You are on page 1of 19

Europisches Magazin SOWA 19.

Oktober 2017

Grzegorz Pitek -10-13 Immigrations Status Prezydent podpisa ustaw ws.


ratyfikacji umowy midzy Polsk a Izraelem

PDF: Wymuszenie
rozbjnicze PDO414
Umowa o zabezpieczeniu
emerytalnym syjonistw
Izraela przez PL Zamach na
kolumn rzdu RP na
terenie Izraela SSetKh

Pidgin_Art FO von Stefan


Kosiewski do Prokuratury
Krajowej 20171019 ME
SOWA
Rzd polski wprowadzi ustaw i ci, ktrzy urodzili si w
Polsce i mog udowodni, e s ofiarami nazistowskich
lub sowieckich represji, otrzymaj miesiczn rent w
wysokoci euro - przypomina lub raczej donosi
Jerusalem Post z bm. czyli z Elul .

radio: https://gloria.tv/audio/RynN9vc2QoaH2wNrz9gYfgzsQ

Wymuszenie rozbojnicze PDO414 Zamach na


kolumne rzadu RP na terenie Izraela Studia
Slavica et Khazarica FO von Stefan Kosiewski
do Prokuratury Krajowej, PK I Ko2 91.2016

http://galeriapies.blox.pl/2016/11/Bedziemy-
placic-renty-50-tysiacom-obywateli.html

PDF: Stefan Kosiewski 11 godz. Premier Szydo


z wizyt w Izraelu. Podpisze wane
porozumienie Umowa o zabezpieczenie
emerytalnym przez kryptosyjonistyczny rzd
Szydo tych ucho...

Stefan Kosiewski do Romuald Pitek


Przed chwil Romuald Pitek - powtrka z protestu przeciwko prezydentowi-bandycie-
skomunysynowi i zatrzymanie policyjne na godz. Warszawa Krakowskie Przedmiecie
Zniewaanie prezydenta-bandyty-skurwysyna RP pod Paacem Prezydenckim - ...
https://www.facebook.com/romualdpiatek/posts/1514056845328182

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 19. Oktober 2017

Prezydent podpisa ustaw ws. ratyfikacji umowy midzy Polsk a Izraelem


http://wiadomosci.onet.pl//prezydent-
podpisal-usta/shzdqsz

POLEN
Romuald Pitek - powtrka z protestu
przeciwko prezydentowi-bandycie-
skomunysynowi i zatrzymanie policyjne na
24 godz. Warszawa Krakowskie
Przedmiecie
http://eu.blox.pl/2017/10/Grzegorz-Piatek-
2017-10-13-Immigrations
pinterest.de

https://www.pinterest.de/pin/452752568782157127/

PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/wymuszenie_rozbojnicze_pdo414_umowa

Grzegorz Pitek romualdpiatek@gmail.com Czonek od


28.12.2010 Fwd: Immigrations Status - ? = No !!! I am political
refugee with Polish !!! poka orygina : godz. temu

---------- Forwarded message ---------- From: Grzegorz Pitek


Date: 2017-10-13 15:41 GMT+01:00 Subject: Immigrations
Status - ? = No !!! I am political refugee with Polish !!!

Romuald Pitek - powtrka z protestu przeciwko


prezydentowi-bandycie-skomunysynowi i zatrzymanie
policyjne na 24 godz. Warszawa Krakowskie Przedmiecie

To: vince.c...@parliament.uk, jeremy.c...@parliament.uk,


emilly.tho...@parliament.uk, katheri...@hounslow.gov.uk,
kawcz...@parliament.uk, paul.n...@europarl.europa.eu

I answer email Sir .maMP Vince Cable - P-1508v - I use


Google translate .

Thank you for your email - it mentions that I never received any
response from the Member Polish Parliament on my complaint
!!!

I want to return to the Polish , I do not want accomodation


with Home Office in Cardiff , I so not want to be a mountain
cabin in the Park in London !!!

