You are on page 1of 3

UNIT PENGURUSAN AKADEMIK PPD SEPANG

UNIT PENGURUSAN AKADEMIK PPD SEPANG

MATA PELAJARAN KELAS


TARIKH / HARI MASA
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1.
2.
3.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)


Set Induksi
Aktiviti pemula untuk
menarik minat murid
Merangsang murid
terhadap topic
pembelajaran utama

Aktiviti Utama
Menerapkan aktiviti
kolaboratif
atau koorperatif
Menggalakkan
penglibatan aktif
keseluruhan murid

Penutup
Murid membuat
rumusan atau
refleksi membuat
topik pembelajaran

BAHAN BANTU Buku Teks Internet Radio/TV Spesimen


BELAJAR (BBB) Modul Projektor Radas Gambar / Carta
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain
ELEMEN Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
MERENTAS Pendidikan Alam
KURIKULUM (EMK) Patriotisme TMK Nilai Murni
Sekitar
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENGAJARAN & Hasil Kerja
PEMBELAJARAN Kuiz Drama Projek
UNIT PENGURUSAN AKADEMIK PPD SEPANG

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke