You are on page 1of 234

SIMPLY CLE VER

S54.5610.09.69
I Vi možete pomoći očuvanju životne sredine !
ŠkodaFabia
Potrošnja Vašeg vozila Škoda, a time i sadržaj štetnih tvari u ispušnim plinovima,
u znatnoj su mjeri uvjetovani Vašim načinom vožnje.
UPUTA ZA UPOTREBU
Buka vozila i njegova istrošenost ovise o načinu na koji se odnosite prema
njemu.

O tome kako upotrebljavati Vaše vozilo Škoda sa što više obzira prema životnoj
sredini, a pri tom voziti štedljivo, pročitajte u ovom uputstvu.

Osim toga, molimo da najveću pažnju posvetite dijelovima uputstva označenim


sa ;.

Suraďujte s nama - u korist životne sredine.

www.skoda-auto.com

Fabia chorvatsky 05.07


Návod k obsluze
Fabia chorvatsky 05.07
S54.5610.09.69
6Y0 012 003 MG

02_07.indd 1 12.2.2007 10:36:02


NKO A04 69.book Page 1 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Uvod
Odlučili ste se za Škodu - hvala na povjerenju.
Vaša nova Škoda vozilo je s najsuvremenijom tehnikom i mnogo opreme koja povećava udobnost, a koju zasigurno
želite koristiti u svakodnevnoj vožnji. Stoga Vam preporučamo da ove Upute za uporabu pažljivo pročitate kako
biste brzo i potpuno upoznali svoje vozilo.

Imate li dodatnih pitanja o svom vozilu ili nekih teškoća, obratite se svom Škoda servisnom partneru ili uvozniku.
Vaša pitanja, ideje i kritike tamo su uvijek dobrodošle.

Ako zakonske odredbe Vaše zemlje odstupaju od ovdje navedenih podataka, one su prioretne u odnosu na podatke
navedene u ovim Uputama za uporabu.

Želimo Vam mnogo zadovoljstva s Vašom Škodom i ugodnu vožnju u svako doba.

Vaš Škoda Auto


NKO A04 69.book Page 2 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

2 Uvod

Priručna literatura Plan održavanja


U priručnoj literaturi Vašeg vozila naći ćete pored “Uputa za uporabu” i sadrži:
knjižice “Kratke upute”, “Plan održavanja” i “Pomoć na putu”. Osim
toga vozilu mogu ovisno o modelu i opremi biti priložene i razne druge • podatke o vozilu,
upute za uporabu ili dodaci (npr. Upute za uporabu radiouređaja). • intervale servisiranja,

Nedostaje li Vam neka od gore navedenih knjižica, odmah se obratite


• pregled servisnih radova,
Škoda servisnom partneru, gdje će se pobrinuti da ih dobijete. • potvrde obavljenih servisa,
• potvrdu mobilnog jamstva,
Pritom uvažite činjenicu da podaci navedeni u ispravama vozila
uvijek imaju prednost u odnosu na podatke navedene u ovim
• važne napomene o jamstvu.
Uputama za uporabu. Potvrde obavljenih servisnih radova su preduvjet za eventualne jamst-
Upute za uporabu vene zahtjeve.
Ove Upute za uporabu opisuju trenutačni obujam opreme. Neke od Stoga Plan održavanja uvijek ponesite kada sa vozilom odlazite u Škoda
navedenih oprema se uvode tek kasnije ili su predviđene samo za servisnu radionicu.
određena tržišta. Ilustracije mogu u nevažnim detaljima odstupati od
Vašeg vozila; one postoje samo radi Vaše opće informacije. Ako ste izgubili Plan održavanja ili je oštećen, obratite se Škoda servisnoj
radionici u kojoj redovito održavate Vaše vozilo. Tamo možete dobiti
Osim informacija o rukovanju Upute za uporabu sadrže i važne napo- duplikat u kojem će se potvrditi svi do tada provedeni servisni radovi.
mene napomene o rukovanju i njezi važne za Vašu sigurnost i održavanje
vrijednosti vozila. Upute za uporabu sadrže i važne savjete i pomoć. Osim Pomoć na putu
toga u njima možete saznati i informacije o sigurnoj i ekonomičnoj sadrži adrese i telefonske brojeve Škoda-uvoznika.
vožnji kao i vožnji koja nije štetna za okoliš.

Molimo Vas da iz sigurnosnih razloga svakako uvažite i informacije o


dodatnoj opremi, preinakama i rezervnim dijelovima ⇒ strana 173.

No i druga poglavlja ovih Uputa za uporabu su važna, jer ispravno ruko-


vanje Vašim vozilom pored redovitog održavanja i njege služi održavanju
vrijednosti vozila a osim toga u mnogim slučajevima predstavlja i predu-
vjet za ostvarivanje zahtjeva utemeljnih na jamstvu.
Kratke upute
sadrže pregled najvažnijih elemenata rukovanja Vašim vozilom.
NKO A04 69.book Page 3 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sadržaj 3

Sadržaj

Struktura ovih uputa za uporabu Uređaj za pranje i brisanje stakla . . . . . . . . . . . . . . . 50 Komunikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95


Osvrtno zrcalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Univerzalni priključak za telefon* . . . . . . . . . . . . . . 95
(objašnjenja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sjedenje i odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Mobilni telefoni i radiostanice . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Prednja sjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 CD-mjenjač* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Rukovanje ................................ 7 Nasloni za glavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Srednji stražnji naslon za glavu* . . . . . . . . . . . . . . . 56
Cockpit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Grijanje prednjih sjedala* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sigurnost ................................. 99
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Stražnja sjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Pasivna sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Instrumenti i kontrolna svjetla . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Papučice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Pregled kombiniranog instrumenta . . . . . . . . . . . . 9 Prtljažnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Ispravan položaj sjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Brojač okretaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pregradna mreža (Combi)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sigurnosni pojasevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Pokazivač temperature rashladnog sredstva . . . . 10 Krovni nosač prtljage* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zašto sigurnosni pojas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Pokazivač zalihe goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Držač limenki* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Fizikalni princip frontalnog sudara . . . . . . . . . . . . . 104
Brzinomjer s brojačem prijeđene dionice puta . . 11 Stražnji držač za pića* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Važne sigurnosne napomene o rukovanju
Pokazivač servisnih intervala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Držač za listiće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
sigurnosnim pojasevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Digitalni sat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pepeljara sprijeda* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kako se sigurnosni pojasevi pravilno postavljaju? 105
Višenamjenski pokazivač* (računalo) . . . . . . . . . . . 13 Pepeljara straga* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Zatezači pojasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Zaslon s informacijama* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Upaljač za cigarete* i utičnica* . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Auto-check sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pretinci za odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sustav zračnih jastuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kontrolne žaruljice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Opis sustava zračnih jastuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Grijanje i klima-uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Prednji zračni jastuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Otključavanje i zaključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Grijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bočni zračni jastuci* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ključevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Klima-uređaj* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Isključiti zračni jastuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Zaključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kretanje i vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Osigurač za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Siguran prijevoz djece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Namještanje pozicije kola upravljača* . . . . . . . . . . 83
Centralno zaključavanje* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Što trebate znati, kada prevozite djecu! . . . . . . . . . 118
Bravica paljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Daljinsko upravljanje* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Dječja sjedalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Pokretanje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Alarmni uređaj protiv krađe* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pričvršćivanje dječje sjedalice pomoću “ISOFIX”*-
Gašenje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Električni podizači prozora* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Promjena brzina (ručni mjenjač) . . . . . . . . . . . . . . . 86
Električni pomični/podizni krov* . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ručna kočnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Svjetlo i vidljivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pomoć pri parkiranju* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Svjetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Uređaj za reguliranje brzine (GRA)* . . . . . . . . . . . . 88
Osvjetljenje unutrašnjosti vozila . . . . . . . . . . . . . . . 47 Automatski mjenjač* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Vidljivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Automatski 4-stupanjski mjenjač . . . . . . . . . . . . . . 91
NKO A04 69.book Page 4 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

4 Sadržaj

Napomene o vožnji .................. 127 Kotači i gume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167


Kotači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Inteligentna tehnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Dodatna oprema, preinake i originalni dijelovi 173
Elektronski program stabilizacije (ESP)* . . . . . . . . . 127
Dodatna oprema i originalni dijelovi . . . . . . . . . . . 173
Kočnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Tehničke preinake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Servouređaj kočnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Antiblokadni sustav (ABS)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Potpora kočenju* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Pomoć u slučaju nezgode ......... 175
Servoupravljač* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Pomoć u slučaju nezgode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Vožnja i okoliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Kutija prve pomoći* i upozoravajući trokut* . . . . 175
Prvih 1 500 kilometara i nakon toga . . . . . . . . . . . . 133
Aparat za gašenje požara* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Katalizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Priručni alat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Ekonomična vožnja i zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . 134
Sprej za popravak guma* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Komplet za popravak guma* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Vožnje u inozemstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Rezervni kotač*Rezervni kotač . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Izbjegavanje oštećenja na vozilu . . . . . . . . . . . . . . . 138
Mijenjanje kotača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Vožnja s prikolicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Pomoć pri pokretanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Vožnja s prikolicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Vuča i odvoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Skidivi uređaj za vuču* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Osigurači i žaruljice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Električni osigurači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Napomene o korištenju ............ 143 Žaruljice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Njega i pranje vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143


Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Tehnički podaci ........................ 199
Vanjska njega vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Unutarnja njega vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Opće napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Korištene skraćenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Vozna svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Dizelsko gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Mase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Točenje goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Identifikacijski podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Provjeriti i natočiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Potrošnja goriva prema propisima EU2, EU3, EU4
Prostor motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 (99/100/EU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Motorno ulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Dimenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Rashladni sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Kočiona tekućina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Uređaj za pranje stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Kazalo pojmova ....................... 225
NKO A04 69.book Page 5 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sadržaj 5
NKO A04 69.book Page 6 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

6 Struktura ovih uputa za uporabu (objašnjenja)

Struktura ovih uputa za uporabu (objašnjenja)


Ove Upute za uporabu složene su sistematski kako biste lakše pronašli sve
potrebne informacije. POZOR!
Poglavlja, sadržaj i kazalo pojmova Najvažnije napomene su označene s natpisom Pozor. Ove Pozor-napomene
upozoravaju Vas na ozbiljnu opasnost od nezgoda ili ozljeda. U tekstu ćete
Sadržaj ove knjižice je podijeljen u relativno kratke odlomke, koje smo saželi u preg-
često naći i dvostruku strelicu iza koje slijedi mali znak pozora. Ovaj simbol
ledna poglavlja. Aktualno poglavlje istaknuto je na desnom donjem dijelu stranice.
Vas upozorava na Pozor-napomenu na kraju odlomka koju obavezno
Sadržaj koji je podijeljen u poglavlja i detaljno kazalo pojmova na kraju Uputa za morate uvažiti.
uporabu pomoći će Vam u brzom traženju željene informacije.

Odlomci Pripazite!
Većina odlomaka vrijedi za sva vozila. Napomena označena sa Oprez upozorava Vas na moguća oštećenja na Vašem
vozilu (npr. oštećenje mjenjača) ili na općenite opasnosti od nezgoda.
No zbog raznolikosti varijanti oprema ne možemo izbjeći, da se usprkos raspodjeli
u odlomke povremeno spomenu i opreme koje Vaše vozilo ne sadrži.
Sa * označene opreme spadaju u serijsku opremu samo određenih izvedbi modela Ekološka napomena
ili su isporučive samo za određene modele kao dodatna oprema. Napomene sa cvjetićem upućuju Vas na zaštitu okoliša. Ovdje ćete primjerice naći
savjete o smanjenoj potrošnji goriva.
Kratke informacije i uvod
Svaki odlomak ima svoj naslov.
Napomena
Ispod naslova slijedi kratka informacija (u kurzivu, velikim slovima) o sadržaju
sljedećeg odlomka. Normalna napomena će Vas upozoriti na važne informacije.

Ispod slike uglavnom slijedi uvod, (relativno velikim slovima) koji izravno opisuje Podaci o smjeru
radnje koje je potrebno obaviti. Radni postupci su prikazani s povlakom. Svi podaci o smjeru, kao što su “lijevo”, “desno”, “sprijeda”, “straga” odnose se na
smjer vožnje vozila.
Napomene
Sve četiri vrste napomena koje se koriste u tekstu su naveden uvijek na kraju
određenog odlomka.
NKO A04 69.book Page 7 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Cockpit 7

Rukovanje

Slika 1 Neke od oprema prikazanih na slici pripadaju samo određenim izvedbama modela ili spadaju u dodatnu opremu.
NKO A04 69.book Page 8 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

8 Cockpit

Cockpit

Pregled A
18 Pretinci za odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A
19 Ručica za namještanje upravljača* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ovaj pregled Vam treba pomoći u brzom upoznavanju pokazivača i A
20 Sirena, vozačev zračni jastuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
elemenata rukovanja. A
21 Bravica za paljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
A
1 Električno namještanje vanjskih zrcala* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 A
22 Ovisno o opremi:
A
2 Mlaznice za izlaz zraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 − Element za rukovanje grijanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
A
3 Ručica višenamjenskog prekidača: − Element za rukovanje klima-uređajem* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
− žmigavci, dugo i parkirno svjetlo, svjetlosna sirena . . . . . . . . . . 46 A
23 Pepeljara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
− Uređaj za regulaciju brzine vožnje* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 A
24 Ovisno o opremi:
A
4 Kombinirani instrument: Instrumenti i kontrolna svjetla . . . . . . . . 9 − ručica ručnog mjenjača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
A
5 Ručica višenamjenskog prekidača: − ručica automatskog* mjenjača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
− Višenamjenski pokazivač* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A
25 radiouređaj*
− Uređaj za pranje i brisanje stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 A
26 Pretinci za odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A
6 Mlaznice za izlaz zraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
A
7 Regulator grijanja vozačevog sjedala* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Napomena
A
8 Prekidač za grijanje stražnjeg stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 • Sa * označene opreme spadaju u serijsku opremu samo određenih izvedbi
A
9 Ovisno o opremi: modela ili su isporučive samo za određene modele kao dodatna oprema.
− prekidač za ESP* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 • Kod vozila koja su tvornički opremljena radiouređajem, telefonom, naviga-
− prekidač za ASR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 cijskim sustavom, CD-playerom i sl. postoje dodatne Upute za uporabu navedenih
A
10 Prekidač uređaja za svjetlosno upozoravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 uređaja.
A
11 Kontrolna žaruljica za isključivanje suvozačevog zračnog jastuka* 116 • Kod vozila s upravljačem na desnoj strani raspored prikazanih elemenata za
A
12 Regulator grijanja suvozačevog sjedala* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 rukovanje djelomice se razlikuje od rasporeda elemenata prikazanog na
A
13 Suvozačev zračni jastuk* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ⇒ strana 7,slika 1. Ali simboli odgovaraju pojedinim elementima rukovanja.
A
14 Prekidač za suvozačev zračni jastuk (zračne jastuke)* . . . . . . . . . . 116
A
15 Prekidač za:
− Centralno zaključavanje* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
− Električni podizači stakla* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A
16 Prekidač svjetla, regulator za osvjetljenje instrumenata i regulator za
visinu svjetlosnog snopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 45
A
17 Polugica za deblokiranje poklopca prostora motora . . . . . . . . . . . 153
NKO A04 69.book Page 9 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 9

Instrumenti i kontrolna svjetla

Pregled kombiniranog instrumenta

Slika 2 Kombinirani instrument

A
1 Brojač okretaja ⇒ strana 10 Kod uključenog svjetla je kombinirani instrument osvijetljen.
A
2 Pokazivač temperature rashladnog sredstva ⇒ strana 10
A
3 Pokazivač zalihe goriva ⇒ strana 10
A
4 Brzinomjer
− s brojačem prijeđene kilometraže ⇒ strana 11
− s brojačem dnevno prijeđene kilometraže ⇒ strana 11
− s pokazivačem servisnih intervala ⇒ strana 12
5 Digitalni sat ⇒ strana 13 i višenamjenski pokazivač* ⇒ strana 13
A
6 Zaslon s informacijama* ⇒ strana 16
A

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 10 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

10 Instrumenti i kontrolna svjetla

Brojač okretaja vanjskih temperatura kazaljka se može pomaknuti dalje udesno. To nije zabrinjava-
juće sve dok upozoravajući simbol u kombiniranom instrumentu  ne žmiga.
Početak crvenog područja u brojaču okretajaA 1 ⇒ strana 9,slika 2 označava za sve Kada na zaslonu žmiga simbol u kombiniranom instrumentu, ili je temperatura
stupnjeve prijenosa maksimalno dopušteni broj okretaja razrađenog i radno zagri- rashladnog sredstva previsoka ili je razina rashladnog sredstva preniska. Obratite
janog motora. Prije dospjevanja u to područje trebali biste prebaciti u sljedeći veći pozornost na napomene ⇒ strana 24, “Temperatura/razina rashladnog sredstva
stupanj prijenosa odn. ručicu automatskog mjenjača staviti u položaj D. ”.
U sljedeći niži stupanj prijenosa trebali biste prebaciti najkasnije kad okretaji
motora više nisu “ravnomjerni”. POZOR!
Tijekom vremena razrađivanja izbjegavajte visoke brojeve okretaja ⇒ strana 133. Obratite pozornost na upozorenja ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru
motora”, prije nego što otvorite poklopac prostora motora i provjerite
razinu rashladnog sredstva.
Pripazite!
Kazaljka brojača okretaja nipošto ne smije dospjeti u crveno područje skale - opas-
nost od oštećenja motora! Pripazite!
Dodatna glavna svjetla i drugi ugradbeni dijelovi ispred otvora za ulaz zraka uman-
juju učinak hlađenja rashladnog sredstva. Kod visokih vanjskih temperatura i jakog
Ekološka napomena
opterećenja motora postoji opasnost od pregrijavanja motora!
Ranije prebacivanje u viši stupanj prijenosa pomaže Vam u štednji goriva i sman-
jivanju radnih zvukova.
Pokazivač zalihe goriva
Pokazivač temperature rashladnog sredstva
Pokazivač temperature rashladnog sredstva A
3 ⇒ strana 9,slika 2 radi samo pri
uključenom paljenju.
2 ⇒ strana 9,slika 2 radi samo pri
Pokazivač temperature rashladnog sredstva A
uključenom paljenju. Zapremina spremnika goriva iznosi otprilike 45 litara. Kada kazaljka dospije u
područje rezerve, na zaslonu kombiniranog instrumenta zasvijetli simbol upozo-
Kako biste spriječili oštećenje motora, obratite pozornost na sljedeće napomene u
renja . U spremniku je još otprilike 7 litara goriva. Ovaj simbol Vas podsjeća na to,
svezi temperaturnih područja:
da morate točiti gorivo.
Hladno područje Na zaslonu s informacijama* se prikazuje:
Ukoliko je kazaljka još u lijevom području skale, motor još nije postigao svoju radnu PLEASE REFUEL (MOLIMO NATOČITE GORIVO)
temperaturu. Izbjegavajte visoke brojeve okretaja, puni gas i jako opterećenje
motora. Kao dodatno upozorenje oglasi se zvučni signal.

Područje rada
Motor je postigao svoju radnu temperaturu, kada kazaljka kod normalnog načina
vožnje dospije u srednje područje skale. Kod jakog opterećenja motora i visokih
NKO A04 69.book Page 11 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 11

Prikaz grešaka
Pripazite! Ukoliko dođe do kvara u kombiniranom instrumentu, u polju pokazivača brojača za
Nikada u potpunosti ne ispraznite spremnik goriva! Zbog neredovite opskrbe prijeđenu dionicu puta trajno se prikazuje natpis dEF. Dajte ukloniti smetnju što
gorivom može doći do nepravilnog paljenja. Nesagorjelo gorivo može dospjeti u prije u jednoj od specijaliziranih servisnih radionica.
ispušni uređaj i oštetiti katalizator.
Upozorenje na prekoračenje brzine*
Kod prekoračenja brzine od 120 km/h začuje se zvučni signal upozorenja. Smanji li
Brzinomjer s brojačem prijeđene dionice puta se brzina vožnje ispod postavljenog ograničenja, zvučno upozorenje se isključuje.
Ovu funkciju imaju samo vozila za određene zemlje.

POZOR!
Zbog vlastite sigurnosti brojač dnevne kilometraže nipošto ne namještajte
tijekom vožnje!

Slika 3 Kombinirani
instrument: brojač
prijeđene kilometraže

Broj prijeđene kilometraže prikazuje se u kilometrima (km). Kod nekih izvedbi


modela, podatak je izražen u “miljama”.

Donji brojač (brojač dnevno prijeđenih kilometara) za prijeđenu dionicu puta


Donji brojač prijeđene dionice puta prikazuje koliko ste kilometara prešli od
zadnjeg poništavanja brojača - u koracima od 100 m odn. 1/10 milja. Pritiskom na
gumb za poništavanje brojača dnevne kilometraže ⇒ slika 3 se brojčanik poništava
na nulu.

Gornji brojač prijeđene dionice puta


Gornji brojač prijeđene kilometraže pokazuje broj ukupni broj prijeđenih kilome-
tara, odnosno milja.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 12 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

12 Instrumenti i kontrolna svjetla

Pokazivač servisnih intervala Kada se postigne termin za servis na zaslonu se pojavljuje trepteći simbol s ključem
i tekst INSP.
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje:
SERVICE NOW (SERVIS SADA)
Pokazivač se gasi 20 sekundi nakon uključivanja paljenja. Brojač dnevno prijeđene
kilometraže prikazuje se nakon pritiska gumba za poništavanje dnevno prijeđene
kilometraže (duže od 1 sekunde).

Poništavanje pokazivača servisnih intervala

Slika 4 Pokazivač
Preporučamo Vam, da poništavanje povjerite specijaliziranoj servisnoj radionici.
servisnih intervala: tipka Specijalizirana servisna radionica:
za poništavanje
• poništava nakon kontrolnog servisa memoriju pokazivača,
• unosi podatke u Plan održavanja,
• lijepi naljepnicu s unosom sljedećeg servisnog termina na vozačevoj strani
instrumentne ploče.
Pokazivač servisnog intervala može se poništiti i pomoću tipke za poništavanje A
A
⇒ slika 4 kako slijedi:
• A ⇒ slika 4 i držite ga
Kod isključenog paljenja pritisnite gumb za poništavanje A
pritisnutim.

Slika 5 Pokazivač • Uključite paljenje, pustite gumb za poništavanje AA i okrenite gumb za


servisnih intervala poništavanje udesno. Tako se poništavaju svi brojači.
Poništavanje pokazivača servisnih intervala može se provesti tek nakon što se na
Pokazivač servisnih intervala zaslonu kombiniranog instrumenta pojavi poruka za servis ili barem upozorenje.
Oko 30 dana prije dostizanja termina za servis na zaslonu brojača prijeđene dionice
prikazuje se simbol s ključem ⇒ slika 5. Pored simbola s ključem na 10 sekundi se Pripazite!
prikazuje preostala dionica, a nakon toga i preostali dani do inspekcijskog servisa.
Preporučamo Vam da pokazivač servisnih intervala ne poništavate sami, budući da
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje: bi moglo doći do pogrešnog prikaza na pokazivaču servisnih intervala i smetnji u
SERVICE DUE IN ... KM OR ... DAYS (SERVIS ZA... KM ILI... DANA) radu vozila.

Pokazivač preostalih kilometara, odn. dana smanjuje se sve do termina za servis u


koracima od po 100 km, odn. u danima. Napomena
• Podatke pokazivača nipošto ne poništavajte između servisnih intervala, kako ne
bi došlo do pogrešnih prikaza na pokazivaču.
NKO A04 69.book Page 13 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 13

• Pri otspojenom akumulatoru, vrijednosti o servisnim intervalima ostaju saču-


vane u pokazivaču. vanjska temperatura ⇒ strana 15

• Ako se poradi popravka vozila mora zamijeniti kombinirani instrument, poka- domet vožnje ⇒ strana 15
zivač servisnih intervala mora se ponovno kodirati. Taj posao obavlja specijalizirana trenutačna potrošnja goriva ⇒ strana 15
servisna radionica.
prosječna potrošnja goriva ⇒ strana 15
• Detaljne informacije o servisnim intervalima pogledajte u Planu održavanja.
vrijeme vožnje ⇒ strana 16
prijeđena dionica ⇒ strana 16
Digitalni sat prosječna brzina ⇒ strana 16

Za namještanje sata lijevo dolje pored brzinomjera nalazi se gumb za


poništavanje ⇒ strana 9,slika 2. Napomena
U izvedbama za određene zemlje prikaz može uslijediti u engleskom mjernom
Namještanje sati sustavu.
– Okrenite gumb za namještanje ulijevo.
Memorija
Namještanje minuta
– Okrenite gumb za namještanje udesno.

POZOR!
Sat se iz sigurnosnih razloga ne smije namještati tijekom vožnje nego samo
dok vozilo stoji.

Višenamjenski pokazivač* (računalo) Slika 6 Zaslon u mjeraču


broja okretaja: višenam-
jenski pokazivač
Uvod
Višenamjenski pokazivač je opremljen s dvije automatske memorije. Koja je
Višenamjenski pokazivač se ovisno o izvedbi vozila prikazuje na zaslonu brojača
memorija prikazana na zaslonu možete vidjeti na osnovu broja prikazanog u nega-
okretaja ⇒ slika 6 ili na zaslonu s informacijama ⇒ strana 16,slika 9.
tivu ⇒ slika 6.
Višenamjenski pokazivač nudi Vam niz korisnih informacija:
Podaci memorije pojedinačne vožnje (razina memorije 1) pokazuju se, kad se na
zaslonu pojavi 1. Ukoliko se pojavi broj 2, tada se pokazuju podaci memorije
ukupne vožnje (razina memorije 2).

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 14 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

14 Instrumenti i kontrolna svjetla

Prebacivanje memorije vrši se tipkom A


B ⇒ slika 7. Biranje memorije
Memorija pojedinačne vožnje (razina memorije 1) – Ponovnim kratkim pritiskom na tipku A
B odabirete pojedinačne

Memorija pojedinačne vožnje prikuplja informacije o vožnji od trenutka uključi- memorije.


vanja do isključivanja paljenja. Ukoliko se vožnja u roku od 2 sata nakon isključi-
vanja paljenja nastavi, pristigle vrijednosti se uračunavaju u aktualne informacije o Odabir funkcija
vožnji. Kod prekida vožnje u trajanju dužem od 2 sata memorija se automatski – Pritisnite gornji ili donji dio prekidača A
A . Na taj način će se jedna za
poništava. drugom prikazati pojedine funkcije višenamjenskog pokazivača u
Memorija ukupne vožnje (razina memorije 2)
zaslonu.
Memorija ukupne vožnje prikuplja podatke o određenom broju pojedinačnih
Poništavanje funkcije
vožnji do ukupno 100 sati ili dionice od 10.000 km. Ako se prekorači jedna od
navedenih vrijednosti, memorija se poništava a izračunavanje počinje iznova. – Odaberite željenu memoriju.
Memorija se za razliku od memorije pojedinačne vožnje ne poništava nakon 2- – Pritišćite tipku A
B duže od 1 sekunde.
satnog prekida vožnje.
Sljedeće vrijednosti odabrane memorije poništavaju se pomoću tipke A
B na nula:

Napomena • prosječna potrošnja goriva,


Ukoliko otspajate akumulator vozila, sve memorirane vrijednosti će se poništiti. • prijeđena dionica puta,
• prosječna brzina,

Rukovanje
• vrijeme vožnje.
Višenamjenski pokazivač možete koristiti samo pri uključenom paljenju. Pri uključi-
vanju paljenja se pokazuje ona funkcija, koju ste zadnju odabrali prije isključivanja.
Nalazi li se vanjska temperatura između +5 °C i -5 °C pojavit će se pokazivač
vanjske temperature sa simbolom snježne pahuljice i začut će se upozoravajući
signal*. Simbol vozača upozorava na moguću poledicu. Nakon pritiska na prekidač
AA prikazuje se funkcija koju se zadnju odabrali prije isključivanja.

Slika 7 Višenamjenski
pokazivač: elementi za
rukovanje

Prekidač A B nalaze se u hvatištu ručice brisača ⇒ slika 7.


A i tipka A
NKO A04 69.book Page 15 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 15

Vanjska temperatura Doseg vožnje

Na zaslonu se prikazuje procjenjeni doseg u kilometrima. On pokazuje koliku


dionicu puta Vaše vozilo još može prijeći s trenutačnom količinom goriva u sprem-
niku i uz isti način vožnje. Doseg se prikazuje u razmacima od 5 km.
Kod izračunavanja dosega u obzir se uzima potrošnja goriva u posljednjih 50 km.
Vozite li štedljivije, doseg će biti veći.
Poništavate li pokazivač (nakon otspajanja akumulatora), morate voziti 50 km kako
bi se prikazala odgovarajuća vrijednost.
Slika 8 Višenamjenski
pokazivač: vanjska
temperatura Trenutna potrošnja goriva

Na zaslonu se pojavljuje trenutačna potrošnja goriva u l/100 km. Uz pomoć ovog


Vanjska temperatura se pokazuje na zaslonu pri uključenom paljenju.
pokazivača možete svoj stil vožnje prilagoditi željenoj potrošnji goriva.
Ispravna vanjska temperatura se prikazuje tek nakon 5 minuta. Ako vozilo stoji ili
Potrošnja goriva prikazuje se u l/h kad vozilo stoji ili pri sporoj vožnji.
vozi vrlo sporo, prikazana temperatura može biti nešto veća od stvarne vanjske
temperature zbog isijavanja topline iz zagrijanog motora.
Nalazi li se vanjska temperatura između +5 °C i -5 °C pojavit će se pokazivač prosječna potrošnja goriva
vanjske temperature sa simbolom snježne pahuljice (signal upozorenja na pole-
dicu) i začut će se ⇒ slika 8 upozoravajući signal*. Na zaslonu se pojavljuje prosječna potrošnja goriva u l/100 km od posljednjeg
poništavanja memorije ⇒ strana 13. Uz pomoć ovog pokazivača možete svoj stil
vožnje prilagoditi željenoj potrošnji goriva.
POZOR!
Želite li utvrditi prosječnu potrošnju goriva u određenom vremenu, morate prije
Nemojte se samo pouzdati u podatak o pokazivaču vanjske temperature, da ponovog mjerenja pomoću tipke A B ⇒ strana 14,slika 7 poništiti memoriju. Nakon
na cesti nema poledice. Obratite pozornost na to, da i kod vanjskih tempe- poništavanja na zaslonu se na prvih 300 metara vožnje pojavljuju crtice.
ratura oko +5 °C može biti prisutna poledica - upozorenje na stvaranje pole-
dice! Tijekom vožnje se prikazana vrijednost aktualizira svakih 5 sekundi.

Napomena Napomena
Kod pokazivača navigacijskih podataka (vođenje do odredišta), vanjska tempera- Potrošena količina goriva se ne prikazuje.
tura se ne pokazuje. Ona se mora pozvati iz izbornika (vrijedi za vozila s naviga-
cijskim sustavom i informacijskim zaslonom).

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 16 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

16 Instrumenti i kontrolna svjetla

Vrijeme vožnje Zaslon s informacijama*


Na zaslonu se pojavljuje vrijeme vožnje koje je proteklo od posljednjeg Uvod
poništavanja memorije ⇒ strana 13. Želite li računati vrijeme vožnje od određenog
trenutka, poništite memoriju u tom trenutku pritiskom na tipku A B
⇒ strana 14,slika 7.
Maksimalna vrijednost u oba položaja prekidača za obje memorije je 99 sati i 59
minuta. Prekoračite li ovu vrijednost, pokazivač počinje ponovno od nule.

prijeđena dionica

Na zaslonu se pojavljuje prijeđena dionica puta koja je protekla od posljednjeg Slika 9 Kombinirani
poništavanja memorije ⇒ strana 13. Želite li prijeđenu dionicu mjeriti od instrument: zaslon s
određenog trenutka, poništite memoriju u tom trenutku pritiskom na tipku A B informacijama
⇒ strana 14,slika 7.
Maksimalna vrijednost pokazivača u oba položaja prekidača je 9.999 km. Preko- Zaslon s informacijama Vas na praktičan način informira o aktualnom stanju
račite li ovu vrijednost, pokazivač počinje ponovno od nule. Vašeg vozila. Osim toga zaslon s informacijama (ovisno o opremi vozila) prenosi
podatke o radiouređaju, višenamjenskom pokazivaču, navigacijskom sustavu i
automatskom mjenjaču.
prosječna brzina
Pri uključenom paljenju i tijekom vožnje se u vozilu provjeravaju samo određene
funkcije i stanja.
Na zaslonu se prikazuje prosječna brzina u km/h od posljednjeg poništavanja
memorije ⇒ strana 13. Želite li utvrditi prosječnu brzinu u određenom vremenu, Funkcijske smetnje, eventualno potrebni popravci i druge informacije prikazuju se
morate prije ponovog mjerenja pomoću tipke A B ⇒ strana 14,slika 7 poništiti crvenim simbolima ⇒ strana 19 i žutim simbolima ⇒ strana 20.
memoriju. Svijetljenje simbola kombinirano je sa zvučnim signalom upozorenja.
Nakon poništavanja na zaslonu se na prvih 100 metara vožnje pojavljuju crtice. Osim toga se na zaslonu prikazuju tekstovi s informacijama i upozorenjima
⇒ strana 21.
Tekstovi se mogu prikazivati na sljedećim jezicima:
Češki, engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski.
Odgovarajući jezik možete namjestiti u specijaliziranoj servisnoj radionici.
Na zaslonu možete (ovisno o opremi vozila) prikazati sljedeće podatke:
NKO A04 69.book Page 17 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 17

A ⇒ slika 11 duže od
– Izbornik aktivirajte pritiskom na prekidač A
izbornik ⇒ strana 17
1 sekunde.
Upozorenje na otvorena vrata, stražnji poklopac i ⇒ strana 18
poklopac motora – Preko prekidača A A možete birati podizbornike. Nakon kratkog
pritiska na tipku A
B ili nakon otpuštanja prekidača A A (nakon
pokazivač radiouređaja ⇒ strana 18
cca. 4 sekundi) će se pojaviti odabrana informacija.
Pokazivač servisnih intervala ⇒ strana 12
Vi možete (ovisno o opremi vozila) odabrati sljedeće podatke:
Položaji ručice automatskog mjenjača ⇒ strana 92

TRIP COMPUTER (AUTO RAČUNALO) ⇒ strana 13


izbornik CAR STATUS (STATUS VOZILA) ⇒ strana 18
NAVIGATION (NAVIGACIJA) ⇒ strana 20
DISPLAY OFF (ZASLON ISKLJUČEN)

Nakon odabira izbornika DISPLAY OFF (ZASLON ISKLJUČEN) zaslon se isključuje.


Za ponovno uključivanje zaslona pritisnite prekidač A
A najmanje 1 sekundu.

Ako stanje vozila nije u redu (npr. upozorenje na manjak goriva), u izborniku će
treptati natpis CAR STATUS (STATUS VOZILA). Nakon prebacivanja na CAR
STATUS (STATUS VOZILA) pojavit će se prva upozoravajuća napomena. Nakon
toga možete s prekidačem pokazati i druga stanja (npr. preniska razina vode za
Slika 10 Zaslon s infor-
macijama: izbornik pranje).

Slika 11 Zaslon s infor-


macijama: elementi za
rukovanje

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 18 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

18 Instrumenti i kontrolna svjetla

Upozorenje na otvorena vrata, stražnji poklopac i poklopac Pokazivač radiouređaja


motora

Slika 13 Zaslon s infor-


macijama: Pokazivač
Slika 12 Zaslon s infor-
radiouređaja
macijama: upozorenje na
vrata

Natpisi na pokazivaču se pojavljuju dodatno uz normalnu informaciju na zaslonu


Upozorenje na otvorena vrata, stražnji poklopac i poklopac motora svijetli ako pri radiouređaja.
uključenom paljenju nisu zatvorena barem jedna vrata, stražnji poklopac ili
poklopac prostora motora. Simbol prikazuje koja vrata odn. da stražnji poklopac ili
poklopac motora nije zatvoren ⇒ slika 12. Auto-check sustav
Simbol se gasi čim se vrata, stražnji poklopac ili poklopac motora potpuno zatvore.
Stanje vozila
Pri otvorenim vratima ili stražnjem poklopcu i brzini vožnje iznad 6 km/h dodatno
se čuje i upozoravajući signal.
Auto-check sustav provjerava stanje određenih funkcija i komponenti vozila.
Provjera se vrši pri uključenom paljenju dok vozilo stoji kao i tijekom vožnje.
Funkcijske smetnje, hitno potrebni popravci, servisni radovi ili drugi podaci prika-
zuju se na zaslonu kombiniranog instrumenta. Ovi pokazivači su podijeljeni na
crvene i žute svjetleće simbole, ovisno o prioritetu.
Crveni simboli označavaju opasnost (prioritet 1), a žuti upozorenje (prioritet 2).
Osim toga se dodatno uz simbole pojavljuju i napomene za vozača ⇒ strana 21.
Provjerite prikazane obavijesti o smetnjama što prije moguće. Ako istovremeno
postoji više obavijesti o smetnjama, pojavit će se simboli jedan za drugim na otpri-
like 2 sekunde.
Nakon 10 sekundi ili nakon pritiskna na prekidač A
A ⇒ strana 17,slika 11 isključit
će se obavijesti o smetnjama i pohraniti pod CAR STATUS (STATUS VOZILA).
NKO A04 69.book Page 19 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 19

Ako u glavnom izborniku žmiga natpis CAR STATUS (STATUS VOZILA), posrijedi je Crveni simboli
najmanje jedna obavijest o smetnji. Ako je posrijedi više obavijesti o smetnjama, na
zaslonu će npr. pojaviti STATUS 1/2 (STATUS 1/2). Natpis na pokazivaču znači da Crveni simbol signalizira opasnost.
se prikazuje prva od ukupno dvije obavijesti.
Pritisnite prekidač A
A , kako biste pozvali pojedinačne obavijesti o smetnjama po
njihovom redoslijedu.
Ako nastupi smetnja, uz prikaz simbola i teksta začuje se zvučni signal upozorenja:
• Prioritet 1 - tri tona upozorenja,
• Prioritet 2 - jedan ton upozorenja.

Provjera funkcije automatskog mjenjača Slika 14 Zaslon s infor-


macijama: niski tlak ulja
Auto-check sustav pri uključenom paljenju automatski provodi provjeru funkcija.
Ukoliko se ručica mjenjača nalazi u položaju P ili N na zaslonu se najprije pojavl- Ako se na zaslonu prikaže crveni simbol, učinite sljedeće:
juje:
– Zaustavite vozilo.
P LOCKED (P blokirano)
ili – Isključite motor.
N LOCKED (N blokirano) – Provjerite funkciju na koju ste upozoreni.
Želite li ručicu izbaciti iz tih položaja morate pritisnuti papučicu kočnice i istov- – Potražite po potrebi i pomoć stručnjaka.
remeno pritisnuti tipku za blokadu na ručici automatskog mjenjača.
Značenje crvenih simbola:
Ukoliko odaberete neki stupanj za vožnju (R, D itd.) napomena će se ugasiti i pojavit
će se auto-check funkcija.
Kada auto-check sustav ustanovi smetnje tada će one otprilike 15 sekundi nakon  Kvar u kočionom uređaju ⇒ strana 27
pokretanja motora potisnuti gornju napomenu za vozača. Istovremeno će se ogla-
siti upozoravajući signal.  Preniska razina/previsoka temperatura ras-
hladnog sredstva
⇒ strana 24

 Prenizak tlak motornog ulja ⇒ strana 25

Ako se pojavi crveni simbol, oglase se tri uzastopna tona upozorenja. Simbol će
žmigati tako dugo dok se ne otkloni kvar.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 20 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

20 Instrumenti i kontrolna svjetla

Ukoliko postoji više smetnji funkcija prioriteta 1, simboli se pojavljuju jedan za Ukoliko postoji više smetnji funkcija prioriteta 2, simboli se pojavljuju jedan za
drugim i svijetle otprilike 2 sekundi. drugim i svijetle otprilike 2 sekundi.
Provjerite odgovarajuću funkciju što prije.
Žuti simboli
Žuti simbol signalizira upozorenje. Navigacijski sustav*

Elementi rukovanja navigacijskim sustavom, radiouređajem i CD-playerom nalaze


se s obje strane ekrana u središnjoj konzoli. Pokazivač navigacijskih podataka se
pojavljuje dodatno na informacijskom zaslonu kombiniranog instrumenta.
Pri uključenom navigacijskom sustavu se tekstovi s informacijama i upozorenjima
priroritetno prikazuju na zaslonu s informacijama.
Rukovanje navigacijskim sustavom opisano je u zasebnim uputama za uporabu
priloženim priručnoj literaturi.
Slika 15 Zaslon s infor-
macijama: niska razina
goriva

Značenje žutih simbola:

niska razina goriva ⇒ strana 25Provjerite razinu motornog ulja, senzor razine ⇒ strana 25
 ulja u kvaru
⇒ strana 26
 Istrošena obloga kočnice

⇒ strana 26
 Niska razina vode za pranje

⇒ strana 26
 Žaruljica u kvaru

⇒ strana 26
 Defektna žaruljica za stop-svjetlo

Ako se pojavi žuti simbol, oglase se tri uzastopna tona upozorenja.


NKO A04 69.book Page 21 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 21

Kontrolne žaruljice
Pregled
Kontrolne žaruljice upozoravaju na određene funkcije, odnosno smetnje.

Slika 16 Kombinirani instrument s kontrolnim žarulji-


cama

 Žmigavci (lijevo) ⇒ strana 22  Generator ⇒ strana 23

 Žmigavci (desno) ⇒ strana 22  Glavna svjetla za maglu* ⇒ strana 23

 Dugo svjetlo ⇒ strana 23  Servoupravljač* ⇒ strana 23

Kontrola elektronike motora (benzinski


 Kratko svjetlo ⇒ strana 23  motor)
⇒ strana 23

 Stražnje svjetlo za maglu ⇒ strana 23  Uređaj za predgrijavanje (dizelski motor) ⇒ strana 24

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 22 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

22 Instrumenti i kontrolna svjetla

 Žmigavci za vozila s prikolicom* ⇒ strana 24  Kočioni uređaj ⇒ strana 27

 Razina/temperatura rashladnog sredstva ⇒ strana 24  Sustav zračnih jastuka ⇒ strana 28

 Elektronska blokada protiv otuđenja ⇒ strana 25  Žaruljica upozorenja na nevezani pojas* ⇒ strana 29

 Rezerva goriva ⇒ strana 25


POZOR!
 Motorno ulje ⇒ strana 25
• Ukoliko ne uvažite svijetleće kontrolne žaruljice ili odgovarajuće opise i
upozorenja može doći do teških tjelesnih ozljeda ili oštećenja vozila.
 Debljina obloga kočnica* ⇒ strana 26
• Prostor motora vozila predstavlja opasno područje. Pri radovima u pros-
toru motora, npr. kod provjere i dolijevanja tekućina mogu nastati ozljede,
 Žaruljice* ⇒ strana 26 opekline, nezgode ili požar. Obvezatno obratite pozornost na upozorenja
⇒ strana 154.
 Otvorena vrata* ⇒ strana 26

Razina tekućine u uređaju za pranje sta- Napomena


 kla*
⇒ strana 26
• Raspored kontrolnih žaruljica ovisi o izvedbi modela i motora. U sljedećem
opisu funkcija prikazani simboli nalaze se na kontrolnim žaruljicama u kombini-
 Poklopac prtljažnika* ⇒ strana 26 ranom instrumentu.
• Smetnje u funkcijama se prikazuju na kombiniranom instrumentu kao crveni
 Kontrolni sustav za ispušne plinove ⇒ strana 26 simboli (prioritet 1 - opasnost) ili žuti simboli (prioritet 2 - upozorenje).

 Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR)* ⇒ strana 26


Sustav žmigavaca
 Elektronski program stabilizacije (ESP)* ⇒ strana 27
Ovisno o položaju ručice žmigavca, zajedno s njim žmiga lijeva  ili desna
 Antiblokadni sustav (ABS)* ⇒ strana 27 kontrolna žaruljica .
Ukoliko jedan žmigavac otkaže, kontrolna žaruljica žmiga dvostruko brže. To ne
vrijedi kod vožnje s prikolicom.
Kod uključenog uređaja za žmigavce žmigaju svi žmigavci kao i obje kontrolne
žaruljice.
Daljnje napomene uz uređaj za žmigavce ⇒ strana 46.
NKO A04 69.book Page 23 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 23

Duga svjetla 
Pripazite!
Kontrolna žaruljica  svijetli pri uključenim dugim svjetlima ili kod svjetlosnog Ako tijekom vožnje osim kontrolne žaruljice  svijetli još i kontrolna žaruljica 
signala. (smetnja sustava hlađenja) na zaslonu, morate odmah zaustaviti vozilo i ugasiti
motor - opasnost od oštećenja motora!
Daljnje napomene o dugim svjetlima ⇒ strana 46.

Glavna svjetla za maglu* 


Kratko svjetlo 
Kontrolna žaruljica  svijetli pri uključenim svjetlima za maglu ⇒ strana 45.
Kontrolna žaruljica  svijetli pri uključenim kratkim svjetlima ⇒ strana 44.

Servoupravljač* 
Stražnje svjetlo za maglu 
Kontrolna žaruljica  zasvijetli cca. 2 sekunde nakon uključivanja paljenja. Kada se
Kontrolna žaruljica  svijetli pri uključenom stražnjem svjetlu za maglu
kontrolna žaruljica uključi tijekom vožnje ili ako se ne ugasi 2 sekunde nakon
⇒ strana 45.
uključivanja paljenja, radi se o smetnji u elektronskom sustavu servoupravljača.
Potražite pomoć specijalizirane servisne radionice.
Generator  Kontrolna žaruljica ne uključuje se kod nedostatka ulja.
Ostale informacije ⇒ strana 131, “Servoupravljač*”.
Kontrolna žaruljica  zasvijetli nakon uključivanja paljenja. Ona se nakon pokre-
tanja motora mora ugasiti.
Ako kontrolna žaruljica  nakon uključivanja paljenja ne zasvijetli, odvezite se do Napomena
sljedeće specijalizirane servisne radionice. Kod vuče s ugašenim motorom ili kod neispravnog servoupravljača nije potrebna
servo-potpora. Upravljač vozila nastavlja međutim raditi u potpunosti. Za upravl-
Ako se kontrolna žaruljica nakon pokretanja motora ne ugasi ili svijetli tijekom janje je potrebna veća snaga.
vožnje, odvezite se do najbliže specijalizirane servisne radionice. Budući da se
pritom akumulator vozila prazni, trebali biste isključiti sva nepotrebna električna
trošila. Kontrola elektronike motora  (benzinski motor)
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
Kontrolna žaruljica  (elektronska regulacija snage motora) zasvijetli pri uključi-
ALTERNATOR WORKSHOP! (GENERATOR - SERVISNA RADIONICA!)
vanju paljenja nekoliko sekundi.
Ukoliko se kontrolna žaruljica  ne ugasi ili za vrijeme vožnje zasvijetli odnosno
žmiga, posrijedi je smetnja u upravljanju motorom. Procesor motora aktivira
pomoćni program koji omogućuje da uz oprezan način vožnje dospijete do
najbliže specijalizirane servisne radionice.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 24 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

24 Instrumenti i kontrolna svjetla

Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst: Ako se kontrolna žaruljica  nakon pokretanja motora ne ugasi ili zažmiga tijekom
vožnje, temperatura rashladne tekućine je previsoka ili je razina rashladne tekućine
ENGINE WORKSHOP! (SMETNJA MOTORA - SERVISNA RADIONICA!)
preniska.
Kao dodatno upozorenje oglase se tri zvučna signala.
Uređaj za predgrijavanje  (dizelski motor)
U tom slučaju zaustavite vozilo, isključite motor i provjerite razinu rashladne
tekućine te po potrebi dolijte rashladnu tekućinu.
Kod hladnog motora zasvijetli kontrolna žaruljica  pri uključivanju paljenja
(položaj predgrijavanja) 2 ⇒ strana 84. Kad se kontrolna žaruljica ugasi, odmah Ako u određenim uvjetima dolijevanje rashladne tekućine nije moguće, ne nastav-
pokrenite motor. ljate vožnju. Isključite motor i potražite pomoć specijalizirane servisne radionice
jer u protivnom može doći do teškog oštećenja motora.
Ako je motor zagrijan na radnu temperaturu, odnosno kod vanjskih temperatura
iznad +5 °C, 1 sekundu će svijetliti kontrolna žaruljica predgrijavanja. To znači da Ako razina rashladne tekućine nije u predviđenom području, uzrok povišene
motor možete odmah pokrenuti. temperature može biti funkcijska smetnja ventilatora rashladne tekućine. Provjerite
osigurač ventilatora hladnjaka, te ga po potrebi i zamijenite ⇒ strana 190,
Ako kontrolna žaruljica ne svijetli  ili svijetli trajno, posrijedi je smetnja u uređaju
“Raspored osigurača na akumulatoru”.
za predgrijavanje. Što prije potražite stručnu pomoć specijalizirane servisne radio-
nice. Ako se kontrolna žaruljica ne ugasi, iako je razina rashladne tekućine u redu, a
osigurač ventilatora također, ne nastavljajte vožnju. Potražite pomoć specijalizi-
Zasvijetli li kontrolna žaruljica  za vrijeme vožnje, posrijedi je smetnja u proce-
rane servisne radionice.
soru motora. Procesor motora aktivira pomoćni program koji omogućuje da uz
oprezan način vožnje dospijete do najbliže specijalizirane servisne radionice. Uvažite svakako i ostale napomene ⇒ strana 158, “Rashladni sustav”.
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst: Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
ENGINE WORKSHOP! (SMETNJA MOTORA - SERVISNA RADIONICA!) STOP CHECK COOLANT SERVICE MANUAL (STOP! PROVJERITE RAZINU
RASHLADNOG SREDSTVA! UPUTE ZA UPORABU)

Žmigavci za vozila s prikolicom * 


POZOR!
Kod vozila s prikolicom treperi kontrolna žaruljica  zajedno s kontrolnom žarul- • Ako iz tehničkih razloga morate zaustaviti vozilo, parkirajte ga na
jicom žmigavaca. sigurnoj udaljenosti od cestovnog prometa, isključite motor i uključite sva
Ukoliko na prikolici ili na vozilu ne funkcionira jedan žmigavac, kontrolna žaruljica četiri žmigavca ⇒ strana 46.
ne žmiga . • Otvorite oprezno kompenzacijski spremnik rashladne tekućine. Kod
vrućeg motora je sustav hlađenja pod pritiskom - opasnost od opeklina.
Stoga prije odvrtanja zatvarača pričekajte da se motor ohladi.
Temperatura/razina rashladnog sredstva 
• Ventilator rashladnog sredstva nemojte dodirivati! Ventilator rash-
ladnog sredstva se može samostalno uključiti i pri isključenom paljenju.
Kontrolna žaruljica  zasvijetli nakon paljenja motora na nekoliko sekundi.1)
1) Kod vozila sa zaslonom s informacijama nakon uključivanja paljenja kontrolna žaruljica neće
zasvijetliti  osim ako je temperatura rashladne tekućine previsoka ili je razina preniska.
NKO A04 69.book Page 25 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 25

Elektronska blokada protiv otuđenja (blokada motora)  Ako kontrolna žaruljica žmiga nemojte voziti dalje čak i ako je količina ulja
ispravna. Ne ostavljajte motor da radi čak niti u praznom hodu. Potražite pomoć
Pri uključivanju paljenja slijedi usporedba podataka u ključu paljenja i procesoru. najbliže specijalizirane servisne radionice.
Ako je ključ paljenja ovlašten, na nekoliko sekundi svijetli kontrolna žaruljica . Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
Ako se koristi neovlašteni ključ za paljenje (npr. kopija ključa za paljenje), kontrolna STOP! OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL (STOP!
žaruljica će neprestano žmigati. Motor se tada ne može pokrenuti ⇒ strana 31. ULJNI TLAK. ISKLJUČITI MOTOR! UPUTE ZA UPORABU)
Motor se može pokrenuti samo sa originalnim, kodiranim Škoda-ključem.
Kontrolna žaruljica  svijetli žuto* (premala količina ulja)
Ako kontrolna žaruljica svijetli žuto, količina ulja najvjerojatnije nije dovoljna.
Rezerva goriva  Provjerite što prije razinu ulja odn. dolijte motorno ulje ⇒ strana 157.
Kao dodatno upozorenje oglasi se zvučni signal.
Kontrolna žaruljica  svijetli, kad je u spremniku rezerva goriva manja od oko 7
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
litara.
CHECK OIL LEVEL (PROVJERA RAZINE ULJA)
Kao dodatno upozorenje oglasi se zvučni signal.
Ostane li poklopac motora otvoren duže od 30 sekundi, kontrolna žaruljica se gasi.
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
Ako niste dolili motorno ulje, kontrolna žaruljica svijetli nakon otprilike 100 km
PLEASE REFUEL (MOLIMO NATOČITE GORIVO) ponovno.

Kontrolna žaruljica  treperi žuto* (senzor razine motornog ulja u kvaru)


Motorno ulje  Pojavi li se smetnja na senzoru motornog ulja, to se nakon uključivanja paljenja
dodatno prikazuje zvučnim signalom i višekratnim svijetljenjem kontrolne žarul-
Kontrolna žaruljica  treperi crveno (niski tlak ulja) jice.
Kontrolna žaruljica zasvijetli nakon paljenja motora na nekoliko sekundi.2)
Motor odmah pregledajte u specijaliziranoj servisnoj radionici.
Ako se kontrolna žaruljica nakon pokretanja motora ne ugasi ili tijekom vožnje
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
počne žmigati, zaustavite vozilo i ugasite motor . Provjerite razinu ulja i po
potrebi dolijte motorno ulje ⇒ strana 157. OIL SENSOR WORKSHOP! (SENZOR ULJA - SERVISNA RADIONICA)

Kao dodatno upozorenje oglase se tri zvučna signala.


Ako u određenim uvjetima dolijevanje rashladne tekućine nije moguće, ne nastav- POZOR!
ljate vožnju. Isključite motor i potražite pomoć specijalizirane servisne radionice • Ako iz tehničkih razloga morate zaustaviti vozilo, parkirajte ga na
jer u protivnom može doći do teškog oštećenja motora. sigurnoj udaljenosti od cestovnog prometa, isključite motor i uključite sva
četiri žmigavca ⇒ strana 46.
• Crvena kontrolna žaruljica tlaka ulja  nije pokazivač razine ulja! Stoga
2) Kod vozila sa zaslonom s informacijama nakon uključivanja paljenja kontrolna žaruljica  biste razinu ulja trebali provjeravati u redovitim razmacima, najbolje pri
ne svijetli ukoliko temperatura rashladne tekućine nije previsoka ili razina rashladne tekućine točenju goriva.
nije preniska.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 26 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

26 Instrumenti i kontrolna svjetla

Debljina obloga kočnica *  Razina tekućine u sustavu za pranje stakala* 

Ako kontrolna žaruljica zasvijetli , odmah potražite specijaliziranu servisnu radi- Kontrolna žaruljica  svijetli pri uključenom paljenju kod preniske razine tekućine
onicu i provjerite obloge kočnica na svim kotačima. za pranje stakla u uređaju. Doliti tekućinu ⇒ strana 165.
Kao dodatno upozorenje oglasi se zvučni signal. Kao dodatno upozorenje oglasi se zvučni signal.
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst: Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
CHECK BRAKE PADS (PROVJERITE KOČIONE OBLOGE) TOP UP WASH FLUID (NADOLITI VODU ZA PRANJE)

Žaruljice *  Poklopac prtljažnika* 

Kontrolna žaruljica  svijetli kod defektne žaruljice: Kontrolna žaruljica  svijetli ako je kod uključenog paljenja otvoren poklopac
prtljažnika.
• kod pritiska na kočnicu (stop-svjetlo),
• na svjetlima (kratko i/ili stražnje svjetlo). Kao dodatno upozorenje oglase se tri zvučna signala.

Kao dodatno upozorenje oglasi se zvučni signal.


Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst: Sustav kontrole za ispušne plinove 
LIGHTS FAILURE (ZAKAZIVANJE ŽARULJICA - SVJETLO!)
Kontrolna žaruljica  zasvijetli nakon uključivanja paljenja.
ili
Ako se kontrolna žaruljica nakon pokretanja motora ne ugasi ili zasvijetli odn. žmiga
BRAKE LIGHT FAILURE (ZAKAZIVANJE ŽARULJICA - STOP-SVJETLO!) tijekom vožnje, posrijedi je greška u konstrukcijskom elementu ispušnog sustava.
Procesor motora aktivira pomoćni program koji omogućuje da uz oprezan način
vožnje dospijete do najbliže specijalizirane servisne radionice.
Otvaranje vrata* 
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
Kontrolna žaruljica  svijetli, kada su otvorena jedna ili više vrata. EMISSIONS WORKSHOP! (ISPUŠNI PLINOVI - SERVISNA RADIONICA!)
Kod vozila s informativnim zaslonom ova kontrolna žaruljica zasvijetli i kod iskl-
jučenog paljenja. Kontrolna žaruljica se gasi otprilike 15 sekundi nakon zaključa- Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR)* 
vanja vozila.
Kod vozila bez informativnog zaslona se ova kontrolna žaruljica gasi nakon isključi- Kontrolna žaruljica  zasvijetli nakon paljenja motora na nekoliko sekundi.
vanja paljenja.
Pri procesu regulacije žmiga kontrolna žaruljica tijekom vožnje.
Pri isključenom ASR-u ili kod smetnje u sustavu neprekidno svijetli kontrolna žarul-
jica.
NKO A04 69.book Page 27 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 27

Pošto ASR radi u kombinaciji s ABS-om, kod otkazivanja ABS-a svijetli i kontrolna servisnu radionicu a način vožnje prilagodite smetnji, jer ne znate koliko je opsežna
žaruljica ASR-a. šteta.
Ostale informacije o ASR-u ⇒ strana 128, “Regulacija pogonskog proklizavanja Ako u ABS-u nastupi veća smetnja, dodatno se oglase tri zvučna upozorenja.
(ASR)*”.
Daljnje napomene o ABS-u ⇒ strana 130, “Antiblokadni sustav (ABS)*”.

Smetnja u čitavom kočionom uređaju


Elektronski program stabilizacije (ESP)* 
Ako kontrolna žaruljica ABS-a  zasvijetli zajedno s kontrolnom žaruljicom koči-
onog uređaja  (pri otpuštenoj ručnoj kočnici), nije samo ABS u kvaru, već i drugi
Kontrolna žaruljica  zasvijetli nakon paljenja motora na nekoliko sekundi.
dio kočionog uređaja ⇒ .
Sastavni dio ESP-a je i regulacija pogonskog proklizavanja (ASR), elektronska
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
blokada diferencijala (EDS) i antiblokadni sustav (ABS)..
STOP BRAKE FAULT SERVICE MANUAL (STOP! KOČNICE - SMETNJA -
Pri procesu regulacije žmiga kontrolna žaruljica tijekom vožnje.
UPUTE ZA UPORABU)
Pri isključenom ESP-u ili kod smetnje u sustavu neprekidno svijetli kontrolna žarul-
jica.
POZOR!
Pošto ESP radi u kombinaciji s ABS-om, kod otkazivanja ABS-a svijetli i kontrolna
žaruljica ESP-a. • Ukoliko kontrolna žaruljica kočionog uređaja  zasvijetli zajedno s
kontrolnom žaruljicom ABS-a , odmah zaustavite vozilo i provjerite
Ostale informacije o ESP-u ⇒ strana 127, “Elektronski program stabilizacije (ESP)*”. razinu kočione tekućine u spremniku ⇒ strana 161, “Kočiona tekućina”.
Elektronska blokada diferencijala (EDS)* Ukoliko je razina tekućine ispod oznake MIN, ne vozite dalje - opasnost od
nezgode! Potražite pomoć stručnjaka.
EDS je sastavni dio ESP-a. Smetnja u EDS-u signalizira se uključivanjem kontrolne
žaruljice ESP-a  u kombiniranom instrumentu. Potražite što prije specijaliziranu • Pri otvaranju poklopca motora i provjeri razine kočione tekućine uvažite
servisnu radionicu. Daljnje napomene o EDS-u ⇒ strana 129. napomene ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”.
• Ako je razina kočione tekućine u redu, tada je funkcija regulacije ABS-
sustava zakazala. Stražnji kotači tada kod kočenja mogu vrlo brzo blokirati.
Antiblokadni sustav (ABS)*  To pod određenim okolnostima može dovesti do zanošenja stražnjeg dijela
vozila - opasnost od proklizavanja! Oprezno se odvezite do sljedeće specija-
Kontrolna žaruljica  pokazuje funkcionalnost ABS-a. lizirane servisne radionice i dajte ukloniti kvar.
Kontrolna žaruljica zasvijetli nakon uključivanja paljenja odn. tijekom pokretanja na
nekoliko sekundi. Žaruljica se gasi nakon završetka automatskog postupka ispi-
Kočioni uređaj 
tivanja.

Smetnja ABS-a Kontrolna žaruljica  žmiga odn. svijetli kod preniske razine kočione tekućine,
Ako se kontrolna žaruljica ABS-a  nekoliko sekundi nakon paljenja ne ugasi ili kvara ABS-uređaja ili kod potegnute ručne kočnice.
uopće ne zasvijetli ili svijetli tijekom vožnje, uređaj nije u redu. Vozilo se koči samo Žmiga li kontrolna žaruljica  (kod otpuštene ručne kočnice), zaustavite vozilo i
s normalnim kočionim uređajem. Potražite što prije moguće specijaliziranu provjerite razinu kočione tekućine ⇒ .

