Sie sind auf Seite 1von 3

Zatita

Intervju Nehrudin Gado, TIM System

U svijetu modernih tehnologija vrijeme je najvrijedniji pokazatelj. Stoga, razvijanje softvera


koji detektiraju utedu izuzetno je dragocjeno za potencijalne klijente i uope razvijanje
poslovnih komunikacija na svjetskim-globalnim razinama. Napredak tehnologije uzrokuje i
pojavu novih stvari i pojmova , a jedna od njih je i upotrebljavanje gps-a ili prezicno kazano
globalnog pozicionog sistema u svakodnevnom ivotu. Firma TIM System iz Sarajeva, prije
gotovo dvije godine, zapoela je rad na hrabrom zadatku izrade digitalne/vektorske karte
Bosne i Hercegovine. Koliko je to sloen i zahtijevan zadatak najbolje govori podatak da je
TIM System tek ovih dana javnosti obznanio da imaju gotov projekat. Znai to da su iza
uposlenika ove bh firme dvije godine marljivog rada na iscrtavanju gradskih sredita,
magistralnih i lokalnih puteva irom nae zemlje. Istovremeno sa radom na digitalnoj karti,
informatiari su pripremali softver koji pokree projekat, a potom se pristupilo i testiranju.
Rezultat je bio iznad oekivanja. TIM System je prvi u BiH postavio program satelitskog
praenja vozila na vlastitim digitalnim kartama i to bez greke!

- Da, ponosni smo na tu injenicu. Dugo smo pripremali projekat, ali , evo, sretni
smo to se isplatilo na kraju, odnosno to je rezultat prevaziao naa oekivanja.
TIM System moe pratiti,locirati i posve drati kao na dlanu vozila na podruju
BiH, bive Jugoslavije ali i cijelog svijeta! Na program klijentima omoguuje
potpuni nadzor voznog parka ma gdje se nalazili!

Tim je rijeima, direktor TIM Systema, Nehrudin Gado zapoeo razgovor o projektu
satelitskog praenja vozila. Njegovo dobro raspoloenje otkrivalo je injenicu da su uspjeli i
da su prva firma koja je na tritu ponudila cjelovit projekat. A cjelovit projekat satelitskog
praenja vozila zapravo znai...

- To znai da nai klijenti na naim, pravim digitalnim kartama prate vozilo a ne


na trenutnim Google mapama, privremenim nelicenciranim snimcima, povrnim
skeniranim kartama ili nekim drugim neovlatenim putem. TIM System je
ozbiljna firma i stoga smo ozbiljno i pristupili realizaciji projekta, kae Nehrudin
Gado te navodi da je zadovoljstvo korisnika programa satelitskog praenja
vozila, zapravo najbolji pokazatelj koliko su u TIM Systemu imali pravo.

A ko su korisnici TIM System GPS-a?

- Prije svega, ja moram kazati da trenutno pokrivamo odnosno pratimo vozila


koja su vlasnitvo uglavnom firmi , potom dravnih institucija ali ima i
pojedinanih primjera gdje osobe koje posjeduju skupocjena vozila stavljaju ga
pod satelitski nadzor radi potpune sigurnosti.
Kako funkcionira taj sistem satelitskog nadzora?

- Sistem satelitskog pozicioniranja vozila koji je razvio TIM System dakle TIM
System GPS funkcionira na bazi komunikacije izmeu satelita koji se nalaze u
Zemljinoj orbiti i GPS mobilnih ureaja iji prijemnici signala detektuju
radiotalase koji se emituju sa 24 satelita.

- Funkcija GPS mobilnog ureaja je da na osnovu primljenog signala prorauna


trenutnu lokaciju i da putem GPRS-a (koji je osigurao mobilni operater) poalje
podatke u bazu podataka koja se nalazi na serveru. Server je direktno na
raspolaganju 24 sata korisnicima TIM System GPS-Fleet Managementa.

ta praktino to znai za korisnika programa TIM System-a?

