Sie sind auf Seite 1von 26

PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

1.Komunikacja

Typowe zwroty Redewendungen Rejdewendungen

Nazywam si Ich heie I hajse


Jestem z firmy Ich bin von der Firma I bin fon der Firma
Jestem brygadzist Ich bin Vorarbeiter I bin Forarbajter
z firmy von der Firma von der Firma
Jak si nazywasz? Wie heit du? Wi hajst du?
Nie rozumiem Ich verstehe nicht. I ferszteje nit.
Mwi sabo Ich spreche I szpresie
po niemiecku nicht gut Deutsch. Nit gut dojcz.
Prosz powtrzy Wiederholen Sie bitte. Widerholen Zie byte.
Gdzie jest majster? Wo ist der Meister? Wo ist der Majster?
Gdzie moemy si Wo knnen wir Wo kuynen wir
przebra? uns umkleiden? Uns umklajden?
Co mamy robi? Was sollen wir tun? Was zolen wir tun?
Czy moemy Drfen wir Dyrfen wir
duej pracowa? lnger arbeiten? lenger arbajten?
Potrzebuj Ich brauche I brache
Przynie mi Bring(e) mir Bring(e) mir
Szukam ulicy Ich suche Strae I zuche ... Sztrase
Gdzie jest apteczka? Wo ist der Verbandkasten? Wo ist der Ferbandkasten?
Gdzie jest toaleta? Wo ist die Toilette? Wo ist di Tojlete?
Mam urlop od ... do Ich bin von ... bis ... im Urlaub. I bin fon ... bis ...im Urlab.
Zaadowa Aufladen / Beladen (Auto) Aufladen / Beladen (Auto)
Rozadowa Abladen Abladen
Moja stawka godzinowa Mein Brutto-Stundenlohn Majn Brutto-Sztundenlon
Brutto wynosi Betrgt Betrejgt

Pooenie Lage Lage

Gra Oben Oben


D Unten Unten
Prawo Rechts Rechts
Lewo Links Links
Poziomo Waagerecht Wageret
Pionowo Senkrecht Zenkret
Ukonie Schrg Szrejg

1.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

2.Wypadek w pracy

Polizgnem si Ich bin ausgerutscht I bin ausgeruczt


i upadem. und umgefallen. unt umgefalen.
Spadem Ich bin Heruntergefallen. Ich bin Heruntergefalen.
... z dachu ... vom Dach fom Dach
... z drabiny von der Leiter fon der Lajter
... z rusztowania ... vom Gerst fom Geryst
... ze schodw von der Treppe fon der Trepe
Dotkliwie si Ich habe I habe
potukem. mich empfindlich verletzt. mi empfindli ferlect.
Chyba zamaem rk. Ich habe wohl I habe wool
meinen Arm gebrochen. majnen Arm gebrochen.
Jestem ranny w gow. Ich bin am Kopf verwundet. I bin am Kopf ferwundet.
Skaleczyem si... Ich habe mich... Verletzt. I habe mi... Ferlect.
... w nog ... am Bein ... am Bajn
... w rk (w do) ... an der Hand an der Hand
... w rami am Arm ... am Arm
Mocno krwawi. Ich blute stark. I blute sztark.
Wpado mi co do oka. Mir ist etwas Mir ist etwas
ins Auge gefallen. ins Auge gefalen.
Zatruem si Ich habe mich I habe mi
oparami farby. mit dem Farbendunst mit dejm Farbendunst
vergiftet. Fergiftet.
Poparzyem si. Ich habe mich verbrhen. I habe mi ferbruen.
Porazi mnie prd. Ich habe einen I habe ajnen
Stromschlag bekommen. sztromszlag bekomen.