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 28 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

28 Instrumenti i kontrolna svjetla

Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst: Sustav zračnih jastuka 


STOP BRAKE FLUID SERVICE MANUAL (STOP - KOČIONA TEKUĆINA -
UPUTE ZA UPORABU) Nadzor sustava zračnih jastuka

Kod smetnje ABS-a koja utječe na funkcije kočionog uređaja (npr. raspodjela sile Kontrolna žaruljica  zasvijetli nakon paljenja motora na nekoliko sekundi.
kočenja) svijetli kontrolna žaruljica ABS-a  zajedno s kontrolnom žaruljicom Ukoliko se kontrolna žaruljica ne ugasi ili za vrijeme vožnje zasvijetli odnosno
kočionog uređaja . Vodite računa o tome da je neispravan ne samo ABS nego i žmiga, posrijedi je smetnja u sustavu ⇒ . Isto vrijedi i ukoliko kontrolna žaruljica
drugi dijelovi kočionog sustava ⇒ . ne zasvijetli pri uključivanju paljenja.
Kao dodatno upozorenje oglase se tri zvučna signala. Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
Pri vožnji do najbliže specijalizirane servisne radionice morate se priviknuti na jače AIRBAG FAULT (GREŠKA ZRAČNOG JASTUKA)
pritiskanje papučice, duži hod papučice i veći prazan hod papučice kočnice.
Funkcijska pripravnost sustava zračnih jastuka elektronski se nadzire čak i kad je
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst: jedan zračni jastuk isključen.
STOP BRAKE FAULT SERVICE MANUAL (STOP - GREŠKA KOČNICA - UPUTE Suvozačev prednji zračni jastuk, odn. također i suvozačev bočni zračni jastuk
ZA UPORABU) isključen s ispitnim uređajem:
Ostale napomene o kočionom uređaju ⇒ strana 129, “Kočnice”. • Kontrolna žaruljica  sustava zračnih jastuka svijetli nakon uključivanja
paljenja 3 sekunde a zatim žmiga još 12 sekundi u intervalima od 2 sekunde.
Povučena ručna kočnica
Prednji odn. bočni zračni jastuk za suvozača je isključen s prekidačem (deak-
Kontrolna žaruljica  svijetli i kod potegnute ručne kočnice. Osim toga se zvučno
tiviranje zračnih jastuka)* u pretincu za odlaganje na suvozačevoj strani:
upozorenje oglasi ako najmanje 3 sekunde vozite brzinom iznad 6 km/h.
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
• Kontrolna žaruljica  zasvijetli nakon uključivanja paljenja motora na 3
sekunde.
HANDBRAKE ON (RUČNA KOČNICA PRITEGNUTA) • Ako su zračni jastuci isključeni, to se u središnjem dijelu instrumentne ploče
prikazuje svijetljenjem kontrolne žaruljice   (deaktiviran zračni
POZOR! jastuk) ⇒ strana 116.

• Pri otvaranju poklopca motora i provjeri razine kočione tekućine uvažite


napomene ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”. POZOR!
• Ako se kontrolna žaruljica kočionog uređaja  nekoliko sekundi nakon Ako je posrijedi smetnja, sustav zračnih jastuka odmah pregledajte u speci-
uključivanja paljenja ne ugasi ili tijekom vožnje zasvijetli, odmah zaustavite jaliziranoj servisnoj radionici. U protivnome postoji opasnost da se zračni
vozilo i provjerite razinu kočione tekućine u kompenzacijskom spremniku jastuci u sudaru ne aktiviraju.
⇒ strana 161, “Kočiona tekućina”. Ukoliko je razina tekućine ispod oznake
MIN, ne vozite dalje - opasnost od nezgode! Potražite pomoć stručnjaka.
Napomena
Ostale informacije o isključivanju zračnih jastuka ⇒ strana 115, “Isključiti zračni
jastuk”.
NKO A04 69.book Page 29 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Instrumenti i kontrolna svjetla 29

Žaruljica upozorenja na nevezani pojas* 

Kontrolna žaruljica  zasvijetli nakon uključivanja paljenja na nekoliko sekundi,


kao podsjetnik za vezanje sigurnosnih pojaseva.
Ako niste vezani, 6 sekundi će se oglasiti zvuk upozorenja.
Na zaslonu s informacijama* se prikazuje tekst:
FASTEN SEATBELT (VEZIVANJE POJASA)
Daljnje informacije o sigurnosnim pojasevima ⇒ strana 103, “Zašto sigurnosni
pojas?”.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 30 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

30 Otključavanje i zaključavanje

Otključavanje i zaključavanje

Ključevi Privjesak za ključeve


Na privjesku se nalazi broj ključa koji je potreban za naknadnu izradu ključa. Na
Opis osnovu tog broja možete kod Škoda servisnih radionica zatražiti rezervni ključ.
Privjesak s ključem s brojem biste trebali čuvati na posebnom i sigurnom mjestu
jer se kod gubitka ili oštećenja ključa novi može napraviti samo na osnovu tog broja.
Stoga kod prodaje vozila predajte kupcu i ovaj privjesak.

POZOR!
• Ukoliko napuštate vozilo - makar i privremeno - u svakom slučaju izvu-
cite ključ iz bravice. To naročito vrijedi, ukoliko djeca ostaju u vozilu. U
protivnom bi djeca mogla pokrenuti motor ili električnu opremu (npr. elek-
trične podizače prozora) - opasnost od nezgode!
Slika 17 Set ključeva bez
daljinskog upravljača • Izvucite ključ iz bravice tek kada se vozilo zaustavilo! U protivnom bi
blokada mogla nepredviđeno uklopiti - opasnost od nezgode!

Pripazite!
• Svaki ključ sadrži elektronske dijelove; stoga ga zaštitite od vlage i jakih
potresanja.
• Ključ održavajte čistim jer prljavština (tekstilna vlakna, prašina i sl.) mogu nega-
tivno utjecati na funkciju bravica i bravice za paljenje.

Slika 18 Ključ na radio- Napomena


signal Kod gubitka ključa za paljenje obratite se Škoda servisnoj radionici koja će Vam
nabaviti rezervni ključ.
Vozilo se isporučuje s dva ključa bez daljinskog upravljača ⇒ slika 17, odn. s dva
ista ključa s daljinskim upravljačem*. Ovisno o opremi izvedba ključa s daljinskim
upravljačem može biti različita ⇒ slika 18. Ti ključevi odgovaraju svim bravicama
vozila.
NKO A04 69.book Page 31 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Otključavanje i zaključavanje 31

Mijenjanje baterije ključa – Izvadite praznu bateriju iz poklopca kućišta.


– Stavite novu bateriju. Pritom obratite pozornost na to, da oznaka “+”
na bateriji bude okrenuta prema dolje. Ispravno postavljanje polova je
prikazano na poklopcu kućišta odašiljača.
– Poklopac s umetnutom baterijom postavite na kućište odašiljača i
zatim stisnite oba dijela.
– Kućište odašiljača stavite u dio s ključem tako da oba dijela uklope
Slika 19 Odvajanje jedan u drugi.
ključa s daljinskim
upravljačem na radiosi-
gnal Ekološka napomena
Praznu bateriju morate odložiti u skladu sa zaštitom okoliša.

Napomena
• Rezervna baterija mora odgovarati specifikaciji originalne baterije.
• Ukoliko nakon zamjene baterije vozilo ne možete otključati, odnosno zaključati
daljinskim upravljačem na radiovalove, potrebno je sinkronizirati uređaj
⇒ strana 38.

Slika 20 Poklopac
B1Z-0042H kućišta odašiljača Elektronska blokada protiv otuđenja (blokada motora) 
Elektronsko osiguranje protiv otuđenja sprječava neovlašteno
Svaki ključ na radiosignal sadrži bateriju koja je smještena u poklopcu A
B pokretanje Vašeg vozila.
kućišta odašiljača ⇒ slika 19. Preporučamo Vam da bateriju zamijenite u
U glavi ključa nalazi se elektronski čip. Uz pomoć čipa se osiguranje protiv otuđenja
Škoda servisnoj radionici. No, ukoliko istrošenu bateriju želite zamijeniti pri umetanju ključa u bravicu za paljenje automatski deaktivira. Kada ključ izvučete
sami, postupite na sljedeći način: iz bravice za paljenje, elektronska blokada protiv otuđenja se automatski aktivira.
– Otklopite ključ.
A ⇒ slika 19 od kućišta
– S odvijačem oprezno odvojite ključ A Napomena
odašiljača A
B . Motor se može pokrenuti samo s ispravno kodiranim, originalnim Škoda ključem
⇒ strana 25.
– Skinite poklopac kućište odašiljača ⇒ slika 20 u smjeru strelice.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 32 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

32 Otključavanje i zaključavanje

Zaključavanje Osigurač za djecu


Osigurač za djecu sprječava otvaranje stražnjih vrata iznutra.
Za vozila bez centralnog zaključavanja vrijedi:

Zaključavanje izvana
Kod otključavanja ili zaključavanja sigurnosna tipka A
A u vratima pomiče se prema
gore ili prema dolje ⇒ strana 35,slika 23.

Zaključavanje iznutra
Sva zaključana vrata vozila treba osigurati iznutra utiskivanjem sigurnosnih tipki.
Kada su sigurnosne tipke utisnute, vrata se ne mogu otvoriti izvana. Vrata vozila
mogu se otvoriti iznutra kako slijedi:
• Pritiskom na ručicu za otvaranje vrata ona se otključavaju. Slika 21 Osigurač za
djecu u stražnjim vratima
• Kod ponovnog aktiviranja ručice za otvaranje vratiju ona se otvaraju.

Stražnja vrata su opremljena osiguračem za djecu. Osigurač za djecu se


Napomena uključuje i isključuje s ključem vozila.
• Otvorena vozačeva vrata ne mogu se zaključati preko sigurnosne tipke. Time se
sprječava mogućnost ostanka ključa u zaključanom vozilu. Uključivanje osigurača za djecu
• Otvorena bočna vrata straga i vrata na suvozačevoj strani treba zaključati utiski- – Okrenite s ključem vozila prorez na stražnjim vratima u smjeru strelice
vanjem sigurnosne tipke i zatvaranjem vrata.
⇒ slika 21.
• Obratite pozornost na sigurnosne napomene ⇒ u “Opis” na stranici 33.
Isključivanje osigurača za djecu
– Okrenite prorez s ključem vozila udesno u smjeru suprotnom od stre-
lice.

Kod uključenog osigurača za djecu je ručica za otvaranje vrata blokirana iznutra.


Vrata možete otvoriti samo izvana.
NKO A04 69.book Page 33 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Otključavanje i zaključavanje 33

Centralno zaključavanje*
POZOR!
Opis • Zaključana vrata sprječavaju nehotimično otvaranje kod izvanredne
situacije (nezgode). Zaključana vrata sprječavaju i neželjnu provalu izvana -
Pri otvaranju i zatvaranju se centralno zajedno otključavanju ili zaključavaju sva npr. na križanjima. No, zaključana vrata otežavaju pomagačima ulazak u
vrata. Poklopac prtljažnika se kod otvaranja otključava. On se može otvoriti priti- vozilo u slučaju nesreće - opasnost po život!
skom ruke iznad registarske oznake.
Rukovanje centralnim zaključavanjem moguće je: Napomena
• izvana s ključem vozila ⇒ strana 34, • Nakon zaključavanja vozila pogledajte da li su sigurnosni gumbi u prednjim
vratima spušteni. Kod vozila s centralnim zaključavanjem u stražnjim vratima nema
• s tipkama za centralno zaključavanje ⇒ strana 35,
sigurnosnih gumba.
• sa sigurnosnim tipkama u prednjim vratima A
A ⇒ strana 35,slika 23 (samo
• Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka, iznutra zaključana vrata se auto-
zaključavanje),
matski otključavaju kako bi pomagačima omogućila pristup u vozilo.
• s daljinskim upravljačem ⇒ strana 37.
• Kod prestanka rada centralnog zaključavanja s ključevima se mogu otkl-
Komforno rukovanje prozorima jučati/zaključati samo prednja vrata. Stražnjim vratima može se rukovati manu-
alno.
Kod otključavanja i zaključavanja vozila možete otvoriti i zatvoriti električno aktivi-
rane prozore ⇒ strana 40, “Komforno rukovanje prozorima”. − Zaključavanje vrata u nuždi ⇒ strana 35.

Pojedinačno otvaranje vratiju*


Ova funkcija omogućuje otključavanje samo vozačevih vrata. Ostala vrata ostaju Safe-osigurač
zaključana i otključavaju se tek nakon ponovne naredbe (otključavanje). Pojedi-
načno otvaranje vratiju može se aktivirati tek nakon prekodiranja procesora Centralno zaključavanje je opremljeno safe-osiguračem. Kada vozilo zaključavate
centralnog zaključavanja. Ovaj postupak se obavlja u Škoda servisnoj radionici koja izvana bravice vratiju će se automatski blokirati. Sigurnosne tipke se ne mogu izvući.
će Vam o tome dati pobliže informacije. Kontrolna žaruljica u vozačevim vratima treperi. S ručicom vratiju ne možete otvo-
riti vrata niti iznutra niti izvana. Na taj način su otežani pokušaji provale u vozilo.
Automatsko zaključavanje*
Safe-osigurač možete deaktivirati. U tu svrhu vozilo treba ključem ili ključem na
Sva vrata i poklopac prtljažnika se automatski zaključavaju od brzine od otprilike 15 radiosignal u roku od 2 sekunde zaključati dva puta.
km/h.
Ako je safe-osigurač stavljen van funkcije, kontrolna žaruljica pored sigurnosnog
Vozilo se ponovno automatski otključava kada izvučete ključ iz brave za paljenje. gumba A A u vozačevim vratima neće žmigati ⇒ strana 35,slika 23. No, to ne vrijedi
Povrh toga vozilo može otključati vozač pritiskom na tipku centralnog zaključavanja u slučaju aktiviranog alarmnog uređaja protiv krađe*, jer kontrolna žaruljica poka-
 ili povlačenjem ručice za otvaranje vratiju. zuje da je uređaj aktivan.
Po želji se centralno zaključavanje u Škoda servisnoj radionici može prebaciti na Kod sljedećeg otključavanja i zaključavanja vozila će Safe-osigurač biti ponovno u
automatsko zaključavanje. funkciji.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 34 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

34 Otključavanje i zaključavanje

Ako je vozilo zaključano, a Safe-osigurač deaktiviran vrata možete otvoriti iznutra • Safe-osigurač će se deaktivirati.
na sljedeći način: • Prozori se otvaraju, sve dok se ključ drži u položaju za otvaranje.
• Pritiskom na ručicu za otvaranje vrata ona se otključavaju. • Kontrolna žaruljica u vozačevim vratima prestaje žmigati kad vozilo nije oprem-
• Kod ponovnog aktiviranja ručice za otvaranje vratiju ona se otvaraju. ljeno alarmnim uređajem protiv krađe* ⇒ strana 38.

POZOR! Napomena
Ako je vozilo opremljeno alarmnim uređajem protiv krađe* morate nakon otva-
Kod vozila koja su zaključana izvana s aktiviranim Safe-osiguračem u vozilu
ranja vratiju u roku od 15 sekundi ključ staviti u bravicu i uključiti paljenje kako biste
ne smiju ostati osobe niti životinje jer se iznutra ne mogu otvoriti niti vrata
deaktivirali alarmni uređaj. Ukoliko se u roku od 15 sekundi ne uključi paljenje,
niti prozori. Zaključana vrata otežavaju pomagačima ulazak u vozilo u
tada će se aktivirati alarm.
slučaju nesreće, što je opasno po život!

Otključavanje pomoću ključa Zaključavanje pomoću ključa

– Okrenite ključ u bravi vozačevih vrata udesno u položaj za zaključa-


B ⇒ slika 22.
vanje A

• Zaključavaju se sva vrata i poklopac prtljažnika (sigurnosni gumbi u prednjim


vratima se moraju spustiti prema dolje).
• Unutarnja svjetla uključena na kontakt vratiju se gase.
• Prozori i električni pomični/podizni krov* se zatvaraju sve dok se ključ drži u
položaju za zatvaranje.
Slika 22 Položaji ključa
pri otključavanju i zakl-
• Safe-osigurač će se odmah aktivirati.
B1Z-0042H jučavanju • Kontrolna žaruljica u vozačevim vratima počinje treptati.

– Okrenite ključ u bravi vozačevih vrata u položaj za otvaranje A


A ulijevo Napomena
⇒ slika 22. Otvorena vozačeva vrata ne mogu se zaključati. Ona se nakon zatvaranja moraju
zasebno zaključati.
– Povucite ručicu vratiju i otvorite vrata.

• Sva vrata se otključavaju (sigurnosni gumbi u prednjim vratima se moraju


pomaknuti prema gore).
• Poklopac prtljažnika će se otključati.
• Unutarnja svjetla uključena na kontakt vratiju svijetle.
NKO A04 69.book Page 35 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Otključavanje i zaključavanje 35

Tipke centralnog zaključavanja


POZOR!
Centralno zaključavanje funkcionira i pri isključenom paljenju. Sva vrata i
poklopac prtljažnika se zaključavaju. No, budući je da pri zaključanim
vratima u slučaju nužde otežana pomoć izvana, nikada ne ostavljajte djecu
bez nadzora u vozilu. Zaključana vrata otežavaju pomagačima ulazak u
vozilo u slučaju nesreće, što je opasno po život!

Napomena
• Ako je aktiviran safe-osigurač tada su ručica za otvaranje vrata i tipke centralnog
Slika 23 tipke za zaključavanja van funkcije.
centralno zaključavanje
• Na slici ⇒ slika 23 prikazane su komande u vozilima koja su opremljena
komfornim rukovanjem prozorima*⇒ strana 39.
Ako vozilo nije zaključano izvana, moguće ga se otključati odn. zaključati
s tipkama A1 iA 2 , i kada je paljenje isključeno.
Zaključavanje stražnjih vrata
Zaključavanje svih vrata i poklopca prtljažnika
– Pritisnite tipku A
1 ⇒ slika 23 ili sigurnosnu tipku A
A u prednjim
vratima prema dolje.

Otključavanje svih vrata i poklopca prtljažnika


– Pritisnite tipku A
2 ⇒ slika 23.

Ako je vozilo zaključano s tipkom A


1 , vrijedi sljedeće:

• Otvaranje vratiju i poklopca prtljažnika izvana nije moguće (sigurnost, npr. kod Slika 24 Stražnja vrata:
zaključavanje vrata u
zaustavljanja na križanju). nuždi
• Vrata možete iznutra pojedinačno otključati i otvoriti povlačenjem ručice za
otvaranje vrata.
Na čeonoj strani stražnjih vrata nalazi se mehanizam za zaključavanje u
• Kad su vozačeva vrata otvorena (nakon aktiviranja funkcije zaključavanja u nuždi, koji se vidi nakon otvaranja vrata. (Vrijedi samo za vozila s
prekidaču centralnog zaključavanja) ona se ne mogu zaključati, kako bi se spriječilo
centralnim zaključavanjem.)
da nehotice ostavite ključ u vozilu. Nakon zatvaranja, vrata morate zasebno zakl-
jučati.
Zaključavanje
• Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka, iznutra zaključana vrata se auto-
matski otključavaju, kako bi pomagačima omogućila pristup u vozilo. A ⇒ slika 24.
– Demontiratjte zaslon A

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 36 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

36 Otključavanje i zaključavanje

– Umetnite ključ u otvor ispod zaslona i pritisnite ručicu za fiksiranje A


B Poklopac prtljažnika kod vozila bez centralnog zaključavanja
prema unutra do kraja. Poklopac prtljažnika otvara se povlačenjem ručice pored vozačevog
sjedala⇒ slika 25 i podizanjem poklopca prtljažnika.
– Ponovno umetnite zaslon.
Poklopac prtljažnika zatvara se laganim zaklapanjem.
Nakon zaključavanja vrata se više ne mogu otvoriti izvana. Kod neaktivirane zaštite Ako poklopac prtljažnika nije potpuno zatvoren otvorite ga povlačenjem ručice i
za djecu moguće je dvostrukim povlačenjem ručice vrata otvoriti izvana. Kod akti- podignite poklopac prema gore. Nakon toga malo snažnije zatvorite poklopac
virane zaštite za djecu potrebno je osim dvostrukog povlačenja unutrašnje ručice prtljažnika.
vrata otvoriti još i izvana.
Poklopac prtljažnika kod vozila s centralnim zaključavanjem
Nakon otključavanja vozila s ključem, odn. s daljinskim upravljačem na radiosi-
Poklopac prtljažnika
gnal* poklopac prtljažnika moguće je otvoriti aktiviranjem ručice iznad registra-
cijske oznake ⇒ slika 26.
Poklopac prtljažnika može se otvoriti i pritiskanjem tipke na daljinskom upravljaču
kod isključenog paljenja. Pritom tipku na daljinskom upravljaču treba pritiskati
dulje od jedne sekunde. Poklopac prtljažnika se otvara, a upozoravajući sustav
protiv krađe* se deaktivira. Nakon zaključavanja poklopca prtljažnika upozorava-
jući sustav protiv krađe ponovno se aktivira.
Poklopac prtljažnika zatvara se laganim zaklapanjem.
Ako poklopac prtljažnika nije potpuno zatvoren otvorite ga pritiskanjem ručice i
Slika 25 Ručica za
deblokiranje poklopca podignite poklopac prema gore. Nakon toga malo snažnije zatvorite poklopac
prtljažnika prtljažnika.

POZOR!
• Provjerite da li je nakon zatvaranja poklopca zapor dobro uhvatio. Inače
bi se poklopac prtljažnika mogao otvoriti tijekom vožnje - opasnost od
nezgoda!
• Nikada ne vozite s prislonjenim ili otvorenim stražnjim poklopcom, jer bi
u unutrašnjost vozila mogli dospijeti ispušni plinovi - opasnost od trovanja!
• Prilikom zatvaranja poklopca prtljažnika ne pritišćite stražnje staklo jer
Slika 26 Ručica bi moglo puknuti - opasnost od ozljeda!
poklopca prtljažnika
NKO A04 69.book Page 37 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Otključavanje i zaključavanje 37

• Kad centralno zaključavanje, odn. alarmni uređaj protiv krađe reagiraju na


Napomena daljinski upravljač tek na udaljenosti manjoj od 3 m, baterija se mora zamijeniti.
• Nakon zatvaranja poklopca prtljažnika on će se u roku od 5 sekundi auto- Preporučamo Vam da baterije zamijenite u Škoda servisnoj radionici.
matski zaključati i aktivirat će se alarmni uređaj protiv krađe*. To vrijedi samo
kad je poklopac prtljažnika prije zatvaranja bio zaključan.
Otključavanje i zaključavanje vozila
• Prilikom kretanja i dostizanja brzine više od 5 km/h deaktivira se funkcija ručice
iznad registracijske oznake. Nakon zaustavljanja i otvaranja nekih od vrata funkcija
ručice se ponovno aktivira.

Daljinsko upravljanje*
Opis

S daljinskim upravljanjem možete:


• otključati i zaključati vozilo,
Slika 27 Ključ na radio-
signal
• otključati poklopac prtljažnika.
Odašiljač s baterijom je smješten u dršku glavnog ključa. Prijamnik se nalazi u
unutrašnjem prostoru vozila. Područje djelovanja daljinskog upravljača je cca. 10
m. Kod slabe baterije će se domet daljinskog upravljača smanjiti.
Glavni ključ ima otklopivi ključ koji služi za ručno otključavanje i zaključavanje
vozila, te za pokretanje motora.
Ukoliko ste zamijenili ključ novim, te nakon popravka ili zamjene prijamnika, uređaj
se mora inicijalizirati u Škoda servisnoj radionici. Tek tada možete ponovno koristiti
daljinski upravljač.
Slika 28 Ključ na radio-
signal
Napomena
• Pri uključenom paljenju se daljinski upravljač automatski deaktivira. Ključ na radiosignal različit je ovisno o opremi vozila.
• Na funkciju daljinskog upravljača može privremeno negativno utjecati skupina
odašiljača koja se nalazi u blizini vozila i radi u istom frekvencijskom području (npr. Otključavanje vozila 
mobilni telefon, televizijski odašiljač). – Pritišćite tipku A
1 otprilike 1 sekundu.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 38 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

38 Otključavanje i zaključavanje

Zaključavanje vozila 
POZOR!
– Pritišćite tipku A
2 otprilike 1 sekundu.
Kod vozila koja su zaključana izvana s aktiviranim Safe-osiguračem u vozilu
Deaktiviranje safe-osigurača ne smiju ostati osobe jer se iznutra ne mogu otvoriti niti vrata niti prozori.
Zaključana vrata otežavaju pomagačima ulazak u vozilo u slučaju nesreće,
– Pritisnite dvaput u 2 sekunde tipku A
2 . Ostale informacije
što je opasno po život!
⇒ strana 33.

Otključavanje poklopca prtljažnika  Napomena


4 otprilike 1 sekundu ⇒ strana 37,slika 28.
– Pritišćite tipku A • Pritisnite daljinski upravljač na radiosignal samo kad su vrata i poklopac
prtljažnika zatvoreni i kad je vozilo u Vašem vidokrugu.
Otklapanje ključa • U vozilu ne bi trebalo aktivirati tipku za zaključavanje  na glavnom ključu prije
umetanja ključa u bravu paljenja, kako se vozilo ne bi nehotice zaključalo i dodatno
– Pritisnite tipku A
3 .
uključio alarmni uređaj protiv krađe*. Ukoliko se to ipak dogodi, valja pritisnuti
tipku za otključavanje  glavnog ključa.
Zaklapanje ključa
– Pritisnite tipku A
3 i zaklopite metalni dio ključa u kućište.
Sinkroniziranje daljinskog upravljača
Kada žmigavci dva puta zažmigaju, vozilo je otključano. Otključava li se vozilo
tipkom A 1 i unutar sljedećih 30 sekundi se ne otvore niti jedna vrata ili poklopac Ako se vozilo kod pritiska na daljinski upravljač ne može otključati, tada se možda
prtljažnika, vozilo se automatski ponovno zaključava. Ova funkcija sprječava kôd daljinskog upravljača i procesor u vozilu ne poklapaju. Do toga može doći kad
neovlašteno, trajno otključavanje vozila. ste tipke daljinskog upravljača pritiskali više puta izvan područja djelovanja uređaja
Tijekom ovih 30 sekundi je safe-osigurač s alarmnim uređajem protiv krađe* van ili kad je zamijenjena baterija daljinskog upravljača.
funkcije. Stoga je potrebno sinkronizirati kôd na sljedeći način:
Kod vozila s pojedinačnim otvaranjem vrata s jednim pritiskom na tipku A 1 otkl- • Pritisnite željenu tipku na daljinskom upravljaču.
jučavaju samo vozačeva vrata, a dvostrukim pritiskom na tipku čitavo vozilo
• Nakon pritiska na tipku trebate u roku od 1 minute otključati vrata ključem.
⇒ strana 33.
Pri otključavanju i zaključavanju vozila se automatski uključuju, odnosno isključuju
i unutrašnja svjetla na kontakt vratiju. Alarmni uređaj protiv krađe*
Ispravno zaključano vozilo će se signalizirati jednokratnim žmiganjem žmigavaca.
Alarmni uređaj protiv krađe povećava zaštitu od pokušaja provale u vozilo. Kod
Ukoliko bljesak izostane, provjerite vrata, poklopac prostora motora i poklopac
pokušaja provale u vozilo, uređaj emitira zvučne i vizualne signale upozorenja.
prtljažnika. Kada vrata, poklopac prostora motora ili poklopac prtljažnika kod akti-
viranog alarmnog uređaja protiv krađe* ostanu otvoreni, žmigavci će žmigati tek
kad se vrata i poklopci zatvore.
NKO A04 69.book Page 39 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Otključavanje i zaključavanje 39

Kako se uključuje uređaj? Isključivanje nadzora unutarnjeg prostora


Alarmni uređaj protiv krađe se automatski aktivira pri zaključavanju vozila ključem Postupak isključivanja i uključivanja nadzora unutrašnjeg prostora isti je kao i kod
na zatvorenim vozačevim vratima ili daljinskim upravljačem. On se aktivira otprilike deaktiviranja/aktiviranja safe-osiguranja ⇒ strana 33.
30 sekundi nakon zaključavanja.
Ova funkcija omogućuje primjerice da u vozilu ostanu životinje.
Kako se isključuje uređaj za upozoravanje?
Alarmni uređaj protiv krađe se isključuje pri otključavanju vozila isključivo uz Napomena
uporabu daljinskog upravljača. Ne otvori li se vozilo unutar 30 sekundi nakon emiti-
• Vijek trajanja sirene alarma iznosi 5 godina. Pobliže informacije možete dobiti
ranja signala tada će se alarmni uređaj ponovno aktivirati.
kod Vašeg Škoda partnera.
Kada se vozilo otključava ključem na vozačevim vratima, nakon otključavanja vrata • Kako bi se osiguralo potpuno funkcioniranje alarmnog uređaja, prije
se u roku od 15 sekundi mora staviti ključ u bravicu za paljenje i uključiti paljenje, napuštanja vozila provjerite, da li su sva vrata, prozori i električni pomični/podizni
kako bi se deaktivirao alarmni uređaj protiv krađe. Ukoliko se u roku od 15 sekundi krov* zatvoreni.
ne uključi paljenje, tada će se aktivirati alarm.
• Kodiranje daljinskog upravljača na radiosignal i dio za prijam isključuju
Kad se aktivira alarm? korištenje daljinskog upravljača drugih vozila.
Na zaključanom vozilu se nadziru sljedeća sigurnosna područja:
• poklopac prostora motora, Električni podizači prozora*
• poklopac prtljažnika,
• vrata, Prekidači
• bravica paljenja,
• unutrašnji prostor vozila*3) ,
• pad mrežnog napona.
Otspoji li se jedan od polova akumulatora kod aktiviranog alarmnog uređaja, on će
se odmah aktivirati.

Kako se isključuje alarm?


Alarm ćete isključiti tako da vozilo otključate daljinskim upravljačem ili uključite
paljenje.
Slika 29 Tipke u
vozačevim vratima

Električni podizači prozora funkcioniraju samo pri uključenom paljenju.


3) Alarm se aktivira uslijed pokreta u unutrašnjosti vozila ili kod pokušaja krađe radiouređaja.
Unutrašnji prostor u stražnjem dijelu vozila se u određenim uvjetima ne nadzire u potpunos-
ti.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 40 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

40 Otključavanje i zaključavanje

Otvaranje prozora POZOR! Nastavak


– Prozori se otvaraju laganim pritiskom na tipku u vratima. Nakon
otpuštanja tipke će se postupak zaustaviti. • Sustav je opremljen ograničenjem sile. U slučaju prepreke će se
postupak zatvaranja zaustaviti, a prozor će se ponovno otvoriti. Oprezno
– Pritiskom na tipku u vozačevim vratima do graničnika će se prozor zatvarajte prozore! U protivnom možete uzrokovati znatna prignječenja!
automatski u potpunosti otvoriti. Kod ponovnog pritiska na tipku, • Ako na stražnjim sjedalima prevozite djecu preporučamo da električne
prozor će se odmah zaustaviti. podizače prozora stražnjih vratiju stavite van funkcije A
S
⇒ strana 39,slika 29.
Zatvaranje prozora
– Prozor se može zaustaviti laganim povlačenjem tipke. Nakon Napomena
otpuštanja tipke će se postupak zaustaviti. • Kad isključite paljenje možete prozore otvarati ili zatvarati još cca. 10 minuta. Za
– Povlačenjem tipke u vozačevim vratima do graničnika će se prozor to vrijeme neće funkcionirati automatsko zatvaranje prozora. Kad otvarate
automatski u potpunosti zatvoriti. Kod ponovnog povlačenja preki- vozačeva ili suvozačeva vrata, podizači prozora su potpuno isključeni.
dača, prozor će se odmah zaustaviti. • Za prozračivanje unutarnjeg prostora vozila tijekom vožnje koristite postojeći
sustav grijanja/klime/prozračivanja. Ako su prozori otvoreni prašina kao i druga
Prekidači za pojedinačne prozore nalaze se u naslonu za ruke u vozačevim vratima prljavština mogu dospjeti u vozilo a kod određenih brzina mogu dodatno nastati
⇒ strana 39,slika 29, suvozačevim vratima i stražnjim vratima*. zvukovi vjetra.

Tipke podizača prozora u naslonu za ruke u vozačevim vratima


A
A Tipka za podizač prozora u vozačevim vratima, Komforno rukovanje prozorima
A
B Tipka za podizač prozora u suvozačevim vratima
Kod otključavanja i zaključavanja vozila možete električne prozore otvo-
A
C Tipka za podizač prozora u stražnjim desnim vratima* riti i zatvoriti na sljedeći način (pomični krov samo zatvoriti).
A
D Tipka za podizač prozora u stražnjim lijevim vratima*
Otvaranje prozora ključem
A
S Sigurnosni prekidač*
– Držite ključ u bravici vozačevih vrata u položaju za otvaranje tako
Sigurnosni prekidač* dugo, dok se ne otvore svi prozori.
Pritiskom na sigurnosni prekidač AS ⇒ strana 39,slika 29 možete prekidače podi-
zača prozora u stražnjim vratima staviti van funkcije. Ponovnim pritiskom na sigur- Zatvaranje prozora ključem
nosni prekidač AS su tipke podizača prozora u stražnjim vratima opet u funkciji.
– Držite ključ u bravici vozačevih vratiju u položaju za zatvaranje tako
dugo, dok se ne zatvore svi prozori.
POZOR!
Puštanjem ključa moguće je odmah prekinuti otvaranje ili zatvaranje prozora.
• Ukoliko vozilo zaključavate izvana, u vozilu ne smiju ostati osobe, jer se
prozori u slučaju nužde više ne mogu otvoriti iznutra.
NKO A04 69.book Page 41 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Otključavanje i zaključavanje 41

Električni pomični/podizni krov*


POZOR!
• Tijekom komfornog rukovanja nije aktivno ograničenje sile ⇒ u Opis
“Prekidači” na stranici 39.
• Oprezno zatvarajte prozore! U protivnom možete uzrokovati znatna
prignječenja!

Smetnje u funkcioniranju

Električni podizači prozora van funkcije


Ukoliko je akumulator vozila otspojen i ponovno spojen, električni podizači
prozora su van funkcije. Sustav se mora aktivirati. Funkciju ćete ponovno osposobiti
na sljedeći način:
• držite ključ u bravici vozačevih vratiju u položaju za zatvaranje tako dugo, dok
Slika 30 Regulator za
se ne zatvore svi prozori, električni
• otpustite ključ, pomični/podizni krov
• ponovno držite ključ još otprilike 3 sekunde u položaju za zatvaranje.
Pomičnim/podiznim krovom se rukuje prekidačem ⇒ slika 30, a krov funkcionira
Vožnja u zimskim uvjetima
samo pri uključenom paljenju. Regulator ima više utornih položaja.
U zimsko doba pri zatvaranju prozora uslijed zaleđivanja može doći do većeg
otpora; prozor će se kod zatvaranja zaustaviti i spustiti za par centimetara. Kad isključite paljenje možete pomični/podizni krov otvarati ili zatvarati još cca. 10
minuta. No, čim otvorite jedna od prednjih vratiju, pomični/podizni krov više ne
Kako bi se prozor mogao zatvoriti valja učiniti sljedeće: možete otvarati niti zatvarati.
• držite ključ u bravici vozačevih vratiju u položaju za zatvaranje tako dugo, dok
se ne zatvore svi prozori,
Napomena
• ponovite ovaj ciklus kad se prozor zaustavi.
• Ako je akumulator vozila otspojen i ponovno spojen može se dogoditi da se
pomični/podizni krov ne zatvori u potpunosti. Stoga regulator morate staviti u
POZOR! položaj A
A i pritiskati ga sprijeda otprilike 10 sekundi.

• Tijekom zatvaranja prozora nije aktivno ograničenje sile ⇒ u “Preki-


• Nakon svakog aktiviranja u slučaju nužde (s ručicom), pomični/podizni krov se
mora dovesti u osnovni položaj. Stoga regulator morate staviti u položaj A
A i priti-
dači” na stranici 39.
skati ga sprijeda otprilike 10 sekundi.
• Oprezno zatvarajte prozore! U protivnom možete uzrokovati znatna
prignječenja!

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 42 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

42 Otključavanje i zaključavanje

Pomicanje i podizanje pritišćete sprijeda ili straga tako dugo dok se pomični/podizni krov u potpunosti ne
zatvori ⇒ .
Komforni položaj
C ⇒ strana 41,slika 30.
– Okrenite regulator u položaj A POZOR!
Oprezno zatvorite pomični/podizni krov - opasnost od nezgode!
Potpuno otvaranje
– Okrenite regulator u položaj A
B i držite ga u ovom položaju (opružni
položaj). Komforno rukovanje

Podizanje Otvoreni pomični/podizni krov možete zatvoriti i izvana.


– Okrenite regulator u položaj A
D . – Držite ključ u bravici vozačevih vratiju u položaju za zatvaranje tako
dugo, dok se ne zatvori pomični/podizni krov ⇒ .
U komfornom položaju su zvukovi vjetra manji, nego kod potpuno otvorenog
krova. Nakon puštanja ključa će se postupak zaustaviti.
Zaslon protiv sunca se pri otvaranju krova također automatski otvara. Zaslon kod
zatvorenog pomičnog/podiznog krova možete zatvoriti ili otvoriti rukom.
POZOR!
Oprezno zatvorite pomični/podizni krov - opasnost od nezgode! Kod
Pripazite! komfornog zatvaranja, zaštita od preopterećenja ne funkcionira.
Tijekom zimskog perioda morate prije otvaranja ukloniti eventualni led i snijeg u
području pomičnog/podiznog krova kako biste spriječili oštećenje mehanizma za
otvaranje i brtve. Aktiviranje u slučaju nužde

Zatvaranje

Zatvaranje/otvaranje pomičnog/podiznog krova


A ⇒ strana 41,slika 30.
– Okrenite regulator u položaj A

Sigurnosno zatvaranje
Pomični/podizni krov je opremljen zaštitom od preopterećenja. Pomični/podizni
Slika 31 Isječak iz svoda
krov se zaustavlja i vraća nekoliko centimetara kada se ne može zatvoriti uslijed
krova: Aktiviranje u
neke prepreke (npr. leda). Pomični/podizni krov možete zatvoriti u potpunosti bez slučaju nužde
zaštite od preopterećenja, kad regulator u položaju A A ⇒ strana 41,slika 30
NKO A04 69.book Page 43 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Otključavanje i zaključavanje 43

Kod neispravnog uređaja možete pomični/podizni krov zatvoriti odn.


otvoriti rukom.
– Pažljivo pomoću odvijača skinite plastični poklopac.
– Umetnite unutrašnji šestokutni ključ, br.4 do kraja u otvor i zatvorite,
odn. otvorite pomični/podizni krov.
– Ponovno umetnite plastični poklopac.
– Dajte ukloniti smetnju u jednoj od specijaliziranih servisnih radionica.

Napomena
Nakon svakog aktiviranja u slučaju nužde (s unutrašnjim šestokutnim ključem),
pomični/podizni krov se mora dovesti u osnovni položaj. Stoga regulator morate
A ⇒ strana 41,slika 30 i pritiskati ga sprijeda otprilike 10
staviti u položaj A
sekundi.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 44 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

44 Svjetlo i vidljivost

Svjetlo i vidljivost

Svjetlo Kod vozila s upravljačem na desnoj strani* raspored prekidača djelomice je drug-
ačiji od onog prikazanog na ⇒ slika 32. Simboli koji označavaju položaje prekidača
su doduše isti.
Uključivanje i isključivanje svjetla
Kod nekih zemalja kod uključenog paljenja dodatno uz pozicijska svjetla svijetle i
kratka svjetla slabije jačine.

POZOR!
Nikada nemojte voziti s pozicijskim svjetlom - opasnost od nezgode! Pozi-
cijsko svjetlo nije dovoljno jako za dovoljno osvjetljavanje ceste ili da bi Vas
drugi sudionici u prometu uočili. Stoga u mraku ili loše vidljivosti uvijek
uključite kratko svjetlo.

Slika 32 Instrumentna
ploča: prekidač za svjetlo Napomena
• Ako pri uključenim svjetlima izvadite ključ paljenja iz brave i otvorite vozačeva
vrata, oglasiti će se upozoravajući signal.
Uključivanje pozicijskih svjetala
• Zatvaranjem vozačevih vrata (paljenje isključeno) isključuje se upozoravajući
– Okrenite prekidač za svjetlo ⇒ slika 32 u položaj . signal preko kontakta u vratima. Vozilo se možete parkirati sa uključenim pozi-
cijskim svjetlima.
Uključivanje kratkih i dugih svjetala 
• Ako vozilo parkirate na duže vrijeme, preporučamo gašenje svih svjetala odn.
– Okrenite prekidač za svjetlo u položaj . možete ostaviti uključena samo pozijska svjetla.
– Pritisnite ručicu za uključivanje dugih svjetala naprijed • Kod korištenja navedenih svjetala pridržavajte se zakonskih odredaba.
⇒ strana 46,slika 36. • U hladnim odn. vlažnim vremenskim uvjetima glavna svjetla mogu iznutra biti
privremeno zamagljena.
Isključivanje svih svjetala − Uzrok tome je razlika u temperaturi s unutarnje i vanjske strane stakla
– Okrenite prekidač za svjetlo u položaj O. glavnog svjetla.
− Kod uključenog svjetla za vožnju se površina za izlaz svjetla nakon kratkog
Kratko svjetlo svijetli samo pri uključenom paljenju. Tijekom pokretanja motora i vremena odmagli. Staklo glavnih svjetala eventualno još može biti zamagljeno
nakon isključivanja paljenja će se kratko svjetlo automatski isključiti, svijetlit će na rubnim područjima.
samo pozicijsko svjetlo.
− To se može dogoditi i na stražnjim svjetlima i žmigavcima.
− No to ne utječe na vijek trajanja uređaja za osvjetljenje.
NKO A04 69.book Page 45 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Svjetlo i vidljivost 45

Glavna svjetla za maglu * Osvjetljenje instrumenata * 


Možete regulirati jačinu osvjetljenja instrumenata.
Uključivanje svjetala za maglu 
– Najprije okrenite prekidač u položaj  ili  ⇒ strana 44,slika 32.
– Izvucite prekidač svjetla do prvog utora A
A .

Pri uključenim stražnjim svjetlima za maglu u kombiniranom instrumentu zasvijetli


kontrolna žaruljica  ⇒ strana 21.

Stražnje svjetlo za maglu 


Slika 33 Instrumentna
ploča: osvjetljenje
Uključivanje stražnjeg svjetla za maglu  instrumenata

– Najprije okrenite prekidač u položaj  ili  ⇒ strana 44,slika 32.


Uključite svjetlo.
– Izvucite prekidač svjetla do drugog utora A
B . Istovremeno će se
uključiti i svjetla za maglu*. – Okrenite regulator ⇒ slika 33 na željeni intenzitet osvjetljenja instru-
mentne ploče.
Ako vozilo nije opremljeno glavnim svjetlima za maglu*, stražnje svjetlo za maglu
uključuje se okretanjem regulatora svjetla u položaj  ili  i njegovim
izvlačenjem u poziciju AB . Taj prekidač nema dvije nego samo jednu poziciju. Regulacija visine svjetlosnog snopa glavnih svjetala 
Pri uključenom stražnjem svjetlu za maglu u kombiniranom instrumentu zasvijetli Pri uključenim kratkim svjetlima možete dužinu svjetlosnog snopa
kontrolna žaruljica  ⇒ strana 21. glavnih svjetala prilagoditi stanju natovarenosti vozila.
Ukoliko s tvornički ugrađenim uređajem za vuču vučete prikolicu sa stražnjim
svjetlom za maglu, automatski svijetli samo stražnje svjetlo za maglu prikolice.

Pripazite!
Kako ne biste zasljepljivali vozila iza Vas, stražnje svjetlo za maglu koristite samo u
uvjetima loše vidljivost (i u skladu sa zakonskim odredbama).

Slika 34 Instrumentna
ploča: reguliranje visine
svjetlosnog snopa

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 46 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

46 Svjetlo i vidljivost

– Okrenite regulator ⇒ strana 45,slika 34 tako da kratka svjetla više ne – Pritisnite prekidač  ⇒ slika 35, kako biste uključili, odnosno isključili
zasljepljuju druge sudionike u prometu. uređaj za svjetlosno upozoravanje.

Položaji za namještanje Pri uključenom uređaju za svjetlosno upozoravanje istovremeno žmigaju sva četiri
Položaji otprilike odgovaraju sljedećem stanju natovarenosti: žmigavca na vozilu. Kontrolne žaruljice za žmigavce i kontrolna žaruljica u preki-
daču također žmigaju. Uređaj za svjetlosno upozoravanje funkcionira i pri iskl-
A
- Vozilo je sprijeda natovareno, a prtljažnik je prazan.
jučenom paljenju.
A
1 Vozilo je potpuno natovareno, a prtljažnik je prazan.
Molimo Vas, da pri korištenju uređaja za svjetlosno upozoravanje uvažavate
A
2 Vozilo je potpuno natovareno, a prtljažnik je također pun.
zakonske odredbe.
A
3 Vozačevo sjedalo je zauzeto, prtljažnik je pun.

Napomena
Pripazite!
Uključite uređaj za svjetlosno upozoravanje, kada:
Visinu svjetlosnog snopa uvijek namjestite tako, da ne zasljepljujete promet iz
suprotnog smjera. • se nađete na kraju kolone,
• imate nezgodu ili trebate pomoć.

Napomena
Kod opreme sa Xenon-svjetlima* se glavna svjetla nakon uključivanja paljenja i za Ručica žmigavaca   i dugog svjetla 
vrijeme vožnje automatski prilagođavaju stanju natovarenosti vozila i vožnji (npr.
S ručicom za žmigavce i duga svjetla uključuje se i isključuje također
ubrzanju, kočnicama).
i parkirno svjetlo i svjetlosni signal.

Prekidač za za svjetlosno upozoravanje 

Slika 36 Ručica za
Slika 35 Instrumentna žmigavce i duga svjetla
ploča: prekidač uređaja
za svjetlosno upozora-
vanje Ručica žmigavaca i dugog svjetla ima sljedeće funkcije:
NKO A04 69.book Page 47 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Svjetlo i vidljivost 47

Žmigavac desno  i lijevo  • Ako se ručica nakon vađenja ključa iz brave ne nalazi u srednjem položaju,
nakon otvaranja vozačevih vrata oglasi se zvučni signal upozorenja. Kad se
– Pritisnite ručicu prema gore, odn. prema dolje ⇒ strana 46,slika 36.
vozačeva vrata zatvore, zvučni signal se gasi.
– Želite li da se žmigavac aktivira samo tri puta (takozvano komforno
žmiganje*), pritisnite ručicu nakratko do gornje, odn. donje tlačne
Pripazite!
točke i ponovno ju pustite.
Koristite li duga svjetla, odnosno svjetlosni signal samo kada njima ne zasljepljujete
– Kratko žmiganje radi promjene voznog traka - pomaknite ručicu samo ostale sudionike u prometu.
do točke otpora prema gore, odn. prema dolje i držite je u tom
položaju.
Napomena
Duga svjetla  Koristite opisana svjetla i signalne uređaje samo u skladu sa zakonskim
odredbama.
– Uključite kratka svjetla.
– Pritisnite ručicu prema naprijed.
Osvjetljenje unutrašnjosti vozila
– Vratite ručicu u početni položaj kako biste ugasili dugo svjetlo.
Osvjetljenje unutrašnjosti vozila sprijeda i pretinac za odlaganje
Svjetlosni signal 
na suvozačevoj strani
– Povucite ručicu prema upravljaču (rasterni položaj) - duga svjetla i
kontrolna žaruljica u kombiniranom instrumentu svijetle.

Parkirno svjetlo 
– Isključite paljenje.
– Pritisnite ručicu prema gore, odnosno prema dolje kako biste uključili
desno, odnosno lijevo parkirno svjetlo.

Napomene uz funkcije svjetla Slika 37 Isječak iz svoda


• Žmigavci rade samo pri uključenom paljenju. Također žmiga odgovarajuća krova: unutrašnje osvjet-
ljenje sprijeda
kontrolna žaruljica  ili  u kombiniranom instrumentu.
• Nakon prolaska zavoja, žmigavci se automatski isključuju.
• Pri uključenom parkirnom svjetlu svijetli pozicijsko svjetlo i stražnje svjetlo na
Kontaktni prekidač vrata (prednja i stražnja* vrata)
dotičnoj strani vozila. Parkirno svjetlo svijetli samo pri isključenom paljenju. – Pritisnite prekidač A
A udesno u položaj  ⇒ slika 37.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 48 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

48 Svjetlo i vidljivost

– Kod izvedbi bez svjetala za čitanje pritisnite prekidač A


A u srednji Osvjetljenje stražnjeg unutarnjeg prostora* (Combi, Sedan)
položaj .

Uključivanje unutrašnjeg svjetla


– Pritisnite prekidač A
A ulijevo u položaj ..

Isključivanje unutrašnjeg svjetla


– Pritisnite prekidač A
A u središnji položaj O.

– Kod izvedbi bez svjetala za čitanje pritisnite prekidač A


A udesno,
Slika 38 Svjetlo na
pojavljuje se simbol O. unutrašnjem svodu
krova straga
Svjetla za čitanje* 
– Pritisnite jedan od prekidača A B ⇒ strana 47,slika 37, kako biste Svjetlo ⇒ slika 38 se aktivira pritiskom na staklo na simbolu , O ili prebacivanjem
uključili, odnosno isključili desno ili lijevo svjetlo za čitanje. u središnji položaj .
Za unutrašnje osvjetljenje straga vrijede isti principi kao i za unutrašnje osvjetljenje
Osvjetljenje pretinca za odlaganje na suvozačevoj strani* naprijed ⇒ strana 47.
– Otvorite poklopac pretinca za odlaganje na suvozačevoj strani.
– Svjetlo se kod uključenog pozicijskog svjetla pali automatski te se Napomena
nakon zatvaranja poklopca ponovno gasi. Preporučamo Vam da žaruljice zamijenite u Škoda servisnoj radionici.

Kod vozila s centralnim zaključavanjem unutrašnje svjetlo se uključuje na oko 20


sekundi nakon otključavanja vozila, otvaranja nekih od vrata ili izvlačenja ključa Upozoravajuće svjetlo u prednjim vratima*
paljenja. Preduvjet za to je da se odgovarajući prekidač nalazi u kontaktnom
položaju vrata. Nakon uključivanja paljenja unutrašnje se osvjetljenje odmah gasi.
Kod vozila bez centralnog zaključavanja unutrašnje osvjetljenje s odgođenim iskl-
jučivanjem* ostaje uključeno i nekoliko sekundi nakon zaključavanja vrata. Nakon
uključivanja paljenja unutrašnje se osvjetljenje odmah gasi.
Pri otvorenim vratima se unutrašnje osvjetljenje isključuje nakon otprilike 30
minuta, kako bi se sprječilo pražnjenje akumulatora vozila.

Slika 39 Prednja vrata:


upozoravajuće svjetlo
NKO A04 69.book Page 49 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Svjetlo i vidljivost 49

Upozoravajuće svjetlo se nalazi u donjem dijelu obloge vrata ⇒ strana 48,slika 39. Nakon 20 minuta grijanje stražnjeg stakla se isključuje samostalno. Nakon što
prekidač  pritisnete ponovno, grijanje stražnjeg prozora uključuje se trajno -
Upozoravajuće svjetlo pali se uvijek prilikom otvaranja prednjih vrata.
čime se deaktivira automatsko isključivanje.
Ako neka vrata ostanu dugo otvorena, prazni se akumulator.
Kod nekih je vozila umjesto upozoravajućeg svjetla ugrađen samo katadiopter.
Ekološka napomena
Čim se stražnje staklo razbistri, isključite grijanje stražnjeg stakla. Smanjena
Svjetlo u prtljažniku* potrošnja struje povoljno utječe na potrošnju goriva ⇒ strana 137, “Štednja
struje”.
Osvjetljenje se pri otvaranju poklopca prtljažnika uključuje automatski. Ukoliko
poklopac prtljažnika ostane otvoren duže od 30 minuta, osvjetljenje prtljažnika se
Zasloni za sunce
automatski gasi.
Uporaba zaslona za sunce može povećati sigurnost u prometu.

Vidljivost
Grijanje stražnjeg stakla

Slika 41 Zaslon za sunce:


zakretanje

Zaslone za sunce za vozača odn. suvozača možete izvaditi iz držača i zakrenuti


prema vratima u smjeru strelice ⇒ slika 41. Opcionalni zaslon iznad unutrašnjeg
Slika 40 Prekidač za
grijanje stražnjeg stakla zrcala* može se samo preklopiti prema dolje.
Zrcala za šminkanje* u zaslonima za sunce imaju poklopce.
– Pritisnite prekidač  ⇒ slika 40, kako biste uključili grijanje stražnjeg
stakla.

Grijanje stražnjeg stakla radi samo kod upaljenog motora. Kad je grijanje stražnjeg
stakla uključeno, u prekidaču svijetli kontrolna žaruljica.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 50 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

50 Svjetlo i vidljivost

Uređaj za pranje i brisanje stakla Automatika brisanja/pranja prednjeg stakla


– Povucite ručicu prema upravljaču u položaj A
5 , brisači i uređaj za
Brisači stakla pranje stakla rade - opružni položaj.
Pomoću ručice za brisanje stakla rukuje se brisačima i automatikom – Otpustite ručicu brisača. Sustav za pranje se zaustavlja i brisači vrše još
pranja/brisanja stakla. 1 do 3 postupka brisanja (ovisno o duljini prskanja).

Brisanje stražnjih stakala*


– Pritisnite ručicu kola upravljača u položaj A
6 ⇒ slika 42, brisač briše
svakih 6 sekundi.

Automatika brisanja/pranja stražnjeg stakla*


– Pomaknite ručicu u smjeru suprotnom od upravljača u položaj A
7 ,
brisači i uređaj za pranje stakla rade - opružni položaj.
Slika 42 Ručica brisača – Nakon puštanja ručice sustav za pranje se zaustavlja i brisači vrše još
stakla
1 do 3 postupka brisanja (ovisno o duljini prskanja). Nakon puštanja
ručica ostaje u položaju A 6 .
Ručica brisača ⇒ slika 42 ima sljedeće položaje:
Isključivanje brisača stakla
Kratko brisanje – Vratite ručicu u osnovni položaj A
0 .
– Pritisnite ručicu prema dolje u položaj A
4 , kada želite samo kratko
prebrisati staklo - opružni položaj. Brisači i uređaj za pranje stakla rade samo pri uključenom paljenju.
Nakon ubacivanja stupnja prijenosa za vožnju unatrag kod uključenih prednjih
Intervalno brisanje brisača jednom se briše i stražnje staklo.
– Pomaknite ručicu prema gore u položaj A
1 . Mlaznice za pranje prednjeg stakla se pri uključenom paljenju griju*.
– Namjestite prekidačem A
A željenu pauzu između pojedinih brisanja. Dolijevanje tekućine za pranje ⇒ strana 165.

Sporo brisanje
POZOR!
– Pomaknite ručicu prema gore u položaj A
2 .
• Radi dobre vidljivosti i sigurne vožnje metlice brisača moraju se
Brzo brisanje održavati čistima ⇒ strana 51, “Zamjena metilica brisača prednjeg stakla”.

– Pomaknite ručicu prema gore u položaj A


3 .
NKO A04 69.book Page 51 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Svjetlo i vidljivost 51

POZOR! Nastavak
Zamjena metilica brisača prednjeg stakla

• Nemojte koristiti uređaj za pranje stakla kod niskih temperatura, bez da


prethodno zagrijete prednje staklo. U protivnom bi se sredstvo za pranje
stakla moglo zamrznuti na prednjem staklu i smanjiti vidljivost sprijeda.

Pripazite!
Prije nego što uključite brisače, pri smrzavici provjerite da li su metlice brisača
zaleđene! Ukoliko uključite brisače sa zaleđenim metlicama, mogu se oštetiti
metlice, kao i motor brisača!
Slika 43 Metlica brisača
za prednje staklo
Napomena
U stručnoj radionici moguće je aktivirati funkciju naknadnog brisanja prednjeg
Skidanje metlice brisača
stakla. Funkcija naknadnog brisanja omogućuje još jedno dodatno brisanje 5
sekundi nakon zadnjeg pomicanja brisača, kako bi se sa stakla uklonile zadnje – Odmaknite krak brisača od stakla, a metlicu brisača stavite u pravo-
kapljice vode. kutni položaj u odnosu na krak brisača ⇒ slika 43.
– Pritisnite sigurnosnu oprugu u smjeru strelice A
A i istovremeno pritis-
Uređaj za pranje glavnih svjetala* nite metlicu brisača prema staklu u smjeru strelice AB ⇒ .

Glavna svjetla peru se nakon svakog petog aktiviranja sustava za pranje prednjeg Pričvršćivanje metlice brisača
stakla i kada su kratko i dugo svjetlo uključeni, kao i kada se ručica brisača drži cca. – Pomaknite metlicu na krak brisača. Sigurnosna opruga mora čujno
1 sekundu u položaju A 5 ⇒ strana 50,slika 42.
uklopiti.
U redovitim razmacima, primjerice nakon točenja goriva trebalo bi sa stakla glavnih
svjetala skidati tvrdokornu prljavštinu (primjerice ostatke insekata). Obratite Besprijekorno čiste metlice brisača su preduvjet dobre vidljivosti. Metlice brisača
pozornost na sljedeće napomene ⇒ strana 146, “Stakla glavnih svjetala”. ne smiju imati naslage od prašine, ostataka insekata i konzervacijskog voska.
Kako bi mlaznice funkcionirale i zimi, držače mlaznica za pranje valja čistiti od Ako su nakon pranja vozila u automatskoj praonici na staklu ostali ostaci voska,
snijega, a led možete otkloniti sprejom za odmrzavanje. moguće je zapinjanje brisača odn. stvaranje tragova od voska. Stoga bi nakon
svakog pranja vozila u automatskoj praonici sa konzervacijskim sredstvom, sa
metlica brisača trebalo skinuti masnoću.

POZOR!
• Kod neopreznog rukovanja ručicama brisača postoji opasnost od
oštećenja prednjeg stakla.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 52 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

52 Svjetlo i vidljivost

POZOR! Nastavak Osvrtno zrcalo


• Kako biste spriječili nastajanje tragova od metlica, metlice redovito Vanjska zrcala mogu se namještati električno*.
čistite sredstvom za pranje stakla. Kod jakog zaprljanja npr. ostataka inse-
kata, metlice brisača očistite spužvom ili krpom.
• Iz sigurnosnih razloga biste metlice brisača trebali mijenjati jednom do
dva puta godišnje. Preporučamo da metlice brisača stakla kupite u Škoda
servisnoj radionici.

Zamjena metlice stražnjeg brisača

Slika 45 Unutrašnjost
vrata: Regulator

Osvrtna zrcala prije početka vožnje treba namjestiti tako da jamče


pregled pregled prema natrag.

Grijanje vanjskih zrcala*


– Regulator stavite u položaj  ⇒ slika 45.
Slika 44 Metlica brisača
stražnjeg stakla
Namještanje vanjskog zrcala lijevo*
– Regulator stavite u položaj . Površina zrcala izvodi iste promjene
Skidanje metlice brisača položaja kao i regulator.
– Otklopite krak brisača ⇒ slika 44.
Namještanje desnog vanjskog zrcala*
– Pridržavajte krak brisača jednom rukom na gornjem dijelu.
– Regulator stavite u položaj . Površina zrcala izvodi iste promjene
– Drugom rukom prihvatite metlicu brisača po sredini i skinite metlicu u položaja kao i regulator.
smjeru strelice A
A .
Zaslonivo unutrašnje zrcalo
Pričvršćivanje metlice brisača
– Postavite ručicu na donjem rubu zrcala prema natrag (u osnovnom
– Uklopite metlicu brisača u krak - vidi strelicu A
B . položaju unutrašnjeg zrcala ručica mora pokazivati prema naprijed).
Vrijede iste napomene kao i kod ⇒ strana 51, “Zamjena metilica brisača prednjeg Grijanje vanjskih zrcala funkcionira isključivo kod pokrenutog motora.
stakla”.
NKO A04 69.book Page 53 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Svjetlo i vidljivost 53

POZOR!
• Konveksna (ispupčenost) ili asferična (različita zakrivljenost) stakla u
vanjskim osvrtnim zrcalima povećavaju vidno polje. No u njima predmeti
izgledaju manji. Stoga su ta zrcala samo uvjetno pogodna za procjenjivanje
razmaka od vozila koja se približavaju straga.
• Po mogućnosti koristite unutarnje osvrtno zrcalo kako biste odredili
razmak od vozila iza Vas.

Napomena
• Ne dodirujte površine vanjskih zrcala dok je uključeno grijanje vanjskih zrcala.
• Ako električno namještanje zakaže, oba vanjska zrcala mogu se namjestiti
ručno, pritiskom na rub površine zrcala.
• U slučaju smetnje u električnom namještanju zrcala obratite se specijaliziranoj
servisnoj radionici.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 54 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

54 Sjedenje i odlaganje

Sjedenje i odlaganje

Prednja sjedala POZOR! Nastavak

nasloni za glavu moraju biti namješteni u skladu s Vašom tjelesnom


Općenito visinom.

Prednja sjedala mogu se namjestiti na različite načine i prilagoditi tjelesnim karak-


• U prostoru za noge se ne smiju nalaziti nikakvi predmeti, jer bi oni u
slučaju naglog kretanja ili kočenja mogli dospjeti pod papučice. Više ne biste
teristikama vozača i suvozača. Pravilna namještenost sjedala je naročito važna za:
mogli pritisnuti do kraja papučicu spojke, kočnice ili gasa.
• sigurno, brzo dosezanje elemenata za rukovanje,
• opušteno držanje koje ne umara,
Namještanje prednjih sjedala
• najveće zaštitno djelovanje sigurnosnih pojaseva i sustava zračnih
jastuka.
U sljedećim poglavljima se opisuje kako možete namjestiti sjedala.

POZOR!
• Nemojte nikada u automobilu voziti više osoba nego što je predviđenih
mjesta za sjedenje.
• Svaki se putnik mora ispravno vezati pripadajućim sigurnosnim
pojasom. Djeca se moraju zaštititi odgovarajućim sustavom oslona za djecu
Slika 46 Elementi za
⇒ strana 118, “Siguran prijevoz djece”. rukovanje na sjedalu
• Prednja sjedala i svi nasloni za glavu moraju se uvijek namjestiti u skladu
s tjelesnom visinom, a sigurnosni pojasevi se uvijek moraju ispravno vezati
kako bi Vama i putnicima u vozilu pružili optimalnu zaštitu. Uzdužno namještanje sjedala
• Noge tijekom vožnje uvijek držite u prostoru za noge – nipošto ne na – Povucite ručicu A 1 ⇒ slika 46 prema gore i pritom sjedalo pomaknite
instrumentnoj ploči, na prozoru ili na sjednoj površini sjedala! To naročito u željeni položaj.
vrijedi za putnike u vozilu. U slučaju iznenadnog kočenja ili sudara izložili
biste se povećanoj opasnosti od ozljeda. Kod aktiviranja zračnog jastuka u
– Otpustite ručicu A
1 i pomaknite sjedalo dalje, sve dok blokada sjedala

slučaju pogrešnog položaja sjedenja možete zadobiti smrtonosne ozljede! čujno ne uklopi.
• Za vozača i suvozača je važno, da se pridržavaju minimalnog razmaka od Namještanje visine sjedala*
25 cm od kola upravljača, odnosno instrumentne ploče. Ukoliko se ne
pridržavate minimalnog razmaka, sustav zračnih jastuka Vas ne može – Želite li podignuti sjedalo, povucite, odn. "pumpajte" ručicu A
2
zaštititi - dovodite se u životnu opasnost! Povrh toga, prednja sjedala i prema gore.
NKO A04 69.book Page 55 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 55

– Želite li spustiti sjedalo, ručicu A


2 pritisnite prema dolje odn. Nasloni za glavu
pumpajte.

