You are on page 1of 52

PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT

SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

ISI KANDUNGAN PELAJARAN KAWAD KAKI


PEL TAJUK PELAJARAN
1 SEDIA
2 SENANG DIRI
3 REHATKAN DIRI
4 BERBARIS DALAM TIGA BARISAN
5 MELURUSKAN BARISAN
6 NUMBOR DAN NYATAKAN
7 BUKA DAN TUTUP BARISAN
8 MASUK BARIS
9A KEKANAN PUSING DALAM MASA BERHENTI
9B KEKIRI PUSING DALAM MASA BERHENTI
9C KEBELAKANG PUSING DALAM MASA BERHENTI
10 BERSURAI DAN KELUAR BARIS
11 PARAS
12A CEPAT JALAN DARIPADA BERHENTI
12B BERHENTI DARIPADA CEPAT JALAN
13A PERLAHAN JALAN DARIPADA BERHENTI
13B BERHENTI DARIPADA PERLAHAN JALAN
14 LANGKAH PANJANG DAN LANGKAH PENDEK
15 LANGKAH KEHADAPAN DAN KEBELAKANG
16 LANGKAH SEBELAH
17 MEMBELOK
18A KEKANAN PUSING DALAM MASA PERLAHAN JALAN
18B KEKIRI PUSING DALAM MASA PERLAHAN JALAN
18C KEBELAKANG PUSING DALAM MASA PERLAHAN JALAN
19A KEKANAN PUSING DALAM MASA CEPAT JALAN
19B KEKIRI PUSING DALAM MASA CEPAT JALAN
19C KEBELAKANG PUSING DALAM MASA CEPAT JALAN
HENTAK KAKI, BERHENTI, MAJU DALAM MASA PERLAHAN DAN CEPAT
20
JALAN
21A TUKAR LANGKAH DALAM MASA PERLAHAN JALAN
21B TUKAR LANGKAH DALAM MASA CEPAT JALAN
23 TUKAR LANGKAH PERLAHAN DARIPADA CEPAT JALAN
24 BERJALAN BARISAN MELINTANG DALAM PERLAHAN JALAN
26 TUKAR HALUAN DALAM BERHENTI & MASA BERJALAN
27 MEMBELOK DALAM BARISAN PERLAHAN JALAN
28 TUKAR HALUAN KEKIRI & KEKANAN DALAM CEPAT JALAN
29,30,3
JADIKAN SKUAD DALA MASA BERHENTI & BERJALAN
1
32 JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN
33 JADIKAN TIGA BARISAN DARI DUA BARISAN
34 BERJALAN DALAM SATU BARISAN
35 HORMAT KEHADAPAN DALAM BERHENTI
36A HORMAT KEKANAN DALAM MASA CEPAT JALAN

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 1 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

36B HORMAT KEKIRI DALAM MASA CEPAT JALAN


37 PANDANG KANAN DAN KIRI
CIRI ASAS BERKAWAD

KESABARAN
Jangan hilang fikiran dan naik darah sehinggakan tidak dapat mengawal diri dan perasaan.

KETABAHAN DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH


Selalu menyalahkan diri sendiri bagi membina kemahuan belajar.

KEMAHUAN
Jangan berpuas hati dengan kejayaan yang dicapai melainkan yang terbaik dari lebih terbaik.

AKHLAK
Sebagai anggota yang berkawad selalu cergas dan kemas bagi mengawal keperibadian diri.

KEPERCAYAAN DIRI
Selalu berfikiran Saya mesti boleh buat dan saya akan tunjukkan yang lebih baik dari yang saya
sudah buat.

PANDUAN MASA DAN LANGKAH


Masa bagi cepat jalan kebiasaannya - 116-120 langkah seminit
Masa cepat jalan rekrut - 140 langkah seminit
Masa perlahan jalan - 65 langkah seminit
Masa berlari - 180 langkah seminit

JARAK LANGKAH
Masa cepat jalan dan perlahan jalan - 30 inci
Masa langkah panjang - 33 inci
Masa langkah pendek - 21 inci
Masa langkah berlari - 40 inci
Masa langkah sebelah - 12 inci

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 2 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Masa langkah senang diri - 12 inci


BAHAGIAN-BAHAGIAN KAWAD KAKI

BAHAGIAN PERTAMA
1. SEDIA
2. SENANG DIRI
3. REHATKAN DIRI
4. PUSING KE KANAN DALAM MASA BERHENTI
5. PUSING KE KIRI DALAM MASA BERHENTI
6. PUSING KE BELAKANG DALAM MASA BERHENTI
7. KE KANAN LURUS
8. PANDANG HADAPAN
9. BILANG DARI KANAN
10. BUKA BARISAN
11. TUTUP BARISAN
12. KELUAR BARIS DAN BERSURAI

BAHAGIAN KEDUA
1. LANGKAH KE SEBELAH KANAN
2. LANGKAH KE SEBELAH KIRI
3. LANGKAH KE HADAPAN
4. LANGKAH KE BELAKANG
5. LANGKAH BERJALAN
6. BERHENTI DARI CEPAT JALAN
7. BELOK KE KANAN SEMASA CEPAT JALAN
8. BELOK KE KIRI SEMASA CEPAT JALAN
9. PUSING KE KANAN SEMASA CEPAT JALAN
10. PUSING KE KIRI SEMASA CEPAT JALAN
11. PUSING KE BELAKANG SEMASA CEPAT JALAN
12. HENTAK KAKI SEMASA CEPAT JALAN
13. BERHENTI HENTAK KAKI CEPAT

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 3 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

14. MAJU SEMASA HENTAK KAKI CEPAT


BAHAGIAN KETIGA
1. BERJALAN PERLAHAN
2. BERHENTI DARI BERJALAN PERLAHAN
3. BELOK KE KANAN SEMASA PERLAHAN JALAN
4. BELOK KE KIRI SEMASA PERLAHAN JALAN
5. PUSING KE KANAN SEMASA PERLAHAN JALAN
6. PUSING KE KIRI SEMASA PERLAHAN JALAN
7. PUSING KE BELAKANG JALAN SEMASA PERLAHAN JALAN
8. HENTAK KAKI SEMASA PERLAHAN JALAN
9. BERHENTI DARI HENTAK KAKI PERLAHAN
10. MAJU SEMASA HENTAK KAKI PERLAHAN
11. BUKA BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN
12. TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN

BAHAGIAN KEEMPAT
1. TUKAR LANGKAH SEMASA CEPAT JALAN
2. TUKAR LANGKAH SEMASA PERLAHAN JALAN
3. TUKAR LANGKAH DARIPADA CEPAT JALAN KEPADA PERLAHAN JALAN
4. TUKAR LANGKAH DARIPADA PERLAHAN JALAN KEPADA CEPAT JALAN
5. TUKAR LANGKAH DARIPADA CEPAT JALAN KEPADA CEPAT BERLARI
6. TUKAR LANGKAH DARIPADA CEPAT BERLARI DARIPADA CEPAT JALAN
7. BERHENTI DARIPADA CEPAT BERLARI

BAHAGIAN KELIMA
1. HORMAT KE HADAPAN DALAM MASA BERHENTI DENGAN BILANGAN
2. HORMAT KE HADAPAN SEMASA CEPAT JALAN
3. HORMAT KE KANAN SEMASA CEPAT JALAN
4. HORMAT KE KIRI SEMASA CEPAT JALAN
5. HORMAT SELAKU TERIMA GAJI
6. PANDANG KANAN SEMASA CEPAT JALAN

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 4 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

7. PANDANG KE HADAPAN SEMASA CEPAT JALAN


8. PANDANG KE KIRI SEMASA CEPAT JALAN
9. PANDANG KE HADAPAN SEMASA PERLAHAN JALAN
10. PANDANG KANAN SEMASA PERLAHAN JALAN
11. PANDANG HADAPAN SEMASA PERLAHAN JALAN
12. PANDANG KIRI SEMASA PERLAHAN JALAN
13. PANDANG HADAPAN SEMASA PERLAHAN JALAN

BAHAGIAN KEENAM
1. JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN
2. JADIKAN TIGA BARISAN DARIPADA DUA BARISAN
3. DARIPADA TIGA BARISAN JADIKAN SATU BARISAN SEMASA BERJALAN
4. DARIPADA SATU BARISAN JADIKAN TIGA BARISAN SEMASA BERJALAN

BAHAGIAN KETUJUH
1. TUKAR HALUAN KE KANAN DALAM MASA BERHENTI
2. TUKAR HALUAN KE KANAN SEMASA CEPAT JALAN
3. TUKAR HALUAN KE KIRI DALAM MASA BERHENTI
4. TUKAR HALUAN KE KIRI SEMASA CEPAT JALAN
5. JADIKAN SKUAD DISEBELAH KANAN DALAM MASA BERHENTI
6. JADIKAN SKUAD DISEBELAH KIRI DALAM MASA BERHENTI
7. JADIKAN SKUAD DISEBELAH KIRI SEMASA CEPAT JALAN

BAHAGIAN KELAPAN
1. PARAS BARISAN
2. MASUK BARIS

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 5 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

PERINTAH DAN PERBUATAN

BAHAGIAN PERTAMA

1. SEDIA

Perintah :

BARIS. BARIS ----------------------------SEDIA

Perbuatan.
a. Angkat kaki kiri setinggi 30 cm (12) ke hadapan. ( Peha Paras )
b. Hentak kaki kiri rapat ke kanan, boot sama rata.
c. Kedua tumit rapat dan hujung kaki buka 30 atau boleh masuk satu boot.
d. Rapatkan kedua-dua tangan ke paha, genggamkan jari serta ibu jari lurus ke bawah,
kena jahitan tengah seluar.
e. Buka dada, tarik dagu tentukan tengkok kena colar baju.
f. Pandang terus ke hadapan.

