You are on page 1of 9

Europisches Magazin SOWA 18.

August 2017

Biedny nie zrozumie bogatego i to jest

PDO509 FO von Stefan


Kosiewski Studia Slavica
et Khazarica ZECh
Pidgin_Art ZR
Napisa sowa () Wczoraj o 06:54 w kategorii
Kriegsgrber Mogiy Polskie w RFN, czytaj: 44

Radio: https://gloria.tv/audio/qnNMzNFrk46T64YwJDG8268TC Jarosaw Kaczyski jako element


upokorzenia i dominacji Fascynacji Obdem Antoniego Macierewicza w ujciu naukowym etnopsychiatrii
multiverse theater HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski POLEN 1 dni...Wci prawie 17,5 tys.
odbiorcw nie ma prdu, wyczonych jest prawie 500 stacji transformatorowych redniego napicia.
Miejscowi twierdz, e o wsparcie wojska prosili jeszcze w pitek. Wwczas jednak Minister Obrony
Narodowej mia odmwi... Kownacki,z-ca Ministra Macierewicza...
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/8xysvGNrK53

pestycydy herbicydy suicydy (Zdzisaw Macierewicz) jako element upokorzenia i dominacji Fascynacja
Obdem von Stefan Kosiewski SSetKh Zarys Estetyki Chazarw Pidgin_Art Zniweczona Rzeczywisto

Prezes PiS Jarosaw Kaczyski spotka si w rod w Warszawie z przedstawicielami rodowisk ydowskich w
Polsce - poinformoway PAP rda partyjne. Rozmowy dotyczyy m.in. relacji polsko-ydowskich, take w
kontekcie artykuu "Washington Post". plus.google.com/116748846165184263175/posts/7zMTX9fCgW8
W rodowym spotkaniu z prezesem PiS uczestniczy m.in. prezes Fundacji ydoskiej w USA zajmujcej
si relacjami Polakw i ydw Jonny Daniels, do ktrego lata wczeniej Macierewicz
zapoznany przez modego czowieka, 20-letniego Edmunda Jannigera ktry robi ju
nawet oficjalnie za doradc Macierewicza, ale po nagonieniu
skandalu obyczajowego wrci do USA na studia, bo nie mg
przecie bub ydoski bez adnego zawodu robi w Polsce za
powanego rezydenta amerykaskich tajnych sub.

...pod takimi zarzutami mordowano onierzy


niepodlegociowego podziemia, pod takimi zarzutami
prbowano sdzi mojego ojca i jego przyjaci, mj ojciec
zgin, by prof. chemii Uniwersytetu Warszawskiego, nie
agentem Pentagonu. I dziaaczem katolickiego Stronnictwa
pracy... https://youtu.be/z3JuLJVURcA?t=293 - klepie
kamliwie Macierewicz paszcz Kuronia na kiju wysoko nad
scen sprowokowany do tzw. niespodziewanej odpowiedzi przy
mikrofonie przez Aleksandra spod Warszawy, ktry wczeniej
otrzyma na kartce od tego samego Macierewicza pytanie, ktre mia zada
tam temu przez radio ma Ryja w ramach tzw. ustawki w multiverse theater HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski

Antoni Macierewicz | whos who - kto jest kim | https://youtu.be/z3JuLJVURcA?t=293

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 18. August 2017

Marek M. 1 day ago Ten Pan co dzwoni to niejaki Jaboski Aleksander


...znana postac medialna . Generalnie nie wiem co mysle .....o takiej
prowokacji ..tum bardziej ,e Pan jabonki ma wtpliw ...przeszoc jako
aktor i ..zaistnia jako samo zwaczy obroca polski ...ciekawe to wszystko ....prawdy
sie nie dowiemy .W szystko to strefy wpyww agenturalnych i pomwienia ....
https://www.pinterest.de/pin/452752568781324995/

