45]
[48]
[61]

II : 1941. [65]
[67]
: - [77]
[88]
[104]
[114]
[129]
[133]
[149]

III : 1942. [157]


[163]
[178]
-
[183]
[197]
[214]
[226]

IV : 1943. [239]
[244]
[269]
[285]
[296]
[309]
[325]
[343]

V : 1944. [353]
[357]
[384]
[391]
[413]
[420]
[433]

VI [443]

[463]
[495]
[501]

1977. , -
( )
, ,
,
,
.1 .
-
19411945. , .
-

, - -
-
.
-
. 19411945.
(
), -

,
.2

1 , , , , 2001, . 45.
2 , :
19411945, 50 , II, . ,
,
, 1997, . 511512; Dragan Aleksi, Izdajnici ili rodoljubi. Paralelna slika
o kolaboraciji u srpskoj istoriografiji u zemlji i emigraciji, Istorija 20. veka, 2, Beograd,
2010, str. 166173; , ?, -
, 1, , 2013, . 133143.
8| -
-

.
, ,
, .
,
,
,
.1
-
, -
.
(),
. ,
,
, ,
, -
.

, -
.
,
1974. , ,
-
.2

1983. -
,
, .
,
, .

1 . , .
, Clio, , 2009, . 8.
2 Kosta Nikoli, Srpska istorija i religija, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 2001, str.
9198; Sran ljuki, Mit o izabranosti: komunizam u Jugoslaviji, Mitovi epohe soci-
jalizma, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Sremska Kamenica Fakultet za
evropske pravno-politike studije, Novi Sad, 2010, str. 3164.


|9

, .1
-
.
-
, ,
.2
, -
,

.3 -
.4
,

-
.

1 Branko Petranovi, Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji (19411945), knj. 1, Rad,


Beograd, 1983, str. 117138; ,
, , 1993, . 7479.
2 : Branko Petranovi, Revolucija i kontrarevolucija u Jugosla-
viji (19411945), knj. 12, Rad, Beograd 1983; Srbija u Drugom svetskom ratu 1939
1945, Vojnoizdavaki i novinski centar, Beograd, 1992; ,
, . 3. , , 2001; ,
. 14921992,
, , 2007.
3 : Veselin ureti, Saveznici i jugoslovenska ratna drama,
12, Multiprint, Beograd, 1986; ,
19411945, 13, , , 1999; , ,
. , , , 2000.
4 : , 19. 21. ,
Clio, , 2008; . , .
, Clio, , 2009; - ,
20. , Clio, , 2013. :
Mile Bjelajac, Istoriografija o graanskom ratu u Jugoslaviji 19411945, Istorija 20.
veka, 1, Beograd, 1997, str. 129144; isti, Istoriografija o graanskom ratu u Jugoslaviji
19411945 komparativna istraivanja, Suoavanje sa prolou put ka budunosti.
Istorija Jugoslavije 19181991. Facing the past, searching for the future. The history of
Yugoslavia in the 20th century, ur. Darko Gavrilovi, Institute for Historical Justice and
Reconciliation, Hagu Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Novi Sad Fakultet
za evropske pravno-politike studije, Sremska Kamenica, 2010, str. 283295.

(19411944)
10 | -

.
,
.
, -
, , .
,

,
.1

, -

, .
(-
)
1935. (
), ,
,

.
.2
-
, -

, ,

1 Branko Petranovi, Srbija u drugom svetskom ratu 19391945, str. 669;


, : , 1961
1991. , , , 2003, . 205213,
215218, 220222, 227242, 246248, 402, 433.
2 Branislav Gligorijevi, Kominterna jugoslovensko i srpsko pitanje, Institut za savremenu
istoriju, Beograd, 1992, str. 237336; ,
, . 39, 105107, 112125; Jovo Baki, Jugoslov-
enstvo Josipa Broza Tita. Kontinuitet ili diskontinuitet?, Tito vienja i tumaenja, ur.
Olga Manojlovi Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije Arhiv Jugoslavije, Beograd,
2011, str. 4757; Kosta Nikoli, Mit o komunistikom jugoslovenstvu, Istorija 20.
veka, 1, Beograd, 2011, str. 926;
, 1941. , . ,
, , 2014, . 477498.


- | 11
, .1
(19142003) , ,
, .2
,
.
.3

, -
, . -
1945.

.4
,
.


. -
, ,
, .5

, ,

1 : ,
19411945, , , , 1993; Okrugli sto:
Oslobodilaki ili graanski rat u Jugoslaviji 19411945, Beograd, 1993. Povodom
istoimene knjige Miloa Minia, Tokovi istorije, 12, Beograd, 1993, str. 151195;
Dragoljub S. Petrovi, Branko Petranovi, Srbija u Drugom svetskom ratu 19391945,
Beograd, Vojnoizdavaki i novinski centar, Beograd, 1992, 790 str. (rasprava), Istorija
20. veka, 12, Beograd, 1993, str. 238243; . ,
19411945,
, , 2001.
2 Milo Mini, etnici i njihova uloga u vreme narodnooslobodilakog rata 19411945,
Komunist, Beograd, 1982, str. 1724, 9495.
3 , 19441950, -
, , 2009, . 3638, 95114.
4 , , , -
, , 2001, . 910.
5 Branko Petranovi, Pojam izdaje u Jugoslaviji izmeu proizvoljnosti, realizacije
i naune analize, Istorija 20. veka, 12, Beograd, 1993, str. 207216; Milan Koljanin,
Ratni zloini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu. Problemi utvrivanja, Istorija
20. veka, 2, , 1998, str. 87102.

(19411944)
12 | . -

, -
,
-
,
. ,

, -
-
.1

,
(21. 2004),

, -
, .


-
.2

(19911995, 19981999),
.3
-
-
,
, ,
,
.4

1 . , . ., . 8.
2 Veselin ureti, Rehabilitacija enerala Mihailovia. Opravdava sve srpske ratne
pozicije 19411945. godine, Draslar partner, Beograd, 2012, str. 119161; Bojan B.
Dimitrijevi, Svedoenje o suenju i spornoj kolaboraciji enerala Mihailovia,
Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2012, str. 189198.
3 , -
?, , 14, , 2004, . 185192.
4 , , -
?, 20. , 2, , 2002, . 187198; Todor Kulji,


-- | 13

1941. , -
, ,
, -
.
XX
.1 ,
.2 -
,
.
25 .
-

, - ,
.

(19911999),

Prevladavanje prolosti. Uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka, Helsinki
odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002, str. 180250; : ,
1/3, , 2005, . 171184; ore Stanko-
vi, Dihotomija istorijske nauke u Srbiji, Tokovi istorije, 4, Beograd, 2006, str. 221240;
Milivoj Belin, etniki pokret Drae Mihailovia Najfrekventniji objekat istorij-
skog revizionizma u Srbiji, u: Politika upotreba prolosti: o istorijskom revizionizmu
na postjugoslovenskom prostoru. Zbornik radova, ur. Momir Samardi, Milivoj Belin,
Sran Miloevi, Alternativna kulturna organizacija, Novi Sad, 2013, str. 83141; Sran
Miloevi, Relativizacija i revizija. Jo jednom o znaenju pojma antifaizam i njegovoj
savremenoj (zlo)upotrebi u Srbiji, Preispitivanje prolosti i istorijski revizionizam. (Zlo)
upotrebe istorije panskog graanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije,
prir. Milo Petrovi, Udruenje panski borci 19361939 Fakultet politikih nauka,
Beograd, 2014, str. 135.
1 , , . -
, I, , , 1996, . 282299;
, . ,
19611991. , . 418.
2 Milivoj Belin, Kraljevina Jugoslavija u borbi protiv antifaizma 19361939. Isto-
rijski izazov panskog graanskog rata kao kristalizaciona taka politike aktivnosti u
Jugoslaviji, Preispitivanje prolosti i istorijski revizionizam. (Zlo)upotrebe istorije pan-
skog graanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, prir. Milo Petrovi,
Udruenje panski borci 19361939 Fakultet politikih nauka, Beograd, 2014,
str. 199222.

(19411944)
14 | , .1
, -
:
,
, ,
.2 -
(
-
)
,
.3

,
19411945.
,
19911995. 19981999. .
-
.

. ,
,
, ,

1 Olivera Milosavljevi, Uzurpirana pobeda, Antifaizam pred izazovima savremeno-


sti, prir. Milivoj Belin, Petar Atanackovi, Alternativna kulturna organizacija AKO,
Novi Sad, 2012, str. 116117.
2 Milan Radanovi, Zakonodavna politika Vlade Republike Srbije (20042011)
u slubi revizije prolosti. Zakon o rehabilitaciji i njegova primena kao paradigma is-
torijskog revizionizma u Srbiji, Antifaizam pred izazovima savremenosti, prir. Milivoj
Belin, Petar Atanackovi, Alternativna kulturna organizacija AKO, Novi Sad, 2012,
str. 81114.
3 : Milo Mini, Ratovi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
19911995. Kako je unitena SFR Jugoslavija, Drutvo za ugroene narode, Saraje-
vo KULT/B Minhen Agencija MIR, Novi Sad Razlog, Zagreb, 2002; Kovanje
antijugoslovenske zavere, knj. 12, ur. Sonja Biserko, Helsinki odbor za ljudska prava
u Srbiji, Beograd, 2006; Bosna i Hercegovina jezgro velikosrpskog projekta, ur. Sonja
Biserko, Beograd, 2006. : Mile Bjelajac,
Gordana Krivokapi-Jovi, Prilozi iz naune kritike srpska istoriografija i svet (uticaj
jugoslovenske krize na stranu i domau istoriografiju), Institut za noviju istoriju Srbije,
Beograd, 2011, str. 246329, 335363.
: Jovo Baki, Jugoslavija. Razaranje i njegovi tumai,
Slubeni glasnik Filozofski fakultet, Beograd, 2011.