Namještanje nagiba naslona sjedala


– Rasteretite leđni naslon (nemojte se naslanjati) i okrenite nazubljeni
kotačić A3 , kako biste namjestili željeni nagib naslona.

Vozačevo sjedalo trebalo bi namjestiti tako da papučice možete pritisnuti do kraja


s lagano savinutim nogama.
Leđni naslon vozačevog sjedala trebali biste namjestiti tako da možete dosegnuti
najgornju točku kola upravljača s lagano savinutim rukama. Slika 47 Namještanje
B1Z-0042H naslona za glavu

POZOR!
• Vozačevo sjedalo namještajte samo kod vozila u mirovanju - opasnost
od nezgode!
• Oprez pri namještanju sjedala! Nekontroliranim namještanjem mogu
nastati prignječenja.
• Za vrijeme vožnje leđni nasloni ne smiju biti previše nagnuti prema
straga, jer u protivnom mogu znatno ugroziti djelovanje sigurnosnih poja-
seva i sustava zračnih jastuka - opasnost od ozljeda!
Slika 48 Vađenje
B1Z-0042H naslona za glavu

Namještanje visine naslona za glavu


– Uhvatite naslon za glavu bočno s obje ruke i gurnite ga u smjeru stre-
A prema gore ili dolje ⇒ slika 47. Naslon za glavu namjestite
lice A
tako, da se gornji rub naslona nalazi u ravnini s gornjim dijelom Vaše
glave ⇒ strana 100,slika 103.

Namještanje nagiba*
– Naslon za glavu možete naginjanjem u smjeru strelice A B ⇒ slika 47
prilagoditi položaju glave. Namještanjem naslona za glavu povećava
se udobnost vožnje.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 56 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

56 Sjedenje i odlaganje

Vađenje i postavljanje naslona za glavu Srednji stražnji naslon za glavu*


– Izvucite naslon za glavu iz leđnog naslona do graničnika (kod stražnjeg
naslona za glavu preklopite naslon stražnjeg sjedala prema naprijed).
– Pritisnite sigurnosnu tipku u smjeru strelice ⇒ slika 48 i izvucite
naslon za glavu.
– Za ponovno postavljanje gurnite naslon za glavu prema dolje u leđni
naslon sve dok sigurnosna tipka čujno uklopi.

Nasloni za glavu prednjih sjedala se mogu namjestiti po visini i nagibu*. Vanjski Slika 49 Stražnja
sjedala: položaj
stražnji nasloni za glavu se mogu namještati po visini. Središnji stražnji naslon za
središnjeg naslona za
glavu* se može namjestiti u dva položaja ⇒ strana 56. glavu
Nasloni za glavu moraju se namjestiti u skladu s tjelesnom visinom putnika.
Pravilno namješteni nasloni za glavu u kombinaciji sa sigurnosnim pojasevima Središnji naslon za glavu se može namjestiti u dva položaja, gornji i donji. Gornji
putnicima pružaju učinkovitu zaštitu ⇒ strana 100. položaj je blokiran.
Kod vađenja naslona za glavu koji se može nagnuti* i kod pomicanja iz gornjeg Kod vađenja naslona za glavu i kod pomicanja iz gornjeg položaja u donji morate
položaja u donji morate uvijek pritisnuti osigurač ⇒ strana 55,slika 48. uvijek pritisnuti sigurnosnu tipku ⇒ slika 49

POZOR! POZOR!
• Nasloni za glavu moraju biti ispravno namješteni kako bi pri sudaru Ako se na stražnjem srednjem sjedalu nalazi neki putnik, naslon za glavu
mogli putnicima pružiti učinkovitu zaštitu. morate uvijek namjestiti u gornji položaj za blokiranje.
• Nemojte nikada voziti s izvađenim naslonima za glavu - opasnost od
ozljeda!
NKO A04 69.book Page 57 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 57

Grijanje prednjih sjedala*


Napomena
Grijanje sjedala trebalo bi biti uključeno samo kad motor radi. Tako se štedi kapa-
citet akumulatora.

Stražnja sjedala
Preklapanje stražnjih sjedala prema naprijed

Slika 50 Instrumentna
ploča: regulator grijanja
prednjih sjedala

Kod uključenog paljenja može se grijati površina za sjedenje i nasloni


prednjih sjedala.

Prednja sjedala
Slika 51 Preklapanje
– Okretanjem odgovarajućeg regulatora ⇒ slika 50 možete uključiti i površine stražnjih
regulirati grijanje vozačevog, odn. suvozačevog sjedala. sjedala prema naprijed

– Za isključivanje uređaja se regulator okreće u osnovni položaj “0”.

Pripazite!
• Kako ne biste oštetili elemente grijanja sjedala, ne biste smjeli klečati na sjeda-
lima ili ih opterećivati na pojedinačnim točkama.
• Sjedala nemojte prati vodom ⇒ strana 148.
• Ako imate smetnje u percepciji bola i/ili temperature, npr. zbog lijekova, para-
lize ili kroničnih oboljenja (npr. dijabetes) preporučujemo da u potpunosti odusta-
Slika 52 Deblokiranje
nete od grijanja vozačevog, odn. suvozačevog sjedala. To može uzrokovati teške naslona stražnjeg sjedala
opekline na leđima, stražnjici i nogama. Ako unatoč tome želite koristiti grijanje
sjedala preporučujemo da na dužim dionicama redovito činite stanke, kako bi se u
gore navedenim slučajevima tjelo odmorilo od opterećenja vožnje. Za procjenu Za povećanje prtljažnika se stražnja sjedala mogu preklopiti prema
vaše konkretne situacije obratite se vašem liječniku. naprijed, odn. mogu se izvaditi površine stražnjih sjedala ⇒ strana 59.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 58 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

58 Sjedenje i odlaganje

Kod vozila s djeljivom stražnjom klupom* možete preklapati stražnja


sjedala i pojedinačno. POZOR!
• Nakon vraćanja naslona stražnjeg sjedala se bravice pojasa i zdjelični
Preklapanje stražnjih sjedala prema naprijed pojas moraju nalaziti u prvobitnom položaju - moraju biti pripravni za
– Prije preklapanja stražnjih sjedala prema naprijed namjestite prednja uporabu.
sjedala tako da se kod preklapanja stražnja sjedala ne oštete. • Nasloni stražnjeg sjedala moraju biti sigurno uklopljeni, kako pri iznen-
adnom kočenju iz prtljažnika ne bi poletjeli predmeti u putnički prostor -
1 prema gore ⇒ slika 51 i
– Povucite stražnju klupu u smjeru strelice A opasnost od ozljeda!
preklopite naprijed u smjeru strelice A2 prema naprijed.
• Kad je vozilo opremljeno sigurnosnim pojasom s tri pričvrsne točke za
– Deblokirajte naslon stražnjeg sjedala povlačenjem sigurnosnog srednje stražnje sjedalo pripazite na to da je naslon stražnjih sjedala
gumba A A i preklopite ga prema naprijed ⇒ slika 52. ispravno uklopljen. Samo u tom slučaju sigurnosni pojas s tri pričvrsne točke
može pouzdano ispuniti svoju funkciju.
– Izvucite naslon za glavu iz naslona stražnjeg sjedala.
– Nasloni za glavu mogu se staviti u odgovarajuće otvore preklopljenih Stavljanje naslona za glavu u površine stražnjih sjedala
površina stražnjih sjedala ⇒ strana 58,slika 53.
– Preklopite naslon stražnjeg sjedala prema naprijed.

Vraćanje stražnjih sjedala u prvobitni položaj


– Ugradite naslon za glavu u malo podignuti naslon stražnjeg sjedala.
– Nakon toga preklopite naslon stražnjeg sjedala prema natrag, sve dok
sigurnosni gumb ne uklopi - provjeriti povlačenjem naslona stražnjeg
Slika 53 Stražnja
sjedala. sjedala: nasloni za glavu
u površinama stražnjeg
– Provjerite da li crveni dio sigurnosnog gumba A
A više nije vidljiv
sjedala
⇒ strana 57,slika 52.
– Vratite površinu stražnje klupe u prvobitni položaj. – Stražnji nasloni za glavu mogu se staviti u odgovarajuće otvore
površina stražnjih sjedala preklopljenih prema naprijed.
Stražnje sjedalo je opremljeno signalizacijom osigurača naslona stražnjeg sjedala.
Kad deblokirate naslon stražnjeg sjedala, iz njega izlazi sigurnosni gumb A A
⇒ strana 57,slika 52 sa crvenom površinom. Kad ste naslon stražnjeg sjedala
ispravno uklopili, sigurnosni gumb će se uvući u naslon i više neće biti vidljiv.
NKO A04 69.book Page 59 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 59

Vađenje površine stražnjih sjedala Rukovanje papučicama ne smije biti ometano!

POZOR!
• Kod smetnji kočionog uređaja može doći do produženja hoda papučice.
• U području papučica se ne smiju nalaziti nikakve podne prostirke ili
druge podne obloge, kako biste papučice mogli pritisnuti potpuno do kraja
i kako bi se vratile u svoj početni položaj - opasnost od nezgode!
• Stoga se na pod ne smiju odlagati predmeti koji bi mogli skliznuti ispod
papučica. Tada više ne biste mogli pritisnuti do kraja papučicu kočnice,
Slika 54 Vađenje
spojke ili gasa - opasnost od nezgode!
površine stražnjih
sjedala

Prtljažnik
Prtljažnik možete povećati demontiranjem površine stražnjih sjedala.

Demontiranje
Natovarivanje prtljažnog prostora
– Preklopite površinu stražnjih sjedala prema naprijed. U interesu dobrih voznih svojstava vozila uvažite sljedeće:
– Pritisnite žičani stremen u smjeru strelice ⇒ strana 59,slika 54 i izva- – Rasporedite teret što je moguće ravnomjernije.
dite površinu stražnjih sjedala iz držača.
– Teške predmete valjalo bi smjestiti što više prema naprijed.
Montiranje
– Pričvrstite komade prtljage za ušice za vezanje tereta ili pomoću sigur-
– Pritisnite žičani stremen u smjeru strelice i stavite žičani stremen u nosne mreže* ⇒ strana 60.
držač.
U slučaju sudara manji i lagani predmeti dobivaju tako veliku kinetičku energiju da
– Preklopite površinu stražnjeg sjedala u početni položaj natrag. mogu izazvati teške ozljede. Veličina energije znatno ovisi o brzini vozila i masi
predmeta. Brzina vožnje je pritom značajniji čimbenik.
Primjer: Nepričvršćeni predmet težine 4,5 kg kod frontalnog sudara pri brzini 50
Papučice km/h dobiva energiju 20 puta veću od svoje težine. To znači da nastaje sila mase od
cca. 90 kg. Zamislite samo, kakve sve ozljede mogu nastati kad ovakva “leteća
Smiju se koristiti samo podne prostirke kod kojih prostor papučica ostaje slobodan masa” u unutrašnjem prostoru udari nekog putnika.
i koje su osigurane od klizanja.
Preporučamo Vam, da koristite samo podne prostirke iz Škoda originalnog
programa dodatne opreme.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 60 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

60 Sjedenje i odlaganje

Ušice za vezanje prtljage


POZOR!
• Predmete odlažite uvijek u prtljažnik i pričvrstite ih za ušice za vezanje
tereta.
• Nepričvršćeni predmeti u putničkom prostoru mogu pri iznenadnom
kočenju ili u slučaju sudara biti odbačeni prema naprijed i ozlijediti putnike
ili druge sudionike u prometu. Ova opasnost je još veća ako predmeti koji
lete kroz unutrašnjost vozila udare u aktivirani zračni jastuk. U tom slučaju
ovi predmeti mogu ozlijediti putnika - opasnost po život.
• Valja imati na umu, da se svojstva vožnje pri transportu teških predmeta
mijenjaju zbog premještanja težišta. Stoga sukladno tomu morate prilago- Slika 55 Prtljažnik: ušice
diti brzinu i način vožnje. za vezanje tereta
• Teret mora biti smješten tako, da pri iznenadnom manevru vožnje i
kočenju predmeti ne mogu poletjeti prema naprijed - opasnost od ozljeda! Postrance u prtljažniku nalaze se ušice za vezanje komada prtljage ⇒ slika 55.
• Nikada ne vozite s prislonjenim ili otvorenim stražnjim poklopcom, jer bi
Na te ušice možete postaviti i sigurnosnu mrežu* za vezanje manjih predmeta.
u unutrašnjost vozila mogli dospijeti ispušni plinovi - opasnost od trovanja!
• Nipošto ne prekoračujte dopuštena osovinska opterećenja i dopuštenu Sigurnosna mreža* i upute za pričvršćivanje nalaze se u udubljenju ispod podne
ukupnu masu vozila - opasnost od nezgode! obloge prtljažnika iza rezervnog kotača.

• Nikada ne vozite osobe u prtljažniku.

Pripazite! POZOR!
Obratite pozornost, da se trenjem predmeta ne unište niti grijanja stražnjeg stakla. • Teret koji želite transportirati mora se pričvrstiti tako da se tijekom
vožnje i pri kočenju ne može pomaknuti.

Napomena • Ukoliko komade prtljage ili predmete pričvrstite za ušice s neprikladnim


ili oštećenim vrpcama, u slučaju manevra kočenja ili nezgode mogu nastati
• Tlak u gumama morate prilagoditi teretu ⇒ strana 167,slika 148.
ozljede. Kako biste spriječili da komadi prtljage ili predmeti polete prema
• Cirkulacija zraka u vozilu pomaže smanjenju zamagljivanja stakla. Istrošeni zrak naprijed, koristite uvijek prikladne vrpce za vezanje koje se mogu sigurno
izlazi kroz mlaznice za izlaz zraka u bočnim oblogama prtljažnog prostora. Provje- pričvrstiti za ušice za vezanje tereta. Za ušice nikada nemojte pričvršćivati
rite da mlaznice za izlaz zraka nisu prekrivene. dječju sjedalicu!
NKO A04 69.book Page 61 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 61

Preklopiva dvostruka kuka* (Sedan) Po potrebi, npr. pristupu rezervnom kotaču je moguće pričvrstiti podignutu podnu
oblogu s omčom na kuki* (Fabia), s kukom na izrezu otvora prtljažnog prostora
⇒ slika 57 (Combi), odn. s preklopivom ručicom na izrezu otvora prtljažnika
(Sedan).

Mreža za prtljagu*

Slika 56 Prtljažnik:
preklopiva dvostruka
kuka

S obje strane prtljažnika nalaze se preklopive dvostruke kuke za pričvršćivanje


manjih komada prtljage ⇒ slika 56 npr. torbi i slično.
Na svakoj strani dvostruke kuke možete zakačiti komade prtljage do maksimalno 5 Slika 58 Prtljažnik:
kg. Mreža za prtljagu

Mreža za prtljagu namijenjena je za transport laganih predmeta.


Pričvršćivanje podnice prtljažnika

POZOR!
• U mreži za prtljagu smijete odlagati samo (do 1,5 kg teške) predmete.
Teški predmeti nisu dovoljno osigurani - opasnost od ozljeda!
• U mreži za prtljagu se ne smiju odlagati nikakvi predmeti oštrih rubova
jer bi se mogla oštetiti mreža za prtljagu.

Slika 57 Prtljažnik:
pričvršćivanje podne
obloge

Na podnoj oblozi prtljažnika nalazi se omča* (Fabia), kuka (Combi) ili preklopiva
ručica s kukom (Sedan).

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 62 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

62 Sjedenje i odlaganje

Pokrivka prtljažnika*
Napomena
Pokrivka prtljažnika iza naslona za glavu može se koristiti za odlag- Kod otvaranja poklopca prtljažnika će se pokrivka također podići - opasnost od skli-
anje laganih i mekanih predmeta. zanja odloženih predmeta prema naprijed!

Pokrivka prtljažnika (Combi)

Slika 59 Vađenje
pokrivke prtljažnika

Želite li transportirati glomaznu prtljagu po potrebi se pokrivka prtljažnika Slika 60 Prtljažnik:


može izvaditi. Pokrivka prtljažnika

– Otkvačite pričvrsne trake na stražnjem poklopcu.


– Izvucite pokrivku prtljažnika u smjeru strelice ⇒ slika 60.
– Stavite poklopac na bočne naslone.
– Zakvačite pokrivku prtljažnika u otvore na bočnim stranama
– Izvucite pokrivku vodoravno prema natrag iz prednjih držača prtljažnika.
⇒ slika 59.
– Za transport glomazne prtljage možete demontirati pokrivku
– Kod ponovne ugradnje pomaknite pokrivku prtljažnika prema prtljažnika. Pritisnite pomični element u smjeru strelice A
1 i izvadite
naprijed u držače u zakvačite pričvrsne trake za stražnji poklopac. pokrivku prtljažnika u smjeru strelice A2 .

POZOR! POZOR!
Na pokrivku prtljažnika ne smiju se odlagati predmeti koji bi pri iznen- Na pokrivku prtljažnika ne smiju se odlagati predmeti koji bi pri iznen-
adnom kočenju ili udarcu u vozilo ugrozili putnike u vozilu. adnom kočenju ili udarcu u vozilo ugrozili putnike u vozilu.

Pripazite!
Obratite pozornost na to, da odloženi predmeti ne oštete niti grijanja stražnjeg
stakla.
NKO A04 69.book Page 63 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 63

Pripazite!
Obratite pozornost na to, da odloženi predmeti ne oštete niti grijanja stražnjeg
stakla i pokrivku prtljažnika.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 64 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

64 Sjedenje i odlaganje

Pregradna mreža (Combi)* – Na isti način pričvrstite poprečnu šipku za drugu stranu vozila, prihvat
AC .

Uporaba iza stražnjih sjedala – Nakon toga preklopite naslon stražnjeg sjedala prema natrag, dok
zaporni gumb ne uklopi - provjeriti povlačenjem naslona stražnjeg
sjedala ⇒ .

Uvlačenje
– Izvucite poprečnu šipku najprije na jednoj, a zatim na drugoj strani
malo prema natrag i izvadite poprečnu šipku iz prihvata A C
⇒ slika 62.
– Držite poprečnu šipku tako, da se pregradna mreža polako i bez
Slika 61 Razvlačenje oštećenja uvuče u kućište A
B .
pregradne mreže
Ako želite iskoristiti čitav prtljažnik, možete demontirati pokrivku prtljažnika
⇒ strana 62,slika 60.

POZOR!
• Kad je vozilo opremljeno sigurnosnim pojasom s tri pričvrsne točke za
srednje stražnje sjedalo pripazite na to da je naslon stražnjih sjedala
ispravno uklopljen. Samo u tom slučaju sigurnosni pojas s tri pričvrsne točke
može pouzdano ispuniti svoju funkciju.

Slika 62 Namotavanje
• Uvjerite se u to da je poprečna šipka utaknuta u prihvate A
C u prednjem

pregradne mreže položaju!

Izvlačenje
– Preklopite naslon stražnjeg sjedala malo prema naprijed ⇒ strana 57
i na taj način će se osloboditi pristup za izvlačenje pregradne mreže.
– Povucite pregradnu mrežu za omču A
A iz kućišta A
B u smjeru prema
držačima AC ⇒ slika 61.

– Stavite poprečnu šipku u jedan od prihvata A


C i pritisnite šipku prema
naprijed.
NKO A04 69.book Page 65 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 65

Uporaba iza prednjih sjedala – Stavite poprečnu šipku u prihvat A


C prvo na jednoj strani i pritisnite
poprečnu šipku prema naprijed.
– Na isti način pričvrstite poprečnu šipku za drugu stranu vozila, prihvat
AC .

Uvlačenje
– Izvucite poprečnu šipku najprije na jednoj, a zatim na drugoj strani
malo prema natrag i izvadite poprečnu šipku iz prihvata A C
⇒ slika 64.
– Držite poprečnu šipku tako, da se pregradna mreža polako i bez
oštećenja uvuče u kućište A
B .

Slika 63 Razvlačenje – Stražnja sjedala stavite u prvobitni položaj.


pregradne mreže

POZOR!
Uvjerite se u to da je poprečna šipka utaknuta u prihvate A
C u prednjem
položaju!

Vađenje i postavljanje kućišta pregradne mreže

Slika 64 Namotavanje
pregradne mreže

Izvlačenje Slika 65 Stražnja


sjedala: kućište
– Preklopite stražnja sjedala prema naprijed ⇒ strana 57. pregradne mreže

– Izvucite pregradnu mrežu za omču A


A iz kućišta A
B ⇒ slika 63.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 66 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

66 Sjedenje i odlaganje

Demontiranje
Pripazite!
– Preklopite stražnja sjedala prema naprijed ⇒ strana 57.
• Jamstvo se ne odnosi na štete nastale korištenjem drugih sustava krovnih
– Otvorite stražnja desna vrata. nosača ili nepropisnom montažom. Stoga obvezatno uvažite isporučene upute o
montaži sustava krovnih nosača.
– Pomaknite kućište pregradne mreže A B ⇒ strana 65,slika 65 u smjeru
strelice A
1 i izvadite ga iz prihvata naslona stražnjeg sjedala u smjeru
• Kod vozila s električnim pomičnim/podiznim krovom valja obratiti pozornost
na to da otvoreni pomični/podizni krov ne udara o teret.
strelice A
2 .
• Obratite pozornost na to, da otvoreni stražnji poklopac ne udara o teret na
krovu.
Montiranje
– Stavite otvore kućišta pregradne mreže u prihvat na leđnom naslonu.
Ekološka napomena
– Pomaknite kućište pregradne mreže suprotno smjeru strelice A
1 do
Uslijed povećanog otpora zraka povećava se potrošnja goriva. Stoga krovni nosač
graničnika. prtljage nakon uporabe skinite.
– Stražnja sjedala stavite u prvobitni položaj.
Napomena
Ako Combi izvedba tvornički nije opremljena uzdužnim krovnim nosačima, možete
Krovni nosač prtljage* ih nabaviti kod Škoda servisnih partnera.

Opis
Mjesta za pričvršćivanje
Želite li na krovu transportirati prtljagu ili teret, valja uvažiti sljedeće:
• Za vozilo je razvijen specijalni sustav krovnih nosača prtljage, te biste stoga
trebali koristiti samo krovne nosače prtljage odobrene od Škoda Auta a.s.
• Osnovni nosači predstavljaju osnovu za kompletni sustav krovnih nosača prtl-
jage Škode. Pri transportu prtljage, bicikala, dasaka za surfanje, skija i čamaca uvijek
su zbog sigurnosti potrebni vlastiti dodatni držači.
• Osnovnu izvedbu sustava krovnih nosača prtljage i ostale komponente možete
nabaviti i kao dodatnu opremu u Škoda servisnoj radionici.
• Osnovni nosač se pričvršćuje na krovu vozila uz pomoć specijalnih pričvrsnih Slika 66 Mjesta
dijelvoa koji se nalaze ispod krovne letvice. pričvršćivanja osnovnih
nosača
NKO A04 69.book Page 67 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 67

Montiranje Držač limenki*


– Plastične kapice ⇒ strana 66,slika 66 uklonite oprezno s tankim odvi-
jačem i pritom nemojte oštetiti lak.
– U otvore će se umetnuti nožice osnovnog nosača. Montiranje je
opisano od strane proizvođača krovnih nosača prtljage.

Napomena
• Slika ne vrijedi za Combi vozila
• Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća obratite se Škoda servisnoj radionici.
Slika 67 Instrumentna
ploča: držač za pića
Opterećenje krova
Držač za limenke pića je predviđen za odlaganje limenki sadržaja od 0,33
Rasporedite teret ravnomjerno na krovnom nosaču prtljage. Dopušteno krovno
l.
opterećenje (uključujući sustav nosača) od 75 kg i dopuštena ukupna masa vozila
ne smiju se prekoračiti. – Pritisnite simbol  u smjeru strelice ⇒ slika 67; držač za limenke će se
Kod uporabe sustava nosača prtljage s niskom opteretivošću ne možete iskoristiti izbaciti i otvoriti.
dopušteno krovno opterećenje. U tom slučaju nosač prtljage smijete opteretiti
samo do maksimalne granice težine navedene u uputama za montiranje.
POZOR!
• Zbog sigurnosti putnika trebali biste držač za limenke pića koji se može
POZOR! izvući tijekom vožnje držati uvijek zatvorenim.
• Teret na krovnom nosaču prtljage mora biti sigurno pričvršćen - opas- • U držač za pića ne stavljajte nikakve vruće napitke. Kad se vozilo kreće,
nost od nezgode! vrući napici bi se mogli proliti - opasnost od opeklina!
• Ni u kojem slučaju ne smijete prekoračiti dopušteno krovno opterećenje, • Nemojte koristiti lomljive posude za napitke (npr. od stakla, porcelana).
dopuštena osovinska opterećenja i dopuštenu ukupnu masu Vašeg vozila - U slučaju sudara mogli biste se ozlijediti.
opasnost od nezgode!
• Pri prijevozu teških, odnosno glomaznih predmeta na krovnom nosaču,
valja imati na umu da se svojstva vožnje mijenjaju zbog promijenjena težišta
i povećanog otpora zraka - opasnost od nezgode! Stoga način vožnje i brzinu
obvezatno prilagodite tim uvjetima.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 68 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

68 Sjedenje i odlaganje

Stražnji držač za pića* Držač za listiće

Slika 68 Središnja Slika 69 Prednje staklo:


konzola: držač za pića držač za listiće

Držač za limenke pića je predviđen za odlaganje limenki sadržaja od 0,33 Držač za listiće služi npr. za pričvršćivanje listića za parkiranje na parkiralištima s
l. obvezom plaćanja.
Prije početka vožnje morate uvijek ukloniti listić kako ne bi ograničavao vidno polje
vozača.
POZOR!
• U držač za pića ne stavljajte nikakve vruće napitke. Kad se vozilo kreće,
vrući napici bi se mogli proliti - opasnost od opeklina! Pepeljara sprijeda*
• Nemojte koristiti lomljive posude za napitke (npr. od stakla, porcelana).
U slučaju sudara mogli biste se ozlijediti.

Slika 70 Središnja
konzola: pepeljara spri-
jeda
NKO A04 69.book Page 69 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 69

Vađenje umetka pepeljare


POZOR!
– Otklopite poklopac pepeljare i izvadite umetak prema gore u smjeru
strelice ⇒ strana 68,slika 70 U pepeljaru nemojte nikada stavljati predmete koji bi se mogli zapaliti.

Umetanje umetka pepeljare


– Stavite i ugurajte umetak pepeljare u vodilicu i zatvorite poklopac.
Upaljač za cigarete* i utičnica*
Upaljač za cigarete
POZOR!
Utičnicu upaljača za cigarete možete koristiti i za druge električne
U pepeljaru nemojte nikada stavljati predmete koji bi se mogli zapaliti. uređaje.

Pepeljara straga*

Slika 72 Središnja
konzola: Upaljač za ciga-
rete

Slika 71 Središnja Rukovanje upaljačem za cigarete


konzola: Pepeljara straga
– Utisnite glavu upaljača za cigarete prema unutra ⇒ slika 72.

Vađenje umetka pepeljare – Pričekajte dok glava upaljača ne iskoči.

– Otklopite poklopac pepeljare i izvadite umetak prema gore u smjeru – Odmah izvadite upaljač za cigarete i upotrijebite ga.
strelice ⇒ slika 71 – Vratite upaljač natrag u utičnicu.
Umetanje umetka pepeljare Rukovanje utičnicom
– Stavite i ugurajte umetak pepeljare u vodilicu i zatvorite poklopac. – Izvadite upaljač za cigarete.
– Umetnite utikač električnog uređaja u utičnicu upaljača za cigarete.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 70 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

70 Sjedenje i odlaganje

12 V-utičnicu možete koristiti i za drugi električni pribor do 180 W. – Umetnite utikač električnog uređaja u utičnicu.

Ona ispunjava normu DIN - ISO 4165 i smije se koristiti samo za priključivanje
POZOR! odobrenog električnog pribora do 240 W. Kad motor ne radi, prazni se akumulator.
• Oprez pri korištenju upaljača za cigarete! Neopreznom ili nekontroli- Ovdje vrijede iste napomene kao i u ⇒ strana 69.
ranom uporabom upaljača za cigarete mogu nastati opekline.
Daljnje napomene ⇒ strana 173, “Dodatna oprema, preinake i originalni
• Upaljač za cigarete i utičnica funkcioniraju i pri isključenom paljenju, dijelovi”.
odnosno pri izvučenom ključu za paljenje. Nikada bez nadzora ne ostavljajte
djecu u vozilu!
Pretinci za odlaganje
Pripazite!
Za izbjegavanje oštećenja na utičnicama koristite samo prikladne utikače koji Pregled
ispunjavaju normu DIN - ISO 4165.
U vozilu ćete naći sljedeće pretince za odlaganje:

Napomena Pretinac za odlaganje na suvozačevoj strani* ⇒ strana 71


Kod motora u mirovanju i uključenih potrošača se akumulator vozila prazni -
Pretinac za odlaganje na vozačevoj strani ⇒ strana 72
opasnost od pražnjenja akumulatora!
Pretinac za odlaganje koji se može izvući* ⇒ strana 73
Pretinac za odlaganje u prednjem sjedalu* ⇒ strana 73
Utičnica u prtljažniku (Combi*, Sedan*)
Pretinac za odlaganje u prednjim vratima ⇒ strana 73
Pretinac za odlaganje u prtljažniku (Combi)* ⇒ strana 74
Naslon za ruke na stražnjem sjedalu s pretincem za ⇒ strana 74
odlaganje*
Kuka za odjeću* ⇒ strana 75

POZOR!

Slika 73 Prtljažnik:
• Molimo Vas da ništa ne odlažete na instrumentnu ploču. Ti predmeti bi
utičnica za vrijeme vožnje (pri ubrzanju ili u zavoju) mogli skliznuti ili pasti i odvratiti
Vašu pozornost od situacije u prometu - opasnost od nezgode!

– Otvorite poklopac utičnice ⇒ slika 73.


NKO A04 69.book Page 71 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 71

POZOR! Nastavak
Otvaranje i zatvaranje pretinca za odlaganje na suvozačevoj strani
– Povucite ručicu poklopca u smjeru strelice ⇒ slika 74 i zakrenite
• Pobrinite se da za vrijeme vožnje iz središnje konzole ne ispadnu pred- poklopac prema dolje.
meti ili iz drugih pretinaca u prostor za noge vozača. Tada više ne biste mogli
pritisnuti do kraja papučicu kočnice, spojke ili gasa - opasnost od nezgode! – Zakrenite poklopac prema gore tako da čujno uklopi.

Otklapanje pregradne stranice


Pretinac za odlaganje na suvozačevoj strani*
– Uhvatite pregradnu stranicu za rubni dio, odn. za otvor i otklopite je u
smjeru strelice ⇒ slika 75.
– Pritisnite pregradnu stranicu dok se ne zablokira.

Zaklapanje pregradne stranice


– Uhvatite pregradnu stranicu za rub (blizu vozaču) i preklopite u prvo-
bitni položaj.
Slika 74 Instrumentna
Na unutarnjoj strani poklopca se nalaze udubljenja za odlaganje limenki za pića i
ploča: Pretinac za odlag-
anje na suvozačevoj držač za pisaći pribor*.
strani

POZOR!
• Iz sigurnosnih razloga, pretinac za odlaganje mora tijekom vožnje uvijek
biti zatvoren.
• Tijekom vožnje ne smijete koristiti držač za pića.

Slika 75 Pretinac za
odlaganje: pregradna
stijenka

U unutrašnjem prostoru pretinca nalazi se ispod preklopive pregradne


stijenke* još jedan prostor za odlaganje ⇒ slika 75.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 72 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

72 Sjedenje i odlaganje

Hlađenje pretinca za odlaganje na suvozačevoj strani* Pretinac za odlaganje na vozačevoj strani


Pretinac za odlaganje je kod vozila s klima-uređajem opremljen sa
dovodom rashlađenog zraka na zaključavanje.

Slika 77 Instrumentna
ploča: Pretinac za odlag-
anje na vozačevoj strani
Slika 76 Pretinac za
odlaganje: rukovanje
hlađenjem AA - otvoren pretinac za odlaganje ispod kola upravljača.

Pretinac za odlaganje na zaključavanje A


B otvara se preklapanjem poklopca u
– S regulatorom ⇒ slika 76 uključujete, odn. isključujete hlađenje. smjeru strelice ⇒ slika 77.
Pretinac za odlaganje AB je kod vozila s klima-uređajem opremljen sa dovodom
Otvorite li dovod zraka kod isključenog klima-uređaja u pretinac za odlaganje će
rashlađenog zraka koji se može zaključati.
strujati usisani svježi zrak ili zrak iz unutrašnjeg prostora.
Dovod zraka u pretinac za odlaganje regulira se poklopcem na izvlačenje A
C .
Pretinac za odlaganje se hladi samo u modusu hlađenja. Ako se vozite s uključenim
Izvlačenjem poklopca u smjeru vožnje se otvara dovod zraka, a uguravanjem se
grijanjem ili ne koristite hlađenje pretinca za odlaganje preporučamo Vam da
dovod zraka zatvara.
hlađenje isključite (otvor je pokriven).
Kod otvorenog dovoda zraka u pretinac struji zrak s temperaturom koja je ista kao i
temperatura zraka iz mlaznica, ovisno o namještenosti temperature.
Dovod zraka u pretinac za odlaganje povezan je s namještanjem regulatora za
raspodjelu zraka u položaj . Kod ovog položaja u pretinac za odlaganje struji
maksimalna količina zraka (i ovisno o položaju regulatora za ventilator).
Pretinac za odlaganje možete npr. koristiti za temperiranje limenki pića itd.
Ako ne koristite dovod zraka u pretinac za odlaganje, poklopac zatvarača bi
uvijek trebao biti zatvoren.
Na vanjskoj strani pretinca za odlaganje A
B nalazi se držač za olovku.
NKO A04 69.book Page 73 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 73

Pretinac za odlaganje koji se može izvući* Pretinac za odlaganje u prednjem sjedalu*

Slika 78 Instrumentna
ploča: Pretinac za odlag- Slika 79 Prednje sjedalo:
anje koji se može izvući pretinac za odlaganje

– Pritisnite sredinu pretinca za odlaganje ⇒ slika 78, pretinac za odlag- Pretinac za odlaganje predviđen je za spremanje manjih predmeta do 1
anje izlazi. kg.
– Za otvaranje poklopca podignite zatvarač i izvucite poklopac
POZOR! ⇒ slika 79.
• Pretinac za odlaganje nije zamjena za pepeljaru i ne smije se koristiti u tu – Za zatvaranje poklopca podignite zatvarač i pritisnite poklopac.
svrhu - opasnost od požara!
• Iz sigurnosnih razloga, pretinac za odlaganje mora tijekom vožnje uvijek
biti zatvoren. Pretinac za odlaganje u prednjim vratima

Slika 80 Pretinac za
odlaganje u oblozi vratiju

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 74 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

74 Sjedenje i odlaganje

Naslon za ruke na stražnjem sjedalu s pretincem za odlaganje*


POZOR!
Pretince u oblogama vratiju koristite isključivo za odlaganje manjih pred-
meta, koji neće izvirivati iz pretinca, kako ne bi ugrozili područje djelovanja
bočnih zračnih jastuka.

Pretinac za odlaganje u prtljažniku (Combi)*

Slika 82 Stražnja
sjedala: naslon za ruke

Slika 81 Prtljažnik:
Pretinci za odlaganje

U prtljažniku se lijevo i desno nalaze pretinci za odlaganje.


Slika 83 Naslon za ruke:
– Pretinac otvarate okretanjem zatvarača u smjeru strelice ⇒ slika 81. prostor za odlaganje

– Naslon za ruke možete zbog većeg komfora spustiti ⇒ slika 82.

U naslonu za ruke se nalazi pretinac za odlaganje. Otvorite pretinac tako da pritis-


nete tipku na prednjoj strani i podignete poklopac ⇒ slika 83.
NKO A04 69.book Page 75 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sjedenje i odlaganje 75

Vješalica za odjeću*

Slika 84 Područje iznad


stražnjih vrata: Kuka za
odjeću

Iznad stražnjih vrata se nalazi po jedna vješalica za odjeću ⇒ slika 84.

POZOR!
• Valja obratiti pozornost na to, da obješena odjeća ne zaklanja pogled
prema straga.
• Na kuke vješajte samo laganu odjeću i pazite da se u džepovima ne
nalaze teški predmeti oštrih rubova.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 76 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

76 Grijanje i klima-uređaj

Grijanje i klima-uređaj

Grijanje Regulacija raspodjele zraka


– S regulatorom za raspodjelu zraka A
C regulirate smjer izlaska zraka
Rukovanje ⇒ strana 78.
Sustav grijanja isporučuje zrak u unutarnji prostor vozila i zagrijava Kako bi grijanje i prozračivanje funkcionirali besprijekorno, na otvoru za zrak ispred
ga prema potrebi. prednjeg stakla ne smije se nalaziti led, snijeg ili lišće.
Sve elemente za rukovanje, osim regulatora A
B možete namjestiti na željeni
međupoložaj.
Učinak grijanja ovisi o temperaturi rashladnog sredstva; grijanje će stoga započeti s
punom snagom tek kad se motor zagrije na radnu temperaturu.
Kako biste spriječili zamagljivanje stakla, ventilator bi uvijek trebao biti uključen.

POZOR!
Slika 85 Grijanje: Zatvoreni optok zraka nemojte ostaviti uključenim duže vrijeme, jer
elementi za rukovanje “istrošeni” zrak može umoriti vozača i suvozača, umanjiti njegovu
pozornost i eventualno dovesti do zamagljivanja stakala. Rizik od sudara će
Namještanje temperature se povećati. Isključite zatvoreni optok zraka čim se prozorska stakla
zamagle.
A ⇒ slika 85 udesno kako biste povećali tempe-
– Okrenite regulator A
raturu.
Napomena
– Okrenite regulator A
A ulijevo kako biste smanjili temperaturu.
• Kod odleđivanja prednjeg i bočnih stakala iskorištava se cjelokupna snaga
grijanja. U prostor za noge ne dovodi se topli zrak. To može uzrokovati ograničenja
Reguliranje ventilatora komfora grijanja.
– Okrenite prekidač ventilatora A
B u jedan od položaja 1 do 4, kako • Istrošeni zrak izlazi kroz otvore za prozračivanje iza prtljažnika.
biste uključili ventilator.
– Okrenite prekidač ventilatora A
B u položaj 0 kako biste isključili venti- Namještanje grijanja
lator.
– Pritiskom na prekidač A
D uključuje se zatvoreni optok zraka - Preporučena namještanja elemenata za rukovanje grijanjem za:
zatvoreni optok zraka ⇒ .
NKO A04 69.book Page 77 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Grijanje i klima-uređaj 77

Odleđivanje prednjeg i bočnih stakala • otvorite mlaznice za izlaz zraka 4,


• A ⇒ strana 76,slika 85 do graničnika udesno,
okrenite regulator A • ako se prednje staklo ponovno zamagli, namjestite regulator raspodjele zraka
• prekidač ventilatora A
B stavite u položaj 4, A
C prema potrebi između položaja  i .

• regulator raspodjele zraka A


C stavite u položaj , Modus svježeg zraka - prozračivanje
• zatvorite mlaznice za izlaz zraka 3, Kod sljedećeg namještanja iz mlaznica za izlaz zraka 3 i 4 struji nezagrijani svježi
• otvorite mlaznice za izlaz zraka 4 ⇒ strana 78,slika 86 i usmjerite ih prema zrak.
bočnom staklu. Zatvoreni optok zraka se ne smije uključiti.
Održavanje prednjeg i bočnih stakala u nezamagljenom stanju • A ⇒ strana 76,slika 85 do graničnika ulijevo,
okrenite regulator A
Ako se kod povećane vlažnosti zraka (npr. kod kiše) stakla zamagljuju, • prekidač ventilatora A
B stavite u željeni položaj,
preporučamo Vam sljedeću namještenost: • regulator raspodjele zraka A
C stavite u položaj ,
• regulator A
A , ako je potrebno, okrenite u područje grijanja, • otvorite mlaznice za izlaz zraka 3 i 4 ⇒ strana 78,slika 86.
• regulator ventilatora A
B stavite u položaj 2 ili 3,
Prema potrebi možete regulator A
C staviti i u druge položaje.
• regulator A
C prema potrebi stavite na  ili  u željeni položaj između ovih
simbola,
• zatvorite mlaznice za izlaz zraka 3, Zatvoreni optok zraka
• otvorite mlaznice za izlaz zraka 4 i usmjerite ih prema bočnom staklu. U zatvorenom optoku zraka se iz unutarnjeg prostora vozila usisava
zrak i ponovno dovodi u unutarnji prostor.
Najbrže zagrijavanje unutarnjeg prostora vozila
• okrenite regulator A
A do graničnika udesno, U zatvorenom optoku zraka se nadalje sprječava da zagađeni vanjski zrak
• prekidač ventilatora A
B stavite u položaj 4, dospije u unutarnji prostor vozila, npr. kod prolaska tunelom ili u koloni.
• regulator raspodjele zraka A
C stavite u položaj ,
Uključivanje zatvorenog optoka zraka
• otvorite mlaznice za izlaz zraka 3 i 4,
– Pritisnite tipku  i zasvijetlit će simbol tipke  ⇒ strana 76,slika 85.
• preporučamo Vam da zatvoreni optok zraka uključite nakratko s tipkom A
D . No,
u ovom položaju se mogu zamagliti stakla vozila.
Isključivanje zatvorenog optoka zraka
Ugodno zagrijavanje vozila – Pritisnite ponovno tipku  , simbol tipke  se ugasi.
Ako se stakla više ne zamagljuju i postignuta je željena temperatura, preporučamo
Vam sljedeću namještenost: C nalazi u položaju ⇒ strana 76,slika 85,
Kad se regulator za raspodjelu zraka A
zatvoreni optok zraka će se automatski isključiti. Opetovanim pritiskom na tipku
• okrenite regulator A na željenu jačinu grijanja,*
A
 možete i u ovom položaju ponovno uključiti zatvoreni optok zraka.
• regulator ventilatora A
B stavite u položaj 2 ili 3,

• regulator raspodjele zraka A


C stavite u položaj ,

• zatvorite mlaznice za izlaz zraka 3,

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 78 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

78 Grijanje i klima-uređaj

– Kako biste zračnu struju usmjerili bočno, zakrenite vodoravni nazu-


POZOR! bljeni kotačić na mlaznici udesno ili ulijevo.
Zatvoreni optok zraka nemojte ostaviti uključenim duže vrijeme, jer
“istrošeni” zrak može umoriti vozača i suvozača, umanjiti njegovu Dovod zraka prema pojedinačnim mlaznicama za izlaz zraka namještajte s regula-
torom A C ⇒ strana 76,slika 85. Mlaznice za izlaz zraka 3 i 4 možete zatvoriti i otvo-
pozornost i eventualno dovesti do zamagljivanja stakala. Rizik od sudara će
se povećati. Isključite zatvoreni optok zraka čim se prozorska stakla riti pojedinačno.
zamagle. Iz otvorenih mlaznica za izlaz zraka struji, ovisno o položaju regulatora A A
⇒ strana 76,slika 85 i o klimatskim uvjetima, zagrijani ili nezagrijani zrak.

Mlaznice za izlaz zraka


Klima-uređaj*
Opis
Klima-uređaj je kombinirani uređaj za hlađenje i grijanje. On u
svako godišnje doba omogućuje optimalno reguliranje temperature
zraka.
Opis klima-uređaja
Besprijekorno funkcioniranje klima-uređaja važno je radi Vaše sigurnosti i komfora
vožnje.
Klima-uređaj radi samo kad je pritisnut prekidač AC ⇒ strana 79,slika 87 A
E i kad
su ispunjeni sljedeći uvjeti:
Slika 86 Mlaznice za izlaz zraka
• motor radi,

Otvaranje mlaznica za izlaz zraka • vanjska temperatura je veća od +5 °C,

– Okrenite okomiti nazubljeni kotačić (ne u krajnji položaj).


• uključen je prekidač ventilatora (položaj 1 do 4).
Kod uključenog hlađenja u vozilu opada temperatura i vlažnost zraka. Stoga se kod
Zatvaranje mlaznica za izlaz zraka visokih temperatura i velike vlažnosti zraka povećava ugodan osjećaj putnika u
vozilu. U hladno godišnje doba će se spriječiti zamagljivanje stakla.
– Okrenite okomiti nazubljeni kotačić u krajnji položaj.
Učinak grijanja ovisi o temperaturi rashladnog sredstva; grijanje će stoga započeti s
Mijenjanje zračne struje punom snagom tek kad se motor zagrije na radnu temperaturu.

– Kako biste promijenili visinu zračne struje zakrenite rešetku na mlaz- Kako biste povećali efekt hlađenja, kratkotrajno možete odabrati zatvoreni optok
nicama s okomito postavljenim nazubljenim kotačićem prema gore ili zraka ⇒
dolje.
NKO A04 69.book Page 79 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Grijanje i klima-uređaj 79

Iz mlaznica kod uključenog hlađenja u određenim uvjetima može strujati zrak Rukovanje
temperature od cca. 5 °C. Kod dugotrajne i neravnomjerne raspodjele zračne struje
iz mlaznica (naročito u području nogu) i velikih temperaturnih razlika, npr. pri
izlasku iz vozila, osjetljivije osobe mogle bi se prehladiti.
Kako bi grijanje i prozračivanje funkcionirali besprijekorno, na otvoru za zrak ispred
prednjeg stakla ne smije se nalaziti led, snijeg ili lišće.
Nakon uključivanja hlađenja s isparivača može kapati kondenzirana voda i ispod
vozila napraviti lokvu. To je normalno i ne ukazuje na propuštanje!

POZOR!
Slika 87 Klima-uređaj:
• Za prometnu sigurnost je važno, da su sva prozorska stakla slobodna od elementi za rukovanje
leda, snijega i mraza. Stoga se upoznajte s ispravnim rukovanjem grijanjem
i prozračivanjem, odvlaživanjem i odmagljivanjem prozorskih stakala, kao i
Namještanje temperature
hlađenjem.
• Zatvoreni optok zraka nemojte ostaviti uključenim duže vrijeme, jer – Okrenite regulator A
A ⇒ slika 87 udesno kako biste povećali tempe-

“istrošeni” zrak može umoriti vozača i suvozača, umanjiti njegovu raturu.


pozornost i eventualno dovesti do zamagljivanja stakala. Rizik od sudara će
– Okrenite regulator A
A ulijevo kako biste smanjili temperaturu.
se povećati. Isključite zatvoreni optok zraka čim se prozorska stakla
zamagle.
Reguliranje ventilatora
– Okrenite prekidač ventilatora A
B u jedan od položaja 1 do 4, kako
Napomena biste uključili ventilator.
Preporučamo Vam da pri uključenom zatvorenom optoku zraka u vozilu ne pušite
jer se dim usisan iz unutarnjeg prostora vozila taloži na isparivaču. To će tijekom – Okrenite prekidač ventilatora A
B u položaj 0 kako biste isključili venti-
rada klima-uređaja dovesti do trajnog taloženja neugodnog mirisa koji se može lator.
ukloniti samo uz veliki trud i trošak (zamjena isparivača).
– Pritiskom na prekidač  A D uključuje se zatvoreni optok zraka -
zatvoreni optok zraka ⇒ strana 81.

Regulacija raspodjele zraka


– S regulatorom za raspodjelu zraka A
C regulirate smjer izlaska zraka
⇒ strana 81.

Uključivanje i isključivanje hlađenja


– Pritisnite prekidač AC A
E . Simbol  u prekidaču zasvijetli.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 80 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

80 Grijanje i klima-uređaj

– Ponovnim pritiskom na prekidač AC isključuje se hlađenje. Simbol  Održavanje prednjeg i bočnih stakala u nezamagljenom stanju
u prekidaču se gasi. Ako se kod povećane vlažnosti zraka (npr. kod kiše) stakla zamagljuju,
preporučamo Vam sljedeću namještenost:
Namještena temperatura se održava automatski, osim kad se regulator nalazi
na graničniku desno ili lijevo:
• Prekidač ventilatora A
B stavite u položaj 2

• Regulator raspodjele zraka A


C stavite u položaj 
Desni graničnik - puna snaga grijanja.
• Zatvorite mlaznice za izlaz zraka 3
Lijevi graničnik - puna snaga hlađenja.
• otvorite mlaznice za izlaz zraka 4⇒ strana 81,slika 88 i usmjerite ih prema
Elemente za rukovanje A
A iA
C možete namjestiti u svaki željeni međupoložaj. bočnom staklu
Kako biste spriječili zamagljivanje stakla, ventilator bi uvijek trebao biti uključen. • hlađenje uključite pritiskom na tipku A
E .

Najbrže zagrijavanje unutarnjeg prostora vozila


Napomena • Okrenite regulator A
A do graničnika udesno
• Kod odleđivanja prednjeg i bočnih stakala iskorištava se cjelokupna snaga • Prekidač ventilatora A
B stavite u položaj 4
grijanja. U prostor za noge ne dovodi se topli zrak. To može uzrokovati ograničenja
komfora grijanja.
• Regulator raspodjele zraka A
C stavite u položaj 

• Istrošeni zrak izlazi kroz otvore za prozračivanje iza prtljažnika.


• Otvorite mlaznice za izlaz zraka 4

• Ako hlađenje nije uključeno duže vrijeme na isparivaču mogu nastati neugodni
• preporučamo Vam da zatvoreni optok zraka uključite nakratko s tipkom A
D . No,
u ovom položaju se mogu zamagliti stakla vozila.
mirisi uslijed njihova taloženja. Uključite klima-uređaj - i u hladno godišnje doba -
barem jednom mjesečno na otprilike 5 minuta na najveći stupanj kako biste spri- Ugodno zagrijavanje vozila
ječili, odn. uklonili neugodne mirise. Istovremeno kratko otvorite prozor.
Ako se stakla više ne zamagljuju i postignuta je željena temperatura, preporučamo
• Molimo Vas uvažite napomene o zatvorenom optoku zraka ⇒ strana 81. Vam sljedeću namještenost:
• Regulator A
A okrenite na željenu temperaturu

Namještanje klima-uređaja • Regulator ventilatora A


B stavite u položaj 2 ili 3

• Regulator raspodjele zraka A


C stavite u položaj 
Preporučena namještanja elemenata za rukovanje klima-uređajem:
• Otvorite mlaznice za izlaz zraka 4
Odleđivanje prednjeg i bočnih stakala • ako se prednje staklo ponovno zamagli, namjestite regulator raspodjele zraka
• okrenite regulator A
A ⇒ strana 79,slika 87 do graničnika udesno A
C prema potrebi između položaja  i .

• Prekidač ventilatora A
B stavite u položaj 4 Najbrže rashlađivanje unutrašnjosti vozila
• Regulator raspodjele zraka A
C stavite u položaj  • Zatvorite sve prozore i pomični/podizni krov
• Zatvorite mlaznice za izlaz zraka 3 • okrenite regulator A
A do graničnika ulijevo,
• otvorite mlaznice za izlaz zraka 4 ⇒ strana 81,slika 88 i usmjerite ih prema • Prekidač ventilatora A
B stavite u položaj 4
bočnom staklu.
• Regulator raspodjele zraka A
C stavite u položaj 
NKO A04 69.book Page 81 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Grijanje i klima-uređaj 81

• Otvorite mlaznice za izlaz zraka 3 i 4 Uključivanje zatvorenog optoka zraka


• hlađenje uključite pritiskom na tipku A
E . – Pritisnite tipku  ⇒ strana 79,slika 87, zasvijetlit će simbol tipke .
• preporučamo Vam da zatvoreni optok zraka uključite nakratko s tipkom A
D .
Isključivanje zatvorenog optoka zraka
Optimalno hlađenje
– Pritisnite ponovno tipku  , simbol tipke  se ugasi.
• Okrenite regulator A
A na željenu temperaturu. Ova temperatura će se održavati
automatskom. C nalazi u položaju  ⇒ strana 79,slika 87,
Kad se regulator za raspodjelu zraka A
• Prekidač ventilatora A
B stavite u položaj 1 ili 2, odn. 3 zatvoreni optok zraka će se automatski isključiti. Ponovnim pritiskom na tipku A
D

• Regulator raspodjele zraka A


C stavite u položaj  možete i u ovom položaju ponovno uključiti zatvoreni optok zraka.
• Otvorite mlaznice za izlaz zraka 3 i 4
• hlađenje uključite pritiskom na tipku A
E . POZOR!
• Preporučamo da mlaznice za izlaz zraka 3 i 4 namjestite tako da zrak struji Zatvoreni optok zraka nemojte ostaviti uključenim duže vrijeme, jer
prema gore iznad glava putnika. Nemojte prebacivati na zatvoreni optok zraka. “istrošeni” zrak može umoriti vozača i suvozača, umanjiti njegovu
pozornost i eventualno dovesti do zamagljivanja stakala. Rizik od sudara će
Modus svježeg zraka - prozračivanje
se povećati. Isključite zatvoreni optok zraka čim se prozorska stakla
Kod sljedećeg namještanja iz mlaznica za izlaz zraka 3 i 4 struji nezagrijani svježi zamagle.
zrak.
• A ⇒ strana 79,slika 87 do graničnika ulijevo
okrenite regulator A
Mlaznice za izlaz zraka
• Prekidač ventilatora A
B stavite u željeni položaj

• Regulator raspodjele zraka A


C stavite u položaj 

• otvorite mlaznice za izlaz zraka 3 i 4 ⇒ slika 88


• Zatvoreni optok zraka isključite pritiskom na tipku A
D

• Isključivanje hlađenja pritiskom na tipku A


E

Prema potrebi možete regulator A


C staviti i u druge položaje.

Zatvoreni optok zraka


U zatvorenom optoku zraka se iz unutarnjeg prostora vozila usisava
zrak i ponovno dovodi u unutarnji prostor.
U zatvorenom optoku zraka se nadalje sprječava da zagađeni vanjski zrak
Slika 88 Mlaznice za izlaz zraka
dospije u unutarnji prostor vozila, npr. kod prolaska tunelom ili u koloni.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 82 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

82 Grijanje i klima-uređaj

Otvaranje mlaznica za izlaz zraka Smetnje u funkcioniranju


– Okrenite okomiti nazubljeni kotačić (ne u krajnji položaj).
Kad hlađenje kod vanjskih temperatura većih od +5 °C ne radi, posrijedi je smetnja
Zatvaranje mlaznica za izlaz zraka u funkciji. Uzroci tom mogu biti sljedeći:

– Okrenite okomiti nazubljeni kotačić u krajnji položaj. • Osigurač klima-uređaja je u kvaru. Provjerite osigurač, te ga po potrebi i zami-
jenite ⇒ strana 187.
Mijenjanje zračne struje • Hlađenje će se automatski privremeno isključiti jer je temperatura rashladnog
sredstva motora previsoka ⇒ strana 10.
– Kako biste promijenili visinu zračne struje zakrenite rešetku na mlaz-
nicama s okomito postavljenim nazubljenim kotačićem prema gore ili Ako smetnju u funkciji ne možete ukloniti sami ili ako snaga hlađenja opada, iskl-
dolje. jučite hlađenje. Obratite se specijaliziranoj servisnoj radionici.

– Kako biste zračnu struju usmjerili bočno, zakrenite vodoravni nazu-


bljeni kotačić na mlaznici udesno ili ulijevo.

Dovod zraka prema pojedinačnim mlaznicama za izlaz zraka namještajte s regula-


torom A C ⇒ strana 79,slika 87. Mlaznice za izlaz zraka 3 i 4 možete zatvoriti i otvo-
riti pojedinačno.
Iz otvorenih mlaznica za izlaz zraka struji, ovisno o položaju regulatora A
A
⇒ strana 79,slika 87 i o vanjskim klimatskim uvjetima, nezagrijani, odn. rashlađeni
zrak.

Ekonomično rukovanje klima-uređajem

U modusu hlađenja, kompresor klima-uređaja utječe na snagu motora i potrošnju


goriva.
Ako se unutrašnjost vozila jako zagrije uslijed sunčevih zraka, preporuča se da
nakratko otvorite prozore ili vrata kako bi topli zrak mogao izaći van.
Hlađenje tijekom vožnje ne bi trebao biti uključen kad su prozori otvoreni.
Kad se željena unutarnja temperatura može postići i bez uključivanja hlađenja,
trebali biste odabrati optok svježeg zraka.

Ekološka napomena
S uštedom goriva smanjujete i emisiju štetnih tvari vozila.
NKO A04 69.book Page 83 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kretanje i vožnja 83

Kretanje i vožnja

Namještanje pozicije kola upravljača* – Namjestite upravljač u željeni položaj (visina i dubina).
– Pritisnite ručicu prema gore u smjeru stupa upravljača sve dok ne
uklopi.

POZOR!
• Kolo upravljača ne smijete namještati tijekom vožnje!
• Vozač mora održavati razmak od kola upravljača od barem 25 cm
⇒ slika 90. Ukoliko se ne pridržavate minimalnog razmaka, sustav zračnih
jastuka Vas ne može zaštititi - dovodite se u životnu opasnost!
• Iz sigurnosnih razloga, ručica uvijek mora biti čvrsto pritisnuta prema
gore, kako upravljač za vrijeme vožnje ne bi slučajno promijenio svoj položaj
Slika 89 Namjestivo - opasnost od nezgode!
kolo upravljača: Ručica
ispod stupa upravljača • Ako kolo upravljača namjestite više u smjeru glave, u slučaju sudara ćete
umanjiti zaštitno djelovanje vozačevog zračnog jastuka. Provjerite da li je
kolo upravljača usmjereno prema prsima.
• Za vrijeme vožnje držite upravljač s obje ruke bočno na vanjskom rubu u
položaju 9 sati i 3 sata. Upravljač nikada ne držite u položaju 12 sati ili na
neki drugi način (npr. za sredinu upravljača ili za unutarnji rub kola upravl-
jača). U takvim slučajevima biste kod aktiviranja vozačevog zračnog jastuka
mogli zadobiti ozljede ramena, ruku i glave.

Slika 90 Siguran razmak


od upravljača

Položaj upravljača možete namještati po visini i dubini.


– Namjestite vozačevo sjedalo ⇒ strana 54.
– Zakrenite ručicu ispod stupa upravljača ⇒ slika 89 prema dolje
⇒ .

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 84 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

84 Kretanje i vožnja

Bravica paljenja Ukoliko se ključ za paljenje ne može okrenuti ili se vrlo teško okreće u taj položaj,
nekoliko puta okrenite upravljač lijevo-desno. Tako se rasterećuje blokada upravl-
jača.
Položaj A
3

U ovom položaju se pokreće motor. Istovremeno se uključeno kratko ili dugo


svjetlo odn. druga električna trošila s većom potrošnjom nakratko isključuju. Nakon
otpuštanja, ključ za paljenje se vraća u položaj A2 .

Prije svakog ponovnog pokretanja motora, ključ za paljenje morate vratiti u položaj
A1 . Blokada elektropokretača u bravici za paljenje sprječava, da se pokretač, ako
motor već radi, ponovno uključi i tako ošteti.
Slika 91 Položaji bravice
paljenja
POZOR!
Benzinski motori • Tijekom vožnje s motorom u mirovanju ključ za paljenje uvijek mora biti
u položaju A2 (paljenje uključeno). Ovaj položaj se prikazuje svijetljenjem
A
1 - paljenje isključeno, motor ugašen
kontrolnih žaruljica. Ako to nije slučaj, moglo bi neočekivano doći do bloki-
A
2 - paljenje uključeno ranja upravljača - opasnost od nezgode!
A
3 - pokretanje motora • Izvucite ključ iz bravice tek kada se vozilo zaustavilo. Blokada upravljača
može odmah uklopiti - opasnost od nezgode!
Dizelski motori
• Ukoliko napuštate vozilo - makar i privremeno - u svakom slučaju izvu-
A
1 - prekinut dovod goriva, paljenje isključeno, motor ugašen
cite ključ iz bravice. To naročito vrijedi, ukoliko djeca ostaju u vozilu. U
A
2 - predgrijavanje motora, paljenje uključeno protivnom bi djeca mogla pokrenuti motor ili električnu opremu (npr. elek-
trične podizače prozora) - opasnost od nezgode!
• Za vrijeme predgrijavanja ne bi trebalo uključivati veća električna trošila - u
protivnom se akumulator vozila nepotrebno opterećuje.
A
3 - pokretanje motora Pokretanje motora
Za sva vozila vrijedi:
Općenito
Položaj A
1

Kako biste blokirali upravljač izvucite ključ za paljenje i zakrećite kolo upravljača, Motor možete pokrenuti samo originalnim ključem za paljenje.
sve dok ne čujete nalijeganje klinova za blokadu upravljača. U principu biste pri
• Prije pokretanja motora ručicu stavite u položaj praznog hoda (kod automat-
svakom napuštanju vozila trebali blokirati upravljač. Na taj način se otežava
skog mjenjača u položaj P ili N) i čvrsto potegnite ručnu kočnicu.
moguća krađa Vašeg vozila ⇒ .
• Tijekom pokretanja motora papučicu spojke pritisnite do kraja - pokretač mora
Položaj A
2 pokrenuti samo motor.
NKO A04 69.book Page 85 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kretanje i vožnja 85

• Čim motor uhvati, odmah otpustite ključ - inače može doći do oštećenja pokre- Benzinski motori
tača.
Nakon pokretanja hladnog motora nakratko se mogu pojačati radni zvukovi, jer se Ovi motori imaju sustav ubrizgavanja koji pri svakoj vanjskoj temperaturi auto-
u hidrauličnom izjednačavanju rada ventila tek mora uspostaviti uljni tlak. To je matski određuje potrebnu smjesu goriva i zraka.
normalno i ne treba Vas zabrinjavati. • Prije i tijekom pokretanja motora ne dodavajte gas.
Ukoliko motor ne upali... • Ne upali li motor odmah, nakon 10 sekundi prekinite pokretanje i ponovite ga
nakon otprilike pola minute.
Kao pomoć pri pokretanju možete iskoristiti akumulator drugog vozila
⇒ strana 182. • Ako motor svejedno ne upali, možda je neispravan osigurač električne pumpe
goriva. Provjerite osigurač i po potrebi ga zamijenite ⇒ strana 187.
Vuča je moguća samo kod vozila s ručnim mjenjačem. Dionica vuče ne smije biti
duža od 50 metara ⇒ strana 185. • Ako motor i dalje neće upaliti, potražite pomoć sljedeće specijalizirane servisne
radionice.
Ako je motor vrlo vruć, kad upali možda treba dodati nešto gasa.
POZOR!
• Nikada ne ostavljajte motor u radu u neprozračenim ili zatvorenim pros-
torima. Ispušni plinovi motora sadrže između ostalog i otrovni plin ugljični Dizelski motori
monoksid bez boje i mirisa - opasnost po život! Ugljični monoksid može
uzrokovati nesvjesticu i smrt osobe. Uređaj za predgrijavanje
• Nikada ne ostavljajte vozilo s upaljenim motorom bez nadzora. Dizelski motori su opremljeni uređajem za predgrijavanje, a vrijeme predgrijavanja
se regulira ovisno o temperaturi rashladnog sredstva i vanjskoj temperaturi.
Nakon uključivanja paljenja svijetli kontrolna žaruljica predgrijavanja .
Pripazite!
• Pokretač se smije uključiti (ključ paljenja u položaju A
3 ), samo kad motor
Za vrijeme predgrijavanja ne bi trebalo uključivati veća električna trošila - u
miruje. Ako pokretač uključite odmah nakon gašenja motora, može se oštetiti protivnom se akumulator vozila nepotrebno opterećuje.
pokretač, odn. motor. • Neposredno nakon gašenja kontrolne žaruljice predgrijavanja  trebali biste
• Izbjegavajte visoke brojeve okretaja, puni gas i veliko opterećenje motora, sve pokrenuti motor.
dok motor nije postigao svoju radnu temperaturu - opasnost od oštećenja motora! • Ako je motor zagrijan na radnu temperaturu, odnosno kod vanjskih tempera-
• Kod vozila s katalizatorom ispušnih plinova motor se ne smije pokretati vučom tura iznad +5 °C, na nekoliko sekundi će zasvijetliti kontrolna žaruljica predgrija-
na dionici dužoj od 50 metara. vanja. To znači da motor možete odmah pokrenuti.
• Ne upali li motor odmah, nakon 10 sekundi prekinite pokretanje i ponovite ga
nakon otprilike pola minute.
Ekološka napomena
• Ako motor svejedno ne upali, možda je neispravan osigurač uređaja za predgri-
Ne dozvolite da se motor zagrijava dok vozilo stoji. Odmah krenite. Tako će motor
javanje dizela. Provjerite osigurač i po potrebi ga zamijenite ⇒ strana 187.
brže postići svoju radnu temperaturu i emisija štetnih tvari će biti manja.
• Potražite pomoć najbliže specijalizirane servisne radionice.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 86 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

86 Kretanje i vožnja

Pokretanje motora nakon ispražnjenog spremnika goriva Promjena brzina (ručni mjenjač)
Ukoliko je spremnik goriva u potpunosti ispražnjen, pokretanje nakon točenja
dizelskog goriva može potrajati duže nego što je uobičajeno - do jedne minute. To
je stoga, što se sustav goriva za vrijeme pokretanja najprije mora napuniti.

