You are on page 1of 23

Europisches Magazin SOWA 1.

August 2017

Minister sprawiedliwoci w rzdzie Bieruta - pono wuj Prezesa, no i jego brat Prezes Sdu Wojskowego w
czasach Stalina rwnie ... - jako rodzeni bracia
Jul
30

Bracia
Kaczynscy w
Testamencie
braci
Swiatkowskich
PDO503

Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Zb. Ziobro o przestpstwie i wspieraniu zloczyncy przez sitw FO
von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica PDO161 253 324

Jarosaw Kaczyski zniszczy dowody w Sprawie katastrofy tupolewa pod Smolenskiem

Wilhelm witkowski - dziedziczna wadza antypolskich stalinistw nad Polakami

radio: https://gloria.tv/audio/LwNKcXWEBEfG2aCpfU7JMMgmg

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Bracia Kaczynscy w Testamencie braci Swiatkowskich PDO503 Dziedziczna wladza antypolskich stalinistw
nad Polakami FO von Stefan Kosiewski SSetKh Lech Walesa udzielil wywiadu DIE WELT

Kaczyski jest mciwym czowiekiem, maym,


okropnym i do wszystkiego zdolnym...

~polaczek do ~Da zdrawstwujet pislam!!: To pogrzeb w


rodzinach politykw PiS np. Minister sprawiedliwoci w
rzdzie Bieruta pono wuj Prezesa no i jego brat Prezes
Sdu Wojskowego w czasach Stalina
- jako rodzeni bracia. Tak wic z tym grzebaniem w
yciorysach poprzednich pokole to jest liska sprawa....
Zoliwi twierdz, e stary si teraz dzieci poststalinowskiej
ubecji wywalonej przez Gomuk z tymi, co wskoczyli na ich
miejsca i wypynli za Gomuki...
Kto za tym trafi?..... teoretycznie moe IPN.... ale nie sdz.
A tum moe tylko dywagowa do znudzenia. zwi

Na 9-t rocznic skazania mnie przez


nikczemn band osobnikw o
ydoskich nazwiskach, ukryt w
strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci RP oraz MSWiA, Policji, Prokuraturze, Sdzie
Rejonowym w Tomaszowie Maz., w postpowaniu nakazowym, zaocznie, po lipcowym
Pogromie Antypolskim dokonanym tame w wyniku Antypolskiej Prowokacji Policji, z
pomwienia o rzekom kradzie dzieciom starej, zniszczonej i nie przedstawiajcej
adnej wartoci piki do gry w pik non, z racym naruszeniem prawa 1 sierpnia 2008
r. W rocznic wywoania tzw. Powstania Warszawskiego przez ydomasona Retingera,
zrzuconego w tym celu do okupowanej przez narodowo-socjalistyczne Niemcy Polski, w
ktrej to zagadzie ludnoci cywilnej, po Katyniu i Woyniu Trzeciej na masow skal Rzezi
Narodu Polskiego, dokonanej przez bezbonych ateistw rkami zaprzyjanionych Traktatem Hitler-Stalin
sojuszniczych armii, wymordowano bezlitonie 250 tys. Warszawiakw, cywilnej ludnoci stolicy Polski, naszej
Ojczyzny. Mdlmy si, Siostry i Bracia: Wieczne odpoczywanie racz im da Panie, a wiato wiekuista niechaj
im wieci. http://pkn.blox.pl/2017/07/Lech-Walesa-7-godz-Panie-Kaczynski-Pan-do-sadu.html

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V.


Postfach 800626
65906 Frankfurt
Frankfurt nad Menem, 30 lipca 2017

Prokurator Generalny RP
Pan Zbigniew Ziobro

Szanowny Panie Prokuratorze,


czy krawiec, ktry le materia poci, bdzie umia dokona reformy reform, bez ktrych obnosi si
nieprzyzwoicie zboczone sdownictwo w tzw. Polsce po Magdalence z udziaem brata Jarosawa
Kaczyskiego? Przeciwko ktrym to gaciom (od staropolskiego sowa: ogaci chat, uszczelni budowl
pastwow) protestuje dzisiaj ydokracja demokratycznej Brukseli paradoksalnie stajc nie jako symbolicznie
na murku wolnomularskim w obronie postkomunistycznej Justycji, nadanej w Polsce wszak nie wol ludu
fartuszkowych motka i kielni Brukseli, ale z woli miecza i tarczy KGB Moskwy sierpa i mota, terrorystw
pastwowych postydokomunistycznej oligarchii Putina stawiajcej w kraju nad Wis na zasad cigoci
prawa stalinowskiego i na pseudokatolick zasad pochodzenia kadej wadzy resortowych dzieci od
Nieznanego Boga, do ktrego odwoa si nieszcznie nie znajcy Katechizmu Kocioa w. Kornel
Morawiecki, ojciec wicepremiera Morawieckiego, w przemwieniu inauguracyjnym marszaka-seniora; patrz
te i porwnaj: ostatnie bekotanie pasterskie abpa Gdeckiego na temat istoty wadzy demokratycznej,
zawstydzajce maluczkich zepsutymi wynurzeniami sutannowego mdrca o Katolickiej Nauce Spoecznej,
niepojte dla caego, milczcego, bo bydko zaydzonego w 100 % bezmylnie Episkopatu Polski.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

sowa @sowa jetzt

Antwort an @StKarczewski

bez majtek, robi fotk loda Karczewski marszaek na twitterze


https://twitter.com/sowa/status/891723581956268032

Stanisaw Karczewski @StKarczews Std.Vor 6


Stunden

Na afrykaskie upay polecam lody i duo


pynw. 0 (zero) polityki.

https://t.co/uCVatt6LwP
sowa (@sowa) 30. Juli 2017
Takie to widmo niereformowalnej Sprawiedliwoci kry bezwstydnie po Europie bez majtek, robi fotk loda
Karczewski marszaek na twitterze (ydoskie nazwisko od miasta Karczewa); Stonoga siedzi w pudle i
przypomina artyku Urbana w NIE, o robieniu lodw por. Poleszukowi, dwch gorcych kulek, zimnemu
biseksualicie z WSI przez jednojajowego, homoseksualnego szefa Porozumienia Centrum, partii braci
Kaczyskich, ktrego to ugrupowania politycznego nie ma ju tak samo, jak wnet nie bdzie na scenie
politycznej partii Prawo i Sprawiedliwo ukrytego ydostwa w Polsce, w ktrej marszaek Karczewski nie
rozumie, e polityka wiatowa nie zna pojcia urlopu w polityce, poniewa nie robi sobie nic z tego, e debile
na etatach Sejmu i Senatu w Polsce oberaj si latem lodami, ktre wywouj nie tylko cukrzyc, czego taki
nie wie przecie, bo nie ma spoecznego doradcy trzewego, ktry mgby mu powiedzie w oczy, e mdry
Beduin na upay w Afryce poleca nie sodkie lody ze sklepu, ale nalewan do szklaneczek, z duej wysokoci na
powietrzu, gorc mit z listkiem z ogrodu, zielonym.

Prezydent Andrzej Duda ma zych doradcw, do ktrych Zofia Romaszewska zaliczona zostaa oficjalne aktem
nominacji 24 wrzenia 2015 (przez A. Dud), nieoficjalnie za mianowaniem w 1991 r. na stanowisko Sdziego
Trybunau Stanu, jako osoby nie posiadajcej kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sdziego,
bdc zaledwie po studiach fizyki w latach 19591963, a mimo tego muszc zdawa sobie spraw z faktu, e
na sprawcy ciy obowizek wyjawienia miejsca, w ktrym znajduje si dokument, niewykonanie tego
obowizku moe by rwnoznaczne z jego ukryciem. (patrz: Aneta Rousselle, Zesp Rozwizywania Sporw
i Arbitrau kancelarii Wardyski i Wsplnicy http://www.codozasady.pl/ukrycie-informacji-zapomniane-
przestepstwo/)

Jarosaw Kaczyski naley do tzw. dzieci resortowych (por.: "Kaczyski piszc doktorat by pracownikiem
resortowego instytutu zajmujcego si polityk naukow i szkolnictwem wyszym" polityka.pl Jako czowiek
niesamodzielny i pozbawiony odpowiedzialnoci dr Kaczyski prac na uczelni dosta jednak rzekomo nie z
przydziau resortowego, ale "dziki protekcji ma przyjaciki mamy" (Mamy robicej po protekcji w pokoju
KOR-owca i ydomasona J.J. Lipskiego); take w stanie wojennym, kiedy Jarosaw Kaczyski robi na uczelni
za bibliotekarza, jeli wierzy legendzie rzuconej na poarcie dla naiwnych przez gwnego bohatera ksiki
O dwch takich... Alfabet braci Kaczyskich. Oficjalnym protektorem Kaczyskiego by zatem, zgodnie z t
wersj pose, ZSL i wiceminister owiaty, nieoficjalnie za wiadomo byo powszechnie, e w PRL na stanowiska
wiceministrw wszystkich resortw mianowani byli rozkazem ludzie z rozdzielnika (nomenklatury)
kontrwywiadu wojskowego i ze Suby Bezpieczestwa, przy oficjalnym pozostawieniu kompetencji Biura
Politycznego KC PZPR obsadzanie stanowisk ministrw rzdu.