Judges-bandits in Poland condemned me to closed=death in a


closed psychiatric hospital , the bandits from the UK with Home Office , police ,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 19. Oktober 2017

CPS condemning me to stay in the Park=death in


mountain cabin in London !!! I might be killed =
Litvinenko ??? !!! I have the prosecution P-1502 , I'd
5 people after rogue judments in prison 9 , 4 and 3
years , deprived of their property , without the right
to fair court !!!

I was the second person - an interpreter personally


at the Office EC London , Smith Sguare , in building
Legal Aid Agency and CPS in the M of J , to bring the
abvementioned action - it is impossible - you can
only send a letter or email - I sent email .

At the reception of CPS London , Southwark Brigde


Mr Tara Gorld = bandit refused to accept our
complaint - charger on the grounds that it does not
threaten me deportation from the UK !!!

So I sent a complaint P-1509 letter to Ms Alison Saunders CPS - M of J , 102 Petty France = I am convinced
that there will be no legitimate response from the recipient !!!

I' m going back to my application P-


1508+ = about a guestion in the House
of Commons :

- I expect a Secretary for Home


Department Amber Rudd - P-1399v - order
release of the Decision to my reguest for
political asylum from 24 November 2014
years !!!

- I look forward to from M of J - David


Lidington - P-1456v - order consideration of
my application in the First-tier Tribunal
affairs my Lawsuit against
Secretary of State for the Home Office !!!

- I look forward to the response of the Attorney General Jeremy Wright - whether police have the right
unlawfully arrest me with demonstration , or HO has
the rights refuse issue a Decision to Reguest political
asylum , whether CPS has the right to refuse accept
charges for breaking the law in the UK , the Republic
of Poland , the Tribunal Strasbourg ??? !!!

List of Heads Gevernment , Ministers , only represent


state - their institutions , or bear the responsible for
breaking the law by their subordinates ??? !!!

Conspiracy of silence = Tsarist autocracy right = mafia


lawyers is present in police , institutions , Tribunals
and Courts in the UK , Poland , at the Court of
Strasbourg !!!

Again please obtain response to guestions in the


House of Commons = Application P-1508+ .

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 19. Oktober 2017

Annexes to the letter listed here = P-1508v , P-1502 / 1/2 , P-1509 , P-1509 Ad , P-
1399v , P-1456v , plus P- DK , Ae M - 2 .
https://youtu.be/XX_wH9DsZtA

This email I also pass later to more other members of the House Commons

Your

faithfully - Romuald Pitek

http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung

http://sowa-
magazyn.blogspot.de/2016/11/wymuszenie-
rozbojnicze-pdo414-zamach-na.html
roda, padziernika , lech.walesa

http://eu.blox.pl/2017/10/Grzegorz-Piatek-2017-10-13-Immigrations-Status.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Wymuszenie-rozbojnicze-PDO414-Zamach-na-
kolumne-rzadu-RP-na-terenie-Izraela-Studia-Slavica-et-Khazarica-FO-von-Stefan-Kosiewski-do-Prokuratury-
Krajowej-PK-I-Ko2-91-2016

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

Napisa sowa () dzisiaj w 04:11 w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 57


Radio: https://gloria.tv/audio/RynN9vc2QoaH2wNrz9gYfgzsQ

Stefan Kosiewski 11 godz. Pre ier Szydo z wizyt w Izraelu. Podpisze wa e porozu ie ie
U o a o za ezpie ze ie e e ytal y p zez k yptosyjo isty z y zd Szydo ty h

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

u hod z Iz aela, kt zy ze h do Polski a e e ytu ,


jest a a dla za osk y h yd z Af yki, kt zy
ig i i a Bliski Ws hd ie p zyjli si a zie i
palestyskiej, a aj po iad ze ie od li e al ego a i a
o zagu io y h pokole ia h, p zejd Wis, p zyjad po tz .
szydo e, kt e poz oli ydo i pedao z iza kota z
ko e PiS
https://de.pinterest.com/pin/452752568774697204/

Breaking911 Verifizierter A ou t @Breaking911 JUST IN: Motorcade of Polish Prime


Minister Involved In Jerusalem Crash [PHOTOS] http://breaking911.com/just-
motorcade-polish-prime-minister-involved-jerusalem-crash-photos/

