Sie sind auf Seite 1von 920

PROGRAMUL OPERAIONAL PENTRU

PESCUIT I AFACERI MARITIME


2014 2020
Prioritatea Uniunii Europene 1

PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL


MEDIULUI,, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZRII
RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV I BAZAT PE CUNOATERE

GHIDUL SOLICITANTULUI
Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din domeniul
pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scar mic i mbuntirea siguranei sau a
condiiilor de lucru.

Msura I.6: Diversificarea veniturilor i noi forme de venit

Tipul apelului: competitiv, cu termen limit de depunere.

Versiunea 3
Mai 2017

1
CUPRINS

1. LEGISLAIE A UNIUNII EUROPENE I NAIONAL, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE ................ 4

2. PREVEDERI GENERALE............................................................................................................ 6

3. CONDIII SPECIFICE PENTRU OBINEREA FINANRII .......................................................... 12

3.1. Solicitani eligibili ....................................................................................................................................... 12

3.2. Eligibilitatea proiectului ............................................................................................................................. 15

3.3. Activiti eligibile........................................................................................................................................ 16

3.4. Cheltuieli eligibile ....................................................................................................................................... 19

4 CEREREA DE FINANARE ......................................................................................................... 30

4.1 ntocmirea i completarea Cererii de finanare .................................................................................... 30

4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanare ........................................................................................ 30

4.3. Depunerea Cererii de finanare .................................................................................................................. 33

5. VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE I A ELIGIBILITII .................................... 34

6. EVALUAREA I SELECIA CERERILOR DE FINANARE ............................................................ 35

6.1. Evaluarea calitativ a Cererilor de finanare ............................................................................................... 35

6.2. Selecia Cererilor de finanare .................................................................................................................... 36

7. CONTESTAII ........................................................................................................................... 40

8. CONTRACTAREA ...................................................................................................................... 42

8.1. Contractul de finanare .............................................................................................................................. 42

8.2. Obligaii specifice ale beneficiarului ........................................................................................................... 42

8.3. Modificarea contractului de finanare ........................................................................................................43

9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI....................................................................... 43

9.1. Dovada cofinanrii .................................................................................................................................... 43

2
9.2. Derularea i verificarea achiziiilor n cadrul proiectului ............................................................................. 44

9.3. Rambursarea cheltuielilor .......................................................................................................................... 44


9.3.1.Precizri referitoare la acordarea avansului ............................................................................................... 44
9.3.2. Plata ........................................................................................................................................................... 45

10. MONITORIZARE I CONTROL ................................................................................................. 46

10.1 Monitorizarea tehnic i financiar ........................................................................................................... 46

10.2. Control ..................................................................................................................................................... 46

11. INFORMARE I PUBLICITATE ................................................................................................. 47

12. ANEXE................................................................................................................................... 48

3
1. LEGISLAIE A UNIUNII EUROPENE I NAIONAL, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

Legislaie UE
Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit i
Afaceri Maritime i de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006,
(CE) nr. 1198/2006 i (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului i a Regulamentului (UE) nr.
1255/2011 al Parlamentului European i al Consiliului;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie
2014 de stabilire, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European
i al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, a normelor
privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaiuni;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie
2014 de stabilire a unor norme n temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al
Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime n ceea ce privete informaiile care trebuie trimise de statele membre, precum
i n ceea ce privete necesitile n materie de date i sinergiile dintre potenialele surse
de date;
Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii
comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului;
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 2020.
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002
al Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE,
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor
financiare ale Comunitilor Europene.
Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime n ceea ce privete informaiile care trebuie trimise
de statele membre, precum i n ceea ce privete caracteristicile tehnice ale msurilor
de informare i de publicitate i instruciunile referitoare la crearea emblemei Uniunii
Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de
modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 n ceea ce privete perioada de
inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit i
afaceri maritime;
Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului
operaional Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime pentru Romnia
pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit i Afaceri Maritime n Romnia

4
Legislaie naional
Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor
economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Oordonana de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i
completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 246/2005;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i
pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii, cu
modificrie i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotrrea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea i funcionarea Autoritii
pentru Administrarea Sistemului Naional Antigrindin i de Cretere a Precipitaiilor, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare
a msurilor cofinanate din Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime prin
Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 816/2016 privind aprobarea
Listei detaliate cu cheltuieli eligibile pentru operaiunile finanate n cadrul Programului
Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Decizia Comitetului de Monitorizare a Programului Operaional pentru Pescuit i
Afaceri Maritime nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecie;
Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice;
Hotrrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice
Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public.

5
2. PREVEDERI GENERALE

Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime (POPAM) 2014 2020 reprezint un
program care i propune s creeze condiiile necesare redresrii economice, generrii creterii i
locurilor de munc din domeniul pescuitului, acvaculturii i afacerilor maritime. Programul a fost
aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 i permite accesarea fondurilor
structurale i de investiie prin intermediul Fondului European pentru Pescuit i Afaceri Maritime
(FEPAM).
Acest document se adreseaz ntreprinztorilor din domeniul pescuitului n scopul orientrii
lor n accesarea finanrilor nerambursabile i totodat, reprezint un ndrumar privind ntocmirea
Cererilor de finanare i se adreseaz tuturor potenialilor solicitani ai Porgramului Operaional
pentru Pescuit i Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.1 Promovarea pescuitului durabil din
punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator,
competitiv i bazat pe cunoatere, Msura I.6 Diversificarea veniturilor i noi forme de venit .
Obiectivul general al prioritii este de a contribui la obiectivele PCP(Politica Comuna de
Pescuit) de a realiza MSY(Producia Maxim Durabil), prin reducerea capturilor nedorite. Se va
acorda atenie nu numai micului pescuit costier, dar n special ambarcaiunilor din pescuitul interior.
Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt msuri printre care i Msura I.6 - Diversificare
veniturilor i noi forme de venituri, Art.30 i Art.44, alin. (4) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE)
care pune accent pe creterea veniturilor pescarilor prin activiti complementare.
Obiectiv specific al Msurii I.6 vizeaz creterea competitivitii i a viabilitii
ntreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scar mic i mbuntirea
siguranei sau a condiiilor de lucru.
Msura I.6 include toate tipurile de investiii legate de: investiii la bord, turism pentru
pescuitul cu undia, restaurante cu specific pescresc, servicii de mediu aferente pescuitului,
activiti educaionale care privesc pescuitul.

nainte de a ncepe completarea Cererii de finanare v recomandm s citii cu


atenie toate informaiile prezentate n acest Ghid i s v asigurai c ai neles
toate aspectele specifice prezentei scheme de finanare nerambursabil.
Pentru o mai bun nelegere v recomandm s consultai i:
Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014 2020
Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 30 i art. 44 alin(4).

Totodat v recomandm s consultai periodic pagina de internet a DGP-


AMPOPAM www.ampeste.ro pentru a fi la curent cu eventualele cu eventualele
comunicri/informri cu privire la prezenta msur de finanare.

6
CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
SOLICITANI ELIGIBILI

PESCARII, PERSOANE FIZICE AUTORIZATE SAU JURIDICE CARE:

NAINTEAZ UN PLAN DE AFACERI PENTRU DEZVOLTAREA NOILOR LOR


ACTIVITI;

DEIN SAU URMEAZ S DEIN COMPETENE PROFESIONALE


CORESPUNZTOARE NOILOR ACTIVITI DEZVOLTATE;

AU MINIM 60 DE ZILE DE PESCUIT COMERCIAL N ULTIMELE 24


DE LUNI.

CE ACTIVITI SUNT FINANATE N CADRUL ACESTEI MSURI?


ACTIVITI ELIGIBILE

ACTIVITI CARE CONTRIBUIE LA DIVERSIFICAREA VENITURILOR


PESCARILOR PRIN DEZVOLTAREA UNOR ACTIVITI COMPLEMENTARE CA:

INVESTIII LA BORD

INVESTIII N TURISMUL PENTRU PESCUITUL CU UNDIA

RESTAURANTE CU SPECIFIC PESCRESC

SERVICII DE MEDIU AFERENTE PESCUITULUI

ACTIVITI EDUCAIONALE CARE PRIVESC PESCUITUL

7
CARE SUNT INTELE DE ATINS N CADRUL PROIECTULUI?
INDICATORI
Indicatorii prestabilii (Indicatori de program)

Indicatori prestabilii de rezultat

Indicator Unitate de msur

Locuri de munc (ENI) create n sectorul pescuitului sau activiti complementare:

-femei nr.
-brbati
Locuri de munc (ENI) meninute n sectorul pescuitului sau activiti
complementare:
nr.
-femei
-brbati

ATENIE! Nerespectarea indicatorilor prestabilii asumai prin Cererea de


finanare va atrage dup sine recuperarea finanrii nerambursabile acordate
direct proporional cu gradul de nerealizare a acestora. Criterul, numr de locuri
munc create, meninute, asumat prin cererea de finanare, este obligatoriu de
respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive n perioada de monitorizare
a proiectului.

Indicatori prestabilii de realizare

Indicator Unitate de msur

Numrul de proiecte privind promovarea capitalului uman i a dialogului


social, diversificare i noi forme de venit, ntreprinderi nou nfiinate pentru nr.
pescari i sntate/siguran.

Indicatorii suplimentari de proiect

Indicatori suplimentari de realizare

Indicator Unitate de msur

Creterea cifrei de afaceri Mii lei

Date de implementare

8
Precizare dac operaiunea privete:

Pescuit marin

Pescuit in apele interioare

Ambele

Tipul de investiie
Investiii la bord
Turism pentru pescuitul cu undia
Restaurante
Servicii privind protecia mediului
Activiti educative
Numrul de pescari care beneficiaz de operaiune

ATENIE! Necompletarea indicatorilor i a datelor de implementare n cadrul


cererii de finanare va atrage dup sine declararea ca neconform a acesteia.

CI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?


INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR
Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat n cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte este de maxim 50 % din valoarea total eligibil rezultat din bugetul previzionat n
planul de afaceri pentru fiecare operaiune i nu depete suma maxim de 75.000 EUR (inclusiv
TVA eligibil) echivalentul n LEI la cursul INFOREURO precizat n anunul de lansare a apelului.
Un solicitant poate depune una sau mai multe cereri de finanare n cadrul msurii cu condiia
ca sprijinul financiar solicitat s nu depeasc cumulat echivalentul n lei a 75.000 euro la cursul
INFOREURO precizat n anunul de lansare a apelului.
Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanarea investiiei, n cuantum de
minim 50% prin mai multe modaliti: aport n natur, aport n numerar constituit de beneficiar,
surse de finanare (credit bancar).

Atenie! Pentru solicitanii care nu se ncadreaz n categoaria IMM-urilor sprijinul


financiar nerambursabil este de maxim 30%.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili n funcie de ncadrarea


solicitantului, ca urmare a completrii Anexei I - Declaraie privind ncadrarea n
categoria IMM

9
CARE ESTE VALOAREA MAXIM I MINIM A PROIECTULUI I PE CE PERIOAD?
Valoarea maxim eligibil aferent unui proiect va fi echivalentul n LEI a 150.000 EURO la cursul
INFOREURO precizat n anunul de lansare a apelului (n cadrul acestui plafon este inclus TVA ul
doar n cazul solicitanilor nepltitori de TVA). Pentru solicitanii pltitori de TVA, n cadrul
plafonului nu este inclus TVA-ul.
Valoarea minim eligibil a proiectului va fi precizat n anunul de lansare a apelului.
Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.
Durata minim de implementare a unui proiect este de 1 lun.

Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunrii (ITI DD) poate depune un proiect n cadrul
apelului lansat cu respectarea condiiilor din prezentul ghid. Dup nregistrarea
cererii de finanare n sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI
ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz insoit de fia de proiect n baza cruia va
solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanare depuse
cu obiectivele strategice, pilonii i obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI
Delta Dunrii. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul
Autoritii de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza n
termen de maxim 15 zile lucrtoare (include i perioada eventualei contestaii asupra
unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanare
n MYSMIS2014.

Modelul fiei de prezentare a proiectului se regsete pe site-ul ADI ITI DD, putnd fi
accesat la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare-
pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8b

n etapa de selecie, solicitanii din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizai n baza
punctajului i numai dup ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere
de finanare. Cererile de finantare care nu au depus aviz sau cererile de finantare
care au aviz de neconformitate vor ntra n competiia naional.

Anunul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanare se public pe site-ul


www.madr.ro, seciunea FEPAM i www.ampeste.ro, seciunea POPAM 2014-2020.

n cadrul acestui apel Cererea de finanare i documentele anexate Cererii de


finanare vor fi introduse i respectiv ataate on line cu semntur electronic n
aplicaia electronic MySMIS2014 disponibil la adresa web http://www.fonduri-
ue.ro/mysmis, doar n intervalul precizat n anunul de lansare.
Etapele de verificare a conformitii administrative, a eligibilitii, a evalurii tehnice
i financiare precum i a celei de selecie, solicitarea de informaii
suplimentare/clarificri i contestaiile se vor face prin depunere de documente pe
suport de hrtie.
Toate documentele naintate de solicitant pe suport de hrtie vor fi semnate de
reprezentantul legal al solicitantului i tampilate, dup caz, pn la
disponibilitatea acestor module n sistemul online MySMIS2014.

10
Pentru solicitarea de informaii suplimentare/clarificri i depunerea de contestaii, locaiile
i datele de contact ale Autoritii de management i a Centrelor regionale sunt:

Sediu Adres Contact Judee arondate

DGP- B-dul Carol I nr. 24, sector 3, Tel: 021-307 9802 -


AMPOPAM municipiul Bucureti Fax. 021 307 2474
Intern.Trade Center, str. Tel.
CR Braov Alexandru Vlahu, nr. 10, Et. 1, 02 6 8. 5 46 . 51 1 Braov, Covasna,
Braov , judeul Braov 0725.256.235 Harghita, Mure, Sibiu.
0725.256.236
Tel. Arges, Dmbovia,
CR Str. Mihai Eminescu, nr. 6, Buftea, 021.350.11.61 Giurgiu, Ilfov, Prahova i
Bucureti judeul Ilfov 0725.256.223 municipiul
0725.256.224 Bucureti.
Tel.
Str. Capitan Petre Romulus nr. 7 0241.511.580,
CR Constana, Ialomia,
Constana bis, Constana, judeul 0725.256.231, Clrai.
Constana 0725.256.232
0725.256.239

Str. Dorobanilor, nr. 69, Cluj- Tel. Alba, Bistria- Nsud,


CR Cluj Napoca, judeul Cluj 0725.256.233 Cluj, Maramure, Satu-
0725.256.234 Mare, Slaj.
Tel.
Str. Nicolae Romanescu, nr. 39, 02 5 1. 4 25 . 00 8 Dolj, Gorj, Mehedini,
CR Dolj Craiova, judeul Dolj 07 2 5. 2 56 . 22 2 Olt, Teleorman, Vlcea.
0725.256.221
Tel.
CR Galai Str. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, 02 3 6. 4 14 . 10 2 Brila, Buzu, Galai,
parter, Galai, judeul Galai 0725.256.225 Vrancea.
0725.256.226
Tel. /Fax.
CR Iai Str. Al. Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, 02 3 2. 2 73 . 07 0 Bacu, Botoani, Iai,
Iai, judeul Iai 0725.256.229 Neam, Suceava, Vaslui.
0725.256.230
Calea Buziaului, nr. 11A, cladire Tel. Arad, Bihor, Cara
CR Timi OB 6A, et. 1, Timioara, judeul 0725.256.228 Severin, Hunedoara,
Timi 0726.777.657 Timi.
Iberom Business Center Str.
CR Tulcea Portului nr. 14, etaj 2, Tulcea, Tel. 0725.256.237
0725.256.238 Tulcea
judeul Tulcea

11
3. CONDIII SPECIFICE PENTRU OBINEREA FINANRII

n aceast seciune gsii informaii legate de solicitanii eligibili, condiiile de eligibilitate


a proiectului, activiti eligibile, precum i cheltuielile eligibile.

3.1. Solicitani eligibili

Solicitanii eligibili n vederea acordrii sprijinului financiar nerambursabil acordat prin msura
I.6 - Diversificarea veniturilor i noi forme de venit sunt pescarii, persoane fizice autorizate sau
persoane juridice care:
nainteaz un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activiti;
dein sau urmeaz s dein competene profesionale corespunztoare noilor activiti
dezvoltate;
au minim 60 de zile de pescuit comercial n ultimele 24 de luni.

n conformitate cu art. 3 din Regulamentul 508/2014, pescar nseamn orice


persoan care practic activiti de pescuit comercial, astfel cum sunt
recunoscute de statul membru n cauz;

CATEGORIILE DE SOLICITANI ELIGIBILI CARE POT ACCESA FONDURI NERAMBURSABILE PE ACEAST


MSUR SUNT:

Persoana fizic autorizat (nfiinat n baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare);
Intreprinderi individuale (nfiinate n baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare);
Intreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare);
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990 republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare);
Societate n comandit simpl SCS (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990 republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare);
Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990 republicat, cu modificarile i
completrile ulterioare);
Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990 republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare);
Societate cu rspundere limitat SRL (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990 republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare);

Solicitantul trebuie s respecte urmtoarele:

S acioneze n nume propriu(nu pot depune n parteneriat).

12
S desfoare activitate n domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-
Pescuitul n ape dulci).
S asigure surse financiare stabile i suficiente pe tot parcursul implementrii proiectului.
Nu nregistreaz n anul financiar anterior un bilan negativ (capitaluri negative) pentru
cazul n care solicitantul a avut activitate; Sunt exceptai solicitanii care sunt nfiinai n
anul depunerii Cererii de finanare, cei nfiinati n anul precedent depunerii Cererii de
finanare sau cei care au avut activitatea suspendat conform legii.(A se vedea Lista
documentelor anexate Cererii de finanare).
CATEGORIILE DE SOLICITANI/BENEFICIARI AI MSURILOR FINANATE PRIN POPAM 2014-2020,
RESTRICIONATE DE LA FINANARE, SUNT, DUP CAZ:

Solicitanii care, la momentul depunerii Cererii de finanare se afl n proces de lichidare,


fuziune, reorganizare;
Solicitanii/ beneficiarii nregistrati n Registrul debitorilor cu sume neachitate, pentru
POP 2007-2013, pn la achitarea integral a datoriei fa de AMPOP/AMPOPAM, inclusiv
a dobnzilor i majorrilor de ntrziere;
Deasemenea, n cadrul msurii I.6 Diversificarea veniturilor i noi forme de venit, sunt
restricionai de la finanare solicitanii care ncepnd cu 1 ianuarie 2013:

au svrit o nclcare grav n temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al
Consiliului (21) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
au fost implicai n operarea, gestionarea sau deinerea n proprietate a navelor de pescuit
incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, n conformitate cu articolul 40 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul rilor identificate ca ri
tere necooperante, astfel cum este prevzut la articolul 33 din respectivul regulament;
au svrit o nclcare grav a normelor PCP identificate ca atare n alte acte juridice
adoptate de Parlamentul European i de Consiliu; sau a comis oricare dintre infraciunile
stabilite la articolele 3 i 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European i a Consiliului,
n cazul n care se prezint o cerere de sprijin n temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul
508/2014.

NOT!
Solicitanii declarai printr-o prim decizie oficial emis de o autoritate
competent c au comis una dintre infraciunile prevzute la articolul 3 din
Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o
perioad de timp de 12 de luni n cazul unei infraciuni comise din neglijen
grav i de 24 de luni n cazul unei infraciuni comise cu inteniei. Se adaug 6

13
luni de inadmisibilitate dac s-a reinut c exist circumstane agravante sau
infraciunea a fost svrit pe o perioad de mai mult de un an.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate se calculeaz de la data primei
decizii oficiale formulate de ctre o autoritate competent care stabilete c s-
au comis una sau mai multe dintre infraciunile menionate la articolul 3.
Solicitanii declarai printr-o prim decizie oficial emis de o autoritate
competent c au comis una dintre infraciunile prevzute la articolul 4 din
Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o
perioad de timp de 24 de luni. Se adaug 6 luni de inadmisibilitate dac s-a
reinut c exist circumstane agravante sau infraciunea a fost svrit pe o
perioad de mai mult de un an.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate se calculeaz de la data primei
decizii oficiale formulate de ctre o autoritate competent care stabilete c s-
au comis una sau mai multe dintre infraciunile menionate la articolul 4.
- Solicitanii care au svrit o nclcare grav n temeiul articolului 42 din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1)
din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilit de ctre o autoritate
competent, nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioad de
timp dup cum urmeaz:
- 12 luni n situaia atribuirii a 9 puncte de nclcare /operator/nav de pescuit
pentru infraciunile prevzute la punctele 1, 2 i 5 din anexa XXX a R404/2011;
- cu nc o lun peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de
nclcare.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii
oficiale formulate de ctre o autoritate competent care stabilete c s-
a comis o nclcare grav n sensul articolului 42 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
n scopul calculrii perioadei de inadmisibilitate, se iau n considerare
numai infraciunile grave comise ncepnd cu 1 ianuarie 2013 i pentru
care s-a luat o decizie n sensul paragrafului de mai sus ncepnd cu acea
dat.
Dac punctele de nclcare acumulate de un operator pentru o nav de pescuit
sunt mai puine de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de ctre
operatorul respectiv sunt admisibile
Solicitanii care au comis o fraud legat de FEP sau de FEPAM, stabilit de o
autoritate competent, nu sunt eligibili pe toat perioada de derulare a FEPAM
(pn la 31 decembrie 2023).

14
Nu sunt admii la finanare pe toat durata eligibilitii n cadrul FEPAM, respectiv pn la 31
decembrie 2023 solicitanii care:
au comis fraude in perioada anterioar depunerii Cererii de asisten financiar (conform
Conveniei privind protejarea intereselor financiare ale Comunitilor Europene, constituie
fraud care aduce atingere intereselor financiare ale Comunitilor Europene:
a) n materie de cheltuieli, orice act sau omisiune cu intenie cu privire la:
- folosirea sau prezentarea unor declaraii sau documente false, inexacte sau incomplete care
au ca efect perceperea sau reinerea pe nedrept de fonduri care provin din bugetul general
al Comunitilor Europene sau din bugetele gestionate de Comunitile Europene sau n
numele acestora,
- necomunicarea unei informaii cu nclcarea unei obligaii specifice, avnd acelai efect,
- deturnarea acestor fonduri n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate iniial,
avnd acelai efect;
b) n materie de venituri, orice act sau omisiune cu intenie cu privire la:
- folosirea sau prezentarea unor declaraii sau documente false, inexacte sau incomplete,
care au ca efect diminuarea ilegal a resurselor bugetului general al Comunitilor Europene
sau ale bugetelor gestionate de Comunitile Europene sau n numele acestora,
- necomunicarea unei informaii cu nclcarea unei obligaii specifice, avnd acelai efect,
- deturnarea unui avantaj obinut n mod legal, avnd acelai efect.)

Beneficiarii, dup depunerea Cererii de finanare, vor ndeplini pe ntreaga durat


de punere n aplicare a operaiunii i pentru o perioad de cinci ani dup
efectuarea ultimei pli, cerinele menionate la alineatul (1) literele (a)-(d)
articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului.

3.2. Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie s ntruneasc cumulativ urmtoarele condiii:


1) S fie implementat pe teritoriul Romniei;
2) S conin activitile eligibile prezentate n Ghidul solicitantului.
3) Activitile pentru care se solicit sprijin financiar nerambursabil n Cererea de finanare nu
trebuie s fac obiectul unei alte finanri din fonduri publice naionale sau ale Uniunii Europene,
n ultimii 5 ani.
4) Respect gradul de intervenie public.
5) Bugetul respect limitele prevzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate n Ghidul
solicitantului.
6) Durata maxim de implementare este de 24 luni.

15
ATENIE: Proiectele care privesc doar achiziia de construcii nu sunt eligibile.

Not: Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect i un


responsabil financiar sau poate fi subcontractat total sau parial.

3.3. Activiti eligibile


n cadrul msurii I.6 sunt sprijinite investiiile la nivelul ntregului teritoriu al Romniei. Un
proiect poate cuprinde att cheltuieli eligibile ct i cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile
vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmnd a fi
suportate de beneficiarul proiectului.

n cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil
pentru dezvoltarea unor activiti complementare care contribuie la diversificarea veniturilor
pescarilor, incluznd:

Investiii la bord;
Turism pentru pescuitul cu undia;
Restaurante cu specific pescresc;
Servicii de mediu aferente pescuitului;
Activiti educaionale care privesc pescuitul.

Proiectul poate viza una sau mai multe din activitile complementare pescuitului menionate
anterior.
Investiiile la bord pot cuprinde doar activiti care au ca scop diversificarea veniturilor
pescarilor cum ar fi:
o Investiii necesare realizrii activitilor de agrement la bordul ambarcaiunii de
pescuit comercial.
Condiiile de desfurare a activitii de agrement nautic, precum i condiiile
de autorizare a ambarcaiunilor de agrement nautic este reglementat de
hotrrea nr. 452 din 18 aprilie 2003 privind desfurarea activitii de
agrement nautic i Ordinul ministrului transporturilor nr. 1079 din 24 iunie
2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidena i nmatricularea
ambarcaiunilor de agrement, condiiile tehnice i ncadrarea cu personal
navigant a acestora i avizarea operatorilor economici pentru desfurarea
activitilor de agrement nautic.

16
o Investiii necesare realizrii activitilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul
ambarcaiunii de pescuit comercial.
Condiiile de desfurare a activitilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul
ambarcaiunii de pescuit comercial sunt urmtoarele:
- deinerea licenei de turism.
- permis de pescuit sportiv pentru turitii aflai la bordul ambarcaiunii de
pescuit.

n cazul investiiilor la bord, beneficiarii nu transfer nava respectiv n afara


Uniunii pentru cel puin cinci ani de la data plii efective a respectivului sprijin
ctre beneficiar. n cazul n care o nav este transferat n aceast perioad,
sumele pltite n mod necuvenit n legtur cu operaiunea sunt recuperate de
statul membru proporional cu perioada pentru care nu a fost ndeplinit cerina.
Vezi Anexa F din Lista documentelor din dosarul Cererii de finanare.
turismul pentru pescuitul cu undia poate cuprinde activiti cum ar fi:
o investiii necesare turismului pentru pescuitul recreativ - sportiv pe pontoane (Ex:
Csue cu ponton individual cu dotrile aferente);
o investiii necesare pescuitului recreativ sportiv pe ambarcaiuni.
o achiziia de ambarcaiuni cu destinaie recreativ.
o Investiii necesare realizrii unor centre de pescuit recreativ sportiv.
o structuri de primire turistice cu funciuni de cazare aferente pescuitului recreativ
sportiv.

IMPORTANT! PRECIZRI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE TURISTICE CU FUNCIUNI DE CAZARE


AFERENTE PESCUITULUI RECREATIV-SPORTIV:

Structurile de cazare vor fi n conformitate cu normele de clasificare prevzute n legislaia


naional n vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea
normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de
primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a licenelor i brevetelor de
turism iar nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie
s ating standardul de calitate de minimum o stea.
Pentru investiiile noi n structuri de cazare, suprafaa de teren aferent investiiei trebuie s fie
n conformitate cu prevederile legislaiei naionale n vigoare n domeniul turismului, n vederea
evitrii supra-aglomerrii i a fragmentrii excesive a peisajului natural (construcie nou sau
extindere).
Angajament din partea beneficiarului c va introduce obiectivul investiional n circuitul turistic.
Beneficiarul trebuie s respecte cerinele de mediu specifice investiiilor n perimetrul ariilor
naturale protejate.

restaurante cu specific pescresc;

17
o investiii noi;
o adaptarea/modernizarea unor cldiri existente.
o achiziia de dotri specifice restaurantelor.

IMPORTANT! PRECIZRI CU PRIVIRE LA RESTAURANTELE CU SPECIFIC PESCRESC:

Restaurantele cu specific pescresc vor fi n conformitate cu normele de clasificare prevzute n


legislaia naional n vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea
normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de
primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a licenelor i brevetelor de
turism iar nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie
s ating standardul de calitate de minimum o stea.
Pentru investiiile noi n restaurante cu specific pescresc, suprafaa de teren
aferent restaurantului cu specific pescresc trebuie s fie n conformitate cu prevederile
legislaiei naionale n vigoare n domeniul turismului, n vederea evitrii supra-aglomerrii i a
fragmentrii excesive a peisajului natural (construcie nou sau extindere).
Angajament din partea beneficiarului c va introduce obiectivul investiional n circuitul turistic.
Beneficiarul trebuie s respecte cerinele de mediu specifice investiiilor n perimetrul ariilor
naturale protejate.

servicii de mediu aferente pescuitului;


o investiii ce vizeaz colectarea de deeuri marine sau deeuri pe ape interioare;
o investiii ce vizeaz prelucrarea i comercializarea deeurilor marine sau a
deeurilor de apele interioare colectate;
o investiii ce vizeaz servicii de ntreinere i igienizare a plajelor i a zonelor de
agrement;

activiti educaionale care privesc pescuitul.


o Investiii necesare desfurrii de activiti educative care privesc pescuitul, de
tip coala Altfel.
o Investiii necesare realizrii de tabere tematice pentru copii n zonele de pescuit.
ACTIVITI OBLIGATORII
n cadrul msurii sunt obligatorii:
activitile de informare i publicitate;
activitatea de auditare a proiectului

18
ACTIVITI NEELIGIBILE:

Activitile neeligibile sunt n conformitate cu art. 11 din Regulamentul 508/2014 i anume:


- operaiunile care determin creterea capacitii de pescuit a unei nave sau a unui
echipament care sporete capacitatea navei de a gsi pete;
- construcia de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;
- ncetarea temporar sau definitiv a activitilor de pescuit, n absena unei dispoziii
contrare n prezentul regulament;
- Pescuitul de explorare;
- Transferul dreptului de proprietate asupra unei ntreprinderi.
DE ASEMENEA, N CADRUL ACESTEI MSURI NU SUNT ELIGIBILE INVESTIIILE LA BORD CARE
VIZEAZ:

- Sntatea i sigurana la bord conform Articolului 32 i articolul 44 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul 508/2014.
- Investiii n echipamente la bord care vizeaz Eficiena energetic i atenuarea
schimbrilor climatice conform Articolului 41 alineatul (1) literele (a)-(c) i articolul 44
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 508/2014.
- Investiii la bord care vizeaz Valoare adugat, calitatea produselor i utilizarea
capturilor nedorite conform Articolului 42 i articolul 44 alineatul (1) litera (e) Regulamentul
508/2014.

3.4. Cheltuieli eligibile


Sprijinul financiar nerambursabil se acord pentru activitile prevzute pentru ndeplinirea
obiectivelor din cadrul Cererii de Finantare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari n cadrul operaiunilor finanate prin Programul Operaional
pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020 este reglementat de H.G. nr.347/2016, iar detalierea
costurilor eligibile se va realiza in conformitate cu O.M. nr. 816/2016.

IMPORTANT! N CONFORMITATE CU articolul 4 alin (1) din HG NR. 347/2016 PRIVIND


STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAIUNILOR COFINANATE DIN
FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAIONAL
PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME 2014-2020
Condiie general de eligibilitate a cheltuielilor
(1) Fr a nclca prevederile art. 5 i 6, pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s ndeplineasc
cumulativ urmtoarele condiii cu caracter general:
a) s fie angajat de ctre beneficiar i pltit efectiv de acesta n condiiile legii, ntre 1 ianuarie
2014 i 31 decembrie 2023, cu condiia ca operaiunea cofinanat s nu fi fost ncheiat n mod
fizic sau implementat integral nainte de depunerea de ctre beneficiar a cererii de finanare n
cadrul Programului operaional pentru pescuit i afaceri maritime 20142020 la Autoritatea de
management, indiferent dac toate plile aferente au fost efectuate de ctre beneficiar, potrivit
dispoziiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului;
b) s fie nsoit de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei naionale sau a statului
n care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza crora se nregistreaz
obligaia de plat, precum i de documente justificative privind efectuarea plii i realitatea
cheltuielii efectuate, pe baza crora cheltuielile s poat fi

19
verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepia cheltuielilor aferente asistenei
rambursabile acordate n una din formele prevzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) i d) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului;
c) s fie n conformitate cu contractul de finanare, ncheiat ntre Ministerul Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, i beneficiar;
d) s respecte prevederile legislaiei Uniunii Europene i naionale aplicabile;
e) s fie n conformitate cu prevederile programului;
f) s fie nregistrat n contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.

IMPORTANT! n conformitate cu articolul 5 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului


general de implementare a operaiunilor cofinanate din fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime prin programul operaional pentru pescuit i afaceri maritime 2014-2020

(1) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) i b), contribuia n natur este considerat
eligibil dac ndeplinete condiiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.
(2) n cadrul Programului operaional pentru pescuit i afaceri maritime 20142020 sunt acceptate
ca i contribuie n natur echipamente, instalaii i utilaje, terenuri, cldiri i imobile.
(3) Contribuia n natur constituit din bunurile prevzute la alin. (2) trebuie s ndeplineasc
cumulativ i urmtoarele condiii:
a) obiectul contribuiei n natur a fost achiziionat sau construit de ctre beneficiar din alte surse
de finanare dect cele nerambursabile publice;
b) bunurile trebuie s fie libere de orice sarcini/interdicii ce afecteaz implementarea operaiunii
i s nu fac obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre potenialul solicitant,
aflate n curs de soluionare la instanele judectoreti, la momentul depunerii cererii de
finanare;
c) contribuia n natur s fie necesar i strict legat de implementarea operaiunii;
d) valoarea bunurilor este certificat de un evaluator autorizat i independent de beneficiarul
operaiunii, potrivit prevederilor legale n vigoare. n cazul terenurilor valoarea contribuiei n
natur nu poate depi limita prevzut la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.
ATENIE! n conformitate cu articolul 10 din HG nr. 347 /2016 privind stabilirea cadrului
general de implementare a operaiunilor cofinanate din fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime prin programul operaional pentru pescuit i afaceri maritime 2014-2020.

20
TAXA PE VALOAREA ADUGAT PENTRU NEPLTITORII DE TVA
(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat este eligibil dac este nerecuperabil de beneficiarul
operaiunii, potrivit dispoziiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.
(2) Pentru a fi eligibil, cheltuiala prevzut la alin. (1) trebuie s fie aferent cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul operaiunilor finanate.
(3) Instruciunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprob prin ordin comun al ministrului
agriculturii i dezvoltrii rurale i al ministrului finanelor publice n termen de 30 de zile de la
data publicrii prezentei hotrri.

Solicitanii (pltitori sau nepltitori de TVA) au obligaia de a completa Declaraia privind


eligibilitatea TVA aferent cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul proiectului propus spre
finanare Anexa G la Cererea de finanare. Atenie! Se va completa cu aceleai informaii
corespunztoare din cererea de finanare.

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanare depuse n cadrul acestui apel sunt
urmtoarele:
1. Cheltuieli comune tuturor msurilor finanate n cadrul Programului operaional pentru pescuit i
afaceri maritime 2014-2020:
1. Cheltuieli cu auditarea proiectului.
2. Cheltuieli cu informarea i publicitatea.
3. Cheltuieli privind taxele, altele dect cele prevzute la Alte cheltuieli Comisioane, cote, taxe
din Anexa 6 Capitolul I Structura devizului general din HG 907/2016.
4. Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevzute la
art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016.
5. Cheltuielile aferente garaniile emise de o instituie bancar sau nebancar, astfel cum sunt
prevzute la art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016.
6. Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014.

2. Cheltuieli comune msurilor de investiii finanate n cadrul Programului operaional pentru


pescuit i afaceri maritime 2014-2020
1. Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului:
1.1.Obinerea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
a)cumprarea de terenuri;
1.2.Amenajarea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregtirea amplasamentului i care constau n:
a)demolri;
b)demontri;
c)dezafectri;
d)defriri;
e)colectare, sortare i transport la depozitele autorizate al deeurilor rezultate;
f)sistematizri pe vertical;
g)accesuri/drumuri/alei/parcri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
h)drenaje;

21
i)epuizmente (exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz);
n)lucrri pentru pregtirea amplasamentului.
1.3.Amenajri pentru protecia mediului i aducerea terenului la starea iniial
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, de exemplu:
a)plantare de copaci;
b)reamenajare spaii verzi;
d)lucrri/aciuni pentru protecia mediului.

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului de investiii.


Cuprinde cheltuielile aferente lucrrilor pentru asigurarea cu utilitile necesare a funcionrii
obiectivului de investiie, care se execut pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic
ca aparinnd obiectivului de investiie, precum i cheltuielile aferente racordrii la reelele de
utiliti, precum:
a)alimentare cu ap;
b)canalizare;
c)alimentare cu gaze naturale;
d)agent termic;
e)energie electric;
f)telecomunicaii;
g)drumuri de acces;
i)alte utiliti.

3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic, precum i cheltuielile cu serviciile de


consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare.
3.1.Studii
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.1.1.studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografica i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz obiectivul de investiie;
3.1.2.raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3.studii de specialitate necesare n funcie de specificul investiiei.
3.2.Documentaii-suport i cheltuieli pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaiilor i obinerea avizelor:
a)obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;
b)obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare;
c)obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de alimentare
cu ap, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electric, telefonie;
d)obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres;
e)ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i nregistrarea terenului n
cartea funciar;
f)obinerea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului;
g)obinerea avizului de protecie civil;
i)alte avize, acorduri i autorizaii.
3.3.Expertizare tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv ntocmirea de ctre expertul tehnic a raportului de expertiz tehnic.
3.4.Certificarea performanei energetice i auditul energetic al cldirilor
3.5.Proiectare
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1.tema de proiectare;
3.5.2.studiu de prefezabilitate;
3.5.3.studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general;

22
3.5.4.documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor;
3.5.5.verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie;
3.5.6.proiect tehnic i detalii de execuie.
3.6.Organizarea procedurilor de achiziie
Cuprinde cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice:
a)cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele
cumprate de ofertani);
b)cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n comisiile de
evaluare;
c)anunuri de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, fax,
pot electronic n legtur cu procedurile de achiziie public;
d)cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice.
3.7.Consultan
Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1.managementul de proiect pentru obiectivul de investiii;
3.7.2.auditul financiar.
3.8.Asisten tehnic
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
3.8.1.asisten tehnic din partea proiectantului:
a)pe perioada de execuie a lucrrilor;
b)pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de control al lucrrilor de
execuie, avizat de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii;
3.8.2.dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat.
3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare.

4. Cheltuieli pentru investiia de baz.


4.1.Construcii i Instalaii
Cuprinde cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie.
Proiectantul va delimita obiectele de construcii din cadrul obiectivului de investiii i va nominaliza
cheltuielile pe fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie se regsesc n devizul pe obiect.
4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale
Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n instalaiile
funcionale, inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.3.Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj
Cuprinde cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, precum i a
celor incluse n instalaiile funcionale.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.4.Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente de
transport
Cuprinde cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit montaj,
precum i a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.5.Dotri
Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intr n categoria mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva
incendiilor, dotri de uz gospodresc, dotri privind protecia muncii.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.

23
Dotrile se cuprind n devizul general n baza fundamentrii privind necesitatea i oportunitatea
finanrii acestora, ntocmit de autoritatea contractant i aprobat de ctre autoritatea
administraiei publice central competent din domeniul creia se realizeaz investiia public.
4.6Active necorporale
Cuprinde cheltuielile cu achiziionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete,
licene, know-how sau cunotine tehnice nebrevetate.

5. Alte cheltuieli.
5.1.Organizare de antier
Cuprinde cheltuieli necesare n vederea crerii condiiilor de desfurare a activitii de construcii-
montaj, din punct de vedere tehnologic i organizatoric.
5.1.1.Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier
Cuprinde cheltuieli aferente realizrii unor construcii provizorii sau amenajri n construcii
existente, precum i cheltuieli de desfiinare a organizrii de antier:
a)vestiare/barci/spaii de lucru pentru personalul din antier;
b)platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c)grupuri sanitare;
d)rampe de splare auto;
e)depozite pentru materiale;
f)fundaii pentru macarale;
g)reele electrice de iluminat i for;
h)ci de acces auto i ci ferate;
i)branamente/racorduri la utiliti;
j) mprejmuiri;
k)panouri de prezentare;
l)pichete de incendiu;
m)cheltuieli pentru desfiinarea organizrii de antier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea execuiei lucrrilor de investiii, cu excepia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial" din
structura devizului general;
5.1.2.Cheltuieli conexe organizrii de antier Cuprinde cheltuielile pentru:
a)obinerea autorizaiei de construire/desfiinare aferente lucrrilor de organizare de antier;
b)taxe de amplasament;
c)nchirieri semne de circulaie;
d)ntreruperea temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent termic,
energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
e)contractele de asisten cu poliia rutier;
f)contracte temporare cu furnizorul de energie electric, cu furnizorul de ap i cu uniti de
salubrizare;
g)taxe depozit ecologic;
h)taxe locale;
i)chirii pentru ocuparea temporar a domeniului public;
j)cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea execuiei
lucrrilor de investiii/intervenii, operaiune care constituie obligaia executanilor, cu excepia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial"
din structura devizului general;
k)costul energiei electrice i al apei consumate n incinta organizrii de antier pe durata de execuie
a lucrrilor;
l)costul transportului muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea acestora;
m)paza antierului; n) asigurarea pompierului autorizat; o) cheltuieli privind asigurarea securitii i
sntii n timpul execuiei lucrrilor pe antier.

24
5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, dup caz:
5.2.2.cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea n construcii, republicat;
5.2.3.cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
5.2.4.cota aferent Casei Sociale a Constructorilor-CSC, n aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997
privind Casa Social a Constructorilor.;
5.2.5.taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare.
5.3.Cheltuieli diverse i neprevzute
Cheltuielile diverse i neprevzute vor fi folosite n conformitate cu legislaia n domeniul achiziiilor
publice ce face referire la modificrile contractuale aprute n timpul execuiei.
Cheltuielile diverse i neprevzute se estimeaz procentual, din valoarea cheltuielilor prevzute la
cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:
a) 10% n cazul executrii unui obiectiv/obiect nou de investiii;
b) 20% n cazul executrii lucrrilor de interveniei la construcie existent.
5.4.Cheltuieli pentru informare i publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate i informare, inclusiv pentru diseminarea informaiilor de
interes public.

6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste.


6.1.Pregtirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii corecte i
eficiente a utilajelor i tehnologiilor.
6.2.Probe tehnologice i teste
Cuprinde cheltuielile aferente execuiei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect, rodajelor,
expertizelor la recepie, omologrilor.
n situaia n care se obin venituri ca urmare a probelor tehnologice, n devizul general se nscrie
valoarea rezultat prin diferena dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor i veniturile
realizate din acestea.

7. Cheltuieli cu amortizarea i leasingul, astfel cum sunt prevzute la art. 6 i 9 din Hotrrea
Guvernului nr. 347/2016;

8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevzute la art. 13 din Hotrrea
Guvernului nr. 347/2016;

IMPORTANT! n conformitate cu articolul 7 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului


general de implementare a operaiunilor cofinanate din fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime prin programul operaional pentru pescuit i afaceri maritime 2014-2020
(1) Costul achiziiei de teren cu sau fr construcii este eligibil n limita a 10%, respectiv 15% n
cazul siturilor abandonate i al siturilor utilizate anterior pentru activiti industriale care conin
cldiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaiunii, potrivit dispoziiilor art. 69 alin. (3) lit. b)
din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
(2) Terenul prevzut la alin. (1) este utilizat pentru destinaia stabilit n cadrul operaiunii
finanate, potrivit dispoziiilor prevzute n contractul de finanare. n caz contrar, beneficiarul
este obligat s restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispoziiilor legale n vigoare.

25
(3) n cazul n care se achiziioneaz o cldire n vederea demolrii i utilizrii ulterioare a
terenului n scopul atingerii obiectivelor operaiunii, este eligibil numai costul achiziiei terenului,
dac respect prevederile alin. (1) i (2).

IMPORTANT! n conformitate cu articolul 8 HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului


general de implementare a operaiunilor cofinanate din Fondul European pentru pescuit i
afaceri maritime prin programul operaional pentru pescuit i afaceri maritime 2014-2020
Art.8
Costul de achiziie al construciilor, cu excepia cazului prevzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul
pe care se afl construcia, este eligibil dac sunt ndeplinite prevederile art. 4 i urmtoarele
condiii specifice:
a) construcia nu a fost achiziionat/construit prin intermediul unei finanri nerambursabile
publice n ultimii 5 ani;
b) construcia este strict necesar implementrii operaiunii;
c) se certific de ctre un evaluator autorizat i independent de beneficiarul operaiunii c
preul/costul de achiziie al construciilor, inclusiv terenul pe care se afl construcia, nu
depete valoarea de pia;
d)construciile trebuie s fie libere de orice sarcini/interdicii ce afecteaz implementarea
operaiunii i s nu fac obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre potenialul
beneficiar, aflate n curs de soluionare la instanele judectoreti, la momentul depunerii cererii
de finanare.

IMPORTANT! N CONFORMITATE CU articolul 11 HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA


CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAIUNILOR COFINANATE DIN FONDUL
EUROPEAN PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAIONAL PENTRU
PESCUIT I AFACERI MARITIME 2014-2020
(1)Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor sunt eligibile n situaia n
care implementarea unei operaiuni necesit deschiderea unui cont sau a mai multor conturi
separate, cerin obligatorie printr-o clauz explicit n contractul de finanare.
(2)Dobnda rezultat din operaiunile prevzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.
(3)Costurile garaniilor emise de o instituie bancar sau nebancar nregistrat n registrul special
al Bncii Naionale a Romniei sau ale polielor de asigurare, sunt eligibile n situaia n care
garaniile/poliele de asigurare sunt necesare, conform legislaiei naionale sau ale Uniuni
Europene.

Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerat
cheltuial eligibil dac respect celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 din HG
347/2016 i pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului.
Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul nvestiiei
de baz, astfel:

26
activele aduse ca aport n natur;
alte active deinute de solicitant care intr n obiectul investiiei de baz, care
nu sunt aduse ca aport n natur i la a cror achiziionare nu au contribuit granturile
publice.
Acest tip de cheltuial este eligibil doar pe perioada de implementare a proiectului,
calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.

Conform Art. 9 din HG nr. 347/2016, n cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt
eligibile dac respect cumulativ prevederile art. 4 i urmtoarele condiii specifice:
a)beneficiarul operaiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de
leasing;
b)ratele de leasing pltite de utilizator sunt aferente contractului de leasing i sunt
justificate cu documente contabile;
c)n cazul achiziionrii bunului, valoarea cumulat a ratelor de leasing rambursat nu
depete valoarea de intrare a bunului n contabilitatea proiectului;
d)sunt respectate prevederile art. 10;
e) beneficiarul este obligat s devin proprietar al bunului care face obiectul
leasingului financiar, n maxim 5 ani de la efectuarea utlimei pli de ctre Autoritatea
de Management n cadrul contractului de finanare.

Important! n conformitate cu art. 13, alin (2) din HG nr. 347/2016 privind stabilirea
cadrului general de implementare a operaiunilor cofinanate din fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime prin Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime
2014-2020
2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuiile suportate de ctre angajator
i angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaiunii, respectiv un
manager de proiect, un contabil i un expert de specialitate, efectuate de beneficiar n cadrul i
exclusiv pe durata implementrii operaiunii, constituie cheltuieli eligibile dac acestea sunt n
mod real i definitiv suportate de ctre beneficiar, n limita:

a) a maximum 2% din valoarea total eligibil a operaiunii, pentru operaiunea care prevede
construcii-montaj;

b) i a maximum 1% din valoarea total eligibil a operaiunii, pentru operaiunea care nu prevede
construcii-montaj.

IMPORTANT! REGULI PRIVIND SUBCONTRACTAREA/SUBANTREPRIZA


n baza prevederilor HG nr.347/2016, Art. 4, alin. (2) i (3), se vor respecta urmtoarele:
- Cheltuielile aferente subcontractrii/subantreprizei sunt eligibile n limita a maxim 30% din
valoarea total eligibil a contractului de lucrri i/sau antrepriz
- Cheltuielile aferente subcontractrii de servicii sunt eligibile n limita a maxim 40% din valoarea
total eligibil a contractului de servicii.

27
CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE N CADRUL MSURII I.6 pot fi:

a) Cheltuieli cu investiiile la bord


o cheltuieli cu Investiii necesare realizrii activitilor de agrement la bordul
ambarcaiunii de pescuit comercial.
o cheltuieli pentru Investiii necesare realizrii activitilor de pescuit recreativ-
sportiv la bordul ambarcaiunii de pescuit comercial.
b) Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:
o cheltuieli pentru investiii necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv
pe pontoane;
o cheltuieli cu achiziia de ambarcaiuni cu destinaie recreativ;
o cheltuieli pentru investiii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcaiuni.
o cheltuieli pentru investiii necesare realizrii unor centre de pescuit recreativ-
sportiv.
o cheltuieli cu realizarea de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare
aferente pescuitului recreativ sportiv.
c) Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescresc
o Cheltuieli pentru investiii noi;
o Cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cldiri existente.
o Cheltuieli cu achiziia de dotri specifice restaurantelor.
d) Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului
o Cheltuieli pentru investiii ce vizeaz colectarea de deeuri marine sau deeuri pe
ape interioare;
o Cheltuieli pentru investiii ce vizeaz prelucrarea i comercializarea deeurilor
marine sau a deeurilor de apele interioare colectate;
o Cheltuieli pentru investiii ce vizeaz servicii de ntreinere i igienizare a plajelor
i a zonelor de agrement;
e) Cheltuieli pentru activiti educaionale care privesc pescuitul
o Cheltuieli pentru investiii necesare desfurrii de activiti educative care
privesc pescuitul(de ex. coala Altfel).
o Cheltuieli pentru investiii necesare realizrii de tabere tematice pentru copii n
zonele de pescuit.
IMPORTANT! Cheltuielile specifice vor fi ncadrate n una din categoriile de cheltuieli de
la 1-6 din Bugetul Cererii de finanare Anexa J, n funcie de natura cheltuielii.
Ex: cheltuiala cu achiziia unui software pentru comenzi online pentru restaurant cu
specific pescresc se va ncadra la 4.6 Active necorporale.

28
CHELTUIELI NEELIGIBILE
IMPORTANT! n conformitate cu art. 12 i art. 16 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului
general de implementare a operaiunilor cofinanate din fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime prin programul operaional pentru pescuit i afaceri maritime 2014-2020
Art.12 - Dobnzile debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenii pentru dobnd sau a unei subvenii pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile
pentru cofinanarea din Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime.
Art.16 - Urmtoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
a)cheltuielile cu achiziia de terenuri cu sau fr construcii, care depesc limitele prevzute la
art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului;
b)cheltuielile prevzute la art. 69 alin. (3) lit. a) i c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului;
c)cheltuielile aferente activitilor prevzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime;
d)amenzi, penaliti, cheltuieli de judecat i cheltuieli de arbitraj;
e)cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin
Ghidul solicitantului;
f)cheltuielile efectuate de beneficiar n regie proprie;
g)costul achiziionrii de bunuri/echipamente de ocazie;

29
4 CEREREA DE FINANARE
n cadrul acestei seciuni vei gsi infomaii privind ntocmirea, modalitatea de completare i
depunere online a Cererii de finanare, precum i informaii cu privire la documentele pe care
va trebui s le ataai.

4.1 ntocmirea i completarea Cererii de finanare


Modul de completare a cererii de de finanare este prezentat n Anexa 1 la Ghidul
solicitantului, precum i n tutorialele i instruciunile pe care le putei gsi pe site-ul Ministerului
Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.
Avei obligaia de a ncrca electronic toate formularele i anexele solicitate care vor fi
completate n prealabil n limba romn i de a completa toate cmpurile din Cererea de finanare
chiar i cu sintagma nu se aplic.

Urmrii cu atenie toate indicaiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanare


i n cmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanare.
Pentru a v putea ncadra n limita de caractere aferent fiecrui cmp din cererea de
finanare v recomandm completarea fr diacritice.
Cererea de finanare trebuie completat ntr-un mod clar i coerent pentru a nlesni procesul
de verificare a acesteia. n acest sens, se vor furniza informaiile necesare i relevante, prin care va
preciza modul n care va fi atins obiectivul proiectului prin activitile propuse, rezultatele
preconizate i bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanare va fi ntocmit n lei, cu dou
zecimale.
Cererea de finanare, anexele i declaraiile se semneaz electronic de reprezentantul legal
al solicitantului al acestuia.

4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanare


Dosarul Cererii de finanare va cuprinde urmtoarele documente, n form scanat la rezoluia
recomandat de 300 dpi, la care se va ataa semntura electronic n aplicaia electronic
MySMIS2014:

Nr.
Document
crt.

Formular Cerere de finanare mpreun cu :


Anexa A - Declaraie de angajament
Anexa B - Declaraie pe propria rspundere privind evitarea dublei finanri
Anexa C - Declaraia de eligibilitate
Anexa D - Declaraia privind respectarea principiului egalitii de anse
Anexa E - Declaraia privind admisibilitatea cererii
1.
Anexa F - Declaraia pe propria rspundere de respectare a prevederilor art.25 alin.1 din
Reg. 508/2014 Numai n cazul investiiilor la bord.
Anexele G - Declaraie privind eligibilitatea TVA
Anexa H - Declaraia pe propria rspundere pentru obinerea competenelor profesionale
dac pescarul nu deine la momentul depunerii cererii de finanare aceste competene.
Anexa I - Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM
Anexa J - Bugetul indicativ al proiectului

30
Dac pescarul comercial deine la momentul depunerii cererii de finanare
competenele profesionale corespunztoare activitilor complementare
Documente care s ateste competenele profesionale corespunztoare activitilor
complementare pe care pescarul le deine la momentul depunerii Cererii de finanare (CV
nsoit de copii dup Diplome de studii sau Certificate de calificare profesional emise de
furnizori de formare profesional acreditai ANC sau recunoaterea de ctre un centru de
evaluare si certificare a competenelor profesionale obinute pe alte ci dect cele formale
autorizat ANC a competenelor dobndite ca urmare a experienei profesionale)

2. n cazul persoanelor fizice autorizate i Intreprinderilor individuale competenele


profesionale vor trebui dovedite de ctre titularul PFA sau II, iar n cazul intreprinderilor
familiale de ctre unul din membrii intreprinderii familiale.
n cazul societilor comerciale competenele vor trebuie dovedite de ctre:

acionarul unic
acionarul majoritar
sau, n cazul n care firma are mai muli acionari care dein pri sociale egale
de ctre unul din acionari.

Hotrrea Adunrii Generale a Asociailor / Decizie asociat unic sau Hotrrea pentru
3. persoane fizice autorizate / ntreprinderi individuale / membrilor ntreprinderii familiale,
privind aprobarea investiiei, emis conform actelor constitutive ale solicitantului.

Ultimul Bilan anual nsoit de contul de profit i pierdere nregistrat la Administraia


Fiscal/dovad(recipis) transmitere online, dup caz, sau

sau

4. Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar n cazul solicitanilor


care nu au desfurat activitate n anul anterior depunerii Cererii de finanare dar au minim
60 de zile de pescuit comercial n ultimele 24 de luni.

*Solicitantul nfiinat n anul depunerii Cererii de finanare nu prezint documentele


mai sus menionate.

Declaraia special privind veniturile realizate n anul anterior depunerii Cererii de


finantare nregistrat la Administraia Financiar conform legislaiei n vigoare - pentru
persoane fizice autorizate (PFA)/ ntreprinderi individuale / ntreprinderi familiale
5. (Declaraia 200).

6. Cazier judiciar al solicitantului

n funcie de specificul investiiei se vor depune urmtoarele seturi de documente:

7. a) n cazul obiectivelor noi de investiii: Plan de Afaceri (Anexa 7) i Studiu de


fezabilitate i un Deviz general cu Devize pe obiecte ntocmite conform HG
907/2016.

