Sie sind auf Seite 1von 15

Neparna smena

11
1 2 3 4 5 6 7
Fizicko Istorija Fizika Geografija Srpski jezik i Racunarstvo i informatika
vaspitanje knjievnost
Po Jankovi Mirjana

Racunarska grafika i
multimedija
Nedovi Blao Krgovi Miljan Luki Danica Petrovi Anka Pavlovi Ana Kosti Zorica

Hemija Matematika Verska nas. Osnove Racunarska grafika i


elektrotehnike multimedija
Ut Erak Nikola

Gradj. vasp.
Kosti Zorica

OEV
elovi Milena Obradovi-Miliki Duica Pavlovi Duanka Plazini Zorica Plazini Zorica

Srpski jezik i Prakticna nas. Istorija Fizicko Matematika


knjievnost vaspitanje
Sr Jankovi Milun

Programiranje vebe
Pavlovi Ana Jankovi Jadranka Krgovi Miljan Nedovi Blao Obradovi-Miliki Duica

Programiranje vebe Osnove Engleski jezik Matematika Hemija


elektrotehnike
e Jankovi Jadranka

Prakticna nas.
Jankovi Milun Plazini Zorica Vuievi Aleksandra Obradovi-Miliki Duica elovi Milena

Fizika Engleski jezik Osnove OEV Srpski jezik i


elektrotehnike knjievnost
Pe Plazini Zorica

Racunarstvo i informatika
Luki Danica Vuievi Aleksandra Plazini Zorica Jankovi Mirjana Pavlovi Ana
Neparna smena

13
1 2 3 4 5 6 7

Srpski jezik i knjievnost Geografija Fizika Istorija Osnove Engleski jezik


elektrotehnike
Po
Popovi Tanja Petrovi Anka Luki Danica Krgovi Miljan Eri-Ikodinovi Slavica Vasiljevi Mirjana

Fizicko Hemija Osnove Verska nas. Matematika Racunarska grafika i


vaspitanje elektrotehnike multimedija
Ut Erak Nikola

Gradj. vasp.
Milovanovi Predrag

Racunarstvo i informatika
Nedovi Blao elovi Milena Eri-Ikodinovi Slavica Srekovi Duan Popovi Mila Jankovi Mirjana

Osnove Biologija Srpski jezik i Prakticna nas. Istorija


elektrotehnike knjievnost
Sr Madi Milovan

Racunarska grafika i
multimedija
Eri-Ikodinovi Slavica Maksimovi Stanislava Popovi Tanja Milovanovi Predrag Krgovi Miljan

Matematika Fizicko Geografija Hemija Muzicka


vaspitanje umetnost
e
Popovi Mila Nedovi Blao Petrovi Anka elovi Milena Miovi Aleksandra

Racunarstvo i informatika Engleski jezik Fizika Matematika Osnove elektrotehnike vezbe

Pe Jankovi Mirjana

Prakticna nas.
Eri-Ikodinovi Slavica

Madi Milovan Vasiljevi Mirjana Luki Danica Popovi Mila


Neparna smena

15
1 2 3 4 5 6 7
Istorija Fizika Srpski jezik i knjievnost Osnove Engleski jezik Verska nas.
elektrotehnike
Po Erak Nikola

Krgovi Miljan Luki Danica Popovi Tanja Eri-Ikodinovi Slavica Vasiljevi Mirjana

Osnove Fizicko Racunarstvo i informatika Motori SUS


elektrotehnike vaspitanje
Ut Gradj. vasp.
Jankovi Mirjana

Tehnicko crtanje
Srekovi Duan Eri-Ikodinovi Slavica Marjanovi Zorica Kosti Zorica Madi Milovan

