Sie sind auf Seite 1von 315

KATALOG JE IZDELAN V PROGRAMU ACROBAT. PRI ZAGONU SE ODPRE SESTAVNA SKUPINA MODULOV KI SESTAVLJAJO VOZILO (ODVISNO OD IZVEDBE).

PRI
ISKANJU DOLOENEGA DELA, LAHKO UPORABIMO DVA SISTEMA ISKANJA:
THE CATALOGUE IS COMPILED IN ACROBAT PROGRAM. UPON OPENING THE PROGRAM THE GROUP OF MODULES, FORMING THE VEHICLE APPEARS (DEPENDING
ON THE TYPE). TWO SEARCH SYSTEMS CAN BE USED TO FIND A PARTICULAR PART:
DER KATALOG WURDE MIT DEM PROGRAMM ACROBAT ANGEFERTIGT. BEIM START WIRD DIE BESTANDTEILGRUPPE DER MODULE GEFFNET, DIE DAS
FAHRZEUG BILDEN (ABHNGIG VON DER AUSFHRUNG). BEIM SUCHEN EINES BESTIMMTEN TEILES KNNEN ZWEI SUCHSYSTEME ANGEWANDT WERDEN:

1. Z UPORABO BOOKMARK-ov, ROLETNEGA MENIJA IN


NAZIVI SKUPIN.
1. SEARCH THROUGH BOOKMARKS, TREE MENU AND
DESIGNATIONS OF GROUPS.
1. DIE VERWENDUNG DER BOOKMARKS, DER
ROLLMENS UND DER GRUPPENNAMEN.

2. POMIKANJE PO STRUKTURI S KLIKOM NA


SIMBOLE SKUPIN.
2. BY MOVING THROUGH THE STRUCTURE AND
CLICKING ON GROUP SYMBOLS.
2. DAS BEWEGEN IN DER STRUKTUR DURCH
ANKLICKEN DER GRUPPENSYMBOLE.

PRIMER: V KOLIKOR IEMO TESNILO KORITA OLJA, JE POSTOPEK SLEDE: S KLIKOM NA SIMBOL MOTORJA SE ODPRE SESTAVNA SKUPINA MOTORJA 100.00-102A.
EXAMPLE: IF SEARCHING FOR OIL SUMP GASKET THE PROCESS IS THE FOLLOWING: BY CLICKING ON ENGINE SYMBOL THE ENGINE GROUP 100.00-102A APPEARS.
BEISPIEL: FALLS DIE LWANNENDICHTUNG GESUCHT WIRD, VERFHRT MAN WIE FOLGT: DURCH ANKLICKEN DES MOTOR-SYMBOLS WIRD DIE MOTOR-
BESTANDTEILGRUPPE GEFFNET 100.00102A.
100.00-102
A

102.00 101A

2. POIEMO SIMBOLNO SLIKO KORITA OLJA IN V STOLPCU K IN A ODITAMO TEVILKO SKUPINE 102.00-101A. S KLIKOM NA
SIMBOL SKUPINE SE ODPRE SKUPINA KORITA OLJA.
2. FIND THE OIL SUMP SYMBOL AND READ IN K AND A COLUMN THE GROUP CODE 102.00-101A. AFTER CLICKING ON THE
GROUP SYMBOL THE OIL SUMP GROUP APPEARS.
2. ES WIRD DAS SYMBOLBILD DER LWANNE GESUCHT UND IN DEN SPALTEN K UND A DIE GRUPPENNUMMER 102.00-101A
ABGELESEN. DURCH ANKLICKEN DES GRUPPENSYMBOLS WIRD DIE GRUPPE LWANNE GEFFNET.
102.00-101
A L

2 2619795 1 00080

NA SLIKI POIEMO TESNILO, KI JE POD POZICIJO 2, V TABELI V STOLPCU IDENT ODITAMO 2619795 V STOLPCU A TEVILO KOSOV. V STOLPCU L IMAMO IFRO

NAZIVA 000802. S POMOJO FUNKCIJE ISKANJA(SEARCH)

VPIEMO IDENT NAZIVA 000802, S KLIKOM NA DOBIMO NAZIV V TIRIH JEZIKIH.

FIND THE GASKET IN THE DRAWING UNDER 2, READ 2619795 IN COLUMN IDENT AND QUANTITY IN COLUMN A. COLUMN L CONTAINS DESIGNATION CODE

000802. USING THE SEARCH FUNCTION ENTER THE DESIGNATION IDENT AND BY CLICKING ON THE TO OBTAIN THE
DESIGNATION IN FOUR LANGUAGES .

AUF DEM BILD WIRD DIE DICHTUNG (POSITION 2) GESUCHT; IN DER TABELLE WERDEN IN DER SPALTE IDENT DIE NR. 2619795 UND IN DER SPALTE A DIE

STCKZAHL ABGELESEN. IN DER SPALTE L BEFINDET SICH DIE NAMEN-CHIFFRE 000802. MITHILFE DER SUCHFUNKTION (SEARCH)

WIRD DIE NAMEN-IDENT.-NR. 000802 EINGEGEBEN, DURCH KLICKEN AUF WIRD DER NAME IN VIER SPRACHEN AUSGEGEBEN.
000802 DICHTUNG GUARNIZIONE JUNTA GARNITURE

POMIK NAZAJ V KATALOKO SKUPIN0 IZVEDEMO S KLIKOM NA SIMBOL .


TO GO BACK TO THE GROUP CLICK THE SYMBOL.
DIE RCKKEHR IN DIE KATALOGGRUPPE WIRD DURCH DAS KLICKEN AUF DAS SYMBOL ERREICHT.
GRAFIKA JE PONEKOD OPREMLJENA Z DODATNIMI SIMBOLI, KI SO ZBRANI V SKUPINI 20.00-100. V KOLIKOR KLIKNEMO SIMBOL NA SLIKI, NAPRIMER: SE
ODPRE SKUPINA 20.00-100, KJER NAJDEMO RAZLAGO SIMBOLA.

DIE GRAFIK IST STELLENWEISE MIT ZUSATZSYMBOLEN AUSGESTATTET, DIE IN DER GRUPPE 20.00-100 ZUSAMMENGEFASST WURDEN. DURCH DAS KLICKEN
AUF DAS SYMBOL AUF DEM BILD, ZUM BEISPIEL AUF: WIRD DIE GRUPPE 20.00-100 GEFFNET, WO DIE ERKLRUNG DES SYMBOLS ZU FINDEN IST.
OPIS SIMBOLA GARNITURA - SET ODITAMO V SLOVENSKEM IN AGLEKEM JEZIKU. POMIK NAZAJ V KATALOKO SKUPIN0 IZVEDEMO S KLIKOM NA

SIMBOL SKUPINE.
DIE BESCHREIBUNG DES SYMBOLS GARNITURA - SET KANN AUF SLOWENISCH UND AUF ENGLISCH ABGELESEN WERDEN. DIE RCKKEHR IN DIE

KATALOGGRUPPE WIRD DURCH DAS KLICKEN AUF DAS GRUPPENSYMBOL ERREICHT.


100.00-102A 200.00-107A 200.00-109A 300.00-104A 600.00-104A
MOTOR PREMA PREDNJA PREMA ZADNJA MENJALNIK ASIJA TL
ENGINE FRONT AXLE REAR AXLE GEARBOX CHASISS TL
002793 004573 001913 001629 051541

700.00-101A
KAROSERIJA
BODY
052007
1
100.00-102 2

H K A B C D H K A B C D
101.00 105.00
OKROV MOTORJA 100A GRED MOTORSKA 102A
CRANKCASE CRANKSHAFT
50200 51189

101.00 106.00
OKROV ZOBNIKOV 101A OJNICA 100A
TIMING CASE CONNECTION ROD
051404 051400

101.00 107.00
OKROV VZTRAJNIKA 102A BAT 100A
FLYWHEL HOUSING PISTON
008719 051009

101.00 108.00
ZRAENJE OKROVA 110A GLAVA VALJA 100A
CRANCASE BREATHING CYLINDER HEAD
50203 51170

101.00 109.00
MERILNIK OLJA 111A GRED ODMIKALNA 100A
OIL DIPSTICK CAMSHAFT
002975 051195

102.00 111.00
KORITO OLJA 101A DELI KRMILJA 102A
OIL SUMP VALVE MECHANISM
051661 050211
2
100.00-102 3

H K A B C D H K A B C D
114.00 121.00
RPALKA OLJA 100A CEVOVODI ZA GORIVO 104A
OIL PUMP FUEL PIPES
051091 050219

115.00 122.00
ISTILNIK OLJA 100A CEV. VISOKOTLANI 100A
OIL FILTER HIGH PRESURE PIPES
050219

116.00 123.00
CEVOVODI ZA MAZANJE 101A CEV SESALNA 102A
LUBE OIL PIPES INTAKE MANIFOLD
050215 051061

117.00 126.00
TLAILKA GORIVA 100B TURBOPOLNILNIK 102A
INJECTION PUMP TURBOCHARGER
050216 004328

119.00 136.00
VBRIZGALNIK GORIVA 100A ZAG. HLAD.MOTORJA 102A
NOZLE INJECTOR COLD-STARTING DEV.
050218 050222

121.00 152.00
ISTILNIK GORIVA 105A RPALKA VODE 100A
FUEL FILTER WATER PUMP
002304 050224
3
100.00-102 4

H K A B C D H K A B C D
152.00 187.00
TERMOSTAT 103C KOMPRESOR 102A
THERMOSTAT AIR COMPRESSOR
004234 051316

154.00 188.00
VENTILATOR 102A RPALKA HIDRAVLINA 100A
FAN HYDRAULIC PUMP
004405 001961

161.00 199.00
CEV IZPUNA 100A GARNITURA TESNIL 101A
EXHAUST MANIFOLD SEALING SET
000462 000901

175.00
ALTERNATOR 100A
ALTERNATOR
20310

177.00
ZAGANJALNIK 100A
STARTER
000196

181.00
MERILNI INSTRUMENTI 102A
MEASURING INSTR.
050233
4
5 100.00-102
5
100.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5890528 1 D0834 LOH02 MOTOR POPOLNI ENGINE ASSEMBLY 020965
1
2 101.00-100
2
101.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.01102-6411 1 OKROV MOTORJA POPOLNI CRANKCASE ASSEMBLY 050200
2 2619722 10 M14X118-10.9-PHR VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX COLLAR BOLT 003688
3 51.91301-0083 10 ZATI ZAREZANI DOWEL PIN 003928
4 51.04410-0156 4 PUA ODMINE GREDI CAMSHAFT BUSH 002493
4 51.04410-0157 4 +0,03 PUA ODMINE GREDI CAMSHAFT BUSH 002493
4 51.04410-0161 1 STAND. PUA ODMINE GREDI CAMSHAFT BUSH 002493
4 51.04410-0162 1 SPEC. PUA ODMINE GREDI CAMSHAFT BUSH 002493
5 51.91606-0100 6 A62,15/10,25 POKROV COVER 051444
5 51.91606-0089 6 A63,15/11,25 POKROV COVER 051444
6 51.91606-0091 7 A50,15/10 POKROV COVER 051444
6 51.91606-0088 7 A51,15/10 POKROV COVER 051444
7 51.91606-0090 4 A40,15/14,5 POKROV COVER 051444
7 51.91606-0087 4 A41,15/14,5 POKROV COVER 051444
8 06.15094-4109 6 B16/5-X5CRNI1810 POKROV COVER 051444
9 06.15094-4113 2 B20/6-X5CRNI1810 POKROV COVER 051444
10 04.10160-9164 pp 50 ML MASA TESNILNA ADHESIVE 002177
11 06.21649-0004 1 8X6,5-C15PB/9SMNPB28K EP NAVOJNI PLUG 004510
12 06.31649-0006 1 6,350G20P2 KROGLICA BALL 051078
13 51.91301-0083 4 ZATI ZAREZANI DOWEL PIN 003928
14 81.91301-0087 2 SORNIK PIN 004107
15 06.08092-0144 1 AM14X1,5-ST-A3C EP NAVOJNI DRAIN PLUG 004509
16 06.56631-0106 1 14,7X22X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
17 06.08042-0611 2 M30X1,5-ST-A3C EP NAVOJNI DRAIN PLUG 004509
18 06.56631-0114 2 31X39X2-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
19 06.08092-2142 2 CM10X1-ST-A3C EP NAVOJNI DRAIN PLUG 004509
20 06.56631-0104 2 10,7X16X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
21 51.01112-5065 1 PRIROBNICA FLANGE 001433
22 06.22022-0807 1 5M6X10-ST50-2K ZATI ZAREZANI DOWEL PIN 003928
23 06.01283-5313 1 M12X20-8.8-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
25 2619539 4 OBA OLJA POPOLNA OIL SPRAYER NOZZLE ASSEMBLY 020019
26 06.31630-0311 4 3G20 KROGLICA BALL 051078
27 51.98150-0157 4 M12X21,8E-9SMNPB28K VIJAK VOTLI HOLLOW SCREW 001947
28 06.16043-0212 4 B12-FST-A3C PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
1
2 101.00-101
2
3 101.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.01304-6066 1 OKROV ZOBNIKOV TIMING CASE 051404
2 06.22220-1208 2 ZATI ZAREZANI SPIRAL DOWEL PIN 003928
3 06.01303-3113 2 M8X20SK-8.8-MAN183-A2 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 06.01283-5115 6 M8X25-8.8-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
5 06.01283-5119 1 M8X40-8.8-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 06.01283-5120 1 M8X45-8.8-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
7 06.01283-5221 1 M8X50-8.8-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 51.90490-0057 3 M8X27-11.9-E10-DELTA VIJAK NECKED-DOWN BOLT 003688
9 51.91301-0086 2 SORNIK CENTRIRNI CENTERING PIN 000702
10 51.01903-0307 1 TESNILO GASKET 000802
11 06.01283-2907 1 M6X8-8.8-MAN183-A2C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
12 06.56631-0101 1 7X11X1-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER LIP 000892
13 04.10160-9215 pp 250 ML TESNILNA MASA ADHESIVE 002177
14 51.93020-0378 2 PUA BUSH 000794
3
4 101.00-101
4
101.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


15 51.01305-5215 1 POKROV OKROVA POPOLNI TIMING COVER ASSEMBLY 000859
16 2619723 1 66X90X12-ACM/PTFE TESNILKA GREDI RADIAL SHAFT SEAL 004695
17 51.01903-0298 1 TESNILO GASKET 000802
18 51.01304-0039 1 POKROV COVER INJECTION TIMER FOR 000859
19 06.15013-0411 20 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
20 4049223 10 M8X25-8.8-MAN 183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
21 51.01903-0308 1 TESNILO POKROVA GASKRT TIMING COVER FOR 000802
22 4049235 10 M8X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
1
2 101.00-102
2
101.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.01401-6226 1 OKROV VZTRAJNIKA POPOLNI FLYWHEEL HOUSING ASSEMBLY 008719
2 2619724 1 110X130X13-ACM/PTFE TESNILKA GREDI RADIAL SHAFT SEAL 004695
3 06.06138-0807 1 M10X28-8.8-MAN183-A3C VIJAK STOJNI STUD 004109
4 51.01903-0243 1 TESNILO GASKET 000802
5 4049352 8 M12X30-8.8-MAN183-A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 4049375 2 M12X75-8.8-MAN183-A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
7 06.15013-0413 10 A13X24X2,5-200HV PODLOKA WASHER 003541
8 51.96002-0036 1 B43X2-PE-SW EP PLUG 051679
1
2 101.00-110
2
101.00-110

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619725 1 IZLOEVALNIK SEPARATOR 051673
2 51.01840-0054 1 KONZOLA BRACKET 002274
3 06.01303-3111 1 M8X16SK-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 06.15013-0411 2 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
5 06.01303-3113 1 M8X20SK-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 51.01802-5470 1 CEV PIPE 051024
7 06.56332-2167 1 TESNILO GASKET 000802
8 06.01013-7122 1 M8X85-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 06.56631-0125 1 8,7X14X1-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL 000892
10 51.05703-5171 1 CEV POVRATNA RETURN PIPE 003388
11 06.56936-1300 1 TESNILO GASKET 000802
12 51.01802-0334 1 CEV PIPE 051024
13 51.96301-0101 1 KOLENO CEVNO PIPE ELBOW 003320
14 51.97440-0138 2 32X12-CK75 OBJEMKA CEVNA PIPE CLIP 003327
1
2 101.00-111
2
101.00-111