. - | 15

. -

,
.1

,
. ,
, -
.
,
. -

,
.2

-
. ( -
) , ,
, ,
, , , , , -
, , .

,
, -
.

1 , , .
20. 21. , ,
, 2009, . 189191.
2 Ernst Nolte, Faizam u svojoj epohi. Francuska akcija, italijanski faizam, nacional-
socijalizam, Prosveta, Beograd, 1990, str. 3962; Cvetan Todorov, Mi i drugi. Fran-
cuska misao o ljudskoj raznolikosti, Biblioteka XX vek, Beograd, 1994, str. 97254;
, , 50 ,
II, . ,
, , 1997, . 3950; ,
, , 1999, . 265272; Erik Hobsbaum, Doba ekstre-
ma. Istorija Kratkog dvadesetog veka, 19141991, Dereta, Beograd, 2002, str. 113
114; Dord L. Mos, Istorija rasizma u Evropi, Slubeni glasnik, Beograd, 2005,
str. 21182.

(19411944)
16 | -
-
- .
()

.1
, ,

-

, -
( ,
, , , ) .
,
,
, -
, , ,
, -
, -
,

1 Sran Miloevi, Rozmarine bebe i cvee zla, Helsinka povelja, 145146, Beo-
grad, novembar-decembar 2010, str. 4652; Milan Radanovi, Zakonodavna politika
Vlade Republike Srbije (20042011) u slubi revizije prolosti. Zakon o rehabilitaciji i
njegova primena kao paradigma istorijskog revizionizma u Srbiji, str. 81106; Vladimir
Markovi, Politiko naslee antifaizma, Antifaizam pred izazovima savremenosti, prir.
Milivoj Belin, Petar Atanackovi, Alternativna kulturna organizacija AKO, Novi Sad,
2012, str. 139166; Sran Miloevi, Relativizacija i revizija. Jo jednom o znaenju po-
jma antifaizam i njegovoj savremenoj (zlo)upotrebi u Srbiji, str. 134; Milan Radanovi,
Otkopavanje istine ili normalizovanje kolaboracionizma? O formiranju i delovanju
dve revizionistike komisije pod okriljem Vlade Republike Srbije, 20092012, Preispi-
tivanje prolosti i istorijski revizionizam. (Zlo)upotrebe istorije panskog graanskog rata
i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, prir. Milo Petrovi, Udruenje panski
borci 19361939 Fakultet politikih nauka, Beograd, 2014, str. 143174; ivan
Berisavljevi, Srpski nacionalistiki unitarizam i dravni centralizam glavni uzronici
raspada avnojevske Jugoslavije i ukidanja ustavne autonomije Vojvodine, u: Antifaizam
vnoj Autonomija. Zbornik radova, ur. Stanko unjar, Udruenje antifaista No-
vog Sada Pokrajinski odbor Saveza antifaista Srbije, Novi Sad, 2013, str. 196218;
Boko Kruni, AVNOJ, antifaizam i autonomija Vojvodine, u: Antifaizam vnoj
Autonomija. Zbornik radova, ur. Stanko unjar, Udruenje antifaista Novog Sada
Pokrajinski odbor Saveza antifaista Srbije, Novi Sad, 2013), str. 251266.


. | 17
, , ,
- ,
,

,
.1
-
,
,
.2
:

.

,
.
.
[...] :
. .
.
. ,

,
.
. .3

-
.

1 , . ,
, , 2012, . 2843.
2 Todor Kulji, Knez Milo, Nikola Pai, Tito: dijahrono socioloko-istorijsko pore-
enje, Jugoslovenski istorijski asopis, 2, Beograd, 1997, str. 157171;
, , 13, , 2003, . 205226.
3 Todor Kulji, Klasno drutvo bez klasne borbe: bezalternativnost kapitalizma
kao kontekst istorijskog revizionizma, Preispitivanje prolosti i istorijski revizionizam.
(Zlo)upotrebe istorije panskog graanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugo-
slavije, prir. Milo Petrovi, Udruenje panski borci 19361939 Fakultet politikih
nauka, Beograd 2014, str. 79.

(19411944)
18 | ,
, ,
,
.1
,
(2013)
,
.
(, -
, ) -
.

,
, -
.
.


-, ,
.
, -
. -


.
, ,
-

.2

1 , Prikaz: Sran Miloevi, Istorija pred sudom. Interpretacija


prolosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karaorevia, Fabrika knjiga,
Beograd, 2013, , 2, , 2013, . 327332; -
, , , (
, , 2/2013),
, 3, , 2013, . 333352; , -
( . , , ,
, 3/2013), , 1, , 2014, . 251254.
2 , -
?, :


- | 19

, -
,
-
, .1

,
, ,
.2 ,
,
,
19451990.
,
.


, ,


.3
-
, , ,
.
,

, -
.

50 , II, . , , 1997,
. 299306; , , . ,
. , Clio, , 2010, . 191212.
1 , -, . 171184.
2 Vasa ubrilovi, Osnovni tokovi i razvitak socijalistike revolucije u Jugoslaviji od
1937. do 1987. i njeno rukovodstvo, Istorija 20. veka, 12, Beograd, 1988, str. 751; To-
dor Kulji, Titova nacionalna politika, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 1997, str. 141174;
Todor Kulji, Tito: tri perspektive, u: Tito vienja i tumaenja, ur. Olga Manojlovi-
Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije Arhiv Jugoslavije, Beograd, 2011, str. 539550.
3 , , , , 2004, .
5253; Dubravka R. Stojanovi, Lisjen Fevr, Stopiti svoj ivot sa istorijom, Tokovi
istorije, 12, Beograd, 2005, str. 203210.

(19411944)
20 | ,

.
, , -

. -
,

.

,
,
,
.
-

, ,
, -
.
,
,

.1 , -
-
.

,
,

. -
,
.
, .2

1 Piter Berk, Istorija i drutvena teorija, Equilibrium, Beograd, 2002, str. 3650.
2 , , : ,
, Clio, , 2008, . 214215.


| 21

. , -
,

- .

,
-
. -
, -
,

,
, -
.
- ,

, -

. ,
, ( -
),
.

(19411944)


-
--
,
,
, , -

, .

.

-
,
.

.
,
, , , -
,
.
,
-
.1
,
, ,
.

1 Piter Berk, Istorija i drutvena teorija, str. 1050.


, | 23
, -
, .1
,

, ,
-
., .2

-
.3 -
,
, ,
-
,
.4
-
(
, -
, ),

, , -
, .5
, -
, .
,
.6

1 Knut elstali, Prolost nije vie to je nekad bila: uvod u istoriografiju, Geopoetika,
Beograd, 2002, str. 3235; , , . ., . 232233.
2 Jozo Tomasevich, etnici u drugom svjetskom ratu 19411945, Liber, Zagreb, 1979,
str. 177.
3 Branko Petranovi, Srbija u drugom svetskom ratu 19391945, str. 667668.
4 Kosta Nikoli, Srpska istorija i religija, str. 9198.
5 , , . ., . 119122.
6 , , . ., . 242, 249.

(19411944)
24 |
, -
, , ,
,
, -
. , .1
-

,
, .
, ,

, ,
, .

, ,
.2
,
, ,

.
, ,
.

1 . , . ,
, , 2002, . 7071, 102104, 116118,
121, 281, 319321, 326, 359, 465, 474.
2 , . , , ,
1994, . 111, 140.


.
, , , , , , , ,
, ,
. ,
, ,
, , ,
, ,
,
.1
,
, , ,
. ,
,
, , -
, , .
, ,
,
.2
-
, -
, -

1 , . 18811950,
, , 2006, . 710; ,
, Tokovi istorije 12, , 2007, . 191192.
2 , , . 200.

(19411944)
26 | ,
.

.1
,
, ,
.
.
, -
, , -
,
.

. ,
. -


, , , , .2

. -
. ,
,
. ,
, .
,
.3
-
, ,
.
, ,

1 . , , ,
4, , 1983, . 3344; Marija Obradovi, Teorijsko-metodoloki problemi
istraivanja delovanja linosti u istoriji, Istorija 20. veka, 12, Beograd, 1993, str.
190206; , . 18811950, . 7.
2 . . , , , 4, ,
1984, . 251261; , . 18811950,
. 8; , , . 194.
3 , , . 197.


, , , | 27
, , ,
,
, . ,
.1
.

, . ,
, ,
, -
.
.
,
,
, -
. ,
, ,
, , .2

-
.
(, , ,
).
.
, , , -
. ,

.
,
,
, ,
, .3

,

1 , . 18811950, . 8.
2 Knut elstali, n. d., str. 331; , , . ., . 212213.
3 , . . 18811950, . 9.

(19411944)
28 | , ,
, .
,
, , .

,
, , .1

1 , . . 18811950, . 710;
, , . 197198.

-
,
.
,
.1
,
.
-
.

-
.
-
,
.
, ,
.
( )
,
.2
-

. ,
, ,

1 Pierre Goubert, Lokalna povjest, Scrinia Slavonica, 1, Slavonski Brod, 2001, str.
421432.
2 Knut elstali, n. d., str. 3942, 5658; Giovanni Levi, O mikrohistoriji, Scrinia
Slavonica, 7, Slavonski Brod, 2007, str. 479497.

(19411944)
30 | .
,
. , , -

.

( , , ).1
-

. -
, .

,
.

. -

.
,
,
, ,
. -
-
.

,
.2
-
. ,
, , -
. ,
.

-
.