Madamme Analia
mwi podcigajc na tyku sukienk do gry:
Hochsztapler Aleksander Jabonowski na youtube, uywane oficjalnie nazwisko:
Wojciech Olszaski, kiepski aktor zawodowy, w 1989 roku pozna Jarosawa
Kaczyskiego i w kilku miastach prowadzi jego wiece przedwyborcze[20]

czarny baran, ktry robi za narodowca z jaszczurk nad ustami przywizan z


ogon, ktry mu si jeno osta: (patrz wikipedia, ktra mwi o zarobkowej chaturze
Olszaskiego dla Radia Maryja oraz dla wasnej ony i crki, obie artystki estrady
stoecznej). W przytoczonym nagraniu zadymia nielogicznie pomawiajc Lecha
Kaczyskiego o wpuszczenie do Polski ydoskiej Loy przeciw Zniesawianiu a
zarazem donoszc, e w tej samej loy ju wczeniej pracowaa oficjalna
urzdniczka Kancelarii Prezydenta Kaczyskiego; "- ...wanie tacy cyrkowcy, ktrzy maj odwraca uwag,
omiesza kwestie rosyjskich agentw wpywu...", tak pisze Micha Maliski, penomocnik Ruchu Narodowego
w wojewdztwie opolskim i czonek Rady Politycznej RN) http://www.dzienniknarodowy.pl/5112/malinski-
aleksander-jablonowski-kto-w-ogole-jest/

Chr Panien Roztropnych:


Antoni Macierewicz by niewtpliwie tolerowanym przez ubowcw agentem obcego wywiadu w PRL tak
samo, jak jego ojciec Zdzisaw Macierewicz by agentem francuskiego wywiadu w PRL, ktremu ubowcy
pozwolili odej z legend oficjalnie popenionego samobjstwa po tym, jak amerykascy oficerowie wywiadu
sfotografowali dla prasy rzekomego trupa Himmlera, majcego otru si t sam trucizn, co ojciec
Macierewicza: cyjankiem potasu.

Chr Panien Nierozsdnych, po drugiej stronie sceny, jeeli takowymi s po Myli etnopsychiatry Devereux,
Georges:
Krtactwo ydoskie ma krtkie nki i przez to daje si pozna, dekonspiruje si samo, bez bicia i zadawania
tortur, jeeli bowiem urzdniczka Kancelarii Prezydenta RP, o nazwisku podanym do publicznej wiadomoci
przez purimowego wesoka Olszaskiego, ktry robi ze siebie Jabonowskiego, pgwka w mundurze, tym
samym wypeniajc znamiona czynu okrelonego jako wykroczenie (Art. 61. 1. kw), bya czonkiem
wspomnianej organizacji ydomasoskiej bdc zarazem faktycznie na etacie urzdnika pastwowego w
Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyskiego, to logika prosta i jasna dla kadego, jak drut strzaowy w
grnictwie kopalnym wgla kamiennego wskazuje na to, e inkryminowana przez aktora ze spalonego teatru
organizacja wolnomularska wiatowego ydostwa pracowaa aktywnie w Polsce na dugo przed rzekom
inicjacj, tj. zainstalowaniem tej loy przez p. katolika trzymanego do chrztu w. razem z bratem przez dwie
siostry ydoskie, ktrym po to byo pisane unikn zagady Getta Warszawy 1943, eby mogy przey rok
pniej, w '44 z Rajmundem Kaczyskim, zapisanym w metryce za ojca bliniakw, take tragedi Zagady
Powstania Warszawskiego i cudownie zacz nowe ycie na gruzach sanacyjnej Rzeczypospolitej, ktrej rzd
uciek za granic po wdroeniu w ycie Paktu Hitler-Stalin wywoc do Wielkiej Brytanii, rkami ojca
ydomasona Vincent-Rostowskiego, komandosa zrzuconego po Magdalence do przewietlenia w Polsce, co
by tu jeszcze...? W jednym zrzucie z Radkiem Sikorskim, Richardem Czarneckim, Aleksandrem Smolarem i
kogo tam jeszcze zaszczyci spekulant ydoski Soros czonkostwem Rady Nadzorczej Fundacji Batorego, za
ubowcy proamerykascy i patriotycznie nastawieni, jak Beata Szydo po stypendium rzdowym USA, nie
dofinansowali z przejtego pod zastaw zaduenia pastwowego PRL rzdw Gierka, w prywatnych bankach
ydoamerykaskich, co kryje drugi trop filantropii ydoamerykaskiej, tajemnica askami syncej
dobroczynnoci Fundacji Kociuszkowskiej. Gdyby zatem Lech Kaczyski mia istotnie wprowadzi dopiero do
Polski ydomasoneri, to adna urzdniczka jego Kancelarii nie mogaby wczeniej by ju na terenie Polski w
tej ydomasonerii, ktrej jeszcze nie byo. Std wniosek prosty: Lech Kaczyski niczego nie mg sam
wprowadzi, co ju wczeniej byo.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 18. August 2017

