You are on page 1of 12

Europisches Magazin SOWA 26.

September 2017

ustawka PDO522 KONIK PDO104

FO von Stefan
Kosiewski 485 ZECh Bandy w
strukturach Ministerstwa
Sprawiedliwoci PDO220
Napsal sowa () vera v 22:15 v kategorii NAROD MA PRAVO
SE BRANIT, peteno: 44

radio: https://gloria.tv/audio/t2aFq3Ji1yde1Y3jMahzvGV4k Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski


Zniweczona Rzeczywisto 144 KONIK Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego
104 KONIK - geszeft jest do zrobienia: Gre ma bilety, Basik ma Grenia, ydoska szafa gra. Zwizek - PZPN
na biegunach, maa zabawka, szurkw ustawka, Polaka zbawi ma
https://shoudio.com/user/sowa/status/17438
Bandy w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci PDO220 https://shoudio.com/user/sowa/status/6296

Stefan Kosiewski doLucyna Ginalska

Przed chwil http://www.kath.net/news/56492 13 godzin temu Kln Die neue Blutreliquie


von Papst Johannes Paul II. hngt jetzt im Doch Stanislaw Kardinal Dziwisz schenkte seinem
Amtskollegen eine http://www.bild.de//bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html

Neue Blutreliquie von Johannes Paul II. fr Klner Dom Kardinal Woelki wird eine ihm zum 60.
Geburtstag vom Krakauer Kardinal Dziwisz geschenkte Blutreliquie des Heiligen der
Kathedrale berlassen. kath.net
https://www.facebook.com/lucyna.ginalska/posts/1461061743941749

Stefan Kosiewski @Kornel Witold - czy ty tak na zimno z Niemiec, czy na gorco z
du(.)y? Chcesz ZMIANY w Polsce, eby nie rzdzia jedna, wielka ydoska sitwa w Polsce, a nie rozumiesz, e w
bogatszych pastwach te sitwy s po prostu jeszcze bardziej zgrane i jednolite, ni w tzw. Polsce po
Magdalence?

Przed chwil

Stefan Kosiewski POLEN 24 wrz, 23:32


szurkw

ustawka https://twitter.com/sowa/status/912046536649043969

Ekstraklasa ustawiona pod Legi? Boniek odpowiedzia na


oskarycielskie sugestie posa PO
wprost.pl
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1401744566545846

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

https://sport.onet.pl/pilka-nozna/ekstraklasa/tomasz-glogowski-wyslal-list-do-zbigniewa-bonka-w-sprawie-
sedziow/vxqdnbe Pose na Sejm RP Tomasz Gogowski wysa list do Zbigniewa Boka. Sugeruje w nim, e
pomyki sdziowskie na niekorzy Grnika Zabrze mog wynika ze stara, aby zabrzanie nie uzyskali zbyt duej
przewagi nad
Legi
Warszawa.

Listen to
"KONIK
PDO104
Bezprawie w
PZPN FO485"
on Spreaker.

KONIK
PDO104 Gren
Blasik Boniek
Bezprawie w
PZPN FO von
Stefan
Kosiewski 485
ZECh Bandy w

strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci


PDO220

O neokatechumenicznym odchodzeniu od
Prawdy w obrzdku koptyjskim chazarstwa
PZPN https://youtu.be/gKzYIIj-SE8

Zamiast poprosi Sd w Dublinie o przysanie


przez internet
wycigu
postanowienia,
ktre zapado w
sprawie
nielegalnego
handlu biletami
przed meczem w
Irlandii, przez
wysokiej klasy
funkcjonariusza
PZPN i na podstawie tego dowodu ustali
bezbdnie, co robi facet Gre z bab Basik
(oboje zainteresowanych takiego samego
pochodzenia etnicznego) w podwrku
prywatnej posesji, ktr teraz mona z
czystym sumieniem nazwa ju mieniem
poydoskim, koledzy z Komisji Dyscyplinarnej
PZPN zapraszaj sobie do Warszawy
dziennikarza irlandzkiego, mwicego na co
dzie jzykiem angielskim, aeby na wasnym
podwrku wyprodukowa w Polsce tzw. fakty

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

z drugiej rki, tzn. zabawiaj si mataczeniem, kryminalnym bujaniem w obokach, eby przypudrowa dla
opinii publicznej bujanie konika Grenia oraz jego klaczy Basik, natomiast prezes Boniek nie dostrzega
absurdalnego charakteru mataczenia
Komisji Dyscyplinarnej PZPN, ktrej nie
chce si, jak wida, normalnie pracowa i
ustali faktycznie, rzeczowo, co miao
istotnie w Dublinie miejsce w
rzeczywistoci, zatem popenia
przestpstwo mataczenia w ywe oczy, bo
nie jest wane dla ydw ustalenie faktw,
czy Gre popeni pospolite przestpstwo i
wcign bab w gwno (shit), jak to si
mwi za granic: z podpuszczenia osoby
cwanej, czy z gupoty i pazernoci wasnej
cwaniakujcego.

