Sie sind auf Seite 1von 1

III.

ZNANSTVENO-STRUNA KONFERENCIJA S MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM


MENADMENT i SIGURNOST
M&S 2008.
akovec, srijeda, 4.VI.2008.

TEMA KONFERENCIJE:
MENADMENT INTEGRALNE SIGURNOSTI

Na osnovu pozitivnih iskustava dosadanjih dviju odranih Konferencija, te potvrene


opravdane potrebe okupljanja strunjaka i znanstvenika iz podruja menadmenta i podruja
sigurnosti, sa svrhom daljnjeg unapreenja suradnje, metodike i sinergije tih dvaju podruja,
organizira se III. Konferencija "Menadment i sigurnost".
Ovogodinja Konferencija ima i specifinu i aktualnu temu: "Menadment integralne
sigurnosti", s ciljem utvrivanja problematike, potreba i modela menadmenta integralne
sigurnosti, koji djelotvorno objedinjuje sve funkcije sigurnosti (zatite, obrane i spaavanja) te
funkcije i uloge menadmenta, sva podruja suvremene poslovne i ope sigurnosti (zatite na
radu, zatite od poara i eksplozija, zatite okolia, tjelesne i tehnike zatite osoba i imovine,
civilne zatite i obrane, zatite podataka i informacijskih sustava, i sl.), kao i meunarodne
norme za sustave upravljanja sigurnou te suvremene metode i koncepte menadmenta.
Takva jedinstvena i nedjeljiva sigurnost postaje i integralnom sastavnicom suvremenog
menadmenta poslovnih i drugih sustava, te svih njihovih podsustava, procesa i funkcija,
doprinosei njihovoj uspjenosti, na zajednikim aspektima i ciljevima boljitka ovjeka,
organizacije, drutva i okolia.

Kar. 1.268