Sie sind auf Seite 1von 26

HI 101 329

1
Wallace K. Ferguson, A Survey of European Civilization (Boston, Houghton Mifflin

Company, 1969), p. 261.

330 HI 101
I-11 IOI 331
4
John 6. Harrison and Richard E. Sullivan, A Short History of Western Civilization.
p. 319.

332 HI 101
5
Edward Mcnall Burns, Western Civilization, p. 514.

HI 101 333
HI 101 335
336 HI 101
338 HI 101
&W4lfll3VllWllX% : 'ill~d~%ll-3fIl3f% i3.H. 1500-1700 (The Commercial
Revolution)
340 L HI 101
HI 101 341
342 HI 101
HI 101 343
Eidward Mcnall Burns, Western Civilizations, pp. 480-490.

H I IOI 345
HI 101 347
348 HI 101
(&II : Thomas D. Clark et al., Americas World Frontiers), p. 141-152.

H I IOI 349
HI 101
n.Fl. 1513

1522
352 HI 101
353
HI 101
(Amerigo Vespucci)
$% "oau%w' nim&ni a&bwJllo~
kl<aJGH
(&I : Thomas D . Clark, ANlericas
World Frontiers) 61. 161.

HI 101