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 06.71010-0307 1 CL10A-ST PRIKLJUEK CEVNI PIPE UNION 003337
2 06.56631-0106 1 14,7X22X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL 000892
3 51.05806-0270 1 CEV VODILNA GUIDE TUBE 051067
4 2620066 1 MERILNIK OLJA POPOLNI OIL DIPSTICK ASSEMBLY 002975
5 06.67300-1036 2 D1-10X20-W1-EPDM-2 OBJEMKA CLAMP 002186
6 06.01303-3113 1 M8X20SK-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
7 06.15013-0411 5 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
8 06.11064-2114 2 M8-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
9 06.08092-0144 1 AM14X1,5-ST-A3C EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004509
10 06.56631-0106 1 14,7X22X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL 000892
11 51.01810-5308 1 CEV NALIVNA OLJA OIL FILLER PIPE 051044
12 51.97401-0371 1 OBJEMKA CEVNA PIPE CLIP 003327
13 2619232 1 POKROV NALIVNEGA OLJA FILLER CAP 006232
14 51.96601-0313 1 38X57X3-NBR-70 TESNILO SEAL 000802
15 06.56259-0033 1 35X58X1,0-AFOE2 TESNILO GASKET 000802
16 06.01283-5117 2 M8X30-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
17 06.01283-5120 1 M8X45-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
18 51.90710-0371 1 8,4X19X4-C45K PODLOKA WASHER 003541
19 06.56631-0126 1 32,7X40X2,0-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL 000892
20 51.90310-0117 1 M32X1,5X22-ST EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004509
1
2 102.00-101
2
102.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619803 1 KORITO OLJA OIL SUMP 051661
2 2619795 1 TESNILO GASKET 000802
3 06.01283-5117 12 M8X30-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 06.01013-7121 2 M8X80-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
5 06.15013-0411 14 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
6 51.90310-0198 1 M18X1,5X14 EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004509
7 06.56631-0109 1 18,7X26X1,5-ST/FPM1 TESNILKA SEAL 000892
8 06.08099-0019 1 AM22X1,5-ST EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004509
9 06.56631-0110 1 22,7X30X2-ST/FPM1 TESNILKA SEAL 000892
12 51.98112-0199 1 PRIROBNICA FLANGE 001433
13 51.96601-0537 1 26X42X7X1 TESNILO GASKET 000802
14 06.06135-8502 2 M6X16-8.8-A2C VIJAK STOJNI STUD 003688
15 06.15013-0409 2 A6,4X12X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
16 06.11064-2112 2 M6-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
1
2 105.00-102
2
105.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619729 1 GRED MOTORSKA POPOLNA CRANKSHAFT ASSEMBLY 051189
2 2619730 1 VZTRAJNIK POPOLNI FLYWHEEL ASEMBLY 020589
3 2619731 1 363,00 MM NOTRANJA VENEC ZOBATI STARTER RING GEAR 051583
4 2619732 1 6005-2KS8C3HT71VG008 LEAJ KROGLINI BALL BEARING 002353
5 06.29020-0128 1 47X1,75 VSKONIK CIRCLIP 003985
6 51.90020-0335 8 M14X1,5X30-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
7 2619733 1 STANDARD LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
7 51.01113-6062 1 1 = 0,10 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
7 51.01113-6083 1 1 = 0,25 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
7 51.01113-6084 1 2 = 0,50 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
7 51.01113-6085 1 3 = 0,75 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
7 51.01113-6086 1 4 = 1,00 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
8 2619227 4 STANDARD LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
8 51.01113-6050 4 1 = 0,10 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
8 51.01113-6051 4 1 = 0,25 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
8 51.01113-6052 4 2 = 0,50 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
8 51.01113-6053 4 3 = 0,75 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
8 51.01113-6054 4 4 = 1,00 mm LEAJ GLAVNE GREDI MAIN BEARING 021834
9 2619734 2 STANDARD LEAJ VODILNI ZGORNJI THRUST WASHER UPER 001483
9 51.01114-0215 2 1. SPEC. LEAJ VODILNI ZGORNJI THRUST WASHER UPER 001483
10 2619735 2 STANDARD LEAJ VODILNI SPODNJI THRUST WASHER LOWER 001483
10 51.01114-0214 2 1. SPEC. LEAJ VODILNI SPODNJI THRUST WASHER LOWER 001483
11 51.02115-0190 1 ZOBNIK MOTORSKE GREDI CRANKSHAFT GEAR 007208
13 51.01505-0169 1 OBRO RING 003278
14 2620334 1 DUILEC VIBRACIJ DAMPER HUB 019992
15 51.02205-0021 1 PODLOKA WASHER 003541
16 51.90030-0036 6 M14X1,5X95-10.9 VIJAK IMBUS CYLINDRICAL BOLT 004916
17 2620041 6 JERMENICA KLINASTA V-BELT PULLEY 002097
18 06.02192-0413 6 M8X45-8.8-A2C VIJAK CILINDRINI CYLINDRICAL BOLT 004916
19 51.02700-6052 1 ZOBNIK ZA IZRAVNAVO MASE MASS BALANCING GEAR 004760
20 06.22022-0908 2 6M6X12-ST50-2K ZATI ELASTINI DOWEL PIN 003928
21 06.01014-9323 2 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX.BOLT 003784
1
2 106.00-100
2
106.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619736 4 6 OJNICA POPOLNA CONROD ASSEMBLY 051400
2 51.90490-0028 8 12 M11X1,5X60-11.9-E14PHR VIJAK TORIX TORIX BOLT 003047
3 2619737 4 6 STANDARD LEAJ OJNINI CONROD BEARING 003045
3 51.02410-6641 4 6 1. SPEC. LEAJ OJNINI CONROD BEARING 003045
3 51.02410-6668 4 6 2. SPEC. LEAJ OJNINI CONROD BEARING 003045
3 51.02410-6669 4 6 3. SPEC. LEAJ OJNINI CONROD BEARING 003045
3 51.02410-6670 4 6 4. SPEC. LEAJ OJNINI CONROD BEARING 003045
3 51.02410-6671 4 6 5. SPEC LEAJ OJNINI CONROD BEARING 003045
1
2 107.00-100
2
107.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619738 4 6 108 mm STANDARD BAT POPOLNI PISTON ASSEMBLY 030108
1 51.02500-6036 4 6 -0,20 BAT POPOLNI PISTON ASSEMBLY 030108
1 51.02500-6037 4 6 -0,40 BAT POPOLNI PISTON ASSEMBLY 030108
1 51.02500-6038 4 6 +0,50 NADMERA BAT POPOLNI PISTON ASSEMBLY 030108
1 51.02500-6039 4 6 -0,20 NAMERE +0,50 BAT POPOLNI PISTON ASSEMBLY 030108
2 51.02502-0123 4 6 SORNIK BATNI PISTON PIN 000702
3 06.29020-0126 8 12 42X1,75-ZNPHR5F VSKONIK CIRCLIP 003985
4 2619739 4 6 OBROEK Z NOSOM KEYSTONE RING 002855
5 2619740 4 6 OBROEK TRAPEZNI TAPER FACE COMPRESS. RING 004277
6 2619741 4 6 OBROEK OLJNI BEVELLED OIL SCRAPER RING 008048
1
2 108.00-102
2
108.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619235 2 3 GLAVA VALJEV POPOLNA CYLINDER HEAD ASSEMBLY 051170
1 2619851 3 GLAVA VALJEV POPOLNA CYLINDER HEAD ASSEMBLY 051170
2 2619237 4 6 6 STANDARD VODILO SESALNEGA VENTILA VALVE GUIDE INTAKE 001498
2 51.03201-0107 4 6 6 SPEC. VODILO SESALNEGA VENTILA VALVE GUIDE INTAKE 001498
3 2619236 4 6 6 STANDARD VODILOIZPUNEGA VENTILA VALVE GUIDE EXHAUST 001498
3 51.03201-0099 4 6 6 SPEC. VODILOIZPUNEGA VENTILA VALVE GUIDE EXHAUST 001498
4 2619743 4 6 STANDARD SEDE SESALNEGA VENTILA VALVE SEAT RING INTAKE 004436
4 2619852 6 STANDARD SEDE SESALNEGA VENTILA VALVE SEAT RING INTAKE 004436
4 51.03203-0340 4 6 6 SPEC. SEDE SESALNEGA VENTILA VALVE SEAT RING INTAKE 004436
5 2619744 4 6 44,10 STAND. SEDE IZPUNEGA VENTILA VALVE SEAT RING EXHAUST 004436
5 2619853 6 44,10 STAND. SEDE IZPUNEGA VENTILA VALVE SEAT RING EXHAUST 004436
5 2619238 4 6 6 44,30 SPEC. SEDE IZPUNEGA VENTILA VALVE SEAT RING EXHAUST 004436
6 51.91606-0036 2 3 3 A32,3/10-X5CRNI1810N POKROV COVER 051444
7 51.91606-0040 6 9 9 A25,2/8-X5CRNI1810N POKROV COVER 051444
8 04.10160-9164 pp pp pp 50 ML MASA TESNILNA ADHESIVE 001022
9 2619745 2 3 3 TESNILO GLAVE CYLINDER HEAD GASKET 000802
10 2619746 16 24 24 M14X2X140 VIJAK TORX COLLAR BOLT TORX 003688
11 51.03401-0188 2 3 POKROV VENTILOV CYLINDER HEAD COVER 004409
11 51.03401-0143 3 POKROV VENTILOV CYLINDER HEAD COVER 004409
12 2619240 2 3 3 TESNILO POKROVA VENTILOV GASKET CYLINDER HEAD COVER 000802
13 2619747 12 18 18 BM6X35-10.9 VIJAK TORX COLLAR BOLT TORX 003688
14 2619242 4 6 6 VENTIL SESALNI INTAKE VALVE 020265
15 2619241 4 6 6 VENTIL IZPUNI EXHAUST VALVE 000446
16 51.04902-0029 8 TESNILO SEAL 000802
17 51.90701-0174 8 12 12 24X36X0,5 PODLOKA WASHER 003541
18 51.04102-0152 8 12 VZMET VENTILA SPRING VALVE 001305
18 51.04102-0093 12 VZMET VENTILA SPRING VALVE 001305
19 51.04103-0081 8 12 12 SEDE VZMETI SPRING SEAT 008894
20 51.04104-0024 16 24 24 KONUS VENTILSKI VALVE COTTER 004421
1
2 109.00-100
2
109.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619749 1 GRED ODMIKALNA POPOLNA CAMSHAFT ASSEMBLY 051195
1 2619850 1 GRED ODMIKALNA POPOLNA CAMSHAFT ASSEMBLY 003928
2 06.22022-1011 1 1 8M6X18-ST50-2K ZATI ZAREZANI DOWEL PIN 003928
3 51.98112-0240 1 1 PRIROBNICA FLANGE 001433
4 06.01303-3111 2 2 M8X16SK-8.8-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
5 06.15013-0411 2 2 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
6 51.04501-0153 1 1 ZOBNIK ODMINE GREDI CAMSHAFT GEAR 004760
7 51.90020-0300 4 4 M10X1,25X38-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 51.90720-0191 1 1 PODLOKA TLANA THRUST WASHER 003541
9 51.04505-5075 1 1 ZOBNIK VMESNI INTERMEDIATE GEAR 1 004760
10 51.04506-0068 1 1 TELO ZOBNIKA GEAR STUD 000702
11 51.91301-0083 2 2 ZATI ZAREZANI DOWEL PIN 003928
12 51.90720-0204 1 1 PODLOKA KROMIRANA WASHER, CHROME 003541
13 06.01283-5120 1 1 M8X45-8.8-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
14 06.01013-7116 3 3 M8X55-8.8-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 06.02099-0365 2 2 M14X1,75X45-8.8-ZNPHR VIJAK Z VALJASTO GLAVO CYLINDER SCREW 004916
1
2 111.00-102
1
2
111.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2620067 2 3 NIHALKE POPOLNE ROCKER ARM ASSEMBLY 002147
7 51.04202-0086 4 6 KONZOLA NIHALK ROCKER BRACKET 002274
8 51.90490-0019 8 12 M10X65-10.9-E12 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 51.04203-5058 2 3 GRED NIHALK POPOLNA ROCKER SHAFT ASSEMBLY 006949
10 06.21641-0608 4 6 G10 EP PLUG 051444
11 51.04201-6146 8 12 NIHALKA POPOLNA ROCKER ARM ASSEMBLY 002147
12 51.04205-0039 8 12 M10X1X37-A-CQ45-SW5 VIJAK NASTAVNI ADJUSTING SCREW 004067
13 51.90501-0030 8 12 M10X1-7-8-SW14 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
14 51.90701-0213 8 12 20X37X0,5-CK67V PODLOKA WASHER 003541
15 51.97601-0196 4 6 2X23X9-FST VZMET TLANA PRESSURE SPRING 001034
16 51.97601-0195 2 3 2X23X72-FST VZMET TLANA PRESSURE SPRING 001034
17 51.90701-0103 4 6 20,3X30X0,5-CK67V-ZN PODLOKA WASHER 003541
18 06.29010-0117 4 6 20X1,20-ZNPHR5F VSKONIK CIRCLIP 003985
19 51.04302-0038 8 12 DROG POTISNI PUSH ROD 051129
20 2619748 8 12 20,00 mm DVIGA VENTILOV VALVE TAPPET 051151
20 51.04301-0090 8 12 20,25 mm DVIGA VENTILOV VALVE TAPPET 051151
1
2 114.00-100
2
114.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619742 1 1 OKROV TOBNIKOV OLJNE RPALKE BODY, OIL PUMP 051404
1 2619860 1 OKROV TOBNIKOV OLJNE RPALKE BODY, OIL PUMP 051404
2 2619752 1 25 mm ZOBNIK OLJNE RPALKE POPOLNI GEAR - OIL PUMP ASSEMBLY 004760
2 2619861 1 32 mm ZOBNIK OLJNE RPALKE POPOLNI GEAR - OIL PUMP ASSEMBLY 004760
2 51.05104-6089 1 ZOBNIK OLJNE RPALKE POPOLNI GEAR - OIL PUMP ASSEMBLY 004760
4 2619753 1 25 mm ZOBNIK OLJNE RPALKE POPOLNI GEAR - OIL PUMP ASSEMBLY 004760
4 2619862 1 32 mm ZOBNIK OLJNE RPALKE POPOLNI GEAR - OIL PUMP ASSEMBLY 004760
4 51.05104-6091 1 ZOBNIK OLJNE RPALKE POPOLNI GEAR - OIL PUMP ASSEMBLY 004760
6 06.01284-5113 1 1 1 M8X20-10.9-MAN183-B1 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 51.05201-0077 1 ZOBNIK DRIVE GEAR 004760
8 51.05201-0073 1 1 ZOBNIK DRIVE GEAR 004760
9 06.16043-0212 1 1 1 B12-FST-A3C PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
10 06.11271-2405 1 1 1 BM12X1,5-04-A3C MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
11 51.05207-0010 1 1 1 SPOJNIK COUPLING SLEEVE 051467
12 06.56333-4245 2 2 2 19X3B-FPM1-70 O-TESNILO TORIC SEAL 003402
13 51.05410-0051 1 1 STANDARD BAT VENTILA TLAKA VALVE PLUGER 051009
13 51.05410-0044 1 STANDARD BAT VENTILA TLAKA VALVE PLUGER 051009
13 51.05410-0052 1 1 PODMERA 0,50 mm BAT VENTILA TLAKA VALVE PLUGER 051009
13 51.05410-0046 1 PODMERA 0,50 mm BAT VENTILA TLAKA VALVE PLUGER 051009
14 51.97601-0226 1 1 1 2,8X13,2X78-VFST VZMET TLANA PRESSURE SPRING 001034
15 06.56631-0111 1 1 1 24,7X32X2-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
16 51.90310-0153 1 1 1 M24X1,5X14-ST EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004509
1
2 115.00-100
2
115.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.05503-6106 1 1 GLAVA ISTILNIKA OLJA POPOLNA OIL FILTER HEAD ASSEMBLY 051083
2 51.98130-0267 1 1 PRIKJUEK NAVOJNI THREADED PIECE 000277
3 51.98130-0422 1 1 M24X1,5-M18X1,5 PRIKJUEK NAVOJNI THREADED UNION 001640
4 04.10160-9164 pp pp 50 ML MASA TESNILNA ADHESIVE 001022
5 06.56631-0109 1 1 18,7X26X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
6 51.98130-0141 1 1 EP PLUG 004509
7 06.08042-0608 1 1 M24X1,5-ST-A3C EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004909
8 06.08042-0605 1 1 M18X1,5-ST-A3C EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004909
9 06.56631-0109 1 1 18,7X26X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
10 06.08099-0016 1 1 AM18X1,5-ST-MAN183-B1 EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004909
11 06.56631-0109 1 1 18,7X26X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
12 51.98130-0247 1 1 M30X1,5-M18X1,5-ST/FPM PRIKJUEK NAVOJNI THREADED UNION 001640
13 2619754 1 HLADILNIK OLJA OIL COOLER 051241
13 2619245 1 HLADILNIK OLJA OIL COOLER 051241
14 2619755 2 2 20X44X9X0,5-AFOE4 TESNILO GASKET 000802
15 06.03221-0610 2 2 BM8X45-8.8-MAN183-PHR VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
16 06.03221-0612 2 2 BM8X55-8.8-MAN183-PHR VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
18 2619756 1 1 TESNILO FILTRA OLJA GASKET OIL FILTER HEAD 000802
19 06.03221-0614 3 3 BM8X65-8.8-MAN183-PHR VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
20 06.03221-0620 4 4 BM8X95-8.8-MAN183-PHR VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
21 2619296 1 1 PATRONA ISTILNIKA OLJA DISPOSABLE ENGINE OIL FILTER 007989
1
2 116.00-101
2
116.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.05702-5740 1 CEV ZA OLJE OIL PIPE 002946
2 51.05903-0024 1 TESNILO GASKET 000802
3 06.01283-5114 3 M8X22-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 06.15013-0411 4 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
5 51.05740-0136 1 KONZOLA BRACKET 002274
6 06.01283-5112 1 M8X18-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 51.90710-0371 1 A8,4X19X4-200HV PODLOKA WASHER 003541
11 06.11240-0404 1 BM8-8 MATIC ASAMOVAROVALNA HEX LOCK NUT 002815
12 06.01013-2915 1 M6X50-8.8-A2C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
13 06.15013-0409 2 A6,4X12X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
14 06.11240-0303 1 AM6-8 MATIC ASAMOVAROVALNA HEX LOCK NUT 002815
1
2 117.00-100
2
117.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619757 1 1 TLAILKA GORIVA POPOLNA DISTRIBUTOR PUMP ASSEMBLY 050216
1 2619863 1 TLAILKA GORIVA POPOLNA DISTRIBUTOR PUMP ASSEMBLY 051115
2 51.11152-0002 1 1 1 ODSTOJNIK SPACER FOR INJECTION PUMP 051115
3 51.11401-0194 1 PRIROBNICA MONTANA MOUNTING FLANGE 001433
3 51.11401-6049 1 1 PRIROBNICA MONTANA MOUNTING FLANGE 001433
4 06.56936-4345 1 1 1 180X4N-FPM1-70-GN TESNILKA TORIC SEAL 000892
5 06.06225-0710 5 5 5 M8X40-8.8 VIJAK STOJNI STUD 004109
6 06.11064-2114 5 5 5 M8-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
7 06.15013-0411 5 5 5 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
8 06.56939-0029 1 1 1 67,5X4-FPM1-60-GN TESNILKA TORIC SEAL 000892
9 06.29140-0110 1 1 1 4X6,5-ST60K-2 MOZNIK WOODRUFF KEY 002091
10 06.15013-0412 4 4 4 A10,5X20X2-200HV PODLOKA WASHER 003541
11 06.11185-0115 4 4 4 M10-8-A3C MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
12 51.11301-0215 1 1 1 PESTO HUB FOR DRIVE 002836
13 51.11301-0187 1 1 1 ZOBNIK RPALKE DRIVE GEAR 004760
14 06.01284-7115 6 6 6 M8X28-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 51.90710-0371 6 6 6 8,4X19X4-C45K PODLOKA WASHER 003541
16 51.11305-0095 1 1 1 MATICA DRIVING NUT 002815
17 51.11402-0114 1 1 1 NOSILEC SUPPORT PLATE 004265
18 51.91701-0590 1 1 1 9X20X28,5-ST35NBK PUA BUSH 000794
19 06.03222-0611 1 1 1 BM8X50-10.9 VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
20 06.03222-0605 2 2 2 BM8X20-10.9 VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
21 51.11110-0004 1 1 OHIJE REGULATORJA PRITISKA HOUSING,PRESSURE REGULATOR001579
22 51.98150-0191 1 1 VIJAK VOTLI HOLLOW SCREW 001947
23 06.56631-0106 1 1 14,7X22X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
24 06.56936-0747 1 1 14X2,5N-FPM1-70-GN TESNILKA TORIC SEAL 000892
25 51.98150-0192 1 1 VIJAK VOTLI HOLLOW SCREW 001947
26 06.56631-0105 1 1 12,7X16X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
27 06.56333-0334 1 1 12X2B-FPM1-80 TESNILKA TORIC SEAL 000892
28 51.11107-0022 1 1 1 VENTIL DOVODA ZRAKA AIR SUPPLY VALVE 004403
29 06.56631-0106 3 3 3 14,7X22X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
30 51.11107-0021 1 1 1 VENTIL DOVODA ZRAKA AIR SUPPLY VALVE 004403
32 2619758 1 ENOTA KONTROLNA ELEKTRONSKA ELECTRONIK CONTROL UNIT 004089
32 2619817 1 ENOTA KONTROLNA ELEKTRONSKA ELECTRONIK CONTROL UNIT 004089
32 2619864 1 ENOTA KONTROLNA ELEKTRONSKA ELECTRONIK CONTROL UNIT 004089
1
2 119.00-100
2
119.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619759 4 VBRIZGALNIK GORIVA POPOLNI NOZZLE HOLDER WITH NOZZLE 050218
1 2619865 6 VBRIZGALNIK GORIVA POPOLNI NOZZLE HOLDER WITH NOZZLE 050218
2 51.10101-6028 4 6 NOSILEC OBE NOZZLE HOLDER 004265
12 2619760 4 OBA VBRIZGALNA INJECTION NOZZLE 001096
12 2619866 6 OBA VBRIZGALNA INJECTION NOZZLE 000277
13 51.10108-0005 4 6 21C11-028X1,5X25-C45 PRIKLJUEK SOCKET UNION 000277
14 51.98701-0090 pp pp 7,3X15X1-Cu TESNILKA SEAL FOR NOZZLE HOLDER 000892
14 51.98701-0091 pp pp 7,3X15X0,5-Cu TESNILKA SEAL FOR NOZZLE HOLDER 000892
14 51.98701-0092 pp pp 7,3X15X1,5-Cu TESNILKA SEAL FOR NOZZLE HOLDER 000892
14 51.98701-0093 pp pp 7,3X15X2-Cu TESNILKA SEAL FOR NOZZLE HOLDER 000892
1
2 121.00-104
2
121.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.12305-5122 1 CEV VEZNA CONNECTING PIPE 004454
2 51.98150-0167 4 M6X15,5E-42CRMOS4V VIJAK VOTLI HOLLOW SCREW 001947
3 06.56631-0101 8 6,7X11X1-ST/FPM1 TESNILKA SEAL 000892
4 51.12305-5176 1 CEV PIPE 051024
5 06.67300-0626 1 D1-6X15-W1-EPDM-2 OBJEMKA CLAMP 003327
6 51.97480-0891 1 KONZOLA BRACKET 002274
7 06.01283-4911 1 M6X16-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 06.15013-0409 2 A6,4X12X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
9 06.11064-2112 1 M6-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
10 06.01283-5214 1 M10X22-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
11 06.15013-0412 1 A10,5X20X2-200HV PODLOKA WASHER 003541
12 51.98103-0044 1 PRIKLJUEK OESNI BANJO COUPLING 021101
13 06.78340-0104 1 6-A3C VIJAK VOTLI BANJO SCREW 001947
14 06.56631-0104 2 10,7X16X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL 000892
1
2 121.00-105
2
121.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.12501-7210 1 ISTILNIK GORIVA POPOLNI FUEL FILTER ASSEMBLY 002304
2 2619338 2 PATRONA ISTILNIKA GORIVA EXPENDABLE FUEL FILTER 020056
3 81.90490-0642 2 M8X12-8.8-A2C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX COLLAR BOLT 004509
4 06.56180-0712 2 A18X14-Cu TESNILKA SEAL 000892
7 2619848 1 RPALKA RONA LIFT PUMP 051090
8 2619849 1 PREDISTILNIK GORIVA POPOLNI FUEL PREFILTER ASSEMBLY 051455
9 81.11101-6151 1 GARNITURA DELOV PREDISTILNIKA PARTS KIT FUEL PREFILTER 020888
10 81.96503-0368 1 22X4-FPM-75-GN TESNILKA TORIC SEAL 003402
11 2619766 1 RPALKA NAPAJALNA FUEL PUMP 050348
12 51.96501-0536 1 28,5X2-FPM-80 TESNILKA TORIC SEAL 003402
13 06.02192-0313 2 M6X45-8.8-A2C VIJAK Z VALJASTO GLAVO CYLINDER SCREW 004916
1
2 122.00-100
2
122.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619768 1 GANITURA VISOKOTLANIH CEVI INJECTION LINE SET 008359
2 51.97485-0023 1 KONZOLA BRACKET 002274
3 06.01283-5215 1 M10X25-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 06.15013-0412 1 A10,5X20X2-200HV PODLOKA WASHER 003541
5 51.12305-6005 1 CEV VEZNA DRIP OIL PIPE 004454
6 51.98150-0167 4 M6X15,5E-42CRMOS4V VIJAK VOTLI HOLLOW SCREW 001947
7 06.56631-0101 8 6,7X11X1-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL 000892
8 51.96330-0415 0,6 3,2X1,9-FPM4-80/TEX CEV GIBLJIVA HOSE 007289
9 06.78200-0201 1 PRIKLJUEK OESNI BANJO COUPLING 021101
10 06.78340-0104 1 6-A3C VIJAK VOTLI HOLLOW SCREW 001947
11 06.56631-0104 2 10,7X16X1-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL 000892
12 06.67300-0936 2 D1-9X20-W1-EPDM-2 OBJEMKA CLAMP 003327
1
2 123.00-102
2
123.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.09411-0305 1 KOLENO HLADILNIKA NADPOLNILNEGA Z. INTERCOOLER ELBOW 003320
2 51.08902-0139 1 TESNILO GASKET 000802
3 06.01283-5117 3 M8X30-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 06.15013-0411 12 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
5 51.08201-0327 1 CEV RAZDELILNA ZRAKA AIR DISTRIBUTOR PIPE 051058
6 51.08902-0179 4 TESNILO GASKET 000802
7 4049262 8 M8X70-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 06.1283-5120 1 M8X45-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
1
2 126.00-102
2
126.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619769 1 TURBOPOLNILNIK TURBOCHARGER 004328
2 51.90201-0265 4 M8X20-21CRMOV57-C3J VIJAK STOJNI STUD 004916
3 06.11240-0404 9 BM8-8 MATICA SAMOVAROVALNA HEX LOCK NUT 002815
4 51.05703-5159 1 CEV OLJA OIL PIPE 051024
5 51.98130-0250 1 PRIKLJUEK NAVOJNI THREADED UNION 000277
6 06.56631-0106 1 14,7X22X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL 000892
7 51.08103-0005 1 KOLENO IZHODNO TURBOPOLNILNIK EXHAUST ELBOW TURBOCHAR. 003320
8 51.05703-5227 1 CEV OLJA POVRATNA OIL RETURN PIPE 003388
9 51.96601-0588 1 TESNILO GASKET 000802
10 06.02192-0307 2 M6X20-8.8-A2C VIJAK CILINDRINI CYLINDER SCREW 003688
11 06.15013-0409 2 A6,4X12X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
12 51.96330-0348 1 15X75-1 CEV GUMIJASTA HOSE 001753
13 51.97440-0144 2 23X12-CK75 OBJEMKA SPRING CLIP 003327
14 51.05703-5172 1 CEV OLJA POVRATNA OIL RETURN PIPE 003388
15 51.97440-0126 2 29X12-CK75 OBJEMKA SPRING CLIP 003327
16 51.96330-0346 1 22X65-1 CEV GUMIJASTA HOSE 001753
17 51.09402-0069 1 CEV SESALNA AIR INTAKE 051061
18 06.67129-0021 1 60-80-W2 OBJEMKA CEVNA HOSE CLAMP 003327
19 51.09411-0282 1 KOLENO HLADILNIKA POLNILNEGA ZRAKA INTERCOOLER ELBOW 003320
20 06.56343-1213 1 52X3B-FPM1-70 O-TESNILO O-SEAL 003402
21 51.97445-0052 1 72X20-W1-2 OBJEMKA CLAMP 003327
27 51.98131-0160 1 22-M24X1,5-ST PRIKJUEK CEVNI HOSE NIPPLE 003337
28 51.90201-0261 2 M8X45-21CRMOV57 VIJAK STOJNI STUD 004109
29 51.90201-0202 3 M8X40-GA VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 004109
1
2 136.00-102
2
136.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619770 1 SVEKA ARILNA GLOW PLUG 001688
2 04.90300-9030 pp 75 ML MASA TESNILNA SEALANTS 001022
3 2700241 1 VENTIL MAGNETNI SOLENOID VALVE 021382
4 51.97480-0182 1 20X3X57 KONZOLA BRACKET 002274
5 06.01283-4909 2 M6X10-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 06.15013-0409 2 A6,4X12X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
7 06.01283-5120 1 M8X45-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 06.15013-0411 1 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
9 51.90710-0371 1 8,4X19X4-C45K PODLOKA WASHER 003541
10 51.12302-5057 1 CEV GORIVA POPOLNA FUEL LINE ASSEMBLY 051024
11 51.98103-0044 2 PRIKLJUEK OESNI RING UNION 021101
12 06.78340-0104 2 6-A3C VIJAK VOTLI HOLLOW SCREW 001947
13 06.56631-0104 4 10,7X16X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
14 51.12304-5263 1 CEV GORIVA TLAILKA-MAGNETNI VENTIL FUEL LINE 051024
15 06.71060-0128 1 LL6A-M-ST PRIKLJUEK NAVOJNI STRAIGHT UNION 000277
16 06.56631-0104 1 10,7X16X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
1
2 152.00-100

H K A B C D H K A B C D

152.10
RPALKA VODE - DELI 100A 100A 100B
WATER PUMP- PARTS
050224
2
3 152.00-100
3
152.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619791 1 RPALKA VODE POPOLNA WATER PUMP ASSEMBLY 050224
1 2619872 1 RPALKA VODE POPOLNA WATER PUMP ASSEMBLY 050224
1 51.06500-6537 1 RPALKA VODE POPOLNA WATER PUMP ASSEMBLY 003784
2 06.01283-5113 6 6 M8X20-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
2 06.01283-5112 6 M8X18-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
3 51.06901-0184 1 1 TESNILO GASKET 000802
3 51.06901-0119 1 TESNILO GASKET 000802
4 06.01283-5118 2 3 3 M8X35-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
5 06.01283-5123 1 1 M8X60-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 06.06225-0716 3 3 4 M8X70 VIJAK STOJNI STUD 004109
7 06.06225-0720 1 1 M8X90 VIJAK STOJNI STUD 004109
8 06.11064-2114 4 4 4 M8-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
11 51.06503-0237 1 2Z184-6X90 JERMENICA DVOLEBNA V-BELT PULLEY 2-GROOVE 002097
11 51.06503-0353 1 JERMENICA TIRILEBNA V-BELT PULLEY 4-GROOVE 002097
12 51.06302-0423 1 CEV VEZNA COOLANT PIPE CAST ALUMINIUM 051024
13 51.98131-0122 1 PRIKLJUEK CEVNI HOSE NIPPLE 003337
14 06.56631-0109 1 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
15 06.01283-5120 3 M8X45-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
16 06.15013-0411 2 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
17 06.67128-6323 2 AS64-71M OBJEMKA CEVNA HOSE CLAMP 003327
18 04.27405-9555 ,07 55-5X1000 CEV ZA VODO COOLING WATER HOSE 019505
1
2 152.10-100
2
152.10-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.06520-0085 1 TESNILKA GREDI O-RINNG SEAL 003402
1 51.06506-0236 1 TESNILKA GREDI O-RINNG SEAL 003402
2 51.06506-0100 1 1 125 mm DIFUZOR DIFFUSER 051111
3 51.06901-0184 1 TESNILO GASKET 000802
3 51.06901-0119 1 TESNILO GASKET 000802
4 51.93410-0116 1 1 LEAJ RPALKE VODE WATER PUMP BEARING 051335
5 06.29020-0132 1 1 55X2,00-ZNPHR5F VSKONIK CIRCLIP 003985
6 51.06504-0035 1 1 PESTO HUB 002836
2619792 1 POZ. 1 - 6 GARNITURA ZA POPRAVILO VELIKA REPAIR KIT LARGE VERSION 020524
51.06599-6066 1 POZ. 1 - 6 GARNITURA ZA POPRAVILO VELIKA REPAIR KIT LARGE VERSION 020524
1
2 152.00-103
2
152.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.98131-0160 1 22-M24X1,5-ST PRIKLJUEK CEVNI HOSE NIPPLE 003337
2 06.56631-0111 1 1 1 24,7X32X2-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
7 06.01283-5113 1 1 M8X20-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 06.15013-0411 5 5 5 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
10 51.06404-0045 1 1 OHIJE TERMOSTATA THERMOSTAT HOUSING 001579
10 51.06904-0046 1 OHIJE TERMOSTATA THERMOSTAT HOUSING 001579
11 51.06904-0023 1 1 1 TESNILO GASKET 000802
12 06.01013-3146 1 1 1 M8X105-8.8-A2C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX SHOULDER STUD 003784
13 06.01019-0211 1 1 1 M8X115-8.8-A2C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX SHOULDER STUD 003784
14 06.56341-2122 1 1 1 60X4B-NBR3-60 O-TESNILO TORIC SEAL 003402
15 2619547 1 1 1 TERMOSTAT THERMOSTAT 004234
16 51.06405-0021 1 1 1 POKROV OHIJA TERMOSTATA COVER - THERMOSTAT HOUSING 000859
17 06.01283-5117 1 1 1 M8X30-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX SHOULDER STUD 003784
18 06.01283-5118 1 1 1 M8X35-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX SHOULDER STUD 003784
19 06.08042-0208 1 1 M24X1,5-ST-ZNPHR3F EP VIJANI DRAIN PLUG 004509
20 51.06301-0957 1 1 CEV ZA VODO POPOLNA COOLING WATER PIPE ASS. 019505
20 51.06301-6048 1 CEV ZA VODO POPOLNA COOLING WATER PIPE ASS. 019505
23 51.06903-0030 2 2 3 TESNILO CEVI GASKET COOLING WATER PIPE 000802
24 06.03221-0611 8 8 12 BM8X50-8.8 VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
25 51.98181-6003 1 1 1 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW NIPPLE 004720
26 06.56936-0676 2 2 2 12,5X2,5N-FPM1-70-GN O-TESNILO TORIC SEAL 003402
27 51.98181-6002 1 1 1 PRIKLJUEK NAVOJNI CONNECTING UNION 000277
28 51.97480-0363 2 KOTNIK PRITRDILNI ANGLE 001823
1
2 154.00-102
2
154.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2620068 1 RPALKA HIDRAVLINA HIDRAULIC PUMP 001961
2 06.01283-5119 4 M8X40-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
3 06.11064-2114 6 M8-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
4 06.15013-0411 6 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
5 2620186 1 9K182-21/4-1:5 JERMENICA PULLEY 051250
6 81.98110-0054 1 PRIKLJUEK FLANGED UNION 004720
7 06.56936-1051 1 20X2,5N-FPM1-70-GN TESNILKA TORIC SEAL 003402
8 06.02192-0306 4 M6X18-8.8-A2C VIJAK Z VALJASTO GLAVO CYLINDER SCREW 004916
9 06.02192-0311 2 M6X35-8.8-A2C VIJAK Z VALJASTO GLAVO CYLINDER SCREW 004916
10 06.16160-2104 8 6-A3C POLOKA VAROVALNA LOCK WASHER 003541
11 81.98112-0108 1 L28 PRIKLJUEK FLANGED UNION 004720
12 06.56930-1358 1 26X2,5N-NBR3-70 O-TESNILO TORIC SEAL 003402
14 06.02192-0314 2 M6X50-8.8-A2C VIJAK Z VALJASTO GLAVO CYLINDER SCREW 004916
16 51.06640-5011 1 KONZOLA RPALE BRACKET - HYDRAULIC DEVICE 002274
17 51.91701-0679 1 8,5X20X17-9SMNPB28K PUA BUSH 000794
18 06.01284-7123 1 M8X60-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
20 51.91701-0636 1 10,5X20X33,5-9SMNPB28K PUA BUSH 000794
21 06.01284-3230 1 M10X95-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
22 06.15013-0412 8 A10,5X20X2-200HV PODLOKA WASHER 003541
23 51.06640-0250 1 KONZOLA RPALE BRACKET - HYDRAULIC DEVICE 002274
24 06.01283-5215 3 M10X25-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
26 06.01283-5217 2 M10X30-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
28 06.11241-0306 2 AM10-10 MATICA SAMOVAROVALNA HEX LOCK NUT 008875
29 51.38540-0006 1 DEL VODILNI GUIDE PIECE 001498
30 06.01283-7136 1 M8X150-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
33 51.38540-0003 1 OBRO TLANI PRESSURE PIECE 001498
34 51.95800-5001 1 JERMENICA NAPENJALNA TENSION PULLEY 003919
35 51.93410-0118 1 12X37X26-2RS LEAJ KROGLINI BALL BEARING 002353
36 06.29020-0123 1 37X1,50-ZNPHR5F VSKONIK CIRCLIP 003985
37 51.38540-0005 1 DISK ZAPORNI LOCKING DISC 051312
38 06.15013-0413 1 A13X24X2,5-200HV PODLOKA WASHER 003541
39 06.11064-2316 2 M12X1,5-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 003784
40 2619816 1 9X1200/32,04 JERMEN LEBASTI RIBBED V-BELT 003271
1
2 161.00-100
2
161.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619771 1 KOLENO IZPUNO EXHAUST ELBOW 000460
2 2620095 4 TESNILO GASKET 000802
3 2620096 7 M10X48 VIJAK SCREW 003688
4 2620097 1 M10X75 VIJAK SCREW 003688
6 51.15215-0032 1 PLOEVINA ZAITNA HEAT PROTECTION PLATE 000649
7 06.02815-8203 5 M6X10-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX LOCK SCREW 003784
1
2 175.00-100

H K A B C D H K A B C D

175.00
ALTERNATOR - DELI 100A
ALTERNATOR - PARTS
050351
2
3 175.00-100
3
175.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.19101-5213 1 KONZOLA BRACKET 002274
2 06.03221-0609 3 BM8X40-8.8 VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
3 51.19101-0249 1 KONZOLA ALTERNATORJA BRACKET GENERATOR 002274
4 06.03222-1025 1 BM10X120-10.9 VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
5 51.19101-0241 1 OBRO TLANI THRUST RING GENERATOR 004118
6 06.03221-1609 2 BM12X40-8.8 VIJAK TORX SCREW WITH EXTERNAL TORX 003688
7 06.01283-5322 1 M12X55-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 06.15013-0413 2 A13X24X2,5-200HV PODLOKA WASHER 003541
9 06.11064-2116 2 M12-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
10 51.90441-0125 1 M12X190X14X12,5-6.8 VIJAK OESNI EYE BOLT 004067
11 51.91701-0209 1 12,5X22X9,6-ST35NBK PUA BUSH 000794
12 06.01289-0160 1 M12X45-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
13 06.15013-0413 1 A13X24X2,5-200HV PODLOKA WASHER 003541
14 51.19107-0027 1 DEL VODILNI GUIDE PIECE 051599
15 06.11064-2116 2 M12-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
16 06.13013-0413 2 A13X24X2,5-200HV PODLOKA WASHER 003541
17 51.91701-0301 1 12,5X22X9-ST35NBK PUA BUSH 00794
18 06.11064-2116 1 M12-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
19 2619772 1 28V 100A ALTERNATOR POPOLNI ALTERNATOR ASSEMBLY 020310
20 51.26105-0185 1 2Z71-17/4 JERMENICA V-BELT PULLEY 002097
21 2619773 1 C-10X1375X2 JERMEN KLINASTI - SET NARROW V-BELT SET 002096
1
2 175.10-100
2
175.10.100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 81.26111-0049 1 LEAJ BEARING 051335
2 81.93410-0100 1 17X52X17-2RS LEAJ KROGLINI BALL BEARING 002353
3 81.26121-0048 1 PLOA POKRIVNA COVER PLATE 051430
4 81.90040-0044 4 M4X22-8.8-A2C VIJAK SCREW 003688
5 81.91710-0522 1 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
6 81.26137-0005 1 OBRO VAROVALNI CIRCLIP 003848
7 81.26107-0047 1 POKROV ZADNJI REAR-END COVER 020352
8 81.90760-0248 1 OBRO CENTRIRNI CENTERING RING 004786
9 81.93021-0382 1 PUA BUSH 000794
10 81.26102-0039 1 ROTOR ROTOR 051665
11 81.93410-0101 1 6203-2RS LEAJ KROGLINI BALL BEARING 002353
12 81.26106-0031 1 PODPORA SUPPORT 051667
13 81.26109-0024 1 NOSILEC DIOD DIODE HOLDER 051683
14 81.90405-0249 3 M5X32Z3-ST-Z-A2C VIJAK SCREW 003688
15 81.25601-0025 1 REGOLATOR NAPETOSTI VOLTAGE REGULATOR 008972
16 81.97602-0884 2 VZMET TLANA PRESSURE SPRING 001034
17 2619774 1 KRTAKA - GARNITURA CARBON BRUSH SET 051666
18 81.90405-0250 2 M4X26Z3-1-ST-Z-A2C VIJAK SCREW 003688
19 81.26104-0007 1 OHIJE HOUSING 001579
20 81.90001-0418 3 3X18-ST-A2C VIJAK SCREW 003688
21 81.90405-0248 4 M5X47ZA-8.8-SW8-A2C VIJAK SCREW 003688
22 81.90640-0057 1 M16X1,5-ST-A3C MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
1
2 177.00-100