Gašenje motora
– Motor se gasi okretanjem ključa paljenja u položaj A
1
Slika 92 Shema za
⇒ strana 84,slika 91. promjenu stupnjeva
prijenosa: 5 stupanjski
odn. 6 stupanjski ručni
mjenjač
POZOR!
• Nemojte nikada isključivati motor prije nego što se vozilo zaustavi -
opasnost od nezgode! Stupanj za vožnju unatrag umetnite samo kod vozila u mirovanju. Pritisnite
papučicu spojke i držite je do kraja pritisnutu. Kako bi se izbjegao zvuk prebaci-
• Servouređaj kočnica radi samo kod upaljenog motora. Kod isključenog vanja, prije umetanja u stupanj za vožnju unatrag pričekajte trenutak.
motora je potrebno više snage za kočenje. Budući da u tom slučaju ne
možete kočiti na uobičajen način, može doći do nesreće i ozbiljnih ozljeda. Kod ubačenog stupnja za vožnju unatrag i uključenog paljenja uključena su svjetla
za vožnju unatrag.

Pripazite!
Ako je motor duže vrijeme bio pod većim opterećenjem, nakon vožnje nemojte POZOR!
odmah ugasiti motor, nego ga pustite da radi još 2 minute u praznom hodu. Tako Za vrijeme vožnje nikada nemojte ubacivati u stupanj za vožnju unatrag -
ćete spriječiti akumulaciju topline ugašenog motora. opasnost od nezgode!

Napomena Napomena
• Nakon gašenja motora može i pri isključenom paljenju ventilator rashladnog • Tijekom vožnje ne biste trebali ruku držati na ručici mjenjača. Pritisak ruke
sredstva nastaviti raditi još otprilike 10 minuta. Ventilator se nakon određenog prenosi se na vilice u mjenjaču. S vremenom to možete dovesti do prijevremenog
vremena može i ponovno uključiti, kada se akumulacijom topline poveća tempera- trošenja vilica u mjenjaču.
tura rashladnog sredstva ili kada se kod zagrijanog motora prostor motora dodatno
• Pritisnite papučicu spojke kod mijenjanja stupnja prijenosa uvijek do kraja kako
zagrije uslijed jakih sunčevih zraka.
biste spriječili nepotrebno trošenje i oštećenja.
• Kod svih radova u prostoru motora valja biti naročito oprezan ⇒ strana 154,
“Radovi u prostoru motora”.
NKO A04 69.book Page 87 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kretanje i vožnja 87

Ručna kočnica
POZOR!
• Obratite pozornost na to, da potegnutu ručnu kočnicu morate potisnuti
posve nadolje. Djelomično otpuštena ručna kočnica može prouzročiti
pregrijavanje stražnjih kočnica, te tako umanjiti funkciju kočionog uređaja -
opasnost od nezgode! Povrh toga to dovodi do prijevremenog trošenja
stražnjih kočionih obloga.
• Nikada bez nadzora ne ostavljajte djecu u vozilu. U protivnom bi djeca
mogla otpustiti ručnu kočnicu ili izbaciti mjenjač iz stupnja prijenosa. Vozilo
bi se moglo pokrenuti - opasnost od nezgode!

Slika 93 Središnja
konzola: ručna kočnica Pripazite!
Nakon što se vozilo zaustavi uvijek najprije pritegnite ručnu kočnicu i dodatno
Potezanje ručne kočnice ubacite u neki stupanj prijenosa (ručni mjenjač), odn. dovedite mjenjač u položaj P
(automatski mjenjač).
– Potegnite ručicu ručne kočnice u potpunosti prema gore.

Otpuštanje ručne kočnice


Pomoć pri parkiranju*
– Povucite ručicu ručne kočnice malo prema gore i istovremeno utis-
nite zaporni gumb ⇒ slika 93. Pomoć pri parkiranju upozorava na prepreke koje se nalaze iza
vozila.
– Pritisnite ručicu uz utisnuti gumb potpuno prema dolje ⇒ .

Kod potegnute ručne kočnice i uključenog paljenja zasvijetli kontrolna žaruljica


ručne kočnice .
Ako nehotice pokrenete vozilo s potegnutom ručnom kočnicom, oglasit će se
upozoravajući ton, a na informativnom zaslonu* će se pojaviti napomena za
vožnju:
"Handbrake on" (potegnuta ručna kočnica)
Upozorenje na ručnu kočnicu se aktivira, ako duže od 3 sekunde vozite brzinom Slika 94 Pomoć pri
parkiranju: Domet
iznad 6 km/h.
senzora

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 88 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

88 Kretanje i vožnja

Zvučna pomoć pri parkiranju uz pomoć ultrazvučnih senzora utvrđuje udaljenost Uređaj za reguliranje brzine (GRA)*
stražnjeg branika od neke prepreke koja se nalazi iza vozila. Senzori se nalaze u
stražnjem braniku.
Uvod
Domet senzora
Upozorenje na udaljenost od prepreke započinje na udaljenosti 160 cm od Uređaj za reguliranje brzine (GRA) održava namještenu brzinu iznad 30 km/h (20
prepreke (područje A A ⇒ strana 87,slika 94). Što se više smanjuje udaljenost od mph) bez pritiskanja papučice gasa. No održavanje brzine moguće je samo ukoliko
prepreke, manja je i vremenska stanka između zvučnih impulsa. to dopušta snaga motora odn. učinak kočenja motorom. Pomoću uređaja za regu-
liranje brzine možete prije svega na dugim dionica rasteretiti “nogu na gasu”.
Nakon otprilike 30 cm (područje A
B ) oglasi se trajni ton - opasno područje. Više ne
biste smjeli voziti unatrag!
POZOR!
Aktiviranje
Pomoć pri parkiranju automatski se aktivira ubacivanjem u stupanj prijenosa za
• Iz sigurnosnih razloga se uređaj za reguliranje brzine ne smije koristiti u
gustom prometu i pri lošem stanju kolnika (npr. kod klizavosti, aquapla-
vožnju unatrag. Aktiviranje se potvrđuje kratkim potvrdnim tonom.
ninga, pijeska na cesti) - opasnost od nezgode!
Deaktiviranje • Kako biste spriječili nehotimično korištenje uređaja za regulaciju
Pomoć pri parkiranju se deaktivira izbacivanjem iz stupnja za vožnju unatrag. razmaka, nakon korištenja uvijek isključite uređaj.

POZOR! Napomena
• Pomoć pri parkiranju ne može zamijeniti pozornost vozača, pa i odgo- • Vozila s ručnim mjenjačem: Ukoliko kod uključenog uređaja za reguliranje
brzine prebacite u stupanj praznog hoda, uvijek pritisnite papučicu spojke do kraja!
vornost pri parkiranju i sličnim manevrima vožnje snosi sam vozač.
Inače motor postiže previsok broj okretaja.
• Stoga prije vožnje unatrag provjerite da li se iza vozila nalazi manja
prepreka npr. kamen, stupić, kuka uređaja za vuču i sl. Takva prepreka mogla
• Kod vožnje na većim nizbrdicama, uređaj za reguliranje brzine ne može brzinu
održavati konstantnom. Masa vozila povećava brzinu vožnje. Stoga pravovremeno
bi se nalaziti izvan područja senzora.
prebacite u niži stupanj prijenosa ili kočite s nožnom kočnicom.
• Kod vozila s automatskim mjenjačem uređaj za reguliranje brzine ne može se
Napomena uključiti ako se ručica automatskog mjenjača nalazi u položaju P, N, R ili 1.
• Kod vožnje s prikolicom je pomoć pri parkiranju izvan funkcije (to vrijedi za
vozila s tvornički ugrađenim uređajem za vuču*).
• Ako nakon uključivanja paljenja i umetanja u stupanj za vožnju unatrag otprilike
5 sekundi potraje upozoravajući ton, a u blizini vozila nema prepreke, posrijedi je
greška u sustavu. Dajte ukloniti smetnju u jednoj od specijaliziranih servisnih radi-
onica.
• Kako bi pomoć pri parkiranju funkcionirala, senzori moraju biti čisti (nezaleđeni
i sl.).
NKO A04 69.book Page 89 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kretanje i vožnja 89

Pohranjivanje brzine Mijenjanje pohranjene brzine


Brzinu možete mijenjati i bez pritiskanja papučice gasa.
Brže
– Pohranjenu brzinu možete bez pritiska na papučicu gasa povećati,
A ⇒ slika 95 gurnuti ulijevo u položaj RES.
tako što ćete prekidač A
– Ako tipku držite pritisnutom u položaju RES, brzina se kontinuirano
povećava. Nakon postizanja željene brzine otpustite pomični
Slika 95 Ručica za ruko- prekidač. Na taj način se novopohranjena brzina preuzima u memo-
vanje: tipka i pomični
prekidač uređaja za regu- riju.
liranje brzine
Sporije
Uređaj za reguliranje brzine aktivira se pomoću kliznog prekidača A
A i – Pohranjena brzina može se smanjiti pritiskom na tipku A
B .
tipke A
B u lijevoj ručici višenamjenskog prekidača.
– Kad pomični prekidač držite pritisnutim u tom položaju, brzina se
A ⇒ slika 95 u položaj ON.
– Pomaknite prekidač A kontinuirano smanjuje. Nakon postizanja željene brzine otpustite
tipku. Na taj način se novopohranjena brzina preuzima u memoriju.
– Nakon dostizanja željene brzine, kraktko pritisnite tipku A
B .
– Ako tipku otpustite pri brzini ispod 30 km/h, brzina se neće pohraniti,
Nakon pritiska tipke A
B odabrana se brzina održava bez pritiskanja papučice gasa. a memorija se poništava. Brzina se nakon povećanja brzine većeg od
Brzinu možete povećati i pritiskanjem papučice gasa. Nakon otpuštanja papučice, 30 km/h mora ponovno pohraniti pomoću prekidača A B ⇒ slika 95.
brzina se spušta na prethodno pohranjenu vrijednost.
To međutim ne vrijedi ako brzinu duže od 5 minuta prekoračite za više od 10 km/h. Privremeno isključivanje uređaja za reguliranje brzine
Pohranjena brzina se poništava iz memorije. Brzinu je potrebno ponovno pohra-
niti.
– Uređaj za reguliranje brzine privremeno isključite pritiskom na
Brzina se može smanjiti na uobičajeni način. Pritiskom na kočnicu ili spojku uređaj papučicu kočnice ili spojke, kod vozila s automatskim mjenjačem
se privremeno isključuje ⇒ strana 89. samo s papučicom kočnice.
– Uređaj za reguliranje brzine možete također isključiti, ako prekidač A
A
POZOR! ⇒ slika 95 pomaknete udesno - u međupoložaj ispred položaja OFF.
Pohranjenu brzinu možete ponovno koristiti samo ako nije previsoka za Pomični prekidač se nakon toga samostalno vraća u položaj ON.
postojeće uvjete u prometu.
Pohranjena brzina ostaje i dalje pohranjena u memoriji.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 90 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

90 Kretanje i vožnja

Ponovno preuzimanje pohranjene brzine uslijedit će nakon otpuštanja kočnice ili


spojke, a kod vozila s automatskim mjenjačem samo nakon otpuštanja kočnice i
nakon kratkog guranja pomičnog prekidača A A ⇒ strana 89,slika 95 do kraja
ulijevo u položaj RES.

POZOR!
Pohranjenu brzinu možete ponovno koristiti samo ako nije previsoka za
postojeće uvjete u prometu.

Potpuno isključivanje uređaja za reguliranje brzine

A ⇒ strana 89,slika 95 do graničnika udesno u


– Pomaknite prekidač A
položaj OFF.
NKO A04 69.book Page 91 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Automatski mjenjač* 91

Automatski mjenjač*

Automatski 4-stupanjski mjenjač Kod parkiranja na ravnoj površini, dovoljno je mjenjač ubaciti u stupanj P. Na
strmome kolniku trebalo bi najprije čvrsto potegnuti ručnu kočnicu, a tek potom
ručicu mjenjača staviti u položaj P. Tako se blokadni mehanizam ne opterećuje
Napomene za vožnju s automatskim mjenjačem previše, a ručica automatskog mjenjača može se lakše izvaditi iz položaja P.
Mijenjanje u viši i niži stupanj prijenosa odvija se automatski. Ako nehotice tijekom vožnje ručicu automatskog mjenjača stavite u položaj N,
morate smanjiti gas i pričekati broj okretaja praznog hoda motora prije nego ručicu
Kretanje i vožnja
mjenjača stavite u neki od položaja za vožnju.
– Pritisnite papučicu kočnice i držite je pritisnutom.
– Držite zapornu tipku (tipka na ručici mjenjača) pritisnutom, stavite POZOR!
ručicu mjenjača u željeni položaj, primjerice u D ⇒ strana 92,slika 96
i otpustite zapornu tipku.
• Kada kod vozila u mirovanju i motora koji radi mijenjate položaj ručice
mjenjača nemojte dodavati gas - opasnost od nezgode!
– Pričekajte dok mjenjač prebaci u stupanj prijenosa (zamjetan lagani • Nemojte nikada za vrijeme vožnje prebacivati ručicu mjenjača u
trzaj uključivanja). položaje R ili P - opasnost od nezgode!

– Otpustite papučicu kočnice i pritisnite gas ⇒ . • Dok motor radi, valja u svim položajima automatskog mjenjača (osim P i
N) držati vozilo na mjestu kočnicom, jer se prijenos snage i pri broju okretaja
motora u praznom hodu ne prekida u potpunosti - vozilo "puzi".
Privremeno zaustavljanje
– Kod privremenog zaustavljanja, npr. na križanjima nije potrebno
ubaciti u položaj N ručice mjenjača. Dovoljno je da vozilo držite u
mjestu nožnom kočnicom. Motor smije raditi samo još na praznom
hodu.

Parkiranje
– Pritisnite papučicu kočnice i držite je pritisnutom.
– Čvrsto povucite ručnu kočnicu.
– Držite zapornu tipku pritisnutom, stavite ručicu mjenjača u položaj P
i otpustite zapornu tipku.

Motor se može pokrenuti samo kad je ručica mjenjača u položaju P ili N


⇒ strana 84.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 92 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

92 Automatski mjenjač*

Položaj ručice mjenjača R - Stupanj prijenosa za vožnju unatrag


Položaj za vožnju unatrag smije se uključiti samo dok vozilo stoji i dok je motor u
praznom hodu ⇒ .
Prije umetanja u položaj R iz položaja P ili N potrebno je pritisnuti nožnu kočnicu i
istovremeno pritisnuti zapornu tipku.
U položaju ručice mjenjača R pri uključenom paljenju uključena su svjetla za vožnju
unatrag.

N - Neutralno (položaj praznog hoda)


U ovom položaju se mjenjač nalazi u praznom hodu.
Slika 96 Ručica auto- Ako ručicu mjenjača želite prebaciti iz položaja N (kad se ručica u tom položaju
matskog mjenjača
nalazi duže od 2 sekunde) u neki drugi položaj, morate kod brzina manjih od 5
km/h, kod vozila u mirovanju i uključenog paljenja pritisnuti papučicu kočnice.

D - Trajni položaj za vožnju prema naprijed


U ovom položaju se ovisno o opterećenju motora, brzini vožnje i dinamičnom
programu mijenjanja stupnjeva prijenosa (DSP) automatski prebacuje u viši i niži
stupanj prijenosa.
Kod ubacivanja u položaj D iz položaja N kod brzina manjih od 5 km/h, odnosno
Slika 97 Informacijski
kod vozila u mirovanju mora se pritisnuti papučica kočnice ⇒ .
zaslon u kombiniranom
instrumentu položaji
ručice automatskog 3 - Položaj kod vožnje brežuljkastim terenom
mjenjača Ovaj položaj preporučamo onda kad u određenim okolnostima u položaju D dolazi
do prečeste promjene stupnjeva prijenosa.
Odabrani položaj ručice automatskog mjenjača prikazuje se na informacijskom Prvi, drugi i treći stupanj će se automatski prebaciti u viši i niži stupanj ovisno o
zaslonu kombiniranog instrumenta isticanjem simbola stupnja prijenosa opterećenju motora, stilu vožnje i brzini vožnje. Četvrti stupanj prijenosa ostaje
⇒ slika 97. blokiran. Na taj način se povećava učinak kočenja motorom ⇒ .

P - Parkirna kočnica Pri umetanju ručice mjenjača u položaj 3 iz položaja D morate pritisnuti zapornu
tipku u ručici mjenjača.
U ovom položaju su pogonski kotači mehanički blokirani.
Parkirna kočnica smije se uključiti samo ako vozilo stoji ⇒ . 2 - Položaj kod vožnje brdovitim terenom

Želite li ručicu automatskog mjenjača staviti u odn. izvaditi iz toga položaja, Ovaj položaj ručice mjenjača je prikladan za duge nizbrdice.
zapornu tipku u ručici mjenjača morate pritisnuti i istovremeno pritisnuti nožnu Prvi i drugi stupanj će se automatski prebaciti u viši i niži stupanj ovisno o opte-
kočnicu. rećenju motora, stilu vožnje i brzini vožnje. Treći i četvrti stupanj prijenosa ostaju
NKO A04 69.book Page 93 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Automatski mjenjač* 93

blokirani kako bi se spriječilo nepotrebno prebacivanje u viši stupanj. Na taj način • Kod ručnog mijenjanja stupnjeva prijenosa je moguće prebaciti u položaj 3, 2 i
se povećava učinak kočenja motorom. 1, no automatski mjenjač će prebaciti u niži stupanj prijenosa kada motor više ne
može postići visoki broj okretaja.
Pri umetanju ručice mjenjača u položaj 2 iz položaja 3 morate pritisnuti zapornu
tipku u ručici mjenjača.

1 - Položaj kod vožnje ekstremnim brdovitim dionicama Blokada ručice automatskog mjenjača
Ovaj se položaj ručice mjenjača preporučuje za ekstremne brdovite dionice.
Automatska blokada ručice mjenjača 
Vozi se samo u prvom stupnju prijenosa. Drugi, treći i četvrti stupanj ostaju bloki- Ručica automatskog mjenjača je pri uključenom paljenju blokirana u položajima P
rani. Na taj način se postiže moguć učinak kočenja motorom. i N. Želite li ručicu izbaciti iz tih položaja morate pritisnuti papučicu kočnice i istov-
Pri umetanju ručice mjenjača u položaj 1 iz položaja 2 morate pritisnuti zapornu remeno pritisnuti tipku za blokadu na ručici automatskog mjenjača. Na zaslonu s
tipku u ručici mjenjača. informacijama* se prikazuje:
U položaju 1 je blokiran uređaj za reguliranje brzine. P LOCKED (P blokirano)
ili
POZOR! N LOCKED (N blokirano)
• Nemojte nikada za vrijeme vožnje prebacivati ručicu mjenjača u Povrh toga, na poklopcu ručice mjenjača svijetli simbol  sve dok ne pritisnete
položaje R ili P - opasnost od nezgode! papučicu kočnice.
• Dok motor radi, valja u svim položajima automatskog mjenjača (osim P i Element odgađanja brine za to da pri brzom prebacivanju preko položaja N (npr. iz
N) držati vozilo na mjestu kočnicom, jer se prijenos snage i pri broju okretaja položaja R u položajD) ručica mjenjača ne zablokira. Na taj način se primjerice
motora u praznom hodu ne prekida u potpunosti - vozilo "puzi". omogućuje iznjihavanje vozila koje se zaglavilo. Ukoliko se ručica duže od 2
• Ako je odabrano neko područje vožnje dok vozilo stoji, ni u kom se sekunde nalazi u položaju N i papučica kočnice nije pritisnuta, blokada ručice
slučaju ne smije nepažljivo dodavati gas (npr. ručno iz prostora motora). mjenjača će uklopiti.
Vozilo će se inače odmah pokrenuti - pa i onda kad je ručna kočnica čvrsto Blokada ručice automatskog mjenjača djeluje samo kod vozila u mirovanju i pri
potegnuta - opasnost od nezgode! brzinama do 5 km/h. Kod većih brzina se blokada u položaju N automatski iskl-
• Prije nego što sami ili druge osobe otvore poklopac prostora motora i jučuje.
započnu raditi na upaljenom motoru, ručicu mjenjača valja staviti u položaj
P i čvrsto potegnuti ručnu kočnicu - opasnost od nezgode! Obvezatno obra- Zaporna tipka
tite pozornost na upozorenja ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”. Zaporna tipka u ručici automatskog mjenjača sprječava nehotično prebacivanje u
neke položaje ručice mjenjača. Kad pritisnete zapornu tipku, isključuje se blokada
ručice automatskog mjenjača.
Napomena
• Ako ste tijekom vožnje nepažnjom stavili u položaj N, prije ponovnog prebaci-
vanja u položaj D valja oduzeti gas i pričekati broj okretaja motora u praznom hodu.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 94 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

94 Automatski mjenjač*

Kick-down funkcija Kod vožnje brdskim dionicama je stupanj prijenosa prilagođen uzbrdicama i
nizbrdicama. Na taj način se sprječava često mijenjanje stupnjeva prijenosa kod
Kick-down funkcija omogućuje maksimalno ubrzanje. vožnje uzbrdicama. Pritiskom na papučicu kočnice se kod vožnje nizbrdicom
prebacuje u sljedeći niži stupanj prijenosa. Na taj način se iskorištava kočenje
Ako papučicu gasa pritisnete do kraja, preko točke povećanog otpora, automatika
motorom bez ručnog prebacivanja stupnjeva prijenosa.
mjenjača (ovisno o brzini vožnje i broju okretaja motora), prebacuje u niži stupanj
prijenosa. Prebacivanje u sljedeći viši stupanj prijenosa odvija se tek pošto je
postignut maksimalni broj okretaja motora. Pomoćni program
U slučaju smetnje sustav raspolaže pomoćnim programom.
POZOR!
Kod funkcijskih smetnji u elektronici mjenjača mjenjač radi u odgovarajućem
Obratite pozornost na to, da na glatkom i skliskom kolniku aktiviranjem
pomoćnom programu. To se pokazuje tako da zasvijetle, odnosno da se ugase svi
kick-down funkcije može doći do proklizavanja pogonskih kotača - opas-
segmenti na zaslonu.
nost od zanošenja vozila!
• Mjenjač doduše automatski prebacuje stupnjeve prijenosa, ali se pritom osjete
jači trzaji.
Dinamični program mijenjanja stupnjeva prijenosa • Mjenjač stupnjeve prijenosa više ne prebacuje automatski. Mjenjač stupnjeve
prijenosa prebacuje još samo ručno, u položajima ručice mjenjača D, 3 i 2 na
Automatski mjenjač Vašeg vozila elektronski je reguliran. Prebacivanje u viši i niži raspolaganju je međutim još samo 3. stupanj prijenosa. U položajima ručice mjen-
stupanj prijenosa odvija se automatski u ovisnosti o zadanim programima vožnje. jača 1 i R postoje kao inače 1. stupanj i stupanj prijenosa za unatrag.
Pri umjerenom načinu vožnje mjenjač će odabrati najekonomičniji program. Kada mjenjač prebaci na pomoćni program, trebalo bi što prije potražiti
Ranije prebacivanje u viši stupanj prijenosa i kasnije prebacivanje u niži stupanj specijaliziranu servisnu radionicu kako biste otklonili smetnju.
povoljno se odražava na potrošnju goriva.
Kod dinamične vožnje sa brzim pritiscima na papučicu gasa, jakim ubrzanjima,
čestim promjenama brzine vožnje, te kod vožnje maksimalnom brzinom ili kod
Vuča i odvoz
aktiviranja kick-down uređaja, mjenjač će odabrati sportski program vožnje.
Kasnijim prebacivanjem u viši stupanj prijenosa možete potpuno iskoristiti snagu Vuča
motora. Prebacivanje u niži stupanj prijenosa odvija se kod većeg broja okretaja Kod vozila s automatskim mjenjačem, motor ne možete pokrenuti vučom
motora nego u ekonomičnim programima. ⇒ strana 184.
Odabir najpovoljnijeg programa vožnje kontinuirani je proces. Ipak je neovisno o Kod ispražnjenog akumulatora možete pomoću kabela za pomoć pri pokretanju
tome brzim dodavanjem gasa moguće prebaciti na sportski program vožnje. iskoristiti akumulator nekog drugog vozila za pokretanje motora ⇒ strana 182.
Pritom mjenjač sukladno brzini vožnje prebacuje u niži stupanj prijenosa i tako
pospješuje ubrzanje (npr. kod pretjecanja), a da se pritom papučica gasa ne mora Odvoz
pritisnuti u kick-down područje. Pošto je mjenjač prebacio u viši stupanj prijenosa, Morate li odvući vozila, svakako uvažite napomene ⇒ strana 184.
pri odgovarajućem načinu vožnje ponovno se uspostavlja prvotni program.
NKO A04 69.book Page 95 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Komunikacija 95

Komunikacija

Univerzalni priključak za telefon* Vađenje telefona s adapterom


– Pritisnite tipku A
C i izvadite telefon.

Inicijaliziranje morate provesti:


• nakon prvog priključivanja adaptera,
• nakon spajanja akumulatora,
• nakon izvlačenja adapterskog kabela iz utičnice za telefon,
Na ovaj način možete u potpunosti koristiti prednosti normalnog autotelefona
(“speakerphone opcija” preko mikrofona u vozilu, optimalne mogućnosti prijenosa
sa vanjskom antenom itd.). Povrh toga možete puniti i bateriju telefona.
Slika 98 Univerzalna
priprema za telefon Imate li pitanja, obratite se stručnom poduzeću.
Uvažite svakako i ostale napomene ⇒ strana 95, “Mobilni telefoni i radiostanice”.
Tvornički se isporučuje i držač telefona. Držač je pričvrščen na središnjoj
konzoli. Škoda Auto ne isporučuje adapter i telefon.
Mobilni telefoni i radiostanice
Inicijaliziranje
Preporučujemo da ugradnju mobilnih telefona i radiostanica u vozilo obavi Škoda
– Izvucite ključ za paljenje.
servisni partner.
– Stavite adapter bez telefona u držač AB najprije u smjeru strelice A
1
Firma Škoda Auto a.s. dopušta korištenje mobilnih telefona i radiouređaja sa
⇒ slika 98, dok adapter ne dotakne graničnik. Pritisnite adapter stručno instaliranom vanjskom antenom i maksimalne snage do 10 W.
lagano u smjeru strelice A2 , sve dok ne uklopi.
O mogućnostima ugradnje i uporabi mobilnih telefona i radiouređaja snage emiti-
– Adapterski kabel stavite u telefonsku utičnicu. Utičnica za telefon ranja iznad 10 W možete se informirati kod Škoda servisnog partnera. O tehničkim
nalazi se ispod srednjeg dijela instrumentne ploče. mogućnostima naknadne ugradnje mobilnih telefona i radiouređaja možete se
raspitati kod Škoda partnera.
– Uključite paljenje.
Pri korištenju mobilnih telefona i radio-odašiljača mogu nastupiti smetnje u funk-
– Pričekajte cca. 15 sekundi, isključite paljenje. cijama elektronike Vašeg vozila. Razlozi mogu biti sljedeći:

– Stavite telefon u adapter A


A (prema uputama proizvođača) i uključite • nema vanjske antene
paljenje. • vanjska antena je neispravno instalirana,
• snaga emitiranja je veća od 10 W.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 96 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

96 Komunikacija

Stoga se mobilni telefoni ili radiouređaji bez vanjske antene, odnosno s neispravno CD-mjenjač za radio i navigacijski sustav nalazi se ispod suvozačevog
instaliranom vanjskom antenom ne smiju koristiti u vozilu. sjedala.
Dodatno obratite pozornost, da se samo s vanjskom antenom može postići opti-
malni domet uređaja. Vađenje magazina iz mjenjača
1 ⇒ slika 99.
– Potpuno otvoriti zatvarač otvora A
POZOR! – Pritisnite tipku A
3 . Magazin A
2 se automatski izbacuje.

• Mobilni telefoni ili radiouređaji koji se koriste u unutrašnjosti vozila bez – Izvadite magazin.
antene, odnosno s neispravno instaliranom vanjskom antenom, mogu zbog
pretjeranih elektromagnetskih polja uzrokovati posljedice štetne po Gurnuti magazin u mjenjač
zdravlje.
– Gurnuti magazin do graničnka tako da strelica pokazuje prema gore
• Molimo Vas, da svoju pozornost u prvome redu posvetite vožnji!
⇒ strana 97,slika 100. Vrh strelice na magazu pritom mora pokazivati
• Radiouređaji, mobilni telefoni odn. držači ne smiju se montirati na
prema otvoru magazina.
pokrivkama zračnih jastuka ili u neposrednoj blizini područja djelovanja
zračnih jastuka. U slučaju nezgode, osobe u vozilu mogu zadobiti ozljede! – Zatvoriti zatvarač otvora.

Nakon uguravanja magazina se analizira koliko se CD-a nalazi u magazinu.


Napomena
Ako se u mjenjaču ne nalazi magazin, tada će se u CD-modusu na zaslonu
Uvažite Upute za uporabu mobilnih telefona i radiouređaja.
radiouređaja pojaviti NO CD MAGAZINE.
Magazin možete izvaditi i kod isključenog radiouređaja.
CD-mjenjač*
Pripazite!
Vađenje i umetanje CD-magazina Nakon zatvaranja magazina uvijek zatvorite poklopac otvora. Poklopac otvora štiti
CD-mjenjač od ulazećih čestica prljavštine i prašine, kako bi se spriječile smetnje u
funkcioniranju.

Napomena
• U ovim uputama za uporabu su opisani koraci potrebni samo za rukovanje CD-
mjenjačem.
• Ostale informacije za izbornik namještanja možete pronaći u uputama za
uporabu radiouređaja.
• Koristite samo CD-magazine Škoda originalne dodatne opreme.
Slika 99 CD-mjenjač
NKO A04 69.book Page 97 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Komunikacija 97

Stavljanje CD-a u magazin Vađenje CD-a iz magazina

Slika 100 Stavljanje CD-


a u magazin Slika 101 Vađenje CD-a

– Uhvatite CD sa stranom za reprodukciju prema dolje za središnji – Okrenite ručicu u smjeru strelice ⇒ slika 101.
otvor i za vanjski rub.
– CD-e lagano istisnuti kroz otvor na poleđini magazina. Pazite da Vam
– Držite magazin sa strelicom prema gore ⇒ slika 100. CD-i ne ispadnu!
– Stavljajte CD-e sa stranom za reprodukciju prema dolje pojedi- – Vađenje CD-a iz magazina.
načno u magazin, sve dok zvučno ne uklope. Pritom uvažite i redos-
lijed CD-a na desnoj strani magazina ⇒ slika 100.
Reprodukcija CD-a

Pripazite! Na radio-zaslonu se mogu prikazati sljedeće informacije:


• Magazin može prihvatiti šest standardnih CD-a (promjer 12 cm). Nemojte • SHFL (nasumični redoslijed).
koristiti “single-CD-e” promjera 8 cm!
• CD1 ... CD6 - pretinac CD-magazina.
• Kako biste spriječili smetnje CD-mjenjača, nikada nemojte koristiti zaštitni film
• NO CD - u magazinu nema CD-a.
za CD ili stabilizator (mogu se nabaviti u trgovini kao dodatna oprema uz CD).
• TR01, TR02 itd. - naslov na odabranom CD-u.

Napomena
Pobliže detalje vidi upute za uporabu radiouređaja.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 98 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

98 Komunikacija

Pokazivači grešaka
POZOR!
Na radio-zaslonu se mogu prikazati sljedeći pokazivači grešaka: Molimo Vas, da svoju pozornost u prvome redu posvetite vožnji!
• NO CD CHANGER - CD-mjenjač s magazinom nije priključen.
• NO CD MAGAZINE - nema magazina u CD-mjenjaču. Napomena
• NO CD - odabrani pretinac u magazinu CD-mjenjača je prazan. Nemojte skidati poklopac uređaja. Uređaj ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao
• SURFACE - u odabranom pretincu je CD umetnut s reprodukcijskom stranom popraviti.
prema gore.

Jamstvo
Savjeti za rukovanje CD-mjenjačem
Za naše tvornički ugrađene radiouređaje vrijede isti uvjeti jamstva kao i za nova
Uvažite sljedeće napomene za rukovanje CD-mjenjačem. vozila.

• Kako biste osigurali besprijekornu, kvalitetnu reprodukciju CD-a, trebali biste


koristiti isključivo čiste CD-e bez ogrebotina i oštećenja. Napomena
Šteta obuhvaćena jamstvom ne smije nastati nestručnim rukovanjem radiouređaja
• Na CD-e nemojte lijepiti nikakve naljepnice.
ili nestručnim pokušajima popravaka. Povrh toga ne smije biti nikakvih vanjskih
• CD-e koje ne koristite držite uvijek u za to predviđenom CD-pretincu iz Škoda oštećenja.
programa originalne dodatne opreme ili u originalnoj preklopivoj kutiji.
• CD-e nemojte nikad izlagati izravnom sunčevom zračenju.
• Za čišćenje CD-a koristite mekanu krpu koja ne ostavlja dlačice. CD obrišite
Tehnički podaci radiouređaja
ravno, u smjeru od sredine prema van. Jaku prljavštinu treba ukloniti s uobičajenim
sredstvom za čišćenje CD-a.
Napomena
• Nemojte nikada koristiti tekućine kao što su benzin, razrjeđivač za boje ili
Zvučnici u vozilu konstrukcijski su predviđeni za izlaznu snagu od 20 W.
sredstva za čišćenje ploča, budući da bi se time mogla oštetiti površina CD-a.

Mjere opreza kod laserskih uređaja

Laserski uređaji su prema normi DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837 podijeljeni u sigur-
nosne razrede 1-4.
Škoda CD-mjenjač odgovara sigurnosnom razredu 1.
Laser koji se koristi kod uređaja razreda 1 je prigušen tako, da u slučaju pravilne
uporabe ne postoji nikakva opasnost.
NKO A04 69.book Page 99 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Pasivna sigurnost 99

Sigurnost
Pasivna sigurnost

Općenito • zatezač pojasa za prednja sjedala,


• namještanje visine pojasa za prednja sjedala,
Ne prepustite ništa slučaju • prednji zračni jastuci*,

Pasivne mjere sigurnosti smanjuju opasnost od ozljeda u sudarima. • bočni zračni jastuci*,
• točke pričvršćivanja dječjih sjedalica s “ISOFIX”-sustavom,
U ovom poglavlju ćete pronaći važne informacije, savjete i napomene uz temu
pasivne sigurnosti u Vašem vozilu. Ovdje smo saželi sve informacije koje biste,
• nasloni za glavu s namještanjem po visini,
primjerice, trebali znati o sigurnosnim pojasevima, zračnim jastucima, dječjim • namjestivi stup upravljača.
sjedalicama i sigurnosti djece. Stoga Vas molimo, da uvažite napomene i upozo- Navedene sigurnosne opreme djeluju međusobno kako bi Vas i putnike u vozilu u
renja u ovom poglavlju - to je u Vašem interesu i u interesu svih suputnika. slučaju sudara mogle zaštititi na najbolji mogući način. Ova sigurnosna oprema
Vama i putnicima u vozilu neće biti od nikakve koristi ukoliko Vi ili oni zauzmete
pogrešan položaj sjedenja ili ovu opremu neispravno namjestite ili koristite.
POZOR!
Iz tog razloga ćete dobiti informacije o tome zašto je ta sigurnosna oprema od tolike
• Ovo poglavlje sadrži važne informacije za vozača i putnike o rukovanju važnosti, na koji način štiti, što je potrebno uvažiti pri njenom korištenju i na koji
vozilom. Ostale informacije o sigurnosti koje se odnose na Vaše suputnike način i Vi i putnici u vozilu možete izvući najveću korist od nje. Ove upute sadrže
pronaći ćete u sljedećim poglavljima ovih uputa za uporabu. važna upozorenja koje trebate uvažiti i Vi i putnici u vozilu kako biste smanjili opas-
• Kompletna priručna literatura bi se uvijek trebala nalaziti u vozilu. To nost od ozljeda.
vrijedi posebice kada vozilo posuđujete drugima ili ga prodajete.
Svatko je odgovoran za svoju sigurnost!

Sigurnosna oprema
Prije svake vožnje
Sigurnosne opreme su dio zaštite putnika i mogu smanjiti opasnosti
Vozač uvijek snosi odgovornost za putnike u vozilu i za tehničku
od ozljeda u slučaju nezgode.
ispravnost vozila.
Nipošto ne biste smjeli “ugroziti” svoju sigurnost i sigurnost putnika u vozilu. U
Radi vlastite sigurnosti i sigurnosti putnika u vozilu, prije svake vožnje uvažite slje-
slučaju nezgode, sigurnosne opreme će smanjiti rizik od ozljeda. Sljedeći popis
deće napomene:
sadrži dio sigurnosne opreme u Vašem vozilu:
• sigurnosni pojasevi s tri pričvrsne točke za sva sjedala*,
• Projverite, da li uređaj za osvjetljavanje i žmigavce na vozilu funkcionira bespri-
jekorno.
• ograničavatelj sile pojasa za prednja sjedala*,
• Provjerite tlak u gumama.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 100 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

100 Pasivna sigurnost

• Provjerite, da li sva prozorska stakla omogućuju jasnu i dobru vidljivost. Ispravan položaj sjedala
• Sigurno pričvrstite komade prtljage ⇒ strana 59, “Natovarivanje prtljažnog
prostora”. Pravilni položaj sjedenja vozača
• Pobrinite se, da nikakvi predmeti ne ometaju papučice.
Pravilno namještanje sjedala vozača važno je za sigurnu i opuštenu
• Namjestite zrcala, prednje sjedalo i naslone za glavu u skladu s Vašom
vožnju.
tjelesnom visinom.
• Napomenite i putnicima da naslone za glavu namjeste u skladu s njihovom
tjelesnom visinom.
• Zaštitite djecu prikladnom dječjom sjedalicom i ispravno vezanim sigurnosnim
pojasom ⇒ strana 118, “Siguran prijevoz djece”.
• Zauzmite ispravan položaj sjedenja. Uputite i Vaše suputnike, da zauzmu
ispravni položaj sjedenja.
• Ispravno vežite sigurnosni pojas. Napomenite i suputnicima, da ispravno vežu
pojas ⇒ strana 105, “Kako se sigurnosni pojasevi pravilno postavljaju?”. Slika 102 Pravilan
razmak vozača od uprav-
ljača
Što negativno utječe na sigurnost u vožnji?
Sigurnost vožnje uvelike ovisi o načinu vožnje i osobnom ponašanju
svih putnika u vozilu.
Kao vozač snosite odgovornost za sebe i putnike u vozilu. Ukoliko se ugrozi
sigurnost vožnje, dovest ćete u opasnost sebe i druge sudionike u prometu. Obra-
tite pozornost na sljedeće napomene.
• Nemojte odvraćati svoju pozornost od situacije u prometu, npr. zbog suputnika
ili telefonskih razgovora. Slika 103 Ispravan
• U slučaju smanjene sposobnosti nemojte nikada voziti (npr. zbog lijekova, alko- položaj vozačevog
naslona za glavu
hola, droga).
• Pridržavajte se prometnih propisa i dopuštenih ograničenja brzina.
Radi Vaše vlastite sigurnosti i kako biste smanjili opasnost od ozljeda u slučaju
• Brzinu vožnje uvijek prilagodite stanju kolnika kao i prometnim i vremenskim
sudara, preporučamo sljedeću namještenost.
uvjetima.
• Na dugim putovanjima napravite stanke - najkasnije svaka dva sata. • Namjestite upravljač tako, da razmak između kola upravljača i prsne kosti iznosi
barem 25 cm ⇒ slika 102.
• Vozačevo sjedalo uzdužno namjestite tako, da pri lagano savinutim nogama
možete do kraja pritisnuti papučice.
NKO A04 69.book Page 101 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Pasivna sigurnost 101

• Leđni naslon namjestite tako da gornju točku kola upravljača možete dosegnuti Pravilan položaj sjedenja suvozača
s lagano savijenim rukama.
Suvozač se mora pridržavati minimalnog razmaka od 25 cm od
• Naslon za glavu namjestite tako, da se gornji rub naslona nalazi u ravnini s
gornjim dijelom Vaše glave ⇒ strana 100,slika 103. instrumentne ploče kako bi zračni jastuk u slučaju aktiviranja mogao
pružiti najveću moguću sigurnost.
• Ispravno vežite sigurnosni pojas ⇒ strana 105, “Kako se sigurnosni pojasevi
pravilno postavljaju?”. Radi sigurnosti suvozača i kako biste smanjili opasnost od ozljeda u slučaju sudara,
Namještanje vozačevog sjedala ⇒ strana 54, “Namještanje prednjih sjedala”. preporučamo sljedeću namještenost.
• Pomaknite suvozačevo sjedalo što više prema natrag.
POZOR! • Naslon za glavu namjestite tako, da se gornji rub naslona nalazi u ravnini s
gornjim dijelom Vaše glave ⇒ strana 100,slika 103.
• Prednja sjedala i svi nasloni za glavu moraju se uvijek namjestiti u skladu
• Ispravno vežite sigurnosni pojas ⇒ strana 105, “Kako se sigurnosni pojasevi
s tjelesnom visinom, a sigurnosni pojasevi se uvijek moraju ispravno vezati
pravilno postavljaju?”.
kako bi Vama i putnicima u vozilu pružili optimalnu zaštitu.
• Vozač mora održavati razmak od kola upravljača od barem 25 cm U iznimnim slučajevima možete deaktivirati suvozačev zračni jastuk ⇒ strana 115,
⇒ strana 100,slika 102. Ukoliko se ne pridržavate minimalnog razmaka, “Isključiti zračni jastuk”.
sustav zračnih jastuka Vas ne može zaštititi - dovodite se u životnu opasnost! Namještanje suvozačevog sjedala ⇒ strana 54, “Namještanje prednjih sjedala”.
• Za vrijeme vožnje držite upravljač s obje ruke bočno na vanjskom rubu u
položaju 9 sati i 3 sata. Upravljač nikada ne držite u položaju 12 sati ili na
neki drugi način (npr. za sredinu upravljača ili za unutarnji rub kola upravl-
POZOR!
jača). U takvim slučajevima biste kod aktiviranja vozačevog zračnog jastuka • Prednja sjedala i svi nasloni za glavu moraju se uvijek namjestiti u skladu
mogli zadobiti ozljede ramena, ruku i glave. s tjelesnom visinom, a sigurnosni pojasevi se uvijek moraju ispravno vezati
• Za vrijeme vožnje leđni nasloni ne smiju biti previše nagnuti prema kako bi Vama i putnicima u vozilu pružili optimalnu zaštitu.
straga, jer u protivnom mogu znatno ugroziti djelovanje sigurnosnih poja- • Suvozač mora održavati razmak od instrumentne ploče od barem 25 cm.
seva i sustava zračnih jastuka - opasnost od ozljeda! Ukoliko se ne pridržavate minimalnog razmaka, sustav zračnih jastuka Vas
• U prostoru za noge se ne smiju nalaziti nikakvi predmeti, jer bi oni u ne može zaštititi - dovodite se u životnu opasnost!
slučaju naglog kretanja ili kočenja mogli dospjeti pod papučice. Više ne biste • Noge tijekom vožnje uvijek držite u prostoru za noge – nipošto ne na
mogli pritisnuti do kraja papučicu spojke, kočnice ili gasa. instrumentnoj ploči, na prozoru ili na sjednoj površini sjedala! U slučaju
iznenadnog kočenja ili sudara izložili biste se povećanoj opasnosti od
ozljeda. Kod aktiviranja zračnog jastuka u slučaju pogrešnog položaja
sjedenja možete zadobiti smrtonosne ozljede!
• Za vrijeme vožnje leđni nasloni ne smiju biti previše nagnuti prema
straga, jer u protivnom mogu znatno ugroziti djelovanje sigurnosnih poja-
seva i sustava zračnih jastuka - opasnost od ozljeda!

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 102 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

102 Pasivna sigurnost

Pravilan položaj sjedenja suvozača na stražnjim sjedalima nike u vozilu, naročito za djecu. Nikada nemojte dozvoliti da suvozač tijekom
vožnje u vozilu zauzme pogrešan položaj sjedenja.
Putnici na stražnjim sjedalima moraju sjediti uspravno, držati noge
Sljedeći popis sadrži primjere položaja sjedenja koji mogu biti opasni za putnike.
u prostoru za noge i biti ispravno vezani.
Ovaj popis nije potpun, no želimo Vas zainteresirati za ovu temu.
Kako biste smanjili opasnost od ozljeda u slučaju iznenadnog manevra kočenja ili Stoga tijekom vožnje nemojte:
sudara, putnici na stražnjim sjedalima moraju uvažiti sljedeće.
• stajati u vozilu,
• Naslon za glavu namjestite tako, da se gornji rub naslona nalazi u ravnini s
• stajati na sjedalima,
gornjim dijelom Vaše glave ⇒ strana 100,slika 103.
• Ispravno vežite sigurnosni pojas ⇒ strana 105, “Kako se sigurnosni pojasevi
• klečati na sjedalima,
pravilno postavljaju?”. • leđni naslon naginjati jako prema straga,
• Koristite odgovarajući sustav oslona za djecu, kada u vozilu vozite djecu • naslanjati se na instrumentnu ploču,
⇒ strana 118, “Siguran prijevoz djece”. • ležati na stražnjoj klupi,
• sjediti samo na prednjem području sjedala,
POZOR! • sjediti okrenuti postrance,

• Nasloni za glavu moraju uvijek biti namješteni u skladu s visinom osobe • naslanjati se kroz prozor,
kako bi zajamčili optimalnu zaštitu za Vas i Vaše suputnike. • stavljati noge kroz prozor,
• Noge tijekom vožnje uvijek držite u prostoru za noge - nipošto na • stavljati noge na instrumentnu ploču,
prozoru ili na sjednoj površini sjedala. U slučaju iznenadnog kočenja ili • stavljati noge na presvlaku sjedala,
sudara izložili biste se povećanoj opasnosti od ozljeda. Kod aktiviranja
• voziti se u prostoru za noge,
zračnog jastuka u slučaju pogrešnog položaja sjedenja možete zadobiti
smrtonosne ozljede! • voziti se bez privezanog sigurnosnog pojasa,

• Ako suputnici na stražnjim sjedalima ne sjede uspravno, uslijed • zadržavati se u prtljažniku.


pogrešnog položaja trake pojasa će se povećati rizik od ozljeda.
POZOR!
Primjeri pogrešnog položaja sjedenja • Pogrešnim položajem sjedenja će se putnik izložiti ozljedama opasnim
po život, kad se aktivira zračni jastuk i pritom ga pogodi.
Pogrešan položaj sjedenja može putnicima nanijeti teške ili čak
smrtonosne ozljede. • Prije početka vožnje zauzmite ispravni položaj sjedenja i nemojte mijen-
jati taj položaj sjedenja tijekom vožnje. Prije svake vožnje napomenite
Sigurnosni pojasevi mogu pružiti svoju optimalnu zaštitnu funkciju isključivo kod suputnicima da zauzmu ispravan položaj sjedenja i da ga se pridržavaju za
ispravnog položaja pojasne trake. Pogrešni položaji sjedenja znatno smanjuju vrijeme vožnje.
zaštitne funkcije sigurnosnih pojaseva i povećavaju rizik od ozljeda uslijed
pogrešnog položaja pojasne trake. Kao vozač snosite odgovornost za sebe i suput-
NKO A04 69.book Page 103 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sigurnosni pojasevi 103

Sigurnosni pojasevi

Zašto sigurnosni pojas?


POZOR!
• Prije svake vožnje vežite pojas - čak i u gradskoj vožnji! To vrijedi i za
putnike na stražnjem sjedalu - opasnost od ozljeda!
• I trudnice bi se uvijek trebale vezati sigurnosnim pojasom. Samo to će
zajamčiti najbolju zaštitu za još nerođeno dijete ⇒ strana 105, “Postavljanje
sigurnosnih pojaseva s tri pričvrsne točke”.
• Za zaštitni učinak sigurnosnih pojaseva od velikog značaja je položaj
pojasne trake. Kako se sigurnosni pojasevi ispravno postavljaju opisano je
na sljedećim stranicama.

Napomena
Molimo Vas, da pri korištenju sigurnosnih pojaseva uvažite odstupajuće zakonske
Slika 104 Vozač vezan
sigurnosnim pojasom
odredbe.

Dokazano je, da sigurnosni pojasevi pri nezgodama pružaju dobru zaštitu


⇒ slika 104. Stoga je u većini zemalja korištenje sigurnosnih pojaseva zakonski
propisano.
Pravilno postavljeni sigurnosni pojasevi zadržavaju putnike u ispravnom položaju
sjedenja ⇒ slika 104. Pojasevi znatno smanjuju energiju gibanja. Nadalje, sprječa-
vaju nekontrolirane pokrete koji mogu prouzročiti teške ozljede.
Kod putnika u vozilu s pravilno vezanim sigurnosnim pojasima, pojasevi optimalno
zadržavaju energiju gibanja. Na smanjivanje energije gibanja utječu i struktura
prednjeg dijela vozila kao i ostala pasivna obilježja sigurnosti, kao npr. sustav
zračnih jastuka. Na taj način se smanjuje nastala energija, kao i opasnost od ozljeda.
Statistike o nesrećama su dokazale da pravilno postavljanje pojasa smanjuje rizik
od ozljeda i povećava mogućnost preživljavanja kod teškog sudara ⇒ strana 104.
Kod prijevoza djece valja uvažiti posebne napomene o sigurnosti ⇒ strana 118,
“Siguran prijevoz djece”.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 104 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

104 Sigurnosni pojasevi

Fizikalni princip frontalnog sudara Brzina vozila je pritom značajniji čimbenik. Ukoliko se primjerice, brzina udvostruči
sa 25 km/h na 50 km/h, energija gibanja će se učetverostručiti!
Rašireno mišljenje da se pri lakšoj nezgodi tijelo može zadržati rukama je pogrešno.
Već kod malih brzina udara, na tijelo djeluju sile koje čovjek ne može zadržati.
Čak i ukoliko vozite brzinom od samo 30 km/h do 50 km/h, prilikom sudara na tijelo
djeluju sile koje lako mogu prekoračiti i 10 000 Newtona. To odgovara sili mase od
jedne tone (1 000 kg).
Pri frontalnom sudaru će neprivezani putnici biti bačeni prema naprijed i nekont-
rolirano udariti u dijelove u unutrašnjem prostoru vozila, npr. upravljač, instru-
mentnu ploču, prednje staklo ⇒ slika 105. Putnici koji nisu vezani mogu u
određenim okolnostima i izletjeti iz vozila. Posljedice mogu biti smrtne ozljede.
I za putnike na stražnjem sjedalu je važno da se vežu pojasom, kako pri sudaru ne
bi bili nekontrolirano bačeni kroz vozilo. Nevezani putnik na stražnjem sjedalu ne
Slika 105 Nevezani ugrožava samo sebe, već i putnike koji sjede sprijeda ⇒ slika 106.
vozač leti prema naprijed

Važne sigurnosne napomene o rukovanju


sigurnosnim pojasevima
Ispravno rukovanje sigurnosnim pojasevima znatno smanjuje opas-
nost od ozljeda!

POZOR!
• Pojasna traka ne smije biti zaglavljena, uvrnuta ili strugati o oštre
Slika 106 Neprivezani rubove.
suputnik na stražnjem • Za maksimalni zaštitni učinak sigurnosnih pojaseva od velikog značaja je
sjedalu leti prema
položaj pojasne trake ⇒ strana 105, “Kako se sigurnosni pojasevi pravilno
naprijed
postavljaju?”.
• S jednim sigurnosnim pojasom se nikada ne smiju vezati dvije osobe
Fizikalni princip frontalnog sudara vrlo je jednostavno objasniti: (niti djeca).
Čim se vozilo pokrene, stvara se energija gibanja ili takozvana kinetička energija • Maksimalno zaštitno djelovanje sigurnosnih pojaseva postiže se samo u
kako za vozilo, tako i za putnike u njemu. Veličina kinetičke energije znatno ovisi o ispravnom položaju sjedenja ⇒ strana 100, “Ispravan položaj sjedala”.
brzini i masi vozila, te o težini putnika u vozilu. Pri rastućoj brzini i povećanoj masi
mora se u slučaju sudara razgraditi i više energije.
NKO A04 69.book Page 105 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sigurnosni pojasevi 105

POZOR! Nastavak Kako se sigurnosni pojasevi pravilno postavljaju?


• Pojasna traka ne smije prelaziti preko čvrstih ili lomljivih predmeta Postavljanje sigurnosnih pojaseva s tri pričvrsne točke
(naočale, kemijska olovka, snopa ključeva itd.) jer na taj način mogu nastati
ozljede. Najprije se vežite, a tek onda krenite!
• Višeslojna, raskopčana odjeća (npr. ogrtač preko sakoa) ugrožava
besprijekorno nalijeganje i funkciju sigurnosnih pojaseva.
• Uporaba štipaljki ili drugih predmeta radi namještanja sigurnosnih
pojaseva (npr. za skraćivanje pojaseva kod nižih osoba) je zabranjena.
• Jezičac se smije staviti samo u bravicu uz pripadajuće sjedalo. Pogrešno
postavljanje sigurnosnog pojasa utječe na zaštitno djelovanje pojasa, a
povećava se i rizik od ozljeda.
• Leđni naslon prednjih sjedala ne smije biti previše nagnut prema natrag
jer bi time sigurnosni pojasevi mogli izgubiti svoju učinkovitost.
• Pojasna traka mora biti čista. Zaprljana traka pojasa mogla bi ugroziti
funkciju automata za namatanje pojasa ⇒ strana 149, “Sigurnosni poja-
Slika 107 Položaj trake
sevi”. ramenog i zdjeličnog
• Otvor za uticanje jezičca ne smije se začepiti papirom ili sličnim, jer inače pojasa
jezičac ne može dobro nasjesti u bravicu pojasa.
• Redovito provjeravajte stanje sigurnosnih pojaseva. Ukoliko otkrijete
oštećenja na tkanini sigurnosnog pojasa, njegovog spoja, automata za
namatanje ili dijela bravice zamijenite pojas u specijaliziranoj servisnoj
radionici.
• Sigurnosni pojasevi se ne smiju demontirati ili na bilo koji način mijen-
jati. Nemojte sami pokušavati popraviti sigurnosne pojaseve.
• Oštećeni sigurnosni pojasevi koji su iskorišteni ili istegnuti u sudaru
moraju se zamijeniti novima - najbolje u specijaliziranoj servisnoj radionici.
Osim toga, valja pregledati i mjesta na kojima su pojasi pričvršćeni za vozilo.
• U nekim zemljama mogu se koristiti sigurnosni pojasevi čija funkcija
odstupa od sigurnosnih pojaseva opisanih na sljedećim stranicama. Slika 108 Položaj
pojasne trake kod trud-
nica

– Prije nego što vežete pojas, pravilno namjestite prednje sjedalo i


naslon za glavu ⇒ strana 100, “Ispravan položaj sjedala”.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 106 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

106 Sigurnosni pojasevi

– Povucite pojasnu traku za jezičac lagano preko grudi i zdjelice ⇒ . Namještanje visine pojasa
– Stavite jezičac u bravicu za uticanje pojasa uz sjedalo, sve dok čujno
ne uklopi.
– Provjerite povlačenjem pojasa, je li sigurno uklopio u bravicu.

Svaki sigurnosni pojas s tri pričvrsne točke opremljen je automatikom namatanja


pojasa. Automatski pojasevi pri sporom povlačenju jamče punu slobodu kretanja.
No, pri naglom kočenju oni će blokirati. Automatika blokira pojaseve i kod ubrzanja,
brdske vožnje i u zavojima.
Slika 109 Prednje
I trudnice bi se uvijek trebale vezati sigurnosnim pojasom ⇒ .
sjedalo: namještanje
visine pojasa

POZOR!
• Rameni dio pojasa nikada ne smije prelaziti preko vrata, već otprilike Uz pomoć namještanja visine pojasa može se namjestiti položaj sigur-
sredinom ramena i mora dobro prilijegati uz gornji dio tijela. Zdjelični dio nosnih pojasa s tri pričvrsne točke u području ramena u skladu s Vašom
pojasa mora biti postavljen ispred zdjelice, ne smije prelaziti preko trbuha i tjelesnom visinom.
mora uvijek čvrsto prilijegati ⇒ strana 105,slika 107. Po potrebi ispravite
– Za namještanje pritisnite premotnu kopču i gurnite je prema gore,
pojasnu traku.
odn. dolje ⇒ slika 109.
• Kod trudnica bi zdjelični dio pojasa trebao biti postavljen što je moguće
niže na zdjelicu, kako ne bi pritiskao donji dio trbuha. – Provjerite nakon namještanja snažnim povlačenjem pojasa je li
• Uvijek obratite pozornost na pravilan položaj trake sigurnosnih pojasa. premotna kopča sigurno uklopila.
Pogrešno vezan sigurnosni pojas može prouzročiti ozljede čak i kod lakših
sudara.
POZOR!
• Prelabavo vezan sigurnosni pojas može prouzročiti ozljede, budući da se
tijelo pri sudaru zbog energije gibanja i dalje kreće prema naprijed te izna- Namjestite visinu pojasa tako da rameni dio pojasa prelazi otprilike
nada biva zakočeno pojasom. sredinom ramena - nipošto preko vrata.
• Jezičac umetnite isključivo u bravicu pripadajućeg sjedala. Ukoliko
učinite suprotno, ugrozit ćete zaštitni učinak pojaseva i povećati opasnost Napomena
od ozljeda.
Za prilagodbu položaja pojasne trake na prednjim sjedalima može poslužiti i
namještanje visine sjedala*.
NKO A04 69.book Page 107 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sigurnosni pojasevi 107

Skidanje sigurnosnog pojaseva Zdjelični pojas


Središnje stražnje sjedalo je opremljeno zdjeličnim pojasom s dvije
točke.

Slika 110 Oslobađanje


jezičca iz bravice pojasa

Slika 111 Produžavanje


– Pritisnite crvenu tipku na bravici za uticanje pojasa ⇒ slika 110. zdjeličnog pojasa

Jezičac iskače opružnom silom iz bravice.


– Rukom vratite pojas, kako bi automat lakše do kraja namotao pojasnu
traku.

Plastični gumb na pojasnoj traci održava jezičac u pripravnom položaju.

Slika 112 Skraćivanje


zdjeličnog pojasa

Dijelom bravice zdjeličnog pojasa s dvije točke se rukuje kao i sa sigur-


nosnim pojasom s tri pričvrsne točke.

Produžavanje zdjeličnog pojasa


– Držite jezičac bravice pod pravim kutem u odnosu na traku pojasa i
povucite traku na željenu dužinu ⇒ slika 111.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 108 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

108 Sigurnosni pojasevi

Skraćivanje zdjeličnog pojasa


Napomena
– Povucite slobodni kraj pojasa ⇒ strana 107,slika 112.
Vozila grupe N1 na stražnjim sjedalima nisu opremljena trećim sigurnosnim
– Preostalu dužinu pojasa pomaknite kroz plastični pomični element. pojasom. Vozilo je registrirano za samo četiri osobe!

Kod nekih vozila se umjesto zdjeličnog pojasa koristi klasični sigurnosni pojas s tri
pričvrsne točke ⇒ strana 108. Zatezači pojasa

POZOR! Sigurnost za privezanog vozača i suvozača povećava se zatezačima pojasa na


automatima za namotavanje prednjih sigurnosnih pojaseva s tri pričvrsne točke.
• Zdjelični pojas mora uvijek čvrsto prilijegati uz zdjelicu, po potrebi malo
povući traku pojasa. Kod frontalnih sudara od određene težine se sigurnosni pojasevi s tri pričvrsne
točke automatski zatežu. Kod vozila s bočnim zračnim jastucima se zateže i
• Iz sigurnosnih razloga biste zdjelični pojas koji ne koristite trebali nevezani sigurnosni pojas.
utaknuti u bravicu.
Zatezači pojasa će se aktivirati kod težeg frontalnog sudara. Pri aktiviranju će se u
automatu za namatanje aktivirati punjenje. Preko mehaničkog sustava će se
Napomena pojasna traka uvući u automat za namatanje, a pojas će se zategnuti.
Vozila grupe N1 na stražnjim sjedalima nisu opremljena trećim sigurnosnim Kod lakših frontalnih sudara, bočnih sudara i udara straga, pri prevrtanju i kod
pojasom. Vozilo je registrirano za samo četiri osobe! nesreća bez djelovanja velikih sila od sprijeda, zatezači pojaseva se neće aktivirati.