Srpski jezik i Osnove prakticnih vestina


knjievnost
Sr Stani Milomir

Osnove prakticnih vestina


Popovi Tanja Biranin Dragan

Matematika Fizicko Tehnicki materijali Istorija


vaspitanje
e
Jovievi Marija Marjanovi Zorica Jakovljevic Vesna Krgovi Miljan

Osnove Engleski jezik Fizika Motori SUS vezbe Racunarstvo i informatika


elektrotehnike
Pe Madi Milovan

OEV
Jankovi Mirjana

Eri-Ikodinovi Slavica Vasiljevi Mirjana Luki Danica Eri-Ikodinovi Slavica


Neparna smena

17
1 2 3 4 5 6 7
Fizika Geografija Istorija Matematika Engleski jezik Srpski jezik i knjievnost

Po
Luki Danica Petrovi Anka Krgovi Miljan Popovi Mila Vasiljevi Mirjana Popovi Tanja

Verska nas. Fizicko Hemija Gradevinske Likovna kultura Gradevinske konstrukcije


vaspitanje konstrukcije
Ut Erak Nikola

Gradj. vasp.
Plazini Slaana

Srekovi Duan Marjanovi Zorica elovi Milena Plazini Slaana Mari Dragana

Fizika Srpski jezik i Matematika Biologija Istorija


knjievnost
Sr
Luki Danica Popovi Tanja Popovi Mila Maksimovi Stanislava Krgovi Miljan

Nacrtna Geometrija Nacrtna Geometrija Geografija Fizicko Hemija


vaspitanje
e Vinji Zorica

Racunarstvo i informatika
Vinji Zorica

Racunarstvo i informatika
Markovi Gordana Markovi Gordana Petrovi Anka Marjanovi Zorica elovi Milena

Engleski jezik Matematika Gradevinski materijali Gradevinske konstrukcije

Pe Plazini Slaana

Vasiljevi Mirjana Popovi Mila Buevac Dragan


Neparna smena

21
1 2 3 4 5 6 7
Programiranje Engleski jezik Matematika Srpski jezik i Umetnost
knjievnost
Po
Jankovi Jadranka Vuievi Aleksandra Obradovi-Miliki Duica Miloevi Marina Mari Dragana

Osnove Programiranje vebe Elektronika Srpski jezik i


elektrotehnike knjievnost
Ut Programiranje vebe
Jankovi Jadranka

Elektronika vebe
Jankovi Jadranka Plazini Zorica Plazini Ikodin Plazini Ikodin Miloevi Marina

Fizicko Verska nas. Elektronika Matematika Srpski jezik i Veb dizajn vezbe
vaspitanje knjievnost
Sr Erak Nikola

Gradj. vasp.
Prijovic Jelena

Prakticna nas.
Nedovi Blao Miovi Ivana Plazini Ikodin Obradovi-Miliki Duica Miloevi Marina uri Goran

Engleski jezik Osnove Elektronika Aplikativni programi


elektrotehnike
e Marui Emilija

Racanarski hardver
Vuievi Aleksandra Plazini Zorica Plazini Ikodin Vasiljevi Milo

Programiranje Fizicko Matematika Veb dizajn vezbe Osnove


vaspitanje elektrotehnike
Pe Prijovic Jelena

Prakticna nas.
Jankovi Jadranka Nedovi Blao Obradovi-Miliki Duica uri Goran Plazini Zorica
Neparna smena

23
1 2 3 4 5 6 7
Osnove Osnove Prakticna nas. Matematika Istorija Srpski jezik i
elektrotehnike telektomunikacij knjievnost
Po a Obuina Slavoljub

Primena racunara u
elektrotehnici
okovi-Stefanovi Zorica okovi-Stefanovi Zorica Marui Emilija Popovi Mila Krgovi Miljan Miloevi Marina

Elektricna merenja vebe Elektronika Fizicko Elektricna Likovna kultura


vaspitanje merenja
Ut Turudi Radmila

Elektronika vebe
Plazini Ikodin Plazini Ikodin Nedovi Blao Turudi Radmila Mari Dragana