H K A B C D H K A B C D

177.10
ZAGANJALNIK - DELI 100A 101A 102A
STARTER - PARTS
050352
2
3 177.00-100
3
177.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619776 1 EV 24V/4,0 KW SAE3 ZAGANJALNIK POPOLNI STARTER ASEMBLY 000196
1 2619873 1 EV 24V/4,0 KW Z=11 ZAGANJALNIK POPOLNI STARTER ASEMBLY 000196
1 51.26201-7140 1 Z=10 ZAGANJALNIK POPOLNI STARTER ASEMBLY 000196
2 06.06138-0807 1 1 1 M10X28-8.8-ZNPHR3F VIJAK STOJNI STUD 004109
3 06.15013-0412 3 3 3 A10,5X20X2-200HV PODLOKA WASHER 003541
4 06.11185-0115 1 1 1 M10-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
5 06.01283-5218 2 2 2 M10X35-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
1
2 177.10-101
2
177.10-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 51.26203-0003 1 ROTOR ARMATURE 051665
2 2619874 1 ZOBNIK ZAGANJALNIKA STARTER FREEWHEEL 004760
3 81.93021-0188 2 PUA BUSH 000794
4 51.26215-0006 1 POKROV PREDNJI DRIVE BEARING 001979
5 81.93020-0422 1 PUA BUSH 002493
6 2619875 1 STIKALO ELEKTROMAGNETNO SOLENOID SWITCH 003464
7 51.26236-0002 1 VILICE VKLOPILNE FORK LEVER 003473
8 51.90030-0088 2 M6X170-8.8-T30-A2C VIJAK Z PLOATO GLAVO PAN-HEAD SCREW 003688
9 51.26204-0004 1 STATOR ARMATURE 051665
10 51.26216-0003 1 NOSILEC ETK BRUSH HOLDER 004265
11 51.26207-0008 1 POKROV ZADNJI COMMUTATOR END SHIELD 020352
12 51.93020-0385 1 PUA LEAJNA BUSH STARTER FOR 002493
13 51.90040-0004 3 VIJAK IMBUS COUNTERSUNK SCREW 003823
14 51.96001-0048 2 TULKA ZA IZPUST VODE DRAIN TUBE 004303
15 06.11271-6211 1 BM10-04 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
16 51.90810-0039 2 A10-X12CRNI177 PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
17 06.11185-0115 1 M10-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
18 81.26223-0006 1 OBJEMKA CLAMP 002156
19 06.04252-1005 1 M4X6-4.8-A3C VIJAK Z VALJASTO GLAVO CYLINDER SCREW 004916
20 2619876 1 ZOBNIK PLANETNI - DELI PLANETARY GEAR PARTS GROUP 000435
21 51.26203-6001 1 GARNITURA DELOV PARTS KIT 020888
22 51.26213-6001 1 ZOBNIK PLANETNI PLANETARY GEAR 000435
23 51.26216-6001 1 DELI NOSILCA ETK PARTS KIT BRUSH HOLDER 020888
1
2 181.00-102
2
181.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619785 1 SENZOR POLNILNEGA TLAKA CHARGING-PRESURE SENSOR 030283
2 06.06135-8502 2 M6X16-8.8-A2C VIJAK STOJNI STUD 003784
3 51.90710-0332 3 6,3X10,8X6-9SMNPB28K PODLOKA WASHER 003541
4 2619786 1 775-945 DAJALNIK TEVCA VRTLJAJEV SPEED SENDER 051094
5 06.01303-2911 1 M6X16SK-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 2619567 1 100C DAJALNIK TEMPERATURE VODE TEMPERATURE SENDER 009401
7 06.56631-0106 1 14,7X22X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
9 06.56631-0107 1 16,7X24X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
10 2619301 1 0-5 bar SENZOR TLAKA OLJA PRESSURE SENSOR 001057
11 06.56631-0109 1 18,7X26X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
12 51.27421-0113 1 SENZOR TEMPERATURE VODE TEMPERATURE SENSOR 009401
13 81.25451-6902 1 EDC-MS6.4 SNOP KABLOV LOOM 002044
14 2619966 1 DAJALNIK TEMPERATURE OLJA TEMPERATURE SENDER 004224
15 81.25419-6060 1 ADAPTER LOOM OIL PRESSURE ADAPTER 000160
16 51.25902-0062 1 STIKALO PREKLOPNO CHANGE-OVER SWITCH 004693
17 06.56190-0718 1 A22X27-Cu TESNILKA SEAL 000892
1
2 187.00-102

H K A B C D H K A B C D

187.10
KOMPRESOR - DELI 102A
AIR COMPRESS.-PARTS
050353
2
3 187.00-102
3
187.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619847 1 352 ccm KOMPRESOR POPOLNI AIR COMPRESSOR 051316
2 06.11164-8359 1 M26X1,5-A4C MATICA TESNILNA HEX SEALING NUT 002815
3 06.56333-3256 1 24,2X3B-FPM1-70-GN O-TESNILO TORIC SEAL 003402
4 51.54120-6027 1 KOLENO SESALNO INTAKE MANIFOLD 051061
5 06.79090-4202 1 M26X1,5-4D-A4C MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
6 51.97440-0126 1 29X12-CK75 OBJEMKA CECNA SPRING CLIP 003327
7 51.06303-5377 1 CEV COOLANT PIPE 051024
8 06.67300-1036 1 D1-10X20-W1-EPDM-2 OBJEMKA CLAMP 002186
9 51.98110-0186 3 PRIKLJUEK KRILNI SWIVEL UNION 004720
10 51.06303-5378 1 CEV COOLANT PIPE 051024
11 06.67300-1036 1 D1-10X20-W1-EPDM-2 OBJEMKA CLAMP 002186
12 06.71060-2103 1 L10A-M-ST-A4C PRIKLJUEK NAVOJNI STRAIGHT UNION 000277
13 06.56631-0106 1 14,7X22X1,5-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
14 06.01303-3113 1 M8X20SK-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 06.15013-0411 2 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
16 06.11064-2114 1 M8-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
17 06.71759-0001 1 LL16-M26X1,5OB-A4C PRIKLJUEK KOTNI ELBOW UNION 004720
18 51.54210-0167 1 ZOBNIK POGONSKI DRIVE GEAR 004760
19 06.01019-0160 1 M12X85-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
20 06.15013-0413 1 A13X24X2,5-200HV PODLOKA WASHER 003541
21 06.56938-0522 1 10X3B-FPM1-80-GN O-TESNILO TORIC SEAL 003402
22 51.54302-0095 1 KONZOLA NOSILNA SUPPORT BRACKET 002274
23 06.01283-5120 2 M8X45-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
24 06.56936-2969 1 85X3N-FPM1-70-GN O-TESNILO TORIC SEAL 003402
25 06.01013-7117 1 M8X60SK-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003688
26 51.54122-0007 1 17 bar VENTIL VARNOSTNI SAFETY VALVE 051717
27 06.56631-0112 1 26,7X34,93X2-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
1
2 187.10-102
2
187.10-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


2 51.54116-0002 1 DISK SESALNI SUCTION DISC 051114
3 51.91607-0022 1 POKROV CAP 051267
4 06.11221-0315 1 MATICA FLAT COLLAR NUT 002815
5 51.54106-6023 1 OJNICA CONNECTING ROD 051400
6 81.54119-6040 1 BAT KOMPRESORJA COMPRESSOR PISTON 051009
7 81.54122-6004 1 VENTIL TLAKA COMPRESSOR VALVE 004403
2619845 1 GARNITURA DELOV PARTS KIT 020888
1
2 188.00-100

H K A B C D H K A B C D

188.10
RPALKA HID.- DELI 100A 100B
HYD. PUMP- PARTS
001961
2
3 188.00-100
3
188.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619781 1 150 bar RPALKA HIDRAVLINA HYDRAULIC PUMP 001961
1 2619877 1 ZF/21 ccm RPALKA HIDRAVLINA HYDRAULIC PUMP 001961
2 51.47104-0024 1 SEGMENT GNANI DRIVING DOG 003481
3 06.02099-0155 2 M10X30-8.8-A3C VIJAK Z VALJASTO GLAVO CYLINDER SCREW 004916
4 51.90710-0207 2 11X21X3-9SMNPB28K PODLOKA WASHER 003541
5 51.47340-0004 1 KONZOLA BRACKET 002774
6 06.01283-5113 2 M8X20-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
7 06.15013-0411 3 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
8 51.47304-5016 1 CEV SESALNA SUCTION PIPE 051024
9 06.78340-0110 1 22 VIJAK VOTLI HOLLOW SCREW 001947
10 06.11064-2114 1 M8-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
11 06.56631-0112 2 26,7X34,93X2-ST/FPM1-80 TESNILKA SEAL WITH ELASTOMER 000892
12 06.67150-0209 1 22 OBJEMKA PRITRDILNA MOUNTIG CLAMP 002186
1
2 188.10-100
2
188.10-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619782 1 1 GARNITURA TESNIL SET OF SEALS 000901
2 81.47101-6139 1 GARNITURA DELOV MALA SMALL PART KIT 050336
2 81.47101-6150 1 GARNITURA DELOV MALA SMALL PART KIT 050336
3 06.56930-2107 1 1 46X3N-NBR3-70 O-TESNILO TORIC SEAL 003402
1
2 199.00-101
2
199.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619846 1 GARNITURA TESNIL VELIKA SET OF SEALS 050336
1 2619878 1 GARNITURA TESNIL VELIKA SET OF SEALS 050336
10 2619784 1 1 GARNITURA TESNIL MALA SET OF SEALS 1 CYLINDER 050337
1
2 200.00-107

H K A B C D H K A B C D

221.00
OS KRMILNA 101A
STEERING KNUCKLE
000155

226.00
ZAVORA PRED.PREME 103A
FRONT WHELL BRAKE
050248

229.00
PESTO PRED.KOLESA 104A
FRONT WHELL HUB
020984

230.00
DROG SPOJNI 102A
FRONT AXLE TIE ROD
50258

232.00
PLATIE 102A
WHEEL RIM
051426
3
4 200.00-107
3
200.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5897546 1 V9-34L PREMA PREDNJA POPOLNA FRONT AXLE ASSEMBLY 004573
1
2 221.00-101
2
221.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 81.44101-0135 1 OS PREDNJA FRONT DEAD AXLE 006066
2 81.44201-6241 1 OS KRMILNA STEERING KNUCKLE 000155
3 81.93021-0278 2 PUA BUSH 000794
4 06.33719-0082 2 HN35X42X40 IGLICE V KLETKI NEEDLE SLEEVE 002853
5 81.44201-6242 1 OS KRMILNA POPOLNA STEERING KNUCKLE ASSEMBLY 000155
9 06.32819-0034 2 35,3X55,55X14 LEAJ VALJNI STOASTI TAPERED ROLLER BEARING 002086
10 81.90713-0967 pp 37,5x55x1,8 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
10 81.90713-0968 pp 37,5x55x1,9 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
10 81.90713-0969 pp 37,5x55x2,0 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
10 81.90713-0970 pp 37,5x55x2,1 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
10 81.90713-0971 pp 37,5x55x2,2 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
10 81.90713-0972 pp 37,5x55x2,3 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
10 81.90713-0962 pp 37,5x55x2,4 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
10 81.90713-0963 pp 37,5x55x2,5 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
11 81.44205-0059 2 SORNIK KRMILNI KING PIN 007461
12 06.56279-0290 4 35X42X4-NBR TESNILKA GREDI SHAFT SEAL 004695
13 06.56341-1503 4 44X3B-NBR-40 O-TESNILO TORIC SEAL 003402
14 81.44208-0007 4 M8X1X50X5-ST37 POKROV COVER 000859
15 06.38070-2202 4 BS8X1-4KT MAZALKA LUBE FITTING 003637
16 06.29020-0130 4 50X2,00 VSKONIK SNAP RING 003985
17 81.96002-0191 4 KAPA GUMIJASTA CAP RUBBER 028083
18 81.90490-0596 2 M14X1,5X33X9-8.8 A3C VIJAK SCREW 003688
19 06.11022-0406 2 BM14X1,5-05-A3C MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
23 81.96002-0368 2 18,1X31-24-PA6.6 EP PLUG 004509
24 81.46705-0312 1 ROICA KRMILNA STEERING ARM 002607
26 06.02834-2716 2 M16X1,5X60B-MK16-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
2619583 2 GARNITURA ZA POPRAVILO REPAIR KIT 020524
1
2 226.00-103
2
226.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619904 1 ZAVORA - SKLOP LEVA LEFT BRAKE ASSEMBLY 000812
2 2619905 1 ZAVORA - SKLOP DESNA REAR BRAKE ASSEMBLY 000812
3 06.01734-4414 12 M14X1,5X45-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 06.11241-0117 4 AM16X1,5-10-A3C MATICA VAROVALNA LOCKING NUT 008875
5 2619907 1 GARNITURA ZA POPRAVILO REPAIR KIT 020524
6 2619908 1 GARNITURA TESNIL SEALING SET 000901
7 2619909 1 GARNITURA ZA POPRAVILO REPAIR KIT 020524
8 2619906 1 GARNITURA ZA POPRAVILO REPAIR KIT 020524
9 2619910 1 TEXTAR-T3010 STAND. GARNITURA ZAVOPRNIH PLOIC BRAKE LINNINGS SET 021179
9 81.50820-6021 1 TEXTAR-T3010 1.SPEC. GARNITURA ZAVOPRNIH PLOIC BRAKE LINNINGS SET 021179
10 2619595 2 INDIKATOR OBRABE ZAVORNIH PLOIC WEAR INDICATOR 051244
1
2 229.00-104
2
229.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619597 2 81X96X10WD-FPM-Z=80 TESNILKA GREDI Z DAJALNIKOM INPULZOV SHAFT SEAL WITH PULSE WHEEL 004695
3 06.32489-0072 2 55X100X40 LEAJ VALJNI STOASTI TAPER ROLLER BEARING 002086
4 2619587 2 99,5X59 PODLOKA WASHER 003541
5 2619585 2 PESTO PREDNJEGA KOLESA FRONT WHEEL HUB 020984
6 2619588 12 M18X1,5X34X58-10.9 VIJAK KOLESNI WHEEL MOUNTING BOLT 003688
7 2619592 2 17,5" DISK ZAVORE BRAKE DISC 051114
8 06.01734-4414 20 M14X1,5X45-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 2619586 2 71,5X41 PODLOKA WASHER 003541
10 06.32499-0079 2 32207-J2 LEAJ VALJNI STOASTI TAPER ROLLER BEARING 002086
11 2619584 2 PODLOKA WASHER 003541
12 81.92901-0081 2 MATICA NAPENJALNA CLAMPING NUT 003916
13 06.02191-0410 2 M8X30-10.9 VIJAK VALJNI CYLINDER SCREW 004916
14 81.44312-0008 2 POKROV PESTA HUB CAP 000859
15 81.27120-6073 1 1300MM SENZOR ABS LEVI SPEED SENDER LEFT 001991
16 81.25435-0949 1 5-PIN SPOJNIK KABELSKI CONNECTOR SLEEVE HOSING 051516
17 81.27120-6072 1 1300MM SENZOR ABS DESNI SPEED SENDER DESNI 001991
18 81.25435-0948 1 5-PIN SPOJNIK KABELSKI CONNECTOR SLEEVE HOSING 051516
19 81.25937-0011 2 PUA SENZORJA CLAMPING SLEEVE 000794
20 81.96001-0518 2 SKOZNIK GROMMET 020638
21 81.97401-0589 8 4,8X360-PA6.6-SW OBJEMKA PVC CABLE BLINDER 008098
1
2 230.00-102
2
230.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 81.46701-0281 1 ROICA LEVA LEFT LEVER 001881
2 81.46701-0282 1 ROICA DESNA REAR LEVER 001881
3 06.02834-2719 4 M16X1,5X75B-MK16-10.9 VIJAK VAROVALNI LOCKING SCREW 003850
5 2619903 1 DROG SPOJNI PREDNJE PREME FRONT AXLE TIE ROD 050258
6 2620330 1 EHRENREICH M24X1,5 GLAVA VEZNA LEVA LEFT BALL JOINT 051169
6 81.95301-6141 1 LEMFOERDER M24X1,5 GLAVA VEZNA LEVA LEFT BALL JOINT 051169
7 2620331 1 EHRENREICH M24X1,5 GLAVA VEZNA DESNA RIGHT BALL JOINT 051169
7 81.95301-6142 1 LEMFOERDER M24X1,5 GLAVA VEZNA DESNA RIGHT BALL JOINT 051169
8 81.95308-0038 2 GUMA ZAITNA DUST CAP 051235
9 81.95312-0031 2 A-30-ST40-TRW-FE/ZN8C OBJEMKA CLAMP 002186
10 06.01519-0012 2 M10X1X50S-8.8-A-A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
11 81.90501-0130 2 AM10X1-9-8-SW17-PHR MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 008875
13 06.12141-6207 2 M16X1,5-05-A3C MATICA KRONSKA CASTLE NUT 051353
14 06.16020-6714 2 4X32-ST-A4C RAZCEPKA SPLIT PIN 003979
1
2 232.00-102
2
232.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619901 2 4 SDRAD 17,5X6,00MZ PLATIE WHEEL RIM 051426
3 81.45503-0047 12 12 A-M18X1,5-10-SW27 MATICA KOLESNA WHEEL NUT 008237
4 5358655 2 VENTIL - PODALEK VALVE 004403
1
2 200.00-109

H K A B C D H K A B C D

222.00
MOST PREME 103B
AXLE HOUSING
050346

223.00
GONILO POPOLNO 106B
REAR AXLE DRIVE
050364

224.00
POLOS 104B
SIDE SHAFT
020595

226.00
ZAVORA ZAD.PREME 103A
REAR WHELL BRAKE
050372

229.00
PESTO
HUB 106A
002836

232.00
PLATIE 102B
WHEEL RIM
051426
2
3 200.00-109
3
200.00-109

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5897547 1 HOY 855-01 PREMA ZADNJA POPOLNA REAR AXLE ASSEMBLY 001913
1
2 222.00-103
2
222.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 81.35401-5427 1 MOST ZADNJI REAR AXLE HOUSING 001912
1 81.35401-5729 1 MOST ZADNJI REAR AXLE HOUSING 001912
2 06.01013-7112 4 4 M8X35-8.8 VIJAK SCREW 003688
3 81.96001-0086 1 1 SKOZNIK GUMIJASTI RUBBER GROMMET 001756
5 2619916 1 2 SENZOR ABS LEVI LEFT ABS SENSOR 030283
6 2619917 1 SENZOR ABS DESNI REAR ABS SENSOR 030283
7 81.97401-0927 2 2 D1-5X20-W1-2 OBJEMKA CLAMP 001744
8 51.91701-0293 1 1 9X16X25-ST35NBK PUA BUSH 000794
9 06.15013-0411 2 2 A8,4X16X1,6-200HV PODLOKA WASHER 003541
10 06.02192-0412 2 2 M8X40-8.8-A2C VIJAK CILINDRINI CYLINDRICAL BOLT 004916
11 81.35440-0013 2 2 KONZOLA SENZORJA ABS BRACKET SPEED SENDER 002274
12 81.90301-0025 2 2 M24X1,5-5.8-PM EP IZPUSTNI DRAIN PLUG 004509
13 81.35306-0034 1 1 PRIKJUEK NAVOJNI CONNECTOR 000277
14 81.98181-0160 1 1 6 OBRO CLAMPING RING 003278
15 2619919 2 2 PUA SENZORJA ABS ABS SENDER BUSH 000794
1
2 223.00-106
2
3 223.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619920 1 GONILO ZADNJE PREME REAR AXLE DRIVE 050364
1 2619921 1 GONILO ZADNJE PREME REAR AXLE DRIVE 050364
2 81.90713-0034 4 4 21,26X36,5X3-CK45V PODLOKA WASHER 003541
3 06.01135-6211 4 4 M20X90-12.9 MAN183 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 2619570 1 OHIJE DIFERENCIALA DIFFERENTIAL HOUSING 000905
4 2619922 2 OHIJE DIFERENCIALA DIFFERENTIAL HOUSING 000905
5 2619577 2 2 64,5X98,43X1,555 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
6 2619571 2 2 ZOBNIK OSREDNJI SUN GEAR 003893
7 2619576 1 1 OS PLANETOV PLANETARY PIN 003035
8 2619572 4 4 ZOBNIK PLANETNI SATELLITE GEAR 000435
9 81.90714-0254 4 4 PODLOKA WASHER 003541
10 2619573 1 1 POKROV COVER 000859
11 06.02849-0005 12 12 M12X80A-MK20-10.9-PHR VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
13 81.90490-0521 16 16 M16X1,5X42X28 VIJAK SCREW 003688
14 81.90685-0330 16 16 BM16X1,5-14-12-PHR-W MATICA SAMOVAROVALNA HEX LOCK NUT 008875
15 81.93420-0327 1 1 85,725X136,525X30,162 LEAJ VALJNI STOASTI TAPER ROLLER BEARING 002086
16 81.35125-0027 1 1 OBRO RING 003278
17 06.16020-6812 1 1 5X28-ST-A4C ZATI ZAREZANI NOTCHED PIN 002110
18 81.93420-0196 1 1 66,675X112,712X30,163 LEAJ VALJNI STOASTI TAPER ROLLER BEARING 002086
19 81.35125-0026 1 1 OBRO RING 003278
20 06.16020-6812 1 1 5X28-ST-A4C ZATI ZAREZANI NOTCHED PIN 004107
21 81.90310-0552 1 1 EP NAVOJNI SCREW PLUG 004509
22 81.35301-6055 1 1 OKROV GONILA REAR AXLE HAUSING 001914
23 81.90001-0235 12 12 M12X1,5X40-10.9-PHR VIJAK VAROVALNI LOCKING SCREW 003850
24 81.35601-6007 1 1 OKROV HOUSING 051404
25 81.93501-0101 1 1 OBRO LEAJA BEARING RACE 002512
26 81.93501-0048 1 1 OBRO LEAJA BEARING RACE 002512
27 81.91701-0408 pp pp 17,4 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
28 81.91701-0437 pp pp 14,45 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0438 pp pp 17,50 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0439 pp pp 17,55 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0440 pp pp 17,60 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0441 pp pp 17,65 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0442 pp pp 17,70 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0413 pp pp 17,73 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
3
4 223.00-106
4
5 223.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


27 81.91701-0414 pp pp 17,75 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0415 pp pp 17,78 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0416 pp pp 17,805 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0417 pp pp 17,831 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0418 pp pp 17,856 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0419 pp pp 17,882 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0420 pp pp 17,907 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0421 pp pp 17,932 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0422 pp pp 17,958 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0423 pp pp 17,971 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0424 pp pp 17,983 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0425 pp pp 17,996 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0443 pp pp 18,021 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0444 pp pp 18,047 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0445 pp pp 18,072 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0446 pp pp 18,098 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0447 pp pp 18,123 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0448 pp pp 18,148 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0449 pp pp 18,19 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0450 pp pp 18,24 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0451 pp pp 18,29 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0452 pp pp 18,34 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91701-0453 pp pp 18,39 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91401-0454 pp pp 18,44 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
27 81.91401-0426 pp pp 18,49 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
28 81.93501-0040 1 1 OBRO LEAJA BEARING RACE 002512
29 81.93420-0328 1 1 30X80X21 LEAJ VALJNI ROLLER BEARING 003349
30 81.93501-0100 1 1 OBRO LEAJA BEARING RACE 002512
31 2620205 1 1 66,67X125,4X18,25-FP TESNILKA GREDI RADIAL SHAFT SEAL 004695
32 81.90713-0033 1 1 31,31X55,4X6-CK45V PODLOKA WASHER 003541
33 81.90685-0290 1 1 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
34 81.90701-0947 pp pp 0,07-0,08 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
34 81.90701-0948 pp pp 0,12-0,14 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
34 81.90701-0949 pp pp 0,23-0,28 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
34 81.90701-0950 pp pp 0,47-0,55 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
5
6 223.00-106
6
223.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


35 06.02849-0006 6 6 VIJAK VAROVALNI LOCKING SCREW 003784
36 2619579 1 1 PRIROBNICA FLANGE 001433
2619574 1 41:10 GARNITURA PRENOSNIH ZOBNIKOV KIT-GEARS 003179
81.35199-6599 1 41:11 GARNITURA PRENOSNIH ZOBNIKOV KIT-GEARS 003179
1
2 224.00-104
2
224.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619914 2 POLOS DRIVE SHAFT 020595
1 2619915 2 POLOS DRIVE SHAFT 020595
3 06.02813-4912 18 18 M14X1,5X35-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
1
2 226.00-103
2
226.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619904 1 ZAVORA - SKLOP LEVA LEFT BRAKE ASSEMBLY 000812
2 2619905 1 ZAVORA - SKLOP DESNA REAR BRAKE ASSEMBLY 000812
3 06.01734-4414 12 M14X1,5X45-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 06.11241-0117 4 AM16X1,5-10-A3C MATICA VAROVALNA LOCKING NUT 008875
5 2619907 1 GARNITURA ZA POPRAVILO REPAIR KIT 020524
6 2619908 1 GARNITURA TESNIL SEALING SET 000901
7 2619909 1 GARNITURA ZA POPRAVILO REPAIR KIT 020524
8 2619906 1 GARNITURA ZA POPRAVILO REPAIR KIT 020524
9 2619910 1 TEXTAR-T3010 STAND. GARNITURA ZAVOPRNIH PLOIC BRAKE LINNINGS SET 021179
9 81.50820-6021 1 TEXTAR-T3010 1.SPEC. GARNITURA ZAVOPRNIH PLOIC BRAKE LINNINGS SET 021179
10 2619595 2 INDIKATOR OBRABE ZAVORNIH PLOIC WEAR INDICATOR 051244
1
2 229.00-106
2
229.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619578 2 PESTO ZADNJEGA KOLESA REAR WHEEL HUB 001924
2 2619589 12 M18X1,5X34X72-10.9 VIJAK KOLESNI WHEEL MOUNTING BOLT 003688
3 2619590 12 A-M18X1,5-10-SW27 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 008237
4 2619609 2 105X140X18-FPM/ACM TESNILKA GREDI SHAFT SEAL 004695
5 2620030 2 33017 LEAJ VALJNI STOASTI TAPER ROLLER BEARING 002086
6 2620031 2 33015 LEAJ VALJNI STOASTI TAPER ROLLER BEARING 002086
7 81.90713-0086 2 5MM PODLOKA WASHER 003541
8 81.90620-0089 4 M75X2-10-CK45N OBRO VAROVALNI LOCK RING 008875
9 A0.02172-0538 2 75X90X1,5-ST PLOEVINA VAROVALNA LOCKING PLATE 021286
11 2619591 2 17,5" Z=80 DISK ZADNJE ZAVORE REAR BRAKE DISC 051114
12 06.02191-2613 24 M12X1,5X45-10.9 VIJAK CILINDRINI CYLINDRICAL SCREW 003688
13 81.96002-0368 2 18,1X31-24-PA6.6 EP PLUG 004120
1
2 232.00-102
2
232.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619901 2 4 SDRAD 17,5X6,00MZ PLATIE WHEEL RIM 051426
3 81.45503-0047 12 12 A-M18X1,5-10-SW27 MATICA KOLESNA WHEEL NUT 008237
4 5358655 2 VENTIL - PODALEK VALVE 004403
1
2 300.00-104