- Uredjaj u vozilu alje signal prema satelitima a od satelita se signal upuuje u


server i u svakom trenutku vidite gdje se vozilo nalazi, kojom brzinom se kree, a
dodatne su informacije koje se dobivaju senzorskim pokrivanjem primjerice, rad
motora, vrata vozila da li se koriste, rezervoar za pogonsko gorivo i niz drugih
pokazatelja korisnicima nudi program TIM System-a, navodi Nehrudin Gado te
dodaje da je najvea prednost cijelog projekta zapravo posjedovanje vektorskih
karata.

Kakvu konkretnu korist od satelitskog praenja vozila imaju firme?

- Viestruka je korist flotnog praenja vozila. Vlasnik odnosno firma u svakom


trenutku ima uvid u jasne pozicije voznog parka. Dispeer moe pratiti
istovremeno sva vozila, kontrolirati njihovo kretanje, zadravanje. Detaljnom
analizom izvjetaja moe se korigovati svaka uoena greka, to dovodi do utede
na gorivu, dijelovima i duoj ispravnosti vozila kao i poveanju efektivnosti
vozaa ili komercijaliste ili u konanici osobe koja koristi vozilo.
- TIM System GPS-Fleet Management zagarantovano poveava produktivnost
jedne kompanije i radni vijek vozila, navodi director TIM Systema, Nehrudin
Gado te napominje podatak da GPS softver ima funkciju da korisnicima TIM
System programa satelitskog praenja vozila, osigura vizuelnu informaciju na
vektorskoj karti gdje se trenutno nalaze njihova vozila kao i izvjetaj o kretanju
u odreenom vremenu koje odabire korisnik po elji.
Jednostavno kazano, upotrebom softvera korisnik ima na raspolaganju podatke trenutne
lokacije vozila, dnevne, sedmine, mjesene ili godinje izvjetaje o kretanju vozila kao to su
brzina, koliko je vremena vozilo bilo zaustavljeno, preeni kilometri, status motora
(ukljuen/iskljuen), status vrata (otvorena/zatvorena), te niz drugih pokazatelja. Naravno,
pokrivenost vozila gps signalom oblik je I direktne zatite. I to nije sve.

- Iz prethodno navedenih stavki oito je koje su prednosti projekta TIM System


GPS-a. Izuzev utede u vremenu tijekom kojeg se vozilo koristi , apsolutno se
preuzima kontrola nad samim upravljanjem vozila. Znai to ,praktino, da
kompanija kontrolila da li njihovi vozai,komercijalisti ili jednom rijeju-
korisnici vozila, ista koriste iskljuivo u poslovne svrhe ili je pak u pitanju
mogua zloupotreba. Kontrola voznog parka direktno vodi do utede i to kroz
nekoliko pokazatelja. Primjerice, ukoliko korisnik vozila zna da se posmatra u
svakom trenutku, on e brzinu kretanja prilagoditi cesti, propisima i
mogunostima. Samo taj detalj dovest e do smanjenja potronje pogonskog
goriva, preventivi u prometovanju , odnosno do utede, pojasnio je prvi ovjek
TIM Systema, Nehrudin Gado.

Koliko je informatiara radilo na Vaem projektu?

- Uobiajna je praksa u svijetu da se podaci tog tipa ne odailju u javnost pa ete


mi stoga oprostiti to u na taj upit kazati sljedee. Kao direktor TIM Systema
elio bih zahvaliti magazinu Zatita na profesionalnom odnosu I iskoristit u ovu
prigodu da kaem kako sam izuzetno zahvalan naem sjajnom Demiru
Selmanoviu na trudu uloenom u realizaciji projekta TIM System GPS-
satelitskog praenja vozila.

Medijska kampanja TIM System GPS-a koja nosi slogan Kao na dlanu javnosti e biti
predoena do 01. februara 08.godine. Ve sada je interesovanje iznad oekivanja, a
zainteresovani sve informacije o projektu satelitskog praenja vozila mogu dobiti
kontaktirajui TIM System na broj 033 77 77 02 ili na e_mail: info@timsystem.ba.