31
b) n cazul interveniilor la construcii existente: Plan de Afaceri (Anexa 7) i
Documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii nsoit de devizul general
i devizele pe obiect ale investiiei ntocmite conform HG 907/2016.
c) n cazul obiectivelor mixte de investiii: Plan de Afaceri (Anexa 7) i Studiu
de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaia de
avizare a lucrrilor de intervenii, nsoit de devizul general i devizele pe
obiect ale investiiei ntocmite conform HG 907/2016.
d) Pentru proiectele de investiii care nu prevd lucrri de construcii
montaj(proiecte de dotri): Plan de Afaceri.

*Se vor prezenta oferte indicative de pre.

Pentru bunurile propuse spre achiziionare precum si pentru servicii, se vor ataa minim
dou oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 132.519 lei fr
TVA si minim o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mic de 132.519
8. lei fr TVA(alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016).
Ofertele de preuri care stau la baza estimrii valorii achiziiei:
- Provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire i
CUI.
- Ofertele de preuri trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de
finanare.
Actele/documentele prin care s-a dobndit dreptul de proprietate asupra activelor pe
care se fac investiiile.
sau
9.
Copie legalizat a Contractului de nchiriere, superficie sau concesiune, din care s rezulte
dreptul de folosin asupra cldirilor sau terenului pentru minim 8 ani de la data depunerii
Cererii de finanare.

Extrase de carte funciar, n original, emise cu maxim 30 de zile nainte de depunerea


Cererii de finanare, din care s rezulte c terenurile i imobilele trebuie s fie libere de
orice sarcini/interdicii ce afecteaz implementarea operaiunii i s nu fac obiectul unor
litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre potenialul solicitant, aflate n curs de
soluionare la instanele judectoreti, la momentul depunerii Cererii de finanare
**Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotri i lucrri de construcie ce
10. nu se supun autorizrii nu se solicit extras de carte funciar.
**Pentru proiectele care prevd contribuie n natur, se vor prezenta extrase de
carte funciar, din care s rezulte c terenurile i imobilele trebuie s fie libere de
orice sarcini/interdicii ce afecteaz implementarea operaiunii i s nu fac obiectul
unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre potenialul solicitant, aflate n
curs de soluionare la instanele judectoreti, la momentul depunerii cererii de
finanare.

32
Raportul de evaluare ntocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de pia
11. a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziionate n cadrul proiectului (ntocmit cu
cel mult ase luni naintea depunerii Cererii de finanare).

Raportul de evaluare ntocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piata


12. a aportului n natur adus conform art.69, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
(ntocmit cu cel mult ase luni naintea depunerii Cererii de finanare).

Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar)


se vor prezenta urmtoarele documente:

13. CV-ul n original- model EUROPASS nsoit de Diplome de studii / Diplome de


calificare/specializare/ Copie dup Carnet de munc/Adeverin de vechime, n copie
conform cu originalul dup caz
i/sau
Portofoliul activitilor firmei care realizeaz managementul de proiect.
14. Permisul de pescuit comercial - n copie conform cu originalul

15. Autorizaie de pescuit comercial - n copie conform cu originalul

16. Licena de pescuit (n cazul investiiilor la bord) - n copie conform cu originalul

Adres ANPA cu privire la activitatea proprietarului / ambarcaiunii / navei n pescuitul


17.
comercial, n ultimele 24 de luni.

Extras din Jurnal de bord/Jurnalul de pescuit/Declaraie de descrcare/Alte


18. documente justificative - n copie conform cu originalul, care s ateste activitatea de
pescuit comercial de minim 60 de zile n ultimele 24 de luni.

19. Contract de leasing, n copie conform cu originalul dac este cazul

Pentru documentele care trebuie completate i ataate cu semntur


electronic este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe
site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau
declaraii duce la respingerea Cererii de finanare n etapa evalurii
conformitii administrative.
Machetele formularelor, anexelor i declaraiilor, n format editabil, de pe pagina de internet a DGP-
AMPOPAM www.ampeste.ro.

4.3. Depunerea Cererii de finanare


Depunerea se va efectua online prin completarea cu atenie a tuturor cmpurilor din sistemul
informatic MySMIS2014 i dup ce ai apsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect
generarea Cererii de finanare cu toate datele introduse i salvate n funciile anterioare.

Transmiterea cererii de finanare se va face apsnd butonul Transmitere proiect.

Aceast funcie presupune parcurgerea urmtorilor pai:

pas 1 - se selecteaz funcia Transmitere proiect;


pas 2 - se apas butonul Blocare editare proiect;

33
pas 3 - se confirm continuarea procesului;
pas 4 - se poate genera cererea de finanare n format pdf;
pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;
Fiecare Cerere de finanare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare
denumit Cod SMIS.

Nici o Cerere de finanare nu va fi luat n considerare dac data i ora limit


pentru depunerea acesteia au fost depite, acest fapt determinnd
respingerea acesteia.

n cazul constatrii unor discrepane/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de


Management poate solicita clarificri/informaii suplimentare o singur dat n cadrul fiecrei
etape de analiz a cererilor de finanare.

Informaiile suplimentare se vor solicita de ctre experii evaluatori n scris, iar


rspunsul va fi transmis tot n scris la adresele centrelor regionale, la DGP AMPOPAM
sau prin intermediul sistemului MYSMIS(n momentul n care acest modul va fi
disponibil), dup caz.

ATENIE! Solicitantul poate renuna la cererea de finanare n orice moment n timpul


procesului de analiz prin transmiterea ctre DGP AMPOPAM a unei solicitri de
renunare (Anexa 12). Solicitarea de renunare este aprobat de ctre directorul
general al DGP AMPOPAM, ceea ce implic ntreruperea procesului de analiz a cererii
de finanare.

5. VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE I A ELIGIBILITII

Verificarea conformitii administrative i eligibilitii Cererii de finanare se realizeaz


conform listei de ntrebri din Anexa 2 C, de ctre experii CR POPAM/ANPA nominalizai.
Experii CR POPAM/ANPA pot solicita o singur dat informaii suplimentare (Anexa 5), dac
pe parcursul verificrilor de conformitate/eligibilitate se constat c acest lucru este necesar.
Informaiile suplimentare se vor solicita de ctre experii evaluatori n scris, iar rspunsul va fi
transmis n scris (la adresele centrelor regionale corespunztoare, conform nscrisurilor de la
pagina10 ale prezentului Ghid).
Adresele de email la care vor putea fi transmise rspunsurile vor fi cele de pe care vor fi
transmise notificrile.
Dac cel puin o condiie de conformitate/eligibilitate nu este ndeplinit, Cererea de
finanare este declarat neconform/neeligibil.

34
Solicitanii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformitii
administrative/eligibilitii, conform prevederilor Capitolului 7. Contestaii din prezentul ghid.

6. EVALUAREA I SELECIA CERERILOR DE FINANARE


Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanare este un apel de tip competitiv, cu termen limit
de depunere.
Evaluarea Cererilor de finanare se realizeaz n mod continuu, dup verificarea conformitii
administrative i a eligibilitii, pentru toate Cererile primite n termenul de depunere.
Dac pe parcursul procesului de evaluare i selecie se constat necesitatea cererii unor informaii
suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, n baza unei Notificri
de solicitare a informaiilor suplimentare Anexa 5 la prezentul ghid.

6.1. Evaluarea calitativ a Cererilor de finanare

Evaluarea Cererilor de finanare se realizeaz n mod continuu, dup verificarea conformitii


administrative i a eligibilitii, pentru toate Cererile primite n termenul de depunere.
Cererile de finanare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de ctre experii DGP-AMPOPAM pe
baza grilei de evaluare calitativ - Anexa 3.

n cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator


utiliznd un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de
selecie, aprobate de ctre Comitetul de Monitorizare (CM).

Cererile de finanare care nu realizeaz minim 50 puncte nu sunt selectate.

Experii evaluatori pot solicita o singur dat informaii suplimentare, n cazul n care dosarul Cererii
de finanare conine informaii contradictorii n interiorul lui, precum i n cazul n care n bugetul
indicativ (inclusiv devizele generale i devizele pe obiect) exist diferene de calcul sau ncadrarea
categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facut corect.

n etapa de evaluare calitativ, experii evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului
n sensul reducerii acestuia, astfel:
- cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a ncadrat greit ca eligibile i/sau
- cu valoarea cheltuielilor potenial eligibile dar care:
- fie nu au legtur direct cu activitile propuse,
- fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
- fie sunt disproporionate n raport cu obiectivul proiectului.

35
- fie nu sunt rezonabile.

n cazul n care diminuarea bugetului depete 20% din valoarea solicitat spre
finanare, cererea de finanare este respins.

Beneficiarul are obligaia de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecrei


linii din bugetul estimativ la data ntocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile
din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimat, Autoritatea Contractant
nefiind obligat s o ramburseze).

6.2. Selecia Cererilor de finanare

Selecia Cererilor de finanare se va realiza dup ncheierea etapei de evaluare tehnic i financiar
a tuturor Cererilor de finanare depuse n cadrul sesiunii
Selecia Cererilor de finanare se va face de ctre o Comisie de selecie n baza evalurii calitative
conform Anexei 3 i a Criteriilor de selecie prezentate n Anexa 4, n conformitate cu Manualul de
proceduri pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM
www.ampeste.ro

Proiectele care prezint soluii nerealiste sau solicitanii nu accept recomandrile


experilor pot fi respinse.

n urma seleciei se va ntocmi Lista Cererilor de finanare, n ordinea punctajului obinut, ce


va fi fcut public pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.

Solicitanii vor fi notificai dup publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.

Solicitanii vor putea contesta rezultatul n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data
primirii notificrii cu privire la neselectarea cererii de finanare dar nu mai mult de 12 zile lucrtoare
de la data publicrii pe site-ul www.ampeste.ro.

Lista documentelor solicitate n vederea contractrii

Nr. crt. Document

Certificat privind impozitele i taxele locale valabil la data depunerii acestuia,


privind datoriile restante fiscale i sociale emise de primriile pe raza crora
1. solicitantul i are sediul social i punctul de lucru (dac este cazul) unde urmeaz s
se realizeze proiectul - n original, din care s rezulte c nu are taxe i impozite
locale restante.

36
Certificatul de atestare fiscal*, n termen de valabilitate, emis de ctre organul
fiscal competent din subordinea Administraiei Finanelor Publice, pentru obligaiile
fiscale i sociale de plat ctre bugetul general consolidat al statului n original,
din care s rezulte c nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul
2. obligaiilor datorate n ultimele 12 luni
* Certificatul de atestare fiscal trebuie s aib completat seciunea C "Informaii
pentru verificarea eligibilitii contribuabililor pentru accesarea fondurilor
nerambursabile";

3. Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

Mandatul de reprezentare, pentru mputernicit, autentificat prin notariat


4. (duplicatul eliberat de notar), clar i explicit n ceea ce privete perioada i
activitile pentru care este dat mputernicirea dup caz.

5. Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) Anexa 9

6. Solicitare privind confidenialitatea (dac este cazul).

Formular de identificare financiar cu datele de identificare ale trezoreriei/bncii


7.
i ale contului solicitantului - n original.

Pentru pregtirea documentelor solicitate v recomandm s verificai Anexa 2S.

Este obligatorie prezentarea documentelor n termen de 15 zile lucrtoare din


momentul primirii notificrii. n situaia n care aceste documente nu se vor
prezenta n termenul precizat, cererea este respins. Documentele menionate
n Lista documentelor solicitate n vederea contractrii vor fi prezentate n
forma solicitat pn cnd aplicaia My SMIS este operaional i pe modulul de
contractare. Odat devenit operaional aplicaia My SMIS, documentele
originale vor fi scanate i ataate contractului. V recomandm pentru pregtirea
documentelor solicitate n aceast etap s consultai Anexa 2 S.

Cererile de finanare care nu realizeaz minim 50 puncte nu sunt selectate.

IMPORTANT!
Cererile de finanare depuse n cadrul mecanismului ITI Delta Dunrii (cele cu aviz
ADI ITI DD) vor intra n competiie ntre ele pe bugetul alocat ITI n cadrul acestei
sesiuni, iar celelalte cereri de finanare pe restul bugetului alocat sesiunii.

37
n cazul n care n urma selectrii cererilor de finanare ce au avizul de conformitate
eliberat de ADI ITI DD, depuse n cadrul mecanismului ITI Delta Dunrii nu se
contracteaz ntreaga sum alocat, diferena rmas necontractat se realoc
pentru celelalte cereri de finanare din cadrul competiiei naionale.
n cazul n care n urma selectrii cererilor de finanare depuse n cadrul ITI se
contracteaz ntreaga sum alocat ramnnd cereri de finanare neacoperite,
diferena necesar va fi acoperit din cadrul alocrii competiiei nationale, n situaia
n care rmn fonduri disponibile urmare acestei selecii (inclusiv rezolvarea
contestaiilor).
Fondurile neutilizate urmare seleciei naionale vor putea fi utilizate n mod flexibil
pentru proiectele depuse n cadrul ITI DD care au depit alocrile apelurilor dedicate
pn la concurena sumei totale alocate n POPAM pentru ITI DD.

Finalizarea seleciei se va realiza conform Manualului de proceduri pentru evaluarea i


selectarea Cererilor de finanare. Dac cel puin o condiie din lista de verificare nu este ndeplinit,
Cererea de finanare este respins.

Dup verificare se va ntocmi Lista Cererilor de finanare selectate n vederea finanrii ce va


fi publicat pe site www.ampeste.ro i solicitantul va fi notificat n acest sens.

Pentru fiecare Cerere de finanare care a fost selectat se va ntocmi Contractul de finanare.
Solicitantul va fi Notificat cu privire la selectarea Cererii de finanare i perioada n care
reprezentantul legal, desemnat n Cererea de finanare, se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM
pentru semnarea Contractului de finanare.

IMPORTANT! Toate activitile pe care solicita ntul se angajeaz s le


efectueze prin Cererea de finanare i pentru care a primit punctaj la
selecie, devin condiii obligatorii pentru meninerea sprijinului pe
toat perioada de valabilitate a contractului de finanare.

Obligaii specifice ale beneficiarului


Contractul de finanare va cuprinde urmtoarele clauze specifice:
Dovada privind obinerea competenele profesionale adecvate activitilor complementare
implementate n cadrul proiectului ntr-o perioad de graie de maximum 24 de luni de la
data semnrii contractului de finanare, dar nu mai trziu de ultima tran de plat.
Proiectul tehnic va fi depus n termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de
finanare. Proiectul tehnic va fi realizat n conformitate cu varianta selectat n cadrul Cererii
de finaare;
Autorizaia de construire va fi depus odat cu prima cerere de rambursare;
Beneficiarii prezint prima cerere de rambursare nsoit de documente justificative n
termen de cel mult 3 luni de la data semnrii contractului de finanare n cazul proiectelor
pentru investiii care nu prevd construcii montaj, respectiv n termen de 6 luni n cazul
proiectelor pentru investiii care prevd construcii-montaj;

38
Contractul de finanare va cuprinde o clauz suspensiv referitoare la dovada privind
asigurarea cofinanrii investiiei, n cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanare. n
termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenei acestei
cofinanri n termenul specificat, n caz contrar contractul de finanare se reziliaz.
Contractul va cuprinde i alte clauze cu privire la achiziiile private ale beneficiarilor;
Contractul va cuprinde obligaii privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor
(completarea cererii de rambursare i documente doveditoare) conform procedurii n vigoare;
Contractul va cuprinde i clauze specifice cu privire la obligaia beneficiarului de a pstra n
bune condiii toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv
documentele contabile;
Beneficiarul are obligaia de a asigura accesul nengrdit al autoritilor naionale cu atribuii
de verificare, control i audit i al departamentelor de specialitate din cadrul UE n limitele
competenelor ce le revin.
n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului, inclusiv
n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost
declanat procedura insolvenei/ falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea
Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin
reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/ autorizaiile/ avizele depuse n
vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/
incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realitii, AMPOPAM poate nceta valabilitatea
Contractului, de plin drept, printr-o notificare scris adresat Beneficiarului, fr punere n
ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti.
n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,
mpreun cu dobnzi i penaliti, n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n
vigoare, i n conformitate cu dispoziiile contractuale. Prin excepie, n situaia n care
nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a afecta condiiile de eligibilitate
i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporional cu gradul
de nendeplinire. Anterior ncetrii Contractului de Finantare, AMPOPAM poate suspenda
contractul i/ sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil.
Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanare, potrivit
prevederilor legale n vigoare, numai dac n prealabil fac dovada existenei cofinanrii i
dup avizarea favorabil de ctre DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziii.
Beneficiarul trebuie s respecte condiiile de eligibilitate pe toat perioada de valabilitate a
contractului (perioada de execuie + 5 ani de la ultima plat).

39
7. CONTESTAII

n cadrul acestei seciuni vei putea gsi informaii cu privire la contestaii (conform Manualului de
procedura pentru contestaii n vigoare la data depunerii contestaiei, publicat pe site-ul
www.ampeste.ro).
Contestaia poate avea ca subiect:
declararea ca neconform a cererii de finanare;
declararea ca neeligibil a cererii de finanare;
rezultatul RESPINS al evalurii calitative i/sau punctajul total obinut n urma procesului
de evaluare tehnico-financiar;
respingerea cererii de finanare n etapa precontractual;
respingerea solicitrii de modificare a contractului de finanare nerambursabil;
respingerea unui dosar de achiziie a beneficiarului / act adiional la un contract al
beneficiarului, care deja a primit un aviz favorabil;

Contestarea titlurilor de crean emise pentru recuperarea sumelor pltite necuvenit


ca urmare a unor nereguli NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, i se supune
prevederilor OUG 66/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
Contestare neautorizrii la plat a unei cheltuieli efectuate de ctre beneficiar NU
FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.

Termenele de depunere a contestaiilor.


- Depunerea contestaiei privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare nu va putea
depi termenul de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii cu privire la
neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare (Anexa 4 a Manualului de procedur pentru
verificarea conformitii administrative i eligibilitii cererilor de finanare n vigoare la data
documentului).
- Solicitantul poate face contestaie, n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii
prin care se comunic rezultatul RESPINS al evalurii calitative i punctajul obinut (Anexa 4.1 a
Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare n vigoare la data
documentului), dar nu mai mult de 12 zile lucrtoare de la postarea pe site-ul DGP-AMPOPAM
www.ampeste.ro a Listei cererilor de finanare n ordine descresctoare a punctajului obinut.
- Contestaia privind respingerea cererii de finanare n etapa precontractual se poate face n
termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii de respingere (Anexa 4.4 a Manualului de
procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare n vigoare la data documentului).
- Respingerea solicitrii de ntocmire a unui act adiional poate fi contestat de ctre beneficiar n
termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii de respingere.
- Contestaia privind neavizarea unui dosar de achiziie / act adiional la un contract care deja a
primit un aviz favorabil a beneficiarului se poate face n termen de 10 zile lucrtoare de la data
primirii notificrii de neavizare.

Contestaiile care nu ndeplinesc condiiile privind termenul de depunere, obiectul i


cuprinsul acestora vor fi respinse fr a se cerceta motivele de fapt i de drept
invocate.

40
Contestaia se poate transmite:
- la sediul DGP-AMPOPAM, bd. Carol I nr.2-4, sector 3, Bucureti.
- prin e-mail, semnat electronic, la adresa contestatii.popam@madr.ro.
Termenul de depunere a contestaiei este acelai indiferent de modalitatea de transmitere.

Orice contestaie trimis la o alt adres dect cea menionat mai sus, sau dup
termenul de depunere, nu va fi luat n considerare.

Obiectul contestaiei
- motivele de declarare ca neconform administrativ / neeligibil a cererii de finanare enumerate
n notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare;
- rezultatul RESPINS al evalurii calitative i/sau punctajul obinut n urma procesului de evaluare
tehnico-financiar punctajul, cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de selecie, aa cum
este menionat n notificarea prin care se comunic rezultatul RESPINS al evalurii calitative i
punctajul obinut;
- considerentele de respingere enumerate n notificarea de respingere n etapa precontractual;
- motivele de respingere enumerate n notificarea de respingere a solicitrii de modificare a
contractului de finanare nerambursabil;
- motivele de respingere enumerate n notificarea de neavizare a unui dosar de achiziie / act
adiional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului.

Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s cuprind:


datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care
reprezint contestatorul i calitatea ei;
codul SMIS al cererii de finanare;
obiectul contestaiei;
motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) i de drept (dispoziii
legislative naionale sau comunitare).

La contestaie se vor altura copii ale nscrisurilor de care contestatarul nelege a se folosi n
motivarea contestaiei.

n cazul transmiterii la sediul DGP-AMPOPAM, contestaia va fi redactat ntr-un singur exemplar


original i va fi nsoit de un exemplar electronic editabil, pe suport CD/DVD.

n cazul transmiterii prin e-mail, contestaia va fi transmis att n format .PDF semnat electronic,
ct i editabil , iar documentele utilizate n motivarea contestaiei vor fi transmise n format .PDF
semnat electronic.

Contestaia i documentele anexate sunt numerotate i trecute ntr-un OPIS.


Contestatarul NU poate s depun documente noi care s completeze sau s modifice sau
s nlocuieasc coninutul cererii de finanare.
Termenul pentru a rspunde contestaiilor este de maxim 30 zile lucrtoare de la
nregistrarea contestaiei.

41
8. CONTRACTAREA

8.1. Contractul de finanare


Contractul de finanare este documentul n baza cruia sunt stabilite regulile de desfurare a
activitii i conine referine la obligaiile Autoritii de management i la cele ale beneficiarului.
Contractul se semneaz la sediul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Direcia General
Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul n Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3,
Bucureti, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Direcia General Pescuit - Autoritatea de


Management pentru POPAM n calitate de autoritate contractant i beneficiarul se oblig prin acest
contract de finantare nerambursabil s respecte prevederile acestuia avnd ca obiect
implementarea proiectului finanat.

Beneficiarul trebuie s depun din proprie iniiativ toate eforturile pentru a lua cunotint de
toate informaiile publice referitoare la msurile finanate prin POPAM 2014-2020, pentru care
depune proiectul i s cunoasc toate drepturile i obligaiile prevzute n contractul de finanare,
nainte de semnarea acestuia.

Modelul contractului de finanare este ataat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 8).

8.2. Obligaii specifice ale beneficiarului


Beneficiarul trebuie s respecte clauzele specifice contractului de finanare menionate la
Subcapitolul 6.2 din prezentul ghid.

Nerespectarea clauzelor specifice menionate anterior are ca efect rezilierea


contractului de finanare.

Atentie!
Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finantare,
informaiile/documentele privind executarea contractului de finanare, inclusiv anexele sale,
constituie informaii de interes public, n condiiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind
liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare, n
afar de seciunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidenial, astfel
cum sunt prevzute la alin. (2) al aceluiai articol..
n conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finantare, prile
contractante, de comun acord, pot reglementa ca,anumite documente, seciuni, respectiv
informaiile din proiect s aib caracter confidential, n situia n care, publicarea acestora
pot aduce atingere, principiului concurenei loiale, respectiv proprietii intelectuale ori altor
dispoziii legale aplicabile.

42
8.3. Modificarea contractului de finanare

Precizri referitoare la modificarea Contractului de finanare:


Contractul de finanare, semnat att de ctre MADR - DGP AMPOPAM ct i de beneficiar, poate
fi modificat n conformitate cu dispoziiile contractului de finanare i cu dispoziiile Hotrrii
Guvernului nr. 347/2017.
Solicitrile de modificare a contractelor de finanare se depun la compartimentul regional
POPAM, pe raza cruia se implementeaz proiectul/operaiunea.
Orice solicitare de modificare a contractului de finanare nu va fi automat acceptat de ctre
DGP -AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie s existe motive bine justificate, care
vor fi analizate de ctre experii din cadrul DGP - AMPOPAM.
De la data funcionrii sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paii descrii n modulul
informatic.

9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

9.1. Dovada cofinanrii


Pentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurrii cofinanrii investiiei, n
cuantum de minim 20% din valoarea cofinanrii.

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja s asigure o cofinanare n procent de


minim 50%, respectiv minim 70% (funcie de categoria de beneficiar) din valoarea total eligibil a
proiectului. n primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajeaz s fac dovada
asigurrii de minim 20% din cota de cofinanare.
Beneficiarul poate realiza dovada contribuiei sale, prin mai multe modaliti:
1. aport n numerar constituit de beneficiar;
2. surse de finanare (credit bancar);
Aportul n numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei ntr-un cont special al
proiectului, care se folosete numai pentru efectuarea plilor de implementare a proiectului.
Aceste sume vor fi deblocate numai n baza solicitrilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu
confirmarea expres de AM POPAM.

Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit ncheiat cu banca,
obiectul creditului fiind reprezentat de finanarea proiectului de investiii contractat.

n cazul n care beneficiarul face dovada contribuiei proprii, prin aport n natur care
depete 20% din cofinanare, n cadrul cererii de finanare, acesta nu mai are obligaia
de a face dovada cofinanrii dup semnarea contractului de finanare.

Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanare, potrivit


prevederilor legale n vigoare, numai dac n prealabil fac dovada existenei
cofinanrii.

43
9.2. Derularea i verificarea achiziiilor n cadrul proiectului

Beneficiarii privai vor derula achiziiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284
din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanilor/beneficiarilor
privai pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri finanate din fonduri europene.
n cazul n care asociaiile/organizaiile nfiinate n baza OG 26/2000 includ i autoriti
contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2006 (conform art. 4 lit. c)
Dosarele achiziiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, n dou exemplare pe hrtie i un exemplar pe
suport electronic. Din momentul n care aplicaia informatic MySMIS devine operaional, depunerea
dosarelor de achiziii, n integralitatea lor, se va face exclusiv online.
Beneficiarii au obligaia s finalizeze procedurile de achiziii n timp util, nainte de a solicita
rambursarea cheltuielilor i s depun dosarele de achiziii la CRPOPAM, n vederea avizrii.

9.3. Rambursarea cheltuielilor

9.3.1.Precizri referitoare la acordarea avansului


Conform art. 29 din OUG 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, n vederea
demarrii proiectului, AMPOPAM poate s acorde un avans de pn la maximum 50% din valoarea
eligibil nerambursabil. Beneficiarii pot primi avansul numai dup avizarea unei proceduri de
achiziii de ctre DGP-AMPOPAM i dup prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanrii.
Beneficiarul trebuie s justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate
conform Instruciunilor de plat la Contractul de Finanare, pn la ultima cerere de rambursare.
DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de pn la 100% din valoarea total eligibil nerambursabil
a tranei de plat, cu excepia ultimei trane, pentru care nu se acord acest avans. Acest avans se
acord beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranei de plat. Avansul se justific, n
termen de 7 zile, de ctre beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plat aferent/ aferente
facturii/ facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului
facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de ctre beneficiar n urmtoarea
cerere de rambursare.
Plata avansului, pentru ambele situaii descrise mai sus, este subordonat constituirii unei
garanii, prezentate sub form de scrisoare de garanie bancar - SGB, scrisoare de garanie eliberat
de fondurile de garantare nregistrate n Registrul special al Bncii Naionale a Romniei sau unei
polie de asigurare eliberate de o societate de asigurri autorizat conform legislaiei naionale n
vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
Conform art.28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privati, la depunerea spre decontare a cererii de
rambursare, pot proceda dup cum urmeaz:
a)anexeaz documentele, ordinele de plat i extrasele de cont sau alte documente cu valoare
echivalent care dovedesc efectuarea plilor, att pentru partea de contribuie public, ct i
pentru cea proprie; sau
b)anexeaz documentele, ordinele de plat i extrasele de cont sau alte documente cu valoare
echivalent care dovedesc efectuarea plilor, cu excepia ordinelor de plat i/sau a extraselor de

44
cont ori a altor documente cu valoare echivalent care dovedesc efectuarea plilor pentru partea
de contribuie public.

Garaniile aferente avansurilor de 100%, din valoarea total eligibil


nerambursabil a tranei de plat, trebuie s aib valabilitate 30 de zile
lucrtoare de la data depunerii cererii de rambursare.
Garaniile aferente avansurilor de 50% din valoarea total a sprijinului
financiar nerambursabil trebuie s aib valabilitatea mai mare cu minimum
15 zile lucrtoare fa de durata de execuie a contractului.

9.3.2. Plata
Beneficiarii sunt obligai s depun la sediul CRPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor,
potrivit formatului standard, n maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnrii
contractului de finanare. n condiiile n care au intervenit modificri fa de versiunea din
Contractul de finanare graficul de rambursare se depune n maxim 30 zile de la apariiei
modificrilor, cu justificrile care au condus la modificarea acestuia.

Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, ntr-un singur exemplar pe hrtie i un


exemplar pe suport electronic. Din momentul n care aplicaia informatic SMIS devine operaional,
depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.
Dosarul Cererii de plat/ rambursare trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n
Instruciunile de plat anexate la Contractul de finanare. Cererea de rambursare va cuprinde numai
acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziiei respective,
unde este cazul.

Termenul limit de efectuare a plilor ctre beneficiar este de maximum 45 (patruzeci i cinci) de
zile lucrtoare de la data nregistrrii fiecrei cereri de rambursare depuse la sediul CRPOPAM.
Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizit n teren.

n cazul investiiilor care nu presupun lucrri de construcii montaj, Beneficiarul va depune maxim
3 cereri de rambursare.

n cazul investiiilor care presupun lucrri de constructii montaj, Beneficiarul va depune maxim 5
cereri de rambursare.

45
10. MONITORIZARE I CONTROL

10.1 Monitorizarea tehnic i financiar


Beneficiarul este obligat ca n perioada de implementare a proiectului s depun semestrial Rapoarte
de progres privind situaia implementrii proiectului la DGP-AMPOPAM. Dup implementarea
proiectului Beneficiarul trebuie s transmit semestrial, pe toat perioada de monitorizare (5 ani de
la data efecturii ultimei pli) indicatorii de rezultat, coninui n Raportul de progres. Formularul
acestui document poate fi gsit pe site-ul www.ampeste.ro.
Beneficiarul trebuie s asigure atingerea rezultatelor i a obiectivelor, asumate prin Cererea de
Finanare i anexele aferente acesteia, precum i respectarea prevederilor contractuale specifice
operaiunii finanate i a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind caracterul
durabil al operaiunilor.
Beneficiarul finanrii are obligaia de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea
proiectelor aprobate spre finanare n cadrul POPAM n spaii special amenajate astfel nct s fie
asigurat pstrarea n bune condiii a documentelor, s evite distrugerea intenionat/ accidental
sau sustragerea neautorizat a acestora, asigurnd pstrarea unei piste de audit corespunztoare a
operaiunilor efectuate.
Beneficiarul trebuie s asigure arhivarea urmtoarelor documente:

documente referitoare la solicitarea finanrii proiectului i la aprobarea acestuia de


ctre AM (Cererea de finanare i anexele sale, Contractul de finanare i anexele
sale);
documentele referitoare la procedurile de achiziie public derulate n cadrul
proiectelor aprobate, ca baz legal pentru efectuarea unor cheltuieli;
documente referitoare la implementarea proiectului;
facturi i documente justificative aferente acestora, documente de plat;
documentele contabile conform prevederilor legale.

Documentele trebuie arhivate ntr-una din urmtoarele forme:


originale;
fotocopii ale documentelor originale certificate conform cu originalul;
versiuni electronice ale documentelor originale;
documente care exist doar n format electronic, caz n care trebuie s se asigure
securitatea sistemului informatic.

10.2. Control
Proiectele finanate prin POPAM vor fi verificate la faa locului de o echip de control desemnat de
DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni n orice moment al implementrii proiectului, ct i
dup plata final (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efecturii ultimei pli i va
cuprinde verificri de natur tehnic i economico-financiar. DGP-AMPOPAM este nsrcinat cu
gestionarea i implementarea Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020
n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, dup cum urmeaz:

s verifice furnizarea de produse i de servicii cofinanate i s controleze dac toate


cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaiuni au fost suportate efectiv i c
sunt n conformitate cu normele comunitare i naionale;

46
s se asigure c exist un sistem de nregistrare i de arhivare sub form electronic
a documentelor contabile pentru fiecare operaiune n cadrul programului
operaional, i este asigurata disponibilitatea acestora;
s se asigure c beneficiarii i alte organisme care particip la realizarea operaiunilor
aplic fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabil adecvat
pentru toate tranzaciile privind operaiunea, fr a aduce atingere standardelor
contabile naionale;
s se asigure c sunt respectate toate obligaiile cu privire la informare i publicitate.
Verificrile trebuie s asigure faptul c declararea cheltuielilor este real, c achiziia de produse
sau servicii a fost fcut n concordan cu Contractul de finanare, c cererile de rambursare sunt
corecte i c operaiile i cheltuielile sunt n concordan cu regulile Comunitare i naionale. Pentru
a asigura buna desfurare a verificrilor la faa locului, vei fi ntiinat n prealabil despre data la
care vor avea loc acestea. Obligaia dumneavoastr este de a pune la dispoziia echipei de control
toate documentele administrative i contabile solicitate, n original, de a asigura accesul la sistemele
informatice i la toate documentele stocate n format electronic privind gestiunea tehnic i
financiar a proiectului. Totodat avei obligaia de a garanta prezena, n timpul controlului, a
persoanelor mputernicite s dea toate informaiile utile la nivel administrativ, contabil i tehnic.
Echipa de control verific urmtoarele aspecte:

legalitatea, regularitatea i realitatea operaiunilor financiare desfurate pn la


acel moment;
nregistrarea corect n contabilitate a tuturor operaiunilor aferente proiectului;
modalitatea de atribuire a contractelor de achiziii n sensul respectrii prevederilor
legale n materie de achiziii publice;
ndeplinirea obligaiilor privind asigurarea vizibilitii i publicitii proiectului.

11. INFORMARE I PUBLICITATE


Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate n
legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul Operaional pentru Pescuit
i Afaceri Maritime, n conformitate cu prevederile prezentului Ghid Solicitantului. Detalii privind
modalitatea de realizare a publicitii sunt cuprinse n Anexa 10 Msuri de informare i
publicitate.

47
12. ANEXE

Anexa A - Declaraie de angajament


Anexa B - Declaraie pe propria rspundere privind evitarea dublei finanri
Anexa C - Declaraia de eligibilitate
Anexa D - Declaraia privind respectarea principiului egalitii de anse
Anexa E - Declaraia privind admisibilitatea cererii
Anexa F - Declaratie art. 25 Reg. 508
Anexele G - Declaraie privind eligibilitatea TVA
Anexa H - Declaraie pentru obinerea competenelor profesionale
Anexa I - Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM
Anexa I1 Instruciuni de completare a Anexei I.
Anexa J - Bugetul indicativ al proiectului
Anexa 1 Instruciuni de completare a Cererii de finanare
Anexa 2C - Lista de verificare a conformitii administrative i eligibilitii.
Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate n vederea contractrii
Anexa 3 - Grila De Evaluare Calitativ
Anexa 4 Grila de selecie.
Anexa 5 - Notificare informatii suplimentare
Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selectie
Anexa 7 Plan de Afaceri
Anexa 8 - Contract Finantare
Anexa 9 - Graficul de rambursare a cheltuielilor
Anexa 10 - Masuri de informare si publicitate
Anexa 11 Formular de identificare financiar
Anexa 12 - Solicitare de renunare la Cererea De Finanare

48
ANEXA A
DECLARAIE DE ANGAJAMENT

Prioritatea Uniunii Nr : ....................


Msura Nr. :............................

Titlul proiectului :
..............................................
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei);

Solicitant

Denumire....................................................................
Statut juridic ..................................................................................
Tel/fax........ Email ...................

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. .., CNP


eliberat de .la data de.., reprezentant legal al
solicitantului..denumire solicitant., avnd la Oficiul Naional al Registrului i
Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF) constituit n
baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea :, Judeul .
Strada .. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. , cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de legea penal, conform Art.326 privind falsul n declaraii din Codul Penal,
n calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri
Maritime m angajez prin aceast declaraie care face parte integrant din Cererea de finanare :
s asigur contribuia proprie aferent costurilor eligibile ale proiectului, n valoare de
............. Lei, reprezentnd ...........% din valoarea total eligibil a proiectului;
s finanez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
s asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile
rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor;
s menin pe o perioad de cel puin 5 ani de la ultima plat proprietatea asupra bunurilor
achiziionate n cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanarea nerambursabil i s
asigur exploatarea i mentenana n toat aceast perioad;
s menin pe o perioad de cel puin 5 ani de la ultima plat natura activitii pentru care s-
a acordat finanare nerambursabil;
s asigur utilizarea echipamentelor i bunurilor achiziionate prin proiect pentru scopul
declarat n proiect.
ca informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele anexate sunt
corecte i adevrate, iar asistena financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului
pentru a se derula conform descrierii,
c nu am cunotin despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze
sau ar putea fi ntrziat.

49
De asemenea, declar c sunt de acord i voi respecta toi termenii i condiiile prevzute n
legislaia comunitar i naional n vigoare, cu modificrile i completrile ulterioare.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic

Data : ..

50
Anexa B

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE PRIVIND


EVITAREA DUBLEI FINANRI

Prioritatea Uniunii Nr : ..................


Msura Nr. :.......................

Titlul proiectului : ....................


Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei);

Solicitant

Denumire...................................................................
Statut juridic...................................................................................................
Tel/fax........ Email ................

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. .................,


CNP ... eliberat de .la data de.., n calitate de reprezentant
legal al solicitantului..denumire solicitant., avnd la Oficiul Naional al Registrului i
Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF) constituit n
baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea :, Judeul .
Strada .. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. ,cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de legea penal, conform Art.326 privind falsul n declaraii din Codul Penal,
declar pe propria rspundere c:

Proiectul pentru care se solicit finanare n prezenta Cererea de finanare, din care aceast
declaraie face parte integrant, nu face obiectul unei alte finanri din fonduri publice
naionale sau ale Uniunii Europene i nu a mai beneficiat de finanare din alte programe
naionale sau comunitare n ultimii 5 ani nainte de data depunerii Cererii de finanare pentru
aceleai activiti.
Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, vor fi evideniate, monitorizate i
verificate distinct, n conformitate cu legislaia specific n vigoare.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
Data : . electronic

51
Anexa C

DECLARAIE DE ELIGIBILITATE

Prioritatea Uniunii Nr : .................


Msura Nr. :

Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)

Solicitant

Denumire.................................................................
Statut juridic ................................................................................
Tel/fax........ Email ...............

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. .., CNP


eliberat de .la data de.., cunoscnd c falsul n declaraii
este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere n calitate de reprezentant legal, c
solicitantul sprijinului financiar nerambursabil denumire solicitant care a depus
Cererea de finanare din care aceast declaraie face parte integrant, avnd la Oficiul Naional al
Registrului i Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF)
constituit n baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea :, Judeul
. Strada .. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. , nu se afl n
nici una din situaiile de mai jos:

s-a dispus condamnarea printr-o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil pentru o


infraciune privind conduita profesional de ctre o instan judectoreasc cu putere de res
judecata;
este vinovat de grave greeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru
Programul Operaional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace;
a fost subiectul unei judeci de tip res judecata pentru fraud, corupie, implicare n
organizaii criminale sau orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale
Uniunii Europene, stabilit n baza unei decizii definitive i irevocabile emise de o instan de
judecat;
a fost declarat a fi ntr-o situaie grav de nclcare contractual prin nendeplinirea
obligaiilor provenind dintr-o procedur de achiziii sau de alt finanare nerambursabil din
fondurile Uniunii Europene, de ctre autoritile competente;
a fost subiect al unui conflict de interese stabilit n baza unei decizii definitive i irevocabile
emise de o instan de judecat;
este vinovat de inducerea grav n eroare a Autoritatea de Management pentru POP 2007-
2013 i POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaii incorecte sau nefurnizarea
informaiilor solicitate;

52
va ncerca s obin informaii confideniale sau s influeneze Autoritatea de Management
pentru Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime n timpul procesului de
evaluare a proiectului i nu va face presiuni la adresa evaluatorului.

Subsemnatul/a ................................ cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit conform


art.326 din Codul Penal, declar pe propria rspundere c:

operaiunea care face obiectul prezentei cereri de finanare nu este ncheiat n mod fizic
sau implementat integral nainte de depunerea cerererii de finanare n cadrul prezentului
apel;
informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu,

i neleg c Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, n scopul verificrii
i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc Cererea de finanare, orice
informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr precum i experiena, competena i resursele
de care dispunem.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

Data : .. semntur
electronic

53
Anexa D

DECLARAIE PRIVIND
RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITII DE ANSE

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :

Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)

Solicitant

Denumire....................................................................
Statut juridic ...................................................................................
Tel/fax........ Email ...................

Prin prezenta, .. denumire solicitant,avnd la ONRC/Nr. .. , i/sau


codul de nregistrare fiscal (CIF/CUI) constituii n baza ..., n anul
.., cu sediul n Localitatea :, Judeul . Strada ..
Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. ,Apartament nr. , n calitate de solicitant de sprijin financiar
nerambursabil, prin aceast declaraie care face parte integrant din Cererea de finanare m
angajez :

a) s respect prevederile legislaiei n vigoare cu privire la egalitatea de anse i de tratament


ntre femei i brbai n domeniul ocuprii i al muncii, precum i egalitatea de anse i
nediscriminarea conform :

art. 4 alin. (2) i art. 16 alin. (1) din Constituia Romniei;


art. 3-9 din Codul Muncii;
Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de
discriminare, republicat;
Legea 202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei i brbai, republicat;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecia maternitii la locurile de
munc, cu modificrile ulterioare ;
Legea nr. 210/1999 a concediului paternal ;

b) s iau n considerare n implementarea Proiectului toate politicile i practicile prin care nu


se va realiza nici o deosebire, excludere, restricie sau preferin, pe baz de:

ras, naionalitate, etnie;


limb, religie, categorie social, convingeri;
sex, orientare sexual;

54
vrst, handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV;
apartenen la o categorie defavorizat,
precum i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea recunoaterii,
folosinei sau exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor fundamentale
sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social i cultural sau n orice
alte domenii ale vieii publice.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic
Data : ..

55
Anexa E

DECLARAIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII

Prioritatea Uniunii Nr : .................................


Msura Nr. :......................................

Titlul proiectului : ......................


Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)

Solicitant

Denumire....................................................................
Statut juridic
..................................................................................................
Tel/fax........ Email ..................

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. .................,


CNP eliberat de .la data de.., cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere n calitate de reprezentant
legal, c solicitantul sprijinului financiar nerambursabil denumire solicitant care a
depus Cererea de finanare din care aceast declaraie face parte integrant, avnd la Oficiul
Naional al Registrului i Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF)
constituit n baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea
:, Judeul . Strada .. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament
nr. , nu se afl n nici una din situaiile de mai jos:

a svrit o nclcare grav n temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al
Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
a fost implicat n operarea, gestionarea sau deinerea n proprietate a navelor de pescuit
incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, n conformitate cu articolul 40 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul rilor identificate ca ri
tere necooperante, astfel cum esteprevzut la articolul 33 din respectivul regulament;
a svrit o nclcare grav a normelor PCP identificate ca atare n alte acte juridice adoptate
de Parlamentul European i de Consiliu;
a comis oricare dintre infraciunile stabilite la articolele 3 i 4 din Directiva 2008/99/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (2), n cazul n care se prezint o cerere de sprijin n
temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.

Subsemnatul/a ................................ cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea


penal, declar pe propria rspundere c dup primirea sprijinului financiar solicitantul va ndeplini
cerinele menionate pe ntreaga durat de implementare a proiectului i pentru o perioad de 5 ani
dup ncasarea ultimei pli.

56
Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor care nsoesc Cererea de finanare, orice informaii suplimentare privind veridicitatea
acestora.
Reprezentant legal al solicitantului
(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic
Data : ..

57
Anexa F
DECLARAIE privind
respectarea prevederilor art.25 alin (1) din Regulamentul 508/2015

Prioritatea Uniunii Nr : .
Msura Nr. :.......

Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)

Solicitant

Denumire.............................................................................
Statut juridic ............................................................................................................
Tel/fax........ Email

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria ... nr. ..,


CNP eliberat de .la data de.., reprezentant
legal al solicitantului..denumire solicitant., avnd la Oficiul Naional al Registrului i
Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF) constituit n
baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea :, Judeul
. Strada .. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. ,
cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, conform Art.326 privind falsul n
declaraii din Codul Penal, n calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaional
pentru Pescuit i Afaceri Maritime m angajez prin aceast declaraie care face parte integrant din
Cererea de finanare s respect prevederile art. 25 alin (1) din Regulamentul nr. 508/2015.

De asemenea, declar c sunt de acord i voi respecta toi termenii i condiiile prevzute
n legislaia comunitar i naional n vigoare, cu modificrile i completrile ulterioare.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
Data : .. electronic

58
Anexa nr. G

DECLARAIE
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul operaiunii propuse
spre finanare din FEPAM 2014-2020

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare

Denumire

Domiciliul fiscal

Jude Localitate Strada

Ap. Cod potal Sector Telefon

Fax E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAIUNII

Titlul proiectului

Numele programului

Axa prioritar

Prioritate de investiie

Data depunerii operaiunii

59
C. (numele i statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanare pentru
operaiunea menionat mai sus, la.. (numele Autoritii de
Management), n conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, declar
c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA

b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA

D. .(numele i statutul juridic al beneficiarului), solicitant de


finanare pentru operaiunea menionat mai sus, la(numele
Autoritii de Management), n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile, din cadrul
proiectului, cuprinse n tabelul de mai jos, TVA este nedeductibil potrivit legislaiei naionale n domeniul fiscal
i nerecuperabil conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului.

Nr.
Achiziia Scopul achiziiei/activitatea prevzut n cadrul operaiunii1
crt.

Numele i prenumele*:

Semntura

Funcia: electronic

* se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s reprezinte

1
Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din Cererea de Finanare

60
ANEXA H

DECLARAIE DE ANGAJAMENT PENTRU OBINEREA COMPETENELOR


PROFESIONALE

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :

Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei);

Solicitant

Denumire....................................................................
Statut juridic ...................................................................................
Tel/fax........ Email .........

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. .., CNP


eliberat de .la data de.., reprezentant legal al
solicitantului..denumire solicitant., avnd la Oficiul Naional al Registrului i
Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF) constituit n
baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea :, Judeul .
Strada .. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. , cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de legea penal, conform Art.326 privind falsul n declaraii din Codul
Penal, n calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaional pentru Pescuit i
Afaceri Maritime m angajez prin aceast declaraie care face parte integrant din Cererea de
finanare :
- s obin competenele profesionale adecvate activitilor complementare implementate n
cadrul proiectului ntr-o perioad de graie de maximum 24 de luni de la data semnrii
contractului ade finanare, dar nu mai trziu de ultima tran de plat.

De asemenea, declar c sunt de acord i voi respecta toi termenii i condiiile prevzute n legislaia
comunitar i naional n vigoare, cu modificrile i completrile ulterioare.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic
Data : ..

61
Anexa I

Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM

I. Datele de identificare a ntreprinderii


#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent:

II. Tipul ntreprinderii


#Bifai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom
n acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaia economico-financiar
a solicitantului. Se va completa doar aceast pagin, fr alte anexe.
ntreprindere partener
Se vor completa i ataa la declaraie: Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate,
Anexa A ntreprinderi partenere precum i fiele de parteneriat aferente.
ntreprindere legat
Se vor completa i ataa la declaraie: Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate,
Anexa B ntreprinderi legate precum i fiele de legtur aferente.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii2


Exerciiul financiar de referin3: .....

Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual Active totale


salariai net (lei)
(lei)

00 000.000,00 000.000,00

2
Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.
3
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n
ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. Datele se vor regsi i
la pct. 1.1 din formularul cererii de finanare

62
#Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat
modificri care ar determina ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-
ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare).
# Nu
# Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar
anterior)

#Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Numele, funcia i semntura #Data ntocmirii


reprezentantului legal i tampila
ZZ.LL.AAAA

Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate

Se vor ataa, dup caz


#Anexa A ntreprinderi partenere, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o
ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale);
#Anexa B ntreprinderi legate, dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel
puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale).

#Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate


Exerciiul financiar de referin: .....

Numrul mediu Cifra de afaceri


Active totale
anual de anual net
(lei)
salariai (lei)

1. Datele4 ntreprinderii solicitante sau


cele din situaiile financiare anuale
consolidate (se vor introduce datele
din Anexa B5 - tabelul B1)

2. Datele cumulate n mod


proporional ale tuturor
ntreprinderilor partenere, dac este

4
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n
ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai.
5
Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a
datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a
situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus.

63
cazul (se vor introduce datele din
seciunea A tabel A)

3. Datele cumulate ale tuturor


ntreprinderilor legate (dac exist) -
dac nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se
vor introduce datele din Anexa B -
tabelul B2)

TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

#Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse n tabelul din seciunea III "Date
utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" a Declaraiei.

64
Anexa A.

ntreprinderi partenere

#Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" (cte o fi pentru
fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a
oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale
consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie
introduse n tabelul de mai jos.

Tabel A
Numrul Cifra de afaceri
ntreprinderea partener (denumire, adres, Active totale
mediu anual anual net
CUI) (lei)
de salariai (lei)

1.

2.

3.

4.

...

TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

#NOT: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat",
pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.
#Datele introduse n seciunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru
ntreprinderile partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere).
#Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii
partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate
cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile
financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind
legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile
financiare anuale consolidate.

65
Fia de parteneriat

1. Date de identificare a ntreprinderii partenere


#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent:

2. Date referitoare la ntreprinderea partener

Exerciiul financiar de referin: .....

Numrul mediu Cifra de afaceri


Active totale
anual de anual net
(lei)
salariai6 (lei)

TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

#NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate,
dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate
de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate
au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va
aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.

3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut7 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat
prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la
care se refer aceast fi: 00,00%
#Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer
aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat) :
00,00%
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui
mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de
la pct. 2 de mai sus.

#Tabelul de parteneriat

6
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin
cumularea datelor de la ntreprinderile legate
7
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta
trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener.

66
Procent: ...% Cifra de afaceri anual
Numrul mediu Active totale
net
anual de salariai (lei)
(lei)

Valoare rezultat n urma aplicrii


celui mai mare procent la datele 00 000.000,00 000.000,00
introduse n tabelul de la pct. 2

#Aceste date se vor introduce n Tabelul A din Anexa A.

67
Anexa B.

ntreprinderi legate

A) Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii solicitante


# Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus
n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (se va completa tabelul B1).
# Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/
ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (se va
completa tabelul B2).
#NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile
financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se
adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei
ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin
consolidare.

B) Metode de calcul pe fiecare caz


Cazul 1 Situaiile consolidate reprezint baza de calcul.

Numrul mediu Cifra de afaceri


Active totale
anual de anual net
(lei)
salariai8 (lei)

Total: 00 000.000,00 000.000,00

#Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul "Calculul
pentru ntreprinderile partenere sau legate"

Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare

ntreprinderea Numele i prenumele preedintelui


Cod unic de
legat Adresa sediului social consiliului de administraie, director
nregistrare
(denumire) general sau echivalent

A.

B.

C.

D.

E.

8
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de salariai, calculul
se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

68
#NOT: ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n
situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii
solicitante. Datele aferente acestora precum i o "fi de parteneriat" vor fi adugate n Anexa A.

#Cazul 2 - Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate),
se va completa o "fi de legtur" i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor
ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

#Tabelul B2
Cifra de afaceri anual
Numrul mediu Active totale
ntreprinderea nr.: net
anual de salariai (lei)
(lei)

1.

2.

3.

4.

Total: 00 000.000,00 000.000,00

#NOT: Ataai cte o "fi de legtur " pentru fiecare ntreprindere de mai sus.
Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru ntreprinderile
partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate)

Fia de legtur
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a ntreprinderii partenere


#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent:

2. Date referitoare la ntreprinderea legat

69
Exerciiul financiar de referin: .....

Cifra de afaceri anual


Numrul mediu Active totale
net
anual de salariai (lei)
(lei)

Total: 00 000.000,00 000.000,00

#Datele trebuie introduse n tabelul B2 din Anexa B.

#NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile
financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se
adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii
legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile
financiare anuale consolidate.
#Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu
ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n Anexa
A.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic

Data: ..

70
Anexa I1

Instruciuni de completare a Anexei I

ncadrarea n categoria microntreprinderilor

Regulile, principiile i recomandrile de mai jos sunt destinate potenialilor solicitani, ca sprijin n
completarea Declaraiei privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM (Declaraia IMM).
Acestea se bazeaz pe:
- Prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii IMM-urilor, cu
modificrile i completrile ulterioare
- Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiia IMM-urilor
- Manualului utilizatorului pentru definiia IMM-urilor (Comisia European, 2015)
- Jurisprudena Curii Europene de Justiie n ceea ce privete definiia IMM-urilor, conform
Recomandrii CE nr. 361/2003

ATENIE!
- Responsabilitatea privind informaiile cuprinse n Declaraie, precum i respectarea normelor legale
n vigoare privind ncadrarea n categoriile IMM, i revine n exclusivitate solicitantului/ declarantului.
- Verificarea ndeplinirii condiiei de eligibilitate privind ncadrarea solicitantului n categoria
microntreprinderilor se va realiza, de ctre OIPOR/AMPOR, n baza Declaraiei IMM complete i
conforme, precum i a unei analize efectuate n etapa precontractual (nainte de semnarea
contractului de finanare).
- Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria microntreprinderilor, att la data solicitrii
finanrii (i.e. data depunerii cererii de finanare) ct i la data acordrii finanrii (i.e. data semnrii
contractului de finanare).

Pasul 1 - Clasificarea ntreprinderii ca autonom, partener, legat


Observaii:
- Identificarea relaiilor de parteneriat i/sau legtur ale lui A cu alte ntreprinderi, se face prin
raportare la situaia curent a ntreprinderilor, respectiv la data analizei (data ntocmirii Declaraiei
privind ncadrarea n categoria IMM).
- Nu este relevant locul de nregistrare (naionalitatea) ntreprinderilor analizate

71
A (solicitantul) este ntreprindere autonom, dac
- A nu deine participaii (pri sociale, aciuni) n capitalul social al niciunei alte ntreprinderi i
nicio alt ntreprindere nu deine participaii n capitalul social al lui A sau
- A deine mai puin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este
mai mare) n alte ntreprinderi sau alte ntreprinderi nu dein mai mult de 25% din capitalul social
sau din drepturile de vot ale ntreprinderii A sau
- A nu este clasificat ca ntreprindere legat sau partener
Pragul de 25% poate fi atins sau depit (dar s nu fie mai mare de 50%) de ctre urmtoarele
categorii de investitori, cu condiia ca aceti investitori s nu fie legai, individual sau n comun, de
A:

a) societi publice de investiii, societi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane
fizice care realizeaz, conform declaraiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de
investiii n capital de risc (business angels) i care investesc fonduri proprii n societi necotate la
burs, cu condiia ca investiia total a acestor investitori n aceeai ntreprindere s nu depeasc
echivalentul n lei a 1.250.000 euro;
b) universiti sau centre de cercetare fr scop lucrativ;
c) investitori instituionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regional;
d) autoriti ale administraiei publice locale, respectiv consilii locale ale unitilor
administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul n lei a 10 milioane euro i
cu o populaie mai mic de 5.000 de locuitori.

Dac pragul de 50% este depit de ctre categoriile de investitori de mai sus, A nu se mai
ncadreaz n categoria IMM (i.e. A este considerat ntreprindere mare).

A este ntreprindere partener cu alte ntreprinderi, dac


- A deine, individual sau n comun cu una ori mai multe ntreprinderi legate, 25% sau mai mult din
capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte ntreprinderi (dar nu mai mult de 50%) sau alt
ntreprindere deine, individual sau n comun cu una ori mai multe ntreprinderi legate, 25% sau mai
mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale lui A (dar nu mai mult de 50%).
Relaiile directe dintre A i parteneri pot fi considerate relaii de nivel 1.
Se vor analiza inclusiv eventualele relaii dintre partenerii lui A i alte ntreprinderi (relaii de nivel
2).
Dintre acestea:

72
i. ntreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, trebuie luate n considerare la
calcularea datelor lui A.
ii. ntreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate n
considerare la calcularea datelor lui A.
A nu este IMM (i.e. X este considerat ntreprindere mare) dac cel puin 25% din capitalul social ori
din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, n comun ori cu titlu individual, de ctre
una sau mai multe organisme ori colectiviti publice (cu excepia cazurilor prevzute la alin. (3) al
art. 4^2 din Lege).