H K A B C D H K A B C D

351.00 356.00
OKROV MENJALNIKA 103A VILICE VKLOPILNE 107A
GEARBOX HOUSING SHIFT FORK
050265 003473

351.00 356.00
POKROV RETARDERJA 105A MEHANIZEM VKLOPILNI 108A
RETARDER COVER GEAR-SHIFT MECHA.
020352 050270

352.00
GRED PREDNJA 103A
DRIVING SHAFT
051200

353.00
GRED GLAVNA 103A
MAIN SHAFT
051181

354.00
GRED PRENOSNA 103A
LAYSHAFT
050268

355.00
GRED VZVRATNE V. 101A
REVERSE SHAFT
050269
2
3 300.00-104
3
300.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5990640 1 MENJALNIK POPOLNI GEARBOX ASSEMBLY 001629
1
2 351.00-103
2
351.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 1290 201 207 1 OHIJE HOUSING 050265
2 1290 201 225 1 OHIJE SKLOPKE CLUTCH HOUSING 002415
3 4049405 1 DIN 933 M10X60-10.9 A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 4428105 20 DIN 125 10,5 PODLOKA WASHER 003541
5 0636 010 480 19 DIN 931 M10X75-10.9 A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 1290 301 146 1 TESNILO GASKET 000802
7 631 306 230 2 16 M6X30 SORNIK CYLINDRICAL PIN 051079
8 2476117 1 M24X1,5 EP VIJANI SCREW PLUG 004509
9 2616010 1 M24X1,5 EP VIJANI SCREW PLUG 004509
10 1304 301 318 1 POKROV COVER 000859
11 1290 301 140 1 TESNILO GASKET 000802
12 0636 015 387 4 DIN 933 M10X22-8.8 A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
13 1290 201 069 1 DIN 906 M18X1,5 EP VIJANI SCREW PLUG 000859
14 1290 301 145 1 TESNILO GASKET 000802
1
2 351.00-105
2
351.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 1290 343 039 1 POKROV RETARDERJA RETARDER COVER 000859
2 1290 343 025 1 TESNILO GASKET 000802
3 0636 604 301 7 DIN 835 M10X30-8.8 A3C VIJAK STOJNI STUD 004109
4 0637 006 120 7 DIN 934 M10 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
5 0636 604 288 4 DIN 835 M8X30-8.8 A3C VIJAK STOJNI STUD 004109
6 0637 006 172 4 DIN 934 M8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
7 0636 604 092 2 DIN 835 M12X35-8.8 A3C VIJAK STOJNI STUD 004109
8 0637 006 202 2 DIN 934 M12 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
11 0635 450 119 1 RNU1011 J 64,5X90X180 LEAJ VALJNI ROLLER BEARING 004914
12 0630 502 042 1 DIN 472 90X3 VSKONIK RETAINING RING 003985
13 0634 311 806 1 70X90X10 TESNILKA GREDI SHAFT SEAL 004695
14 1290 343 029 1 PLOEVINA ZAITNA OIL DEFLECTOR 003986
15 1290 343 027 1 PRIROBNICA ODGONSKA OUTPUT FLANGE 000110
16 0636 020 434 1 DIN960 M14X1,5X150-10,9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
17 0730 112 181 1 PODLOKA WASHER 003541
18 1290 243 003 1 CEV PIPE 051024
19 0637 835 021 1 DIN 7643 6S VIJAK VOTLI UNION SCREW 001947
20 0634 801 015 2 DIN 7603 A10X14-Cu TESNILKA SEALING RING 000892
1
2 352.00-103
2
352.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619823 1 GRED VSTOPNA INPUT SHAFT 000302
2 0730 111 617 1 A=0,30 PODLOKA WASHER 003541
3 2619824 1 LEAJ KROGLINI BALL BEARING 002353
4 1290 304 482 1 TELO SKLOPKE CLUTCH BODY 002421
5 0630 531 076 1 DIN 471 60X30 VSKONIK RETAINING RING 003985
6 1290 302 378 1 PLOA SPOJNA CONNECTION PLATE 000859
7 0501 315 106 1 TESNILO GASKET 000802
8 0750 111 476 1 TESNILKA GREDI SHAFT SEAL 000892
9 0636 015 411 11 ISO 4017 M8X28-8.8 A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
10 0630 302 090 11 DIN 137 B8 PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 003541
1
2 353.00-103
2
353.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619828 1 GRED GLAVNA MAIN SHAFT 051181
2 2619829 1 IGLICE V KLETKI NEEDLE CAGE 002852
3 2619836 1 ZOBNIK HELICAL GEAR 004760
4 2619832 1 SINHRON POPOLNI SYNCHRONIZER ASSY. 004169
5 0730 501 708 1 A=4,00 VSKONIK RETAINING RING 003985
6 0735 321 531 1 IGLICE V KLETKI NEEDLE CAGE 002852
7 2619835 1 ZOBNIK SPUR GEAR 004760
8 1290 304 573 1 TELO SKLOPKE CLUTCH BODY 002421
9 1290 304 058 1 RG/Z35 ZOBNIK SPUR GEAR 004760
10 1290 304 421 1 IGLICE V KLETKI NEEDLE CAGE 002852
14 2619233 1 PUA TLANA THRUST BUSH 001067
15 2619837 1 TELO SKLOPKE CLUTCH BODY 002421
16 1290 304 509 1 OBRO SIHRONSKI SYNCHRONIZER RING 004169
17 1317 304 114 2 OBRO SIHRONSKI SYNCHRONIZER RING 004169
18 2619833 1 SINHRON POPOLNI SYNCHRONIZER ASSY. 004169
19 0730 501 709 1 A=2,10 VSKONIK RETAINING RING 003985
20 1290 304 508 1 TELO SKLOPKE CLUTCH BODY 002421
21 2619838 1 ZOBNIK HELICAL GEAR 004760
22 0735 321 528 1 IGLICE V KLETKI NEEDLE CAGE 002852
23 0730 112 265 1 PODLOKA WASHER 003541
24 0730 513 862 1 VSKONIK RETAINING RING 003985
25 0735 321 527 1 IGLICE V KLETKI NEEDLE CAGE 002852
26 2619839 1 6G ZOBNIK HELICAL GEAR 004760
27 1290 304 482 1 TELO SKLOPKE CLUTCH BODY 002421
28 1317 304 150 1 OBRO SIHRONSKI SYNCHRONIZER RING 004169
29 2619834 1 SINHRON POPOLNI SYNCHRONIZER ASSY. 004169
30 1317 304 150 1 OBRO SIHRONSKI SYNCHRONIZER RING 004169
31 0630 531 050 1 DIN 471 40X2,5 VSKONIK SNAP RING 003985
32 0735 295 119 1 OBRO NOTRANJI INSIDE RING 001996
33 0735 358 128 1 LEAJ VALJNI ROLLER BEARING 003349
34 0630 513 070 1 SW 25 VSKONIK SNAP RING 001332
35 1290 304 056 1 PUA TLANA THRUST BUSH 001067
36 0630 502 152 1 DIN 472 100X2,9 VSKONIK SNAP RING 003985
37 0750 116 373 1 LEAJ KROGLINI BALL BEARING 002353
1
2 354.00-103
2
354.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619178 1 GRED PRENOSNA LAYSHAFT 004595
2 2619826 1 LEAJ VALJNI STOASTI TAP. ROLLER BEARING 003349
3 1290 303 213 1 3G/Z22 ZOBNIK HELICAL GEAR 004760
4 1290 303 198 1 4G/Z31 ZOBNIK HELICAL GEAR 004760
5 1290 303 199 1 6G/Z53 ZOBNIK HELICAL GEAR 004760
6 1290 303 221 1 KON/Z36 ZOBNIK HELICAL GEAR 004760
7 2619871 1 LEAJ VALJNI STOASTI TAP. ROLLER BEARING 003349
8 0630 501 031 pp DIN 471 40X1,75 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0630 501 231 pp DIN 471 40X1,7 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0630 501 259 pp DIN 471 40X1,65 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0630 501 230 pp DIN 471 40X1,60 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0630 501 258 pp DIN 471 40X1,55 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0630 531 048 pp DIN 471 40X1,50 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0630 501 257 pp DIN 471 40X1,45 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0630 501 235 pp DIN 471 40X1,40 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0630 501 285 pp DIN 471 40X1,35 VSKONIK RETAINING RING 003985
8 0603 501 286 pp DIN 471 40X1,3 VSKONIK RETAINING RING 003985
9 0730 104 302 pp A=2,20 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 104 303 pp A=2,00 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 104 304 pp A=1,75 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 104 305 pp A=1,70 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 104 306 pp A=1,65 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 104 307 pp A=1,60 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 104 308 pp A=1,55 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 104 309 pp A=1,50 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 104 290 pp A=1,45 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 105 291 pp A=1,40 PODLOKA WASHER 003541
9 0730 105 292 pp A=1,35 PODLOKA WASHER 003541
1
2 355.00-101
2
355.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619840 1 ZOBNIK VZVRATNE PRESTAVE REV. IDLER GEAR 051176
2 1290 305 028 1 GRED ZOBNIKA REV. IDLER SHAFT 000702
3 0635 300 110 2 K 28X35X18 IGLICE V KLETKI NEEDLE CAGE 002852
4 0634 313 234 1 23X3 O-TESNILO O-RING 003402
5 0636 015 289 1 ISO 4017 M8X16-8.8 A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 0630 010 022 1 DIN 9021 8,4 A3C PODLOKA WASHER 003541
1
2 356.00-107
2
356.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 1290 206 145 1 GRED VKLOPILNA GEAR SHIFT RAIL 020956
2 2619844 1 RG VILICE VKLOPILNE GEAR SHIFT FORK 003473
3 0631 329 027 1 ZATI ELASTINI DOWEL PIN 003928
4 1290 206 140 1 DROG POTISNI DRAG LINK 051615
5 2619841 1 1/2G VILICE VKLOPILNE GEAR SHIFT FORK 003473
6 1290 306 439 2 KAMEN DRSNI SLIDING PAD 051261
7 1290 306 441 2 VIJAK SCREW 003688
8 0730 300 093 6 PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
9 1290 306 455 1 DROG POTISNI DRAG LINK 051615
10 2619842 1 VILICE VKLOPILNE GEAR SHIFT FORK 003473
11 1290 306 423 4 KAMEN DRSNI SLIDING PAD 051261
12 1290 306 207 4 VIJAK SCREW 003688
13 1290 206 139 1 DROG POTISNI DRAG LINK 051615
14 2619843 1 VILICE VKLOPILNE GEAR SHIFT FORK 003473
15 0636 302 021 1 KAMEN DRSNI SLIDING PAD 003464
16 0730 002 064 1 A=2,00 PODLOKA VZMETNA WASHER 003541
17 1304 207 022 1 EP ZAPORNI LOCK PLUG 004510
1
2 356.00-108
2
356.00-108

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 1290 306 510 1 OHIJE VKLAPLJANJA GEAR SHIFT HOUSING 001579
2 1290 306 339 1 TESNILO GASKET 000802
3 4049262 8 ISO 4014 M8X70-8.8 A3C VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 0730 260 330 2 A=20,00 PUA LEAJNA BEARING BUSH 002493
5 0634 300 302 1 25X35X7 TESNILKA GREDI SHAFT SEAL 000892
6 0634 307 367 1 DRSNIK SLIDING PAD 001685
7 1290 306 463 1 GRED VKLOPILNA SHIFTING SHAFT 003501
8 1250 307 566 1 PUA NAVOJNA THREADED BUSH 001637
9 1238 307 411 1 KAPA ZAITNA PROTECTING CAP 051269
10 1250 307 565 1 ZAPAH LATCH 003262
11 1290 306 523 1 DRSNIK SLIDING PAD 001685
12 1290 306 468 1 NASLON STOP 000228
13 0631 329 056 2 DIN 1481 5X36 ZATI ELASTINI DOWEL PIN 003928
14 0730 002 906 1 PODLOKA WASHER 003541
15 0732 040 213 1 VZMET TLANA COMPRESSION SPRING 001034
16 0732 040 985 1 VZMET TLANA COMPRESSION SPRING 001034
17 1290 306 467 1 TULEC SLEEVE 001957
18 0630 531 007 1 DIN 471 17X1,5 VSKONIK SNAP RING 003985
19 1290 306 466 1 D=32 POKROV COVER 000859
20 0730 362 405 1 A=1,00 PODLOKA WASHER 003541
21 0630 502 016 1 DIN 472 32X1,2 VSKONIK SNAP RING 003985
22 0636 304 049 1 DIN 910 M24X1,5 EP ZAPORNI SCREW PLUG 004509
23 0634 801 206 1 DIN 7603 A24X29 TESNILKA SEALING RING 000892
24 0732 040 426 1 VZMET TLANA COMPRESSION SPRING 001034
25 1290 306 445 pp A=28,55 TULEC SLEEVE 001957
25 1290 306 444 pp A=28,40 TULEC SLEEVE 001957
25 1290 306 443 pp A=28,25 TULEC SLEEVE 001957
26 0501 210 058 1 STIKALO SWITCH 003464
27 0501 202 797 1 ODZRAILNIK BREATHER 001245
28 0501 210 059 1 STIKALO SWITCH 003464
29 0731 208 111 1 SORNIK STUD 000702
30 4446108 8 DIN 137 B8 PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
1
2 600.00-104

H K A B C D H K A B C D

611.00 628.00
OKVIR ASIJE 104A BLAILNIK PREDNJI 104A
CHASSIS FRAME SHOCK ABSORBER F.
003184 50314

613.00 628.00
SPONA VLENA 103A BLAILNIK ZADNJI 104B
TOW HOOK SHOCK ABSORBER R.
050306 50315

614.00 631.00
OBES PREDNJI 106A KRMILO 103B
FRONT SUSPENSION STEERING GEAR
000376 002624

614.00 632.00
OBES ZADNJI 107A CEV.HIDR.KRMILA 105A
REAR SUSPENSION HYD.PIPES-STEERING G
000376 050317

627.00 635.00
STABILIZATOR PREDNJI 104A ZRANA ZAVORA 104A
FRONT STABILIZER PNEUMATIC BRAKE
050312

627.00
STABILIZATOR ZADNJI 105A
REAR STABILIZER
050313
2
3 600.00-104

H K A B C D H K A B C D

637.00 657.00
CEVOVODI SKLOPKE 102A GRED KARDANSKA 107A
CLUTCH PIPING PROPELLER SHAFT
050282 01612

650.00 658.00
CEV.ZRA.VZMETENJA 103A MEHANIZEM MENJALNI 105A
AIR SUSPENSION PIPING CONTROL MECHANISM
050328 050287

652.00 671.00
PRITRDITEV MOTORJA 103A PEDALI Z VZVODI 104A
ENGINE MOUNTING PEDAL ASSY.
2810 1521

653.00 672.00
OKROV SKLOPKE 105A POSODA ZA GORIVO 103A
CLUTCH HOUSING FUEL TANK
050376 5512

653.00 673.00
DESKA SKLOPKE 104A ISTILNIK ZRAKA 104A
CLUTCH DISK AIR FILTER
002423 051082

654.00 674.00
RETARDER 100A CEVOVOD IZPUNI 104A
RETARDER EXHAUST MANIFOLD
050324 051074
3
600.00-104

H K A B C D H K A B C D

676.00 682.00
GRETJE 102A BATERIJE 102A
HEATING BATTERIES
051225 051002

677.00 683.00
HLADILNIK VODE 107A KABLI ELEKTRINI 105A
WATER RADIATOR ELECTRICAL WIRING
020900 050298

677.00 684.00
CEVOVODI VODE 108A SIRENA 101A
WATER PIPING HORN
51073 051502

677.00
KOMPESOR KLIME 111A
AIR COMPRESSOR
051316

681.00
PLOA RELEJNA GL. 106A
RELAY BOARD
003041

681.00
PLOA RELEJNA PO. 107A
RELAY BOARD
003041
1
2 611.00-104
2
611.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891265 1 OKVIR ASIJE POPOLNI CHASSIS FRAM ASSEMBLY 003184
1 5893975 1 OKVIR ASIJE POPOLNI CHASSIS FRAM ASSEMBLY 003184
2 5654184 1 1 NOSILEC REZ.KOLESA SPARE WHEEL CARRIER 050311
3 4509120 1 1 ISO 4032 M12-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
4 4425130 1 1 DIN 125 A12-A4L PODLOKA WASHER 003541
5 4449012 1 1 DIN 127 A12-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
1
2 613.00-103
2
613.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2039028 1 KLIN SPONE VLENE PULL ROD PIN 009949
2 2390108 1 SPONKA CLAMP 051518
3 2361000 1 VERIICA CHAIN 051587
4 5990416 1 * OPCIJA - OPTION KLJUKA VLENA TRAILER COUPLING 051291
5 4049311 4 * ISO 4014 M10X40-8.8 VIJKA S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
6 4511013 4 * DIN 982 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
7 5990231 1 * SNOP Z VTINICO 15 POLNI HARNESS 15-POLE SOCKET 002044
8 4056456 2 * ISO 4017 M8X25-8.8 VIJKA S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
9 4445008 2 * DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
10 4509080 2 * ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
11 5459230 5 * 150X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
1
2 614.00-106
2
614.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5601196 2 MEH GUMIJASTI RUBBER BELLOWS 001713
2 5601197 2 PODLOGA MEHA BELLOWS SHIM 000634
3 5990357 2 VODILO GUIDE PIECE 001498
4 5990347 2 KONZOLA PREDNJE VZMETI FRONT SPRING BRACKET 001309
5 5890866 1 KONZOLA LEVA LINKS BRACKET 002274
6 5890867 1 KONZOLA DESNA REIGHT BRACKET 002274
7 5601198 2 SORNIK PIN 000702
8 4056640 8 ISO 4017 M 12X40-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 4511019 12 DIN 982 M12-8 A3L MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 008875
10 5619355 2 PLOICA PLATE 051430
11 4446118 2 DIN 137 B18 PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 005885
12 4056645 4 ISO 4017 M 12X45-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
13 4051210 4 ISO8676 M14X1,5X35-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
14 4056146 4 ISO8676 M14X1,5X70-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 5587456 2 MATICA SAMOVAROVALNA NUT 002815
16 5601200 2 SORNIK PIN 000702
17 5990388 1 KONZOLA STABILIZATORJA LEVA LEFT STABILIZER BRACKET 008775
18 5990389 1 KONZOLA STABILIZATORJA DESNA REIGHT STABILIZER BRACKET 008775
19 5891944 4 PODLOKA WASHER 003541
20 4470328 4 ISO 1234 3,2X28 A3L RAZCEPKA SPLIT PIN 003979
21 4510185 2 ISO 8675 M18X1,5-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
22 5653638 4 OBJEMKA CLAMP 002186
23 4051141 7 ISO8676 M14X1,5X45-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
24 5603622 1 KONZOLA DROGA ROD BRACKET 002274
25 5619399 1 DROG VODILNI GUIDE ROD 001497
26 4511014 12 DIN 982 M14X1,5-10 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
27 4050168 4 ISO8765 M14X1,5X45-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
28 5616007 1 PLOA PLATE 003041
29 4049388 8 ISO 4014 M 12X70-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
30 4160140 1 DIN7991 M14X1,5X45-10.9 VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
31 5990368 2 ODBOJNIK GUMIJASTI RUBBER LUG 006508
1
2 614.00-107
2
614.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5990340 2 2 VZMET ZADNJA REAR SPRING 001918
2 5601196 2 2 MEH GUMIJASTI RUBBER BELLOWS 001713
3 5601159 1 1 NOSILEC VZMETI LEVI LEFT SPRING RETAINER 001316
4 4056641 12 12 ISO 4017 M12X40-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
5 5891896 2 2 PODLOGA VZMETI SPRING SHIM 000634
6 4510185 2 2 ISO 8675 M18X1,5-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
7 5631938 2 2 OPORA BONA SUPPORT 004172
8 4050192 8 8 ISO8765 M14X1,5X90-12.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 4511014 8 8 DIN 982 M14X1,5-10 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
10 5601152 2 2 PODLOGA SHIM 000634
11 5601162 1 1 KONZOLA BLAILNIKA LEVA LEFT BRACKET 009167
12 5891072 4 4 A-M16X1,5-81X390 STREME VZMETI SPRING CLAMP 001312
13 4511016 8 8 DIN 982 M16X1,5-10 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
14 5653601 1 1 NOSILEC VZMETI DESNI RIGHT SPRING RETAINER 001316
15 5006422 4 4 PODLOGA SHIM 000634
16 5230632 2 2 PRILOKA WASHER 003541
17 4160251 4 4 DIN 7991 M12X45-8.8 VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
18 4511011 16 16 DIN 982 M12-10 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 008875
19 5990339 2 2 KONZOLA VZMETI SPRING BRACKET 001309
20 5890879 2 2 PODLOGA SHIM 000634
21 5891429 4 4 PODLOGA SHIM 000634
22 4049550 12 12 ISO 4014 M14X50-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
23 4511012 12 12 DIN 982 M14-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 008875
24 5892214 4 4 PODLOGA SHIM 000634
25 5653638 4 4 OBJEMKA CLAMP 002186
26 4049388 8 8 ISO 4014 M12X70-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
27 5990368 2 2 ODBOJNIK GUMIJASTI RUBBER PAD 006508
28 5619389 1 1 KONZOLA BLAILNIKA DESNA RIGHT BRACKET 009167
29 5653600 2 2 SORNIK VZMETI SPRING STUD 000702
30 5892179 1 NOSILEC LEVI LEFT RETAINER 001316
30 5894313 4 NOSILEC LEVI LEFT RETAINER 000634
31 5892183 1 NOSILEC DESNI RIGHT RETAINER 001316
32 5006449 2 2 ODBOJNIK GUMIJASTI RUBBER PAD 006508
33 4107213 2 2 ISO 4762 M10X35-10.9 A3L VIJAK IMBUS SCREW 003688
34 4511013 2 2 DIN 982 M10-8 A3L MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 008875
35 2620329 2 2 SORNIK S PUO PIN WITH BUSH 000702
1
2 627.00-104
2
627.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5525594 2 KONZOLA BRACKET 002274
2 4056640 4 ISO 4017 M12X40-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
3 4511019 8 DIN 982 M12-8 A3L MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 008875
4 5990388 1 KONZOLA STABILIZATORJA LEVA LEFT STABILIZER BRACKET 008775
5 5560342 2 ROICA LEVER 001881
6 5381673 2 VIJAK SCREW 003688
7 4511026 4 DIN 982 M22X1,5-8 A3L MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 002815
8 5381665 2 VIJAK SCREW 003688
9 5990389 1 KONZOLA STABILIZATORJA DESNA RIGHT STABILIZER BRACKET 008775
10 5525586 2 OBJEMKA CLAMP 002186
11 4056519 4 ISO 4017 M10X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
12 5381681 1 STABILIZATOR STABILIZER 050312
13 5570372 2 LEAJ BEARING 051335
14 5381550 2 PROFIL SECTION 003094
15 4511013 8 DIN 982 M10-8 A3L MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 008875
16 4049330 4 ISO 4014 M10X75-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
17 4056505 4 ISO 4017 M12X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
1
2 627.00-105
2
627.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5890595 1 STABILIZATOR ZADNJI REAR STABILIZER 001881
2 5890596 2 LEAJ GUMIJASTI SILENT BLOCK 001739
3 5890597 2 DROG STABILIZATORJA STABILIZER ROD 023434
4 5890942 4 LEAJ GUMIJASTI SILENT BLOCK 001739
5 5890598 4 DIN 960 M14X1,5X80-10.9 VIJAK SCREW 003784
6 5890599 4 DIN 934 M14X1,5-10 MATICA NUT 002815
7 5890603 2 OBJEMKA CLAMP 002186
8 5890601 4 DIN 961 M12X1,5X35-10.9 VIJAK SCREW 003784
9 5890602 4 AM12X1,5-10 A3C MATICA NUT 002815
10 5890607 1 KOTNIK PRITRDILNI ANGLED RETAINER 001823
11 5890608 1 KOTNIK PRITRDILNI ANGLED RETAINER 001823
12 5891883 2 KONZOLA STABILIZATORJA STABILIZER BRACKET 008775
13 5891884 4 PODLOGA SHIM 000634
14 5891909 1 KOTNIK PRITRDILNI ANGLED RETAINER 001823
15 5891910 1 KOTNIK PRITRDILNI ANGLED RETAINER 001823
1
2 628.00-104
2
628.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5619405 2 BLAILNIK PREDNJI FRONT SHOCK ABSORBER 004125
2 5601169 2 KONZOLA PREDNJEGA BLAILNIKA BRACKET 009167
3 4056506 8 ISO 4017 M12X30-10.9 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 4511011 8 DIN 982 M12-10 A3L MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 002815
5 5619425 2 PODLOGA DESNA RIGHT SHIM 000634
6 5619356 2 BLAILNIK ZADNJI REAR SHOCK ABSORBER 004125
7 5601163 2 KONZOLA ZADNJEGA BLAILNIKA BRACKET 009167
8 4056645 6 ISO 4017 M12X45-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 4511019 10 DIN 982 M12-8 A3L MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 008875
10 4049451 2 ISO 4014 M12X135-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
11 4049410 2 ISO 4014 M12X120-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
12 5601150 4 PUA BUSH 000794
13 4438086 8 DIN 9021 12 A4L PODLOKA WASHER 003541
1
2 631.00-103
2
631.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5652100 1 1 SERVOCOM 8090 KRMILO POPOLNO STEERING GEAR ASSEMBLY 001966
2 5652187 1 1 NOSILEC KRMILA STEERING BRACKET 002625
3 5652214 1 1 ROICA KRMILNA STEERING ARM 002607
4 4051176 3 ISO8676 M18X1,5X40-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 4051189 3 ISO8676 M18X1,5X30-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 1230041 1 1 1,4XKOLOBAR ICA PLOMBIRNA LEAD SEAL WIRE 003052
10 4051138 5 5 ISO8676 M12X1,5X55-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
11 4514121 5 5 DIN 985 M12X1,5-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
12 4056607 1 1 ISO 4017 M12X22-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
13 5653326 1 1 450 KOLO KRMILNO STEERING WHEEL 002611
14 5576594 1 SOHA KRMILNA STEERING SPINDLE 002619
14 5891920 1 SOHA KRMILNA STEERING SPINDLE 004358
15 5576604 1 1 VIJAK PREKLOPNI CAP SCREW/NUT 004358
16 4163241 1 1 DIN 835 M12X50-8.8 A3L VIJAK STOJNI STUD 004109
17 4511011 5 5 DIN 982 M12-10 A3L MATICA SAMOVAROVALNA LOCKING NUT 008875
18 5034264 1 1 ZGLOB KARDANSKI UNIVERSAL JOINT 002317
19 5244366 3 3 VIJAK PRILAGODNI FITTED BOLT 003002
20 4514010 3 3 DIN 985 M10X1,25-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
21 5586521 1 1 GRED KRMILNA STEERING SHAFT 002629
22 5990386 1 1 DROG KRMILNI DRAG LINK 002644
23 5576592 1 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
24 5570107 1 1 MEH GUMIJASTI RUBBER BELLOWS 001713
25 5570108 1 1 OBRO PRITRDILNI FASTENING RING 021747
27 4153063 5 5 A6,3X35 VIJAK SCREW 003688
28 4049365 3 3 ISO 4014 M12X40-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
29 2620211 1 1 ZGLOB KROGELNI BALL JOINT 002345
1
2 632.00-105
2
3 632.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5033462 1 M18X1,5 PRIKLJUEK OESNI BANJO COUPLING 021101
2 5033446 1 VIJAK VOTLI BANJO BOLT 001947
3 4490317 2 DIN 7603 A16X20-Cu TESNILKA GASKET 000892
4 2392534 1 DIN 3908 L12 PRIKLJUEK TROKRAKI Y-PIECE 020790
5 5160341 1 EP PLUG 051679
6 2391871 1 ISO 8434-1 N-L12-St MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
7 2430169 1 DIN 3901 L15 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
8 4490333 1 DIN 7603 A18X22-Cu TESNILKA GASKET 000892
9 2301714 2 DIN 3952 L15 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
10 2490567 5 DIN 3902 L12 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
11 2490566 5 DIN 3902 L15 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
12 2402245 8 H 3223 B12X15 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
13 2402282 8 H 3223 B15X15 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
14 4056413 2 ISO 4017 M6X40-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 5654063 1 12X1,5X295 CEV PIPE 051024
16 5654064 1 12X1X605 CEV PIPE 051024
17 5654065 2 12X1X2400 CEV PIPE 051024
18 5891589 1 CEV PIPE 051024
19 5654067 1 15X1,5X490 CEV PIPE 051024
20 5654068 2 15X1,5X2400 CEV PIPE 051024
21 5654069 1 15X1,5X615 CEV PIPE 051024
22 5654812 1 15X1,5X980 CEV PIPE 051024
23 5654813 1 12X1X810 CEV PIPE 051024
24 5610993 1 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
25 5610992 1 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
26 2402295 1 H 3461 16-25 FE 60 OBJEMKA CLAMP 002186
27 2402294 1 H 3461 B13 C20-32 OBJEMKA CLAMP 002186
28 5611292 1 REZERVOAR OLJA OIL RESERVOIR 002921
29 4056508 4 ISO 4017 M10X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
30 4445010 4 DIN 127 A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
31 4509100 4 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
32 5626201 1 CEV GIBLJIVA HOSE 007289
33 2490569 1 DIN 3901 L12 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
34 2392630 2 DIN 3952 L12 St PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
35 2430165 1 DIN 3901 L22 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
3
4 632.00-105
4
632.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


36 4490491 1 DIN 7603 A26X32-Cu TESNILKA GASKET 000892
37 2301607 1 DIN 3952 L22 St PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
38 4425064 6 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
39 4056405 9 ISO 4017 M6X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
40 4445006 9 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
41 4509060 9 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
42 5617063 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
1
2 635.00-104

