Sie sind auf Seite 1von 12

BASIC

CST 12.5% BIB BIKE 1234070 154259


LOCAL 12.5% SHOWROOM 9477645 1184706 PURCHASES LOCAL 12.5%
LOCAL 12.5% WORK SHOP 372507 46563 PURCHASES LOCAL 20%
LOCAL 20% WORK SHOP 118094 23619

TOTAL SALES 11202316 1409147

9850152
VALUE TAX12.5%
PURCHASES LOCAL 12.5% 419262 52408
PURCHASES LOCAL 20% 117041 23408
536303 75816

1333331
1-Jun-2017 to 30-Jun-2017
Date Particulars Voucher Vch No. Value
Type
01/06/2017 Parvesh Kumar Hr 51bk5284 Sales bc17000492 4562.21
01/06/2017 Pankaj Pandey -9560108817 Sales C17000494 262.33
01/06/2017 Parvesh Kumar S/o Prem Chand Kumar Sales C17000490 1406.83
01/06/2017 SIRAJ KHAN S/O MOHAMMAD ASFAK KHAN Sales bc17000487 4562.21
01/06/2017 PRAKRIT RAJ SANDHU S/O SUKHVINDER SINGH SANDHU Sales bc17000485 4562.21
02/06/2017 Xbhp Automedia Pvt Ltd Sales 1056 4562.65
02/06/2017 GURINDER (DL4SBR4954) Sales C17000505 274.83
02/06/2017 Nazar Singh-9781428001 Sales C17000500 5105.21
03/06/2017 Bhajandeep Singh Bhuller S/o Pritam Singh Bhuller Sales C17000509 5811.05
03/06/2017 ANKUSH SHARMA DL 9SBB7189 Sales C17000507 365.00
03/06/2017 KAPIL SINGHANIA S/O RAGHUBIR SINGH Sales C17000508 500.11
04/06/2017 Kunwar Bhupendra Singh S/o Kishire Singh Sales 1107 4562.21
04/06/2017 VINAY KUMAR SINGH S/O RANVEER SINGH Sales 1103 2960.89
04/06/2017 PRANAV MALIK HR 12AC 7026 Sales 1101 4562.21
04/06/2017 Bharat Kumar Gupta S/o Gopal Gupta Sales C17000524 362.33
04/06/2017 YADURAJ JADON DL3SCU8776 Sales C17000524 500.11
04/06/2017 NEERAJ DL8SDF7971 Sales C17000520 362.33
04/06/2017 BARINDE SINGH DL 8SBT3879 Sales C17000518 362.33
04/06/2017 Harish Sharma S/o Om Prakash Sharma Sales C17000513 271.28
04/06/2017 SANJAY KUMAR Sales C17000512 362.33
05/06/2017 AALAWI DL 4SBZ0156 Sales C17000532 274.83
05/06/2017 Avinash Kumar-9212577302 Sales C17000531 274.83
07/06/2017 JUSTIN DL DL3SCU0527 Sales C17000543 1409.44
07/06/2017 Harmant Bir Singh-9582738787 Sales C17000540 288.17
07/06/2017 SIMRAT SINGH S/O SURJIT SINGH Sales C17000526 362.33
08/06/2017 Sangee Communications Pvt Ltd Sales C17000552 362.33
08/06/2017 Nagmani Kumar S/o Ganauri Prasad Sales C17000550 690.83
08/06/2017 Ruchika Changa D/o Kapil Kumar Changa Sales C17000548 453.50
08/06/2017 Anurag Singh DL4SBZ2281 Sales C17000546 503.28
09/06/2017 Tarun Kumar Kataria S/o Rajender Kumar Sales 170000560 500.11
10/06/2017 Ayush Bhatnagar DL1SAA0495 Sales 170000568 362.33
10/06/2017 Ashwani Kumar DL4SCM8056 Sales 170000565 871.66
11/06/2017 Vivek Sharma- DL 10SQ6505 Sales C17000587 246.20
11/06/2017 Chetan Chhabra- DL 10SQ5318 Sales C17000586 362.33
11/06/2017 Bhanu Chand S/o Vipin Chand Sales C17000585 362.33
11/06/2017 Gunjan Jajoria S/o Laxman Jajoria Sales C17000583 362.33
11/06/2017 Lalit Thakur DL 1SAA1146 Sales C17000582 464.55
11/06/2017 Brand Serve-9971172815 Sales C17000581 1147.72
11/06/2017 Sunny Sehgal DL 100SH 9028 Sales C17000580 698.33
11/06/2017 JAIDEEP SINGH S/O SAWAI JAITAWAT SINGH Sales C17000578 4562.65
11/06/2017 INDRA PRAKASH SINGH DL 9SBG0584 Sales C17000575 362.33
11/06/2017 Sarthak Verma S/o Virender Verma Sales C17000574 362.33
11/06/2017 Bhawani Badsiwal- Dl 10sq04557 Sales C17000573 362.33
11/06/2017 INDERJEET KUMAR SINGH DL 7SBR8000 Sales C17000571 4562.65