2. SENANG DIRI

Perintah :

SENANG -------------------------------- DIRI

Perbuatan.
a. Angkat kaki setinggi 30 cm (12) ke hadapan. ( Peha Paras )
b. Bawa ke kiri 30 cm (12) dan hentak ke bumi, boot sama rata.
c. Semasa itu juga tangan bawa ke belakang dan bersilang, belakang tapak tangan
kanan di atas tapak tangan kiri.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 6 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

3. REHATKAN DIRI

Perintah :

REHATKAN ------------------------------ DIRI

Perbuatan.
a. Bilang rehat serta tangan ke belakang dan bersilang.
b. Kaki tidak boleh bergerak.
c. Cuma anggota dilemahkan ( relax ).

4. PUSING KE KANAN DALAM MASA BERHENTI

Perintah :

BERGERAK KE KANAN BERTIGA-TIGA / DALAM DUA BARISAN / DALAM SATU


BARISAN.

KE KANAN ------------------------------ PUSING

Perbuatan.
a. Pusingkan badan 90 darjah ke kanan, berat badan di atas kaki kanan, kaki kiri
lurus ke belakang dan tumit terangkat ke bumi.
b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan, lutut sama paras dengan bumi, hentakkan
disebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 7 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

5. PUSING KE KIRI DALAM MASA BERHENTI

Perintah :

BERGERAK KE KIRI BERTIGA-TIGA / DALAM DUA BARISAN / DALAM SATU BARISAN.

KE KIRI --------------------------------- PUSING

Perbuatan.
a. Pusingkan badan 90 darjah ke kiri, berat badan di atas kaki kiri, kanan lurus ke
belakang dan tumit terangkat dari bumi.
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) ke hadapan, lutut sama paras dengan bumi, hentakkan
disebelah kaki kiri seperti kedudukan sedia.

6. AKAN MENGHADAP KE BELAKANG DALAM MASA BERHENTI

Perintah :

KE BELAKANG ----------------------------- PUSING

Perbuatan.
a. Pusing badan 180 darjah ke belakang ikut kanan, berat badan diatas kaki kanan, kaki
kiri lurus ke belakang dan tumit terangkat dari bumi.
b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan, lutut sama paras dengan bumi, hentak kaki
kiri disebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 8 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

7. KE KANAN LURUS

Perintah :

KE KANAN -------------------------------- LURUS

Perbuatan.
a. Bilang 1, tangan Kanan dan kepala disebelah kanan.
b. BIlang 2,3, masa diam.
c. Bilang 1, angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan dan hentakkan kaki ke bumi.
( sombong ) dengan masa yang sama hentakan kaki kiri dan kanan berturut-turut
sambil meluruskan barisan.

Penerangan.
a. Semasa ke kanan lurus, orang barisan hadapan sahaja mengangkat tangan kanan.
b. Orang disebelah kanan sekali dibarisan tengah dan belakang angkat tangan ke
hadapan dan pandang ke hadapan.
c. Perbuatan ini hanya untuk pelatih-pelatih yang baru sahaja.

8. PANDANG DEPAN

Perintah :

PANDANG ------------------------------ DEPAN

Perbuatan.
Semua sekali pandang ke hadapan dan sebut Up.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 9 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

9. BILANG NOMBOR

Perintah :

DARI KANAN, BILANG / NOMBOR

Perbuatan.
Orang disebelah kanan barisan hadapan bilang 1, orang disebelah kirinya bilang 2,
diseblah bilang 3 dan seterusnya hingga habis barisan hadapan itu bilang.

Bilang dengan suara yang kuat dan pantas.

10. BUKA BARISAN

Perintah :

BUKA BARISAN --------------------------- KE KANAN LURUS

Perbuatan bariasan hadapan.


a. Langkah kaki kiri ke hadapan sejauh 15 dalam keadaan tergantung daripada bumi.
b. Penuhkan langkah kaki kiri 15 kehadapan menjadikan 30, jatuh kebumi, dengan
masa yang sama angkatkan kaki kanan.
c. Hentak kaki kanan keatas bumi dengan padat.

Perbuatan barisan tengah.

Orang barisan tengah diam.

Perbuatan barisan belakang.


a. Tolak kaki kiri ke belakang 75 cm (30) sama rata dengan bumi.
b. Bawa kaki kanan ke belakang 75 cm (30) menjadikan 150 cm (60) dengan rata.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 10 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

c. Angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan, hentakkan ke bumi dan angkat kaki kanan
30cm (12) serta hentakkan disebelah kaki kiri seperti kedudukan sedia.
11. TUTUP BARISAN

Perintah :

DALAM TUTUP BARISAN KE KANAN LURUS

Perbuatan.
a. Serupa juga dengan buka barisan.
b. Orang barisan hadapan hadapan dua langkah ke belakang.
c. Orang barisan tengah diam.
d. Orang barisan belakang dua langkah ke hadapan.

12. KELUAR BARIS DAN BERSURAI

Perintah :

KELUAR ------------------------ BARIS atau BER ------------- SURAI

Perbuatan.
a. Semua sekali berpusing 90 darjah ke kanan.
b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) hentakkan rapat ke kaki kanan.
c. Langkah kaki kiri keluar dan lenggang tangan terus maju hingga lepas tiga baru
berpecah.

Peringatan :
a. Keluar baris untuk rehat sementara.
b. Bersurai tidak disemabung lagi kawad untuk atau kerja dihari tersebut.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 11 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

BAHAGIAN KEDUA

1. LANGKAH KE SEBELAH KANAN

Perintah :

DUA LANGKAH KE KANAN ------------------------ GERAK

Perbuatan.
a. Angkat kaki kanan 30 cm (12) dan hentakkan ke kanan sejauh 30 cm (12) seperti
senang diri.
b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) hentak rapat ke kaki kanan.
c. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentakkan ke kanan sejauh 30 cm (12).
d. Angkat kaki kiri 30 cm (12) hentakkan rapat ke kaki kanan.

2. LANGKAH KE SEBELAH

Perintah :

DUA LANGKAH KE KIRI ------------------------ GERAK

Perbuatan.
a. Angkat kaki kiri 30 cm (12) hentakkan kaki sejauh 30 cm (12) seperti senag diri,
tangan rapat ke paha.
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentakkan rapat ke kaki kiri.
c. Angkat kaki kiri 30 cm (12) hentakkan sejauh 30 cm (12)
d. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentakkan rapat ke kaki kiri.

Peringatan :

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 12 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Langkah ke sebelah tidak lebih daripada 4 langkah.

3. LANGKAH KE HADAPAN

Perintah :

SATU LANGKAH KE HADAPAN -------------------------- GERAK

Perbuatan.
a. Angkat kaki kiri 75 cm (30) ke hadapan, tangan rapat ke paha.
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) dan hentakkan rapat ke kaki kiri seperti kedudukan
sedia.

4. LANGKAH BERJALAN

Perintah :

SATU LANGKAH KE BELAKANG ------------------------ GERAK

Perbuatan.
a. Langkah kaki kiri ke belakang 75 cm (12), tangan rapat ke paha.
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) dan hentakkan rapat ke kaki kiri seperti kedudukan
sedia.

Peringatan :
a. Langkah ke hadapan dan kebelakang ini tidak lebih daripada 3 langkah dan mestilah
langkah satu-satunya terus tiga, tangan rapat ke paha.
b. Jika lebih daripada tiga langkah mestilah beri perintah cepat jalan dan berhenti pada
tempat yang dikehendaki.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 13 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

5. LANGKAH BERJALAN
a. Langkah biasa - 75 cm (30)
b. Langkah panjang - 82 cm (33)
c. Langkah pendek - 51 cm (21)
d. Langkah berlari - 100 cm (40)
e. Senang diri - 30 cm (12)
f. Langkah sebelah - 30 cm (12)

Masa berjalan
a. Masa perlahan jalan 65 langkah dalam satu minit.
b. Masa cepat jalan 116 langkah dalam satu minit.
c. Masa cepat jalan rekrut 140 langkah dalam satu minit.
d. Masa cepat jalan light infanteri 140 langkah dalam satu minit.
e. Masa berlari 180 langkah dalam satu minit.

6. BERJALAN CEPAT

Perintah :

Dari kanan / kiri jalan.

Perbuatan.
a. Langkah kaki kiri 75 cm (30) ke hadapan.
b. Lenggang tangan kanan kehadapan sama paras dengan bahu, jari separuh
genggam, ibu jari lurus.
c. Lenggang tangan kiri ke belakang seberapa yang boleh.
d. Badan tegak.
e. Pandang terus ke hadapan.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 14 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

f. Maju kaki tangan langkah 75 cm (30) ke hadapan, tangan kiri, kiri hayun ke
hadapan, tangan kanan ke belakang hingga seterusnya. Perbuatan ini hendaklah
dilakukan serentak.
7. BERHENTI DARI CEPAT JALAN

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri menjajah ke bumi )

BARIS --------------------------- HENTI

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm (30) ke hadapan sebut cek.
b. langkah kaki kiri 30 cm (12). Semasa itu rapatkan kedua-dua tangan ke paha sebut
1.
c. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentakkan disebelah kaki kiri seperti kedudukan
sedia, sebut 2.

8. BELOK KE KANAN SEMASA CEPAT JALAN

Perintah :

KANAN BELOK

Perbuatan.
Belok sahaja ke kanan, tetapi orang kanan sekali hendaklah pendekkan langkah.
Apabila setentang dengan orang disebelah kiri terus buka langkah biasa.

9. BELOK KE KIRI SEMASA CEPAT JALAN

Perintah :

KIRI BELOK.

Perbuatan.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 15 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Belok sahaja ke kiri, tetapi orang kiri sekali hendaklah pendekkan langkah. Apabila
setentang dengan orang disebelah kanan sekali terus buka langkah biasa.

10. PUSING KE KANAN SEMASA CEPAT JALAN ( 4 PERGERAKKAN )

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri menjajah ke bumi ).

KE KANAN ---------------------------------- PUSING

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm (30) ke hadapan, tumit terpacak kaki kiri rata diatas
bumi dan tangan masih lenggang.
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) rapat kedua-dua tangan ke paha, semasa itu juga
pusingkan badan 90 ke kiri.
c. Hentakkan kaki kanan dihujung boot kaki kiri semasa itu juga tolakkan kaki kiri
keluar 75 cm (30).
d. Maju lagi langkah kaki kanan 75 cm (30) dan terus berjalan.

11. PUSING KE BELAKANG SEMASA CEPAT JALAN ( 5 PERGERAKKAN )

Perintah : diberi semasa kaki kanan menjajah ke bumi ).

KE BELAKANG ---------------------------- PUSING

Perbuatan.
a. Langkah kaki kiri semasa tangan masih lenggang.
b. Potong kanan dan rapat ke paha dan heretkan kaki kanan rapat ke kaki kiri seperti
kedudukan sedia.
c. Angkat kaki kiri 30 cm (12) dan pusingkan badan 90 darjah ke kanan serta
hentakkan kaki kiri ke bumi, dihujung boot kaki kanan.
d. Angkat kaki kanan 30 cm (12) dan pusingkan badan 90 darjah ke kanan serta
hentakkan kaki kanan ke bumi, disebelah kaki kiri.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 16 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

e. Angkat kaki kiri 30 cm (12) dan hentakkan ke bumi rapat ke kaki kanan seperti
kedudukan sedia.
f. Maju kaki kanan 75 cm ( 30) dan terus jalan.
12. HENTAK KAKI SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri melaui kaki kanan )

HENTAK KAKI !!!

Perbuatan :
a. Langkah kaki kiri 75 cm (30), sebut CEK.
b. Potong tangan rapat ke paha dan heretkan kaki kanan rapat ke kaki kiri seperti
kedudukan sedia.
c. Terus hentak kaki mulai dengan kaki kiri.

13. BERHENTI DARIPADA HENTAK KAKI

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri melalui kaki kanan ).

BARIS ------------------------------HENTI !!

Perbuatan.
a. Hentak kaki rapat ke kaki kanan seperti kedudukan sedia, sebut CEK.
b. Hentak kaki kanan rapat ke kaki kiri seperti kedudukan sedia, sebut UP.

14. MAJU SEMASA HENTAK KAKI CEPAT

Perintah : ( diberi semasa kaki jatuh ke bumi ).

MAJU !!!

Perbuatan.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 17 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

a. Hentak kaki kanan rapat ke kiri, sebut CEK !!!


b. Langkah kaki kiri 75 cm (30) dan terus jalan sebut UP.

BAHAGIAN KETIGA

1. BERJALAN PERLAHAN

Perintah :

PERLAHAN ------------------JALAN

Perbuatan.
a. Langkah kaki kiri 37.5 cm (15) ke hadapan, sebut CEK, hujung boot ke bumi,
kedua-dua tangan rapat ke paha, berat badan diatas kaki kanan, buka dada, terus
pandang kehadapan.
b. Tolak kaki kiri ke hadapan 37.5 cm (15) terus pijak bumi, sebut kiri.
c. Langkah kaki kanan 37.5 cm (15) ke hadapan, sebut CEK, hujung boot condong ke
bumi, kedua-dua tangan rapat ke paha, berat badan di atas kaki kiri.
d. Tolak kaki kanan ke hadapan 37.5 cm (15) terus pijak ke bumi, sebut kanan dan
begitulah seterusnya.

2. BERHENTI DARIPADA PERLAHAN JALAN

Perintah : ( diberi semasa kaki kanan tercecah ke bumi ).

BARIS ----------------------- HENTI !!

Perbuatan.
a. Angkat kaki kiri 30 cm (12) dan hentakkan ke bumi, sebut CEK.
b. Angkat kaki kanan (12) dan hentakkan ke bumi rapat kaki kiri seperti kedudukan
sedia UP.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 18 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

3. BELOK KE KANAN SEMASA PERLAHAN JALAN

Perintah :

KANAN BELOK !!

Perbuatan.
a. Belok sahaja ke kanan, tetapi hendaklah jaga barisan bertiga-tiga, orang yang tepi
sebelah kanan hendaklah pendekkan langkah apabila setentang dengan orang
disebelah kirinya buka langkah 75 cm (30).

4. BELOK KE KIRI SEMASA PERLAHAN JALAN

Perintah :

KIRI BELOK !!

Perbuatan.
a. Belok sahaja ke kiri, tetapi hendaklah jaga barisan bertiga-tiga, orang yang tepi
sebelah kiri hendaklah pendekkan langkah apabila setentang dengan orang
disebelah kanannya terus buka langkah 75 cm (30).

5. PUSING KE KANAN SEMASA PERLAHAN JALAN.

Perintah : ( diberi kaki kiri tercecah ke bumi ).

KE KANAN -------------------- PUSING

Perbuatan.
a. Angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan sambil pusingkan badan 90 darjah ke kanan
dan hentakkan dihujung boot kaki kanan, sebut UP.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 19 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

b. Langkah kaki kanan 37.5 cm (15), sebut CEK dan tolakkan kaki kanan 37.5 cm
(15) ke hadapan, terus pijak ke bumi sebut kanan ( Untuk menlengkapkan langkah
75 cm (30) begitulah seterusnya).
6. PUSING KE KIRI SEMASA PERLAHAN JALAN.

Perintah : ( diberi kaki kanan akan mencecah ke bumi ).

KE KIRI ------------------------ PUSING

Perbuatan.
a. Angkat kaki kanan 30 cm (12) ke hadapan sambil pusingkan badan 90 darjah ke kiri
dan hentakkan dihujung boot kaki kiri, sebut UP.
b. Langkah kaki kiri 37.5 cm (15) sebut CEK, tolak kaki ke hadapan 37.5 cm (15)
terus pijak ke bumi, sebut kiri ( Untuk menlengkapkan langkah 75 cm (30) begitulah
seterusnya.

7. PUSING KE BELAKANG SEMASA PERLAHAN JALAN.

Perintah : ( diberi kaki kanan tercecah ke bumi ).

KE BELAKANG PUSING --------------------- PUSING

Perbuatan.

a. Angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan sambil pusingkan badan 90 darjah ke kanan
dan hentakkan dihujung kaki kanan, sebut 1, henti ( 2 adalah masa ).
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) ke hadapan sambil pusingkan badan 90 darjah ke
kanan dan hentakkan ke bumi, sebut 2 henti ( 2 adalah masa ).
c. Angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan dan hentakkan ke bumi seperti kedudukan
sedia, sebut 3 henti ( 2 adalah masa ).

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 20 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

d. Langkah kaki kanan 37.5 cm (15), sebut CEK dan tolak kaki kanan ke hadapan
37.5 cm (15) terus pijak ke bumi, sebut kanan ( Untuk menlengkapkan langkah 75
cm (30) begitulah seterusnya.

8. HENTAK KAKI SEMASA PERLAHAN JALAN.

Perintah : ( diberi semasa kaki kanan melalui kaki kiri ).

HENTAK KAKI !!!

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm, sebut CEK.
b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan dan hentakkan rapat ke kaki kanan dengan
perlahan iaitu apabila hujung boot kaki kiri mencecah bumi, serentak dengan itu
angkat kaki kanan 30 cm (12) dan hentakkan rapat ke kaki kiri dengan perlahan,
begitulah seterusnya.

9. BERHENTI DARIPADA HENTAK KAKI

Perintah : ( diberi semasa lutut kiri naik penuh )

BARIS ------------------------ HENTI !

Perbuatan.
a. Angkat kaki kiri 30 cm (12) kehadapan dan hentakkan rapat ke kaki kanan, sebut
1!
b. Angkat kaki kanan (12) ke hadapan dan hentakkan rapat ke kaki kiri, sebut 2,
seperti kedudukan sedia.

10. MAJU SEMASA HENTAK KAKI

Perintah : (diberi semasa lutut kanan naik penuh )

MAJU !!!

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 21 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Perbuatan.
a. Hentak kaki kanan ke bumi, sebut cek !
b. Maju kaki kiri keluar, sebut UP.

11. BUKA BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN

Perintah : (diberi, BUKA diatas kaki kanan, BARISAN diatas kaki kiri )

BUKA BARISAN !!

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm (12) ke hadapan, sebut CEK !
b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) kehadapan dan hentakkan rapat ke kaki kanan dengan
perlahan iaitu apabila hujung boot kaki kiri mencecah ke bumi, serentak dengan itu
angkat kaki kanan 30 cm (12) dan hentak rapat ke kaki kiri dengan perlahan,
begitulah seterusnya.

Penerangan.
a. Barisan hadapan berjalan terus.
b. Barisan tengah hentak kaki x1 kali dan terus berjalan.
c. Barisan belakang hentak kaki x2 dan terus berjalan.

12. TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN

Perintah : ( diberi, TUTUP diatas kaki kanan, BARISAN diatas kaki kiri )

TUTUP BARISAN !!!

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm (30) ke hadapan sebut CEK !.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 22 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) ke hadapan dan hentakkan rapat ke keki kanan dengan
perlahan iaitu apabila hujung boot kaki kiri mencecah ke bumi, serentak dengan itu
angkat kaki kanan 30 cm (12) dan hentak rapat ke kaki kiri dengan perlahan,
begitulah seterusnya.

Penerangan.
a. Barisan hadapan hentak kaki x2 kali dan terus berjalan.
b. Barisan tengah hentak kaki x1 dan terus berjalan.
c. Barisan belakang terus berjalan.

BAHAGIAN KE EMPAT

1. TUKAR LANGKAH SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi TUKAR diatas kaki kiri, LANGKAH diatas kaki kanan ).

TUKAR LANGKAH DALAM MASA BERJALAN, TUKAR LANGKAH.