Jarosaw Kaczyski korzysta w tzw. yciu politycznym ze wsparcia trockistowskiej sitwy rewizjonistw
marksizmu-leninizmu, majc wymoszczone dla niego i jego brata Lecha poparcie ydomasonerii i KOR-u Jana
Jzefa Lipskiego, tzn. rwnoprawne miejsce przy korowcach Romaszewskich oraz Macierewiczu, nie musia
nabywa wiedzy o tym np., e w adnym pastwie NATO nie ma takiej moliwoci technicznej, aeby ze
sypialni zwykego homoseksualisty na oliborzu poczy si pajczarsko, bezprawnie z normalnego telefonu
sieciowego, czy z komrkowego z Prezydentem RP odbywajcym akurat oficjaln podr zagraniczn do Rosji
(nie bdcej przecie czonkiem NATO!), na pokadzie rzdowego tupolewa RP nieodcznie z legendarn,
kombatanck noki w kieszeni, wyniesion z frontu wojny ydoskiej mafii Saakaszwilego w Gruzji, przeciwko
takiej samej etnicznie oligarchii Putina, przez satelit telekomunikacyjnego, albowiem sieci telefoniczne - tak

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

w przestrzeni powietrznej Rosji jak i na oliborzu w Polsce - nie s po prostu kompatybilne ze sieciami
satelitarnymi obsugujcymi samoloty rzdowe i limuzyny rzdowe. Dlatego aden obywatel, take
wyjtkowy, jednojajowy brat bliniaczy p. prezydenta wykltego wcznie, nie majc osobicie certyfikatu
bezpieczestwa NATO... nie moga mie, krtko mwic, czy ciota, czy facet, to wszystko jedno w
procedurach Paktu Pnocnoatlantyckiego, chociaby nawet jednojajowo powizany rodzinnie z prezydentem
RP, uprawnie takich, eby mg sobie wykorzystywa tajemniczy numer kierunkowy (wyjcie na Miasto,
posugujc si grypser Mafii) umoliwiajcy byle komu uzyskiwanie dostpu do objtego klauzul
najwyszego wtajemniczenia (nielegalnego poczenia pajczarskiego) ze salonk prezydenta RP w
tupolewie. Wycznie tylko dla zrealizowania pospolitej zachcianki, zaspanej, chccej pogada sobie
prostackim sposobem szyfrujc tre rozmowy przed akademickim, wysoko wykwalifikowanym, rosyjskim
szpiegostwem wojskowym, nawet nie zdobyczn maszyn poniemieck ENIGMA, ale w harcerski sposb
szczeniacki ydoskiej, kryptosyjonistycznej czarnej jedynki czerwonego harcerstwa Macierewicza i
Naimskiego, czarujc naiwnym gadanym argonem, w ktrym dla zmyki ruskich ydw, czy
szpiegw, szczwane cwaniaki warszawskie pojcie stanu lotu zastpiy stanem choroby umierajcej Pani
Matki, bdcej wszak dla wszystkich oficjalnie w powszechnie znanym od miesicy stanie agonalnym a na
dodatek od tygodni nie odwiedzanej przez jednego, czy drugiego z pokazowo rozkochanych po synowsku
rozmwcw, o czym rosyjska FSB doskonale musiaa przecie wiedzie od swoich rezydentw, jak wiedziaa i
wie o kadym kroku, czy wzdciu niezdrowym Jarosawa Kaczyskiego, ktry nie robi wszak nigdy tajemnic
pastwowych ze swojej antypastwowej dziaalnoci prywatnej w spce dochodowej Telegraf, za ktr
Zalewski poszed siedzie, w Spce Srebrna, Fundacji Prasowej Solidarnoci. Za bezczelne wykorzystanie
przez bosych, ale w ostrogach cwaniakw ze zawaszczonych drog obydliwego szabru nieruchomoci
popastwowych, nie tylko w samej Warszawie, z prywatnych dofinansowa ART-B, wspaniaomylnego
ydostwa Baksika i Gsiorowskiego, na ktre atwo byo zrzuci win po wysaniu do Izraela obu, nie zakonu
Porozumienia Centrum, ale wspomnianych dwch muzykw (dzisiaj Balczun robi za fachowca na Ukrainie) w
pierwszych latach przemian wasnociowych, tj. nachalnej grabiey mienia pastwowego przez szurkw na
maczet, jak to si mwio, po Magdalence 1989 r.

Zofia Romaszewska, crka Ewy Prauss-Poskiej, wnuczka yda Ksawerego Praussa i Zofii Praussowej (patrz
wikipedia), ydowskiej socjalistki i feministki, ktra ju jako studentka pomoga Pisudskiemu uciec z
wizienia, zamiast wezwa zaraz po katastrofie 10 kwietnia 2010 r. Jarosawa Kaczyskiego do niezwocznego
przekazania Prokuraturze dokumentu, zapisu na dysku twardym telefonu satelitarnego, z ktrego ta famme
fatale, dodzwonio si toto rwnouprawnione, do salonki tupolewa, dokumentu ukrytego przez Kaczyskiego
z naruszeniem prawa (Art. 276 kk), gwnego dowodu w Sprawie ustalenia osoby winnej spowodowania
katastrofy powietrznej w okolicach Smoleska i mierci 96 osb, stronniczo zaja ostatnio Romaszewska -
nie godzce si ze zajmowanym przez ni stanowiskiem Spoecznego Doradcy Prezydenta RP, Andrzeja Dudy
- spolegliwe stanowisko w sprawie kolejnego przestpstwa notorycznie popenionego przez Jarosawa
Kaczyskiego; tym razem byy to publiczne zniewaenia osb na mwnicy sejmowej (Art. 216 2.kk "Kto
zniewaa inn osob za pomoc rodkw masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku".)

Podobnie niespjne na pozr i


niekonsekwentne stanowisko
zaja Romaszewska w stosunku
do prezydenta Komorowskiego,
na marginesie, odmawiajc
faszywemu hrabiemu zasiadania
przez socjalistk w Kapitule
Orderu Ora Biaego, przy czym
pozostaa jednak maostkowo (po
babsku) przy orderach, nie oddaa
prezydentowi RP blaszki Ora
Biaego, nie internowana z
mem w stanie wojennym. Tak
samo, jak obaj bracia Kaczyscy
bdc w takim samym stopniu
wtajemniczenia w strukturze
paramasoskiej organizacji K.S.S.
KOR, na szczeblu, czy w stopniu

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Wsppracownika KOR-u, co moe brzmie


dyskryminacyjnie w stosunku do kobiet, ale
historia nie zna pojcia "wsppracownicy KOR-
u", nie mwiono tak na czonkinie. Nie bdc
zatem sami tolerancyjni, cieszyli si specjalnymi
askami ubowcw, zawczasu wiedzieli np., co w
trawie piszczy, std nie byo bliniakw na
ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej
Solidarnoci w Gdasku, gdzie peno byo
doradcw i kryy ju po sali listy, spisy
nazwiska czonkw Rzdu Tymczasowego
Solidarnoci, ktry mia by powoany na czele z
jednym z braci.

4. W razie skazania za przestpstwo okrelone


w 2 sd moe orzec nawizk na rzecz
pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzya
albo na inny cel spoeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
5. ciganie odbywa si z oskarenia prywatnego.

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

wnosz o orzeczenie przez Sd nawizki na rzecz Polskiego Stowarzyszenia


Szkolnego "OSWIATA" dziaajcego we Frankfurcie nad Menem od 1992 r. bez
pomocy finansowej rzdu RP, opiekujcego si mogiami polskimi w RFN,
prowadzcego dziaalno na rzecz zachowania konstytucyjnej jednolitoci,
jednolitej tosamoci narodowej, mniejszoci polskiej w Niemczech.

Wnosz o przyjcie ode mnie niniejszego owiadczenia o przystpieniu do


procesu w charakterze oskaryciela posikowego.

Z Szacunkiem Stefan Kosiewski


radio: https://gloria.tv/audio/LwNKcXWEBEfG2aCpfU7JMMgmg
Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czyta Autor. http://sowa-
magazyn.blogspot.de/2016/04/

Prawnik spalil w Smolensku dowody Zamachu 20121009 Stefan Kosiewski FO 86

10:10

Jarosaw Kaczynski spali bezprawnie sukienk CZAROWNICY w Smolesku.