12/06/2017 MANISH GUPTA DL 4SL2404 Sales C17000596 274.83
12/06/2017 PARAMJIT SINGH MONGA S/O SURINDER PAL SINGH Sales C17000594 362.33
12/06/2017 Sanjay Kumar-8860478214 Sales C17000592 274.83
12/06/2017 Shiv DL8SBH0338 Sales C17000589 1205.94
12/06/2017 Urmila -DL 8SBW6618 Sales C17000588 274.83
14/06/2017 SUNIL KUMAR CHHBRA S/O ASHOK KUMAR CHHBRA Sales C17000599 362.33
14/06/2017 Shilpa Singh -9971556005 Sales C17000600 505.95
14/06/2017 Imran Ali-9654911767 Sales C17000602 362.33
14/06/2017 Gaurav Singh -9599458629 Sales A17000605 362.33
14/06/2017 Ashish Raj - DL8SBR4144 Sales A17000607 1053.89
15/06/2017 Inderjeet Singh - DL 1SW9481 Sales A17000611 362.33
15/06/2017 NITISH KUMAR DL 1SAB7695 Sales A17000610 362.33
17/06/2017 SAGAR D;1SAB6701 Sales C17000617 362.33
18/06/2017 Vaneeta-9971466426 Sales 170000633 284.61
18/06/2017 M.MADHUSUDHAN RAO AP16CZ5482 Sales 170000631 362.33
18/06/2017 Sanjay Luthra- DL1SAA7618 Sales 170000630 362.33
18/06/2017 VISHAL DL1SAB0320 Sales 170000627 362.33
18/06/2017 TARUN DL 4SBZ2962 Sales 170000624 274.83
18/06/2017 Counter Sale Sales 4562.65
18/06/2017 Counter Sale Sales 17988.81
18/06/2017 Karuna Shankar - 8287887770 Sales C17000632 525.50
19/06/2017 Akash Rock S/o Rock Tc Sales 170000635 362.33
19/06/2017 Neha Jatwani Up 16az0852 Sales C17000639 274.83
19/06/2017 YASHPAL SINGH DL8SBM3113 Sales C17000638 417.94
19/06/2017 INDRJEET DL 4SBZ4404 Sales C17000634 274.83
21/06/2017 JATIN KUMAR DL 1SAB7644 Sales 170000654 4562.65
21/06/2017 Rajiv Goil DL 1SAA2880 Sales C17000653 10036.87
21/06/2017 SURESH KUMAR GOEL Sales C17000650 962.83
21/06/2017 Tarun Durga- DL10SH 6580 Sales C17000647 561.06
21/06/2017 Badshah Kha DL 3SDF5246 Sales C17000645 362.33
22/06/2017 SEETA RAM YADAV DL 1SAB6148 Sales C17000655 362.33
23/06/2017 Rahul Chaudhary DL 5SCJ0555 Sales C17000665 4562.65
23/06/2017 Bhavook Wadhwa DL 1SAA4492 Sales C17000661 362.33
23/06/2017 NARENDER KUMAR DL 8AX9988 Sales C17000660 487.72
24/06/2017 RAMAN KUMAR DL1SAB4992 Sales C17000679 362.33
24/06/2017 NARESH KUMAR DL10SQ5664 Sales C17000678 453.50
24/06/2017 Jitender- DL 4SBZ4393 Sales C17000676 314.84
24/06/2017 NARESH KUMAR ROHILA DL 8SAX2709 Sales C17000674 562.83
24/06/2017 Tideep Kumar Roy DL10SQ5424 Sales C17000672 2312.35
24/06/2017 Akash Kakkar DL 10SQ5711 Sales C17000671 362.33
24/06/2017 Raghvendra Singh DL 1SZ9741 Sales C17000670 6063.54
25/06/2017 HARSHINDER SINGH SAGAR DL 1AAB8670 Sales C17000692 362.33
25/06/2017 PAWAN NAGPAL DL 1SAB1982 Sales C17000691 271.28
25/06/2017 Rishi Naidu DL10SQ6497 Sales C17000689 362.33
25/06/2017 Aman Aditya UP64Y 4114 Sales C17000688 3543.44
25/06/2017 SUMIT VERMA DL 9SBH4515 Sales C17000687 362.33
25/06/2017 Piyush Thakran- DL01TC0356 Sales C17000686 4562.65
25/06/2017 PRATEEK KRISHEN UK 07BX5827 Sales C17000684 3604.32
25/06/2017 AKASH SACHDEVA DL 1SAB8257 Sales C17000683 362.33
25/06/2017 AVTAR KRISHAN DL 1SAB5815 Sales C17000682 362.33
26/06/2017 NAGEEN SINGH DL7SCB8410 Sales C17000694 362.33
26/06/2017 Ambati Prasad CG04CP9719 Sales C17000695 362.33
28/06/2017 Rahul Manchanda DL DL6SAV0111 Sales C17000702 7577.65
28/06/2017 RAKESH KUMAR DL 1SAB6660 Sales C17000700 362.33
Grand Total 156113.19