Perbuatan.
a. Angkat kaki kiri 30 cm (12) hentak rapat ke kaki kanan, sebut CEK !.
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentak rapat disebelah kaki kiri seperti kedudukan
sedia sebut UP.
c. Langkah kaki kiri.

2. TUKAR LANGKAH SEMASA PERLAHAN JALAN

Perintah : ( diberi TUKAR diatas kaki kiri, LANGKAH diatas kaki kanan )

TUKAR LANGKAH DALAM MASA BERJALAN, TUKAR LANGKAH !

Perbuatan.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 23 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

a. Angkat kaki kiri 30cm (12) hentak rapat ke kaki kanan, sebut CEK!
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentak rapat disebelah kaki kiri seperti kedudukan
sedia, sebut UP.
c. Langkah kaki kiri dan terus berjalan.

Penerangan.
Pergerakkan tukar langkah perlahan ini hendaklah dilakukan dengan pantas seperti
tukar langkah dalam masa cepat jalan.

3. TUKAR LANGKAH DARIPADA CEPAT JALAN, KEPADA PERLAHAN

Perintah : (diberi, PERLAHAN diatas kaki kiri, JALAN diatas kaki kanan ).

TUKAR LANGKAH PERLAHAN, PERLAHAN JALAN !!!

Perbuatan.
a. Angkat kaki kirin 30 cm (12) hentak rapat ke kaki kanan, sebut CEK !.
b. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentak rapat disebelah kaki kiri seperti kedudukan
sedia, sebut UP.
c. Langkah kaki kiri dan terus berjalan.

4. TUKAR LANGKAH DARIPADA PERLAHAN JALAN KEPADA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi CEPAT diatas kaki kiri, JALAN diatas kaki kanan ).

Perbuatan :
a. Langkah kaki kiri dengan cepat dan lenggang tangan ke hadapan sama paras dengan
bahu dan terus berjalan.

5. TUKAR LANGKAH DARIPADA CEPAT JALAN KEPADA CEPAT BERLARI

Perintah : ( diberi CEPAT diatas kaki kanan, LARI diatas kaki kiri )

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 24 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

TUKAR LANGKAH BERLARI, CEPAT LARI !!!

Perbuatan.
a. Mulakan berlari dengan langkah kaki kanan ke hadapan 100 cm (40) sebut UP,
angkatkan kedua tangan ke paras dada, jari genggam dan terus berlari.
6. TUKAR LANGKAH DARIPADA CEPAT BERLARI KEPADA CEPAT BERJALAN

Perintah : ( diberi CEPAT diatas kaki kiri, JALAN diatas kaki kanan )

TUKAR LANGKAH BERJALAN, CEPAT -----------------JALAN !

Perbuatan.
.a.Teruskan 2 langkah berlari sebut kiri kanan dan apabila kaki kiri keluar terus berjalan,
langkah 75 cm (30) sebut kiri.

7. BERHENTI DARIPADA CEPAT BERLARI

Perintah : ( Diberi semasa kaki kanan sampai ke bumi )

BARIS ------------------- HENTI

Perbuatan.

a. Terus langkah berlari kiri, kanan sebut 1-2.


b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) hentak rapat kaki kanan sebut 1, semasa itu kedua-dua
tangan rapat ke paha seperti kedudukan sedia.
c. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentak rapat ke kaki kiri sebut 2, seperti kedudukan
sedia.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 25 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

BAHAGIAN KE LIMA

1. HORMAT KEHADAPAN DALAM MASA BERHENTI(4 PERGERAKKAN )

Perintah : HORMAT KE HADAPAN DALAM MASA BERHENTI DALAM MASA


BILANGAN :-

BILANGAN 1 !, BILANGAN 2!

BILANGAN 3!,BILANGAN 1,

Perbuatan :
a. Bengkokkan tangan kanan ke paras pinggang, tapak tangan mengereng, jari rapat
lurus ke hadapan, sebut 1!
b. Naikkan tangan kanan ke atas,hujung jari telunjuk hampir kepada hujung kening
kanan, atas hujung ke (Cap),tapak tangan kehadapan,sebut 2!
c. Turunkan tangan ke paras dada dan jari digenggam, sebut 3!
d. Turunkan tangan rapat ke paha dengan pantas seperti kedudukan sedia, sebut 4 !

2. HORMAT KE HADAPAN SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi semasa kaki kiri mencecah kaki)

HORMAT, HORMAT KEHADAPAN ----------------------------HORMAT !

Perbuatan :

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 26 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

a. Langkah kaki kanan 75 cm (30) ke hadapan sebut cek!.


b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) semasa itu rapatkan kedua-dua tangan ke paha, dan
hentikan kaki kiri rapat ke kaki kanan, sebut 1!.
c. Angkat kaki kanan 30 cm (12) hentakkan disebelah kaki kiri seperti kedudukan sedia,
sebut 2!
d. Sebut 2,3,1(hormat), kemudian sebutkan 2,3,1 (jatuh tangan) sebut 2,3,1,(hormat
lagi), sebut 2,3,1 (jatuh tangan),dua kali hormat.
e. Sebut 2,3,1 (sambil pusing 180 darjah ke belakang, ikut kanan).
f. Sebut 2,3,1, angkat kaki kiri dan hentak rapat ke kaki kanan seperti kedudukan sedia.
g. Sebut 2,3,1,, langkah kaki kiri dan terus berjalan.

Penerangan :
a. Tiap-tiap sebutan 1 itu adalah perbuatan.
b. Tiap-tiap sebutan 2,3 itu adalah masa diam.

3. HORMAT KE KANAN SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi semasa kaki kiri tercecah ke bumi)

HORMAT KE KANAN, KE KANAN -----------------------------HORMAT!

Perbuatan :
a. Langkah kaki kanan ke hadapan dan sebut cek ! Kedua-dua tangan rapat ke paha dan
tepok, apabila kaki kiri melangkah keluar terus angkat tangan kanan dan beri hormat
dan pandang kanan, serta bilang ikut langkah, kaki kiri sebut 1 kaki kanan sebut 2,
kaki kiri sebut 3 dan apabila kaki kanan kembali turunkan tangan sebut potong dan
serentak dengan itu pandang hadapan. Apabila kaki kiri melangkah keluar lagi
langgang tangan dan terus berjalan seperti biasa.

4. HORMAT KE KIRI SEMASA CEPAT JALAN

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 27 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Perintah : (diberi semasa kaki kiri mencecah ke bumi )

HORMAT KE KIRI, KE KIRI ------------------------------ HORMAT!

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan ke hadapan dan sebut cek ! Kedua-dua tangan rapat ke paha dan
tepok, apabila kaki kiri melangkah keluar terus angkat tangan kanan dan beri hormat
dan pandang kanan, serta bilang ikut langkah, kaki kiri sebut 1 kaki kanan sebut 2,
kaki kiri sebut 3 dan apabila kaki kanan kembali turunkan tangan sebut potong dan
serentak dengan itu pandang hadapan. Apabila kaki kiri melangkah keluar lagi
langgang tangan dan terus berjalanseprti biasa.

5. HORMAT SELAKU TERIMA GAJI

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri tercecah ke bumi ).

HORMAT SELAKU TERIMA GAJI, KE HADAPAN --------------HORMAT!

Perbuatan :
a. Langkah kaki kanan 75 cm(30) ke hadapan sebut cek!
b. Angkat kaki kiri 30 cm (12) semasa itu rapatkan kedua-dua tangan ke paha dan
hentakkan kaki kiri rapat kanan, sebut 1.
c. Angkat kaki kanan 30 cm (12), hentakkan disebelah kaki kiri, seperti kedudukan
sedia, sebut 2.
d. Sebut 2,3,1(hormat), kemudian sebut 2,3,1 (turunkan tangan).
e. Sebut 2 adalah diam, langkah kaki kiri 75 cm (30) ke hadapan sebut 1, angkat kaki
kanan 30 cm (12) hentak rapat ke kaki kiri seperti kedudukan sedia.
f. Hulurkan kedua-dua tangan ke hadapan ke paras pinggang belakang tangan kanan di
atas tapak tangan kiri, sebut 2,3,1 tekupkan tangan kanan di atas tangan kiri sebut
2,3,1.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 28 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

g. Turunkan kedua-dua tangan rapat ke paha, sebut 2,3,1 sebut 2,3,1 adalah diam.
h. Langkah kaki kiri ke belakang 75 cm (30) sebut 1, angkat kaki kanan 30 cm (12),
hentak rapat ke kaki kiri seperti kedudukan sedia, sebut 2.
i. Sebut 2,3,1 (hormat),kemudian sebut 2,3,1(turunkan tangan).
j. Sebut 2,3,1 sambil pusingkan badan 180 darjah ke belakang ikut kanan, kemudian
sebut 2,3,1 angkat kaki kiri 30 cm(12) hentak rapat ke kaki kanan seperti kedudukan
sedia.
k. Sebut 2,3,1 langkah kaki kiri keluar dan terus jalan seperti biasa.

6. PANDANG KANAN SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi semasa kaki kiri mencecah ke bumi)

PANDANG ------------------------ KANAN !

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm sebut cek!, apabila kaki kiri melangkah keluar terus
pandang kanan dan sebut UP, serta jalan seperti biasa kecuali penanda kanan.

7. PANDANG HADAPAN SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi semasa kaki kiri mencecah ke bumi)

PANDANG ------------------------DEPAN

Perbuatan.
a. langkah kaki kanan sebut cek !, apabila kaki kiri melangkah keluar dengan pantas
pandang hadapan dan sebut UP serta jalan seperti biasa.

8. PANDANG KIRI SEMASA CEPAT JALAN

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 29 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri mencecah ke bumi).

PANDANG -------------------------- KIRI

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm sebut cek, apabila kaki kiri melangkah terus pandang KIRI
dan sebut UP serta jalan seperti biasa kecuali penanda kiri.