Za zniszczenie w Smolesku przez Jarosawa Kaczyskiego dowodw
przestpstwa,
ktre musiaa mie na sobie sukienka w postaci mikroskopowych czsteczek
materiaw wybuchowych, jeli to by zamach, odpowiada Jarosaw Kaczyski

i zi Lecha Kaczyskiego, Dubieniecki, syn ubowca i adwokata z PZPR


Dubienieckiego, ktry to syn robi te za adwokata u swojego ojca.
Zniszczenie dowodw ew. przestpstwa take jest przestpstwem
i tego prawnikom nie trzeba chyba wykada, natomiast po studiach

prawa jest zarwno szwagier jak i zi kobiety, z ktrej po mierci


zdjto sukienk tylko po to, eby Jarosaw K. mg j spali
bezsensownie, bo po co by ten cyrk ze szmaty paleniem pod potem?
Ani obrzdki sepulkralne katolickie, ani ydowskie nie przewiduj

uroczystych kremacji pod potem szmat po ludziach, ktrzy odeszli


na ono Abrahama, czy tam, gdzie pjd nieuchronnie zwolenniczki

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

przerywania ciy, ktre Kaczyska przyjmowaa w Paacu Prezydenta RP,


gdy solidaryzowaa si ze zabijaniem ycia nienarodzonych Polakw

przez mordercw takich, jak minister zdrowia Piecha w rzdzie Kaczyskiego,


tj. wyksztaconych na lekarzy ginekologw, ktrzy kadego dnia morduj
Nard Polski bez najmniejszych zahamowa. Maria Kaczyska za swj grzech
pochway zabijania zostaa nazwana przez Ojca Tadeusza Rydzyka CZAROWNICA.

Za dugo le oboje na Wawelu. Ekspulsja trumien tych z katedry katolickiej


jest najwyszym nakazem dla Kocioa Katolickiego, ktry grzesznikw
miertelnych nie ma prawa kocielnego wynosi na otarze, ani do krypty
katedralnej. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mwi Autor.

radio: https://gloria.tv/audio/qhFJU8ynLnAn3bct8qr4cEwzh

PDF: https://www.scribd.com/doc/310990473/

radio: http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2012-03-12T15_31_46-
07_00

Z materiaw Pana Stefana Kosiewskiego

Opublikowany 3 stycznia 2016 Autor f6862 Prawnik spalil w Smolensku


dowody Zamachu 20121009 Stefan Kosiewski: Fascynacja obledem 86 Jaroslaw Kaczynski PDO253
Zawiadomienie o przestpstwie AP III Ko 726/10 CANTO
CDLIII https://www.pinterest.com/pin/452752568769802240/

radio: http://gloria.tv/media/NATW1YSopSM

Jaroslaw Kaczynski PDO253 spalil bezprawnie sukienke czarownicy w Smolensku FO von Stefan Kosiewski 86
Zawiadomienie o przestpstwie AP III Ko 726/10 CANTO CDLIII

PDF: http://de.scribd.com/doc/294454009/Jerzy-Urban-Minister-Jaruzelskiego-wzywa-kaczystow-DO-
HYMNU-PDO254-na-krotko-PRZED-ZMIANAMI-Boski-Rudra-Jorgus-HALNY-Siwa-HERODY-Herodenspiel-
von-Stef

https://f6862.wordpress.com/2016/01/03/z-materialow-pana-stefana-kosiewskiego/

"... w czci dotyczcej postpowania w sprawie majcej miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 r. katastrofy
samolotowej pod Smoleskiem Wojskowa Prokuratura Okrgowa w Warszawie nie odpowiedziaa dotychczas
na kierowane do niej przeze mnie wnioski, co moe potwierdza suszno tezy o stronniczoci tej Prokuratury
i podejmowaniu przez ni bezprawnych dziaa na korzy Jarosawa Kaczyskiego.

Wojskowa Prokuratura Okrgowa wykazaa si stronniczoci reprezentujc prywatny interes Jarosawa


Kaczyskiego i grupki jego kolegw partyjnych, a nie zadbaa o interes Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratura
naruszya bowiem na korzy Jarosawa Kaczyskiego konstytucyjn zasad rwnoci obywateli RP wobec
prawa. Nie wezwano Jarosawa Kaczyskiego niezwocznie na przesuchanie, eby nie trzeba go byo zapyta
o to, co ma on do powiedzenia na temat okolicznoci, ktre doprowadziy do katastrofy w Smolesku i mierci
96 osb? Ta sama Prokuratura zwrcia si w tym czasie - w oczywistym interesie Jarosawa Kaczyskiego - z
zapytaniem do rzdu USA o to, czy rzd amerykaski posiada i czy chciaby ujawni zapis rozmowy
przeprowadzonej przez braci Kaczyskich przez telefon satelitarny, ktre to ujawnienie mogoby zaszkodzi
kandydowaniu Jarosawa Kaczyskiego.

Jarosaw Kaczyski nie zosta przesuchany w bezporednim czasie po katastrofie i mg nafaszerowany


narkotykami zmaga si z Bronisawem Komorowskim o najwyszy urzd w pastwie tylko dlatego, e byego
Marszaka Sejmu aden prokurator nie przesucha do dzisiaj na temat bezprzetargowego nabycia przez niego
samolotw jeszcze jako minister, ktry by zobowizany do zorganizowania przetargu.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Radio: https://gloria.tv/audio/vtdFvSZpigN91G477Ci3JLAHH

Stefan Kosiewski udostpni post


uytkownika Anna Drewniak.

24 lipca o 18:30
kwiatki na kiju ? co to za symbolika?
ydomasoska? Grupy Windsor?
Knessetu?

PDF: https://www.scribd.com//chip-
rfid-lokalizacja-zabitych-w-s

Anna Drewniak
23 lipca o 18:10 Wieniec od Prezydenta
Polski zoony pod Pomnikiem Czynu
Zbrojnego Polonii Amerykaskiej.

https://www.facebook.com/groups/113631695934809/permalink/119120565385922/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

sowa
Polski Komitet
Narodowy 49
Na mocy sitwy
z Magdalenki
161
Prolegomena
do Odydzania
po Myli prof.
Feliksa
Konecznego
86 Fascynacja
Obdem von
Stefan

Kosiewski ZECh 557 Recorded near aleja Najwitszej Maryi Panny 19, Czstochowa, Poland about 2 years
ago

Twoje wspomnienia na Facebooku


Stefan, cenimy uytkownikw i udostpniane przez nich wspomnienia. Mamy nadziej, e powrt do tego
posta sprzed 2 lat sprawi Ci rado.
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1468787586511089
Ekspertyza Kamstwa Wawelskiego

Stefan Kosiewski
30 lipca 2015 Frankfurt nad Menem, Hessen

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

w stanowisku PKN49, na polityczny aspekt bdu zarzdzenia dokonania urzdniczego pochwku doczesnych
szcztkw Lecha Kaczyskiego i Marii Kaczyskiej z Mackiewiczw na krlewskim Wawelu, w podziemiach
Archikatedry Rzymskokatolickiej.
Naley w tym miejscu podkreli, i Nard Polski nigdy nie opowiedzia si w adnym referendum,
za znalezieniem jako zachowanie godne Prezydenta RP groteskowego wymachiwania noki w ok...
Zobacz wicej
PKN49 na mocy sitwy z Magdalenki PDO161 FO von Stefan Kosiewski 86 Zarys Estetyki Chazarow
557
Shoudio '18409' audio recording
Radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18409

Stefan Kosiewski
28 lipca o 18:21
Scribd
radio: https://gloria.tv/audio/CcCPXwY8gSNw4Y4AqcP3NBSLP Telefon Lecha Kaczynskiego PDO386
http://sowa.typepad.com//telefon-lecha-kaczynskiego-pdo386
o pozbawieniu Saakaszwili ukraiskiego obywatelstwa ZR HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
MODLITWA UWEGO Akt III CANTO DCCXLII 502 Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa
Konecznego Zarys Estetyki Chazarw przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem Autor.
Przywitalimy dzieem polskiego kompozytora, pianisty, pedagoga i poety Piotra Lacherta (r. 1938), w czci 1.
opatrzonej tytuem "Pablo", 22 Sonata na gitar w wykonaniu Beaty Bdkowskiej; witamy Pastwa i
zapraszamy do wysuchania czytania dzisiejszego, na ktre skadaj si dwie aktualne informacje i dwa pliki
dwikowe, archiwalne, przepraszamy za niedoskona jako techniczn.
Szcz Boe Pastwu, ydoski kolega Lecha Kaczyskiego, z Gruzji, ktry zrzek si obywatelstwa
gruziskiego i uciek na Ukrain, eby nie by na miejscu zbrodni skazany z oskarenia o rabunek mienia
pastwowego wielomilionowej wartoci, moe by deportowany po odebraniu mu wczoraj obywatelstwa
Ukrainy przez Rad Najwysz, poinformowa Sputnik w Moskwie, natomiast kolega Jarosawa Kaczyskiego
na wysokim stanowisku pastwowym w stolicy Polski, Warszawie wezwie chyba wkrtce brata zmarego w
katastrofie powietrznej pod Smoleskiem czonka ydomasoskiej Grupy Windsor, eby w towarzystwie ks.
abpa Gdeckiego, przewodniczcego Episkopatu Polski, przygotowa w Magdalence ekspulsj z
rzymskokatolickiej katedry na krlewskim Wawelu kamienia niezgody, nad ktrym siedz na murku
wolnomularze i kuj; rozwa - Sprawa: R 1346.
http://sowa.typepad.com//telefon-lecha-kaczynskiego-pdo386
Wiceminister od Policji, Jarosaw Zieliski nie zapi pasa w limuzynie rzdowej ...
http://sowa.blog.quicksnake.pl//Kaszebe-a-Sprawa-Polska-PD
Zapraszamy do wysuchania oryginalnego nagrania sonaty, zamieszczonego przez Autora, tu kliknij: Piotr de
Peslin Lachert https://www.youtube.com/channel/UCFx9LX-ofxFENlFc70B0Aig
https://www.pinterest.de/pin/452752568780973715/

PDF: Telefon Lecha Kaczynskiego PDO502 o pozbawieniu Saakaszwilego Sprawa R 1346


HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski MODLITWA UWEGO SSetKh ZECh PDO40 386
Panama Rujnuje RP 20170728 ME SOWA
scribd.com
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1468787586511089

Lech Wasa w "Die Welt": Jarosaw Kaczyski jest zdolny do wszystkiego

Stefan Kosiewski
POLEN
1 dni

DIE WELT Kalixt B. http://safari.blox.pl/2017/07/Lech-Walesa-udzielil-wywiadu-Die-Welt-Kaczynski.html

Znam wicej ludzi, ktrzy szanuj Was, ni ludzi, ktrzy szanuj Kaczyskiego.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Dlaczego Kaczyski nie stara si o najwysze stanowisko w ostatnich wyborach? Bo teraz ju wie, e odrzuca go
wikszo ludnoci.

