Sie sind auf Seite 1von 3

Nadnaslov: ORUJE I OPREMA

Naslov: ZATITNA SREDSTVA PRILIKOM GAANJA VATRENIM ORUJEM


Podnaslov:
Pie: Damir Stolnik

Poglavlje 1

Tekst:
Tijekom svakog pucanja iz vatrenog oruja strijelac je izloen vrlo velikoj buci koju stvara
eksplozija pucnja, koja je to vea, to se osoba nalazi blie oruju iz kojeg je pucano. Dua izloenost
uveanom intenzitetu zvukova tetno djeluje na zdravlje te moe izazvati veu ili manju gluhou.
Isto tako, tijekom gaanja osim organa sluha, utjecaju moguih tetnih faktora izloene su i oi, jer pitolj
po opaljenju svakog metka izbacuje vrue i otre ahure kroz otvor za izbacivanje ahura na navlaci.
Kako se ahure vrlo snano izbacuju, ponekad i u nepredvidivom smjeru, pogotkom strijelca u oko,
mogu mu otetiti vid.
Bubanj revolvera posebno je opasan za osobe koje stoje po strani, jer se nakon opaljenja metka
barut i ostaci olova raspruju iz njegova otvora.
S obzirom na sve navedeno, tijekom procesa gaanja vatrenim orujem prijeko je potrebno nositi
zatitna sredstva namijenjena za zatitu sluha i sredstva za zatitu oiju. Ta obaveza vrijedi za sve
osobe prisutne u streljani, bilo da pucaju ili samo promatraju gaanje.

Poglavlje 2

Tekst:

Sredstva za zatitu sluha


Radi zatite osjetila sluha od prekomjerne buke na mjestima na kojima se buka ne moe tehnikim
sredstvima sniziti ispod dozvoljene granice propisane postojeim propisima - osobama koje su izloene
buci daju se na koritenje odgovarajua sredstva odnosno oprema.
Za zatitu sluha tijekom procesa gaanja koriste se odgovarajua zatitna sredstva, odnosno
oprema, i to uni titnici (pokrovi) ili uni epovi.
Uni titnici slue, dakle, za zatitu organa sluha na mjestima gdje razina buke prelazi doputene
granice.
Kako bi pruili maksimalnu zatitu organa sluha, koljke titnika se pomiu uzduno po nosau te
se namjetaju na glavu tako da brtveni jastuii nalegnu oko unih koljki, a sredina polukrunog nosaa
nalegne na tjemeni dio glave.
Uni epovi, isto kao i uni titnici, slue za zatitu organa sluha na mjestima gdje razina buke
prelazi doputene granice. Meutim, stavljaju se, za razliku od unih titnika, u unutranjost uiju (u
sluni kanal).
Za jednokratnu upotrebu slue meki spuvasti epii, koji se prije koritenja moraju lagano prstima
ruke omekati, da bi se lake mogli staviti u sluni kanal.
Isto tako, postoje i uni epovi koji se mogu koristiti za viekratnu upotrebu. Izraeni su od plastike
i ve su unaprijed anatomski oblikovani prema slunom kanalu.

Egida:
Sredstva i oprema za zatitu organa sluha ne smiju nadraivati uho (sluni kanal i unu koljku) te
moraju osigurati da jaina buke ne premauje dozvoljenu, odnosno propisanu granicu.

Poglavlje 3

Tekst:

Sredstva za zatitu oiju


Da bi se izbjegle mogue ozlijede oiju, tijekom svakog gaanja kratkim vatrenim orujem
(pitoljem ili revolverom) strijelac i sve osobe koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini obavezne su
nositi, osim sredstava za zatitu sluha i sredstva za zatitu oiju.
Standardna sredstva za zatitu oiju tijekom procesa gaanja jesu zatitne naoale, koje mogu biti
razliitih oblika i modela te prozirnih ili zatamnjenih stakala.
Zatitne naoale sastoje se od obinog (standardnog) okvira i prozirnih stakala odnosno drugog
prozirnog materijala.
Prozirna stakla odnosno drugi prozirni materijal morao bi biti debljine od 2,5 do 3,5 mm i biti blago
ispupen, ime se sprjeava probijanje stakla uslijed moguih udaraca izbaenih praznih ahura.
Prozirna stakla odnosno drugi prozirni materijal koji se ugrauje u okvir zatitnih naoala ne smije
imati ogrebotine, zrane mjehurie i sline vidljive nedostatke koji umanjuju njegovu optiku vrijednost.
Osim standardnih zatitnih naoala s prozirnim staklima, postoje i zatitne naoale sa izmjenjivim
zatamnjenim staklima.
Ova vrsta zatitnih naoala namijenjena je svima onima koji provode vjebe gaanja na
streljanama otvorenog tipa, gdje postoji mogunost refleksije sunevih zraka i u uvjetima naglih
promjena suneve svjetlosti.
To su profesionalne zatitne naoale za svako godinje doba i za sve vremenske uvjete.
Zatitne naoale sa zatamnjenim staklima imaju i svoju pripadajuu torbicu, u koju se smjetaju
izmjenjiva stakla i pribor za ienje.
Ova je torbica tako konstruirana da se vrlo lako stavlja na remen hlaa te su izmjenjiva stakla
strijelcu tijekom procesa gaanja uvijek pri ruci.
Ovo je vrlo bitno, naroito u uvjetima naglih promjena suneve svjetlosti.
Glavna je odlika svih vrsta zatitnih naoala za gaanje da se stakla mogu vrlo lako i brzo
promijeniti, a same naoale ne smiju imati mogunost ispadanja, ime bi se bitno naruila koncentracija
strijelca tijekom procesa gaanja, a u konanici i sama sigurnost provedbe gaanja.
Iako smo u ovom tekstu, radi boljeg razumijevanja problematike, o zatitnim sredstvima za zatitu
sluha i za zatitu oiju govorili parcijalno, ova e zatitna sredstva pruiti maksimalnu zatitu osoba
tijekom procesa gaanja samo ako se koriste zajedno, tj. u kompletu.
Prema tome, jo jednom valja napomenuti, sve osobe koje su prisutne u streljani, bilo da samo
promatraju gaanje ili gaaju vatrenim orujem, MORAJU nositi zatitna sredstva za zatitu sluha i oiju.

Egida:

Upotreba zatitnih naoala i titnika za ui, kao osobnih zatitnih sredstava, osnovni je preduvjet
koji svaki strijelac mora ispuniti prije izlaska na paljbenu crtu u procesu izvoenja vjebovnog i/ili
ocjenskog gaanja na strelitu.