You are on page 1of 6

1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahm.

2. Allahumma, Ya 'Aliyyu, Ya Adhmu,Ya Halmu, Ya


'Alm.

3. Anta Rabb wa 'Ilmuka Hasb.

4. Fa Ni'ma Rabbu Rabb, wa Ni'mal Hasbu Hasb.

5. Tansuru Man Tash'u wa anta al Azizur Rahm.

6. Nas'alukal 'ismata fil harakti was sakanti wal


kalimati wal irdti wal khatart.

7. Minash-shukki wadh-dhunni wal awhmis stirati


lil qulbi 'an mutla'atil ghybi.

8. Fa qad 'ubtuliyal mu'minna wa zulzil zilzlan


shadd.

9. Wa 'idh yaqlul minfiqna wal ladhna f


qulbihim maradun m wa'adan-llahu wa Rasluhu
illa ghurr.

10. Fa thabbitn wansurn wa sakh-khir lan hadhl


Bahr.

11. Kam sakh-khartal Bahra li Ms.

12. Wa sakh-khartan Nar li Ibrahim.

13. Wa sakh-khartal jibla wal hadda li Dwda.

www.tidjaniyya.org
14. Wa sakh-khartar rha wash shaytna wal jinna li
Sulayman.

15. Wa sakh-khartath thaqalna li Mohammedin 'alayhi


salti was salm.

16.Wa sakh-khir lan kulli Bahrin huwa laka fil 'ardi


was sam'i wal mulki wal malakti.

17. Wa Bahra d-Duny wa Bahral kh-khirah.

18. Wa sakh-khir lan kulli shay'in. Y man, bi ydihi


malaktu kulli shay'in.

19. Kaf Ha Ya 'Ayen Sad; Kaf Ha Ya 'Ayen Sad,


Kaf Ha Ya 'Ayen Sad. (Quran: 19.01)

20. 'Unsurn fa 'innaka khayrul Nairina.

21. Wa-f-tah lan fa 'innaka khayrul ftihn.

22. Wa-ghfir lan fa'innaka khayrul ghfirn.

23. Wa r-hamn fa'innaka khayrur Rhimn.

24. Wa r-zuqn fa'innaka khayrur Rziqn.

25. Wa h-din wa najjin minal qawmi dh-dhlimn.

26. Wa hab lan rhan tayyibatan kam hiyya f 'ilmika.

27. Wa n-shurh 'alayn min khar'ini rahmatika.

www.tidjaniyya.org
28. Wa h-miln bih hamlal karmati ma'as salmati
wal 'fiyati fi d-dni wa d-duny wal khirah.

29. 'Innaka 'ala kulli shay'in Qadr. (Quran 3:26).

30. Allahumma Yassir lan 'umran ma'a r-rhata li


qulbin wa abdnin.

31. Wa s-salmati wal 'fiyati f duyn wa dnin.

32. Wa kun lan sahiban f safarin wa khalfatan f


ahlin.

33. Wa t-tmis 'al wujhi ad'in.

34. Wa m-sakhhum 'al maknatihum fal yastat'nal


mudiya wa ll maj'a ilayn.

35. Wa lau nash'u la tamasn 'al a'yunihim fstabaq


sirta fa 'inn yubsirna. (Quran 36:66).

36. Wa lau nash'u la masakhnhum 'al maknatihim


fa m stat' mudiyan wa l yarji'na. (Quran 36:67)

37. Y Sn! (Quran 36:01)

38. Wal Qur'ani l-Hakm.

39. 'Innaka lamina l-mursaln.

40. 'Al Sirti m-Mustaqm

www.tidjaniyya.org
41. Tanzla l'Azz ir-Rahm

42. Li tundhira qauman m undhira 'b'uhum fahum


ghfiln.

43. La qad haqqal qawlu 'al aktharihim fahum l


yu'minn.

44. Inn ja'aln f aghnqihim aghllan fahiya ill


adhqni fahum muqmahn.

45. Wa ja'aln min bayni aydhim saddan wa min


khalfihim saddan fa aghshaynhum fahum l yubsirn.

46. Shhatil Wujhu, Shhatil Wujhu, Shhatil


Wujhu. (Quran 20: 111) (x3).

47. Wa 'anatil wujhu lilhayyi l-qayymi wa qad khba


man hamala zulm. (Quran 20: 111)

48. Ta Sen Ha Mem 'Ayen Sen Qaf

49. Marajal bahrayni yaltaqiyni baynhum barzakhun


l yabghiyni. (Quran 55:19-20).

50. Ha Mem, Ha Mem, Ha Mem, Ha Mem, Ha Mem,


Ha Mem, Ha Mem

51. Hummal amru wa ja'a n-nasru fa'alayn l yunsarn.

52. Ha Mem.Tanzlul Kitbi mina-llahi l-Azizil-'Alm.


(Quran 40:1-2).

www.tidjaniyya.org
53 Ghfiri dh-dhanbi wa qbili t-tawbi shaddil 'iqbi
dh t-tawli. (Quran 40:3).

54. L ilaha illa Huwa, ilayhil Masr. ( Quran40:3).

55. Bismi-llahi bbun.

56. Tabraka htnun,

57. Ya Sen saqfuna.

58. Kaf Ha Ya 'Ayen Sad Kifyatun.

59. Ha Mem 'Ayen Sen Qaf Himyatun.

60. Fasayakfkahumu-llahi wa huwa s-sam'ul 'Alm


(3x). (Quran 2:137).

61. Sitrul 'arshi masblun 'alayn.

62. Wa 'aynu-llahi nziratu ilayn.

63. Bi hawli-llahi l yuqdaru 'alayn.

64. Wa-llahu min wara'ihim muhtin. (Quran 85:20).

65. Bal huwa Qur'anun Majdun, f Lawhin mahfzin.


(Quran 85:21-2).

66. F-llahu khayrun hfizan wa huwa arhamu r-


rhimn (3x). " (Quran 12:92).

www.tidjaniyya.org
67. Inna waliyya-llahu l-ladh nazzala l-kitba, wa huwa
yatawall s-slihn (3x). (Quran 7:196)

68. Hasbiya-llahu l ilah illa huwa, 'alayhi tawakkaltu,


wa huwa rabbu l-'arshi l-'azm (3x). ( Quran 9:129).

69. Bismi-llahi l-ladh l yadurru ma'a s-smmhi shayyun


f l-ardi wa l f s-sam'I wa Huwa s-Sam'u l-'Alm (3x).
(Hadith).

70. A'dhu bikalimti-llahi t-tmti min sharri m


khalaqa (3x).(Hadith).

71. Wa l hawla wa l quwwata illa bi-llahi l-'aliyyu l-


'azm. (Hadith).

www.tidjaniyya.org