Sie sind auf Seite 1von 3

ivotopis

OSOBNE INFORMACIJE ain Mario


Stjepana Kovaevia 9., 72244 Kraljeva Sutjeska (Bosna i Hercegovina)
(+387) 62 223 959
mariolanus@live.com

STUDIJ NA KOJI SE Central European University, Master of Arts in Comparative History


PRIJAVLJUJETE
(1 year), Department of History

OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE

oujak 2016danas Pedagoke i nastavnike kompetencije


Hrvatsko Katoliko Sveuilite, Zagreb (Hrvatska)
Opeobrazovni
- Studijski program u trajanju od jedne akademske godine (60 ECTS-a) stjecanja pedagokih i
nastavnikih kompetencija za obavljanje predavakih djelatnosti u osnovnim i srednjim kolama, te
institucijama vieg obrazovanja
- Povijest obrazovanja, ocjenjivanje i vrednovanje, metodologija rada, didaktika, psihologija
obrazovanja, djetinjstva i adolescencije, metodika obrazovnog podruja

travanj 2016listopad 2016 Edukacijska radionica njemake paleografije


Institut za povijest, Zagreb (Hrvatska)
Opeobrazovni,
- Kompetentan itati i transkribirati arhivske dokumente u tisku i rukopisu na njemakom jeziku
- Uspjeno zavren polugodinji program edukacijske radionice itanja i transkribiranja starih
habzburkih/austrijskih dokumenata vezanih za Hrvatsku vojnu krajinu iz 19. st. u sklopu projekta
"Vojniki ivot i slike ratnika u hrvatskom pograniju od 16. stoljea do 1918." pod vodstvom prof. dr.
Aleksandra Buczynskog
- O projektu vidjeti vie na: http://croatian-frontier.com/?page_id=2&lang=hr

10 listopada 2014danas Master studij povijesti - istraivaki smjer, modul rani novi vijek razina 7 EKO-a
Filozofski fakultet, Zagreb (Hrvatska)
Opeobrazovni
- Izuavanje vjerske i vojne povijesti, politike, kulturne, socijalne i pravne povijesti, te osobito
izuavanje ekonomske i ekohistorije
- Izuavanje literature i izvora na hrvatskom, latinskom, engleskom i drugim jezicima
Specifine vjetine
- Kompetentan itati i transkribirati stare irilike tiskane dokumente i rukopise. Kompetencija steena
pohaanjem kolegija "Hrvatska irilika pismenost", suradnjom na transkripciji knjige "Libar od
mnozijeh razloga", te radom na arhivskoj grai na irilikom pismu
- Kompetentan itati, transkribirati i prevoditi stare latinske tiskane dokumente i rukopise.
Kompetencija steena pohaanjem etverosemestralnog kolegija "Izvori za ranonovovjekovnu
povijest", radom na latinskim arhivskim dokumentima
- Kompetencija rada u arhivima
- Kompetencija pisanja, ureivanja i prezentiranja sadraja vezanog za nastavni plan i program studija
u pisanoj i PDF formi
Profesionalne vjetine
- Naglasak na istraivanju osmanske pravne, kulturne, socijalne i nadasve vjerske povijesti u

11/1/17 Europska unija, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 1 / 3


ivotopis ain Mario

ranonovovjekovnom periodu
- Naglasak na istraivanju povijesti bosanskih franjevaca i Franjevake provincije Bosne Srebrene pod
osmanskom vlau
- Magistarski rad na temu: "Turska pravda" - osmansko pravo u izvorima Franjevake provincije
Bosne Srebrene u 18. st. (u pripremi)

rujan 201107 srpnja 2014 Bachelor historije razina 6 EKO-a


Filozofski fakultet, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Opeobrazovni
- Izuavanje literature na engleskom, latinskom i hrvatskom jeziku
- Izuavanje ope povijesti Bosne i Hercegovine, Europe i Svijeta od predpovijesti do dananjih dana
Profesionalne vjetine
- Kompetentan raditi na latinskim izvorima
- Dodiplomski rad na temu: "Rim u doba Gaja Marija"

rujan 2007lipanj 2011 razina 5 EKO-a


Franjevaka klasina gimnazija Visoko, Visoko (Bosna i Hercegovina)
Opeobrazovni
- Naglasak na uenju stranih jezika - njemakog i engleskog, a osobito klasinih jezika grkog i
latinskog kroz etiri godine srednjokolskog obrazovanja

rujan 1999lipanj 2007 razina 4 EKO-a


Osnovna kola "Omer Mui", Breani (Bosna i Hercegovina)

OSOBNE VJETINE

Materinski jezik hrvatski, bosanski, srpski

Ostali jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE

Sluanje itanje Govorna interakcija Govorna produkcija

engleski C1 C1 C1 B2 B2
njemaki A2 A1 A1 A1 A1
Stupnjevi: A1 i A2: Poetnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik
Zajedniki europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vjetine - Dobre komunikacijske vjetine steene kroz iskustvo studiranja u dvije razliite zemlje, te kroz
iskustvo diskusije na razliite historijske teme, kroz prezentacije i predavanja na fakultetskim
programima
- Dobre komunikacijske vjetine s mlaim generacijama steene kroz jednogodinji (jo uvijek
pohaam) program pedagokih i nastavnikih kompetencija na Hrvatskom Katolikom Sveuilitu

Organizacijske / rukovoditeljske - Dobre organizacijske vjetine steene kroz grupne radove na fakultetu u Sarajevu i Zagrebu na
vjetine razne teme i kroz razne modele
- Dobre organizacijske vjetine steene na zajednikim suradnjama prilikom transkribiranja rukopisnih
dokumenata na Institutu za povijest, te na projektu "Ad fontes"

Digitalna kompetencija SAMOPROCJENA

11/1/17 Europska unija, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 2 / 3


ivotopis ain Mario

Obrada Stvaranje Rjeavanje


Komunikacija Sigurnost
informacija sadraja problema

Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik Temeljni korisnik Temeljni korisnik

Informacijsko-komunikacijske tehnologije - tablica za samoprocjenu

DODATNE INFORMACIJE

Publikacije
1. Mario ain, "Asian enviroments. Conection acrsoss borders, landscapes and times, RCC
perspectives 2014/3", Book review, Economic and ecohistory: scientific research journal for economic
and enviromental history, Vol. 10 No. 1 December 2014., 261-264.
2. Mario ain, "Energy (and) colonialism, energy (in) dependence, Africa, Europe, Greenland, North
America, edited by Clapperton Chakanetsa Mavhunga and Helmuth Trischler", Book review,
Economic and ecohistory: scientific research journal for economic and enviromental history, Vol. 10
No. 1 December 2014., 264-266.
3. Mario ain, Rijeka Sava kao linija razgranienja Habzburke Monarhije i Osmanskog Carstva na
mirovnom kongresu u Srijemskim Karlovcima 1699., Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga
XXXVII., Sarajevo 2017. (u pripremi).
4. Grupa autora, Libro od mnozijeh razloga, suradnja na transkripciji, Zagreb 2017. (u pripremi).

11/1/17 Europska unija, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 3 / 3