Sigurnosni pojas s tri pričvrsne točke za srednje stražnje sjedalo* POZOR!

Uporaba je identična kao i kod normalnih sigurnosnih pojaseva s tri pričvrsne točke
• Bilo kakve radove na zatezačima pojasa i sigurnosnim pojasevima, te
vađenje i ugradnju dijelova sustava zbog drugih popravaka smije obaviti
lijevo, odn. desno (sprijeda i straga). Sigurnosni pojas s tri pričvrsne točke za
samo specijalizirana servisna radionica.
stražnje srednje sjedalo mora se najprije postaviti tako da dio zdjeličnog pojasa
prolazi između brave pojasa desnog sigurnosnog pojasa s tri pričvrsne točke i • Zaštitna funkcija sustava zatezača pojaseva dostatna je za samo jedan
leđnog naslona, pri čemu se mora izbjeći križanje desne i središnje trake pojasa. sudar. Ako je došlo do aktiviranja zatezača pojaseva, mora se zamijeniti
cjelokupni sustav.
• Kod prodaje vozila morate kupcu predati ove Upute za uporabu.
POZOR!
Sigurnosni pojas s tri pričvrsne točke za stražnje srednje sjedalo može svoju
funkciju ispunjavati pouzadno samo kad je naslon stražnjeg sjedala Napomena
ispravno uklopio ⇒ strana 57. • Pri aktiviranju zatezača pojasa oslobađa se dim. To međutim nije znak da se radi
o požaru u vozilu.
NKO A04 69.book Page 109 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sigurnosni pojasevi 109

• Pri odlaganju vozila ili pojedinačnih dijelova sustava na otpad valja obvezatno
uvažiti važeće propise o sigurnosti. Ovi propisi su poznati Škoda servisnim radioni-
cama i tamo će Vam pružiti detaljne informacije.
• Pri odlaganju vozila ili dijelova sustava zračnih jastuka na otpad, važno je
pridržavati se zakonskih odredaba dotične zemlje.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 110 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

110 Sustav zračnih jastuka

Sustav zračnih jastuka

Opis sustava zračnih jastuka


POZOR!
Opće napomene o sustavu zračnih jastuka • Kako bi putnici u vozilu u slučaju aktiviranja zračnih jastuka bili zaštićeni
u najvećoj mogućoj mjeri, prednja sjedala morate namjestiti u skladu s
Sustav zračnih jastuka nudi kao nadopuna sigurnosnim pojasevima s tri pričvrsne tjelesnom visinom ⇒ strana 100, “Ispravan položaj sjedala”.
točke dodatnu zaštitu za područje glave i prsa vozača i suvozača pri jakim fron- • Ukoliko za vrijeme vožnje niste vezani sigurnosnim pojasom, naginjete
talnim sudarima. se previše prema naprijed ili zauzmete pogrešan položaj sjedenja, u slučaju
sudara se izlažete povećanoj opasnosti od ozljeda.
Pri bočnim sudarima se pomoću bočnih zračnih jastuka smanjuje opasnost od
ozljeda putnika na dijelovima tijela izloženim udaru . • Ako je posrijedi smetnja, sustav zračnih jastuka odmah pregledajte u
specijaliziranoj servisnoj radionici. U protivnome postoji opasnost da se
Sustav zračnih jastuka funkcionira samo pri uključenom paljenju. zračni jastuci u sudaru ne aktiviraju.
Pripravnost za funkcioniranje sustava zračnih jastuka se nadzire elektronski. Nakon • Na dijelovima sustava zračnih jastuka ne smiju se vršiti nikakve
svakog uključivanja paljenja na nekoliko sekundi zasvijetli kontrolna žaruljica preinake.
zračnog jastuka.
• Zabranjeno je na pojedinim dijelovima sustava zračnih jastuka vršiti
Najvažniji dijelovi sustava zračnih jastuka (ovisno o opremi vozila) su: manipulacije, budući da bi moglo doći do aktiviranja zračnog jastuka.
• elektronski procesor, • Zaštitna funkcija sustava zračnih jastuka dostatna je za samo jedan
sudar. Ako je došlo do aktiviranja zračnih jastuka, sustav se mora zamijeniti.
• prednji zračni jastuci za vozača i suvozača ⇒ strana 112,
• bočni zračni jastuci ⇒ strana 114,
• Sustav zračnih jastuka tijekom čitavog vijeka trajanja funkcija nije
potrebno održavati.
• kontrolna žaruljica zračnih jastuka u kombiniranom instrumentu ⇒ strana 28,
• Molimo Vas, da pri prodaji vozila, kupcu predate i kompletnu priručnu
• prekidač suvozačevog zračnog jastuka* ⇒ strana 116, literaturu. Obratite pozornost na to, da u priručnu literaturu spada i doku-
• kontrolna žaruljica za isključivanje suvozačevog zračnog jastuka* u središnjem mentacija o eventualno isključenom suvozačevom zračnom jastuku!
dijelu instrumentne ploče ⇒ strana 116. • Kod odlaganja vozila ili pojedinačnih dijelova sustava zračnih jastuka na
otpad valja uvažiti važeće propise o sigurnosti. Ovi propisi su poznati Škoda
Posrijedi je smetnja u sustavu zračnih jastuka, kada:
servisnim radionicama.
• pri uključivanju paljenja ne zasvijetli kontrolna žaruljica zračnog jastuka,
• Pri odlaganju vozila ili dijelova sustava zračnih jastuka na otpad, važno
• se nakon uključivanja paljenja kontrolna žaruljica zračnih jastuka ne ugasi je pridržavati se zakonskih odredaba dotične zemlje.
nakon otprilike 3 sekunde,
• se nakon uključivanja paljenja kontrolna žaruljica ugasi i ponovno zasvijetli,
• kontrolna žaruljica za vrijeme vožnje zasvijetli ili žmiga,
• kontrolna žaruljica isključenog suvozačevog zračnog jastuka* u sredini instru-
mentne ploče žmiga.
NKO A04 69.book Page 111 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sustav zračnih jastuka 111

Kad se aktiviraju zračni jastuci? • Nakon aktiviranja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka mora se zamijeniti
instrumentna ploča.
Sustav zračnih jastuka konstruiran je tako, da se pri jačim frontalnim sudarima • Ako dođe do sudara s aktiviranjem zračnih jastuka:
aktivira zračni jastuk vozača i suvozača*. − uključi se unutrašnje osvjetljenje (ako je prekidač unutrašnjeg osvjetljenja u
Kod jačih bočnih sudara aktiviraju se bočni zračni jastuci* u prednjem sjedalu na položaju kontakta vratiju),
strani udarca . − uključi se uređaj za žmigavce,
U posebnim situacijama pri sudaru se mogu aktivirati kako prednji, tako i bočni − otključaju se sva vrata.
zračni jastuci.
Pri lakšim frontalnim i bočnim sudarima, udarcima u stražnji dio i pri prevrtanju
vozila se sustav zračnih jastuka ne aktivira.

Čimbenici aktiviranja zračnih jastuka


Nije moguće načelno utvrditi uvjete aktiviranja sustava zračnih jastuka za svaku
situaciju zasebno, budući da su okolnosti sudara vrlo različite. Ovdje važnu ulogu
imaju razni čimbenici kao što su kakvoća predmeta u koje je vozilo udarilo (tvrd,
mekan), kut pod kojim je udarilo, brzina kojom je udarilo, itd.
Odlučujuće za aktiviranje sustava zračnih jastuka je usporavanje vozila do kojeg
dolazi pri sudaru. Procesor analizira okolnosti sudara i potom aktivira odgovarajući
sustav oslona. Ako se to usporavanje, izmjereno za vrijeme sudara nalazi ispod
referentne vrijednosti zadane u procesoru, zračni jastuci se neće aktivirati, iako
vozilo uslijed sudara može biti jako deformirano.

Zračni jastuci se neće aktivirati kod:


• isključenog paljenja,
• lakih frontalnih udara,
• lakih bočnih udara,
• udara u stražnji dio vozila,
• prevrtanja vozila.

Napomena
• Pri napuhivanju zračnog jastuka oslobađa se sivo-bijeli plin koji nije štetan. To
je u potpunosti normalno i ne upućuje na požar u vozilu.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 112 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

112 Sustav zračnih jastuka

Prednji zračni jastuk Sustav zračnih jastuka nije zamjena za sigurnosni pojas već dio cjelokupnog
pasivnog koncepta sigurnosti u vozilu. Obratite stoga pozornost na to, da sustav
zračnih jastuka pruža najbolju moguću zaštitu samo u kombinaciji sa vezanim
Opis sigurnosnim pojasom.
Sustav zračnih jastuka ne predstavlja zamjenu za sigurnosni pojas! Osim svoje normalne zaštitne funkcije, sigurnosni pojasevi prilikom frontalnog
sudara pridržavaju vozača ili suvozača u položaju u kojem zračni jastuk može
pružiti maksimalnu zaštitu.
Iz tog razloga se sigurnosni pojasevi moraju uvijek koristiti, ne samo zbog zakonskih
propisa, već i iz sigurnosnih razloga ⇒ strana 103, “Zašto sigurnosni pojas?”.

Napomena
Nakon aktiviranja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka mora se zamijeniti instru-
mentna ploča.
Slika 113 Vozačev zračni
jastuk u kolu upravljača
Funkcija prednjih zračnih jastuka
U potpunosti napuhani zračni jastuci smanjuju rizik od ozljeđivanja
glave i gornjeg dijela tijela.

Slika 114 Suvozačev


zračni jastuk u instru-
mentnoj ploči

Vozila sa zračnim jastucima za vozača i suvozača* mogu se prepoznati po natpi- Slika 115 Zračni jastuci
sima “AIRBAG” na kolu upravljača ⇒ slika 113 i na desnoj strani instrumentne ploče ispunjeni plinom
⇒ slika 114.
Sustav prednjih zračnih jastuka nudi kao nadopuna sigurnosnim pojasevima s tri Sustav zračnih jastuka konstruiran je tako, da se zračni jastuk vozača i suvozača*
pričvrsne točke dodatnu zaštitu za područje glave i prsa vozača i suvozača pri jakim aktivira pri jačim frontalnim sudarima.
frontalnim sudarima ⇒ u “Važne sigurnosne napomene uz sustav prednjih
U posebnim situacijama pri sudaru se mogu aktivirati kako prednji, tako i bočni
zračnih jastuka” na stranici 113.
zračni jastuci.
NKO A04 69.book Page 113 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sustav zračnih jastuka 113

Aktivira li se sustav, jastuci se pune plinom i napuhuju se ispred vozača i suvozača


⇒ strana 112,slika 115. Napuhivanje zračnog jastuka odvija se u djelićima sekunde POZOR!
i velikom brzinom, kako bi u nezgodi mogao pružiti dodatnu zaštitu. Kada putnici • Djecu nikada ne vozite bez sustava oslona na prednjem sjedalu vozila.
urone u potpuno napuhani zračni jastuk, njihovo se kretanje ublažava, što smanjuje Ukoliko u slučaju sudara dođe do aktiviranja sustava zračnih jastuka, djeca
opasnost ozljeda glave i gornjeg dijela tijela. bi mogla zadobiti teške ozljede ili smrtno stradati!
Specijalno razvijen zračni jastuk pod pritiskom putnika omogućuje definirano istje- • Za vozača i suvozača je važno, da se pridržavaju minimalnog razmaka od
canje plina kako bi mekano prihvatio glavu i gornji dio tijela putnika. Nakon sudara 25 cm od kola upravljača, odnosno instrumentne ploče ⇒ slika 116. Ukoliko
se zračni jastuk isprazni u toj mjeri, da je pogled prema naprijed ponovno se ne pridržavate minimalnog razmaka, sustav zračnih jastuka Vas ne može
slobodan. zaštititi - dovodite se u životnu opasnost! Povrh toga, prednja sjedala i
Pri napuhivanju zračnog jastuka oslobađa se sivo-bijeli plin koji nije štetan. To je u nasloni za glavu moraju biti namješteni u skladu s Vašom tjelesnom
potpunosti normalno i ne upućuje na požar u vozilu. visinom.

Pri aktiviranju zračni jastuk razvija toliku silu da u slučaju nepravilnog položaja • Kod uporabe dječje sjedalice na suvozačevom sjedalu, u kojoj dijete sjedi
sjedala ili sjedenja mogu nastati ozljede ⇒ u “Važne sigurnosne napomene uz leđima okrenuto smjeru vožnje (u nekim zemljama pri uporabi dječje sjeda-
sustav prednjih zračnih jastuka” na stranici 113. lice u kojoj dijete sjedi okrenuto u smjeru vožnje) obvezatno se mora iskl-
jučiti prednji suvozačev zračni jastuk ⇒ strana 115, “Isključiti zračni jastuk”.
U protivnom dijete može uslijed aktiviranja prednjeg suvozačevog zračnog
Važne sigurnosne napomene uz sustav prednjih zračnih jastuka jastuka zadobiti teške ozljede ili smrtno stradati. U nekim zemljama
zakonske odredbe zahtijevaju i isključivanje bočnih zračnih jastuka na
Ispravno postupanje sa sustavom zračnih jastuka znatno smanjuje suvozačevoj strani. Pri prijevozu djece na suvozačevom sjedalu svakako
opasnost od ozljeda! uvažavajte odgovarajuće zakonske odredbe dotične zemlje koje se odnose
na uporabu dječjih sjedalica.
• Između osoba koje sjede sprijeda i područja djelovanja zračnih jastuka
ne smiju se nalaziti nikakve osobe, životinje ili predmeti.
• Kolo upravljača i površine modula zračnih jastuka na suvozačevoj strani
instrumentne ploče ne smijete obljepljivati, presvlačiti ili mijenjati na neki
drugi način. Ovi dijelovi se smiju čistiti samo suhom ili lagano navlaženom
krpom. Na poklopcima modula zračnih jastuka ili u njihovoj neposrednoj
blizini ne smijete montirati dijelove kao što su držač za čaše, držač za telefon
i sl.
Slika 116 Siguran
razmak od upravljača
• Na dijelovima sustava zračnih jastuka ne smiju se vršiti nikakve
preinake. Sve radove na zračnom jastuku, kao što je demontiranje i monti-
ranje dijelova sustava radi drugih popravaka (npr. demontiranja upravljača)
obavljajte isključivo u specijaliziranim servisnim radionicama.
• Nipošto ne izvodite preinake na pednjem braniku ili na karoseriji.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 114 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

114 Sustav zračnih jastuka

POZOR! Nastavak
Funkcija bočnih zračnih jastuka
U potpunosti napuhani bočni zračni jastuk smanjuje opasnost od
• Nikada ne odlažite predmete na površinu suvozačevog zračnog jastuka u
instrumentnoj ploči. ozljeda gornjeg dijela tijela.

Bočni zračni jastuci*


Opis bočnih zračnih jastuka
Bočni zračni jastuk povećava zaštitu putnika kod bočne kolizije.

Slika 118 Aktiviran


bočni zračni jastuk

Kod jačih bočnih sudara aktivira se bočni zračni jastuk u prednjem sjedalu na
strani udarca ⇒ slika 118.
U posebnim situacijama pri sudaru se mogu aktivirati kako prednji, tako i bočni
Slika 117 Vozačevo zračni jastuci.
sjedalo: Mjesto ugradnje
zračnog jastuka Kada se zračni jastuk aktivira, jastuk se puni plinom. Napuhivanje zračnog jastuka
odvija se u djelićima sekunde i velikom brzinom, kako bi u nezgodi mogao pružiti
dodatnu zaštitu.
Bočni zračni jastuci smješteni su u leđnom naslonu prednjih sjedala a u srednjem
dijelu označeni su natpisom “AIRBAG” ⇒ slika 117. Pri napuhivanju zračnog jastuka oslobađa se sivo-bijeli plin koji nije štetan. To je u
potpunosti normalno i ne upućuje na požar u vozilu.
Sustav bočnih zračnih jastuka nudi kao nadopuna sigurnosnim pojasevima s tri
pričvrsne točke dodatnu zaštitu za područje gornjeg dijela tijela (grudi, trbuh i zdje- Kada putnici urone u potpuno napuhan zračni jastuk, njihovo se kretanje ublažava,
licu) putnika pri jakim bočnim sudarima ⇒ u “Važne sigurnosne napomene o što smanjuje opasnost ozljeda gornjeg dijela tijela (prsa, trbuh i zdjelicu) okrenutog
sustavu bočnih zračnih jastuka” na stranici 115. prema vratima.
Osim svoje normalne zaštitne funkcije, sigurnosni pojasevi prilikom bočnog
sudara pridržavaju vozača ili suvozača u položaju u kojem bočni zračni jastuk može
pružiti maksimalnu zaštitu.
Iz tog razloga se sigurnosni pojasevi moraju uvijek koristiti, ne samo zbog zakonskih
propisa, već i iz sigurnosnih razloga ⇒ strana 103, “Zašto sigurnosni pojas?”.
NKO A04 69.book Page 115 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sustav zračnih jastuka 115

Važne sigurnosne napomene o sustavu bočnih zračnih jastuka POZOR! Nastavak


Ispravno postupanje sa sustavom zračnih jastuka znatno smanjuje jastuk razvija iz naslona sjedala, uporaba neodobrenih zaštitnih presvlaka
opasnost od ozljeda! sjedala znatno bi umanjila zaštitnu funkciju bočnih zračnih jastuka.
• Oštećenja originalnih presvlaka sjedala ili oštećenja u području modula
POZOR! bočnih zračnih jastuka moraju se odmah popraviti u specijaliziranoj
servisnoj radionici.
• Kod uporabe dječje sjedalice na suvozačevom sjedalu, u kojoj dijete sjedi • Moduli zračnih jastuka u prednjim sjedalima ne smiju imati oštećenja,
leđima okrenuto smjeru vožnje (u nekim zemljama pri uporabi dječje sjeda-
pukotine ili duboke ogrebotine. Nasilno otvaranje nije dopušteno.
lice u kojoj dijete sjedi okrenuto u smjeru vožnje) obvezatno se mora iskl-
jučiti prednji suvozačev zračni jastuk ⇒ strana 115, “Isključiti zračni jastuk”. • Sve radove na zračnom jastuku, kao što je demontiranje i ugradnja dije-
U protivnom dijete može uslijed aktiviranja prednjeg suvozačevog zračnog lova sustava radi drugih popravaka (npr. demontiranja sjedala) obavljajte
jastuka zadobiti teške ozljede ili smrtno stradati. U nekim zemljama isključivo u specijaliziranim servisnim radionicama.
zakonske odredbe zahtijevaju i isključivanje bočnih zračnih jastuka na
suvozačevoj strani. Pri prijevozu djece na suvozačevom sjedalu svakako
uvažavajte odgovarajuće zakonske odredbe dotične zemlje koje se odnose Isključiti zračni jastuk
na uporabu dječjih sjedalica.
• Vaša glava se nikada ne smije nalaziti u području aktiviranja bočnih Isključivanje zračnih jastuka
zračnih jastuka. U protivnom, u slučaju sudara možete zadobiti teške
ozljede. To naročito vrijedi za djecu koja se prevoze bez odgovarajuće dječje
Dajte što prije moguće ponovno uključiti isključeni zračni jastuk kako
sjedalice ⇒ strana 120, “Sigurnost djece i bočni zračni jastuk*”. bi isti mogao obavljati svoju zaštitnu funkciju.
• Ukoliko djeca za vrijeme vožnje zauzmu pogrešan položaj sjedenja, u Vaše vozilo ima tehničku mogućnost isključivanja prednjeg, odn. bočnog zračnog
slučaju sudara se izlažu povećanoj opasnosti od ozljeda. Posljedice mogu jastuka (deaktiviranje).
biti teške ozljede ⇒ strana 118, “Što trebate znati, kada prevozite djecu!”.
Zračne jastuke dajte isključiti u specijaliziranoj servisnoj radionici.
• Između osoba koje sjede sprijeda i područja djelovanja zračnih jastuka
ne smiju se nalaziti nikakve osobe, životinje ili predmeti. Zbog bočnih Kod vozila koja su opremljena prekidačem za isključivanje zračnih jastuka, možete
zračnih jastuka se povrh toga na vratima ne smiju pričvršćivati nikakvi pomoću toga prekidača isključiti suvozačev prednji i suvozačev bočni zračni jastuk
dodatni dijelovi, kao npr. držač za pića. ⇒ strana 116.
• Na kuke za odjeću vješajte samo lagane odjevne predmete. U džepovima Isključivanje zračnih jastuka predviđeno je samo za posebne slučajeve, npr.:
ne ostavljajte teške predmete i predmete oštrih rubova.
• Ako u iznimnim slučajevima morate na suvozačevom sjedalu koristiti dječju
• Na naslone sjedala ne smijete djelovati prevelikom silom, ne smijete ih sjedalicu u kojoj dijete sjedi leđima okrenuto smjeru vožnje (u nekim zemljama
snažno pritiskati ili gurati, jer se u protivnom može oštetiti sustav. U tom zbog drugačijih zakonskih odredbi dijete sjedi okrenuto u smjeru vožnje)
slučaju se bočni zračni jastuci neće aktivirati! ⇒ strana 118, “Važne napomene o sigurnosti u svezi rukovanja dječjim sjedali-
• Vozačevo ili suvozačevo sjedalo se nipošto ne smiju presvući presvla- cama”.
kama koje nisu isključivo odobrene od Škoda Auta. Budući da se zračni • Ako se unatoč ispravnoj namještenosti vozačevog sjedala ne može održati
minimalni razmak od 25 cm između sredine upravljača i prsne kosti.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 116 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

116 Sustav zračnih jastuka

• Ako je kod invalidnosti potrebna ugradnja posebnih dijelova u području uprav- Prekidač za suvozačev zračni jastuk (zračne jastuke)*
ljača.
• Ako dajete ugraditi druga sjedala (npr. ortopedska sjedala bez bočnih zračnih
jastuka).

Nadzor sustava zračnih jastuka


Funkcijska pripravnost sustava zračnih jastuka elektronski se nadzire čak i kad je
jedan zračni jastuk isključen.
Ako je zračni jastuk isključem pomoću dijagnostičkog uređaja:
• Nakon isključivanja paljenja u kombiniranom instrumentu kontrolno svjetlo
Slika 119 Pretinac za
odlaganje: Prekidač za
zračnog jastuka uključuje se na oko 3 sekunde, nakon čega žmiga još cca. 12 suvozačeve zračne
sekundi. jastuka

Suvozačevi zračni jastuci isključeni prekidačem za suvozačeve zračne


jastuke* u pretincu za odlaganje na suvozačevoj strani:
• Nakon uključivanja paljenja u kombiniranom instrumentu kontrolna žaruljica
zračnog jastuka svijetli otprilike 3 sekunde.
• Ako su zračni jastuci isključeni, to se u središnjem dijelu instrumentne ploče
prikazuje svijetljenjem kontrolne žaruljice   ⇒ slika 120.

Slika 120 Kontrolna


Napomena žaruljica isključenog
U Vašoj Škoda servisnoj radionici možete doznati, da li se, i koji se zračni jastuci suvozačevog zračnog
jastuka
moraju u skladu sa zakonom Vaše zemlje deaktivirati u Vašem vozilu.

Suvozačev prednji i bočni zračni jastuk (ako je vozilo opremljeno bočnim


zračnim jastucima) isključuju se pomoću prekidača.

Isključivanje zračnog jastuka


– Isključite paljenje.
– Okrenite s ključem paljenja prorez prekidača zračnog jastuka u
položaj OFF ⇒ slika 119. Prorez prekidača zračnog jastuka mora biti u
okomitom položaju.
NKO A04 69.book Page 117 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Sustav zračnih jastuka 117

– Provjerite da li pri uključenom paljenju svijetli kontrolna žaruljica POZOR! Nastavak


zračnog jastuka   u središnjem dijelu instrumentne ploče
⇒ strana 116,slika 120. − Dajte odmah provjeriti sustav u specijaliziranoj servisnoj radionici.

Uključivanje zračnog jastuka


– Isključite paljenje.
– Okrenite s ključem paljenja prorez prekidača zračnog jastuka u
položaj ON ⇒ strana 116,slika 119. Prorez prekidača zračnog jastuka
mora biti u vodoravnom položaju.
– Provjerite da li pri uključenom paljenju ne svijetli kontrolna žaruljica
zračnog jastuka   u središnjem dijelu instrumentne ploče
⇒ strana 116,slika 120.

Zračni jastuci smiju se isključiti samo u iznimnim slučajevima ⇒ strana 115.

Kontrolna žaruljica   (zračni jastuk isključen)


Kontrolna žaruljica zračnog jastuka nalazi se u središnjem dijelu instrumentne
ploče ⇒ strana 116,slika 120.
Kada je suvozačev prednji zračni jastuk uključen, nakon uključivanja paljenja
kontrolna žaruljica zračnog jastuka zasvijetli na nekoliko sekundi.
Kada se suvozačev prednji i bočni zračni jastuk isključi, nakon uključivanja paljenja
kontrolno svjetlo zračnih jastuka uključuje se na nekoliko sekundi, isključuje se na
cca. 1 sekundu te se ponovno uključuje.
Ako kontrolna žaruljica žmiga, posrijedi je greška u sustavu isključivanja zračnog
jastuka ⇒ .

POZOR!
• Vozač je odgovoran za to da li je zračni jastuk uključen ili isključen.
• Zračni jastuk isključujte samo pri isključenom paljenju! U protivnom
mogu nastati smetnje u sustavu za isključivanje zračnih jastuka.
• Kad kontrolna žaruljica   (zračni jastuk je deaktiviran):
− Suvozačev zračni jastuk se ne aktivira kod sudara!

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 118 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

118 Siguran prijevoz djece

Siguran prijevoz djece

Što trebate znati, kada prevozite djecu!


Napomena
Ako zakonske odredbe Vaše zemlje odstupaju od ovdje navedenih podataka, one
Uvod u temu
su prioretne u odnosu na podatke navedene u ovim Uputama za uporabu.
Statistike prometnih nezgoda su dokazale, da su općenito gledano,
djeca sigurnija na stražnjem, nego na suvozačevom sjedalu.
Važne napomene o sigurnosti u svezi rukovanja dječjim
Djeca ispod 12 godina trebala bi se voziti na stražnjim sjedalima (uvažite pritom sjedalicama
zakonske odredbe dotične zemlje koje eventualno odstupaju od navedenog).
Ovisno o dobi, visini i tjelesnoj težini djecu valja osigurati sustavom oslona za djecu Ispravno rukovanje dječjim sjedalicama znatno smanjuje opasnost
ili postojećim sigurnosnim pojasevima. Dječju sjedalicu trebalo bi iz sigurnosnih od ozljeda!
razloga montirati iza suvozačevog sjedala.
Fizikalni princip sudara odnosi se, naravno, i na djecu ⇒ strana 104, “Fizikalni POZOR!
princip frontalnog sudara”. Za razliku od odraslih, mišići i struktura kostiju kod djece
nisu još u potpunosti razvijeni. Stoga su ona izložena povećanoj opasnosti od
• Svi putnici u vozilu - posebice djeca - moraju za vrijeme vožnje biti
vezani pojasom!
ozljeda.
• Djeca niža od 1,50 m i mlađa od 12 godina ne smiju se bez dječje sjedalice
Kako biste spriječili rizik od ozljeda, djeca se smiju voziti samo u specijalnim vezati normalnim sigurnosnim pojasom, jer u protivnom može doći do
dječjim sjedalicama! ozljeda u području trbuha i vrata. Pritom uvažite zakonske propise dotične
Koristite samo dječje sjedalice, koje su službene odobrene, prikladne za djecu i koje zemlje.
odgovaraju normi ECE-R 44 koja dječje sjedalice dijeli u 5 razreda ⇒ strana 121, • Djeca - pa niti dojenčad! - ne smiju se nipošto držati u krilu.
“Podjela dječjih sjedalica u razrede”. Svi sustavi oslona za djecu testirani prema
• Dijete možete samo u prikladnoj dječjoj sjedalici sigurno prevoziti
normi ECE-R 44 imaju na sjedalu fiksno pričvršćen kontrolni znak (veliko E u krugu,
⇒ strana 121, “Dječja sjedalica”!
a ispod njega kontrolni broj).
• U jednoj dječjoj sjedalici smije se vezati samo jedno dijete.
Preporučamo Vam, da koristite dječje sjedalice iz originalnog Škodinog programa
dodatne opreme. Ove su dječje sjecalice testirane i razvijene za uporabu u Škoda-
• Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u dječjoj sjedalici.
vozilima. One osim toga ispunjavanju normu ECE-R 44. • U određenim vanjskim klimatskim uvjetima u vozilu mogu nastati
temperature opasne po život.
• Nikada ne dopuštajte djetetu, da se u vozilu vozi bez vezanog pojasa.
POZOR!
• Djeca nipošto ne smiju tijekom vožnje u vozilu stajati ili klečati na sjeda-
Pri ugradnji i korištenju dječjih sjedalica valja se pridržavati državnih zakon- lima. U slučaju sudara, Vaše dijete će poletjeti vozilom i može sebi i
skih odredbi i uputa proizvođača dječjih sjedalica ⇒ u “Važne napomene putnicima u vozilu nanijeti ozljede opasne po život.
o sigurnosti u svezi rukovanja dječjim sjedalicama”. • Ukoliko se djeca za vrijeme vožnje naginju prema naprijed ili zauzmu
pogrešan položaj sjedenja, u slučaju sudara se izlažu povećanoj opasnosti
NKO A04 69.book Page 119 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Siguran prijevoz djece 119

POZOR! Nastavak
Uporaba dječjih sjedalica na suvozačevom sjedalu
od ozljeda. To naročito vrijedi za djecu koja se voze na suvozačevom sjedalu Dječje sjedalice valja uvijek pričvrstiti na stražnje sjedalo.
i pri sudaru dođe do aktiviranja sustava zračnih jastuka. To može za poslje-
dicu imati ozljede koje su opasne po život.
• Za maksimalni zaštitni učinak sigurnosnih pojaseva od velikog značaja je
položaj pojasne trake ⇒ strana 105, “Kako se sigurnosni pojasevi pravilno
postavljaju?”. Obvezatno uvažite napomene proizvođača dječje sjedalice u
pogledu pravilnog položaja trake pojasa. Pogrešno vezan sigurnosni pojas
može prouzročiti ozljede čak i kod lakših sudara.
• Provjerite ispravno nalijeganje sigurnosnog pojasa. Osim toga valja
paziti na to da sigurnosni pojas ne oštetite na oplatama oštrih rubova.
• Kod uporabe dječje sjedalice na suvozačevom sjedalu, u kojoj dijete sjedi
leđima okrenuto smjeru vožnje (u nekim zemljama pri uporabi dječje sjeda-
lice u kojoj dijete sjedi okrenuto u smjeru vožnje) obvezatno se mora iskl- Slika 121 Naljepnica na
srednjem stupu karose-
jučiti prednji suvozačev zračni jastuk ⇒ strana 115. U protivnom dijete može rije na suvozačevoj strani
uslijed aktiviranja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka zadobiti teške
ozljede ili smrtno stradati. U nekim zemljama zakonske odredbe zahtijevaju
i isključivanje bočnih zračnih jastuka na suvozačevoj strani. Pri prijevozu Preporučamo Vam da iz sigurnosnih razloga sustave oslova za djecu po moguć-
djece na suvozačevom sjedalu svakako uvažavajte odgovarajuće zakonske nosti montirate na stražnjim sjedalima. Koristite li dječju sjedalicu na suvozačevom
odredbe dotične zemlje koje se odnose na uporabu dječjih sjedalica. sjedalu, morate uvažiti sljedeća upozorenja vezana uz sustav zračnih jastuka.

POZOR!
• Pozor - naročita opasnost! Na suvozačevom sjedalu nipošto ne koristite
dječju sjedalicu u kojoj dijete sjedi leđima okrenuto smjeru vožnje. Takva
dječja sjedalica nalazi se u području izbijanja prednjeg suvozačevog zračnog
jastuka. Zračni jastuk mogao bi pri aktiviranju djetetu nanijeti teške ili čak
po život opasne ozljede.
• Na ovu činjenicu upućuje i naljepnica koja se nalazi na središnjem stupu
karoserije na suvozačevoj strani ⇒ slika 121. Nalijepnica je vidljiva pri otva-
ranju suvozačevih vrata. Još jedna naljepnica upozorenja nalazi se na pred-
njem staklu u suvozačem području.
• Kod uporabe dječje sjedalice na suvozačevom sjedalu, u kojoj dijete sjedi
leđima okrenuto smjeru vožnje (u nekim zemljama pri uporabi dječje sjeda-
lice u kojoj dijete sjedi okrenuto u smjeru vožnje) obvezatno se mora iskl-

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 120 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

120 Siguran prijevoz djece

POZOR! Nastavak

jučiti prednji suvozačev zračni jastuk ⇒ strana 115, “Isključiti zračni jastuk”.
U protivnom dijete može uslijed aktiviranja prednjeg suvozačevog zračnog
jastuka zadobiti teške ozljede ili smrtno stradati. U nekim zemljama
zakonske odredbe zahtijevaju i isključivanje bočnih zračnih jastuka na
suvozačevoj strani. Pri prijevozu djece na suvozačevom sjedalu svakako
uvažavajte odgovarajuće zakonske odredbe dotične zemlje koje se odnose
na uporabu dječjih sjedalica. Slika 123 Dijete koje je
• Ako je prednji suvozačev zračni jastuk specijalizirana servisna radionica propisno osigurano
dječjom sjedalicom
isključila pomoću dijagnostičkog uređaja, suvozačev bočni zračni jastuk*
ostaje uključen. U nekim zemljama zakonske odredbe zahtijevaju i isključi-
vanje prednjih i bočnih zračnih jastuka. Uvažavajte eventualno odstupajuće Bočni zračni jastuci* putnicima u slučaju bočnih sudara pružaju veću zaštitu.
zakonske odredbe dotične zemlje koje se odnose na uporabu dječjih sjeda-
Kako bi zajamčili potrebnu zaštitu, bočni zračni jastuci napuhuju se u djeliću
lica.
sekunde ⇒ strana 114, “Funkcija bočnih zračnih jastuka”.
• Kod uporabe dječjih sjedalica na suvozačevom sjedalu, u kojima dijete
Pritom zračni jastuk razvija takvu snagu da može ozlijediti putnike koji ne sjede u
sjedi okrenuto u smjeru vožnje, suvozačevo sjedalo se u potpunosti mora
ispravnom položaju. I predmeti koji leže unaokolo u području bočnog zračnog
pomaknuti unatrag.
jastuka mogu uzrokovati ozljede.
• Čim dječju sjedalicu više ne koristite na suvozačevom sjedalu, trebali
biste uključiti prednji i bočni suvozačev zračni jastuk. To se posebice odnosi na djecu, koja se ne prevoze u skladu sa zakonskim
odredbama.
Dijete je na sjedalu osigurano dječjom sjedalicom primjerenoj njegovoj dobi.
Sigurnost djece i bočni zračni jastuk* Između djeteta i područja izbijanja bočnih zračnih jastuka i zračnih jastuka za glavu
Djeca se nikada ne smiju nalaziti u području izbijanja bočnog ima dovoljno mjesta. Zračni jastuk tako nudi najbolju moguću zaštitu.
zračnog jastuka.
POZOR!
• Kod uporabe dječje sjedalice na suvozačevom sjedalu, u kojoj dijete sjedi
leđima okrenuto smjeru vožnje (u nekim zemljama pri uporabi dječje sjeda-
lice u kojoj dijete sjedi okrenuto u smjeru vožnje) obvezatno se mora iskl-
jučiti prednji suvozačev zračni jastuk ⇒ strana 115. U protivnom dijete može
uslijed aktiviranja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka zadobiti teške
ozljede ili smrtno stradati. U nekim zemljama zakonske odredbe zahtijevaju
Slika 122 Neispravno
zaštićeno dijete u i isključivanje bočnih zračnih jastuka na suvozačevoj strani. Pri prijevozu
neispravnom položaju djece na suvozačevom sjedalu svakako uvažavajte odgovarajuće zakonske
sjedenja - ugroženo je od odredbe dotične zemlje koje se odnose na uporabu dječjih sjedalica.
bočnog zračnog jastuka
NKO A04 69.book Page 121 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Siguran prijevoz djece 121

POZOR! Nastavak
Uporaba dječjih sjedalica

• Radi sprječavanja teških ozljeda, djeca u vozilu uvijek moraju biti Pregled mogućnosti uporabe dječjih sjedalica na određenim sjedalima prema
osigurana sustavom oslona za djecu primjerenim njihovoj dobi, težini i smjernici EZ 77/541 i propisu ECE 44:
visini.
• Djetetova glava se nikada ne smije nalaziti u području izbijanja bočnih Skupine Suvozačevo sje- Stražnje sjedalo Stražnje sjedalo
zračnih jastuka - opasnost od ozljeda! dječjih sjeda- dalo vani srednje
lica
• Ne odlažite nikakve predmete u područje izbijanja bočnih zračnih
jastuka - opasnost od ozljeda! 0 A
U A
U A
+ A
U

0+ A
U A
U A
+ A
U

Dječja sjedalica 1 A
U A
U A
+ A
U

2i3 A A A
Podjela dječjih sjedalica u razrede U U U

Smiju se koristiti samo službeno odobrene i prikladne dječje sjeda- A


U Univerzalna kategorija - sjedalo je prikladno za sve odobrene tipove dječjih
lice. sjedalica.
A
+ Sjedalo se može opremiti sa pričvrsnim ušicama za “ISOFIX*”-sustav.
Za dječje sjedalice vrijedi norma ECE-R 44. ECE-R 44 znači: Economic Commission
of Europe-propis.
Dječje sjedalice testirane prema normi ECE-R 44 imaju na sjedalu fiksno pričvršćen Dječje sjedalice razreda 0/0+
kontrolni znak (veliko E u krugu, a ispod njega kontrolni broj).
Dječje sjedalice su svrstane u 5 razreda:

Razred Težina
0 0 - 10 kg ⇒ strana 121
0+ do 13 kg ⇒ strana 121
1 9 - 18 kg ⇒ strana 122
2 15 - 25 kg ⇒ strana 123
Slika 124 Dječja sjeda-
3 22 - 36 kg ⇒ strana 123 lica razreda 0/0+

Djeca viša od 150 cm mogu u vozilu koristiti postojeće sigurnosne pojaseve bez
jastuka za sjedenje.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 122 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

122 Siguran prijevoz djece

Za dojenčad do otprilike 9 mjeseci i težine do 10 kg, odnosno dojenčad do otprilike Dječje sjedalice razreda 1
18 mjeseci i težine do 13 kg najprikladnije su dječje sjedalice koje se mogu namjes-
titi u ležeći položaj ⇒ strana 121,slika 124.
Ako je vozilo opremljeno suvozačevim zračnim jastukom, na suvozačevom
sjedalu nije dopušteno koristiti dječje sjedalice s kojim dijete sjedi s leđima
okrenuto u smjeru vožnje. ⇒ strana 119, “Uporaba dječjih sjedalica na
suvozačevom sjedalu”.

Slika 125 Dječja sjeda-


POZOR! lica sa sigurnosnim
• Ako u iznimnom slučaju koristite dječju sjedalicu na suvozačevom stolićem razreda 1,
ugrađena u smjeru
sjedalu u kojoj dijete sjedi leđima okrenuto prema smjeru vožnje (u nekim vožnje na stražnjoj klupi
zemljama pri uporabi dječje sjedalice u kojoj dijete sjedi okrenuto u smjeru
vožnje) obvezatno se u specijaliziranoj servisnoj radionici ili pomoću preki-
dača za suvozačev zračni jastuk(e)* mora isključiti prednji suvozačev zračni Dječje sjedalice razreda 1 prikladne su za dojenčad i djecu do otprilike 4 godine,
jastuk ⇒ strana 116. težine od 9 do 18 kg. Za djecu donjeg područja ovog razreda najprikladnije su
dječje sjedalice u kojima dijete sjedi leđima okrenuto smjeru vožnje. Za djecu
• U nekim zemljama zakonske odredbe zahtijevaju i isključivanje prednjih
gornjeg područja razreda 0+ najprikladnije su dječje sjedalice u kojima dijete sjedi
i bočnih suvozačevih zračnih jastuka. Uvažavajte eventualno odstupajuće
okrenuto smjeru vožnje ⇒ slika 125.
zakonske odredbe dotične zemlje koje se odnose na uporabu dječjih sjeda-
lica. Ako je vozilo opremljeno suvozačevim zračnim jastukom, na suvozačevom
• U protivnom dijete na suvozačevom sjedalu u slučaju aktiviranja sjedalu nije dopušteno koristiti dječje sjedalice s kojim dijete sjedi s leđima
suvozačevog ili suvozačevih zračnih jastuka može zadobiti teške ili smrto- okrenuto u smjeru vožnje. ⇒ strana 119, “Uporaba dječjih sjedalica na
nosne ozljede. suvozačevom sjedalu”.
• Čim dječju sjedalicu više ne koristite na suvozačevom sjedalu, trebali
biste uključiti suvozačev zračni jastuk. POZOR!
• Ako u iznimnom slučaju koristite dječju sjedalicu na suvozačevom
sjedalu u kojoj dijete sjedi leđima okrenuto prema smjeru vožnje (u nekim
zemljama pri uporabi dječje sjedalice u kojoj dijete sjedi okrenuto u smjeru
vožnje) obvezatno se u specijaliziranoj servisnoj radionici ili pomoću preki-
dača za suvozačev zračni jastuk(e)* mora isključiti prednji suvozačev zračni
jastuk ⇒ strana 116.
• U nekim zemljama zakonske odredbe zahtijevaju i isključivanje prednjih
i bočnih suvozačevih zračnih jastuka. Uvažavajte eventualno odstupajuće
zakonske odredbe dotične zemlje koje se odnose na uporabu dječjih sjeda-
lica.
NKO A04 69.book Page 123 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Siguran prijevoz djece 123

POZOR! Nastavak POZOR! Nastavak

• U protivnom dijete na suvozačevom sjedalu u slučaju aktiviranja čvrsto nalijegati, te ne smije prelaziti preko trbuha. Po potrebi malo zateg-
suvozačevog ili suvozačevih zračnih jastuka može zadobiti teške ili smrto- nite pojasnu traku ispred zdjelice.
nosne ozljede. • Uvažavajte eventualno odstupajuće zakonske odredbe dotične zemlje
• Čim dječju sjedalicu više ne koristite na suvozačevom sjedalu, trebali koje se odnose na uporabu dječjih sjedalica.
biste uključiti suvozačev zračni jastuk.
Dječje sjedalice razreda 3
Dječje sjedalice razreda 2

Slika 127 Dječja sjeda-


lica razreda 3 ugrađena u
Slika 126 Dječja sjeda- smjeru vožnje na
lica razreda 2 ugrađena u stražnjem sjedalu
smjeru vožnje na
stražnjem sjedalu
Za djecu od otprilike 7 godina i težine između 22 - 36 kg i niže od 150 cm najpri-
Za djecu do otprilike 7 godina i težine između 15 - 25 kg najprikladnije su dječje kladnije su dječje sjedalice (jastuk za sjedenje) u kombinaciji sa sigurnosnim poja-
sjedalice u kombinaciji sa sigurnosnim pojasevima s tri pričvrsne točke ⇒ slika 126. sima s tri pričvrsne točke ⇒ slika 127.
Djeca viša od 150 cm mogu u vozilu koristiti postojeće sigurnosne pojaseve bez
jastuka za sjedenje.
POZOR!
• Pri prijevozu djece na suvozačevom sjedalu svakako uvažavajte odgova-
rajuće zakonske odredbe dotične zemlje koje se odnose na uporabu dječjih POZOR!
sjedalica. Ako je potrebno, dajte isključiti suvozačev zračni jastuk u specija- • Pri prijevozu djece na suvozačevom sjedalu svakako uvažavajte odgova-
liziranoj servisnoj radionici ili isključiti ga s prekidačem za suvozačev zračni rajuće zakonske odredbe dotične zemlje koje se odnose na uporabu dječjih
jastuk* ⇒ strana 116. sjedalica. Ako je potrebno, dajte isključiti suvozačev zračni jastuk u specija-
• Rameni dio sigurnosnog pojasa mora prelaziti otprilike sredinom liziranoj servisnoj radionici ili isključiti ga s prekidačem za suvozačev zračni
ramena i mora čvrsto nalijegati na gornji dio tijela. Nipošto ne smije prelaziti jastuk* ⇒ strana 116.
preko vrata. Zdjelični dio sigurnosnog pojasa mora prelaziti peko zdjelice i

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 124 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

124 Siguran prijevoz djece

POZOR! Nastavak
Između leđnog naslona i površine za sjedenje nalaze se na oba vanjska
stražnja sjedala po dvije ušice za pričvršćivanje dječje sjedalice s “ISOFIX”
• Rameni dio sigurnosnog pojasa mora prelaziti otprilike sredinom sustavom.
ramena i mora čvrsto nalijegati na gornji dio tijela. Nipošto ne smije prelaziti
preko vrata. Zdjelični dio sigurnosnog pojasa mora prelaziti peko zdjelice i – Na pričvrsne ušice A
B između leđnog naslona i površine za sjedenje

čvrsto nalijegati, te ne smije prelaziti preko trbuha. Po potrebi malo zateg- A ⇒ slika 128.
postavite prihvate A
nite pojasnu traku ispred zdjelice.
– Gurnite krakove dječje sjedalice preko montiranih prihvata u pričvrsne
• Uvažavajte eventualno odstupajuće zakonske odredbe dotične zemlje ušice tako da čujno uklope ⇒ slika 129.
koje se odnose na uporabu dječjih sjedalica.
– Na obje strane dječje sjedalice potezanjem provjerite njenu
pričvršćenost.
Pričvršćivanje dječje sjedalice pomoću “ISOFIX”*-
Dječje sjedalice sa “ISOFIX”-sustavom možete brzo, udobno i sigurno montirati. Pri
sustava ugradnji i demontiranju dječje sjedalice obratite pozornost na upute proizvođača
sjedalice.
Dječje sjedalice s “ISOFIX”-sustavom pričvršćivanja možete u vozilu s “ISOFIX”-
sustavom ugraditi i pričvrstiti samo ako su dotične sjedalice prema normi ECE-R 44
odobrene za tip Vašeg vozila.
Dječje sjedalice sa “ISOFIX”-sustavom možete nabaviti kod Škoda partnera, gdje ih
možete dati montirati.
Točne upute za montažu priložene su dječjoj sjedalici.

Slika 128 Pričvrsne ušice POZOR!


B1Z-0042H (ISOFIX-sustav)
• Pričvrsne ušice su razvijene isključivo za dječje sjedalice sa “ISOFIX”-
sustavom. Stoga na ušice nikada ne pričvršćujte druge dječje sjedalice, poja-
seve ili predmete, jer to može biti opasno po život!
• Prije uporabe dječje sjedalice sa “ISOFIX”-sustavom, koju ste nabavili za
neko drugo vozilo, upitajte Škoda partnera da li je prikladna za Vaše vozilo.
• Neke dječje sjedalice sa “ISOFIX”-sustavom mogu se pričvrstiti sa
normalnim sigurnosnim pojasevima s tri pričvrsne točke. Pri ugradnji i
demontiranju dječje sjedalice obratite pozornost na upute proizvođača
sjedalice.
Slika 129 ISOFIX-dječja
sjedalica se gurne u
montirane prihvate
NKO A04 69.book Page 125 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Siguran prijevoz djece 125

Napomena
• Dječje sjedalice sa “ISOFIX”-sustavom trenutačno se mogu nabaviti za djecu
težine od 9 do 18 kg. To odgovara starosnoj dobi djeteta od 9 mjeseci do 4 godine.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 126 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

126 Siguran prijevoz djece


NKO A04 69.book Page 127 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Inteligentna tehnika 127

Napomene o vožnji
Inteligentna tehnika

Elektronski program stabilizacije (ESP)* Način djelovanja


ESP se uključuje automatski, pri pokretanju motora, i provodi samotestiranje.
Općenito Procesor ESP-a obrađuje podatke svih sustava. Povrh toga, on dodatno obrađuje
mjerne podatke vrlo osjetljivih senzora: ti su podaci brzina okretanja vozila oko
svoje okomice, poprečno ubrzanje vozila, kočioni pritisak i kut zakretanja upravl-
jača.
Pomoću kuta zakretanja upravljača i brzine vozila utvrđuje se željeni smjer vožnje
koji se neprekidno uspoređuje sa stvarnim ponašanjem vozila. Pri odstupanjima,
kao npr. početku zanošenja vozila, ESP automatski koči određeni kotač.
Sile koje djeluju na kotač prilikom kočenja ponovno uspostavljaju stabilnost vozila.
Ako vozilo naginje preupravljenosti (izlijetanje stražnjeg dijela vozila) pretežno se
koči prednji kotač koji se nalazi na vanjskom dijelu zavoja, a ako vozilo naginje
podupravljenosti (izlijetanje iz zavoja) koči se stražnji kotač koji se nalazi u
Slika 130 Prekidač ESP-
a unutarnjem dijelu zavoja. Funkcija kočenja je popraćena zvukovima.
ESP radi u kombinaciji s ABS-om ⇒ strana 130, “Antiblokadni sustav (ABS)*”. Kod
kvara ABS-a zakaže i funkcija ESP-a.
Općenito
Uz pomoć ESP-a se povećava kontrola nad vozilom u dinamičnim graničnim situa- Kod smetnje ESP-a svijetli i kontrolna žaruljica ESP-a u kombiniranom instrumentu
cijama vožnje, npr. pri ubrzanjima i u zavojima. Ovisno o uvjetima na kolniku sman- ⇒ strana 27.
juje se opasnost od zanošenja vozila što ujedno poboljšava stabilnost vozila u
Isključivanje
vožnji. To vrijedi za sve brzine.
ESP možete po potrebi isključiti i uključiti pritiskom na tipku ⇒ slika 130. Pri iskl-
U elektronski program stabilizacije integrirani su sljedeći sustavi: jučenom ESP-u svijetli kontrolna žaruljica ESP-a u kombiniranom instrumentu
• elektronska blokada diferencijala (EDS), ⇒ strana 27.
• regulacija pogonskog proklizavanja (ASR), ESP bi u pravilu uvijek trebao biti uključen. Samo u iznimnim situacijama kad je
• Antiblokadni sustav (ABS) poželjno proklizavanje kotača bolje bi bilo isključiti sustav.
• potpora kočenja. Primjerice:
• kod vožnje s lancima za snijeg,
• kod vožnje po dubokom snijegu ili na sipkoj podlozi,

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 128 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

128 Inteligentna tehnika

• kad se ljuljanjem želi izvući vozilo koje se zaglavilo. Općenito


Zatim ponovno uključite ESP. Čak i kod nepovoljnih uvjeta na kolniku ASR znatno olakšava, odnosno omogućuje
kretanje, ubrzanje i vožnju uzbrdo.

POZOR! Način djelovanja


ASR se uključuje automatski pri pokretanju motora i provodi samotestiranje. Uz
ESP ne može savladati fizikalno zadane granice. I kod vozila s ESP-om biste
pomoć senzora ABS-a, uređaj nadzire broj okretaja pogonskih kotača. Prokližu li
svoj način vožnje trebali uvijek prilagoditi stanju kolnika i situaciji u
kotači, automatskim smanjenjem broja okretaja motora se pogonska snaga
prometu. To naročito vrijedi kod skliskog i mokrog kolnika. Zbog povećane
prilagođava uvjetima na kolniku. To vrijedi za sve brzine.
ponude sigurnosne opreme ne biste se smjeli izlagati rizicima - opasnost od
nezgode! ASR radi u kombinaciji s ABS-om ⇒ strana 130, “Antiblokadni sustav (ABS)*”. Kod
kvara ABS-a zakaže i funkcija ASR-a.
Kod smetnje ASR-a svijetli kontrolna žaruljica ASR-a u kombiniranom instrumentu
Napomena
⇒ strana 26.
• Kako bi se zajamčila besprijekorna funkcija ESP-a, na sva četiri kotača moraju se
montirati iste gume. Različiti opsezi guma mogu dovesti do neželjenog smanjenja
snage motora.
Isključivanje
• Promjene na vozilu (npr. na motoru, kočionom uređaju, voznom postroju ili
ASR možete po potrebi isključiti i uključiti pritiskom na tipku ⇒ slika 131. Pri iskl-
promjena kombinacije guma i naplataka) mogu utjecati na funkciju ESP-a
jučenom ASR-u svijetli kontrolna žaruljica ASR-a u kombiniranom instrumentu
⇒ strana 173.
⇒ strana 26.
ASR bi u pravilu uvijek trebao biti uključen. Samo u iznimnim situacijama kad je
Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR)* poželjno proklizavanje kotača bolje bi bilo isključiti sustav.
Regulacija pogonskog proklizavanja sprječava proklizavanje Primjerice:
pogonskih kotača pri ubrzavanju. • kod vožnje s lancima za snijeg,
• kod vožnje po dubokom snijegu ili na sipkoj podlozi,
• kad se ljuljanjem želi izvući vozilo koje se zaglavilo.
Zatim ponovno uključite ASR.

POZOR!
Način vožnje uvijek prilagodite stanju kolnika i situaciji i prometu. Zbog
povećane ponude sigurnosne opreme ne biste se smjeli izlagati rizicima -
Slika 131 Prekidač ASR- opasnost od nezgode!
a
NKO A04 69.book Page 129 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Inteligentna tehnika 129

Napomena POZOR!
• Kako bi se zajamčila besprijekorna funkcija ASR-a, na sva četiri kotača moraju se • Kod ubrzavanja na ravnomjerno skliskom kolniku, npr. na ledu i snijegu,
montirati iste gume. Različiti opsezi guma mogu dovesti do neželjenog smanjenja oprezno dodavajte gas. Pogonski kotači mogu usprkos EDS-u proklizati i
snage motora. ugroziti stabilnost vožnje - opasnost od nezgode!
• Promjene na vozilu (npr. na motoru, kočnicama, voznom postroju ili promjena • Prilagodite Vaš način vožnje i kod vozila s EDS-om stanju kolnika i situa-
kombinacije guma i naplataka) mogu utjecati na funkciju ASR-a ⇒ strana 173, ciji u prometu. Zbog povećane ponude sigurnosne opreme ne biste se smjeli
“Dodatna oprema, preinake i originalni dijelovi”. izlagati rizicima - opasnost od nezgode!

Elektronska blokada diferencijala (EDS)* Napomena


Elektronska blokada diferencijala sprječava proklizavanje poje- • Kada se uključi kontrolna žaruljica ABS-a ili ASR-a, odn. ESP-a, može se raditi i o
dinog kotača. grešci u EDS sustavu. Potražite što prije specijaliziranu servisnu radionicu.
• Promjene na vozilu (npr. na motoru, kočionom uređaju, voznom postroju ili
Vozila s ESP-om opremljena su elektronskom blokadom diferencijala (EDS). promjena kombinacije guma i naplataka) mogu utjecati na funkciju EDS-a
⇒ strana 173, “Dodatna oprema, preinake i originalni dijelovi”.
Općenito
Čak i kod nepovoljnih uvjeta na kolniku EDS znatno olakšava, odnosno omogućuje
kretanje, ubrzanje i vožnju uzbrdo.
Kočnice
Način djelovanja Što utječe negativno na učinak kočenja?
EDS djeluje automatski - tj. bez aktivnog sudjelovanja vozača. Uz pomoć senzora
ABS-a, uređaj nadzire broj okretaja pogonskih kotača. Ako na skliskoj podlozi Trošenje
proklizava samo jedan pogonski kotač, između pogonskih kotača pojavljuje se Trošenje kočionih obloga u velikoj mjeri ovisi o uvjetima korištenja vozila i načinu
razlika u broju okretaja. EDS koči kotač koji proklizava, a diferencijal pogonsku vožnje. Ako često vozite u gradskom prometu i na kratkim dionicama, ili vozite vrlo
snagu raspoređuje na drugi pogonski kotač. Postupak regulacije je zamjetan po sportski, debljinu kočionih obloga trebali biste u specijaliziranoj servisnoj radionici
šumovima. provjeriti i između kontrolnih servisa.

Pregrijavanje kočnica Vlaga ili sol za posipavanje


Kako se disk kočenog kotača ne bi previše zagrijao, pri izuzetno jakom opterećenju U određenim situacijama, kao npr. kod prolaska kroz vodu, jakih pljuskova ili nakon
EDS se automatski isključuje. Vozilom se i dalje može upravljati i ima ista vozna pranja vozila, reakcija kočnica može zbog vlažnih, odnosno zimi zaleđenih diskova
svojstva kao i vozilo bez EDS-a. i obloga kočnica biti nešto usporena. Kočnice morate što prije osušiti kočenjem
Čim se kočnica ohladi, EDS se ponovno automatski uključuje. (opetovanim kočenjem ako to dopuštaju uvjeti na kolniku i situacija u prometu).
I kod vožnje cestama posutim solju, puni učinak kočnica može uslijediti sa
zakašnjenjem, ukoliko dugo niste kočili. Sloj soli na diskovima i oblogama kočnica
mora se kočenjem postepeno skinuti.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 130 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

130 Inteligentna tehnika

Korozija • Prije duže dionice s jakom nizbrdicom smanjite brzinu, prebacite u sljedeću
Korozija na diskovima i nečistoća na oblogama povećavaju se dužim periodima nižu brzinu (ručni mjenjač), odnosno odaberite niži stupanj prijenosa za vožnju
nevoženja i rijetkim korištenjem kočnica. (automatski mjenjač). Na taj način iskorištavate učinak kočenja motorom i raste-
rećujete kočnice. Ukoliko morate dodatno kočiti, tada to ne činite kontinuirano, već
Kod rijetkog korištenja kočnica i korozije preporučamo da opetovanim snažnim u intervalima.
kočenjem pri većim brzinama očistite diskove kočnica ⇒ .

Kvar u kočionom uređaju


Ako primjetite da se put kočenja iznenada produžio, a papučica kočnice i dalje se
Servouređaj kočnica
može pritisnuti do kraja, moguće je da je otkazao jedan od krugova dvokružnog
kočionog uređaja. Odmah se odvezite do najbliže specijalizirane servisne radio- Servouređaj kočnica pojačava pritisak na papučicu kočnice. Potrebni pritisak stvara
nice, kako biste otklonili kvar. Na putu do servisne radionice vozite smanjenom se samo dok motor radi.
brzinom, te se prilagodite dužem hodu i jačem pritisku papučice.

Niska razina tekućine za kočnice POZOR!


Kod preniske razine kočione tekućine može doći do smetnji u kočionom uređaju. • Nemojte nikad isključivati motor prije nego što se vozilo zaustavi.
Razina kočione tekućine se nadzire elektronski ⇒ strana 27, “Kočioni uređaj ”. • Servouređaj kočnica radi samo kod upaljenog motora. Kod isključenog
motora je potrebno više snage za kočenje. Budući da u tom slučaju ne
možete kočiti na uobičajen način, može doći do nesreće i ozbiljnih ozljeda.
POZOR!
• Ukoliko kočite kako biste osušili i očistili diskove kočnica, tada to činite
samo kada to dopuštaju uvjeti u prometu. Pritom ne smijete ugroziti druge Antiblokadni sustav (ABS)*
sudionike u prometu.
• Kod naknadne montaže prednjeg spojlera, ukrasnih poklopaca kotača ABS sprječava blokiranje kotača pri kočenju.
itd. dovod zraka prema prednjim kočnicama ne smije biti otežan, kako se ne Općenito
bi pregrijao kočioni uređaj.
Antiblokadni sustav (ABS) znatno doprinosi povećanju aktivne sigurnosti u vožnji.
• Uzmite u obzir, da se s novim oblogama kočnica u prvih 200 kilometara Za razliku od vozila bez sustava ABS-a, vozilo kod potpunog kočenja na skliskom
još ne može postići puni učinak kočenja. I nove obloge kočnica se moraju tek kolniku ostaje maksimalno upravljivo jer kotači ne blokiraju.
“razraditi”, prije nego što razviju svoju optimalnu silu trenja. Umanjenu silu
kočenja možete nadoknaditi jačim pritiskom na papučicu gasa. Ova napo- No, ne smijete očekivati, da će se zbog ABS-a u svim okolnostima skratiti put
mena vrijedi i ako ste zamijenili obloge kočnica. kočenja. Put kočenja mogao bi biti duži na šljunku ili svježem snijegu kad ionako
vozite oprezno i sporije nego inače.

Pripazite! Način djelovanja


• Nemojte nikada lagano pritiskati papučicu kočnice, ukoliko ne morate uistinu Kod postizanja brzine vožnje od otprilike 20 km/h odvija se automatski postupak
kočiti. To će dovesti do pregrijavanja kočnica, a time i do dužeg puta kočenja i jačeg provjere kod kojeg možete otprilike 1 sekundu čuti zvuk pumpe.
trošenja kočnica.
NKO A04 69.book Page 131 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Inteligentna tehnika 131

Ako jedan od kotača ima prenisku brzinu okretanja u odnosu na brzinu kojom slabog otpora papučice kočnice u najkraćem vremenu stvara dovoljno visok tlak u
vozite, i naginje blokiranju, kočioni tlak na tome kotaču se smanjuje. Ovaj postupak kočionom uređaju koji je potreban za maksimalno kočenje vozila. Kako bi se
regulacije je zamjetan po pulsiranju papučice kočnice, koji je popraćen postigao najkraći mogući put kočenja, papučica kočnice mora se i dalje jako priti-
šumovima. Na taj način vozač dobiva informaciju, da kotači naginju blokiranju skati.
(područje regulacije ABS-a). Kako bi ABS u tom području mogao optimalno reguli-
Potpora kočenja u opasnim situacijama brzim stvaranjem tlaka u kočionom uređaju
rati, papučica kočnice mora ostati pritisnuta. Nipošto ne kočite isprekidano!
skraćuje put kočenja. Potpora kočenja u potpunosti koristi prednosti ABS-a. Nakon
otpuštanja papučice kočnice se funkcija potpore kočenja automatski isključuje, a
POZOR! kočnice rade na uobičajeni način.