Jeli chodzi o powizania Kaczyskiego i Suby Bezpieczestwa: jego rodzina ya bardzo wygodne ycie po
wojnie, kiedy opozycjonici w stosunku do komunistycznej wadzy yli w stalinowskich wizieniach.

Jego matce pozwolono do Londynu polecie na zakupy, kiedy ...wicej, ni 99,99% polskiej populacji mogo tylko
pomarzy o paszporcie na Zachd. A kiedy Jaruzelski ogosi stan wojny, bracia Kaczyscy byli chyba jedynymi
opozycjonistami, ktrzy nie byli uwizieni przez komunistw. Prawdziwy cud w historii rodzinnej Kaczyskiego

Lech Wasa w "Die Welt": Jarosaw Kaczyski jest zdolny do wszystkiego


https://www.welt.de/politik/ausland/article167105204/Kaczynski-ist-ein-rachsuechtiger-Mensch-klein-einfach-
fuerchterlich.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
Der frhere Solidarnosc-Chef und Staatsprsident lobt den friedlichen Protest vor allem jngerer Polen gegen
die geplante Justizreform.
Das Regierungslager

welt.de https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1354411271279176

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Bracia Kaczyscy w Testamencie braci witkowskich. Dziedziczna wadza antypolskich


stalinistw nad Polakami.

Dodano: 2016-01-18 14:06:37


Opublikowano 17 hours ago, autor: sowa
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/07/jarosaw-kaczynski-zniszczy-dowody-w.html

PDF: Telefon Lecha Kaczynskiego PDO502 o pozbawieniu Saakaszwilego Sprawa R 1346 HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski MODLITWA UWEGO SSetKh ZECh PDO40 386 Panama Rujnuje
RP 20170728 ME SOWA

Potepiamy i prosimy o potepienie PDO501 Stefan Kosiewski Do

Bracia Kaczynscy w Testamencie braci Swiatkowskich PDO503 Dziedziczna wladza


antypolskich stalinistw nad Polakami FO von Stefan Kosiewski SSetKh Lech Walesa
udzielil wywiadu DIE WELT

Napisa sowa () 29. 7. w kategorii Lech Walesa, czytaj: 38

Radio: https://gloria.tv/audio/LwNKcXWEBEfG2aCpfU7JMMgmg Kaczyski jest mciwym czowiekiem,


maym, okropnym i do wszystkiego zdolnym...

~polaczek do ~Da zdrawstwujet pislam!!: To pogrzeb w rodzinach


politykw PiS np. Minister sprawiedliwoci w rzdzie Bieruta - pono
wuj Prezesa, no i jego brat Prezes Sdu Wojskowego w czasach
Stalina rwnie ... - jako rodzeni bracia. Tak wic z tym grzebaniem w
yciorysach poprzednich pokole to jest liska sprawa.... Zoliwi
twierdz, e stary si teraz dzieci poststalinowskiej ubecji wywalonej
przez Gomuk z tymi, co wskoczyli na ich miejsca i wypynli za
Gomuki... Kto za tym trafi?..... teoretycznie moe IPN.... ale nie sdz.
A tum moe tylko dywagowa do znudzenia. zwi
Potepiamy i prosimy o potepienie PDO501 Stefan Kosiewski do
Prokuratury Krajowej PKI Ko2 1274-2017 Studia Slavica et Khazarica
FO Chrystusowi sluzyc w Magdalence PDO6 ZECh Tusk Rathenau
sowa () | 25. 7. | czytaj: 65 |

radio: https://gloria.tv/audio/JLcEoXkRF1DM4AGGamQVwTcvR

PDF: Chrystusowi suy w Magdalence PDO6 CI ZBJE Z KTRYMI SIE


SPOTYKAEM FO378 von Stefan Kosiewski ZECh Bp Orszulik o
Lechach dwch, Kaczyskim i Waesie CDXXX ZR SSetKh Gnoju w
paacu biskupa 20170209 ME SOWA Fulda 7-9.7.2017 Kongres Uploaded
by Stefan Kosiewski on Mar 12,
2015 https://www.pinterest.de/pin/452752568781032211/
czytaj dalej

Feb 6

POSWIADOMOSC PDO445 FO von Stefan Kosiewski


Studia Slavica et Khazarica ZECh Kaczynski chce 07.02.2017 zaklepac w Bristolu z Merkel
przeniesienie Brukseli do Bratyslawy

Prolegomena do Odydzania po Myli Prof. dra Huberta Ginderta L.Dz. 445


Facynacja Obdem von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zarys
https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Estetyki Chazarw Powiadomo ktr Dante w Piekle okreli utrat daru od innych
cenniejszego - rozumu

Kongres "Freude am Glauben" vom 7. bis 9. Juli 2017 in Fulda Herzliche Einladung zur
Teilnahme von Herrn Prof. Dr. Hubert Gindert Forum Deutscher Katholiken e.V.

Wezwanie

Chrystus jest Panem - my jego uczniami.

Nowopogastwo i upadek wartoci rozprzestrzeniaj si szeroko w naszym spoeczestwie. Koci ludowy


naley do przeszoci. Idzie o przetrwanie Chrzecijastwa w naszym kraju. Jednoczenie przybiera
rozszerzanie Islamu w naszym spoeczestwie. Nastpstwem jest silna polaryzacja. Coraz trudniej jest nie nie
ulega wpywowi mediw. Zapotrzebowanie jest na powierzchownego chrzecijanina, ktry nie jest uwany.
Szczeglnie w nowych mediach wierzcy konfrontowany jest z wrog atmosfer. Prawda nie jest ju dawno
sznurkiem wyznaczajcym kierunek budowniczym spoecznoci mediw. Panuje dyktat relatywnego.
Zwolennicy Piata propaguj spoeczno bezgranicznej wolnoci i przyjemnoci. Szerzy si to i w Kociele.
Rozczno maestwa? Miy idea. Cnotliwo przed lubem? Dobre wczoraj. Przystpowanie do Komunii
w. bez spowiedzi? Wszyscy przecie tak robi. Wyzna i gosi Obecno Boga? Tylko bez przesady. Poleca
zawierzenie si Bogarodzicy? Tylko w maym krgu. Sowo pasterskie przeciwko obdowi gender? Ma czas.
Biskupi wytrzymuj, jak dugo pyn z prdem.

W obliczu wzbierajcego gwnego nurtu i osamotnienia Chrzecijan pojawia si pytanie: W jakim kierunku
pdzony jest Koci w Niemczech? Kto da mu oparcie?

Przyrzeczenie dane Piotrowi przez Chrystusa: bramy piekielne go nie przemog Mt 16, 18
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=259#P7 nadal obowizuje dla caego Kocioa, ale nie w kadym kraju.

Uduchowione rodziny i spoecznoci s wyspami w nurcie. Jeli buduj mosty ku sobie, moe powsta wa
przeciwpowodziowy. Jedna grupa, czy wsplnota nie zbuduje takiego wau. Ten potrzebuje wielu stabilnych.

To jest apel do wszystkich zatroszczonych, wezwanie do wsplnego zabrania si za budowania wau. Chrystus
jest Panem.

Kada wsplnota kieruje si swoim charyzmatem. Ale wszystkie, ktre przy Kociele i Wierze Kocioa
obstawa pragn, winny wsplnie dawa wiadectwo wiary i spotyka si raz i drugi ze sob. Takie spotkanie
winno by przygotowane wsplnie. Bdziemy wdziczni wszystkim, ktrzy powiadomi nas o swoim
zainteresowaniu udziaem w takim spotkaniem.

Mamy do wyboru: albo robimy swoje nadal kady w swojej niszy, albo zbieramy si, wymieniamy i dajemy
wiatu wiadectwo, e Koci yje a nowa ewangelizacja moliwa jest take w Niemczech.

Niniejszy tekst powsta po dwch rozmowach z Kardynaami: Maisnerem i Cordes.

Prof. Dr. Hubert Gindert

Przewodniczcy Forum Katolikw Niemieckich w Apelu na 17 Kongres "Freude am Glauben" (Rado we


Wierze, na Wierze budowana): "Nie bj si, maa trzdko!" (gdy spodobao si Ojcu waszemu da wam
krlestwo (k 12, 32)! Ktry odbdzie si w dniach od 7 do 9 lipca 2017 r.