9. PANDANG HADAPAN SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi semasa kaki kiri mencecah ke bumi)

PANDANG ------------------------DEPAN

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan sebut cek, apabila kaki kiri melangkah keluar dengan pantas
pandang hadapan dan sebut UP serta jalan seperti biasa.

10. PANDANG KANAN SEMASA PERLAHAN JALAN

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri mencecah ke bumi)

PANDANG ----------------------- KANAN

Perbuatan :
a. Langkah kaki kanan 75 cm sebut cek, apabila kaki kiri melangkah keluar terus
pandang kanan dan sebut UP serta jalan seperti boiasa penanda kanan.

11. PANDANG HADAPAN SEMASA PERLAHAN JALAN

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 30 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri mencecah ke bumi )

PANDANG ----------------------- DEPAN

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm sebut cek, apabila kaki kiri melangkah keluar terus
pandang hadapan dan sebut UP serta jalan biasa.

12. PANDANG KIRI SEMASA PERLAHAN JALAN

Perintah : ( diberi semasa kaki kirimencecah ke bumi )

PANDANG ------------------------ KIRI

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cm sebut cek, apabila kaki kiri melangkah keluar terus
pandang kiri dan sebut UP serta jalan seperti biasa kecuali penanda kiri.

13. PANDANG HADAPAN SEMASA PERLAHAN JALAN

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri mencecah ke bumi )

PANDANG ------------------------ DEPAN

Perbuatan.
a. Langkah kaki kanan 75 cmsebut cek, apabila kaki kiri melangkah keluar terus
pandang hadapan dan sebut UP serta jalan seperti biasa.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 31 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

BAHAGIAN KE ENAM

1. JADIKAN DUA BARISAN DARI TIGA BARISAN SEMASA BERHENTI

Perhatian : Nomborkan anggota dan pastikan orang barisan tengah mengingatinya.

Perintah :

JADIKAN DUA ---------------------------- BARISAN

Perbuatan.
1.Angka ganjil barisan tengah.
a. Angkat kaki kiri 30 cm (12) dan bawa ke kiri 60 cm serta hentak ke bumi.
b. Langkah kaki kanan 75 cm ke hadapan.
c. Angkat kaki kiri 30 cm dan hentak rapat disebelah kaki kanan.

2.Angka genap barisan tengah.


a. Angkat kaki kiri 30 cm dan bawa ke kiri 60 cm serta hentak ke bumi.
b. Langkah kaki kanan 75 cm ke belakang.
c. Angkat kaki kiri 30 cm dan hentak rapat disebelah kaki kanan.

Penerangan.
Selepas itu berikan perintah KE KANAN ------------------ LURUS

2. JADIKAN TIGA BARISAN DARI DUA BARISAN SEMASA BERHENTI

Perhatian : Nomborkan anggota dan pastikan orang barisan tengah mengingatinya.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 32 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Perintah :

JADIKAN TIGA ----------------------BARISAN


Perbuatan.
1.Angka ganjil barisan tengah.
a. Langkah kaki kiri 75 cm kebelakang.
b. Angkat kaki kanan 30 cm dan bawa ke kanan 60 cm serta hentak ke bumi.
c. Angkat kaki kiri 30 cm dan hentak rapat disebelah kaki kanan.

2.Angka genap barisan tengah.


a. Langkah kaki kanan 75 cm ke hadapan.
b. Angkat kaki kanan 30 cm dan bawa ke kanan 60 cm serta hentak ke bumi.
c. Angkat kaki kiri 30 cm dan hentak rapat disebelah kaki kanan.

Penerangan.
Selepas itu berikan perintah KE KANAN ----------------------LURUS.

3. DARIPADA TIGA BARISAN JADIKAN SATU BARISAN SEMASA BERJALAN

Perintah :

JADIKAN SATU BARISAN, BARISAN TENGAH DAN BELAKANG --------HENTAK KAKI

Perbuatan :
a. Barisan hadapan berjalan terus.
b. Barisan tengah dan belakang hentak kaki.
c. Apabila barisan hadapan hamper habis melalui barisan tengah, berikan perintah
barisan tengah.
d. Apabila barisan tengah hamper habis melalui barisan belakang, berikan perintah
barisan belang MAJU.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 33 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

5. DARIPADA SATU BARISAN JADIKAN TIGA BARISAN SEMASA BERJALAN

Perintah :

JADIKAN TIGA BARISAN, BARISAN HADAPAN ----------------HENTAK KAKI

Perbuatan.
a. Orang barisan hadapan HENTAK KAKI.
b. Orang barisan tengah dan belakang terus berjalan melencung ke kanan sedikit.
c. Apabila orang dihadapan sekali barisan tengah sampai setentang denga orang no.1
barisan hadapan, berikan perintah barisan tengah HENTAK KAKI.
d. Apabila orang dihadapan sekali barisan belakang sampai setentang dengan orang
no.1 barisan tengah berikan perintah barisan belakang HENTAK KAKI.

BAHAGIAN KE TUJOH

1.TUKAR HALUAN KE KANAN DALAM MASA BERHENTI

Perintah :

TUKAR HALUAN KE KANAN DAN HENTI, KE KANAN -------------TUKAR

Perbuatan :
a. Orang no.1 di kanan sekali di barisan hadapan pusing 90 darjah ke kanan, yang lain
barisan hadapan pusing 45 darjah ke separuh kanan, barisan tengah dan belakang
diam.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 34 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

b. Apabila dapat perintah/cepat jalan, orang no.1 terus berjalan, ambil 3 langkah ke
hadapan dan berhenti,yang lain barisan hadapan terus jalan mengikut dan berhenti,
apabila setentang dengan orang no.1.
c. Orang barisan tengah dan belakang ikut sahaja orang barisan hadapan berjalan dan
berhenti apabila sampai ke tempatnya, orang barisan tengah dibelakang orang
barisan hadapan dan orang barisan belakang dibelakang orang barisan tengah.

Penerangan.
Tukar haluan, haluan berubah tetapi barisan tidak berubah. Tukar haluan hanya boleh
dibuat semasa barisan melintang (Fail).

2. TUKAR HALUAN KE KANAN SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi semasa kaki kanan melalui kaki kiri)

Perbuatan.
a. Orang no.1 di kanan sekali dibarisan hadapan pusing 90 darjah ke kanan dan terus
jalan 3 langkah ke hadapan dan hentak kaki.
b. Yang lain, orang barisan hadapan pusing 45 darjah separuh kanan dan terus berjalan
apabila sampai setentang dengan orang no.1 dan terus hentak kaki.
c. Orang barisan tengah dan belakang ikut sahaja orang barisan hadapan berjalan,
apabila sampai ketempatnya terus hentak kaki.

Penerangan.
Apabila mendapat perintah tukar ke kanan dan henti, skuad itu hendaklah berhenti,
apabila samapai ke tempatnya dan dikehendaki hentak kaki.Tukar haluan hanya boleh
dilakukan semasa barisan melintang ( fail ).

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 35 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

3. TUKAR HALUAN KE KIRI DALAM MASA BERHENTI

Perintah :

TUKAR HALUAN KE KIRI DAN HENTI, KE KIRI -------------------TUKAR

Perbuatan.
a. Orang no.1 di kiri sekali barisan hadapan pusing 90 darjah ke kiri, yang lainbarisan
hadapan pusing 45 darjah ke separuh kiri, barisan tengah dan belakang diam.
b. Apabila dapat perintah cepat / perlahan jalan, orang no. akhir di kiri sekali barisan
hadapan terus berjalan ambil 3langkah ke hadapan dan berhenti, yang lain barisan
hadapan terus berjalan mengikut dan berhenti apabila setentang dengan orang no.
akhir barisan hadapan.
c. Orang barisan tengah dan belakang ikut sahaja orang barisan hadapan berjalan dan
berhenti apabila sampai ke tempatnya. Orang barisan tengah di belakang orang
barisan hadapan dan orang barisan belakang dibelakang orang barisan tengah.

4. TUKAR HALUAN KE KIRI SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : ( diberi semasa kaki kiri melalui kaki kanan )

TUKAR HALUAN KE KIRI, KE KIRI -------------------------- TUKAR.

Perbuatan.
a. Orang no.akhir di kiri sekali barisan hadapan pusing 90 darjah ke kiri dan terus jalan
ke hadapan ambil 3 langkah dan hentak kaki.
b. Yang lain orang barisan hadapan pusing 45 darjah ke separuh kiri dan terus berjalan,
apabila sampai setentang dengan orang no.akhir terus hentak kaki.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 36 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

c. Orang barisan tengah dan belakang ikut sahaja orang barisan hadapan berjalan,
apabila sampai ke tempatnya terus hentak kaki.
d. Orang barisan tengah diam dan orang barisan belakang ambil dua langkah ke
belakang.

Perintah :

KE KANAN --------------------------------------- LURUS

5. JADIKAN SKUAD DISEBELAH KANAN DALAM MASA BERHENTI

Perintah :

DARI KANAN DAN HENTI, DISEBELAH KANAN JADIKAN ----------------SKUAD

Perbuatan.
a. Orang no.1 dikanan sekali barisan hadapan diam, yang lain semua sekali pusing 45
darjah keseparuh kanan.
b. Apabila mendapat cepat / perlahan jalan, orang no.1 dikanan sekali terus jalan 3
langkah ke hadapan dan berhenti.Yang lain barisan hadapan terus berjalan, apabila
sampai setentang dengan orang no.1 terus berhenti.
c. Orang barisan tengah dan belakang ikut sahaja orang barisan hadapan
berjalan.Apabila sampai ke tempatnya orang barisan tengah berhenti dibelakang
orang barisan hadapan dan orang barisan belakang dibelakang orang barisan tengah.