11 53
70
19,79,80,83,98,105,106,107 30,31,74 2 148
61 38,39,57
22 67 12
38,39 116,117,121 35,36,37 118,119,120
44,49 67 38,39,57 128,129
30,31,55 71 76 25,26,27
18 35,36,37 57 57
118,119,120 108
65 13,84,85,86,88 5 50,51 67 114,79,
46,71 14 25,26,27 73 80,130,
25,26,27 39,124 30,31,43,48 67
38,39,122 35,36,37 35,36,37 139,140
84,85,87,101 110 32,33,34
94,115,132 30,31,43,48
32,33,34 66
65 76 18 30,31,43,48
128,129
46,71 1,38,39 32,33,34
18 14 109 91,113,
15 46,71 147
76 25,26,27 131
65 109
18 25,26,27 109
15 46,71 110
76 84,85,87,101 108 79,80,130,142
65 127
25,26,27 38,39,75
108 108
25,26,27 32,33,34 143
108 66
50,63 8,90,91,95,102
2 38,39,56
111 3,4,23,38,39,79,80,83, 127
90,91,92,93,94,97,99 52 69
71 39,38 2 15 145
40,41,42 25,26,27 21,38,39,75
50,63 45,50 72 110
2 2
40,41,42 56,38,39 79,80,130,142
111 9 53
71 56,38,39 127
25,26,27 32,33,34 66 70
71 40,41,42 32,33,34
45 66 32,33,34 38,39,57 144
2
110 38,39,50 35,36,37
3,4,23,38,39,79,80,83, 38,39,56 38,39,50,51
62,49 90,91,92,93,94,97,99
39,38 110 79,80,91,130,
35,36,37 25,26,27 131,142,141
71 35,36,37 45,50 66 13,84,85,86,88
110 2 44,49 40,41,42
13,84,85,86,88 32,33,34
110 73
35,36,37 62,49 110 73 57 57 67 2 2 127
48,59 53 73 53
35,36,37 84,85,86, 35,36,37 38,39 22
48,59 38,39,57
30,31 35,36,37 87,103,
104 30,31,74 67
6,21 110
61
30,31 78 40,41,42 10 30,31 38,39,54
146
48,68 111
78 48,68
109 21,38,39 13,84,85,86,89,96,98 126
40,41,42 111 7,24,79,80,81,
82,84,85,86,87 67 12 35,36,37
8,75 110 67
32,33,34 58 58 32,33,34 109
38,39,57 35,36,37 35,36,37 38,39,57
28,29,47 28,29,47
50,64 67
38,39,57
28,29,60 28,29,47 109
21,77
32,33,34 66 58 32,33,34
109
2
3 635.00-104
3
4 635.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5650958 1 VENTIL VAROVALNI TIRIKRONI SAFETY VALVE 003828
2 5642623 8 PRIKLJUEK KONTROLNI TEST CONNECTOR 003124
3 5229596 2 REZERVOAR ZRAKA AIR BOTTLE 001048
4 5598135 4 VENTIL ZA IZPUST VODE DRAIN VALVE 001250
6 5890441 1 VALJ ZAVORNI BRAKE CYLINDER 000787
7 5614644 1 VENTIL RONE ZAVORE HAND BRAKE VALVE 001829
8 5652579 2 VENTIL IZPUSTNI DISCHARGE VALVE 051715
9 5614628 1 VENTIL DVOSMERNI TWO-WAY VALVE 004860
10 5651463 1 12" VALJ ZAVORNI PNEVMATSKI PNEUM.BRAKE CYLIND 021308
11 5651464 1 12" VALJ ZAVORNI PNEVMATSKI PNEUM.BRAKE CYLIND 021308
12 5890433 2 14/16 VALJ ZAVORNI SERVO POWER BRAKE CYLIND 050409
13 5645121 4 VENTIL ABS ABS VALVE 004403
14 5225701 2 STIKALO MEMBRANSKO DIAPHRAGM SWITCH 003464
15 5357195 3 STIKALO MEMBRANSKO DIAPHRAGM SWITCH 003464
18 5894046 4 0-10 bar DAJALNIK TLAKA ZRAKA AIR PRESSURE PICK-UP 002924
19 5891297 1 STIKALO PNEVMATSKO NONO PNEUMATIC FOOT SWITCH 003464
21 5617416 4 M22 DUILNIK ZVOKA SILENCER 051150
22 5576169 2 CEV GIBLJIVA HOSE 007289
23 5643536 4 TRAK NAPENJALNI STRAP 003898
24 5626449 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
25 5270499 10 6X1 PUA BUSH 000794
26 2401352 10 DIN 3870 L6 MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
27 2401353 10 DIN 3861 6L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
28 5444586 4 8 PRSTAN RING 051475
29 5444578 4 8 TESNILO SEAL 000982
30 5186951 12 10 PRSTAN RING 051475
31 5186943 12 10 TESNILO SEAL 000892
32 5579077 16 10X1,25 PUA BUSH 000794
33 2401001 16 DIN 3870 L10 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
34 2401126 16 DIN 3861 10L A3L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
35 5537835 22 12X1,5 PUA BUSH 000794
36 2391871 22 DIN 3870 L12 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
37 2391870 22 DIN 3861 12L A3L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
38 5242908 33 15 PRSTAN RING 051475
39 5320445 33 15 TESNILO SEAL 000892
4
5 635.00-104
5
6 635.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


40 5270464 8 15X1,5 PUA BUSH 000794
41 2391875 8 DIN 3870 L15 MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
42 2391876 8 DIN 3861 15L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
43 2301692 3 DIN 3911 L10 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
44 2430521 2 DIN 3911 L12 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
45 2430231 2 DIN 3911 L15 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
46 2392107 2 DIN 80705 M12X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
47 2440801 3 DIN 80705 M14X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
48 2490776 7 DIN 80705 M16X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
49 2392293 4 DIN 80705 M18X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
50 2390299 9 DIN 80705 M22X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
51 2430233 2 DIN 3910 L15 PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
52 2300388 2 L10/6 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
53 2430550 4 L12/6 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
54 2430552 1 L15/12 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
55 2491070 1 L10/6 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
56 2490780 7 15/10 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
57 2491073 13 15/12 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
58 2430537 3 10/8 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
59 2300018 2 12/10 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
60 2301636 1 DIN 3901 L10 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
61 2490569 2 DIN 3901 L12 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
62 2402088 2 12/6 PRIKLJUEK TROKRAKI Y-PIECE 020790
63 2402416 2 15/6 PRIKLJUEK TROKRAKI Y-PIECE 020790
64 2441088 1 15 PRIKLJUEK TROKRAKI Y-PIECE 020790
65 2301989 4 DIN 3952 L6 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
66 2392605 6 DIN 3952 L10 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
67 2392630 9 DIN 3952 L12 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
68 2301714 2 DIN 3952 L15 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
69 2302048 1 DIN 3953 L10 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
70 2300127 2 DIN 3953 L12 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
71 2300122 9 DIN 3954 L6 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
72 2302050 1 DIN 3954 L10 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
73 2300121 4 DIN 3954 L12 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
74 4058010 2 DIN 74305-1 16X1,5 EP PLUG 051679
6
7 635.00-104
7
8 635.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


75 4058015 2 DIN 74305-1 22X1,5-5.8 EP PLUG 051679
76 5653946 4 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
77 5086418 2 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
78 5891337 2 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
79 4509060 7 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
80 4445006 7 DIN 127 A6-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
81 4425064 2 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
82 4079616 2 M6X16 VIJAK SCREW 003784
83 4056403 2 ISO 4017 M6X20-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
84 4509080 10 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
85 4445008 10 DIN 127 A8-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
86 4425084 8 DIN 125 A8 A4L PODLOKA WASHER 003541
87 4056456 8 ISO 4017 M8X25-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
88 4049265 6 ISO 4014 M8X80-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
89 4049270 2 ISO 4014 M8X90-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
90 4509100 6 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
91 4445010 6 DIN 127 A10-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
92 4056514 6 ISO 4017 M10X25-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
93 4056413 2 ISO 4017 M6X40-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
94 4445012 4 DIN 127 A12-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
95 4425105 8 DIN 125 A10 A4L PODLOKA WASHER 003541
96 2401904 2 PODLOKA WASHER 003541
97 5284708 2 DRALO HOLDER 051121
98 2402173 2 H 3223 B28X15 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
99 2402282 2 H 3223 B15X15 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
100 5459257 25 300X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
101 5616944 2 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
102 5616943 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
103 4446118 4 DIN 137 B18-FSt PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
104 5654096 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
105 4511016 4 DIN 982 M16X1,5-10 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
106 4049209 2 ISO 4014 M6X55-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
107 5140226 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
108 7910027 pp DIN 73378 6X1XKOLOB. CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
109 7910037 pp DIN 7432410X1,25XKOLO. CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
8
9 635.00-104
9
10 635.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


110 7910034 pp DIN 73378 12X1,5 CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
111 7910035 pp DIN 73378 15X1,5 CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
112 5596320 1 SUILEC ZRAKA AIR DRIER 051710
113 5600120 1 5L REZERVOAR ZRAKA AIR BOTTLE 001048
114 5652573 1 0,6L REZERVOAR ZRAKA AIR BOTTLE 001048
115 5891356 1 DUILNIK ZVOKA DAMPER 051150
116 5222338 1 6 PRSTAN RING 051475
117 5222320 1 6 TESNILO SEAL 000802
118 2392500 10 MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
119 2301625 10 DIN 3861 18L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
120 5634458 2 18X2 PUA BUSH 000794
121 2390304 1 6 PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
122 2490223 1 15/6 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
123 2491124 1 18/16 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
124 2430522 4 DIN 3901 L18 PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
126 2300390 1 18 PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
127 2392632 4 DIN 3902 L18 PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
128 5653918 2 M26X1,5//1/2 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
129 4490326 2 DIN 7603 A20X24-Cu TESNILKA SEAL 000892
130 4056402 2 ISO 4017 M6X18-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
131 4056504 4 ISO 4017 M10X15-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
132 4051119 3 ISO 8676 M12X1,5X20-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
133 2402175 1 H 3223 B18X15 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
134 8221052 pp 1600X1000X40 TOPLOTNA IZOLACIJA THERM INSULATION 004350
135 4154032 6 ISO 7049 ST3,5X13-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
136 5893915 1 PLOEVINA ZAITNA DEFLECTOR PLATE 003986
137 5892419 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
138 5617063 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
139 5990730 1 KONZOLA REZERVOARJA TANK BRACKET 005401
140 2402287 1 H 3461 B13 C80-100 OBJEMKA CLAMP 002186
141 5892420 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
142 5626444 4 OBJEMKA CLAMP 002186
143 5626437 1 CEV GIBLJIVA HOSE 007289
144 5892416 1 18X1,5 CEV PIPE 051024
145 5650304 1 18X1,5X880 CEV PIPE 051024
10
11 635.00-104
11
635.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


146 5892417 1 18X1,5 CEV PIPE 051024
147 5892418 1 18X1,5 CEV PIPE 051024
148 7910031 pp DIN 73378 18X2XKOLOB. CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
1
2 637.00-102
2
637.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5654109 1 POSODA ZA HIDRAVLINO OLJE OIL RESERVOIR 050360
2 5654110 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
3 4155051 2 ISO 7050 ST4,2X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
5 2400855 2 DIN 3017 8-16 OBJEMKA CLAMP 002186
6 7910083 1 8X2,5XKOLOBAR CEV PIPE 003118
7 2440799 2 8 A3L PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
8 4490315 2 DIN 7603 A14X20-Cu TESNILKA SEAL 00892
9 5560892 2 M14X1,5X400 CEV GIBLJIVA HOSE 007289
10 2301716 1 DIN 3911 L8 A3L PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
11 2440801 1 DIN 80705 M14X1,5 A3L MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
12 5654072 1 8X1X1200 CEV PIPE 051024
13 2301994 6 DIN 3902 L8-St A3L PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
14 5654073 1 8X1X545 CEV PIPE 051024
15 2301993 2 DIN 3952 L8-St A3L PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
16 5654074 2 8X1X2400 CEV PIPE 051024
18 5654075 1 8X1X405 CEV PIPE 051024
19 5654076 1 8X1X580 CEV PIPE 051024
21 2402281 8 H 3223 B8X15 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
22 4056403 8 ISO 4017 M6X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
23 4425064 8 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
24 4445006 8 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
25 4509060 8 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
26 5654128 1 VALJ SKLOPKE PRIMARNI MASTER CYLINDER 050378
27 5654417 1 PRIKLJUEK SOCKET 051467
28 2302045 1 DIN 3954 L8 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
29 2440802 1 DIN 3861 8L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
30 2392518 1 DIN 3870 L8 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
31 5894165 1 PRIKLJUEK SOCKET 051467
32 5471559 1 STIKALO STOP HIDRAV. STOP SWITCH 001003
33 4490110 1 DIN 7603 A10X14-Cu TESNILKA SEAL 000892
1
2 650.00-103
2
3 650.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


7 5614650 1 PRIKLJUEK KONTROLNI TEST CONNECTOR 003124
10 5650632 1 10/206 REZERVOAR ZRAKA AIR BOTTLE 001048
18 5614626 1 VENTIL PRETONI SHUT-OFF VALVE 005797
25 5600132 1 VENTIL IZPUSTNI DISCHARGE VALVE 051715
26 5609960 1 VENTIL NEPOVRATNI NONRETURN VALVE 004403
31 5609962 1 FILTER CEVNI PIPE FILTER 051160
47 5893881 3 VENTIL ZRANEGA VZMETENJA AIR SUSPENSION VALVE 004403
52 5567766 3 OBES SUSPENSION 000376
61 5616977 1 DROG ROD 004012
62 5631385 2 DROG ROD 004012
82 5643537 2 TRAK NAPENJALNI STRAP 003898
100 4490110 4 DIN 7603 A10X14-Cu TESNILKA GASKET 000892
101 5222338 9 6 PRSTAN RING 051475
102 5222320 9 6 TESNILO GASKET 000802
103 5270499 2 6X1 PUA BUSH 000794
104 2401352 2 ISO 8434-1 N-L6-St MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
105 2401353 2 DIN 3861 AS6-St KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
108 5270481 14 8X1 PUA BUSH 000794
109 2392518 14 ISO 8434-1 N-L8-St MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
110 2440802 14 DIN 3861 AS8-St KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
111 5186951 1 10 PRSTAN RING 051475
112 5186943 1 10 TESNILO GASKET 000802
113 5579077 5 10X1,25 PUA BUSH 000794
114 2401001 5 ISO 8434-1 N-L10-St MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
115 2401126 5 DIN 3861 AS10-St KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
121 5242908 12 15 PRSTAN RING 051475
122 5320445 12 15 TESNILO GASKET 000802
145 2301692 1 DIN 3911 L10 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
148 2392107 3 DIN 80705 M12X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
150 2490776 1 DIN 80705 M16X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
152 2390299 5 DIN 80705 M22X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
158 2430233 1 DIN 3910 L15 PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
166 2300388 1 L10/6 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
167 2300389 1 L10/8 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
173 2430551 1 L15/10 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
3
4 650.00-103
4
650.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


187 2490223 1 ISO 8434-1 15/16 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
188 2440797 1 15/8 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
189 2490780 3 15/10 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
191 2392531 3 8/6 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
201 2301654 4 DIN 3901 L8 PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
208 2402416 1 15/6 PRIKLJUEK TROKRAKI Y-PIECE 020790
214 2441088 1 15 PRIKLJUEK TROKRAKI Y-PIECE 020790
216 2301989 2 DIN 3952 L6 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
218 2392605 1 DIN 3952 L10 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
227 2300128 2 DIN 3953 L8 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
232 2302045 1 DIN 3954 L8 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
233 2302050 2 DIN 3954 L10 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
250 4058002 2 DIN 74305-1 12X1,5 EP PLUG 051679
260 5601100 4 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
306 4049260 6 ISO 4014 M8X60-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 008784
314 4509080 6 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
315 4445008 6 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
321 4509100 2 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
322 4445010 2 DIN 127 A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
324 4425084 6 DIN 125 A8 A4L PODLOKA WASHER 003541
325 4056514 2 ISO 4017 M10X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 008784
326 4425105 4 DIN 125 A10 A4L PODLOKA WASHER 003541
327 4445012 2 DIN 127 A12 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
900 5459222 15 T18R 100X2,5 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
901 7910027 pp 6X1XKOLOBAR CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
902 7910029 pp 8X1XKOLOBAR CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
903 7910037 pp 10X1,25XKOLOBAR CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
1
2 652.00-103
2
652.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5651149 2 2 NOSILEC LEAJA BEARING CARRIER 002521
2 5651150 2 2 NASLON STOP 000228
3 5651151 2 2 LEAJ GUMIJASTI PREDNJI FRONT SILENT BLOCK 001739
4 5651152 2 2 ZAPLATA PATCH 051626
5 5651153 2 2 LEAJ GUMIJASTI ZADNJI REAR SILENT BLOCK 001739
6 5651154 2 2 ZAPLATA PATCH 051626
7 5890354 1 NOSILEC MOTORJA PREDNJI LEVI FRONT LEFT ENGINE SUPPORT 002810
7 5891959 1 NOSILEC MOTORJA PREDNJI LEVI FRONT LEFT ENGINE SUPPORT 002810
8 5890355 1 NOSILEC MOTORJA PREDNJI DESNI FRONT RIGHT ENGINE SUPPORT 002810
8 5891432 1 NOSILEC MOTORJA PREDNJI DESNI FRONT RIGHT ENGINE SUPPORT 002810
9 5891125 1 NOSILEC MOTORJA ZADNJI LEVI REAR LEFT ENGINE SUPPORT 002810
9 5892215 1 NOSILEC MOTORJA ZADNJI LEVI REAR LEFT ENGINE SUPPORT 002810
10 5891065 1 NOSILEC MOTORJA ZADNJI DESNI REAR RIGHT ENGINE SUPPORT 002810
10 5892218 1 NOSILEC MOTORJA ZADNJI DESNI REAR RIGHT ENGINE SUPPORT 002810
11 4051139 6 8 ISO8676 M12X1,5X35-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
12 4514121 6 8 DIN 985 M12X1,5-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
13 4514100 8 10 DIN 985 M10-8 A3L MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
14 4056515 6 ISO 4017 M10X30-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
14 4056524 6 ISO 4017 M10X40-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 4056506 16 16 ISO 4017 M12X30-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
16 4446112 16 16 DIN 137 B12 Z3f PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 005885
17 4051138 2 4 ISO8676 M12X1,5X55-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
18 4425130 3 8 DIN 125 A12 A4L PODLOKA WASHER 003541
19 4445012 4 6 DIN 127 A12 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
20 4050161 2 ISO8676 M12X1,5X65-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
20 4050162 2 ISO8676 M12X1,5X90-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
21 5893194 2 PUA BUSH 000794
1
2 653.00-104
2
653.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5990610 1 362WGTZ DESKA SKLOPKE CLUTCH DISC 002423
2 5651445 1 MF 362 PLOA PRITISNA THRUST PLATE 001063
3 4445008 9 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 003541
4 4049243 9 ISO 4014 M8X45-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
1
2 653.00-105
2
653.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619955 1 LEAJ TLANI THRUST BEARING 052072
2 6060 268 004 1 VILICE VKLOPILNE SHIFT FORK 003473
3 0501 307 306 1 SKODELICA VEZNIKA BALL SOCKET 002358
4 6060 306 028 1 SORNIK VIJANI BOLT 008648
5 0630 001 095 1 PODLOKA WASHER 003541
6 0637 006 224 1 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
7 4049335 12 DIN 931 M10X85-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 4446110 12 DIN 137 B10-FSt Z3f PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
9 5891334 1 VALJ SEKUNDARNI SLAVE CYLINDER 050369
10 4056452 2 DIN 933 M8X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
11 4445008 2 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
1
2 654.00-100
2
654.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5990643 1 ZAVORA ELEKTROMAGNETNA - RETARDER ELECTROMAGNETIC BRAKE 050324
2 210152 8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
3 60012 1 ROTOR DESNI RIGHT ROTOR 051665
4 15020 4 VIJAK STOJNI STUD 004109
5 74038 1 PODLOGA SHIM 000634
6 60013 1 ROTOR LEVI LEFT ROTOR 051665
7 40014 1 STATOR STATOR 051664
8 11018 1 TULJAVA COIL 051694
9 12008 1 PODLOKA WASHER 003041
10 610150302 1 VIJAK SCREW 003688
11 74041 2 PODLOKA DISTANNA SHIM 000441
12 210210 4 PODLOKA WASHER 003541
13 210151103 4 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
14 98022 1 PRIKLJUEK SOCKET 051467
15 98010 1 VTINICA SOCKET 004043
16 98023 1 PRIKLJUEK SOCKET 051467
17 23003 1 POKROV COVER 000859
18 16007 1 PODLOKA WASHER 003541
19 5891306 4 PODLOKA WASHER 003541
20 5891305 4 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
21 5891309 8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
22 5891308 12 PODLOKA WASHER 003541
23 5891304 1 DISTANNIK SPACER 051115
24 5891311 4 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
25 5891310 4 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
26 5893302 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
27 210152 8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
1
2 657.00-107
2
657.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5990634 1 SESTAV POZ.:6 DO 9 GRED KARDANSKA POPOLNA JOINT SHAFT 001612
4 4050145 4 ISO 8765 M12X1,5X45-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
5 4514123 4 DIN 985 M12X1,5-10 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
6 2620079 4 VSKONIK SNAP RING 003985
7 2620080 1 MAZALKA LUBE FITTING 003637
8 2620078 1 KRI KARDANA UNIVERSAL JOINT 001602
9 2620265 1 KRI KARDANA UNIVERSAL JOINT 001602
1
2 658.00-105
2
658.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 AE.1412.10 1 ROICA MENJALNIKA POPOLNA GEARLEVER KIT 003478
2 AE.2515.01 1 VZVODOVJE MENJALNO CONTROL MECHANISM 050332
3 2620243 1 6,1 M VOD VKLOPILNI GARNITURA CABLE KIT 003791
5 AE.2801.01 1 DROG ROD 004012
6 AE.2301.01 1 ROICA LEVER 001881
7 AE.2201.01 1 MEH BELLOW 000544
8 2620212 1 ROICA MENJALNA SHIFT LEVER 003478
1
2 671.00-104

H K A B C D H K A B C D

671.10
VALJ SKLOPKE - DELI 100A
CYLINDER-PARTS
050378
2
3 671.00-104
3
4 671.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5654118 1 PEDAL SKLOPKE CLUTCH PEDAL 007183
2 5654083 1 GRED SHAFT 051176
3 5654088 4 LEAJ IGLINI NEEDLE BEARING 002853
4 5654085 2 20X28X0,5 PODLOKA DISTANNA SHIM 003541
4 5654086 1 20X28X1 PODLOKA DISTANNA SHIM 003541
4 5654087 1 20X28X1,5 PODLOKA DISTANNA SHIM 003541
5 5654084 2 DIN 6799 19 PODLOKA VAROVALNA LOCKING WASHER 003849
6 5654091 2 PREVLEKA PEDALA PEDAL CAP 003009
7 4056454 7 ISO 4017 M8X30-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 4509080 5 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
9 5654082 3 EP GUMIJASTI RUBBER PLUG 001755
10 5654125 1 DROG SKLOPKE THRUST ROD 001079
11 5654121 1 SORNIK NAVOJNI BOLT 008648
12 5654124 1 LEAJ IGLINI NEEDLE BEARING 002853
13 5654123 1 DIN 6799 8 PODLOKA VAROVALNA LOCKING WASHER 003849
14 5654122 1 BM 10-A3C MATICA ESTOGLATA NUT 008875
15 5654127 1 VZMET TLANA COMPRESSION SPRING 001034
16 5654126 1 KRONIK VZMETI DISC 008894
17 5654109 1 POSODICA OLJA OIL RESERVOIR 050360
18 81.30753-0005 1 POKROV RESERVOARJA TANK COVER 000604
19 5654110 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
20 4429084 7 DIN 1441 8 PODLOKA WASHER 003541
21 4056447 2 ISO 4017 M8X20-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
22 5654128 1 VALJ SKLOPKE PRIMARNI POPOLNI CLUTCH CYLINDER ASSY. 050378
23 7910083 1 CEV PVC PVC HOSE 003118
24 2400855 2 DIN 3017 8-16 OBJEMKA CEVNA PIPE CLIP 003327
25 5654417 1 PRIKLJUEK CEVNI PIPE UNION 003337
26 5654107 1 MAN 356 42X2 NBR3 O-TESNILO O-RING 003402
27 5654120 1 EP PLUG 004120
28 5654089 1 PEDAL ZAVORE BRAKE PEDAL 000740
29 2390181 1 GLAVICA VEZNIKA BALL JOINT 051172
30 5654092 1 KRONIK VZMETI DISC 008894
31 5654078 1 VZMET TLANA COMPRESSION SPRING 001034
32 5654080 1 DROG ROD 004127
33 5654079 1 O-TESNILO O-RING 003402
4
5 671.00-104
5
671.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


34 5891411 1 PEDAL PLINA SPEED PEDAL 001550
35 5654099 2 PUA BUSH 000794
36 5891414 2 ZGLOB JOINT 001590
37 5654101 1 ZATI VZMETNI DOWEL PIN 003928
39 4509060 8 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
42 5654309 1 DAJALEC POLOAJA PEDALA SIGNAL GENERATOR 001991
43 5891412 1 NOSILEC SUPPORT/CARIER 004265
44 4445009 4 DIN 127 A6-Z3f PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
45 4049190 2 ISO 4014 M6X20-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
46 5654098 1 NOSILEC PEDALOV PEDAL CARIER 004265
47 5654097 1 NOSILEC PLOE PEDALOV PLATE SUPPORT 002274
48 4056451 13 ISO 4017 M8X18-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
49 4445008 15 DIN 127 A8-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 003541
51 5654108 1 EP PLUG 004120
52 5654119 1 EP PLUG 004120
55 5890441 1 VENTIL ZAVORNI DVOKRONI TWO-CIRCUIT BRAKE VALVE 050366
56 5654112 1 DROG NAVOJNI THREADED ROD 001648
57 5654113 1 MATICA NUT 002815
58 5654114 1 DIN 2098 6,3X40X90 VZMET TLANA COMPRESSION SPRING 001034
59 5654115 1 KRONIK VZMET SPRING DISC 051333
60 5654117 1 ISO 8750 5X20-St ZATI VZMETNI DOWEL PIN 003928
61 5654106 2 ZGLOB KROGELNI BALL JOINT 002345
62 5654111 1 DRALO HOLDER 051121
63 5654116 1 DRALO HOLDER 051121
64 4056456 4 ISO 4017 M8X25-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
1
2 671.10-100
2
671.10-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 2619953 1 GARNITURA ZA POPRAVILO REPAIR KIT 020524
1
2 672.00-103
2
3 672.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5652139 1 GRLO NALIVNO FILLER NECK 001144
2 5572009 1 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
3 2402296 2 H 3461 b13 C70-90 OBJEMKA CLAMP 002186
4 5575095 1 OBJEMKA CLAMP 002186
5 5031729 1 POKROV NALIVNEGA GRLA FILLER CAP 006232
6 5551676 2 PRIKLJUEK OESNI BANJO COUPLING 021101
7 2301360 2 DIN 7643 B18-5.8 VIJAK VOTLI BANJO BOLT 001947
8 4490322 4 DIN 7603 A22X27-Cu TESNILKA GASKET 000892
9 7910035 2 DIN 73378 15X1,5 CEV PVC PVC HOSE 003118
10 2392630 2 DIN 3952 L12 St A3L PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
11 5890549 1 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
12 2301636 3 DIN 3901 L10 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
13 2392605 6 DIN 3952 L10 St A3L PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
14 2301993 2 DIN 3952 L8 St A3L PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
15 2301989 1 DIN 3952 L6 St A3L PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
16 2401001 8 DIN 3870 L10 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
17 2401126 8 DIN 3861 1OL A3L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
18 5270472 8 10X1 PUA BUSH 000794
19 2392518 2 DIN 3870 L8 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
20 2301655 2 DIN 3861 8L A3L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
21 5270481 2 8X1 PUA BUSH 000794
22 2401352 2 DIN 3870 L6 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
23 2401353 2 DIN 3861 6L A3L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
24 5270499 2 6X1 PUA BUSH 000794
25 4056405 3 ISO 4017 M6X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
26 4445006 3 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
27 4509060 3 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
28 4490315 10 DIN 7603 A14X20-Cu TESNILKA GASKET 000892
29 2392589 3 DIN 7643 A10-5.8 VIJAK VOTLI BANJO BOLT 001947
30 5439400 2 M16X1,5 PRIKLJUEK OESNI BANJO COUPLING 021101
31 4425105 26 DIN 125 A10 A4L PODLOKA WASHER 003541
32 4445010 2 DIN 127 A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
33 4509100 2 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
34 5459230 6 T50S 150X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
35 5890943 1 POSODA ZA GORIVO FUEL TANK 005512
3
4 672.00-103
4
672.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