PDF: POSWIADOMOSC PDO445 FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica ZECh Kaczynski chce
07.02.2017 zakl... by Stefan Kosiewski on Scribd
http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/POSWIADOMOSC-PDO445-FO-von-Stefan-Kosiewski-Studia-
Slavica-et-Khazarica-ZECh-Kaczynski-chce-07-02-2017-zaklepac-w-Bristolu-z-Merkel-przeniesienie-Brukseli-
do-Bratyslawy

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Kongress "Freude am Glauben" vom 22. bis 24. April 2016

Dzikujc Przewodniczcemu Forum raz jeszcze w tym miejscu za odwag zaproszenia na ubiegoroczny
Kongres do Aschaffenburga Sekretarza Papieskiego ds. Nowej Ewangelizacji, ks. bpa Franz-Peter Tebarz-van
Elst, ktry zaraz po objciu urzdu Biskupa Limburga wykaza si odwag odsunicia od wykonywania
wszelkich czynnoci kapaskich jawnego propagatora grzechu zboczenia homoseksualnego w sutannie.
Zapaci za to nasz mody biskup obydliwymi pomwieniami o rzekome naduycia finansowe przy budowie
diecezjalnego centrum, aeby moga bezkarnie i perfidnie w tym samym czasie, pod zason dymn sztucznej
mgy, rzekomego skandalu biskupa, wpdzi we wielomiliardowe zaduenie cae spoeczestwo Niemiec,
bya aktywistka wojujcych bezbonikw, crka "czerwonego pastora" i propagandzistka
ydokomunistycznego zwizku modziey FDJ, stypendystka szkole w Moskwie, spotykajca si dzisiaj w
symbolicznym dla wolnomularzy hotelu Bristol z Jarosawem Kaczyskim, ktrego brat Lech Kaczyski
przeszed do historii ydomasonerii w Polsce z takim samym znakiem uczynionym z obu doni, jak Angela
Merkel skada swoje donie w ksztacie symbolicznego cyrkla i winkla, kiedy robi nie swoje, ale nakazane z
Gry nie znanej dla nie wtajemniczonych w arkana sztuki Pidgin_Art.

Jarosaw Kaczyski, szara eminencja Magdalenki i ydomasoskiej Grupy Windsor w Polsce, delegatury
kolonialnego Imperium Brytyjskiego wolnomularzy z kas mia nakazane z ezoterycznej Gry wspieranie
banderowcw na Majdanie w Kijowie oraz obwieszczenie swoim po przyjedzie do Polski: "Trzeba by
wcign w to Szwecj". Przypomnijmy: Wcign w ofiar nadaremn ponad stu osb zastrzelonych ze
zimn krwi przez najemnych snajperw a tylko po to, eby Ukrainie, Krymowi, ugaskowi i Donbasowi
Nowej Rosji nic to nie dao w sensie namacalnym, ani od Unii Europejskiej ani od Stanw Zjednoczonych z
przybudwkami Banku Swiatowego i Midzynarodowego Funduszu Walutowego, ktre uywaj nad Wis
amerykaskiej stypendystki Szydo i modego Morawieckiego do zacigania w imieniu spoeczestwa
polskiego dalszych wielomiliardowych kredytw, ktre wydane zostan na amerykaskich celnikw,
specjalistw od doradzania, jak skuteczniej cign podatkowy haracz od Polakw i Katolikw w Polsce.

Dzisiaj ten powiadomy samotnik, ktry w Sosnowcu wyznawa nie tak dawno jeszcze, nie obydliwe
skonnoci pedofila do zaspokajania homoseksualnych uciech z modziankami ze Sodowmy i Gomory, ale
mio do postkomunistycznych pogrobowcw ydokomuny Gierka i ydoubowcw Gruby, dzisiaj zdradza si

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

w rozmowie z dziennikarzami liberalnej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wykazujc satanistyczn


odchyk od normy: "Powitabym z zadowoleniem powstanie Europy jako atomowego supermocarstwa".

Powiadomo jest patologicznym stanem umysu odkrytym dla nauki wiatowej przez niej podpisanego,
przedwczoraj, od stanu wojennego Polaka i Katolika w Niemczech, sdownie zarejestrowanego jako
przewodniczcy Polnisches Kulturzentrum e.V., reprezentacji Polakw i Katolikw niemieckich zgaszajcych
si do integrujcej siy wszystkich Katolikw budowy wau przeciwpowodziowego, przeciwko zalewie
szataskiej gupoty, ktra grozi spoeczestwom europejskim, jeeli socjaldemokratyczny kandydat nie
zastpi po wyborach jaowej i bezmylnej Frau Merkel, a w Polsce powiadomego Jarosawa Jaowca.

Albowiem gdyby miaa chocia troch przysowiowego oleju w gowie, to czy nie umwiaby si np. w salach
Instytutu Goethego na wsplne (z przywdcami szystkich demokratycznych partii, nie potpiajc Petru za
Balcerowicza) wysuchanie chociaby okrucha wokalno-instrumentalnego takiego dajmy na to Mendelssohn
Bartholdy? Christe, du Lamm Gottes (1827) kantata choraowa na chr i orkiestr

Te Deum D dur (1826) na 2 gosy solo, 2 chry i b.c.

Tu es Petrus op. 111 (1827) na chr i orkiestr

Jesu, meine Freude (patrz: wikipedia, co ten nie stworzy!), a poszo w zapomnienie.

Dlatego odpowiadajc na mdre wezwanie po Myli Prof. Ginderta, do czenia si katolikw tych krajw
Europy, w ktrych Koci jest jeszcze nie cakiem rozwalony przez ydobiskupie Konferencje Episkopatw
Mamona, powiedzmy: komu pilno na Majdan i do Bomby Atomowej za Stalinem, temu trockista z koru
Macierewicz pozwalnia generaw przed wybuchem wojny. A kto chciaby gow uratowa, temu w drog do
psychiatry, nie do wymieniania si tajemniczymi znakami doni z Merkel, bo to i tak obu, stronom powiedzmy
otwarcie nic nie da, poza obciachem.

Gupi niedwiedziu, gdyby w mateczniku siedzia, nigdy by si o Tobie Polak i Katolik nie dowiedzia, e PiS
nie chce nic dobrego dla Polski, bo ten powiadomy wesoek purimowy chce jeno dobrej bomby atomowej dla
"Europy jako atomowego supermocarstwa".

Powiadomo ogarnia figuranta, kiedy wyczy wiadomy dobr sw i plecie to, co Gra na jzyk mu
przyniesie. Nie chce dobra pastwa polskiego, antypastwowy terrorysta partyjny, sekciarz. Wsypa si, e
chciaby superpastwa, superunijnego dla superpomazaca. Pierwszym sepuerprezydentem takiego pastwa
moe by nawet Wasa, patron lotniska w Gdasku, eby tylko Superkancelari Superprezydenck
przekazano bliniakom Kurskim, to wtedy moe im wyj na Mazurach ze spodni taki Superarmagedon,
jakiego nudysta na FKK w DDR nie widzia, a yd i peda na Mazurach na fotografii nie uwieczni, bo gdyby
Stonoga mia t zbawienn dla Polski i Europy fotk, to co mu zaley? Co si od ycia nam naley, a ydy
powinny sobie pomaga. Modlimy si o odsunicie powiadomych od wadzy! Wysoka Gro! Straniku Loy!
Zrb co, tak Ci baga lud.

Z Panem Bogiem
Z pozycji Exilarchy mwi z Frankfurtu nad Menem Stefan Kosiewski
radio: https://gloria.tv/audio/deb3a6UoFBRB1F1SEgAbyfYyU

zachcajc do klikania w linki, przechodzenia do tego, co objawia si dopiero podczas peregrynacji w sieci
spoecznociowej, gdzie deklaruje si ostatnio Jerzy Zieba na youtube 5.02.2017 zawieszony po grobach
karalnych w stosunku do jego osoby owiadcza publicznie, e chce y, chocia mao zarabia, a jest bardzo
mocno obserwowany na fejsbuku, nie by leczony psychiatrycznie, wic po konsultacjach ze swoj Kancelari
Prawn informuje Prokuratur w Rzeszowie o tym, e bdzie reklamowa drug cz ukrytych terapii i e w
Katowickim Spodku bdzie impreza Wiosna ycia i strzel mu w eb, chocia ma ochron, bo go nienawidz, a
on ju ich pokonali inne... powiedzmy w skrcie:

Kaczyski nie stawia sprawy jasno, nie pyta: co Nard Polski myli na temat wyprowadzania Polski do Unii z
V4 a potem dalej: z Ukrain, Modawi i Kaliningradzk czci Federacji Rosyjskiej, co ley w interesie Grupy

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Windsor, zarzdzajcej polsk czci kolonialnego Imperium Brytyjskiego ydomasonerii Londynu, ale na
miejsce spotkania Kaczyskiego z Merkel wybrano nie przypadkowo budynek z masoskimi kolumienkami
nad wejciem do obu. Merkel i Kaczyski to zgrane karty Starego Paradygmatu. Kaczyski poza tym jest ju
chyba chory na wzrok, jak Gomuka w grudniu 1970, a tylko jeszcze min. Szczerski nie przekaza mu szczerze,
co Trump rozumie pod pojciem Zmiana Paradygmatu. Obecne 70 tys. urzdnikw unijnych w samej tylko
Brukseli nie przyniesie po podziale Unii Europejskiej na EU-A i UE-B ubowcom kilkudziesiciu tysicy nowych
miejsc pracy na Sowacji, bo tylko zi czonka Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego przy Jaruzelskim
czonek grupy zbrojnej, Ryszard Czarnecki bdzie mia bliej do domu z mwnicy, jak kady inny
eurodeputowany i wschodnioeuropejski urzdnik bdzie mia bliej od biurka do domu, a Polacy bd mieli
bliej do zinstytucjonalizowanej trumny super atomowego mocarstwa z bombami od Putina, ktry z Orbanem
ju obgada sprawy dostaw energii po szlaku jedwabnianym, eby mereszki nie poszy ciotom po poczosze.