1 Piter Berk, Istorija i drutvena teorija, str. 4650.


2 Giovanni Levi, O mikrohistoriji, Scrinia Slavonica , 7, Slavonski Brod, 2007, str.
479497; Piter Berk, Osnovi kulturne istorije, Clio, Beograd, 2010, str. 5761.


, | 31

.1
-
, -
.

, 27. 1941,
, ,
, ,
.
,
, -
,
, ,
,
.
, -
, ,
,
,
,
, -
, .

,
.
,


.
, .2

1 , , ,
. XLVXLVI, , 19981999, . 333347.
2 , . ., . 207.

(19411944)

-
, (
, 1977. , 1984). -
2001.
.1

, .2
2004. .3
,
:

,
19411944. -
. -
(
). ,
, , ,
: ,
. -
,
,
.
, ,
.4

1 , , , , 2001.
2 . , . ., . 11.
3 Zvonimir Vuckovich, A Balkan tragedy: Yugoslavia 19411946. Memoirs of a guerilla
fighter, Columbia University Press, New York, 2004.
4 . , , : , , ,
, 2001, . 1516.


1979. | 33
-
, . ,

.
-
-
.1

,

, -
.
-
.
. 1983.
,
-
1946.
, 1977. . 1988.
,
,
-
,
.
,

- .
-
,

1 , , 3, , , 1999,
. 361371; , , ,
. 4, . 34, , 1. 2005, . 1, 45; . , /, -
., , 2, , , 2006, . 542;
, , , , 2009, . 97108;
, , , , , -
, 2, ,
, , , 2013, . 967968;
, , 3, , , 2013, . 27.

(19411944)
34 | ,
1941. , ,
-


.
, .1
, ,
- -
.2

,

,
.3 -
, -
19411944.
(1968).
,
.

1 , , .
, . 1, . 1941. , -
, , -
, , , 2002;
. , . 2,
. , 19421943. ,
, , - ,
, , 2003); .
, . 3, . 1944. 1945. , -
, , , , 2004); -
. , 19381941, . 1,
, ,
, , 2006; , , ,
, , 2014.
2 , .
. , : , , , .
, , , 2010, . 593607.
3 , .
1941. , : 1941. -
, . , , ,
, 2003, . 276298.


| 35

, -
. ,
, -
, ,
.
,
.
, -
-

.
-
.

.


1946. ( -
10. 15. 1946. .).
, -
,
,
. ,
-
, , ,
, , , .

.
, ,
, -

, ,
, -

,
.

(19411944)
VI,
.
. , ,
.

,
,
,
. -

, -
, ,
,
.
,
,
, ,

. ,
,


.
9. 1945, -
, , -
.
- , -
, ,

(19411944)
446 | ,
, ,
.

1945. ,
,
,

.

1941. .
-
1945. .

. ,
, ,
,
.

, . ,
, 1941,
,
,
,
.
,
,
-
, .
.
-
, ,
,
,
. ,
,
,
, -
, ,


| 447
.
,
,
.
, .
,
, ,
, -
-

,
,
. -
,

. , -
,
.

. -
(1941), , ,
. ,
. -

1943, 1944. . ,
,
.
,
, .
,
.
( ) ,
. -
,
, , , ,
, ,
.

(19411944)
448 | , , ,
.
,
.
.
, , -
,
(, , -
), .

.

, 1943,

.
,
.
1942, , -
, 1943.
,
-
.
. 1943. 1944.
-
, 1944. .
.
-
,
.
,

. -
, .
, -

.

,
.


- | 449
.
,
. -

.
, ,

, .
,
,
, -
. -

.
.

, .

1942, -
,
. , ,
.
,

. -

, -
.
,
.

.
.
,
, -
,

.

(19411944)
450 | , -
.

.
. , -

,

. -
,
.
-
, -
.
, ,
. -

, , -
,
-

.
-
- ,
.
1943.
, -
. -
, .
, . ,
,
,
. --

-
- , .
,
, ,


. | 451

.
( ),
,
-
.
,
,
.

,
.
-
,
. , -
,

. ,
, -
.
,
. ,
-
.
-
,
.
.

.
,
, ,

.
, -

. -

(19411944)
452 | ,

, . ,
, .
. ,
.
.
-
.
,
.
,
-,
.
, ,
.
,
,
.
.
.

.
, -
. , -
, .
, -
, -

.
-
, .
- ,
-
,
.
.
, -


, - | 453
.
,
, -
, -
, .

.
, ,

.
.

-
.
,
.
,
. -
, -
,

.

.
, , ,
-
,
,
.
.

, -
.
, .
,
, -
, ,
,

(19411944)
454 | , . ,

, , .
, , ,
, ,
-
, . -

,
.
,

.
,
,
-
, .
, -
.
, -

,
. , ,
, -
, -
.
,
.

, .
,
, -
.
, ,
( -
, ),
.
, ,


. , - | 455
,
.
, -
.

- , -

. , ,
, ,
,
. , -
, ,
1943. -
, -
, , -
.
,
, ,
, . -
,
1944. -
,
, () ,
-
.
, -
, ,
,

, -
. , , -
, .
,
.
, -
, .
-
,

(19411944)
456 | , .
.

, , -

. -
,
. ,
,
, ,
.

.
-
.

-
,
.

, .
, ,
, ,
. ,

, ,
, -
. ,
.
, ,
-
, .
,
, -
,
.
,
, -
. ,


, , | 457
,
.
, .

, .
- ,
, ,
,

-
.

.
( ) -
,
, , . -
, , -
, ,

, - , -
, ,
( -
) , -
,
.


,
.
, ,

.
,
, -
.
,
.

(19411944)
458 | , ,
. ,
,
. , , ,
, , -

, -
, , ,
-
, ,
, . -

.
,
,
,
.
, ,
. ,
, ,
-
. , -
, , , , , -
,
,
.
,
1945. . -
, ,

.
,

.

,
.

.


- | 459
,

,
1941. .

, ,
, -
.
,
, ,
,
.
, , -
.
,
,
, , -
1943. , 1944.
.
, , -
, ,
. ,
,
,
. -


.
, -
,
, ,
, ,
, -
. .
,
1944. ,
- -
, ,

(19411944)
460 | , -

. -
, ,
.
,
.

, -
.
.
,
, -
. , -
.
, ,
.
, , -

. , -
,
. -
,

, .
,
-
. ,

,
. -
, ,
, ,
. ,
, , , ,
.


, - | 461
, ,
. -

,
1991. -
,
. -

, ,
.
, ,
. ,
,
. -
,
, ,
, ,
. -
-
. -
- -
19411945.
.
,
,
.

(19411944)


, 19411945.
-

-

-

,
, , 2003.
, , .
, . 1, 1938
1941, , , -
, , 2006.
Dokumenti iz istorije Jugoslavije, T. 2, Dravna komisija za utvrivanje
zloina okupatora i njegovih pomagaa iz Drugog svetskog rata, prir.
Miodrag Zeevi i Jovan P. Popovi, Arhiv Jugoslavije Printer
komerc, eograd, 1998.
10. 15. 1946.
. , -
, , , , , -
, , -
, , . 14, . -
, , , 2001.

(19411944)
464 | 1941, .
, , 18,, 2002, . 107145.
1941.
, . , , 19, , 2003,
. 111149.
1942. ,
. , , 20, , 2004, . 85134.
1942. 1943.
, . , , 21, , 2005,
. 127183.
. , .
, 12, . , , .
, , , 1998.
-
(). . 733
, -
, , 1945.
ivkovi Nikola, Kaavenda Petar, Srbi u Nezavisnoj Dravi Hrvatskoj.
Izabrana dokumenta, Institut za savremenu istoriju Republiki
zavod za razvoj, Beograd, 1998.
Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilakom ratu jugoslo-
venskih naroda. Borbe u Srbiji 1941, tom I, knj.1, Vojnoistorijski
institut, Beograd, 1949.

, I, . 4. 1942 ,
, , 1954.
-
. 1943, I,
. 5, , ,1954.

, I, . 21. 19411944.
, , -
, , 1965.
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilakom ratu naroda
Jugoslavije, tom XII, knj. 1, Dokumenta nemakog Rajha 1941,
Vojnoistorijski institut, Beograd, 1973.
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilakom ratu naroda
Jugoslavije, tom XII, knj. 2, Dokumenti nemakog Rajha 1942,
Vojnoistorijski institut, Beograd, 1976.


Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilakom ratu naroda | 465
Jugoslavije, tom XII, knj. 3, Dokumenti nemakog rajha 1943, Voj-
noistorijski institut, Beograd, 1978.
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilakom ratu naroda
Jugoslavije, tom XII, knj. 4, Dokumenti nemakog Rajha 1944
1945, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1979.
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilakom ratu naroda
Jugoslavije, tom XIV, knj. 1, Dokumenti jedinica, komandi i ustano-
va etnikog pokreta Drae Mihailovia, 30. jun 1941 31. decem-
bar 1942, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1981.
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilakom ratu naroda
Jugoslavije, tom XIV, knj. 2, Dokumenti jedinica, komandi i ustano-
va etnikog pokreta Drae Mihailovia, 1. januar 8. septembar
1943, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1983.
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilakom ratu naroda
Jugoslavije, tom XIV, knj. 3, Dokumenti jedinica, komandi i usta-
nova etnikog pokreta Drae Mihailovia, septembar 1943 jul
1944, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1983.
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilakom ratu naroda
Jugoslavije, tom XIV, knj. 4, Dokumenti jedinica, komandi i ustano-
va etnikog pokreta Drae Mihailovia, avgust 1944 maj 1945,
Vojnoistorijski institut, Beograd, 1985.
. , .
, -, ,
2004.
19411945. , . -
, , , 2001.
Nemaka obavetajna sluba, knj. VIII, Zbirka dokumenata. Srbija, Dr-
avni sekretarijat za unutranje poslove FNRJ, Uprava dravne
bezbednosti, III odeljenje, Beograd, 1956.
, , , 1, , 1984,
. 229233.
., -
, , , 1985.
Petranovi Branko, uti Nikola, 27. mart 1941. Tematska zbirka do-
kumenata, NICOM, Beograd, 1990.