Komisja Dyscyplinarna najwyraniej


mataczy, przy czym Boniek bezczynnie
robi za prezesa PZPN, tzn. wspiera
pasywnoci przestpcw majcych
rozstrzyga z urzdu dyscyplinmarnie nad
przestpstwami i wykroczeniami
regulaminowymi, popenionymi przez
czonkw PZPN-u, albowiem sam osobicie prezes Boniek take musi mie za jakie wasne przestpstwo
odpowiada, zatem zaniedbuje wiadomie statutowy obowizek wykonywania biecej kontroli dziaa
Komisji Dyscyplinarnej. Boniek nie robi tego, za co mu si paci, nie chce spojrze prawdzie w oczy, nie
zatelefonowa nawet sam do Irlandii, zapomnia obcego jzyka w gbie, bo ciuciubabka obok bujania jest
drug pospolit zabaw poydecznych idiotw z UEFA w Unii Europejskiej, w ktrych to organizacjach
obowizuj rwne prawa dla swoichi nie w tym przecie cel, eby przydupi krliczka, tzn. kacykowi
plemiennemu uniemoliwi kryminalne podskakiwanie, lecz o to biega, aeby goni krliczka ze zadym,
sztuczn mg przesoni bydkie, amoralne zachowanie zoczycy, ktry koo prawdy w yciu nie lea, z
godnoci si nie przespa i dlatego za kar moe po wszystlkim odej od piki do Parlamentu Europejskiego.
Albo mog go dokoptowa, w obrzdku ekumenicznym, do majowej Imprezy, wyborw w Polsce, Izraelsko-
Polskich.

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski

radio: http://www.spreaker.com/user/sowa/konik-pdo104-bezprawie-w-pzpn-fo485

KONIK

- geszeft jest do zrobienia: Gre ma bilety, Basik ma Grenia, ydoska szafa gra. Zwizek - PZPN na biegunach,
maa zabawka, szurkw ustawka, Polaka zbawi ma

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

PDF: KONIK PDO104 Gren, Blasik, Boniek, Bezprawie w PZPN FO von Stefan Kosiewski 485 ZECh by Stefan
Kosiewski on Scribd
sowa @sowa
sowa hat Zbigniew Boniek retweetet
szurkw ustawka https://youtu.be/gKzYIIj-SE8 KONIK PDO104 Gren, Blasik, Boniek, Bezprawie w PZPN von
S. K. 485 ZECh https://www.scribd.com/document/263205997/KONIK-PDO104-Gren-Blasik-Boniek-
Bezprawie-w-PZPN-FO-von-Stefan-Kosiewski-485-ZECh

sowa hat hinzugefgt,

https://twitter.com/sowa/status/912046536649043969

Zbigniew Boniek @BoniekZibi I co tu Posowi odpowiedzie eby si nie obrazi?zacznijmy tak- Forza
Grnik, a my pogadamy jak si Pan nauczy zasad funkcjonowania VAR https://twitter.com/mlodyksg
/status/911712910115827712 22:10 - 24. Sep. 2017

Zbigniew Boniek @BoniekZibi

Zbigniew Boniek hat Damian Zawadzki retweetet

I co tu Posowi odpowiedzie eby si nie obrazi?zacznijmy tak- Forza Grnik, a my pogadamy jak si Pan
nauczy zasad funkcjonowania VAR

Zbigniew Boniek hat hinzugefgt, https://twitter.com/mlodyksg/status/911712910115827712

Damian Zawadzki @mlodyksg

KONIK - geszeft jest do zrobienia: Gre ma bilety, Basik ma Grenia, ydoska szafa gra. Zwizek - PZPN na
biegunach, maa zabawka, szurkw ustawka, Polaka zbawi ma radio: shoudio.com/user/sowa/status/17438