A este ntreprindere legat cu alte ntreprinderi, dac


- ntre A i alte ntreprinderi exist oricare dintre urmtoarele raporturi:
i. o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor celeilalte
ntreprinderi;
ii. o ntreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de
administraie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte ntreprinderi;
iii. o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra celeilalte ntreprinderi, n
temeiul unui contract ncheiat cu aceast ntreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
iv. o ntreprindere este acionar sau asociat a celeilalte ntreprinderi i deine singur, n baza
unui acord cu ali acionari ori asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale
acionarilor sau asociailor ntreprinderii respective.
sau
- ntre A i alte ntreprinderi exist oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul uneia ori
mai multor ntreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevzui la alin. (3) al art. 4^2 din Lege.
sau
- ntre A i alte ntreprinderi exist oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei
persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acioneaz de comun acord, dac i
desfoar activitatea sau o parte din activitate pe aceeai pia relevant ori pe piee adiacente
i. Persoane fizice
Noiunea de persoan fizic, n contextul acestei definiii, include persoana fizic ce are calitate
de asociat, acionar, administrator.
ii. Grup de persoane fizice care acioneaz de comun acord
n sensul art. 3.3 din Anexa la Recomandarea CE nr. 361, se consider c acioneaz de comun
acord acele persoane fizice care colaboreaz pentru a influena deciziile comerciale ale
ntreprinderilor analizate, i care exclude considerarea ntreprinderilor n cauz ca fiind
independente una fa de cealalt, din punct de vedere economic.

73
ndeplinirea acestei condiii nu este n mod necesar subordonat existenei unor relaii contractuale
ntre aceste persoane i nici chiar constatrii inteniei lor de a eluda definiia microntreprinderilor
i a ntreprinderilor mici sau mijlocii n sensul Recomandrii CE.
Existena unor legturi de familie ntre persoanele fizice analizate este considerat suficient pentru
a determina c acestea acioneaz de comun acord1.

iii. Pia relevant, piee adiacente


Piaa relevant n cadrul creia trebuie analizate legturile dintre ntreprinderi se determin prin
combinarea pieei produsului i pieei geografice2:
1. Piaa relevant a produsului cuprinde toate produsele i/sau serviciile pe care consumatorul le
consider interschimbabile sau substituibile, datorit caracteristicilor, preurilor i utilizrii creia
acestea i sunt destinate
2. Piaa geografic relevant cuprinde zona n care ntreprinderile respective sunt implicate n
oferta i cererea de produse sau servicii n cauz, n care condiiile de concuren sunt suficient de
omogene i care poate fi deosebit de zonele geografice nvecinate, deoarece condiiile de
concuren difer n mod apreciabil n respectivele zone.

Pieele adiacente reprezint pieele situate imediat n amonte sau n aval fa de piaa relevent,
respectiv pieele pe care bunurile sau serviciile sunt complementare sau aparin unei game de
bunuri/ servicii ce sunt, de regul, achiziionate de aceiai clieni, pentru acelai uz.
Exemple n care dou ntreprinderi A i B sunt considerate ca acionnd pe piee adiacente:
a. A este autoritate contractant/ contractor fa de B
b. A utilizeaz serviciile/ produsele lui B n desfurarea propriei activiti
c. A face reclam serviciilor/ produselor lui B
d. A pred lui B active fixe, spre utilizare
e. A nchiriaz lui B bunuri imobiliare
f. A i B au clieni comuni
g. Produsele lui A i B sunt distribuite prin aceleai reele de distribuie sau prin reele similare
h. A i B acioneaz pe niveluri complementare ale lanului de producie

Prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acioneaz de comun
acord pot fi stabilite doar relaii de legtur ntre ntreprinderi, nu i de parteneriat.
A nu este IMM (i.e. A este considerat ntreprindere mare) dac cel puin 25% din capitalul social ori
din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, n comun ori cu titlu individual, de ctre
una sau mai multe organisme ori colectiviti publice (cu excepia cazurilor prevzute la alin. (3) al
art. 4^2 din Lege).

74
Se vor analiza inclusiv eventualele relaii dintre ntreprinderile legate cu A i alte ntreprinderi:
i. ntreprinderile partenere cu ntreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate n
considerare la calcularea datelor lui A (relaii de nivel 2).
ii. ntreprinderile legate cu ntreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate n
considerare la calcularea datelor lui A, indiferent de nivel.
Dac A este legat cu B, care este legat cu B, care este legat cu D amd, vor fi luate n calcul toate
aceste ntreprinderi.

Pasul 2 - Calculul datelor ntreprinderii A


a. Dac A este autonom, se vor lua n calcul doar datele lui A - numrul mediu anual de salariai,
cifra de afaceri net anual i activele totale, raportate n situaiile financiare aferente exerciiului
financiar precedent, aprobate de adunarea general a acionarilor sau asociailor.
b. Dac A este partener cu alte ntreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, datele tuturor
ntreprinderilor partenere (inclusiv a celor legate cu ntreprinderile partenere ale lui A), proporional
cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste
procente).
c. Dac A este legat cu alte ntreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, 100% din datele tuturor
ntreprinderilor legate direct i indirect.

Pasul 3 - ncadrarea lui A n categoria microntreprinderilor


n baza datelor calculate la pasul 2, se verific dac
a. numrul mediu anual de salariai este mai mic de 10 i
b. cifra de afaceri anual net sau activele totale pn la 2 milioane euro, echivalent n lei
Respectarea pragului referitor la numrul mediu anual de salariai este obligatorie. n plus, cel
puin unul din indicatorii financiari (cifra de afaceri anual net i activele totale) trebuie s se
ncadreze n pragul de 2 milioane euro (pentru categoria microntreprinderilor).
Dac, la data ntocmirii situaiilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaz n
plafoanele de mai sus, aceasta nu i va pierde calitatea de microntreprindere dect dac
depirea acestor plafoane se produce n dou exerciii financiare consecutive. Regula celor 2
exerciii financiare consecutive se aplic att la depirea pragurilor ct i la scderea sub
pragurile aferente unei categorii.

Exemple privind aplicarea regulii celor 2 exerciii financiare consecutive

75
Presupunnd c, din datele lui A la finalul exerciiilor financiare 2015, 2014, 2013, aceasta s-ar
ncadra ntr-una din categoriile IMM (micro sau mic, n exemplele de mai jos), aplicnd regula
celor 2 exerciii financiare consecutive, A va fi ncadrat n categoria specificat n ultima coloan.

Exemplul 2015 2014 2013 Categoria


nr.
1 Micro Mic Mic Mic
2 Micro Micro Mic Micro
3 Micro Micro Micro Micro
4 Micro Mic Micro Micro
5 Mic Micro Micro Micro
6 Mic Mic Micro Mic
7 Mic Micro Mic Mic
8 Mic Mic Mic Mic
n exemplele de mai sus, prin datele lui A se neleg inclusiv datele tuturor ntreprinderilor
partenere i legate, dup caz.

n cazul n care, din istoricul lui A, nu se pot identifica 2 exerciii financiare cu ncadrarea n aceeai
categorie (i.e. de la nfiinare, datele lui A au fluctuat, de la an la an, sub i peste plafonul afferent
microntreprinderilor), atunci A va fi ncadrat n categoria IMM aferent primului exerciiu financiar
de la nfiinare.

Excepie! Regula celor 2 exerciii financiare consecutive nu se aplic n cazul n care pragurile
aferente categoriilor IMM sunt depite ca urmare a unei modificri n structura acionariatului, a
unei fuziuni, a unei achiziii, modificri care nu au, de regul, caracter temporar i nu sunt supuse
efectelor de volatilitate (i.e. nu sunt conjucturale).
ntreprinderile n cadrul crora are loc o modificare a acionariatului vor fi analizate pe baza
structurii acionariatului la momentul respectivei modificri (e.g. tranzacii), nu la ncheierea
exerciiului fiscal precedent. Astfel, pierderea calitii de microntreprindere, ntreprindere mic
sau mijlocie poate fi imediat, nefiind necesar depirea pragurilor pe parcursul a dou exerciii
fiscale consecutive.

76
Exemple
EXEMPLUL 1
ntreprinderi legate
Total A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din D

77
EXEMPLUL 2
ntreprinderi partenere
Total A = 100 % din A + 25 % din B + 33 % din C + 49 % din D

78
EXEMPLUL 3
ntreprinderi legate i partenere
ntreprinderea A este afiliat (i.e. legat) cu o ntreprindere B printr-o participaie de 60 % a
ntreprinderii B n ntreprinderea A.
Dar B are, de asemenea, doi parteneri, ntreprinderile C i D, care dein 32 % i respectiv 25 % din B.
Pentru a calcula datele lui A, trebuie adugate la datele lui A, n proporie de 100 % datele lui B, la
care se adaug, n proporie de 32 % datele lui C i, n proporie de 25 %, datele lui D.
Total A = 100 % din A + 100 % din B + 32 % din C + 25 % din D

EXEMPLUL 4

79
ntreprinderi legate i partenere
ntreprinderile B i C sunt ambele partenere cu ntreprinderea A, deoarece fiecare are o participaie
de 38 % n A. Dar B este, de asemenea, afiliat (i.e. legat) cu D printr-un pachet de aciuni de 60 %,
iar C i E sunt parteneri (40 %).
Pentru a calcula datele lui, trebuie adugate, pe de o parte, 38 % din datele cumulate pentru B i D
(deoarece B i D sunt legate) i, pe de alt parte, doar 38 % din datele ntreprinderii C la datele
ntreprinderii A.
Nu trebuie luate n considerare datele ntreprinderii E, deoarece aceast ntreprindere partener nu
este situat imediat n amonte fa de ntreprinderea A.
Total A = 100 % din A + 38 % din (B + D) + 38 % din C

EXEMPLUL 5

80
Grup de ntreprinderi legate
ntreprinderea A are trei investitori, B, C i D, fiecare deinnd 20 % din capitalul sau din drepturile
de vot ale lui A. Aceti investitori sunt ei nii afiliai (i.e. legai), formnd un grup de ntreprinderi
legate: B deine o participaie de 70 % n C, care la rndul su deine o participaie de 60 % n D.
Pentru a calcula datele lui A, la prima vedere, ntreprinderea A ar trebui s rmn autonom,
deoarece fiecare investitor deine mai puin de 25 % din A.
Dar, deoarece B, C i D sunt legate, ca grup, ele dein 60 % din ntreprinderea A. Prin urmare, trebuie
adugate, n proporie de 100 %, datele lui B, C i D la datele ntreprinderii A.
Total A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din D

EXEMPLUL 6

81
ntreprinderi legate i partenere
ntreprinderea B este partener al ntreprinderii A printr-o cot de 25 %.
ntreprinderea C este partener al ntreprinderii B printr-o cot de 30 %.
n plus, ntreprinderea A este afiliat (i.e. legat) cu o ntreprindere D prin intermediul unei
participaii de 65 %.
O ntreprindere E este partener al ntreprinderii D printr-o cot de 25 %.
ntreprinderea D are o ntreprindere legat, care la rndul su are un partener.
Trebuie s se in cont de datele proporionale ale tuturor ntreprinderilor care sunt partenere ale
ntreprinderii A, precum i ale partenerilor oricrei ntreprinderi legate.
Cu toate acestea, datele unui partener al partenerului ntreprinderii A nu sunt luate n considerare.
Total A = 100 % din A + 25 % din B + 100 % din D + 25 % din E + 100 % din F + 25 % din G

82
Anexa J
BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI

BUGETUL INDICATIV*

Prioritatea Uniunii Nr 1 : PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL


MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZRII RESURSELOR, INOVATOR,
COMPETITIV I BAZAT PE CUNOATERE

Msura Nr. I.6: Diversificarea veniturilor i noi forme de venit

Titlul Proiectului:

Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil(lei); POPAM ..(%)

Solicitant Responsabil de proiect/


mputernicit

Denumire....................... Nume ...

Statut juridic ....... Tel/fax Prenume ....

Email Funcie .

Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent


subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

1 2 3 4 5=3+4 6

1 - CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru
obinerea i amenajarea
terenului
1.1 Obinerea terenului***

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

a)cumprarea de terenuri;

1.2 Amenajarea terenului***

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregtirea amplasamentului i care constau n:

83
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

a)demolri;

b)demontri;

c)dezafectri;

d)defriri;

e)colectare, sortare i transport la depozitele autorizate al deeurilor rezultate;

f)sistematizri pe vertical;

g)accesuri/drumuri/alei/parcri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;

h)drenaje;

i)epuizmente (exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz);

n)lucrri pentru pregtirea amplasamentului.

1.3 Amenajri pentru protecia mediului


i/sau aducerea la starea iniial***
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului, inclusiv pentru refacerea
cadrului natural dup terminarea lucrrilor, de exemplu:

a)plantare de copaci;

b)reamenajare spaii verzi;

d)lucrri/aciuni pentru protecia mediului

- TOTAL CAPITOL 1

2 - CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru
asigurarea utilitilor
necesare obiectivului de
investiii ***
Cuprinde cheltuielile aferente lucrrilor pentru asigurarea cu utilitile necesare a funcionrii
obiectivului de investiie, care se execut pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca
aparinnd obiectivului de investiie, precum i cheltuielile aferente racordrii la reelele de utiliti,
precum:

a)alimentare cu ap;

b)canalizare;

84
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

c)alimentare cu gaze naturale;

d)agent termic;

e)energie electric;

f)telecomunicaii;

g)drumuri de acces;

i)alte utiliti.

- TOTAL CAPITOL 2

3 - CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si


asisten tehnic precum i
cheltuielile cu serviciile de
consultan pentru ntocmirea
dosarului cererii de finanare

3.1 Studii de teren***

Cuprinde cheltuielile pentru:

3.1.1.studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,


topografica i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz obiectivul de investiie;

3.1.2.raport privind impactul asupra mediului;

3.1.3.studii de specialitate necesare n funcie de specificul investiiei.

3.2 Documentaii-suport i cheltuieli


pentru obinerea de avize, acorduri i
autorizaii

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaiilor i obinerea avizelor:

a)obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;

b)obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare;

c)obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de alimentare cu


ap, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electric, telefonie;

d)obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres;

85
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

e)ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i nregistrarea terenului n


cartea funciar;

f)obinerea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului;

g)obinerea avizului de protecie civil;

comisi)alte avize, acorduri i autorizaii.

3.3 Expertizare tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a proiectelor tehnice,
inclusiv ntocmirea de ctre expertul tehnic a raportului de expertiz tehnic.

3.4 Certificarea performanei energetice i


auditul energetic al cldirilor

3.5 Proiectare***

Cuprinde cheltuielile pentru:

3.5.1.tema de proiectare;

3.5.2.studiu de prefezabilitate;

3.5.3.studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general;

3.5.4.documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor;

3.5.5.verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie;

3.5.6.proiect tehnic i detalii de execuie.

3.6 Organizarea procedurilor de


achiziie***

Cuprinde cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice:

a)cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele


cumprate de ofertani);

b)cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n comisiile de evaluare;

c)anunuri de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, fax,


pot electronic n legtur cu procedurile de achiziie public;

d)cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice.

3.7 Consultan***

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:

86
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

3.7.1.managementul de proiect pentru obiectivul de investiii;

3.7.2.auditul financiar.

3.8 Asisten tehnic***

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

3.8.1.asisten tehnic din partea proiectantului:

a)pe perioada de execuie a lucrrilor;

b)pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de control al lucrrilor de execuie,


avizat de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii;

3.8.2.dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat.

3.9 Cheltuielile cu serviciile de consultan


pentru ntocmirea dosarului cererii de
finanare.

- TOTAL CAPITOL 3

- CAPITOLUL 4

4 Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1 - Construcii i instalaii***

Cuprinde cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie.

Proiectantul va delimita obiectele de construcii din cadrul obiectivului de investiii i va nominaliza


cheltuielile pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie se regsesc n devizul pe obiect.

4.2 Montaj utilaje, echipamente


tehnologice i funcionale ***

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n instalaiile


funcionale, inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora.

Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i


funcionale care necesit montaj***

Cuprinde cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, precum i a celor


incluse n instalaiile funcionale.

87
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i


funcionale care nu necesit montaj i
echipamente de transport ***

Cuprinde cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit montaj,


precum i a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.

Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.

4.5 Dotri***

Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intr n categoria mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor,
dotri de uz gospodresc, dotri privind protecia muncii.

Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.

4.6 Active necorporale***

Cuprinde cheltuielile cu achiziionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licene,


know-how sau cunotine tehnice nebrevetate.

- TOTAL CAPITOL 4

- CAPITOLUL 5

5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de antier ***

Cuprinde cheltuieli necesare n vederea crerii condiiilor de desfurare a activitii de construcii-


montaj, din punct de vedere tehnologic i organizatoric.

5.1.1.Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier

Cuprinde cheltuieli aferente realizrii unor construcii provizorii sau amenajri n construcii existente,
precum i cheltuieli de desfiinare a organizrii de antier:

a)vestiare/barci/spaii de lucru pentru personalul din antier;

b)platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;

c)grupuri sanitare;

d)rampe de splare auto;

e)depozite pentru materiale;

88
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

f)fundaii pentru macarale;

g)reele electrice de iluminat i for;

h)ci de acces auto i ci ferate;

i)branamente/racorduri la utiliti; j) mprejmuiri;

k)panouri de prezentare;

l)pichete de incendiu;

m)cheltuieli pentru desfiinarea organizrii de antier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii


terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea execuiei lucrrilor de investiii, cu excepia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial" din
structura devizului general;

5.1.2.Cheltuieli conexe organizrii de antier Cuprinde cheltuielile pentru:

a)obinerea autorizaiei de construire/desfiinare aferente lucrrilor de organizare de antier;

b)taxe de amplasament;

c)nchirieri semne de circulaie;

d)ntreruperea temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent termic,
energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

e)contractele de asisten cu poliia rutier;

f)contracte temporare cu furnizorul de energie electric, cu furnizorul de ap i cu uniti de


salubrizare;

g)taxe depozit ecologic;

h)taxe locale;

i)chirii pentru ocuparea temporar a domeniului public;

j)cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea execuiei
lucrrilor de investiii/intervenii, operaiune care constituie obligaia executanilor, cu excepia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial" din
structura devizului general;

k)costul energiei electrice i al apei consumate n incinta organizrii de antier pe durata de execuie
a lucrrilor;

l)costul transportului muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea acestora;

89
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

m)paza antierului; n) asigurarea pompierului autorizat; o) cheltuieli privind asigurarea securitii i


sntii n timpul execuiei lucrrilor pe antier.

5.2 Comisioane, cote, taxe. ***

Cuprinde, dup caz:

5.2.1.cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea n construcii, republicat;

5.2.2.cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;

5.2.3.cota aferent Casei Sociale a Constructorilor-CSC, n aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997
privind Casa Social a Constructorilor.;

5.2.4.taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare.

5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute

Cheltuielile diverse i neprevzute vor fi folosite n conformitate cu legislaia n domeniul achiziiilor


publice ce face referire la modificrile contractuale aprute n timpul execuiei.

Cheltuielile diverse i neprevzute se estimeaz procentual, din valoarea cheltuielilor prevzute la


cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:

a)10% n cazul executrii unui obiectiv/obiect nou de investiii;

b)20% n cazul executrii lucrrilor de interveniei la construcie existent.

5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate

- TOTAL CAPITOL 5

Cheltuieli pentru probe tehnologice i


teste ***
6

6.1. Pregtirea personalului de exploatare

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii corecte i


eficient a utilajelor i tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice i teste

Cuprinde cheltuielile aferente execuiei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect, rodajelor,


expertizelor la recepie, omologrilor.

90
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

n situaia n care se obin venituri ca urmare a probelor tehnologice, n devizul general se nscrie
valoarea rezultat prin diferena dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor i veniturile
realizate din acestea

- TOTAL CAPITOL 6

7. Cheltuieli cu amortizarea
7.1 Se includ cheltuielile privind amortizarea, echipamentelor i utilajelor aferente investiiei de baz.

- TOTAL CAPITOL 7
8. Cheltuieli cu leasing-ul
8.1 Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor i contruciilor,
echipamentelor i utilajelor aferente investiiei de baz.

- TOTAL CAPITOL 8

9. Cheltuieli cu echipa de implementare

9.1 Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuiile suportate de ctre
angajator i angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaiunii, respectiv un
manager de proiect, un contabil i un expert de specialitate, efectuate de beneficiar n cadrul i
exclusiv pe durata implementrii operaiunii, constituie cheltuieli eligibile dac acestea sunt n mod
real i definitiv suportate de ctre beneficiar

- TOTAL CAPITOL 9

CAPITOLUL 10

10. Cheltuieli privind taxele, altele dect


cele prevzute la Alte cheltuieli
Comisioane, cote, taxe din Anexa 6
Capitolul I Structura devizului
general din HG 907/2016.

- TOTAL CAPITOL 10

CAPITOLUL 11

11. Cheltuieli bancare i obinere garanii

Cheltuielile bancare de deschidere i


de administrare a conturilor, astfel
cum sunt prevzute la art. 11 din

91
Nr. crt. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA** aferent
subcapitolelor eligibile fr neeligibile cheltuieli cheltuielilor totale
TVA fr TVA

Hotrrea Guvernului nr. 347/2016.

Cheltuielile aferente garaniile emise


de o instituie bancar sau nebancar,
astfel cum sunt prevzute la art. 11 din
Hotrrea Guvernului nr. 347/2016.

- TOTAL CAPITOL 11

CAPITOLUL 12

12. Cheltuieli cu achiziionarea


semnturii digitale pentru
MySMIS2014

- TOTAL CAPITOL 12

CAPITOLUL 13

13. Contribuia n natur

13.1 Contribuia proprie aferent


terenului

13.2 Contribuia proprie pentru obiectul


investiiei

- TOTAL CAPITOL 13

- TOTAL GENERAL

* conform HG 347/2016, i Ordinului MADR nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile
pentru proiectele finanate n cadrul Programului Operaional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020,
' '
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaz aplicnd procentul de .. % la total
cheltuieli
*** Conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri publice
VALOARE FINANARE NERAMBURSABIL****

**** valoarea finanrii nerambursabile este egal cu maxim 50% din valoarea total a cheltuielilor eligibile
fr TVA pentru microntreprinderi, intreprinderi mici i mijlocii i 30% pentru ntreprinderile mari.
VALOARE CONTRIBUIE N NATUR**** ____

92
****contribuia n natur este eligibil dac este n conformitate cu art.67(1)(a) si art.69, din Regulamentul (UE)
nr.1303/17.12.2013. i nu poate depi ca valoare eligibila nivelul de cofinanare al beneficiarului (contribuia
proprie eligibil).
Crt. Reper financiar Valoare

I. Valoarea total a proiectului (II+III)

II. Valoarea proiectului fr TVA din care :

a Valoarea eligibil a proiectului din care:

a1 Contribuie n natur

b Valoarea neeligibil a proiectului

III. TVA din care :

a TVA aferent cheltuielilor eligibile

b TVA aferent cheltuielilor neeligibile

IV. Contribuia proprie n proiect, din care :

a Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile

b Cheltuieli neeligibile ale proiectului

V Asisten financiar nerambursabil solicitat

a Finanare din FEPAM

b Finanare buget naional

*n situaia n care TVA-ul este eligibil n condiiile menionate n Ghidul solicitantului se va completa tabelul
de mai jos.

Crt. Reper financiar Valoare

I. Valoarea total a proiectului (II+III)

II. Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :

a Valoarea eligibil a proiectului

a1 Contribuie n natur

b Valoarea neeligibil a proiectului

c. TVA aferent cheltuielilor eligibile

93
III. TVA aferent cheltuielilor neeligibile

IV. Contribuia proprie n proiect, din care :

a Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile

b Cheltuieli neeligibile ale proiectului

V Asisten financiar nerambursabil solicitat

a Finanare din FEPAM

b Finanare buget naional

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic
Data : ..

94
Anexa 1

Instruciuni de
completare a Cererii
de finanare

95
Cuprins

1. SOLICITANT ............................................................................................................................ 99

1.1 DATELE DE IDENTIFICARE, REPREZENTANT LEGAL I SEDIU SOCIAL ..................... 99

1.2 DATE FINANCIARE ............................................................................................................ 100

1.3 FINANRI .......................................................................................................................... 101

1.3.1 ASISTEN ACORDAT ANTERIOR ............................................................................ 101

1.3.2. ASISTEN SOLICITAT ............................................................................................. 103

1.4. STRUCTURA GRUPULUI .................................................................................................. 104

2. ATRIBUTE PROIECT ............................................................................................................ 104

3. RESPONSABIL DE PROIECT ................................................................................................ 105

4. CAPACITATE SOLICITANT .................................................................................................. 105

5. LOCALIZARE PROIECT ........................................................................................................ 107

6. OBIECTIVE PROIECT ........................................................................................................... 108

7. DATE DE IMPLEMENTARE PROIECT POPAM ................................................................... 109

8. REZULTATE ATEPTATE .................................................................................................... 110

9. CONTEXT .............................................................................................................................. 110

10. JUSTIFICARE ...................................................................................................................... 111

11. GRUP INT ....................................................................................................................... 111

12. SUSTENABILITATE ............................................................................................................ 111

96
13. RELEVAN........................................................................................................................ 112

14. RISCURI ............................................................................................................................... 113

15. PRINCIPII ORIZONTALE .................................................................................................... 114

16. DESCRIEREA TEHNIC A PROIECTULUI ........................................................................ 115

17. STUDII DE FEZABILITATE ................................................................................................ 116

18. INDICATORI PRESTABILII............................................................................................... 117

19. INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT ........................................................................... 119

20. PLAN DE ACHIZIII ............................................................................................................ 120

21. RESURSE UMANE IMPLICATE .......................................................................................... 123

22. RESURSE MATERIALE IMPLICATE................................................................................... 126

23. ACTIVITI PREVIZIONATE ............................................................................................. 127

24. BUGET - ACTIVITI I CHELTUIELI - ........................................................................... 129

97
Date generale

Acest document reprezint un ndrumar pentru completarea n aplicaia electronic MySMIS a


unei cereri de finanare pentru apelul de proiecte depuse n cadrul Programului Operaional pentru
Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020.
Aici sunt descrise seciunile cererii de finanare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate n
MySMIS. Sunt incluse instruciuni, recomandri i explicaii pentru completarea corect a datelor
solicitate.
Pentru a putea ntocmi i depune o cerere de finanare, prin aplicaia MySMIS, trebuie s v creai
mai nti un cont de utilizator
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf
De asemenea, este necesar identificarea, crearea unei entiti juridice -
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf
Dup crearea unui cont de utilizator i identificarea unei entiti juridice (i.e. solicitantul), putei
selecta, dintre apelurile deschise n cadrul diferitelor programe operaionale, apelul de proiecte
aferent prioritii de POPAM/143/1/4/Articolul 30 i articolul 44 alineatul (4) Diversificare i noi
forme de venituri Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020.
Dup crearea proiectului se pot introduce date n funciile definite de AM la apelul ales.
Introducerea de date se poate face pe pai, unul dup celalalt, sau utiliznd aleatoriu funciile din
stnga ecranului.
nainte de a ncepe completarea cererii de finanare, citii cu atenie prevederile din ghidul
specific aferent acestui apel i asigurai-v c ai neles toate condiiile de accesare a finanrii.
Citii cu atenie instruciunile, recomandrile i explicaiile incluse n acest document, nainte de
completarea cererii de finanare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de
finanare pentru neconformitate administrativ sau depunctarea proiectului n etapa de evaluare
tehnic i financiar.
Dup introducerea informaiilor n pasul respectiv este necesar salvarea acestora. Dup
parcurgerea i completarea cu informaii a tuturor pailor se va putea genera din sistem cererea de
finanare n structura solicitat i cu datele introduse.
ATENIE!
Pentru o evitare a pierderii de date, se recomand salvarea informaiilor dup fiecare
completare a cmpurilor prin apsarea butonului Salvare.
ATENIE!
Indicaiile de completare a cererii de finanare sunt orientative, fiecare Autoritate de
Management va stabili pentru fiecare apel n ghidul solicitantului structura cererii de finanare (paii)
i indicaiile punctuale de completare ale cererilor de finanare pe apelul respectiv.
Pentru acest apel de proiecte, aplicaia MySMIS permite ataarea, la anumite seciuni, a unor
documente la cererea de finanare, prin ncrcarea fiierelor ce conin aceste documente.
Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate
capitolul 4, punctul 4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanare din ghid.
Toate aceste documente vor fi ncrcate n MySMIS, n format PDF, dup ce au fost semnate
digital. Anexele vor fi ncrcate n seciunile precizate n Instruciunile de completare.
Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conine modele standard (e.g. declaraia de angajament,
declaraia privind evitarea dublei finari, declaraie de eligibilitate, declaraie privind egalitatea
de anse, declaraia de nencadrare i de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014,
declaraia privind neductibilitatea TVA, declaraia privind ncadrarea IMM, macheta ce conine
analiza i previziunea financiar din planul de afaceri) sau recomandate (memoriu justificativ) dup
completare, acestea vor fi salvate n format PDF, semnate digital i ncrcate n MySMIS. Celelalte
documente (e.g. documente statutare, CV-uri, etc.) vor fi scanate, salvate n format PDF, semnate
digital i ncrcate n MySMIS, la completarea cererii de finanare. La ncrcarea n aplicaia MySMIS,
denumii fiecare fiier n mod corespunztor i sugestiv, n cmpul Fiierul reprezint.

98
Atenie! Dimensiunea unui fiier ataat nu poate depi 50MB

1. Solicitant
Funcia Solicitant este completat automat din datele introduse anterior n rubricile aferente, respectiv prin
accesarea Profil Persoan Juridic Modificare Persoan Juridic Date Generale / Date Financiare /Finanri
/ Structura Grupului.

1.1 Datele de identificare, reprezentant legal i sediu social

Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal i a sediului social sunt


obligatorii. Datele trebuie s fie corelate cu cele din documentele statutare.
Tipul organizaiei selectai:

99
microntreprindere, ntreprindere mic sau ntreprindere mijlocie, dac
solicitantul se ncadreaz n categoria IMM-urilor cu activitate n domeniul pescuitului,
n conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ntreprindere mare, dac solicitantul se ncadreaz n categoria ntreprinderilor
mari.

Nr. nregistrare introducei numrul de nregistrare n Registrul Comerului.


Registru selectai Registrul Comerului sau Registrul Asociailor i Fundaiilor
Cod CAEN principal - Introducei codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezint obiectul
principal de activitate al societii. Nu introducei aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi
introdus ntr-o alt seciune din cererea de finanare.
nregistrat n scopuri de TVA selectai DA sau NU. Dac solicitantul este nregistrat n scopuri de
TVA, atunci trebuie anexat la cererea de finanare inclusiv Certificatul de nregistrare n scopuri de
TVA.
In ceea ce privete reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie s corespund
cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana
care are dreptul, conform actelor constitutive, s reprezinte organizaia i s semneze n numele
acesteia.
n cazul necorelrii informailor din documentele anterior menionate i cererea de finanare,
aceasta va fi respins n cadrul etapei de conformitate administrativ i eligibilitate.

1.2 Date financiare

Se vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizeaz a fi utilizate n


cadrul proiectului. n acest sens, v rugm s avei n vedere modelul standard de contract de
finanare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor.
Se vor completa informaiile aferente ultimelor 3 exerciii financiare (sau a tuturor exerciiilor
financiare ncheiate, n cazul solicitanilor care au mai puin de 3 exerciii financiare ncheiate)
anterioare depunerii cererii de finanare. Informaiile trebuie s corespund cu situaiile financiare
aferente. Se vor completa, n mod obligatoriu, cel puin urmtoarele date:
- Numrul mediu de salariai
- Cifra de afaceri
- Active totale

100
- Capitalul social subscris
- Capitalul social propriu
- Profitul net
- Profitul din exploatare
1.3 Finanri

1.3.1 Asisten acordat anterior

101
102
Completai datele solicitate pentru toate finanrile din surse publice obinute de entitatea
solicitant n ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali nainte de data depunerii cererii de finanare
i anul curent depunerii cererii de finanare).
1.3.2. Asisten solicitat

Dac este cazul, completai cu informaii despre finanrile solicitate, pentru care nu a fost nc
emis o decizie privind finanarea.

103
1.4. Structura grupului

Dac este cazul, descriei relaiile de parteneriat i/sau legtur a solicitantului cu alte ntreprinderi,
n conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Corelai informaiile cu cele incluse n Declaraia privind ncadrarea n categoria IMM Anexa I.
Consultai inclusiv Anexa I1 Instruciuni de completare a Anexei I, la ghidul solicitantului, pentru
detalii n legtur cu aceste aspecte.

2. Atribute proiect

Se completeaz cmpurile cu datele proiectului i se apas butonul .

Codul de asociere n proiect este generat automat de sistem. Acesta este relevant doar pentru
apelurile de proiecte n care solicitantul eligibil poate fi un parteneriat ntre diferite entiti. Nu
este cazul acestui apel

Tip proiect Selectai Proiecte de investiii n infrastructur sau Proiecte de dotri.

Proiect major - bifai Nu la ambele ntrebri. n acest apel de proiecte nu sunt finanabile
proiectele majore. Codul comun de identificare se aplic proiectelor majore.

Proiect fazat - bifai Nu. Fazarea proiectelor nu este aplicabil acestui apel.

Reea transeuropean, plan de aciune comun - bifai Nu la ambele ntrebri.

Ajutor de stat - bifai NU. Finanarea n cadrul acestui apel face obiectul unei scheme de ajutor
de minimis.

Proiect generator de venit - bifai Nu. Normele privind proiectele generatoare de venituri nete i
calculul necesarului de finanare (funding gap) nu se aplic acestui apel de proiecte.

104
Natura 2000 - bifai Da sau Nu, dup caz.

ITI Delta Dunrii - bifai Da sau Nu. n cadrul acestui apel sunt finanate i proiectele
localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunrii
(municipiul Tulcea, oraele Babadag, Isaccea, Mcin i Sulina i 32 de comune).

3. Responsabil de proiect

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru

adugarea de date precum telefon, fax i email se apas butonul . Pentru editarea sau

tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i pentru tergere.

Completai cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului


proiect (managerul de proiect).

4. Capacitate solicitant
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Sursa de cofinanare selectai Contribuie privat, varianta aplicabil acestui apel de proiecte.

Calitatea entitii n proiect nu selectai niciuna din opiunile disponibile (opiunile disponibile nu
sunt aplicabile acestui apel de proiecte).

105
Cod CAEN relevant - selectai domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat
de proiect prin aceast cerere de finanare. La momentul depunerii cererii de finanare, domeniul
de activitate trebuie s fie deja nscris n obiectul de activitate a solicitantului (conform actului
constitutiv), indiferent dac acesta reprezint activitatea principal sau secundar a ntreprinderii
respectiv 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul n ape dulci.

106
Capacitate administrativ
Capacitatea administrativ (v rugm s menionai dup caz, documente de nfiinare, acionari, existena
unei echipe de management capabile s implementeze i s deruleze proiectul i, dac este posibil, includei
organigrama propus pentru implementarea i derularea proiectului).

Capacitate financiar
Capacitatea financiar (v rugm s confirmai cel puin capacitatea financiar a organismului responsabil
pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra c acesta este n msur s garanteze lichiditile
necesare pentru o finanare adecvat a proiectului, astfel nct s se asigure implementarea cu succes a
acestuia i funcionarea n viitor, n plus fa de celelalte activiti ale organismului)

Capacitate tehnic
Capacitatea tehnic (v rugm s furnizai cel puin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea
proiectului. Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informaii relevante)

Capacitate juridic
Capacitatea juridic (indicai cel puin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea
proiectului, precum i capacitatea sa de a ntreprinde aciuni legale, dac este necesar).

5. Localizare proiect
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru
adugarea de date precum jude, localitate i informaii proiect se apas butonul .

107
Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i
butonul pentru tergere.

Completai datele de identificare a loculului de implementare a proiectului.


Selectai Judeul, Localitatea. Completai cmpul Informaii proiect cu adresa complet a
punctului de lucru identificat ca loc de implementare. Regiunea de dezvoltare va fi generat
automat.
Locul de implementare a proiectului trebuie s fie nregistrat ca sediu principal sau secundar (punct
de lucru), conform certificatului constatator ORC.

6. Obiective proiect
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru
adugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apas butonul
. Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i
butonul pentru tergere.

Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta si descrie obiectivul general al


proiectului.
Obiective specifice ale proiectului - Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele
trebuie s fie formulate clar, cuantificate i n strns corelare cu activitile i rezultatele (output)
prevzute a se realiza/obine.

108
De regul, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizrii unei activiti / set de activiti
(componente) din cadrul proiectului, n timp ce atingerea obiectivului general este o consecin a
ndeplinirii obiectivelor specifice.

7. Date de implementare proiect POPAM


Se vor selecta/bifa opiunile care se aplic proiectului dumneavoastr.
Dac proiectul privete pescuitul marin se va selecta selecta/bifa 1, iar dac privete pecuitul n
apele interioare se va selecta/bifa 2.
n cazul n care proiectul vizeaz att pescuitul marin ct i cel n apele interioare se va bifa/selecta
3.
n ceea ce privete tipul de serviciu de consiliere, dac proiectul vizeaz unul din cele 3 tipuri de
servicii de consiliere se va selecta/bifa tipul de serviciu vizat de proiect, iar n cazul n care proiectul
vizeaz mai multe servicii de consiliere se vor selecta/bifa toate acele servicii.
Dac, din motive tehnice sistemul informatic nu v permite selectarea/bifarea datelor menionate
anterior vei completa i ataa scanat tabelul de mai jos.

109
Codul msurii Dat de implementare Codul numeric

I.6 - Art.30 i Art.44, alin. (4) Precizare dac operaiunea privete:

Pescuit marin 1

Pescuit in apele interioare 2

Ambele 3

Tipul de serviciu de consiliere


Investiii la bord 18
turism pentru pescuitul cu undia 19
Restaurante 20
Servicii privind protecia mediului 21
Activiti educative 22
Numrul de pescari care beneficiaz Se va completa cu
de operaiune nr.

8. Rezultate ateptate
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru
adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor
amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Definii rezultatele ateptate ca urmare a realizrii proiectului, n strns corelare cu obiectivele


specifice identificate mai sus (obinerea rezultatelor ateptate ar trebui s asigure ndeplinirea
obiectivelor specifice).

9. Context
Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

n cadrul acestei seciuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, urmtoarele:


- Contextul promovrii proiectului, precum i complementaritatea cu alte proiecte finanate din
fonduri europene sau alte surse.
- Date generale privind proiectul
- Componentele i activitile proiectului, i modul n care adreseaz problemele identificate n
seciunea Justificarea proiectului.
- Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului.

110
10. Justificare
Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Prezentai succint premisele realizrii proiectului i msura n care aceasta va rspunde unei anumite
probleme, nevoi din domeniul pescuitului comercial.

11. Grup int

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Enumerai categoriile de entiti (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a
implementrii proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanare.
Identificai beneficiarii direci, respectiv indireci i beneficiile acestora, ca urmare a realizrii
proiectului.

12. Sustenabilitate
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

111
Completai doar cmpul Descriere/ Valorificarea rezultatelor, preciznd modul n care proiectul se
va auto-susine financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare,
capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea proiectului dup finalizare (entiti responsabile,
fonduri, activiti, orizont de timp), precum i de meninere.

13. Relevan

Referitoare la proiect
Explicai modul n care Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al
Prioritii Uniunii nr. 1 i se ncadreaz n intervenia strategic 2. din cadrul Prioritii.
Referitoare la SUERD
Se va completa cu informaii despre relevana proiectului n contextul contribuiei la implementarea
ariei prioritare SUERD.

112
Referitoare la alte strategii
Se va completa cu informaii privind modul n care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor
uneia/ a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos, sau a altor strategii relevante.

14. Riscuri
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru
adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor
amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Identificati riscurile ce pot afecta implementarea proiectului in conditiile prevazute (activitati,


rezultate, obiective, buget, plan de achizitii etc) si masurile de atenuare a acestora.

113
15. Principii orizontale
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Egalitate de anse
A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n
cadrul proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020.

Egalitatea de gen - Se completeaz cu o prezentare sumar a modului n care beneficiarul va asigura


egalitatea de anse i de tratament ntre angajai, femei i brbai, n cadrul relaiilor de munc de
orice fel.

Nediscriminare - Se completeaz cu o prezentare sumar a modului n care beneficiarul va asigura


condiiile pentru prevenirea oricrei forme de discriminare n implementarea proiectului.

Accesibilitate persoane cu dizabiliti - Se completeaz cu o prezentare sumar a modului n care


solicitantul se va asigura c principiul accesibilitii va fi respectat. (n cadrul tuturor investiiilor n
infrastructur, se va avea n vedere ca toate obstacolele fizice s fie nlturate / ameliorate, vor fi
prevzute spaii speciale de acces n vederea asigurrii accesibilitii pentru persoanele cu
dizabiliti, ndeplinind astfel prevederile legislaiei n vigoare cu privire la accesul n cldirile i
structurile de utilitate public).
Schimbri demografice - Nu este obligatorie completarea acestei seciuni.

114
Dezvoltare durabil
A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n
cadrul proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020, partea a
II-a.

Utilizarea eficient a resurselor - Se va completa cu descrierea efectiv a activitilor din proiect


orientate ctre direcionarea investiiilor spre opiunile cele mai economice din punct de vedere al
utilizrii resurselor i cele mai durabile, evitarea investiiilor care pot avea un impact negativ
semnificativ asupra mediului sau climatului i sprijinirea aciunilor de atenuare a altor eventuale
impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opiuni
de investiii asupra ciclului de via sau creterea utilizrii achiziiilor publice ecologice.
Specificai n clar dac proiectul prevede msuri de mbuntire a calitii mediului nconjurtor
i de cretere a eficienei energetice, altele dect msurile de conformare cu obligaiile legale n
aceste domenii, prin:
- Utilizarea surselor regenerabile de energie
- Retehnologizarea/ achiziionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv
eficientizarea iluminatului n spaiile de producie), optimizarea funcionrii
instalaiilor i a fluxurilor tehnologice
- Minimizarea la surs a deeurilor generate, creterea gradului de recuperare i
reciclare a deeurilor
Detaliai componentele proiectului pe care le considerai relevante pentru punctele de mai sus i
justificai relevana. Corelai informaiile furnizate cu descrierea tehnic a proiectului din seciunile
relevante ale cererii de finanare i ale planului de afaceri, precum i cu bugetul proiectului (prin
identificarea corespunztoare a costurilor aferente acestor msuri).
Nu este obligatorie completarea urmtoarelor seciuni:
- Poluatorul pltete
- Protecia biodiversitii
- Atenuarea i adaptarea la schimbrile climatice
- Reziliena la dezastre

16. Descrierea tehnic a proiectului


Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

115
Descriei proiectul, specificnd ce se dorete a se realiza prin implementarea acestuia.
Nu este necesar s enumerai activitile proiectului, acestea fcnd obiectul seciunii dedicate
activitilor.

17. Studii de fezabilitate

116
n cadrul acestei seciuni vei ataa Planul de afaceri (Anexa 7) i Devizul general i Devizele pe
obiecte, Anexele financiare aferente Planului de Afaceri, Studiu de fezabilitate, DALI i Studiu de
fezabilitate cu DALI(dup caz) . Cmpurile din MYSMIS se completeaza cu sintagma Nu este cazul.

18. Indicatori prestabilii

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru

adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor


amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

117
Selectai din nomenclator indicatorii prestabilii de rezultat:
1.7 - Locuri de munc (ENI) create n sectorul pescuitului sau activiti complementare.
1.8 - Locuri de munc (ENI) meninute n sectorul pescuitului sau activiti complementare.

La Valoare de referin se va trece valoarea indicatorului naintea depunerii cererii de finanare.


La Anul de referin se va trece anul anterior depunerii cererii de finanare.
La Total se va trece valoarea estimat a indicatorului dup implementarea proiectului (5 ani de la
ultima plat)
Exemplu: Dac implementai un proiect de investiii ce vizeaz realizarea unui restaurant cu specific
pescresc cu durata de implementare de 24 de luni, proiect care ncepe implementarea la 1 ianuarie
2017 i se finalizeaz la 31 Decembrie 2018, atunci cei 5 angajai(2 brbai i 3 femei) care vor
deservi restaurantul i vei angaja ncepnd cu luna urmtoare finalizrii restaurantului, adic
ncepnd cu ianuarie 2019. Astfel la Total vei completa 5 (din care 2 brbai i 3 femei).

118
Selectai din nomenclator indicatorii prestabilii de realizare:

- 1.9 - Numrul de proiecte privind promovarea capitalului uman i a dialogului


social, diversificare i noi forme de venit, ntreprinderi nou nfiinate pentru
pescari i sntate/siguran Completai Total cu valoarea 1
Cmpul Anul de referin se va completa cu anul estimat pentru finalizarea
implementrii proiectului.

19. Indicatori suplimentari proiect

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .


Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea

informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

119
Introducei un singur indicator la indicatori suplimentari de rezultat - Creterea cifrei de afaceri
Denumire indicator Creterea cifrei de afaceri
Unitate msur completai cu mii lei
An completai cu anul anterior depunerii cererii de finanare.
Valoare referin se completeaz cu valoarea la anul anterior depunerii cererii.
Total completai cu valoarea int a indicatorului ca urmare implementrii proiectului (5 ani de la
ultima plat).
Femei, Brbai nu completai aceste cmpuri
Atenie: n cazul Persoanelor fizice autorizate, Intreprinderilor individuale i ntreprinderilor
familiale se va trece valoarea veniturilor brute realizate(aa cum apar n Declaraia 200).

20. Plan de achiziii

Se completeaz cmpuri funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru


adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor
amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

120
Completai detaliile aferente tuturor contractelor de achiziie atribuite i/sau preconizate a fi
atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmat, indiferent
dac este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.
Atribuirea contractelor de achiziie lucrri, servicii, bunuri trebuie s se realizeze cu respectarea
prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii
competitive aplicabile solicitanilor/beneficiarilor privai pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrri finanate din fonduri europene.
Atribuirea contractelor de achiziie pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile nainte de
semnarea contractului de finanare (ex. consultan pentru elaborarea cererii de finanare) trebuie
s fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiai Ordin.

Pentru achiziiile realizate deja (contracte de achiziie atribuite) pn la depunerea cererii de


finanare (e.g. serviciile de consultan pentru elaborarea cererii de finanare), completai
urmtoarele:

Titlu achiziie (obligatoriu) titlul contractului de achiziie, succint i sugestiv


- Descriere achiziie (opional) - descriere succint a obiectului contractului de
achiziie

121
- CPV (obligatoriu) selectai din nomenclator, conform Vocabularului comun privind
achiziiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul
(CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)
- Tip contract (obligatoriu) selectai din nomenclator opiunea aplicabil
- Tip procedura (obligatoriu) selectai din nomenclator Achiziie direct sau
Achiziie privat, dup caz
- Valoare contract (obligatoriu) introducei valoarea contractului de achiziie,
inclusiv TVA, indiferent dac cheltuiala aferent acestei achiziii este inclus, n
bugetul proiectului, n categoria eligibile sau neeligibile.
- Moneda (obligatoriu) selectai din nomenclator
- Dat publicare procedur selectai data complet (an, lun, zi)
- Dat publicare rezultat selectai data complet (an, lun, zi)
- Dat semnare contract (obligatoriu) selectai data complet (an, lun, zi)
- Dat transmitere J.O.U.E. (dac este cazul)

Pentru achiziii previzionate dup semnarea contractului de finanare completai urmtoarele:


- Titlu achiziie (obligatoriu) titlul contractului de achiziie, succint i sugestiv
- Descriere achiziie (opional) - descriere succint a obiectului contractului de
achiziie
- CPV (obligatoriu) selectai din nomenclator
- Tip contract (obligatoriu) selectai din nomenclator opiunea aplicabil
- Tip procedura (obligatoriu) selectai din nomenclator Achiziie direct sau
Achiziie privat, dup caz
- Valoare contract (obligatoriu) introducei valoarea contractului de achiziie,
inclusiv TVA, indiferent dac cheltuiala aferent acestei achiziii este inclus, n
bugetul proiectului, n categoria eligibile sau neeligibile.
- Moneda (obligatoriu) selectai din nomenclator
- Dat publicare procedur (obligatoriu) selectai cel puin anul i luna, estimnd
demararea implementrii proiectului (semnarea contractului de finanare) la
aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanare
- Dat publicare rezultat (obligatoriu) selectai cel puin anul i luna, estimnd
demararea implementrii proiectului (semnarea contractului de finanare) la
aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanare
- Dat semnare contract (obligatoriu) selectai cel puin anul i luna, estimnd
demararea implementrii proiectului (semnarea contractului de finanare) la
aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanare
- Dat transmitere J.O.U.E. (dac este cazul)

122
21. Resurse umane implicate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru


adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

123
124
Dac managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectai Tipul formularului
i completai cu datele aferente Fiei de post i/sau CV-ului dac persoana respectiv este deja
angajat n cadrul societii.
Adugai fiecare expert implicat n implementarea proiectului (echipa de implementare a
proiectului)
- Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziii)
- Codul ocupaiei (selectai din nomenclator, conform COR)
- Tip formular completai detalii suplimentare cu privire la expertul nregistrat.
Furnizarea acestor detalii poate fi fcut la nivel de:

125
- Fia postului (pentru experi ce urmeaz a fi cooptai n echipa de implementare a
proiectului) introducei cerinele privind educaia, experiena, competenele,
cunotinele de limb strin solicitate.
- Curriculum Vitae (pentru experi cooptai deja n echipa de implementare a
proiectului) introducei date de identificare a expertului i informaii din CV-ul
acestuia.

22. Resurse materiale implicate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru

adugarea de date se apas butonul .

Se completeaz cu titlul amplasamentului.

Pus la dispoziie de: Se va selecta singura opiune disponibil i anume Solicitantul.


Adresa: Se va completa cu date referitoare la proveniena resursei i cu adresa exact unde
este localizat.
Informaii extra: Se va completa cu informaii suplimentare relevante referitoare la resursa
material
Se vor preciza resursele materiale aferente activitilor prevzute prin proiect:
- informaiile privind terenul i/sau cldirile unde urmeaz a se realiza investiia,

Pentru proiectele ce prevd lucrri de infrastructur se va meniona inclusiv nr. cadastral i


suprafaa terenului pe care se realizeaz investiia.
n cazul n care pe terenul respectiv exist mai multe construcii se vor meniona care sunt
construciile pe care se va interveni prin proiect.

126
n cazul n care proiectul vizeaz mai multe suprafee de teren, se va preciza nr. cadastral
pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea
inundaiilor etc.).
Se va meniona numrul, data i tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza
implementarea proiectului, n conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.
- dotrile, echipamente IT deinute i utilizate pentru implementarea proiectului, alte
tipuri de echipamente specifice domeniului de finanare;

- se va meniona care dintre echipamentele existente se vor folosi n cadrul proiectului


i pentru ce activiti, justificai pe scurt necesitatea achiziionrii noilor
echipamente i pentru care activiti sunt ele necesare.

Resursa: Se va preciza tipul de resurs material aferente activitilor prevzute prin proiect.
Cantitate: Se va completa cu cantitatea resursei pus la dispoziie prin proiect.
UM: Se va completa cu unitatea de msur.
Partener: Este selectat automat solicitantul.

23. Activiti previzionate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru

adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.


Pentru adugarea de subactiviti se apas butonul si se completeaz datele solicitate. Aceste
activiti i subactiviti se vor prelua n funcia Buget - Activiti i cheltuieli unde se vor
completa cheltuielile aferente. n cazul n care exist activiti fr subactiviti n cadrul
proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.

127
Completai detalii cu privire la activitile i subactivitile proiectului, att cele care au avut loc
pn la momentul depunerii Cererii de finanare, ct i cele previzionate a se realiza dup momentul
depunerii Cererii de finanare.
Atenie! Introducei activitile, la nivel de titlu. Activitile introduse sunt grupate, n mod
automat, n cadrul Componentei 1. Proiectul va conine doar aceast component. mprirea pe
componente a activitilor unui proiect este aplicabil doar proiectelor de tip integrat; acestea nu
fac obiectul acestui apel. La nivel de activitate, nu pot fi introduse detalii suplimentare, n afara
titlului activitii.
La fiecare activitate n parte, definii subactivitile componente. Detaliile privind calendarul de
realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. n cazul n care nu ai
intenionat structurarea unei activiti n subactiviti, este obligatorie crearea a cel puin unei
subactiviti, pentru a putea introduce detalii suplimentare i pentru a putea asocia o cheltuial
bugetar respectivei activiti/subactiviti. Completai urmtoarele:
Titlul (concis, sugestiv)
Data nceperii/ finalizrii
o Pentru subactiviti realizate deja nainte de semnarea contractului de
finanare se vor introduce cel putin anul i luna.
o Pentru subactiviti previzionate a se realiza dup semnarea contractului de
finanare selectai cel puin anul i luna, estimnd demararea implementrii
proiectului (semnarea contractului de finanare) la aproximativ 6 luni de la
depunerea cererii de finanare (similar completrii planului de achiziii).
Rezultate previzionate selectai rezultatul (anterior definit) la a crui realizare
contribuie implementarea respectivei subactiviti.

128
Partenerii implicai ai subactivitii se va selecta denumirea solicitantului.
Amplasamentele din cadrul subactivitii nu se aplic (definirea amplasamentelor,
n seciunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).

Acolo unde este cazul, includei (sub)activiti referitoare la:


Elaborarea cererii de finanare
Elaborarea documentaiilor de atribuire a contractelor de achiziie i derularea
procedurilor de atribuire aferente
Execuia i monitorizarea fiecruia din contractele de achiziie lucrri, bunuri, servicii
Angajarea de personal
Raportarea progresului n implementarea proiectului, conform prevederilor
contractului de finanare
Implementarea msurilor de informare i publicitate obligatorii, conform prevederilor
contractului de finanare
Auditul financiar al proiectului

Durata de implementare a proiectului va fi calculat n mod automat.

24. Buget - Activiti i cheltuieli -


Introducerea datelor in aceast funcie depinde de definirea activitilor i subactivitilor din
funcia Activiti previzionate. Aceste activiti i subactiviti se vor prelua n funcia Buget -
Activiti i cheltuieli unde se vor completa cheltuielile aferente.
Pentru adugarea cheltuielilor se apas butonul si se completeaz datele solicitate.
Daca se dorete ataarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi) ele vor
trebui sa fie ataate premergtor n pagina principal a funciei Buget Activiti i cheltuieli.
Pentru a ataa un document se apas butonul , se completeaz datele din fereastra
ce se va deschide i apoi se salveaz.
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul . Pentru
editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul
pentru tergere .

Observaie:
Cmpul TVA este un cmp editabil. n cazul cheltuielilor nepurttoare de TVA, TVA-ul este 0.
Pentru a terge o activitate se aplic principiul tergerii informaiilor de la sfrit la nceput
(respectiv se vor terge subactivitile, iar apoi activitatea principal).

Introducerea cheltuielilor se realizeaza la nivel de subactivitate. Nu este posibila introducerea, in


bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociat unei anumite subactiviti. Nu este
posibil introducerea, n bugetul proiectului, a unei cheltuieli care sa fie asociat unei activiti
Toate valorile se introduc in lei.

129
Se va selecta NU.

130
Anexa 2 C
CR-POPAM

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITII ADMINISTRATIVE I ELIGIBILITII

Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului,
eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator, competitiv i bazat pe cunoatere
Msura : I.6 Diversificarea veniturilor i noi forme de venit

Titlul proiectului : ......................

COD SMIS

Solicitant

Denumire.............................................
Tel/fax...........................................................
Email ...............................

Rezultatul verificrii

Nr. Puncte de verificat Explicaii


DA NU NA

Verificai c toate seciunile din


Cererea de finanare sunt completate
conform Anexei 1 Instruciuni de
completare a Cererii de finanare.