I ( 1942. 17. 1943),
, 2, , 1985, . 159179.

(19411944)
466 |
II ( 1943. 27. 1944), .
, , 3,
1986, . 133204.
Srbi u ratnom dnevniku Vermahta, prir. Nikola ivkovi, Slubeni list
SCG, Beograd, 2003.

: , , , 1945.
, -
.
(1939),
, XLI, , 2011, . 121131.

Abeles Mark, Antropologija drave, Biblioteka XX vek igoja tam-


pa, ZemunBeograd, 2001.
Avakumovi Ivan, Mihailovi prema nemakim dokumentima, Savez
Osloboenje, London, 1969.
, , -
-
,
, 1981.
, , -
, , 2002.
, , -
, , 2010.
Antoni Slobodan, Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Milo-
evia, Otkrovenje, Beograd, 2002.
, .
, , , 2012.
Baki Jovo, Ideologije jugoslovenstva izmeu srpskog i hrvatskog naciona-
lizma 19181941. Socioloko-istorijska studija, Gradska narodna
biblioteka arko Zrenjanin, Zrenjanin, 2004.
Baki Jovo, Jugoslavija. Razaranje i njegovi tumai, Slubeni glasnik
Filozofski fakultet, Beograd, 2011.
- , . -
, ,
, , 2001.


Bauer Yehuda, Rethinking the Holocaust, Yale University Press, New | 467
Haven London, 2001.
Belo Nora, Titos Flawed Legacy. Yugoslavia & the West since 1939,
Westview Press, Boulder, Colorado, 1985.
Bergvin H. Dejms, Imperija na Jadranu. Musolinijevo osvajanje Jugo-
slavije 19411943, Slubeni glasnik, Beograd, 2007.
Berk Piter, Istorija i drutvena teorija, Equilibrium, Beograd, 2002.
Berk Piter, Osnovi kulturne istorije, Clio, Beograd, 2010.
Bjelajac Mile, Krivokapi-Jovi Gordana, Prilozi iz naune kritike
srpska istoriografija i svet (uticaj jugoslovenske krize na stranu i
domau istoriografiju), Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd,
2011.
Bjelajac Mile S., Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 19181941.
Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, Institut za noviju istoriju
Srbije Dobra, Beograd, 2004.
Bjelajac Mile, Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Jugoslavije
19221935, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd,1994.
,
19411944, , -
, , 2012.
, , ,
, , 2012.
Borkovi Milan, Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinka uprava 1941
1944, knjiga druga (19431944), Sloboda, Beograd, 1979.
Bosna i Hercegovina jezgro velikosrpskog projekta, ur. Sonja Biserko,
Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2006.
, . 1941, -
, , 2007.
Weinberg Gerhard L., A world at arms. A global history of World War
II, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
19411945 , . -
, . .. , -
, , 2011.
Wheeler Mark C., Britain and the War for Yugoslavia 19401943,
Columbia University Press, New York, 1980.
, , .
19411945, , ,
2009.
Vistri Robert S., Hitler i holocaust, Alexandria Press, Beograd, 2004.

(19411944)
468 | . .
, . , -
, ,
,
, -
, , 2006.
Vinji Petar, Prodor Druge i Pete divizije u Srbiju 1944, Vojnoizdavaki
zavod, Beograd, 1968.
, , 1, , ,
1984.
., ., ,
, , 1979.
, , -
, , 2004.
Vuckovich Zvonimir, A Balkan tragedy. Yugoslavia 19411946. Me-
moirs of a guerilla fighter, Columbia University Press, New York
East European Monographs, Boulder, 2004.
, , , , 2001.
, , .
, , , 2000.
Gligorijevi Branislav, Kominterna jugoslovensko i srpsko pitanje, Insti-
tut za savremenu istoriju, Beograd, 1992.
, II
-
, , , 2005.
, , , ,
2009.
Glii Venceslav, Uika republika, Nolit, Beograd, 1986.
,
19411944, , , 1970.
., , , -
, 1999.
Graovac Ivan, Cvetkovi Dragan, Ljudski gubici Hrvatske 19411945.
godine. Pitanja, primeri, rezultati, Dijalog, Zagreb, 2005.
, , .
, . 1. -
. 1941. , , -
, -
, , 2002.


, , . | 469
, . 2.
. 19421943. ,
, ,
- ,
, , 2003.
, , .
, . 3. .
1944. 1945. ,
, , 2004.
., ., -
19451953, -, , 2002.
, . -
18851946, , , 1995.
Dejvis Norman, Evropa. Jedna istorija, Vega media, Novi Sad, 2005.
Dikin F. V. D., Bojovna planina, Nolit, Beograd, 1973.
Dimitrijevi Bojan B., Jugoslovenska narodna armija 19451959,
Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2014.
., .
19411945, ,
, , 1998.
., .
19411945, , , 2014.
, , . -
, , , 2000.
, , . 3,
,
,
, 2001.
,
19181941, 1. , , -
, 1996, . 560561.
, ,
1941. , , , 2011.
ilas Milovan, Revolucionarni rat, Knjievne novine, Beograd, 1990.
, ,
, , 2004.
, , IIII,
, , 2001.

(19411944)
470 | , , , -
, 1982.
ureti Veselin, Rehabilitacija enerala Mihailovia. Opravdava sve srpske
ratne pozicije 19411945. godine , Draslar partner, Beograd, 2012.
ureti Veselin, Saveznici i jugoslovenska ratna drama, 12, Multiprint,
Beograd, 1986.
, , -
, , , 2002.
, .
14921992, , , 2007.
, , , -
, 1999.
erjavi Vladimir, Gubici stanovnitva Jugoslavije u Drugom svjetskom
ratu, Jugoslavensko viktimoloko drutvo, Zagreb, 1989.
,
, 1941
1945., , -
, 1994.
, . 1941., . 12,
, , 2007.
,
, . , , 2004.
, 19. 21. , Clio, ,
2008.
Jankovi Milorad B., Grupa partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji. Zimi
1941/42. godine, Vojnoizdavaki zavod, Beograd, 1967.
., , ,
, 1997.
., -
19411945, -
, , 2001.
, , . -
20. 21.
, , , 2009.
., , ,
, 2006.
, ,
, ,
1990.


Kazer Karl, Porodica i srodstvo na Balkanu. Analiza jedne kulture koja | 471
nestaje, Udruenje za drutvenu istoriju, Beograd, 2002.
, 19141945, . 14, -
, , 1995.
Kalvokorezi Piter, Vint Gaj, Totalni rat, Rad, Beograd, 1987.
., 19411945,
, , , 2010.
, . -
19411991, [. .], , , , 1991.
Kenedi Pol, Uspon i pad velikih sila. Ekonomska promena i ratovanje
od 1500. do 2000. godine, CID Slubeni list SRJ, Podgorica
Beograd, 1999.
, III, . . , -
, , ,1956.
Kovanje antijugoslovenske zavere, knj. 12, ur. Sonja Biserko, Helsinki
odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2006.
Koenen-Iter ak, Sociologija elita, Clio, Beograd, 2005.
, . , -
, ,1994.
,
19181941, , , 2008.
, .
, , ,
1996.
, . -
-
, , , 1998.
., .
, , , 2011.
Koovi Bogoljub, Sahrana jednog mita. rtve Drugog svetskog rata u
Jugoslaviji, Otkrovenje, Beograd, 2005.
,
1941, , , 2013.
Kulji Todor, Prevladavanje prolosti. Uzroci i pravci promene slike
istorije krajem XX veka, Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji,
Beograd, 2002.
, , , , 1994.
Luki Milisav Misa, Ratni dnevnik 19411945, Narodna knjiga, Beo-
grad, 1982.

(19411944)
472 | ,
, , , 1981.
, , , -
, 1984.
Mazover Mark, Mrani kontinent. Evropa u dvadesetom veku, Arhipelag,
Beograd, 2011.
Manoek Valter, Holokaust u Srbiji. Vojna okupaciona politika i uni-
tavanje Jevreja 19411942, Slubeni list SRJ Draslar partner,
Beograd, 2007.
., , ,
. ,
, -, , 1981.
Marjanovi Jovan, Draa Mihailovi izmeu Britanaca i Nemaca, knj. 1.
Britanski tienik, Globus Narodna knjiga Prosveta, Zagreb
Beograd, 1979.
Marjanovi Jovan, Ustanak i narodnooslobodilaki pokret u Srbiji 1941,
Institut drutvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, Beograd,
1963.
., .
, , , 2007.
Martin Dejvid, Mrea dezinformacija. erilova jugoslovenska greka,
Prosveta, Beograd, 1991.
, , , -
, 1979.
, 19411951.,
, , 2002.
, . ,
, , -
, 1988.
, . -
, Turistika tampa, , 1985.
, 1944
1950, , , 2009.
Milovanovi Nikola, Dragia Vasi. Od graanskog buntovnika do kon-
trarevolucionara, Nova knjiga, Beograd, 1986.
Milovanovi Nikola, Kontrarevolucionarni pokret Drae Mihailovia,
14, Rad, Beograd, 1984.
, , -
, , -