Listen to "KONIK PDO104 Bezprawie w PZPN FO485" on Spreaker.

radio: http://www.spreaker.com/user/sowa/konik-pdo104-bezprawie-w-pzpn-fo485

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/09/25/szurkow-ustawka-pdo522-konik-pdo104-gren-blasik-
boniek-bezprawie-w-pzpn-fo-von-stefan-kosiewski-485-zech-bandy-w-strukturach-ministerstwa-
sprawiedliwosci-pdo220/

radio: Bandy w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwosci PDO220 Fascynacja Obledem von Stefan Kosiewski
ZR 144 mysowa 2 lis 2015

mwienie wprost o okropnych ludziach jest okropne

W Niemczech wyrzucaj z nieopaconych grobw, a w PL opuszczone maluj, natomiast ydostwo w


Prokuraturze odmawia przyjcia zawiadomienia od Polaka
Giertych dla Fakt24.pl o pomyle PiS
Fakt
Stefan Kosiewski
Krgi zwone - 09:16 Giertych szydzi z
Kaczyskiego, czy o drog pyta? Przegra
znowu w polityce i zamiast si pooy, z
kobiet, dziemi, swoimi zaoy jako
advocatus diaboli Podwrkowe Kko
Racowe Marysi Buczek dla
podratowania kasy przy Radiu Maryja, czyli

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

eby zdekomunizowa do reszty pami w Narodzie Polskim o haniebnej przeszoci ydokomunisty Buczka,
o ktrym byo w podrczniku do Historii Polski, e we wrzeniu '39 uciek z otwartego przez polskich klawiszy
wizienia w Rawiczu i gdyby go niemiecki samolot nie zestrzeli na szosie w drodze do Warszawy, ktra
okopywaa si skutecznie przed uchodcami, to nie wiadomo, czy nie przystpiby od razu do sitwy z
Kalksztajnem, Gomuk i Nowotk, eby sprztn Fiedlera wczeniej, ni to si w istocie stao podwalin
(zbrodni zaoycielsk) pod Krajow Rad Narodow. A moe we frakcji rewolucyjnej Pisudczykw Braci
Bielskich daby Polakom bardziej dotkliwie popali, ni Gross, Tokarczuk, Stuhr i caa reszta prawdziwych elit
antypolskiego ydostwa, bo ironizuje Roman Giertych gupio, dogaduje: mao dzieci si radzi, a przecie nie
mwi tego do wasnej ony, bo z ni dosy dzieci ma; pije - wiadomo - do homo- samo- lubnego trybu poycia
prezesa sekty trockistowskich faszystw z Krakowskiego Przedmiecia, ktra w miesicznic kolejn zamierza
urzdzi K(.)rwawy Marsz w stolicy, w celu obalenia systemu, gimnazjalnego, zamiast reformowa system
licencjacki, ktry w caej Europie sprawdzi si jako nieudany dla cywilizacji europejskiej, zatem odchodzi si
od tego chaosu z krgu pomysw czaszki i piszczeli w kierunku ekologicznego otwierania granic i
przyjmowania wszystkich chtnych syryjczykw na prywatne studia na WAC-ie, ktry ma sprywatyzowa
Macierewicz.
Dziadek Romana, Jdrzej by tak samo dzieciorobny, jak na niebie gwiazdy, zgodnie z biblijn przypowieci o
potomstwie ludu wybranego z Egiptu, a robi za Narodowca, polskiego. Tak samo ojciec Romana, Maciej
spotyka si z ubowcami w hotelach Poznania, o czym doniosa raz tylko gazeta Michnika, e ma na rodzin
Giertychw haki i dlatego ma prawo do oczekiwania zawsze wywiadu na dowolny temat z wielokrotnie
przegranym, ktry chciaby miosiernie przekabacajc pozycj przegranego w oczach spoecznoci ydoskiej
przypisa bliniemu swemu w RP.
plus.google.com//4M32RzWBzzf

Gimnazja wpisay si na stae do systemu. Jestem wrogiem reform dla reform. To, e kiedy wprowadzono z
reform nie oznacza, e nowa, odwracajca skutki starej, bdzie lepsza. Zastanowibym si, bdc na miejscu
PiS i nowego ministra edukacji, jak poprawi program - mwi w rozmowie z Fakt24.pl Roman Giertych, byy
minister
mysowa

