Sie sind auf Seite 1von 8

Unit. Comp. subcomp.

Tema leciei Data Activiti de Activiti de Observa


d/ sp. predare/ nvare evaluare
U-I 15. Exprimarea 15.1. Relatarea despre 1 Lecie introductiv. Prezentarea coninuturilor Discuie n plen
12ore adecvat a propriei sine, ca vorbitor de pentru clasa a 9-a.Prezentarea manualului.
identiti, prin Limbi (matern i Dictare
Patria/ contientizarea strine). 2 Evaluare iniial
Limba apartenenei la
romn comunitatea
Philips 66 Acvarium
. lingvistic a 9.1. Integrarea Patria/ Limba romn. Textul poetic.
Textul
vorbitorilor de adecvat, contient a G. Vieru n limba ta
limb terminologiei 3 Poemul. Lexicul operei literare. Memorare.
poetic. romn. lingvistice i literare n 4 G. Vieru n limba ta.Figuri de Schema fig.de stil Referat
textul produs.
stil.Paralelismul sintactic.
9. 9.2. Aplicarea
Operaionalizarea instrumentarului de Comentarea titlului. Structura operei.
terminologiei interpretare a textului. 5 Grigore Vieru. Prezentare de carte. Analiza faptelor de Pixuri n pahar
lingvistice i Mesajul poetic al poeziei. limb
literare, n limita 5.2. Lansarea oral a 6 G. Vieru n limba ta.Funcionarea Studiu de caz Eseu
standardelor de discursului n faa unui limbajului ca sistem.
coninut. auditoriu dat ntr-un 7 G. Vieru n limba ta.Poezia Mesaj Coment. lit.
timp limit (5 min.). liric.Comentariu literar.
Originea i evoluia limbii romne. Grigson Eseu reflexiv
5. Elaborarea i 8 Originea limbii romne.
realizarea 9.1. Integrarea Referat Discuie n
9 Caracterul latin al limbii romne.
spontan, fluent, adecvat, contient a plen
exact a terminologiei Masa rotund Turul galeriei
10.Cerine pentru realizarea rezumatului.
diverselor acte de lingvistice i literare n
comunicare textul produs. 6 de ce Argum. pe
oral i scris. 11 Evoluia limbii romne
cartele
12. Evaluare sumativ. Patria/ Limba romn. Test cu itemi subiectivi i obiectivi
Textul poetic.
13. Analiza evalurii Mozaic Vernisaj