• Niti ABS ne može prekoračiti zadane fizikalne granice. Vodite računa o Potpora kočenju sastavni je dio ESP sustava. Kod smetnje u ESP sustavu prestaje
tome, osobito na glatkom ili skliskom kolniku. Kada ABS dospije u područje raditi i potpora kočenju. Ostale informacije o ESP-u ⇒ strana 127.
reguliranja, trebali biste brzinu odmah prilagoditi stanju kolnika i uvjetima
u prometu. Zbog povećane ponude sigurnosne opreme ne biste se smjeli POZOR!
izlagati rizicima - opasnost od nezgode!
• U slučaju smetnje ABS-a funkcionira samo običan kočioni sustav.
• Potpora kočenja također ne može savladati zadane fizikalne granice koje
se odnose na dužinu puta kočenja.
Potražite što prije moguće specijaliziranu servisnu radionicu a način vožnje
prilagodite ABS-smetnji, jer ne znate koliko je opsežna šteta. • Stoga brzinu vožnje prilagodite stanju kolnika i situaciji u prometu.
• Povećana sigurnost koju nudi potpora kočenja ne smije Vas navesti na
veći rizik.
Napomena
• Ukoliko se pojavi smetnja ABS-a, to se prikazuje kontrolnom žaruljicom
⇒ strana 27. Servoupravljač*
• Promjene na vozilu (npr. na motoru, kočnicama, voznom postroju ili promjena
kombinacije guma i naplataka) mogu utjecati na funkciju ABS-a ⇒ strana 173, Servoupravljač omogućuje upravljanje s manje snage.
“Dodatna oprema, preinake i originalni dijelovi”.
Karakteristike upravljanja mogu se promijeniti u specijaliziranoj servisnoj radionici.
Ukoliko kod vozila u mirovanju upravljač zakrenete do kraja, jako ćete opteretiti
Potpora kočenju* sustav servoupravljača. Ovakvo zakretanje upravljača do graničnika je zamjetno
popratnim šumovima.
Potpora kočenja kod jakog kočenja (npr. u opasnosti) povećava silu kočenja i Kod zakazivanja servoupravljača ili kod motora u mirovanju (vuča) vozilom se i
omogućuje brzo stvaranje tlaka potrebnog kočionom uređaju. dalje može u potpunosti upravljati. No za okretanje upravljača potrebno je više
Većina vozača u opasnim situacijama doduše koči pravovremeno, ali ne pritišće snage.
dovoljno snažno papučicu kočnice. Kako se na taj način ne može postići maksi- Ako je akumulator ispražnjen ili motor treba pokrenuti kabelima za pomoć pri
malno kočenje vozila, vozilo prijeđe dodatni put. startu, može se dogoditi da se hidraulična pumpa servoupravljača zbog preniskog
Potpora kočenja aktivira se vrlo brzim pritiskom na papučicu kočnice. Tada je napona u strujnoj mreži ne pokrene. Ovo stanje signalizira se uključivanjem
kočioni tlak znatno veći nego kod normalnog kočenja. Stoga se i kod relativno kontrolne žaruljice.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 132 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

132 Inteligentna tehnika

Servoupravljač počinje ponovno raditi kada se na osnovu rada motora akumulator


napuni do određene vrijednosti. Počinje raditi i kada se motor ponovno pokrene
pomoću akumulatora iz vozila.

Pripazite!
Kod motora u radu ne ostavljajte upravljač duže od 15 sekundi u potpuno zakre-
nutom položaju - opasnost od oštećenja servoupravljača!

Napomena
Ukoliko uređaj ne brtvi ili je neispravan, valjalo bi što prije potražiti specijaliziranu
servisnu radionicu.
NKO A04 69.book Page 133 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Vožnja i okoliš 133

Vožnja i okoliš

Prvih 1 500 kilometara i nakon toga


Pripazite!
Svi podaci o brzini i broju okretaja vrijede samo kod radno zagrijanog motora. Kod
Novi motor
hladnog motora izbjegavajte visoke brojeve okretaja - kako u praznom hodu, tako i
U prvih 1500 kilometara motor se najprije mora razraditi. kod vožnje u pojedinim stupnjevima prijenosa.

Do 1 000 kilometara
Ekološka napomena
– Ne vozite brže od 3/4 najveće brzine u odabranom stupnju prijenosa
Ne vozite s nepotrebno visokim brojem okretaja motora - ranije prebacivanje u
tj. do 3/4 maksimalnog dopuštenog broja okretaja motora.
veću brzinu štedi gorivo, smanjuje zvuk rada i manje zagađuje okoliš.
– Ne dodavajte puni gas.
– Izbjegavajte visoke brojeve okretaja motora. Nove gume
– Ne vozite s prikolicom.
Nove gume moraju se “razraditi”, jer u početku još ne priliježu najbolje. Ovu činje-
nicu morate uvažite tijekom prvih 500 km i voziti krajnje oprezno.
Od 1 000 do 1 500 kilometara
– Postupno pojačavajte do pune brzine, odnosno najvećeg
dopuštenog broja okretaja motora u odabranom stupnju prijenosa, tj. Nove obloge kočnica
do maksimalno dopuštenog broja okretaja motora.
Uzmite u obzir, da se s novim oblogama kočnica u prvih 200 kilometara još ne može
U prvim satima korištenja, motor pokazuje veće unutarnje trenje nego poslije, kada postići puni učinak kočenja. I nove obloge kočnica se moraju tek “razraditi”, prije
se uzajamno prilagode svi pokretni dijelovi. Od načina vožnje u prvih cca.1 500 nego što razviju svoju optimalnu silu trenja. Umanjenu silu kočenja možete nado-
kilometara ovisi u kojoj mjeri će se postići uhodavanje. knaditi jačim pritiskom na papučicu gasa.
Čak i nakon razrađivanja ne biste trebali voziti s nepotrebno visokim brojevima Ova napomena vrijedi i ako ste zamijenili obloge kočnica.
okretaja motora. Maksimalno dopušteni broj okretaja motora označen je na
Za vrijeme razrađivanja trebali biste izbjegavati velika opterećenja kočnica. Pod
početku crvenog područja na skali brojača okretaja. Kod vozila s ručnim mjenjačem
time primjerice podrazumijevamo nasilna kočenja, naročito kod vrlo velikih brzina,
trebali biste u sljedeći viši stupanj prijenosa prebaciti najkasnije kada se kazaljka
npr. kod vožnje planinskim prijevojima.
nađe u crvenom području. Ekstremno visoki brojevi okretaja motora se auto-
matski reguliraju.
Za vozila s ručnim mjenjačem vrijedi također sljedeće: ne vozite s preniskim
brojem okretaja. Prebacite u niži stupanj prijenosa, kada motor više ne radi bespri-
jekorno.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 134 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

134 Vožnja i okoliš

Katalizator • Već i jedan spremnik goriva s olovom štetno utječe na učinak katalizatora.
• Ukoliko za vrijeme vožnje uočite nepravilna paljenja, opadanje snage i loš rad
Besprijekorno funkcioniranje uređaja za pročišćavanje ispušnih motora, odmah smanjite brzinu i dajte provjeriti vozilo u specijaliziranoj servisnoj
plinova (katalizator) od presudne je važnosti za vožnju koja čuva radionici. Opisane simptome može prouzročiti greška u sustavu paljenja. Nesagor-
okoliš. jelo gorivo može dospjeti u ispušni uređaj i oštetiti katalizator.

Obratite pozornost na sljedeće napomene:


Ekološka napomena
– Kod vozila s benzinskim motorom točite samo bezolovni benzin
I kod besprijekornog uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova u određenim
⇒ strana 150, “Vrsta benzinskog goriva”. radnim stanjima motora može nastati sumporni miris. To ovisi o udjelu sumpora u
– Nikada u potpunosti ne ispraznite spremnik goriva. gorivu. Često pomaže točenje bezlovnog Super benzina ili točenje na drugoj
benzinskoj postaji.
– Tijekom vožnje ne isključujte paljenje.
– Ne dolijevajte previše ulja u motor ⇒ strana 158, “Dolijevanje
motornog ulja”. Ekonomična vožnja i zaštita okoliša
– Vozilo se ne smije pokrenuti vučom na dionici dužoj od 50 m Općenito
⇒ strana 185, “Vuča”.
Osobni stil vožnje predstavlja važan čimbenik.
Ukoliko ste vozilo vozili u zemlji u kojoj nije bilo bezolovnog goriva, tada katalizator
Potrošnja goriva, zagađivanje okoliša i trošenje motora, kočnica i guma ovise
pri uvozu vozila u zemlju s obvezom katalizatora morate zamijeniti.
uglavnom o tri čimbenika:
• osobnom stilu vožnje,
POZOR!
• uvjetima korištenja,
• Zbog visokih temperatura koje se mogu pojaviti u katalizatoru na • tehničkim preduvjetima.
ispušne plinove, vozilo biste trebali ostaviti tako da katalizator ne može doći
u kontakt s lako zapaljivim materijalima ispod vozila - opasnost od požara! Potrošnju goriva možete smanjiti za 10-15% ukoliko vozite ekonomično i nastojite
predviđati situacije u vožnji. Ovo poglavlje će Vam pomoći s nekoliko savjeta koji će
• Nikada ne koristite dodatnu zaštitu za podvozje ili sredstva za zaštitu od istovremeno povoljno utjecati na okoliš i na Vaš novčanik.
korozije za ispušnu cijev, katalizatore ili toplinske štitnike. Za vrijeme vožnje
bi se te supstance mogle zapaliti - opasnost od požara! Dakako da na potrošnju goriva utječu i drugi čimbenici na koje vozač ne može utje-
cati. Tako je primjerice normalno, da je potrošnja zimi, u teškim uvjetima, na lošim
cestama i pri vožnji s prikolicom nešto veća.
Pripazite!
Tehničke preduvjete za nisku potrošnju i ekonomičnost vozilo je dobilo već u tvor-
• Kod vozila s katalizatorom nipošto ne smijete potpuno isprazniti spremnik nici. Pritom je osobiti naglasak na što manjem zagađivanju okoliša. Kako bi ova se
goriva. Zbog neredovite opskrbe gorivom može doći do nepravilnog paljenja. ova svojstva vozila mogla iskoristiti i održati na što bolji način, potrebno je uvažavati
Nesagorjelo gorivo može dospjeti u ispušni uređaj i oštetiti katalizator. napomene u ovom poglavlju navedene u nastavku.
NKO A04 69.book Page 135 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Vožnja i okoliš 135

Nastojite predviđati situacije u vožnji ⇒ slika 132 pokazuje omjer potrošnje goriva i brzine za odgovarajuće stupnjeve
prijenosa. Potrošnja u 1. stupnju prijenosa je najveća, a u 5. najmanja.
Vozilo pri ubrzavanju troši najviše goriva.
Kada kod automatskog mjenjača samo lagano pritisnete papučicu gasa, automatski
Izbjegavajte nepotrebno ubrzavanje i kočenje. Smišljenim planiranjem morate se odabire ekonomični program. Ranije prebacivanje u viši stupanj prijenosa i
manje kočiti, te i manje ubrzavati. Kada je to moguće, pustite vozilo da se kasnije prebacivanje u niži stupanj smanjit će potrošnju goriva.
samostalno zaustavi, primjerice kada je na sljedećem semaforu crveno svjetlo.

Napomena
Mijenjajte stupnjeve prijenosa štedeći energiju Pratite informacije na višenamjenskom pokazivaču * ⇒ strana 13.
Ranije prebacivanje u veći stupanj prijenosa štedi gorivo.
Izbjegavajte puni gas
Štedite gorivo sporijom vožnjom.

Slika 132 Potrošnja


goriva u l/100 km i brzina
u km/h
Slika 133 Potrošnja
goriva u l/100 km i brzina
Ručni mjenjač u km/h
– U prvoj brzini vozite samo za jednu dužinu vozila. U sljedeći viši
stupanj prebacite uvijek samo kad motor postigne cca. 2000 do 2500 Opreznim dodavanjem gasa ne samo da se znatno smanjuje potrošnja goriva, nego
okretaja. i zagađivanje okoliša i trošenje vozila.
Po mogućnosti nemojte nikada iskoristiti maksimalnu brzinu svog vozila. Potrošnja
Automatski mjenjač
goriva, emisija štetnih tvari i buka u vožnji se kod velikih brzina nesrazmjerno
– Lagano pritisnite papučicu gasa. Nemojte pritisnuti do kraja u kick- povećavaju.
down položaj.
⇒ slika 133 pokazuje omjer potrošnje goriva i brzine. Ukoliko iskoristite samo tri
Učinkovit način uštede goriva je ranije prebacivanje u viši stupanj prijenosa. Ako u četvrtine moguće maksimalne brzine svog vozila, potrošnja goriva se smanjuje za
jednom stupnju prijenosa vozite do najvećih mogućih brojeva okretaja, nepot- pola.
rebno trošite gorivo.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 136 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

136 Vožnja i okoliš

Smanjite rad motora u praznom hodu • Kako bi se propuštanje pravovremeno otkrilo, redovito provjeravajte tlo ispod
vozilo. Ako na tlu ima mrlja od ulja ili drugih pogonskih tekućina, vozilo provjerite
I u praznom hodu se troši gorivo. u specijaliziranoj servisnoj radionici.
U koloni, ispred brklji i semafora s dužim crvenim svjetlom isplati se isključiti motor.
Već nakon 30-40 sekundi pauze u radu motora, ušteda goriva je veća od količine Rijeđe vozite na kratkim dionicama
goriva potrebne za ponovno pokretanje motora.
U praznom hodu je potrebno dugo vrijeme da se motor zagrije na radnu tempera-
Na kratkim dionicama se troši nesrazmjerno puno goriva.
turu. No, u fazi zagrijavanja su trošenje i emisija štetnih tvari naročito visoki. Stoga
krenite odmah nakon pokretanja motora. Pritom izbjegavajte visoke brojeve
okretaja.

Redovito održavanje
Loše ugođen motor troši nepotrebno puno goriva.
Slika 134 Potrošnja
Redovitim održavanjem u specijaliziranoj servisnoj radionici možete već i prije goriva u l/100 km kod
početka vožnje ostvariti preduvjet za ekonomičniju vožnju. Stanje održavanosti dvije različite tempera-
Vašeg vozila ne odražava se pozitivno samo na prometnu sigurnost i očuvanje ture okoline
vrijednosti Vašeg vozila, već i na potrošnju goriva.
Loše ugođen motor može povećati potrošnju goriva za 10 % u odnosu na – Kod hladnog motora izbjegavajte dionice kraće od 4 km.
normalnu potrošnju!
Motor i katalizator moraju postići svoju optimalnu radnu temperaturu, kako bi se
Predviđeni radovi održavanja vozila moraju se u skladu s Planom održavanja obav-
potrošnja i emisija štetnih tvari učinkovito smanjili.
ljati u specijaliziranoj servisnoj radionici.
Hladni motor vozila troši izravno nakon pokretanja cca. 15 -20 l goriva na 100 km.
Pri točenju goriva provjerite i razinu ulja. Potrošnja ulja u velikoj mjeri ovisi o
Nakon otprilike jednog kilometra potrošnja se smanjuje na cca. 10 l/100 km. Tek
opterećenju i broju okretaja motora. Ovisno o načinu vožnje, potrošnja ulja može
nakon otprilike 4 do 10 kilometara je motor radno zagrijan (ovisno o vanjskoj
iznositi do 0,5 l/1 000 km.
temperaturi i motoru), a potrošnja se normalizirala. Stoga biste kratke dionice, ako
Normalno je da potrošnja ulja novog motora tek nakon određenog vremena je ikako moguće, trebali izbjegavati.
postigne svoju najnižu vrijednost. Potrošnja ulja novog vozila stoga se može tek
Važan čimbenik pritom je dakako i okolna temperatura. ⇒ slika 134 pokazuje
nakon otprilike 5 000 km ispravno procijeniti.
različitu potrošnju goriva za istu dionicu puta kod +20 °C i kod -10 °C. Vaše vozilo
zimi troši više nego ljeti.
Ekološka napomena
• Uporabom sintetičkih lakogradnih ulja možete dodatno smanjiti potrošnju
goriva.
NKO A04 69.book Page 137 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Vožnja i okoliš 137

Obratite pozornost na tlak u gumama Pismena kontrola potrošnje goriva


Ispravan tlak u gumama štedi gorivo.
Tko želi kontrolirati potrošnju goriva, trebao bi voditi knjigu vožnje. Trud je rela-
Uvijek obratite pozornost na to da tlak u gumama bude ispravan. Kod preniskog tivno mali, ali se stoga višestruko isplati. Dovoljno rano možete utvrditi promjenu
tlaka u gumama povećava se trenje pri kotrljanju. Time se povećava ne samo (pozitivnu i negativnu) i - ukoliko je potrebno - poduzeti određene mjere.
potrošnja goriva nego i trošenje guma, a vozna svojstva se pogoršavaju. Utvrdite li preveliku potrošnju, razmislite kako, gdje i pod kojim uvjetima ste vozili
Tlak u gumama provjeravajte uvijek na hladnim gumama. sa posljednjim spremnikom goriva.

Ne vozite zimske gume tijekom cijele godine, jer to povećava potrošnju goriva za
do 10 %. Povrh toga one uzrokuju glasnije šumove.
Zaštita okoliša
Ne vozite nepotreban teret Pri konstruiranju, odabiru materijala i proizvodnji Vaše nove Škode, zaštita okoliša
imala je odlučujuću ulogu. Povrh ostalog, osobitu smo pozornost posvetili slje-
Transport tereta povećava potrošnju goriva. dećim točkama.
Kako svaki dodatni kilogram težine povećava potrošnju goriva, isplati se pogledati
Konstruktivne mjere
u prtljažnik, kako biste izbjegli nepotreban teret.
• Spojevi su oblikovani tako da se mogu lako demontirati
Upravo u gradskoj vožnji sa učestalim ubrzavanjem težina vozila znatno povećava
potrošnju goriva. Ovdje vrijedi pravilo, da se na svakih 100 kg težine potrošnja
• Demontaža je pojednostavljena zahvaljujući modulskom načinu gradnje
goriva povećava za otprilike 1 l/100 km. • Poboljšana je čistoća sirovina

Često nakon uporabe na krovu ostane i krovni nosač prtljage, iako se više ne
• Svi plastični dijelovi su označeni prema preporuci VDA 260
koristi. Zbog povećanog otpora zraka Vaše vozilo s neopterećenim krovnim • Smanjena potrošnja goriva i emisije CO2
nosačem pri brzini od 100-120 km/h troši 1 l više goriva nego što je to uobičajeno. • Smanjena mogućnost istjecanja goriva pri sudaru
• Smanjena buka
Štednja struje Odabir materijala
Za proizvodnju struje troši se gorivo. • Najšira moguća primjena materijala koji se mogu reciklirati
• Klima-uređaj s rashladnim sredstvom bez štetnog plina freona
– Isključite električna trošila ukoliko Vam više nisu potrebna.
• Nema kadmija
Uz pomoć generatora se pri radu motora proizvodi struja. Što se taj generator • Nema azbesta
uključivanjem električnih trošila više opterećuje, to se za njegov rad troši više • Smanjeno “isparavanje” iz plastičnih tvari
goriva.
Proizvodnja
• Konzerviranje šupljina bez uporabe otapala
• Konzerviranje bez uporabe otapala za transport od proizvođača do kupca

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 138 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

138 Vožnja i okoliš

• Primjena ljepila koja ne sadrže otapala Bezolovno gorivo


• Proizvodnja bez uporabe štetnog plina freona
• Proizvodnja bez uporabe žive Vozila s benzinskim motorom smiju koristiti samo bezolovno gorivo ⇒ strana 134.
Informacije o mreži benzinskih postaja koje toče bezolovno gorivo nude npr. auto-
• Primjena vodotopivih lakova
klubovi.
Povrat i iskorištenje starih vozila
Škoda ispunjava sve zahtjeve marke, a njeni proizvodi sve zahtjeve glede zaštite Glavna svjetla
okoliša i prirodnih resursa. Iskoristivost svih novih Škoda vozila iznosi i do 95%, i u
principu4) ih je moguće vratiti. U mnogim su državama organizirati sustavi za
Kratka svjetla su namještena asimetrično. Ona jače osvjetljavaju rub kolnika na
povrat vozila, koji mogu preuzeti vaše vozilo. Nakon povrata dobit ćete potvrdu
strani kojom vozite. Kada u inozemstvu vozite drugom stranom kolnika, zasljeplju-
kojom se dokumentira zbrinjavanje u skladu sa zaštitom okoliša.
jete vozače iz suprotnog smjera.
Vozila s posebnim nadogradnjama Kako bi se izbjeglo zasljepljivanje vozača koji voze suprotnom stranom kolnika, dio
Vlasnik vozila je dužan čuvati tehničku dokumentaciju o izmjenama na vozilu, kako glavnog svjetla mora se oblijepiti.
bi ih kasnije predao službi za zbrinjavanje starih vozila. Na taj se način jamči način Naljepnice za glavna svjetla mogu se kao rezervni dio dobiti u Škoda servisnoj radi-
zbrinjavanja sukladan svim principima zaštite okoliša. onici.
Glavna svjetla sa Xenon-žaruljama namijenjena su za prometovanje kako desnim i
Napomena tako i lijevim kolničkim trakom. Stoga ih možete prilagoditi u Škoda servisnoj radi-
Pobliže informacije o povratu i zbrinjavanju starih vozila možete dobiti kod Vašeg onici.
Škoda servisnog partnera.

Napomena
Vožnje u inozemstvo Ostale informacije u svezi obljepljivanja, odnosno prilagođavanja glavnih svjetala
možete dobiti u Škoda servisnoj radionici.

Općenito
U inozemstvu mogu vrijediti druge okolnosti. Izbjegavanje oštećenja na vozilu
U određenim zemljama je također moguće, da je Škoda servisna mreža razvijena
Na lošim cestama i putevima, te kod prelaženja rubnika pločnika, strmih rampi itd.
samo u ograničenoj mjeri ili da uopće ne postoji. Iz toga razloga je nabava
obratite pozornost na to, da nisko spušteni dijelovi, kao npr. spojleri i ispušna cijev
određenih rezervnih dijelova nešto kompliciranija, a osoblje u specijaliziranim radi-
ne nasjednu na podlogu i tako se oštete.
onicama ne može obavljati sve popravke. Tvrtka Škoda Auto a.s. u Republici Češkoj
i uvoznici u pojedinim zemljama rado će Vam dati informacije o tehničkim pripre- To naročito vrijedi za vozila sa spuštenim voznim postrojem (sportski vozni postroj)
mama Vašeg vozila, potrebnim radovima održavanja i mogućnostima popravka. i kod punog opterećenja vozila.

4) uz ispunjavanje svih nacionalnih zakonskih propisa


NKO A04 69.book Page 139 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Vožnja s prikolicom 139

Vožnja s prikolicom

Vožnja s prikolicom Ukoliko u potpunosti ne iskoristite dopušteno priključno opterećenje, možete


savladati i veće uspone.
Tehnički preduvjeti Navedena priključna opterećenja vrijede samo za nadmorske visine do 1.000 m
iznad NN (normalna nula). Povećanjem nadmorske visine pada gustoća zraka,
Uređaj za vuču mora zadovoljiti određene preduvjete. smanjuje se i snaga motora i sposobnost savladavanja nagiba. Stoga se na svakih
daljnjih 1.000 m nadmorske visine mora smanjiti dopuštena masa sprege za 10%.
Vaše je vozilo prvenstveno namijenjeno za transport osoba i prtljage. No - uz odgo-
Masa sprege je zbroj mase (natovarenog) vozila i mase (natovarene) prikolice. Prije
varajuću tehničku opremu - može se koristiti i za vuču prikolice.
vožnje u visokim predjelima svakako to uzmite u obzir.
Ukoliko je Vaše vozilo već tvornički isporučeno s uređajem za vuču, tada su već
Podaci o priključnom opterećenju i okomitom opterećenju kuke za vuču na
zadovoljeni svi tehnički i zakonski uvjeti za vožnju s prikolicom.
oznaci tipa uređaja za vuču samo su ispitne vrijednosti. Vrijednosti za dotično
Radi električnog povezivanja vozila i prikolice, Vaše vozilo posjeduje 13-polnu vozilo, koje često leže ispod navedenih vrijednosti, mogu se pronaći u doku-
utičnicu. Ukoliko prikolica koju trebate vući ima 7-polnu utičnicu možete upotri- mentaciji vozila.
jebiti odgovarajući adapterski kabel 5) iz Škoda originalne dodatne opreme.
Raspodjela tereta
Naknadna ugradnja uređaja za vuču mora se provesti prema uputama proizvođača.
Rasporedite teret u prikolici tako, da se teški predmeti po mogućnosti nalaze što
Pojedinosti o naknadnoj ugradnji uređaja za vuču i o eventualno potrebnim prein- bliže osovini. Osigurajte predmete od pomicanja.
akama rashladnog sustava poznate su Škoda servisnim radionicama.
Vrijednosti tlaka punjenja u gumama
Korigirajte tlak u gumama namijenjen za “puno opterećenje”, ⇒ strana 167. Tlak u
POZOR! gumama na prikolici zasniva se na preporuci proizvođača.
Preporučamo Vam da uređaj za vuču iz Škoda originalne dodatne opreme
ugradite u Škoda servisnoj radionici. Stručnjacima u radionici poznate su Vanjska zrcala
sve važne pojedinosti u svezi naknadne ugradnje. U slučaju nestručne Ukoliko sa serijskim osvrtnim zrcalima nemate pregled nad prometnom situacijom
ugradnje prijeti opasnost od nezgode! iza prikolice, morate postaviti dodatna vanjska zrcala. Oba vanjska zrcala trebaju se
pričvrstiti na preklopive držače. Namjestite ih tako da pružaju dovoljan pregled
prema straga.
Napomene o korištenju
Glavna svjetla
Kod vožnje s prikolicom morate uvažiti nekoliko pojedinosti.
Prije vožnje s priključenom prikolicom provjerite namještenost glavnih svjetala. Po
Priključno opterećenje potrebi prilagodite visinu svjetlosnog snopa ⇒ strana 45.
Dopušteno priključno opterećenje se nipošto ne smije prekoračiti.

5) U nekim zemljama se isporučuje adapter s uređajem za vuču.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 140 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

140 Vožnja s prikolicom

Skidiva glava kuke za vuču U svakom slučaju, brzinu morate smanjiti odmah čim osjetite i najmanje
Kod vozila s tvornički ugrađenim uređajem za vuču, glava kuke se može skinuti. Ona zanošenje prikolice. Ne pokušavajte nipošto ubrzavanjem vratiti prikolicu na
se nalazi zajedno s Uputama za montiranje u udubljenju rezervnog kotača u “zadani pravac kretanja”.
prtljažniku vozila. Kočite pravovremeno! Kod prikolice s naletnom kočnicom kočite najprije pola-
Ostale informacije o uređaju za vuču ⇒ strana 141. gano, a zatim naglo. Na taj način ćete spriječiti trzaje pri kočenju zbog blokiranja
kotača prikolice. Prije nizbrdica pravovremeno prebacite u niži stupanj prijenosa,
kako biste mogli kočiti motorom.
Napomena
Pregrijavanje motora
• Preporučamo Vam da pri učestaloj vožnji s prikolicom osim uobičajenih servisa
na vozilu obavljate i dodatne kontrolne preglede. Ukoliko kod vrlo visokih vanjskih temperatura morate savladati duži uspon u
niskom stupnju prijenosa s visokim brojem okretaja motora, obratite pozornost na
• Prije spajanja i otspajanja prikolice potegnite ručnu kočnicu u vučnom vozilu.
pokazivač temperature rashladnog sredstva ⇒ strana 10.
Ukoliko se kazaljka pokazivača temperature rashladnog sredstva nalazi u desnom
Napomene o vožnji odn. crvenom području skale, odmah smanjite brzinu. Ako žmiga kontrolna žarul-
jica  u kombiniranom instrumentu, zaustavite vozilo i ugasite motor. Pričekajte
Vožnja s prikolicom iziskuje naročiti oprez.
nekoliko minuta i provjerite razinu rashladnog sredstva u kompenzacijskom sprem-
– Ne vozite s praznim vozilom i natovarenom prikolicom. niku rashladnog sredstva ⇒ strana 159, “Provjera razine rashladnog sredstva”.
Obratite pozornost na sljedeće napomene ⇒ strana 24, “Temperatura/razina rash-
– Nemojte voziti najvećom zakonski dopuštenom brzinom. To posebice
ladnog sredstva ”.
vrijedi za nizbrdice.
Temperatura rashladnog sredstva može se smanjiti uključivanjem grijanja.
– Kočite pravovremeno.
Povećanje rashladnog učinka ventilatora rashladnog sredstva ne može se postići
– Kod visokih vanjskih temperatura obratite pozornost na pokazivač prebacivanjem u nižu brzinu ili povećavanjem broja okretaja motora - broj okretaja
temperature rashladnog sredstva. ventilatora ne ovisi o broju okretaja motora. Pri vožnji prikolicom stoga ne biste
trebali prebaciti u nižu brzinu sve dok motor može savladati uspon bez znatnog
Raspodjela mase opadanja brzine.
Kod praznog vozila i opterećene prikolice, raspodjela mase vrlo je nepovoljna. No,
ako morate voziti na ovakav način, vozite smanjenom brzinom.

Brzina vožnje
Iz sigurnosnih razloga ne biste trebali voziti brže od 80 km/h. To vrijedi i za zemlje u
kojima su dopuštene veće brzine vožnje.
Budući da se s povećanjem brzine smanjuje stabilnost sprege, kod nepovoljnih
prometnih i vremenskih uvjeta, te naleta vjetra osobito na nizbrdici nemojte
iskoristiti maksimalnu zakonski dopuštenu brzinu vožnje.
NKO A04 69.book Page 141 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Vožnja s prikolicom 141

Skidivi uređaj za vuču* • U slučaju poteškoća s rukovanjem obratite se specijaliziranoj servisnoj radio-
nici.
• Nikada ne oslobađajte blokadu glave kuke dok je prikolica priključena.
• Ukoliko vozite bez prikolice, skinite glavu kuke za vuču. Provjerite da li je
poklopac prihvatnog otvora ispravno zatvoren.
• Ukoliko vozilo čistite parom, morate najprije skinuti glavu kuke za vuču. Provje-
rite da li je poklopac prihvatnog otvora ispravno zatvoren.
• Pri montiranju i demontiranju preporučamo korištenje rukavica.

Slika 135 Skidiva glava


kuke za vuču

Skidiva glava kuke uređaja za vuču nalazi se u udubljenju rezervnog kotača u


prtljažniku vozila.
Upute za ispravno montiranje i demontiranje kuke uređaja za vuču priložene su
kuki.
Prije svake vožnje provjerite, da li je glava kuke ispravno nasjela u zapor. Provjera se
vrši okretanjem zatvorene sigurnosne poluge nadolje. Ako se sigurnosna poluga
može zakrenuti samo pod malim kutem (otprilike 5°), zapor je u redu. Povucite
nakon postupka provjere sigurnosnu polugu do graničnika natrag. Uređaj za vuču
ne smije se koristiti ako se ne može zatvoriti ili se sigurnosna poluga može lagano
zakrenuti u zapornom položaju.

POZOR!
Ne upotrebljavajte pomoćna sredstva ili alate za montiranje i demontiranje
glave kuke. Na taj način bi moglo doći do oštećenja blokadnog mehanizma,
tako da sigurno korištenje uređaja za vuču više ne bi bilo zajamčeno - opas-
nost od nezgode!

Napomena
• Ne vršite nikakve preinake ili popravke na glavi kuke za vuču ili drugim dijelo-
vima uređaja za vuču.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 142 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

142 Vožnja s prikolicom


NKO A04 69.book Page 143 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Njega i pranje vozila 143

Napomene o korištenju
Njega i pranje vozila

Općenito • učestalosti korištenja vozila,


• uvjetima parkiranja (garaža, ispod drveća itd.),
Njega vozila osigurava njegovu vrijednost.
• godišnjem dobu,
Redovita, stručna njega služi očuvanju vrijednosti Vašeg vozila. Osim toga, može • vremenskim uvjetima,
biti i jedan od preduvjeta za ispunjavanje jamstva kod oštećenja uzrokovanih koro-
• vanjskim utjecajima.
zijom i nedostacima na boji karoserije.
Što duže na boji ostanu ostaci insekata, ptičji izmet, smola s drveta i industrijska
Preporučamo da koristite konzervirajuće sredstvo iz originalnog Škoda asortimana.
prašina, katran, čestice čađe, ostaci soli za posipavanje i druge agresivne naslage, to
Obratite pozornost na propise o uporabi na ambalaži.
je razornije njihovo djelovanje. Visoke temperature, npr. pri jakom suncu pojača-
vaju nagrizajuće djelovanje.
POZOR! Tako je pod određenim okolnostima potrebno tjedno pranje vozila. No, ponekad
• Nepravilna primjena sredstava za njegu može biti štetna za zdravlje. će biti dovoljno i mjesečno pranje uz odgovarajuće konzerviranje vozila.

• Sredstva za njegu se uvijek moraju spremati na sigurno i što dalje od Nakon završetka sezone posipanja solju valja obvezatno temeljito oprati donju
djece - opasnost od trovanja! stranu vozila.

Ekološka napomena POZOR!


• Pri kupnji sredstava za njegu vozila birajte proizvode koji čuvaju okoliš. Kod pranja vozila zimi: vlaga i led u kočionom uređaju mogli bi negativno
• Ostatke sredstva za njegu ne bacajte u obično kućno smeće. utjecati na učinak kočenja - opasnost od nezgode!

Automatske praonice
Vanjska njega vozila
Boja vozila je otporna, tako da se vozilo može bez problema prati u automatskim
Pranje vozila praonicama. Stvarno trošenje boje jako ovisi o samoj konstrukciji praonice, filtri-
Često pranje štiti vozilo. ranju vode i vrsti sredstva za pranje, odnosno njegu. Ukoliko je boja vozila nakon
pranja bez sjaja ili čak ima ogrebotine, na to biste trebali upozoriti vlasnika prao-
Najbolja zaštita vozila od štetnih vanjskih utjecaja je često pranje i konzerviranje nice. Po potrebi promijenite praonicu.
vozila. Koliko često biste trebali prati vozilo, ovisi o mnogim čimbenicima, kao na
primjer:

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 144 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

144 Njega i pranje vozila

Prije pranja vozila u automatskoj praonici valja uvažiti uobičajene mjere (zatvaranje
prozora i pomičnog/podiznog krova, oslobađanje tvornički ugrađenih antena i Pripazite!
zakretanje prema dolje i sl.). • Ne perite vozilo na jakom suncu - opasnost od oštećenja boje.
Ako se na vozilu nalaze posebni dogradni dijelovi - npr. spojler, krovni nosač prtl- • ukoliko crijevom prskate vozilo, nemojte usmjeravati vodeni mlaz direktno na
jage, radio-antena - najbolje je da prethodno o tome porazgovarate s vlasnikom bravice ili fuge vratiju, odnosno poklopaca - opasnost od zaleđivanja.
praonice. • Ne koristite spužve za uklanjanje insekata, grube kuhinjske spužve ili slično -
Nakon automatskog pranja s konzerviranjem valja odmastiti gumu brisača stakla. opasnost od oštećivanja površine vozila.

Pripazite! Ekološka napomena


Otklopljenu krovnu antenu nemojte pričvrstiti prije pranja u automatskoj praonici - Perite vozilo samo na za to predviđenim mjestima. Tamo se sprječava da prljava
opasnost od oštećenja! voda koja je eventualno zagađena uljem dospije u otpadne vode. U određenim
područjima je pranje vozila izvan za to određenih mjesta čak zabranjeno.

Ručno pranje
Pranje pod visokim tlakom
Pri ručnom pranju vozila naprije s dovoljnom količinom vode namočite prljavštinu,
te je temeljito isperite. Kod pranja vozila s uređajem pod visokim tlakom obvezatno slijedite napomene o
njegovom rukovanju. To naročito vrijedi za tlak i razmak pri prskanju. Držite
Zatim vozilo operite mekanom spužvom, rukavicom ili četkom za pranje uz dovoljno velik razmak od mekanih materijala, kao što su gumena crijeva ili materijal
lagani pritisak. Pritom krenite odozgo prema dolje - počevši s krovom. Površinu laka za izolaciju.
vozila perite uz slabi pritisak. Šampon za auto koristite isključivo kod tvrdokorne
prljavštine. Ni u kojem slučaju nemojte koristiti rotirajuće mlaznice ili takozvana glodala za
odstranjivanje prljavštine!
U kraćim vremenskim razmacima temeljito operite spužvu ili rukavicu za pranje.
Kotače, pragove i slično operite posljednje. U tu svrhu koristite drugu spužvu.
POZOR!
Nakon pranja vozila temeljito ga isperite i zatim osušite krpom od jelenje kože.
Posebice gume ne smijete nikada prati rotirajućim mlaznicama. Čak i kod
relativno velikog razmaka pri prskanju i kratkog vremena djelovanja mogu
POZOR! nastati oštećenja!
• Perite vozilo isključivo pri isključenom paljenju - opasnost od nezgode!
• Pri pranju podvozja, unutrašnje strane kućišta kotača ili poklopaca Pripazite!
kotača zaštitite šake i ruke od metalnih dijelova oštrih rubova - opasnost od Temperatura vode za pranje smije iznositi maksimalno 60° jer se u protivnom može
posjekotina. oštetiti vozilo.
NKO A04 69.book Page 145 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Njega i pranje vozila 145

Konzerviranje Kromirani dijelovi

Dobro konzerviranje uvelike štiti boju vozila od štetnih vanjskih utjecaja i manjih Kromirane dijelove najprije očistite vlažnom krpom i nakon toga ih ispolirajte
mehaničkih utjecaja. mekanom, suhom krpom. Ako to nije dovoljno upotrijebite sredstvo za njegu
kroma iz Škoda originalne dodatne opreme.
Vozilo treba tretirati visokokvalitetnim konzervirajućim sredstvom na bazi tvrdog
voska najkasnije kad se na čistom laku više ne stvaraju kapljice.
Nakon sušenja vozila se na čistu površinu laka može nanijeti novi sloj visokokvali- Pripazite!
tetnog konzervirajućeg sredstva na bazi tvrdog voska. I kod redovite primjene Kromirane dijelove nemojte laštiti u prašnjavim područjima jer mogu nastati ogre-
konzervirajućeg sredstva na bazi voska preporučamo konzerviranje laka vozila s botine laka.
tvrdim voskom barem dva puta godišnje.

Oštećenja laka
Pripazite!
Na stakla nemojte nikad nanositi vosak. Manja oštećenja laka kao što su ogrebotine ili udarci kamenja odmah prekrijte
lakom (Škoda lak u stiku) prije nego se pojavi hrđa. Ove radove dakako možete
obaviti i u Škoda servisnim radionicama.
Laštenje
U Škoda servisnim radionicama možete pronaći stikove ili sprejeve za boju, koji
odgovaraju Vašem vozilu.
Laštiti je potrebno samo ako je boja izgubila sjaj i ako više ne pomažu ni sredstva za
konzerviranje. Broj originalne boje Vašeg vozila nalazi se na pločici s podacima o vozilu
⇒ strana 199,slika 184.
Ukoliko upotrebljeno laštilo ne sadrži konzervirajuće sastojke, boju je potrebno
naknadno i konzervirati ⇒ strana 145, “Konzerviranje”. Ako se na nekom mjestu ipak pojavila hrđa, treba je temeljito odstraniti. Na to
mjesto najprije nanesite temeljnu zaštitu od korozije, a zatim i boju. Ove radove
Preporučamo da koristite konzervirajuće sredstvo iz originalnog Škoda asortimana.
dakako možete obaviti i u Škoda servisnim radionicama.

Pripazite!
Plastični dijelovi
• Mat lakirane dijelove ili plastične dijelove ne obrađujte laštilima ili tvrdim
voskom.
Vanjski plastični dijelovi čiste se normalnim pranjem. Ako to nije dovoljno, plas-
• Lak vozila nemojte laštiti u prašnjavim područjima jer mogu nastati ogrebotine tične dijelove smijete tretirati i specijalnim sredstvima za pranje plastike bez
laka. otapala. Sredstva za njegu boje nisu prikladna za plastične dijelove.

Pripazite!
Sredstva koja sadrže otapala nagrizaju materijal i mogu ga oštetiti.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 146 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

146 Njega i pranje vozila

Prozorska stakla Brtve

Za uklanjanje snijega i leda sa stakla i zrcala koristite samo plastični strugač leda. Gumene brtve na vratima, poklopcima, pomičnom/podiznom krovu i prozorskim
Kako biste pritom izbjegli oštećenja površine stakla, strugač ne biste smjeli pomi- staklima ostaju mekše i trajnije su ako ih povremeno osvježite sredstvom za njegu
cati naprijed-natrag, već isključivo u jednom smjeru. gume (npr. s uljem u spreju bez silikona). Povrh toga ćete na taj način izbjeći prije-
vremeno trošenje brtvi i spriječiti propuštanja. A i vrata će se lakše otvarati. Dobro
Ostatke gume, ulja, masnoće, voska ili silikona uklonite specijalnim sredstvom za
njegovane gumene brtve se također ne zaleđuju zimi.
pranje stakla, odn. specijalnim sredstvom za uklanjanje silikona.
Prozorska stakla morate čistiti redovito i iznutra.
Bravice
Za sušenje stakla nakon pranja vozila nemojte koristiti jelenju kožu koju ste koristili
za laštenje karoserije. Ostatke konzervirajućeg sredstva na jelenjoj koži mogla bi se
zaprljati stakla i pogoršati vidljivost. Za odleđivanje bravica Vam preporučamo originalni Škoda sprej s podmazujućim i
antikorozivnim učinkom.
Iznutra ne smijete lijepiti nikakve naljepnice na stražnje staklo kako biste spriječili
oštećenja na grijaćim nitima stražnjeg stakla.
Preporučamo da koristite konzervirajuće sredstvo iz originalnog Škoda asortimana.
Napomena
Obratite pozornost na to da prilikom pranja vozila u bravice uđe što manje vode.

Pripazite!
Sa staklenih dijelova nemojte nikada uklanjati snijeg ili led toplom ili vrućom Kotači
vodom - opasnost od stvaranja napuklina u staklu!
Čelični kotači
Kod redovitog pranja voila morate temeljito oprati naplatke i poklopce kotača. Tako
Stakla glavnih svjetala ćete spriječiti da se na naplacima nataloži kočiona prašina, prljavština i sol. Tvrdo-
korni tragovi kočenja mogu se ukloniti sredstvom za skidanje industrijske prašine.
Za pranje prednjih glavnih svjetala nemojte koristiti nikakva agresivna sredstva za Popravite oštećenja laka na naplacima prije nego što se stvori hrđa.
pranje ili kemijska otapala - opasnost od oštećenja plastičnih stakla. Koristite
sapun i čistu toplu vodu. Lakometalni kotači
Kako biste dugo očuvali dekorativni izgled lakometalnih kotača, nužna je redovita
njega. Prije svega morate svaka dva tjedna sa lakometalnih kotača ukloniti sol i
Pripazite! kočionu prašinu jer će u protivnom doći do nagrizanja lakog metala. Nakon temel-
Glavna svjetla nemojte nikad brisati suhom krpom, a za pranje plastičnih stakla jitog pranja obradite naplatke zaštitnim sredstvom za lakometalne kotače koje ne
nemojte koristiti oštre predmete jer to može dovesti do oštećenja zaštitnog sloja sadrži nikakve komponente s kiselinom. Svaka tri mjeseca naplaci se moraju
laka i zatim do stvaranja napuklina stakla glavnih svjetala, npr. uslijed utjecaja premazati slojem tvrdog voska. Kod tretiranja naplataka ne smijete koristiti abra-
kemijskih sredstava. zivna sredstva. Eventualno oštećenje sloja laka na naplacima morate odmah
popraviti.
Preporučamo da koristite konzervirajuće sredstvo iz originalnog Škoda asortimana.
NKO A04 69.book Page 147 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Njega i pranje vozila 147

Ovo konzerviranje ne zahtijeva provjeru niti naknadnu obradu. Ukoliko pri visokim
POZOR! temperaturama iz šupljina iscuri nešto voska, uklonite ga plastičnim strugačem i
Pri pranju kotača obratite pozornost na to da vlaga, led i sol za posipanje očistite mrlju benzinom za pranje.
mogu negativno utjecati na učinak kočenja - opasnost od nezgode!
POZOR!
Napomena Pri korištenju benzina za pranje radi uklanjanja voska obratite pozornost na
Jako zaprljanje kotača može za posljedicu imati debalans kotača. Kao posljedica propise o sigurnosti i zaštiti okoliša - opasnost od požara.
toga bi se mogle pojaviti vibracije koje se prenose na upravljač i u određenim okol-
nostima mogu uzrokovati prijevremeno trošenje upravljača. Stoga je potrebno
ukloniti ovu prljavštinu. Prostor motora

Dobra zaštita od korozije je važna naročito zimi, kada često vozite cestama posutim
Zaštita podvozja solju. Stoga biste cijeli prostor motora trebali prije i nakon sezona posipanja solju
temeljito očistiti i nakon toga konzervirati kako sol ne bi djelovala nagrizajuće.
Donja strana vozila trajno je zaštićena od kemijskih i mehaničkih utjecaja. Škoda servisne radionice raspolažu sredstvima za pranje preporučenim iz tvornice
Kako se u vožnji ipak ne mogu izbjeći oštećenja zaštitnog sloja, preporučamo Vam i opremljene su potrebnim uređajima.
da u određenim razmacima - najbolje prije zime i u proljeće - pregledate zaštitni
sloj donje strane vozila i voznog postroja i po potrebi ga popravite.
POZOR!
Škoda servisne radionice raspolažu prikladnim sredstvom za prskanje, opreml-
jene su potrebnim uređajima, a osoblje poznaje propise za njihovu primjenu. Stoga • Prije nego što započnete s radovima u prostoru motora potrebno je
preporučamo da popravke i dodatne mjere zaštite od korozije obavite u Škoda uvažiti napomene u poglavlju ⇒ strana 154.
servisnoj radionici. • Pustite motor da se ohladi prije nego očistite prostor motora.

POZOR! Pripazite!
Nikada ne koristite dodatnu zaštitu za podvozje ili sredstva za zaštitu od • Motor smijete prati samo kod isključenog paljenja.
korozije za ispušnu cijev, katalizatore ili toplinske štitnike. Kada motor • Prije pranja prostora motora preporuča se da pokrijete generator.
postigne radnu temperaturu, ove se tvari mogu zapaliti - opasnost od
požara!
Ekološka napomena
Budući da se pri pranju motora mogu ukloniti ostaci goriva, masnoće i ulja, zaprl-
Konzerviranje šupljina jana voda se mora očistiti kroz odstranjivač ulja. Stoga se motor smije prati samo u
servisnoj radionici ili na benzinskoj postaji (ako je prikladno opremljena).
Sve šupljine vozila kojima prijeti korozija su tvornički trajno zaštićene konzervira-
jućim voskom.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 148 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

148 Njega i pranje vozila

Unutarnja njega vozila Jača prljavština


– Očistite jače zaprljana mjesta krpom natopljenom u otopini sapuna (2
Plastični dijelovi, umjetna koža i tkanine jušne žlice prirodnog sapuna na 1 litru vode).
– Pritom pripazite da koža nigdje ne promoči i da voda ne prodre kroz
Plastične dijelove i umjetnu kožu možete prati vlažnom krpom. Ukoliko to nije
dovoljno, tada se ti dijelovi smiju obrađivati samo specijalnim sredstvima za rupice na šavovima.
pranje i njegu plastičnih dijelova bez otapala. – Osušite kožu mekanom, suhom krpom.
Presvlake i obloge od tkanine na vratima, pokopac prtljažnika, svod krova itd.
obrađujte specijalnim sredstvima za pranje, odnosno suhom pjenom i mekanom Odstranjivanje mrlja
spužvom ili četkom. – Svježe mrlje od tekućina (npr. kave, čaja, sokova, krvi itd.) odstranite
Preporučamo da koristite sredstvo za pranje iz originalnog Škoda asortimana. krpom velike sposobnosti upijanja ili papirnatim ubrusom, odnosno
kod već osušenih mrlja upotrijebite sredstvo za čišćenje iz kompleta
za njegu.
Pripazite!
Sredstva koja sadrže otapala nagrizaju materijal i mogu ga oštetiti. – Odstranite svježe masne mrlje (npr. maslac, majonezu, čokoladu itd.)
krpom velike sposobnosti upijanja ili papirnatim ubrusom, odnosno
sredstvom za čišćenje iz kompleta za njegu, ukoliko mrlja još nije
Presvlake od tkanine električno grijanih sjedala prodrla u površinski sloj.
Presvlake sjedala nemojte prati vodom, jer to može dovesti do oštećenja sustava – Kod osušenih masnih mrlja upotrijebite sprej za odstranjivanje
grijanja sjedala. masnoće.
Presvlake perite specijalnim sredstvima, npr. suhom pjenom i sl. – Tretirajte specijalne mrlje (npr. od kemijske olovke, flomastera, laka
za nokte, disperzijske boje, kreme za cipele itd.) sa specijalnim
Prirodna koža odstranjivačem mrlja prikladnim za kožu.

Prirodna koža iziskuje posebnu pažnju i njegu. Njega kože


Kožu bi trebalo, ovisno o korištenju, s vremena na vrijeme njegovati u – Svakih pola godine očistite kožu sa sredstvima za njegu kože koje
skladu s dolje navedenim uputama. možete nabaviti u Škoda servisnim radionicama.
– Sredstvo valja nanijeti izuzetno štedljivo.
Normalno čišćenje
– Očistite zaprljane kožne površine lagano navlaženom pamučnom ili – Osušite kožu mekanom krpom.
vunenom krpom. Ukoliko imate pitanja u svezi čišćenja i njege kožne opreme u Vašem vozilu,
najbolje je da se obratite Škoda servisnoj radionici.
NKO A04 69.book Page 149 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Njega i pranje vozila 149

POZOR! Nastavak
Pripazite!
• Koža se nipošto ne smije obrađivati sredstvima koja sadrže otapala (npr. • Sigurnosne pojaseve nemojte čistiti kemijski jer bi kemijska sredstva za
benzinom, terpentinom), voskom za laštenje, kremom za cipele i sličnim sredst- pranje mogla uništiti tkanje. Sigurnosni pojasevi ne smiju doći u kontakt niti
vima. s nagrizajućim tekućinama (kiseline i sl.).
• Izbjegavajte duža stajanja na jakom suncu, kako biste spriječili da koža izblijedi. • Pojasevi s oštećenjem tkanja, spojeva, automata za namatanje ili bravice
Pri dužim stajanjima na otvorenom zaštitite kožu pokrivanjem od izravnog moraju se zamijeniti u Škoda servisnoj radionici.
sunčevog zračenja.
• Prije namatanja automatski pojasevi moraju biti posve suhi.
• Predmeti oštrih rubova na odjevnim predmetima, kao npr. patentni zatvarači,
zakovice, pojasevi oštrih rubova mogu ostaviti trajne ogrebotine ili tragove stru-
ganja na površini kože.

Napomena
• Koristite redovito i nakon svakog pranja kremu za njegu sa zaštitnim faktorom i
impregnirajućim efektom. Krema hrani kožu, čini je prozračnom i mekanom, te joj
vraća vlažnost. Istovremeno stvara i zaštitni površinski sloj.
• Kožu čistite svaka 2 do 3 mjeseca, a svježu prljavštinu uklonite kada se pojavi.
• Što prije uklonite svježe mrlje od kemijske olovke, tinte, ruža za usne, kreme za
cipele itd.
• Obratite pozornost i na njegu boje kože. Po potrebi osvježite izblijedjela mjesta
specijalnom kremom za kožu u boji.

Sigurnosni pojasevi

– Održavajte sigurnosne pojaseve čistima!


– Zaprljane sigurnosne pojaseve perite u blagoj otopini sapuna.
– Redovito provjeravajte stanje sigurnosnih pojaseva.

Jako zaprljana traka pojasa može ometati automatsko namatanje pojasa.

POZOR!
• Sigurnosni pojasevi se ne smiju demontirati kako bi se očistili.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 150 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

150 Gorivo

Gorivo

Benzin
Pripazite!
Vrsta benzinskog goriva • Već i jedan spremnik goriva s olovom štetno utječe na učinak katalizatora.
• Kod uporabe benzina s nižim oktanskim brojem od propisanog, visoki brojevi
Postoje različite vrste benzina. Molimo pročitajte ⇒ strana 199, “Tehnički podaci”, okretaja ili jako opterećenje motora mogu uzrokovati štete na motoru.
kako bi vidjeli koja je vrsta goriva potrebna Vašem vozilu. Ovu informaciju možete
naći i na unutrašnjoj strani poklopca spremnika goriva Vašeg vozila
⇒ strana 151,slika 137. Dizelsko gorivo
Razlikujemo bezolovno gorivo i gorivo s olovom. Sva Škoda vozila sa benzinskim
motorom opremljena su katalizatorom i smiju koristiti isključivo bezolovno Vrsta dizela
gorivo. Bezolovno gorivo mora odgovarati normi DIN EN 228.
Vrste dizelskog goriva
Pojedine vrste benzina razlikuju se po oktanskim brojevima (ROZ). Ako u slučaju
Vaše vozilo može koristiti sljedeće vrste dizelskog goriva:
nužde nije na raspolaganju odgovarajuća vrsta benzina, tada vrijedi sljedeće:
Dizelsko gorivo mora odgovarati normi DIN EN 590.
• Za motore koji koriste bezolovno Super gorivo 95 ROZ, možete koristiti i
„

bezolovni Normal benzin 91 ROZ. No, to će prouzročiti neznatno opadanje snage Dodaci gorivu
motora.
Dodaci gorivu, odnosno takozvana “sredstva za poboljšanje protočnosti” (benzin i
• Za motore koji koriste bezolovni Super plus benzin 98 ROZ, možete koristiti i slična sredstva), ne smiju se dodavati dizelskom gorivu.
bezolovni Super benzin 95 ROZ. No, to će prouzročiti neznatno opadanje snage
motora. Ako bezolovni Super benzin 98 ROZ i 95 ROZ nisu na raspolaganju, možete Kod loše kakvoće dizelskog goriva, možda će biti potrebno u filtru za gorivo
za slučaj nužde koristiti i bezolovni Normal benzin 91 ROZ. Natočite što prije bezo- odstraniti vodu i prije intervala navedenih u Planu održavanja.
lovni Super plus benzin 98 ROZ odn. bezolovni Super benzin 95 ROZ. Daljnje napomene o točenju goriva naći ćete ⇒ strana 151, “Točenje goriva”.
Ako bezlovno gorivo koje koristite u slučaju nužde ima niži oktanski broj od
potrebnog, smijete voziti samo sa srednjim brojem okretaja motora i uz slabije
Pripazite!
opterećenje motora.
• Koristite gorivo koje odgovara normi. Već jedan spremnik goriva koje ne odgo-
Gorivo većeg oktanskog broja od propisanog, možete koristiti bez ograničenja. Ali vara normi može dovesti do oštećenja sustava za gorivo u motoru.
iz toga ne proizlaze nikakve prednosti vezanu uz snagu motora i potrošnju goriva!
• Nakupine vode u filtru za gorivo mogu prouzročiti smetnje u radu motora.
Rad, učinak i vijek trajanja motora uvelike ovise o kakvoći goriva. Gorivu nije
potrebno dodavati dodatke. Koristite gorivo koje odgovara normi.
Daljnje napomene o točenju goriva naći ćete ⇒ strana 151.
NKO A04 69.book Page 151 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Gorivo 151

Vožnja u zimskim uvjetima Točenje goriva


Zimsko dizelsko gorivo
Na benzinskim postajama se zimi nudi drugačije dizelsko gorivo nego ljeti. Pri
uporabi “ljetnog dizelskog goriva” na temperaturama nižim od 0 °C mogu nastupiti
smetnje u radu motora, jer je gorivo uslijed odvajanja parafina postalo isuviše
gusto.
Stoga je normom DIN EN 590 za pojedina godišnja doba propisana klasa dizelskog
goriva koja se prodaje u dotičnom godišnjem dobu. “Zimski dizel” je siguran za
korištenje pri temperaturama do -20 °C.
Slika 136 Ručica za otva-
U zemljama s drugačijim klimatskim uvjetima nude se dizelska goriva čije se ranje poklopca sprem-
ponašanje glede temperature većinom razlikuje od navedenog. Na benzinskim nika za gorivo
postajama i u Škoda servisnim radionicama možete dobiti informacije o dizelskim
gorivima koje možete nabaviti u tim zemljama.

Predgrijavanje filtra
Vozilo je opremljeno uređajem za predgrijvanje filtra goriva. Iz toga razloga je
dizelsko gorivo sigurno za uporabu pri vanjskoj temperaturi do cca. -25 °C.

Pripazite!
Razni dodaci gorivu, uključujući benzin, ne smiju se u svrhu poboljšanja
protočnosti dodavati dizelskom gorivu. Slika 137 Poklopac
spremnika za gorivo

Otvaranje zatvarača spremnika goriva


– Poklopac spremnika goriva otvara se povlačenjem ručice* pored
vozačevog sjedala ⇒ slika 136 odn. otklapanjem na otvoru za točenje
goriva.
– Čep na otvoru spremnika za gorivo otključajte umetanjem ključa
vozila i njegovim okretanjem ulijevo (vrijedi za vozila bez daljinskog
otključavanja poklopca spremnika goriva pored vozačevog sjedala).
– Odvrnite čep spremnika goriva ulijevo i stavite ga odozgo na poklopac
spremnika goriva ⇒ slika 137.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 152 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

152 Gorivo

Zatvaranje zatvarača spremnika goriva


– Zatvarač stavite na otvor za ulijevanje goriva i okrećite ga udesno, sve
dok čujno uklopi.
– Čep na otvoru spremnika za gorivo zaključajte okretanjem ključa
vozila udesno nakon čega ga treba izvući (vrijedi za vozila bez daljin-
skog otključavanja poklopca spremnika goriva pored vozačevog
sjedala).
– Zatvorite poklopac spremnika goriva laganim pritiskom.

Na unutrašnjoj strani poklopca spremnika goriva navedene su pravilne vrste goriva


za vaše vozilo. Daljnje napomene o gorivu ⇒ strana 150.
Zapremina spremnika goriva iznosi otprilike 45 litara.

POZOR!
Ako u vozilu držite rezervni kanistar s gorivom, pridržavajte se zakonskih
propisa. Preporučamo Vam da iz sigurnosnih razloga u vozilu ne držite
rezervni kanistar s gorivom. U slučaju sudara bi se kanistar mogao oštetiti, a
gorivo iscuriti.

Pripazite!
• Odmah uklonite gorivo sa laka vozila - opasnost od oštećenja laka!
• Kod vozila s katalizatorom nipošto ne smijete potpuno isprazniti spremnik
goriva. Zbog neredovite opskrbe gorivom može doći do nepravilnog paljenja, a
nesagorjelo gorivo može dospjeti u ispušni uređaj, što može dovesti do pregrija-
vanja i oštećenja katalizatora.
• Kod umetanja pištolja crpke u otvor za dolijevanje pazite na to ga ne pritisnete
ventil u otvoru za dolijevanje. U suprotnom ćete nenamjerno napuniti volumen
koji služi za proširenje goriva kod zagrijavanja. To može uzrokovati prelijevanje
goriva ili oštećenje dijelova spremnika za gorivo.
• Spremnik goriva je pun čim se propisno uporabljeni automatski pištolj za
točenje goriva prvi put isključi. Ne nastavljajte s punjenjem - inače ćete napuniti
volumen predviđen za širenje goriva.
NKO A04 69.book Page 153 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Provjeriti i natočiti 153

Provjeriti i natočiti

Prostor motora Otvaranje i zatvaranje poklopca prostora motora

Otključavanje poklopca prostora motora

Slika 139 Rešetka hlad-


njaka: ručica za
povlačenje
Slika 138 Polugica za
deblokiranje poklopca
prostora motora

Otključavanje poklopca prostora motora


– Povucite polugicu za deblokiranja ispod instrumentne ploče na
vozačevoj strani ⇒ slika 138.

Poklopac iskače iz zasuna pomoću opružne sile. Istovremeno se pojavljuje ručica Slika 140 Osigurač
poklopca prostora
za povlačenje u rešetci hladnjaka. motora s potpornom
šipkom

Otvaranje poklopca prostora motora


– Otključajte poklopac prostora motora ⇒ slika 138.
– Prije otvaranja poklopca motora obratite pozornost na to da ručice
brisača ne budu odmaknute od prednjeg stakla jer bi se mogao
oštetiti lak.
– Povucite ručicu ⇒ slika 139, poklopac prostora motora će se u potpu-
nosti otvoriti.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 154 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

154 Provjeriti i natočiti

– Rukom zahvatite ispod rešetke hladnjaka i podignite poklopac pros- Radovi u prostoru motora
tora motora.
Kod svih radova u prostoru motora valja biti naročito oprezan!
– Izvadite potpornu šipku iz držača i stavite je u za to predviđeni otvor
Pri radovima u prostoru motora, npr. kod provjere i dolijevanja tekućina
⇒ strana 153,slika 140.
mogu nastati ozljede, opekline, nezgode ili požar. Stoga obvezatno morate
uvažiti sljedeća upozorenja i opća važeća pravila o sigurnosti. Prostor motora
Zatvaranje poklopca prostora motora
vozila predstavlja opasno područje ⇒ .
– Malo podignite poklopac prostora motora i otkvačite potpornu šipku.
Pritisnite potpornu šipku u za to predviđeni držač.
POZOR!
– Pustite da poklopac prostora motora padne u zapor s otprilike 30 cm
• Nikada ne otvarajte poklopac prostora motora, kada vidite, da iz pros-
visine - poklopac prostora motora nemojte naknadno pritiskati! tora motora izlazi para ili rashladno sredstvo - opasnost od opeklina! Priče-
kajte, sve dok više ne izlazi nikakva para ili rashladno sredstvo.
POZOR! • Isključite motor i izvucite ključ za paljenje iz bravice.