Chr lesbijek, pedaw i transwestytw czyta to samo z kartek trzymanych w doniach, a ukrytych w rnych
ksikach, pozna to po rnych formatach ksiek i po krzykliwych tytuach na okadkach i obwolutach:
"...istniej "chore" spoeczestwa a kto dokonuje introjekcji norm grupy, ten introjektuje w siebie normy
chorobliwe. Prawdziw oznak zdrowia byby tu bunt, a nie przystosowanie.
Odmawiajc przyjcia tezy, i istniej cae spoeczestwa czy tylko fragmenty spoeczestw do tego stopnia
chore, e trzeba samemu by bardzo chorym, by mc do nich si przystosowa, teoria kulturalistyczna
(ydostwa amerykaskiego: Fromm, Horney - dopisek w didaskaliach tylko, tego chr zboczecw nie dostaje
do czytania, rzecz jasna) daje dowd swojej niewystarczalnoci". (Roland Jaccard Szalestwo 30)

Na scenie pojawia si niczym Deus ex machina mama Rajmunda Kaczyskiego


i klepie z rk na plusie Jarka:

Na koniec
ostatnie pytanie: jeli prawd jest, e obd
pod rnymi postaciami, zmienia si z kultury na
kultur, to czy nie mona uwaa, e pewne
spoeczestwa pac o wiele cisz danin temu,
co zwyko si nazywa "patologi umysow"?

Nauka, etnopsychiatria mwi przez usta Uwego:


Ani zaoonej przez Macierewicza paramasoskiej
organizacji quasi konspiracyjnego K.S.S. KOR, ani
Copernicus Gruppe Dietera Bingena z Wjcickim i
Loeve do kupy w Darmstadt, ani Loy Kopernik
Jana Jzefa Lipskiego, ktra daa placet na
zaistnienie w przestrzeni spoecznej PRL-u
Macierewicza z Kuroniem, Michnikiem,
Modzelewskim, Celiskim i ca reszt badziewia,
nie mg Lech Kaczyski logicznie wprowadzi do
Polski, ktr zasta spacyfikowan przez SMIERSZ,
KGB i UB braci witkowskich, wujkw p. Lecha i
pogrobowca politycznego Jarosawa Kaczyskiego,
amen.
https://wio.waw.pl/forum/bracia-kaczynscy-w-
testamencie-braci-swiatkowskich-dziedziczna-
wladza-antypolskich-stalinistow-nad-polakami/2509

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 18. August 2017

Tymczasem Szukajc prawdy


2 years ago w internecie dochodzi do stwierdzenia: " W marcu 2012 roku zmar we Francji Jan Winczakiewicz -
poeta i malarz, wolnomularz loy "Kopernik", mason 32. stopnia wtajemniczenia, prywatnie wuj Antoniego
Macierewicza. Pose Macierewicz zabra gos na pogrzebie krewnego i mwi o swoich kontaktach z Bratem
Janem i o jego patriotyzmie. W imieniu wszystkich Braci zoona zostaa wizanka kwiatw z napisem na
szarfie: "CZ.. L .. COPERNIC", ponadto nagrobek zdobi trjkt masoski".
https://www.pinterest.de/pin/452752568781327420/