U-II 4. 9.2. Aplicarea Universul/ Natura. Agenda cu


Organizarea/ instrumentarului de Lectur expresiv notie paralele
12 ore Textul narativMioria.
desfurarea/utiliza interpretare a textului.
rea 14 Balada popular.
Lexicul operei literare. Memorare
Univer diverselor strategii 15 Mioria.Balada. Figuri de stil.Anafora. Schema figurilor de Comentariu lit.
de nvare 4.1. Utilizarea Epifora. stil n secvene
sul/ autonom a limbii, dicionarului 16.MioriaElemente de prozodie. Monorima.
Natura prin observare (explicativ, Monoversul.
. direct i exersare. enciclopedic, de
17Mioria. Sructura compoziional. Jurnalul triplu Insuficiena de
Textul expresii i locuiuni, de
Motivele operei informaie
proverbe, de maxime,de
narativ 9. citate) n scopul formrii 18 Mioria.Apartenen de gen i specie. Harta conceptual Prezentare de
Operaionalizarea abilitii de Epicul n vesuri.Balada popular. grup
terminologiei nvare a limbii.
lingvistice i 19 Paternitatea Mioriei. Argumente pe Text
literare, n limita Tem, ide, mesaj. cartele argumentativ
standardelor de 4.3. Integrarea 20 Nuvela. Ion Dru:Toiagul pstoriei Lectur expresiv Eseu
coninut. achiziiilor linguale n Lectura textului. Rezumat.
propriul cod verbal. 21. Ion Dru:Toiagul pstoriei. Lexicul operei. Mesaj Comentariu
Figuri de stil. Parabola. Alegoria. Simbolul. literar
Paradoxul.
15. Exprimarea 4.2. Explorarea 22 Ion Dru:Toiagul pstoriei.Personajele. Cercetarea Turul galeriei
adecvat a propriei dicionarelor pentru Modaliti de caracteriuare a personajelor. mprtit
identiti, prin dezvoltarea propriului
23. Ion Dru:Toiagul pstoriei.Modaliti de Coment. n secv. Floarea de
contientizarea vocabular.
expunere.Comentarea motivelor nufr
apartenenei la
comunitatea 15.1. Relatarea despre 24. Ion Dru:Toiagul pstoriei.Tem, ide, Consultaii n grup Prezentare de
lingvistic a sine, ca vorbitor de mesaj. grup
vorbitorilor de limbi (matern i Nuvela-specie a genului epic.
limb strine). 25 Eseu structurat: Folclorul romnesc. Eseu structurat:
romn. Mituri fundamentale ale literaturii mpletirea
romne.Valorificarea motivului transhumanei n motivelor n balada
operele scriitorilor. Mioria
U-III 4. 9.2. Aplicarea 26 Atelier de lectur Eseu:Fiind frate cu stelele, pmntul,
Organizarea/ instrumentarului de iarba, omul este nemuritor.
12 ore desfurarea/utiliza interpretare a textului. Stilurile funcionale ale limbii literale. Agenda cu
rea 27 Limba literar. Conspectare notie paralele
Stiluril diverselor strategii
e de nvare 4.1. Utilizarea 28.Noiune de stil, stil funcional.
autonom a limbii, dicionarului
funcio prin observare (explicativ, 29.Clasificarea stilurilor funcionale.
nale direct i exersare. enciclopedic, de 30. Stilul beletristic. Philips66 Analiza
ale expresii i locuiuni, de Particularitile stilului belletristic. lexical
proverbe, de maxime,de 31.Textele artistice.
limbii 9. citate) n scopul formrii 32.Stilul tiinific. Jurnalul triplu Insuficiena de
Operaionalizarea abilitii de Particularitile stilului tiinific. informaie
literale terminologiei nvare a limbii. Termenii.
. lingvistice i 33.Stilul publicistic. Harta conceptual Prezentare de
literare, n limita 4.3. Integrarea Particularitile stilului publicistic . grup
standardelor de achiziiilor linguale n Formule-cliee.
coninut. propriul cod verbal. 34. Conversaia cotidian. Exersare Pixuri n pahar
35. Evaluare curent Test cu itemi
15. Exprimarea 4.2. Explorarea
adecvat a propriei dicionarelor pentru
identiti, prin dezvoltarea propriului
contientizarea vocabular.
apartenenei la
comunitatea 15.1. Relatarea despre 36. Analiza evalurii
lingvistic a sine, ca vorbitor de
vorbitorilor de limbi (matern i
limb strine).
romn.
U-IV 3. Rezumarea 3.1. Rezumarea esenei Adolescena. Personajul literar.
17ore textelor literare i unui text citit Lectur expresiv Rezumat
nonliterare. independent/a unui
Memorii.Tentaiile unui tnr miop.
Adoles eveniment/
37. Memorialistica. Lexicul operei.
cena. Lectur. Rezumat.
6. Explicarea
38. Memorii.Tentaiile unui tnr miop.Stil i Analiza lexical Comentariu
Person funcionrii
limbaj.Modaliti de expunere.
ajul sistemului fonetic, 6.2. Utilizarea formelor
lexical, gramaticale/a Popularea blocului Comp. de
literar. 39.Memorii.Tentaiile unui tnr miop.
gramatical al limbii structurilor/mrcilor caractet. a