Elektronika Verska nas. Fizika Srpski jezik i Osnove elektrotehnike Osnove


knjievnost telektomunikacij
Sr Erak Nikola

Gradj. vasp.
a

Plazini Ikodin Srekovi Duan Luki Danica Miloevi Marina okovi-Stefanovi Zorica okovi-Stefanovi Zorica

Elektronika Elektricni Engleski jezik Fizicko Matematika Istorija


materijali vaspitanje
e
Plazini Ikodin Jakovljevic Vesna Vuievi Aleksandra Nedovi Blao Popovi Mila Krgovi Miljan

Matematika Fizika Prakticna nas. Engleski jezik Srpski jezik i


knjievnost
Pe Obuina Slavoljub

Primena racunara u
elektrotehnici
Popovi Mila Luki Danica Marui Emilija Vuievi Aleksandra Miloevi Marina
Neparna smena

25
1 2 3 4 5 6 7
Ele i elekrtnski sistemi na voz vezbe Ele i elekrtnski sistemi na voz vezbe

Po Bokovi Nikola

Ele i elekrtnski sistemi na voz vezbe


Jakovljevic Vesna

Ele i elekrtnski sistemi na voz


vezbe
Madi Milovan Plazini Zorica

Elektricni i elektronski sistemi na Elek. merenja i Matematika Fizicko Srpski jezik i Engleski jezik
vozilima elektronika vaspitanje knjievnost
Ut
Jankovi Milun Turudi Radmila Obradovi-Miliki Duica Nedovi Blao Pavlovi Ana Vuievi Aleksandra

Motorna vozila 2 Fizicko Osnove elektrotehnike Verska nas. Elektricni i elektronski


vaspitanje sistemi na vozilima
Sr Erak Nikola

Gradj. vasp.
Stani Milomir Nedovi Blao Jakovljevic Vesna Miovi Ivana Jankovi Milun

Ele i elekrtnski sistemi na voz vezbe Ele i elekrtnski sistemi na voz Ele i elekrtnski
vezbe sistemi na voz

e Kosti Zorica

Ele i elekrtnski sistemi na voz vezbe


Eri-Ikodinovi Slavica

Ele i elekrtnski sistemi na voz vezbe


vezbe
Jankovi Milun

Gavrilovi Radenka Milovanovic Mirjana

Engleski jezik Srpski jezik i Motorna vozila 1 Matematika Elek. merenja i Elek. merenja i elektronika
knjievnost elektronika vezbe
Pe Turudi Radmila

Vuievi Aleksandra Pavlovi Ana Madi Milovan Obradovi-Miliki Duica Turudi Radmila
Neparna smena

27
1 2 3 4 5 6 7
Aplikativni racunarski programi Gradevinske Matematika Srpski jezik i
konstrukcije knjievnost
Po Nacrtna Geometrija
Pantovi Dragan

Slobodorucno crtanje
Bogdanovi Zoran Mari Dragana Marjanovi Sneana Popovi Mila Pavlovi Ana

Aplikativni racunarski programi Srpski jezik i Fizicko


knjievnost vaspitanje
Ut Nacrtna Geometrija
Pantovi Dragan

Slobodorucno crtanje
Bogdanovi Zoran Mari Dragana Pavlovi Ana Marjanovi Zorica

Engleski jezik Fizika Verska nas. Statika i Gradevinske konstrukcije


otpornost
Sr Erak Nikola

Gradj. vasp.
materijala Marjanovi Sneana

Statika i otpornost materijala


Miovi Ivana Luki Danica Miovi Ivana Bogdanovi Zoran Bogdanovi Zoran

Osnove Fizicko Matematika Tehnologija Gradevinske konstrukcije


geodezije vaspitanje gradjevinskih
e rdova Marjanovi Sneana

Statika i otpornost materijala


Simeunovi Tihomir Marjanovi Zorica Popovi Mila Bogdanovi Zoran Bogdanovi Zoran

Istorija arhitekture Engleski jezik Srpski jezik i Fizika Matematika


knjievnost
Pe
Dida Svetlana Miovi Ivana Pavlovi Ana Luki Danica Popovi Mila
Neparna smena

