Sie sind auf Seite 1von 1349

Die Grammatik

Unentbehrlich fr richtiges Deutsch


Umfassende Darstellung des Aufbaus
der deutschen Sprache vom Laut
ber das Wort und den Satz bis hin
zum Text und zu den Merkmalen
der gesprochenen Sprache
Mit zahlreichen Beispielen, ber-
sichtlichen Tabellen und Grafiken
sowie ausfhrlichem Register

8.
Auflage 4
m em u Nem
L ALeLem em^m AL^m

mLymymYm Hm^Lu^m ?L
em emmeLc
 LL Hmm Gmem
 L m?L
 Hmm A^mAYmm^

?m^^mYy
AmY^
emY^
w LL
v memY^
L^mmY^
mumY^
n AmY^
?^ym e ym m^
memymY^
?memmeym e ^^m ?memLm
KLm e ^m
em
m LL
EmYm^ u ^ym m^

mLymymYm em emmeL

nd YmLYmmm uLym

em Le w

emmLy
Lm Hm K^
?meLmm mLYmy
 L m?Ld LL Ymy
m
!u !mm mYmyc !m e Lm
!u y !mmc L
!u !mm LLc HL m H LL^m !Ym
m ummYLm HLm Lzmc L GmY m AL
!u Lm LY^Lmc L GmY
!u LL Yyc m ^ ummYLm HLm
!u e Lc m HYey
!u CL c m Cm
!u ?mLe mmc m^mm AL^m
mmy L A^^
CyLum L^Nem P Lme CyLumd L^Nemd LYy

m emAL^YmLy YmLm m Lym ?m^^mYyd Km^mmyd


LL Ly Y umLy ^m nc e nc E
 m^Lec nn dn m L em mm
 mm^c nwwww dn m L em mm
 em A^mc n d m L em mm
m CLum u um L em Yumm m eL LYm^m
Em eem^mem m Am mm mY L^ m mm
LymNm emmm L^^Lym
m mm mmm em emAL^YmLy m Am m
eememmmm LYmm

YyLu^m uL em m^m LLYYm


m m^m LLYYm mm^m emm !YL em m^m LLYYyLum
emLmm YYyLu^m Lm e mm Ym ceYeeYem LYu YL
L H em u em GmLy YyL^m 
L Lm ym^
m ?m^m YmLm
L^e^d L^ Lymmd mYm
m Cm emm Hmm eLu m ^u^m yy em GmLym
ymemm md u em m Lemm GmuLmd
L^ ^ u Km^m em Em^ymLyd
mem em m Gmmey mm^m Amm
mLYmmd mmuNy em mYmm mem
I YyL^m d Lm
AL YyL^m d Lm
^ e emLYm ! Y Yd m^
!me mL A nwwwn eemem
G

L em LL mm AL^m m mmLmd L Lmem CmL


m Ld mem mm ^ m^ LLYm m K ym emm m
L m mymm LLm^ ^d em m Nuy L Lymyd
L Ymuy my LYm Ee ^mz^ L L em em
^m AL^m yz ymem HL yY m eL ^ mm
ANm Lmeyd Ymu^m em Lm Eumed ymLm Nuy
ymy ALmd em ^mm LLmm muem ^m
Nm L ym ?L mm md e emmym LYm mm Gmd em
eL md m^m um m L^^m KmumuNm m^ N
m m m YmLYmmm e LLmm n uLym em emyL
L m ^m L^m mum
Ym L^ u emmymd em ^ L mm em Aemm mL mm
mL^m FYmY^ Ym em uYL em em^m mymLL
^m m^Luum m em md em emyLL m mm
m e mN^m LeY^ Am mym ^ u em L L EmN
m e A^md e eLYm L mem m ^ L Lmd em Ymu^
em em^m AL^m LYm em em ^ L Lemm em u
L^^m Lym mmmm L^ L m L^ L^ m em
meum emmymd em m^ L meL^m mm em mmd
^
m emyLL Ym^mY em ym^mYmm e em ym^mm
ALeLeL^m em mymL LYm uz m Lu em Lmm 
^yLe m m e m e Lymmmm LL
mLmd em L EmNm Y ^ym em 
Le mm e u^m m e ?meL LYm ^ L^ Ym em
LYmy emm mLuLym Ymem eL Ymd ^mym mym
Nem Lymm mNe^ eLmm
mm em GyNymLuLym em em mymLe em emyL
L mmmc CLemm LLm Ym^mYm em ym^mYmm
AL^m Lymme L Y ^LYm Y AL m em
yLL ymym mNm m v L^ em u YL e em ym^Lu
m Cmmd e m em em LL em ym^mm AL^m
e em L mm m mymm Lm Am L eL L^ N
y ^mmm mLymym memd em ^ L em uum
m ^m ym^mYmm e ym^mm AL^m mymYm
memm m^ LYm m e ?meL Lzmem Lu em
Lm Lmm AL^Ymmym e em mm^mem L L mm
m ymmy ^ eL em e emm mm^m A^y
^mm m yzm mym Lmm Cmmd Ymem L em !mm
e em mmd Lymmm mem E mmemd eL Lm em
^ Lu Lm Lymmym mmLemm ^ m^mmd em
^m mmym mey^ L mmYmmym~ ymmm^m
 em emyLL mem em m Am^m~ e m~ Y
mm~ e A^mYm~ mmem AmYmNe^ Ymmm m ^
m Lu N^m e mY^m !mm mey^ L em em
!Lm e em uymm A^mY em eLLu m^md mm
mY^m e N^m m Lum
m ?meL e em m e m ^m Lmd em ^
em emyLL Ym^Nuym e LmLemmmd mm mm
mm e L^ mem L em m^Nuyy mm Lmem
mm^ mm AL^m

Lmd 

m emmeL e em m e m

m Gmym em Lm L~ e m^mm


AL^m~ e uem m ceememyLL
L

L

!m e Lm

m L e em L em Hm
L e Gm^uy em Hm
ymmm
L
GLm AmYLm
w A^mYmm e mmm
L Am em Lmc !mm
Lm mLm Lm e L
L Am em Lm w
L Am em GLm v
m AYm
AYm e m
m AYmYL n
K Lym em AYmymm w
w HYmy wn
w uL^m Hm wn
w AuuYeym w
w !NuYeym e !LmmYm w
ww L KLmmym v
v L^mLmNm v
v Ly e FYmLy v
v ^Ly e ALeLeLy v
v EyLyLy v

m ^LYm e em A^u em Hm
ymmm
m^mm e ym^mYmm AL^m
m yLu^m w
L yLu^m !
^LYm e Lmm
Lm!mmem ^LYmLKey n
L Y^m !
ym^Lum em A^mYYm
mYym Hmc AYmymm e AYmmy w
n L

w L y^m ! n
w Cyy Lm L mm mymm
w EL^mYyd YL n
w Gmemy GLyLmm n
ww my n
wv AYmLm n
w mm^mYy n
w GmNemym AYmmeLe n
wn Em^mey ym^Lmem ANm n
w m A^mYy nw
v Hmmm m em H^mYy nv
v z e m^mYy nv
v mm e KLm^mYy n
v A^mYy em^ nn
vw yyLm emyLu^m Km^m e Yym n
me^mYy n
Lm!mmemm
AY^m A^mYym
y^m A^mYym
w ym^y em mem L em A^mYym m^L w
L

L v

eLym v
HL L v
Cm v
Cmy
w !m^m ?mLmy
v L e AL

L em m^m
my
LyLL em L
Cmy
CmLmm e mm
!y^m e m^m ?mym
w uL^m m
v memymLm v
L Lym
Lym uLmem m
Lym ^Lm
Lym mymem m
w Lym CmuLm
w L Lym
w Lym uLmem m
w Lym ^Lm v
w Lym mymem m v
ww Lym CmuLm
v mmm LL em L
v mLYymum mm
v CLm !Nuymy
v CLm Auuymy
vw Amm m
vv ^m LLm v
Lmm yLL em L
L

L H

HL m H
mm e Hu
mL^m e L^m HL
m v
K Yymy m e HYey v
mm v

LL^m !Ym
m LYm
m mYm w
m mYm w
w m mYm w
v m mmyYm w
m HmyLYm w
m Gm^mYmYm w
n m E^mYyYm w
m LyYm ww

m ummYLm HLm wv
L AYL m wv
FYm^ wv
m memyym em AYL w
L m em AYL v
w m m em AYL AyL e !L
v m Lum em AYL
K GmN m e Lum
GLL e uumm
mm e !m w
FYmY^ w
ymmm w
L !mLm
w L ?mumm
v !mm mm e !m
mLm mm e !m n
m emum m
L

n ?mLm mm e !m
myLm mm e !m w
emuL
m emum m
L em n
FYmY^ n
K AmL em emm
K mYL^ em em AL w
w m ^ ummm em em
v m ummm m em em
m LL em em
K mym memmm em KLLemm
w L GmY n
w Emymemy L^ memy e 
w m muL^m GmYum w
w m GmYLm e em ey mmym GmYum w
ww yLm e GmYm w
wv m m em muL^m e mmym GmYum w

m ^ ummYLm HLm v
L emY v
ey em Amymyum LL v
mYL^ v
CmLm em emY v
m !Lm vnn
m LeLm AmymyLmd mNLm vnn
m Lm vn
m myLLm v
w m YyLm eLLm v
v m mN^Lm vw
m mm e^Lm v
L Lm v
m !N
my
Amy
memy e 
w ?m
v Gm^my !N e m v
w mc em e em AY
w m Ym Y mYmeme
w m AY meme v
L

m HYey w
eLym w
L Hmm em HYey e em uyLYm em HYeymm w
m em HYey
m HYey em m^m FYmY^ w
m HYey em GmY n
HYeyLm e HYeym n
!NuemL
!LmmYYey
w m v
v Hmmm mYLm HYeyLm
m HYey em AYL
HYeyLm e HYeym

mL e m
w Yey
v m ey !eYmm^ym w
w m HYey em em w
w HYeyLm e HYeym w
w w
w mL e m v
v m HYey em emY v
v HYeyLm e HYeym v
v v
v mL
L

m AL

HL m AL

ALymem e memm v
m^m em Lm v
mm Ac !Lm e mm
Gm^mYYLmc ALymem e memm
GLmc yNym e yLYm v
w K AmL ALymem e memm
v LL^m mLm w
FYm^ Ym em ALymem v
LLm
K uYL em LLm
m yLL^m mLm em LLm nw
LLm L ALymem n
w LLm L memm nw
mLm n
w emLm n
w FYmY^ mYL^ em emLm n
w !Lm e mYmmm n
v emYLm e !Lm nw
!NLLm n
m mm L em !NLLm n
K mYL^ em !NLLm nn
LLm nw
m uYL em LLm nw
K mYL^ em LLm nw

G GmY AL nww
L !NeL nww
FYmY^ nww
um e !Lm nw
^ mYLm !NeLmm nvv
Hmyc em Yuym ALymem e !NeLmm AL n
ALLm e mem n
m Ny u ALLm e mem n
K ALLm e mem mm n
w L

m ALLm nn
AL e zmyLm nn
m LymL mLLL nnn
m LymL myLL nn
w m umL LLL n
v m uuemyL n
m H^L memLL n
w ALNLmm Lmym e^m n
v m m nw
v ymmm nw
v memm m^m m nv
v m ?mym n
m L^m myL v
mymLeYmm^ v
myLm
my e Ymm^ em myL
w KN^m mm Lu em Amy ^
v myLm emuL
mm myL w
mmm myL v
m ALYLNm
HL e ALYLNm
K L em ALYLNm
ALYLNmc muNm e Lymmm ?mym
w m ALYLNm mm

ym wv
FYm^ wv
m Gmmy em yLL^m mLm em LLm w
m emym u em Hymum wn
eym mm v
A^Lym em emum v
w EmLy em Lum Ym AYLm m
v memm ?mym u em m n
m ym L
!NeLm L e NeLm L
m ym L Ym LLm
!Lm L e m v
m 
L v

w m ym m e m w
w m ym m w
w m ym m
w !m e myLm
v m ym em um GmY w
v m ym ^m AYm e um GmY w
v m ym ^m NeLm L e um GmY n

m Lmymmm AL
K uYL em Lmymmm ALm
L e mYmL
m Le em mYmNm
L ALymuym
w m ALmYey ALmm
v ?my ym^Lyym mYmNm
m Lmymymm AL w
m !Lmmm v
m mYmL
K em mYmNm
m em mYmNm ALymem
K AmL em mYmNm
w K Amy em mYmNm v
L

m Cm v

HL m Cm

N Cm
CmN e^ mm^m
CmN e^ mm
mL em mm
Gmuy e^ mm
memymLm mm v
CmN e^ mm e !m
w CmN e^ Cmd GmYe e Lmm
w Cm Cm
w GmYe Cm w
w Lmm Cm

Lm ALmmm
CmLA! e ?mL
C^m Amy em ALymem m^m
m mmy em CmLA! mm^
w CmLmyA! v
v ?mL mm^ e ?mLmy
CmL^mA! !ym Cm n
CmLA! e ?mL mLY em ALmYmm
n CmLA! e CmmL

Nm Cm w
mL^m Hm w
Hm e Leym w
Cmm wv
Nm m^mYy Cmm e^ Cmm w
Cmm CmmYmmm vw

Gmmm e Gmmm

G Cm mm
L

m^mm AL^m v
LL ym^mm AL^m v
L GmN ym^mm e ym^mYmm AL^m
eYmeyym e^m GmNeyy
w me em Em^y ym^mm AL^m n
v memmm ym^mm AL^m n
v m^m L
v HLmy e ummymm L
v GmYLm e^m L eL m^mm w
L mN^
Am^m L Lem n
Km^Luym em mN^ p mN^ L m uyLYm n
mN^ L mLm mm^LuLey
m mN^YmLy
uYL em mN^YmLy
mymuLm
mNzmym
w ?myLNm em Am^m e mLym^m
v ym mNym w
n m mN^um v
n Cym em mN^um
n Ley^mL mN^um
e^m GLmNm w
^ym em ym^mm AL^m w

Yymd Km^m e AYm wv


Gmm^ em L^Le^m w
mLmm^ mm L
?mym n
n L
L e Gm^uy em Hm

!m e Lm

m L e em L em Hm

L e Gm^uy em Hm
ymmm
K em eYLmm em AL^m ym eL H m m^ ^ e
^mY Hm L^ mLe mm L^^m zmyd m m m
Hm LmLem mu m yzmm mm em ym^mYm
m AL^m e eL ANm e Cmmd em ym^mm AL^m uLm 
mmd mN^YmNym e mN^m
Hm mm ^ u eL Am^m e A^mYm mYd em L^
u em EyLy AL^m e eLYm L u em Gmy Hm
mm Ymemm ?m FYmm mLe mL mm AL^m mm Lemmd
m md m^m Hm mLem mm^m H ^ mLe Ym mL
ummd ^Ny m mm HmY^ em m L^ mm L^
^m m em Am^m mm AL^m m Lzm Ym m eL
H L H y L L^^m m ^m^
mem H L mm mm e mm Lmm memy m mm
L m^mm L mm ym Lm Lymmm mem m^m
Ymm Ymm m Ym AL^m LYm^u L mm ym ^LYm
uyLYm em LL md em e em memy em Hm Ym^m
Ym m LL my eLd m^m ?myLNm em L em m e em
L em memym uy e m e memy LumLem Ymym e
 m L em ?myLNm md e mNe^d eL em Am^m em m
m CLme Hm m H^Lm m Ymm^m
m Hm em m^m e ^ L^ mm mm^md umm A^mL
ymYL m H^L mY mNem ^d LYm m mNem ^ L^ em ?my
LNmd em em L em Hm Ymm L Ym Lm AL^m L
m^m m eLYm L L mm Lemm AL^md emm
m Ymmu em e em m mY Ymmu L m muL^m em m
muy em my Hm em HYmLemm L m^m
L Lm L em m^^md Lm^md L^m e y^m
mm e m ^
G mm Hm mz Ld eL m mm e e m m mm
e Hm m yLymm em m m uum^^ L em L
^md ^m m L e !LYL^ L em y^m Am LYm ym^Lu
md em ^ em^m~ Hm ^ LYmd Ymmmm em LLmm G
!m e Lm m L e em L em Hm

Lm yLymm em em LYL [e;\ L emm Hm e


mYmuL LuuNyd LYm mym Am^m md L m^m AL^m m m
Lemm Lm ? uN yLu^ L em ?Lmd L em
^md LYm Amymyum Ym emd eLmYm L^ m L
AL^m m em ^m L mm my YmLm memyd e !mL
e mm yLmL m em ^ mm ^m Lm^YLm Luym
Lud em m^m L AYmLuLy ^
 Am^m em m^m L L Hm L ume mmmd L^ m m
^ mzd m m Lm mm ^m Hm L Ymm mL
m m em memymmd em m m em ym^Lum em^m
Hm mym^ LYm ymLem ^ d eL Lm mmm Hm ^m
uuNymm LYm Hm ^ mmm mm Ld e L mmd
eL mm L em Lm^md AL L em y^m e Ym L em
L^m L mm Hm e L m ym^Lum em H
^L em m^m mym m Ymemm umLm Ymeum m
^
Lymym e em mm Ym mNm Hm ^ Ney mym Am
LYm ym^Lumd em m L ume Lmm K GmNe m L
L Ym em ?myLNm Lmmd em u em H^L mYmm^
em m^m ymm em emyLL e ^m Hm LzmLY em
mym mYmm^ ymmd m mem em ^ Lm H
m em ?mem
^ m m^ m^memd m^m Hm e eL m^m ?my
LNm mm AL^m Lm m^m H^L ymm m
mYmm^ uL ^mz^ L^ Hmd em y^ mL mm
em mmd ALd Ym m ym^Lum m^mem m ^
^ m Lemm Hm em Lm H^Lm mmym Ymm
^ em Em^mey L ^ L m^ume emm ^
mm m Lu em mym ym^Lum em Hm e ^ Lu m m
u m L m em A^u Hm N ^ Lu muL
^m e LYm Hmm eLmmd m L em emyLNm mYm
m^ em Ymemm ?myLNm em Nzmm mYmm em !mmm
m^mem
m mm mLemm em ym^mm Hm e em Lm L mm
Hu L ym Lm Lymmm mem Ld e em mm Am
^m m Ymd m m ^mYm e mm mm em ^LYmuym
em ym^mYmm Hm ^mzm m Lu em Luym em ym^mm Hmd
L^ m mm Key ^ m Lu muL^m Hmm y^
m m^mYy em Lm mY mm ^ eLLd m m Lm m
em m m^mYy emm ymL md eL mem L em AL^m
mem Lemm m^meYL LYm mem ^m LL^m
Em^mem Ym^^yd em L L^ d em eL L mem L
mm AL^m mem Lemm L emm AL^m m^mem m m
Hm ?em e em m^mem ^ e^ ymL mm L L m
L e Gm^uy em Hm

Am^m em Em^me ^m e ^ Lmm em L m m


^ md m GmNeyy^mymm
 mm yLum mmem eL m^m ymmL mm Lemm
AL^m eL Lm^m LYm mem emm AL^m mmem eL LYm
Lu mymm Hmmd e mm m Lem m u em m Ymemm uem
ym LY L GmN L e ^LYm YmY em^ em mm AL
^m memy E mL em L^m em Hm em m^m memy
L u L memymYmd m eL LYm m ^LYm LYm L
m^m L m Lm L ^LYm LYm A L em^ mm
Em^me ^m em um e em uumd LYm Ymem m^ em
mYm ^LYm
K uLy em L Hm L L m L^m w
ymLm memymYmd L eL em Lm^m LYm y^ zm
em L em L^m eLmmd eL m em L^m H
m Lemm AL^m mym^YL e mm Km^ emm mmm L
^um m^m A^umd m^m LYmmd em m m Km^m
mLm L eL LYm em em^m yLum m mmm GmYmy
m em L^um L eL mLLm !m^m LYm ! ym
uem ! L ! Ney emL^mmY^
w memymymYm
L ! m u mem YmL emYLm AL^L m Km^m Gmu
yy emm L^u Lm ^ eLm Lm Hm L Lm AL^m LY
Nyy em yLum em mmym AL^m ^mYm L um mL
e L^ em ! L [\ ym^mYmd eL uum L [1\ E em Km^m em L
^u em ^LYm em LYm LYmYmd mem m m^ym L
m ymm mem Km^m my umd m em L Lm ymem
e em L em Lm Ym^mYmd m m u eL m^m Ymy
e m eLYm mmemm A^mYmm em ! e U n Lm
ymm

L
m em L AL^m Ymuem ^ em ymLm Am^LLL N v
eym mmyy m ymLm m^mYy em Lm Ym^^y emLY eL
GmLm Lm Am^yLm L^m Km^m em ^ muem^ 
ymyd mem L mym ^LLm^m mLm muLm
m L^Le^m u LL^m mLm e em Lm
^m em ym^^m mm^ym em LyLm LYymmm
!m e Lm m L e em L em Hm

m uymem CLYmm mN em ^ym m^ym m^m

myLm m mL Gemym ^L L
my Kym
mu L LyL L~

m LY LYL KL em emL

e L KLeL Lm LmL
my mm ?
Lm L LL m~

?L^m L L KNu^m L
yL L

Am y yL Kym^m e eL

GemyLm LL LLL Kymm Lm LL

6`i}>i
>i >i i}>i
<>`> >ii}i]
>i> iVi >i
Lii -Vi`iBi
`>
"Lii
<}ii <BvVi
1ii <}i <}iVi
ii -Vi`iBi ,>Vi
iv
-i -iii
-i vi
LyLm

GLm mmLem e Lm mmLem mm mm^m m


mLmm Lu mLY u m ymL mm GmmuL^y em m
^mYyd m em Ymem Lym ymm YmLem mem

Lm Lm
 AL^L m Ld m m mm mym em mm Gm
^ ymYem e K LL^m m^mYy mm Lm ym
m yLYm Ymc em em ym em Gm^Yey Ld
Lmmd eL Ymmy^m yLd eL em ym em em Gm^ Y
L e Gm^uy em Hm

em Lmmem yLd em em ymYey e Gm^uuy 


LLd Le e w em A

L Lmm
 mem Lm yY m ymL mm em yzm ym em em Gm
^Yey emm Cm em eLm Ymm L ^ eLYm Lu em
Ymmum L em um mmem Cm em LLLLm eL m^m
mm^m L mYm Lm
LYL L L m em L em Ymm ymYemm Lm m
[\ L e [Y\ L mLm Lm LYm em ym em em Gm^ L em
Ymm KLmm m [u\ ^ mL e [\ L^d [\ Cm m eL G
emym? m muL^ Kym?~ [\ e [6\ A^L m mm LmL
emL ^ m L mm m L^ m^m EymYy mem
mL [\d [\ e [\ mm emL em mm LmL ymYem
m em LmLm mym em LLLm Lm [^\ L e [l\
^d eLm em mLm m [\ L^d [)\ y e [\ ^`EL ymYem
eL KNu^m? [\d e yL e eL [\ u e em ymLm yLm Gm
^L [\ L^L~d ^Lyd L^L L^ L [Z\ ym^mYmd em
ymL m [\ em ?mym LLme GL Lu

mmem yL L
 em ym e Gm^Yey LYm em Emm e em Kym L Ymmy n
^m yLm m^memem m m Emm Yem ym em Gm^
mmem em Ymm em em Ymm A^memNm mm L
mmm YLYLm Lmd [\ e [\ mm L ^ L LY
emLm Lmd [u\ L e [\ HL mem mm^ym Ym^^ym
mYm em Lmmem yL L^ em Lmm m mm^y

B`> i``>
>
>L`i> `>
L>L>

}>

! e mmyy em Lmmem yL


w !m e Lm m L e em L em Hm

LYL~ u eL Lmmem yL Emm L mmem memd


m mm Gmm^y LYL~ u em L Lym^m
mmy ^ em Gemym ymym em Ymm KLmm em em mmd
mmm Lm Lm m [\d [\ e [\ K ymLm Em^mey
L e LL U m em Kym^m ymYemm Lm
mzm eLd Ym m^mem e ^m NeL [^\ e [l\d me
eL [\ e [)\ e eL [\d [\ yLm mm^` N ^ m L
mmem yL mm L ^ m^mem mLY L^
yL~ m mYm Lu m Ym em Lm

w LL Le
w !m
 em eL em em Am u em Lmmem u
m m^m e e em Gm^ LY ymuumd mm m
! AmyL~ K em !m ymm [\d [\d [\d [Y\d [e\d [)\ e [\ 
Lm [\ e Lm !m Ld e d Ym m L L^ em L
mL m^m L Gm eLYmd Lem L Ym em LLm d ^
ymm
L A^mzm em Gm^m muy em ?mym L emmYm Amm m mm
Amyy yY LYm L^ Nmd emm m ! emmYm yL ym
Yem e m m Lymmem LL md md em m e em !
e^ mYm em Gm ym^m e eL L em Lm Lmm ym
uum ^ em ymmm Ld L A^mzy mm ! L em Lm 
Lmm e Amyy mm Lemm LyL Gm em
d y^ U v

LYLm !m mLm e LmLm !m GmLm !m


[\d [Y\ [\d [e\ [\d [y\

w Lm
m Lm em ?mYmLm L^ ALm em ymLm ymL muem
m em !m m Lm em yLm em u em u m Lm
mem u e m me^ ^ LymLmd em e^ em ym ym
md eL m ymN^ ?mYmymN^ mm Hm Ym em !m
L e Gm^uy em Hm v

mm ymYey L m^memm Lm y^d emLm


[u\ Ym eL LmLm [\ e [6\ L^L m^mem L LmL e
LmLd eL LLLm [^\ e eL mLm [\ Y yLm [\
`

mLm Lm mLm Lm !LLLm Lm


[\d [u\ [\d [\d [6\d [;\ [^\d [l\
`

!m e Lm uL L m em mm^y Ymm Lm


Ymm e Lmd Ym emm em u m Lm em Ymem

w uuLm
y m L mYL Lu mm yLm ! e mm !
emmYm Ld m em Ymem Lm LL^ mm mym
GmYey mymm Am L m L m mm Lmym Ld eL m
zm m uuLm eL m^m m L Nuy em uuLm [\ KLd [6\
L^ e [u\ !ume L A^mYmm U n

ww LLm
m LLm mem e^ Gm^mzm em eLm e Amm em Gm ym
Yem m u L eL e^ em LmL Lmm L^ em em
Gm^m eL e u eL m^m m LYLmd m LmLm e m
mLm LL m^mem

LYLm LL mLm LL GmLm LL


[\ [\ [5\
!m e Lm m L e em L em Hm

wv em
 em eL em m m^m e em u ymm L Ymem
Amm em Gm^m Ld myY ^ m AmmL em LmL m mym
LmL em m^m eL [\
mem m em L em Lm Am mmm e^ mm
GYLYmmyy em Kymm em em KNu^m e mzm GYLm
em mmmem m y u [\ Kym? m u [\ KNu^m? em
Lm ? LmLm e GYLm Yem ymmL em Lm em em mz
Lm~
m Lm mem m^m Lu muNym Hmm mLm A L
em GYL Lu mm mym A^Ly L~ mem m Nuy e
eL L^ L Lum eLm L [\c ?L^m?~ mLm G Ym
emm memy eL L^m m [<4e%\ em e [%\
U v 

v A
m A mm eLe^d eL ^ em Am p eL em AL
^m em AYNem p m em ^ em L^ Lzm mem u m
e^ uum e ^mz m A m u em Lm L m^memm
m mm m^ m^me^m ?m
m em L em Ymm e e^ uum mm Gm^m !
m em e^ ymYey Lm m mN^ mmy K emm mN^
L ^ em A mm mmm eL Lum Ymm
m [Y\d [e\d [)\d [\ e [\ mymL em m mm mN^Lm
m [\d [\d [\d [\ e [u\
em mN m ^ Ym em ymLm ALm ALm L
Ym Ad LYm m LYm Lm em GYLm m mN^ 
m AL eLm Nuy e L e^ mm y
Lu YmL^YLm Lm YL mem Hm L ALm ^d m
L eL ymmm e L^ u eL m^m em LLm e em
!m^ ymm em ALm LYm mmm Lymd Ymemm em
mLm U e em GLm

GLm AmYLm
C em eLuL em Lm Lm e GLm N ^ em
LL^m m^mYy em GLm em eym L em em L
m L^mzm
m L em GLm muy m ymYey e e ?L^m
L L L em L m LL Lmm
L e Gm^uy em Hm

m GLm LYm A mN^ym e A mm em GLm


L CmLm em ALm L
m mu mmym C e e^ em Amy em LyLm
e e LmL L mNem m Lm m eLYm em Lym em
Kymd mm ^ym ?m m LYm L^ em mey m Kymmy
Ymmu em ym^Lum em GLm uymemLzmc

<}ii} v QR
<}ii} v Q>R >
<}ii} v QR
<}ii} v QR
ii} v QR

LyLm GLmm^ eL

m GLLN e m^meme eLe^ Ymd em ^m ! em


Kym^m my m Kym^m eL Nm Lmmem yLd e d
em GLm ymm em eLm Lm L Ym^^y L L^
ym em KymYmmyy em em Lm p m e em em m
Lm Ym p m Ymm
mY ^ em Kym ymym em Ymmumd mz em mmmem GL ym
^m em Ymm GL K em ym^mm GLm N eL [7\ Lym
m me e eL [7\ m Am ^ em Kym ymym em e em E
mmumd uum ^ em e mm m uumm em mm GL m eL
[/7\ ?L K^m em ym^mm e em uumm GLm e K^m
um m LY ym^m e LY uum m^mem
mmy ^ em Kym eL L^ d ^ L mm
emm GL K em emm GLm ym mem eL [7\ m me L [\
em ym^mm e L mmm Lmm GL YmL em
m GL L^ eL [O7\ m Nm Nuy e emm GL L [37\ ym^m
Ym U L^ w d v
m mmyy em Kym L^ m mm m mm GL m eL [7\
 L [7\ ym^my ym^m He em Kym mm Amy ym
md myY ^ m mm uumm GL m L mmm m Lmm
e uumm GL eL [/7\ ?L Gy m em YYey U
K^m em m mLym em Kym Ym p md p m e eL
ymLm GLmm^ LuymL em ^m em GLmm^ m
ym em GLm [\d [L\d [/\ e [\
n !m e Lm m L e em L em Hm

mem YmL emYLm GL L mm^me mm Kymmy mm


!L GLmm^ m GLLNmd em L^ em ! m^meYL ed
um em ymLm GLL L
i> i

}iVi

 Q

>L}iVi } }

>Lvvi L L ^

X S

vvi S #
GLmm^ em !

w mYm em Kymmy m em mey em m^memem ?m Ym


em GLLL mey mz A^mzYmmyy em em e
Gmmyy em emm eLm Gmmyy em emm eLm mz
K^mm em Kymd emLY my m ymemm GL em mm m^m
m Lm em Lu mm m L m ymemm mym^ uum
em em mz ey em md emLY e em uumm GLm L
^mmm ymem
Hm em mm AL^m eL mLLL ymemymem
m^m memy u em emm ^ uumm GLm A [7\
me ymemd [7\ ymemd mYm [m7\ Hmy p [7\ ^ m m
m GLm [\d [\ e ymem m ymemm mym^ Lymym e [O\
e [/\ ymem m ymemm mym^ U n
v m em Ym Ym^mYmm GLm em u e^ em e L
m Hmy e^ em Lmm m^m ^ Amm em Gm m
yLm L emm Hmy ymuum mem GLmd em ymmm Gm L
m memd mzm LLm L ! mmem m mm^y m V
LLmm GLm mm myme mem L em L^m Lud
[
\ !Lud [3\ Cm
 em m em GLmm^ my em GL [2\d Ym em em Kym mem L^
Ym em m ^ L^ em m L em ?mLym Ymmy m GL

Ye^ ume^m mmyy em mLL !m^ ^L ^ mLm u


Cmm^L Le me y^d A^ u yd m Em u CmLd
mm^m
L e Gm^uy em Hm

[2\ mz L^ mm mm^y mYN^m A^L e L^ KmL


L em ?meL ymL L A^L Ymm AYm m
em mm AYm ?Ym m ALeLeLy L mmm ?me
L eL [%\ m em mm AYm m Lu U v
A^L em GLd Ym em em Kym ^ mLm ?mLym Ymuem m
mm m GL GLmm^ A^L mum d em yzm em 
LYmmyy em Kym e eL em mLuLe Ym mm L
L ^ m L^ mLm u Ymm !LLm GLm A
eL [7\ ymL ymymYm [4\ d [7\ um ymL ymymYm [1\ u
um U w
m Em^mey ymLm e ymLm GLm uN u eL
m^m mymme Lm em Lym e m GLm m
ymLm GL Ymd e m L LyL Lmd [7\ umd [m7\
memd [7\ ^md [7\ mm EymLm GLm e eLymym L^ eL d
m m Ym ed [1\ uumd [3\ mmd [,\ md [4\ ?m
U w p w L em ymLm GLm Lzm mem m Ym ed uN
Nym mLm e m EymLm Lm Y m GL
Ly em d myY ^ LL^ L mLm e my Nym
m emLY em L^u ^ Ymey m mem m m^m
LYm e m ymem me^ em ?mym ym^mYm

w A^mYmm e mmm
Lm n

! L Lmm L A
mm
Km^m em yL e Luym

[Y\ L LYL LYL Lu


[^\ L LLL eL uL
`
[e\ Lu LmL L Lu
[u\ ^ emL LYL uL
[)\ L mL eL Lu
[\ L yL yL uL
[l\ L^m LLL eL uL Lu
[\ L mL eL
[\ LmL L LmL Lu
[\ ^ LYL LYL LL Lu
[\ Lu LmL L LL Lu
[5\ ?y mL eL LL Lu

 Lemm !mm e [/\ L [Lc\ m e [O\ L [3c\


!m e Lm m L e em L em Hm

Lm my

! L Lmm L A
mm
Km^m em yL e Luym

[\ ! LYL LYL
[\ ?Le LmL L YL Lu
[\ ?Le L eL YL Lu
[\ zm LmL L uL
[6\ A^L LmL L uL
[\ Cmm LmL L
[\ HLe emL LYL uL Lu
[\ L^m mL eL uL
[\ A LmL L uL Lu
[;\ mm LmL L uL Lu
[\ E yL yL

GLm

!
mm uum p ym^m p m ?ey
Km^m

[L\ L uum ymem


[/\ L uum m ymem
[%\ A^mYm uL uum mL ymem
[L\ Le uum ymem
[O\ Nm uL uum ymem
[m\ ?m LY ym^m ymem
[3\ m LY uum ymem
[3\ Cm LY uum ymem
[2\ ?LYm mL mL ymem
[\ mu ym^m ymem
[4\ A uL ym^m uL ymem
[\ u LY ym^m m ymem
[1\ Cu LY uum m ymem
[1\ L LY uum m ymem
[\ LY ym^m uL ymem
[\ m LY uum uL ymem
[\ !Lu LY uum uL ymem
[\ ym^m m ymem
[,\ e uL ym^m uL m ymem
[\ z ym^m uL ymem
[.\ Aem uL ym^m uL ymem
L Am em Lmc !mm

Hmmm A^mYmm

Km
mm Nmy
^m


/7 KL KLmmy mm Amymm mm uuLm U
L^L L^ [\ ym^mYm
 Lm72 Km^m u Lym em mym ymuumm Lm
 U v

/7 CL YmL^m L
^ 4^/^ ^ p L^ m u em Gmmyy [^\ e [\ U
` ` `
<L2 LLm em Hm m` em Ymm AYm
<
U w p w
7 7 A Lym GL
4e% AYmymm ^m Am^Ym m m em
m U n
em AYmymm ^m A^mYYm
! e!m mymm U v

ym7Y Y^m L m m em L

m^m U v
 um72 mm ^ Y^m GL m m em GLm^m
[\ ^
[Y7\ m^m A^mYmm
YL2 Lm y^m em m^m A^mYmm
U
QR QmmR yLu^m em yLmL^m A^mYmm

L Am em Lmc !mm

Lm mLm Lm


 e L
ymmmc !ym e !m
 Lymmem Y^ em eLymmyd m em Am^yLm Ym em 
L em mmm AL^Lm Lmm m m^mYy emm 
uyLYm em LL^m !m m LL^m !m Ym^Nu
y ^ em mmyyLYNum Ym em AL^e
Lm m ^ Lmd em m m L^ ym mem m
L Lm e em GmLYmy Lm m Lem L
m e ^ mLem mm L^m Em^memd em ^
YL ed mm L mLm AL^Lm mYm my mm ?m m
YLm Em^memd em em Am^LLL ^ Lem Yy m m^m
Yy Lm L^ em mme^ e m GmLYmy e^ em 
!m e Lm m L e em L em Hm

yLm mymLe em Lem !m !m m AL^Lm


mYm y Le m LL^ Ym^mYm mem L^m Km^m
N L em LL^m m^mYyd ^ m em mme^m
ym^ ^mm Ym^mYm e
AL^Lm m ^mz^ ^ Lu m L^m AYL
Ym^mYm mem m L^m !m mm em L^m
ym^Lum Lmmym Am m Ymmmm umd m^m mm
ym^ m GL Lum em m ^ em A^Lmmym Ym em uuy mm
! em Km mNem
ymL Ym^Nuy ^ em !m em Lmmm Amm ym^m
m zmym e eL L^ em Lmmm Amm em Lm m GmYey
LL^md Lem e L^m !m eL mymmd m
L mzd m^m L^m ym^Lum m mme^ m^
e m m LL^ mmy mem L K !m Lymm e em
GmNm m^m y !L^L
m mymm A y^m m^mYy em AL^Lm mymLe
em !ym mymL !m Ym^mY em !ym em Lm L
mLemm mm m^m AL^yL ^ Neyd em
^ Lu m L^^m Yymmm e N^ eLd eL mem
Lmym Ym mem zmy ymL ymm mm Lemm m^m m
L Ld eL m mL^m Em^mem ^m Lm e Nmm
yYd eL m mL^m mm^mem yY LYm L mmm
LYm em !ym L^ eL ^d L m^ m mm L ym
e em^ ^ uL
m uLm ym^Lum em Lm mem muL um em myuum
 e L mm myuum mLYm md em mm ym^Lum
em Lm mym L uL Lm^m Hmem Lm m m^^
yy m uLm ym^Lum Ym^mYmd ^ L !m
m !m^ Neym Ym^mYmm Lm m L eLymym !m !
mm e L ymymYm !m LYL em Amd eL m mym ym
^Lum ym^mYm mem


m Lum mm Hm m [<L2\ CLm e [<L2\ Lm m^m
em ^ ymL mm L m mm mN e m [\d em mm m [\ Lu
m [\ e [\ e Ymem m !md m m^mem ^ L
[\ LmLd [\ mL m Em^me N ^ L^ Ym eL L
mmem yL Le^mc [\ Ld [\ eL
m Em^me ^m [\ e [\ L L Lu m^memm Hmm muL
mem m !ym N em ym^Lum Lmy Ld emm
L Am em Lmc !mm

um ^ eL Lm ymL L muL^m Ym^mYm N m


ymem L e eL mLLL LeL ymN U
m mLm L e eL e m^m ed eL mzd m
m^mem m^memm Hm m [<L2\ CLm e [<L2\ Lm Am L
Ym eL mm L^^m Km Lmd em ^ e^ emm m e
m mL m^memd mm mLem [\ m 
[\d LYm L^ [\c CLm p HLm L mm Nmd
em L !LLm Hm mYmmLemmd em ^ ymL mm L
emmYm ! m^mem A^m !LLm mzm LLLm em
mm L CLmd eL [L\d m mL em LLLm CLm p Cm
e CLm p Cmm Yem m y^m m^mYy em GLm L
Lu mem L em Em^mem [L\ p [1\d [L\ p [3\ e [1\ p [3\ muLm U w

L
 mm H m [L\ L uy [\ mYL Lu [\ [\ emm !
mm y^m Luym m ym [\ m ^ y^ U p 
H m [L\ L m ^ ymYm
 Lm ^ Lymm yym ?mym u em Yuym Lm LymYm
U p K my ^m ?mym L mem my Lu L
mym^Lum L mm mL myd eL em ymymYmm ! m Lm
! Lu mm eLm uym Ld ^ LYm ymm LmLmd em
my Yuymmym mmem mem e emm Am uL
ed mzm Lm mLm Km Lmd em ^ m [\ e [\ e^
emm m Lm mL m^memd mm L [\ e [\ m
m L L L^ L m Cm L~ e
em !ym L^ Lem mmem K m ymNm Gmmey y L
YLm c w
m e Lm mLm L^m ymmL em mym em u
Lm mLm em Lm Am !mm L em mm Nm
ymy md em em mLm em !mm mmd m m Lm
mL ymmm L^ m em AmYmNe^ em LYm
^ !m Lm !mm m^meYL md emm m L
L^YL  LYm L^ Lm !mm m^meYL
md emm m Lm Lu L
He em Lu mm Hm L !muym memymymYmd m L
m A^Ny^md L2d L2d L mm A^mYmm mmem
L eLd m m Le^^ Lu em uLm mLm em Lm L
 Lm Lemm Nm mem Lum m^ym Lm mym
^m U n
w !m e Lm m L e em L em Hm

L Am em Lm
^ Lm Lmd em U v p LL^ Ym^mYm emd e
mYNeym Lm Am !mm uye em uymem FYmmy
ym e em KL em Lmm em m^m m uuLm Lu
umymm K mYm !m ymm mL em m^memm Lmd eL
m Ymemm eL Kym? [\ e eL KNu^m? [\ FYmL ed eL
Kym? md L L^ eL KNu^m? mm L^m Am^m Lym [,e2\d
Lemm Lym [,e2\ memym^me eL ^ mYemd [\
e [\ mm ^ L Lyd [\ mm [\ umm GLL
 eL !mm e m !m Lymm L eL KNu^m? mm
mYmm d e emm !m Ymm^m
^ em Lm [^\ e [\ e ^ mYNeym !mm Am mm
^ d em m` mm m^me^m EymYym Lu [\ m
L^ ^ emm GLm L^d ^d ^d U w d L^ Lm Lemm GLm
m [^\ A^d m^d ^md ^m ^ L^ Lm m [^\ L^d
`
^d ^ L Lyd [\ e [^\ LYm mmNm Gmmy L` [^\ mm
`
mYmm d e emm LL m !m ^ Lymm mm `!m
e ymmym^ L^ L ^ ym^mYm ^ m ` m^m H^L
ymmm ^ mLL ym ` Lm eL uu
^m m em mem [\d Ymem Nuy LYm [^\d L^ L
Hm U vn `
m Lm Yy L m Amd eL m uLm ym
^Lum Ym^^y mm Am muL em Lm L^ em LL
^m !LLmmd N^ LL d uLd LLd Ld
ALuym d Lu e Lmmem yL LYLd
Ld eLd yL u Ymmy em Lm L m^m m
em

L Am em Lm

LYL L eL
yL

Y e )
Ym
uL u 6 ; ^ l
`
LL 5
L
L
L Am em Lmc !mm v

!m e Lm Yem em YmLmym em Ymmd em em Ym


Lmym em ALm ymymYmm m Ymm mm LLmm L
Lu Lu m Lm L^m em yLm Gm^L
L^L L^ L Z ym^mYm m L em mN^Yey Ym L
em Am muyd m em Em^mey mm Lum Lm
mm m ^ y^ m em Em^me m y^d m
LYm ^m^ LmYL
m mem em Lm Lm e A^mL em Ymm 
m yY m m^m e 6 p ^d L Lum e ;
m p ym mm LLLm e m^mem e^ em mLm my ym
m ym m vc vn m e uem em mm mym
?m ^m Kym e mm Ld Ym 6 e ; emm ?m uL^ m 
mLm Nm L^d m em Lm em m em LLm Lm L
m^m e Nm LLd 6 e ; ^ L !m ; L
^mz^ mem LLymd mm L LYm mm emumm
!L Am em em^m Lm
m ALm mem mm LLm e Lm m Lmym L~
Ymyuuy^ em mymLmym LL~ m Lm ALm mzm em
mm Amm em~ U
L Lm ALm A Lummd YmYm em mem em yLm A
Lm Ymm LYLm AL eLymym emYL L ! m Ymm
mm em LYLm Lm " U ^m L Nm
m^m mm ^L^m Amyd m m em Lum L N^
Nm ymL Yem em Lm m Am yzm m^mm
e m

L Am em GLm
K m^mYy em GL m^L mem GLmm w
Lymm v em GLm m Ym m L mym ^ YmYLm GL
m Lm H^L A^L A^L m mm Lemm GL

m em YmYLm GLm e m Lym m^memd N^
em ymLm e em ymLm GLm L GLm LuymYLd
eL mem ymLm m ymLm GL m^ A m^ em ym
Lm GL mm em ymLm GL 4 m
m Em^me ymLymL e uem ^ u Lm G
Lm LLLm emm Em^med mm p m m p m ^m
m p ^mm L p L um p uum !m p !m mm ! L m
m Amm e^Y^md N^ Ym O m Nmd Nm L O L mm
ymLm m^y u ^d em m m m L ymLm m
ym^ u Ymem 3 U v Em em emm ymLm GLm [O\ em
uummd em eL m^m L
!m e Lm m L e em L em Hm

m ymLm GLm


m
ymem ymem

ym^m m u 

LY ym^m m ?m 

uum O / N L

LLm^ u eL Am d eL em emm Ymm GLm LLmm L


ymem e ymem Lumm mYm p Ymd mm p m em mm
e em mm GLm yY m mm ^m ^ m mm GLm
e e m ymemd em mm O e / e ymem
m ymLm GLm Yem Lu emmYm Hmm m Am m em ymL
m m mym Em^me Ymm eLd eL m Ym em ymLm mm G
L mym yY m uumm ymLm / m^ eL ymLm Ld em
ymLm O m^ m ymLm GL L mmm Ymem GL
mm y^s emmYm uuyyLem
L^ em ! my eL ymLm L mm L eL ymLm / Y m
^ LL^ m^m LN^^ mNd ^m AmL^
YL^ m ymLm mm mm ymLm mm GL m
^mem mem

m ymLm GLm


m
ymem ymem

ym^m 4 . , He Y^ e

LY ym^m 3 1 Hm ^ G

uum L ?Le

Hm Ym em ymLm mm ^ m Ym em Ymm emm GLm m ym


emm e m ymemm ymymYm m p md m^m p ^m
m Em^mey ymLm e ymLm GLm ^
^ Lu memyd em L^ ^ Lu L
mem m GLm m m^me^m AYmm Ym
m uumm AYm mm y^ muL^m ANm em m
m AYm

^Lm ymLm GLm Lu Gmd A^d m ym em GL eLym


ym m em m Lmd mm mymLu ymLm GLm Lud
ed H U p
K^m mym GLm em Am Ymm mm Ymemm mmyd em
L L ELy Ymm^m G EL ^ L eLd m em GL m
m HLm Ymm mum em Ymym L^ m
^Ym um ed [7\ p [<72\ p md [7u\ p [<7u4^\ u p
u^d [l,5\ p [<l.5%\ y p ymd [1u\ p [<u2\ Cu p Cum `


Q
}
L ^
X

S

EL em ymLm GLm EL em ymLm GLm

L ymLm [L\ e L^ [3\ ymLmc [<uL2\ p [u3\ uLm p uN L ym


Lm [/\ L m L^ [m\ m L^ [O\ ymLm memc [/7\ p
[<m72\ em [/7\ p [<O72\ L p Nm U L^ v m FYmyLy [/\ p [m\d
[O\ e [L\ p [3\ ELy my e mYy mYem
G EL ^ L L^ Ym FYmyLy em y U [L\ [1\
m [YL\ p [<Y12\ L p Nm 
 

m AYm

AYm e m
mem Hu Ymm Ney L AYmd mem AYm Ymm mm N v
ey L Lm L^^m m em AYm ^m em Lmym e
em Hu Lymmem Hum mem L ^ em L ym L
m Ym^mYmd em L ym AYm
m memy mm Hu AYm em Am^m yNy^
m A^mymm N ^ LymYmd m mm AYm mm Hu L em
muym Ym emm m ymL m L^mm m em ^mYm m
md m m ymmm ^d eL Hum L Lmymm Luym
n !m e Lm m L e em L em Hm

YL e Lymym L^m mm emmm em memy em L^m


m AYm mYL^ YNmm
AYm m Ym em Ym md m e em CNym mm e
eL m^memem memy u em AL^ m memy m
m Hu AYm Am^Ym~ eLu ^ mm^m mem em
memy mm L^L AL^Ym~ ymL mm e em
mm YmemyLymem mm Em^me em !mmd em
Ymemye e AYmymemy e mymemy uLm
Nuy Lmd LYm m m ^ L^ m^mem mm^m L
mm mm AYmymm ~ e mm mymm ~d eL mymYm
^ Ymmmm uymem mmLmm e Em^memc

AYmymemy e mymemy Hum

Hu AYmymemy mymemy

e e e
em em e!m
e^ e^ e!^

Kmm Kmm Kmm


mmm mmm m!mm!

um um u!m
u u u!

Hmem em KL ^ em Lym em mm m em AYm e mm


mm Hu Ymmm m Hu L m AYm LYm L 
mmd LYm L^ eL Eymmm KN^ mem em AYm
e em memy Hum AYm LYNyy mymm
Ym^mYm L KLmm AYm e mymm Ym em m
emy Hum e U p YmLem

m AYmYL
m AYm mm ym Lm L muL em muym m Yuym em
Lm my ymmym A mz mem Am^md eL mL [Lu\ mm AYm em
m^m d Nme [Lu\ ^ em Yuymmym ym^ e emLY L
AYm Lym^m Lymym m [Lu\ e^L m mm AYm
yY m m^m ^d LYm em Luym Yem mm y^m AYm L m
m eLLd eL m ?myLNm u em Yuym Lm yYd LYNyy eL
d m^m emm Luym L AYm LN^^ mmm
m AYm

mem AYm mN mm Ld em em m emm AYm Yem ymmm


em AYmm m GL em ALeLeLy U v p v e em EyLyL
y U p m LYm L^ Lm e L ALm L AYm
mm m AYmm m mmm Lm Lymm uLyLe em

Amm [ m7 \
L [ L \
L [ L \
Lu [ L u \ uLyLe m L
Z Z Z Z Z Z
m
Z Z
w eLe eL m
Z Z
v w ?m
v AYm> > i > i > i
Q i\R Q > R Q > R Q > v R
AYmm

AYm m m m L^ mmm Lm uym eLe em AYm m e


eLe Lm Yem em AYmm m Cmym ^m ^ m
Hmm^m L^ GmmL n
m em AYmm m L Ld ^ L mm L^m AYm
L^m AYm e m^m ^ m Nuy Ny m ym^mYmm H
mm GLY^LYm Ld m m^mm m Ld N^
[\d m mm [/\ L mm AYm L ^ L^ L^m AYm
m m^m H^L L ^ YmYLm AYm m em mm A
Ym [<)m72\ ymm em [<1%\ mm U p m em mem
m L^ Lm^m YmYLm GL m [m<7\ !mm e yL
Ymm L^m AYm d [<m7\ !m
y em AYmm m Ld ^ L mm uummAYm d [m7\
Ammd [u7\ u mmm m uLyLe em m eLe L ymL mm
Ld mzm m muL^ mmm m L mmm Lmd mzm m
m AYm mm ?Nem e ymmm YmYL YmYLm
AYm uem ^ mm LYLmd em ^ YmYLm Lym^m
e m uymem ?mym ymm u em uYL em YmYLm AYm
w !m e Lm m L e em L em Hm

L Lymmm AYmYLymm
 ^e^m emm em AYm m uYL Lu em
? em L e Lu em ? em LLmy Ymym
m em L e em ANm em Lmem u ^ m
Nem m ym Le Le em uuy e A^mzYmmyym em
LyLm em ?mym uem AYm ymL mm uuy e A^mz
Ymmyy L AYmm GL em yzm uuyyLe mm^ HN
me em L em uLyLem uem mm uuyYmmyy Ld N
me em L em eLem mm A^mzYmmyy
m m^ Lu em Amm em HLmy m ^m Hm^m
Lm eLm mN^Lm e ^md Ym emm em A e
m em Nzmm em em AYm uem ^ Nuy mm mN^Lm
m Ymm Km em AYm m eLymym em ?mym m G
L m mN^Lm Ymem em^ LmYLm A
HLmyNzy ^m em m Ymm e em GLm m
ym em Lum Ymm e em Lmd em em ALm ym
m mm LYm Ad LYm eL mN^ LmYL eL
mmm LYm p LYymmm AemuL [\ p mm mN^Lmd LYm em
A mym eL L Ym em GLm m eL ^LLmmm
Lmym^Lum uL L m em myuu AN Lm
n u emm eLym Lm ^ meyym u em Yuym Lm em
AYm LymYm em L em Lm L^ uuyyLe e ANd eL
emm ey ym^my L^LyymYme u em y^m Yuym Lm
em AYm
L m emm ey ^m em Lm ANmL^m m A
NmL^m Ymm ^ L^ em Yym uym m Lm
^ Lu em Lem e Lu eL Ymymm L ANd em
L^ Lu em LL^m L uumm ymmm um mz eLc
m YuymmyLNm e Lem e LL^m m^
m LYNyy m Luym u eL Lm Lm LmYL md
e m LmYL m
m ANmL^m e ym^ ^ u mLm mm AL^m
Luymmd em u LLmd em ANLm m ANLm
uL Lm ym^m AN m m ^mL^ eLymmm ANm
-B
{ x

"Lii] "Lii] >>i `i 6>i


>v
ANmL^m
m AYm w

L^m LYmm uu LLm muL L em mm AYmm


m^L em m^m ^y
m KLmLy ^m em AN Lm e m ! em
AYm e Ym eL ymLm Lymmm AYmYLymm mymmc K^m
em Lm mm ANLm em AN uLyLe d m
m^ AYmm L e eLe LY GmmL n
mYmy m L m uymem Am mL^L^ em AYmYL LLe m
ym mmm
v>}>` i `>`

x
{ {

/ s

7i L

iV L 

-} U

ANu em AYm

m Lm Em^mem mm uy em AYmYL N^m AL^m em


em e^ em Ld m m Lymmm AYmYLymm um
m yzm GLLYmm Ymm ^^ em uYL uLy e
eLe uLyLe e eLe m mm md m m LYm L^ m
m m yY AL^md em uumm AYm LYmd e Lemmd em mm
AYmm m^me^m mN Lumm K emm AL^m ym
eL m^m m muL^m AYm em m^m Ymm L mm GLd em
mm AYm [<)m72\ ymmd mm AYm m L mm ym em
m mYm Lm Ymmmd [64^\ ^
`

m mLemm em AYm mm


m AYmYL em m^m L mym ^LLm^m ym^Lumd em L
em Lymmm AYm^mL ^ ^ mymm m AYm e eLm ym
m L^ uLyLed m e eLe Ym^mYm
w !m e Lm m L e em L em Hm

uLyLe m
m uLyLe em AYm Ymm L ^m em Lm m^m
H^L e eL em YLm [6\ Ayd [6\ A e [6\
A^ m Lm e [6\ L mm Amym y^ mm
L em mem md m ^ em YLm [\ Amd
A e [\ ALmd Amm eL ymL e em Lm y
^ Lm m L L mm e m ! L
mm Amym m YLy^mm e L m Ym^N
m m^m e ^ mm YL m em mLym
uLyLe Lu KN^ yY m mm L YLm L
m L e m !d N^ m ^ em emLym
?Nem [6\ Amd [6\ AL e [\ AL e eLYm L L^ [\ A
e [\ Ammed mem Lm Ym em mem A^mz L emm
ym m m Ymm em mmm mL^y L e
^mz L em uuLm [\ e [ u\ md myY ^ uymem mL
YmLec

*
f u
*
E
uLyLe m Lm

L A^mL L^ em^d eL m Cm em y^m YLm L


Ym e AL LN^^ m mmmem YLm
e mm m Lm [\ mm ! mYem ^ Ymmmm
[\ e [\ mm ! m !L^ e !L
L A^mL my mmd eL em YL m e Lu
m !m uLyLe Lm em^ c [\ mN ^ m [Y\d [\ m [e\
e [\ Lm m [)\ m mym GmLe^Lu em L^m AYL e^
^ L^ em YL L
Am YmemL d eL mm ! Ymmd mm !
ALm Lumm m mym Lm m^m H^L

m Lymmm ?mymd em ymL em mem YLm Lymemd ^ YmL


m ym Nmy YmLyc ym^m e ^m GmYeymd Ym emm Ym e
AL emmYm yL Lm e yLm m L muL L mL eL
^m [\d [\d [\d [\d [Y\d [Y\d [e\d [e\d [u\d [\ L muL me^ ^
eL mm [\d [\ ^ muL L ^d eL [\ e [6\ md Y em
Lm emm GmYeym y m yL e
m AYm w

[\d eL ^ mm ym^Lum m L em mm ^m Ymm


e ALm Ymuem mm ! HL^d ym L
L^ mm ! A^mmd KLy
 me^L yY m mmm YLm m Ymmd mL
[6\ C^Le em [e;\ ^ym m ALeLeYL m
Lym uLyLe Ymm me^ L mm Ymmd ymuy mm
ALm L mLLL YmL L m mm
^ym ?m u em YL em uLyLem mmm ^d eL
em uLyLe ymL mm ALm mLm L ym mmm A
Lm yY m ^ LYm U em mLm
KLm^m uLyNem mLm ymL mm Lm YmYLm
AYm em m^m H^Lm m n em Lmm
y eL Lm^mL U ym^m e [5\d [\ e [^\
Y [\ `

m e ym
m em^m L Lyd U ww Ymm em AYmm L ymL
mm GL ^ eL Eymmm yc mem GL L mm AYmm Yem
em Y^m Lm U v
 FYmyLy ^m em AYmm e em AYmNem mm mym
Lm Lud em ^ ^ m Hmmm mm em Y m Luymmm LLm
mem Lm mm Lm e em GLm m N^ e mYem ^ my
em GL m ym mLmd KmLm m 
ym mem Nuy L Lm em GLmL ymem
Km Lm ym Lm ^ m^memd em uumem e em
^mzmem m uumem ym m L^mz^ mem
d Ymmmm Ld ALeLd ?myd Ed mmd L e md
mm Hm mm ^m uumem ym L m^m Lmm
e m m m Am mym ed ^m m^mem U vv 
ymem mem m L ym ^ Y^m GL [\ em [\ e Y
^m GL [/\d [\ em [3\ Ym^mYm CLYme mL [<)/7\
e [m<)7\ m ^ Y^m GLm uumem ym mem ^

L mLem em AYmmd em em uLyLem Lymmmd m m
^ mLY em uuyYmmyy mym m ^ Y^m GLm m
L L^ LYLm Am L m L Lm Ld eL mzm m mLm
em Lm
ww !m e Lm m L e em L em Hm

m em ^mzmem ym e umm mLem em m^m H


^Lmd y [L\ Ld [1\ md [uL\ L m m Yem em mm m

Lem em AYmmd 
Nme eLe ym
em mm

^
L
S

uumem ym A^mzmem ym

eLe eL
 em eLe em AYm ymm mmm emmYmd mmm L^ Lemm Y
Lmym L u em uLyLe KLm^m LYLm em 
uLyLem mm eLe ymmm Yuym Luc [6\ p [6\ A^^ p
?L^d [\ p [\ Ly p Ld [u\ p [u\ y p Hu m ^ym mem
mm em eLem ymymYm em uLyLe Lm ^ em !m
LmuLmc
 eLe yY m mm m^Ny Lu mm ALm em e
LLm mm m mymm ANLm eLc Ld d d L mLY em
em L [\ ymymYm [\ em mm ANc md >
w eLe yY m mm Lum Ymm LYm U n d AYmym
mm y^ e L AYm m [7\d [Y,\d [3\d ^ LYm ^m m
[7\d [Y,e\d [3Y\ m m^Ny em eLem Lu m Ym
m u em ymLm LmNyd em L mm em LLmL
em AYm m^m y
L ^ LmNy eLd m m HL m L^m
GLLm Ld Ym em mm GLLm mm m e em Lemm mm
Lum Ymm mN A m [<,e2\ em e m [e\ Lud
[,\ e m [\ L ^ [<m7)2\ p [m7\ mym p myd [<72\ p
[<cL\ ?m p ?md [<3Y%\ p [L\ p [<3^2\ NYm p LY p NY^m

LmNy md m m Lum`Ym Luye
y^m meyym uLyLe em eLe Ymym L [e\ em
mL Ymuem ^ uLyLe em mm AYmd eL [\ e eLymym
eLe em mm AYm m LmNy e em yLum ^ LY
ymYem U d e d Ymem m em ALm ^mY L emmYm
^LYm em p e

L L Nuy eL ym^md eL [e\ e [\ m mym^~ emmYm L mmd e u


emm L myuum m m em ^m mmem
m AYm wv

 KLmLy em LmNy L^ em ymLm ALm


y em [)\ mm [)\ L^ [\ Y [4\ yY m em Ly ^
mLY em eLem Ymm AYmd LYm m [^\ ^m m [)\ m
eL [<7)2\ ym AYmmeLe yd e` m ^ m
[\d em L^ ^ Lm [^\ myY ^ [74^\ U L^ vn
K^m eLe e m yY m`mm NymLym^ ` em eLe v
mmd em GL m Lyd e d m ymL e Ym U c [7\ d
[7\ m N em eLe m em m Lmd em GL
e ymLc [Y,\ Yd [Lu\ Lud [6,u\ Au G em
m ?mym yY m mym Lm K m ymm ed d Y m
em GL Lyd Y em eLe m ?mymLu e yzm KL
mm LyLm e Lm Ymm AYm muL^m eLec
[Y/7\ p [YL\ L p Ld [m7\ p [3\ m p md [Ym7\ p [Y3\ mm p m
m NymLym^ emm yY m ^m eLe e md ^
LYm ^m uLyLe e m mLY uL L m e eLe Ym em
m^mYy em AYm Nuy mm m Lmd em AYmm m m
m^y AYmm mm L^ eLLd eL Ym ^Nzy ymmm Gmm
em mm AYm mym m e eLe Ymmm p d
e p Hed m p m

w AYm^mL
m ^ym ?myLNm u em Yuym Lm YmYLm AYm L
m ^ uymem AYm^mL LmuLm
m Ymem Nzmm !m e e muL^ p m L^ m Ym


i >vi >Vi i i i
6>i E >>i
"L "L - >i >i "L
ii ii >i ii
{ x n
AYm^mL em m^m

^Nm YL p YmmYLd Aud Ay e md Y m L


emm !m e ^m mL YmmYL ym em !m ^mzm
mLem L A L ! e ! Lm mmem
! em ! w Ymm m ^ em !m e e LmLd
e d m yY mm Lm L^ y G em !m d n e m
mm LL m Ymm md m e md ^ LYm Wm ^ em
w !m e Lm m L e em L em Hm

!m e ^mzm mLem mymme L m mym YL


m L m e Lum Ymm uLyLe e [\
>L e [6\ ^m
ymL m em uLyLe em LL Ymmm AYm m yzmm
ANymuNm Lu L em eLe

K Lym em AYmymm
mYym Hum mm mm AYmymm Lu AYmymm e
^ e^ mmm L^m m Lmd em m mymYm ^ L em
A em YmL^YLm AYm
m Hum mm y^m mm Ny em Lym em A
Ymymm mmm em Lym em y^m mm LY mLY m
em mm A^ muL^m Hum YmL^md eLL^ Hum
y^m mm L^m Nm p Ymem mLY em me
^Lm p Ld y^m mm mym A^m KmumuNm
YmYm Lzm mL^

uL^m Hum
n muL^m mYym Hum e Ymy^ em Lym em AYmymm
em Nm m^memc
m Ly L mem AYm ymL mm GL L m ym mm
Hu m Y^m GLm mYL LumLemd my emLY ^m
m mm AYmymmc
[<72\ ?md [<m72\ mmd [<O7%\ Nm
?mym y ^ u ymd em mm em Ymem GLm mm 
y Y^ U m m [uL\ um e [6L\ AL yY m mm
mm AYmymm y em y m mmm GLd my em mm
^m em y e emm L^uymem GLc
[<L%\ Lmd [<)12\ Nmd [<L2\ ?mm
 
Hm mm Hu ^m m AYmmm em mm y e m
m AYmm mm Lm Lud ym emm mm AYm
[<m7u2\ mumd [<Y72\ md [<
67e2\ Aemd [<12\ mm

 m^m y mm Lymmm m^Ny u em uYL Ymm
AYm ymLm GL Am YmLyd eL ^m AYm ^ uum m
mc mm AYm ymLm GL LYm emm mm L
m eLe
m AYm w

 mm Hu m [<612\ A^m ym eL [\ L^ ?mym mm AYm


L^ ?mym ym m LYm mm AYmd em m em mym L
^m em AYmmm L ym eL [\ Ymem AYm ym^myd em A
Ymymm my Lmc [<612\ Ymm L em AYm [61\ e [2\ 
k ymmd m L AYmymmm
Lmd em m AYm ym^my
AYmymmm e mm m^m m mYmmm ^my L Lm
Lm m L AYmymmm
[<L2\ Lmd [<1Y2\ ?YYmd [<,%\ md [<L 2\
Lmd [<1)2\
?y
k k
ymd [<42\ ^md [<Lu2\ k
k HLuum
 U w em umymmd eL AYmmeLe mm Lum Ymm
m m m y eL ^d m em Lum Ym AYm
ymm Hm m [<1Y2\ ?YYmd [<1)2\
?yymd [<Le2\ !Leemd [<L
2\ Lm LYm L Lm mm Lum Ymm k eLe em m
k AYm
m
w Hm mm Hu ^m m AYmmm mmm L
m Lud eL mem emm m mL^y ?mym Luymm ymYm ^
mmm y^m umymd eL ymm Lm em Lm mm
AYmd em Lm mm ymum uLyLe Yem m
[<yL2\ Lmd [<32\ Hmmd [<Lu2\ Lumd [<3%\ m
L^ ?mym Y w myY ^ em Lym em AYmymm Lm Luye y
^m meyym m Lym em y^ Ymm AYmymm
L^m Nm mumLud Ym Lum e m Gmm Am^m LYmm
[<Lu2\d [<3%\ m m m em mem u em mm AYm L^ 
uLyNem ymLmd em m ^ yYd L mYm [</7%\ L^ [</7e%\
U

Hum mm mymm
m mYym Hum mm mymm ummm md
Ymym e KLmmym mym em AYmymm mm Nm
^ ed m Luye em y^m meyym mLm Nm
 emym ymmc
N mm Hu m L^ LLmem Auud em Lym em A
Ymymm y^ Ym ymm em Ym umm ?mym Y
Auu [2\c [</7)2\ Lymd [<Y,)2\ ymd [<672\ ^m
Auu [%\c [<m7%\ mmd [<)7%\ yzmd [<)72%\ yzmm
Auu [4\c [<Y74\ d [<m724\ mm
 Lm Lemm Nm uN em AYmymm em mymm L
md LYNyy eLd m Luye em y^m meyym mym
m
wn !m e Lm m L e em L em Hm

L ^ m mm y^ Ymm AYmymm Am my
Ymemm Ymc
L L^ LLmem Auumd [4^\ [<44^\ ^d [4\
`
[</74\ HLy Ymem mmm Nym em y^ ` Ymm AYm
ymm L Lemm Ammd N^ m [<44^\ e [</7)4\
` [3</72\ mLmd
Y!Num e !Nuem mem d [3\
y^ m LYm mem [3</72\ [Lu\ [<LuL2\ LuLmd
y^ m LYm mem [<LuL2\  k
^ KLmmymd [<L1u\ ?mud
k [<73^\ mm^d
 
y^ m LYm mem [<L1u\d [<73^\ `
 `

w HYmy
w m Hm em m^m mem L^ ?mym Ymd em ^ Lu m L^m
e y^m A Ymmm emLY d em my muL
^md LYymmmm e Lmymmm Hm ymm eLmm Hmm
c p
m my Hm e Lu AYm Ymym mymym ymYm Ld
Lu m^m AYm mm mYym Hm em LLm em LYmy
my mYmLmm Lm ^ mYmuL ?mym LymYmd emm YmYm 
ymem me^ Ym^^y
m my mm Hm myY ^ mm Nm LyNuy eLLd eL
eL H mm YmYLm AYm mN mYL e Lm AYmd em ^ [2\
A^L L AYmm LYm U A^LYm e ^ YmYL mLY my
em my Hm mm YmYLm AYm um
<umd <A^md <md <memd <^mYmd <mymd <mm
Y L mm AYm L Ym Ld myY ^ L mm KLmm
emym em Lmd em mN e em eumm m L
U

w uL^m Hm
w m mL yzm Cm em muL^m Hm e em mm YmYLm AYm Ym
m m em mm em em mm AYmc
!L<md <yLd <md LY<Ld L<d m<Ld <ym
<!emd <ymmd <Lumd <ymed <mmd <md <em
C Ym em mum ^m Hm mm AYm d Nem ^ em m
y ^ m mem AYm e m A^LYm
!L<m p !L<mmd LY<L p LY<Lmd <Cyme p <Cymem
HYmy w

memm ?mym ymm u AYLm !L m em mm e em


mm AYm Ymd L^ m em mm AYm YmYL c
<yLd <ALd <d <d <Ed <L
m mym mem e em emm AYm Ym <Yd <yd Ym
mm mym L em L^m em mm L<d !<N

w AuuYeym
m yzm Cm em m^m Ymyuum YmymL A^m Au w
um Ymmum em Lym em my mLY em HLm ^d
<Hm p <yd <Lym p <LyYL mymLm Ymyuum ec
YLd ^md md Lud md yd d md md md ^d yd md d Ld
^Lud d y
^ mm umem Auum e YmymLd L <YL e
<Km emm ymym mm em my Lu ^d AL< e
L <L mm Ymyuum ec
LYmd Lymd Ld Led Ld Ld Nd Ld md md md md mmd Ymd md md
d d Nd d d d Ld md
ym Auum LYm Ymemm mymym^Lum A um ^ em 
m Lu em AYm em Auud m emm YmYL c <mL p m<L^ L
Auu e ^ Ymd m m L Hmem m y me^ mm
^ YmYLm AYmd e m Ymc <m p m<m

w !NuYeym e !LmmYm
m yzm m m em !Num e em GmYNum m ^ mYLm
GmYNum Ymd md md ymd md m e YmymL
m mYLm GmYNm em !LmmYm e Ymc
<Lem p <LuLem p <LYLemd <ymm p <ymm p <myymm p <mymm p <Lym
m p <mymm p <Luymm p <ymm p <ymm
ym ymem GmYm m Ym mYL L L^ Ym
^ mYL Nuym ec
<uLm p <uLmd e^ <e^Ym^m p e^<Ym^md Ym
<Ymmym p Ym<mymd m <mmm p m<mm
m LNum d d e m e Ymc
<EyLemd <EmLmd <mNed <Lm

E w 
v !m e Lm m L e em L em Hm

ww L KLmmym
m KLmmym m mLemm e em mm mLem Ymd
e L Lu em AYmd em Ym mm umm Gm Ym e
<mmLmd <mumd <mL^md <Gemmmd <YmL^m
m KLmmym em mLemm e mmm Nm m^m
em mYmy Y
L em KLmmy em A LY^d e em mm m
Lem Ymd e em mLem Yc
Hm<ymumd em<Lzmmd GmLy<mYmmm
L em KLmmy em A LY^ e em mm LYm
Lem Y^ mm umm GmYey ymemd e em mm mLem
Ymc
<LYLud <LmLLd A<emmm
L em KLmmy em A LY^d e em mm mLe
m m Ymd L em mLem L
<HmL^N^md <!LLymd <mYmmmmm
 L^m Nm e mmm Lm KLmmym y^ e
eLm L^ m^me^m mym
<ALzmYLL p ALzm<YLLd <uLmL p uL<mL
m my KLmmym m L em mLemm myY ^
L mm YL em LymymYmm ?mym A L < LuyLNm m
LYmLemmd emm mm mLm LNm mLY my em m
y Lu em mm LYmLem ?mym e mLY emm mem Lu
em mm mLem Lymym mYLYm<mYymm^Lu em mm
LYmLem mLm mYLd Nme em mm L mmyme L
mm ?mym

v L^mLmNm
w mLY em em^m AL^ymYmm yY m mm yzm KL L^mL
mNmd em Lm em em^m AL^m m^m e Hm^m GLmN ym
^m ed Le^Lu^ e L Ymeyd L m em Am^mm
e Am^m LYNym e ^mz^ L^ eLd m^m AL ymLem ym
^m e Kem Lm mL^mm Am^mm e Am^m Ymm
^m mmm L^mLmNm A L L mm L^m m em
mym L em mLeLm mmm em em ALeLeLy Lemmm
L^mLmNm v

LLmd e L L mm mm umm em umm L^mLmN


LYNyy Lm Nm
G em m^memm L^mLmNm e em uymem Y^
m mm mm KL ym ymuL m L Ymuu GLmNm em m
^md em L YmmyL ymm LYm EYm^^y YmYm Ymemm
em Lmm e myL Ym^Nm Amm
eLym u em m^mYy em mmm GLmNm eL em Y
^m Y w em eym eLymmm Lm u emm Am
Ym mm L^mLmNd em L em Ly em m^m m
m Lemm L^mLmNm mem m my Lu em Ly eL
ymm mem L^mLmN LymYmd mum m em 
Ly LYm^

v Ly e FYmLy
Ly L y^m myyzm u Lemm L^m ww
LmNm m uymem GLmym y GmmLL^Y nw ym
ymYm
m Hum mem mm Lym^m m Lu ^ e^
em Lu Lymmem em L^uymem m Ymmud m eL
LmNymem ?mem em L
m Hum mem Lym^md eL mem mL Lm mm
uLm LL^m mLm L mmmm [Lu\ L 
Ly Lu Lmmd ^ LYm [Lu\
m Hum mem Lym^md eL Lm AYm Lem e
e mem AYmm m GL A [ym7Y2\ ymYm mm Lyd ^
LYm [ym7Y\ ^ em^m em Em^me Ym mm m m m 

[12\ N em GL em ey Ld L em m
Ly
Y^m [\ LYm [1\ em yL mYy memc [1\
m Hum
mem LYmy Lym^md ^ LYm
Ymemm mym m em LYmy A m^ em my em
m Ym<Lem e m<Lem em Lyd ^ LYm em <YmLem e
<mLem ^ em mL^m my mm Hm m m< L <m
yY m LzmLY em Ly
m Lu mm Hm Ly ^ mey^ m mm
^m Gmm L m em ym^Lumd em L L em ^m
Lu~ mm Hm u L L ~ mm ym^Lum emm L
u L^ eLd m m p mL Ym ^mm Am^m p L^ ^
Lem e

 LYHLym nv em L^m L Ly em ?mem


v !m e Lm m L e em L em Hm

wv HL Lm H^L em m^m ym e L em L
y muLm d m ^ m u Lm L um mmmm L eL [;\ m
LLym mm umm !L Am em Lm L Am Nm m em
m L mm ^md [;\ LYm em^ memy Ym^N Lu em me
^L U ^m Lym mm ^ u Lm Cmm em Lm A Lm
LYLm m [\ Ad [\ AY em [l\ m y A
em AYmLuLyLem YL Ym e ALd U d e
m L^ ^ mmmd L [^\ AYmLuLyLe Ld ^m^
^ eL Am mymYL m `
m myuum Lm H^L mm e Ly mem e^
Yymy^mymm mYmNe^ ^ uLym ymm m
my ^ L L^ eLLd eL L ymL LymYm Ld m^m ^ m
med m Ld mm Luym eL Am em m^m mym
e m^m ^
G em Ly m^mem em FYmLy HNme em 
Ly y^ Ym e emm A L yemymem L
u mm Hu Lmm d em em FYmLy Ymm L^m
Km^m m em FYmLy Ny em mmm emm Km^m
LY e L ^ em y^m ym^Lum em Hu m em
mym L mumm mmm ^m LymLm
Gm^memm m em FYmLy uem ^ mLd m Ym Lm Eym
Yy ym^m mem d m mm yzm umy ^m Am^m e
m Ymem mem d Ym mLy e Ymemm Ym Lmm
em mm em e ^uYmymm L^m Ym L C^m
mLm em FYmLy ymymYm em Ly e em uymemc

v L A^L e^ GL
w m FYmLy e [2\ !Num Nuy e^ [m\ e [3\d Auum e^ [3\
mmd [Ym<)Lu3\d [3<Lu3\ FYmLy Ymymumd mLum L
 [3<Lu2\
mm [Y3<)Lu2\d Ly
 

v ^Y YmLm
w m FYmLy L my L em yLum ^m mYL Ym
L^YLm Ymm e Ymm GL m [\ mym^Ym mem A m
em mL ?m e umm L [<72\ e [<u72\ Lym^m m L
ym e [<72\d [<u72\
L^mLmNm v

v Kym?
L^m Am^m mmem Ym FYmLy eL Kym? [\d L^ m m wn
eL KNu^m? Lm [\ mmem A^m Am^md em Ym ALeLeLy
U v p v eL [\ mmemd mmem m Ym FYmLy L^ ed m
^ d Ymmmm L Ymm AYmd m [<7Y3\
Ym m ALeLeLy mym^ [<7Y%\d em Ly [<7Y2\

vw Nyy Ymm GLm


L^ em uym U w mm LyLm Ly eL Lud w
m ymLm GLm Ym mem m [<Y72\ ^m em [<m7)2\ Amym
mLm Ymm e eL m GLm m Lm mYym
^ Lm Hm m [Y<O7\ YNd [e<)m7\ eym
A^m ymLm Lm mem Ym FYmLy Nuy Ly ym^mc
[7Y77<O7\d [7e7<)m7\

vv mLm L mymm
m^m em yLm Lm L mymm mem Ym FYmL v
y Nuy ymm Lmc
Lmm [<Lm2\d m^ [<Y3\d LYLm [<LL2\
m Ly mem ^m mLm m^m Gmymy
Lmc !m uum Nmd Lm Lemm Lm mem Ly mem
m L L [ \ myY ^ u Lyc

Lmm [<Lm2\d m^ [<Y3\d HL^^m [<L66.2\d LYLm
 
[<LL2\


v ^Ly e ALeLeLy
em em Lem yLY m em^m AL^ymYm mm Ym v
myL m em mym mm^m L^mLmNd em L em A^uu
em Hm mm L e L Ye^m L^m~ yL G mm ^
Ly ^ L m ^ ^ K mm ^Ly ym em ey L
mm 
m mum^m Gm^d mm L^m u eL m^m um
md eL HmY^ Cme AmYd eL mL nn m em Cm
m^m mL^m~ m^m A^ em Cm myd eL L LzymYme
mm mL^m AL^u Lymmm emd em Lu em m em em^m
AL^ymYmm Lu emmYm Hmm Lym^m mem m AmY HmY^
vw !m e Lm m L e em L em Hm

um Nm mYm em mLL^m L^ em ^L^m Cmd em


uLym m^m mLL^m p ^L^m~ LL em
eL AmY em^m ^L^m~ mL^m~ Emm u
Lym v e Nm m^m L^m ?mm e ymNzym ^Ly~
uLym emm HmY^m u eL ymymNym m^ mmem
^ m em Cm ^Lyd em m^m ALeLeLy
emYLe d L L^mmY^ w m^ ^
^Ly L ALeLeLL^m~
v K mLYey e ^my mm mm^m LLeLe Lym
mYm em yLum Lem Lm em Lmmem Ym ^
m m m u em mL^m em myLymm Lmm
e^ mm mYL^ LYym emd em L ALeLeLL^m em AL
eLeLy Ymm^m e
 em mmem GmYmy mm ALeLeLy ym ^ Ymey
m Gm LmLym mm A y m Lm Am^mm e Am^m
mmm em ALeLeLy m A^mymd e mm m yzmm KL
muy L^ L Ym mm L^mLmNd em em ALeLeLy Lym
mm Gmym m LYm m mYm em Nym Am^m e Gmm
m mm Lm
 yY mm ?mm L^mmLmd em L ALeLe ymmd LYm m
yY L^ mm Ymm mm^ Ymemm myLm GLL mLY em
ALeLeLyc L d m m Am^m L A^ emLY m
Ym em CLm em uymem !LLyLum Lu em HmemyLYm em m
m Ym^mm mL L
 em m^mYy em ALeLeLy e m Ym em Ly mm
HuHL^m Lymm Lu em Lu em mm
m Hu Ld ^ Lu Gm^muym ^m em m em uL
umem ?mem ymmm mm^m em ALeLeLy e m A^uNmd
m YmmyLm ym e m Cmem m^m LLm
^m mLm em ALeLeLy ymymYm em Ly e em uym
emc

/\
v L^m em EL [/
v K Em^mey em   Ym mm L
Lm GmYm m ym^mm [m\ mm uumm [O\ m^mem memd
[<m72\ p [<O72\ m mm p Nmd N^ ymYm p yNYmd mm p Nm
[O\ m EL [/\ L p Nm AmL^ L^ [O\ L^ L
EL [/\ Lud [<u/72\ p [<uO72\ GLm p GNm m m [O\ LYm ^
 [m\d em [/\ Ymm emLY em ALeLeLy
mm m ^m [m\ e [O\ Am u eLd eL ^ m LY uumm [3\
L ALeLe e^m L mm [<uO7%\ m [<u37%\ e [<um7%\
mmm L^m myme eem^Led Nme em GLm A
L^mLmNm vv

em mm LYymm mem Hm m m e N em GL p Lem L


GNm p m EL [/\ ^ m m mmm uuyyLem em G
L

v A^mzmem ym
 em ALeLeLy mm ?mm ^mzmem ym mymd em vw
Lm H^L ^ m K mm e Lm [m\ m

[<me\ Led [m <1u\ !Luu e [\ m [6\ Ad [y <4\ 
  

v uumem ym
m mLm uumem ym e m Ly L ^ Y vv
^m GLm eLymmd [m<)7\ ?myd [m<)/7\ myLd U mm

mLm mem m L Lum 
Lm Lym^mc [m)l7\d
[m<)0/7\ [0\ m Lum YLYLm L

vw AY^m Lm
L^m ALm eLe A^LYm e Ym A^LLuL v
Y^d e d m Yem Lmm A^L em AYmmc [<7Y\ Ymd [<6.\

A^md [</7\ md [<7)e\ Cymem N mm A^LYm

mmm

Ym HmyuL
em
A^L m em mm emm ALm
ALmd e
Y^c L [<72\ m e L [<7\d L [<32\ e [<3\ mmd L
[<32\ ymym [<3\ mmd L^
memk mm 
Lym
Y^m [\ e L [<3
2\ e [<3\ mm memm meyym

ymm u em L [2\

vv Lm
 uLyLe em AYm e mmem L L [\ Y [\ em LmL L v
[\ Lm umm GLLd ?Led A^LYmd C^d LYm L^ mL
^ Lmd Ymd ANm
^ eLe L^ GL e Lu m^me^m Hmm Lym
^m mYm [\ m eL ymLm L^m ? mm ^ym ?md [4%\

Hd [e1%u\ ud [7%\ md [6m7%\ ^m m GLmy u
Nuy eLd eL em Lymmem
 LymYmd e ym^m e A L
GL
ym mm Am^md Ymem L^ emd [e%u\ ud [%\ H
 
v !m e Lm m L e em L em Hm

 AYmm 2 e L yLm [%\ Lym^mc [<,%\ md [<,


2%\ mm m [%\ L^ AYmmd e L L^ eLd m ^
m mmm AL uyc [<m7e%\ mem

v Gmmy [^\ e [\
`
vn yY mm L Lmd em mm yzmmd m^m e umem
Hm uLmem H^L em ALeLeem^m L mm L^m L
Ymd m m Ym Ly ymuem d em LYm mm Lemm Gmmy LYm
L Lm H^L K emm Lm ymm [^\ e [\d em L
m H^L mmN mmd e m emmYm ` !m e 
L HNm m m e ^ Lymym [^\d m ^
U wv mNd yzmm H^L em ALeLeem^m m^ Nuy` emm
! Luc mmd Ld G [L\ em Em^me ^m [^\ e [\
mm yL ed y Lm [^L<72\ p LL [L<,L\` m
`
y^m AL mm Lm my L ^ m u Lm L um Ymemm
e^ mym e mYeym e GmNemym y^

v L mL^y
v He em Gm^ mm m ! m m me^ ymuumd
e em Lmem u L L mL^y YL m Lmm
!m mem m L [\d [\d [\ L m^m mL e
d em m ymYyLYNyy
ALm L m^m eL Lud m m m ! Lm
em uLyLe mm Ymm AYm Yem m [/72\ !Lmd [72\ Cmd
[72\ ^m YL em L L^ eLd m em ! m
AL uy m [/7\ !Ld [7\ C em m m mL^
^m Ymm e Ymm GL md [L2\ HLmd [.2\ 
^m Lm Lemm !m e em !m my YmL^d Ymemm
^ eLe L ?Ld u e ^ uLyLe L^ [6\
Amd AL
m my m !m e Ym em ALeLeLy Ym^mYmd
m m Lm~ L^m ym L L^ ^ ymLyd eL m
Ym em EyLyLy mm L yNYm

v EyLyLy
m mL yzm Cm em Am^m m ^ u em mL yzm Cm em
Am^m EyLyLy m EyLyLy em L^mLmN em
LNy^m e^m L ^m m mm^ e
L^mLmNm v

^m em ALeLeLy LYymm yY LYm mm ?mm L


mmd em L ^ u em EyLyLy ymm m ymem
Km^m } mmem m ymYm em ALeLeLy memd em
m^ eL EyLyLy m m mem ^ L yLm EyLyL
y memymymYmd em em mm Ym^mm ym^Lu

v mLm e ymLm GLm


 em EyLyLy mem muL^ ymLm GLm em ALeLeLy
e^ ymLm mm LYm e m Nm m^mem
m my muy em eYm mm mmm Ymm
eLed em e^ LmNy m mmmc

H mYym Ym Ym


 ALeLeLy EyLyLy

L [<)/72\ [)/7\ [)L\


?Le [</7e2\ [/7\ [L\
yY [<)7Y2\ [)7\ [)1\
my [<3)2\ [<3\ [<31\
Ky 
[7)2\ [7\ [,\
my 
[Y3<7)2\ 
[Y3<7\ 
[Y3<,\

m my Ym [/\d [\d [\ L e em GLmd u em m


ey ^ e m Lemm GLm e em my Lym
^m m AemuL m [6/c\ } [6L\ eLd emm L^mLLm
Ymem Aem L ALeLe ymm LYm L mm^^m HmY^
N emLY em A^mYym QALzR e QALR
 mYymd Ymem umem ANm e m Ymm ymL
m GL em EyLyLy Nuy e^ mm ymLm GL mm
y em meyym u ^m ?mem ymLm GmmL
[m<7\ } [3<7\ m [e<)3\ } [e4<)3\ ym
 
[<u/7\ } [1<u/7\ uL [L<3\ } [,L<3\ Lm
m GLme L m ymmd eL em GL m^ em ^ Ym
YLm [2\ Lmc [L<m72\ } [L1<m72\ } [L2<m72\ mm L y
Ymem eLd m m [3\ mem ec [L3<72\ } [L2<72\ Lmmmd
[1m</7%\ } [13</7%\ } [12</7%\ mL
 
vn !m e Lm m L e em L em Hm

v ey GLm
L Ymem mem Nuym [.\ e EyLyLy muL^ m
em [4\c [.<m746\ } [4<m746\ m^ [.<m7\ } [4<m7\ Am
 m^m H^L mL ^m L^m Lmm d
[67\ } [6m7\ ^ mz^ Eymm e m^m ym
emc [<4%\ } [<.%\ m

v ALmy [y\
Am m [)\ ALLL mymd Lym e m^m m Luye
y^m meyym eLe em AYmd e m em EyLyLy N
uy e mem Ymem em Lm e m [^\ e [\d
` Nm
y [m7^\ my [/7\ Ly m Gmmy [^\ e [\ emm
em e^` em Ly ymymYmmd e d [\ m ` L^ ^ emm G
Lmd m [^\ U
`
Eymm mYmY em ALmy em [)\ em EyLyLy
ymmym^ ed m LeLeL^^ ym ed Ymem L
em Auum yc [<u1e4^\ } [<u1e4\ umey [<44^\ } [<44\ y
 ` `

vw LLLL
w em EyLyLy Nuy LLLL Lu Lm mm L
em ym^y em Lm mm LLd m^m m em [\d L
em L mm Lymmem em uymem Ymm m
m L ^ L ymmd mm mymm L
!ymm LLLLc [</7\ } [</75\ Lm [<m7)\ } [<m7)5\ m
ym [<6,\ } [<6,\ A^m [<)L
Y\ } [<)LY\ yLYm
m mmm
mymd eL
LLLL L^

ymm 


Ym mymm my
ymm e
m mymm LLLL Ym^Nm muL^m Hum
m mym Nm Lud [Lu\ } [Lu\ Lu FYm mym
m my m Nuymd [<,)3L\ } [<,5)3L\ ymL [<,L2\
} [<,L2\ Lme 

vv LLLm u !m ALm
v Hm mm ^ YmYLm AYm em GL ym mm Y^m A
Lm LuN U v d L m md eL emm AL mYL L^
mm yLm e em ym^m Lmmem yL ymYemm !
md [<L\ mmd [<L\ Lmd [<)7Y\ yYm L ^ em Amyy

k

L^mLmNm v

em ! e em L em ALm emm L ymymmy Ym


emd e em Amyy ^ LYm eL A^mzm mm Lemm Lm
mem yL Ymm Lm [\ muy em Amyy Ymem Am
m em KymLm LmLd Nme em Kymm L em mm em
! em L^uymem [\ mL ^m LmL ymm [\ m L
L^ em ! [\ m L^uymem LL muy em Amyy mm
yLm ! mmem e^ eL Lmmym mL em e^ em Am
yL m e em ! ^ymmm mL em yL mc
mm [<L2\ } [<L\ Lm [<L2\ } [<L\ em [<L\
yYm [<)7Y2\ } [<)7Y\ k k
k

HNme em mLm LLL Ym Lm Lm !m y^ d


em yLm u em m L u [\d [\d [\ mL^ m LL
Lm uem ^ L^ ed em mm Lymmem ! yLm
LL eL ymY mm ymm LLLL U w c
?mym [<m7)2\ } [<m7)5\ LYm [/7Y2\ } [/7Y\
Lm [/72\ } [/75\ em [/75\

v Lme L y^m mm


yLm em ym^m Lm L mymmd em Ym Ly
L Lym Lm~ Lm mem U v d m L Ym EyLyLy
Nuy mm muL^m Lm Lm mLmme
L^Lm [<L6L2\ } [<L66L\ } [<L6L\ mN^m [<3162\ }
 .2\
} [<64.
 2\
 
[<316\d A^m [<64

 
Am em mL ^m m GLm e em Lymmem G
L ymL e Ymd myY ^ m AYmymm U n
m^ [<Y3\ } [<Y3\ Lmm [<Lm2\ } [<Lm\
 k k

v ym^y umem L^mum


m ym^y em L Lm^m umem Lm e L
YLm L m^m Lym muy m em EyLyLy m
mmc
L my LLmm GLm mem L em L^mc
!Lu [L<u
\ } [L<u5\ } [L<u7\ Cm [3\ } [35\
Y my [;\ mem L em L^mc
LLym [)L</7;2\ } [)L</762\ mm [;m<7\ } [6m<7\
!m e Lm m L e em L em Hm

^ ELey [)\ [5\ [\c


Lym [L<)m7\ } [L5<m7\ AyL [4)</7\ } [45<L7\
e ?me ^mzmem ym mem L em y^mc
Le [<me\ } [<m7e\d [<)4\ } [)7<4\
 
ym ym^ym mem L^ em ALeLeLy mym A em 
my em LLmm GLm Nuy mem Hm Ny em
ALeLeLy ymd [YL<15\ em [YL<c\ Ld [Y3<15\ m
m L^m [YL<1\ L mm FYmLy Lmm
ymmm

m ^LYm e em A^u
em Hm

ymmm
m^mm e ym^mYmm AL^m
 mm AL^md em mm A^u Ymd L L ^ e^ em ^u^ n
mNeym AL^m mmm ym^mm AL^m LL^m m m
L^m !Nm Am m^ md m em Am Nyd e
Lym Lemd m em A^Lmm Lm L emmm em AL^m ym
^mYmm AL^m e eL m mm !Nm um em A^u m
y^d em AL^m Lm mmm e m N^ mYmm K^m
Ymem LmLmym AL^md em ym^mm e em ym^mYmmd
Ymmm YmemLm Em^mem K GmN ym^mm e ym
^mYmm AL^m Lymm y mLym n Ld ^ wd mm m L
wd m nv e A^LL
m Lm mYL^ em ym^mm AL^m LYmym m
Am^L emmYm AL u em Am^m m em m m L m
m^mem ym u em AL^ymYL^ A m ^ Am^m e m m
mm Hm Lu em mymNem Ymmmd Ym em m m^m Am m L^
^m zmym e^ mm myNm e mmm Am m ^ m
YL mymmd Y em GmNeyy Ld e m m em ?m em Am
^m e em m u m^m m muem^ Hm eL ym^mm H
u^y d L m em m ^ mY memmd m m m ^ mLem
L L LYm eL Ymd eL LyLm e em^m ym^m em
eL mNe^m um e GmLm ^ Am^m e m mLd
eL L em GmNeyy em ym^mm AL^m uL m ym^m
mem
Hm m^m mLem m^md ym m m u yL ^ mm m
em L^ uLmd em m Amem~ e m uNym~ m
m LL~ L em memym ANm e Cmm m
Lem Ymm~ HL ym^m e e m ym^m ed Ny eL
LY e e^ Ld m^m mmym ^m em mN^Lm Ym
L Ymmm mLem m^m mz L^ mmym mmmd YmN
ymd m^m em LYm LYYm^m L AL^^m L eLYm mm m em
mym ^ym ?m mmd e m m mm ?m md L emm yL
m^me^m m L ^ mLemd mL Lymd
mL Ymmymd ^ mY eLmm em muL^ m
em mLem ^ m m^m mz m m mm mmy LY
Ym^m L Lm myd eL ym^mm AL^m ^ myd em
L mLem Am^Lm mLem mem L
!m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

^ ym^mYmm AL^m e md em A^mYm mm


mm em emLm~ mmy mm mmy LYm em Nuy
mz L yL ^d m mm Cm ym^mYm L em m md em mm
^mmm ymLem ^ em A^mYL Lmme HNm m Lmmed
em m Lym^md ^ Lym^mYm eL m^mYmm em
A^mYL m yL mmY^ m ym^mYmm Cm mY Ym
^Luum md eL m mem Lemm AL mYmuL mNe^ YmY A^
emLY Ymem L ^ Ym A^mYm ym^ mm ALeLeL^m e
^ mm Lmm m ym^mYmm Cm Lu^d eL L^uLym em
mm L mY YmLYL e m A^mYm L Kmd em Cm Lm
e mm mym LLYmm m mm L YmmYym m^
eym mmd m L Cmm em Cmm Ymym em mem mm L ym
^mYmm H ^ u^y m eu em A^mYm ^ em
GmNeyy mm ALd em em FYmy uLm
Ym ?L e Km my
L A^mYm em mm Y^m ^ ym L eL Am^m
L A^mYm m LYm Ld eL mm Nym mm Lem m
m mmm Am m em m^ mmd Ym m ^mYm m m
uym Ym mm m^mm Nym mm HLmy e m Km
^m Lm mmm K m^^m A^u e A^u^m y
mm vnd A^ nd e n e y n
 FYmyLy A^u^m y ^ Ym Ye^m Lmym
m^^m G mm A^u mym^m Am ^ L m eLd m
^ em A^um^m Lu Ymm L^^m mm um Ymmm Lm
m Nmm A^um emm e em Ny^md em YLY^m e em ^
m^m m YmNy ymuN uuLme Lm L mm Ld eL
eL Am^m Ly Y emzyL L m eL A^mYm
m Nmm A^um e H^um mm ^m A^u L m A^u
m^m L Lm memyd e m L mm mL^m mym Lu mmm
L^^m mm A^umd emm mm mm Hm em mm
ed mzm yyLu^m A^um m yzm mm mmmem A^ud em
! yyLu^ d em em m^m K em A^um em em y
mm vn e L n
m A^um em A^ummmd em em Lm^m A^u ymd LYm
^ yyLu^m Ym AYm^um LYm^um m^m
m LYm^ud m L m m md em mL L emL
me Lm u eL m^^m mmem
 LYm^um Lm ^ em mm mm Amym u Amym
mymLu Ymm Y^m em L em ym^mm AL^m
emd mYm em AL^Lm m AL^Lm mm e em memmm
em mLemm em AYm L em AYm em ym^mm AL^m mym
Lm eLymm mem md YL^ mm LYm^u mym e
mmmd em ^LYm m Hm Lm ^ em A^um emm A^um
mm mL emzy ^LYm ^mYm L Ymm em Gm em L
ymmm

Ym^um Hm em ^LYm e em ?mym m Gmmey md L


! Lm Hm em AL^m mm e L^ ^mYm
 mm yyLu^m A^u m em Km^m eLymym H u H ym
m mem m ^m^m ALeLeL^m Ymy ^m mLme e
uuLme em ymL emm LyLme A^um^md Ym em
emm AL^m muy L A^mYmmm e mmmm m^m
m m Lymym L m^m m Gm em yyLu^m Am em
LLYm^m ymymYm my Lemmm ymLem eLd eL m mL^m
my L^m Ymm em ^m^m A^um L L em
Hm em Lm^m Lu emmYm Hmm m em em !mym m^
^mYmd L^ m m ^ L^ mLem m^mem
 LLYm^m Am mmm e yyLu^m Am Lemmm
eL LLm^m em ym^mYmm AL^m Lu m^me^m Ymm
em Am umym^mYm yyLu^m Am mm Km^mu em
Lu mm memy Ymym L LYNyy em Lu em Hm
em mL^m mmem memd YL^ LYm mm Km^m LLYm^m
Amm mm Km^mu ^LYm Lu mm AL^L Ymym m
L^^m memy L em ^LYm L em^m ^ L LLYm
^m Am mm umYm Ymy mym em^md LYm L
em L em mL^m ymYem
L A^um em m^m L ^m Lmm u em L
em LYm m m mm LymNym Ym^u^m e yyLu^m 
mm Lu U nw p v
Le em m^me^m mym em A^um N ^ L^ m
em^md eL LLm^m em A^uL^mmY ymymYm em
Nm AL^mmY Ymm emm n m A^mmmmL
n m ym^mm AL^m e L mL^m Lymmymd m m em
Lm mL em em muem e y^ L^ ^meme eL
L^^m Lem L mLem em Lm mL L e m
m^md Y m em AL^m Ld LYm m mz my Ym em AL^m AL^^m
mm e mm Hm Ym em AL^m LYm Ym Nm AL^
mmY my mLem
 em mY em A^uL^m Nem ^ em m mm^y em
A^u y^d m m emLz L L^^m Hm Lem
m yzm my em em Ymm eLd em ^LYm Lu L^m 
mm Ymmm em mmm emm mym Yem ^ m Y^LYm
Ymymm LYmyuu mL m^my m^m em em mm HYmyuud
em Hum e m^mYmm L mm ymymYm ^ m A
YmYmyuu Lem md ^ m m em AYmmy L Kmmmem
yY m mm em A^ummY u^mmd uLym^m e euumm
mm eL muemm L^^m Hm mmmm eL e Ym
mm ?mm yLL^m Lmym muymd em ?mym z e m
^mYy e m Ymm^m
w !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

m mLYey mm L^^m Hm Ym A^ummY u ymm


eLd eL em LLyL^^m myuu AL^m mymme ^uymNy
HL m Ld H em AL d myY ^ u em Lm^m mymme L
ym^Lum ym^mYmm Cmm L mmY^m Em^mem ym^m
m AL^m Ymmmd mm mm

m yLu^m 
 mm mm^Lu Ymm mymme ym eLYmd eL L m eL
^ ^mYm Ld m L ^y ^mY ymy ^d m em m
^mYmm ymLem ^ m A mm mem L mem Hu
yY m p mym GLLm LYymmm p mm y^m A^mYmmd u m
em mm^m yY m Ymm !Lmym m A^mYmm
m^m m L m^m L ^ ymem ym^mYm memd
em m Ym mm yLum
m em yLum umymmym A^mYmm yY m ymL m mL
v Lm E em m em n Lem ^mY m Cm em ymYemm A^^
m ^ YmLm d m L mm ^mY mm A^mYmm mm ^ m
e m YmmyLm A^umm e ^mm e^ Am mLYm
md Ym ^m e Lmymm my emmYm AL^m mmem
m ymmem yLum memymmy L^m ?mymm e Hm
mm^d em Lu em Hmm umm Ym^m e w
eum em ?mymm e Hmmm^ e L m^memm m
muum^ em emYLe wc p Am e Ym em
mmLemm cm^^mYL^ u memL yNy^ m
eym em ymmem ?mymy ymm ^ Lu em m^m em yL
^m umm m CLe em ?m^^mYeem Nm Am
em Ymyem em yL^m HmY^~ Le emd eL
mL Lm nn m^m em nn mm HmY^ mm ^ ^m
em^m AL^L e^ e y m eL Ymd em em^m yLum
mmm^m mm mL Nym m v uLym em ?m^
^mYmY^m m v Nym Lud LYm L^ m ^ Ney
ANey mem mm Hm ymYem em L Lemm AL^m mmd e m
ymm L^ Hm mmd m m Lzm mYL^ m e mLm L
Hmmm^ N em mm em^ y m m A^ e
uLym uLym LLm e mN Ym mmm KLmmym e
Ymym em emm mLemm
w mmyym em yLum Ymemm ^d eL A^mYym mNem
^ e m m m Lmm L Amm L m A^mYymd em L m

m ?m^^mYeem mN Lzmem em FYm^ e ^mm mmy ymeL^m


?^mm ?m^^mYy e Km^mmy~
ymmm v

LmL e m Nmm Ymem L Amm mm L^ ?m^


^mYmY^ ^ yL ^ Lud m ^ mLe Lu em
emm Ld em yy L !N e AYL L m H LuuLm 
em yLYm w eLymym L Amm mm^md LYm emm mm
A^mYmm mm ed m ymLyd Ymem A^mYmm ymLm m GmNem
y em yLu^m uy em KLmL^m em Ymem Hm
Ym mYL^ L !N mm
Nuy mm emym em A^mYmm meYmm^ Lud em
A^mYy em !m em em^y uym Ld mL Am } Amd
m } md Lm } m m Lemm mem mm Ymem A^mYym
^ mYmmLemd ^^ mYm ^^d AL mYm ALu e ?m^em
mYm ?mem
 L^m Nm N eL yLu^m HmY^ L^ eL mmm
A^mYym d m mem m AL^mNemym ^ m m
yLm my A L L mL L L^ mL
^mYm m e d eL m m em mm e m AYL
m yY mem m L L u em Ymy em AYL Lu L
ymm L^ Ymem m mem m^m mm Hm ymYem
m m^m em yLum e^ mm Ym^LYLm KL ^m
GLLm ^ ymuNem m y^m A^mYmm e ymL umymmy Am
e ^ e^ Hd em m yY ym emd m Lm Gm
^m Nm md mm m L mym u mYe^ mNm L
em em yLum umYm L^m em ym^m Hmm ^m
m mL^m KLmNym mmzm
m m^mYy em em^m yLum em uymem Y^m my v
em L^m ?m^^mYy yem Am LYm em^ mL Lemm L mm
KLmmy yLu^m ?mymd m L m ?m^^mYeem
uem m eLLu Ld em ?mym ummd eL em mm
^ ^m m^uem e yLu^m KmumuNm Nm L m
m eLLu Ld em AmL em yLum mLmm ymmy
memd m^m A^u em Hm em m^m LYm m ?myLNm
em H^mYy e umd eL KLmNym mLY em
A^um em^ mem e eL mmYL ed m^m KLmNym
em Lm em Hm Ymmm m emmm my Ymm eLYm
Ly U ww p v
m Lmy emm m ^ umd m ym^mYm ed em
m YmLm L^ em Lym L^ em HL Am myd m^m Lymmm
!m em H^mYy em m^m yem mym m A^mYm L
em yLum mm AL^m ^ Ymm^md m L m L^ mmm A
e L^ m^yd eL em mLey em A^u L^^m m
m Cm mm LL em m^m m
!m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

L yLu^m !
^LYm e Lmm
mmL mm Lemm AL^m mmem em A^u em m^m eL
Lm^m LYm mm LYm N ^ ymLem m ^Ymmm
Lu em ymLm LL^u em ^m md emm ^LYm em m
ym zY^LYm N^ e m Em^mey z e mY^
LYm m ym L m^m mmem m mL^ m m mL m
em Lm myLm m L n
m AL^md em Lm^m LYm mYL^ L^md m^mem
^ m L mmm mmY^ mLem m mm em em
eLud eL eL Lm^m LYm Lu m^memm Hmm LYymLem em
m memmm mmm AL^m Ymmm ^ Lm eLLud eL
p mm ^LYm m^m mem m^m yY m L memm
eL z
p ^LYm e^ LL LYymLem mem m^m yY m em E
LY^LYm Nd d
p mmm ^LYm umm mm LmymuL mem m
^m e mL ^d ^ e L umm ^LYmmYeym Lmm
A^m ym^ym em Lm^m LYm L em Ymemm uem
ym em m^m Nem L^ ^ L em CLL^md eL eL m^m mm
LYm^u L emmm emm A^u e LYm ^ muL^ em
^LYm em Lm^m LYm Lmmd em em mmd L em
m eL m^m m^mYmm LN^^ yzmm mm m mm
e Hum LuYL mm mm m L p LLy em !mm
em ym^mm AL^m p em Lmm em m^m
m Lmm e em mm mymLm mm em A^umd ym
L m em !mm em mm mymLm mm em Lm e
K em Lmm ymm Lm mY^LYmd em mm AL^m L mm my
mLm mm mmemd e Lzmem Lm ^LYmmYeym
ymLm myLmd em m mY^LYm L mmd mL^ m
YLm mm ymm LYm m !ym Ym em ym^mm AL^m m
^ Ym em ym^mYmm AL^m em LmL m LmL eL
CmymYm em LLd em em yLmL^m A Hum
Ym^mYm e em LmL mm mL^m uLy Ld m^m L
mm emm AL^m L e L^ m^m ?mym em Lmm yzmm 
mm Ym mem
E mm L yLmL^m mm m^ L^md m L m
m Lm Ymmmm [7\ mm y^m m H
u em ym^mm AL^md QR em mm^mem yLmL^m 
m em ym^mYmm AL^m
L yLu^m !

E ummmd m^m Lmm eL m^m Ld L L ^ mymme


N^m mem Ymemm m Ym em y em !mm m Ym
emm ?m m L^ m eL em LLLm mm L em
yLmL^m Hu QLR emm Am L em zm^m
Yy LYd eL Yem m m LLL em QLR Ymy^ em
mm Lm my^ em mm Lm Yem m m LLL
QYLR
Gmy^m e eL em uLy em yLmL^m Hu
Q^LR my^ em QR Yem m m LLL Ymmmm Q^LR
Gm^ L d em ^LYmuym Q^R mm mmymd ymy eL
^d e d Q^R Yem mm m Ymm mm !Ld em Lm
m Ymm ed em L mm ^LYm Ymmm yY mm L
LLm em C Q^LR p QLRd Q^R p QYRd Q^LR p QYLRd Q^LmR p
QLmR Q^R mm ^ L L m Lmd m eL LmmL
em m^m mmy Luymm mem
um em LLLLLm e mmm mem N ^ eL L n
mmL em m^m ymL mm m Lm Lm^m
mm umd L L uymem LmmL Lmmc

GLyLmm
QLRd QmRd QRd QmRd QRd QRd QNRd QRd QR
LyLmm
QRd QRd QRd QYRd QeRd QyRd QuRd QRd QRd QzRd QRd QRd
QRd QRd QRd QRd QRd Q^Rd Q^Rd QRd QRd QR
m Lmm em m^m

m Lmm emm CLYmm m^m Ld em mL yzm Cm em m


^m H^Lm muLm A m yzmm H^L muL memd
em mm ymLm e mem ymmd YL^ L mmm L
mmd mL eL GLyLm QR e eL LmyLm Q^R ^ L
m^m myLm L L Lmd mL QRd QRd QmLRd QR Hm em !
ym ^m ^ em EuLy em mL eLL^d m^m Hm ^ Ym^
^y mem m
K mmy em LmLm em mm^ym ymNd em ^
L mm^ym u !mLm Lmmd eL em mmy ^m
Lmm e !mm ym^ em mm^ym em^ e L eLu
LYm ^ eLYm myN^md eL Lmm em mm mymLm 
mm em m^mYmm ed em L L m^mYmm Lm e m my
Lu em !mm mm L
Hm Ym em y em Lmmd L L Ym em ymLm HyL
mL LLYNyy muLmc m Hmmm y^d em A yL
mL^m Hm Ym^mYmd L yNYm m em mymme LLm Luym
n !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

YLm y^m Hm yL ^ m ^m Lm mmY^m


mm^m mmmd e m em GLmy u em y Ymm
L^m !Ymm L ^m Lm Ymmmm e^umd
m L m ^md Y Ymm mm^m em yLum YmL mym
Lu e em ^
 L^m Km^m Lymm mmm ^ m em A em m
^mYmm L ^d em eL GmN m^mYmm e m^m
m ymem e eL Lym^ Lu emm ! ymmy m muLym
e md m em A em yLmL^m Hm em em y^m
Hm LmNy m ^^y ym m Ym A^mYm m
^mm Lu eL m^mYmm e ymmym^ m Ym Gmm m^m
Ymm Lu eL m^mm K LmL em m^m y y nv 
mYmym n LL m m L m

Lm!mmem
^LYmLKey
m !mm Lm ^ mymLu Amymm em m^mYmmd N^ L
mmd em yLu^m ! m Keymym m L
Lm!mmem?mym !?mym m !?mym m
umd m^m Amym em m^mYmm mm Ymm !m L
uL m^ m !?mym L em [ \ T Q R LYm e
!mm e e Lmm m !m em mm !muym L
L m muL^m Lm em mm ym Lmm ymem m 
m^m e em mm Nm mm !m ymL m Lm ymm
m m !?mym mem ymem ymm u GLm e Lm
um K mem ?mym e m meyuL L mm ymymYm
n L em Lmy em !mm ^ Lu mm Em^mey
^m e LyLmd em Lu em ^m ymLm e ym
Lm GLm Ymd m em !?mym mYmuL ymLm e
ymLm L Lym e m GLm mmm LyL myY
^d m m ymLm GL Ym U
m em yLmL^m Hum em uymem mmm ym m
em Gmem^y em !?mym u em GLm m Lemm ym^Lum
em Hum mmmm m ^ L ?mymm em GLm Luym
YLd eL mem !m ymL m Lm m^ mem GL yY m
mm L^mYy

m em Key y^m e yLmL^m mm mem ymem


mm^y y^m mm ymmm m^ym Lm e ^ A^Ny^m m
mem U n p w L ^ mm m Lu em em ym^Lum em m
m Ld em Lu em m^ym ^m mm em m^mYmm e mm em
m^mm L em mLm mm^y [ \ Ymm ymmym L em uLm
L yLu^m !

ymLm GLm ymLm GLm


[\ QmR[67\ p QAmzR [4\ QR [64\ p QAR
[\ QR [7\ p QCR [.\ QR[y2<.\ p QmR
[m\ QmR [m7\ p QHmyR [3\ QmR [3\ p QHmR
[\ QR [67\ p Q^R [\ QR [<)2\ p QymR
[O\ QNR [<O7y2\ p QNymR [L\ QLR [L\ p QLR
[/\ QLR [u/7\ p Q!uLeR
[\ QR [67\ p QA^R [1\ QR [u1\ p QR
[\ QR [7\ p QR [,\ QR[,\ p QR

A^L
[2\ QmR [<12\ p QAmR

!?mym u em GLm

uuNy d eL ymLm GLm e ymLm GLm LLmm emmYm


Lm mm^md LYm [\ e [1\ Ymem eL QR L L^mYy
mm ! Ym e^Y^m mLm e Ymm [\ e
LuL L QmR ym^mYmd ymLm [4\ L QR
m m umm !?mym ymm u em L^mYy em G
Lm m^m m^L m em m^^yy ymLm
e mem YL^ L mmm ?mymd [\ T QR e [\ T
QmR Lm A^m !?mym mm mymLum AemuNm ymymYm em
LuL m mL [\ T QRd [\ T QR eL Am ymm u mm^me L
mm m

n
Lm
[\ QR [,\ p Q!R [^\ Q^R [L^\ p QL^R
[\ QR [/7\ p QCLR [\ QR [4\ p QHeR
[\ QR [L\ p QLR [\ QR [12\ p QAmR
[\ QR [/7\ p Q>LR [l\ QR [l/7\ p QLR
[Y\ QYR [Y,\ p QYR [\ QR [c\ p QR
[e\ QeR [e7\ p QR [\ QR [7\ p QR
[y\ QyR [y,\ p QR [\ QR [7\ p QR
[u\ QuR [u46\ p Q^R [5\ QyR [45\ p Q?yR
[\ QzR [7\ p Q?zR [\ QR [,u\ p QuR
[6\ Q^R[67\ p QA^R [\ QR [45\ p Q?yR

uuLm
\ QR [
[ /7\ p QKLR

!?mym u em Lm
!m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

n em !?mym u em Lm uN N^ Lud eL ^ Lm Lmd em


!mm Lymm memd m A yY m mm ?mym u em yLm
Gm^L [\ L Gm emm Lm y^ Ym 
L m^L LLme GL ^m mm Lummd em
L HLuLy mm m U m [\ m^ m yLmL^m Amy
md emLY yY m mm !?mym
L m mm ?mym u em Lum Lm [;\ yYd L Lemm
em [;\ mem H L ^m Hm muLmd
mm ?mym u [;\ Lymm memd L LuL [;\ T QyR mmd
LLym [;\ yY m L^ Lemm A^mYymd ^ym mmm
Ld em u em A^mYy mem uLym d em
m emLm L [8\ my em m^^yy mm yzm
KL mem L u^ Ym em A^mYmym u Hm
^m Lm ymYm
 em m uem ^ m Ld em Lu em m Amm em ?mym ^ m m
mm Ld em mm Luym mc m Lm A^mYy u [\ QR
A^m ?mym e m Hmmm y^ Am mzm ^ ymym eL yL
u^m !
G em Ymem uuLm [ \d em L ym^ u eL m^m
\ e [u
Lmd e eL [ \ um mm !?mym LYymYem [u \ e mm
?mym Ymyd m m m em ?mym u [\ e [u\ Lm^m
 em m em !?mym L^m L^ ^ Lm LyLmm Lu 
yY mm ?mym u QR e u QR mm Ymem Lmm m A
emmym
m !?mym mymd m^m !mm m^mYmm em LYymYem
mem m e m^m yLmL^m m mm !m LuL
m^ m yLu^ mm A^mYy mm Hum N ^ L
m L em !?mym mmmd u yd Hmd ?mymd memd zmd A^L^
md Hmm mm Lemm Hum myY ^ ^ em mm A^mYy
K m mmy Lu em AYmd em y^m A e
Lemm ^ymyuum mem U nw p w
m !?mym mm em LLYm^m m em A^mYym em m
^m eL Am m^m m eL e em LYm^ud
eL L eLLu Ymd mm Lmym m Ymm yLu^m mm
mm L ^ em !?mym ^ m mm A^mYym mymYmd
my mYmd eL eL A^um em m^m m ^m
n mYm em Lm!mmem?mym Lm ^ u mm AL
^m L^ ymm !mLmmem?mym !?mym u
mm yLy e eLYm em Lmm m !?mym mm umd
m^m y^m Amym mm Lm Lmmm m^ Am
mem m ^ Luymu m m ymNm Lmy YmN m em ^
^y !y^m Lu eL LmL^m Ym
L Y^m !