Verificai existena tuturor


documentelor solicitate prin Lista de
Dosarul cererii de documente din Ghidul solicitantului.
finanare conine toate
documentele solicitate Verificai dac documentele respect
prin Lista de formatul tip stabilit n Ghidul
1.
documente din ghidul solicitantului
solicitantului i are Verificai dac documentul este
toate seciunile destinat solicitantului
completate.
Verificai dac documentul nu are
termenul de valabilitate expirat.
Verificai dac reprezentantul legal din
Cererea de finanare seciunea
Solicitant este conform nscrisurilor din
RECOM online.

131
Verificai existena Hotrrii Adunrii
Generale a Asociailor / Deciziei
asociatului unic sau Hotrrii pentru
persoane fizice autorizate/
ntreprinderilor individuale /
membrilor ntreprinderii familiale,
privind aprobarea investiiei.
Verificai n RECOM Online.
Exist un Plan de Verificai existena la dosarul Cererii de
2. afaceri? finanare a Anexei 7 - Planul de Afaceri.

Solicitantul deine sau Verificai CV-ul nsoit de copii dup


urmeaz s dein Diplome de studii sau Certificatele de
competene calificare profesional emise de
profesionale furnizori de formare profesional
corespunztoare acreditai ANC.
activitilor
3. Sau
complementare?

Declaraia pe propria rspundere


pentru obinerea competenelor
profesionale pentru activitile
complementare Anexa H

Solicitantul a Verificai datele n Extrasul din Jurnalul


desfurat activitate de bord/Jurnalul de pescuit/Declaraii
minim 60 zile de de descrcare/ alte documente care s
4. pescuit comercial n ateste activitatea de pescuit comercial
ultimele 24 de luni? de minim 60 de zile n ultimele 24 de
luni.

Verificai datele nscrise RECOM Online,


Solicitantul se Ghidul solicitantului 3.1. Solicitani
5. ncadreaz n categoria eligibili i Cererea de finanare
solicitanilor eligibili? seciunea Solicitant -Date de
identificare.
Solicitantul desfoar Se verific:
activitate n domeniul - n RECOM Online,
pescuitului (coduri - Permisul de pescuit / Licena de
6. CAEN 0311-Pescuitul pescuit (n cazul investiiilor la bord) /
maritim, 0312 Autorizaia de pescuit comercial emise
pescuitul n ape dulci) de ANPA
- Cererea de finanare - seciunea
Capacitate solicitant
7. Solicitantul a depus Se verific n Cererea de finanare.
proiectul n nume

132
propriu (nu n
parteneriat)?

Solicitantul a Verificai ultimului Bilan anual nsoit


nregistrat un bilan de contul de profit i pierdere
8. pozitiv (capitaluri nregistrat la Administraia Fiscal.
pozitive) n anul
anterior

Solicitantul nu se afl Se verific RECOM Online.


9. n proces de lichidare,
fuziune, reorganizare.

Solicitantul nu este Verificai dac solicitantul nu este


nscris n Registrul nscris n Registrul debitorilor cu sume
10. debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.
neachitate pentru
POP/POPAM.

Solicitantul respect Verificai veridicitatea declaraiei pe


prevederile art.10 proprie rspundere conform art.10
alin.5 din Reg. alin.5 din Reg. 508/2014 Anexa E, n
508/2014? baza informaiilor disponibile la
entitile abilitate.
11.
Registrul naional de eviden a
nclcrilor - ANPA / Direcia politici
i inspecii maritime
(adres negaie/ situaie nclcri
emis de ANPA).
Solicitantul nu a comis Verificai cazierul judiciar i n RECOM
fraude in perioada Online.
anterioar depunerii
solicitrii de asisten
financiar (conform
Conveniei privind
protejarea intereselor
12. financiare ale
Comunitilor
Europene, constituie
fraud care aduce
atingere intereselor
financiare ale
Comunitilor
Europene?
Solicitantul respect Verificai Declaraia pe proprie
13. prevederile art.25 rspundere conform art.25 alin.1 din
alin.1 din Reg. Reg. 508/2014 Anexa F.

133
508/2014? (n cazul
investiiilor la bord)

Proiectul se Verificai datele din seciunea


14. implementeaz n Localizare proiect din Cererea de
Romnia? finanare

Activitile propuse n Verificai datele nscrise n seciunea


Cererea de finanare se Activiti previzionate - Cererea de
regsesc n listafinanare dac sunt conforme cu
activitilor eligibiledatele nscrise n Ghidul solicitantului
din Ghidul aferente msurii pe care a fost depus
15. solicitantului aferent proiectul.
msurii? n cazul depistrii unor activiti
neeligibile solicitai rectificarea
bugetului proiectului i includerea
cheltuielilor aferente activitilor
neeligibile la cheltuieli neeligibile.
Activitile pentru care Verificai Anexa B - Declaraia pe
se solicit sprijin propria rspundere privind evitarea
financiar dublei finanri.
nerambursabil n
Cererea de finanare nu
16.
fac obiectul unei alte
finanri din fonduri
publice naionale sau
comunitare, n ultimii 5
ani?

Proiectul respect Se verific respectarea procentului de


gradul de intervenie finanare nerambursabil i a ncradrii
public? solicitantului n categoria IMM conform
Legii 346/2004, n urmtoarele
documente:
- Bilanul pentru verificarea
numrului mediu de salariai i a
cifrei de afaceri anual
17. net/activele totale anuale
- Anexa I- Declaraie IMM
- Cererea de Finanare,
Seciunea-Bugetul proiectului
- Anexa J- Bugetul indicativ al
proiectului
Sprijinul financiar nerambursabil se
ncadreaz n limita maxim de 75.000
euro, iar valoarea maxim eligibil nu
depete 150.000 euro?

134
Proiectul respect Verificai n Anexa J - Bugetul indicativ
limita maxim de 5% al proiectului dac se respect limita
din valoarea total maxim de 5% sau 10% (dup caz) din
eligibil a proiectului valoarea total eligibil a proiectului
pentru Cheltuielile de pentru Cheltuielile de proiectare i
proiectare i asisten asisten tehnic ale proiectului.
18.
tehnic ale proiectului
fr construcii-montaj
sau 10% din valoarea
total eligibil a
proiectului cu
construcii-montaj?

Proiectul respect Verificai n Anexa J - Bugetul indicativ


limita maxim de 2%, al proiectului dac se respect limita
respectiv de 1% (dup maxim de 2% din valoarea total
caz) din valoarea eligibil a operaiunii privind
total eligibil a cheltuielile cu plata drepturilor
operaiunii privind salariale, inclusiv contribuiile
cheltuielile cu plata suportate de ctre angajator i angajat
drepturilor salariale, pentru personalul din cadrul echipei de
inclusiv contribuiile implementare a operaiunii cu
19.
suportate de ctre construcii montaj sau de 1% din
angajator i angajat valoarea total eligibil a operaiunii
pentru personalul din fr construcii montaj
cadrul echipei de
implementare a
operaiunii cu
construcii montaj,
respectiv fr
construcii montaj?

Proiectul se ncadreaz Verificai dac proiectul se ncadreaz


n perioada maxim de n perioada maxim de implementare
20. timp pentru de 24 de luni.
implementare stabilit
n Ghidul solicitantului
Proiectul nu privete Verificai n Cererea de finanare.
21. doar achiziia de
construcii?
Solicitantul sau Verificai dac solicitantul sau
ambarcaiunea /nava ambarcaiunea / nava face obiectul
nu face obiectul altei altei Cereri de finanare pe aceeai
22. Cereri de finanare pe msur n cadrul unei sesiuni de
aceeai msur n finanare i dac valoarea cumulat a
cadrul aceleai sesiuni sprijinului financiar nermabursabil
de finanare? solicitat n cererile de finanare depuse
nu depete 75.000 Euro?

135
Dac cel puin un document menionat la punctul de verificare 1 nu respect formatul tip stabilit n
Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de
valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarific elementele menionate n Notificarea de solicitare a
informaiilor suplimentare, Cererea de Finanare este declarat neconform administrativ.
Dac cel puin o condiie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-22 nu este ndeplinit, iar n
Lista de verificare a eligibilitii se bifeaz n coloana NU, atunci Cererea de Finanare este declarat
neeligibil.

136
Anexa 2 S

DG- AMPOPAM

LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR

SOLICITATE N VEDEREA CONTRACTRII

Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului,
eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator, competitiv i bazat pe cunoatere
Msura : I.6 Diversificarea veniturilor i noi forme de venit

Titlul proiectului : ................

COD SMIS

Solicitant

Denumire......................................
Tel/fax..................................................
Email ........................

Rezultatul verificrii

Nr. Puncte de verificat Explicaii


DA NU NA

Solicitantul nu se afl n Verificai datele nscrise pe


stare de faliment sau nu portalul RECOM ONLINE al
face obiectul unei Oficiului Naional al
proceduri de lichidare Registrului Comerului.
sau de administrare
judiciar,nu i-a
suspendat activitatea
1. economic sau nu face
obiectul unei proceduri
n urma acestor situaii
sau nu se afl n situaii
similare n urma unei
proceduri de aceeai
natur prevzute de
legislaia sau de

137
reglementrile
naionale.

Solicitantul nu are taxe Verificai dac documentul


i impozite locale este n original, este destinat
restante. solicitantului i nu are
termenul de valabilitate
expirat

2. Verificai datele nscrise n


Certificat/Certificate privind
taxele i impozitele locale
emise de primriile pe raza
crora solicitantul i are
sediul social i punctele de
lucru.

Solicitantul nu Verificai dac documentul


nregistreaz datorii la este n original , este destinat
bugetul statului. solicitantului i nu are
termenul de valabilitate
expirat.

Verificai datele nscrise n


3.
Certificatul de atestare
fiscal emis de ctre organul
fiscal competent din
subordinea Administraiei
Finanelor Publice, pentru
obligaiile fiscale i sociale de
plat ctre bugetul general
consolidat al statului.
Exist Formular de Verificai dac documentul
identificare financiar este n original , este destinat
cu datele de identificare solicitantului
4.
ale trezoreriei/bncii i
ale contului aferent
proiectului POPAM ?

Exist Actul de Verificai dac documentul


5. identitate al este n copie cu meniunea
reprezentantului legal Conform cu originalul
Exist Mandatul de Verificai dac duplicatul
6. reprezentare, pentru eliberat de notar prezint
mputernicit, clar i explicit perioada i
autentificat prin

138
notariat(duplicatul activitile pentru care este
eliberat de notar), clar dat mputernicirea
i explicit n ceea ce
privete perioada i
activitile pentru care
este dat
mputernicirea dup
caz
Exist graficul de Verificai dac exist graficul
rambursare a de rambursare a cheltuielilor
cheltuielilor(cererilor (maxim 5 cereri de
de rambursare). rambursare), dac valoarea
7. total a cererilor de
rambursare corespunde cu
valoarea din bugetul indicativ,
precum i termenul de
depunere a primei cereri de
rambursare
Dac cel puin un document menionat nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de
valabilitate expirat, nu este n original sau copii cu meniunea Conform cu originalul, Cererea de
Finanare este respins.
Dac cel puin o condiie de la punctele de verificare 1-7 nu este ndeplinit, iar n Lista de verificare
a documentelor solicitate se bifeaz n coloana NU, atunci Cererea de Finanare este respins.

139
Anexa 3

GRILA DE EVALUARE CALITATIV

Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului,
eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator, competitiv i bazat pe cunoatere
Msura : I.6 Diversificarea veniturilor i noi forme de venit

Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); Cofinanarea ..(%)

COD SMIS

Solicitant Reprezentant legal

Denumire....................... Nume .....


Statut juridic ....... Tel/fax Prenume ....
Email Funcie .

Nr. Denumire criteriu/ subcriteriu DA / NU


crt.

1. RELEVANA I COERENA PROIECTULUI


1.1 Obiectivele proiectului
Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului
specific 4 al Prioritii Uniunii nr. 1 i se ncadreaz n intervenia
strategic 2. din cadrul Prioritii.

1.2 Activitile proiectului


Graficul de implementare a activitilor este realist i are o
succesiune logic.

1.3 Indicatorii proiectului


Indicatorii asumai sunt corect stabilii i justificai n raport cu
investiia propus.
Numrul de locuri de munc create/meninute este realist n
raport cu sprijinul nerambursabil solicitat.

2 CALITATEA, MATURITATEA I SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

2.1 Capacitatea solicitantului de a realiza investiia propus

140
Resursele materiale i umane (echipa de proiect) sunt clar
definite i sunt adecvate pentru implementarea proiectului.
Solicitantul are experien n domeniul de activitate ce face
obiectul proiectului propus.
Veniturile proprii/atrase sunt suficiente pentru implementarea
proiectului.

2.2 Metodologia de implementare

Obiectivele proiectului sunt clare i pot fi atinse n perspectiva


realizrii proiectului. Activitile proiectului sunt clar
identificate i detaliate i strns corelate, n cadrul calendarului
de realizare, cu planificarea achiziiilor. Rezultatele proiectului
i indicatorii de realizare sunt corelai cu activitile i intele
stabilite sunt fezabile.

2.3 Bugetul proiectului

Bugetul este complet i perfect corelat cu activitatile prevazute,


cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si cu
rezultatele anticipate, adica: nu exista mentiuni in sectiunile
privind activitatile, resursele si rezultatele anticipate din cererea
de finantare care nu au acoperire intr-un subcapitol bugetar /
linie bugetara; de asemenea, nu exista subcapitol bugetar / linie
bugetara fara corespondenta in sectiunile privind activitatile,
resursele si rezultatele.

Cheltuielile au fost corect ncadrate n categoria celor eligibile


sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost
respectate conform ordinului privind cheltuielile eligibile i
prevederilor ghidului solicitantului.
Exista corelare perfecta intre buget si sursele de finantare.
Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente i necesare
pentru implementarea proiectului.
Bugetul respect modelul standard pentru aceast msur, este
corect calculat, TVA-ul este calculat cu dou zecimale. Valoarea
total a proiectului se ncadreaz n limitele stabilite pentru
aceast msur.

Vor fi verificate comparativ ofertele de preuri pe baza crora


este fundamentat planul de achiziii cu informaii aflate la
dispoziia experilor verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.
Ofertele de preuri care stau la baza estimrii valorii achiziiei
provin de la un operator economic care poate fi identificat prin
denumire i CUI ?)

2.4 Calitatea planului de afaceri

141
Datele sunt suficiente, corecte i justificate. Analiza pieei
demonstreaz existena unei piee/cereri certe pentru
produsele/serviciile oferite de solicitant. Analiza concurenei
identific competitorii, punctele lor tari i slabe, avantajul
competitiv al solicitantului (n termeni tehnici, de marketing,
operaionali, organizaionali). Proieciile financiare sunt corecte
i realiste. Calculaiile de costuri i venituri sunt corecte i
realiste i fundamenteaz proieciile financiare.

2.5 Sustenabilitatea investiiei

Solicitantul dovedete capacitate solid de a asigura meninerea,


ntreinerea i funcionarea investiiei/ firmei, dup ncheierea
proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile.

Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toat durata de


analiz a investiiei iar riscul imposibilitii de a asigura
funcionarea investiiei este minim (sau acest risc este
inexistent). Datele utilizate (i ipotezele de lucru) sunt corecte,
argumentate i realiste.

142
Anexa 4

GRILA DE SELECIE

Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului,
eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator, competitiv i bazat pe cunoatere
Msura : I.6 Diversificarea veniturilor i noi forme de venit

Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); Cofinanarea ..(%)

COD SMIS

Solicitant Reprezentant legal

Denumire....................... Nume .....


Statut juridic ....... Tel/fax Prenume ....
Email Funcie .

NR.
CRT CRITERII / SUBCRITERII PUNCTAJ
.

Contribuia proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale msurii Maxim


Tipurile de operaiuni propuse n proiect vizeaz: 25

a. Investiii la bord 25 puncte 25

b.Turismul pentru pescuitul cu undia 22 puncte 22

c. Servicii de protecia mediului 19 puncte 19


1
d. Investiii n restaurante 16 puncte 16

e. Activiti educative 13 puncte 13

Not: n cazul n care proiectul vizeaz mai multe tipuri de operaiuni eligibile,
atunci punctajul acordat pentru acest criteriu se va calcula ca medie
ponderat a operaiunilor selectate de solicitant n cererea de finanare n
funcie de cota procentual rezultat din cifra de afaceri stabilit pentru
fiecare operaiune eligibil n planul de afaceri.

143
Maxim
Crearea / meninerea locurilor de munc:
25

2 a. Meninerea i crearea a mai mult de 3 noi locuri de munc 25 puncte 25

b. Meninerea i crearea de 1-3 noi locuri de munc 20 puncte 20

c. Meninerea locurilor de munc 15 puncte 15

Efectele economice preconizate (Creterea cifrei de afaceri): Maxim 20

a. Creterea cifrei de afaceri cu peste 15% dar nu mai mult de 50 % 20 puncte 20


3
b. Creterea cifrei de afaceri cu 7 15% 15 puncte 15

c. Creterea cifrei de afaceri cu mai puin de 7% 10 puncte 10

Maxim
Tipul de pescuit:
15

4 a.Proiectul este destinat pescuitului n ape interioare 15 puncte 15

b.Proiectul este destinat pescuitului costier la scar redus 15 puncte 15

c. Proiectul este destinat pescuitului marin 10 puncte 10

Maxim
Experiena solicitantului n activitatea de pescuit:
15

a. Expertiz 15 ani 15 puncte 15

5 b. Expertiz ntre 10 i 15 ani 10 puncte 10

c. Expertiz ntre 5 i 10 ani 5 puncte 5

d. Expertiz ntre 2 i 5 ani 3 puncte 3

e. Expertiz < 2 ani (dar minim 60 de zile) 2 puncte 2

Maxim
PUNCTAJ TOTAL
100

Punctaj minim necesar 50 de puncte

144
Anexa 5

DGP-AM POPAM /CR

Nr. de nregistraredata..

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAIILOR SUPLIMENTARE


Prioritatea Uniunii Nr : .......................

Msura Nr. :.............................

Titlul proiectului : ........................

Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei);

COD SMIS

Solicitant Reprezentat legal

Denumire................................ Nume ........

Statut juridic ....... Tel/fax......... Prenume ......


Email .................. Funcie ....

V aducem la cunotin faptul c, n urma verificrii efectuate n etapa de conformitate


administrativ/eligibilitate/evaluare calitativ/selecie asupra Cererii de finanare avnd COD
SMIS....................... a rezultat necesitatea clarificrii unor subiecte pe care vi le prezentm n partea I
din acest formular.
Va rugm s completai partea a - II-a a formularului i s-l returnai Compartimentului
regional POP./DGP AMPOPAM n maxim 5 zile lucrtoare de la data primiri notificrii.
n cazul n care rspunsul dumneavoastr nu ne parvine n termenul menionat sau
documentele nu respect cerinele sau nu ofer clarificrile solicitate, Cererea dumneavoastr de
finanare va fi declarat neconform/neeligibil/neselectat/respins.

145
PARTEA I
A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

Referina
Nr. (document Subiecte de clarificat/Document lips
crt. /pct. din
doc.)

1
2

Pentru motivarea rspunsului dumneavoastr va rugm s ataai urmtoarele documente


1............................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul
2............................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul
3............................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul
4............................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul
5............................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul

PARTEA II
A se completa de Solicitant

1. Precizrile Reprezentantului legal referitoare la solicitrile menionate n Partea I :

Referina
Nr.
(document /pct. din Precizri
crt.
doc.)
1

3
4

Declar c sunt de acord cu modificrile i ataez urmtoarele documente solicitate:

1............................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul


2............................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul
Reprezentant legal
( nume, prenume, semntura, tampila, data)

146
Anexa 6

DGP-AM POPAM
Nr. de nregistraredata..

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIV/


/NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA / RESPINGEREA CERERII DE FINANARE

Stimat Doamn/Stimate Domn,

V facem cunoscut c solicitarea dumneavoastr de sprijin financiar pregtitor a fost declarat


neconform administrativ / neeligibil/ neselctat /respins, dup verificarea conformitii administrative,
eligibilitii, seleciei cererii de finanare avnd COD SMIS:
COD SMIS

Cererea de finanare a fost declarat neconform administrativ/neeligibil/ neselectat /respins din


urmtoarele motive :
1) .
2) ..

n cazul n care dorii s contestai rezultatul verificrilor, contestaia se depune prin email/fax/pot
cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din Bucureti, Bld. Carol I, nr.2-4, Sector 3, n
termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii prezentei Notificri.
V mulumim pentru interesul pe care l manifestai n legtur cu Programul Operaional pentru
Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020.

Cu stim,

147
Anexa 7

PLAN DE AFACERI

A. DESCRIEREA SOLICITANTULUI
Se vor furniza date cu privire la:
Denumirea entitii9;
Scurt descriere a entitii;
Forma de organizare;
Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor i acionarilor, cote de
participare deinute, prin completarea urmtorului tabel:

Tabel nr. Denumire tabel

Nr.crt. Nume i prenume Poziia n cadrul companiei Cota de participare


(administrator(i)/acionar(i)) deinut (%)

Localizare, adresa sediului social (principal), sucursale, filiale unde este cazul;
Cod unic de identificare/ nregistrare fiscal (unde se aplic);
Numr de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului (unde se aplic).

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI


1. Istoricul activitatii
2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)

Denumire mijloc fix Data achiziiei Valoare neta la data Bucati


intocmirii ultimului bilant
-RON-
1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliai ........
1.n detaliai .......
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliai ........
2.n detaliai .......
3. PESTE
TOTAL ^^^^^^^^^^

9
Prin entitate se nelege societate comercial/PFA/II/IF.

148
TERENURI

Nr. Amplasare Suprafata totala Valoarea contabila Regim juridic


Judet/Locali (mp) / - RON-
crt tate Categoria de
folosinta

3. Producia obtinuta in ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)
4. Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

Indicatori An n-3 An n-2 An n-l


1. Active fixe nete
2. Active totale
3. Capitaluri proprii
4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an
5. Cifra de afaceri
6. Rezultat operational
7. Profit net
8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)
9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)

C. ANALIZA DE PIATA
1. Caracteristici generale ale pietei produselor
2. Analiza concurentei
3. Politica de produs si fluxul tehnologic (daca e cazul)
4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii Adresa Produs furnizat si Valoare % din total


prime/materiale cantitate aproximativa - achiziii
auxiliare/produse/servicii aproximativa LEI-

5. Politica de pret
6. Politica de distributie. Principalii clienti (conform tabelului de mai jos)

POTENIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare -LEI - % din vanzari
1
2
n

149
D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIIE PROPUS
1. Prezentarea proiectului

1.1 Cifr de Afaceri previzionat pentru fiecare activitate


complementar propus n proiect.

Nr. Operaiune eligibil Cifra de afaceri Procent din total


previzionat (mii cifr de afaceri
lei) previzionat(%)
1. Investiii la bord
2. Turismul pentru pescuitul
cu undia
3. Servicii de protecia
mediului
4. Investiii n restaurante
5. Activiti educative

Se va descrie:

1.2 Descrierea activitii propuse prin proiect.


Se va descrie activitatea propus a fi realizat prin proiect.
Ce reprezint, ce nevoi satisface, care sunt materialele i echipamentele necesare prestrii
serviciului, etape n procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clieni

1.3 Justificarea necesitii proiectului


Se vor identifica oportunitile i/sau ameninrile identificate n strns legtur cu punctele
tari/slabe ale entitii.

1.4 Impactul, n special cel economic

Se vor evidenia beneficiile directe i indirecte.

1.5 Justificarea necesitii finanrii publice a proiectului.

150
1.6 Justificarea modalitii n care investiia contribuie la
dezvoltarea de noi activiti i/sau mbuntirea celei/celor
existente, precum i contribuia lor la crearea de valoare adugat
din punct de vedere economic, social, etc.

1.7 Beneficiile i avantajele rezultatelor preconizate n urma


implementrii proiectului
Se vor detalia beneficiile i avantajele preconizate a se obine prin implementarea proiectului
comparativ cu concurena.

1.8 Amplasarea investiiei (numai pentru proiecte ce prevd


construcii-montaj)

Se vor prezenta informaii/date cu privire la:

modul n care se realizeaz accesul la infrastructura proiectului


modul n care se realizeaz accesul la cldirea/spaiul unde se vor monta/instala
echipamentele;
cldirea/spaiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele (suprafee,
funciuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare, s.a.). Se va preciza dac
este necesar modificarea destinaiei cldirii/spaiului unde se vor monta/instala utilajele si
echipamentele.
Se va descrie dac la locul de amplasare a investiiei sunt:
a) utiliti existente/necesare

Se vor prezenta informaii/date cu privire la:

echiparea cldirii/spaiului cu utiliti existente.


informaii/date cu privire la necesarul de utiliti pentru utilajele i echipamentele
care vor fi montate/instalate. De asemenea, se vor prezenta, dac este cazul,
modificrile/interveniile i/sau operaiunile necesare conectrii utilajelor i
echipamentelor la reelele/instalaiile de utiliti (ap, canal, energie electric, s.a.).
b) autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare

Se vor analiza prevederile Certificatului de Urbanism(dac este cazul) si se va prezenta dac


prin realizarea investiiei propuse sunt respectate reglementrile n vigoare cu privire la
mediu, securitate la incendiu, s.a.

2 Descrierea tehnic a proiectului.


Dup caz, se vor prezenta informaii/date cu privire la:

151
gradul de noutate a utilajelor i a echipamentelor propuse a fi achiziionate n cadrul
proiectului, n context naional, comparativ cu nivelul internaional;
rolul i funciunea fiecrui utilaj si echipament propus;
plane de utilaje i echipamente tehnologice. Se vor cuprinde, n funcie de situaia
aplicabil, n principal, planele principale de tehnologie i montaj, dimensiuni, detalii
montaj i anume:
plane de ansamblu;
scheme ale fluxului tehnologic;
scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,
comunicaii, reele de combustibil, ap, iluminat i altele asemenea, precum i ale
instalaiilor tehnologice;
plane de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a
schemelor tehnologice de montaj;
liste cu utilaje i echipamente din componenta planelor tehnologice, inclusiv fie
cuprinznd parametrii, performanele i caracteristicile acestora.

Se va analiza dac montarea/instalarea utilajelor si echipamentelor presupune/nu presupune


modificri constructive ale cldirii/spaiului.

3 Maturitatea proiectului.
Se va prezenta stadiul pregtirii documentaiei proiectului (de ex. studiul de impact asupra
mediului, autorizaii/acorduri/avize, alte studii etc.)

4 Graficul estimat al activitilor proiectului (Gantt).

5 Investiia propus prin proiect


n funcie de tipul de proiect i de ce se propune a se achiziiona se va completa urmtorul tabel
cuprinznd lista de echipamente i/sau lucrri i/sau servicii cu ncadrarea acestora pe seciunea de
cheltuieli eligibile /neeligibile (dac este cazul):

Nr. crt. Denumirea UM Cantitate Preul Valoare Linia Eligibil/neeligibil


echipamentelo unitar bugetar
total
r/lucrrilor/ (fr
serviciilor T.V.A) (se va meniona
suma inclus pe
eligibil i suma
inclus pe
neeligibil)
0 1 2 3 4 5(3x4) 6 7

152
Echipamente i dotri (se va prelua denumirea liniei bugetare corespunzatoare)

TOTAL

Mobilier

TOTAL

Denumire lucrri

TOTAL

Denumire servicii

TOTAL

E. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE

Detaliai echipa proiectului propus n cererea de finanare: structura, rolurile, funciile, responsabilitile, relaiile
funcionale ntre membrii echipei de proiect, expertiza.

Se va realiza:
o Descrierea echipei de management a proiectului (structura n organigrama entitii, rolurile
n echipa de implementare, funciile, responsabilitile i expertiza acestora) - dac este
cazul;

o Descrierea msurii n care proiectul contribuie la meninerea locurilor de munc existente


momentul depunerii cererii de finanare.
o Descrierea msurii n care proiectul contribuie la crearea locurilor de munc;

o Modul n care se va realiza recrutarea, selecia i integrarea (pentru posturile nou create);
o Descrierea modului n care va fi realizat fiecare activitate, persoanele responsabile,
rezultatele preconizate i durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activitilor
din graficul Gantt.

F.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Se va descrie:

Metodologia de monitorizare, evaluare i control a proiectului.

153
Capacitatea de a asigura meninerea, ntreinerea, funcionarea investiiei/entitii
dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile.
Modul n care proiectul contribuie la introducerea i/sau utilizarea de echipamente,
tehnologii care asigur protecia mediului i/sau care conduc la diminuarea
consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil (dac este cazul).
Trebuie s se descrie concret i s demonstreze modul n care finanarea investiiei
contribuie la obiectivele politicii de dezvoltare durabil.
Modul n care principiile egalitii de anse, de gen i nediscriminare sunt promovate
prin investiia propus, detaliindu-se concret, care sunt msurile i instrumentele prin
care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

G. ANALIZA FINANCIAR

Analiza financiar cuprinde urmtoarele seturi de date i analize:

I. Bugetul proiectului i planul de finanare


II. Analiza ntreprinderii solicitante situaia curent
III. Analiza financiar a investiiei
IV. Analiza ntreprinderii solicitante proiecii financiare

Cele mai multe dintre datele solicitate mai jos vor fi introduse n macheta n format .xls (Excel)
ataat la modelul planului de afaceri.
Pe lng machet, solicitantul va furniza, n seciunile de mai jos, informaii suplimentare, dup
caz.

I. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE

Se va descrie modul de constituire a bugetului proiectului (costurile investiionale) i planul de


finanare (sursele de finanare ale costurilor investiionale), cu tabelele aferente. Informaiile
prezentate la acest capitol trebuie s fie corelate cu Bugetul indicativ al proiectului(Anexa J)
ataat la Cererea de finanare i cu Bugetul din Cererea de finanare din MYSSMIS.

Bugetul proiectului trebuie fundamentat, spre exemplu prin ofert de pre/ catalog/ website,
trimitere la o analiza, la un studiu de pia, orice document anexat care poate s susin preul
inclus n buget. Costurile sunt realiste (corect estimate) i necesare pentru implementarea
proiectului.

II. ANALIZA NTREPRINDERII SOLICITANTE SITUAIA CURENT

Din analiza financiar a situaiei curente furnizat la punctul B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE
A SOLICITANTULUI, Punctul 4 Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI) (pentru
ultimele 3 exerciii financiare / pentru ultimul exerciiu financiar n cazul entitilor cu vechime
de un an) se vor analiza i interpreta indicatorii: de echilibru financiar, a solduri intermediare de
gestiune, a ratelor de rentabilitate i de gestiune, a ratelor de lichiditate, solvabilitate, ndatorare.

154
De asemenea, se va analiza dac societatea comercial este n dificultate n conformitate cu Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate
(JO C 242/01.10.2004). Astfel, se vor completa Foile de lucru Bilan contabil i Contul de Profit i
Pierdere (Cont PP), Foaia de lucru indicatori financiari fiind preluat automat.

III. ANALIZA FINANCIAR A INVESTIIEI

Solicitantul va completa proieciile financiare ale veniturilor si cheltuielilor aferente operrii


investiiei foaia de lucru Proiecii financiare.
Scopul acestor proiecii este de a permite calcularea i analizarea unor indicatori de perfoman a
investiiei - rentabilitatea i sustenabilitatea acesteia

IV. ANALIZA NTREPRINDERII SOLICITANTE PROIECII FINANCIARE

Beneficiarul va realiza proiectia trimestriala a veniturilor si cheltuielilor pentru perioada de


implementare a investitiei (pe numarul de ani pt care gandeste proiectul), nu este obligatorie
completarea pentru toti anii.
Se va prezenta ntreaga activitate a societii. Daca societatea desfoar activiti n mai multe
domenii economice (Coduri CAEN), se vor estima venituri i/sau cheltuieli i din alte activiti dect
cea care face obiectul proiectului, detaliai aceste venituri i cheltuieli.

H. ANEXE I ALTE DOCUMENTE


Se vor anexa orice alte documente pe care le considerai relevante sau care susin anumite puncte
de vedere din planul dvs. de afaceri.

155
PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECIILOR FINANCIARE

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE nr. 1-10 la PLANUL DE
AFACERI(Anexa 7 la Ghidul Solicitantului).

Atenie:
1. Prognozele vor fi ntocmite pornind de la situaiile financiare din anul anterior depunerii
proiectului!
2. Prognozele se refera la doua perioade distincte: a. Perioada de implementare a proiectului; i
b. Perioada de funcionare. Perioada de implementare ncepe cu luna n care s-a semnat
contractul de finanare (Luna 1) i se termina cu luna n care a fost ncasata ultima transa a
fondurilor FEPAM.
3. Anexele vor fi ntocmite att de ctre societi comerciale, cat i de ctre PFA, II, IF i ali
solicitani care nu ntocmesc situaii financiare de sinteza. Principiul utilizat este acela ca
investiia productiva implementata genereaz rezultate economice care pot fi cuantificate, chiar
daca ele nu se raporteaz n formulare fiscale (respectiv bilan i cont de profit i pierderi).

1 Bugetul cererii de finanare(Anexa1)


Anexa se va completa att cu cheltuielile eligibile ct i cu cele neeligibile.
Pentru solicitanii care sunt nregistrai n scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent cheltuielilor
eligibile pe coloana de TVA neeligibil.
Pentru solicitanii care nu sunt nregistrai n scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent
cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA eligibil.

2 Planul investiional(Anexa 2)
Se vor completa n anexa cheltuielile totale ale investiiei defalcat pe cei 2 ani de implementare.
n cadrul anexei se vor mai completa sursele de finanare ale investiiei. n cazul unui credit bancar
pentru cofinanarea proiectului se vor meniona rambursrile anuale de principal si dobnzi.

3 Prognoza veniturilor
Se va completa Anexa 3 Prognoza veniturilor cu vnzrile cantitative i valorice previzionate
trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai buna nelegere de ctre persoanele
care citesc studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii:
- gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp (daca
e cazul); se va estima producia fizica obinut n urma realizrii investiiei
- detalierea produciei fizice conform capacitii de producie

156
- modul n care au fost previzionate celelalte venituri prognozate
Se vor detalia veniturile obinute din alte tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul
(n cazul n care solicitantul obine venituri i din alte activiti dect cea descrisa prin proiect).

4. Prognoza cheltuielilor
Se va completa Anexa 4 Prognoza cheltuielilor cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli
trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai buna nelegere de ctre persoanele
care citesc studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii:
- urmrii corelarea informaiilor furnizate aici cu cele menionate n celelalte seciuni ale
planului de afaceri;
- corelarea dintre cheltuielile previzionate i capacitatea de producie;
- modul n care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea
cheltuielilor i au influenta relevanta ;
Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul.
(n cazul n care solicitantul obine venituri i suporta cheltuieli din alte activiti dect cea descrisa
prin proiect)

5. Proiecia contului de profit i pierdere(Anexa5)


n coloana An 0 se vor completa valorile existente n ultimul cont de profit i pierdere ncheiat de
societate anexat la cererea de finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs
aceasta coloana nu se completeaz).
Se vor completa n cadrul anexei rndurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli privind
dobnzile (att pentru creditul ce urmeaz a fi contractat pentru co-finanarea investiiei din
proiect (daca este cazul), cat i pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare
angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de afaceri , restul
rndurilor fiind preluate automat din anexele 1 i 2. Se vor face meniuni privind valorile previzionate
i se vor corela cu alte informaii (exemplu : cheltuielile privind dobnzile).
Atenie: Solicitanii care nu ntocmesc situaii financiare de sinteza (ex. PFA, II, IF, etc.) nu vor
completa coloana 0.

6. Bilan sintetic previzionat (6)


Se vor face precizri privind ipotezele luate n considerare n procesul de previzionare a posturilor
din bilan.
Se va completa Anexa 6 cu valorile prognozate ale posturilor din bilan avnd n vedere urmtoarele:

157
n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente n ultimul bilan ncheiat de societate
anexat la cererea de finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs
aceasta coloana nu se completeaz);
valorile activelor imobilizate noi achiziionate se vor aduga la cele existente (daca este
cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vndute n perioada respectiva;
valoarea amortizrii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adug
amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achiziionate (se va corela cu valoarea
cheltuielilor cu amortizrile prevzute n contul de profit i pierdere);
valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul
activitii desfurate (durata procesului de fabricaie, etc.) i alte elemente considerate
relevante.
casa i conturi la bnci se preia valoarea rezultata n Fluxul de numerar aferent aceleiai
perioade din linia S (din Anexa 9 Flux de numerar;
datorii ce trebuie pltite intr-o perioada de pana la un an se previzioneaz n funcie de
termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de
numerar, valoarea datoriilor fiscale i la asigurrile sociale aferente activitii.
datorii ce trebuie pltite intr-o perioada mai mare de un an se previzioneaz n funcie de
soldul i graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu i lung primite (daca este cazul),
de soldul i graficul de plata a datoriilor reealonate (daca este cazul); se vor evidenia de
asemenea datoriile ctre acionari/asociai, leasingurile, datoriile ctre alte instituii
financiare.
subvenii pentru investiii - se nscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) i
ncasrile primite prin Programul Operaional de Pescuit i Afaceri Maritime sau alte programe
operaionale cu precizarea acestora;
capitalurile proprii se nscriu sumele rezultate ca urmare a majorrilor de capital social
prevzute, rezultatul exerciiului (acesta se repartizeaz ca dividende i rezerve la alegere,
cota repartizata la rezerve urmnd s fac parte din rezerve n anul urmtor), rezervele deja
constituite i alocrile suplimentare din rezultatul exerciiului financiar precedent;
se va urmri corelarea datelor introduse cu cele existente n contul de profit i pierdere i
fluxul de numerar;
Atenie: Solicitanii care nu ntocmesc situaii financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor
completa coloana 0.

7. Flux de numerar
Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada
implementrii (anexele 7 i 8 vezi atenionarea de mai jos desfurate lunar) i pentru o perioada
de 5 ani - anexa 9.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai buna nelegere de ctre persoanele
care citesc studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii :
- valoarea cheltuielilor efectuate naintea semnrii contractului de finanare (gen consultanta,
asistenta tehnica etc.) va fi inclusa n prima luna a anului 1 de implementare la capitolul Total
ieiri de lichiditi prin investiii;
- se va urmri corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrri i ieiri cu celelalte seciuni;

158
- atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n
nici una din lunile de implementare i nici n anii de previziune !
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea
elementelor fluxului de numerar i au influenta relevanta ;

8. Indicatori financiari (Anexa 10)


Pe baza datelor obinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva
sustenabilitatea i viabilitatea investiiei ce urmeaz a fi promovata. Toate prognozele vor fi
calculate pentru o perioada de 5 ani, dup finalizarea investiiei, n preturi constante.

Modul de calcul i baremurile limita care trebuie respectate sunt urmtoarele:

1. Valoarea investiiei (VI) = valoarea totala a proiectului fr TVA, se preia din bugetul
proiectului.

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform
obiectului de activitate al solicitantului. Se preiau valorile din Anexa Prognoza
Veniturilor rndul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective i
anume pe 5 ani.

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente. Se


preiau valorile din Anexa Prognoza Cheltuielilor rndul Cheltuieli pentru exploatare
- total aferente perioadelor respective i anume pe 5 ani

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve pentru anii 2-5.
Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaz dup formula :
Re
rRe = 100
Ve

5. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ;


Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani).
Se calculeaz astfel :

159
VI
Dr = 1 6
( Flux _ net _ actualizat + Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 12
5 12

Unde:
Se considera ca n anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din
exploatare din anul 5.
6. Rata rentabilitii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii 2-5;
Se calculeaz astfel :

Flux _ exp loatare


rRc = 100
VI
7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii 2-5;
RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rndul
P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se mparte la rndul C Total
ieiri de lichiditi prin finanare .
8. Rata ndatorrii pe termen mediu i lung (rI) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii 2-5;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu i lung i total active.

TDi
rI = 100
TAi
unde :
TDi= total datorii pe termen mediu i lung n anul i ;
TAi= total active n anul i ;
9. Rata de actualizare este de 4%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:
5 12
FN i FN i exp lt
VAN = + - VI
i =1 (1 + r )i i =6 (1 + r ) i

FNi = flux de lichiditi net din anul i;


FNi explt = flux de lichiditi din exploatare din anul i
VI = valoarea investiiei ;
Disponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul S, din anexa 9 Flux de numerar trebuie
sa fie pozitiv n anii de previzionare evaluai)

160
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 1
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile


Nr. crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor Total eligibil Total neeligibil TOTAL
Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig.
CAP. 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1 Obi nerea terenul ui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1.2 Amenajarea terenul ui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1.3 Amenajari pentru protecti a medi ul ui si aducerea l a starea i ni ti al a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1 Chel tui el i pentru asi gurarea uti l i tati l or necesare obi ecti vul ui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studi i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3.1.1 studi i de teren 0,00 0,00 0
3.1.2 raport pri vi nd i mpactul asupra medi ul ui 0,00 0,00 0
3.1.3 studi i de speci al i tate necesare n funci e de speci fi cul i nvesti i ei 0,00 0,00 0
3.2 Documentai i -suport i chel tui el i pt. obti nere avi ze, acorduri , autori zati i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3.3 Experti zate tehni c a construci i l or exi stente, a structuri l or i /sau, dup caz, a proi ectel or 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
tehni ce, i ncl usi v ntocmi rea de expertul tehni c a raportul ui de experti z tehni c

3.4 Certi fi carea performanei energeti ce i audi tul ui energeti c al cl di ri l or 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3.5 Proi ectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3.5.1 tema de proi ectare 0,00 0,00 0
3.5.2 studi u de prefezabi l i tate 0,00 0,00 0,00 0
3.5.3 studi u de fezabi l i tate/documentai e de avi zare a l ucrri l or de i nterveni i i devi z general 0,00 0,00 0,00 0
3.5.4 documentai i l e tehni ce necesare n vederea obi neri i avi zel or/acorduri l or/autori zai i l or 0,00 0,00 0
3.5.5 veri fi carea tehni c de cal i tate a proi ectul ui tehni c i a detal i i l or de execui e 0,00 0,00 0
3.5.6 proi ect tehni c i detal i i de execui e 0,00 0,00 0
3.6 Organi zarea proceduri l or de achi zi i e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3.7 Consul tanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3.7.1 managementul de proi ect pentru obi ecti vul de i nvesti i i 0,00 0,00 0
3.7.2 audi tul fi nanci ar 0,00 0,00 0
3.8 Asi stenta tehni ca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3.8.1 asi sten tehni c di n partea proi ectantul ui 0,00 0,00 0
3.8.2 di ri geni e de anti er, asi gurat de personal tehni c de speci al i tate, autori zat 0,00 0
3.9 Chel tui el i cu servi ci i l e de consul tan pentru ntocmi rea dosarul ui cereri i de fi nanare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construci i i i nstal ai i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4.2 Montaj uti l aje, echi pamente tehnol ogi ce i funci onal e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4.3 Uti l aje, echi pamente tehnol ogi ce i funci onal e care necesi t montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4.4 Uti l aje, echi pamente tehnol ogi ce i funci onal e care nu necesi t montaj i echi pamente de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
transport
4.5 Dotri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4.6 Acti ve necorporal e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organi zare de anti er 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
5.1.1 Lucri de construci i i i nstal ai i aferente organi zri i de anti er 0,00 0,00 0
5.1.2 Chel tui el i conexe organi zri i de anti er 0,00 0,00 0
5.2 Comi si oane, cote, taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
5.2.1 cota aferent Inspectoratul ui de Stat n Construci i , cal cul at potri vi t prevederi l or Legi i nr. 0,00 0,00 0
10/1995 pri vi nd cal i tatea n construci i , republ i cat
5.2.2 cota aferent Inspectoratul ui de Stat n Construci i , cal cul at potri vi t prevederi l or Legi i nr. 0,00 0,00 0
50/1991 pri vi nd autori zarea executri i l ucrri l or de construci i , republ i cat, cu
modi fi cri l e i compl etri l e ul teri oare
5.2.3 cota aferent Casei Soci al e a Constructori l or - CSC, n apl i carea prevederi l or Legi i nr. 0,00 0,00 0
215/1997 pri vi nd Casa Soci al a Constructori l or
5.2.4 taxe pentru acorduri , avi ze conforme i autori zai a de construi re/desfi i nare 0,00 0,00 0
5.3 Chel tui el i di verse i neprevzute 0,00 0,00 0
5.4 Chel tui el i pentru i nformare i publ i ci tate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 6 Cheltuieli pentru probele tehnologice i teste de predare la beneficiar
6.1 Pregti rea personal ul ui de expl oatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
6.2 Probe tehnol ogi ce i teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 7 Cheltuieli cu amortizarea
7.1 Chel tui el i cu amorti zarea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 8 Cheltuieli cu leasing-ul
8.1 Chel tui el i cu l easi ng-ul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 9 Cheltuieli cu echipa de implementare
9.1 Chel tui el i pri vi nd pl ata drepturi l or sal ari al e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 10 Cheltuieli privind taxele, altele dect cele prevzute la Alte cheltuieli Comisioane, cote, taxe din Anexa 6 Capitolul I Structura devizului general din HG 907/2016.
10.1 Chel tui el i pri vi nd taxel e, al tel e dect cel e prevzute l a Al te chel tui el i Comi si oane, cote, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
taxe di n Anexa 6 Capi tol ul I Structura devi zul ui general di n HG 907/2016.
TOTAL CAPITOL 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 11 Cheltuieli bancare i pentru obinere garanii
11.1 Chel tui el i l e bancare de deschi dere i de admi ni strare a conturi l or astfel cum prevede pct. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
di n Capi tol ul I di n Anexa l a Ordi nul 816/2016 cu modi fi cri l e i compl etri l e ul teri oare

11.2 Chel tui el i aferente garani i l or emi se de o i nsti tui e bancar sau nebancar, astfel cum sunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
prevzute l a art. 11 di n Hotrrea Guvernul ui nr. 347/2016
TOTAL CAPITOL 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 12 Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014
12.1 Chel tui el i cu achi zi i onarea semnturi i di gi tal e pentru MySMIS2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CAP. 13 Contribuia n natur
13.1 Contri bui a propri e aferent terenul ui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
13.2 Contri bui a propri e pentru i nvesti i a de baz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL CAPITOL 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0


di n care C+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Nr crt SURSE DE FINANARE Valoare (lei)


I Valoarea total a cererii de finantare, din care : 0,00
I.a. Val oarea total a neel i gi bi l , i ncl usi v TVA aferenta 0,00
I.b. Val oarea total a el i gi bi l 0,00
II Contribuia proprie, din care : 0,00 161
II.a. Contri bui a sol i ci tantul ui l a chel tui el i el i gi bi l e 0,00
II.b. Contri bui a sol i ci tantul ui l a chel tui el i neel i gi bi l e, i ncl usi v TVA aferenta 0,00
III ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 0,00
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 2
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Planul investitional
Compl etai proi ecti a fi nanci ara pri vi nd cos turi l e i nves ti ti ei pe ani i de i mpl ementare (an 1 i 2), i n functi e de peri oada de i mpl ementare a proi ectul ui .
Col oana "Total ani " veri fi ca s uma cos turi l or anual e cu cos tul total al i nves ti ti ei , conform bugetul ui . Mes ajul "Eroare!" s e va afi s a daca s uma val ori l or aferente
ani l or 1 i 2 nu es te egal a cu val oarea di n buget a res pecti vul ui cos t (col oana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2
CAP. 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1 Obi nerea terenul ui 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenul ui 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protecti a medi ul ui s i aducerea l a s tarea i ni ti al a 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1 Chel tui el i pentru as i gurarea uti l i tati l or neces are obi ecti vul ui 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studi i 0,00 0,00 0,00
3.1.1 s tudi i de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 raport pri vi nd i mpactul as upra medi ul ui 0,00 0,00 0,00
3.1.3 s tudi i de s peci al i tate neces are n funci e de s peci fi cul i nves ti i ei 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentai i -s uport i chel tui el i pt. obti nere avi ze, acorduri , autori zati i 0,00 0,00 0,00
3.3 Experti zate tehni c a cons truci i l or exi s tente, a s tructuri l or i /sau, dup caz, a proi ectel or 0,00 0,00 0,00
tehni ce, i ncl us i v ntocmi rea de expertul tehni c a raportul ui de experti z tehni c

3.4 Certi fi carea performanei energeti ce i audi tul ui energeti c al cl di ri l or 0,00 0,00 0,00
3.5 Proi ectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 tema de proi ectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 s tudi u de prefezabi l i tate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 s tudi u de fezabi l i tate/documentai e de avi zare a l ucrri l or de i nterveni i i devi z general 0,00 0,00 0,00
3.5.4 documentai i l e tehni ce neces are n vederea obi neri i avi zel or/acorduri l or/autori zai i l or 0,00 0,00 0,00
3.5.5 veri fi carea tehni c de cal i tate a proi ectul ui tehni c i a detal i i l or de execui e 0,00 0,00 0,00
3.5.6 proi ect tehni c i detal i i de execui e 0,00 0,00 0,00
3.6 Organi zarea proceduri l or de achi zi i e 0,00 0,00 0,00
3.7 Cons ul tanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 managementul de proi ect pentru obi ecti vul de i nves ti i i 0,00 0,00 0,00
3.7.2 audi tul fi nanci ar 0,00 0,00 0,00
3.8 As i s tenta tehni ca 0,00 0,00 0,00
3.8.1 as i s ten tehni c di n partea proi ectantul ui 0,00 0,00 0,00
3.8.2 di ri geni e de anti er, as i gurat de pers onal tehni c de s peci al i tate, autori zat 0,00 0,00 0,00
3.9 Chel tui el i cu s ervi ci i l e de cons ul tan pentru ntocmi rea dos arul ui cereri i de fi nanare 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Cons truci i i i ns tal ai i 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj uti l aje, echi pamente tehnol ogi ce i funci onal e 0,00 0,00 0,00
4.3 Uti l aje, echi pamente tehnol ogi ce i funci onal e care neces i t montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Uti l aje, echi pamente tehnol ogi ce i funci onal e care nu neces i t montaj i echi pamente 0,00 0,00 0,00
de trans port
4.5 Dotri 0,00 0,00 0,00
4.6 Acti ve necorporal e 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organi zare de anti er 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucri de cons truci i i i ns tal ai i aferente organi zri i de anti er 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Chel tui el i conexe organi zri i de anti er 0,00 0,00 0,00
5.2 Comi s i oane, cote, taxe 0,00 0,00 0,00
5.2.1 cota aferent Ins pectoratul ui de Stat n Cons truci i , cal cul at potri vi t prevederi l or Legi i nr. 0,00 0,00 0,00
10/1995 pri vi nd cal i tatea n cons truci i , republ i cat
5.2.2 cota aferent Ins pectoratul ui de Stat n Cons truci i , cal cul at potri vi t prevederi l or Legi i nr. 0,00 0,00 0,00
50/1991 pri vi nd autori zarea executri i l ucrri l or de cons truci i , republ i cat, cu
modi fi cri l e i compl etri l e ul teri oare
5.2.3 cota aferent Cas ei Soci al e a Cons tructori l or - CSC, n apl i carea prevederi l or Legi i nr. 0,00 0,00 0,00
215/1997 pri vi nd Cas a Soci al a Cons tructori l or
5.2.4 taxe pentru acorduri , avi ze conforme i autori zai a de cons trui re/des fi i nare 0,00 0,00 0,00
5.3 Chel tui el i di vers e i neprevzute 0,00 0,00 0,00
5.4 Chel tui el i pentru i nformare i publ i ci tate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00
CAP. 6 Cheltuieli pentru probele tehnologice i teste de predare la beneficiar
6.1 Pregti rea pers onal ul ui de expl oatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnol ogi ce i tes te 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAP. 7 Cheltuieli cu amortizarea
7.1 Chel tui el i cu amorti zarea 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
CAP. 8 Cheltuieli cu leasing-ul
8.1 Chel tui el i cu l eas i ng-ul 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 8 0,00 0,00 0,00
CAP. 9 Cheltuieli cu echipa de implementare
9.1 Chel tui el i pri vi nd pl ata drepturi l or s al ari al e 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 9 0,00 0,00 0,00
CAP. 10 Cheltuieli privind taxele, altele dect cele prevzute la Alte cheltuieli Comisioane, cote, taxe din Anexa 6 Capitolul I Structura devizului general din HG
10.1 907/2016.
Chel tui el i pri vi nd taxel e, al tel e dect cel e prevzute l a Al te chel tui el i Comi s i oane, cote, 0,00 0,00 0,00
taxe di n Anexa 6 Capi tol ul I Structura devi zul ui general di n HG 907/2016.
TOTAL CAPITOL 10 0,00 0,00 0,00
CAP. 11 Cheltuieli bancare i pentru obinere garanii
11.1 Chel tui el i l e bancare de des chi dere i de admi ni s trare a conturi l or as tfel cum prevede pct. 4 0,00 0,00 0,00
di n Capi tol ul I di n Anexa l a Ordi nul 816/2016 cu modi fi cri l e i compl etri l e ul teri oare

11.2 Chel tui el i aferente garani i l or emi s e de o i ns ti tui e bancar s au nebancar, as tfel cum s unt 0,00 0,00 0,00
prevzute l a art. 11 di n Hotrrea Guvernul ui nr. 347/2016
TOTAL CAPITOL 11 0,00 0,00 0,00
CAP. 12 Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014
12.1 Chel tui el i cu achi zi i onarea s emnturi i di gi tal e pentru MySMIS2014 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 12 0,00 0,00 0,00
CAP. 13 Contribuia n natur
13.1 Contri bui a propri e aferent terenul ui 0,00 0,00 0,00
13.2 Contri bui a propri e pentru i nves ti i a de baz 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 13 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00


TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE 0,00 0,00 0,00 162
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE 0,00 0,00 0,00
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 3
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Prognoza veniturilor -varianta cu proiect
Anul 1 de implementare Anul 2 de implementare Total Total Total Total Tota
Total Total
Nr. Pret in An 3 An 4 An 5 An 6 An 7
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV An 1 An 2
Crt. RON/UM (1 de funcionare) (2 de funcionare) (3 de funcionare) (4 de funcionare) (5 de func
Vanzari fizice previzionate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vanzari valorice previzionate
1 RON
2 RON
3 RON
4 RON
5 RON
6 RON
7 RON
8 RON
9 RON
10 RON
11 RON
12 RON
Venituri productie proprie total RON
13 Alte venituri RON
Total productie vanduta RON

14 Venituri din vanzari marfuri RON

Venituri din subventii de


15 exploatare aferente cifrei de RON
afaceri nete

16 Venituri din alte activitati RON


Variatia stocurilor (+ pentru C;
17 RON
- pentru D)
Venituri din productia
18 realizata pentru scopuri RON
proprii si capitalizata

19 Alte venituri din exploatare RON

Total venituri din exploatare RON

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 4
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 de implementare Anul 2 de implementare Total Total Total Total Total


Total Total
An 3 An 4 An 5 An 6 An 7
Nr. An 1 An 2
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV (1 de funcionare) (2 de funcionare) (3 de funcionare) (4 de funcionare) (5 de funcionare)
Crt.
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
1 consumabile RON

2 Alte cheltuieli materiale RON

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) RON

4 Cheltuieli privind marfurile RON

5 Cheltuieli materiale total RON

6 Cheltuieli cu personalul angajat RON

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala RON

8 Cheltuieli cu personalul total RON

9 Cheltuieli cu amortizarile RON

10 Alte cheltuieli de exploatare RON

11 Cheltuieli pentru exploatare - total RON

163
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 5
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect


Anul 0 Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total Total Total
(anterior
Nr. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7
Categoria depunerii cererii TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Crt. (implementare) (implementare) (1 de funcionare) (2 de funcionare) (3 de funcionare) (4 de funcionare) (5 de funcionare)
de finantare)

Venituri din exploatare


1 Cifra de afaceri RON
2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii
3 RON
si capitalizata
4 Alte venituri din exploatare RON
5 Venituri din exploatare total RON
Cheltuieli pentru exploatare
6 Cheltuieli materiale total RON
7 Cheltuieli cu personalul total RON
8 Cheltuieli cu amortizarile RON
9 Alte cheltuieli de exploatare RON
10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON
11 Rezultatul din exploatare RON

Venituri financiare total


12 Venituri financiare total RON

Cheltuieli financiare, din care


13 Cheltuieli privind dobanzile RON
14 Alte cheltuieli financiare RON
15 Cheltuieli financiare - total RON
16 Rezultatul financiar RON
17 Rezultatul brut RON
18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri RON
19 Rezultatul net al exercitiului financiar RON

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 6
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON


Anul 0 Anul 1 Anul 2
Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7
(anterior depunerii (de (de
(1 de funcionare) (2 de funcionare) (3 de funcionare) (4 de funcionare) ( 5 de funcionare)
cererii de finantare) implementare) implementare)
1 Active imobilizate - brute
2 Valoarea amortizarii cumulate
I Active imobilizate - nete (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stocuri
4 Creante
5 Casa si conturi la banci
II Total active circulante (3+4+5) 0 0 0 0 0 0 0 0
III Cheltuieli n avans
TOTAL ACTIV (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un
IV 0 0 0 0 0 0 0 0
an
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
7 Datorii comerciale
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un
V 0 0 0 0 0 0 0 0
an
9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
10 Datorii comerciale
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
VI Venituri n avans
VII Provizioane
12 Capital social
13 Rezultatul exercitiului financiar
14 - repartizare profit la dividende
15 - repartizare profit la la rezerve
16 Rezerve
VIII Total capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIV 0 0 0 0 0 0 0 0

Verificare: 0 0 0 0 0 0

164
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 7
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Flux de numerar - previziuni - RON Anul 1 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 1 al
implementar
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect

A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte


datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:


(C.1.1.+ C.1.2.)