31
1 2 3 4 5 6 7
Informacioni sistemi i BP Informacioni Srpski jezik i Veb Programiranje
Vezbe sistemi i baze knjievnost
Po Radoevi Duanka

Programiranje
podataka
Operativni sistemi
Marui Emilija

Prijovic Jelena Radoevi Duanka Pavlovi Ana Milovanovi Predrag

Etika Verska nas. Algebra sa analitickom Matematika Sociologija sa Racunarske


geometrijom pravima mree i
Ut Erak Nikola

Gradj. vasp.
Popovi Mila

Softverski multimedijalni alati


gradjana komunikacije

Radmilac Radmila Radmilac Radmila Milovanovi Predrag Milinkovi Nadica Pavlovi Duanka Bokovi Nikola

Racunarske Engleski jezik Matematika Fizicko Programiranje Rac. mree i komunikacije


mree i vaspitanje vebe
Sr komunikacije Bokovi Nikola

Bokovi Nikola Vuievi Aleksandra Milinkovi Nadica Nedovi Blao Prijovic Jelena

Programiranje Srpski jezik i Informacioni sistemi i BP Engleski jezik Informacioni


knjievnost Vezbe sistemi i baze
e Radoevi Duanka

Programiranje
podataka

Prijovic Jelena Pavlovi Ana Prijovic Jelena Vuievi Aleksandra Radoevi Duanka

Srpski jezik i Matematika Fizicko Informacioni Veb Programiranje


knjievnost vaspitanje sistemi i baze
Pe podataka
Operativni sistemi
Marui Emilija

Pavlovi Ana Milinkovi Nadica Nedovi Blao Radoevi Duanka Milovanovi Predrag
Neparna smena

33
1 2 3 4 5 6 7
Racunari i Racunari i programiranje vebe Sociologija Elektronski
programiranje Milovanovi Predrag pojacavaci
Po El. pojacavci vezbe
uri Goran

Digitalna elektronika vebe


Milovanovi Predrag Jankovi Jadranka Pavlovi Duanka uri Goran

Merenja u Verska nas. Digitalna Matematika Sociologija Srpski jezik i


elektronici elektronika knjievnost
Ut Erak Nikola

Gradj. vasp.
Eri-Ikodinovi Slavica Srekovi Duan Jankovi Jadranka Milinkovi Nadica Pavlovi Duanka Miloevi Marina

Matematika Racunari i programiranje vebe Elektronika II Racunari i


Milovanovi Predrag programiranje
Sr Merenja u elektronici vebe
Eri-Ikodinovi Slavica

Elektronika II vezbe
Milinkovi Nadica Gavrilovi Radenka Gavrilovi Radenka Milovanovi Predrag

Fizicko Engleski jezik Digitalna Srpski jezik i Elektronski


vaspitanje elektronika knjievnost pojacavaci
e
Nedovi Blao Vuievi Aleksandra Jankovi Jadranka Miloevi Marina uri Goran

Fizicko Merenja u Matematika Srpski jezik i Engleski jezik Racunari i


vaspitanje elektronici knjievnost programiranje
Pe
Nedovi Blao Eri-Ikodinovi Slavica Milinkovi Nadica Miloevi Marina Vuievi Aleksandra Milovanovi Predrag
Neparna smena

35
1 2 3 4 5 6 7
Matematika Fizicko Sociologija sa Srpski jezik i Elektricni i elektronski sistemi na vozilima
vaspitanje pravima knjievnost
Po gradjana

Obradovi-Miliki Duica Nedovi Blao Pavlovi Duanka Miloevi Marina Jankovi Milun

Elektricni i Elektricni i elektronski Elektricni i elektronski


elektronski sistemi
na vozilima sistemi na vozilima sistemi na vozilima
Ut Plazini Zorica Kosti Zorica

Elektricni i elektronski sistemi na vozilima


uri Goran
Elektricni i
elektronski sistemi
Elektricni i
elektronski sistemi
Madi Milovan
na vozilima
Prijovic Jelena
na vozilima
Elektro

Verska nas. Preduzetnistvo Nove tehnologije u Elektricni i elektronski Engleski jezik Biologija
automobilskoj
sistemi na vozilima
Sr Erak Nikola industriji

Gradj. vasp.