36 5617136 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
37 4056516 18 ISO 4017 M10X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
38 4514100 20 DIN 985 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 001425
39 5617134 2 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
40 5617135 2 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
41 5582375 1 TRAK NAPENJALNI STRAP 003898
42 5576213 1 VENTIL ODZRAEVALNI BREATHER VALVE 021235
43 5576214 1 PODLOKA GUMIJASTA RUBBER DISC 001752
44 7910029 13 8X1XKOLOBAR CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
45 5617082 1 TRAK NAPENJALNI STRAP 003898
46 5894045 1 DAJALNIK KOLIINE GORIVA FUEL LEVEL SENSOR 051095
47 4056135 6 ISO 4017 M5X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
48 4490050 6 DIN 7603 A5X9-Cu TESNILKA GASKET 000892
49 5575157 2 PODLOGA SHIM 000634
50 5652963 1 RPALKA RONA HAND PUMP 051090
51 5891280 1 ISTILNIK GORIVA FUEL FILTER 002304
52 2391871 2 DIN 3870 L12 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
53 5890643 2 12X1 PUA BUSH 000794
54 2391870 2 DIN 3861 12L A3L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
55 5892401 1 VENTIL VAROVALNI SAFETY VALVE 051717
56 5892499 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
57 4056130 2 ISO 4017 M6X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
58 4445005 2 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
59 7910028 12 10X1XKOLOBAR CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
60 7910027 6 6X1XKOLOBAR CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
61 7910038 6 12X1XKOLOBAR CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
62 7910103 5 NW13 CEV SKRLJIVA REDUCING PIPE 003125
1
2 673.00-104
2
673.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891986 1 ISTILNIK ZRAKA POPOLNI AIR FILTER ASSEMBLY 051082
2 5890899 1 OBJEMKA ISTILNIKA CLIP 006155
3 2350007 2 ODBOJNIK GUMIJASTI RUBBER LUG 006508
4 4425105 4 DIN 125 A10 A4L PODLOKA WASHER 003541
5 4511013 4 DIN 982 M10-8 A3L MATICA VAROVALNA LOCKING NUT 008875
6 5892610 1 NOSILEC ISTILNIKA FILTER SUPPORT 001402
7 5892003 1 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
8 5890241 1 KANAL ZRANI AIR DUCT 002689
9 5890896 1 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
10 5890897 2 OBJEMKA ISTILNIKA CLIP 006155
11 5890898 2 OBJEMKA ISTILNIKA CLIP 006155
12 5990920 1 MERILNIK PODPRITISKA VACUUM GAUGE 020890
13 5891830 1 CEV SESALNA SUCTION PIPE 051061
14 4056456 3 ISO 4017 M8X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 4511008 3 DIN 982 M8-8 A3L MATICA VAROVALNA LOCKING NUT 008875
17 2402296 1 OBJEMKA ISTILNIKA CLIP 006155
18 4157100 4 DIN 7504 ST6,3X25 VIJAK SCREW 003688
19 5893539 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
20 2402234 1 OBJEMKA CEVNA PIPE CLIP 003327
21 4056405 1 ISO 4017 M6X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
22 4509060 1 DIN 934 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
23 4445006 1 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
24 2619493 1 VLOEK IST.ZRAKA CLEANER ELEMENT 002702
1
2 674.00-104
2
674.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5890249 1 NASTAVEK CEVNI PIPE SOCKET 003333
2 5651504 1 GLUNIK SILENCER 003451
3 5651510 1 OBJEMKA CLAMP 002186
4 5890246 1 NOSILEC IZPUHA SUPPORT/CARRIER 004265
5 5651506 1 OBJEMKA CLAMP 002186
6 5890245 1 NOSILEC IZPUHA SUPPORT/CARRIER 004265
7 2390235 4 ODBOJNIK GUMIJASTI RUBBER LUG 006508
8 4445010 9 DIN 127 A10-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
9 4509100 21 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
10 4056519 1 ISO 4017 M10X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON NUT 003784
11 4445012 1 DIN 127 A12-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
12 4509120 1 ISO 4032 M12-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
13 4049364 1 ISO 4014 M12X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON NUT 003784
14 5890268 1 CEV IZPUNA EXHAUST PIPE 000462
15 4425105 12 DIN 125 A10 A4L PODLOKA WASHER 003541
16 4425130 1 DIN 125 A12 A4L PODLOKA WASHER 003541
17 4049312 3 ISO 4014 M10X45-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON NUT 003784
18 4056006 3 ISO 4017 M10X100-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON NUT 003784
19 5332524 1 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
20 5047293 2 TESNILO GASKET 000802
21 5891880 1 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
22 5654553 1 TESNILO GASKET 000802
1
2 676.00-102
2
3 676.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5651614 1 WEBASTO 300 TK 4814 GRELNIK POPOLNI HEATER ASSEMBLY 051225
2 5893049 1 RAZDELILNIK DOVODNI DISTRIBUTOR 051479
3 5893050 1 RAZDELILNIK POVRATNI DISTRIBUTOR 051479
4 5892340 1 CEV PIPE 051024
5 5892338 1 CEV PIPE 051024
6 5654845 1 CEV PIPE 051024
7 5892339 1 CEV PIPE 051024
8 5598328 2 VENTIL KROGLINI VALVE 004403
9 5990902 1 VENTIL PNEVMATSKI PNEUMATIC VALVE 004403
10 5890060 2 3/4"-22 NASTAVEK CONNECTION 051375
11 5990750 1 L 1/8"-6 PRIKLJUEK VTINI SOCKET 051467
12 5654840 7 CEV PIPE 051024
13 5894908 14 DIN 73411 22/90 KOLENO CEVNO PIPE ELBOW 003320
14 5895938 5 DIN 73411 38 KOLENO CEVNO PIPE ELBOW 003320
15 8155221 pp 22X3,5X0,8m CEV GIBLJIVA HOSE 007289
16 8155210 pp 38x4x0,5m CEV GIBLJIVA HOSE 007289
17 8155219 pp 50x5x0,3m CEV GIBLJIVA HOSE 007289
18 2402294 44 H 3461 B13 C20-32 OBJEMKA CLAMP 002186
19 2402291 18 H 3461 B13 C32-50 OBJEMKA CLAMP 002186
20 2402298 2 H 3461 B13 C50-70 OBJEMKA CLAMP 002186
21 5614951 1 NOSILEC KOTNI SUPPORT/CARRIER 004265
22 2402544 2 H 3223 B38X20 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
23 4056401 4 ISO 4017 M6X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATA GLAVO HEX BOLT 003784
24 4509060 34 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
25 4445006 34 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
26 4438064 30 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
27 4056455 8 ISO 4017 M8X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATA GLAVO HEX BOLT 003784
28 4509080 10 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
29 4445008 10 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
30 4058002 2 DIN 74305-1 M12X1,5 EP PLUG 051679
31 4490300 2 DIN 7603 A12X16-Cu TESNILKA SEAL 000892
32 5273102 6 CT203 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
33 4157100 5 DIN 7504 ST6,3X25-K VIJAK SAMOREZNI SCREW 000662
34 5892329 4 PODLOKA WASHER 003541
35 2402296 1 H 3461 B13 C70-90 OBJEMKA CLAMP 002186
3
4 676.00-102
4
676.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


36 4145006 2 ISO 7049 ST4,2X19-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
37 5544033 3 SPONA CLAMP 002156
38 8155112 3 38X9X2000 CEV IZOLIRNA INSULATING TUBE 002015
39 2160124 3 TRAK IZOLIRNI INSULATING TAPE 002007
40 5892588 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
41 5892613 1 NOSILEC GRELNIKA SUPPORT/CARRIER 004265
42 4056613 3 ISO 4017 M12X30-12.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
43 5892401 1 VENTIL VAROVALNI SAFETY VALVE 051717
44 4511019 3 DIN 982 M12-8 A3L MATICA VAROVALNA LOCKING NUT 008875
45 5892313 1 CEV PIPE 051024
46 5892312 1 CEV PIPE 051024
47 5892012 2 CEV PIPE 051024
48 5654771 4 CEV PIPE 051024
49 5654028 11 DIN 73411 22X100X200 KOLENO GUMIJASTO RUBBER SLEEVE 020323
50 5892314 2 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
51 5892319 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
52 5450349 13 SPONA DVOJNA CLAMP 002156
53 4056414 15 ISO 4017 M6X50-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
54 2402293 30 H 3461 B13 C25-40 OBJEMKA CLAMP 002186
55 8155121 26 22X9X2000 CEV IZOLIRNA INSULATING TUBE 002015
56 4056405 2 ISO 4017 M6X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
57 4152130 1 CEV PIPE 051024
58 5892939 1 CEV PIPE 051024
59 5892940 1 CEV PIPE 051024
60 5654847 1 CEV PIPE 051024
61 5654848 1 CEV PIPE 051024
62 5654850 2 CEV PIPE 051024
63 5892013 2 CEV PIPE 051024
64 5654861 2 CEV PIPE 051024
65 5654838 1 CEV PIPE 051024
66 5654860 1 CEV PIPE 051024
67 5892308 3 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
70 2402191 3 H 3223 B6X15 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
1
2 677.00-107
2
3 677.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891185 1 NOSILEC DESNI RIGHT SUPPORT/CARRIER 004265
2 5891789 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
3 5891787 2 NOSILEC HLADILNIKA WATER RADIATOR SUPPORT/CARR004265
4 5891788 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
5 5892007 1 HLADILNIK VODE WATER RADIATOR 020900
6 5892008 1 HLADILNIK POLNILNEGA ZRAKA INTERCOOLER 050229
7 5892009 1 HLADILNIK OLJA OIL COOLER 051241
8 4049243 4 ISO 4014 M8X45-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 4056448 2 ISO 4017 M8X12-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
10 4445008 26 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
11 5891783 1 VODILNIK ZRAKA AIR COWLING 007547
12 5891785 1 VENTILATOR FAN 004405
13 5891786 1 PRIROBNICA FLANGE 001433
14 4056043 12 ISO 4017 M8X16-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 4056452 8 ISO 4017 M8X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
16 4509080 8 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
17 4425084 8 DIN 125 A8 A4L PODLOKA WASHER 003541
18 4056514 4 ISO 4017 M8X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
19 4509106 4 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
20 81.96503-0315 1 TESNILKA GREDI SHAFT SEAL 004695
21 2620206 1 VENTIL ELEKTROMAGNETNI ELECT.V.VE.PREHEAT 021382
22 4056500 6 ISO 4017 M12X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
23 4509120 6 ISO 4032 M12-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
24 4449012 8 DIN 127 A12 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
25 4051152 2 ISO8676 M12X1,5X70-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
26 4511120 2 DIN 982 M12X1,5-10 A3L MATICA VAROVALNA LOCKING NUT 008875
28 81.96210-0426 2 ODBOJNIK GUMIJASTI RUBBER LUG 006508
29 5645396 1 HIDROMOTOR HYDROMOTOR 001961
30 4056454 4 ISO 4017 M8X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
31 5891792 1 REZERVOAR OLJA OIL RESERVOIR 002921
32 4490558 2 DIN 7603 A33X39-Cu TESNILKA SEAL 000892
33 2301581 1 DIN 3901 L28 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
34 2301608 1 DIN 3952 L28 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
35 5892502 1 CEV PIPE 051024
36 5892503 1 CEV PIPE 051024
3
4 677.00-107
4
677.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


37 5892678 1 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
38 2000180 1 20 TESNILO GUMIJASTO RUBBER SEAL 020915
39 4107125 6 ISO 4762 M6X20-8.8 A3L VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
40 4107133 2 ISO 4762 M6X35-8.8 A3L VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
41 4445006 9 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
42 2000185 1 24 TESNILO GUMIJASTO RUBBER SEAL 020915
43 5891795 1 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
44 5892504 1 CEV PIPE 051024
45 2301607 2 DIN 3952 L22 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
46 2301910 2 DIN 3954 L22 St A3L T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
47 2441086 2 22/15 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
48 4490322 3 DIN 7603 A22X27-Cu TESNILKA GASKET 000892
49 2301901 2 L22/15 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
50 2391876 2 DIN 3861 15L A3L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
51 2391875 2 DIN 3870 L15 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
52 5892409 1 CEV PIPE 051024
53 5892505 1 CEV PIPE 051024
54 2441085 1 DIN 2353 22/1" PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
55 2490223 1 15/6 PRIKLJUEK REDUCIRNI REDUCING SOCKET 008269
56 5892506 1 CEV PIPE 051024
57 4490311 2 DIN 7603 A12X18-Cu TESNILKA GASKET 000892
58 2401964 1 DIN 7643 A8 VIJAK VOTLI BANJO BOLT 001947
59 5891804 2 OBJEMKA CLAMP 002186
60 4056455 2 ISO 4017 M8X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
62 4509080 6 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
63 5459230 6 150X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
64 5893103 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
65 2402244 1 H 3223 B22X20 OBJEMKA CLAMP 001744
66 2402544 1 H 3223 B38X20 OBJEMKA CLAMP 001744
67 4056449 1 ISO 4017 M8X15-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
68 4056410 1 ISO 4017 M6X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
69 4425064 1 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
70 4509060 1 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
71 2620107 1 VLOEK ISTILNIKA OLJA OIL FILTER ELEMENT 007989
81.0660-6061 1 GARNITURA TESNIL SEALING SET 000901
1
2 677.00-108
2
3 677.00-108

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891572 1 CEV PIPE 051024
2 5891571 1 CEV PIPE 051024
3 5891573 1 CEV PIPE 051024
4 5891548 1 CEV PIPE 051024
5 5645447 pp 10 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
6 5645446 pp 15 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
7 5645444 pp 20 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
8 5645442 pp 38 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
9 5652849 pp 55/2 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
10 5891793 pp CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
11 2401680 pp 58 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
12 5891800 1 90/60 KOLENO GUMIJASTO RUBBER SLEEVE 020323
13 7910082 pp 8X2,5XKOLOBAR CEV PVC PVC HOSE 003118
14 5619870 2 CEV REDUCIRNA REDUCTION TUBE 051059
15 5891797 2 VENTIL NEPOVRATNI VALVE 004403
16 5652231 1 ODZRAILNIK BREATHER CONN. 001245
17 2402285 13 DIN 3017 8-16 OBJEMKA CLAMP 002186
18 2402295 4 H 3461 16-25 FE 60 OBJEMKA CLAMP 002186
19 2402294 6 H 3461 B13 C20-32 OBJEMKA CLAMP 002186
20 2402291 6 H 3461 B13 C32-50 OBJEMKA CLAMP 002186
21 2402298 13 H 3461 B13 C50-70 OBJEMKA CLAMP 002186
22 2402234 9 H 3461 B13 C60-80 OBJEMKA CLAMP 002186
23 5459230 10 150X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
24 5891796 1 TIPALO TEMPERATURNO THERMOSENSOR 004224
25 5645466 1 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
26 5645384 1 CEV STEKLENA PIPE 051024
27 5645478 1 CEV POVRATNA RETURN PIPE 003388
28 5645375 1 GRLO NALIVNO FILLER NECK 001144
29 5645383 1 POKROV COVER 000859
30 5645455 1 POKROV COVER 000859
31 5645426 1 POSODA EKSPANZIJSKA EXPANSION TANK 000421
32 5750905 1 DAJALNIK NIVOA HLADILNE TEKOINE CONTACTOR 051559
33 4056455 4 ISO 4017 M8X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
34 4056457 2 ISO 4017 M8X55-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
35 4509080 6 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
3
4 677.00-108
4
677.00-108

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


36 4445008 6 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
37 5645430 2 DRALO EKSPANZIJSKE HOLDER 051121
38 8155038 pp 2X1200XKOLOBAR GUMA RUBBER 006488
39 5892677 1 NOSILEC CEVNI SUPPORT/CARRIER 004265
40 5894475 1 PODPORA CEVNA BRACE 051439
41 2402287 5 H 3461 B13 C80-100 OBJEMKA CLAMP 002186
42 5891547 1 CEV HPZ HPZ PIPE 051024
43 5891574 1 CEV HPZ HPZ PIPE 051024
44 5891575 1 CEV HPZ HPZ PIPE 051024
45 5645441 pp 50 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
46 5645439 pp 70 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
47 5891794 2 CEV GUMIJASTA RUBBER HOSE 001753
48 5892479 1 PODPORA CEVNA BRACE 051439
49 5645387 1 DAJALEC TEMPERATURE ZRAKA AIR TEMPERATUR TRANSMITTER 009401
50 4056402 2 ISO 4017 M6X18-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
51 4445006 2 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
1
2 677.00-111
2
677.00-111

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891271 1 NOSILEC KOMPRESORJA SUPPORT/CARRIER 004265
2 5891277 2 PUA BUSH 000794
3 5891278 2 PUA BUSH 000794
4 5891279 1 PUA BUSH 000794
5 5891281 1 PUA DISTANNA SPACER RING 000100
6 5891403 1 JERMENICA PULLEY 051250
7 4056455 6 ISO 4017 M8X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
8 4445008 9 DIN 127A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
9 5891404 1 JERMENICA NAPENJALNA IDLER PULLEY 003919
10 5891405 1 SORNIK STUD 000702
11 4510141 2 ISO 4035 M14-8 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
12 4056539 1 ISO 4017 M8X120-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
13 4509080 2 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
14 2302137 2 6203 2RSR LEAJ KROGLINI BALL BEARING 002353
15 4049337 2 ISO 4014 M10X85-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
16 4509100 2 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
17 4445010 8 DIN 127A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
18 4056534 1 ISO 4017 M12X65-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
19 4445012 1 DIN 127A12 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
20 4056538 2 ISO 4017 M8X85-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
21 4056519 4 ISO 4017 M10X35-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
22 5891599 1 SELTEC TM 31 B KOMPRESOR KLIME AIR CONDITIONER COMPRESSOR 051316
23 5891603 1 PUA BUSH 000794
24 5891604 1 PUA BUSH 000794
25 5891605 2 DISTANNIK SPACER 051115
26 5891749 2 XPB 1285/5VX510 JERMEN KLINASTI V-BELT 002096
27 5893665 1 PODPORA BRACE 051439
28 5893666 1 PUA BUSH 000794
29 4438086 2 DIN 9021 A12 A4L PODLOKA WASHER 003541
30 4425130 1 DIN 125 A12 A4L PODLOKA WASHER 003541
31 4056522 2 ISO 4017 M10X40-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
32 4049274 1 ISO 4014 M12X60-10.9 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
33 2620098 1 JERMENICA KOMPRESORJA V-BELT PULLEY 002097
34 2620099 1 SKLOPKA EL.MAGNETNA ELEC.-MAGN.CLUTCH 005960
1
2 681.00-106
2
681.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5890286 1 POPOLNA PLOA RELEJNA GLAVNA Z ELEMENTI RELAY BOARD ASSY 008311
10 4079612 3 M6X12-5.8 VIJAK SCREW 003688
11 4445006 3 DIN 127 A6-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
17 5581299 23 10/20A 24V RELE PREKLOPNI RELAY 003259
28 5654240 1 RELE KONTROLNI RELAY 003259
29 5654243 2 5km/h-13Hz RELE HITROSTI SPEED RELAY 003259
31 5617632 1 AEP 1140 24V UTRIPALKA SMERNE SVETILKE PILOT LIGHT 051319
47 5614374 2 1+2XCC VRATA DIODNA DIODE 000911
54 5654241 1 RC-02 1" RELE ASOVNI TIME RELAY 003259
80 5570043 1 AEZ 1201 24V RELE PODNAPETOSTNI RELAY 003259
82 5617631 1 AET 1107 24V RELE PERI BRII RELAY 003259
111 5581301 1 2X20A 24V RELE VKLOPNI RELAY 003259
141 5990979 1 2+2 1A VRATA DIODNA DIODE 000911
142 5891666 1 30/15A 24V RELE PREKLOPNI RELAY 003259
180 5751014 1 TIPALKA Z OSVETLITVIJO IN KABLI CONTACTOR 051559
201 2491130 24 DIN 72581/3 C-5A VAROVALKA FUSE 003634
202 2491131 15 DIN 72581/3 C-7,5A VAROVALKA FUSE 003634
203 2301814 5 DIN 72581/3 C-10A VAROVALKA FUSE 003634
204 2491132 6 DIN 72581/3 C-15A VAROVALKA FUSE 003634
205 2301815 2 DIN 72581/3 C-20A VAROVALKA FUSE 003634
1
2 681.00-107
2
681.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5895250 1 POPOLNA PLOA RELEJNA POMONA Z ELEMENTI RELAY BOARD ASSY 008311
2 5581299 9 10/20A 24V RELE PREKLOPNI RELAY 003259
3 5891666 1 30/15A 24V RELE PREKLOPNI RELAY 003259
4 5614374 1 1+2XCC VRATA DIODNA DIODE 000911
6 5894054 1 RC-03 5" RELE ASOVNI TIME RELAY 003259
13 5645463 1 EDC MAN SKUPINA UPORNA RESISTANCE GROUP 051571
20 2491130 2 DIN 72581/3 C-5A VAROVALKA FUSE 003634
21 2491131 2 DIN 72581/3 C-7,5A VAROVALKA FUSE 003634
22 2301814 1 DIN 72581/3 C-10A VAROVALKA FUSE 003634
23 2491132 1 DIN 72581/3 C-15A VAROVALKA FUSE 003634
24 2301815 1 DIN 72581/3 C-20A VAROVALKA FUSE 003634
25 2491133 4 DIN 72581/3 C-25A VAROVALKA FUSE 003634
26 2301338 1 DIN 72581/3 C-30A VAROVALKA FUSE 003634
27 5617748 1 DIN 72581/3 C-40A VAROVALKA FUSE 003634
41 5609604 3 80A VAROVALKA TRANA CONTACTOR 051559
42 5609603 1 63A VAROVALKA TRANA FUSE 003634
1
2 682.00-102
2
682.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5892907 2 OKVIR BATERIJ BATTERY FRAME 005386
2 5892489 2 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
3 4056414 2 ISO 4017 M6X50-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 4509050 2 ISO 4032 M5-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
5 4438053 4 DIN 9021 5,3 A4L PODLOKA WASHER 003541
6 4445005 2 DIN 127 A5 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
7 4013052 8 ISO 7046 M5X20-5.8 VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
8 4509050 8 ISO 4032 M5-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
9 4425053 16 DIN 125 A5 A4L PODLOKA WASHER 003541
10 4445005 8 DIN 127 A5 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
11 5300371 2 H 72311 143Ah/12V AKUMULATOR ACCUMULATOR 051002
12 5891627 1 W41 KABEL BATERIJSKI BATERRY WIRE 000555
1
2 683.00-105
2
3 683.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891613 1 SNOP ASIJSKI CHASSIS WIRING HARNESS 002044
2 5577584 4 2-P SPOJNIK CONNECTOR 051516
3 5577585 8 CI2 SPOJNIK CONNECTOR 051516
4 5588780 39 375X7,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
5 5459257 60 300X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
6 5891615 1 SNOP MOTORSKI ENGINE WIRING HARNESS 002044
7 5891618 1 SNOP ALTERNATORJA ALTERNATOR WIRING HARNESS 002044
8 5891626 1 KABEL BATERIJA-MASA BATERRY WIRE 000555
9 5891629 1 KABEL ODKLOPNO STIKALO-ZAGANJALNIK STARTER CABLE 005107
10 5597738 1 KABEL DAJALCA IMP WIRE 021958
11 5651106 1 W141 Cu 50mm/500mm PLETENICA STRAP 051427
12 4447205 1 DIN 6797 J10,5 FSt PODLOKA NAZOBANA TOOTHED WASHER 004763
13 4445010 1 DIN 127 A10-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
14 4509100 1 ISO 4032 M10-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
15 5891634 1 SNOP RETARDERJA RETARDER WIRE 002044
16 5651070 1 PLETENICA STRAP 051427
17 5893396 1 5m LEVI KABEL SENZORJA SENSOR WIRE 021958
18 5893397 1 5m DESNI KABEL SENZORJA SENSOR WIRE 021958
19 5893398 1 10m LEVI KABEL SENZORJA SENSOR WIRE 021958
20 5893399 1 10m DESNI KABEL SENZORJA SENSOR WIRE 021958
21 5645122 2 4m KABEL VENTILA ABS ABS VALVE WIRE 021958
22 5645123 2 9m KABEL VENTILA ABS ABS VALVE WIRE 021958
23 5547342 1 69X44/30 SKOZNIK GUMIJASTI RUBBER GROMMET 001756
24 5626818 8 102X2,5/21X OBJEMKA PLASTINA S PLOICO PLASTIC TAPE 008098
25 5645133 1 6-POLNI SPOJNIK CONNECTOR 051516
26 5645132 1 9-POLNI SPOJNIK CONNECTOR 051516
27 5645131 1 15-POLNI SPOJNIK CONNECTOR 051516
28 5645128 26 2,8/0,5 SPOJKA CONNECTOR/UNION 004447
29 5653917 4 KABEL SENZORJA OBRABE ZAV. OBLOG BRAKE SENSOR WIRE 021958
30 5891617 1 SNOP ABS ABS WIRING HARNESS 002044
31 4079314 8 ISO 1207 M3X14-5.8 A2L VIJAK Z VALJASTO GLAVO CYLINDRICAL BOLT 004916
32 4445003 8 DIN 127 A3-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
33 4509030 8 ISO 4032 M3-8 MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
34 5645120 1 NAPRAVA KRMILNA ABS ABS CONTROL UNIT 004089
35 4445006 21 DIN 127 A6-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
3
4 683.00-105
4
5 683.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


36 4509060 21 ISO 4032 M6-A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
37 5650863 1 39 Ohm/17W UPOR RESISTANCE 051571
38 5990972 1 300X110 mm LETEV PRITRDILNA SLAT 051338
39 4445005 18 DIN 127 A5-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
40 4509050 16 ISO 4032 M5-A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
41 5019915 1 69X44/20 SKOZNIK GUMIJASTI RUBBER GROMMET 001756
42 5891623 1 SNOP ZABOJA ZA BATERIJE WIRING HARNESS 002044
43 5891624 1 SNOP VM,-EDC EDC WIRING HARNESS 002044
44 5891621 1 SNOP EL. NAPRAVE ZADAJ EL.EQUIPMENT WIRING HARNESS 002044
45 5891628 1 KABEL BATERIJA-ODKLOPNO STIKALO WIRE ACCUM.-SWITCH OFF 002044
46 5588851 1 24V-200A ODKLOPNIK BATERIJSKI BATTERY SWITCH 021099
47 4445008 12 DIN 127 A8-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
48 4509080 12 ISO 4032 M8-A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
49 5635330 1 24V,100A KONTAKTOR SWITCH 003464
50 5582395 1 24V,20A RELE ZAPORNI ZAGANJALNIKA STARTER RELAY 003259
51 5654321 1 NAPRAVA KRMILNA HLADNI ZAGON COLD START CONTROL UNIT 004089
52 5617737 1 NOSILEC KRMILNE NAPRAVE SUPPORT CONTROL UNIT 004265
53 5617749 1 24V,70A RELE RELAY 003259
54 5750910 1 NAPRAVA KRMILNA HL. MOTORJA ENGINE COOLING CONTROL UNIT 004089
55 4049149 4 ISO 4014 M6X16-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
56 5750933 2 PLOA PRITRDILNA RETAINING PLATE 001812
57 5444448 1 50/40/22 SKOZNIK GUMIJASTI RUBBER GROMMET 001756
58 5750935 1 NOSILEC KONEKTORJA SUPPORT CONECTOR 004265
59 4425064 4 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
60 5891298 1 OMARICA RELEJNA RELAY BOX 000965
61 5891636 1 SNOP RELEJNE OMARICE RELAY BOX WIRING HARNESS 002044
62 5587869 1 OBJEMKA CLAMP 002186
63 4056410 1 ISO 4017 M6X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
64 4438064 1 DIN 9021 6,4 A4L PODLOKA WASHER 003541
65 5644881 1 12-24V,250Hz ALARM VZVRATNE VONJE BUZZER 004166
66 5891635 1 SNOP ZADNJIH SVETILK REAR LAMP WIRING HARNESS 002044
67 5891625 1 SNOP ZADNJIH GABARITNIH SVETILK REAR G.LAMP WIRING HARNESS 002044
68 5650354 1 KABEL REGISTERSKE TABLICE REG. PLATE WIRE 021958
69 5459230 52 150X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
70 5459249 18 202X4,7 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
5
6 683.00-105
6
683.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


71 5892507 1 ZABOJ ELEKTRO OMARICE BOX 051616
72 5459222 23 202X4,7 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
73 5750934 1 NOSILEC KONEKTORJEV WIRE CONNECTOR CARRIER 004265
1
2 684.00-101
2
684.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 4056452 2 ISO 4017 M8X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
2 4509080 2 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
3 4445008 2 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
4 4447084 2 DIN 6797 A8,4 FSt PODLOKA ZOBATA TOOTHED WASHER 004763
6 5564043 1 24V/335 Hz SIRENA HORN 051502
7 5597809 1 24V/420 Hz SIRENA HORN 051502
1
2 700.00-101

H K A B C D H K A B C D

723.00 757.00
PLOEVINE ZUNANJE 101A STEKLA 102A
AUTSIDE SHEETING GLASS
050391 051527

723.00 760.00
OBLOGE ZUNANJE 102A SEDEI POTNIKI 100A
AUTSIDE FACING PASSENGER SEATS
000636 050289

754.00 760.00
VRATA POT. PREDNJA 107A SEDE VOZNIKI 101A
FRONT PASS. DOOR DRIVERS SEAT
004304 1282

754.00 771.00
VRATA POT. ZADNJA 108A BRANIK PREDNJI 106A
REAR PASS. DOOR FRONT BUMPER
004304 004135

754.00 771.00
VRATA PRTLANIKA 109A BRANIK ZADNJI 107A
LUGGAGE DOOR REAR BUMPER
004304 004135

754.00 771.00
POKROV MOTORJA 110A BRISALEC STEKLA 108A
ENGINE HOOD WINDSCREEN WIPER
050393 051020
2
700.00-101
? *VIN 260
H K A B C D H K A B C D

