Sie sind auf Seite 1von 3

Cobo tulis nganggo aksara jawa !

1. Katon apik : ...............................................................................................................

2. Mangan nanas : ...............................................................................................................

3. Katon cetha : ...............................................................................................................

4. Mangan roti : ...............................................................................................................

5. Anak kadhal : ...............................................................................................................

6. Dhisik dhewe : ...............................................................................................................

7. Tekan toko : ...............................................................................................................

8. Mangan sate : ...............................................................................................................

9. Ngangkat watu : ...............................................................................................................


10. Masak lapis : ...............................................................................................................

11. Pitik pitua : ...............................................................................................................

12. Wis dhudha : ...............................................................................................................

13. Wit jati : ...............................................................................................................

14. Anak yatim : ...............................................................................................................

15. Dicokot nyamuk : ...............................................................................................................

16. Nyekel manuk : ...............................................................................................................

17. Mundhut gendhis : ...............................................................................................................

18. Nyiduk banyu : ...............................................................................................................

19. Mangan thiwul : ...............................................................................................................

20. Wiwit ngarang : ...............................................................................................................

Tulisan ini wocone opo?

...............................................................................

..............................................................................
Ibu tindak pasar

Bapak maos koran

Das könnte Ihnen auch gefallen