Oremus: Mniejsza tedy o promoskiewskiego schizofrenika, ktry


pod nazwiskiem Jabonowskiego, ogupiajc Nard Polski
dystansuje demonstracyjnie od lat rodzin Lecha i Jarosawa
Kaczyskiego od tzw. stronnictwa pruskiego (Platformy
Obywatelskiej Tuska, Olechowskiego TW "Musk" i innych
agentw obcych, tajnych sub wywiadowczych, ktrych tzw.
inteligenckie zaplecze intelektualne nawizujce po Magdalence,
oficjalnie od 1992 do nazwiska i dziaalnoci naukowo-literackiej
postaci konkurenta do fotela ostatniego krla Rzeczypospolitej
przed rozbiorami, ksicia Jzefa Aleksandra Jabonowskiego z aski Wittelsbacha, cesarza Karola VII,
piecztujcego si ksicym herbem Prus III, patnego agenta zaborcy pruskiego, nie idzie tu nam zatem o to,
eby czepia si nazwisk: Tomasz Kranz, Basil Kerski, Peter Oliver Loev, Dieter Bingen, Piotr Buras, Stefan
Chwin, Kazimierz Wjcicki i inni, zadeklarowani opcjonalnie po stronie tzw. liberanych europejczykw
teoretyczni przeciwnicy pseudopatriotycznego ydostwa Macierewicza i Kalksztajnw, idcy oficjalnie na
pasku Adama Michnika (jak dosownie dziobie wspomniany Buras na etacie gazety wyborczej), czy reszta
antypolskiego ydostwa obsadzona po obu stronach Odry na popatnych, pastwowych placwkach
uniwersyteckich, w rnorakich Radach i Fundacjach, wpywowych na wiadomo ludzk instytucjach takich,
jak np. w Stoczni Gdaskiej, kolebce Solidarnoci obsadzona hydra, Basil Kerski z woli Prezydenta Gdaska
Adamowicza zamoczonego w kryminaln afer Plichty Stefaskiego Amber Gold i pracujcego dla niego
agenta, syna premiera, Donalda Tuska krytego nepotycznie i korupcyjnie przez wasnego ojca, pro perfidis
odznaczonego Rathenau Preis (nagrod tak nazwan, a poczon przez libertysk ydomasoneri z
nazwiskami .:Hans-Dietrich Genscher, Shimon Peres, Hillary Clinton, Donald Tusk, Angela Merkel.

sowa @sowa Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur


wchodzi na scen, pyta po niemiecku:
Wie erinnert Europa den Hitler-Stalin-Pakt? Diskussion zur Bedeutung des 23. August 1939 in der
europischen
https://twitter.com/sowa/status/897505421287596032

Willi mwi do Uwego:


Gwny cmentarz Frankfurcki nad Menem, mogia
zbezczeszczana od lat a le w niej koci 528 Polakw rnej
narodowoci, wywleczonych po upadku Powstania
Warszawskiego na przymusowe roboty do Niemiec, dzisiaj
mogia (objta ochron prawa midzynarodowego jako
Polskie Groby Ofiar II wojny wiatowej) zamieniona oficjalnie
i urzdowo przez Magistrat Miasta Frankfurt nad Menem, od
lat na tzw. midzynarodowe miejsce pamici przez lewackich
trockistw (partia Grne, kolega Daniela Kohn-Bendit,
Dezernent w Magistracie nawczas, yd mdry i bogaty, syn
bankiera, wysannik potem Brukseli na Bakany, jak
Mazowiecki, zbombardowane przez NATO do
rozszabrowania), za zgod dyplomacji Rzeczypospolitej
Polskiej przywaszczy swoim te Groby Polskie, mimo

