Sie sind auf Seite 1von 3

ISPITI PREKO GSM MREE

Otvorivi Superoglase za oko mi je zapao jedan oglas: Prodaja najpovoljnijih


beinih i najmanjih buba i bubica za ispite na svijetu! Student buba, mikrobuba,
garancija!. S osmjehom sam pomislio kako napretkom tehnologije ljudi dosta
toga i gube. Kakvi li e se to samo budui ininjeri, projektanti ili ne daj boe
doktori igrati sa naim ivotima za koju godinu. Ne kaem da i u moje vrijeme nije
bilo varanja i onova, ali ipak je za sve to trebalo uloiti malo vie truda. Pa i
dok smo pravili onove, neto od toga je, htjeli mi to ili ne, ostalo u glavi.
Naravno, moram da napomenem da jo uvijek ima studenata koji zagriju stolicu
i naue predmetno gradivo, ali takvih je sve manje.

Vraamo se onim bubicama koje smo spomenuli na poetku. Naime o emu se


radi? U pitanju je slualica koja se spaja uglavnom na GSM telefon i prenosi
govornu komunikaciju na drugo mjesto. Prilikom polaganja ispita jedan od
studenata odustane od ispita i izae van uionice, naravno sa pitanjima. Nakon
to pregleda pitanja te uz pomo literature ili stvarnog poznavaoca materije
izrauje odgovore na njih. Za to vrijeme student koji je na pismenom ispitu prima
neujan i neprimjetan poziv gdje mu odgovore na pitanja jednostavno daje
nevidljiva bubica u uhu. Usmeni ispiti su jo jednostavniji, jer kad profesor postavi
pitanje, preko minijaturnog mikrofona koji se nalazi negdje na odjei, pitanje se u
stvari postavlja osobi na drugoj strani GSM komunikacije. Uz pomo literature na
drugoj strani va kolega u prevari Vam moe aptati, a vi odjednom ponete
priati neznane godine, dogaaje, formule i zakone.

Slualica ima vie vrsta, od onih koje rade putem ice (ve zastarjeli i nisu vie
pogodni za ispite) do onih koje rade na principu indukcije i bluetooth tehnologije.
Sama beina slualica je tako minijaturna da kompletna stane u unu upljinu i
gotovo je neprimjetna. Slualica se napaja putem minijaturne baterije koja ovisno
o proizvoau moe obnezbjediti rad od 4 do 20 sati. Sama slualica prima
signal od indukcijske ogrlice koja stoji oko vrata ispod odjee, i koja lii na komad
savijene ice promjera oko 1 mm koja vodi do mobilnog aparata. Za usmene
ispite je potreban i mikrofon koji je minijaturan, povezan sa mobilnim aparatom i
tankom icom. On se instalira negdje na odjei.

Opisani pribor je prvenstveno razvijen za radio ureaje koje koriste dravne


obavjetajne slube i policijske snage, te je sama cijena i kvaliteta ovih slualica
bila poprilino visoka . Meutim u godinama kada kineska nacija kopira sve
elektronike proizvode i stavlja ih u masovnu proizvodnju cijena ovih kompleta za
odreeni tip GSM mobilnog aparata se kree od 350 KM do 900 KM, ovisno o
kvalitetu. Ukoliko niste imuni ljudi koji se bave ovim biznisom rade i
iznajmljivanje bubica. Cijena iznajmljivanja po ispitu se kree od 50-250 KM,
ovisno da li vam ista osoba vri pripremu odgovora ili samo najam slualica.
Interesovanje za ovu vrstu usluge je jako veliko, jer kada sam kontaktirao jedan
od navedenih oglasa reeno mi je izmeu ostalog da iznajmljivanje moram
najaviti sedam dana ranije, ali da se ne brinem jer ima dosta spremnih kompleta,
ali da se blie ispitni rokovi.

Bube o kojima smo priali ne koriste samo studenti, dosta se koriste u dravnim
agencijama, policiji, ekonomskoj pijunai, neki politiari ih koriste da upravljaju
izjavama svojih marioneta, i sl.

Veini studenata, a i profesora je poznat ovaj nain polaganja ispita, ali svi jo
uvijek gledaju na ovo kao na igru. Nije zanemariv broj onih koji na ovaj nain
zavravaju ispite i tako tete ugledu onih koji su ga poloili marljivo uei i
radei.

Kako se boriti protiv GSM studenata

Profesori bi znai trebali pregledati studente prije ispita nekim metal detektorima i
oduzimati im mobitele? Ovaj nain bi rijeio problem, ali bi polaganje ispita
podsjealo na zatvor i direktno bi se poniavali i poteni studenti. Mislim da ovaj
nain ne bi odgovarao nikome.

Ometa GSM signala je pravo rjeenje za blokiranje rada GSM ureaja u


prostorijama. GSM ometae ve odavno koriste u bioskopima, vjerskim
objektima, pozoritima, zatvorima, pa ak i na nekim univerzitetima. Radi se o
ometau GSM signala, koji generira takozvani um na frekvencijama na kojima
rade mobilni aparati i onemoguuje njihovo koritenje, tj GSM telefon prikazuje
da nema signala mrenog operatera.

GSM ometai se prave u vie varijanti gdje su osnovne razlike u izlaznoj snazi
ometaa, vrsti napajanja i njegovoj primjeni. Od komercijalnih varijanti (ureaji
relativno male izlazne snage) moemo izvriti grubu podjelu na prenosne i
fiksne GSM ometae.

Fiksni ometai se napajaju uglavno iz mrenog napona, prenik ometanja im je


do nekih 200 metara u prostorijama gdje se montiraju, a njima se moe upravljati
i putem daljinskog upravljaa. Proizvoai sugeriu da se montiraju na sredinu
prostorije (plafon ili stub. U praksi se ee montiraju na zidove prostorija (zbog
napajanja), a antene im se usmjere prema centralnom dijelu prostorije. Proizvode
se u raznim dimenzijama, a uglavnom su veliine jedne deblje knjige. Ureaj vri
ometanje putem dvije ili tri antene koje se nalaze na njemu, a svaka antena je za
poseban opseg (900MHz, 1800MHz ili 1900 MHz).

Mobilni ureaji se napajaju baterijama, koje omoguuju rad od 2 do 6 sati.


Prenik njihovog djelovanja je znatno manji i kree od nekih 6 do 15 metara od
ureaja. Dimenzije mobilnog ometaa su otprilike malo vee od kutije cigareta, a
vie su nalik radio stanici nego mobilnom aparatu zbog antena koje su na njemu.

Postoji vie stotina proizvoaa ove opreme na svijetu. Svi se oni bore za svoj
dio kolaa na tritu. Cijena fiksnih ometaa je zavisno od snage tj. prenika
djelovanja od 1.000-3.000 KM, dok se cijena mobilnih kree od 900-1900 KM.

Da li je ovo mnogo novaca da se jedan univerzitet rijei GSM studenata? Mislim


da u svakom sluaju Univerziteti treba dobro da razmisle o ovoj opciji, jer na ovaj
nain dobijamo nestrune kadrove koji e danas sutra krojiti budunost svima
nama.
Da li e studenti smisliti neto novo? Vjerovatno hoe! Ali ja vjerujem da ovakvu
priliku za lak nain polaganja, bez imalo mate i truda, nee jo dugo pronai.