L Y^m !
ym^Lum em A^mYYm
 Lymmem Y^ em ymmyd eL em A^mYy mm Hu nw
m um em !?mym ^y mymmm mem L m ^m Hu
m N ^ em !muym Amym u Amym Lu em Lmuym LYY
em
 Lm^m Hum u emm GmuLm ^ mm A^m
Yym m em u ^m Ym^ym e m^ m^me^m K
em ^ym ym em myLm Lu Y^m uL L 
ymem ymmc Lmd em em Am^Ym mm Ymm ?m mmd mem
m^mYmm ^ memymymYmd m m em mm^mem !?mym
m^d em m A^mYy mmy Ymemmd mYm YmYmymm
?mym L L em AYm m^mYmm Nuy mm Lemm mymLm m
L L em m^mm ymm L L Lymd eL em mL em
A^mYYm Nm myLm L em em Am^Ym mL em
A^mYYm d eL m mm yzmm L L L em Am^Ym yY
L^ m^mm ymm ym^yNymd em eL umd eL Am^
Ym L ^e^m emmm ^ em Nym ^ L
m mLem m^mem U v A^m Cmemm e m^mYmm
mm^ Nm LymNy L m^mYmm mY eLL^d em AYm ym^
Ly L^m Ymem ^ eLYm m mem emmYm ym^m
u emm Hmm m m mem emmYm ^LYm e Lm
mYeym L ym m YLed ^m umm m mmm e eL
em Ymmm uL m^mzm L eLu Lmmd eL em
Lm Y^m Ky em em^m yLum mm u eL mm L u eL
A^mYm uL ymem mem em ^ym e LuuNy
m Lu em AYm Ymymm ym^Lum em em^m yLum Ym
^mYm
 AYmLuLyLe e uL e^my yLu^ ym^mYm m m nv
emy Y^m A^mYy yY m mm Ld N^ Ym [6\ m
^m H^L [6\ em mym Ld em emmym uLyN
em L mm Amm [64^\d [64\ Am L em uuLm LY
4^\d e em ym^my em mym uLyNemd emm m
`
L5\d [u
[
Ymm `mm m mm ?Nem e m uYL m Lm L
umm [6\ [\ e [\ m m muL
A^mYm L emm Nm yLu^d em em m ^
Nym uLyNem [6\ m^mYmm ^ Nymd Q^R e
Q^R m FYmNym e eLe^ mmemd eL em [6\ [\ e [\ m QR
m^d L mN L QR e QR mm A^mYy y^d m [\
em ! [\ e [\ ^ d mm ^ memym Key L
Lym^m m mm memm em uLyNem [6\ e [6\
m^mYmm L em Lmm QR e QR ymYem mm m
!m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

mem L mm Lymm e m ^y ymmm m L


Luye em Ym^y em Lm Lm!mKey L
^ mmm L m mm^m eL mm em Ym^y em
Ley
n LymNym Y^m mm uem ^ Ym em A^mYy em AYm
m e Ym em Hm^mYmmy ^m m e eLe L YmL^m
m em A^mYy em ^mzmem ymc
m em ym [L\d [L\d [1\ m^mm m^mYmm uu md
N^ QLRd QmRd QLRd QmRd 
 QNR m A^mYy QNR L mm y^m
eLym U n G em m Lemm A^mYeym e m L yL
u^ Lmmd N^ QLR e QLRd em Ymem Lemm e m ^ m^
e QmR e QmR ^ muL^ mL^ m A^mYy em ym
ymmymd eL m Lmm um em mm ! em y Ymmm
QLd mR e m Lmm em mm ! Qd R L Lm eL ymymYm
m y^mm Ld mymYm ^ ymLem em m A^mYym

* *
>

i
A em y^mYym

^ em my em Lmm Lu em mm Y mm ! y
mmm umm ^LYmmYeym L ymd em eL ym L
^m mm LYNyy eLd Y m yLu^ uem e em ^
m y^mYym e Lu em emm uLmLm e^ eL
ym mym^m e mym Lu mm Emy L^m ym L
mLemm AYm e Hum Ymeum m emum
y Ym mm ^ em Emym Ym em L^m m^ym m 
mmymm
n ^ Lm eL Y^m mm Ym em m^ym GLNym
Ymm AYm m Ymm AYm e ymLm GLm Lyd ym
Lm mm Ymm AYm uumd L GL Ly m m Ym em
mm AYm [<72\ ?m em [)/7Y2\ LYm L em eLe mm Ymm
AYm eLymym m em m Lmd GL em ?mym m
[4\ d [u,^\ ^ L emm Nm L ^ Ymem Lymmy
`
memd Y m GL Ly em mm m GLNym myY ^ L em
uYL em AYmd em m m
L Y^m !

m Ymm AYm muL^m eLe y eL ^ m yY m eLm Ym


emm ?mym eLud L m GL Ly e eL ymL em e eL
ymL ummmem mm yc
L m Ym m Lm eLed e em GL Ly ymmmd
Cd d ^d yz
L mm AYm mYm m Lm eLed e m ymm
md emd Lmd md Hm Lmc Hm
^ emm Nm m NymmLm ^ Ymem Lymmy m
em m em^m yLum muy LYm em^ Ym md em GLNym
Lmym mm m mem mymmd em uLmLm m
m^m e mm NymLym^ Ym Ymm Cm A^mYYm
mYmum K Ymemm mm^y LyLm ymLm G
Lm Ymm AYm mm eL my e em Gmemy GL
yLmm Gmuyy

L my
L my L ymL eL mmd m mm GLyLm m mmm nn
Lm u mm ALm uy QRd QRd QRd QR L y u mYym
m u mYym mc
Ld d d HLd d L
Lmd md Amd ALmd ?Lmd emm
m L emm m em em GL em Ymm AYm L^ m eL QR L ym
L e Ly ymmm L ^ em uyLYm em QRd em my Lm
ym
m em my myY ^ L mm m^Ny Lu em !
QRd QRd QRd QR mm Lmm mm^m yLu^ em AL
m [\d [\d [\d [\ m ALm p LYymmm em mLm p e em 
Lm em ^m ANd emLY uym m eLe mYL
em AYmm U L Lu em ALm ^ mmm Lm uym
md mm ALm Ymem Nuy L uLy mm eNem
mm eNem md em em m Lm LYm L mm m
m mm ALmd Ymmmm Hmd ^d d ALed  A
L mYL L^ em AYmm emm L Nuy eLLu d eL em 
eLe m e eL em Lymmem GL L ymLm L
mm emLY mm m^my u eL mmd m Ym mm A
Lm Ymem Lymmy ed eL em Lymmem GL m ymLm
LyL
L eL my y^ muL^m m Ym md e
muL^m eLe Lud Ny m ym^my eL Ymd eL em eNem
^ mNym mem uem m ym^ Ym em Nym em A^mYYm
L
w !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

m ?mym my m mm mmm ALyLm~ yY mm


meym meyy u eL QR Ld ^ mm m^mem mm Nm m eL
my e ^d m mm m LYm Ymm L^ mem
mm mL AYmNym m AYm mm uLyLe eL
my mm L^m^d y Ad ^md A^Ld A^d ^ m
AYm muL^m uLyLe eL my eLymym mm L^m
^d y Ld d Ld ?d Hmd ^ m Ymm L em Cmem
ym^ em ^m AYmNym Lem ^ um^ mm Cmem
e ^ mm ?mym m umm ?mym yY m eLud eL my
mm Ld ^ LYm eLud m mm

Gmemy GLyLmm
n m Gmemy GLyLmm m eL my Lu ^m !
m Ym^Nd emm m GLyLm Ly ymmm e ^ em Gmem
y my eLm ^ GLNym Ld em em L mm Am Ym mm
e ^m NymLym^ em A^mYYm m Gmemy GL
yLmm Lm em mm Lu
QmmR m uumm AYm m A^mmd Cmmd Ammd mm m^^d eL m
uL d ^m AYm ^ Nym
QLLRd QmmRd QR mm Lu QR e QR m Ld ALLd LLd !LLd ^mmd
mmd mmd Cmmd mmd d mm EymYy Ld em L^ eL my Lu
^ m ym m mm y em ^m m^ em AYm
QLLRd QmmRd QR mm QR m ALLd ALLd LLd mmd d L^ mym
mm QR yY m Ld mYm em ALm e [\ e [\ emm
ym Lmd em L Nuym mm eNem e eL L^ md
ymLm GL m mLY yY m L^ m mm ym ed
em LyL Ymem mmYm
L QR e QR L mLyLmm ^ md my L em
 em ^LYm mem em ^ mm m^myd em 
Lm u eL ym umd Ymemm Ym A^mY^um

mYym Hmc AYmymm e AYmmy


m A^u muy Ym Ymemm m Lmy AYmymm L em
A^mYYm L m u eL mm mm Ymemmem ?m md m u
Ld m em A^mYYm Lu memym Hmm mLem LYymym e 
eL A^mYm em Lym em AYmymm Ym em Cmy L Kmmmem mYm
uL memy
L Y^m ! v

 ?mymuL u yLu^ ym^mYmm m yd eL em AYmymm em


y^m Hu em Lu em yLmL^m Hu LYymYem
e m Lym em AYmymm m^mYmm m^ em Lym em AYm
ymm m^mm U p L ^Ny ^ em emym AYm
my mem Am my Lu em AYmymemy m^mmc
mYym muL^m Hm m L d m m ^ Ym LyLm Gmm
AYm mmym Lm~ emYLe vc v

y^ yLmL^
[<L2\ QLmR
[<Y7e%\ Q emR
[<Lc2\ QLmR
[<L%\ QCLmR
[<3 2\ QmR

[<722\ QmmR
[<%\ Q!mR

Lym em AYmymm Ym yLu^m A^mYym

mmymy em yLum yLY m mm^ em yLu^m A^m


Yym mm mm^m Ym^y em emymc eum ^ ymm
mem
mm memm em e^ em mmymy Ymmy L m m
Lmd !m
m mm yLu^m Lmy em AYmymm uem m^mYmm
m Nm Lc m m AYmmm mYL LumLemuymd e
em mm AYm mm QR muumd e m m AYmymm myd e
em Lu m yLmL^m mm mem ymem m Ymem Nm
ymLm YmL^m memc

L YmLm
 Nuy d eL Lu mm Ymm uumm AYm mYL em m mm
^ YmYLm AYm uy m^mYmm e eL my em mm
AYm m QR mymuy L ^ m YmLm QRc

 L^m ?mymm e L AYmmy~ em Cm Hmy~ mmem


!m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

y^ yLmL^
[<e72\ QemR
[<m72\ QmmR
[<O72\ QNmR
[<72\ QmR
[<72\ Q?mR
AYmLm

L YmLm QR m eL my m ymLm m QRd e d


em Lm m^ emm ! m !m Gmym^ L em
y^m em yLmL^m Hum em mmmd e em
^d eL eL YmLm QR em AYmymm Lm e ym^my
mm !NyL em yLmL^m Hu YmNy Hm ^y emm 
d e Ymem em^ m Nuym GLY^LYm
m YmLm QR em L Ymmmm Lmm QmmRd QummR
^mYm LYm QmmRd QummR
L YmLm QR m ?mymuL eLd m m Y^m GLm Lu
mLem uym m eL ^d m em mm GL L myL ym^m
Ym e Amm p Ammd m p md e m m ^ L^ ymd Ym emm L
em mm GL ^ Y^ c [u12\ p QummRd [L2\ p QLmRd
[L2\ p QLmR 
 mym A^mYeyd L^ em m YmLm QR em^ mm
m
Ld QmR m Q?mmRd QHmmR emym y md eL eL Ym
Lm QR eL ^ Lud m em eu mYy m A^m p
^mm em m p mYmm m memmm em YmLm QR L^ QmR
e ^ Ymeyd m e LYm e^L mNy^ em Lymmm
 emm A^ummmd eL L ymmm mYym Lmy

AYmymmm
Am mm y^m Hu ^m mm Ymm ymLm
e mm Ymm GL m mmm Ld emm L m
AYmymm em y^m Hu [<642\ A^m Ymmmm
ym eL [\ mm m mm AYm U n
Amymmd em m AYm ym^my ymmd yY m m^mYmm
^ yLmL^m Amym ym m mm e mm A^mYYm
L m AYmymm em m^mm m^ eLm m^mYmm ^
m Amymd em mm Amymuym em mm Nm e m AYmym
m e^ Gmemy em LyLm eLymmd eL em yL
u^m A^mYy m^c
L Y^m !

y^ yLmL^
[<L2\ QHLmR
k 2\
[<L QLmR

[<Le2\ QLeemR
[<1Yk2\ Q?YYmR
[<1)2\ Q?yymR
[<Lu 2\ QHLuumR
[<L2\ QLmR
[<Lk 2\ QLmR
[<Lk 2\ Q?LmR
[<Lk2\ QLmR
k 2\
[<L QLmR
k
mLyLmm L em AYmymm

^ Gmemy em LyLm e mm^d eL em mm


L L^ em mm AYm eL LyLm mN m AYmymm my eL
^m ^ Ym Hmy L Kmmmem YmN mem em AYm m
y^m yLmL^m mL
mLyLmm LYm L^ emm uuLy m Ey ^
em mm^y GLmd em Ym em Lmy AYmym
mm L AYmymmm L^ Lm md mm ^m m
Lm L^ Lm LYm muumed em L mY L
e u eL uL^m em mLm Lmm yY Lm^m L
m L^ Lmd em ^ AYmymmm e e emm emLY m^m
Ymm mm mLm m^d y d d d LYd L N^ e
L^d L mLyLmm eL Lummd m em L
m mmm L uy mm eNem y^ muL^m
Hm mem LyLmm L^ L^ L m mem L
^mY YLed Yd e ^ WYLed WYd Wd m Qd d R m mL
AYmymm m m m mLm L em Hum m Ld d
mN ^ eLLd eL em mm^mem L mm Lemm 
em !LLeyL AYmymm Nmd md md U Lm e
em A^mYym md Ld emd eL Am Lm KmYm LY e L
Ym em Lm em A^mYy YmYmLm Lmd eLm mm em ym^
my Em^mey m p m e em p em
^ Lm AYmymmm m^ m^mYmm mm mLm m w
m AemuNm e m^memc
m AYmymm m^ mm ^LYmuymd em L Lmuym L
ymmm mem L
L [5\ L AYmymm e L QyR LYymYemc [<45 2\ p QymR [<,5 2\ p
QymR
n !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

\ L AYmymm e L QR LYymYemc [L
Y [
2\ p QLmR [4
2\ p Q
mR L mN ^ L^d L em uuLm [ \ eL L QR ym^mYm
ed m m mm Lm Lemm Nm e m yLu^ L QR ym
^mYmc KLd mmd HLm
^ mm Lm yLu^ m myLd muy
yeN^ mm Gmemy ^m Nm ym em myL
mm A^mYYm mmc em y^m Hu [L62\ [6\ m
AYmymm Cem ^mYm ^ QL^^mRd em QL^mR
^ my em L Ym QA^mRd QL^mR
 [\ m AYmymmd m^ m^mYmm m Q^R m
m e m Ym Q^R e Q^Rc [YL2\ p Q L^mR m e u emm Ymemm
k
GmLm [\ my mm GmN [^\ e [\ AYmmeLe [\
`
e [\ m [^\ e [\ L Q^R ym^mYmc [Y.2\ p Q ^mRd [L2\ p QL^
`
mR [\ yY m eL ymL em A^mYymd N^ QRd Q^R e Q^R
m A^mYy Q^R m eLYm em mm my ^m QR Lu em mm e
Q^R Lu em Lemm Amm m Hem eL mm [\ L QR ym^mYmd yym
emm my mm k

AYmmy L mymm
v em Lym em AYmymm mm Hu ^ y^d em
y^ emmmd y eL u em Lym em AYmymm em yLmL
^m Hu mYmuL Cmym L mm mymm mym Ymm
mm Q^Rd QHLyRd QmLmRd QLuLmRd Qmm^R mm Amy
mmy y^m mm mm^m em uLmLm
Ym mm

w L y^m !
Hum e L YmemyLymem mm LuymYLd em mm
Gmm Hum mLm ymL m m Ymd ^md Led em mm
Hum mLm me^ mmm mm eL!Ymd ^m!m!md
Le!^ mm m^mm m^mm ^ m emmYm m
Ld em e ymm L^m GmNemym mum mmmm
m^m ^ AyL L [Y7\d !L eLymym L [Y7^\ m ^!m
` GmNemym
 em A^u yY m mm Lymmm Cmemd ^m L^m
mm ^ L^m m m^memm L^m GLLm mm
m e ^ m^mYmm m N^m L m^mm em
m mm L eL m^mm em GLLm [Y7\ p [Y7^\d Nme eL m
`
^mYmm em GLLm Q ^R p Q ^R Lum m yLu^m A^mYy
L y^m !

m m ^mm ^m em GLLm Lu L em L^u m yzm


^m u eLYmd eL m Ym mm ^m emumm
LmL^m e mYmemy e em LumLem Ym
ym L m L mm mL yLm^ m emum mem
 LLmm mmm ^ m em Lu mm m m
m memd Ym m Kyuu Lu em memy y^ m mymmem
EmNem^m em m u mm Lm Ym^y
yLu^m ! mm Ym^m me^ mem ^ ^ eu
L L y^m ! L^ ! em mL em A^m
LL ymL ym em ^ym mLm em em^m A^u
m Lu muNym Hmm ^my

w Cyy Lm L mm mymm


m umLemmuum ym^m em m^me N^m Lm L mm 
mymm m^mm emm Lm mm L A e L [L\[<m72\
em [<Lm72\ e em EyLyLy yL [<Lm72\ Lmmd

U m^mYmm mem ^m ?mem Nuy mmem uL^m
y^m mm ANm e uum mem yLu^ ym^mYm
e ymmm emm mm mm Lmymm m
LuuNym Ym^ymd em ^ eLL m^mm mymYmd e
! e LmymuL ! m em ^ym ?memd
em L^ m^mYmm Lumm
 em mm YmyLuum uem ymmm mm ?me
L A Ym !Num mmd mLmd mmem m Ym Auum A^u
d YmmYYL L m eLm mm Lmmemy md em mm
Gmemy Lm m^
K mm Gmemy Lmm m L^ eLd m m m~
QR mm yLu^ ym^mYmm QR Lmuu A mem em
ANm QR e QNR mm YmLm QR U C eL eL Auu
QmRd eL myY ^ Q?mRd QKNmR e ^d m em yLu^m
mmymyd Q?mRd QKNmR
K^m em mLemm KLmmym L em ymLm
uym uem ymmm mm ?me L CLmd
HL^^md ALumd Luumm AyL Ym KLmmuum em ym
^m LyLmm uem mm ?me Lc !LLLd HmL
mmd ALmuuuL^md Auuummd mmm
 em mm ^m AL e mmey Lmm
e Lmmm yLLLm Am e m^mYmm m m
^mm ym mmmc L m GmYNm Lu LmLm Ymm
e em e !m AyL memc mm p e m ^ Wm d Lm p m
N ^ WN Y m AYLm m L !L e em L
!L memc em Lm p em Lm ^ WLm ^ m AYLmd
n !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

GmYm e emmd emm AL Lu QmR em QmR memd mem QmR LuL


ymem Auum mem L Ymuu muum m QmR em Amm p em Ammd
^ WAmmm eL m p em md ^ Wmm ^m pym^md ^ Wym^mm
 Ymuu Lzmem em Ymyuum QmR e QmR em emmd ^
Wemmm emd ^ Wemm

w EL^mYyd YL
n m Lmm QNRd QRd QR mym e^ m Ld eL em EL
y^ Ym m L U w m KLmymym m m uL^ p
N^m p uN^y p m p y p m p uy e e^ em EL
^mYy mymYm LmYm y u em y QNR m L p N
md A^L p ^Nm
K^m QR e QR mmm m QNR Lemmm Ymm m mm^m
Em^me QR e QR m L ELyLmm mYm m L Lm
yLu^m A^mYym m m ^d d md ed md Y
m m QR e QR m my Lu QR e QR Lymym QNR uL e^
my Lu QLR Ymym m L p Nmd L p NyL m emLym my
^ Lemd e QmR ym^mYm m mmd md mm m Lm
ANm m QNR m y^m my em ?mym mYmuL Lem AL
^m p N^^d L^m p N^m^d L^m p HN^m yY Lmey mm y
zmm L Hmd Ym emm m y^m my Lu QLR ^ Ym
md Nd Nymd Nmd Nd mNem
m mm ?mm Hm yLu^m m y^ YL
mm A^mYy y^d LumeyLuNey HmemuLe d A^m
mA^Nm ^mm^L m m my em mm~ L e
^mm my ^Lm e mym Lemm Hm em KLm
Ly Ymm mm mLY mem m QmR ym^mYm
 Em^me EL ^Ny ^ em YL ^ em A^u mem
 YL Ymm^m L ymymNym m^ em GLm^m em
ALum em GmYd ym p Ly p ymymd mym p Ly p ymmym m G
Lm em m^memm ALum mem yLu^ ym^mYm L^
eLd m uNy m LmN m Ym EL my A mz m Ymym p
YLy p ymYym e ^ WYNym p YLy p ymYym Ym Ymm p YLd ymm p
yLd mYm p LY ^ em Em^me Ym ymLm ?^L u
^ y^m A^mYymd y Ymm p YLmd mm p Lmd
mm p Lmd mem p Lemd mm p Lmd mem p Lem emm A^mY
ym QmR u em ALL e mymNzy e mzm ^ ymym eL
y^m !
L y^m ! n

w Gmemy GLyLmm
m Gmemy GLyLmm L^mz^ HNm Lud
mL uum m Gmemy GLyLmm e Lm Nm
mm YmYmLmd emm em AL mmd mmmd ymmm d
md Ym U LYm He m GL ymLmd m^ me^
m m muL^m ELyLm m Gmemy ELyLmm
yeN^ Lym^mc p ^md !LL p !N^md ALL p Nm p AN
L

ww my
L my L ^m HNm mmd emm Lu em Ymm
GL m mmm Lm u mm ALm uyd e d eL my
m mmm QRd QRd QRd QR Ld d mmd U nn my m
^m Lm md em em AL mLmc
L p Lm p N^ p mN p m p m
mm p m p L p ymm p Amm
m mmm mymd eL eL my L^ ^m m mLm YmYd
emm Luye y^m ?mym em Ymm GL mmm 
Lm uym mNd m E em yLmL^m mm ALm
y^ L Lmd m eL my yL eLd m eL ym
Lm [\ Ymm e^ QmR Ymem Lm m
L my L eL ^ mmd m em ALL m AYmym
m uy mLY m ymm L^ m myd Y emm
 mm GLLm em ALm mm mN

wv AYmLm
L YmLm QR m eLd m m^mm m Ymm e m ^
YmYLm Y^m GL mYL LumLemuymd [<m72\ p mmd
[<72\ p m U L YmLm QR m eL mm Lm em mm
AYmd ym^my m eL mm LyLm em ALm L Ym
Lm QR YmY Lm m mLmd emm em AL d L^ m
m Luye y^m GmNemy ^ m eL mm Lm em m
m AYm mm p m p m p L m p L p Ym L Ym
Lm QR L L mm LyLm em ALm mm Lm
eL mm y^m mm He emm ! Luye mymNzym
Yey mm Lemm LyLm Ymmd eL m eL QR
^ L y L^ eLd m em ALL Ly YmYd c mm p y N
m p N^m A^m p A^m
n !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

 mym Hm m L emmd L Nmd Le Nm Ym


m m mymLum YmymN m L QR emm Hm eLm
^ mmm mym Lu em yLmL^m ?mym em ymymN
ym m^ Lem m ^ Lm

w mm^mYy
AYmymmm mem m^mYmm em ?mym e^ ^LYmuym LYym
Yem U mm ^LYmuym m mc L mLyLmmd
HLmd md HLm Y Ymm Lmuym Lmd mm e ^
myLmd em L Lm LmL LYm A^md ^md L^m
m mmym yLmL^m mL em AYmymm YmY Lm Hu
md emm m AL d emmYm Am YmY Ymemm L^ eL
mLmd m em mm^mem L L y^m em ^
m AYmymm m uymem CLYmm yY mmm u em m^memm 
m mm^mYym

mm^mYy y^m A^mYym


Amd y d ^
md y d
Nmd mLm Ld N^
Nymd ymyLym Lyd yyd myNy^
Hmd y Hd
L^md L^m L^d L^YL
YL^md N^m YL^d L^um
^md H^m ym^d ^um
y^m !c mm^mYym

mm^mYym ymm em LuuNym LLmL em em^m


yLum Am mm KmYm mLm AYmymmmd e Luye em
y^m ! uem ^ mm^mYym eLYm L Lm
^m mmm m yY mm Ld em Ym mm^mYym ^
L^ em y^m ! muLm e
 mYym Hum mm Ymm YmymLm Auum mym
Nzy mm !d em em ymym AYm mm mYmLm Ny m
AYmymmd eL L^ mm mYmLm md m^ em mymNzym m
m^mYy A^m mm^mYym mmym me^ ^ em
y^m ! mmc [<m72=42\ my Lu em [4\ m mYmLm L
[\ AYmymmd e emLY e eLk mm^mem LyLm m
emc mmm em AyLu [\ ^ mmd emLY e m
QR ym^mYm mm u N^m Hmm mNm ^ A^mYym m 
L y^m ! n

emm p emd LLm p LLd YLm p YL Lym^m


Yym LYm ymm m p d Ym p Y e N^m Hm m
e eL LyLm memd Y em Lymmem AYm m
Ym d L L^ mm mYmLm Ny
m Ymm Auum uy em mm^mYy em y^m !d
mmm p mmd Lmm p Lm
L y^m ! e ^ mm e^ em m^me^m
A^mYy m m m p Aemd ym p d Lm p N
^d ^Luum p m^Nud eL m mymLum y^m KLmLy
^m ^m m ^ m Ymm

w GmNemym AYmmeLe
m L^emd m m AYm Luymm ed mmym HNm ymm
L^m GmNemym U p A^m GmNemym mm Lud m m
L L em mm m L y^m em L uLy e
L eLe mm AYm m^m m A^u L^ ^m GmNemym ym
mm ^ d em YmN em A^mYy em ymLm Lyu Ym
Km Cm LmNemym e Lm mmc
LmNyc AYmmeLe m mm Lum Ym
m mm N mm mYym Lyu uLyLe em mm
AYm mm Lum Ymmd e emm Ym md m m
L y^m em eLe em mm AYm m^md
[,e2\ p [,\d [m7y2\ p [m7\ m A^u YmN Lm m eL Lm
u em Lum Ymm Ymc em p ed mym p my
ALmy em [)\c [)\ L^ [\ e m em meyym em 
LmNy ^ md em N^ Lm L [)\ e
L mm e^ [^\d [m7)2\ p [m74^\d [L)2\ p [L4^\ m A^u Ym
N Lm Nm `eL QyR Ymc mym p myd
` mym p my `

wn Em^mey ym^Lmem ANm


 L^m Nm yY m em y^md mm Luym Lu m^me^m w
Hmm ^mYm mm y^m e mmm yLmL^m uum
mmy ym^Lmem ANm Lymc
 p d Y p d mm p mmmd HL p HLd Lm p Lmd Am p Amd
me p ed mem p emd mm p md Amm p ALmd mY p LYd mmm p Nmd
m^m p N^md eL p eL
A^m uummmym e L y^m A^mYym Lmm m
 Ymm eLd em emym em Key e memy
mYmm m H^ym emm yLmL^m m e LYm m^
nw !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

Ym^N em mm Nm Lem m ^ em ANm ummmem


Hmd em mym m Ymmm mmmm LYm mm em
AYLm m^me^m !Lum m p md HLm p HLmd m
Ym p LYmd em GmYm Lm e Lm Yem m^memm !Lm ymL
m p ymL m Gmm^y em Hum m m Lym
^m mem eLm ^d eL em y^mm yLmL^m
uummmy ym^Lmem ANm ^ mL^ Lym mem
y^ Nm Ymmmm mum L p Wum ^md C em p WC
Lyd Hmem L p WHLem Hmm

w m A^mYy
v m A^mYy y L ^mym mm^ em em^m yLum mm m
m^ e emLY LmuLme eLymm m Lmy L^ mymd
m yLu^md Y^m e y^m ! Ym em H^m
Yy Lmm
K A^mYy ym em A^mYy em Lm [6\ m A^md [\ m
Hmm e [\ m zm emyme e em !?mymc
[6\ T Q^R [\ T QR [\ T QzR
 Lm^m Nm N ^ em A^mYy ^ emm em ?mym muL
m mm yc
[6\ e AYmLuLyLe [\ e [\ L QR ym^mYmd Amd
mmd Aud ALd mmd Ay Lm Lemm Nm e L^ em !
?mym ym^mYmd A^Ld A^md L^md >L^
[\ e m L^ em !?mym ym^mYmd ALed ymd mm
[\ L L QR m L^ L QzR e QR ym^mYm memc
p [\ AYmymmd e m L QR ym^mYmd HLmd md ymmd
mmd emmd m [\ y^ Lu m AYmymm Ymymd
e m L^ em y^m ! mYmuL L QR ym^mYmd m
m ymLm GL Lymd ym md
ymmd m m em [\ m ymLm GL em y
Ld eL e QzR ym^mYmd mz m d ymzm ymy
m
p Am [\ mm !d em L^ [\ mm L ALuym e
d [L p L\d eL e m L QzR ym^mYmd zmd mzmd

eLzm
ALzmd zmd ?zmd 
 [\ y^ Lu mm ^m ! Ym
ymd y eL y^m !d e d [\ e mYmuL L QzR ym
^mYmd z zmd ?z ?zmd mz mzm
p em AY [eL\ e [\ L QR p Em^mey m e
!m p ym^mYm
p Lm Lemm Nm e [\ L QR ym^mYm Yd eLd md Ld Ld
?Ld myd ymd 
Hmmm m em H^mYy nv

m m^^yy em yLu^md Y^m e y^m !


my ^d eL em A^mYy m mL^ ymmym m mym
A^mYyd em YmL L mymNzy Ymm^m mem Ld QeLR
^ muL Lzmem em ^ mNm L m p d m p d 
m p 

v Hmmm m em H^mYy

v z e m^mYy
Hum Lumem Cm mem em ?mym mym^mYm ^ em
z^mYy mem Ymm Hum Cm Ymem ymmm^
m

v z^mYy em AYLm
AYLm mem yzym^mYm L y u muL^m AYLm Led
HLed memd Lmd u LYymmmm Leyd Nemd m^md Eym^
md Emym^^m e u L KLmmym C^Ymd
ALzmYLLd myNmd mLL
AYLm m mmm e^ Emy Hm Lemm HL
m AYLmy mem Nuy eL Ym em e Ym
GmY um e !Lm em ?mym myY ^ L em md Y mm
 m AYL em ^c m LymLym mLm em umym
^m p m ymLym em umym^m Am m L^ mme L
em p L HLem em m 
 yY Lm^m Hm Lemm HLmd em AYLNm mLm n
A^m Hm mem mYmNe^ mym^mYmc emm m yd
L^d m^ GmYm m ^md Lymd mY^m emYm m LYmed
Lyd mmmmd mmm
^ mm Ymm mYL^ m AYLm Lemm HLm
Ymymm em mLemm Hm Lemm HLm mem 
^m Nm m ^ m m^d em mm ^m z e m^m
Yy mmc
p AYL e mm !N em mLem mm !N
m Lud eLd mmd Lmd LLd uymd Lmm mYm L Ammd Lu
ye mYm Lu e
p AYL e mLem mm umm yyd em m m H L
mm Lemm HL ymYL^ ed m LL m mymd m m m
m
n !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

p AYL e mLem mm umm yyd Ymemm md


LYmd memd Hm ^e Am eL me Ly
mLemmym mem L AYL mmemd m m memy m
mm AYLYmemy YmLem e L ^mY eL em mm Hu
yz e m ^m Lm Lemm em^md eL Yd m ymem
EYmm A^m Hmym Ymmm Nuy L Y e AYL
my ^ eL e em mm Hu yzym^mYmd eL emu
ALmd eL uemuLmLmym m eL e Lemm m
yLL^m mYmey ^mY L em mm Hum mYmymem
m mm yzd eL e md eL Hm e Ym

v z^mYy em ymLm
ymLm m L mm Hu em L mmm Hum Ymmm
mm m ymLm L mm Hud m m AYL e e em
LY yzym^mYmc
Lud Hm^md Ld myLd Ld mmd LuLd ^
m mmym ymLm e em mm Hu yzym^mYm m
md !md e !N mem mm mm
ym ymLm md Lm Lemm Hum mem yzym^mYmc
emL mmd Hm Yd m Kmd K m !d u GmYmy
md m CLLd Lmm Amm nd u m^m AL^m
m emm mm mmym Lm L^ m^mYy c
mm^Lu u em^m AL^md K mm L

v z^mYy !m
L !m u^mLmem Am m eL ymym !m
m ^mY L Lm m mum yzc
m mm Am mNe
H uumd eL m e m mem ymum mem L
Hmmm m em H^mYy n

vw z^mYy ALLuNym
m mm Hu mm LLm ^mY L yz L y L^d m em
AL em em emm ?mem L uLymc H ymm ~ em L L
emm em L^ mm m m m mmc m L um m
m

v mm e KLm^mYy
Hum e Lumem Cm e^ K^mNm mLem ymm
m ym^mYmm AL^m Ymm eL m m mm^m Amymmy
Cmm m eYLmmd m m em ym^mm ^ m emm
m Ymm eL em ?mym m KLyd mem muL m^ L^md
mm mm ^m Hum my
Humd em Ymm m mymNzy ymmL Lum
md m mm Hu LmL^m Y Yd m
ymd Lu e Luyed eL eL mm !m mm E
mYmy m ^ LN^ Am ^ Ym em A^mYm E^mm
md Y Lm em ymm ym^mYm mem d em em ?mym
m m^m u mm ^ mmem EmYmym m yLu
^m N em ymLm e mym mmm Nm A^mYLLm

zm e^ em LN^m !m em EmYmy mmm mm H


m e^ L L Ymm ^ Luc
p L mm AYL m GmYc
Lzmymd ^LuLemd ^uymd mmumd eLLym L^c L L
ymd ymNmm L^c mN mmd mmmd mymYm ymymYm
 uLmd Lm mmd ?Le md !umum L^md CLy Lm
p L mm em m GmYc
Yzmmd YmmLmd ^LLYmmd ^Lymd y^mYmd umm
^md LLym
 mm Nm mm m H mYm mm L^m yyd Ym ^
Ymem em memy m^mem mc
e m^ umm^m p um m^m y^mYm m Lm^m p
y ^mYm e uummm p uum mm

m L^m EmYmy~ e L~ mem emm LL Lm


mm mymm A mmem
nn !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

p L mm AYL em em m muL^m em LL


m emc
YLYm^med Lmmmed LymYmed umemLmed emymymmmd
Lume
 mm Nm e N^m e^m L L^m yym y^c
?L ^me L^c L^med uy mm^me L^c muymm^me
^mYmem LYmc ^m Ymemd LYL^ LYmc LY L^
Hm m Nuy m H mYm mm ym^Lmem L^m yy yYd Ym
mm Ym em mm e KLm^mYy Lm^m yLu^m m
mm

v A^mYy em^
m em^ em Gmem^y em mm memy Hum
zm AYmmy L Kmmmem e em em^ Lm uym
em Nm mmemc
p mm em mm mLem mm KLmmy L mm mmm
^LYm !d Cmd YmmYyd mm yyL mmd PGm
Yeyd Kuum Lmd vCmd cAmy em mm Yy uGm
^myd EA ymd !Ned e m e^ em^ LYymm
p mm em mm mLem L mm mmm ^LYm e em mm
L mm Auu m Ld em m !md e m em^ ymm
p Hmymd em L AYLm mmem memd e u 
em^ mYemd m ^m Yd eL emLLmmYmmmd
eL memem
p mmym LmLm m !mmLm L mLem uLy
m^mm Lm mem e^ em^ ymm mL Lmd
Lmmd meEmN
p C mm GmYey em^ mm uLym^mm KLmm
y Lud e ^m Lm m Cmm m em^ ymm 
A^d v!memd Yym
p m Lym e emLY Ym^^m KLmmym L em
Lmymymm e^ em^ Lymmy mem ^^A
d mLmEuLm^my ^ uy m
emymm L em em^ Gmmey uem ^my p
^mKmy
p em uym L mm Nuy emmYm Lm e^ em
^ mmem mem LuummLd K^mmd mC^
Lym eLm yym mem e^ em^ m^ ym
L^ ?LY e Ayymd Ammm e mNumd Le em uLYm
me^mYy n

vw yyLm emyLu^m Km^m e Yym


yyLm e A^um^md emm yN^ LYNyy mm L w
m!mmem m ^ym yyLm em m^m m L
m Lemm LYm^um e em Kuum d d d LYm L mmem eL
m^m yyLm m !LLyLd !md Y !md P e ym
^mYmm L^L^m m em em LmL e yyLm m mYm
m d od qd d Ad
 em mm ^m Lm H^mYy e yyLm L
L em Yym Lmem mm Yym e ym^mYmm 
um u m y^m Hum em Hymd d d Cmd
Y mm A^mYLYym ^m ^ em ?mym Ymy^ z e m
^mYy L^ em Gum e mem Lmmm Yy
m ym^mYm m mem ymym ^ L m y^m H
umd em L ym ^LYmLm ymmm !d d Yd A!
mm Yym mem Nuy zY^LYm e m Yy
m ym^mYm

me^mYy
m em Y^m Y v eLymmm A^mYmym ymm u em Hm v
mYmm^ em H^Lm m mymLum A^mYy em Hm Lm
H^L my ymYem L em L e L em y^m A
emm Hm ?mymLum A^mYy m L Ld eL em mm^mem
Hm mem mmy mymLu ed em memy u em A^mYy m
L
L Hm ^ mymLu ed L ^ Lu yL m^me^m ym
^Lum m A Ymmmd e m L yL m^me^m em LYm
 GmY m ymm L mm mymNzy ymYemm !NmLL yyd em
y^ yL ^ em AL ymm Lmd mm LYm L m
ymNzym ALu~ !LLeyL ymm y H m um eLymym
mymNzy Y^ Lu mm L m AYm [u1\ L Ymm

mm AYm mm AYL Lm H^L yY m ^ m um
m eL ymY mm mm Hym^^md em emm H m m
em m ymemm e em Am^m Lu m^memm Lemm Hm Ymym
em m mymNzym A^mYy eLymym eL QR mm mm H
m me e m mym^ m^m ym^mYm mem mm m
m m mmm Hmd em Lm H^L ymmd m m emm m
emm em A^mYy
m yzm KL Hmd em em mm em Lemm Hmm em ?m
ym Lm H^L LYm^md uem ^ Ym em mem ^
m L ^ em Ym^y Lu m^me^m ym^Lum em H
!m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

Ymmm H m L^m L Lu m^memm Hmm Lym^m


memd LYm mm em L^m m^ Ney em Lm
Lm H^L H m !m L em memmd eL mLY em
ALm m Ymm GL mYL Lu mm Ymm uy L yY m
Lm H^L ^ KLm^m mem e y^ LuuNyd
m m m mym^m ALm mLm A e L !Nem
y^ !N!e!m mmym m mLem e m^ LYm ^
emd L L u em Lm H^L m ALm m A^mz^
yY m mm memd em p L em Ymuu p e^ m A^mYy
LuuLm e m mL LYm Lmd m L m Lm
H^L uemd LYm m mem Lem ym^mYmd L L m u Hm em
Lm H^Lm mLm em ~d m~
Hm me^mYy em ?mem d ym m L ^ eLd mey^
ummmd eL em A^mYy emm Hm LYm^med mymNzy e m
ymNzy LmuL Am em muL^m m mm eLLu
Ld Lemm ?mymNzymm mmm e m Lu em ?mym em Lm
H^Lm Ymmm GmuL^ N ^ eL ummmd eL mem
^ Lemm ?mym uym L m^m Hmd em eL m L^ Lemm
m ?mym yY
 em m^mYy mem m Y^d m Lym
m^mem K mm ymm ^m Hmd emm AL L Lm L mm
Lemm AL^m mm emd m mL Yd uud AYd u L em y^m
e md yLd Ld mm L em L^m
K mm m ymm memd emm mmm mLemm L L
emm AL^m mm e mm mLemm mem L^ ?mymd em u eL
m^m ymmd HNm Ym A^m eym mmm Ym
myme mmm L em m^^m e Lm^md em em em
Ym eL Lm^md L^m em y^m m^m ymLy e Am
e ^ u em Hm L L^^Nm !Nmmd !mYmd !
emLd e LYm L^ em mmL^m m mYmm YLmLd !
d m ^ eym mmm L em y^m yY md em
y^m ^ mmmd ALm L ^ m me
Yeymd L^ !meLym
 ymem mem u em me^mYy em ^ym Cm
memmm Gmym^ Lm H^L Lmymm H
m mymd m em A^mYy mem ! em Cm m
Ymyem m L L mm mm Cm em GLYL YmLem
mLem mm^ em mem YmY em my mm HmY^m
mN^ K meyLum y mm n m n KLYm
n
me^mYy

Lm!mmemm
 em Ymmymem Cm em mem ymm Lemm !?mym L u em
Hm mYmm^ m em u eL umm emm Ymemm !?m
ym m y^m m yLmL^m m ymem em
Lm ^ m^memc
 em my Hm Ym eL m^m Lmd em m mY
^ L mm Lm mem em ?mym ym^mYm m em muL
^m mmmc
p Lum LmLm L [;\ mm Lm H^L ^d
e LYm mm mem L em L^m Ymm e
m L^m ym^mYmc LLymd ALYLymd ym
p LLmm GLm yY m Lm H^L em m^m ^ Hmem
m L em L^m Ymmd e L^ m A^mYy Ym
md [YL<1\ p L m m mm ym^y L em L
em m^m md em LLmm GLm mmem
L m^m Ym Hmd em mm umem Lm mLmd em
LYm m^m m em muL^m ym^mYm mem m eum
em Nuym e u eL umm mm !?mym m A ^mY L [6\
mym L em L^m u L Q^R Ld mud m^m^mm
e mym L em y^m u L QR Ad ALd em
L ^mY QR mym L em L^md y^md Lm
^md Lm^m e m^^m L Q^R e Q^R L^d ^d md
d LLd A^m Ymemm !?mym yY m u uL Lm Lm em
m^m Am Lm ^ mL^ em L^ muL^m e em
L^^m md em m mm m ym^y L em !?mym em
Lm H^Lm uem mm Nm Ld eL [6\ A^Lm ^^Lmd
A^m^ ^mmd A^meem meem em eL [\ Lm ^Lmd L^m
^L^md mym ^myL
 mym L em m^^m e muL^ Lu eL ym^^m 
LYm my ymm m ^LYm em ym^^m LYm mem ^
e^ em N^mymem m^ym em Lm^m LYmd em
e^ Ymemm ^LYm e ^LYmYLm eLymm m em
GLyLmm y em Lm u eL QR u [\ e [.\ m ALd Cd 
Ld Am m em LyLmm y m Lm u QR CmLmd
QR !md QR ? e eL ^ mNm Q^R ^ mm
ym^ uem mm ym^y L em !?mym em Lm H^Lm Ld
Cmmu Cmmd yLum !yLm
!m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

AY^m A^mYym
n L mem Nuy Lemm AYmm LYm L Hm Lm H
^L e L^ Lemm ?mym Ym memd mm m Y^m A^mYym
Lud em Lm H^L YmL e m mmm eLu e muNy
e ^ my m^ ym mYmmm ^mym e em uymemc
mLyLmmc Lm H^L mm m
LyLmm em ! AYmymmm em e y^ Lu
^m !m Ymym m p d A^Nm p A^L mem
em Gmemy LyLmm muL^ m m^^yy em
L mm em A N em Lm^m AL m A
eLd N em Lm^m AL m Lme m mem
^ Lmd eL eL mm m Lm^m m AYmymm mN
e emLY emm ym^mYm e
Hm m em ymLm m Ym ym^y L em ?mym em m
^Lm muL^m LyLm ym^mYm memd m mm em
memmem Lm m AYmymm WNd WNd N^ W
emd Wm e mm Lemm m ^m ym^y L em Lm H
^L Nm em me^ ^ m Hm LYm mm em mmm Ymm A
Ym em LLmd Ym emm Ymm AYm LYm mm !Num e
mYym ALmm emm yY m Lm H^L L m
LY m ^m Hm ^ m Hmmm em ?mym em Lm H
^Lm muL mem
A^mYy QR e QRc Lm H^L e QR QR e QR L [6\
ymmm Ad AL mem L Lm Ym ymLm AL^m yY m
mm ^m YmYmymm ?mymy ^ QR e em ymLm mm L
[\ ym^mc AmLed AmLd A mm Nm L mm ym^y L em
Ly em Lm H^Lm Lymuemd [61\ u Ad [6L<)/7\
u ALyL Nuy yY m L^ L^mLLmd [67\ e [7\ u A
A^mYy em uuLm [ \c L^ AL L e [ \ me
m m Lm H^L L QR ym^mYmd y Cmd !d mmd
GLm AYmLuLyLe em L mL uymmem [\ ^mY L
[ \ em mm Nm L QRd y ?Ld ALd Ld >m mm
A^mYy ym ^ mym m GmYmy em ^LLm^m me
^mYym y^m A^ m L ^my^m
A^mYy Lmm H m L em L^m Lm [<Lc\
Lym^m m L^m [<L7\ myLY ^ L e^ LL^m 
ym^y em [\ L em uymem mL [\ Ym em Gm^y m A^m
Yy [ \ L QR em mem e Lm^m Nm y^
ym y m
me^mYy

y^m A^mYym
L y^m ! Ym em A^mYy mem mymme
Lu emmYm Hmm L m Lm H^L Ym m yY L^ LuuNym
memmm
mLyLmm m mem m Lm H
^L eL mmd m m L L AYmymm uymd y mL em
ym md md Yuumd YYd ym L y^m ! e
me^ mym mm e^ymu L Lm H^L Nuy
m d eL em GmYL myLmd em mm^mem AYL
L me^ uL^yLm ym^mYm ec
YYm p Yd mm p md m p A
mm A^mYym e mm Cm Lu em A^mYym y^m Ym
mm Am e LYm L^ eL Ymyemd eL mLY em AYLLLey
L mm mYym m Lumm m AYLm Yem em !L Lu d
eL m mm !LLeyL yYd em em LLmem L A
Ymymm e m p md ^ mm
 mym L em L^m yY m ymLm m 
LyLmmd Ymemm m m QR L m QR mmm y^
md C p CLymd !N p Nmmd mY p mYLd m p
ummm ^m KLmLy md emm eL [\ L^ Nm
d Ymm ^ Hm m uumd eymd m m eL QR ^ L
mym u mm em mm^mem AYm Lmm
m m^me^m Y^m A^mYy [\ L QR m mm e
QR m L L y^ Ymeym m^mYym um
m L Lm Ym emm e m Lu A e y^
ym^mYm Cmem p mem e um p um ^ ! p
md !L p Lm Lymym uem ^ L A^mYLLm mm m
mm !m p m e YLm m YLm AYL p AYL
m A^mYy em ELyLm QNR Lm H^L eL
ELyLm QNR mymme Ym^N Lu y^m A^mYym
L^ p N^md L p Nmd U n Lm^m mem e QNR m mm
^m my mmemd Nmmd md Nemmd Nm mm Gm
mey em QNR m Lyuy Gm mm N y^m
 Lm H^L um L QNR em eL m eL QR e eL QR
L ELyLm m L Lm mm !?mym Lumm uNem
mm ym^y GmLm em em Lmm L
w !m e Lm m ^LYm e em A^u em Hm

w ym^y em mem L em A^mYym


m^L
m ym^y em A^mYy Ld m ^ em Ym YmLemm Nm m
ymd Lu m Hmm muymc my umem A^mYym e^ A^m
Yym L^ em ?mym em Lm H^Lm e my umem L
y e^ Lyd em em A^mYy m^ mm mem Ymem Hmym
ym^my Ym^m
mm umem A^mYymc m ym^y mem e^ 
mm umem A^mYym eL y^d m eL me ^ mm
L ^ mm^ em Hm Lm H^L m^m
em !Ym mmYL e mmm Lmm mm^me em !?mym
u em Lm H^Ld eL QR e^ QR d md eL Q^R e^ QR
Kmd mNd Kmmmd eL QR e^ QR m
m ym^y uem m L Y^ Lu z e m^m
Yy m Ym mm yzm Cm em mem ym em AYLm Am
mem m em AYLm Lm H^L yzym^mYm
ym^y em L^mc m ym^y mem Ym em
GmNemy m L^m em Nuym em L m L
^m e em ?mym mNemd eL ^ L^m e A^mYy N^ m
Lm H^L mLem mLm ymLm mmLL^m C
^m mmmc
p L uL^m AYL ym [3)\ e mm A^mYy m^
mNem ym m L^m e L emm A^mYy Lym
L e ymymYm em uL^m mmY^ mNem [4<7)2\ L
H m^ eL ymL em ?myLNm em Lm H^Lm
p ^m mm u mm !m Neym ym^y eL H
Azm L uL^m AL^m [7\ e L^ Lymy^m Ym eL mm
em m [\ em L e^ m Lum [\ m em ?mLmy
em m m L [2\ L mm em u em Lm H^L ^m
KmYm L Ymm e Ymm AYm [<72\ L mL^m [\
e mymLu Q0R ym^mYm G mm m mm eL H Azm
^ m L mm mu L em L^m
^ Lm Nm u em mmLL^m mm Neym ym^yd
Ymmmm ^ Ym em yzm KL em Hmd em Lu LLmm GL L
Lm Hm m Ld m uem ^ em^m ALeLeLy L
Lme m mLm LLd u [Ym1\ e e [Ym<15\ L YmY em
A^mYy ^m Hm Lm m Neym Ly ^ y
^d m [5\ m^m em ?mym AYmymm e eL L QyR ym^m
Ym e m [<452\ ym Ld m [5\ ^ mmd emLY
Nm L^ em A^mYym Ly e my ^ mymLu Am em L
m H^Lm m Neym ym^y em mem emm m
mm Lemm Nm m em ymymYmm meyym Lym^m
HL L v

L

eLym

HL L
 L Ymm^m L em me^m mL mm zmy Am myY
^ L em HLmy Cmmym^Lum e^ eL m m 
L m Lem !Nm
 ^ym L^m m^y L y em eumm
Am m^ LNme em mmd em ^ em Am U v m
u uum e ^mz Am LYm ^ Am^yL Lem md eL
mm zmy L^m ym^Lum Lymm e ^
md eL YmL mm me^m mmLmm Lumd e m
m CmmLu Lymm emm L Ym em HLmy
em Cm Lu L^m ym^Lumd em ^ L em mN^Lmm em
m mymYm

Cm
CmmNumd em ym^m L^^m m mumd Yem ?mLL
m em ym^m L m L N ^
y^ e^ mm ym LYLm Cm eLmm Cm e em mm emm
mmd em L^^ mmLm ym^Lum mm L umm
ym
L m^mem ^m mL^m e L^m Cm mL w
^m Cm e m mmm y^m Lm mLemm Humd
e m Lym mYm m em y^m Lm Em^mey ^m
m^memm Hum Ym L^m Cm e ^ L Ymm 
mm em mL^m Ymm ymYemd e mLy zmyYmem
y mymme LYNyy em HL mmm Hum AL^md
em m eL LeLm^m mL^m Cm Lummd mzm CL
^m AL^md em m eL m^m em y^m L^m Cm Lu
mmd mzm LL^m LmYm yY m mm m AL^md
em L mL^m Cm Lummd LYm mym^Nd mL GmYey
Ymm mmm U n em mm U v mm AL^m mzm
CLmL^m K m Nm eL A^me^m e LL^md LYm L^
muN^m Lmm m eL m^m ^
m Gmym em LYmmm e uem m
ceememyLL
L eLym

v eL m^m mem m L^m Cm Lymmc m ^


e m Cmu Am mem em ^LYm u ^~ my y e 
u mu~ my Ymm^m m CmmLu mm zmy e L
Ymemm Amm e^ Cm em umymmy mm Amm mem L m
^m Kmm Ymm^m e yLu^ e^ YLm !m Lymmy uym
em mm em Cm mm^ em AYm d md md Ym e e^
Cm umymmyd LYm ^ mm^ em Yym AYm

 i ii i`iLi}i
  
 mmm C L umm m L mm m^m Km ummym A
Lm ^ Yym mm em mm YmL^YLm mum Kmm Lu m m
m C ^um m e ymem e^ !umm Lymemm

 i ii i`iLi}i
  
m CmmLu mm zmy myY ^ L em m^m Kmm
em Cm e em FYmyNym ^m emm Kmm m em FYmyNym
N ^ m my Lu L^mu^m mLmym Ym^mYm
U
L^m mLm mem ^ L mLm Lm em AYm
mNmmd e mm em mL^m Ymmd em Lu mm mym
Neym CmYmmd em LYm mymLum mmym mL^m Ymm
m uye m m^me^m mmym mL^m Ymm L
m ^ m Cm L^m Cm m^memc mmd mymmd
mm e !Lmm mm e Cmd em L eL umm 
mYm ymYem e Am mem e^ mm Am ymmm^m Wd W
mymm e Cmd em m Lm mm m Lumm
m L^emd Y m mym mm m Lym em uyd Lem m
^ mm m em ym mm e Cmd em L eL umm
e^m !Lm m em LLm U n ymYem e e L em
m mm mLm mem mm LLm mLm em 
em d  mym AL^m e Lmm mem umm !Lmm Lym
m umm mYmuL L eL GLemm mm !Lmymm
ymYemd m mem LYm ym^ ^ L emm mm mLm
mm Yem Lm m mymm CmLmm L m
ymm uLL Lummd m CmLmm m^me^ m
m y^m CmLmm e Wd Wd LYm L^ W
Cmy

L uymem A^mL uL em L CmLmm e mm


^L Lmc

i i}i

>i i I  v>i i
/i>i

m Neym L em CmmLu U v m mm^me m


uy Lmm n~ mem em mm LLm Lymmyc

O i ii i`iLi}iP
 I 

Cmy
m LLm m zmyLY^d em ymL mm L n
uL u Lm U w m zmy L L mm em mm
m LLm Ymmm m zmy LL mm memYmym
L LmL Lu mm em m LLm mm mem m
^me Ny m mm em m Lm

> O>> ii i`iLi}iP L O>>P O ii i`iLi}iP


 I  I  I 

Lm Lm ^ m my Lu m m mm emu


mmc uemym L em Lm A mm LLm e
m^m Lmym em mm LLm K c mem 
LLm m emm mm Ymm AYm Lud em mm CmL
m Ny mm L m zmyLY^ eL L LLm
ymmd m m CmmLu mm em ymymYmm AL^m y^m L
mLm K c !m^m mLmd em mm u mm
LLm m^md e N m^m GmLu Am^
Lmd my L em em LLmd Nuy ymuy ^mm
L N mmYmm^ EmYm^y em mL
n L eLym

me U w d d em em ?mym mm my em CmuLy e


mm mm L my em uymem zmy mmym e
CmYmmyymd em ^ ^ Lu CmLmm ^um Lm
m em uLm myYmmyy Lu em mm AYm L LL Y m
m LLm Yem umm Ymym m u mLm e u
mm Am^mm^m
m mm CmLm mm LLm e L mLm m
Ymm^m L zmym m L mm LLm uLm md
m m L^ m L mm mLm m Lumm EuL mm zm
y ymL mm LLmd m^ em mLm m m
^m em Lemm ALLm m AYmd em em mLm m Nyd
mz mLm AYm ymem YL mymYm L em CmmLu
em mLm AYm Y em em LLm u em uLm
Lm Ymemm memy d mem emm LY^m Nuy
ymem YmL^m Am mzm mLm m CmLmmd em em
mLm m mLY mm LLm Lymmd mzm N
mLm mm
 mem AL^m Lm ^ ?mym LymYmd L^ emm Cm mm em m
L^m Ymm ymmm mem m^m m mYm em uL
ymemy mm Ymemm ?m mm mem AYm ymmmd em m
m Lm Lym em mm Lemm md e^ em mm L^m
m m uL^m m^m mymYm e m Km
y mm L LmYm muy em A^mc m 
myememy mm ALm my umd m^m L^m mm
emm ALm mymYm mem m L em yLm AL m em m Cm
em ALm e emmym L^m m mLY em umm
mm LymNd em L CNym mm mL Lem d em
 Lu em ymLm mm mm mm m mz m
m m ?mym u em emumy em mmm mzm 
mmym y EL Em my Lu HYmymym
U w p w e emmym AYm mLY em mmm emumd em em
Nm HLm em LLm Ny mm AYm uym Lzm Ym Ym
m m Lm L LmYm mm
[ LL mm memYmym\ em AYm m em LmYmd memYmym
em mm e em yLm AL em umm mm Lymmy
e^ [ \~ mm [ LL\ mm memYmym em AYm em
LmYmd e LL mm L L^ umm 
mm
mLY mm LLm L m L m Lm Lumm
m mm AyL [ LL\ mm [ m^m\ memYmym L m
^mem em y^md mm LLm Lzm em Lm
Ym ^ mmm AYm Cm mm uymem mm Ny em
mm LL mm N^m CmLmd Y m m 
mm e CmLd ^ ?mL em ALm ym CmL
!m^m ?mLmy

?mLmemy U nvn p nnn emm L my muL^m mmy


d me^ mm muL^m my
/i> ,i>

7 >> p OQ >> i`iLi}RP


 I I 
w !m^m ?mLmy
m m^m ?mLmy mm L e^ mm ym LY
Lm Cm m^me Ym mem AL^m Lm ^ ?mym Lym
Ymd L^ emm Cmmm mm ymymYmm zmym m^
mLm mem mm ?mym mzm m^m ?mLmymym
!m^m ?mLmymym e muem^d em Cmmm u
N^m AYm mm zmy mm m LL^m ^
u mem AYm mm zmy m m^m Km umymmy U v m
Cm AYm m m^m Km m my Lu em C
mmm em Lymmem e em L^uymem Km Ym m
em mm GyLy Ymm^m L L mL
!m^m ?mLmymym Ymmuum umm em ALmy Cm L w
m mm L em mmyyd m ^ m ^ e m mu m Cmu
mLm e Cm ymYm ^ LYm Hmm u em ALmy m m
^m Kmm Hm ^ m ^ e m mu m Cmu muL
mLm ed Ny m^me^m Lm LYd m Lemm eLd
m m mm Lymem m ^ mymYm m ALmy
Cm Ny umm emm ! mLY em LLm LY
ymm Ymm em Cmemd Cm m ym^m meyym m
um mLmmd m Nm m em LLm Lumm L em ?mumm
mm u em ^m Nm LYm L em u em Cmumd mem ym^m
Lzm mm um em em LLm ^ mum
mLmd em L^ uL^m

O    P

mm !Nm e L mL myy Ymm^m m Le em m


L Lm m L^ em Ymy mm zmy eL mN^ U d y
^mmm L^ YNyym em ALL LymLd LymL
U n p w
L eLym

v Amm u em ?mLmy mm Cmm mym Lum Lm


Gmuyyd m m^me^m Lymm mm L
m mm ?myLL em Cmm Lu em y^m Ymm
md mL mm Cyy Cmd Lemmm Lymm
Lu em m^m Ymmd em L m e Cmy Ymm^m
mem m my d m Lm m^m Kmm mm^ em
muyYLm Lum Lm mLm mem m e Lu m m
m KmmL LmymeNy~d L Nuy e^ mm ym^mym m
y em Lymem AYm mm^m e Cmy my d m Cmd
u emm ?mLmy ^ ymyme Lum Lm Gmuyy mmd
m^ mLm YmYm m e ym^L LYym^m~

i\ /i}\

Oi ivvi i~ >\ P Oi ivvi i~ > P


 I I 

v L e AL
m L^m A mm zmy em mm^m u em L
^m mLy mmLc Ym em HL em Ld Ym em HL
em Nm u em Cmy e Ym em mey Cm
ymym m^m mym L^m ym^Lum me^ mm em
m mm^m L^m ym^Lum Ney um Cm Ymm m
emm KLmLyd m ^N em L^m A emm mm
^m em L^m mLyy^mm mey^ m
m HL em em L^m A mymme LY
Nyy L m^m m mm Lmd em L L^ emu
mm ALm ymYem e yY Ymemm mm mymm Lym
LL~ em LymLL~ mey mym ^ L^m
m m^me^ yd L^ mmLm m m
um mLY mem Ymm L^m m mm em mm
 L em Lemm Ym A mm Lym mm m^me^m
 Lu m L^emd Y m mL^ L Gmymmem Lymu
e em ^ L ^ LymNm U Ymem y u em mL^m
uy L Gmymmem mym HL L eL HL emd e em
m L^m Lym Ymem Nuy mm Ymd em
^mmm Ym em uy L Gmymmem mmem e U
n ^ em Nm u em Cmy mem m^m ^
Ney L^ Ym m mm LLm uLm Nuy
em mm L^m mm Lmd Ymemm AL
e CmLymmd LYm em memy mm zmy LLm
L e AL

N ^ ^ L^mz^ L em L^m A LYmm m my


^ ^ eLLd eL m e emmYm AL Lu m^me^ mm L
Lm mm mem L U n
LLm m LYm ^ mL L^m mm
mm^m uymem mm Yem LL Ly e m ^ mm mm
L^m mm Lemm Am Cem mm^m m
Neym LLmc
LL Ly m e e emm L m ^ mm
Nuy uN L^ em mm mm LLm ! ^ em Nmd
em mm ^N^mm L^m mm Lmc
* *

> Q- Q * >>R Q6* Q6 iR Q * Q * `i >R Q- `i }ii >}ivi >RRRR

* *

L Q- Q * >>R Q6* Q6 iR Q *Q * `i >R Q- `i }ii >}ivi >RRRR

GLLm Y mym LmLYm L GLLm Ld Y GLLm Y em


mm LLm eL ymLm Ym mm uLd GLLm L
ymym em ?mLL m^ L em umy mm zmy Lu
mmm LLm Em^mey m^memm L^m
Am YmLymd mL Ym mymYmmm uLmc
* *

> Q- QV Li`>i VR Q`i >LiRR

* *

L Q- QV Li`>iR QV `i >LiRR

m Cmy mLY mm LLm myY ^ m^m w


mYmuL ^ mYL L em L^m A em ?mym L mem
L^m mm mm Lm e eL mm CmLm
Lym Hm^m mm LN^^ Lmm ed myY ^ L em u
L em ALm u em emumy em mmm
mLY mm umm mm m ?mym Amd em mYL
Lu L^m Am my mm y EL
L L em m^m

L em m^m

my
w m Lm em m^m Lm ^ muL^m e eumm
m mmm eumm m mm ymymYm em muL^m 
m N^m mLm Lud em N^m memymLm
mYem e eumm m m^mem ^ em muL^m
m e^ mm yzmm mN m e memy m Lm
mmmd L emm em muL^m m LuymYL ed mem ymem
?Lm mm LyLL Ym^mYmd m euLm ?Lm m
m mmmm LL

LyLL em L
Cmy
w m Nm u em Cmy m^m em LLm U n
mYm uymm AYm L Lymem mm mm mem em 
mYm mLY mm LLm ymmmd mm em mm
emm LLm

CmLmm e mm
w eL m^m e m mmL m CmLmm Lymmc

v>i`i i V>i i}i`i i /iv>i

I I I I
m m CmLmm mm mLm e NmLm ! Lu
U mYm emm CmLmm m eL m^m m mm Lud 
e mem mm m L em L L^ L uLy mm L
Lm Lumm

ivi >i i >i ivi v>i i v>i


i i i i

  
LyLL em L

!y^m e m^m ?mym


 eL m^m ymm uymem ?mymc ww

Ymymymc ym m Cm LumLemd em ^ L em ym^m em


m mYL YmL^YLm Lymem mm ymYem ed my em
mm C mm N^m Km em mm C um
m uymem mmm mm em mey em Ymymym Lu m
ymm L e Lm mm Y ~ Ymm^m AYmc

O P O P O P O P
> I I L I I

 em Cm NmLm CmLmm em mey em Ymy


mym uLL
m Ymymym e e^ uymem m^m ?mLmymym m wv
yNc
mymymc ym m m em mum Cm LumLemd mem m
m^m Kmm m^me^ ^ mLmc Ae Ymem Kmm
^d e em Km em mm Cm N^ LymYm e Ymem mud
e emm Km N^ LYymm
 em uymem mmm N^ em Ymymym e eL
em mymym mey m mymym u L
^uy em Km d Y mLYuy em Km


>    L   

w uL^m m
 eL m^m e m mmL uu mLm m U Lym w
m m m Ymm Lu em YL em m mNm C
mLmm Wd Wd W e W em uLm mm e m L^emd
Y em mLm AYm yzmm em ymymm YLe em em L
w L L em m^m

Lm Lu ^uL em uLd mem em m m^me^ mL


m m uymem FYm^ m Ymem ?mLmyum mLem ymymYmc
i>i -Li i>i -Li
V v>i * v>i *

v>i`i
 O-i ii i`iLi}iP O-i L>P
I  I 

v>i`
i}i`i
 O-i ii i`iLi}iP O-i L>P O-i L>P
I  I I 

V
i}i`i
O-i ii i`iLi}iP O-i L>P

I I 

iv>V
i}i`i
O-i ii i`iLi}iP O-i L>P

I  I 

iv
i}i`i
 O-i ii i`iLi}iP O-i L>P
I I 

w m LYm^mem ?mLmy em m Ym uLm ! em mYm


m^m ALm Ym eLLud eL u em ?mLmy em Cm mm AYm
Gmuyy m e emm Ymem mm m Lum Y^ Lu
m m L Cmy U v em CmmLu um p m Ym em
uLmem p em HL mm Lemm LLm m Ym em uLme
mymem GLLm Wd Ym L^ W m mLm e U wv
m Neym ?mLmy em uLmemymem mmyy GLLm W
m Lemm LYy Lmuum m e L L myL Lm
ymm
LyLL em L v

m m CmLmm Wd Wd W e W mm L^ NmLm ! wn


U Lu m uymem mmm emmm em LLe NmLm
mmym em uLmem em NmLm mm e e^ m
e^ mymYmc

> O>> ` iv P L O>> ` iv P


 I I  I I 

V O>> ` iv P ` O>> ` iv P


 I I  I I 

m m Y e ^ mem L^ L m~ Ymm^md m m em


E mm m Nm

v memymLm
m CmLmm Wd Wd W e W m em mm e e w
m^m CNym LYLm memymLm m HL em m Wd
W mmL u em mmy ^m em uLd em em Lmmm
m mumd e em L em A^ em Am^m ymmm Hm ^m
Am^m e m W yLm Em^me Wd eL em ymmumm u
L ymmm Hm Am^m e m ymuy mem e
L ?m^m u eL mmm mN^ Gmuyy m !mmYm P
^Ymy m !Nm mm mym em yLm em Yym
^mm em uLd em em Lmmm m mm e
L mm em mym yLm m ELYym^mm LYm ^m ^
em CLN em mym mm L^ em CLN em mc u W
uy d e Lu W uy m uymem YYey uL emm mLYm^mYy
Lm y !mm c

}iii 7i v}i q

v>V >L}iVi q q

I I I I
L L em m^m

v m HL em uLm m d mmL u em AL em uLd


em mm LLm mm e m uLm m yL
md eL em LLm m my Lu mLd L ^ uyd m
mmm Em^me eL yLm m mum uLm m m
mmm Yym^mm Lm mm U v
v em uymem Y^m e Lymemmd m emm LYLm mem
ymLm KLmm mmm uLd em e^ em
L^^m em zmym e m Ymy mN^ ymmum ed
m^me^m mmLm um m ^ m Ym Lym
e Lym em ym^m m mmem mem md m^m m
d em u em L Lu em zmymmL u Lym
e Lym ymm YmL^m mm YmL^md eL em LY
Lm memymLm em L^^m memym em L
muL mem ^L^^m e LLL^^m memym em L
m L emm Amm Ym^^y YmYm

L Lym
Lym uLmem m
v m uLmem m W mL Ym em uLmem e Ym em uLmemym
em Lu U w !NmL m YL Lm Lemm m
m Lu Lmem mm yLmm mmmc m uLd em e^ em L
mmm m mm ed em ymmLm Hm Am^m e
m uymd e emm uL e L LYym^m Nmm
U w
v m mm em uL eLu mL^d eL m uLmem m
ym^ ^ Lu em mL^m mm mm zmy Lu
CmL?mLmemy U nvn p nnn uymem mm Yem m eL
CmLd Lm eL ?mLc
H LL L Am Lm Y Am Lm
 T W W T W
m HL em Y em Lmey LmLYmd m em m mm m
L^m mmL m mzmd mL Am HL LL Ymuud m
Lmd LYm eL y ^ u m A^mm
vw Hmym em uL^m Yym^mm L em uLmem m L
m A^my em ymmumm uL mmem mem
m ^YNm mm LYc
Hm eL em L L e LL e L Y L e LL e L
 T W W  T W T W 
L Lym

 LymyLymm mm m^mem ^ L Y eLd eL em m


mm uL m !m L mm ymmum e mem m
m^mm m ym^mLzm LmLYm m Nem ^ me^d m em Ym
em m mm L^m Ym memd em mm
A^my em uL Lmmy U nd wd c
Hm eL em
L L m LL m em L Y L m LL m em L
 T W T W  T W T W 

mL L em zmy L L^ Lu m LLm mm m


emc
Hm eL em L m LL m em L
 T W  T W 

!NmLm mm mLm L^ eL Ymy mm uLmem md vv


m Lu em uLd em m mmd Nm mLL my ymm ec
L LL ^m ?m em Hm
 WT W  W W

Y LL ^m ?m em Hm
 T W  T W

Y m^m mym LmLYm L Ld m em L^m mLy Y L


mmyd eL em Ymem Lym yYL mLem ymymYmymm mem u
em mL^m Ymm ymym mem LL e em L L^ ?
m e Hm ymymYmymm
!NmLm mm mLm Nuy L^ eL mm uLmem md v
m mm Lym mmm uLm ymmum memd emm mem u
^ Lm ?mmL Ymc
 em Nmmmc
L em L mLm eL Ym
 WT WT W 

Y em L mLm eL Ym


 T W 

m Gmym em LYmmm e uem m


ceememyLL
n L L em m^m

m Lm ?mmL em NmLm mmd em mm uLmem


m Lymd Ymm m eLd eL mem m mm L L m
mm y^mm ymuum ed em ^ Ym NmLu mymYm
v m AyLmy uL^m Yym^mm e^ em uLmem 
m mN L^d L em GmyLYm m L mm uLmem m L mm
mm YmL^ m Ld m emm ^ m mmm u
Lmmm mymem mem L uymem mm LLL
mm ^m mm m ?mLmy muL^m mmy m
Y LmuL Ym mm Lm mLm
L LLL Y LLL
 W  W W

vn Lmemymem m m^mem ^ uLmem m e^


mm uLm myd em Lu em m uLm m ^ym m uLm
my yLmd eL em LLm m my Lu mLd L ^
uyd mmmm U v m Lym L em uLmemymem 
Luye emm mL Lmymd eL em mN^YmLy U ^ ^
Ymmem mLY m^m em uLmemymem Ym Lym L em
mm mN^ em mm yzmm mL^m Y^ em ?mym my
LmLYmc
Y^ mm mmc
L Lm mm L eL Am m L Lm
 T W 

L Lm mm L eL Am m L Lm
T W 

C^ em Gmmey em uLmemymem ymym Ym ^uL


m mem mm ANmd m emm Lu m L mm LLm m
m memc
LL Ly Cmm LYm ^ m Hy
 W W  T W 

v m mmd y^mmm myL Ym^Nm em uLmemymem


 em AyLmy mm m^Nmem mL uymem
mm Nm emm LYm ^ m Hyc
LL Ly Cmm
 T W 
L Lym

 emm L yLm em uLm myd eL m ymm d L ymLy e


mm m Ymm mm ^Ny em ymL^m Lym H emm
^Ny Ymmd e ^ m ymLyd LYm m L em m
m^mzYL
Y em uLmemymem mm m^Nmem mL yLm
em Y m Lmyd eL em mN^YmLy uymu mem d Ny
em zmy mY e m Ymy em m LY m m
^Nmem mL L LYm L^ Lym^m memd mL e^ em m
YL^ em !Lm Lc
L LL Ly L Cmm LYm ^ m Hy
 T W 

Y LL Ly L Cmm
 T W 

Y m^m m mm my L LmLYmd eL emm e^ L Lym


ey e m m^Nmem mL umm Ym zmym Lym
^md em mm Lm mL Lummd mL Ym memc
LL Ly e Cmm
 W

 emm L L mm uLmemymem Lu LL yLmmd eL


em mN^YmLy uymu mem

Lym ^Lm
m ^Lm W L mLm m Ym em ^mymem Lu
U w !NmL m YL Lm Lemm mm Lu m
^Lm yLm m em uLmem md eL em uLd em e^ em
Lmmm m mm ed em ymmm Hm Am^m e m
uym em L Ym uLmem m W e emm uL
LYm ^ L LYym^m Nmm U w HNme em HL W u Lu
mLemuymem mem mm eYm mmL Lmmy mem m
e u ^ Nmmd my em HL W mm ^eYm mmL
Lm mmm mm mem L Cmm mm Lm Nmm m my ^
Ymemm Ym uNymc
Am mY em ANemc memYmy CYym e mem
L WT  WT  W sW 
Y W  W  W sW 
L L em m^m

Y m^m m mym LmLYm L Ld eL Y em L^m mLy


mym y LLm em uNy L Y e um em uLmem
mm mem uNyyme L mm LYym^mm uLmm N
mmd Nme em my Am mY em ANem e em m^m 
m em em uNyymem Lmmymd eL em mNm ANem
L mem mm m m mmL e
^ Em^mem NmLm mYL^ W e W Lm ^
m my Lu uL^m Yym^mm mNm m e Ymem Ym
em GmYey m m ed em em^c
L Am L memYmy em CYym ym
 T W T W T 

Y Am L memYmy em CYym ym
 T WT W T 

 L mem em mLm memYmy e CYym Lu m uLm


mm mmd em U wn Y mem m L Cmm mm uL
mm Nmm m u m^me^m mLYNd m em
HL em zmy mY mm A^my em uL Lmmyc
L Am L memYmy ym em CYym
 T WT W 

Y Am L memYmy ym em CYym
 T WT W 

Y m^m m mym LmLYm L Ld eL em Lmy U n em


mm CYym mm eYm mL memYmy em CY
ym Lmmyd Nme em mm ^eYm mL Lmmy
A^mz^ yY m L^^m Hmeymd em mm mm ^e
Ym mL Lmmym m m^m em uL m LmLYm L
mm m uLmem mmc
L Am e mymLum Y Am e mymLum
 T WT W  T W W 

Lym mymem m
w m mymem m W L mLm m Ym em muL^ mymem
 Lu U w !NmL m YL Lm Lemm mm
Lu m mymem m yLm Em^me uLmem m e
^Lm ^d eL em uLd em e^ em Lmmm m
L Lym

mm ed ymmLm Hm Am^m e m uym


U w m Ymmy em Gmmey W Lu mL^m mm
zmym uymem mm Lu LLc
H LL LL Lm
 W T W

^ mL em mymem m Lu mL^m mem Lud m emm


mm mymm LLm Yem m Ym !Lm Gume U nw
y^c
H LL m LL em Lm
 T W

 Nuym mm mL mymem mm Ym Lym e uuemym v


Lud em ?Lm mm m Lemm Lym m
Lm mymem ec
Am mm memYmym LYm m e ^ ymYm
 T W T 

^ em HL mm mymem m em mm LLm e y
Lmd eL em Lymd em ^ Ym m LLm mm^d ^
m em muL^m m mmL d Y LL mm memYmym e Y
m memYmy ymYm d em m em mym md Y LL
memYmy ymYm
Amymem mm mm L^ Nuy Ym Lym Lud em ^uLm mem
mm uNy Yem Hm emm Lym em mm me em uNy
m Lm mymem ed m^mm m mym
em mm LmLYm L uLmemc
my Ym Lmc
L Hmm Hmm Hmm A Y Hmm Hmm Hmm A
 W W  W  W W W  W  W

w Lym CmuLm
m CmuLm W L mLm m Ym em mumymem Lu
U w !NmL L^ emm m Lm Lemm mm Ym
YL m mum m yLm Luye em mum m mYm my m
em mymem md eL em uLd em e^ em Lmmm m m
m ed em ymmLm Hm Am^m e m uym
L L em m^m

em L Ym mymem m e em mmm uL LYm mym em


ummem mym L^ ^ L LYym^mm uLmm Nm
m U w m CmuLm mN ^ emm ^ mymem m
m em ^Lm uLmem m
n m HL ^m em CmuLm e em mymem m mLm
! L mLYNm^mem ^ Yymd m em HL
em zmy mm u em ymym em Yym^mm em mmm uL
^c
L Am mY ?Lm LmLe LYm m e ^ ymYm
 T WT  WT 

Y Am mY ?Lm LmLe LYm m e ^ ymYm


 T WT  W T 

m m^m L mL LmLYm L Yd eL em Lym em m mm 


LLm mLem Nmm e emm Am uL^ LY
ym^m e
Nuy mm CmuLmm L^ NmLm ! Lu m emm m
m em mmy mm mL^m mm mLY mm L
Lmc
H LL LL memYmy LYm ^ em H^m
 WT W 

 Em^me mymem m my em CmuLm m mm E^m


Yy L LL Ymuu Lm m HL em CmuLm L Lemmm
mLYNYmm umd m em m mm ^m mmL
Lmmyc
H m LL e !mm m mym^
L LL m ^ memYmy LYm !mm m L
 W T W 

Y LL m ^ memYmy LYm !mm m L


 WT W 

m Gmym em LYmmm e uem m


ceememyLL
L Lym

w L Lym

w Lym uLmem m
m uLmem m Lm ^ Ym Lym m my Lu em ym^m
memymLm Ym^mYm m em mm^mem m Ym Lym
m uLd em e^ em Lmmm m mm ed em ymm
Lm Hm Am^m e m uymd e emm uL e
L LYym^m Nmm Lm e Lym mm mL uLmem 
m N m em m mmLd m^m em mLmd em em
Lym HL ymm memd ^ em emL Ymm em L Ym Lym
mymem m em CmuLm e eLm Ym Lym uLmem m
em ?mym m Lm^med em ^ Lu eL em uLym Ym^Nm L
Ym m em L^m Lym mm ?m
L Ae Am mm memYmym o L
 T W T 

Y Am L mYm Am memYmy o Am mm L
 T W 

m GmYmuLymL ^meyuLym U w L md eL em em


L mmem mm memYmym em ^d e L ymy m muL
^m L em m m LymL yNyuLym U Y md eL
em emL memYmy mY uum d m Lym m em ^ m m
uL^m KmLyLYm m^ L L
 Em^me Lym mm mL mymem m em CmuL
m e Lym uLmem m mym y ymmymd m mN^ m
mm m y u em uLmemymem ym^m Hmm m u em uL
mem 
 mNm Am e^ L m Y^ms
L Ae Am mm memYmym Y Ae Am mm memYmym
 T W T  T W T 

m e e^ em my mNm Am e^ L m Y^m yLmd


eL em L^uymem Lym ^ N m em m mmL d m^m
em y^m mLm ^ em emL Ymm em emL mm
memYmym em ^d em L uy u mm Nymm ?m
emYmLy my mm mm Nm ymym Ymem zmym LmL
Ym
w L L em m^m

L mm mL em uLmem md em uL^m Yym^mmd


eLu mL^d eL Lym uLmem m L Lym Nmm
memd em ^ myNyYmeuy e m L mLYNYm
m umd m em Lym e^ myN ec

Lym L em memem mc


L HL e m m ym em m Ne^m
 W

Y HL e m m ym em m Ne^m


 W 

m my em HL em uLmem m Ym em mm Lym em mL He m m


ym em ^ Lm L m m ym em m Ne^m mem Ld m
em mm Lym meeL m^mm m ^ em Ld m em ^m
ymem ymN e m Y
m Em^me ^m em uLmem e em uLmemymem
 N ^ Ym Lym ym^m Hmm m Ym Lym ^LLmmm
^ Ym Lym yLm em uLm myd eL em LLm 
Y^ Lu mLd L ^ uyd mmmm mm ELYym^mm
Ymm ^ LYm ^ Lu em ELed eL mm Lym ym^ L^ mm
 mLyd em m mem Lym mm uLm my mem
Am Ymm ^ mm Lu em AL em Lym mLY mm LymLNd
em em ymmm Lym L LYym^m em LYym^m YmL^m
mem L Lym uLm my e emLY mym ymmymd eL
em mm mN^ mmmc

L mmd ^ mm mm Lym em m mm m c
L He m L^ em HL mm Hm^m ymYm
 W T W 

Y He m L^ em HL mm Hm^m ymYm
 W T W 

Hm L^ m em Lu Lym Y Lmd em HL em uLmemymem


 L m em e^ umd eL mm ^uLym m^
m d e em L ^ Ymy em Lym em m
L Lym v

w Lym ^Lm
m Lym mm ^Lm W e Em^me Lym mm w
uLmem m W em muLym uL ^ L LYym^m Nm
m Lym ^Lm e eLm Ymm ymmymd mm Amm mL
m HL mmc

m mNumc
HL e L A^ GLm memYmmm
 W  W WT 

Y A^ GLm memYmmm
 W  W W 

m Lym Y m^mm mym LmLYm L em Lym Ld eL em uLm


em mm Y em mL Lmmymc H e A^ em ^ H e GL
m em ^ H e memYmmm em ^ em AL myY ^
LYmd eL em mmm Lym L mem mm mym LymLN LuuLm
ed Am H e A^ em GLm em memYmmm mL emm
mL mym em ^Lmm L Lm
m Em^me mYL^ ^Lmm e uLmem mm my v
^ L^ Ym L^uLym m ^Lm Ym L^uLym LmLYmd em Lu
mm L^m GmmmYm Ymmc

em^c ^ Y L mYy L Am e L memYmy


 T WT 
Y Am e L memYmy
 T W 

m e u em yzmm mLYN L my eLd eL m ^ m Ym


em Lym uLmem m Y Gemye md m^m em m
m mLm m mN^Lm L memYmy em ^ yy d
em m^m HL em LymyLymm zmy Lm Lym uLm
em m e mm Ym L^uLym mLmd em Lu mm L^m Gm
mmYm Ymm

w Lym mymem m
Lym mm mymem m W mym Em^me Lym m
m uLmem m mm Lmd em ^ em ^ N m em
m mmL d L m ymmm Hm Am^m e m YmNy
L L em m^m

 emm em m md em ^ Lu eL ^ uLym Ym^N


md L^ Lym mm mymem m Lmem m L L^ Lym
mm uLmem m em mm ^Lmc
L Ae Am mm memYmym p L Y Ae Am mm memYmym p L
 T W T  T W T 

Hm ^ L^ Lym em mymem m em Lu eL em 
uLym Ym^Nd L em mm Ay em mN^mLu um u
e L ^m m Lu Lymem mN^Ymm^Lu em mymYm
ym^m
m Em^me ^m Lym mymem e uLmem m m
ym ^ L^ em mL^m Ymy emm Lym em Lmem 
mm mm Ymy Ym Lym Lud emm L Gmymmem Lymu
ed em N^m mmLm mm mLm em mNm
mm mm um mem Amy v Amymem mm mm mm Ym
Lym Lud emm mm mL^m mmmy mymmm e
m mL Lemm mm Am mym^ memYmy
 T W 

ww Lym CmuLm
n Lym mm CmuLm W mym m Lym mm mymem m
W mm Lmd em ^ em ^ N m em m mmL d
L m ymmm Hm Am^m e m YmNy Em^me
Lym mm mymem m e LYm m em muLym uL
^ L LYym^m Nmm mm Em^me e Ymem Ym Lym
em^d em e^ mm ^uLym mmm memc
L mm Am ?Lm LmLe
 W WT 
Y mm Am ?Lm LmLe
 W W 

m Gmym em LYmmm e uem m


ceememyLL
mmm LL em L

L m^m LmLYm L Yd eL em mYL^ em CmuLm L Ymm


em mmL mmYL d eL em ^uLym em Lymmem Lym
Nm ^ em mYL^ em mymem m Y e em mm Lym
m mm KLuLym Nmm

v mmm LL em L

v mLYymum mm
mm mm m m W m mLYymu memd e d m
um mem mum mLmd L em Lmmm mLm Nm m mLY
uy muy em ?mym mL Lymmem uLmem mm Wd
^Lmm W em mymem mm W mLY em ym^m 
LLm m mLYuy L L ym mm Gmymy em Cm
Ymm^ LuymuL memd em em Cm mm LLm Lm U w
mem em uymem mmm mem em mLYymum mm e^ m
Lymmm s~ ymmm^md em ym^mm m emm em Ymm e
em mm mm em ymm CmuLy Lc

> O>> ii i`iLi}iP O>> ii i`iLi}iP


 I I  I t I 

L O>> ii i`iLi}iP O>> ii i`iLi}iP


 I I  I t I 

V O>> ii i`iLi}iP O>> ii i`iLi}iP


 I I  I t I 

m mLYuy myum Ymmu em mmL em mmy n


^m em uLd em ymmLm Hm Am^m e m
uym d e m ?m u em mmm mN^m^y m L
n L L em m^m

ym e e^ em mLYuy myum yLmd eL em Ym


mm uL L ymmLm Hm uym d LYm ^ L
uy u em mmm mN^mLu emm

u em Lmmuumc
L LL L ymmLm Ee Lm L ms
 WT W 
Y LL L ymmLm Ee Lm L ms
 WT sW 

Y m^m mym LmLYm L Ld eL m em zmy LL L ymmLm


e^ em zmy Ee Lm L ms L yLy u mm mm mN^
mm Lum ed m LYm eL mymm yLm em ym
^m e m zmym mLYymum mm mm ALm
u^m em mmmmd L mmmem zumc
L L L AmemLs Y L L AmemLs
 W W  W sW 

m myzy Y mmmmd eL m m Luye em mLYymum 


m L L yLy u mm mm mN^mm mLem mem
L
n m m m m e e em yLm em Gm
mey mLYymum mmd eL Lm mLm ymL e m em
m e eL mm L^mzmem mL mmem em Lm
ymmy U
H m
L mm ys ^m em ?mm
 W T W 
Am ^md em m ?mm

Y mm ys ^m em ?mm


 W T sW 
Am mmem ^m em ?mm

m m L e Y m^mem ^ Ymy^ em em ^m


 L mem ^m e ?mm L m y^m Hm ymLd m
mm em L^mzm Y u em Am^m mey^ Ld m^m
em Ymem ANem em Ymmuumem !m
mmm LL em L

m Lym yLm em mLYuyd eL mm mymuem ed n


em ^ em emL mm y^m L mm ymymYmm mym m
Lm Ymm m LmLym U w e mm mym mLm YmLd
e m e ymuLyd Y emm mLm y m mm mLm em Gmmy
em mm m m^mzYL m HL mm mLm Wm yLmd
eL em Ymem mLm ^ L mLem L^mzme mmm ed
Nme m mLm sWm mm L^mzmem mmL mmem
em Lmmy emm em m LmLym mLm W
m Ymm L ^m mLm sWm mm Lym Ym m
emd em mm em y^m Ymmc
L Ae Am mmLm em e Am ym^mem
W T W  T W 
mmLm em ^ e ym^mem em ^
Y Ae Am mmLm em e Am ym^mem
W T sW  T W 
mmem mmLm em ^ e ym^mem em ^
 L N em mm Lym mm m ^ Y ym^mem L m
em ^uLymd em emm y^m mLmd YmYL Y e
em mm Lym ymym Lmymmyd eL m mmL ed em Ym
Lymd eL em emL mmLm em ^ mmLm mLY em
m L em ^uLymd Y em emL ym^mem d mym Lme m
^uLym Y Nm Lmey LmLYmd m m m ymm emd L^
em mm Lu em mm Lym LymYmYm
m mLuLym U w e mm m L mm mLm L n
ymymYm ^ m my em HL mm mLYymum m Lmd eL em 
em L L^mzme mmm m my ^ eLLd eL em
m Ym uLm mem mLYuYL c
L Ae Am mmLm em ym^mem
W T W T W 
mmLm em ym^mem em mm Ymem
Y Ae Am mmLm em ym^mem
W T W T sW 
mmem mmLm em ym^mem
^ Ae Am mmLm em ym^mem
W T sW T W 
mmem mmLm em ^d em ym^mem
L L em m^m

e Ae Am mmLm em ym^mem
W T sW T sW 
mmem mmLm em ^d em mmem ym^mem em ^
m uum em mLYuy W my ^ umm eLLd eL Lym L mm L
Lym Y m muL^m m Am mm Ymem L N
 Lym L mem m mLm L mm Ymymm mLmmym
YmL m Lym Y yLm ymymd eL Lm mLmd
emm em Am^m m^md Ney LuymN e
nw m ?mN sWm Ymy^ y^m mLm mN
L^d L Lym W Ymm ALm u^m ym m
L ^m sW
L ^m Am m CLm Luumm
 W T W 
^m Luumm em ^ em mL Lemm

Y ^m Am m CLm Luumm


W T sW 
^m mmem Luumm em mm Luumm
 mm m^m ym^m Lym L u^m L Lym Yd eL m mym
m my Lu y^m m em emLm Em^me
Lym Y N Lym L mm ?L u mm m md mYm Cmm
nv L em mLYuy mm m mL mm mymmem m m
uyd Ymuu m em ?mym ^ em mm m mm LLm 
L LYm L^ mm yLm LLm ymymYm mm mymmem 
LLm mLYymu mem m Ym myzym em L em
mLYuy em LLm e e^ s[\~ Lymmyc

> O}iP p O}iP L O}iP p O}iP


 I  I  I tQ I R
m mLYuy em mm LLm Y u mm mm
eL myzyL md em Nuy Lu mm ymymm mN^Ymm^Lu Ym
mm Am^m ^mzm N L^ y^d mm mLYymum m
yzyum m em mm zmy Y Ymym emm L e
em zmy my Lu mm LyNm GyNymNzmy mLYymu 
^m GmLm L em e^ mm^md eL mm emy em zm
ym^ em mLm e
mmm LL em L

v CLm !Nuymy
m uLmem m W e em ^Lm W m mm mum m n
U mmm mem m uyy em mum m u mm
mmm myYmmyy m Nmm my em mYm mN em
m uum ^d em em um N^ m e eL mL em um
N^ LYymm e em ymuym C e^ me^ mym
Ymc

> O-i ii i`iLi}iP O-i ii i`iLi}iP


 I  I 

L O-i ii i`iLi}iP O-i ii i`iLi}iP


 I  I 

^ em uyy em mum m mN m CmLm m N


^m memymL mm euL L L m m YmL^m m
emd m^m Lm yLmm ^m m
u em mm zmy L Nmc
 LL mm Lmm o m Am mm memYmym
 T W T 

mLYymum U uLmem mm e ^Lmm m L^ mm n


m m myN mem Hm m mmm m C Lymd e em m
m mm^me em mymym U wv mL^ mLm m
uymem mmc

O-i ii i`iLi}iP
 I tI 

 em uyy em m m e eL mLym L u em m mL
YL Nmm mm meuL e L^ L um um~ Ymm^m
y m v
L L em m^m

v CLm Auuymy
nn m m em uLmem m L mm m ym U mm
m memd em Luye em mymym U wv m mLm e L
em Lymmem m A mm em e^d eL em myum m
L^ em mYmd N^ mm^ em m^m Km em ym
d mm^ e em ymuym C e^ me^ mymYmc

O-i ii i`iLi}iP O-i ii i`iLi}iP


 I  I  

m m mymem meuL e L^ L Nm um~ Ymm^m


e L LmL um em L Lymmy mem W

n m Lym e em uyy em ym yLmd eL L


A^ em Am^m mm mL ^m emd L ymNzm em m
ed e y^m Lm em m Ymmc L mLym e L u em
m YmL^me em mLm Nmm y m v m Lym y
Lm em uyy em ym mm mL ^m emd Lu
^ em Lym Ymmd e Ymym Lm em Am^m m ym
Lm Ym Lym Lud Ym emm ^ m LyYm em Am^m L
umm Amy v m e^ em EmLmm L N^ e^
uyy ^d LN^^ em mL mN mem mem N
uy em ym L^ Ym LmLym GmYmmy U Lu 
emm Nm L em eL YmLymd eL eL mNzmm L YmL
^mem ^ em Am^m LuymuL ed em L^ mNyy mLyc
HL Am mm memYmym
 T W 

vw Amm m
 mm m mem Lm Ymm^md emm Cm
mLu LmLuy mem Lee n Amm m Lm ^ L GLL
m ym^m mLm m LuuLmd Ym emm mm N^m C
mYmmyy L em em LLm LYmY mm Em^me N
^ Lu eL mm mm uLm m ^um y mm nwd
LYm n m uymem mmm mm emm euL LLe L em
uLmem d Y em ^mymem d ^ em muL^ mymem 
e e em mumymem c
mmm LL em L

> O-i ii i`iLi}iP O-i ii i`iLi}iP


 I  I 

L O-i ii i`iLi}iP O-i ii i`iLi}iP


 I  I

V O-i ii i`iLi}iP O-i ii i`iLi}iP


 I  I 

` O-i ii i`iLi}iP O-i ii i`iLi}iP


 I  I

m Amy yLm mm mL ^m em Lm 


d em mm zmy Luye m L^^m Lmmyd e em
Lm d em L A^ em Am^m LN^^ 
mm m em ^mymem eLd emm mm GLLm mm
^LmL mem mm Ymy Ym muym uNym
Lud em YmmYy mmmYL ec

OV > i>P O i}P O i`iLi}P V > V Li>t


 I I I

m Lymd em em em mm uNyymem ymuum memd emm


m mey^ GmL^L^yd YmL em Am^m ^ ymmm d
^ L uym u eL uymem mN^ m L^uLym m Ee
m Lym L e my em m mm Lme m
 N^m Hmm mym Lym mm mm ^
N em mmm em Am^m L mm Lu eL uLym Lymd em
w L L em m^m

mm ^LmL memd mm ym^ mem ALm Lud emm


m Am^m m m^m mmm L em Ny mm AL^mL Ld ^ mL
L Lu^ym Leyd m mN^ Ymym em umm Lym em
m m mm Nuy mmd mLu em emmmmc

->VLi>Lii ii i`i
Li `i v>i `i iVi >i\ O-` -i ii>iP
 I

>}iLi }iLiii iV\ O1` > >Vi `i `iP


 I

 Ymem Nm N em HL em mm eLLu ^mzmd eL em


Lym ymm ed em uemym em AL mm^md LYm ^
L mm m^m mmm em Am^m md Y em emL mmLm
em ^ Y L mm mLum mmm L muem m em Hm
ym em ^m ?m em mmmm m Lym mm
m u L^ mym u^d m em Gmym^ em zmym L e Y
myc

> OVi -i i />i >vviiP L OVi -i i />i >vviiP


 I  I

m Ymemm em mm m mm em ymLm ?u
m eL m ?um mem em m^m Kmm umm mLm
mLem mLm m^m m em ?u m m e m LY
m CmLmL Lu L m !LmL Ymy Lu em mLm mYmd
eL LYm Lu em mm HLmYm em LLm LYm e
eL LYm !LmL m mL mm mm Cm mum L eL m !LmL mL
m mm YN^ N ^ Lu mm mLYymum C ^u
mc

O> > >}i iP


 I t

y L^ em mLm mYm mm HLmYmd Ymy eL LYm


!LmL Lu em mm YmYLm AYm em LLm m mm L
y ^ mm AYmd Ny emm em mLYymum Cd L^ m m
mmm LL em L v

Lmmm Ymm Amy m Y C em mLm AYm L em em 


LLm Lud e m L ymemd eL Ymem CmLmL m
LY emm AYm mLm mem m ^c

> O>> >}i iP L O > \ \ > \ \ P V O \ \ \ P


 I t I t I t

vv ^m LLm
L m^m m m Cm LLmc LYNyym L w
Lm e ^m LLm ELYNyym LLm
mm emm mm CmLm Lu e e ^ L eL umm L
emm LLm ymYem ^m LLm ymym e
L eL umm LYNyym LLm ymYem e mm mY
mm mLm m Lu He mm LYNyym !Lm e^ mm ^m
!Lm mmmd eL Ym em ^m !Lm em mm m Cm em
Lymmem !Lm L e Y mm em mm LLm mm
LYNyym LLmd em mm mm ^m em memm Cm e
e^ me^ mymYmc

> O ` ii i`iLi}iP >>P


 I  

L O ` ii i`iLi}iP >>P
 I  

V O ` ii i`iLi}iP >>P
 I  

` O ` ii i`iLi}iP >>P
 I  
L L em m^m

^ Nuym mm ^m !Lm Lmey L^ mm m U


Lu m Ym em ^m !Lm em mm C em Lymmem
!Lm e uy mY mm uLm m c

> O ` ii i`iLi}iP >>P


 I 

L O ` ii i`iLi}iP >>P
 I  

m e Nm m^memd emm m m^me^m L


Lm Ym mem m mm !Lm mu eLYm mm Lemm
Lm 

> O L ii i`iLi}iP OV >P


 I  I 

L O ` ii i`iLi}iP O`i VP
 I  tI

 Em^me ^m !Lm Ny em mm LLm L e


Y mm mLm md em L^ mLm YmYd m Ymem m mm
LLm mym mem m em L Y y^c

O ` ii i`iLi}i `i VP
 I tI

m Gmym em LYmmm e uem m


ceememyLL
Lmm yLL em L

Lmm yLL em L
m L^m mLy mm zmy Ny L^ m Ymy v
yzmm zmyLY^m LY A Ly em HL em uLm m mm 
LLm mL Ym em mmy emm LLm L^uym
em LLm L U v N^m Hmm em HL em Lm
m mmL u eL GmN mm LLm mymmem
LLm m FYmmy ^m em Lm m mm
LLm e em uLm m em mymmem L
Lm L L Nm U p nv mymm memd e L md
mm mym my mm Lymmem LLm Lmym 
mm m em U wn eLd em ^ Ym mm em L^ Ym m 
LLm mm^m Lc

> O>> ` iv P L O>>P O` iv P


 I tI  I  tI 

m Ymy mm LLm yzmm zmymmm L ^


umm Lu em ALmy U w m Cm Lm mLY Nmm Cm
LY^m my ^ Nuy em Cmemd eL CmmL LumLemu
ymem LLm mme LYmm e em CmuLy
mym m my mm em mL U w d em ^ Ym mmm
LLm mm^ Am e L^ L ALemL Ymm^m
H^L

7 >Li -i `i

O > V /L}iP O`> > V >P O` `> i`iLi}P


 I I  I I  I tI 
n L L em m^m

A^m yYLm Cme m mY^m memd em u em L^uymem


LLm m mm CmmL e m yzmm Cm
uLy ymN mem

O > V /L}iP O`> > V >P


 I I  I I 

O` `> i`iLi}P Oii -i i`iLi}P


 I tI  I 

 ^m mmL u Km m m e u mm ^ em
mL^m ^y em mN^ mm mu em mmL
mLY mm mN^YmLy L L^ Ym Am^mm^m m
mm L L em HL em yYLm CmmL u^ eLYm ymYmd
Y m mN^YmLy em Lymmem mN^YmLy em mymYm m
L^ mmu em Y m mm mL^m mmmy mmm

m Gmym em LYmmm e uem m


ceememyLL
mm e Hu

L H

HL m H

mm e Hu
m em H H~ m m L m mmm myuu p eL H H~
L p m mm Lemm Hm p memy m Lm Lym L eL !
Ym mmc Hm mm uLYy mmym Hm~ mN em uymem m
mY^
L m Cm em y Lm ^ mm mm
Yu em Cm mm Ym Lm
^ m mm C L my mm ^
e m Lemm C L mL emzy mm ^
m H e Lu em C ymmm
u u em C Lm mm N^ym ^
y m Lm em C YmLem L e^m >Lem
m e yL m^me^m m y^c
L AmYmL eL H C
YL eL H Cmd mL eL H Cmd mL eL H
C
^ KmL eL H C Ld mL eL H C L
e L m H m^ ^LYmd mL m H uu
^LYm
mm emm m uL^s m m mem m mm Ymm
Gmy H~ L Ymemmc Hm L ^ mL^ Hm~
Ym^Nuyd L ymL md L L eLm mm em L^m
mem uym mem Lm m HYmyuum mm ?m mmc eL
L^m H Cm e eL mm em mL^m H m

Hm L m H ymL d m m AL m^md ym Ld ^ L


mm Hu em mm L^m H L Ym^^y eLYm em
ymLm e Lm yLL^m mLmc
u em Cm mm Ym Lm
mLmc EL ey m
LL^m mLmc L !L
L H HL m H

Hm L ^ u eL H mm Lymmmm A mmmd my L 
m eL mm em mL^m H yem HmY^m mL e
Hm emm A mLm m mm mm m C m^ m^
mm mym Hum m mmm Hum mem emm KL
mLy L mum mm Ymm mm Ymm^m L m
mm mm m C mmm mum m^md L L^ mm
^m Ly em ?m^^mYeem LYymmm memc
Cd em md Cm
L A^ mm y^ LuuNym mud em mu em m
m m AYLm eL em L AyL
p m m my Ld eL eL AYL Lm m L p mm Lymmm
ym^Lud em Lm m em AYL em Lm mm AyL
um mym
p m ey m yY Ld m em mu em yLL^m mL
m m e AyL Yem c em Cm
p mm yLYm e em mu em mLm L e !
L ymLc em Cm
m yLYm e m ^ yd eL em Yym m Ym meLu em Lu
ymum m LYymmm mem U n d ww Lmmm m Ym mm
AYL U ymL L^ mum ymYem memd em m
^me^m ANm Lumm m KLm Yem m m !LLeyL mm
mmmc
AyL L em C q mu em mm
AyL L em C
AyL L em C
AyL m em Cm
!L L em Cm
!L L em Cm
!L L em Cm
!L m em Cm
m GmYm e emm yY m m mum ^ m Yem mm
mm mu em mud m em eL H HmY^ Luymu
m GmYm eL em u L m emm em meym d m m
NeLm e LemYLm mYL^ Lud em mu Y Ym L
Y mmemm emm mm em ^L^m Lu m mu ^
L muc mm
emm mumc ^ mmd e md mm m
Y muc ^ mm c L mYNem m ^
emm mumc md md mmd ^md ^m
^ muc emm mm c em emm yLy
emm mumc emmd emmd emmd emm
mm e Hu

m mmm m em ummYLm mmm m em em uymem CLYmm n


Luymum yLL^m mLm LYm L ^ m L^
L^m mLmc

mLLm mmm mLm

!m !md !md !m

m AyLd !L

m Ld md m

L Ld Ld Ld m U

LL !d LLd AmL

e eLd mLd 

Cm !Nmd !Nm em Lmymmm Cmum


U v p

 m e CLYmm mem em mymem LL em LmLm


em uymem ey ymmyc
L T L T L T m
mm Yuym L em uymem Gmmc
 uLm e N ^ em mLmuL Am Ym Ym
m !LLeym mm U v m KLmuL Ymuu Ym em Yuym
em uymem KLmmy mYmmLemmymem Kmmc

L L L m

!mLm !m AyL ^ ^ mm

!m !L m

emum m L em em em em

m eL em em

m em em

!L em em em

myL L m m m mm
L H HL m H

m L mm

m L C Cm

^L^ ! !m

m !m

AemuL U Lm Lm Lm

AemuL U w m mm mm

L e L uLm Ym !LLeym em mLm md m


em !L m Lm m Em^me Ymm em e
!m em !mLm e Ym mm Cm em LL AyL
 uLm e Lm ^ em ?mym u em LmyLYm Ym GmY
mm U ww p wv c
L Hm m GmY Lm ALyme mLyd m emm L
d mmc m e Ym
YHm m GmY Lm ALymem mLyd m eLmym em L
mm mL^m ?m Ld eL Lemm Ld m
mc m e ^ em ^m
^ Hm m GmY Lm ALymem mLyd m eLmym em L
m mL^m ?m Ld eL em L mym Lm
?m L e eL em Ld mmc m e Yy em
m^m em L
e GmYm mYmm e AemuNmd mmc m e Ym
N^ym ^ em ^m

mL^m e L^m HL
mmm mL^m Hm m L^ em yLL^m mLmd em Ym
m mum mm ?m mmd mmLm em mL^m H
Lm mymm mem em mymem LL e em uymem
my LymyLymc

HL mmLm m GmNemYLm

GmY m yL L^ !md md Cmd e

AYL m mL L^ m e L
mL^ umymmyc m
mL^m e L^m HL

em LL um mL^ y^d m mL


L^ md md L

!m m mL L^ !m mmmd md md


L

^ummYLm ^ ummYL mNemYL

m HLmmy Ym L Lu em mmYLm ymymYmmuL mm


L m uLy^m H em mYm U Hm Ym em L^m
mey mL m Lm ymY mLd L L N^m !
Ym L mmu Ymmm L mL Ym em Yymy em emm em
^ummYLm mmmd em mm e !m Lemmm
u L L m Lmd eL emm ^m m e
AYL mm m mLm umc em^m mmm mm m
um Lud em ^m m e AYL mm m Km
umuNm L^ L mm mm^mem mYm mm L^ U d wvn c
ymmm mc eL y
mmc ^ T eL m y T y^d L ^ m em
m em my mm e !m mm m ^ L yyd
eL m mm Ymymm L mmm emm HL yY L L m L
mm Ymemm em mYm Lmem U d v
L L L^ em mmm mum L^m Hm m
mm mm HL ^mYm L ^ eL em L^m HL
 LuL em HL mL^m e L^m H Ym
m A e em mum GmYm ym^ mYL ymNy yY LYm
mL^m Ym^ymd mL Ym em !Lmd y eL uymem mmc
em Ymmem e
m mu mN ^ d m L m em mum e
mm mLm p m m m ^m m e AYL U d U
L L emm AL^mL ^mYmc L !L Ymmem m m Le
m^m L^m Hd eL mm mYLm mm ym em mc
mm Lem^ ymYL^m GmYu
 em Hmm m em HL mL^m Ad m Lymme m
^m U d Km em mmm m em ALmm ymmm 
my LLmd emLmd emYLm Ym ymym
Lu em L^m HL m em Hu Ymmem ymYemm !Lm e
em ALmm eLm L emLm em mL ymLm L !LLm p
memuL ^ L GmYLLm Ym
m^mem y L^ u AYLmym U d c
em mmd mL mm
w L H HL m H

 A^ em Hmm mym m YL^m emum m m


e eLm Ym em mL^m HL em YmLem em ALmm
Yem e^m m em ymLm ymym LLm K mLey
em HYeymm U w
m m HLm mem Lemmmm EmLm Lymmc Ym em 
mm e !m U v m Ym em ^ummYLm U nw p n
mm EmLm mym L^m mm yemd m Lem ^ L
L^m HLm K YmL^m eLYmd eL L^m m m
^me^m L^m mm m e eL m L^ m mm
Lemm L^m HL em e
p mmm u mm e !mc
myLmc HL L L myLm L uLy
mm mYmLmc ^ uLym ^d L L L ?mLmc ^
^mY Lud L ^ umm emumc L ^ L
mmeym
mLmc L emum mc eL mym ^d ?mL
mc eL ^ ym L
p mmm u ^ummYLmc
!Nc H mm LYm em N Lu m N^m emYc
Hm L LYm d Ymy m mL my m Y m 
Ymmm
AYc HNme e eL m^ LYN^d mm ^d Y em
mmm ^ um !Nc HNme em Am m^
m um^md LYm ^ L Lm Hmm
emYd m L Cm mm !LLumc ^ LY e m em mm ym
ms !Lmc AyL LmL yy em m mm ymym em A^
!Nc mm !umm um mm ym^m LumM mm L^
ym mu GmYLmc m LL ^mz emm C em L^ Ym
Lmmm mLem em ud U c ^mzme em u
yL YmNym
m em HLYmy ym em emLL L m A^m c
 mm mm A^ mem em Hm mm em uu mmLm ym
emc GmYd md m!md emd ^ummYLm
 mm mm A^ mem em uymem Em^meym L^ em
L^m mYL^ ymuumc
p Ym em mm!mc em Key mm em m EmLm
mm emum md ?mLmd mLm
p Ym em EummYLmc em Em^mey !Nmd md
AYmd emYm e !Lm
Amm eL eL A^mL Lu em E^Lymmm
m v

m
K Yymy m e HYey
m mmm m mm Hm e Ym L mum Ymm^m
em mm e^ my em myuu em m yem mm L
emm myuu mmd emmym em HYeyc
p m Ymm^m L em ey em mmm Hum q m
um mm Ymm mm HmY^ Yem mum ym
^ mm mymm Nym L^L e mm yL mymNz
ym GmYu m Nm Lu em u mmm
p K HYey em mmYey ymm Lm GmNemymd emm
L mm mmm Yem HmY^ e Lm HYeyem L
^m LeeLm u mymm Nym
mmc
mc uem T ^ uemd e uemd mm uemd mm uLed ymuem
HYeyc uem T em e T ueyd eyYmd uey T eymd
muem T ueyd muem^d Ymuem
m m AYLd m!m e em e L^ L m
L Ymm^md em m em GmY L yL m ey em 
LLum e LL ymL
m uymem Y^m YmuLm ^ yeN^m mm em m
u em HYey e mm Ymemm Lm mymyLym
U v p

mm
Hm Hm umm memd Yem emm AL em eLym m AYLm w
e em mm emm em AL em mu em^ m GmYm
em mu em umey m LYymym memd Ym L
Y mmeYLm emm em ey m U c
mm T m
emm T em
 mm mm mmem eL m^m mm mYNeym
Lmmd Lemm GmuLmd emm em AL LYymLem e p Ym
em Ymem Gymmmm u Ym mem
mum m ymYem memd em m m muu
mm mmey L em AL ymuy ec
em CLy T em CLymd em CLym
L H HL m H

Ym T m Ymm LYmd mm Ymm ALzm


uc ^m T ALc ^ T ^ ^md e ^
m GmYm yY m m mNuc
uLm T ymuLm um T ymum
K Ym GmYum mm U v d
mum m L^ ymYem memd em L GmNemym
AL L ^ m mm YLey m ^ym
m mm YLey e YL e EL
p m YL e m eL Ld md d d md Ld m e^ mm Lemm
eL mmc
m^m T ^ L^ Lum T ^ mu
p eL L LYm L^ e^ mm EL Nd d N mm mem
m L^Le^ EL~ Ymm^m mm Ymm C GL
m^m L L^ mm Ymm C GL
em Lym T em Nym em C^m T em C^m
L^L mm L^ emym Ym em Lm Luc
Yym T ^ YL^m emm T ^ eL^m
^ T m L T L N^m
em L T em Lm U n d wv
 muL Ym Ymm yLL^m mLm m y Lemm
AL Lu L ^ eL Amc
m T ^ L
y T Ymm
m mm mem u mLem Ym em uymem m
mm L mem muu mm mymm c
Ym m LL m ^L^d U wnn d vn T em Ymmm ALzm
mm m !Nm !m AyL T e mm
 YmLmem mLm L mmm ?meeLc
e m !L L !L T em em
L^L mem LYm L^ m^memm m Ymd m m
mm yLL^m mL Le^mc
p EL Auuc
em A^ T em A^m Ly T Nym
m

p YL Auuc
uem T e uLem um T m mum
p !Nu Auuc
mm T ymm Lym T ymLym
p !Nu YL Auuc
m^m T ym^m mYm T ymmYm
L^m Hm LYm mumd em ^ m yLL^m v
mLmd ^ LYm m m^mem ^m Nm my mm 
m ym^m p m^me^m mL^m em yLL^m
my em uymem mmm Ymem em ummem mym em !L
L AYL eL GmNe ^d m em m emm uyLYm Ymm
L m^m em m AYLd m e em u
GmYe mm eL mymmem U v p v c
em Lm T em Lm eL m T em m
G Lm my Lu LmLm ^ L L^ Am U c
L my mL L T ^ mm mL L
em ! L T em !m Ld em !m Ld
em !m m
A^m m^uym L L em mmm L^ eL mNmd eL
em Ymmuumem m Y^ Lu Ymm yLL^m mLm yL
^ ymL mum e L ^ m L^ EmmuLc
em ! L T ememem !m ^L
emy m my d m m e eLmYm mm yL Em^me
^m mmc
eL me T em mem q !L ^m T ^mm LL
m^m T em Am^m HYeyuud ey mm !mmYmm^
y
m^Lym m mm ^ em md em L^ em H
Yey U d p n Lu L ^ eL HYeym Y
ymy em mm em mmc
p Auum em HYey HYeyuum
mm T mm^m em T mm m^m T Am^m
Am^m T Am^m
p !Num em HYey HYeyNum
^mm T m^m Lm T Lm L T L L T L
n L H HL m H

p mm YLey em HYey


m^m T A^ m^m T A^
p YL mmm GmuLm
y T uy^ T ^m m T mm
p mm ^YLm GmNemy m
YL T eL L Lm T em AL
m Lm Yem em ymLm L^m md m m Ym Ym
m AYLmym my L L m mm AemuL m
em L^ mm AemuL HYey Lmm U d w c
em mm LYmm T em mm
^m T eL A^m
 em HYey m ey mym^m m U d
w p c
em L T em em ALemL T em A
em Cm^^m FYmL^ymm T em CFG
m LYm