2.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

3.Data i czas

Miary czasu Zeiteinheiten Cajtajnchajten


godzina die Stunde di Sztunde
kwadrans die Viertelstunde di Fjrtelsztunde
minuta die Minute di Minute
sekunda die Sekunde di Zekunde
Ktra godzina? Wie spt ist es? Wi szpejt yst es?
Jest sma. Es ist acht Uhr. Es yst acht uur.
Wp do pitej Es ist halb fnf Es yst halb fuinf.
Jest dwadziecia Es ist zwanzig Es yst cwanci
po dziewitej nach neun nah nojn.
Jest za pi czwarta Es ist fnf vor vier Es yst fyinf for f:jr.
Jest trzecia popoudniu Es ist drei Uhr nachmittags Es yst draj uur nahmitags.
Jest za kwadrans dziesita Es ist Viertel vor zehn Es yst fjertyl for cejn.
Jak dugo to trwa? Wie lange dauert das? Wi lange daert das?
Jest ju pno. Es ist schon spt. Es yst szon szpejt.
Jestem ju 20 minut Ich bin schon 20 Minuten I bin szon cfancig Minuten
spniony. versptet. ferszpejtet.
O ktrej godzinie? Um wie viel Uhr? Um wi fil Uur?
Od ktrej, do ktrej? Von wann bis wann? Fon wan bis wan?
Za ile godzin In wie viel Stunden In wi fil sztunden
(minut)? (Minuten)? (Minuten)
Rankiem/rankami am Morgen/ morgens Am Morgen/ morgens
przed poudniem/ am Vormittag/ am Formitag/
przed poudniami vormittags formitags
W poudnie/w poudnia Am Mittag/ mittags Am Mitag/ mitags
po poudniu/po poudniami am Nachmittag/ nachmittags am Nachmitag/ nachmitags
Wieczorem/wieczorami am Abend/ abends am Abend/ abends
dzie der Tag der Taag
w dzie am Tag am Taag
za 3 dni in drei Tagen in draj Taagen
noc die Nacht di Nacht
w nocy in der Nacht in der Nacht
dziennie tglich tejglich
codziennie jeden Tag jeden Taag
tydzie die Woche di Woche
za tydzie in einer Woche in ajner Woche
po dwch tygodniach nach zwei Wochen nah cwaj Wochen
w tym tygodniu in dieser Woche in dizer Woche
w przyszym tygodniu in nchster Woche in nechster Woche
3.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

Tygodniowo Wchentlich Wochentli


miesic der Monat der Monat
przed miesicem vor einem Monat for ajnem Monat
w przyszym miesicu im nchsten Monat im nechsten Monat
w tym miesicu in diesem Monat in dizem Monat
miesicznie monatlich monatlich
rok das Jahr das Jaar
w tym roku in diesem Jahr in dizem Jaar
w ubiegym roku im letzten Jahr im lecten Jaar
za rok in einem Jahr in ajnem Jaar
rocznie jhrlich jerli
Jutro Morgen Morgn
pojutrze bermorge ybermorgen
wczoraj gestern gestern
Vorgestern Forgestern

Dni tygodnia Wochentage Wochentage

Poniedziaek Montag Montag


Wtorek Dienstag Dinstag
roda Mittwoch Mitfoch
Czwartek Donnerstag Donerstag
Pitek Freitag Frajtag
Sobota Samstag Zamstag
Niedziela Sonntag Zontag

4.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

4.Liczby

Liczby Zahlen Calen


1 eins ajns
2 zwe cwaj
3 drei draj
4 vier Fi:r
5 fnf fynf
6 sechs zeks
7 sieben ziben
8 acht acht
9 neun nojn
10 zehn cejn
11 elf elf
12 zwlf cwulf
13 dreizehn drajcejn
14 vierzehn Fi:rcejn
15 fnfzehn fynfcejn
16 sechzehn zekscejn
17 siebzehn zibcejn
18 achtzehn achtcejn
19 neunzehn nojncejn
20 zwanzig Cwanci
21 einundzwanzig Ajnundcwanci
30 dreiig Drajsi
32 zweiunddreiig Zwajundrajsi
40 vierzig Fi:rci
43 dreiundvierzig Drajundfi:rci
50 fnfzig Fynfci
54 vierundfnfzig Fi:rundfynfci
60 sechzig Zeksci
70 siebzig Zibci
80 achtzig Achci
90 neunzig Nojnci
100 einhundert ajnhundert
200 zweihundert cwajhundert
300 dreihundert drajhundert
1000 Eintausend Ajntazent

5.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

5.Miary

Dugo Lnge Lenge


1 mm 1 Millimeter ajn Milimejter
1 cm 1 Zentimeter ajn Centimejter
1m 1 Meter ajn Mejter
1 km 1 Kilometer ajn Kilomejter

Powierzchnia Oberflche Oberflesie


2
1 cm 1 Quadratzentimeter ajn Kwadratcentimejter
2
1m 1 Quadratmeter ajn Kwadratmejter
1 ar 1 Ar ajn Ar
1 ha 1 Hektar ajn Hektar
2
1 km 1 Quadratkilometer ajn Kwadratkilomejter

Objto Volumen Folumen


3
1 cm 1 Kubikzentimeter ajn Kubikcentimejter
1 dm3 / litr 1 Kubikdezimeter/ Liter ajn Kubikdecimejter/ Liter
1 hektolitr 1 Hektoliter ajn Hetolijter
3
1m 1 Kubikmeter ajn Kubikmejter

Waga Gewicht Gewit


1 gram 1 Gramm ajn Gram
1 funt / p kilograma 1 Pfund / ein halbes Kilo ajn Pfunt / ajn halbes Kilo
1 kilogram 1 Kilo ajn Kilo
1 tona 1 Tonne ajne Tone

Temperatura i cinienie Temperatur und Druck Temperatuur unt Druk


0
1C 1 Celsiusgrad ajn Selsjusgraat
1 atm 1 Atmosphre ajne Atmosfejre
1 mmHg 1 Millimeter Quecksilber ajn Milimejter Kwekzilber
1 Pa 1 Pascal ajn Paskal