Jarosaw Kaczyski po namwieniu brata do podpisania Traktatu Lizboskiego, zmierza obecnie do podziau
Europy na Uni Europejsk-A i UE-B, a owija to pragnienie bawen sw: "zinstytucjonalizowanie V4, Grupy
Wyszehradzkiej".

Kaczyski nie stawia sprawy jasno, nie pyta: co Nard Polski myli na temat wyprowadzania Polski do Unii z
V4 a potem dalej: z Ukrain, Modawi i Kaliningradzk czci Federacji Rosyjskiej, co ley w interesie Grupy
Windsor, zarzdzajcej polsk czci kolonialnego Imperium Brytyjskiego ydomasonerii Londynu, ale na
miejsce spotkania Kaczyskiego z Merkel wybrano nie przypadkowo budynek z masoskimi kolumienkami
nad wejciem do obu.

Merkel i Kaczyski to zgrane karty Starego Paradygmatu. Kaczyski, poza tym jest ju chyba chory na wzrok,
jak Gomuka w grudniu 1970, a tylko jeszcze Szczerski nie przekaza mu szczerze, co Trump rozumie pod
pojciem Zmiana Paradygmatu.

Radio: https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

Kaczyski chce we wtorek, 7.02.2017 zaklepa w Bristolu z Merkel przeniesienie Brukseli do Bratysawy

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/02/kaczynski-chce-we-wtorek-7022017.html

Bracia Kaczyscy w Testamencie braci witkowskich. Dziedziczna wadza antypolskich stalinistw nad
Polakami.

Dodano: 2016-01-18 14:06:37

Czy bracia Kaczyscy zapisani zostali Polsce i Narodowi Polskiemu w prywatnym Testamencie
ydokomunistycznych braci Wilhelma i Henryka witkowskich, pukownika KGB i Ministra
sowa Sprawiedliwoci PRL za Stalina?

- Pytanie naturalne na maturze z Polskoci Ministra Gowina.

Stefan Kosiewski
Postfach 800626
65906 Frankfurt

QR code for this recording:

radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/5639

Kim s Kaczyscy... fakty, mity i wtpliwoci

Autor: Zbigniew Nowak


rdo: raportnowaka.pl

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Publikacja: 2007-08-25 22:34:12


Czytano: 100396 razy

http://www.raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=320

na wstpie trzeba powiedzie, ze Kaczyscy nie s to adnymi filosemitami, nie s oni te zwykymi
ydami. To czystej wody i najwikszej prby nacjonalici ydowscy, probujcy w sposb wyjtkowy
budowa gruzach RP... Judeopoloni.

Co wiemy o Kaczyskich?

Rajmund Kaczyski, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze witkowskich, zrodzonej w Grenowce


koo Odessy, z rodziny do Naczelnego Prezesa Sadu Wojskowego z okresu stalinizmu, pukownika
armii czerwonej Wilhelma witkowskiego tez urodzonego w tej samej Gronowce. Sami bracia
Kaczyscy podaj, e przodkowie Rajmunda Kaczyskiego po mieczu byli wysokimi oficerami arami
carskiej.

Co to oznacza? Jedno! Nie mg on by Polakiem, bo ci byli na og albo prawie zawsze wyznania


katolickiego. W imperium Rosyjskim obowizywa od polowy XIX wieku carski ukaz, ktry zakazywa
piastowania wysokich urzdw przez Polakw wyznania rzymsko- katolickiego oraz ydw
mojeszowego wyznania. Identyczna sytuacja dotyczya innych wysokich posad, np. dyrektora stacji
kolejowej. Zatem funkcja oraz imiona zarwno Rajmund jak i Wilchelm wskazuj na to, e mogli to by
ydzi wyznania ewangelickiego. Nic dziwnego. Zarwno w Polsce zaborowej jak na wschodzie Europy
byo cae mnstwo takich haskalizowanych (Haskala) ydw.

Do Rosji przenosili si w ramach kolonizowania poudniowych rubiey cesarstwa rosyjskiego tj.


tworzenia tzw. Nowej Rosji. Pierwotnie Nazwisko witkowski, brzmiao Sviatkowski, co mona
potwierdzi w bazie genealogicznej jewishgen.org. Interesujcym rdem informacji o ydowskich i

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

ewangelickich osadach i ich skadzie s ydowskie strony www, pokazujce osadnictwo, budowanych
na zasobach archiww rosyjskich pastwowych. Na wschd Europy szli polscy i pruscy (menonici)
ydzi.

Przodkowie po stronie ojca, np. matka ojca Rajmunda, Aleksandra Kaczyskiego, Zofia z domu
GUTOWSKA, tez wykazuj ydowskie korzenie.

Zaskakujce jest te to, ze ojciec Rajmunda Kaczyskiego oeni si z ydwka z Odessy, co miao
miejsce okoo 1922 roku, bdc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej. W tym
czasie przez ta cze granicy przybywao z rejonw Odessy mnstwo ydw uciekajcych z Rosji
wskutek przeladowa przez bolszewikw lub ronych innych pogromw. Na stronach ydowskich
powiconych koloniom ydowskim na poudniowej Ukrainie, s umieszczone dokumenty, np. wizy ze
zdjciami mwice o tym ze uzyskiwano je w drodze przestpstw miedzy innymi w konsulatach
polskich w krajach batyckich. Aby dosta si z rejonu Rygi czy Tallinna w kierunku na Warszawie
niestety trzeba byo przejecha jedyna linia kolejowa tj. przez Grajewo.

Czy tam wanie ojciec Rajmunda Kaczyskiego wyszuka sobie przysza zona?

Przemyt ydw z Rosji organizoway organizacje ydowskie z Wielkiej Brytanii oraz USA. Central tej
przestpczej dziaalnoci bya d, a miejscami, gdzie przechowywano na pocztku przemyconych
ydw by szkoy religijne.

Dalsza poszlaka ydowskiego pochodzenia jest fakt, potwierdzany przez samych Kaczyskich,
mwicy o tym, ze po
przeniesieniu si do
Baranowicz na
Polesiu, Franciszka
Kaczyska zajmowaa
si prowadzeniem
agencji
nieruchomoci. Ze
stron internetowych
zwizanych z tym
miastem i ronych
innych dowodw, np:
ksiski telefonicznej,
wynika, ze w 100 %
porednictwa
nieruchomociami
byo zdominowane
przez ydw. Jeden
wpis dotyczy
Kaczyskiej - jest w
nim przypis interes
ydowski. Jeszcze
wiksze zdziwienie
budzi to, e kiedy
ydzi polscy uciekali
na wschod Europy,
rodzina ojca
Kaczyskich, a
konkretnie jak
podaj sami
Kaczyscy sam
Rajmund,
przeprowadzi si do Warszawy - czyli pod okupacje niemiecka.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

W jednej z publikacji ksikowych (Zdrajcy narodu?) dotyczcych Volksdeutschy jest mowa o tym, ze
na Zachd jechali ydzi. Na peronach kolejowych, podczas postojw pocigw ydzi z Zachodu dziwili
si ydom ze Wschodu, ze ci uciekaj o niemieckiej strefy wpyww, tj. pod okupacje niemiecka.
Wtedy nie mg oni wiedzie, o jakach ydw chodzi. Wyjtkowo dziwnym jest to, ze prcz
szcztkowych informacji dotyczcych Rajmunda nie do odszukania w publikacjach podawanych przez
samych Kaczyskich s informacje dotyczce dziadka i babki. Co si z nimi stao? Poki co nie wiadomo.

W przypadku Rajmunda Kaczyskiego i jego ojca oficera arami carskiej jest znamiennym to, ze do
czasu wejcia w ycie Traktatu Ryskiego musia on mie rosyjska przynaleno pastwowa i by
obywatele imperium rosyjskiego. Gdyby byo inaczej, to nie byby tak wysoko postawionym oficerem.
Kaczyscy twierdza, ze wrd ich przodkw by nawet genera carski. Co to oznaczao dla niego w
pniejszym okresie? Ot, a aby otrzyma stwierdzenie lub uznanie obywatelstwa polskiego w
ramach Traktatu Ryskiego, nie mona byo by wysokim oficerem armii carskiej lub piastowa inne
wysokie funkcje pastwowe.