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 18. August 2017

protestw oficjalnego Przedstawicielstwa Polakw we Frankfurcie nad Menem, w Sdzie Grodzkim


zarejestrowanego jako Polnisches Kulturzentrum e.V. vide: groby.blox.pl

Prawo uchwalone w Niemczech Angeli Merkel zabrania dokonywania prywatnych lotw dronami i
wykonywania fotografii z odlegoci mniejszej ni 100 m od autostrad, drg federalnych, budynkw
pastwowych, budowli sakralnych i sekciarskich, w przestrzeni powietrznej nad ogrdkami
parafialnymi, letnimi ogrdkami restauracji "Sowa i Przyjaciele", nad cmentarzami itd.; tak, jakby nie
szo sfotografowa i podsucha Bergoglio gadajcego z Macierewiczem na Franciszkaskiej u
Dziwisza w zaciszu ladino, argonu maranw hiszpaskich i poudniowoamerykaskich,
wywiedzionego i przekabaconego przez ydostwo tak samo, jak jidysz z dialektu niemieckiego w
kryptoszprache niezrozumiae dla niewtajemniczonych, aeby nie skumali si i nie zaskoczyli, co jest
grane.

A zostanie wprowadzone w RP przez rzd amerykaskiej stypendystki Szydo jako wysze prawo
europejskie, wysze od budowli sekciarskich i od samej iglicy Paacu Kultury Stalina i Nauki we
Warszawie jako wyraz upokorzenia Polski za to, e nie zapacia jeszcze amerykaskiemu ydostwu
globalistycznemu naoonej na to tzw. pastwo polskie po Magdalence 1989 r. kontrybucji
wielomiliardowego haraczu w dolarach.

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czyta Autor.


https://gloria.tv/audio/qnNMzNFrk46T64YwJDG8268TC

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kriegsgrber-Mogiy-Polskie-w-RFN/Biedny-nie-zrozumie-bogatego-i-to-jest-
patologia-systemu-aspolecznego-zydoglobaizmu-demokratycznego-PDO509-FO-von-Stefan-Kosiewski-
Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-Pidgin-Art-ZR

..pod takimi zarzutami mordowano onierzy niepodlegociowego podziemia, pod takimi


zarzutami prbowano sdzi mojego ojca i jego przyjaci, mj ojciec zgin, by prof. chemii
Uniwersytetu Warszawskiego, nie agentem Pentagonu. I dziaaczem katolickiego
Stronnictwa pracy... https://youtu.be/z3JuLJVURcA?t=293
- klepie kamliwie Macierewicz paszcz Kuronia na kiju wysoko nad scen sprowokowany
do tzw. niespodziewanej odpowiedzi przez Aleksandra spod Warszawy, ktry wczeniej
otrzyma na kartce od tego Macierewicza pytanie, ktre mia zada temu przez radio ma Ryja w ramach tzw.
ustawki w multiverse theater HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski

K2DRON - profesjonalne usugi filmowania i fotografowania z powietrza http://www.k2dron.pl/


https://twitter.com/sowa/status/897237093516267521

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 18. August 2017

sowa.typepad.com/blog/2017/08 jako element upokorzenia i dominacji - Barbara Fedyszak-Radziejowska z


Kancelarii Prezydenta

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw


Przed chwil Wadze Rosji Putina nie ujawniy treci ostatniej rozmowy braci Kaczyskich, nie
powiedziay Narodowi Polskiemu prawdy o tym, ktry z braci, synw Rajmunda podj fataln
decyzj, ktra zaowocowaa mierci i tragicznymi ekshumacjami 96 osb, a ktry by tylko posusznym
wykonawc polece otrzymywanych od drugiego. Barbara Fedyszak-Radziejowska z Kancelarii Prezydenta
powiedziaa 13 sierpnia 2017 w tvp.info, e nawet jeli tragedia w Smolesku bya wypadkiem, to wadze Rosji
...Czytaj dalej

K2DRON
-

profesjonalne usugi filmowania i fotografowania z powietrza http://www.k2dron.pl/


https://twitter.com/sowa/status/897237093516267521

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 18. August 2017

Mwi prezydent Wasa, a upycha tyto w fajce minister Macierewicz.