6.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

6.Zawody i osoby

Rzemielnicy budowlani Bauhandwerker Bahandwerker


Betoniarz Betonwerker Betonwerker
Blacharz Spengler, Klempner Szpengler, Klempner
Ciela dachowy Dachzimmermann Dachcimerman
Ciela szalunkowy Schalungszimmermann Szalungscimerman
Elektryk Elektriker Elektriker
Instalator - hydraulik Installateur GWH Instalator GWH
Malarz Maler Maler
Murarz Maurer Marer
Ociepleniowiec Wrmedmmer, Wermedemer,
Vollwrmeschtzer Folwermeszycer
Posadzkarz Bodenleger Bodenlejger
Regipsiarz Trockenbauer Trokenbaer
Stolarz Schreiner, Tischler Szrajner, Tiszler
Szklarz Glaser Glaser
lusarz Schlosser Szloser
Tapeciarz Tapezierer Tapecierer
Tynkarz Verputzer Ferpucer
Ukadacz pytek Fliesenleger Flizenlejge
ceramicznych, glazurnik
Zbrojarz - montaysta Betonstahlverleger Betonsztalferlejge
Zbrojarz - Betonstahlbieger/ Betonsztalbige/
wyginacz prtw Eisenflechter Ajzenflechte

7.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

7.Narzdzia

Narzdzia Werkzeuge Werkcojge


Duy mot Vorschlaghammer (Bello) Forszlaghame (Belo)
Ktownik Winkelstahl Winkelsztal
Kielnia Kelle Kele
Kilof Spitzkacke Szpitchake
Kontener Container Kontejner
Kozy rusztowaniowe Bcke Buke
Lina Seil Zajl
acuch Kette Kete
apka do gwodzi Nageleisen Nagelajzen
om Brechstange Bresztange
opata Schaufel Szaufel
Metrwka Zollstock Colsztok
Mioteka Handfeger Handfejge
Miota Besen Bejzen
Motek Hammer Hame
Nakrtka Mutter Mute
Obcgi Zange Cange
Owek Bleistift Blajsztyft
Pojemnik na zapraw Mrtelkbel Murtelkuibel
Poziomica Hhenlinie Huenlinie
Prd Strom Sztrom
Przecinak Meiel Majzel
Rydel Spaten Szpaten
Siekiera Beil, Axt Bajl, Akst
Sznur do znaczenia Schlagschnur Szlagsznur
Szpachla Spachtel Szpachtel
Szufla Schaufel Szafel
ruba Schraube Szrabe
Taczka Schubkarre Szubkare
Tama miernicza Bandmass Bandmas

8.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

Narzdzia murarskie Maurerwerkzeuge Marerwerkzojge

Kielnia murarska Maurerkelle Marerkele


Kielnia tynkarska Putzkelle Puckele
Mot dwurczny, przybitnik Vorschlaghammer Forszlaghame
Motek murarski Maurerhammer Marerhame
Kilof, Oskard Spitzhacke Szpitzhake
Paca drewniana Holzscheibe, Reibbrett Holcszajbe, rejbbret
Paca metalowa Traufel, Glttscheibe, Trafel, Gletszajbe,
(do gadzenia) Gltter Glete
Pion, ciarek pionu, Lot, Senklot Lot, zenklot
oowianka
Sznur pionu Lotschnur Lotsznu
Wzornik, szablon Profillehre Profillejre

Narzdzia ciesielskie Zimmermannswerkze Cimermanswerkcojge

Duto gniazdowe, dziobak Spitzhammer Szpitzhame


Motek ciesielski Zimmermannshammer Cimermanshame
Onik Schnitzmesser Sznicmeser
Pia poprzeczna Quersge Kersejge
Pobijak Klopfholz Klopfholc
Rczna pia tarczowa Handkreissge Handkrajszejge
wider ciesielski Zimmermannsbohrer Cimermansborer

Narzdzia malarskie Malerwerkzeuge Malerwerkcojge

Pdzle Pinsel Pinzel


Szpachla Spachtel Szpachtel
Drabina Leiter Lajter
Waek do malowania Farbwalze Farbwalce
Wiadro Eimer Ajmer

9.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

8.Maszyny
Maszyny Maschinen Maszinen

Betoniarka Betonmischer Betonmiszer


Betoniarka ("Gruszka") Betonwagen Betonwagen
Dwig Kran Kran
Dwig samochodowy Autokran Autokran
Frezarka Frse, Frsmaschine Freze, Frezmaszine
Koparka Bagger Bager
Laser Laser Lejzer
adowarka Lader Lader
Mot elektryczny Elektrohammer Elektrohamer
Mot pneumatyczny Drucklufthammer Druklufthamer
Niwelator Nivellierinstrument Niweljerinstrument
Otwornica Lochsge Lochzejge
(Wycinarka do drewna)
Pia do cegie Steinsge Sztajnzejge
Pia motorowa/ acuchowa Motorsge/Kettensge Motorzejge/Ketenzejge
Pia tarczowa Kreissge Krajsejge
Szlifierka Schleifmaschine Szlajfmaszine
Szlifierka ktowa Winkelschleifmaschine Winkelszlajfmaszine
Trak pionowy Vertikal Sgegatter Wertikal Zejgegater
Tynkownica mechaniczna Putzmaschine, Pucmaszine,
Verputzmaschine, Ferpucmaszine,
Putzwerfer Pucwerfer
Wiertarka Bohrmaschine Bormaszine
Wibrator Vibrator Wibrator
Buawa wibratora Rttelflasche Rytelflasze
Pompa do betonu Betonpumpe Betonpumpe