Modaliti de caracterizare a personajelor.
romne. stilistice n textele person.
elaborate. 40. Memorii.Tentaiile unui tnr miop.Relaia Harta conceptual Text arg.
5. Elaborarea i autor-narator-personaj.
realizarea Memorialistica sau genul literaturii de frontier
spontan, fluent, 5.1. Elaborarea unui 41. Atelier de scriere: Cofesiunea. Eseu:n cutarea timpului pierdut.
exact a discurs motivaional n 42.Poemul. N. Labi: Moartea cprioarei. Rezumat Com. lit n
diverselor acte de stil publicistic (gen: Memorare. Lexicul operei. secvene
comunicare aviz persuasiv). 43. N. Labi: Moartea cprioarei.Figuri de stil. Schema fig. De stil Proiect de grup
oral i scris. Comentarea motivelor.
6.1. Integrarea Starea dispirit a eroului liric.
10. Valorificarea achiziiilor lingvistice 44. N. Labi: Moartea cprioarei.Discursul Com. lit. n Text
mijloacelor n comentariul literar narativ-liric.
produs; n textele
secvene argumentativ
Tem, ide, mesaj.
expresive ale limbii funcionale produse. 45. N. Labi: Moartea cprioarei.Valoarea Mesaj Coment. lit.
romne umanist a poeziei.
literare, n diferite 10.3. Utilizarea Eseu:O lume nnebunit de
situaii de adecvat a mijloacelor 46 Atelier de scriere
secet/
comunicare oral i expresive ale limbii
scris. (sinonime, antonime,
Sructura morfologic a cuvntului.
47. Morfemele lexicale. Conspectare Exerciiu
figuri de stil) n
Morfeme gramaticale.Morfeme radicale.
discursul produs:
exprimarea punctului 48. Modaliti de formare a cuvintelor.Derivarea. Manuscrisul
.Lectur
de vedere; prezentarea Ortografia cuvintelor derivate. Cmpul derivative. pierdut
unui subiect 49. Modaliti de formare a cuvintelor. Exersare Harta
socialcultural; Compunerea. conceptual
comentariul Ortografia cuvintelor compuse.
literar. 50. Modaliti de formare a cuvintelor. Studiul de caz Anal. lexical
Conversiunea. Abrevierea.
51. Modificri ale vocabularului. Consult. n grup Pnza discuiei
Arhaisme i istorisme. Neologisme i
mprumuturi.
52. Evaluare curent Test cu itemi
53. Analiza evalurii
U-V 3. Rezumarea 3.1. Rezumarea esenei Familia/ coala. Elemente de
12ore textelor literare i unui text citit
nonliterare. independent/a unui
versificaie (prozodie).
Famili 54. Memorialistica. L. Blaga: Hronicul i Lectur expresiv Exerciiu
eveniment/a unei
a/ cntecul vrstelor.Lectura textului.
10. Valorificarea
55. L. Blaga: Hronicul i cntecul Cooperare n gru Agenda cu
coala. mijloacelor
vrstelor.Subiectul. Plan de idei. Rezumat.
expresive ale limbii 10.1. Argumentarea Rezumat p notie paralele
Eleme 56. L. Blaga: Hronicul i cntecul Studiu de caz Pnza discuiei
romne spontan, fluent a
nte de literare, n diferite punctului de vedere (n vrstelor.Lexicul operei.Expresii.
versific situaii de cadrul unei dezbateri). Comentarea titlului.
aie comunicare oral i Modaliti de expunere.
scris. 10.2. Prezentarea 57. L. Blaga: Hronicul i cntecul Popularea blocului Compunere de
(prozo spontan a unei vrstelor.Modaliti de caracterizare a caractetizare a
die). 13. Producerea probleme n faa personajelor. personajului
textelor care auditoriului. 58. L. Blaga: Hronicul i cntecul vrstelor. Com. lit n Discuie n
reflect propriile Tem, ide, mesaj.Textele memorialistice. secvene plen
experiene Specificul textelor memorialistice.
senzoriale, idei, 13.1. Reflectarea 59. Jurnalul. Amintirile. Jurnalul dublu Revizuirea
judeci, opinii, circular
argumente. propriei experiene ntr- Hronicul i cntecul vrstelor.
o pagin de jurnal, ntr- 60. Atelier de lectur:Comentarea comparativ a Amintiri din copilrie
6. Explicarea un text reflexiv despre o operelor lui L.Blaga i I.Creang. Philips66
funcionrii experien proprie (gen: Citate
sistemului fonetic, cine are Eseu:Locurile copilriei sunt repere,
lexical, dreptate/de ce am 61. Atelier de scriere: modele universale pentru nelegerea
gramatical al limbii procedat aa). lumii.
romne. 62. L. Damian:Ap cristalin.Memorarea Acvarium Pagina de
textului. Lexicul operei jurnal
6.1. Integrarea
achiziiilor lingvistice 63. L. Damian:Ap cristalin.Ciclul poetic. Schema figurilor de Revizuirea
n comentariul literar Comentarea titlului. Figuri de stil. stil circ.
produs; n textele 64. L. Damian:Ap cristalin.Structura textului. Com.lit n secv. Coment. lit.
funcionale produse Motive. Comentarea motivelor.
Mesaj Eseu
65. L. Damian:Ap cristalin.Tem. Idee.
Mesaj.