Z tajnych dokumentw, rnych rozporzdze i oglnikw z lat 30 wynika, ze nie mona byo nada
obywatelstwa takim osobom. Nadto koniecznym byo dokadne badanie yciorysw takich osb, w
tym przodkw poczwszy od 1863 roku, w szczeglnoci za, czy przodkowie nie byli beneficjentami
skonfiskowanych majtkw. Kaczyscy taki majtek posiadali pod oma.

W przypadku Rajmunda Kaczyskiego istnieje jeszcze jedna wtpliwo. Jest ni okres zaraz po II
wojnie wiatowej i jego rzekoma akowska dziaalno. Tu nie ma prawie adnych informacji, prcz
tego, ze studiowa on na Politechnice dzkiej. Jeeli chodzi od dziaalno w Powstaniu Warszawskim,
to z analizy monografii oddziau AK "Baszta", nie wynika, aby taka osoba naleaa do tego oddziau.

Dziwnym jest tez to, ze ten akowiec, ju w 1945 roku w padzierniku, zaapa si nas studia na
Politechnice dzkiej. Inni za dziaalno w AK byli przeladowani, a pan Rajmund studiowa
zdobywaj w cigu roku z hakiem tytu magistra.

Dalsza dziaalno Rajmunda jest znana - beneficjent okresu stalinizmu

Zona Rajmunda bya Jadwiga Kaczyska z domu Jasiewicz, crka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii
Szydowskiej primo voto, Fyuth.

Jadwiga, jak sama podaje, urodzia si w Starachowicach w 1926, jako crka inyniera budujcego
Zakady Starachowickie. Kiedy Pani Jadwiga w jednym pimie chlapna, ze brami stryjecznymi byli
Adam i Jerzy Szydowski, urodzeniu w 1924 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazaa, ze syn
jednego z braci stryjecznych, Adam Szydowski, bdcy obecnie zastpca USC w Bdzinie, jest
przewodniczcym Zagbiowskiego Centrum Kultury ydowskiej. Informacja ta jest dostpna na
stronie www tego stowarzyszenia. Adam Szydowski w jednej z rozmowa potwierdzi, ze jego ojciec i
stryj wygldali z rysw tak, ze powinni trafi jako ydzi z pierwszym transportem do Owicimia. Jak
wyda bliska rodzina braci Kaczyskich ma ydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydowski junior,
twierdzi, ze nie wie nic o tym, jakoby by rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny dziwnym
zbiegiem okolicznoci twierdza, ze s z Szydowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w
Bdzinie nigdy tez nie zajrza do ksig i nie wie, w jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy
Szydowski, stryj Jadwigi Kaczyskiej zgin w KZ Mauthausen. Za ycia by dyrektorem gimnazjum im
Prusa w Sosnowcu i zaoycielem wielu druyn harcerskich. Zona Jerzego Szydowskiego pochodzia z
Galicji i nazywaa si z domu Mokrasinska. Z tego samego rejonu pochodz przodkowie Szydowskich i
Jasiewiczw. Taka informacja jest do odszukania w publikacjach pianych z udziaem Kaczyskich.

Z monografii szarych szeregw wydanej w Starachowicach wynika, ze skoczy on UJK, przy czym z
rejestru danych miasta Sosnowica, wynika, i ukoczy on chemie na Politechnice Lwowskiej. Jerzy
Szydowski przynalea do klubu BBWR Krtko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza. Do 1939 roku
mieszka on przy Al. Jerozolimskich 87. Prba sprawdzenia ksiki meldunkowej nie przyniosa efektu
bowiem akurat dla tego domu si nie zachowaa. Obok tak, ale nie dla tego domu.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Aleksander Jasiewicza mia w 1940 roku dotrze do Starachowic i zamieszka wraz z rodzina na czas
wojny. W czasie okupacji zamieszkiwa on wraz z rodzina w urzdniczej dzielnicy, tj. Orowie. Sama
Kaczyska twierdzi jednak w wypowiedzi dla Gazety Starachowickiej, ze na koniec wojny
zamieszkiwaa ona w leniczwce przy drodze wylotowej na Wierzbicy. Co wiec si stao, ze z Orowa
Jadwiga przeprowadzia si pod miasto, do leniczwki?

Jest jedno pewne wytumaczenie. Ot, AJ by inynierem budownictwa pracujcym w zakadach


Starachowickich rwnie w czasie okupacji. Zapewne tam dorabia! W jednej z ydowskich publikacji
wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy otoczyli cisym kordonem
zakady i zabrali okoo 1000 osb. Wszystkie osoby wywieziono do Bliyna filii Majdanka i dalej do
Owicimia.

Czy by wrd nich ojciec Jadwigi? Jeeli zatem zaoy, i AJ by wrd internowanych, to zasadnym
jest prba tumaczenia, ze leniczwka moga suy jako miejsce ukrywania si matki i crek.

Dziwny los AJ wydaje si tez potwierdza fakt, ze nie pojawia si on w adnych publikacjach
powojennych dotyczcych losw rodziny Jasiewiczw czy tez seniorw Kaczyskich. Jest Jadwiga, jest
Rajmund, jest Stefania Szydowska (na zdjciu z lat 50) ale nie wida nikogo innego. Dlaczego? Czy
zginli w ramach Holokaustu? Czy z tego powodu jest patologiczna niech do Niemcw?

Dalsza kwerenda dziejw przodkw zarwno Jasiewiczw jak i Szydowskich, doprowadzia do


Bukowiny i wojewdztwa Bracawskiego. Tam wanie na stronie internetowej www.odessa3.org, lub
na stronie www.jewishgen.org, mona byo odszuka przodkw tych rodzin. S to okolice Niemirowa
koo Winnicy, Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraisko - bukowiskiej. Mona bya
nawet odszuka informacje dot. lubu Jas(i)ewicza z Szydowsk. Z tych samach dokumentw wida,
ze protoplasta rodu Szydowskich by Leon SZYDOWSKI.. Taka osoba jest podawana przez samych
Kaczyskich. Rejony tez by wyjtkowo ydowskie. Z innych ydowskich stron internetowych, a
mianowicie z bukowiskich ewangelikw, wynika wprost, ze byli to ydzi. Strony tych ziomkostw
prowadzone na amerykaskich serwerach internetowych w sposb ewidentny pokazuj, ze mamy do
czynienia z jednej strony z kolonizatorami niemieckimi tamtych stron, a z drugiej ci ludzie wyranie
potwierdzaj, ze s ydami, oraz ze im tskno za heimatem. Co ciekawe, nikt z tych ydw nie uywa
typowego dla ydw imienia, np. Riwka, Lejser itd. Same niemeckobrzmiace. Ostatnio media
niemieckie donosz, e do RFN przybya znaczna ilo ukraiskich Niemcw wyznania mojeszowego.
jeeli byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitw, to dlaczego dzi deklaruj sie jako
wyznawczy judaizmu?

Nie bez znaczenia jest tez to, ze Kaczyski podaje w dla WPROST, ze Neyli Jasiewicz, stryjenka, w
okresie miedzy wojennym by lekarzem na dworze krla Rumunii. Czy to nie potwierdza skd byli
Jasiewiczowie vel Jasiewiczowie? Inna sprawa - Kaczyski twierdzi, ze Jasiewiczowie byli dobrymi
znajomymi Jzefa Becka, ministra Spraw Zagranicznych. W tym miejscu trzeba zaakcentowa, ze
Jzef Beck by ydem rumuskiej proweniencji (zreszt zmar w Rumuni, rzekomo jak podaj sami
Kaczyscy- na rekach Neyli Jasiewicz) kalwiskiego wyznania.

Wszystko zatem wskazuje na to, ze rodziny Szydowskich i Jasiewiczw byli konwertowanymi


luteranami pochodzcymi z Ukrainy i Bukowiny. Pewna odpowiedz daa by analiza wykazu czonkw
zboru ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata do 1939.

Takie dokumenty s w caoci znajduj si one w AGAD - Warszawa, jednak archiwum pokazuje spis
czonkw filialu Papro Dua (miejsce lubu Pisudskiego) ale nie chce nic pokaza tego samego z
terenu Warszawy. Dlaczego?

Indagowany ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyski odpisa, i nie musi on tego
podawa. Jednak w ostatnich dniach bdc na Kazimierzu w Krakowie - Lech Kaczyski przyzna
wobec obecnych... ze historia narodu ydowskiego jest jego historia...

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Teraz pozostaje jedynie uda si do pewnych archiww zagranicznych i zakupi metryki. Do


dokadniejszego zbadania pozostaje tez inny aspekt ycia Rajmunda Kaczyskiego, a mianowicie za
okres II wojny wiatowej. Nie da si wykluczy ze niedugo wiato dzienne ujrz nowe okolicznoci.

Trzeba tez zada pytanie - w jakich okolicznociach ewakuowa si on z Warszawy w Kierunku na


Pruszkw i Skierniewice. Z dokumentw poniemieckiego zespou archiwalnego
EinwanderungsZentrale Litzmanstadt wynika, ze w tym samym czasie i w tym samym kierunku
ewakuowao si okoo 10 ty. Volksdeutschy. Pki co nie da si nic wyjani, AP w Warszawie odmwia
bowiem wgldu do Volkslisty, przy czym wgld do takich dokumentw wyrazia naczelna dyrekcja w
odniesieniu do dzkiej volkslisty. Na Volkslicie s jednak np Sasinowie...