Stefan Kosiewski 11 godz. Pinterest Pre ier Szydo z wizyt w Izraelu. Podpisze
wa e
porozumienie
TVN24
Umowa o
zabezpieczenie
emerytalnym
przez

k yptosyjo isty z y zd Szydo ty h u hod z Iz aela, kt zy ze h do Polski a


e e ytu , jest a a dla za osk y h yd z Af yki, kt zy ig i i a Bliski Ws hd
ie p zyjli si a zie i palestyskiej, a aj po iad ze ie od li e al ego a i a o
zagu io y h pokole ia h, p zejd Wis, p zyjad po tz . szydo e, kt e poz oli ydo i
pedao z iza kota z ko e PiS https://gloria.tv/audio/RQZktHAgK99e68q23ercYDskG

Sit a ydo ska Pols e P e ie Szydo z izyt Iz aelu. Podpisze a e po ozu ie ie


TVN24 pinterest.com https://de.pinterest.com/pin/452752568774688385/

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

Dot. Zdrada stanu


Wicepremiera Mateusza
Morawieckiego i Premier
Beaty Szydo; PK I Ko
91.2016
tu: Wymuszenie rozbjnicze
d og za a hu
te o ysty z ego a kolu
sa o hodo zdu RP a
terenie Izraela w dniu
dzisiejszym, 21 listopada
2016 r.

Prokuratura Krajowa
Biuro Prezydialne
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
Pa Bogda wiczkowski

I Zastpca Prokuratora Ge eral ego


Prokurator Krajowy

Szanowny Panie Prokuratorze,

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

I.
iep zest zega ie p o edu , tz . aaga ydoskiego pod ka dzki h Baut
sos o ie kiego Peki u, zeladzkiej Wg ody itp., itd., e y daleko ie szuka
po Warszawie KOR-o , jak Polska duga i sze oka po tz . yz ole iu Na odu
Polskiego przez NKWD z Cze o A i ., ide: po ik ydoko u y, kt a

po itaa s oi h a a i t iu fal y i ze ia . a s hod i h te e a h


II. RP z i uz a ej pote d og stali o skiego efe e du za Uk ai Za hod
i Biao u, jest ka ie do o iosa ia a osiedlu Piaski Czeladzi p zy osz skutki
opaki a e p zez pokole ia o y h ludzi, p zepik y h ko iet a t yskaj y h si

testoste o u syl etek zyz p ok ea yj ie at ak yj y h, a it y h za odo o


iaty h i d y h, o yty h o y zajo o kultu ze a ty z ej, g e kiej dziki
szkol ej lektu ze epos : Illiada i Odyssea. Kt zy ie og do zeka si i
p zekaza ia tz . pae zki p zez Gie ka sy a, io za ko usa pedaa Ka zyskiego

kt y jako pokosie yse kiz u au e so ie kiej, puapka oz ojo a lepego


zauka p eku so Pla u Mo a ie kiego, uz a a zostaa ko u za a o ali ho o
iato , ydoskiego tua za, kt y ie ia aje z hagad s ut p a d, jak
obecnie KOR-o ie Ma ie e i z, odk yt ostate z ie po uz a iu ydoko u isty

Sta isa a Kosio a za ludo j ego T o kie u, Le i o i i kade u i e u


Czu a iko i, kt y pod faszy y az iskie spu zest i zy z od i zd ady
stanu w Rosji 1917 r., dokonanej na zlecenie i za pie idze asoskiego zdu
P us yd Rathe au, Mi iste Woj y i a i iel fa yki p odukuj ej sa oloty