771.00 778.00
OGLEDALA 109A GRETJE 103A
MIRRORS HEATING
051640 020342

775.00 ? 783.00
OBLOGE ARMATURE 102A PLOA ARMATURNA 103A
DASHBOARD FACING INSTRUMENT PANEL *110A
050292 50296

775.00 783.00
NOTRANJA OPREMA 103A AUDIO/VIDEO OPREMA 105A
INNER EQUIPMENT AUDIO/VIDEO EQUIP.
005313 053005

775.00 783.00
NOTRANJE OBLOGE 104A OPREMA SVETLOBNA 104A
INNER LININGS ELECTRICAL EQUIP.
050291 050297

778.00 783.00
KLIMA NAPRAVA-DELI 101B KABLI ELEKTRINI 106A
AIR CONDITION.-PARTS ELECTRICAL WIRING
007317 050298

778.00 785.00
KLIMA NAPRAVA 102A ORODJE IN OPREMA 100A
AIR CONDITIONER TOOLS AND EQUIPMENT
007317 050304
1
2 723.00-101
2
723.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5652256 1 STENA PREDNJA FRONT WALL 004586
2 5891269 1 STENA ZADNJA REAR WALL 003395
3 5620463 1 VRATCA NALIVNEGA GRLA FILLER NECK DOOR 004304
4 5651852 1 BOK STREHE - LEVI ROOF FRONT SIDE PANEL 051016
5 5653154 1 STREHA ROOF 051534
6 5651853 1 BOK STREHE - DESNI ROOF REAR SIDE PANEL 051016
7 5894122 1 OBLOGA KLIME LEVA AIR CONDITIONER LEFT FACING 000636
8 5894123 1 OBLOGA KLIME DESNA AIR CONDITIONER RIGHT FACING 000636
9 5651868 1 STRENA LOPUTA ROOF HATCH 000847
1
2 723.00-102
2
723.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891837 1 OBLOGA BLATNIKA PREDNJA DESNA POP. FRONT R. MUDGUARD PACINNG 000636
2 5891838 1 OBLOGA BLATNIKA PREDNJA LEVA POP. FRONT L. MUDGUARD PACINNG 000636
3 5891839 1 OBLOGA BLATNIKA ZADNJA DESNA POP. REAR R. MUDGUARD PACINNG 000636
4 5891840 1 OBLOGA BLATNIKA ZADNJA LEVA POP. REAR L. MUDGUARD PACINNG 000636
5 4056454 8 ISO 4017 M8X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 4445008 8 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
7 4425084 8 DIN 125 A8 A4L PODLOKA WASHER 003541
8 4056130 20 ISO 4017 M5X15-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 4509050 20 ISO 4032 M5-8A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
10 4445005 20 DIN 127 A5 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
11 4438053 20 DIN 9021 5,3 A4L PODLOKA WASHER 003541
12 5893864 1 PROFIL - Z INSERT - Z 003094
13 5893863 1 PROFIL - Z INSERT - Z 003094
14 5893862 3 PROFIL - Z INSERT - Z 003094
15 5893865 4 PROFIL - Z INSERT - Z 003094
16 5893866 4 PROFIL - Z INSERT - Z 003094
17 8158115 4 PROFIL INSERT 003094
18 4330015 48 KOVICA RIVET 002863
19 5891581 2 NOSILEC POKROVA PREDNJI FRONT COVER CARRIER 004265
20 5891582 2 NOSILEC POKROVA ZADNJI REAR COVER CARRIER 004265
21 5653109 2 POKROV KOLES PREDNJI FRONT WHELL COVER 003157
22 5653110 2 POKROV KOLES ZADNJI REAR WHELL COVER 003157
23 4081083 16 DIN 921 M8X16-8.8 VIJAK SCREW 003688
1
2 754.00-107

H K A B C D H K A B C D

754.10
MEHANIZEM VRAT 100A
DOOR MECHANISM
004304
2
3 754.00-107
3
4 754.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891406 1 VRATA POTNIKA - PREDNJA FRONT PASSEGERS DOOR 004304
2 5654785 1 PROFIL AL VRATIA - LEVI LEFT ALUMINIUM SECTION 003094
3 5893991 1 PROFIL AL VRATIA - DESNI RIGHT ALUMINIUM SECTION 003094
4 5893992 1 PROFIL AL VRATIA - ZGORNJI UPER ALUMINIUM SECTION 003094
5 5654789 1 PROFIL GUMIJASTI RUBBER SECTION 001746
6 5653781 2 ZAGOZDA ZGORNJA UPER WEDGE 002091
7 5653783 2 ZAGOZDA SPODNJA LOVER WEDGE 002091
8 4107160 16 ISO 4762 M8X40-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
9 4445008 18 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
10 5653790 3 PROFIL GUMIJASTI RUBBER SECTION 001746
11 5654790 1 PROFIL GUMIJASTI RUBBER SECTION 001746
12 5650847 2 LEIE ZAKLEPA LOCK BEARING 051336
13 5654791 1 KRILO VRAT - PREDNJE FRONT SIDE DOOR 004304
14 5654792 1 STEKLO VRAT - PREDNJE FRONT DOOR GLASS 051527
15 5892016 2 ZAKLEP KLJUAVNICE POTNIKIH VRAT LOCK BREECH- PASSEN. DOOR 003618
16 4013052 4 ISO 7046 M5X20-5.8 A3L VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
17 5653782 4 ZAGOZDA KRILA VRAT WEDGE 002091
19 5654794 1 DROG VODILNI GUIDE ROD 001497
20 5654795 1 KONZOLA VODILNEGA DROGA GUIDE ROD BRACKET 002274
21 4107153 8 ISO 4762 M8X25-8.8 A3L VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
22 5654796 1 KONZOLA KRILA VRAT - ZGORNJA SIDE DOOR UPER BRACKET 002274
23 5654797 1 KONZOLA KRILA VRAT - SREDNJA SIDE DOOR MIDLE BRACKET 002274
24 5893835 1 MEHANIZEM POGONSKI DRIVE MECHANISM 051355
25 5654799 1 ROICA ZGORNJA UPER LEVER 001881
26 5894277 1 DROG POGONSKEGA MEHANIZMA DRIVE MECHANISM ROD 004012
27 5653784 1 ROICA SPODNJA LOWER LEVER 001881
28 5654801 1 SORNIK VIJANI BOLT 008648
29 2392295 1 DIN 80705 M20X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
30 5654802 1 LEAJ DROGA ROD BEARING 051335
31 5654803 1 MATICA NUT 002815
33 5891577 2 VENTIL ZASILNEGA IZHODA VALVE 004403
34 5636189 2 VENTIL MAGNETNI RAZVODNI ELECTROVALVE 002724
36 5222338 12 6 PRSTAN RING 051475
37 5222320 12 6 TESNILO GASKET 000802
38 4509100 2 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
4
5 754.00-107
5
6 754.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


39 4445010 8 DIN 127 A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
40 2301480 pp 1,1X0,5X500 mm ICA PLOMBIRNA LEAD SEAL WIRE 003052
41 5215595 2 PLOMBA LEAD SEAL 051431
42 5892748 2 ROAJ VENTILA ZASILNEGA IZHODA VALVE HANDLE 001765
43 4107051 8 M5X16-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
44 4445005 8 DIN 127 A5 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
45 5893126 2 SORNIK VIJANI BOLT 008648
46 5893127 2 SORNIK VPENJALNI BOWDENA STUD 000702
47 5893128 2 VIJAK VODILNI SCREW 003688
48 4147080 4 EP NAVOJNI SCREW PLUG 004509
49 2301654 4 DIN 3901 L8 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
50 2400469 2 30/24/16 SKOZNIK GUMIJASTI RUBBER GROMMET 001756
51 2392107 2 DIN 80705 M12X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
52 5459257 15 300X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
53 5893188 2 VENTIL DUILNI VALVE 004403
54 4056414 2 ISO 4017 M6X50-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
55 4509060 2 OISO 4032 M6-8A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
56 4445006 2 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
57 5893189 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
58 4056052 4 ISO 4017 M4X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
59 4445004 4 DIN 127 A4 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
60 5892271 1 NALEPKA ZASILNI IZHOD LABEL 005198
61 7910029 18 CEV PLASTINA POLYAMIDE TUBE 008181
62 2392518 6 DIN 3870 L8 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
63 2440802 6 DIN 3861 8L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
64 5270481 6 8X1 PUA BUSH 000794
66 5890546 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
70 5893852 4 VTIKA PLUG 004044
71 5894251 2 VENTIL VKLOPILNI SHIFT VALVE 050418
72 4056450 2 ISO 4017 M8X15-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
74 5894835 4 VTIKA PLUG 004044
75 5895633 4 M12X1,5/8 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
76 4056522 6 ISO 4017 M10X40-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
77 4160230 8 DIN 7991 M8X20-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
78 4155051 40 ISO 7050 ST4,2X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
6
7 754.00-107
7
754.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


79 5653519 1 OBLOGA VRAT PREDNJIH FRONT DOOR PANELLING 004325
80 5653517 1 OBLOGA VRAT PREDNJIH - MALA FRONT DOOR PANELLING 004325
83 4429105 8 DIN 1441 10 PODLOKA GROBA WASHER 003541
84 5650520 30 SPONKA PVC PVC CLAMP 051518
85 5650521 30 EP SPONKE CLAMP PLUG 051679
86 5890470 1 ZAKLEP VRAT POTNIKIH - PREDNJI FRONT DOOR BREECH 003618
87 5890475 2 VLOEK KLJUAVNICE LOCK INSERT 051597
88 5890476 2 KLJU KEY 051288
89 5893195 8 DELI PRITRDILNI FASTENING PARTS 000632
90 4154011 8 ISO 7049 ST4,8X13-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
91 5893712 2 DROG ZAKLEPA BREECH ROD 004012
92 5893713 1 DROG ZAKLEPA BREECH ROD 004012
93 5893714 1 DROG ZAKLEPA BREECH ROD 004012
94 5893662 1 LETEV SLAT 051338
95 5893663 1 LETEV SLAT 051338
96 8158093 1,4 20,5X18,5XKOLOBAR PROFIL SECTION 003094
97 4154031 8 ISO 7049 ST3,9X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
98 5893971 2 POKROV COVER 000859
99 5894309 2 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
100 4154005 2 ISO 7981 ST3,5X13-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
1
2 754.00-108

H K A B C D H K A B C D

754.10
MEHANIZEM VRAT 100A
DOOR MECHANISM
004304
2
3 754.00-108
3
4 754.00-108

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891407 1 VRATA POTNIKA - ZADNJA REAR PASSEGERS DOOR 004304
2 5654785 1 PROFIL AL VRATIA - LEVI LEFT ALUMINIUM SECTION 003094
3 5893993 1 PROFIL AL VRATIA - DESNI RIGHT ALUMINIUM SECTION 003094
4 5893994 1 PROFIL AL VRATIA - ZGORNJI UPER ALUMINIUM SECTION 003094
5 5654806 1 PROFIL GUMIJASTI RUBBER SECTION 001746
6 5653781 2 ZAGOZDA ZGORNJA UPER WEDGE 002091
7 5653783 2 ZAGOZDA SPODNJA LOVER WEDGE 002091
8 4107160 16 ISO 4762 M8X40-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
9 4445008 18 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
10 5653790 pp 2,5m PROFIL GUMIJASTI RUBBER SECTION 001746
11 5654806 1 PROFIL GUMIJASTI RUBBER SECTION 001746
12 5650847 2 LEIE ZAKLEPA LOCK BEARING 051336
13 5654809 1 KRILO VRAT - ZADNJE REAR SIDE DOOR 004304
14 5654810 1 STEKLO VRAT - ZADNJE REAR DOOR GLASS 051527
15 5892016 2 ZAKLEP KLJUAVNICE POTNIKIH VRAT LOCK BREECH- PASSEN. DOOR 003618
16 4013052 4 ISO 7046 M5X20-5.8 A3L VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
17 5653782 4 ZAGOZDA KRILA VRAT WEDGE 002091
19 5654794 1 DROG VODILNI GUIDE ROD 001497
20 5654795 1 KONZOLA VODILNEGA DROGA GUIDE ROD BRACKET 002274
21 4107153 8 ISO 4762 M8X25-8.8 A3L VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
22 5654796 1 KONZOLA KRILA VRAT - ZGORNJA SIDE DOOR UPER BRACKET 002274
23 5654797 1 KONZOLA KRILA VRAT - SREDNJA SIDE DOOR MIDLE BRACKET 002274
24 5893835 1 MEHANIZEM POGONSKI DRIVE MECHANISM 051335
25 5654799 1 ROICA ZGORNJA UPER LEVER 001881
26 5894277 1 DROG POGONSKEGA MEHANIZMA DRIVE MECHANISM ROD 004012
27 5653784 1 ROICA SPODNJA LOWER LEVER 001881
28 5654801 1 SORNIK VIJANI BOLT 008648
29 2392295 1 DIN 80705 M20X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
30 5654802 1 LEAJ DROGA ROD BEARING 051335
31 5654803 1 MATICA NUT 002815
33 5891577 2 VENTIL ZASILNEGA IZHODA VALVE 004403
34 5636189 2 VENTIL MAGNETNI RAZVODNI ELECTROVALVE 002724
35 2392531 2 8/6 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
36 5222338 12 6 PRSTAN RING 051475
37 5222320 12 6 TESNILO GASKET 000802
4
5 754.00-108
5
6 754.00-108

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


38 4509100 2 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
39 4445010 8 DIN 127 A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
40 2301480 pp 1,1X0,5X500 mm ICA PLOMBIRNA LEAD SEAL WIRE 003052
41 5215595 2 PLOMBA LEAD SEAL 051431
42 5892748 2 ROAJ VENTILA ZASILNEGA IZHODA VALVE HANDLE 001765
43 4107051 8 M5X16-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
44 4445005 8 DIN 127 A5 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
45 5893126 2 SORNIK VIJANI BOLT 008648
46 5893127 2 SORNIK VPENJALNI BOWDENA STUD 000702
47 5893128 2 VIJAK VODILNI SCREW 003688
48 4147080 4 EP NAVOJNI SCREW PLUG 004509
49 2301654 4 DIN 3901 L8 M-St PRIKLJUEK DVOJNI CONNECTING PART 004460
50 2400469 2 30/24/16 SKOZNIK GUMIJASTI RUBBER GROMMET 001756
51 2392107 2 DIN 80705 M12X1,5 MATICA NIZKA FLAT-COLLAR NUT 001425
52 5459257 15 300X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
53 5893188 2 VENTIL DUILNI VALVE 004403
54 4056414 2 ISO 4017 M6X50-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
55 4509060 2 OISO 4032 M6-8A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
56 4445006 2 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
57 5893189 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
58 4056052 4 ISO 4017 M4X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
59 4445004 4 DIN 127 A4 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
62 2392518 6 DIN 3870 L8 A3L MATICA HOLANDSKA UNION NUT 004356
63 2440802 6 DIN 3861 8L KONUS TESNILNI SEALING CONE 051322
64 5270481 6 8X1 PUA BUSH 000794
65 5890545 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
67 5890547 1 POKROV COVER 000859
70 5893852 4 VTIKA PLUG 004044
71 5894251 2 VENTIL VKLOPILNI SHIFT VALVE 050418
72 4056450 2 ISO 4017 M8X15-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
73 5893106 1 NALEPKA ZASILNI IZHOD LABEL 005198
74 5894835 4 VTIKA PLUG 004044
75 5895633 4 M12X1,5/8 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
76 4056522 6 ISO 4017 M10X40-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
77 4160230 8 DIN 7991 M8X20-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
6
7 754.00-108
7
754.00-108

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


78 4155051 40 ISO 7050 ST4,2X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
81 5653520 1 OBLOGA VRAT ZADNJIH REAR DOOR PANELLING 004325
82 5653521 1 OBLOGA VRAT ZADNJIH - MALA REAR DOOR PANELLING 004325
83 4429105 8 DIN 1441 10 PODLOKA GROBA WASHER 003541
84 5650520 30 SPONKA PVC PVC CLAMP 051518
85 5650521 30 EP SPONKE CLAMP PLUG 051679
86 5890471 1 ZAKLEP VRAT POTNIKIH -ZADNJI REAR DOOR BREECH 003618
87 5890475 2 VLOEK KLJUAVNICE LOCK INSERT 051597
88 5890476 2 KLJU KEY 051288
89 5893195 8 DELI PRITRDILNI FASTENING PARTS 000632
90 4154011 8 ISO 7049 ST4,8X13-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
91 5893712 2 DROG ZAKLEPA BREECH ROD 004012
92 5893713 1 DROG ZAKLEPA BREECH ROD 004012
93 5893714 1 DROG ZAKLEPA BREECH ROD 004012
94 5893662 1 LETEV SLAT 051338
95 5893663 1 LETEV SLAT 051338
96 8158093 pp 20,5X18,5 - 1,4m PROFIL SECTION 003094
97 4154031 8 ISO 7049 ST3,9X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
98 5893971 2 POKROV COVER 000859
99 5894309 2 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
100 4154005 2 ISO 7981 ST3,5X13-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
1
2 754.00-109
2
3 754.00-109

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5651775 1 VRATA LEVA DOOR LEFT 004304
2 5891289 1 VRATA DESNA DOOR RIGHT 004304
3 5651797 1 VRATA ELEKTRO OMARICE ELECTRO BOX DOOR 004304
4 5652121 6 300 N PLINSKA VZMET GAS-FILLED DAMPER 001660
5 5616521 6 VPRIJEM HANDLE 001765
6 5616522 4 ZATIK KLJUAVNICE LOCK PIN 051633
7 8158093 pp 20,5X18,5XKOLOBAR PROFIL SECTION 003094
8 2370702 6 ZAPAH LATCH 003262
9 4446109 28 DIN 137 B8 A4L PODLOKA ELASTINA FLEXIBLE DISC 005885
10 4509080 14 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
11 4154004 68 ISO 7049 ST4,2X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
12 4056105 58 ISO 4017 M5X12-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
13 4445005 68 DIN 127 A5 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
14 4509050 68 ISO 4032 M5-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
15 4056403 12 ISO 4017 M6X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
16 4445006 68 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
17 4425064 68 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
18 5890926 1 VRATA LEVA DOOR LEFT 004304
19 5750981 1 REETKA LATTICE 020443
20 4056130 12 ISO 4017 M5X15-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
21 4506080 20 ISO 4035 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
22 5651768 1 VRATA 1. LEVA DOOR FIRST LEFT 004304
23 5651769 1 VRATA 1. DESNA DOOR FIRST RIGHT 004304
24 5651770 1 VRATA 2. LEVA DOOR SECOND LEFT 004304
25 5651771 1 VRATA 2. DESNA DOOR SECOND RIGHT 004304
26 4056400 40 ISO 4017 M6X15-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
27 5652120 8 250N PLINSKA VZMET GAS-FILLED DAMPER 001660
28 4056405 16 ISO 4017 M6X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
29 5608554 4 ROAJ VRAT DOOR HANDLE 004315
30 5608555 4 ZAPAH LEVI LATCH LEFT 003262
31 5608556 4 ZAPAH DESNI LATCH RIGHT 003262
32 5608592 8 EP ZAPORNI LOCK PLUG 004510
33 5652681 4 DROG SPOJNI DESNI CONNECTING ROD RIGHT 004458
34 5652682 4 DROG SPOJNI LEVI CONNECTING ROD LEFT 004458
35 5893270 5 OHIJE KLJUAVNICE LOCK HAUSING 001579
3
4 754.00-109
4
754.00-109

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


36 5622683 1 ZAPIRALO FASTENER/LOCK 004485
37 5893271 1 VLOEK KLJUAVNICE LOCK INSERT 051597
1
2 754.00-110
2
754.00-110

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5652266 1 VRATA MOTORJA ENGINE DOOR 004304
2 5653136 1 TEAJ DESNI DOOR HINGE RIGHT 004321
3 5653148 1 TEAJ LEVI DOOR HINGE LEFT 004321
4 5653134 2 VIJAK SCREW 003688
5 5653135 2 PUA BUSH 000794
6 4425130 2 DIN 125 A12 A4L PODLOKA WASHER 003541
7 4509120 4 ISO 4032 M12-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
8 4056456 4 ISO 4017 M8X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
9 4445008 4 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
10 4425084 8 DIN 125 A8 A4L PODLOKA WASHER 003541
11 5652121 2 300N PLINSKA VZMET GAS-FILLED DAMPER 001660
12 4509080 4 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
13 5890472 1 ROAJ VRAT DOOR HANDLE 004315
14 4056400 6 ISO 4017 M6X15-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
15 4425064 6 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
16 4445006 6 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
17 2370702 2 ZAPAH LATCH 003262
18 5652659 2 UHO ZAPAHA LATCH EYE 002963
19 5893270 4 OHIJE KLJUAVNICE LOCK HAUSING 001579
20 5893271 1 VLOEK KLJUAVNICE LOCK INSERT 051597
21 5652683 1 ZAPIRALO FASTENER/LOCK 004485
1
2 757.00-102
2
757.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5650990 1 VETROBRAN WINDSCREEN 051589
2 5651657 1 STEKLO ZADNJE REAR GLASS 051527
3 5651381 8 STEKLO STRANSKO SIDE GLASS 051527
4 5651382 1 STEKLO STRANSKO DALJE SIDE GLASS 051527
5 5651383 1 STEKLO STRANSKO LEVO LEFT SIDE GLASS 051527
6 5651384 1 STEKLO STRANSKO DESNO RIGHT SIDE GLASS 051527
7 5891972 1 OKNO VOZNIKO DRIVERS WINDOW 051401
1
2 760.00-100
2
760.00-100
A=28+1, B=30+1 GRAMMAR, C=28+1+1VOGEL

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891951 2 2 Y VARNOSTNI PAS DVOSED DESNI RIGHT SEAT 008894
1 5654034 2 Y VARNOSTNI PAS DVOSED DESNI RIGHT SEAT 008894
2 5891952 3 4 DVOSED DESNI RIGHT SEAT 008894
2 5654035 3 DVOSED DESNI RIGHT SEAT 008894
3 5891953 1 1 Y VARNOSTNI PAS DVOSED LEVI LEFT SEAT 008894
3 5654036 1 Y VARNOSTNI PAS DVOSED LEVI LEFT SEAT 008894
4 5891954 6 6 DVOSED LEVI LEFT SEAT 008894
4 5654037 6 DVOSED LEVI LEFT SEAT 008894
5 5891955 4 4 ENOSED KLOPI ZADNJE REAR SEAT 008894
5 5654038 4 ENOSED KLOPI ZADNJE REAR SEAT 008894
6 5892805 1 Y VARNOSTNI PAS ENOSED SOVOZNIKA PILLION SEAT 008894
6 5990123 1 Y VARNOSTNI PAS ENOSED SOVOZNIKA PILLION SEAT 008894
1
2 760.00-101
2
760.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5645270 1 SEDE VOZNIKA DRIVER'S SEAT 001282
2 5645059 1 KONZOLA BRACKET 002274
3 4056523 4 ISO 4017 M10X45-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
4 4445010 4 DIN 127 A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
1
2 771.00-106
2
771.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5652955 1 BRANIK PREDNJI Z NOSILCI FRONT BUMPER ASSEMBLY 004135
2 5652965 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
3 5652944 2 TEAJ HINGE 003504
4 4056453 4 ISO 4017 M8X22-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
5 4445008 8 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
6 4425084 4 DIN 125 A8 A4L PODLOKA WASHER 003541
7 5893564 2 ZAPAH LATCH 003262
8 4056410 12 ISO 4017 M6X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
9 4445006 14 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
10 5610225 1 ROICA LEVER 001881
11 5610226 1 ROICA LEVER 001881
12 5610236 2 DROG ROD 004012
13 4056403 6 ISO 4017 M6X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
14 4425064 6 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
15 2390309 2 DIN 71805 B10 GLAVICA VEZNIKA BALL JOINT 051172
16 2390310 2 DIN 71805 S10 VAROVALKA VZMETNA LOCKING SPRING 003829
17 4470155 2 ISO 1234 1,6X16 A3L RAZCEPKA SPLIT PIN 003979
18 5610242 2 NASLON GUMIJASTI RUBBER STOP 000228
19 5895963 1 VAROVALO FUSE 051580
20 4438086 1 DIN 9021 12 A4L PODLOKA WASHER 003541
21 4470320 2 ISO 1234 3,2X20 A3L RAZCEPKA SPLIT PIN 003979
22 5610291 1 SORNIK STUD 000702
23 5652259 1 MASKA MASK 007793
24 4527061 4 DIN 315 M6 MATICA KRILNA WING NUT 001448
25 4049200 4 ISO 4014 M6X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
26 4438064 8 DIN 9021 6,4 A4L PODLOKA WASHER 003541
1
2 771.00-107

7
6

5
4 3
2
771.00-107

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5652269 1 BRANIK ZADNJI POPOLNI REAR BUMPER ASSEMBLY 004135
2 5652148 1 NOSILEC DESNI RIGHT SUPPORT/CARRIER 004265
3 5652155 1 NOSILEC LEVI LEFT SUPPORT/CARRIER 004265
4 4056508 6 ISO 4017 M10X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
5 4158010 6 10 PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
6 4509080 2 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
7 4158008 2 8 PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
1
2 771.00-108
2
771.00-108

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5653246 1 MOTOREK BRISALCEV WIPER MOTOR 004727
2 5653253 2 800 METLICA WIPER BLADE 051361
3 5653251 1 ROICA OTIRALKE LEVA LEFT WIPER ARM 004724
4 5653252 1 ROICA OTIRALKE DESNA RIGHT WIPER ARM 004724
6 5653247 1 MEHANIZEM OTIRALK WINDSCREEN WIPER M 050358
8 5891780 1 NAPRAVA ZA PRANJE WASHING DEVICE 053015
9 5891779 pp 4X1 5m CEV PVC PVC HOSE 003118
10 5603318 1 T-PRIKLJUEK T-NIPPLE 009272
11 5616692 2 PRIKLJUEK KOTNI ELBOW 004720
12 5653256 1 FILTER RADIJSKIH MOTENJ FILTER 051160
14 4056514 3 ISO 4017 M10X25-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
15 4445010 3 DIN 127 A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
17 4153064 3 VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
1
2 771.00-109
2
771.00-109

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5645366 1 SESTOJI IZ POZ. 22,24,25 NOSILEC OGLEDALA LEVI POPOLNI LEFT MIRROR SUPPORT/CARRIER 004265
2 5645367 1 VODILO KLINASTO LEVO LEFT GUIDE PIECE 001498
3 5645368 1 SESTOJI IZ POZ. 23,24,25 NOSILEC OGLEDALA DESNI POPOLNI RIGHT MIRROR SUPPORT/CARRIER004265
4 5645481 1 VODILO KLINASTO DESNO RIGHT GUIDE PIECE 001498
5 5645482 2 MEH GUMIJASTI RUBBER BELLOWS 001713
6 5645483 1 KONZOLA PRITRDILNA LEVA LEFT BRACKET 002274
7 5645484 1 KONZOLA PRITRDILNA DESNA RIGHT BRACKET 002274
8 4107170 4 ISO 4762 M8X60-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
9 4445008 8 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
10 5890510 2 PUA BUSH 000794
11 4107157 16 ISO 4762 M8X35-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
12 5895813 1 NOSILEC LEVI LEFT SUPPORT/CARRIER 004265
13 5895814 1 NOSILEC DESNI RIGHT SUPPORT/CARRIER 004265
14 5894326 4 EP PLUG 051679
15 5895815 6 PUA BUSH 000794
16 4107173 6 ISO 4762 M8X70-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
17 5895816 2 PUA BUSH 000794
18 4107317 2 ISO 4762 M8X75-8.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
19 5632819 1 OGLEDALO VZVRATNO REAR MIRROR 003371
20 5634811 1 ROICA LEVER 001881
21 4013062 4 ISO 4762 M6X16-5.8 A3L VIJAK Z UGREZ.GLAVO SAFETY BOLT 003823
22 2620089 1 SESTOJI IZ POZ.24,25 OGLEDALO LEVO LEFT MIRROR 003969
23 2620090 1 SESTOJI IZ POZ.24,25 OGLEDALO DESNO RIGHT MIRROR 003969
24 2620091 2 OKROV OGLEDALA MIRROR HOUSING 051404
25 2620092 2 STEKLO OGLEDALA MIRROR GLASS 051527
1
2 775.00-102
2
3 775.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5892002 1 ARMARTURKA POPOLNA INSTRUMENT PANEL ASSY 020194
2 5653100 1 ARMATURKA INSTRUMENT PANEL 020194
3 5654162 1 ROBNIK EDGE PROTECTION 051488
4 4154024 13 ISO 7049 ST4,2X25-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
5 5990164 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
6 4154031 34 ISO 7049 ST3,9X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
7 8158093 pp 20,5X18,5X KOLOBAR PROFIL SECTION 003094
8 5893857 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
9 5895505 2 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
10 5893859 2 PROFIL SECTION 003094
11 5653544 1 OBLOGA SOHE KRMILA, SREDNJA STEERING COLUMIN FACING MI. 000636
12 5891897 1 OBLOGA SOHE KRMILA, ZGORNJA STEERING COLUMIN FACING UP. 000636
13 5650520 10 SPONKA PVC PLASTIC CLAMP 002156
14 5650521 10 EP SPONKE CLAMP PLUG 051679
15 4155033 10 ISO 7050 ST3,5X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
16 5990425 1 OBLOGA SOHE KRMILA, SPODNJA STEERING COLUMIN FACING LO. 000636
17 5653101 1 OBLOGA PRI OFERJU FACING BY DRIVER 000636
18 5653546 1 NOSILEC PLOEVINKE SUPPORT/CARRIER 004265
19 1891025 pp PLOA VEZNA PLATE 003041
20 5653102 1 OBLOGA KLIMATORJA HEAT/FAN UNIT FACING 000636
21 5653714 1 VRATA DOOR 004304
22 5653103 1 OBLOGA DESNA RIGHT FACING 000636
23 5653532 1 ROAJ PREDNJI FRONT HANDLE 001765
24 5653715 2 TEAJ HINGE 003504
25 4154032 15 ISO 7049 ST3,5X13-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
26 4154001 16 ISO 7049 ST3,9X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
27 4157100 4 DIN 7504 ST6,3X25-K VIJAK SAMOREZNI SELF-TAPPING SCREW 000662
28 4509083 2 ISO 4032 M8-10 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
29 4425084 2 DIN 125 A8 A4L PODLOKA WASHER 003541
30 5893858 1 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
31 5990167 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
32 5990168 1 NOSILEC SUPPORT/CARRIER 004265
33 5653688 1 LETEV OBLOG SPODNJA LOVER FACING SLAT 051338
34 4154105 8 ISO 7049 ST3,9X9,5-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
35 5895770 1 OBLOGA NIE LEVA LEFT NICHE FACING 000636
3
4 775.00-102
4
775.00-102