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri,


alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)

C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect

C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte


datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar (E+F+G)

Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa


I.
caz), din care:

I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de


J.
afaceri si ajustare TVA (H-I)

K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

K1. plati TVA

K2. rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)

165
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 8
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total

OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 2 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect


A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:


(C.1.1.+ C.1.2.)

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri,
alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)

C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect


C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar (E+F+G)

Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa


I.
caz), din care:

I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii


Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
J.
afaceri si ajustare TVA (H-I)

K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

K1. plati TVA

K2. rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)

166
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 9
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Flux de numerar - previziuni - RON


Anul 1 de Anul 2 de Anul 3 de Anul 4 de Anul 5 de
OPERATIUNEA/PERIOADA
funcionare funcionare funcionare funcionare funcionare
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la


actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect

A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte


datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:


(C.1.1.+ C.1.2.)

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri,


alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)

C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect

C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte


datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar (E+F+G)

Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa


I.
caz), din care:

I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energie si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii


Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
J.
afaceri si ajustare TVA (H-I)

K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

K1. plati TVA

K2. rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-


P.
O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 167


R. Disponibil de numerar al perioadei precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 10
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

INDICATORI FINANCIARI
Total an 1 de Total an 2 de Total an 3 de Total an 4 de Total an 5 de
UM funcionare funcionare funcionare funcionare funcionare
Anul
Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA RON


Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea
2 RON
curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.
Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea
3 RON
activitatii curente
4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 8% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 15 ani ANI #DIV/0!

6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai
7 Numeric Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul !
mare sau egal cu 1.1
8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 80% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

9 Rata de actualizare 4%

10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON

11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON

168
Anexa nr. 8

Model contract de finanare cadru

CONTRACT DE FINANARE
PROGRAMUL OPERAIONAL PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME
2014-2020
Nr: ______/___________

________NUME BENEFICIAR_________
__________TITLUL PROIECTULUI__________
___________Cod SMIS 2014___________
__________RO.......___________

169
CONTRACT DE FINANARE

1. Prile

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Direcia General Pescuit Autoritatea


de Management pentru POPAM, n calitate de Autoritate de Management, cu sediul n
Bucureti, bulevardul Carol I, nr. 2 - 4, sectorul 3, Romnia, cod potal ....................,
telefon: ......................... fax: ..., pot electronic: ...................... cod fiscal
., reprezentat prin (persoana fizic, nume, prenume, funcia deinut)
.., pe de o parte, denumit n cele ce urmeaz
AM

[Persoana juridic] ............................., cod de identificare fiscal


.................., nregistrat la . sub nr. ....../.../......., cu sediul n localitatea
..............................................., str. ......................................................... nr. .........,
sector/judeul ......., Romnia, telefon ..........., fax
....., pot electronic ...................................................., reprezentat legal prin
(funcia deinut.....),
identificat prin., n calitate de Beneficiar al finanrii,

au convenit ncheierea prezentului Contract de Finanare, n urmtoarele condiii:

2. Precizri prealabile

(1) n prezentul Contract de Finanare, cu excepia situaiilor cnd contextul cere altfel sau a
unei prevederi contrare:
(a) cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralul includ
i singularul;
(b) cuvintele care indic un gen includ toate genurile;
(c) termenul zi reprezint zi calendaristic, dac nu se specific altfel;
(2) Trimiterile la actele normative includ i modificrile i completrile ulterioare ale acestora,
precum i orice alte acte normative subsecvente.
(3) n cazul n care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanare este sau devine
nul, invalid sau neexecutabil conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de
executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanare vor rmne neafectate,
iar Prile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte i/sau modificri care
ar conduce la acelai rezultat legal i/sau economic care s-a avut n vedere la data ncheierii
Contractului de Finanare.
(4) n nelesul prezentului Contract de Finanare, atunci cnd exist i parteneri, drepturile i
obligaiile beneficiarilor revin i partenerilor;
(5) Finanarea nerambursabil acordat Beneficiarului este stabilit n termenii i condiiile
prezentului Contract.

CONDITII GENERALE

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanare

(1) Obiectul acestui Contract de Finanare l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de


ctre AM.., pentru implementarea
Proiectului nr..... <cod SMIS2014+> . intitulat:
..,
denumit n continuare Proiect, pe durata stabilit i n conformitate cu obligaiile asumate
prin prezentul Contract de Finanare inclusiv Anexele care fac parte integrant din acesta.
(2) Beneficiarul se angajeaz s implementeze Proiectul, n conformitate cu prevederile
cuprinse n prezentul contract, legislaia european i naional aplicabile acestuia.
(3) AM se angajeaz s plteasc finanarea nerambursabil, la termenele i n condiiile
prevzute n prezentul contract i n conformitate cu legislaia european i naional
aplicabile acestuia.
Articolul 2 Durata Contractului i perioada de implementare a proiectului

(1) Contractul de Finanare intr n vigoare i produce efecte de la data semnrii lui de ctre
ultima parte.
(2) Perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv ntre data [z/l/a] i
data [z/l/a], aceasta cuprinznd, dac este cazul, i perioada de desfaurare a activitilor
proiectului nainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate
a cheltuielilor.
(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungit prin acordul prilor, n
conformitate cu prevederile art. 10 - Modificri i completri i/sau a Conditiilor specifice.
(4) Contractul de Finanare i nceteaz valabilitatea la data nchiderii Programului
Operaional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(5) n cazul proiectelor care includ investiii productive sau de infrastructur i care nu sunt co-
finanate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru
beneficiarii ncadrai n categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac
parte din categoria ntreprinderilor mari i beneficiarilor publici, de la efectuarea plii finale
171
n cadrul prezentului contract sau durata prevzut n reglementrile privind ajutorul de stat,
oricare dintre acestea este mai mare.
(6) n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie, contribuia din
partea fondurilor ESI se ramburseaz dac, n termen de 10 ani de la efectuarea plii finale
ctre beneficiar, activitatea de producie n cauz este delocalizat n afara Uniunii, cu
excepia situaiei n care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului de Finanare


(1) Valoarea total a Contractului de Finanare este de
......................lei (valoarea n litere), dup cum urmeaz:

Dup caz :

(pentru proiecte negeneratoare de venituri)


Valoarea Valoarea Valoarea eligibil Valoarea Valoarea Valoarea
total total nerambursabil din eligibil cofinanrii neeligibil
eligibil FEPAM nerambursabil eligibile a inclusiv
din bugetul Beneficiarului TVA
naional

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)

1= 2= 3 4 5 6 7 8 9

2+9 3 + 5+7

(pentru proiecte generatoare de venituri)

Valoare Valoar Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoare


a total ea veniturilor necesar de eligibil eligibil cofinanar a
total nete finanare nerambursabil neramburs ii eligibile neeligib
eligibil generate din FEPAM abil din a il
bugetul Beneficiar inclusiv
naional ului TVA

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)

172
1= 2= 3 4 5= 2- 6 7= 8 9= 10 11= 12 13
3
2+9 3+ 8*5 5*10 5*12
5+11

(2) AM acord o finanare nerambursabil n sum maxim de . LEI


(valoarea n litere)10, echivalent cu .........[valoarea] % din valoarea total eligibil
aprobat.
(3) n cazul n care valoarea total a Proiectului crete fa de valoarea convenit prin
prezentul Contract de Finanare, diferena astfel rezultat va fi suportat n ntregime de
Beneficiar11.
(4) Finanarea va fi acordat, n baza cererilor de prefinanare/rambursare/plat, elaborate n
conformitate cu anexele corespunztoare - Graficul de depunere a cererilor de
prefinanare/plat/rambursare a cheltuielilor la contract.
(5) n cazul n care, valoarea total autorizat este mai mic dect valoarea prevazut n
coloana 2/512, dup caz, din tabelul de mai sus, finanarea nerambursabil prevzut la
alineatul (2) se va reduce corespunztor.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt n conformitate cu :


(a) Legislaia naional i european aplicabil;
(b) Ghidul Solicitantului;
(c) Seciunea Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor din Anexa 1
Condiii Specifice
(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiia ca acestea s fie cuprinse
n Cererea de Finantare.

Articolul 5 - Acordarea i recuperarea prefinanrii

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanare, n condiiile legislaiei n vigoare, conform


Seciunii Acordarea i recuperarea prefinanrii din Anexa 1 Condiii Specifice, dup
caz.

10
Reprezentnd suma coloanelor 3 i 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma
coloanelor 7 i 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri
11
Prevederile art. 3, alin. (2) nu se aplic proiectelor finanate din asisten tehnic
12
Se va alege una dintre opiuni
173
Articolul 6 Rambursarea / plata cheltuielilor

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de ctre AM n conformitate cu Seciunea Condiii de


rambursare i plata cheltuielilor din Anexa 1 Condiii Specifice, pe baza cererilor
Beneficiarului naintate la AM.
(2) n termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar a
cererilor de rambursare/plat nsoite de documentele justificative prevzute n Seciunea
d Condiii specifice Programului Operational din Anexa 1 Condiii Specifice, AM va
autoriza cheltuielile eligibile cuprinse n Cererea de Rambursare/Plat. n cazul n care sunt
necesare clarificri, termenul de plat se ntrerupe pe perioada clarificrilor, fr ca durata
cumulat de ntrerupere a acestora s poat depi 10 zile lucrtoare.
(3) Dup autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata n termen de 3 zile lucrtoare de la
momentul n care AM dispune de resurse n conturile sale, i va informa Beneficiarul cu
privire la plata aferent cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plat.
(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plat, n conformitate cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului 40/2015 privind reglementarea unor msuri
pentru stimularea absorbiei din fonduri externe nerambursabile i HG 93/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020, sau dup caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de
pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a fondurilor
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 i pentru
modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii.
(5) AM va efectua transferul fondurilor n limita disponibilitilor, iar n cazul insuficienei
fondurilor, procesul de plat se va suspenda pn cnd conturile AM sunt alimentate cu
sumele aferente fondurilor necesare. n cazul suspendrii procesului de plat, Beneficiarul
poate s solicite suspendarea sau prelungirea implementrii proiectului, pentru aceeai
perioad, fr a se depi perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Drepturile i obligaiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are obligaia i responsabilitatea s asigure managementul i implementarea


Proiectului n concordan cu prevederile acestui contract, ale legislaiei europene i
naionale aplicabile.
(2) Beneficiarul are obligaia de a ncepe executarea contractului n cel mult 6 luni de la intrarea
n vigoare a acestuia i de a realiza toate activitile prevzute n Anexa 2 - Cererea de
Finanare, fr a depi perioada de implementare.
(3) Beneficiarul poate solicita n scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele survenite
de natur s afecteze buna implementare a proiectului.
(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect n sistemul Trezoreriei

174
Statului, n cazul n care, fac parte din categoria instituiilor publice, indiferent de sistemul
de finanare i de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru
deschiderea contului/conturilor speciale de proiect n sistemul Trezoreriei Statului sau la o
banc comercial n conformitate cu legislaia aplicabil.
(5) Beneficiarul i/sau partenerii au obligaia de a pune la dispoziia AM, sau oricrui alt
organism abilitat de lege documentele i/sau informaiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n termen de maximum 5 zile
lucrtoare i s asigure condiiile pentru efectuarea verificrilor la faa locului.
(6) n vederea efecturii verificrilor prevzute la alin. (5), Beneficiarul i membrii
Parteneriatului se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde
se implementeaz Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legtur
direct cu proiectul, i s pun la dispoziie documentele solicitate privind gestiunea
tehnic i financiar a Proiectului att pe suport hrtie, ct i n format electronic.
Documentele trebuie sa fie uor accesibile i arhivate astfel nct, s permit
verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze organismele i autoritile
menionate la alin.(5) cu privire la locul arhivrii documentelor, n termen de 3 zile
de la transmiterea solicitrii de ctre AM organism abilitat i de a asigura accesul
nengrdit al acestora la documentaie n locul respectiv
(7) Beneficiarul se va asigura c n contractele/acordurile ncheiate cu tere pri se
prevede obligaia acestora de a asigura disponibilitatea informaiilor i documentelor
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfurate de AM sau de alte
structuri cu competene n controlul i recuperarea debitelor aferente fondurilor
comunitare i/sau fondurilor publice naionale aferente acestora, dup caz.
(8) Beneficiarul are obligaia ndosarierii i pstrrii tuturor documentelor proiectului n
original precum i copii ale documentelor partenerilor, dac este cazul, inclusiv
documentele contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii
unei piste de audit adecvate, n conformitate cu legislaia comunitar i naional.
Toate documentele vor fi pstrate pn la nchiderea oficial a Programului sau
pn la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(9) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (5) i (8), Beneficiarul este obligat s restituie
suma aferent documentelor lips, rambursat n cadrul Proiectului, reprezentnd
asistena financiar nerambursabil, iar in cazul nerespectrii prevederilor alin.(6)
Beneficiarul este obligat s restituie ntreaga sum rambursat aferent proiectului,
inclusiv dobnzile/penalizrile aferente.
(10) Beneficiarul este obligat s adauge toate documentele i s completeze datele pentru
care este rspunztor, actualizandu-le corespunztor ori de cte ori este cazul, n
MySMIS 2014.
(11) Beneficiarul este obligat s plteasc sumele necesare asigurrii cofinanrii eligibile i a
finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului, ce i revin conform
articolului 3.

175
(12) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil analitic a proiectului, utiliznd conturi
analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale.
(13) n situaia n care implementarea Proiectului presupune achiziionarea de bunuri, servicii ori
lucrri, Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n vigoare n
domeniul achiziiilor publice sau ale dispoziiilor legale privind achiziiile efectuate de
beneficiarii privai, n cazul n care Beneficiarul nu reprezint autoritate contractant, n
sensul legislaiei naionale privind atribuirea contractelor de achiziii publice.
(14) Beneficiarul are obligaia ntocmirii Rapoartelor de Progres i a Cererilor de Rambursare i,
dup caz, a Cererilor de Plat i de a pune la dispoziia AM documentele justificative ce
nsoesc Cererea de Rambursare/Plat, spre a fi verificate de ctre AM n vederea efecturii
rambursrii/platii.
(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii proiectului,
precum si pentru asigurarea durabilitii, poate constitui garanii, n favoarea unei instituii
de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului
de Finanare, n condiiile legii. Beneficiarul este obligat s transmit AM, o copie a
Contractului de Credit i Ipotec n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la semnarea
acestuia; n cazul imobilelor, aceasta va fi nsoit de raportul de evaluare a imobilului
finanat n cadrul prezentului Contract de Finanare, realizat de ctre un evaluator bancar
sau independent.
(16) Beneficiarul este obligat s respecte prevederile cuprinse n Anexa 2 - Cererea de
Finanare, referitoare la asigurarea conformitii cu politicile Uniunii Europene i naionale,
privind achiziiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de anse, dezvoltarea durabil,
informarea i publicitatea.
(17) Beneficiarul este obligat s includ n bugetul propriu sumele necesare finanrii Proiectului,
inclusiv asigurarea co-finanrii i a finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea
implementrii Proiectului.
(18) Beneficiarul i asum obligaia de a furniza AM, Comisiei Europene i/sau agenilor lor
autorizai orice document sau informaie solicitat, n termenul indicat, n vederea realizrii
evalurii Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020 i/sau a
Proiectului implementat.
(19) Beneficiarul are obligaia s asigure resursele necesare desfurrii activitilor proiectului,
conform Cererii de Finanare, n termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanare.
(20) Beneficiarul este obligat s realizeze msurile de informare i publicitate n conformitate cu
obligaiile asumate prin Anexa 2 Cererea de Finanare, cu respectarea prevederilor din
Anexa 3 Msuri de informare i publicitate.
(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaia de a restitui AM, orice sum
ce constituie plat nedatorat/sume necuvenite pltite n cadrul prezentului contract de
finanare, n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii notificrii.
(22) Beneficiarul este obligat s informeze AM despre orice situaie care poate determina
ncetarea sau ntrzierea executrii Contractului de Finanare, n termen de maximum 5
zile lucrtoare de la data lurii la cunotin despre o astfel de situaie, urmnd ca AM s

176
decid cu privire la msurile corespunztoare, conform Anexei 1-Condiii Specifice.
(23) Beneficiarul are obligaia de a informa AM n termen de maximum 3 zile lucrtoare cu privire
la urmtoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobrii AM:
(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
(c) nlocuirea reprezentantului legal;
(24) Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa,
pe durata contractului. AM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile
cauzate terilor de ctre Beneficiar, ca urmare a executrii prezentului Contract de
Finanare, cu excepia celor care pot fi direct imputabile acestora.
(25) n cazul n care, se realizeaz verificri la fata locului, Beneficiarul este obligat s participe
i s invite persoanele care sunt implicate n implementarea proiectului i care pot furniza
informaiile i documentele necesare verificrilor, conform solicitrilor AM.
(26) Beneficiarul i exprim acordul cu privire la prelucrarea, stocarea i arhivarea datelor
obinute pe parcursul desfurrii Contractului de Finanare, n vederea utilizrii, pe toat
durata, precum i dup ncetarea acestuia, n scopul verificrii modului de implementare
i/sau a respectrii clauzelor contractuale, a legislaiei naionale i comunitare.
(27) n cazul unei defeciuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forei majore, Beneficiarul poate
prezenta informaiile solicitate n format scriptic. De ndat ce imposibilitatea folosirii
sistemului sau fora major nceteaz, Beneficiarul va aduga documentele respective n
MySMIS 2014.
(28) n cazul n care proiectul include investiii n infrastructur sau producie, Beneficiarul are
obligaia de a nu delocaliza activitatea de producie n afara Uniunii Europene, n termen
de 10 ani de la efectuarea plii finale.

Articolul 8 Drepturile i obligaiile AM

(1) AM are obligaia de a informa Beneficiarul, n timp util, cu privire la orice decizie luat care
poate afecta implementarea Proiectului.
(2) AM are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i
recomandrile care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de ctre Comisia
European i orice alt autoritate competent.
(3) AM are obligaia de a rspunde n scris conform competenelor stabilite, n termen de 15
zile lucrtoare, oricrei solicitri a Beneficiarului privind informaiile sau clarificrile pe care
acesta le consider necesare pentru implementarea Proiectului.
(4) AM are obligaia de a procesa cererile de prefinanare, cererile de rambursare i cererile
de plat n conformitate cu Seciunile aferente din Anexa 1 Condiii Specifice.
(5) AM are obligaia de a efectua transferul prefinanrii, n condiiile prevzute n prezentul
Contract de Finanare, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii Cererii de
Prefinanare la AM, Beneficiarilor care au acest drept conform legii.

177
(6) AM are obligaia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea
prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
(7) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic i financiar implementarea
proiectului n vederea asigurrii ndeplinirii obiectivelor proiectului i prevenirii neregulilor.
(8) AM are dreptul de a verifica legalitatea i realitatea tuturor activitilor aferente
implementrii proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanare.
(9) n situaia n care, n urma constatrii unor indicii de fraud sau tentativ la fraud, organul
de urmrire penal transmite cazul spre soluionare instanelor de judecat devin
incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
(10) AM are obligaia de a efectua verificarea la faa locului a activitilor aferente
implementrii Proiectului, n conformitate cu prevederile Contractului, asigurnd cel puin
o vizit de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
(11) AM va informa despre data nchiderii oficiale/pariale a Programului prin intermediul
mijloacelor publice de informare.

Articolul 9 - Contractarea i cesiunea

(1) n cazul externalizrii/contractrii unor activiti din cadrul Proiectului, responsabilitatea


pentru implementarea acelor activiti revine Beneficiarului, n conformitate cu dispoziiile
legale.
(2) Prezentul Contract, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din implementarea
acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau pariale, novaiei, subrogaiei sau a
oricrui alt mecanism de transmisiune i/sau transformare a obligaiilor i drepturilor.

Articolul 10 Modificri i completri

(1) Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii prezentului Contract de Finanare, de a conveni


modificarea clauzelor i/sau Anexelor acestuia, prin act adiional, ncheiat n aceleai
condiii ca i Contractul de Finanare, cu excepiile menionate la alin. (7) al prezentului
articol .
(2) n cazul n care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului,
acesta are obligaia de a o transmite AM cu cel puin 20 de zile lucrtoare nainte de
termenul la care este intenionat a intra n vigoare, cu excepia circumstanelor acceptate
de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odat cu solicitarea de modificare, toate
documentele justificative necesare.
(3) AM rspunde solicitrii de modificare a Contractului prin act adiional, n termen de 20 de
zile lucrtoare de la nregistrarea solicitrii.
(4) n cazul propunerilor de acte adiionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce
urmeaz a fi atins prin proiect, valoarea total eligibil a Proiectului va fi redus
proporional, cu excepia cazurilor temeinic justificate.

178
(5) Actul adiional intr n vigoare la data semnrii de ctre ultima parte, cu excepia cazurilor
n care prin actul adiional se confirm modificri intervenite n legislaia naional i/sau
european relevant, cu impact asupra executrii prezentului Contract, situaii n care
modificarea respectiv intr n vigoare de la data menionat n actul normativ
corespunztor.
(6) Actul adiional nu poate avea caracter retroactiv i nu poate avea scopul sau efectul de a
produce schimbri n Contract, care ar putea aduce atingere condiiilor iniiale de acordare
a finanrii sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanilor, n cadrul
cererilor de propuneri de tip competitiv.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanare poate fi modificat prin
notificarea adresat AM n urmtoarele situaii:
(a) modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n limita a 10% ntre capitole
bugetare, stabilit de AM, cu condiia ncadrrii n limitele maxime prevzute n Ghidul
Solicitantului, dup caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului
Operaional avnd n vedere c acele capitole bugetare implicate n modificare trebuie
s respecte limitele mai sus menionate, cu justificarea motivelor care au condus la
aceasta;
(b) modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n cadrul aceluiai capitol
bugetar, ntre tipurile de cheltuieli;
(c) nlocuirea sau introducerea de membri noi n echipa de implementare a Proiectului
acolo unde este cazul;
(d) modificarea graficului de activiti fr s depeasc perioada de implementare a
Proiectului;
(e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
(f) alte situaii prevzute n Anexa 1- Condiii Specifice din prezentul Contract.
(8) Notificarea va intra n vigoare i va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data
nregistrrii la AM, dac nu se solicit clarificri Beneficiarului, sau dac propunerea de
modificare a Contractului nu este respins de AM.
(9) Contractul poate fi suspendat de ctre pri, prin comunicarea unei notificri n termen de
5 zile de la intervenirea situaiei, dup cum urmeaz:
(a) De ctre AM, la solicitarea Beneficiarului, n cazul insuficienei fondurilor ,
(b) De ctre AM, n cazul incidenei articolului 8 din O.U.G. 66/2011,
(c) De ctre AM/Beneficiar n caz de for major.

Articolul 11 Conflictul de interese

(1) Prile se oblig s ia toate msurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului
de interese, conform capitolului 2, seciunea 2 din O.U.G. nr. 66/2011.
(2) Prile din categoria subiecilor de drept public au obligaia de a urmri respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003, n materia conflictului de interese;
(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractant au obligaia de a respecta aplicarea
179
prevederilor referitoare la conflictele de interese prevzute de legislaia n materia
achiziiilor publice.

Articolul 12 Nereguli

(1) Prile se oblig s ia toate msurile pentru prevenirea, constatarea i sancionarea


neregulilor n conformitate cu O.U.G. 66/2011.
(2) Dac n procesul de verificare a cererilor de rambursare/plat AM identific abateri
de la aplicarea prevederilor legislaiei naionale i comunitare (n domeniul
achiziiilor publice aferente contractelor de lucrri/servicii/furnizare), nainte de
efectuarea plii, AM aplic reduceri procentuale din sumele solicitate la plat de
ctre Beneficiar, n condiiile legii care reglementeaz sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice
naionale aferente acestora.
(3) Pentru recuperarea sumelor virate n baza cererilor de plata i nejustificate prin cereri de
rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificai
de catre AM cu privire la obligaia restituirii acestora n termen de 5 (cinci) zile de la primirea
notificrii. n situaia nerestituirii respectivelor sume n termenul anterior menionat,
recuperarea sumelor se realizeaz n conformitate cu prevederile O.U.G. 66/2011.

Articolul 13 Monitorizarea

Monitorizarea Contractului de Finanare este realizat de ctre AM n conformitate cu


prevederile Anexei 4 - Monitorizarea i raportarea.

Articolul 14 Fora major

(1) Prin for major se nelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i
inevitabil intervenit dup data semnrii Contractului, care mpiedic executarea n tot sau
n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere partea care o invoc.
(2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamitile naturale (cutremure,
inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo.
(3) Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for
major, n termen de 5 zile de la data apariiei i de a dovedi existena situaiei de for
major n baza unui document eliberat sau emis de ctre autoritatea competent, n termen
de cel mult 15 zile de la data comunicrii acestuia. De asemenea, are obligaia de a
comunica data ncetrii situaiei de for major, n termen de 5 zile.
(4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor aciunii de for major.

180
(5) Dac partea care invoc fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii
cazului de for major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele
provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.
(6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe
perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor.
(7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentului Contract pe o perioad mai mare de 3 luni, prile se vor ntlni ntr-un termen
de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de
continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanare.

Articolul 15 ncetarea Contractului de Finanare i recuperarea sumelor pltite

(1) Oricare dintre pri poate decide rezilierea prezentului Contract, fr ndeplinirea altor
formaliti, n cazul nendeplinirii culpabile de ctre cealalt parte a obligaiilor prezentului
contract.
(2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fr ndeplinirea altor formaliti, cu
recuperarea integral a sumelor pltite, n urmtoarele cazuri:
(a) n situaia n care Beneficiarul nu a nceput executarea Contractului ntr-un termen de
6 luni de la data intrrii n vigoare a Contractului de Finanare n cazul n care AM i-a
respectat obligaiile legale/contractuale;
(b) n situaia n care, ulterior ncheierii prezentului Contract, se constat c
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au ndeplinit condiiile de eligibilitate la data
depunerii cererii de finanare;
(c) Dac Beneficiarul ncalc prevederile art. 9 alin. (2);
(d) Dac se constat faptul c Proiectul face obiectul unei alte finanri din fonduri publice
naionale sau comunitare sau faptul c a mai beneficiat de finanare din alte programe
naionale sau comunitare, pentru aceleai activiti n ultimii 3/5 ani, dup caz;
(3) Prezentul Contract poate nceta prin acordul prilor cu recuperarea proporional a
finanrii acordate, dac este cazul.
(4) n situaia nclcrii prevederilor art. 7 alin. (28), contribuia din partea fondurilor ESI se
recupereaz.
.
Articolul 16 Soluionarea litigiilor

(1) Prile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil orice
nenelegere sau disput care poate aprea ntre ele n cadrul sau n legtur cu
ndeplinirea Contractului de Finanare.
(2) n cazul n care nu se soluioneaz amiabil divergenele contractuale, litigiul va fi soluionat
de ctre instanele romneti competente.

181
Articolul 17- Transparen

(1) Contractul de finanare, inclusiv anexele sale, precum i informaiile i documentele viznd
executarea acestora constituie informaii de interes public n condiiile prevederilor Legii nr.
544 din 2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i
completrile ulterioare, cu respectarea excepiilor prevzute de aceasta i a celor stabilite
prin prezentul contract.
(2) Urmtoarele elemente, aa cum rezult acestea din Contractul de finanare i anexele
acestuia, inclusiv, dac e cazul, din actele adiionale prin care se aduc modificri contractului
sau anexele sale, nu pot avea caracter confidenial:
(a) denumirea proiectului, denumirea complet a Beneficiarului i, dac acetia
exist, a partenerilor, data de ncepere i cea de finalizare ale proiectului,
date de contact minimum o adres de e-mail i numrul de telefon
funcionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului
localitate, jude, regiune i, dac proiectul include activiti care se adreseaz
publicului, adresa exact i datele de contact pentru spaiile dedicate acestor
activiti n cadrul proiectului;
(b) valoarea total a finanrii nerambursabile acordate i intensitatea sprijinului,
exprimate att ca sum concret, ct i ca procent din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului, precum i valoarea plilor efectuate;
(c) dimensiunea i caracteristicile grupului int i, dup caz, ale Beneficiarilor
finali ai proiectului;
(d) informaii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea
postului, timpul de lucru;
(e) rezultatele estimate i cele realizate ale proiectului, att cele
corespunztoare obiectivelor, ct i cele corespunztoare activitilor, cu
referire la indicatorii stabilii;
(f) denumirea furnizorilor de produse,prestatorilor de servicii i executanilor de
lucrri contractai n cadrul proiectului, precum i obiectul contractului,
valoarea acestuia i plile efectuate;
(g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de
durabilitate a investiiilor n infrastructur sau producie informaii conform
contractului de finanare, respectiv conform condiiilor prevzute n art. 71
din Regulamentul (UE) 1303/2013.

Articolul 18 - Confidenialitate

(1) Prile convin prin prezentul Contract asupra existenei i duratei caracterului
confidenial al documentelor, seciunilor, respectiv informaiile din proiect menionate
explicit n anexa nr. 6, avnd n vedere c publicitatea acestora aduce atingere,

182
principiului concurenei loiale, respectiv proprietii intelectuale ori altor dispoziii legale
aplicabile, conform justificrii inclus n anexa menionat.
(2) AM, beneficiarul i, dup caz, partenerii sunt exonerai de rspundere pentru dezvluirea
de documente sau informaii stabilite de pri ca fiind confideniale dac :
a. informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri
contractante pentru asemenea dezvluire, sau
b. partea a fost obligat n mod legal s dezvlui informaia.

Articolul 19 Protecia datelor cu caracter personal

(1) Datele cu caracter personal, aa cum sunt acestea definite n Legea nr. 677 din 2001
pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, colectate n
cadrul proiectului sunt folosite n scopul ndeplinirii obiectivelor proiectului, n scop
statistic, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
(2) Datele cu caracter personal ale grupului int i, dup caz, ale Beneficiarilor finali ai
proiectului nu pot fi prelucrate i publicate, pentru informarea publicului, dect cu
informarea prealabil a acestora asupra scopului prelucrrii sau publicrii i obinerea
consimmntului acestora, n condiiile legii.

Articolul 20 Publicarea datelor

Beneficiarul este de acord ca documentele i informaiile menionate la art.17 alin.(2) s fie


publicate de ctre AM, cu respectarea art.19 alin.(2).

Articolul 21 Corespondena

(1) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de Finanare se va face exclusiv prin
MySMIS 2014, cu excepia situaiei prevzute de art.7, alin. (27) din prezentul Contract, caz
n care corespondena se trimite la urmtoarele adrese:

Pentru Beneficiar:.
Pentru AM:

(2) AM poate comunica precizri referitoare la modele i formate de formulare pentru aplicarea
prevederilor prezentului Contract de Finanare.

183
Articolul 22 - Legea aplicabil i limba utilizat

(1) Legea care guverneaz acest Contract de Finanare i n conformitate cu care este
interpretat este legea romn.
(2) Limba acestui Contract de Finanare este limba romn.

Articolul 23 - Anexele Contractului

(1) Urmtoarele documente sunt anexe la prezentul Contract i constituie parte integrant a
prezentului Contract de Finanare, avnd aceeai for juridic:

Anexa 1 - Conditii Specifice, din care fac parte:

(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanare/plat/rambursare a


cheltuielilor
(b) Acordarea i recuperarea prefinanarii
(c) Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor
(d) Condiii aferente Programului Operaional
Anexa 2 - Cererea de Finanare, din care fac parte:

(a) Bugetul Proiectului


(b) Calendarul estimativ al achiziiilor
(c) Indicatori
(d) Graficul de activiti
(e) Echipa de management i experi pe termen lung
Anexa 3 - Msuri de informare i publicitate

Anexa 4 - Monitorizarea i raportarea

Anexa 5 - Acordul ncheiat ntre Beneficiar i Parteneri

Anexa 6 - Confidenialitate, dup caz.

(2) n cadrul prezentului Contract, prevaleaz Condiiile Specifice fa de cele Generale, precum
i asupra celorlate anexe.

Articolul 24 Dispoziii finale

Prezentul Contract de Finanare a fost ncheiat n trei exemplare originale, toate avnd valoare
juridic, precum i n MySMIS 2014 i este semnat electronic de toate prile.

184
Pentru MADR Pentru Beneficiar
Ordonator principal de credite
Reprezentant legal
Nume/prenume:
Data :............................................
Nume/prenume Semntura......................................
Data..................................................
Semntura........................................

Controlor Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume....................................

Data :...............................................
Semntura............................................

Direcia juridic
Director

Nume/prenume:
Data :.................................................
Semntura...........................................

DGP - AMPOPAM
Director General
Nume/prenume:
Data :.................................................
Semntura........................................

185
ANEXA nr. 1 lit. a) la Contractul de Finanare nr. ______/_____________

GRAFICUL DE DEPUNEREA A CERERILOR DE RAMBURSARE

*Se va completa conform datelor din cererea de finanare

186
ANEXA nr. 1 lit. b) la Contractul de Finanare nr. ______/____________

ACORDAREA I RECUPERAREA PREFINANRII

A. ACORDAREA AVANSURILOR
(1) La solicitarea Beneficiarilor de finanare din POPAM, n aplicarea prevederilor art. 29 din
OUG nr. 49/ 2015, cu modificrile i completrile ulterioare, se pot acorda avansuri pentru
realizarea contractelor de finanare.
(2) Avansul poate fi:
a) de pn la 50% din valoarea total a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor
eligibile i se justific pn la ultima tran de plat;
b) de pn la 100% din valoarea total eligibil nerambursabil a tranei de plat, cu
excepia ultimei trane, pentru care nu se acord acest avans. Avansul se acord
beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranei de plat. Avansul se justific, n
termen de 7 zile, de ctre beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plat
aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.
Cele dou tipuri de avansuri sunt subordonate constituirii unei garanii, prezentate sub form
de scrisoare de garanie bancar - SGB, scrisoare de garanie eliberat de fondurile de
garantare nregistrate n Registrul special al Bncii Naionale a Romniei sau unei polie de
asigurare eliberate de o societate de asigurri autorizat, conform legislaiei naionale n
vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
n situaia n care Beneficiarii privai ai POPAM solicit plata unui avans, potrivit reglementrilor
prevzute la art. 29 alin. (1) i (3) din OUG nr. 49/2015, cu modificrile i completrile ulterioare
i prezint, n vederea obinerii avansului, o poli de asigurare conform prevederilor art. 29
alin. (5) din ordonan, aceasta trebuie s prevad n mod expres faptul c poate fi executat
irevocabil i necondiionat de ctre DGP - AMPOPAM, la prima sa cerere scris i fr ca DGP
- AMPOPAM s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea de
executare s se specifice c suma cerut este datorat faptului c Beneficiarul POPAM nu a
restituit total/parial avansul primit de la DGP - AMPOPAM.
(3) Beneficiarul privat poate primi avansul numai dup avizarea favorabil de ctre AM
POPAM a procedurii de achiziii, conform procedurilor de lucru ale acesteia.
(4) Beneficiarul POPAM care a primit anterior avans i pe care nu l-a justificat, nu va putea
primi alt avans pn la justificarea integral a primului.
(5) Garania este eliberat n cazul n care MADR, prin AM POPAM, constat c suma
cheltuielilor reale efectuate i declarate de beneficiar, care corespund contribuiei financiare a
Uniunii Europene i contribuiei publice naionale, depete suma avansului.
(6) Suma avansului se justific pe baz de documente, pn la expirarea duratei de execuie
a proiectului, prevzute n contractul de finanare, respectiv pn la ultima tran de plat.

187
Sumele reprezentnd avansuri acordate i nejustificate pn la termenele stabilite prin
contractul de finanare sau pn cel trziu cu 15 zile lucrtoare nainte de expirarea termenului
de valabilitate a garaniei, se recupereaz de MADR, prin AM POPAM, prin executarea
garaniei.
(7) Perioada de valabilitate a garaniilor trebuie s fie mai mare cu minimum 15 zile lucrtoare
fa de durata de execuie a contractului, pentru garaniile prevzute la alin (2), lit.a). Garaniile
aferente avansurilor de 100% trebuie s aib valabilitate 30 de zile lucrtoare de la data
depunerii tranei de plat.
(8) n cazul executrii garaniei de ctre MADR, prin AM POPAM, Beneficiarul poate plti suma
executat n maximum 5 zile lucrtoare de la depunerea de ctre MADR, prin AM POPAM, la
instituiile financiar bancare sau la societile de asigurare, dup caz, a cererii de executare a
scrisorii de garanie/poliei de asigurare. n cazul n care, contul de debite MADR este creditat
cu suma executat, va depune cererea de anulare a executrii, iar, n caz contrar, MADR, prin
AM POPAM, va notifica instituia care a acordat garania, pentru continuarea executrii.
(9) n cazul nejustificrii avansurilor la termenele prevzute, prin derogare de la prevederile
art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, recuperarea
sumelor prin executarea scrisorilor de garanie bancar sau a garaniilor sau a polielor de
asigurare, dup caz, de ctre MADR se face cu perceperea de dobnzi, calculate i datorate
conform Ordonanei Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru perioada cuprins ntre data acordrii avansului i data recuperrii integrale
a acestuia.
(10) Procesul-verbal de stabilire a creanelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii i
penalitii datorate, emis de MADR, constituie titlu de crean i este act administrativ n sensul
Legii nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, dispoziiile art. 23 alin. (12) - (19)
aplicndu-se n mod corespunztor.
B. DEPUNEREA CERERILOR DE PLAT A AVANSULUI
(1) Dup semnarea Contractului de finanare cu Autoritatea de Management i ncheierea a cel
puin unui contract achiziii, Beneficiarul completeaz i transmite ctre CRPOPAM unde a fost
depus cererea de finanare, cererea de plat a avansului i documentele justificative ntr-un
exemplar original i un exemplar scanat pe suport electronic. Din momentul n care aplicaia
informatic SMIS devine operaional, depunerea cererilor de plat a avansului se va face
exclusiv online.

(2) Cererile privind plata avansului trebuie nsoite de formularul de identificare financiar i de
dovada constituirii garaniei n condiiile art. 29, alin. 5 din OUG nr. 49/ 2015.

(3) Beneficiarii trebuie s anexeze la cererea privind plata avansului i notificrile emise de ctre
compartimentul achiziii beneficiari privind procedurile de achiziii efectuate.

188
(4) Plata avansului va fi efectuat n termen de 20 de zile lucrtoare de la depunerea solicitrii.

(5) Cererea de plat, pentru avans de pn la 50% din valoarea total a sprijinului financiar
nerambursabil, se depune la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de finanare i va fi
nsoit de scrisoarea de garanie bancar/ nebancar sau polia de asigurare, formularul
financiar i dovada asigurrii cofinanrii.

(6) Cererea de plat, pentru avans de pn la 100% din valoarea total eligibil nerambursabil
a tranei de plat, se depune la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de finanare i
va fi nsoit de factura/ facturile pentru care se solicit avansul, scrisoarea de garanie bancar/
nebancar sau polia de asigurare, formularul financiar i dovada asigurrii cofinanrii.

(7) Dup finalizarea verificrilor de ctre experii CRPOPAM, dosarul administrativ al cererii de
plat a avansului nsoit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM n vederea
autorizrii avansului.

189
ANEXA nr.1 lit. c) la Contractul de Finanare nr. _____/___________

CONDIII DE RAMBURSARE I PLAT A CHELTUIELILOR

A. INFORMAII CU CARACTER GENERAL PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR


(1) Verificarea cererilor de rambursare, acoper aspecte administrative, financiare, tehnice i
fizice ale operaiunilor i vor fi efectuate n proporie de 100%, pentru toate cererile de
rambursare transmise de beneficiari, n conformitate cu prevederile Manualului de proceduri
privind verificarea i autorizarea plilor emis de DGP-AMPOPAM, n vigoare la data solicitrii
rambursrii, care este afiat pe site-ul MADR, incluznd i verificri la faa locului.
(2) Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate n maximum 5 trane, pe ct
posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una sau
mai multe etape de execuie care pot fi determinate, una sau mai multe lucrri finalizate, etc.
(3) n cazul proiectelor care presupun achiziii fr construcii montaj, beneficiarii pot solicita
rambursarea cheltuielilor efectuate n maxim 3 trane de plat.
(4) Plile se efectueaz de ctre DGP-AMPOPAM n lei. Plile efectuate de ctre DGP-
AMPOPAM se consider a fi efectuate la data cnd acestea sunt debitate din contul MADR.
(5) n cazul n care beneficiarul privat solicit rambursarea cheltuielilor n condiiile prevzute la
art. 28, pct (1), lit b) din OUG nr. 49/23.10.2015, se va proceda conform:
art. 28, pct (2):
- beneficiarul privat trebuie s deschid un cont distinct de disponibil la unitatea teritorial a
Trezoreriei Statului n raza creia este nregistrat fiscal;
- dup verificarea dosarului de cererii de plat i autorizrii plii, MADR-AMPOPAM vireaz
beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentnd
contribuia public, n contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la
unitatea teritorial a Trezoreriei Statului;
- n ziua imediat urmtoare efecturii viramentului, AMPOPAM notific beneficiarul privat cu
privire la efectuarea plii, iar o copie a notificrii transmise beneficiarului privat se transmite
untii teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;
- beneficiarul privat prezint la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului, n termen de maimum
5 zile lucrtoare de la ncasarea n cont a contribuiei publice, pentru fiecare factur n parte,
ordine de plat pentru suma reprezentnd contribuia public, precum i pentru sumele
declarate neeligibile n urma verificrii cererii de ctre AMPOPAM;
pct. (9):
- n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre MADR
AMPOPAM, beneficiarii privai au obligaia de a depune la AMPOPAM ordinele de plat i
extrasele de cont aferente plilor efectuate din contribuia public.
(6) DGP-AMPOPAM va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita documente
sau informaii suplimentare n conformitate cu procedura proprie, n termen de maxim 45
(patruzeci ) de zile lucrtoare de la nregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are la
190
dispoziie 5 (cinci) zile lucrtoare n care s prezinte informaiile suplimentare sau o nou cerere
de rambursare. n situaii deosebite, termenul de rspuns la solicitarea de informaii
suplimentare poate fi prelungit cu acordul DGP-AMPOPAM. Extinderea intervalului pentru
aprobarea cererii de rambursare poate conduce la ntrzierea plii cu un interval de timp
echivalent.
(7) n situaia n care nu este de acord cu suma autorizat la plat, Beneficiarul poate solicita
reverificarea cererii de rambursare n termen de maxim 30 de zile calendaristice de la dat
notificrii de ctre DGP-AMPOPAM privind suma finanrii nerambursabile sau, n lipsa
notificrii, de la data la care a fost efectuat rambursarea soldului. Dup aceast perioad orice
solicitare va fi respins de ctre DGP-AMPOPAM. Rspunsul DGP-AMPOPAM va fi formulat n
maxim 30 de zile calendaristice.
(8) n situaia n care se constat, ulterior autorizrii i plii finanrii nerambursabile ctre
Beneficiar, inadvertene care afecteaz sumele rambursate, DGP-AMPOPAM va lua msura
corectrii acestor sume.
B. DEPUNEREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR
(1) Beneficiarii sunt obligai s depun la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de
finanare, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, n
maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnrii primului contract de achiziie,
n condiiile n care au intervenit modificri fa de versiunea din Contractul de finanare. La
momentul devenirii operaionale a aplicaiei SMIS, Graficul de rambursare a cheltuielilor va fi
depus exclusiv online.
(2) Rectificarea Graficului de rambursare a cheltuielilor se face n condiiile modificrii termenului
de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificrii valorii acesteia fa de
datele menionate n Graficul de rambursare a cheltuielilor depus iniial.
(3) Dac depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de
finanare nu se face la data menionat n Graficul de rambursare a cheltuielilor i dac pn la
aceast dat nu se transmite Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, DGP-AMPOPAM
are dreptul de a rezilia Contractul de finanare.
C. DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE
(1) Beneficiarul depune la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de finanare, dosarul
Cererii de rambursare, semnat i tampilat pe fiecare pagin, ntr-un singur exemplar. Acelai
exemplar scanat va fi depus i pe suport electronic. Beneficiarul va pstra documentele originale
la sediul su n vederea prezentrii acestora la aciunile de verificri ulterioare la faa locului.
Din momentul n care aplicaia informatic SMIS devine operaional, depunerea cererilor de
rambursare se va face exclusiv online.
(2) Cererea de rambursare va fi nsoit de documentele justificative aferente. Documentele vor
fi prezentate n copie lizibil, certificat conform cu originalul, semnate i tampilate de
responsabilul legal. Formularele Cererii de rambursare, Raportul de progres i Evidena
cheltuielilor vor fi depuse n exemplar original. Toate documentele din dosarul cererii de
rambursare, care au regim de document tipizat, vor fi n conformitate cu prevederile legale.
Pentru toate documentele incluse n dosarul cererii de rambursare, redactate n alte limbi, se va
anexa o traducere n limba romn realizat de un traductor autorizat.

191
(3) Dup finalizarea verificrilor de ctre experii CR POPAM, dosarul administrativ al cererii de
rambursare nsoit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM n vederea
autorizrii sumelor de rambursat i efecturii plii.
(4) Plata ctre beneficiari a cererilor de rambursare se realizeaz de ctre DGP-AM POPAM n
termen de maximum 45 de zile lucrtoare de la data nregistrrii fiecrei cereri de rambursare,
cu excepia acelor situaii n care termenul de rambursare se suspend.
(5) Dosarul cererii de rambursare trebuie s cuprind:
a) OPIS
b) Cererea de rambursare, formular nsoit de:
v Formular de identificare financiar;
v Evidena cheltuielilor respectnd structura bugetului estimat (format excel);
v Evidena facturilor pentru care se solicit plata conform art 28, lit. (b), pct. (1) din
OUG 49/2015
v Notificrile de aprobare a achiziiilor;
v Raport de progres;
v La prima cerere de rambursare - Extras de carte funciar n termen de
valabilitate;
v La prima cerere de rambursare - Actul de proprietate, Contract de concesiune,
comodat, sau orice alt contract care atest dreptul de folosin asupra
terenului/cldirilor/luciului de ap, pe care se implementeaz, pentru minimum 10
ani de la data depunerii solicitrii de finanare;
v Contractul de asigurare a lucrrilor/ bunurilor pe perioada execuiei acestora;
v Documentele emise de autoritile de mediu, sanitar i sanitar veterinar, ISU;
v Fotografii realizate pe parcursul implementrii proiectului, n special pentru lucrri
care devin ascunse n format electronic;
v Raport de audit asupra situaiilor financiare conform art. 196 din Regulamentul
DELEGAT (UE) NR. 1268;
v Alte documente specificate expres n Manualul de procedur privind verificarea
i autorizarea plilor emis de DGP-AMPOPAM, n vigoare la data solicitrii
rambursrii.
c) Documentele financiar contabile n copie certificat pentru conformitate cu originalul;
v Facturi (Factura menioneaz numele contractorului, numrul i data contractului
de executare lucrri/ furnizare bunuri/ prestare servicii conform cruia se va face
plata. Pentru evitarea dublei finanri fiecare factur original va avea
inscripionat Finanat n cadrul POPAM 2014-2020, codul din sistemul informatic
(dac este cazul) i numrul contractului de finanare;
v Ordine de plat/ Dispoziii de plat extern, CEC-uri, bilete la ordin etc;
v Extrase de cont;
v Balane analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de
rambursare n cauz, note contabile, fie de cont pentru conturile analitice
utilizate n evidena contabil.
d) Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de lucrri:
v Autorizaia de construire, n cadrul primei cereri de rambursare care conine lucrri;

192
v Ordin de ncepere a lucrrilor, n cadrul primei cereri de rambursare care conine
lucrri;
v Avize ANAR;
v Avizul/ acordul ISC;
v Autorizaia dirigintelui de antier;
v Dovada constituirii garaniei de bun execuie;
v Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului i a bornelor de repere, n
cadrul primei cereri de rambursare care conine lucrri;
v Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor actualizat;
v Procese verbale de receptie pe faze determinante;
v Procese verbale de recepie parial, la fiecare cerere de rambursare care conine
lucrri;
v Procese verbale de recepie final la terminarea lucrrilor;
v Situaii de lucrri semnate de ctre antreprenor, diriginte de antier i beneficiar;
v Buletinele de ncercri;
v Certificate de calitate, declaraii de conformitate pentru materialele ncorporat n
lucrri;
v NR-uri i NCS-uri, nsoite de Dispoziia dirigentului de antier, dup caz;
v Agrementele tehnice (dac este cazul).
e) Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de furnizare:
v declaraii vamale (pentru bunurile din import, alte ri dect UE);
v CMR;
v Polia de asigurare a mrfurilor (dac exist);
v Procese verbale de predare - primire (cu excepia facturilor de avans) i
Procese verbale de punere n funciune (se accept depunerea acestora la
cererea de rambursare final n cazuri temeinic justificate);
v certificate de garanie, certificate de calitate, declaraie de conformitate, dac
este cazul.
f) Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de servicii:
v Dovada constituirii garaniei de bun execuie pentru servicii (dac e cazul);
v Procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;
v Devize financiare;
v Rapoartele de activitate/de audit, dac e cazul;
v n cazul n care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fie
evaluare ntocmite de ctre participanii la cursuri, fie de prezen la curs,
deviz financiar, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei
prestatoare, proces verbal de recepie.
g) Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de munc ncheiate n cadrul
proiectelor:
v Salarii i asimilate acestora;
v Contribuii sociale aferente cheltuielilor salariale i cheltuielilor asimilate
acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul);
v Decizia/ Ordin de numire (pentru funcionarii publici), Contracte individuale de
munc (CIM)/ acte adiionale la CIM, contracte de prestri servicii pentru PFA;
v Stat de salarii (ntocmit pentru proiect);

193
v Rapoarte de activitate pentru experii proiectului (cu detalierea activitilor i
a numrului de ore lucrate i prezentarea livrabilelor);
v Lista experilor implicai n derularea proiectului, Fie de pontaj (timesheet),
Fie de post (dup caz);
h) La cererea de rambursare intermediar/ final, n cazul n care beneficiarul a primit
avans se va anexa o declaraie din care reiese dobnda ncasat pentru suma
primit cu titlu de avans, din momentul ncasrii sumelor i pn la momentul utilizrii
acestora, nsoit de extrase de cont;
i) Declaraie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunii finanate din FEPAM 2014-2020, certificat de organul fiscal competent
din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
j) Declaraie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunii finanate din FEPAM 2014-2020;
k) Certificat privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adugat aferente cheltuielilor
cuprinse n cererea de rambursare.
(6) Dosarul cererii de rambursare va conine documentele justificative n urmtoarea ordine:
a) OPIS;
b) Formular cerere de rambursare;
c) Formular evidena cheltuielilor;
d) Declaraie financiar a costurilor eligibile suportate de beneficiar;
e) Contractul de bunuri/servicii/lucrri;
f) Notificare de aprobare a achiziie;
g) Factura aferent contractului;
h) Ordin de plat sau alte instrumete de plat i extras de cont;
i) Devize detaliate pe servicii, situaii de lucrri, tate de plat, etc;
j) Procese-verbale de predare-primire, recepie, punere n funciune;
k) Certificate de calitate, conformitate, etc;
l) Alte documente, dup caz.