U-VI 3. Rezumarea 3.1. Rezumarea esenei 66. L. Damian:Ap cristalin.Motivul fntnii n Lectur Citate
13 ore textelor literare i unui text citit literatura romn: L. Blaga, Iulian Filip, G. Vieru
nonliterare. independent/a unui Comentarea
Structu eveniment/a unei motivului
ra 10. Valorificarea
67 Atelier de scriere: Comentarea unui motiv
vocabu mijloacelor
(topos) din literatura romn.
larului expresive ale limbii 10.1. Argumentarea
romne spontan, fluent a
. literare, n diferite punctului de vedere (n
situaii de cadrul unei dezbateri). Structura vocabularului. Studiul de caz Pnza discuiei
comunicare oral i 68. Vocabularul / lexicul.
scris. 10.2. Prezentarea Instrumente gramaticale. Pri de vorbire
spontan a unei semnificative.
13. Producerea probleme n faa 69. Relaiile semantice ntre cuvinte. Relaia de Consult. n grup Anal. frazei
textelor care auditoriului. sens.Relaia de form.
reflect propriile Antonimia.Sinonimia. Omonimia. Paronimia
experiene 70. Sens lexical. Reviz. circular Turul galeriei
senzoriale, idei, 13.1. Reflectarea Sens gramatical.
judeci, opinii, Sens fundamental al cuvntului.
argumente. propriei experiene ntr- 71. Momosemia (termenii) Studiul de caz TehnicaCCC
o pagin de jurnal, ntr- Polisemia (n raport cu omonimia i
6. Explicarea un text reflexiv despre o conversiunea).
funcionrii experien proprie (gen: 72.Sens fundamental al cuvntului. Analiza morf. Disc. n plen
sistemului fonetic, cine are 73. Prile de vorbire semnificative(definirea Analiza morf. Cinguain
lexical, dreptate/de ce am prilor de vorbire).
gramatical al limbii procedat aa). 74.Tehnici ale dialogului. Rezumat Disc. n plen
romne.
75. Recapitularea semestrial: Dragostea. Recapitularea materiei cu ajutorul fielor
6.1. Integrarea Figuri de stil. Familia/ coala. Elemente de
achiziiilor lingvistice
versificaie (prozodie).
n comentariul literar
Test cu itemi
produs; n textele Evaluare
funcionale produse 76/77.Evaluare semestrial
semestrial
78.Analiza evalurii semestriale
MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECIA NVMNT, TINERET I SPORT Drochia
Instituia Public Liceul Teoretic Victor Coofan
CATEDRA LIMBA I LITERATURA ROMN

APROBAT_____________ Verificat__________
Novac Elena, director Novac Valentina, director-adjunct
____________________2015 ________________________ 2015

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT


la Limba i Literatura Romn pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2015 2016
Profesor Jemanean Natalia , grad didactic II.

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010


Manualul de baz Tatiana Cartaleanu,Mircea Ciobanu, Olga Cosovan, Limba i litteratura romn, cl.IX, tiina,

Coordonat__________
Reetnic Silvia, inspector DTS Drochia
________________________ 2015 Discutat la edina comisiei metodice
Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2015
ef catedr _________________ Brnaz Svetlana