10.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

8.Materiay budowalne
Materiay budowlane Baumaterialien Bamaterjaljen
Beton Beton Beton
Beton ciki Schwerbeton Szwerbeton
Beton lekki Leichtbeton Lajchtbeton
Beton stwardniay Festbeton Festbeton
Beton zwyky Normalbeton Normalbeton
Budowlane elementy Steinbauteile Sztajnbatajle
kamienne
Cega Ziegel, Ziegelstein Cigel, Cigelsztajn
Cega klinkierowa Klinker Klinker
Cega KS-Steine, Kaes-Sztajne,
wapienno-piaskowa Kalksandziegel Kalkzandcigel
Cement Zement Cement
Ceramika budowlana Baukeramik Bakeramik
Dachwka Dachziegel Dachcigel
Wyroby z drewna Holzwaren Holcwaren
Drewno budowlane Holz, Bauholz Holc, Baholc
Belka Balken Balken
Deska Brett Bret
Kantwka Kantholz Kantholc
Farba Farbe Farbe
Fuga Fuge Fuge
Gazobeton Gasbeton Gazbeton
Gips Gips Gips
Kamie Stein Sztajn
Kamionka Steinzeug Sztajncojg
Kit Kitt Kit
Ksztatka szklana, Glasstein, Glassztajn,
Luksfer Glasziegel Glaszigel
Ksztatowniki walcowane Walzprofile Walcprofile
Cega licwka Sichtmauerwerk Sztimaerwerk
Masa uszczelniajca Dichtungsmasse Ditungsmase
Materiay izolacyjne Isoliermaterialien Izoliermaterjalien
Mieszanka betonowa Betonmischung Betonmiszung
Papa dachowa Dachpappe Dachpape
Piasek Sand Zant
Pytka okadzinowa Fliese Flize
Prefabrykaty betonowe Betonfertigteile Betonfertitajle
Pustak Lochstein, Hohlstein Lochsztajn, Holsztajn
Rura stalowa Stahlrohr Sztalror
Skaa Fels Fels
11.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

Stal Stahl Sztal


Stal zbrojeniowa Bewehrungsstahl Bewejrunkssztal
Szko Glas Glas
Szko okienne Fensterglas Fensterglas
Tapeta Tapete Tapete
Terakota Terrakotta Terakota
Tworzywa sztuczne Kunststoffe Kunstsztofe
Tynk Putz Puc
Wapno Kalk Kalk
Wena mineralna Mineralwolle Mineralwole
Wena szklana Glaswolle Glaswole
Woda Wasser Waser
Woda zarobowa Anmachwasser Anmaszwaser
(Do betonw i zapraw)
Zaprawa Mrtel Mertel
Zaprawa murarska Maurermrtel Marermertel
Zaprawa tynkarska Putzmrtel Pucmertel
wir Kies Kis
Gwodzie Ngel Nejgel
Gwd Nagel Nagel
Kostka brukowa Pflasterstein Flastersztajn
Krawnik Bordstein Bordsztajn
Piasek Sand Zand
elbeton Stahlbeton Sztalbeton

12.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

10.Roboty murarskie
Roboty murarskie Mauerarbeiten Maerarbajten

Murarstwo Maurerwerk Marerwerk


Murowanie Mauerung Maerung
Tynkowanie Verputzarbeiten Ferpucarbajten
Kafelkowanie, Fliesenarbeiten Flizenarbajten
Pytkowanie
Brukowanie Pflasterarbeiten Flasterarbajten
Grubo ciany Mauerstrke Maerszterke
Warstwa muru Mauerschicht Maerszit