96800 56000.00
Output Vat Output Vat
@20% @12.5%
766.66 Cr 91.11 Cr 3833 562.21 766.67 Cr 70.28 Cr
45.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 146.18 Cr
766.66 Cr 91.11 Cr
766.66 Cr 91.11 Cr
766.66 Cr 91.17 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
575.00 Cr 278.78 Cr
766.66 Cr 247.22 Cr
65.00 Cr 5.00 Cr
65.00 Cr 21.89 Cr
766.66 Cr 91.11 Cr
279.00 Cr 91.11 Cr
766.66 Cr 91.11 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 21.89 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 4.22 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 135.56 Cr
47.50 Cr 6.33 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 56.67 Cr
45.12 Cr 25.65 Cr
47.50 Cr 33.23 Cr
65.00 Cr 21.89 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 68.34 Cr
47.50 Cr 1.09 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 17.45 Cr
47.50 Cr 113.78 Cr
65.00 Cr 46.68 Cr
766.66 Cr 91.17 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
766.66 Cr 91.17 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 121.06 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 33.55 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 91.12 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 5.89 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
766.66 Cr 91.17 Cr
766.66 Cr 1769.45 Cr
47.50 Cr 36.00 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 22.56 Cr
47.50 Cr 4.67 Cr
766.66 Cr 91.17 Cr
766.66 Cr 775.45 Cr
47.50 Cr 90.67 Cr
47.50 Cr 40.44 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
766.66 Cr 91.17 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 31.29 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 27.00 Cr
47.50 Cr 9.67 Cr
47.50 Cr 40.67 Cr
65.00 Cr 248.45 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
766.66 Cr 278.78 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
47.50 Cr 4.22 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 402.32 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
766.66 Cr 91.17 Cr
575.00 Cr 91.17 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
575.00 Cr 587.84 Cr
65.00 Cr 4.67 Cr
18810.68 Cr 7650.35 Cr