Stefan Kosiewski
POLEN
5 godz. Upychanie fajki jest tajnym znakiem ydomasonerii,
ktry Macierewicz (Icek Singer) przej po Wasie (Lejba Kohne)
wtajemniczonym w sens tego znaku przez Geremka (prawdziwe
nazwisko Lewart, zruszczone za stalinowskiej ydokomuny KGB
na: Lewartow); dla ogupienia Narodu Polskiego kryptosyjonici
twierdzili, e chodzi przy tym jedynie o to, aeby ukry
genetyczne obcienie hiperaktywnoci organicznej ydostwa
wschodnioeuropejskiego, wyraajcej si przed kamerami
filmowymi nadmiernym machaniem domi przez ciemniajcego, przy permanentnym urabianiu klienta
nieustajcym gadanym (tokowaniu potrzebnym dla wcinicia kitu). 4 hours ago

O Macierewiczu nie bez kozery mwio si w krgach wtajemniczonych, e ma gadane po tym, jak dugo
ukrywany wstydliwie fakt haniebnej, samobjczej mierci swojego wasnego ojca, uywajcego nazwiska
Zdzisaw Macierewicz, czonka szpiegowskiej siatki konsula francuskiego w Szczecinie, przekabaci
skomunysyn po latach w rzekomy zamach UB na ojcu, ydoskim onierzu wykltym, zakonspirowanym do
1949 r. podobno Narodowcu Polskim, za milczcym przyzwoleniem Adama Michnika, ktry bez teatralnego
zajknicia si wyklina pynn Polszczyzn od skurwysynw kadego yda, ktry chciaby mu subtelnie
przypomnie antypolsk dziaalno zbrodnicz ojca Szechtera i brata Stefana.

Zdzisaw Macierewicz przyapany na zdradzie pastwa przez funkcjonariuszy kontrwywiadu ydoubeckiego


Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego wypi noszon przy sobie w ukryciu ampuk z roztworem cyjanku
potasu, eby nie wyda na torturach Brystygierowej, ktra takim przystojniakom ciskaa jaja szuflad od
biurka, nie wsypa innych czonkw szpiegowskiej siatki francuskiej we Warszawie i zmar w miejscu pracy,
gabinecie prof. na Wydziale Chemii, bezporednio po wyjciu z niego ubowcw, ktrzy przegapili dziwnym
trafem fakt spoycia trucizny przez podejrzanego i nie zaresztowali tymczasowo osoby, ktrej ujawnili, e jest
podejrzewana o zbrodni przeciwko pastwu; ydokomunista Zdzisaw Macierewicz uzyska w ten sposb od
swoich askawie mono odebrania samemu sobie ycia (podobnie, jak Himmler), aeby unikn
kopotliwego w skutkach dla rodziny wyroku mierci. Aresztowana zaraz potem sekretarka Macierewicza nie
miaa najwidoczniej ze szpiegosk dziaalnoci ydoobwiesia nic wsplnego, skoro UB nie znalazo na ni
adnego dowodu, mimo przetrzymywania jej w areszcie do 1956 r.
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/M4PVGRbiCMS

Czy Antoni Macierewicz chciaby ekshumacji resztek zmarego ojca Zdzisawa?

Barbara Fedyszak-Radziejowska: tragedia smoleska to


problem nas wszystkich
Tragedia smoleska to nie jest problem rodzin, to jest
problem nas wszystkich - mwia dzi w TVP Info dr
Barbara Fedyszak-Radziejowska z
Kancelariiwiadomosci.onet.pl

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1322886571153239

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 18. August 2017

radio: https://gloria.tv/audio/D9SVxvGFFD2V2LmXpRiqL7HJd

0:34

Head PL 20160304
maneuver terrorist
attack on a column
5 marca 2016
Wywietlenia: 203
Wadze Rosji Putina nie ujawniy treci ostatniej rozmowy braci Kaczyskich, nie powiedziay Narodowi
Polskiemu prawdy o tym, ktry z braci, synw Rajmunda podj fataln decyzj, ktra zaowocowaa mierci i
tragicznymi ekshumacjami 96 osb, a ktry by tylko posusznym wykonawc polece otrzymywanych od
drugiego.

Barbara Fedyszak-Radziejowska z Kancelarii Prezydenta powiedziaa 13 sierpnia 2017 w tvp.info, e nawet jeli
tragedia w Smolesku bya wypadkiem, to wadze Rosji "zrobiy wszystko, eby j wykorzysta w stosunku do
polskiego pastwa jako element upokorzenia i dominacji".