• Nikada ne otvarajte poklopac prostora motora, kada vidite, da iz pros- • Čvrsto povucite ručnu kočnicu.
tora motora izlazi para ili rashladno sredstvo - opasnost od opeklina! Priče- • Kod vozila s ručnim mjenjačem prebacite ručicu mjenjača u prazni hod,
kajte, sve dok više ne izlazi nikakva para ili rashladno sredstvo. a kod vozila s automatskim mjenjačem stavite mjenjač u položaj P.
• Iz sigurnosnih razloga poklopac motora u vožnji uvijek mora biti čvrsto • Pustite da se motor ohladi.
zatvoren. Stoga biste uvijek nakon zatvaranja poklopca trebali provjeriti da • Držite djecu podalje od prostora motora.
li je zasun uistinu dobro uklopio.
• Nemojte dodirivati vruće dijelove motora – opasnost od opeklina!
• Ukoliko za vrijeme vožnje primijetite da zasun nije uklopio, odmah zaus-
• Pazite da ne izlijete tekućinu nad vrućim motorom. Tekućine (npr. zaštita
tavite vozilo i zatvorite poklopac motora – opasnost od nezgode!
od smrzavanja u rashladnom sredstvu) mogu se zapaliti!
• Izbjegavajte kratke spojeve u električnom uređaju - naročito na akumu-
Pripazite! latoru.
• Poklopac prostora motora nemojte nikada otvarati pomoću ručice za • Ne dirajte ventilator za rashladno sredstvo, sve dok je motor zagrijan.
povlačenje - opasnost od oštećenja. Ventilator bi se mogao iznenada uključiti!
• Prije otvaranja poklopca prostora motora obratite pozornost na to, da ručice • Nikada ne otvarajte poklopac kompenzacijskog spremnika rashladnog
brisača ne budu odmaknute od vjetrobranskog stakla. U protivnom može doći do sredstva, sve dok je motor zagrijan. Rashladni sustav je pod tlakom!
oštećenja laka. • Radi zaštite lica, šaka i ruku od vruće pare ili vruće rashladne tekućine
trebali biste pri otvaranju poklopac kompenzacijskog spremnika rash-
ladnog sredstva pokriti velikom krpom.
• U prostoru motora nemojte ostavljati nikakve predmete, kao npr. krpe
za pranje ili priručni alat.
NKO A04 69.book Page 155 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Provjeriti i natočiti 155

POZOR! Nastavak
Pregled prostora motora
Najvažniji elementi provjere
• Ukoliko trebate raditi ispod vozila, ono se mora osigurati protiv pokre-
tanja i poduprijeti prikladnim potpornjima – dizalica vozila nije dovoljna za
tako nešto, opasnost od ozljeda!
• Ako se na upaljenom motoru moraju obaviti provjere, dodatna su opas-
nost dijelovi koji se vrte (npr. klinasti ožljebljeni remen, generator, venti-
lator hladnjaka) i visokonaponski uređaj za paljenje. Dodatno obratite
pozornost na sljedeće:
− Nemojte nikada dodirivati električne vodove uređaja za paljenje.
− Obvezatno izbjegavajte, da npr. nakit, slobodni komadi odjeće ili duga
kosa dospiju u rotirajuće dijelove motora – opasnost po život! Stoga
najprije skinite nakit, svežite kosu i obucite usku odjeću.
• Ukoliko je potrebno provesti radove na sustavu dovoda goriva ili na
električnom uređaju, dodatno uvažite sljedeća upozorenja:
− Uvijek odvojite akumulator vozila od mrežnog napona.
− Nemojte pušiti. Slika 141 Dizelski motor 1,9 l/74 kW

− Nikada ne radite u blizini otvorenog izvora vatre.


A
1 Kompenzacijski spremnik rashladnog sredstva . . . . . . . . . . . . . . . 159
− uvijek imajte u pripravnosti ispravni aparat za gašenje požara
A
2 Spremnik tekućine za pranje stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
A
3 Otvor za ulijevanje motornog ulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Pripazite! A
4 Mjerna šipka za motorno ulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Pri dolijevanju tekućina obratite pozornost da ih ni u kojem slučaju ne pomiješate. A
5 Spremnik kočione tekućine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
U protivnom kao posljedica mogu nastupiti teški nedostaci u funkcioniranju i A
6 Akumulator (ispod poklopca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
oštećenja vozila!

Napomena
Raspored u prostoru motora je kod svih benzinskih i dizelskih motora uglavnom
identičan.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 156 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

156 Provjeriti i natočiti

Motorno ulje Specifikacije motornog ulja za vozila s fleksibilnim intervalima servisiranja


(QG1)
Specifikacije motornog ulja Specifikacije motornog ulja
Vrsta motornog ulja mora odgovarati točno određenoj specifikaciji. VW 504 00
Benzinski motori
alternativno VW 503 00
Tvornički je motor napunjen visokokvalitetnim uljem koje se može koristiti tijekom
čitave godine - čak i u ekstremnim klimatskim zonama. VW 507 00
Dizelski motori
alternativno VW 506 01
Pri dolijevanju možete međusobno miješati različita ulja. To ne vrijedi za vozila s
fleksibilnim intervalima servisiranja (QG1).
Samo po sebi se podrazumijeva da se motorna ulja neprestano usavršavaju. Stoga Pripazite!
podaci u ovim Uputama za uporabu odgovaraju stanju informacija u trenutku tiska. Kako biste očuvali svojstva motornog ulja, preporučamo Vam da za nadolijevanje
Škoda Auto a.s. uvijek informira Škoda servisne radionice o aktualnim izmjenama. koristite samo ulje iste specifikacije. U iznimnom slučaju smijete jednokratno doliti
Preporučamo Vam da ulje zamijenite u Škoda servisnoj radionici. najviše 0,5 l motornog ulja specifikacije VW 502 00 (samo benzinski motori), odn.
specifikacije VW 505 01 (samo dizelski motori). Ostala motorna ulja ne smijete
Specifikacije motornog ulja za vozila s fiksnim intervalima servisiranja (QG0, koristiti - opasnost oštećenja motora!
QG2)

Specifikacije motornog ulja Napomena


VW 501 01
• Prije duže vožnje preporučamo Vam da nabavite motorno ulje odgovarajuće
specifikacije za Vaše vozilo te da ga držite u vozilu. Na taj način kod dolijevanja
VW 502 00
Benzinski motori uvijek imate ispravno motorno ulje pri ruci.
VW 504 00
ACEA A2 a) odn. A3 a)
• Preporučamo da koristite ulja iz asortimana orignalnih Škoda dijelova.
• Ostale informacije - vidi knjižicu Plan održavanja.
VW 505 01
VW 505 00b)
Dizelski motori
VW 507 00b)
ACEA B3 a) odn. ACEA B4a)
a) Dolijte samo u iznimnom slučaju kad odobrena ulja nisu na raspolaganju.
b) Ne vrijedi za PD-motor (motor pumpa-brizgaljka). Daljnje informacije u poglavlju
⇒ strana 199, “Tehnički podaci”.
NKO A04 69.book Page 157 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Provjeriti i natočiti 157

Provjera razine motornog ulja Razina ulja u području A


c
Mjerna šipka za ulje pokazuje razinu motornog ulja. – Ulje se mora nadoliti. Dovoljno je da se razina ulja nakon toga nalazi
u području Ab .

Normalno je da motor troši ulje. Potrošnja ulja može, ovisno o načinu vožnje i uvje-
tima korištenja vozila, iznositi i do 0,5 l/1 000 km. Tijekom prvih 5 000 kilometara
potrošnja ulja može biti i veća.
Stoga biste razinu ulja trebali provjeravati u redovitim razmacima, najbolje pri
točenju goriva i prije dužih putovanja.
Pri jakom opterećenju motora, primjerice na duljim vožnjama autocestom ljeti, pri
vuči prikolice ili vožnji planinskim prijevojima, održavajte razinu ulja u području A
b
Slika 142 Mjerna šipka - no nipošto iznad toga.
za ulje
Kontrolna žaruljica u kombiniranom instrumentu* će signalizirati prenisku razinu
ulja ⇒ strana 25. U tom slučaju što prije provjerite razinu ulja. Po potrebi ga i nado-
Provjera razine ulja lijte.
– Parkirajte vozilo na vodoravnu površinu.
– Isključite motor. POZOR!
Prije svih radova u prostoru motora pročitajte i obvezatno uvažite upozo-
– Otvorite poklopac prostora motora ⇒ u “Radovi u prostoru
renja ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”.
motora” na stranici 154.
– Pričekajte par minuta i izvucite mjernu šipku za ulje A
A ⇒ .
Pripazite!
– Obrišite šipku čistom krpom i ponovno je umetnite do kraja. • Provjerite razinu ulja kod vozila s motorom 1,2l/47 kW uvijek kod zagrijanog
motora. U protivnom bi rezultat mjerenja mogao biti iskrivljen i moglo bi se nadoliti
– Nakon toga mjernu šipku opet izvucite i očitajte razinu ulja.
pogrešno ulje - opasnost od oštećenja motora!

Razina ulja u području A


a • Razina ulja se nipošto ne smije nalaziti iznad područja A
a . Postoji opasnost od
oštećenja katalizatora.
– Ne smijete nadolijevati ulje.
• Ako u određenim uvjetima dolijevanje rashladne tekućine nije moguće, ne
nastavljate vožnju. Isključite motor i potražite pomoć specijalizirane servisne
Razina ulja u području A
b
radionice jer u protivnom može doći do teškog oštećenja motora.
– Ulje se može nadoliti. Pritom je moguće da razina ulja nakon toga
bude u području Aa.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 158 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

158 Provjeriti i natočiti

Dolijevanje motornog ulja POZOR! Nastavak

– Provjerite razinu ulja ⇒ strana 157. • Prije svih radova u prostoru motora pročitajte i obvezatno uvažite
upozorenja ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”.
– Odvrnite poklopac na otvoru za ulijevanje motornog ulja.
• Najprije pustite da se motor ohladi - opasnost od zapaljenja zbog vrućeg
– Dolijevajte odgovarajuće ulje u količinama od 0,5 litara ⇒ strana 156, ulja.
“Specifikacije motornog ulja”. • Nosite zaštitne naočale - opasnost od nagrizanja prskanjem ulja.
– Provjerite razinu ulja ⇒ strana 157. • Ulje je otrovno! Držite staro ulje podalje od djece prije nego što ga
propisno odložite na otpad.
– Pažljivo zatvorite poklopac na otvoru za ulijevanje ulja i umetnite
mjernu šipku do kraja unutra.
Pripazite!
Ulju ne smijete dodavati nikakve dodatke - opasnost od oštećenja motora! Jamstvo
POZOR! ne vrijedi za štete prouzročene takvim sredstvima.
• Pri dolijevanju ulje ne smije dospijeti na vruće dijelove motora - opas-
nost od požara! Ekološka napomena
• Prije svih radova u prostoru motora pročitajte i obvezatno uvažite • Ulje ne smije nipošto dospjeti u otpadne vode ili zemlju.
upozorenja ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”.
• Zbog problema odlaganja na otpad, potrebnog specijalnog alata i stručnog
znanja mijenjajte ulje i filtar za ulje u Škoda servisnoj radionici.
Ekološka napomena
Razina ulja se nipošto ne smije nalaziti iznad područja Aa ⇒ strana 157. U
Napomena
protivnom će se ulje usisati preko odzračivanja kućišta vratila i preko ispušnog
Ukoliko Vaša koža dođe u kontakt s motornim uljem, morate je dobro oprati.
uređaja dospjeti u atmosferu. Ulje može sagorijeti u katalizatoru i oštetiti ga.

Mijenjanje motornog ulja Rashladni sustav


Motorno ulje se mora mijenjati sukladno intervalima navedenim u Planu Rashladno sredstvo
održavanja ili prema pokazivaču servisnih intervala ⇒ strana 12.
Rashladno sredstvo omogućuje hlađenje motora.
Rashladni sustav pod normalnim radnim uvjetima nije potrebno gotova uopće
POZOR!
održavati. Rashladno sredstvo se sastoji od vode s 40% dodatka rashladnom
• Motorno ulje promijenite sami ukoliko raspolažete potrebnim stručnim sredstvu. Ova mješavina jamči ne samo zaštitu od smrzavanja do -25 °C već štiti i
znanjem! sustav hlađenja i grijanja od korozije. Povrh toga, sprječava taloženje kamenca i
zamjetno povisuje vrelište rashladnog sredstva.
NKO A04 69.book Page 159 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Provjeriti i natočiti 159

Stoga koncentraciju rashladnog sredstva iz tog razloga ne smijete smanjivati niti u Provjera razine rashladnog sredstva
ljetnim mjesecima, odn. u zemljama s toplom klimom dolijevanjem vode. Udio
dodatka u rashladnom sredstvu mora iznositi barem 40%.
Ako je iz klimatskih razloga potrebna jača zaštita od smrzavanja možete povećati
udio rashladnog sredstva, ali samo do 60% (zaštita od smrzavanja do cca. -40 °C).
Nakon toga se zaštita od smrzavanja ponovno smanjuje.
Vozila za zemlje s hladnom klimom (npr. Švedska, Norveška, Finska) imaju već tvor-
ničku zaštitu od smrzavanja do otprilike -35 °C. Udio dodatka rashladnom sredstvu
u tim zemljama bi trebao iznositi barem 50 %.
Slika 143 Prostor
Rashladno sredstvo motora: kompenzacijski
spremnik rashladnog
Rashladni sustav je tvornički napunjen rashladnim sredstvom (ljubičaste boje) koje sredstva
odgovara specifikaciji TL-VW 774 F.
Za dolijevanje preporučamo da koristite isti dodatak rashladnom sredstvu - Kompenzacijski spremnik rashladne tekućine nalazi se u prostoru motora
G12 PLUS (ljubičaste boje).
desno.
Preporučamo Vam ako imate pitanja u pogledu rashladnog sredstva ili ako želite
nadoliti neko drugo rashladno sredstvo obratite se Škoda servisnoj radionici. – Isključite motor.
Ispravni dodatak rashladnom sredstvu možete nabaviti u Škoda servisnoj radionici. – Otvorite poklopac prostora motora ⇒ u “Radovi u prostoru
motora” na stranici 154.
Pripazite! – Provjerite razinu rashladnog sredstva na kompenzacijskom sprem-
• Drugi dodaci bi mogli zamjetno smanjiti učinkovitost zaštite od korozije. niku rashladnog sredstva ⇒ slika 143. Razina rashladnog sredstva
• Štete koje bi nastale uslijed korozije mogu prouzročiti gubitak rashladnog mora biti između oznaka “MIN” i “MIN”. Kod zagrijanog motora može
sredstva i potom teška oštećenja motora. biti i nešto iznad oznake “MAX”.

Ako je razina rashladnog sredstva u kompenzacijskom spremniku preniska, to


prikazuje kontrolna žaruljica u kombiniranom instrumentu  ⇒ strana 24. No,
preporučamo Vam da razinu rashladnog sredstva s vremena na vrijeme i sami
provjerite na spremniku.

Gubitak rashladnog sredstva


Gubitak rashladnog sredstva ponajprije upućuje na propuštanja. Nije dovoljno
samo nadolijevati rashladno sredstvo. Odmah pregledajte rashladni sustav u speci-
jaliziranoj servisnoj radionici.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 160 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

160 Provjeriti i natočiti

Kod nepropusnog rashladnog sustava, gubici bi mogli nastati ako rashladno Ne dolijevajte preko oznake “MAX”! U protivnom bi pregrijano rashladno sredstvo
sredstvo uslijed pregrijavanja vrije i izađe kroz pretlačni ventil u poklopcu kompen- iz rashladnog sustava izlazilo preko pretlačnog ventila u poklopcu kompenzacijskog
zacijskog spremnika rashladnog sredstva. spremnika.
Ako je gubitak veći, dolijevajte rashladno sredstvo samo kod ohlađenog motora.
POZOR! Tako ćete izbjeći oštećenja motora.

Prije svih radova u prostoru motora pročitajte i obvezatno uvažite upozo-


renja ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”. POZOR!
• Rashladni sustav je pod tlakom! Ne otvarajte poklopac kompenzacijskog
Pripazite! spremnika rashladne tekućine kad je motor vruć - opasnost od opeklina!
Ne možete li pronaći uzrok pregrijavanja i ukloniti ga što prije potražite specijalizi- • Dodatak rashladnom sredstvu i samo rashladno sredstvo su štetni po
ranu servisnu radionicu, jer u protivnom može nastati teško oštećenje motora. zdravlje. Izbjegavajte kontakt s rashladnim sredstvom. Isparavanja rash-
ladnog sredstva su štetna po zdravlje. Stoga ga čuvajte u originalnoj
ambalaži što dalje od djece - opasnost od trovanja!
Dolijevanje rashladnog sredstva • Ako Vam je rashladno sredstvo prsnulo u oči odmah ih isperite čistom
vodom i što prije potražite liječnika.
– Isključite motor. • Ako ste nehotice popili rashladno sredstvo odmah potražite pomoć
– Pustite da se motor ohladi. liječnika.

– Na poklopac kompenzacijskog spremnika rashladnog sredstva posta-


vite krpu ⇒ strana 159,slika 143 i oprezno odvrnite poklopac ulijevo Pripazite!
⇒ . Ako u određenim uvjetima dolijevanje rashladne tekućine nije moguće, ne nastav-
ljate vožnju. Isključite motor i potražite pomoć specijalizirane servisne radionice
– Po potrebi nadolijte rashladno sredstvo. jer u protivnom može doći do teškog oštećenja motora.
– Zatvorite poklopac tako da čujno uklopi.
Ekološka napomena
Rashladno sredstvo koje dolijevate mora odgovarati određenoj specifikaciji
Ispušteno rashladno sredstvo ne bi se smjelo više upotrebljavati. Povrh toga ga
⇒ strana 158, “Rashladno sredstvo”. Ukoliko Vam u slučaju nužde nije na raspola-
valja odložiti u skladu s propisima o očuvanju okoliša.
ganju dodatak rashladnom sredstvu G12 PLUS, ne dolijevajte drugi dodatak. U tom
slučaju koristite samo vodu i što prije ponovno uspostavite ispravni omjer
mješavine vode i dodatka rashladnom sredstvu u specijaliziranoj servisnoj radio- Ventilator rashladnog sredstva
nici.
Ventilator rashladnog sredstva može se iznenada uključiti.
Kod dolijevanja upotrebljavajte isključivo novo rashladno sredstvo.
Elektromotor pogoni ventilator rashladnog sredstva a regulacija se odvija preko
termoprekidača ovisno o temperaturi rashladnog sredstva.
NKO A04 69.book Page 161 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Provjeriti i natočiti 161

Nakon isključivanja motora ventilator rashladnog sredstva može raditi još do 10 – Provjerite razinu kočione tekućine na spremniku ⇒ slika 144. Ona se
minuta - čak i kod isključenog paljenja. Nakon određenog vremena se može sam mora nalaziti između oznaka “MIN” i “MAX”.
ponovno uključiti, kada
• se zbog akumuliranja topline povećala temperatura rashladnog sredstva ili Neznatno opadanje razine tekućine nastaje u vožnji zbog trošenja i automatskog
naknadnog namještanja kočionih obloga i to je stoga normalno.
• kada je jako sunčevo zračenje dodatno zagrijalo već topli prostor motora.
No, ukoliko zaliha tekućine u kratkom vremenu znatno opadne ili ukoliko se spusti
ispod oznake “MIN”, možda je kočioni sustav počeo propuštati. Ako je razina
POZOR! kočione tekućine preniska, to će signalizirati kontrolna žaruljica  u kombini-
ranom instrumentu koja će svijetliti ⇒ strana 27. U tom slučaju odmah zaustavite
Kod radova u prostoru motora morate imati na umu da se ventilator može
vozilo i ne nastavljajte vožnju! Potražite pomoć stručnjaka.
samostalno uključiti - opasnost od ozljeda!

POZOR!
Kočiona tekućina
• Prije svih radova u prostoru motora pročitajte i obvezatno uvažite
upozorenja ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”.
Provjera razine kočione tekućine
• Ukoliko je razina tekućine ispod oznake MIN, ne vozite dalje - opasnost
od nezgode! Potražite pomoć stručnjaka.

Obnavljanje kočione tekućine

Kočiona tekućina upija vlagu. Stoga tijekom vremena preuzima vlagu iz okolnog
zraka. Previsoki udio vode u kočionoj tekućini može biti uzrok korozije u kočionom
uređaju. Povrh toga udio vode smanjuje točku vrelišta kočione tekućine. Stoga se
kočiona tekućina mora obnavljati svake dvije godine.
Slika 144 Prostor
motora: spremnik Smije se koristiti samo nova originalna kočiona tekućina odobrena od Škoda Auta
kočione tekućine a.s. Specifikacija glasi “FMVSS 116 DOT 4”.
Preporučamo Vam da obnavljanje kočione tekućine obavite u okviru kontrolnog
Spremnik kočione tekućine nalazi se lijevo u prostoru motora. Kod vozila servisa u Škoda servisnoj radionici.
s upravljačem na desnoj strani, spremnik se nalazi na drugoj strani pros-
tora motora.
POZOR!
– Isključite motor. • Kod prestare kočione tekućine se pri vrlo učestalom korištenju kočnica
– Otvorite poklopac prostora motora ⇒ u “Radovi u prostoru mogu stvarati mjehurići u kočionom uređaju. To znatno smanjuje učinkovi-
tost kočnica i sigurnost u vožnji.
motora” na stranici 154.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 162 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

162 Provjeriti i natočiti

POZOR! Nastavak
– Poklopac akumulatora ugrađuje se na stranu plus-pola obrnutim
redoslijedom.
• Kočiona tekućina je otrovna! Stoga se mora čuvati u zatvorenoj origi-
nalnoj ambalaži i podalje od djece. Ne preporuča se vađenje i ugradnja akumulatora jer bi u određenim okolnostima
moglo doći do teških oštećenja akumulatora i kutije s osiguračima. Obratite se
specijaliziranoj servisnoj radionici.
Pripazite!
Kod radova na akumulatoru i na električnom uređaju mogu nastati ozljede,
Kočiona tekućina oštećuje lak vozila. opekline, a postoji i opasnost od nezgoda i požara. Stoga obvezatno morate uvažiti
sljedeća upozorenja ⇒ i opća važeća pravila o sigurnosti.
Ekološka napomena
Zbog specijalnog načina odlaganja na otpad, potrebnih specijalnih alata i POZOR!
potrebnog stručnog znanja, obnavljanje kočione tekućine trebalo bi provesti u
Škoda servisnoj radionici. • Kiselina akumulatora je jako nagrizajuća te stoga s njom oprezno postu-
pajte. Kod rukovanja akumulatorom nosite zaštitne rukavice, naočale i
zaštitu za kožu. Pare u zraku nagrizaju dišne puteve i mogu dovesti do upala
sluznice i dišnih puteva. Kiselina akumulatora nagriza zubno meso a nakon
Akumulator kontakta s kožom nastaju duboke rane za koje je potrebno dugo vrijeme da
se zaliječe. Ponovni kontakt s razrjeđenim kiselinama uzrokovat će kožna
Radovi na akumulatoru oboljenja (upale, čireve, napukline kože). Kod kontakta s vodom se kiseline
razrijeđuju uslijed znatnog razvoja topline.
• Nemojte prevrnuti akumulator jer bi kiselina iz otvora za odzračivanje
akumulatora mogla iscuriti. Naočalama ili drugom vrstom zaštite zaštitite
oči! Postoji opasnost od osljepljivanja! Ako kiselina akumulatora dođe u
kontakt s očima, odmah ispirite oči nekoliko minuta čistom vodom. Nakon
toga odmah potražite liječnika.
• Mjesta na koži ili odjeći koja su došla u doticaj s kiselinom neutralizirajte
i isperite s puno vode. Ukoliko je netko popio kiselinu odmah potražite
liječnika.
Slika 145 Akumulator: • Držite djecu podalje od akumulatora.
otklapanje poklopca
• Kod punjenja akumulatora se oslobađa vodik i nastaje visokoeksplo-
zivna smjesa. Eksploziju može uzrokovati i iskra pri otspajanju ili
Akumulator se nalazi u prostoru motora ispod plastične kutije. oslobađanju kabelskog utikača pri uključenom paljenju.
• Premošćivanjem polova akumulatora (npr. uslijed metalnih predmeta,
– Deblokirajte zapor na strani plus-pola akumulatora ⇒ slika 145. vodova) nastaje kratki spoj. Eventualne posljedice kod kratkog spoja:
– Otklopite poklopac u smjeru strelice. taljenje olovnih elemenata, eksplozija i požar, brizganje kiseline.
NKO A04 69.book Page 163 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Provjeriti i natočiti 163

POZOR! Nastavak
Napomena
• Rukovanje izvorima otvorene vatre i svjetlom, pušenje i radnje pri • I nakon priključivanja akumulatora uvažite napomene ⇒ strana 165, “Otspa-
kojima nastaju iskre su zabranjeni. Izbjegavajte stvaranje iskri pri rukovanju janje, odn. spajanje akumulatora”.
kabelima i električnim uređajima. Kod jačeg iskrenja postoji opasnost od
ozljeda.
Akumulator s indikatorom stanja napunjenosti, tzv. prozirnim
• Prije svih radova na električnom uređaju ugasite motor i isključite sva
prozorčićem*
električna trošila, te otspojite minus kabel (-) na akumulatoru. Želite li
promijeniti žaruljice, dovoljno je isključiti dotično svjetlo.
• Ne punite nikada zamrznuti ili otopljeni akumulator - opasnost od
eksplozije i nagrizanja kiseline! Zamrznuti akumulator zamijenite novim.
• Ne koristite oštećene akumulatore - opasnost od eksplozije! Odmah
zamijenite oštećeni akumulator.

Pripazite!
• Akumulator smijete otspojiti samo kod isključenog paljenja, budući da se elek- Slika 146 Akumulator s
trični uređaj (elektronski konstrukcijski dijelovi) vozila može oštetiti. Kod otspajanja indikatorom stanja
akumulatora od mreže najprije otspojite minus pol (-) akumulatora. Tek nakon toga napunjenosti
otspojite plus pol (+).
• Kod spajanja akumulatora najprije spojite plus (+) a zatim i minus (-) pol Na gornjoj strani akumulatora nalazi se prozirni prozorčić ⇒ slika 146. “Prozirni
akumulatora. Priključni kabel ne smijete nipošto zamijeniti - opasnost od zapal- prozorčić” mijenja svoju boju ovisno o stanju napunjenosti i razini kiseline akumu-
jenja kabela. latora.
• Pripazite da kiselina akumulatora ne dođe u kontakt s karoserijom jer bi mogla Mjehurići zraka mogu utjecati na boju “prozirnog prozorčića”. Stoga prije provjere
nastati oštećenja na laku. oprezno pokucajte na “prozirni prozorčić”.
• Kako biste akumulator zaštitili od UV-zraka, nemojte ga izlagati izravnom • zelena boja - akumulator je dovoljno napunjen.
dnevnom svjetlu.
• tamna boja - akumulator se mora napuniti.
• bez boje ili žuta boja - preporučamo Vam da akumulator date provjeriti u Škoda
Ekološka napomena servisnoj radionici.
Odbačen akumulator predstavlja poseban otpad štetan za okoliš - preporučamo
Akumulatore starije od 5 godina morate zamijeniti. Preporučamo Vam da provjeru
Vam da se za odlaganje akumulatora obratite Škoda servisnoj radionici.
i korekciju razine kiseline, odn. zamjenu akumulatora obavite u Škoda servisnoj
radionici.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 164 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

164 Provjeriti i natočiti

– Samo kod “brzog punjenja”: otspojite oba prikjučna kabela (najprije


Pripazite! “minus”, a zatim “plus”) .
Kod vozila koje se ne vozi duže od 3 do 4 tjedna se akumulator postupno prazni
uslijed trošila koja se ne isključuju, npr. (procesori). Pražnjenje akumulatora možete – Priključite štipaljke uređaja za punjenje na polove akumulatora
spriječiti tako da otspojite minus-pol akumulatora ili akumulator napunite sa (crveno = “plus”, crno = “minus”).
strujom niske snage. Kod radova na akumulatoru uvažite napomene ⇒ strana 162,
– Tek sada utaknite kabel uređaja za punjenje u utičnicu i uključite
“Radovi na akumulatoru”.
uređaj.
– Na kraju postupka punjenja: isključite uređaj za punjenje i izvucite
Provjera razine kiseline
kabel iz utičnice.
Akumulator se u normalnim uvjetima korištenja ne treba održavati. Kod visokih – Skinite najprije štipaljke uređaja za punjenje.
vanjskih temperatura ili dugih, dnevnih vožnji preporučamo da povremeno provje-
rite razinu kiseline u Škoda servisnoj radionici. Nakon svakog postupka punjenja – Po potrebi ponovno spojite priključne kabele na akumulator (najprije
⇒ strana 164 provjerite i razinu kiseline. “plus”, a zatim “minus”).
Razina tekućine akumulatora se provjerava u okviru kontrolnog servisa. Kod punjenja sa slabijom strujom (npr. s malim uređajem za punjenje) ne treba
skidati priključne kabele akumulatora. U svakom slučaju uvažite napomene
proizvođača uređaja za punjenje.
Vožnja u zimskim uvjetima
Do potpunog punjenja akumulatora valja namjestiti struju od 0,1 kapaciteta
Akumulator je zimi pod posebnim opterećenjem. Povrh toga, kod niskih tempera- akumulatora (ili manje).
tura akumulator ima manju snagu pokretanja nego li kod normalnih temperatura. Prije punjenja s jakom strujom ili tzv. “brzog punjenja” moraju se otspojiti oba
Ispražnjeni akumulator se može zamrznuti već kod temperature ispod 0 °C. priključna kabela.

Stoga preporučamo da ga prije početka hladnog godišnjeg doba u Škoda servisnoj “Brzo punjenje” akumulatora je opasno ⇒ u “Radovi na akumulatoru” na
radionici pregledaju i po potrebi napune. stranici 162. Ono zahtijeva specijalan uređaj za punjenje i odgovarajuće znanje.
Stoga Vam preporučamo, da svoj akumulator date na brzo punjenje u Škoda
servisnu radionicu.
Punjenje akumulatora Ispražnjeni akumulator se može zamrznuti već kod temperature ispod 0 °C ⇒ .
Napunjen akumulator je preduvjet za dobro ponašanje pri pokre- Preporučamo da odmrznuti akumulator više ne koristite, jer je stvaranjem leda
moglo doći do napuklina u kućištu akumulatora, te kiselina akumulatora može
tanju motora.
istjeći.
– Pročitajte upozorenja ⇒ u “Radovi na akumulatoru” na Pri punjenju ne smijete otvarati čepove akumulatora.
stranici 162 i ⇒ .
– Isključite paljenje i sva električna trošila.
NKO A04 69.book Page 165 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Provjeriti i natočiti 165

POZOR! Ekološka napomena


Ne punite nikada zamrznuti ili otopljeni akumulator - opasnost od eksplo- Akumulatori sadrže otrovne sastojke, kao što su sumporna kiselina i olovo. Stoga se
zije i nagrizanja kiseline! Zamrznuti akumulator zamijenite novim. moraju propisno odložiti i nipošto ne smiju završiti u kućnom otpadu!

Otspajanje, odn. spajanje akumulatora Uređaj za pranje stakla


Nakon otspajanja i ponovnog spajanja akumulatora neke funkcije ne rade,
odnosno ne možete se njima služiti bez smetnji:

Funkcija Stavljanje u pogon


Električni podizači stakla (funkcijske smet- ⇒ strana 41
nje)
Radio - unos kodnog broja Vidi Upute za uporabu
radiouređaja Slika 147 Prostor
Namještanje sati ⇒ strana 13 motora: Spremnik
tekućine za pranje stakla
Podaci višenamjenskog pokazivača* su ⇒ strana 13
poništeni
Spremnik tekućine za pranje stakla sadrži tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla,
Preporučamo Vam da vozilo date provjeriti u Škoda servisnu radionicu kako bi bilo odn. stražnjeg stakla i za uređaj za pranje glavnih svjetala*. Spremnik se nalazi spri-
zajamčeno funkcioniranje svih električnih sustava. jeda lijevo u prostoru motora ⇒ slika 147.
Zapremina spremnika iznosi cca. 2 litre, a kod vozila s uređajem za pranje glavnih
svjetala cca. 5,5 litara.
Zamjena akumulatora
Čista voda nije dovoljna za intenzivno pranje stakla. Preporučamo Vam da koristite
čistu vodu sa sredstvom za pranje stakla (zimi sa zaštitom od smrzavanja) koja će
Mora li se akumulator zamijeniti, novi bi morao imati isti kapacitet, napon (12 volti),
ukloniti tvrdokornu prljavštinu. Kod uporabe sredstva za pranje obratite pozornost
snagu i biti iste veličine. Škoda servisne radionice raspolažu odgovarajućim tipo-
na propise o uporabi na ambalaži.
vima akumulatora.
Čak iako Vaše vozilo ima grijane mlaznice za pranje stakla*, zimi bi u vodu za pranje
Zbog posebnog načina odlaganja starih akumulatora preporučamo Vam da
trebali uvijek dodati sredstvo protiv smrzavanja.
akumulator zamijenite u Škoda servisnoj radionici.
Ako pri ruci nemate sredstvo za pranje sa zaštitom protiv smrzavanja, možete
upotrijebiti i alkohol. Pritom udio alkohola ne smije biti veći od 15 %. Zaštita od
smrzavanja u tom je slučaju djelotvorna samo do -5 °C.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 166 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

166 Provjeriti i natočiti

POZOR!
Prije svih radova u prostoru motora pročitajte i obvezatno uvažite upozo-
renja ⇒ strana 154, “Radovi u prostoru motora”.

Pripazite!
• Tekućini za pranje stakla nipošto ne dodavajte sredstvo protiv smrzavanja za
hladnjak ili druge dodatke.
• Ako vozilo ima uređaj za pranje glavnih svjetala, vodi za pranje smijete dodati
samo sredstvo za pranje koje neće nagristi sloj glavnih svjetala od polikarbonata.
Obratite se servisnoj radionici u kojoj možete saznati koje ćete sredstvo za pranje
stakla koristiti.

Napomena
Kod dolijevanja tekućine nemojte vaditi sito iz spremnika za pranje stakla jer bi
moglo doći do zaprljanja sustava za odvođenje tekućine i tako do smetnje u funk-
cioniranju uređaja za pranje stakla.
NKO A04 69.book Page 167 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kotači i gume 167

Kotači i gume

Kotači Ostale napomene o uporabi guma s uvjetovanim smjerom okretanja ⇒ strana 171.

Opće napomene POZOR!

• Nove gume u početku još ne priliježu najoptimalnije i stoga bi prvih 500 km • Nove gume tijekom prvih 500 km još nemaju optimalnu prionjivost,
stoga vozite oprezno - opasnost od nezgode!
valjalo voziti umjerenom brzinom i razraditi ih odgovarajućom opreznom vožnjom.
To će povećati i trajnost guma. • Nikada nemojte voziti s oštećenim gumama - opasnost od nezgode!
• Dubina profila novih guma se zbog različitih konstrukcijskih svojstava i obliko-
vanja profila (ovisno o izvedbi i proizvođaču) može razlikovati. Napomena
• Kako biste izbjegli oštećenja guma i naplataka, prelazite preko rubova pločnika Uvažite odstupajuće zakonske odredbe u Vašoj zemlji u pogledu guma.
ili sličnih prepreka samo polako i po mogućnosti pod pravim kutem.
• Povremeno provjerite ima li na gumama oštećenja (uboda, rezova, pukotina i
ispupčenja). Iz profila gume uklonite strana tijela. Vijek trajanja guma
• Oštećenja na gumama i naplacima često se nalaze na neprimjetnim mjestima.
Neuobičajeni titraji ili vuča vozila postrance mogu biti znakovi oštećenja na
gumama. Ukoliko sumnjate da je kotač oštećen, odmah smanjite brzinu i zaus-
tavite vozilo! Provjerite imaju li gume oštećenja (ispupčenja, pukotine i sl.).
Ukoliko izvana ne zamjetite nikakva oštećenja, odvezite se polagano i oprezno do
najbliže specijalizirane servisne radionice i dajte provjeriti svoje vozilo.
• Zaštitite gume od doticaja s uljem, masnoćom i gorivom.
• Odmah zamijenite izgubljene zaštitne kapice ventila.
Slika 148 Otvoreni
• Ako demontirate kotače, trebali biste ih prethodno označiti kako bi kod poklopac spremnika
ponovne montaže zadržali prethodni smjer okretanja guma. goriva s tablicom vrijed-
nosti tlaka u gumama

B1Z-0042H
Skinute kotače, odnosno gume čuvajte uvijek na hladnom, suhom i po moguć-
nosti mračnom mjestu. Gume koje nisu montirane na naplatku trebali bi čuvati u
okomitom položaju. Trajanje guma ovisi uglavnom o sljedećim točkama:

Gume s uvjetovanim smjerom okretanja* Vrijednosti tlaka punjenja u gumama


Smjer okretanja je označen strelicama na bočnoj strani gume. Obvezatno se Preniski ili previsoki tlak u gumama znatno smanjuje vijek trajanja guma i nepo-
morate pridržavati navedenog smjera okretanja guma. Samo u tom slučaju će do voljno utječe na ponašanje vozila u vožnji.
punog izražaja doći optimalna svojstva tih guma u pogledu njihove prionjivosti,
buke, trošenja i aquaplaninga.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 168 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

168 Kotači i gume

Naročito kod visokih brzina je tlak u gumama od velikog značenja. Stoga provjera-
vajte tlak barem jednom mjesečno i dodatno prije svake duže vožnje. Pritom obra- Ekološka napomena
tite pozornost i na rezervni kotač. Preniski tlak u gumama povećava potrošnju goriva.
Vrijednosti tlaka za ljetne gume nalaze se na unutrašnjoj strani poklopca sprem-
nika goriva ⇒ strana 167,slika 148. Vrijednosti za zimske gume veće su za 20 kPa
Pokazivači istrošenosti
(0,2 bara) od onih u ljetnim gumama ⇒ strana 171.
Tlak punjenja u rezervnom kotaču trebao bi odgovarati najvećem predviđenom
tlaku za vozilo.
Tlak u gumama provjeravajte uvijek na hladnim gumama. Ne smanjujte povećani
tlak u zagrijanim gumama. Kod povećane promjene opterećenja prilagodite i tlak u
gumama.

Način vožnje
Brza vožnja u zavojima, velika ubrzanja i oštro kočenje (škripajuće gume) poveća-
vaju trošenje guma. Slika 149 Profil gume s
pokazivačima
Balansiranje kotača istrošenosti

Kotači novog vozila su izbalansirani. U vožnji međutim zbog različitih utjecaja može
nastati debalans kotača koji je zamjetan po nemirnom upravljaču. Na originalnim gumama se u profilu poprečno u odnosu na smjer okretanja nalaze
Budući da debalans uzrokuje i povećano trošenje upravljačkog mehanizma, ovjesa pokazivači istrošenosti visine 1,6 mm. Ovi pokazivači su - ovisno o proizvodu -
i guma, kotače bi valjalo iznova izbalansirati. Kotač je potrebno nanovo izbalansirati smješteni u jednakim razmacima po opsegu gume na 6 do 8 mjesta ⇒ slika 149.
i nakon montiranja nove gume i nakon svakog popravka gume. Oznake na bočnim stranama u obliku slova “TWI”, trokuta, odn. drugih simbola
označavaju mjesto na kojem se nalaze pokazivači istrošenosti.
Pogrešna namještenost kotača Ako je preostalo 1,6 mm profila - mjereno u žlijebovima uz pokazivače istrošenosti
Pogrešna namještenost kotača sprijeda, odn. straga ne utječe samo na povećano - dostignuta je zakonski dopuštena najmanja dubina profila (u nekim zemljama
trošenje guma, već ugrožava i prometnu sigurnost. Kod neuobičajene istrošenosti mogu vrijediti ostale vrijednosti).
guma potražite specijaliziranu servisnu radionicu.

POZOR!
POZOR!
• Gume valja zamijeniti novima najkasnije kada se istroše do pokazivača
• Kod preniskog tlaka guma se mora više uvijati. Zbog toga se kod većih istrošenosti. Pritom valja uvažiti zakonski dopuštenu minimalnu dubinu
brzina jače zagrijava. To može prouzročiti odljepljivanje gazne površine na profila.
gumama, pa čak i njeno pucanje! • Kod istrošenih guma smanjena je potrebna prionjivost s kolnikom,
• Odmah zamijenite oštećeni naplatak ili gumu. osobito pri većim brzinama na mokrom kolniku. Moglo bi doći do “aquapla-
NKO A04 69.book Page 169 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kotači i gume 169

Na sva 4 kotača koristite isključivo gume iste vrste, veličine (opsega) i po moguć-
POZOR! Nastavak
nosti iste izvedbe profila na jednoj osovini.
ninga” (nekontrolirani pokreti vozila - “proplivavanja” na mokrom voznom
Škoda servisni partneri raspolažu aktualnim informacijama koje su gume odobrene
kolniku).
za Vaše vozilo.
Preporučamo Vam, da sve radove na gumama ili kotačima prepustite jednoj od
Premještanje kotača Škoda servisnih radionica. Radionice su opremljene potrebnim specijalnim
alatima i rezervnim dijelovima, stručnim znanjem, te poznaju propise o odlaganju
starih guma. Povrh toga, mnoge Škoda servisne radionice raspolažu aktraktivnom
ponudom guma i naplataka.
Podaci o odobrenim kombinacijama guma/naplataka navedeni su u ispravama
vozila. Ovi podaci ovise o propisima pojedinih zemalja.
Poznavanje podataka o gumama olakšat će Vam njihov pravilan odabir. Gume na
bočnom dijelu imaju npr. sljedeću oznaku gume:
185 / 60 R 14 82 T

Slika 150 Premještanje On sadrži:


kotača
185 Širina guma u mm

Kod znatno veće istrošenosti prednjih guma, preporučljivo je zamijeniti mjesta 60 Odnos visine/širine u %
prednjih i stražnjih kotača kako je prikazano na shemi ⇒ slika 150. Tako će sve R Slovna oznaka za vrstu gume - Radijalna
gume biti otprilike podjednaka vijeka trajanja.
14 Promjer naplatka u colima
Pri određenim oblicima istrošenosti gazne površine možda bi bilo dobro kotače
premjestiti “križno” (samo kod guma s uvjetovanim smjerom okretanja). Pojedi- 82 Indeks opteretivosti
nosti su poznate Škoda servisnim radionicama. T Simbol brzine
Za ravnomjerno trošenje svih kotača i održavanje optimalnog vijeka trajanja
preporučamo Vam da svakih 10 000 km premjestite kotače. Za gume vrijede sljedeća ograničenja brzina:

Simbol brzine Najveća dopuštena brzina


Nove gume, odn. kotači Q 160 km/h
R 170 km/h
Gume i naplaci su važni konstrukcijski elementi. Stoga valja koristiti gume i naplatke
odobrene od strane Škoda Auta. Oni su namijenjeni točno Vašem tipu vozila i S 180 km/h
znatno doprinose dobrom položaju na cesti i sigurnim voznim svojstvima kod
T 190 km/h
⇒ .

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 170 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

170 Kotači i gume

Simbol brzine Najveća dopuštena brzina


Ekološka napomena
H 210 km/h Stare gume moraju se odložiti u skladu s propisima.
V 240 km/h
W 270 km/h Napomena
Iz tehničkih razloga ne možete koristiti naplatke drugih vozila. To u određenim okol-
Datum proizvodnje je također naveden na bočnoj strani gume (eventualno samo nostima vrijedi i za naplatke istog tipa vozila.
na unutarnjoj strani kotača):
DOT ... 20 04...
Vijci kotača
primjerice označava da je guma proizvedena u 20. tjednu godine 2004.
Razlikuje li se rezervni kotač po svojoj izvedbi od ostalih (npr. kod zimskih ili Naplaci i vijci kotača su međusobno konstruktivno usklađeni. Pri svakom prijelazu
širokih guma) tada ga smijete koristiti isključivo u slučaju nezgode i to uz vrlo na druge naplatke - npr. na lakometalne naplatke ili kotače sa zimskim gumama -
oprezan način vožnje. Što prije ga zamijenite normalnim kotačem. moraju se upotrijebiti odgovarajući vijci pravilne dužine i oblika glave. O tome ovisi
pouzdanost montiranih kotača i funkcija kočionog sustava.

POZOR! Ako se naknadno postavljaju ukrasni poklopci na kotače, mora se pripaziti da se


ne smanji dovod zraka za hlađenje kočionog uređaja.
• Koristite isključivo gume ili naplatke koji su odobreni od Škoda Auta a.s. Škoda servisne radionice su obaviještene o tehničkim mogućnostima preinaka,
za Vaš tip vozila. U protivnom možete ugroziti sigurnost u prometu - opas-
odnosno naknadnog opremanja gumama, naplacima i ukrasnim poklopcima.
nost od nezgode! Povrh toga, prometna dozvola vozila zbog toga može izgu-
biti valjanost!
• Dopuštenu maksimalnu brzinu Vaših guma ne smijete nipošto preko- POZOR!
račiti - opasnost od nezgode zbog oštećivanja guma i gubitka kontrole nad
vozilom.
• Kod pogrešnog rukovanja vijcima kotača se kotač za vrijeme vožnje
može osloboditi – opasnost od nezgode!
• Gume starije od 6 godina koristite samo u slučaju nužde i uz opreznu • Vijci kotača moraju biti čisti i lako se okretati. No, nikada se ne smiju
vožnju.
mastiti ili uljiti.
• Nemojte nikada koristiti rabljene gume čije Vam prethodno porijeklo • Ako vijke kotača pritegnete sa preniskim momentom pritezanja, naplaci
nije poznato. Gume stare čak i kad se ne koriste ili koriste malo. Kao rezervni
mogu otpasti tijekom vožnje - opasnost od prometne nezgode! Previsoki
kotač se rabljeni kotač smije koristiti samo u slučajevima nužde uz naročito
moment priteznaja može oštetiti vijke i navoje i dovesti do trajne deforma-
opreznu vožnju.
cije površina nalijeganja na naplatku.
• Iz razloga sigurnosti u vožnji nemojte mijenjati gume pojedinačno već
barem po dvije na osovini. Gume s većom dubinom profila trebale bi uvijek
biti na prednjim kotačima. Pripazite!
Propisani moment pritezanja vijaka kod čeličnih i lakometalnih naplataka iznosi
120 Nm.
NKO A04 69.book Page 171 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kotači i gume 171

ZImske gume
POZOR!
U zimskim uvjetima zimske gume znatno poboljšavaju svojstva vožnje. Ljetne Maksimalnu dopuštenu brzinu Vaših zimskih guma ne smijete nipošto
gume zbog svoje konstrukcije (širine, mješavine gume, oblika profila) kod tempera- prekoračiti - opasnost od nezgode zbog oštećivanja guma i gubitka kontrole
ture niže od 7 °C manje prijanjanju uz kolnik kod leda i snijega. To naročito vrijedi nad vozilom.
za vozila koja su opremljena širokim gumama, odn. gumama za najveće brzine
(slovna oznaka H, V ili W na bočnoj strani gume).
Ekološka napomena
Kako biste ostvarili najbolja moguća svojstva vožnje, zimske gume se moraju nala-
ziti na sva četiri kotača. Pravovremeno opet montirajte ljetne gume jer su na cestama bez snijega i leda kao
i kod temperatura iznad 7 °C vozna svojstva s ljetnim gumama bolja - kočioni put je
Koristite isključivo zimske gume koje su odobrene za Vaše vozilo. Dopuštene kraći, zvukovi kotrljanja su tiši, trošenje guma je manje a potrošnja goriva niža.
veličine zimskih guma navedene su u ispravama Vašeg vozila. Ove vrijednosti
ovise o propisima pojedinih zemalja.
Napomena
Obratite pozornost na to, da je tlak u gumama za 20 kPa (0,2 bara) veći nego kod
ljetnih guma ⇒ strana 167. Uvažite odstupajuće zakonske odredbe u Vašoj zemlji u pogledu guma.

Zimske gume uvelike gube svoja svojstva, kada se profil istroši do cca. 4 mm
dubine. Gume s uvjetovanim smjerom okretanja*
Zimske gume i starenjem znatno gube svoja svojstva – kao i kada se profil istroši
znatno više od 4 mm. Smjer okretanja je označen strelicama na bočnoj strani gume. Obvezatno se
morate pridržavati navedenog smjera okretanja guma. Samo u tom slučaju će do
Za zimske gume vrijede ograničenja brzine kao i kod ljetnih guma ⇒ strana 169, punog izražaja doći optimalna svojstva tih guma u pogledu njihove prionjivosti,
⇒ . buke, trošenja i aquaplaninga.
Možete koristiti zimske gume niske kategorije brzine pod uvjetom da se najveća Ukoliko u slučaju nezgode s gumom morate montirati rezervni kotač s neuvjeto-
dopuštena brzina tih guma ne prekorači niti kad je moguća najveća brzina vozila vanim smjerom okretanja ili suprotno zadanim smjerom okretanja, vozite oprezno,
veća. Gume se mogu oštetiti u slučaju prekoračenja dopuštene najveće brzine budući da u toj situaciji guma više nema svoja optimalna svojstva. To je naročito
određene kategorije guma. važno kod mokrog kolnika. Obratite pozornost na napomene ⇒ strana 177,
Kad koristite zimske gume uvažite napomene ⇒ strana 167. “Rezervni kotač*Rezervni kotač”.
Umjesto zimskih guma možete koristiti i takozvane “univerzalne gume”. Defektne gume biste trebali zamijeniti što prije i ponovno uspostaviti ispravan
smjer okretanja kod svih guma.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća obratite se specijaliziranoj servisnoj radionici gdje
će Vas informirati o najvećoj brzini predviđenoj za Vaše gume.
Lanci za snijeg

Uporaba lanaca za snijeg je moguća kod svih navedenih veličina guma, osim kod
195/50 R15, 205/45 R16 i 185/60 R14 u kombinaciji s naplatkom 6J x 14 s dubinom
utisnuća od 38 mm.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 172 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

172 Kotači i gume

Lanci za snijeg smiju se montirati samo na prednje kotače.


Kod zimskih uvjeta, lanci za snijeg ne samo da poboljšavaju kretanje vozila, već i
kočenje.
Koristite samo finije lance za snijeg. Lanci ne smiju biti deblji od 15 mm - uključu-
jući i spojnicu lanca.
Prije montiranja lanaca za snijeg skinite ukrasne poklopce kotača.
Poštujte pritom ograničenje brzine vožnje s lancima za snijeg koje je propisano u
dotičnoj zemlji.

POZOR!
Uvažite napomene proizvođača lanaca za snijeg u isporučenim uputama za
montiranje.

Pripazite!
Na dionicama bez snijega, lanci se moraju skinuti. U protivnom pogoršavaju vozna
svojstva, oštećuju gume i brzo se unište.

Napomena
Preporučamo Vam, da koristite dječje sjedalice iz originalnog Škoda programa
dodatne opreme.
NKO A04 69.book Page 173 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Dodatna oprema, preinake i originalni dijelovi 173

Dodatna oprema, preinake i originalni dijelovi

Dodatna oprema i originalni dijelovi POZOR! Nastavak

ove originalne dijelove je utvrđena njihova pouzdanost, sigurnost i


Škoda vozila su konstruirana prema najnovijim tehničkim saznanjima u pogledu
ispravnost.
sigurnosti. Kako bi tako i nadalje ostalo, tvornički obujam isporuke ne smije se
nepromišljeno mijenjati. • Pri uporabi drugih proizvoda ne možemo jamčiti za njihovu ispravnost
usprkos stalnom praćenju tržišta (čak niti u slučajevima gdje postoji atest ili
Kad se vozilo naknadno oprema dodatnom opremom, ako provodite tehničke neko odobrenje za te proizvode).
preinake ili ukoliko nakon nekog vremena morate zamijeniti dijelove, uvažite slje-
deće napomene:
• Prije kupnje dodatne opreme i prije tehničkih preinaka trebali biste se najprije Tehničke preinake
posavjetovati u Škoda servisnoj radionici ⇒ .
• To vrijedi posebice kada dodatnu opremu kupujete u inozemstvu. Zahvati na elektronskim sklopovima i njihovom softveru mogu izazvati smetnje u
• Odobrenu Škoda dodatnu opremu i originalne Škoda dijelove možete nabaviti funkcijama. Poradi umreženja elektronskih sklopova te smetnje mogu utjecati na
u Škoda servisnim radionicama. Tamo će i montaža biti stručna. funkciju sustava koji nisu izravno pogođeni. To znači, da je sigurnost Vašeg vozila
znatno ugrožena, te se može pojaviti znatno trošenje dijelova vozila i naposlijetku
• Svi originalni dijelovi dodatne opreme navedeni u popisu kataloga, kao npr. možete izgubiti dozvolu za sudjelovanje u prometu.
podizni krovovi, spojleri, naplaci itd. moraju imati službeno odobrenje.
• Radiouređaje, antene i ostale električne dijelove dodatne opreme trebali bi Sigurno imate razumijevanja za to da Vaš Škoda partner ne može preuzeti odgo-
ugrađivati samo u ovlaštenim specijaliziranim servisnim radionicama. vornost za štete koje su nastale uslijed nestručno obavljenih radova.

• Ukoliko je na Vašem vozilu potrebno izvršiti tehničke izmjene, valja uvažiti Stoga Vam preporučamo, da sve radove prepustite isključivo ovlaštenim Škoda
smjernice zadane od firme Škoda Auto a.s. servisnim radionicama koje će koristiti Škoda originalne dijelove.
• Na takav način su preinake dopuštene, spriječen je nastanak oštećenja na
vozilu, a ujedno će se očuvati prometna i tehnička sigurnost vozila. Škoda servisne POZOR!
radionice će ove radove obaviti stručno ili će Vas u posebnim slučajevima uputiti u
neku specijaliziranu servisnu radionicu. Nestručno obavljeni radovi ili preinake na Vašem vozilu mogu prouzročiti
smetnje u funkcijama - opasnost od nezgode!
Štete koje nastanu uslijed tehničkih izmjena bez odobrenja Škoda Auta neće
biti obuhvaćene jamstvom.

POZOR!
• U Vašem vlastitom interesu preporučamo da za svoju Škodu koristite
isključivo odobrenu Škoda dodatnu opremu i Škoda originalne dijelove. Za

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 174 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

174 Dodatna oprema, preinake i originalni dijelovi


NKO A04 69.book Page 175 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Pomoć u slučaju nezgode 175

Pomoć u slučaju nezgode


Pomoć u slučaju nezgode

Kutija prve pomoći* i upozoravajući trokut*


Napomena
Kod sadržaja kutije prve pomoći obratite pozornost na njegov vijek trajanja.

Aparat za gašenje požara*


Aparat za gašenje požara je pričvršćen s jednom trakom u držaču na poklopcu
prtljažnika.
Slika 151 Položaj Molimo Vas da pažljivo pročitate upute na aparatu za gašenje požara.
upozoravajućeg trokuta
u poklopcu prtljažnika Aparat za gašenje požara mora jednom godišnje provjeriti ovlaštena osoba (uvažite
(Sedan) odstupajuće zakonske odredbe koje vrijede u Vašoj zemlji).

Kutija prve pomoći fiksira se pomoću trake na lijevoj strani prtljažnika, a može se POZOR!
smjestiti i u nekoj od specijalnih torbi iz ponude originalne Škoda dodatne opreme.
Ako aparat za gašenje požara nije ispravno pričvršćen, u slučaju iznenadnih
Upozoravajući trokut čuva se u tekstilnoj vrećici. Na donjoj strani tekstilne vrećice manevara vožnje ili sudara mogao bi “poletjeti” unutrašnjim prostorom i
nalazi se zatvarač na čičak. Pomoću zatvarača na čičak se tekstilna vrećica fiksira uzrokovati ozljede.
uzdužno (u smjeru vožnje) iza stražnjeg sjedala na podnici prtljažnika tako da
naliježe na desnoj strani prtljažnog prostora.
Kod vozila bez rezervnog kotača pojedini dijelovi opreme (kutija prve pomoći, itd.) Napomena
smješteni su u plastičnom kućištu, pričvršćenom na podnici prtljažnika pomoću • Aparat za gašenje požara mora odgovarati važećim zakonskim zahtjevima.
zatvarača na čičak. • Obratite pozornost na vijek trajanja aparata. Koristi li se aparat za gašenje
Kod kombi vozila prostor za upozoravajući trokut i kutiju prve pomoći nalazi se u požara nakon isteka roka trajanja više neće biti zajamčena njegova ispravna funk-
ležištu ispod tepiha prtljažnog prostora iza rezervnog kotača. cija.

Kod Sedan vozila upozoravajući trokut nalazi se u donjem dijelu pokopca


• Aparat za gašenje požara je dio serijske opreme u nekim zemljama.
prtljažnika ⇒ slika 151.
Kod nekih tipova vozila upozoravajući trokut se nalazi u ležištu ispod tepiha
prtljažnog prostora.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 176 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

176 Pomoć u slučaju nezgode

Priručni alat Sprej za popravak guma*

Slika 152 Prtljažnik: Slika 153 Sprej za


pretinac za priručni alat popravak guma

Priručni alat i dizalica vozila nalaze se u plastičnoj kutiji u rezervnom kotaču Sprej za popravak guma predviđen je za brzi popravak manjih kvarova na gumama
⇒ slika 152. Ovdje također ima mjesta za skidivu kuku uređaja za vuču*. s oštećenjem veličine do 5 mm. Sprej nipošto neće zamijeniti trajni popravak
gume; on služi samo kako biste dospjeli do najbliže servisne radionice. Popravak se
Priručni alat sadrži sljedeće dijelove (ovisno o opremi):
može obaviti neposredno na vozilu. Molimo Vas prije popravka pročitajte
• ključ kotača, pažljivo priložene upute.
• kuku za izvlačenje ukrasnog poklopca kotača, Sprej za popravak guma nalazi se zajeno s upozoravajućim trokutom u jednoj
• ušicu za vuču, vrećici. Na donjoj strani vrećice nalazi se zatvarač na čičak pomoću kojeg je vrećica
• adapter za sigurnosne vijke kotača. na dno prtljažnika pričvršćena tako da bočna strana vrećice naliježe na desnu
stranu prtljažnika i na naslon stražnjeg sjedala.
Prije nego što dizalicu vozila ponovno vratite na njeno mjesto, zavrnite u potpu-
nosti krak dizalice vozila. Kod kombi i sedan vozila boca sa sprejom smještena je u ležištu rezervnog kotača
ispod podnice prtljažnika iza rezervnog kotača.

POZOR!
Napomena
• Šestokutnik u ručici odvijača smije se koristiti samo za okretanje vijaka
Kod vozila koja nisu opremljena rezervnim kotačem boca sa sprejom nalazi se u
kotača. Šestokutnik odvijača nemojte nikada koristiti za pritezanje vijaka
kutiji ispod podnice prtljažnika.
kotača jer s njime ne možete postići potrebni zakretni moment - opasnost
od nezgode!
• Tvornički isporučena dizalica vozila je predviđena samo za vaš tip vozila.
S njome nemojte nipošto podizati teška vozila ili druga opterećenja - opas-
nost od ozljeda!
• Provjerite da li je priručni alat sigurno pričvršćen u prtljažniku.
NKO A04 69.book Page 177 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Pomoć u slučaju nezgode 177

Komplet za popravak guma* Važno je kontrolirati tlak punjenja u rezervnom kotaču (najbolje kod svake kontrole
tlaka u gumama) - vidi pločicu na poklopcu spremnika goriva ⇒ strana 151), kako
bi rezervni kotač uvijek bio pripravan za uporabu.
Komplet za popravak guma predviđen je za uklanjanje manjih defekata guma.
Komplet za popravak guma sadrži kompresor, bocu za punjenje, upute za uporabu Gume s uvjetovanim smjerom okretanja*
i pribor.
Ukoliko na vozilu imate ovakve gume uvažite sljedeće napomene:
Popravak s kompletom za gume nipošto neće zamijeniti trajni popravak gume; on
služi samo kako biste dospjeli do najbliže servisne radionice. Popravak se može
• Za vozilo s gumama s uvjetovanim smjerom okretanja se koristi drugačiji
rezervni kotač drugačijih dimenzija. Na kotaču se nalazi naljepnica s upozorenjem.
obaviti neposredno na vozilu. Molimo Vas prije popravka pročitajte pažljivo
priložene upute. • Nakon montiranja kotača se naljepnica upozorenja ne smije prekriti (npr.
poklopcem kotača).
Komplet za popravak guma nalazi se u tekstilnoj vrećici. Na donjoj strani vrećice
nalazi se zatvarač na čičak pomoću kojeg je vrećica na dno prtljažnika pričvršćena
• S tim kotačem ne vozite brzinom većom od 80 km/h - opasnost od nezgode!
Izbjegavajte ubrzanja punim gasom, naglo kočenje i brzu vožnju u zavojima.
tako da bočna strana vrećice naliježe na desnu stranu prtljažnika i na naslon
stražnjeg sjedala. • Tlak u kotaču nije identičan s tlakom za standardne gume.
Kod kombi i sedan vozila set za popravak guma smješten je u ležištu rezervnog • Ovaj rezervni kotač koristite samo do sljedeće servisne radionice jer nije
kotača ispod podnice prtljažnika iza rezervnog kotača. predviđen za trajnu uporabu.

Napomena
Rezervni kotač*Rezervni kotač Neka su vozila opremljena samo sa sprejom za popravak guma ⇒ strana 176.
Rezervni se kotač nalazi u udubljenju rezervnog kotača u prtljažniku
ispod podne obloge.
Mijenjanje kotača
Prethodne radnje

Prije promjene kotača morate provesti sljedeće radove.


– Pri nezgodi s gumom zaustavite vozilo što dalje od tekućeg prometa.
Vozilo bi trebalo biti na ravnoj podlozi.
– Neka svi suputnici izađu iz vozila. Tijekom mijenjanja kotača, suput-
Slika 154 Prtljažnik: nici se ne bi trebali zadržavati na cesti (npr. iza ograde).
rezervni kotač
– Čvrsto povucite ručnu kočnicu.
Rezervni kotač nalazi se u udubljenju ispod podnice prtljažnika i pričvršćen je – Ubacite u 1. stupanj prijenosa, odnosno kod vozila s automatskim
zajedno s priručnim alatom pomoću specijalnog vijka ⇒ slika 154. mjenjačem prebacite ručicu u položaj P.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 178 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

178 Pomoć u slučaju nezgode

– Ako je za vozilo spojena prikolica tada je odvojite od vozila. – Skinite kotač.


– Iz prtljažnika izvadite priručni alat i rezervni kotač ⇒ strana 176. – Stavite rezervni kotač i lagano pritegnite vijke kotača.
– Spustite vozilo.
POZOR!
– Pričvrstite nazimjence nasuprotne vijke kotača (križno) pomoću ključa
• Ako se nalazite u tekućem prometu uključite uređaj svjetlosnog upozo- kotača ⇒ strana 180.
ravanja i na propisanoj udaljenosti postavite sigurnosni trokut - pritom
uvažite nacionalne zakonske propise. Tako nećete zaštititi samo sebe već i – Montirajte ukrasni poklopac kotača, odn. zaštitne poklopce.
druge sudionike u prometu.
• Kod podignutog vozila nemojte nikada pokretati motor - opasnost od Napomena
ozljeda!
• Svi vijci moraju biti čisti i lako se okretati.
• Vijke kotača nemojte nipošto mastiti ili uljiti!
Pripazite! • Kod montaže guma s uvjetovanim smjerom okretanja obratite pozornost na
Ukoliko kotač mijenjate na strmoj voznoj površini, tada suprotni kotač blokirajte smjer okretanja ⇒ strana 167.
kamenom ili nečim sličnim, kako bi vozilo osigurali od pokretanja.