LL^m !Ym

A em Hmm L L^ em ALmm Lm ^ Ymm ym^Lu n


m em m^m mmm Ymm mmmd m L !Ym LYmm 
mymem ^ mem emm um L mm Amm mLymym 
ymem mem emmym Nm ymmd emm Ymem Nuy mYL^
ymL^ e

m LYm
m em LYm ym m em mm my mm Hm em mm
Hym mLY mm ALm myY ^ eL mm m~ m !LL
eyLd em m Ymm mL em L^ m Ymm mLYem
L ymLm ed Nme Lemm mLm Lmm Hm em LYm
em LL Lymmem ed L ym^ m yLL^m m
L L Lm Nme em L^m mLm Lmm m Km
m eLd mm mLYL mm^md em eL Ymmuumem mL
L^ uL em^ ^my
mmc A^m L^ L L mL L e m L ymLm p
ym^ e mm Lud L em L em Ymmuumem L Ymem y LY
mm L m Ymm ^ m !Ym Lc
p em LymYmd eL mz em L em uLy^m Hm Y em Hym
e^ m myLm Hm L em m em myL
m m mYmd U d L L eLL em L LYmm
p em LYmd eL mz em L e^ mm Hym mm L
m AYL AyL emum m L L eL em L
L em m em m LYmm mYmd U L AYL L
L^ m YmmYym H m L m p em LL^m d eL m em ^
ym yLL^m ym^Lum L
mmc
L em Ym
T LymYmc Hm em Ym
T LYmc m L em Ym
Em Ymmy em mYm U myY ^c L m L

m mmm ^ym mey em ymLLum my mm mm


e^ e^ mm muL^mmd mm e^ m !mc
^ LYm [L mu\ ymmm T ^ LYm [\ ymmm
w L H LL^m !Ym

Em Ymy em mYm U myY ^c [L mu\ L Lm


ymL m [\ m e^ L

mm !Ym e my em ALymem mm Em^m


ey LYm e LemYLm Ld U d wv e Ym em m
y em ALymemm mYmNm mmem U w
m LYm ^mz^ L^ um^ Ym em my em EmLm
mm e !m uymem AL emL eL H eL
Hm m Nm Ym mem d m^ Ld Lm Gm eL
e^ m Lmem Lemm m em !m mmmc
L eL ymYd eL Ymmy L
T m m ymYd m^m Ymmy L
eL T em T mLm
eL T m T emum m
eL T m^m T ?mLm

m mYm
m em mYm em YmmYm e mm Hud em yLL^ Ym
mem d mm mm~ mm mLLeyL Luym^
m em LYmy L L ^ Ymmmm L mm em uymem 
mm Lmc

m ^m m

L m em m emm m ^
L m em mm emm ^
L m em mm emm
m mm emd mm emm mm mm
emm

L^L L L em mYm em mc
^ LYm ymmm T m m u Lud L L
A u L m mm LYm e^ U c
L ^ m L T L ^ m em L T L
m mYm w

m mYm
m em HLYmy L m um^ md eL L^m mm
mm Ymm HL Lumm L Hm L mm em uLy^m H
m mm ^m m muym Ld em HLuLym ymN L Ym
em ^ eL mm mYm
mmc mym em uymem m ANm emm
L y mm
Y y m
em^m mmm mLm ^mmm m Humd em ^m
emum m e AYL mm m U wv G emm mye
L L em m^mem Hm mm Lmem yy mmm Hm
Ym em LYm L^ m ^ ^yd eL ^ eLL m m 
e^ myYc
L mm T eL mmm y T eyd L HL em
Y m T eL Wm y T ym ^d L Lemm HL mc emY

w m mYm
m mYm em GmNemyYm em mYmuL em my em
HL mmLm m mmm m GmYmd AYLmd !
md mm e emm m^mem ^ mLem Ymm
yLL^m mLm U Hmym Cm L L emm mLm
L em mmm Hum LYmmd mm L mm Ymemm ey L
em mmm HLm Ymm mLm LYm md L L m
m mYm em HL Ymm
mmc uymem AL em HL Lymmm Ymmc my
em mm GmY em mm em U n p n d v
mm mLy Lymmm
m L L Ymmm ummmd mm L^ em Cm m eL
ymd ^ eL u em HL GmY em L^ em LL m eL ymd
^ eL u em HL emc
Cmum Yemc ^ mm Ld ^ Lz Ld ^ LYm Lymmm
LLum Yemc Lymmmd Lymmmmd L Lymmmm
m em ey em Cmum my ^d eL eL H mm y Lemm
A mNd m L ^ Ym em mymem Hu ^ mm L
mm Lem K mm Ymumeymemm ymY u eL Lmm
^m L em ey L em
w L H LL^m !Ym

v m mmyYm
w m em mmyYm ym m em ymmm m^my mm ALm em
mm Hym !Lm LYm e em ELe ymd eL em e
Hmmd Y e m m H Lemm Hm Ym mem Ld ?^
^m Lu mm yLL^m ym^Lum N
mmc Ym memd Y m u YLm em ^
m L L umd Y ^ m m mmm N em ^ eL y^d
em u L Lm Ymmc
eL L Lm HLm
eL Lm HLm
m !Ym myYc
eL L eL HLm
WeL eL HLm
 mm AL my mm AYLmy L ^mY L yzd mm
^ L ^mY m

m HmyLYm
v L mym^ mmyYm em HmyLYm mm !Ym mm
^ mm L ^d m L !Lm U em yLL^ mm
^m mLemm mLuem mmc E L u mm !Lm Lem m
^ Ym em e^d em m^ym Lm Lm
[A^ mm CLy L^ em Ymm mm me\ um m ^ mL
m L L mmc
[A^ mm CLy L^ em Ymm mm me\ um m ^ mL
FYy YmYc [L^ em Ymm\ p m Lem ^ mm !NLLm L
^mz eLLd eL L^ em yLymm L !NLLm Ym
m
m HmyLYm u mm ymYd m m mm YyL^
mm mm Ymm eL ymL emm mm em Ld m
L ?m~ [L^ em Ymm\ em m Ymm ^mc HL m L
mym^d m mm m yLL^m e^
m E^mYyYm w

m Gm^mYmYm
m em Gm^mYmYm em EmYm Lem m ^ em ymmm GmN
emy em Huym AL LYm em AL yLL^ m YmYmd
e m L eLu ^m ymyuyym GmNemym muLmd mm
^m em m^y m Gm^mYmYm e LN^^ my
ALymem mmem U d v p n mmc
m Ay em mu Ymmm ^ ym
K emm AL yY m mm ?mm GLLm m^Ymm mmd
Ym ^ ^m em m^y m Y^m Nemc
ym Ymmm ^ em Ay em mu
^ Ymmm em Ay em mu ym
^ Ymmm ym em Ay em mu
m uymem Gmm e ^ Nyd m m yLL^ ^ m
ec
Wym ^ em Ay em mu Ymmm
Wym ^ em Ay Ymmm mu em
^ Ny L^c
Wm Ay Ymmm ^ ym em mu
m AL L yLL^ md LYm m L L ^ ymymYm em
yLyL uLYL mNemc Lem ^ ^ ^ m mm A
y em mud em Ymmm d em em mu ^m Ym em GYmm
y u em Ay ymemLem Emy mm u emm
Hmm myY ^ eL uymem ?mLc
mYm em !NeL Ymmm mN em AL em ALymemc [em Ay
em mu\d [^\ e [ym\ m AL L L em uymem Ac
[m Ay em mu\ Ymmm [^\ [ym\

n m E^mYyYm
m em E^mYyYm em !LLLmYm m mmym AL
em^ ymL^ mem L Lem m em yLyL LYd eL eL 
ymY ^ em ym^m memy Lumd LYm em uLy^m L^m m
mym em^m ^YL mem N Amm eL eL uymem mmLLc
L L em Luumm mz
Y L em Luumm ^m
ww L H LL^m !Ym

L L ^ m uLymd Y em uLYy mmym mLemm NeL my


Lu Luumm em LemYL my Lu L ymYL^ e m E^mYy
Ym L m em my mem^mc
L  em Luumm Ld L emm q em Luumm mz
Y  em Luumm Ld ym^L em q eL Cm ^m
 AL L my m !NeLd AL Y m emYLm

m LyYm
n m em LyYm e m ^u^m Cm ym^mm AL^m ymm
 ym L eL mm Gmm eL Km eLYmd u Lemm YL
L^md m em mm em Cm mm
m HLym ^ ymym mm Lm ymuLm
mm AL L p m Lemms p ymmm memd eL em LYmy Lu
em Gmmy ^ em Lu eL AYL Lm uN eL H em L
Ymy uLYy mmyc
m HLym ^ ymym mm Lm ymuLm
m HLym ^ ymym mm Lm ymuLm
 Ymem GLLm e em AL mmd em ALLLym L L uL^ Ymm^
md m mm E^mYyYm em^ L^m L em eLAL m^
Ym emm !Ym em mm^ em yLyLmd em mm e U w c
 ^ em Ld eL em HLym em LYm ymuLm
m L^m Em^me my eLd m^m Cm em Lym ym mem
d eL m ^ym AL mm em mm GLLm em uymem 
m emYLc
m HLym ^ ymym mm Lm ymuLm T Aemc m HLym m
m LYm mm em Lm mm ymYmYm
m mm ALc
m HLym ^ ymym mm Lm ymuLm T Aemc m HLym ym
ym mm Lmm ymuLm
 em my e L ymL^d eL mm AL em yLm e^ [ymym
mm Lm ymuLm\ ym mem d mm AL m Cm eLd
N^ [ymym mm Lm\
L AYL wv

m ummYLm HLm

L AYL m
FYm^
AYLm em m e Hm uymem yLL^m ym^Lumc
Am LYm m umm m yLL^m m^m^ m AYL L
mmem m Ld m m em m mc

m

L m m

em AL em !uLm eL L
em uum em LYm eL mm
em ?L em Lm eL Km

AYLm e L^ em m em yLL^m KL Ymd eL


mzd m mum mm mmem AyL em L em
!L em mLc

m

AyL !L

em L em Nm
em !uLm em !uLm
eL L em Nm

AYLm e L^ em L em L Ymd eL mzd m m


um mm m L^em Ld md L em 
Lc

L

L L L m

em L em L em Lm em Lm
em !uLm em !uLm em !uLm em !uLm
eL L eL L em Lm em Lm
w L H m ummYLm HLm

mYm AYL~ uem ^ Lm m^Lu^m LLm L^


em L^Le^ m~ A^yLLm m^mm ymmym^ ^
em mm^ym m~d Lm~d y~ e L~

m memyym em AYL
AYLm Lm ^ L m^me^m !mmm L^ m memy
em AmL Nm mmm yLL^m A^ mm emmym L
^m ym^Lum Gemyed em eL yLL^m GmLm em AYL
m Ymmumc
p ymymNe^ em ^c mL YLL
p YmmY em ^
p LmYeme em ^c mLm ymLm
 mmm mL^m mLd eL ^ yLL^ Ld eLmym
em YymYLmd mm em KNYLm m Ymm m mym KL
mLy em m AyL e !L Nmm mm eLm e
U vn p v
K^m em ymLm ym^Lum Ymmm muNym KLmNym p
LYm mmuL cKeym A Ly m ^m ymLm m L m
L^ L^ em mLm YmmY~ e m~ Lumm K em ymL
m ymm LYm L^ ym^^^m mym m em A^Lm mLyd emm
emm mLm LYymm eLm ^ Lymmmd ymLm L mm E
mLm em mL YmL^m m Em^mey ymLm e
LyYmm^ymd mL e YLL m mmYm e E
YmmYm e m mymNeym m^m

mymNe^mc mL e YLL


mL AyLc eL m m L em AYLmd emm mL
mymNe^m Ymm^m ed mmc
m^d Ld Ld ed ^d Ld md ?md C^d mmd d HLed
HLmd Lud L Ld CL^
YLL AyLc eL YL m L em AYLmd emm mL
^ymymNe^m Ymm^m ed mm mL meL^m m u
ymem m mmY mm ^ Lu GNeymc
m^^m Gmymc md Ammm
Leymc A^Lyd Hud A^d
GyNymc mYmd AmYmd A^md A^Lud ?mm
KNemc memd ?md yd mYmd m
ym^Lumc Hemd GmLed ^md Lmd md Nym
L AYL w

GmNm em mmymc md me^Lud Nmd Em^me


Hm^Lumd mc ymd LmLd d Lmm
Lz e KmYmyuumc mmd HLd Ld Ld Aemd L
A Ym mL L L^ Ym YLL yY m ^md em eL mL
NYL~ Lummd e ^md emm emm mL um mmm
U vn p v c
mLd NYLc em A T m Amd em Am
mLd ^ NYLc eL Y T Wm Ymd Wem Ym
YLLd NYLc em my T m mymd em mym
YLLd ^ NYLc ?m T m W?md Wem ?m
m Em^mey mL e YLL m m Lemm em AL
mm ?md mL Ym em ym em um GmY U p em Ym em
y^md mum mLm m U w p w

mmYm
L^ mmYm m Ymemm mL U Nm Ym mem
mmYc m^d Lmd Numd Ld ym
EYmmYc Lmyd Hmyd Am
L mL YmmY~ L LYm L^ Ymm YLL md mL
m^^m yLLum y L^ em e^ em ^m !m
~c
m Y uemd umy e m^m eL KmLeuLm mmYmmy L
!Y ^N mYm em m^m Ym L^ em m Nm
em mm CmLm YLmmYmem Emm L Ne Am
m^ emm ?mm m
 mmYm Ny eL L^m m^m^ Lm e emm m
em mym Cm eL yLL^m m^m^d eL m U v p v
zmem m eL mL^m mL em mmYm AYLm Ymm
ymm em eL ymYemm LLm em AL mm ?md N
^ em Hmy U d n m Ym em ALYLNm Gmmy em
mL^m ?m Lu em mmm ALymem U wv

ymLm e mLm
eN^m
m Em^me ^m ymLm e mLm LyYmm^
ym L uymem mmLL em^ ymL^ memc
L m Lm m em A
Y m em A
wn L H m ummYLm HLm

 L my em mm^y Lm Ld eL mm mL mm yL Ym


m LmL em ?mem Hm emm H mmemd mzd eL m ^
Nym Lemm Lm yY e eL emm m yLm em ym^Lum
ymmL LYmd em muL ^ Lm ym^ Lem m md
em LYm mm m^mem mym eLc
KmmyNymd m mmYLm Lmd y Aym e A^m^md
^Lum Amd e CLmym m ^L em Nemd
w
L H Lm m mL mm LyYmm^yd m Ymm^m mm
Ly em Lm LymmL^^m A p em ym ^Nm em
e^m Lyd d Lm Lu Ymm Ymm em Lumy m
L Lem Ym H AL Y KL mm L em L^^m
em em mLm m Ld Y mm Lm em mm mm ym em
?mem c
d em Lmd YmYL^m em Lm Ym m YmeL m
emYmm ^ Y d eL mm^m^m~ ^m m m
Nym y myy eL myzyme em CmmYYm~
Ymem
AmY m emm Lymmm AL^mL ymN Nmd YmY e^ em CLL^m
Ymmmd eL em Lm Y em mm^m^m em em mNym ymd
em mzmd ^ ymmL LYmd Lzm eL m mYm mzm 
Ymm^m L mm Ymemm Lm Ymm Ymemm ym
^Lumd em mm m Ymm ee AYLm emm Ym
m^m L L ymLm ymLm LYm em d mL mm
Ymmm U v
w L mL ymLm~ L ^ mmm AYLmd em
L^ yLm LLm Hym mm AYL L m
m A^m LLm ymLm mm emm em emum m
Lu em m Lemm md u L^ mmm mLemm m emum 
m my Ld eL em ymLm !m em AL^m L YmL Lymm e
Nmm mum em ?m em LLm Ym em mmy
u mmm NemLm mmm U p w c
ymLm m mc [Lm^\
ymLm mc [em A^m\
ymLm m e emc [em Gmmym LY^m Lm\
 yY Lzmem mm meNm mymYL^ U c
Lm^ T eL ^m Lm^d L T eL Lm L
m^me L L^ em mL~ ^ mmm AY
Lmd em L^ !Lmmm em yLm !Lm Ymm m
emd mL em uymem Nmc
L AYL w

em L^me^m ALmd em em KNmd em umm LYmmd em yLm


Ld em ym Hmd mm mym d em mm A^md em m Lemd em
^Lm d em mm eymy
L em yLm e^ L mm Ymyuu^m m LuymuL mem Ld
eum em e md eL mm em AYLyz^mYy L^ Lu em mm
mem emm Lemmd L mm myuuyz^mYy Lmm
^m m L^m A^mYy uLm em m^mYy em emm 
mmm mm^md mL Ym em LuL Cmm e !uLmd L ^
LYm em z^mYy e^ymm U n
!^m ymLm Ymmm m mmm mYmmm em L^ mm v
mmm mymLed mm mmm em m mmm my
!mmLmc d me m d Ym md LYm em
Kmm
myL^m ymLm ^mLmc Led em Gmmym
LY^m Lm eL yNd em AN^^m A^m em Kymd em
m ^ mymd z A^LYLm CLzmd Hmm Lmd Ymm
L
^m ymLmc AL m !Lmd mmymm m md em
Lm^m m
md yLLmd mc em ALeLd eL AL^m em
Ld eL Kmm m^m mmmd mmMd ?m^HmuN^m m
Nm 
Kmymd Km^umd ^mc em ymd em AN^^m mmm
L^^m em Km^u u AL^m^Lu em Ymd eL m CmL
m y LYm eLmYm L !eYmm^yd U d c u em C^ L
ym em Ym
mm mymc em A^Lm mLyd em Kmm Hmmy
emm Ymm e ^mymc em L m Ym em ymd eL
Hmzm L m mYNemd em A^mum C !Ld L m ^e^ym
Ym
^ FYmLm e ymLmc
em m q me^ em zmd em ?m !Lm q Ld em zm
Cm^ q em L^m mLd N^m L mLm u mm Ymm
!m
K L^m ymyL^m ymLm U d d v L^m G
e LmLm U d p w K EL U n
v L H m ummYLm HLm

GYmm^ym
AYLm e AYLmymd em em Kymym mm Ymm
G Ymm^md e L mLm YmL^mc
Am ?d m m^m mm ?mLL e Lmm ymu
Hm ^m AYLm !L m yLm G em Yym Gm LYm
Ymd m m ymLm Lmc
em m^md em ?md em Lmd em A
m ymm^m mYL^ em AyLu e mm mmem U c
m ALm mY md mm yL e^ LuuLmd md em
FYmLm e^um e m ^m uLm mem

!eYmm^ym
!eYmm^ym LYm mm ymLm ymmLd eL m m
my eL ?mL mm CLuLm~ m mem eLm L^ L !eL
m Ymm^m AmL^ e m LYm mLm mm L^ U c
u em A^mY^ Le m m !m L^ v u em !LL
Le m GH u GLL m 

w mLm
n Ymm HmYmm^m LYm ^ Lymymm Amm Ym e
EmYmyuum mLymYem Cm e m L^ Ym mm em
mm ym^Luum em L ^ m mLm AL^^
Lem m ^ L mLm em Y LmL^m e^m U w
L eL md em CLmeuzmd em Numd em LNumd em LuumNum
Yem A^Lm uNumd em mmm AYmumym

v K mm ymLm
ymLm m m em mym m md Lm mmym U w d
U v A L L Ymmmm eL Lymmd eL em d em em L
m !^L^m Ym U w Nyd LN^^ mm ^L^m 
em Lm L mm LmL^m e^ Lm ^m
Nm em Yymy ^m ymLm e mL ^ m muL^
^ YmL^md e mm ymLm L mLm mLem em
Ym ymYem emd Lm L y^ m L^m e em
mymLL^m L ^ e^^yd Lemm u L^mm mm
YLd mem Lemm yL em m uymem mmm mym ANemLm 
m^mem y LYm L^ u mm LmLm HYmymym yY m
m Ymemm L^^Lymmm
L ^^yc mLe em mm ALed ?mYy y m Lm
L AYL v

Y ?mmYLc mym m ud eL mm m ymyem


em d ^m ALe em AL mm m
^ Ee^^yc K^d Hm
Eymm m ^ ymLm mLm m^mc
Lm eL mL em HLymumem ^ Y m 
mmc m Lzmm Ym em CmmLmyd LLL mm KyL
mmd m mm Lmy mm Ymemm d m >y
GmNm
m HLem ymLm mL ym^m Ym Ym mm !e
Ymm^ym U c
m em L m emm d Lyy em L Lyy
emm uym Hmd Kmm em L Kmm emm u
^uu
Amu^m !eYmm^ym m ^ eL ^ mm Lymmm
m^mc
Kmm Lymm u u^uud Cm Lymm u !LmL^m^m

w AYLm mmm mYL^mm


K YmL^m d eL mm AYLm mmm mYL^mm mm Am L
m ^ u ^ memy mLem LYymm m em uymem mm
mc
 YmL em ^m eL mYNemd L m L L em ^m L L
em yLLd L LYL m e L uy eYemd m
m e u em GmNy mum ^ EL^md LYL m Num
Lm m m md L md mL d Num L mLm
u m ed L mYmuL md LYm ymLm !mym mLem
m ^ em mm^Lum mLmd L ymLm u em
!LL Lem em !mym e m Num !eYmm^ymd L
mLm U d

v K GLm em AYL
 em memy L^m AYLm Lymmyd eL m m em mmm
Ym Ymm AmL U Ym ^ LYm m L ^
eL mLLm AYLm LYm yNym U n Y
YL^m GLm Gmm AYLm emm Lm ^ Lu mLem Gm
Ym e emm Ymmm Y y L^ U p d wv c
v L H m ummYLm HLm

L em YmuN^m em ym eL em em A^ em A^LYm em !LLym


em m emm em Ne^m em yL m mm m yme
^m
YL Ym^mY em GyLy T L m^mYy em GyLy L^
em Hmy uLym T em Lym L^ em Hmy mm L^ !Ly T mm
?mm L^ !Ly L mmemm ^ L KLYm T L mumm Gmm
ey L KLYm e LYNyy T em YNyym
 e FYm^mym ^m T em A^mm FYm
^mym
Ym yNym e em ymmymm mm m myL
YL e eLm ^ m muL^ LYm yLYm umm Ym
m^mem U n

L m em AYL
eN^m
mem AYL ym mm m em yLL^m m^m^ L !L
LL U m^m yY m em mmLc Ld m e
m AYL mY eL m ^ em mmYL mm LYm
U v p v L AYL Ym LYm em mm e em
md em Lymm mm eL mymme U v p v c
Lc uum T em uum emm uum m Ymm uum
mc LYm T em LYm emm LYm mm Ymm LYm
mc mm T eL mm emm mm m Ymm mm
zmem Ym m em memLummem !mc
Lc em uum T my mYm em Cmm
mc em LYm T Am my mYm em Cmm
mc eL mm T my mYm em Cmm
L AYL L m umm md eL mzd eL m em AYL mem
um NYL ^ ^m m ^ L^ em yLL^m KLmLy
LYm mmm p mL Ym !mmYmm^ym p L^ em memy U v p v d
umm U vn p vnw L y mY u A^LyuNm mm eL mymme
U wv m u m em LymmYm em L^ mmemm ^y Lu m
m Ymemm myLm em uL^L^^m mYL^ HL mm Ym
m m mm u myLm GLLc
em m mm^^c em m
L AYL v

mm u Ymemm mymYL^ em L^L^mc


em ?Lm uL^L^^c eL ?Lm
mm e emm LYm !L mm Ymemm mum U v d
wnn umm U n c
uum T em uum emm uum Ymm uum
LYm T em LYm emm LYm Ymm LYm
mm T em mm emm mm Ymm mm
em uum T Am mym mYm em Cmm
em LYm T Am mym mYm em Cmm
em mm T Am mym mYm em Cmm
m AYLmd em !L m !LLL U d L eLm
m m umymm memc
em mmd em Cmd em meLzm

?mym e Lmym u eL m em AYLm


 yY m LuLmem Am ?mymd L^ em L eL m em AY w
Lm mem mmm L m A^mm LLym L m em
Lymme ymum AYLm uumd LYmd mm U p Ymm
mm mm ^mm mmy mL mm m^ mmem Lu 
mY ^ y^ m yY m u CmYmm^m em AYL^Lm
mym ?mym em mym Lmym L L m em ?mymYmm^m m
^memc
p L m e em memy AmL em AYL Ym m
L^m Lm U v p v
p L m e em mLemm em AYL Ym y
^m Lm U v p v
p L m e em L em AYL Ym L^m L
m U vw

AmL^m Lm u em mmy


m em mL^m Lm u em mmyy em m ^m !mm v
e AL^Ymm^ym m^mem m K^mum Yem CmYmm^
ym

!mmYmm^ym
m !mmYmm^ym m eL L^m m^m^ mm A^mm
LYm Ym L^m m^m^ N^ ^m em mLm L
^m m^m^ e em L mmLm m^m^ m^mem
mem Amm eL eL uymem mmc
vw L H m ummYLm HLm

^ mm eL e
p m yLL^m m^m^c m
p mmm L^m m^m^c euumm ymm^ mm eL L^
ym^ L^mme
p ?mLm L^m m^m^c mmL m yY mm ym^m^m
m^m mymem KLmLy m m LYm uum^^
mm ?md Y m ^ m Ne^m em mm ym Lem
Hm L em mmym ^m m e L^m m^m^ Nm
m^d ymLy L em uymem AYLLmc
p Lm c m AYLm emm Lm m ^ LYNyy m m
Lu !mm Ymemm L^m m^m^ Ymmmc
em !md em L^Lud em L^L^m em m^d em AL eL ymed
eL eed eL e m md U c em mm
p Lm c m Ymmuumem AYLm Ymmm ^ mmem Lu Nm
em Lu Lmd e L m ym^m^mu^ LYm yc AmL
^ N^m AYLm LYm eL m Ld mL^ mY
^m AYLm eL m mc
em Ld em ymd em m em Ld em Lm em L^Ld em L^uL
AmL^m Lmc m em LeLeL^^m Ymym Lu ^m
e m m m myLm Ymym Lu m e em
y^m ?mym U v p v Nm L em mL^m L m y L^ u
mm^mem !mmLm Y Ymym Lu md uym ymym em
mL^m ?mym ^c
L eL Ne^md eL Ymd eL ym^m eL m^md eL L^m m
m Lm eL Nem mLmec eL Nm
Y eL ym ^md eL me^m L^md eL muym !mmm
^ em umzym mmd em ^m mmd em em Lm m m^^m m
Nd eL Lu emm Am em mm em EYmLm mem
em LL
muNmc
eL HmY L mLm !mmYmm^y mLm mm mLd em
GL
p Lm c mm em m ^mz^ m mYm mm Lm
H mm umm Ymyd m em Auu my U c
Ym T Ym ym T ym Lm T Lm ym T
ym mu T mu Ym T Y L T L me T me
mm T mm mmm T mmm mym T my Amym T
Amym Cmmm T Cmmm GmYm^m T GmYm^m
L AYL vv

NmyYmeuy Lm em Lm  em umm Hm m


em m L^mz^ mY^m !mm Ymm^m m Lm AYLm
LYm ymym m mYL^mmc
p K mm Ymm^m m mu^ Nmc
^ m memm m m L m mm L ^m
Nm e w Nmm m mm LY
p K Lemm mem m L^ mLymmme Lu Lm e Nm Lym
memd Lm !L L ^ eL ymm^md ym^m^m
Lm em ym^m^euummm mYL^c
m A^m e m^ mymLem ym !m mmd m memm
m m A^m m emm myme u mm A^mym ^mym
mem Nm m emm A^Neym
 ymm^m mYL^ m emd eL m ^ uL ^ ym
^m^mu^m mYL^ m^memd eL L^m e L
m mNem mmm md mmd eL L em e^ Ym
m Ld eL Lm yL ^ ymm mm ALYmyA^m
 emm e e em ymm^m mYL^ Lm AYLm u m
mem Lemm mem !LLum ymYL^c
m A^mm e A^m e m^ mymLem memc mYm K
^Lmm e K^Lms
L ^m !LLum p LYymmm LymmYm em^m my Lu eL L
^m m^m^ p m ?meeL Lummd mem m ym^mYmm AL
^m u ym^mm em ymmym^ m ey nd Ym
^ Lm GLLm em L^m ?m^^mYy Le^^ ymmm
ec
L Aemm e Aemm
YAemmAemm
^ Aemmm
e Aemm
m Aemm
u Aemm
K mm FYmyLym ^m Lm e c ym KLmmym
L ^mYm em !L mm eLmYm mm u ^ mymNzym
eym Nmc
em myL T em mymm emc em myNm em L T em
mm emc em Nm em LL T em Lmm em Le
L T em Lemm em LeL T em Lemm em KmL
T em Kmmm
v L H m ummYLm HLm

L em Kmm Ym ed L m mm Nm mLed Yem mmm


KLmmym L em !L mymNzyc
em memL T em memNm em ^L T em ^Nm em
A^L T em A^Nm em GemL T em GemNm em
mL T em mNm ^ u ymd LYm ^ mc em
mmm
mYm emm m Lu L mm ^m uL em !L uLm
m KLmmym mm mm eL Ymem m^m^m Lm c
em L^L T em L^Nm em L^uL T em L^uLm Ee mLc
em L^mm q L^Nm e L^uLm Ymc em m^NuL T
em m^NuNm em m^NuuL T em m^NuuLm Ee mLc
em m^Numm
Hm ^ AYLm em Lm Lu mm em Lu mm AL^Ymm^
y Ymmmd ^m m ^ mm L^ emm m U vn m e L
m em^d m em Ymym Lu Ym my Lu m umm AYL
ymN mem Lc
L m T mc m Auy Cym A^m e Nm L
yzm ymm m^Lu^m Ym mem m Lm uL
mm m eLeem
Ym T Lc m emm Hm L L ymm em 
ym^m Lm n em Neym zmmmy Ymy
m mmYmmy
^ L T Lc m m L L ymm em Amm em 
m em ALmy Lym m^mymem
Ymc
mL m^m LuLd LL Ymmymd eL em mmym
y em mym Gmmm Lm !LNmm m mYe^ ^ mmd
eL em ?mymy L Gmmm em AmmLm emm m mmm
m mmYmmy m ALL L Gmmm em uum^m mmm
m eL ?L^m mYmm Yuemyymeuem
n m em Lemm HLm ymm mmm mymm mmNzymmc
p m YLmm emm e !Lm e AyL ^m L
L e mL m^mem mYL^c m Lm em AYLmd
Nme !L mm mu~ Lem d em L^ mLymm
me ymm^ u Nm e Lm ymYL^ mem L U wnn c
m mmd mm mm T mm mm
em Aemmemd em Aemmem T em Aemmem
zmemc L mm mm em ^m my Lu m ed ym^m^
mLd m m
L AYL v

p em^ ummm !m mLm ^ mYm U v c


L L ^ L^m L muLm my Lu N^m !mm em
ym^m^mL
L L ^ L^m um muLm my Lu mY^m !mm
L LYm ^ L^m !L muLm my Lu N^m em mY
^m !mm
zmemc m Lm Lmym AyLd m m mYL^ L mm
 Lm ALmYmm^yd U v
p mm !m LYm Ym my Lu !mm m umm md N^
L p eL L^m m^m^ m L mmL m Ym Lm 
em AYLm U c
md mLed memLd mLed L
Hm L mm yzm em mm mYm Ym mm mmymm m
mYmmy
Hm mm Lemm !m Lu m ^m !m my ym
m ed m ^ LYm mm eL L^m m^m^ e^ U v c
L^ ^ mLed em eL ^ d L em uumm GyLYm L
m mmYmmy

CmYmm^ym
m em Lemm mm L ^ m euummmm Am m^mc

ymm^ ym^m^mu^c ym^m^mu^c ym ymm^


N^ mY^
T m T L T m T m

eL !ume em my em Am eL md eL m

eL ?e em Amd em m em eL LY

eL A^m em Ym em AL eL mm

eL em L em mm eL m

m Lemm Cmm em em ymm^m ym^m^mLm mYL^


L^L mmm eLmYm Ymemm ym^m^mu^m m m L^
em u eL HmY^m em u eL N^md Ymu L ^
KLmmym e Ymym em L^L^m em Lyed em Le
^Lu e em ym mmm eLmYm euummmmm mm^y
mmd Lu em m ^ mymyLym mem L m mym L mm CmL em
m^m md em euummmm e em mm^ym e eL em m
ymYL^c
vn L H m ummYLm HLm

ymm^ ym^m^mu^c ym^m^mu^c ym ymm^


N^ mY^
T mm umm ?mym T L T m T m m

em Lm em Lm em Lmd mem eL N^md eL


^mec em N ym

em e em ?em em e em Hmm L s

eL ?m em ?mY^ em ?mymz eL 

em L em Nm^d em em L eL Nmmd
Lm eL m ee

em L em Nm^d em L eL Nmym
Lm CmmN
ym

em Cym eL CymN^m em Cymd eL C eL Cymym


ymmY^m

em muL em muLmYm em muLm eL muLmLYd


eL muLmym

m mYmmmd Ym emm mm Ymemm m^m^mum mmmd m


em mL^m ?mym ^ LymLe memd Ym ym mYmmmc
em Hd em A^m^m
m Cmem mm m ?mymc m yzmm CmLm e em ymm^m m
m^ym mm Ld Ym mmm mm um ^mKY nw

AL^Ymm^ym
w m Ymm Humem yY m m^m m em mym m ?mym
u eL m AL^Ymm^ym Gmm eL Ymmuum ymLm Y
e mymLmN^m mLm LyYmm^ym m emmm
ymymd e Nem Y
w Humem mm em^m myuumL^m Lm ^ em uym
em Cmemm LL^m ^mKY nwc
p YmYmyuum LYm ymm mLm md mmc
eL Yd eL mm U v d eL mN U v d eL d eL Le
p m em LYmyuum m Lm em mmL m L Ny u
mmym Hume LY A mLm Ym m umm mc
L em md em ^md em Ly HLyLy Lu d em LLmd em
d em LL LYmc em umd em !u^ U v
L AYL v

m em mNm em mL mL mmc ^m m


Nm e L Yd Lymm m m ^ L^m m
Nm e L ^d y LYm ec
Y em Hmd em A^Ld em Hd em yLd em Ld em Y
LYmc eL m
^ em ALud em Cd em d em mL
e AemuNmc em ^d em Lemd eL HLm
p EmYmyuum mLm m em emmem LYmyuud m
m e Hmm my L em LYmyuu Hm LL md
mm my L em LYmyuu m mL u
m em LYmm ALyd em umemd em !ymm
u eL Ld eL Lm AmLd eL m
mNmLym mNm LYm em em em^m AL^L mm
umm m L^ em LYmyuu Lemd Aem mm mL
m m L^ em LYmyuu HLmc
emeL AeLd emeL L
KLYLmym U n LYm ym^ mLm m Ld Y L w
y mym^ L^ u Hmm ^ m mem LYm md emm em
Hmm L mm LyYmm^y uyd u ymym ec
L eL m mum eL mLym em~ m Lym Hm e Ym Am
Nmem m Hm ^m^ L^ y~ Nymm em H
Y ^LYmc eL e eL mLem m I u m E L^m L
e mm KLmmyc eL md eL Kymm
^ AmY eL u ymmm C em L^m~ yLY m Lym Km ^ Nu^
mmYmd m m mmm L GL m^m ym Lm A^m L
m eL mm ymmm m m~ L^ym A^Nymd eL mN
mmm mL~ e mm m e^m Gm L em ym~
mmYmmym
e mLu mLy eL Lm YmLm me ^ Ymm L em L^ em mYm~
LYm muN L Ymmmm L^d m em YmLm ^ A^md
YmY Ym emm mms~ ymNy em mmYmmym
m Ymmm m eL m em yem mymem e w
^mc
em E em ^mL^m E em A! em ALemL
^m !Lm m^Le eL eL ym^m mmY^ em 
H em LLuLym
em em L em CLu em CLuL em em 
Y em em m em em Lm eL eL
Y
L H m ummYLm HLm

Ymc eL Yc em mLyL eL Yc em yL


um ^m Lmey L^c em em CLmd eL CL Yc em CLLm
m
ww mm Nem e Lm e mL L y L^d m md mL
mym mm LYm emd em m mLm meNm mym
YL^ U c
^ mYm Lm^d m m m mm mm m u ^ em Hm
m^ em Lum em Km eL mym Lm^
^ LYmmm ALmd L m ^ !m em mm N^m
E YmuLe L ym ALm y eLYm L eL Ymym KmLe Ym 
ymm e mmmm
L m LYy p eL L ym^ emLe e m p Ym
mLu u em !Nmm^m em m em YmL
L emm LYy m Km u mem mmYmmym
Nem e Le^LuLmd em Y^mmm em m Ym ^ LYmd e
Ymmyme um Ld Lm Lu m Y yY LYm L^ LL ^ e m
L ec
L em A^md em Ld em !uLd em L
Y em Cmd em ALmd em Le^m
^ em AeLd em LLd em !mm YeyL^^ L^ umc em
!mm
e eL Ld eL Cm
m L^m ^umL ^L em mymYL^ e eL mmm
L^ eL md mL Ym Lc
L Ld mc m L L mem mm mNm ?mymy
^
YLd LYmd mc em m Yemm em mym L
em yzm Cm mLm mmYmmy
^ md m mc Ld eL m mY n mm m em
EA m mLyd ^m ^ m ?Lmmm^ym
m Lmem
e md LYmd meNm mc L em eL mym
L ymNd eL ^ ^m L e Cy ^ m u^YLm
Le uLed em L^ e e mmYmmy
^ Ym mYm Ym em GLLm Lc
m m eL m em L
wv m Lm mmm mym e ym^ L L KLmmym
^m ^ Lmey L^ em e Y ?myL ^L em mYL^
mm ^c
L AYL

L em ^md em zy^md em zm Ymd em mummd em uuNmd


em d em mYd em ANd em md em ! !Ld em m ?Ld em
YL^d em d em Yd em Gmd em Le^Ld em !^L
mmd em LyL !LYL
Y eL Lmd em Kymd em A^Lmu
^ em ?y ^m myL L^c em ?y
mYyLm m L Ld Y um m ^ L^ m Ym em
mymLm N ^ m m Ymm U c
L em Ld em CLd em ^d em AmLd em LLd em Ld em
Nyd em d em LLL
Y em ?d em LLed em umd em AmLd em AmL mLeL
^ em md em LLmd em !mNmd em md em emmd em
emm
m m em em^m AL^L e myme mL Ld mym m w
ym e LL Yc
L em Ymd em Hmmd em Ammd em emd em md em L
Y em ?md em Ld em m^Ld em d em m^d em L^
m LzmLY em em^m AL^ymYm LYm m^m m L
m m ^d Lymm emmymd em Lu m em L mem ec
^ em d em LymLyd em LLd em ed em Ld em Cyd
em 
e em Cmmd em ?m LYm em^L^ym Cm em HLc em ?
md em Ammd em L
A^uuLm e umd m m m Lmm ymLm yem w
my Ld Y Hm m e^d em ym^ em m Ym ^ Ld yem
myd YmY eL y^m m m mLm umm m LYm L^
y^ ^c
L em mm~d em L~d em L^~d em Lu Amm~
Y m mm ALmLu n L em Lm Hm em zm~ eL yzm
!LLym^uu em Hm em emm ymY^m yL ^ eLYm
L^d m m Lu m A^uud em mmL AL L~d em eLzm Lu ?mmem
myd ^m mmYmmym
^ emem !um~d eLem Hem~ eLem e~d emem 
L~d emem e~
ymyYmm^ym e umd Lm u mmm ymym wn
L L L^ mm^ym u emmm Y m e^^ym KLmm
ym e Ymym m ^ mm eL e Y eL Auu e^
^c
L em mem~d em !um~
L H m ummYLm HLm

YL Lyy^uu em mLmd em my d L^ m^


Le mmYmmy
^ m Y w eL zLuymy em yzm ?m^mm Lm
Gmmuymym mmYmmy EmYem em Y w
Y Cm L^ Lu ^ m LLm Lm
mLLm Ymm Lymm m L em LLzm mm m AL
uym m m LLm mmYmmym
w CmYmm^ym e N^ Ld Nem mY^
Y m GmYeym LyYmm^ym m LYd mM L mm
mm ^ m ^ emm LYm m e^ ^mKY vc
L c em Hd em !^md em Ld em m mm HLymd em A_eL
^LL Y w w
YNemc em Hd em LLLd em LmLe
^ eL mzm ^mLLYd m m^m e Ly LY eL L
me ^m mzm m^memmMd em nm m^mem mM em mym 
enm
v Lm md LNmd LumM em d emm !mmLm em
LLmYmm^ym yem mymd LYm m mLm md LLy
m em Hm md LumM e L A m ^ eL m em Lm
ymYmem LyYmm^ym e^ Yc
L eL mLd eL Ld eL d eL ?Ld eL ?m ^ ymm
Lmd
Y em A^LYy mc em yd em Ymd em Ym
v mm mLm ^Lm ^m m e m Ym
em LeLeL^^ m L umm m^m^ L L ^ eL
mNmd eL L ^ mm LyYmm^y m Ld mm^Lu em
m emm L em ymLm umm AYLm m ym^
L YmYmyuum uLym U w L L eL m L ^ L mLm
mY LYmmd LYm L memLummem Hmd mm !m
mc
mmM L mm LYLmym eLL^ m Le^
mmM L m EL mm >LL dw Lu wd e ymm
ym uLmuuem
L m mm m ymm eem m L m EL e m
ym u eL memem em >LL mym mLem
! L mm mY m mm mm mmm emem !
e m mm mm ^m Le Ymmym
m^m^
^ mN ^ em umm m Nm m em uymemc
 ^mu m m^Le yzm K^muLYd em Ae^m
L AYL

Lem^mmem GmLu Lm mYmym m Emmm ^


mm Lm L em Ae^m Lymmymem m L LYmm Ym
em Ae^m !Ly mLmmuuem
Gy eLmYmc
m Ae^m m em mmu^m em E HYy
mem myL mm Ym em Ae
^m ^ me^mem A e Ym em Ae^mm Ym
mmm m um A^Lm mm LyL mymu
^m^mem

y^m Lm u em mmy


Hm m L mmm mLemm Ymmm m^m yd eL em v
mm mLem u em yLL^m mLm em yLm AYL e eL
L^ u eL m em ^Ly yY A Ym YL^m K
Lmmym eL Kmyme U n d eL mc
yme Kmyme T KLmmy 
eL L em C T em L
[ mm\ em Km T em mmKm
m ?mym y L^ u Ymym !Numc
eL ^ T eL Ey^
em C T em 
Ammm Lmc em A^md LYmc em Y^m mYmc em Y^m
ALmYmm^ym m e mLc eL mm LYmc em ?md eL
muym LYmc em ym
Ee Ym Ymym Auum Ym eL Auu eL mc
^ em m T em A^m
em L eL ^m T eL N^m
mem em y T em mey
L !Ym Ym em eym Auum d eL em Auum mYNey ^
m e eLm m HmY^m ^ mym Luymu mem
m^ mmem m ^ eLm eL m em ^ym Auum mm
Hm Auum mLm ^ ymm HLyNymd Lm L^ me
m Cmmm ymm m Lu Auum ^ em eym e mym m^
LYm ^ mmm em yL ^ m e^^y mmmc
^ T Ld mmc em ^d em ^d em L^d em Cm
^d em ^
T md mmc em eed em ?mumd em d em
!d em 
w L H m ummYLm HLm

 em uymem CLYmm e ^m Auum e HLyNym Lmym


md emm L L Lu eL m em mmym AYLm ^mzm L
m em mmm e AL^Ymm^ym Luymu Ym !mmYmm^
ym N L ^ Ymm L em mL^m mmym U v p n

Auu m mmm

L em em Ld em L

L em em yLd em ALL

^ em em ^d em ^d em L^d em Cm^d em ^

y em em Nuyd em yd em y LYmc eL ?my

em em yLd em LLd em ?mLd em LLd


em y

y em em A^mmyd em ymyd em Amy LYmc em ?my

em em d em d em LLL

L em em LmLd em Ld em !L
Amm LYm L^ L

Lem em em LLemd em LLemd em LmLemd em Lemd em Lm


Lemd em Lemd em A^Lem

Lym em em LLymd em Lymd em Lymd em LyLymd em LLymd em


LLym

Lm em em Lmd em LLm

Lmd em em LLm LNmd em !Lm !Nmd em Lm


Nm Lm

L^m em em mLL^md em ?mLL^md em mL^m

Nm em em >LLNmd em Nmd em Nm

L em em yLd em Ld em Ld em Ld em myL

m em em Lmd em HLLymmd em mymmd em A^mmm

mm em em LyLmmd em Lemmd em KLemmd em mmd em mm

m em em mmd em md em mmd em emd em Cm


em
L AYL v

Auu m mmm

mm em em Ymmd em L^mmd em !mmd em ?mmd em Cmmd em


CLYmm

m em em emd em Lmd em A^mmd em m^md em 


m

m [c\ em em myLumd em Lmd em LLm LYmc eL mmd em Ammm

m [2\ em em Lmmd em md em LLmd em !m

ym em em mymd em muymd em Luym

em em LmLd em d em d em !d em 

m em em !md em Lmd em >Lem

m em em LyLmd em Lmd em L^md em Gmd em LYm

em em d em ?med em md em >LuLd em e


e

em em Ld em !L

m em em md em !Nmd em Lmd em md em Ym

em em ^d em ?L^d em 

m em em Lmd em !mmmd em mLmd em mm

m em em A^YLmd em ALYmmd em mmd em u^m

m em em md em mmmd em m

m em em CYmmd em m

^Lu em em me^Lud em ym^Lud em mm^Lud em e^Lu

N em em LNd em EmNd em AmLNd em >LNd em ?mL


N

y em em Lyd em eyd em Kmyd em yd em mmm


y

em em yd em Ld em ?Ld em d em Cd em Km

m em em md em ^md em em
L H m ummYLm HLm

Auu m mmm

N eL eL mmN m^mLmd eL ALNd eL N

^m eL eL N^md eL ANe^md eL ?Lem^md eL Ne^m

m eL eL Lmd eL md eL !Lmd eL CLYm

[c\ eL eL md eL d eL 

y eL eL CLyd eL mmyd eL yyyd eL mLyd eL Ayd


eL y LYmc em !eeyd eLem y
Amm LYm L^ y

m eL eL ^md eL ?ymd eL A^mm

L eL eL Ld eL yLd eL !LLd eL Ld eL CmLd eL


L LYmc em L

m eL eL ymd eL md eL !ymd eL mm eL


Lmmd eL yLymmd eL Ymm

eL eL Yd eL Ld eL Ld eL Ld eL Ld


eL md eL ALe
Amm LYm L^mme

v m mym Auum mm m mmL Lud Ym em mmm eL ymYemm


Hm Lmey mm Lu mm em m y^mm umymmy ec

em em mYd em LYd em meNyd em Hed em


m

eL eL mmd eL mYd eL myd eL mmd eL


e

L mmmc em em CYLd em LYLd em LyL

mc eL eL A^^Ld eL ?Ld eL A^mL

mmmc em em ?m^d em 

mc eL eL ymd eL HL^d eL myd eL mem

L^m Lm u em mmy


vw m Hm mm Ymm L Ymm mm mm HL^m
^m u m Ymm m L^L e em mL^m ?mym
U v p v LYm Nm umm ?mym yY m L ^ mm u ^m Cm
emmc
L AYL

Yym AYLm mm LmNuy L HLuLy em L


Hmem memm m L KY^m n ^mKY
nwd mmc
em ud em Lud em Aud em ALed em !uud em Ae
Ymc em A^ud eL md eL Yd em d em H

A^Lm e Hm^m em m
Hm AYLm m L m m LYmd Ny eL m m m^^m vv
Lm
FYmLm L Lemm AL^m ^Lm mymYL^ ud Y
^ ^mz^ m Ymm m e^ymm L m y Ymemm mL
u FYmLm L AL^md em uL m m LYm m em mmyy em
m m^m mm ^ m mL^md m y^md m L
^m m^m e^ U v p vw d m eL ^Y^me m L d m
^m L ^mz^ em ^Ly ymymYm L A^m m^Lm A
mm^m mm HmY^m Ym em Lem Ym eL y^m m
mm AYL ^ym ^ Lm em mmL Nmm Cmm Lm ^
eL m e eL m LN^^ Ymmymc
mc uym^m^ y m ^ eL ^ym ^ md m
L^c ymYmymymem
mc Ee Nm y ymym Lm Ey^ em ^ym
q L ymumd eL mem A^Lym ^ Gym ^ ?LYmm mL L
LYm m ? yd FYmmy uLy 
m mYL^ L m uem ^ ymmym^ ^ mmc
 e m em yLm Km mmd eL eL Lm yL ^ em
^ym q L ymem e mmYmmy
A L ^ LYm mmymme em mYL^ L L e^ymm
my L em HLed em ELe p em mymYL^ L ^ L L
Ym mm Ly m ymymc
Am Hmy u em A m Jd em ^ym e Lu mm
m mm^u ^ w
m FYmLm L AL^m m mL L em Lm^m em L v
em L^m YmY eL y^m m Cm mLm Ld eL
mzd em em^m ?mym u em mmy L^m ^ mmm L^
m YmmYL Yc
L L Lm^d L T em AL L m ^L uL^d L
T em L L
n L H m ummYLm HLm

YYmc ^ Lm^d L T eL m m Lm L T
em Lm um m YLyLym L T em LyLym um mym em H
LyLy md em L^m d m^m LYm L^ em
A^mYy L A^L [2\ ym^m e m Lm^d L T em
 um L^ em mm YLL Lu
E^mmm mym ^ Ymemm Ym ymLm mLemmd em
N^m d LYm Lemm m L^ m^m Lem ec
emem !L^m em L ^em L^ em^ em !L em uL^ L L^m
emem L^ e me L^ em^ em L em Lm^ YL^
L^ e YeyL^^m mym L em L^m AL^m YmL
m eL m ym^ L m Nmm mym uem ^ LYm m
mm^m Y Hm m H L em L^ em ymmL^m ymLyd
m^m m L^L eL m ^c
L mL m T eL CmL m L T em L
Y L T em Lm um my Lc em HLe umm
L um T eL mm
^ m T eL G em Yy^m e me^m L^L
^m T emeL G LymmL^^ e em L^L^m em uL
my L em mm Lm AYLm Lu
v Hm L em ^y em em^m AL^m Ym mm Nymm Km
L muyd mmm ^ mm^m L^ Ym mmYm em m Lym m
ymYymm Hm L yL ^ mmd mmc
eL m m^em^ T em Amm m^em^ L^c em
Amzd em m
mem LY Lm em Lm AL^Ymm^ymd em m^
em^m e mm Lu Lu m Lm m yzm mm em AY
Lm Lu Lu m Lm eLL ^ mL
p L^m Lm AL^Ymm^ym m^mm em L^ m^
em^m e eL mc
e em Ym T e em m
e em Lm T e em Lm
p m Lemm Lm AL^Ymm^ym em em LLu
U n d y^ mLm G Lu em L YmLym Ld Ym
em ^y Ym mym AYLm Y mm ^ LYym^m Y
U c
L e em ebmd emem ebm T e em Lmd emem Lm
Y e em bumd emem bum T e em LumLumd emem L
um
L AYL

u e mm Cm em AL^Lm em mymm mm^ mm eL m


um Y^m m L^ mm ^ ymYL^c
e emeL YL T me eL Ld LeLe em L
e eem Ym T ^NY em md LeLe em m
e eme YL^ T eL^d Ymem eem^ em L^d L
eLe em L^
 yY AYLmd emm m Ym mm Lym KmL ^Lc
e eeL mbm T e eLem GmN e em
e m T e emem H e eLem mm T e eLem Km
m
K m em mYmm^ym md !uymd HmL^m U K mm
KLmmy em AYLm em em^m ALeLeL^m ^L
mem m U wv

w m m em AYL AyL e !L
w K AmL AyL e !L

w KNYLm
AYLm e L^ em m em yLL^m KL Ymd eL vn
mzd m mm mmem AyL em L em !L em m
L mey m ^ Lm AYLm em !L ymm mem !L
um e eL y^d m eL Ymmuumem AYL mL KNYLm
Ymm^md eL mzd m m eL Ymyuu^m mL NYL~ Lum
 AYLm em mL NYL~ m em !L ymm mem
Hm L mLuem d Y m AYL emm mL Ld L L m
mmyYm Lmem L ^Ld Y eL AYL L em emu
m m mmm mem e Y em mm LeLL mYem m
em L m Ymem !Ym YmLm ^ umd L eL LeLLLem
m e em emum m ^ m memy mLem m^mem
mem m U ww em !Ym m eL mm ?m
m AYLmd em mL KNYLm Ymm^md um em !Ym m
m m ymYc
L m Am
Y m Ammd em Ammd em Amm
m AYLmd em mL ^NYLm Ymm^md e em mmym
Lym^m AmmL U v c
L Wm ALe
Y Wm ALemd Wem ALemd Wem ALem
L H m ummYLm HLm

muL m m mm AYL uymd eL mL KNYLm Le^d


Ymemm mm Lzd mymd mNmd mL em ALmYmm^y
U d vv c
^ m yL ALed m yL ALe m Lum ALed em Lum
ALe m AL^ ALed em AL^ ALe
K YmL^m d eL L^m AYLm ^ Lu mm mYL^ umymmy e
mmm mm em uymem Y^mc
e m d m md em m
m m A^ d m A^ d em A^ 
v AYLm em mL NYL~ mm u eL Ymyuu^m mL em
L^m mymm~ Lu m mL mz eL mLd eL emm mL
ymm Ld Ym YLL mmd eL mm m^m mymm
my Yc
L m umd m umd em um
Y m Ayd m Aymd em Aym
m N^m mL ^ Ym Lm myuumd Ym emm em yeN^
y^ Nmd LN^^ ymm L L^m emm AYLm m N
YL ymL^ memd em L m uYL~ m A^ m^mY Y m
mmm AL^m m^mem ^ emm ^ u A em m em
AYLmd em ^ N^ m Y mLmd mm LL^m AL^m
mm^ m L m^m Ym
L Wm Yd Wm Ym
Y m A^ Yd m A^ Y
^ AYLm mL NYL~ m m Lzd
ALm e mNmYmm^ym Lumm Em^me em AYL
m em mL ^ NYL~ mm m eL LYm !Lc
^ NYLc mm ! ?md m !m ?md m !m ?m
KNYLc mm ! md m !m md m !m m

w memm mYL^mm
KNYLm L m^m L em LuL Lymmm mem G Ym
emm mmm e eLm emmym AYLmd emm emm mL LYym
em em m Ymemm mYL^mm Lumm

ymLm
ymLm Ymmm m mmm mYmmm em L^ mm mmm mym
Led mm mmm em m mmm my L mLm eLmd
eL m AyL mc
L AYL

LLd L HuyLy mmd md yLed em ^md em Hmmd


em umeL mm^me u mmc d 
!Lum m^mm Ym Hm^m mYL^ L LyYmm^ym
em !Lum U p v c
m m q em ymem em Lm m e ume^ m
m Lm m em ^Lm q em !mm Lm ^Lm H mm
e^ Ymem mL e^ Ymem mm Lm mL mm
q m^m m mm e mm m m Lm m m^mym
^m^ em AL^m L^ em eLm Lm em Lm ^m
Lym em LLL !eYmm^y U
uuLme e ymyL^m ymLmd em !L m U c
em memLemd em Gmmym ALLmd em md em Ymd em LL
md em emd em yN^m m

YLL
!^m YLL m AyL c

Nmd md emd ymed ?md A^d Cmmd d mmd Nm


AYLmymc eL A^md eL Ammd eL HLm
 LYm Ymemmd eL m ^m YLL e mL mm ^Lum
mmd em muNym FYmyNym yY zmem mm em mm AYL
m mm ymm ALYmm mYL^ Lu A yY m mYm mmd em
m m Ymm AYL AyL LmLYm d L^ mmd
emm eLmYm AYL m Hmmm !L Lumm L K Cm em
m em !Lum L^ Lu mm AmmL y em mm^mem ^m
y Ym AuuYmm^ym U v c
m A^m em Lem YmNym ^ Emm ^Lm Lm
^ mm A^m mm Am em A^mm em ymYym e^ uym
em Nmm EymYy mm mem
K AYe u em LLm em my em em Kmy m^L
 AeL mmYm m em LLmm em mym mmYmmym
m !um u eL GmN EmN e L em mm
em Hm^Lu w Lem em em mmm em ym Luym
m^m mmYmmym
L e yzm CLmm m^memm m CLmm YLd Am
mL L e yzm CLmm m^m CLm m
L H m ummYLm HLm

Hm em mm YL Lyme^m CNym emm m^m mym


y m^mz U v d mN m eL mL NYL~ e eLm L
uNyc
em my T em mym em Hu T em Hum em CL T em
CNm em mLy T em mNym em Y T em Ym
mmym^ Ymmm mYm YLLd em AyL Lummd mL^
mLem KLmmym e e^md em !Lum Yemc
em ?L em ?L^Ly T em ?L^Nym em Am em Amym T em Am
ymm eL m em mum T em mum em L eL Lym
u T em Lymum em A^L em ?myy em A^L AyL Y
^ T em ?myym em A^L
KN^m y^mm em L^m mYL^ YLL mym ^
L^L^m L m em mm Yc
L L^L^m em LmLc L ^ Eme^mm L^
L LYmm Nd mumm ^ mym mym ^m e mNmLm
Lemm
Y e umym em Eme^mmd e^ Hm e Hm em Am
m mymymd ^ em EmY^mm mmYmmym

AuuYmm^ym
AuuYmm^ym e LyYmm^ym mLmd em u Ymm
em mm Hm m Ymemm N^m mL mm Am mm eLm
AyL Lu Am mem ymymYmmuL um Lzd mNm e m
LYmm^ym Lum U vv c
em L md m Nu^m md m Cmmuum md mm !m m
em Em ed m N^m ed m m ed L^ Lm e
em L !Lm m Cum ^d m A^^ ^d m L ^d m m
^ m mm Auu !m uum^ym m CLym ELY
Hm Auu Ymm^ym mLm ^ AYLmd em ^ Lu Lm Ymmmd
em L mmYLmd LLmLy LYm mL^NyYLm
Cm^m Ymmmc
ALe Ymmme L ALem T m yL ALe Luumm Ymmme
L LuummYm T m !N^^m Luumm A Ymmme L Lm T em
Lm A
w L^L e mm mYmNe^m Lz em mNmYmm^y my
ymLm mym eL em ALeLem~ L L eLm mm
!mmL m^m m AuuYmm^y YmY Ymmyme L^ Gm
Yey LeLLm Ym m AyLc
L AYL

m mu Ymym ^ Am^LLym mYm e Ymmm m Lu


umm p Ammmc C ^memm Cmm e Ymmm m Luumm
L^ uu m Ymmm ^ m m^m Am u p Ammmc L^ uu
mm mem m yL mem mmYmmym
 c Km e Ymm L m s mmem
Hm Ym AuuYmm^ym m^me^m Am m^mem mem v
md my em ymLm AmmL Am m^m Lm uL^L^
^m mYL^ m AYLm mLm eL eL mL NYL~ e e
LuNy L m !Lum ^Lm mm Yc
L em ALemd em mmd em md em ALmd em Kmmmd em mNemd em
ANm
Y yY m^memm ^m L m^memm m yNy
m^ LYm m ^Ym L Yme em Ymmm GLLmd eL ^ 
e ^ L m m^memm ^m ymm mmYmmym
m L^m AuuYmm^ym umm Lmey em !Lumd em m e
em LLyL^^ my Y^ L Ymu ^ eL 
m em Am L em Yem KLmmym em ymLm H
m Yc
L mm Am m^d m Am m^ mm md em m m
Y mm m^md m m^m mm mLd em mLm
ym AuuYmm^ym Yem mm ymLm YeLL 
yLYm mm yzm mymd Ymem Nuy HLmc
Ee em em L e mmd e m L Ym em Cmum e em
m m ^mYm Ym em HLm YmuLy H m m ^
Lmd em ?em em HLm em J L^m mmYmmy
 em AmmL Yem HLm mm !L ELc
 em m^L^ Ymem HNm e mm em Luumd em m
Luumd memy mmYmmy
Gmm AYLm e ^ Lu em Gmmey L AuuYmm^ym umym
my
ym^m AuumLd ^ NYLc Lm ^ m EL
AmmLd NYLc Lm ^m mm ENm ymmc mm m
EL
KNYLc ^ um Ly ENm L ymmc Ly !uLmd L
y A^ EL
Hmmm mmm m^me^m mLmc
w L H m ummYLm HLm

L mumm em Amm Cm LY L mumm em Cmm LY p m w ?Nm


em mYmm C^mLYm ym^ m ymLm 
^^ mym ^ mm m q Lm m^me^m Nm Gmm
m Am Lm ^m Lu Nu^md eL mem ALm ym^ mm m
mym mmYmmym L YL^m m m Am Lz m A^m
^ AYLmd em ym^ eL mL NYL~ LYmd mem L^
L m AuuYmm^ym mmemc
LL Lm m AL^md m ^ YmLYmmm A^ m^d m
?y LeYmmem L m^ L em Gmm e e mm
Gmm A^LL m^m ^ e^ mm mLymem m^ e
m mym L L mem m A^ L mmmd LY ^
m my Km u m mmYmmym

ALmYmm^ym mL
n m GmL mYmmm em ym m mm Ymemm ym
^Lum Yem AYLmd em u ^m mm mmd m L ALm
Ymm^ym em mL
m ALmYmm^ym mymm A m em eL LmymuL
m mYmmm em ym L Y uymc
mm m yme^md mm mem A^Lumd m A^L mmd m Lum
Ammd m ALm !Lm
 ALmYmm^ym mm mmm A L L Hm m em u
ymem Lmmc
HLe Ymmme L Nmd eL mYym Ymmme L mymd eL LY
Ymmme L Nmd em Ymmme L em eymd em m^md
em m^md eL !Y
ALmYmm^ym LYm ym^ eL mL NYL~d m L
ymymYmmuL L^ !L m^mmc
mm Yme L m Lu em LuLzm ?mL mm mLemm
y ^m m m yme^m mL^mem 
m ^ uu LLm m ?m m e m A^Nm 
yLm e LmmL L^ m ALm !Lm Lym eL
mLem em m m^Le mym m mYym L
^m Ey L Em m Nym m^mm Lud em Lu m
m Amm mYm mmYmmym
m Hm m Gmd Yd mmd mmem mym mm ALmYmm^
ym d em YmYmyuum mL ^ NYL~ U w
L AYL v

Lzd mymd mNm e mLYmm^ym


Lzd mym e mNmYmm^ym m Auu e Lemm L
yYmm^ym Ymemm m mymm K AL mm U n d
vv p v m p

Lz e mymYmm^ym e Lu L m e Y KNm


mLm m LYm m m Lummem em emd m mm Ym
^ e mm Lm em mmmm em mNm Lud mmem
ym^m ALyme Ld Y em em ym^m AL ^ Hm eL mmmm
em mNm umd m ymNz emm e mm L^ U c
L LzYmm^ymc em L md m mm A^d em 
yL umd em !m Cmmyd m A^uu my L mLy
YmymYmm^ymc m^ m K^Lmd m me md eL
mm em em mNym
^ L my v L m L eLm mYm Aem m CmmL
Ymy Le
e L Cmmm mym Le L q Le HNm m mmym
mem !m q !m em mmy Ymum
Hm mm L YmL Lymmm LzYmm^y em AuuYmm^y
myymLm ed mN em AuuYmm^y em !mmL U w c
m ^ Ymmm mm Luumm q mm CLm Luumm ^ Ym^ em m
q em A^m m
EyLyL^^ e memym mm mm L^ mm Lm m
mem LzYmm^y myymLmd eL ^ eL KLLem Lem
c
u Emm C^m e w q w Lm [L\ m HLym u m L
q ^ mym uL my q uL my yL
mNm e mLYmm^ym m L^ mYNey Lumm d
m eL mL ymeL^ mem c
y mmc ^ Ymmm m L Hm Am ^mm mm
A^L^m !Lm mem YmL mm Cmm Am ^ Ymmm m 
ym 
AmYNeyc m mm mm em Nm Lu em C^ m A^L^m
L !L mym^mz m Cmm L L^m^y H Nym em ym
L em L
Lz e mymYmm^ym m L e m LYm mm
uLm memmc mm mm m em AyLu Lud L^
m m L^ mmm e EmLy em !Lumc
L n !ue W!uem mYmeym^d em L WLm md em
!m W!mm HL^d em K e^d emzy L Gm
L H m ummYLm HLm

!Lum m^mm LmuL mYL^ m eL mmmmd mYme


ym^ em mYL^ m LYm ^ umc
YHm ^m ^ ymm u m m LL !uem mem ^ ^m
ymm m LL !ue mem Ee em Lm ^ L^ Ym y L^
ym mym !mm Lm mYm m^ L L mym !m m
m mmYmmym
L L!L U w L ^ L AyLum Lymuy memc
^ em L WLm md !m W!mm HL^
m Lz e mymYmm^ym mm Ymm HLyLy Lu m
em m L eL L LYm ymm mem U w d eL emm m L^ L
^ mmm mem m meym !L U L L!L
m Lmd m eL mmmm ^ mYL uy ed md Ymm
ym meym Lum uc
e md mm Nym v Y mmd m m^ Km
m
m m yLYm muym mm muym^ L^em em
YL mm Lu n ^ d !m ymm L
LmLLeem Am ^Nm em Nm Hmy m m
ym L^ mm em Amem mem !mm mem m
L^ mm Ymm^m yLuLmuem
u m A^m w Kmm m^d mm md m ALY
Kmmm Nymd emm em m ^d m um em
m^
mNm e mLYmm^ym mLm ym^ em !Lu AyL
um e y^d m em mm LzYmm^y Gemye
m ypc
y m ymd ^mym Le um Ym m Nm mm
Ymmy H LYm m Nm m m v m~d Ly mm ?ey
LYmeYLem mL yY LYm L^mzme
ym^m Aem em Yme Ym em L m e m ALz Lym L
m mmYmmy
 mm em Nm Lu em C^ mmYmmy L LYm Lm L
em mm m Nm !^ m^ymd L m LuLy !L Ee
eL ^ L memd LYm m ^ m L !^ ymm
mem
m E^Ly e ymYemd em m Nm LmymmY mem
Lmem^ m m Aum e m Nm !Lm m
^Lem mYm Am em em m m L !Lm e mm ym
^mYm Lemmmu^mem
L AYL

KmLyLYm mm m !Lum Lu e mLm ymymYmmuL L^ eL


L!Lc
Am w Lm L L^ L^ Lm HLm YmL ^ mm m m
^me m m^m Lem em Lmm ymmy Ym
m !Lmey m U uN m my m Ymuu Ymemm umm
Lzd mym e mNmYmm^ymc
em m Auud uu L^m Hmd em A^L^m umd L^ em Aem
Ld uu Em A^Lymyu
Ym m m!Lc em L T em Nm Lmc KmLm Ym
Ammd em m L yz e L m m L m L yzm 
^ p ^ Ym m em Lz L^ Lc Lm ^ ym
uN em Lz m ymm mmYmmym

HNy e Ymm^ym
HNy e Ymm^ym e m AmLuL LzYmm^ymc
mmm e me AL^^ em e^d m em ymLm 
em mem Lymed HmLmmd A^em ymL ec
Am mYmmm L em HLym mL Lyme em K Cm
em myme mYm dv uNy
mem^Lu Ym YmYm v Gmym Lm^y
um eem L^ mYm Lm GmL Lu v A^em
Lem m ymm^m Lm mem dw Lem mu
mmYmmy
 Lm e mLm HNy e Ymm^ym ymm ye
N^ emmYm ?mym m u mm^mem LzYmm^ym p em !L
meym umm ym^ U c
m d emzy md em Ld my !ue Lzmemc em
L
!Lum m^mm Ym mm mm mLd Lmey ^ YyL^c
m Ly Ymm Am m !m ym^m mymm 
LYmL mYmem m e LYmL yme
m ^ em ALLm e^ mm L memd em ^ m^m
mm L Nm m LL m Yy em Nm uu m
Ym Lu em m mmYmmym L mm Lmem AL^m md ^
u m LL m L em Le mm Lm
m !Lmey m uN m my U m Ymuu Lm umm HN w
yYmm^ymc
em md Lme !mmm
n L H m ummYLm HLm

v m umem HNyYmm^ym mem mmm em mL^^m !


Lum ymYL^c
m CLym Lum u em Am m mm Au^L
^m m eL^m AeL Ym mm ?mymy LYm
!m L CLy YmL mmYmmym
LmYmc ^^^ mem m Ymm em ymmm ^m
v e m m m em Ld myL d !m mmYmmym

w !LLL
L^m AYLm m YmL !L em em Ym
m mYL^mm !L L ^ eL !LLL A
yLc eL !LmLd L Lm Ld !L em ALeLeL
^m e em uymem Y^ m emmymd em em Lem^m g Lm
ed mm ym^m em N^m memy ymmym^ L^ AyLu
m Luc
p L^Luc
em m L^c em L em mm em Lym Em em N
m CLymymem em uumm HmLmm mm mm c em uum
T em uumm em gum em Lm um em gLYmymm
em m em Ym em LLm em !Lm L^c em !LL em
Amm em Em em gKm
p myL^m ymLm Nemd mYymd mymc
em memLem em Gmmym ALLm mL em md em 
md em em em md em ^m m
p emmc
m mmm em Lm em Lm em Lm em gm em
gm em Lm em mu^Lum em g Lm em gmLm
em gLm uLmmmd KLmmm em m em Ym
em gymmem em gm em mm em Lm LLym em gLm
em mm em Lmm em gLm em m^m em Lm em
gm em gmm em mYem em mLm em mN^Lum em
gm^m em gmmYm em gmeLzm em gLm em gL
m em gNem em m em Lm em gmNym em
em em emLYm em gymemm em gym gL ?m^
m^Lud mm c L emm em gLeLm em gm Lm
m em gLLYm em m^m em ^mY^m em m
em mmm L^mYL em Lm em gm em Nemmm em
gmYmm em mm em gL^m^Lum em gL^Lm em L
L AYL

m em Lm em mm em gmymm em gYm em mm


em mm em m em Lm em L^mm em ee em !mLm
em !^m mm Lm em g!NLm em !mm em >
m em g?Nm em ?L^Lm em ?mLm em g?mmLm em ?m em
gANmmm em ALLm em A^Luum em A em gALm em Amm
m L^c em Amm^m em Am em ALm em Am em
gAm em ALm ALy mm mm c eL AL T em AL
m em gAm em gAmm em gAYem em Cmm em CmYm em
Cm em Cm em gEmYm em Emm em GLL em GmymLYm
em gGmyyym em GLm em gGuLm em gHLm em gHmm
mYmm em HLm em Hm em gKmNum em gKmmLm
em gKLm em gKym
uuLmemmm L m Cm emm AYLm eL mL NYL~
U vn c
Lym m mm e e Ym m m^memm m
umumymem Ae Lzm em ym AmL em em m
N^Lum ^ mmm !Nm u em mm e mYmem em ymL
m Am em mYmm mmd em Am m ^L L
Ym ^ ^m L^ uLm Ym m GuLmd em emLe
em A^m mYm mmYmmym
m Yym m ^ LeLLm Ym memc
mm L LYm ^ Wem mm Am muy Ym Wem um
mmm u em ymmym^m yL^m mYL^ Cm uL^L^
^ em ^mLuc
 Lem ^ m mm Lm mm ummm mzms mm
Ymmy uLe mm ^YLm Emy em A^uyLy e^ em
m L LemuLm^em mm GuL Heyy m
m Gmemm em ey em ^^m Lu yL Ymemm Hmm
Ym EmNYe Nm mLymmYymem mm
em emm GuLm em myem A ALmem em ^m em
ALe Ymy mN Lmemem
m mYmm^ym md !uymd HmL^m e y^ !Lu
md mem mm LYm LeLeL^^ m L AyLum m
m YmLemc
L e m ^m m ymLY m Ny Ym !uym my
m N HmL^m uN emm L Lu mm ^
LN^^ Aeem^Led mm^ e em A^m L ^ em
y^m mYL^ ymLmc
mm m m Am ^ Lm Lu m^m ymm
n L H m ummYLm HLm

^Ym^ m m Lm emm L m^ L mmYm


my Ee Nme L mm d m mm mem L em
^m mym L em myLymm HmL^m ^ em
HL L^m N^m !uym LYem
 H^um em L^m Gmmey yLm em^m AL^
L Y^c
^m ms m !uyms mmymm HmL^ms
 eem^m m^mm em mLyYmm^ym mm L LL
emm mYL^ ^ LeLeL^^c
Gmm^ muum N^m !uym mem d L Ly e m
m HLuL mm m mmYmmym
m mYL^ L mLm emYLm m^mm Lmmmem mLyYm
m^ym N LemYLm Ld U w em em !N
m L e m em GLLm e LeLeL^^ m L Gm
Yeym emm e mm Ymmy em Nm
mYL^d eLmYm LYm L^ em !N L Ny Yc
L H mem m L m m mm L m uem
!uym L !uym !uym L
YL L^m ^ emm HmL^m emm HmL^m L emm Hm
L^m L^ mem

w m ey em !Lum
n m^m L em !L Lu m^ m^me^m Hmm ymYem mem 
mm uu Lm eym Gmuyyc md d md md eLmYm yY m LYm
L^ meym !Lm zmem mmm EL Luc

m !Lmey !Lmey

m EL em Lm T em Lm em CLy T em CLym
eL m T em m em ALL T em ALLm
eL T em 

EL em Lm T em Nm em ALY T em ANYm


em C^m T em C^m em HLe T em HNem
em Lym T em Nym em H T em Hm

m emm GmuL m L m LuLmem m Amd mym Lm


Cmemm Lm ^ LYm em mLmm em uymem Y^m
mem N^ em mLm ?mym YmLem U d L^mzme em KL
L AYL n

mym mym^Nm meyYmm^ U n d Nuym AemuNm


U n e em EL U n

w L mLm !Lm
 mm^m Cmm em em^m AYL^Lm N ^ em m m
m !Lm mL^Nmd em em emym uL pc
p c LL e mL ymm !L Lu m L K EL U n
p c mL Yem em !L m
p c LL e mL HLyLy Lu Ymm md m em m e
!L mey mL Lu m em m mLm em m !Lmey
 Ymd eL em Ymmuumem !Lum ymymYm e em A^m
Yy m m mem ec mey L m e L m m mm
!Lumd em Ym p ymYem memd Ymmm e^ L mm Y
uym Ymm AYm GL e Ymm AYm m GLd eL
mz L mm C^N U w p w
 L !L Ym !Lm Lu md md m N^ eL L!L U w
Lu
m uymem CLYmm m em emym Y c

LuL ?mym c memm 

?mym ey mc meyc


u LL e em CLy T em CLym em Lm T em Lm
mL em ALY T em ANYm em Lm T em Nm
em L T em Lm em Am T em Am
eL Km T em Kmm eL Amym T em Amym
eL Amm T em Ammm eL m T em m

?mym ey mc ey c


u mL em L T em Lm em CL^m T em CL^m U n d nv
em my T em mym em ?mym T em ?mym
em ymm T em ymmm em mem T em mem

w KN^m ?mym mym^Nm meyYmm^


m uymem KLmym KpKw LYm mm mym^Nm meyYm n
m^d e LYm Nm L em emym Lemm Hmc Hm em em
KLmym ymLm meyym muumd e em KLmym e ^
em emym Lmem
p Kc AYLmd em AyL Lu Ymm m Lymmd mem !L Lu
m mm L^ U nv m em mL mNm ^ K e U ymym
myc
em Kmym T em Kmym em ?LYm T em ?LYm em ^LYm T em ^L
Ym U w em Lum U T em Lum
n L H m ummYLm HLm

eL ym T em ym eL em T em em eL mmm T em mmm


em CL^m T em CL^m em LLym T em LLym
Lm meyc
!NuYeym m U v d n d mmc eL mmYm T em mmYm
eL mYym T em mYym eL mmYm T em mmYm
muLc em Nm T em Nm AmL U v
p Kc Hmd em AyL Lu mm Ymm GL memd LYm mm
!L mm ?mym Ymuu Hm em^m e umem muc
em L T em L em E T em E eL T em em A T em
A em LmL T em LmL em LLe T em LLe em L^mem T
em L^mem em L T em L
Lmc L^m mem Lu L e U nv c
em L T em m eL ? T em ?m eLmYm mm L^c em ?

p Kc memd em AyL Lu mm Ymm GL memd LYm m
m !Lc
eL mm T em mm eL ?mmm T em ?mmm eL CLY T em CL
Y eL T em em K T em K eL m T em m
Lmc mL Lu mm e m LYm mm !Lc
em mm T em mm em Cmm T em Cmm em Lmm T em Lmm
em ALm T em ALm
m^m Hm m mmd em AyL Lu mm Ymm G
L memd LYm m Lemm !Lmc
eL ?m T em ?mm em Amm T em Amm eL m T em m ym^mc
[<c2\ em [c\ em !uL T em !uLm em HN^mm T em HN^mmm
em Lm T em Lmm
p Kwc m Gmmmyum Lu m e m emmym Lu ^m
?mym U !L meyc
eL m T em m y eL ^m T em ^m eL ^m
T em ^m eL A^mm T em A^mm

w AemuNm
n emym e KLmym em^m ^ ^ Lm !LYeym em m
^m LY ^ m ^ Ymm ^m memmmem m mmm
Lm ApAvd m m^mmem ^ eL md ^ em mmym
!Lum Lm em mmm mmm mNym ym m L
mL^m Hmd ^ ?mymm
L AYL n

m em AemuNm A e A my em Emy em emym e 


U c
p Ac mL m!L Lmmm EL U n e
^L uy mL m Gmm Lm mL emm m LzmLY em
e^Lm m L c
em Lu T em Num em Le T em Nem em T em m
em A^ T em A^m em T em m em L T em Nm
eym muNm L^ d U c em C^m T em C^m
em m T em m mm emm H LYm L^ U wv
p Ac LL e mL !Lc
em T em m em ! T em !m em ALL T em ALLm
em m T em m em Gmm T em Gmm
eL T em m eL m T em mm U wv d nv
zmem e em uymem Lym YmL^mc
p Ac mem m!L e emy em HLyLy m eL
U nv p nn c
em L T em m em K T em Km eL Ae T em Aem
p Awc Hm !Ld eLm L mm memd LYm L^ Y mym
em^m Hmd Lm ^ ^m memem^m mu m
!L U n c
L eL m T em m eL ?mmu T em ?mmu em T em 
em Y T em Y em L T em L eL L^ T em L^
Yem Cmuu T em Cmuu em AL T em AL eL Cmu T em Cmu U eL
mm^ T em mm^ myLd y U eLu LeLeL^^c em
mm^m
^ eL Luu T em Luu eL m^ T em m^ eL HL^ T em HL^
p Avc LL e mL m!L EL U n c
em m T em mm em HLe T em HNem em H T em Hm
em AL^ T em AN^m
eL e T em em eL me T em mem eL ^ T em ^m
eL L T em Nm em ?m^ T em ?m^m
m Lym Av m!L uL mm Ym^Nm L Hm mm
ymm LYm mm^ em e^L Ld mm Cmm L m u
Lu m mL uLm m mL !m em e^Lm em AL
eLeL^m em m!L ^ m ed eL mzd m mem mm
mm Hm emm m ymem em m e Aem em em^m
AL^L e eL m LYm mm Lu Lemm Hm YmLymc
nw L H m ummYLm HLm

em m eL em mum Nmm A^m L ym^^m


Lmem m Km e yzd em mm y eL^m^em H
m Ym mem Km em em ^m e em mm Ymmm m
mm L m ^m Ym em mm Amm ymmy mmYmmym

ww K EL Ym !Lum
n !Lum m EL e em LuL L ^ L mmd
L EL ymuem EpE em L eL ymm^m mem Ew
p ELmym Ec mL m!L em meym !L Ad U n L
Ym m ELc
em HLe T em HNem em L T em Nm em ALe T em ANem em 
T em m
Km muNm mCyy U c em C^m T em C^m em m T
em m mm emm H LYm L^ U wv
 yY L mm mL mm m!L m mym Lmc m um
m Ymym Lu e L ^m ^ L^ em mm^mem
eym m md LYm L mm Lm m!Lc
em m T em mm mc eL mm T em mmm em
CYL T em CYLm mc eL A^^L T em A^^Lm
p ELmym Ec AYLm !Lmey m mLm m ELd
um em AL mm LuNym GL Lumc
ELuNym GLd L m!L ELc eL L T em Nm eL ^
T em ^m eL T em m eL L T em Nm em H T em
Hm em HLe T em HNem
m LuNym GLd L mm m!Lc eL e T em em eL e
T em em eL m T em mm em m T em mm
p ELmym Ec mL m!L em meym !L mLm m E
Lc
eL T em m eL T em m eL m^ T em m^m eL ?
em T em ?em eL HLm T em HLm
EL ^ AyL m N^m ELc eL T em m eL m
u T em mum eL mN T em mNm eL FYm T em FYm
 yY m em muNm L Lmc eL z T em zm eL 
m T em m eL HLm T em HNm L AmL U wv d umm
U v d
p ELmym Ewc LLd em mm LuNym ALL LYm e
em !L m em mey Yem ?mym e U d mm u
L AYL nv

EL Lud Ymem ^m L em e^L m mL v !


m m EL L mem Ymuumm m ymm m
em K A^LyuNm mm em KLmmy U wv

m !L meym !L e 

m EL em CLy T em CLym em Lm T em Lm
em u T em um em ALm T em ALm

EL em mLy T em mNym em Lm T em Nm


em u T em um em Lym T em Nym

m yY m Cmemm A Yem Ymd em mYmmm Ymm^md em


!L mm EL ^mKY c
em ^ T em ^m em Hu T em Hum em A^ T em A^m em ^
T em ^m em ^ T em ^m em ^ T em ^m em T em
m em L T em Nm
Ymc em e T em em em L^ T em L^m em L^ T em L
^m
m Yym !Lum mem m EL ymYem
m mymYmmc em Lm T em Nm m mm !Lmeyd
em ym AL

wv KLmmym e eym !Nu


KLmmym L e !NuYeym ^m ^ L^ em n
ec
em Lu T em Lum mc em u T em um
em L T em Lm mc em C T em Cm
eL mm T em mmm mc eL T em m
em EL T em ELm mc em T em m
em yuu T em yuum mc em uu T em uum
Lmc eym !Nu m U v c
eL m T em mm d U eL mm T em mm U n

w K em !Lum em mem
L^m mem LYm em !Lu em muL^m YmLmd L nw
m uL^ e YeyL^^m L em Lmc
em A T em A em T em eL m T em mmL eL
Cm T em CmL em L T em L YeyL^^m L
n L H m ummYLm HLm

^m !Lc [<Lcc\ eL YL T em YLL em me T em


mem
emm mem Yem em !L L^ em em^m ?mymc
eL Gm T em Gmm U em K T em Km U em 
y T em ym U em ym T em ym K U n em 
m T em m U d umm U n em LL T em LL
A^Lme mm L^ U wv c
em em T em emm U em em eL m T em mm
U nv em mL eL !m T em !m U em !
L
K e !L mm L^mme U nv d n c
em K T em Km eL ?mmu T em ?mmu
LmYm yY m LYm L^ mymNzym muNm L mzm~c
em LLm T em LLmm m!L mym^m mymym d
U eL L T em Lm m!L ALNemy mymL
Lemm mL Lu Ld U nv eL !memm T em !memm meym
!L mymym Kd U n em T em m ey L^
HLyLy GL

w K !L e mm mm
nv ?mym K U n e u mmmd eL L md em Lu m Lymmd em
m ey Lymuy ec
em Amm T em Amm em Kmym T em Kmym eL ym T em ym
 yY LYm L^ mm LmLm myd em m L mm mmey Ym
L^m e y em ^L^m emumd U w c
em Amm T em Amm em Kmym T em Kmym eL ym T em ym
 emm my m m^md eL em HYey mLd 
mmm mm m Lummc
em CL^m T eL CN^^m eL ym T eL ym
em AL^m T em AL^m^Lu eL ym T em yLum
zmem N ^ eL L^ em !LYey mm mem mNm m
m^mm L em yLy m Lemm eymd mm Ld d d d d
d L L eLm K ummc
p Kc md emm AyLu mm ymymYmmuL L^ m^m mm
ey Lumd mmm emm !L e^ em ey m
em Amm T em Amm em Kmym T em Kmym eL ym T em ym
L AYL n

em L T em m em GL T em Gm
eL ? T em ?m
em K T em Km em ? T em ?m
em ?Le T em ?Lem
em T em m
em !L T em !Lm
eL ALe T em ALem eL m T em mm
eL m T em mm
eL ALe T em ALem
m mymLmm mmy em memm ?mym K Ymuu Hmd Ym
emm L A^ em muL^m mm mymm U v myc
eL mmm T em mmm eL !L T em !m
Cmmm Ymm m em !Lmeym em muL^m m
m Lu L e m^m Lzmem em !L em N ^ L muL^m
eL mNmd eL em yem mymem AyLu L ymymemd eL mz
mey LuymuL e m eL !Lmym K U n Ky m
mmc
eL T em Lm^
eL T em m em^m !L L^ K mm m^me
eL T em !L L^ K L mmm mYmm^
eL CmL T em CmLL Lym^^
eL CmL T em Cmm em^m !L L^ K mm m^me
eL CmL T em CmL !L L^ K
mmmc
m em LmmLy muL^ mmymu m^m^
L^ mm KmyYm^ eum em ALYmem em m L
GuNym Ymum emYLmmem m e ymNz em 
Nm?^m eLmLu ymm ^mYLeem
m CmLL e m ymuN^m Y^Ly m Cmm e L^
em Ymym m y^LyemYyem L m Lym
m mm e em CmL e yL mmL mYLYmy
L ^ em !L Nymuy e^mm ^md N ^ eL Ymy
emd eL em m em Nummm e^m A u em^m !L
um mm^m U Hmymm w L^m Ymm eLd eL L
^ mm mm mm ^m AL e ey mNym m
e^m Gm em !L my memm uumYL Nm L em muL
^mm H em !L
m mm y^m em !LYey LeLeL^^ Lym^md
LYm mLm AL^ymYL^ ^ mm YmYL^mc em mem^mem
YL umem !Lu e !Lc
nn L H m ummYLm HLm

eL T em W eL CmL T em WCmLL eL Y T em
WYLd eL G T em WGL
n Hm em y^m eym e ^ m L ^m muem
memd m^m em m!L L^ U Gmemy m Ymc eL
mm T em mmmc
em K T em Km em A T em Am eL ?m T em ?
mm em Lm Ym^ T em m y LYm uL^
L^^c eL LmLy T em L em Y T em 
Ym m LYm Ymmyme ^c em Ym
n m mm em Lymme ymmym m L em ey m mm umem !L
mey m d Lmd L mm m^mem N ^ L^ Ym m YmYL^
md emm AyL m^m mey c
em y T em ym L^ y^c uyLm
uuNym e !Lmd Ym emm mL^^m memmm m ALm
mmy em mym^m mLm ymYmYm e q mL^m Hmd
m A L ^ m L^ ^Lmc
eL ! T em !m
em <AL T em A<Lm
eL <AL T em A<Lm
em <L T em <Lm eLmYm mmmc em Lm L^ d U
em <Y T em Y<m eLmYm L^c em <Y L^ Kd U n
nn m mem Lu em ^L Lu m Lm eL Lud m
AyL em mm AYm em HLyLy Ym e L YmL^m em m
ym^m !L K em Lum AyL U
em < T em <m em <m T em m<m
em <L T em L<m
Hm Ymm LYm m!Lc
em L< T em L<m em Cm< ANym T em Cm<m ELs
A^Lmec
em < T em <m em <m
em < em < T em <m em <m
wn K !L
n !Lm m^mm m^m em Lymd em ^ mmm YmL
mc
m !L mymLu Ym Hm Lud em Lu mm GL Lymm
U n m e !L U nv c
Kc eL !L T em !L eL AuL T em AuL
L AYL n

Kc eL T em eL mm T em mm
Kmm em !L um ymem Ym Hm L em y^m Lp^d
L^m epy e AL^m L AYLm L emm AL^m m
u !Lm LYmd e u L mLy em mL^^m m LuymuL
U nw K Ymemm Lmeyd eL memmm em L^m e em
A^mYy m mL^Ny mem zmem em !L L^ Ym L
^m em^m Hm p m Ym mem L AL^m m !L
Lu ymL em m eL mL^m Hm U n c
L em L T em L em A^L T em A^L em T em 
em Y T em Y
YeL ! T em ! my^c m m
^ eL T em my^c m um
e eL m T em m ey L^m c m bm
m eL m T em m em L^ c em mm U
u eL mL T em mL mymym em L^mc m mL
y eL L T em L mymym em L^mc m L
em LmeL T em LmeL em AYm T em AYm
eL HL^ T em HL^ L em memem^m eLmYm mmm L^
c em HL^m U
em Cmuu T em Cmuu m Lc Cmuu
emeL y T em y eLmYm L^ meyc em y
m !L Lym^m Ym memd em ^ AyL Lu mm
L Lymm m Lym ey m em y^m e L y m ^
Ymm Hmymm w y L^ eL Lymmem mm ^ m
em emym Ky U c
c em T em m em T em m eL L T em Lm
c em T em m em m T em mm em T em m
A^Lmec em L T em Nm Ew eLmYm LYm mmm L^c
em Lm eL muL^m T em muL^m m ^ Ymmymec em m
uL^m
m !L Lzmem Ym LL Lu m Lm Lym^m d U c
em yym T em yym em !m T em !m em m T em 
m em em T em em em ^m T em ^m
A^mz^ L em !L L mm mmuLu Lymmm memd
em Ym ^ ^ em m ^L^ mLmm mmm Lu u L Lu
em !Lmm^y yL m^m mem U c
m U c em !u T em !u em Y T em Y
mY^LYm U c m H em 
KLYLmym U c mm Hm e Ym
L H m ummYLm HLm

AYLmm LYLemm U d ww c eL T em d
eL Hmz T em Hmz
ymLm U c eL em^m m^m T em em^m m^m
!eYmm^ymc m m m T m m
m ALL T m ALL
K A^LyuNm e ?myLmd mm md U

w A^mYLYymd m e mY^LYm
m A^mYLYym U w mem em !Lmeym em A^mYy
ymmym^ Ym^^y Y L^L e em !L e^ yLu^m Gme
my em mym em mm ^LYm Lyme^ ^c
L YY YYey em YYeym A A^ em A^m mm
em mmm
Y T m T m e T em Le T Nem
^ y T yy mLymYmd AyL T !L eLmYm mNem^m
y T L T Lm
m m em em !Ld L Ym ^md em ym^mm
AL^m Lu mm GL Lymm Kd U n c
em m T em em Cmuu Cmuu T em Cmuu
eL Cmu Cmue^ymYm T em Cmu
em L T em d emem Ae AemAem T em
Ae
m Lm ^LYmm m mY^LYm e eL
!L em em A^mYy u myymLm Ld ^ L mmm m m Ym
mLd Ym emm em m AyL e !L ^ memy ^mem Yc
L eL H T em H eL T em 
Yem Y T em Y em T em 
^ em Lum m Lu em em C~ Lc Cm^ymd CLm e CmL
YLemem ^ u em m uem em Am^ m ^
Kmc Lm e zYL emLem

w AYLmym KLm e LYm


KLYLmym U n d p mem mm em !L ym
m mymYmmuL m m eL !L mLm em mey YmYm m
GLLm !L e mm em em em^m AL^L Y^
U ^m mmc
 md eL m mm Hm e Ym ymYm LYmeYLem em
mm m ^ mm Hm e Ym mu mem em
Ym YLe em uL uNd e mm Hm e Ym mymm emL^
Ee m m mym^ em yzm md m m ^ mm Hm
L AYL

e Ym uNem mmYmmy mm HLyL m ^ L ^


Cmm m em Lm CLuYm em memd e^ e m mm
Hm e Ym mymL^ Ymmem Gmm Hm e Ym
em em mmYmmy
^ mLm ^ meym AYLmym LYLemmc L
!L y m L yLyL^^ L^ Lm um m e^yNyy U w c
eL T em eL L T em L eL A^L T em A^L eL
Hmz T em Hmz
m d m m m em ? mm em Ymmym Nd m m em
L eL mmud m m emm yLm ALy yLmd mYm emm
^m LmLd em y^ e^ Hm Lyme^ mem L
 L^m
K Lem^ ummm AYLmym em md em ?m mm
U w p wv d w m U v K mm mY^LYm mm U

w AmeNm !Lum ymLm


ymLm mm ym^ AyL U em e LmuL !LLL
U d m L mNem^ Hm mm yL^m
ymLm em^ mm !Lu ymYem ed em m mm
mL^m Gm^mYy ?^y LyYmm^y mL m
Yem
Hm GLm em !L ymm memd mLm m em memy mm
!m Lm L uem m m eymmc L L mmem em
?mym u ym^m AYLm Lmem Y U em em !L
U n d A^ mmem mem eymm e LeLeL^^ m
 em Lemm mLL^m em em mm eymmd em E
yLyL^m em mm
em emmem emme m ALm ALm
em m^m m^ mm Ymem ?eum ?eu em em
!mm !mm em Nm Nm em ym 
ym em ^m ^m em Nm Kw Nm
p HmY^m Lm Lu m e m e Lmey mey em mLm eL
!L LYm L eL !L L^ U c
em Ymem mm Wm em em^m m^mm^m
p m Lmd em Lu mm GL memd em !L Y^ K U n c
em Ld em LLd em E^d em d em d em AL em yd
em d em !Ld em Hd em d em ^L
L H m ummYLm HLm

p Lmd em Lu GL Lymmd YmYm !L u mey L


L emm m L^ eLLu ^umd eL eL !L em H
LyLy m^
em Ymem ym em CYLm CYL
m^m mmm L em mmc
ym^ mm ^m ^yd eL ^ m mm YmYem
em m mm e m LmYm^md m ^ YmLm m
m m^m e L C e Ld em m L^ em ALm
e^mmm m uemmuy mm Lm m
em ALYm e^mm mem p m A^^Ld eL emm CLym mm C
YLmd mLem e mm LLmmem ^ eL^m
Ym md m mm em ALm e ALYmd em mm em HL
mYm LumLmem
w !Lum LmLm LYm em memy yme em Lm
Am mem ym^ em ey ymYem L Hm em yem mymem
Lm Lu mm L Lymd YmY em !L mm m mey myL
L^ em ey m Y^ Y eyym uem ^ mm L^
d Lm Ym !Lm Lm Lu md md md m ^
L Lm ?^e T em ?^e Ymc em eemY C
L em Ly A eL LL em m^mYy q em L
m m^mYy em L^Y AyLc L^Y mm Ym^m m
YLm L^Y T em L^Y Lm Hmz T em Hmz Hmzm L
m A^ T em A^ A^m ^ Ym L mc Lm A^m T em
A^m A^m
^ em mm mm em Ymem A^mym A^mym L^c em 

v m !L ymyLu^m ymLm e ymmym^ ymYL^d m
^memm CNym emmYm Lm Ymm^m e em m ymY
emc
em ^m m^^m Ymem mLd em m Lud em Ymem
mLd eL ym^ Ymem Am

w A^LyuNm
Hm Lymme ^ Lym^md ^L Ym mm AYLmd
^m em^m mu L L^ ^m umem mud em !L mm
L^ em KLmmy U wv c
eL A^mL T em A^mLm em A^mNm
em ym T em ym em ym
em mmL T em mmLm em mmNm
L AYL

em Cm T em Cm em Cmm
eL T em em em m
Hm L myLm GLmNm em m^m mYmmd uem L L^ mym
Lymmm Cmemm A e em em em^m AL^L eL !L
mm md Aem mm mym L em ALeLeL^m mmem C^m
mm uem L Ym LL Lu m Ym^y em LeLeL^
^m m L em u !Lm Yd Aem !Lm ^ y U d
LYm L^ A U n
L Hm eL em m e CLm ym Nms mmYmmy
Y L mm eLLc mm Hm eymLd
mem em m e CLm Ym Lu e^ mmYmmy
^ m m e CLmd e md em muum e ^m L
em mYLm Nm~ m L ymmm mmYmmy
G em ALeLeL^m LYm^mem meym m Ym AYLm
yLy Lu mm GL ymym ?mym K U n c
m N mmd eL m m LmL ymem em
LLYmmem ^ m mm em mm ^yLm
mLm L^m ^ m^m N^d m m^md e^
m ym ^ mmYmmym
G A^LyuNm e AYLm m^memd Ym emm em m
^me^m !Lum em e^ m^me^m memym emm
mm L^ em KLmmy U wv c
em L T em Nm Aymmymmm
em L T em Lm Lm

v m Lum em AYL
AYLm e L^ em L em L Ym L mzd m mm 
Ld Ld L em m
L mmym LmL ^ em mmm AYLd
em em yLm eL ymYemm LLm U n m^ e eL L
em mm e em emmd em mYmuL LYm e m m
AYLd mm e emm m^m Gm
Yed Ym mm e L ummm emm em L mm em^m
Lmym L eL AYL eL mymme U v p v K mm FYmY^
mYL^ em L U
w L H m ummYLm HLm

v m em em Lum
n m em Lum em AYL L L m^memm m m^m
em L ^ m mLm eLmYm e L^ em L^Le^m
mLLd !LLeyL e mmm Y^
K em Lemm mm^ym L~d ^L^~ e mey~ U w
?mmuym em L CLYmm U yLYm em Lum Hm
Y^m U ww

Lum AyL Lum


!L

  G G
mey L L ^L^
ymLm
emL

L em KL em ?L L em ! em mm
L em KL em ?L L em !m em mm
L em KL em ?Lm L em !m em mm
m em KL em ?Lm L em !m em mm

L em L em m em Kmym em Cm
L em L em m em Kmym em Cm
L em L em mm em Kmym em Cm
m em L em mm em Kmym em Cm

L em ?mym eL Amym Lm em >m em AL^m


L em ?mym eL Amym Lm em >mm em AL^m
L em ?mym em Amym Lm em >mm em AL^m
m em ?mym em Amym Lm em >mm em AL^m

 emm CLYmm m mm L Lymmm ym^Lum em YL


^m Lum e^c
p m m Lmeym c
L eL md N^ m U p w m U p
Y eL Lm d mym m^ uL ^ Ym umm Hmeym
U p
^ eL L!L G U w p w
e em ^Ley~ m G U n p w
K em AemuNm m AyL Lu m U p w m U
p G em em m AyL L L L Lu em Lemm Lum
AyL ^mzm m em m AyL Yem eLm mm em em
mum em AYL U ww c
L AYL v

L m AyL mey T L e L AyL mey


Ym AyL Lu m T L e L AyL mey
Lm U
^ m AyL Lu m T L e L AyL Lu m
p em CLYmm N ^ L^ mm Lm em em^m Lum Ym
L LYmmc L e L m^mem ^ ^m A
yL em L m Ym em e !m em !mLm
LYm m m em ym^m U
 em HL em mLm yY m ?mym m m Y v qLm
ym em uymem FYm^ mm Lu em Ymmuumem mLm Y G
my
 Lm L L em mLm d e G Ymm^m Am
m m eL Kyd m em Ymemm meyym u em Lemm
m ^ muum em HL em em Lm e my m e
m mL^c
p c m AyL T mLm mey
p c L m AyL T mLm L
p vc !L T mLm G
m mLm e G e Aemm Hm em em ?mym e
w ymLm meyym muumd e emm Aemmym e ^ em
emym d e v Lmem
p c ymLm Lm T mLm 
p wc L YmmY !L T mLm G ^L^
u mmm e em uymem Y^m Nm mymyLym K mm
^y mLm L e G ^L^ U p w

v K Lm Lum mLm 
m Lm m mLm eL Lm u em AYLm
m L e m AyL ?mym U m m
m L^em em ey m em Lud L mm ^ em ey m G
emm m eLmym u Lmm ymLm m^mem mm
eL U p

v ALm Lumc Lym e m mmey


 m m em m ey d m em Lym ey m Lu m m
ey L mym m^ L em LuL Lymmm memd eL
L ^ mm m mm d L em Lym ey mm em
L LYm mm m Lm mm ?mc
L H m ummYLm HLm

p L d Luc m Lym ey m Ym Hm Ymm


LymL Lu
p L d Amy H^Lc m Lym ey m LN^^ Ym
Hm em e^Lm Lu
mm Ymem Lm m ^ ymymmy mNmd LYm L^ m
mLem mm
m Lym ey m m Ym AYLm em e^Lmd emm
Lu Lu mm L Lym ym^mYmc d d zd d d
L P c
em m T em mm eL L T em Lm em T em m eL m
m T em mmm em z T em zm eL m T em mm
em H T em Hm em ^ T em ^m
m memd em Lu mm Ymm AYm mm L memd L 
Nm L L m m^m L mYmuL em Lym ey mc
em T em m em m T em mm em ?mum
T em ?mumm eL !LLe T em !LLem em m T em mm
m memd em Lu mm Ymm AYm mm L memd L 
Nm ym^mYmm ALeLeL^m m^mm m meym m m
Nmm myL m^mm LYm L^ m ey m m Le em 
myL L u L em !Lu LYymmm memc AYLm umem
!Lu e L ^N^md ^m m!L L Nm mym
U nvn c
em A !Lc em A T em A
eL Cm !Lc em CmL T em Cm
eL Am !Lc em AL T em Am
eL ym !Lc em ymm T em ym
em K !Lc em Km T em K
em ? !Lc em ?m T em ?
em L LmLyd !Lc em LmLm T em LL
m
em !Lc em m T em m
em em !Lc em ememm T em ememm
eL ?m !Lc em ?mm T em ?m?mm
em Y !Lc em Ym T em Ym
m meym m em ym^mYmm AL^m eum mm Gm^my
em m mmey em ALLL em ym^mm AL^m
mm^md m em ymmym^m A^mYym em LeLeL^^
m ^ Nym Lmmymc
mym E em em !m em L em m em WK
L AYL

ALL~ LLm LLYmem m Nzmm LYmm LYm


eL em W?Le em yzm mm mmem
Amm yL m m^^yy em Gm^my em A^uc m Ym
m Hmemy mm Hm mm m Ymm^m L
Gm^m~ em Wem mYmmumeem
m Lym ey m Ymmy Ym AYLm Lu ^d ^ e L d
em m ey LYm LeLeL^^ mYmuL y^d L Ym me
m L c
m^m Hmc Ymmm mm em ^m Lm Lu Am L
^m Am em mN^m em ^ m Le em He mmYm
mym Lym Km em Ymem eL mYm em ^m mmm
myem em ^m em emm emm ^m em Km em
^ LYymLum Ymmumeem Hmym em Km em mymm
?mm ^Lmm ^ em Lm mY m mem em mLym m
mem m EL^m em K e YmL mmYmmy
memc m Ymm mm em^m GmYmmy em 
Cmm Am m mL L^ LuLymd em HLm LYmmem
ym^Lum em m ^ mYmm mmYmmy ^ mm
Ymm^ em ?m em L eL ALeYe mm^yLmem
mYm em mL^md m^^ mumm Lmy eL ! em
Lm m ^m Ky em mm mm Hmm eyem
m Lym e em m ey mm ym^mLzm Ym AYLmd emm w
AL Lu mm Ymm GL mm em mmm Lm memc
Yymc em um em u em CLym em CLy em Gm em G
em um em u em Hmm em Hm em mem em me
mYymc em uym em uy em Gm^m em Gm^ em m
eLum em meLu
m em ^mey u em mm em em Lemm mm em AYmL e
em my mm ymm ?mc Yym Hm mLm mm em Lym ey
L mYym my Lu em mm AYm KmYm eYmy m
m eL^m mm L mm m^m^m m c
em CmY T em CmYm p em CmY n
em mmY T em mmYm v p em mmY v
em mY T em mYm p em mY n
em Hu T em Hum n p em Hu
em u T em um p em u
em Gu T em Gum p em Gu n
n L H m ummYLm HLm

mmm ?mym Lm ^ mmm ^m ymYm A L mm m^m^m


 w mymYmd eL eL GmN em Lyu em Am 
u em A mL c YmNyd Nme m Ym em L^ N^m m em
Nm em N m L c ym em u LuN Ee L^ em
Amy H^L L ^ m CLym A Yy m em
Lyu em u m m Lu m m em mmym Ym em mm em
m m Ym em uLm em uL Lm ^ Ly e um
ymuN em HLLym e em Lyu em m yL em Nuy m em
u em 
m memd em Lu mm muL^m Lm Lymmd ^m L
 m Ymme m p Lyum mm m mL mmm Lu
m mm mmym !mYmm^ e e eLm HmY^m
?m^ m yL ^ m mm^mc
em ?mL mym Nuyc em ?mLm em !u mmc em !um
em ! mmc em !m em LmL mmc em LmLm em
em L^ em mL mmc em mLm em 
mmc em m em Lm mmc em Lmm em mym
Nuyc em m em ?mmu L^ em em 

Hm em GL em mm AYm ^ em LLm Nyd Ymm Ym
em^m Hm mm mNm Cmem m ey Lyum e
LYm mmmy ymYN^^c
em GLy em GLym em EuL em EuLm em ELe em E
Lem em LLe em LLem em LYLu em LYL
um em ?m^^mYmY^ em ?m^^mYmY^m
m mm^mem mem m^m m m em m ey L
c
em mu mmc em mum em mL em L
em L em 
v m em^m Hmd em Lu mm Ymm GL Lymmd m^m
em Lym ey m mmd L mmm L^ ym Ld Y L^ LyLm
m ^ mmm ^d ec
L Kym em Lm em emLYL em ALeymYm m
em m Cm YmyN^ ymmYm m mmN^yy em L
m mYm Nme em L L m mmYmmym
Y^ eL Nm em mm e em Luu umymm
mmmL m em HNm e em Luum em m
m m^L^me Lem
^ m Ymem Lu mm ym^Nzym Gmmy em Am L^m
L AYL

mmYmmy m y em A L Lm m^ ^ em uN
ym emmymem
e m^ e m em ?mm e mLyme
y^ymYmmYLemYyem m mYmL em ?m em
HLe ^emYm^
^ Ym L e !NuYeymc
uumYL yY m Em^mem em m^eym em YYLm ym
mym m mLyLmy mm e m mm em L^e
uL L^mz^ L !m em YYL ym mmm Ym
yuum ^Lmem
Ym^mem A^mYym mymd eL em Lym ey L^ Ym Hm Lu
d em em A^mYy L Lu mm em m memc
Hmem yy em Hmy Ym yzm Cmm em CLym L Eum em WAmmm mLy
Ymemm u mm Nuym Ld em LuNym mm m
LY em Wmm mLm mmYmmym
m Lm Yym AYLm HLyLy Lu mm GL m em
m mmey d Ymemm L^ Ym mem L K 
Lm emm LymL U v
em K T em K em A^L T em A^L eL T em
eL CLY T em CLY eL m T em m eL mm T em mm
em E T em E em L T em L eL T em 
eL L T em L em L T em L em T em 
em !u T em !u
ym^m em Lym ey Ym Hmd em Lu mm Ymm AYm
mm AYmm U m md md med md m Lymmc
eL Amym T em Amym em Lm T em Lm eL Ne^m T em Ne^m
em Yme T em Yme em m T em m eL m T em m
m m ey m Lzmem m Ym Hm Lu md y e y e
y L mmym^ uemem Ym^ym Ym Hm Lu y e m
mm em mmYmd L em mLL^m em Lem L
umd mNm Yc
L eL N^m T em N^m em my T em my eL Ly T
em Ly em y T em y em y T em y em Nuy T em
Nuy
Ym mYmm em ym Lym Lym ALLy ALumL
m me^  !Lm Lmmmyem mmmmem
Ym em Lu em m em ym ymLm CLyYm m em
Gym em y^m LYmd ^ Ymmyme LzmLY em Nuym LuL
m mmYmmym
L H m ummYLm HLm

v ALm Lumc HmyuL em mmey


L^ mm md mm emd emmd mmd mem U v d e
eL m u myymLm EmLy em Lum Lem ^
mm ^myd em em Cmem um em LLm
LmNyc yLL^m mL e ^ mL Lyme^
U v d vw L HmyLm em mmey LeLeL^^ m m
mm LmL Amm eL em uymem uym

ALm Lumc L m Ym ymLm m


n ymLm Lm ^ L^ em mymYL^ m EmLm mmm
U p w c m mm LYm m m m Ym ^ q umm mym
YL^d em Lemm Ymm m q meNm mym
YL^
ymLm umm m uym em Lm em Lum
U mL e mey L Ym LL e mL Y Ymmy
m em m ey em Lym ey m U p uem ^ L GL
Lm Ym mym m ymNuym Lm ^ eym m mem ^ m
L uL^ Lymmm Yped Lm Ym umeL^^m Lm e mYym
Lmd em Lu mm Ymm AYm L Lymmd LYm em ?mym m
eym m m m mmm Lmc
L em m T em m em E T em E em L T em L
em Hmm T em Hmm
Yem m^L T em m^L Y^c em m^Lm mmmc em m^L em
CYm T em CYm mmmc em CYm
^ em ?m T em ?mm Nuymc em ?md my Y^c em ?m em
 T em m Nuymc em m mmmc em 
e em T em emc em em LymLy
T em LymLy emc em LymLy em Y T em Y emc em Y
m em LL T em LL em Lym T em Lym
^^ym KLmmym mem m mLm LyYmm^
ym umm ymymYmmuL Ymm eL em HL ^m em Lym mm
ey m e em m ey LmYm m LYm L^ m meym
m Luc
m yym Lym em GyLem em Lemmym em mLm m
^ uem^ Lu em ^y mm em L em m
yzm ALe em GyLe !Lm u^Lem emm
LeeLm m L em muym^m ^y em GyLe em
^mymem Lm Lum~d LeL m ^ey
Leem
m uL^m mLyLYm em meYmym ymm Lu em Lm mm Ld
Nm m m Km v EmLY em meYmyd Lu mL mmd z
L AYL

L Lu eL ^ymmymm Lm em m Km m Leumm um


m em meYmy Nuy Am Lymm mmem
mm ymLm uym mLm U mmm U p
e U v p vw c
L G^Ly em zm mm m mmyLmm LuLzm
Hm ^m ymLm Ymm mYL^mm em m mLm q
meNm mymYL^ U p w d m^m m em Lmd Lm
ey mm Lm Cmem Lymmm eyym
p mm !mmLm meNm m e m m m
ey mLm d U c
em Gmmy em mym Ld em ! em m^ym LLL md
Ym em GmLuy mm ymm LL Ae m m ^ YmL
umemLmeLyyem
p Lm !mmLm meNm m e mm Ymmyme m
eyd m em Lm ey m LYm ^ L uL^ Ym
m^m mem m Lym ey m Y^c
m mem em ym Hmm~ H mm em uLym em eL
m ymy mm !mm Kmym em Lm L^ ym C
L em Gmmy em mym m em Hmm em ym m em
?m em my em CLm em yLLm m em Am^m mm AmuL
?m uNy um em L em GmLuy mm ymm mM !LeL
Lm LLem mm ymYm m em e^m Hm L^d
em mLN em mm Lm ^ YmmN^ym mmYmmy m
Lm em mm AmuL m Lm Lym ^ yL L uLy
^LmLmem mmmm L^ mM Jmm Lmy
em m ALLL memem
em Lm Hm YmLm Kym m em Lm !mmm C^m
Lm em mm em ^m Ymy em emm em mm L
md em Ym m Lmm Lm e mmyem
e^ Cm e L e m em HLey em mm Am
uL zmmm ymummm mYmmm ymu Y^L
emwem
p myLu^m ymLm meNm md em m mm
eyc
m ?mLm em Lm Ld eL ?ume ^Nmd e mm
mm AmYYmm ymLym Lem em LYmumm em
Lm ? L ^ m emm mmem
Ee m m L^ L^md em m em Lm L Ly
YLYLmem em Am eum ^ ^mLmymL em ?m Ym
L H m ummYLm HLm

emmem ^m !m^mm em Lm ? mmm


meem
 m !mmLm mm LyYmm^y ymemd e eL m
Lmmm ymm Amm LYm L^ !eYmm^ymd U
em md em e em m em mzym m^md eL mm em
YmL

ALm Lumc L m Ym mymLmN^m


mLm
m em uymem memyym mymLmN^m mLm
LyYmm^ym e mum e m ey LeLe
L^^ Nyc
p LLmc
m ^m HeYm em em mm Aem em LL m
mummmem Lum em LL em em Ymm emm ymm
ymm mmymu mLm
m Led em emm L L^ md mem Lum em Ym
L ymymYm mem mm Lem em yLY m L em
mLmm HmmL mem^Nym ymym m YYLem
m CLymNym ^u Lum em mYm e mmmm A
em m^Lumem Lum em mYm memm ^ e
!mm LYm Lem^Lem
H mem em LYmym Lum em Nm ymm mmYm
my m CLymNym Lum em N L m Aem
mem p ?m mm umm AL^ymYL^ m L^ 
m Gd ^L^ U n d mm mm ^ L Am mymmc m
m Yme em Nm YmmYm m u ^mm uL
yLem
p H^mLymc
ANmm Lum em mLym Nm m eL mm emm mmmym Ym
mm m mmYmmy Lum em mLy m eL Cmu e
N LY emmmem mem L e LYm Lum em mLy
em Ny LYym^m m memYmyem
Am ^ em ymem em ^m em LLe m
m YmLm Km LuymY^m m YueL Lum em
^ m m em m^m Ymym uymyLYem
 ymY e ^ em ymem em ^ mLm m
mYmmy
p m^mc
L Aumm e mm AmL em em L^ e
L AYL

em L ymmm LLmLmmYLemem m !L mN m
^memm ?mmm L em em L^ ^m^em
^m L em ALe em yme Ymem m ^m
em yme eLm my ymm mL m Lm
LLmmm^mem
L Yem yym em em Am|^m ^m Cm ^ mm Km
p !eYmm^ym U c
L L ALNmd em eYLm em d !uLm mmm
ymym m^memm Lmmmym L^m Ld ^ m
Lmem m Lm d mmm em d L m mYm
m A^mm mm mymm mLym ymy ummem 
mm m ^ uLYm !yL mmYm mm L^
L Amm Lm HmYL YLYymumYyem ymL
Ymmy em v mm ?m^mmy e em LYmLm mem
yu mm L^ ^Lem
Y !mmLm mLemm !eYmm^ym U c em 
emd em Lmemmd em Kmmd em mmd em md em m^m
em ^ mey
^ mmym !eYmm^ym y Lemm mmym e^md
U c em mm mmL em m L eLmYm L^ m L
mm mLemd L m Ym mm c em m L em 
^m Lu em ?^mm em m H! ^