Elementy murowane Steinbauteile Sztajnbatajle

Mur Mauer Maer


Mur aurowy Blendmauer Blendmaer
uk Bogen Bo:gen
uk ebrowany Kreuzbogen Krojcbo:gen
Sklepienie Gewlbe Gewulbe
Sklepienie krzyowe Kreuzgewlbe Krojcgewulbe
ciana dziaowa Trennwand Trenwand
ciana wewntrzna Innenwand Inenwand
ciana zewntrzna Auenwand Asenwand
Naroe, naronik muru Mauerecke, Anschlag Meereke, Anszlag
Naronik wewntrzny Innere Ecke Inere Eke
Naronik zewntrzny uere Ecke Eujsere Eke
Filar Pfeiler Fajler
Filar midzyokienny Pfeiler zwischen Fajler cwiszen
Fensterffnungen fensterufnungen
Komin Schornstein, Kamin Szornsztajn, Kamin
Kominek otwarty Offener Kamin Ofener Kamin
Kana spalinowy, dymny Zug, Rauchzug Cug, Rauchcug
Nadproe murowane Gemauerter Sturz Gemaerter Szturc
Nadproe drzwiowe Trsturz Tuirszturc
Nadproe okienne Fenstersturz Fensterszturc
Obmurwka, Ausmauerung, Ausmaerung,
wymurwka Vormauerung Formaerung
Pyta Platte Plate
Wgbienie, wnka Aussparung Ausszparung

13.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

11.Roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie Zimmermansarbeiten Cimermansarbajten
Kotwa Anker Anker
Pyta szalunkowa Schalungsplatte, Szalungsplate
Schalblec Szalble
(ze stali) (aus Stahl) (aus Sztaal)
Tarcza deskowanie Schaltafel Szaltafel
(z drewna) (aus Holz) (aus Holc)
Podpora stalowa Stahlsttze Sztalsztyce
Podpora ukona Schrgsttze Szrejgsztyce
Rusztowanie Gerst Geryst
Deskowanie drewniane Holzschalung Holzszalung
Szczelne styki Hermetische Ste Hermetische sztyse
Deskowanie, szalowanie Verschalung Ferszalung

Rusztowanie stojakowe, Absteifung Absztajfung


stemplowanie
Podstemplowanie Abbolzung Abbolcung
Stenie ukone Verstrebung Fersztrebung
Stojak, stempel Bolzen Bolcen
Krzyulec Kreuzkopf Krojckopf
Bal podkadowy, Grundstein Grundsztajn
podwalina
Klin Keil Kajl
Nakadka Lasche Lasze
Klamra budowlana Bauklammer Baklamer
Legary, rygle Lagerhlzer Lagerhulcer
Pyta gowicy Kopfplatte Kopfplate
Rama stalowa Stahlrahmen Sztaalramen
Pyta stopu Fuplatte Fusplate
Dwigarek deskowania Schalungstrger Szalungstrejger
Trzpie gwintowany Gezogener Bolzen Gecogener Bolcen

Rozdeskowanie,
Ausschalen Asszalen
rozszalowanie
Odspojenie Lsen Lyzen
Demonta, Abbauen Abbaen
usuwanie oszaowania und Entfernen der Schalung Unt Entfernen der Szalung
Termin rozdeskowania Schalungsfrist Szalungsfrist
14.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

12.Roboty betoniarskie
Roboty betoniarskie Betonarbeiten Betonarbajten
Pompa do betonu Betonpumpe Betonpumpe
Pielgnowanie betonu Wartung vom Beton Wartung fom Beton
Kosmetyka betonu Betonsanierung Betonzanierung
Reparacja betonu Ausbesserungsarbeiten Ausbeserungsarbajten

Elementy budowlane Bauelemente Baelemente


ciana Wand Wand
Sup Sttze Sztyce
Spocznik (podest) Treppenpodest Trepenpodest
Strop Decke Deke

Rodzaje betonu Betonarten Betonarten


Beton Beton Beton
Beton prefabrykowany Fertigbeton Fertibeton
Beton towarowy Warenbeton Warenbeton
Beton lany Gussbeton Gusbeton
Beton sprony Spannbeton Szpanbeton
Beton licowy Frontbeton Frontbeton
Beton natryskowy Spritzbeton Szpricbeton
Beton ulowy Schlackenbeton Szlakenbeton
Beton jednofrakcjowy Einkornbeton Ajnkornbeton
Beton lekki Leichtbeton Lajchtbeton
Beton komrkowy Zellbeneton Celenbeton
Beton zwyky Normalbeton Normalbeton
Beton niezbrojony Unbewehrter Beton Unbewerter Beton
Beton zbrojony Stahlbeton Sztaalbeton
Beton ciki Schwerbeton Szwerbeton
Zagszczanie Verdichtung Ferdichtung
Zagszczanie Verdichtung Ferdichtung
mechanicznymi wibratorami mit mechanischen Rtteln mit mechaniszen Ritel
Wibrowanie Rtteln Riteln
Wibrowanie betonu Betonrttlung Betonritlung
Zagszczanie rczne Handverdichtung Handferdichtung

15.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

Rodzaje wibratorw Arten mechanischer Arten Mechaniszer


mechanicznych Rttler Ritler
Wibrator powierzchniowy Oberflchenrttler Oberflechenritler
Listwa wibracyjna Rttelleiste Riterlajste
Wibrator wgbny Innenrttler Inenritler
Wibrator buawowy Flaschenrttler Flaszenritler