(7) Referinele OPIS-ului trebuie s corespund cu numrul paginii la care se afl documentele
din dosar. Beneficiarul va face meniunea la sfritul dosarului: Acest dosar conine . file,
numerotate de la 1 la ..
(8) Pentru cererea de rambursare final, beneficiarul are obligaia s transmit, dup caz,
inclusiv urmtoarele documente suport sau dovada iniierii demersurilor pentru obinerea
acestora, sub condiia prezentrii lor n maximum 90 de zile lucrtoare de la data depunerii
cererii de rambursare final:
v Notificarea conformitii obiectivului cu normele de igien i sntate public sau
autorizaie sanitar dup caz emis de autoritatea de sntate public;
v Autorizaie sanitar veterinar emis de autoritatea sanitar veterinar;
v Autorizaie de mediu emis de autoritatea de mediu;
v Avizul Autoritii Navale Romne;
v Licen de acvacultur;
v Licen de pescuit;
v Autorizaie de pescuit;
v Aviz de la Ministerul Transporturilor - Direcia Transport Naval;
194
v Autorizaie ISU.
Dac din anumite motive neimputabile beneficiarului, unul sau mai multe documente enumerate
mai sus nu au putut fi depuse, termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu acordul DGP
AMPOPAM.
(9) DGP-AMPOPAM i rezerv dreptul de a solicita pe parcursul procesului de verificare orice
alte documente pe care le consider necesare.
(10) Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiarului
cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor avea menionat codul proiectului i meniunea
POPAM 2014-2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare. n plus, pe originalul
facturilor incluse n Cererea de rambursare se va meniona Factura a fost inclus n cererea
de rambursare nr. ..../ .............. .
(11) Pentru procedurile de achiziii ncepute nainte de semnarea Contractului de finanare,
beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziii n termen de 30 (treizeci)
de zile calendaristice de la data semnrii prezentului Contract de finanare, conform
Instruciunilor emise de ctre DGP-AMPOPAM i afiate pe site-ul MADR.
(12) Pentru cheltuielile de investiii, realizate dup 1 ianuarie 2014 i nainte de semnarea
prezentului Contract de finanare nerambursabil, Beneficiarul trebuie s depun cu ocazia
primei cereri de rambursare un raport al unui evaluator autorizat i independent, care s certifice
realitatea i valoarea echipamentelor, instalaiilor i utilajelor, terenurilor, imobilelor prin care
justific contribuia n natur.
(13) Beneficiarul trebuie s se asigure c valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare
(valoarea din factur fr taxa pe valoarea adugat) se ncadreaz n liniile din bugetul
proiectului, completnd n Evidena cheltuielilor ataat la Cererea de rambursare, ncadrarea
pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la rambursare.
(14) Cheltuielile care depesc valoarea din linia bugetar sunt considerate cheltuieli neeligibile
prin POPAM 2014 - 2020 i trebuie suportate de beneficiar.
(15) Dac se acoper cu o factur cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele
bugetului, se va specifica, att valoarea total a facturii, ct i valorile solicitate pentru fiecare
serviciu precizat n capitolul din buget. Dac nu a fost specificat pe factur, beneficiarul va ataa
o anex cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie s conin datele de identificare ale
Beneficiarului, s fie semnat i tampilat de emitentul facturii, precum i de beneficiar.
(16) n cazul achiziiei de servicii, dac au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor
trebuie s fie egal cu valoarea din devizul financiar de servicii solicitate n cadrul tranei de
rambursare.
(17) n cazul achiziiei de lucrri, dac au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor
trebuie s fie egal cu valoarea din situaia centralizatorului de lucrri aferente tranei de
rambursare.
I) Rambursri intermediare
(18) Plile intermediare sunt destinate s ramburseze Beneficiarului cheltuielile efectuate pe
baza unei declaraii detaliate a costurilor suportate, n momentul n care o aciune a atins un
anumit nivel de finalizare.
(19) Pn la termenul limit asumat, Beneficiarul trebuie s prezinte o cerere de rambursare
intermediar nsoit de urmtoarele documente:
195
a) un raport de progres intermediar privind implementarea Proiectului;
b) raport de audit ntocmit de un auditor extern autorizat, dac valoarea sprijinului public
depete valorile specificate la art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 din
29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
al Parlamentului European i al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii;
c) alte documente menionate n Contractul de finanare.
(20) Documentele care nsoesc cererea de rambursare trebuie s fie ntocmite n conformitate
cu dispoziiile relevante. Beneficiarul trebuie s certifice c informaiile furnizate n cererea sa
de rambursare sunt complete, corecte i reale. El trebuie, de asemenea, s certifice c
cheltuielile efectuate pot fi considerate eligibile conform prezentului Contract de finanare
nerambursabil, c toate facturile au fost declarate i c cererea sa de rambursare se sprijin
pe documente justificative care pot fi verificate. Beneficiarul va transmite odat cu cererea de
rambursare i fotografii ale reperelor solicitate la plat (inclusiv cu denumirea, seria, etc) iar n
cazul lucrrilor fotografii efectuate pe tot parcursul realizrii lucrrilor. Scopul acestui demers
este ca beneficiarul s asigure transparena privind materialele ncorporate n lucrri i o
premis a utilizrii eficiente a fondurilor publice.
(21) La primirea acestor documente, Autoritatea de Management are la dispoziie un interval de
timp menionat n procedurile de verificare, n vederea:
a) aprobrii cererii de rambursare;
b) solicitrii din partea Beneficiarului a documentelor justificative sau a oricror informaii
suplimentare pe care le consider necesare pentru a permite aprobarea cererii de rambursare;
c) respingerii cererii de rambursare.
(22) Solicitarea de documente justificative sau informaii suplimentare trebuie s fie fcut n
scris ctre Beneficiar prin posta electronic sau fax.
(23) Dac sunt solicitate informaii suplimentare, termenul limit pentru verificare se prelungete
cu timpul necesar pentru a obine informaiile respective. Beneficiarul va fi informat asupra
cererii i prelungirii perioadei de verificare prin intermediul unui document oficial. Beneficiarul
va avea la dispoziie perioada menionat n notificare, pentru a furniza informaiile sau
documentele solicitate.
(24) Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la ntrzierea
plii cu un interval de timp echivalent.
(25) n cazul n care o cerere de rambursare este respins, Beneficiarul va depune o nou
cerere de rambursare cu numrul urmtor cererii de rambursare respinse. n cazul n care
cererea de rambursare este final, Autoritatea de Management i rezerva dreptul de a solicita
Beneficiarului o edin de conciliere pentru a stabili oportunitatea acceptrii unei cereri de plat
suplimentare.
(26) n caz de respingere repetat a cererii de rambursare, din motive imputabile beneficiarului,
Autoritatea de Management i rezerv dreptul de a rezilia prezentul Contract de finanare.
(27) n momentul verificrii pe teren, de ctre personalul DGP - AMPOPAM, a cheltuielilor
solicitate printr-o cerere de rambursare, va fi comparat situaia identificat pe teren n etapa
de eligibilitate cu progresul investiiei la momentul verificrii. Aceast verificare va fi efectuat

196
pe baza informaiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile
de imobilizri), a documentelor justificative (contracte de vnzare/ antrepriza, facturi, autorizaii
de construire, procese-verbale la faze determinante) legate de stadiul construciilor la data
depunerii cererii de finanare i a fotografiilor realizate n etapa de eligibilitate.
(28) Autoritatea de Management nu va deconta cheltuielile conexe unei aciuni pentru care nu
se face dovada realizrii sale (ex: nu vor fi decontate cheltuieli cu dirigenia de santier n cazul
n care personalul DGP-AMPOPAM descoper lucrri neexecutate, cheltuieli cu consultana
proporional cu suma afectat de nereguli, cheltuieli indirecte pentru lucrrile neidentificate,
cheltuieli cu auditul proporional cu inadvertenele identificate de ctre AM la controlul
administrativ).
II) Rambursare final
(29) Rambursarea final se face dup finalizarea investiiei/ proiectului, n funcie de costurile
suportate efectiv de ctre beneficiar, n desfurarea aciunii. n cazul n care valoarea total a
plilor anterioare este mai mare dect suma final ce trebuie acordat, stabilit n conformitate
cu prevederile Contractului de finanare, va fi ntocmit un ordin de recuperare.
(30) Pn la termenul limit corespunztor, Beneficiarul trebuie s depun o cerere de
rambursare final a cheltuielilor, nsoit de urmtoarele documente:
a) raportul final de progres al proiectului;
b) o declaraie financiar final a costurilor eligibile suportate efectiv, n conformitate cu structura
bugetului estimat;
c) o situaie recapitulativ a ncasrilor i a pltilor din cadrul proiectului;
d) raport de audit asupra situaiilor financiare ale aciunii i a conturilor care stau la baza
ntocmirii acestora, emis de un auditor autorizat sau, n cazul organismelor publice, de ctre un
funcionar public competent i independent. Raportul de audit se face asupra intregului proiect
si trebuie s ateste faptul c cheltuielile declarate de beneficiar, n situaiile financiare pe care
cererea de rambursare se bazeaz sunt reale, sunt nregistrate n mod corect i sunt eligibile i
c toate veniturile au fost declarate, n conformitate cu prezentul Contract de finanare
nerambursabil;
e) alte documente prevzute n prezenta Instruciune.
(31) Beneficiarul trebuie s certifice c informaiile furnizate n cererea sa de rambursare sunt
complete, fiabile i adevrate. El trebuie, de asemenea, s certifice faptul c, cheltuielile
efectuate, pot fi considerate eligibile n conformitate cu prezentul Contract de finanare, c toate
ncasrile au fost declarate, i c cererea sa de rambursare este sprijinit de documente
justificative adecvate care pot fi verificate.
(32) Fr a aduce atingere informaiilor obinute ulterior, Autoritatea de Management va aproba
valoarea ultimei trane de rambursare care va fi pltit Beneficiarului n baza documentelor
stabilite n prezenta anex, pe care le-a verificat anterior.
(32) Valoarea total pltit beneficiarului de ctre Autoritatea de Management nu poate depi,
n nicio situaie, valoarea maxim a finanrii nerambursabile stabilit n Contractul de finanare,
chiar dac totalul cheltuielilor eligibile reale depete valoarea estimat total a cheltuielilor
eligibile specificate n contract.

197
(33) Dac valoarea cheltuielilor eligibile reale la finalizarea aciunii este mai mic dect valoarea
estimat a cheltuielilor eligibile, Autoritatea de Management va limita finanarea nerambursabil
la valoarea obinut prin aplicarea procentului stabilit n Contractul de finanare la valoarea real
a cheltuielilor eligibile aprobate de aceasta.
(34) Beneficiarul are la cunotin c finanarea nerambursabil este limitat la valoarea
necesar pentru asigurarea echilibrului dintre venituri i cheltuieli i c aceasta nu trebuie s
duc n nicio circumstan la obinerea de profit pentru el.
Profit nseamn orice depire a veniturilor reale ca rezultat al aciunii, n afar de cheltuielile
reale ale aciunii. Conform acestui articol, numai costurile reale care se ncadreaz n categoriile
stabilite n bugetul estimat din Contractul de finanare vor fi luate n considerare. Cheltuielile
neeligibile vor fi ntotdeauna suportate din resurse proprii ale Beneficiarului. Orice profit
determinat n acest mod va conduce la o reducere corespunztoare a finanrii nerambursabile.
(35) Fr a aduce atingere dreptului de reziliere a prezentului Contract de finanare, dac
aciunea nu este implementat sau este implementat defectuos sau parial, Autoritatea de
Management poate recupera integral sprijinul prevzut iniial n funcie de implementarea real
a aciunii n termenii stabilii de Contractul de finanare .
D. CERINELE SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
Documentele justificative trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine:
a) pe toate documentele originale de rambursare, beneficiarul trebuie s aplice tampila
POPAM 2014-2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare;
b) copia documentelor de rambursare se realizeaz dup aplicarea tampilei POPAM 2014-
2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare pe original;
c) Pe documentele n copie se aplic tampila conform cu originalul;
d) s menioneze n clar numrul facturii i contractului pe care le achit;
e) s fie emise ulterior semnrii contractului de achiziie;
f) s aib semntura i tampila bncii emitente i a beneficiarului proiectului, exceptnd
documentele de plat aferente plilor electronice, dup caz, funcie de solicitrile DGP-
AMPOPAM;
g) contul i banca beneficiarului plii corespund cu datele din contractul de achiziii sau din
adresa furnizorului de bunuri/ presatorului de servicii privind contul bancar al acestuia;
h) CEC-urile/ biletele la ordin trebuie s fie emise de Beneficiarul proiectului, n numele
furnizorului.
Contravaloarea biletelor la ordin va fi rambursat de ctre DGP AM POPAM n condiiile
prezentrii doveziii tragerii acestora.
n cazul n care rambursarea se efectueaz prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii
de rambursare beneficiarul s ataeze copii dup toate documentele solicitate de banc pentru
transferul sumelor respective.
Extrasele de cont trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine:
a) pe originalul extrasului de cont, beneficiarul trebuie s aplice tampila POPAM 2014 2020,
codul SMIS i numrul contractului de finanare;
b) copia documentului care atest plata se realizeaz dup aplicarea tampilei POPAM 2014
2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare;
c) pe documentele n copie se aplic tampila conform cu originalul;
d) n cazul n care pe un extras de cont exist i alte nregistrri dect cele aferente operaiunilor
POPAM se va aplica tampila POPAM 2014 2020, codul SMIS i numrul contractului de
finanare i se va face meniunea: pentru poziia din extras nr. X;
198
e) s fie datate i tampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finanrii, inclusiv plile
electronice;
f) s ateste, valoric i ca dat, efectuarea plilor din documentul /documentele de plat
corespondente.
Plile n cadrul unui contract de achiziii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la
termenele i valorile stabilite.
Pentru bunurile importate direct de la furnizorii extracomunitari, facturile trebuie nsoite de
Declaraia vamal, iar valoarea n euro din facturi trebuie s fie aceeai cu valoarea n euro a
acestor bunuri din Declaraia vamal la data nregistrrii n vam.
Lucrrile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie s corespund cantitativ,
calitativ i valoric ofertelor ctigtoare care au stat la baza contractelor ncheiate ntre
beneficiar i furnizori.
Nerespectarea clauzelor contractuale i a termenelor de finalizare a investiiilor, asumate prin
Contractul de finanare, poate conduce la rezilierea acestuia i implicit la constituirea de debite
pentru sumele pltite pn la momentul rezilierii Contractului de finanare.
Cererea de rambursare trebuie s fie completat, datat, semnat (cu numele menionat n clar)
i tampilat de reprezentantul legal al proiectului, avnd toate datele de identificare ale
beneficiarului proiectului.
Beneficiarul are obligaia s depun prima cerere de rambursare n maximum 6 (ase)
luni de la data semnrii prezentului Contract de finanare nerambursabil.
Cererea de rambursare final trebuie depus inainte de data limit a perioadei de implementare
a Contractului de finanare/ Actelor adiionale, i va fi nsoit alturi de celelalte documente, de
un raport financiar al unui auditor independent elaborat pentru ntregul proiect.
Evidena cheltuielilor trebuie s fie completat, datat, semnat i tampilat de reprezentantul
legal al proiectului.
Copiile adeverinelor ISC i a celorlalte tipuri de adeverine (avize, acorduri, autorizaii, etc)
trebuie s fie emise n conformitate cu legislaia n vigoare, s aib aplicat tampila instituiei
i s fie semnate de o persoan autorizat. Acestea trebuie s fie emise pe numele
beneficiarului care a solicitat finanarea.
Raportul de progres trebuie s aib toate rubricile completate, s fie datat, semnat i tampilat
de ctre reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie s descrie n general stadiul
fizic de realizare a investiiei. Datele menionate n Raportul de progres trebuie s fie reale i s
aib acoperire n situaia existent n teren. Raportul trebuie s conin i referiri la modul de
realizare a aciunilor asumate de ctre beneficar prin cererea de finanare la Seciunea - Principii
Orizontale.
Garania de bun execuie pentru lucrri/servicii trebuie constituit n conformitate cu Contractul
de lucrri/servicii (n favoarea beneficiarului finanrii), fie prin emiterea unei scrisori de garanie
bancar, a unei polie de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin reineri
succesive din tranele de plat.
Contractul de asigurare a lucrrilor/ bunurilor pe perioada execuiei acestora se afl n perioada
de valabilitate.
Autorizaia de construire i Autorizaia de construire pentru lucrrile cu caracter provizoriu
trebuie emise pe numele beneficiarului, pentru toate lucrrile, n conformitate cu legislaia n
vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificrile i completrile ulterioare) i s fie valabile pe toat
durata execuiei lucrrilor. n situaia n care, n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada
de valabilitate a autorizaiei de construire, survin modificri de tem privind lucrrile de
construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de
a solicita o nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor Art. 7, alineat 15 din Legea nr.
50/1991, cu modificrile i completrile ulterioare.
199
Autorizaia de construire pentru lucrrile cu caracter provizoriu este necesar n vederea
organizrii execuiei lucrrilor de baz (organizare de antier).
Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achiziionate trebuie s fie datate, semnate
i tampilate de autoritatea emitent.
Declaraiile vamale pentru importurile directe de bunuri achiziionate trebuie s fie ataate la
facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate i tampilate de autoritatea
emitent.(Importul reprezint intrarea de bunuri din afara spaiului comunitar).
Ordinul de ncepere a lucrrilor este documentul care atest momentul nceperii executrii
lucrrilor. Data emiterii acestui document trebuie s fie anterioar oricror date de nregistrare
a buletinelor de analiz, a ntocmirii proceselor verbale de lucrri ascunse i a proceselor
verbale pe faze determinate.
Notificarea ctre ISC, este ntiinarea ISC-ului competent privind data nceperii lucrrilor.
Procesul verbal de predare al amplasamentului i planul de amplasare al investiiei coninnd
poziiile bornelor topografice trebuie s fie datat, semnat (cu numele menionat n clar) i
tampilat conform Programului de urmrire i control al calitii lucrrilor. Data elaborrii acestui
document trebuie s fie ulterioara Ordinului de ncepere a lucrrilor .
Programul de urmrire i control a calitii lucrrilor trebuie vizat de Inspecia de Stat n
Construcii, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant i executant. (la toate
cererile de rambursare i trebuie s conin toate completrile aduse acestuia).
Procesele verbale de recepie calitativ, procese verbale pentru lucrri ascunse i procese
verbale pe faze determinante trebuie s fie elaborate, datate i semnate conform programului
de urmrire i control a calitii lucrrilor din proiectul tehnic.
Procesele verbale de recepie parial a lucrarilor si procesele verbale de receptie pe faze
determinante prezentate la cererile de rambursare intermediare trebuie s fie completate,
datate, semnate i tampilate.
Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor prezentate la cererea de rambursare
final trebuie completate, datate, semnate i stampilate.
Procesele verbale de predare-primire, de recepie i de punere n funciune a bunurilor
achiziionate trebuie completate, datate, semnate i tampilate de furnizorul de bunuri i
beneficiar.
n cazul contractelor de leasing, prin Procesul verbal de predare-primire trebuie s se transfere
dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar nainte de finalizarea perioadei
de monitorizare ex-post. Cu toate acestea, vor fi eligibile doar cheltuielile aferente ratelor pltite
pn la finalizarea proiectului. Contractul de leasing trebuie s fie aferent bunurilor pentru care
se solicit rambursarea cheltuielilor, s aib precizat valoarea i s fie semnat de ambele pri;
Procesele verbale de predare primire a serviciilor achiziionate: proiect tehnic, caiet de sarcini,
detalii de execuie, trebuie completate, datate, semnate i tampilate de prestatorul de servicii
i beneficiar;
Situaiile de plat pentru lucrri i centralizatoarele situaiilor de plat trebuie semnate cu numele
menionat n clar, tampilate i datate de reprezentantul legal, de dirigintele/ inspector de antier
(pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) i de executantul lucrrii.
Realizarea tuturor lucrrilor trebuie s se fac n perioada de valabilitate a contractului de lucrri
i n conformitate cu Graficul de execuie a lucrrilor. Dac apar modificri, trebuie s se ataeze
la Dosarul Cererii de rambursare, actul adiional de prelungire a contractului de lucrri sau de
modificare a Graficului de execuie.
n situaia n care pe parcursul execuiei lucrrilor se impun modificri ale soluiei din Proiectul
Tehnic, iar acestea au fost aprobate de ctre DGP AM POPAM, se vor ntocmi i prezenta la
dosarul cererii de rambursare urmtoarele documente:

200
v dispoziia de antier pentru execuia lucrrilor, ntocmit de proiectant i semnat de
dirigintele de antier, beneficiar i constructor. Aceast dispoziie de antier este nsoit de
memoriu justificativ ntocmit de proiectant i verificat de verificatorul de proiect, acolo unde
este cazul;
v listele de cantiti pentru lucrrile la care se renun, ntocmite de proiectant;
v listele de cantiti pentru lucrri suplimentare, ntocmite de proiectant;
v nota de renunare;
v nota de comand suplimentar care trebuie s fie semnat i tampilat de reprezentantul
legal al proiectului, de dirigintele de antier, de proiectant;
v situaiile de plat aferente notelor de comanda suplimentar trebuie s fie semnate de ctre
constructor, dirigintele de antier i beneficiar.
Buletinele de analiz ale materialelor ncorporate, certificatele de calitate/ conformitate a
materialelor folosite la lucrri/ buletinele de ncercri i agrementele tehnice trebuie s fie
semnate, datate i tampilate de autoritatea emitent.
Devizele financiare pentru servicii trebuie s fie datate, semnate i tampilate de furnizorul de
servicii i de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie s fie n conformitate cu ofertele
financiare prezentate de furnizorul de servicii i declarate ctigtoare i s cuprind informaii
referitoare la numrul de experi (angajai sau cu contracte de prestri servicii), preul pe or i
timpul lucrat pentru fiecare obiect din contractul de servicii (fie de pontaj).
n cazul contribuiei n natur (echipamente, instalaii i utilaje, terenuri, cldiri i imobile),
obiectul acestei contribuii nu trebuie s fi fost achiziionat sau pltit prin intermediul unor
finanri comunitare nerambursabile. Pentru teren, instalaii i utilaje, cldiri i echipamente,
valoarea trebuie s fie certificat de un evaluator autorizat. Obiectul contribuiei n natur trebuie
s fie necesar i strict legat de implementarea operaiunii, s fie liber de sarcini sau interdicii i
s nu fac obiectul unor litigii aflate n curs de soluionare la instanele judectoreti.
Beneficiarul nu are dreptul s solicite rambursarea din fondurile nerambursabile aferente
POPAM 2014-2020 a cheltuielilor realizate dup 1 ianuarie 2014 i nainte de data semnrii
Contractului de finanare pentru investiiile pentru care au fost constituite garanii sau ipoteci.
Alte documente justificative specificate (dup caz) n cererea de rambursare trebuie datate,
semnate i tampilate de beneficiarul Contractului de finanare nerambursabil.
E. VERIFICAREA PE TEREN A DOSARULUI CERERII DE RAMBURSARE /PLAT
(1) Verificarea operaiunilor include i verificri la faa locului care s certifice autenticitatea
operaiunilor efectuate, n concordan cu activitile i aciunile prevzute n contractele de
finanare semnate, cu modificrile i completrile ulterioare. Aceste verificri trebuie s dea
asigurri n vederea realizrii obiectivelor propuse, aplicrii corecte a legislaiei n vigoare i
eligibilitii plilor.
(2) Verificarea la faa locului a operaiunilor, va fi efectuat obligatoriu pentru toate cererile de
rambursare.
(3) Verificrile la faa locului vor fi detaliate i vor cuprinde pe lng confirmarea existenei
lucrrilor i msurtori ale reperelor solicitate la plat i corespondena dintre devizele de lucrri,
PT i ofertele tehnice din achiziii.
(4) Vizitele la faa locului se vor desfura, acolo unde este cazul, pe parcursul a 8 ore de lucru.
n funcie de complexitatea lucrrilor, verificrile pe teren se pot efectua pe parcursul mai multor
zile lucrtoare. Dac este cazul, misiunea poate fi prelungit.
(5) Dac n urma controlului administrativ au fost identificate nereguli, se poate solicita o
reverificare la faa locului pentru cererea de rambursare respectiv.
(6) Verificrile se vor efectua la sediul Beneficiarului/locul de pstrare a documentelor/locaia
proiectului, n funcie de specificul proiectului.
201
(7) Verificrile la faa locului au scopul de a efectua controale fizice care nu sunt posibile dect
la faa locului.
(8) n desfurarea activitii de verificare la faa locului pot fi descoperite diverse situaii cnd
se impun a fi recuperate sume pltite din cofinanarea public, sume ce urmeaza a se mentiona
n raportul de verificare.
(9) Beneficiarul este anunat n prealabil cu cel puin 3 (trei) zile lucrtoare nainte cu privire la
data desfurrii verificrii la faa locului, mebrii echipei de verificare, scopul i durata misiunii,
printr-o notificare tranmsi beneficiarului prin fax sau prin pot.
(10) Verificarea la faa locului se va axa n principal pe urmtoarele aspecte:
v verificarea respectrii prevederilor comunitare i naionale cu privire la acordarea i
utilizarea finanrii nerambursabile din FEPAM i a celor privind achiziiile, ajutorul
de stat, egalitatea de anse, mediul nconjurtor, informarea i publicitatea;
v verificarea eligibilitii cheltuielilor rambursate ctre beneficiari, n conformitate cu
prevederile comunitare i naionale cu privire la eligibilitate din cererile de
plat/rambursare anterioare;
v verificarea plii efective a sumelor incluse n cererile de rambursare inclusiv
analiza documentelor originale n vederea verificrii conformitii cu copiile
transmise de beneficiar;
v verificarea existenei unui sistem de codificare contabil pentru proiect (conturi
analitice pentru proiect) i a nregistrrii tuturor datelor legate de proiect n
contabilitate;
v verificarea realitii cheltuielilor i anume existena bunurilor/serviciilor/lucrrilor
finanate i corespondena acestora din punct de vedere tehnic i financiar cu
specificaiile din proiect;
v verificarea conformitii documentelor ncrcate n SMIS cu documentele originale
aflate la sediul beneficiarului;
v verificarea conturilor de teri, a conturilor de trezorerie i a conturilor de venituri n
vederea identificrii unor posibile tranzacii de natura reducerilor financiare/
mprumuturilor ntre beneficiar i furnizori/ antreprenori;
v verificri pentru a stabili relaii contractuale anterioare ntre beneficiar i firmele care
au adjudecat contractele de achiziii n cadrul proiectului;
v verificarea ndeplinirii indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului asumai prin
contractul de finanare
v verificarea implementrii recomandrilor i msurilor corective aferente verificrilor
anterioare (dac este cazul);
v verificarea progresului proiectului n scopul certificrii datelor cuprinse n rapoartele
de progres naintate de ctre beneficiar;
v verificarea concordanei ntre situaia identificat la faa locului la momentul
eligibilitii cu progresul investiiei la momentele depunerii cererilor de rambursare.
Aceast verificare va fi efectuat pe baza informaiilor din contabilitatea
beneficiarului (valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizri), a
documentelor justificative (contracte de vnzare/ antrepriza, facturi, autorizaii de
construire, procese verbale la faze determinante) legate de stadiul construciilor la
data depunerii cererii de finanare i a fotografiilor realizate n faza de eligibilitate;

202
v verificarea pstrrii tuturor documentelor originale legate de proiect, n vederea
asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu prevederile comunitare i
naionale aferente;
v verificarea conformitaii dosarelor de achiziii scanate i depuse la DGP-AMPOPAM
cu originalele existente la beneficiar.
(11) Beneficiarul are obligaia:
v s asigure disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea proiectului pe
ntreaga durat a verificrilor;
v s pun la dispoziia echipei de verificare documentele solicitate;
v s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de Proiect;
v s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost
implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate
documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului
(12) n timpul verificrii la faa locului experii CRPOPAM se vor asigura c beneficiarul
realizeaz arhivarea corespunztoare a documentelor. Documentele trebuie s fie uor
accesibile i pstrate astfel nct s permit verificarea lor.
(13) n cazul n care verificarea nu se poate efectua din cauza unei situaii de urgen/fora
major, misiunea de verificare se va replanifica.
(14) Dup finalizarea verificrilor la faa locului, se ntocmete un Raport al vizitei pe teren care
va fi adus la cunotin beneficiarul dupa aprobarea/respingerea cererii de rambursare.
(15) Raportul de vizitei pe teren va ine cont de toate evidenele colectate prin efectuarea
verificrilor la faa locului. De asemenea, n cazul n care s-au solicitat rspunsuri/documente
adiionale, n Raportul vizitei pe teren se vor meniona concluziile analizei efectuate de ctre
experii CRPOPAM.

203
ANEXA nr.1 lit. d) la Contractul de Finanare nr. _____/___________

Condiii aferente POPAM 2014-2020


( Ghidul solicitantului aferent msurii....)

*Se va completa de expertul CC, conform condiiilor din Ghidul solicitantului aferent
msurii.............

204
Anexa nr. 3 la Contractul de Finanare nr. _____/___________

MSURI DE INFORMARE I PUBLICITATE


PENTRU BENEFICIARII
PROGRAMULUI OPERAIONAL PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME 2014-2020
Beneficiarii Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime au obligaia de a se
asigura c msurile de informare i publicitate utilizate menioneaz sprijinul acordat operaiunii
relevante prin intermediul Fondului European pentru Pescuit i Afaceri Maritime afind
urmtoarele elemente:
v Emblema Uniunii Europene, n conformitate cu specificaiile cuprinse n Normele de
identitate vizual pentru activitile de informare, comunicare i promovare derulate
la nivelul Direciei Generale Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul
Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime nsoit de o referire la Uniunea
European;

Emblema Uniunii Europene este afiat color pe site-urile de internet. n toate celelalte
mijloace de comunicare n mas, culoarea este utilizat ori de cte ori este posibil. O
versiune monocromatic poate fi utilizat doar n cazuri justificate.
Emblema Uniunii Europene este ntotdeauna clar vizibil i ocup o poziie de prim-plan.
Poziia i dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a documentului
utilizat. nlimea minim a emblemei Uniunii Europene este de 1 cm. n cazul articolelor
promoionale de dimensiuni mici, nlimea minim a emblemei Uniunii Europene este de
5 mm.
Atunci cnd emblema Uniunii Europene este afiat pe un site de internet, aceasta trebuie
s fie vizibil n zona de afiare a dispozitivului digital, fr ca utilizatorii s fie nevoii s
deruleze n jos pagina.
n cazul n care sunt afiate alte logouri alturi de emblema Uniunii Europene, aceasta din
urm trebuie s aib cel puin aceeai dimensiune, n nlime sau n lime, ca cel mai
mare dintre celelalte logouri. Este recomandat ca emblema UE s fie amplasat separat
de sigla beneficiarului.

Referirea la Uniunea European


Denumirea Uniunea European" este ntotdeauna menionat n totalitate. Caracterul
tipografic care trebuie utilizat mpreun cu emblema Uniunii Europene poate fi oricare
dintre urmtoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma i
Verdana. Variantele n caractere cursive i subliniate i utilizarea efectelor tipografice nu
sunt permise.

205
Poziionarea textului n raport cu emblema Uniunii Europene nu face obiectul niciunei
cerine speciale, dar textul nu ar trebui s interfereze n niciun fel cu emblema.
Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie s fie proporional cu dimensiunea emblemei.
Culoarea caracterelor este reflex blue", neagr sau alb, n funcie de fundal.

v O referire la Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime sau n cazul unei
operaiuni finanate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale i de
investiii europene;
n cazul n care Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime sau fondurile
structurale i de investiii europene sunt menionate pe un site de internet, aceast
referire trebuie s fie vizibil n zona de afiare a dispozitivului digital, fr ca utilizatorii
s fie nevoii s deruleze n jos pagina.
v sigla Guvernului Romniei conform modelului indicat n Normele de identitate
vizual pentru activitile de informare, comunicare i promovare derulate la nivelul
Direciei Generale Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul
Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime;
v sigla POPAM conform modelului indicat n Normele de identitate vizual pentru
activitile de informare, comunicare i promovare derulate la nivelul Direciei
Generale Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operaional pentru
Pescuit i Afaceri Maritime;

Opional, fiecare entitate beneficiar de fonduri europene acordate prin POPAM, n baza
propriei decizii, i poate concepe i elabora propria sigl, care trebuie s fie unic i
personalizat (prin cromatic, grafic sau text) n acord cu specificul entitii.
Beneficiarii msurilor finanate din Fondul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime
2014-2020 au obligaia de a informa publicul larg cu privire la contribuia obinut din
partea FEPAM i contribuia naional, prin respectarea urmtoarelor cerine obligatorii:
a) afiarea unui panou, n conformitate cu exemplul detaliat n prezenta anex, pn la
depunerea primei cereri de rambursare, n apropierea investiiilor i la loc vizibil;
b) aplicarea de autocolante, n conformitate cu exemplul detaliat n prezenta anex, pe
mijloacele fixe achiziionate n timpul desfurrii proiectului (autocolantele vor fi
aplicate/postate n locuri uor vizibile); Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaa cea
mai vizibil a echipamentului.
Panoul de publicitate i, dup caz, autocolantele vor fi afiate pe perioada executrii proiectului
i pe o perioad de 5 ani dup efectuarea ultimei pli n cadrul contractului de finaare
nerambursabil.
Nendeplinirea obligaiilor prevzute n prezenta Anex are drept consecin aplicarea unei
corecii financiare n procent de 1% din valoarea nerambursabil a proiectului astfel cum este
menionat n contractul de finanare nerambursabil.

206
Elementele de informare afiate pe panou/autocolante vor fi urmtoarele:
(1) Panou pentru publicitate

Textul panoului de publicitate privind cofinanarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afiat
n apropierea investiiilor i la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite
amplasamente n condiii de vizibilitate i cu respectarea reglementrilor de circulaie existente
n Romnia.
Elementele de informare afiate pe panou vor fi urmtoarele:
a) n partea din mijloc, sus, stema GUVERNULUI ROMNIEI Arial, 250, bold. Stema va
avea dimensiunile de L= 0,18 m, l= 0,18 m.
b) n partea din stnga, sus, steagul Uniunii Europene avnd sub textul UNIUNEA
EUROPEAN Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L=
0,20 m, l = 0,17 m.
c) n partea din dreapta, sus: Sigla Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri
Maritime 2014-2020 i logoul SUSTINE INIIATIVA TA!
d) Caseta care va conine elementele de mai sus va avea limea de 0,35 m. Sub ea se va
ntocmi un tabel, al crui capt va fi mprit n trei casete cu urmtoarele dimensiuni:
caset 1 L=0,40 m, l=0,21 m; caset 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; caset 3 L=0,40 m, l=
0,23 m
e) n aceste casete se vor scrie n ordine: Prioritatea Uniunii Europene i Msura, Titlul
proiectului; numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150,
bold, iar pentru descrierea categoriei Arial, 150, normal.

Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m i l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor
fi negre, cu excepia celor de la steme; Stemele i sigla POPAM vor fi color.

Exemplu:
0,35 m
0,21 m

Prioritatea Uniunii
1m

Europene .........................................................................................................

Masura ..........................................................................................................
0,23 m

0,4 m
1,8 m
Arial, 150, Arial, 150,
normal bold

207
(2) Autocolant pentru afiare
Textul autocolantului de publicitate privind cofinanarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi
afiat pe fiecare utilaj, instalaie sau alte achiziii, n puncte de vizibilitate maxim. Se vor utiliza
mai multe autocolante dac obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi
inscripionat i va fi meninut pe perioada executrii proiectului i 5 ani dup efectuarea ultimei
pli n cadrul contractului de finaare nerambursabil.
Elementele de informare afiate n autocolant vor fi urmtoarele:
a) n partea din dreapta, se va nscrie: Sigla Programului Operaional pentru Pescuit
i Afaceri Maritime 2014-2020 i logoul SUSTINE INITIATIVA TA!.
b) n partea de mijloc, sus stema GUVERNULUI ROMNIEI Arial, 16, bold. Stema va
avea dimensiunile de L= 3 cm, l= 3 cm.
Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului Arial, 16, bold
c) n partea din stnga, steagul Uniunii Europene avnd sub textul UNIUNEA
EUROPEAN Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5
cm, l = 1,8 cm.
d) n partea de mijloc, jos se va trece Prioritatea Uniunii Europene, msura, titlul proiectului
i anul achiziionrii bunului Arial, 16, bold.

Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepia celor de la

steme. Stemele i sigla POPAM vor fi color.

Exemplu:

Arial 16,
(Beneficiar) .....................
bold

5 cm

Prioritatea Uniunii Europene ..............................

Masura .....................................................

208
10 cm Arial,
16, bold
ANEXA nr. 4 la Contractul de Finanare nr. ______/___________

MONITORIZAREA I RAPORTAREA

Monitorizarea proiectelor
Monitorizarea n perioada ex-post a proiectelor
Monitorizarea ex-post a proiectelor se realizeaz 100% i se refer la proiectele finalizate pentru
Prioritile Uniunii 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ale Programului Operaional pentru Pescuit si Afaceri
Maritime. Acest tip de monitorizare se efectueaz dup ultima plat a Autoritii contractante
ctre Beneficiar i se desfoar pe perioada de valabilitate a contractului/ angajamentului legal
de finantare.
Monitorizarea se realizeaza pe o perioada de 5 ani de la efectuarea plii finale ctre beneficiar
conform art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificrile i completrile ulterioare.
Modificrile substaniale ale unui proiect sunt cele care:
v i afecteaz natura sau condiiile de implementare sau acord unei firme sau unui
organism public un avantaj nejustificat;
v rezult dintr-o schimbare n natura proprietii asupra unui element de infrastructur ori
o ncetare sau o shimbare a locaiei;
Sprijinul acordat va fi recuperat dac proiectul a suferit o modificare substanial, n sensul celor
mai sus menionate, n perioada ex-post.
Dup efectuarea plii finale ctre Beneficiar, DGP- AM POPAM va verifica pe teren proiectele
finalizate care vor fi incluse ntr-un plan anual de monitorizare.
Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectueaz fr a se depi perioada de
5 (cinci) ani de la data efectuarii ultimei pli.
Beneficiarul va trebui s fie prezent la data efecturii misiunii de monitorizare la locul unde
proiectul a fost implementat i s ofere experilor din echipa de monitorizare toate informaiile
necesare efecturii misiunii de monitorizare.

n cadrul misiunilor de monitorizare se va verifica:


1) Dac exist modificri substaniale, respectiv:
v sunt afectate natura sau condiiile de implementare (criterii de eligibilitate i selecie);
v se acord unei societi sau unui organism public un avantaj nejustificat;
v rezult o schimbare n natura proprietii;
v rezult o schimbare a localizrii activitii co-finanate.

2) Dotrile proiectului:
v sunt folosite conform scopului destinat;
v au fost realizai indicatorii asumai de beneficiar prin cererea de finanare;
v au fost vndute sau nchiriate.

3) Realizarea indicatorilor de proiect:

209
v Volumul total al produciei de acvacultur tone ;
v Volumul produciei obinute pentru celelalte specii, n cazul policulturii - tone;
v Locuri de munc nou create.
4) Obiective monitorizate
v Protecia i conservarea habitatelor specifice faunei i florei acvatice;
v Protecia i conservarea speciilor slbatice protejate;
v Pregtirea forei de munc;
v Activiti de inspecie ale responsabilor cu protecia mediului;
v Existena i starea fizic a investiiilor finanate, panourilor publicitare, elementele de
identificare a achiziionrii echipamentelor/bunurilor prin POPAM 2014-2020;
v Prezena personalului angajat la locaia investiiei;
v Existena documentelor martor pentru materialele promoionale;
v Statutul organizaiei din care s rezulte c beneficiarul este organizaie de productori
recunoscut, care desfoar activitate n domeniul pescuitului comercial, acvaculturii i
procesrii petelui;
v Dac Beneficiarul mai este recunoscut de Statul Membru ca organizaie de productori;
v Realizarea indicatorilor prevzui n cererea de finanare.

210
ANEXA nr. 5 la Contractul de Finanare nr. _______/___________

ACORDUL NCHEIAT NTRE BENEFICIAR I PARTENERI

*dac este cazul, se va meniona cel din Ghidul solicitantului aferent msurii... i din
cererea de finanare

211
ANEXA nr. 6 la Contractul de Finanare nr. ______/___________

CONFIDENIALITATE

*dac este cazul, se va meniona informaiile din documentul transmis de ctre


beneficiar, n vederea respectrii art. 18 din Contractul de Finantare partea generala

212
Anexa 9
GRAFICUL DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR
Prioritatea Uniunii..........................................

Msura....................

Titlul proiectului: .

Cod SMIS: .
Beneficiar:...............................................

Valoarea total eligibil a proiectului..........

Suma estimat a fi TVA estimat a fi Data depunerii


Cerere de solicitat n cererea solicitat n cererea cererii de
rambursare de rambursare de rambursare *** rambursare la
(fr TVA) DGP-AMPOPAM

Numr* Luna / An

Cerere final
de
rambursare

TOTAL **)

* numrul maxim al cererilor de rambursare este de 5.

** totalul cererilor de rambursare/plat trebuie s fie egal cu valoarea total eligibil a


proiectului finanare.

*** Se completeaz numai de ctre beneficiarii pentru care TVA este cheltuial eligibil,
conform HG nr.347/2016.

[semntura]

[tampila]

[nume i prenume]

[funcia]
213
ANEXA nr. 10

MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE

Reguli generale cerine obligatorii pentru toate proiectele finanate prin POPAM 2014-
2020

Art. 1
Beneficiarul are obligaia de a:
a) afia panoul prevzut la art. (4) alin. (1) din prezenta Anexa, pn la depunerea primei cereri
de rambursare, n apropierea investiiilor i la loc vizibil;
b) aplica autocolantele prevzute la art. 4 alin. (2), pentru mijloacele fixe achiziionate n timpul
desfurrii proiectului (autocolantele vor fi aplicate/postate n locuri uor vizibile); Dimensiuni
recomandate: minim 1/16 din suprafaa cea mai vizibil a echipamentului.

Art. 2
Panoul de publicitate i dup caz, autocolantele, vor fi afiate att pe perioada executrii
proiectului ct i pe o perioad de 5 ani de la efectuarea ultimei pli n cadrul contractului de
finaare nerambursabil.

Art. 3
Nendeplinirea obligaiilor prevzute n prezenta Anex, are drept consecin aplicarea unei
corecii n procent de 1% din valoarea nerambursabil a proiectului astfel cum este menionat
n contractul de finanare nerambursabil.

Art. 4
Elementele de informare afiate pe panou/autocolante vor fi urmtoarele:
(1) PANOU PENTRU PUBLICITATE
Textul panoului de publicitate privind cofinanarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afiat
n apropierea investiiilor i la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite
amplasamente n condiii de vizibilitate i reglementri de circulaie existente n Romnia.
214
Elementele de informare afiate pe panou vor fi urmtoarele:
f) n partea din mijloc, sus, stema GUVERNULUI ROMNIEI Arial, 250, bold. Stema va
avea dimensiunile de L= 0,14 m, l= 0,18 m.
g) n partea din stnga, sus, steagul Uniunii Europene avnd sub textul UNIUNEA
EUROPEAN Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L=
0,20 m, l = 0,17 m.
h) n partea din dreapta, sus: Sigla Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri
Maritime 2014-2020 i logoul SUSTINE INITIATIVA TA
i) Caseta care va conine elementele de mai sus va avea limea de 0,35 m. Sub ea se va
ntocmi un tabel, al crui capt va fi mprit n trei casete cu urmtoarele dimensiuni:
caset 1 L=0,40 m, l=0,21 m; caset 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; caset 3 L=0,40 m, l=
0,23 m
j) n aceste casete se va scrie n ordine: Prioritatea Uniunii, Msura, Titlul proiectului i
numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar
pentru descrierea categoriei Arial, 150, normal.
Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m i l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele
vor fi negre, cu excepia celor de la steme; Stemele i sigla POPAM vor fi color.

Exemplu:
0,35 m
0,21 m
1 metru

Prioritatea Uniunii .........................................................................................................


Masura ..........................................................................................................

Titlul proiectului ..........................................................................................................

Beneficiar .........................................................................................................
0,23 m

0,4 m
1,8 metri
Arial, 150, Arial, 150,
normal bold

215
(2) AUTOCOLANT PENTRU AFIARE
Textul autocolantului de publicitate privind cofinanarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi
afiat pe fiecare utilaj, instalaie sau alte achiziii, n puncte de vizibilitate maxim. Se vor utiliza
mai multe autocolante dac obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi
inscripionat i va fi meninut att pe perioada executrii proiectului ct i dup 5 ani de la
efectuarea ultimei pli n cadrul contractului de finaare nerambursabil.
Elementele de informare afiate n autocolant vor fi urmtoarele:
e) n partea din dreapta, se va nscrie: Sigla Programului Operaional pentru Pescuit
i Afaceri Maritime 2014-2020 i logoul SUSTINE INITIATIVA TA.
f) n partea de mijloc, sus stema GUVERNULUI ROMNIEI Arial, 16, bold. Stema va
avea dimensiunile de L= 2 cm, l= 3 cm.
Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului Arial, 16, bold
g) n partea din stnga, steagul Uniunii Europene avnd sub textul UNIUNEA
EUROPEAN Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5
cm, l = 1,8 cm.
h) n partea de mijloc, jos se va trece titlul proiectului i anul achiziionrii bunului Arial,
16, bold.
Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepia celor de la
steme. Stemele i sigla POPAM vor fi color.
Exemplu:
Arial 9,
bold

(Beneficiar) .....................

5 cm

Prioritatea Uniunii .....................................................


Masura .....................................................
Titlul proiectului .....................................................
216

10 cm Arial,
9, bold
Anexa 11
FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIAR

DEINTORUL CONTULUI

NUME

ADRES

ORA
COD POTAL AR
CONTACT
TELEFON
FAX E-
COD TVA

BANCA
NUME

ADRES
S

ORA
COD POTAL AR
CONT BANCAR
IBAN

TAMPILA BNCII DATA

SEMNATURA SEMNTURA DEINTORULUI DE


REPREZENTANTULUI BNCII CONT

(Ambele obligatorii) (Ambele obligatorii)

217
Anexa 12

APROB,
Director general

DGP-AMPOPAM

SOLICITANT..

Nr. /data nregistrare.....

SOLICITARE DE RENUNARE
la cererea de finanare

CTRE: Direcia Generala Pescuit Autoritate de Management pentru POPAM

Stimate Domnule director general,

V rugm s luai la cunotin de renunarea la cererea de finanare nregistrat la DGP-AMPOPAM cu


codul SMIS:

COD SMIS

pentru proiectul cu titlul, nregistrat in sesiunea din


lunaanul.

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume...................................

Prenume....................................

Semntura.......................................

218
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

PROGRAMUL OPERAIONAL PENTRU


PESCUIT I AFACERI MARITIME
2014 2020

Prioritatea Uniunii Europene 1

PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL


MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZRII RESURSELOR,
INOVATOR, COMPETITIV I BAZAT PE CUNOATERE

GHIDUL SOLICITANTULUI
Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din
domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scar mic, i mbuntirea
condiiilor de siguran sau de lucru

Msura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaii i adposturi -


investiii de mbuntire a infrastructurii porturilor de pescuit i a halelor de licitaii
sau a locurilor de debarcare i a adposturilor; Construirea de adposturi, pentru
mbuntirea siguranei pescarilor

Tipul apelului: Competitiv, cu termen limit de depunere

MAI 2017

Versiunea 3

1
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
1. LEGISLAIE A UNIUNII EUROPENE I NAIONAL, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE ..... 3
2. PREVEDERI GENERALE .............................................................................. 5
3. CONDIII SPECIFICE PENTRU OBINEREA FINANRII ........................................ 13
3.1. Solicitani eligibili:...................................................................................................................13
3.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI: ................................................................................................17
3.3. ACTIVITI ELIGIBILE: .............................................................................................................18
3.4. CHELTUIELI ELIGIBILE: ..............................................................................................................18
4. CEREREA DE FINANARE ......................................................................... 29
4.1. ntocmirea cererii de finanare ...........................................................................................29
4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanare ....................................................30
4.3. nregistrarea Cererii de finanare ..........................................................................................34
5. VERIFICAREA CONFORMITAII ADMINISTRATIVE I ELIGIBILITATII CERERII DE
FINANARE .............................................................................................. 35
6. EVALUAREA I SELECIA CERERILOR DE FINANARE ....................................... 36
6.1. Evaluarea Cererilor de finanare ............................................................................................36
6.2. Selecia Cererilor de finanare ..............................................................................................38
7. CONTESTAII ........................................................................................ 41
8. CONTRACTUL DE FINANARE ..................................................................... 43
8.1. Contractul de finanare ...........................................................................................................43
8.2. Obligaii specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanare) .....43
8.3. Modificarea Contractului de finanare ..................................................................................44
9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI ................................................ 45
9.1 Dovada cofinanrii ....................................................................................................................45
9.2. Derularea i verificarea procedurii de achiziie .................................................................45
9.3. Rambursarea cheltuielilor....................................................................................................46
9.3.1.Precizri referitoare la acordarea avansului ..............................................................46
9.3.2. Plata....................................................................................................................................47
10. MONITORIZARE I CONTROL ..................................................................... 47
10.1. Monitorizarea tehnic i financiar ..................................................................................47
10.2. Control .....................................................................................................................................48
11. INFORMARE I PUBLICITATE ................................................................. 49
12. ANEXE .............................................................................................. 49

2
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
1. LEGISLAIE A UNIUNII EUROPENE I NAIONAL, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

Legislaie UE
Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit
i Afaceri Maritime i de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr.
861/2006, (CE) nr. 1198/2006 i (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului i a Regulamentului
(UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European i al Consiliului;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20
noiembrie 2014 de stabilire, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al
Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu
privire la operaiuni;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20
noiembrie 2014 de stabilire a unor norme n temeiul Regulamentului (UE) nr.
508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime n ceea ce privete informaiile care trebuie trimise de
statele membre, precum i n ceea ce privete necesitile n materie de date i
sinergiile dintre potenialele surse de date;
Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor
dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor
dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime
i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 2020.
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr.
1605/2002 al Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE,
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea
intereselor financiare ale Comunitilor Europene.
Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime n ceea ce privete informaiile
care trebuie trimise de statele membre, precum i n ceea ce privete caracteristicile
tehnice ale msurilor de informare i de publicitate i instruciunile referitoare la
crearea emblemei Uniunii
Regulamentul delegat (UE) AL COMISIEI 288/2015 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime n ceea ce privete perioada i datele de
inadmisibilitate a cererilor
Regulamentul delegat (UE) 2252/2015 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de
modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 n ceea ce privete perioada de

3
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit
i afaceri maritime;
Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului
operaional Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime pentru
Romnia pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit i Afaceri
Maritime n Romnia

Legislaie naional i alte documente relevante


Legea 31/1990 privind societile comerciale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
OUG 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice
autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
OG nr. 26/2000, cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile
ulterioare, aprobat prin Legea nr. 246/2005;
OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit i
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a fondurilor
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru
modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii, cu
modificrie i completrile ulterioare;
Hotrrea nr. 30/2017 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale, precum i pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotrrea
Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea i funcionarea Autoritii pentru
Administrarea Sistemului Naional Antigrindin i de Cretere a Precipitaiilor.
Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de
implementare a msurilor cofinanate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
Hotrrea nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
Ordinul nr. 45/R din 26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare a Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind
aprobarea Listei detaliat cu cheltuieli eligibile pentru operaiunile finanate n
cadrul Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020 cu
modificrile i completrile ulterioare;
Decizia CM POPAM nr. 5/2016 privind modificarea POPAM 2014-2020.
Decizia CM POPAM nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecie.
Legea 98/2016 privind achiziiile publice.
Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr.23/2008 privind
pescuitul i acvacultura cu modificrile i completrile ulterioare
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea
procedurii competitive aplicabile solicitanilor/beneficiarilor privai pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri finanate din fonduri
europene
Hotrrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.

4
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
HOTRRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare i coninutul-cadru
al documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii
finanate din fonduri publice
Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public
republicat

2. PREVEDERI GENERALE

Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime (POPAM) 2014 2020


reprezint un program care i propune s creeze condiiile necesare redresrii economice,
generrii creterii locurilor de munc din domeniul pescuitului, acvaculturii i afacerilor
maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 i
permite accesarea fondurilor structurale i de investiie prin intermediul Fondului European
pentru Pescuit i Afaceri Maritime (FEPAM).
Acest document se adreseaz ntreprinztorilor din domeniul pescuitului inclusiv
organismelor de drept public n scopul orientrii lor n accesarea finanrilor nerambursabile i
totodat, reprezint un ndrumar privind ntocmirea Cererilor de finanare i se adreseaz
tuturor potenialilor solicitani ai Porgramului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime,
Prioritatea Uniunii nr.1. Promovarea pescuitului sustenabil din punctul de vedere al mediului,
eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator, competitiv i bazat pe
cunoatere, Msura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaii i adposturi -
investiii de mbuntire a infrastructurii porturilor de pescuit i a halelor de licitaii sau a
locurilor de debarcare i a adposturilor; Construirea de adposturi, pentru mbuntirea
siguranei pescarilor.
Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt msuri printre care i Msura I.23 - Porturile de
pescuit, locurile de debarcare, halele de licitaii i adposturile conform Art. 43 alineatele (1)
i (3) i articolul 44 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune
accent pe mbuntirea infrastructurii specific att pentru pescuitul interior ct i pentru cel
marin, inclusiv mbuntirea siguranei pescarilor.

nainte de a ncepe completarea Cererii de finanare v recomandm s


citii cu atenie toate informaiile prezentate n acest Ghid i s v
asigurai c ai neles toate aspectele specifice prezentei scheme de
finanare nerambursabil. Pentru o mai bun nelegere v recomndm s
consultai i:
Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014 2020;
Regulamentul nr. 508/2014 (CE) Art. 43 alineatele (1) i (3) i articolul
44 alineatul (1) litera (f).

Totodat v recomandm s consultai periodic pagina de internet a DGP-


AMPOPAM www.ampeste.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificri
aduse Ghidului solicitantului i cu eventualele comunicri/informri cu
privire la prezenta msur de finanare.

Ghidul solicitantului nu se substituie legislaiei naionale i a Uniunii


Europene n vigoare, solicitantul avnd obligaia cunoaterii i respectrii
acesteia.

5
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?

- Organisme de drept public;


- Pescari sau organizaii de pescari sau
Cine poate asociaii de pescari;
beneficia de - ONG n parteneriat cu organizaii de
sprijin pescari sau cu asociaii de pescari;
financiar n - Organizaii de productori, asociaii de
cadrul msurii organizaii de productori sau organizaii
I.23.? interprofesionale;
- Alte tipuri de beneficiari privai care au
activiti n domeniul pescuitului;

CE ACTIVITI SUNT FINANATE N CADRUL ACESTEI MSURI?

Activiti VOR FI SPRIJINITE PROIECTE PRIVIND:


finanate n -MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPECIFICE
cadrul msurii ACTIVITII DE PESCUIT COMERCIAL PORTURI I
I.23.? PUNCTE DE DEBARCARE; NFIINAREA SAU
MODERNIZAREA ADPOSTURILOR PESCRETI N
APE INTERIOARE: 9 ADPOSTURI SAU LOCURI DE
DEBARCARE; LA MAREA NEAGR: 2 PORTURI, 1 LOC
DE DEBARCARE I 2 ADPOSTURI;

6
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

CARE SUNT INTELE DE ATINS N CADRUL PROIECTULUI ?


INDICATORI

Indicatori prestabilii ( Indicatori de program)


Indicatorii de program fac obiectul monitorizrii performanelor msurii programului i se refer
la:

Locuri de munc (ENI) create n sectorul pescuitului sau activiti complementare;


Unitate de msur: Echivalent norm ntreag (ENI).
Definiie: Numr de persoane n locuri de munc nou create i remunerate n sectorul maritim
sau pescresc (angajai sau liber profesioniti care aduc un venit pentru ei sau pentru familia
lor)

Calcul: Locuri de munc nou create (ENI) = Suma (Ai * Bi / C),

Unde:
Ai = Persoana nou angajat DUP nceperea operaiunii. Persoan nou angajat este o
persoan ncadrat pe un loc de munc pltit n sectorul maritim sau pescresc (angajai
sau liber profesioniti care aduc un venit pentru ei sau pentru familia lor), care nu exista
nainte de nceperea operaiunii
Bi = uniti de timp lucrate pe an, de ex: numrul de ore/zi pentru fiecare nou angajat,
efectiv lucrate
C = coeficient ENI de ex: numrul de referin la nivel naional pentru norm ntreag: 1720
ore/an.
Beneficiarul va trebui s aib evidene cu numrul de persoane angajate (ENI) nainte de
operaiune, iar noile locuri de munc (ENI) s poat fi deosebite de cele vechi la finalizarea
operaiunii.

Locuri de munc (ENI) meninute n sectorul pescuitului sau activiti complementare;


Unitate de msur: Echivalent norm ntreag (ENI).
Definiie: Numr de persoane n locuri de munc existente i remunerate n sectorul maritim
sau pescresc (angajai sau liber profesioniti care aduc un venit pentru ei sau pentru familia
lor); trebuie s existe un risc de pierdere a locurilor de munc respective fr intervenia
prin POPAM.
Se exprim n ENI pe baza coeficientului ENI la nivel naional.

Calcul: Locuri de munc meninute (ENI) = SUMA (Ai * Bi /C),


Unde:
Ai = persoana ncadrat pe un loc de munc pltit n sectorul pescresc sau maritim
Bi = uniti de timp lucrate pe an, de ex: numrul de ore/zi pentru fiecare nou angajat,
efectiv lucrate
C = coeficient ENI de ex: numrul de referin la nivel naional pentru norm ntreag:
1720 ore/an

ATENIE! Nerespectarea indicatorilor de program prestabilii asumai prin


Cererea de finanare (Numr locuri munc create i Numr locuri munc
meninute) va atrage dup sine recuperarea finanrii nerambursabile
acordate direct proporional cu gradul de nerealizare a acestora.

7
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Indicatori suplimentari de realizare

Indicator suplimentar de realizare Unitate de msur


Numrul de proiecte privind valoarea adugat, calitatea, utilizarea
capturilor nedorite i porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele Nr.
i adposturile

Date privind implementarea proiectului conform R(UE) 1242/2014:


Precizare dac operaiunea privete pescuitul maritim sau pescuitul n apele interioare
ori ambele n funcie de tipul proiectului, n tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai
multe opiuni privind datele de implementare:

1 Pescuit marin

2 Pescuit n apele interioare

3 Ambele
Categoria de investiie: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitaii;
adposturi. n funcie de tipul proiectului, n tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai
multe opiuni privind datele de implementare:
1 Porturi de pescuit

2 Locuri de debarcare

3 Centre de licitaii

4 Adposturi
Tipul de investiie: calitate; control i trasabilitate; eficiena energetic; protecia
mediului; siguran i condiii de lucru n funcie de tipul proiectului, n tabelul de mai
jos se pot bifa una sau mai multe opiuni privind datele de implementare:
59 Calitate

60 Control i trasabilitate

61 Eficiena energetic

62 Protecia mediului

63 Siguran i condiii de lucru


Numrul pescarilor care beneficiaz de operaiune - Numeric;
Numrul de ali utilizatori portuari sau ali lucrtori care beneficiaz de operaiune -
Numeric;

ATENIE! Necompletarea indicatorilor i a datelor de implementare n


cadrul cererii de finanare va atrage dup sine declararea ca neconform
a acesteia.