Prcz tego, ze Kaczyscy s ydami waniejszym jest zbadanie wszystkich aspektw ich zachowania
tak s jak ich przodkw to wydaje si bardziej ciekawe. Kaczyscy maja bowiem tendencji do
konfabulacji jeeli chodzi o yciorysy.

Najwaniejszym powodem prowadzenia tych bada jest fakt wyjtkowej przychylnoci wadz
stalinowskiej Polski do rodziny Kaczyskich. Jeeli ma si jednak w rodzinie takich stalinowcw jak pk.
Wilhelm witkowski, to trudno byo by przeladowanym. Osobne pytanie, to kwestia ministra
sprawiedliwoci z lat czterdziestych, Henryka witkowskiego. Kaczyscy wspominaj, iz maja
PPSowskie konotacje. Ten ostatni by ppsowcem.

W zwizku z powyszym zosta zoony do Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego wniosek o


zbadanie w trybie wczenie obowizujcych ustaw, czy polskie obywatelstwo nie zostao wyudzone,
a przede wszystkim - w jakim trybie nadano przodkom braciom K. polskie
obywatelstwo?http://www.raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=320&page=3

Zbigniew NOWAK

Poniej zainteresowania badawcze jednego z najwaniejszych historykw ydowskiego Instytutu


Historycznego:

dr Pawe Fijakowski

zajmuje si dziejami ydw w dawnej Polsce (X-XVIII w.), histori polskiego protestantyzmu,
pradziejami Mazowsza oraz obyczajowoci staroytnych Grekw i Rzymian.

Najwaniejsze publikacje:

Mennonici na Mazowszu (od poowy


XVIII w. do 1945 r.), Rocznik
Mazowiecki, t. 13, 2001,

Parafia w. Mikoaja na Kamiennej


Grobli w Krlewcu jako centrum
polskiego luteranizmu w Prusach,
Studia Historica Slavo-Germanica, t.
22, 1997-1999,

Rozwj spoecznoci ewangelickiej i


powstanie sieci parafialnej w rodkowej
Polsce w II poowie XVIII i pocztkach
XIX w., w: Przeszo dla przyszoci. Z dziejw luteranizmu w odzi i regionie dzkim, pod red. B.
Milerskiego i K. Woniaka, d 1998,

Zbigniew NOWAK

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

Kaczynski byl tam, gdzie


bylo ZOMO 20100624
HERODY/ Herodenspiel von
Stefan Kosiewski. Akt 2,
scena

Stan David Ligo (sowa)

https://wio.waw.pl/forum/bracia-kaczynscy-w-testamencie-braci-swiatkowskich-dziedziczna-wladza-
antypolskich-stalinistow-nad-polakami/2509

radio: https://gloria.tv/audio/TaWU8YN8NCCx2qFYaHYT6632V
Kalixt B.vor 2 TagenHa ha ha. Ich kenne mehr Leute, die Walesa respektieren als Leute die Kaczynski
respektieren. Warum hat er sich bei den letzten Wahlen nicht um ein Spitzenamt beworben? Weil mittlerweile
er selbst wei, dass ihn die Mehrheit der Bevlkerung ablehnt. Und was die Verstrickungen von Kaczynski mit
der polnischen Stasi betrifft: seine Familie hat nach dem Krieg ein sehr komfortables Leben gefhrt als alle
anderen Oppositionellen in stalinistischen Gefngnisse saen. Seine Mutter durfte nach Londo..... zum
Einkauf reisen, als 99,99% der polnischen Bevlkerung von einem Reisepa in den Westen nur trumen
konnte. Und als Jaruzelski den Kriegszustand ausrief, waren die Kaczynski-Brder die einzigen, die von den
Kommunisten nicht inhaftiert wurden. Lauter "Wunder" in der Familiengeschichte von Kaczynski

Kalixt B.vor 2 Tagen


Google bersetzer 795/5000

Znam wicej ludzi, ktrzy szanuj Was, ni ludzi, ktrzy szanuj Kaczyskiego.

Dlaczego Kaczyski nie stara si o najwysze stanowisko w ostatnich wyborach? Bo teraz ju wie, e odrzuca
go wikszo ludnoci.

Jeli chodzi o powizania Kaczyskiego i Suby Bezpieczestwa: jego rodzina ya bardzo wygodne ycie po
wojnie, kiedy opozycjonici do komunistycznej wadzy yli w stalinowskich wizieniach.

Jego matce pozwolono do Londynu poleciecie na zakupy, kiedy ...wicej, ni 99,99% polskiej populacji mogo
tylko pomarzy o paszporcie na Zachd. A kiedy Jaruzelski ogosi stan wojny, bracia Kaczyscy byli chyba
jedynymi opozycjonistami, ktrzy nie byli uwizieni przez komunistw. Prawdziwy cud w historii rodzinnej
Kaczyskiego

http://safari.blox.pl/2017/07/Lech-Walesa-udzielil-wywiadu-Die-Welt-Kaczynski.html

Lech Wasa w "Die Welt": Jarosaw Kaczyski jest zdolny do wszystkiego

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/lech-walesa-w-die-welt-jaroslaw-kaczynski-jest-zdolny-do-
wszystkiego/5wwnhlv
http://safari.blox.pl/2017/07/Lech-Walesa-udzielil-wywiadu-Die-Welt-Kaczynski.html

Telefon Lecha Kaczynskiego PDO502 o pozbawieniu Saakaszwilego Sprawa R 1346 HERODY Herodenspie

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

1,1 tys. wczoraj

Potpiamy i prosimy o potpienie PDO501 Stefan Kosiewski do Prokuratury Krajowej PKI Ko2 1274-2017

1,5 tys. w zeszy wtorek Read now

Potepiamy i prosimy o potepienie pdo501 stefan kosiewski do prokuratury krajowej pki ko2 1274 2017 s

sowa magazyn

CHIP RFID lokalizacja zabitych w Smolensku gen. Marian Janicki


PDO500 Oni wstrzykuja nam te czipy

2,2 tys. w zeszy poniedziaek

Minister Szczerski z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy


Prolegomena do Odydzania po Myli

1 1,8 tys. w zesz niedziel

Wizyta pary brytyjskiej PDO497 Basil Kerski podpuszcza FO Lech


Walesa torpeduje SSetKh ZR ZECh

Read now

Das licht na wieprza fraszka pdo498 fo von stefan kosiewski swiatlo


od wschodu na filofletow i frust

sowa magazyn

Das Licht NA WIEPRZA fraszka PDO498 FO von Stefan Kosiewski


Psy szczekaja karawana jedzie dalej 20100921 Lech Walesa na
Prezydenta SWIATLO na szaber majatku Narodu Polskiego
20170720 ME SOWA

Faszywa solidarno kryptosyjonistyczna


Rady Etyki Mediw: obrona zbrodniarzy
przekazujcych sobie w rodzinie wadz nad
Polsk i Polakami jest zbrodni!
REM:
red. Ogrek zamaa zasad szacunku i tolerancji

Komentarze (1 938)

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 1. August 2017

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/07/31/falszywa-solidarnosc-kryptosyjonistyczna-rady-etyki-
mediow-obrona-zbrodniarzy-przekazujacych-sobie-w-rodzinie-wladze-nad-polska-i-polakami-jest-zbrodnia/

http://sowa.typepad.com/blog/2017/07/

O przywrcenie kwaterze E. Nr. 157 na gwnym cmentarzu we


Frankfurcie jej poprzedniej nazwy: Polnische Kriegsgrber

sowa () | 17. 7. | czytaj: 41 |

Art.32.(1) Die Bundesrepublik Deutschland erklrt, da polnische


Grber in der Bundesrepublik Deutschland geachtet werden und
ihre Pflege ermglicht wird. Die Grber polnischer Opfer der
Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich in der Bundesrepublik
Deutschland befinden, stehen unter dem Schutz de deutschen
Gesetze und werden erhalten und gepflegt. Art. 32.(2)
Rzeczpospolita Polska owiadcza, e niemieckie groby znajdujce
si w Rzeczypospolitej Polskiej s otoczone szacunkiem oraz
umoliwiona jest opieka nad nimi. Groby niemieckich ofiar wojen i
tyranii, znajdujce si w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj
ochronie prawa polskiego oraz bd zachowane i pielgnowane.
W obronie POLSKIEJ TOSAMOCI NARODOWEJ Kriegsgrber
5. Foto: Jerzy Wydra, Kancelaria Prezydenta RP 1998 we
Frankfurcie nad Menem http://kulturzentrum.w.interiowo.pl/2.html czytaj dalej

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Bracia-Kaczynscy-w-Testamencie-braci-Swiatkowskich-
PDO503-Dziedziczna-wladza-antypolskich-stalinistow-nad-Polakami-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-
Lech-Walesa-udzielil-wywiadu-DIE-WELT
PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/bracia_kaczynscy_w_testamencie_brac

https://issuu.com/kulturzentrum