You are on page 1of 1

N ATENIA STUDENILOR

Taxele de studiu se pot achita prin orice banca


comercial sau oficiul potal n contul deschis
la TREZORERIA DIN PITETI:
Beneficiar UNIVERSITATEA DIN PITETI
Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX
Cod fiscal: 4122183

Cu precizarea:
Student nume i prenume ..................
facultatea ...........................................
specializarea .....................................
anul de studiu ...................................
CNP ...................................................