19360 7000
DK Bike Spares & Service
1/1,West Patel Nagar
Opp. Metro Pillar No. 209
011-47095917,47644764
Sales
Ledger Account

1-Jun-2017 to 30-Jun-2017
Date Particulars Voucher Vch No. Value Gross Total Sales Output Vat Output Vat
Type @20% @12.5%
01/06/2017 Parvesh KuSales bc17000492 4562.21 7720.00 Dr 4562.21 Cr 766.66 Cr 91.11 Cr
01/06/2017 Pankaj PanSales BC17000494 262.33 657.00 Dr 262.33 Cr 45.00 Cr 4.67 Cr
01/06/2017 Parvesh KuSales BC17000490 1406.83 2139.00 Dr 1406.83 Cr 47.50 Cr 146.18 Cr
01/06/2017 SIRAJ KHASales bc17000487 4562.21 7720.00 Dr 4562.21 Cr 766.66 Cr 91.11 Cr
01/06/2017 PRAKRIT RSales bc17000485 4562.21 7720.00 Dr 4562.21 Cr 766.66 Cr 91.11 Cr
02/06/2017 Xbhp Autom
Sales 1056 4562.65 7921.00 Dr 4562.65 Cr 766.66 Cr 91.17 Cr
02/06/2017 GURINDERSales BC17000505 274.83 672.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
02/06/2017 Nazar SingSales BC17000500 5105.21 8259.00 Dr 5105.21 Cr 575.00 Cr 278.78 Cr
03/06/2017 BhajandeepSales BC17000509 5811.05 8845.00 Dr 5811.05 Cr 766.66 Cr 247.22 Cr
03/06/2017 ANKUSH SH
Sales BC17000507 365.00 870.00 Dr 365.00 Cr 65.00 Cr 5.00 Cr
03/06/2017 KAPIL SIN Sales BC17000508 500.11 666.00 Dr 500.11 Cr 65.00 Cr 21.89 Cr
04/06/2017 Kunwar Bhu
Sales 1107 4562.21 20320.98 Dr 4562.21 Cr 766.66 Cr 91.11 Cr
04/06/2017 VINAY KUMSales 1103 2960.89 4081.00 Dr 2960.89 Cr 279.00 Cr 91.11 Cr
04/06/2017 PRANAV MA
Sales 1101 4562.21 8420.00 Dr 4562.21 Cr 766.66 Cr 91.11 Cr
04/06/2017 Bharat KumSales BC17000524 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
04/06/2017 YADURAJ JSales BC17000524 500.11 1079.00 Dr 500.11 Cr 65.00 Cr 21.89 Cr
04/06/2017 NEERAJ DLSales BC17000520 362.33 924.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
04/06/2017 BARINDE SSales BC17000518 362.33 867.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
04/06/2017 Harish ShaSales BC17000513 271.28 323.00 Dr 271.28 Cr 47.50 Cr 4.22 Cr
04/06/2017 SANJAY K Sales BC17000512 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
05/06/2017 AALAWI DLSales BC17000532 274.83 672.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
05/06/2017 Avinash KuSales BC17000531 274.83 672.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
07/06/2017 JUSTIN D Sales BC17000543 1409.44 2180.00 Dr 1409.44 Cr 65.00 Cr 135.56 Cr
07/06/2017 Harmant BiSales BC17000540 288.17 687.00 Dr 288.17 Cr 47.50 Cr 6.33 Cr
07/06/2017 SIMRAT SI Sales BC17000526 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
08/06/2017 Sangee Com
Sales BC17000552 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
08/06/2017 Nagmani Ku
Sales BC17000550 690.83 885.00 Dr 690.83 Cr 47.50 Cr 56.67 Cr
08/06/2017 Ruchika ChSales BC17000548 453.50 805.00 Dr 453.50 Cr 45.12 Cr 25.65 Cr
08/06/2017 Anurag Si Sales BC17000546 503.28 981.00 Dr 503.28 Cr 47.50 Cr 33.23 Cr
09/06/2017 Tarun Kuma
Sales BC170000560 500.11 677.00 Dr 500.11 Cr 65.00 Cr 21.89 Cr
10/06/2017 Ayush BhaSales BC170000568 362.33 872.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
10/06/2017 Ashwani K Sales BC170000565 871.66 1487.52 Dr 871.66 Cr 65.00 Cr 68.34 Cr