Penerangan :

Jadikan skuad, haluan tidak berubah tetapi barisan berubah.jadikan skuad hanya boleh
diberi semasa barisan berada dalam bertiga-tiga.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 37 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

6. JADIKAN SKUAD DISEBELAH KANAN SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : ( diberi semasa kaki kanan melalui kaki kiri )

DARI KANAN, DISEBELAH KANAN. JADIKAN ----------------- SKUAD

Perbuatan.
a. Orang no.1 dikanan sekali barisan hadapan langkah kaki kanan 75 cm (30), sebut
CEK. Angkat kaki kiri 30 cm ke hadapan hentak rapat disebelah kaki kanan, sebut UP
dan keluar kaki kanan terus jalan 3 langkah ke hadapan dan hentak kaki.
b. Semua orang langkah kaki kanan 75 cm (30) sebut CEK.angkat kaki kiri 30 cm ke
hadapan sambil pusingkan badan 45 darjah ke separuh kanan, sebut UP dan keluar
kaki kanan.
c. Barisan hadapan terus maju sehingga setentang disebelah kanan orang no.1. Barisan
tengah dan belakang mengikut orang barisan hadapan dan hentak kaki apabila
sampai ditempat masing-masing.

7. JADIKAN SKUAD DISEBELAH KIRI DALAM MASA BERHENTI

Perintah :

DARI KIRI DAN HENTI, DISEBELAH KIRI JADIKAN --------------- SKUAD

Perbuatan.
a. Orang no.1 di kiri sekali barisan hadapan diam,yang lain semua sekali pusing 45
darjah ke separuh kiri.
b. Apabila mendapat cepat/perlahan jalan, orang no.1 dikiri sekali terus jalan 3 langkah
ke hadapan dan berhenti. Yang lain barisan hadapan terus berjalan, apabila sampai
setentang dengan orang no.1 terus berhenti.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 38 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

c. Orang barisan tengah dan belakang ikut sahaja orang barisan hadapan
berjalan.apabila ke tempatnya orang barisan tengah berhenti dibelakang orang
barisan hadapan dan orang barisan belakang di belakang orang barisan tengah.

Penerangan.
Jadikan skuad, haluan tidak berubah tetapi barisan berubah. Jadikan skuad hanya boleh
diberi semasa barisan berada dalam bertiga-tiga.

8. JADIKAN SKUAD DISEBELAH KIRI SEMASA CEPAT JALAN

Perintah : (diberi semasa kaki kanan melalui kaki kiri )

DARI KIRI, DISEBELAH KIRI. JADIKAN ------------------------ SKUAD.

Perbuatan.
a. Orang no.1 di kiri sekali barisan hadapan langkah kaki kiri 75 cm (30) sebut CEK.
Angkat kaki kanan 30 cm ke hadapan hentak rapat disebelah kaki kiri, sebut UP dan
keluar kaki kiri terus jalan 3 langkah ke hadapan dan hentak kaki.
b. Semua orang langkah kaki kiri 75 cm (30) sebut CEK. Angkat kaki kanan 30 cm ke
hadapan sambil pusingkan badan 45 darjah ke separuh kiri, sebut UP dan keluar kaki
kiri.
c. Barisan hadapan terus maju sehingga setentang disebelah kiri orang no.1. barisan
tengah dan belakang mengikut orang barisan hadapan dan hentak kaki apabila
sampai ditempat masing-masing.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 39 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

BAHAGIAN KE LAPAN

1. PARAS BARISAN

Perintah A:

BARIS, BARIS ----------------------------- SEDIA

Perbuatan.
Semua sekali sedia.

Perintah B:
SAIZING TINGGI KANAN,RENDAH KIRI, TUBOHKAN SATU BARISAN
----------------------- PARAS

Perbuatan.
Skuad pusing ke kanan seperti keluar baris dan dengan pantas jadikan satu barisan
panjang. Orang yang tinggi sekali disebelah kanan dan orang rendah disebelah kiri dan
seterusnya dalam kedudukan sedia. Jarak antara satu sama lain rapat bertemu bahu.

Perintah C:
DARI KANAN BILANG.

Perbuatan.
Semua sekali membilang bermula dari kanan hingga ke kiri seperti 1,2,3,4 dan seterusnya
sambil mengingati nombor angka genap.

Perintah D.
ANGKA GANJIL SATU LANGKAH KE HADAPAN, ANGKA GENAP SATU LANGKAH KE
BELAKANG -------------- GERAK.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 40 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Perbuatan.
Angka ganjil 1,3,5,7,9,11,13,15 satu langkah ke hadapan. Angka genap satu langkah ke
belakang. Perbuatan ini dilakukan serentak.

Perintah E.
No.1 disebelah kanan DIAM, ANGKA GANJIL KE KANAN, PUSING ANGKA GENAP KE
KIRI, PUSING! KANAN DAN KIRI ----------------------PUSING!

Perbuatan.
Angka ganjil barisan hadapan pusing 90 darjah ke kanan, angka genap barisan belakang
pusing 90 darjah ke kiri.

Perintah F.
JADIKAN TIGA BARISAN, DARI DEPAN CEPAT / JALAN.

Perbuatan.
a. Orang no.1 diam, yang lain terus berjalan dalam satu barisan, bermula daripada orang
nombor 3. Orang nombor 3 masuk dibelakang orang nombor 1 dan berhenti, terus
pusing ke kiri 90 darjah menghadap ke hadapan. Orang nombor 5 masuk dibelakang
orang nombor 3, berhenti dan terus pusing 90 darjah ke kiri menghadap ke hadapan.
Selepas itu orang nombor 5 hendaklah sebut UP. Ketiga-tiga orang nombor 1,3 dan 5
senag diri.
b. Orang nombor 7 berhenti disebelah orang nombor 1 dan pusing 90 darjah ke kiri
menghadap ke hadapan. Orang nombor 9 masuk dibelakang orang nombor 7 dan
pusing 9 darjah ke kiri menghadap ke hadapan. Orang nombor 11 masuk dibelakang
orang nombor 9 dan pusing 90 darjah ke kiri menghadap ke hadapan, sebut UP dan
ketiga-tiga orang nombor 7,9,11 senang diri.
c. Orang no.13 berhenti disebelah orang nombor 7 dan pusing 90 darjah ke kiri
menghadap ke hadapan. Orang no 19 masuk dibelakang orang no.13 dan pusing ke
kiri menghadap ke hadapan. Orang no.14 berjalan dan belok ke kanan ikut belakang

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 41 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

orang no.15. Berhenti orang no.15 pusing 90 darjah ke kiri menghadap ke hadapan.
Selepas itu orang no.14 sebut UP. Ketiga-tiga orang no.13,15 dan 14 senang diri.
d. Orang no.12 berhenti disebelah orang no.13 dan terus pusing 90 darjah ke kiri
menghadap ke hadapan.Orang no.10 masuk di belakang orang no.12, berhenti dan
pusing 90 darjah ke kiri menghadap ke hadapan. Orang no.8 masuk dan berhenti
dibelakang orang nombor 10,pusing ke kiri menghadap ke hadapan. Selepas itu orang
nombor 8 sebut UP. Ketiga-tiga orang nombor 12,10 dan 8 senang diri.
e. Orang nombor 6 berhenti disebelah orang nombor 12 dan pusing ke kiri menghadap
ke hadapan.Orang nombor 4 masuk dan berhenti dibelakang orang 6, pusing 90
darjah ke kiri menghadap. Orang nombor 2 masuk dan berhenti dibelakang orang
nombor 4.Pusing 90 darjah ke kiri menghadap ke hadapan. Selepas itu orang nombor
2 sebut UP ketiga-tiga orang nombor 1,3 dan 5 senang diri.

2. MASUK BARIS

Penerangan:
Apabila sudah siap jadikan tiga barisan, jurulatih hendaklah memilih salah seorang
diantara mereka untuk menjadi penanda.

Perintah :
TANDA!

Perbuatan.
Penanda sedia dan terus berjalan 14 langkah ke hadapan dan berhenti serta senang diri.

Perintah :
MASUK -------------------- BARIS!

Perbuatan.
Semua sekali sedia dan terus berjalan 14-1-2 langkah ke hadapan dan berhenti serta ke
kanan lurus dengan sendiri berpandukan penanda. Apabila barisan sudah betul, pandang
hadapan dan senang diri bertiga-tiga bermula dari orang nombor 1 hingga seterusnya.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 42 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

3. MEMERIKSA BARISAN

Perintah :
BARIS, BARIS ---------------------------- SEDIA

Perbuatan.
Semua sekali sedia.

Perintah :
BUKA BARISAN --------------------------------- GERAK!

Orang barisan hadapan ambil satu langkah ke hadapan.

Perbuatan.
Orang no.1 barisan hadapan diam, yang lain semua sekali pandang ke kanan dan
betulkan barisan, penada pusing 90 darjah ke kanan jalan tiga langkah ke hadapan dan
berhenti. Pusing balik ke belakang serta betulkan barisan. Apabila sudah betul beri
perintah DIAM -----------------BARISAN HADAPAN. Lepas itu pusing 90 darjah ke kiri, jalan
tiga langkah dan terus berhenti serta pusing ke kanan 90 darjah dan betulkan barisan
tengah.Apabila sudah betul beri perintah DIAM -------------------- BARISAN TENGAH. Lepas
itu pusing 90 darjah ke kiri, terus jalan tiga langkah ke hadapan dan berhenti. Lepas itu
pusing 90 darjah ke kanan dan betulkan barisan belakang. Apabila sudah betul beri
perintah DIAM ------------------ BARISAN BELAKANG. Selepas itu pusing 90 darjah ke
kanan menghadap ke hadapan terus jalan 6 langkah dan berhenti serta pusing 9ke kiri 90
darjah dan beri perintah PANDANG -------------------- DEPAN. Semua sekali pandang
hadapan, penanda terus jalan 3 langkah dan berhenti serta pusing 90 darjah ke kanan dan
diam. Selepas itu ketua perbarisan hendaklah memberi perintah SENANG --------------------
DIRI. REHATKAN DIRI !. Ketua Perbarisan pusing menghadap ke hadapan menunggu
ketibaan pegawai.