ALm Lumc L m Ym ym mLm


m Lm mLm LyYmm^ym eL HmyLm em m
mey LeLeL^^ ^ LmLd m e m m
m U p c
m e LYm m^me^m Hmym ymuemd m L em CL e
em ALy Nme em W mmY YmmYy Lmm L
^muLyem m !uy L em mLy em W
m ymL LymL m eL !Y LyemYyem mym
m em W!m L mm Aemm em HL L
N^ em uuy em emYym um LLemYyem
m AYLm HLyLy m u ^ Ld Y muL^ eL m
myymLm em em Y mm Gmm^y em ^L^m Lum
mLm G U n d U n p myd mum m em md em
Kmym m ec
m zmLzm em W?Lm e vn vn mmem ymY
mem Lm m Lymmyd em mm !m emm WLm ymL
LmL
w L H m ummYLm HLm

 mym Nm my mm Gm^my HLyLy e m


ey y em LmLm Gm^my Ym mem U m
Ym ymLm U emm my m^m L^ ymmym^
mem m e
L mem Ymm HLyLy m d LeLeL^^ L
mL U c em Kd em ?Le
YALeLeL^^ LmL U c mm Gume em Ld eL
YLy em A^m m em m mm Lyym mymm mem
m ymem
^ ^ LeLeL^^c !um Lu em ALL L em em WL
em e^y mmm em L ^ L Ymem my
Nemd mm^ m em KLYm L em mLd CNym em Wmm em
mym yme Lee^
e ^ LeLeL^^c Hm ^ mNd my em eLem em
WL Lym^m e m Am LYm m A^ em
Wmm emm Hm Ymymum eumc m Lym em Lemm L
emem
 !LLum umm HLLm mN u eL mm AYL eL m
y mm^me Ym Lmm ymLmd U c
L m A^ mymm e e emd em ^m em A e Lyd em
Gmmyy mm m^ e md em ?m em me e mum
YYm L^c L m Cm em mm em e em m
^m myNm Ym emd m YmL Lmem
m Yym^m ?L Lm em ^m em A e Ly eL ym^m
!Ym mLm^
L m eLu LeLeL^^ Ym mmym umm GmYeym
ummd um em YL^m m em Yym mLemm Lymd
mm GmYeym emmLm m U v K m
mym !eYmm^ym U
em mmy em GL d em em !L !mumd em ?m
em yLm ^^L Lmd em L mm mm e
L mm ?mNmL em em Am|^m m ^ m
ey y L^ U
L m L Ym Hum KL^LLm mm L um
em AL^m em Lmm ummc
em yyLmd em m^md em !memmd em mL^m
em mLm mm em A^
L AYL v

m AYLmymd em Ym m U w L ^ ummm H w
m em !Lum LYymmm em ed m^m em m m
meyd mmm LYm L^ yL mm eyc
p LYYmm^ym U w c
y T em em ?d em Ld em d em ?L
p AL^Ymm^ym U wc
em^ T em m^ em y^d em ALd em e
Aym U w c m T em Hm ymm T em mm
p mmymm e KLYLmym U n c
L mYm em m e m ym Ym mm mLemNzym m
L m CNm em GmyLymm m m em mymL em m e N
ym em CNm em meLm m^mm Amym mm ^ L^
L em A^mm em mm m m^^m em LLL
^ mm em mm e L^ wvd em L^ mm em mm 
mmYmmym m m ym Ld mm Gmy em meLm
m mm mymYm LYm AK m mym Lm mm mymYm
em em E Hm
 em mLmm my Ymym ^ em mm em ^ Lum
e^LYLmy em L^m !^ym L em
myd eL em mm em ^ L^m m yLm^
L ^ Ym yLd yL um~d umm md m ^ em mL^m 
Ym m mYmum^em Nm e^ mey^ Cm em
Ymum L em mL^m eL mL eymmm Am mmem
mem m ^eLmemmY
p Kmm mY^LYmc
A^mz^ ^ em A^mYy em Lym LuuNy myem
Hm L em y^m m em Lym Ymm ymY em m
m Am em KLmem mm E em KL m mym Am
uym em ymemm mm Gd emm Am umm mmYm
mym
m U w p mem m ym^m Hm ummd mLm v
L eL m L m Lm ^LYmm Y e
A^mYLYym ^ e em mmey ymym m myymLmc
L em Cmuu T em Cmuu eL Eu T em Eu em !u T em !u
Yem ! [mcbmc\ T em ! [mcbmc\ em ! eL T em em

^ eL v T em v mm Lc em v Lem
L H m ummYLm HLm

Ym Ym LYymm !mmLm m m mLm d U p d


mm !mYm^mc
e md ^Lm mumLym
 mym m um em mmey ^mYL H^
m my mm yL m e^ m Nuy em em mmym
ym^em U vw c
L L m Ym !Nmc m Ld Lym CmYuud m
ym EuL
L L m Ym GmYmc m ^ Ymeum
L L m Ym ^mm m U vv c eL mm
mmd mm em LLYmy
L L m Ym Lm Ym U vv c m Cmmuum K
^md mm L^m ?md m mm Auu ^ m em LzYmm^y
mY m m U v c em !m mm !uem m^d em Hy m
m Cum 

v ALm Lumc L L m
AYLmd em L^ em mm L umm memd mm L
mm ^ em ey m Lud Lm ymL LYm yc
L Lm uLL
Y Ym mm AYL LN^^ m Lm m^md Ny mmm L
m LYc
p L d Amy H^Lc L Lm LN^^ Ym Hm em
e^Lm L m umm Hmeym Y Lu
p L d AmYmmc L Lm m^m LN^^ Cmmd em ^ u
L L em Lemm mLL^m mmm m eL eL Lm
e m ymm em Nm
p L d Luc L Lm Ym Hm Ymm Lym
L Lud N^ Ym AYLmd Ym emm L^ em Lym mmey m
mm L em U p
em m T em mm T em mm
em HLe T em HLem T HLem
em yLy T em yLym U w T em yLym
em y T em ym U T em ym
p L Gd ALc L Lm m d m em AYL m emmm
Hd mm em m em m emd Lym U
zmLY em Lemm mLL^m L m mm ^ L
Y mm ?md eL mzd em ymymNym ALeLeL^m m eL Lm
L AYL

uL ^ umm HmYeymd e L mymym L G L^


^m m m Yc
L em ymm Lm ALem Lem m uL
Lm Lmd eL Am Lum em CLym
A^m em L^
Y Lmd L^ Lm Ym CLym LYm !LLumc Ym CLy e L^ Ym
^m Ymmm mem mm mm m^m mYm ^m Hmm
ymm ?Lem Lem m CLym Lym mm
m uymem mmm mym em Hy L Lu em Gmm n
Lm mm ^ mmm Ym L em Lemm mLL^m
L L c
^ um ^ emm mm ^y mem^mmumeem
^ um ^ emm m LuymYm myLeem HL d
m em Hu L em HLem Hm em Hu L em HLe
d L eL H Lm L yLym em CLm mm !m Luymm
YmuL mem^m L yLy em CLm !umemm m mm
m m^ em ym mm E^e Ymmm YmLm yL
em yd mm C^m m A e m mmYmmym
m AYLmd em L L^m em em m mmey m
md eL Lm ^ Lu L c
em ym T em ym T em ym eL N^m T em N^m T em N^
m em myy T em myy T em myy eL Y T em Y T
em Y em T em T em U
m mem eL Lm mmm L Ld L Ym ^md Ym emm
uL em m mmey Y^ L c
m !m em e^ ^m mmm em ?mLmd eL em !
m mm YmyL mmYmmy
Ym Lc mm yzm mum mm m emm 
um
L Lm L Lzmem L L^m em Lym^m m L
G Hm mm AYL mem m m ^ m em Lymd Ny
m N^ memm mm Lmey U v d v Hm L Ym
m umm Hmeym LYm U d uy eL Lm emm Cmem mmym
mec
mm HLe L WL m u Y z W um Y zm
L W Lm ymmYm
n L H m ummYLm HLm

v K Lum em Lmm ymLm mLm 


mm ymLm AyL Yem m Lum L^ mm Ymem
m md N^ mLm U n p L L m em uymem m
emmm ummmc
p mLm ^ Lmm ymLm U Ay
L AYLe em ymLm mm m mYem ed m^m
eL H mm Lemm mm U d
p m Lmey m^m m L e Lum e
mey U n mm LYm L^ U
p m em m ey mmm e AemuNm
U d w
p mm ymLm mmym ^ em mmym U v
m uymem mmm mym em mum Lmm ymLmc
L !mmLmc ^ ^mzm ^ Amy e L my L L
Lm Hmm YmLmm mm me^m e mum mymm m
e^m em memLym LYL ymym em ?m m !^m
my e LLy m mmYmmym
Y myLu^m ymLmc Ym^ YmLmm Lm^Ld eL
Ymm LLd memmyymLLL Lymm em
LmL^ em A L my em ^m my Lmd
em ^ LLLmYLem
^ mLmc mm Lm m mmm mY
LL Aem e^  m N^ eL m^m >LL ym
mmYmmym
 em EyLyL^m mem L^m GmLe^LuYmm^ym m L
mm ymLm YmLem U m uymem mmm mym mu
mc
e GmLe^LuYmm^ymc Heem em ^ mc GLm
?L^Nym Lm Lm L em Amm e m ?L^Nym e Ny
Ym~ L m L L m e e CLm Lm mm
Ymmym
m mmym ymLm mN emm m eL m m eL
m GmYeym Cm e muYmm^ym U v p v
m m LLm L AmYLL L^ ymm L LYm mmmm em
LYmeNe^m ymmem L ^N mmNem C
y u^m ^m L LYy HLeLYm L^Y~ mm
N^ yL muL^ Lu em LL^m Hm ^LuL^L^ L
L L^ em m L me^ Lm L
m Ammem y em ALm mm A em ymmYm
m Yem
L AYL

ymLmd em Y^mmm Lm ymYL^ memd mLm Ym


m m m m meNm mymYL^ U c
L T em ym L Ym T m Ym L^ Kmem
T m ymm L^ Kmem eL Y^m ?mYy eL Lm^ em
Lem
 emm mYL^ m^m em ymLm mm Lemm mmc
mm !mmLm e mey mLm U n p d em Y
ym ymLm uym em Lm m mLm U n p mm
Lm Cmem eyym U c
em G^Nym em ym L em GLy mm Ym eL A^m
Ym mm ymm L^ Kmem em ?m em Lm ?
m Lmm ymLm m^m mym m^ em m m
meyc
L L T L G^Ly u T u m
Ym Lm ym ^ L Lu m Lc mmm T mmm G
^Ly Ee ym T Ee ym Ym c mm T mm G^Ly
Ee y T Ee y
m ymLmd em L Lu mm L Lymm ym^mYmc d
d zd d d d m^ em mmey eL ym^mYmm ALeLe
L^m e em Gm^my em Lymmy A^m m m
^mm uL ^ L Lymmm mLYmc
 d mmm ?memd !LL^m A^umd !mm Ced L AL
md L L^m
mm mYL^ e u L em^ muemd Ymem ym^mm
AL^m L em L ^ L mmem m eLm Ym
em u em L^ y^m L U p n L 
emm Lm mmym ^m e mmm L^ L^m
m^Nym Ypmc
L em d em A^um !LL^m
Ym meym Lm U d em ALeLeL^m Ym
^m Lm Lymm Y^ y mymYL^ Ym !mmLm
U c em ?mem em mmm
^ m^m Lu mm Lemm GLLm em Lm Ym ^m L
m y^ mLmc !L mm q !L mm L ymm A^
m
e Gmmey em ey m U d uL Ym !mmLmd emm 
Lu mYy em Lu mm Ymm AYm Lymc m m L
Lm Hm em Lym Km m^N L m m Lu L
m ^ ym^ m ^ ^ Ym m Hm Lmm 
L H m ummYLm HLm

em m em mL mmd Lum ^ Lm Nem em Amm


mm mmYmmym
m L mm m ym^mm AL^mc em 
m 
m Lm Lu mm ^L m^ eL m ^c
u Hm L^ LeY^ u eL em^m G^mm eL 
^mem e^ L em !
w mym mm^ LYm ^ mym umeL^ym mum ymLm
L emm umem Lum e mLm Yc
L m LuLy m ym Lm L mLymem m^Le
 muL ymm^m mmLy mYm^mem
Em mm I mmm ^ eL m L LN uNy~ n Lu em
ymLm L^m ^m L ummLymmem
YL yLm G u m LYmm em ummy em mYm L
Ym mm Cmd em m^Lum e mmYmmym
Hm L Lmm ymLm ymYL^ ed m^m LuuLmemmm
L^mz^ em Lym mmey m L m mYL^ L mL
m m^m mYm em Lym ey mmm L^ em m m
Lm d U w Yc
^ T m Hmmd em ym^ m
e m Heemu em m memy m e em m ym
Ly m eL ym^ !d em em Emm !ym mz
m ^ Cmm em Yym L mem m Ce m GLmd em Y
y m emd m mm Lm L mmYmmym
v m mmym U vw YmLyd eL m AYL eL m mm
Ld m m ummm m em m ummm em Lym
mm ymLm mmym emm ?mym ^d em ^ em
 mm e L^ymmm mLY L em mm m
Ym Yc
L mLYc Le Le AL Ym ^Lmm^mem Lm
Lemm L Ymmemm m ?mm em !Lem e Cmm ym
mm ?mm em Eym Lm mmYmmym
YmYmc L ymm ymem eLYm L m m
m Neym my mymmem ? YmN^ym ^
ym mmYmmy
 md em ^ Lu m AYL m Ymmmd mm ymL
m LYm m Lc
 umm LYm ym^mym uL mm Nym mmd
Le Led e Lm em HGy !m
L AYL

em L LYm eL Lymd eL L^ em HmyyLy


mm Ymm Ammd mLd umy mm Lm mum ymLm
e mmYmmy
Ee L^ L^ !Nm e mum ymLm L m ym
YN^^c
^ LYm eL mym L Lymmm
ALemm Lc Cem ^ Lymd eL ^ emm e
ymm L mym L Lymmm LYm ^ L em Ed ^ m
mym Lm^ e m^Led mYm em ^m A^mymm
N^ m LN^ym LymYm mmYmmym
m L^my mym em m ^ y^c m mm^Lu
em meme^mmm~ y^m L mym yL ^ m L Yu
Ymem
 !LLum ymLm mN mm em mm Lm eL m
m Ym mLmd U c
L m mzm m Lu em Hmy m^m m Nm e mm mmy
LYyLem L mm A^um mN em m^^m A
emuL eL e L LemYem
YLmYm LYm L^c Nm e mm m m muL^ ^ m
mm H YmLe em AemuL eL e L ^ mmYm
mym
 em mym ALeLeL^m eL m em mym Lmey
mm  Nmm m^ myL ^ mm m^m L e
L em ey mc
Lu mmc mmm Le m ^ Ymm Gmmm
H mm Lu mmc m K emm L yym
ymym mm mm m em mm m m Ld Lmm
Ymm em !m mmYmmy

vw K ^L^m Lum mLm G


mLm Gd L^ L ^L^m m Ymm^m U w d eLe^ ymm n
m^md eL Lm L Lzm em L em ey m em Lu
U v d n mym m^ uy ^ m Cm em Lm AYLm
emm m m ^Ly u em Kymym mLm G ymYm
Ymm uLm e mL^m mLm p m ^ m Lmd
em GmYe Lemm mLm m ymem LymymYmm ?mym
Y YmLm ^ mmm ?mym L em yzm m^yYmm^d ?m
ym L ^mm
L H m ummYLm HLm

Hm m Lm AYL mL mmYm Ymm^m m mYmmmc mm


!m em m Cm e em !L em ey m Yemd Ym m emm
ey L^ Ld L e m AyL ?mym w U mm ?mym
m L Ld eL L em !L em mm^mem Hm m
L !Lmey m YmmY T ^L^ mLm G
em ! T em !m T em !m T em !md em !m
em GLyLYe T em GLyLYem T em GLyLYem T em GLyLYemd em
GLyLYem
em N T em Nm T em Nm T em Nmd em Nm U wv
AemuLc em m T em mm Lym ey m T em m m 
ey T em md em m
Lmc
p m AYLm Lu Lu Ymm m y em ?mym ^
e^yNyyc
em Lm T em Lm T em Lm T em Lmd em Lm
em Lm T em Lm T em Lm mmmc em Lm T em Lm
Lmd em Lm Lm U wv
em Gmm T em Gmm Ymc em Gmm T em Gmmd em Gmm
p AYLm Lu Lu Ymm U nn mem AyL
L^mz^ L mLm umm U n c
em < T em <m Ymc em < T em <d em <
em <m T em m<m Ymc em <m T em <md
em <m
Ym Ym AL^Ymm^ymc em <L T em L<m
Ymc em <L T em <Ld em <L
p muNmc
em < T em < Ymc em < T em <d em <
em <N T em N<m Ymc em <N T em <Nd em <N
m Ym Ymm mm Cmem Lm Lum mLm 
m p mL ym^m p m!L mm eL L^ em KLmmy
U wv c
em ! T em !m!m T em !m!m
Em em Lymme Luymum ?mym U uLm Ymemm L^ Lm
Lm AYLmd em mL mmYm Ymm^m e L AyL
Lu m Lymm A^m AYLm Yem em !L m m y !Lm
ym Kd U n Am Yem mym m^ em mYmLe em ^L^m m
Lmc
L AYL

L YmmY HLyLy m T ^L^ mLm G


em Kmym T em Kmym T em Kmymd em Kmym U n
Ymc em !Lm T em !Lm em !^ym T em !^ym
em !NeLyym T em !NeLyym em ?LYm T em ?LYm em m T em m
em A^Lm T em A^Lm
K Lm AL^Ymm^ym Lu m m ^LYmd Lum U p w
A^L^m m Ymemm Ym Ymm umem HLyNym
Lud e L Ym !mmYmm^ym mymLzm e^yNyy m mm
^mem Hm mem Lm L^ ?mym muLd emmym Lu ym e
Lyym L^ ?mym

HLyLy mmm u !mmYmm^ym

Le em Le T em Lem em uLe T em uLem

L em mL T em mLm em L T em Lm


m em Ym T em Ymm em Aem T em Aemm

em T em m em C T em Cm
L em LL T em LLm em LL T em LLm

L em LeeL T em LeeLm em AeL T em AeLm


m em m T em mm em !m T em !mm em !m T em !m
m
em Le T em Lem em m T em mm
em e T em em em !L T em !Lm

em y T em ym em T em m

ym em !^ym T em !^ym em ym T em ym
Lyym em !NeLyym T em !NeLyym em mLyym T em mLyym

mmym^ uem ^ Lmey Lmc


em mL T em mL mym em !Lc em mL U d w
ym em m ! ymLm HLyNym m^mm L^ Ym AL^
Ymm^ym m Ymm Lmey mm Lm Cmem mLm 
L e LLm eL L^ m!L U Amm eL L^ em KLm
my U wv
em AmL T em AmLm em >m T em >mm em L T
em Lm LYm c em LL T em LL[m\ em !Lm T em !L
mm em Lym T em Lymm eLmYm L^ ^c em Lym em
ALL T em ALLm eLmYm L^ ^c em ALL
w L H m ummYLm HLm

vw HmyuL em Lmey m mym mLmm^m


Hm ^ Lymme Lymemm U p d Ymm mm ymm Cmemd em
^L^m Lum mLm G LuymYm e em Ymmuumem AY
Lm L^ em ALeLem~ u LLd L L mLm d
ummm H^ um e em AYLm Lu md em ?mym uym
U L e L Ymemm em Hm^m em mLm 
eyym m uLYy mymYmm Hm mem LeLeL^^
^L^ ummc
Ym eL e m em WmuL e^ Ye e m L m uu m
m em Wme Lu yzm EmNe e u L ymym em ^m m
 em mm m ?Lm yLY m mm Wme ^L m L
em WL e ^m^m L^ m LLN em WL Ym
Ny n Lmm emd L LY emm WL ^ LuymL
m mmYmmym
K Cm em mLmm^m LeLeL^^ LmL U mm
eL L^ em KLmmy U wv c
em Lym T em LymLymm T em LymmLymd em L
ymmLym y L^ !Lc em LymmLymm
w Kem Ym Ymm !mmYmm^ym N ^ Lmey L^ em
ymmm Cmem ummm Ld Ymemm Ym ^m L Lu
Y U m uLYy mymYmm Hm mem LeLeL^^ L
ummc
m mm em WKmym Ymmym ^ m Lmm mL m m
em mem em WKmym ?m^ ymYm Cm m u mm WKmymd L m
em Y^m mm em e A^mm m^m mmYmmym
mm emm em eLu m yy em Wm ymm^m mem
Hmm ymmem emym m m em Wm LYym^m
mem KLmymm myY eL mm Wmd em Lu ^m
mLm mz mmYmmym

vw AL^ Ymeym HmyuL em Lmey m


v eyym Luye mLmm^m mm L
^ Ymeym eyym EmLy em Lum m^m
m ^ m m em uymem Cmem e^ U v c
Hm em AYL mem m m ^ m em Lymd Ny m mm
Lmey
AYLmd em L^ mLm G ^L^ umm memd mmym
emm ?mym em mymLL^m ^ mymme mm eL mymmem
U v m Cmem em uymem mYL^mm L^ eL Ymem
L AYL v

Ld m Lum Lu m L !Lum mLem mem


mc
p FYm^umd A^Lymmc
emm Yym Kmm u Aem em LLEmN
mLem !m u Aem L L
yLem y^m mm u ! e !m em Le^m
yuLm ym^ LLem
p ?mymd mymYmmymc
m ^^m L^ mm G^umd m^meme em m u A
em e Emmm Lum K^muNm ^m N e m^
L m ^ ^ ymymYm mmYmmym m Lm Hmy 
d !^ym mLymm ^ mmem
AemuNmc
p m e Ymmyme ^ umm y L^ U vn p v c
mmc mm Lym mm ^ mm ?m^m ^m m e
L mym Lm mm Y^mYy Ymm u m Amee m
YLm muL u mY e mYm mmYmmym
Ym L^c mm e^ ^m m e L C Lm L
^m u m Lmd em m L Ym Ly Lm L em A^m mm
Ymmy
m Ymmy L^ Ym Cm mmc
Hm^m !u^m e u mm yym em ^ym umm
yymem Ym L^c H LYm L^ mm^mem FYmmyy
u mm mm m^mem eLmumLem
m Lemm KLmmym m ^L em !Lc
^meme mm eL GmLmmN ^m Lm e 
^mmmL c^^ m GmLy ^m Lm e
mmLmmm L HmmLy Lumm Lyem 
Gmm em Lem m mLemmym ^m
em e ym^Lu emmeLy um^ e eL ?m^
Ymm^md eL mLm GmN ^m em e LYN
yym Lm yL mmLem
p m e m ey m uem ^ Lzmem L Ym 
LLmd Y Lm mm Ymem U v c
L Ym Lm emm Lym mm em L L me ymYymmem
mYmc m mmy^Lu umm m L L mem LYmeYLem
Y^ m emm u mm ^ m L
Ym
L H m ummYLm HLm

m KLYLmym U n Ny em mm mm AYL eL
LYd Y m mm mu q L AyL em mm Ymm
L ymL e e ^ L em ALd em m mymYmm d LymLc
ymm em m ym

vv ^ym Lm e ^L^m Lum


Lm e G

m mm m AYLm ^L ^m Lm e ^L^m
Lum mLm e Gc

 L G ^L^

L em Lum em Lum
L em Lum em Lum
L em Lum em Lum
m em Lum em Lum

Ym mem ummc


em meLmd em LYmd em memd em Lmd em ALmd em
md em Hm
zmem Ymym mc em YmyLYmd em Em
 L e L e em Ymem m ^ m^meYL mm LYm
HmyuL em Lmey U n m mu em Lum L mym^
L Lu m Ym mLm G em L mm m Lu m
mLm em WLumd y em mm^mem GLLm Ym ^LYm em ^
LYm U w m mu m LYm mmm emc em
Lum T em Lum e m^m L^ Ym m md Ym em m mm
L Lu m yY U w d umm Ym Lmm ymLm U A^L
ym emm eum L^ em e md L Ym AYLm m Lmd
?Lm eL m Ymem u um U
m G L Lu m eL Nmm m mLe e^ FYmL
yy em LL Lu em L m Lm Lu L
^ LYm L GLLm ymLmd Ym mym AYLm emm C m yL
m ^ m^me em L^mmem CLYmm e em LeLeL^^
m^mem m uLYy mmyc
L AYL

L Lu m L Lu m L Lu m L Lu m

em ^LYm p em Lum em Lum

em mem em mem em Lm em Lm

em m em m em ALm mLme em ALm

em meLm em meLm em A^Lem mLm em A^Lem

em muLm mLm em muLm em Hm em Hm

em LYm em LYm

m Lu m m^m L^d m em AYL mem m m ^ n


m ummm em Lym U v y L^ U v m em eLmYm
mem m Lu m m ummm m em m^ym 
Lu Lu m mymc
m ymYm Am Lm e emm L mLem m ymYm Am Lm
e emm L e Ymmm Am m L mem
L m e L ^ muL^ ^LYm ^LYm L em Cm Lym
my uLumYyem L ^ym em ?m ^L
Ym ^LYm Lm Am Ymem
Hm^m Em^me L^ ^m LYm e YmyLYm mmYm
my m mm ^m LYm e YmyLYm L em um mm
^Lu ymym YLmem
A^mm^m ! e ^ ymym m Hm 
A^mm^m ! mem m Hm ^ ymym 
mmYmmym
Kmm em em GLLm mL^m uummmy Ymc

em m mm T em mmm U T em md em m


em m mY^d ymYm T em mm T em mmd em mm
em mm mY^ T em mm T em mmd em mm
em L^m LYmm T em L^m T em L^md em L^m
em L^m A^u yymN T em L^m T em L^md em
L^m
mmm u mmmc
m m ^ em ym L e^ em m em Lm A^NY^m Y
umm uLLeem m C uem em m^Lu^m u
^y em Lyemd em em e em mm e m GmLm m
mL^y Lm eyyem um ^m mym m
y^d em mmm em m mLY em em^m muLm
n L H m ummYLm HLm

meLem^ Y !md em md e Lu emm mm ^


mm ^m YLm Ym zm em mmd A^Lm em mmd
m em !uL^m mLem mymYm em ALe ym^L
my em mm YLL LeYmmem
m uymem mmm L^mL^m mm^m em yLYm em Hm
Y^m Ym^mem m e me^ mmmy mmd eL em mYL^
^ L ymumy ymm Lc
m L^m ^m YmmyYL ^mymLYem ^ Ld m L
em L em L^md em Cmm e em uL^m !mm em mm
mm meLym Ym m L m L^ms mmm e em
L^m e^ A^mmLymy um mm AmmYym
eem H Ymym mm !Lmd mYmmumd euLemd C
Lm em em NYm e LmL Gmmm em L^m m
mYmmym
w muNmc

L em ^LYm eL m
L em ^LYm eL m
L em ^LYm em mmm
m em ^LYm em mmmm

 YmLymm memy e m e L m em m Lu
m e m Y^c
mm Lm AL^m em mm eY^L Lm
em mm eLYmd m m mL em Ly ^emmumem
euem m Lm^ my L mm LmymLemem 
m Am mm ymuLm
Hm m m em em Lymd m^m L LYm m em
meym U v y L^ U v Ld LYymmm Ymm umm
Hmeym Yc
L mm Lymd em L m e Ammm eLYm H mYm d ^mm
em mm ^m m e GmLe L GmLym L^ m^m
memL m mmYmmym
Y mm mm ym mm^ eL A^^L C Lem
^ mem m mm LLmem
me^ uem ^ u Lm m mLm p L^ L^ m
m e emmc
m !u em mm m^m^m ^ mme ^m^
 um em mm L ^ mm ^ mem Cmm mym
mmem Am mym Lm e em A^m^^ym L^
L AYL

Ym yuum L m mymm meem Hmem m Lemm !L


m ^ L m mYm em m ymm euem

v K Lum !Lc eL L!L


 !L L em L mm mymm eyc eL L!L Ym L^ emm w
ey ^ Ym Lm AYLm Lud m y mm em uymem ?mym
U n d mLm G umm U d ?mym vc
L L!L m Ym AYLmd em L !L Lu Ymm md
m em m Lymm
m Ymuu m mm yzm Cm em H^Lm U c
em CLy T em CLym T em CLym
em L T em Nm T em Nm
eL mYym T em mYym T em mYym
eL Amym T em Amym T em Amym
em m T em mm T em mm
eL m T em m T em m
m L!Lc
em Lm T em Nm T em Nm
eL T em T em 
eL G T em GL T em GL
L L!L m LeLeL^^ L^ eLd m em AYL m w
em m m ^ m ummm em Lym U v c
^m e ymm Ym em KYmmy ^m Ymem ymuLy
^ zmem yY m ^ mN^m ^ e ^
md !uL^md mbm e LLuum emLmL^
m Lz e mymYmm^ym Lu m e m m L em
m ^ m Hmmm Ld Y AyLum U em meym
!Lum L^ d U mym L L!L m eLm uL
Lc
 yL u^m Ymmymm L ym^mm Lym^L
m mem m m HLm Lymm mmem yL
u^m mmmYNm mem m m HLm Lymm LY
mYymem m Lm Ymuem ^ em mm m yYem 
em mm m my em >mLm em m m em !
Ym em mm !uLm^m^Nem ymuem YLyuem
 m m em !Ym uLem ^ ymem^ Ymem Ymem^m
muL^YmLym mLem
L H m ummYLm HLm

zmem L eL L!L Lzm Ym mNm em m


mmm myuLm mm Lm U vv mmm U vv d v c
 yY mmd m^m mmYm mm me ^m Lm K
m mYm mm me ^m L mmm ?L mmYmmym
 mY LYm m LL CLym mm A^L^m Am^m m
mm mm m^ymYmmem ym mym
m mm^m ^ ymLem mm A^L^m Am^m m em
A^mm mmYmmy

K GmN m e Lum
w CLem e em Lum AyL L L^ em !LYey
em mm^ym Ld ^L^ e ym^ Ym^mYm LYm e em 
ey m L ^L^d Lemm eym e eyym L L Ymm^
m Hm L Lum e !LYey Lm YmL^md myY ^
em uymem LuLc
Lum AyL !LYey q AYLLm
Lmey Lmey q L
Lmey ^L^ q ym^
^L^ ^L^ q ^L^
m mm emYLm YL Lum ^L^d !LYey L
^ L^m LLm mem mL meym
AyL e !L L ^L^ Ymm^m mm LuL ^
mL^d m Ymem L^ mm AL^Lem L yLY umm ^m
em m^m N^ LN^^ ^L^m mLd e m LL ?mm LYm
^ Y mm ymLm mm em mmm L LYymmmd m eL mym
m^ ^ ym^m e Lm mL
LummLu Amm q Lu em Ammd Lu em q Lu em em m ymLm
em em m em d L m ymYL A^m
ymL emm LuL ymym L^m memy L e
mum e Ym em^m AYL mymme mm ^y
m AmmyuL mm eL m Lumc U !LYeyc
U YLm KLmLy Ymm ^ Ym em ^L^m L
L U
 m^ mmem L m m um^ md m m md m
Nuy em mmm Cm m^m m m uymem KLm
my ^ Lu yeL e eum Hmm^m L^ mm ^
yy m mem em EL ^ mym Ym^^y U n m Nuy
mLyLYm H^L~ Ymm ^ Lu eL Gm HmY^d muL
L AYL

L m e ?LeYmm^m em H^Lm m NuymLyLYm Cm~ Ym


Lyd m u em C yeL LmYL Luymmm L ^ mL
md eL em emmem Cm em emym u em Lum U
e em !LYey p U uym

mum U ww Nuym !m

m Ay ! mmm H Cm
^L

LL e mL

m em CLy T em CLymd em CLym d d


d U eL L T em Lmd em Lm

p em Lm T em Lmd em Lm d d
d U eL m T em md em m

m em m T em mmd em mm d d
m Avd U n eL e T em emd em em
d U
em E T em Ed em E dw d
Kd Kd Awd eL T em d em 
U n d n eL m T em md em m

m em ALL T em ALLmd em ALLm dn wd


Ad U n eL T em md em m
Ad U n d nv eL Y T em Yd em Ym

m m em Kmym T em Kmymd em Kmym d d


wd U Ad U n em ! T em !md em !m

mL

m em Lu T em Lud em Num d d


Ad U n em T em d em m

p em C^m T em C^md em C^m d d


Ad U n em m T em md em m
U wv
p
d U em LmL T em LmLd em LmL d d
Kd Kd Awd em L T em Ld em L
U n d n

m em L T em Ld em Lm vd wndv


d U em mem T em memd em mem
Ad U n d nv em L T em Ld em m
L H m ummYLm HLm

ww HmY^md Ymemm L^ ?m^^mYeemd mem ym^


mYm em mu L AyLd mu em AYL em ey
em m AyL mu U n e em ey em L !L
mu LymymYm Ym m EL em Lemm emym e
em Hu Lym^mYm mmmc
ed em [m\d m
em T mud L AyL muc em e L
ey [m\ T mud m AyLc em em em em e eL
LYmYL mLm U n c L em ed L em em
ey m T mud L !Lc em em m EL eL
LYmYLc L em emd L em em U w d m em em
Led em d Nem
em T mud L AyL muc em Le m
A^ q mey T mud m AyLd Lc em Le eL LY
mYL mLm U n c L em Led L em Le
Nem T mud L !Lc em Nem eL LYmYLc L
em Nemd L em Nem U w d m em Nem
!d em md m
em T mud L AyL muc em ! L
ey m T mud m AyL mLm G U w d c em
!m eL LYmYLc L em !md L em !m U n
ey m T mud L !Lc em !m em ym^m m
^m L^ em Yym L U n d w
Cm !
m yLL^m m my Ld eL eL H !L
!LmLd U L A^ m L !L muc
em Cm eL LYmYLc L em Cmd L em Cm
U w d m em Cm

GLL e uumm
wv em uymem CLYmm e ^ym KmumuNm L em mm^ AYL
Lmymm m mmym memmm e uLYy mmy ^ m
GLLm ^ ymL ym^ Nuy Lummd e m A^Ny^m ymm
L AYL

e eL L LeLeL^^ ym^Ymm^y ymmm^m m


Lm mm em^ mmm Lu L em mm Lemm Nuy Lem m ^
?myLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

Y^m emem em Y^mem p


Y^m

Ym em m em Ymm em Ymm


L^c eL

eL em em eL em eLm e


Nm

 em em mm em m

 A^u^d Le em em m em m
yd CmLmLu
yd GyLy

m A^u^ em em m em m

Y Lym em em Ym em Ym

Y Lm mm mYym em em Y p

 mYymem em em em m

Y eL em Y em Ym y
L^c Y

L eL m em Lm em Lm
L^c em

y eLem em y em y

Y em em Y em Ym m
mc Ym

L Lmm em em LmL em LmL


m

L^m Cm em m^ em em L^m em L^m

L^m Cm em m^ em em L^m em L^m


ee d m d
^m

Ly CmL em em Lym em Nym


w L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

Ly Lym e eL em em Lym em Nym

Le ^ em em Lem em Nem

Le mym mmy eL em Lem em Lem

Le Amumd mm eL em Lem em Nem

Le ym em em Le em Le

Lem uLyd em em Lem em Lem


m

L L em em L em Lm

L Aymmymm em em L em Nm

N L^mLm em em N em Nm uL^
L^c Nm

N ?LYm em em Nm em Nm

L^ eLem em L^ L^ p
U

L mYNem em em Lm em Lm

L Cmm em em Lm em Lm

Lm Nuy eL em em Lm em Lm

Lm Le em em Lm Lm em Lm

mym eLem em mym p

mymm eL em mymm em mymm

mym em em mym em mym y


L^c mym

mm^ em eL em mm^m em mm^m

mm^ eL em mm^m em mm^m y


L^c mm^

m eL em mm em mm my
L^c mm um
c Ymm
L AYL v

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

emeL em em m

^ em em ^m em ^m

^ !Lm em em ^m em ^

^ NmY^ em em ^m em ^m ^

em em em em em em em

ym em em ym em ym ym

Y emeL em Y em Y

e ^mYm eL em em em em

e A^uuLe em Kc em em em em
eL

e YLy ^m eL em em em em

m^ em em m^m em m^m
m^m

^mM mmYmd Cm^ L em em ^mM em ^mM


^mM

^mM K eL em ^mM em ^mM

mL eLem em mL em mL

mm eL em mm em mm ee
L^c mm

m em em m m ee L^c
m

eL em m em m my L^c
m

^ m^md ^L em em ^m em ^m

^ AuLe emeL em ^m em ^m my
L^c ^m

^LYm em em ^LYm em ^LYm


^LYm
U w
L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

e ed m em em em em em
e ?^Ye

e mYemd em eL em em em em

L emeL em L em L

 mLyym em em m em m

 ^mL em eL em m em m

 emeL em em 

m^ eL em m^ em m^ m^m

LL eL m em LLm em LLm


L^c em

y eL em ym em ym y
L^c ym

m em m em mm em em mm 
e L m mm
^m
m^ c
em

 em em m em m m^
L^c m my
L^c m

m emeL em m em m

L^m LYmm em em L^m em L^m

L^m yymN em em L^m em L^m

LyL em mLmc em LyL em em LyLm


eL LyL

 uL^L^^ u em em em m
m

m mmN^m em em m em m

^ ^mmy em em ^m em ^m

^ !my em em ^m em ^m


L AYL

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

^ym em em em ^ym em em ^ym


U vv ^ym ^ym

^ ^m Lm eL em ^m em ^m


mc eL m^m
^ K mc eL
mm^

^m em em ^m em ^m

m Y^m em em m p

m em^m m^ eL em m em m

L mL^m mmYm eLem em L em em LL


L m

L eL mc em Lm p
em

Ym Ymem em em Ym em Ym

Ym mmYm eL em Ym p

Ym eL c em Ym em Ymm


em

m ^ em em m em mm

m m^m eL em mm em mm

L em em Lm em Lm mc
Nm

m Kmmd LuymmYm eL em m em mm 


A^e^m m

mm ^md u em em mm em mm


md L^ u m

Lm eL em Lm em Lm 


LL

L d md em em L em L m d
^m L^c L
m

L ?mm eL em L em L
n L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

Lm em em LmL em LmL


m m

m mY^ em em mm em mm

m mm em em mm em mm

mm mY^ em em mm em mm

m em em mm mm em mm mm

m em uL^ em m em m
mc eL

 me e Hmm em em em m

 e em em m em m

L em em Lm L em Lm Lm


m

Nm eL em Nm em Nm y


mLm L^c Nm

mem em em mem p
mem
U

mm !m emeL em mm em mm

m em em m em m
m
U

m emeL em m em p
m

LYLem m mmYm emem em LYLem p


em LYLem

L L^ Lm mc em eL em Lm em Lm


myL

N my u L L^ eL em Nm em Nm
Lm mc yN

meLm em em meLm em meLm


meLm
U
L AYL

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

muLm mem eL em muLm p

muLm muNym em em muLm em muLm


mLmc
muLm
U

mL Ymmym eL em mLm em mNm

mL Ld Hm em em mLm em mLm

mmm eLem em mmm em mmm

mmL em em mmL em mmLmmm


Nm

m em em m^L^m em m^N^m
^L^ m^L^m

m em eL em m em m^m
^ ^ em m m^m
^m

mLm ym mLm em em mLm m em mLm


Lmc em mL
m

^ em uL^ em ^m em em ^m^


c em ^ m

LYm em em LYm p
LYm
U

Y em em Y em Ym
Ym

u mmmY^ em em um em um

u ?Lmm eL em um p

y em eL em ym em y

mu em em mumum em mummum

L^ emeL em L^m em L^m


m c
eL
L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

 YLe eL em em em 

 L^e emeL em em 

 ?Lemyd !N em em em 
mL

 Led m em em m em mm

m mYmu em em m em m
uL^d my

L^m mm em em L^m em L^m

L^m mm em em L^m em L^m

N^m emeL em N^m p

Luu eL em Luu em Luu Luum

L Ym^y em em L em NmLm
^m L^c em
Lm

L Gym em em L em Nm

Lum CL^m u !m eLem em Lum em em LumLu


Lum m

Lum KL emeL em Lum em em Lum Lu


myc em Lum m

Lm em em Lm em LmN


m

L em em Lm em Lm
em Lm m

L LYemy eL em Lm em Lm

L Lm mm mYym em em Lm L p

L^m eL em L^m em L^m ee


L^c L^m

Lm em em em Lm em em Lm L


Lm m
L AYL

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

Lum em em Lum em Lum


Lum
U

m c mmm eLem p p
m eLL L^m

mem ^^ em em mem em mem

mem eLe em em mem em mem

mem eL em mem mem ee L^c


mem

 uYmem^y em em m em m

 A^d u^ em em p

e e^m Amm eL em e em em

em me^yLy em em em em em


L^ u e

 u em em m em m

m mymum KyLm em em m em m
mLme

em em em ememm em emmem

y emeL em em y em em y
y y y U w

ym LYm em em ym em ym y


L^c yd 
ym

ym ym Cm eL em ym em ym

Luumm mN em em Luumm em Luumm U w

Luumm LuummL eL em LuummLumM em LuummLumM


LumM

L em em LL em LmmL
m m

L eLem em L em Lm
L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

Lm muL^m Lmy em em Lm em Lm


L^ LYmme

Lm muL^m Lmy em em Lm em Lm


ee L^ LYm
me

Luum em em Luum em Luum my


L^c Luum

Lmm eLem em Lmm em Lmm

Lm em em Lm em Nm Lm

LL eLem em LLm em LLm

Lmem eLem em Lmem em Lmem

m^ emeL em m^m p

m emeL em mm em mm

m em em m em mm y L^c
m

mum L em em mum em mum

mum ^md Lem em em mum em mum

Lum emeL m em Lum em em Lum Lu


Lmc em Lum m

me YLm eL em mem em mem

me A^^^ eL em mem em mem

 em em m em m my
L^c m

m emem em m em em m
m m

Nm emeL em Nm em Nm

^ em em ^m em ^m y
L^c ^

m ^ mm em em m em m
!uLm
L AYL

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

m m mYmu em em m em m

 em em em mm

m Lymd HL m eL em m em m
Lme

m HLY^d !um em em m em m
emLm

L eL em L em L 
LL

 em eL em m em m

 eL em em m


m Gmmem em em m em m

m m eL em m em m

L em em L em Lm
Nm

 Ym^ em em  em m
m

 CmLy eL em em L

Lym em em Lym em Lym Nym

L em em Lm em Nm uL^


L^c Lmd my
L^c Lm

m<e LYeymd em em mem em mem


Lmm

<me LYmd LYm eL em me em me

m mYmu em em em m em em m
mm m

mm em em mm em mm m d


mm ^mc mm

L ym^uumm L eL em L p
w L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

L mL^m em em L em Lm
m

m myL yc em em m em m y
med mym L^c m

em Num em em em em em

em em m L^c em em em p


e^Lu

Lem em em Lem em Nem Lem

Lym eL em Lym em Lym Nym

LL Yee^m !m em em LL em LL


m

LL Cm eL em LL em LL

L em eL em L em L
Lm

Le mm ?my L L eL em Lem em Lem


m

Le mmym eL em Lem em Nem

L eL em em L em L

Lm ^muy eL em Lm em Lm

Lm LLuLym em em Lm em Lm

mm mN Am em em mm em mm


Amym

mm !m Ymyme em em mm em mm


mm Amy

m emeL em m em m

y ELm uL em em ym p
^ em m
y e Cy

ym ELm em em ym em ym


L AYL v

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

 ^m^m m^ em em m em em m
m m

m Lmd mey em em m em m
^

Nem eL em Nem em Nem ee


L^c Nem y
L^c Nem

Lym em em Lym em Nym Lym

L LLm em em LLm em Lm


mLmc Lm
U

Lm ym myd em em Lm em Lm


LY^^d L
YL

Lm mLzd em em Lm em Lm


yYmymem
^m

Lym mm em em Lym em Nym

Lym HN^mm em em Lym em Lym

Lm Cm em ^m em em Lm em Lm


m

Lm Lc Cm em m emem em Lm em em LmL


ymLem Lm m

L Lymm em em Lm em Nm

L muyL em em Lm em Lm

L KLmm em em Lm em Nmmm
ym U

Lm eL em em Lm em Lm

L umm HNy em em L em L y
L^c Nm

L mLe em em L em Lm
L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

L ^mymmYm eL em L p

L^ uL^m u^YLm em em L^ em L^m


Le L mm

L^ zLemy em em L^m em N^m

N em em NNm em Nm
mLmc Nm
U

LL eL mc em LL p
em

Lz ^ym zmd eL em Lzm em Lzm


mym

Lz Ym YL d mc y em em Lz L em LzL


YL L^c mLz U
L

L LYLd ALym em em Lm em LmLm

L Ny em em L em Lm

L^ eLem em L^m em L^L^m


^mc m d ^m
em L^c L^m

m^ m^^m Hmmd em em m^m em m^m


!m

m^ A^u u eL em m^m em m^m


Lm

mm mmemd mym em em mm em mm


N K

mm A^memymN eL em mm em mm

mm em eL em mm em mmm

mm em uL^ em mm em mm


L^
L^c eL
U wv

m ymY^ em em mm em mm


L AYL

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

m ELed mL eL em mm em mm

uu LeNm em em uum em uum

uum GmYey^ em em uum em uum


mm ?m

e em em em em em
emd em

em eL c em em em em


em

m eL em em m em m

m em em m em m my
L^c m

m mym em em m em m

m A^LYmm em em m em m

L^YL em em L^YL em L^YL


L^YL

L^L em em L^Lm em L^Lm


L^Nm

Lm L em em Lm em Lm


m
U

^m mL eL em ^m em ^m

^m m em em ^m p

m mLYm emeL em mm em mm


uL^

mm mLYm Lym em em mm em mm


m

e He L em em em em em em

em m^y em em em p

Ym em em Ymm em Ymm


Ym Ymm
n L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

YLm LmYem em em YLm em YLm

YLm ymmm md em em YLm em YLm


mYN^

 em em Am^m eL em m em m
myYL

 ymm^m em em m em m
!

 ^Lu em em m em m

m LemL em em m em m

m A^Lym em em m em m

!L^ memd !Ym eL em !L^m p

!L^ !L^md em em m^ em !L^m em !L^m!N^m


L^ m^^d e my m^ L^c
Lm Kd c L^ eL !L^
Am^m!L^

!L^m em em !L^m em !L^m

!Lm eL em !Lm em !Lmm

!Luum em em !Luum em !Luum my


L^c !Luum

!L Lmm mm !L em em !Lm em !Lm


m m

!L mYNemm em em !Lm em !Lm


m

!Lm EmL em ^ em em !Lm em !Lm


ummYLmd Cm
^m em m
Cm

!Lm Cm^m ! eL em em !Lm em em !Lm !L


!Lm m

!Lm uy em em !Lmm em !Lmm


m
L AYL

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

!Lm GLmm eL em !Lmm em !Lmm


m

!LL^L mm^Lue eL em !LL^Lm p


y

!LL^L Ymm^ mm eLem em !LL^Lm em !LL^Lm


!LL^m

!mme Emem emeL em !mmem em !mmem


m

!uL em em !uLm my em !uLm!uLm


L^c em !uLm

!u^m emeL em !u^m em !u^mm

!uu em em !uum em !uum


!uum

!L em em !L em !L!m
!m

!Le ?mmem^m eLem em !Le em !Le

!em eL em em !emm em !emm

!m !mmd ym em em !m em !m
CmLm^

!m ym Am^d E em em !m em !m
d Ammm

!m eLem em !m em !m

!LL em em !LLm em !LNm


mLmc em !L
Lm

!L GLy emeL em !Lm em !Lm

!m eL em !m em !m!
L

! em em !m! em !m!m
m
w L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

!LL em m d em !LL em !LL


^m
L^c eL

>Lem em em em >Lem em em >Lem >L


>Lem em

>L Ymm !m em em >Lm em >Lm


ee

>Lm Ceem L GLy em em >Lm em >Lm

>m mLme u >mm em em >m em >mm mm

>mm memem em em >mm em >mm


HLmd mu
mm

?LeL eLem em ?LeL em ?LeLm


uL^c
eL

?Lm emeL em ?Lm em ?Lm

?Lm Lymm em em ?Lm em ?Lm

?L my u ?Lm em em ?Lm em ?Lm

?Lm my u ?Lm em em ?Lm em ?Lm

?mY emeL em ?mY em ?mYm

?mu ?yd Ammy em em ?mum em ?mum

?mum yzmm ?yd Cm em em ?mum em ?mum


em LmyLem

?m Lym em em ?mm em ?mm

?m Kmym eL em ?mm em ?mm

?m em em ?mm em ?mm my L^c


?mm

?m mmm ^m em em ?mm em ?mm

?eem emeL em ?eem em ?eemem


e e
L AYL w

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

? A^Lmd Lmd em em ?m em ?m
my L^ u ?m

?m ^Lm ALm em em ?m em ?m

? A^ud md eL em ?m em ?m
HLm

?m mmd Ld em em ?m em ?m
ud Ammm

? eL em ?m em ?m ?m

? KLmY^d em em ? p
EmyLyd GmuL

?m muLmm Lm em em ?m em ?m

AL emeL em AL em AL
mc eL

ALYm emem em ALYm em p


mc em ALYm

ALm em em ALm em ALm


mLmec
ALm
U

ALm em em ALm em ANm my


L^c ALm

A^Lem em em A^Lem em A^Nem


mLmc
A^Lem
U

A^m eL em A^mm em A^mmA^m


m

A^mYm ^^ L L em em A^mYm em A^mYm


em C

A^mYm Ymem^ m em em A^mYm em A^mYm


A^mYm m
mu uL^
ymYLm CLm
w L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

A^mL eL em A^mLm em A^mLmN


m

A^e A^Luum em em A^em em A^em

A^e CLum eL em A^em em A^em

A^LL emeL em A^LLm p


m mc eL

A^L em em A^Lm em A^Lm


A^Nm

A^ em em A^m em A^m
A^m

A^^ em em A^^m em A^^m


A^^m

A^m my L^um em emeL em A^mm p


A^m

A^m y mYm A^m emeL em A^m em A^m

A^m mm LYym^ emeL em A^m em A^m


mm A^

A^^ A^ eL em A^^m em A^^m U

A^^ Azd ^m em em A^^m em A^^


y A^^m

A^m em eL em A^m em em A^m


A^m A^m

A^m^ ^md m em em A^m^m em A^m^m


mm^m ^m
y

A^m^m LeLmem N em em A^m^m em A^m^m


mem mm

A^ mmemmd emeL em A^m em A^m


mym^m

A^ my u A^m em em A^m em A^m

A^m mey^ em em A^m em A^m


L AYL w

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

Amm mymNm em em Amm em Amm

Amm mmd Hmm em em Amm em Amm

Ammm emem em Ammm em em AmmmAmm


Ammm mAmmm

Amm em myc em Amm myc em Amm myc


em em Amm Amm

A emeL em A em A

A emeL em Am em Am

A^m Au em em A^m em A^m

A^m my u A^m em em A^m em A^m

AeL LLYL emeL em AeL em AeL em AeL

AeL u AeLLm eL em AeL em AeL

AL^m emem em AL^m em em AL^m


mc em AL^m AL^m

AL Ym mmd C em em ALm em ALm


L

ALm Ym m^md em em ALm em ALm


^Lm

AL z^m em em ALm em ALm

ALm YLed my u em em ALm em ALm


AL

ALm mLme u ALm em em ALm em ALm

ALm Lm em em ALm em ALm

ALm emem em ALm em em ALmALm


mc em ALm

Ae emeL em Aem em Aem

A emLd m^m em em Am em Am
?L^d Yme u
Am
ww L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

Am m em em em Am em Am

A !uLmmYd em em Am em AmA
L^m m

Am >m em em Am em Am

Ae Lm^ em em Aem em Aem

Ae ym m em em Aem em Aem

AL em em ALm em ANm ALm

ALum zLum mm em em ALum em ALum


L^ CLum

ALum mYmu ALum em em ALum em ALum


mm L^ CLum

AL em em AL em AL ALm

ALY em em ALYm em ALYmANYm

Amm em em Ammm em Ammm


Ammm Ammm

Amm YyLYm em em Amm em Amm

Amm m^y eL em Amm em Amm

Amum em em Amum em Amum ee


L^c Amum

Au mud m ANY em em Aum em Aum myc Au


^md my m

Au md Auy eL em Aum em Aum

Am HmL^ymYN^ em em Am em Am

Am LLym^m m em em Am em Am
e^m Lyd KL
um L umm em
zYL^ L^
mYmu Am

ALy em em ALym em ANym

ALym ^m u ALy em em ALym em ALym


L AYL wv

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

ALz Gym em em ALzm em ALzm

ALz ymYemm m em em ALzm em ANzm

Amum eyyLyd em em Amum em Amum


!mLm

Amum Le em em Amum em Amum

Amm mYmu Am em em Amm em Amm


m

Amm Lu em L em em Amm em Amm

A^ eL em A^m em A^m y
L^c A^m

Am em em Am Am ee
L^c Am

CLYmLm eLem em CLYmLm em CLYmLm

CLum ALum mm L^ em em CLum em CLum


emm

CLum mYmu CLum em em CLum em CLum


mm L^ ALum

CL mem^Ly em em CLm p

CL Lm Am eL em CLm em CLm

CLYm mm em em CLYm em CLYm

CLYm Gym em em CLYm em CLYm

Cm em Ym em Cmm em Cmm
m
Hmeym
e KL
mm
ym L^c
eL

Cmm eL m em Cmm em Cmmm


L^c em

CmL eL em CmL em CmLLCm


LCmm
w L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

C yzm C eL em Cm em Cm

C ^m m^ em em Cm em Cm

CLL eLem em CLLm em CLLm

C mmYm em eL em C em C

C mey^ eL em C em C

Cu muNym m^ em em Cum em Cum

Cu mec Cum^ em em Cum em Cum


y

Cum mm ym em em Cum em Cum


mym

C m^mymd em em C em C
A^L

Cm A^Lmmmd em em Cm em Cm
eL^m m

C^ C^^ eL em C^m em C^m

C^ L ?uu eL em C^m em C^m

Cum eLem em Cum em Cum

Cm eLem em Cm em Cm

C EYed Ly em em C em Cm

C L y em em CCm em Cm

Cm ymymm ^ em em Cm em Cm
Y^LYmd y LY
em^m m^d
uL^ L^ u C

C mYmu C em em C em Cm
em memy E
Yed Ly

Gmem em em Gmemm em Gmemm

Gmem memm CL eL em Gmemm em Gmemm


L AYL w

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

GmL emeL em GmLm em GmLm

GmN eL mLmc em GmNm em GmNm


em em GmN

GLe emeL em GLem em GLem

G eLem em G em Gm
uL^c
eL

HLym em em HLym em HLym myc


HNym

HLm HLmLm eL em HLm em HLm

HLm HLmm eL em HLm em HNm

Hm ?yd mum em em Hm em Hmm


yyd Gmmeyy

Hm ALLLym eL em Hmm em Hmm

Hmm d Aymm em em Hmm em Hmm

Hmm mm m^ em em Hmm em Hmm

Hm H em em Hm p
m U

H Lym eL em Hm em Hm

H m eL em Hm em Hm

HL^ eL em HL^ em HL^


HL^m

H emem em Hm em em Hm Hm
H

H Cm em em Hm em Hm

H Nuy Ymmeme eL em Hm em Hm
u um e

KL^m Am em em KL^m em KL^m


wn L H m ummYLm HLm

A^ mm memy m m AyL !L


e mYL^

KL^m mmmd u em em KL^m em KL^m


ym A^ L mm
mymLe

Km mYmu Kmm em em KmmKm em Kmm


m

Kmm myme em em Kmm em Kmm

Kmm eLem em Kmm em Kmm

Kmym em em Kmym em Kmym ee


L^c Kmym

KyL emeLem em KyL em em KyL


KyL

Km Amd KL^md em em Km em Km
Lmm^m

Km yYmd e^m Lm em em Km em Km


y Lmm
^m

KYL eLem em KYLm p


mc em

KYm eL mm em KYmm em KYmm


mc em ^m L^c K
Ymem

KmYL^ em em KmYL^m em KmYL^


U w Km
YL^mKmYN^m
mm e !m w

mm e !m
FYmY^
mm e !m e Hm uymem yLL^m ym w
^Lumc
p Am m L^ em L umm memd mm L Ld L
d L em m FYmmyme Ld LYm ^ m Y eL L Ymem
m Lmeym LYmm U vw p v c
L L ^ mm L ^ mem L
^ mm ^ mm m L
YL my mL L ^ mm mL L ^ Ym^Nuym ^
mL L
p Am e L^ em m Ymd mm L AyL em !L 
em mmym Hu em ^ m em LYmYLc
L Am AyL m
YAm !L m
p Am e m L^ em m ummYL em L em AYLm LYm m
L m umm md em m Lm em mmL m L
d m em m Hm^m m md Ym ^ L^
em AYLd Lu eL m ^ Ymmm U v c
mmm
ememeL
Ymc mLe Ld ^ m U n
mm e !m Yem mm ym^mm mc yY m ^
m Ym Lemm HLm Ney mYeym L^ m AmL e L^
em d em m AL mumd mem m Emym mymm U v

ymmm
K mmy em HL
m HLd em m emm Lm ymd Ny mm mYmm^yc w
mm e !m L ymymYmmLzm mm Gmmymmy
L yem mymem !Ym em memym em L^Le^ !
md em L Lm m^m em e e mm LemmLym CLe
L LmyLLm em em Ymem Gmmeymm em H
u m uymem mm mm^ L !m Ymm^mc
G mm AYLc m yLeL ^m mm LeL e mym
AmYNeyc m ^m mm e mym
v L H m ummYLm HLm

L Lm L A^ em H e mmm e^L mm Ac m m
um e N^ Ymem mYL^mm L^ Lemm mm em
^d mm mym mLYmm m^m Ld e m em m mL
m~ Ym^mYm mL^m HL U em mym L
^m AL^m LYm ^ em mYL^ AYLm e em mYNeym
mYL^ LYm LmLemm^md y mL L^c
m u^ L^L mm Am e mym
m^ L^L mm e mym
 em LLLe emm AL^m em em L^Le^ !m~
Lu mm ^m memy Ym^Nd em L em AL mm L
^m HL U c !m mz L mm m~ m mYL^ 
m q AYLmd U em m^me^m e^m LYymem^
mL mYmm L^m emMmL~d y^m emmm~
 em mmm em^m L^mL em em Cm mmmm~ Ym
m A^yLLm uem ^ em e^m Ammmm~ u !
m e mymm~ u m
L em mymem Lmy Ymem LLLem mymL
zm mNy^ em em mNem Lym^m memd
L^ m em uymem L^Le^m mYL^c
p Hm em mL^m HL ymm d e em !LLum m e
!m mmem
p Hm em L^m mYL^ Km em mmm md e m L^
em mm m em mm !m ym^m em
e^ m uy em emyLL m Lemm em m
^m LL~ mYy ^L
m em EmLm yc
p Hm em mL^m m^m Gemye mmd mem
ymuL mLm~ e^m m mLd !md myL mm
em
p Hm em L^m mYL^ Ym^^y ed e ^m Nm
m L^em mm emLm m em mm emL
m !m mLmd mm mm m
em mm mm !m !mm ym^m

K Amy em mm
wn mm mm ALmm mm AYLd LLm U d
Am mm m mm yL Ymm ! m U w c

m LYm AYL m^m


emm Ym
mm e !m v

mmm em m^ym Lm Ymymm em LLmc


[eL ^\
[eL ^ L em Ym\
[eL Lm ^\
[eL uL mem Lm Lm ^ L em Ym\
 m^m m L eL AYL umm U d w c
^ mm [eL mm ^\d ^ [eL Lm\
Lmmm L L em m m mym m m
md eL mzd em mm ^mzm ^ ymymmy Lc
[eL Lm ^\
[m Lm ^\
[emm Lm ^\
[mem Lm ^\
[m^m Lm ^\
Ymc [WeL Wemm Lm ^\d [Wm Wm^m Lm ^\
mm mYLm e Lmey y^ ^m Y
Lm Ymmum em mm m m ^ ymymmyd Ym
emm m^mm mm ^L^m md m m L^ ummm mm
Ym emm Lumm U wnn p w d vn d v c
p ?mym !mm e mLmc
[mm e emm Lm ^m\d [emm e mm Nem\
p L mL !m em mm CmYL eL m
L U w c
[Lm emm mm ^m\d [Lm mm AL^m\d [emm m yzm uy\d [L
emm FYmmyym\
p L emum m U w c
[L em ym AL^m\d [L eL mm me\
p Ymm meym m emum m L^d U w ^d U w
m^d U w c
[L^ m Lym C\d [^ m Em^me\d [m^ m Em
^me\s
p K em GmYeym m mem U w d m ^m U w c
[ mem Cm^m\ L m !Nm^m H ^ Am L ^ m [m
^m ^\ ymmm
G emm m e YLm m e em
m^mem mm Ymmum em m em uymem emmc 
v L H m ummYLm HLm

mm mmeym m ^L^m m em em L Ld


Nme L^ meym mm eL em Lm m Lum
Y mm eL U wvn d wnn p w m mymme U vn c
L emm Lm ^ eL Lm ^d mm Ymmm G^Nym
Y m Lm ^d m Lm ^d m Ymmm G^Ly
L y L^ u KLLemm m Lemmd yLc
L eL Lemm ^d eL yLm ^
Y m Lemm ^d m yLm ^

K AmL mm e !m

ymmm
w mm e !m LYm mmmemd mymemd uLymem em Lu
mmem  mm ^LLmmm m eL ymym AYL
Y em ymym LLmd L !m Ymmm m ymLLu
em mm mm^mem LLm mmm mm em
L^mmem uym em mmm mm e !m
m U nn L emm Amm m m LL Lymmm mmm m^m
p mmm u Gmm Lu mL GLymmem LL^m mYL^c
L e LYLL m mm m ym Lm m emm Ym
em Lu ^ muym m LumL
 L mm C ymymYmd em ^ ymum L
p mmm u Gmm Lu mL ymem LL^m mYL^c
^ L eL ^d eL em Ly ^ LYm m ym^Nd eL ym
um L
p mmm u mymem mmemd em^m mYL^c
^ mm em H e mm A^
p mmm u em uLymem myLm mYL^c
Hm^m ^ ^ mm Hm ^
p mmm u Lummem mYL^c
mem Aem emm mm emm meL^m Ymm^m m
em m mLe mum

m EmLm em mm e !m
v u em eLym mL^m e L^m mm L ^ Lum
em Km mm my mm e !m EmLm mLym
mm e !m v

Yemd em em mmm LLm my Lm mm Lemm


LuL e L^ Ym Lemm AL^m Lymmemd L ^ e e
m^m L L^ mmm e e eLm L^ em mymem L
L LymLe
m uymem CLYmm yY mm FYmY^ Ym em emm LL Lymm
m EmLm

EmL mYL^ L m mmmm em L !m mym


H^ym m L A m Lu Ymemm mYL^mm
mmm

!mLm L !m mym A Luc


^d ^d d mm ^ m L um ^ L YmL^ Am L ^ m
d d m m mm
ed e^d ed emm
d m^d mm u^muc
md md md d mm m mm Am ^s mm Am m ^
md md m
m^m mc
 mym Hm ym m em !Lm umm em A^LYm

?mumm ?mumm e mum ymYL^m !mLm


Uc
^d p Am Ymm ^ ^ L^m ^ ^ L^m em ?^m
e^d e p m^
^ mm !mc
mLem Am L^m mLem em ?^m GmYeym !N
c Am mem mLem H Lm LumLem

!m mm mc
m p m H muum mm Hy m L^ m u m m
em p mm e L m mus
m p
mm !m !mm mym Ac
L ms

mm em L^ md Lmc


Am L eL m ymmm  y e em Amym

mL emLm mc


emd emd eL Lmm L mm myd L emmYm my em
Lyumc emmd m mem ^ ^ ms emm mm mem ^ ^ ms
emmd emmd emm
emLm !m mLm mym
Ac
emm p mm m m ym uL em mem ^ ^ ms mmymd
emmym em mL md m ^ mem Am L ^ yL emmYm
emmYm
vw L H m ummYLm HLm

emum m Ym L m Lu m^m mYL^ U n


m m em ed em Amd eL L ymymYm
emd emd eL

?mL mLm m mm U wc
emd emd eL Am ^m ^ em LLm uNYm Lmd m^m Y^ m
m^m yL ^ mmLem
md L
?mLm mym Ac
L eL ^d eL m^m ^ e mum LYm Hm He
Nd e A mm q mmymd em He Nd e A
mm

myL myLm mc


md L Hm^m ^ ^ mm HL u m ^ e L
m^m um HL e u m ^ Lum
L u mm
myLm !m myLm mym Ac
HL YL^m ^ H uLym d L ^ YL^
m E L ^ Ld L ^ YL^m HL Y e u
mm

emu emum mc


Ld memLd m L ^ mL LYm L em Le ^ Ly ^ Azm 
Led ymemLed ^ mym m Lm L Lm m
mLed ^d mLd m y L LmL uu ^ mm ymem^m my
ymemLd ymeLd m ymL ^m emmm Lym e^ em u
Ld ymemd md ym
yd Lmd memd N emum !m emum mym Ac
^md Ymemd mymd m L ^ mL em LLm L yL ^s L
^md L^md m^md ^ memL m^L^ m L Lym Lm L
^md ymem^md L L mem m L Lm y L ^
ymemd md Lmmd ^ m Lum A mL L mmym^m Lmm
^mmd emmd emm ^ LYm ^ Lmm m ^ m^m
md mmmd emm
ym^md emym^md
m Y^md m myd
m LL

emum m L m Lu mm FYm^ Ym Lm m
Ymm m YL^mm mmm U ww p wwc
md mm mm Lmd m m umd m ym Hm

L^m m mm Ym mmm EmLm Lud e L ^ Lu mm Ym


m umymmy Amm eL eL uymem A^mLd Ym em emmym
mm e !md em mmm m Lym md mm
umm ?Lm Ymem ymmm^m e memm m e Lu
m mem L ymmyc
mm e !m vv

!mL ?mum !m
m m

^ ^ ^ m
m
e e e^ e e^ em
m^ m^ m^ m^ mm

m m
m m ^
m m m
m m m mLem

mL myL ?mL

emm md L md L
mm m^m m^m

emmYm L u m
emmym

emum
m

emd emd eL emd emd eL emd emd eL

KLLem emum emu


m

md mmd m md mmd m md mmd m

m L ymem Lmm
em memL ymem^m ^mm
mem ymem emmm
m mLe m mmm
mu mLe Lm emmym^m
^ N^m emym^m
em mL Ymem
Lme ymy mym m Y^m
m^m m my
L^m m LL
^m
v L H m ummYLm HLm

mm A^mL L L u LYm my em EmL L


mc L mm m uLy^m !m e^ m Lemm e ^Ld m^m
N^m Ymem Lumm mm L^ U c
L m G^Lyd em ^ Ymmy T L m G^Lyd m^m
^ Ymmy
A em L L^ m^m m Ym em ?mLm e
m ?mLm
 yY ^ mym mmm FYmLymd em L yLu^m em ^ em
CLYmm Luymm mem mc
p !mm e em mum !mL e ?mumm LYm
mmm emmYm m U
L L ^ mm Lymm m em !mLm YmY
Ym mm my mm m md mYLm e^ m m
em !mLms L ^ m mm m !
Ym
p em EyLyL^m mem m e L L^ emu ymYL^
L m q mLe emu ^ uLym ^d m N ^ L
u myLm Hm m md mzd m^m ^m L mYm
mem m ?mLm euem
p ymym em FYmLy em KLLem m em Lymemm
mm eL Lu^m U ww p ww
L L e^ mm emu mm KLLem L Ly ^
Le!em ymymm e eLYm mm emum m mL
u ymem mmYmmy

w K m mm e !m

w md md !md L


v mm e !m Lym yLL^m mLm em mLLm
Ld !md m e m mm^ e m L^ emm yLL
^m mLm ummYLc
L m L^ em Lc L Y ^ L T mm my ^
L T mm m Lu em ym^ L
Y m L^ em !mc m T em T m
^ m L^ em mc m ^ T m ^ m ^ T mm
^m
e m L^ em mc emm uum T emm LYm T emm mm m
^ T ^
mm e !m v

m m ^m ^ m m L^ em AmL m^m !m ymmd


m L^ em L^m m m^m mLm L eL Hd Lu eL ^
eL m Y eL !m Ymm mm ymm em uymem
yLL^m ?mymc
mm m em AYL Ld m e m Ym
m Hm ^ m !m Lu m my Ymmd Ym m em
m !md m e m
L ^ m L^ ym mmc
m mm L e Am em em LL L T md eLm um
m m LL T emd eLm L AyL L m
eL ^d m e e Ym ymuLm eL ^ T m
mmm ?mym mm U vn p v Em em ?mym ymLm m
y~ ymL ymm m e^ mm AYLd mm AYL
my em mm !m L m mmmd mm LLm L
U Hm m !m m my Ld m Ym m mL
^m ?mym mey mm eL L^ U p n
m my Lu !mm ymm em uymem ?mymc
p m L^em mu^ N^ em ymm^ ym^m^mLd ym
^m^euumm T Lc
u u mm !Lmm m mem mem Ym m^ ^m
ym !m ymm^m AmL mm eL m L L
mm umm mL Lu mm eL L^ U n c
y L m m Lm ?L^ mmWm mymm Le ^ m ^
m em AL mY^m !mm Lemd ^m ^ eL !m Y
^mmm L^ em umm mmL Ld e eL L
p Amu^ mY^ T umc
m yzm yd em e Ym^mYd m mem m mmYm
my
p m^m^mL T !LLu Lm e umm !mc
L^ m mem e mem emm mm !md em L^ e
CLYL LYNyy mmYmmy
p m^m^mLd mm ALmYmm^y T mc
m ^ Yy mem mYm mmYmmy
p m L^m m^m^ Lem T mc
H e mYm m Gd eL ^ ym ymym Lm e mem LY^m
LymYmm^em
vn L H m ummYLm HLm

LL^m e mL^m ?mym m ^ YmLm eL m


em !m m m L L L^ eL mNmd eL em !mmLm
L um Ee m ENem m m L^ Hem^ mL
em ymLm em uymem mmm LYm ^ em mL^m ?mym e^
ymm mm eL mymmem U vnn p c
^ Lm Lu m Ne^md e^ m ^ m eL m md zm
e^m~
L c m mLed em mzd Ym m ^mY
Y^u^
v m mum em !m mm md eLd emd Ld m^md L
md Ymem mm mym Ymemm mYL^mmc
p Am m ^ Lu m em mym uLym^m Cmm mm ALm m Lu
yLm ANm Ymmmc
^ mz L ymLd eL L ^ mumm Lm L e Lm m
em mYmey LuL^d LYm mLe yLY m mmYmmy ALm
L ?mmmm LYmmd e L eL L^
p L mLe em my Lu !NeLm e emYLmd mL L
Nm Uw em GmY m Ld LYm L^ Yc
L !Lm d e Am mem eL YLe L^ ms m y p Ld m
m m mLe mm p m CLm m L em ALe e 
m m^ L^ HL e mem p A^Lmms YmYd L m
^ m L p m ymYm m m e Ymem ym^ p HLuum
em m e mm em ?my u^em
Y L LYmm m em L L m L H^Luu^ym
yLmmd mem ^ym L eL Lymmmd L m ymLem mm
L u ec um em mym umemumem
p LNm U w m m Lzmem L AYmm !NeLm L
m Ym mem eLmYm m LYm mmm L^ m
ym m e m c
Amm m mY ^ eLm emc m mm ^ym L Am e emm
L e L emc m mm mu Am e em ym e eL Ne
^m e eLem emc m e mm em m m em ALd m
m e em A^mm Hm^m emc m^m em yzm C^ Hm^m
emc m^m e em ^m em m L e Kmd Ymem
Ymem e Aemm
p m m LmLm e YmemYmem m LNm L^ ymm
AYm mmc
Am e Ymem m^YL Lmm ym
Am e Lm em em^m m^m ymem Lmm ym
m A^m e Lm ^m e v Lm L mmem
mm e !m v

K mYL^ LmLm mm L^ U wv e U w d YmemYmem U w


 !L yY m Ym mm e !m mm mm^m v
ey L L eLm Lymd eL L^m mm ^ Lu m m
um ec
em uum T em uum T Am mym Lu em C^
em LYm T em LYm T Am mym Lu em C^
eL mm T em mm T Am mym Lu em C^
!L^m !m m eLm mL^ ym^m^mL mmem
mem mm eL L^ U n c
^ emm Ld mLe L m ymmmd e e^ m Lmd m m Lm
mmYmmy

w m Ymem mLm em !m
!m e mm uym m mm L eLm eL vw
Lem^md Ymm^m L^ mm ^m em Lm Lem^m
m U wnn p w

em^ ummm mm e !m


Hm L mm Lemm Yuym em LmLm L T m vv
T L T L m em mmmLm L T m
T m T !L Lymd myY ^ u em !~ emm eL uymem
ec

L m m !L

L emm uum emm LYm emm mm emm AL^m

m emm uum emm LYm emm mm emm AL^m

L emm uum emm LYm emm mm emm AL^m

L emm uum emm LYm emm mm emm AL^m

A^ u LuymuLmd eL m em ymL Kmm em m


v eym Lummc md md md md m Ee m L^ u LuymuLm m
m GLm d eL ^ mm mL Lemm ey L e m
m LmNymem mem ym^m eym mymYmd Ym em
mm m^Lu^m uNm mm em em ymLm
Amumemd U v Hem^ Hmm m LL
w Amm mL em uymem KLmmy eL AYL LYm L
m AyLd AL^m L !L mmc
L H m ummYLm HLm

L m m !L

L emm uum
emm mm emm LYmAL^m
L emm uum

m emm uummm emm LYmAL^m

L emm uummm emm AL^m

mm m uy mymme L^ eL mm^ mYym ememeLd em


m AL L em Yzm e Ymm U w m^ Lemm m Lud
m em m em L e em m m ymYem e em
 Nm m L^ y^ U v c

L m m !L

L L^m uum
L^m mm L^m LYmAL^m
L L^m uum

m L^m uummm L^m LYmAL^m

L L^m uummm L^m


AL^m

L L Lmmd eL Ymm eym Lu L^m m ^


umymmy eLu ^ mum ed mm em ey m ^ u em
Em^mey LL m m!L HL em mym
Lm Ymuud e eL L m mL !Ymd m Lemm
mum mLY em LLm em em ALm u emym
ym U v c
!LLmy L AYLc emm LYm emm LYm
!LLmy L GmYc L^m m eL L^m mm eL
Y m em !ummd em em m mm CLYmm m L m L^em
Lu em m em m mymd mm mumm AmL myd L Kem
Ym ememeL e Ym em mm em C md md m mym em
m^me^m m c
em uum em uum eL mm em mm
mm uum mm uum m mm mm mm
L N eLm em Ymem mLLm L Ymm ymm em Yym
m L L eL ymL y em LLYuym Lmmd em em Y
mm e !m

ym Cmm emm ^m mmem e L T L T L T m


d m eL ^ eL e mNem U ym memymm Ymmm
L^ ^ y mm emm uum L AyL L
emm AL^m L !L
L m u mm em C md md mc

L m m !L

L m uummm
mm LYm AL^m
L mm uum

m mm uummm mm LYmAL^m

L mm uummm mm AL^m

m uLm em meym m L em L e 
LL em m Lu m mYL^ m mYL uymem
ummm H m^mm Lmey eym Ld Yd Lymm ?mym
em mmym AYL ^ mmm m mm Ny
U vn p vw c
L L ^ em mmd em mWm
Y L m LY Lem T LY L m m Lem L m
^^u m Lem T ^^u L mm m Lem 
mmYmmym
^ m em em G^Lyd m e L G^Ly U
 LL AyL m L Ym em m Lu m em 
ey m mem mm eL L^ U ww c
G L em ^m L mmm ^ YL^YL
Ym m c L^ Lym mm em Kmym
m mu em L e em m m mym memmm v
Luc
m m Ymm ^ Lu m m m mm L m !m Ym
yL ^ m^em^m Ym Lm em U wnn p w e
Y m ^ yL LYym^m
p ALeLeL^^ em m L Ym ememeLd Y Ym emm
e mm m ^ Ym emmym Hmd em em m md md m u
ymc
L em mmd em !m
Y emm mmd emm !m
L H m ummYLm HLm

^ mm mmd mm !m
G Lm Ymm umm GmYeym uem ^ em LYm ^d
um eL uymem AYL m m Lum U d d vw mm
mYL^ Lmey LeLeL^^ ^ ^ Lymm LmLc
 m emm L Lm ^ v E? L em Cmm Ymmm m
m^m mm m um N e Hem^ ^ mm
e^ m eym ^ mm ^m m mem m
mYmmym
p m em Yym mm e !m ^L em mYL^ L
eLeL^^ m Lmey Lud m eL uymem AYL
m m Nyd LemuL em y^ U vw p vv c
Hm u emd ym^ m^m md mymm Km ym^ mem
^ emd ym^ m^m md m mm mymm LL mym
mmYmmym
m G em em ey !m^m e mLN mem
A^m e ym^m GLmym u em mmm Yey ^Luum
m H^m em ?mm L L ^ em Gumem mem A^m
m mmYmmym
Ym c L AmY^ mem Aemd mem Aemm em
L^ CLymY^ em ?mm Ymem
m mu Lu m L mym m^ m ^ m m m u
ymem ummm H ym^m L mmem mem L y LYm mLu
Y m em e^L ^ Y^m mYL^ Ym m e m ememeL m
mL mm em m mNm Lyum emm e mm Gmu
yy ^c
L em L Wmem LYmc em L mm mem p em mm m
em mem em GmYL^ WLm T em GmYL^ Lm
YHm ^ md em me ^ y A^
^ Hmm ^ mmd emm me ^ yms meem^mem
Am ymmm m ?md eL YmY e^ uumd eL ^ Lm m
e md em mymLem ed eL me em m ymd emm m m
m LmLyem
e Emmm umm eLYm em uLym mm em umem
Ymm mLm CAm^m em Lu mm em uymem !
em mm Am ym^my ALzmemmm mmYmmym
mm e !m

AYL^ ummm mm e !m


 ! u YL^m m L L eL !m memL Lm v
mc

L memL
L memL
L memL
m memL

m Ymemm Lu mm m u em md em Yym m


e mey Gmm em mm ymmem Hm Yem Lmey yL mm
md eL ymymYmmuL Lu m m m Lym^m m
em c
m Lu WmLWmmm y Ymmy m Ym Lc
m Lu mL y Ymmy m
K em YL^ ummm mm e !m Nmc
memLd mLd ^d ymy
m Y^md m myd m LL
emmd mmmd L^mmd emmm e mmm Lu mm U wn
K em m md md myd mym U ww K em memmm em !
m mLe e mLe U ww d umm U v e U vn d v

L !mLm
 e AmL
 e AmL em !mLm Nym my em mLLm vn
em yLL^m !m Lm mLem Ym em !mLm eLu em
yLL^m !m LYm ^ muL^ mm mym memy emum
mem

m e em !m
 LuL LYm em !mLm em e em !m AyL v
em^m c Am mmm Lu em m^mem Y Lu em Lym^mm
L^m !m
L Ymm ^d e eL Ym e
m Lum em !m mmm em !m m YyL
m Lmm L ^ eL L m^ U v A^m Lm
m ^ e^ Lemm !m em AYLm mm memc
w L H m ummYLm HLm

L L mm^ m ^m CLs Y m A^yms L^


mm mms L L e mm^ m e mmYmmym
m !m !L L mmm memym K mm L m u mmm
Am^m mm p emm mYL^ LYm e^m AL^m mm mm L 
ym^mYmm AL^m my emm mYL^ L mmm A^u^m m
mm Emm^m em Lumm Yc
L H e eL Gs
YmLY uem mm yemymem Em em^m A^m
em
 mm mym Am^m m em !L em LmN em !L LmLc
Lm m H L^ ymLm !uy em E ymLem md L^
mu^m FYmmyyd L^ Neym mYm d Lu em 
E YmLymm uLy Lu emm ^mmymem Lym Emm 
ymYm !L Gd L LLm GLm~ Hd Hmd m
Lem em^m Lm
m Ymm^m LYm mm mmm Am^m e mmm L^m !m
m Hm em ym^mm ymm d ^ L m^mzmem
em em !m ~
L H m e^ ^ mLem Gmm^ mms
Ymm e^ mL Kms uuemy L mm md em em
Am^m mYm Lym U w
 emm mYL^ L ^ mm Ymemm Gmmey m^md em
mLm Ld m L^ mL mLYLmem Hmm Y mLe Lym^m
ed em mm YNyymmN Am^mem mc
L m mm L m Lm p L^ m m mY ^ L^m eLud
em u^ um c mm L^Ly ymm ^m
YEe m mm ^ emm em CLYmm e m m mm
L HLm mm
Hm em Am^mem ^ e Lemmd LYm ^ em ym^mm md
^ L L^mzmem em em !m m~c
H m m e^ ^ em ALy mm mmYmmy
m GLLm em L^mzmem em m^memmL em !L
emLmc m Am^mem m ^ L Lemmd EymLmd mm
?mmc
emLL HLm mYmym Ymmc m e^m EmYmyey
L ^ Ymmy~ mem
mm e !m v

L !mLm em !m AyL e Lm m^m


Eume ymYL^ L e ^ em Lmd m GmLemd memd 
yme^md mmm L^ m Ymmym L^mm em em ^
?mem Lu mmeyym mmem L ^ ed m L em GmYmm
Lmemd mYm e em mem L mym !mmd L Cmmd ym em Y
LL K !L mm L^mmed u^m Am U
 em m L ^ mm ym e m eL ALzmm
^ L mmYmmy ^d e mm ms
m !m AyL L L^ mLymmme ymm^ mmem m
em em memy m^ eL ymuN emmym em emum
Lc
Hm e Lm mYd mY e m mm AmumYLm mmYmmy 
 L e e^ L Lmm
m !m !L e m e mLm mm ymYL^d e L u
mmm !mm mmm Lym^mm !mm em L^ mm mym L
ym^mm !m emm mm m mmym^d Lm
Ymm mymemd e m L^ ymymYm !mm ymYL^d em L m
m Am Lmem mL m m^m ymymYm mm mmem K u
^m Am U
K em !m e e Ym mL U K HmyuL !mL
m Gume U n

m !m
 em m em !m md md m m e m^ LL^ ^
mme Lu !mmd ym e AL^mLm my ymm U nn c
^ LYm emm GLm ymmm Lm em  Lm m mm EuL
^ ^m YmL L^ em mu LYm Ly m em yLm Km Lu em C^
LmYm LYm L^ em Lmmem LL^m mYL^
Ld Ymemm Ym L^ymmm mYmNm Y L ^ mm L
mLm U d c
L ^ mYm md emm uLm Km mmYmmy
Y ^ ^Nm md eL emN^ m uLym^m LeY^ m^mm
e mmYmmy
mmym^ um em !m em !m L^ mm mm L^m !m
L ?memymymLe m em^m mYL^ U w K u^m mem Am
U
m e m e m
L H m ummYLm HLm

m !Lu m m Nuy m mmy Lu m Lymmem AYL


u m em mym Lm !mmd yLmd m e emym
^m em mmd Ld em ALLd EYmLm c
m m m L^ ^ eL Le mymms mm L^ LYm m
mem mL mm mm mymY^m
m mu m L ^ L^ Lu !NeLm m Lu Lym m
^me^m Ymmm U v c
 Y ^ m m Lm mm yL yzm mYm ymmm e e Y m
m ^ mmYmmy
^ Y em mYmem mmd eL ^ Ge Lu em m^^m !^m e
em Ld e mLe yLY m mmYmmy
zmem m^m m L AYm LNm U v c
L Ym Lu em L Le mm mL L mm A^mm mm
Ymmy
L !m m m ^ mym mmm mYL^mmd em em AL
mm YmLem e U v p c
p Em^m AYm L em Ym Yc
L mym Lem ^ mYm mm mm Gm^
YCLm m L^ m ^ m Lym e m Lu
p mL u L mm AYm em Y mm YmL mm L^ Ymd
! c
L ^ L m ^d eL emm !LYL^Lm em yNmm em
ym^Luum em mmYmmy
Y^ mm m ymLd eL m mm mmYmmy
p GumeLLmc
 L uL mm ^ym mLLNm Lu mmYmmy

m u^mu
m u^m mem Am e ymymYm mm em mmm L^m !mm
mmem LL^ Lem m ^ mm !m !Ld L^ m
mm mmm !m Lym^m e m my ^ Ym L^m y
md mL Ym um GmY U mL^m ym y U v e
U c
mm Am emm KL m mm Am m LL A^m ^s
^ ymmmd mmy eL memm m ALmym e^
u^m A c
mm e !m

p em !L ^mY L mm mymYm zm em memLm


y mL L^ eL uL^m c
^ eLm ^ d Ld LY eL ^ ymL Gmed L CLLL
p em !m ^Luu L L L ^L em mymYm L ^
em ymc
?m^m em A^ e mm emm m s ymL
m mLYL !m !L m^m L um GmY ymmym^
yL m eL mm^mem !m U uymem mm m
L m em mem em Lm Y em m e^ Am mmmc
m CLyd L ^m em Lm mmYmmy Hm em m ^ mm
CLm Luumm

m m em !mLm
m em m !mL e ?mumm mm em uymem yLL
^m mLm mm ?mc em yLL^m !md em m Ay
L e !Ld eL m Ld md md Lmey
AyL em !md e em L m uymem CLYmm my em mm^m
em mc

!m !m

AyL !L AyL !L

L ^ e
L ^ e^ m^
L e m^
m mm m emm mm

!m

AyL !L

L m m

L m m m m
L m m m
L m
m mm mm m m
n L H m ummYLm HLm

mmym em Lum
m m em !m mm p Lzm m p em em em Le
m^m !Lum Lmd em memmd eL m mYy e
y L^ ememeLd U w
Hm L em m u Ld L e L ymLm Lmd uN
Lud eL mmm mum~ u m L Ymmmc em e !m
!L u L e Ld em !m Lzm AyL L u
L e L Amm eL L^ U
m Lu m e LeLeL^^ L^ !Nm mmem
mm y^m e U w m my Lu AL^m mem Lemm !N
LLemYm eLd eLd e ymYL^ L mm eL mymme U nvn p n
GmYeym !N m mm Lmey Lud m m Lmem
!NLLemY um Y m Ym my Lu !mmd m em
Cmm ^c
L ^ LYm emm CmL ymNd m ^ ^ ^ m m u m m
mm LYm mmYmmy ALemm mc m ^ ^ ^ m
m eLu mmm LYm
Y ^ mYm m mYmd ^ L m m ^ mYm mmeem^mem
L !Y eum p m m yL p L^md em m m Nm eL
Am LY ^ ymmm mmYmmy
^ e m mmd eL mm Hm m ?Nm e Lmem ym
Lu m Lm yLmYem m mm e LYm ^ w Aem L CLy
L m ymeL^ L LLLm L m ymm^md eL mLe ^
u m mmm G m LYm ^ m mm N^m Lem e
LYm ^ m ymm mmYmmym
m Yym L e Lum em !m mem L^ !N
m mYmuL u e^ !NLLemYm mmd Lymm Ym my
Lu !mm K mmm U nvn p n c
m m LYm ^ m ^d LYm ^ m eLL ymeL^ m^^m LYm
^ ymNd m ^ ^ ^ m eLu mmm LYm Lum Am ^
mm md eL mm um mmYmmym
m mum mm L L mYmm Ym GmYm e emm m
Y Ym !Nmd em em m mLymc
L H Ymeum m ^ m mym Lm mm Ymey
Y AL mm L L
G AYLm mm Lmmm mm !mLmd em m
m mm U n
m med m me mm myd L^ mm my
 GmYey em m Lm LYm ^ LYm mum em !mL
m ymLmc
mm e !m

 ym m Lm mem mymem H uum Lu mm L


m Emy u emm u^LyemYyem H e mem mL
eyme Lu m Lm Emy Lymmm mem
 umm m^ Lm mYm em mum mmd emmd mmd
m L^ m m m c
Gmy m ^s y mem em ymeL^d emd Ym em m^m mm
 A^m
 em e !m !L mem L^m LLm em m
m e mm L L m Lymmmd em ^ L L Lu m Lymm y
em mLem !mmd U n mm ^Ny Ym Lmey Lu em
GmYm L^m AL^umym em em Lem m
N^m m Y m^mm em L^ m Lym LeLeL^^m Cm
m e m mm ^ m L uL^ Ymm^m memc
L H em LN^^ mm m LmYmm^ ume^ Ym
yzd em ^ u m LL ^L^ m Lymmm A^mm
YmN^ym ^ m mmYm^mmmem m ^ m
Le LuLmd em ^ mm L eYyem
Y ^d eL em ymeym em ^mymmem ^ mm L
L e L mYmem Ee mm mLm LyLm
YmN^ym ^ mm ym^m^ Cuu m^ Lm em
Lemm EymL^d eL mmd em ^ mm L mmYmmy
 em L^ymmm !Nm mymd md LYm e Nmm m
um m^m mm ym~c
mmmymd emmmd mmLYmd mmmym mmymd
mmymd mmm mmmd mLYm y m^ Lemm
eyc emmmymd emmm U
EyLyL^^ e eL Lymmm mym em L mmemc
mym d mym d mym

mm e Ymm m
 em L^m AL^m e ^m m m em !mLm w
m^memc Ymm e Ymm Ym Cm ^ mm euummm
mem y m mymme LeLmALm mm m m
!m m^mem ^ ^ mYL^d em L^ em d
y mL L^c
EYmc m m q ^ mm
mc m m m q ^ mm
 m^m N ^ m mm^mem mYL^m^me mYmuL um
mmd Lmey m mm^mem uLm uummmy em em
L H m ummYLm HLm

ALeLeL^m p Lem mmm myLm GLmNm em m^m 


ymem mem mym em ^ym Em^mem ^m Ymm e
Ymm !m Luymm mm Neym FYm^ mm LeLm
ALm mm !m e Gmem^y um yme^c
mm !mLm m ^ Lu !mm em mYmmm Ym
mmd mm L mymL Y EYmm !m mm mm ^m
^Ny ^d ec
L md my Lu !mc mm L e  m e
^ ^
Y md my Lu AL^mc u em C^ mym mm ANym e m Lm
 YL^ e Lmey ^
^ EYmd my Lu !mc G em C m L e^ mm
e EYmd my Lu AL^mc A^L m Lm Ym
 Ymm !m m Lm m d yLd mYd L^
Ym mem KLm Ymemm eLc !mLm 
Lm Ymmm ^ ym^ Lu !mm
!L L ^ m L^Ld e^ mY m m ^ mum Ymc
m Lemm ALY L ^ Ld e^ mY m mYL^ m em L
ALemm mmc e^ mY emm mYL^ m em L p L
mm Lemm LYmm ^ m L m mum Ymc uumm
em mm m ^ m L mm ALemm mmc ^ emm L
mm
 Ymm !m m ymm mem KLm Ymemm eLc
mmm !mLm Ymmm ^ ym^ Lu !mm
L my Lu !mc mm L e A m L L^ m em
m me
Y my Lu AL^mc mym m Lm e mm ANym A m L L^
m mem ^ Ymy
mm !m m L emmYm Amm mm m mm^mem AL
ymem AYLm Ymm !m Ymmm Ymemm Amm
m^m Ymemm em ymLm HL^mLym mm eL mym
me U v p c
mc L ^ em Nm L^ m ^ mm Gyc
^ em Nm L^ L ^ mm
EYmc ^ em Nm m ^ mm ALemm Y^mmmc
^ m em Nm ^ mm
mm e !m

 Ymm !m L mm m ^ mNm !m mm
mm mN^ymymLe ymL^ mem em^m mYL^d U 
YL em Lymme mNm mmNzymm Ymemm emd
eL e^ !mLm mm mm mymNem mN^ mymYL^
mem m
m e e eYm mmc em L e ym^mc em
HLymd em m
L m^m L mm m^m ^m !Lmc m m 
LL em ALeLeL^m Ym m^me
m Lm m Lym^md em mm ym LYm p L^
Ym my Lu mm !m em m mYmmmc
H LYm mm Lm e m mm^m^m m LyYm L
L !m m e L^ em Lemm ALeLeL^m mm m
c
 m m yz ymNy L Lu ^YLm ANmd m e
ym m HLem Ld e mm eLu e mm A^m
EyLyL^^c m ymLm LYyLe^ m
ym LYmeYLem
L eL !m m ^ YmYL d eum em e eLu md eL m L
Ym ^ Gume mm L p Ymm e Gume Lm
mm em m^ Ym U n c
H LYm ^ mm Lmd em L^ m mm^m^m N
em e L^ ?m ALemm Hmemy em AYLc L
mm^m^m N em e L^ ?m em Lemm Yuymc m
e N m L^ ?m
Kem em em em^m AL^L mN mm Yuym !N
e !m mm eL !m em L L m eL Ym
Lymd eL Ym my Lu AL^m !NLLemYm ymym mem U

w L ?mumm
w e AmL
L ?mumm Ymm ^ Lu m ALyme mLY mm muL^m AL v
m em mLY m e emmYm CmLmc
L Ymmmd eL ^ m Ymemm
L ?mumm ^ L ^ m Lu Ymmm mm my
ymLem Lym^md m L Lemm m !mLm N L
L H m ummYLm HLm

!m em uymem mm mmem Lu L Lemm CmL


em Lu mm m mNm m mmmc
L Ymmmd eL m Ymemm
mLY LLm L ^ eL ?mumm L^ Lu m
mm Y U p n Ymmmc
[L H Lu ^ mY\ L yz
L ?mumm L L em uyLYmd em my Lu mm e^ m
m LYmm^ ^mmm

w 
L ?mumm m mm mym memym d N^ em
!m ^ m mm m e mm^mem e L L
e Lmm mmc
Lc m A^Lmm em A^Lmm eL e YmL^m ^
Amym Am YmL^m ^ Amym
Lc L Ne^m em ym L ^ m ymLu Am LYm ^ m 
ymLu
m Yym m mm^m emmym em !mLm L ^
m L^ mum ymYL^m !mLmc
L !md L e mc m ?Lmem L ^ m m mY m
^m L mm mY Ymey ymem
Y e !md Lm Lum m mmm em !m AyLc ^
L ^ m ^ mY ^ m ^ mm mY Lmm ^ Lum
m 
L ?mumm L mmYy mY em mYm mN
mem Ld Lymm Ym mumm GmYm Y mm eL mymme
U vw p vv
L m !^ym YmYL^mm ^ ymL
T m !^ym YmYL^mm ^ mY ymL
Ym Ymmm ^
T Wm Ymmm ^ mY
K Gmem^y mm Hm^mmNm L eL ?mumm
ymymmy mYem mem ALemm L LYm L^ eL mm !
m mLem mmem memc
m em ym ^ L em LLm
mm e !m

T m em ym ^ ymymmy L em LLm


T m em ym mLem L em LLm
L mm !m m mm mu u Lm em yLL^m !m
m Lu m^m L e Lmmc
Lc H Ymyzm mLem m Nm Ymyzm mLem
Lc mLem yLmm m Ymm yLmm mLem
ALeLeL^^ ^ m em YL ^ mLem u m e eL
mYm ALymec
Nm mLm W^ mLem u yL ^m AL^m L >^ AL
emmc Nm mLm ^ emc Nm mLm mLem
ymym mc Am Lem ^ L mLem L
m GmYey mLem ymymmy e mm L mL^ muemc
m e m Ymmum mLem ymymmy mmYmmy
Gmmc m e m Ymmum ^ ymymmy emc Ymm
um mLem
GmYeym L !N mLem m^mm emYmc
m em Lem mYmmLem m mum Lym e^mLem m m
^m eL^m LmLem Am L^mm LumLem

w memmm em mYL^
m Ymm GmYm L e e^m mmm YLmm e
mm Y eL ?mumm YyL^ Lu mm eL mymme
U vw p vv c
L ^ YmymYm ^ em ?L ^ L u mm ^ memm
Y Am L ^ mm A^e Ym H m eLYm Lm m
m myLm ?mumm eLu L ^ LuuNym~ m
L eL ?mumm mY y m em uymem ?Lyey em uuN
ym L^ m^ y L^ U c
L T L T L T m T !NLLm !!
 em uymem CLYmm e em m^m YmYL^mem mmym
Lmymm m mmym L T L e L T L
m L mL Nuym K L T L mm L^ md
! m AemuNm L em myLm yL mm !NL
Lm !! mLm m L^m m e LmLYmd m eL
?mumm mY mN U c
w L H m ummYLm HLm

myLm T ?mumm mm

L AYm T L !NeL L ^ m m mY

L AYm T L ^ L ^ Amym
L AYm T L ^ Lu mY
L AYm T m m Lemm ymeL^m m mY
L AYm T !! L^ ^ mY

L T L ^ L em !m ^ emm
L T L H m emm A^Nym ^ mY Lm
um
L T !! ^ Nm L Ym ^ mY Lu

L T !! m mLu em !Lm ^ mY
^

m Y T !! Y L A Lu ^ mY L yz

!! L mLY T !! m A L Lu ^ mY L yz
!! Ym !L T !! m mu em !mm L ^ mY
Lemm

Ym ^ m LmLYm Y mNe^c


L T Lc Wmm !^Lm um m mY L mym Lu
L T Lc W^ ^m ^ emm m ^ mY mYm mLm
!! L Ym T !! L Ymc W^ memm LL Ym ^
 L mL m Y u e ^ !Lm m
?mumm m myLm Lumm mLmc m myLm
emm Hm L em Ymmuumem m Ymmm L
em mYmNm mm um GmY eL em ud
m^ em emmem !Lm eL AYmc
L m e^ s T em e^ HL^ m^ em Nems T L^
m^ em Nem
Y L y^d ^ mm FYmY^ m^Luum T L m ^
mm FYmY^ m^Luum m GmNum muL em emd ^ m
m L^Ye^ Lum T m GmNum muL em emd m
m ^ mm L^Ye^ Lum
^ m mm^Lu em ^ m mm LYmmem Lm m
Ym mm T em Lmd em ^ m mm LYmm
mmym^ ^L em mYL^ ^m !mL e ?mum
mc
 mLmm ^ Ym ^
mm e !m v

 Ymm m uymem mmc L u


U w Nm L^m m^L^ym Ym my Lu eL AYm eL !mL
md em my Lu mm Nm ymmymm Lemm !Lm L^mzm
emm Lmmm m L^ eL ?mummd um m ^ Ym c
my Lu Ld Ymc L L em em Lu m^ mm
m my Lu Ld Ymc L L em em Lymm^m Lu m m
m Lymm^m Lu W^ mm
m my Lu em LYm c L L em em Lu ^ mm q Lu
mLem mm
L mm !m mLem Ymm ^ ymm Lu eL N^m
Lymmem ALymed eL L myLm uLym c
m LymYm mm em Nm mLem FY^m mLc m Nm
em ^ ymymmy YmL ymL^
Ym Ym Lemm Yuymc m LymYm mm mLem em Nm mem
LymYm L^m em Lemm mm Nm YmL
m Lm GmYm em Ym GmYeym !Nm em my Lu
eL LYmc
m em mYLem em Amm mLem m Amm em mLem m
u
Ym Ym AYmYmyc m em mYLem em Amm ^ em e
Amm em mu
m ^ L y^ Lu y em e !mc
^ d e^ ed L ^ m em m^em^m LYm L^ L
e^ymm Ymem^m Aeem^Led mm^d A^m em em
mYL^ em Lu ^ L^ Lu mm Lymmmd em
LeLeL^^ em L md e L !NeLm
em GmY m L mm mYL^ ^mzm ^ mm em Lum
em e !m L Yc
L m md m ^ mY md mymm y^mm mem^m p m^m
ymLy L ymLs A L L m m em mym ^ mY m
L ^ mY m u eL ^m Km mmYmmym
Y ^ me^ ^ mY md um Ld mm m HL
^ d eL ^ muL^ mem ^ mY m L e eL mYm ymmzm
L L e e^ mY m em e e^ mm Lemm m
mem~ mmYmmym
zmLY em ymLm ?mym mem emm m L uL^ mu
em e Lemm em Lum em !mLm ymYL^ U c
L L ^ m m mY Am m mem m mY m mmYmmym
Y^ L ^ m ^ mY~d m^m em ymLym em CL mN
m Amm d L em e yL e mY m mmYmmym
L H m ummYLm HLm

v !mm mm e !m
v e AmL
n !mm mm LYm mm mLc
HL !mLm mm L AYmm em Ymm mmd mm
mm mm L mm Ym y L^ U d p n c
 L m AYm u Ym ? Ym em my m ! L
LYm LymLm e m mm mm Y 
m mm
^ AYm u Ym ? Ym em my m ! L ^ L
Ym LymLm e m mm mm Y m mm
L my ^ em Lm LLm L AL em mm m
mc K mem !mLm yY m m mm^mem mm 
m

!m AyL ^ T m

!L T m

!m AyL e T em

!L T mm

!m AyL L m T m

m m T

m m T m

!L m T

K Lemm e m LN^^ mmd e L uL L


L^ mL^
p L my ^ eL mmm eLLd eL m yL m Lemm mm
em uymem AYL L m m e m Ym
mm e eLm mm^mem mmeym Lymc
 mym m uum e mm LYm
^ mm mm uum e mm LYm
^ ymum L^ mm uum e mm LYm
p zmem mm m L emmYm Amm m mmd L LYm
emmc
mm e !m

m Ymm uum
em Ymm uum
emm Ymm uum
mem Ymm uum
m Ymm uum
p AmL^ mmm m em emum mc Am mym m emm Ld eL em
AYL Lyme^m !m em AL^m emumd eL mz m
^me Ym~ em YmL~ U n c
eL ^ T m ^ e ^ mLc eL Wm ^
Hm eL AYL Y em eL ymYemm !Lm mm emum Ym
m mL LYm d L mm E^mYy Nmc
m ^ T mm mm ^md mm mm ^m
!mm Ym e eL L^ mm mm m ^
 m~ L m ^m A Le^m mm L^ U p n c
L m L q m ym d m ym L m L q
em ^ m m mmY q em ^ LYmm ^mz E ^
ymmd m Ky q em ^ uLm uN ^ mm
um L N m LL m mm HL Lm eL mm
AYYm q em AYYmd emm ^ ymLem mem Ymy em
mm em mc HL mm mem em mem e 
umc m CLyd mm Lm e mms m mYm yms m s

v m mum
m uymem CLYmm my em mum em m m Am AL
Ny eL mL !m AyL mm eym m em mLm
em uymem AYL Ymm U n

AyL !L

L m m

L mp uum mm LYm mp mm mm AL^m


L mm uum mm LYm mp mm mm AL^m
L mm uum mm LYm mm mm mm AL^m
m mm uum mm LYm mm mm mm AL^m

m Lemm mm mm mem ymL ym^ umm my eL


Lem^m m u mm e !m yemd e L emm
ym GLLmd em em L AyL L e em L
L AyL m mey e U vv
n L H m ummYLm HLm

mmmc
Hm em !m m H ym^m L uyd mN m L^ 
L AyL L e LL AyL m e
ymd Lymm ?mym em mmym AYL U vv d A^m
uyLm mm Lud m m AYL ?meeLemy mym
L ed m my L mm m^m U w d v p v
L ^ em uumd em mm q m uum m me e em
m q em me mm ^ uumYL ^ Lym m !Ym d eL
my me LYd e mm q m !Ymd eL em Km eL
m
Ym mm ummm emc L ^ m Lm ^d em
m mm q m mm ^ Ym Ym mm ?my em AYLc
m em em G^Ly e ^ e^mm
 LL AyL m L eL Ym em m Lu m em
ey m memc
m L ^ LY d LYm emm em ^ LY mm
mL m^mm L^ GmYeym em emum md U c
L ^ em uumd em mm em mm em mym
m m e mm ymm emmYm ?mym m u emm Lu m U w c Hm
em ey md m em m LymNy ed eL L eL m em ALm Lym
Lm mem L m em ey m em m eLymym L mmem eL m em
ALm em eL em ey ymy mem Y ALeLeL^^ Ymmym
Ym m em mm m Luymum m m mCyyd Ym mm em 
m mCyy AL m
L mmm md eL L mmm L^YL eL L mm
m m
Y mmmm GLmd u mmmmmmm LL
 m AyL Lm y LeLeL^^ em
 em ey m L m G Lm Ymm umm Hmeym
Y m^mm LYm mme m m U v d vw c
L m Lm Wmm em LYm ^ L^mme YYm e Lym
L mmYmmy p ALeLeL^^c m Lm mm em
Ymm Lum m ALm u yme^m mm 
m mmemmm
Hm Ld Lmd emmd mm em mm m mYem ed
eL Ymmum m emm m ^ U wn c
emm m yLm m L mm mm Lm mm  
HLyymd emm m mym^m mYm m d emm mm Hm
mm e !m

G ^m m e GmYeym L m e mm
em m^mem U c
L ^ m ^d em eL emm
 umm m^ p mm ymmym^ ^ Ym Lmme p m^m
eL mm m L^ L^ymm m eL m meyc
GLm md em e Y m mYm Lu mm Amm em
Nem em ELe A^m A^mm m !me

v memm mYL^mm
!mm mm m mmLem e mLYm ym
m mem mmm mm U w c
mm em emm Hy emm em ALYm Hy
Hm GmYey mm mm m m AYL mym
L em d eL Lem ym^m AL em em Nmm 
m d my m^m mYL^ mm L^ U m m^mm
Cm L^ GmYeym em emum m em mm Lemm 
m mym eL mm emm d em yL m ym^m L
Ym emm umm mem U wnn p w K Cm Lym m N^ eL Y
myuu yc
L ^ m ^d em
mm m m
eL mm eL mym m mm em
Hmmm mmmc
m Nm L^YLyLm Ym ^d mm em mm em ym
e ^ ^ m m A^ mNm d L m m md e uym
d ymm Nm m em mm yLLm ^ ymLY mmA^L
YL^ ^m e^ ^ umem ymd LYm em emym m mz
A^
m mm emm mm L^ YLm Lu !mm !m
mym A U w ^mm m^m ^ mc
A mLe mm yzLym ymmLm myd em Ymem Cmm eL m
YmymLym LYm m Lm em LYm eL ym eL ymLd eL mm
emm LLm AL mm ym mm m N em Ammd em
m emmd ^ Lm YmY m Ymemm Gm^d eL ^ mYm
YmLm Ld mmmd m em Amym e Am u me^ Lym
eL Eym eL Ymd eL m ^m^m ym mmYmmym y em
mms
n L H m ummYLm HLm

 Ymem^m m^mm um em Lem^m Ymym Lu y L^


mm AYLd Lm Ym emum memy em yLm L
Lmc
m ym AL^Yem LLd m ym mu ? ?m m
mym Lm mym GmLem uLL
ALeLeL^^ m^mm ^m m ^m ^ Ym
mL^m AL^mc
Ee em ^d m e^ ^ em mym me yme^m^
m NeLm mYL^ em mm em y L mLme em ym
Ymc
Ym em Auu e^ m H A^Num Y m A^m
ALeLeL^^ e m Ymmyme eL GmY ymm Ld m e Ym
em^ Lm e^m AL^ymYL^ L^ eL GmY m Y em
L em !mLm mmemc
L Ym em Auu ym e^
Y Ym em Auu e^

mLm mm e !m
 e AmL
mLm mm e !m emm em ^N em N
mmem LL Y LLem^m Kmym Cmd Lzmem mem m
Gmmm Lu Am^m e m m Lu mymNem em eLymmm Hm Ym
mm eL U n p n c
^ LYm emm L L^ ymmmd LYm ^ mL ^ LYm em e^
^ ymLys LmYmeL LYm ^ L^ umymm mm ^ L m ymm
md mm ^ mmymd em eL ymL Ld ^ mem
my Lu mm yLm ALc m ym p L mz ^ ^
L m^m muy Ym em uymem mLmc
ememeL emm mm emmym emmYm
ym emm Nm ^ em mLm L L mmm mem m ^
m emum m ymYL^ Y L ^ m L^ emLm e
mm U n c
L uymemd Yymd mmmd mmmd YmLymd uLy^md mYym
Y Kem mN YmLym m mm mmm my YL
mm e !m n

Le^ p mYmc m YmLym m mN mYmuL em eL em


ymLm m Ly mmmLm
K ^m mm emum mm e !md U w

ememeL L mL

 e AmL
Hm ememeL mymem LL em LLem^m Ld e m L
emLm m YmL^m m m ^m U nn Ym
L m L emum m U n p w mmm u em mYL^ L
emLm mc
 <em m ^ ^ m LYm <m A^ Nm e e L
m m H Nm ^ muL^ <em q emmym U Ld em eL
yym ymY mYmm
zmem L ememeL L mLm Lummc
H LYm eL Lymmm L LYm Lymmm
u L ^m !mLm e mLm ymN m
emc
 m ym p ^ mz m ^ L mz ^ ^
L mm ^ LYm ^ ymLy m LYm ^ ^ ymLy
m e emm ^m p md ^ LYm m m ymmm md em LYm ^
m ymmm

mum
m AL emm m!m Ymm L mm Yzm e m m w
m YLm AL e muu e eLm mYyd m
m emd eLd em K Cm yY m LYm mYym Lyum m emmd em
m m Lyum mmd m m mmm ummm H mYm L
uy mm uyL m^m L Lm mYL^ m Y m
^m mYL^ L m m m AYL mymL em c
L em mm mem ^ ^ m T emm mem ^ ^ m
YH mLem ^ em Gmmm em L Id em emm
em L J q em Gmmm em L J
n L H m ummYLm HLm

m m FYmY^c

AyL !L

L m m

L em uum em LYm eL mm em AL^m


L em uum em LYm eL mm em AL^m
L em uum em LYm em mm em AL^m
m em uum em LYm em mm em AL^m

