Sie sind auf Seite 1von 13

KOLEJ VOKASIONAL ENTER CORRIDOR

NO. 30-2 JALAN KLANG SENTRAL 11/KU5,


KLANG SENTRAL, BUKIT RAJA
41500 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

PELAN MENGAJAR TEORI


(THEORY LESSON PLAN)

KOD DAN NAMA


MC-091-3:2016 INDUSTRIAL AUTOMATION ENGINEERING
PROGRAM / PROGRAM
SYSTEMS ASSEMBLY
CODE AND NAME

TAHAP / LEVEL L3

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
C05 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS MAINTENANCE
COMPETENCY UNIT NO.
AND TITLE

1. PREPARE INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM


MAINTENANCE REQUIREMENTS
2. PERFORM INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
MECHANICAL MAINTENANCE
NO. DAN PERNYATAAN 3. PERFORM INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
AKTIVITI KERJA/ ELECTRICAL MAINTENANCE
WORK ACTIVITIES NO. 4. PERFORM INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
AND STATEMENT ELECTRONIC MAINTENANCE
5. PERFORM INDUSTRIAL AUTOMATION CONTROL
SYSTEM MAINTENANCE
6. PREPARE INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
MAINTENANCE REPORT

Muka Surat / Page :


NO. KOD / CODE NO.: MC-091-3:2016-C05/P(1/19)PM 1 Drp / Of 14
TEMPAT / PLACE : TEMPOH / NO. KOD / CODE NO.: Muka Surat / Page
BILIK KULIAH DURATION : 2 JAM MC-091-3:2016-C05/P(1/19)PM : 2 Drp / Of 14

TAJUK / TITLE :
JENIS JENIS KEROSAKAN ELEKTRIKAL

TUJUAN PENGAJARAN / INSTRUCTIONAL AIMS :

Pelatih pelatih mesti boleh / Trainees should be able to :

a) Terangkan Sistem Kawalan elektrik


b) Jelaskan Jenis-jenis kerosakan komponen elektrik

ALAT BANTUAN MENGAJAR / TAJUK / NO. KOD /


INSTRUCTIONAL AIDS TITLE CODE NO.

BAHAN PEMBELAJARAN / Kertas Penerangan / Paper C05/P(1/19)


LEARNING MATERIALS Explanation
MC-091-3:2016-C05/P(1/19)
Kertas Tugasan / Paper Work C05/T(1/19)
MC-091-3:2016-C05/T(1/19)

ALAT PANDANG DENGAR / Power Point Slide PP


AUDIO VISUAL AIDS Whiteboard WB

KUANTITI /
PERALATAN, KELENGKAPAN QUANTITY
DAN BAHAN /
TOOLS, EQUIPMENT AND Marker Pen 2
MATERIALS Whiteboard Eraser 1
Laptop 1
LCD Projector 1
Muka Surat / Page :
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-3:2016-C05/P(1/19)PM
3 Drp / Of 14
ALAT
AKTIVITI PENGAJARAN BANTUAN MASA/
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) MENGAJAR / TIME
INST. AIDS
PERSEDIAAN / PREPARATION : 5 minit

1. Selesakan pelatih
Beri salam dan salam sejahtera
Tanya tentang keadaan pelajar
Tulis kursus, tahap, nama dan tarikh

2. Semak kehadiran pelatih.


3. Tekan aspek mengenai disiplin, tatatertib dan kerjasama.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / perbincangan dua hala /


minta relaks / bertenang / ceria / jaga kesihatan.

5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih


Kaitkan idea/kemahiran dengan pengalaman kerja atau
pelatihan lepas untuk dapatkan tajuk.

6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di whiteboard.

JENIS JENIS KEROSAKAN ELEKTRIK

7. Berikan tujuan dan tuliskan di whiteboard. PP


a) Terangkan Sistem Kawalan elektrik WB
b) Jelaskan Jenis-jenis kerosakan komponen elektrik

8. Nyatakan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.


Pelatih-pelatih akan dapat memahami sistem elektrikal, jenis-
jenis kerosakan sistem elektrik yang ada pada kawalan
elektrik tersebut.

9. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelajari


melalui sesi soal-jawab
Adakah anda tahu Sistem elektrik?
Adakah anda tahu Jenis-jenis kerosakan elektrik?
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-3:2016-C05/P(1/19)PM Muka Surat / Page :
4 Drp / Of 14

TOPIK ALAT
PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN BANTUAN MASA/
( INSTRUCTIONAL ( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) MENGAJAR / TIME
TOPICS) INST. AIDS
PENYAMPAIAN /
PRESENTATION : 45
1.1 Terangkan Sistem Kawalan Automasi. PP minit
1. Sistem Kawalan
elektrik Keperluan Sistem Kawalan Automasi di
Industri
Sistem yang berupaya mengawal suatu
proses dengan pertolongan insani yang
minima atau tanpa insani dan mempunyai
keupayaan untuk memulakan, melaras,
bertindak memapar atau mengukur
pembolehubah di dalam proses dan
memberhentikan proses dalam usaha
mendapatkan keluaran yang diperlukan.