11/06/2017 Vivek Shar Sales BC17000587 246.20 1560.00 Dr 246.20 Cr 47.50 Cr 1.09 Cr
11/06/2017 Chetan ChhSales BC17000586 362.33 777.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
11/06/2017 Bhanu Chan
Sales BC17000585 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
11/06/2017 Gunjan JajoSales BC17000583 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
11/06/2017 Lalit Thak Sales BC17000582 464.55 1007.00 Dr 464.55 Cr 65.00 Cr 17.45 Cr
11/06/2017 Brand ServSales BC17000581 1147.72 1815.00 Dr 1147.72 Cr 47.50 Cr 113.78 Cr
11/06/2017 Sunny Sehg
Sales BC17000580 698.33 1302.00 Dr 698.33 Cr 65.00 Cr 46.68 Cr
11/06/2017 JAIDEEP SSales BC17000578 4562.65 7720.00 Dr 4562.65 Cr 766.66 Cr 91.17 Cr
11/06/2017 INDRA PRASales BC17000575 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
11/06/2017 Sarthak Ve Sales BC17000574 362.33 924.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
11/06/2017 Bhawani BaSales BC17000573 362.33 777.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
11/06/2017 INDERJEETSales BC17000571 4562.65 7720.00 Dr 4562.65 Cr 766.66 Cr 91.17 Cr
12/06/2017 MANISH GUSales BC17000596 274.83 327.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
12/06/2017 PARAMJIT Sales BC17000594 362.33 432.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
12/06/2017 Sanjay KumSales BC17000592 274.83 672.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
12/06/2017 Shiv DL8SSales BC17000589 1205.94 1720.00 Dr 1205.94 Cr 47.50 Cr 121.06 Cr
12/06/2017 Urmila -DL Sales BC17000588 274.83 672.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
14/06/2017 SUNIL KU Sales BC17000599 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
14/06/2017 Shilpa Sin Sales BC17000600 505.95 932.00 Dr 505.95 Cr 47.50 Cr 33.55 Cr
14/06/2017 Imran Ali- Sales BC17000602 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
14/06/2017 Gaurav SinSales BA17000605 362.33 867.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
14/06/2017 Ashish RajSales BA17000607 1053.89 1661.00 Dr 1053.89 Cr 65.00 Cr 91.12 Cr
15/06/2017 Inderjeet Sales BA17000611 362.33 867.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
15/06/2017 NITISH KU Sales BA17000610 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
17/06/2017 SAGAR D;Sales BC17000617 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
18/06/2017 Vaneeta-99Sales BC170000633 284.61 683.00 Dr 284.61 Cr 47.50 Cr 5.89 Cr
18/06/2017 M.MADHUSSales BC170000631 362.33 867.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
18/06/2017 Sanjay Lut Sales BC170000630 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
18/06/2017 VISHAL DLSales BC170000627 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
18/06/2017 TARUN DL Sales BC170000624 274.83 672.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
18/06/2017 Counter SaSales 4562.65 5420.00 Dr 4562.65 Cr 766.66 Cr 91.17 Cr
18/06/2017 Counter SaSales 17988.81 20525.00 Dr 17988.81 Cr 766.66 Cr 1769.45 Cr
18/06/2017 Karuna ShaSales BC17000632 525.50 673.00 Dr 525.50 Cr 47.50 Cr 36.00 Cr
19/06/2017 Akash RockSales BC170000635 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