L em em eL em
L em em eL em
L em em em emm
m emm emmd emm emm emmd emm

m mum emmd emm e emm


v m mum emmd emm e emm mm mym Ymemm mYL^m
m em uymem uym mem L L^m em L^ em m
m^mem mLm m U w mYmymd eL m mmm emmYm m
mNzymm mmym
m mum emm e emm m N^ m mm m
m m AYL mm emLm mYL^ L m emmemm
e !mm u ymymmLem LymL^ mem Ymem GLLm e L
eLeL^^ mc
L mLc !mm Ymyzm mm A^mm e emm m L A
Lm mLY^memm ^ !L e emm yzmm mm yzmm
em G Y^LYm L YmL^mm m em ALe e emm Lm^m
m Lm^m ^Nm
Y?mLc Am mNm m m^ Ym m med emm L u
ymYm L m^mmemem Hmm em mmYd emm mu
?mLuyLYm e GmLyL Ymuem memYmyem
Am mym eL ^d Lu emm mm Amm em A^ uem L
L mLm N ^ emm mYL^ ^ Lu eL AYm Ym
mmc
 uLe emm A^m L ^ em A^m mm Lemm
!m Lem Ymc uLe mm A^m L ^ 
A^m em emmym mm Lemm !m Lem p em m^m
mL myY ^ L em m
 ANmd emm mL ^ ^ m Hmmm L em m myYd L
em HL em mLm emym umc
mm e !m n

mm mLY^memm ^ ?mym e emm L m L L


mm m ?mym L Ymemm Lu mm me e
emm A mm A L em A em mem L L^ em m
ymm mm
 mymL em mm mm YmLm emm e emm m
Ld ymm L ^ em uymem AYL Am Ymm L^
^d eL m uymem LYm em ^L^ umm em p m e
Lm m m U v c
L mLc L L^ LYmL e emm Ymm emm WYmm
Wemm WYmm me Lu ^ L e emm mm emm
Wmm Wemm Wmm me L uLym L^ Ly e emm mm
emm Wmm Wemm Wmm e ^ ^m m Lu u Lm emm
ymd emm mYm emm WmYm m L e
Y ?mLc m mmmemd emm mmm emm Wmmm Ameym
yzm Ly uem eL ymYNemd emm Ymm emm
WYmm Wemm WYmm A^m ^ L^ m Hym Ymu
em em !md emm mmYm emm WmmYm L^u m
mm
!L^m emm L Lm memy KLm mm L E
yLyL^^ m m L^ymmm eL em eL mm KL Yc
L HNme m em ANm mmd e m Ym ^ emm m 
L L ^ mm m^^md m L emm mm mmYmmym
Y Ey^ Lm m em ANmd e^ mm e ^ m eL m
Lm ymYmYm yLY mL Lym Lmmmd mm e m
^ m mmYmmym A^mmem m L L em mm
Lumd m yY mm eL em
m mum emmd emm e emm m Lzmem L mYmmd
Ym !Nm e emL L L^ymmm mLYm Lum
m m em AL^umym em Lem umm ?mymd eL em m
u emm L Lmmem LLem^m mL mmem
mem md L ^ m e^ymm yym n Omm vd ym
m d ALeYmy w ^ Ym ^mmmem LLem^m em LL
^m mYL^ Ymmy em emmd mmm GmN 7 
em mymLL^m y L em uymem Gmmyc
p GLymmc emm
p GLmme LLem^c emm
p Ac emm em emm
mmmc
p GLymmm mLYc U v
p L^ymmm mLYc
nw L H m ummYLm HLm

 emLd Lmmec m Gm L emmd L em !Lm


Hm Ymmyd emLY mm em Nuym EL^m u m mem Ym eL
eLu ^ Lu m emm ym^mmd em ^ m mem mmYm
mym
p mYmc
L mLd ^mmmec KN^ emm ?m^m ymem
^md eL ^ ymum emm ^ YmN^ym m yd eL
em m emm L L m ?mm mzm emd m m emm LY
Lu mem em mem A Lum Y LL ^md m
m emm LYLu mem m Lu Lm ^m Lud m emm LYLu
mem L mmYmmym
YmLd Lmmec ^ ^L^ mm ^ emmd L
e eLL m^m Lm Cmum mm YmN^ym ^ emmd
em L Lm ALL ym mmYmmy mmm ^ emm ^ md
em Lym^m Lm L Lmmem emm N^ mm L
^ LuymuL ed Ymmc mmm ^ em L ^ md em L
ym^m Lm
^ ?mLc m^ Lmem Ly e mLmm !m e
em K^Lm m muL^Nymm Luym^d emm m ^ ^
Lym mm e LLem Lm mym KLYm^md emm m
^ ^ m yL mm m G Ly mm mmLym mL
Led emm m ^ ^ y mm m mmYmmym
p L^ !Nmc
L mLd ^mmmec m mmem >m^me ym L
L em ALLLm myLem e mLY emm yzmm
ALLmLe yY m^memm uyLYmYmm^m em ?Aym
e LzmLY emm mmYmmym
Y mLd Lmmec mmm Nm eL ^ LzmLY emmd
L mm Auy L Hmem Le my me m emmd em
m L Ymumemm mm eL A^m ymym em mem em
Lm Lm ym^ym Lm mmYmmym
^ ?mLc m LyL m m Lymum e Lymmm
m ?Ld LzmLY emm ^ mm L e em 
YLYmyem m m Kmd mLY emm L mLe em mu
umm em A^^ Ymem LYm e u em ?LmuN^md m emm
em ^m Lyd Lem L^ mym !m ym emm mm mym Ym
m ym^ em Kmd mLY emm em !uyLYm mm 
mmYmmym
AemuNmc
p m emm m L^d m m L Lymmm Lm Y
my m m KLLem em m emum ymm
mm ym mm em ymYmm mLL^m Lc
mm e !m nv

m CLYmm my mmd m em KL em C^L^mymmm~ ym^m


Km L uN nw yY m emm ^ m YmL ^ em ^m
m ^mmyLd m Lm emm ^ m mmYmmym L e LYm
m !Lm ymmm md m yY emm ^ mym m A^u Y^
 mN^m
p m mmm mYL^ L^ymmm !Nm m emm L
m AYLmc
Ee m eL Lemmd mm !LLm Lummd emm ymL^m m
mymYm m ^ mmd L ^ m em LLem mYy m
mYmmy
GmYeym mymd md LYm e emYm LmymL^m
mm ym~ ^m !m e !Nc
 emmmym Nm em mmym ^ em ^ym Lum Ym
em m ummem m^^yy em emd emmmym myyme
YmLLy memd m L^ ^ muLyey em ?^m L^ L
m Ymym mu Lm ^m CNymd emmm em
!m ^mm mmYmmym A^m LYm Am ^ em
Ymm em^m e^m~ ymd emmLYm m mem
Yme mN~ mem uLyYyem
Gy L^ m^ Lemm eyc mmmymd mm U E
yLyL^^ e m m Lymmm mym em L mmemc
md ^ mem e^ mym emm ^ em Cmmmm Lums
 m ^ eL Cm Lemd mym em ^ ymm L 
Gemye m N^ em Lyd mym em Am ^ Lm
L Ymuem mmYmmym

w emm memmm em mYL^


HNme emm em Nm e mm em mm m U n d ememeL
emYmy^ mL mey L ememeL emYm m m e e
Ym mem e u eLmYm mm m emm e mmc
L m ymuN Ymm L eL e
^ e^ m e U n d L em Am^m mm Ymm
mymLe emummc
m L eL L L L e ^m ^ Lum
m ?^mm m^mm u !Lm m mYm em ymLc
Ee mYmem m L L mm mL eL LYm ^ L^ ymLy
Hm Ym m^m GmYm eL !m m e^ eL mm ed e
em Ym^mYmm my mm Ymemm mN ym^mYmc
n L H m ummYLm HLm

L Y e em L m^s Hm eL mem e^ em ?m ms
He em mLm ememeL Lu !mm mmmd
e em u L LYmme muemc
L^ em Lm m mm Km m mm ^ LYm em eL ^ m
^ ymymYm m LYm ^ m ymuum A m L em~d Lym
L L C L
m y Lmey ^ u em eL em em AYm L
Nm U v w m NeLm mYL^ U v c
L Am e em L mYm em yLy L mm m
Y ^ ^d eL m L eL Lymmm ed L m ym Nmd N^
m Lm me mLLLem m m Nmm em e ^
mmLmd em em e eL YLe L^ m
 Gmemym L mL Ym ^ Nm ymum ymL
mem Lmy m L c
^ Y em e em ^ LYm em e em ymuum H LYm eL e eL ym

^ Ym mLem emYm e eL LYymmmm emmc ^
mzm e H muum L Aemm
?mym Lmmem !m e^m EYmm Lc
Am L em e eL ymLy m^mec L eL e e ymmym
m my Lu AL^m mem GmYeym L !N e mL
m u e^ !NLLemYm mm Amm eL mymme
U nvn p n
^ LYm em eL ^ eL eLL Lm m ^
m ymeL^

emm e mm

 e AmL
n em mL emm m em Am^m em A^mYm emumme Lu
mm !m em AL^m d em N^ em m^ Nm my mm m
m m Lu mL mmmc
mm e^m Hm p mm ^m Hm m ^ emm L
^m L mm mm mY Ym^Nuym m ^ Lym L L m
m um Kmm
L mu u em Lm Hy emm e mm Lmey
A^em L L e ememeL em L^ mLmm emm Lm
emYm m md eLd e mmem U L eum LmNymd
mm e !m n

eL mm em EyLyL^m ^ my ymYL^ e y LYm U n


memm G^ Ym Gmmm Cm ymYm Ey^ mm emm
Lu eL m mLmd mm Lu eL m mLmc
Am em ^ Ym em GmNemy mm umL e YmLym ^
Ym m A^mym m e emm my mmd em e
mm LYm em mm KuNm H mm
L ^m Gmmm mm mm ^ m m^ m^m memd Ymu
L ^ u em emLm emm mmm e mmm mm Hm
memm eLd mm Y !m memd L ^ eLL myd eL
em emum m u myymLm e U c
 L m^^d eLd m L em Ymem Nm ?Le e ELm
mLem mym^d em mmm u LNe^m mm mm^ L
Lm Lm L em mmm ^ LYm eLe e ume mm^m
^ mm m md em mmms mmYmmym
K mm em memy emmym U n

m mum
m mLm emm e mm mem ym^ umm m CLYmm my em
m emmc

AyL !L

L m m

L emm uum emm LYm emm mm emm AL^m


L emm uum emm LYm emm mm emm AL^m
L emm uum emm LYm emm mm emm AL^m
m emm uum emm LYm emm mm emm AL^m

K mm my emm m U vv mmym em mmm mc


K^m em mYL^ L m uymem AYL e
emmym L !m m uymem AYL Ymm m Em^me
mey yY m mYm em mu emm ^ mm u emd em
mym m^ m^ L mmem ec
m m ym Km^m mmYmmy Am Km!LL Ymmy md
mmm Am em L em eyLm mymumem uYyem
 mc Hm m em em meym H mmm 
mmYmmy
mm e mm m m ememeL emYm e !Lm mN
memc
emm ^ md mm ^ ed L mYmemm e
nn L H m ummYLm HLm

^ L^ L e Lm mem emm e mm m em CLYmm ummc


HL Ymemm L emm umeLym e^m LLem ^ Lum
mym Lm emm em mmYmmy y Lm mm um
K my em mum Lu !mmd !NeLm e yLm ANm
U v c
m LL Am A^Lmmd e m ymm A^mm em
L^ mem
K em m AyL Lm U v d vw c
L m emmemm L mm HLuum emmemm LYm

w emmym
n mm H L^ mm GmYey L ememeL e mm Lem
^m mLem mym m KLm^mYy eum L^ m m
mm LYmymmd e L Lu ememeL mem Cm e u ^
ummd ememeL m em m e mym m m ^L^m em
U wnn p w d vn p v c
emmym T emmymd emmym
emmym T emmym
mmym L m m L^ L !m Lu mm Lu m
uymem Yd mm mm !NLLm em mm mm
?mLL U m ym^m my L L^ eL muL^m ememeL mY
ym emmym L mL ^muNymd LYm L^ L^e^^mc
mmym em m me m em mmym A^md em eL ym
L Ld ^ mem mmymd em eL ymL Ld mm ^
Ymemm e Ym Gmmey emmym em^ ymL^d eL m ?mL
L m mmmm Amm eL em uymem ALc
m L mLum em ^md em Ym^Ney Lmd mL em Num
m Hmm
 emm Gm em Yzm m em ym ^ md Y m ^ Ym
^Neym ^m L mm yzmm L Lem mm mL em ?mL
Lm em ^ Lm mL m Gmmey emmym ^Luu m
Lmc
m L mLum emmym ^md em Ym^Ney Lmd mL em
Num m Hmm
!Lm emmym ?mLL L u e^ mm ?mLL m m
m mem umm ?mLL U d n c
mm e !m n

mmymd em mm GmLLy em mm !m Lm md
CLymmym mmYmmy T Hm mm GmLLy em mm !m
Lm md CLymmym
m ^muNym GmYey emmymd m^m e mm uL ^ L ^m
Lum m em EyLyL^m ymYL^c
d e Y emmymd m^m q emmymd emm^m eL ymL Ls
m L emmym e^ eL muL^mm mm mm LeLeL^^
Nyc
m Ymm ?mLm mm^m mm em ?mymymmmd em m L
m m ymN em KK w mm Eymmm^md eL mmd em
eL mL mm mLmmd u m mY LYmmd Nme ^ mmd em
mm ?mLm mLmd mYm m Yueym LYmLm ALeLe
w

v emmYm
L mL emmYm L m e L !m Lu e m n
emmym mm GmYey ememeL mm Lem^m mLemd
N^ mYm m L^m KLmLy ^m em Ymem Cmm ^
my m Ym emmymd eL L um ymm ym^mYmm m m mm
L^ em L^mme mNm GmYeym !Nm mem Cm e
u ^ ummd ememeL m em m e mYm m m ^L^m em
U wnn p w d v p vn c
emmYm T emmYmd emmYm
emmYm T emmYm
m mm mLem L !Nm m^mmd m ymm m emmYm
?mym m u Gm^mym em muL^m m U w p
Lm L em mmLm m emmYm L Lm m
mYmmy m A^mymmm m mYm L mmem Am
m L eLmYm ymeL^ LYm ^ yLYmd m LYm mYm Km
L mYm ymeL^ mmYmmym
 AyL L em mNmem !LLu m e emmYm mmem mem
m mLem m e Ymmyme ^ umm U ww c
m Neym Hmemy m e emmYm CNym m e emmYm
Hmm L u Ymm m^m mL Y^m^mem ^ d em
umLemmd m e emmYm m em mmym mmYmmym
Ym L^c A^m ym^Lum e ^m mm^YLd LYm ^ mm
e emmYm Lmm mmYmmy
L H m ummYLm HLm

mm Ymm em y^m em GmNy mYmc


m Lm Yym mem em mm^Lu mYmeLmYm mmYmmy
m mmmm emmYym mLm e mm Lm^^c
H Lzm eLmYym C^^m H mm
m mY e mYy m mm L^ Lm y L^ U c
m mymmm ?LmmL Ym mYm HNmmuem ymym L
Ym m^m mmm emem m^ m Lm
em mYm L^ LymLY ^ eL L^ em LLm
HNmLuLm mm Auum m mYm meyym L
Lm^em
AmYym L y ^ mm m ^ m A^m d em
m LL
LmL em AmL mmc mm Lem Hem Lm m
m mYm !uN^
m Hum mY e mYm e mm !md em !Lm U n d
umm U w d
n L mL emmYm mm^m m em ym^m em emN LYm
YmL^md eL ^ emN Lu m ee mmm em mey
em Lu mm Lm Ymmm Lc
L e LYLL m emmYm em ym^m Hy emN
em mYm e L Lym emmYm em ym^m LLm em
N em Lm
 ymmm myY ^ L em md m^m emN ymm d e ym
Lem Ym LYLm my e em Ymem m emN L LmLem
Lmc
m Lym eL m^m eLmYm
Hm mNem mmm md YmL^md eL em ym^m Ymm
mm^y em LmemN ymmym d Nme emmYm Nm em
emN mm mmm em mey Ymc
m e C^m Ymm eLmYm !Lu m Ymemm ^ m e em
mYm N^^m emN em mYm Am Ymm eL ym^m !L
u mem u ^ LmemN
 Ymm emmYm L m Ymm md emd emm e m m
m ymLm AYL em mem Luymm mem mm mYL^
LYm Lm^ e ^muNyc
L^em em um ymmm em Lmd em emmYm eLu mm Y
^mc md emm Lu em ymLym
mm e !m

L ^m Lm !L em uum m m emmYm eLu


mm Y^mc emm md mm m YmNy mm
 mmm mm ^ em mum Lud m Lymmm emmemm
em m L mL^m em L^m em Lym^m ec
Lm m Nd !L^d ^mzm m Ym eL Km em 
L L e YL^m ^ mm mY^ emmYm mm
Km^u u eL LLmmd Id
ymm me em m muym m^m Ymemm ^ Ym ?m
Lmm emmYm umem um >^

m emum m
 e AmL
m emum m ememeL mm^m m AYL Y em eL ymY n
emm e^ q LLmd U L m^me emum em Ym
~ mm emuL L uymemLzm Lem mc
p m AYL Lyme^m !m em AL^m em ?mem Y
Cm ^ mymu em m GmYey L m e AYL
em Ymmuumem mN^ymymLe mem Lu my eL em LL
^m em emum m U n c
mm mLmm ^ em ?LL m^y ymm e ym
m !mmmem q em m^y ymm e ym mLym mm
L^m em ymmm
p m emuL e^ mm Ymy mymem e^
mY Lem eL mzd m Y Nm em Ymmuumem !m em AL^m
^ m^me Ym m m ^m ^ eL L Lu em Ymmu
umem Ym Ld m my eL m L LL^m Gmm
U n mem ^ emm mYL^ GmYey ?mLNmc
u em C^ Lmm ^ em mumd em ^ YmLm m m ?mL
L Nm em mum ^ m^me Ym
p m !m em AL^md u em eL AYL Y em eLL ymYemm !Lm
md Lymm em em mm Ymm !mmm YmL L
AYL eL L ^ mL~ Ym em Nm emu L K em
Nm emum e^m ymm Ymemm L^ em ymLm Yc
L m emLm L em LmL^m !Nemm ym^m
^ m em L m mm mm mL p e em Ym
muumem Lymm YmLd eL em emum m
Yu em Kym my ^ A^mm m ?m u mem ^L
m
L H m ummYLm HLm

mm eum e ymem ^ Nmm mm eL


U nv p K Ymm d eL em m em emum m ^ m
L em Lemm ememeL mm e Ymemm Ym
m mm FYmyLym mymem em^m Gmmey e eL
emLm mc
m ! e L e ym
m FYmyLym Ymm L^ Ym m^m m CLem
e ememeL eL L m Ymm^md m m ^ Lu m L^mm
em AYL Ymm Ld umm Ym m LYm emm Y m
^m m m ed L !L e m em Ly
um ememeL m^mmd ymm em mm LLm eL Ld
eL eL mLm my y L^ em y^m L e^
emmym U d v c
L Lm e em mym KLm ^ em mNym KLm mym^
YL
Y Lm e em mym KLm ^ em mNym mym^YL
^ Lm e em KLm emm Lm ^ em KLm em mm Lm
mym^YL
e Lm e em KLm emm Lm ^ emm em mm Lm m
ym^YL

m em emum m
nw em ym^mYmm ALeLeL^m m em emum m emmYm m
Lu m Lemm Gmmeymmc

AyL !L

L m m

L em uum em LYm eL mm em AL^m


L em uum em LYm eL mm em AL^m
L em uum em LYm em mm em AL^m
m em uum em LYm em mm em AL^m

m emum m Lmmm Ym mm m mm Lu
p u Ym Gmm Lu m m^Nmem Y LL^m Gmmey
U n c
m ?y Lz ^ L em ymd L em m ymm ymm^ Lm
mm e !m

p mmYyd eL ^ mm !m em AL^m mmm Lemm m


m^ uLym mem m LYmYd eL m em emum m
memc
LL m L <em FYmL^y emm !mm LYm mm^ L^
YmL^d LYm LL m L em mm^mem FYmL^y
 em ym^mm ALeLeL^m e m ^ em ym^mm myL
m GLmNm em m^m mm u memm m Lu LeLe
L^^m Cmm m^mm m L mmm Ym em HmemyLYm ym^mm
AL^mc
L Ls ym^c L eL Ls
ALeLeL^^ Lymm Y^ Ld mmm yL my y^ Y e Gm
^mym !Nm Amm eL mymmem U v
L m em uum Lu Lu eL Km Yym
Y^ m ^ Ymm Y^c W em Ymm

K mYL^ em emum m mm


Lmmm Ym em mmym KLmLyd Y m AYL em emu nv
m md m Lemm m em yL mm m mN L ^
eL umm mYL^ em md em ymem L m Ym^m
e U n p m ymYemm mYL^d m m mL umm Hmeym
Lud um em HLy^m mymme p m L^em m em emum 
m em mYm ymLem ^ U p v m ymm L^ em Ymemm ?mymd
em u ymLm ymm U p w

mm mYL^
GmNy
m em GmNy e em mymLe Cm m mymu e y eL n
L emum my eL em LL^m Gmmey em m
L L m ymLm ^m mm e m GmNy m
^mem m em mm GmNy Ymm ^m em memd em ym
mL Lu mL my mmd ym emNc
!mm L m Ymm L eL Ymm
m em m GmNy Ymm ^m em e^md em ymm
L Lu mL my mmd m LmCmGmN em Ymyuu^m Ym
mymN L mNm me mN ^ p Ymyuu^L^^ p
eL mm mec
H Lm m L m A^m L^m
w L H m ummYLm HLm

 emm A^m mL ^ ey HL Ly em em A^my


eL
m mNm e^ ^ Ymey m AYL em mm 
LLm md m L ^ L^ yzmm Cmm mm ALm em yLm ANm
Y em eL ym^emm AL^mL Lemc
!mm mu mm m Ym L^ ALz p Lm em m
m eYmYm mym^ m mey L mYm e^ ?Le

GuL
n m emumy Luye mm GuL mm GLLm emum
y e^ GmNy m GuL mm Lymmem 
L ym em m Gy em uymem AL L uLy mm m
N^c
L !mm em yuu y YmLem
m HL em emum m m Ld eL Ymem LLm
mm^me um ed eL mzd Ymem m md eL !mm ^ m
m yuu mmm Lm L m^m y u em Ld eL m m
L mm Cm em AL Ymyc
m Amm e Yms
m Ymm m eL m ymNd m A^mYm e mm
^ m Ym m mm^mem CmL mm em ^m
Amm m LYmd e m m em em d eL em L
Ym ^m Amm Ym^m e em mm emm m^m ymmm L

mm^y e^ Ymy
nn em Gmmey Ymm L^^m md mm e^ em A
mLd e^ m mLY em e^ mm LYm mYmLd L
m mymLe m^me emum memd eL m em emum m m
N m m mm eL Lu em Ymmuumem Ymd m my em LL
^m mYL^ em m c
m em yzm CLy mm mYm m em my ^ym 
e^ L em CLyd Lu em m ^ Lym ymum Lm L Lm em 
uLd eL ^ Km u m m YmYm

AL^^m Lym
n m emumy mm !m e mm AL^m L eLe^ Ymey md eL
mm mym Lym m !m eL ^ L~ Ym A
^m Nm emum e^m e Lmmm em emum m
mmmc
m !L Ym^ m^Le
mm e !m v

m ymymNym !L m mm u mm LYm ^Nyc G em


m Lm mm m mym mL L m^m y u ymLm
ELd eL mz mm^ym u mLd eL mL Lem Ld e Ym
m AuuYmm^ym em LzmuL^L^^m m Y
m AYLm emm m emm AmL em m^memem ?m m
^Lum Yymy em ymLm U ^ m y^
L em Amd em ed em md em m e Lu^Lmd ^
Am mem ^c Wem ed Wem Am U v
YeL d em ^ HLm ym ^c eL HLm ym
U v
 yY um^ L^ AYLm em AYLymd u em mm mLm m
^Ny mm^me Gy em uymem mmNmc
L H em Lu
Y Y L em mus
^ ^ yuu m ^c Wem m U v
 L em Lu em Ymmuumem m ymmd Y e ^ em mymLed
em ^ Am e ?m^mm Ymuem ?mLm ^Ny m Ld eL
em Am^ em A^mYL e em m em myuu Lu m mymd ym
L Ymm mL em mmmd ymL Ymm mLm m^N
m

mmLmym GmLymmmym
m Ymemm GLLm umm mYL^ em emum m uem ^
mLymmmem Lym mmLmymd ymm^m mYL^ m L
mem AYLm U vn m em LLm AyL em !L
mmc
m Lm Ymy m^memm mmd Gmm^ e ^Nm
mumem m Lm YL^m m^memm m
Lumem m N^m mm Hm m Lem m N^m L^m
Lu Nuum^md u^md myymd LYm L^ Leymd y^
y e^umm e m Y muyeym em L m mmLm
^y em ?Lm A^mmy Lym^mc Wem
A^mmy U v L em m^m m mem ymumm
myLmm^
L Lm m Nu ymym em m mYm Ym md em mYm Ym
Lm mmem
m GYmm^ym e em ymm^m AyL mm mm mmem U c
m ?m mY m mYm L Lym^Lem L ^ m em 
Lym Ym ?m Ym Wem ?m U v muLym^Lu ymmm
mem
L H m ummYLm HLm

mYm em emum m m Ym ymm^m Lym L^ Lemm 


mm c
m mmLmy L L em mm L e mem Lm
ym L Ym Ld eL em Ly L Lm ymm d memd eL m
em mmm yme em Ly Ymuum y L^ U w e U w L
^ m L^ mm mmLm mmLmyc
m Lm ^m ym mem Lm ^ ym m N^m mmm
Hm m Lem mem N^m mm Hm m Lem Ly Lm
em mem e
m m m AuuYmm^y mL ^ NYL~ m e
L AyL ymYL^ mem Lym^m
LmYm yY m LYm L^ LuuNymm md mm Lmm !Lm
Ym AuuYmm^ym e YLLc Lmm AyLm U vn c
Lm ^m ym N^m mmm Hm m Lem Ly
em
Lm Nu ymym L Amm LuLm^ mYm u em
mm em Lemm mmm mmem
L mm mmLmy myd L m emYm m m em^ ym
L^ mem mm L^ ! c
Lm ^m m ym m m uNme
Hm L em emum m AyL Nd L L m ^m m
L em Ymmuumem Ly ym mmL^m mmLmyc
m Lm ^ m ym m N^m mm Hm m Lem
 LNm mm NeLm L U d w m^m u
em emum md eL AYL m eL ym^ AyL L LmYm
m L^ em Lemm mmLmyum Yc
L m Lm m ?LYm m N^m m LemYL
Y m Lm m ?LYm Lm e ?LYmm m Lm e ?LY
mm mem Lm m ?LYm
Hm L mm Lym Ym mm Lyd LYm ^ mey Ym Lm m
ymem L^d ^ L mm mLm mmLmy m e
mYmuL em emum m mmemd eL AYL m myme Ay
Lc
m ^m Lm emL mYmm m Luum L L Ae
LmL !mm mm L em CL^m muem m Hm Ly ^ yL
^
m L e^ mm yy Lmd mem em m m Lym^mc
mm e !m

Wm ^m e Lm emL mYmm Wm Luum L


L AeLmL !mm mm L Wmem CL^m muem
mm !Lm e m mmm y^c
^m e Lm emL mYmm
Y mm AYL ^ mm mmLmy Lyme^ ed N
^ u L em KLmLy m^mem ?^^m Lm ^ mL
L em umm Ymm emYm mm ! d L em Hmy em
L em Cm mm A mmLmym m eL !Nm Lu mm
em Lymmem mmm GmyLymmmL e LYm ^ yeN
^ Lym^mc
m Hm^Lum em mLm L L em Lym em Ym ymYem
Lm e ym muLmm Lu em ?m^Lym mm yzm ! m
Luum em AeLmL mymu

mm mYL^ m m
 ?mym mmm AYLm L em m Ym Lm AYLm
myymLm mem y md U w c
 emm LYm mYem Am m e ^m C e mm em
Lm Lm mLym uy e muy mym e^ YmmLem 
L L ^ y Lem e Lem ymm
m m um u CmmyL~d FYm^um e mymemd CL
Ymmd md m e mymc
GmLeym m ymY LYymY^m emLm Ymyz LL
^m zmm m Lm e !L mymYm Nem ^s

mYemm mYL^
mYemm mYL^ my Ymm yym A^m yym m
L Lm ymN mem em ^ em mmm yym mm
umymmyd Y em emum m m em mYm ymLem ^ m NLm
yym m mem em ymYN^^m Gm^mym ymN
mm Ld Ymd ^ L emd Ym emd em U v em L^mmem
uym mem ymLm em FYm^^m LYm ymem YmL
em U K ymYemm mYL^ em emum m U ww

mYemm mYL^ emum m


 mYymuym U vn p v m em ?mym umd Y eL Ymmuumem
AYL mm m Ym ^ L e m^m m ^ ymymYmmuL L
em mmm u mYymuym emum mc
Y^ Yymm Gmmy Yymm ^
uy Yymm
n L H m ummYLm HLm

w Ymm umm Hmeym L em emum m m mm E


Nem e^ em emum m mm mem p em emum m um
L m^mem y L^ u A^m Yc
L L em CLy Yym e ^mzm L ^ m em Lm
AL^ Lum ^m em Kmm mm em Lm ^ Lym ^ mL L
em ym Lym
Y L em CLy ^ em Yme Ym

mYemm mYL^ m m
v Ymm m mLm LyYmm^ym um
em emum m
m m um Ym mm mYymuym Ld Y e umm Hme
ym ^d eLm mm !LLum ed umm L^m A^m m yY
LYm L^ yym emm d em um em emum m mYem e
U d e ^m em emum m U ww
L mey uem Y^me umm uLm !umum L^m U w
Y ^ mm L Yym mmY mmmm Lzm mmY
mm
^ m mLY m Lm Lu ALm ^mzm mm ym
zm Lu ALe YLm Lu yzm z mYm
e Ym L^ e mYm Lzm ?Le e Le m L e u mmm
e e mym u e Lym mm e Lm m L e
Amm
m Amm Cum em Am
Gmm !Nm mem Ymm GmYeym m m ym
YL^ Ld L em AL^m em Gmmmmd em Lem e em GmL
yc
L L ed Lu Ammd Lzm Ld Lzm md Ym C^ud Ym L
mud ymym ymd d GmLYd L^ YLu emm d L^
H^d m mNLLmKmumd Ym L^d LLmYmmd m
HLmd mmd md m
YLY LYLud Y AmyLmd Lu Lmy d LY Lmd Lu Amm d
Lu mNyd Ym ALumd Y HLeLed ym emd !LLyLu vd uym
Lm mYmd Km Led L eLd L^ ^^!uy em md
m uL^Lmd mmAemd mymd ymymYm
m Kmd m^ FYmuy
Gmm umm Hmeym L LemYLm Lm U wv e Y
LemYLm mm U vn mm m mc
L N^m myLymmd memd mmd ym LyL m
m L m mLYc uLy em H^m
mm e !m

Y^mm A^md mYmm Lmd ym^m md mY^mN


^m m^m^
LmLyLYmd em LeLLm Lyme^ memd mm m
md mYm KmLyLYm em m Ec
m Hmmy YmyL w Le w E Lm L
^ Lm ^ m L^ E
L^ Lz e mymYmm^ym m mmd L^md AL^ m em 
m m L y eLymym em ^ Yc
L !L Lu em mm ymYm Auu m L mum Ly AL^AN^m Km
m ^ mm mm A^L mm
Y!L Lu em mm q em ymYm Auu

K mymYL^ em ymLm
ymLm e L ^ mL~ emuc Am mm u mm Ymemm !m
em AL^m e e Lymm em em mm Ymm !mmm
YmL U p v m m eLm Ym ymLm ^ ^ NYL p
L ^ mzd eL m m Lem mm L L Ym em 
ymLm mm em uymem mYL^mm em emum m m
^memc Nm mymd Nm mymYL^d meNm
mymYL^d meNm mym
!Nm mymc mm ymLm mm LeLeL^^
ym^ m m
p !mmLm mm LYm U n c
mm eL^m L L^ L HuyLy mm em L n y
w ymYm
p em EyLyL^m mem L^m GmLe^LuYmm^ym m L
mm ymLm YmLem y L^ U c
L eL^m L m zLm ^L um
p L^m ymyLu^m ymLmd N^ L Lm m Y m Cm em
mYm e NemLm mm LYm U n m U ww p w c
L m e LYy Am L L Le mL^
YyLe m em GmLyNemy LY H uLm Ym Lm^ L^
ALm LL em H^LuYmmym uL LYLm m C
m mm mmmLe L^ Lm
m umem Lm mem m^m ^ L ^m muem Ld
y L^ em meNm mymYL^ Y y md ! c
L ymmd m Lmd m LLy
Y eL muumm ymmd eL uL^m m Lm
L H m ummYLm HLm

p Gmm Lm m e m mm LYm U n c


mmM em mm Lym mm Am Lm Lyy GH
mLem m ^ em mm^Lum m em m
Cmm em m mu Amem Lu m ym^mm mym em
mmmL^m m
 mLm m !eYmm^ym LYymmm mem my
eL mm Ymemm mL LyYmm^y U d d em
mm Lm Ym mem L e L^ LuNy c
^ uLm mm GH mem m e em Lmymm mmYm L
ymmum
p Gmm mLym U c
^ umm ^ Lu !uym H e Ym Amm e mL Ym AuLm
Ymc em m Ld em LumLy
n !Nm mymYL^c m Yym ymLm mm ym^ em
emum m Lu
p myLu^m ymLmd Lzm em m Luymum m
U ww p w c
em ?md em Ym em emmd em mLL em ^md em m
md em zy^md eL Lmd em Kym eL Ld em yd
em GLLLL
?m YLemd L mmd Lm L ^c Wem ?md
WeL Ld Wem Lm L U v
L Nm Ymemm Lm umm e L^m mYm e Nem
Lmc
em umd em ? em A^md em memLemd em Cm
p ALzmLmd Lm mmm Lmmc
em ?myLmd em A^Ld em AmLmm em ?m^Lyd em m
d em mem Kym
p Lm m e mc
em Gmmym mmmd em m^m mm^LuYe d em E
Am LYmm Ym ^c Ym Wem U v
p Lm Hmm em c
em L Ld em mmm L
p mLmc
me^ em Kmmd L em zm
p Lm ^m ^m e mymc
eL mLmd em Ld em ?^m GmNym
mm e !m

 em ym^mm AL^m U Ymm ^ mm^ em !mmLm em


Nm mymYL^ Lu m em mym Ld uumYL
emm L L^ Aem m G e^m m uem emm mYL^
yLy em ^uymYemm Ld mL mmum U c
L s ^ Y em ALmd YLe !em L em ?HC e ^m
m Km w
Ym LeLeL^^ Y^ md Lm Ym ^m Lmd
U c em Cm m L ^~ ^mY m Ym eL mYm em L
e em ^ ^mem
Kmm e^ em m Ymy em L L mm mYL^ eum
^ e mm Hy muLmd em Lmm mYL^
m^c
Hm L m e^ ym^d em emm Nym p mm em em A^m
Ymmem
K ymmm ummem m em mem U w
AmeNm mymYL^c Em ymm ENem mLm L^ em
mym ymLmd em Lm Lummd em emum m m
Ymemm em Ld m m Ymm Ymd mL emmd
Ym memc
em ym Ld em ^ym L^d em mm mL em Lume ymym
Ymd em m mm L^YL
eL ^m Le mL^d eL YL^m mEd eL ume^m m
ym Lu em A^NY^m Y
Ym Ym ummm emmc
m ^Lm yL yLed LY m^Le
G meNm mymYL^ m^mem e mYL^mmd emm
mm Gm^mYy LyYmm^y yem my m e Lm m
m y^d L^ em emum mc
m mm m em em L q em em Ne^m Lm L ^
LmLemLmd em mem L Lm YLm ym e Yem LLm Hm
^m L emm me Ym ?mL q m L Lm 
Ym ?mL m Ld em LyYd Ym ?mL mzm e^
m^m
AmeNm mymc ^ ymLmd em ym^ em m Ym w
^ LYmd m^mm Ymm mm Lmc
p L !NeLm Ym GmYm m mzmd Lumc
L H m ummYLm HLm

mm Le mz ^ C^m^md em C^m^m mm ALzm em


L^ em Hmem LeemLmmm ymLu
p m e CLYmm m Lmc
AN^^m A^md Ymd Kym
p em mem L^ Ym Am^md em !mmLm em m
mYem U n c
L AmuLs emm Kmmd Ls mYm L A^es m Ymed
m mms

n ?mLm mm e !m
n e AmL
w ?mLm mm e !m mm mm Ymemm mYmL md
N^ ?mLNm U v L ?mLm Ymm ^ eLYm Lu m
m ENem emmem mm Ymymemm ALc
m Kmmd em e ym^mYm Ld L um^
HL q Ld L e ym^mYm Ld L um^
L m^m muy Ym em uymem ?mLmc
ememeL m^mm^mm^md mL
K ?mLNm Lemm mym mm AYm U d
p

n L ?mLm ememeL
w memeL eL mL Nuym ?mL em m^m L !
m Lu q ?mLm Amm mum mm^m emm em m
Lm mYL^ m uymem ummm H U w c

AyL !L

L m m

L em em eL em
L em em eL em
L em em em emm
m emm emmd emm emm emmd emm
mm e !m

K mYL^ em mum mm mymme U v K YLm


!mLm U Hmmm meyYmmm mm U v K Yym
y eL e L U v p vn

n ?mLm m^m
Amm m^m L mLm m Lud N^ mmumem ?mL w
Nm U c
m Kmy ^mYd em m LYm mm ymd m^m 
e^ ^ YmNym L Am ^m LL uNYm Lmd m^m
Y^ em m yL ^ mmLem Lym m Yme~d m
^m z m mm ^m memm
LmYm L m^m m ememeL L ?mLm ymYL^ mem 
ym m^ em ym^mYmm ALeLeL^m L e e L mmm
ymYL^d m e^ em Gmmey ememeL mmm ym^Lmem
!m em m mYmmLemem Kyme emm mYL^ LYm
^ Yc
L L em md m^m ^ me ^em emc L em md em
^ me ^em
Y Y eL L Lud m^m eL e mm Lm emc Y eL L
Lud eL eL e mm Lm md m^m em uL^m Lm ELu
ymYL^ Lmd em L^ YmLu emc md em em uL^m Lm
ELu ymYL^ Lmd em L^ YmLu Ym L^c mmymd em em
uL^m Lm ELu ymYL^ Lmd em L^ YmLu
m m mm^m emm em ym^Lmem myL U w Hm e
e Lm mYL^ em m AyL Lm mm
em U v d vv d L em mu emm ememeLc
 yLY mm mm^d emm Wm^m Wm^m m ^ ^ mm
Km YmN^y Lm
m m Ymm mm ^Nyc
L mm Lem^yd m^m emm emm U ^ ^ ymm Ym
emm

nw ?mLm mL
 m e L m umm ?mLNm ymYem mem L e ?mLNmd ww
emm my Ymymemm AL emm d m ymymYmmuL
mm LYm em^ L^m L mm eL mymme U
Hm md mzd eL emm ALe Lme m^m L T mmymd em
 md mzd eL emm ALe Lme m^m L
w L H m ummYLm HLm

^ Lumd L ^ umd mm Yme m T ^ Lum eLd L ^


umd mm Yme m
m mum mm^m emm em ym^Lmem myL
m U w

L m L
L m L
L m L
m mm mm

m m^em^m ^ Y^m m mu m uem ^


^ A^m e emym^m Ld Lm em Lyu mm Y
^ Y Gmym^m L^ emm U w p
L Hm eL m d em ymm em e Ym m
Ymm mm^ym ^ L uLm m^m Lym^md em
eLLd eL mem Ymd mm m YmeLu ^mm
m Lu L m L^ !Nm yym L !N e
L mem Lmey m e^ !NLLemYm mm mm eL m
ymme U nvn p n c
 L ^ ^ ymm^m LYmd L ALm ym Lu ym^c
H ^ ^ ymm^m LYmd L ALm ym
m my Lu m mLm !m em em m em em mYmuL eL
!NLLemYc
 L eL ^ mym Lmd em ^ ymm^m L
Ym
m mYL^ L m Yymy L e eL U v p vn
e U

myLm mm e !m
 e AmL
wv myLm mm e !m m L e mYmNm m
mmc
LymNm U p c Hm L mLem Hm^m ^ ^ L
um HL u mm e^ L e
umNm U c HL Ly eL ^ Lm Lu em C^s Hm m emL
mem mymLem Ls HL e ^ Lys
LymmYmNm U w p c ^ em ym muLmd m L mLem
mm e !m v

^ mz ^d m^m ^ ^ Lum ^ uLym ^d L u mm


e^ m mLm L
ummYmNm U n c ^ Y mLd m m Lm mymLem L
mmLeLNm U d U w c Hm L^ m em C md
^ L^m ^ Lu HL m m mLd eL N^m Ym mm
Hm e L^ m ^mYd ^ ^m m m
L m^m muy Ym em uymem myLm mm e !
mc
mLd m^mm^mm^md L u mmmm
^ Lm Lymm~ e mm em !m m^ m L^
m myLm emd em L L^ eyLLemm uLym
Lc
m mmm !Nem em EA L ?mLyL mmm A^Lym
^Lu^m eLu mm L umym mmYmmym
Lmc Hmmm m muum m Hmmm Y e
ymem
zmem yY m myLm emYm e !Lm U nvw p n c
H e Hm L m HL ^ mum
emm AL HL Ymm emm Lm H m^mem ^ em
m em em Lemm H m m^m HLu ^ ^
mm
Hm e^ emm Lm Hm Lym m e m ^ Hm m m
^ m LuLym
Lymm~ m mmm Hum m ymL em ymuN eu
m mem Lm e mm mL !mm em AL^m Lymemm
GmYey m L Lm em Lm mmc
[HL Lm\ m m^ [Hm ymL\ L e emm m^ ym^^
[H ymuN\ Le em HLym [ m^m Amm ymL\ Le em HLym
 [m Lm\ m^m mm em LmL d [m L
m\ L ^ m LL^m L mymem
^ Lmyc [HL\ m [Lm\ m^ [H\ Le em HL
ym [ymuN\ [ m^m Amm\ Le em HLym [ymL\

myLm mL
L myLm mL L !m Lu q myLm w
m uymem CLYmm my em mc
L H m ummYLm HLm

Lym L^ !mm Lym L^ AL^m

L m L
L m L
L m L
m mm mm

K em mmm mc
m m e m Lum LYm em umm mLYL
L AyL U n d v AmL^ L ^ m ym^mLzm Lu
Nm e Lmd Lu mm mmm em mmm !mm Ymmm m
^me L L L L^ mm em mmm mymNem uLym mm
L^ U v c
Hm m^ uLm ym ym e ?Lu
HL um ^ m EmLym
 L L L L^ !NeLm Lm uLym U v c
HL e mem A^Lmms L LYmm Am mm L
 umm m^ yLY m m ^ mm u m L m mym
ALeLeL^m m ^ em Lyu mm Y Gmym^m L^ emm
U w p
L Hm Lmd ALemd H me m
YHmm ^ L e em ymm Hmm ^ ^ ymm
LYmd mm AL^m
Hm mm L Y mm AYL md Ymm m ^ uL ^
Lu !mmd y em Lymmem mmm m em Lym L^ mm m
Ym L^ em my Lu AL^m em AL^mLm y^c
Hmm mm e e^ q Hm^m !mm m^m AL^mLm m
m e e^ Hmm YmeLu e L mm q Hm^m AL^m YmeLu e
L mm Hmm em m LymLy Hmm em m YmLY
GmYeym mm L^ymmm !Nm m mm Lm
^d y L^ U d c
E mmm Nm em YmL ^m AL^m 
Lmc m Am^
m Lu L m L^ !Nm yym L !N e
L mem Lmey m e^ !NLLemYm mm mm eL m
ymme U nvn p n c
G L ^ e Lu ym^c H ^ e L em
e HL em e
mm e !m

m em Lym L^ YmmYm LYmm Ymm mm ^md L ^


E^mYym Ymmumc
WHm ym^ emm L L L L m LuymuL memd L
L Lym L^ mm !m y^m myc H emm L m
ym^YL
 em EyLyL^m e L LemYL mmemd mym^m LymN
m em memy L Ld umNm em memy m Y
e c
L HL YmY e em m HL m em C L
YHL em Yems

myLm m^m
L myLm m^m L Lm Lememd LNmem memy w
L uLy eL L^ mm yL Ymm mmm em ey L mm m
mym Lmd e Ly mm L^ U wn mYm e m^m L 
m em L !m ymYL^c
Hm^m !m ^ mm~ p m YLm~
^ LYm mm ?m^LL ymm~ p Hm^m em~
H ^m mm me e m ^d m^m Aem
m mc

AyL !L

L m m

L m^m uum m^m LYm m^m mm m^m AL^m


L m^m uum m^m LYm m^m mm m^m AL^m
L m^m uum m^m LYm m^m mm m^m AL^m
m m^m uum m^m LYm m^m mm m^m AL^m

 m AyL Lm L^ em Lu m Nyd um


m AYL m uy U v d U vw c
Hm^m m^m mNm ^m e e^ Ymemm
m Lm m^m L ANm em GmY m Lu AYLm
mem m Ymym memd L^ !L U v c
Hm^m em yzm C^ Hm^m e emm Ymm mem
n L H m ummYLm HLm

 umNm m^mm L^ em ummm m^ m em


m m em GmYey m^ md e L em memy L u m U wn
Gy L^ ^ md U w
Hm^ ym meLms q HL u m ym meLms
Hm^ m Hems q HL u m Hems
 mym^m LymNm e m^ e m^ m Lmm L u m mL
mc
H meym d m^ YLm m^ m^ m m^ em ymL
Lm

w myLm L u m e mLem GmYeym


wn em umLum GmYey L u m uLy L L^ em m^Luummd
L^ em ym^Lud L^ mm mL mm Hmm em ym m mLe
m m e m em emum m m Y m eL emum mm
umm U ww e mmy emmYm mYL^Ym^Nym m emm
U vn d ww m mLem u mN ^ m ^ m mm !Nd Ym
emm myY m mm umm L m GmYey L u m L eLm
Lm L mmc
 mc HL u m uN e L u mm m ^mY
e L u mm mm m em HL u Hm m L mY
m
 !mc HL u mm Y em e
zmem m^m em GmYey umNmc
HL u mm m^m ^s HL u ym meLms
Hm Lm mYL^ em mLem mm L mL^m em
U vn d ww ^ md e m^m mymuyc
!Lc emm !L mm mm ^m Nm~ p HL u m^m~
AyL mL ^ NYL~c H LYm Lymm^mm Hm ym
m~ p HL u m^m em~
E mm Ymemm uLmmy AL mm^md L L em m
Lem L L^ ymm L em Am em ALm mmd Lm Ym em Lym
L^ LYmm U n c
HL u mm e^ L e
HL L e u mm e^
 myLm GLmNm mem L u m e m^m u ^ em Hmm L
mLemymLm m em ALeLeL^mc
mm e !m

HL u m LeLeL^^c Hm^m me m e L~ p L m~


Hm^m LeLeL^^c HL u mm Lm eL~ p m ALLm~
 em GmYey L L mLy em mLem L em Ld L mym
L u L u mm !N m ^ L L Lm mem
y U n d vv m m GmYey e uL Ym Lym L^ em
AYm em em LYm ymYL^ K em eummem Hum
m Lm em ymL U wv
HL Lm L G^Nym LY mymm^ ^ ^ yL Ld
L L LmL Ymym HL ymL L GNm ^ eL
Lmyd U n c HL L G^Nym mymm^ em
ymmm mmeYL em em !Nm e L
U n c
HL emm AL^m e ^ ymYL^ Hm emm em
L^ em mm Ymm mem m L emm Lm eL Ym

m em em AYm em em LY
m L^ LYL Lmyd U n c
HL e emm LmL ^ ymYL^ Hm Lm m e em
m Lm

emuL
 emum mm e !m c emuL yY L Ld eL w
mL ^ Nm emum K Cm LYm emm Hm ym^ Lu
mmem memy em uymem Y^m e Lu em ^ym emu
L em em^m ALeLeL^m Nm mymyLym
 Em^me Lummem emm Ymm KLLem
m U v m emuL ^ L^ Lemm mm mm Km
umuNm L^ L mm mm^mem mYm U c
Lm T em WLm ^m L emu
Lemm T em Lemm ^m L KLLem
K em muNm Ymem U w d ^ U w d mmy U ww d mmm U ww p wvv K
YLm mmm mm U wn

L
L emu L e Lem^ umm U vv p v d eLmYm yY m mm w
meym emm mYL^ mm L^mme
L H m ummYLm HLm

 L e LmuLme mm mym Hmm em ymd mm


mLm Ymm^m eLm u mLymmmem Lym mmL
mym Lu mm eL U m^m Ym AYLm mL N
YL~ !Ld Ym ^m mL ^ NYL~ AyL U vn LYm
Nm ^ L !L em memy em L^e^^m N^ Ld Ay
L em memy yLd ymL L Yd ^c
L m q N^m Nm Lm ^ m e eLymym md em mym
Lem Lmd e ymm m ^my^m Nmm
Y Am L Lm q eL yLmymLm me mm m Lm memy
YmY m m^ m mz L Ymeum Lm q em yLm
m YmL Lmd L m LYm m
^ K m^memc Lm Hm q memLd em yLm Hm q eL Em

m mYL^ em yLm Lmm Lm Ym AYLm !L ym
em ym^mm EyLyL^m Lc
m yLm mm em Lm m Lu em ALzm Lu LeLe
L^^c m mm em Lm
 mymL L^m Lm eL yL^m mem U w mm
me L m Ymem emuL m ^ LYm mm m Lmd Ymem
Ym YLL m Ym Km e LzYmm^ym Yc
L mem ^ p Lm ^m
ym Lmmem  ^y eL e m Lmmem e m Ymem
q mem Ymem LYm m^ m m A^m q mem mm A^
YmY m mm m ALzmYL uN Lm m m q mem mm 
m
 umLum Hmeym e L mem e m mYemc
L e mem Lm e mem m m^ m L e mem ey
C L m e m m
m AyLu Lm L L mm Lm ALmYmm^y m
mem mem K mmm mYL^mm Lm U v d wv
m Lmd Lm Num eL L^m mYm Leem m Lm
m Lu em LLNum m L mms m Lm Lmyms
 em Ymm md em mLm emm e mm e em
!mm md em L L mm ummm GmYey mymm U wn m m
eym m y^ Ld ^d m
L em mz L mymYm m Kmem Lu ^ Ymeum L m
m m AmY ym ^m mmm m Km L m m
em mNm Ymm m my A^ L em N L mm KL
mm e !m

Ym emm Ym L m Ymey ^ L mm E^e e


Emm emLmm mymym
YLmYm mmmd mLmec LmY my Lm mm G
m YmyLYm Ym Lm emm YL^ L AL^mLe e u
ymym uYmem emm Amm m em
uyLYm mm uL^eym AL^mNeymd Lm mm L^m
em GmL^m uem mmYmmy
mmm m e em ^ ymYN^^
p !L ec
^ HL Ymemm L emm umeLym e^m LLem L em
m GyLYm e em Cm u em A^mm AmLmL C L
emm !Ymm L ^ emm m ! Y mm mLm m
mYmmym
e Ym L^c mm Am Lm emm m mmYmmy Lm emm 
LYmm umy em ?mym mm mym L Ymmmmem
 mYL^m Lu em eYmuN^m ^m em Ey Lm emm Am
^m AmYe m mym mmYmmy
p LL AyL m uc
m L L ^ L mm m m ym mmYmmy
u Ym L^c m mm m L mymY^ mmYmmy
 GmYey mm !mLm m L m emmc
m Lmd Lmd Lem Lmd m Lm mYm U
m L^my p mYm em GLmy p L^ y^ L
e L !L GmYey emm m L^ m GmYey
eLd emm e mm mLumc
L L^myc eL Lmd emm Lmd Ym em Lmd emm Lmd emm
Lm
YGLmyc Lm eLd Lm emd Lm emmd Lm emmd Lm emmd
Ym Lm em
^ m GLmy L^ umm mc L eLd L emd L emmd
L emm KLm^mYyc Ym Lem mYmuc Ym Lmem
m ey m e L^ em e emm um e^ m mm U v c
^ Kmm m emm L em Lm m^m mem
HL uLym em Lm L umLm^
 emm Lm mem ^ ^ umy mem emm Lm e m
Ymym mm yzmm mm^ ym e em N^m mm
Ymmym
L H m ummYLm HLm

m em Y YmLemm m L L L^ ym
ym e^ ymm memd Lm m m ^ Ym emm eL AYm
em eL LYm Lem emm mYL^ e L m ummc
L eL me mm ^ Lm L em ^ m^m
T L me Lm mm m ^ Lm ^ Lm m^m
YH Lm Lym em A^e
T H Lym Lm em A^e mmYmec m Lym em A^e
^ L Lm Lm ^ mymm m eL Lm ^ mymm
T L Lm ^ Lm mymm mmYmec m Lm ^ eL mymm
mmYmmy
w m mLm my em L Ymmd m^Ld L e m m
mm m ymYL^m eL^m L m L ym^mYm L em
memy md uNme em L^ L^L e L^ mm
L^ m^L^Lm ym^mYmm AL^m Luc
m m LYm L ymLmd eL em ?mumm LuLmd LYm ^ Lmm
mmYmmy
w YmuL mL Lm em yLyL^^m memy emd m
^u mm mYL^ Ymem e e mem^c
m me Lm m m mem ^ Lm A^

Ymem
w L H Ymem m m em !md m em
 m em !m m Lmm Lm Lud m ymLem
m !mm em AL^m ymm e emm Gmmey mem L^u
ymem emm ^L^ umm U vn p v d v c
mem mL^mm C^m e memm Gyc m em mL^mm
C^m e memm
 ymmm Amyc m C^m LYm Ymem me em Gyc m
em C^m LYm Lm me em
G mm mLc ^ mm em CLe Ymem emm m 
mmYmmy
m mu Ymem m Lm yLL^ m AyL Gmmey
y L^ U v c
Amm e mmc mem y^ m^^
 KLLem m Ymem Lmm em LeLL md Lemmd eL
em KmL em mNm mmem Lymm em L GmNm YmL
m emm mYL^ ym ym^ em emum m em m Lemm 
mm e !m

m L Ymem mY e ^L^ umm U v K GLL Ymem


Ymem U v
m Ymem q em m C^m LYm me em Emm Ymem q
mm m Lm em L^Ly Lm Lu em AuL m e emm
Ymem q emm m

m Y^md m myd m LL
m umm GmYeym m Y^md m my e m LL m L m ww
m e L ymYL^ mem e YmYm ym^ mey
U v c
 m Y^m L^emm Lm ^ Lm ?Nm Am m mmYm
my u em A^m L^ m my HNm Ymmem ?Ym
mL L^ mm !Lm m LL Lm m LL ymLm 
m em mmYmmym
m m Y^m e Lmey mm em mLem m m em emum 
m ummc
 mm Y^m L^emm e L^ ^m Lu em EmYm em
m Kmm mmYmmy
zmem uem ^ em ummm m mym ymmym^ Lm
mYL^c
Ee md L Ymey CLymLY^d L m mym ^
mmYmmy m Lymd y^^m CmLmmm ym e em
LYym CLL Nm mm^ m mym Ly Ymmem
AL m L Y^m L^ md em emum md m
Lm e !mm mYem mem emm mem eL umm Ym m
m L^ meym m c
Am^y Lm e m Y^m mm mm Y^m d mm Ld
e mem mm Ymymym L Lu emm ALzm LLd eL e L
em yme^m m Y^m GmLe u s eL Y^m ALz
mL e e eL mYm emm Y^m ^ YmY eL !mm^uu
L mym LY mm mmYmmym L m Y^m me mm
HL m Am mym^ m Y^m L LmmYLem
m GmYeym m Y^m e m my m L^ eL !NeL em m
em yLemm emm mYL^ mm m LeLemYm e LeL
m U n Lm L L eL LYm L^ LemYLm Lm U wv mm
Gy N^m m mym U w d mL U w d ymy U w e
mmy U wn c
w L H m ummYLm HLm

mY e^ ^ m Y^m m mys L L ^ m Y^m m


my L L mm em mem m Y^m m my mm
wv m GmYey m LL L em memy mym mymd m^mc
 umm m LL ?mymum m LL C^ ^Luu L m eL LYm
 LL CLme em ymym LL me Nm
?myLd Lm ym^mm AL^md m^m LL L^ m em m
Lem mc
 mm L ^ LL Nm e eL mm mmYmmy
L yzym^mYmm !LL eLymym m AYL Ymm^m m L
mymym Hmm em ym m Ymm em Ymm m eL
e m emmc
mem Am e mm !LL m ymmum
 em GmYey ememm LLd em Ymmd LmNzy ymym m
yzm p u mLYmmem em mN^^m A p LmymuL m
emd e em Ymm m m ummc
 em LL u L m m^ mL LuLym Y ^ eL Lm L^m
L emm LL Aem mmYmmym

w md ymem
w K em mm mYL^mm m ym emmym mm emum
K Yymy em Lemm mYL^mm m m U ww p wvv
 emum L m em memy Ld mLe em memL
LYmd LYm L^ mm !mLm Lmm
HL mm q ^d Ld mLe eL ^ Lyms Hm ^ mm
L mm^d e L ^m mem L mms L^ em
Lym mm q mLemd em eLYm L mm q mem
L ^ me m HLym ym mm mm L^YL
m mNm ymem U w m e L^ L m ymYL^
Yc
L ymemm e m m
YAm L L ymemm Luu memL^m
K mmm emu m mm U wv m U w d w p wn c
mm m m m m^ L mm
L^L uem ^ m AyL Lm L em m
m em uL^m mmd em my L em em m !L
mm e !m v

em ?mem em CmLmLy uymem m em !m ymYem


c
H mLm em m^ Wmm ^yc mm m mm mm Nmym
y Wmm ^yc mm em ymem ymLm LYuum e
mymNy LyL mm mmm m Lu em !yL Wm
m ^yc mm em muym^m Gmmym em Hm Km
 em Nmm mL e mmm ^ Lmmem e^mm m
mm L^ L^ em m !L Gy L^ mmmd U w
 m em Hmm mmd em ^ m L em L Hm m
mm Ym em u yy ^Lm
EyLyL^^ m m u mm L em AL m^ myNmem m
yuud Lm umm Hmeymc
L^ m^ m^ ?me Ld m L d eL ymz m mm m
em emd m LY Y L mm q mm umyms >^
K GmYeym mm m Nd yme mm U w

v mymd m^m
m Ymem emuL mym e m^m mem ym^m Hmm ymYL^ m^m w
Gmym^ mym me^ my ymYN^^ mm^m U w Am mem
Ymem m emm umm U vv p v m !Lum Ymm^m mm ^ L
yzm Ld em AyLum mm ^ L yzm mymc
ym mm em mm GmLy Lmey LY m my mN mym
L^m mm G em mYNem Lem mym  mym u
Le ymLy em ?mLL e^ ^ ^ LYm ^ mym L
ym mym 
^m e mym^Lum H Lm ^ m^m mm ymm ^m
um ^
 GmYey KLmd em m em e Lme L KNmmm ymNuy
ed L mymm^m em memy mmmc
 yY e^ mym CLme m^md em ymL eL mymm YmLm
em E E muum ^ m^m em mm L em meN^
^m mmYmmym
A e e^ mymm^m mm KL mm ymuNm yLYm ymmm^
m
 Lm mym Ly q Ly e ^ mym
L H m ummYLm HLm

Lemmem mYL^ Ym emm LLd LuuLYL L LeLm


U wn em LemYLm L U wv y N^ L^ U ww d w d w d wn c
L mm L mym mm L mLm ^ L !NLLm
c L mm L mym mm L mLm

mm
wn m eym Lu mm e mm e LeLLm LYymmm 
mL^m A^ Lem m ^ LyLm U v c
emmd L^mmd mmmd ^mm mmmd mmmd emmmd Lmemm
Am mem L mm e !m mmem e mm m mm
eym Lu U v c
^ emm mymm ^Nm eL yzm Gmem em !e m
m Hmm Lmmem A^^ mmm m L m
mYmmy m mm m^ Lm em K^m Lu mmm ymL^m
mem mmem m GuLm ym Ld m m emmm
umem Lmc Lmd L em emd em ym e mY^m Cm YmLu
ymmem

mL ymemL
w L emu L mLd yLyL^^ Lzm AYLm L^ Y L
U ww d mN mm mmeym U v mem m m yme m
N mem ^d e L m e !m L e 
L m L^ !Nm L^ ^m em L Lu e Ymm^m
mm ^ Nm Ymm mym em AL^m
L L Lm e^ mL mu mL Ym em Hmy L m mL ymLy ^
LYm mL A^m ymmm L mL Lemm yLY L mL 
L mL AL ^ YL^m mL me ^ mL y^ L ^
mL eL LYm ^ ^ e^ mL mNms
YL Lm e^ L L ym^ L mmYms L Lemm
^ ymemL L e^ s ymemL Lm m mmYmmy
e ymeL L e^ s ymeL L^m ^ uL^ mmYmmy
GmYeym mm L^ U w c
 mL m m ^m yme mL m ymmm m mm
Ymmy ^ LYm L ^ m mmY e e^ ^ mL LY
ymYm
m mmmem m^y eL emu ^ Ld GmYey
AYLm eL m m Y U wv umm U w d w p wn c
mm e !m

L ^ YL^m mL T ^ YL^m ^
^ mmYm mL meym T ^ mmYm ^ meym
Y Am L mL AL T Am L m AL
 mL L L L^ eL !NeL em m em yLemm emm m
YL^ L L mL L LeLemY Y LeLm LuuLm U n L
L eL LYm L^ mm LemYLm L U wv mm Gy N^m 
m m Y^m e m my U ww d mym U w d ymy U w e
mmy U wn c
^ YmYm ^ mL m HLym Ymmym ^ mL
mm m mL Nm L YL^ L ^ m mL yzmm 
eLeem em m mL mLm mYNem mmm
LmeL
K GmYeym mm mLd yme mL U w

n ymyd ymyme
m emuL ymy e ymyme mem N^ m mL mmemc w

^ LYm ymy mLymuem ^L ymyme YLm 


mm L ^ ymy AL
Lemmem mYL^ L ymy m L^ymmd y N^m m
YL^mm Lemm emuL U ww d w d w d wn d wv c
L HLm L mz ymy ymyme mz

yme
L mm yme mN emuL Lm mm mNm emuL m w
em Ym em mmym muL^mm m YmLem
ymemLd ymemd ymemLed ymem^md ymemd ymeL
zmem Ym emYmc ymed ymeL
GmYeym U w c
yme m md yme mmd yme mL

memd mememd my^m e memL


 memd mememd my^m e memL mem Lm Hmm em ym mm Ym w
m mym Ymm^md me^ ^ LmuLme m mLm
m Ld em mmme U w Am m^mm eLm AyL K
mYL^ mLymmmem Lym mmLmym mm L^ U
n L H m ummYLm HLm

m emuL memd memem e my^m mem L mm e !


m ymYL^ e m emm umm U vv p v mm mm m
m memy ymNz Ym AYLm em mL NYL~ Lu U vn
Ym AYLm mL ^ NYL~ e eL yL^m L ymYL^
U w G em em emuL mem eL Y^m L mN mem e^
mmm mem mmm L mem mm m !m memem e my^m
e L^e^^d me^ ymYm e mymme mLmc
mem L A^e mem ymmm YmL ELYyme mem eL
Amm K ^mLe
mYmc memem L Luymum m^mm md eL my^m m H
mm Lm e my^m eL ^m mL
m my^m e L^ !Lum em memy Lm em N^m y
^c
L mm my^m Cmm ^ Lym^ m LmNzy me
^mem FYmym^m mm Lm meLmy mmem 
em ^ my^m ym mLy em YmNem mm Ym
m mYm mLm LYyem
m em Hm m L^ L^ em emum m mm Am mLm
eL m LYm emm m L^em Lm em ^L^m eym U v d
v c
 mem mm mm Cs A^ LY ^ mm mem ms
Ymm mm em Le mm mem YYuyLum LYm e
^ mymd eL mm my^m Hm^Lu eL mm m mLy
Lymmm ym mm Ld m L mm mem^m 
y Lm em ^Lu^m HL^ e em m^Nuyy ymm
mmYmmym
m ym^m^mLm my Lu !mm m^mm eL Ld !LLu
m m ymmym^ eL m U p n d v c
 m mm Cmd eL A^ Lmm Lum mem m eLd eL
m e Ym mem e mem md eL em m em uLy L Am
u^mm mLem ^d em m mmzm ^ Lu m A^d e mem
md eL eL Lemm Lm em mmYmmym
w L emu memL e L !m ymYL^ K m mm
U v c
 m Lu em my mLYy u memL yNy^ m
Lem m Lm^m e mm em Le Ymm A
^mm LYme^m Ym^y L^ memL m^L^s mmYmmy
mm e !m

mLed mLe
 mLe e mm YmmYymd ^ Nm Ymm !m ym^ m^m m ww
^m^ Ymm^m U v d umm U p n d vn d v m EYmm L
e^ yme mN e eum memd em mm^mem Gmm
y mLe mm L^ U w d w mem emuL mem L !m
ymYL^d e L AyLc
 L mLe ymymd LYm m m mLe em C L mLe
uum emm^m L e mLem emm^m d umm mm
Lym emm mymm Hm mmYmmy m e ymem
Le m A mLe ym m A^ e ?mym~d uym m^m
Lymmymem
m !m mLe e mLe ^Lm ^m L YL^m m
L e L mey U vw d vv e Y Lem^m m
L Lu md L Lu m U v L myL L^ em ey m
Lu ^d em L em umm ymLmum mm U y Hm^m
mm L^ U v m m m ec
L L ^ L mLe eLYm ym^m
Y mm em ^ LYm Ym Lummem !Ymm mLem m
emm
^ L L L ^ mLem mLmd em em EA d e
ym^my mLem L yLe ^Lm
e Lm Lu mLem um Lymmm mmYmmym
 GmYey mm uymem YLmm em Ymmy em Y
L^m m K m Lummem mmY^m GLL mm mymme
U vn
Am m mLe mmm mLem mmm mLe mmm mLem
mmm

m
L emu m L m e !m Lu K m mm wv
U vv p v d mm my L Gmmy U w d w p wn
 L mm mum ^ Lm ^ m Km Lm m em 
em ^ mm uu m m
E mm Ymemm uLmmy AL mm^md L m m
m my ymm mem U n c
 Lm mm Km m Lem
T Km Lm mm m Lem
L H m ummYLm HLm

K GmNy L m em em my mYem memc


Am Lym m mym H m ym eLymYmYm

L
w L emu L Ymm ^ Lu ^ Nm Ymm !mm LL
^ m m em mLm L AyL L Lu U v d umm
U p n m L e e^ mmd em L e e^ mm Lym
e^ Am U w c
L L Nym ^ Ym mL
A mL Nym mm L
A mL ym mm L Lm
L emum L uL yL^m e L^m Gmym
e m^ em Gmmy em mymm ^ Y em em ymLm m^mc
Lu L mmm~d uLym m GLm C L m emm mym m
mm L^m L L Lm uu m Lu LL L Ymd em umm
AY mm mey YmL^m C L L YL^ m mm
E L YmYd L Lyd e ym myd m L Ly ey

w L^
w L emu L^ e L m e !m ymYL^ e m em
m umm U vv m U v e^ mm Ymmd ^ m yzm
L L m AyLum mYm md eL em muLm !mm em
AL^m ^ L ym^mm md em L mmmm mLm ymmm
mem
AyLumc G e L ^ L^m mmmem emm u mm m
Ymy Lm ymYL^ Ymem L^m Aem
mm mym YY^ em Ae m^ ymYmYm
mmem m mum m L L^m Amm ^ mL Lu
^m m em
!Lumc L LYm ^ L^m ymLy mmYmmy L^m A
emm LYm m Ammmm em mmLLy muLm
mL^L mem em memyLmy L L^m Amm
^mLu ymymem
^ yLd e m L L^m mN mem LYm e yLm L^m
mm mLmc
A L^m L eL ^ ymd LYm m mm^ L L^m m mYm
ey m H mm
mm e !m

 GLLm yL^m L^m em GmYey meym


L^ e emum m m Y emum mm Lmmc
L^ m Emmm m^d Lu emm Hmy em L Lm
^m LYy^ L^ mm L em ^mey ^ m
m^my mmYmmy
eym L^ ymmym^ mYL AYLm Lu Lmd
LYm ^ LL AyL m e L A
yL L emm mYL^ mmm mL Lmme L Nu
ym m^m m LYm e YLmm emm Yc
L mz m mm mem L^ Ymmm mmem ?
m L ^ L^ mY mm mYyuLmym m
^ mmYmmy L^ mYL^m L^ mm mm C^m
em ALe Ymmem L^ L e ^ Ym ALL L m
ymm GmLmmm mm um LLem
YH LYm L^ ^m mN^ ymu Am LYm L^ Lm A
mmY Am L^ L^ m e L^ A^m^m ymL m e m
mYmmy

v mmm
L emu mmm L em memy mymd m LLd ^ mm m^m wn
emm e L m e !m ymYL^ e eLYm m emm um
m U vv m U v
mmm Aem L ^ e Am em Lu mmm ?mm ymm
mmm Lm mYmymLum umm mmm m A^m Lm
mmm mm mem
L LmuLmem m AyL mLmc
Ymmm Lm emm e ^ mmm mL

mmym^md emmym^m
mm m mLm em m em !m L mm mLem Am m w
em L !m Ld L e L ymYL^ e mLm mm
Lmeym m memy m m^m^m m ^emm c
mmym^m Lem ^ mmym^m LYm ^ mem ymm
m mym^m YL^m m ^ m L ymym Hmm mmm
d m e^ mmym^m LmL e mmYmmy
L H m ummYLm HLm

^
w L emu ^ em mLYem m AyL em mymm
m^y mL U w umm U w d w L e 
L m L^ !Nm L^ ^m em L Lu e mN mm
Lmeym U v mmm u em mYL^ L !m L e L 
m YLmm emm Yc
L ^ yLYm ^d L ^ ^ mymm ym L ey 
^ e ^ A^
Ym mmm em Lm mym Leymu^ ^ m u mm Amm
uL m em L yY L L^ ^ ?m^m^ym myA
 e Hm^Lu ym^ e mY L^ ^ mymm L mm
mYm Lm em EymYy mmYmmym
L !m L em GmNym mYem memd em L^ Ym em m
yLLm ^ Lumm U wn d mmc
^ mz yL ^ yL e yL ^ YmL ^
 em e Aem em GLLm mYmmd mem^m ?L
^^d mm e^m AL^ymYL^

n N^
w L emu N^ e Am yLd Neyd ymL ymYL^
!L m m L^e^^mm Lm U w e uLd m emmd Lm
 m Ymmyme L md mm L !m e e m emm um
m U vv m U v
N^m YuL mm GmLy uL N^m Lm^ m Lu
YyYLm mm L^ eL Ymm N^m ^my^m
Le m L L N^m L em HLe ymmd L eL em em
Lzm mNu mmem
mm H m Lmey L^ mYL^mmd emm m ^ m m em
mNd mLd m m mm mm m uy L U wn L^
em emum m m^m m ^ mmd Lm ^m L^
L^m Yd e m Lemm N^m mY L m mmem
^c
L mm N^m memd m N^m LmL
Y m mmem m umymmd mmm em em N^m ymem
em ^m L Neym ymem mmm LYm ^ mm !d
mm mm e eL N^m LmL mmYmmym
mm e !m

^ AN^m ymem em ^m mem u em Lm em Lm


ymN H LYm em LLNd Lm !umemd em ^m e N^m
LmL mLme Y L Lmm mmYmmym

^
m ^ Lem m ^ mm muL m!m e em w

p L m m m Ymmd eL L^uymem emm ^L^


umm mem mmm U v c
 mLLymem mm u ^m mm Hmym em AmYmu^y
mNy em em^m em L^ m^ p Ym
L^c m ^m eLL L ^ uum u ^m mm Hmym mmYmmy
p m^m m m em L^ L^ mm p LYm emumc
m ^m uLed mm ^m G^Lymd mym ^m GuNm LYmc em
m W^m uLed mm W^m G^Nymd em W^m GuNm
p zmem L m m mm LeLm Ym emm mm m eL
em L^mmem uymc
mm ^ yzm uLe
p mm mYL^mm ^ em em emLy LL^YLc
emLym mm Hmymd m emLym uLed mm emLy yzm u
Le
 L^m LLm e ^ em mLL ymm Amm mem
y m LN^^ mm emLm mm Lu mm mm LYm
^ Lu eL ymym AYL Y em mm^mem LLm ym
L m mm mm !Yd eL mzd m emm Lu mm Ymemm
ym^Lu em Ymmuumem m d em ymymYmmuL e^ m Y
Lyme^ mem m L L eL mm E^mYyYm mL
^L^mc
m ^m ^ T m ^ emm mmc m ememm
ym ^d m ^ Ym Lmmd m ^ mYm Amym
A^ m ummd m umm mey Lu mm L m m m
m!m ymYL^ memd Ymemm !L Lc
L H L ^ ^m mm uem L Nm ^m Nm m mmm
uemym L em Nm^ mmYmmym
EyLyL^^ m^m !L Lemm muL^m Yd myL p
myme e^m mYL^ p L^ m m ^c
w L H m ummYLm HLm

Y Ym m m L md eL m mm m Am e ^ yY ^ YL^m


u AL^m m Ly A^mz^ L ymLem Ym em eL u
mL memm L^m mmYmmym
^ e L L^ Lu m mm m e^ Lymmm ^ Lym L^ m AL
^m L Ld em Lm eL m A^m m mmYmmym
 AyL ym ummm ^ u em emum m Ld e L ^
Ym ^m AYLmd em L L eL mL NYL~ LYm ed
em Ym em AmmL U v L^ Ym AuuYmm^ym e YLL
m m Lmm mYL^ LYm mYmuL y^ ud m L^ Ym AYL
m mL NYL~ mmm y EyLyL^^ e Lemm em
L^mme Ym^mm m mmemd y em mmm
e ^ LYm mm ymuNm Y^d L m ^m m u mm Lym
Ym m mm m m ^LL^m L
e ANymd e m ^m L YmL^ m m^ mmm mem
mem ym^ L^ m KLYmd em ^ mm m mm mem 
mmYmmym
m He m ^m L em N^ym Am ymmd mmum m
eL m mmeYm^ mm ^m uLe L ^ m
L^ mm EuLmL^m ymuLem em mem
u m Cmm e e^ ^m L um e LymmN
m^mymem ^m uLe Lm Ym em mm !L
ym L nn mLe ymm^m mem
y L^L L em mm^Lu ^m !m m^ e Nym
^ m mmYmmy
A^ L em emum m L^ Lymmd ^ mY e eL ^
umm y L^ em mm^mem GmYeym L^ m U w e m^
m U w LmYm e L^ md mN yme m ymYL^
yLyL^^c d yme c
L e m Ld m y e m^ ymL ^ m m m
HLym L mmYmmy Hm L^ em m ^ m CmLm
YmmmLm^ ^ mm L^m L em EYmLm Ymmem
eem
L^ ^ m CmLmd m A^LYm umms ^ uem m m
^Lemd eL CmLm L^ Nu LYm L^ mem Lm m
m L^m mLY m L^m L^ Le uLm md
mm m L^ ^ m mym^m mm mm LYYym uu
^mYmd Ym^^m yme mm mmm e^y ym L
yme m mLm mym mm^Lu L mmYmmym
Eummm ^ L Lzmem m mm LeLm mm em mm
Lemm L p ^ em EyLyL^m p L^ ymYL^ m
em c
mm e !m v

Amm L m ^ e^m ^ mm umLm m ymumm L


emm LLem ^ mm mm ^ e^m ^m L mm CLy 
mmYmmy
FYmem uLe ^ em !m u m e^m ^ e^L Lymmm
mmYmmy Gmy ^ Lymd eL ^ Lmmm m e^m
^m mm LLem
EyLyL^^ L em !Lm em emum m L^ Lymm
 ym eL L em m md Y ^ Lu eL uymem em em
m Lu eL AYL Ymmc
AmY m e^m ^ q m e^m ^ my Lu eL em
L mm ?^ e^mm LLem Ymc HL yY
em mm mm em y q m ^m mm y my Lu eL
AYL em ^ em m m^ mmYmmy
Hm myLy Lym^md L ^ L^ mym Lemm emuL m
Yem mem c
 m^Le L m md eL mmm ^m GYmyLYyym y
e ^ LYm Lu em Km u mm mymm Ym mym ^m LmL
mY m^m mmYmmym
AL mL ^m L L^ em GmYey mL yLyL^^ L
ymYL^ mem U w c
Ym mLe m mL ^m YmYL^m uL^ d eL L
mL YmYL^m L ^ m L^ ^ L YmYL^m yme
mL ^m mmYmmym
^ m ^ mm Y m ^m Hm^m mm e mLec
 ^m ^ mm mm mLe ym m A^ e ?myms
GmLme em mYL^ ummm ^ mYL mm AYL
c
Hm Amd L ^ m ^ mu m u mem em Hemd m
u L emm LYm  mem A^ GmLm Lmey
L^ mYm ^m L em L ^d eL ^
^ Lm^ mLymymYm mem L Ee Ymmym Am ^ Ym
^ L ^ E mmYmmym

mmm
L emum mmm ym Lu mm GmYey mm em w
Lymmm m m ^ U w e L ^ mm mymm em
um mmYNeyc
L H m ummYLm HLm

Hm mmm L m L ALe emd uN mm L m em 


m Ym ^ yLYmd eL mm ^ u mmm L mem em
mmm ^ Lu em Lm Yems mmYmmym

md my
ww m m e my Lem m ^ mm muL em e m
!mc
p m Ymem Hm Yem m emm LLumc
m p m p mm
my p mym p mym mmmc p em p emm U v
p m ummm m uym em Lem^m m U wnn p w Am
m L^ m KLLemm U v L^ mm mm e mem
eL m L^em L em ^L^ ummc
HL mm Y^Lu e m mm me G em
L em L^m Ym em mm ym AL^m mmYmmym
p L^ ummm m mem emm Lmmm m L^ KLLem
m LLm umm U vn p v c
L L e mm ym AL^m mmym Ammm LYm L^c mm em
LYm mYm Ly m mm ym AL^m ymmm mmYmmy
p m meym m m e my m em LLum m
e mym U w mem m emum mm!m em C m
L ymYL^ L U v m mm m L^ Lemm mm Yc
L Cm Am mmLymy HLms Am m m mmym m
LuLym
Y L eL mm L eL Wm HLm yY m m Kmc em m e ^mz
^ eL mm
wv m ummm m m e my m^mm em uymem mYL^
mmc
p Am mm Ym AYLm AyL mL ^ NYL~ U vn d
L Ymemm Ym AuuYmm^ym e YLL L mmm m
e m mm Y e m^mm L mmm m uy em m
mym U vw ^c
L H m ^ d eL m A^Lm A^ ^ LYm my uuy
 L m m ymL Gm Gmyyms ^ LYm ^ my me
YGmm ?L^m ^Lem ^ mm ^ mm q mm mmd em
m q m mLm  my Lc Gmm Ls
^ m Lm YmeLu mm A^Lum Am mum ^ mm Emy 
mum ^ mem m mym muL
mm e !m

p m AYLm !L e meym m mmm Am LYm m u


LmuLmem memy ed Nme em Ymmyme ymYL^m um
mm m mmme m m mc
e Am L^m ^ ^ m meLm eLYm ? m Am em
AmLY m md !LLd CLmd Ku^md AL e Hm
LYm mm L yLY m my um e m Am GLm Lm
mm Yme m m ENem mNd m m ^ m mymm Lyeym
Ym ^m m Ym mm Lm em Amm mem p yL my
Lm p L^ uy m YmYm mmYmmym em
mmmm ^ L u^YL my ym Lzm mm mymm Ym
 LyyNm
m Gmm em e em Lm Ce A^ m mm m
^m m m em ?Le p e eL mm m eL m ALe
 m m m^Ly LymYmm m mmm Cmm
mem mym Aemm Ym^ ememem
p m mYL^ m AYL m^mm Ym my Lu !mm um
mm mc
u L m mym m mem em em e^ em mLy mm
mm mym Ce YmL mmYmmy Gmm m ^ m ym
m^m GmLLyy yLmmymem
p m AyL m^mm Ymmyme ummm m y um
mm e LYm Lm L e^L Y^ c
y L eL ^Lm yL ^ em L^ Ld m em Ymuum
m mm my mm mmem ?L L Ney L Kmm
e my mmLem mmYmmy
^ m m mym mm Ymmemmem
Ym ^ Y mm L^ ^ mmLem umLyem em
 mm LYm ummc L !m m^ mmd L
LYm LmmLmymem
m^c mm N L Ld my L L A^

m LLum m e mym YmYm m umm m mm w
m L^ mm mYL^ m emu U ww K mymNeym
emu mmm U wn
 LL mYm m em em m L ^uL emLeLeL 
e m ymmd L ^ m mym e mN^m muem
Ymmmmm^mem m !Y L^m m ALzd L^ m m
ym ymm Lmd L em GmLLm ^ muu Lm mmYmmy
m AmLum mem m ym^m emm umm m mm w
Lmmm L^ mmc
n L H m ummYLm HLm

uLm u em mm Lm mm LLm ymmymm


yLmem m mym HmL^YNm LYm m mm m^m HLe
ymmm L mm mz ^ me^ mmu^ m mmYmmy
LmYm m^mm LYm L^ em GmYeym L mm e L mym
AYLm L m Lm L AYm em LYm Yc
L Hu mmm ^ L mm Km e Lu mem m LYm emm
Km em Lumm L mym HLm Gmuyy mmYm
mym LYm uLe L mm mem LemmmL^em
Y LYm ^ u ^ L mm ymuem mmYmmy G emm
Lm ^ L mym Lu em 
wn m ummm m e em AmLm L mem Lzmem m em
Ym e !Lm yLemmem em mLm memy ymYL^ L
L eL LYm mmm L^ LemYLm Lm mm U wv d y N^m
m m Y^m m my U ww d mym U w d mL U w e
ymy U w c
L A^ ym^ mym mm L^ L mm LY mm
Am eLeem L L ^ L mm ym mm GmNem
y uN my L mym Lu mym L L m em ^m m
Lemm ?L L my yzm H LYm m ymL^ e m ymm
ymm^ ^ mYm Lm m e ymm LLmu
^ L ^ m L mmy umem

m^
w L emum m^ e u m m ymLm AYL !L
em mL ^ NYL~ U vn p ymYL^ e m emm um
m U vv m U v c
L^L Lm yL mm KyLmm L Ym m L Lm
m^m mm ?N Lmm L mLed em ^ ^ m
^m L Ym^mYL^ m em ymym Y ^ ^ yL
^md Y ^ m m^m ymuym mmYmmy
 em Nmm mLL^m m m e Aeem^m e eL emu
m u muL^ myymLm Lm d c
 Lem Lmm A^N^m^m ym mYY e
m^m~d Lym m Ym^mYL^ m L e ym HL m
Ld ^ Nym L^ m^m L A^mYm Em ym L ^
mm A^umem Lu em L ymuumd mym yym mLumd
Y e Lemm ymd Ym Ld m L L^ m^meL ymm
e L eL m eem
mm e !m

mmm mc
p m GmYey ymem^m e L m Ld mmm L !m Y
ymYL^c
L ymem^m Luymmmm Kmy C !mm L ymem^m mm
CL^m C L ymem^m mmm^m m^m m
C L
Yymem^m LYm L eL LymuLymd mLem YYm
em
p m mm^ uL em ymYmm AL^m c
 mm^m ^ em em ?mym em Ym umy G L
m em mm mL ym u mm^m umYm^m Y m mm
^m Ymemm C mmYmmym

md L
 emum m yLyL^^ e L em memy m ww
Led mm m uL Lm m m e ^ ymYL^c
L m m HLm ymym ? ym mm mm
m Nm m >^ A^mz^ e e^ mm md ^ L ^
LY m ymymYm u uu L md em em Ld m mmm md em m
YmL H ^
 mm YLmm em emm U vn c
m ^d me^ L m mm NmY^ mm L
L e em ^ m mm ymuem
L m L e L Gmy mL LuymuLd U w c
 L L q mL mymm
Hm e L m^mm L m Gume em um GmYd eL m em
m Amy L m^ L myLm mLem emc
Hm e m e^ mms Gyc Hm m e m
m mNm m ymem e ymeL e LeLeL^^ Lym
m Y^ e mmym mm AmyYm^Nymc
ymem e ^ m ymeL e m L ^^m Lm Am ^
ymems mmYmmy
L H m ummYLm HLm

m emum m
 e AmL

mm e ymYemm mYL^ em emum m


ww m em Gmmey em emum m L L ^m umm e ymY
emm mYL^ m^mem y em mm^mem Em^mey Ym emu
m md U nv m umm mYL^ em uL m Ym em ?mem
em CmLmLy em HL em m
ww umm mYL^ mLm AYLm em emum md m em
meyym mu ec
p Am mm AyL
p Am mm eL mL^m mL NYL~ Lu U vn p
p yY mm mL^m e u m Lemm m
AYLm AyL em mL NYL~ LYm L ym^ m 
m Ym ^d e m m L mm y^m em emum m c
Lm m L mm ^Lm Lm mm Lm N^ m ^
YL
K em em u m Lemm m m mm ymmc
p m em AYL ymLm !m em AL^m m ^ mymu
em em m YmL eL AYL mN eL em emum m
mm eL ymLm U n d nv p em m mm mc
em Ld m L
p K !m em AL^md em AYL Lyme^ ed mem Nm
mem Lym ymm m m^mm eL myLm mmc
Hm^m L HL u m L
p m !m em AL^m e Ym Kmym m emum Ym AYL
m eL m mLc
emm Ld mm Ld emmYm L
p L AYL e e^ m Lmem m Lumc
L^m Ld mem L
K mYL^ em emum m mmLmym U K Lemm m
YL^mm m U ww K y Cm U n
ww m ymYemm mYL^ um em HLy^m m
p mym mYymuymd mmc
m em Ymmmmmmm
mm ^y mm
mm GmLu mm
mm GmNemy muLm
mm e !m

p mym umm Hmeymd mmc


L mm ^m mm muLm L^m m mm AmumYLm mLm ^
L mm AL Lm
p L^m A^md mmc
 Ey^ mm Lm

m m emum m
m emum m AyL Hm Ym mm L^m www
AYL mm em em u m Ymemm m uu U ww d YmY
m Lm em uymem mmm m ed mm mmd
mymem L LYm mYm ^d m Em^ L^m LLm
m^m ^m uyLm Lmc
AyLc m mm !Lm Lm m Ym mm Lm um m
Lm
!Lc mm p !Lm Lm m Ym p Lm umm p 
Lmm
AYLm AyLd emm eL mL^m mL NYL~ um
U vn p d mLm mYmuL yL mm md m em Ym U ww ymLm
em u m Ymemm m ummc
 YL^ p ?m m !uLm Ymym p HLm m p Luumm mem ^
ym ^ L^
AuuYmm^ym mLm Lmey em Am e em !mmL
U w p v eL mL NYL~ e m mm^me AyL em
emum m mYem memc
L m ym Luumm q mm ym Am Luumm ^ Ymmm mm Luumm
q mm CLm Luumm
m emum m um L^ Ym AYLm mL NYL~ m Ym wwv
m meyym
m emum m e Ym NeLm L U u myym
Lmd m eL em Kymym mm L mLYmm e LmLm
m LLNd mud mud d HmL^Lyd ?myd ymm
^Lu^m AL LymymYm e L K Cm Ymmm myLm Em
^mem mYL^ m m ALeLe L ^ ^ mLymYem Yc
L Am e p ^YLm^m YmY p yymmm
Y m yNem Am mm memYmym
Hm ^m AYLm m Y mLmd eL m myLm mLem em
mm^mem KymymYmm^y d L em emum m ^
myymLm memc
L H m ummYLm HLm

Am mm YmLm A^Lmm m Lmymmmm mm


Ymc p m^^m Km^m m mu mz m^^m Km^m~
^m mmNzymm ymm Ym m L L
Lm U v m mmy e^ Ym em emum m LYm uL
L Yc
L Am LYmm L p A^m y L p L^L u ^ L p L
mme
Y Am y L mm ym A^Lmm
mm mYL^ Ym mm Ymc
 m p ^YLm^m
m emum m L Ym ?mym myymLm mem U w c
AyL Hm Lm m mem p m ^ p mem^m q mem m m ^
mm mem^m mmYmmy
m m L CmmyL~ myymLm mem mm A m^m
^ Ym em mm L m m^^m CmmyLmd em L^
FYm^um e emymem Kmym m !md md 
m e CLYmmc
GmLeym m p ymY LYymY^m p ^ Lu p Lem m
LYmLemm em m ec p KmLmmd p e^d p CLL

K em Gmmeymm m
ww L H m m^m ^ L emum md em L^ Lm^m
Lemm Gmmeymm em my mm HuLm~ 
mm em mYL^ yL ^ m muL^ Ymm m uymem CL
Ymm yY mm FYmY^c

m^mYy mmm

emum m ^ LYm eL mm ^ ymmm m H


^m Lymuym

emum m U w mm Luum ym L mems

emum m YL mem Cm^m L m !Nm^m H ^ 


mm Lemm m L^ mm GmLy mm^m ^ mem m
Ym Hm^ m KuLs
mm e !m

emum em mem L ^ mm eLms ^ LYm mm mm


y mLe ymmmd em Lu em Nem ymm L

emum GmYey mm LmL ^ m LYm L


U w L ^ yme mm Lymum e ymuLyd Y

emumc mm L FYm ^m !Lm um L ^ T A^m !


e Lum L Lm umm mm A mL Ymy L ^ T A
U w mL um mm ^

emum YL m eL mmz ^ md m m mem mz


mm Lemm emu A^ L^ mm Lm L Yme m LL 
umem ymm

emum md mN ^ LYm eL ymemm ^ ymmm H m


yme Ym em e mm^ m L Ym ymemm
Lemm mm L L ^ yme
m C LymL^

emumd mN L ymemm mm emm ymemm e m ^


yme m Ee ^ yme mmd em L
^L

LeLLd LY m !L L ^ m ym Am mm ym Y


m ^^ K emm mm Amm Lem LN^
CLmem ^m e m

LeLLd Lmmme m m mm L Lym ^ mc


ms

Ymm KLLem em ^ em mm CLm u mmd em Lemm


um emd LuNy u Azm mLYmm Emm mm Lm mz Ld mm
 Lemmd LY Lemm 

Ymm KLLem em m mm Lym emd em Lemm eL Am eL mm


um emd LuNy u d LYm eL Lemm ^ Lm
 Lemmd YL
m

 yY ^ mmmd ^ yL yzm HuLm~d y mL em mYL^


mm ememeL L emum md L emLm m e !
m m L ?mLmd umm em mYL^ mL L myL
d ?mL e emum Amm eL L^ U v
w L H m ummYLm HLm

m mum m
ww m ymem em HuLm m uym ymL m mmd em ^
mmm mymm mLem m^mem K m^mem ec
eL mm mmm meym md eL ^mm
Lm md em m m m Lm LYm em e
m m ^L^m LYm em
wwn L mm mmm meym m m^ em
mym m U vv p v Amm eL em uymem CLYmmc

AyL !L

L m m

L m uum mm LYm m mm p


L mm uum mm LYm m mm p
L mm uum mm LYm mm mm p
m mm uum mm LYm mm mm p

mm m y L u em emum m e Lm Lemm mm em


Lm m m Y u em mYL^ L LeLLd um emm m m
Lym em LeLL eL uumYL mY em ! mm 
m mc
L um ^ m uum m mm YL^m ^ mm LYm uN
^ ^ ymem Lmem CmL m
Y ^ Ymym m mm
ww L ^mm Lm m m^mem ^ L L
ey m e LL m Lym ey m
em m ey em m U vv p v m^md m m
ummm H ym^m L uy mm Ny U v p vw c
L md m^c L m m mm L AYmd eL e mmm
L AL Ym m m ummm H uyc L m m Ymm m
md eL e m Nmm uum u LL e mm u !LL
Yemumc ymemm L e ^m mum
^ LeLLd um m m Lymc ^ YL^m m mm
e ^ mmm mm L em G um
wv m md m m Ym L ummm em Y^ ed m^mm
Ym mYL^ L LeLL L e L Ymm KLLem Yd um
m meym m Lymc
L m !L mY m mm ym em u m Lym^mc m
Wm ym Y m mm e mym mYLYm mmYmmy ?m
~ LYm Ymyuumd eL m !m m mm CmL YL^d
mm e !m v

eLYm Lm Le^md L m mem ^ mz em HLym


mLmmd emm mm ?Le ^ ^ m emm
Y Am mm em mY !Ld m Lemm e
m md m m Ym ^L^ ummm em Y^ ed m^mm wv
Ym mYL^ L LeLL e L Ymm KLLem L^ m
m eyc
L ^ L emm mm CLy m ^ Lm Nem mmYmmy Lum
em Ay u emm mm m
Y m mm em mY !Ld em Lemm e m mm Lym emd em
Lemm eL
 ymY L em !m Y N ^ umLmc ym^ uym wv
Lm ymem em HuLm m em md em em mmym L^m
uyLm mLm e m mym memm Ymuu em LeL
L mc Am mN ^ myNzy e um^ m m m m em
!m d d m m m em d c
m !L L m ym
m AmmL L m ymd em LN m mm
m !L mY m mm ym
^ emm mm ym L Lm
G emm mye em m mm ^ md eL ^ em em^m
LLm m my ymem ed Y em LeLLm em m
m!m em em emm mm e m em mzc
p L L^

 mym m L m yN^ umm YmYm wv


p um em YLm m e emmYm m m em Lemmd mm
L^ m em mmmc
m Lm y^m e mymm YL m e emmYm mm
ymmymd L mm^mem Gmym ymu L L
m Hmy LuN e em Hmy LYN m e emmYm mL p Ym
L^c m e L^ mm e emmYm yLL LuymYLd m
m e emmYm mm mum L em AL^m mm e emmYm d
L^ mmym CNym mm e emmYm m mmYmmym
 m m eL m em Lemm mNe^ L^m A^mz^ L m
L^ ^ eL m em Lemm m mmYmmym p Ym L^c
uLyymNz mem Am ^ eL mm em Lemm Ym
ymm^LuYLem em L LY ^ ^ eL mm em Lemm 
m mmYmmy
 muL^m Humm u m em mmm !mm p Ym L^c 
emm e myY em emmm mm !m L mm em mmm !m
m mmYmmym
L H m ummYLm HLm

p Hm m LeLLm !Lm m Y em m m
em mYem ec
 ^^ m L^ m Y m CLym umm em mm
Am meL m mymm ^m m e m H^md
Ym L em Lemem ?m~ mm eem p Ym L^c ^
em Y^m^m YYL em m Nem ^ em LYm L^ mm Y m
CLym mm mum mYL mmYmmy
zNem e d m L m em m CLym Ly Ym^m e
mLum mmYmmy p Ym L^c ^ mumm Lzmemd ^
mm em m CLym Ly mm Amm m^m Lm
LLLmem
p m L ^Lmd ymmym^ L^ Ypm Ym Lemm Lz e mymYm
m^ym m L em m U d vv d c
L LYm Lemm m ^ m m em Nm ^^m A^mm
LL^mem p Ym Nuymc Aem LYm mymYmd eL ^ eL
NLy Ym mLm mm m em Nm ^Yem
ymemem
Y L CLmL m m HLm LuYm
m^LmumL p Nuymc L Lm mm m HLm LuYm e
Ym em CLy mm m uyumem
^ em m em ?my em m GymYmy m me um
Ym mm em^Leem p Nuymc mLe
Ly eL LymYym em YLm md mm me um
m L w mm m uLL
e u mm YmuLem ^ m mm Cmum L uu ^Nm
me^Ymem p Nuymc u em ed mm mm Cmumd mym
A^m e Amm LuYmmem
m m L^ L m LuuLYLd U wv c m em L e u m
mm ^mm ^m vv ^mu^em p Nuymc m
m mm m em ym Auu mem L m LYuum Ymy
LLymLyLem
p G E EmLyLYm U v c
m Ed L^ m E LYmc md L^ m
p Lmymmm KLm mm LYm L^ U wvv c
 LY m m m emem Lm LymL
wvw m m m^m NeL m Ym KNm e ?m^mc
H e m L m q ym^yy
d md em
 L m m
mm e !m

dv ymmmc m L uu vd ymmmc uu L m
m YLe YmNy vd mm ymmmc uu L m m mm U wvv
m E ^y m U v
Lu !L m U v
Hm m em mm mLem mm Lmymmm KL d Ymmm wvv
em y^mmc
p m mLem m e ummd eL AYL m AyL L my
mm ?mymm U w Hm em yLm GmYey AYm d m
eL um GmY AyL em !L Yc
L CLmeemm L^ q Lme N^m e mm L^ N^m
Ly m Lmem mL^m mYmyLL Lmee
mm Ames mmL mmm Lm m mem
ememm Cm YuuuLu^u
YCLmeemm L^mm mm LyymymLem muum ^ u em m
^m em !Lmm A^m Lmem em y Ym
uLm Nm yzm Lmeemm mL mm^mem
p m mLem m YmY ummd eL AYL m !L ^ Hm
em yLm GmYey AYm d m L^ eL um GmY !L ec
^ ^ Lmeem emm eYYem L mm
^ em Lu Lmeem !umem e m^m eLL m 
Lem
e m mm u L^m ^ Lmeem emm Ym
uLuem
Hm em m m m meym m m U wwn d
AyL em !L m md uc
m CLmeem ed m Ym^m HmYmyL yY e^
^ Lmeem ^md em ^ Ym^Nuym
meY^mLeem
u emem ^ LyLym Lu em C^ emc emem
^m Lym Lu em C^
p A^mz^ e em Lu m m ymYN^^m L AYL m
m Ym GLLm !L yd c
y m Lmeem Ymm C u Lmm ^m em LYm L
em Lmeem GLLm emm Lm m^^m mem md m em m
mYm m^em mem Am LYm mm Ld em
em LymuLmm emm LYm^
CLmeem eumem Nm^Nm m m em Amu
mmLem
n L H m ummYLm HLm

L em
FYmY^
wv emm e Hm uymem yLL^m ym^Lumc
p Am m umm memd eL mzd m m L^ em L em Ld
em m em yLL^m KL e em m em yLL^m
m^m^ mNem mem Hm em !m e Lem L em AYL
m LYm m m umm m m m mm Lm em mmL c
Lc m mzm C
mc mm mzm L^
mc m mzm mu
LmYm yY m ummm mc
m C L mz
p em m mm Ym mem em m Cm eym Gmu
yyd N^ Lm e ^L^m U wnn p w mmc
ALc m mzm Luumm
A^L^c em mzm Luumm
p K em mm emm m LLum ymYem mem
U w p vn c
!c mz eL mm !yL
LLc mzm eL mmm !yL
AmLc L mzmm eL mmm !yL
emm mm^ym u em HL em ec ym^Lud d
Hm
wv emm m^mem ^ em Lemm HLm ^ em md
em L^ A m emm ^m emum m e AY
L mm mm mYL^y N ^ u mm !Ym Lmc Hmd em
^m emum m e AYL mm md e emm m
Ymd U mmc
L L m ^m ^
T em ^mm ?^m T y^d L em
YL m mm^ ^
T em Wmm^m ?^m T ^ y^d L Lemm HL mc e
mY
K muNm mm LYm L^ U wnw d umm U wn d w d v
wvn m uymem Lmy y yeN^ L^ u Lem^ ymYL^m
!Lm
L em

GmY uc ^md mmd mLemd YmLm


T !L c em L^ em ^m ^mem ed eL mmem A^uud m
mLemem md m YmLmem mY
T !L c em ym^m ^md eL mmm A^uud em mymLemm
Nmd em A^Leuum YmLmm em
Hm !Lm Ymemm m^Nym mmymd e eL mm m
N A L eL !L L ^ Lm mem U vn d Y ^ Ym m
m LmY mm U wn e ^ ^ em !Nu mm mem
U v c
L em Ymmem e T em WYmmemm ed Lemm LmuLc em L
mmuym Ymmem e
Ym e WYmme
^ em WYmmem e Lemmc em ^ Ymmem e
 Lmey YmL^md eL ^ !Lm mymNeym emm
m^m m U n d v d eL mz mymNeym mmm U p
m m^Nym u !Lm ymm eL ^ m em ^
Cmc
L em Ymemmem ?m T em Ymemmemm ?md em Ymemmem ?m
Ym ?m Ymemme
^ em Ymemmem ?m
K GmYmd emm !Lm yL ^ em m Ymm GLm
ym Lem^ mmem mem md mm U n

K AmL em emm
emm mm mL^ Em^me^mc wv
Hm m mm !m em AL^m mm ym^Lu emd ^ L
Lummem emmc
LYmc d yd md em
c m^yd ed LeL^d Ld md Ymd Lyd ^d Ymyy
m^L^m^c zd Lmd Ym
Cc Ld mmd myd ^
YmuN^mc Ld yLd mYmd m^d L
CmmLc Ld Ld mz
mc ^d N^d mmLu
Lc yd ^m^d Ymd e^mYm
mmc yd ed y
?N^m mc ^d Ymd mud e^d uL^
w L H m ummYLm HLm

Km^m mc ud N
HLmymLc LymY^d L^m^
>Lummem emm mmm u L mymLLLmc
Ly p ^ p mey e^ p e ^m p LyL ^ p N^
y p Ym
m memy m eLYm ^ LY umc Ymm LYm L Ymmmm
mm Lemm m L m Ymm ?Le Lu mm A^mYL^mmm
Ym Ym ^ em memy Ly e eLL^d em Nym
em em m mm mymLem my^m e L mzd m e p ^ m
Le^^ p m Gmym^LzLY Lymm GmYey mm LzYm
m^y m^m m mm em m emm em mymLLLmd N
^ eL mL^ LuuNymm~c
m mu L ^ m Kmmm Ly m Kmmm W L
m m mm e^ m mm We Am m^y Lm L
^ em mmec m^y Lm y
?mLLm emm e^m mm mmy em Kymym Lc
myLumc LuL^d LL^d mL
ALLGAL^mc my^d uL^d L^
?myc L^d mLym^d L^
^mc ^d mLm^d L^d L^d mmLy
muc N^d m^d ^m^
mm^c ^Lu^d LL^d m^^d m^Lu^
Auuc yemd m
Kmc myd ymyd mNy
?N^m Lymc eyd emmd m
zmem yY m KLLemm Lummem emm mm FYm
Y^ mm U v c
md md em mmd mmd em Nymd Lemm
K Lem^ ymYL^m !Lm mm U wvn

K mYL^ em em AL
w AL L eL em Lu m^me^m Hmm ymYL^ mem m
^m m em uymem mYL^mm c
p LYm mYL^
p YLmm Lmm mYL^
p NeLm mYL^
p LemYLm mYL^
L em w

 em mYL^ AL Ny em m em emm my Lm A m
em LYm e YLmm emm Ymmyme ummd NeLm
e LemYLm ^ em mmm mm L^mme U wn p wnv Hm e
mm ^ umm mem md m mm Ymm LYLemm
U w d mmym m N^m m^Nymd
p Ym m^m mYL^ U w c
L Ny mm YLm md ^ mm m Ymc L Ny mm YLm
md ^ mm WL
p Ym em y^m em mmy em em U w d n c
A^m Ny m mzm Ymc A^m Ny m WL
p Ym AYLmym U w y LYm L^ U w c
Am Ny ^ ?m Ymc Am Ny ^ WL
K Cmem em EyLyL^md Gmmey emm m^Nym um
mm m mmemd mm U w
LmYm yY m L^ mL^m m^Nym u em mYL^d m
Ymm memyym emm LY d Lemm L
Y e LemYL mmm mm U wn p wnv
K GLm em em mm U wn

m LYm mYL^
emm e Lem^ ymYL^m !Lm m mm AYL w
mm A^ em ALmm AL e m eL Ym U L ^
eLm LYm mYL^ Ym emm mem ym^ um
m L Lu emm mYL^mm e U w p w Nm mymyLym Aem
uNm mm LYm L^ ummm m Lu Y mm U ww p wn
L m LYm me ym ^ eL mm N^m
Ym LY me Lu y ^d N^m m
Ym emm m^mm mmyd m eL ymym m
mmYy L em Am em ALm mm em uLy 
LLmd U n c
[?mm\ L m ^ [mm\ mm q Am L ^ [mm ?mm\
mm [uLL\ Ym e e [yL u^m\ q Ym
e [yL u^m uLL\
Ym mYL^ my L^ d m Gmmey mm Hmemy m
AYL mymL em m^m mYL^c
w L H m ummYLm HLm

m yzm ^m umm em mm q em mm ^m L m N


^m m^mm Ld eL YLm q eL YLm N^m Ym
Ym YLm U w c m zm umm em mm L Ny mm m
L Lm
K m^m mYL^ mm L^ U w d w e U w d umm U d w K
L^mz^ LY mmeYLm emm U wn d LY e N
eL mmeYLm U wn K my em LYm em Lu L
KLmmym U w
 em L^uymem Y^m mem em m^memm mmd
em Ym LYm emm md Nm YmLem m memy m
m ^ L em m^m em m umm em ^ e em Amy
L em L^ymm

mmm md Lymm


w LYm emm GLmy e m em LuL m e
mm m eL em AYL Ld m e m Ymm
ymd U v p v em m U wnn p w c
m Lm L L Nm mem ymumy Lm ^m y mm m
um L em ^ym m m ume^m L^YL mym em m^m
em Gmmm em Hmy m Lm Nuum m em mueLm Ym
m
Hm m ummm emm mm AYL mmd Ymmm m
y^mmc L mem emm Ymmm ^ ym^m Hmm Lu eL AYL
m my eL mm ?my d em L ym^mYmm AL^m L
mm^m Y L mm em Ymm ^ Lu em uymem GmYey L
em e AYL my eL m Ymemm L Emey 
ym^mYmm AL^m m m L mmc
L m mm um mmmd muym^m Gm^m e^ E^mYyc
 Lem ^ N^m e p emL p muym^m Gm^m
Ym mm um mmm muym^m Gm^m e^ E^mYyc
 Lem ^ mm mmm Gm^ L mm mym muym^m Gm
^m
m^mem y L^ u m em em m emm p G
Yuym LYm emm e GmYeym L LemYLm e LY
m em mm mm eL U wn
m Emey ! e em Yuym em emm m memy
Ym U wv m uymem m my em ^ym !Nummmc
L KLLemmc m^memmd Lemmd ymd mmmd emLymd md emd
emd mmd mmd Lym
Y?mLLm emm my Lu N^m em m^m Lymc eLLymd
L em w

mymd ymymd yme^md emNymd mymd eymd md emmd N


zmm
^ >Lummem emmc yzd LymLud e^d YL
e ?mLLm emmd em em uu^m m^Luumm Le^mc Ymd
mem
m ?mLLm emmd em em mu em em mm^ LymYmc uL
^d YL^d mm^d ^^
mmmc
em L em ^ ^m^m m ^^m my
ymem L Lemm ^ mm m mm^m !Ym
L em L mmm ^ Y^m ^ m e memm m uL^m LLm

mmm md L^ymm


mmm m m em AYL L^ L L^Ly uym L L eL w
mm ^mm U vv mmd em eL AYL Gmmey m
m Hmemy mymL em m U w c
Ee mmd ym m ^m^m q ym m ^m^m mmd Ymm em
^YLm Hm emd L^ mmm q L^ mmm emd m
m m d mm mym Aemmd Lm LNe^m q LN
e^m Aemmd m mm A^mymm LYmd m Km uem
mmYmmym muN^ e em ^md Lm em mum q em
mum ^m mem

Eummm md Lymm


Hm LYm emm em AYL Lymmd mem m Lmmm ww
umm U w d w ^ ummm m Yem AemuNm L^mme m
em em uymem ^mym Ym^mc umm GmYeym U wv d LYLe
mm U w m Ymym Lu m U w p wn mem YmLem e
LeL e ^Lm U vw m mmy U ww e ^ U w

Eummm Lymmm emm umm GmYeym


Eummm LYm emm mm m d m L^ em AYL wv
GLmy uem ^ Ymm umm GmYeym Lem ^
?mm mm um mm mYmmm AL^ymYL^ L AYL Ym
em u LYm ^ m m L em Lc
L Lu y ^d m LY med y d m y Cmd m ymy A^d
y med mY e
YLm d d Y ymmmc yz d ^ md LLY^ md m
^ G ymLmc m ^Lm yL yLed LY m^Le
e A^mc Ymed y Hmm e y Hmm LYm 
y mm m Lum ?mm
m Gmec m ^m Le LL
ww L H m ummYLm HLm

u mLL^m em n Lemc H m m m my G
em A^m yLy mes !us ^ mes mey
mes H mm mm mLd mY mm LLeL HL
m m ?mm Ld yL m ymuN^ L Le p G !mm
Lmc A^ A^m H mmd A^ ?L md y Amy
ume ELe
mmym^ uem ^ L^ em mymLL^m ^ mm ummm Gmm
eyc
L LY ^ ymeL^d ymumym^mm Luumm e L L^ L HLm
^m^m mmYmmy m L ^ YL^m eLc md Le L
HLmd LLYd mm Amym LL^
Cmmm L^m em e AYL mm mymd mmym
H Lmd m eL em yLu^ m ^YL em L y Ym
em Ym GmYeym ymyLu^m ymLm Yd e m mem
Ymemd m eL ymY mmm L Lm mm ymLm Yem ^c
L ^ HLm mYmc ^Lm em YemLm LYm
^mm^ ^c em L emL
Ym emm L Hmd em LmYeym z m
^ z A^LYLmd zmLd zLYmeu Hme^ ?md H
e^m^mYL^ m mYyd mAmmLymd m !mz^ em
eud A^NY^ e

LYLemm
w mm LYLemm p eLm mmd em L AYLm mymyLym
e p YmYm ymYmyc
Ym yeN^ Lmmd eL m Lym mey^ m^ ^
Y ^ ymLd m eL L me L H mm Lm m L
me L mmYmmym y m Ymym me e A^m
mmmL
Ymc d d LLd LymLd ^md ^mmd Ymym
^ Ym emm Lu GLc L e^ mm L emms Am L
mm me CL^m Hm mm me HAemL m myLm d
^ Lu mym ymuL L^m L Am L mm m Am
G Lm Ym ymNuymm LYm e LYm m um umm Ld Ym
yLyL^^ Ym ALLyLy Lu GL m mym^Ym e Y
m Lym uem ^ L^ m Lu m ^d L m Ym e T yemd m T
Ym c
L L mm YLm Y ^mm NYy uN m m em
mm^m ?nC mmYmmym y m Ymym CA mem
L em wv

Y m Lm em mm !m ym eL Lm C L Le m
Lm He^m mmYmmym
^ G y m Lm m em Lymm ?m em ELm em Hm
m mmem ^ LYm eL m Lymm me ymLu
uuem p mYmc L^ e y m Lym me Lym
Lmem
m uem ^ Lm L^ Ym m^m m U w um
mm m Nm m Lym^m U w c
Ee mym ^d ^mz eL ^Lm C^m mymNzy my e YmL
m eL Lm ^em Km ymYm ANY^m e Ly m m
Lym Ymmmu
 em Lemm ALeLeL^m u L ^ e^ KLmmym
uLYmd uLYy L em euLYm m yd YL Y Lzmem e !N
LLm AYLmym y^ ^c
L m LuLYym med mm ^mmuLYmm CL^m
Y mm Lm LLmd m ym ?^
^ m me ?Ld mm FYm^u Lym

Ymym Lu m
Hm Ymym ymyLu^m ymLm Lu m mm AYL m w
md mem m mm em ALeLeL^m L ummm emm Lymmm
 Am ymm ^ Lu em YL^m mYmm^
ym Lu m ^ yLy Lm Lymmm mLYm
K mYL^ mLYm mm U vw c
em mm mLed em mm ym em AyLm Au^md em Le 
mm HLd mm mm LYmm em L HLem HmL
mmYmmyd em L?Lmm md eL LYmy ^m m
mum mmYmmym
m ey emm Ymym m mmm memmm Lu U d Lu em
em mmym ^Lum u yzm Hm ymmy e A N ^ m L^
ym^^^m myem ^ mLymd Y em yLy m LYuN
L em Y EL m Y mmm mm em HmY^m m em
emYLe
mm T mmd LYmc mem T memmmem
Hmymem T Hmymemd LYmc Ymem T Ymem
Ymym KLm Lu m Yem mm em uymem AYL ym wn
^ KLmmymc
L ^ mYm mm y^^m KmmYmmy L^ em AL Yemm
^ mm umym ^ Am^mL^ emm Cmm mN^ m 
w L H m ummYLm HLm

ym em ^mu Lu em Ym ym mem m mm


^mY L em m e m^m ?Le em mm Kmmmm m KLm
 yY m eL m!L^ mmY^ Yym L m!L^ LL
mmYmmym
G Lm GmYey L m m LYm L^ L ummm emm
LuymuL mem ^c
YA^ em mymLm Lm m mmm Lm uL^^
 em ?^Ymy Lu em mLy em nm mm L^ em KLym
Lm mem mm Luemym yLumem
^ L Lm em mym Lm YLem ^ ^ em L
ym Lm mem YmL^md em L^m mmm^y m
uy y Lme mm Ym em emzym e mym Lm L
Ymmmmm^mem

w Eummm emmd L^ymm


ym L^Nym
w Eummm emm m em AYL L mym L^Ly uym ym
^mYmm AL^m m eL m L mm mYL^ m^m um Ym
!eYmm^ym L e em L^L^m Yd m Cm m
^mm L^Nym U w em !mm ^ em emm mYL^ mmm
e^ ^me ym GmYeym e L^ LzmLY em ymL
m mm^m Y^ e em m^m AL^m em Lem e m
uLe ^ em um m K AL mm L^ U n d v c
L H mm YL A^LL e mm ^m
YLemumm e L^ nw v Hmmy^Nm y ?
A^um^m ^
^ L L mYm YuLYm mLL m Amym A
L mmm Lmm ym FYm zYL YL mem Lm

e m L my Lme YL L A^m q
m CNm md m  ^meuu Ym mm Hm eme
 ELe ?m H mm N^m m Gmm

^mm L^Nym
w ymm Y^ e ummm emm m Lem^ ymYL^m !L
md em em AYL L ^mm L^Ly uym ym^mYmm AL^m
mem m Y em eL ymYemm !Lm L mym^m L L
^m m m ?mLNm YLm L L m eLm L^ L
Lmym em Y !LLm Lmm U w p L em L^
mNmd L emm emm Lummd em L^ NeL
mmem mem mc
L em w

mmymd yz m CLYmmm e m m mm m^ T m
mymd em yz m CLYmmm e m m mm Lm
Hmmm mmmc m mm ud e m Lu em mmd
Lm L eL ^ Lu mm u^m LyLuymN
mememL^em m AmmNd em e LYymLd my em zm Lu
eL ! m HLemmd Lm ?mym ^ yL e^ymumd mm^m
me^ m LL Ld Lym A^m ^ yL YL m
^d mm ^ m em ^m
ALemm L u L^ mm ymN memd em eL em
Y eL !L ymm ymym AYL md L L !NeL
Ymm U w ^ m Ymm m FYmyLy em Lmym em
e !LLm U w p c
[em e LYymL\ mym em AmmN em zm Lu eL ! L
mm ^ m em ^md [ Lym A^m ^ yL YL m
^\
G Lm mm m^^m Cmm uem ^ ^mm Lem^m L^
Nym mYm L^Nym Lemm HLNyy m L^my Ny em
LymmYm uLmmy Lm ymmm mem
m m FYmyLy em mym L^Nym U w mmm umzmec
mm ^ em A^LYmd md m m Yem^ymd 
d Lum H m m em CL^md memd YLd m
Gm^d mum

v K my LYm emm Lu L
Am eL LYm em mm YL^m d eL Ym w
m m ^ L^ Lu em yLm GmYey ^m Nm L L eL
 L^ e^ eL Yzm e Kmyme U v mmmd m
eL m mNe^m e^ mmc
eL Lm emym^m T eL Lm m^m
m mmm ^mumm T m mmm !umm
L em m ^ ^ Lu em mm mLem em Ym
mmd eL mz Lu eL my yme U v y L^ U c
eL Wmm emym^m T eL Wmm m^m
em Wmmymm mmymuL T em Wmmymm muL
m d em ^m yym myd L m mem LY^^m u
eym ymmc
em WmYmuym LmLmd em W^m^m LYYmmd em Wm
^ym LYmmd em WymN^mm ^Lemd m Wmmm ^mLLd
em W^m uLY
wn L H m ummYLm HLm

m e^m m ymmm memd em L m Lu L em em L


m mm mym mmym H Lmm ymymYmmuL L^
em^m LYm eL em umm Y em em mLm 
Lu m Lu ^c
L eL m^m mm emd em muL mmymm mmd em GLm emm
m mYmuym Lm
Ymemmmyd em emy^md em mmmYLed em 
mYmmd em ?m^mmd m emm Lmm
C L
^ m mmm^ HLmLd m mYmYmYm mmLd
em ?mmLm mmmemd em Gmm mm mYLLyLYmd
m mymm^d em ALmmKmd em memy^m
Kmm e eL em ummd m ym eL ymL^m mm mL
^m my em e mm mm Lum^YL e
m eLm mmem mem ec
e m mymm^ T em mymm^d mem
my ALzmLmd mm myLm HLmLd mm 
memyLy LL^d L^ meLmmm ymd Yem em
mumeLYey mYLd em ?mmA^mmd em
mYLLyLYmd em memy^m
mm yym e me^ L^Y^ ymem Lem ^ Nmd
emm eL em L mym^ mm mLem em KLm
my ymd ^ LYm L^ Lu eL Lmymmm H L Lm Ymmm
N m mm^mYy Y^c
m LL^m AyLNumd ^^m Nymd mLym^m
!uLLd em em^m AL^m^Lud eL ym^m mmY^d m
^m myLYd me^m ^Leyd eL ymmm HLm^
u ymLmc em A L^m Lc em ALL^md em
Lm ^Lzmd em mm mmyLmd mm Hy L m m
^mmy em CmYym HLemmYL

m YLmm mYL^

ymmm ?mym
w emm m YLm mem Am mem eL m LYm emm
umm e m^m ^ mL mm YL^m mm
L^m md U mm LYm U w e U ww AL m m em ym
^m m Ymmm m YL^m ALymem e memmd m
Yem L LLm U d c
L em w