- , - | 473
, -
, - ,
, 2000.
, .
,

-
, , 1995.
, .
19451955, , -
, 2012.
Milosavljevi Olivera, Potisnuta istina. olaboracija u Srbiji 1941
1944, Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2006.
Milosavljevi Olivera, Savremenici faizma 1. Percepcija faizma u beo-
gradskoj javnosti 19331941. Helsinki odbor za ljudska prava u
Srbiji, Beograd, 2010.
-, - , -
, -
. 1,
, [. .], 1981.
, , , ,
2003.
, 19411945,
, , 2005.
, -
, , , 2003.
Mini Milo, etnici i njihova uloga u vreme narodnooslobodilakog rata
19411945, Komunist, Beograd, 1982.
Mini Milo, Ratovi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 19911995. Kako
je unitena SFR Jugoslavija Drutvo za ugroene narode, Sarajevo
KULT/B, Minhen Agencija MIR, Novi Sad Razlog, Zagreb,
2002.
,
19411945, , , 1993.
, ,
, , 2009.
, , , -
Holocaust in Serbia 19411944,

(19411944)
474 | ,
, 2012.
., 1941.,
, , 2012.
Mos Dord L., Istorija rasizma u Evropi, Slubeni glasnik, Beograd,
2005.
Moskovisi Ser, Doba gomile, 2, Biblioteka XX vek igoja tampa,
BeogradZemun, 1997.
, , , ,
1984.
., -
, , ,
1988.
Nemaka obavetajna sluba, knj. IV, Nemaka obavetajna sluba u
okupiranoj Jugoslaviji. Srbija, Makedonija, Crna Gora, Dravni
sekretarijat za unutranje poslove FNRJ, Uprava dravne
bezbednosti, III odeljenje, Beograd, 1957.
Niki Dr. fra Andrija, Katolici u Vareu do 2002. godine, Franjevaka
knjinica i Arhiv, MostarVare, 2003.
, 19411945, 13,
, , 1999.
, .
19611991. , -
, , 2003.
, -
(19411945), , ,
2009.
, 19451991. -
, , , 2012.
, ,
. 19411945, , , 2006.
, 19411944. . -
, ,
2002.
., -
, , , 2002.
, ( -
), , , 1979.


., . | 475

, , , 1991.
Nojbaher Herman, Specijalni zadatak Balkan, Slubeni list SCG, Beo-
grad, 2005.
Nolte Ernst, Faizam u svojoj epohi. Francuska akcija, italijanski fai-
zam, nacionalsocijalizam Prosveta, Beograd, 1990.
., .
(19411945), Clio , , 1998.
.,
, , , 1983.
, 19411952,
, -
, 2010.
., .
, Clio, , 2009.
, ., ,
. -
, ,, 1982.
, . , ,
, 2014.
Petranovi Branko, Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji (1941
1945), 12, Rad, Beograd, 1983.
Petranovi Branko, Srbija u drugom svetskom ratu 19391945, Vojno-
izdavaki i novinski centar, Beograd, 1992.
, -
, , , 1993.
., ,
, , 1935.
, , .
, ,
, 1981.
., , , -
, 1997.
., , -
, , 2013.
, , ,
, 2004.

(19411944)
476 | ., . , -
, -
, 2002.
Popovi Nikola, Koreni kolaboracionizma, Vojnoizdavaki centar,
Beograd, 1991.
, -
, . 1, , , 1986.
, , [. ], , 2003.
, , , ,

, , 1992.
. .
, . -
, , , , 2004.
194145. , . 2,
. , -
19411945, , 2008.
, 19451970, 1. 1945
1970, , , 2002.
, . 18811950,
, , 2006.
, . -
. (18741946), ,
, 2007.
,
. , (1938
1945), , , 2003.
Rapai Mirko, Genocid srpskih etnika protiv srpskog naroda 1941
1945, M. Rapai, Beograd, 2011.
Ristovi Milan D., Nemaki Novi poredak i jugoistona Evropa
1940/411944/45. Planovi o budunosti i praksa, Vojnoizdavaki
i novinski centar, Beograd, 1991.
, .
19411945, , -
, 1998.
Roberts Valter, Tito, Mihailovi i saveznici 19411945, igoja tampa,
Beograd, 2013.
, , ,
, 2004.


, , - | 477
, , 2004.
, , , , 2003.
, , 3, ,
, 2013.
, .
, , , 2011.
19411944.
, . , -
, , , 2011.
Sekelj Laslo, Jugoslavija struktura raspadanja. Ogled o uzrocima
strukturne krize jugoslovenskog drutva, Izdavako preduzee
RAD, Beograd, 1990.
, , , -
, , 2004.
, . . ,
-, , , 2004.
19411945,
, ,
1976.
Stavrijanos Leften, Balkan posle 1453. Godine, Equilibrium, Beograd,
2005.
, . ,
,
, , 2009.
, , -
. , I, ,
, 1996.
, , -
, ,1992.
Stojanovi Dubravka, Iza zavese. Ogledi iz drutvene istorije Srbije
18901914, Udruenje za drutvenu istoriju, Beograd, 2013.
Stojanovi Trajan, Balkanski svetovi. Prva i poslednja Evropa, Equilibri-
um, Beograd, 1997.
Suboti Milan, Sricanje slobode. Studije o poecima liberalne politike
misli u Srbiji XIX veka, Gradina, Ni Institut za filozofiju i dru-
tvenu teoriju, Beograd, 1992.
, .
18862008, , , 2009.

(19411944)
478 | , (19441989).
-
, , , 2012.
, , , -
, , 2014.
., . -
- 1941
1945, , , 2011.
Todorov Cvetan, Mi i drugi. Francuska misao o ljudskoj raznolikosti,
Biblioteka XX vek, Beograd, 1994.
, , , -
, 2002.
Tomasevich Jozo, etnici u drugom svjetskom ratu 19411945, Liber,
Zagreb, 1979.
Tomasevich Jozo, Rat i revolucija u Jugoslaviji 19411945. Okupacija i
kolaboracija, EPH, Zagreb, 2010.
, -
, , , 2001.
, , , , 1999.
, , . ,
, Clio, ,
2008.
, -
. 19411945, ,
, 2001.
, , ,
, -, ,
2000.
, . -
19411945, -
,
, 2011.
Trew Simon, Britain, Mihailovi and the Chetniks, 194142, Macmillan
Press, London,1998.
elstali Knut, Prolost nije vie to je nekad bila. Uvod u istoriografiju,
Geopoetika, Beograd, 2002.
, , -
-
, , 2011.


Uroevi Sredoje, Druga proleterska brigada, etvrti jul, Beograd, | 479
1979.
, , , -
, 2004.
, ,
, , 2000.
Ford Kirk Jr., OSS and the Yugoslav Resistance 19431945, College
Station, Texas A & M University Press, 1992.
Hamovi Ratomir Rade M., Od nekad do sad, Savez udruenja boraca
narodnooslobodilakog antifaistikog rata Bosne i Hercegovine,
Sarajevo, 2004.
Hobsbaum Erik, Doba ekstrema. Istorija Kratkog dvadesetog veka
19141991, Dereta, Beograd, 2002.
Cvetkovi Sran, Izmeu srpa i ekia. Represija u Srbiji 19441953,
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2006.
-, 20. , Clio, ,
2013.
19411944. -
, , , 1968.
19411945.
, , , 1977.
, , . -
, , , 2013.
, , 1, ,
, 1956.
oli Milutin, Jugoslovenski ratni film, knj. 2, Institut za film Beograd
Vesti, Titovo Uice, 1984.
olovi Ivan, Bordel ratnika. Folklor, politika i rat, Biblioteka XX vek
igoja tampa, BeogradZemun, 2000.
., .
, , , 2014.

, ,
Aleksi Dragan, Izdajnici ili rodoljubi: paralelna slika o kolaboraciji
u srpskoj istoriografiji u zemlji i emigraciji, Istorija 20. veka, 2,
Beograd, 2010, str. 166173.
Aleksi Dragan, Partizanski odredi u Zapadnoj Srbiji u zimu 1941
1942. godine, Tokovi revolucije, XIX, Beograd, 1986, str. 274332.

(19411944)
480 | ,
. ,
1944, . ,
, , 2010, . 5272.
Antoni Slobodan, Elita, Socioloki renik, prir. Aljoa Mimica i Ma-
rija Bogdanovi, Zavod za udbenike, Beograd, 2007, str. 119.
B. Jok., Petovar, Rudi, Vojna enciklopedija, 3, ur. Nikola Gaevi, Re-
dakcija Vojne enciklopedije, Beograd, 1972, str. 664.
Baki Jovo, Jugoslovenstvo Josipa Broza Tita. Kontinuitet ili diskon-
tinuitet?, Tito vienja i tumaenja, ur. Olga Manojlovi Pintar,
Institut za noviju istoriju Srbije Arhiv Jugoslavije, Beograd,
2011, str. 4757.
, ?, - -
, . ,
, , 2008, . 125167.
Berisavljevi ivan, Srpski nacionalistiki unitarizam i dravni cen-
tralizam glavni uzronici raspada avnojevske Jugoslavije i uki-
danja ustavne autonomije Vojvodine, Antifaizam vnoj Au-
tonomija. Zbornik radova, ur. Stanko unjar, Udruenje antifa-
ista Novog Sada Pokrajinski odbor Saveza antifaista Srbije,
Novi Sad, 2013, str. 196218.
Belin Milivoj, etniki pokret Drae Mihailovia. Najfrekventniji
objekat istorijskog revizionizma u Srbiji, Politika upotreba prolo-
sti. O istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru. Zbor-
nik radova, ur. Momir Samardi, Milivoj Belin, Sran Miloevi,
Alternativna kulturna organizacija, Novi Sad, 2013, str. 83141.
Belin Milivoj, Kraljevina Jugoslavija u borbi protiv antifaizma
19361939. Istorijski izazov panskog graanskog rata kao kri-
stalizaciona taka politike aktivnosti u Jugoslaviji, Preispitivanje
prolosti i istorijski revizionizam. (Zlo)upotrebe istorije panskog
graanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, prir.
Milo Petrovi, Udruenje panski borci 19361939 Fakultet
politikih nauka, Beograd, 2014, str. 199222.
Bjelajac Mile, Istoriografija o graanskom ratu u Jugoslaviji 1941
1945, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 1997, str. 129144.
Bjelajac Mile, Istoriografija o graanskom ratu u Jugoslaviji 1941
1945 komparativna istraivanja, Suoavanje sa prolou put
ka budunosti. Istorija Jugoslavije 19181991. Facing the past, sear-
ching for the future: the history of Yugoslavia in the 20th century, ur.