Zy doradca prezydenta Dudy, dr Fedyszak-Radziejowska nie powiedziaa Polakom wprost, e dziki


dominacyjnej w stosunku do Polski polityce prezydenta rotacyjnego Rosji Putina nie bez kozery dominuje w
polityce Europy Wschodniej prawdopodobnie ten z braci Kaczyskich, ktry mwic obrazowo nala otuchy
sowami: raz kozie mier, nie suchaj si ruskich, syszc o braku zgody miejscowych na ldowanie tupolewa.

Dr Fedyszak-Radziejowska, ur. 11 padziernika 1949 r. w Chorzowie naley do zych doradcw prezydenta


Andrzeja Dudy, ktrych powinien pozby si prezydent niezwocznie w interesie bezpieczestwa pastwa i dla
dobra piastowanego urzdu usun ze swojego otoczenia, zwolni natychmiast (wywali na zbity pysk) z tzw.
Narodowej Rady Rozwoju nikczemnikw, ktrzy bydko pod ziciem Julka Kornhausera doki kopi, w ktre
sami w kocu wpadn, jak gosi mdro ydowska na Wgrodzie w Czeladzi i nie tylko bo i na Bautach take;
po tym, jak prof. Bolesaw Pochopie, b. rektor Politechniki lskiej, ktry w lipcu br. podpisa si z innymi
siedmiu (zapiwniczonymi kabalistami) pod "Listem otwartym do prezydenta" ze zymi radami w sprawie
reformy sdownictwa w RP, zamiast w drodze gabinetowych rozmw, delikatnych sugestii podda .:Spraw
.:Rozwaeniu .:Warsztatowemu w nalenym, dostojnym skupieniu.

W powanej, rzeczowej rozmowie, jak Polak z Polakiem, a nie jak brodaty yd Gwiazda z ukrytym za
okularami w rogowej oprawce ydokomunist Jagielskim w Gdaskiej Stoczni w sierpniu 1980, przed 37 laty.

Modym Ludziom w Polsce, Seminarzystom


sugeruje si niniejszym temat pracy naukowej:
Czy Bolesaw Pochopie, ur. 6 wrzenia 1946 w
Zabrzu, to ten sam dyrektor dr in. Pochopie z
PWD "PRODRYN" w Katowicach, ktrego jako
Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej NSZZ
Solidarno w tym wanie przedsibiorstwie
wywaliem rkami jego szefa, dyr. Bakona ze
zajmowanego stanowiska zanoszc wsplnie z
kilku innym moimi kolegami zwizkowcami,
Polakami i Katolikami do Prokuratury
Rejonowej w Katowicach przy Placu Wolnoci
dowody zorganizowanej kradziey na masow
skal, przez t band ydoubeck, mienia
pastwowego?

Czy jest to moe tylko przypadkowa zbieno


ydoskich nazwisk dra habilitowanego na rok
przed Magdalenk, w 1988 r. z doktorem, ktry
w czasach naszej prawdziwej, pierwszej,
Polskiej Solidarnoci robi za koleg dyr.
Wilczka z przedsibiorstwa Viola PRODRYN w Gliwicach, gdzie raz nas nawet tak przemylnie operacyjnie

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 18. August 2017

zestawiono, eby mogo doj do rzucenia wilczym okiem na siebie; zastrzelonego ostatnio na Saskiej Kpie,
na skwerku w Warszawie wicepremiera Wilczka, autora po Magdalence tzw. Ustawy Wilczka, ktra daa
ubowcom podkadk do totalnego przeszabrowania mienia wszelakiego w PRL-u i niej podpisanego Poety
Polski, nawczas ju kilka lat po debiucie ksikowym, 6 lat po debiucie prasowym w katowickim pimie
spoeczno-kulturalnym "Pogldy", ktre mona byo oficjalnie za Gierka posiada w Katowicach, mie nabyte
za 2 z w kiosku RUCH; nie myli z RUCHEM Niesioowskiego-Myszkowskiego (waciwe nazwisko ydoskie
Nussbaum).