[m mm\ q AYm m yL !L mm ^ mym [Lm ^


L^YLm\ Ymmm q LYm mm YLe [mL yL m
emm\ q NeLm L m m [Ymm\ q m
LY Lmm em yLy
m AYLmym mm em uymem ym^Lum Luc
p LL Ymmm ^ Lu !mm m mu^ Lu Nmd mm
L^ Lymm Lu !mm Ymemm m^m^ U n c
em mmd m GmLemd mem mmymmd m EYmLm
p mL Ymmm ^ Lu mY^m !mmc
em mmd mm GmLemd mem mmymmd mm EYmLm
p !L Ymmm mm mm^meym m !Lum m
^ Lu em Lm e em umm AyLum e mm^me m
L^ Lu !mm Ymemm m^m^ Ymmmc
em mmd mm GmLemd Lm mmymmd mym EYmLm
p m mu L ym^ eL mL ^ NYL~d m L mm
!Lum e Ymm ^ Lu EYmmYm Lm L LmYm L^
em my Lu ^ mL^mm mYmmm m^md Cmm Yc
L eL mmd mL md Lm L^YLmd mym EYmLm
Y !Lumc m N ^m^m ym m ym Y
eL LY ^y L em z^m ^d e eL mm ^ms mmYm
my L mm ^m mLy L^ mm memd e^ mLe mm
^ mmYmmy
m Kymym Ymm Humem mm ^ LYm em e Y^m
m e mmNm e^c
Ym YmLm m md m m mm NYLd m m m Ym
mm Y^ U w Ee L^ em Am YL^m m mm A^mm
YLmd em L YL e yd e E^ L mm ?m eL L
d m Ym Hmm Y^ U w mmYmmy
Hume mmmc em mLemd mm !LLmmd em LyLm yc em m
m U wv
G YL^m mYL^ em em em LYm^m m
m U w c
Ym YmLm m em md m m mm q m mm mm G
mm Numm m em Ymm q em Ymm Num

AYLmm AL^ e LYLemm


m AL^ e LYYmm^ym yY m mYm em L^m AYLm w
ym L^ meym mL^m AYLmym
v L H m ummYLm HLm

m em AL^Ymm^ym Ymmm m mL^d m uL ymmmm


mYL^memm em Lm c
p m YL^m m emm Ym KLmmym YL
^m yme L m mmd m^me^m ^my
um em mmym AL^m em GLmN mm ?m mmd L u L 
Ym mmYL Y emuL mem em Lem^m m mm
em ^c
L eL mLmem^d eL Kmyem^d eL yLmem^ eL
Hm^Lumy^
YeL m^ em n Lem mymL mymLL^md
m m^ mymL m^ Lemm !mmd mm
m^ eL m^em^ em !LL eL ym m^d ym
m^ eL LL^m y^d eL Lm L^
^ eL m^m q em em^m AL^m Lymm e eL y^m em
H^L em m^m eL ^em^m LLy L^c eL ALeLeem
^md eL A^mmem^m eL Hmmem^m !Lem^m mm
FYmmy L em L^m AL^m
p m em Lem^m m mem Lmey em ^L^m m Lu
m e m mmem Hm em L^m ?mym U vn p v Lm m
mLymd e Lu em meym m Lym^mc
e eL mLm m^md LYmc m mLm m^ Lym
^mc m mLm Wm^m m mm eL m^md LYmc m m
m m m^
p m mem L^ mm m emd emmd mm em YL
^m mum mey em mmm m mmey
U w um e^ em Lem^m ey m mmc
m eL mLmem^d LYm uc em Hmeym em mLmem^m m
Ymc em mLmem^d em mLmem^ eL ym m^d LYmc em
ym m^m mYmc em ym m^d em ym m^ y^d
LYmc em GmYmmy m y^m mYmc m y^d m y^
m em LYYmm^ym LYm em Lem^ ummm m m mm
m em mym mm mYmYmemy m em YL^m LYYm
m^ym eL m L^ em Lemm LeLeL^^m 
m YyL^ U d Nme eL !L L yLyL^^ y U w c
em^m mc m mm mmYy^^ mY LNeym ym
m^m eL Hmzm em ym m ^ m m Lmyme
L eLu LYm emm ?LL L^ m muym m mym e
!umym em m md ?mLy em !LLLym mLm m
mYmmym
L em v

AYL^m mc mm m ^ yL ^ m H


y em mY L m m^me^ Lym ?ymY mym ^
L^ mm em mym e Hy em mY Km yL Gm
e ?Ls em ymym LYm p em mYLmd mYm e 
md e em mm LYmc em L e Gm p mem Yy YmYm
^ em myeuLYm L ^ Ym mm ?m^mm mym ^
Lu m m^me^m L mm p m HLyLy Lu mm L
m !Lc yY m mm L^ m m^me^m Hmz 
mmYmmym

emm meym AYLmym


m mLmeym mm Ymm umLum AYLmymd ww
eLm mm !LLumc
m ymmm Ymyzm y e  YmuL ^ em mymL
^m e ?m^ z e m mm m^ e m^ ymm ^
ym y YmLem e m L L^m^m !m em EYmm
^mLym^ L mm e m
^ uLe m y L em AL^m m y L Am L m m y
ym uL N^m eym mm Lmmm ^ L AYm em Y
m Lud em !Nm mym eL GmYeym L !N
e LemYLm em L y mm^mem GmYeym
emYm Yc
L m Lud m myd L^ YmL mmmd u e mLumd u
yy mNm L e umd e^ e^ e ed Ym em Ly
Y Ymd L^ Lzmd m ymmd m m e m ym^c u m e
my
A^m Hmeym e m^mem em Yzm my emmc
m ALLLL L Lu ^ey Nem ^Lu L^ ^Ly A^

w GmmYNeym eym
ym y^m AYLmym Lm m mem mm wv
yL m ym^m AYLm YmLem y L^ ym e Ymd U wv c
AYL mLm Gd ^L^ U n c m Lem T em Lemd em 
Lemd em Lemd m Lem p Gy ymym L LYm emc
m Lem L T em Lem Ld em Lem Lmd em Lem
Nmd m Lem Nm
AYL mLm d Ld U n c m NYym mm meuem
y Ymm^ym !m T em NYymd em NYymd em NYymd m
NYym p Ym YLmm emc m NYym !md em yNYy
T em NYymd em NYymd em NYymd m NYym
v L H m ummYLm HLm

m mym mL ^L em mYL^ m YL^m mYL^


ymm em L e em mu em AyL m em Lu Lu m
L U n d !L m^m mm^ em Lu m U d n em u
ymem mmm em mm mm GLLm em YL^mc
em mLem T mm mLemmLem m mLemmLem
em !LLmm T mm !LLmm!LLmm m !LLmm!LLmm
em GLLYm T mm GLLYmGLLYm m GLLYmGLLYm
em mm T mm mmmm mm m mm
mm
C^m mmymc
em^c m Nym mm mLem Lymm Ym m 
uLy e eeLm m^ Ymm LyemYyem m
ymYm e m mLem y e L^e^LL^L
AYL^c E em YLe ^m m !m Y em Nym mm
mLem Ymm^m mLymuymmem Km mLem e LLmd
m m em ym^m Amyy LYm mmL^m
m Lm Lem^m ey m e mmemc
AYL^c m A^ mm mLem mum mm mmm mymd mm
! em mm mLem ^uL^m^
em^c m A^ mm mLem

m NeLm mYL^ em em


w emm m em ?m !NeLm Lm Ymmm U p
Am Ymmm ^ eL Lu mm LLm mm AYLd mm AY
Lmy em mm !md Yem LYm mymNeym ALymemc
L !NeL Ym mm LmYc L mm mL YL m em
em y m !L mYm YmY Y Ymy Ymm m Yme
em mm m Hm em ^ mL z^
Y!NeL Ym mm GmY em m^m ^Nyc L
mm mL YL m !m Lm em G^Ly mm
^ mm Ym^mYmem !NeLc Ly CLm mYm L
m mYm ymYLm m m Lym mu m em L L^me m
^Le m mm Km ^ mmem emm L^ me L
mym eL ^ LuymL Amm
e ?mLm !NeLd m my Lu eL Ymc ^ em
HLe mYL m Lm L^m yL m m Am YLm
em em LY^m m Ne^m Lm ^ em zm e m m
y umm eL Hm^ e m L Nm em L^YL L^
L em v

EuLym^mm emm !NeLm m mYmNm Lm Lmym e


m e !LLm U d U e m eL L LYym
ym memc
m [N^\ ^Lmm L em mmm LY [G mN^\d
^Lmm L em mmm LY L ^Lmm em mmm LYd [
yLYeym A^ em m mN^\
y mLe Y e ^ e GmYeym L e em
U w d d v m Ymm GmYeym !Nm U w d d
c
u m !m Ymm^mm em G^Ly L mm
y m !m m em G^Ly u mm
Hm ^ L d Y ^ NeLm mYL^ myd u u mm E
^mYyYm U L ud Y mm em LmY m
y^ c
m mm mmm em Am u^ T m mm L u^
m mm mmm em Am mz T m Am L mz
m LemYLm mYL^ L LmuL mm ymy m em uymem u
m mem mm eL L^ U wn c
m mm mmm em Am ^m T m GyLy muym ^m
 Lmey Ymemmd eL ^ ^ Lm KmumuNm m^mem Lm
U v
Ym e NeLm mYL^ m ^ YmLymd e Ld m w
m em mLem mm NeLm LLm d emm AYL
mymL em m U w L LN^^ LLm mymd
L^ eLL mmYLd eL em e^m Lmmm m m Ym
^ LYmc
mm !Ym m uum^m q m uum^m !Ym
m uum^m !Ym q NeLm LLm L Ne
Lm L U
uum^m q LYm em
mm mYL^ mm Ymemm L mLLm emm U wv d em
NeL ^ m U wn d m Y AmLm U v c
L mm !Ym m ymm^Lu^m m eemm m yLm Lym
^m mm ^md em mm NeLyy^m m m mm Hm
m L^md em Lemm m Lm^m mm Cm^ m mL
^md mm m ^m^m
Ymm A^m em ^mm q em ^mm A^m p Ym Y
Lmc ALm L em A^mm
vw L H m ummYLm HLm

m Lemm emm em mYL^ ^ md Y m L^ Ym


A^umm ^ mm Luc
mm mym mm ^ mY^m LL YL^ ^
em Amm em md eL LYm m mNem m ^
m L^ mm A^ummmmyy e mm m ymym m
 mm

w m LemYLm mYL^ em em


wn LYm e NeLm mYL^ Ymm ^ eL em Lu m
AYL Y mm LLm m m YLm d m mY
AYL^LLm L G emm em mYL^mm mYm ^ mm ?mm
Gmmeym LYd em L LmuLme L LemYL Ymm^m
p my Lu eL GmY mm L^ md ! c
m em ^m L y mm^ m L mmm ^ LuuN
y L L ALm ume^ YmLem Nu ^m mm mm
CLy Nm L L ^ mLm Lymum
p my Lu em yLm AL mLLemYLm U nn c
?L ^m ^ m KLm m L^m^ ^
p my Lu m Lemm em mm L^ md ! c
 ^ e mm m mm^LY^m^ Lm He m
^ memem^ muL^ Ye Am Nzm mmy
p my Lu L m emYd Y mm !N em ^ mm AYc
L L u my mu m Am m Ym
Ym ^L^ Ymuem ^ ^Ny mYm em mmyLy m
L^ mm u mu m ^ L ?e em m yY m mm mm
LumM e L
^ Ee eL Lm ym^Ld L^em GmN m Lm
LLm A^L muLm Lm mmYmmy
 y^m e em L^m AL^md mm L
^md m emm m mym^N LemYL mmem memc
Am m e m L LmM L memc Am L^ L
A mem Ymemm Ymym mmem y em Auu e mc
Am eL L^^Lm m emm mL^mm memc Am m^m ymL
Hm eL Lymmem mm m em m ! Luymum mmm m
ymd L eL m^m emm mm mmm EuLy LemYL mmem
L em vv

Kem uL yY m mm ed Lmmd eL L^ m^m m


^YLm HLm^m my em mymem LL mem eL
m LemYL ymYL^m emm ^ em HL emY ymem
L m^mem e L^ uL L ^m mmYLm Ymym m
AL L m mN ^ m^ m y^ e L^ Y m mym L
L e Y emYm c
L ^^mmm m ymm
Y Lmd m ^Lm mmmmd mm m mm
Hm m GmY YLm ed Lem ^ m LemYLm em u
m LYmc
m em ^m L T Lm A^mmd Lm m^m
Ym mm ^ LuuNy T m LuuNym GmLm
LmL Nu T em ^mm Lud em ^mm Num
L^L eLLu L^md Y L mm Yuym LemYLm e L
Ym em my eL mm umm em Y mm Yuym mm
LYm emm eL e Ymem ummc
L H e mm N^ ^mym Lym T Emm Lym N^
^my L m LY^m^me N^m e T L m e LY
^m^mem N^m
YH e mm N^m ^mym Lym T Emm ^mym Lym
N^ L m LY^m^mem N^m e T L N^m e
LY^m^me
L L m mm yL e^m ?L T mm ?L yL e^
YL m em yLm e^m ?L T m ?L e^d e L m
yL
m^me Ym YLmm emmc
L m mL m^ ALmem q mLd eL m^m
Lzm Lme m ?^m m em mm A^mymem mm 
Lym LYym ^ m em um ^mm ^ m GLYm
LYLm
Y m mL Em^md ALmem q mLd eL m^ e
Lme

v emm mYL^mm em em


^ ummm emm m mm !N mYem mem w
Lm Yem m eL mm !NLLmd em m L^em LemYLm Ld Y
em NeLm ^ L U d L ^mY m Ym GmYeym
L !N e emY e mc
v L H m ummYLm HLm

L H Lm ^ m my ^ m ymmm G um m ^ em
y^m
Y!LLumc m m^m Lm L e um L e m Ym
em Ly mLuem ^ L^mm ^ u Y N LY
^ ^ Lm emm G^Ly u Ymemmm mm GmNum mm
em u e mLum
e !N emYc ^ Ymmym ^ L^ L m ymm
Ney ymmym L m m e m
L m^mem e GmYeym L !N e YLmm
emc
m !N ummm AYLmyd U w c Hmym m KLm m
Nm ^ L mm L^mz^ ym H Lm Lu mmm
u mm Hmeym m md m L^ m^mYy mLYc ^
^Lm eL Lm L H uum mm Lem Y Lu Hmmm
^ E L ^ m
y !N LY e AL^Ymm^yd U w c mm mN e L^
L ymmum
!N Lemm meym AYLmyd U ww c emm Le
m Am AL^ mm
 em Lymme ymmym m mym^YL e GmYeym
L e em U w d d v c
mm L y L mNy
 YLmm emc L m L ym m
m

^Nym mYL^
wn ^ Lm emm m em mme Ym^mYmm Hmm LY
L L^ NeL e LemYL ymYL^ mem m YL^m m
YL^ m y^d m em LYm Ny

 LY ymYL^m emm
wn >Lummem e mLLm emm U wv mem ym^ L
Y ymYL^
m y u emmd em em N^m em m^m Lym LymYmc
mmd yme^md N^^md emNym
Gmm emm emm LYm m mymNeym emY mYm ^ em e m
m emY LYymmm m em Auu y K Cm m eL emY yL
L em v

m em emd N^ eLd m m L L^ymmm 


Y Lumm Lc

emY ymym LYm em mmem LYm Gmmey em emY

Ym em Ymm ?Le em ?Le Ym


em emm yLy em yLy
em m C em C
m em mm KLe em KLe m

Ym em Yym Lym em Lym Ym


m eL mym CmLm eL CmLm m
e em eym ymmm em ymmm e
ymm em ymym GmLLy em GmLLy ymm
mm em mym Ay em Ay mm

 LY ymYL^ mem emmd em L em Kymymd Y em m


ud ^ em mm^ em e em Auu LymYm mm L^ U w c
L eL Nm^m L q eL L em GLm em N^m !L q em !L
em m Y em emm ymm^m me^ q emm me^
mm em L^m ?mum q em !L mem^m ?mum
Ym uL^m Hm q m Hm L Lm^d eL YL^m m
q eL m L Lmd em mm Kmym U w d mL^m Cm^m
q Cm^m L em md m^m q Cm Lmem mm
^ emem Ne^m ymmm q emem ymmm em ALe em mm
^m Gmm q Gmm mm^ em Ammd m^^mY^m A^my
mm q A^mymm mm^ em ?m^^mYyd ^^m !
Ymm q !Ymm mm^ em A^md em ^Lu^m A^mm q A
^mm mm^ em H^Lu
e m Ymm mm^ q m mm^ L AYmd m mm uu q m
uu L 
Hm emm m uL^d YL^d my^ em Kymym em mm
Ymm ymmm^m e p e ^ em mu m mmym
Y pd eL m m L^ NeL e LemYL ymYL^ mem mc
m Am n myLe em^ q ym m m^Le L
^ my^ m LmL^ mm umm Am emu
mN^
m emm em Lemm m mm mYmuL mm NeL em Lem
YL Luc
u m Nm^ q m m GLm em N^ q Y
em Ymm Amm mmyym Lm m q ^
m mm KLLemm mem ym^ LY mmemc
vn L H m ummYLm HLm

L LeL e eLLmc em CLymd L em CLyd L N^mm


m CLy
YEYmm KLLemmc em ymLm mmyd em mm m^m
d m mmm G^Lyd Nym mmYmum
m ^Ny y Lmey ^ u Lm KLLemmc
^ H LYm emuL^ LYym^m m K^Lm e Lm^ m^m
m
e Lummem memyc m GmL^y L ^ yL
m mm Lu NeLm e LemYLm mYL^ U wn c mm
Lemm y T H LYm eL Lem ym Y mm yL Lem
L !L L ^ L !NeL Ym mm LmY md memd Ym
Ym em mm LLmY L^md Lm mm Ld Lzm m L ^ m
m mymNeym em m^m ^ Ym m L m Hmmm Lemm
!NeLm Lumm Yc
L m em e W^Lume ^ mz em em W^Lume m !Lmm L
m WLme
Ym em mym ^Lume m ^ uLe em em ^Lume m !L
mm Lzm Lme Lu em Am
^ ymNeym emmc Am u L Ymemme m L L
me mm me ^ mme

 LY e NeL ymYL^m emm


wn ^ mym emm mem LY e NeL ymYL^d ^ LYm Le
mYLd m m em ym^Lum mm !md mm AL^m em mm AL^m
Lmd ^ LYm em e Hmm mm mym em mm KLem Ym
^mYm m
p m emm Ymmm ^ Lu em HmmLymc
 L m mYym CLy q LY m CLy L mYy q NeL
m^mec eyd ^d yyd L mym^d Ld LLd
^yd emyd eyd ^d yd mm
p m emm Ym^mYm em d em m^Luumm em em LYmc
L Ly m mm^ym m L mm^y
m^mec e^d LeL^d e^d yd ud d
^Lyd d e^Nyd e^d yd ^Lyd L^yd yd L^yd
yLd ^uyd mYm^^d Ld ^Lyd myd zyd yd mzd d
mMd Lymd md ^m^y
p m emm mm em Nzmm em mm ym^Lum mm !mc
 m ^N^ym m^m ^N^y
L em v

m^mec myd Nyd ^Ld Ymd ^Ld mmd yme


ymd N^d ^N^^d ymYm^^d Ld ymed N^yd Ym
yd Ymd Yed LYd d md md md ^Lymd
Ly^d Ly^d ^yd LmLud mmme^d N^
 YmLymm A m^mm emm emm mm L^ LemYLc
m Hm ed LYm em mzm L em mm^y YumY^ Am
m y e mem ^ Y ^m^mYmL^
K mym^N y^m mYL^ em !L L !NeL U wn

 LY e LemYL ymYL^m emm


mm emm mem LY e LemYL ymYL^d ^ LYm Ne wn
L m LYm mYL^ Lm Ym AYLm d em Gm
Ym LYymmm ed Ym emm em emm LemYL mm m
p m emm e^m Ld eL ^ mL Ymm m^m YLe
memc
mm Kmy m^m ^m^ T ^ ^Nm eL ^m^m ^m
m emm Kmy
m^mec L^d N^d e^d Ney
p L em ^LLmm Ym LYm Gmmey eL em my
YL ymLm GmLmd em CNymc
L m Lm ?L^m q L^ L Ym ^c m ?L^m
WL m ^Lum m q m ^Lu Am mm ym ?me
m q Am mem y m ^m^m m q ^m^
p ^ ymuNd yN^d y e my^ m ^ NeL ym
YL^ memc
 mz ym mm L ^mz m y L m em mLy
ymuN LymYm L^m ymuNm yLYm Ym emm L L
mm my^ H eLm u m my^m 

w NeL ymYL^m emm


L^m Hm mm uL L^mz^ NeL Lud e L L AYm wnw
NeLm Ym em LmYm md memd YmYm m L YmNeLm
Ym GmY L^m LYm e emm m ^ Ym Lm Hm ym
^m Lzm y^ Hm emm Ymmm em Y^m emYm ^c
Am e ^ ummYL U wv d e m m ^ ^m m e
AYL mm U wv mL eL ^d eL m L^m LL
m em emYm ymem mem em ALL Ku m L
e eLu mm mymm HL eL~ Lymm
L H m ummYLm HLm

H e mL Am ymL Am e mLem LYe


^ Y emm AL^m mymem m m yzd L^ ^ mm Ym
Hmm mLuy Ym m mm^ L^ ^ Lm^yd Lmm
^ mmmd em L^ YmNum m mmem Am
em Ym em mu my em Leymm H em em CLYm
Lem ymL Am em emm LYLu ^ Y eL ^ ym Am
L^m mm em LYmy ^ L^m em Luey
p !LLumc
L e L m ^me e ^y E eL m^ e
Yy H e u e umy L yLy e yNYm
p ym^Lmem AYLm mYm ^c
 Ly eLL ^e yL m L mm ^ Y m
me
AYL^c ^ Lm yzm y y eLL A^e m L L
yz m !mm L mmYL YmLym eL me mm em
p EyLyL^^d mmm ^ mmYLm KLmLy AY
Lmc
 m^yym Am e^ mm m ^m u^ L Am L
m L ^m
wnv ym emmd mm ud L e d mem Lm yLy
L^^ L^ LY ymYL^ e eL L^ umm L L^L
em LYm mYL^ LYm L^ Lu em e^m^m mm ^um
Yc
L u m um ^m L LLe L ^ mLmm eL
Lm LLe m Ym L mem mm m mm mm
m Ym mmYmmy
Y yLy e yNYm A^Nmm C L
ym Hm m^mm L^ LemYLm mYL^ em yLL^m e
y eLm Ymem ^my U mem mm Hm emm u
em ^ em EyLy e ymeL^m Y m my ^ m e^L mL
m EyLy LL e m !m mL c
L m em Lm YLuz Am mm YLuz m mNm Lm
H LYm Ym
YL Am L Lm m u L Lm ymm L L Lm m
Lm L m yLm m L m Lmyme Ymm
^ L myL Am LYm myL ymm
L em

K GLm em em
emm uem ym^ emm mm yNyd LYm L GLm m wn
^ e em Lm NeLm mYL^ LmYm U d em
em L^mmem uym Gemye mm e Amm eL L^
em ALYLNmd U wwn m U wvv p v
L L ^m emm mmd m e em yNym m
^mem q md m e emmym emmc
p mym emm mm mym yNyd N^ L mm
Lm AYmd Y mm m^m AYm e ^ mm LY
mc
L m A^L^m e ALm y
Y mm m ey
^ L m em Lymy
p Kmmym emmd N^ mm AYm e mm mmm yN
yc
m m AYm Lm em ALzmN LYm ym ^
AYm Y mLem LYm Ymu^ m u AYm L em Amym
mYm ym m mm em mym !NLLm
L Ym umem mm mem AYm !NLLm
L emYLm LNy L AYm L Lum L
Lm Ny
p mmym emm mm AYm e m mmm yNymc
m mm AYm L m yzmm A^mm LYm Cm
!NLLm L Ym Ymmym mm Ymem A^ummm
AYm e mLem LYm m LYm !NLLm
L Ym N^
mym emm e m mmc
m em mm myyd m ^um
 LYm mYL^ m^ em AYm eL mmym myYLc
m A^L^m e T ^ L em em A^L^m
m mm L em mym umem T m em mym
umemm mm N^mm
L H m ummYLm HLm

w m ^ ummm em em
wn ^ ummm emm e Lmmm mey AL ym eL
Ymmyme L Lu mm Lm em Y Lu mm GL Lc
L Ld yd mud mLd mm^y
Y ud m
m mym emm m LLmem m Lud eL L L mmy mm
mYym ALm LuuLm L m mmy m^m Lmd m
em m mm em L Lum Lm Yd ed y e Lym p em
ALmmmy mem L em LmNy m m m e
LYm mYmuL m Cmmm Ymmy em md mmm emmym m
md m eL ^ ^ umm ?mym LymYm mzmc
Ym Yd Ym Yd uLem uLed em ed em ed Nym Nyd
umym umyd Ym Yd m
m mym mmm emm m^m em m em Nmm mL
L^m m yLyL^^ em e^m Num em em^m AL^
Lc
 L m L mm L m e yL L^m L eL CmL mLym
m L ?eum^ ^ L em Nm d m CLym mum 
mmYmmym
m ALy ^m LeLeL^^m e yLyL^^m m
YL^ L mm eL ymud eL ^ em mm Lu Ymemm mem
ym mLm LYmc
mm c L ^ e^m mem e mm em umm ymuum
m mym mym emm m^m ummm mYL^ mm 
Lu c
m e^ L yL Lem ^ LYm eL Lem ym
m !L L ^ Ymem ?myL L ^ Ymem Lymmy
L em

v m ummm m em em
v ALm e ^L^m mum
Hm emm umm memd mm em uymem Lm mm ?mc wnn
p Ym emm ^m ^ Ld m e m L^ em AY
Ld Ym em m mm LYm Ymmm m Ym em mm e !
md U v d n !L mm mm^mem
p m YLmm emm Ym emm memy em m e
eL m U n em L Ny mYL^ AL LY m Ym AYL
m U
p mem em L L e ^L^ umm mem L mm
eLYm ^ m Ym AYL Ym U n d em L^ ym
mmc
Hm em em m m mmey Lymd e eL em
^L^ ummd L
mmd em e AYL m L em m Lm Amm
eL Lu^ U v p v
m Lm eym em em mm^m mymme emmym Ym wn
mm e !md Ymemm em m emm U vv p LYymmm
m AyL Lmd em mym m^ m Lu
m Lym U v c

AyL !L

L m m

L Lm ?L^ Lm ^ Lm HLm Lm AL^m


L Lm ?L^ Lm ^ Lm HLm Lm AL^m
L Lm ?L^ Lm ^ Lm HLm Lm AL^m
m Lm ?L^ Lm ^ Lm HLm Lm AL^m

m em yY m m ^L^m eymc m e m m ey m w


m
p !L
p L e m
p Ym AyL em L L^ L
A m em ey m L uem m m L^ Ym em Lm m mm
Lm memc m^m m^mem ^ L e L
AyL em L m Ym em !m em !mLm
Amm eL em uymem CLYmmc
w L H m ummYLm HLm

AyL !L

L m m

L emm Lm ?L^ emm Lm ^ emm Lm HLm emm Lm AL^m


L emm Lm ?L^ emm Lm ^ emm Lm HLm emm Lm AL^m
L emm Lm ?L^ emm Lm ^ emm Lm HLm emm Lm AL^m
m emm Lm ?L^ emm Lm ^ emm Lm HLm emm Lm AL^m

w L em m em em L^ ymmm d m^ m yeN


^d m L mzd m^m mm Ym m^m mLm muum
eym Lym em ^ L y Ymemm L^ u em mm em
C md md m m L ^ m uum m mmc L
AyL L m LL AyL m U ww d umm
U vv p v L L^ emm m eL em mm Lm ey Nyd
LYm mm ^L^md myY ^ em L em emym mm L^ U v em
uymem CLYmm e em Lm eym uLYy mmyc

AyL !L

L m m

L m Lm ?L^ mm Lm ^ m Lm HLm mm Lm AL^m


L mm Lm ?L^ mm Lm ^ m Lm HLm mm Lm AL^m
L mm Lm ?L^ mm Lm ^ mm Lm HLm mm Lm AL^m
m mm Lm ?L^ mm Lm ^ mm Lm HLm mm Lm AL^m

v E^mmm Ym em HL em mum
w Ym^ym em emym HL em Lm e ^L^m eym
U wnn mem Lm Hymum U v p v YmLem m
mm L^L^c
L A^Lym L^ Ymm L ummm mm e e
mm U v c L^m ymym mm N^m LemmL
emm LmLd YmLym ^ym^ym Gm
YA^Lym L AyL U v c L^ Lym ^mm^mm
mem LmLm m mLe GmLmGmLm
^ AYLmym U vn c m mLum zmmzmm
eL^ U v c YmmYmmd mYmmYm mm
L em v

v K mym uLm memmm em emum


 uymem Y^ mem L^m memmm em emum e w
m m^ym ym^mYmm AL^m YmLem K em L^m
memmmd Ymemm HL ^m Lm e ^L^m e
ymd mm U v p v m em mm Lymmem Y^ U w

v emm Lu md md m
 m^m yY m Lm^m emm Lu Ymm md m e md m ww
mc
emd mm umd m ^md mym
Hm ^m emm mm L^ LLmem Auu Ym memd
uN mm m Ymm m my mCyy L y u YLm em
Lm e ^L^m mmeym md md md md md LYm L^ u ^m
em LLuu m U w
m emm Lu Ymm m e eL m LLmem Auum Lm
mm ymy L G em y^md Lemm eL Auu m mm L^ m
mmd e mym m^ mym mYL^ ymL^ Yc
L m em HLed mm em HLed mm Ym md m mm m
ymd mm mmLYm myd emm mYm uuNm em m e
m L mm ^ m mYmm uuNm
Y m y m YL Lm ^ em md mm A
m A^mm mmYmmy
m emm em^m mu Lu m YmY Lmmm eL m em
ALLyLy L L^ eL m em muum mLm L m Auum m e
mmm m m LYm L^ e m mem Yc
L m umm HLed m umm m^d mm Lemm y em
m umm
Y ummum Kymd L LemmLem emd m Lemm
H ^m m Lem LYmmm e LYmm u uymem u
yLYmc mmYmmy
m ALLyLy m e mc
p ymmym^ m^m AL^mc
^ mm Y^mc mmm mmd em m Y^mc mm mm
^Lu
p ymmym^d m Lu em Yuym mm HLyLy m LLu
u m m mmm Auu uyc
e m L ^m ^ m LYmm Y^mc LYmmm Km em
Km m^mm m eL mm ^mm Y^mc ^mmm mmy
L H m ummYLm HLm

p Ymmymed m em yLy m Lu mm y uyc


m m mm mmmc mmm med ymmm mmmc ymmmm
mLd em Lm mmmc Lmm m L m emm L m m
m mmmc mmm m m eum mL Lm mmmc Lmm m
p Ym emm L em Lm^m em L L^m AL^m Kym
em myL m^m m^mm LYm mm ^ m m mC
yyc
u mm m mm^Lu ^ my Y^c mm mm mm^Lu m
LLYm e m ^ uc m LLYmm e mm mym LYmm
mmmc mm mymm LYmm mm mem my my Y^c
mm memm my
y m mm mCyy Ym emm L Lemm AL^mc mm ^mm
Ammd mm ^mmm y
m Yuym mmm e mmemc
mem Le m LYmmm LYmm ?L Gmuyy
m emm Lu m YmY eL m em HLyLy mYmuL m mLm
m muum mem m mc
L m mYmm mNemd ^mm KLe ymumm HLmd mm mY
^mm m e^ Lm mm zm mL ^mm L mNem em
LN^ mYmm
m HLyLy m e mc
p ymmym^ m^m AL^m
Y m yem Y^mc yemm 
p ymmym^ Ym !L c
^ ymum Y^mc ymumm HLmd mm mY^m Y^mc mY
^mm m
p ymmym^ em LLuu md m eLLu m mmm Auu uyc
e LLc H ^m m mYmm Y^mc mYmmm mNem e^
Lm ^ mL ^mm Y^mc ^mmm zm

v L em ^
wv m ^ ^em em LLmem L L^ LLmem Auumc
L L ^ Ymc eL m Ld em m Nm ^ L
Lc mm L m H ym m mm L Ym AmL
L^ LLmem U v c L eL ^m L
L em

m LL em em
FYmY^
Gmm emm m Ymemm LLum Yem m ! em w
Lu~ em emd em ^ em LL e em AmL LYmYm
!c L ^ e^
LLc L ^ e^m
AmL U v c L ^ L e^m
 LYm e YL^m mYL^ mLm LL e AmL
um L^ ^ Lm em ^L^m mmeym U wnn p wd umm U wwc
eL e^mm ^
m e^mm ^
eL e^m ^
m e^m ^
emm e^m ^
LL e AmL mem Lm Gmym^m ym
YL^ mm eL mymme U v p vn

K ey em LLum
m LL e em Auu md em AmL em Auu em m w
ymYem m Ymm emm Lzmem EL Lu

K EL LL e AmL
G em uymem mYym emm mem LeLeL^^ em L wn
L e em AmL EL ymYemc
L ALL Lc L p Nm p Nmm mm^mec Lyd Ld Ld Ld
Ld Lyd L p Nm p N^m U v d ^Lud ^L^d ^Ld Ld
L
Y ALL c yY p yYm p yYm yz p yzm p yzm U v ^ p
m p ^m U wv d v
^ ALL c e p em p em mm^mec yd yd

ym mYym emm ^Lmc
e ALL Lc YLy p YLymYNym p YLymYNym mm^mec
YLd yLd Lyd Ld ^L
m ALL c u p um mmmc um p um mmmc
um p m mmmc m p mm mmmc mm
u ALL c p mm p mm
n L H m ummYLm HLm

m Lemm emm LYm mm EL L y u Lm mYym emmd


um m Lymme ^ Luymu em e yd Ymemm u Lm
ALL L Ee m y u Lm mYym emm d Lymm ym
e c
y YLd ud Y
uLd ^Ld YLd ymLd L
Lymd md emd LYm
Lm !Nu ymc yme p ymemymem p ymemmym
emm

L LLuu m
w Hm em LLmey m L m em mm Ymm HL
yLy Lu md m em m Lymuy ed uN Cm m Ymm m my ymm
yeN^ em ym^m ?mym m Ym em mmey m U w

L AmLuu m
v m AmL e em Auum em m ymYem L m Auu em
LuL L m ^ eLm L Ymmd L eL Lym Auu m Lu
L Lym Auu md m em uymem m meyym ym^ mu
ec L em mem mm Lu ed d d d zd d d d em ^ m
ENem mm N^m m U wn Ee mm m em mm AYm m
m GL Luc
L uLe uLem p uLemm e em p emm e p emm um p ummm
Y p Ymm em p emmm Lu p Lumm Ym p Ymmm
ymmLu p ymmLumm m p mmm m p mm
mY p mYmm L p Lmm L p Lmm z p zmm ^L p
^Nmm p mm L p Lmm Y p Ymm ym p ym
mm L^ p L^mm u^ p u^mm
Hm em mm meyy ^ mu d m L^ em ymLm L
m em m ey Yd mYm L^ em HYeyuu ^ ^c
YLme p Lmem umme p ummem mYmm p mYmmm ym
u^m p ymu^mm mYm p mYmm
^ uLL^ p uLL^md ^ p ^m
m emmd emm AL Lu mm Ymm GL memd Ymmy eL
Lym Auu m m Auu ymm LYm mYmuL L mc
e eL mmm mm !e em ymLmm ymLm y eL ummm
umm Le eL mm m Gymm em Nmm Nm HemLe
m emmd emm AL Lu GL Lmym Lymd
Ymmy eL m Auu LmYm uem ^ LYm L^ em Lym eyd m
L em

eL ymLm ?mym LymymYm mem m KmumuL e L em GL


Lm m ey Nm
y em um umm HLuumd em Ym Ymm Cmy em
m mm Ly em mm mmm Nm em ^Lm
^Lmm mLm
 Lm Yym Nm y em m ey L mc
m eL mm ed em ^mum mmc ^mumm HLed em em G
^Lyd em Ym mmc Ymm CLyd eL m^m md em Nym med
em e^m H
u eL memm GmLm eL ^mm myL L^c ^mm !N
^m em mmm G^Ly eL umzym e em ume^m mem
y
m AmL mm m m mLmey mm^y
mm m Lem Lu Ld U v d e L Cm yLyL^^
Yc
L ^ Y ^ umem L m Ny Lm m Am e m
^ mymLem
Y^ ^m Am eLm eyme Ymd u Yum ym
uLmeem L LY L LmmY m mL ALeYL e mYmuL um
zy ymYL meLL L L Ym ymm u
yLmmyem m mm e L u^ e uumm 
m em m ym^^m H muLym mm^Lem L
Ld L eL ymemyms m^mem
A e LemYLm e NeLm mYL^ L L em umm GmY
ey L mmem ^ K mm^y mm m Lem L U v
m L^ Lemm Hmeym e m LYymmmm emYm Lu m m
 !NeL m Lzmem LLm m mmem mem
u K GmYeym m Ymmym^m U v d GmYeym y^ U v
^ mL Lu em L ^ p m p L ^m W^ AmuL YmY
Ly p Nym p L Nym WNy L^ CLLL Lm ^m p ^mm p
L ^mm W^m mm Cm ^y p ^ym p L ^
ym W^y
e H LYm Lu mm mLm Am L ^ Lu me^m Ym
yz L mmm m^ uumYL ^ mym
m H LYm Ymm mLm
u CLLL L em A^mm U w mm Cm em ^ym q em
^ym Cm U w
mm AmLm e em m Nzmmd mmd Ymmd mmd
emmd mm Am Ymmm ^ ^ em Lu em uL ymym !m
Nzmmd mm d mm^mem LLm umm YmL LemYLm
L H m ummYLm HLm

mYL^ m^mm mm GmYeym Ld em KLmmym


c
L Lym Km L m em mm Lm q Lm Lm em mm
m emm K^Lm em AmY^m ymuum m L^m
y L Ymm 
Y Lym Km u m m H Lem em
Hm m AmL L ^ L^ eL em mm mLmc
L L em mm Lm Am L em mm Cmmmd em eL Km
^ em mmLY^ mm^m ^ LYm eL m muLm
K eLLm m Lymd emm U vv

w EmymNzym m
v m mm L Nuy ymYL^m emm Yem em LLum
mymNzyd mmm m^me^m ANm m U w c
yz p yzm p yzm Wyzmmd mymym U v
^ p m p ^m U wv
L p Nm p N^m
y p Ymm p Ymm
m p m p mm U ww p wn
m my emm em mymNzym m m m AL e L
Ym ^ mmm mmYNey e m^mm L mmm umm GmY
eymc
my p mym p mym ec p em p emm U ww p wn

v GmYeym em C em em em em !L


v m GmYeym L em em em em !L eLu mm
em mLemm Lm mem
p LL em mm mLem em LuL m ! L L
Ym mYL^ em uymem em em !L Lmym
^mYm mem eym AmLm m L mem m L
mym^mYmc
em y mym^mm ymym^mm Lem p em Ymm mym^mm L
em p em L Ymm mym^mm Lemd em Ymmym^mm WYmmym^
mm Lem
m ^m mNe^m ^mmNe^m Cm p m ^ ^mm m
Ne^m Cm p em L ^mm mNe^m Cmd em ^mmNe
^m W^mmNe^m Cm
p L em mm mLem Lm memd my mm KLmm
y c
L em

mm e^L^ymm Aumd Le^m meyd em mL


ymem ^meymd em mLymem m^md em umm
HLm
p L^L L em mm L L^ em mm mLem ymmym m
emc
L ^m mymem ^mmymem em p ^mm mymem em p
em L ^mm mymem emd ^mmymem W^mm
ymem em
Y ^mmymem em p ^mmymemm em p em ^mm
ymem em
L^L e em memy m^memc
^ umymem ^umymem ymymd m umymem ymymd em L
^m umymem ymym p ^umymemm q mymymm !Nmd em
^umymem !Nm
em ^mue^m q em mue^m d em ^ mue
^m !m q em m mue^m !m mYL^ L mLm LeL
md U v d U v
K GmYeym y^ e y^ U v

K mYL^ em LLum

m ! Gmym^m
 Gmym^m m^m em ! GmYey em LeL v
m d mYmd ymLd ym^ e^ em ym^m Lem m Gmym^
yzm e LeLeL^^ m Lym^mc
Am^m L mYmymLym^ Ly m Am^m Y mm mYm
ymLym^ yz m Lm ?mLm Lm ymL ^md m
mLm Lm
K e^ em ym^m Lem e em LeLm eumc
Am^m L em Ly m Am^m Y mm A^L^m uLemm
ememL ^m m mm
 GmYey y^ L m Ym ym^m Le Y L L m L^ L
mm em mYL^ L Ym ! mLm em m ?myL
mm LYm mYmNm L GmYmmy L GLLm mYmNm
m m U m YL L m e em mym ALeLeL
^m ^ m ymYL^ ^c
L H m ummYLm HLm

L LYLL m Ly m y^ Ly L y^ m HLm Ym
Ym
Ym mm Ym ^y emL ^m m em e FYm Lm
!yLYmm^m ymmmd em Gm e emL ^m L em
Gm mmYmmym
^ e Y y L m H mm
 GmYey em LeLm m^mm mYmNm L eLc
L !Lm L ^md L eL ^ m Lm Nm mLym m
m ym^m Le mm emm e mYmuL e^ p m Lyme^c
 e m uL m Gm^ my m
m umLu ymemm Gmym^m L myYmYmc
 L m d ^L m m ^
Emym em m A^mm mz e ^ LuuNy

m LL Gmym^m
vw Gmym^m e^ em LL mm ym^m Le L
m Gmym^yzm e LeLeL^^ L Lym^m m ^
m y L ?myL
m Am^m L Nym L em Am^m Y Lm uN ^mm L mm 
Nm L  m Nmm Auu L  yzm L m
Hm LLm mem yym Lemmd mLed mmd
^d ymm e mymymymm YmLem em Gmym^yzm e L
mYmuL L Lym^mc
Am Lem L ^ m Am YL^m ^ L ALyL Ym YYL em
Ymym mmYmmy A L mLe L m LL em
  Nm m ^ L^muemd eL em myLm ymLem
ymm L ^ muem m mmYmmy
m ^ em Gmym^yzm em mLmd Lzm GmYey m
L m Gmmey mLym L Yc
L mCL^Ym e YmmYm em m mmem
Yym^ em Ymymm N^m y^mm e mem mym
L mm em L mLm ymuLy mmYmmy
m YL L m L em Yzm L mLmc
ym^em L m em He mL m Lem L m
Lm C L
L em

m LL L e^ LeLyLYm mN L em e^ LzLyLYm


Nm mem Yc
L m Am^m L ^mLmYmemmeym^mmY^ Nym L
em Am^m Y
Ym Am^m L m Kmmm Nym L Am^m Y mm L m uL m
Ym Le Nm L ymm L Lu em ym m mm mm L 
LeL
m LzLyLYm L Ym Gmym^m em ! e em LL
m Em^me YmL^mc
Am^m L emL Ly m Am^m Y p m ! Ym L em e
mm L em Gmym^yzm Hm m Am^m Y m Kmmm
Ly d Am^m L emzy Kmmm
Am^m L emL Nym L Am^m Y p m LL Ymm ^ em
LzLyLYm Lu em uumm Gmym^yzmd e eL y L^ u yL
Ym L Hm m Am^m Y m Kmmm Ly d Am^m L
my Kmmm q emzy Kmmm Nym L Y L m m ym
L ym^m memy L^ Lymc Am^m L eL muL^m Nym L
Am^m Y
m myLm ymymm Le e mym mm em Lym
e^c
mm e mym ^ L mm em ^ em ummem mm
Cm em ?L
m yy ^ mym L em ^mYmem mmYy em L
m mm myuum L ymym mN ^ mym L mm Gmmy Yc
L ^ LYm ^ mym L q m eLYm mymYz
Y^ Y ^ mym umem L emm mym q ^ Y
emm mym YmL ^ umem
m ym^m Le mm emm e Lyme^d em L LeL
m m mmd m em mym eL mm em mc
m mm mm L yuNy ^ L m L mYmey 
u Lemm mym m^y L Ymmy
Hm em Gmym^yzm umd Ymm ^ em LL u ^ Lu em !
em mm^mem emd em Lu emm mymYmyuu eLYm mm
L^ Gmym ^^ em Lmm mm ?m L ^
m L^ LYm LLm
 m mm Nymm ?mem mm mm ?memd em Nym L mm m ?mem
Ee ^ mL mmd em ^ Nym L mm Lym ?mem yLY m N
mm m Ymmy u Nmm m Nm L m ymd LYm
^ mmmy m Lm
w L H m ummYLm HLm

Ymc H Lm mm yzmm ALe Am Ymm mm mm m


Ly emm Gmm m em m^mm mm ^ mL mm mm
?mm L !ume YmLy mm Ymmm LYm

m AmL Gmym^m
vv Gmym^m e^ em AmL em ^m Le Lc
Am^m e L Nym em Nym L me Ym ^m ^ L
^m Ymm ymm u
m mymd em ^ mm !m em AL^m LYmYd L mm e^
m em em !N ymL mem u Ymm mm ymm
GLL L e^y^mmc
Am^m e L Nym em Nym Lm q Lm mL^
mem Am^m Am^m e L LmNym em LmNym
mm ^m L L yzm KuumYL eL yzm KuumYL L
eL yzm KuumYL L
AL Lm em Auum L Nmm AL Lm em Auum em
Nmm q em Nmm Auu AL em Nmm q em Nmm Auu
Lm em Auum AL em Nmm Auu Lm emm q Lm
em Auum
GmN e em AmL e^ Gmm Lmd LmLmd mLd Ym
Hmmd emYLc
em Lm^md em Lmyzmd eL LmLm^md mL em Ymmd Ym
Hmm em yzmd emYL mm 
m ymym Le e L mym Lyme^c
mm e L mym ^
m mm Gmym^ m !mm em AL^m mmem L em 
LLc
L em ym em em A^mm Ymc L em ymm Wym
em Ymem A^mm
m L L m Ymem^mc H m mmd m^m m em
Nm mmc em Nmm d em ^Lm em m mzm H m
m GLm Lm m Amd eL L em Nmm mmc em Nmm y
e ym^m H 

w m LYm mYL^ em AmL L


v m AmL L L^ mm LYm memy ymYL^ mem 
e^ eL ^ em ^m Le Ld em mm mym^mm
m Le L ^ eL L^ mm L m L L ^ mm m
L em v

ymm LLu em emd em mm Ymemm mYL^mm em


AmL
Ym Ymm memd mum CLmd emm L^md
^m Lymd em m^m zm
 mLm mYL^ L em AmL m emum m em m Lemm
emum m Lymmc
 m mum Ky em Emmy^Lud mm me LL^m
em L u m emmmym mmm Lm^ mem mmm
my
Lm memy LYm L^ L e^m Lu Lu eL m Y um
mm emYm e LeLm U v d v c
L m mym em Lu ue^m ym ^ em mm Nm
mem Lu mm mLm mmYmmy L !Y e ^ yLL
m Lu eL mm mLm mmYmmy
YH Lm ^ mL ^m mymYm mm m em
mym mc YLeyd ^d ymuNy
mYm em mL ymYL^m AmL mm Ym emm ^ Lm^m
mmm y^mm e^ mm m Lem Gmuyyd em ^
L LY^mzme Lum Lmc
p m ! L e^ LeLe^m eum mem m^md ym
Lem L^ em EyLyL^md m eLu m yzm mL Gmu
yyc
m yzd ^ uLd Nzm Lmymed YmL ymymd ym
m Ld Ymem mNyd mL^ Ym
^m^^ md m mzd u^YL yzd Nme Lymy
p m ! L L !Num e um m Y AYLm e
Lemm Hm mm Lmym^mYmm m Yem ^ m em
EyLyL^m mmm m mLc
L ^d med mLd mmymd myLLme
Ymm^d umemm^d mm^md YmmLd YmYmd LLd
^m^md LLd Lymy
p m ! e memd Ymem mNm^m Cmmc
 m m m^ mm Lymd Lym L^ mems H^m e Lm L
Ymmm em yzmd yzm ?m^mL^m mmYmmym ^ YLm 
Lyd eL m L em Km ymmd L^d L^ mm KyLmm
m ymmem
p m Lemem mYm L em GmYey m L !c
L H m ummYLm HLm

 m L e^mYm L mm m L m^ym uuLy L


ymY e^ m L emYL mLemL

v Hmmm LeLY^Lym
v m em ymym Le L L^ e^ HYeym Lyme^
mem U c
mLd ^m^md YmLd ^mymd LYum mmLNd
^d LLme y^d N^
m m Le e Lyme^
p e^ em L !c
 m mz H m L Lym Lm
LmYm yY m Lm^m ^m mLmd mmc
m ym L y ^ L mL Ymmuy
 LymmYm Le L e^ m^memm GmYeym y^ em
y^ Lyme^ mem LYm m emm AmLm Lmey m
mem memc
^m m y^d Lu y^ ^mm Hmyd Lu em ^my^m
W^my^m Hmm
Ymc N^y^m WN^y^m Cmd yzy
^m Wyzy^m AyuL
y^ L L^ L^ y^md m y^ Ymemm Hm eLe^
mNem mmm md m L mm memym my
Nmc
H ^m y^ ym mm ALemm m L^em mmc H
^m mmd em y m y^ e emc H ^m L^ y^m
ym mm
m YmNey mmem Le e e^ m LLd e^ em
GmYey ! LL em e^ LL LL em
mYm em Lyme^c
m Lm em m e^m e^ e e^m e^m e e^m
m ?mmym uLm m mum eem m ^m mem mu e m
um L LyL e mum e mum mm em^m K
Le em LYm Ly mmYmmym
m mym^Nm Le e e^ mm^mem LeLm Lyme^c
 Nzy yz Am m^ m^
L em

emm m LLum
m m^memm m emm e LLum Lym^ vn
mc
p emmd em mm ym^Lu Le^md em ^ m^me^m Lz
q yLem mym Lc
^u^d e^d ^d meyd mY^d ed d mYmeyd mYd
d L^d md yemd yLd LYd emuL^d mm^yd mmy
G Lm YmLymm memy e L^m emm emm LYm L
mYLc
Am mYm mm mYmeymm Lmy L L mm mmm L ymm
m^^m m myLym md e m myLymmd m L Lymd
em Ymm u m C L m LYm mym ^ L A yzm E
Yey m ^ C L LYmm mmm mz em
m Aem em L^
p em mm Lmymmm emmd m emmym mNm
em mm mLemm Yc
L Y^e^d uzLd YmmYmd LymLyd mymymd N^d
LeLd ^um
Y^mmmzd Yyd mm^d ^d mmyzd Lyd Yym
^m
p emmd em Ymm L mm yLym em Y m ^Lz Le
^mc
L m Ym^m ^ em mym my mmYmmy
Y LLm >LN Lm Y m Lu em A^mYm
^em Am m Lm uLe ^y m me memm
mmYmmy
Gmem^mem AmLmd m m em EyLyL^m ^ mm
md ymm L LeLeL^^ ^ m mmm L em m
mc
L Am u eLm em ^ e^ eL mm em Wmym my
Y m mem e WLLm >LN WLm uLe m
mm Am ^ m m^m mYNem
m mym emm emm d mm L e emLd Ymm em
Cmemd m mm mLmm memy mmem e mm^me
L^ LLm e AmLm Yem mm mYL^ LeLe
L^^ ^ LmL mmm L em mmc
L my L^ eLLd eL emm eL em YmLYmmd m ^ W
Lm ymLm m CL^m mymd eL L^ emm L
n L H m ummYLm HLm

^ em WLmLm Hmy ymuem Lm Nm L^ mL


WemLmd m em Nme em mm Lymmm mem m
K uL^m emm~ AmLm m WYmmym^m U v d GmY
eym m W^my^ U v
p emmd em HYeymmmm mm ec
mYLd YmYLd mmYL emd YLymed YeL^d um^

Hm ^ ^m emm mmYNeymd e LLum y
^c
 ^ em^m L e AmY em mue^m m^m m
m eL L L em u^mm d em ^ m mmY Lm m
Lymm KLmu L ^ mYL mYmm mum yLY m
^
p emmd em em mu LymYmc
L^d ^d Ymy^
Hm ^m emm em Ymm^md e m LmYLc
 em ^NY^m m emm ^m m^ L m uL^m L
G L
p ^ ummYLm emmc
Ld Ld
m ^mLuc m m ^ ^ mYm ym^ mm ^em
mymd em mYm em y^Yymem A^m eL Lm Lm ANymmm
^
p !Lmd m m ^ mm mym my yem mymem GmY L
Ymc
em Wmemzmem ELe Lemmc em L mm memzmem E
Le eL Wymmmm L Lemmc eL mymmmm Ld em WL^
memm mm^ Lemmc em Nm L^mem mm^
Ym m em mym mmYNeyc mm Ymemmemm Kmyd em
^mmem LYmd em ymu^mm mmmYmmd em mLymem
^meym U v
L em

K mym memmm em KLLemm


FYmY^ Ym KLm~
Em em mm^y KL~ mem Hm m^me^m HLN v
yy LmymuLd em em mmLm LYmd eL m mm Ymm
mLm em mm Ymm KL Le^m Lem ^ L mm m
L^md ^ mm yLL^m myuu Hm L em yLL^m
HL Ym^^ym d L L m L^em KLLemmd KL
md KLYLm em KLLemYm m^m
 em uymem FYm^ mem em mL^m EmLm em KLm
Luymm e ym^ e LymymYmd m^m yLL^m HL m
em e e m m umm mem LYm e L^ em mm^mem Gm
mm YmL^m m y Ymemm u mm e !md em
mm^mem Lm mymme Ym^m mem
mm KLm e^m mm Kuum ^mYYLm KLYmyuu Lc

yLL^m mLm mmm

LeLLm eLm

em p m!m AemuL mc


mYL^c ww m !L L ^ m ym Am mm ym
mc U ww p wvv umm Ym

em LeLLm Y
mYL^c U v p v LYc m A^L^md em Kmd m
mc U v mum
YLmc em mm md Lu Lm mm
m^m

em p m!m AemuL Ymemc


mYL^c U w m AmmL L ^ Ymem ym ^ LYm
mc U vv p v d U wnn p w Ymem ymYL^

em p AYL AemuL emd Lme


mYL^ e mc U v Lm mm em K^Lm m muL
emm K^Lm L ^m

AYL em me md L^ m K^Lm


mc AyL m ym^m
AYLmd U n !L U p v
n L H m ummYLm HLm

yLL^m mLm mmm

^Lm

em G LzYmm^ym LYc


mYL^ e mc U vw m mm mmd mm emm Amem

AYL c
mYL^ e mc U vw em Num em mLymd m Kmm Lm Aem
mc AyL m ym^m m
AYLmd U n !L U p v d
U w

eLLm eyLm

em LYc em mm CLyd em em Gm^d mem


mYL^c U vv emm Cmmm
mc m ym^m emd YLmc Am em m mem Gmm
U wnn p w mm em G^Ly LY

emY mmd mmd emd mmd em


m

Ymm GmmuNyyLm

em LYc em emm md eL emm


mc m ym^m emd ^m YLmc m !mm mym Lu
U wnn p w eL mm em GLm
Lu uL^ LYc em emuL^m mLyd m L
meuL^m A^m YLmc eL muL
^m mm
Lu uNy mLme LYc mem em L
L m mem mm muNym ey
Lu mmYmmy

Ymm LyLm

m!m mc emmm AL^md L emm


mYL^c U wn m em
mc U v !mc ^ LYm emmm muLm Am m
Lmemm ym^my L^m
L em n

EYmm KLmc

yLL^m mLm mmm

mymLyLYm

m!m mc mL ALd ^ mmymd ym


mc YL^d U v y me
!mc ^ u ^ mmmmd mL
^m

m!m mc mym !mmd mem Ld Lm


mc Lem^d U vv p v Cmm
!mc ^ LYm mym mymm m
m Lm

em p m!m m p m p mm my p mym p mym


mc AemuLd U ww p wn mc mm m^md my med m
me
!mc H m my mym m
m

em LYc Lemm ^md Lm^m Lymd


mc m ym^m emd Nym Am^^md eL mmm Gymm
U wnn p w K m Lemm YLmc emm Lm ^ H 
L^ mLed mLe U vn m FYym mNm ^ e ym ^ mm m
Le Lemm Lem Lemm mm

AYL mm L Aemmd m Lum ALed em


mc m ym^m AYL mL em emYym
mYmc Lemd md memd Lmd mymd
?mmd A^Ld Cmd Emymd ELm

Ymm eLLm

em LYc em mm ALymd em N^m Cmm


mc m ym^m emd m
U wnn p w YLmc m N^md Yms m mm
Ymzm em em

emY N^d m
n L H m ummYLm HLm

yLL^m mLm mmm

Ymm GmmuNyyLm

em Lu uL^ LYc m muL^m my Y


mc m ym^m emd Lmc m GmuL^m m
U wnn p w Lu uNy mLmec Am em mm yLYm
e muNym mmym mm !
mm m^mm H mym AYL
mc L Lm LyuLym mm me
ym mmy Lu eL ^ mLem

Ymm LyLm

m!m mc ^ LYm mmm memm


mYL^c U wn mc U v !mc m L^ LYm mmm mmY

EYmm KLLemm e emum mm!m Lm ^


em mYm LmLem Lmc KLLemm m L^ em emu
m m mm mYm U d wvn c
Lemm G^Nym T em Lemm G^Nym L KLLem
L^m G^Lym T Wem L^m G^Nym L emu
K em muNm Ymem U w d ^ U w d mmy U ww d mmm U ww p wvv K
YLm mmm mm U wn

m LeLLLemm

m ey em LeLLm
v m LeLLLemm Y mzmc
d md md emd md uud m^d mYmd L^d md m
AL m Ly L p Lm e^ Gmmey Gmm^ym p
mm L^ K mYmem U w
m KLm mu e u m^m em ey em KLm em
m Y mm LYd em L em GmYey em Y m m Ymmmc
mud u p emmd mmd uumd m^m Wm^md mYm m
Lmc mYmmd L^md mm
m mm^ym u em KmmLm Y e em L^Ym y
ymYemc
Lyd emzy Wemyd myd uuyd m^y Wm^yd mYy mL
mc mYmyd L^yd my
L em n

EyLyL^^ e y L^ mYNey em memy m m ym


YL^c
y AL^m em m ymm L^ y Lm y mm mm Ym
ymc yLd yuL^d yLme
m KLm ^m em Kmm mem eLe^ ymYemd eL em mL
e^ e em KmmL mYem ec
meLyd meemzyd memYyd memy
m emmLm mem e^ GmYey em mLm em ymY
emd em CLmemLm mm^me Lmec
q mem em c em q memeemeL
yd w q mem
q mLme em c Lme w q mLmem
ememeemzyd w q mmLmed q mem
memyLmememememy
m LeLLm L e umm KLYLm Am LYm m
ym meL^m uL^m mem~ Lemm KLmmc
q q mm q em m memLme
q mm Lem
q mm
v q mm Lem
n q mm C
mm KLm mem m L m ym^mYm e ym^mc
q m ^ emzy
Hm Ym KLm ym^m ed mem u umm AYLmym m
memc
Am Lm mm ^ L em CLum m mm mm ^L
K Ymym Lu m m Lym U wn

m m em LeLLLemm
m LeLL m yLL^ ^ memy em HL em em v
m!m em U ww m mYmemmm mem
U ww p wvv YmLem
m Yym LeLLLemm mem ^ emN ummc
p m m e em yY m mm mud em mm Lm Lem^m m
u m^c
L^ Lym mm Kmymd em Lu emm !umem
Ym ^L^ L^ ummm mc
nw L H m ummYLm HLm

L^ Lym em m Kmymd em Lu mm em !umem


p m m Y u m mYm yY m mm Lu Lu md em uLL Lu
d m m mmm H ym^m L uy Am m^m L^ L^
ummm mmd m^ L mm Lm L L^ mm
^L^m muuc
Km AmLu Lem Ym m mem Lm m^ ymc mm em^
m m d mm em^m m m zmd e mm uym m
Ym ^ uum m^d eL m em mm m Ymm Nus m em
emm ymm mmYmmym
Ym L^c L L ^ m emm em Lemm m ym m
^ ymem m em em ymm mmYmmym
p em Nmm mLL^m e mm ^ yLyL^^ uem ^
YL^m mYL^ LL mm ^ eL Au
u mc
Kmm mm ^ mm^ ymym m mLd Lm mm muLym
 LL ^Ny um ?ymd ?ymd ?mms Ae em em emm m
LYm Hem mm em mm m^ em Cmm H mm
Lm mm ^ m^m Ym mymc Lm mms
p K Lmymmm KLm mLem m U wvv
v m em e Lme yY m Lem^m e YL^m mYL^
mm Hm m mm mLm KL LymYmd my Lmmm em Lem^m
mYL^ c
em KyLmmd Lme zm em em Cm Lme Hm e ^
em Lm [L\
 mYL^ L GmL^ymmm em emym^m e m AYLm
m mc
m LYm em eL mm CLme
Hm m mm mLm KL LymYmd ^Lm m ^m Lem^m e
YL^m mYL^ m ?m^^mYy Ny em um ?m^yd L
em z e m^mYy umymymYm u meym em e L
me uy eL AYL m Ymemm ^ L L^ em ummm 
m uy m Lm Y U vv Y mm d ^ mm m
LY em e mm !NLLmc
L K uLLy ymm L^Ly m^mm mL em K
^Lm Gmm em K^Lm Nm em Am^m e ym u ym
Ay mmYmmy
Y E em CmL mm Lm emm K^Lm Gmm emm
K^Lm Nm em mm Lym ALm^m mmYmmym
L em nv

^ CLmem mymym Nm m emm L mmemm


euem CLmem mymym Nm em ALzm m^ my em Hm
YmmY Lu em em^m CmmuL Lm mm emm mm Ymm
m L^m mmYmmym
e C em m Lm emm K^Lm Gmm emm K
^Lm Nm eL em ALzm emm mymym m^m Ym
Lm u em m L ym v m CLmem mymym ^m
^m e^ em m mmYmmym
 LL !L m^mm L^ ummm mm m em
em emm m YL^m m Lu md m ^L^m Lem^m Lu m
U wnn p w c
^ em CLmem LYm ymemm LmL m^Nuym L
Ym em yzm Y^m ^ ymLY Am YmLmm em CLmemd
em Ym ALeeL A^N^mmm ymum e mmm em Hm e ^
^ emm emm !Lmm e !Lmm m
 m !L mm Lm Lem^m mu Lu m Lu L L^
ummm mm m^m mmem em YL^m Lu m Y
em em ^L^m Lem^m Lu m ^ U wnn p w c
L mm eLY Ymm L em FYmmm Lmem mem
m HmemLuYL em L e^ em uLmm um CLmem
!mm e yLLm y^ mLY L^ YmY eL A^^L mm
CLmem Lm Y mm m mmYmmym
Ym GmLy emm Lmem A^m m me
Ymmem
^ mmm emm CLmem memm em emLY eL m
ymem ymL Lmymm Y^
m uymem AYLc
uLy Lm mym em~d Ly em ?emeum yLLd e
m e m ^ LYm GmLemym~ Ymmem Gmm
CLme Lem em AmmLmd m em !L L Gmm CLmem
Lem emLy L em ALzm e Ymm !Nem mme m
Am ym em CLmem mYym ^m mym Lemm 
emm em muNym L^ em mu uym em L^ m
em muL KmLmem mmYmmym
K em GmYeym ememd Lmeem U wvv

memm mYL^mm em LeLLm


^ m em LeLL Lymmm m e mm LmNzy ym^m Gm v
my Lyme^c
n L H m ummYLm HLm

m uu m em mmymLm m Ymem Lm mmm


m m 
G Lm Ym LmLm Ly L L mm Lmemem
m^y ym^ mmemm^y m LmL e L em CLym e
LLyLYm mYL Lym^mc
 w L w mm ^ em emmY m^Le
m yLYm eL L e L mem muL^ myymLm m Gmmey
em !N mm my L em y^m e e ^ yL
m em^m AL^L Lmmc
H ^mYm m v q eL L v m E em wv wv
q L wv ymyem
K yLYm em Em mem em umm LeLLm m Y
u em m E ymYL^ m m Lu m e mLm em yLy
L^^ U v e mm m m E m mYL^ m e m
U ww p wvv c
 m Ymc m E A^ uu E Lumm EyLy
L^^c u uum LYm m ymumm GmLmc ym um
^Lum Lu !Lm m Ky uN ! u E LY
Gmmemc
v E q mYm E uum m Gmm L^ mYm E
myLc mm L^ E
E q mYm E emzy LY L^ E
wv E q mYm E uuemy m Gmm L^ E
myLc em mm L^
Hm ^ L d m^m CLymNum ymm d mmem L LemYLm 
yLYm L LmYm mem em KLm Y w L^ m ymYL^ e mYmm
^ L^ em LyL^m Yc
L H muum m E ymLYme
Y H muum E ^c meLy E
m L^my mLm LeLLm em memy eLLmc
Le ym^mc Le emd ymmc em em Le YL uu q
uum YL Lu !L m q Lu em mm !L U wv
L em n

mmym Lemm KLLemm

^Lm
^Lm mem em Auum m e m ymYem Gmmy m Ym vw
em eLLmd U vv mm LYm L^ ! GmYey LzYmm^
ym e ^Lm ummYLm emm L LmYm uem ^ m
LYm L^ KLmmym Y K m m Ym ^Lm U wv
L m mm mmd m mm yLd uu emm Amemd
mm mm Aemd L^ em mm Aem
Ym Kmmmmd m GmmyLd uu emmmemd
mm Gmmemd L^ em Gmmem Lzmemc mm mmm
emd mm mmmL
^ EmLyLYm mYL LeLLm ymm ^Lm L
emmc
ymym em mm L^ LYmc m Gmm L^
 ym mYL^ e ^Lm mLm ^mm^ L^ L
m AYLm L m U d U w L mNm L L md L !N
Lymuym em L uym Y U vv c
L eL mm md em Gmmd m umd m^ AmYm AmYmmd m
Kmmd m KLymd m emmd CLmemd m
Y ^ YL^m m um em mym m em Lm ymy
 Lm em Gmm em Lm ymm^m L mm Gmm 
^m umem m EL L em Gmm yzm L GL H
m m Gmm uu
 em ^L mmem L Ly eL umm AYL Num
e eL KLLem LYd eL m m ym^m em umm e
U wnn p w d mm LYm L^ mey Lu U ww c
m Num em HLm L mem H Lm ^ em Num em Hmym
em LYm Hmy ^ Ymym m LYm me L^c m LY 
me
 em L^L^m em LmL mem eLmYm L^ em Ymym Kmm
e mm mmem mm m m^mm L^ LLyL^^d mL
?m^mm L em Ym m KLm Yc
L Kmm em Lmmem ymem L me^ mm ymmm Y
y em HL mLym mmYmmy
Yem emmm y mm^mem eyc em emmm
Am LY L^ md eL e md LLy m U ww p wvv d mmem umm em
^c
nn L H m ummYLm HLm

m e mm LYm Aem m e m LYm L m e mm LYm


Aemd mm e mm LYm m m LY md emem
LY Ammd memLY Aemd memLY m
 memLY e L^ LemLY ymLyd eL mm umm ec
LemLY Aemd LemLY Lm Lyd LemLY m L em Y
^m >m mm Lmm mLym m LemLYm C !mm
EYmm KLLyLYm LY em uymem mmmc
m LYm ALe m Lu em !Lm Lm LY !L L Lu em m
m U ww ^ ymLy LY ymm A^

eLLm
vv eLLm ymYm mm Ymm !d mm Ymm Amm mm ym
emmd LYNYLm ?mm L LL^ e m emmd em Ymym
Lu m mm mm emYm m eLLLemm mem m ym
^m emm umm U wnn p w
m eyLm Y mem em HYeyuu em
Ymmuumem LeLL LYymmm L G L e L em LeLLm
ymNy Yc
L mmd mmd mmm EmymNzymmc mmd emd mYm
mYmmd L^m ^Lmec ememmememm myL
L^c ememm
Y Lymd emzymd emmd Lmemd m
eLLLemm mem uL L LY e Y YLm ym
YL^c
L Am L em mm Cmmm
Y Am em Gmm Am L em Gmm Am L L Gmm eL
 em umm LemYLm GmYey mLm m em memy mm
LeLL K ymmm Ld em mYL^ LeLLm em m
emy eLLmd U v
 m e m y eLmYm L^c mm
K mm^y mm LmNzy ym^m Gmmy e mem e
LL ymYL^c
mem mm ymd mem mm e mem um
m em my em L e em yLYm CLy ^ ymm em L
Lm L Nmy mmc
ym em KLym q em Lym CLy em L ^m em
L mm mm mm q L mm CLy em 
L GmY n

w L GmY
m mm^y GmY !Lc GmYm ym Lu eL Lm^m mY H v
^d eL mmm L FYmmy em ym^^m Hm u Lym mm
em em p m m eLLud eL L eL GmY L mYm^ u mm
Lym LL em em^m LLLe Lm em A^m
ym Ymymym L^ em mm^ym CNym~ e Km~ m
mm GmYm mm memyLLm Lud em mm GLL em
L^m m mmymm m emm LL e
em e^ GmY Am GmY em GmYLLm U n e L^
Am GmYu eL um GmY~ mmem
GmYm mem ymc Am ummm mNem m Y^ Lu v
em LmymLm Cmd ed m e !m U v LYm m
^mem em Cmemd em eL Ym^mYmm m^mm L m^
memd em HL GmY Lm Lemm
L L^ !Nmd mymLYmy
L L^m !Nmd GmyLymmYmy
 mu mm GmY e Lem em Lu m Lymmem uu
U mmemc
L^md uLymd m
C^m Gmmm em HL GmY mem GmYm L^ LmYm ym vn
L Am mm uymem mLm Luc
p GmYm Ymm^m Cm Leym em m^mm mmm
Am L m eL^m Nm em !mm md mmm L^m
?mLm em KNem mmmc
Lymd md m^mYm LuL^md mmmd mYm Lemd ymd
^m L^md mymd umzm mymd md Nm
p GmY L um U v L muL^m !NeL AL emmc
^ Lym ^ L mym eL ^ Lu em C^ G mm LYm Aem mymm
m m ^ Nm emm em
p GmYm LYm mm L^mL^m GLmd em m memy
my LmNy m GLm my umd m^m yNym eL GmY L !N
eL L uem U www p v e m^m mL^m ?m emm
yNym mm Lym U vp v
mYm em GmYmd em mm mL^ uumm mym eLmmd yY m mm Ym v
ymm mym mYNeym~ GmYm Y GmYLLmd em L GmYm
AmLum ^ Lm eL !NeL AL Yem m U v p vw
L H m ummYLm HLm

w Emymemy L^ memy e 
w GmYm
v GmYm Lm ^ L^ m^memm m^m mymem H^y
yLL^m ^ e Lm L^mL^m GLmmym
^Lum m Lm e LN em GmYm

w GLmmym^Lum
v m myuu em L^mL^m GLm L L mm mm mL
^L^ memc
m Leyd em L em GmY m^mYm Ymm^md m
meymmm mm !md em m Lm m mL md e eLd
m m m Lm m L Ly emLYd eL emm GmY m mL^m ?
m myYc m mm ?m em em mL^md Lemem !m em 
Ld e em LeyNym ymd L^ L Lym Leme m Lemm
em ?m em mymLem~d em em mymem L ^ em
Ley Ymuum d m m ymemm Hmm mm em Ymmu
m m L^ muumm~ em !Lm ymLd L^ L Lm m
eme
Amm memy mm^me mYem ^ eL GmY m^mYm L !N
eL U v LuL m ALymemd Lu em ^ em Ymem m
L^m ?m mmmc L mm eL ALYm U p v d eL Lu eL
ym mumm eL Lemm m LYm U p w d em em !Lm
m uN
m L L em mu m^mYm
AYm LYm
ym !Lm
Hm mm e m^m mL^m ?m m GmY myYd Ny mm mem
y LY mm m em memy mm GmY e m GLmLm L^
mm ym~ ymL Hm em mL^m ?m mm L
^ mLm memd e e^ eL KLmm ^m Lymmm
L^m ?mym e em mu^m L^m ym^Lu em GmY ymm
md em L mm L^m Hmym mc mm Nymd L^m
mmmm muumd em e^ Ymm ALymeLmym ymu mem
md m eL GmY L !NeL AL em m GLmLm e em
L^m Hmym L^m Lm em L^mL^m GLm em
GmY L ALymemd em mmmm Ym GmY Lumd mem GmYmyN
ym ymL U p n

m myuu GLm Hmym em m em mm emum L em Nym mm d


mm Ymm L HLmuuLm mm GmYey mymm m myuu
em v em uL^m AL^m^Lum ^m Cmm|m em AL^m
^Lu mymu
L GmY

 em mL^m ?m L L mm ?Lyuym Lmmd em mm^ v


e^ em mmYm e em ymLN~ em ?mNym Lmd
U nw p nv e emm !L LLLmLy Ym L ym
^m L mm Ymmd mL Lemem !md em eL m
^mm L e emm GmLu m Yem Lm mLe
m ?m em GmL^m em Ly^m m em mL^m mL
^m ?m m L !Lmd eL ^m L mm mmLm
ym^Lum em ym md L em meym ?Ly m K^m
emm Ymem m uem ^ ?md em L ^m L mmYm
HLmyuNymd LYm mm m em Lm KLmLy
em m^mm Lmm m
p m c ym Lemem !m m mm GyLyd e u mm
KLe A m mm HLmy CNym mm ym^Lu
p m c Lmmem !m my^c mmm^m mmum m
zm mm GyLy em mm Ley p em eL mymmc A^Lem Ym
uumm !m ?mm uNym em eL mymmc !md em mL LY
Lem !m mm em eL mymmc !md em mL um
p m c !Lm Ymuumm AL^m em !md em mm m Lu em
GyLy em Ley LY Ymuumm AL^mL
!^m GmYm muum mm AYmmmmm e mm emm mm m v
L^m ?m Lm Yem em ymLm m^m Gm
Ymd em mm ?Lem^my mym m^ eLmm U vpv
 Lymmm !Nummmym em ?mmmy yd eL em Lym
N^m ?md em eL mmym GmY myYd em AYmmmmm ymem
AL^ L eL AYm ymymYm Lemm ALymem mm AemL
U v
Em em Yym GmYmyNym memm yNym L vw
Lmd emm L GmY umymmy mym ed e LYmmd Ym
emm umLm m ?mmym^Lum GmYm mm ^ m
L L^m A^ m em GLmmym^Lum mm mLm Amm em
LL m Am e L u em !LYey U vpnw m^memem
memy ymm uymem Lymmm ?myLNm em Lmmy
U ww p wvw c
LYmm mm mm Ym L m^memm L Lu
Hm m GmY m mym LYm mymd Lem m ^ LuL
m LYm u Lm U vwwp vwv
Hm m GmY m LYmm mymd Lem m ^ LuL m
LYm e m LYm u Lm U vp vn
 e uyd eL GmYm ^ LuL eL mm L
Ym mYemd m m L^ m LYm mymm
L H m ummYLm HLm

CLm GmYm CLL


vv CLm GmYm mYem ^ mm AYm e mm L
Ym e mm emm mmmm m mm mL^m ?m CLN
u em ?mym em !LYey U v p nw mmL CL~ e Lm
mm L ~ LYymd L~ U vw L ~

Kmmym Lm GmYm
v Kmmym Lm GmYm mm Lzm AYm e LYm mm
YyL^m yNym
m em mm mmym Lm GmYm Ny eL LYm mm
!Lmm e eL AYm em ?m em Lemem em mmem ymd
em Lmmem em umem !m em em YmmYm EL^m
m m^mYmd mmd YLmd muLm em mmd Lmd Ym^m
Ymd mmd YmeLmd mmd md umd mLmd mm e m
^mzm m YmLmd mmumd ^mzm m Ymmd em
HL LY ymymm ^ LYm mLem ymmm m mm m
m m m L mem
v m ^ym Emym Yem GmYm em A^Luum e Gm^m m
^Luumd YLmd ^mYmd muLm Y m^md LumYmd Ym emm em m
ymLed Lu em eL Ym ^ Ymm em YmLLd e^ em Ymmuumem
Ley m Lem Y mmm Lu L Ym em eL
!Lm e emLY muum L mymm ymL Lemm Nm my
m Luumm Ym L Ym c L Ym mumm Lu mm !md mm
mymLe em mm AL^mLd em Y em LYNyy em GmYL
yLy mmd e^ emm LYm m em mym muymume mNem mem
L
vn GmYm em mYmmyy ^^m GmYm~ m mmmmd Nymd
ummd YmL^md mm mm mm Lmmemd umem !m
myNym e mm L em mymLe em mu EL^m
A m em Lm GLLm ^m GmYm uN em ?m em A em
AYmmmmm e em em umem !m emL^ em LYm
L muLm mmmm [em mu\ ^ GmLm Nymm [\ m
^ um [^\ m L em uy L YmL^ [mLem\
L AYm L LYm L^ m m^m~ ym m m L em mymLe
em mu e mmm e^ m N^m !NLyme mLm 
emm L my m uLL emmym Lm GmY em U v p v Ym
^mm 
Y m [^\ [u mm !Nm\ ^ mmmm Am YmL^m [\ [
mm \
L GmY

G mym emm GmYm yY m L^ mumm GLLmd Ym emm eL AYm


em ?m em mmYmem !m mLm e em L em mymLe N
L Lyme^ e U vv c
^ ^ mmmm [^\ ^ [u muLm\ Am Nymm [^\ [Ym m Gm
Lm\
ym mmym Lm GmYm Ymm^m L^m Kymym?mL v
m ^m mm mm A e mm mymLed em L md Cmd
L emm ymc
Ymmd LYm L GmYd YmLmd uLmd mLm
 LymN^mm e uy^ mmm ?m uN em mmm eLYm
em AYm
Hm m^ L [m LLe\ m AL^ mN [ m\
m mm^mem ?mYmmy e ey uem ^ Ym mmym
Lm GmYmd em eL ?mmm ^ mm mm em u
m mm ^m ?mL Ymm^mc
Ymmd mLmd mym mmm
^ Lemm LYLm ?mLm m e^ mmym Lm GmYm Ym v
m^m memc YmLymd LL^md Ymemm L m ?mYmmy emm
GmYm m^ em Y^m m LY
m ?m^y YmNy [ \ [HL\ Ymemm emm H
m GmYm eLmd mymd mm mYem ^ LLm L v
d emm L L mmm L m LemYLm L em Lzm em EuLy
mNm U wv p w Em^me em GLLm em mymd
mm eL m^ em Nym em mm Lem m ^ m
^ Lm GLLm m L N ^ Ym eLm e^ m emY
mmmd e L^ my Lm em Nm mm LzYmm^y d em Lu
mm mu^m mymLe mumm ^ m L mm^ em 
L em !mm Ym m Ymmm y me^ U v
m !uy eLm [em yLm CLy\ [Lym\ mm AL^ my emm [m
m Kmm\ m KL m L [mm mm\ L C^m m [
\
mm GmYLLm ymm emmym ^ em Lm GmYm Am Yem
emmm^me L^ m !L U n

CLL N^m !NLYm Y N^m


emYLmyNy
Am mm Lm GmYm e m memy L^ m L mmyd e d m v
muum mm em YyL^ em uLL Ymmmem mmmm u L
w L H m ummYLm HLm

em m ^ eLYm mm emYLmyNy em m !NLYm m


Em^mey ^m !NLYm e emYLmyNy N ^
^ Nm mm e emm KLmLy L^ ^ yzm m
emy U p w
m ^ym Emym Yem Lm GmYmd em ^ mm ?^
yLemYLm ^m em YmLymm Am mYem L em
YLm Ymm^mc
p em mL em ?^y em memm uNym em !Lm
m yme Ymmymd Yymd ^mYmd mmd mmd mymd Lym
e yme Ymymmd uLmd muym
mym Am Ym [eL ^\ Lu em C^ es Hm uN [eL \ em L
Lym
p em Ey em ?^y m em !Lm
m ymem mmd mm
mm Am Ym [em Le\ L em CL^ms
v LYm L m NL Lym^mm yNym Ym Lm
GmYm m^me^m ?m mLmmd em mm m em mym e^^
ym KLmLy ^m meym em mmym !N
Lumm y Ku m L c pwc L md Hmmyd Ly
d e^d Y Km Ld Lud L d ^ >mmd Eyd AYL
d Ld e EL^md L mymd m Lzeuumm
L e m m m m mNmd Ymyem m m LLmd
mmmd YmLemd YmuLm em em mYemd mum
e e^ ymm Ymmym
Y e L m mmd m m mLemd m L^md e m
Ymmem m Lu m ^umd m
^ em em mmd mYem m L m L^md mm
m
e e mym m Ym^eymd meN^ym
m H LYm em KL mm mm mNym L m em Ay
mmm CLym m^mYm

GmYm L e LYm LL


vw Gmm GmYm mYem ^ mm L e mm LYm eL
m GmYm H^y e m Lm memyymd Ym emm em L
Ym em ?m L ?mm em mmum e L uNymemL em
emm mymmd L mzm em emm mymm ymem mm ym
m Lm ymLm CLLmYm~ y Ku m L c
pc
L GmY v

p GmYm em mYm e Kmym A


e m ymYmd ^mmd mmd Ymm^md mmmd mLumd YmLmd
mmd emd mmmd LuLmd LuYem e m mymd L
^md emmmd L^mmd mmd ym
p GmYm em mm A
e m mmd mmd LYmd mmm e m mLmd mm
ym
p GmYm em mm e Gmm^m A
e m mmd mNmd LmLmd mm^md mLYmd ^Lym
p GmYm em Gmm^m A
e m m^mymd mm^md mYmymd m^Lymd mmm
^ eL ^ m^L m^mym
 yY me^ L^ mym Emymd em eL m em CLLmYm vv
^ yL mLmc
e m Lymmd LYymm e m Lmd Lmm e m
meLmd ^emd yLYmd Lm e emL mmum e
mm AL^m mmmd Lmm
L m L [m N^y\ L m ^u m mLu !m
mm Cm mem

CLm AemuNm
GmYm L e mYm Yem mm mm ym^mm md v
em Lm GmYm em mLYm e ^m GmYm ymm L m
Yem mm Lm em Lmmy em YmL U vw ^
m e m em mYm mYemm ?m N ^ mymme
L^ NL mLmm U v
e mm GmYm^m meN^ymd Ym^eymd Ym^ymd LLymd Ym
um e mm Gmu^ym mYemd mm m mmYm e m
m AL^m YmLYm
em L meN^y [\ em ^um em m
LYm eL ?mym [ m^m\ m mm e mmm L^ em m
Ym YmLY Hm
m GmYm mmd LYuLym e LYm LYuLym mm m LY v
mmd Ym em ?mmmy em m em GmYm L e L
Ym U vw m^ L m mLem GLmLm m em emmym
GLLm m Lu Y me^ U v ^ Ym e uLym m ^
m LYmm mYem ^ K em ALYLNm U wnv p wn !L
L H m ummYLm HLm

Yey U n [\ mm mmmm U vw d v mmmm em ymmym


m U
L Hm L [e^\ LmL ymm ^ em ^Lm CLy ^mem L
[em L\ m^memm ymm Km m Am ^ Ny^ [eL
Lm e\ eL Lm LYuLym
Y m L mm [eL Gm^mymmm\ mm mym Am
^ ^ LYm [e^\ ^ ymuLy L m Am Ymey [mem Lymm\
uLym L L ^ [e^\ ^ Ym
mm GmYm m^m LuuNym Hmm em emym LYd eL m L
Ymm Ym m e emmYm GmY ^ L mLem m^mem
U vw m GLmLm e emLY m em Nuymm eLm
m Lymy^md eL em mmummm mm LYm m epm
mm m uy m YmLymm Am ^ mm p m Ym e uL
ym N ^ Lemm em L em Lym L !NLYm mLmm u
e Lym Lm m ^mYL mymY^ ^ Ymd Ymmmd [\ em
AL^m mm mm !um Ym ?LL^d y e mm em Y
uy Lm em^m L^mc md em [m em\ GLYm
LYuLymd mum uL^~ Hm
m Lm L mm GmmuL m^md em [mm e\ eL m
Ym mm em
u [LL^\ m Am Ymey mem Lymm uLym [L\ L ^
e^ ^ Ym
vn m Lm GmYm mzm e mm mLym m LYm
e m YmNeL em mm mm LLm L
 m Ymm^m Am^m mm emNd ey em mmy
mL ^m em zmd Lu em em Ymem ALymem mummm K mm
m GmYm em m^m ^Nyd L^ Lemm L^m 
md U n
m Kmym Lm em A^me^m [mm Cm\
m YmL^md Lmmd Ymm^md mum L e eL YmNeL
L Lym^m
L YmL^m mm ?^ [L mm yzm mm\
m L em !NeL e ^ em GmYd em e^ ym
Ym U E eL mmd L me^ Ym em muL^m L
Lymm e L em !LYey mYmmm U n

^ Lm GmYm mm m^m m L
v ym GmYm m^mm Ymm eL^m GmYeym mm
^ LL^YLm m em L^m Ymmm
L GmY

m y ^m^ LYmd m y ^m^ e mmd m Lu m Lmymd m


Lu em LYymmm LYmd m Ym m YmLmd m e LYm
Ymm
L !m m uym m L uLm Ym U d em mm mL^m
?m ymem A^m GmYLLm e emL^ ^ L Ym
U vv emumm Am

Lm GmYm LL


L mem GmYm ymLd em mm AYmmmmm muum e emm vw
mm mL^m ?m emd LYm m LYm p L^ m mumm
U vwpvv p uem m L^ em GmYYmemy L eL AYm mm ym em
mm !Lmm Lymc
L^md mmd Lemd emmd Lm mYmd uLmd mymd mm
Gmm Lm GmYm mymYm em mL^m ?md em em AYm vw
uNd e mem emLY m mmm yNym mmem A^m GmYm m
em L^L LY ymL mm ym mm ?mm GmYmd em 
Nm em GyNym Ymm^mc
^Lumd md Lmd md Lummd mymmd uLm
m ^ym Emym Yem mmYm~d e GmYm em Amd m
m e Gmymmd L Lm mym^ em GmYm em A^Luum e
Gm^m U v
mmmd mmmd mymm
emm Lm GmYm muum p m Lm Lm GmYm p mm mmm
L^m mmmm e em emm mm mL^m ?m emYLmyN
y em !NLYm Am mem L^L mL~ ymL
emYLmyNym e mm Lm emYLm em ?^y vw
LemYLmd em em d em mL ?^yc em em E
y ?^yd L em me c m em AYm Lmym
U v
yme mymd mmd md md mmmd YmYm ymem
ymmd md Lumd m
[H\ uN eL LLL L LLL uN [ em mym\ [L^ Lm\
[Ym L em A^m\p [Hm\ mm Am L ^ mm [L eLm\ L
 eL !NLYm Lm GmYm m m Ym em Lm vw
GmYm m^memm ?m uLym Ad m mm GyLyd e
u mm KLe U v L ymm L^ mL^m ?md em Ym Lemm
mmym GmYm mm LYm em mm LYm ymem
e
n L H m ummYLm HLm

Ym m mmd L^md yYm L m mmmd Ymmm mL Ymm


md Lu mL YLmmd Ymm Lu mL Ymmm
 m [Ym em \ mm [ emm L\ L A^m m
mm m ?mL Ym [Lu mm mNe\ m L Ymm eLym
ym [Lu emm GmLeym\ Ym ymY mem m LG
Le Ymm eLymym [Lu m^m GmLeym\ mem
ym Lm GmYm !NLYm mm Lm GLLm
Amm m GLmm^me ym u mm memym^me mm
m em L em yLYmd m em L em emm LYm L m
^ mm Em^me em L m^ p Lm^d U vwpv Lem
mL m ^mYm
^ yLYm [m H\ eL Am L [mm ?L\ ym^mYm [L\ emm ^
L^
LY e [L \ Am L Lym [L mm ?L\ ym^mYm ^ LYm [eL
L L e^\ ymeL^
vww K em mLm LL ymm L^ GmYmd em m LYmd LYm m
LYm uem Am Yem mm ^ym Lm em Lymmm
?mymd eL GmYmd em ^ mm mym LYm mYemd em 
L mymm U vw !e emm md m !NumYm m u
ym e !LmmYmd em L^d mymymd ymymYmd ymYem e Y m
ymYem mem m U L LYm m eL LYm Lm
GmYm mm m !mmYm e Ny L^ C mm mL^m ?m em
u eL^m ALymem ^m Ym L^ m eL ^ em L d N
^ em ?mmmy Ym Lm GmYm LYm mymme L^
em Lymmm ?mym mNmc m AYm uN em ?m em mm
^m ymmym^Lum U v p v mm m uem L Ym GmYm
!mmYmm^y L AYm e LYmc
e eLmd emmd emd yLmmd uymd mumd Lmd Ymymym e
L^uymd L^mmd L^Lumd mmd md mymymym
Am uym em ^m Lu ^ m yLmm m mm Ly m m
ymym Hm Y e Ymymym
m GmYm ymymd mLumd ymmd ummd LuuLmd mm L m
^m emm m LYc L ^ YmmYm AYm m m mym ym
ym Lu L eL LYm mm LYm mmm mm ?m L m
U v c mmum [mzm\d !m [ mm\d Lmmem !m m
Yem p m Lm ?mmmy uem L Ym mm ^Luumd umy
Yymumy LYmd Lem YymYmm
m y Hm ym eL p ^ Yym mm ^ umy Hm Ym
m Hm L e eL Yz ym^Luu
L GmY

m em !LmmYmd em L^d mymymd ymymYmd Ld mmd


ymYem ed Ny eL LYm em mL^m ?md em Ym mm^mem
muL^m GmY L ?^y em LemYLm mLm e GLm
my e^ Ld U p v N^m Hmm N ^
eL LYm Ym em GmYm Y m mymd mLm
^ mNm
Am mL [mm Lm emym^m^\ p Am L [L mm Lm
emym^m^\
ym em mm ymmem GmYm e emmyd em m ^ N^
LYm mm YyL^m em uLLm !NL Y
emYLmyNy mYemc
e m Lmd mmumd yLmm e m em e yme
uymd L^Lum
L mym Lm GmYm mymm em m ^ m e Lm vwv
em Lymmm Cmemm em Lmmy U vw Lem ^
Lym^mm ?LeuNmd em ^ L ymYm Lm e yzm Cm
Lu umm Hmeym Ym^N e K ^ LeLeL^^m Gmm
ey L U w
mm uuLm YmeLu [mm ALm e mm mm\ mm ymemm
[em muLmm\ m GmeL^ mYm [mem eLym\
K em Lm GmYm m L^ em LmYm md memd YmYm vw
ymm^m mem U vn p v

?mumm GmYm mmm Am


GmYm mumm LYm
mm mummm AYm e Ymm ANm Lm GmYm L L vw
^m em Lu m^memm !mm mymNemd AL^mLm m
L^m LeyLmym m me^ e^L emYLd eL m e em
mYm !m m m^memm ?m L em Ley Ymmy mm
m^me m AYm e LYm mm Lm GmY ^ Lu m
e emmYm !m L CNym mm m^memm ?m Lm em ym
e em !Lmm Ymmm LL^ e eL eLe^ Lyme^d eL
eL AYm e eL Ym Y^ Lu yLL^m !m e m
mLem ymm U w d c m mm AYm em ^ em
e !m m^m em Lu em Ymmuumem !mLm
^d e^m^ L Ymd Lm eL ?mumm ^ U d
^ ^ mm em mm Hm ^m ^ mm em mm mu
mu mm mm
L e e^ Amym ymmm L L ^ Amym ymmm
w L H m ummYLm HLm

H LYm Amym ymmm LYm Am ^ Amym ymmm


 m^ Ymey Nm m em m ^ ^ Nm

L Lm GmY e ^m Nm mum ymYL^ mYem ^


mm mumm LYmd m LYm ymL m Ym Lm ^ mum
m mYL^ em AYm e em Ym m mm mL^m ?m m
L^mL^m GLm e em eL mYemm memy em GmY
YmYm mNem m^mem N ^ Ymmmm u e^ Lu
Nymd e^ m^mzm YmLm LLm^mmm N ^ eL
mumm Ym Ym mum ymYL^m GmYm yeN^ mm ^
mumm Ym emmd Lm m m e^ mYmYm mN e
 L ! L^ muLy e um mem
m mmumm L L mm ym m em e ^ mY m^m
m m em m^md eL ^ mY
Hm L em L m^m p Am L ^ ^ mY m^m A^ mY L
m m^m
L L^ m ^m m me^ ^
vwn HNme m Nm em U vw Ym^mm ^ m^md
mumm mYL^ mm Lm GmY memd ym ?mummy em Y
mmmmm Lemm Nm mm mmYLm Gm^mYy em GmYYmem
y mm A L L ^ uLymd Y ^ yme mmmmmym ^
e^ m L mm uNy~ mumm mmy em Ymmmmm e
m yme mmmmmym LYm^ m m^Nyym L^m
!Ym LymYm U uLm memuL Ym emm GmYm mm myL Lc
m L L ^ e eL e Lu em L ymm
Hm L em L Lu m ymmy p Am L ^ Lu eL m ymmy
 ^m ^ mm mm m mymm mumm GmY Y mm mumm GmY
LLm Lemd eL L m eL mm^mem Lm GmY mm ym
m L em AYmmmmm myYd LYm Em^me emm mm !Lm
m myY L mym^m my e mym Nm m em mumm
GmYLLm em L^ mm ym^Ymemmem Lm GLLm Ammd e d
eL ?mumm uLLc ^ e^md ^ m L em Ym
emmd eL GmYm m ^ mm L mm p mum Ymmmem p L
^m Ymmmmm muumd emm me^ mL^ mm YmY L mumm
GmY Nm L^ emmyd LYm mL^ ^ mmy m m
Lm GmY C yme ymmLum U vp v m Em^me
^m emm e mym em U vw ymLm ?mumL mme^ mm
m yLemm L m LYm
vw m mumm GmYm m ^ Nm e ^ mm em AYmLL
^ L ym eyd em yL em mmm L^ mm ^ Lymm
?m L em m^mm Ymmy L^ Ku c e GmYLLm
L GmY w

mumm LYm m^m mN Ym uymem AL


m mmmc
mumym c ^ Ymd YLemd e^md Nmd Lmmd ^md
L^md LLmm
emy em mLyc ^ Lu^md Y^md mmYmd md m
ymd m^m
m^mm mYmmyy m mNemyc ^ LYYmymd em
md Lmm
mu c ^ Nmd YmymYm
?mm mYL^ m^m ?mumNd U vvn c ^ YmNumd ymd
mmd muum
m Am^Leyc ^ YmLymd Ym^mmd Ymd m
d yc ^ Nyymd Nymd Lumymd Ymymmd u^md
m mmd mmmm
m mumm GLLm GmYm em mYmmyy m ^ Nymd vv
ummd mmd mmmm mymYm p Lem L em mmym Lm GL
Lm U vn p em AYmm L em Lmmem !m m Ad em Ym
Lm GmY L AYm mLm ed L Ym em mumm GLLm N
L Lyme^ mem

i v} > `i i i }ivi
-Li] - "L] >ii`i *i

i i > V Li `i v} i }ivi
-Li] >ii`i *i iv "L *B"L] -

m em^ Lmmem~ Lmmemmem uum Lu em mL vv


^m Ymm L em ?mummy em Ymmmmm Ym !LLm GmYm Y
GmYLLm uymem c
m ^mzm ^ ^mzmd m uum ^ uumd m myzm ^
myzmd m mNem ^ mNem
m Ny eL AYm em mumm GmY em mL^m ?m !Lmd em em
LYm em Lm GmY ymm d e em ym em GmL
^mmd em em AYm em Lm GmY d Ym mumm GmY
me^~ Em^me em U vwp vv Ym^mm Nm e m
L mm !Lmm mymYm L Lm GmY LL U v c e^
Ld eL em AYmLL eL ym Ym YmLLm em !Lm mm
Ymm KLemNemy Ym em mm^mem mumm
GmY e mey^ ymLyd eL em AYmLL L !Lm em Ymmuumem K
LeNemy e^L^
w L H m ummYLm HLm

i i`i V >}> `i /
-Li] }i "L] *>i

i / V V >}>
-Li] *>i iv "L

 Lem ^ m m em m em ?mummy A^L


^m nc d eL uL KLmLy em !LYey ymmm
mem U v d nv m mumm GLLm e mm L ^m
^med u L^ myLm~ em LLL~ Ku d Ku m L
c n ymL K em ^ mumm mmm GmYm m mym U v
 emmYm KLmLy ymm mumm GmYLLm m ^ uemd
^ m m^memd ^ m mYem e eLmmem ?mum
m uymem y Ku c U v d v d n c
L ^ m ^ m^ L mm em mLu ^ ^m^ A uN m ^
Ymm
vv m FYmyNym e umzme ^m
mum ymYL^m GmYm U vw d
mumm GmYLLmd em mm em^m e mymNzym mL^m Gm
Le^Lu em mm^mem ^ mumm GmYLLm Lumm
U vwnp vv d e
GmYm m ^ ymeymem Ymuemd ^ yme LuLm
m m ymLm GmYm mm ym^Lmem Lm GmYm p m Ymu
emd e LuLm p m^memm memy ymymYmd eL m Nm
myd mm mm m m GmYm L m GLLm mm mm GmY
Lmm
mm m Ymuem ^ m [ Hm\ p L m^ YmuLed [eL em 
ymLym ^ey L\
m e Lu em Lymemmm ALL y em uymem YYey Yem
GmYmd em YmL mum mmem mem
^ ^Nmd ^ Ymmmd ^ mm ^ e mmYmd ^ e
mYmd ^ yme Lmm ^ mm AL^m mmd YmN^ym
^ Nm
 e^ emmym ^ ^Nm Hm m ^ emm ALe y L
?mumm GmYm em C mem u m^ mum mL^m ?mumL~
ymL m emyd uLyy e myYm U vw uLm
Ym mumm GmYm C e memy myL Lc
L GmY w

Wm L Ymmm ^ e em em


WHm m e y L p W^ mm ^ y L
W^ Lm ^ em ^m Lud ^ mm A^mm
mLmyLL mumm GmYmc
V Liii V }i` >v>i V vvi V ii V >Vi V iVi~i
iV ivii 6iL ivii 6iL>>i ivi }iL>Vi 6iL

GmYm mumm LYm muLm m Lm GmYm L^ m vv


mmm GLmmym^Lum m^memm Emymc
p mm mmm yNymc ^ Nemd ^mzmd Ymmm
p N^m !NLYm em NLm !NeLc ^
m mYemd Ym mL emd e mmYmd L m mmd
e mm ^ m mLem
p N^m emYLmyNyc ^ yme Lu Lmd Ymuem ^
ymem Ymuem
p N^m LYmc ^ e LmLmd mmum
p N^m mYmc ^ mm AL^m YmN^ymd YmLYmd m
md mmm
Am mLm em mem ud LYm [em Cm\ m m ^ ^ mm
m yzm H YmN^ym ^ [m\ m ^m mm^Lu YmLY ^ [
m L^m\
L ?mumm ^d eL m^ mumm GmYm e mumm GmYLLm vvw
Ymymmd e L^m LLm ^ L mYNeym ALyme Y
md em L Cm em GmY mY LuymuL L um d L
mm mL^m ?m ymem m ^m L^m 
^ m me^ mm ym^m Lm Ym mym^YL e em
mym L p mL^ mmm p yNy em GmY mumc
L ?mumm ^ m^m Ym em m^Nyym GmYm L^ !m
e m em AYm !mLL em e !m U vw c
L L ^ mmY p ^ LYm ^ mmY m m ^ Ymmm p 
e^ Ymmm A^Nm Am ^s p m m^ ^Nms
mm Hm^m Nm mN^d m m ^ mm Cm em GmY Lemm
m mm mYLm GmYLm
m L em !m e m em L mm Lm Ym
GmY Ym yY mumm GmYm mumm LYmd LYm L^
GmYm GmYLLmd em m mumm LYm mLym U vvv
L mumm Ym L AL em Amyy^mm mm ym^m
Lm Ym U v p v L Lmey E L^ mm m
AL mmd U v
ww L H m ummYLm HLm

GmYm mumm LYm


vvv m y^m em ?mummy Ymm ^ u LYmm L
m GmYm e Lemm GmYmd em em L mymm U vw d md m m em
GmYYmemy Nd mum ymYL^ memd em m ^ mm mum
m LYm mYemc
e^L m mNymd mNm e^L yLmm
 e em Hmy ye^ mNym L mNm ^L Lm y^m
vv ^ Ym mumm LYm yY m mm umzmem FYmyLy ^m m
umm mYL^ m mm^m memym^mYy e mumm
GmYLLmd em ^ mL^ ymymYm em ^ mumm GLLm yL
em mmm mmYNey LYm em em ^ mum mc
^L m Lemmd Ymmymd mmd mmd mYemd LLzm
HL LY m^L m LymeL^ ^ Yem ^ m Lz e Ld eL
mmm
vv L eL ?mumm ^ e em !Lum d m^ L
em Lum m md em L mm mumm Ym eL
em^ G^md m eL GmY ^ mm AYm em em !m
Ay mYem
L L e eL ^ mLYm HL mLYm Am ^L
^ L L eL emm L L ^L eL emm
 eL mm ums L Ne^m L ^L mm um
 emm KLmLy e em ?myLNm em Lmmy U vw ^
yc m GmYmd em m mumm e m ^ mumm LYm mymmd e
m ^ Ym mumm Ym LuL m LYm Lemd m eL
Lemm m LYm d e m mumm LYmd m eL
Lemm m LYm m N ^ L GmY mm mL^L^md
em m m GLLm yL m^me^m memy p e^ e
mm e ^L me mm p yYc
^ mm L [mm mm L m mu mm ^L [mm mm
Ymm\ LYmm\
^ mm ^ [mm LYm m mm mu mm ^ [mm
m \L LYmm\L

GmYm m mmmem ?mumYm


vvn mumm L em LYm Ld m eL AYm mm mym p m
m p Ymm^md LYNyy em GmYYmemy m ymYL^ m
L mzd eL em Lm em em AYmmmmm mYemm
?m L L^ em ?m em Ym L m^mm Ymmy e Amm Ku
L GmY wv

c u mm mL mymm mu em ?mN L GmY Ymm^m


em mmumm mm m^m ?mL em Amm
em ?mum Y !mLm L emLY L^ mLem U mm
^ ymymmy mLem L^md Ymyzmd Ymymd Lmd mYm ^
mLem mm ^L ymymmymLem mum ^L mLem Nmd
ym^m
L Ymyzm ^ u^ p m m^m Nm ^L m
Hmem yY m m mm mYL^ Lm Lm em vv
Lm GmYm m em mmm U vvn Ym L mmumm GmY
LLm Y Y GmYmd em m^ m ymL mem m ^ m
m GmYm Ymm^m mm Lu mymmym Ymmem mmy
^m AYm e YmLLm Am m mum m mem
U vv
L m em LYm ^ mem u^m^ ym^Lym L uu ^ mem
ALLy LumM H mm mymNzy
Y m m^m LYm ^ Ymum H LYm Lymumem 
m^ ^ Lu mm mm GmLy mym
mm mm GmYm mm mumm GLLm !NLYm
Ammc
L< L L ^ [ mm em\ u^m^ ym^Lym ^ muum ^ [
mm mem\ LumM
Y< L L ^ [ m em\ Ymum m L^YL L ^ [ \
Lymumem m Am ^ [ m !Lm\ ^ Lu mm mm GmLy m
ym
L GmY Ymm^m mem L mm Lu mymmym Ymmem ?mL
^m AYm e YmLLm um Ny em HL em 
m m Ym em m^m~ GmYm Nmd ym^m mm m Ly
L^mmm Lm LY

Em^m GmYm mLL


Em^~ mm Lemm mm^y u GmYm GmYLLmd em v
mmem mm AYmmmmm muum em eL !m m L AYm mL
ymd em AYm me^ mm Lm mL^m ?m em !mLu
eL em !m Ay uLym L eL !m m L AYm mm
m^m GmY mm mmem Ld m L m L^ m uL
m AYm U m KL em m^Nyym GmYm meyd e m CmN
uym mym Lm U v ym^uL ymy
K em m^m GmYm ymm Ymemm em HmymYm v
mmm Am mymd Lymd ^mmd Ymd emd ymzmd eNm d
emm em HmmLym e N^m Lm^mym Ym^mYm mem
w L H m ummYLm HLm

Am mYem ^ em !m md eL L^ ALmm mm e
L^ em Gm^mYmYm emmym L ALyme AYm Ymmm
 mymumLYeNmm mem p m mymumL
YeNmm m mem
 mm emYLm L N^ em ?^y em mem^Lyd em ^m
em em mN^m LymymYm mem
 em yd m [e^ em N^m\ mym e [e^ em Cm\ umud
CLymmym p mm Lemm Lm Ym e emm m [L em
^mLY L\ ?
 em AYmL m emm Gmmey ^ L^d eL L mm
Amm E mm AYLLm L L AYm m^m L
Ym U d L ^ eLYm m mmm AYm em mm
ym^m Gmmey em HmymY Lemd Ym em eL AYm mL
em mem^Ly u YmLymm Am em em ^ Y mN^mm
Ymm^m em m my mm mm ym^m Lm memyLLm
em GmY d Ym em eL AYm mm Lm mL^m ?m Ny
ymeL yLm em ym p AYmed e yN md ?mym Lym
YmNYy Lu mmYmmy p !Y emm em L
CLymmym n p um eL YmuN^mLm Hm n
m mem^Ly myme YmLymm Am N ^ LYm L^ 
mm Lmm AYLLm L LymYmd em em m
^m GmYLLm L Lem ^ m m mm~ Ym U v d
w emmYm mL^m mm ymmym^ L^ !N
LLm Lu Y
L eL em ?mYYm L ^ m y ed m LYmd YmLym
m Amd mm ?m mmm LL [ m\ mym Hm n
 um mm Am e m
Y Ee m Lym L A^emym eLLLmem
^ Ym Lemm GmYmd em LmYLm LNmm Ymm^md m
md L^md L^md memd yNmd m^md md eumd ymd Ymd
mm GLLm em m^m m Lm Lm GLLm
Amm m em CNym em Ym^mYmm !mm L Ym m^m
mYL^ e^ mm Lm !NLLm mum mem
!^ L^m m [ Em\ [L mYLY\ L^m
 em Lm eum m [L Lm ?^ [m mLL\ eum
ym\
L GmY w

K em GmYm em m^m m ymm L L^ mym LY v


Lmd Nuy mem GmYmd em emm mm mmm yNy m
Lym
 yY [mm my\ [m my L emm mm\ yY m ^ p L
YmeLu m [mm ^mm \m p [E emm m^m\ ym m uum
^ ^ A^mz^ L m [ mm yeN^m yy\!! p m L
emem m ^ [ mm Ammem\ p Hm m m [ em Lm\ p^
uumd eL m [e\ me^ Ymm ym p m y md [^m Lem\
m Ymemm m em m^m GmYm Yem mym mym GmYmd v
em mm Lymmm m^m em mLm KLe Ymm^mc um
md ymd emem e yLmd yLmd ^Lemd ^em Am m
ymYm mm mL^m ?md em L yNy mLm mem d N
^ em em m^^m Lmmem !m mm ?m uN mm 
L em LYm LYm mymm ummd ym e em mymNzy
em L m Lemm GmYm mym mm mm m em mym em^m
!Numm u em L mmm ^L em LymYL^ me^ em yLm
GmYym e mmm L^ Ym em mmm GmYm
 m^m m mLym emm GmYm ^ yme zm em L
mmem !m L me^ L^ em m em HLmy em KL
em L ALyme [ !L\ mLm mem
L AYmd LYmc e ^ u YLm AK v
m md e ym md eL YmY mYms em p 
e m d Lyc ^ yL eL~ Hm eL ymLem m emL
eymm^ m Az Lmd eL mm yL AK v
Y AYmd LYmc m^d mmd yL em meLm
Hm n mmm L ^m L^ Ym m^md emm
eLL^ emd mm Cm L^m mLm mmYmmy 
m yL em m GmLyLuLe CLymmym n Ee
eL p em !ym ^em Km
m L e Y mL^L^m m^m GLmLm uLm m
L^m AYm Am mm emLY mym m^ mm LuuNym 
Lm eL U v m Lymmm ^ymem ym emmm^me
?^y em YYL ^m GLmLm LYm e m^memm YYLLm
ym YmYL^m
^ Em^m m L e LYm Ym Lm GmYm em
mc mmym^ um m mm Ym mm em CLymY^ Hm yL
L^ m e^ emd m L u e^ LumYm mmYmmy m
Hemd eL m em m^m yL Hm L ^em m em 
m^^~ Hm n
e Em^m m L e LYmc Ym em m^m
!m yL m em em Hm Ee Y m me eLm m^d
wn L H m ummYLm HLm

L em L^L ym Ld eL m mm yL Hm n m ^md em


^ eL Lud m Yye AL^d em m mm ^em
Hm
m Lm em Lm GmYm Ym GmYm em ^m meLu Y
^c m m^m uu ^d m ym e um AK
u m mumm GmYm em mYmmyy m ^ u^m U vv Ym
yLmc d Lym yLd em ^ ^ m [ em LYym\ Cm
yL L
y m LLm GmYm em mYmmyy m m^m^m U vn L^
Ym yLmc Ym m em AL yL mm^ [em ym 
e ALemLm\ [em meLm L mm mmuLmm emm\
Km

w L e LN
vw m LmymLm L A Ymm ^ Lu KLmNym
^m em GmY Ymm^mm m^mm em AL^mL e em GmLu
em Km LL^ mmL m Lm u em HL em umY LYm
em m !mum U v p m e^ LN e m L YmYm
yuu u Lmymym mmemd em u mYm KLmLy YmLem
memd Ym emm me^ em mL^m ?m em AYmLLm m^m
emem memy ymNd LLN

Lm
vv Gmm GmYm Ym^mYm mm em mey mYmymm GyNym em
Leymd e mymd em mm L em e Lmmd
m em m m^mm em Ymmuumem C ^ mym em A^m Gm
Ym mem m m^ ym^ mMG Km ymL
ymmd mYmd m^Lumd mmmd mYmd Lumd LuL^md uemd
md Lummd Ymymymd Lmm
m my Lu mm Nmm L em e Ymem em
^ Ym GmYmd em m mYmd m^Lumd Lmmd m mm Hm^m m
m KLe mYmd L^ md L mm Ymm I m emm m
ymL md ^Lumd ^ L I m em eL GmL^m mm
^m HLem Ymm^m LuLm GmYm Lem ^ eLYm u
!Nu em !LmmYm m mYmd mYmd mmmd m^Lumd LuL
^m A^m mm LuLm GmYm m L mm ym em
^L L mmme Y Ymyme e mym L Lumed L

 Hmm^m em^yym^ e em mm^ym mum~ L LY^mzme e m


L~ L mem !mum~ me^ mm ^ m yL ymNuy L mm^y u
mm Ld e mL~ L ^ ^ ^y mymYym m e emLY eL mym
LLL m^~Lm^~ ymymYm mum~mum~ Ymyd Y m^~ L
em mm mL mym^Nmm Am ymYL^ e mmm em L^mym
CmL L m mm^ e mme
L GmY w

mmed m L^emd Y m ^ Lu eL mm em eL um em e^ eL


muL^m GmY Ymm^mm KLem Ymmm m LuLm GmY
Lyme^m KLe em mNemy Ymuu em AYmLLmd m
m ^ m Lm L em mumm Y GmY Lemd e em YmL
Lm ^d mmmm L Ymem Lm ed uL eL GmY L
L mYmd uLmd mmmd Lummd m^Lumd Lmd mLmd
mummd meLumd mmm Y ^ uumd ^ uemd ^ mmYmd ^
mNm ^ e md m^md mmd m m^^m e emm m
Lmd m m^mm
Cm^m GmYm m ^ L^ Lu em uLy em eLm mm N
em mm !mm Ymmm m em LYym^mm GyNym m KLe
m^m em mLmYmy Ym^mYm u
m Ymd mmd Lymd Lmem u LuL^md mm m^ LY
Lm
m^m GmYm Ym^mYm L^m KNem e ?mLm em eL^m v
GyNymd !mmd Nmd em mm L em e L
mm y L ^ eLYm L^ yLemm emym Lm^m LuL
m GmYm em em mm Hmemy ym^Lym LYym^mm G
yNym Lem m^ e L^ LuLm GmYmd em m eL
^mmm mm KLeNemy Ym^mYm
y md Nmd md mymd Ymd Lumd LYmmd ^md ^ Nymd
mmmm mmd LYmmd Lm uLmd ^md m^md
umd md md Ymd Lm YmYmd YmLm
L Lm^m GmYm mm L mLymd Ymemm ^d eL
em mm^mem AL^mLm H^m Ymymm Lm m
m L L LYm ummmd eL mLe mm Ymm Km ^Nu
^mud m em uLy em eL em em A^Lum mYmmm m m
em m^m m^ym m^Lum e LuL^m ymym ym em E
^Lyd em FYmyLy mm em Lemm KLed em em Gmy
eL eLd eL L Lym Ld eL mLe mm Ymm Km m
^Num^mu em LuL^m
m L mm GmY mm Nm ^ m u Lm L umymmyd v
em mm L m !mL LuuLmd eL m L^ em KLmLyd em
eL GmY m^md em mm em em Lemm ?^y mm L H^y eL
Ymd m^m ALymem p Lm yNym p eL GmY ^ mYem 
ym mmmc
w L H m ummYLm HLm

