Sie sind auf Seite 1von 3

I .

I I I PIFI>TATF F D R D B H OD P7 h ~hi
TEL,T<O LT
1 V0607~ .'5
WAX'HINC'TON A3 C-r.~",~
~ L ~',Qt '-',
'g
F'R'ETORIA
i. F CJuTE ',~:- EOR IN!=GRADATION . L.OS
(4 > (
V IR NDAG : H E. I A D E K J GU K<ERT

PIJIJLIO D : I P I,IIi4A Y ' IJTTTATT:VI=:: YO L IFI 5 4 2 5

p, s-'~ ~. C
'

I N VI EW
W E HAVE K<EEN I N T r <U(.H WI ' F l '.'." ' CONCERN TNC' VI " I T .
OF,LI! BNER 2 - ' ( - I IEDLJL-E 1 T AF'F'E Al''- T l lri T 7 HE ONI Y Z L JI 7 ABI I= 1 IHE <'~ ~ ~ cf
FOP, Tl-IE VIZ T. T BF..I='Gl'F.= END AF'RI L L JT.LL B E E ( 31' A l.'F'IV<'eL.. DL!I'INC'
F: IRST WEE:K C)I. AF.'F':I:L, F DF''E:FE:I'.r"<BI.Y c-"<RRIV1NC' THE I: VE NINC; QF
API" IL..

HE I <Y' F'AF,'TI C:LJL.ARLY I F:I: N Tl-IAT KlU!i'.I;NE.,'.'." (.,F'lGLJI St-IO!Jl D BE:


I-'FUL.L Y FTI.<IEF I l:..D AND A W AF".F.. Ol'-" I.<OLF. Wl-IIO H t - IL: W IL L F ' t.. AY I E C ) N
~/y)/(
THI.::]'.R K<EI-IAI...I='. I N T l- I :I:."A I','E.'"F'I: C:7', K <E(."AUSI=: OF' TH I I . E V E:I. A T '
Wt-I: f. QH WE: IJ:I'LL .''I::El.' T G E NC AC E Tl',E BLJZINE: <', .'," (:CJ j"Ij(UIJ IT Y, 'I" HE.
B E:."T FERZON T G D G T i -IE ] <RI E F'] i'!C L ! I l. L B E T l -IE: 1:I]:NI."TE:R. W E A R E
NQT AWARI.: Ol- I-IOW NE!".E:,""'ARY I T W IL L K < E FCJR L UK<<NF C'. (A.:; t-!0!."T)
T C< BE I Fi'.E,<.".E NT DL)l",'INC I N I T I c-'ll... ' T( TICYFL,':, A L T I"IQL! ?I-! I T . "E E ?'IZ 7 'C! L<Z
7 !-IAT H]:2 F 'RE:Zl:-"il(".E <'IAY B E F".EC,(.JI!'I'::D E(]R T l-!E .TAV.I:.' C)I.F EC)RM.

