Sie sind auf Seite 1von 3

Win2000

Teren de minifotbal Formular Nr.7


(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 207 505,758lei Deviz in suma de 207 505,758lei


Coordonat Confirmat
Antreprenor Beneficiar: Primria Lozova

DEVIZ 01-01-2000

Valoarea de deviz 207 505,758 lei


Intocmit in preturi curente

Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei


crt. si Cod Lucrari si cheltuieli U.M. conform Pe unitate de Total
resurse datelor din masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
1. Strat de baza
1 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta 463,760 28 753,120
m3 62,000
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 80,600 36,40 2 933,840
1411122201752 Macadam fractura 20-40 m3 62,000 235,00 14 570,000
2 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta 463,760 14 376,560
m3 31,000
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 40,300 36,40 1 466,920
0141112220175 Macadam fractura 5-20 m3 31,000 235,00 7 285,000
2
3 TsC54C Strat de fundatie din pietris 463,760 14 376,560
m3 31,000
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 40,300 36,40 1 466,920
1421102200068 moluz m3 31,000 235,00 7 285,000
4 TsC54A Strat de fundatie din nisip 463,760 4 544,848
m3 9,800
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 12,740 36,40 463,736
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 9,800 235,00 2 303,000
1421102200525
0,0-7,0 mm

Total Strat de baza 62 051,088

2. Centura de beton
5 CA03D Beton turnat in fundatii preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu 1 452,269 13 796,558
mijloace clasice beton armat clasa C
m3 9,500
15/12 (Bc 15/B 200)
7123010010200 Betonist h-om 123,500 36,40 4 495,400
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 10,925 36,40 397,670
Ciment portland cu adaosuri PA 35 kg 2 632,402 1,60 4 211,843
2651122100414
vrac S1500
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 7,135 235,00 1 676,725
1421102200525
0,0-7,0 mm
1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 6,557 235,00 1 540,895
6 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase
125,330 4 010,560
scurte si subscurte pentru turnarea m2 32,000
betonului in cuzineti, fundatii pahar si
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 4,800 36,40 174,720
7124010010700 Dulgher h-om 40,000 36,40 1 456,000
1
2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 1,600 15,00 24,000
Cuie cu cap conic tip A pentru kg 2,560 14,00 35,840
2873145887000
constructii
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,800 2 900,00 2 320,000
7 CC01B Armaturi din otel beton OB 37 fasonate
13,023 4 558,085
in ateliere de santier cu diametrul kg 350,000
barelor peste 8 mm inclusiv
7123020011140 Fierar beton h-om 27,650 36,40 1 006,460
Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 kg 358,750 9,90 3 551,625
2710602300000
mm
8 CC01A Armaturi din otel beton OB 37 fasonate
13,533 555,808
in ateliere de santier cu diametrul kg 41,070
barelor pina la 8 mm inclusiv
7123020011140 Fierar beton h-om 3,820 36,40 139,048
Otel beton OB 37 diam. mai mic sau kg 42,097 9,90 416,760
2710602100000
egal de 8 mm
9 CC01+ Sirma pentru legarea armaturilor 15,000 45,000
kg 3,000
00001 Sirma moale d1.2mm kg 3,000 15,00 45,000

Total Centura de beton 22 966,011

3. Confectii metalice
10 CL18A Confectii metalice diverse din tevi
23,056 21 105,462
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate kg 915,400
total sau partial in beton
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 265,466 36,40 9 662,962
2775276309886 Teava patrata 80x80x2 kg 915,400 12,50 11 442,500
11 CL18A+ Confectii metalice diverse din tevi 1 695,920 3 391,840
(poarta de 3x2 m ) buc 2,000
7212030022700 Sudor h-om 60,000 36,40 2 184,000
000013 Teava rotunda d20mm kg 21,700 13,25 287,525
000012 Teava patrata 60x60x2 kg 50,820 12,53 636,775
000011 Teava patrata 25x25x1,5 kg 6,200 16,70 103,540
2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 1,000 180,00 180,000
12 CL18A+ Confectii metalice diverse din plasa 42,905 13 515,000
(gard) m2 315,000
000011 Plasa EURO zincata buc 51,000 265,00 13 515,000
13 CL18A+ Confectii metalice diverse (portita) 2 272,000 2 272,000
buc 1,000
0721203002270 Montator h-om 30,000 36,40 1 092,000
0
00007 Balamale buc 4,000 120,00 480,000
000017 Portita buc 1,000 700,00 700,000

Total Confectii metalice 40 284,302


Cheltuieli directe lei 125 301,401
Asigurare sociala si medicala 27,00 % 7 273,713
Cheltuieli de transport 10,00 % 7 261,103
Total 100,00 + 139 836,217
Cheltuieli de regie 14,50 % 20 276,251
Total 100,00 + 160 112,468
Beneficiu de deviz 8,00 % 12 808,997
Total 100,00 + 172 921,465
TVA 20,00 % 34 584,293
Total deviz: 207 505,758

Intocmit
(funcia, semntura)

Verificat
(funcia, semntura)

Das könnte Ihnen auch gefallen