Mieszanie betonu Betonmischen Betonmiszen


Mieszanka betonowa Betonmischung Betonmiszung
Dozowanie Bestimmen Besztimen
des Mischungsverhltnisses des Miszungsferheltnises
Konsystencja Konsistenz Konziztenc
Wytrzymao betonu Betonfestigkeit Betonfestikajt

16.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

13.Roboty zbrojarskie
Zbrojenie Bewehrung Bewejrung
Beton zbrojony, elbet Stahlbeton Sztalbeton
Stal zbrojeniowa Bewehrungsstahl Bewejrungssztal
Prt Zbrojeniowy Bewehrungsstab Bewejrungssztab
Prty zbrojarskie Stahlstbe Sztalsztejbe
Wkadka zbrojeniowa Bewehrungseinlage Bewejrungsajnlage
Szkielet zbrojeniowy Bewehrungskorb Bewejrungskorb
Siatka zbrojeniowa Bewehrungsnetz Bewejrungsnec
Maty zbrojarskie Stahlmatten Sztalmaten
Prefabrykowana Baustahlgewebe Basztalgewejbe
siatka zbrojeniowa (BS+G) (Be es plus gie)
Zbrojenie rozcigane Zugbewehrung Cugbewejrung
Zbrojenie ciskane Druckbewehrung Drukbewejrung
Zbrojenie na cianie Schubbewehrung Szubbewejrung
Otulenie zbrojenia Betonberdeckung Betonyberdekung
betonem der Bewehrung der Bewejrung
W adnym wypadku Beachte - in keinem Fall Beachte in kajnem fal
otulenie betonem soll die Betonberdeckung zol di Betonyberdekung
nie powinno by mniejsze weniger als der Durchmesser wejniger alz der Durmeser
od rednicy otulonego des zu bedeckenden des cu bedekenden
prta zbrojeniowego Stahls betragen Sztals betragen
Rodzaje prtw Arten Arten
(wkadek) zbrojeniowych von Stahleinlagen fon sztalajnlagen
Prt poduny (gwny) Lngsstab Langzsztab
Prt rozdzielczy Verteilerstab Fertajlersztab
Prt cznikowy Steckstab, Szteksztab,
(zakadkowy) Verbindungsstab Ferbindungssztab
Prt Kotwicy Verankerungsstab Verankerungssztab
Wkadka w ksztacie "U" "Haarnadel" Harnadel
Wkadka w ksztacie "L" Winkelzulage Winkelculage
Prt czcy tzw. wykotwienie Anschlussstab Anszlussztab
Prt montaowy Montagestab Montaesztab
Zbrojenie montaowe Montagebewehrung Montaebewejrung
Strzemi stojce, Stehbgel, Sztejbygel,
tzw. Kozioek montaowy Montagebock Montaebok
Strzemi podpierajce Stehbgel Sztejbygel
siatk zbrojeniow fr BS+G Fir Be es plus Gie

17.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

Strzemi otwarte Offener Bgel Ofener bygel


(W ebrach) in Rippen in ripen
Strzemi zamknite Geschlossener Bgel Geszlosener Bygel
( w belkach) In Balken in balken
Strzemi zamknite Geschlossener Bgel Geszlosener Bygel
(W supach) In Stutzen in Sztycen
Uzwojenie, zbrojenie spiralka Spiralbewehrung Spiralbewejrung
(w supach uzwojonych)
Gicie Biegen und Verlegen Bigen und ferlejgen
i ukadanie zbrojenia der Bewehrung der bewejrung
Betonowa Unterlegklotz Unterlejgloc
podkadka dystansowa (aus Beton) (as Beton)
Drut wizakow Bindedraht Bindedracht
Zbrojenie dwuwarstwowe Doppelschichtbewehrung Dopelszitbewejrung
Druga warstwa 2. Schicht Cwajte szit
Pierwsza warstwa 1. Schicht Erste szit
Zbrojenie grne Obere Bewehrung Obere Bewejrung
Zbrojenie dolne Untere Bewehrung Untere Bewejrung

18.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

14.Roboty malarskie
Malowanie metalu Malen vom Metall Malen fom Metal
Powoka gruntowa Grundbelag Gruntbelag
ywica syntetyczna Kunstharz Kunstharc
Minia oowiana Bleimennige Blajmenige
Powoka nawierzchniowa Hauptbelag Hauptbelag
Podkad Voranstrich Foranztri
Emalia Lackfarbe Lakfarbe
Emalia pmatowa Seidenglanzlack Zajdenglanclak
(o jedwabnym poysku)
Emalia olejna llack Yllak
Farba chlorokauczukowa Chlorkautschukfarbe Chlorkaczukfarbe
Farba na PCV Farbe auf PVC Farbe af pe fa ce
(malowanie PCV)
Powoka podkadowa Vor- und Hauptanstrich For und Haptansztri
i nawierzchniowa
Farba akrylowa Acrylfarbe Akrilfarbe
Rynna PCV pokryta PVC- beschichtete Pe Fa Ce beszitete
powok (malarsk) Regenrinne Rejgenrine