3 Wl " l r-' I '.I:.'" C:!. E:r-'sR I-lC:(LIE:VE:F'' .I T H<: r] B F C ) I. (!7 I=.: c<EC:E'S.'i'I T Y IF( cl"' .7 I-ILF'.'E
TO K<E A ' j"Il:.:.ETIi'lC' Ql ' T H I.:: i! IND= ' B l ;:. TWI.-.:I.=..i'J' ':.: ' Aj'JJ) '1 HE MTi! I -"Tl: F'.,
A >' T O T l - ll=, ""E'F;VIC E W I-! ICFI H E C ; A!
r F RC)' I DE; l. !I I i-IOU'T T l -i I ' ; T l - !E:F'.'E
C AN K<E'. NQ F Oi E I=OI=,' HT.?" TO i-''LAY. 1 HE F II Z T' 8L- ET I "Jl TO BE
,"'F'F",ANLYED Tl-II-'F E:F'C)RE:, WIL..L I-IAVE: T(] B E: WI T H T l -I E i N I !'! I.', T,': R. 7'HE
C'UE:;"TICN T HU!.. ARI " . I :.2 A 2 T O W H E TI-ll='R A V I . .','I'1' QN T H E D ;-'TE:,".,
HE:NTIC!NEI) ZU!IT Z T l -IE r f ] : N I Z T E F.' .!.' FDRC:CF;Aii. c - ' Z I . I E NT ]:ONL::I) ] T I .
T f.ED 7 0 r - 'IR R I V A L DU I L'T.N( T l - I E E I I ' - ;:"T IA!EL:,.l~ li l c -'i!F'Rl l.. D U! E T O
I. LIT I'JER ' <". .'",C:I-IL
LDIJLE . IJ E : W I I L . A F " F'r'F''.E:N "f'l.Y ( ! N L 'T' I-::E: I N !" ' OLJTH
rF I.,'T (,,cl F C)F',' f HA T F ' E t ~ IC!0 , A F T E R T l- ! E I - I F''.," T WI.::Ft: I i i r' i l '- i F I! c.'IA!I:.:
r"j l"'.I":'.: T("
.!LI) ) L..l.!K<NE:I"l W ILL C! Nl... Y BE: Br'IQI" r'"iCT'r"I T'"J T. N ZC) L! TH i-"'F F. I OA
J,.-,
1 Cr WAF,'D f I-! I; f. ND ( '! F' I"'ii-; 'i' (ll. *,' KA!,'I . Y , IUi'u!I
F' c' q i.: Ti)il-.' AL. 5''j'.) f'I i B I I.
C,C!N:"T ID!'-.:F' E(? I-IOWE- VE:I, c" -lE ' ! i' ' i
O W N F'F.'I Vr)7'E:i' R!RAN!'. E i'iENT.".:.'., i - ! E
i'! r": Dl:.:.;I: T i:::l.. E r"-F", TO ll,'-' T! !A i T I I I E: I : : , I:Li-'.C-'
Al.l, D Oi'! T I ! I :,'
FDI-"0 ..! F("-T J WI-I:I: 6::Fl IJJ I I.L ) . F F ' O T F I T I : I E " ( < N .':.'I! T!' Ij ii: r'JIN])
i':Oi TR(7VEI ';:"1<'"-!, I.IE WI I ! I-l r - V E ' !" i'i T E ' R j i I j l A " E A R R A <'lC-:C'j'jE:NT; P !I,' IT!-1
"i ',!{ i (I7'! <E! ' H ' i ,";I I R R i i }: I ! f " i : ! i E<J r,;,'',,' I' , T i II,: R t FDLJKI ] (.' f)F' f ' , H]' NA A j ".1?
'

TF-' ,,i i r ,'","i-,li:.'(') f-'F i; C iRF'",,;:;"'I Qi. . ) i i i ' 1 I-; (":i'ir!1!L'c-':, i,.'.". Ai:.::F 7 I i -"-; , f'i-.ilE! I': D

T r';FDF Xl
AT T I - I-' I l i ' I'i) i '.!F r-"<N,') I-IF.; !A<I ',.'I IE' .', 'I F F '!).:.''..'] E I I: , T (i BF " 1 ' N
i::();: I "f:I'.C!i' .TO r ' ( :::(:::EF7 f l i t :. c'<I DF(!Ii'<Til! L?~T (')?'i Tll : f . ' I'VIF ()I ' T i ' )
:I ' ! ! 1 T 1:r>1"
C.'.(rj! T INUE ! , !:r. ",!.I I.::::''I:,".'! Ii! C; :-" F",F','-" i'l(,,I;:II::"ci! "l'"'.
4. IN VIE W O F T I N E C O N Z T R h T N T S , T H E N E E D T n IIAvE TIIE
BL!ZxtJESS C'ROUF' WELL K<F''IE:FED F'RIC!I' TC) T H E I F ; N E:ETI tdC WI '1'H ' S ' ,