Srekovi Duan Jakovljevic Vesna Madi Milovan Jankovi Milun Miovi Ivana Maksimovi Stanislava

Preduzetnistvo Fizicko Geografija Elektricni i elektronski Srpski jezik i


vaspitanje sistemi na vozilima knjievnost
e
Jakovljevic Vesna Nedovi Blao Petrovi Anka Jankovi Milun Miloevi Marina

Elektricni i elektronski sistemi na vozilima Elektricni i elektronski sistemi na vozilima

Pe Jakovljevic Vesna

Elektricni i elektronski sistemi na vozilima


Plazini Ikodin
Elektricni i
elektronski sistemi
okovi-Stefanovi Zorica
na vozilima
Jankovi Milun
Neparna smena

37
1 2 3 4 5 6 7
Razrada projekata Istorija - izborne Razrada Gradevinske Sociologija
teme projekata konstrukcije gradjene sredine
Po Nedimovi Zatei Katarina

Gradevinske konstrukcije
Krgovi Miljan

Prostorna
kompozicija
Marjanovi Sneana Marjanovi Sneana Nedimovi Zatei Katarina Marjanovi Sneana Pavlovi Duanka

Fizicko Sociologija Tehnologija gradjevinskih Srpski jezik i Matematika


vaspitanje gradjene sredine radova vezve knjievnost
Ut Simeunovi Tihomir

Statika i otpornost materijala


Marjanovi Zorica Pavlovi Duanka Buevac Dragan Miloevi Marina Milinkovi Nadica

Matematika Engleski jezik Tehnologija gradjevinskih Srpski jezik i Verska nas.


rdova knjievnost
Sr Gradj. vasp.
Erak Nikola

Srekovi Duan Milinkovi Nadica Vuievi Aleksandra Simeunovi Tihomir Miloevi Marina

Razrada projekata Fizicko Istorija - izborne Engleski jezik Srpski jezik i


vaspitanje teme knjievnost
e Nedimovi Zatei Katarina

Gradevinske konstrukcije
Krgovi Miljan

Savremena
arhitektura
Marjanovi Sneana Marjanovi Zorica Dida Svetlana Vuievi Aleksandra Miloevi Marina

Matematika Statika i Armirano-betons Aplikativni racunarski programi


otpornost ke konstrukcije
Pe materijala Ostoji Marina

Armirano-betonske konstrukcije
Milinkovi Nadica Buevac Dragan Mari Miroslav Mari Miroslav
Neparna smena

41
1 2 3 4 5 6 7
Elektronsko Matematika Programiranje vebe Tehnicka dokumentacija
poslovanje
Po Prijovic Jelena

Veb Programiranje
Obuina Slavoljub

uri Goran Obradovi-Miliki Duica Elektro

Matematika Fizicko Verska nas. Srpski jezik i Internet Engleski jezik


vaspitanje knjievnost tehnologije i
Ut Erak Nikola

Gradj. vasp.
servisi

Obradovi-Miliki Duica Nedovi Blao Srekovi Duan Miloevi Marina Bokovi Nikola Vuievi Aleksandra