12 godz. temu W Niemczech wyrzucaj z nieopaconych grobw, a w PL opuszczone maluj, natomiast


ydostwo w Prokuraturze odmawia przyjcia zawiadomienia od Polaka
www.tumblr.com/blog/mysowa
okoo godziny temu

Jedno i drugie okropne Emotikon smile


Stefan Kosiewski
288 obserwatorw|584 839 wywietle mwienie wprost o okropnych ludziach jest okropne:
unsinn.blox.pl//Giertych-gorszy

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

Giertych gorszy od Stonogi, z ktrego pienidzy zrezygnowa . nonsens unsinn.blox.pl


Koniec rozmowy na czacie

Z Frankfurtu nad Menem rozmawia Poeta Polski przez internet z mieszkajcym w Niepoomicach Jerzym
Pitkowskim, ur. 8 kwietnia 1943, polskim Poet, ktry wsplnie z teciem Andrzeja Dudy, ydoskim Poet
Jzyka Polskiego "zaliczany jest do wsptwrcw Nowej Fali" przez wikipedi, natomiast Stefan Kosiewski
nie chciaby, prawd mwic, eby wikipedia rozgaszaa o nim cokolwiek, jeeli Minister Sprawiedliwoci RP
Borys Budka uporczywie nie wyraa zainteresowania zoeniem wniosku kasacyjnego w odniesieniu do
wyroku wydanego 1 sierpnia 2008 r. z racym naruszeniem prawa przez Sd Rejonowy w Tomaszowie Maz., z
oskarenia bezprawnego i bezpodstawnego o kradzie dzieciom starej, zniszczonej i nie przedstawiajcej
adnej wartoci piki do gry w pik non.

Albowiem sitwa ydoska w Polsce nie widzi nic okropnego w tym, eby Borys Budka z Czeladzi (rocznik 1978)
robi nadal za Ministra Sprawiedliwoci po tym, jak wykopn obydliwie i okrutnie stoek spod wiceminister
Barbary Zborowskiej, p. zamiast skierowa do kliniki rzdowej, w ktrej ydokomuna korzysta z prawa do
azylu, albo na dywanik do Andrzeja Dudy, eby pouczy koleank po fachu i take na paru etatach, co oprcz
podania klina naleao do obowizkw Ministra w Kancelarii Prezydenta RP przy notorycznej saboci Lecha
Kaczyskiego do fikokw, mapeczek, buteleczek nabywanych tysicznymi zestawami (z Firmy Palikota,
ktremu koledzy Krzyka dali w Czeladzi zarobi pierwszy milion); nabywanych dla celw cateringu lotniczego
przez Kancelari Prezydenta RP, ktry lata po tym alkoholu, jak nakrcony z prezydentami innych pastw
posowieckich, bez adnej potrzeby w przestworza, aeby tylko wyszumie si i zaistnie, dla pijaru, aby nikt
nie wykopa spod niego fotela prezydenta.

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

A ponadto Minister od Kombatantw odmwi bezczelnie i represyjnie (za pierwszej kadencji Kaczyskich)
opozycyjnemu w PRL w stosunku do systemu ydokomunistycznego Poecie Polski - zaliczanemu oficjalnie do
tzw. II. Fazy NF (Tegnerowicz, nieszczliwie), czy "smej dekady" poetw (A.K. Wakiewicz, niesusznie,
albowiem
debiut
prasowy S.K.
mia miejsce
w Pogldach
1974, za
ksikowy
1977 -
uznania
osoby

przeladowanego przez
ydokomun i ubecj za
osob przeladowan w
PRL, chocia s na to liczne
dowody, jak np. to, e
Kolegium ds. Wykrocze
przy Naczelniku Miasta
Czelad skazao K. w marcu
1980 r. za to przestpstwo,
ktre popeni Kwaniewski
(TW Alek), na kar grzywny
w wysokoci 1200 z,
chocia to nie Poeta szydzi
obydliwie sam z siebie
sowem wypowiadanym
jako epitet: "magister,
magister" w budynku milicji
na Wgrodzie, lecz
przesuchujcy milicjant,
ktrego nazwisko powinno
by w archiwum KM MO w
Czeladzi, jeeli akta tej
sprawy nie ulegy
zniszczeniu. Nie ma
przedawnienia dla zbrodni
ydokomuny.