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

ktrego imieniem nazwano zot laszk p zyz a kilka lat te u p zez Merkel
Tuskowi za wprowadzenie kapitau glo alisty z ego do o otu a y ku Polski
i ezpie z e yp o adza ie po oo y h pie idzy, ez zapa e ia podatk a
iejs u za z o io e geszefty, uda y ha del, a ki, afie itd. za a sza st ef

ie iak uyde z y h, kt zy o i za i ist i jako ta y oe i s ez yl ie


ik o usa i g upo o p zez Szydo po te e a h okupo a y h a Bliski Ws hodzie
o jeeli ie jest jesz ze dla P oku ato a P oku atu y K ajo ej RP, Pa a Sa o i a
Szelesz zyka ysta zaj y spe ie ie ko ie z o i skazania dowodw, ktre

up a opoda iaj fakt pope ie ia p zestpst a za zu a ej zd ady sta u oso o


Wi ep e ie a Mateusza Mo a ie kiego i P e ie Beaty Szydo; Wasz Z ak: PK I Ko
. , to osz i iejszy up zej ie o p zekaza ie i e u P oku ato o i PK
ao i akt ze a y h tej sp a ie kilku iejs a h, pod y i z aka i p zez

P oku atu K ajo a take ao i ze iejszej ko espo de ji z P oku ato a i


Wa sza skiej P oku atu y Wojsko ej, kt p o adzie Sp a ie od pie szy h d i
po katast ofie po iet z ej pod S oleskie k iet ia ., kt a dla aego
iata jest ja y do ode a ist ie ie Boga, kt y dzisiaj z o u da o so ie z a

II.
Dowodem w sprawie ustalenia winnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym na
te e ie za udo a y p zez Iz ael, oe y jed a z fotog afii Quelle: B eaki g
p zedsta iaj a odsta io e a po o ze d ogi d a sa o hody posiadaj e z isz ze ia
e ha i z e ido z e goy okie a zytel e jako lady kolizji spo odo a ej p zez

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

oz ako a y jako poli yj y POLICE, , kogut zo y sa o hd oso o y, kt ego


kie o a ie za ho a odpo ied iego dysta su do jad ego kolu ie p zed i , a
szelki ypadek, pojazdu pogoto ia atu ko ego AMBULANCE, ; aje ha od tyu
po oduj totalne zniszczenie kierowanego samochodu policyjnego oraz ambulansu

III.
Do ode oz ija ia si z iejs o y i a u ka i hie a h Ko ioa Katoli kiego
Pols e jest a ula s podo y do ukaza ego a za. fotog afii, kt y ka dy a
Dziwisz, jedyny oso o y o ga izato Wielkiej O kiest y S iato y h D i Modziey
o ie a udo ie p ze ie i zte y olks age y oso o e do oe ia papiea

ofia o a e jako do i g osz a a h spo so i gu ko e u, kt y za p zek ty


A e y e zapa i, ato iast Eu opie zdzo ej p zez s oi h, i ie zapa i
iko u, ko u do zu o o pakie ie ez ie ia o ty , jakie soft a e, ieistot e
su ie o i tak iedz, e aej p a dy ie po ie ludzio a et Be goglio F a z

Ca itas K ako ska sp zedaa a li yta ji t zy sa o hody, z a ty zat zy uj


so ie paze ie, do oe ia dy ekto a z pa zka i ite z ej po o y dla u ogi h
Zadanie maturalne w Gimnazjum Jana Boso: za trzy samochody zebrano na licytacji
su ie ok. tys. z, ato iast kli ika o il a do o sugi zdu RP w Izraelu

koszto aa ie iej p zy zakupie, i ka etka o ie a a p zez ka dy aa Dzi isza


sy yjski u hod o z te e zaa ekto a y h a Wzg za h Gola d og oj y AD
i zo y h do Iz aela u h a K essetu gosz zo ego K ako ie p zez
G up Wi dso Ka zyskiego, Ma ie e i za, Dud, Ujazdo skiego , ez i e ta za

y ego, lud o i iejs o ej, adpopula ji skaza ej apo ta h Klu u Rzy skiego
Pyta ie z p akty z ej filozofii a o al ej faszy y h katolik postydou e ki h
Wiedzia Dzi isz, e ie kupi o il ej kli iki o a to i tys. z., a et
gdy y sp zeda u z i ie szystkie zte y auta? Wiedzia, zy ie g iedzie

iepo iu a y papu io y, kolega Oj a Hej o i kilkudziesi iu i y h ty zek SB


e Watyka ie Wojtyy. Za ia oszust a pope io ego a ilio a h pielg zy
u ao z io y zosta a fotog afii skaza ej II. Quelle: B eaki g ; iga ie
p zestpst a pope io ego p zez o . Sta isa Dzi isz, F a iszkaska K ak

