Sie sind auf Seite 1von 1

Novi usisni detektor dima iz Apolla

Apollo Fire Detectors, jedan od vodeih svjetskih proizvoaa detektora poara, proirio je svoju seriju specijaliziranih ureaja za
detekciju novim EN54-20 usisnim detektorom dima (Aspirating Smoke Detector ili ASD). Ovaj detektor se koristi u prostorijama nije
mogue instalirati glavu detektora. Posjeduje IP65 kuite, koje mu prua zatitu od bilo koje vrste prodora iz okoline, a kodirane
kontrole i posebno uraen klju za otkljuavanje osigurava muzatitu od vandalizma i zlonamjernog djelovanja. Dostupan je u dvije
verzije, a obje koriste Discovery optike detektore koji omoguavaju nadzor samoiskljunih releja, odnosno detektuje one koji su u
kvaru. Maksimalno 50 m glavne sabirne cijevi moe se koristiti po jednoj komori u ASD-1 verziji ovog detektora, a u drugoj inaici
ovog ureaja (ASD-2) je mogue upotrijebiti dvije takve cijevi od 50 m po jednoj komori. ASD je dizajniran za rad u irokom rasponu
okruenja i esto se koristi u zatienim objektima gdje je antivandalska oprema obavezna, potom u otvorima za liftove, u kojima je
otean pristup, u vlanim ili pranjavim sredinama ili u istim sredinama sa ogranienim pristupom. Neil Taylor, direktor za prodaju i
marketing u kompaniji Apollo, rekao je: "Oduevljeni smo to smo u prodaju pustili usisni detektor dima. On daje jo jednu dodatnu
dimenziju naem asortimanu proizvoda i poveava na ugled kao svjetskog lidera u razvoju i proizvodnji opreme za vatrodojavu."

http://www.apollo-fire.co.uk/media-centre-literature/news/product-news/2014/apollo-launches-aspiring-smoke-detector.aspx

FS-BOX zvuni simulator iz Haagena

Nizozemska kompanija Haagen u svojoj ponudi nudi FS-BOX, profesionalni simulator zvunih efekata namijenjen vjebama
reagovanja u incidentnim situacijama. FS-BOX je opremljen LED svjetlima kojima se mogu simulirati razni efekti poara, a ugraeni
snima zvuka reproducira veliki spektar zvunih efekata. U ureaju su ve snimljena etiri ve snimljena zvuna efekta: vatre koja
pucketa, curenja gasa, curenje opasnih tvari i zvuk objekata pred ruenjem, a moete snimiti i vlastite zvukove putem ugraenog
mikrofona. Centralna kontrolna ploa ovog ureaja se moe proiriti sa vie "slave" ureaja, spojenih ianim putem, s ciljem
kreiranja dinaminog okruenja tokom vanrednih situacija, a sama elektronika i punjive baterije su ugraene u kuite visokog
kvaliteta koje moe izdrati intenzivne uslove treninga. Sa ureajem dolaze i produni kablovi od 5 i 10 metara duine.

SIR-ZF piezo sirene iz Paradox Hellasa

Namijenjene vanjskoj primjeni, SIR/ZFP i SIR/ZFV sirene za obavjetavanje o vanrednoj poarnoj situaciji dizajnirane su da
istovremeno prue maksimalnu funkcionalnost i sigurnost. Estetski privlano kuite, sa ugraenim FLASH-om i prilino velikim
prostorom obezbijeenim za logotip kompanija, napravljeno je od polikarbonatne plastike zatiene od UV zraenja sa unutranjim
metalnim okvirom od pocinanog elika. Time je omoguena zatita od vandalskog djelovanja i otpornost na sve vremenske uvjete,
a kuite sadri i zatitu od namjernog skidanja sa zida ili pokuaja otvaranja. Kompletna poetna instalacija moe se izvriti prije
samog ukljuivanja, a sirena je stavljena na standby reim rada samo kada se da + ili -SSP komanda. Operativna voltaa SIR-ZF
sirena je 12 VDC ili 24 VDC, a akustiki pritisak115dB@1m. Radi na frekvenciji 1.6002.400 Hz, a trajanje alarma moe biti tri, pet ili
deset minuta, ili vie od toga. Dimenzije kuita sirena su 275 x 250 x 90.