Darko Gavrilovi Institute for Historical Justice and Reconcilia- | 481
tion, Hague Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Novi
Sad Fakultet za evropske pravno-politike studije, Sremska Ka-
menica, 2010, str. 283295.
,
, 19181998, .
. , , -
, 1999, . 391400.
,
, , 1, , 1990, . 227246.
, .
18041941,
12, , 1996, . 8494.
, ,
, . , , Clio,
2007, . 505539.
Boovi Branislav, Specijalna policija i stradanje Jevreja u okupiranom
Beogradu 19411944, Zbornik, Jevrejski istorijski muzej, 8,
Beograd, 2003, str. 77173.
,
?, , 14, -
, 2004, . 185192.
, : -
, 1944, . -
, , ,
2010, . 1530.
, , -
, XLVXLVI, , 19981999, . 333347.
V. t., Hamovi Rade, Vojna enciklopedija, 6, ur. Nikola Gaevi, Re-
dakcija Vojne enciklopedije, Beograd, 1973, str. 389390.
, -
-
?, 50 ,
II, . , , 1997, . 299306.
, - -
, , V, , 1974,
. 283309.
Geiger Vladimir, Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu
koje su prouzroili okupatori i njihovi pomagai. Brojidbeni

(19411944)
482 | pokazatelji (procjene, izrauni, popisi), asopis za suvremenu
povijest, 3, Zagreb, 2011, str. 699749.
Geiger Vladimir, Tito i likvidacija hrvatskih zarobljenika u Blajburgu
1945, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2010, str. 2952.
, -
19411944. , II
. -

XX , 23.
25. 1991. , . , -
, , 1995, .
168172.
Goldstein Ivo, Hutinec Goran, Neki aspekti revizionizma u hrvatskoj
historiografiji devedesetih godina XX stoljea motivi, metode
i odjeci, Revizija prolosti na prostorima bive Jugoslavije. Zbor-
nik radova, ur. Vera Katz, Institut za istoriju, Sarajevo, 2007, str.
197209.
Goubert Pierre, Lokalna povjest, Scrinia Slavonica, 1, Slavonski Brod,
2001, str. 421432.
Davidovi Goran, Timotijevi Milo, Poetak graanskog rata u
aanskom kraju 1941, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2002, str.
2348.
, -
19351945. ,
, XXX, , 2000, . 145195.
, ,
, . 4, . 34, 1. 2005, . 1, 45.
,
, , XXV, , 1995,
. 207220.
Dimitrijevi Bojan B., Svedoenje o suenju i spornoj kolaboraciji
enerala Mihailovia, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2012, str.
189198.
., -
1944. , , 3, -
, 1999, . 221233.
, : -
19411945, : 50 -
, II, . ,


, | 483
, , 1997, . 507520.
,
, : -
, . ,
, , 2003, . 202210.
, ,
, . ,
, , 1996, . 479510.
, , :
50 , II, . ,
,
, , 1997, . 3950.
/, ., -
, 2, . , ,
, 2006, . 542.
, , .,
, 2, . , , ,
2006, . 536.
, -
1943. , - , 1/2, -
, 2004, str. 136150.
, ( -
. , , ,
, 3/2013, , 1, , 2014,
. 251254.
, : Sran Miloevi, Istorija pred sudom.
Interpretacija prolosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza
Pavla Karaorevia, Fabrika knjiga, Beograd, 2013,
, 2, , 2013, . 327332.
Koljanin Milan, Antisemitski stereotipi i propaganda u Srbiji 1941
1942. godine, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 2003, str. 83118.
Koljanin Milan, Rasna revolucija na evropskom jugoistoku 1920
1941, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2007, str. 5974.
Koljanin Milan, Holokaust u Jugoslaviji (19411944), Jugoslovenski
istorijski asopis, 12, Beograd, 1996, str. 111122.
Koljanin Milan, Ratni zloini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu.
Problemi utvrivanja, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 1998, str.
87102.

(19411944)
484 | Koljanin Milan, Srbija u Nemakom Novom poretku 19411942,
Istorija 20. veka, 1, Beograd, 2011, str. 6585.
Koljanin Milan, Strategija zloina, Istorija 20. veka, 1, Beograd,
2007, str. 207210.
Koljanin Milan, Struktura i delovanje policije nacistike Nemake u
okupiranoj Srbiji 19411944, Istorija 20. veka, 3, Beograd, 2011,
str. 143156.
, , -
- , .
, , , 2008, .
251272.
., , -
, 20.
.
, , 2223. 2003, . ,
, ,
, 2005, . 1319.
, .
, , 21, ,
2012, . 175187.
, ,
?, 20. , 2, ,
2002, . 187198.
Kruni Boko, AVNOJ, antifaizam i autonomija Vojvodine, Antifa-
izam vnoj Autonomija. Zbornik radova, ur. Stanko unjar,
Udruenje antifaista Novog Sada Pokrajinski odbor Saveza
antifaista Srbije, Novi Sad, 2013, str. 251266.
Kulji Todor, Tito: tri perspektive, Tito vienja i tumaenja, ur.
Olga Manojlovi-Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije Arhiv
Jugoslavije, Beograd, 2011, str. 539550.
Kulji Todor, Titova nacionalna politika, Istorija 20. veka, 2, Beo-
grad, 1997, str. 141174.
Kulji Todor, Klasno drutvo bez klasne borbe: bezalternativnost ka-
pitalizma kao kontekst istorijskog revizionizma, u: Preispitivanje
prolosti i istorijski revizionizam. (Zlo)upotrebe istorije panskog
graanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, prir.
Milo Petrovi, Udruenje panski borci 19361939 Fakultet
politikih nauka, Beograd, 2014, str. 7181.


Kulji Todor, Knez Milo, Nikola Pai, Tito. Dijahrono socioloko- | 485
istorijsko poreenje, Jugoslovenski istorijski asopis, 2, Beograd,
1997, str. 157171.
, . -
,
, 100, , 1996, . 125135.
, ,
, 13, , 2003, . 205226.
-, -
13, , 2005, . 171184.
Levi Giovanni, O mikrohistoriji, Scrinia Slavonica, 7, Slavonski
Brod, 2007, str. 479497.
Luka Duan, Denacionalizacija, iseljavanje i genocid na Balkanu u
toku Drugog svetskog rata, Istorija 20. veka, 12, Beograd, 1988,
str. 5385.
, 1944. -
1945. , , 28, -
, 2002, . 337362.
Marjanovi Jovan, Ekonomska politika nemakih nacistikih okupa-
tora u Jugoslaviji 19411945 (s posebnim osvrtom na nemaku
ekonomsku politiku u Srbiji i Banatu), Jugoslovenski istorijski a-
sopis, 4, Beograd, 1963, str. 7396.
Markovich Slobodan G., Dr. Djura Djurovi. A lifelong opponent
of Yugoslav communist totaliarianism, Balcanica, 43, Beograd,
2012, str. 273323.
Markovi Vladimir, Politiko naslee antifaizma, Antifaizam pred
izazovima savremenosti, prir. Milivoj Belin, Petar Atanackovi,
Alternativna kulturna organizacija AKO, Novi Sad, 2012, str.
139166
-, -
XIX , -
, XXXVIII, , 1991, . 111130.
, . /
20. , -
20. , 2, , 2008, . 399418.
, . -
,
, 13, , 2007, . 83106.

(19411944)
486 | Milosavljevi Olivera, Uzurpirana pobeda, Antifaizam pred izazo-
vima savremenosti, prir. Milivoj Belin, Petar Atanackovi, Alter-
nativna kulturna organizacija AKO, 2012, Novi Sad, 2012, str.
115120.
Miloevi Sran, Relativizacija i revizija: jo jednom o znaenju poj-
ma antifaizam i njegovoj savremenoj (zlo)upotrebi u Srbiji, Pre-
ispitivanje prolosti i istorijski revizionizam. (Zlo)upotrebe istorije
panskog graanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugo-
slavije, prir. Milo Petrovi, Udruenje panski borci 19361939
Fakultet politikih nauka, Beograd, 2014, str. 129142.
Miloevi Sran, Rozmarine bebe i cvee zla, Helsinka povelja,
145146, Beograd, novembardecembar, 2010, str. 4652.
Miloevi Sran, Umesto predgovora: istorijski revizionizam i dru-
tveni kontekst, Politika upotreba prolosti. O istorijskom revizio-
nizmu na postjugoslovenskom prostoru. Zbornik radova, ur. Momir
Samardi, Milivoj Belin, Sran Miloevi, Alternativna kultur-
na organizacija, Novi Sad, 2013, str. 1126.
, , , (-

, , 2/2013), -
3, , 2013, . 333352.
,
1941, 1941. .
, . , -
, 2014, . 375388.
, ( 1941. -
).
,
, , . ,
, , 2009, . 2057.
, 19441945.
, Pisati istoriju Jugoslavije, ur. Mile Bjelajac, Institut za
noviju istoriju Srbije, Beograd, 2007, . 321351.
Nikoli Kosta S., Kune jedinke se odstranjuju. Rana faza raanja ko-
munizma u Srbiji 19441945, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2004,
str. 4762.
Nikoli Kosta, Dragia Vasi. Skica za portret nacionalnog revolucio-
nara, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 1997, str. 97106.