Malowanie tynku Malen vom Verputz Malen fom Ferpuc


Malowanie na zewntrz Innenanstrich Inenansztri
np. elewacji
Malowanie wewntrz Auenanstrich Asenansztri
np. pokojowe
Powoka gruntowa Grundanstrich Gruntansztri
Powoka gruntowa Laugenfestes Lagenfestes
ugoodporna Grundiermittel Grundjermitel
Powoka nawierzchniowa Hauptanstrich Haptansztri
Farba wodna klejowa Leimwasserfarbe Lajmwaserfarbe
Farba wapienna Kalkfarbe Kalkfarbe
Farba olejna lfarbe Ylfarbe
Farba poliwinylowa Polyesterfarbe Poljesterfarbe
Farba akrylowa Acrylfarbe Akrilfarbe
Farba emulsyjna Emulsionsfarbe Emulsjonsfarbe
Tapeta Tapete Tapejte
Raufaser Rafazer
Glasgewebe Glasgewejbe

19.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

Klej Kleber Klejber


Masa szpachlowa, Spachtelmasse Szpachtelmase
szpachlwka
Farby Anstrichfarben Malen fom Metal
Anstrichfarben
Malowa Malen, Streichen Malen, Sztrajsien
Bejcowa Beizen Bejcen
Szpachlowa Spachteln Szpachteln
Tapetowa Tapezieren Tapicieren
Malowa farb olejn lstreichen Ylsztreisien
Woskowa Wachsen Waksen
Kitowa Kitten Kitn
Wygadza Schleifen Szlajfen
papierem ciernym
Malowanie pdzlem Streichverfahren, Streichen Strajchferfaren, Sztrajsien
Malowanie wakiem Aufwalzverfahren, Afwalcferfaren,
Aufwalzen Afwalcen
Malowanie natryskowe Spritzverfahren, Spritzen Szpricferfaren, Szpricen
Malowanie zanurzeniowe Tauchverfahren, Tauchen Tachwerfaren, tachen

14.Roboty ociepleniowe
Izolacja cieplna Wrmeisolierung Wermeizoljerung
Materiay do izolacji cieplnej Isoliermaterialien Izoljermaterjalien
Z arkuszy (cienkich pyt) Aus Platten (dnn) As Platen (dyn)
Z pyt (grubych) Aus Tafeln (dick) As Tafeln (dik)
Ze zwojw Aus Rollen As rollen
Pyta poliuretanowa Polyurethantafel Poljeretantafel
Pyta z wkien szklanych Glasfaserplatte Glasfazerplate
Pyta ze szka piankowego Schaumglasplatte Szamglasplate
Mia torfowy Torfgrus Torfgrus
Pyta z korka Expandierte Ekspandjerte
ekspandowanego Korkplatte Korkplate
Zwj, pasmo weny szklanej Glaswollbahn Glaswolban
Wena drzewna Holzwolle Holcwole
Wena mineralna Mineralwolle Mineralwole
Wena bazaltowa Steinwolle Stajnwole
Wena ulowa Schlackenwolle Szlakenwole
Wena owcza Schafwolle Szafwole
Folia termoizolacyjna Wrmeisolierende Folie Wermeisolirendefolje
Cega Termoizolacyjna Isolierziegel Izoljerzigel
Pustak termoizolacyjny Isolierhohlblock Izoljerholblok
Przesunite spoiny Verschobene Ferszobene fugen
Styropian Fugen Styropor
20.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

16.Roboty elektryczne
Przycze Anschluss Anszlus
Przycze do sieci gwnej Anschluss zum Hauptnetz Anszlus cum Hauptnec
Sie rozdzielcza Oberirdisches Oberirdiszes
nadziemna Verteilungsnetz Fertajlungsnec
Transformator Transformator, Trafo Transformator, Trafo
Licznik Zhler Cejler
Gwna tablica rozdzielcza Hauptverteilerkasten Hauptvertajlerkasten
Lokalna tablica rozdzielcza Nebenverteilerkasten Nejbenvertajlerkasten
Wyci bruzdy Schlitze stemmen Szlice sztemen
i otynkowa je und einputzen unt einpucen

Przewody elektryczne Elektroleitungen Elektrolajtungen

Obwd elektryczny Stromkreis Sztromkrajs


Przewd nieizolowany Nichtisolierter Leiter Nichtizoljerter Lajter
drut) (Draht) (Drat)
Przewd izolowany Isolierter Leiter Izoljerter Lajter
(kabel) (Kabel) (Kabel)
Kabel ziemny Erdkabel Ertkabel
Natenie prdu Stromstrke Sztromsterke
Napicie prdu Stromspannung Sztromszpanung
Wysokie napicie Hochspannung Hochszpanung
Prd energetyczny Starkstrom Sztarksztrom
Prd jednofazowy Einphasenstrom Einfazensztrom
Prd trjfazowy Dreiphasenstrom Dreifazensztrom
Uziom, uziemienie Erdung Erdung
Rurka izolacyjna Kabelrohr, Schutzrohr Kabelror, szucror