Engleski jezik Preduzetnistvo Zatita informacionh sistema

Sr Internet tehnologije i servisi


Ujevi Damir

Zatita informacionih sistema


vebe vebe
Vuievi Aleksandra Bokovi Nikola Anti Branko Anti Branko

Elektronsko poslovanje Elektronsko Internet Srpski jezik i Matematika


poslovanje tehnologije i knjievnost
e uri Goran

Baze podataka
servisi

Radoevi Duanka uri Goran Bokovi Nikola Miloevi Marina Obradovi-Miliki Duica

Programiranje vebe Fizicko Tehnicka dokumentacija Srpski jezik i


vaspitanje knjievnost
Pe Prijovic Jelena

Veb Programiranje
Obuina Slavoljub

Baze podataka
Elektro Nedovi Blao Radoevi Duanka Miloevi Marina
Neparna smena

43
1 2 3 4 5 6 7
Engleski jezik Srpski jezik i Fizicko Ustav i prava Elektronski Matematika
knjievnost vaspitanje gradjana medicinski
Po uredjaji

Vuievi Aleksandra Pavlovi Ana Nedovi Blao Pavlovi Duanka uri Goran Obradovi-Miliki Duica

Elektronski Elektroenergetik Verska nas. Filozofija Mikroprocesori


medicinski a sa elem.
Ut uredjaji Erak Nikola

Gradj. vasp.
programiranja

uri Goran Srekovi Vesna Pavlovi Duanka Radmilac Radmila Bokovi Nikola

Osnove Viskokofrekvent Fizicko Mikroprocesori Matematika Ekonomika i organizacija


automatskog na elektronika vaspitanje sa elem. preduzeca
Sr upravljanja programiranja

Jankovi Jadranka Plazini Ikodin Nedovi Blao Bokovi Nikola Obradovi-Miliki Duica Ujevi Damir

Srpski jezik i Viskokofrekvent Elektroenergetik Osnove Osnove autm. upravljanja vebe


knjievnost na elektronika a automatskog Jankovi Jadranka

e upravljanja Mikroprocesori sa elem. programiranja


Bokovi Nikola

Viskokofrekventna elektronika
Pavlovi Ana Plazini Ikodin Srekovi Vesna Jankovi Jadranka Plazini Ikodin

Matematika Osnove Engleski jezik Srpski jezik i Elektronski


automatskog knjievnost medicinski
Pe upravljanja uredjaji

Obradovi-Miliki Duica Jankovi Jadranka Vuievi Aleksandra Pavlovi Ana uri Goran
Neparna smena

45
1 2 3 4 5 6 7
Enterijer Matematika Srpski jezik i Pejzazna
knjievnost arhitektura
Po
Marjanovi Sneana Popovi Mila Pavlovi Ana Nedimovi Zatei Katarina

Montazne konstrukcije Verska nas. Srpski jezik i Fizicko Tehnologija gradjevinskih


knjievnost vaspitanje rdova
Ut Erak Nikola

Gradj. vasp.
Ostoji Marina

Preduzetnistvo
Buevac Dragan Srekovi Duan Pavlovi Ana Marjanovi Zorica Simeunovi Tihomir

Projekti objekata Prezentacija Engleski jezik Tehnologija Tehnologija gradjevinskih


visokogradnje projekata gradjevinskih rdova
Sr Dida Svetlana

Armirano-betonske konstrukcije
Dida Svetlana
rdova Ostoji Marina

Preduzetnistvo
Bogdanovi Zoran Miovi Ivana Ostoji Marina Simeunovi Tihomir

Prezentacija Projekti objekata Matematika Fizicko


projekata visokogradnje vaspitanje
e Dida Svetlana

Armirano-betonske konstrukcije
Dida Svetlana

Bogdanovi Zoran Popovi Mila Marjanovi Zorica

Engleski jezik Tehnologija Srpski jezik i Matematika Kucne instalacij Montazne konstrukcije
gradjevinskih knjievnost e
Pe rdova Buevac Dragan

Kucne instalacije
Miovi Ivana Ostoji Marina Pavlovi Ana Popovi Mila Vinji Zorica Vinji Zorica