Lm^ em mL m^

^m mmd Hm md mem m ^m mmd m L Hm


ym md em y~ ym

Lmd ymmd mm mm CLy Lmd mm ^mm Ly


ymmd mm CNm mm mm~ Y
m

mmd LYmmd Lmd ^Lum mmLYmmd mmm


Lm Lmd m Aem ^Lum

Lumd ymmd ^md Lm em ^m ymmd Y Lemm Eum


^md Lu em ALzm Lmd em
HLe Lum mm Lumd mm Lym
Am^m ^m Lymmd m
Lm

uLmd Ymymmd uym eL em LLym uLmd e L^


Lm Ymymmd e Le uym

vn m Ymemm Lm^m Lmym my d m mm GmYLLm m Lymm


m em ymm^ Ymeym mymLum GmLm Ym^mY m e u ^
m Lyme^d em em KLmLy mm mem L
m mmyy Lu em LYmm my L^ L LY mm L
Ymm emYLm mymNzyd mem CLyd Lm em Lmd ymd ym
^ em um em umymmem GmY umym mm^ mem Y
emm emYLm p eLm ymLem p e em GmLuu U vw Y^mm
ymm mm LYmm my Y<
L ?L^ e Lm Am
Y ^ mm m Lm mem ym u Lu ^ mm ym u Lu ^ umym
u Lumm
Y< ^ mm ym u Lu L L^ ymLem mm LLuyLYm e L
umm
v L em L mm meym mLem mm m^m GyLy
eLm U vv d L em m^m L mm L^m uuN A^
Lzm~d em ymLm GmyLymmmL mmym e mNm
em LLm Cmm em
mm Ymem mm ^ m A^ Ld m m ^ mm uLu
Ymmm A^ mm ymY^ m L mL L em ?mm ymymd
mm m ^Lymem mmyy ? 
L GmY w

m zmmmm L^ Ym em mm L ^ Lm^m GyNym y


^ mm mem eL L mYmymd e uLy eem emd Nm
m
^ yy L^ Lmd e^md ^mu e yy eL mem L
mN mNy ^ me^ Lm mm mmmm m GyLy
e mm ! L ymmmd em m^ mLm em uLy
eem eL em e L em A^ LymLm m ^m !mmm my
ym^md m^mYmymm !Nm U Lm^m GmYm Am
LYm L^ !Nm y^ m mmmm L e^ eL emY
em !Lm ymLem mem^ mem mmYm Km^ em em GmLuu
HL L^m Am mYm E p ^ e^m ymLem L L ^m
GmYmd em m^m m^mm Ym^mYmd mLYm ^ m Hmmm mm em
L LLmem mmmm L e ymmm
mu^m m m em GmLuu y
 memm L^ Lm Ld Le L Lu
zmmmm
 memm L^ Lm Ld L L L umm
mmmm

m Em^mey ^m zm e mmmm Ku m L


c n e mm m em A^ m YmLem mumm~
mumm~ md e L Lm my Lu AL^md em em E
m^me mymNzy yLL^m m Le^m m Cm
m~ e me^ emm LL mmem

LN
Em emm m m Lumym YmLem memd em ^ p mmm v
N^ L p Lm L em mL^m ?m em AYmLL
m mmm mm ym L em Lemm Em^mey ^m
Ley em CNymmYmd GyLymYm e KLemYmc
p LeymYm e Lym Am em em AYm mm ^m ymm
Am m m^ em Lm^ md LYm LYm m p L^ m m Lm
^ e p mm eL^m U v Lc mmd md ymd LYmm
m e^ CNymmY~ e E Lu Lm^m Leym Nm
mym^N
p GyLymYm e ^ Lymm GmYm eL^m L e d
m Ym^mYm AL^mLmd em ^ L^ e e em L^ ^ m em
m mm ym mmc mummd L^md ^Lum GyLymYm
m m^ em Lm^ m
w L H m ummYLm HLm

p KLemYm e Lm^m GmYmd em L^m ?mLm em AL^m


Lm Ym^mYm e m ^m ym L AYm mLymc mymd
md Ymmd Nm
v mmm yLL^m Ymm Ymymym u em mm^ym myL~ e
LL^~ u Lm GyLymYm m ymymd mYmd mmmd
Lmd mumm e GmYLLm m ^md mmd em uymem ym
^Lum Lummc Am e m^ em LuL e mLym em AY
mm m ^m !Lm AmL^ m^ eL AYm em
^m LYm mm Lm GmY m mm^y LL
^ emLY em Lymmmmm L Ymemm yLL^m mL emm
GmYm d eL m Em^me Lemm Lm GmYm eL !mum
em umY m Yem U v e eL eL !L LY mmem m
em L U n p n
v LLm GmYm mymYm~d LLL A~d L^ L ^LL
e e L Am e^m Ld eL em AYmLL mm GyLy p
^m L mm KLemNemy p mL^d em em YmLLm L
!Lm m m mL^m KLeNemy em em ?mLLe L
m ^ mm Lm GmY !NeL Ym^mYmd emm AYmLL
em YmLLm em LLm GmY em^
L m Am ^mm [em mem\ [m mem\ ^mm
LLm GyLy KLeNemy
[m mem\ Lm ^m
?mLLe
Y H Nym em Cm^ L em HLe m Cm^ Ny L em HLe
LLm Ley ?mLLe
m AYmLL em LLm GmY L m ym mym^m Am md
m Y emm L my m LeymY c e Lymmd eL
em AYmLL ^ e^ mm Yzm md em e^ mm mu^m
mym^mm Ley em GyLy L m Ymm GmYm L em
AYm me^ L^ em ?m em ^ m^ Lemem m em K
LeNemy uLm L Lemm Hm ^m Lymm e
^ Lymm mymYm GmYLLm m^mem mem K m
m GmLLymYmd e em LLmYm m Ad U vv d
m LLm GmYm L e LYm U vw ^mmd ^
^md mmm e mm Ymem YmLLmd mm L mmum em
?mm e em Lemm L !Lmd L em mL^m GyLy Ymmy m em
!LLLmy L eL em mL^m GyLy em em eLL mmmem
KLe e^ m Lm GmY Ym^mYm memd emm AYm e 
LYm mm em LYm e em LYm em LL
mm^m
^ ^ ^mm [em ?y\ Am L [em ?y\
L GmY w

LL m L^ muummem Lm GmYm m m ^Luumd YLmd


^mYm U v ymL memc m AYmLL mL^ e^ m C em
m em YmLLm
K^m em LL e em GmY em mmym !NeLd em v
L em mL^m GyLy em KLe Ym^mYm Ld Ymm mm
mm my^m GmLe^Lu Y mL^m emN L mzd m
L ^ eLYm m^memm GLLm m e emmYm~ GmY Lem 
Lm em mumm GyLymYm GmYLLm mem Gmym^
uL em^m LLm GmYm mm U vv ymL

LLm GmY GyLy em KLemY


L mum em L

^ mLe m mYm

mLed LYm ^ em^ mymd mmd mm mymd md mm


yLm^me uNmd m^Num uLmd m^Lum
^L^ L

yLm^me m^m^md Nym ^ m^m^md Nym

Lm mumm GLLm uumd Nem ^ uumd ^ Nem

Lm Lm GL ^mm ^mm
Lm ^md mm ^ ^md mm ^

Gmm LLm GmYm e e^ m U n d n L emm mL vw


em Am mem L^L uL ymL

LLm GmY L mL^m GyLy ?mLLe

umd Nmd mm d LNmd m d LNmd m


mem m
^Nmd Nm ^Ld LNm m ^Ld LNm m
em
^md mem^m ^md em^m m ^md em^m m
em

mYm em mL^ mmd LLm GmYm em Ym U v p vw vv


Ym^mm LLL Ad mL^m LLL~ yY m em Lmy
m m LLm GmYm GmLLyd LLmYm m A d L
^m LLL~c
p LLm GmYm m Ac Ymmd mL^md mLLm
H m e^ emm LLym Ymmd eL L Lu em !Ymm Lum
L e
ww L H m ummYLm HLm

p eL LL LLm !NeLmY L^m U v


m Neym Am L^ ^ L GmNym L^m m m yL m

p em umymmem LLL Lm e L^m U v d v d d nw
A^emymu mz mm u m mm mmm Lm um L^ ^
L^m L em em ms

w GmYm AmLum
v GmYm AmLum Yem Lem L GmYm um ^ L
m eL !NeL ALd em m mm L mLemm mmym
mm !NeLm Lu md em muL^m !NeL um G
mY mm mym H ymm ed mmm ^ mmym !NeL
Lu m em yL m Hm mLY em mmym !NeL my L H
mm Ymmy c L AmLmY~ L uyLYmd m yLL^m
L^m mLm e LYLm memyLmm Le^md
em Lmm !Lmyd KmYmyd eLNd Ld LN e
!mmmy LYm m mm^m LYm^mYmem mem
yYmLy mum m Lemm ^ um Cmd em mL^m m em !Ne
L m mL^m m L^m ^ em AmLmY
mymemd Ym me^ Lm em KLmm emm em
L^mL^m GLm em ymLm mmym !NeL

>
> >Vi vi 6iL \ iv>Vi *B`>

i>Vi i` <iLi} `>B i*i

> Q> vi -i>iL }i>V vi 6iLR\ ii}i *B`> ii}i /iv

L
i `i `i i i>Vi vi 6iL \ iv>Vi *B`>

i>Vi i` <iLi} `>B > i*i

i `i `i i Q>V `i i`i vi -i>iLR\ ii}i *B`> *B`>


Q>V `i ` vi -i>iLR

L GmY wv

V
`> > >V vi 6iL \ iv>Vi *B`>

i>Vi i` >>B <iLi} `>B i*i

`> > QQ >Vi 6iL>>L>R L}i vi -i>iLR\ ii}i *B`>


iL}iv}i

w FYm^c umymmem GmYmd !NeLmYmd mYm


L^ em L^m ym^Lum em mL^m m Lm ^ v
GmYm AmLum e mm^mem mmym !NeLm em
Lym mmmc
p umymmem GmYm mYem ^ mm um GmYu mm
GmYLm U vpvw d vp n d y mm L U v
p !NeLmYm mYem ^ mm AYm em YmNeL
mm mmym !NeL U p d p mm ymm em
ymLm LmYm md mem e YmYm y mm Y U v d
m ^mmd em e mzm U p
p mYm mYem ^ mm LYLm L em !N
LYm mm mYymuym U vn p v y mm ^ U v

GmYm AmLum mL^m m mmym !NeL p mm

umymmem GmYm um GmYu GmYLm

LYm !mumumY !L  L ymmym


m !mumumY L Lymm
mem !LumY m ELY e ymL
Ymm !LmY L YmL m ym^m
m L L mmym

mem mLeLm u u e mym ^ em em Hy


mY ^ Lum
eLmYm eumd md Am eum mmmm Am m
ymd md md m mum
YL^m YL^ e^ ^ m
YmYmd m Amm m ^ ^ Am YmY m
!mL ^m
Lmd mzmd L^m LL L ^ L mz ymc mz m
mYm m mem eLYm L^m Lm L
emm mymm
LYmd uem ^ LYm eL m mm ^
LeLeL^^c mm
mmd md umd m mLe m m ^ um
HLmymYm L ^ m m m ^Lym
w L H m ummYLm HLm

YL^md LYmd ^mmd u mymd u YL^ ^ Lym HL L


em md YmYm eL Ymemm ^m mym
eLNmYm A L YmY LYLm
m Am L mYm ^ mm

m YLm L L Ymm Ym m
m u GmLuu
LYm

!NeLmYm emLm !NeLm

md memd YmYm LmYm AYmNeL L m e mz L YmY


Lym L
^mmd emd mzm m Lm ^m umem m

L^md Lm LLmYm YmNe L L^m y


L ^ Lm em Luumm L
mmd uem Am uLe em GLy Lymy

mYm GmYLYL mYymuym

uemd ymYmd L^m L L L mm emm uem em^ mey

Yymd mmd mmd mmd NL L Hm YL^m em emm mey


LYmd Lm L L ym^m
md ymLymd md YmYmd Amm emm Lm m mey
mm L L

vn m GmYm AmLum mm yzm Cm ym^Lmem Gm


Ym ymymYm em ymLyc Lem ^ mymme mmm Gmme
ym em mL^ LYym^N^m~ GLLm GmYmd em L^ L Lm
GmYm m Lm Yem emm ^ Lm em eL
mYmd Ym emm em AmLu em Nm U nv p n
 mym em umymmem GmYm U v L ^ em LLLe
em mm^y umY L~d LmY~ mymYym L
ymm Lu mem L em GmYm LYmd m e memd m m ey
mmym Cmum em em !L emm m AL^ymYL^ L
Lm ^L me^ m Yymy em umYm ymymYm Lemm u
mymmem GmYm L^ meymmm mm ymm H Ym
Lumd em mm em m^mem ^ em m^memm m^Nyym
m Y^ Lu m LLLmy U v ^ yLem
mLem K^m AmLmY e ym^Lmem GmY N ^ L^
^ mem L mm ^Lum mm mm mmmm mem em Ne
Lm em mYemm ymLm LmYm u L^ em Gm
Ym ymm^m p emm LL e em e^ umY~ u em Le
mm umYm ed m d L^ u Lemm L yLLLmm
umymmem GmYm mmem eN^ mem em !NeL e
mYm mLY emm Lm Ym eL GmY em GmYm ymN
L GmY w

Em^mey G e umYm L^ Ku m L c
wpv
 em FYmY^ U v ym md eL Lm md mem e LYm v
mmm AmLmYLmym m^mm Am Lm ^ Lzmem L^ L G
mYm mmem m ^ym y^mm emm em GmYm
mem m LYmL^ LmymuL

y^mm m

Lm GmY m em e Lm m

mY U vnd vn m LY L Lym mmY Amm ym


e Ney mmyy

LmY U p ym L m Ymm me L


^ m

L^m eLNmY U nv L L uLm

!Ld KLemumd !mumumY m mmey e mmY L L


U nd n p nw L^ Lm ymuLm

y^mm mem

LmY !L c ymem U w ym em m Ymm me L


m^ ymem

!LumY !L c em U w U p nw m em ^m mmey m e ymuLy


em

mLeLm umY um H mem Lm mmeym Ym


U w U p wd n p n ymuLy mem m Amm
em ^ ^ Lym

y^mm LYm

Lm GmY ^ LYm mm m^m m Lm em


 em Le

mY U vnpvn H LYm Lm m m

eLNmY U n L mum

!mumumY U v Hm Lm m^ ymuLy
wn L H m ummYLm HLm

w mYm e mYymuym

vn mYymuym G m m GLLm c L L GmYey L


mY e emmYLm AYL L e Lm Y L Gm
Yey L mY e !N emmYLm AYL
L mm myyd eLm Gmm^md emmm LY ymYm meyd
m^^yy uem
Y Y^d uuyd Gmmyd uLyd m
ey Yymm

L G Yem mm md emd mm muL^m GmY mm^med L !Ne


L AL emm L U v LYm Yem eL GmYLYL em L^mL
Ym^mYmem mL^m md Nme eL mY L CNym em m
YLm ym Lymmmm mYLm memyLmm Le^ m ^
mYLm Cm em G L m em mYLm GmYLm mm !L L em em
ALm U d L GmYd em eL GmYLYL LYymmm d e
ymem eL emY ymL
vn m FYmyNym ^m mYymuym mmm e GmYeym
mm^mem GmYLLm ym^m !NL Y 
LmyNym e umzme m^me YmL^ em Em^m
ey mY e GmYLLm m Em^mey mm ^
LLe mmm mm mm Lum Hmm^m eLLu Ld eL em
memy em mY ymymYm mm GmYmmey mYL~
LYLmd Lymmm e eL em Lm Cm mm mYymuym
^ Lm Lu mm mu^m AL^mL mummm L !^m 
mYymuym mum Lm mmd m yY LYm L^ mm md em
mymd LYm ^ Lm mLm mm mYymuym Lumm L !m
Ymym c v LL uy me^ ^d eL mYymuym L em
LLYm^mYy mYLm~ mmd m L !mYmym Ly
mm p ?mmL e mm m uymem mmc
p m Lm Cm mm NLm G N ^ ^ e^ m !
m em !emY mmm
WH L LL mm H^m p WK uuy
m mm LL L mm H^m uuy p WHL LL
eL
p m mL my Ym Lm Cm em G um
WL mm LL L em^ emm uuy p Wm Lm m
mem uuy
Ymc mm Lm L emmmem uuy
p m Lm Cm N ^ ^ um e^ Ym mmm
L GmY w

 LL e mm uuy m p W LL e mmm


mmm mm mmm uuy m
p !NLm mYymuym mem Lmmm e^ ^ mym
U wn
L mm LL ^ uuy p WL mm LL m
m uuy
p G LL^ Lym^mm GmYLYL Lm ^ u
^m^ !L mm
uLe mNm L mm mey p W mNm L em
mm mey ymuem

mYymuym LL^ Lym^mm


GmYLYL
 mYm yym LL^ Lym^mm GmYLY vn
L emm Lm GmYLLm m Lm LL^m Cm em
G Ny~ ymmLzm mm L^m mmmm Ym mY
m eL LYm em mm^mem GmY m L LYm mm mYN
ey mummmem d mm LmL L LL^m GmYLY
L mY mm mm Lm GmY LYymmm m ^ym
mm ymmem mYm e y L^ mYy ^L c pnd
mym nc c
L mmd L^md mmYmd Ymd umd mm
Ld Gm^ Lu md mm mLy mmd em ymd umd Hem
Le mm
 L md L^^ ed GmL L ed K^Ly Ym
Y^med umyd ?L^m mm m mN^d !d em G um
Y ymYmd mmm
e m Gmm^md mm LYd mm d mm K^myd mm
mumd mm ?Ld mm myyd mm ymYm
e mm uLyd mm mumd mm LYd mm ?L mmm
L uemd muLmd ymmzm
mmyd meyd uLmd m^^yyd Nyd Em
y uem C L^c muLm
Y Ymmd mLm
emmm myyd emmm d emmm uLyd emmm mumd m
^d emmm mNyyd em Leyd em yyd emmm LYd
emmm LLmd em mmyyd emmm ?Ld Em^d em KLymd em
mm K^my YmmmLm
w L H m ummYLm HLm

LYm
mm yd em LYmd em uuyd md mm Hyd LYm
vn K^m em mmym G e em emY U vn Ymmm GLm
memmd em GLmmym^Lum em mY e ym^Lum
em GmYLYL Y em emY LYNym
L AYm em G L mL^ em AYm em emY mm
^m m em Ld m em GmYLLm em mY e eL
emY m AYmmmmm emmYm mL^m ?m em 
^m L Lem m ^ eLYm em ymmd e d Ymem GmYm e Le
ymYm U v mm m uem ^ Ym em mYym L
e Y Ym U vn y um mm mumd Ym mmd ?L^m
mm ^ N^md mm ymYm Lm eL emY L
d m^ mm LYm mm NLm em mmm mm eL
^m yNy Gd Nme m LYm em emY L LYm
G mLm YmY~c L e Ym e mmd e um
mm e mumd e mm ymYm e Lm G
L^m memy~ L^ mYy ^L c nw
> i Li Q> Q`i -`iiiRR
-Li] }i *B"L] *>i

i ii Q`i -`iiiR
-Li] }i "L] *>i

L
7 iii Q`i -`iiiR `i >L] Qii 1iV}i >`iiR
-Li] }i >"L] ,ii Livvii ->Vi>

7 i>Li Q`i -`iii]RQii 1iV}i >`iiR


-Li] }i >"L] ,ii Livvii ->Vi>

^ Ym em LYm ymYemm G C U vn Ymm AYmemN~


^m G e emYd em AYmLL me^ emm Nm m
^m ymd em mm Lmmem !m y mmem yd uu
y LYm m Lmd uum
vnw m GmYmm^ym em mYm C Ld Y U vn p uemd
muLmd ymmzm e Ymmd mLm p mm m AYmmmmm mm
^m ymmd em em ?m L Lmmem !md mmum 
m em mL^m ?m U v mmm^me mLYm m L^
G m ym L AYm eL emY Ld m^ eL AYm
em G mm em LYm em emY L mYymuym
m ^m Nm mm mu em !L~ eLc mmy uem
L GmY w

LmL memd mm GmNemy muLm mNem mem ^ mN


emd mm Ymm ym mem G Ymmd mLm
m Y mem eL AYm em LYm em emYd
m emm eL L AYm Ny m eL AYm Ym Ymm!L
U np n em ?m em ?mmm uNym Y em mmumm
mzm

> Q ii B`iR v>`i ii iVV}}


-Li] *>i

> LiVV}i Q`ii B`iR V


-Li] }i "L] *>i

L
Q i -`iiiR iB ii `i >L] Qii 1iV}i >`iiR
-Li] iivi Livvii ->Vi>

> i>L ii Q`i -`iii]R Qii 1iV}i >`iiR


-Li] }i >"L] iivi Livvii ->Vi>

L md eL G C Y e Y U vnp vnw ^ Ym m e emmYm vnv


GmYLYL m LLm e Ymm Y ?mmm!L
ymymYmmmc L LYm Ym ymYm m^ em AYm Ym Ymm
mLm m KLed emm em ymm YmmG Ym
m^m ed L mem e^ mm mm^mem yy LYm C
Lyme^ mem

L >`} >>
> ii Q`i -`iiiR `i >L] Qii 1iV}i >`iiR
-Li] }i >"L] iivi

L 6}>} }i
Q i -`iiiR iB `i >L] Qii 1iV}i >`iiR
-Li] iivi

<>`
Q i -`iiiR > `i >L] Qii 1iV}i >`iiR
w L H m ummYLm HLm

mYymuym NL Lym^mm
GmYLYL
vn !NLm mYymuym mem mm m Lm e
Lm GmYm ymYemd em ^ L GmYm ?^y em Lem
YLm mYem U vw m mm^mem L^m mmmm e G
e^ em !NLLm ymNy !Nm m Lm
d d e mmm m uLym m ^ym mm ymmem
mYm ec
L Yymd mmd mm
meyd uuyd mLYmyd m^yd ^uyd md
Gmmuy Yym Y^d e^d d mymd Lmd 
^md L^md ?memd Amm Yym mmyyd uLyd myd d
Lyd eyd A^yd ELud GmYeyd Gmy Yym HLm
Yym mmYd mmyyd Led Lmd md ELud Gmem
y mm m ^ mm Ymemd ^ mm m mYL^yd
mm mm
Y mmd mm
^d mLYmyd md mmYd mYL^d uLyd A^d GmL
y mm mL^d Nyyd Kmum mm GmLm mm
md ymmd ymLmd ymLym
meyd uuyd mLYmyd ^uyd yyd ^m
eyd GmLY^meyd Gmmymyd Gmmey m umyyd
Led Gmymmm ymLm Y^d e^d ^d Lmd A
Led G^m m umyyd mL^d mmYd mmyyd Ld
Lyd mYL^d eyd A^yd ELu m umyyd mymm
yd Led myyd GmeL^d Gmymmmd Gmyd Gmyd Gmmu
yd Gmmymm ymLm Ymd ^d ?md uy ymm
L md mm YmYm
meyd mLYmyd mmYd mmyyd myd ^yd Lyd
eyd A^yd ELu m md Ly md L
md GmYey md Hem^ md KLmLy m
mm mYLmd d ^meyd myd Gmuyy mm
m mYL^yd ^ mm myd mmYd myd Lyd
A^yd ELud GmYey YmYm
Y LYm Lm
md mYL^ LYm mLYmy LYm mmYd myd Lyd
eyd A^yd ELu Lm m Gm^d u^ Lm
vn em mYm md ymmd ymLmd ymLym m Ym U vn
e md mmd YmYm m L mem Lm G ymYemd emm AY
L GmY w

m m ^m ym d em mm LmN^m ?m Ny m AYL


m m mey e mYL^yd emm Lm LeymYm
yem mymd m^ eL AYm em G mL^ uy^ em L
Ym em emY L G mem emm L em GLm em !NeL
N^m Hmm m eL !L K^m em Ymem m e L Ymm
mem m Lmm^mec G m mmyy md um
yy ymLm e m^d e L ym GmN em Lm^m y
ym mmyy mYmYm Y umyy m L U vv p v

> Q i ii -viR i`V vv}


-Li] *>i

> > v i`V Q`i ii -viR >v


-Li] }i "L] *>i

mYm m Yymd mmd mm C L U vn em mmd mm vnn


C Y U vn Yem Lm G m^m e ymm Ld emm
AYm mm ym em GmL^mm Ny
 eL emY L em mumd m^ eL LYm m
m G C L mL^ em AYm em emY L 
mYymuym m emm L em emY L mm LL ymym
Ym U vp vv c L G my mm GLmmy ymymYm em emYd
em m AYmLL L GmL^m em em emY Ymm^mm
GyLy mymu e L mym^m L^md mymd d Lyd
mmyy Yym L^md mmymd mmd ymmd ^ Ymmym eL
emY mY m Lm GmYd m^ eL AYm em G C
L em AYm em emYd em m Ny em ?m L emm GmL^m
y m e^d ^uyd uLy Yym m Le^md
e^umd muLm

> > Q i -R L>Vi Q`> >R


-Li] 6i>Vi "L] *>i

> Q > >R i i


-Li] *>i

>
> Q ii i}R L} Qii <ii}R V `V
-Li] 6i>Vi "L] *>i

> Q ii i}R `V Qii <ii}R V >


-Li] 6i>Vi "L] *>i
ww L H m ummYLm HLm

^ Ym mYm C Y p mmd mm p m^ eL AYm


em G em AYm em Lm emYc y m GmLyd m
mm m mLmd Ymm K^m em Ymem m
L me^d m em mNm Nmd m Em^me em L m^ p
Lm^ em LN Ley p KLe?mL Ymmm
m m Y p LYmd Lm p ymYemm G e ym^uL L
 Lem ^ Lm^m m^ym G C L em Y y
mmm Ly Yym Ly Lmd mmyy mm mmyy
Lmd Lemmm mmY mm mmY LYm
vn e eLmYm GmYLYL u m^memm Cm N
Lm mYymuym mm m^mem ^ eL mL^
Y^ Lu m GLmd LN eem Ld L^ em Ym
U vnp vnn Lymemmm ?^m LYm em eL G Yym L L
LLLm mym^ G m d eL mmm em
 mm KLe Ymm^m L U vnv

> >`} >>


Q i R L} Qi ii i`i}R i`}
-Li] }i "L] *>i

6}>} }i
Q ii i`i}R i`}
-Li] *>i

> <>`
Q > ii i`i}R LiL i`}

Am em mYymuym NLm GmYLYLc

GLm mmy L mmy L

L

m^ md ymmd ymLmd ym L Yymd mmd mm


Lym
e ym mmyy md E m mmyy Yymd m E
Lu md GmeL^ Lu Yym e mm uL^m
md m GmeL^ ymLm GmeL^ Yymd e em Gm
eL^ Yymd m ymL LYm
e m GmeL^ mm
Y mmd mm
m mmY mmd Nyy
mm
L GmY wv

Lm^ L md mm YmYm Y LYm Lm


mmY mmyy md m mLYmy LYmd e
ELu md GmeL^ md GmeL^ LYmd m ymL LYm
m ymL LYm m Gm
eL^ mm
e L mmyy YmYmd E m mmyyd ELud
uL Lu YmYmd m GmeL^ mmY Lm
YmYmd GmeL^ YmYmd
m ymL LYm

HL mm em mYymuym
mYymuym mem p e em Lm um p u L L^ v
^m em ^m em L ym Am^um~ md em ^
u em ^mm~ L mm e y^ mmem mem m
GNeym uLm e L^m Lm ^m em G e em
muL^m GmYd em em Lm Cm em G LYymmm d m me^
L^m^ mm em Lm L em ?mym eL G my^m mmd m
U vn p vn ymmy emd GmN mmym emY ?mm Yemem
uummmym Y^ Lu Ld LN e GLmd em em
H^L mYLm mm^ myNm m c p em
Nmd G e emY uLL^ ym^Ymemme ed L
eL G E em muL^m GmY ymym memd m m m mm mmym
GmYu LmYeme em m m Lemm y^mm em ^mLm
y Ymm Lm Ymm Ee Gd em !Lum mm^md mL
m mm GmYu mym L mmymd !LumY !L ymY
emm GmYumd eL Nuym um GmYum e eLL uymem E
^mmm U vw d np n ^ em G mmem Lm
d m em m m Luymu em m uuy ym
m m
Am L mL L mLmm G LYd Lm em Nuym
G em Cmm GmYmm e m mm m mYL^mmd Ym
emm em GmLyL^m e Lemm mm^md emm L ymm
m L mem

w umymmem GmYm
ym GmYLLm mYem ^ mm um GmYu ud !L v
mm GmYLm L ^ mYm um Y
umymmem GmYm L^ em um d em m mymmd muLm u
mymmem GmYLLm em em md em U v ^mL^ mL^L
^ memc
p GmYLLmd em ^ em !L mYemc LYmd md memd Ym
m L
w L H m ummYLm HLm

p GmYLLmd em em mm u mymmc eLmYm memd YmYm L


Ymd uemd Lmd L^m HLmymYm mmd md umd m
p GmYLLmd em em u mLymc LYmd md ^mmd u mymd
m L
p m YL^m ^L em ?m ^m em u e em mm
u ^ em Gmmey em mm u ym^mYmm
Cmm mmm L em GmYey em u
v Ly L ^ ymymd m^m mLy eL umymmem GmY mLY em
GmYLmm mm e m ^ emm Y^ Lu mm y
^mm e mm memy muL^m GmY m^memd mymYm
^ C Lemm mym
 !mumumY Ny LYm !L m^m ey em
m^mm Ym y L^ p L^m L ymL^ p Lm ymL^ mmYm 
L E L^ m !L y Ymymym p Ymymymm Ymymym p L Ym
ymym U v p
L umY mem u L mLeLm umY m
umd eL em Ym^mYmm AL^mL m^ eem eL mem y
L^ p e L^md L^m p em L^m U wp n p n
K eLm LLmmy em AL^mL emm Lm em
eLmYm eumd md ym Y ^md md md m
U nvp n d em ^ Lm em u mYem m eLmYm u
Lm ^ L^ YL^m u em m m^m Gm
ym^YLm m L LYm u mm e L^mL^
mLem GmYm mem emLY L^L eLNmYm LYeLm~
ymL U n K em eLNmYm m^m L mm L^ ^mm
u m em e mm^m u L Y eL L m
m em eL Hmm m^ Ymm memd m m ^ L m^m Le
ymYm mmem mem em m em eLd em mmm mL
umd Lu em em mL^md ^ mm Aem Ny^ m^L
m K Em^me ^m emm Ymem m U w p
v mmL em m p U v d eL eL umymmem GmY Lu
em L^mL^m GLm em GmYLmm mm u L m
GLm mmY ^ Lym LYNyym GmY Lu em GmYLm L
Lm Le^ m^mem ^ em U v mNm umymmem Gm
Ym emmymd em !LYey A e LLmy mmem
mem mm Ymmum Lm em N^ eLm LLmmy
em GLmmym^Lum e mmm L^ em L em LN em
GmYLmm
m !LYey em mm m eL !LumY mem !L
 L e e ymmm Ym mm E^^y em L^m GL
m e em ?mey ymymYm em muL^m GmY mLe mm eL
e m^mem y u Ymm mymd mLm !L L e
YmL m LLe ym^m m m!L L e ymmm ym em GL
mmy mm emy em !LmL em em LN
L GmY w

mmd Nme m u L e ^ mm em GLmm


y mm emy em eLm LLmmy mYem ^m uu
Lu ?mumYeym Lm u L e N ^ ^ mm 
eLm !LLLm em L^ ymm !L L ym yms [Hm
Yy u mm ?Lemem\ m Ym eL !L U v p nw
L m!L Lm GmYm em GmNemy ymmm m e m
m N ^ mmm L AemuL mm Lymmmm e^ m !L 
mLYmm KLe YmL^md em L^ eL ymLm K
Lemum mmY m ^ mmYm ym U n p nw
K LLYey mm^mem GLmmy e Lm eL
LLmY Lm u e m Lm md E L^ L
^m u ymYL^ U vv
m Ym U v p v mNm Lmym mm em uLm Lm vw
em GmYLmm eL uYL e m m mem mymmem m
m U v pn e U v p n Ym^mYm m mym ?mym
m Lemm Gmmeym em ud em m mm mem
m
L umY u em L^mz^ L CNym em um 
eym m e y^m em ym^mYmm ALeLeL^m e m
eL mmemd m eL GmY Km^ em mmYy Gume mm
GmYmLm ymm mem e m Lemm umymmem GmY
Lem c Gmmm m m ym^ ^ mym eLm L
A^NY^ em em Nm u ^ Nm ^ Lym
Lymm L LL^m~ m p memm p em em
em ALeLeL^m U n
ym m LYm m Lu mm^ em 
L U vw pv c
p mYm mYem ^ em u Lm !mYm md m
ymd mm GmYLmm Lm^m U v Lc mYm Am
y m
p Am Yem em u CNymmYm LYmm~ L LYmme
GmYLmm Lm c c eL mem ^m
p m m YLmm u L ^ Y L FYmmym em Ym
^ Y Ym uNm Lem m ^ mm GmLuu !ym
d em em my^m !ymu Ym eL^y mym^md
mymL emm me^ ^ yLLLm Am e y
mm Ym CNymmYm m yNym mmem e em ym
^mm AL^m mm mYmm L em ALeLe^uL^m Lm d
Ku m L c npnn mL^m ^ ^m m
^m em Lmym GmYLm e em Lmym mYymuym L
!mYmym
p !u mym u Yem GmYLmm LYmm L U vn c Am
u mym u Lumm
wn L H m ummYLm HLm

p m mYem ^ em !L Lm GmYm em Ym


myy GmYLmm memy m^m Lc L e L
Km ymL
LYmd uem u e em HLmymYm mmd md u
md m mymm p m em LLmYm Lm e L^m p ym^my em
L e em mm u L ^ GmYm L u em
L ^ U w L LYm eLYm L AYmLL em mymemm
GmY mmmd e d m Ny em mL^m ?md em em AYmLLm
em LYNyym GmY mm Ym LYm e uem m Lm
!mY Lm^d LemYLm m
 L [mm A^mm\ Ym ^ m L uLe [eL Ne^m\ L ALe m
ym p H Lm [em ym\ myLum ^ m [m\ mym mm
m uem e em HLmymYm L eL LYm L m^m~
Ym em Ymymemm GmY LuymuL memc Hm L mm !m my
Lum md eL m L L^ em !m mY m AYm uemd mm
em ?m em Lmmem !m ymem mL^m A^
L L m m ^ AmLmYm~ d em mm AmL
em GmYm uemd mm m LYNyym u Yem emm
L eL mYLm mym^ mm emm Lem^m YmNeL
U v d
Y LYm L LuGmY em Ym mm mymm mL^m
?m md ^m uLy^ L GmY ^m ^ mm emm ^ mm
m em LLmYm mLmd Ny em AYmLL mm Lemm ?mc
em em Lmmem em mm^ mmem !md em mmmm
em em !m A L GmY Ymuem ^ Lu mem L mm Ym Lu em
GmYumYALL L uem e em HLmymYm
um Lm ^ L^ em GmYm mmd mm
LYmd U v e mum LYm Yem mYm em mm u
L m LYm L^ em u Nmm GmYeyd U w p
em yL mm L Y !NLLm YLmm u
ymN memc ^ Lm m u e GmYLmm
Am U v U p um m L^ ^^m ymY
em mem p K ey em !mummL L ^ mmymm U
Am mm ^ mym mm eL mymm ^ LYm m m ymmd emm
A^ ymL m m mm m em mm m^m?m^m m em m
m eL ?m^m GLLYm m em LYm GLLYm m^m ym
m H Lum LuNm Ym uNm GLm ^^m m m
Lum Lum
um m em ?mumLd L em HmemyLYm mLym em
meL^md emm U n ^ m me^ em Em^me ^m GmYL
mm e Lmym uLm U w p YmL^m K
AYm em u U
L GmY w

 YmLmmd emm L m ymmm LYm mm L YmLmm m m


ymmm LYm ^ LYm mmyLYm ^ mm ^ YL d ^ eL
 ^L Lmm
 YLy^mm ^m umymmem GmYm meL

w m muL^m GmYum
w GmYLm mLmym e m em mYey
mem GmY m^memm m m e ym L m vv
^mem um e um GmYum L^ L u Ymym Y u
Ymym Lymum AL em m^m mN Lm ?mym mm
um GmYu eL 

w m Lmym
m GmYum e Y^ Lu em mu^ mYLm mem v
m LmymLm Cm e e Ym e Lmm eLYm
L L^ !m e m L e Y m mym em m^memm um
m em GmY ymYm em Ymem CmL !Nm L e !Nm Y em
Le~ eL ^ e e mym em m em Lmm~ 
e em !m Ay em m U w mymL ^m
Le e Lmm e U w m my em mLu em
!m Ay mL^m mem
L ^ ymYm ^ Y e mm emm L yY m e^ ^s Hmm
m ymYm e e^ Lm ymY ^ Y ^mLe yLY em
emm HL yLY e em mum ^m Hemm m yLYm e e^
Lm yLY ^ ^ mYm m s e Hm m Yz mm !uym yNYms
m Y em emms

/i ` i *i

*Bi *Bi `> i> -}> *>


m mLmym Lmm mLmym mmy

!m e m em um GmY e e^ eL AYm em ALm Ymd


e yLL^ umymmy Am emm eL Gmem^y em L
^m A em ALm L Cm Km~ e em e Lymmm~
em um GmY LYm mm mYNeym mL^m Am Lym
m^m ey em Ym^mYmm m^mm e H^mYm
y~ em HLmL^~ em zmy Ym U p w LYm em
w L H m ummYLm HLm

mL mm mmm !L md L m m Ym^N em Yym


Lmym YmYL U nvp m um GmYum L^mz^ em
mL mem L^ !mLum ymL m em !Nm ^
m L d em em !Nm e  ey em
um U w d nnp w

w um Lmym
v K em muL^m um GmYum ymm mm m L eL !L 
!L !mum~ e Y em u em mu em GmY m u
u L m mYL Lymm ^ mm GLLm em u e L
u mm~ u m^mem
L L e mm emm ymymYm Y Y m m emm ymYm e ^
m ^m m ^ ymYm
u L^ eL !L !L !Nm~ ed em m ym^uL mm GL
Lm d eL !L me~d L Lumed yY m mm e
me^ Lm GmYm ymYem e L^mz^ LY
m d e mm N^m emmey mmmd K em
um GmYum U p v d m m U nn p n
e H ^mmd mmm ymYmed mm mm Lemm Hm

m m [eL LYymYmem m\ mm Ym^LyLm mLmLm
Hm

u !L !L 

m mm~ uc ym^m !L c ymymYm


ymYm ymYme

uc !L me~c
ymYm ymYme

um mLmym

w uL^m e mmym GmYum


vn mYm em Em^mey ^m um e um GmYum em Em
^mey ^m muL^m e mmym mm GmYum mL
emm e C L^ ymNuymm mm^ym ec Lmymmmd
^mYmmd mL^md LL^m GmYum E^mYymd !mL
m mmym GmYum Ymmm L emm mm umY LYmd
m em memd U v d vp vw e mm um u em !L 
mm GmY A m ^ym mmym GmYum mem em u
ymem CLYmm L mm ymYm Y LYmm em !m Ay mL^L^
m emm LL mmemm Cm mm em m ALmd Nme
em Lemm mm^ym m^ Lymu e m Ym em GmYL
m U vp n
L GmY w

!Nmmum Hm L e em emm ymymYm !mum


eL HL m LYymm

!Nmmum Hm Lm e em emm ymymYm !Lmum


eL HL L m LYymm

 eL Am e e em emm ^ ymYm 


HL e m LYmm

em  Am em e mm emm ^ ymYm eL 


HL em m LYmm

mum eL L e L m em emm ymymYm L 


 Ym L e m LYymm m

em !mum L em L m em emm ymymYm eL 


LYm L em m LYymm m

!Nm eL He m em emm m^my ymymYm !Nm !L


!L

!Nm eL Hem m em emm m^my ymymYm !Nm !L


!L

!Nmmum eL m emm m e^ m^my ymymYm !mum !L


!L em

!Nmmum m emm L m e^ m^my ymym !Lmum


eL !L Ym em !L

 eL !L m emm e m Nm ymymYm m  !L


em

em !L m emm em m ^ ymymYm eL 


mem !L

mum eL L e m em emm ymymYm em  !L


!L m

em !mum !L L em m em emm ymymYm eL 


em m !L

m mmm U vn mymd eL mmym GmYum mm L^m H v


m em Hum e Lem ^ mm YLm H
umd e L^m md emm mLemm muL^m GmY
um e GmYm e GmYmNm eL um GmY yL em
um mLemm ymm U nd w emm !mmm YmL^m
w L H m ummYLm HLm

e mmym GmYum mm p yLL^ Lmey Ymem ^ym p


Emym em mmym !NeLmd em umymmem GmYm ymYem
memd e em GmYLmm U v
L mymem EmLm m muL^m GmYum~ YmuL ^ Hm
mm L^mz^ em muL^m GmYum m ey mmym GmY
um e Lemm GmYLmm e U vp n d em mey em muL
^m um e em mmym GmYum U v p n Ym^mYm

ww m em mYey e mLmuL~
m ey em muL^m GmYum ym GmYL L mm mN L
e^ y em u mu mm ey mc
L^md N^md emd umd ym
 em yL mem em m^memm y^m m mmemc
p Auuymyd e d L em GmYL mem Auum eym LymNy
m GmYmeym e m L^ Y^d m Ymm AYmd
em L mym GL eL Ymm m [2\ mLm Auuymy eL Lm
m ey muL^m GmYum
L^d L^d N^md L^md N^mmd emmd um
p mL em ALLd e Hm^m em euL em Lymem
GL GmYL YLd U p ELd U n p w c
um mu ym Ly Nym ymym mum u Lu
um ymum
GLLmL L L m em mYey mm Ym^Nm m
eyYmm^ Am e mm m Ym em ey em !Nm eL
e  em Lm GmYm mymm U d p m em m
m Lm GmYm YmY em GmYL em yLm yL mNem
p L !L e L mym ^ Lm e^ mm ey m em
md em N^ e^ eL !Nu ym ymmm^m u Lm
U w d w c
ymL^d ymN^m ymumd ymymd ymum
 p E ymm ym^mYmm p !Nu N ^ L^ eL em u
e em !L LuuLm U v
mem um GmYu em~ Lumem Cm mm Ymm YL
Lmym L em m um LmymLm U vv m L uL m
^memm !mLuum eym m^ me^ ^ Ld N^m y
^m YLm em Lmym uL euummmm m mYLm 
eym e emmym mymme muLd e d em mmm ey L
m^memm LmymYLm Le^m L mem ^m Nm
Lem mLmuL em Am y^m
EmYmm~ Nm mm Lymmmmm mm^y
L GmY w

L emLY u em AL em CmLmLy mYmmmd m


^mem md m^m mLYL mm L my A
Lm em ey eL !Nm mmem em !m Ay L L^
em em !m ! L^ m mm GmY m L^m uN em uyLYm em u
ummmy em AYm c
L L^
m GmYm GLLmL L eLymym ^ em ALL u
y ^m memymm YmLymd m Ym uLm em ymYmc uN em yY
L !m Ay d uL em ymY !m ! m
L uN p uL L yY p ymY
AmL^m mLmuL EmYmm yY m L mmm
Amm um yLm Ymuu em LmymLm md
!m e e U w

wv yLLm e ALum
L^ em d m em mmm m p Lm em !Nmum e eL
!L p ymYem memd Lm ^ GmYm yLLm mmm
KmL em Em^mey ^m ^L^m~ e Lm~ GmYm
A^L^m GmYm
p Yem !Nmum mm Ymmmmem Auu mLuu~
y ^L L^md memmd e L^md memm
p Yem eL !L em Auu m y ymL^d ymmem
p mym LuL mm mL em ALL mymNzym~ ^L
^m GmYmd LyL~
ALm GmYm
p Lmm eL !Nm ^ e^ m mymm Auud em e^ GL
LmLd e L YLd HL y L mud uLed !m Ay
!N eL umd uem
p Yem eL !L em Auu m e mmm YL HL
y ymumd ymuem
 m mym ?mLm L^L^m ^yL em
Lemm Ymemm EmymNzymm mm ymm Lm em eLm
Ymd m e em umYm m A
L L em mu em u mm ^ mmmd Y eL GmY
^L^ em L ym e em Y m Ymemm EmymNzymm Lu
m emLY Y^d mym u Lm e Lemm mymNzym Gm
Ym mYm em u emm m mmm ALum Luumc em
!m e !N e eL !L m L em ALumd L L
m Cmym ym Lu L^Y ^d em em L^ym^^^ ymm ^L^m 
yL L mm ^my em L^^m GmuL Gmym^ Ymmumm LYLmem
yL YmL^mm
ww L H m ummYLm HLm

m mey em ?mymd em u em Gmmy em eym ymm U w d Lm


Lemm m em GmY Yem m em Lm GmYm YL^ L me^
emm Km^ u L^ em em !m Ay e !N d eL mLY em !Nm
GLm^m m L U n
ALum

ALuc ALuc ALuc


u e !Nd !m Ay e !Nd !m Ay !L 

L^m L^ L^m ymL^

uem uem uLe ymuem


uLm uN u ymuLm

w m !mLuum eym um GmYum

w yLm e !mLuum
w m eym em !Nm e !Nmum Lm e ^L^m GmYm
m em Lemm mLLeym u em GmYm L^md mem
^L^ e uLmd mm L mL^L^ memc
eL !Nm

 !m L ^L^m GmYm Y Lm GmYm eym

Ay ^ L^m mem uLm mm m

e L^ mem uN mm m

L L^ mem uN mm m

! L^m mem uLm mm m

L^ mem uL mm m

Lm L^m mem uLm mm m

  !Nm

 !m L ^L^m GmYm Y Lm GmYm eym

Ay ^ L^m mem uLm mm m

e L^m mem uLm mm m

L L^m mem uLm mm m


L GmY wv

! L^m mem uLm mm m

L^m mem uLm mm m

Lm L^m mem uLm mm m

eL !Nm

 !m L ^L^m GmYm e Y Lm GmYm e


ym ym

Ay ^ L^m memm mm u p

e L^m memm mm u m m

L L^m memm mm u p

! L^m memm mm um m m

L^m memm mm u m m

Lm L^m memm mm um m m

  !Nm

 !m L ^L^m GmYm e Y Lm GmYm e


ym ym

Ay ^ L^m memm mm um m m

e L^m memm mm um m m

L L^m memm mm um m m

! L^m memm mm um m m

L^m memm mm um m m

Lm L^m memm mm um m m

m eym em !Nm Lm GmYmd e Y e Y Ymd mem


L^ !Nm em eLmYm e m mmem U ww c ^L Ld
eL p ^L md m 
m !LLeym U w mm L mmm Amm mL^m m v
LmuL Lu U c
w L H m ummYLm HLm

p m e em !m ! mem mm CmeYL uL
m^mem
p m e em !m Ay mem LzmLY em eL !Nm ^ uL
euummm p U w
p A^L^m GmYm LYm emmYm eym eL e em
!Nmd eL eL e um ^ Ym mymNzym
^L^m GmYm uL ^ m^mem Lm y L e L
p m ey em !m Ay eL !Nm em ey em !m !
em^ U w
zmem e em^d eL em eym em !Nm Lm
GmYm emmYm e m !Nm Lm e ^L^m GmYm e ^
em !m Ay !N e^ m L eL A^L U w d e m AYymd em
eLmeym m^mem y em CLYmm U w
m Ymem CmL !Nm e !Nm mem Em^me em e
e^yNyy e em^ LmLemymLm muL^m yLm
eL Cm Gmym^ e em eLmm LmymLm
U p

w !Ymm em Kmmyy CmeAuum e !mLmeym


m um eym em mym m^ Ymm mym em mYmmm m
LmuL e em uLm Gmum^y Cm e e mL
^m ^ m m^ mmm e m Lm em L^ Lum em
Lm em L^mL muL^ em em mYmy c e d
npn u mm Lm FYmY^
m FYm^ U w myd eL em !m Ay d em !m ! e em !m
! e^yNyy mm Lu d e mem mm mmm Lm ^ L
mymm m!mAuum !mLmeym Ym^mYmd em mm Cm
eAL LymNy mem m e em !m Ay mm ymym
mm mm^md Cmd e e yLLm LYNyym L
my Lu
mm L em Cmeuummmy md m em eym
N^ m Lm ym memc
p m eym em Lm eL !Nm Ymemm mm^m
eL LLmem em !m Ay L L^d memd uNd mm zmLY em
eL !Nm mem em e em !m Ay uL ^ euummm
p m eym em !Nm eL Lm GmYm mm^m em
eyym em !m Ay ^L ud mm mm^m u
em ^ eL !Nm em eLmYm e em GmY m U ww m
em ^L Ld d mz
p m eym em  !Nm mL eL e^yNyym
Ymm m A^Ld eL em !m Ay L m^m e em
Y em eyym em eL ymymYmm ^L L^md mmd
L GmY w

md m mmYm eym uem !Nm em L


m GmYm ^L md um
p m ^L^m !Nmmeym md md md m ^L L^md memm
 uLm mm^m em AYm m Am m eL^~
e ^~ ymYL^ mem
m m^me^m CmeAmumm emm m eyLm
em !m Ay N ^ ^mL^ m uy eLmmc

ey em !m Ay p m m
L^d L L^md mmd L^md m
YmY m m emm

memy !Nm p p p

memy eL p p

memy p p p

memy !Nm p p p

m U Lymmm FYmmyym mym mm my em uL m


^memm Auum Lmc
p !mLmeymd em m e !m Le^m e L Hmem m
mc d d d
p eL ^L^m !Nmuu md eL eL uL Lmm~ Cm
!Nm Le^d
p eL uu m A^L Y AYymd eL !Nm Lm GmYm e
!Nm Lm GmYm em uL Lmm~ e 
yLm
L !Nm e eL uu memd m Lemd mm em
!mLuu ym^Lm Am m LYm ^ ym^my mm um
GmYmey m m mmm GmYmey N ^ L H ^m
m Auum mmymc m Auud eL mmem !Nm em Lmyd
e m L^uymem m!mAuu
m !mLmeym m!mAuum m^mem ymmm n
^m AyL Lm e !L Lm Lu em mm Amm e ^m
e ^!m !m Lu em Lemm Amm LYm m^m ^ em
^ mm !m em Ay mm ^ym Lm e^ m y^m
ELmm Lmym L m Lm Yem em eL
!Nm ym^m~ GmYmd em !m Ay Lu Lym
wn L H m ummYLm HLm

!mLmeym y mYmy

m ^ !m !m

AyL L e !N !mc m !mc

Y ^ e !N p

!L m

Em Ymm meyym mem em eym e Y^d e L


md md mLm m^Y em mmmyd U p Eymm L em
eL A^L em eym m e m m Ymm meyym umm
mCyyd U p

w m mLum
mLum m em ALu ymYem memd e mm m
u^m mLu yY m mey^ AyL u em mL^m uuem
y L mm mmm !md U n Am em GmYL em^ em m
em Lu m
md ^ Ym e^d ymm e Nm ^ ^ Nyms H ?LLYm L ^
?ms m LyLs u s s
m em mm GmYm e mLum e m m y^c mYms
ymms ^^ms mms m m m m e m Lemm em ym^mm
LyL^m mYmm m m m e mm em A^uL^m e
ymYmmm e^m A Y^ Y em mm em em Lemm ymN
ed L L^ ^ Ymey m
GmYmd emm AL Lu e em em Lu Ym U em memd
mLm mL Ay mymNzy mc L^ms mms Yems Lms L y L^ u
GmYmd emm AL Lu m mem LYm L eL Ymm m em ALuum
LuLmd Lm L^ GLc Lmms Lemms m^me e em mL
Ay GmYm Lu m Lmd Ymm ymYemc Lmms Ymmms em 
LyL^m mem me^ Nuy meym m mmemc Lms Ymms
ALm GmYm mHm^m !Nm U n Yem em mL Ay
em ALL Y m e m eyc yYs u s s ^s s ms
ms G Lm e m e mm em meym mLu mm
emc Ls s
 !L mem !Nmum mmemc
Gm^ems ms L ^ ?ms m LyLs mu e^s
ALy ^s
K mYL^ em mLum e Lemm m em emm uu
emy U nv p w
L GmY w

w m ey em um GmYum

w u e !L !L !Nm
m u L em ey m Y m mCyy uy em m U Lymym
Ymm ?mym
L^md memd ymd ^mm Lmd Lemd
m mm uu L m Lymm L emm u e Ym
muL^m GmYm e mYLm mm GmYm !NumYm L m
mYNeym H ym^mYmc
L^md ym YmLymd mLmd mm Ymmmd
ymd muLymd e^emmd m^mYm
 mL^m ^ eL me^ em !Nu ym em !L mym^
YLd e d m mm L m Lymmm mmmm em L m mymm
H mumc
p m HL ^m em mm u e em u Ym umym
mem GmYm ^ umd em e^ eL Ymymemm GmY umymmyd e
e^ ?m Ym U v d v
p L eLu ^ e^ Lemm Hm u ymm mem md
Gm^mYmYm
^ m eL LYLmd Ny^ m KyLmm L^m
W Ny^ m KyLmm L^mWNy^ m KyLmm L^m
p L Ym eL mm uum mem mem
^ m eL LYLmd Ny^ L^m e m
WNy^ L^m e m
p m mYLm mm GmYm !LmmYm U e ^m em
GmYLm e em GmYL mym^Ymd e Lm mLemm mem
mm H ym^mYmd uL KLm^mYy em u mLy e
Lumm p Lummd e^m p e^md mm p m
md mmm p mmm
 mum m Lem Lemd eLem eLem
U v
L !L e GmYL ALu um em ey me
Y e ymYem mym emm ey m memy mmYL 
m^mem ^ e^ eL N^m e u me m L
m m p mmed p me L !L e me^ mm LYm
 mmemd eL em Auu me ^ mm emmey L^uy
em mymmem Amd m YmL^mem uyd m ^mem m
u
ww L H m ummYLm HLm

m mm~ !L m Ym Lm GmYm m mYemm !L


d eL !Ld Amm U v d n L uy em ?mymd em u em 
u ymm U

w !L !L !mum
m ^L^m GmYm L eL !L em ey mc
ymL^d ymmemd ymLm
m Lm GmYm L eL !L em ey m m ALL L eLYm
em ALL em u ALu eem em em !Nm
ALu m^mem m L !L e emLY L AL
u Luymu U c
ymYmYm y YmYmd YmYd ymym y ymd Lyd ymuLm y uLmd
u
w ELYNyy em yLLm Ym eL !L N^
Auu eL Ymm !Nu ym U m !LmmYm mYLm mm
GmYm U ym ^m em Lymem GmYLm e em AL
em muL^m GmY mmc
<Lymmd <ymmd <e^ymLmd <ym <LymYmYmd <LymuLmd <m
ymmd <ymmm
!NumYm mYLm mm GmYm U w d e Lemm GmYm
Ymm uLyYm Ymm !L m ym m y L^ u Gm
Ym m <mYmmmd <LmNmd <YmmLymm
Ym<md m<memd m<ud m<Ym Ym<md e^<Y yL<md
<md m<m m<Lemd m<md m<Ymmd Ym<ym m<^mYmd
Ym<uLmd em<^m <mYmymd <LmNd <YmmLym
 mum m ^ymuymym^uymd eymLemymeL
em U v

w mLmuL ^m um e um GmYum
v m eym m e m m Ymem L^ um mm
U m u Amm ^m um e um m
m mm uu uN mL^ em !m ! !N Lm m
mym Lm Yem eL y mymNzym GmY m U
 mm y^ memym mm^y e emumy em !L
 eL !Nu ym m^meme m eL !Nu ym L mm^m em !L
d y ymemc
m mymNzym ^L^m GmYm uN eL !L em !m Ay
!m ! em eL !Nm e em !m ! mL Lmc m
^d yLm
L GmY ww

 Lm GmYm y emmYm Nmc


L L !L uN Ym YLm  U w em u e em
!m ! !N Lmc ym^mmd mLmd mymYmd Ymmmd mLum
Y L !L uN Ym YLm em !m ! !N Lmc
m^mYmd mYmd mLem
mmm u mLmuL

GmYu u u

L^m !m ! Hm L^m m u ^ mem m m


!N L^m

mL !m ! Hm mLm m u emm
m !N emm ?L ?L mLm

!L  mm L em
?L mLm

mY !m ! H em mm mYm !L m K mY
m e !N em A^m em K m

m !m Ay Hm m^ Lu !L ^ LYm Lm m
^ !m ! L^m ^
e !N

ww m m ^Y ymmm ?mym e Cmemm


m !mLuum e mm em Y^m GLLm md m Amm
U n mm^mem Hmm m^m !Nm e !L ^L^m
GmYm m Ymm meyym eL A^L ^m AL e ey
L mym^Ymm~ m e m L L^m em em ey ymem
L L m LYm L^ L mm mmy~ em GmYLL YmL^m y
L m m ^Y ^m ^ L^ uymem Lymmm ?mymc
GmYmd emm AL Lu L e em em Y Lu Ym U LL d
memd ^mYm eym e em ey em GL A^L m m
Lm U w
L AL Lu mL
e yemd memd Ymmd mm L yemd memd Ymmd mm
^L yemmd memmd Ymmmd mmm ymyemd ymmemd ymYmmd ymmm
Y AL Lu Ym LL
e Lmd emd m^md Lm L Lmd emd m^md
Lm
ww L H m ummYLm HLm

^L Lmmd emmd m^mmd Lmm ymLmd ymemd ymm^md


ymLm
 m^Y uem ^ Ld m em AL Lu e d LL d
Lymc
e m Wmmd L N WNmd L Lm WLmm ym
m Wymmmd ymL WymLm
m m^Y em L L C em ! em mL U p v d
em m ^md eL GmYLL e ey ^ m^mm A YmYm eL
!mLuu e eL !Nmuu m ym^m e ym^mYm em
umYL e m m AyLu mum L L mmm mNmd eL
Lm GmYmd em em e !m Ay e !N EL em mHm^m Lu
mmd em ?mym ^ Ymuym U w em Lemm Nm L em m^Y m
m L^m mye m^my em L^mc mem Y^m
LLm U v m m^Y !Nm u me^ eLd eL eL e
um LzmLY em !m Ay uL ^ ym^mem mem
m m eeuummmy uN Lym em meu L^ y^ m
emym m!mmm^y um
n m AemuL mm em GmYm eLd emm AL Lu d d zd d ^d em
^ memc Lmd md mzmd uLmd L^m HL^ LuLymd Ymmd L
^m zmLY em !m Ay e !N uem m Lmmm m m^Y
Lc
L Ld d uL ^L Lmd md uLm ymLd ymd ymuL
 em !m Ay e !N em m^Y ^ Lm m^d mLm
 YmL^m ^ emm LYmEe L^ emm ^m CLy
m H mm m Kmd eL e e ^ ms ! mL
L^ d d zd d ^d em Lm ey em !m Ay e !N GmYmd
emm AL Lu ^ memd LYm L Auu em !m Ay e !N
m m em !m AyL eL !Nm Lum e uLYy
mmyd L m ymmem m mymLmc

ey m mLmd m^

AL

AL Lu d d ^ e Lmd md p e Ld d mzd
L^m L^

AL Lu zd d e mzmd uLmd e Wmzd WuLd e mzd uLd


m W

AL Lu ^ e L^m e L^ We L^
L GmY ww

m ey em !m Ay mm L mm Gm^my em ALL


L d d zd d em Auu em !m Ay d d zd e ym
^m [\d [\d [\ Am Ymemm mm Gmmy em ! em m
L U e u eLd eL em m em e em !m Ay Lm
uLmc eL Ld d mzd uLd Ymd L^ L L^ [\d [ \ e z [\
e em ey em !m Ay mm L^L L^ ym^mYm e em
!m Ay m^mem Y L N ^ L L ^uL^^m A^ m
L^ Ymyemd L me^ mm m^m m^y e y emLY
^ L m m uymem mmm Lm L em mm e L
em CLymmmc
L L e^ mm Hem Hm e mm m d my e HLm
Lu em Lm uL d e Ym em ym Lm !my mz em 
ym Lu
Y ^^ em WuL eL Lymum L L WYm mm N
mm m Lzm m Ld e W yme m^
L^ ^ ymym em !m Ay em ey em A^u mLm
e L^ e Lm^mc e L^d e m^ [36\ ^ N
ym em mmym mm e !mmmm emm me^ Ld eL LN^
meNym m L em Ymemmd eL emm GmYm ^ em m em
Ym ymLm Lym^mc e WL^d e Wm^ em em !m Ay
em^ e m y me^ ^ ^ L m
^ Ymm^ Id !A^ e ! p Hmmd e L^ ums
e WYmm^ Ymm em eu w Nmsss p WYmL^
^
mmym^ em m^Y Ym em ymLm ?mymuNm L Lmuumd
Ymem Ym mLum em mYmmy em Ym mm ymm
eL L mLm em e^m^c
Ame u^YL e mm m^d e um em em e L^m m m^ m
Ls m d n

wv m m Cyy ymmm ?mym e Cmemm


 Ymm Nm L em eL m mm ey umm ymy~ mem
m ^L^m !Nmmeym mem me^ ^ eL Ym em ym
^mYmm AL^m y Lymm L^m U v p v c
m GmYmd emm AL Lu m em m Lymd e u e em
!m ! em !Nm em mm Y^m eyLLm mmem m Lu
e Lymmem !mLmeym mLm LuL L^ m m
www L H m ummYLm HLm

Lmd YmeLmd Nem ud !m ! !N


Lmd YmeLmd Nem !m Ay !N
Lmd YmeLmd Nem !m Ay e !Nd !m ! !N
G LLmem eym mum em GmYm Lu m mm mymNzy eL m em
Ymm ALuum Ld e^ em umLemuym m Ym
m AYm mmem e LmYm L Ym GmYm Lu m md m em
Ymm ALYm Lu GL Lymd LLmm
Lm Lmmd YmeLmmYmeLmd Nemm mmc Nem
!m Ay e !Nd !m Ay d mL
Hm yz em mmm^mem ^m em GLLm e m mC
yy ALuu mm ed Lm mm GmY Lemm zmem
LYm emYym m y^mmm mm mL mm mLm Nuym
 !m Ay L eL !m Ay em LyL^m Ym
ymym GmYm Lu m em !m Ay ^ mm mYym m m
eym ^ Ym e^ em ALed ^ Lm Lym
L Gmm^ Ym ^ L L^Ly Ym em ?LYL AyLm Km
y v p ymYm mm Lemm Ld em ^ eL^ m^md Lym
em m^Nuum CLymmym
Y A Ymm ^ m e m m mu AK v p A^
m Lym KuLem d em umm mLmm A ~ e em
LmLzm m^mm ^ m^umm ?L~ Hm
m mCyy YmmN^y m em m^Y U em Lmy em 
A m em um m Lmmmd Lmd Lmd Lm
L !m ! eL^~ e ^~ m LmYm uu Lu
Lmd Lm d Y em ^m~ Gmmey m y^m
mm Ymmy
L m em ey m L em A^u L^ L^ LLLmem GL
m^mz^ GL my Ym u e em !m ! LuL
m m eL Lymemmm mYym L^m mm m^ Ymyem
um L ummd um L ummd ^m L ^mmd um L umm
e !Nc u L um c u L um
m GmYum m e ^md m mm em A^u mCyy Lu Am
m m em Ymem mYy Lym^m mem U w
L LLmem m mm GmYu L ym^uL myymLm memd em
HmyuL em A^LL U Lmm mm em ym^mYmm AL^m
^ Lmm mCyy e mm ^ e^ mm Lymmyc
^ Lu L N^m ^ my ^ m ^ Lu em Le ^ LY
m me !m Ay !N ^ eL^d ^ uu em A^Ly !m Ay e !N
L GmY wwv

Am ^ ^ L mm !m Ay e !N m e^ s !m
Ay  Ld L yy m ym e^ em ?L !m Ay 
 Lm ym^mm AL^m e eL LLmem A^L em !m Ay !N
mymNzy LymLm U

w m ^L^m GmYm mmm

w ?mymNzym ^L^m GmYm LyL


?mymNzym ^L^m GmYm uym em m L em GmYm mYmd md Lm
e Lem mL^L^m yLm mCyy U p
m^Y U !Nu ym !L U w m !Nmum
e u em mymL eL ^ mum !Nm m
LY em !m Ay e^yNyy e em^ mm Em^mey ^m
eL e ey m

!Nm

 !m e  e  e  e 

Ay ^ mYm m Lm Lemm

e mY mYm Lm LemLem
m

L mY mYm m Lm Lm L Lemm
em

! mYm m Lm Lem
Lm

mY mYm m Lm LemLem

 !m !Nm eL 

Ay ^L mYm m Lmm Lemm

e mYm m Lmm Lemm

! Lm mYm m Lmm Lemm

mYm m Lmm Lemm


ww L H m ummYLm HLm

mL !m Ay mYms ms Lms Lemms

u mYm m Lm Lem

!L mYme me Lme Leme

!L ymmY ym ymLm ymLem

w m mymNzym ^L^m yL em LyL uym em L


mmm GmYmd eLm GmYmd em AYLm em emm em
e^ Auuymy Lemm GmYm LYymmm ed m mym e
mYeym Lemm ym mmm ALumc

u !m Ay e !N !m Ay !N !L 

mLm mL mLm mL

Nm Nm Nmm ymNm

^umm ^umm ^ummm ym^umm

mLLm mLL mLLm mLL

emm em emm em

m m ym

v m mm ?mm ^L^m GmYm m Lem em uL^m yY m 


Y^ Lu em CmYLm m mm mLem A^Lym e mYL^
^mmm mm ym^m m em HLm L^ e Lu em mm
^ L^ m A m Lem L^ Wm !LmmYm
m mmm mmmd mymm L m L mYLm 
m Yemc Lemd ymLem emmm e Lem e uL^
m Em^me mmm e^ ?^Yey U n mLem L
^ mm eLud m Ym GmYm C ^umm c A^umm
mYLm m Yem uL^md uL^ymm
^m uu Lu GmYm m eLem e eLm c Am e mm L
Lm my^m Hm L^ymYemd mm^m me^ m !Lm
mYm
Hm^m m Ymy ed Lm GmY GmY e L^m N
m L^ GmYu GmYu A Lm eL !L LeLm m
LeymLd Nme em u mmem YmL ymmem e em
LYm Ymem m uym L Hmmm GmYum m mL em u
L GmY ww

mYLem e mm um m mem ymL mm ymYem ?m^m^m


em emL e mm pn myLYm uymem ec
m Lc CmYLm GmYm

u !L mmm

Lem ymLem Auymy Lu uumm me ymLem


KK

mmc mmc Lemmm e ^ mymYLem


mYLem mymYLem 

Lz^mem Lzym^mem m Km L md LLm Lz^m


emd m~ mem

LyNm LyymN eL m Hy ^mz^ Lyym


N mem Km

mmc ^ymu L em e L ^ymu 


^um L^u em em^m ?m^

^m ym^ mmYmm mem ym^ AK


w m Lym d Y m y d em yLm C
^m ALeLe

em^m emym^ Y m emym^ em m


m^u ^

G Lm yme^m LeLeem^m Cmm uym L^ eLem


eLemd eymLem e eLm eLmd ymeLm myme
emm m mmum ymym e mYLm m ^ mm
eL !yL em Amm m !?A Lu eL Le eLem
mm^u ^ v p Lu em Lmm Gm eLm 
mm^u w
ym ^ eLm Y m eL Lmm yme^ymm L !
yme eLem mmYmmym pn
m m mem Ym emm GmYm L ymYem Hm YmLd m
m mm GmYmNm d m em mYLm Cm m ^ Lm mm c
L L em Kmd em em ALe Hmm m ^m ^m~ em
Kmd em Cm em m yL LeLm mmYmmym
wwn L H m ummYLm HLm

m Yc EmYLm GmYm

u !L mmm

Lzmym ymLzmym m Am ^ ymLzmym em Ym


em Ym m zmym AK

^uym ym^uym Amm m L L em mmmm


m mm !Lm ym^uym
mem mem

uL^m Ym ymuL^m Ym ymy em ^m ^d m m


m LYm L^c m LYm L^c ym uL^m L
uL^m uL^ymm

uLem ymuLem mY m m mYm d eL 


m uLemd mm em L
e^m mm^u ^ w

m m e Ym emm GmYm ymNuymc


Hm ^uym L L Ymm m Em^ Lzmymm em N
eym ?^m em L A^LLym H HmYm uL^m Ym !L
Ym A^m mmYmmym
K m m ALY Lym mmmc LYLym p ALY ymLy ym
LYLy U

w EmymNzym ^L^m GmYm


ym GmYm mYem ^ ^L^m eym Lm md mm
LYm !Nm e !L EmymNzymm AL Lu ^
yL
p ym e emm LYm GLm^m m L e Lmm^m
!Nm e !L m um em !Nm mem
m Ym em eLmYm e umYmd U wv EL ymYemc
Yym p YL^m YN^m p ymYL^ emm p eL^m eN^m p ymeL^
p mmd mmd mmd mm m^m ym^uL em ALL L
!Nm e !L ymLm ?^Lc
Ymm p YLm p ymYL mm p Lm p ymL mm p Lm p ym
L mm p Lm p ymL
m um em !Nm LYm m ALc Ymmd mmd
mm L mm m e me^ mm my ymYN^^ e mem
mme e^ em u mm L^ mmm^m^m KmL
pw em em ^m wL mm e
vL mm Nuym L em muL^m p zmLY
L GmY ww

em ALeLeL^m mem mmm L^ em Lm ^


^m mm mmem Y Ee ymm Ymymym LY e ^
mm mm eL^m Gmmey ^
L Ym ^ ^m m L^m ^ mm L em ^ N^ d
m ymLem ^ m mm p ^ mud L Y em u Ymm
Y m Ld L Lm m m mm L e^ mm^YLm A^^m
mm Ld L YLm mm L
^ vc m A^Lmm LYmM WYmm y mem Am L
eL ^ mm ?mmym Ymm e Wmm mm Y

p m mem ^^m e mem mm !Nm e !L m


ymNzy ymYemm m mYm mymNzym m ?^L~
e m m^Y
mem p Lemmemm p ymLeymmem mem p Lemmemm p ym
Leymmem
 ^m mem em mymNzym !Nmum ym
ymYm em mymNzym p e L^mme L^ ymymYm em em
m p Ymy em memy mmm mem~ e mem mym
Nzy ym
p ^ em L !Nm e !L mumc emem^m p
ymeymem^ L GmY mm my ymYN^^
p L ^L^m GmY YL^m Yem mm Nuy um em !Nm
EL mYm em mymNzym m m ELc 
YN^m L YL^m m N ^ L mm ym^y L em yL
em eLmYm mNmd emm YL^m mm memy e 
L^ m ymm^m mem U n
 em yLm LyL L em ^L^m n
yL Lum em Km mm ?mm y^ L ymmem GmYm
muL L^m Nm em FYm L em Lm em ^L^m 
yL me^ ^ ^ meyy ym yY m^memm Cm
K^mum e ^ym U c
p GmYmd em ^L^ L L^ L ymmd e m Neym
!LLeym Lummd yNm p yNm p ymyN e yNm p y p ymymd y
m p ym p ymy e ym p y p ymymd Lym p Lym p
ymLy e Lym p y p ymym
p GmYmd em !Nm e !Nm ^L^ ymmd eL !L m
e^ L^ em Lm yLm Yemd Lm p Lm p ym
Lm Lmd Lm m YL^m mm !Nm YL^
YN^ L L^ ^ !Nm YL^mY m^me^m md N
me eL !L mm L ymc YL^m p YL^m Y p ymYL^m
m Ymm GmYm e em m^memm yLm m^m
emm memym mu U v d
wv L H m ummYLm HLm

w m Lm GmYm
ymL yY m mm e L ymmem muL^m GmYm Gmm
m ymm e^L ?m^m L !Nu e !LmmYm d
m ^ em KL em Lm GmYm YmN^^ y Lym p YmLymd mL
ymd mLymd Lym ^mYm p Ym^mYmd L^mYmd m^mYm
Y ^ ed em Lm yL emLY mm ^ m ^y

w ymmm
m Lm GmYm m^mem ^ em ^L^m GmYm Lm em
ey em !Nm e em !L U c
p m eL^m !Nmum mm Lm GmY mem e^ 
uyy em Lm !Nmmeym U w L mm mymm !Nm
L ymYemd em ^ e^ mm Hm^m em ALL !Nm
L AL em u LYmY
p L !L ym^uL e^ mm Hm^m em ALL ymymYm
em !Nm eem em !Nm ymmm^m Ym Lzmem
Em^me em ^L^m GmYm em ey m
m ^LLm^m GLm^m em Lm GmYm e Lem YL
U p v ymL N ^ L em em ALum U ud !m
Ay e !N e !L LYmmc
mm p p ymmd uLm p u p ymuLmd ym p Ly p ymym
mYm em YL m L^ EL e mmHm^m AL
U np w ymL L em yL mm Lm GmY m Y uu m
^memm ALLm Lumm mmym m N^ em Y^m
em ALum U E em em !m Ay e !N eem em 
em !m Ay  Luymu mem

ALu ALu ALu

u !m Ay !m Ay !m Ay !L 
e !N e !N  !N

m^memm YmYm YmY YmY YmYm ymYmYm


ALLm um u mu mum ymum

m^memm umm um u um ymum


ALLm Lm N mz mzm ymLm

w m^memm ym y Ly Nym ymym


ALLm uLm uN u um ymuLm

v m^memm muum uu Lu Num ymuum


ALLm mum u Lu um ymum
L GmY wv

m Lm GmYm Ymm !Nm e mL yeN^ emm


Ym eym m em ^L^m GmYm m meym !Nm
e emmYm m !Nmd e em eLmeym em !Nm m
^mem ^ e^ em eyym em e !m Ay emm em
!Nm L Ymemmd eL em mymL eL mm m
e^ em ALL em GmY e^ L !L L Lem
L Ym em ^L^m GmYm em ey m U w m^Y U p
mL U p m uymem FYm^ my mym ^m !LLeym

!Nm

 !m e  e  e  e 

Ay ^ uLm mm Ymym mm

e uN uLm mm Ymy Ymym m mm

L uN uLm mm mm Ymy Ymym mm

! uLm mm Ymym mm
Lm

uL uLm mm Ymy Ymym m mm

!Nm

 !m e e e e 

Ay u um m Yy Yym L Nm
^L

e um um m m Yy Yym Lm Nm

! um um m Yym Yym Lm Nm
Lm

u um m Yy Yym L Nm

mL !m Ay uLms mms Ymyms ms

u uLm mm Ymym mm

!L uLme mme Ymyme mme

!L ymuLm ymm ymYym ymmm


wv L H m ummYLm HLm

m m^me^m mYey em Lm e em ^L^m GmYm L


LmuLme m em YYey U w eLymm mem

w m YL
 m em mYLm mYey em YL Nmm Ey L em !N
mYey Auud em em ^L^m GmYm mm^m Ey^
L em YL L^ mymNzy em Amd eL em GLm^m AL
L em uu e C L^ ALLL LYy mm ?mymN
zym Lum em Km e^ Lm^ym m^ em HNme
L u em m^mYy umm AL^um mYm ymLm YL
mm Lm md e mym m^ ymL mL w L^
m^memm GLm^m mm^m emm GmuL me^ ^ mm
ymm ey mmYLc
p ALLm eL !Nm ALu Lm GmYm
m m Y Lym m m d L e Ym d L e L m ^
 em LyLm Lem
p m ALL !L ALu mmem em em
ALu em em em u em^ em Ymem m^mem
L^ em ?mLm ^m em ALLm em em ALum Lm
^ em YLm em Gmmym~ d e  m^m
em m mmm Emmy myY ^ L^ em emN em ALL
!Nm
w L YLm ymL ymuN n GmYm eL L Nm
mmmm uym Lm Lm GmYm m em m uL Lzm
mzm e mymd U v e mL GmYm m u m ALL
!Nm m Y LyLm e em uymem CLYmm mm
e^ Emm^y Lm

L m p p Ymzm p Y p ymYm mmd m^md

m p m p m YmYm p YmY p ymYmYm memd ^mymd ^mmd

Y m p p
o umzm p u p ymum m^md m^md

m p p
o Ymym p Yy p ymYym ummd ummd

^ mpp mm p p ymm um^md

mm^me Lum p uu p ymuum m^Lmd m^m

m p p mYm p Y ymYm mYmd Ymmymd ^mm w

mm^me ym p y p ymym Ymym


L GmY wv

m YLm  uym Lm GmYm LL uL


m LL mLmm Lmd em mm Lm GmYm m m e
mym Lym m u m ALL !Nm L ymL
Lem m ^ y w GmYm

e pLp uem p uLe p ymuem ymd md n

m pLp ^m p ^L p ym^m Ymymd

u mpLp mYm p LY p ymYm mumd ymmd

m p L p muum p Lu p ymuum Ym^md m^m^md m^md m v


^m

m p L p mm p L p ymm Ymummd mumm

mm^me ymYNm p ymYL p ymYm

m p L p mm p L p ymm

m YLm  uym ymL ymuN GmYm mm ymm


Lm GmYm L e mL Lym m uL mm Ymm
L !Nmd mm mmem [c\ em m

y L p o
m p L Lm p mz p ymLm uLmd Lm

L p o
m p L ^Lum p ^mu p ym^Lum Lmd YLmd YLm w

mm^me zm p mz p ymzm umd Lumd mzm w

L p p L L^m p ^ p ymL^m L^md ^Luumd YL^m w

L p p L uLm p u p ymuLm yLYmd Lemd ^Lymd Lym v

m p L p m mm p Lz p ymmm mymmd mmd umm w

m p L p m ym^mm p ym^L p ym^mm ymYmd ymmmd mmd m


md mm

mm^me m p L p ymm

m Lm m mL Lm GmYm em Ym mL^L^m v
YLm ymem mem ymm yc
p ALm GmYm ALL m u uym em m m p m p md
e m L U w Lmc mzm p mz p ymmzm L^ m y
wvw L H m ummYLm HLm

p ALm GmYm ALL m u uym em m m p p d e


m Y U w Lmc mym p Ly p ymmym
p ALm GmYm ALL em u uym m e p L p
Y m p L p U w Lmc ymd m
EYmm^mYL~ e Lm emmym Lm GmYmd em u
em ALL L em m Lumm m GmYm L uym L Lm em Gm
mym d em !NmL L LYm m em m y y e
U w GmYm m uL Ymm myme L !Nmd
me^ L^ e m e Lm em Gmmym mmm
y ^d ud U w
H^y L^d eL yL mym Lm GmYm u mm Lemm
ALL L md md m em L mLmc Lumd ymd Ymymd ^m ^d ym
YNm ud m d umd zmd mzmd Lum y U w
m GmYm mYm e ^m m L^ m m^memm m
ym mem e LYm uymemm mum !Nmc Y Yd
^ ^ m mymLmm m e mm my ymYN^^
emm y^ Lm GmYm m !Nm e mmm L^
!L ^L^ ym mem m md ym e Lm Lmd
yNm Ymmym ^ em Lm m d yd mYd y ymmd
ymymd ymLmd ymym A^L^m m m me^ L^ G
Lym e mYm m L^ ?m^m^m u em emyLL Lm e
^L^m m mL emmYm Nuym d Nme m e ^LYm
myme ^L^ ymYL^ memd Lm mYmum !Nm
d ^Y m YL^md mmd mYmd mem e em Lm em !L 
ymYL^md ymmd ymYmd ymm Ymyd Nme Lm e ^L^m
m !Nm ^ mm em HLLym Lm
LYm L yY m L^L^m GmYLLmd Ym emm em yL
m^me mm memym^me mmym mmmm Ymm
ym L em memy e m mLLmd ^L^ y L^
em Hmym mymd ymmy ^ p Lu em HLLym mymd ymym d em em
L Lm Lymd ymLy ^ p L em ym Lymd ymym m
mm Nm eL Lm GmY L e eL mm^mem ^L^m GmY
L e LLc m^m^md Nymd ^Lmd ^mm U v

w Lmm^m AL
 m GmYm mm N^ YL mm mymNzym L
mm^m AL Lu m GmYm U w uy em Lmm^m
em Gmmym em ALL
 GmYmc mem p p ymmd ^mem p ^ p ym^m mem p
p ymm mmm p m p mmd mm p y p ymym
emmc Lm p mY p ymLmd p L p ymLd m p Lz p ymmmd mm p
Le p ymLemd ymm p yy p ymyLym mm p Lz p ymymm
L GmY wvv

ww GLm^m mLY em !Nmc EL e m Hm^m


GmYm em ALL L em Ly u Ymm EL n
em e !m Ay em eL !Nm L m^m y u em GmYm Lumd
Lumd zm Lm m EL e ^Luum e m^Lm Gmmm
m^mm L^ Lum e Lum m ELd em y me^ ^ L m
em ALeLeL^m
uLm p e uNd L uN Lm p eL N Lum p e Nud L Nu
zm p eL z
 mm^mem Hm^m ^m m em Ly e Y m Ly
mLY em eL !Nmd em m Hm^md uem ^ Ym em mm L
m GmYm m uL m GL Y m m^m eLYm N^
em !m Ay em mL U mem U w m Nym em ALL
YmY LuL mNem m ALL m^m ym^uL Ym em
Lm GmY m^m
mum p e ud L ud u s ymYm p e yYd L yYd yYs mm p eL
md ms
L GmY ymYNm m^m mm L^ em ALL m ymYmd ymYmd
mL mmm m m m GLm^m ymYNd ymYN mm
Hm^m mym emmym GmYm Lym m ud em !Nm e
!L Ymmd e Lm mYm e mYm U w

wv EL  em !Nm
mmym Lm GmYmd emm AL eL !Nm ALu
mm LuNym GL Ld em mNd Yem em  E
L AL m emm GmYm p m Ym em mymNzym ^L^m GmYm
U p Ymm m e^ymmem uLm Em^me ^m eL
!Nm m EL e  EL U m 
um em !Nm Lm GmYm mem me^ mym Lm
em ym^mm ALeLeL^m L mmem Am e mymme em ym
umym A^uL^m YmLm e mem L^ e mme e^ em
 em u mm U np nw
eL !Nc ^L Lyd yLYd ud ^d Y
 c ^L Nymd yNYmd umd ^md Ym
mum  m mymLm mym uymem GmYmc w

Ymym YmyNmd Ymymd ymm ymNmd ymmd m Nmd


md ^m ^Nmd ^md mm [m\Nmd [m\md
m Nmd m
mm Nemd em
Ymumm YmuNmd Ymumd mumm muNmd mum
wv L H m ummYLm HLm

mymm [m\yNmd [m\ymd mum Numd umd ^mm ^Nmd ^m


mYm Ymd Ymd ^m ^md ^m
m m Y AL mym em AmL mm umm AL^
um em m mym Cmem ym ?^y em mymNzymm m
Nd Lmey L Lmme L^ GmY e Cm?mym m mNNzly
Nuym GmYm mm e Lm mum mym me^ mm Lm GmYm u
em m Ym mmy
G em mmm GmYm e em L^ em Nmm m ymYemm 
um ymYN^^c
mYm WNYmd Ymd mYm WNYmd Ymd mum WNumd um
m emm GmYm m Ym ymmd ^mm e mum e m N AL
m^ em em ALu ymYemm um em !N
m ^ m^mem em AL mN Ymem Nm m m uumm
md e [3\c ymmd yNmc [<y32\d mumd Numc [<3u2\d mYmd NYmc [<63Y2\ m LY
Lmem um ymd umd Ym e emLY uL Lym
mmmc Am mem mm L^m KLmuL ^m 
e d em em yLm yeN^ ume m L em yzmm
mmYm em mymNzym~ um d mym mmm
mNm emmm mem em Lm um ymLem em ym
^mm AL^m L mmem U

w m m ^Y Ym Lm GmYm memmm em !mLuum


w m Lymmm ?mym em m^Y em U um ^ Ym L
m GmYm m em m em mLym GLLm em !mLmeym
m e m mmem memd m em AL Lu emLm ! ed em
L d d z Y L uuLm ym^m Lym m m^Y m
my me^ Ym em Lm GmYm uymem Lymmm ^Nyc
Hm eL GmY em e !m Ay e !N EL em mHm^m Lumd
mem emm m mm !mLuum eym mmem
w m Lm GmYmd emm AL Lu e em Lymd uem em m^Y
L
p em !m ! em !N e e !Nc ^memd uemd Ymmd Ymd Lemd
Lmd Lmd mmd um^md ^mm ^md mmd mm d
p em e em !m Ay e !N d m emm m mm EL em
mHm^m U n Lummc e ^memd uemd Ymmd Ym L ^m
emd uemd Ymmd Ym
p em !m Ay e !N Ymymym Ymem eyLLmc e uLemuLed
YLmYLd mmm mm me^ em A^uL^m
ymL mm d ^mm Lym Ym em mLm Nuym em
Ymem GLLm Ym em m^Nyym GmYm mLYm
L GmY wv

 em e !m Ay e !N uem m m^Y L Ym em GmYm Lemd


Lmd Lmd mmd um^md um^md ^mmd Ymmd em emm m GL
m^m Lumm U n d w em !m Ay Ymemm eL EmYmYm em
m^Y L^ e em d eL em ey L^ em LLmem mL
em GmYLL m^ m !m Ay emm Nm m^
y^ mey em A^u mLm e eL ey Ym Lem
e Ned Nd Nd d u^d u^d ^ L Ne [Oc\ N [Oc\d
N [3\d [4\d u^ [u4^\d u^ [u4^\d ^ [64 \d Y [Y4\

G Ymm e em !m Ay L WY em m^ mmuL^m 
Y mmemd em em !m Ay LmuN eL Y G um^m
e um^m yY m em e !m Ay e !N ^L^m mYmum
m mHm^md eLu LYm m^Yc um^md um^m u m^md u m^m Gm
mm uem ^ ^m ^L^m mYmum L^ Ym Lemm GmYm m
Ymm em Lemc Ymmd Lem
ALm GmYmd emm AL Lu d d z em memd eL mz L mmd YL w
md Ymmmd mzmd L^md md ^mmd LYm LzmLY em !m e
!N Lmmm mm m^Y m y LL em e !m
Ay e !N GmYmd em emm m GLm^m Lumm U w L
EmYmYm em m^Y u Lzm L^ ^ e e^ KLmuL
emm Ymem m U n Y m mm GLm^md mm^ ^ em K
LmuL Lu em !m !
e !Nc eL md YNd N^d ^ p md YLd L^d ^m
eL Ymmd mzd
L^ z e Ymymym em !m e !N m L^ em eym
A^mYLLm c e W^mzd W L e ^mzd U n L^ ^
ymym m em^m p e e^
 eL !Nm e em KLmuL ^m em !m Ay e em
!m ! e^ em mymNzym m^Y em !m Ay mem em
!m ! ymym em m^Y m umm^mLm
e !Nc e Lmd ^md Ymmd mzmd Lzm p Lmd ^md
Ymmd mzmd Lzm
mmYm uum em y^m uummmy L em ymmym^m m
^Y em !m Ay e !N Ym GmYmd em emm mm GLm^m
Lumm mm m e me^ m^ em mLm e m L 
 mLem mem U n
e !Nc e Ymmmd mzmd m p L Ymmd mzd
wvn L H m ummYLm HLm

-
7
 - 6 , 6iL> r v -vv i
>Vi

-vv -vv *Bv -vv


i] ] ] i i] i] i] i }i

*Bi ` *Bi *> 


>V] >Vi >Vi }i>V

-/, - 6 , 6iL> r v -vv i


LiLi] vi~i] }i
v>i] ~i
ivvi] ii L> L>

*Bi> *Bi> -> `i *> 

1> `i
1>]
ii7iVi
i }V
`i *i -} `

-vv ` -vv ` -vv *Bv -vv


i] ] ] i q] ] ] i i] i] i] i }i i

*Bi ` *Bi ` *Bi  *> 


LiL LiL LiLi }iLiLi
vi~ v vi }ivi
} >} B}i }i}i
vB] v>i v vi }iv>i
~] ~i i~ i~i }i~i
vv] ivvi >v Bvi }ivvi
i] ii > Bi }iii

wn m eLmYm e mc memmm em m
ww m eLmYm eumd md ymd md m e m e eL GmY
m mm Y^ Lu m yL mm AemuL eL Am mm
eL !Nm em eym em !Nm Lm GmYm Lu U w e m
em emmym u NmNm^~ ymL m Lzm m mym Lzm
em mm LuuNym GLm^m ALd em Cm em YL em L
L GmY wv

m GmYm m^ e em mmm L^ EL ymm yL


mc U c
!m Ay e !Nc ^L eLud Ld Lyd d d d mz
!m ! e !Nc Lm eumd md ymd md md
md m
m !Nmum emm GmYm e L^ym^^^ ymmm mYe wv
ym e Ymm emLY ^L^m eymd em L em AL em u
ymNy mem m ALL Ny me^ eL mm EL 
 e m ymLm Lmc m e m
e !Nc ^L eumd md ^md md md md m
 !Nc ^L eumd md ^md md md md m
L !L e ym^uL em ^L^m ey ymYemc w

!L c ymeud ymd ym^d ymd ymd ymd ym


mm e me^ Ym em eLmYm L em Lm~ !L em 
uu mmem U d eLmYm Yem Luye m memy
mm mL e m p LYymmm m p L !L G
m ymym e L^ em mL ymYemc ms s
L ^L^m GmY YL^m ym L umymmem GmY mm mem w
y L^ Am em eLmYm e L ^ L^ mmm emm yL
m LymLc  e em ALL mm u p em ym
^mm AL^m yL mymNzy p ymLm YN^m L YL^m L 
my L em eLmYyL m^m ymmym^ L^ em mey
m YL^ ^ em !m Ay d m ^ e^ mCyy mNm
Nd em L^ em !m Ay em e !N d Lmm em LeLeL^
^m YL^ Y m meym y me^ ^ L m
L m EuL m m ^ mumd LYm L YN^m mm Lmmd em m
m N^ m Hm
Y Hm mL mm m^Lu^m Ym muL Ld em WYL^ L m
^ m Lymc m mm Lm mymNzy Lu mmm LmNym
^md KmumuL Lu em ^mm Amm CLymmym
FYm memy e mYL^ em eLmYm U nv p n

w m GmYm md memd LYmc memmm em m


m m em GmYm md mem e LYmd em L umYm mm m ^
ym uyLYm mmmm yLm mum U v d m mm ?mm
memmm Lu yLmc U c
 em yL m mm em GmYNm m^memm E wn
y m Amum~ mym GmY m^mem m ^m 
w L H m ummYLm HLm

eL e em !m ! em !Nmc eL e 
 mm
w Hmem ym em LYLmem GmYm e e Y Lu uymem EmymN
zymm L^ emm m ymc
p m m em e !m Ay e !N e e d L e m 
e m em A^u mm Ym^y eL U w
p m em mL Ay mem Lu m e my mm GLm^mc mems
p m Lm AyLum !Nm emd em e mm mL
ym ^y L Lm e ^L^m yLmLm m Nm
m m em Ay ^L Led e Le em L em !LL
e Lymy^m e em LLmem m em ^L^m !Nm
meym mmm m Nmm m mem ^ ymmym^ my
Ymemm ^m Hym ymYL^c
m mmd yuNy ymm^mm HN^m^L Le A^Lmm Lu Ymm
Ymm C L
p Hm mem L eLmLm umY em u mm Lemm GmY
mymd m um m^mm emm umm Lzmem
em !Nmum m EL em
p G mem L G em LmY Lm eL !L ymemd mem
L !LumY em
!mm A^mm mm ymem p m e ym^Lym em
v L ^L^ ymmem GmY LYm m uymem EmymNzymm Luc
p m m em e !m Ay e !N e e Ld L L m Lem
^ KLmmym L e LYm e LYm
p !Nm my ym^uL mm KLmmy c Lm L LYmm
L^ m ALL
p Hm Lemm mymNzym ^L^m GmYm m^mem LYm e^ em
EL ^m eL e  !Nm Lm Nm

w m GmYLm e em ey mmym
GmYum
v mymLe emm Lm mm m em ey em mmym Cm
e eum e em !Lum Lem ^ eLYm Ymem ^
ymd L yLLLmm GmYLmmd em uLm ^ muL
^m mum m^m eem Lemm AL^m mym^YL
e e Lem L ^m YmLem mem GNeym yL
m uem ^ U nn p w K mYL^ em GmYum U p n
L GmY w

w m myuu GmYLm
m GmYLm mm um ALm mm HmYeyd em uymem m
Lm Lumc
Am mN m um GmY !L d u em p mmm p u
d eL mm umymmem GmY LYNy mm ud m m ^
mm mmym GmYLm Lemc Lp^ eL um GmY m
L Y mem mL ymLu L mem L mL ymLu
Y Hm Am ^ LYymm Nms HNm Am ^ LYymms
^ HL m ^ L HL L m ^
 mm emmym GmYLm e eL GmY mm um GmY m
ymd eL mmm mm umymmem GmY um LYNy
e

` 7> `> ` >i }iii >Li t

7> `> ` V >i }iii >Lit

m GmYum mm GmYLmm e YyL^ Nm L L


mNyme mLem mYem U w p
L Ymemmc
p GmYm e GmYmL m em um Cmm em GmYLmm
ym^m L ALmem mm GmYmL y eL u em yLm Gm
YLm m ! em GmYum AL U n p n
p m ALymem mmm ^ mLY em ALm L^ emmYm !m
m Ym mm muL^m GmY U p n
m GmYLm Yem eL !NeL em em mYLm Cm em !NeL
AL Am GLmLm eLYm e^ eL KLmm ^m em GLm
em GmY e em Lemm mLemm em GmYLmm umymmy
 Lmym uLm U w p yY m m um GmY GmYL v
mm mLm ^m Nm em u mm umymmem GmY L
mm mm 
Kmmyc mem YmLmmd Lm ymmm LYm A u ymm^ memd
mYm ^
mmyc d ^ Lym mm YmYm m
L em Cmm em GmYLmm e^ um mYem e U v d v
N ^ LLe em LYm L^mmc m L em umymm
w L H m ummYLm HLm

em GmY ymuemm um e^ mm Lemmd mm mm yLL


^m p em m Lem ^ mm Lemm GLLm em umym
mem GmY U vp v m e^ um umymmym ?Lyey e
em mmm m e^ muymmm mm KLm mem^
ymLu L LYymm Nm ymmm LYm
WLum L WLYmm Nm Wymmm ymLY
Wymmm LYm
Lum L W LYmm Nm Wmm LYm
mm LYm
vw Nuym m Lm^m ym^mYmm e ym^mm AL^m
mmym GmYLmm d em mm um umY em eLmY ym
Yem e mmym GmYLmm e me^ L^ ^ mm y e U v
e Ld Y m m mm GmYLmm em em m Cmm mLm
m mem!L y ^d e m
L d eL mem m ^ ymLu LYm e
mem e m ^ ymLu LYm
Y d m m Lym mm ymYmYm e
Am e Lym mm ymYmYm
^ d eL m em mey YmL^ mem m
Am m em mey YmL^ mem
e d eL mm ^m ymLuw em m m
 m mm ^m ymLu em m

vv Em em myuu GmYLmd m m emm LL mLem ed uL


m Lm GmYmYeymd em Lu Nmm um YLmm U v L
mymem Lm mm ^ me^ Lu GmYLmmd em Lem
m em mym mmy em mum em GmY ymm^m mem
L Lymm eL EmLm AmymyLNm GmYL
m~ U n p n d eL em Lymmm Amym Nmm 
m Ym^mY mm U w p d p m ey um GmYLmm
e emm Lm LLe em !m Ay mL^L^ Neym
yLm e LmmymNzym m U nnpw

w m ey em !Nm e em !Nmmum
v m um m em umYm LYm e m mYem ^ em !L
 mm Lemm GmY mmym GmyLymmum emm GmYc ^
LYmLm ymmYd YL ymum emm m mem Lem p L^
umm uLym emm LL p em L em L Ymmm mm^
ym !mum~ L LYym^m e !Lmum~ m L LYym
^m mmemc !mumd m eL um umY !Nm m ^ LYm
ymmYd Y ymumd !Lmumd m mm !Nmu my ^
Lm ymmYd L ymum m mymem uLym mmem Lemm em
L GmY w

e^^ymm mm^ym !Nmmum e !Nmmum y Cm


uu d mYmy d Ku m L

!Nm e !Nmm !mumYey LYm !mumYey m


um
d !m Ay L eL eL 

!Nmmum L ymmY LYm ymmY ymum m ymum


eL Z 

!Nmmum eL Z Lm ymmY Nm ymmY L ymum Nm ymum


 

m uu em umY mYem ^ em !L mmym


u !mum Lem u ~ ymL m u !mum m
ym em emmym Cmem md em em umY mem
u L ymYem mem p mm^mem !L !mum
yY m L^d m me^ mm mey

u !mum ymmY LYm ymmY m

!L !mum ymmY LYme ymum mme

^ GmYm m Ad em L^ mYmd !NeLmYm e v


em mm umymmem GmYm m^mz^ em eLmYm mLYm
em ey !mumum L mzd uL Lm GmYm m !L 
mm em umYm LYm em m mym m m ^ym Lm eL
mLeLm umY mem ud eL yL mmmm L
m L^mz^ um mmem e

w m emm~ !mumYey
G mumYemem umY mY L m !mum ymYem mem em ym vn
Lyc m !mumYey N ^ mL Lmem memm !mumYey
L ymY e emmym GmYLmmd em m Lm m emm !m
um!Lmum~d !mum !Lmum ~ em mmm
!mum~ YmL e mm L ?Le^_m nd Cmuu d Ku m
L Am mem m emm !Nm Y !Nmmum ymL m
!LLeym mem em uymem CLYmm LLe em !m Ay mL^L^
ww L H m ummYLm HLm

emm !mumYey !mumYey LYm !mumYey m


!m Ay L

!Nmmum eL L Z LYm ymuLy ymLY Z m ymum ymmm


Z 

!Nmmum Lm Z Nm ymuLy ymLY L Z Nm ymum ymmm


eL Z 

u !mum ymuLy ymLY LYm ymum ymmm m

!L !mum ymuLy ymLY LYme ymum ymmm mme

Hm em ym^m u !mum m L^ em emm u


!mum e emm ymYem mem m mm GmL^L
^y mym mmm u emm !mumum Lymu m 
U wv p w d
mm eym L m Lymm ymLY Amym Nm m eL LYLe
ymLmd Nm m L^m^ ^ ym^mm ymmm ?Lem Hm
ym em mmLmym~ mem Am e^ LYm ymLY LYm
 Hu m L^ em mm mYL ymuLy ymLY LYm L
L^em m m H YmymYL^ Lmd ^ mm ymmm md
L mmm C L ?Le^_m n mm

w m Gmmy LYm e m L !mumumYm


v Y m GmY em !mumum LYm em m Yemd Ny mm L
^mL^m ym^Lum GLmd Ld LN LY
m !mumYey LYm em LuL Am e Hmm^m Ym
Lm GyLymYm m mYm mmemd em mm GmNemy
my Lu em AYmLLm Ymm^m

!mumYey LYm

L Lm GmYmd eLm L^ Am L eL L mLm ^ LYm m L^


L ^ GmYm U v e Lm GLLm Lm Ymymm LY eL em L
mmyymYm Lym ymuLm L Lm ^ mN
L L Lym em Em^Lyy m
eN^y m L^YL Lm em m^m
m ymmm Hm L em H ym
uLm

Y mumm GmYm ^ LYm ^ Ymm m C Lm ^ ym


uum Hm Lm ^ mm Lymm
L L ^ mNm
L GmY wv

^ Lm GmYm mYm L Lm em GmYmm ymeL^

Lm GmYm LYmd em Hm Lm e ymum L m em Hm


mm em KLemNemy em ym^m^ m LYm em !mNym ym
AYmLLm Ymm^m Yme yLm L Nm ^ m
^ ymLm
Lm GmYm m LYmd em H LYm L ymLYmm ^ LYm ^ ym
mm em KLemNemy em ^Lum m ?m LYm Lym ymY
AYmLLm Ymm^m LYm Y L e Lymmem L mem ymY
 Lm LuymL^

e Cm LYm^me Lc em Gm L LymuLym ^mm L e m


Ym LuLymd Ymymd mmd LYm em ymm m A^mm Lm
md Lum LYymmLuym

m eLmYm L L mm ym Nm m ^
ym

!mumYey m

L Lm GyLymYmd em mm HL e Am ymym HL Y e
GmNemy my Lu em AYm LuymL^ mmY^ ymLm m
LLm Le^m Lummd LuL^md ?m e Ny mY m Cmmm
Lmd mmmd mLmd meL Lm m^em LL mem
umd Lmd L^md mYmd LuYm L ymem

Y mym Lm GyLymYm HL ym^mm ^ Lm


LYmd em L ^ memy mm Amm Am L u LuymuLm ^
GmNemy em AYmLLm YmL Y uNy Lu em ALzm Ymymym m
md LYm em m^m L e em ^ ^ ymym m m
^LymN em AYmLLm L ymzm
em mYmLe em mGmYm mm
ym^mmd Lmmd ymymd LuuLmd Ym
ymymd uLmd zm L

^ LYm^me ^c m e YmYm Hm L ymmm m Kmym Lm


^ Lym mm ymYmYm L ^
yLYm ymmm

e LYm^me Lc em Lm !L H e emm Ammm [uu L


mmYm e^ymm e mymm U ^m ?Lm\ e^ymyLym m !Lm
Lm [mm mm GmLy\ mymyLym

KmLm GmYm em Ymmyy m uLmd ymmd u mymd uymd Lumd mmd


ym Yem em !mumum md em ?mym LYNyy eLd Y m
mm KLmLy mm m^m em Lm^m GyLy Ym^mYm
U v
w L H m ummYLm HLm

Am L u [L^ Lm\ ymuLm L L m mymLum L [


A^Lum\ ymuy p Am Lym mymuLm ^ Y [mm yLm Aem\
ymLum L [em yLm CLy\ ymuy
^ mLm ^ umd mmd ymd mmd ^memd Lem
emm mmyymYmd Ym emm em em mmyy m md
m ^ m L^ em KLmLy m^ p Lm^ LYm em m L
!mumumY mYemc Lmd ^md md m Lm^c yym m
AL^ymYL^ ^L me^ emm mm^ m em mmyymYm m
md ^md yym Ymmmm mym mm Am^m LYNyy em
L !mumYey m
L Am [Ym em \ ym^m H e [ em L\ ymL Am
L [Lu em ALzm\ ym
Y [ emm Amm\ LYm Y ^ u ym^m L L [ ?mLL\ ym
L
^ GmYm em ?m m md mmd mym Yem Aeem^Led m
m^ e em A^m LYm^me em Lmym memm eL !mum
mc ^ Y Lym ymmymymmmymLem eem^Le L em
Lmym mm^me mymNzy LYm
L em Lm GmYm e^ymm e mm GmLyd Gmu^ymd em
m mymm eL !mum m Yem U v ed m mm LuuNym Lm
em Lmym eL m Lm y em L^ ^ mym^Nc
 e ^d LYm mem Kmm emm ^m ^ Lm e^
ymyLym p em Lm e^ymLYmm md L^ 
 Lemmd Lu em mm ^ N^m Gm em m!mum my mm
m LemYLm emLm L L m!mum N ^ eL L^
U mNm Ku m L c nw
^ Y ^m [em Cmm\ LuymLum H Lm [em GL L\ Lym
ym
eLmYm eumd md ymd md md m Yem eL !mum
LYm m Lud e d m m em u mm Lemm GmY m
ymmd mm m me^ em !mummL mY em uu Lu Lmm
em ym e ymYemm em !L d em mLm Nm ymd ym
m uu e ^m Nm L Lu Ymm^m
K Hmy U nw p n
H LYm ^ m Am Nm ^ ^ Lum m Hm ^ e
Nm mum ms
WH LYm ^ ym WAm Nm ^ ^ Lum ym WHm ^
e Nm mum yms
L GmY w

?mym eL eLmY mm ud m^m !mum eL Lm !L


 U v m m Lu me^ L^
L L mLe ym p ^ Nm m Ym ^ m
L^m Yem eL !mum m eL Lud m m mm u
em m mym
L Nm e ^ uNm YL^m p ^ LYm mm !Lm ymYL^
WYL^m
m Lu uem L Lzmem mymNzy em !mummL
Lm e em HLmymYm mmd md umd md m m ^
mm LYm e mm u mYem m emm GmYm eL
Lm !L me^ L^ mYmm m mymmL^m L^m m
Y^m L em Lu
m Lm Lm eL em uumYL m ymmm
 GmYey mm mm u mm u m m L^ em
!mummL mum em Lu ymYem mem m mm e
Lm Ym mm m mmm L eL Lm !L 
Am L LuNm mumymum p Am L Ym uNm ymum
Wmum Am L ymum Wmumd eL Km LuNm Am L ^
mym mm ymm mm me L uLm ymm

w m um e em em c mem u
um mem mm !Nmu em mLeLm umY m w
em e em u mm Lemm GmY ymYem m LYNyym u L
m ^ em mm u !mum U v d e em uu LYm
Y m !L d Lem m eLL mmmem emmym GmYLm
e Lem L  em muL^m~  ymymYmymm 
emm LL mem Lemm em mm^ym muL^m e 
mum ymYL^
 em m em  em !Nm mem
emd em u mem mm^me LuymYLm GmYLmm
ymYemd u em yL m^me^m mm^ym Ymymymc eL~
 Y d !Nm~ Y d em!mLm m 
e m em em d em mmm m L^ em m m
uL^m em e em!mum ymL
uL^m e Z  L e Z mem mYm umm
mum eL Z  L e Z mem ymmY LYm ymum m
uL^m em L em mYm umm
em!mum L em ymmY LYm ymum m
wn L H m ummYLm HLm

v um m ! Lm GmYm p L^ umYmd eL


mYm e Lemm umymmem GmYm p ymYem mem m Lm
Yem me^ u U vw em ey emm yY m mYm
uL mm yeN^m ?mm mYL^ em em
U n
^ memem e ^ mum m m eem L mYm
m
L mum e eL em!mum L^m Lm em !Nmm
umd em !Nmmum e em um !mumum U v em m em
!mumum L mm^m em GmYey L mumY
emem umY LYm Y m Lmmem e !L em
GmY uLYy mmyc
L ymmY ymum Lm ymmY L ymum e ymmY LYm ymum
md em ymmY LYm ymum m ymmY LYm ymum m ym
mY LYme ymum mme

w m ey em !Lum
w L mem !L GyLyL~c mem !L 
m ym^m !Lum mem em umY mem !L em
GmY ymYem mem !Ld u L^ GyLyL~ ymL Em
^me mLeLm umY mem u U w m eL L
Yemem mem m Neym mLLeyL Lu m^mem ^
em m mey^ e^ eL Num !L em em G em
LmY mem U w L Ymemmd eL ^ umd em L^ u
m !Lum ymYem mem m mmm yd eL m L^m Gm
YLm m ymL mm GmYu m uL L em mm^mem Cm
e 
n !Nm e !Nm !L e mmym GmYLmmd em L mm
!Nm Y !Nmu mem em CLYmm e em !L
 em GmY Ymmm
L !Nmmum e eL !Nmmum em !L mem em !N
m Y !Nm em !mumumY m e em !L em em
!LumY ymYem mm mym mem eL !L em GmY m
L^m m em !Nm e !Nmmum e L H emmy

mem!L !Nm e Z  !Nm e Z 

!m Ay L e Z mem ymmY em Z em ymmY

!Nmmum e Z  !Nmmum e Z 

!m Ay L Z m ymmY em L Z Nm ymmY em
L GmY w

 em um em !L e m m^memm GLLm mem Ym


myc eL uYemem mem Uw um e eL !LumY m
em em CLYmm Uv mm e muL^m~ em 
umY mym e m eL u mum m^m eLu eL
!L emd eL u em !mumumY m LYNy m m
em mum e mmy p L^ emmYm m m em
m em !L ymYem mem Am mem me^ em ym^mYmm AL
eLeL^m mNNzy mm mmem

mem!L e Z  em 

!m Ay L e Z mem ymmY mem em ymmY mem

mum e Z  em!mum 

!m Ay L e Z mem ymmY em m em ymmY em m

 mL^m em m mLum em mem!L Hmem


m^my LYyms L m mm m m ymyz Lem m ^
em mL em m!L U
L !LLLeyL uL mmym um md em L^ LzmLY
em U n e U Ym^mYmm mmym GmYum m ?m^
Nuy mem me^ em um mmem
um m em mem !L

u ymmY mem !L ymmY meme

u !mum u ymmY em m !L !mum ymmY em mme

m GmYey L em !L em GmY e em !L em


em !LumY ymmY em m Lm mLem Lm !mumu
m em !L m uLYy mmy y U w L mumYemem umY
m m m^m Lmmem 
ymmY em L ymmY em e ymmY em m em ymmY
em m ymmY em m ymmY em mme
m ey em mem!L Hmm^m Lu Lm GmYm e
Lm LeymYm Ym^N G em umymmem GmYm e
em HLmymYm e Ymm Hmeym uLm Lm L^
Lm LuNy
w L H m ummYLm HLm

w L Ymm !L e eL m !Lc Ymm


e m !L 
w K Lmym em !L Y em LN^m m~d !LL
Lm~ em mum em !L~ Lm ^ L uLm 
em L^ mym Lemm GmYLmm m^md emm eL GmY !L
 m^mc Ymm mymd mLm !L Ymm !L
e m !L mm Lm GmY m !Ld KLeL~ m
L em mm^mem GmYLmm uy em !md em U vp eL
ymmy em m !mumum mem mm LYm Ym Ymm
e m m!L ymYem p m !LLeym mem m LLe em
!m Ay mL^L^ K em !L U v pnw
v L Ymm !Ld !m Ay L

!Nm e !Nm e e em 
Ym ym^m YmL ym^m e ym^m Ym em ym^m Ym
m m

!Nmmum e !Nmmum e mum e em !mum


L ym^m Ym Lm ym^m Ym e ym^m Ym em ym^m Ym
m m m LYm m LYm

u ym^m Ymm !L ym^m Ymme

u !mum ym^m Ymm LYm !L !mum ym^m Ymm LYme

L m !L KLeL~d !m Ay L

!Nm ec !Nm ec ec em 


ym^m L ym^m e ym^m m em ym^m m

!Nmmumc !Nmmum ec mum ec em !mumc


ym^m ymm L ym^m ym e ym^m ym em ym^m ym
m mm mm m mm m

uc ym^m m !L c ym^m mme

u !mumc ym^m ymmm m !L !mumc ym^m ymmm mme

 em !mumum em m!L eL umY m m m


c L !LumY !L ymmmd em CLYmm e L Ymym
emm !mumumY U v um em u
L Ymm!L L mm Cmmym em GmYm ymYem memd em
eL mem!L mLYm U np n K m!L U n d n p nw
L GmY w

ww Am !L p m LmymyYm
L umY m N ^ em !L m^me^m GmYLmym n
mYem m^mem GmYLmmd emm m mm um Lumd
mem em mm LLm m^me^ YmL e L^ L m
^memm Amm YmLem
Hm m eL !L mm Lm GmY p m^em p
mymd e em GmYLm L mm mmym Cmu em GmY Luym
uL !Nmmumd !Nmmum d U vp c m mem L ymu
m
Hm m ^ em !L mm Lm GmY p ym
^m p mYemd e em GmYLm L !Lu m!Ld KLe
L~ em GmY mymem U w c m HLe L ym^m
Am L L^ eL !L mm mumm GmY m ^ mNm mym
mc m ym L mNm m mm^mem GmYLm mz Ym m
Yy ^L c vn KLemum mm umm Cmym L ^ me^
^ mLYm
m YmL^m e Lm em Cm GmYLmm ym^ LuymYLc
Am mLm mm mu em GmY md em eL !L mm GmY m
ym Y em yLm GmYLm L mm mmym Cmud mm Ym
emm !Lu em L mL m KLemum~ mem d N
^ m m m^^yy em GLmLm em m^Nyym GmY
m^mem p e L^ eL ^ m memy U np nw meL
nn
!L GmY ymum ym^m mNm