Aleksander Kwaniewski by
partyjnym koleg
Jaruzelskiego i Kiszczaka,
tajnym wsppracownikiem
Suby Bezpieczestwa,
ktry nie odpowiedzia
jeszcze przed Sdem
Rzeczypospolitej Polskiej za
bezprawne uywanie tytuu
magister.

Tak, Jurku odpowiadam na


Twoje: Tak. Jestemy
zgodni: mwienie wprost o
okropnych ludziach jest

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

okropne.

Dlatego postulat Kornhausera i Zagajewskiego, eby Poeta Polski mwi wprost naley uzna w Zarysie
Estetyki Chazarw po Myli prof. Feliksa Konecznego von Stefan Kosiewski za Unsinn/ nonsens po Myli Prof.
Ludwiga Wittgensteina a jednoczenie po Myli prof. Henryka Elzenberga za rzecz nie przedstawiajc dla
poety wartoci.

Elzenberg lubi mwi o uprawianiu przez siebie religii wartoci, nie za o tym, e bya to filozofia
wartoci, ktr przedstawia innym z nabonoci.

Napisaem prac magistersk o Henryku Elzenbergu i zoyem w 1977 r. do Dziekanatu a po tem wszystkim,
po wszystkich egzaminach zdanych i zebranych zaliczeniach wyrzucili mnie "za postaw niegodn studenta
PRL", bo "le wyraaem si o rzdzie PRL" a poza tym zostaem skazany za naruszenie nietykalnoci cielesnej
oficera Suby Bezpieczestwa przez Sd Rejonowy w Sosnowcu.

Tymczasem tak si nieszczliwie dla Polski i Narodu Polskiego zoyo, e czowiek, ktry odmwi uznania
mnie za osob przeladowan, zosta zdaniem Kaczyskiego i Macierewicza zestrzelony przez Rosj Putina
razem z Lechem Kaczyskim, ktry miesicami potrafi zamyka si na Krakowskim Przedmieciu, nie
odsania aluzji, nie siada za kierownic bez prawa jazdy, nie mg patrze na oczy. I za t sabo charakteru
naogowca do alkoholu Dziwisz wynis samobjc na Wawel, za brat pozostay przy yciu jeszcze si nie
opamita, jeszcze nie zabra sobie doczesnych szcztkw Bratowej i Brata do prywatnej kwatery. Liczy na
kolegw, ktrzy maj tam.

A co bdzie, gdyby tak, nie daj Bg, Macierewiczowi odebrao gadane? Kto bdzie broni Kaczyskiego po
ujawnieniu treci zapisu rozmowy braci? Kto bdzie przekabaca kota do gry nogami? Kto bdzie umia
sprowokowa Putina do drugiej wojny ojczynianej? Ani Gowin, ani Seremet nie nadaje si, eby robi za
Simoniaka, bo nie robi za Ukraica.

Zaduszki, Jurku, zatem z modlitewnym zamyleniem, wspomnieniem Twojej Zony, moich Bliskich pozwl, e
zwrc si do Wszystkich Polskich witych Niekanonizowanych, a zamordowanych przez ydokomun w
sowieckiej Rosji: Generaowie, Oficerowie, onierze Polski, mdlcie si za nami!

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski
radio: https://gloria.tv/audio/ioFUvsSfr33X2Z8v2FR19dYDk

http://unsinn.blox.pl/2015/11/Giertych-gorszy-od-Stonogi-z-ktorego-pieniedzy.html

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

PDF:
Bandy w strukturach MS 20130310 Stefan Kosiewski Zniweczona rzeczywistosc FO144.pdf by Stefan
Kosiewski on Scribd

http://sowa.typepad.com/blog/2017/09/bandy-w-strukturach-ministerstwa-sprawiedliwo%C5%9Bci-pdo220-
fascynacja-ob%C5%82%C4%99dem-von-stefan-kosiewski-zr-1.html

http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/szurkow-ustawka-PDO522-KONIK-PDO104-
Gren-Blasik-Boniek-Bezprawie-w-PZPN-FO-von-Stefan-Kosiewski-485-ZECh-Bandy-w-strukturach-
Ministerstwa-Sprawiedliwoci-PDO220

sowa wrzesie 25, 2017 szurkw ustawka PDO522 KONIK PDO104 Gre Basik Boniek Bezprawie w PZPN
FO von Stefan Kosiewski 485 ZECh Bandy w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci PDO220

Bandy w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci PDO220 Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski ZR
144 KONIK PDO104 Gre Basik Boniek Bezprawie w PZPN von S. K. 485 ZECh
sowa.typepad.com
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/140158678989495

Stefan Kosiewski
6 godz. @Kornel Witold czy ty tak na zimno z Niemiec, czy na gorco z d(.)py? Chcesz ZMIANY w Polsce,
eby nie rzdzia jedna, wielka ydoska sitwa w Polsce, a nie rozumiesz, e w bogatszych pastwach te sitwy
s po prostu jeszcze bardziej zgrane i jednolite, ni w tzw. Polsce po Magdalence?