19/06/2017 Neha JatwaSales BC17000639 274.83 672.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
19/06/2017 YASHPAL SSales BC17000638 417.94 833.00 Dr 417.94 Cr 47.50 Cr 22.56 Cr
19/06/2017 INDRJEET Sales BC17000634 274.83 672.00 Dr 274.83 Cr 47.50 Cr 4.67 Cr
21/06/2017 JATIN KUMSales BC170000654 4562.65 7720.00 Dr 4562.65 Cr 766.66 Cr 91.17 Cr
21/06/2017 Rajiv Goil Sales BC17000653 10036.87 13879.00 Dr 10036.87 Cr 766.66 Cr 775.45 Cr
21/06/2017 SURESH KSales BC17000650 962.83 1655.00 Dr 962.83 Cr 47.50 Cr 90.67 Cr
21/06/2017 Tarun DurgSales BC17000647 561.06 994.00 Dr 561.06 Cr 47.50 Cr 40.44 Cr
21/06/2017 Badshah KSales BC17000645 362.33 924.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
22/06/2017 SEETA RAM
Sales BC17000655 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
23/06/2017 Rahul ChauSales BC17000665 4562.65 7720.00 Dr 4562.65 Cr 766.66 Cr 91.17 Cr
23/06/2017 Bhavook WSales BC17000661 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
23/06/2017 NARENDERSales BC17000660 487.72 912.00 Dr 487.72 Cr 47.50 Cr 31.29 Cr
24/06/2017 RAMAN KUSales BC17000679 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
24/06/2017 NARESH KSales BC17000678 453.50 873.00 Dr 453.50 Cr 47.50 Cr 27.00 Cr
24/06/2017 Jitender- Sales BC17000676 314.84 717.00 Dr 314.84 Cr 47.50 Cr 9.67 Cr
24/06/2017 NARESH KU
Sales BC17000674 562.83 1093.00 Dr 562.83 Cr 47.50 Cr 40.67 Cr
24/06/2017 Tideep Ku Sales BC17000672 2312.35 2764.00 Dr 2312.35 Cr 65.00 Cr 248.45 Cr
24/06/2017 Akash KakkSales BC17000671 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
24/06/2017 Raghvendra
Sales BC17000670 6063.54 9409.00 Dr 6063.54 Cr 766.66 Cr 278.78 Cr
25/06/2017 HARSHINDE
Sales BC17000692 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
25/06/2017 PAWAN NAG
Sales BC17000691 271.28 323.00 Dr 271.28 Cr 47.50 Cr 4.22 Cr
25/06/2017 Rishi Naid Sales BC17000689 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
25/06/2017 Aman AditySales BC17000688 3543.44 4525.96 Dr 3543.44 Cr 65.00 Cr 402.32 Cr
25/06/2017 SUMIT VERSales BC17000687 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
25/06/2017 Piyush ThaSales BC17000686 4562.65 7720.00 Dr 4562.65 Cr 766.66 Cr 91.17 Cr
25/06/2017 PRATEEK KSales BC17000684 3604.32 6570.00 Dr 3604.32 Cr 575.00 Cr 91.17 Cr
25/06/2017 AKASH SAC
Sales BC17000683 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
25/06/2017 AVTAR KRISales BC17000682 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
26/06/2017 NAGEEN SISales BC17000694 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
26/06/2017 Ambati PraSales BC17000695 362.33 748.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
28/06/2017 Rahul MancSales BC17000702 7577.65 11155.00 Dr 7577.65 Cr 575.00 Cr 587.84 Cr
28/06/2017 RAKESH KU
Sales BC17000700 362.33 522.00 Dr 362.33 Cr 65.00 Cr 4.67 Cr
29/06/2017 VIJAY KUMSales BC17000710 1503.65 2436.00 Dr 1503.65 Cr 65.00 Cr 147.34 Cr
Grand Total 155324.40 257079.46 Dr 155324.40 Cr 18875.68 Cr 7511.13 Cr

96800
BASIC 20% BASIC 12.5%
95178 60580.17 19035.6 7511.35

154469
856
312416
372996.2