Nawiasem mwic, to Pochopie, z-ca dyr. PWD "PRODRYN" i dyr. naczelny Bakon byli tymi osobnikami,
ktrzy w opinii p. mecenasa Kurcjusza, adwokata Zarzdu Regionu lsko-Dbrowskiej Solidarnoci, zemcili
si na mnie w prostacki, antypolski sposb skadajc doniesienie do tej samej prokuratury o rzekomym
popenieniu przestpstwa niewaciwego rozliczenie si Specjalisty ds. Zaopatrzenia (w PRL, w ktrym
niczego nie szo kupi, bo niczego nie byo) z delegacji subowych, ktre wczeniej rozliczyli przecie inni
pracownicy przedsibiorstwa: kierownik i gwna ksigowa, a zatwierdzi kadorazowo ten sam dyr. Bakon,
albo jego z-ca Pochopie, jeeli nie z-ca dyr. ds. ekonomicznych, Szmuro, ktrego odwiedziem nawet w jego
domu prywatnym i zapytaem wieczorem przy wiadku, po oskareniu mojej osoby przez mciwych
szubrawcw w stanie wojennym; odwiedziem, aeby postawi obligatoryjne w dramacie narodowym pytanie:
czy nie ma sposobu na to, aeby odwie od zych zamiarw zoczyc, eby Bakon odstpi od obydliwego
pomawiania nas obu o rzeczy, ktre nie miay miejsca w rzeczywistoci, co zawiadczyy podpisy moich
przeoonych.

Szmuro, lubiany przez zaog, nie widzia sposobu. Pojechaem zatem z dokumentacj do Warszawy,
przedstawiem w kilku ambasadach, wyjechaem z Ojczyzny po 11 dniach, przejty z walizk na zasadzie
porozumienia Stron (jako tzw. Kontingentflchtling z piecztk okrelajc status AufenthG. 22 BMI) w
obliczu zagroenia bezporednimi represjami ze strony terrorystycznej bandy pastwowej ydoubeckich
zoczycw.

Stefan Kosiewski
11 min
PDF: https://www.scribd.com//POLSKA-w-karczmie-PDO508-PLAMA-HER

http://sowa.quicksnake.cz//Kornhauser-do-Nobla-Pidgin-Art-
http://sowa-magazyn.blogspot.ro//madamme-analia-w-zyciu-ws
https://sowafrankfurt.wordpress.com//kornhauser-do-nobla-/

Polska w karczmie pdo508 plama herody herodenspiel von stefan kosiewski pdo260 zagajewski
a sprawa k

radio: https://gloria.tv/audio/D9SVxvGFFD2V2LmXpRiqL7HJd POLSKA w karczmie PDO508


PLAMA http://sowa.typepad.com/blog/2017/08/kornhauser-do-nobla-pidgin_art-pdo145-
madamme-analia-w-%C5%BCyciu-wszystko-jest-mo%C5%BCliwe-herody-herodenspi.html
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski http://sowa-magazy...

issuu.com PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/polska_w_karczmie_pdo508_plama_hero

Czy Antoni Macierewicz chciaby ekshumacji resztek zmarego ojca Zdzisawa?

Nawet jeli tragedia w Smolesku bya wypadkiem, to wadze Rosji, czy Macierewicz, albo
Macierewicz z Kaczyskim, Jarosawem i wadze Rosji. Zrobiy wszystko, eby j wykorzysta w
stosunku do polskiego pastwa jako element upokorzenia i dominacji
radio: https://gloria.tv/audio/qnNMzNFrk46T64YwJDG8268TC

Opublikowano 17 hours ago, autor: sowa


http://sowa-magazyn.blogspot.com/2017/08/biedny-nie-zrozumie-bogatego-i-to-jest.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kriegsgrber-Mogiy-Polskie-w-RFN/Biedny-nie-zrozumie-
bogatego-i-to-jest-patologia-systemu-aspolecznego-zydoglobaizmu-demokratycznego-PDO509-
FO-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-Pidgin-Art-ZR

https://issuu.com/kulturzentrum