='EGT TO THE: I'<L!$INEZZ (. RQUF',


g".PgP'JQ[ L'f IQF'OPTANT. (<JTTI-t REMI
gu!-..S(" TWI-H TQ. I;,E F:f,t-.'E:NT AS'
< <KALI!..
z F'0 S I K<LE I N O l "'DEI ' To
B ROAD A S F'E="CTR(JN Ol= I N T E R EST h r<E
C:I. E. DIAT LI TY . A L L WHO p E E T W I T I - I t hI N Z H QLJLI? ALSO
r - ULLY AwhFlF OF THF. F''OLE I-IE WILL F'LAY V I Z - A - V I Z THE
C ;OVERNHENT, A N D T l - IAT H I Z N E E T IN C W I TH T H E N , ANI? ACT I QNZ
UNDERTAKEN O N Tl-IEIR K<EIIALF CARRY C Q V E R N N E N T AF'F'ROVAL AZ
MELL. I N T l i x s R EZF'EcT, T l IE: Rnl E wit xcFI HE MIL I A Z BRUNE I s
S IN TLAR TO T l-IAT F'I AYI-:D B Y D R I = I' I T Z L E U T WF I I. EF'. 'REC ARD T NC
A RRAl"CENENTZ R E A CI-IED K<ETMEEN SOLITH AFR I CA N B A N K S A N D
O VEFSEAS K<ANI<S, W I T F I T k ii-. COOF:ERAT:I:QN OF T H E S nuTH AFRICA'
C ;QVERNNE NT L E U T MI:. ILEF ' S I QL..E AS A N I NT E t i f , DXAF','Y, ALIENE:IT I N
I..XNX TED TI.-CHNXC.;At. WAY, H A S t - IAr! (.;F,E<~T Fnt...X1XCAt...
INF'LICA T I G r! . T HE A F ' ' I ' AN("E:NENTZ Mill C I I I ll:-: I IAS LJC)F~I<E:I? OLJT, I I A VI.'
I~EEtJ AZZC)CXhTED W I T i i T F A V E i... 1O S C!ur H A r -r- Xc:r':, D X SC;uSZXOrJZ
WITH I-GL I T I ( . A L L E A I?E:RZ : I:N I l -IE: COU!.TI Y AK<GUT lil': F'-'(3RNS AND
DxznuzzxoNz A T v h R x o u z v L N u E S M I T I I T i ! E K<ANKS CONCE:.:I NED.
T III Z r - F ()CESS, ! . JHIL E O Z T F:N,'XK<L.Y TEC:l{NICA L T. N N A TUF E:, I-IAZ B E E N
F 'ERC;ETVED T o B E Ac ; T I V I T Y I , I T I I F ' A l"'TI CUL AR F'OL l T I C A L
INF'C)RT!INC.'.E. T l - I E I:-.XTL:.NT TE ! JI-I:E
c I'I I. E') UTME:XL.EI,' Z A C T I Q N Z A R E
F'ERCEIVE...D AS B E l N C; Q F F ' f.!l. 1:'T x(.;hL V A L.(JI;: 'To Z G LI'1'H r.".<FRIC:A, NAY
. I= OL.I. GWT.N(:; E: XC:E::I'F T F F';C)N A CONF IDEti'T Ir- LLY
K<F.. ZE I=.N IN T I -IE"
GBTATIJL=D DOC(ANENT DF,'r'~Wi'J UF' BY ( .,Qt (,I"'.EZSN<AN I{(3WAFD WCJLF'F: '.';
HGLJSE: AFRIC A Z (.JK<-.(.;c)NNXTTEE: STAFF':

' DL=ZF'XTk THE U i'- C'T.N(""-'' GF . C!U! I-I AF RI ( A N A N K) ANEF'X( AN CI-ILJI'CHt"iEN


AND A F F'.(3NltJI::.NT I":XF'Al'T I Z A r J C;F'.QLJF r)F HC!LJZE: NENK<E I';S, LJS B ANI S
JOINED GTI-II.=..RS L.AST WI=...I=.K XN F iE!-'<CI-IIN(.. r<(;RE EtlENT W:I:Tl-I ZQLITI-I
A r.F'.XLA T ( 3 R i ! L..L()VE R ( DC ) L L A F i',S? 1 r3 BXLLI C!N I t J Z l l f :)I"'.T-TE:RN DEBT
U NTIL ! "!AI'Cl-I 3 { , 1 'i .'7 A T A t J A I ? D I T I O N A L J / I NTE ' I E S T , IN I':FTURN
F QR A. ( 1?(:)LL.AI~Z)'.-.r?E) tiILL XQN D ( r wir!F>!'-YthL=.tJT T o K<E:: NADE C!VER T - I E
t'JE. XT YE AR . I I"I T.Z r':iNO(JNTZ T ' 0 r -"< ZHC)l~ T TERN F'.F'Z >(.HEDUL INC'
ACREE Ni AT Wl l x oll ( X V E Z Z f ) I J1I I A F R I C A I I CJF'E I T M IL L .. BE: A BL E T
SCJON f SX(.;) C)BTA xt:! t;E:.(.f, AT I E AS T E LIFC!F'E:r<N I. QANS, A N D FIC)l-"E:n
Tl-IAT L.:."', TE:RNAL I-'RESZURES MI L.L <'! Cj! J F.'E:CEI? E.
Z I NC E:: Tl-IE (3R I C I tiF:iL.
I?EC:XS:I:C!N QF: Tt-f>E L!Z I...t-.::iJr)>=.'.F;Z T n r)E:t'i!'-<t'JD F.EF'r"-rYt"il-:tJT Wr"
>S F E:RCE::I:VF.'r)
AZ A F C)L..IT rCAL CrtJE, K<ASI.-.'r) Oi'J Tl{E D E TEF'..'EQF'.ATI!'!r; S X T L!AT:EC)N:EN
SOuTH r<FRX(:.!7 A!JK T i lF.:: ZAN<i.',TX;:!:-..Z t",QVE.NE-tJT XN rHE uz,
LA(EST I ?E:CrSXQtJ I S ' i .zn F:E:.:I-.C;E':XVE::D;<S A r : O L X I-XCAI. Q NE , K <GTI{
Tl-!E L! Z A NI ? : F. N Z C !L!Tt-! A F F;T.(.;A. '