FORMAT KAWAD SKUAD

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 43 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Dengar disini semua sekali skuad,


Pada pagi ini saya hendak mengawadkan skuad. Penanda di sebelah kanan .................... Penanda
disebelah kiri .................... Itu adalah barisan hadapan. Barisan tengah tengah juga. Barisan belakang,
belakang juga. Hukuman saya yang salah skuad jangan lah buat. Hukuman saya yang betul skuad
hendaklah buat dengan betul, pentas dan kamas. Faham semua sekali skuad.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 44 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

DALAM MASA BERHENTI


1 Bergerak ke kanan bertiga-tiga ke kanan pusing
2 Bergerak ke kiri bertiga-tiga ke belakang pusing
3 Bergerak ke kanan bertiga-tiga ke belakang pusing
4 Akan menghadap ke belakang ke kanan pusing
5 Akan bergerak ke kanan ke kanan pusing
6 Akan menghadap ke hadapan ke kanan pusing
7 Bergerak ke kanan bertiga-tiga ke kanan pusing
DALAM MASA PERLAHAN JALAN HUKUMAN JATUH
8 Dari kiri perlahan ..... jalan Kaki kiri (Pacikkan kehadapan 30 inci)
9 Bergerak ke kiri bertiga-tiga ke belakang pusing Kaki kanan melintasi kaki kiri
Akan menghadap ke belakang ke belakang ke kiri
10
pusing Kaki kanan melintasi kaki kiri
11 Akan bergerak ke kanan ke kanan pusing Kaki kiri melintasi kaki kanan
12 Akan menghadap ke hadapan ke kanan pusing Kaki kiri melintasi kaki kanan
13 Bergerak ke kiri bertiga-tiga ke kiri pusing Kaki kanan melintasi kaki kiri
14 Bergerak ke kanan bertiga-tiga ke belakang pusing Kaki kanan melintasi kaki kiri
15 Tukar langkah cepat .... cepat jalan Atas kaki kanan
DALAM MASA CEPAT JALAN HUKUMAN JATUH
16 Bergerak ke kiri bertiga-tiga ke belakang pusing Atas kaki kanan tumit terpacak
17 Akan menghadap ke belakang ke kiri pusing Atas kaki kanan
18 Akan bergerak ke kanan ke kanan pusing Atas kaki kiri
19 Akan menghadap ke hadapan ke kanan pusing Atas kaki kiri
20 Bergerak ke kiri bertiga-tiga ke kiri pusing Atas kaki kanan
21 Bergerak ke kanan bertiga-tiga ke belakang pusing Atas kaki kanan
22 Hormat ke kiri ke kiri ...... hormat Atas kaki kiri (cek 1,2,3,4,5,jatuh,hayun)
23 Hormat ke hadapan ke hadapan ...... hormat Atas kaki kiri
24 Hormat ke kanan ke kanan ...... hormat Atas kaki kiri (cek 1,2,3,4,5,jatuh,hayun)
25 Hormat ke hadapan ke hadapan ...... hormat Atas kaki kiri
26 Skuad ...... henti Atas kaki kiri
Akan menghadap ke hadapan ke kiri pusing, senang
diri dan rehatkan diri

PELAJARAN 8 : MASUK BARIS


PENANDA

Dengar disini......PENANDA......(Penanda hentak kaki, sedia)Apabila


menerima hukuman...... SKUAD TANDA...... Penanda hendaklah sedia,
berjalan kehadapan 116 langkah dalam masa satu minit, 14-1-2 berhenti.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 45 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Apabila menerima hukuman......TANDA DIAM...... Penanda hendaklah


senang diri. Faham itu.....PENANDA...... ( penanda hentak kaki, sedia)

SKUAD......TANDA......

TANDA.....DIAM.....

MASUK BARIS ( SKUAD DALAM BARISAN )

Dengar disini semua sekali skuad...... Apabila menerima hukuman......


MASUK BARIS...... skuad hendaklah sedia, PENANDA diam...... Kamu
yang berada di belakang, berjalan kehadapan 116 langkah dalam masa satu
minit, 14-1-2 berhenti. Apabila sudah sampai, pandang kanan, angkat
tangan kanan, hentak kaki kiri dan luruskan barisan. Apabila barisan sudah
lurus, pandang hadapan, potong tangan kanan, senang diri bertiga-tiga,
mengikut kumpulan masing-masing dari kanan kekiri. Faham semua
sekali skuad......?.

INGATAN !

SKUAD...... MASUK BARIS...... ( Setelah selasai )

SKUAD SEDIA ( Hukuman daripada penuntut bertugas )

SKUAD DALAM BUKA BARISAN... KEKANAN LURUS....

PENANDA MELURUSKAN BARISAN... BERI HUKUMAN..


SKUAD PANDANG HADAPAN ( PENUNTUT BERTUGAS
BERPUSING TERUS KE BELAKANG ). DAN MELAPOR KEPADA
JURULATIH BERTUGAS ATAU SEBAGAINYA......

SELASAI PEMERIKSAAN......

SKUAD...... DALAM TUTUP BARISAN KE KANAN LURUS......


Penanda beri hukuman SKUAD PANDANG HADAPAN..
(PENUNTUT BERTUGAS BERPUSING TERUS KE BELAKANG)
DAN MELAPOR KEPADA JURULATIH BERTUGAS ATAU
SEBAGAINYA.....

TINDAKAN DARIPADA JURULATIH SELANJUTNYA......

FORMAT MENGAJAR KAWAD KAKI

PELAJARAN 9 A : KEKANAN PUSING DALAM BERHENTI

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 46 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Membawa kamu setingkat lagi dalam kawad kaki, saya hendak mengajar kamu kekanan
pusing dalam berhenti. Tujuan pelajaran ini diajarkan kepada kamu adalah untuk
membolehkan seseorang atau berkumpulan kekanan pusing dengan betul, pantas dan
kemas berlagak sebagai seorang Anggota Bomba yang berpakaian seragam. Apabila
menerima hukuman rehatkan diri lihat disini saya akan memberi pertunjukan yang penuh
dan lengkap didalam pergerakan ini.

Skuad ! rehatkan diri!


Pandang baik baik skuad ( 2X )
Pertunjukan yang penuh dan lengkap dibuat oleh Jurulatih.
Jurulatih saja Kekanan Sing
Nampak itu skuad?

Itulah dia tadi pertunjukan yang penuh dan lengkap didalam pergerakan ini. Oleh sebab
belajar dan mengajar maka pergerakan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian, tiap-
tiap bahagian dibahagikan dengan bilangan nombor skuad satu, skuad dua, skuad tiga
serta dengan ceritanya sekali. Sambong.
* Lihat disini, apa pula akan terjadi apabila saya menerima hukuman Kekanan pusing
dengan bilangan nombor skuad satu (1).

Jurulatih ambil kedudukan.


Pandang baik-baik skuad ( 2X ).
Pertunjukan dibuat oleh Jurulatih.
Jurulatih saja Kekanan pusing dengan bilangan nombor skuad 1 Satu
Sambil melihat kepada kedudukan skuad dan ceritanya (Kedudukan skuad 1).

* Apabila menerima hukuman kekanan pusing dengan bilangan nombor, skuad 1,


dengan masa yang sama kepala, bahu, badan pusing kekanan, 90 darjah dengan pantas
dan kemas, dengan masa yang sama, kaki kanan rata diatas bumi dan tumit kaki kiri
terjungkit keatas, kedudukan berat badan tergantung diatas kaki kanan .
INGATAN :- Pandangan terus kehadapan seperti kedudukan sedia.
Nampak itu skuad? Siapa ada soalan?

Terus...! saya latihkan kamu, hukuman daripada saya, masa dan pergerakan adalah
daripada kamu. Kamu sebagai skuad apabila menerima hukuman Kekanan pusing
dengan bilangan nombor skuad satu, kamu hendaklah jawab SATU , jawab apa dia
skuad ?... ( Skuad hendaklah menjawab dengan perkataan SATU dengan hentak kaki ).

( JURULATIH MEMBERIKAN HUKUMAN )

Ambil kedudukan sedia dengan betul...!


Hukuman : Kekanan pusing dengan bilangan nombor skuad 1..

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 47 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Apabila saya melintasi dihadapan kamu, kamu hendaklah berlatih perseorangan atau
berkumpulan, hukuman, masa dan pergerakan adalah daripada kamu .

( JURULATIH MEMERIKSA SEORANG DEMI SEORANG KEDUDUKAN SKUAD )

Juruklatih memeriksa serta hukuman :- berlatih. ! berlatih. ! berlatih. !.


Habis. ! ( Menandakan latihan perseorangan atau berkumpulan dihentikan ).
( Jurulatih mengulangi hukuman dalam kedudukan skuad satu ).
Ambil kedudukan sedia dengan betul.!.(Hukuman dari Jurulatih).
Hukuman :- Kekanan pusing dengan bilangan nombor skuad 1
Semula! (Teguran daripada jurulatih, pantas lagi, rapat tangan, langut).
Ambil kedudukan sedia dengan betul...!.
Hukuman : Kekanan pusing dengan bilangan nombor skuad 1 ( Jurulatih ikut
membuat pergerakan kedudukan skuad 1 ).
Hukuman sambil melihat kedudukan skuad:- Sedia, Kekanan pusing, senang diri dan
rehatkan diri dan lihat disini. ( Jurulatih masih mengambil kedudukan skuad 1 ).

Saya tinggalkan kamu didalam kedudukan skuad 1.!.


* Sambong..! lihat disini apapula akan terjadi apabila saya menerima hukuman
skuad 2.

Pandang baik-baik skuad, Pandang baik-baik skuad.


Pertunjukan dibuat oleh jurulatih.
Jurulatih saja Skuad 2 - 2 .
Sambil melihat kedudukan skuad dan ceritanya ( Kedudukan skuad 2 ).