SOWA Magazyn Europejski

16 min sowa @sowa sowa hat Zbigniew Boniek retweetet

szurkw ustawka https://youtu.be/gKzYIIj-SE8 KONIK PDO104 Gren, Blasik, Boniek, Bezprawie w


PZPN von S. K. 485 ZECh https://www.scribd.com//KONIK-PDO104-Gren-Blasik-Boniek-Be

sowa hat hinzugefgt, https://twitter.com/sowa/status/912046536649043969

Zbigniew Boniek @BoniekZibi I co tu Posowi odpowiedzie eby si nie obrazi?zacznijmy tak-


Forza Grnik, a my pogadamy jak si Pan nauczy zasad funkcjonowania VAR
https://twitter.com/mlodyksg/status/911712910115827712 22:10 24. Sep. 2017
http://sowa.quicksnake.cz//KONIK-PDO104-Gren-Blasik-Boniek

Ekstraklasa ustawiona pod Legi? Boniek odpowiedzia na oskarycielskie sugestie posa PO


wprost.pl
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1401744566545846
Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto 144 KONIK Prolegomena do
Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego 104 KONIK geszeft jest do zrobienia: Gre ma bilety, Basik
ma Grenia, ydoska szafa gra. Zwizek PZPN na biegunach, maa zabawka, szurkw ustawka, Polaka zbawi
ma
https://shoudio.com/user/sowa/status/17438
Bandy w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci PDO220
https://shoudio.com/user/sowa/status/6296

szurkw ustawka 522 Prolegomena do Odydzania po Myli Prawa Kocielnego


+

Prezes PZPN Boniek okiwa, wykpi posa do Sejmu Gogowskiego, jak ogrywa si zwyczajnie, lekcewaco
buba ryego na Wgrodzie w Czeladzi, na Bautach w miecie odzi, warszawskiego Mangiare ksikowo, do
przerwy O:1, ktry nie ma po prostu do tego gowy, e system powtrek wideo VAR (video assistant referee),
jest na caym wiecie od bardzo, bardzo dawna sprawdzon metod rozwiewania ew. wtpliwoci
oszukanego, przegranego klienta LOTTO Ekstraklasa, w ktrej to grze (nie w szmaciank, przebit pik

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

gumow) nie podgrzewa si ju po starowiecku dla gupiego na piecu kulek z numerami, ktre maj by
wygrane, aby niewinna sierotka z przepask Temidy na oczach wybiera moga miao, niczym kasztany z
ognia paluszkami z bbna krccego si bardzo szybko, zawrotnie, jako przypadkowo powybierane numerki
dla wszystkich niewtajemniczonych w .:Spraw losowania, natomiast dla swoich, wybranych z .:Gry
szczliwcw, posiadaczy kuponw z wygranymi numerami, normalnie, normatywnie, po poddaniu
upatrzonych kulek krtkotrwaej obrbce termicznej w technologii losowania, odkd to dziaacz pikarski, od
czasw Blattera, Platiniego, czy Al Capone, podgrza nieco za bardzo koperty wylosowane dla sdziego z
egzotycznymi nazwami geograficznymi, dla zawodowego pikarstwa: Katar i Moskwa (na znane na caym
wiecie haso mafii: ODESSA), za co na pozycji spalonej znaleli si wnet, po osadzonym dla picu w
Monachium sportowym milionerze, Blatter i Platini, zawieszeni tylko na osiem lat od wszelkich czynnoci
zwizanych z pik non, albowiem prokuratura w Ameryce zacza im zamyka kolegw, do wypuszczenia
za kaucj i za sowit dziak dla dopuszczonych do koszernego geszeftu adwokatw.

