Sie sind auf Seite 1von 1

Moderna oruja oruja sa usmjerenom energijom

Amerika vojska je godinama istraivala novi oblik vatrene moi, koji je trenutaan, precizan i gotovo neiscrpiv
zrake elektromagnetne energije.
Pulsevi "usmjerene energije" mogu se pojaavati ili smanjivati ovisno o potrebi, poput oruja u "Zvjezdanim
stazama".
Glavna karakteristika oruja na "usmjerenu energiju" jest injenica da njegova meta bilo ljudska ili mehanika
ne moe izbjei pogodak, jer se puls kree brzinom svjetlosti, a pri nekim frekvencijama moe probiti i zid. S
obzirom da kao municija slue svjetlosni ili radio talasi, koritenje ovakvog oruja ograniava samo dostupnost
izvora elektrine energije. tovie, takvo oruje ne koristi kemijske tvari ili projektile koji mogu biti neprecizni,
pogoditi krive mete ili predstavljati krenje meunarodnih sporazuma.
Jedan od najjednostavnijih oblika novog oruja su runi laseri, koji pune vidno polje, izazivajui privremeno sljepilo,
kako bi se meta zaustavila. Neki od takvih laseri se koriste trenutno u Iraku. Drugi oblici oruja na radio
frekvencijama, koji su jo u razvojnoj fazi, moi e se koristiti za sabotiranje elektronske naprave u minama,
granatama ili automobilima. Mnogi strunjaci kau da bi fleksibilnost takvog oruja mogla biti od kljune vanosti,
jer su sve rjei sukobi irokih razmjera izmeu oruanih snaga razliitih zemalja.
Pentagon je svojevremeno odgodio svoj "Projekt erif", plan o opremanju vozila u Iraku kombinacijom
smrtonosnog i nesmrtonosnog oruja, ukljuujui i oruje na mikrovalnu energiju iji udar rtvi daje osjeaj da joj
koa gori. Sustav Active Denial, koji je razvelo amerikog Ratno zrakoplovstvo, a proizvela kompanija Raytheon,
proizvodi udar energije koji prodire neposredno pod povrinu koe i pokree molekule vode, ime se stvara
trenutni, ali prolazni osjeaj jake vruine.

Kar. 1.566