S>TONE ','::; RCJL.i MII. '. K<E I N T E: tJDL: D T(r I{r:< Vl: A S '.I: N:f. I.AF
i I t i F'r'>(:T, B L! T
'I I fl; l i ' ! ! E;.;I-".'I:."Ar 'L- I;:>I: TWI:E r' r":gt"',.Fq'
E. I'f',Ar'! ANI') SA B L !SX!'J!- SS r'-;f.'. <!,ll S.

I!E HAVE' F'I",'E..VI<rl!ZL .' F'f'-".OVXDr: D Tl-Il:=:. i'!'' tiF '-" OF )=-!!SXt'JE ' . rif'tJ 'll-lir
APEFREF'A f I> I-.: I?"-' f ! I F 1 i'.-"'Ti ! "E:DX !'.! I-I F I PF(!! 1 I'-! I >'T "<T I I:.-Z z t'-F("r I i
-t/( / i J r' l l : "

, <AtJ! Jr';.I'i'Y t 9 E ;
, "

'. (')rN!::.' i.'L!RT! IEF:.' !'!r'<t'!E > r IF:,'E::, F RC)V:i:r)!:.. I? F ir!';


YC!iJF' ( i ' N Z X I ) f:..<::,A I Xni-! . ! " !- I k: i' A l ' ::F. i,'.F.r.":;WN F-F'."...'rr'r Ti{E' A F: RX!''.AAr!.
.,-~r, .'

E.:N( !. I Zl i -'<I~I) .! I:-:i! IS! I I <! S Ii'Jl:-"ZZ ('"(lNN< fi<:I: I IE. '

.
'7'I li::.: ADT.' I T I (<f< f!i..
i'<L,rgi; Il,',
.'I; !JI}.i; Ar''J < if+!I) '.('7! f!LJI",'I';,D r'<I!S 'I' NE:".,',j'< IEi'! rl T > < I . rl:r TF",I'i' S I r>(>I' t>J I!.. i...
I:."i:.:I','I{r" F'S r."I:
.:. A Nl:.:.'>,';6'S ' ': I '<' . A S r " <!I t ! I f'1 r'? I...,'i'Tl'-".I::: I I '!<) Jl:: VE:il, A
Z I I f,'I ( ,I-,'(j!,!f: ('jf: ". ; - 'I '<? Cf{(,!Z/-"'f;r I I':,'f'7N r<,Ij(jN('.; 1'(.)F' !.;Llz.f'I'Jl: Z;;..'
~ a~c . or r r e n < . in W T NC.'
< UT I VEZ IN T H E. L ; U U N < w v, su< <~
'S'.

1 T! g Q Q L)LD HEET W I T H
D R <=f<r D DU F L E ' S S IS SANLAtl
R J r R( J F E R T . REF'I 'ESENT INC TH E R U F'El='T r RQUF'
( DR A RL)F'ERT ' S S ON )
DR ALBERT WESSELS
I(PAP KUNENE ''p~t'j','. "+~'".
"j',' i;., 0
+ W ji j j
HR A r- Du F:r.EEz
H r' E r-AVI T T r.,ENEr AL .HININC,
HFi l<ERNEEI. S HUHAN l=r::DERALE voL i<SBEL Err. INC;S'""..',"
HR HARRY GF F'ENHEI t'IER ANr Ln
HF'.' C;AVIN R E L L Y ANr I...o
HiR K<AS IL HE:FiSOV A N Cr L 0 A N D B A R C L A YS ,'Q.: .'",s,~
i'!R HII<I.-' RC)SI-!C)LT K<Ar LOWS
Hf~ CHR]. S SA()iiDERS TONriAAT
HFi', RC!NNIE I. LIK<NEF( FLA11.; (':I. ASS
Hi.. EFI C S A t i S GN HACSTEEL
Hr; DoNtiY c(3RDON LI B ERTY L I F E : A N D S . A . K <F~EWERIES
Hr' 3<ENY Sl...nHI.:.. TEDEI...F.:X