L mu !Nm!Nm !Nm!Nm !Nm!Nm


mum m!mumc m!Lc KLemum~c
L ymum L ym^m L mNm

Y mu emm !Nm!N !Nm!Nm !Nm!Nm


m!L mmumc mum m!Lc mum KLem
L ymum ymm L ym^m ym um~c
m mm L mNm ymm
m

^ memu mumem em em


mu !mumc m!Lc KLemum~c
eem ymum eem ym^m eem mNm
m m m

e memu em em em!mum em!mum


mu emm !mumc m!Lc KLemum~c
m!L eem ymumw eem ym^mw eem mNmw
ymmm m ymmm m ymmm m
w L H m ummYLm HLm

wv emm GmYLmm
 mm eLmY u mem eLmYmm ymYem m m
mym Cmem e L^ em Y^m m ymYL p K
Hmy Yd e U nw
L !Nm ec Am eLuLLy eL ^
Lym
!Nm c Am eummymmmm
eL ^ Lym
!Nm ec Am eumm^mmm
m eL ^ Lym
!Nm c Am eumm^mmm
m eL ^ Lym
Y !Nmmum e Z c Am L Z LYm eL ^ Lym eum
mymmmm
!Nmmum e Z c Am Lm Z Nm eL ^ Lym eum
mymmmm
^ e Z c Am e Z mem eL ^ Lym eum
mymmmm
emc Am em eL ^ Lym eumm
ymmmm
e mum e Z c Am e Z mem eL ^ LYm Lym e
ummymmmm
em!mumc Am em eL ^ LYm Lym eum
mymmmm
 Y e e e eL eLmY L Lu U umY LYm m
ym L m^mem L md eL um eLmY ^ em 
u !mum mm GmY mYem mm mm^m~ Gmmey
^ Ym Lm eLmYm ym^ Y^ U nvp n
m e !N u !muc Am eLuLLy eL
^ ymLy LYm
e !N u !muc Am eumm^mmm
m eL ^ ymLy LYm
  !N u !muc Am eumm^mmm
m eL ^ ymLy LYm
eLmYm m ! L^ mLY mm GmYLmm em em
em mLem Ym mem mL^m em e em
YLy^mm me^ em !L Ym^N p K Hmy
eLmYmm U nw
 mum m eL w m m L eum m L
Ym mmeymw m
L GmY w

LLmm mem Lm em u mm GmY ymYem n


!mumm m^m mm em uu Lm L em !L ymL
m Lud U p K Hmy U nw
L !Nm!Nm ec L Nmz em em m
Y !Nm!Nmmum ec L LLm em em m L
m
^ e emc L eem em em m L
m
e mu e em!muc L eem em em LYm
mw Lm
L mumm ^ Lm u eL N ^ ^ uummym em L
eLm !LLLm U nv d m^mem ^ me^ Y^ Lu em A
em GmYLmm ^ m^m LLm
^ Lemm GmYLmLmym p YmYm u e em eL n
NmYm LYm ud m u p Lm em ey em Y^m
Cmem c
L L LLm eL Ymemm
L L Ymemm
 YmYYmY mym
Y L LLm eL Ymemm ymLY
L L Ymemm ymmm
 L mym ymYmYm
^ L eem eL Ymemm LYm
L eem Ymemm m
 eem mym YmYm
e L eem eL Ymemm ymLY LYm
L eem Ymemm ymmm m
 eem mym ymYmYm m

w AmymyLNm GmYLm
 GmYm Y GmYmL eL um GmY Lm em Km Y n
my md Nme em ?m em GmYLmm em ?mym L ALmem m
U p L um GmY e em um Cmm em GmYLmm Yem
m mm em m e em m^m Cm em ALLm Am e e^ AL
ymemd em ^ mume Ymuemd mLem ymm GmYmL
m em GmYLm ymym Lmmm ymL L ALmem U v
m^mem y u !LmmYm mYLm mm GmYmc Hm m u
d m eL GmY mY em !Lm ymm Km em my
y L A e eL !LmmY Y^ Lu mm Amy AL m m ym
^m GmY YmLem Y
ww L H m ummYLm HLm

L !mm u mm GLm L p u !mm mm GLm L


Y d eL !mm mm GLm Lu p He !mm mm GLm Lmum p
!mm L mm GLm Lymum
n ALmemd em m^m ALLmd y uymem Lmym u em Yuym
em GmYumc
 umymmem GmY m mYL L^ em um GmYd eL m m
ym L mzd em ey em GmYum m^ mymYe^ em ?m
mNm mLY em GmYLmm p em um mNu
m^ L^
mm L YmLmd eL eL um GmY L uLy em m^
m ALLm md eL eL um GmY GmYmL mm !L yL
A^ L e eL em GmYLm L ALmem ^ LmLem
ymm mem eLu
m ?mym N ^ L em mmm U vp vw LYmm e e^ em Em
Ym mNm u Lm U nw
L Y mem m ^ ymLu L
WY mem ymLu m ^ L p WY mem L m ^ ymLu p WY mem m ^
L ymLu
Y eL m Ny LYymm Lm
WeL m LYymm Ny Lm p WeL m Ny Lm LYymm
^ m L ^ Lm ymmm LYm L ^ Lm ymmm
LYm
Wm L ^ ymmm Lm LYm WL ^ ymmm Lm
LYm
Wm L ^ ymmm LYm Lm WL ^ LYm Lm
ymmm

nw m GmYLmmd em m L m um GmYum mLmd Ymymym


E Ym^ym em Lmym m y Lmd m m mm u
um mLem L ALmem L^uym ^m Nm L em
mm Aemmym LymLe mem Am mLyd eL eL GmYd eL em mm em
Ymem um mymd em um GmY mYL Lym L mzd
m L mm !L L uLy em m^m ALLm e ^ L emm emd
m L^ em Lmym mLm Nm
YyL^ em LYm^mem Yuymd m em mm uu em
ymLm Lu U mm eLmY mm e mumYem
em umY LYm mym
L d L m em^ ^ Nm Lym m d m em G^Ly Nm
Ymuw mem m Aemmym
W L m em^ ^ Lym m Nm Lmym
L GmY wv

FY^ m ym^uL Ym Lu Lmd mzmd L^md mum em


mm HLmymY mmd md umd m Kem Ym Lm e
em HLmymYm y em LLYuym me^ mYmuL L m K
u m L c n
Y d L Am ^ LYm m Lm d L ^ em Gym LYm
^m m Aemmym
Y< d L Am ^ m Lm LYm d L ^ em Gym ^m
m LYm Lmym

Hm LYm ^ em Lm !L Lm em mm HLm
ymY mYemd e em Lmym mmem Y<<c
Y<< d L Am ^ m ymLm LYm d L ^ em Gym ^m
ym LYm

m mLeLm umY mem L mymmem GmY Ymymym Ymem


YuymLLm
^ d eL m YLe e Lmm m d m e eL em
mLum Lm Aemmym
^< d eL m YLe Lmm m e d m e eL mLum
Lm em Lmym
 mymmem eLmY mLY ym^uL Ymem YuymLLm m GL
Lm L^ em Aemmym ^m me^ mym ymNuy e LymNym ^u
L^^ md L m Ym mem Ym em L
e d m e em em m mum m d eL m ^ Lm
mym Lm Aemmym
e< d m e em em mum m m d eL m ^ Lm mym
Lm Lmym
L umY LYm Ld L^ m m em Lu mYem d
mY u mm
m e mym mm Gmu^ym ^ LYm mw m
Aemmym
L mymmem GmY eL mm eL mLeLm umY mem em
m eLmY L L Cm em m^m ALLm mm !L LYm
u d eL m mym mm Gmu^ym ^ e LYm mw
m Aemmym
m^mem Ym^ym m Ym Lemm umymmem GmYm Ym
ymym
m U nw Ym^mYmm Ym^ym em LLYuym mLYm u nv
ymem GmLymmmy m^ vvnc
w L H m ummYLm HLm

Am mm GmYu L Cm em m^m ALLm ymNz em Aemmym U nw


em um GmYd LYm Ymymemm Cmm em GmYLmm
em ?mmuym m^mmd em em ?mYmmym m^
L mzd eL AmymYe e ^m Nm e^ m mymm mm
y u U nw
n Hm em Aemmym U nw mey d L m ALymed eL my
em GmY mYem d ^ ^m eL um GmY e em m
Cm em GmYLmm ^mYm
L^em m em um mm YmL^YLm m^m Lm ^
mm m H AmYLe
n mYm em U nw Ym^mYmm mL^m Ym^ym em L
LYuym GmYLm Ymymym em ym^mYmm m em ym^mm
AL^m Ym^ym Lemm  L ^ eLYm L myLL^^m
em eLmLm GLLm Lem
m m L m mm ALeLeL^^c m m L mm
m
 mm KLd eL umm Hmey ymem c L ^ m m s
 G A^muum
 Lm ymm em Hmy GmYLm e^ mm ymm
LYN e L ymNy m ^y ^m ^ mmm
?^y mm Nmm GmLymmmy em Lmym Ymmymd Lemm
m yY m m AmL u Ym^ym m^me^m 

ww yLm e GmYm
ww m mYmc mymNzym ^L^m Lm GmY
 e !L

ww Lmmc 
nn Cmem Lzm mL

!Nm e Z  e Z 

Ay ^ mYm mem mYm

e mY Z mYm Z mem mYm

L mY Z mYm e Z mem mYm


L GmY w

! Lm mYm mem mYm

mY Z mYm mem mYm

!Nmmum e Z  mum e Z 

Ay ^ LYm ymmY mem ymmY LYm

e L Z LYm ymmY Z mem ymmY LYm

L L Z LYm ymmY e Z mem ymmY LYm

! Lm LYm ymmY mem ymmY LYm

LY Z LYm ymmY mem ymmY LYm

!Nm e em  

Ay ^L mYm em mYm

e mYm em mYm

! Lm mYm em mYm

mYm em mYm

!Nmmum e Z  em !mum 

Ay ^L Lm Z Nm ymmY em ymmY LYm

e Lm Z Nm ymmY em ymmY LYm

! Lm Lm Z Nm ymmY em ymmY LYm

Lm Z Nm ymmY em ymmY LYm

mL Ay e um m n

mL Ay u !L !L !L 

mYms mYm mYme mYme ymmY

!mum LYm ym ymmY ymmY L ymmY ym


mYs LYm Yme LY
wn L H m ummYLm HLm

ww Lmmc !L

L mem!L GyLyL~
Cmem Lzm mL

!Nm !L e Z  !L e Z 

Ay ^ mem ymmY mem ymmY mem

e Z mem ymmY Z mem ymmY mem

L e Z mem ymmY e Z mem ymmY mem

! Lm mem ymmY mem ymmY mem

mem ymmY mem ymmY mem

!Nmmum !L mum !L e 
e Z 

Ay ^ Y Z m ymmY em mem ymmY em m

e Y Z mm ymmY em Z mem ymmY em


m

L Z m ymmY em e Z mem ymmY em m

! Lm e Z mm ymmY em mem ymmY em m

me Z mm ymmY em mem ymmY em m

!Nm !L e Z  em !L 

Ay ^L em Z em ymmY em ymmY mem

e em Z em ymmY em ymmY mem

! Lm em Z em ymmY em ymmY mem

em Z em ymmY em ymmY mem

!Nmmum !L em !mum !L 
e Z 

Ay ^L L Z Nm ymmY em em ymmY em m

e L Z Nm ymmY em ymmY em m
em
L GmY w

! Lm Lm Z Nm ymmY em ymmY em m
em

L Z Nm ymmY em em ymmY em m

mL Ay e um m

mL Ay !L u !L !L !L

mem ymmYs ymmY mem ymmY meme

!mum m ymmY ems ymmY em m ymmY em mme

L m!L KLeL~
Cmem Lzm mL em !m Ay L

!Nm !L e Z  !L e Z 

Z m ymmY e Z mem ymmY m

!Nmmum !L e Z  mum !L e Z 

Z m ymmY ymmm e Z mem ymmY ymmm m

!Nm !L e Z  em !L 

L Z Nm ymmY em ymmY m

!Nmmum e Z  em !L 

L Z Nm ymmY ymmm em ymmY ymmm m

mL Ay e um m

mL Ay !L u !L !L !L

m ymmYs ymmY m ymmY mme

!mum m ymmY ymmms ymmY ymmm ymmY em mme


m
wn L H m ummYLm HLm

ww m L^mc Lm LuNym Lm GmY


m !mum 
w Cmem Lzm mL

!Nm e Z  e Z 

Ay ^ L^m mem L^m

e N^ Z L^m Z mem L^m

L N^ Z L^m e Z mem L^m

! Lm L^m mem L^m

L^ Z L^m mem L^m

!Nmmum e Z  mum e Z 

Ay ^ Y Z m ymL^m mem ymL^m m

e Y Z mm ymL^m Z mem ymL^m m

L Z m ymL^m e Z mem ymL^m m

! Lm e Z mm ymL^m mem ymL^m m

me Z mm ymL^m mem ymL^m m

!Nm e Z  em  

Ay ^L ^ Z ^m em L^m

e ^m Z ^m em L^m

! Lm ^m Z ^m em L^m

^m Z ^m em L^m

!Nmmum e Z  em !mum 

Ay ^L L Z Nm ymL^m em ymL^m m

e L Z Nm ymL^m em ymL^m m

! Lm Lm Z Nm ymL^m em ymL^m m

L Z Nm ymL^m em ymL^m m
L GmY wn

mL Ay e um m v

mL Ay u !L !L 

L^ms L^m L^me ymL^m

!mum m ymL^ms ymL^m ymL^m m ymL^m ym


m me mm

ww yLc eLmYm e m
uL^m um m

!Nm e  e  e  e 

Ay ^ eLu eum L m Ly ym m
L

e eLu eum L m Ly ym m

! eum m ym m
Lm

eu eum m y ym m

!Nm e  e  e  e 

Ay ^ eum eum m m ^m ^m m m
L

e eum eum ^ ^
m m m m m m

! eum eum m m ^ ^ m m
Lm m m

eum eum m m ^m ^m m m

!Nm e  e  e 

Ay ^L m m mz m

e m m mz m

! Lm m m m

m m m
wn L H m ummYLm HLm

!Nm e  e  e 

Ay ^L m m m m

e m m m m

! Lm m m m m

m m m m

uL^m um m

u eum m ym m m m m

!L e me me me
ume me yme me

!L ymeu ym ym^ ym ym ym ym

n !Nm e !Nmmum Lu em eLmY U


Hmy U n pn d !m Ay L

!Nmmum e Z  L Z LYm m eum m ym m


m m

!Nmmum e Z  Lm Z Nm m eum m ym m
m m

www yL md mem e LYm


m GmYm m e LYm ummm L u e L GmYm mm ym^ m
mem Lm em m C L^ em em GmY U w Em e em
yL mem L G Y LmY ymmy L !LumY L
!L em Num em L ymem mLeLm
umY mem mey^ e !N d  !N e  !N

L GmY wn

uL^m um m

!Nm e  e  e 

Ay ^ Y m mem LYm

e Y mm mem L LYm

L m e mem L LYm

! Lm e mm mem LYm

me mm mem LY LYm

!Nm e  e  e 

Ay ^ L Nm em em Lm Nm
L

e L Nm em em Lm Nm

! Lm Lm Nm em em Lm Nm

L Nm em em Lm Nm

mmym um md !m Ay L

!N!mu e Z Z m ymmm Z m ymem L Z LYm ymLY


 

!N!mu e Z L Z Nm ymmm L Z Nm ym Lm Z Nm ymLY


 em

 e Z  e Z mem m e Z mem mem e Z mem LYm

mu e Z e Z mem ymmm e Z mem ym e Z mem ymLY


 m em m LYm

em  em m em mem em LYm

em !mum em ymmm m em ymem em ymLY LYm


 m
wnw L H m ummYLm HLm

mL Ay

muL^ ms mems LYms

!mum m ymmms mem ymems LYm ymLYs

um m

u m mem LYm

!L mme meme LYme

!L ymmm ymem ymLY

u !mum ymmm m ymem m ymLY LYm

!L !mum ymmm mme ymem mme ymLY LYme

wwv m LmmymNzym GmYm


w Hm ^ Lemm LymymYm ed muy em !mumYey LYm L m
GmY mm Lm e mm Lm GLLmd em eL !mum mm LYm
e m Yemd e eL ~ LymymYm LY m Lm GmY m
L^ L Lm^ p m^ !mumYey LYm em md e eL
LYmm~ mm m mLu e Luymud m memm
m mym K mHm^m Ymym p Yy U n

ALu d !m Ay e ALu !m Ay ALu


mL Ay 

YL^m U n YN^YL^d YL^mY YL^mYm ymYL^m


YN^YL^

Ymumm U n d Ymumd Ym YmuL YmumYm Ymum


w umd Ymums uNm

Ymumzmd ^ Ymumzd Ym Ymu Ymum Ymum


U w d n umz

Ymym U w Ymyd Ym YmyL YmyNm Ym Ymym


y ym

Ymzm U w d Ymzd Ymz Y Ym ymYm


n
L GmY wnv

Ymym U n Yy Yy YLy YNym ymYym


Yys

Ymm U w Y Ymmd YL YNm ymYm


Y Ymm
Ys Ymms

Ymmym m Ymmyd Ym Ymy Ymym Ymym


LLm my

Ymym Ymyd Ymy Yy Yym ymYym

Ymm Ymmd Ymm Y Ym ymYm

Yem Yemd Yem YLe YNem ymYem

Ym Ymd Ym YL YNm ymYmm

YLm U w YNd YN Ym Ymm ymYLm

YmYm YmYd YmY YmY YmYm ymYmYm

YLm U w YNd YN Ym Ymm ymYLm

Ym^m Y^d Y^ YL^ YN^m ymY^m


Y^s

Ymm U Ymd Ym YLm Ymm ymYL

Yym U Yyd Yy YL^m YN^m ymYL^

emm U emd em eL^m eN^m ymeL^

eym eyd ey eym eym ymeym ym


ey

em^m U w d e^ e^ e^m yme^m


n em^d em^m em^m ymem^
e^
em^
e^s em
^ms

eym eyd ey eLy eNym ymeym


em U e em^ em em yme ym
em^m em^m em^
wn L H m ummYLm HLm

eum eLud eLu eum eum ymeu


U pnd LYm U
ww p w

muLym muNyd muy muym muLym


muNy

mumm mumd muL mum mum


U w mum m muNm
ums

muem muemd muLe muNem muem


muem

mYm^m mYm^d mYm^m mYm^m mYm^ m


mYm^ mY^ mY^m Y^m

mm mm m m m mm mm mm
m U n d d md m mm m
w mm

m^m U w m^d m m^ m^m m^m


^ m^s

m^m^m m^^d m m^L m^Nm m^^m


^^ m
^^s

mm U d d s Lz Nzm ymymm
w

uLm uNd uN u um ymuLm


uLm uNd uN um umm ymuLm

uLym uNyd uNy uy uym ymuLym

um^m U w u^ um^md u^ um^ u^m um^ ymu^m


u^ um^m mm mm ymum^m
u^s um^ms

uem uemd uem uLe uNem ymuem

um^m U w u^ um^ u^ um^ u^m um^ ymu^m


md u^ mm mm ymum^m
um^m
u^s um^ms
L GmY wn

umym umyd umy uy uym ymuym


umm umd um u um ymum


umzm U n d umzd umz u um ymum


w

uLym mL uLy uNyd uLym uy uLym uym ymuLy


m L^ L uLy uNy

umm U w ud u uLz uNzm ymumm


us

umm umd um u um ymum


L

yNm U n yNd yN yNm y yNm ym ymymym


yN

ymYNm U n ymYmd ym ymYL ymYNm ymYm


Ym ymYms

ymYm yYd yY yYs yLY yNYm ymymYm

ymemm ymemd ym ymem ymemm ymemm


em

ymm U ymd ym yy yym ymyLym

ymym ymyd ymy ymLy ymNym ymym

ymm U w d w yd y ys yL yNmym ymym

ymmm U w d ymmd ymm ymL ymNm ymmm


n

ymmzm U w d ymmzd ym ym ymm ymm


n mz

ym^mm m ym^m ym^L ym^Nm ym^mm


ymm U w ymd ym ymL ymNmym ymm


m
wnn L H m ummYLm HLm

ymzm U w d ymzd ymz y ym ymym


n

ym^m ym^d ym^ y^ y^m ymy^m

ymm U w ymmd ymm y ym ymym

ym U yd y ym ymym
y ym ym ymy

yLYm yNYd yNY yY yYm ymyLYm

ymum ymud ymu yuu yuum ymyuum

LYm U v d Ld L Lm Nm ymLY
p

Lm U w Nd N m mm ymLm

Nym Nyd Ny y ym ymLym

Lm U d Ld L LmmY Lm mYm ymLm ym


L

mYm U mYd mY Y Y Ym Ym ymYm

mzm U w d mzd mz mz mzm ymmzm


n

mum U w ud u u s Lu umNum ymum

mm U md m Lm mm ymL

m U d m ymm
m m ym

ym yd y Ly Nym ymym

mum mud mu uu uum ymuum

m d L Nm ymm

m Ld L m m ym
U p n d LYm U
ww p w
L GmY wn

m^m m^d ^ ^m ym^m


m^

m U d m m m ym
ymm

Lem U w Ne Lemd e em ymLem


Ne Lem

Lm U w Nd N mz mzm ymLm

Lum U n Nu Lud mu mum ymLum


Nu Lu

mem memd mem m ymm

mm md m m mm ymmm

mm U w md m ms L Nm ymmm

mym myd my Ly Nym ymmym

ym yd y y ym ymym

Lm U n Ld L Lm Lm ymLm

mem memd mem me mem ymmem

mm U m d mm mm ymm ym
m m m
mms s

mm U w d Lz Nzm ymmm
s

ym yd Ly Nym ym
y

ym Lyd Ly ^m ^m ym^
U p n d LYm U
ww p w

m d m m ym
U p n d LYm U
ww p w

mm d L Nm ymm
s
w L H m ummYLm HLm

mm U md m Lm mm ymL

umum umud umu uuu uuum ymuuum

em ?m umyd umy uy uym ymuym


umym

mm U w d md m m mm ymmm
n

mm d m ymm
s

Lm U w Nd N m mm ymLm

mYm mYd mY mY mYm ymmYm

mzm U w d mzd mz m ymm


n

mm mmd mm m ymm

mm U md m Lm mm ymL

m^m m^d m^ ^ ^m ym^m

ym yd y Ly Nym ymym

m U w d L Nmm ymm

um ud u mu mum ymum

Lm U n d Lmd L Lm Lm ymLm ym
w L

Lum U n Nud Nu uu uum ymuum

Lym U Lyd Ly yLym ymLym ymymym


Ly

^Luum m ^Luud ^Luu ^u ^um ym^Luum


Yym

^Lm U ^Ld ^L ^Lm ^Lm ym^L


^ ^m

^mem ^memd ^me ^mem ym^mem


^mem
L GmY w

^mm ^md ^m ^mm ym^mm


^m

^mzm U w d ^mzd ^mz ^ ^m ym^m


n

^mm U w ^d ^ ^L ^m ym^m
^s ^Nm

^mm ^md ^m ^ ^m ym^m


LY^mem

^mYm ^mYd ^Y ^Ym ym^Ym


^mY

^mzm U w d ^mzd ^mz ^ ^m ym^m


n

^em U ^emd ^emm ^emm ym^em


^em ^e ^em

^Lum ^Nud ^Nu ^mu ^mum ym^Lum

^Lym ^Nyd ^y ^ym ym^Lym


^Ny

^m^m ^m^d ^^ ^^m ym^^m


^m^

^mum ^mud ^uu ^uum ym^uum


^Num ^mu

^mzm ^mzd ^ ^m ym^m


U w d n ^mz

^ym ^yd ^Ly ^Nym ym^ym


^y

^mzm ^mzd ^ ^m ym^m


mum U w d ^mz
n

^mm ^d ^ ^m ym^m
U w mLm ^
L^ ^ ^s

^mem ^memd ^ ^m ym^m


^mem
w L H m ummYLm HLm

^mYm ^mYd ^mY ^mYm ym^mYm


^mY

^mm U ^md ^m ^m [6c\ ^m [<6c2\ ym^m

^mm ^mmd ^ ^m ym^m


^mm

^Nm m ^N m ^Nm ^Nm ym^N


^m ^ ^m ym^m

^mym ^myd ^my ^mym ym^mym


^my

^mm ^d ^ ^m ym^m
yzm m ^
em ^s

^m ^d ^L ^Nm ym^
U w ^ ^m m L

^em ^emd ^Le ^Nem ym^em


^em

^ym ^yd ^Ly ^Nym ym^ym


^y

^m U ^d ^ ^m ym^m
^ ^ ^m

mm md m L Nm ymmm
mms

m U p d Yd L Nm ymmm
wn

mem U memd mem Lemm memm ymLeym


emm mem

mem U memd mem memm memm m ymmym


mem

ym yd y Ly Nym ymym

m d L Nm ymm

m U w d L Nm m ymm
L GmY w

m U w d d Lz Nzm ymmm
n

m d m m ym
U p n d LYm U
ww p w

Lm U n Lmd Lm Lmm Lmm ymLm ym


Lm

mm U md m m [6c\ m [<6c2\ ymm

mm md m mm m mm ymm ym
^m L^ mm mm
U w d n

m U w d L Nm ymm
m

mzm U w d mzd mz m ymm


n

m^m ^d L^ N^m ym^m


^ ^s

mzm U w d mzd mz m ymm


n

ym yd Ly Nym ymym
y

m^m ^d ^ L^ N^m ym^m


^s

m^m m^d m^ m^m L m^m Nm ymm^

mm U d md m Le em ymLem
w Nem

mm U w md m L Nm ymm
ms

mym myd my my mym ymmym

mYm U w Yd Y LY Ym ymYm
Ys
ww L H m ummYLm HLm

mYm U mYd mY Y mYm Ym mYm ymYm


ymmY
L

m d L Nm ymm

zm U w zd z mz mzm ymzm

m^m m^d ^ ^m ym^m


m^

mm mmd m m ymm
m

Lym Nyd Ny y ym ymLym

muum uud uu Lu Num ymuum


uu s

mYm mYd mY mY mYm ymmYm


mm U w d L Nm ymmm
s

mum mud mu mumuu mum uum ymmu


ymuum
L

m d L Nm ymm

ym yd y y ym ymym

U d L Nm ymL

memYm meYd m meLY meYm meYm


U w eY meYs

memzm memzd m me mem mem


U w d n emz

mymm U w myd m myLz myNzm mymm


y mys

mmm mmd m m mm mm
m
L GmY wv

m^mzm m^mzd m m^ m^m m^m


U w d n ^mz

L^m U w N^d N^ ^ ^m ymL^m


Nym Nyd Ny y Nym ym Nym ymym

L^m U w N^d N^ ^ ^m ymL^m

mYm U mYd mY YmYm YmmYm ymYmym


mY

m^m m^d m^ ^ ^m ym^m


L^ymYm

mm U w d md m m mm ymmm
n

mem U memd m Lemm memm ymLeym


em emm mem

mYm U w Yd Y LY Ym ymYm
Ys

mem d e em Le em ymem
U p d w mems umYc
em

mum U w ud u Lu um ymum
u s

mym myd my y ym ymym

em emd em Le Nem ymem

m d m m ymym
m

m mzd mz m m ym
U p n d ms
ww p w

m d m m ym
U p n d LYm U
ww p w

ym yd y Ly Nym ymym
w L H m ummYLm HLm

mm md m m mm ymmm

mm U md m y ym ymym

ym yd y Ly Nym ymym

wv m m em muL^m e mmym
GmYum
v mm L eL mmmm yLm md e GmYum
Y^ Lu uu yLL^m Lmym ^LLmmc !md md 
ed Cm e Lmm m GmY G emm uu Lmym m em
em m ymLm L^mz^ em GmY mm Lemm HL e
Y^ Lu ed Cm em Lmm umm m mYL^ em Cm
em e eL GmN ^m e !L Yem em Lym
ymLe emm Lm mLem mem Lzmem em my em eLm
Ym e em mey em um GmYum LzmLY em GmYLmm
m Lmym !m d d !m e m Ayd ! e ^ em GmY
YmLm Am Lym L^ ^ Ym eL m^mm mY Ld em Ymmm
^ Lu mm^mem mLm em AYmc m HL em GmYu ^m ^
!m e m L^ em AYmd ^ ymm Am L H L
^ ymmym U vw d p mLY m L^ em !mLmeyd em !m
e m Lmyd L em em um Hud L^ em Cm
emLm U p n
uye mYmmm mLmuL m GmYum m Ym
L^m yLL^ memy em mYm m U p Lum
em Cm m ^ ^m memymm em EmYmmm me^
mymme Lu L eemm Gm mm GmYu eLm mm m
emy YmYL L mm mu^m YL em uu mYLm Lmym

wv memy e mYL^ em Cmem

wv K em Lmym Cm e e
 ^yd ^ ym Lmd eL em AmLmy em GmYumd
m m U nnp w LmymuL ed Lu y^m Em^mey
mLm YLm e eL em Lemm CmL p !Nmd !Nmd !m
um p L^ em GYe em Lm^m LL Lmymm e
L m emm mm^ym L mm Lm mmmd em my Ym em
m em mm^mem GmYum LLym mymu L m N^ L
m^mem Lmd L m ^ ym^mmd eL L em mmym 
L GmY w

m^me muLd em m mm L^ Eymmmm e Hem


^m Lu mL eLd m L Ym Nmm mm ummd eL em L
ymLm Kuu L^ mymLYmyd e mm Nm^m~ 
d m L U L yeN^ m^mem ^m
em yLL^m CmL e e L Lm u Ymm Lm
GmYum e em md em emm yLL^m Lmym yme
m e mm N ^ me^ mm mm emm m L em
^m em ^LLm^m em Lu emummd em em
Ymmuumem mLmym m Lm meL Ee mm L^ mm
GmLe^Lu ^m em ^LLm^m e mym ^LLm^m
m p L e mYmum p mmYL mm^m Cm em
^mYLm mmuL em CmL Lzmem em KLmm
^m CmYmemyd L em !NeL U vwp v d CmLLem
YLm e em Lmmm m ^mYm

LLm^m m em CmL
m ^LLm^m em CmL Ymm eLd em AL^mLd em
AL Ym^mYm ed m^ mm Am mm emm m^m ey
u CmLLemYLm m md eLLd mmd ymmd L LL
d YLed mem ALLyd mm Aem ANm m me^ mm CmLLe
mYLm mLmd Nme mem um AL ymeym m Cm Lum
m CmL ymm m ^LLm^m em em^m n
m U em AL^m p m Ymm emYm md ed md eLLd
mmd ymm e m em !mL e mLm U w p v
m^m e^m ymm m mm memy mm m Am^L
Y A^mYL e^ em emm em emm my Lu eL Kmyume~ em
Am^m em mm !m~d ?L~ e Km~ A m eL !
m e m eL Lu mm Ymm mm d m m emm !m ym
ymYm mm mu^m AL mmem e L emY m Ymemm
^ mm Ymm d em em Am^m mm eL mm em d L
em m ^ Ymuem Ee eL emY m Ymm^m ^m L em mm
ym Kmd em em Am^m eL H Nzm Y ^mYd e em
Am^md Nme eLL ^ Lu mm mmym KLmLy
emumYLm Km Ymmd em em Am^m mym
m Am^m em em Am^m L Ymymemm em my
Ym mYL^ em^m e^md em ^ Lu em m Km~ Ym
mm m Am^m p eL m em Am^m p my L^ em my
GmyLymmd mymL e Ku yemc m m^mmd em emm
Km mymd ymm L em A^ em Am^m em GmyLymmd Lm Lem
m em mymL em Ku p em ^myLymm p L m mymL L
ym ^ em Am^m m e Lym Ymymc Am uL L
em A^ em Am^m m m e m^mmd em em Km ^ Ym
ym LYm em LYLum em Ku em Am^m uLm m^mmd em
wn L H m ummYLm HLm

ymL L^ em Am^m mymd mmym Am^m L


^ ^ Ymym LYm
L muL^m !Nm N ^ m L m Lu GmyLymmYmy mL
mm Cm ^LLmmmd eL em emY eLL U n mym^YL c
 mm Nm em m eL m^mm mm Ymm Km em
GmyLymm U n p G m^m Km em ?mem d L em AL
mY em em mmm KLmLy mymm mmym YL^m ANm
!Nm mm m ymmymm CmLLemYLm em mm KLm
Lyd L em ^ emm ymmm Km ^mzm N L m ymmm Km~ e
L^m Lmym mL^m~ em Cm~ ymL
L mm mymm m L HLm my mem p HL L e ^ Lymum
^ L L
L muL^m !Nm Y emymymYm Ymy L mymLm
mmm E em mymLYmy mmmd YL^ m m CmLLem
YLm e mm mmm md eL eL m L my ymymYm L
!Nm L me^ m ymmymm meyym L^ KuYmy Lum
m y^ Lmm Cm L m YmL mm Ymm 
meyYmm^ U pw
Y mym L HLm my ^ Y L m HLe Y
L U p L Ymy KuYmy ^d m me^ L^ mm
m eLm~ Gmmey mymLYmy U d n
^ e mem mym L HLm e mym m HLe e mYm

> L V

-iVi -iVii
iVii
> *Bi ii i}ii i > 7>i i} i`i
L *Bi i}i > 7>i i} i`i
V ` i}i > 7>i ` i`i i}i

m !mummL !Nmd !Nm e mum Cmym U vn d


v d w m N^ L^L L GmymmL GmN
mm mm^mem muL^mm Cm !Nmd !Nmd Ym
mem m L^m mmym mm^me mm m eL
m^mm ym^L m A^mc m umY LYmm
!L ymmym LYmd ymYm m u mm um p mm N
^m mmym p md emm Amy e^ em Cmu !Nmd
!Nm em em umY Lymmy e m !Nmmum L
e Ym mLm~ mum ^ my em mmym mm Y
L^ em Am^mmd Ym !Nmmum Y uN m ^m L em
L GmY w

m Lm L m^mm mY eL ?mym Y AmYm e eLYm L


my em LYym^m my Lu em mmym eLymm Cm
LLemYLm em em mmm KLmLy m mm ymLmm
emumy em mmym YmLymd em Ym !Nmmum e
mum muem^
L ^ L^Lmd Lm m ymmym Hmym Aem Nm L eL HLm
mm mm ymmym
Y L mem ymmym L HLm ymmym ^ Y L ymmm m
HLe ymYm
^ m LL Lmm e em HLe ymYm m
> L V

8 8 8

-iVi -iVii
8 "ii}i
iVii
> *Biivi V >V>i] >i i }ii}i
8 r <i `i >V>i
L *Biivi > }ii}i 8 r -iVii
V ivi i >> >ii ` `i 7>` }iLi i
8 r i >> >ii
CmLLemYLmd em mm KmL em Km Lu em Lym
L LymYmd emm Ym mm !mumm ^ m p m Ld ^ Ym
U p emumy em mmym L emYLm L mm
E eL GmYym^mm mY m^ Ymm m mmym e
emm L e^ em KLmLy Nm emum Ld m m ^
em Am^mm LmuN Y
L N L m m AmmL L Ym ymYm
Y L HLm ymm mm mm ymmym L e mm Aem L
ymum

"Li B -iV
r "ii}i i
8

iVii
-iLi
v L H m ummYLm HLm

Hm m CmLLemYLm GmymYmy m ymm Ym m


um ^ em mmymd em em m^mmm mY Ymd
eL mum Lmmm eL L e^ mm Gmy Ym Gm
yLymm U mmm ^
^ L HLm e ymm ^L mm mm ymmym m
m CLL^md eL mmem CmLLemYLm m ymm ANm m
m !mumm m L^ em ENem Lu eL !mumumY Lm my
Lu em mmym em Lu eL LYNyym !NeL my Lu em m^m
mm ymum~ md myd eL em !mum mm mm
memy Ld em m mmym m^ U m em muL
^m CmL yY m mm HLc emYLm em m^m Amy emm
KLmm em mmym Cm mmyy em m^mmm
L^ Lemm Lmym m eL Cm ^ em em m^mmm p
u m~ ymL pd em mm mL^m~ em Cm~ U u
emm myuu e m m^m

Cm e e eLd KLmm
m GmYe eLd e mL e uLm ^ em
Lymmmm m eLN ymemd em L^ em eL e eL
NmYm U nv p n d em ALLm U n p w m Ymm Cm
emYLm e !Lm U nn p n d nv p n ymm Lem ^ eLYm
e^y^mmd em em ?memmye em Am^m Am^m
emmymc mm uuLy eLd L em H^m em L e L
^ em L d em myL^ mm Lymd mm Hm
e em >mm mm Hmd mm LYmmd mm Hm e mm H
^m my Lu em H^md mm mym emd L ymLy ed
ymL m m mmymm mm^d em em GmYe mm Cm
Ymm U wn p w
w eL GmNe em ymLm CmeAm e em m
em mmm Cmem e uymem AL^mLm yem
ymec
m eL em Lmm ed em L em ALeLee 
e mmemd m m L Ymmd mm Lemm e ymYL^m
m ^LLm^m mLm mymLd em U p u eL !Nm
e eL !Nm L um CmL mm em m^mmmmym
em GmyLymm Y ^myLymmd y L^mz^ u em eL
^m GmYum LLeyL L mm Amm em mymL
^m m uL m^me^m GmYed em  um GmY
 !N c [m\ md LYm ymmymd m ymmymd mem m e
em  um GmY !Nc [m\ Nmd Nm ymmymd Nm ymm
ymd em m
ymym YmY em memym^me ^m mm !mumm
L GmY v

e em mm^mem muL^mm Cm U mLmc L


!mumm !Nmd !Nmd mum em L Gmymm
GmN ^!mum !Nmd !Nmd d m
eL LYm U v
 ! U w uyd eL m ^ d em Gmmeym em eL v
mm LuNm m^ ! Ld em m e Gm
meym em um e em mL Gmym^ em e
L Ym^mYm m yemymem Em^me ^m em eL e
em N ^ me^ m uy Ymmc
 em eL e em eL L em Am^m ^ mYL Lu
em ^m Hm~ Ymmmd AL^mLm L ymymYm mm e
mymm mym mymm Hmd LYmd ^m Le^m Ee
m ymymYmm KLmLy ^ eLymym ^d mem eL^m
GmYum L^ em Am ymemm
m Am^m L mm GmYmL eL YmLmd eL em AL^
mLYm^mYy Lu em mLm Hm uu L mm GLLym Ym em
uym H^m L^m em mYe^ mm^md eL m em Ym
^mYmm AL^mL uLm e Ee LmNymem Cm em
 Lym GmYmNm eL uYL em Cm em m
Ymd um m ^ e^ Lemm L^^m m L em GmYe eL ym
uNY ec HL m Le^md e mm L ymymYm ymm e Ym em m
y em uymem ANm L CLL^m YmLem Y m ^ mm ^m
Ymymm em uLm Cm Lemd m em KLmLy mm ?m
 eLLe^m m mm^d L^m^d ^md Ymd mum m
Lm em Am^m mem em myL^ em em GmYe^m
^m eL^m Lym m eLmy mym mm mymm ^N
y em Lym emd m muy Lu em L mm ?memmyem
L mym L^m^ L HLm mem ymmym m mmm
e ^m m p ^ mem e mum p m^ em mm CLym L^
mm u ?Nm L ^ Ymemm mymLem m LymYm
Lmd L ^ em ^m Ld Lum^ em L^m ^ L mm
L mm Ymm^mm L^m L^mYm m
m^mem N ^ GmYmNm ^ mmc
Y mym L^m^ L HLm m mem ymmym m mmm
mem ^m m
^ L ^ ymmym L HLm Nm mem ymmym m mmm em
m
e m^ L^ mm u ?Nm L ^ Ymemm mymLem
^ Nm ym ymyLym
v L H m ummYLm HLm

m ANm Y m ^ L mLym mm em Am^m LuymuL


mem m  L^ em^d eL em Am^m m L eL mL
mm AL^mLYm^mYym mm mm Lemm !m mLem
m emm em Ym^mm ?mem U p n Ee em 
ANm ^ e e e em Ym^mYmm AL^mL p eL eL HLm ymmym
d eL em mmm m ed eL em Nm em Ley uym p ym
Lem ^ L CLL^m ymm Ymem Nm e u mm Neym m
y em GmYu em em ALm mu^m mm em KLLLm
y
 ! U w uyd eL em y^m !Nm p !N
m mym m^ mm Lmd mYLm memyYmLy
mum m CmymymL ym mm uLm ^ mm Y
^m GmYey em eymymL eL p m m u
Lm Em^me m L^ em e em m Km~ em em m
eLN~ Lymmem m m^d eL em um eym ^
ym^my !Nm e Lmm m U Gm^mem^
m^ emd em uLm mym em y^m !Nm
eL e Lu mm ymmLm mm Yym mm
L Cmuu mm Gm^ m mYmYm
 ! e U w myY ^d eL em mYmymm Em^m
eyy^mm ymym e L eL m !mumu
em em Ymm^ LYem^md em ^ eL Lu
em mLm em LYm GmymmL !Nmmumd !Nm
e !Nmmum mm emm Amm e em ELymmmm em
Lemm Cmym em^ U c m um CmL !Nm e !N
m memm Y^ Lu m mym eL em mm^
y Cmum~ em CmL~
n KLmuLme ummmc
  e yY m mm mm muL^m um d em L Lmm
em em m em m mmm u em GmymYm
y em mm^mem !mumud eL !mumm em d ymymYm
e Lemmm m mm^mem !LL mmym GmYum mem
u Y emm
 eL e m N^ LuymYLm mym m^mem mm
m my L Lemm Lmym y Ku m L d Hm^
d Cmuu Cmym e Cmym ymL mem 
ymmmm Nm mym^ em mm^ym eL ~ e eL ~ L
emm !LLmm ~ e ~ m emL e
mm eL muL^m !Nm e eL muL^m !Nm Cmym ym
ymYm Cmym memd eL m m eL^m mym^
em yY L em em Cmym m ^LLm
^m e^ GmyLymmYmy L
L GmY v

q mLm mymL y

eL Cmym eL Cmym 

!Nm !Nm
em em
L m e mm L

!Nmmum mum !Nmmum


!mumm !mumm
L L ymmm e ymmm LYm Lm ymmm

q eLm mymL y

  

em em em


L mm mem mm Nm em mm

!mumm mum !mumm em!mum


L LYm ymmm mem ymmm LYm Nm ymmm em ymmm LYm

emm Nm mem em yemymem ^m em Ymem Cm


ym ^ em Kmem Ld em Ym^mYm m L mm m
ymL ^m mm^m~ e Nm~ ey mm Ammmd em Lu
Hm^ ^ymd e CmLm em mymem LL
U n p nww mmm y L^ Hm^
m mm Km~ e eLN~ e ^ yLL^m A
m em GmYum mLem mu^m Am YmLym ^ mmm L^ Ym
yuu^ m e em^d m L em em^ YLmm myuum GmyLym
md mymL e Ku U n Nm YmL^mc G m em Am^m L
em Ku ^ m^mem m L em LuLm em GmyLym
m N ^ ymym ^ m Nem p m d m m LmYm uu Lu em
mymL mym Am em Am^m L em Ku emL^ ye
N^ mm Lemm Ammm L em GmyLymm e em mymL 
L Ym eLd L L mm A^ em Ku uNd ^ mYm Am m
^me m m Ym em GmyLymm e em mymL uym m^m
m m ^ mYm Am ^ md em mm^ em ?mLN Lymm
m myLymm e ymymNym L L^ ^ ymLyd eL em Am
^m Lm Ym em GmyLymm e mymL mz Ym eLd L m m
Ym em GmyLymm e mymL m md L mm HLm L
YmL em mm^ em ?mLm p em mm^ emmd L umm p uLm 
Lemm Hmc
vw L H m ummYLm HLm

L m em Am^m u Ymem mm Km~ e eLN~ ym^


mLd me^ m^me^m Hmmc Yem em m mm mm ^
myLymmd LYm em m^m mm mm H^mYmm^

H^m m ^myLymm

G emm mye YmL^ m ^d eL eL ^m KuYm


y e eLm memy~ m^m U p e eL em em
m N^ ^mem GmLm my U np n AmL^ N ^ em
 mem u mm^ L Lymmmm L mm Gmy
em ^ ^ H^m memmd L ?mL~d Ymymum Am mm
KmLmymd em m Am^m Lu em eLym emmd L m Am^
m m L em m md em Ym^mYmm AL^mL em
mm^ em ^^?mLN em
GmNe^ e L^d eL eL !Nm eL ^m Cm em Nm
U n d n d n Nm ^ uLm Am L em Am^m eLd
L mm m L YmL^m ummy e ^ YmY^m N p eL mzd
mymYmmm em GmyLymm Hm ^ eLymym ^d my eL !Nm
Cmym ^ GmyLymmd em L^ H^
mYmy LN~ L G emm uum mY eL !Nm em uLm
Nm

wv m Gmmey em eL^m CmL mm


m mLm mmym ^m em eL^m CmL Lm ^ m
em uymem YYey eLmm L m Ym eLm Gmmey
U d n emmYm KmYmy Lu m eL !Nm

/i}i /i}i 

*Bi *Bi >V 


>Vi >V ` >Vi
> ` i

*Biivi *Biivi ivi


>i }i>V > }i>V ` }i>V >Li
> }ii }ii ` }ii i
L GmY vv

Cmym c !Nmd !Nmmumd d mum

L !Nm
L !Nm eL em em Cmym e L L Lmm
CmLmym em mm meyy^mm Am meyYm
m^ Ym^mem ^ em em e em !Nm
mymLYmy
 mm ^LLm^m em^m Ymm eL !Nm ^ Lu m
m^mm Ad eL Am^m LYNu e emm Am em mym
L em
Lem m ^ m Lm^m m^mm mm !md mm Nd mm
KLed mm mm U vp vn d Ymemm em mymLYmyd eL em
Am^m eL m^mm L em mmmm~ U v YmL^m em N
mmc L m^mm L ^ L^ Ymem Amm m Ym m m L
emm
L mym L HLm my mem ^ Y ^ L HL m e eL L
LymN um m
mmymm CmLLemYLm m em mymLYmy mm em
Nmm em mm m^m ?Lm mm
Y ^ ^mYm ymLem mm mu !mm Ym^ m mm myLy L 
m mm ^ Lm p m^Le LYmm m wv e m em Hmem
mmyy ^ Lymmym L mm LN~ m m Hmu
YmY Y Lmmem mmY
m mm m^m m^mm U vv em mymLYmy ymmm
L^ mm mmmm mYem ^c m !md em ^LL
m^m e ud Am^m ^ Lymd em e
mY LYm ^ ^ mm^ um my ^m Nm L^ K
uYmy mm p mL Ym AmLym p uN em um mm
m^m m^mm em em Am^m e
^ m HLe Y L mLes L Ym m e m C ym
Lu s
e m L ym Cs
 Lmm Cm e eL !Nm L^ eL mmemd m mL 
ymmyym Lyme^ mem mm Gmmey N ^ L m A
emuL em mymLYmy YmL^m Ymymm mymL
EL L eL ym^ nd Hmmy em mLm em mm
em myNzmy yLY ^mYmd e e ym^Ym p L
^ Lu m eL Lu L
v L H m ummYLm HLm

KuYmy
m LeyYm^mYym U v L em Am^m eL !Nm Ymmd
m em m^d em Ley Lumd Am^m ymuL em
ymuL ed em mym^m~ Ley mY LYm ^ ^ mymmm e
um em Ku uN L
L ^ ^^m e mm L m ?mymy m em Amm p ^ ymm Lu em
Amm e ^mz mm y mm 
 Y^d em !Nm ^m Nm KuYmy ^mYm mL^
m L me^ eL Gmym mm Y^ L Cm em mmmm GLm mm
Leyd L eL !Nm L^ m mm ymm Am mymLYmy
m Ymyuu^m YymyYmmd em ^ eL Lud Nym em
A^mym Lmd em uLy mm Ley em mm GyLy ymL
Ymm y ^ U
L !Nm p L Lmm Cm p L^ mmeYLd m Ku
Ymy ^ e^ m CmLLemYLm em em mmm KLmLy L
ymmy e Yd ^ Em ymmymm meyym L em Am^m mm
LymL !Nm emLY L^ mm mum em mm uuemy Le
^m U d w K GmN !Nm p U v
Y ym uLm ^ L^ m m L^m Lem m Aem p ym
u ms
^ Lm mz L Nyd eL m YL e m !A ^ L^
m ?m^ Lu em ALzm Ymemm m mumm Lm mm AmYm
Ne^m
w GmyLymmYmyc ^m m^md m^m !Nm
L !Nm L eL !Nm emm ^LLm^m myLymmYm
ymm mmm e eL u L ^m !Nm Ymm^m m
^m uum Lm L^ em e em mmm m m
m^m !Nm L e eL myLymm m^mm eLe^ ym^L em
mymL Lm GmymymNyyd GmmYmeyy
L L mym ^ e^ ymm Lu em ^ e mmd ymYy mm K
m e yY mm 
 uLm mNmem Cmm Yem eL !Nm L Nm m^m
!Nm mm m L mLmm Amd eL em GmymymN
yymuum LYym^N^ m^m mm mym^m Hmm em eL
!Nm yL L eL em em Nm Y ^ mm Lz
uu eL Lu eL ^m !Nm d eL mLmd yLum e N
^m ^y^ Ym^memd m^m Cmm Ymymym ^
Y !mYmy ymu em CL^md L em mm KyLmm e Ym m
L E em ^m m N^md mm mzm ?^ LLeL 
mz L L L L mm Kmd e em m u ^ mL L
 L^L L^ em ^ ^ eLd eL mem em Nmd em m
mm HLmyNm L mm ymm L mYm^
L GmY v

^ emm HmLm AL e Lm GLm L mYm v


mymYm mym m Lem L mm GLmd emd L m Ly Lm L
e em GLm mmd Ym mm yzm Gmym A L
m ^m !Nm mm mm^mem Gmmeymm em !Nm
mum U n e em mum Amm U my m mm em
mm L^m Gmmey em yLm Cmym 

L !Nmmum
L !Nmmum em L Gmymm GmN !Nm L v
Ymemmc
L GmYym^mm e L my ym Nmm mL mm
mmymd em FYmmy em em muL^m
!Nm umymmy U
m em em^m !Nmmum em L^mL m
H^y Lmd eL em memyYmLy emm Cm m Lzm
Lemm Lm mLY em ALmd mmm L^^m m e
Lymmm mye LYNy mm L u mmm
 mm ^LLm^m e eL !Nmmum m eL !N
m U em^ ymYL^d e d eL Am^mm em L mmy
L Ymemmd eL eL m^mm mYd m Ym !Nmd em Am
^mmyLymm uN U
 L ymmym L HLm mem ymmym L L ymmm m L
Ym y ym^Lum Hm L ymL^ p m HLe ymYm m C Luym
yLym L L m e Ymm ^ LYm e mm L ym^^ m ?m
ymy L em Amm m p ^ LYm n Aem ymLYmm L L m LL
m ymm
m Km em GmyLymmd em eL m^mm LYmu em m^mmmd
L e^ CmLLemYLm Le^^ Ymm^m mem em e^ em
KLmLy umymmy m U c
L mym Km L ymmm m ?mymy L m^ em Amm m
p LYm L em Kmy Ymm ymm Ym^m L m ymm m ym
^m p L em zYem ^ Ld eL um^d eL ^m ym^d
m ^ ymLy LYm m
KmLyLYm m md mYmd emm ymY^ Ymm me^ Ym em
^m !Nmmum ^ em m^mmd em em mmym U
Am mm Ymy L ALLuLy
m L m m Hm mem Ym em A^my mymuum
L !Nmmum my L GmyLymmm~ Lem L eL !Nm m
emm m^c L Ym^mYmm m^mm e L em GmyLymm ym
mmd em mymLYmy YmY me^ um mLmd L em mmy
m em m emum e Hm ^ eLymym ^d eLu em L^
vn L H m ummYLm HLm

eL LymyLym memd eL eL m^mm Luye mm ym em em L


Ymmym Lm Am^m ^ mLy
L !Nmmum N ^ L^ mLymmmem Lym mmem
y eL !Nm U zmLY CmLymuym Ymymym emm Gmm
eymm ^ mm
 Ey^ ^m ym^mm mem Lemm L em p Hm em !um
em Amm em ym mLm Ld umy m mm L
m mmym L e^ m CmLLemYLm em em mm
m KLmLy em Ku mmy mem y !Nm U m
KmLyLYm m Ymy L ALLuLy L !Nmmum m^ emm
Gmmey em mum U
ym L m m Hm mem q ym e m m Hm mem LYm
 m Aem LYm ^ eL me Ymy em Lm Lm mymm
n L !Nmmum em L Gmymm ^m !Nm
U w L !Nmmum m^ m em !Nmmum mm Cm
em !Nm L em U w c
 LL v Y G GLm Km mm A^mm mYm ^ md
?mym Lm L^ em mYd LLL ?m m eme
Ly Lm ymYm A L
 !Nmmumc LL v LY G GLm LLL ?m
L m emeLy Lm ymYm

L 
 em L^mL em Ammm em Nm^m mem
u Y^ Lu em mm Km~ e eLN~ m
mm GLm vd u emm e m ^ mymyLym
y eL U
KuYmy p eL L Cmu
 em Ymmymem mm em Nm eL em^ mLm U n
e Ymm ^ eLYm Lu Kuym m ymmm m^mmm N ^
e^ m CmLLemYLm ymLm mm L L Ym Lm^m L
em !NeL E muem^ md mm ymymLYmymm eLm my
L^mzm U
L em Lymm e m mm mu ymumem ^Ny em 
eeLmm m m m^m mem em Ammmy ^ L
mmm m Cm e mym Lm umy m
 Nm m L e L em uYmymm Lym L mm GLLym em
Am^m LuuLm m mm AYm em em !m L em zmy
mm L Y^mNy Gmm^md y em L uuemy m
um ymm m Y
L GmY v

Y ^ mem e^ m mLm H mem em Amm ^ mm p 


m m ymms
mymLYmy p eLm mm^m U n
 em em^ mLmm L ^ em Am^m L^ Lu mymN
ym Ymmm N ^ eLYm em Ly mmd eL mm Lym L
L YmNy e
Ym m N^m ^ u m e mem e^ LYmd zLm
m^ m myey mm Ymy e m YmL m L e
^ m
mm eLm Gmmeymm e u L e^ mm Gmy Ymm^
m Am ^m ^ Y^ Lu em eLm ANm mm mL mLm
U n L^ d Ku m L c
emym KuYmy u mym^mm uLym m mL
ymmmem ANm L em Em^mey ^m mm uYmymm
e mm ymymLYmymeLm GLLm L ?mmL mmm
m Lmm mm e ^ uLymd m ^m Hmm em ?Ly mm yzm
^y Yym m K Gmym^c m Lmm mm uLy ^d m
 Cmm ^m !Nm L em U w em eL p
mymYe^ ^^Lmem !Nmmum p em G^L mm m
yLymm Km Lc
 AmmYm wn m L me^ [G\ L^ HmL ^
 Lm e ^ Lm GLm Ymm md Y m mm my
L HmLm mu mm^ A L
m Nm u Ym mm Ymm ! u^mmem m^ mm
^ em mLm Ku KuYmy mym^m em^m Am my
me^ ^ m mymd Ym em Ym^m ed mm ^ mm em
GmyLymm em Nm e em Ku em ym LY ^m 
~ A^^Lu~ U

L mum
L mum em L Gmymm muL^m  em
uYmymm Gmmeymmd em em KuYmy em muL^m 
U m^d Nmm em Am^m eL m^mm L my GmN
mm mmymd em L^ em Am^m my m mm
ym e e^ m CmLLemYLm em L em KLmLy
emum mY n
Gmm^ e em m^m Y eL m ymLy md eL emm mm
mm ^m m m LuYmL mem ! L
v L H m ummYLm HLm

 em myLymmYmymeLm Gmmeymm m eL m
um em ymymLYmymeLm Amm U
Gm mem e !um L^ L mm GNLmm ^ ymLY
LYm 
m mmym e em Am^mm emumd e em m^m
mm uN em GmyLymm m Amy N ^ e^ m Cm
LLemYLm Nmm U em L Ym muL^m em eLm
mYL^ em mum Nuym L mm uYmymm Gmmey
w ^ em ^m m eL mum L Gmymm
ymymYm U c
 AmmYm wn m L me^ G L^ HmL ^ eL
e m ^ mYmL mymY^ Lu emmYm Amm YmYm LYm A L

L GmN !Nm p d !Nmmum p mum


v L !Nm e eL e Ymm meyYmm^m ymymmL
em LL^YLd Lemm mm^m ^ m^mem uu Lu eL !LL
!Nmmum p mum
L !Nm L L em uYmymm mmem memd
m em KuYmy m^me em^ e^ em m ym^m L
m^mem y u !Nmmum e mum L e^ em Gm
ym em Ku Y
L ^ mem e mm L ^^m ^ ^^m e mm L p L L
e YLe umy m L L YLe umy
Y Gmm^ e em m^m Y eL m ymLy md eL Gmm^
em m^m Y eL m ymLyd eL
Hm y^d e L eL !Nm me^ m mLm~d e yem
mymd eL m^memem GLmym u eL uym m^mm ^
em mymL mu e mm mymLe^~ Ymm Ym ^
L N ^ emLY y u mm GLLym mmemd em mm e
Lym em mymL LYm m
GLLymc m ?mymy e em Amm mm
mm Ym^mc m ?mymy m em Amm
Eymm eL ^ yL Lymmmd m eL uym m^mm
yLm ~c
m Ky ym ym E EY^c m Ky e ym E ym
m p !yL^Lc E E mm Am em CLym^L ^mzme
mym m eL H^LuLyL E E uy A Lm~
 em KuYmy ^ ym^md eL mmem memc
L GmY v

 m mLymem m d e m e ^ yzm yLymm


mm uyLYm Lu em LYmm ^ ^ Lu ?
 Lemm memyc em ^ yzm yLymm mm
uyLYm Lu LYmm Ymm Lu
L eLm mum L ymmm ^ e^ eL !Nmm
um mm memd m m emd eL em eLm memymm em E
^mm Y Gmy e^ Lemm m m^me em^ e^

m e mLe Lm m Lmc m m^ mLe


Lm~ p emc m mLe Lm Hmmmy
m m^m mem ^ Ymm md em Ammmy Lmmm 
Lm p emc m m^m e ^ Ymmd Hmmmy
Amm m e ^ eLL ymum LYm Lm p emc Amm m
L ^ eLL ymum Hmmmy
 L^mymm mNmem Cmm em ^m !N
m N ^ eL ^ e^ eL !Nm mmm m Ymemm uum em
GL^Lmd em em mm ed em eL mm ymm U
mmm em HL !Nm em m Lem mLYNyy
Am L^ mm Lym em A em em ?mym A e eL !Nm em ym
^mm AL^m ymymYm em Ymy Ee em Ym^y m
e mm Nymm uYmymm !Nmmm mm ym^mYmm Cm
ym e^ m mY^m p m L^ ymm eN^ y m
e^c L muL^m mym ^ ^ mmem mYL^ mm N
ymm Cm Lu m eL !Nm Gmuyy

Cmym c !Nmd !Nmmum

L !Nm
 em eu em Cmym d em !Nmd Ymm L ^ n
^m L Lu mmm em memmmem m^mmd em e^ CmL
LemYLm em em Lymmm KLmLy mm Ymm Km em
GmyLymm ymmm mem U
G Ym em Lm em em m mem p mm Ym^Nuym
^ LmLy em LYmmm
mm ^mm m em yLm CLy m m ^ L^Lmd L Lm
mz m L^m m ^ Lem p G e w Lm Ymyemm 
Lm mm em emm m E em eLL mm Cmm
mmd uN^m mm Lm CLymmymd L^ L^L
vc vv
YNyy em L em !NeL e em Lymmm KLmLy
mLY eL !Nm mm zmmmm em mm mmmm U v
v L H m ummYLm HLm

Lu eL m^mm m mmmm my Ymmmm !NmN


m memYLm y !Nm U
K em Km m m ^ m mmm Lm Lu em Lem
ymm eL !Nm eL L^m emd m Ym ^m
^ um em meL^m um mym mN e N ^ emLY
L^ KuLm e uy^m m^m Lmem K mmYm
?mem~ U
 NmLm mNmem Cmm Ymymym m em em
mm Gmmeyd em L A^^Lu~ em ^m Nm
^m Nmm m^ U AL mem u N ^ ^m
Nm uL m L^ m u mmem U n d nw
Em em Gmymm LYmd m mYymd YmY em H^ L^ mm^ym
Ymmm L^ mLuy Am em ^ m Ly Lm Nm mum
H myL m^mec Am m

L !Nmmum
w L !Nmmum m m m^mm L my LYym^m eL m
y Lu mm Ymm Km em m Ymm m^mm em GmyLymm
 emm Am N m ^ L ^m Cm em GmyLymm Ymm^
m m^m emmm^me Lm NmLm EymYy L em
KLmLy em em^m !Nmmum Y
L emm Luymmym CLym [\ YL ^ H Le A^mYmym
?LLd eL Ne^m m mLm~ Ymm^m 
Lm ^ ^m mym eL ymL^ H ?^m
Y m ! L mLy m nNym Y L ymL
mYm ymm L ^m ymuLm e ymym mm L ymL CL
ymmym nnd L^ L^L vc
m m^mmm N ^ e^ m CmLLemYLm mLY em !Nm
mumALm Nm Ymm emm m eL emYLm Ymy
ALmm ^ y U d
^ N L m m AmmL L Ym ymYm p
m !m Lm em GmeN^ym ymm mm e m
ymm em L meyy m K L^ Ku m Lc n
CmLLemYLm m me^ p Lm L ALLuLy p L^ Am
y em mmym emm U d
e H^mL em L A mm A^u^m AmeL ymYm
w Lm m m Y m AmmLm ymYL^
m L^ em Ny mm Ay L^ m m Nm ^L em m
ymLm mmym w L mem m A^^m ^ m
m Lm ^^Lmem~ mm eL !Nmmum ymym
mm ?^Ymem em ymLem mm^m ! L y L p ^
L GmY v

L !Nmmum Ymymym L^ mm ymLm LYm~ Gm w


meyd mym^YL em myLymmYmymm !Nmmum
L m mmm mm ?mLLd em L Ymm Lc H Lm m
m C^ Ymm
 ^m Nm ^m em m e em myLymm m^mm m 
mmy emm mm c w
 mm L m Y my mm ^y L Ymem^m myLymmYm
ymm !Nmmum Uw e LeLeL^^m !Nm mm
mYL^ myL
Y ^ L Ym N^m ymmm ALc ^ Y Ym N^m ymmm ^ L
Ym N^m

L GmN !Nmmum p !Nm


m Ymm^m em !Nmmum e em !Nm Ym^mem w
^ umd L em Am^m ^ Ymem CmL Lu GmyLymm Ymmm
L L !Nm m^mem ^ me^ e^ mm Nmm mym
Yemm yeN^ !Nmmum
He eL m^mm p m m Ym !Nm Y^ p e^ mm KmLyLYm
em Lemm mmm m LYNyy Cm em GmyLymm
md e em Ymem GmyLymmmL u ymymmLem LL^YLd
m eL em m em mm mm yzm uLm^me Ymm
H YmYm Am m H e Am m ymYmYm p Y L
mL mem^ Y mem^m mL
He eL m^mm me^ Ym !Nmmum L^mz^ e^ mm Gm
ym Am^m Ymd em L e^ eL !Nm ^
Lymmm L y L^d m em m eL m^mm em emm ym L
mmL Am^m Lm
^ LYm ymey L L Lm m^d em Gmy^m mm p Hm
L eL mm ymuum L WHm uumm eL mm L
 em ym^mYmm ALeLeL^m em eL !Nm L em em w
^y^m Nm HmYmmY em ^m !Nmd U w d
n L !Nmmum e eLm L mmem Nm ym^mYmm
AL^m mm mmem mey mem mNmem Cmm ^ mm mm
AL !Nmmum muum e mmm L^ ym^m A^m ?Lm
Nm mm em my mymL md Nme em Lm em Cmm
!Nm Ym GmyLymm mmYm^md eL em mmmem !Nm
mum ymm em mm Gymm Kmymm L^^md
ymmeym m mYmm e mmm mLm L^L
v m mLm Nuym em Ymem GmyLymmmL Kmymm
Lm me^ YmmyLd myL e yL L
vw L H m ummYLm HLm

m mm A^uuLLm em L^m m e Lu em Lm^m


Nm Y !^m~ m L w m^m mYm ymm m Nm
mz L Nm ^LYme e^m mYm em Lm y
Y~ Lm LL^ L m mm muym K d
L^ L^L vc
ww em ym^mm LyL^m e eL !Nm L GmyLymmm
mymme e^ eL !Nmmum mm mm ^y Lm
em eem^m eLm em^d emm em muL^m !Nmu m
ey^ Ym md em eLmYm e mmm mym Nuy mmemm G
mYm ^ mYL^ G e Ymm ^ eL !Nmmum mmm
L^ em L emmm ey m Ym em ym^mm AL^m L^ L
N^ ym^mYmm Cmm md emm A L em ym^mm AL^m mm
mYL^ nd A^LL c pn m LN^m GmeNyy em m
uL^m !Nm e^ eL mmym !Nmmum e mm L mm
ym em Hmmuy em ymLm Ymem^m !Nm^e
eym vd mm n ymmm Lem ^ Lmey mm em Ym
L^YLm mLmN^m AL^m p e L^ p mYmmm ^m
yd em ^ ^m Lymmm y^m ^ymemm
m^m~ LL^m~ AL^YL m !L uem Cmuu d
YLL

K em emm !mumYey eL


wv L eL^m emm !Nmmum U vn ym Cmym 
Ymymym Hmm^m em ym^mm AL^m e em e^ ymuNY
m A^uL^m
L m L e emm emLm mem ^ LYm m yL mymm ymLY
ALc ^ Lm m yL mymm L^ mm c
Y L Y ^ Lu em CmLm ? ymLemd e em CNym LYm ym
m ymLY L Y ^ um eLymLem L em N ALc e em
CNym LYm ymm mm mYe
 L eLYm em em !Nmmum L Cm em GmyLym
m Ymmm em Lm Ym m^m !NeLm em L L mym
em Y Cmmd emm um !Nmum YmLd L L^ em m
em !Nmmumd mmem mem U ww d u eL emm !Nmmum
mm uLm ^m L LYm L^ L m^y em muL^m
!Nm Y em myLymmYmymm !Nmmum ymYL^ mem
Yd m eL mm uLm uummmy eL mYem Nm p em ym
^mYmm ALeLeL^m y eL emm !Nmmum ^ L m
w L emm !Nmmum ym Cmym  L mYm
em em !Nm e em ym^m !Nmmum mm
em memd mm ummm m^m Auy em mym mmmc
L GmY vv

 em ymY^ um m ^ L m myuum e ym^ mm m


muym A^m y Lm ^ mm^ ymLYd Lm LymuL e
em ymYm H mm
 emm d L e^ em GGmyLymm L mymm Lud
em emm !Nmmum mm myLym ! ?Lm em
em^m Cmm mm c y Cmuu d 
?Le^_m n

eL^m CmL Lmymmm ANm m^


Cm
 U pw e mm m em Gmmeymm em CmL Lu Cm w
mYmm p muL^m LYNyym ANm Y em LNm U n
Lmymmm ANm p Ym^mYm em HL em CmymYL^ m
ymemm ANm Ymuud ymem ^yc
 LYNyym ANm L^ GmYm em ALym e mmd e LYNy
ym ?mumL U d m eL^m CmL m em mm^mem e
mm ?mem ymYL^ mem
Ee u memm em m mm zLm d eL m LY m
^ m Lmm e m m Hm^Lum mmm H Lymd
eL d Le Nm L L em myLymm Lm mm m
eL^m mmd eL ^ em Em^ eL LYYy
L Nmm Yem m ^ em Ymymemm m^m em LY
Nyym ALm mm L mm em Am^ em mL eL^md
memmd Lymd emm L LYNyym AL mumm e m ^m m
eNem^m Gmmey em CmL e L^L uymYmym ym
L mm^mem Hmm e !Nmum mNmd em LNm
L^ myLymmYmymm LL m^mm U n m e ym^L
em mummm AL L mmm
 mm NmLm Nm L L em uymYmymm Cm
ym LYNyym AL L^ em Cmym m^mm em L
em eL Nmm L m^m c L Ym^mYmm m^mm uN
em GmyLymm em Nm p emLY eL !Nm uymYmym Nmd
m em mm^mem emm ?memd mm !Nmu mLm mm
CmymYL^ Ymymym mm m L^ GmYm em mmd uum
m em mmm md mmm L^ m^m zmymYm m Lymd Ym
Lmd uLym
m md eL m m mm A Lmd Lym eLYm L^emm m
m Kmy mm ?memmemyLYmd ymmmmc L m m
m Ad ~ Nmmmmc Lm u m mm Ad p ^ Ym
mym ^d Y L em em Ymmm z e em
L^me ^m L
v L H m ummYLm HLm

m CmLNm U p YmL^md eL m Lmmm L


CmLLemYLm Lmymmm AL emm m em Ymem Cm
Nm Ym^mYmm mym Ymmm ^ mLY mm ymmLm m
^m ?Lm LumLem mLY m em CmLL e em Ymyme
mm AL yeN^ emmYm Kmum p ymmm Lyme^ e^ em
Cmym p Lumm KNy e emL^ YLm m Ld Y
e p em !Nmmum L !NmmL p L^ ^ ^ LmLYm e
eLymym YLm m e
L HNme eL e ^Nud m !mL m ^ HNme eL e ^mud L
!mL m ^ Am e ^ ummd m m eL m
Y mm^md mem m em mm Amm mLm L p L mm^md
mem m em mm Amm mLm Lm
^ m ymm emc ymym Ld L m u LuymL^ emc L^m
m u Lu
e WH mm ALd u Lum ymuum LYm ymuum Lm WAm
Lm ^ mm mym m^md Ym m mmLYme L^ L^m e
K em memmm md L e L^emANm U n d d w

wv m m em  e 
wn m Gmym^ eL em Lmm e U L Ym
emmd eL m m yL Ymm meyym Ymm d em 
ymem em Ymm^m em ymL mem Amm LYm
m^m e mLN!mLN U wp e ?mumL U p n 
mm mm^ em  uLym me^ U d Nme Ymem
m emm ?mumL yLmm m m  L L^
L e^ em uuemy A U p n emm L ym mm me^
^ m mm Lum
um mm mmm mm Lud emm em 
Lm mLN!mLNd emm ?mem em uuemy Le^ m
uu Lm Lu um mYNeym ANm e ALymuym
m e me^ L^ mymemm LYNyym L
^m !m mmemd emm m L^ ^ KN^m YmNy e
um meeL Ymuyd y m^m mm LYNyym~ em 
mYNeym~ Gmmeymm e mm L^ em A^uL^m mem
m e^ em eL meNy

m Ymm^ mLN!mLN~c 
w m  em m L Km^m eLud eL em Am^mA^mYm mm
Lym ^ L Lym Ym H^md em L mm ymeL^m 
mLem m yY mmmd eL eL mymm emd L
em mm^mem LymL eL Le^d L mm A^ uu
em mym ^ L^mzm mmym L em L m
L GmY v

eL^m LymLd em eL mymm Le^d mYm m L^


uym em mmm Lymm
L d memuL uy ^ YmLmd e Nm ^ mm Lm Luymu
e Ymem Num em Nem ymm e m ym LymYmmd eL
Nm ^ em He me mymYm e ^ Nm yzm m^y
m A^Ymy Ym em CLmm HLe ymmym e Ym em HLe
m Amm Ym ^ LYm em Lm ^ Luymu e Y ^
^ ^ Luymuym ! Ae
Y Nm ^d m m Nm m em p LYm m e L^m^
^ m p ^ mz ^d L ^ ymLem LuN Ym m m ^
m Nmd em m ^ Ym mem
m GmyLymmYmy m L L L em  emm Gmm
ey Lymmm L e em mLN LuLN Ymm^m m K
uYmy m Y m^m m mym em EYmm em Ku U
E md !mLN mLN mem
GmyLymmYmy p Am^mm L ymmm p e e^ eL !mum v
m em  Lem !Lmum ymL Lym
e^ y Nm Luymud Nm mymYmd Nm ymmym U w L em
em em  !N Ymm em Am^m ^ Lu mym
Nym em Kuym e ^myLymm y Nm e Nm U w Y
m em e emm Ymm^ em  mymme
ym^Ymemme em eu ymYL^ y m em Y U w 
m^mem y u em !mummL Nm ymm p em ymm m
L Ymemmd eL em mLm uummmy ymymYm em m^ymeym
Am em eL Lu m mymeym Am mem y n

GmyLymmYmy mymL em KuYmy

L Nm ymL^ em ymL^ LYm L L^m em L^m

L Nm ymm em ymm m L Nm em m

H^y CmLmLy Lm eL mm mm Cmud em


uL em !Nmmum p em GmyLymmm p em eL
mN^m mm ^m L e^ em  em emm !mum
U vn ymu memd eL Lmey ^ ^ ^uL^^m AL
eLem ymm^m e
Hm ^ e^ em ALe ymuum Nmd e e Nm Lm mm um
CLymY^YNm ymmm ymLYd Nm em ?L ym emm ymmm
 Aumd L^ ?Le^_m nc
eLc ^ Lu e^ em ALe e e Lm Lm mm um CLym
Y^YNm ymmm
vn L H m ummYLm HLm

v Ym^me em ^m mey em Cmum em 


L eL !mumm m Ymm meyym my Lu ^m
yLymm mmem mem mm Gmmeymm y^d m eL Ym
^mYmm m^mm L em Ku em mymL m d mm ?mL
my me^ e^ ENem mem ed em em GmyLymm mym
 N^m L mem L^m^ mm em N^mLzm LYuLmc nv
Nm L^Y Lm L ymem n Nm m em Hm em
em mYLy ymumm ^LL nwd L^ mY c n p m m
mmy mYmym^^^ Ymyem ^ LYm Ymm mL mm ?u
LYymm Nm ^ emL mem m ymLyd Nm ^ mm^ u m
mmume ymYmYm mYe p m !mumuc d em ^ mm^ u m
mmume YmYm
 ^m Nm em mLm ^m em eu e em
!mumu em  mm eLm umc m !mumu m L^
Ym mymL em KuYmy eL m^mm em mm^ em mLm d
em eu e Ym ym^m KmYmy em y^m mm ?mLmy
yeN^ uumymLm m Lm mY n

mLm eLymuymd mymuym e H^Nm


v L eLymuym U p n m ^ym mm^ em mLmm
Lm 
L HNm em eN^m m em ymyLym e L em HA Lym^memd
Nm L LL^ YmyLYm m Amym HNm m umymY
em ymmmd Nm em ALym ^m e^Y
Y Hem emm Yy ^ v Lm ym^m Lzm LLmd Ym
ym L mm mm m Amym v m mL m em
m L emme muemd m em em Ammm ALL L
m Ymm em uu
mm m em p m YmL p Ymem ANm em e
Lymuym mm e eL L mLm LuL^m~d m^m~
eLymuym Ymm^m mL eLYm mm m em mymemm
eLL em em meyy e^ em L ^ mu ym
m ed L me^ m eLLu ym^m memd eL L^ em ym ^
m y eL L^ mm L U w c m eN^m m ^
em ymyLym e L L LL^ ^ YmyLYm m mmm
Ku m Lc wvpwn
eLymuym m ^ mm Gmmem em Am^m
em eLd N m m y uumd Y em meyy mm ^ L^ mu
e em ^c
L GmY v

L< m umymYem ymmmd L em ALym ^m e^Y


Y< N emm Yy ^ v Lm Ld Ymy L mm mm 
m
 em CmLd em em meyy mNd L em p L  emmem p !N
mu m u !mum m^mmc
^ ^ mz ^d L ^ ymLem LuN Am m LYm ^ ^ md
em ^ ^ em
e Am EY^ Lu mm ^mm m Ymy mm LYmd
Nm m uL^ mm
L e em !mLN mymYmc m Am^m N m uum^^ u
y^d eL em meyy uud LYm L^ eL mymm ^ L^m
zm eLNm emm Lm ^ emLY Ym em eL
LL Ymmc
^< Am m LYm ^ ^ md ^ mem
e< Am EY^ Lu mm ^mm m Ymy mm LYmd L
m uL^ mm
YLm L  e eL e L^ y^ U v
m GLLm em mLm eLLm my em m m em
m m emd m yNym m me eLYm mL m m emd m em
m me eLYm mLym U n
L mLm mymuym m mm Y e ELey em mLm v
eLymuym eL
^ m mm eL L n YmmY Nmd Nm m mm ^ m m
md m m em ^ mum
m mYmLAL^mL e eLYm L m mLm eLL L
^ muume Y L^m^ ymm mm L eL L n ^
YmmY m m YmLy LYmd eL m u em LLL^
mL mm ?m md Y em meyy mu em ^ mmym e
?^^m my Lu em LLL^mL emm L Y^mc m
Am^m mm mmmyd eL emm muume em L^m^
p mm mymm mm mm
uL^m ANm em mLm eLNm m L mYNeym vw
zmym mmem mem m Am^m e^ eL mm H^ Ld em
m mYm my L ^ mu em ^ muYL m Lem
emm Gmmeymm p em mLm H^L p L m^m e
Lymuymd Ym emm em LL LymLm em Am mm em
Gm Ymm !Lm d Yzd e^ mYem U n
Nm em A^muum mm Lm eL e L em ym L em m ym
ym ^d m e Yz Nm m ems Hm m e^
^ m Nms
v L H m ummYLm HLm

mLm LymNm e em u^m~ 


vv m  L muL^m mYNeym LymNm GmYmN
m L e^ em mLN !mLN emm mm e mLm L
ymNm em mye mm mLm meyy emm mm em
LymL mY mmm em e L em m mLem m
mLm LymL N ^ uy^ L Cm mm mLm~ mLm me
yyymuym mmm m Amm AL Y md em m em
em mLm mye mumd e em mmm m ymm
L m mm LeeL Nm m myLumm u LuLm Km 
Lmmm em emm CLymY^m mm L m EA m
Ne^m mmm Yz LY^ A Nm m m m ymm ^
L^ LuL c v Neym eLymuymc Hm mm mm
LeeL Nmd Nm m m myLumm Hm em ENem L N
md Hm em Ne^m ^ Yz LY^ memd
Y Hm m [em Ny mYmm LmLm AL LmLL\ ^ m
Ym emd um m ^m^ c ym Lm Hm^Lu e
Cm^ Y L m e m m^ Cmuum em mN^m L
mLmm w Y HL^L Am Nm ^ m^ eLYm ym
umd eL mm w !m Lm LmAe Lm e Lm emNem
FYm eL ymY em Lm^LummH m Nm
m ^ ^m ymem m m Km~ L
v m emYm uLd YmLm e N^m LemYLm e^m m LL m
m memy mm^me Lmmm em mLm  L m
m mLm meyy my m ^
d em ^ mmm ^ ymLd eL ^ mL m LL ymuym Nm
! Ae L Nm m em z ^ Ym em A^mm ymm ymLYd p L
m m [em CLYm\ L ! Ae
^ Lmmmem Hmeym m Amm Am ^ d ymmd
md m mm mLm meyy mumd Lm em  L^
^ mm A^m ANm ^Luum mm ^ uL^m ymeL^md ymm
m myed em mm my eL mLYc
ymmd ^ em mm m^m L em Amy mYm AYLe eL e
mm m ymLyd m m EA ^ y^c AYLe
eL e ymLymd Nm m m
v muL^m LymNmd em mm mm eLmY u
!mum mLmd L em mLN Lu Ymm um Cmm Ym^N
m
L Ny Nm mem mem md eL em GmmeLm~ Lu em E
mNm ^^ Ym w Ammm myd Yym^ L ?mymemm
Ammm umymmy em uu m L
Y m A! m ^ YLe m um mmm
L GmY v

 L YmLm em m uu m Ld eL em meymd em Lym


GmmeLm~ memd A^mYm ^ Lym YmLem
LYmd e mmm ym^myd eL ^ ymL em m m Cmm Nm e
m m m L ymLem ^ L mL mm^md em mem
mem Ee L Y L ^m ymm ed ^d eL em A! m
um mmm L eL em y^m Ymm E^m m
md Y m LN^^ mmm e Y em mLN e^ em e
u em eLmY Lyme^ ed YmY eL eLmY mL^ ymmm
Ym eLc m eLmy mL~d mL Lm eL eLmm m
^mm eL mY nd ^m
m  e Nuy em m em u^m ymmd Ym vn
mmm e^ mm u^md em mm Lym ymmemm
md em em emm uuemy mmem ^md em mm ^ym
Luey^^Lmem mmyd em em !Lm ^ em u
zm c
Hem Am Ym mmm HNm Am ume^d eL u ^ mme
ym p ^ ^md Am yNYm L^ ^ em m mummd emm ^
Lum H em ummd m Am eL me Ymmm ^ m d
L Nm
m eL em emm Nm Nm e ^uum m p mLu e
^ ANm m
^ em Lymmmd eL ^ em^m Am ym mL m^m ^
Nm Am ym mL ym^m ^ Nm ym mm ALmd Ym L Nm
m^
 mm^ emm u^m em ^ym~  e em em
 e em muL^m eu em ^ Lymm L
L^YL Hem Am Ym mmm N ^ em em
Ymmmm ^ e^ eL em mmm WNm Am Ym mm
 Lem ^ Ym u^m  mLmm Gmm v
eymmd em em mLm Emmyd em em Lm mYL^ em
 mYem d Lmd em Lym^mm !m em m
N^L mm yzmm LeymL m^Luum ym
m m em Yemy em md uuemym em mmym
mYmNe^ ^ ^ e em  ymYL^ Ym em mm
y mm m ENem L mm^m ymYm Ld Ym mm m
umemd ymeYmmymem Lym Y em mm^y mm GYmL
m ymymYm em LYeym mm Lym ^
L L Nm me^s L Nm m ym^Luus d m Nm em
mLem LLeL Y HNm m y^ ^ Nm ymm 
Nm m LN^^ ymL Am m ^ ^ Lm m ^ L
 ymm p L Nm ^s
v L H m ummYLm HLm

 mLm mYmNm
m  L mYmNm m^mmd em p Lem L Ym e
LL U v p L^ m em mm mLm LuL^m my
mLym em Lmmym em mm ymm
p mYmNmd em em myLm~ AYm m eLd LL eLd
L eL U w d wv d w mymmm ec
^ em mm mN^md m^md CLmueym e ^m ?mm
mem me^ mymd m eL eL mm eL Ymmy em
Amym p ^ m Am Lmm ^ YmY ^ mL mm
L eL m mm L^m AmmY^ Lu ymum Nm ! Ae
p mNm L eL em eL L^ ^ em U wn c
 ^ Nd L eL ^ ^ m Lymm em ^ Y ^
Ymmd eL ^ ^ m LuLym mzm
p ?mLNm e Lemm mYmNmd m m mL^ m mm L
L mLmm myL uLmc
 yLY m mm Lm memLd em m em ymmm Nm EA
p ^ LYm em m^ Lm ^ ^ mmYd eL mLe uum 
Y^ mm ymymYm Nm Km
mm mLY em mm mm^mem eLL emmYm my m em
L m m^d eL emm Gmmeymm em 
mm ^uL^^m ^my m eL yeN^ y^ e
e mm m ymNuym
m CLy L myyd L em m Am ^ Lu em mm L ! A
e p Lymumm Am mm^m Lm ym eLud eL 
LL L em m^memm Amm mm Km m e Kmy mm
md m eL m A^Lm Lu em Kmy um ! Ae
 mLm Gmym^Nm U d n em em A^uL
^m ymym ^ L em Le ymmd Y m L^ emm 
mL^ ymmm ^ y
L my L m Ld L Y em !L ^ LYymLy mem m mm
Kmy v p Amm mey m L^ ^d L Nm m m Ym mm u
^mem uLy ymymYm Ym
m  m^m L^ L Y m mmYLm memym^me
em  Yd e LYm ymL Nuym mmem L emm m y
Lmd m em LL m GmyLymmm Lum p m eL
y^ ^d LYm em ym^mYmm AL^m ^ m mNN
zy mm
L GmY v

Y d L Lm em m^^m m m ymmmmd mzmem L


Ym uu m L p ^ G em Hy mme m m A^mmd
L Y mLe ymuLm mm Kmy v

m Ymm^ p ?mumLd Ymem emm ?memc


 e 
 em A^uL^m eL ?mumL Y em emm ?mem emm ?memmem
yLYm em ^ym Ymm^ em KNym YmNymd eL
m m L Nuym Lu em emm Ymm^ p em
?mumL~ p LYm Ku m L c v em mm^y em
m mymu Am e m Ymm mem Lmy
m mem emm mmemd e L mm m mmYLm
memym^me mm KLmNym L^ em eL L
meYL U p e em LNy^m e^m L ym
ymYm em Ymy mmm em eymYL^ emm
mm^ L mym e mmLYNyy ?mymNzy em 
Lm e em emm ?mem yme^m Cmmd Lm !mmmm

emm ?mem e Lemm m em ?mumL


m myuu emm ?memmemyLYm~ N ^ m^me^ m uLm L
Y^Lm emm ?mem mymm Am my d m em Lmm
Am^m em L mm Lemm L^^m zmy memyY mmm
Am uL em myuu L^ em HmemyLYm~ mLd L mey^ ymeL^
em muem ed m L^^ Lyme^ mem meLmd u
ey e ?memmemyLYm e emm LL L^ Lymm L ?mumL
Ymm^m
 L^m ^ L eL ?mumL L m eLALd LymmYmL
em LYNyym GmYmL mLm memd em mm !NeL em ALymd
mmd uumd ^m em mymem LYNyym ?mumL
y L e Y m HL ^m eL e Lm L L^ em
ALu e em Ymymemm !NeL
L m N^m L ymm mm C^m ymLyd eL m m mem mN^m
m u m Lymd L m em eL mmmd L m ymLmd m
m e^ ^ em HmL^L
Y m N^m eL^md m m m em C^m em HLm Lym uumd eL
m em ym ^ L Ym mm mm ememem L
m emm ?mem L L^ L m L^ mYNeym AL em mm
ym ^m ANm mLm md em L mmd L Nm m
mm GmY em ALym mymem ^ m em ^m ^myu
em LYNyym emm ?mem Am e mm Ym^mm ?mem ymL 
FYmyLyum ^m LYNyym e LYNyym emm ?mem U w
vw L H m ummYLm HLm

^ m N^m L ymm mm C^m ymLyd eL m m mem mN^m


m m e^ ^ em HmL^L Y m eL m ^ uem Am
ym eL Ym ^ L Ym mm
m ^m ^myu em L^ LYNyym emm m
eLmmemyLYm p em mmc meLmmNmL p em mmYm ?memd em
e mL^L^ e mYm mm~ Nm mm Lymmmmm mm^
y Ku m L
e m N^m L ^m^m Lm m m ^ em C^m em HL
m mNm yy ^ Ld eL m em m L em HmL^L
yLYms uum^ em m ^ L mN^ m
m mmYm ?mem Ymymym NmLm Nmm e m^mem ^
CmymYL^ ^ ymYmem NmLm eL^m Nm
m Cmym e me^ em mmYm ?mem e^ em em m
yN Am em L Kuu L em !mmm em !md emm meLm
memymymYm~ mem ymmmm m eL U nv m mmYm ?mem
mm em !m ymLm Lem m ^ me^ em meLmm
NmL mm ^Nmd m^m em !m m ^GLLm em m
mYm ?mem e L em uLym emm LL mm y~ ym
L m e eLm mm GLLm em emm ?mem mLem U nv

?memmemyLYm m A meLmmumLmNmL

L^ Ym GmYm em ALym Ym GmYm em mmd uum 


m L LYNyym emm ?mem Y LYNyym ?mumLc
ymem m Ac eL eL
 L ymLyd eL m m mem uumd eL m em ym ^
mN^m m L Ym mm memeem
 L ymLyd m m m mem uumd m memem em ym
mN^m ^ L Ym mm

L^ ^ Ym^mm ?memc e mmYm ?memc eL Cm


mYNey Lym em N^m m e^ ym em
^ em HmL^L Y uum^ L m m ^ L
m eL m ^ uem Ym uum^ em m ^ L
mN^ m

m mYmm^ em emm uem L Ym em Ym^mm ?mem


e Ym em LYNyym emm ?mem GmYmNm m FYm
Y^ Ym ^ym m em ?mumL yY em Ym mmem CLYmm mmm
L^m y^mm U p nw
 uymem mm e em Lmym Ld ^ e e mmm m muym
mm KLm emm em !mmemuL
L GmY vv

Am YmL m d m em Lm A^mY^Lm L e L Lu
em Lm !L u em A^mY^ Ly m Kmm Am L 
m mm G^^mY^u d L mm L A LYm Lym
um ^ Am meN^ym m Ld mm me LYm m emm AL
Lm m mm umm^m ymm ^ Am m ^ mem
zmem ^m m ^md mLm H^mmem ^ Am
m L Ly m u E md m m L m
Am mm em Kmm e Hm L Lymm^m mm L A L m
m Lm Gm^ e^ mm med em Ym yYme m A^uu
muLy mm ymymYm Lm md emm L m ymeL m^
Lm
e Kem Lm emm Nm ^ m L mu mm Lemymmum
mym CLym m m LuuNym A^Nume mmd ^mY muy e Lm
ymeL em ^ym emm my A m m eL GmYmym L
m Am Lm m m L e Hm w ^ uLed eL em m
L Ly em A Lum m L ^ ^ mYm Lmem
!m LmL^m e em Amem Nm Am mum e
mym ^ ^mmd L^ LY^Lm
 em mm Ymymym mYm em ^m Ym^mm ?mem 
e em mmYm ?mem m^memm Ym^ym e ^umd em
m ^ mL^L^ mem m ?^Le nnd LY^Lm

m emm ?memmemyLYm m A m em emm ?mem Y emm ?mem w


memyLYm m A ymymYmc
m N^m L ymm mm C^m ymLyc ^ e^ mem mN^m
^ Y e^ ^ em HmL^L em e eL m ^~
m emm ?mem m^m m em Ym^mm ?mem em mYNeym ANm
em ALuymd e LYm m e^ uym^m em N^m m LY
ymym Am L ^m HmemyLYmd L KL emm mmmd L
mm Lemm p mmm ymeL^m p LL ymNzm ymLy
ym^mYm em em ymNzm e m mm !m p em N^m Y
ym mm p e eLYm mm em Lmm Am^m em Nm e
emm mN^Lm m^mem m Am L LYm L^ mm Ym
em em^ m em CLYmm U v m memymymYmm !m em >mm~
e ymem L^ em y ymL
m y e ym^ Lymmem m mymud e L L
AYmLL mm !NeLd eL em Lymum AL^Ley e Lemm
mm em memymymYmm LL Ym^mY mem
mmmem AL em ALmd em emm Km^ emd e ?memmmyd
L^ mymL~ em ~ L Ly mm ymL
v L H m ummYLm HLm

H^m mm em ?memmemyLYm YmLm Ld eL Lm em


^m e^m U n em emm ?mem L em A^ em y emm ec
L !mLm em !m Ymm ^ Lu em mummm !m mY e
eL !mLm em !m Lu m mN^Lm em mummm
zmyL m^m CmL e em^m CmLLemYLm
mm eL ymm L Ymymemm my
m em emm ?mem N ^ L^ L meLmmumL em mNmL
mmem m memmmmem~ AL Ym^mY eL mm zm
yLd em mm ym m N^m eL^mc ^ K mm
y L mm GLLm em emm ?mem mmm Am U nv
v memmmmem AL p em em m m Lu em m^mem
y p mm L^ Ym Ym^mm ?mem Lymmem m u
em m em LYNyym emm ?mem em em Ymymemm CmL L mem
mmmem AL m emm ?mem mY e Lemm m em ^
emm ?mumL m^mem ^ ymym yemyme em emm ?mem
memyLYmc
m^m !m e ^ emm ?mumL m ymYmem Lm
emm em !m ^d em Lmm Am^m em Nm em
?mummd em !m ed Y Am emm mN^Lm
em Lmm mummmem Am^L ymm m^m em !m
!m em !m m mLY em emm ?mem eL
md m mymm Lym memymymYm mem ^ Lymd eL ^ !
m em !m em em u^mu Am m emm ?mumL
Ym em HmemyLYm Lym em Lmm mN^Lm Ly
md eL e
m yeN^m Lm myy^mm ^m ?mumLm e
memmmmem AL e em uymem A^mL mmm emN
mLm e e^ mmYy e muymmm KLm mem^ em
A^mL ym L^ md m^m emym !LYmm^ Ym em E
Ley emm emm ?mem em ymm ymm mem
m G GLLm Ym em Lym^mm !m em LYymmm

memmmmem AL emm ?mem memmmmem AL emm ?mem

L [m N^m\ L ymm mm C^m [m N^m\ L ymm mm C^m


ymLyc ymLyd
^ e^ mem mN^m~ eL m m mem mN^m m

Y ^ LYm ymm mm C^m ymLyc ^ LYm ymm mm C^m ymLyd


^ e^ mem mN^m~ eL ^ m mem mN^m m

^ L ymm mm C^m ymLyc L ymm mm C^m ymLyd


^ e^ mem mN^m~ eL e m mem mN^m m
L GmY v

m^mem emym m em m Lemm em^m Lmy


m muymc

e m N^m L mm H^m YmL m N^m L mm H^m YmLmd


mc
 e ym mym~ m mem L N^m CLy mym

m ? Lmd L e e^ ym ? Lmd L e e^ ymLyd


Lyc
^ mm ^ m y L~ e em e^ e y Lmm

zmLY em !LYmm^ e em^m e Lemm m^mLYNyym


e^m em emm ?mem me^ E L^ Lu em y Ymmmd e d
m m mm~ m^Ym~d mLym~ L em emm ?mem
Ymm~ m m uu Lu eL eLLemY mem Lp^ c m
m em emm m em emm ?mem em YmeLmem my em N
^md e em yd e ^ em em Nm Ee e em emm ?mem
L em em eL mmemd mm em Cmum
em emm ?memd e L em ymmmm U w mym
L em^m Lmym em emm ?mem Lm mLym nYd
!L nd mm
 mmm ^ym Em^me ^m emm e emm ?memm
emyLYm L em HmemyLYm emm uuemym m emm u
uemy L em mN^Lm L e^ m^memm m Lyme^
memd em Ym em emm ?memmemyLYm ^ Gmuyy mmc m
Lum YL GmYmmyd um GmYum
U nvpw e^ em uuemyeLN m^mm em emm
?mem m L^ em ANm em uuemy m m em ym ume^m
m em mmm LYmm u U nn d n

u m N^m Ne^mc m N^m YL eL Ne^md


 eL Ym ^ Yms~ m ym eL Ym ^ Ym mm

y m m C^mc m m mLym em C^md m


 L^ m L emm A^LYmms~ m m L m A^LYmm L^m

uuemym mem em LYNyym emm ?mem mm L GmYm


Nmd L^L LYm L^ em mm eLALm memymymYm m
m L L Lu eL eLmY m^m memc
m m mLym d eL LL ^ my^ mmm^m
! Ae
m emm ?mem e LLm m Lu em m em emm ?mem Ym
^mYmd L eL ymY Euymd m em A^mLL U vp m
vn L H m ummYLm HLm

L^L^md m L m L^ m^ m mm Gymmmm e


em emm ?mumL ^ yL ymm^c m emm ?mem mmY ymLem ^
em ^ Lu H^m e L L mm LmemyLYm Gm
N yLNzmy~ p m m m em yY p ymL e L ym
m Hmym em Gmum^y Nm e ymmmmd em em
emm em emm ?memmemyLYm m^memd m mm yL ^
y^d em HL em yLNzmy~ memy mmm A
em ?mumL L
m N^m L ymm mm C^m ymLyd eL m m mem mN^m
m u m Lymd L m em eL mmd
^ mmmd Y eL e em N^m ymm em yme L m yeN
^m EYmm em emm ?mem ^ eLud m LYNyy em e
mm ?mem L mymm ?memmemyLYmu YmL^m e Ym^mYm
eL Ymemm ?^Le nn L^m mYm m em my
emm ?mem p em ?m emmd L mym^~ ymLy em ymm
em p em m em mm em L^ mm yzmm !Ymm L em E
uy emm emm ?mem
n eL^m mm m em uymem e LuL ^ L e
mm ?memmemyLYm mum Lem ^ mm mLym em
mmym mm em Am^m A^mYmd em m >mmLyLYm em
 Lmm^m mmYmNm m
Hm em CyLm !m md ^m em yme^m L Lymmm e
FYm Lu em Ymymmem L AK p m Ym em A^m
L^ em Gmem e LeeLm mm L em e^ ?eu A^L
y e mLe A^em m mmd A^emd mNm uL e um em m
mLmL K e ?d L^ LYm m mmm md em Lu Ly
Lm e ye^m A^m eNymd N md m L mN^ mLd
mm mym Km
!NLm >mmLyLYmd m m em uymem mmm mL^L
^ memd ^Nm ymym memy em ym em Lym m m
Am^m mm m mey^d L mm Lemm !m em L Ly 
um em mm^y mu em emm ?mem~ LuL
m LymYL^
mm uym L em !Ney mym emd Y K
 mm mumy^Ly ^m ^ L^m ALemLm
L mYm L emm Lym mm L^ y m ALm~d m L^
yym~ ms Ee L us Km
 Lem ^ Ymem Nm e e^mmd em Lm
L^m m^mLym e L^^m Ymymym m eL
L^ m em Le Lm w u mL
L GmY v

m mmm mu em emm ?mem~ em mm^m~


GLLm em eLmYm m e m mYmym LYm uym
em mm U n d n Am ym^uL !mmmm mYmm e ^
mm YL mm >mmLyLYm Lu HNme m mm em
mLm m^mLy emd emm m emm Gmmey u Am
em GYmLm Lc
L^ KmymLLym em Gm^emm ^ mL ymmm em m p
ymym em Lym em !umymNum mm eL LymL
 em Gm^y~ mYmym LYm Am nd L^ !
nc n
um Y uLm U p m mYmuL em Hm
emyLYm mLym em meL^m emm U vw mm FYmY^ Ym
em L^m y^mm em ?memmemyLYm U n p nw

m CmL em emm
 Ymymemm m^m my mm em CmL em em
m eL ymm p em Am^m em memymymYmm 
zmy p e d m mem uymYmym U w mmem m  e
em  e emm ^ ym^my U n y em uymem m
ymYmmy emm e emm ?memc

emm ?mem emm ?mem

L m N^m L ymm mm C^m ym m N^m m ymc


Lyd eL m m mem mN^m m u ^ m e^ mem mN
m Lymd L m em eL mmd Lmm ^m~
md m LYm ymymd m mem e^ ^ m m C^mc
mYy^m YL^md Y m eL m Hm m e m eL~
^m LYm m N^m m ymc
^ LYm LYm ymym ^ mem
Y m ym LYm ymm mm C^m ym mem e^ ^ emm mYy
Lyd eL m m mem mN^m m u ^m YL^md Y ^ e eL
m Lymd L m em eL mmd L m^m LYm LYm~
mm md m Nm ymymd m em e^
^ m mYy^m YL^md Y m
eL m^m Nm

m emL em emm mm^m em muL^m e


L !Nm em emm ?mem L mzd m e^m uyLm mymL e
ymmymm mm L^ KuYmy L m ^m !mum
mL mm^m Ymem m L^ em ENem em !Nmmumd em !N
m e em !Nmmum em eL L em 
em myme L uyLm Kum m Ld L LYm mmm
Nmd LLm eL^m d eLm mymLYmy L em 
v L H m ummYLm HLm

`> *Biivi *Bi *Biivi *Bi ivi

`ii ,i`i
>i }i>V >Vi > }i>V >V ` >Vi ` }i>V
>Li

 >Li }i>V >Vi i`i >Vi i`i }i>V


>Li
`ii ,i`i

 Bi }i>V >Vi
`i `i }i>V
>Vi >Li

 *ivii `i ivi

ymmmm Lumm m em L m Y CLYmm Ym em


^ mm m L mym^ em d e
L Kumd mmem mem A e m L^ Ymy mLem
Cmuu Am em me^ N^ m mLm Ymm^ L
mmym mymLm em d e L memy
^m mLm em emLm !Nmum mymNzym ^L
^m GmYm e e memymd LYm ymYN^^m eem L ^my
muemm um Lm GmYm m em LNy^m e^m
L em em em Ym em Lmmm GmYm L^
em emm ?mem L Lm mymLu em  U nw
^ ^ L yL Ld eL em Lm ^ mem mem em
 uu H mem m ^ mem mem~
e zm Ym^mm Ym em mm LL^d eL em LL^m Am
mNm Lm u m L ^Nm emd m m m ^
mmyL ymmem md eL em e^m Nem m ymm mm mm Nm
e mm Ym m ^Nm ~
m m Kmym Lymd m em em Lm em mzm mYm ^ mm
Lc mm H mm ~ G mumm Gm^Lum mz md m
em A^em mm Lc Nzm Am mm ~
Hm Ym mLm U v um Ym Ym^mYmm Lm~
em emm mm mymm u em GmyLymm U w
mm ^m um em ^m GLLm em emm !Nm Y !N
mmum m L eL em m L m^m LYm Y Y m
^m Nm U d m^m L ?m em emm ?mem
^ eL !Nmmum Lymmm Y ^ e eL m^m
LmLm~c
L<Y< d Y mm eL m^m ymLY LYmNm
Ee u L^ eL mmum em^d eL eL Hmymm~ Ym em Km
LymLy ed em em YuLy em Cmz~ Lymc m Km em YuLy
Cmz~ q eLL~ L mmym em !mumm e ^
L m^mmm mmm U p m Lm !mumu LYm ymmm
Nm emm ^ ^ memy
L GmY v

u ?^Y^ YmLm m [\d m LYm Ym em YuLy em Cmz~


m GYe ymL~d m LYm eLL ^ my ymmm ymLY e ^
emd L m Luymm Lmd Lm e^ Yzy emum 

^m em LYNyym emm ?mem L em em eLd
mem LuL em CmL em emm ?mem ymN L
L Am me GLm L^d em Lm mYmd L LY e u m LL H
^m L^ !L e Ymm d eL em em^m mm YmmyYL e eL
m m YLe eLLym ed e m e m my LYymm A ymm
 NmLm mm L L^ em L em Nmmmm mm
Cmym m^mmd myN e^ em em L Kuu L
em ymmmm Y L Cmm L Y em^ em em
mmYm ?mem U w d
Y KN^ yLYm m [ !m\ ^d eL em emmd m ^ ^mYm e
m muum^md mm mYm ^ mL^ mm ymm
mmd e !m !mmmc m emm m^ ^ mm mYm
~ Nmmmmc mL^ ^ mm p Le L Lmey
Ld eL L mmm em [ymym mm mmmu ^
y em emmLm m\ A^e ymmmmd m
em !mmm Le wc L e mmms~ A^e Nmm
mm nc L mmm~

K uLm my em emm


L em emm ?mem em Lmm GmYed em d m^md
memy L em !mmm em Lmm Am^m p L Nmmmm p
mmm LYm N ^ mm em Ym^mm ?mem L em^
m mmmc
 em yY em Am^m Nm mmmd eL m em ALL
L emm HmemyLYm mm umem~ zmy mLem m d u em
m mYm Am^m mm ymL^ mmY ymmymm 
mm L m ^ L^ umem meLm~ Lem emm Ymemmd
eL em^m !m L em Am^mNmmmm ymN e L
emm A em^m Lmym m m ENem em ymmmm
emmym
m Ym^mm ?mem Yem CmLmLy mm mm Ymm ym
mYmm~d em ^ e^ em emm m ?Lmm LY
mY
^ m yY m Nmd AeNem mc m ^LNyymd YLN
ym LY^ym L mymy mm N^m em C mm
e L^m L em Cmm mm yzm mmm HmuL^m ymym mm m eLYm
mm m eL e L mm m ymm m em G^md L mm
v L H m ummYLm HLm

Ymemm NemLm mym^m LYmd m^m m Lm~ mzmc ^


mym em LYumd em uL em mym Em^mmym mmd em m
ym em m^memm LuLYm m m m Lu emm Lm 
Lmmem Lmm ^ mm Km^ym Ld eL ^ em HNemd
em L^ N^m A^Nm eL em m A^m em m
Lm Ymuem ^ A^Ld e m Nm eL em Nemem L
Lm ALemm m ^m m ymm Lu em ALzm ymuLm emc m
em em mym Kmy m mm Km^ym Lemm myc
p L e mYm em Nm Y eLYm mm ym e ^
emm em ?em ! Lem
m em Nm emm mm Ymm ^ em ^ memy mmYL
 emm Am em emm ^m mm L mey
YmL^m m e em em L^ p mYm em L^m E
LYNyym p L emummem mL em Lmym Ym^mm ?mem~ YmL^
m
m L em LYNyym emm ?mem yeN^ emmYm
 m em mYNeym Ym^mm ?mem
Hm em emm ?mem L eL em LymmYmL ^m memLum
em e^m m Lymd YmLmd uLymd ^mYm mymem d em
 L AyL em emm Lmey Ymuyc L e em LYN
yym AL L^ eL L emm ?mem mmm L m^mem y
L^ GmYm em mmd uumd LYm Y
L E nv E mN m [A^LY\ mYmYmd eL em ? m mm
uumd e L u Lm Hm emc m mm uum
Y uum Ld eL m emm GLYm em my^mm~ mYLm
mem Hm n emc mYLm e
Hm^m e ^m Nm Ymy ed Ny m^memm L
m LYc em m em mymemm GmYd em em memmmmem
ALmd em KmmYmm em memmmmem ALm Em ENem Ly
em ymym memd m m mLm ^ memym e
m^m mmem L em eLc m emm ^m ^
mm L^ em ymm U m em eL^m CmL
m ymym eL ymm L L^ eL Am^mNmm L
Ymymemm my uLym U w L L Am^m A^mYm em
CmL e m mm em my eL^m Cmum m
^mm Ku m L c npn
 Nm m em uymem my mm emm ?mem em meLmmem
yLYm m Am^m e^ mm em mm mLy Y mm mymm
my Am^m L mmym m em eL y^
^ YmLmd eL eL ^ p H mmuumd eL m em Ky
uumYy mLm L p ^ mzd e mm H mm
L GmY v

m Ymm memmmmem ANm !NeLm L em Gmm


ey em Gmym^ eL mm Nmmem 
em eLm m m em L Ym GmYm m eLu Lemd Ymd m
L^ L^md mmd em L ^ uL~ ec
^ mY m [m\ ymym Cmm em Nem~d m
^mym m^^m d e m mm mmy^d eL my em 
LyNm e eL em LLN LuymymYm LYm y
^< e m mm mmy^d eL my em LyNm e eL
em LLN LuymymYm LmL
Am em YmL eL ^<d eLu p em p em m eL Lym
md eL em Am^m em L em LYNyym ALm L ymymYm Ym
L^m m mm A^uymy mYem em  em
 ^ L^ em Am^m mm em^d eL m ?mLN em m
YmL Ym^mYmm AL^mL mm Amy Yz L 
LmemyLYm mm zmy mLem LYmd emm Lm Km^
em memmmmem AL Ym^mY m mym^YLm uum L em 
L^ Lemm !NeLmd Ym emm YmNm eL mm uLm
my mLym em Lm mymd m GmYm em mm my Ym
eLmd ^ Nymd ^ umm GmYm em Hm md muLmd mmm
e HLmymYm mmd md umd m mYem ^ mm
Lmmm em eL
m A^m LYm mymmmd eL m ^ mmymm L m GLm mu
md eL m A m mY ymem L p Am m m mmmd eL
L ^ emc eL m eL ^ L
m L em emm mm mm Ymymemm GmY L
ymm ?mm^my mmm^me L em L^ L^
GmYm em Hm mYmmd Lm mNmem Cmm em !m

L^me m^m m em E em CL^m e mm umd eL m E ymm


Ym LYm ? mem md emL mm m mm L
^ em Lmy em emm ymmmm mem em 
em uLm my m Lm LN^^ mmd em emm !NeLm
Lmm L Lm mm ymYL^ Ymymym ^ em mm
em Lem ^ mm L em m Ymm m
eyym L^ GmYm em Hm m
 Lm^m ?mm md Y em ?mymy u mYmyNym L^
Hm m mYmuL ymm Hm
uye em m Ym^mm ^mym YmL^m mym Lm
ym em AyLmy ^uLN L em mym^m~ my em 
Cmuu d mYmy emm LL e em ^ m
vw L H m ummYLm HLm

mmd eL em umYy em LNd em Ym L^m !NeLm YmYL^


m d L mm mYmeym mymm^my em Nm em
emm p em AyLmy emm ?memmemyLYm A p
mNm
GmYmNmd em mm memmmmem AL L^uymd mm em
LYNyym Ym^mm ?mem Nm L GmYmNm eL e LymmYm
Nm mmm^me mm m em A^uL^m Lmmm em 
Lu L eLANm e LymmYmNm YmNy em eLLm
ymym mL L^^mmm pw
L m zYm^d Am^m em HyYLymm^Lu !mLm my
H!d Lymd mm em em Num LYm ^ Lu em eLmLum mm^ m
ymm m mm Kmy w
^ emm m L em ymymYm em eL em Gm
em memym m^m GmLmy U ^mz Lzmem emm ?mem
L myLmLm Lc L !mLm ^ L ^ Y p Lem L
Y< p Lu em mummmem Am^m Ymmm
Y L L ymLyd ^ m m e Y< L L ymLyd ^ Y m e
w K^m em emm ?mem em LYNyym L^ymmm GmYm
Nm e em mYNeym Ym^mm ?mem yY m m^memm FYmyLyu
md emm em ym^uL em Le
^ e^eL^m mm YuLmmey mm Ymm Lemd
em LYm ^ ymmd Lym ?Le A^m em m m m
m Kmy w p Hm Ym A^uymym md mm mL
em m Jm ! CL Lymd mmd L u umm Leym L
md L ymd em ym^mm~ Amym
v m emm L mm ?mL em emYLL m^mmd
em mm eLL mymem yLmd eL em mYmL L
Cm emm ?mem mmm d emm m~ Ymymemm CmL
^m L
L m !um m em mLmm u^y~ eL mzmemd eL
m^ em m^m ^Lu^m A^mm mmzm mm Kmy v
Eymm L^ em eL mm L m Y em^d eL em ?mLL
^ ?mumL ymd em L N^m uL em Nm m
mm
Y L^m m mmd m mm L LYm L L Yymd em m
v Y mm Ce Lm n mmLm Ld mm yzm Lmm
ymL^d em m L 
L GmY vv

K HL ^m  e 
 emm mem Ymem m mmem em ym^m
Ymm ALeLeL^m ymm eLYm uymem umym emym~c
 Nmd m em Lmm GmYu uL memy L 
mmYL
L AmuL L LymuLyd Y ^ umy mm mL ^mY Lu em Kmmd ^
m m mmu^ ^ Y E mm^m em Kmy Led em L^
muLY ^m ^ m A^m em A^mm
uye em mYmmm mLmuL em um yL
U v Lem m ^ em !L Hmm^m uymem 
mc
p em m em GmY m Lm em e !mc ^L md m
mm
p em AyLum em GmYm eumd md ymd md md md
m ^L eumd md md md md m e eumd m
p em !m Ay em Yym GmYm L L^md Yymd uLmd mum
Am mm memym Gmuyyd m^m em 
 em !m !L d Lzm L md L^mz^ em
 uLym
 LemyL eNym L u e uLymd L em Ymem ^ ^ me
^ LmNm Am w m ym mym em GmeL^d em !Lmm
m em L^d LL ^ em y !Ymm Ym^Nu
ym uu m L p [m\ Gmmeym L  yY ^ ^
m mmm ymym mm LeLm m^m mm Gmmy ^ L
^ w m mmm ymym mm LeLm m^m ^ L~
Gmm A^mYm mm Lzmem em  em !m Ay e !L
m zm yLYd e Nm m mymm ^ LYm ymd Nm em
m^ em Lm ^ mmLem
K em L emm U d nw
m emym~ U e myme uum^m mm^d Lm
em !mmL^md m^memm GLLm em mYL^L e Lm
mu^ L^ em mLL^m mymLzm mm Ymuy m
ey mem L^ e em !m ! eL^ emmem !Nmu
m em !m ! mYmd LYmd uLm m ^ mm ymymYm
^m em ^ mmmem !Nmum mYmd Nmd
umd m Ymy
 em ym^mm LyL^m m em  mm LyLm ?m
Hm YmL em ymN ed eL LuL em 
d Lzm mmm Ym m e LYm m Lemm m my
L^m^ u em A^uL^m d emm !mymm m 
v L H m ummYLm HLm

mymLm em  e Ym GmYm ym^ em em


 ymYL^
^ em mLL^m p mm m CLmL p e muNy
em emym LYym^md em m ymN memd
memym m Gmuyy mm Gmm m mLm
^ emm mm^ Lzmem^ eeL^ m Gmmey em e
mm L ^ em mLL^m mm ymm e Lm
mu^m Am m^m
Am um Ym^ L m md L m L mm m Le Am Lymd m Nm
L Lym m Am Nm ymLem !mm Y m mL m u
d uLym LyLmm Y m mL YL^m Y m L mL Ymmm m
 Amm
n ^ Lm md em ?mumL Y em emm ?mem m^m
md e L emmm mNm mm Nm my mm
em mLmmLm mYL^ em  eL L em !mm
m em mummm !m mmm e em emLY L^ em emm
?mem m^mm
L L em myd m Nm eL zYLm ^ ymmmd m m um Lu
ymLem Nm Lc ^ Nm eL zYLm ^ ymmmd m ^ um
LuymLem Nm~ p m Lemmd A^Lyd YmL eLLud ^ ^ uum^
Nzm L mmzm ymym em ?mymd u em m Nem LYm Km
A^Lyc ^ mem ^ ^ uum^ Nzm L mmzm ymym em ?m
ymd u em ^ Nem LYm~
 mm em m^m m ^yd Lu em yeN^m muLN
em  L^m A L m ym^mmd eL L 
m L emmm LuuLd m m mLN!mLN Le
^m md m m L em A^ em Nm em L em !mmm mm
mummm !m em eL L ymm mLN mmmmd em
 mey^ L AyL em emm ?mem ymm

m Ymm^ uuemy e H^c 


zmLY em emm ?mem U p e em mLm Gmym^Lm U
m em  mm ymym ?m em e^ mm H
^md mm m em mm uuemy p em m e ^ memy
mm p e e emLY L^L ~ me ymL mYN
eym ANm L m mm m Ym^Nm meyYmm^ LYNyym
ANm L L L^ L mm EmL em emm LuuLm

m  mYNeym ANm
m Am^m L em  mm mYNeym GmYmL m
memd H^md m em uuemym Le^md em ^ L em
mN^Lm ym^m e L GmY m em !m mm Gmm
L GmY v

eymm Ym^N ^ yzm Cm Lu eL GmY m e em eLmYm


ymd m e m
m m Ls ?mem m m ms C^ p L ym m
mmm em mmms L^ L m mms
GmYm m mm emm L mmem Lem