8
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Criteriul numar de locuri de munca create/mentinute, asumat prin cererea
de finantare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni
consecutive in perioada de monitorizare a proiectulu

ATENIE! Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le


efectueze prin Cererea de finanare i pentru care a primit punctaj la
selecie, devin condiii obligatorii pentru meninerea sprijinului pe toat
perioada de valabilitate a contractului de finanare

ATENIE! Perioada de monitorizare a unui proiect se calculeaz pentru o


perioad de cinci ani dup efectuarea ultimei pli ctre beneficiarul
respectiv

CI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ?


INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR I COTA DE COFINANARE
Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat n cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte din valoarea total eligibil rezultat din bugetul previzionat n planul de
afaceri, este de:
100 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organisme de drept public;
80 % din cheltuielile eligibile totale, pentru Operaiuni referitoare la pescuitul
costier la scar mic;
75 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organizaii de productori, asociaii
de organizaii de productori sau organizaii interprofesionale;
60 % din cheltuielile eligibile totale pentru organizaii de pescari sau de ali
beneficiari colectivi;
50 % din cheltuielile eligibile totale, pentru alte tipuri de beneficiari privai.

Dac proiectul se adreseaz pescuitului costier la scar redus:

maxim 30% din valoarea total eligibil rezultat din bugetul indicativ al proiectului
pentru ntreprinderi mari;
maxim 80% din valoarea total eligibil rezultat din bugetul indicativ al proiectului
pentru categoria pescarilor i IMM-urilor;
maxim 80 % din valoarea total eligibil rezultat din bugetul indicativ al proiectului
pentru Asociaiile i Organizaiile de pescari;
maxim 80 % pentru organizaii de productori sau asociaii de organizaii de
productori.

pescuitul costier la scar mic nseamn activitatea de pescuit desfurat


de nave de pescuit cu o lungime total mai mic de 12 metri care nu
utilizeaz uneltele de pescuit tractate enumerate n tabelul 3 din anexa I la
Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei ( 2 );

Un solicitant poate depune o singur cerere de finanare n cadrul msurii.

9
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
ATENIE! Se poate aplica o intensitate maxim a ajutorului public de 100 %
din cheltuielile eligibile totale ale operaiunii atunci cnd operaiunea pus
n aplicare ndeplinete toate criteriile urmtoare:
este n interesul colectiv;
are un beneficiar colectiv;
are caracteristici inovatoare, dup caz, la nivel local.

Solicitanii care nu se ncadreaz n categoaria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil


este de maxim 30%.

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja s asigure o cofinanare n


procent de minim 70%, 50%, 40%, 25%, respectiv 20% (n funcie de tipul de beneficiar) prin aport
n numerar sau prin aport n natur.
Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanarea investiiei prin mai
multe modaliti: aport n natur, aport n numerar constituit de beneficiar, surse de finanare
(credit bancar). Rata de cofinanare poate fi asigurat i prin combinarea modalitilor mai sus
prezentate, parial prin aport n natur i parial prin aport n numerar sau surse de finanare
(credit bancar).
n situaia n care beneficiarul alege s asigure cofinanarea prin aport n natur aceasta
trebuie dovedit i depus odat cu cererea de finanare, fie la valoarea total a procentului de
cofinanare, fie ntr-un cuantum din aceasta.
Dac contribuia n natur nu asigur valoarea total a cofinanrii, aceasta poate fi
completat pn la valoarea total prin aport n numerar.

Cofinanarea prin aport n natur se va dovedi i depune numai odat cu


cererea de finanare.

Pentru proiectele la care valoarea contribuiei n natur depete cota procentual


stabilit pentru contribuia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi
diminuat cu cota procentual ce depete contribuia proprie.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili n funcie de


ncadrarea solicitantului, ca urmare a completrii Anexei G - Declaraie
privind ncadrarea n categoria IMM

CONFORM art. 5 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI


GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAIUNILOR COFINANATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
(1) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) i b), contribuia n
natur este considerat eligibil dac ndeplinete condiiile impuse de art. 69
alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului.
(2) n cadrul Programului operaional pentru pescuit i afaceri maritime 2014
2020 sunt acceptate ca i contribuie n natur echipamente, instalaii i
utilaje, terenuri, cldiri i imobile.
(3) Contribuia n natur constituit din bunurile prevzute la alin. (2) trebuie
s ndeplineasc cumulativ i urmtoarele condiii:
a) obiectul contribuiei n natur a fost achiziionat sau construit de ctre
beneficiar din alte surse de finanare dect cele nerambursabile publice;

10
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
b) bunurile trebuie s fie libere de orice sarcini/interdicii ce afecteaz
implementarea operaiunii i s nu fac obiectul unor litigii avnd ca obiect
dreptul invocat de ctre potenialul solicitant, aflate n curs de soluionare la
instanele judectoreti, la momentul depunerii cererii de finanare;
c) contribuia n natur s fie necesar i strict legat de implementarea
operaiunii;
d) valoarea bunurilor este certificat de un evaluator autorizat i independent
de beneficiarul operaiunii, potrivit prevederilor legale n vigoare. n cazul
terenurilor valoarea contribuiei n natur nu poate depi limita prevzut la
art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului.

CARE ESTE VALOAREA MAXIM A PROIECTULUI I PE CE PERIOAD?

Valoarea maxim i minim eligibil aferent unui proiect va fi precizat n anunul de lansare
a apelului. n cadrul acestor valori este inclus TVA ul doar n cazul solicitanilor nepltitori de
TVA. Pentru solicitanii pltitori de TVA, n cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.
Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.
Durata minim de implementare a unui proiect este de 1 lun.
Anunul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanare se public pe site-ul
www.ampeste.ro, seciunea POPAM 2014-2020.

ATENIE! Pentru proiectul a crui valoare total eligibil depete


1.000.000 euro echivalentul n LEI la cursul INFOREURO (investiii de
mbuntire a infrastructurii porturilor de pescuit) i care genereaz
venituri nete ulterior finalizrii acestuia i se aplic prevederile art. 61 din
Reg(UE) nr. 1303/2013. Calculul cu privire la veniturile nete generate de
proiect se realizez conform Anexei nr. 14. Ajutorul financiar
nerambursabil se va diminua cu veniturile nete astfel determinate.

ALOCAREA FINANCIAR
Alocarea financiar pentru aceast msur este precizat n anunul de lansare a apelului.
Contribuia FEPAM n cadrul operaiunii este de 75%, iar contribuia public naional este de
25% (valoarea total a finanrilor, fr TVA).

Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunrii (ITI DD) poate depune un proiect n
cadrul apelului lansat cu respectarea condiiilor din prezentul ghid. Dup
nregistrarea cererii de finanare n sistemul informatic MySMIS, solicitantul va
depune la ADI ITI DD, n termen de 1 zi lucrtoare dup nregistrarea acesteia,
o cerere de eliberare a unui aviz insoit de fia de proiect n baza cruia va
solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanare
depuse cu obiectivele strategice, pilonii i obiectivele sectoriale din cadrul
strategiei ITI Delta Dunrii. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de
solicitant la sediul Autoritii de Management pentru POPAM. Prezentarea
avizului se va realiza n termen de maxim 15 zile lucrtoare (include i perioada
eventualei contestaii asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data
depunerii dosarului cererii de finanare.

11
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Modelul fiei de prezentare a proiectului se regsete pe site-ul ADI ITI DD,
putnd fi accesat la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-
procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-
2030/#8dda50d7755d34e8b

n etapa de selecie, solicitanii din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizai
n baza punctajului i numai dup ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru
respectiva cerere de finanare. Cererile de finantare care nu au depus aviz sau
cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor ntra n competiia
naional.

Anunul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanare se public pe site-ul


www.ampeste.ro, seciunea POPAM 2014-2020.

ATENIE! n cadrul prezentului apel Cererea de finanare i documentele din


dosarul Cererii de finanare vor fi introduse i respectiv ataate on line cu
semntur electronic n aplicaia electronic MySMIS, disponibil la adresa
web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar n intervalul menionat n
anunul de lansare a apelului.
Etapele de verificare a conformitii administrative, a eligibilitii, a evalurii
tehnice i financiare precum i a celei de selecie, solicitarea de informaii
suplimentare/clarificri i contestaiile nu se realizeaz online, ci pe suport
de hrtie. Toate documentele naintate de solicitant pe suport de hrtie vor
fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului, pn la disponibilitatea
acestor module n sistemul online MySMIS.

Pentru solicitarea de informaii suplimentare/clarificri i depunerea de contestaii,


locaiile i datele de contact ale Autoritii de management i a Centrelor regionale sunt:

Sediu Adres Contact Judee


arondate
DGP-AMPOPA B-dul Carol I nr. 24, sector 3, Tel: 021-307 9802
-
municipiul Bucureti Fax. 021 307 2474
Braov,
Intern.Trade Center, str.
CR Braov Tel.: 0268.546.511 Covasna,
Alexandru Vlahu, nr. 10, Et. 1,
0725.256.235 Harghita,
Braov , judeul Braov
Mure, Sibiu.
Arges,
Dmbovia,
CR Bucureti Str. Mihai Eminescu, nr. 11, cam. Tel. 0725.256.223 Giurgiu, Ilfov,
7, Buftea, judeul Ilfov 0725.256.224 Prahova i
municipiul
Bucureti.
Tel.: 0241.511.580,
Str. Capitan Petre Romulus nr. 7 Constana,
CR Constana 0725.256.231,
bis, Constana, judeul Ialomia,
0725.256.239
Constana Clrai.
0725.256.218

12
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Alba, Bistria-
Tel. Nsud, Cluj,
CR Cluj Str. Dorobanilor, nr. 69, cam. 8,
0725.256.233 Maramure,
Cluj-Napoca, judeul Cluj
0725.256.234 Satu- Mare,
Slaj.
Tel. 0 2 51 .4 2 5. 0 08
Dolj, Gorj,
Bloc TCIF, str. Nicolae 0725.256.221
CR Dolj Mehedini, Olt,
Romanescu, nr. 39, etaj 2, 0725.256.236
0725.256.222 Teleorman,
Craiova, judeul Dolj
Vlcea.
Brila, Buzu,
CR Galai Str. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, Tel. 0725.256.225
Galai,
parter, Galai, judeul Galai 0725.256.226
Vrancea.
Bacu,
Tel/Fax 0232.273.070 Botoani, Iai,
CR Iai OJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu,
0725.256.229 Neam,
nr.10 bis, Iai, judeul Iai
0725.256.230 Suceava,
Vaslui.
Arad, Bihor,
Calea Buziaului, nr. 11A, cladire
CR Timi Tel.:0725.256.228 Cara Severin,
OB 6A, et. 1, Timioara, judeul
0726.777.657 Hunedoara,
Timi
Timi.
Iberom Business Center
CR Tulcea Tel. 0725.256.237
Str. Portului, nr. 14, etaj 2, Tulcea
0725.256.238
Tulcea, judeul Tulcea

Ghidul solicitantului nu se substituie legislaiei naionale i a Uniunii


Europene n vigoare, solicitantul avnd obligaia cunoaterii i
respectrii acesteia.

3. CONDIII SPECIFICE PENTRU OBINEREA FINANRII

n aceast seciune gsii informaii referitoare la solicitanii eligibili, eligibilitatea


proiectului, activiti eligibile precum i cheltuielile eligibile.

3.1. Solicitani eligibili:

Solicitanii eligibili n vederea acordrii sprijinului financiar nerambursabil acordat prin


Msura I.23 - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitaii i adposturile sunt:

organisme de drept public - autoritate public sau instituie public - care


acioneaz la nivel central ori la nivel regional sau local;
pescari sau organizaii de pescari sau asociaii de pescari;
organizaii neguvernamentale n parteneriat cu organizaii de pescari sau cu asociaii
de pescari;
organizaii de productori, asociaii de organizaii de productori sau organizaii
interprofesionale;

13
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
alte tipuri de beneficiari privati care au activitati n domeniul pescuitului.

SOLICITANTUL TREBUIE S RESPECTE URMTOARELE:

S desfoare activitate n domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim,


0312-Pescuitul n ape dulci), cu excepia organismelor de drept public;
S asigure surse financiare stabile i suficiente pe tot parcursul implementrii
proiectului;
Nu nregistreaz n anul financiar anterior capitaluri totale negative pentru cazul
n care organizaia a avut activitate. Sunt exceptai solicitanii care sunt nfiinai n
anul depunerii Solicitrii de finanare, cei nfiinati n anul precedent depunerii
Solicitrii de finanare sau cei care au avut activitatea suspendat conform legii (a se
vedea Lista documentelor anexate Cererii de finanare);
Nu se afl n proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;
Nu sunt nregistrai n Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM,
pn la achitarea integral a datoriei fa de POP/POPAM, inclusiv a dobnzilor i
majorrilor de ntrziere.

n conformitate cu art. 3 din Regulamentul 508/2014, pescar nseamn


orice persoan care practic activiti de pescuit comercial, astfel cum sunt
recunoscute de statul membru n cauz;
n conformitate cu art. 2. pct. 27al din LEGEA nr. 317/2009 pescar
profesionist - persoana fizic atestat, conform reglementrilor legale n
vigoare, s practice pescuitul n scop comercial;

Asociaile/Organizaiile de pescari trebuie s aib minim 5 pescari


comerciali, membri ai Asociaiei/Organizaiei.

CATEGORIILE DE SOLICITANI ELIGIBILI CARE POT PRIMI FONDURI NERAMBURSABILE


PE ACEAST MSUR SUNT:

v Persoana fizic autorizat (nfiinat n baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i


completrile ulterioare);
v Intreprinderi individuale (nfiinate n baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare);
v Intreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare);
v Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990 republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare);
v Societate n comandit simpl SCS (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);
v Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990 republicat, cu
modificarile i completrile ulterioare);
v Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);

14
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
v Societate cu rspundere limitat SRL (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);
v Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu
modificarile i completrile ulterioare);
v Asociaii constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificrile i
completrile ulterioare, care desfoar activitate economic.
v Compania Naional Administraia Porturilor Maritime S.A. Constana (nfiinat
n baza H. G. nr.517/1998,completat i modificat prin H. G. nr.464/2003);
v Autoritile publice sau instituiile publice care acioneaz la nivel central ori la
nivel regional sau local pentru modernizarea porturilor de pescuit, locuri de
debarcare i a centrelor de licitaii.

Pentru a fi eligibili n vederea obinerii finanrii pentru Msura I.23. - Porturile de pescuit, locurile
de debarcare, halele de licitaii i adposturile, solicitanii trebuie s ndeplineasc urmtoarele
condiii:
- Cei care funcioneaz n baza Legii nr. 31/1990, OG nr. 26/2000 i OUG nr. 44/2008, se
ncadreaz n una din categoriile de mai jos:
Microntreprindere: au pn la 9 salariai i realizeaz o cifra de afaceri anual < 2
mil.Euro sau dein active totale de pn la 2 mil. Euro, echivalent n lei;
ntreprindere mica: au ntre 10-49 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual <
10 mil. Euro sau dein active totale de pn la 10 mil. Euro, echivalent n lei;
ntreprindere mijlocie: au ntre 50-249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual
< 50 mil. Euro, echivalent n lei, sau dein active totale care nu depesc echivalentul
n lei a 43 mil. Euro;
ntreprindere mare: avnd peste 250 i realizeaz o cifra de afaceri anual > 50 mil.
Euro, echivalent n lei.
- S nu fi comis fraude n perioada anterioar depunerii solicitrii de asisten
financiar conform Conveniei privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitilor Europene;
- Nu se afl n situaiile prevzute la Art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;

Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii i ale contribuabililor si, sunt
restricionai de la finanare operatorii care, ntr-o perioad determinat anterioar depunerii
unei cereri de asisten financiar, au comis nclcri grave, infraciuni sau fraude, astfel cum
se precizeaz la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, i nu beneficiez de asisten
financiar din partea FEPAM.
nclcrile grave de ctre operatori ale normelor PCP duc la interzicerea temporar sau
permanent a accesului la asistena financiar a Uniunii i/sau la aplicarea unor reduceri
financiare.

ATENIE! Un solicitant nu este eligibil n temeiul articolului 10 din


Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului ( alin. 1 - 5 ) dac autoritatea
competent a stabilit c:
- Solicitanii care au svrit o nclcare grav n temeiul articolului 42 din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilit de ctre o
autoritate competent, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe
o perioad de timp dup cum urmeaz:
- 12 luni n situaia atribuirii a 9 puncte de nclcare /operator/nav de
pescuit pentru infraciunile prevzute la punctele 1, 2 i 5 din anexa XXX
a R404/2011;

15
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
- cu nc o lun peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de
nclcare.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii
oficiale formulate de ctre o autoritate competent care stabilete c s-a
comis o nclcare grav n sensul articolului 42 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
n scopul calculrii perioadei de inadmisibilitate, se iau n considerare
numai infraciunile grave comise ncepnd cu 1 ianuarie 2013 i pentru care
s-a luat o decizie n sensul paragrafului de mai sus ncepnd cu acea dat.
Dac punctele de nclcare acumulate de un operator pentru o nav de
pescuit sunt mai puine de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM
depuse de ctre operatorul respectiv sunt admisibile;
- Solicitanii care au fost implicai n operarea, gestionarea sau deinerea
n proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN
a Uniunii, n conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toat perioada n care operatorul
figureaz pe list, dar cel puin 24 de luni;
- Solicitanii ale cror nave de pescuit se afl sub pavilionul unor ri
identificate drept ri tere necooperante, astfel cum se prevede la
articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe
parcursul ntregii perioade n care ara respectiv este inclus pe list i, n
orice caz, pentru o perioad de cel puin 12 luni;
- Solicitanii declarai printr-o decizie definitiv emis de o autoritate
competent c au comis una dintre infraciunile prevzute la articolul 3 din
Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o
perioad de timp de 12 de luni n cazul unei infraciuni comise din
neglijen grav i de 24 de luni n cazul unei infraciuni comise cu
intenie.
Se adaug 6 luni de inadmisibilitate dac s-a reinut c exist circumstane
agravante sau infraciunea a fost svrit pe o perioad de mai mult de un
an.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate se calculeaz de la data
primei decizii oficiale formulate de ctre o autoritate competent care
stabilete c s-au comis una sau mai multe dintre infraciunile menionate
la articolul 3;
- Solicitanii declarai printr-o prim decizie oficial emis de o autoritate
competent c au comis una dintre infraciunile prevzute la articolul 4 din
Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o
perioad de timp de 24 de luni. Se adaug 6 luni de inadmisibilitate dac
s-a reinut c exist circumstane agravante sau infraciunea a fost svrit
pe o perioad de mai mult de un an.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate se calculeaz de la data
primei decizii oficiale formulate de ctre o autoritate competent care
stabilete c s-au comis una sau mai multe dintre infraciunile menionate
la articolul 4;
-Solicitanii care au comis o fraud legat de FEP sau de FEPAM, stabilit de

16
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
o autoritate competent, nu sunt admisibili pe toat perioada de derulare
a FEPAM (pn la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilit de la
data primei decizii oficiale de stabilire a fraudei.

Inadmisibilitatea solicitanilor n temeiul articolului 30 alineatul (2), lit. a


OUG 49/2015 cu modificrile ulterioare:
- Solicitanii care sunt nregistrai n Registrul debitorilor MADR AM POP
pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanare de la data
nregistrrii debitului pn la achitarea integral a datoriei fa de MADR
AM POP, inclusiv a accesoriilor.
Nu sunt admii la finanare pe toat durata eligibilitii n cadrul FEPAM, respectiv
pn la 31 decembrie 2023 solicitanii care au comis fraude in perioada anterioar
depunerii Cererii de asisten financiar

ATENIE! Solicitanii, dup depunerea Cererii de finanare, vor ndeplini


pe ntreaga durat de punere n aplicare a operaiunii i pentru o perioad
de cinci ani dup efectuarea ultimei pli ctre beneficiarul respectiv,
cerinele menionate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolul 10 din
Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului

Solicitanii care i ncep activitatea n domeniul pescuitului iar valoarea investiiei nu


depete 50000 EURO vor prezenta:

- un plan de afaceri n cazul n care achiziioneaz doar echipamente;


- un plan de afaceri i un studiu de fezabilitate n cazul n care investiia presupune
lucrri de construcii montaj.

Solicitanii care i ncep activitatea n domeniul pescuitului iar valoarea investiiei depete
50000 EURO vor prezenta:
- plan de afaceri i un studiu de fezabilitate/ nsoit de devizul general i devizele pe obiect
ale investiiei ntocmite conform HG 907/2016 n cazul proiectelor cu lucrri de
construcii-montaj;
sau
- plan de afaceri i Documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii nsoit de
devizul general i devizele pe obiect ale investiiei ntocmite conform HG 907/2016, n
cazul proiectelor ce prevd intervenii la construciile existente;
sau
- plan de afaceri i Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din
documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii, nsoit de devizul general i
devizele pe obiect ale investiiei ntocmite conform HG 907/2016 n cazul obiectivelor
mixte de investiii.

Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, i un


responsabil financiar (care s aib studii i experien n domeniu) sau
poate fi subcontractat total sau parial.

3.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI:

17
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie s ntruneasc cumulativ urmtoarele condiii:


1) S fie implementat pe teritoriul Romniei;
2) S conin activitile/cheltuieli eligibile prezentate n Ghidul solicitantului.
3) Activitile pentru care se solicit sprijin financiar nerambursabil n Cererea de finanare nu
trebuie s fac obiectul unei alte finanri din fonduri publice naionale sau ale Uniunii
Europene, n ultimii 5 ani.
4) Respect gradul de intervenie public;
5) Bugetul respect limitele prevzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate n Ghidul
solicitantului;
6) Durata maxim de implementare este de 24 luni;
7) Condiii de eligibilitate specifice fiecrei msuri.

3.3. ACTIVITI ELIGIBILE:

Conform Art. 43 alineatele (1) i (3) i articolul 44 alineatul (1) litera (f) din
Regulamentul nr. 508/2014 (CE) FEPPAM sprijin investiiile n:
1. Modernizarea infrastructurii specifice activitii de pescuit comercial infrastructura
porturilor de pescuit i a halelor de licitaii sau a locurilor de debarcare;
2. nfiinarea sau modernizarea adposturilor pescreti n vederea mbuntirii
siguranei pescarilor.
3. Instalaiile de colectare a deeurilor generate de activitiile de realizare a
proiectelor de investiii n porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a deeurilor
marine n scopul aducerii unei contribuii la protecia mediului.

ATENIE! Nu se acord sprijin financiar nerambursabil pentru construcii de


noi porturi de pescuit, locuri de debarcare sau hale de licitaii.
Urmtoarea operaiune nu este eligibil n cadrul FEPAM coform RE
508/2014: Art. 11, litera e) respectiv, transferul dreptului de proprietate
asupra unei ntreprinderi;
Eligibilitatea unei activiti nu este echivalent cu eligibilitatea
cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activiti. n acest sens, v
recomandm consultarea Hotrrii Guvernului nr. 347/2016.

n cazul n care operaiunile constau n investiii n echipamente sau infrastructur prin


care se asigur ndeplinirea cerinelor viitoare privind mediul, se poate acorda sprijin pn la
data la care aceste cerine devin obligatorii pentru ntreprinderile n cauz.
ATENIE! n cadrul msurii sunt obligatorii:
activitile de informare i publicitate;
activitatea de auditare a proiectului.

3.4. CHELTUIELI ELIGIBILE:


n cadrul msurii I.23 sunt sprijinite investiiile la nivelul ntregului teritoriu al Romniei.
Un proiect poate conine cheltuieli eligibile i neeligibile. Fondurile nerambursabile

18
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmnd a fi
suportate integral de ctre beneficiarul proiectului.
Sprijinul financiar nerambursabil se acord pentru activitile prevzute pentru ndeplinirea
obiectivelor i indicatorilor din cadrul Cererii de Finantare. Cadrul legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari n cadrul operaiunilor finanate prin Programul Operaional
pentru Pescuit i Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de HG nr. 347/2016, iar
detalierea costurilor eligibile se realizeaz n conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale nr.816/2016 cu completrile i modificrile ulterioare
ATENIE! n conformitate cu articolul 4 alin (1) din HG nr. 347 /2016 privind
stabilirea cadrului general de implementare a operaiunilor cofinanate din
Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime prin Programul
Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020
Condiie general de eligibilitate a cheltuielilor:
(1)Fr a nclca prevederile art. 5 i 6, pentru a fi eligibil, o cheltuial
trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii cu caracter
general:
a)s fie angajat de ctre beneficiar i pltit efectiv de acesta n condiiile
legii ntre 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023, cu condiia ca operaiunea
cofinanat s nu fi fost ncheiat n mod fizic sau implementat integral
nainte de depunerea de ctre beneficiar a cererii de finanare n cadrul
Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020 la
Autoritatea de Management, indiferent dac toate plile aferente au fost
efectuate de ctre beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului;
b)s fie nsoit de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei
naionale sau a statului n care acestea au fost emise ori de alte documente
contabile pe baza crora se nregistreaz obligaia de plat, precum i de
documente justificative privind efectuarea plii i realitatea cheltuielii
efectuate, pe baza crora cheltuielile s poat fi
verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepia prevederilor art. 67
alin. (1) lit. b), c) i d) din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului;
d)s fie n conformitate cu contractul de finanare, ncheiat ntre Ministerul
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Autoritatea de Management pentru
POPAM i beneficiar;
e)s respecte prevederile legislaiei Uniunii Europene i naionale
aplicabile.
f)s fie nregistrat n contabilitatea beneficiarului cu respectarea
prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului.

ATENIE! n conformitate cu articolul 10 din HG nr. 347 /2016 privind


stabilirea cadrului general de implementare a operaiunilor cofinanate din
Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime prin Programul
Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020.
(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat este eligibil dac este

19
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
nerecuperabil de beneficiarul operaiunii, potrivit dispoziiilor
legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului.
(2) Pentru a fi eligibil, cheltuiala prevzut la alin. (1) trebuie s fie
aferent cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul operaiunilor finanate.
(3) Instruciunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprob prin ordin
comun al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale i al ministrului
finanelor publice n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei
hotrri.

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:


Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanare depuse n cadrul acestui apel sunt
urmtoarele:
1. Cheltuieli comune tuturor msurilor finanate n cadrul Programului operaional pentru
pescuit i afaceri maritime 2014-2020:
1. Cheltuieli cu auditarea proiectului.
2. Cheltuieli cu informarea i publicitatea.
3. Cheltuieli privind taxele, altele dect cele prevzute la Alte cheltuieli Comisioane, cote,
taxe din Anexa 6 Capitolul I Structura devizului general din HG 907/2016.
4. Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevzute
la art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016.
5. Cheltuielile aferente garaniile emise de o instituie bancar sau nebancar, astfel cum sunt
prevzute la art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016.
6. Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014.

2. Cheltuieli comune msurilor de investiii finanate n cadrul Programului operaional


pentru pescuit i afaceri maritime 2014-2020
1. Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului:
1.1.Obinerea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
a)cumprarea de terenuri;
1.2.Amenajarea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregtirea amplasamentului i care constau n:
a)demolri;
b)demontri;
c)dezafectri;
d)defriri;
e)colectare, sortare i transport la depozitele autorizate al deeurilor rezultate;
f)sistematizri pe vertical;
g)accesuri/drumuri/alei/parcri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
h)drenaje;
i)epuizmente (exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz);
n)lucrri pentru pregtirea amplasamentului.
1.3.Amenajri pentru protecia mediului i aducerea terenului la starea iniial
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, de exemplu:
a)plantare de copaci;

20
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
b)reamenajare spaii verzi;
d)lucrri/aciuni pentru protecia mediului.

Pentru cheltuielile menionate n cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile


Art. 7 i Art.8 din HG nr.347/2016
Art.7 (1) Costul achiziiei de teren cu sau fr construcii este eligibil n limita
a 10%, respectiv 15% n cazul siturilor abandonate i al siturilor utilizate
anterior pentru activiti industriale care conin cldiri, din totalul
cheltuielilor eligibile ale operaiunii, potrivit art. 69 alin. (3) lit. b) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.
(2) Terenul prevzut la alin. (1) este utilizat pentru destinaia stabilit n
cadrul operaiunii finanate, potrivit dispoziiilor prevzute n contractual de
finanare. n caz contrar,beneficiarul este obligat s restituie fondurile
nermbursabile aferente, potrivit dispoziiilor legale n vigoare.
(3) n cazul n care se achiziioneaz o cldire n vederea demolrii i utilizrii
ulterioare a terenului n scopul atingerii obiectivelor operaiunii, este eligibil
numai costul achiziiei terenului, dac respect prevederile alin. (1) i alin.
(2).
Art.8 Costul de achiziie al construciilor, cu excepia cazului prevzut la art.
7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se afl construcia, este eligibil dac sunt
ndeplinite cumulativ prevederile art. 4 i urmtoarele condiii specifice:
a) construcia nu a fost achiziionat/construit prin intermediul unei finanri
nerambursabile publice n ultimii 5 ani;
b) construcia este strict necesar implementrii operaiunii;
c) se certific de ctre un evaluator autorizat i independent de beneficiarul
operaiunii c preul/costul de achiziie al construciilor, inclusiv terenul pe
care se afl construcia, nu depete valoarea de pia;
d) construciile trebuie s fie libere de orice sarcini/interdicii ce afecteaz
implementarea operaiunii i s nu fac obiectul unor litigii avnd ca obiect
dreptul invocat de ctre potenialul beneficiar, aflate n curs de soluionare la
instanele judectoreti, la momentul depunerii cererii de finanare.

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului de investiii.


Cuprinde cheltuielile aferente lucrrilor pentru asigurarea cu utilitile necesare a funcionrii
obiectivului de investiie, care se execut pe amplasamentul delimitat din punct de vedere
juridic ca aparinnd obiectivului de investiie, precum i cheltuielile aferente racordrii la
reelele de utiliti, precum:
a)alimentare cu ap;
b)canalizare;
c)alimentare cu gaze naturale;
d)agent termic;
e)energie electric;
f)telecomunicaii;
g)drumuri de acces;
i)alte utiliti.

3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic, precum i cheltuielile cu serviciile de


consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare.
3.1.Studii
Cuprinde cheltuielile pentru:

21
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
3.1.1.studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografica i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz obiectivul de
investiie;
3.1.2.raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3.studii de specialitate necesare n funcie de specificul investiiei.
3.2.Documentaii-suport i cheltuieli pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaiilor i obinerea avizelor:
a)obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;
b)obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare;
c)obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de
alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie
electric, telefonie;
d)obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres;
e)ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i nregistrarea terenului
n cartea funciar;
f)obinerea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului;
g)obinerea avizului de protecie civil;
i)alte avize, acorduri i autorizaii.
3.3.Expertizare tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv ntocmirea de ctre expertul tehnic a raportului de expertiz tehnic.
3.4.Certificarea performanei energetice i auditul energetic al cldirilor
3.5.Proiectare
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1.tema de proiectare;
3.5.2.studiu de prefezabilitate;
3.5.3.studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general;
3.5.4.documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor;
3.5.5.verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie;
3.5.6.proiect tehnic i detalii de execuie.
3.6.Organizarea procedurilor de achiziie
Cuprinde cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice:
a)cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele
cumprate de ofertani);
b)cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n comisiile de
evaluare;
c)anunuri de intenie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot,
fax, pot electronic n legtur cu procedurile de achiziie public;
d)cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice.
3.7.Consultan
Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1.managementul de proiect pentru obiectivul de investiii;
3.7.2.auditul financiar.
3.8.Asisten tehnic
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
3.8.1.asisten tehnic din partea proiectantului:
a)pe perioada de execuie a lucrrilor;
b)pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de control al lucrrilor de
execuie, avizat de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii;
3.8.2.dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat.
3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare.
Pentru cheltuielile menionate n cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile
Art. 13 din HG nr. 347/2016.

22
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
ATENIE! n conformitate cu HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului
general de implementare a operaiunilor cofinanate din Fondul European
pentru Pescuit i Afaceri Maritime prin Programul Operaional pentru
Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020
1. Cheltuielile pentru proiectare i asisten tehnic, sunt eligibile n
limita a 10% din valoarea total eligibil a operaiunii, dac operaiunea
prevede construcii-montaj sau 5% din valoarea total eligibil a
operaiunii, dac operaiunea nu prevede construcii-montaj;

4. Cheltuieli pentru investiia de baz.


4.1.Construcii i Instalaii
Cuprinde cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie.
Proiectantul va delimita obiectele de construcii din cadrul obiectivului de investiii i va
nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie se regsesc n devizul pe obiect.
4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale
Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n
instalaiile funcionale, inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.3.Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj
Cuprinde cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, precum i
a celor incluse n instalaiile funcionale.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.4.Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente de
transport
Cuprinde cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit montaj,
precum i a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.5.Dotri
Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intr n categoria mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva
incendiilor, dotri de uz gospodresc, dotri privind protecia muncii.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
Dotrile se cuprind n devizul general n baza fundamentrii privind necesitatea i oportunitatea
finanrii acestora, ntocmit de autoritatea contractant i aprobat de ctre autoritatea
administraiei publice central competent din domeniul creia se realizeaz investiia public.
4.6Active necorporale
Cuprinde cheltuielile cu achiziionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete,
licene, know-how sau cunotine tehnice nebrevetate.

ATENIE! n conformitate cu HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului


general de implementare a operaiunilor cofinanate din Fondul European
pentru Pescuit i Afaceri Maritime prin Programul Operaional pentru
Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020:
Art.8 Costul de achiziie al construciilor, cu excepia cazului prevzut la
art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se afl construcia, este eligibil
dac sunt ndeplinite cumulativ prevederile art. 4 i urmtoarele condiii
specifice:
a)construcia nu a fost achiziionat/construit prin intermediul unei

23
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

finanri nerambursabile publice n ultimii 5 ani;


b)construcia este strict necesar implementrii operaiunii;
c)se certific de ctre un evaluator autorizat i independent de
beneficiarul operaiunii c preul/costul de achiziie al construciilor,
inclusiv terenul pe care se afl construcia, nu depete valoarea de
pia;
d)construciile trebuie s fie libere de orice sarcini/interdicii ce
afecteaz implementarea operaiunii i s nu fac obiectul unor litigii
avnd ca obiect dreptul invocat de ctre potenialul beneficiar, aflate n
curs de soluionare la instanele judectoreti, la momentul depunerii
cererii de finanare.

5. Alte cheltuieli.
5.1.Organizare de antier
Cuprinde cheltuieli necesare n vederea crerii condiiilor de desfurare a activitii de
construcii-montaj, din punct de vedere tehnologic i organizatoric.
5.1.1.Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier
Cuprinde cheltuieli aferente realizrii unor construcii provizorii sau amenajri n construcii
existente, precum i cheltuieli de desfiinare a organizrii de antier:
a)vestiare/barci/spaii de lucru pentru personalul din antier;
b)platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c)grupuri sanitare;
d)rampe de splare auto;
e)depozite pentru materiale;
f)fundaii pentru macarale;
g)reele electrice de iluminat i for;
h)ci de acces auto i ci ferate;
i)branamente/racorduri la utiliti;
j) mprejmuiri;
k)panouri de prezentare;
l)pichete de incendiu;
m)cheltuieli pentru desfiinarea organizrii de antier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea execuiei lucrrilor de investiii, cu
excepia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la
starea iniial" din structura devizului general;
5.1.2.Cheltuieli conexe organizrii de antier Cuprinde cheltuielile pentru:
a)obinerea autorizaiei de construire/desfiinare aferente lucrrilor de organizare de antier;
b)taxe de amplasament;
c)nchirieri semne de circulaie;
d)ntreruperea temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent
termic, energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
e)contractele de asisten cu poliia rutier;
f)contracte temporare cu furnizorul de energie electric, cu furnizorul de ap i cu uniti de
salubrizare;
g)taxe depozit ecologic;
h)taxe locale;
i)chirii pentru ocuparea temporar a domeniului public;
j)cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea
execuiei lucrrilor de investiii/intervenii, operaiune care constituie obligaia executanilor,

24
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
cu excepia cheltuielilor aferente pct. 1.3 Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la
starea iniial" din structura devizului general;
k)costul energiei electrice i al apei consumate n incinta organizrii de antier pe durata de
execuie a lucrrilor;
l)costul transportului muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea acestora;
m)paza antierului; n) asigurarea pompierului autorizat; o) cheltuieli privind asigurarea
securitii i sntii n timpul execuiei lucrrilor pe antier.
5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, dup caz:
5.2.2.cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii
nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, republicat;
5.2.3.cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
5.2.4.cota aferent Casei Sociale a Constructorilor-CSC, n aplicarea prevederilor Legii nr.
215/1997 privind Casa Social a Constructorilor.;
5.2.5.taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare.
5.3.Cheltuieli diverse i neprevzute
Cheltuielile diverse i neprevzute vor fi folosite n conformitate cu legislaia n domeniul
achiziiilor publice ce face referire la modificrile contractuale aprute n timpul execuiei.
Cheltuielile diverse i neprevzute se estimeaz procentual, din valoarea cheltuielilor prevzute
la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:
a) 10% n cazul executrii unui obiectiv/obiect nou de investiii;
b) 20% n cazul executrii lucrrilor de interveniei la construcie existent.
5.4.Cheltuieli pentru informare i publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate i informare, inclusiv pentru diseminarea informaiilor
de interes public.

ATENIE! Conform art. 11 din HG nr. 347/2016, privind stabilirea cadrului


general de implementare a operaiunilor cofinanate din Fondul European
pentru Pescuit i Afaceri Maritime prin Programul Operaional pentru Pescuit
i Afaceri Maritime 2014-2020:
(1) Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor sunt
eligibile n situaia n care implementarea unei operaiuni necesit deschiderea
unui cont sau a mai multor conturi separate, cerin obligatorie printr-o clauz
explicit n contractul de finanare.
(2) Dobnda rezultat din operaiunile prevzute la alin. (1) se deduce din
cheltuielile bancare.
(3) Costurile garaniilor emise de o instituie bancar sau nebancar
nregistrat n registrul special al Bncii Naionale a Romniei sau ale polielor
de asigurare, sunt eligibile n situaia n care garaniile/poliele de asigurare
sunt necesare, conform legislaiei naionale sau ale Uniuni Europene.

6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste.


6.1.Pregtirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii corecte i
eficiente a utilajelor i tehnologiilor.
6.2.Probe tehnologice i teste
Cuprinde cheltuielile aferente execuiei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect, rodajelor,
expertizelor la recepie, omologrilor.
n situaia n care se obin venituri ca urmare a probelor tehnologice, n devizul general se nscrie
valoarea rezultat prin diferena dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor i
veniturile realizate din acestea.

25
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
7. Cheltuieli cu amortizarea i leasingul, astfel cum sunt prevzute la art. 6 i 9 din Hotrrea
Guvernului nr. 347/2016;
Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este
considerat cheltuial eligibil dac respect celelalte prevederi aplicabile de
la art. 4 din HG 347/2016 i pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.

Cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum prevede Art. 9 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016;

Conform Art. 9 din HG nr. 347/2016, n cazul leasingului financiar, cheltuielile


sunt eligibile dac respect cumulativ prevederile art. 4 i urmtoarele condiii
specifice:
a)beneficiarul operaiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul
contractului de leasing;
b)ratele de leasing pltite de utilizator sunt aferente contractului de leasing
i sunt justificate cu documente contabile;
c)n cazul achiziionrii bunului, valoarea cumulat a ratelor de leasing
rambursat nu depete valoarea de intrare a bunului n contabilitatea
proiectului;
d)sunt respectate prevederile art. 10;
e) beneficiarul este obligat s devin proprietar al bunului care face obiectul
leasingului financiar, n maxim 5 ani de la efectuarea utlimei pli de ctre
Autoritatea de Management n cadrul contractului de finanare.

8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevzute la art. 13 din Hotrrea
Guvernului nr. 347/2016

CONFORM art. 13, alin (2) din HG nr. 347/2016 PRIVIND STABILIREA
CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAIUNILOR COFINANATE DIN
F.E.P.A.M.PRIN POPAM 2014-2020.
2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuiile
suportate de ctre angajator i angajat pentru personalul din cadrul echipei
de implementare a operaiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil
i un expert de specialitate, efectuate de beneficiar n cadrul i exclusiv pe
durata implementrii operaiunii, constituie cheltuieli eligibile dac acestea
sunt n mod real i definitiv suportate de ctre beneficiar, n limita:
a) a maximum 2% din valoarea total eligibil a operaiunii, pentru
operaiunea care prevede construcii-montaj;
b) i a maximum 1% din valoarea total eligibil a operaiunii, pentru
operaiunea care nu prevede construcii-montaj.

26
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
n baza prevederilor HG nr.347/2016, Art. 4, alin. (2) i (3), se vor respecta
urmtoarele:
- Cheltuielile aferente subcontractrii/subantreprizei sunt eligibile n limita
a maxim 30% din valoarea total eligibil a contractului de lucrri i/sau
antrepriz
- Cheltuielile aferente subcontractrii de servicii sunt eligibile n limita a
maxim 40% din valoarea total eligibil a contractului de servicii.

CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE N CADRUL MSURII I.23 conform OM 816/2016 pot fi:

1. Porturi de pescuit:
a. cheltuieli pentru dezvoltarea i modernizarea danelor specializate pentru navele
i/sau ambarcaiunile de pescuit;
b. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care faciliteaz
descrcarea/ ncrcarea produselor pescreti i asigur sigurana pe parcursul
procesului de descrcare/ncrcare;
c. cheltuieli pentru modernizarea i extinderea cheiurilor;
d. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care asigurar
aprovizionarea cu combustibil, energie, ghea i alimentarea cu ap;
e. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care fac posibil
meninerea i depozitarea la rece a produselor de pescuit;
f. cheltuieli pentru realizarea de spaii de depozitare, altele dect cele pentru
depozitarea la rece;
g. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente pentru ntreinerea
i repararea navelor i ambarcaiunilor de pescuit n cadrul portului;
h. cheltuieli pentru realizarea, achiziionarea i instalarea de echipamente pentru
depozitarea, tratarea i reciclarea deeurilor;
i. cheltuieli pentru reabilitarea i modernizarea dotrilor i utilitilor (utilaje,
instalaii, reele de ap, electricitate, gaze, ci de acces);
j. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente i faciliti pentru
protecia sntii i securitii lucrtorilor i mbuntirea condiiilor de munc
n porturile de pescuit.

2. Locurile de debarcare:
a. cheltuieli pentru modernizarea infrastructurii specifice locurilor de debarcare;
b. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care faciliteaz
descrcarea/ ncrcarea produselor pescreti i asigur sigurana pe parcursul
procesului de descrcare/ncrcare;
c. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care fac posibil
meninerea i depozitarea la rece a produselor de pescuit;
d. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care asigur
aprovizionarea cu energie, ghea i alimentarea cu ap;
e. cheltuieli pentru realizarea de spaii de depozitare, altele dect cele pentru
depozitarea la rece;

27
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
f. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care asigurar
producerea gheii;
g. realizarea i achiziionarea de echipamente pentru operaiunile de manipulare;
h. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente i faciliti pentru
protecia sntii i securitii lucrtorilor i mbuntirea condiiilor de munc
n porturile de pescuit;
i. cheltuieli pentru achiziionarea i, dac este cazul, instalarea de echipamente n
cadrul locurilor de debarcare pentru depozitarea i reciclarea deeurilor;
j. cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a brcilor de pescari.

3. Centre de licitaii:
a. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care fac posibil
meninerea, prelucrarea i depozitarea la rece a produselor de pescuit;
b. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente care faciliteaz
ncrcarea produselor pescreti i asigur sigurana pe parcursul procesului de
ncrcare;
c. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente i faciliti pentru
protecia sntii i securitii lucrtorilor i mbuntirea condiiilor de munc
n centrele de licitaii;
d. cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente pentru operaiunile
de manipulare;
e. cheltuieli pentru crearea i amenajarea de faciliti pentru prima vnzare;
f. cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a brcilor de pescari.

4. Adposturile pescreti

a) cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adposturi necesare pentru


mbuntirea siguranei pescarilor;
b) cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea de echipamente i faciliti pentru
protecia sntii i securitii lucrtorilor i mbuntirea condiiilor de via
n adposturile pescreti;
c) cheltuieli pentru realizarea de spaii de depozitare a ambarcaiunilor de pescuit;
d) cheltuieli pentru realizarea de spaii de depozitare a uneltelor de pescuit;
e) cheltuieli pentru realizarea i achiziia de echipamente pentru ntreinerea i
repararea ambarcaiunilor de pescuit n cadrul adposturilor pescreti;
f) cheltuieli pentru realizarea i achiziia de echipamente pentru ntreinerea i
repararea uneltelor de pescuit n cadrul adposturilor pescreti;
g) cheltuieli pentru realizarea i achiziionarea materialelor igienico-sanitare i a
materialelor care faciliteaz servirea mesei n adposturile pescreti;
h) cheltuieli pentru realizarea de instalaii pentru alimentarea cu ap potabil,
instalaii sanitare i vestiare (trebuie prevzute pentru lucrtori duuri
corespunztoare i n numr suficient, cabine de WC-uri i chiuvete);
i) cheltuieli pentru achiziii de mijloace tehnice de radio-telefon;
j) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a brcilor de pescari.

28
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
ATENIE!
CHELTUIELI NEELIGIBILE
n conformitate cu HG nr. 347 /2016 privind stabilirea cadrului general de
implementare a operaiunilor cofinanate din Fondul European pentru
Pescuit i Afaceri Maritime prin Programul Operaional pentru Pescuit i
Afaceri Maritime 2014-2020 urmtoarele cheltuieli sunt neeligibile:

Art.12 Dobnzile debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate


sub forma unei subvenii pentru dobnd sau a unei subvenii pentru
comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanarea din Fondul
European pentru Pescuit i Afaceri Maritime
Art.16
a) cheltuielile cu achiziia de terenuri cu sau fr construcii, care depesc
limitele prevzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului;
b) cheltuielile prevzute la art. 69 alin. (3) lit. a) i c) din Regulamentul
(UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului;
c) cheltuielile aferente activitilor prevzute la art. 11 din Regulamentul
(UE) nr. 508/2014 privind Fondul European pentru Pescuit i Afaceri
Maritime;
d) amenzi, penaliti, cheltuieli de judecat i cheltuieli de arbitraj;
e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea
de Management prin Ghidul solicitantului;
f) cheltuielile efectuate de beneficiar n regie proprie;
g) costul achiziionrii de bunuri/echipamente de ocazie.

ATENIE! Cheltuielile cu achiziia construciilor, care depesc limita a 50%


din totalul cheltuielilor sunt neeligibile.

4. CEREREA DE FINANARE

4.1. ntocmirea cererii de finanare

Cererea de finanare se va completa urmrind "Instruciunile de completare a cererii


de finanare", Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum i tutorialele i instruciunile pe care le
putei gsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-
ue.ro/mysmis#manuale.

Cererea de finanare (formularul cererii de finanare,anexele sale,piesele desenate )


trebuie s fie ntocmit n limba romn. Documentele redactate n alt limb vor fi nsoite, n
mod obligatoriu de traducere legalizat sau autorizat.

Avei obligaia de a ncrca electronic toate formularele i anexele solicitate i de a


completa toate cmpurile din Cererea de finanare chiar i cu sintagma nu se aplic.

29
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Documentele ncrcate n aplicaia MySMIS, ca parte din cererea de finanare, trebuie s


fie lizibile i complete. Se recomand o atenie sporit la scanarea planelor, schielor, tabelelor
de dimensiuni mari, ori care necesit o rezoluie adecvat pentru a asigura lizibilitatea.

Urmrii cu atenie toate indicaiile prezentate la fiecare punct al cererii de


finanare i n cmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanare.

Cererea de finanare trebuie completat ntr-un mod clar i coerent pentru a nlesni procesul de
verificare a acesteia. n acest sens, se vor furniza informaiile necesare i relevante, prin care solicitantul
va preciza modul n care va fi atins obiectivul proiectului prin activitile propuse, rezultatele preconizate
i bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanare va fi ntocmit n lei, cu dou zecimale.
Cererea de finanare, anexele i declaraiile se semneaz electronic de reprezentantul legal al
solicitantului.

4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanare

Dosarul Cererii de finanare va cuprinde urmtoarele documente, care vor fi scanate la rezoluia
recomandat de 300 dpi, semnate electronic de reprezentatntul legal al solicitantului i
introduse n aplicaia electronic MySMIS2014 a Cererii de finanare:

1. Anexa A - Declaraie de angajament


Anexa B - Declaraie pe propria rspundere privind evitarea dublei finanri
Anexa C - Declaraia de eligibilitate
Anexa D - Declaraia privind respectarea principiului egalitii de anse
Anexa E - Declaraia n conformitate cu art.10 alin.5 din Reg. 508/2014
Anexele F - Declaraie privind nedeductibilitatea TVA
Anexa G - Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM
Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului

2. Actele constitutive pentru asociaiile nfiinate conform legii:


- Act constitutiv, mpreun cu toate modificrile rezultate din hotrrile Adunrii generale
i ale actelor adiionale, unde este cazul;
- Statut, mpreun cu toate modificrile rezultate din hotrrile Adunrii generale i ale
actelor adiionale, unde este cazul;
*Se recomand anexarea la Cererea de finanare a unui act constitutiv consolidat (care
suprinde toate modificrile efectuate de la nfiinarea solicitantului, pn la depunerea
cererii de finanare). Informaiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv
mpreun cu toate modificrile acestuia, trebuie s corespund cu informaiile stipulate n
Certificatul cu datele din Registrul Asociaiiilor i Fundaiilor.

Pentru ceilali beneficiari, verificarea se realizeaz de ctre DGP AM POPAM prin


consultarea on-line a portalului Oficiului Naional al Registrului Comerului
Solicitantul organizaie de productori depune dovada recunoaterii de ctre ANPA a
organizaiei.
Pentru organismele de drept public actul normativ de nfiinare.

30
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
3. Certificat cu datele din Registrul Asociaiiilor i Fundaiilor eliberat de Judectoria pe
raza crei e nregistrat Asociaia cu maxim 30 de zile nainte de nregistrarea Cererii de
finanare
4. Hotrrea Consiliului de administraie/Hotrrea Adunrii Generale a Asociailor/
Decizie asociat unic sau Hotrrea pentru persoane fizice autorizate/ntreprinderi
individuale/membrilor ntreprinderii familiale, privind aprobarea investiiei, emis
conform actelor constitutive ale solicitantului dup caz.
5. Ultimul Bilan anual nsoit de contul de profit i pierdere nregistrat la Administraia
Fiscal/dovada(recipis), transmitere on-line, dup caz, sau
Declaraie de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, conform legii, n cazul
solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului.
Se vor accepta bilanuri cu capitaluri totale negative n cazul n care solicitantul face
dovada c situaia provine n urma unui proces investiional pentru implementarea unui
proiect prin fonduri europene sau proiect finanat exclusiv din surse proprii sau a suferit
din cauza calamitilor n ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanare. n cazul
capitalului total negativ se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii
2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situaii de urgen)
sau documente justificative privind procesul investiional.
* Solicitantul nfiinat n anul n care depune Cererea de finanare nu trebuie s prezinte
documentele mai sus menionate
6. Declaraia privind privind veniturile realizate n anul anterior depunerii cererii,
nregistrat la Administraia Financiar conform legislaiei n vigoare Pentru persoane
fizice autorizate (PFA)/ ntreprinderi individuale (II)/ ntreprinderi familiale (IF)
(Declaraia 200)

31
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
7. n funcie de specificul investiiei se vor depune urmtoarele seturi de documente:
I. Pentru proiectele de investiii care prevd lucrri de construcii montaj:
- Anexa 9 - Planul de afaceri mpreun cu:
- Studiul de fezabilitate nsoit de devizul general i devizele pe obiect ale investiiei
ntocmite conform HG 907/2016 n cazul proiectelor cu lucrri de construcii-montaj;
sau
- Documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii nsoit de devizul general i
devizele pe obiect ale investiiei ntocmite conform HG 907/2016, n cazul proiectelor ce
prevd intervenii la construciile existente;
sau
- Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaia de avizare
a lucrrilor de intervenii, nsoit de devizul general i devizele pe obiect ale investiiei
ntocmite conform HG 907/2016 n cazul obiectivelor mixte de investiii;
II. Pentru proiectele de investiii care nu prevd lucrri de construcii montaj:
Anexa 8 - Memoriul justificativ
Anexa 11 Anexe financiare (dup machetele n format word i excel,semnate i scanate
n format pdf) ntocmit conform Anexei 12 Precizarea ipotezelor care au stat la baza
ntocmirii proieciilor financiare;
Sau
Anexa nr. 14 Anexe financiare proiecte generatoare de venit (document word i excel)
pentru proiectele cu valoarea total eligibil de peste 1.000.000 EUR, ntocmit conform
Anexei nr. 12- Precizarea ipotezelor care au stat la baza ntocmirii proieciilor financiare
din prezentul ghid.

32
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
8. Pentru bunurile propuse spre achiziionare precum i pentru servicii se vor ataa minim
dou oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 132.519 LEI
(exclusiv TVA) i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mic de
132.519 LEI (exclusiv TVA), alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei
alese.
Pentru lucrrile propuse a se achiziiona se vor ataa minim dou oferte pentru valoarea
estimativ mai mare de 441.730 lei (exclusiv TVA) i o ofert n cazul n care valoarea
estimativ este mai mic de 441.730 lei (exclusiv TVA), alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016,
cu justificarea ofertei alese menionate n devizele pe obiect.
Pentru ofertele indicative de pre prezentate se vor respecta detaliile menionate n
seciunile -Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcional-arhitectural i
tehnologic i Costurile estimative ale investiiei- Studiul de fezabilite, respectiv Anexa 8-
Memoriul justificativ, Plan de afaceri, Anexa nr. 9.
* La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.
** Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea
rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
-sa fie datate, personalizate si semnate;
-sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
-s conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii
Atenie: la dosarul cererii de finantare vor fi ataate numai paginile relevante din
ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului,
detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).
Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului
indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.
Ofertele indicative de pre vor avea menionat valoarea aferent montajului(dup caz)

9. Actele/documentele prin care s-a dobndit dreptul de proprietate asupra activelor pe


care se fac investiiile,
sau
Copie legalizat a Contractului de nchiriere, superficie sau concesiune, din care s rezulte
dreptul de folosin asupra cldirilor/terenului/luciu de ap pentru minim 8 ani (cei 8 ani
vor acoperi perioada de timp din momentul ncheierii contractului i finalizarea
monitorizrii) n care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la
realizarea investiiei.
10. Extrase de carte funciar pentru informare de dat recent (emise cu maxim 30 de zile
nainte de depunerea cererii de finanare), din care s rezulte c terenurile, imobilele sunt
libere de sarcini
*Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotri i lucrri de construcie ce nu se
supun autorizrii nu se solicit extras de carte funciar.
**Pentru proiectele care prevd contribuie n natur, se vor prezenta extrase de carte
funciar, din care s rezulte c imobilele ce fac obiectul contributiei in natura, trebuie s
fie libere de orice sarcini/interdicii ce afecteaz implementarea operaiunii i s nu fac
obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre potenialul solicitant, aflate
n curs de soluionare la instanele judectoreti, la momentul depunerii cererii de
finanare

33
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Raportul de evaluare ntocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant,
11.
privind valoarea de pia a terenului/imobilelor achiziionate n cadrul proiectului
(ntocmit cu cel mult ase luni naintea depunerii cererii de finanare).
12. Raportul de evaluare ntocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant
privind valoarea de pia a contribuiei n natur, conform art.69, alin.1 din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013 (ntocmit cu cel mult ase luni naintea depunerii cererii de finanare).

13. Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect i responsabil financiar)


se vor prezenta urmtoarele documente:
CV-ul, model EUROPASS, nsoit de Diploma de studii / Diplome de
calificare/specializare i Carnet de munc/Adeverin de vechime dup caz
i/sau
Portofoliul activitilor firmei care realizeaz managementul de proiect.
14. Contractul de leasing, pentru construciile i/sau echipamentele ce face parte integrant
din investiie n copie conform cu originalul (dac este cazul)
15. Licena de acvacultur pentru unitile funcionale care solicit sprijin pentru
modernizare i/sau extindere.
Permisul de pescuit comercial, dup caz - n copie conform cu originalul
16. Autorizaie de pescuit comercial, dup caz - n copie conform cu originalul
17. Adres ANPA cu privire la activitatea proprietarului / ambarcaiunii / navei n pescuitul
comercial, n ultimele 24 de luni dup caz.
18. Extras din Jurnal de bord/Jurnalul de pescuit/Declaraie de descrcare/Alte
documente justificative - n copie conform cu originalul, care s ateste activitatea de
pescuit comercial i captura total debarcat n ultimele 24 de luni dup caz.
19. Cazier judiciar al solicitantului

Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM


POPAM www.ampeste.ro. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau
declaraii duce la respingerea Cererii de finanare n etapa evalurii
conformitii administrative.

Fiecare document solicitat n lista documentelor Cererii de finanare va


avea ataat semntura electronic a reprezentantului legal al
solicitantului.

4.3. nregistrarea Cererii de finanare

nregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor cmpurilor din sistemul


informatic MySMIS2014 i dup ce ai apsat butonul Vizualizare proiect (n vederea verificrii
datelor introduse) care va avea ca efect generarea Cererii de finanare cu toate datele introduse
i salvate n funciile anterioare.

Transmiterea cererii de finanare se va face apsnd butonul Transmitere proiect.

Aceast funcie presupune parcurgerea urmtorilor pai:

pas 1 - se selecteaz funcia Transmitere proiect;


pas 2 - se apas butonul Blocare editare proiect;

34
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
pas 3 - se confirm continuarea procesului;
pas 4 - se poate genera cererea de finanare n format pdf;
pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

Fiecare Cerere de finanare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de
identificare denumit Cod SMIS.

ATENIE! Nici un dosar al Cererii de finanare nu va fi luat n considerare


dac data i ora limit pentru depunerea acesteia au fost depite, acest
fapt determinnd respingerea acesteia.

Solicitantul are obligaia de a ncrca electronic toate formularele i anexele solicitate care
vor fi completate n limba romn i de a completa toate cmpurile din cererea de finanare chiar
i cu sintagma nu se aplic
Solicitantul poate renuna la cererea de finanare n orice moment n timpul procesului de
analiz prin transmiterea ctre DGP AMPOPAM a unei solicitri de renunare (Anexa 17).
Solicitarea de renunare este aprobat de ctre directorul general al DGP AMPOPAM, ceea ce
implic ntreruperea procesului de analiz a cererii de finanare.

n cazul constrii unor discrepane/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de Management poate


solicita clarificri/informaii suplimentare o singur dat n cadrul fiecrei etape de analiz a
solicitrilor de finanare.

Clarificrile/informaiile suplimentare solicitate din cadrul acestui apel vor fi transmise pe


suport de hrtie la adresele Centrelor regionale n raza cruia se afl solicitantul sau la adresa
DGP AMPOPAM, dup caz.

5. VERIFICAREA CONFORMITAII ADMINISTRATIVE I ELIGIBILITATII CERERII DE


FINANARE

Verificarea conformitii administrative i eligibilitii Cererii de finanare se realizeaz


conform listei de ntrebri din Anexa 2 C, de ctre experii CR POPAM/ANPA nominalizai.
Experii CR POPAM/ANPA pot solicita o singur dat informaii suplimentare (Anexa 6),
dac pe parcursul verificrilor de conformitate/eligibilitate se constat c acest lucru este
necesar. Informaiile suplimentare se vor solicita de ctre experii evaluatori n scris, iar
rspunsul va fi transmis n scris (la adresele centrelor regionale corespunztoare, conform
nscrisurilor de la pagina10 ale prezentului Ghid).
Adresele de email la care vor putea fi transmise rspunsurile vor fi cele de pe care vor fi
transmise notificrile.
Informaiile suplimentare se vor solicita de ctre experii evaluatori n sistemul informatic
SMIS 2014 2020. n cazul n care acesta nu este funcional, informaiile suplimentare vor fi
solicitate n scris, iar rspunsul va fi transmis de solicitant n scris (la adresele centrelor regionale
corespunztoare, conform nscrisurilor de la pagina 10 ale prezentului Ghid).

35
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

n funcie de obiectivul general/scopul proiectului, experii pot efectua o


vizit n teren, pentru a se verifica ndeplinirea prevederilor alin. (6) al
art. 65 din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013, respectiv c operaiunea nu
este ncheiat n mod fizic sau implementat integral la data depunerii
cererii de finanare.
Notificarea vizitei pe teren va fi transmis solicitantului, iar responsabilul legal are obligaia
transmiterii unei confirmri n 2 zile lucrtoare de la data primirii notificrii de verificare pe
teren.
Dac cel puin o condiie de conformitate/eligibilitate nu este ndeplinit, Cererea de finanare
este declarat neconform/neeligibil, iar solicitantul va primi o notificare n acest sens.
Solicitanii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformitii
administrative/eligibilitii, conform prevederilor Capitolului 7. Contestaii din prezentul
ghid.
Notificarea privind respingerea cererii de finanare pentru neconformitate/neeligibiliate
este prevzut n Anexa 7 din prezentul ghid.

ATENIE! Contestatarul nu poate s depun documente noi care s


completeze sau s modifice coninutul cererii de finanare.

6. EVALUAREA I SELECIA CERERILOR DE FINANARE

Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanare este un apel de tip competitiv, cu


termen limit de depunere.
Evaluarea Cererilor de finanare se realizeaz n mod continuu, dup verificarea conformitii
administrative i a eligibilitii, pentru toate Cererile admise n aceast etap.
Procesul de selecie a cererilor de finanare se realizeaz dup ncheierea etapei de evaluare
tehnic i economic a cererilor depuse n cadrul sesiunii.
Dac pe parcursul procesului de evaluare i selecie se constat necesitatea cererii unor
informaii suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, n baza
unei Notificri de solicitare a informaiilor suplimentare Anexa 6 la prezentul ghid.

6.1. Evaluarea Cererilor de finanare

Cererile de finanare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic i tehnic, de
ctre experii DGP-AMPOPAM pe baza grilelelor de evaluare Anexa 3 i Anexa 4 din prezentul
ghid.
n cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert
evaluator utiliznd un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform
Criteriilor de selecie, aprobate de ctre Comitetul de Monitorizare (CM), Anexa 5 din
prezentul ghid.

36
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Cererile de finanare depuse n cadrul mecanismului ITI Delta Dunrii (cele
cu aviz ADI ITI DD) vor intra n competiie ntre ele pe bugetul alocat ITI n
cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitri de finanare pe restul bugetului
alocat sesiunii.
n cazul n care n urma selectrii cererilor de finanare ce au avizul de
conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse n cadrul mecanismului ITI Delta
Dunrii nu se contracteaz ntreaga sum alocat, diferena rmas
necontractat se realoc pentru celelalte solicitri de finanare din cadrul
competiiei naionale.
n cazul n care n urma selectrii cererilor de finanare depuse n cadrul ITI
se contracteaz ntreaga sum alocat ramnnd solicitri de finanare
neacoperite, diferena necesar va fi acoperit din cadrul alocrii
competiiei nationale, n situaia n care rmn fonduri disponibile urmare
acestei selecii (inclusiv rezolvarea contestaiilor).
Fondurile neutilizate urmare seleciei naionale vor putea fi utilizate n mod
flexibil pentru proiectele depuse n cadrul ITI DD care au depit alocrile
apelurilor dedicate pn la concurena sumei totale alocate n POPAM pentru
ITI DD.

Experii evaluatori pot solicita o singur dat informaii suplimentare (Anexa 6) n cazul
n care dosarul Cererii de finanare conine informaii contradictorii n interiorul lui, precum i
n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele generale i devizele pe obiect) exist
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facut
corect.
Beneficiarul are obligaia de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul
fiecrei linii din bugetul estimativ la data ntocmirii acestuia (valoarea
cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimat,
Autoritatea Contractant nefiind obligat s o ramburseze).

n etapa de evaluare calitativ, experii evaluatori pot recomanda modificarea bugetului


proiectului n sensul reducerii acestuia, astfel:
cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a ncadrat greit ca eligibile
i/sau
cu valoarea cheltuielilor potenial eligibile dar care:
fie nu au legtur direct cu activitile propuse,
fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
fie sunt disproporionate n raport cu obiectivul proiectului,
fie nu sunt rezonabile.

Cererile de finanare care nu realizeaz minim 25 puncte nu sunt selectate.

n cazul n care diminuarea bugetului depete 20% din valoarea


solicitat spre finanare, cererea de finanare este respins cu excepia
cazului n care diminuarea intervine ca urmare a neacceptrii contribuiei
n natur aduse de solicitant

37
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Proiectele care prezint soluii nerealiste sau solicitanii nu accept
recomandrile experilor pot fi respinse.

6.2. Selecia Cererilor de finanare

Selecia Cererilor de finanare se va realiza n baza procesului de evaluare calitativ,


economic i tehnic, conform grilelor de evaluare ( Anexa 3 i Anexa 4) i a Criteriilor de selecie
prezentate n Anexa 5, n ordinea descresctoare a punctajului obinut
Proiectele care nu ntrunesc punctajul minim necesar n vederea selectrii sunt
considerate respinse, indiferent dac suma alocat permite finanarea acestora.
n urma seleciei se va ntocmi Lista Cererilor de finanare, n ordinea punctajului obinut,
ce va fi fcut public pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.

Solicitanii vor fi notificai dup publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM asupra


rezultatului obinut n etapa de evaluare tehnico-economic (evaluare calitativ i punctaj) i
posibilitatea de a face contestaie.

Solicitanii vor putea contesta rezultatul procesului de evaluare i selecie n termen de


10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii, dar nu mai mult de 12 zile lucrtoare de la data
publicrii pe site-ul www.ampeste.ro.

Solicitanii care au fost selectai, vor fi notificai s prezinte, n termen de maxim 15 zile
lucrtoare urmtoarele documente menionate mai jos.

Lista documentelor solicitate n vederea contractrii

1. Pentru beneficiarii care funcioneaz n baza OG nr. 26/2000, dovada c nu se afl n


stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciar, i-a suspendat activitatea economic sau face obiectul unei
proceduri n urma acestor situaii sau se afl n situaii similare n urma unei proceduri
de aceeasi natur prevzute de legislaia sau de reglementrile naionale n baza:
- Certificat cu datele din Registrul Asociaiiilor i Fundaiilor eliberat de Judectoria pe
raza crei e nregistrat asociaia, emis cu cel mult 30 de zile nainte de data depunerii
- n original

Pentru ceilali beneficiari, verificarea se realizeaz de ctre DGP AM POPAM prin


consultarea on-line a portalului Oficiului Naional al Registrului Comerului.
2. Certificat/Certificate privind impozitele i taxele locale, valabile la data depunerii
acestora, emise de primriile pe raza crora solicitantul i are sediul social i punctul
de lucru unde urmeaz s se realizeze proiectul (dac este cazul) - in original, din
care s rezulte c nu are taxe i impozite locale restante.
3. Certificatul de atestare fiscal*, n termen de valabilitate, emis de ctre organul fiscal
competent din subordinea Administraiei Finanelor Publice, pentru obligaiile fiscale
i sociale de plat ctre bugetul general consolidat al statului n original, din care s
rezulte c nu nregistreaz obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul
obligaiilor datorate n ultimele 12 luni;

38
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
* Certificatul de atestare fiscal trebuie s aib completat seciunea C "Informaii
pentru verificarea eligibilitii contribuabililor pentru accesarea fondurilor
nerambursabile"
4. Contractul individual de munc/ Contractul de prestri servicii al managerului de
proiect i al responsabilului financiar, sau contract de prestri servicii cu firm de
consultan care realizeaz managementul de proiect, valabile pe perioada de
implementare i monitorizare a proiectului n copie/copii cu meniunea conform cu
originalul
5. Formular de identificare financiar cu datele de identificare ale trezoreriei/bncii i
ale contului solicitantului, n original Anexa 15
6. Copia actului de identitate a reprezentantului legal cu meniunea conform cu
originalul n termen de valabilitate
7. Mandatul de reprezentare, pentru mputernicit, autentificat prin notariat (duplicatul
eliberat de notar), clar i explicit n ceea ce privete perioada i activitile pentru care
este dat mputernicirea dup caz.
8. Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) Anexa 10
9. Solicitare privind confidenialitatea, care s conin justificrile/motivele aferente
fiecrui document/informaie ce se dorete a fi confidenial dup caz

ATENIE! Este obligatorie prezentarea documentelor n termen de 15 zile


lucrtoare din momentul primirii notificrii de ctre solicitant. n situaia
n care aceste documente nu se vor prezenta n termenul precizat, cererea
este respins. Documentele menionate n Lista documentelor solicitate n
vederea contractrii vor fi prezentate n forma solicitat pn cnd aplicaia
My SMIS este opraional i pe segmentul de contractare. Odat devenit
operaional aplicaia My SMIS, documentele originale vor fi scanate i ataate
contractului. V recomandm pentru pregtirea documentelor solicitate n
aceast etap s consultai Anexa 2 S

Dac cel puin o condiie din lista de verificare nu este ndeplinit, Cererea de finanare este
respins.
Selecia Cererilor de finanare se finalizeaz cu ntocmirea Listei Cererilor de finanare
selectate n vederea finanrii ce va fi publicat pe site www.ampete.ro i solicitantul va fi
notificat n acest sens.
Pentru fiecare Cerere de finanare care a fost selectat se va ntocmi Contractul de
finanare. Solicitantul va fi Notificat cu privire la semnarea Contractului de finanare i perioada
n care reprezentantul legal, desemnat n Cererea de finanare, se poate prezenta la sediul DGP-
AM POPAM pentru semnarea acestuia
ATENIE! Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze
prin Cererea de finanare i pentru care a primit punctaj la selecie, devin
condiii obligatorii pentru meninerea sprijinului pe toat perioada de
valabilitate a contractului de finanare. Criteriul, numr de locuri munc
create/meninute, asumat prin cererea de finanare, este obligatoriu de
respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive n perioada de monitorizare
a proiectului.

39
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Obligaii specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanare)

Contractul de finanare va cuprinde urmtoarele clauze specifice:

Proiectul tehnic va fi depus n termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de


finanare i va fi realizat n conformitate cu varianta selectat n cadrul studiului de
fezabilitate din cererea de finanare;
Autorizaia de construire va fi depus odat cu prima cerere de rambursare;
Pentru procedurile de achiziii ncepute nainte de semnarea Contractului de
finanare, beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziii n termen
de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnrii Contractului de finanare.
Beneficiarii prezint prima cerere de rambursare nsoit de documente justificative n
termen de cel mult 3 luni de la data semnrii contractului de finanare n cazul
proiectelor pentru investiii care nu prevd construcii montaj, respectiv n termen de 6
luni n cazul proiectelor pentru investiii care prevd construcii-montaj;
Contractul de finanare va cuprinde o clauz suspensiv referitoare la dovada privind
asigurarea cofinanrii investiiei, n cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanare.
n termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenei
acestei cofinanri n termenul specificat, n caz contrar contractul de finanare se
reziliaz;
Contractul va cuprinde i alte clauze cu privire la achiziiile private ale beneficiarilor
(conform Manualului de procedur privind achiziiile i a prevederilor legale n vigoare
la data achiziiei);
Contractul va cuprinde obligaii privind respectarea procedurii de rambursare a
cheltuielilor (completarea cererii de rambursare i documente doveditoare) conform
procedurii n vigoare;
Contractul va cuprinde i clauze specifice cu privire la obligaia beneficiarului de a pstra
n bune condiii toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv
documentele contabile;
Beneficiarul are obligaia de a asigura accesul nengrdit al autoritilor naionale cu
atribuii de verificare, control i audit i al departamentelor de specialitate din cadrul
UE n limitele competenelor ce le revin;
n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului,
inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau
a fost declanat procedura insolvenei/ falimentului, precum i n situaia n care
Autoritatea Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de
beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/
autorizaiile/ avizele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt
constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund
realitii, AMPOPAM poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o
notificare scris adresat Beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio
alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti.n aceste cazuri, beneficiarul
va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil, mpreun cu dobnzi i
penaliti, n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, i n conformitate
cu dispoziiile contractuale. Prin excepie, n situaia n care

40
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a afecta condiiile de
eligibilitate i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza
proporional cu gradul de nendeplinire. Anterior ncetrii Contractului de Finantare,
AMPOPAM poate suspenda contractul i/ sau plile ca o msur de precauie, fr o
avertizare prealabil;
Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanare, potrivit
prevederilor legale n vigoare, numai dac n prealabil fac dovada existenei cofinanrii
i dup avizarea favorabil de ctre DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziii;
Orice modificare care privete sediul social, contul,datele de contract, calitatea de
reprezentant legal, se face prin notificarea autoritii contractante i depunerea de
documente doveditoare. Autoritatea contractant va analiza solicitarea i n situaia n
care constat neconcordane aceasta va fi respins;

Nerespectarea clauzelor specifice menionate anterior are ca efect rezilierea
contractului de finanare.

Beneficiarii care fac dovada depunerii a minimum 20% din cofinanare, n


cadrul cererii de finanare, nu mai au obligaia de a mai prezenta aceast
dovad dup semnarea contractului.

7. CONTESTAII

n cadrul acestei seciuni vei putea gsi informaii cu privire la contestaii


Contestaia poate avea ca subiect:
declararea ca neconform a cererii de finanare;
declararea ca neeligibil a cererii de finanare;
rezultatul RESPINS al evalurii calitative i/sau punctajul total obinut n urma
procesului de evaluare tehnico-financiar;
respingerea cererii de finanare n etapa precontractual;
respingerea solicitrii de modificare a contractului de finanare nerambursabil;
respingerea unui dosar de achiziie a beneficiarului / act adiional la un contract al
beneficiarului, care deja a primit un aviz favorabil;

Contestarea titlurilor de crean emise pentru recuperarea sumelor pltite


necuvenit ca urmare a unor nereguli NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, i
se supune prevederilor OUG 66/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
Contestarea neautorizrii la plat a unei cheltuieli efectuate de ctre beneficiar
NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.

Termenele de depunere a contestaiilor.


- Depunerea contestaiei privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare nu va
putea depi termenul de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii cu privire la

41
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare (Anexa 4 a Manualului de procedur pentru
verificarea conformitii administrative i eligibilitii cererilor de finanare n vigoare la data
documentului).
- Solicitantul poate face contestaie, n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii
notificrii prin care se comunic rezultatul RESPINS al evalurii calitative i punctajul obinut
(Anexa 4.1 a Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare n
vigoare la data documentului), dar nu mai mult de 12 zile lucrtoare de la postarea pe site-ul
DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro a Listei cererilor de finanare n ordine descresctoare a
punctajului obinut.
- Contestaia privind respingerea cererii de finanare n etapa precontractual se poate face n
termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii de respingere (Anexa 4.4 a Manualului
de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare n vigoare la data
documentului).
- Respingerea solicitrii de ntocmire a unui act adiional poate fi contestat de ctre beneficiar
n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii de respingere.
- Contestaia privind neavizarea unui dosar de achiziie / act adiional la un contract care deja
a primit un aviz favorabil a beneficiarului se poate face n termen de 10 zile lucrtoare de la
data primirii notificrii de neavizare.

Contestaiile care nu ndeplinesc condiiile privind termenul de depunere,


obiectul i cuprinsul acestora vor fi respinse fr a se cerceta motivele de
fapt i de drept invocate.

Contestaia se poate transmite:


- la sediul DGP-AMPOPAM, bd. Carol I nr.2-4, sector 3, Bucureti.
- prin e-mail, semnat electronic, la adresa contestatii.popam@madr.ro.
Termenul de depunere a contestaiei este acelai indiferent de modalitatea de transmitere.

Orice contestaie trimis la o alt adres dect cea menionat mai sus, sau dup
termenul de depunere, nu va fi luat n considerare.

Obiectul contestaiei
- motivele de declarare ca neconform administrativ / neeligibil a cererii de finanare
enumerate n notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare;
- rezultatul RESPINS al evalurii calitative i/sau punctajul obinut n urma procesului de
evaluare tehnico-financiar punctajul, cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de
selecie, aa cum este menionat n notificarea prin care se comunic rezultatul RESPINS al
evalurii calitative i punctajul obinut;
- considerentele de respingere enumerate n notificarea de respingere n etapa precontractual;
- motivele de respingere enumerate n notificarea de respingere a solicitrii de modificare a
contractului de finanare nerambursabil;
- motivele de respingere enumerate n notificarea de neavizare a unui dosar de achiziie / act
adiional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului.

Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s cuprind:

42
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care
reprezint contestatorul i calitatea ei;
codul SMIS al cererii de finanare;
obiectul contestaiei;
motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) i de drept (dispoziii
legislative naionale sau comunitare).
La contestaie se vor altura copii ale nscrisurilor de care contestatarul nelege a se folosi n
motivarea contestaiei.

n cazul transmiterii la sediul DGP-AMPOPAM, contestaia va fi redactat ntr-un singur exemplar


original i va fi nsoit de un exemplar electronic editabil, pe suport CD/DVD.

n cazul transmiterii prin e-mail, contestaia va fi transmis att n format PDF semnat
electronic, ct i editabil, iar documentele utilizate n motivarea contestaiei vor fi transmise n
format PDF semnat electronic.

Contestaia i documentele anexate sunt numerotate i trecute ntr-un OPIS.

Contestatarul NU poate s depun documente NOI care s completeze sau s


modifice sau s nlocuieasc coninutul cererii de finanare.
Termenul pentru a rspunde contestaiilor este de maxim 30 zile lucrtoare
de la nregistrarea contestaiei.

8. CONTRACTUL DE FINANARE

8.1. Contractul de finanare


Contractul de finanare este actul juridic ncheiat ntre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, i beneficiar, prin care se acord acestuia din
urm asistena financiar nerambursabil aferent unei operaiuni n scopul atingerii obiectivelor
POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ i sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile i
obligaiile corelative ale prilor n vederea implementrii operaiunilor selectate specifice POPAM
2014-2020.
Contractul se semneaz la sediul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Direcia General
Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul n Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3,
Bucureti, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Direcia General Pescuit - Autoritatea de
Management pentru POPAM n calitate de autoritate contractant i beneficiarul se oblig prin acest
contract de finantare nerambursabil s respecte prevederile acestuia avnd ca obiect execuia i
atingerea indicatorilor asumai prin cererea de finanare pentru proiectul finanat din FEPAM i BN..
Beneficiarul trebuie s depun din proprie iniiativ toate eforturile pentru a lua cunotint de
toate informaiile publice referitoare la msurile finanate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune
proiectul i s cunoasc toate drepturile i obligaiile prevzute n contractul de finanare, nainte de
semnarea acestuia.
Modelul contractului de finanare este ataat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr.13).
8.2. Obligaii specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de
finanare)

43
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Beneficiarul are obligaia s respecte clauzele specifice ale contractului de finanare
menionate la sfritul subcapitolului 6.2. din prezentul ghid.

ATENIE! Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de


finanare, informaiile/documentele privind executarea contractului de
finanare, inclusiv anexele sale, constituie informaii de interes public, n
condiiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare, n
afar de seciunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter
confidenial, astfel cum sunt prevzute la alin. (2) al aceluiai articol.
n conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de
finanare, prile contractante, de comun acord, pot reglementa ca,
anumite documente, seciuni, respectiv informaiile din proiect s aib
caracter confidential, n situaia n care, publicarea acestora pot aduce
atingere, principiului concurenei loiale, respectiv proprietii intelectuale
ori altor dispoziii legale aplicabile.
n aceast situaie, este necesar ca, solicitantul s completeze o solicitare
privind confidenialitatea, care s conin justificrile/motivele aferente
fiecrui document/informaie ce se dorete a fi confidenial.

8.3. Modificarea Contractului de finanare


Precizri referitoare la modificarea Contractului de finanare:
Contractul de finanare, semnat att de ctre MADR - DGP AMPOPAM ct i de beneficiar, poate
fi modificat n conformitate cu dispoziiile contractului de finanare i cu dispoziiile Hotrrii
Guvernului nr. 347/2017.
Solicitrile de modificare a contractelor de finanare se depun la compartimentul regional
POPAM, pe raza cruia a fost depus cererea de finanare.
Orice solicitare de modificare a contractului de finanare nu va fi automat acceptat de ctre
DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie s existe motive bine justificate, care vor
fi analizate de ctre experii din cadrul DGP - AMPOPAM.

De la data funcionrii sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paii


descrii n modulul informatic.

Beneficiarul trebuie s depun din proprie iniiativ toate eforturile pentru a lua cunotint de
toate informaiile publice referitoare la msurile finanate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune
proiectul i s cunoasc toate drepturile i obligaiile prevzute n contractul de finanare, nainte de
semnarea acestuia.

44
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

9.1 Dovada cofinanrii

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja s asigure o cofinanare n procent


de minim 20% respectiv 70% (funcie de categoria de beneficiar) din valoarea eligibil.
Dac solicitanii nu au depus odat cu cererea de finanare i dovada cofinanrii prin aport n
natur sau aport n numerar, n primele 3 luni de la semnarea contractului, acetia trebuie s fac
dovada asigurrii a minim 20% din cota de cofinanare.
n aceast etap beneficiarul poate realiza dovada contribuiei sale, doar prin:
1.aport n numerar constituit de beneficiar;
2.surse de finanare (credit bancar);

Aportul n numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei ntr-un cont special al
proiectului, care se folosete numai pentru efectuarea plilor de implementare a proiectului.
Aceste sume vor fi deblocate numai n baza solicitrilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu
confirmarea expres de AM POPAM.
Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit ncheiat cu banca,
obiectul creditului fiind reprezentat de finanarea proiectului de investiii contractat.

n cazul n care beneficiarul face dovada contribuiei proprii, prin aport n


natur care depete 20% din cofinanare, n cadrul cererii de finanare,
acesta nu mai are obligaia de a face dovada cofinanrii dup semnarea
contractului de finanare.

Pentru proiectele la care valoarea contribuiei n natur depete cota procentual stabilit
pentru contribuia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu
cota procentual care depete contribuia proprie.

9.2. Derularea i verificarea procedurii de achiziie

Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractant (beneficiari publici), vor realiza toate
achiziiile conform legislaiei n vigoare (legea 98/2016 , respectiv HG 395/2016).
Beneficiarii privai vor derula achiziiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr.
1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile
solicitanilor/beneficiarilor privai pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrri finanate din fonduri europene.
n cazul n care asociaiile/organizaiile nfiinate n baza OG 26/2000 includ i autoriti
contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2016 (conform art. 4 lit. c)
Dosarele achiziiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, n dou exemplare pe hrtie i un exemplar
pe suport electronic. Din momentul n care aplicaia informatic MySMIS devine operaional,
depunerea dosarelor de achiziii, n integralitatea lor, se va face exclusiv online.
Beneficiarii au obligaia s finalizeze procedurile de achiziii n timp util, nainte de a solicita
rambursarea cheltuielilor i s depun dosarele de achiziii la CRPOPAM, n vederea avizrii.

45
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
9.3. Rambursarea cheltuielilor

9.3.1.Precizri referitoare la acordarea avansului

Conform art. 29 din OUG 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, n
vederea demarrii proiectului, AMPOPAM poate s acorde un avans de pn la maximum 50% din
valoarea eligibil nerambursabil. Beneficiarii pot primi avansul numai dup avizarea unei
proceduri de achiziii de ctre DGP-AMPOPAM i dup prezentarea dovezii privind asigurarea
cofinanrii.
Beneficiarul trebuie s justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor
solicitate conform Instruciunilor de plat la Contractul de Finanare, pn la ultima cerere de
rambursare.

Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de


finanare, potrivit prevederilor legale n vigoare, numai dac n prealabil
fac dovada existenei cofinanrii.

DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de pn la 100% din valoarea total eligibil


nerambursabil a tranei de plat, cu excepia ultimei trane, pentru care nu se acord acest
avans. Acest avans se acord beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranei de plat.
Avansul se justific, n termen de 7 zile, de ctre beneficiar, prin prezentarea
ordinului/ordinelor de plat aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care s-a eliberat
avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat
avans, vor fi prezentate de ctre beneficiar n urmtoarea cerere de rambursare.
Plata avansului, pentru ambele situaii descrise mai sus, este subordonat constituirii unei
garanii, prezentate sub form de scrisoare de garanie bancar - SGB, scrisoare de garanie
eliberat de fondurile de garantare nregistrate n Registrul special al Bncii Naionale a
Romniei sau unei polie de asigurare eliberate de o societate de asigurri autorizat conform
legislaiei naionale n vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
Conform art.28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privati, la depunerea spre decontare a cererii
de plat(plata la factur), pot proceda dup cum urmeaz:
a) anexeaz documentele, ordinele de plat i extrasele de cont sau alte documente cu
valoare echivalent care dovedesc efectuarea plilor, att pentru partea de contribuie
public, ct i pentru cea proprie;
sau
b) anexeaz documentele, ordinele de plat i extrasele de cont sau alte documente cu
valoare echivalent care dovedesc efectuarea plilor, cu excepia ordinelor de plat
i/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalent care dovedesc
efectuarea plilor pentru partea de contribuie public.

Garaniile aferente avansurilor de 100%, din valoarea total eligibil


nerambursabil a tranei de plat, trebuie s aib valabilitate 30 de zile
lucrtoare de la data depunerii cererii de plat.
Garaniile aferente avansurilor de 50% din valoarea total a sprijinului
financiar nerambursabil trebuie s aib valabilitatea mai mare cu minimum 15
zile lucrtoare fa de durata de execuie a contractului.

46
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
9.3.2. Plata

Beneficiarii sunt obligai s depun la sediul CRPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor,


potrivit formatului standard, n maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnrii
contractului de finanare. n condiiile n care au intervenit modificri fa de versiunea din
Contractul de finanare graficul de rambursare se depune n maxim 30 zile de la apariiei
modificrilor, cu justificrile care au condus la modificarea acestuia.

Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, ntr-un singur exemplar pe hrtie i un


exemplar pe suport electronic. Din momentul n care aplicaia informatic SMIS devine
operaional, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.
Dosarul Cererii de plat/ rambursare trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n
Instruciunile de plat anexate la Contractul de finanare. Cererea de rambursare va cuprinde
numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziiei
respective, unde este cazul.

Plata ctre beneficiari a cererilor de plat/rambursare se realizeaz de ctre DGP-AMPOPAM n


termen de maxim 45 (patruzeci i cinci) de zile lucrtoare de la data nregistrrii fiecrei cereri
de plat/rambursare, cu excepia acelor situaii n care termenul de plat/rambursare se
suspend.
Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizit n teren.
n cazul investiiilor care nu presupun lucrri de construcii montaj, beneficiarul va depune
maxim 3 cereri de rambursare.
n cazul investiiilor care presupun lucrri de construcii montaj, beneficiarul va depune maxim
5 cereri de rambursare.

10. MONITORIZARE I CONTROL


10.1. Monitorizarea tehnic i financiar
Beneficiarul este obligat ca n perioada de implementare a proiectului s depun semestrial
Rapoarte de progres privind situaia implementrii proiectului la DGP-AMPOPAM. Dup
implementarea proiectului Beneficiarul trebuie s transmit semestrial, pe toat perioada de
monitorizare (5 ani de la data efecturii ultimei pli) indicatorii de rezultat, coninui n
Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi gsit pe site-ul www.ampeste.ro.
Beneficiarul trebuie s asigure atingerea rezultatelor i a obiectivelor, asumate prin
Cererea de Finanare i anexele aferente acesteia, precum i respectarea prevederilor
contractuale specifice operaiunii finanate i a prevederilor art. 71 din Regulamentul
nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operaiunilor.
Beneficiarul finanrii are obligaia de a arhiva toate documentele referitoare la
implementarea proiectelor aprobate spre finanare n cadrul POPAM n spaii special amenajate
astfel nct s fie asigurat pstrarea n bune condiii a documentelor, s evite distrugerea
intenionat/ accidental sau sustragerea neautorizat a acestora, asigurnd pstrarea unei
piste de audit corespunztoare a operaiunilor efectuate.
Beneficiarul trebuie s asigure arhivarea urmtoarelor documente:
documente referitoare la solicitarea finanrii proiectului i la aprobarea acestuia de
ctre AM (Cererea de finanare i anexele sale, Contractul de finanare i anexele sale);
documentele referitoare la procedurile de achiziie public derulate n cadrul proiectelor
aprobate, ca baz legal pentru efectuarea unor cheltuieli;

47
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
documente referitoare la implementarea proiectului;
facturi i documente justificative aferente acestora, documente de plat;
documentele contabile conform prevederilor legale.

Documentele trebuie arhivate ntr-una din urmtoarele forme:


originale;
fotocopii ale documentelor originale certificate conform cu originalul;
microfie ale documentelor originale;
versiuni electronice ale documentelor originale;
documente care exist doar n format electronic, caz n care trebuie s se asigure securitatea
sistemului informatic.

10.2. Control

Proiectele finanate prin POPAM vor fi verificate la faa locului de o echip de control
desemnat de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni n orice moment al implementrii
proiectului, ct i dup plata final (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efecturii
ultimei pli i va cuprinde verificri de natur tehnic i economico-financiar. DGP-AMPOPAM
este nsrcinat cu gestionarea i implementarea Programului Operaional pentru Pescuit i
Afaceri Maritime 2014-2020 n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, dup cum
urmeaz:
s verifice furnizarea de produse i de servicii cofinanate i s controleze dac toate
cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaiuni au fost suportate efectiv i c sunt
n conformitate cu normele comunitare i naionale;
s se asigure c exist un sistem de nregistrare i de arhivare sub form electronic a
documentelor contabile pentru fiecare operaiune n cadrul programului operaional, i
este asigurata disponibilitatea acestora;
s se asigure c beneficiarii i alte organisme care particip la realizarea operaiunilor
aplic fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabil adecvat pentru
toate tranzaciile privind operaiunea, fr a aduce atingere standardelor contabile
naionale;
s se asigure c sunt respectate toate obligaiile cu privire la informare i publicitate.
Verificrile trebuie s asigure faptul c declararea cheltuielilor este real, c achiziia de
produse sau servicii a fost fcut n concordan cu Contractul de finanare, c cererile de
rambursare sunt corecte i c operaiile i cheltuielile sunt n concordan cu regulile Comunitare
i naionale. Pentru a asigura buna desfurare a verificrilor la faa locului, vei fi ntiinat n
prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaia dumneavoastr este de a pune la
dispoziia echipei de control toate documentele administrative i contabile solicitate, n original,
de a asigura accesul la sistemele informatice i la toate documentele stocate n format electronic
privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului. Totodat avei obligaia de a garanta
prezena, n timpul controlului, a persoanelor mputernicite s dea toate informaiile utile la
nivel administrativ, contabil i tehnic.

Echipa de control verific urmtoarele aspecte:


legalitatea, regularitatea i realitatea operaiunilor financiare desfurate pn la acel
moment;
nregistrarea corect n contabilitate a tuturor operaiunilor aferente proiectului;

48
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
modalitatea de atribuire a contractelor de achiziii n sensul respectrii prevederilor
legale n materie de achiziii publice;
ndeplinirea obligaiilor privind asigurarea vizibilitii i publicitii proiectului.

11. INFORMARE I PUBLICITATE

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate n


legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul Operaional pentru Pescuit i
Afaceri Maritime, n conformitate cu prevederile din prezentul Ghid a solicitantului. Detalii privind
modalitatea de realizare a publicitii sunt cuprinse n Anexa 16 Msuri de informare i publicitate.

12. ANEXE

Anexa A Declaraia de angajament


Anexa B Declaraie pe proprie rspundere privind evitarea dublei finanri
Anexa C Declaraia de eligibilitate
Anexa D Declaraia privind respectarea principiului egalitii de anse
Anexa E Declaraie n conformitate cu art. 10 din Regulamentul UE nr. 508/2014
Anexa F Declaraie privind eligibilitatea TVA
Anexa G Declaraie privind ncadrarea n categoria IMM
Anexa H Bugetul indicativ al proiectului
Anexa 1. Instruciunile de completare a Cererii de finanare
Anexa 2.C. Lista de verificare a conformitii administrative i eligibilitii
Anexa 2.S. Lista de verificare a documentelor solicitate n vederea contractrii
Anexa 3. Grila de evaluare calitativ economic
Anexa 4. Grila de evaluare calitativ tehnic
Anexa 5. Criteriile de selecie
Anexa 6. Notificare informaii suplimentare
Anexa 7. Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/ neselectarea/
respingerea cererii de finanare
Anexa 8. Memoriu justificativ
Anexa 9. Plan de afaceri
Anexa 10. Grafic de rambursare cheltuieli
Anexa 11. Proiecii financiare (format Word i Excel)
Anexa 12. Ipoteze ce stau la baza proieciilor financiare
Anexa 13. Contract de finanare
Anexa 14. Proiecii financiare aferente proiectelor generatoare de venit (format Word i
Excel)
Anexa 15. Formular de identificare financiar
Anexa 16. Msuri de informare i publicitate;
Anexa 17 - Solicitare de renunare la Cererea de Finanare

49
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa A
DECLARAIE

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. ..,


CNP eliberat de .la data de.., n calitate
de reprezentant legal al solicitantului..denumire solicitant., avnd la Oficiul
Naional al Registrului i Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF)
constituit n baza ..., n anul .., cu sediul n
Localitatea :, Judeul . Strada ..
Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. ,cunoscnd c falsul n declaraii este
pedepsit de legea penal, conform Art.326 privind falsul n declaraii din Codul Penal, n calitate
de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri
Maritime m angajez prin aceast declaraie care face parte integrant din Cererea de finanare:

s asigur contribuia proprie aferent costurilor eligibile ale proiectului, n valoare de


............. Lei, reprezentnd ...% din valoarea total eligibil a proiectului;
s finanez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
s asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile
rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor;
s menin pe o perioad de cel puin 5 ani de la ultima plat proprietatea asupra bunurilor
achiziionate n cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanarea nerambursabil i s
asigur exploatarea i mentenana n toat aceast perioad;
s menin pe o perioad de cel puin 5 ani de la ultima plat natura activitii pentru care s-
a acordat finanare nerambursabil;
s asigur utilizarea echipamentelor i bunurilor achiziionate prin proiect pentru scopul
declarat n proiect;
ca informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele anexate sunt
corecte i adevrate, iar asistena financiar pentru care am aplicat este necesar
proiectului pentru a se derula conform descrierii;
c nu am cunotin despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze
sau ar putea fi ntrziat;
De asemenea, declar c sunt de acord i voi respecta toi termenii i condiiile prevzute n
legislaia comunitar i naional n vigoare, cu modificrile i completrile ulterioare.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

Semntur
electronic
Data : ..

50
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa B

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE PRIVIND


EVITAREA DUBLEI FINANRI
Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :

Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei);
Solicitant

Denumire.........................................................................................
Statut juridic .......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........
Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. ..,
CNP eliberat de .la data de.., n calitate
de reprezentant legal al solicitantului..denumire solicitant., avnd la Oficiul
Naional al Registrului i Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF)
constituit n baza ..., n anul .., cu sediul n
Localitatea :, Judeul . Strada ..
Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. ,cunoscnd c falsul n declaraii este
pedepsit de legea penal, conform Art.326 privind falsul n declaraii din Codul Penal, declar pe
propria rspundere c:

Proiectul pentru care se solicit finanare n prezenta Cererea de finanare, din care aceast
declaraie face parte integrant, nu face obiectul unei alte finanri din fonduri publice
naionale sau ale Uniunii Europene i nu a mai beneficiat de finanare din alte programe
naionale sau comunitare n ultimii 5 ani nainte de data depunerii Cererii de finanare pentru
aceleai echipamente.
Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, vor fi evideniate, monitorizate i
verificate distinct, n conformitate cu legislaia specific n vigoare.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..
Semntur
electronic

Data : ..

51
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa C

DECLARAIE DE ELIGIBILITATE

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire.........................................................................................
Statut juridic .......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr.


.., CNP eliberat de .la data
de.., cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar
pe propria rspundere n calitate de reprezentant legal, c solicitantul sprijinului financiar
nerambursabil denumire solicitant care a depus Cererea de
finanare din care aceast declaraie face parte integrant, avnd la Oficiul Naional al
Registrului i Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF)
constituit n baza ..., n anul .., cu sediul
n Localitatea :, Judeul . Strada ..
Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. , nu se afl n nici una din situaiile
de mai jos:

s-a dispus condamnarea printr-o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil


pentru o infraciune privind conduita profesional de ctre o instan judectoreasc
cu putere de res judecata;
este vinovat de grave greeli profesionale, pe care Autoritatea de Management
pentru Programul Operaional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace;
a fost subiectul unei judeci de tip res judecata pentru fraud, corupie, implicare
n organizaii criminale sau orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor
financiare ale Uniunii Europene, stabilit n baza unei decizii definitive i irevocabile
emise de o instan de judecat;
a fost declarat a fi ntr-o situaie grav de nclcare contractual prin nendeplinirea
obligaiilor provenind dintr-o procedur de achiziii sau de alt finanare
nerambursabil din fondurile Uniunii Europene, de ctre autoritile competente;
a fost subiect al unui conflict de interese stabilit n baza unei decizii definitive i
irevocabile emise de o instan de judecat;
este vinovat de inducerea grav n eroare a Autoritatea de Management pentru
POP 2007-2013 i POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaii incorecte sau
nefurnizarea informaiilor solicitate;

52
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
va ncerca s obin informaii confideniale sau s influeneze Autoritatea de
Management pentru Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime n
timpul procesului de evaluare a proiectului i nu va face presiuni la adresa
evaluatorului.

Subsemnatul/a ................................ cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit


conform art.326 din Codul Penal, declar pe propria rspundere c:
operaiunea care face obiectul prezentei cereri de finanare nu este ncheiat n
mod fizic sau implementat integral nainte de depunerea cerererii de finanare n
cadrul prezentului apel;
informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu,

i neleg c Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, n scopul


verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc Cererea de
finanare, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr precum i experiena,
competena i resursele de care dispunem.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur i
tampil

Data : ..

53
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa D

DECLARAIE PRIVIND
RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITII DE ANSE

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire.........................................................................................
Statut juridic .......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........

Prin prezenta, .. denumire solicitant,avnd la ONRC/Nr.


.. , i/sau codul de nregistrare fiscal (CIF/CUI) constituii
n baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea
:, Judeul . Strada ..
Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. ,Apartament nr. , n calitate de solicitant de
sprijin financiar nerambursabil, prin aceast declaraie care face parte integrant din
Cererea de finanare m angajez :

a) s respect prevederile legislaiei n vigoare cu privire la egalitatea de anse i de


tratament ntre femei i brbai n domeniul ocuprii i al muncii, precum i egalitatea de
anse i nediscriminarea conform :

art. 4 alin. (2) i art. 16 alin. (1) din Constituia Romniei;


art. 3-9 din Codul Muncii;
Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor
formelor de discriminare, republicat;
Legea 202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei i brbai, republicat;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecia maternitii la
locurile de munc, cu modificrile ulterioare ;
Legea nr. 210/1999 a concediului paternal ;

b) s iau n considerare n implementarea Proiectului toate politicile i practicile prin


care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricie sau preferin, pe baz de:

ras, naionalitate, etnie;


limb, religie, categorie social, convingeri;

54
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
sex, orientare sexual;
vrst, handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV;
apartenen la o categorie defavorizat,

precum i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea
recunoaterii, folosinei sau exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a
libertilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic,
economic, social i cultural sau n orice alte domenii ale vieii publice.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

Semntur
electronic
Data : ..

55
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa E

DECLARAIE PRIVIND
ADMISIBILITATEA CERERII

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire.........................................................................................
Statut juridic .......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr.


.., CNP eliberat de .la data
de.., cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar
pe propria rspundere n calitate de reprezentant legal/ mputernicit, c solicitantul
sprijinului financiar nerambursabil denumire solicitant care a depus
Cererea de finanare din care aceast declaraie face parte integrant, avnd la Oficiul
Naional al Registrului i Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal
(CIF) constituit n baza ..., n anul .., cu
sediul n Localitatea :, Judeul . Strada ..
Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. , nu se afl n nici una din situaiile
de mai jos:
a svrit o nclcare grav n temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr.
1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1224/2009;
a fost implicat n operarea, gestionarea sau deinerea n proprietate a navelor de
pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, n conformitate cu articolul
40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul
rilor identificate ca ri tere necooperante, astfel cum esteprevzut la articolul 33
din respectivul regulament;
a svrit o nclcare grav a normelor PCP identificate ca atare n alte acte juridice
adoptate deParlamentul European i de Consiliu;
a comis oricare dintre infraciunile stabilite la articolele 3 i 4 din Directiva
2008/99/CE a Parlamentului European i a Consiliului (2), n cazul n care se
prezint o cerere de sprijin n temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul
508/2014.

Subsemnatul/a ................................ cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de


legea penal, declar pe propria rspundere c dup primirea sprijinului financiar solicitantul
va ndeplini cerinele menionate pe ntreaga durat de implementare a proiectului i pentru
o perioad de 5 ani dup ncasarea ultimei pli.

56
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i


confirmrii declaraiilor care nsoesc Cererea de finanare, orice informaii suplimentare
privind veridicitatea acestora.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

Semntur
electronic

Data : ..

57
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa nr. F

DECLARAIE

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul operaiunii


propuse spre finanare din FEPAM 2014-2020

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare

Denumire

Domiciliul fiscal

Jude Localitate Strada

Ap. Cod potal Sector Telefon

Fax E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAIUNII

Titlul proiectului

Numele programului

Axa prioritar

Prioritate de investiie

Data depunerii operaiunii

58
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
C. (numele i statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanare pentru operaiunea
menionat mai sus, la.. (numele Autoritii de Management), n conformitate
cu prevederile Codului fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, declar c m ncadrez n urmtoarea categorie
de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA

b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA

D. .(numele i statutul juridic al beneficiarului), solicitant de


finanare pentru operaiunea menionat mai sus, la(numele
Autoritii de Management), n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile, din cadrul
proiectului, cuprinse n tabelul de mai jos, TVA este nedeductibil potrivit legislaiei naionale n domeniul fiscal i
nerecuperabil conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului.

Nr.
Achiziia Scopul achiziiei/activitatea prevzut n cadrul operaiunii1
crt.

1
Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din Cererea de Finanare

59
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Numele i prenumele*:

Semntura

Funcia: electronic

* se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s reprezinte solicitantul

60
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Anexa G

Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM

I. Datele de identificare a ntreprinderii


#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent:

II. Tipul ntreprinderii


#Bifai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom
n acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaia economico-
financiar a solicitantului. Se va completa doar aceast pagin, fr alte anexe.
ntreprindere partener
Se vor completa i ataa la declaraie: Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate,
Anexa A ntreprinderi partenere precum i fiele de parteneriat aferente.
ntreprindere legat
Se vor completa i ataa la declaraie: Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate,
Anexa B ntreprinderi legate precum i fiele de legtur aferente.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii2


Exerciiul financiar de referin3: .....

Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual Active totale


salariai net (lei)
(lei)

00 000.000,00 000.000,00

2
Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.
3
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele
realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai.
Datele se vor regsi i la pct. 1.1 din formularul cererii de finanare

61
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
#Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat
modificri care ar determina ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-
ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare).
# Nu
# Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar
anterior)

#Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme
cu realitatea.

Numele, funcia i semntura #Data ntocmirii


reprezentantului legal i tampila
ZZ.LL.AAAA

Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate

Se vor ataa, dup caz


#Anexa A ntreprinderi partenere, dac ntreprinderea solicitant are cel puin
o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale);
#Anexa B ntreprinderi legate, dac ntreprinderea solicitant este legat cu
cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale).

#Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate


Exerciiul financiar de referin: .....

Numrul mediu Cifra de afaceri


Active totale
anual de anual net
(lei)
salariai (lei)

1. Datele4 ntreprinderii solicitante sau


cele din situaiile financiare anuale
consolidate (se vor introduce datele
din Anexa B5 - tabelul B1)

2. Datele cumulate n mod


proporional ale tuturor

4
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele
realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai.
5
Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare
anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale
ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus.

62
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
ntreprinderilor partenere, dac este
cazul (se vor introduce datele din
seciunea A tabel A)

3. Datele cumulate ale tuturor


ntreprinderilor legate (dac exist) -
dac nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se
vor introduce datele din Anexa B -
tabelul B2)

TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

#Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse n tabelul din seciunea III "Date
utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" a Declaraiei.

Anexa A.

ntreprinderi partenere
#Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" (cte o fi
pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere
partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile
financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast fi de
parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos.

Tabel A
Cifra de
Numrul
ntreprinderea partener (denumire, adres, afaceri anual Active totale
mediu anual
CUI) net (lei)
de salariai
(lei)

1.

2.

3.

4.

...

TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

#NOT: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de
parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau
indirect partener.
#Datele introduse n seciunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru
ntreprinderile partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere).

63
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
#Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii
partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt
legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n
situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai
"fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n
situaiile financiare anuale consolidate.

Fia de parteneriat
1. Date de identificare a ntreprinderii partenere
#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent:

2. Date referitoare la ntreprinderea partener

Exerciiul financiar de referin: .....

Numrul mediu Cifra de afaceri


Active totale
anual de anual net
(lei)
salariai6 (lei)

TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

#NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate,
dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt
legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale
ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere.
Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost
nc incluse prin consolidare.

3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut7 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea
legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea
partener la care se refer aceast fi: 00,00%
#Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer
aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat)
: 00,00%

6
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se
face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate
7
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La
acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener.

64
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea
celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n
tabelul de la pct. 2 de mai sus.

#Tabelul de parteneriat
Procent: ...% Cifra de afaceri
Numrul mediu Active totale
anual net
anual de salariai (lei)
(lei)

Valoare rezultat n urma aplicrii


celui mai mare procent la datele 00 000.000,00 000.000,00
introduse n tabelul de la pct. 2

#Aceste date se vor introduce n Tabelul A din Anexa A.

Anexa B.

ntreprinderi legate

A) Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii solicitante


# Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este
inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (se va completa
tabelul B1).
# Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu
ntocmete/ ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale
consolidate (se va completa tabelul B2).
#NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din
situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul.
La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi
partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu
a fost deja inclus prin consolidare.

B) Metode de calcul pe fiecare caz


Cazul 1 Situaiile consolidate reprezint baza de calcul.

Numrul mediu Cifra de afaceri


Active totale
anual de anual net
(lei)
salariai8 (lei)

Total: 00 000.000,00 000.000,00

#Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul
"Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate"

8
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de salariai,
calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

65
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare

Numele i prenumele
ntreprinderea
Cod unic de preedintelui consiliului de
legat Adresa sediului social
nregistrare administraie, director
(denumire)
general sau echivalent

A.

B.

C.

D.

E.

#NOT: ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n
situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii
solicitante. Datele aferente acestora precum i o "fi de parteneriat" vor fi adugate n Anexa
A.

#Cazul 2 - Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi
legate), se va completa o "fi de legtur" i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale
ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

#Tabelul B2
Cifra de afaceri
Numrul mediu Active totale
ntreprinderea nr.: anual net
anual de salariai (lei)
(lei)

1.

2.

3.

4.

Total: 00 000.000,00 000.000,00

#NOT: Ataai cte o "fi de legtur " pentru fiecare ntreprindere de mai sus.
Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru
ntreprinderile partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate)

Fia de legtur
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale
consolidate)

66
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
1. Date de identificare a ntreprinderii partenere
#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent:

2. Date referitoare la ntreprinderea legat

Exerciiul financiar de referin: .....

Cifra de afaceri
Numrul mediu Active totale
anual net
anual de salariai (lei)
(lei)

Total: 00 000.000,00 000.000,00

#Datele trebuie introduse n tabelul B2 din Anexa B.

#NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile
financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se
adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii
legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile
financiare anuale consolidate.
#Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu
ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n
Anexa A.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic

Data : ..

67
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Anexa G1

Instruciuni de completare a Anexei G

ncadrarea n categoria microntreprinderilor

Regulile, principiile i recomandrile de mai jos sunt destinate potenialilor solicitani, ca sprijin
n completarea Declaraiei privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM (Declaraia IMM).
Acestea se bazeaz pe:
- Prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii IMM-urilor, cu
modificrile i completrile ulterioare
- Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiia IMM-urilor
- Manualului utilizatorului pentru definiia IMM-urilor (Comisia European, 2015)
- Jurisprudena Curii Europene de Justiie n ceea ce privete definiia IMM-urilor, conform
Recomandrii CE nr. 361/2003

ATENIE!
- Responsabilitatea privind informaiile cuprinse n Declaraie, precum i respectarea normelor
legale n vigoare privind ncadrarea n categoriile IMM, i revine n exclusivitate solicitantului/
declarantului.
- Verificarea ndeplinirii condiiei de eligibilitate privind ncadrarea solicitantului n categoria
microntreprinderilor se va realiza, de ctre OIPOR/AMPOR, n baza Declaraiei IMM complete i
conforme, precum i a unei analize efectuate n etapa precontractual (nainte de semnarea
contractului de finanare).
- Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria microntreprinderilor, att la data solicitrii
finanrii (i.e. data depunerii cererii de finanare) ct i la data acordrii finanrii (i.e. data
semnrii contractului de finanare).

Pasul 1 - Clasificarea ntreprinderii ca autonom, partener, legat


Observaii:
- Identificarea relaiilor de parteneriat i/sau legtur ale lui A cu alte ntreprinderi, se face prin
raportare la situaia curent a ntreprinderilor, respectiv la data analizei (data ntocmirii
Declaraiei privind ncadrarea n categoria IMM).

68
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
- Nu este relevant locul de nregistrare (naionalitatea) ntreprinderilor analizate

A (solicitantul) este ntreprindere autonom, dac


- A nu deine participaii (pri sociale, aciuni) n capitalul social al niciunei alte ntreprinderi
i nicio alt ntreprindere nu deine participaii n capitalul social al lui A sau
- A deine mai puin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea
este mai mare) n alte ntreprinderi sau alte ntreprinderi nu dein mai mult de 25% din capitalul
social sau din drepturile de vot ale ntreprinderii A sau
- A nu este clasificat ca ntreprindere legat sau partener
Pragul de 25% poate fi atins sau depit (dar s nu fie mai mare de 50%) de ctre urmtoarele
categorii de investitori, cu condiia ca aceti investitori s nu fie legai, individual sau n comun,
de A:

a) societi publice de investiii, societi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de
persoane fizice care realizeaz, conform declaraiei anuale de venit, venituri majoritare din
activitatea de investiii n capital de risc (business angels) i care investesc fonduri proprii n
societi necotate la burs, cu condiia ca investiia total a acestor investitori n aceeai
ntreprindere s nu depeasc echivalentul n lei a 1.250.000 euro;
b) universiti sau centre de cercetare fr scop lucrativ;
c) investitori instituionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regional;
d) autoriti ale administraiei publice locale, respectiv consilii locale ale unitilor
administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul n lei a 10 milioane euro i
cu o populaie mai mic de 5.000 de locuitori.

Dac pragul de 50% este depit de ctre categoriile de investitori de mai sus, A nu se mai
ncadreaz n categoria IMM (i.e. A este considerat ntreprindere mare).

A este ntreprindere partener cu alte ntreprinderi, dac


- A deine, individual sau n comun cu una ori mai multe ntreprinderi legate, 25% sau mai mult
din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte ntreprinderi (dar nu mai mult de 50%)
sau alt ntreprindere deine, individual sau n comun cu una ori mai multe ntreprinderi legate,
25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale lui A (dar nu mai mult de 50%).
Relaiile directe dintre A i parteneri pot fi considerate relaii de nivel 1.
Se vor analiza inclusiv eventualele relaii dintre partenerii lui A i alte ntreprinderi (relaii de
nivel 2).

69
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Dintre acestea:
i. ntreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, trebuie luate n considerare
la calcularea datelor lui A.
ii. ntreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate n
considerare la calcularea datelor lui A.
A nu este IMM (i.e. X este considerat ntrep