Sdzia konsultujcy si na boisku, za pomoc suchawki wsadzonej w ucho, z koleg zasypiajcym przed
telewizorem jest oczywicie podsuchiwany na caego przez ABW sprywatyzowane przez Kamiskiego
uaskawionego nielegalnie przez Dud, MOSSAD Izraela, CIA, BND, KGB Biaorusi, FSB i niezbadan jeszcze
algorytmem liczb hakerw, amatorw tanich sensacji, ktrzy za drobn opat gotowi s w kadej chwili
sprzeda ubowcom, ew. prasie, portalowi obywatelskiemu to, co idzie atwo nagra z rozmowy, ktrej
oficjalnie nie nagrywa si, jak nie byo w adnej czarnej skrzynce Kubicy nagranych na tam zdrowasiek
prowadzonych przez kierowc ze swoj stajni wycigow, z ktrej wywalono z gnojem neokatechumenat,
ktry zamiast kuma, co si do niego mwi po angielsku, lepo zawierzy w cudown moc dziaania i
skutkowania na wolnym rynku relikwii jp2, ktre ks. Dziwisz rozmnaa permanentnie na chama i do potgi,
chocia kade dziecko dobrze wie, e krew zastyga na szacie papiea trafionego kul z pistoletu tureckiego
terrorysty nie jest w po Myli Prawa Kocielnego relikwi, albowiem nie zostaa pobrana ta krew po
ekshumacji ciaa czowieka uznanego po mierci za witego, polegego, jak w tych dniach w Katowicach ciao
posanki Bochenek, zbezczeszczone przez pastwowych profanw kryptosyjonistycznych, mimo zakazu
bezczeszczenia wyraonego ekspressis verbis przez Rodzin zabitej w katastrofie powietrznej 10 kwietnia 2010
r. pod Smoleskiem, na kartce naklejonej na grobowcu, z ktrego nieznani sprawcy usunli zbjecko, zdrapali
zapisan kartk, na krtko przed nocnym najazdem barbarzyskim koparki wysanej przez prokuratora

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

podlegego ministrowi Ziobro, ktry ma prawdziwe szczcie, Bg wiatkiem, e robi za goja, a nie za yda
ortodoksyjnego, bo gdyby jako taki nakaza wjecha noc kopark spalinow na kirkut, bejt olam, ydoski
cmentarz Bdziski w Czeladzi np., to nie pomoga by jemu, ani Kaczyskiemu pozytywna opinia wiadka
koronnego z mafii, Soniny, Baraniny, Sado, ani nawet samo Boskie Miosierdzie.

Za dokonane zbezczeszczenie miru domowego kota Borysa posa Gogowskiego w Tarnowskich Grach, na
obszarze ktrych le Piekary lskie, dokd pielgrzymki przechrztw z Czeladzi i ze Siemianowic lskich,
ludzi pracy Dbrwki Wielkiej (tu ur. m.in. poeta Andrzej Pata i tumacz Angelusa Silesiusa, z niemieckiego,
Andreas Painta, tudzie Biskup Wrocawia Kupny), z pobliskich Brzezin, Mierzcic i Pyrzowic; lekkomylny
prezes Boniek z Warszawy moe si za swoje chamstwo uda z pielgrzymk do Kolonii, do ktrej wczoraj, w
niedziel, 24 wrzenia AD 2017, zawitaa podrzucona z Krakowa relikwia z pomnoon cudownie przez
hierarchicznego yda Dziwisza krwi zakrzep jp2
z Wadowic, z matki Kaczorowska z matki z
Szulcw, tak samo ydoskie nazwisko, jak Schulz,
ktry przegra wczoraj wybory z Angol, Merkel z
Kazimierzakw, by szefow propagandy FDJ,
ktra nie modlia si szczerze o zwycistwo
wyborcze, jak przyznaa prasie, bo chyba musiaa
si liczy z tym, co j niechybnie czeka po
dokonanej wczoraj transformacji systemowej w
Niemczech, tj. po dokonanym przejciu na system
wielopartyjny, w ktrym koalicje bd rozpaday
si na yczenie, szybciej od rozgrywek ligowych,
skutecznie przed zaprzysieniem kadego,
nowego rzdu, jak mamy to dane dla przykadu od
blisko roku w krlestwie Holandii, jak upaday
liczne rzdy we Woszech wtedy jeszcze, kiedy
Zbyszko Boniek dorabia si uczciwie kasy
kopaniem piki nonej wasnymi nogami, nie za
nieuczciwym ustawianiem rzeczy na gowie!