* Apabila saya menerima hukuman Skuad 2, dengan masa yang sama bawakan kaki
kiri kehadapan, paha paras, bengkok lutut. Kedudukan berat badan tergantung kepada
kaki kanan .
INGATAN :- Pandangan terus kehadapan seperti kedudukan sedia.

Nampak itu skuad.? .


Siapa ada soalan.? .

Terus! saya latihkan kamu, hukuman daripada saya, masa dan pergerakan adalah
daripada kamu. Kamu sebagai skuad apabila menerima hukuman skuad 2, kamu
hendaklah jawab DUA , jawab apa dia skuad?.....
( Skuad hendaklah menjawab dengan perkataan DUA dengan hentak kaki ).

( JURULATIH MEMBERIKAN HUKUMAN )

Sedia, ambil kedudukan skuad 1 dengan betul (Hukuman dari jurulatih).


Hukuman:- Skuad 2(Skuad hendaklah jawab dua dan membuat pergerakan).

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 48 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Apabila saya melintas dihadapan kamu, kamu hendaklah berlatih perseorangan atau
berkumpulan, hukuman, masa dan pergerakan adalah daripada kamu .

( JURULATIH MEMERIKSA SEORANG DEMI SEORANG KEDUDUKAN SKUAD )

Jurulatih memeriksa serta hukuman :- berlatih! berlatih! berlatih!......


Habis..! ( Menandakan latihan perseorangan atau berkumpulan dihentikan ).
( Jurulatih mengulangi hukuman dalam kedudukan skuad dua ).
Sedia, ambil kedudukan skuad 1 dengan betul.... !.
Hukuman:- Skuad 2 ( Skuad hendaklah jawab 2 dan membuat pergerakan ).
Semula....! (Teguran daripada jurulatih, pantas lagi, rapat tangan, langut ).
Sedia. ambil kedudukan skuad 1 dengan betul...!(Hukuman dari Jurulatih).
Hukuman :- Skuad 2 ( Jurulatih ikut membuat pergerakan skuad 2 ).
Hukuman sambil melihat kedudukan skuad:- sedia, kekanan pusing, senang diri,
rehatkan diri dan lihat disini. ( Jurulatih masih mengambil kedudukan skuad dua ).

Saya tinggalkan kamu didalam kedudukan skuad 2.! .


* Sambong.! Lihat disini apa pula akan terjadi apabila saya menerima hukuman
SKUAD 3! .

Pandang baik-baik skuad, Pandang baik-baik skuad .


( Pertunjukan dibuat oleh Jurulatih ).
Hukuman:- Jurulatih saja..! ( Skuad 3 3 ).
Sambil melihat kedudukan skuad dan ceritanya ( Kedudukan skuad 3 ).

* Apabila saya menerima hukuman skuad 3, dengan pantas dan padat hentakkan kaki kiri
ke-bumi, tumit rapat kiri dan kanan.

INGATAN:- Pandangan terus kehadapan seperti kedudukan sedia.

Nampak itu skuad? .


Siapa ada soalan? .
Terus! saya latihkan kamu, hukuman daripada saya, masa dan pergerakan adalah
daripada kamu. Kamu sebagai skuad apabila menerima hukuman Skuad Tiga (3), kamu
hendaklah jawab TIGA, jawab apa dia skuad ?.. ( Skuad hendaklah menjawab
perkataan TIGA dengan hentak kaki ).

( JURULATIH MEMBERIKAN HUKUMAN )

Sedia, ambil kedudukan skuad 2 dengan betul! (Hukuman dari Jurulatih).


Hukuman:-Skuad 3( Skuad hendaklah jawab tiga dan membuat pergerakan ).

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 49 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Apabila saya melintas dihadapan kamu, kamu hendaklah berlatih perseorangan atau
berkumpulan, hukuman, masa dan pergerakan adalah daripada kamu .

( JURULATIH MEMERIKSA SEORANG DEMI SEORANG KEDUDUKAN SKUAD )

Jurulatih memeriksa serta Hukuman :- berlatih..! berlatih..! berlatih..!..


Habis! (Menandakan latihan perseorangan atau berkumpulan dihentikan ).
( Jurulatih mengulangi hukuman dalam kedudukan skuad tiga ).
Sedia, ambil kedudukan skuad dua dengan betul (Hukuman dari Jurulatih).
Hukuman:- Skuad 3(Skuad hendaklah jawab 3 dan membuat pergerakan).
Semula.! (Teguran daripada jurulatih, pantas lagi, rapat tangan, langut).
Sedia, ambil kedudukan skuad 2 dengan betul!(Hukuman dari Jurulatih).
Hukuman:- Skuad 3 ( Skuad hendaklah jawab 3 serta membuat pergerakan).
Hukuman Jurulatih:- kekanan pusing, ambil kedudukan sedia dengan betul..!.

Terus! Saya latihkan kamu didalam kedudukan skuad, skuad satu.., skuad dua..,
skuad tiga.., hukuman daripada saya, masa dan pergerakan adalah daripada kamu!.

( JURULATIH MEMBERIKAN HUKUMAN )

Hukuman:- Kekanan pusing dengan bilangan nombor skuad 1.., skuad 2.., skuad 3..
Kekanan pusing, ambil kedudukan sedia dengan betul..!
Hukuman:- Kekanan pusing dengan bilangan nombor skuad 1.., skuad 2.., skuad 3..
( Ulangi latihan ).
Kekanan pusing, senang diri dan rehatkan diri..!.

Saya tinggalkan kamu didalam kedudukan skuad.!.

Terus.! Saya akan memberikan pertunjukan yang penuh dan terakhir dengan
membilang masa didalam pergerakan ini!

Pandang baik-baik skuad, Pandang baik-baik skuad.


Jurulatih saja:- Kekanan pusing dengan membilang masa, kekanan sing..!.
( Hukuman dan pergerakan dibuat oleh Jurulatih ).
Nampak itu skuad..?.
Siapa ada soalan..?.

Itulah dia tadi, pertunjukan yang penuh dan terakhir dengan membilang masa di dalam
pergerakan ini.

Terus! Saya latihkan kamu, hukuman daripada saya, masa dan pergerakan adalah
daripada kamu. Kamu sebagai skuad apabila menerima hukuman Kekanan pusing
dengan membilang masa , kamu hendaklah menjawab 1-2-3-1, jawab apa dia skuad..?.
(Skuad hendaklah menjawab 1,2,3,1 dengan hentak kaki).

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 50 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

Ambil kedudukan sedia dengan betul..!

Hukuman:- Kekanan pusing dengan membilang masa, kekanan sing

Apabila saya melintas dihadapan kamu. Kamu hendaklah berlatih perseorangan atau
bekumpulan, hukuman, masa dan pergerakan adalah daripada kamu .

( JURULATIH MEMERIKSA SEORANG DEMI SEORANG KEDUDUKAN SKUAD )

Jurulatih memeriksa serta hukuman:- berlatih..! berlatih..! berlatih..!..

Habis...! ( Menandakan latihan untuk skuad dihentikan ).

Ambil kedudukan sedia dengan betul..!

Hukuman:- Kekanan pusing dengan membilang masa, kekanan sing..! ( Skuad


hendaklah membilang 1,2,3,1 serta membuat pergerakan ).

Ambil kedudukan sedia dengan betul..!

Hukuman:- Kekanan pusing dengan membilang masa, kekanan sing..! ( Latihan


ulangan ).

Kekanan pusing, senang diri dan rehatkan diri..( Hukuman dari Jurulatih ).

Apabila menerima hukuman Gerak , skuad hendaklah sedia, kekanan pusing, langkah
pendek dan tajam buat 2 atau 3 barisan dihadapan ditengah-tengah, dimana saya
menghadap. SkuadGERAK..!.

Hukuman:- Lurus barisan, kekanan..lurus.!. ,

Hukuman:- Pandang Depan..!

Hukuman:- Senang Diri..!.

Hukuman:-Rehatkan Diri..!.

Terus! saya latihkan kamu dalam berkumpulan dengan membilang masa,


hukuman daripada saya, masa dan pergerakan adalah daripada kamu. Kamu
sebagai skuad, apabila menerima hukuman UP daripada saya, kamu hendaklah
bilang 1-2-3-1, 2-3-1 .. sehingga diberi hukuman berhenti.Faham semua sekali.
Skuad..!.Hukuman: Skuad sedia..! UP..( Skuad hendaklah membilang 1-2-3-1,
2-3-1Habis..! ( Menandakan skuad membilang nombor dihentikan ).

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 51 of 52


PUSAT LATIHAN BOMBA & PENYELAMAT
SUBJEK : ASAS KAWAD KAKI

(JURULATIH MEMBERI HUKUMAN KEKANAN PUSING DENGAN MEMBILANG


MASA)

Hukuman:- Kekanan pusing dengan membilang masa, kekanan sing..!.


Hukuman:- Pandang Depan.Hukuman:- Kekanan pusing dengan
membilang masa, kekanan sing..!.Hukuman:- Pandang
Depan.Terus! saya latihkan kamu dengan membilang masa didalam
hati..!.

Hukuman: Bergerak kekanan, kekanan sing..!.

Hukuman: Pandang DepanHukuman: Bergerak kekanan, kekanan


sing..!.

Hukuman: Pandang Depan.

(JURULATIH MEMBERIKAN HUKUMAN LURUS BARISAN)

Hukuman:- Lurus barisa, kekanan lurus..!.Hukuman:- Pandang Depan..!

Hukuman:- Senang Diri..!.Hukuman:- Rehatkan Diri..!.Setakat dari awal


hingga akhir pelajaran, siapa ada soalan..? (Skuad hendaklah menjawab tidak
ada Enche!.)

MELAPOR KEPADA PEGAWAI PEMERIKSA:-

Selamat Pagi/Petang Enche, saya .telah selasai menjalankan ujian kawat kaki dan
siap sedia untuk menerima arahan seterusnya.

PLBP- UPDATE 2009 AMN -MS 52 of 52