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

IV.
W p zypadku p zestpst a oszust a pope io ego a skal aso , USA asus
spo ia ej po yej fi y sa odo ej, Pols e iesz zs y suga papiea jp
ktrego Bergoglio utrzymuje na stolicy biskupiej Metropolity Krakowskiego
ie dla pustego szak zgo sze ia ludzkiego, zda si y yszej ko ie z o i

wolnomularskiej z akie : iga ie p zestpst z oska e ia pu li z ego, tz .


t y ie pu li z oska go y zaj uje si P oku atu a Pols e; o y atel, jaki y
ie y i ie z a si Aki a ie a tu i do szuka ia p zy iga iu; oe o i
za oska y iela posiko ego, tz . zy ik spoe z y zgoszo ej sp a ie A e

V.
Odpo iadaj a up zej i fo a j, za a t pi ie PK z listopada
jako y ko espo de ja oja, epi ka iaa ie ogl iko y ha akte jas o
i: i a dziej iezgod ego z p a d ie g o o ato ski dziaa iu
pisa ski po iedzie spe jalisty z ie za o y ykszta e ie s oi P oku ato

Histo a Kultu y i a skaza P oku atu ze K ajo ej a p zykadzie tz . sp a y


Schliemanna miejsce precyzyjnie przedstawione w dziele literackim, ktre wieki
k yy p zed o zy a a a zy y ie z aj ego jzyka Ellady, ie ozu iej ego
p osty h skaza, z ak d ogo y h; spo : T oja jest, jak zd ada sta u PL

Z Panem Bogiem
Z F a kfu tu ad Me e i Stefa Kosie ski
https://gloria.tv/audio/RynN9vc2QoaH2wNrz9gYfgzsQ

P.S.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

Za ekspe ta od yse ki oe o i dla PK j kolega po pi ze, o y atel k ajo y


P ofeso E e yto a y, kt y dostaje a k tylko z iesi z ie, jest zate
w sta ie zu i okie z iosie dzie ag ostyka a opase zuszysko ks. Dzi isza
sade ie dz y ie o a o iekaj ego; tu kliknij, posu haj, o Ma ek o yse e

i stresowym zmuszaniu..

https://de.pinterest.com/pin/452752568774693654/

mysowa przedwczoraj 912

Polski u h so iaski idzy d o a oj a i PDO slo a ko-polski PIDGIN_ART Dr.


Ma ek Glogo zo sk

19:09
PDF: pl.s i d. o // -
EUROPA-KUL@AniaWloch
spotka ie kle u odl ego
si, agie ika h, do
Globusa oraz do Bezlistnego
K zaka. Pee k ety iz .

twitter.com/sowa/status/800243507755708416Polski ruch slowianski miedzy dwoma


oj a i PDO

[Wi ej]

Stefan Kosiewski
udostp i link.
2 godz.
Pinterest

Zarys estetyki Chazarw This


Pin was discovered by
magazyn europejski. Discover
(and save!) your own Pins on
Pinterest. pinterest.com https://www.facebook.com/me.sowa/posts/164765537324118
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

SOWA Magazyn Europejski


2016 EUROPA-KULTURTAGE der EZB Charity-Konzert in der Paulskirche
Polski Ruch Slowianski PDO412 slovacko-polski PIDGIN_ART Dr. Marek
Glogoczowski ZR Slavica et Khazarica ZECh von SK 20161120 ME SOWA

Czy ks. Dziwisz jest masonem Dr. Kekus Intronizacja Jaroslawa


Kaczynskiego na Chytrusa Krola 20161119 Magazyn
Europejski SOWA.pdf

LUSTERKO PRAWDE CI POWIE PDO411 Lech Kaczynski patron III wojny


swiatowej PDO229 FO von Stefan Kosiewski CANTO DCXXIX ZECh
Pidgin_Art CANTO DCCLV 20161118 ME SOWA