1.2 Jelaskan Pengkelasan Sistem Kawalan


Automasi boleh dikelaskan kepada dua (2)
bahagian iaitu:

1.2.1 Automasi Tetap.(Fixed


Automation/Hardware Control)
Sistem Kawalan ini direka untuk
melakukan satu tugas yang khusus.
Fungsi litar kawalannya adalah tetap
dan kekal.
Kerja akan menjadi rumit jika kita
ingin melakukan kerja lain selain dari
tugas yang telah sedia ada pada
sistem kawalan jenis ini.
Muka Surat / Page :
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-2:2016-C02/P(1/19)PM
5 Drp / Of 14
TOPIK
ALAT
PENGAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN BANTUAN MASA/
(
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) MENGAJAR TIME
INSTRUCTIONAL
/ INST. AIDS
TOPICS )
PENYAMPAIAN / 1.2.2 Automasi Boleh Aturcara/ Automasi
PRESENTATION Boleh Lentur (Flexible Automation/Programmable
Control System)
Automasi Boleh Aturcara atau Automasi Boleh
Lentur adalah sistem kawalan yang rumit yang
dapat melakukan berbagai tugas.
Fungsi litar kawalannya diaturcarakan oleh
pengguna dan boleh diubahsuai.
Apabila tugas yang perlu dilakukan oleh mesin
bertukar, perubahan cuma perlu dilakukan dengan
melakukan pengubahsuaian pada aturcara
kawalan mesin tersebut.
1.3 Perbandingan Antara Automasi Tetap
Dengan Automasi Boleh Aturcara.
AUTOMASI AUTOMASI
TETAP ATURCARA
KEGUNAAN KHUSUS BERBAGAI
KEMUDAHAN SUKAR MUDAH
MEMBUAT
PERUBAHAN/
PENAMBAHBAIKAN
PENYELENGGARAAN SUKAR MUDAH
KEUPAYAAN BERGANTUNG SANGAT
KEPADA TINGGI
REKABENTUK
DAN
PEMBUATAN
KELAJUAN PERLAHAN LAJU
KECEKAPAN DARI SESUAI SESUAI
SEGI EKONOMI UNTUK UNTUK
SISTEM YANG SEMUA
KECIL JENIS
SISTEM
Jadual 1: Perbandingan antara Automasi Tetap dengan
Automasi Boleh Aturcara.
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-2:2016-C02/P(1/19)PM Muka Surat / Page :
6 Drp / Of 14

TOPIK ALAT
PENGAJARAN BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA
( MENGAJA
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) / TIME
INSTRUCTIONA R / INST.
L TOPICS ) AIDS

PENYAMPAIAN /
PRESENTATION
1.3.1 Contoh Litar Sesiri Kawalan Tetap dan
:
Boleh Aturcara.

Kawalan Tetap

Rajah 1: Litar Sesiri Kawalan Tetap

Kawalan Boleh Aturcara

Rajah 2: Litar Selari Kawalan Boleh Aturcara


NO. KOD / CODE NO.: MC-091-2:2016-C02/P(1/19)PM Muka Surat / Page :
7 Drp / Of 14

TOPIK ALAT
PENGAJARAN BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA
( MENGAJA
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) / TIME
INSTRUCTIONA R / INST.
L TOPICS ) AIDS
PENYAMPAIAN /
PRESENTATION
:
1.3.2 Contoh Litar Selari Kawalan Tetap dan
Boleh Aturcara.

Kawalan Tetap

Rajah 3: Litar Selari Kawalan Tetap.

Kawalan Boleh Aturcara

Rajah 4: Litar Selari Kawalan Boleh Aturcara


NO. KOD / CODE NO.: MC-091-2:2016-C02/P(1/19)PM Muka Surat / Page :
8 Drp / Of 14

TOPIK ALAT
PENGAJARAN BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA
( MENGAJA
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) / TIME
INSTRUCTIONA R / INST.
L TOPICS ) AIDS

PENYAMPAIAN /
PRESENTATION
:
2. Jenis-jenis 2.1 Jelaskan tiga (3) Jenis Kawalan Automasi.
Kawalan
2.1.1 Sistem Kawalan Pneumatik.
Automasi
Sistem kawalan pneumatik ialah satu sistem
yang menggunakan udara yang dimampat untuk
menghasilkan daya/tenaga untuk menjalankan
kerja.

Sistem pneumatik banyak didapati dalam sistem


perindustrian seperti industri makanan,
petrokimia dan industri yang menggunakan
robotik.

Secara amnya sistem pneumatik memerlukan:

Bekalan udara mampat (Air Compress).


Injap Kawalan (Control Valve).
Tiub Penghubung (Tubing).
Pemindah Aruh (Transducer).

Sistem kawalan pneumatik ini boleh dikawal


secara insani/manual dan automatik. Sistem
kawalan ini boleh diwakili oleh gambarajah blok
asas pada Rajah 5 dan Rajah 6.

