Sie sind auf Seite 1von 3

1 2

JAP FOODS 8.6204E+11 8.61393E+12


Weifang Meicheng Fo 86-159-6344-286-536-8910281
SHENZHEN CHAFEDE 86-15012687051
SHENZHEN ADVANTAR INVESTMENG CO.,LTD86-755-83065728/86-755-83920303/85

IBC FOODS TRADING 17701960610 020-62359076


Dalian C&D Commodit
18698674505 0411-62630727
4001626677
13953279753 0532-80991161
JINGSU TIANYUAN L 18795515599 0518-82346976
Shanghai Fuzheng Tr 13570418305
Zhong Lu Technology 13324467755 18710032003 400-600-0179
LINGAO HAIFENG BR 18289787707
JOVA HEALTH 8.60215E+12 8.61366E+12
QQ
8.6204E+11
jx@japfoods.org
www.japfoods.org/www.japfoods.net
86-536-89103
chareschang@meicheng.cn
www.meicheng.cn 261053
86-755-83088
dengyi@chafederal.cn
www.chafederal.cn 518034
86-755-83088 60062307/6006
020-61825871
ibc_saber@163.com
41162630725
jiangkun@chinacnd.com
www.chinacnd.com 116023
www.woaiyu.cn
zhangfeifan@woaiyu.cn
13953279753
0518-8234696
shilin7077@163.com
www.jstylk.com
413292524 222047
86-21-503213
nan_yang@fzfoods.net 201206
400-600-0179 info@zhonglu.group
www.zhonglu.group/www.zhonglutang.com
0898-6852381 www.lingaohaifeng.com
evo@jovahealth.com
www.jovahealth.com
62303/285503