W zyciu wszystko jest mozliwe PDO410 Nieznany


Prezydent Analia HERODY Herodenspiel von
Stefan Kosiewski PK I Ko2 91.2016 Sonety
Chazarskie 18. 20161117 ME SOWA

Cynizm falsz obluda PDO406 Kutasom basso continu

https://ligon.wordpress.com/2016/11/

https://twitter.com/sowa/status/800939892704473088

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2016/11/wymuszenie-rozbojnicze-pdo414-zamach-
na.html

26 listopada 2016 a uroczysto w Sali Cesarskiej Ratusza, koncert i przyjcie

Z okazji 25-le ia pa t e skiej spp a y z Miaste K ak , -lecia polsko-niemieckiego


T aktatu o do y ssiedzt ie i p zyjaz ej spp a y o az z okazji Na odo ego S ita
Niepodlego i Polski se de z ie zap asza y Pa i/ Pa a i ie iu Magist atu F a kfu tu
ad Me e i Ko sulatu Ge e al ego Rze zypospolitej Polskiej Kolo ii so ot, d ia
listopada oku o godz. : do : a u o zysto Sali Cesa skiej Ratusza.
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

U o zysto
po zo a jest z
koncertem w
wykonaniu
polskich artystw
Pa a Gus a a,
saksofon
sopranowy i
altowy oraz
Agnieszki
Przemyk-B ya,
fortepian.
Nastp ie
prosimy na
p zyj ie z po zstu kie . F a kfu t ad Me e , listopadzie oku

Peter Feldmann Jan Sobczak

Prezydent Miasta Frankfurtu nad Menem Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

http://oswiata.weebly.com/blog/26-listopada-2016-na-uroczystosc-w-sali-cesarskiej-
ratusza-koncert-i-przyjecie

Listopad 21, 2016 Posted by sowa

Agata SZUBA
Wol o i, do
kuchni marsz!

GALERIA
PHOTOZONA

po iedziaek,
listopada 2016
Wystawa galerii
to cykl NIE-
P y at o
autorstwa
Aleksa d y Bez-
Rajtak Rynek-
Ratusz W o a
pitek
godzinach 17:00 - 19:00 Gale ia sztuki O odka Kultu y i Sztuki e W o a iu Instytucji
Sa o zdu Woje dzt a Dol olskiego p .: PHOTO ZONA.

Stefan Kosiewski
POLEN

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

...Po t do ku h i ele uje ju ko ieta ze zy i ie yz olo a ze ste eotyp ol o i,


ktre w isto ie s p ze ie kolej y i kajda a i. Pa adoksal y atak a ol o ozkaze , y
po asze o aa do ku h i, okazuje si ty ko ie z y za iegie , y ol o odzyska
w iejs u st ategi z ie a dzo a y : pu k ie y ie ia, e t u opieki ad y ie .
Wol a Agata dopie o te az oe spe i aj ysze zo o iza ie Polki: su e e ego
i niczym nie przymuszonego krlowania w nowoczesnym centrum podnoszenia kultury,
take kultu y y ie ia.
Z ty a jed ak kopot. Po tpie a ia o i ie, zy kapusta ze h e sto zy si
z symbolu w bigos, albo jesz ze iej w zas aa . Ale to ju jest i a histo ia.
A drzej Wickowski
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/EL2d2PEJecm

26.11. 2016 w Sali Cesarskiej Ratusza Kroluj Nam Chryste Zawsz...

Published on Nov 21, 2016 http://oswiata.weebly.com/blog 26 listopada


a u o zysto Sali Cesa skiej Ratusza, ko e t i
p zyj iehttp://so a. log. ui ks ake.pl/Rze z ik-Praw-
Obywatelskich/Kroluj...