Nikoli Kosta, Jugoslovenska ravnogorska omladina u Drugom svet- | 487
skom ratu, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 1998, str. 4360.
Nikoli Kosta, Mit o komunistikom jugoslovenstvu, Istorija 20.
veka, 1, Beograd, 2011, str. 926.
Nikoli Kosta, Nacionalna politika Komunistike partije Jugoslavi-
je. Doktrina i praksa 19191945, Istorija 20. veka, 2, Beograd,
1998, str. 6586.
Nikoli Kosta, O fenomenu naune regresije u savremenoj srpskoj
istoriografiji i publicistici. Primer Drugog svetskog rata, Istorija
20. veka, 2, Beograd, 2007, str. 125138.
Nikoli Kosta, O uzorocima izbijanja graanskog rata u Srbiji 1941,
Suoavanje sa prolou put ka budunosti. Istorija Jugoslavije
19181991 Facing the past, searching for the future. The history
of Yugoslavia in the 20th century, ur. Darko Gavrilovi, Institute
for Historical Justice and Reconciliation, Hague Centar za isto-
riju, demokratiju i pomirenje, Novi Sad Fakultet za evropske
pravno-politike studije, Sremska Kamenica, 2010, str. 307323.
Nikoli Kosta, O uzrocima izbijanja graanskog rata u Srbiji 1941.
godine, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 1995, str. 4358.
Nikoli Kosta, Obraun Titova reima s jugoslavenskim monarhi-
stikim protukomunistikim snagama na kraju Drugog svjetskog
rata, asopis za suvremenu povijest, 3, Zagreb, 2012, str. 631650.
Nikoli Kosta, Plan Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadbini
o razoruanju italijanskih garnizona u Foi, Goradu i ajniu u pro-
lee 1943. godine, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 1995, str. 129145.
Nikoli Kosta, Prilog prouavanju karaktera ustanka u Srbiji 1941.
godine, Istorija 20. veka, 12, Beograd, 1991, str. 91125.
Nikoli Kosta, Saveznici, partizani i etnici u Drugom svetskom
ratu, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2009, str. 161170.
Nikoli Kosta, Srpska istorija i religija, Istorija 20. veka, 1, Beograd,
2001, str. 9198.
, -
, 20.
. , , 2223.
2003, . , ,
, , 2005, . 425452.
, -
, 1941.

(19411944)
488 | . , . , -
, , 2014, . 477498.
, 19411944, -
, 12, Beograd, 2000, str. 127146.
Obradovi Marija, Teorijsko-metodoloki problemi istraivanja de-
lovanja linosti u istoriji, Istorija 20. veka, 12, Beograd, 1993,
str. 190206.
Okrugli sto: Oslobodilaki ili graanski rat u Jugoslaviji 19411945.
Povodom istoimene knjige Miloa Minia, Tokovi istorije,12
(Beograd, 1993), str. 151195
Pavlovi Momilo, Oevidac graanskog rata u Srbiji. Elsfort Kra-
mer, porunik, lan Amerike misije Render u Srbiji pod pu-
kovnikom Mekdauelom, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 2007, str.
167184.
Pavlovi Momilo, Srbija na kraju rata, Srbija (Jugoslavija) 1945
2005. Ideologije, pokreti, praksa, ur. Momilo Pavlovi Institut za
savremenu istoriju, Beograd: 2006, str. 1724.
Perica Vjekoslav, Herojstvo, muenitvo i karizma u civilnoj religiji
titoizma. Protureja izmeu Titovog kulta i kulta narodnih he-
roja Jugoslavije, Tito vienja i tumaenja, ur. Olga Manojlovi-
Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije Arhiv Jugoslavije, Beo-
grad. 2011, str. 582597.
, 19. ,
, LXXI, 34, , 1998, . 107
129.
Perovi Latinka, Revizionizam i nacionalizam, u: Preispitivanje pro-
losti i istorijski revizionizam. (Zlo)upotrebe istorije panskog gra-
anskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, prir.
Milo Petrovi, Udruenje panski borci 19361939 Fakultet
politikih nauka, Beograd, 2014, str. 2733.
Petranovi Branko, Izmeu povrnosti i nerazumevanja, Istorija 20.
veka, 1, Beograd, 1994, str. 223240.
Petranovi Branko, Pojam izdaje u Jugoslaviji. Izmeu proizvoljno-
sti, realizacije i naune analize, Istorija 20. veka, 12, Beograd,
1993, str. 207216.
Petrovi Dragoljub S., Branko Petranovi, Srbija u Drugom svetskom
ratu 19391945, Beograd, Vojnoizdavaki i novinski centar, Be-
ograd 1992, 790 str. (rasprava), Istorija 20. veka, 122, Beograd,
1993, str. 238243.


, . , | 489
, . . , -
, , 2006, . 684.
, ,
, . . , -
, , 2006, . 685.
Portmann Michael, Communist Retaliation and Persecution on Yu-
goslav Territory During and After WWII (19431950), Tokovi
istorije, 12, Beograd, 2004, str. 4574.
Prpa-Jovanovi Branka, Izmeu Istoka i Zapada. Kulturni identitet
i kulturno-civilizacijska uporita, Tokovi istorije, 34, Beograd,
1997, str. 728.
Radanovi Milan, Otkopavanje istine ili normalizovanje kolabora-
cionizma? O formiranju i delovanju dve revizionistike komisije
pod okriljem Vlade Republike Srbije, 20092012, Preispitivanje
prolosti i istorijski revizionizam. (Zlo)upotrebe istorije panskog
graanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, prir.
Milo Petrovi, Udruenje panski borci 19361939 Fakultet
politikih nauka, Beograd, 2014, str. 143174.
Radanovi Milan, Zakonodavna politika Vlade Republike Srbije
(20042011) u slubi revizije prolosti. Zakon o rehabilitaciji i
njegova primena kao paradigma istorijskog revizionizma u Srbi-
ji, Antifaizam pred izazovima savremenosti, prir. Milivoj Belin,
Petar Atanackovi, Alternativna kulturna organizacija AKO,
Novi Sad, 2012, str. 81114.
, , Tokovi
istorije, 12, , 2007, . 191201.
, . -
, . -
, . ,
, , 2010, . 97110.
, , : -
, , , 2, . ,
,
, , 2013,
. 967968.
Ristovi Milan, Jugoslavija i graanski rat u Grkoj 19451950, Bal-
kan posle Drugog svetskog rata, ur. Petar Kaavenda, Institut za
savremenu istoriju, Beograd, 1996, str. 7184.

(19411944)
490 | , -
,
, . ,
, , 1998, . 482485.
, ?, -
, 1, , 2013, . 133
143.
,
, -
, . -
, , , 2003,
. 297310.
, - -
-
, Tokovi istorije, 3, , 2009, . 2032.
, :
19411944, - -
, . ,
, , 2008, . 169250.
, 1941. , ,
35, , 2011, . 263282.
Svirevi Miroslav, O istoriji Srba forme revizionistikih trendova
u svetu 1990-ih, povodom knjige Philip J. Cohen: Serbias secret
war: Propaganda and the deceit of history, Texas A & M University
Press, 1996, Tokovi istorije, 3, Beograd, 2010, str. 103114.
Svirevi Miroslav, Philip J. Cohen: Serbias secret war: Propaganda
and the deceit of history, Texas A&M University Press, Balcani-
ca, 42, Beograd, 2011, str. 222233.
Stankovi ore, Dihotomija istorijske nauke u Srbiji, Tokovi istori-
je, 4, Beograd, 2006, str. 221240.
Stankovi ore, Serbian Bourgeois Elite and the Yugoslavia,
, 13, , 2003, .
6985.
., , -
, 4, , 1983, . 3344.
Stojanovi Dubravka R., Lisjen Fevr, Stopiti svoj ivot sa istorijom,
Tokovi istorije, 12, Beograd, 2005, str. 203210.
, . -
, 18042004.


, , , | 491
2005, . 115148.
Terzi Milan, Falsifikat ili ne? Instrukcija Drae Mihailovia od 20.
decembra 1941. oru Laiu i Pavlu uriiu, Vojno-istoriski
glasnik, 12, Beograd, 2004, str. 209214.
Terzi Milan, Kult generala Dragoljuba Drae Mihailovi, Srbija
(Jugoslavija) 19452005. Ideologije, pokreti, praksa, ur. Momilo
Pavlovi, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2006, str. 105.
, .
, ,

, , 8, , 2007, . 97119.
, .
(19181941),
, LXII, , 2012, . 7388.
, . -
1941. ,
: 1941. , . ,
, , -
, 2003, . 276298.
, 70 -
(19452015), , 15, , 2014, .
82110.
, . -
, .
, . , --
, , 2008, . 119146.
, 19181941, -
. , . , -
, , , 2014, . 409433.
, 19441991,
. , . , -
, , , 2014, . 459491.
,
19381941. , ,
, XXIX, , 1999, . 133
218.
Timofejev Aleksej J., Sovjetski uticaj i Josip Broz Tito uoi izbijanja
ustanka u Jugoslaviji 1941. godine, Tito vienja i tumaenja, ur.