Rainer Maria Kardyna Woelki dosta tak samo


uczciwie wczoraj od konsekrowanego kolegi z
Polski prezent na swoje 60-te urodziny, relikwi z
krwi utoczon z Karola Wojtyy na miejsce
skradzionej w czerwcu relikwii z t sam krwi,
wycenion przez Kapitu Katedraln w Kolonii
nota bene bardzo wysoko, na 1,5 tys. euro, w
nagrod za pomoc w odzyskaniu skradzionego
relikwiarza z relikwi. Ale kiedy tylko policja
zamkna po dwch miesicach, w sierpniu br.
dochodzenie w tej beznadziejnej .:Sprawie, to
osobisty papuciowy papiea, ks. St. Dziwisz (Don
Stanislao) prowadzony we Watykanie przez ojca
Hejmo, mg znowu zabysn na staro ydosk
gwiazd na firmamencie w herbie biskupim nad
krzyem na Giewoncie, bo nie sposb takiemu
przetumaczy przecie, e Kolonia ma ju od
stuleci relikwie Trzech Krli, ktrzy bezporednio i
osobicie zetknli si z Osob Samego Pana Boga
Naszego, Jezusa Chrystusa w stajence i adn
ampu jp2 nie przebije prowincjonalny hierarcha,
czy klecha brzmicy witoci przywiezionej nad
Ren z Mediolanu przez cesarza, nie wygra z
tradycyjn i wit Wiar Rzymskokatolick byle
kuglarz bezmylnie szerzcy posoborowe gusa
dla naiwnych, niedouczonych, faszywych ydomasonw kocielnych w ponadmilionowej metropolii Unii
Europejskiej Zachodnich Niemiec.

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 26. September 2017

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski

radio: https://gloria.tv/audio/t2aFq3Ji1yde1Y3jMahzvGV4k

Stefan Kosiewski do Lucyna Ginalska

Przed chwil http://www.kath.net/news/56492 13 godzin temu Kln Die


neue Blutreliquie von Papst Johannes Paul II. hngt jetzt im Doch Stanislaw
Kardinal Dziwisz schenkte seinem Amtskollegen eine
http://www.bild.de//bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html

Neue Blutreliquie von Johannes Paul II. fr Klner Dom


Kardinal Woelki wird eine ihm zum 60. Geburtstag vom Krakauer Kardinal Dziwisz geschenkte Blutreliquie des
Heiligen der Kathedrale berlassen.
kath.net

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/09/25/szurkow-ustawka-pdo522-konik-pdo104-gren-blasik-
boniek-bezprawie-w-pzpn-fo-von-stefan-kosiewski-485-zech-bandy-w-strukturach-ministerstwa-
sprawiedliwosci-
pdo220/

Stefan
Kosiewski
19 wrzenia o
05:38
Pinterest
Czy Polonia
moe doradzi
co tym, ktrzy
chc stabilizacji,
by dokona
destabilizacji i na
tym gruncie
dopiero
zbudowa nowy
porzdek w Ojczynie?
radio: https://gloria.tv/audio/BysXfW647m9c6j1348US1yRmM

- Tak, prosz Pani. Jeli przyj za waciw zasad, e sprztanie naley rozpoczyna od gry...
https://www.scribd.com//IANICULUM-PDO201-bracia-Kaczynscy- ... bo sam jego widok robi powane
wraenie na publicznoci zanudzonej lamazarnym oddawaniem Niemcom Gdaska przez ydowina Cejro a
Ukraicom Przemyla i Rzeszowa przez 7 nowych posw PiS-u, ktrzy dostali cynk ze Szpitala MSWiA w
Guchoazach o stanie zdrowia piosenkarza Kukiza i chyba jasne , e nic nie ma za darmo...
http://sowa.typepad.com//episkopat-polski-2017-na-dozynkac

Zarys estetyki Chazarw


Czy Polonia moe doradzi co tym, ktrzy chc stabilizacji, by dokona destabilizacji i na tym gruncie dopiero
zbudowa nowy porzdek w Ojczynie?

radio: https://gloria.tv/audio/BysXfW647m9c6j1348US1yRmM - Tak, prosz Pani. Jeli przyj za

http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/szurkow-ustawka-PDO522-KONIK-PDO104-
Gren-Blasik-Boniek-Bezprawie-w-PZPN-FO-von-Stefan-Kosiewski-485-ZECh-Bandy-w-strukturach-
Ministerstwa-Sprawiedliwoci-PDO220

https://issuu.com/stefankosiewski