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


36 5895771 1 OBLOGA NIE DESNA RIGHT NICHE FACING 000636
37 4154031 20 ISO 7049 ST3,9X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
1
2 775.00-103
2
775.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5633228 1 ROLO VETROBRANA ROLLER BLIND 051686
2 4155045 28 ISO 7050 ST4,2X25-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
3 5652688 1 SPH 67 HLADILNIK REFRIGERATOR 051242
4 8015070 pp UNI GRAU BLAGO ZA STENE CLOTH 018001
5 4152130 6 DIN 7504 ST6,3X32-K VIJAK SAMOREZNI SELF-TAPPING SCREW 000662
6 5652806 2 KOTNIK ANGLE PLATE 004712
7 4154056 6 ISO 7049 ST4,8X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
8 5990869 6 580X30X2 TRAK BAND 000550
9 5652890 16 L=0,75 ZAVESA STRANSKA SIDE CURTAIN 051634
10 5652891 4 L=0,9 ZAVESA STRANSKA SIDE CURTAIN 051634
11 5652892 2 L=1 H=1,1 ZAVESA STRANSKA SIDE CURTAIN 051634
12 5616596 6 250 PAS KRATKI SHORT BAND 000550
13 5616595 8 450 PAS DOLGI LONG BAND 000550
14 2302062 14 N 92110 B4-St PODLOKA WASHER 003541
1
2 775.00-104
2
775.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5654876 1 ZRANI KANAL S POLICAMI POPOLNI AIR CANAL ASSY 020443
2 5608551 8 PRIMA 62075 SET ZRANI Z ZVONIKOM AIR SET WITH LOUDSPEAKER 020443
3 5618844 5 PRIMA 62085 SET ZRANI BREZ ZVONIKA AIR SET WITHOUT LOUDSPEAKER 020443
4 5990797 14 KONZOLA BRACKET 002274
5 5629699 22 OBA JET 020019
6 5990796 15 OBA JET 020019
7 2300345 14 SFM 8-30NA MATICA ZAKOVINA NUT 002815
8 4056454 14 ISO 4017 M8X30-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
9 4425084 14 DIN 125 A8 A4L PODLOKA WASHER 003541
10 4445008 14 DIN 127 A8 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
11 4154422 70 ISO 7049 ST4,2X25-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
12 5654727 1 POKROV KANALA KLIME DESNI RIGHT AIR CANAL COVER 000859
13 5654983 1 POKROV KANALA KLIME LEVI LEFT AIR CANAL COVER 000859
14 5653011 1 KAPA ZRANEGA KANALA NAD VRATI AIR CANAL CAP 051367
15 8158265 pp PROFIL AL ZA ZAVESE AL SECTION 003094
16 5653523 3 POKROV PRTLJANIKA LUGGAGE GRID COVER 000859
17 5653524 3 POKROV PRTLJANIKA LUGGAGE GRID COVER 000859
18 4154032 38 ISO 7049 ST3,5X13-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
19 5900333 1 KAPA PREDNJA FRONT CAP 051367
20 5608552 3 OBA JET 020019
21 5616693 1 LUKA SETA SET LAMP 002633
22 5654623 8 SPONKA PVC PLASTIC CLAMP 051518
23 5654624 8 EP SPONKE CLAMP PLUG 051679
24 5640879 1 25W/4R D.100 ZVONIK LOUDSPEAKER 051677
25 5900096 1 PLOA PLATE 003041
1
2 778.00-101
WEBASTO
2
3 778.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 91656B 4 VENTILATOR FAN 004405
1 92333A 4 VENTILATOR FAN 004405
2 68055A 4 MREA NET 051367
2 92313A 4 MREA NET 051367
3 68155A 1 KONDENZATOR CONDENSER 002271
4 68529A 1 TIPALO TEMPERATURNO THERMOSENSOR 004224
5 68104A 1 ZBIRALNIK COLLECTOR 008772
5 91910B 1 ZBIRALNIK COLLECTOR 008772
6 92931B 1 STIKALO TLANO PRESSURE SWITCH 001071
7 83095A 1 1 SUILEC ZRAKA AIR DRIER 051710
8 68511A 1 1 KONTROLNIK CONTOLLER 051320
9 68169C 1 CEV PIPE 051024
9 68510A 1 CEV PIPE 051024
10 68168B 1 CEV SESALNA SUCTION PIPE 051061
10 92206A 1 CEV SESALNA SUCTION PIPE 051061
11 68167A 1 CEV TLANA PRESSURE LINE 051064
11 92203A 1 CEV TLANA PRESSURE LINE 051064
12 68171B 1 CEV PIPE 051024
13 92886A 2 MOTOR ENGINE 002793
13 86850A 2 MOTOR ENGINE 002793
14 11 011 62A 3 VENTILATOR FAN 004405
14 83075B 3 VENTILATOR FAN 004405
15 11 003 95A 1 VENTIL RAZBREMENILNI RELIEF VALVE 050370
15 80846B 1 VENTIL RAZBREMENILNI RELIEF VALVE 050370
16 92324B 1 1 CEVOVOD PIPING CONDUIT 051073
17 92062E 1 1 UPARJALNIK/GRELNI DEL EVAPORATOR/HEATIG ELEMENT 020342
18 68479A 1 POSTAJA RELEJNA RELAY STATION ASSY. 008311
19 11 011 62A 3 VENTILATOR FAN 004405
19 83075B 3 VENTILATOR FAN 004405
20 31738A 1 1 TERMOSTAT THERMOSTAT 004234
21 83164A 1 1 TIPALO TEMPERATURNO THERMOSENSOR 004224
22 68509A 1 TERMOSTAT PROSTORSKI ROOM THERMOSTAT SENSOR 030283
23 68876A 1 NAPRAVA KRMILNA CONTROL UNIT 004089
23 85736B 2 NAPRAVA KRMILNA CONTROL UNIT 004089
24 92067C 1 KONDENZATOR CONDENSER 002271
3
4 778.00-101
WEBASTO
4
778.00-101

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


25 92066C 1 KONDENZATOR CONDENSER 002271
27 92063E 1 1 UPARJALNIK/GRELNI DEL EVAPORATOR/HEATING ELEMENT 020342
28 9335A 6 6 FILTER FILTER 051160
1
2 783.00-103
2
3 783.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5891689 1 PLOA ARMAT.Z INSTRUMENTI INSTRUMENT PANEL WITH INST. 050296
2 5651076 1 TAHOGRAF TACHOGRAPH 004191
3 5651077 1 10 bar MANOMETER ZRAKA AIR PRESSURE GAUGE 002725
4 5651077 1 MANOMETER ZRAKA AIR PRESSURE GAUGE 002725
5 5651078 1 MANOMETER ZRAKA AIR PRESSURE GAUGE 002725
6 5651079 1 MANOMETER ZRAKA AIR PRESSURE GAUGE 002725
7 5651080 1 5 bar MANOMETER ZA OLJE GAUGE,OIL PRESSURE 002940
8 5651081 1 MERILNIK TEMPERATURE THERMOSWITCH 004227
9 5651082 1 MERILNIK GORIVA FUEL GAUGE 002308
10 5651083 1 VOLTMETER VOLTMETER 051720
11 5891707 1 10XSET1 SVETILKA KONTROLNA WARNING LIGHT 002286
12 5891708 1 10XSET2 SVETILKA KONTROLNA WARNING LIGHT 002286
13 2361388 pp W1.2W 24V-1,2W ARNICA BULB 002531
14 5306604 8 KONEKTOR WIRE CONNECTOR 002655
15 5597797 16 SPOJNIK CABLE CONNECTOR 051516
3
4 783.00-103
4
5 783.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


16 5652204 1 PLOA STIKALNA LEVA LEFT SWITCHBOARD 051529
17 5637797 5 STIKALO PREKLOPNO DVOJNO CHANGE-OVER SWITCH 004693
18 5626934 11 STIKALO Z OSVETLITVIJO SWITCH 003464
19 5584289 5 POKROVEK COVER 051444
20 5600211 4 TIPKALO SWITCH 003464
21 5600206 1 POTENCIOMETER POTENTIOMETER 008126
22 5600216 1 LEA - VARNOSTNE UTRIPALKE GLAND - WARNING DEVICE 007504
23 5585920 1 LEA - GRETJE OGLEDALA GLAND - MIRROR HEATER 007504
24 5600221 1 LEA - HLADILNIK GLAND - COOLER 007504
25 5750957 1 LEA - GLAVNO STIKALO GLAND - MAIN SWITCH 007504
26 5617896 1 LEA - OMEJITEV HITROSTI GLAND- SPEED LIMITER 007504
27 5600229 1 LEA - IZKLOP ASR/REDUKCIJA MOI GLAND - ASR 007504
28 5891669 1 PLOA STIKALNA DESNA Z ELEMENTI RIGHT SWITCHBOARD ASSEMBLY 051529
29 5654866 1 MUDUL REGULACIJSKI CONTROL UNIT 004089
30 5600208 1 0-1-1+2 STIKALO SWITCH 003464
31 5600208 1 0-1-1+2 STIKALO SWITCH 003464
32 5611558 1 STIKALO DVOJNO DUAL SWITCH 003464
33 5611558 1 STIKALO DVOJNO DUAL SWITCH 003464
34 5584325 1 LEA - RETARDER GLAD - RETARDER 007504
41 5584282 1 LEA -LUI GLAD - LIGHT 007504
42 5584284 1 LEA - MEGLENKE GLAD - FOG LIGHT 007504
43 5600220 1 LEA - MEGLENKA ZADNJA GLAD - REAR FOG LIGHT 007504
44 5584276 1 LEA - RAZSVETLJAVA POT.PROSTORA GLAD - LIGHT 007504
45 5597754 1 LEA - RAZSVETLJAVA NONA GLAD - LIGHT 007504
46 5584275 1 LEA - RAZSVETLJAVA INDIVIDUALNA GLAD - LIGHT 007504
47 5602138 1 LEA - RAZSVETLJAVA HODNIKA GLAD - LIGHT 007504
48 5586727 1 LEA - RAZSVETLJAVA PRTLJANIKA GLAD - LIGHT 007504
49 5584274 1 LEA - RAZSVETLJAVA OFERSKEGA PR. GLAD - LIGHT DRIVER 007504
51 5600218 1 LEA - VENTILACIJA OFERSKEGA PROST. GLAD -VENTILATION 007504
52 5584277 1 LEA - VENTILATOR GLAD - FAN 007504
54 5609616 1 LEA - SVEI ZRAK GLAD - AIR 007504
55 5600228 1 LEA - VENTILACIJA STROPNA GLAD -VENTILATION 007504
56 5584277 1 LEA - VENTILATOR GLAD - FAN 007504
57 5611521 1 LEA - KLIMA/GRETJE GLAD -HEATING/AIR-CONDITION. 007504
59 5990991 1 LEA - VRATA (ZELENA) GLAD - DOOR (GREEN) 007504
5
6 783.00-103
6
783.00-103

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


60 5990992 1 LEA - VRATA 2 (ZELENA) GLAD - DOOR 2 (GREEN) 007504
61 5645719 1 STIKALO VENAMENSKO MULTI-PURP.SWITCH 007799
62 5891652 1 KLJUAVNICA VOLANSKA STEERING LOCK 020817
63 5645428 1 STIKALO TEMPOMATA TEMPOMAT SWITCH 003464
64 5891303 1 ROICA ZA VKLOP SHIFT LEVER 020548
65 5600205 1 TIPKALO PUSHBUTTON 001083
66 5600215 1 LEA - DVIG/SPUST BONEGA STEKLA GLAD - WINDOW UP/DOWN 007504
67 5602132 1 LEA - GRETJE STEKLA GLAD - WINDOW HEATING 007504
68 5583418 1 24V VIGALNIK/VTINICA SOCKET 004043
69 5645485 1 STIKALO KRMILNO - NASTAVITEV OGLEDAL CONTROL SWITCH - MIRROR 003464
70 5651990 1 URA PROGRAMSKA TIMER 051713
71 5893938 1 KRMILNI MODUL CONTROL UNIT 004089
1
2 783.00-104
2
783.00-104

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5651010 2 DOLGI AROMET HEADLIGHT 003561
2 5651011 2 KRATKI AROMET HEADLIGHT 003561
3 5651012 2 MEGLENKA FOG LIGHT 002858
4 2361351 6 DIN 2601 H1 24V-70W ARNICA BULB 002531
5 5651090 4 KAPA ZAITNA DUST CAP 051269
6 5651091 2 KAPA GUMIJASTA CAP,RUBBER 028083
7 4154007 24 ISO 7049 ST4,8X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
8 5894027 24 MATICA NUT 002815
9 5651013 2 SVETILKA SMERNA DIRECTION IND.LIGHT 051687
10 2360884 12 DIN 2601 P21W 24V-21W ARNICA BULB 002531
11 2460359 4 DIN 2601 R5W 24V-5W ARNICA BULB 002531
12 4509060 24 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
13 4445006 24 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
14 5651014 2 SVETILKA SMERNA ZADNJA REAR DIRECTION IND.LIGHT 051687
15 5651021 2 SVETILKA POZICIJSKA POSITION LIGHT 002633
16 5651015 2 SVETILKA ZAVORNA BRAKE LIGHT 002633
17 5651017 1 AROMET VZVRATNI RETROACTIVE HEADLIGHT 003561
18 5651016 1 MEGLENKA ZADNJA REAR FOG LIGHT 002858
19 5651018 2 SVETILKA GABARITNA PREDNJA FRONT LATERALLIGHT 009241
20 2301168 2 DIN 2601 W5W 24V-5W ARNICA BULB 002531
21 4154292 4 ISO 7049 ST2,9X19-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
22 5990993 2 SVETILKA SMERNA ZADNJA REAR DIRECTION IND.LIGHT 051687
23 5990990 2 SVETILKA SMERNA BONA SIDE DIRECTION IND.LIGHT 051687
24 5651020 8 SVETILKA BONA Z ODSEVNIKOM SIDE LAMP 002633
25 2460684 8 DIN 2601 W3W 24V-3W ARNICA BULB 002531
26 4079314 16 ISO 1207 M3X14-5.8 A2L VIJAK CILINDRINI CYLINDRICAL BOLT 004916
27 4445003 16 DIN 127 A3 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
28 4509030 16 ISO 4032 M3-8 A2L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
29 5617509 2 SVETILKA ZA OSVET. REGISTER. TABLICE LAMP 002633
30 2460487 2 DIN 2601 C5W 24V-3W ARNICA BULB 002531
31 4079416 4 ISO 1207 M4X16-5.8 A2L VIJAK CILINDRINI CYLINDRICAL BOLT 003688
32 4158004 4 4 PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
33 4425043 4 A4 A4L PODLOKA WASHER 003541
34 5990304 1 SVETILKA ZAVORNA SREDINSKA BRAKE MIDLE LAMP 002633
1
2 783.00-105
2
783.00-105

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5893314 1 AVTORADIO S KASETNIKOM RADIO SET 051707
2 5893315 1 OJAEVALNIK AMPLIFIER 051705
3 5893317 1 OJAEVALNIK KONNI AMPLIFIER 051705
4 5654329 1 MIKROFON MICROPHONE 051701
5 5654331 1 1,7m KABEL CABLE 021958
6 5586781 1 10 m KABEL AUDIO AUDIO CABLE 021958
7 5894042 1 OKVIRJI SET FRAME SET 003184
8 5654297 1 ANTENA AERIAL 051696
9 5651005 1 KABEL CABLE 021958
10 5614247 1 URA CLOCK/DIAL GAUGE 009466
1
2 783.00-106
2
3 783.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5895251 1 SNOP KABLOV ARMATURKE WRING HARNES 002044
2 4056135 2 ISO 4017 M5X20-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
3 4445005 2 DIN 127 A5 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
4 2402290 1 H 3223 B35X15 OBJEMKA GUMIRANA RUBBER SLEEVE 001744
5 4056400 1 ISO 4017 M6X15-8.8 VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEX BOLT 003784
6 4445006 7 DIN 127 A6 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
7 4509060 7 ISO 4032 M6-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
8 5459249 10 T50R 202X4,7 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
9 5890299 1 2X13/1 VRATA DIODNA DIODE 000911
10 5891646 1 13/1CA, 24V VRATA DIODNA DIODE 000911
11 5643871 2 BRENALO BUZZER 004166
12 5459230 22 T50R 150X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
13 5893346 1 NOSILEC BRENALA BUZZER SUPPORT/CARRIER 004265
14 4156037 2 ISO 7051 ST3,9X16-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
15 5891649 1 SNOP KABLOV WRING HARNES 002044
16 5891632 1 SNOP KABLOV - MOTORSKEGA PROSTORA WIRING HARNES 002044
17 5459222 50 T18R 100X2,5 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
18 5459257 30 T50I 300X4,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
19 5588780 20 CT375X7,6 OBJEMKA PLASTINA PLASTIC TAPE 008098
20 5891650 1 OMARICA MOTORSKEGA PROSTORA POP. TIN/BOX ENGINE DEPARTMENT 000965
21 4093060 4 M6X20-5.8 VIJAK CILINDRINI CYLINDRICAL BOLT 004916
22 4425064 4 DIN 125 A6 A4L PODLOKA WASHER 003541
23 5990309 1 STIKALO KONNO END SWITCH 003464
24 4079435 2 M4X35-5.8 VIJAK CILINDRINI CYLINDRICAL BOLT 003688
25 4425043 2 DIN 125 A4 A4L PODLOKA WASHER 003541
26 4445004 2 DIN 127 A4 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
27 4509045 2 ISO 4032 M4-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
28 5019320 1 SKRINJA RAZDELILNA BOX 051508
29 4079512 2 M5X12-5.8 VIJAK SCREW 003688
30 4425053 4 DIN 125 A5 A4L PODLOKA WASHER 003541
31 4445005 4 DIN 127 A5 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
32 4509050 4 ISO 4032 M5-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
33 5891643 2 TERMOVAROVALO THERMO FUSE 003634
34 5750906 1 NAPRAVA KRMILNA-NIVO HLAD. TEKOINE CONTROL UNIT 004089
35 5891651 1 OMARICA TIN/BOX 000965
3
4 783.00-106
4
783.00-106

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


36 5614309 1 STIKALO PREKLOPNO CHANGE-OVER SWITCH 004693
37 5614311 1 KAPA ZAITNA DUST CAP 051269
38 5584337 1 SVETILKA KONTROLNA - POLN. BATERIJ WARNING LIGHT 002286
39 2460684 1 DIN 72601 W3W 24V-3W ARNICA BULB 002531
40 5028957 1 VTINICA S POKROVOM SOCKET WITH COVER 004043
41 5650907 3 TIPKALO Z POKROVOM BZTTON WITH RUBBER COVER 051237
42 5650908 5 SVETILKA STROPNA LAMP 002633
43 2160010 10 DIN 72601 K10W 24V-10W ARNICA BULB 002531
44 4079512 2 M5X12 VIJAK SCREW 003688
45 5890318 1 SNOP KABLOV WRING HARNES 002044
46 5990284 5 PODNOJE PRITRDILNO BASE 051438
47 5597714 4 105X40 SVETILKA GABARITNA LATERALLIGHT 009241
48 2460487 4 DIN 72601 C5W 24V-5W ARNICA BULB 002531
49 5891622 1 SNOP KABLOV - KLIME WRING HARNES 002044
50 4447105 1 DIN 6797 A10,5 PODLOKA ZOBATA TOOTHED WASHER 004763
51 4445010 1 DIN 127 A10 A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332
52 4509100 1 ISO 4032 M10-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
53 2361273 1 H7642 H4 KONEKTOR WIRE CONNECTOR 002655
54 5597797 2 SPOJNIK CABLE CONNECTOR 051516
55 5891633 1 SNOP KABLOV - KRMILJENJE KLIME WRING HARNES 002044
56 5651025 6 PODNOJE PRITRDILNO BASE 051438
57 4155021 6 ISO 7050 ST2,9X9,5-C-H VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
1
2 783.00-110
2
3 783.00-110

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5900519 1 PLOA ARMAT.Z INSTRUMENTI INSTRUMENT PANEL WITH INST. 050296
2 5900452 1 BRZINOMER SPEEDOMETER 051022
3 5651078 1 MANOMETER ZRAKA AIR PRESSURE GAUGE 002725
4 5651079 1 MANOMETER ZRAKA AIR PRESSURE GAUGE 002725
5 5651080 1 5 bar MANOMETER ZA OLJE GAUGE,OIL PRESSURE 002940
6 5651081 1 MERILNIK TEMPERATURE THERMOSWITCH 004227
7 5890290 1 D80 MERILNIK TEVILA VRTLJAJEV REVOLUTION COUNTER 052152
8 5651082 1 MERILNIK GORIVA FUEL GAUGE 002308
11 5891707 1 10XSET1 SVETILKA KONTROLNA WARNING LIGHT 002286
12 5891708 1 10XSET2 SVETILKA KONTROLNA WARNING LIGHT 002286
13 2361388 pp W1.2W 24V-1,2W ARNICA BULB 002531
14 5306604 8 KONEKTOR WIRE CONNECTOR 002655
15 5597797 16 SPOJNIK CABLE CONNECTOR 051516
3
4 783.00-110
4
5 783.00-110

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


16 5652204 1 PLOA STIKALNA LEVA LEFT SWITCHBOARD 051529
17 5637797 5 STIKALO PREKLOPNO DVOJNO CHANGE-OVER SWITCH 004693
18 5626934 11 STIKALO Z OSVETLITVIJO SWITCH 003464
19 5584289 5 POKROVEK COVER 051444
20 5600211 4 TIPKALO SWITCH 003464
21 5600206 1 POTENCIOMETER POTENTIOMETER 008126
22 5600216 1 LEA - VARNOSTNE UTRIPALKE GLAND - WARNING DEVICE 007504
23 5585920 1 LEA - GRETJE OGLEDALA GLAND - MIRROR HEATER 007504
24 5600221 1 LEA - HLADILNIK GLAND - COOLER 007504
25 5750957 1 LEA - GLAVNO STIKALO GLAND - MAIN SWITCH 007504
26 5617896 1 LEA - OMEJITEV HITROSTI GLAND- SPEED LIMITER 007504
27 5600229 1 LEA - IZKLOP ASR/REDUKCIJA MOI GLAND - ASR 007504
28 5891669 1 PLOA STIKALNA DESNA Z ELEMENTI RIGHT SWITCHBOARD ASSEMBLY 051529
29 5654866 1 MUDUL REGULACIJSKI CONTROL UNIT 004089
30 5600208 1 0-1-1+2 STIKALO SWITCH 003464
31 5600208 1 0-1-1+2 STIKALO SWITCH 003464
32 5611558 1 STIKALO DVOJNO DUAL SWITCH 003464
33 5611558 1 STIKALO DVOJNO DUAL SWITCH 003464
34 5584325 1 LEA - RETARDER GLAD - RETARDER 007504
41 5584282 1 LEA -LUI GLAD - LIGHT 007504
42 5584284 1 LEA - MEGLENKE GLAD - FOG LIGHT 007504
43 5600220 1 LEA - MEGLENKA ZADNJA GLAD - REAR FOG LIGHT 007504
44 5584276 1 LEA - RAZSVETLJAVA POT.PROSTORA GLAD - LIGHT 007504
45 5597754 1 LEA - RAZSVETLJAVA NONA GLAD - LIGHT 007504
46 5584275 1 LEA - RAZSVETLJAVA INDIVIDUALNA GLAD - LIGHT 007504
47 5602138 1 LEA - RAZSVETLJAVA HODNIKA GLAD - LIGHT 007504
48 5586727 1 LEA - RAZSVETLJAVA PRTLJANIKA GLAD - LIGHT 007504
49 5584274 1 LEA - RAZSVETLJAVA OFERSKEGA PR. GLAD - LIGHT DRIVER 007504
51 5600218 1 LEA - VENTILACIJA OFERSKEGA PROST. GLAD -VENTILATION 007504
52 5584277 1 LEA - VENTILATOR GLAD - FAN 007504
54 5609616 1 LEA - SVEI ZRAK GLAD - AIR 007504
55 5600228 1 LEA - VENTILACIJA STROPNA GLAD -VENTILATION 007504
56 5584277 1 LEA - VENTILATOR GLAD - FAN 007504
57 5611521 1 LEA - KLIMA/GRETJE GLAD -HEATING/AIR-CONDITION. 007504
59 5990991 1 LEA - VRATA (ZELENA) GLAD - DOOR (GREEN) 007504
5
6 783.00-110
6
783.00-110

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


60 5990992 1 LEA - VRATA 2 (ZELENA) GLAD - DOOR 2 (GREEN) 007504
61 5645719 1 STIKALO VENAMENSKO MULTI-PURP.SWITCH 007799
62 5891652 1 KLJUAVNICA VOLANSKA STEERING LOCK 020817
63 5645428 1 STIKALO TEMPOMATA TEMPOMAT SWITCH 003464
64 5891303 1 ROICA ZA VKLOP SHIFT LEVER 020548
65 5600205 1 TIPKALO PUSHBUTTON 001083
66 5600215 1 LEA - DVIG/SPUST BONEGA STEKLA GLAD - WINDOW UP/DOWN 007504
67 5602132 1 LEA - GRETJE STEKLA GLAD - WINDOW HEATING 007504
68 5583418 1 24V VIGALNIK/VTINICA SOCKET 004043
69 5645485 1 STIKALO KRMILNO - NASTAVITEV OGLEDAL CONTROL SWITCH - MIRROR 003464
70 5651990 1 URA PROGRAMSKA TIMER 051713
71 5893938 1 KRMILNI MODUL CONTROL UNIT 004089
72 5900456 1 DTCO 1381 TAHOGRAF TACHOGRAPH 004191
73 5900494 1 OKVIR VGRADNI FRAME 003184
1
2 785.00-100
2
785.00-100

P IDENT A B C D OPOMBA NAZIV DESIGNATION L


1 5893878 1 6 kg APARAT ZA GAENJE FIRE EXTINGUISHER 001367
2 5650255 1 NOSILEC GASILNEGA APARATA FIRE EXTINGUISHER CARRIER 004265
3 4210600 2 DIN 7997 5X25 St VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO SAFETY BOLT 003823
4 5893877 1 DIN 13164 260X160X70 GARNITURA PRVE POMOI FIRST AID KIT 051164
5 5610224 5 KLADIVO ZA RAZBITJE STEKLA HAMMER 001825
6 4149035 10 ISO 1481 A4,2X25 A3R VIJAK ZA PLOEVINO SELF-TAPPING SCREW 000662
7 5653288 2 17,5 KLADA CHOCK 051284
8 5653287 2 NOSILEC KLADE CHOCK CARRIER 004265
9 4056452 8 ISO 4017 M8X20-8.8 A3L VIJAK S ESTOGLATO GLAVO HEXAGON BOLT 003784
10 4509080 8 ISO 4032 M8-8 A3L MATICA ESTOGLATA HEXAGON NUT 002815
11 4445008 8 DIN 127 A8-A4L PODLOKA VZMETNA SPRING WASHER 001332