Sie sind auf Seite 1von 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor : Toderi Iuliana

Clasa : a IX-a osptar

Disciplina: Limba i literatura romn

Tipul leciei : Formarea de priceperi i deprinderi de receptare ( comentare ) a unei poezii lirice

Unitatea de nvare : Iubirea

Titlul leciei : Sara pe deal, de M.Eminescu oper liric

Durat : 50 de minute

Competene generale :

1. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n receptarea i n producerea mesajelor, n diferite situaii de comunicare
2. Folosirea modalitilor de analiz tematic, structural i stilistic n receptarea diferitelor texte literare i nonliterare
3. Argumentarea scris i oral a unor opinii n diverse situaii de comunicare

Competene specifice :

1.1. Identificarea particularitilor i a funciilor stilistice ale limbii n receptarea diferitelor tipuri de texte
1.2. Receptarea adecvat a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise
2.1. Analiza principalelor componente de structur, de compoziie i de limbaj specific textului narativ
2.3. Identificarea i analiza elementelor de compoziie i de limbaj n textul poetic
2.4. Folosirea unor modaliti diverse de nelegere i de interpretare a textelor literare studiate
Obiective operaionale :

La sfritul leciei, elevii vor fi capabili :

- s citeasc expresiv textul ;


-s identifice sentimentul dominant al poeziei i modul de a-l exprima ;
-s explice titlul poeziei ;
-s cunoasc trsturile genului liric.

STRATEGIA DIDACTIC :

1. Metode i procedee : lectura expresiv a poeziei, lectura selectiv, conversaia , descoperirea, lucrul cu dicionarul, eseul de 5
minute , exerciiul.
2. Forme de organizare a activitii elevilor : activitatea frontal, alternativ cu activitatea independent individual a elevului ;
3. Resurse : - textul literar Sara pe deal de Mihai Eminescu ;
- capacitile receptive i emoionale ale elevilor ;
- cunotinele lor anterioare.
4. Materiale didactice : manualul, dicionarul, fia de lucru .
5. Bibliografie : Mihai Eminescu : Poezii , Editura Corint, Bucureti, 2002 ;
Nicolae Eftenie : Introducere n metodica studierii limbii i literaturii romne , Editura Paralela 45, Piteti,
2008 ;
Demersul didactic

Nr. Secvenele leciei Competene specifice Activiti de nvare Metode i Timp Evaluare
crt. procedee
1. Organizarea clasei 1.5. Utilizarea, n Notarea elevilor abseni,
1 pentru lecie exprimarea proprie, a verificarea temei i crearea
normelor ortografice, atmosferei necesare Conversaia
ortoepice, de punctuaie, desfurrii leciei ;
morfosintactice i folosirea 5 min.
adecvat a unitilor
lexico-semantice,
compatibile cu situaia de
comunicare
2. Actualizarea unor 2.3. Identificarea i Pe baza cunotinelor Conversaia
cunotine analiza elementelor de dobndite anterior, se poart 10 Evaluare
compoziie i de limbaj o conversaie cu elevii Lucrul cu min. formativ
n textul poetic despre sensurile cuvintelor dicionarul
1.2. Receptarea adecvat a n context, trsturile
sensului / sensurilor unui caracteristice ale genurilor
mesaj transmis prin diferite literare i despre limbajul
tipuri de texte specific poeziei .
orale sau scrise
2.1. Analiza principalelor
componente de structur, de
compoziie i de limbaj
specifice textului narativ

3. Captarea ateniei elevilor 1.2. Receptarea adecvat a Elevii vor fi atenionai Expunerea
pentru secvena didactic sensului / sensurilor unui asupra faptului c poezia
urmtoare mesaj transmis prin diferite Sara pe deal a aprut n 5 min.
tipuri de texte Convorbiri literare, la 1
orale sau scrise iulie 1885 i este o idil cu
elemente de pastel,
structurat pe dou planuri :
unul obiectiv (natura) i
altul subiectiv (iubirea).
Cuprinde ase strofe a cte
patru versuri.

4. Anunarea subiectului 1.2. Receptarea adecvat a Profesorul anun i scrie pe


leciei i a obiectivelor sensului / sensurilor unui tabl titlul leciei ( Sara pe
operaionale. mesaj transmis prin diferite deal, de M.Eminescu
tipuri de texte oper liric ) i enun Expunerea 3 min.
orale sau scrise obiectivele operaionale :
La sfritul leciei, elevii
vor fi capabili :
1. - s citeasc expresiv
textul ;
-s identifice sentimentul
dominant al poeziei i
modul de a-l exprima ;
-s explice titlul poeziei ;
-s cunoasc trsturile
genului liric
5. Receptarea treptat a 2.3. Identificarea i analiza Conversaia de orientare Conversaia
textului, dirijarea elementelor de compoziie i pentru semnalarea unor Lucrul cu
acestui proces : de limbaj n textul poetic elemente necesare receptrii dicionarul
2.4. Folosirea unor modaliti textului : Lectura 15
diverse de nelegere i de -semnificaia titlului ; expresiv a min.
interpretare a textelor literare -genul literar : liric ; poeziei
studiate -trsturile genului liric n Lectura
opoziie cu cele ale genului selectiv a
epic ; poeziei
- identificarea mrcilor eului Exerciiul
liric ;
6. Evaluarea formativ 1.1. Identificarea Se d ca activitate 7 min.
particularitilor i a independent individual
funciilor stilistice ale limbii rezolvarea testului cu
n receptarea diferitelor tipuri proba :
de texte
1.2. Receptarea adecvat a Explicai crui gen literar i
sensului / sensurilor unui aparine poezia Sara pe Exerciiul Eseul de 5
mesaj transmis prin diferite deal, de Mihai Eminescu minute
tipuri de texte
orale sau scrise Timp de lucru : 5 min.
2.3. Identificarea i analiza
elementelor de compoziie i Dup expirarea timpului, se
de limbaj n textul poetic verific i se discut dou-
2.4. Folosirea unor modaliti trei rspunsuri .
diverse de nelegere i de
interpretare a textelor literare
studiate

Elevii vor citi, n final,


7. Asigurarea reteniei i a 1.2. Receptarea adecvat a expresiv, fragmente din Lectura
transferului sensului / sensurilor unui poezie. expresiv a
mesaj transmis prin diferite poeziei
tipuri de texte Elevii cei mai activi vor fi
orale sau scrise notai. 5 min.
2.3. Identificarea i analiza
elementelor de compoziie i Pentru ora urmtoare, elevii
de limbaj n textul poetic vor memora dou strofe, la
2.4. Folosirea unor modaliti alegere, din poezia Sara pe Exerciiul
diverse de nelegere i de deal, de M.Eminescu i vor
interpretare a textelor literare rezolva tema : Identificai
studiate mrcile eului liric prezente
n poezie.