Pages: 12 Reads: 15 Published 35 minutes ago

LIS
25
Aleksa d a Bez-Rajtak u . oku, Bigo aju. Uko zya Li eu Plasty z e i .
Be a da Mo a do Za o iu. W lata h - studio aa a Wydziale A tysty z y
Uniwersytetu Marii Curie-Skodo skiej Lu li ie a kierunku malarstwo. Dyplom
Li e ja ki o o ia oku p a o i I te edi i Rysu ku ad. II st Ja a G yki. Od
oku do oku studio aa a Akade ii Sztuk Pik y h i . Euge iusza Geppe ta e
W o a iu Kated ze Sztuki Medi . O o a p a y agisterskiej w 2015 w pracowni
Fotog afii i te edial ej p of. A d zeja P. Bato a. W d o sza sztuki i kultu y izual ej,
kt y i si zaj uje sta a si po usza po idzy y i edia i. W jej ostat i h
ealiza ja h ajistot iejsze ydaj si y fotoobiekt, wideo, animacja.

Wer isa wystawy: 25 listopada pitek 2016 r. godz. 17:00

Zada ie gale ii jest p eze ta ja doko a po stay h foto edial y u ie sztuki.


Pu li z o i zosta ie zap eze to a y do o ek a tysty z y, kt y a s oje do
ogl opolski odo isku akade i ki , ze sz zegl y u zgld ie ie ealiza ji
po stay h dol olski k gu a tysty z y . Gale ia PhotoZo a o ga izuje ysta y o
z i o a y ha akte ze fo al y fotog afia, fotoo iekt, fotoi stala ja itp , kt e poza
miejs e ekspozy ji Dol olskie Ce t u I fo a ji Kultu al ej OKiS d upu li z io e
ie edia h elekt o i z y h i pu lika ja h.

Kuratorem wystawy jest Agata Szuba


Pat o at edial y ad Gale i PhotoZo a o jo Pis o A tysty z e Fo at, made-in-
photo.com, Tuwroclaw.com, Kulturaonline.pl, Quart Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki
U i e sytetu W o a skiego, Po tal Kultu aisztuka.pl. O obiekcie Galeria PHOTO ZONA

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

Galeria sztuki https://www.facebook.com/events/687370968098632/

http://sowa.quicksnake.ro/ART

05:30, kultur , GALERIA PHOTOZONA


Link
niedziela, 06 listopada 2016
Z okazji Roku Miosie dzia ysta a Kultu y Ko alik ze sko upek jaj st usi spoyty h a
Syberii 50 tys. lat p.n.Ch.

The Si e ia Ti es @siberian_times

Paleolithic jewellery: still eye-catching after 50,000 years. Beads made from ostrich eggs
found in Siberian cave http://siberiantimes.com/other/others/news/n0789-paleolithic-
jewellery-still-eye-catching-after-50000-years/

https://twitter.com/sowa/status/795267858351661056

ART Wystawa malarstwa, grafiki i rzezby artystw warszawskich w galerii WIEZA - Jerzy
TEPER W bieli i w czerwieni DEFENSOR POLONIAE MACIEREWICZ europisches magazin ()
| 12. 10. | citete: | https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1204023352987515

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

Sza o i Past o Z okazji Roku Miosie dzia Gale ii


WIEA. p zy pa afii W ie o stpie ia Paskiego a
Ursynowie al. KEN 101 jest czynna Wystawa malarstwa,
g afiki i ze y a tyst a sza ski h z iza y h z t
Gale i. Tytu ysta y MIOSIERDZIE. Se de z ie zap asza
a e isa ysta y d ia padzie ika to ek o godz.
. Wysta a dzie otwarta do 10 listopada w niedziele w
godz. 10 - 13 i 17 - 20 oraz w soboty w godz. 16 - 19. Z
po aa ie Ma ia Wolle e g-
Kluza https://de.pinterest.com/pin/452752568774075792/

itii ai depa te

NA EXPULSJE Z WAWELU ZWLOK PREZYDENTA


LECHA KACZYN...

https://gloria.tv/audio/rQSGs9a1EsM91y9Q8mLPL4XHH Szanowny Panie Prezesie,


P osz p zesa po iszy list Pa u Ja uszo i G zy skie u, ysya y p zeze ie
do niego ten list ezpo ed io ie jest p zyj o a y p zez j se...
Pages: 12 Reads: 15
Published 26 minutes ago

Czy Lech Kaczynski znalazl sie wspolnie z gen. Blasikiem na je...


