Sie sind auf Seite 1von 1

Z&S Adria u novom ruhu u svjetlu integracije elemenata sigurnosti

Potovani itaoci,

urednitvo magazina Z&S Adria opredijelilo se za nastavak narednih izdanja integriranih sa


magazinom a&s Adria, koji sljedeeg mjeseca biljei svoje 100. izdanje.
Povode novog imida u objedinjavanju ova dva magazina ne treba prvenstveno traiti u
ekonominosti, ve u smislu da dvije vane oblasti sistema sigurnosti nastupaju zdrueno i
promoviraju vanost integriranja elemenata sistema sigurnosti u jednu cjelinu, upravo u skladu
sa kompleksnou, specifinostima i razmjerama novih izvora ugroavanja sigurnosti.
Rizici nesrea novih i do sada nepoznatih vrsta ne mogu se gledati u uskom okviru, ve
zahtijevaju gledanje u iru sliku prirodnih i drutvenih pojava i kretanja, tehnolokog progresa, ali i pojava u vanorbitalnom
bezgraninom prostoru planete Zemlje. Tako globalizacija, s jedne strane, donosi korist ovjeanstvu u novim dostignuima
(medicini, informatici i telekomunikacijama, fizici, hemiji, biologiji i drugim oblastima i naukama), dok, s druge strane, omoguava
zloupotrebu i nekontroliranu primjenu znanja, ali i remeenja drutvenih odnosa, podstiui razlike i irei nove prijetnje.
Globalne klimatske promjene rezultiraju uestalo prirodnim nesreama katastrofalnih razmjera. Asimetrine prijetnje pak
zahtijevaju asimetrian odgovor, ali je ve opeprihvaeno da takav odgovor nije mogue bazirati samo na jednom segmentu
sistema sigurnosti koji se time bavi ve se moraju razvijati i ostali elementi sistema, zato to teroristiki napad ili bilo koji oblik
organiziranog kriminala rezultira ljudskim rtvama, patnjama, tetom na kritinoj infrastrukturi i drugim socijalno-ekonomskim
posljedicama. Tada kapaciteti samo jednog segmenta sistema sigurnosti nisu dovoljni.
Na osnovu takvog sagledavanja sigurnosti i novih izvora njenog ugroavanja pristupili smo i integriranju dva magazina u jedan,
tako da Z&S Adria ini drugi dio magazina a&s Adria, mnogo poznatijeg, ali sa najavom kljunih tema iz zatite i spaavanja na i
dalje zasebnoj, unutranjoj naslovnici. Nastojat emo u tom smislu uzajamno pribliiti teme iz ova dva magazina, tako da ine
jednu konciznu cjelinu. I strune teme autora magazina Z&S Adria bit e prilagoene metodologiji pisanja lanaka u a&s Adriji.
Dakle, stil pisanja bi, saglasno prethodnim napomenama, trebao biti ujednaen, ali nee biti pravljena otra razlika izmeu
metodologije strunih tekstova i novinarski uraenih lanaka.
U novom objedinjenom izdanju ovih magazina iz oblasti zatite i spaavanja fokus e biti na rubrikama: Civilna zatita i redukcija
katastrofa, Zatita od poara i vatrogastvo, Ekoloka zatita i Zatita na radu.
Ohrabrujemo autore iz regije da i dalje objavljuju lanke prema temama iz godinjeg kalendara izdanja magazina.

dr. sc. Samir Huseinbai