Sie sind auf Seite 1von 1

f

'-: .... ,,,,,-- t '


PEL KAN LAR

y -~1 +r
"'"'e '-~
.\ '
~
\ \ -;).
) '
\
yl
1
3 .'
eg.
\)) ~\
'
~
j/ er.
~
~
/

~
2 yl

--
>-- .,_,
er.

'
S MSKLER Sulidae. Byk, silindir gvdeli ve kama kuyruklu deniz kulardr. iyi sz
lrler, kanat rp lar gldr. Suya hem havadan hem de su y zeyinden dalarlar.

SMSK (SMS KKUU) Sula bassana Gannet. Siyah kanat ular


dnda bembeyazdr. Yksekten dik olarak suya dalar, avlanan srle
ri uzaktan rahata tan n r. Yak n dan kirli sar ba ve boynu, gk mavi-
si, uzun ve gl gagas, siya h ms kahverengi bacaklar ve mavi-gri
gz derisi gzkr. Eleri n d grnleri ayndr. Genci koyu kahve-
rengi zerine beyaz'beneklidir. 3-4 ylda ad m adm e riki nl ie varr.
Sesi pes ve grtlaksald r. Koloniler halinde kaya l k adalarda yuva ya
par, kn ak denizde yaar. B 87-100 cm, KA 165-180 cm. kg g

Kap sms Sula capensis Cape Gannet. G. Atlantik'ten gelen rastlant


sal konuktur. Smskten biraz kktr. Erikinin kanat ve kuyruk telekleri-
nin hepsi siyahtr. Boaz nn ortas nda siyah izgi vardr. Gz derisi siyah-
tr. B 84-89 cm.

Maskeli smsk Sula dactylatra Maskeci Booby. Tropikal denizlerden ge


"""J'!A SM'<
len nadir rastlantsal konuktur. Erikin in ba beyazdr. Kanatlarndaki siyah-
Kap s. Maskeli s. lk Kap smsnden daha geniti r. Kuyruu kahverengidir. Genci gen kah-
verengi smse benzer; boyu'n halkas beyazdr. B 8192 cm, KA 152 cm.

KARA SMSK Sula leucogaster Brown Booby. Tropikal denizler


den gelen konuktur. Smskten kktr. Karn ve gs beyaz, ka-
lan k s m l ar koyu kahverengidir. Gencinin al n daha a k renklidir,
ak renkli karn ve gsyle smskten ayrlr. Kzlden iz kolonilerin-
den gelen kular Akaba Krfezi'nde dzenli olarak gzlenir. B 64-74
cm, KA 1321 50 cm. er.
.....

er. d.
~

.?I .....
f
. ..

TEPEL PELKAN Pelecanus crispus Dalmatian Pelican. Ak pelikan- er. d.


'\ '~
dan biraz iridir. Giysisi kirli beyazdr, hibir zama n pembe olmaz.
reme giysisinde tepesi k vrk t yldr. Gzleri sar, kesesi turuncu, J \

/ ~
gz derisi mordur. Kanat alt kirli beyazdr; altta, kol rtleri ve kol te-
lekleri aras nda a k renkli bir erit vardr. Bacaklar gridir. Sesi ve ya- d.
ama lan ak pelikan gibidir. Koloniler halinde ba l ka zengin gllerde
ve lagnlerde yuva yapar. B 160-180 cm, KA 284-292 cm. HK KK

~/ .~
PELiKAN
Kk pelikan Pelecanus rufescens Pinkbacked Pelican. Tropikal Afri-
ka'dan gelen nadir rastlantsal konuktur. Gvdesinin tm grimsi beyazdr; ., A< ,, \...-..;.

--~ ~
reme giysisinde st ta raf ve karn pembeye alar. Gagas ve kesesi pem
be, yz derisi siyah beneklidir. B 125-132 cm, KA 228-248 cm. t PELiKAN
TEPELi PELiKAN
36
t