<<I. Tl IE URC;ENCY WI TI! WHI CH 1'HTS I t ! 3: T:I:AT I VE: ' HUST K<E AF'F'ROACI!E:D
S ' F'ERSONAL
HA, T n B l.=' F.::HF'FIASISED,. N(3T ONLY BE:CAL)SE Gl-' . W l =. I-)AVE
I C)S ITIC)N Bu!T A L S O K<E:(".AUSE (3F OTHE:F< C ON '3:DE:F'ATION. nl DII'JC;
T O BEAF',' l l'i I "IIN D 3 f-IL:: I='ACT Tl-f" T T H E H O L).. E WILL.. BE I -l
HEAI INC;S C)ti S ol)TI-I (IFRICA BE:C IN<NIIIC;"'EC:TRL!Hi AF'F.IL. 9, AND THI=. VE:HICLE:
r;rJAI) Sl- .. ANCTIONS K<II. L.
TO 3)n T H I S W I L L BE At ! O T I-IEF", B
T!-IIS I -IAS K<EE:N C:C)NF'IF'Hl D T n ) S B ' ( C O N TA("TS I t . C : H AI F HAN
FURTHERHnr~E, B EAF'INC I N HI N D T H E
W ILI. IA H C'F''AY'S O F F I C : E ' ' . I!3:L L. F'LAY , E < ' F'EC:3:AL.LY ONE: DE:SIC;NED TC)
I;IN D GF' I".C)L E Wl-IICI-I '
F n(.US C)N 1. EC'ISI.(s TT VE I N I T I AT T Vl: S OF R E F'i. Ri1 T N SOU1'I l AF R I C AiY ,
(WH]:CII WI i L B E C;I N I N EAR i i E S T h E T E:R T I I E E A S TE R F A B L I A t '<E:NTAI
RE(::ESS) . WE FIAVF; Tn B E F F'EF'ARED TC) T AK E T H E S G ONE:ST
I='LiSS I K<LE ADVANTAr E (3F O L)l ' F'OSI T I V E A C T I CltiS I N O R D E I TO
S' A crI n itiS ,
H AXI H I ;- E T H E F uKL IC r-:r-Er;.:CT OE r H !=.SE: THR <UL-,!-I
HLC I-I I N T l -IE: WAY LE:U1'WEILE R D I I ) W I T I - I '3 I"IE: 21 JANUAF'Y SF'E:E<'"l-l.

'7. I T I S O L ! RS U C vC'ESTION T l -IAT HOULI) A H E E T :CNC' BETWEEi'i T H E


<ITNISTER A NKi ' S ' FF",OVE WCiRTI!WIIILE:, T H E i t A F O L L OiW UF' t'<EF.:.TIN(
K<ETWI:..EN S ' A N D A ( .",ON- V E N I N ('' (,Of.IH3 1 TEL;., F'Ef" l-li.",F'S I IEADI.-,;D K< Y
I;E:RI4EE:LS I-Iut!AN BE: Cr<14SIDI: F''F..D. L -IE SL)C;rr=:<iT HF,' HU..IAN T(3 AC T A '
CC!(.)F,DI)4ATC)F K,F C< > L)SI-.. Ol- HI S F:OSIT] nf4 nti r ! -ir-.: Fr',C-::S:rDE!i ir S
E(3C)!4C H]:(.; <'I V I.' nl",'Y COL)i'inI I , A S WE L L AS I - I I S F ' AST E:XF" ERII:.'NCE: AS
A Cn i ! I'.DINATGI ( 3 E B L S I I 4E: .' " I NF-'UT l=(31 TH E 1 <"8".. F.EFERENDI.!i'I.
YC!L!I' I,.'R(.Ei'iT I"'El-'L Y RE: .," CIII: Dull. INC; OE I <ATES 1. i)F' ( H E E T ] :W(::, !II T H
T,.ll'=", HINI . TE:F WC)ULD K'I=: AF F F''E.C;IATED 'L'N ORDE:I: THAT I ! LINTE;I.,' HAY
K <E 3:tiFnRHI' r i o 3: . ' .'"!E:
- I ) ! V I T A T I C)N.