You are on page 1of 1

rid menjalankan aktiviti dengan penuh rasa tanggungjawab dan menunjukkan sikap

kerjasama yang tinggi sesama ahli dalam kumpulan masing-masing. Semua murid
boleh mengira, mengukur dan merekodkan dimensi kubus dan kuboid.