Naknadne radnje
Napomena
Pritom uvažite zakonske propise koji vrijede u Vašoj zemlji. Nakon promjene kotača morate obaviti sljedeće radove.
– Spremite i pričvrstite promijenjeni kotač u udubljenje rezervnog
Mijenjanje kotača kotača.
– Spremite priručni alat na za to predviđeno mjesto.
Kotač po mogućnosti promijenite na vodoravnoj površini.
– Što prije provjerite tlak punjenja u gumama na montiranom
– Skinite ukrasni poklopac kotača* ⇒ strana 179, odn. zaštitne
rezervnom kotaču.
poklopce ⇒ strana 180.
– Što prije provjerite zakretni moment pritegnutosti vijaka kotača
– Kod lakometalnih naplataka skinite ukrasni poklopac kotača
pomoću ključa zakretnog momenta. Kod čeličnih i lakometalnih
⇒ strana 179.
naplataka, pritezni moment mora iznositi 120 Nm.
– Otpustite vijke kotača ⇒ strana 180.
– Stoga što prije popravite neispravnu gumu.
– Podignite vozilo tako da kotač koji mijenjate više ne dodiruje tlo
⇒ strana 181.
– Odvrnite vijke kotača i stavite ih na čistu podlogu (krpu, papir i sl.).
NKO A04 69.book Page 179 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Pomoć u slučaju nezgode 179

Montiranje
POZOR!
– Pritisnite ukrasni poklopac kotača najprije na predviđenom otvoru za
U slučaju da vozilo naknadno opremate drugim gumama od tvorničkih ventil na naplatak. Nakon toga pritisnite ukrasni poklopac u naplatak
važno je da uvažite napomene u ⇒ strana 169, “Nove gume, odn. kotači”. tako da ispravno uklopi cijelim svojim obujmom.

Napomena Pripazite!
• Ukoliko pri zamjeni kotača ustanovite, da su vijci kotača zahrđali i da se teško • Pritisnite rukom, nemojte udarati o ukrasni poklopac kotača! Kod grubih
okreću, moraju se prije provjeravanja priteznog zakretnog momenta zamijeniti udaraca uglavnom na mjestima gdje ukrasni poklopac još nije stavljen na naplatak
novima. može doći do oštećenja elemenata za vođenje i centriranje ukrasnog poklopca
• Dok ne provjerite zakretni moment pritegnutosti vijka budite oprezni i vozite kotača.
samo umjerenom brzinom. • Prije montaže ukrasnog poklopca kotača na čelični naplatak koji je pričvršćen s
vijkom kotača za osiguranje protiv krađe provjerite da li se vijak nalazi u provrtu u
području ventila ⇒ strana 182, “Osiguranje kotača od krađe*”.
Ukrasni poklopac kotača*

Poklopci središnjeg dijela kotača*

Slika 155 Demontiranje


ukrasnog poklopca
kotača
Slika 156 skidanje
poklopca središnjeg
Skidanje dijela kotača

– Zakvačite žičani stremen iz priručnog alata za ojačani rub ukrasnog


poklopac kotača. Skidanje

– Gurnite ključ za kotače kroz stremen, poduprite ključ za gumu i izvu- – Oprezno podignite poklopac uz pomoć kuke za potezanje
cite poklopac ⇒ slika 155. ⇒ slika 156.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 180 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

180 Pomoć u slučaju nezgode

Vijci kotača sa zaštitnim kapicama* Otpuštanje i pritezanje vijaka kotača


Zaštitne kapice služe za zaštitu vijaka kotača. Prije nego što podignete vozilo otpustite vijke kotača.

Slika 157 Mijenjanje Slika 158 Mijenjanje


kotača: skidanje zaštitnih kotača: Otpuštanje vijaka
B1Z-0042H kapica kotača

Skidanje Otpuštanje vijaka kotača


– Postavite plastičnu stezaljku (u priručnom alatu) na zaštitnu kapicu, – Stavite ključ kotača do kraja na vijak kotača 6) .
dok unutarnji utori stezaljke ne dospiju do podnožja kapice.
– Uhvatite kraj ključa i okrenite vijak za otprilike jedan okret ulijevo
– Skinite kapicu pomoću plastične stezaljke ⇒ slika 157. ⇒ slika 158.

Montiranje Pritezanje vijaka kotača


– Stavite kapice na vijke. – Stavite ključ kotača do kraja na vijak kotača 6) .
– Držite kraj ključa, a vijak okrenite udesno sve dok čvrsto ne nalegne.

POZOR!
Samo malo otpustite vijke kotača (za otprilike jedan okret), sve dok vozilo
nije podignuto dizalicom - opasnost od nezgode!

6) Za otpuštanje i pritezanje sigurnosnih vijaka kotača koristite odgovarajući adapter


⇒ strana 182.
NKO A04 69.book Page 181 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Pomoć u slučaju nezgode 181

Ukoliko se ispod dizalice nalazi mekana, skliska podloga vozilo može iskliznuti sa
Napomena dizalice. Stoga dizalicu vozila uvijek stavite na čvrstu podlogu, odn. koristite stabilni
• Ne upotrebljavajte šestokutni otvor u ručici odvijača za otpuštanje ili pritezanje podložak velike površine. Ako je podloga glatka npr. kod popločanog kolnika,
vijaka kotača. pločica, upotrijebite podložak koja ne klizi (npr. gumenu prostirku).
• Ukoliko se vijak ne da otpustiti, možete oprezno kraj ključa kotača pritisnuti
nogom. Pritom se oslonite na vozilo i pazite na siguran oslonac.
POZOR!
• Vozilo podižite uvijek sa zatvorenim vratima - opasnost od ozljeda.
Podizanje vozila • Spriječite klizanje podnožja dizalice odgovarajućim mjerama - opasnost
Kako biste skinuli kotač morate pomoću dizalice podići vozilo. od ozljeda!
• Dizalicu vozila koristite samo na čvrstoj, ravnoj podlozi.
• Ukoliko dizalicu ne postavite na predviđena mjesta, to može prouzročiti
oštećenja na vozilu. Povrh toga dizalica može skliznuti ukoliko nije stabilno
postavljena uz vozilo - opasnost od ozljeda!
• Nemojte nikada pokretati motor kad je vozilo podignuto - opasnost od
nezgode.
• Nemojte nikada leći ispod vozila kad je vozilo podignuto samo s diza-
licom vozila.
Slika 159 Mijenjanje
kotača: mjesta za postav-
• Ako radite ispod podignutog vozila morate ga poduprijeti prikladnim
ljanje dizalice vozila potpornjima - opasnost od ozljeda!

– Za postavljanje dizalice vozila odaberite mjesto prihvata - donji prag,


koje je najbliže defektnom kotaču ⇒ slika 159.
– Podignite dizalicu vozila ispod mjesta prihvata tako visoko, da se
njezina čeljust nalazi neposredno ispod okomitog mostića donjeg
praga.
– Postavite dizalicu vozila tako da čeljust okomitog donjeg praga A A
obuhvaća donju potpornu površinu dizalice vozila A B i da se cijelom
površinom nalazi na čvrstoj podlozi.
– Podižite dizalicu, dok se kotač malo ne podigne od tla.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 182 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

182 Pomoć u slučaju nezgode

Osiguranje kotača od krađe* Praktično bi bilo na prednjoj strani adaptera ili na prednjoj strani sigurnosnog vijka
kotača zabilježiti utisnuti kodni broj. Na osnovu tog broja možete u Škoda servisnoj
Za otpuštanje sigurnosnih vijaka protiv krađe potreban je specijalan radionici po potrebi nabaviti zamjenski adapter.
adapter.
Preporučamo Vam, da adapter za vijke kotača uvijek imate sa sobom u vozilu.
Trebali biste ga čuvati u kutiji s alatom.

Pripazite!
• Pritegnete li sigurnosni vijak kotača prečvrsto moglo bi doći do oštećenja sigur-
nosnog vijka i adaptera.
• Kod čeličnih naplataka, vijak kotača za osiguranje protiv krađe mora uvijek biti
montiran u provrt koji je najbliži ventilu. U protivnom se ukrasni poklopac kotača
neće moći montirati i poklopac se tijekom montaže može oštetiti.
Slika 160 Sigurnosni
vijak kotača s adapterom
Napomena
– Skinite ukrasni poklopac/središnji dio kotača sa naplatka ili zaštitnu Komplet vijaka za osiguranje kotača možete kupiti kod Škoda partnera.
kapicu sa sigurnosnog vijka kotača.
– Stavite adapter A
B s nazbuljenom stranom do graničnika u unutarnje Pomoć pri pokretanju
ozubljenje sigurnosnog vijka kotača A
A , tako da izviruje samo vanjski
šestokutnik ⇒ slika 160. Priprema
– Stavite ključ kotača do graničnika na adapter A
3 .
Ne pokrene li se motor, jer se akumulator ispraznio, možete za njegovo pokretanje
– Otpustite vijak kotača, odnosno pritegnite ga ⇒ strana 180. iskoristiti akumulator drugog vozila. U tu svrhu Vam je potreban kabel za pomoćno
pokretanje.
– Nakon izvlačenja adaptera ponovno montirajte ukrasni
poklopac/središnji dio kotača, odn. stavite zaštitnu kapicu na sigur- Oba akumulatora moraju imati nominalni napon od 12 V. Kapacitet (Ah)
pomoćnog akumulatora ne smije biti znatno niži od kapaciteta ispražnjenoga.
nosni vijak kotača.
– Što prije provjerite zakretni moment pritegnutosti vijaka kotača Kabel za pomoćno pokretanje
pomoću ključa zakretnog momenta. Čelični i lakometalni naplaci Koristite samo kabele s dovoljno velikim poprečnim presjekom i s izoliranim štipal-
moraju se pritegnuti priteznim momentom od 120 Nm . jkama. Molimo Vas uvažite napomene proizvođača.
Plus-kabel - u većini slučajeva crvene boje.
Kod vozila sa sigurnosnim vijcima kotača (po kotaču jedan sigurnosni vijak kotača)
možete ih pritegnuti, odn. otpustiti pomoću isporučenog adaptera. Minus-kabel - u većini slučajeva crne boje.
NKO A04 69.book Page 183 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Pomoć u slučaju nezgode 183

Spajanje plus-polova
POZOR!
1 na plus-pol ⇒ slika 161 ispražnjenog
– Pričvrstite jedan kraj kabela A
• Ispražnjeni akumulator se može zamrznuti već kod temperature ispod 0 akumulatora A A .
°C. Kod smrznutog akumulatora nemojte pokretati vozilo pomoću kabela -
opasnost od eksplozije! I nakon otapanja akumulatora prijeti opasnost od – Pričvrstite drugi kraj kabela A
2 na plus-pol punog akumulatora A
B .
ozljeda uslijed istekle kiseline. Zamrznuti akumulator zamijenite novim.
• Obratite pozornost na upozorenja pri radovima u prostoru motora Spajanje minus-pola i bloka motora
⇒ strana 154. – Pričvrstite jedan kraj kabela A
3 na minus-pol punog akumulatora A
B .

– Pričvrstite drugi kraj A


4 na masivni metalni dio koji je čvrsto spojen s
Napomena blokom motora, odn. na sam blok motora ⇒ .
• Vozila se ne smiju dodirivati, jer bi u protivnome mogla poteći struja već pri
povezivanju plus-polova. Pokretanje motora
• Ispražnjen akumulator mora biti ispravno priključen na električnu mrežu. – Pokrenite motor vozila s punim akumulatorom i pustite ga da radi u
• Isključite telefon, eventualno pročitajte upute za uporabu telefona za ovaj praznom hodu.
slučaj.
– Sada pokrenite motor vozila s ispražnjenim akumulatorom.
• Preporučamo da kupite kabele za pomoć pri pokretanju iz originalne Škoda
dodatne opreme u Škoda servisnoj radionici ili u trgovinama koje prodaju akumu- – Ne upali li motor odmah, nakon 10 sekundi prekinite pokretanje i
latore za pojedine marke vozila. ponovite ga nakon otprilike pola minute.
– Skinite kabele kod motora točno obrnutim redoslijedom.
Pokretanje motora
POZOR!
• Neizolirani dijelovi štipaljki nipošto se ne smiju dodirivati. Povrh toga,
kabel priključen na plus-pol akumulatora nipošto ne smije doći u dodir s
dijelovima vozila koji provode struju - opasnost od kratkog spoja!
• Kabel nemojte izravno priključivati na minus-pol ispražnjenog akumu-
latora. Uslijed stvaranja iskri kod pokretanja mogao bi se iz akumulatora
Slika 161 Pomoćno
pokretanje s akumula- zapaliti izlazeći eksplozivni plin.
torom drugog vozila: A - • Kraj kabela A
4 nemojte spajati na dijelove sustava goriva i kočnica.
ispražnjen akumulator, B
- akumulator koji daje • Namjestite kabele za pomoć pri pokretanju tako, da ih ne mogu zahvatiti
struju rotirajući dijelovi u prostoru motora.
• Ne naginjite se iznad akumulatora - opasnost od ozljeda uzrokovanih
Kabele priključite obavezno sljedećim redoslijedom: kiselinom!

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 184 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

184 Pomoć u slučaju nezgode

Uže za vuču treba biti elastično, kako bi se osigurala oba vozila. Stoga trebate
POZOR! Nastavak
koristiti isključivo užad od plastičnih vlakana ili užad od sličnog elastičnog materi-
• Vijci na ćelijama akumulatora moraju biti čvrsto zavrnuti. jala.
• Zapaljive izvore (otvoreni izvor svjetla, goreće cigarete itd.) držite Učvrstite uže, odnosno šipku za vuču samo za to predviđenu ušicu za vuču
podalje od akumulatora - opasnost od eksplozije! ⇒ strana 185, “Prednja ušica za vuču”, odnosno ⇒ strana 185, “Stražnja ušica za
vuču”.

Način vožnje
Vuča i odvoz
Odvoz zahtjeva određenu uvježbanost. Oba vozača bi trebala poznavati osobitosti
postupka vuče. Neiskusni vozači ne bi smjeli vući drugo vozilo niti bi trebali sjediti
Općenito za upravljačem vučenog vozila.

Pri uporabi užeta za vuču obratite pozornost na sljedeće: Neprestano valja paziti na to da ne nastupe nedopuštene vučne sile i udarna opte-
rećenja. Pri vučnim manevrima na lošoj cesti uvijek postoji opasnost da će se
pričvrsni dijelovi preopteretiti i oštetiti.
Vozač vučnog vozila
– Pokrenite vozilo tek kad je uže zategnuto.
Pripazite!
– Pri pokretanju meko pritisnite spojku, odnosno kod automatskog
Ukoliko se zbog kvara, mjenjač Vašeg vozila više nema ulja, vozilo se smije odvući
mjenjača naročito oprezno dodavajte gas. samo s podignutim pogonskim kotačima, odnosno otpremiti na specijalnom trans-
porteru ili prikolici.
Vozač vučenog vozila
– Uključite paljenje kako upravljač ne bi bio blokiran i kako bi se
Napomena
žmigavci, sirena, brisači stakla i uređaj za pranje stakla mogli uključiti
za vrijeme vuče. • Kod odvoza, odn. vuče vozila obratite pozornost na zakonske propise, naročito
u pogledu uključivanja signalnih uređaja.
– Ručicu mjenjača izvadite iz stupnja prijenosa, odnosno kod automat- • Uže za vuču ne smije biti zavrnuto, jer bi se u određenim okolnostima prednja
skog mjenjača ubacite u položaj N. ušica za vuču mogla odvrnuti.
– Servouređaj kočnica i servoupravljač rade samo ako i motor radi.
Ukoliko se motor ne pokrene, potrebno je snažnije pritiskati papučicu
kočnice, a za upravljanje vozilom je potrebna veća snaga.
– Obratite pozornost na to, da je uže uvijek zategnuto.

Uže, odnosno šipka za vuču


Vožnja sa šipkom za vuču je najopreznija i najsigurnija. Ukoliko Vam prikladna
šipka za vuču nije na raspolaganju, upotrijebite uže za vuču.
NKO A04 69.book Page 185 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Pomoć u slučaju nezgode 185

Prednja ušica za vuču Demontiranje ušice za vuču


Ušica za vuču nalazi se u kutiji priručnog alata. – Odvrnite ušicu za vuču.
– Stavite zaštitnu rešetku na stranu okrenutu od registarske oznake.
– Pritisnite zaštitnu rešetku na stranu okrenutu perma registarskoj
oznaci.
– Zaštitna rešetka mora sigurno uklopiti.

Stražnja ušica za vuču

Slika 162 Prednji branik:


zaštitna rešetka

Slika 164 Stražnja ušica


za vuču

Slika 163 Prednji branik:


Montiranje ušice za vuču Stražnja ušica za vuču nalazi se desno ispod stražnjeg branika ⇒ slika 164.

Montiranje ušice za vuču Vuča


– Prihvatite zaštitnu rešetku na mjestu označenom strelicom
⇒ slika 162. Ako motor ne upali preporučamo Vam da vozilo ne pokrećete vučom.
Trebali biste pokušati motor pokrenuti kabelom ⇒ strana 182, odn.
– Izvadite zaštitnu rešetku (strelica A
A ).
pozovite službu za pomoć na cesti.
– Zavrnite ušicu za vuču rukom ulijevo do graničnika ⇒ slika 163.
No, ukoliko se Vaše vozilo mora pokrenuti vučom:
– Pritegnite ušicu za vuču s ključem kotača (ključ kotača stavite kroz
– Kod vozila u mirovanju ubacite u 2. ili 3. stupanj prijenosa.
ušicu).

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 186 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

186 Pomoć u slučaju nezgode

– Pritisnite papučicu spojke i držite je do kraja pritisnutom. • Maksimalna dionica odvoza iznosi 50 km. Kod motora u mirovanju ne radi
uljna pumpa mjenjača, te se mjenjač pri visokim brzinama i većim udaljenostima
– Uključite paljenje. dovoljno ne podmazuje.
– Kada se oba vozila pokrenu, otpustite polako papučicu spojke.
– Čim se motor pokrene pritisnite papučicu spojke i izvadite mjenjač iz Pripazite!
stupnja prijenosa. Vozilo se s vozilom za odvoz smije odvoziti samo s podignutim prednjim kotačima.
Kod vozila koje je podignuto straga će se oštetiti automatski mjenjač!
Vozila s automatskim mjenjačem se iz tehničkih razloga ne mogu odvući.

Napomena
POZOR! Ukoliko normalni odvoz vozila nije moguć ili je dionica odvoza veća od 50 km,
Prilikom vuče postoji velika opasnost od nezgoda, primjerice nalijetanjem vozilo se mora odvesti specijalnim vozilom ili odgovarajućom prikolicom.
na vučno vozilo.

Pripazite!
Kod vozila s katalizatorom se motor ne smije pokretati vučom na dionici većoj od
50 m. Nesagorjelo gorivo bi u protivnom moglo dospjeti u katalizator i dovesti do
oštećenja.

Odvoz kod ručnog mjenjača

Obratite pozornost na napomene ⇒ strana 184.


Vozilo se može odvući šipkom, odnosnom užetom za vuču ili s podignutom pred-
njom, odnosno stražnjom osovinom. Maksimalna brzina odvoza iznosi 50 km/h.

Odvoz kod automatskog mjenjača

Obratite pozornost na napomene ⇒ strana 184.


Vozilo se može normalno odvući šipkom ili užetom za vuču. Pritom obratite
pozornost na sljedeće napomene:
• Ubacite u položaj ručice automatskog mjenjača N.
• Maksimalna brzina odvoza iznosi 50 km/h.
NKO A04 69.book Page 187 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Osigurači i žaruljice 187

Osigurači i žaruljice

Električni osigurači – Postavite najprije poklopac osigurača u instrumentnu ploču u smjeru


strelice A
B i zatim pritisnite poklopac u smjeru suprotnom od strelice

Mijenjanje osigurača u instrumentnoj ploči AA , tako da vodeći nosići uklope u otvore instrumentne ploče.

Pregorjeli osigurači moraju se zamijeniti. Preporučamo Vam da sa sobom u vozilu uvijek imate kutijicu s rezervnim osigu-
račima. Rezervne osigurače7) možete nabaviti u Škoda servisnoj radionici.

Osigurači označeni po bojama

Boja Maks. jačina struje u amperima


svijetlosmeđa 5
smeđa 7,5
crvena 10
Slika 165 Lijeva strana
instrumentne ploče: plava 15
poklopac osigurača žuta 20
bijela 25
Pojedinačni strujni krugovi osigurani su rastalnim osiguračima. Osigurači
zelena 30
se nalaze iza poklopca na lijevoj prednjoj strani instrumentne ploče.
– Isključite paljenje i dotično električno trošilo.
Pripazite!
– Stavite odvijač ispod poklopca osigurača (na isječku u poklopcu), • Ne “popravljajte” osigurače i ne mijenjajte ih osiguračima veće jačine - opas-
oprezno ga odvojite u smjeru strelice A
A i skinite u smjeru suprotnom nost od požara! Povrh toga mogu nastati oštećenja i na drugom mjestu električnog
od strelice AB ⇒ slika 165. uređaja.

– Utvrdite koji osigurač pripada trošilu koje ne radi ⇒ strana 188, • Ukoliko nakon kraćeg vremena ponovno pregori novi osigurač, dajte što prije
provjeriti električni uređaj u specijaliziranoj servisnoj radionici.
“Raspored osigurača u instrumentnoj ploči”.
– Uzmite plastičnu štipaljku iz držača u poklopcu osigurača, postavite je
Napomena
na dotični osigurač i izvucite ga.
Preporučamo Vam, da osigurače date promijeniti u specijaliziranoj servisnoj
– Neispravne osigurače možete prepoznati po rastaljenoj metalnoj niti. radionici.
Neispravni osigurač zamijenite novim istog broja ampera.
7) U nekim zemljama su rezervni osigurači sastavni dio serijske opreme vozila.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 188 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

188 Osigurači i žaruljice

Raspored osigurača u instrumentnoj ploči Br. Trošilo Amper


12 Zatvoreni optok zraka, klima-uređaj, Xenon-glavna svjetla 5
13 Svjetla za vožnju unatrag 10
14 Dizelski motor - procesor 10
15 Uređaj za pranje, brisači stakla 10
16 Kombinirani instrument 5
17 Benzinski motor - procesorc) 5
18 Telefon 5
19 Automatski mjenjač 10
20 Procesor za zakazivanje žaruljica 5
Slika 166 Načelni prikaz
nosača osigurača 21 Grijane mlaznice za pranje stakla 5
22 Prazno mjesto
Neka od navedenih trošila spadaju u serijsku opremu samo određenih izvedbi 23 Dugo svjetlo, desno 10
modela ili su isporučiva samo za određene modele kao dodatna oprema.
24 Elektronika motora 10
Br. Trošilo Amper Procesor za ABS, ASR 5
25
procesor za ESP 10
1 Kombinirani instrument, ESP 5
26 Prazno mjesto
2 Stop-svjetla 10
27 Prazno mjesto
3 Napajanje strujom za dijagnozu, klima-uređaj 5
Uređaj za reguliranje brzine, prekidač za papučicu
4 Osvjetljenje unutrašnjosti vozila 10 28 5
kočnice i spojke
5 Prazno mjesto
29 Prazno mjesto
6 reguliranje visine svjetlosnog snopa 5
30 Dugo svjetlo lijevo i kontrolna žaruljica 10
7 Elektronika motora, servoupravljač 5
Centralno zaključavanje - bravica vratiju za poklopac prt-
8 Prazno mjesto 31 10
ljažnika
9 Lambda-sonda 10 32 Brisač stražnjeg stakla 10
10 S-kontakta) 5 33 Pozicijsko svjetlo desno 5

11 Električno namjestiva osvrtna zrcala b) 5 34 Pozicijsko svjetlo lijevo 5


NKO A04 69.book Page 189 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Osigurači i žaruljice 189

Br. Trošilo Amper Br. Trošilo Amper


35 Ventili za ubrizgavanje - benzinski motor 10 60 Sirena za alarmni uređaj protiv krađe 15
36 Svjetlo registarske oznake 5 61 Pumpa goriva - benzinski motor 15
37 Stražnje svjetlo za maglu i kontrolna žaruljica 5 62 Električni pomični/podizni krov 25
38 Grijanje vanjskih zrcala 5 63 Grijanje sjedala 15
39 Grijanje stražnjeg stakla 20 64 Uređaj za pranje glavnih svjetala 20
40 Sirena 20 65 Glavna svjetla za maglu 15
41 Brisači za stakla sprijeda 20 66 Električni podizači stakla (straga lijevo) 25
42 Upaljač za cigarete, utičnica 15 67 Prazno mjesto
43 Centralni procesor, blokada ručice automatskog mjenjača 20 68 Ventilator svježeg zraka 25
44 Žmigavci 15 a) Za trošila, kao npr. radio koja se mogu uključiti nakon isključivanja paljenja sve dok ključ
paljenja nije izvučen.
45 Radiouređaj, navigacijski sustav 20 b) Kod vozila s električnim podizačima stakla.
c)
46 Električni podizači stakla (sprijeda desno) 25 Za vozila s 1,2 l motorom vrijedi 15 A.

47 Prazno mjesto
48 Dizelski motor - procesor, pumpa za ubrizgavanje 30
49 Centralno zaključavanje 15
50 Kratko svjetlo desno 15
51 utičnica u prtljažniku 15
52 paljenje 15
53 Električni podizači stakla (straga desno) 25
54 Kratko svjetlo lijevo 15
55 Prazno mjesto
56 Procesor - benzinski motor 20
57 Uređaj za vuču 25
58 Električni podizači stakla (sprijeda lijevo) 25
59 Prazno mjesto

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 190 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

190 Osigurači i žaruljice

Mijenjanje osigurača na akumulatoru – Neispravne osigurače možete prepoznati po rastaljenoj metalnoj niti.
Neispravni osigurač zamijenite novim istog broja ampera.

Pripazite!
• Ne “popravljajte” osigurače i ne mijenjajte ih osiguračima veće jačine - opas-
nost od požara! Povrh toga mogu nastati oštećenja i na drugom mjestu električnog
uređaja.
• Ukoliko nakon kraćeg vremena ponovno pregori novi osigurač, dajte što prije
provjeriti električni uređaj u specijaliziranoj servisnoj radionici.
Slika 167 Akumulator:
otklapanje poklopca
plus-pola Napomena
• Preporučamo Vam, da osigurače date promijeniti u specijaliziranoj servisnoj
radionici.
• B ⇒ slika 168.
Neka vozila su opremljena samo poklopcem A

Raspored osigurača na akumulatoru

Slika 168 Akumulator:


poklopac osigurača

– Otklopite poklopac plus-pola (+) ⇒ slika 167.


A ⇒ slika 168 i otklopite
– Pritisnite zapore poklopaca osigurača A
poklopce. Slika 169 Shematski
prikaz rasporeda osigu-
rača na akumulatoru
– Pritisnite zapore poklopca osigurača A
B istovremeno i izvadite B6Y-0314H

poklopac u smjeru strelice.


Neka od navedenih trošila spadaju u serijsku opremu samo određenih izvedbi
– Utvrdite koji osigurač pripada trošilu koje ne radi ⇒ strana 190,
modela ili su isporučiva samo za određene modele kao dodatna oprema.
“Raspored osigurača na akumulatoru”.
NKO A04 69.book Page 191 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Osigurači i žaruljice 191

Stoga Vam preporučamo da zamjenu žaruljica povjerite Škoda servisnoj radionici ili
Br. Trošilo Amper u slučaju nužde potražite pomoć stručnjaka.
1 Generator 175 Uvažite činjenicu da je prostor motora opasno područje ⇒ strana 154, “Radovi u
2 Unutrašnji prostor 110 prostoru motora”.
3 Ventilator za rashladno sredstvo 40 Preporučamo Vam da u vozilu uvijek držite komplet rezervnih žaruljica. Rezervne
žaruljice možete nabaviti kod Škoda partnera 8) .
4 ABS odn. ASR odn. ESP 40
Komplet žaruljica se može odložiti u rezervni kotač.
5 Servoupravljač 50
Vozila sa Xenon-svjetlima
6 Grijačia) 50
Kod vozila sa Xenon-svjetlom promjenu žaruljica (kratko, pozicijsko i dugo svjetlo)
7 ABS odn. ASR odn. ESP 25 valja provesti kod Škoda servisnog partnera.
8 Ventilator za rashladno sredstvo 30 Pregled žaruljica
9 Klima-uređaj 5
Glavna svjetla sprijeda Halogena glavna Xenon-glavna svjetla
10 Procesor motora 15
svjetla
11 Centralni procesor 5
Kratko svjetlo H7 D2S
12 Automatski mjenjač 5
Dugo svjetlo H3 H3
a) Samo kod dizelskog motora 1,9 l/96 kW.
Pozicijsko svjetlo W5W
Žmigavci PY21W
Žaruljice Glavna svjetla za maglu HB4

Mijenjanje žaruljica
Stražnje svjetlo Žaruljica

Prije zamjene žaruljice mora se uvijek najprije isključiti dotično svjetlo. Svjetla za vožnju unatrag P21W

Staklena kruška žaruljice ne smije se dodirivati prstima (i najmanje zaprljanje Žmigavci PY21W
smanjuje funkcijsku trajnost žaruljice). Upotrijebite čistu krpu, salvetu ili nešto Stop-svjetla P21W
slično.
Pozicijsko svjetlo i glavna svjetla za maglu P21/4W
Neispravnu žaruljicu smijete zamijeniti samo žaruljicom iste izvedbe. Oznaka se
nalazi na podnožju žaruljice odn. staklenoj kruški.
Neke žaruljice ne možete zamijeniti sami, jer Vam je ovdje potrebna pomoć stručn-
jaka. Kako biste zamjenili žaruljice, morate izvaditi ostale dijelove vozila. To naročito
vrijedi za žaruljice do kojih možete doprijeti samo iz prostora motora. 8) U nekim zemljama su rezervne žaruljice sastavni dio serijske opreme vozila.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 192 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

192 Osigurači i žaruljice

Glavna svjetla sprijeda


Ostalo Žaruljica
Bočni žmigavci WY5W
Svjetlo registarske oznake C5W
3. stop-svjetlo LED
Unutrašnje svjetlo C10W
Svjetla za čitanje W5W
Svjetlo u prtljažniku W5W
Svjetlo upozorenja na otvorena vrata W5W
Svjetlo u pretincu za rukavice - C3W
suvozačeva strana
Slika 170 Zaštitni
poklopac za glavna
svjetla sprijeda
POZOR!
• Žaruljice H7 i H3 su pod tlakom te pri zamjeni mogu eksplodirati - opas-
nost od ozljeda!
• Preporučamo da kod zamjene žaruljica nosite rukavice i zaštitne
naočale.
• Kod plinskih žarulja* (Xenon-svjetlo) potrebno je stručno znanje pri
rukovanju dijelovima pod visokim naponom - opasnost od nezgode!

Slika 171 Glavna svjetla


Napomena sprijeda: položaj
U ovim Uputama za uporabu je opisana samo zamjena žaruljica koja je moguća bez ugradnje žaruljica
komplikacija. Zamjenu ostalih žaruljica povjerite specijaliziranoj servisnoj
radionici.
Prije mijenjanja žaruljice za dugo, kratko i pozicijsko svjetlo potrebno je
demontirati zaštitni poklopac s poleđine glavnog svjetla.
– Otvorite poklopac prostora motora.
– Pritisnite sigurnosnu oprugu prema dolje i izvadite zaštitni poklopac
⇒ slika 170.

Raspored žaruljica glavnih svjetala (desna strana) ⇒ slika 171.


NKO A04 69.book Page 193 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Osigurači i žaruljice 193

A
1 - dugo svjetlo – Preklopite opružni žičani stremen preko podnožja žaruljice. Stisnite i
A
2 - kratko svjetlo ponovno uklopite opružni žičani stremen.
A
3 - pozicijsko svjetlo – Spojite utični spoj A
B ⇒ slika 172.

– Preporučamo Vam da nakon mijenjanja žaruljice, date provjeriti


Napomena namještenost glavnih svjetala u Škoda servisnoj radionici.
Kod vozila s 2,0 l/85 kW motorom preporučamo da zamijenite žaruljice za dugo,
kratko i pozicijsko svjetlo kod Škoda servisnog partnera.
Pozicijsko svjetlo sprijeda

Dugo svjetlo

Slika 173 Demontiranje


žaruljice za pozicijsko
svjetlo sprijeda

Slika 172 Demontiranje


žaruljice za dugo svjetlo
– Otvorite poklopac prostora motora.
– Demontirajte zaštitni poklopac s poleđine glavnog svjetla
– Otvorite poklopac prostora motora.
⇒ strana 192,slika 170.
– Demontirajte zaštitni poklopac s poleđine glavnog svjetla
– Izvucite grlo žaruljice sa žaruljicom za pozicijsko svjetlo iz glavnog
⇒ strana 192,slika 170.
svjetla ⇒ slika 173.
– Odvojite utični spoj A
B .
– Izvucite neispravnu žaruljicu iz grla žaruljice.
– Stisnite i otklopite opružni žičani stremen A
A držača žaruljice.
– Stavite novu žaruljicu.
– Izvucite halogenu žaruljicu s vodom. Stavite novu žaruljicu tako da
– Umetnite grlo žaruljice s novom žaruljicom u glavno svjetlo.
fiksirni nosići na reflektoru naliježu u odgovarajuće otvore u podnožju
žaruljice.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 194 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

194 Osigurači i žaruljice

Kratko svjetlo Žmigavac sprijeda

Slika 175 Demontiranje


Slika 174 Demontiranje žaruljice za žmigavac
žaruljice za kratko svjetlo sprijeda

– Otvorite poklopac prostora motora. – Otvorite poklopac prostora motora.


– Demontirajte zaštitni poklopac s poleđine glavnog svjetla – Okretanjem ulijevo odvijte grlo žaruljice sa žaruljicom ⇒ slika 175.
⇒ strana 192,slika 170.
– Neispravnu žaruljicu utisnite u grlo, okrenite ulijevo i izvadite je.
– Izvući utikač A
A .
– Umetnite novu žaruljicu i okrenite je do graničnika udesno.
– Opružni žičani stremen A
B pritiskom u smjeru žaruljice i prema dolje
– Umetnite grlo sa žaruljicom u glavno svjetlo. Osigurajte grlo žaruljice
oslobite i otklopite.
okretanjem udesno dok ne uklopi.
– Izvadite žaruljicu A
1 i stavite novu tako da fiksirni nosići na reflektoru
naliježu u otvore na podnožju žaruljice.
– Preklopite opružni žičani stremen preko podnožja žaruljice i ponovno
ga uklopite.
– Utaknite utikač A
A ⇒ slika 174.

– Preporučamo Vam da nakon mijenjanja žaruljice, date provjeriti


namještenost glavnih svjetala u Škoda servisnoj radionici.
NKO A04 69.book Page 195 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Osigurači i žaruljice 195

Svjetlo u pretincu za odlaganje na suvozačevoj strani* Unutrašnje svjetlo i svjetlo za čitanje*

Slika 176 Demontiranje


svjetla u pretincu za
odlaganje na Slika 177 Demontiranje
suvozačevoj strani unutarnjeg svjetla

Preporučamo Vam da žaruljicu zamijenite u Škoda servisnoj radionici. – Odvojite disperzijsko staklo (vidi strelicu) prema dolje od kućišta
⇒ slika 177.
– Gurnite nož ili slično bočno između svjetla i pretinca za odlaganje
⇒ slika 176. Oprezno izvadite svjetlo. – Izvadite neispravnu žaruljicu za unutarnje osvjetljenje i umetnite
novu.
– Odvojite utični spoj bočnim pritiskom utornih nosića.
– Izvucite žaruljicu svjetla za čitanje iz grla i stavite novu žaruljicu.
– Zamijenite neispravnu žaruljicu.
– Disperzijsko staklo pritisnite ponovno u kućište dok ne uklopi (pazite
– Ponovno spojite utični spoj.
na ispravan položaj).
– Utisnite svjetlo odozdo u pretinac za odlaganje unutra.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 196 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

196 Osigurači i žaruljice

Svjetlo registarske oznake Preporučamo Vam da žaruljicu zamijenite u Škoda servisnoj radionici.
– Između žaruljice i obloge vrata stavite nož ili odvijač ⇒ slika 179.
Oprezno izvadite svjetlo.
– Odvojite utični spoj.
– Zamijenite neispravnu žaruljicu.
– Ponovno spojite utični spoj.
– Umetnite žaruljicu upozorenja na vrata s bočne strane utičnog spoja u
Slika 178 Vađenje oblozi vrata i utisnite je unutra.
svjetla registarske
oznake
Stražnje svjetlo
– Otvoriti poklopac prtljažnika i odvrnuti staklo svjetla.
– Izvadite neispravnu žaruljicu iz grla i umetnite novu.
– Ponovno stavite staklo svjetla. Pritisnite staklo do graničnika - pazite
na ispravan položaj ugradnje brtvene gumice.
– Staklo svjetla nemojte prejako pritezati.

Upozoravajuće svjetlo u prednjim vratima*


Slika 180 demontiranje
nosača žaruljice

– Otvorite poklopac prtljažnika.


– Oprezno pomaknite poklopac postrance.
– Pričvrsne omče u gornjem dijelu nosača žaruljica pritisnite u smjeru
strelice i izvadite nosač žaruljice ⇒ slika 180.
Slika 179 Demontiranje – Neispravnu žaruljicu utisnite u grlo, okrenite ulijevo i izvadite je.
žaruljice upozorenja za
prednja vrata – Umetnite novu žaruljicu i okrenite je do graničnika udesno.
NKO A04 69.book Page 197 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Osigurači i žaruljice 197

– Nosač žaruljice stavite odozdo u otvor stražnjeg svjetla, pričvrsne Svjetlo u prtljažniku
omče moraju uklopiti u gornji dio.
– Pomaknite poklopac natrag.

Stražnje svjetlo (Combi, Sedan)

Slika 182 Demontiranje


svjetla u prtljažniku

– Otvorite poklopac prtljažnika i demontirajte pokrov prtljažnog pros-


Slika 181 Demontiranje tora.
stražnjeg svjetla (Combi,
Sedan) – Umetnite odvijač u prorez pored svjetla ⇒ slika 182. Oprezno izvadite
svjetlo.
– Otvorite poklopac prtljažnika. – Odvojite utični spoj.
– Skinite pokrivku u prtljažniku. – Zamijenite neispravnu žaruljicu.
– Pritisnite rasterni nosić u smjeru strelice i izvucite nosač žaruljice. – Ponovno spojite utični spoj.
– Neispravnu žaruljicu utisnite u grlo, okrenite ulijevo i izvadite je. – Umetnite svjetlo straga i pritisnite ga do graničnika prema naprijed.
– Umetnite novu žaruljicu i okrenite je do graničnika udesno.
– Ponovno umetnite nosač žaruljice, a plastični jezičak mora nasjesti.
– Ugradite pokrivku u prtljažnik.

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 198 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

198 Osigurači i žaruljice

Svjetlo u prtljažniku (Sedan)

Slika 183 Demontiranje


svjetla u prtljažniku
(Sedan)

– Stavite odvijač u otvor ispod svjetla ⇒ slika 183. Oprezno izvadite


svjetlo.
– Nakon oslobađanja opružnog nosića A
1 izvucite utikač.

– Pritisnite sigurnosnu oprugu A


2 poklopca i izvadite poklopac.

– Zamijenite neispravnu žaruljicu.


– Umetnite poklopac i pričvrstite ga tako da nasjedne.
– Ponovno spojite utični spoj.
– Umetnite svjetlo straga i pritisnite ga do graničnika prema naprijed.
NKO A04 69.book Page 199 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 199

Tehnički podaci
Tehnički podaci

Opće napomene Mase


Podaci u službenoj dokumentaciji vozila imaju uvijek prednost nad podacima u Ovisno o obujmu dodatne opreme, korisna nosivost se smanjuje. Masa praznog
ovim uputama za uporabu. S kojim je motorom Vaše vozilo opremljeno, možete vozila sadrži spremnik goriva napunjen do 90%. U vrijednosti se ubraja vozač
vidjeti iz službene dokumentacije vozila ili u Škoda servisnoj radionici. težine 75 kg.

Korištene skraćenice Identifikacijski podaci

Skraćenica Značenje
kW kilovat, mjerna jedinica za snagu motora
1/min okretaji motora po minuti
Nm Newtonmetar, mjerna jedinica za zakretni moment motora
ispuštena količina ugljičnog dioksida u gramima po
g/km
prijeđenom kilometru
Research-Oktan broj, mjerna jedinica za antidetonacijska
ROZ
postojanost goriva

Slika 184 Pločica s


Vozna svojstva podacima o vozilu

Navedene vrijednosti za vozna svojstva utvrđene su bez opreme koja umanjuje ta Pločica s podacima o vozilu
svojstva, kao npr. klima-uređaj.
Pločica s podacima o vozilu ⇒ slika 184 nalazi se na podu prtljažnika i zalijepljena
je u Planu održavanja.
Pločica s podacima o vozilu sadrži sljedeće podatke:
A
1 Identifikacijski broj vozila (VIN)

A
2 tip vozila

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 200 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

200 Tehnički podaci

A
3 slovnu oznaku mjenjača, broj laka, broj unutarnje opreme, snagu motora, Gradska vožnja
slovnu oznaku motora Mjerenje potrošnje u gradskoj vožnji započinje s pokretanjem hladnog motora.
A
4 djelomični opis vozila Nakon toga se simulira normalna gradska vožnja.

Identifikacijski broj vozila (VIN) Vangradska vožnja


Identifikacijski broj vozila - VIN (broj karoserije) je utisnut i prostoru motora u Kod mjerenja potrošnje u vangradskoj vožnji, vozilo ubrzava i koči više puta u svim
podnožju desnog branika. Ovaj broj se nalazi i na pločici u donjem lijevom kutu stupnjevima prijenosa kao i u svakodnevnoj vožnji. Brzina vožnje mijenja se u
ispod prednjeg stakla (zajedno s VIN-kodom). području od 0 do 120 km/h.

Broj motora Kombinirana vožnja


Broj motora je utisnut na blok motora. Vrijednost potrošnje u kombiniranoj vožnji sastoji se od 37% vrijednosti za gradsku
vožnju i 63% vrijednosti za vangradsku vožnju.
Pločica s oznakom tipa (proizvodna pločica)
Pločica s oznakom tipa nalazi se u prostoru motora sprijeda na lijevoj strani
(branik).

Oznaka homologacije
Oznaka homologacije nalazi se na nosaču bravice. Vozila za određene zemlje
nemaju oznaku homologacije.

Naljepnica na poklopcu spremnika goriva


Naljepnica se nalazi na unutrašnjoj strani poklopca spremnika goriva . Naljepnica
sadrži sljedeće podatke:
• propisanu vrstu goriva,
• veličinu gume,
• vrijednosti tlaka punjenja u gumama.

Potrošnja goriva prema propisima EU2, EU3, EU4


(99/100/EU)
Ovisno o obujmu dodatne opreme, načinu vožnje, prometnoj situaciji,
vremenskim utjecajima i stanju vozila, kod korištenja vozila u praksi mogu se poja-
viti vrijednosti potrošnje koje odstupaju od navedenih vrijednosti.
NKO A04 69.book Page 201 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 201

Dimenzije
Dimenzije (u mm)

FABIA COMBI SEDAN RS


Dužina 3970 4232 4232 4002
Širina 1646 1646 1646 1646
Širina uključujući i vanjsko zrcalo 1893 1893 1893 1893
Visina 1451 1452 1449 1441
Međuosovinski razmak 2462 2462 2462 2462
Širina traga sprijeda/straga 1435/1424 1435/1424 1435/1424 1432/1422

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 202 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

202 Tehnički podaci

Tehnički podaci
1,2 l/40 kW EU 2DDK/EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 40/4750


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 108/3000

Broj cilindara/obujam (cm3) 3/1198


Gorivo - bezolovni benzin min. ROZ 95

Vozna svojstva

FABIA COMBI SEDAN PRAKTIK


Maksimalna brzina km/h 151 153 151 151
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 18,4 18,7 18,8 18,9

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

EU2 EU4
Gradska vožnja 7,7 7,7
Vangradska vožnja 4,8 4,8
Kombinirano 5,9 5,9
CO2 -emisija - kombinirano 141 140

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 3,0


Rashladni sustav vozila 5,1
NKO A04 69.book Page 203 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 203

a) Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.

Mase (u kg)

FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN FABIA PRAKTIK


1560
Dopuštena ukupna masa 1595 1590 1535
1515a)
1045
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1080 1075 1085
1010a)
515
Korisna nosivost 515 515 450
505a)
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415 360
820
Dopušteno opterećenje prednje osovine 820 820 820
765a)
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840 840

(800/450)b) (750/450)b) (750/450)b) (750/450)b)


Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(950/450)c) (900/450)c) (900/450)c) (900/450)c)
a)
bez servoupravljača
b)
Uspon do 12%
c)
Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 204 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

204 Tehnički podaci

1,2 l/47 kW EU 2DDK/EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 47/5400


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 112/3000

Broj cilindara/obujam (cm3) 3/1198


Gorivo - bezolovni benzin min. ROZ 95

Vozna svojstva

FABIA COMBI SEDAN PRAKTIK


Maksimalna brzina km/h 160 162 160 160
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 15,9 16,3 16,3 16,4

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

EU2 EU4
Gradska vožnja 7,7 (7,8)a) 7,7 (7,9)a)
Vangradska vožnja 5,1 4,9 (5,1)a)
Kombinirano 6,0 (6,1)a) 5,9 (6,1)a)
CO2 -emisija - kombinirano 144 (146)a) 140 (145)a)
a) Fabia Praktik

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 3,0


Rashladni sustav vozila 5,1
NKO A04 69.book Page 205 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 205

a) Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.

Mase (u kg)

FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN FABIA PRAKTIK


Dopuštena ukupna masa 1570 1605 1600 1545
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1055 1090 1085 1095
Korisna nosivost 515 515 515 450
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415 360
Dopušteno opterećenje prednje osovine 820 900 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840 840

Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica (800/450)a) (750/450)a) (750/450)a) (750/450)a)


kočena/nekočena (950/450) b)
(900/450) b)
(900/450) b)
(900/450)b)
a)
Uspon do 12%
b)
Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 206 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

206 Tehnički podaci

1,4 l/55 kW EU 2DDK/EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 55/5000


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 126/3800

Broj cilindara/obujam (cm3) 4/1390


Gorivo - bezolovni benzin min. ROZ 95

Vozna svojstva

FABIA FABIAa) COMBIa) SEDANa)


Maksimalna brzina km/h 167 166 169 166
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 13,8 17 17,3 17,3
a)
Vrijedi za vozila s automatskim mjenjačem

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

FABIA FABIAa) COMBIa) SEDANa)


EU2, EU4 EU2, EU4 EU2, EU4 EU2, EU4
Gradska vožnja 8,6 10,3 10,3 10,3
Vangradska vožnja 5,3 6,0 6,0 6,0
Kombinirano 6,5 7,6 7,6 7,6
CO2 -emisija - kombinirano 154 182 182 182
a) Vrijedi za vozila s automatskim mjenjačem
NKO A04 69.book Page 207 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 207

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 3,2


Rashladni sustav vozila 5,5
a)
Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.

Mase (u kg)

FABIA COMBIa) SEDANa)


1575
Dopuštena ukupna masa 1645 1640
1610a)
1060
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1130 1125
1095a)
Korisna nosivost 515 515 515
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415
Dopušteno opterećenje prednje osovine 900 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840

(800/450)b) (800/450)b) (800/450)b)


Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(950/450)c) (950/450) c)
(950/450)c)
a)
Vrijedi za vozila s automatskim mjenjačem
b)
Uspon do 12%
c)
Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 208 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

208 Tehnički podaci

1,4 l/59 kW EU 2DDK/EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 59/5000


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 132/3800

Broj cilindara/obujam (cm3) 4/1390


Gorivo - bezolovni benzin min. ROZ 95

Vozna svojstva

COMBI SEDAN
Maksimalna brzina km/h 175 173
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 13,1 13,1

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

COMBI
SEDAN
EU2/EU4
Gradska vožnja 8,7/8,8 8,6
Vangradska vožnja 5,4/5,5 5,3
Kombinirano 6,6/6,7 6,5
CO2 -emisija - kombinirano 156/160 154

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 3,2


Rashladni sustav vozila 5,5
a) Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.
NKO A04 69.book Page 209 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 209

Mase (u kg)

COMBI SEDAN
Dopuštena ukupna masa 1610 1605
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1095 1090
Korisna nosivost 515 515
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 405 415
Dopušteno opterećenje prednje osovine 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 840 840

(800/450)a) (800/450)a)
Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(950/450)b) (950/450)b)
a) Uspon do 12%
b) Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 210 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

210 Tehnički podaci

1,4 l/74 kW EU 2DDK/EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 74/6000


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 126/4400

Broj cilindara/obujam (cm3) 4/1390


Gorivo - bezolovni benzin min. ROZ 95

Vozna svojstva

FABIA COMBI SEDAN


Maksimalna brzina km/h 185 186 185
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 11,5 11,6 11,6

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

FABIA COMBI EU2/EU4 SEDAN EU2/EU4


Gradska vožnja 8,9 9,0/9,1 9,0/9,1
Vangradska vožnja 5,3 5,4/5,5 5,4/5,5
Kombinirano 6,6 6,7/6,8 6,7/6,8
CO2 -emisija - kombinirano 158 161/163 161/163

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 3,2


Rashladni sustav vozila 5,5
a)
Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.
NKO A04 69.book Page 211 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 211

Mase (u kg)

FABIA COMBI SEDAN


Dopuštena ukupna masa 1580 1615 1610
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1065 1100 1095
Korisna nosivost 515 515 515
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415
Dopušteno opterećenje prednje osovine 900 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840

(850/450)a) (850/450)a) (850/450)a)


Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(1000/450)b) (1000/450)b) (1000/450)b)
a) Uspon do 12%
b) Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 212 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

212 Tehnički podaci

2,0 l/85 kW EU 2DDK/EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 85/5400


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 170/2400

Broj cilindara/obujam (cm3) 4/1984


Gorivo - bezolovni benzin min. ROZ 95

Vozna svojstva

FABIA COMBI SEDAN


Maksimalna brzina km/h 195 197 196
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 9,9 10,1 10,2

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

FABIA EU2/EU4 COMBI EU2/EU4 SEDAN EU2/EU4


Gradska vožnja 11,0/10,9 11,0/10,9 11,0/10,9
Vangradska vožnja 6,1/5,9 6,1/5,9 6,1/5,9
Kombinirano 7,8/7,7 7,8/7,7 7,8/7,7
CO2 -emisija - kombinirano 187/184 187/184 187/184

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 4,0


Rashladni sustav vozila 6,9
a)
Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.
NKO A04 69.book Page 213 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 213

Mase (u kg)

FABIA COMBI SEDAN


Dopuštena ukupna masa 1625 1660 1655
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1110 1145 1140
Korisna nosivost 515 515 515
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415
Dopušteno opterećenje prednje osovine 900 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840

(1000/500)a) (1000/500)a) (1000/500)a)


Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(1200/500)b) (1200/500)b) (1200/500)b)
a) Uspon do 12%
b) Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 214 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

214 Tehnički podaci

1,4 l/51 kW TDI PD EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 51/4000


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 155/2200

Broj cilindara/obujam (cm3) 3/1422


Gorivo Dizelsko gorivo

Vozna svojstva

FABIA COMBI SEDAN PRAKTIK


Maksimalna brzina km/h 162 166 164 163
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 15,6 15,8 15,8 16

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

Gradska vožnja 5,9


Vangradska vožnja 4,1
Kombinirano 4,7
CO2 -emisija - kombinirano 124

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 3,8


Rashladni sustav vozila 5,5
a)
Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.
NKO A04 69.book Page 215 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 215

Mase (u kg)

FABIA COMBI SEDAN PRAKTIK


Dopuštena ukupna masa 1635 1670 1665 1610
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1120 1155 1150 1160
Korisna nosivost 515 515 515 450
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415 360
Dopušteno opterećenje prednje osovine 900 900 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840 840

(900/450)a) (900/450)a) (900/450)a) (900/450)a)


Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(1100/450)b) (1100/450)b) (1100/450)b) (1100/450)b)
a) Uspon do 12%
b) Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 216 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

216 Tehnički podaci

1,4 l/59 kW TDI PD EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 59/4000


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 195/2200

Broj cilindara/obujam (cm3) 3/1422


Gorivo Dizelsko gorivo

Vozna svojstva

FABIA COMBI SEDAN


Maksimalna brzina km/h 170 173 172
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 13,8 14 14

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

Gradska vožnja 5,7


Vangradska vožnja 4,1
Kombinirano 4,6
CO2 -emisija - kombinirano 120

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 3,8


Rashladni sustav vozila 5,5
a)
Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.
NKO A04 69.book Page 217 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 217

Mase (u kg)

FABIA COMBI SEDAN


Dopuštena ukupna masa 1645 1680 1675
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1130 1165 1160
Korisna nosivost 515 515 515
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415
Dopušteno opterećenje prednje osovine 900 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840

(1000/450)a) (1000/450)a) (1000/450)a)


Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(1200/450)b) (1200/450)b) (1200/450)b)
a) Uspon do 12%
b) Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 218 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

218 Tehnički podaci

1,9 l/47 kW SDI EU 3

Motor

Snaga kW pri 1/min 47/4000


125/
Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min
1600-2800

Broj cilindara/obujam (cm3) 4/1896


Gorivo Dizel

Vozna svojstva

FABIA COMBI SEDAN PRAKTIK


Maksimalna brzina km/h 158 162 158 157
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 17,9 18,3 18,3 18,5

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

Gradska vožnja 6,3


Vangradska vožnja 4,0
Kombinirano 4,8
CO2 -emisija - kombinirano 130

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 4,3


Rashladni sustav vozila 6,6
a) Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.
NKO A04 69.book Page 219 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 219

Mase (u kg)

FABIA COMBI SEDAN PRAKTIK


Dopuštena ukupna masa 1640 1675 1670 1615
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1125 1160 1155 1165
Korisna nosivost 515 515 515 450
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415 360
Dopušteno opterećenje prednje osovine 900 900 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840 840

(800/450)a) (800/450)a) (800/450)a) (800/450)a)


Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(950/450)b) (950/450)b) (950/450)b) (950/450)b)
a) Uspon do 12%
b) Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 220 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

220 Tehnički podaci

1,9 l/74 kW TDI PD EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 74/4000


240/
Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min
1800-2400

Broj cilindara/obujam (cm3) 4/1896


Gorivo Dizelsko gorivo

Vozna svojstva

FABIA COMBI SEDAN


Maksimalna brzina km/h 185 187 185
Ubrzanje 0 - 100 km/h s 11,5 11,6 11,6

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

Gradska vožnja 6,4


Vangradska vožnja 4,0
Kombinirano 4,9
CO2 -emisija - kombinirano 129

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 4,3


Rashladni sustav vozila 6,8
a) Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.
NKO A04 69.book Page 221 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 221

Mase (u kg)

FABIA COMBI SEDAN


Dopuštena ukupna masa 1660 1695 1690
Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1145 1180 1175
Korisna nosivost 515 515 515
Korisna nosivost kod uporabe kuke za vuču 415 405 415
Dopušteno opterećenje prednje osovine 900 900 900
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800 840 840

(1000/450)a) (1000/450)a) (1000/450)a)


Dopušteno opterećenje prikolice, prikolica kočena/nekočena
(1200/450)b) (1200/450)b) (1200/450)b)
a) Uspon do 12%
b) Uspon do 8 %

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 222 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

222 Tehnički podaci

1,9 l/96 kW TDI PD (Fabia RS) EU 4

Motor

Snaga kW pri 1/min 96/4000


Maksimalni zakretni moment Nm pri 1/min 310/1900

Broj cilindara/obujam (cm3) 4/1896


Gorivo Dizelsko gorivo

Vozna svojstva

Maksimalna brzina km/h 206


Ubrzanje 0 - 100 km/h s 9,5

Potrošnja goriva (u l/100 km) i CO2-emisija (u g/km)

Gradska vožnja 6,9


Vangradska vožnja 4,4
Kombinirano 5,3
CO2 -emisija - kombinirano 140
NKO A04 69.book Page 223 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Tehnički podaci 223

Količine punjenja (u litrama)

Sadržaj spremnika/od toga rezerva 45/7,5


Spremnik sustava za pranje stakla/sa sustavom pranja glavnih svjetala 2/5

Motorno uljea) 4,3


Rashladni sustav vozila 6,8
a)
Količina punjenja sa zamjenom filtra za ulje. Provjerite razinu ulja kod punjenja, nemojte nadoliti previše. Razina ulja mora biti između oznaka⇒ strana 157.

Mase (u kg)

Dopuštena ukupna masa 1720


Masa praznog vozila pripravnog za vožnju 1245
Korisna nosivost 475
Dopušteno opterećenje prednje osovine 960
Dopušteno opterećenje stražnje osovine 800

Rukovanje Sigurnost Napomene o vožnji Napomene o korištenju Pomoć u slučaju nezgode Tehnički podaci
NKO A04 69.book Page 224 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

224 Tehnički podaci


NKO A04 69.book Page 225 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kazalo pojmova 225

Kazalo pojmova
B Debljina obloga kočnica
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
(ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Digitalni sat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Benzinski motori Dizalica vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
A pokretanje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Dizel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Biodizel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Dizelski motori
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Blokada protiv otuđenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 pokretanje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Djeca i sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 162
Bočni zračni jastuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Dječja sjedalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
provjera razine kiseline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Bravica paljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ISOFIX-sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
punjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Brisači stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 na suvozačevom sjedalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
vožnja u zimskim uvjetima . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Brojač okretaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 napomene o sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
zamjena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Brojač prijeđene kilometraže . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 podjela u razrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Brzinomjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Alarmni uređaj protiv krađe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Dolijevanje goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Alat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Antiblokadni sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 C Doseg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Držač limenki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Antiblokadni sustav - ABS CD-mjenjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Držač za listiće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Centralno zaključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Dubina profila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 otključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Duga svjetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
zaključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Auto-Check sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Cockpit
Dugo svjetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Automatika pranja/brisanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatske praonice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Automatski mjenjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 D E
kick-down uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 EDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
tiptronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Daljinski upravljač
Ekonomična vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Auto-računalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 postupak sinkroniziranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Daljinsko upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
NKO A04 69.book Page 226 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

226 Kazalo pojmova

Električni podizači prozora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kočnica


centralno zaključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pokazivač zalihe goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ručna kočnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Električni podizači stakla Grijane mlaznice za pranje stakla . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kočnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
smetnje u funkcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Grijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Kombinirani instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Električni pomični/podizni krov . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Grijanje prednjih sjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Komforno rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Električno namjestiva osvrtna zrcala . . . . . . . . . . . . 52 Grijanje stražnjeg stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kontrola ispušnih plinova
Elektronika motora Grijanje vanjskog zrcala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
kontrolna žaruljica EPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Gume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Kontrolne žaruljice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Elektronska blokada diferencijala zimske gume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Konzerviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Gume s uvjetovanim smjerom okretanja . . . . . . 171 Kotač
Elektronska blokada diferencijala (EDS) . . . . . . . 129 rezerva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Elektronska blokada diferenvijala . . . . . . . . . . . . . 129 I Kotači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Elektronska blokada protiv otuđenja . . . . . . . . 25, 31 mijenjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Inozemstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Kozmetička zrcala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Elektronski program stabilizacije (ESP) . . . . . . . . 127 Intervalno brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kratka svjetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Isključiti zračni jastuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Kratko svjetlo
ESP ISOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ISOFIX-sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Kromirani dijelovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Ispravan položaj sjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Krovna antena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
G Ispušni plin Krovni nosač prtljage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kutija prve pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Gašenje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Izbjegavanje oštećenja na vozilu . . . . . . . . . . . . . . 138
Generator
L
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Glavna svjetla
K
Lak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
glavna svjetla za maglu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Katalizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Lanci za snijeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Glavna svjetla za maglu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Klima-uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Laštenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ključ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Glavna svjetlaa
Uređaj za pranje glavnih svjetala . . . . . . . . . . . 51
Kočiona tekućina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
M
Kočioni uređaj
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Metlice brisača
benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Zamjena metlica brisača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dizel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Mijenjanje kotača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
NKO A04 69.book Page 227 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

Kazalo pojmova 227

Mijenjanje motornog ulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Naplaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Osvrtno zrcalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


Mijenjanje osigurača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Napomene o sigurnosti Oštećenja laka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Mijenjanje žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 prostor motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Otključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mjenjač Naslon za glavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 daljinsko upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
automatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Naslon za ruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Otključavanje i zaključavanje iznutra . . . . . . . . . . . 35
mehanički . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Navigacijski sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Otvaranje vrata
Mjenjač CD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Neštetno za okoliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mjerna šipka za ulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Nove gume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Mlaznice za izlaz zraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 P
Mlaznice za pranje stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Nj Paljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Mobilni telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Njega kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Papučice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Motor
Njega vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
gašenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
pokretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Parkirno svjetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Motorno ulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 O Pasivna sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99


dolijevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Pepeljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Objašnjenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Podizači prozora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Obloge kočnica
mijenjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Podizanje vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
provjeriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Podizni krov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Odleđivanje stakala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Mreža za prtljagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pohranjivanje u računalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odleđivanje stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 80
Pojasevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
N Odleđivanje stražnjeg stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Odvoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Pojedinačno otvaranje vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pokazivač servisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Naknadno punjenje akumulatora . . . . . . . . . . . . . 164 Osigurač
Pokazivač servisnih intervala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Namještanje / obljepljivanje glavnih svjetala . . . 138 raspored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Pokazivač temperature rashladnog sredstva . . . . 10
Namještanje kola upravljača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Osigurač za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pokazivač zalihe goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Namještanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Osigurači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Pokazivači smjera
Namještanje sjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 100 Osvjetljenje instrumenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Namještanje temperature Osvjetljenje interijera
Pokazivači smjera vožnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
grijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 straga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Poklopac kotača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
klima-uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Osvjetljenje unutrašnjosti vozila
Poklopac prostora motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Namještanje visine pojasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 sprijeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
NKO A04 69.book Page 228 Wednesday, March 14, 2007 2:51 PM

228 Kazalo pojmova

Poklopac prtljažnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Prikolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Rezerva goriva


kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 napomene o korištenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Osvjetljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Priručni alat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Rezervni kotač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Pokretanje motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Program stabilizacije (ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ručica mjenjača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
benzinski motori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Promjena brzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Ručna kočnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
dizelski motori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Prostor motora Ručni mjenjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Položaj ručice mjenjača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 napomene o sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Ručno mijenjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Pomoć pri parkiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Provjera razine motornog ulja . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Ručno pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Pomoć pri pokretanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182, 183 Prozori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
potpora upravljanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 odleđivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 S
Potrošnja goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 134 Prtljažnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
štednja energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 preklopiva dvostruka kuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Safe-osigurač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pozicijska svjetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ušice za vezanje prtljage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Sat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Prvih 1 500 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Servoupravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
s uređajem pod visokim tlakom . . . . . . . . . . . 144 Punjenje akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pranje vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 kontrolna žaruljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Servouređaj kočnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Prednji zračni jastuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Sigurnosni pojas
Pregled R skidanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
cockpit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sigurnosni pojasevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Računalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 namještanje visine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Pregled prostora motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Radiostanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 napomene o sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Prekidač u vozačevim vratima
Električni podiziači prozora . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Radiouređaji . . . . . . .