Rajah 5: Gambarajah Blok Asas Sistem Kawalan


Pneumatik secara insani/manual.
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-2:2016-C02/P(1/19)PM Muka Surat / Page :
9 Drp / Of 14

TOPIK ALAT
PENGAJARAN BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA
( MENGAJA
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) / TIME
INSTRUCTIONA R / INST.
L TOPICS ) AIDS

PENYAMPAIAN PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
/
PRESENTATION
:

Rajah 6: Gambarajah Blok Asas Sistem Kawalan


Pneumatik secara automatik dengan menggunakan
PLC.

2.1.2 Sistem Kawalan Hidraulik

Sistem Kawalan hidraulik ialah satu sistem yang


menggunakan bendalir untuk menghasilkan
daya/tenaga untuk menjalankan kerja.

Sistem hidraulik banyak digunakan di dalam


industri automobile seperti sistem kuasa, sistem
brek, kren, jet kereta, satelit dan sebagainya.

Bendalir yang biasa digunakan adalah minyak.


Secara amnya sistem hidraulik memerlukan:

Bekalan bendalir hidraulik.


Injap Kawalan.
Silinder.

Sistem kawalan hidraulik ini boleh dikawal


secara insani/manual dan automatik. Sistem-
sistem ini boleh diwakili oleh gambarajah blok
asas pada Rajah 7 dan Rajah 8.
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-9:2016-C02/P(1/19)PM Muka Surat / Page :
10 Drp / Of 14

TOPIK ALAT
PENGAJARAN BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA
( MENGAJA
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) / TIME
INSTRUCTIONA R / INST.
L TOPICS ) AIDS

PENYAMPAIAN
/
PRESENTATION
:
Rajah 7: Gambaraah Blok Sistem Kawalan Hidraulik
secara insani/manual.

Rajah 8: Gambarajah Blok Sistem Kawalan


Hidraulik secara automatik dengan menggunakan
PLC.

2.1.3 Sistem Kawalan Elektrik


Sistem Kawalan Elektrik ialah satu sistem
kawalan yang menggunakan arus elektrik
samada arus terus (AT) atau ulang-alik (AU),
sebagai sumber bekalan.

Secara amnya Sistem Kawalan Elektrik


memerlukan:
Bekalan elektrik (AT) atau (AU)
Elemen masukan (suis, penderia,
pemindaharuh, injap, komponen-
komponen elektronik dan sebagainya).
Elemen keluaran (motor, lampu dan
sebagainya)
Kabel Penyambung.
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-2:2016-C02/P(1/19)PM Muka Surat / Page :
11 Drp / Of 14

TOPIK ALAT
PENGAJARAN BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MASA
( MENGAJA
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) / TIME
INSTRUCTIONA R / INST.
L TOPICS ) AIDS
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
P
PENYAMPAIAN
/
PRESENTATION
Sistem Kawalan Elektrik ini boleh dikawal secara
insani/manual dan automatik. Sistem sistem ini
boleh diwakili oleh Litar dan gambarajah blok
asas pada Rajah 9 dan Rajah 10.

Rajah 9: Litar Sistem Kawalan Elektrik secara


Insani/Manual.

Rajah 10: Gambarajah Blok Sistem Kawalan Elektrik


secara automatik dengan menggunakan PLC.
Muka Surat / Page :
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-2:2016-C02/P(1/19)PM
13 Drp / Of 14
AKTIVITI PENGAJARAN ALAT BANTUAN MASA/
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) MENGAJAR / INST. AIDS TIME

PENGGUNAAN / APPLICATION : 5 minit

1. Edarkan Kertas Penerangan. C02/P(1/19)

2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami


Kertas Penerangan yang diberi.

3. Minta pelatih bertanya sekiranya tidak faham.

4. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan


berkaitan tajuk yang telah dipelajari.

Q1 : Apakah tujuan utama sistem kawalan?


A1 : a. Dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti
keluaran.

Q2 : Berikan tiga (3) jenis sistem kawalan


automasi.
A2 : a. Sistem Kawalan Pneumatik.
b. Sistem Kawalan Hidraulik.
c. Sistem Kawalan Elektrik.

- minta pelatih menjawab

5. Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelatih dan akui


jawapan yang diberi serta beri pujian/motivasi.
NO. KOD / CODE NO.: MC-091-2:2016-C02/P(1/19)PM Muka Surat / Page :
14 Drp / Of 14
ALAT
AKTIVITI PENGAJARAN BANTUAN MASA/
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) MENGAJAR / TIME
INST. AIDS

PENGESAHAN / CONFIRMATION : 5 minit

1. Arahkan pelatih untuk bersedia bagi aktiviti seterusnya.

2. Edarkan Kertas Tugasan. C02/T(1/19)

3. Beritahu pelatih semua soalan adalah berdasarkan kepada


pelajaran yang telah dipelajari.

4. Nyatakan masa yang diberikan 5 minit.

5. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau


bertanya.

6. Maklumkan bila MULA menjawab dan masa hampir TAMAT.

7. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan faedahnya.

8. Beritahu tajuk pelajaran yang akan datang dan minta bersedia.


TAJUK : MENGENAL KEPERLUAN KAWALAN SISTEM
APLIKASI.

9. Ucapan perpisahan.

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Das könnte Ihnen auch gefallen