Owietlenie Beleuchtung Belojtung


Punkt wietlny Lichtanschluss-Stelle Lichtanszlus sztele
Lampa, oprawa wiszca Hngelampe, Hngeleuchte Hengelampe, Hengelojchte
arwka Glhbirne, Glhlampe Glubirne, Glulampe
Jarzeniwka Leuchtrhre Lojchtrore
Lampa fluorescencyjna Fluoreszenzlampe Fluorescenclampe
Kinkiet Wandleuchte Wandlojchte
Reflektor punktowy Spotlight Szpotlajt
Owietlenie punktowe Punktbeleuchtung Punktbelojchtung
Owietlenie awaryjne Notbeleuchtung Notbelojchtung
21.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

16.Roboty elektryczne
Wczniki, wyczniki, Schalter, Ausschalter, Szalter, Asszalter,
Przeczniki Umschalter Umszalter
Wcznik Einschalter Ajnszalter
Wycznik Ausschalter Ausszalter
Wycznik pocigany Zugsschalter Cugsszalter
Wycznik awaryjny Notschalter, Notszalter,
Notausschalter Notausszalter
Wycznik gwny Hauptausschalter Hauptasszalter
Szyldzik wycznika Schalterdeckel Szalterdekel
Regulator wiata, Dmmerungsschalter Dejmerungsszalter
ciemniacz
Przecznik schodowy Treppenumschalter Trepenumszalter

Wtyczki, gniazdka Elektroleitungen Elektrolajtungen

Gniazdko wtyczkowe Steckdose Sztekdose


Wtyczka Stecker Szteker
Gniazdko do kuchenki Steckdosenanschluss Sztekdosenanszlus
fr Kochplatte fur Kochplate
Gniazdko Steckdosenanschluss Sztekdosenanszlus
do silnika elektrycznego fr Elektromotor fur Elektromotor
Brzczyk Summer Zumer
Antena Antenne Antene
Termostat Termostat Termostat

22.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

17.Obrbka metalu
Obrbka metalu Metallbearbeitung Metalbearbajtung
Elementy i konstrukcje Metallelemente Metalelemente
Metalowe und Konstruktionen, unt konstrukcjonen
Stalowe konstrukcje rurowe Stahlrohrkonstruktione Sztalrorkonstrukcjonen
Roboty odlewcze Guarbeite Gusarbajten
Lutowa Lte Luten
Lutowa lutem twardym Hartlte Hartluten
Cynowa, pobiela cyn Verzinne Fercinen
Cynkowa, ocynkowa Verzinke Fercinken
Spawa Schweien Szwajsen

Metale/ Metalle / Matale/


Wyroby metalowe Metallprodkte Metalprodukte
Stal Stahl Sztal
Stal mikka Weichstahl Weisztal
elazo Eisen Ajsen
Cyna Zinn Cin
Mied Kupfer Kupfer
Cynk Zink Cink
Aluminium Aluminium Aluminium
Ow Blei Blaj
Mosidz Messing Mesing
Brz Bronze Bronce
Blacha gruba / cienka Dickes / Dnnes Blech Dikes / Dunes Ble
Bednarka Bandstahl Bandsztal
Drut Draht Drat
Rura Rohr Ror
Ruszt kratowy Gitterrost Giterrost
Nit Niet Nit
ruba Schraube Szrabe
Podkadka Unterlegscheibe Unterlejgszajbe
Podkadka sprysta Elastische Elastisze
Unterlegscheibe Unterlejgszajbe
Nakrtka Mutter Muter
Zawleczka Splint Splint

23.
PO POLSKU PO NIEMIECKU WYMOWA

Narzdzia i maszyny Werkzeuge und Maschinen Werkcojge unt maszinen


do obrbki stali zur Stahlbearbeitung cur sztalbearbajtung
Palnik spawalniczy Schweibrenner Szwajsbrener
Przecinak tlenowy Sauerstoffmeiel Zaersztofmejzel
Lutownica pistoletowa Ltpistole Lutpistole
Lutownica Ltkolben lutkolben
Szczypce, kleszcze Zange Cange
Wierto Bohrer Borer
Przecinarka, krajalnica Schneidemaschine Sznajdemaszine
Wiertarka Bohrmaschine Bormaszine
Tokarka Drehbank Drejbank
Gitarka do blach Blechbiegemaschine Blechbigemaszine
Gitarka do rur Rohrbiegemaschine Rorbigemaszine
Maszyna do cicia Schneidemaschine Sznajdemaszine
Maszyna do krawdziowania Abkantenmaschine Abkantenmaszine
Noyce do blach Tafelschere Tafelszejre

24.