(19411944)
492 | Olga Manojlovi Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije Arhiv
Jugoslavije, Beograd, 2011, str. 741748.
Timofejev Aleksej, Crvena armija i Jugoslovenska vojska u otadbini
tokom jeseni 1944. Nesuena saradnja, Istorija 20. veka, 1,
Beograd, 2010, str. 86102.
,
. 19411945.
? ( , -

, ),
, 141, , 2012, . 523550.
. ., , , 4,
, 1984, . 251261.
Cvetkovi Dragan, Holokaust u Nezavisnoj dravi Hrvatskoj nume-
riko odreenje, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 2011, str. 163182.
, 19411945 1964. -
-
( ),
20. , . -
,
, , . 7784.
,
19411945, 20. , 1,
, 2003, . 119132.
, - -
19441945. - -
1944/1945, , 12, , 2006, .
127136.
, . -
. , . , -
, , . ,
, , 2010, . 593607.
ubrilovi Vasa, Osnovni tokovi i razvitak socijalistike revolucije u
Jugoslaviji od 1937. do 1987. i njeno rukovodstvo, Istorija 20.
veka, 12, Beograd, 1988, str. 751.
, ,
XXXV, , 2005, . 139
152.
,


XIX XX - | 493
, , 13, , 2003, .
107122.
,
18781918, , 13,
, 2008, . 732.
, , . ,
. , Clio, , 2010, . 191212.
,
19411944, 1944,
. , -
, , 2010, . 8293.
ljuki Sran, Mit o izabranosti. Komunizam u Jugoslaviji, Mitovi
epohe socijalizma, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje,
Novi Sad Fakultet za evropske pravno-politike studije, Srem-
ska Kamenica, 2010, str. 3164.

(19411944)

139 404, 408, 414, 420423, 426,


411 433437, 458
, 363, 364
, 69 , 389
, 365 , 55, 59, 76, 96,
, 206 141, 144, 171, 179, 191, 262, 364,
, 190, 312 365, 373, 379, 380, 390
, 330, 346, 347, , 368
350, 351, 426 , 138
154 , 59, 435
, 424
208, 287, 289, 291, 325 , 156
, 185 , a 141
, 426 , 4247, 50
169, 250, 251, 284, 286, 287, , 4145, 173, 439
328, 343, 344 , 44, 50, 172,
, 383 439
, 115, 127 , 7, 12, 19, 20,
, 370 23, 3135, 3948, 5054, 6163,
, 238 6873, 75, 76, 78, 8591, 95,
344 96, 98104, 108110, 113, 116,
399 118125, 127134, 136142,
245 145150, 152156, 163166,
, 246 169181, 183186, 189196,
, 7, 8, 13, 17, 59, 100, 198210, 212223, 227230,
107, 114, 131, 134, 135, 148, 165, 232, 233, 238, 242, 243, 245247,
191, 228, 251, 253, 255, 264, 270, 249, 251, 252, 254, 256262,
291, 292, 328, 329, 332, 333, 335, 265267, 271277, 279283,
336, 343, 350, 356, 371, 378, 401, 285290, 294, 296305, 307,

(19411944)
496 | 311313, 316318, 324, 326, 327, , 148, 154, 202,
331, 332, 336341, 343351, 356, 204, 218224, 252254, 263, 265
362368, 370372, 374377, 268, 279, 286, 293295, 298300,
379381, 383387, 389, 390, 313, 333, 336, 337339, 375, 385
396, 397, 399, 401407, 409, 413, 389, 404, 411, 415, 417419,
415417, 419, 420, 423, 425434, 54
439441, 446448, 450452, ,
454456, 459461 340
, 44, 45 , 368
, 43 , 185
, 41 , 55, 59, 165,
439
, 315, 406
, 439 , 263
, 400 , 144, 153, 170,
, 110 172, 198, 206
, 237 , 103, 144, 280,
400 293, 300, 315, 316, 340, 341, 407,
413
, a 338 , 42, 289,
435 375
, 143 , I 13,
, 370 43, 50
, 70, 119, 120, 136, 137 , 61
, 18 , II 194, 289,
, 368 298, 365, 422, 434, 435
, 178
, 82 , 358
, 383, 434 , 167
232 406
, 164, 165 , 300, 413
, 382 , 137139, 146, 155,
179, 189, 190, 194, 209212,
, 166, 182 214, 215, 274, 276, 278, 279, 281,
282, 316, 427, 447
, 96 , 171
, 383
, 317, 318 , 50, 51, 6163,
, o 136, 144, 200 69, 180


, 171, 174 , 70 | 497
, 421 , 11, 33, 141, 275,
, 414 276, 308, 314, 317320
254256 202
, 59 411
, 210 , 120, 257,
, 17 258
, 192 , 812,
61 14, 1721, 23, 3133, 35, 55, 59,
69, 7073, 75, 76, 7881, 83,
, 387, 388, 85, 86, 88103, 106, 108112,
390 114, 116, 119, 121, 124126,
, 129, 131, 258, 129131, 133138, 141145,
327 147156, 159161, 163, 164,
, 104, 140 166189, 191193, 195208,
, 426 213217, 219221, 223227,
, . 308 230235, 237, 241, 242,
, 171 245256, 258, 259, 262264,
, 126 266, 267, 269273, 275277,
279, 282292, 296, 298302,
, 69, 100, 112, 304310, 314, 315, 319, 320,
113, 116, 127, 155, 156, 159, 171, 324334, 336, 339341, 343
172, 186, 189, 192, 193, 195, 201, 352, 356, 357, 359361, 363
203, 213, 236, 262, 276, 283, 285, 373, 375383, 385389, 391,
317, 333, 381, 383, 384, 395, 414, 392, 394397, 399, 400, 401,
435, 451 404406, 408412, 414, 416,
417, 419426, 428430, 432,
, 173 434, 435, 438, 439, 445455,
, 319, 320, 322, 457, 459461
323, 335 , 300
, 306 , a 71
, 380 , 71
, 259 , 179
, 314 , 97, 360, 364,
, 403 374
, 89, 90, 146 , 167, 327
, 134 , 344346, 350,
, 348 368, 370, 426
, 146 , 154, 394

(19411944)
498 | , 33, 318 387, 393
, 69, 100, 103, , 63
11113, 116, 133, 134, 136, 144, , 69
151156, 159, 161, 163, 170, , 8, 94, 360, 380
172, 177, 179, 182, 184, 185, 187, , 141, 389
188, 195, 198, 199, 201, 203, 102, 110, 152, 199,
204, 211, 227, 231, 232, 238, 242, 201, 276
244247, 252, 253, 255, 256, , 300
260, 266, 267, 269, 272275, 232
277, 278, 281283, 285, 287, , 428, 429
289, 291, 303, 309, 317, 318, 326, , 429
327, 359, 376, 381, 382, 384, 391, , 192
393, 394, 397, 400, 401, 406, 407, , 110
413415, 417, 422, 435, 448, , 245
449, 451 , 368
, 300, 410, 411, 416, , 383, 433, 440
421 , 41
, 70
, 18, 166 , 396
, 146, 273, 282 , 119, 120, 125, 136,
, 383 137140
, 102, 103 , 102, 134, 150,
, 339341, 394 153, 193, 210, 228, 250, 254259,
261, 262, 265267, 274, 300,
, 129, 137, 174, 306, 309, 316, 320, 321, 327, 330,
179, 183 337, 340, 351, 364, 382, 387, 388,
, 223 393, 395, 396, 399, 413, 418, 429,
450, 453
, 99 , 400
, 136138, , 429
183, 184, 202, 207 , 175, 176, 377, 378,
, . 33 380, 381, 460
, 95, 123, 126, , 142, 146, 300,
127, 138, 140, 198, 202, 217, 367, 410, 411, 415, 416
390 , 70
, 110 , 137, 138
, 110 , 258
, 397 , 226
, 245 , 168, 345, 349, 370


, . 358 , 140, | 499
, 257 178, 179, 427
, 194, 346349, 392 , 178
, 237
, 98, 171 , 173
, 279, 333, 334, 339, 156
340, 405 , 170, 198200
, 218, 220, 229, , 348
237, 299, 300, 337, 339, 351, 184, 185
385387, 393 , 259, 439,
, 52 209, 210, 395
51, 178 , 338, 360, 361,
, 52, 433, 439 371, 373, 383, 409, 426, 434, 450,
(), 455
52 , 413
(), 172
52, 178 , . 299
, - 52 , 177, 249,
, 273, 300 300, 368, 399, 413, 414
, 52 418
, 51, 52
, 52, 61, 433, , 439
434 , 264
, 51, 52, , 133, 134, 306
286
, 5052, , 54, 141, 278,
6163, 69, 145, 146, 178181, 279
200, 433 , 141
366 , 190, 312, 387
, 141 , 260
, 245
, 312 , 329
54 , 199
, 18, 104, 140, 168, , 59
174, 269, 298, 349, 370
, 137 , () 129132,
, 140, 181 153, 156, 163, 164, 348, 392
, 70 , 69
, 368 , 173, 176

(19411944)
500 | , 200, 228 370
, 54, 68, 160, 165, , 101, 102
167, 229, 230, 269, 273, 292, 293, , 164, 168, 284,
339341, 422, 448 370, 433
, 109
139
, o 176, 190, 211, , 237
212, 351 , 310, 312
, 436 , 403
, 439 , 420422

(, 1969), ,
1996,
2011. -
. (1944
1989). 1997. ,
.
XX
, XX ,
,
.
12 : . -
19612004 (, 2005), 19101941 (,
2006), . 18862008 (,
2009), (19441989). -
(,
2012). : :
, . 1; .
1941. , . 2; .
19421943. , . 3; : 1944.
1945. (, , , 2002, 2003, 2004);
, - (,
2004; , , , 2012);
, . - -
( 2005); ,
: (, 2008);
, (, 2014). 70
(, , )
2003. -
, 2005.

(19411944)
502 | -
.
- 2004. -
,
-
. , ,
2012.

. ICOM-
2008. :
2012.
- .(19411945) |
| , . .
|
. | |
| ,
, |
| , 2015 | www.slglasnik.com
CIP
,

000