...Fatal a pe o sie ie Le ha Ka zyskiego ode aa ozu za jed y
aze kilku p ezyde to postso ie ki h past , kiedy - ie iedz
zupe ie, o jest g a e - ulegli haza skiej pe o i sie ie o sadzie
tragikomicznej fi... Pages: 9 Reads: 148
Published 2 days ago

ZDRADA STANU Morawiecki i inni PK Ko2 91.2016 PDO402 FO...

No Czy haki i lojalki SB a o u Ka zyski h ut zy y a d adal adz PATA


PATAACHA ad Polsk? radio:
https://gloria.tv/audio/WPrAUeXVeg8H1C14upK3ZeqK4 Szukamy osoby na
stanowisko dyrektora Pod... Pages: 13 Reads: 277
Published 4 days ago

Do rachunku sumienia PK Ko1 632.2016 PDO401 FO von Stefan...

Radio: https://gloria.tv/audio/BDBkqGmdbdNH1aMn9PxrqbGUh Prokuratura Krajowa


Biuro Prezydialne Prokurator Anna Czarnecka Stefan Kosiewski: TOMAS
TRANSTRMER http://sowa.quicksnake.ro/PROKURATURA/Do-rachu... Pages: 11 Reads: 87

Published 8 days ago


https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 22. November 2016

http://sowa.quicksnake.ro/POLSKI-KOMITET-NARODOWY/NA-EXPULSJE-Z-WAWELU-
ZWLOK-PREZYDENTA-LECHA-KACZYNSKIEGO-PDO403-M-z-OF-von-Stefan-Kosiewski-FO-
ZECh-CANTO-DCCL
15:28, kultur , muzeum https://ligon.wordpress.com/2016/11/
Link

Do ald Tusk przyj Nagrode azwa i ie ie


Mi istra Woj y Pruskiej Rzeszy. Yes, we ca !
FO ZR
Napisa sowa () 9. 9. 2012 w kategorii Stefan Kosiewski,
czytaj: 917

Radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/7669 Premier


Polski Do ald Tusk ode a aja . z k ka le za
Nie ie A geli Me kel y ity zo ie k ek z podo iz
Rathenau, Ministra Wojny Rzeszy, Walther-Rathenau-Preis http://issuu.com/stefankosi...
Walthe Rathe au . . Neue F eie P esse: " ludzi, kt zy z aj si a zaje
kady z kady , kie uje gospoda k tego ko ty e tu i szuka so ie astp z aszego
otoczenia" Foto, od l.: Ambasador RP w RFN dr Marek Prawda, Pezes Stefan Kosiewski,
Prof. Dieter Bingen, Deutsches-Polen Institut w Darmstadt. Stefan Kosiewski: Fascynacja
o de , ozdzia . Z i e zo a ze zy isto .
https://de.pinterest.com/pin/452752568767305878 OPOSSUM PDO352 Oswiadczenie
Ministrow od 7 bolesci FO36 Przeciwko szatanskim geszefciarzom Moralia ZR544 Donald
Tusk przyjal Nagrode nazwana im. Ministra Wojny Pruskiej Rzeszy CANTO DCCXLII

radio: https://gloria.tv/audio/355TtmWBXcrR2dsfQEdPVfo96

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Donald-Tusk-przyj-Nagrode-nazwan-
imieniem-Ministra-Wojny-Pruskiej-Rzeszy-Yes-we-can-FO36-ZR-544

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Wymuszenie-rozbojnicze-
PDO414-Zamach-na-kolumne-rzadu-RP-na-terenie-Izraela-Studia-Slavica-et-Khazarica-FO-
von-Stefan-Kosiewski-do-Prokuratury-Krajowej-PK-I-Ko2-91-2016
https://pl.scribd.com/skosiewski